Sunteți pe pagina 1din 7

LUCRAREA PRACTICA NR.

6
Explorarea sindromului anemic. Sindroamele anemice, clasificare, descriere. Recunoaterea tipului de anemie pe a!a anali!". #rotiul de madu$" osoas". SIN%R&A'E ANE'ICE
Anemia este definit prin scderea hemoglobinei sub 12g% implicnd i scderea numrului de eritrocite i scderea hematocritului. Pentru stabilirea tipului de anemie sunt necesare urmtoarele teste: Studiul frotiului de snge periferic Calcularea indicilor eritrocitari !"#$ %"#$ C%"#& 'umrul de reticulocite (eterminarea sideremiei Satura)ia siderofilinei*transferinei Alte teste specifice pentru fiecare tip de anemie punc)ia medular '+ e ,ntotdeauna necesar pentru diagnosticul unei anemii&. Clasificarea anemiilor (n func)ie de indicii eritrocitari* 1. Anemie microcitar hipocrom !"#$ %"#$ C%"# sc-u)i& ".: / anemia feripri0 sideropenic& / talasemiile i & / anemia sideroblastic 2. Anemie normocrom normocitar !"#$ %"#$ C%"# normali& ".: / anemia posthemoragic / anemia hemolitic e.. Sferocito-a ereditar sau 1oala #in2o0s2i/Chauffard sau #icrosferocito-a ereditar cu !"# normal i form anormal& 3. Anemie macrocitar normocrom !"# crescut$ %"#$ C%"# normali sau crescu)i&. A4"'56"777'+ "86S49 A'"#6" %6P":C:;#9 ".: /anemiile prin deficit de 0it. 112 i acid folic / anemia 1iermer este primar$ autoimun cu anticorpi anticelul parietal i antifactor intrinsec pre-en)i&<
1

uletinelor de

/ anemia Para1iermer este secundar altor boli de e.. re-ec)ii ileale sau boal Crohn ileita terminal& care afectea- absorb)ia 0it. 112 i boli legate de factorul intrinsec cum ar fi re-ec)ia de stomac. %ETER'INAREA NU'+RULUI %E RETICUL&CITE 'umrul de reticulocite reflect capacitatea de regenerare a madu0ei hematogene. Creterea numrului de reiculocite arat capacitatea mdu0ei de a produce noi elemente celulare. !aloare normal : =/1=> de reticulocite Creterea numrului de reticulocite reticulocito-& apare ,n: o anemia feripri0 la ?/1@ -ile de la instituirea tratamentului cu fier&< o anemia 1iermer la ?/1@ -ile de la instituirea tratamentului cu 0it. 112&< o anemia posthemoragic la ? -ile de la episodul hemoragic acut&< o anemiile hemolitice. Scderea numrului de reticulocite apare ,n: o anemia aplastic< o anemia mielofti-ic. STU%IUL #R&TIULUI 'E%ULAR Aa ni0elul mdu0ei hematogene$ 2*3 din celularitate este repre-entat de precursorii sau elementele seriei granulocitare i 1*3 este format din precursorii seriei eritrocitare. Brotiul medular se ob)ine prin punc)ie sternal sau la ni0elul crestei iliace posterioare prin aspira)ia con)inutului medular. Punc)ia este dureroas. 6ndica)ii: o pentru e0iden)ierea celularit)ii medulare< o suspiciunea unei infiltrri medulare cu celule neopla-ice ,n leucemii i metasta-e medulare sau cu plasmocite ,n mielomul multiplu&< o pentru confirmarea diagnosticului ,n ca-ul unei anemii feripri0e pentru e.aminarea depo-itelor medulare de fier din eritroblati i macrofage prin colora)ie P":A<

o pentru confirmarea diagnosticului ob)inut pe ba-a frotiului de snge periferic punc)ia este obligatorie dac pe frotiu se obser0 o anemie megaloblastic&< o ,n stabilirea diferitelor linii celulare ,n infec)ii apare hiperpla-ia seriei granulocitare iar ,n anemiile hemolitice i posthemoragice apare hiperpla-ia seriei eritrocitare&. TESTE SPECIALE PENTRU STU%IUL ANE'IIL&R ANEMIA FERIPRIV Brotiul de snge periferic: hipocromie$ microcito-$ poi2ilocito-$ ani-ocito- cu numr normal de leucocite i trombocite< ".amenul mdu0ei osoase: hiperpla-ie eritroblastic$ eritroblati policromatofili de dimensiuni mici$ apari)ia eritroblatilor feripri0i cu marginile -dren)uite$ colora)ia Perl demonstrea- absen)a fierului de re-er0 din macofage element caracteristic pentru anemia feripri0&< Sideremia 0aloare normal ?@/1=@Cg%& este sc-ut< Satura)ia transferinei este sc-ut< Capacitatea total de legare a fierului C4AB& este crescut< Cantitate de transferin sau siderofilin circulant esre crescut< Sunt necesare in0estiga)ii care s preci-e-e cau-a anemiei feripri0e cu accent deosebit pe afec)iunile ,nso)ite de pierderi mici i repetate de snge cum ar fi ,n ulcer gastroduodenal$ neoplasm gastric$ neoplasm de colon&. ANEMIA MEGALOBLASTIC / ANEMIA BIERMER Brotiul de snge periferic: macrocito- i megalocito-$ poi2ilocito-$ hipersegmentarea granulocitelor$ numr sc-ut de leucocite i trombocite< ".amenul mdu0ei osoase: hiperpla-ia seriei roii$ megaloblasto- cu metamielocite gigante$ mega2ariocite< 4estul Schilling patologic e0iden)ia- absorb)ia de 0it. 112&< (o-area 0itaminei 112< (eterminarea anticorpilor anticelule parietale gastrice i antifactor histaminic< (o-area de acid folic. ANEMIA SIDEROBLASTIC

Brotiul de snge periferic: hipocromie$ ani-ocito- i poi2ilocito-$ numr normal de leucocite i trombocite< ".amenul mdu0ei osoase: hiperpla-ia seriei roii cu anomalii de matura)ie predomin formele ba-ofile i policormatofile&< Sideremia este crescut. ANEMIA HEMOLITIC "0iden)ierea hemoli-ei< (eterminarea bilirubinei totale care este crescut< (eterminarea bilirubinei indirecte care este crescut< Crete urobilinogenul urinar< Absen)a bilirubinuriei diagnostic diferen)ial cu icterul&< Crete sideremia< 4estul Coombs care pune diagnosticul ,n anemii imunohemolitice cu anticorpi antieritrocitari testul direct e0iden)ia- anticorpii antieritrocitari fi.a)i pe eritrocite iar cel indirect e0iden)ia- anticorpii antieritrocitari liberi din ser&. TALASEMIA Brotiul de snge periferic: hipocromie$ ani-ocito- i poi2ilocito- eritrocite ,n semn de tras la )int&$ pre-en)a uneori a corpilor DollE i inelelor Cabot$ Aeucocite i trombocite moderat crescute< Creterea numrului de reticulocite< "lectrofore-a hemoglobinei care stabilete tipul de talasemie. ,. IN-ESTI.A/II SPECIALE 0N %I#ERITE TIPURI %E ANE'II ,.1 'eta olismul fierului 4.1.1 Sideremia -AL&RI N&R'ALE 2 34 2 154678 / 0alori sc-ute se ,ntlnesc ,n anemia feripri0< / 0alori crescute apar ,n anemiile sideroblastic$ hemolitice$ ,n hemocromato-.

4.1.2 Capacitatea total de legare a fierului (CTLF) / repre-int cantitatea de transferin circulant. -AL&RI N&R'ALE 2 9:4 2 ;54678 / Creterea C4AB ,nso)it de sideremie sc-ut este caracteristic anemiei feripri0e. / Scderea C4AB apare ,n anemii hemolitice$ anemia aplastic$ anemia pernicioas$ ciro-a hepatic. 4.1.3 Saturaia transferinei G repre-int raportul :
sideremie x1@@ CTLF

-AL&RI N&R'ALE* 94 2 ,58 / Pre-int ,n anemia feripri0 0alori sub 1=%. ,.9 -itamina <19 =i acidul folic 4.2.1 o!area "itaminei #12 -AL&RI N&R'ALE* 135 2 395 67>ml ,n func)ie de laborator i metodele folosite& 4.2.2 o!area acidului folic -AL&RI N&R'ALE* 6?15 n7>ml 4.2.3 Testul Sc$illing G este folosit pentru a stabili cu certitudine diagnosticul de anemie pernicioas. Permite identificarea unui ni0el sc-ut sau absent al factorului intrinsec Castle ,n sucul gastric. 4estul Schilling msoar capacitatea indi0idual de absorb)ie a ciancobalaminei administrat oral. 4estul se efectuea- astfel: se administrea- pacientului pe cale oral 1 Cg de ciancobalamin marcat radioacti0 cu Co=H< concomitent se inIectea- i.m. a 1@@@ Cg ciancobalamin neradioacti0 pentru saturarea proteinelor plasmatice transportoare$ ceeac ce are drept consecin) e.cre)ia unei propor)ii crescute de ciancobalamin radioacti0 ,n urin& se determin ,n urina din 2F de ore cantitatea de 0itamin 1 12 marcat. Normal se e.cret peste H/1@% din do-a radioacti0 administrat.

Jn ca- de absorb)ie deficitar e.cre)ia este mai mic de H% din do-a administrat. Jn anemia 1iermer e.cre)ia urinar este de obicei sub =%. (ac testul este anormal se efectuea- o a doua e a!". Se administrea- oral factor intrinsec i 0itamin 112 marcat radioacti0. dac e.cre)ia urinar a 0itaminei 112 marcate radioacti0 rmne ,n continuare anormal e.ist o afectare a ileonului terminal sau o proliferare bacterian crescut< dac e.cre)ia se normali-ea- se pune diagnosticul de anemie pernioas. ;.; E$iden)ierea @emoli!ei patolo7ice 3.3.1 eterminarea re!istenei osmotice eritrocitare 3.3.2 eterminarea %iliru%inei G ,n anemiile hemolitice ,ntlnindu/se: creterea bilirubinei indirecte< creterea urobilinogenului urinar< absen)a bilirubinemiei 3.3.3 &lectrofore!a $emoglo%inei # este util ,n diagnosticul hemoglobinopatiilor. "lectrofore-a hemoglobinei la adultul normal: %bA1 K2L2& M N=$= G N?$=% %bA2 K2O2& M 1$3 G 3$=% %bB K2P2& M 1% Jn L/talasemii / forma hetero-igot e.ist o cretere a %bA2 i o cretere moderat a %bB / forma homo-igot anemia CooleE& crete marcat %bB Jn sindroamele K/talasemice pot s apar %b anormale: %b% L F& sau %b 1art PF& Jn hemoglobinopatiile prin modificri structurale electrofore-a hemoglobinei poate identifica alte tipuri de hemoglobin: S$ C$ "$ ( etc. 3.3.4 Testul Coom%s G este utili-at ,n diagnosticul anemiilor autoimune. Testul Coom s direct e0iden)ia- anticorpii antieritrocitari fi.a)i pe eritrocite$ iar testul Coom s indirect e0iden)ia- anticorpii liberi din ser 3.3.' eterminarea duratei de "ia a eritrocitelor se reali-ea- prin utili-area hematiilor marcate radioacti0 cu =1Cr$ NNm4c.
Q

(up recoltarea de snge pe heparin$ hematiile se marchea- in 0itro i se reinIecrea- i.0 pacientului. #surtorile radiometrice se fac dinamic. !alorile ob)inute furni-ea- informa)ii asupra hemoli-ei fi-iologice sau e.acerbate$ din ca-ul sindroamelor anemice$ informa)ii cu att mai importante cu ct hemoli-a patologic$ ,n anumite stadii$ este insesi-abil pe plan clinic. -alori normale* 144 2 194 !ile Jn anemiile hemolitice ereditare microsferocito-& sau dobndite$ durata de 0ia) a hematiilor este sc-ut considerabil.