Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Tehnica a Moldovei Facultatea Cadastru Geodezie si Construcii Catedra Constructii Arhirectonice

Proiect de an
la arhitectura cladirilor

MEMORIU EXPLICATIV Hale industriale de tip parter

Elaborat %eri&icat

st. gr. CIC- !" #u$an E . Ar'asu (.

Chisinau )

Varianta 42
+ara'etri Mari'ea, ' i A /0 1 /0 C )" 3A.31 0." 3C /5.) #/ 5 #) "0 -tot.")! -/.2* 4F.! /1 - ! 4 )G - ! 4

Introducere
Activitatea de constructii este creatoare cu i'$licatii deosebite din $unct de vedere social, econo'ic, cultural6 'arcind si cultura co'unitatii. 7u$a cu' vede' se $oate s$une ca intreaga activitate u'ana este strins legata de constructii. 8rice ti$ de activitate u'ana se dezvolta si se des&asoara in incinta unei constructii.A$roa$e orice cetatean se a&la intr-o constructie 'ai 'ult de 0 4 din ti'$. 7e aceea dezvoltarea econo'ica a oricarei societati nu $oate &i conce$uta in a&ara activitatii de constructii. Un 'o'ent $rinci$al in activitatea de constructie a &ost si este $us de $ri' $lan, in $rezent, calitatea lucrarilor de constructii, in cele din ur'a calitatea constructiilor. 7in $unct de vedere social constructia $rezinta un $rodus utilizat de societate $recu' si de &iecare $ersoana in $arte. Ast&el calitatea constructiilor se $rezinta dre$t una din categoriile social i'$ortante $entru stat si societate. +rin ur'are $rotectia consu'atorului sau $rotectia sociala nu $oate &i $e de$lin asigurata daca nu va &i asigurata calitatea e9ecutarii si intretinerii constructiilor. Un $as i'$ortant care trebuie 'entionat in activitatea constructiilor in :e$ublica Moldova a &ost elaborata si ado$tata legea $rivind calitatea in constructii. Aceasta lege stabileste co'$onentele siste'ului calitatii in constructii, $ornind de la cerintele &unda'entale ale o'ului, naturii si societatii concretizate $rin e9igente de $er&or'ante esentiale la care trebuie sa cores$unda constructia.
)

7eaceea se $oate de s$us ca e9ecutare, controlul calitatii, e9$loatarea bazate $e $revederile acestei legi si di&eritor cerinte tehnologice vor asigura calitatea constructiilor si securitatea in e9$loatarea lor.

/.

7ate $entru $roiectare

;n acest 'e'oriu este descris< $roiectarea halei industriale ti$ $arter =i a blocului socialad'inistrativ. 3ala industrial< este &or'at< din ) blocuri si sunt des$<r>ite intre ele $rin rost de de&or'a>ie. 7eschiderile acestor blocuri vor &i de /0 si 24m, in<l>i'ile de 8.4m =i 16.2m, iar lungi'ile lor de 60m =i 48m. ;n aceste blocuri se $roiecteaz< =i $oduri rulante cu ca$acitatea de ridicare de 20tone. Evacuarea $ersonalului tehnic si-a 'uncitorilor se &ace $rin $orti, care sunt instalate du$a toate cerintele. ;n a&ar< de blocul de $roduc>ie se $revede =i un bloc social-ad'inistrativ cu ) nivele. Acest bloc este $rev<zut $entru $ersoanele care vor lucra ?n hal<, nu'<rul c<rora se $revede c< va &i de ")! de oa'eni. -u'<rul de 'uncitori total se ?'$arte la r?ndul s<u ?n @u'<tate du$< gru$ele sanitare /1 si )G. ;n acest bloc la $ri'ul eta@ se vor localiza &e'eile Acare constituie ! 4 din nu'<rul total de 'uncitoriB iar la al )-lea b<rba>ii.

). Calculul blocului social ad'inistrativ


1locul social ad'inistrativ se a'$laseaz< ?ntr-o cl<dire cu dou< nivele cu l<>i'ea de 18m =i lungi'ea de 60m, e9ecutat< du$< sche'a constructiv< cu shelet, traveea =i deschiderea de 6m

)./ Calculul garderoabelor


-u'<rul garderoabelor se calculeaz< du$< nu'<rul total de 'uncitori dintre care ! 4 &e'ei =i ! 4 b<rba>i. Con&or' nor'elor de $roiectareC $entru gru$a /1 se $revade cite un dula$ la 'uncitor $entru gru$a )G se $rev<d c?te dou< dula$uri la un 'uncitorC /1 )/ 1 )G -tot.!* /1 )/ F )G / ! / ! / ! / ! / ) / ) / ! )/ / ! )/

2/! garderoabe

2/! garderoabe

).) Calculul cabinelor de du=


-u'<rul de cabine $entru du=uri se calculeaz< la nu'<rul 'a9i' de 'uncitori ?ntr-un schi'bC $entru gru$a /1 trebuie de $revazut c?te ! oa'eni la un set de du=6 $entru gru$a )G trebuie de $revazut c?te 2 oa'eni la un set de du=6 D / /1 C! ) D /0! 1 ! cabine de dus D 2 )G C2 2 / -/.2* D / /1 C! 2 D /0! F ! cabine de dus D 2 )G C2 2 /

).2 Calculul lavuarelor .


+entru gru$a /1 trebuie de $revazut c?te / oa'eni la un lavuar6 +entru gru$a )G trebuie de $revazut c?te ) oa'eni la un lavuar6
2

/1 /0! 1 )G -/.2* /1 /0! F )G

D ) D 2 D ) D 2

C/ C) C/ C)

/ /! lavuare ! / /! lavuare !

)." Calculul viceelor


Con&or' nor'elor ave'C +entru b<rba>i E /! $ersoane la o cabin< +entru &e'ei E /) $ersoane la o cabin< -/.2* /0! 1 C/! /2 cabine de viceu /0! F C/) /5 cabine de viceu

" 4 din vicee se a'$laseaz< ?n blocul de $roduc>ie, reiesind din aceasta in blocul de $roductie vor &i a'$lasate // vicee.

).! Calculul c<zilor de $icioare


;nc<$erea $entru c<zi de $icioare se a'$laseaz< l?ng< antica'era du=urilor. -u'<rul lor de$inde de gru$< =i se $rev<d c?te " 'uncitori la o cad<. /1 /0! 1 )G -/.2* /1 /0! F )G D 2 D 2 D 2 D 2 nu necesita C" 2 cazi de $icioare nu necesita C" 2 cazi de $icioare

Antica'era du=ului (u$ra&a>a antica'erei du=ului se calculeaz< ca $rodusul dintre nu'<rul de cabine =i 0.9m. ;n a&ar< de ?nc<$erile e9a'inate 'ai sus trebuie de $rev<zut =i ur'<toarele ?nc<$eriC /. ?nc<$ere $entru igiena $ersonal< a &e'eilor ). de$ozit $entru haine de lucru curate 2. de$ozit $entru haine de lucru 'urdare ". &u'uar !. ?nc<$erea $ersonalului 5. $unctul 'edical *. cantin< 0. sala &estiv< cu ?nc<$ere $entru cercuri artistice =i $entru rechizite D. biroul directorului 10. biroul inginerului ef //. antica'era /). contabilitatea /2. sec>ia cadre /". tehnica securitatii /!. arhiva /5. ) scari de acces
"

(olu>ii de siste'atizare s$a>ial< 1locul social ad'inistrativ se a'$laseaz< ?ntr-o cl<dire cu ) nivele cu ?n<l>i'ea eta@ului de 3m, cu di'ensiunile ?n a9e de 1860m e9ecutat< du$< sche'a constructiv< cu schelet. 1locul este $rev<zut cu dou< sc<ri.

2. 1locul de $roduc>ie
1locul de $roduc>ie re$rezint< o cl<dire industrial< $arter &or'at< din ) blocuri,des$artite $rin rost de de&or'a>ieC blocurile A si 1 au ) deschideri 18m si / deschidere de24m lungi'ea 5 m si 48m, in<l>i'ea de 8.4 si16.2. m6 Traveele st<l$ilor 'arginali e 6m, iar a st?l$ilor inter'ediari 12 m.

(olu>ia constructiv< a blocului de $roduc>ie


+entru cl<direa $roiectat< utiliz<' C a) &unda>ii izolate $re&abricate de ti$ $ahar din beton ar'at sub st?l$i cu cota de &undare -1,400 m

bB (t?l$i (t?l$ii utiliza>i la cl<direa dat< s?nt de ) ti$uriC - st?l$i cu sec>iunea $lin< cu console $entru reze'area grinzilor de rulare. (ec>iunea st?l$ilor 'arginali 400600mm, a celor inter'ediari 400800mm. - (t?l$i din beton ar'at cu goluri cu console $entru reze'area grinzilor de rulare. (ec>iunea st?l$ilor 'arginali este de 5001300mm,a celor inter'ediari de 6001900mm - +entru rigidizarea &undatiilor si $entru reze'area $anourilor de $erete vo' $roiecta grinzi de &undare in &or'a de FTcu sectiunea 300x400 - +ereul se e9ecuta in @urul cladirii cu lati'ea de 1500mm, i=0.05, 'aterialul din care se e9ecuta $ereul esteC nisi$, $ietris, as&alt. cB (t?l$i de $aiant< #a ti'$anele cl<dirii $entru &i9area $anourilor de $erete se utilizeaz< st?l$i de $aiant< C - st?l$i de $aiant< din beton ar'at cu sec>iunea 400400mm - st?l$i de $aiant< din 'etal cu sec>iunea 400400mm dB Grinzi de rulare Grinzile de rulare se &i9eaz< C - $e st?l$ii 'arginali cu lungi'ea 6.0m =i ?n<l>i'ea sec>iunii 1.0m - $e st?l$ii inter'ediari cu lungi'ea 12m =i ?n<l>i'ea sec>iunii 1.4m eB Ele'entele $ortante Ele'entele $ortante ale aco$eri=ului sunt &er'ele =ar$ante din beton ar'at cu br?ul de sus arcuit =i sunt $rev<zute cu st?l$u=ori $entru e9ecutarea aco$eri=ului cu $ant< 'ic< A!4B. +e st?l$ii inter'ediari se 'onteaz< &er'ele @ug, $entru reze'area &er'elor =ar$ante $are. &B Ele'ente de ?nchidere - $anouri de $erete cu di'ensiunile 1200x6000mm,1800x6000mm, 1200x8000mm, 1800x8000mm cu grosi'ea de 300mm. - chesoane de aco$eri= cu di'ensiunile 3000x6000mm. gB Ferestre, usi, $orti &erestrele sunt din $ro&iluri 'etalice si sunt a'$lasate in coloane. $entru hala $roiectata a' &olosit / ti$ de usi 'arca ! 21"10
!

$ortile sunt rigid a'$lasate intru-n cadru &or'at din ) stil$i din beton ar'at la blocurila cu #=9.6m, si din ) stil$i din 'etal la blocul cu #=16.2m, 'arca 1+-2. 7eschiderea $ortilor este organizata in ) $arti. +oarta este e9ecutata dintr-o carcasa 'etalica in care i'braca'intea $ortii este din le'n. +anta de acces se &ace linga $oarta $entru a usura trecerea trans$ortului in hala. Inclinatia $antei i=0.5 in a&ara. hB#ucrari de &inisare +eretii interiori a halei sunt tencuiti si vo$siti cu var

i!lio"ra#ie
/. C.+e=ti=eanu, M. 7arie =i al>ii. Construc>ii civile, industriale =i agricole. Editura didactic< =i $edagogic<, 1ucure=ti, /D0/ ). (. +esti=eanu. Construc>ii. Editura didactic< =i $edagogic<, 1ucure=ti, /D0 2. GHIJHIKLH M. N. OPQRSTISUPH VPHWXHYZIRQ R [PK\]^JTY]Q _XHYR`. GKZILH aSPK`R_XHS /D*0 ". b. O. cTPT^TLZIR`. dKYZSPUIeR` [PK\]^JTY]Q _XHYR`. fTYRYVPHX. aSPK`R_XHS /D*D 5. f. g. cUhRY. iPK\]^JTYY]T _XHYRj kK\ %. GKZILH aSPK`R_XHS /D05 *. Iu. 1anaru, M. 7obrev si altii. Indicatii 'etodice $rivind $roiectul de an. Chisinau ) * 0. G. lKhPTL, m, nRKhHYU. GTSKXRoTZIRT UIH_HYRj I L][KJYTYRp IUPZKLKVK [PKTISH q2 [K IUPZU OPQRSTISUPH [PK\]^JTYRQ R VPHWXHYZIRQ _XHYR`. Chi=in<u /D00