Sunteți pe pagina 1din 43

Universitatea Politehnic din Timioara Facultatea de Construcii i Arhitectur Departamentul de Inginerie eotehnic i Ci de Comunicaie Terestre

!ormativ pentru prevenirea i remedierea de"eciunilor la #m$rcminile rutiere moderne

Colectiv de ela$orare 1. 2. #. '. *. Conf. dr. ing. Gheorghe LUCACI responsabil contract Prof. dr. ing. Laureniu NIC A!" Prof. dr. ing. Ion C $%&$CU Conf. dr. ing. (lorin )&LC Cercet. +t. III chi,. Ileana $%&L&A Cuprins %& Prevederi generale 2. De"eciuni ale #m$rcminilor rutiere $ituminoase Clasificarea defeciunilor Pre-entarea defeciunilor $uprafa. +lefuit. $uprafa. e/udat. $uprafa. +iroit. Pelad. 0.luriri +i reful.ri $uprafa. poroas. $uprafa. cu ciupituri $uprafa. 1ncreit. Praguri 2d3,buri4 !upturi de ,argine (isuri +i cr.p.turi (isuri +i cr.p.turi trans5ersale (isuri +i cr.p.turi longitudinale (isuri +i cr.p.turi ,ultiple pe direcii diferite (isuri +i cr.p.turi unidirecionale ,ultiple (aian.ri (.ga+e longitudinale Gropi 6egrad.ri pro5ocate de 1nghe7de-ghe %as.ri locale '& De"eciuni ale #m$rcminilor din $eton de ciment Clasificarea defeciunilor $uprafa. +lefuit. $uprafa. alunecoas. $uprafa. e/foliat.
1

Pelad. 6ecol,atarea rosturilor 6eschiderea rosturilor longitudinale !osturi cu ,astic 1n e/ces !upturi (isuri +i cr.p.turi (isuri +i cr.p.turi trans5ersale (isuri +i cr.p.turi longitudinale (isuri +i cr.p.turi diagonale (isuri +i cr.p.turi de col Gropi Po,pa8 %asarea dalelor (aian.ri 6istrugerea total. a dalelor (& De"eciuni ale pava)elor din piatr cioplit 6ecol,atarea rosturilor 9nfundarea sau spargerea unor pa5ele i-olate !otun8irea pa5elelor prin u-ur. $uprafa. +lefuit. 6eni5elarea unor poriuni din pa5a8 *& Tehnica securitii muncii Ane+a %& Tehnologii pentru remedierea de"eciunilor #m$rcminilor rutiere $ituminoase 1.1. %ratarea suprafeelor cu e/ces de bitu, 1.2. )adi8onarea suprafeelor poroase 1.#. Col,atarea fisurilor +i cr.p.turilor din 1,br.c.,inile poroase 1.'. !epararea degrad.rilor +i a gropilor prin decaparea +i refacerea 1,br.c.,intei 1.*. 6ecaparea +i 1nlocuirea structurii rutiere 1n 1ntregi,e Ane+a ,& Tehnologii pentru remedierea de"eciunilor #m$rcminilor din $eton de ciment 2.1. !eparaii cu ,i/turi asfaltice 2.2. !eparaii cu beton rutier fluidifiat 2.#. !eparaii cu ,ortar pe ba-. de r.+ini epo/idice Ane+a '& Tehnologii pentru remedierea de"eciunilor la pava)ele din piatr cioplit #.1. Col,atarea rosturilor pa5a8elor din piatr. cioplit. #.2. !epararea pa5a8elor cu defeciuni de 1nfundare sau spargere a unor pa5ele i-olate #.#. !epararea deni5el.rilor 1n pa5a8ele din piatr. cioplit. #.'. Acoperirea pa5a8elor e/istente cu 1,br.c.,ini bitu,inoase #.*. !eprofilarea +i etan+area pa5a8elor e/istente cu +la, bitu,inos Ane+a (& Prescripii tehnice care completea- instruciuni pentru prevenirea i remedierea de"eciunilor #m$rcminilor rutiere !ormativ pentru prevenirea i remedierea de"eciunilor la #m$rcminile rutiere moderne %& Prevederi generale 1.1. Pre-entul nor,ati5 define+te tipurile de defeciuni ce apar la 1,br.c.,inile rutiere ,oderne: cu indicarea cau-elor care le pot pro5oca +i a soluiilor tehnice pentru pre5enirea +i re,edierea acestora.
2

1.2. Nor,ati5ul se aplic. la 1ntreinerea dru,urilor cu 1,br.c.,ini rutiere ,oderne +i la aprecierea st.rii de degradare a acestora. 1.#. %ratarea defeciunilor este grupat. 1n funcie de tipurile 1,br.c.,inilor rutiere: dup. cu, ur,ea-.; 7 defeciuni ale 1,br.c.,inilor bitu,inoase< 7 defeciuni ale 1,br.c.,inilor din beton de ci,ent< 7 defeciuni ale pa5a8elor din piatr. cioplit.. 1.'. Clasificarea defeciunilor 1n funcie de locul de apariie +i de urgenele de re,ediere este stabilit. 1n cadrul fiec.rui capitol 1n parte. 1.*. Influena diferitelor cau-e 1n apariia unui anu,it tip de defeciune este pre-entat. 1n tabele la capitolul respecti5. 1.=. %ehnologii specifice pentru re,edierea defeciunilor 1,br.c.,inilor rutiere ,oderne sunt pre5.-ute 1n ane/ele 1>'. ,& De"eciuni ale #m$rcminilor rutiere $ituminoase Clasi"icarea de"eciunilor 2.1. 6efeciunile 1,br.c.,inilor rutiere bitu,inoase sunt pre-entate 1n tabelul 1: grupate 1n funcie de locul de apariie. Ta$elul % Nr. Grupa defeciunilor %ipul defeciunii crt. 1 6efeciuni ale suprafeei de rulare 26.$.!.4 $uprafa. +lefuit. $uprafa. e/udat. $uprafa. +iroit. 2 6efeciuni ale 1,br.c.,intei structurii rutiere Pelad. 26.I.$.!.4 0.luiri +i reful.ri $uprafa. poroas. $uprafa. cu ciupituri $uprafa. 1ncreit. Praguri !upturi de ,argine # 6efeciuni ale structurii rutiere 26.$.%.!.4 (isuri +i cr.p.turi (aian.ri (.ga+e longitudinale Gropi ' 6efeciuni ale co,ple/ului rutier 26.C.!.4 6egrad.ri din 1nghe7de-ghe %as.ri locale 2.2. Clasificarea defeciunilor 1,br.c.,inilor rutiere bitu,inoase 1n funcie de urgenele de re,ediere este dat. 1n tabelul 2. Urgenele de re,ediere a defeciunilor din tabelul 2 in sea,a de efectul lor asupra desf.+ur.rii nor,ale a traficului rutier: ,odul 1n care afectea-. sigurana circulaiei +i de influena lor asupra co,port.rii 1n e/ploatare a 1,br.c.,inilor rutiere bitu,inoase. Ta$elul , Urgena Gradul defeciunii %ipul defeciunii re,edierii I 6efeciuni gra5e Gropi 0.luiri +i reful.ri ,ari 6egrad.ri din 1nghe7de-ghe %as.ri locale
#

II

III

Praguri (.ga+e longitudinale a5ansate 6efeciuni ,i8locii Pelad. $uprafaa +lefuit. $uprafa. 1ncreit. 0.luriri +i reful.ri 1n stare incipient. $uprafa. e/udat. (isuri +i cr.p.turi !upturi de ,argine (.ga+e longitudinale incipiente 6efeciuni u+oare $uprafa. cu ciupituri $uprafa. poroas. $uprafa. +iroit. Pelad. la trata,ente bitu,inoase

2.#. 6efeciunile 1,br.c.,inilor rutiere bitu,inoase se datorea-. 1n general ur,.toarelor grupe de cau-e; 7 e/ploatarea lor sub un trafic intens +i greu< 7 capacitate portant. a co,ple/elor rutiere necorespun-.toare< 7 calitatea necorespun-.toare a ,aterialelor utili-ate pentru construcie< 7 e/ecuia lucr.rilor 1n condiii de calitate 1ndoielnic.< 7 condiii de e/ploatare agresi5e neluate 1n calcul la proiectare< 7 lips. de 1ntreinere adec5at. condiiilor cli,aterice: de trafic +i duratei de e/ploatare. Influena diferitelor grupe de cau-e asupra apariiei unui anu,it tip de defeciune este pre-entat. 1n tabelul #. 2.'. 6in tabelul # iese 1n e5iden. faptul c. grupele de cau-e; calitatea ,aterialelor: e/ecuia lucr.rilor +i acti5it.ile de 1ntreinere: au o influen. ,ai ,ult sau ,ai puin i,portant. asupra ,a8orit.ii tipurilor de defeciuni. Pentru e5itarea apariiei defeciunilor la 1,br.c.,inile rutiere bitu,inoase: 1n scopul asigur.rii unei 5iabilit.i corespun-.toare a dru,urilor se i,pune ca la construcia +i 1ntreinerea dru,urilor s. se ur,.reasc.; 7 utili-area unor ,ateriale cu caracteristici corespun-.toare: confor, nor,ati5elor 1n 5igoare< 7 e/ecutarea unor lucr.ri de foarte bun. calitate: cu respectarea strict. a tehnologiilor prescrise de nor,ati5e +i a para,etrilor pre5.-ui 1n proiecte< 7 1ntreinerea dru,urilor prin lucr.ri de calitate: e/ecutate la ti,p: ur,.rindu7se asigurarea unui caracter pre5enti5 acti5it.ii de 1ntreinere. 9n ceea ce pri5e+te grupele de factori; trafic: capacitate portant. +i condiiile de e/ploatare +i ,ediu 1ncon8ur.tor: se re,arc. influena acestora 1ndeosebi asupra defeciunilor structurii rutiere +i ale co,ple/ului rutier. Pentru pre5enirea degrad.rii dru,urilor datorit. aciunii acestor factori se i,pune; 7 di,ensionarea corespun-.toare a co,ple/ului rutier pentru asigurarea prelu.rii 1n bune condiii a sarcinilor din trafic: 1n special din traficul greu 1n condiiile de e/ploatare date< 7 prote8area straturilor rutiere +i a p.,3ntului din patul dru,ului de aciunea apelor prin luarea ,.surilor necesare pentru e5acuarea acestora +i etan+area 1,br.c.,intei< 7 asigurarea la 1nghe7de-ghe< 7 ranforsarea co,ple/elor rutiere cu durat. de e/ploatare dep.+it.< 7 controlul traficului din punct de 5edere al tona8ului.

'

Ta$elul ' Pre-entarea de"eciunilor .upra"a le"uit 2.*. $uprafaa +lefuit. se pre-int. lucioas.: f.r. nici un fel de asperit.i: de culoare ,ai deschis.. $uprafeele +lefuite apar ,ai frec5ent 1n curbe: la intersecii +i 1n general 1n locurile unde conduc.torul auto este obligat s. accelere-e sau s. decelere-e. &le fa5ori-ea-. deraparea auto5ehiculelor. 2.=. Cau-ele apariiei suprafeelor +lefuite pot fi; 7 durata de e/ploatare 1ndelungat. a 1,br.c.,intei< 7 1,br.c.,inte bitu,inoas. reali-at. din ,i/turi asfaltice cu coninut ridicat de fraciuni fine< 7 utili-area unor agregate naturale: cu re-isten. redus. la +lefuire: pentru prepararea ,i/turilor asfaltice< 7 trafic intens. Fig& ,&%& .upra"a le"uit 2.?. Pre5enirea sau 1nt3r-ierea apariiei suprafeelor +lefuite se reali-ea-. prin; 7 e/ecutarea stratului de u-ur. din betoane asfaltice rugoase< 7 utili-area 1n stratul de u-ur. a criblurilor de bun. calitate din roci dure: care s. pre-inte o ,are re-isten. la +lefuire +i o ade-i5itate superioar. fa. de bitu,< 7 efectuarea co,pact.rii cu co,pactoare pe pneuri +i la o te,peratur. ridicat. 211@ ... 12@ AC4< 7 dup. ter,inarea co,pact.rii s. se e5ite efectuarea a+a nu,itei 1nchideri a suprafeei: 1ndeosebi 1n curbe cu profil trans5ersal con5ertit sau supra1n.lat. 2.B. $uprafeele +lefuite fa5ori-ea-. derapa8ul ,ai ales c3nd sunt +i u,ede. 6e aceea: se reco,and. tratarea lor 1n 5ederea reali-.rii rugo-it.ii necesare ,.ririi siguranei circulaiei: put3ndu7se utili-a una din ur,.toarele soluii; 7 e/ecutarea de trata,ente bitu,inoase rugoase cu @:* ... @:B CgD,2 bitu, +i 1@ ... 1# CgD,2 criblur. B ... 1= ,,: confor, $%A$ 7 ului 1n 5igoare< 7 e/ecutarea de co5oare asfaltice din betoane asfaltice rugoase< 7 e/ecutarea unui co5or asfaltic rugos prin cluta8. $oluiile ce se adopt. pentru stratul de rulare rugos trebuie studiate in3ndu7se sea,a de 5ite-a de e/ploatare: e5it3ndu7se ,i/turile asfaltice de tipul ,ortarelor: care la 5ite-e ,ari +i ,ai ales dac. sunt +i u,ede au un coeficient de frecare ,ic +i fa5ori-ea-. derapa8ul. .upra"a e+udat 2.E. $uprafaa e/udat. se caracteri-ea-. printr7un e/ces de bitu,: are culoarea neagr. lucioas.: ader3nd la pneurile auto5ehiculelor. $uprafaa cu e/ces de bitu, este deosebit de periculoas. prin faptul c. fa5ori-ea-. deraparea. 2.1@. Cau-ele apariiei bitu,ului la suprafaa 1,br.c.,intei pot fi; 7 coninut ridicat de bitu, 2peste li,ita ad,is.4 al ,i/turilor asfaltice folosite la e/ecutarea stratului de u-ur.< 7 do-a8 de bitu, peste li,ita superioar. ad,is. la e/ecutarea trata,entelor bitu,inoase< 7 folosirea unui bitu, cu 53sco-itate redus. 2penetraie peste 12@ 1D1@ ,,4< 7 te,peratur. ridicat. a ,ediului a,biant< 7 circulaie intens.< 7 co,pactarea insuficient. la punerea 1n oper. a stratului de u-ur. din ,i/tur. asfaltic.< 7 a,orsarea stratului suport cu o cantitate prea ,are de bitu, 2peste @:* ... @:= CgD,24. Fig& ,&,& .upra"a e+udat
*

2.11. Pre5enirea e/cesului de bitu, se poate reali-a prin respectarea condiiilor tehnice pri5ind; 7 stabilirea +i aplicarea do-a8elor la prepararea ,i/turilor asfaltice +i e/ecuia trata,entelor bitu,inoase< 7 alegerea tipului de bitu, adec5at< 7 a,orsarea stratului suport cu ,a/i,u, @:# ... @:' Cg bitu, re-idual pe ,etru p.trat< 7 co,pactarea corespun-.toare a straturilor bitu,inoase< 7 respectarea regi,ului de te,peraturi la fabricarea +i punerea 1n oper. a ,i/turilor asfaltice. 2.12. !e,edierea suprafeelor e/udate se face prin; saturarea cu criblur. #...B ,,: nisip de concasa8 sau nisip gr.unos de r3u: 1n cantitate care depinde de situaia local.. peraia se poate face ,ecanic: atunci c3nd se tratea-. suprafee 1ntinse: sau ,anual pentru suprafee ,ici: i-olate 2ane/a 14. $e reco,and.: dac. este posibil: ca ,aterialul s. fie pre1nc.l-it la 12@ ... 1#@ AC +i cilindrat u+or. $e reco,and. ca trata,entele bitu,inoase s. fie inute sub obser5aie: iar suprafeele ce pre-int. e/ces de bitu, s. fie se,nali-ate corespun-.tor +i tratate urgent. In ca-ul 1n care e/cesul de bitu, pe anu,ite poriuni este ,are: pentru e5itarea for,.rii d3,burilor se reco,and. tratarea suprafeei cu filer: 1nainte de a+ternerea criblurii. .upra"aa iroit 2.1#. $uprafaa +iroit. apare 1n ca-ul trata,entelor bitu,inoase +i se pre-int. ca o suprafa. 5.rgat.: cu f3+ii longitudinale de c3i5a centi,etri l.i,e pe care nu e/ist. trata,ent bitu,inos: altern3nd cu suprafee pe care trata,entul se pre-int. bine. Aceasta are un aspect inestetic: 1ns. nu 8enea-. 1n ,od deosebit participanii la circulaie. 2.1'. Apariia suprafeelor +iroite este cau-at. de stropirea neunifor,. a liantului pe suprafaa p.rii carosabile la e/ecutarea trata,entelor bitu,inoase: datorit. 1nfund.rii unor du-e de la autostropitor sau neregl.rii corespun-.toare a 1n.li,ii ra,pei de stropire. $uprafeele aferente unor du-e 1nfundate r.,3n f.r. liant +i 1n consecin. criblura nu ader. pe aceste suprafee. 2.1*. Pentru pre5enirea suprafeelor +iroite trebuie luate ur,.toarele ,.suri; 7 ,eninerea du-elor autostropitorului 1ntr7o stare corespun-.toare pentru a e5ita 1nfundarea lor: prin 5erificarea 1nainte de 1nceperea lucrului +i e5entual desfundarea acestora< 7 folosirea unui liant f.r. i,purit.i< 7 utili-area unui liant cu 53sco-itate adec5at.< 7 ,eninerea bitu,ului la o te,peratur. adec5at. stropirii 21B@ AC4< 7 1n ca-ul 1nfund.rii du-elor: operaia de stropire a liantului trebuie oprit. i,ediat pentru aducerea 1n stare de funcionare a du-elor. Fig& ,&'& .upra"a iroit 2.1=. !e,edierea suprafeelor +iroite se face c3t ,ai urgent posibil prin stropirea bitu,ului cu lancea autostropitorului pe -ona f.r. liant: apoi acoperirea cu criblur. +i efectuarea unei cilindr.ri u+oare. 6ac. suprafaa este ,are se reco,and. aplicarea unui trata,ent sau +la, bitu,inos pentru esteti-are. Pelad 2.1?. Pelada este o defeciune care const. 1n desprinderea parial. a stratului de u-ur. de pe stratul suport: sau de-lipirea unor suprafee ,ici din trata,entul bitu,inos. $uprafaa apare neunifor,.: cu aspect de insule i-olate: care 8enea-. circulaia rutier.. 2.1B. Cau-ele apariiei feno,enului de pelad. sunt legate de neacro+area corespun-.toare a stratului de u-ur. 2a criblurii 1n ca-ul trata,entelor bitu,inoase4 la stratul suport +i pot fi; 7 utili-area unei ,i/turi asfaltice neo,ogene< 7 punerea 1n oper. a ,i/turii asfaltice la o te,peratur. sc.-ut. 2sub 1@@ AC4< 7 a+ternerea ,i/turii asfaltice f.r. crearea condiiilor necesare de acro+are 2buciardare: a,orsare4< 7 cur.area necorespun-.toare a suprafeei stratului suport< 7 nea,orsarea stratului suport<
=

7 straturi de rulare de grosi,e insuficient. 21n special la co5oare e/ecutate pe pa5a8e +i 1,br.c.,ini din beton de ci,ent4< 7 agregate parial ,urdare utili-ate la e/ecutarea trata,entelor bitu,inoase. Fig& ,&(& Pelad 2.1E. Pelada poate fi pre5enit. prin; 7 reali-area unei ,i/turi asfaltice corespun-.toare: confor, do-a8ului prescris de laborator< 7 respectarea regi,ului de te,peraturi la prepararea +i punerea 1n oper. a ,i/turilor asfaltice< 7 asigurarea unei suprafee uscate +i curate pentru a+ternere< 7 a,orsarea +i e5entual buciardarea stratului suport< 7 co,pactarea corect.: i,ediat dup. a+ternerea ,i/turii asfaltice: +i la te,peratur. corespun-.toare. $e reco,and. utili-area unui bitu, de foarte bun. calitate: e5entual aditi5at pentru 1,bun.t.irea ade-i5it.ii. 2.2@. !e,edierea defeciunii se face 1n funcie de ,.ri,ea suprafeei afectate: astfel; 7 prin plo,bare cu ,i/tur. asfaltic. cu agregat ,.runt: dac. defeciunile sunt i-olate< 7 reali-area unui co5or asfaltic: cu decaparea stratului de u-ur. afectat sau direct peste acesta: 1n ca-ul c3nd suprafeele afectate sunt ,ari. &fectuarea plo,b.rilor 1nainte de e/ecutarea co5orului asfaltic este obligatorie< 7 1n ca-ul apariiei peladei la trata,entele bitu,inoase: re,edierea const. 1n refacerea ,anual. a trata,entului pe aceste suprafee dup. cur.area lor te,einic. sau prin badi8onarea cu bitu, t.iat reali-at cu petrosin sau e,ulsie bitu,inoas. cationic. +i acoperirea cu criblur. ur,at. de cilindrare. /luriri i re"ulri 2.21. $uprafaa 5.lurit. sau ondulat. se pre-int. cu deni5el.ri 1n profil longitudinal: sub for,a unei table ondulate. (rec5ena ondul.rilor este de apro/i,ati5 1 ,: iar a,plitudinea acestora poate 5aria de la 1@ ... 1* ,, la #@ ... '@ ,,. !eful.rile apar c3nd 1,br.c.,intea bitu,inoas.: de5enit. plastic.: este 1,pins. lateral suprapun3ndu7se peste 1,br.c.,intea nedeteriorat. sau chiar peste bordur.. 2.22. Cau-ele care pro5oac. apariia 5.luririlor +i reful.rilor pot fi; 7 e/ces de bitu, 1n ,asa ,i/turii asfaltice< 7 bitu, de consisten. redus.< 7 schelet ,ineral slab al ,i/turii asfaltice< 7 te,peratura ridicat. a ,ediului a,biant< 7 trafic intens cu fr3n.ri +i acceler.ri frec5ente care generea-. fore tangeniale ,ari. 9n general s7au constatat 5.luriri +i reful.ri frec5ente pe suprafeele 1,br.c.,inilor bitu,inoase cu strat de u-ur. din ,ortar asfaltic: sau din ,i/turi asfaltice cu nisip bitu,inos. Fig& ,&*& /luriri Fig& ,&0& 1e"ulri 2.2#. Pre5enirea for,.rii 5.luririlor se poate face prin; 7 proiectarea +i punerea 1n oper. a unor ,i/turi asfaltice cu co,po-iie corespun-.toare< 7 utili-area unui bitu, cu consisten. adec5at. condiiilor de e/ploatare< 7 corectarea 53sco-it.ii bitu,ului din nisipul bitu,inos. 2.2'. !e,edierea acestor defeciuni se poate face prin decaparea sau fre-area stratului 5.lurit +i 1nlocuirea acestuia cu un nou strat reali-at dintr7o ,i/tur. asfaltic. de calitate corespun-.toare. Faterialul decapat poate fi reutili-at folosind o tehnologie adec5at.. 9n ca-ul 5.luririlor e/tinse: soluia de re,ediere 5a fi adoptat. 1n ba-a unor studii tehnico7 econo,ice aprofundate.
?

.upra"aa poroas 2.2*. $uprafaa poroas. pre-int. 1n general o culoare ,ai deschis.: dup. ploaie aceasta r.,3n3nd u,ed. un ti,p 1ndelungat. Uneori porii se obser5. cu ochiul liber. 9,br.c.,inile bitu,inoase cu aspect poros pre-int. un coninut redus de bitu, +i absorbii de ap. ,ari: peste li,itele ad,ise. 2.2=. Cau-ele apariiei suprafeelor poroase pot fi; 7 insuficiena bitu,ului 1n ,i/tura asfaltic.< 7 granulo-itatea necorespun-.toare a agregatului natural< 7 co,pactarea insuficient. sau la te,peraturi prea ,ici< 7 neasfalti-area suprafeei de rulare datorit. traficului redus sau datorit. faptului c. e/ecuia s7a f.cut 1ntr7o perioad. rece +i u,ed. sau toa,na t3r-iu< 7 neefectuarea 1nchiderii suprafeei 1,br.c.,intei bitu,inoase: ,ai ales c3nd e/ecuia s7a f.cut toa,na t3r-iu. Fig& ,&2& .upra"a poroas 2.2?. Pre5enirea apariiei suprafeelor poroase se face lu3nd ur,.toarele ,.suri la fabricarea +i punerea 1n oper. a ,i/turilor asfaltice; 7 stabilirea corect. +i respectarea do-a8ului de bitu,< 7 reali-area unei granulo-it.i corespun-.toare pentru agregatul natural< 7 co,pactarea corespun-.toare: i,ediat dup. a+ternerea ,i/turii asfaltice: la te,peraturile prescrise< 7 e/ecutarea lucr.rilor 1n anoti,pul c.lduros: pentru a da 1,br.c.,intei posibilitatea de asfalti-are: 7 luarea unor ,.suri speciale de etan+are 2trata,ente bitu,inoase: badi8on.ri etc.4 pentru 1,br.c.,inile situate 1n -one u,brite: cu u,iditate e/cesi5. sau e/ecutate 1n se-onul rece< 7 1nchiderea cu nisip bitu,at a suprafeei 1,br.c.,intei. 2.2B. !e,edierea suprafeelor poroase 5i-ea-. i,per,eabili-area 1,br.c.,intei bitu,inoase pentru e5itarea infiltraiilor de ap. +i a de-anrob.rii agregatelor. 9n acest scop este necesar a se lua una din ur,.toarele ,.suri; 7 e/ecutarea unui trata,ent de etan+are cu bitu, cald +i criblur. # ... B ,,: sau 7 e/ecutarea unui trata,ent cu e,ulsie bitu,inoas. cationic. 1n cantitate de 1:1 CgD,2 bitu, re-idual +i B ... 1@ CgD,2 criblur. sort #7B< 7 badi8onarea cu e,ulsie bitu,inoas. cationic. cu rupere rapid.: diluat. cu ap. curat. nealcalin.: 1n proporie de 1 ; 1 +i r.sp3ndirea a ' Cg nisip natural curat 2@ ... # ,,4 pe ,etru p.trat 2ane/a 14< 7 badi8onarea cu suspensie de bitu, fileri-at: aplic3nd 1:* ... 2 CgD,2 suspensie diluat. 21:* G coninut de bitu,4 +i r.sp3ndirea de # ... * CgD,2 nisip de concasa8< 7 e/ecutarea unui +la, bitu,inos< 7 e/ecutarea de co5oare asfaltice peste suprafeele poroase e/tinse pe sectoare largi. 9n general: dac. suprafeele poroase afectea-. suprafee ,ari pe dru,uri cu trafic intens: pentru re,edierea lor se reco,and. trata,entele bitu,inoase +i +la,urile bitu,inoase. )adi8on.rile se reco,and. pentru tratarea unor suprafee poroase i-olate: pe dru,uri cu trafic redus a53nd 1n 5edere faptul c. pot genera suprafee lunecoase. F.surile pentru etan+area suprafeelor poroase sunt eficiente nu,ai parial: pentru c. 1n fond 1,br.c.,intea r.,3ne cu defeciuni: care conduc la ,ic+orarea duratei de e/ploatare a acesteia: iar pe de alt. parte: sub circulaie: datorit. co,pact.rii ulterioare: se pot produce tas.ri neunifor,e: care au un efect negati5 asupra planeit.ii suprafeei de rulare. .upra"a cu ciupituri 2.2E. $uprafaa cu ciupituri pre-int. o serie de gropie cu dia,etrul 1n 8urul a 2@ ,,: ad3nci,ea lor put3nd atinge grosi,ea stratului de u-ur.. Ciupiturile pot s. apar. i-olate 22 ... # pe ,24 sau grupate 1ntr7un nu,.r ,are pe ,2. 2.#@. Cau-ele apariiei ciupiturilor pot fi;
B

7 la 1,br.c.,inile e/ecutate cu nisip bitu,inos: i,purit.ile e/istente 1n nisipul bitu,inos 2bulg.ri ,ici de argil. sau calcar: resturi de c.rbune: le,n etc.4 care sub efectul circulaiei sunt sf.r3,ate +i eli,inate< 7 i,purit.i 1n agregatele naturale< 7 neunifor,itatea agregatului natural din punct de 5edere al durit.ii: granulele din roca geli5.: alterat. sau ,oale: put3nd fi sf.r3,ate la punerea 1n oper. prin co,pactare sau sub efectul pneurilor auto5ehiculelor +i scoase din stratul de u-ur. r.,3n3nd golurile respecti5e< 7 utili-area la fabricarea ,i/turii asfaltice: pentru stratul de u-ur.: a unui filer cu cocoloa+e a53nd u,iditate ,are. Ciupiturile ,ai pot ap.rea pe unele sectoare de dru, 1n apropierea c.rora se g.sesc balastiere 1n e/ploatare: fiind cau-ate de pietri+ul care cade din ,i8locul de transport pe partea carosabil. +i care este presat prin circulaie 1n stratul de u-ur. l.s3nd ur,e sub for,. de gropie. Fig& ,&3& .upra"a cu ciupituri 2.#1. Pre5enirea ciupiturilor 1n 1,br.c.,inile bitu,inoase se poate reali-a prin; 7 utili-area unui nisip bitu,inos f.r. i,purit.i< 7 folosirea la prepararea ,i/turilor asfaltice a unor agregate naturale nealterate: care s. aib. aceea+i duritate 2e5itarea utili-.rii agregatelor de balastier. 1n stratul de u-ur.4< 7 utili-area agregatelor naturale curate +i f.r. i,purit.i< 7 utili-area unui filer corespun-.tor: f.r. cocoloa+e. 2.#2. !e,edierea suprafeelor cu ciupituri 1n ca-ul apariiei acestora pe suprafee 1ntinse: se poate face prin e/ecutarea de trata,ente bitu,inoase sau +la,uri bitu,inoase pe suprafeele afectate. 9n ca-ul apariiei i-olate a ciupiturilor nu se i,pun ,.suri speciale de re,ediere 1ntr7o pri,. etap.: a53nd 1n 5edere faptul c. aceste suprafee nu deran8ea-. circulaia. 6eoarece apa stagnea-. 1n gropiele e/istente acceler3nd procesul de de-anrobare: sectoarele respecti5e se 5or ine sub obser5aie: iar e5entualele degrad.ri care apar 5or trebui reparate. .upra"aa #ncreit 2.##. $uprafaa 1ncreit. se pre-int. sub for,a unor ,ici ridic.turi altern3nd cu +.nulee: ase,.n.toare cu pielea de elefant. 6e regul. aceasta apare spre ,arginea p.rii carosabile: la 1,br.c.,inile bitu,inoase e/ecutate din asfalt turnat. 2.#'. Cau-a apariiei suprafeei 1ncreite este e/cesul de bitu, din ,i/tura asfaltic. +i consistena redus. a acestuia. 2.#*. Pre5enirea apariiei suprafeelor 1ncreite se poate face prin; 7 do-area corespun-.toare a bitu,ului< 7 utili-area unui bitu, de consisten. corespun-.toare. 2.#=. !e,edierea suprafeelor 1ncreite se poate face prin decaparea sau fre-area 1,br.c.,intei bitu,inoase afectate +i refacerea acestuia utili-3nd o ,i/tur. asfaltic. de calitate corespun-.toare. Fig& ,&4& .upra"a #ncreit Praguri 5d6m$uri7 2.#?. Pragurile sau d3,burile sunt ridic.turi i-olate ap.rute pe suprafaa de rulare care 8enea-. desf.+urarea circulaiei. 6e obicei acestea apar i-olate +i pe o 8u,.tate de parte carosabil.. 2.#B. Cau-ele apariiei pragurilor sunt de cele ,ai ,ulte ori generate de e/ecuia necorespun-.toare a unor lucr.ri: ca de e/e,plu; 7 racord.ri gre+ite la rosturile de lucru< 7 ,ane5rarea gre+it. a la,ei reparti-atorului de ,i/tur. asfaltic.< 7 trans,iterea pragului e/istent din stratul suport care nu a fost corectat 1n prealabil< 7 co,pactarea< 7 a+ternerea neunifor,. a criblurii la e/ecuia trata,entelor bitu,inoase< 7 plo,b.ri cu grosi,ea prea ,are: care dep.+esc ni5elul suprafeei e/istente< 7 u,plerea 1n e/ces a e5entualelor +anuri s.pate pentru po-area unor conducte etc.
E

2.#E. Pre5enirea for,.rii pragurilor se poate face prin; 7 e/ecutarea corect. a rosturilor de lucru< 7 corectarea prealabil. a stratului suport< 7 co,pactarea corespun-.toare +i asigurarea continuit.ii la a+ternere< 7 stabilirea corect. a grosi,ii stratului de ,i/tur. asfaltic. la efectuarea reparaiilor< 7 e/ecutarea corect. a u,plerii tran+eelor de tra5ersare. 2.'@. !e,edierea acestei defeciuni se face prin decaparea pragului: pe o lungi,e suficient.: +i refacerea 1,br.c.,intei. 1upturi de margine 2.'1. !upturile de ,argine sunt defeciuni care constau 1n ruperea +i dislocarea 1,br.c.,intei la ,arginea p.rii carosabile. 2.'2. Cau-ele care pro5oac. apariia rupturilor de ,argine pot fi; 7 ne1ncadrarea p.rii carosabile cu ben-i de 1ncadrare: borduri sau pene ranfort< 7 neacro+area 1,br.c.,intei bitu,inoase la stratul suport la ,arginea p.rii carosabile< 7 insuficienta co,pactare 1n ti,pul e/ecuiei 1,br.c.,intei< 7 circulaia auto5ehiculelor grele pe ,arginea p.rii carosabile. 2.'#. Pre5enirea acestor defeciuni se poate face prin pre5ederea 1,br.c.,inilor cu 1ncadr.ri corespun-.toare +i asigurarea scurgerii apelor de pe acosta,ente +i din -ona dru,ului. 2.''. !e,edierea defeciunii const. 1n co,pletarea poriunilor dislocate cu ,i/tur. asfaltic. pe un suport corespun-.tor +i reali-area 1ncadr.rii 1,br.c.,intei cu pene ranfort conco,itent cu asigurarea scurgerii apelor. Fig& ,&%8& 1upturi de margine cu vluriri i re"ulri Fisuri i crpturi 2.'*. (isurile constituie discontinuit.i ale 1,br.c.,inilor bitu,inoase: pe diferite direcii: cu deschiderea sub # ,,. (isurile cu l.i,ea ,ai ,are de # ,, se nu,esc con5enional cr.p.turi. 2.'=. (isurile +i cr.p.turile se clasific. astfel; 7 fisuri +i cr.p.turi trans5ersale< 7 fisuri +i cr.p.turi longitudinale< 7 fisuri +i cr.p.turi ,ultiple pe direcii diferite< 7 fisuri unidirecionale ,ultiple. Fisuri i crpturi transversale 2.'?. (isurile +i cr.p.turile trans5ersale apar 1n 1,br.c.,intea siste,ului rutier +i sunt perpendiculare pe a/a dru,ului sau 1nclinate: for,3nd cu a/a un unghi ,ai ,are de #@@. 2.'B. Cau-ele apariiei fisurilor +i cr.p.turilor pot fi; 7 insuficiena liantului 1n ,i/tura asfaltic.< 7 1,b.tr3nirea liantului< 7 diferene ,ari de te,peratur. la inter5ale de ti,p relati5 scurte< 7 oboseala 1,br.c.,intei rutiere datorit. solicit.rilor repetate< 7 trans,iterea fisurilor 1n 1,br.c.,intea bitu,inoas. din straturile de fundaie reali-ate din betoane de ci,ent sau din ,ateriale stabili-ate cu ci,ent sau cu liani pu--olanici< fisuri datorate contraciei sau feno,enului de oboseal. a stratului stabili-at 21n acest ca- fisurile apar la distane apro/i,ati5 egale: 1n general perpendiculare pe a/a dru,ului4. (isurarea straturilor rutiere reali-ate din agregate naturale stabili-ate cu liani hidraulici se datorea-. pe de o parte contraciei ter,ice 1n perioada de pri-.: iar pe de alt. parte efectului 5ariaiilor ter,ice e/terioare 2,i+c.ri lente +i repetiti5e4. Aceste dou. feno,ene conduc la deplas.ri ori-ontale ale ,arginilor fisurii. $ub efectul traficului greu: fisurile pri,esc +i ,i+c.ri 5erticale care accelerea-. trans,iterea lor 1n straturile bitu,inoase superioare.
1@

9n ca-ul c3nd straturile bitu,inoase acoper. 1,br.c.,ini rigide: rosturile se trans,it sub for,. de fisuri trans5ersale sau longitudinale. Fig& ,&%%& Fisuri transversale 2.'E. Pre5enirea fisurilor +i cr.p.turilor trans5ersale se poate face prin; 7 folosirea unor ,i/turi asfaltice cu caracteristici fi-ico7,ecanice corespun-.toare< 7 respectarea do-a8elor prescrise de laborator< 7 utili-area unor liani de bun. calitate: a c.ror consisten. s. fie aleas. 1n funcie de condiiile locale< 7 fileri-area opti,. a liantului< 7 e/ecutarea unor trata,ente bitu,inoase sau co5oare asfaltice pe 1,br.c.,inile 5echi 1n care bitu,ul a 1nceput s. 1,b.tr3neasc.< 7 do-area opti,. a liantului +i asigurarea u,idit.ii opti,e 1n fundaiile stabili-ate +i reali-area gradului de co,pactare prescris< 7 introducerea unui strat HantifisuriH 1ntre fundaia din ,ateriale stabili-ate +i 1,br.c.,intea bitu,inoas. care s. nu per,it. trans,iterea fisurilor< 7 asigurarea grosi,ii ,ini,e 2de 1* c,4 a 1,br.c.,intei bitu,inoase pentru structurile rutiere cu straturi de ba-. stabili-ate cu liani hidraulici sau pu--olanici: respecti5 din beton de ci,ent. Pentru a 1nt3r-ia trans,iterea fisurilor din straturile de ,ateriale stabili-ate cu liani hidraulici 1n straturile bitu,inoase: e/periena a reinut ur,.toarele tehnologii; 7 introducerea 1ntre straturile de funda2ie din agregate naturale stabili-ate +i straturile bitu,inoase a unui strat din ,ortar asfaltic. Fortarul asfaltic 5a a5ea un coninut de bitu, 2preferabil bitu, ,odificat4 de E ... 12:* G: coninut 1n p.ri fine 1@ ... 1*G: restul fiind agregate naturale @ ... = ,, concasate din roci dure: grosi,ea stratului fiind 1n 8urul a 2 c,< 7 interpunerea 1ntre straturi a unei ,e,brane bitu,inoase co,pus. dintr7un bitu, bogat 1n elasto,eri 22 CgD,24 tratat apoi cu agregate =71@ sau acoperit cu un ,ortar asfaltic reali-at la rece 1n grosi,e de circa 1 c,< 7 plasarea 1ntre straturi a unor geote/tile i,pregnate lipite cu e,ulsie reali-at. cu bitu, ,odificat< 7 utili-area unor ,i/turi asfaltice ar,ate cu fibre ,inerale sau organice. Fi/turile asfaltice se reali-ea-. cu agregate naturale p3n. la 1@ ,, cu granulo-itate discontinu.: cu un coninut de bitu, 2penetraie *@D?@4 de =:* ... ?:= G. Coninutul 1n p.ri fine se situea-. 1ntre 1@ ... 1# G< 7 ar,area straturilor bitu,inoase cu geogrile: grile ,etalice etc.< 7 alegerea unor liani cu pri-. lent.: asociai cu agregate ce au un coeficient de dilatare redus< 7 prefisurarea: const3nd din pro5ocarea unor fisuri de contracie la distane ,ai ,ici dec3t fisurile care apar 1n ,od natural< 7 folosirea unor liani ,ic+ti bitu, 7 ci,ent pentru stabili-area agregatelor naturale din straturile de fundaie. !e-ultate bune s7au obinut din reali-area unor co,ple/e din dou. straturi din ,i/turi asfaltice diferite 2,ortar asfaltic 2 c, grosi,e I beton asfaltic = c, grosi,e4: precu, +i prin reali-area de betoane asfaltice subiri ar,ate cu fibre. 2.*@. !e,edierea fisurilor +i cr.p.turilor longitudinale +i trans5ersale se face prin; 7 col,atarea cu ,astic bitu,inos sau ,ortar asfaltic 21n ca-ul cr.p.turilor4 2ane/a 14< 7 regenerarea 1,br.c.,inilor cu liant 1,b.tr3nit prin e/ecutarea unor trata,ente bitu,inoase< 7 acoperirea suprafeelor fisurate cu co5oare asfaltice. $ectoarele cu o reea deas. de fisuri se 5or acoperi cu o es.tur. din fibr. de sticl. 1nainte de aplicarea co5orului asfaltic. 9n ca-ul e/tinderii pe suprafee ,ari a fisurilor se reco,and. efectuarea de studii aprofundate care s. stabileasc.: 1n funcie de situaia local.: ,.surile de re,ediere.
11

9n ca-urile unor suprafee e/tinse cu fisuri trans5ersale ap.rute 1n stratul de u-ur. ca ur,are acoperirii straturilor de fundaie stabili-ate cu liani hidraulici: se reco,and. efectuarea unor studii pentru stabilirea cau-elor +i apoi aplicarea unor soluii care se concreti-ea-. 1n adaptarea unor ,i/turi asfaltice cu perfor,ane ridicate 1n funcie de condiiile e/istente +i e/periena dob3ndit. 1n decursul ti,pului. In unele ca-uri structurile rutiere in5erse pot fi luate 1n considerare 1ntruc3t re-ultatele obinute conduc la conclu-ia c. sunt eficiente pentru pre5enirea trans,iterii fisurilor. Fisuri i crpturi longitudinale 2.*1. (isurile +i cr.p.turile longitudinale pot s. apar. 1n a/a dru,ului sau pe di5erse generatoare ale suprafeei p.rii carosabile. 2.*2. (isurile +i cr.p.turile longitudinale 1n a/a dru,ului se pre-int. ca o deschidere continu.: care separ. cele dou. ben-i de circulaie ale p.rii carosabile: acestea de regul. se prelungesc pe lungi,i ,ari 2-eci: chiar sute de ,etri4. 2.*#. (isurile +i cr.p.turile din a/a dru,ului pot s. apar. datorit. ur,.toarelor cau-e; 7 lipsa de decalare dintre rosturile de lucru din stratul de leg.tur. +i stratul de u-ur.< 7 sudura necorespun-.toare dintre straturile de u-ur. de pe cele dou. ben-i de circulaie< 7 contracia stratului de fundaie e/ecutat din ,ateriale stabili-ate cu ci,ent. Fig& ,&%,& Fisuri longitudinale 2.*'. Pentru pre5enirea apariiei fisurilor +i cr.p.turilor din a/a dru,ului trebuie luate ur,.toarele ,.suri; 7 reali-area decal.rii 1ntre rosturile de lucru din stratul de u-ur. +i stratul de leg.tur. 21@ ... 1*c,4< 7 e/ecuia corect. a rostului longitudinal de lucru din stratul de u-ur. prin t.ierea parial. 1n a/a dru,ului a stratului turnat anterior +i a,orsarea suprafeei t.iate. 6e ase,enea: este necesar ca turnarea ,i/turii asfaltice pentru reali-area stratului de u-ur. pe cealalt. band. de circulaie s. se fac. astfel 1nc3t s. nu se dep.+easc. ,uchia stratului turnat anterior. 2.** (isurile +i cr.p.turile pe di5erse generatoare pot s. apar. datorit. ur,.toarelor cau-e; 7 capacitatea portant. a co,ple/ului rutier neunifor,. 1n profil trans5ersal 2sectoare cu l.rgiri sau cu deficiene de e/ecuie4< 7 suprasolicitarea co,ple/ului rutier datorit. circulaiei auto5ehiculelor de ,are tona8: ,ai ales 1n perioada i,ediat ur,.toare de-gheului: 7 co,pactarea necorespun-.toare a straturilor structurii rutiere 21ndeosebi 1n condiiile unui trafic greu4. 2.*=. Pentru pre5enirea apariiei fisurilor +i cr.p.turilor longitudinale pe di5erse generatoare se i,pun ur,.toarele ,.suri< 7 reali-area pe f3+iile de l.rgire a p.rii carosabile a unor structuri rutiere cu capacitate portant. cel puin egal. cu aceea a structurii rutiere e/istente< 7 decalarea rosturilor de leg.tur. dintre straturile structurii rutiere noi +i a celei e/istente< 7 co,pactarea corespun-.toare a straturilor structurii rutiere. $e reco,and. proiectarea +i e/ecutarea unei soluii care s. pre5in. trans,iterea fisurilor e/istente 1n stratul de u-ur. ce ur,ea-. a fi e/ecutat 2utili-area de geosintetice: ,i/tur. asfaltic. ar,at. cu fibre +.a. 4. Fisuri i crpturi multiple pe direcii di"erite 2.*?. Aceste fisuri pornesc din a/a dru,ului +i se desf.+oar. spre ,arginea p.rii carosabile cu ra,ificaii longitudinale sau oblice. 2.*B. Cau-ele apariiei fisurilor +i cr.p.turilor ,ultiple pe direcii diferite pot fi; 7 oboseala 1,br.c.,inilor bitu,inoase< 7 calitatea necorespun-.toare a ,i/turilor asfaltice din care s7a e/ecutat stratul de rulare 2coninut redus de liant: liant ars cu plasticitate foarte redus. etc.4< 7 1,b.tr3nirea pre,atur. a liantului bitu,inos.
12

Fig& ,&%'& Fisuri multiple pe direcii di"erite 2.*E. Pre5enirea apariiei fisurilor +i cr.p.turilor ,ultiple pe direcii diferite se face prin; 7 utili-area unor ,i/turi asfaltice de bun. calitate la e/ecutarea stratului de rulare< 7 e/ecutarea la ti,p a lucr.rilor de 1ntreinere 2trata,ente: co5oare: ranfors.ri4 1n ca-ul oboselii 1,br.c.,intei bitu,inoase. 2.=@ !e,edierea suprafeelor care pre-int. fisuri +i cr.p.turi ,ultiple se face prin; 7 aplicarea unor co5oare asfaltice a c.ror grosi,e s. fie stabilit. 1n funcie de trafic: -ona cli,ateric. +i ,odul de pre-entare a suprafeei de rulare 2ane/a '4. $e reco,and.: 1n ca-ul 1n care 1,br.c.,intea pre-int. foarte ,ulte fisuri +i cr.p.turi: introducerea 1ntre 1,br.c.,intea 5eche +i noul strat de u-ur. a unui strat antifisuri< 7 ranforsarea co,ple/ului rutier 1n ca-ul 1n care capacitatea portant. efecti5. a acestuia este dep.+it.< 7 fre-area stratului de u-ur. afectat +i refacerea acestuia. Fisuri i crpturi unidirecionale multiple 2.=1. $uprafaa afectat. se pre-int. cu fisuri longitudinale foarte apropiate unele de altele: dese: plasate 1n general 1n -ona 1ntins. a 1,br.c.,intei: datorit. reful.rii stratului bitu,inos sau for,.rii de f.ga+e pe suprafeele care suport. frec5ent traficul greu. 2.=2. Cau-a apariiei fisurilor unidirecionale ,ultiple este utili-area la e/ecuia stratului de u-ur. a unei ,i/turi asfaltice cu bitu, de 53sco-itate redus.: 1n e/ces. 2.=#. Pre5enirea apariiei acestei defeciuni const. 1n reali-area stratului de u-ur. dintr7o ,i/tur. asfaltic. de o calitate corespun-.toare. Fig& ,&%(& Fisuri unidirecionale multiple 2.='. !e,edierea defeciunii const. , fre-area suprafeei degradate +i refacerea stratului de u-ur.. )adi8onarea sau col,atarea acestor fisuri nu d. re-ultate bune. $e ,enionea-. c. sectoarele care pre-int. fisuri unidirecionale ,ultiple se pot ,enine un ti,p li,itat 1n circulaie: dac. nu apar conco,itent reful.ri ale 1,br.c.,intei bitu,inoase. Faianri 2.=*. (aian.rile sunt defeciuni care se pre-int. sub for,a unei reele de fisuri longitudinale +i trans5ersale. 9n funcie de di,ensiunea laturii poligoanelor pe care le for,ea-. reeaua de fisuri a5e,; 7 faian.ri 1n p3n-. de p.ian8en: cu di,ensiunea laturii 1n 8urul a * c,< 7 faian.ri 1n pl.ci: cu di,ensiunea laturii ,ai ,are de * c,: a8ung3nd la 1@ ... 1* c,. 2.==. (aian.rile apar de obicei 1n -onele unde capacitatea portant. a co,ple/ului rutier este insuficient.. &le pot s. apar. pe 1ntreaga suprafa. a 1,br.c.,intei sau nu,ai 1n anu,ite -one: ,ai frec5ent spre ,arginea p.rii carosabile. 2.=?. Cau-ele care deter,in. faianarea 1,br.c.,intei sunt; 7 capacitatea portant. insuficient. a co,ple/ului rutier< 7 infiltrarea apelor 1n corpul c.ii< 7 reali-area necorespun-.toare a 1ncadr.rii p.rii carosabile< 7 aciunea traficului greu +i repetat< 7 oboseala 1,br.c.,intei< 7 conta,inarea cu argil. a straturilor de fundaie< 7 aciunea 1nghe7de-gheului. Fig& ,&%*& Faianri #n p6n- de pian)en Fig& ,&%0& Faianri #n plci

1#

2.=B. Pentru pre5enirea apariiei faian.rilor 1n 1,br.c.,inile bitu,inoase se pot lua ur,.toarele ,.suri; 7 proiectarea corect. +i e/ecutarea 1n bune condiii a structurii rutiere: utili-3nd ,ateriale de calitate corespun-.toare +i c3t ,ai o,ogene< 7 e/ecutarea unui strat de for,. cu capacitate portant. constant. 1n condiii hidrologice 5ariabile< 7 asigurarea e5acu.rii apelor din -ona +i din corpul dru,ului< 7 folosirea la reali-area straturilor structurii rutiere a unor ,ateriale insensibile la 1nghe< 7 e5itarea p.trunderii 1ngheului la p.,3ntul din patul dru,ului< 7 asigurarea per,anent.: prin lucr.ri de 1ntreinere: a i,per,eabilit.ii 1,br.c.,intei< 7 e/ecutarea lucr.rilor de 1ntreinere +i ranforsare a structurii rutiere 1n funcie de cerinele reale ale e5oluiei traficului +i st.rii de 5iabilitate a dru,ului. 2.=E. !e,edierea suprafeelor faianate se face prin fre-area +i decaparea 1ntregii structuri rutiere +i a p.,3ntului din patul dru,ului pe o ad3nci,e egal. cu ad3nci,ea de 1nghe: 1nlocuirea p.,3ntului geli5 cu un ,aterial necoe-i5 +i refacerea siste,ului rutier: dup. ce 1n prealabil s7a f.cut asanarea corpului dru,ului 2ane/a 24. (aian.rile ce apar pe suprafee 1ntinse: datorit. faptului c. structura rutier. nu ,ai re-ist. solicit.rilor: se re,edia-. prin e/ecutarea pe ba-. de proiect a lucr.rilor de ranforsare. Fgae longitudinale 2.?@. (.ga+ele longitudinale sunt deni5el.ri sub for,. de albie 2l.i,e p3n. la 1 , cu ad3nci,e 5ariabil. de la 1 ... 2 c, p3n. la 1@ ... 1* c,4 situate ,ai e5ident spre ,arginea p.rii carosabile: 1n -ona unde se desf.+oar. traficul greu canali-at: e/tin-3ndu7se 1n profil longitudinal pe distane 5ariabile de p3n. la -eci de Cilo,etri. 2.?1. Apariia f.ga+elor longitudinale este 1ntotdeauna generat. de e/istena unui trafic greu +i intens ce se desf.+oar. de regul. pe aceea+i suprafa. a p.rii carosabile. (.ga+ul se constat. de regul. pe partea dreapt. a p.rii carosabile 21n sensul de circulaie4 la @:*@ ... 1 , dep.rtare de ,argine. (.ga+ele pot s. fie generate de defeciuni ale straturilor bitu,inoase +iDsau defeciuni ale 1ntregului co,ple/ rutier. Fig& ,&%2& Fgae longitudinale 9n pri,ul ca- f.ga+ul apare datorit. utili-.rii unor ,i/turi asfaltice care au un schelet ,ineral slab 2agregate cu granule peste # c, 1n proporie de sub =* G4: un coninut de bitu, ridicat +iDsau de consisten. ,oale: la care se poate ad.uga +i o co,pactare la e/ecuie insuficient.. 9n acest ca- f.ga+ele apar 1n scurt ti,p de la darea 1n e/ploatare a dru,ului. (.ga+ele pot s. apar. +i datorit. subdi,ension.rii co,ple/ului rutier. 9n acest ca- 1ntreaga structur. rutier. se tasea-. e5oluti5: a8ung3ndu7se la f.ga+e ad3nci 21@ ... 1* c,4 ce de5in de7a dreptul periculoase pentru circulaia rutier.. Pot s. apar. f.ga+e +i 1n ca-ul c3nd prin p.trunderea apelor 1n co,ple/ul rutier: stratul de for,. u,ectat cedea-. antren3nd cu sine tasarea structurii rutiere 1n poriunea cea ,ai solicitat.. Poriunile afectate de defeciuni din 1nghe7de-ghe 2burdu+iri: degrad.ri ale 1ntregii structuri rutiere4 generea-. apariia 1n -on. de f.ga+e cu posibile reful.ri de ,argine. @ alt. cau-. care generea-. apariia f.ga+elor este legat. de insuficienta co,pactare a straturilor din co,ple/ul rutier. $traturile structurii rutiere neco,pactate suficient la e/ecuie se tasea-. sub efectul dina,ic al traficului greu canali-at deter,in3nd for,area 1n -on. a f.ga+elor. 2.?2. Pre5enirea apariiei f.ga+elor se face prin eli,inarea cau-elor care le produc cu e/cepia traficului greu canali-at care se pare c. nu poate fi e5itat: ba din contr. acesta se de-5olt. at3t sub aspectul greut.ii pe osie c3t +i sub aspectul ponderii traficului greu din traficul total. 9n consecin.: e5itarea apariiei f.ga+elor longitudinale sau cel puin 1nt3r-ierea for,.rii acestora se poate reali-a prin;
1'

7 di,ensionarea corespun-.toare a co,ple/elor rutiere: in3ndu7se sea,a 1n pri,ul r3nd de e5oluia traficului greu de perspecti5.< 7 e/ecutarea straturilor din structurile rutiere cu ,ateriale de bun. calitate< 7 co,pactarea tuturor straturilor din co,ple/ul rutier cu utila8e adec5ate pentru obinerea gradelor de co,pactare prescrise< 7 proiectarea +i reali-area unor straturi bitu,inoase din ,i/turi asfaltice concepute pentru a re-ista 1n condiii bune solicit.rilor traficului greu ,ai ales 1n perioadele cu te,peraturi foarte ridicate: asigur3ndu7se printr7un schelet ,ineral puternic: un bitu, de consisten. adec5at. do-at spre li,ita inferioar.: o bun. stabilitate. $e proiectea-. 1n special pentru 1,br.c.,intea bitu,inoas. ,i/turi asfaltice antif.ga+: 5erificate cu f.ga+oscopul< 7 asigurarea e5acu.rii apelor de suprafa. +i dren.rii apelor de ad3nci,e. 9n toate ca-urile: pe dru,urile destinate traficului intens +i greu: proiectantul trebuie s. aib. 1n 5edere ,.suri necesare e5it.rii apariiei f.ga+elor. 2.?#. !e,edierea defeciunilor de tipul f.ga+elor longitudinale se face pe ba-a unor studii care trebuie s. anali-e-e 1n pri,ul r3nd cau-ele care au deter,inat apariia acestora. 9n ca-ul c3nd f.ga+ul apare nu,ai datorit. 1,br.c.,intei bitu,inoase: care nu a fost reali-at. dintr7o ,i/tur. asfaltic. cu o ,are stabilitate: atunci soluia de re,ediere const. 1n fre-area stratului: refolosirea ,aterialului re-ultat +i e/ecutarea unui nou strat dintr7o ,i/tur. asfaltic. antif.ga+. 6ac. f.ga+ul a ap.rut ca ur,are tas.rii locale pe lungi,i scurte ale 1ntregului co,ple/ rutier: soluia pentru re,ediere const. 1n de,olarea 1ntregii structuri rutiere: drenarea apelor la ni5elul stratului de for,. +i refacerea 1n condiii bune de calitate a 1ntregului co,ple/ rutier. 9n ca-ul constat.rii apariiei f.ga+ului pe -one cu defeciuni din 1nghe7de-ghe: se 5a proceda la refacerea sectorului respecti5 cu sublinierea fer,. c. la ni5elul terasa,entelor este neap.rat necesar. drenarea apelor ce e5entual s7ar putea infiltra 1n corpul c.ii. 6in cele ,enionate ,ai sus se constat. c. lucr.rile de re,ediere a f.ga+elor longitudinale sunt co,ple/e +i greu de e/ecutat: de aceea se accentuea-. necesitatea aplic.rii 1n totalitate a ,.surilor de pre5enire a apariiei acestora. ropi 2.?'. Gropile sunt defeciuni de for,e +i di,ensiuni 5ariabile care se for,ea-. prin dislocarea co,plet. a 1,br.c.,intei bitu,inoase +i uneori chiar a stratului suport. &le pot s. apar. i-olat sau pe suprafee 1ntinse. 2.?*. Cau-ele apariiei gropilor pot fi; 7 dislocarea unor poriuni din suprafeele faianate< 7 1,br.c.,inte din ,i/tur. asfaltic. necorespun-.toare 2bitu, ars: bitu, insuficient: co,pactare incorect.: agregate ,urdare etc.4< 7 de-5oltarea fisurilor +i cr.p.turilor< 7 reali-area 1,br.c.,inilor bitu,inoase pe ti,p nefa5orabil 2ploaie: te,peratur. sc.-ut.4< 7 aciunea brutal. a 5ehiculelor cu +enile< 7 scurgerea pe suprafaa 1,br.c.,intei a unor substane agresi5e 2ben-in.: ,otorin.: petrol etc.4. Fig& ,&%3& ropi $tudiile efectuate pe sectoarele cu gropi frec5ente au de,onstrat c. ,a8oritatea 1,br.c.,inilor rutiere care pre-int. gropi sunt e/ecutate din ,i/turi asfaltice cu un coninut redus de bitu, +i cu absorbii de ap. foarte ridicate. 2.?=. Pre5enirea apariiei gropilor se poate face lu3nd ur,.toarele ,.suri; 7 di,ensionarea corespun-.toare a structurilor rutiere< 7 utili-area unor ,i/turi asfaltice de bun. calitate pentru e/ecutarea straturilor bitu,inoase +i punerea acestora 1n oper. 1n condiii tehnice corespun-.toare< 7 asigurarea scurgerii apelor din -ona dru,ului<
1*

7 1ntreinerea per,anent. a dru,ului +i repararea i,ediat.: 1n tot ti,pul anului: 1n stare incipient. a oric.rei defeciuni 2fisuri: cr.p.turi: faian.ri: suprafee poroase etc.4< 7 ranforsarea sau reabilitarea co,ple/ului rutier la e/pirarea duratei de e/ploatare. 2.??. !epararea gropilor se face prin plo,barea lor cu ,i/tur. asfaltic. 2ane/a 24. Plo,barea trebuie f.cut. 1n stare incipient. pentru c. groapa: odat. ap.rut.: 1+i ,.re+te repede di,ensiunile sub efectul traficului +i al apelor pro5enite din precipitaii. 2$e reco,and. pe c3t posibil utili-area pentru plo,b.ri a aceluia+i tip de ,i/tur. asfaltic. ca cel din care a fost reali-at. 1,br.c.,intea bitu,inoas..4 Pentru efectuarea plo,b.rilor se poate folosi orice tip de ,i/tur. asfaltic. utili-at. la e/ecutarea stratului de u-ur.. In perioadele anului 1n care instalaiile de preparare a ,i/turilor asfaltice nu funcionea-. 2se-onul de iarn.4 se folosesc ,i/turi asfaltice stocabile. $e reco,and. utili-area ,i/turii asfaltice stocabile pre5.-ute 1n HNor,ati5ul pri5ind lucr.rile de 1ntreinere a 1,br.c.,inilor bitu,inoase pe ti,p frigurosH 7 ind. AN6 nr. *2#D1EE?. 9n ca-ul 1n care suprafeele reparate au fost ,ari: sau c3nd s7au efectuat foarte ,ulte plo,b.ri pe un anu,it sector de dru,: se reco,and. ca dup. 2 ... # s.pt.,3ni de la e/ecutarea reparaiilor s. se e/ecute trata,ente bitu,inoase care dau un aspect unifor, suprafeei de rulare 2ane/a '4: sau cel puin badi8onarea sau col,atarea rosturilor de construcie. 6ac. gropile apar pe suprafee faianate se 5a trata nu nu,ai groapa: ci +i faianarea 2ane/a 24. $ectoarele cu gropi de ad3nci,i ,ici: 1ns. pe suprafee 1ntinse: pot fi re,ediate +i prin trata,ente bitu,inoase succesi5e 2ane/a 24. Degradri provocate de #nghe9de-ghe 2.?B. 6egrad.rile din 1nghe7de-ghe sunt defeciuni ale co,ple/ului rutier datorate feno,enului de u,flare neregulat. pro5ocat. de u,flarea apei 1n -ona de 1nghe +i transfor,area acesteia 1n lentile sau fibre de ghea.: precu, +i di,inu.rii capacit.ii portante a patului dru,ului datorit. sporirii locale a u,idit.ii 1n ti,pul de-gheului. 2.?E. 6egrad.rile din 1nghe7de-ghe ale structurilor rutiere se produc de obicei c3nd acionea-. conco,itent ur,.torii factori; 7 p.,3nt sensibil la 1nghe din patul dru,ului sau straturi rutiere conta,inate cu ,ateriale geli5e: situate 1n -ona de 1nghe< 7 te,peratura sc.-ut. 21nghe4 pe o durat. 1ndelungat. care s. fa5ori-e-e ,igrarea +i acu,ularea apei 1n -ona 1ngheului< 7 trafic greu 1n perioada de de-ghe pe sectoarele de dru, cu capacitate portant. sc.-ut.. $e ,enionea-. c. 1n perioada c3nd p.,3ntul este 1ngheat: traficul nu produce degradarea siste,ului rutier. 6egrad.rile din 1nghe7de-ghe apar 1n perioada de de-ghe. Fig& ,&%4& Degradri din #nghe9de-ghe 2.B@. Pre5enirea degrad.rilor din 1nghe7de-ghe se poate face prin; 7 e5itarea acion.rii conco,itente a celor patru factori 2p.,3nt geli5: 1nghe: ap.: trafic greu4< 7 asanarea corpului dru,ului prin e5acuarea apelor de suprafa. +i drenarea apelor subterane< 7 proiectarea liniei ro+ii in3nd sea,a de ni5elul apelor subterane< 7 di,ensionarea corespun-.toare a structurii rutiere in3nd sea,a de aciunea 1nghe7 de-gheului< 7 introducerea unor restricii pri5ind circulaia 5ehiculelor grele 1n perioada de de-ghe 2bariere de de-ghe4. 2.B1. !e,edierea degrad.rilor din 1nghe7de-ghe se 5a face 1n funcie de 5olu,ul acestora. Pentru aceasta trebuie efectuate studii pentru stabilirea cau-elor care au condus la apariia lor +i luarea unor ,.suri de eli,inare a acestora. 9n general trebuie decapat. +i ref.cut. 1ntreaga structur. rutier.: trebuie 1nlocuit p.,3ntul geli5 din patul dru,ului cu un ,aterial granular +i asigurat. e5acuarea apelor.
1=

$e reco,and. folosirea straturilor antigel +i drenante sau a unor reele de piloi drenani de acosta,ent. 6ac. nu se poate aciona 1n ,od eficient asupra factorilor care inter5in 1n producerea degrad.rilor: sau nu este suficient. nu,ai eli,inarea unuia dintre ei 2de obicei apa4: se poate 1ngro+a structura rutier. e/istent. pe ba-a calculelor de di,ensionare: cu ,eniunea c. 1ntotdeauna asanarea corpului dru,ului este absolut necesar.. Tasri locale 2.B2. %as.rile locale sunt defeciuni care constau din deplasarea pe 5ertical. a structurii rutiere de la c3i5a centi,etri la c3te5a -eci de centi,etri. &le afectea-. planeitatea suprafeei de rulare +i apar de obicei la capetele podurilor precu, +i 1n dreptul lucr.rilor de subtra5ersare cu conducte. 2.B#. Cau-ele care deter,in. apariia tas.rilor sunt; 7 utili-area unor ,ateriale necorespun-.toare la reali-area u,pluturilor< 7 co,pactarea necorespun-.toare< 7 golurile r.,ase 1ntre peretele fora8ului de subtra5ersare +i peretele conductei ce se ,ontea-.< 7 cedarea terenului de fundaie ca ur,are: 1n general: a unei u,e-iri e/cesi5e. 2.B'. Pre5enirea tas.rilor locale se poate face prin; 7 asigurarea e5acu.rii apelor< 7 utili-area unor p.,3nturi corespun-.toare negeli5e pentru reali-area u,pluturilor< 7 co,pactarea te,einic. a u,pluturilor de p.,3nt< 7 e/ecutarea 1n bune condiii a straturilor structurii rutiere ,ai ales din punct de 5edere al co,pact.rii acestora. Fig& ,&,8& Tasare local 2.B*. !e,edierea tas.rilor se face: de obicei: prin co,pletarea cu ,i/tur. asfaltic.: dup. o prealabil. decapare pe contur: lu3ndu7se ,.suri de asigurare a leg.turii 1ntre straturi sau prin decaparea 1ntregii structuri rutiere +i refacerea acesteia folosind ,ateriale corespun-.toare: bine co,pactate atunci c3nd tasarea se datorea-. unor defeciuni de structur. ce nu pot fi eli,inate. '& De"eciuni ale #m$rcminilor din $eton de ciment #.1. 6efeciunile pre-entate 1n cuprinsul acestui capitol se refer. nu,ai la 1,br.c.,inile rutiere din beton de ci,ent e/ecutate sub for,. de dale scurte negu8onate. Clasi"icarea de"eciunilor #.2. 6efeciunile 1,br.c.,inilor rutiere din beton de ci,ent: 1n funcie de locul lor de apariie: sunt pre-entate 1n tabelul '. Ta$elul ( !r& crt& 1 6efeciuni ale suprafeei $uprafa. alunecoas. $uprafa. e/foliat. Pelad. 2 6efeciuni ale rosturilor 6ecol,atarea rosturilor
1?

rupa de"eciunilor Tipul de"eciunii $uprafa. +lefuit.

6eschiderea rosturilor longitudinale

!osturi cu ,astic 1n e/ces # 6efeciuni ale 1,br.c.,intei !upturi (isuri +i cr.p.turi Gropi ' 6efeciuni ale structurii %asarea dalelor (aianare 6istrugerea total. a dalelor #.#. Clasificarea defeciunilor 1,br.c.,inilor din beton de ci,ent: 1n funcie de urgenele de re,ediere: este indicat. 1n tabelul *. Ta$elul * !r& crt& I 6efeciuni gra5e Gropi (aianare $uprafa. e/foliat. 1n stare a5ansat. II 6efeciuni ,i8locii Pelad. !upturi $uprafa. e/foliat. 1n stare incipient. $uprafa. +lefuit. $uprafa. alunecoas. Po,pa8 III 6efeciuni u+oare 6eschiderea rosturilor longitudinale !osturi cu ,astic 1n e/ces #.'. 6efeciunile 1,br.c.,inilor din beton de ci,ent se datorea-. ur,.toarelor grupe de cau-e; 7 aciunea agresi5. a traficului greu< 7 structur. rutier. nesatisf.c.toare: subdi,ensionat.< 7 calitatea necorespun-.toare a ,aterialelor puse 1n oper.< 7 e/ecuia necorespun-.toare a lucr.rilor de construcie< 7 condiii de e/ploatare +i ,ediu 1ncon8ur.tor agresi5e. #
1B

Po,pa8

radul de"eciunii

Tipul de"eciunii 6istrugerea total. a dalelor

%asarea dalelor

(isuri +i cr.p.turi

6ecol,atarea rosturilor

Urgenele de re,ediere a defeciunilor din tabelul * in sea,a de efectul acestora asupra desf.+ur.rii nor,ale a traficului rutier: de ,odul 1n care afectea-. sigurana circulaiei rutiere +i de influena lor 1n co,portarea 1n e/ploatare a 1,br.c.,inilor din beton de ci,ent. 7 lucr.ri de 1ntreinere insuficiente +i nee/ecutate la ti,p< 7 oboseala datorat. dep.+irii duratei nor,ate de e/ploatare. #.*. Influena principalilor factori care: acion3nd si,ultan sau indi5idual: pot produce sau fa5ori-a apariia unui anu,it tip de defeciune este pre-entat. 1n tabelul =. Aciunea traficului greu +i intens are o influen. hot.r3toare 1n apariia feno,enului de po,pa8 care poate produce 1n ti,p fisuri: tas.ri +i rupturi 1n apropierea rosturilor trans5ersale afectate. Structura rutier prin grosi,ea insuficient. a dalelor: drenarea nesatisf.c.toare a apei din corpul dru,ului: neasigurarea la 1nghe7de-ghe +i 1n special prin capacitatea portant. neunifor,. a straturilor de fundaie +i a terasa,entelor: conduce la apariia defeciunilor 1n 1,br.c.,inte 2fisuri +i cr.p.turi4 precu, +i a defeciunilor gra5e ale structurii 2tasarea dalelor: faian.ri +i degradarea total. a dalelor4. Calitatea materialelor utili-ate la e/ecuia 1,br.c.,inilor din beton de ci,ent influenea-. 1n ,od special apariia suprafeelor e/foliate +i a gropilor 1n ca-ul folosirii agregatelor geli5e sau ,urdare: precu, +i a fisurilor +i faian.rilor 1n ca-ul folosirii unui ci,ent necorespun-.tor. Execuia necorespunztoare a lucrrilor i perioada de execuie influenea-. apariia tuturor tipurilor de defeciuni: cei ,ai i,portani factori fiind a,ena8area +i col,atarea rosturilor. 9ngheul 1n ti,pul pri-ei +i 1nt.ririi ci,entului fa5ori-ea-. apariia e/folierilor. Condiiile de exploatare prin regi,ul plu5ial intens: ecartul ter,ic ,are +i ciclurile repetate de 1nghe7de-ghe influenea-. apariia unor defeciuni ale rosturilor: 1,br.c.,intei +i structurii: durata de e/ploatare a53nd un rol hot.r3tor 1n de-5oltarea defeciunilor gra5e. Lucrrile de ntreinere nee/ecutate la ti,p sau reali-ate defectuos: 1n special cele pri5ind col,atarea periodic. a rosturilor: fisurilor +i cr.p.turilor: influenea-. apariia tuturor tipurilor de defeciuni. #.=. Procesul de degradare a 1,br.c.,inilor rigide din beton de ci,ent se produce 1n pri,ul r3nd datorit. ,i+c.rilor pe 5ertical. a dalelor ca ur,are a deterior.rii condiiilor de re-e,are pe suprafaa fundaiei: ceea ce conduce la apariia feno,enului de po,pa8: a fisurilor: cr.p.turilor: rupturilor: tas.rii dalelor etc. Lipsa de etan+eitate a rosturilor +i cr.p.turilor precu, +i pre-ena apei 1n corpul dru,ului sunt factorii agra5ani 1n de-5oltarea procesului de degradare a 1,br.c.,inilor din beton de ci,ent. 6e regul. defeciunile 1,br.c.,inilor din beton de ci,ent se produc progresi5 1n ti,p: sub aciunea traficului +i a condiiilor de e/ploatare: dup. ur,.torul lan; decol,atarea rosturilor 7 po,pa8 7 fisurare 7 tasare 7 cr.p.tur. 7 faianare 7 degradare total. sau e/foliere 7 groap. 7 degradare total.. Ta$elul 0 :: ; in"luen important : ; in"luen redus 9n aceste condiii este necesar. ur,.rirea e5oluiei 1n ti,p a st.rii de degradare +i reali-area 1ntreinerii pre5enti5e prin re,edierea i,ediat. a defeciunilor. #.?. Pentru re,edierea defeciunilor 1,br.c.,inilor din beton de ci,ent se folosesc tehnologii specifice fiec.rui tip de defeciune: care se aplic. local sau generali-at 1n funcie de gradul +i
1E

,.ri,ea defeciunii respecti5e: confor, pre-entelor instruciuni +i pre5ederilor din prescripiile tehnice ,enionate 1n ane/a '. %ehnologiile de re,ediere frec5ent utili-ate sunt ur,.toarele; 7 col,atarea: 1n ca-ul decol,at.rii rosturilor +i deschiderii rosturilor longitudinale precu, +i 1n ca-ul fisurilor +i cr.p.turilor< 7 repararea cu beton rutier fluidifiat 1n ca-ul rupturilor de rosturi +i 1n ca-ul 1nlocuirii totale sau pariale a dalelor faianate sau tasate< 7 repararea cu ,ortare sau betoane de ci,ent speciale 2beton ar,at cu fibre de oel: ,ortar cu a,estecuri epo/idice4 sau pro5i-oriu cu ,i/turi asfaltice 1n ca-ul suprafeelor ,ici e/foliate: rupturilor de ,argine: peladei: gropilor sau tas.rii locale a dalelor< 7 aplicarea de trata,ente bitu,inoase duble in5erse 1n ca-ul suprafeelor ,ari +lefuite sau e/foliate< 7 ranforsarea cu 1,br.c.,ini bitu,inoase sau din beton de ci,ent: 1n ca-ul faian.rilor: tas.rilor sau distrugerilor totale ale dalelor ce se ,anifest. pe sectoare de dru, ,ai ,ari. Pre-entarea de"eciunilor .upra"a le"uit #.B. $uprafaa +lefuit. apare 1n e/ploatare sub aciunea traficului intens ca o suprafa. f.r. asperit.i: lustruit. ca un ,o-aic +i pre-ent3nd: 1n special pe ti,p u,ed: pericol de derapare. $uprafaa 1,br.c.,intei din beton de ci,ent se consider. +lefuit. c3nd rugo-itatea ei pre-int. 5alori pentru 1n.li,ea de nisip J$ sub @:2 ,,: iar 1n ca-ul decli5it.ilor de peste =:* G: 1n serpentine: 1n curbe cu ra-a sub 12* , +i 1n intersecii: c3nd J$ este sub @:# ,,. Fig& '&%& .upra"a le"uit #.E. Klefuirea suprafeei este fa5ori-at. de nee/ecutarea strierii suprafeei betonului proasp.t pus 1n oper. 1n stratul de u-ur. +i de e/istena 1n co,po-iia betonului respecti5 a unor agregate de tipul ba-altului sau a rocilor calcaroase: care se lustruiesc u+or: precu, +i a granulelor de pietri+ neconcasat care pre-int. o +lefuire natural.. #.1@. Pre5enirea +lefuirii suprafeei se poate face prin; 7 reali-area unei strieri trans5ersale sau longitudinale a suprafeei betonului proasp.t din stratul de u-ur. prin perierea ,anual. sau cu a8utorul unui dispo-iti5 ,ecanic de striat< 7 utili-area 1n stratul de u-ur. a unor agregate naturale de carier.: a53nd o re-isten. la u-ur. Los Angeles: de ,a/i,u, 2* G< 7 introducerea prin clutare la suprafaa betonului proasp.t a unor cribluri din roci dure erupti5e: 1n ca-ul utili-.rii unor betoane cu agregate calcaroase. #.11. !efacerea rugo-it.ii suprafeei +lefuite se poate reali-a prin ur,.toarele procedee; 7 1n ca-ul suprafeei ,ari: prin e/ecutarea periodic. de trata,ente bitu,inoase duble in5erse sau +la,uri bitu,inoase adec5ate scopului: la care tehnologia de e/ecuie const. din reali-area pri,ului trata,ent: de a,orsare: cu criblur. # 7 B: iar a celui de al doilea trata,ent cu criblur. B71=< 7 1n ca-ul suprafeelor ,ici: prin strierea trans5ersal. cu a8utorul unei ,a+ini cu discuri dia,antate: reali-3ndu7se striuri de # ,, ad3nci,e +i *...? ,, l.i,e: la o distan. 1ntre ele de *@... 1@@ ,,: procedeu indicat 1n ca-ul betoanelor reali-ate cu agregate ,ai puin dure de natur. calcaroas.. .upra"a alunecoas
2@

#.12. $uprafaa alunecoas. este caracteri-at. prin lipsa aderenei datorit. unor pelicule 2argil.: bitu,: ,otorin.: +.a.4 e/istente la suprafaa betonului din stratul de u-ur.. #.1#. 6intre cau-ele posibile ale apariiei suprafeei alunecoase se pot enu,era ur,.toarele; 7 pre-ena unei pelicule de p.,3nt 2argil.: noroi: ,urd.rie4< 7 pre-ena 1n e/ces a unei pelicule pro5enite din produsele de protecie a betonului proasp.t< 7 e/ecutarea pe 1,br.c.,intea din beton de ci,ent a unor trata,ente bitu,inoase: cu e/ces de liant sau cu desprinderea agregatelor. #.1'. Pre5enirea suprafeei alunecoase se poate reali-a prin; 7 inter-icerea accesului 5ehiculelor de pe dru,urile laterale din p.,3nt< 7 respectarea do-a8elor 2@:# ... @:* CgD,2 bitu,: la e/ecuia lucr.rilor de protecie a betonului proasp.t< 7 respectarea do-a8elor de liant: a calit.ii agregatelor +i tehnologiei folosite la lucr.rile de reparare prin trata,ente +i +la,uri bitu,inoase. #.1*. !e,edierea suprafeei alunecoase se poate reali-a 1n funcie de natura peliculei de la suprafaa betonului prin; 7 cur.area noroiului cu ,.tura ,ecanic. +i sp.larea cu ap.< 7 saturarea suprafeelor a53nd e/ces de bitu,: cu criblur. #7B sau nisip: 1n funcie de situaia local. 1n ca-ul suprafeelor ,ici: sau refacerea corespun-.toare a trata,entelor bitu,inoase 1n ca-ul suprafeelor ,ari. .upra"a e+"oliat #.1=. $uprafaa e/foliat. se pre-int. ca o suprafa. poroas.: cu asperit.i +i ,ici deni5el.ri re-ultate din de-agregarea 2co8irea4 superficial. a unei p.ri din ,ortarul e/istent 1n -ona superioar. a dalei: ur,at. de s,ulgerea agregatelor +i 1ndep.rtarea acestora sub aciunea traficului. &/folierea are ca ur,are reducerea treptat. 1n ti,p a grosi,ii 1,br.c.,intei din beton de ci,ent cu 1 ... * c,. #.1?. Producerea e/folierii poate fi datorat. calit.ii necorespun-.toare a ,aterialelor utili-ate +i a e/ecuiei 1,br.c.,intei: precu, +i condiiilor de 1ntreinere. &/folierea ca ur,are ,aterialelor +i e/ecuiei necorespun-.toare se datorea-. ur,.torilor factori; 7 folosirea 1n stratul de u-ur. a unui ci,ent necorespun-.tor sau a unor agregate geli5e sau ,urdare< Fig& '&,& .upra"a e+"oliat 7 neutili-area la prepararea betonului a aditi5ilor antrenori de aer< 7 prote8area insuficient. sau lipsa prote8.rii suprafeei betonului proasp.t dup. punerea 1n oper. 1n perioada de pri-. +i 1nt.rire< 7 5ibrarea prea accentuat. a suprafeei betonului la co,pactare +i ne1ndep.rtarea surplusului de ,ortar< 7 coninutul ,are de ap. la prepararea betonului care conduce la cre+terea per,eabilit.ii betonului< 7 e/ecuia betonului la te,peraturi sc.-ute sub @ AC +i f.r. ,.suri de protecie adec5ate. &/folierea ca ur,are 1ntreinerii se datorea-. ur,.torilor factori;

21

7 coro-iunea betonului din cau-a utili-.rii fondanilor chi,ici la co,baterea poleiului +i a -.pe-ii< 7 alterarea betonului din cau-a pre-enei unor ele,ente noci5e pro5enite din ,ediul 1ncon8ur.tor. Pe suprafaa e/foliat. se ,.re+te posibilitatea reinerii apei +i acoperirea cu ghea. 1n perioada de iarn.: fa5ori-3ndu7se continuarea procesului de e/foliere: sub aciunea traficului +i ciclurilor de 1nghe7de-ghe. #.1B. Pre5enirea e/folierii se poate obine la prepararea +i punerea 1n oper. a betonului: utili-3nd un raport ADC de ,a/. @:'*: agregate curate cu coninut li,itat de i,purit.i: nisip a53nd &N de ,in. B* G: ci,ent nealterat de ,arc. ,ini,. P '@: aditi5i antrenori de aer: 5ibrare corespun-.toare: finisare +i prote8are corect. a suprafeei betonului 1n perioada de pri-. +i 1nt.rire: care s. conduc. la obinerea unor caracteristici ale betonului confor, nor,ati5ului. Agregatele care nu 1ndeplinesc condiiile i,puse pri5ind coninutul de i,purit.i: se 5or sp.la 1nainte de folosire 1n staii de sp.lare a agregatelor. $e reco,and. utili-area unor fondani chi,ici pentru co,baterea poleiului +i a gheii cu agresi5itate c3t ,ai redus. asupra betonului de ci,ent. #.1E. Procedeele de reparare a suprafeelor e/foliate constau din prote8area lor cu di5erse soluii ce se aplic. 1n funcie de gradul de e/tindere a defeciunii. Pe suprafee ,ari e/foliate se pot aplica trata,ente bitu,inoase duble in5erse +i +la,uri bitu,inoase. Pe suprafee ,ici e/foliate se poate folosi una din ur,.toarele soluii; 7 reparaii cu ,ortar pe ba-. de r.+ini epo/idice 2ane/a 24< 7 reparaii cu beton de ci,ent ar,at cu fibre de oel< 7 trata,ente bitu,inoase succesi5e aplicate ,anual folosind e,ulsia bitu,inoas. cu rupere rapid.< 7 badi8onarea pre5enti5. 1n fa-. incipient. cu liani bitu,ino+i 2ane/a 24. Pelad #.2@. Pelada este o defeciune de suprafa. caracteri-at. prin desprinderea sub for,. de pl.ci a ,ortarului sau betonului folosit la corectarea deni5el.rilor suprafeei betonului proasp.t 5ibrat. #.21. Cau-ele apariiei peladei sunt legate de e/ecutarea necorespun-.toare a operaiunilor de corectare +i finisare a suprafeei betonului proasp.t astfel; 7 grosi,ea insuficient. +i co,po-iia necorespun-.toare a betonului folosit la corectarea deni5el.rilor betonului proasp.t 5ibrat< 7 e/ecutarea corect.rilor ,ult dup. 1nceperea pri-ei ci,entului din betonul iniial 5ibrat< 7 ne1ndep.rtarea cu peria a surplusului de ,ortar scos la suprafaa 1,br.c.,intei prin operaiile de finisare. #.22. Pre5enirea peladei se face prin respectarea tuturor condiiilor tehnice la operaiile corectare +i finisare a suprafeei betonului proasp.t 5ibrat. de

#.2#. !e,edierea acestei defeciuni se poate face cu unul din procedeele de reparare a suprafeelor e/foliate indicate la pct. #.1E. Fig& '&'& Pelad Decolmatarea rosturilor

22

#.2'. 6ecol,atarea rosturilor const. 1n desprinderea: sf.r3,area +i e5acuarea sub aciunea traficului a ,aterialelor de col,atare din rosturi: 1n special pe ti,p friguros c3nd ,asticul bitu,inos de5ine casant +i nu ur,.re+te contracia dalelor din beton de ci,ent. 6ecol,atarea rosturilor nu deran8ea-. desf.+urarea nor,al. a circulaiei rutiere: 1ns. fa5ori-ea-. apariia altor defeciuni ale 1,br.c.,inilor din beton de ci,ent prin faptul c. per,ite infiltrarea apei prin rosturi 1n straturile rutiere inferioare +i terenul de fundaie: ,ic+or3nd capacitatea portant. a acestora. 6e ase,enea: decol,atarea rosturilor per,ite infiltrarea apei la interfaa dal.7fundaie: fa5ori-3nd apariia feno,enului de po,pa8. #.2*. Cau-ele decol,at.rii rosturilor pot fi ur,.toarele; 7 co,po-iia necorespun-.toare a ,asticului bitu,inos: Fig& '&(& Decolmatarea rosturilor 7 utili-area unui bitu, de consisten. dur. sau arderea acestuia 1n procesul de fabricaie a ,asticului< 7 nerespectarea tehnologiilor la col,atarea rosturilor 2cur.are: uscare: a,orsare etc.4< 7 1,b.tr3nirea precoce a ,asticului bitu,inos sub aciunea factorilor cli,aterici. #.2=. Pre5enirea decol,at.rii pre,ature a rosturilor se obine prin e/ecutarea periodic. a col,at.rilor cu ,ateriale corespun-.toare 2etan+e: re-istente la fisurare: elastice 1n ti,p +i stabile la te,peraturi sc.-ute: aderente la betonul de ci,ent4 +i prin respectarea condiiilor tehnice de calitate i,puse la col,atarea rosturilor. Pentru a e5ita arderea liantului: la prepararea ,asticului bitu,inos te,peratura bitu,ului nu 5a dep.+i 1B@AC. #.2?. !e,edierea decol,at.rii rosturilor se face prin scoaterea ,aterialelor necorespun-.toare din rosturi: cur.area: uscarea: a,orsarea +i u,plerea lor cu ,astic bitu,inos sau cu ,ortar asfaltic. Pentru col,atare: 1n funcie de ,.ri,ea deschiderii rosturilor: se pot folosi ur,.toarele ,ateriale; 7 1n ca-ul rosturilor cu deschidere ,ai ,ic. de # c,: acestea se 5or col,ata cu ,astic bitu,inos la cald sau cu alte tipuri de ,asticuri si,ilare: preparate la cald sau la rece< 7 1n ca-ul rosturilor cu deschidere ,ai ,are de # c,: acestea se 5or col,ata cu ,ortar asfaltic. #.2B. Fasticul bitu,inos reco,andat pentru col,atarea rosturilor poate a5ea ur,.toarele co,po-iii; 7 pentru ,astic bitu,inos cu de+euri de cauciuc; L bitu, 6 B@D12@..................... #@ ... #*G L filer de calcar ........................ =@ ... *? G L de+euri de cauciuc .................. 1@... BG 7 pentru ,astic bitu,inos cu pudret. de cauciuc< L bitu,6B@D12@ ..................... 2B ... #@G L filer de calcar ........................ ?@ ... =* G L pudret. de cauciuc .................. # ... * G

2#

9n ca-uri e/cepionale: c3nd nu se pot apro5i-iona de+euri sau pudret. de cauciuc: se 5a utili-a ,asticul bitu,inos a53nd ur,.toarea co,po-iie; L bitu,6B@D12@ ..................... 2B ... #2G L filer de calcar........................ ?2 ... =BG #.2E. Fortarul asfaltic poate fi preparat la cald folosindu7se ur,.toarea co,po-iie; 7 bitu, 6 B@D12@ ......................... 1@ ... 12G 7 filer ....................................... 2@ ... 2BG 7 nisip @7?,, ........................... ?@ ... =@ G

Deschiderea rosturilor longitudinale #.#@. Aceast. defeciune este caracteri-at. prin deschiderea anor,al de ,are: de peste # c,: a rosturilor longitudinale: care poate conduce la decol,atarea rosturilor +i per,ite infiltrarea apelor din precipitaii 1n straturile inferioare. #.#1. 6intre cau-ele posibile care conduc la deschiderea rosturilor longitudinale se pot enu,era; 7 lipsa sau insuficiena ancor.rii cu bare din oel beton la rosturile longitudinale de contact 1ntre ben-ile de circulaie din beton sau la rosturile longitudinale dintre dala nor,al. +i supral.rgire< 7 alunecarea lateral. a dalelor din cau-a tas.rii difereniate a straturilor de fundaie sau a terasa,entelor< 7 lipsa unui acosta,ent stabil. #.#2. Pre5enirea deschiderii rosturilor longitudinale se reali-ea-. prin; 7 reali-area rosturilor de contact longitudinale cu ancore de oel beton< Fig& '&*& Deschiderea rosturilor longitudinale 7 asigurarea unei capacit.i portante unifor,e a terasa,entelor +i straturilor de fundaie pe 1ntreaga platfor,. a dru,ului. #.##. !e,edierea deschiderii ,ari a rosturilor longitudinale se poate face prin col,atarea periodic. a acestora cu ,ortar asfaltic. 1osturi cu mastic #n e+ces #.#'. !osturile cu ,astic 1n e/ces sunt defeciuni la care ,asticul bitu,inos apare 1n lungul rosturilor sau a cr.p.turilor col,atate: sub for,a unor pelicule sau a unor proe,inene cu o 1n.li,e 5ariabil. ce poate atinge c3i5a c,. 9n e/ploatare rosturile cu ,astic 1n e/ces afectea-. planeitatea 1,br.c.,intei din beton de ci,ent +i pot deran8a desf.+urarea nor,al. a circulaiei rutiere. #.#*. Cau-ele apariiei ,asticului 1n e/ces pot fi ur,.toarele; 7 co,po-iia consisten. ,oale< necorespun-.toare a ,asticului bitu,inos sau utili-area unui bitu, de

7 folosirea unor cantit.i prea ,ari de ,astic bitu,inos la u,plerea rosturilor +i ne1ndep.rtarea i,ediat. a surplusului de ,astic:

2'

7 presiunea e/ercitat. de dilatarea dalelor din beton de ci,ent: 1n perioadele cu te,peraturi ridicate: asupra ,asticului bitu,inos din rosturi sau cr.p.turi: care este 1,pins spre suprafa.. Fig& '&0& 1osturi cu mastic #n e+ces #.#=. Pre5enirea e/cesului de ,astic se poate reali-a prin respectarea tehnologiei de col,atare a rosturilor cu ,astic bitu,inos +i e/ecutarea lucr.rilor de col,atare 1n perioadele cu te,peraturi obi+nuite pri,.5ara +i toa,na: p3n. la finele lunii octo,brie. #.#?. !e,edierea defeciunii se face prin 1ndep.rtarea ,asticului 1n e/ces: folosindu7se fie o lopat. 1nc.l-it. fie o spatul. sau un r.-uitor cu la,. ,etalic. 1upturi #.#B. !upturile apar: de regul.: la rosturi sau la ,arginea dalei +i se pre-int. sub for,a unor desprinderi sau degrad.ri cu ad3nci,e 5ariabil. care poate s. a8ung. p3n. la grosi,ea dalei. !upturile apar fie pe suprafee ,ici: local: 1n dreptul rosturilor trans5ersale sau la ,arginea dalelor: fie e/tinse pe toat. lungi,ea rosturilor trans5ersale pe l.i,i p3n. la @:* ,. #.#E. !upturile sunt cau-ate de ur,.torii factori; 7 1n perioada e/ecuiei: rupturile pot fi pro5ocate de anu,ite sarcini concentrate aplicate la ,arginile dalelor sau rosturilor 1n perioada de pri-. +i 1nt.rire a betonului 2de,ontarea pre,atur. sau negli8ent. a longrinelor ,etalice: trafic greu 1n perioada de 1nt.rire a betonului etc.4< 7 1n perioada e/ploat.rii: rupturile pot fi deter,inate de anu,ite ,ateriale dure neco,presibile 2criblur.: pietri+ etc.4 care sub influena traficului intr. 1n rosturile trans5ersale de dilataie: 1n perioada ti,pului rece: +i care 1,piedic. dilatarea dalelor c3nd te,peraturile cresc: produc3nd eforturi de co,presiune ,ari ce conduc la ruperea local. a betonului 1n dreptul rosturilor blocate 2rigidi-ate4. Fig& '&2& 1upturi 9n acest ca- rupturile sunt fa5ori-ate de ne1ntreinerea periodic. a rosturilor trans5ersale c3nd prin cur.area lor ,aterialele dure pot fi 1ndep.rtate< 7 de ase,enea rupturile la rosturi pot fi cau-ate de po-area 1nclinat. a sc3ndurii 1n rostul trans5ersal de dilataie sau de folosirea unei sc3nduri prea scurte sau prea 1nguste care per,ite reali-area unui contact 1ntre betoanele celor dou. dale al.turate< 7 rupturile 1n dreptul rosturilor longitudinale sau a ,arginilor dalelor pot fi fa5ori-ate de neco,pactarea cu ,aiul ,etalic a betonului proasp.t l3ng. longrine. #.'@. Pre5enirea rupturilor se poate reali-a prin; 7 prote8area 1,br.c.,intei de circulaia rutier. 1n perioada de 1nt.rire a betonului< 7 de,ontarea atent. a longrinelor dup. cel puin 2' ore de la turnarea betonului< 7 e/ecutarea rosturilor trans5ersale de dilataie cu deschidere de 1B ... 2@ ,, +i folosirea unor ,ateriale de col,atare corespun-.toare< 7 co,pactarea betonului proasp.t cu ,aiul ,etalic l3ng. longrine< 7 e/ecutarea periodic. a lucr.rilor de col,atare a rosturilor. #.'1. !epararea operati5.: dar pro5i-orie: a rupturilor: se face prin 1ndep.rtarea sf.r3,.turilor +i co,pletarea degrad.rilor cu ,i/tur. asfaltic. 2ane/a 24. !e,edierea definiti5. a rupturilor se poate face 1n funcie de ,.ri,ea acestora astfel; 7 1n ca-ul unor rupturi ,ici locale se e/ecut. reparaii cu ,ortare pe ba-. de r.+ini epo/idice 2ane/a 24<
2*

7 1n ca-ul 1n care ruptura afectea-. 1ntreaga grosi,e a dalei: repararea se face prin de,olarea 1n ad3nci,e a betonului din -ona afectat.: dup. un contur dreptunghiular cu 1@ c, ,ai ,ult dec3t di,ensiunile -onei degradate +i co,pletarea golului re-ultat cu beton fluidifiat cu aditi5 (LU)&% 2ane/a 24. Fisuri i crpturi #.'2. (isurile +i cr.p.turile sunt defeciunile cele ,ai des 1nt3lnite la 1,br.c.,inile rutiere din beton de ci,ent. M $e consider. fisuri discontinuit.ile 1n dala de beton sub # ,,: iar cr.p.turi discontinuit.ile egale sau ,ai ,ari de # ,, l.i,e. #.'#. 6up. orientarea fa. de a/a dru,ului: fisurile +i cr.p.turile pot fi; 7 trans5ersale< 7 longitudinale< 7 diagonale< 7 de col. #.''. 9n funcie de 5ariaia deschiderii fisurilor +i cr.p.turilor: acestea pot fi acti5e sau pasi5e. $e consider. fisuri sau cr.p.turi acti5e acelea la care deschiderea 5aria-. cu ,ai ,ult de @:* ,, la o 5ariaie -ilnic. a te,peraturii betonului de 1@ AC: iar fisuri sau cr.p.turi pasi5e se consider. acelea ale c.ror deschideri r.,3n aproape constante la 5ariaia te,peraturii. #.'*. !e,edierea fisurilor +i cr.p.turilor se face difereniat 1n funcie de ,.ri,ea +i 5ariaia deschiderii lor. 9n ca-ul "isurilor pasive< acestea se col,atea-. cu unul din ur,.toarele procedee; 7 la fisurile fine cu deschidere de 1 ,, sau ,ai ,ic.: se toarn. direct 1n ele e,ulsie bitu,inoas. cu rupere rapid. dup. o l.rgire prealabil. cu 53rful scoabei< 7 la fisurile a53nd deschideri ,ai ,ari de 1 ,,: acestea se cur.. +i se u,plu parial cu filer de calcar +i apoi se toarn. peste acesta e,ulsie bitu,inoas. cu rupere rapid.< 7 un procedeu reco,andat este col,atarea cu ,ortar pe ba-. de r.+ini epo/idice. 9n ca-ul "isurilor active i a crpturilor< acestea se tratea-. ca rosturi +i se col,atea-. cu ,astic bitu,inos la cald sau A$! )I% la rece: folosind do-a8ele indicate pentru col,atarea rosturilor la pct. #.2B. Fisuri i crpturi transversale #.'=. Cau-ele apariiei fisurilor +i cr.p.turilor trans5ersale se datorea-. structurii rutiere nesatisf.c.toare: e/ecuiei gre+ite a lucr.rilor +i condiiilor de e/ploatare. (isurarea trans5ersal. pe sectoare ,ari de dru, la 1D2 ... 1D# din lungi,ea dalelor este caracteristic. ruperii prin oboseal. a betonului sub aciunea traficului rutier +i a 5ariaiilor de te,peratur.. Factorii legai de structura rutier< care trans5ersale: pot fi ur,.torii; influenea-. apariia fisurilor +i cr.p.turilor

7 teren de fundaie sau straturi de fundaie cu capacitate portant. sc.-ut. sau neunifor,. 1n lungul dalelor din beton< 7 grosi,ea insuficient. +i lungi,ea ,are a dalelor din beton< 7 drenarea nesatisf.c.toare a apei din corpul dru,ului.

2=

Fig& '&3& Fisuri transversale Factorii legai de e+ecuia lucrrilor pot fi ur,.torii; 7 utili-area unui beton de ci,ent cu re-istene insuficiente la 1ntindere din 1nco5oiere< 7 negli8area proteciei betonului proasp.t< 7 t.ierea cu 1nt3r-iere a rosturilor de contracie. Factorii #n legtur cu condiiile de e+ploatare pot fi ur,.torii; 7 oboseala betonului sub aciunea co,binat. +i 1ndelungat. a traficului greu +i a 5ariaiilor ,ari de te,peratur. +i u,iditate< 7 fisurarea prin Hsi,patieH 1n ca-ul rosturilor trans5ersale care nu coincid 1ntre cele dou. ben-i de circulaie< 7 funcionarea necorespun-.toare a rosturilor trans5ersale: 1n special a celor de dilataie: care conduce la apariia fisurilor 1n lungul acestora +i de-5oltarea lor 1n continuare 1n rupturi la rosturi. #.'?. Pre5enirea fisurilor +i cr.p.turilor trans5ersale se reali-ea-. prin ur,.toarele ,.suri; 7 asigurarea unui teren de fundaie +i reali-area straturilor de fundaie cu o capacitate portant. ridicat. +i ,ai ales unifor,. 1n lungul dru,ului< 7 stabilirea grosi,ii +i lungi,ii dalelor 1n funcie de factorii cli,aterici: calit.ile ,aterialelor +i ale betonului utili-at< 7 reali-area unui beton de ci,ent cu re-istene la 1ntindere din 1nco5oiere superioare< 7 prote8area betonului proasp.t i,ediat dup. punerea 1n oper. < 7 a,ena8area corespun-.toare a rosturilor trans5ersale. Fisuri i crpturi longitudinale #.'B. Cau-ele producerii fisurilor +i cr.p.turilor longitudinale pot fi ur,.toarele; 7 tasarea fundaiei 1n profil trans5ersal +i fisurarea betonului sub aciunea sarcinilor din trafic. In acest ca- fisurarea longitudinal. poate fi 1nsoit. de deschiderea rostului longitudinal< 7 u,flarea p.,3ntului din terenul de fundaie alc.tuit din ,ateriale geli5e< 7 contracia trans5ersal. a betonului 1n ca-ul unei l.i,i prea ,ari a p.rii carosabile reali-ate f.r. rosturi longitudinale de contracie sau cu rosturi prea puin ad3nci 1n a/a dru,ului. Fig& '&4& Fisuri longitudinale #.'E. Pre5enirea fisurilor +i cr.p.turilor longitudinale se reali-ea-. prin ur,.toarele ,.suri; 7 asigurarea unui teren de fundaie din ,ateriale negeli5e cu o capacitate portant. unifor,. pe 1ntreaga platfor,. a dru,ului< 7 reali-area unui rost de contracie longitudinal 1n ca-ul c3nd banda de beton se toarn. pe o l.i,e ,ai ,are de * ,. Fisuri i crpturi diagonale #.*@. (isurile +i cr.p.turile diagonale sunt 1nclinate la un unghi de apro/i,ati5 '*@ fa. de a/a dru,ului +i pot ap.rea 1n unele ca-uri nu,ai la ,i8locul dalei chiar 1n ti,pul e/ecuiei 1,br.c.,intei din beton de ci,ent. #.*1. (actorii care conduc la apariia fisurilor +i cr.p.turilor diagonale pot fi ur,.torii; 7 pri-a fals. a ci,entului care 1,piedic. producerea contraciei plastice nor,ale a betonului proasp.t ca ur,are a 1nt.ririi pre,ature a acestuia<
2?

7 sarcini din trafic aplicate pe capetele dalelor defor,ate sau a53nd fundaia cu portant. insuficient.. #.*2. Pre5enirea fisurilor +i cr.p.turilor diagonale se reali-ea-. prin ur,.toarele ,.suri; 7 utili-area unui ci,ent care s. nu pre-inte feno,enul de pri-. fals.< Fig& '&%8& Fisur diagonal 7 asigurarea unui teren de fundaie cu o capacitate portant. unifor,. pe 1ntreaga platfor,. a dru,ului. Fisuri i crpturi de col #.*#. (isurile +i cr.p.turile de col sunt dispuse diagonal for,3nd un triunghi a c.rui ipotenu-. leag. un rost: fisur. sau cr.p.tur. trans5ersal. cu un rost longitudinal sau cu o ,argine de dal.. Aceste defeciuni pot ap.rea frec5ent pe a,bele coluri ale dalelor al.turate. #.*'. (isurile +i cr.p.turile de col pot fi cau-ate de ur,.torii factori; 7 sarcinile din trafic aplicate pe colurile unor dale aflate 1n consol. sau defor,ate sau la care fundaia are o capacitate portant. insuficient.< Fig& '&%%& Fisur de col M 7 alunecarea lateral. a dalelor e/ecutate cu rosturi trans5ersale oblice< 7 pre-ena unor ,ateriale dure pe poriunea de cap.t a rosturilor trans5ersale. #.**. Pre5enirea fisurilor +i cr.p.turilor de col se reali-ea-. prin ur,.toarele ,.suri; 7 asigurarea unui teren de fundaie cu o capacitate portant. unifor,. pe 1ntreaga platfor,. a dru,ului< 7 a,ena8area rosturilor trans5ersale confor, pre5ederilor nor,ati5ului +i 1ntreinerea lor periodic.. ropi #.*=. Gropile 1n 1,br.c.,intea din beton de ci,ent sunt caracteri-ate printr7o ca5itate de for,. rotun8it. a53nd di,ensiuni 5ariabile 1n plan de * ... *@ c, +i ad3nci,i ,ai ,ari de # c,. #.*?. Cau-ele posibile ale apariiei gropilor pot fi ur,.toarele; 7 pre-ena unor inclu-iuni locali-ate 1n beton 2argil.: corpuri str.ine etc.4< 7 beton neo,ogen datorit. a+ternerii +i co,pact.rii neunifor,e< 7 ur,e nereprofilate pe betonul proasp.t pus 1n oper.< 7 e/istena unor suprafee e/foliate 1n stare a5ansat. care local se pot transfor,a 1n gropi< 7 dislocarea parial. a betonului din dalele faianate 1n pl.ci ,ici. #.*B. Pre5enirea apariiei gropilor se obine prin ur,.toarele ,.suri; 7 reali-area unui beton de ci,ent o,ogen prin respectarea pre5ederilor nor,ati5ului pri5ind a+ternerea +i co,pactarea betonului< 7 reprofilarea: finisarea +i prote8area atent. a betonului proasp.t pus 1n oper.< Fig& '&%,& roap 7 e/ecutarea la ti,p a lucr.rilor de 1ntreinere +i reparare 1n ca-ul suprafeelor e/foliate sau a faian.rilor. L
2B

#.*E. !epararea gropilor din 1,br.c.,inile din beton de ci,ent se face 1n fa-. incipient. prin plo,barea acestora pro5i-oriu cu ,i/tur. asfaltic. sau definiti5 cu ,ortar de ci,ent pe ba-. de r.+ini epo/idice: confor, tehnologiilor pre5.-ute 1n ane/a 2. 9n ca-ul apariiei gropilor pe suprafee e/foliate 1n stare a5ansat. sau pe suprafee ,ari cu faian.ri: tratarea gropilor se face 1nainte de e/ecuia lucr.rilor de re,ediere pre5.-ute pentru aceste tipuri de defeciuni. Pompa) #.=@. Po,pa8ul const. 1n ridicarea printr7un rost sau cr.p.tur.: spre suprafaa 1,br.c.,intei: a noroiului for,at de c.tre apele infiltrate 1ntre dale +i terenul de fundare: sub influena ,i+c.rii dalei din a5al pe 5ertical. datorit. efectului traficului. Po,pa8ul poate ap.rea 1n special 1n lungul rosturilor +i cr.p.turilor trans5ersale. #.=1. Apariia po,pa8ului este deter,inat. de aciunea si,ultan. a ur,.torilor factori; 7 pre-ena apei libere 1ntre dal. +i terenul de fundaie datorit. infiltr.rii apelor de suprafa. sau datorit. apelor subterane< 7 sarcinile pro5enite din trafic care acionea-. asupra dalei din a5al +i o defor,ea-. pe 5ertical.< Fig& '&%'& Pompa) 7 e/istena argilei 1n stratul superior de fundaie care 1n pre-ena apei 1+i poate ,odifica starea de consisten. 1n plastic curg.toare +i sub presiunea dalei din a5al este e/pul-at. prin rost spre e/terior. #.=2. Pre5enirea po,pa8ului se reali-ea-. prin ur,.toarele ,.suri ce pot fi luate la e/ecuie sau 1n e/ploatare; 7 drenarea corpului dru,ului< 7 reali-area stratului portant din agregate naturale stabili-ate cu liani pu--olanici< 7 etan+area suprafeei 1,br.c.,intei prin col,atarea rosturilor +i cr.p.turilor +i 1ntreinerea periodic. a acestora. #.=#. !e,edierea po,pa8ului const. din ur,.toarele ,.suri; 7 eli,inarea surselor care ali,entea-. cu ap. terenul de fundaie: prin captarea +i e5acuarea acestora< 7 u,plerea golurilor de sub dale prin in8ectare de ,ortar cu liani hidraulici sau bitu,ino+i< 7 col,atarea periodic. cu ,astic bitu,inos a rosturilor: cr.p.turilor +i fisurilor acti5e. Tasarea dalelor #.='. %asarea dalelor se ,anifest. prin apariia unei diferene de ni5el 1ntre ,arginile a dou. dale adiacente: de regul. 1n dreptul unui rost trans5ersal sau longitudinal. dal. se consider. tasat. c3nd deni5elarea 1n profil longitudinal sau trans5ersal a 1,br.c.,intei este ,ai ,are de * ,, sub un dreptar de # , lungi,e. Fig& '&%(& Tasarea dalelor #.=*. Cau-ele tas.rii dalelor pot fi ur,.toarele; 7 tasarea terenului de fundaie: insuficient co,pactat +i lipsit de drenare: sub aciunea 1ngheului sau a schi,b.rii coninutului de ap.<

2E

7 tasarea 1n ti,p a terasa,entelor din ra,bleuri ,ari sau a terasa,entelor din -onele de tran-iie 1n apropierea lucr.rilor de art. 2poduri: podee etc.4 sau 1n dreptul lucr.rilor de subtra5ersare cu drenuri: instalaii sau conducte. #.==. %asarea dalelor se pre5ine prin luarea ur,.toarelor ,.suri; 7 asigurarea unui teren de fundaie cu o capacitate portant. unifor,. +i insensibil la aciunea apei sau a 1ngheului< 7 e/ecutarea unor terasa,ente bine co,pactate +i drenate adec5at 1n special 1n ca-ul ra,bleurilor 1nalte: 1n apropierea lucr.rilor de art. +i 1n dreptul lucr.rilor de subtra5ersare< 7 asigurarea ,.surilor pre5.-ute la pct. #.=2. pentru e5itarea feno,enului de po,pa8. #.=?. Pentru re,edierea dalelor tasate se pot adopta ur,.toarele ,etode; 7 ridicarea dalelor tasate: cu di5erse procedee folosindu7se 1n acest scop 5inciuri: tra5erse ,etalice etc.: +i u,plerea spaiului gol de sub dal. cu ,ortar slab de 5ar +i ci,ent ce se introduce hidraulic prin g.urile practicate 1n acest scop 1n dale< 7 preluarea deni5el.rilor prin acoperirea suprafeei tasate cu ,i/tur. asfaltic. dup. o prealabil. cur.are +i a,orsare 2ane/a 24. Aceast. ,etod. pre-int. de-a5anta8ul c. nu re-ol5. situaia 1n ,od definiti5 +i este inestetic.< 7 acoperirea suprafeei tasate cu beton ar,at cu fibre de oel< 7 1nlocuirea dalei tasate: 1n ca-ul 1n care pre-int. +i alte tipuri de defeciuni 2cr.p.turi +i faian.ri4 cu o dal. nou. din beton rutier fluidifiat cu aditi5 (LU)&% 2ane/a 24. Faianri #.=B. 9,br.c.,inile din beton de ci,ent faianate se pre-int. cu fisuri +i cr.p.turi de di5erse tipuri: care separ. 1ntre ele pl.ci ,ici cu latura 5ariind 1ntre 1@ ... #@ c, sau pl.ci ,ari cu latura de @:*@ ... l:*@,. dal. se consider. faianat. 1n pl.ci ,ari c3nd pre-int. pe suprafaa ei ,ai ,ult de ' fisuri sau cr.p.turi. #.=E. Cau-ele producerii faian.rii pot fi ur,.toarele; 7 lipsa unei fundaii +i a unei dren.ri corespun-.toare a patului dru,ului< 7 subdi,ensionarea grosi,ii dalelor< 7 infiltrarea apei de suprafa. prin cr.p.turi +i rosturi 1n straturile de fundaie +i 1n patul dru,ului< 7 teren de fundare din p.,3nturi sensibile la aciunea din 1nghe7de-ghe: conco,itent cu u,e-irea acestuia +i aciunea traficului greu 1n perioada de de-ghe< 7 oboseala betonului datorit. duratei ,ari de e/ploatare sub efectul traficului greu +i intens. Fig& '&%*& Faianri #.?@. Pre5enirea faian.rilor este posibil. prin reali-area unor 1,br.c.,ini rutiere din dale de beton de ci,ent de bun. calitate: cu o fundaie e/ecutat. +i asanat. corespun-.tor. #.?1. !e,edierea faian.rilor se poate face prin ur,.toarele procedee; 7 1n ca-ul suprafeelor reduse se procedea-. la col,atarea pro5i-orie a fisurilor +i cr.p.turilor: iar 1n ca-ul c3nd faianarea afectea-. 1ntreaga dal.: se 1nlocuie+te dala faianat. cu beton fluidifiat cu aditi5 (LU)&% 2ane/a 24: dup. ce terenul de fundaie +i straturile de fundaie au fost asanate<
#@

7 1n ca-ul suprafeelor ,ari: c3nd 1,br.c.,intea din beton de ci,ent s7a faianat datorit. feno,enului de oboseal. a betonului: iar fundaia +i terasa,entele sunt corespun-.toare: se procedea-. la ranforsarea sectorului de dru, afectat de faian.ri: cu 1,br.c.,ini bitu,inoase sau 1,br.c.,ini din beton de ci,ent< 7 1n ca-ul c3nd sectorul de dru, cu faian.ri nu are o fundaie unifor,. sau p.,3ntul de fundaie este necorespun-.tor: se 5a proceda la asanarea corpului dru,ului +i apoi se 5or e/ecuta lucr.rile de ranforsare pe ba-a unui studiu tehnico7econo,ic. Distrugerea total a dalelor #.?2. 9n ca-ul distrugerii totale a dalelor: 1,br.c.,intea pre-int. ,ulte defeciuni gra5e 2faian.ri: gropi +i tas.ri4 care o fac i,proprie pentru desf.+urarea 1n bune condiii a circulaiei rutiere. #.?#. Cau-a distrugerii totale a dalelor este legat. de ur,.torii factori; 7 obosirea betonului sub aciunea traficului greu +i intens< 7 e/pirarea duratei de e/ploatare< 7 capacitatea portant. sc.-ut. sau neunifor,. a fundaiei< 7 tasarea terasa,entelor< 7 lipsa dren.rii apelor< 7 gre+eli de proiectare +i e/ecuie< 7 neefectuarea sau a,3narea lucr.rilor de 1ntreinere +i reparare a dalelor degradate. #.?'. Pre5enirea distrugerii dalelor se reali-ea-. prin proiectarea +i e/ecutarea 1,br.c.,inilor din beton de ci,ent 1n bune condiii de calitate sau prin ranforsarea co,ple/ului rutier 1n funcie de e5oluia traficului +i a st.rii de degradare a 1,br.c.,intei. #.?*. !e,edierea dalelor distruse total se face 1n funcie de suprafaa afectat. a 1,br.c.,intei rutiere astfel; 7 1n ca-ul dalelor i-olate se procedea-. la 1nlocuirea lor cu dale noi turnate la faa locului din beton rutier fluidifiat cu aditi5 de fluidi-are 2ane/a '4< 7 1n ca-ul sectoarelor de dru, afectate 1n lungi,i ,ai ,ari: re,edierea trebuie s. fac. obiectul unui studiu aprofundat care s. in. sea,a de cau-ele distrugerii totale a dalelor. (& De"eciuni ale pava)elor din piatr cioplit Clasi"icarea de"eciunilor '.1. 6efeciunile pa5a8elor din piatr. cioplit. 1n funcie de locul lor de apariie sunt pre-entate 1n tabelul ?. Ta$elul 2 !r& crt& 1 2 6efeciuni ale rosturilor 6efeciuni ale pa5elelor $uprafa. +lefuit. 6ecol,atarea rosturilor 9nfundarea sau spargerea unor pa5ele i-olate rupa de"eciunilor Tipul de"eciunilor

!otun8irea pa5elelor din u-ur.

#1

6efeciuni ale structurii

6eni5elarea unor poriuni din pa5a8

'.2. Clasificarea defeciunilor pa5a8elor din piatr. cioplit. 1n funcie de urgenele de re,ediere este indicat. 1n tabelul B. '.#. 9n cadrul lucr.rilor de 1ntreinere a pa5a8elor: o ,are i,portan. o are operaia de ,eninere a etan+eit.ii rosturilor prin col,atarea lor cu ,astic bitu,inos: care asigur. i,per,eabilitatea 1,br.c.,intei: 1,piedic. rotun8irea pa5elelor +i face ca pa5a8ul s. produc. ,ai puin -go,ot sub influena traficului. Ta$elul 3 Urgena remedierii I 6efeciuni gra5e 6eni5elarea unor poriuni din pa5a8 radul de"eciunii Tipul de"eciunii

$uprafa. +lefuit. II III 6efeciuni ,i8locii 6efeciuni u+oare 9nfundarea sau spargerea unor pa5ele i-olate !otun8irea pa5elelor prin u-ur.

6ecol,atarea rosturilor Pre-entarea de"eciunilor Decolmatarea rosturilor '.'. Aceast. defeciune apare ca ur,are a sf.r3,.rii +i 1ndep.rt.rii sub circulaie a ,aterialelor de col,atare din rosturile pa5a8ului. '.*. Cau-ele decol,at.rii rosturilor pot fi; 7 utili-area unui ,astic bitu,inos cu o co,po-iie necorespun-.toare< 7 turnarea ,asticului bitu,inos pe suprafee ,urdare< 7 folosirea unei cantit.i insuficiente de ,astic bitu,inos< 7 sf.r3,area ,asticului bitu,inos pe ti,p friguros datorit. bitu,ului dur din co,po-iia acestuia. '.=. Pre5enirea decol,at.rii pre,ature a rosturilor se reali-ea-. prin preg.tirea: cur.area te,einic. +i u,plerea acestora cu ,asticuri bitu,inoase corespun-.toare. Fig& (&%& Decolmatarea rosturilor '.?. !e,edierea acestei defeciuni se face prin cur.area rosturilor +i col,atarea lor la cald cu ,astic bitu,inos sau la rece cu ,ortar cu subif 2ane/a #4. 9nainte de col,atarea rosturilor se procedea-. la re5i-ia pa5a8ului: repar3nd deni5el.rile +i 1nlocuind pa5elele sparte sau degradate. =n"undarea sau spargerea unor pavele i-olate '.B. Aceast. defeciune se ,anifest. sub for,. de tas.ri i-olate: afect3nd 1n fa-a iniial. nu,ai ele,entele i-olate ale pa5a8elor din piatr. cioplit.. '.E. 9nfundarea sau spargerea unor pa5ele i-olate se datorea-. uneia din ur,.toarele cau-e;
#2

7 cedarea fundaiei de sub pa5elele respecti5e datorit. unei e/ecuii iniiale necorespun-.toare< 7 1n.li,ea iniial. prea ,ic. a pa5elelor< 7 spargerea pa5elelor datorit. unor fisuri e/istente 1n ,aterial sau e/ecuiei acestora dintr7o roc. alterat.. '.1@. Pre5enirea defeciunii se reali-ea-. prin e/ecutarea corect. a pa5a8elor +i utili-area nu,ai a ,aterialelor corespun-.toare: respect3ndu7se ur,.toarele reco,and.ri; 7 1ntrebuinarea de pa5ele co,pacte: din roci erupti5e 2granit: ba-alt4< 7 piatra s. nu aib. ur,e de de-agregare fi-ic.: chi,ic. sau ,ecanic.: fisuri etc.: s. fie o,ogen. la culoare +i cu o structur. unifor,. +i co,pact.< 7 e/ecutarea corect. a fundaiei +i a substratului de nisip< 7 batere cu ,aiul p3n. la refu- a fiec.rei pietre< 7 co,pactarea ,ecanic. corespun-.toare a pa5a8ului. Fig& (&,& Pavele sparte i #n"undate '.11. !e,edierea defeciunilor de 1nfundare sau spargere a unor pa5ele i-olate trebuie f.cut. i,ediat: deoarece sub efectul circulaiei 5or fi deplasate +i degradate +i celelalte pa5ele adiacente: a8ung3ndu7se la defor,area unor suprafee ,ai ,ari: la for,area de gropi sau ad3ncituri care stingheresc circulaia +i 1n care se colectea-. apa care poate p.trunde prin rosturi p3n. 1n fundaie: reduc3ndu7i capacitatea portant.. %ehnologia de re,ediere a defeciunilor de 1nfundare sau spargere a unor pa5ele i-olate este pre-entat. 1n ane/a #. 1otun)irea pavelelor prin u-ur '.12. $ub efectul circulaiei: ,uchiile pa5elelor sau calupurilor se u-ea-. ,ai repede dec3t ,i8locul lor +i din aceast. cau-.: cu ti,pul: suprafaa lor de5ine bo,bat.. 6atorit. circulaiei: rotun8irea este ,ai accentuat. 1n sens longitudinal dru,ului. Pe ,.sur. ce rotun8irea se de-5olt.: circulaia se desf.+oar. ,ai inco,od datorit. 5ibraiilor ce se produc la trecerea de pe o pa5ea pe alta: ceea ce duce la ,.rirea degrad.rilor. Pe un pa5a8 cu pa5ele rotun8ite: circulaia de5ine ,ai -go,otoas.. '.1#. Cau-a principal. a rotun8irii pa5elelor este u-ura ,uchiilor +i a colurilor datorit. traficului intens de 5ehicule: 1n special cele care au roi cu banda8 ,etalic +i faptul c. rosturile nu sunt u,plute cu ,astic bitu,inos. '.1'. Pre5enirea rotun8irii pre,ature a pa5elelor se reali-ea-. prin ,eninerea rosturilor u,plute cu ,astic bitu,inos. Aceasta contribuie nu nu,ai la prote8area ,uchiilor pa5elelor 1,potri5a u-urii: ci +i la i,per,eabili-area suprafeei prin aceea c. 1,piedic. p.trunderea apei prin rosturi la fundaie: c3t +i la ,ic+orarea -go,otului pe care 1l produce sub circulaie. 9n scopul ,eninerii rosturilor bitu,ate: operaia de bitu,are se repet. periodic. Fig& (&'& 1otun)irea pavelelor '.1*. !e,edierea defeciunii const. 1n e/ecutarea periodic. a lucr.rilor de col,atare 1n e/ces a rosturilor: 1n refacerea pa5a8ului cu pa5ele noi sau acoperirea pa5a8elor e/istente cu 1,br.c.,ini bitu,inoase confor, tehnologiilor specifice pre5.-ute 1n ane/a #. La refacerea pa5a8ului: din 5echiul strat de nisip nu trebuie desf.cut. dec3t partea superioar. care a fost conta,inat. cu noroi +i p.,3nt: p.str3ndu7se intact restul stratului care este bine consolidat prin circulaie. .upra"a le"uit

##

'.1=. La pa5a8ele din piatr. cioplit.: ,ai ales a celor din ba-alt: ca ur,are a traficului intens: poate s. apar. o +lefuire a suprafeei: ce se ,anifest. prin nete-irea +i lustruirea suprafeei pa5elelor sau a calupurilor 1nsoit. ,ai ,ult sau ,ai puin de sf.r3,area sau rotun8irea ,uchiilor. Aceste suprafee de5in foarte lunecoase: periclit3nd sigurana circulaiei ,ai ales pe ti,p de ploaie. '.1?. Pa5elele se +lefuiesc datorit. eli,in.rii asperit.ilor iniiale: prin aciunea pneurilor auto5ehiculelor. $uprafaa pa5elelor se +lefuie+te cu at3t ,ai repede cu c3t rocile din care pro5in se pretea-. ,ai bine la +lefuire +i cu c3t traficul este ,ai intens. '.1B. Klefuirea suprafeelor pa5a8elor se pre5ine prin utili-area unor pa5ele sau calupuri din roci re-istente la u-ur. +i ,eninerea rosturilor col,atate cu ,astic bitu,inos. '.1E. !e,edierea radical. a acestei defeciuni const. 1n desfacerea 1,br.c.,intei +i e/ecutarea unui alt pa5a8 cu pa5ele sau calupuri noi. Pentru refacerea pa5a8ului pe astfel de suprafee: care de obicei sunt 1ntinse: este necesar. ,ult. ,anoper. +i se consu,. un ,aterial scu,p: f.r. posibilit.i de e/ecutare ,ecani-at. a lucr.rilor. $e reco,and. acoperirea pa5a8ului din piatr. cioplit. cu straturi bitu,inoase 2ane/a #4 pentru a se obine o suprafa. de rulare neted. +i confortabil.. Denivelarea unor poriuni din pava) '.2@. Aceast. defeciune se pre-int. sub for,a unor tas.ri locale: cu efect nefa5orabil asupra desf.+ur.rii nor,ale a circulaiei. 6eni5elarea deran8ea-. desf.+urarea nor,al. a circulaiei: fa5ori-ea-. stagnarea apelor care se pot infiltra astfel prin rosturi 1n patul dru,ului. In aceste ca-uri +i 1n special pri,.5ara sub influena traficului greu: deni5el.rile se e/tind pe suprafee ,ai ,ari: for,3nd f.ga+e. '.21. Cau-ele deni5el.rii pa5a8elor din piatra cioplit. pot fi; 7 utili-area unor ,ateriale 2pa5ele nor,ale: pa5ele abnor,e: sau calupuri4 cu di,ensiuni +i ,ai ales 1n.li,i care difer. ,ult 1ntre ele< 7 lipsa etan+eit.ii pa5a8ului care per,ite infiltrarea apelor +i 1n,uierea terenului de fundaie< 7 aplicarea stratului de nisip 1n grosi,e prea ,are +i pilonarea insuficient. a acestuia< 7 cedarea terenului de fundaie. Fig& (&(& Denivelarea pava)ului '.22. Pre5enirea deni5el.rii pa5a8elor se reali-ea-. prin e/ecutarea lucr.rilor cu respectarea condiiilor de calitate: asigur3ndu7se +i o fundaie corespun-.toare. Pentru pre5enirea deni5el.rilor se reco,and. ,eninerea etan+eit.ii pa5a8elor: care pre5ine reducerea portanei terenului de fundare prin 1n,uiere. '.2#. !e,edierea deni5el.rilor 1n pa5a8ele din piatr. cioplit. const. 1n desfacerea pa5a8ului pe suprafaa deni5elat. +i reconstruirea la cot. a acestuia confor, tehnologiei indicate 1n ane/a #. *& Tehnica securitii muncii *.1. La e/ecuia lucr.rilor de re,ediere a defeciunilor 1,br.c.,inilor rutiere ce fac obiectul pre-entelor instruciuni tehnice se 5or respecta ur,.toarele acte nor,ati5e; 7 HNor,e generale de protecie a ,unciiH: aprobate de Finisterul Funcii +i Proteciei $ociale +i $.n.t.ii< 7 HNor,e de protecia ,uncii pentru lucr.ri de 1ntreinere +i reparaii dru,uriH: aprobate de F%%c cu ordinul nr. BD1EB2<
#'

7 HNor,e de pre5enire +i stingere a incendiilor +i dotarea cu ,i8loace tehnice de stingere pentru unit.ile F%%cH aprobate de F%%c cu ordinul nr. 12D1EB@. *.2. $e,nali-area rutier. a punctelor de lucru la lucr.rile de 1ntreinere +i reparare din -ona dru,urilor: precu, +i asigurarea circulaiei pe ti,pul e/ecuiei lucr.rilor se 5a face confor, HNor,elor ,etodologice pri5ind condiiile de 1nchidere a circulaiei +i de instituire a restriciilor de circulaie 1n 5ederea e/ecut.rii de lucr.ri 1n -ona dru,ului public +iDsau pentru prote8area dru,uluiH aprobat. prin rdinul FI +i F% nr. 112'D'11 din 2@@@. Ane+a % Tehnologii pentru remedierea de"eciunilor #m$rcminilor rutiere $ituminoase %&%& Tratarea supra"eelor cu e+ces de $itum &/cesul de bitu, ce apare pe suprafaa 1,br.c.,inilor bitu,inoase: 1n perioada de 5ar. c3nd te,peratura ,ediului a,biant dep.+e+te 2* ... #@ AC: se 5a satura cu agregate naturale: ur,.rindu7se ur,.torul procedeu; se a+terne criblura # ... B ,,: sau nisip concasa8 @ ... # ,,: sau nisip gr.unos de r3u: 1n cantitate 5ariabil.: 1n funcie de situaia local.: 1n una sau ,ai ,ulte repri-e: ,aterialul ur,3nd a fi cilindrat ori de c3te ori acest lucru este posibil din punct de 5edere organi-atoric. Cantitatea de ,aterial pentru a+ternere 1n 5ederea prelucr.rii e/cesului de bitu, 5aria-. 1ntre * ... 1* CgD,2. Criblura sau nisipul de concasa8 ce se 5a utili-a 5a fi din roc. dur.: a53nd o for,. poliedric.: coluroas. +i nu 5a conine i,purit.i: iar nisipul 5a fi gr.unos +i curat. A+ternerea se face 1n straturi unifor,e: e/ecut3ndu7se ,ecani-at: a+terneri ,anuale fiind per,ise nu,ai pe suprafee ,ici. $uprafeele pe care s7au e/ecutat trata,ente bitu,inoase se 5or ine sub obser5aie +i 1n ca-ul c. se constat. e/cese de bitu,: acestea 5or fi tratate i,ediat. C3nd e/cesul de bitu, produce defeciuni sub for,. de f.ga+e: 5.luriri sau reful.ri: defeciunea se tratea-. prin decaparea +i 1nlocuirea stratului necorespun-.tor 2ane/a 2:'4. %&,& >adi)onarea supra"eelor poroase $uprafeele poroase ale 1,br.c.,inilor bitu,inoase se badi8onea-. folosindu7se e,ulsie bitu,inoas. catonic.. Badijonarea cu emulsie bituminoas cationic Pentru aceast. lucrare se folose+te o e,ulsie catonic. cu rupere rapid.: cu un coninut de bitu, de circa =@ G. %ehnologia de e/ecuie este ur,.toarea; 7 se cur.. te,einic suprafaa +i se 1ndep.rtea-. i,purit.ile< 7 e,ulsia bitu,inoas. catonic. se diluea-. cu ap. curat.: nealcalin.: 1n recipiente curate: 1n proporie de 1 ; 1< 7 se unge suprafaa cu @:B ... 1 CgD,2 e,ulsie diluat. 1n ca-ul r.sp3ndirii ,anuale sau cu @:* ... @:= CgD,2 1n ca-ul pul5eri-.rii acesteia cu a8utorul aerului co,pri,at< 7 se r.sp3nde+te un strat unifor, de nisip curat: de granulaie @ ... # ,,: 1n cantitate de circa ' CgD, <
2

7 cilindrarea u+oar. fa5ori-ea-. fi/area nisipului +i stabili-area badi8on.rii. Circulaia se deschide la circa 1 ... 2 ore dup. a+ternerea nisipului. In ca-ul r.sp3ndirii ,anuale a e,ulsiei bitu,inoase cationice: se 5a e5ita frecarea energic. a acesteia pentru a nu se produce ruperea pre,atur.. %&'& Colmatarea "isurilor i crpturilor din #m$rcminile $ituminoase
#*

9n funcie de deschiderea lor: fisurile +i cr.p.turile se 5or col,ata; 7 cu ,astic bitu,inos: cele cu deschidere p3n. la * ,,< 7 cu ,i/tur. asfaltic.: cr.p.turile cu deschidere ,ai ,are de * ,,. Colmatarea cu mastic bituminos Pentru col,atarea fisurilor +i cr.p.turilor cu deschidere p3n. la * ,,: se 5a proceda astfel; 7 se 5or l.rgi +i ad3nci fisurile +i cr.p.turile folosindu7se dispo-iti5e ,ecanice sau scoabe: +piul: t3rn.copul etc.< 7 cur.area fisurilor se 5a face cu peria de s3r,. +i suflarea cu aer co,pri,at< 7 se 5or 1ndep.rta de pe partea carosabil. i,purit.ile re-ultate< 7 se a,orsea-. fisurile sau cr.p.turile< 7 se prepar. ,asticul bitu,inos din 2B ... #2 G bitu,: tip 6 B@D12@ +i ?2 ... =B G filer de calcar< 7 se toarn. 1n e/ces ,asticul bitu,inos 1n fisuri sau cr.p.turi< 7 suprafaa se nete-e+te +i se pudrea-. cu nisip. Colmatarea cu mixtur asfaltic Cr.p.turile a53nd deschiderile ,ai ,ari de * ,, se col,atea-. cu ,i/tur. asfaltic.. %ipul de ,i/tur. asfaltic. se alege 1n funcie de l.i,ea cr.p.turii. %ehnologia de lucru 5a cuprinde; 7 decaparea 1n lungul cr.p.turii a straturilor degradate cu dalta +i ciocanul sau t3rn.copul +i ,ai ales prin fre-are sau folosirea piCa,erului< 7 cur.area te,einic. cu ,.tura +i cu peria a poriunilor decapate +i 1ndep.rtarea ,aterialului re-ultat< 7 a,orsarea suprafeelor decapate 1n lungul cr.p.turii cu bitu, t.iat sau e,ulsie< 7 u,plerea +i burarea cr.p.turii preg.tite 1n stratul de leg.tur. cu ,i/tur. asfaltic< 7 u,plerea spaiului preg.tit 1n stratul de u-ur. cu ,i/tur.: ur,at. de o bun. co,pactare. Pentru ca dru,urile s. poat. intra 1n iarn. 1n bune condiii: lucr.rile de col,ataNe trebuie ter,inate p3n. la finele lunii octo,brie. %&(& 1epararea degradrilor i a gropilor prin decaparea i re"acerea #m$rcmintei %ehnologia repar.rii degrad.rilor prin decaparea +i refacerea 1,br.c.,intei cuprinde; 7 decaparea 1,br.c.,intei degradate +i preg.tirea suprafeei 1n scopul aplic.rii unei 1,br.c.,ini noi< 7 plo,barea suprafeei decapate +i a gropilor cu ,i/tur. asfaltic.: inclusi5 co,pactarea. Pentru ca circulaia rutier. s. nu fie st3n8enit. pe sectoarele pe care se e/ecut. reparaii: se reco,and. s. nu se decape-e dec3t at3t c3t se poate repara 1n cursul aceleia+i -ile. In ca-ul 1n care: din ,oti5e fortuite nu se pot plo,ba 1n aceea+i -i toate gropile decapate: acestea se u,plu cu ,aterialul re-ultat din decapare: ,aterial pietros de pe acosta,ente +i se se,nali-ea-.. 9n 5ederea plo,b.rii gropilor +i a poriunilor degradate cu ,i/tur. asfaltic.: suprafeele respecti5e trebuie preg.tite 1n ,od corespun-.tor: 1n care scop se 5or e/ecuta ur,.toarele lucr.ri; 7 ,arcarea suprafeei necesare a fi decapat. prin trasarea unor linii pline la ,arginea acesteia folosindu7se creta sau alte ,i8loace adec5ate< se 5a da o atenie deosebit. obinerii unor patrulatere estetice care s. cuprind. 1ntreaga suprafa. degradat. sau susceptibil. la degradare<

#=

7 t.ierea 5ertical. a ,arginilor suprafeei ,arcate: e/act pe linia de ,arca8: cu dalta +i ciocanul: cu t3rn.copul: cu piCa,erul acionat de un ,oto7co,presor: sau cu alte dispo-iti5e ,ecanice 2fre-e speciale4< 7 scoaterea +i 1ndep.rtarea ,aterialului ce se disloc. din peri,etrul ,arcat< ,i/tura asfaltic. re-ultat. din decaparea straturilor bitu,inoase se adun. ur,3nd a fi reutili-at.: iar ,aterialul granular care e5entual re-ult.: poate fi utili-at la co,pletarea acosta,entelor sau a,ena8area dru,urilor laterale< 7 cur.area perfect.: te,einic. a suprafeei decapate cu ,.turi +i perii piassa5a sau prin suflarea cu aer co,pri,at< dac. astfel nu s7a obinut o suprafa. perfect curat.: atunci se 5a proceda la sp.larea acesteia cu ap.< 7 suprafaa curat. se a,orsea-. cu bitu, t.iat 2@:' CgD,24 sau e,ulsie bitu,inoas. cationic. 2@:B ... 1 CgD,24. )itu,ul t.iat 5a conine =@ G bitu, 6 B@D12@ +i '@ G petrosin. &,ulsia bitu,inoas. cationic. se diluea-. cu ap. curat. 1n proporie de 1 ; 1: folosindu7se recipiente curate. Plo,barea propriu7-is. a gropilor astfel preg.tite se face cu ,i/tur. asfaltic.: respect3nd ur,.toarea tehnologie; 7 dup. ruperea liantului cu care s7a f.cut a,orsarea: ,i/tura asfaltic. se a+terne 1n straturi unifor,e cu grosi,ea de ,a/i,u, ' c,< se 5a asigura grosi,ea necesar. astfel ca dup. co,pactare suprafaa reparat. s. fie la acela+i ni5el cu suprafaa adiacent.< 7 co,pactarea te,einic. a ,i/turii asfaltice a+ternute cu ,aiul sau cu co,pactoare cu pneuri: co,pactoare cu rulouri netede: t.5.lugi: rulouri adaptate la tractoare: pl.ci 5ibratoare etc. peraia de co,pactare este foarte i,portant. pentru etan+eitatea +i durabilitatea lucr.rii: de aceea trebuie f.cut. cu ,ult. atenie< 7 dup. co,pactarea ,i/turii asfaltice a+ternute: suprafaa plo,bat. se pudrea-. cu nisip gr.unos sau nisip de concasa8 @ ... # ,,: anrobat cu 2 ... # G bitu, pentru asigurarea etan+eit.ii suprafeei stratului superior. Pe ti,p de ploaie nu se 5or efectua plo,b.ri 1ntruc3t pre-ena apei 1,piedic. acro+area ,i/turii asfaltice la stratul suport. 6area 1n circulaie a suprafeelor reparate se face dup. r.cirea ,i/turii asfaltice puse 1n oper.: sau i,ediat dup. efectuarea plo,b.rilor 1n ca-ul folosirii unor ,i/turi asfaltice la rece. %ipurile de ,i/turi asfaltice ce se pot utili-a pentru plo,barea gropilor +i repararea suprafeelor degradate sunt; 7 betoanele asfaltice pentru stratul de u-ur. 2).A.B< ).A.1= etc.4< 7 ,ortarele asfaltice 2F.A.?4< 7 asfaltul turnat 2A.%.6.1=< A.%.?4< 7 ,i/turi asfaltice pentru reparaii pe ba-. de nisip bitu,inos< 7 ,i/turile asfaltice stocabile etc. 9n general ,i/turile asfaltice de tipul betoanelor asfaltice +i a ,ortarelor asfaltice se folosesc la plo,b.ri pe ti,p c.lduros: c3nd funcionea-. fabricile de asfalt: iar asfaltul turnat +i ,i/turile asfaltice stocabile se folosesc 1n perioadele de iarna: atunci c3nd alt tip de ,i/tur. asfaltic. este ,ai greu de obinut. Pentru e/ecutarea reparaiilor se pot folosi +i mixturi asfaltice pe baz de nisip bituminos. Confor, nor,ati5ului: acestea pot fi obinute la cald prin regenerarea ,i/turilor asfaltice recuperate din decaparea 1,br.c.,inilor bitu,inoase degradate +i la rece: din nisip bitu,inos cu adaos de criblur.: pietri+ sau -gur. granulat..
#?

Fi/turile asfaltice obinute prin procedeul la cald sunt de tipul betonului asfaltic +i anrobatului bitu,inos +i trebuie s. pre-inte caracteristici prescrise de nor,ati5. &le se prepar. 1n instalaii tip usc.tor7,ala/or: ,i/tura asfaltic. recuperat. trebuind s. fie ,.runit. 1n prealabil la di,ensiuni sub #@ ,,. 9n ca-ul 1n care nu dispune, de ,i/tur. asfaltic. pentru efectuarea plo,b.rilor i-olate: reparaia pro5i-orie a gropilor se poate face 1n ,od e/cepional: 1n lips. de alte posibilit.i: prin stropiri succesi5e cu bitu, sau e,ulsie bitu,inoas.: ur,ate de acoperire cu criblur.. 6up. fiecare stropire cu liant se r.sp3nde+te criblur. #DB sau BD1= ,, 1n cantitate de 1@ ... 1* CgD,2 care se fi/ea-. prin batere cu ,aiul: criblura 1n e/ces fiind 1nl.turat. prin ,.turare. %&*& Decaparea i #nlocuirea structurii rutiere #n #ntregime !epararea defeciunilor i-olate cau-ate de insuficiena capacit.ii portante a co,ple/ului rutier: cu, este ca-ul faian.rilor: gropilor pro5enite din faian.ri +i degrad.rilor pro5ocate de 1nghe7de-ghe: se face prin decaparea +i 1nlocuirea structurii rutiere 5echi cu o structur. rutier. nou.: di,ensionat. +i alc.tuit. 1n condiii corespun-.toare. 9n general: tehnologia de e/ecuie cuprinde ur,.toarele operaii; 7 decaparea 1n -ona afectat. a structurii rutiere< 7 1n ca-ul c3nd terenul de fundaie este alc.tuit din p.,3nt sensibil la 1nghe: se 1ndep.rtea-. +i acesta pe ad3nci,ea de 1nghe< 7 c3nd se constat. c. terenul de fundaie pre-int. u,iditatea e/cesi5. pro5enit. de la o surs. de ali,entare continu.: se iau ,.suri de asanare: prin e/ecutarea de drenuri corespun-.toare situaiei locale< 7 dup. asanarea terenului de fundaie: 1n locul p.,3ntului necorespun-.tor se introduce un ,aterial necoe-i5: bine co,pactat< 7 peste substratul de fundaie e/ecutat dintr7un ,aterial necoe-i5: se poate e/ecuta un strat de fundaie din balast sau nisip stabili-at cu ci,ent: sau liant pu--olanic< 7 pentru a 1,piedica trans,iterea fisurilor din stratul stabili-at cu ci,ent 1n 1,br.c.,intea bitu,inoas.: se reco,and. introducerea: 1ntre stratul stabili-at +i 1,br.c.,inte: a unui strat de ba-. alc.tuit din piatr. spart. '@ ... =# ,, 1n grosi,e de B c, dup. cilindrare: 1ndopat. cu +plit bitu,at< stratul de piatr. spart. se e/ecut. la 12 ... 1' -ile dup. punerea 1n oper. a fundaiei stabili-ate cu ci,ent< 7 peste stratul de ba-. astfel preg.tit: se e/ecut. 1,br.c.,intea alc.tuit. din strat de leg.tur. +i de u-ur.< 7 se 5a asigura 1n toate ca-urile drenarea apelor subterane. Lucrarea trebuie e/ecutat. 1ntr7un rit, alert pe ti,p fru,os: e5it3ndu7se u,e-irea straturilor datorit. e5entualelor ploi: sau +i ,ai gra5 acu,ularea de ap. 1n groapa decapat.. Ane+a, Tehnologii pentru remedierea de"eciunilor #m$rcminilor din $eton de ciment ,&%& 1eparaii cu mi+turi as"altice !e,edierea defeciunilor 1,br.c.,inilor din beton de ci,ent de tipul peladei: rupturilor de rosturi: gropilor +i tas.rii dalelor: se poate face prin acoperirea pro5i-orie a suprafeelor cu defeciuni folosindu7se ,i/turi asfaltice: 1n scopul de a e5ita e/tinderea acestora +i producerea de accidente de circulaie.

#B

A5anta8ul acestei ,etode const. 1n faptul c. suprafeele reparate pot fi date 1n circulaie i,ediat dup. r.cirea ,i/turii asfaltice puse 1n oper.. %ehnologia e/ecuiei reparaiilor cu ,i/turi asfaltice este ur,.toarea; 7 suprafaa dalei: care ur,ea-. s. fie acoperit. cu ,i/tur. asfaltic: se cur.. te,einic cu perii piassa5a sau prin suflare cu aer co,pri,at< 7 suprafaa curat. se a,orsea-. cu bitu, t.iat 2@:' CgD,24 sau e,ulsie bitu,inoas. cu rupere rapid. 21 CgD,24 care se aplic. pe toat. suprafaa ,anual cu a8utorul unei perii sau ,ecanic cu un dispo-iti5 de pul5eri-are< 7 ,i/tura asfaltic.: preparat. la cald 1n instalaii specifice dup. tehnologiile obi+nuite: se transport. la locul de punere 1n oper. +i se a+terne ,anual la o te,peratur. de ,ini, 1@@ AC< 7 stratul de ,i/tur. se a+terne 1n ,od unifor, la cotele necesare +i se co,pactea-. cu ,aiul de ,3n. sau cu co,pactoare cu rulouri netede. 6eosebit de i,portant 1n reu+ita operaiei este reali-area acro+.rii dintre stratul bitu,inos +i 5echea 1,br.c.,inte din beton de ci,ent. %ipul ,i/turii asfaltice se 5a alege 1n funcie de ad3nci,ea degrad.rii: respect3ndu7se indicaiile din ane/a 1. 6egrad.rile sub # c, grosi,e se 5or repara cu ,ortar asfaltic. 9n ca-ul suprafeelor cu fisuri +i cr.p.turi acti5e: 1n 5ederea e5it.rii trans,iterii lor la suprafaa ,i/turii: se pot interpune 1ntre beton +i ,i/tur. straturi separatoare din plase de s3r,.: Netesin: plase din fire de plastic etc. $uprafaa 1,br.c.,inilor din beton de ci,ent reparate local cu ,i/turi asfaltice este inestetic.: iar uneori durabilitatea plo,b.rilor e/ecutate 1n acest fel este scurt.. 9n lipsa altor posibilit.i soluia se poate aplica 1ntruc3t re-ol5. 1n ,od pro5i-oriu obinerea unei suprafee de rulare satisf.c.toare.

,&,& 1eparaii cu $eton rutier "luidi"iat !e,edierea defeciunilor 1,br.c.,inilor din beton de ci,ent de tipul rupturilor care afectea-. 1ntreaga grosi,e a dalei: precu, +i a celor de tipul faian.rilor +i tas.rilor care necesit. 1nlocuirea parial. sau total. a dalei degradate: se face prin utili-area betonului rutier fluidifiat. %ehnologia de e/ecuie a reparaiilor cu beton fluidifiat este ur,.toarea; 7 se sparge suprafaa degradat. pe toat. grosi,ea dalei cu ciocanul pneu,atic: dup. o for,. regulat. la o distan. cu 1@ c, 1n plus fa. de ,arginea degrad.rii: ur,.rindu7se ca latura cea ,ai ,ic. a -onei decapate s. nu fie ,ai ,ic. de @:* ,. 6ac. dala pre-int. degrad.ri pe ,ai ,ult de 8u,.tate din suprafa. se 1nlocuie+te 1n 1ntregi,e< 7 se 1ndep.rtea-. p.rile sparte +i particulele de-agregate din betonul 5echi< 7 se ,ontea-. dac. este ca-ul cofra8e laterale din dulapi de le,n sau longrine +i se a,ena8ea-. rosturile e/istente< 7 se spal. cu ap. suprafeele 5erticale de contact ale betonului 5echi +i se a,orsea-. cu lapte de ci,ent< 7 betonul se prepar. 1n staii fi/e sau la punctul de lucru 1n betoniere ,obile folosindu7se do-a8ele pentru agregate: ci,ent: ap. +i aditi5ii plastifiani confor, pre5ederilor instruciunilor
#E

tehnice. Clasa betonului utili-at 5a fi aceea+i cu cea a betonului din stratul de u-ur. a dalei ce se repar.< 7 se transport. betonul +i se toarn3 direct prin curgere liber. 1n interiorul -onei decapate< 7 se co,pactea-. stratul de beton cu utila8e de co,pactare 5ibratoare 2pl.ci: grind. sau de ad3nci,e4< 7 se finisea-. +i se stria-. suprafaa betonului proasp.t dup. care se prote8ea-. cu pelicule de protecie sau cu un strat de nisip u,ed. Poriunile de dru, reparate cu beton rutier fluidifiat se pot da 1n circulaie la ,ini,u, ? -ile de la e/ecuie 1n ca-ul c3nd te,peratura at,osferic. este de peste 2* AC. ,&'& 1eparaii cu mortar pe $a- de rini epo+idice Una din cele ,ai eficiente tehnologii de reparare: din punct de 5edere tehnic: este ,etoda de reparare utili-3nd ,ortarul epo/idic: care se 1nt.re+te rapid: are o aderen. perfect. fa. de betonul de ci,ent 5echi +i asigur. obinerea unor re-istene ,ecanice ,ari. !.+inile epo/idice folosite ca liant se li5rea-. +i se folosesc sub for,a a dou. co,ponente; epo/idic. +i de 1nt.rire: care se a,estec. 1n proporie de * ; 1. Pentru prepararea ,ortarului epo/idic: se utili-ea-. ca liant r.+ina epo/idic.: iar ca agregat se utili-ea-. nisip natural cu granulaie @ ... # ,, sau @ ... ? ,,. !aportul liantDagregat este de 1D# 1D' 1n ca-ul folosirii nisipului @7# sau 1D' ... 1D* 1n ca-ul folosirii nisipului @7?. Procesul tehnologic cuprinde ur,.toarele fa-e; 7 preg.tirea suprafeei betonului cu defeciuni prin decaparea stratului de u-ur.: frecarea cu peria de s3r,. +i suflarea cu aer co,pri,at pentru 1ndep.rtarea ,aterialelor neaderente +i a prafului: astfel ca suprafaa betonului s. fie perfect curat.: uscat. +i f.r. pete de ulei sau bitu,< 7 a,orsarea suprafeei betonului prin aplicarea unui fil, subire de liant epo/idic: preparat cu un raport ' ; 1 1ntre co,ponena epo/idic. +i cea de 1nt.rire< 7 prepararea ,ortarului epo/idic ,anual 1n +ar8e de * Cg +i a+ternerea i,ediat. a acestuia 2,a/i,u, 2* ,inute de la preparare4< 7 prote8area suprafeei degradate de aciuni ,ecanice: ploaie sau insolaii ti,p de = ore de la e/ecuie. Lucr.rile de reparare cu acest procedeu se reali-ea-. la te,peraturi de lucru cuprinse 1ntre I1*AC +i #@AC. 6atorit. costului ridicat al r.+inilor epo/idice: aceast. soluie se aplic. de regul. pe poriuni reduse repar3ndu7se defeciuni de tipul; pelad.: gropi: rupturi de rosturi sau la ,arginea dalei care nu afectea-. grosi,ea dalei: fisuri +i cr.p.turi de col: tas.ri locale cu deni5el.ri ,ici. Ane+a' Tehnologii pentru remedierea de"eciunilor la pava)ele din piatr cioplit '&%& Colmatarea rosturilor pava)elor din piatr cioplit 9naintea operaiei de u,plere a rosturilor: se reali-ea-. cur.area +i a,orsarea acestora dup. cu, ur,ea-.; 7 se cur.. rosturile te,einic pe o ad3nci,e de # c,: folosindu7se unelte si,ple 2scoabe: dalt.: perii de s3r,. etc.4< 7 se 1ndep.rtea-. re-iduurile prin suflare cu aer co,pri,at +i dac. este ne5oie se spal. cu ap. sub presiune<
'@

7 dup. uscare se a,orsea-. rosturile fie cu bitu, t.iat @:* CgD,2 care se prepar. din *@ G bitu, 6 B@D12@ +i *@ G petrosin: fie cu e,ulsie bitu,inoas. @:* CgD,2. Colmatarea rosturilor la cald cu mastic bituminos Fasticul bitu,inos se prepar. cu un do-a8 de 2* G bitu, 6 B@D12@ +i ?* G filer sau cu #@ G bitu, 6 B@D12@: 1@ G de+euri cauciuc +i =@ G filer. Pentru prepararea ,asticului bitu,inos se folosesc instalaiile ,obile 2topitoare4 care pot fi deplasate la punctele de lucru. $e 1nc.l-e+te bitu,ul 1n topitoare la te,peratura de 1*@ ... 1?@ AC: dup. care se introduce filer uscat. $e a,estec. continuu p3n. la o,ogeni-area perfect. a ,asticului la te,peratura de cel ,ult 1B@ AC. $e toarn. 1n rosturi ,asticul c3nd acesta are te,peratura de 1=@ ... 1B@ AC cu a8utorul unui cancioc sau cu dispo-iti5e speciale. %urnarea se face 1n e/ces: iar dup. r.cirea ,asticului bitu,inos se r.sp3nde+te nisip cuaros +i se d. 1n circulaie. '&,& 1epararea pava)elor cu de"eciuni de #n"undare sau spargere a unor pavele i-olate Aducerea la cot. a pa5elelor i-olate: 1nfundate sau sparte se face astfel; 7 se cur.. suprafaa pa5a8ului +i rosturile din 8urul pa5elei: utili-3ndu7se 1n acest scop o 5ergea de oel ,ai subire dec3t l.i,ea rostului. Aceast. operaie se face cu atenie: pentru a nu ,i+ca blocurile 1n5ecinate e5it3ndu7se utili-area t3rn.copului deoarece se pot deteriora pa5elele< 7 se scoate pa5eaua: f.r. a ,i+ca pa5elele 1n5ecinate: cu a8utorul a dou. 5ergele din oel< 7 se cur.. nisipul de pe pa5ea: de pe feele pa5elelor 5ecine: precu, +i suprafaa stratului de nisip suport< 7 se aduce nisip nou pentru co,pletarea stratului de nisip suport: care apoi se ud. cu ap. +i se pilonea-.< 7 se introduce o pa5ea corespun-.toare +i prin baterea cu ,aiul aceasta se aduce la ni5elul celorlalte. In ca-ul 1n care pa5eaua scoas. nu este deteriorat.: aceasta se 5a refolosi. Pa5elele sparte: 1nainte sau 1n ti,pul acestei operaii: precu, +i pa5elele rotun8ite sau cu u-ur. prea ,are se scot +i se 1nlocuiesc cu altele noi: a53nd aceea+i calitate +i ,.ri,e ca restul pa5elelor. '&'& 1epararea denivelrilor #n pava)ele din piatr cioplit Procesul tehnologic de re,ediere a acestei defeciuni este ur,.torul; 7 se cur.. suprafaa deni5elat. +i se scoate o pa5ea din ,i8locul suprafeei: dup. care restul pa5elelor se scot ,anual cu u+urin.. In 5ederea u+ur.rii operaiei de refacere se reco,and. ca pa5elele scoase s. fie a+e-ate al3turi de suprafaa ce se repar.: 1n po-iia 1n care se g.sesc 1n pa5a8ul desf.cut< 7 se cur.. pa5elele +i suprafaa substratului de nisip care de obicei este ,urdar.< 7 se adaug. nisip nou curat: at3t c3t este necesar pentru refacerea pa5a8ului la cota i,pus.: se ud. +i se pilonea-.: dup. care se adaug. al doilea strat de nisip af3nat +i se a+ea-. pa5elele< grosi,ea total. a stratului de nisip pilonat: 1n funcie de felul pa5a8ului: 5a fi; 7 # ... * c, la pa5a8ele din pa5ele nor,ale< 7 2 ... * c, la pa5a8ele din pa5ele abnor,e< 7 2 ... # c, la pa5a8ele din calupuri< 7 se reface pa5a8ul cu pa5elele scoase 2cele sparte sau rotun8ite se 1nlocuiesc cu altele noi4 +i se face pri,a batere cu un ,ai ,anual sau ,ecanic de 2* ... #@ Cg: p3n. la consolidarea suprafeei reparate: 5erific3ndu7se planeitatea suprafeei +i corect3ndu7se e5entualele deni5el.ri<
'1

7 se r.sp3nde+te nisip pe 1ntreaga suprafa. reparat.: se strope+te cu ap. +i se ,.tur. cu peria: astfel ca nisipul s. intre 1n rosturi p3n. la u,plerea lor< 7 dup. aceast. operaie se e/ecut. a doua batere cu ,aiul iar 1n ca-ul suprafeelor ,ari: se cilindrea-. cu co,pactorul de =@ ... B@ CN prin ,ini, B treceri prin acela+i loc: dup. ce s7a a+ternut un strat de nisip de 1 ... 1:* c,< neregularit.ile r3,ase dup. aceast. operaie se eli,in. prin scoaterea pa5elelor +i re5i-uirea grosi,ii stratului de nisip: ad.ug3ndu7se sau sco3ndu7se nisip dup. ca-. '&(& Acoperirea pava)elor e+istente cu #m$rcmini $ituminoase ' 9n ca-ul pa5a8elor a8unse la un grad pronunat de u-ur.: +lefuire a suprafeelor: rotun8ire accentuat. a pa5elelor: deni5el.ri ,ici pe suprafee 1ntinse: se reco,and. acoperirea lor cu straturi bitu,inoase: soluie care pre-int. a5anta8ul unei e/ecuii cu producti5itate ridicat. +i consu, de ,anoper. redus.

Acoperirea pa5a8elor cu un singur strat de co5or asfaltic de 2 ... ' c, nu re-ist. la aciunea traficului greu: ,oti5 pentru care acoperirea pa5a8elor se e/ecut. cu o 1,br.c.,inte bitu,inoas. din dou. straturi dup. ce 1n prealabil suprafaa pa5a8ului a fost reprofilat. cu anrobate bitu,inoase. Procesul tehnologic de e/ecuie const. 1n ur,.toarele fa-e; 7 cur.area suprafeei pa5a8ului +i col,atarea rosturilor cu ,astic bitu,inos< 7 a,orsarea suprafeei cu e,ulsie bitu,inoas. cationic.< 7 eli,inarea deni5el.rilor 1n profil longitudinal sau trans5ersal cu a8utorul unui strat de egali-are din anrobate bitu,inoase cu grosi,e 5ariabil.< 7 e/ecuia straturilor 1,br.c.,intei din ,i/turi de tipul betoanelor asfaltice a c.ror grosi,e ,ini,. se reco,and. a fi ' c, pentru stratul de leg.tur. +i de ' c, pentru stratul de u-ur.. 9n ca-ul 1n care nu se respect. grosi,ea ,ini,. de B c, a 1,br.c.,intei bitu,inoase peste pa5a8: 1n e/ploatare pot s. apar. degrad.ri at3t sub for,. de faian.ri: fisuri: c3t +i sub for,. de pelad. 2de-lipirea co,plet. a stratului bitu,inos de pe pa5a84. Acest feno,en se poate constata atunci c3nd 1,br.c.,intea se e/ecut. 1ntr7un singur strat +i c3nd 1n anu,ite puncte critice ale pa5a8ului stratul de ,i/tur. a8unge la o grosi,e de nu,ai # ... ' c,. '&*& 1epro"ilarea i etanarea pava)elor e+istente cu lam $ituminos &/periena din ulti,ii ani a de,onstrat c. suprafaa de rulare a pa5a8elor din piatr. fasonat. 2pa5ele: calupuri4 poate fi 1,bun.t.it. substanial prin tratare cu +la, bitu,inos de di5erse tipuri. Kla,ul bitu,inos poate fi reali-at din nisip de concasa8 @ ... # ,,: cribluri # ... B ,, +i B ... 11 ,,: filer de calcar: ci,ent P '@ +i e,ulsie bitu,inoas. cationic. cu rupere lent. reali-at. din bitu, ,odificat cu poli,er. Agregatele naturale trebuie s. fie de foarte bun. calitate: perfect curate iar bitu,ul ,odificat cu late/ natural conduce la obinerea unei ,i/turi asfaltice de cea ,ai bun. calitate. Fi/tura asfaltic. e/ecutat. la rece se pune 1n oper. cu o co,bin. special. pare poate s. reali-e-e toate operaiile 1n condiii de calitate foarte bune. !e-ultate bune s7au obinut cu ur,.toarele do-a8e; 7 pentru stratul de egali-are 2se e/pri,. 1n procente4; L criblur. B7 11 .................... *:@ ... 1@:@ #7B .....................'@:@ ... *@:@ L nisip concasa8 @7#.................... .'@:@ ... *@:@ L filer calcar...................................................... 1:@ ... #:@
'2

L ci,ent P'@ .................................................... 1:@ ... #:@ L e,ulsie bitu,inoas. cu rupere lent. 2=* G bitu,4 ....... 11:@ ... 12:@ L bitu, re-idual 1n ,i/tur. .................................... =:* ... ?:@ 7 pentru stratul de u-ur.; L criblur. #7B ...................................................'@:@ ... *@:@ L nisip de concasa8 @7#........................................ '@:@ ... *@:@ L filer de calcar .................................................. 1:@ ... #:@ L ci,entP'@ .................................................... 1:@ ... #:@ L e,ulsie bitu,inoas. cu rupere lent. 2=* G bitu,4 ....... 12:@ ... 1#:@ L bitu, re-idual 1n ,i/tur. ..................................... ?:@ ... ?:* $e reco,and. ca 1nainte de reprofilarea cu +la, s. se efectue-e toate reparaiile din pa5a8: e5entualele deni5el.ri ,ari s. fie scoase cu ,i/tur. asfaltic la cald. Ane+a ( Prescripii tehnice care completea- normativul pentru prevenirea i remedierea de"eciunilor la #m$rcminile rutiere moderne 1. rdonana Gu5ernului nr. '# pri5ind regi,ul dru,urilor republicat.: aprobat. prin Legea B2D1*.@'.1EEB de aprobare a .G '#D1EE? pri5ind regi,ul dru,urilor. 2. Legea nr. 1@D1EE*: pri5ind calitatea 1n construcie. #. $! 1?'D1;1EE? 7 Lucr.ri de dru,uri. 9,br.c.,ini bitu,inoase cilindrate e/ecutate la cald. Condiii tehnice de calitate +i $! 1?'D2;1EE? 7 Lucr.ri de dru,uri. 1,br.c.,ini bitu,inoase cilindrate e/ecutate la cald. Condiii tehnice pentru prepararea +i punerea 1n oper. a ,i/turilor asfaltice +i recepia 1,br.c.,inilor e/ecutate. '. $%A$ 1?* 7 B?. Lucr.ri de dru,uri. 9,br.c.,ini bitu,inoase tu,ate e/ecutate la cald. Condiii tehnice generale de e/ecuie. *. $! 1B#D1;E* 7 Lucr.ri de dru,uri. 9,br.c.,ini din beton de ci,ent e/ecutate 1n cofra8e fi/e. Condiii tehnice de calitate. =. $! =E?B;E* 7 Lucr.ri de dru,uri. Pa5a8e din piatr. natural.: pa5ele nor,ale: pa5ele abnor,e +i calupuri. ?. $%A$ 1?@ED2 7 E@. Aciunea feno,enului de 1nghe7de-ghe la lucr.rile de dru,uri. Pre5enirea +i re,edierea degrad.rilor din 1nghe7de-ghe. Prescripii tehnice. B. $%A$ BB'E 7 B# 7 Lucr.ri de dru,uri. !ugo-itatea suprafeelor de rulare. Fetode de ,.surare. E. $%A$ *EE 7 B? 7 Lucr.ri de dru,uri. %rata,ente bitu,inoase. Condiii tehnice generale de calitate. 1@. Nor,ati5ul pri5ind 1ntreinerea +i repararea dru,urilor publice ind. AN6 **'D1EEE. 11. Instruciuni tehnice pentru folosirea betonului ar,at cu fibre de oel. Indicati5 C 2@1 7 B@. )uletinul Construciilor nr. BD1EB@. 12. Instruciuni tehnice departa,entale pri5ind proiectarea +i e/ecutarea de trata,ente bitu,inoase duble in5erse pe 1,br.c.,ini cu liani hidraulici. Indicati5 P6 21= 7 B2. )uletinul Construciilor nr. ?D1EB2.

'#