Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN CONSTANA COALA Gimnaziala SF ANDREI MANGALIA, tel !"#$%#& , e' )*!man+,-a.

//0*/m

mail(

29, 30 noiembrie 2012, Str T.S. Saveanu , Nr. 22 Mangalia

Elevii i cadrele didactice ale colii Sf. Andrei Mangalia au deosebita onoare de a v invita la activitile educative i artistice organizate cu ocazia Zilelor Scolii, e !" si #$ noie%brie, reunite in cadrul !" noie%brie, intre orele ".//
De la grdinia la s oal! a tivitati ludi e organi"ate #m$reuna u $res olarii% Joc puzzle, prof. pentru inv. primar Bozianu Mariana si Cumpanasu Milica Magie din &artie! atelier de arta $lasti a indiana din &artie% ele1ii *la)ei a II'a ,
prof. pentru inv. primar Caurea Maria

roiectului

MA&EA 'EA(&)... *+* MA, 'EA(&-

' (arao)e!, pt prescolari si elevii claselor a III-a , a IV-a, prof. Serea si Rosu ' *i"mulita si nuielusa lui Mos Ni olae!, a*ti1itate 2t ele1ii *la)el/3 23ima3e, 23/40
Trandafir, Nicu, Musat.

#$ noie%brie, intre orele /$.//,#$


Marea Neagra in o &ii o$iilor! atelier de $i tura $entru elevii laselor +%+,,, si invitati. Coordonator, prof. de desen Balanoiu Ion. -iri a si mu"i a marii, se"atoare literar%mu"i ala, re itari, iner$retari mu"i ale in limba romana si limbi straine, $entru elevii laselor +%+,,, si invitati
Coordonatori, prof. uiu, !lorica, Moldoveanu, Nicolae, Soare, Voinea.

Marea Neagra... tot mai neagra .telier e ologi , e/$o"itie de ma &ete $entru elevii laselor +%+,,, si invitati Coordonatori, prof. Sandu, Casariu,"an, Nour *olindul 0i tro$arul S12ntului .ndrei, dramati"are $re"entat de elevii 0 olii,
Coord. profesor reli#ie, opa $dvica

S12ntul .ndrei in o &ii o$iilor, ola3e u imagini $e teme moral%religioase, elevii laselor ,%,+, Coord. profesor reli#ie, Matei Cristina

#$ noie%brie, intre orele //,#$ ./0


4 mare de5 uno6tine!, on urs de ultur general u $arti i$are e1e tiv, $entru elevii laselor +%+,,, si invitati, coord. "an %eta. articipa c&te doi elevi de la fiecare
clasa 'nivel( pentru a se )ntrece )ntr-o competi*ie ce presupune cuno+tin*e #enerale din , #eo#rafie, istorie, -iolo#ie, c.imie, reli#ie,etc

T&e little Sea 7orse!, on urs de limba engle"a $entru elevii laselor +%+,,, 8din s oala9 coord. Soare /n#ela

#$ noie%brie, intre orele /1./2


Srbtoarea S olii S1antul .ndrei! Mangalia , pro#ram artistic al elevilor +colii, al elevilor
parteneri, al pre+colarilor, or#anizat +i coordonat de c0tre prof. muzica Cirimpei Marius, prof. Serea Neculi*a, prof. Ro+u $lena, consilier educativ Nicolae /lina

+. .ST:;T.M S. *:-:<=.M ,M;=:>N. ?,-:-: S*4-,, S@ .ND=:,! S, +. =>A.M S. *4N@,=M.T, ;.=T,*,;.=:. :-:+,-4= B ;=:C*4-.=,-4= D+S. ;DNE *:- TD=?,> 2F N4,:M<=,:, -. S:*=:T.=,.T>- C*4-,,, tel 02G1HF1I0H sau la d%na $ro1. .lina Ni olae, tel 0H2GF9321J

Dire tor, $ro1. Mi&ai *ova i *onsilier edu ativ, $ro1. .lina Ni olae