Sunteți pe pagina 1din 2

CAIETE DE SARCINI

ARMATURI
1.Generalitati

CONSTRUCTII

C- 04
Pag. 1/3

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la lucrari de montarea armaturilor pentru elementele din beton armat confectionate cu agregate grele, turnate monolit pe santier in elemente de constructii curente de orice fel la lucrari de constructii industriale, agrozootehnice, locuinte si social culturale. Prescriptii pentru montarea armaturilor ce trebuie respectate la executarea lucrarilor speciale cum sunt: elemente de beton armat cu armatura precomprimata, panze subtiri, constructii masive, hidrotehnice, precum si elemente aflate in zone cu agresivitate naturala sau chimica, elemente supuse la temperaturi ridicate sau executate din agregate usoare, se vor indica separat. 2.Standarde si normati e de re!erinta La lucrarile de montare a armaturilor pentru elementele din beton armat se vor avea in vedere urmatoarele standarde si normative de referinta: !A "3#/1$#% !A "3#/($#) !A "3#/3$#% !A 1)1)*/)$%) !A 1*%%$#1 + 1")$#, + (#$#3 + /,$#/ + 1/)$#" P /%$#, P #/$#( P #3$#1 P 1))$%( P 1)$** ".Materiale $Produse de otel pentru armarea betonului, otel betonat laminat la cald. &arci si conditii de calitate' $ arma trasa pentru beton armat' $Produse de otel pentru armarea betonului. Plase sudate' $+alculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat' $+onstructii din beton armat si beton precomprimat. !ipul si frecventa incarcarilor pentru verificarea calitatii materialelor si betoanelor' $-ormativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat' $.nstructiuni tehnice pt.sudarea armaturilor de otel beton $-ormativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente' $-ormativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale si agricole' $.nstructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armaturii cu plase sudate a elementelor de beton' $.nstructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor cu structura din diafragme din beton' $.nstructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea constructiva a structurilor compuse din otel$beton' $-ormativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social$culturale, agrozootehnice si industriale' $-ormativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii'

ortimentele uzuale de oteluri pentru armaturi, caracteristicile de forma si dimensiuni, sunt precizate in Anexa ....1din + 1")$#,. +ontrolul calitatii otelurilor se executa conform !A "3#/1$#% +apitolul 3, !A "3#/($#) +apitolul 3, !A "3#/3$#% +apitolul 3. 4.#re ederi $onstr%$ti e La fasonarea si montarea armaturilor se vor respecta prevederile constructive din capitolele corespunzatoare din standardele si normativele in vigoare, asa cum urmeaza: Legea 1)/%/ !A 1)1)*/)$%) + 1")$#, + (#$#3 +apitolul , Anexa ....( +apitolul / +apitolul , +apitolul * P 1)$#, Punctul ,.". Punctul ,.%. Punctul *.1/. Punctul *.1,. Punctul *.1*. Punctul *.(*. Punctul #.3. +apitolul *.3. +apitolul *.". +apitolul *./. +apitolul *.,. +apitolul %.". P /%$#, +apitolul 3. +apitolul ". +apitolul /. &.Control%l $alitatii +ontrolul calitatii lucrarilor de montarea armaturilor pentru elementele din beton armat. .n normativul + /,$#/, +aietul 1, +apitolul (." sunt prevazute toate verificarile si modul de stipulare a observatiilor facute asupra armaturilor montate in cofra2e, pregatite pentru betoane. 3ocumentatia pregatita pentru receptia structurii de rezistenta trebuie sa continue actele si datele prevazute la Punctul (.11. din normativ. La fasonarea armaturilor se va trece numai dupa ce otelurile pentru elementele din beton armat au fost verificate conform prevederilor !A 1*%%$#14+onstructii de beton armat si precomprimat4. !ipul si frecventa incercarilor pentru verificarea calitatii materialelor si betoanelor, numai daca materialul corespunde calitativ. $Legea privind calitatea in constructii' $Prevederi pentru alcatuire pentru elemente din beton armat' $Prevederi constructive pentru armare' $ udarea manuala prin arcul electric prin suprapunere si eclise' $ udarea in cochilie in baie de zgura' $ udarea in cochilie in baie de zgura cu cusaturi longitudinale' $0undatii izolate $ Armare' $Armarea cuzinetului' $0undatii continue $ Armare' $+onstructii cu subsol $ Armare' $+onstructii cu subsol $ Armare' $0undatii pentru structuri cu diafragme' $0undatii pe grinzi si radiere din b.a. $Armarea peretilor structurali. Prevederi generale' $Armare in camp a peretilor structurali' $Armari locale ale elementelor verticale' $Armarea riglelor de cuplare' Probleme specifice de alcatuire a elementelor infrastructuirii' 0olosirea armaturii din plase sudate' Prevederi generale de alcatuire' Prevederi speciale de alcatuire, pe tipuri de elemente' Prevederi privind punerea in opera a plaselor sudate.

P #/$%,