Sunteți pe pagina 1din 4

S N TATE PUBLIC #I MANAGEMENT SANITAR

ROLUL FUMATULUI N ETIOLOGIA CANCERULUI BRONHOPULMONAR

ELENA VLAD1
1

Spitalul de Urgen # Tg-C#rbune&ti

Cuvinte cheie: fumat, cancer bronhopulmonar, etiologie

Rezumat: n ntreaga lume, cancerul bronho-pulmonar reprezint# o problem# de s#n#tate public#, fiind n cre&tere alarmant# n ultimii 50-60 de ani. Fumatul este cunoscut de mult timp, ca principal# cauz# evitabil# a cancerului bronho-pulmonar. Fumul de igar# con ine 4000 de substan e nocive, dintre care peste 40 sunt cancerigene. Am analizat un lot de 1684 pacien i, afla i n eviden a oncologic# a Spitalului Jude ean de Urgen # Tg-Jiu, cu diagnosticul de carcinom bronho-pulmonar ntre anii 2005-2010, ncercnd s# apreciem rolul fumatului n etiologia cancerului bronho-pulmonar. Fumatul a reprezentat cel mai ntlnit factor de risc comparativ cu ceilal i factori de risc studia i, un procent de 90% dintre b#rba ii diagnostica i cu carcinom bronho-pulmonar fiind fum#tori &i 67% dintre femei, procent citat &i n literatur#.(1,2) ntre riscul de carcinom bronho-pulmonar &i fumat exist# o rela ie de direct# propor ionalitate, fapt cunoscut de mult timp n literatur# (3,4,5,6,7,8,9), corela ie existent# &i n studiu. Abstract: Worldwide, lung cancer has been a matter of public health, being alarmingly increasing in the last 50-60 years. Smoking has been known for a long time, as the main avoidable cause of lung cancer. Cigarette smoke comprises 4000 harmful substances, of which over 40 are carcinogens. I have analysed a batch of 1684 patients, who are in the oncologic records of Tg-Jiu County Emergency Hospital, with the diagnosis of lung carcinoma between 2005 and 2010, trying to determine the role of smoking in lung cancer aetiology. Smoking has been the most frequent risk factor in comparison to the other studied risk factors, a percentage of 90% of the men diagnosed with lung carcinoma being smokers and 67% of women, a percentage also quoted in literature.(1,2) There is a direct proportionality relation between the risk of lung carcinoma and smoking, which has been known in literature for a long time (3,4,5,6,7,8,9), a correlation existing in this study, as well. SCOP Scopul acestui studiu este de a stabili ponderea fumatului n etiologia cancerului bronho-pulmonar. Analiznd rolul fumatului n etiologia CBP s-a urm rit: vrsta nceperii fumatului; durata fumatului; num rul &i tipul de #ig ri fumate; modul de inhalare; existen#a &i durata statutului de ex-fum tor. MATERIAL #I METOD DE LUCRU Am realizat un studiu pe un lot de 1684 de pacien#i afla#i n eviden#a oncologic a Spitalului Jude#ean de Urgen# Tg-Jiu cu diagnosticul de Carcinom bronho-pulmonar ntre anii 2005-2010, la care s-au studiat foile de observa#ie. Este un studiu epidemiologic transversal ntins pe o perioad de 5 ani. Principalele aspecte urm rite au fost: ponderea fum torilor din totalul bolnavilor diagnostica#i cu cancer bronho-pulmonar; urm rirea debutului fumatului pe vrste; reparti#ia bolnavilor n func#ie de num rul de #ig ri fumate &i num rul de ani de fumat; reparti#ia bolnavilor n func#ie de modul de inhalare &i existen#a statutului de ex-fum tor.

Keywords: smoking, lung cancer, aetiology

INTRODUCERE n ntreaga lume, cancerul bronho-pulmonar reprezint o problem de s n tate public , fiind n cre&tere alarmant n ultimii 50-60 de ani. Inciden#a este n cre&tere la nivel mondial, aceast localizare ocupnd dup 1984 primul loc la b rba#i, devansnd cancerul gastric, iar la femei ajungnd pe locul trei, dup cancerul de sn &i cel de col uterin.(1,2) n Romnia aceast tumor malign prezint o tendin# continu de cre&tere la ambele sexe, avnd o prevalen# de 8% &i o inciden# de 17%.(4) Din punct de vedere al num rului de decese prin cancer ocup locul nti la sexul masculin &i locul patru la femei.(4,10) Fumatul este cunoscut ca &i factor de risc n apari#ia cancerului bronho-pulmonar, determinnd alter ri ale endoteliilor vasculare &i favoriznd stresul oxidativ la nivelul pl mnilor.(11) Fumul de la o #igar aduce 0,042 mg fier &i stocul de fier cre&te, dup vrsta de 20 de ani. La fum tori, fierul se g se&te n cantit #i crescute n macrofagele alveolare. n mod normal, fierul este anihilat prin afinitatea sa pentru unele proteine de transport sau de stocare (feritina, transferina, hepcidina). Fumatul &i oxidan#ii forma#i din fumul de #igar , determin eliberarea fierului de c tre aceste molecule cu cre&terea stresului oxidativ.(11,12,5,6)
1

Autor corespondent: Elena Vlad, Str. Cern dia, Nr. 21, Trgu Jiu, Jude#ul Gorj, Romnia, 210170, E-mail: elvlad2005@yahoo.com Tel: +40723 052600 Articol intrat n redac#ie n 06.09.2012 &i acceptat spre publicare n 13.11.2012 ACTA MEDICA TRANSILVANICA Decembrie 2012;2(4):16-19

AMT, vol. II, nr. 4, 2012, pag. 16

S N TATE PUBLIC #I MANAGEMENT SANITAR


REZULTATE Fumatul a reprezentat cel mai ntlnit factor de risc comparativ cu ceilal#i factori de risc studia#i: poluarea atmosferic , factorii profesionali, prezen#a afec#iunilor preexistente, factorii genetici. Astfel, fum tori au fost 90% dintre b rba#ii diagnostica#i cu CBP, procent citat &i n literatura (1) &i 67 % dintre femei. Figura nr. 1. Procentul de pacien&i cu CBP fum(tori B(rba&i Procentul celor care au fumat sub 25 de #ig ri/zi a fost de 47%, comparativ cu procentul celor care au fumat peste 25 #ig ri/zi care a fost de 53%. Figura nr. 4. Reparti&ia bolnavilor n func&ie de num(rul de &ig(ri fumate
47% 53%

60% 50% 40% 30%

10 %

90 %

Fum tori Nefum tori

20% 10%

Femei

0%

33 67

Fumatoare Nefumatoare

Procentul celor care au fumat 40-49 pachete-ani a fost de 73%, 20-29 pachete/ani a fost de 10%, cei care au fumat 1019 pachete-ani a fost de 11%, iar cei care au fumat 80-89 pachete/ani a fost de 6%. Figura nr. 5. Reparti&ia bolnavilor n func&ie de num(rul de pachete/ani

ntre riscul de CBP &i fumat exist o rela#ie de direct propor#ionalitate, riscul fiind corelat cu vrsta nceperii fumatului, durata lui, num rul &i tipul de #ig ri fumate, modul de inhalare (3,4,5,6,7,8,9), corela#ie existen# &i n studiul nostru. Astfel, 49% dintre pacien#i au nceput s fumeze la vrsta cuprins ntre 10-19 ani, 31% ntre 20-30 de ani, iar 20% peste 30 de ani. Figura nr. 2. Reparti&ia debutului fumatului pe vrste
49%
50% 40% 30% 20% 10% 0%

11%

10

73

6%

31%

20%

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

10-19 20-29 pac pac

40-49 pac

80-89 pac

10 ani

19 ani

30 ani

peste 30 ani

Trei sferturi dintre bolnavii lua#i n studiu au inhalat profund, deci riscul este cu att mai mare cu ct inhalarea este mai profund , fapt precizat &i n literatur (13), num rul celor care au inhalat moderat &i au dezvoltat CBP nefiind cu mult diferit de cei care nu au inhalat. 76% au inhalat profund, 11% au inhalat moderat &i 13% nu au inhalat. Figura nr. 6. Reparti&ia bolnavilor n func&ie de modul de inhalare

Peste jum tate din bolnavi (57%) au fumat mai mult de 40 de ani, 32% au fumat mai mult de 20 de ani, iar 11% au fumat 10 ani. Figura nr. 3. Reparti&ia bolnavilor n func&ie de num(rul 11 32 57 anilor de fumat
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% de 10 ani de 20 ani de 30 ani mai mult de 40 ani

13% 11% 76%


Inhalat profund Inhalat moderat Nu au inhalat

AMT, vol. II, nr. 4, 2012, pag. 17

S N TATE PUBLIC #I MANAGEMENT SANITAR


Aproximativ 90% dintre fum tori au fumat #ig ri cu filtru, 10% au fumat #ig ri f r filtru, existnd deci o diferen# semnificativ ntre fum torii cu filtru &i cei f r filtru. Fum torii de pip au fost pu#ini (2), f r semnifica#ie statistic . Figura nr. 7. Reparti&ia bolnavilor n func&ie de &ig(rile cu filtru *i f(r( filtru fumate Fum torii sunt de 10 - 25 ori mai expu&i la riscul de a suferi de cancer pulmonar dect nefum torii, conform datelor din literatur . Riscul depinde de vrsta de ini#iere a fumatului, de durata &i de num rul de #ig ri consumate pe zi, de modul de inhalare, de tipul de #igar fumat . Riscul de a dezvolta CBP este de 15 ori mai mare la cei care fumeaz mai pu#in de 25 de #ig ri/zi, fa# de un risc de 25 ori mai mare la cei care fumeaz mai mult de 25 de #ig ri/zi.(3) Riscul de CBP este maxim la 40-49 pachete-ani, fapt ce ar putea fi explicat prin durata mare a fumatului >de 40 de ani, num rul mare de #ig ri pe zi >20, vrsta tn r de ncepere a fumatului. Riscul de CBP la 20-29 pachete-ani ar putea fi explicat prin interven#ia factorilor genetici, sc derea imunit #ii datorit altor afec#iuni (de exemplu tuberculoza) sau unui status social sc zut. La 80-89 pachete-ani intervine durata mare de fumat, longevitatea n cre&tere, imunitatea sc zut datorit vrstei naintate sau afec#iunilor asociate. Riscul de CBP scade progresiv dup renun#area la fumat, devenind aproape identic cu cel al nefum torilor dup 15 ani de abstinen# ; la cei care au fumat mai mult de 20 de ani, de&i scade dup renun#area la fumat, riscul de CBP r mne totu&i mai mare dect al nefum torilor.(3,1,9) Cu toate c filtru a fost prezent la majoritatea bolnavilor (el fiind considerat ca factor protector) (3,4), inciden#a CBP a fost n cre&tere. Acest lucru ar putea fi explicat prin predominan#a acestor #ig ri pe pia#a romneasc dup 1989, prin cre&terea educa#iei sanitare n ceea ce prive&te fumatul, rolul protector al filtrului fiind anulat de num rul crescut de pachete-ani, vrsta mic de ncepere a fumatului, interven#ia altor factori etiologici (profesionali, genetici, afec#iuni predispozante). Afirma#ia din literatur c CBP este ast zi tot mai mult o boal a ex-fum torilor (3,1) este nt rit de constatarea c to#i ex-fum torii lua#i n studiu au fost diagnostica#i cu forme avansate, prezentarea lor la medic f cndu-se tardiv. La o durat de ex-fum tor de 1 an, riscul de CBP este de 11-15 ori mai mare dect nefum torii, acest risc este de 6-7 ori mai mare pentru cei cu o durat de ex-fum tor ntre 1 &i 15 ani &i de 1,5-2 ori pentru cei cu o durat mai mare de 15 ani. Fumatul pasiv a fost prezent n etiologia CBP la 3% din bolnavi, riscul acestor persoane expuse pasiv la fumul de #igar fiind cu 30% mai mare de a face CBP dect al persoanelor neexpuse (14,15,16), fumatul pasiv fiind un factor tot mai mult implicat ast zi n etiologia neoplasmului bronho-pulmonar. REFERIN,E Parkin OM, Pasani P, Ferlay J. Global cancer statistics, CA Cancer J Clin. 1999;49:33-64. Greenlee RT, Murray T, Bolden S, et al. Cancer statistics, 2000, Can Cancer J Clin. 2000;50:7-33. Schwarz MI, Epstein PE. Pulmonary Medicine and Critical care. Knowlegde self-assessment Programme, Atlanta; 1999. (rlea A. Epidemiologia &i factorii de risc n cancerul bronho-pulmonar, ed. Horvat T, Dediu M, (rlea A, Ed. Universul, Bucure&ti; 2000. p. 15-22. Hammond EC. Smoking in relation to the death rates of one million men and women. Nat Canc Inst Monogr. 1966;19:127. Doll R, Peto R. Mortality in relation to smoking: 20 years' observations on male British doctors, Br Med J. 1976;2:1525. Rogot E, Murray JL. Smoking and causes of death among US veterans: 16 years of observation, Public Health Rep. 1980;15:213.

10% 90%
Fumatori tigari cu filtru Fumatori tigari fara filtru

Se &tie c riscul de CBP scade progresiv dup renun#area la fumat, devenind aproape identic cu cel al nefum torilor dup 15 ani de abstinen# ; la cei care au fumat mai mult de 20 de ani, de&i scade dup renun#area la fumat, riscul de CBP r mne totu&i mai mare dect al nefum torilor.(3,1,9) n studiul efectuat 30% din pacien#ii cu CBP au prezentat statutul de ex-fum tor. n func#ie de durata statutului de ex-fum tor am observat c : la aproximativ 65% din pacien#ii cu CBP, durata statutului de ex-fum tor a fost mai mic de 1 an (deci au prezentat un risc de CBP de 11-15 ori mai mare dup datele din literatur );(3,1) la 12% din bolnavii cu CBP, durata statutului de exfum tor a fost cuprins ntre 1-15 ani, cnd riscul de CBP a fost de 6-7 ori mai mare dect al nefum torilor dup datele citate n literatur ;(3) la aproximativ 23% din pacien#i, durata statutului de exfum tor a fost mai mare de 15 ani, riscul de CBP fiind mai mare dect al nefum torilor, de 1,2 - 2 ori dup datele din literatur , n etiologia CBP la aceast grup putnd fi implica#i &i al#i factori etiologici asocia#i.(3,1) Figura nr. 8. Reparti&ia bolnavilor n func&ie de statutul de ex-fum(tor
65 12 23

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 an 15 ani peste 15 ani

1. 2. 3.

4. Fumatul pasiv a fost prezent n etiologia CBP la 3% din bolnavi, riscul acestor persoane expuse pasiv la fumul de #igar fiind cu 30% mai mare de a face CBP dect al persoanelor neexpuse (14,15,16), fumatul pasiv fiind un factor tot mai mult implicat ast zi n etiologia neoplasmului bronho-pulmonar. DISCU,II Fumatul este principala cauz a cancerului pulmonar &i a deceselor prin cancer n general, fiind responsabil pentru 90% din cazurile de cancer pulmonar la b rba#i &i 67% la femei.

5.

6.

7.

AMT, vol. II, nr. 4, 2012, pag. 18

S N TATE PUBLIC #I MANAGEMENT SANITAR


8. Ciuleanu TE. Carcinoamele bronho-pulmonare: principii &i practic , Editura Medical Universitar Iuliu Ha#ieganu. Cluj-Napoca; 2003. p. 2-74. National Institutes of Health. Respiratory Health Effects of Passive Smoking: Lung Cancer and Other Disorders, Monograph; 1993. Gherasim L (sub redac#ie). Medicin Intern , edi#ia a II-a Bolile aparatului respirator, Editura Medical , Bucure&ti. 2002;1:433-479. Schottenfeld O. Etiology and epidemiology of lung cancer in Lung Cancer. Principles and practice, 2nd edition; eds. Pass HT, Mitchell 1B, Johnson OH, Turrisi AT, Minna IO, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia; 2000. p. 367388. Tweedie R, Mengersen K. Lung Cancer and Passive Smoking: Reconciling the Biochemical and Epidemiological Approaches, Br J Cancer. 1992;66:700705. Hert F. Detection of very early lesions in lung Cancer: It this important and should they be treated? ERS School Postgraduate Course, ERS Annual Congress, Copenhagen. 2005 September 17-21;29-51. Stockwell H, Goldman A, Lyman Noss C, Armstrong E. Environmental Tobacco Smoke and Lung Cancer Risk in NonSmoking Women, J Nat Cancer Inst. 1992;84:14171422. Cancer Facts & Figures, Washington DC: American Cancer Society; 1995. P un R. Medicin Intern , Editura Medical , Bucure&ti. 1983;1:621-627.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. 16.

AMT, vol. II, nr. 4, 2012, pag. 19