Sunteți pe pagina 1din 21

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Medicina Specializare: Asisten medical

MCS

Titlul articolului
-scurt dar informativ -incadrat in limita de 10-1 cuvinte

!ezumatul " a#stractul i cuvintele c$eie

-partea cea mai importanta -este prezent si a#stractul -este prezentat scopul -Sunt prezente concluziile -prezenta cuvintelor c$eie %nu este prezentat locul si conditiile de realizare a stiudiului

&ntroducerea
%este lun'a %incercarea de a impresiona prin cunostinte si redactarea unei treceri in reviste -cunoasterea su#iectului -este prezentat scopul lucrarii %nu este prezentata ipoteza de lucru %sta#ilirea diferentei dintre un fapt sta#ili-prezent- si unul mentionat intr-un alt studiu-trecut-

Material si metoda
-populatia studiata: pacienti ()0* -lotul martor este prezentat de )0 -este prezentata metoda utilizata -este prezentat modul in care se vor compara rezultate pacientilor #olnavi cu cei martor

!ezultate si discutii
% Sunt puse impreuna rezultate cu discutiile -partea cea mai importanta " care dau credi#ilitate -rezultatele sunt prezentate su# forma de: te+t" ta#ele

Concluzii -te+t scurt -este prezentata consecinta practica a rezultatelor o#tinute

Bi#lio'rafia