Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Testare Na ional - 2007


Prob scris la Matematic

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Varianta 1

I. (32puncte) Pe foaia de examen, scrie i rezultatul corect lng num rul din fa a exerci iului.
1. Rezultatul calculului 323 + 121 este egal cu ....
2. Fie numerele a = 3052 i b = 3025 . Mai mare este numrul ....
3. Restul mpririi numrului 120 la 7 este egal cu ....
3
4. Dintre numerele a = i b = 32, cel ntreg este numrul ....
4
5. Media geometric a numerelor 25 i 4 este egal cu ....
6. Un ptrat are perimetrul de 8 cm. Latura ptratului este de ... cm.
7. O sfer are raza de 3 cm. Volumul sferei este egal cu ... cm 3 .
8. Un cub are muchia de 2 cm. Lungimea diagonalei cubului este egal cu cm.
II. (12puncte) Pe foaia de examen, scrie i rezultatul corect lng num rul din fa a exerci iului.
Dintre cele patru variante de r spuns, scrise la fiecare cerin , doar una este corect .
9. Mulimea soluiilor inecuaiei 3 x 6 0 este intervalul:
B. ( ; 2]
A. ( ; 2 )

C.

[ 2; + )

D.

( 2; + )

10. Se consider expresia E ( x ) = ( x 7 ) + 4 x . Valoarea expresiei pentru x = 6 este egal cu:


A. 1
B. 2
C. 3
D. 3
2

11. Un hexagon regulat are latura de 6 cm. Calculnd lungimea cercului circumscris hexagonului se obine:
B. 6 cm
C. 36 cm
D. 9 cm
A. 12 cm
12. Un trapez are bazele de 8 cm i de 10 cm. Linia mijlocie a trapezului este de:
A. 9 cm

B. 18 cm

C. 4 cm

D. 5 cm

III. (46puncte) Pe foaia de examen, scrie i rezolv rile complete.

13. Fie mulimea A = abc a b c = 4 , unde a, b, c sunt cifre n baza zece} .


a) Scriei toate elementele mulimii A.
b) Calculai probabilitatea ca, alegnd la ntmplare un numr din mulimea A, acesta s se divid cu 3.
14. Fie funcia f : R R , f ( x) = ax + b , unde a i b sunt numere reale.

a) Calculai valorile numerelor a i b tiind c f ( 2 ) = 6 i f ( 3) = 8 .


b) Pentru a = 2 i b = 2, reprezentai grafic funcia f ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.
c) Fie punctele M (0;2) , N (1;0) i P (c;0). Determinai valoarea numrului real c astfel nct dreptele
MN i MP s fie perpendiculare.

15. a) Desenai un paralelipiped dreptunghic.


Paralelipipedul dreptunghic ABCDABC D are AA = 3 5 cm, AB = 6 cm i BC = 3 cm.
Fie punctul O mijlocul segmentului BD i punctul M mijlocul segmentului AB.
b) Demonstrai c dreptele OM i AB sunt perpendiculare.
c) Calculai msura unghiului determinat de dreapta DB i planul (ABC).
d) Calculai valoarea tangentei unghiului determinat de planele ( ADM ) i ( DDM ) .

Prob scris la matematic

Varianta 1