Sunteți pe pagina 1din 23

1. Caror nave se aplica prevederile Regulamentului pentru Prevenirea Abordajelor pe Mare ?

c- Tuturor navelor aflate in largul marii si pe toate apele invecinate accesibile navelor maritime. 2. Impiedica dispozitiile Regulamentului pentru Prevenirea Abordajelor pe Mare aplicarea prescriptiilor speciale stabilite de Autoritatea Competenta ? d- Nici o dispozitie a regulilor nu trebuie sa impiedice aplicarea prescriptiilor speciale stabilite de Autoritatea Competenta. 3. nde se aplica prescriptiile speciale stabilite de catre Autoritatea Competenta ? a- Prescriptiile speciale se aplica: in rade, porturi, pe fluvii, lacuri sau cai de navigatie interioara comunicind cu marea si accesibile navelor maritime. !. Cum trebuiesc concepute prescriptiile speciale stabilite de catre Autoritatea Competenta ? b- Prescriptiile speciale trebuiesc sa fie cit mai conforme posibil cu regulile Regulamentului pentru Prevenirea Abordajelor pe are. ". #ispozitiile Regulilor pentru Prevenirea Abordajelor pe Mare trebuie sa impiedice aplicarea prescriptiilor speciale stabilite de $uvernul unui stat cu privire la marirea numarului luminilor de pozitie ? d- !ispozitiile regulilor nu trebuie sa impiedice aplicarea prescriptiilor speciale stabilite de guvernul unui stat. %. #ispozitiile Regulilor pentru Prevenirea Abordajelor pe Mare trebuie sa impiedice aplicarea prescriptiilor speciale stabilite de $uvernul unui stat cu privira la semnalele luminoase ? d- !ispozitiile regulilor nu trebuie sa impiedice aplicarea prescriptiilor speciale stabilite de "uvernul unui stat cu privire la semnalele luminoase. &. #ispozitiile Regulilor pentru Prevenirea Abordajelor pe Mare trebuie sa impiedice aplicarea prescriptiilor speciale stabilite de $uvernul unui stat cu privire la semnalele cu 'luierul utilizate de catre navele de razboi si navele care naviga in convoi ? d- !ispozitiile regulilor nu trebuie sa impiedice aplicarea prescriptiilor speciale stabilite de "uvernul unui stat cu privire la semnele cu fluierul utilizate de catre navele de razboi si navele in convoi. (. #ispozitiile Regulilor pentru Prevenirea Abordajelor pe Mare trebuie sa impiedice aplicarea prescriptiilor speciale stabilite de $uvernul unui stat cu privire la marirea numarului luminilor de pozitie a semnelor ori a semnalelor luminoase 'olosite de navele ce pescuiesc alcatuind o 'lotila de pescuit ? d- !ispozitiile regulilor nu trebuie sa impiedice aplicarea prescriptiilor speciale stabilite de "uvernul unui stat cu privire la marirea numarului luminilor de pozitie a semnelor si a semnalelor luminoase folosite de catre navele ce pescuiesc alcatuind o flotila de pescuit.

). Cum trebuiesc utilizate luminile de navigatie* semnalele suplimentare luminoase semnele sau semnalalele date cu 'luierul stabilite prin prescriptii speciale ? c- Astfel incit sa faca imposibila confundarea lor cu orice alta lumina, semn sau semnal autorizat in oricare din regulile regulamentului. 1+. ,rganizatia poate adopta sc-eme de separatie a tra'icului in intelesul Regulilor RPAM ? b- #rganizatia poate adopta sc$eme de separare a traficului in intelesul Regulilor. 11. Prevederile Regulilor scutesc nava pe proprietarul ei* comandantul sau ec-ipajul de consecintele unei neglijente ? a- Nici una din dispozitiile Regulilor nu scutesc o nava, sau pe propietarul ei, comandantul sau ec$ipajul sau de consecintele unei neglijente oarecare. 12. Regulile scutesc de consecintele unei neglijente oarecare atit in ceea ce priveste aplicarea lor cit si in ceea ce priveste luarea masurilor de prevedere cerute de o buna practica marinareasca sau de imprejurarile deosebite in care se gaseste nava ? d- !ispozitiile Regulilor nu scutesc nava, proprietarul, comandantul sau ec$ipajul de consecintele unei neglijente oarecare atit in ceea ce priveste aplicarea regulilor, cit si in ceea ce priveste luarea oricaror masuri de prevedere cerute de o buna practica marinareasca, sau de imprejurari deosebite, in care se gaseste nava. 13. #e ce trebuie sa tina seama in interpretarea si aplicarea regulilor ? c- %n interpretarea si aplicarea Regulilor se va tine sema in mod, deosebit de toate pericole de navigatie si de riscurile de abordaj, precum si de toate imprejurarile deosebite, in special de limitele de folosire a navelor in cauze care pot duce la abateri de la prevederile prezentelor reguli pentru evitarea unui pericol imediat. 1!. Ce se intelege prin termenul .nava. ? b- Prin termenul nava se intelege orice constructie sau orice aparat de orice natura ar fi, inclusiv constructiile fara pescaj, si $idroavioanele, folosita sau succeptibila de a fi folosita ca mijloc de transport pe apa. 1". Ce se intelege prin e/presia .nava cu propulsie mecanica. ? b- %nseamna orice nava pusa in miscare de catre o masina. 1%. Ce se intelege prin e/presia .nava cu vele. ? a- &'presia nava cu vele inseamna orice nava care naviga cu vele, c$iar daca are o masina de propulsie, cu conditia ca aceasta sa nu fie folosita. 1&. Ce inseamna e/presia .nava in curs de pescuit. ? c- %nseamna orice nava care pescuieste cu plasa, carmace, traule sau orice alte scule de pescuit care ii reduc capacitatea de manevra. 1(. Caror nave nu li se aplica e/presia .nava in curs de pescuit. ? a- Navelor care pescuiesc cu traul sau alte scule. b- Navelor care pescuiesc cu plase si carmace. c- Navelor a caror traul s-a agatat si se e'ecuta lucrari sub apa.

d- Navelor care pescuiesc cu cirlige remorcate si alte scule de pescuit care nu le reduc capacitatea de manevra. 1). Ce inseamna termenul .-idroavion. ? d- Termenul $idroavion inseamna orice aeronava care pluteste si care poate fi remorcata. 2+. Ce inseamna e/presia .nava care nu este stapina pe manevra sa. ? b- %nseamna o nava care din cauza unor imprejurari e'ceptionale nu este in masura sa manevreze conform Regulilor si deci nu poate sa se indeparteze din drumul altei nave. 21. Ce inseamna e/presia .nava cu capacitate de manevra redusa. ? d- %nseamna o nava a carei capacitate de manevra conform Regulilor este limitata prin natura lucrarilor sale, si care, in consecinta nu se poare indeparta din drumul altei nave. 1. Ce fel de nave sint navele aflate in curs de a executa operatiuni de dragaj, ridicari hidrografice, oceanografice, sau lucrari sub apa ? c- (int nave cu capacitate de manevra redusa. 2. Ce fel de nave sint navele care aflindu-se in mars fac alimentare cu combustibil, sau transborda persoane, provizii sau marfa ? a- (int nave cu capacitate de manevra redusa. ). Ce fel de nave sint navele in curs de a efectua operatiuni de decolare sau recuperare de aeronave ? b- (int nave cu capacitate de manevra redusa. *. Ce fel de nave sint navele care sint in curs de executare a operatiunilor de deminare ? b- (int nave stinjenite de activitatea pe care o desfasoara. +. Ce fel de nave sint navele in curs de a executa operatiuni de remorcare care prin natura lor permit cu greu remorcherului si remorcii sale sa-si modifice drumul ? b- (int nave cu propulsie mecanica care nu pot respecta prevederile regulamentului. 6. Ce inseamna expresia nava stinjenita de pescajul sau ? a- %nseamna orice nava cu propulsie mecanica care din cauza pescajului sau si a adincimii apei de sub c$ila poate sa-si modifice cu greu drumul. !. Ce se intelege prin expresia nava in mars ? b- Nava care nu este nici la ancora, nici legata la mal, nici esuata. ". Ce inseamna lungimea unei nave conform regulilor ? a- %nseamna lungimea sa peste tot. #. Ce inseamna latimea unei nave conform regulilor ? d- %nseamna latimea ma'ima.

1$. Cind doua nave sint considerate ca fiind in vedere ? c- Cind numai una dintre ele poate fi observata de cealalalta vizual. 11. Ce inseamna expresia vizibilitatea redusa ? b- Cind vizibilitatea este redusa din cauza cetii, burnitei, ninsorii, averselor puternice de ploaie sau a furtunilor puternice de nisip, ori din orice alte cauze asemanatoare. ,-. %n ce conditii se aplica &egulile de guvernare si de drum prevazute de &egulament ? a- Regulile de guvernare si de drum prevazute de Regulament se aplica in orice conditii de vizibilitate. 1'. Ce fel de veghe trebuie sa se asigure la bordul unei nave ? d- .a bordul unei nave trebuie sa se asigure in permanenta o veg$e vizuala si auditiva corspunzatoare. ,*. Ce trebuie folosit in permanenta pe linga veghea vizuala si auditiva corespunzatoare pentru a se permite aprecierea completa a situatiei si a pericolului de coliziune la bordul navei ? c- Toate mijloacele disponibile la bordul navei potrivit cu impejurarile si conditiile e'istante. 1(. Cind o nava trebuie sa navige cu viteza de siguranta ? a- # nava trebuie sa navige tot timpul cu o viteza de siguranta. 16. %n ce scop o nava trebuie sa navige tot timpul cu o viteza de siguranta ? b- Pentru a putea actiona corect si eficace pentru prevenirea unei coliziuni si pentru a fi oprita pe o distanta corespunzatoare imprejurarilor si conditiilor e'istente. ,/. Care sint factorii luati in considerare pentru determinarea vitezei de siguranta de catre toate navele? b- 0izibilitatea, densitatea traficului si mai ales concentrarile de nave de pescuit sau a oricaror alte nave, capacitatea de manevra a navei si mai ales distanta de oprire cit si calitatile de giratie in conditiile e'istante. 1". Ce factori trebuie luati in considerare pentru determinarea vitezei de siguranta ? c- 0izibilitatea, starea vintului, a marii si a curentilor precum si apropierea de pericole de navigatie, pescajul navei in raport cu adincimea apei accesibile. 1#. Ce factori trebuie luati in considerare pentru determinarea vitezei de siguranta ? a- Noaptea, e'istenta unui fundal luminos ca acela produs de luminile de pe coasta sau de lumina difuza a propriilor sale lumini. -1. Ce factori trebuie luati in considerare pentru determinarea vitezei de siguranta, in plus, pentru navele ce folosesc un radar ?

b- Caracteristicile, eficacitatea si limitele de folosire a ec$ipamentului radar. -,. Ce factori trebuie luati in considerare pentru determinarea vitezei de siguranta, in plus, pentru navele ce folosesc un radar ? b- 2aptul ca g$eturile si alte obiecte plutitoare nu pot fi detectate cu radarul la o distanta suficienta si limitele de folosire a ec$ipamentului radar. --. Ce factori trebuie luati in considerare pentru determinarea vitezei de siguranta, in plus, pentru navele ce folosesc un radar ? d- &fectul starii marii, conditiile meteorologice si alte surse de bruiaj asupra detectiei prin radar. -). Ce factori trebuie luati in considerare pentru determinarea vitezei de siguranta, in plus, pentru navele ce folosesc un radar ? d- 2aptul ca ambarcatiunile mici, g$eturile si alte obiecte plutitoare nu pot fi detectate cu radarul la o distanta suficienta. -*. Ce factori trebuie luati in considerare pentru determinarea vitezei de siguranta, in plus, pentru navele ce folosesc un radar ? b- Numarul, pozitia si miscarea navelor detectate cu radarul. -+. Ce factori trebuie luati in considerare pentru determinarea vitezei de siguranta, in plus, pentru navele ce folosesc un radar ? a- 2aptul ca este posibil sa se aprecieze mai e'act vizibilitatea atunci cind radarul este folosit pentru determinarea distantei la nave si alte obiecte aflate in vecinatate. 26. Ce trebuie sa faca o nava pentru a stabili daca exista un pericol de coliziune ? d- #rice nava trebuie sa folosesca toate mijloacele disponibile corespunzatoare imprejurarilor si conditiilor e'istente pentru a stabili daca e'ista un pericol de coliziune. 2!. Cum trebuie sa se considere daca exista indoiala asupra pericolului de coliziune ? a- !aca e'ista indoiala in ceea ce priveste pericolul de coliziune trebuie sa se considere ca acest pericol e'ista. -3. Ce mijloace trebuie sa foloseasca o nava pentru a stabili daca exista pericol de abordaj ? b- Toate mijloacele disponibile corespunzatoare imprejurarilor si conditiile e'istente. -4. Ce trebuie sa considere o nava daca exista indoiala in ceea ce priveste pericolul de coliziune ? c- Ca trebuie sa considere ca acest pericol e'ista. '$. Cum trebuie folosit un echipament radar daca exista la bord in functiune ? a- !aca la bord e'ista un ec$ipament radar in functiune acesta trebuie folosit in mod corespunzator incluzind e'plorarea la distanta mare. '1. Cu ce scop trebuie facuta explorarea radar la distanta mare ?

d- Cu scopul de a descoperi din timp un pericol de coliziune. '2. Cu ce scop trebuie facuta explorarea radar la distanta mare ? a- Cu scopul de a efectua radar ploting sau orice alta observare sau detectare sistematica de obiecte, ec$ivalente. )). Cum trebuie sa se procedeze atunci cind exista informatii insuficiente mai ales informatii radar insuficiente ? b- (a se evite tragerea de concluzii. )*. Care sint consideratiile de care trebuie sa se tina seama la aprecierea unui pericol de coliziune ? c- &'istenta pericolului de coliziune daca relevmentul la compas la o nava care se apropie nu variaza intr-un mod apreciabil. )+. Care sunt consideratiile de care trebuie sa se tina seama la aprecierea unui pericol de coliziune ? c- &'istenta in apropierea unei nave foarte mari la care relevmentul variaza. '6. Cum trebuie sa se efectueze o manevra pentru evitarea unei coliziuni ? d- !aca imprejurarile permit sa fie e'ecutata $otarit, din timp, si conform cu o buna practica marinareasca. '!. Cum trebuie sa se efectueze o manevra pentru evitarea unei coliziuni ? a- (c$imbarea de drum sau viteza, sau amandoua de o data, in scopul evitarii unei coliziuni, trebuie, daca imprejurarile permit sa fie destul de mare pentru a putea fi perceputa imediat de orice nava care observa vizual sau cu radarul. '". Ce trebuie evitat in cadrul unei manevre pentru evitarea coliziunii ? b- Trebuie sa se evite sc$imbarile succesive de drum de mica importanta, de viteza, sau ale ambelor concomitent. )4. Ce manevra trebuie efectuata pentru a se evita ajungerea intr-o pozitie de foarte mare apropiere daca exista suficient spatiu ? d- (c$imbarea drumului cu conditia ca aceasta manevra sa fie facuta cu mult timp inainte, sa fie substantiala si sa nu conduca la o alta situatie de foarte mare apropiere. )$. Cum trebuie facuta o manevra pentru evitarea unei coliziuni cu o alta nava ? c- Trebuie astfel facuta incit sa permita trecerea la o distanta de siguranta. )1. *ina cind trebuie controlata eficacitatea manevrei pentru evitarea coliziunii ? a- &ficacitatea manevrei trebuie controlata cu atentie pina cind alta nava a fost complet si definitiv evitata. )2. Cum trebuie sa procedeze o nava pentru a evita o coliziune ? b- Nava trebuie sa reduca viteza sau sa opreasca complet. )'. Cum trebuie sa procedeze o nava pentru a cistiga timp,pentru aprecierea situatiei ?

a- Nava trebuie sa reduca viteza, sau sa opreasca complet, stopind masinile ori punindu-le inapoi. **. Cum trebuie sa procedeze o nava careia conform regulilor i se cere sa nu impiedice trecerea in siguranta a altei nave printr-un senal sau cale de acces ingusta ? a- Trebuie sa navige cit mai aproape posibil de marginea e'terioara din dreapta senalului sau a caii de acces respective. *+. Cum trebuie sa procedeze o nava careia conform regulilor i se cere sa nu impiedice trecerea in siguranta a altei nave ? b- (a ia toate masurile de siguranta impuse de reguli. *5. Cum trebuie sa procedeze o nava cu lungimea mai mica de 2$ metri careia conform regulilor i se cere sa nu impiedice trecerea in siguranta a altei nave ? a- Nu trebuie sa stinjeneasca trecerea navelor care nu pot naviga in deplina siguranta. )!. Cum trebuie sa navige o nava printr-un senal sau pe o cale de acces ingusta ? d- Atunci cind aceasta se poate face fara pericol, sa navige cit mai aproape posibil de marginea e'terioara din dreapta senalului . *3. Ce obigatie au navele cu o lungime mai mica de 2$ metri si cele cu vele fata de celalalte nave ? a- Au obligatia sa nu stinjeneasca trecerea celorlalte nave care nu pot naviga in deplina siguranta decit prin senal sau pe o cale de acces ingusta. *4. Ce obligatie au navele aflate in curs de pescuit care naviga prin senal sau cale de acces ingusta ? d- (a nu stinjeneasca trecerea altor nave care naviga prin senal sau printr-o cale de acces ingusta. ($. Ce trebuie sa evite o nava care naviga intr-un senal sau cale de acces ingusta ? b- (a evite traversarea senalului sau calea de acces ingusta daca, prin aceasta, stinjeneste trecerea navelor care nu pot naviga in deplina siguranta decit prin interiorul acestui senal sau cale de acces ingusta. +,. Ce semnal sonor poate folosi o nava care are indoieli asupra intentiilor navelor care intersecteaza senalul sau calea de acces ingusta ? b- &mite cu fluierul o serie rapida de cel putin cinci sunete scurte. +-. Cum trebuie sa procedeze o nava care urmeaza sa depasesca o alta nava si depasirea nu se poate face decit daca nava ajunsa din urma manevreaza pentru a permite celeilalte nave sa depaseasca in deplina siguranta prin tribord? a- Nava cara ajunge din urma trebuie sa-si faca cunoscuta intentia sa emitind un semnal sonor cu fluierul format din doua sunete lungi urmate de un sunet scurt .

+). Ce semnal sonor emite o nava care urmeaza sa depaseasca o alta nava pentru ca nava ajunsa sa se abata din drumul navei care ajunge la tribord ? b- !oua sunete lungi urmate de doua sunete scurte . +*. Ce semnal sonor emite nava ajunsa din urma daca este de acord cu depasirea propusa 6 c- Nava care urmeaza a fi depasita daca este de acord emite cu fluierul un sunet lung, un sunet scurt, un sunet lung, un sunet scurt, manevrind in cosecinta. ++. Ce semnal emite nava ajunsa din urma care are dubii asupra semnalului emis de nava care ajunge din urma ? a- Nava ajunsa din urma emite cu fluierul o serie rapida de cel putin cinci sunete scurte, acest semnal putind fi completat cu un semnal luminos alcatuit din cel putin cinci sclipiri scurte si rapide. +5. Ce obligatii are nava care ajunge din urma o alta nava in afara avertizarii sonore a navei ajunse ? b- Nava care ajunge din urma o alta nava trebuie sa se abata din drumul navei ajunsa din urma. (!. Cum trebuie sa navige o nava care se apropie de un cot ? b- Trebuie sa navige cu prudenta si vigilenta deosebita si se emita un sunet lung. (". Ce trebuie sa evite o nava intr-o trecere ingusta ? c- !aca imprejurarile permit sa evite ancorarea. +4. *e unde trebuie sa navige in interiorul unei scheme de separare a traficului o nava ? a- Trebuie sa navige pe ruta de circulatie corespunzatoare in directia generala a traficului pentru aceasta ruta. 51. Cum trebuie sa navige o nava intr-o schema de separare a traficului in raport cu linia sau zona de separare ? c- # nava trebiuie sa se indeparteze in masura posibilului de linia sau de zona de separare a traficului. 61. *e unde poate intra sau iesi o nava dintr-o ruta de circulatie ? b- Ca regula generala nava trebuie sa se angajeze sau sa iasa dintr-o ruta de circulatie pe la una din e'tremitati. 62. nava poate intra sau iesi lateral dintr-o schema de separare a traficului ? b- !a, sub un ung$i cit mai mic fata de directia generala a traficului . 5). Cum trebuie sa manevreze o nava care intra sau iese lateral fata de directia generala a traficului ? c- Nava trebuie sa manevreze pe cit posibil sub un ung$i cit mai mic pe directia generala a traficului. 6). +e poate utiliza zona de trafic costier de catre nave?

a- 7onele de trafic costire nu trebuie folosite in mod normal de traficul direct, care poate utiliza in deplina siguranta ruta de circulatie corespunzatoare din sc$ema adiacenta de separare a traficului. 6(. Care sint navele care pot utiliza in toate situatile zonele de trafic costier ? c- Navele cu o lungime mai mica de -1 metri si navele cu vele. 66. Cind o nava poate utiliza zonele de trafic costier ? b- Atunci cind se afla pe un drum din sau spre un port, se indreapt spre o instalatie marina, spre o statie de pilotaj, sau catre orice alt loc situat in zona costiera sau pentru a evita un pericol. 5/. Cind o nava poate intra intr-o zona de separare a traficului sau sa intretaie o linie de separare ? d- # nava poate intra intr-o zona de separare sau sa intretaie o linie de separare in caz de urgenuta pentru evitarea unui pericol imediat. 53. Cind o nava poate intra intr-o zona de separatie a traficului sau sa intretaie o linie de separare ? b- # nava poate intra intr-o zona de separare pentru a pescui. 54. Cum trebuie sa navige o nava in zonele vecine cu extremitatile unei scheme de separare a traficului ? a- # nava in zonele vecine cu e'tremitatile unei zone de separare a traficului trebuie sa navige cu o atentie deosebita. /1. Ce trebuie sa evite in masura posibilului o nava care naviga intr-o schema de separare a traficului sau o zona vecina cu extremitatile sale ? b- Nava trebuie sa evite in masura posibilului ancorarea in interiorul sc$emei de separare a traficului sau in zonele vecine cu e'tremitatile sale. !1. Cum trebuie sa navige o nava care nu foloseste o schema de separare a traficului ? c- Navele care nu folosesc o sc$ema de separare a traficului, trebuie sa se indeparteze de aceasta cit ,mai mult posibil. /-. Cum trebuie sa navige navele in curs de pescuit fata de navele care naviga pe o ruta de circulatie ? d- Navele in curs de pescuit nu trebuie sa stinjeneasca trecerea navelor ce naviga pe o ruta de circulatie. /). Cum trebuie sa navige navele cu o lungime mai mica de 2$ metri cit si navele cu vele fata de navele cu propulsie mecanica care naviga pe o ruta de circulatie ? a- Navele cu o lungime mai mica de -1 metri sau navele cu vele nu trebuie sa stinjeneasca trecerea navelor cu propulsie mecanica care naviga pe o ruta de circulatie. /*. ,ava cu capacitate de manevra redusa angajata intr-o operatiune intr-o schema de separare a traficului este scutita de a se conforma &egulilor ?

b- %n masura necesara e'ecutarii operatiunii este scutita de a se conforma regulilor. /+. Nava cu capacitate de manevra redusa angajata intr-o operatiune pentru instalarea, intretinerea sau inlaturarea unui cablu submarin intr- o sc$ema de separare a traficului este scutita de a se conforma regulilor 6 c- Aceasta nava este scutita de a se conforma regulilor in masura necesara e'ecutarii operatiuni in care este angajata. )). Cum trebuie sa manevreze doua nave cu vele atunci cind e'ista pericolul de coliziune si primesc vintul din borduri diferite 6 a- !aca navele primesc vintul din borduri diferite nava care primeste vintul din babord trebuie sa se abata din drumul celeilalte. )*.Cum trebuie sa manevreze doua nave cu vele daca e'ista pericolul de coliziune si primesc vintul din acelasi bord 6 d- Nava din vint trebuie sa se abata din drumul navei de sub vint. )+. Cum trebuie sa manevreze o nava care primeste vintul din babord si vede o alta nava in vint si nu poate stabili din ce bord primeste aceasta nava vintul 6 b- Nava care primeste vintul din babord si vede o alta nava in vint si nu poate stabili cu certitudine daca aceasta nava primeste vintul din babord sau tribord, prima nava trebuie sa se abata din drumul celeilalte. )5. Cum trebuie considerat bordul din care vine vintul la navele cu vele, in intelesul Regulilor 6 c- 8ordul din care vine vintul trebuie socotit ca fiind bordul opus celui in care este bratata vela mare, sau in cazul navelor cu vele patrate bordul opus celui in care este bratata cea mai mare vela aurica 9sau triung$iulara:. 1. Cum trebuie sa manevreze doua nave cu vele atunci cind exista pericolul de coliziune si primesc vintul din borduri diferite ? a- Daca navele primesc vintul din borduri diferite nava care primeste vintul din babord trebuie sa se abata din drumul celeilalte. 2. .Cum trebuie sa manevreze doua nave cu vele daca exista pericolul de coliziune si primesc vintul din acelasi bord ? d- Nava din vint trebuie sa se abata din drumul navei de sub vint. 3. Cum trebuie sa manevreze o nava care primeste vintul din babord si vede o alta nava in vint si nu poate stabili din ce bord primeste aceasta nava vintul ? b- Nava care primeste vintul din babord si vede o alta nava in vint si nu poate stabili cu certitudine daca aceasta nava primeste vintul din babord sau tribord, prima nava trebuie sa se abata din drumul celeilalte. 4. Cum trebuie considerat bordul din care vine vintul la navele cu vele, in intelesul e!ulilor ?

c- "ordul din care vine vintul trebuie socotit ca fiind bordul opus celui in care este bratata vela mare, sau in cazul navelor cu vele patrate bordul opus celui in care este bratata cea mai mare vela aurica #sau triun!$iulara%. &. Cum trebuie sa procedeze o nava care a'un!e din urma o alta nava ? d- (rice nava care a'un!e din urma o alta nava trebuie sa se abata din drumul navei a'unse din urma. ). Cind se considera ca o nava a'un!e din urma o alta nava ? a- Cind a'un!e a alta nava din urma, acea nava care se apropie de o alta nava, venind dintr-o directie mai mare de 22,& !rade dinapoia traversului celeilalte nave, adica aceea care se !aseste intr-o astfel de pozitie fata de nava a'unsa din urma incit noaptea, ar putea vedea numai lumina din pupa a navei a'unse, fara sa vada nici una din luminile din borduri. *. +c$imbarea ulterioara de relevment dintre cele doua nave care a'un!e si este a'unsa da dreptul navei care a'un!e sa se considere nava care taie drumul celeilalte nave ? b- +c$imbarea ulterioara de relevment dintre cele doua nave nu poate face ca nava care a'un!e din urma o alta nava sa se considere drept nava care taie drumul acestei din urma. ,. Ce obi!atie are nava care a'un!e fata de nava a'unsa ? c- +a se abata din drumul navei a'unse din urma pina cind aceasta a fost definitiv evitata si depasita. -. Cum trebuie sa se abata doua nave cu propulsie mecanica care navi!a pe drumuri opuse sau direct opuse, in asa fel incit exista pericolul de aborda' ? d- .iecare dintre ele trebuie sa se abata la tribord pentru a trece prin babordul celeilalte. 1/. Cind se considera ca exista pericolul de coliziune ? a- 0ericolul de coliziune exista atunci cind o nava vede o alta nava in prova sau aproape drept in prova. 11. 0e timpul noptii cum se poate aprecia ca exista pericolul de aborda' ? a- Cind luminile de catar! ale celeilalte nave se vad pe aceiasi verticala sau aproape pe aceiasi verticala si1sau amindoua luminile din borduri. 12. Ce va trebuii sa considere o nava cind nu poate determina cu si!uranta ca exista un pericol de coliziune ? b- 2a va trebui sa considere ca acesta situatie exista si sa manevreze in consecinta. 13. Cum manevreaza o nava care vede prin tribord o alta nava si drumurile lor se incruciseaza ?

c- +a se abata din drumul celeilalte nave si daca impre'urarile permit acest lucru sa evite sa-i taie drumul prin prova. 14. Cum trebuie sa manevreze o nava neprivile!iata ? b- 3rebuie, pe cit posibil, sa manevreze din timp, $otarit si in asa fel incit sa se indeparteze la o distanta apreciabila. 1&. Cum trebuie sa manevreze o nava privile!iata ? d- Nava privile!iata trebuie sa-si mentina drumul si viteza. 1). Cind nava privile!iata poate actiona in scopul evitarii aborda'ului numai prin manevra sa ? a- 4tunci cind i se pare evident ca nava care are obli!atia de a se abate din drumul sau nu face manevra corespunzatoare prevazuta de e!ulament. 1*. Ce manevra va executa nava privile!iata cind aborda'ul nu poate fi evitat numai prin sin!ura manevra a navei neprivile!iate ? c- 5a executa manevra cea mai indicata pentru a a'uta la evitarea aborda'ului. 1,. 6n ce bord, daca impre'urarile permit, nu trebuie sa se abata o nava cu propulsie mecanica care manevreaza pentru a evita un aborda' cu o alta nava ? b- 7a babord daca cealalta nava se afla in babordul sau. 1-. e!ulile scutesc nava neprivile!iata de a se abate din druml celeilalte nave ? d- e!ulile nu pot scuti nava neprivile!iata de obli!atia de a se abate din drumul celeilalte nave. 2/. Din drumul caror nave se abate o nava cu propulsie mecanica aflata in mars ? a- Din drumul unei nave care nu este stapina pe manevra sa cit si a unei nave cu capacitate de manevra redusa. 21. Din drumul caror nave se abate o nava cu propulsie mecanica aflata in mars ? b- Din drumul unei nave cu vele si a unei nave in curs de pescuit. 22. Din drumul caror nave se abate o nava cu vele aflata in mers ? c- Din drumul unei nave care nu este stapina pe manevra sa. 23. Din drumul caror nave se abate o nava cu vele aflata in mers ? b- Din drumul unei nave care are capacitatea de manenvra redusa si a unei nave in curs de pescuit. 24. Din drumul caror nave se abate o nava in curs de pescuit si care este in mers, in masura posibilului ? d- Din drumul unei nave care nu este stapina pe manevra sa.

2&. Din drumul caror nave se abate o nava in curs de pescuit si care este in mers, in masura posibilului ? a- Din drumul unei nave care are capacitate de manevra redusa. 2). Ce nava sau nave, daca impre'urarile permit, nu trebuie sa impiedice libera trecerea a unei nave stin'enita de pesca'ul sau ? b- (rice nava alta decit nava care nu este stapina pe manevra sau a carei capacitate de manevra este redusa. 2*. Cum trebuie sa navi!e o nava stin'enita de pesca'ul sau ? c- Cu prudenta deosebita tinind seama de situatia sa speciala. 2,. Caror re!uli se conformeaza un $idroavion amerizat atunci cind exista un pericol de aborda' ? a- e!ulilor de prevenire a aborda'elor pe mare. 2-. Caror nave se aplica re!ulile privind conducerea navelor pe timp cu vizibilitate redusa ? b- Navelor care nu se vad una pe alta si care navi!a inauntrul sau in apropierea zonelor cu vizibilitate redusa. 3/. Cu ce viteza trebuie sa navi!e o nava in conditiile de vizibilitate redusa ? d- 3rebuie sa navi!e cu viteza de si!uranta adaptata impre'urarilor existente. 31. Cum trebuie sa aiba masinile o nava cu propulsie mecanica in conditii de vizibilitate redusa ? c- 8ata pentru a manevra imediat. 32. Ce trebuie sa stabileasca o nava care detecteaza numai cu radarul, prezenta unei alte nave ? a- 3rebuie sa stabileasca daca exista posibilitatea unei situatii de foarte mare apropiere si1sau un, pericol de aborda'. 33. 0entru evitarea unei situatii de apropiere sau coliziune, daca masura consta dintr-o sc$imbare de drum ce manevra trebuie evitata ? a- ( sc$imbare de drum catre babord, in cazul unei nave care se afla inaintea traversului cu exceptia cazului cind aceata nava este a'unsa din urma. 34. 0entru evitarea unei situatii de apropiere sau aborda', daca manevra consta dintr-o sc$imbare de drum ce manevra trebuie evitata ? b- ( sc$imbare de drum in directia unei nave care se afla la travers sau inapoia traversului. .

3&. Cum trebuie sa se modifice viteza navei in cazul vizibilitatii reduse, cind dintr-o directie care pare inaintea traversului, se aude semnalul de ceata a unei nave ? c- 3rebuie sa reduca viteza la minimul necesar mentinerii drumului. 3). Cum trebuie sa procedeze o nava care aude dintr-o directie care pare a fi inaintea traversului semnalul de ceata a unei nave sau care nu poate evita o situatie de foarte mare apropiere cu o alta nava ? a- 3rebuie sa reduca viteza la minimul necesar mentinerii drumului si daca este necesar sa opreasca si in toate impre'urarile sa navi!e cu atentie extrema pina a trecut pericolul de aborda'. 3*. Cind trebuiesc respectate re!ulile privitoate la lumini si semne ? d- 3rebuiesc respectate pe orice vreme. 3,. Cind trebuiesc respectate re!ulile privitoare la lumini ? a- 3rebuiesc respectate noaptea pe orice vreme, de la apusul la rasaritul soarelui. 3-. Ce fel de lumini mai pot fi aratate de catre o nava in acelasi timp cu luminile care trebuiesc purtate de la rasaritul la apusul soarelui ? b- Nu trebuie sa arate nici o alta lumina care sa poata fi confundata cu luminile prescrise de re!uli si care pot strin'eni vizualizarea sau caracterul distinctiv al acestora sau care pot impiedica efectuarea unei ve!$e satisfacatoare. 4/. Cind pot fi purtate luminile prevazute de e!ulament ? c- De la apusul la rasaritul soarelui, pe timp cu vizibilitate redusa si in toate celelalte impre'urari in care aceasta masura este socotita necesara. 41. Cind trebuiesc respectate re!ulile referitoare la semne ? a- e!ulile referitoare la semne trebuiesc respectate in timpul zilei. 42. Ce intensitate trebuie sa aiba luminile prescrise de re!uli ? c- 3rebuie sa fie conforme cu prevederile re!ulamentului. 43. Ce inseamna expresia 9lumina de catar!9 ? b- ( lumina alba asezata deasupra axului lon!itudinal al navei aratind o lumina neintrerupta pe un arc de orizont de 22& !rade. 0e ce arc de orizont se vede lumina alba de catar! ? a- 0e un arc de orizont de 22& !rade fiind astfel asezata incit sa arate lumina incepind de la prova pina la 22,& !rade inapoia traversului in fiecare bord. 44. Ce inseamna 9lumina din bord9 ? c- 6nseamna o lumina verde asezata in tribord si una rosie asezata in babord. 4&. 0e ce arc de orizont arata lumina din bord o lumina neintrerupta ?

b- 0e un arc de orizont de 112,& !rade incepind de la prova pina la 22,& !rade inapoia traversului. 4). Cum pot fi combinate luminile din borduri la navele cu o lun!ime mai mica de 2/ metri ? d- 0ot fi combinate intr-un sin!ur felinar asezat in axul lon!itudinal al navei. 4*. Ce inseamna expresia 9lumina de pupa9 ? a- ( lumina alba asezata cit mai aproape posibil in pupa aratind o lumina neintrerupta pe un arc de orizont de 13& de !rade. 4,. 0e ce sector in fiecare bord incepind de la pupa se vede lumina de pupa ? a- 0e un sector de 13& de !rade in fiecare bord incepind de la pupa. b- 0e un sector de 22,& !rade in fiecare bord incepind de la pupa. c- 0e un sector de )*,& !rade in fiecare bord incepind de la pupa. d- 0e un sector de )* !rade de la pupa in fiecare bord. 4-. Ce inseamna expresia 9lumina de remorca'9 ? c- 6nseamna o lumina !albena pe un arc de orizont de 13& !rade. &/. Ce inseamna expresia 9lumina vizibila pe intre! orizontul9 ? d- 6nseamna o lumina ce arata o lumina neintrerupta pe un arc de orizont de 3)/ !rade. &1. Ce inseamna expresia 9lumina cu sclipiri9 ? a- 6nseamna o lumina cu sclipiri re!ulate a caror frecventa este de 12/ de sclipiri pe minut sau mai mult. &2. De la ce distanta minima trebuie sa fie vizibila o 9lumina de catar!9 pentru o nava cu o lun!ime de &o metri sau mai mare ? b- De la sase mile marine. &3. De la ce distanta minima trebuie sa fie vizibile 9luminile din borduri9 pentru navele cu o lun!ime de &/ metri sau mai mare ? c- De la 3 mile marine. &4. De la ce distanta minima trebuie sa fie vizibila 9lumina de pupa9 pentru navele cu o lun!ime de &/ metri sau mai mare? a- De la 3 mile marine. &&. De la ce distanta minima trebuie sa fie vizibila lumina de remorca' pentru o nava de &/ metri sau mai mare ? b- De la 3 mile marine. &). De la ce distanta minima trebuie sa fie vizibila lumina alba, rosie, verde sau !albena vizibile pe intre! orizontul pentru navele cu o lun!ime de &/ metri sau mai mare ? c- De la trei mile marine.

&*. De la ce distanta trebuie sa fie vizibila lumina de catar! daca lun!imea navei este de 12 metri sau mai mare, dar mai mica de &/ metri ? a- De la cinci mile marine, sau trei mile marine daca lun!ime navei este mai mica de 2/ metri. &,. De la ce distanta minima trebuie sa fie vizibile 9luminile din borduri9 pentru navele cu o lun!ime de 12 metri sau mai mare, dar mai mica de &/ metri ? a- De la doua mile marine. &-. De la ce distanta minima trebuie sa fie vizibila 9lumina de pupa9 pentru navele cu o lun!ime de 12 metri sau mai mare, dar mai mica de &/ de metri ? a- De la doua mile marine. )/. De la ce distanta minima trebuie sa fie vizibila 9lumina de remorca'9 pentru navele cu o lun!ime de 12 metri sau mai mare, dar mai mica de &/ metri ? a- De la doua mile marine. )1. De la ce distanta minima trebuie sa fie vizibila lumina alba, verde, rosie sau !albena vizibile pe intre! orizontul la o nava cu o lun!ime de 12 metri sau mai mare, dar mai mica de &o metri ? d- De la doua mile marine. )2. De la ce distanta minima trebuie sa fie vizibila 9lumina de catar!9 pentru navele cu o lun!ime mai mica de 12 metri ? c- De la trei mile marine. )3. De la ce distanta minima trebuie sa fie vizibile 9luminile din borduri9 pentru navele cu o lun!ime mai mica de 12 metri ? b- De la doua mile marine. )4. De la ce distanta minima trebuie sa fie vizibila 9lumina de pupa9 pentru navele cu o lun!ime mai mica de 12 metri ? d- De la doua mile marine. )&. De la ce disanta minima trebuie sa fie vizibila 9lumina de remorca'9 pentru navele cu o lun!ime mai mica de 12 metri ? b- De la doua mile marine. )). De la ce distanta minima trebuie sa fie vizibila lumina alba, verde, rosie si !albena vizibile pe intre! orizontul pentru o nava mai mica de 12 metri ? a- De la doua mile marine. )*. De la ce distanta minima trebuie sa fie vizibila lumina alba cu vizibilitate pe intre! orizontul pentru navele sau obiectele remorcate care sint partial in imersiune si !reu de observat ?

b- De la trei mile marine. 53. Ce lumini trebuie sa poarte o nava cu propulsie mecanica mai mica de +1 metri, aflata in mars 6 c- # lumina de catarg la prova, luminile din borduri, o lumina de pupa. 54. Ce lumini trebuie sa poarte o nava cu propulsie mecanica mai mare de +1 metri,aflata in mars 6 c- # lumina de catarg la prova, o a doua lumina de catarg inapoia primei si mai sus de cit aceasta, luminile din borduri si o lumina de pupa. /1. Ce lumina trebuie sa poarte o nava pe perna de aer, e'ploatata fara pescaj, in afara luminilor prevazuta pentru nava cu propulsie mecanica in mars 6 a- # lumina galbena cu sclipiri vizibile pe intreg orizontul. /,. Ce lumini poate arata o nava cu propulsie mecanica cu o lungime mai mica de ,- metri in locul luminilor prescrise pentru nava cu propulsie mecanica, in mars 6 a- .uminile din borduri si o lumina alba vizibila pe intreg orizontul. /-. Ce lumini trebuie sa poarte o nava cu propulsia mecanica cu o lungime mai mica de / metri si aceasta viteza ma'ima nu depaseste / noduri.6 c- # lumina alba vizibila pe intreg orizontul si daca este posibil luminile din borduri. /). Poate fi montata lumina alba de catarg sau lumina alba vizibila pe intreg orizontul a unei nave cu propulsie mecanica mai mica de ,- metri in alt loc decit in a'ul longitudinal al navei 6 b- !a, daca montarea pe a'a longitudinala nu este posibila, cu conditia ca luminile din borduri sa fie combinate intr-un felinar. /*. ;nde trebuie sa fie dispus felinarul combinat al luminilor din borduri la o nava cu lungimea mai mica de ,- metri daca lumina de catarg sau lumina alba vizibila pe intreg orizontul nu poate fi montata in a'a longitudinala 6 d- Pe a'a longitudinala sau cit mai aproape posibil de aceiasi a'a longitudinala a navei ca si lumina de catarg sau lumina alba vizibila pe intreg orizontul. /+. Ce lumini trebuie sa poarte o nava cu propulsie mecanica care remorc$eaza in locul luminilor de catarg pe care le poarta o nava cu propulsie mecanica cind lungimea remorcii este mai mare de -11 metri 6 c- 0a purta la prova dispuse pe linie verticala trei lumini de catarg. /5. Ce lumini trebuie sa poarte o nava cu propulsie mecanica care remorc$eaza, in locul luminilor de catarg pe care le poarta o nava cu propulsie mecanica, cind lungimea remorcii este mai mica de -11 metri 6 a- 0a purta doua lumini de catarg dispuse pe linie verticala. //. Ce lumini poarta o nava cu propulsie mecanica care remorc$eaza in afara luminilor de catarg 6 b- 0a purta luminile din borduri, o lumina de pupa si o lumina de remorcaj asezata pe verticala deasupra luminii de pupa. /3. Ce semn poarta pe timpul zilei o nava cu propulsie mecanica care remorc$eaza iar lungimea remorcii este mai mare de -11 metri 6 b- ;n semn biconic.

/4. Cum trebuie considerata o nava care remorc$eaza prin impingere, si nava impinsa,legate printr-o legatura rigida astfel incit alcatuiesc o unitate compusa si ce lumini poarta 6 c- Trebuie considerata ca o nava cu propulsie mecanica. 31. Ce lumini poarta o nava cu propulsie mecanica care impinge inainte sau remorc$eaza cuplat, cu e'ceptia cazului unei unitati compuse 6 a- .a prova doua lumini de catarg pe linie verticala, luminile din borduri si lumina de pupa. 3,. Ce lumini poarta in plus o nava cu propulsie mecanica care remorc$eaza si o nava cu propulsie mecanica care impunge inainte sau remorc$eaza cuplat cu e'ceptia cazului unei unitati compuse 6 b- .umina de catarg prescrisa pentru navele care au lungimea mai mare de +1 metri. 3-. . Ce lumini trebuie sa poarte o nava sau un obiect remorcat 6 d- .uminile din borduri si lumina de pupa. 3). Ce lumini trebuie sa poarte mai multe nave remorcate cuplat sau impinse in grup 6 b- .uminile trebuie sa corespunda cu acelea ale unei singure nave. 3*. Ce lumini trebuie sa poarte o nava impinsa ce nu face parte dintr-o unitate compusa 6 a- Trebuie sa poarte la e'tremitatea sa prova luminile din borduri. 3+. Ce lumini trebuie sa poarte o nava remorcata cuplat 6 c- Trebuie sa poarte o lumina de pupa si la e'tremitatea sa dinspre prova luminle din borduri. 35. Ce lumini trebuie sa arate o nava sau un obiect remorcat care este partial in imersiune si greu de remorcat sau o combinatie de astfel da obiecte daca latimea este mai mica de -+ metri 6 d- Arata o lumina alba vizibila pe intreg orizontul la sau linga e'tremitatea prova si una la sau aproape de pupa. 3/. Ce nava sau obiect remorcat care este partial in imersiune sau greu de observat sau o combinatie de astfel de obiecte nu sint obligate sa arate la sau linga e'tremitatea prova lumina alba 6 d- !racoanele 33. Ce lumini trebuie sa arate o nava sau un obiect remorcat care este partial in imersiune sau o combinatie de astfel de nave sau obiecte daca latimea este de -+ metri sau mai mult 6 a- Arata doua lumni albe vizibile pe intreg orizontul la sau linga e'tremitatea prova sau pupa si suplimentar doua lumini albe vizibile pe tot orizontul la sau linga e'tremitatile sale. 34. Ce lumini trebuie sa arate o nava sau un obiect remorcat care este partial in imersiune si greu de observat sau o combinatie de astfel de nave sau obiecte daca lungimea depaseste ,11 metri 6 b- Patru lumini albe vizibile pe intreg orizontul la sau linga e'tremitatea prova sau pupa si la sau linga e'tremitatile latimii sale si lumini albe suplimentare vizibile pe intreg orizontul intre luminile prescrise mai sus, astfel incit distanta dintre lumini sa nu depaseasca o ,11 de metri. 41. Ce semn trebuie sa arate o nava sau un obiect remorcat care este partial in imersiune si greu de obsrevat sau o combinatie de astfel de nave sau obiecte 6 c- ;n semn biconic la sau linga e'tremitatea pupa a ultimei nave sau obiect remorcat.

4,. Ce semn trebuie sa arate o nava sau un obiect remorcat care este partial in imersiune si greu de observat sau o combinatie de astfel de nave sau obiecte daca lungimea remorcii depaseste -11 metri 6 b- Trebuie sa arate la estremitatea pupa a ultimei nave sau ultimului obiect remorcat un semn biconic si suplimentar un semn biconic in locul cel mai vizibil sau cit mai aproape posibil spre prova. 4-. Ce masuri trebuiesc luate in cazul in care o nava sau un obiect remorcat este in imposibilitate de a arata luminile sau semnele prescrise de reguli 6 a- Trebuie luate toate masurile posible pentru a lumina nava sau obiectul remorcat sau cel putin pentru a indica prezenta unei astfel de nava sau obiect. 4). Nava care dintr-un motiv justificat si care in mod obisnuit nu este angajata in operatiuni de remorcaj este obligata sa arate luminile specifice continute in Regulament 6 . b- Nu este obligata sa arate luminile prescrise daca remorc$eaza o alta nava in pericol sau care necesita ajutor. 4*. Cum trebuie sa procedeze o nava care din motive justificate si care in mod obisnuit nu este angajata in operatiuni de remorcaj si nu poate arata luminile specifice 6 . c- Trebuie sa ia toate masurile pentru a indica natura relatiei dintre nava remorc$er si nava remorcata in special prin iluminarea parimei de remorcaj. 4+. Ce lumini trebuie sa poarte in mars o nava cu vele 6 b- .uminile din borduri si lumina de pupa. 45. Pot fi reunite intr-un felinar combinat luminile pe care trebuie sa le poarte o nava cu vele daca are lungimea sub -1 metri 6 a- !a, pot fi reunite intr-un felinar combinat situat la sau linga marul de la catarg, la locul cel mai vizibil. 4/. . ;nde se amplasaeza felinarul combinat la o nava cu vele cu lungimea sub -1 metri 6 d- .a sau linga marul de la catarg in locul cel mai vizibil. 43. Ce lumini poate purta la mar sau la partea superioara a catargului in locul unde sint cele mai vizibile o nava cu vele in mars in afara luminilor din borduri si de pupa 6 c- # lumina rosie superioara si o lumina verde inferioara. 44. nava cu vele in mars poate purta la mar sau la partea superioara a catargului felinarul combinat in acelasi timp cu lumina rosie superioara si cea verde inferioara 6 b- Nu. ,11. nava cu vele cu lungimea mai mica de / metri daca nu este posibil sa poarte, luminile prescrise pentru o astfel de nava nava cu vele, ce trebuie sa fie pregatita sa arate in orice moment pentru prevenirea unui abordaj 6 a- # lanterna electrica sau un felinar aprins cu lumina alba. ,1,. Ce lumini poate purta o nava cu rame 6 a- .uminile prescrise pentru navele cu vele. ,1-. nava cu rame care nu poate purta luminile prescrise de navele cu vele ce trebuie sa fie pregatita sa arate in orice moment pentru prevenirea unui abordaj 6 . c- # lanterna electrica sau un felinar cu lumina alba.

,1). Ce semn trebuie sa poarte o nava cu vele care se deplaseaza in acelasi timp cu vele si cu ajutorul unui aparat propulsor 6 d- .a prova in locul cel mai vizibil un con cu virful in jos. 1. Ce lumina de catarg poarta o nava care trauleaza, daca are lungimea mai mare de +1 metri 6 a- # lumina de catarg asezata la o inaltime mai mare ca a celei verzi vizibila pe intreg orizontul si inapoia acesteia. . 2. Ce semn trebuie sa poarte o nava care pescuieste altfel decit prin traulare pe timpul zilei 6 d- !oua conuri suprapuse unite la virf. '. Ce lumina poarta o nava care pescuieste altfel decit prin traulare daca uneltele sale se intind pe o distanta orizontala mai mare de ,+1 metri incepind de la nava 6 b- # lumina alba vizibila pe tot orizontul in directia uneltelor de pescuit. ). Ce lumini si semne poarta o nava care nu este in curs de pescuit 6 d- .uminile prescrise pentru o nava pentru lungimea sa. (. Ce lumini trebuie sa poarte o nava care nu este stapina pe manevra sa 6 a- %n locul cel mai vizibil, doua lumini rosii pe linie verticala, vizibile pe intreg orizontul. 6. Ce semne trebuie sa poarte o nava care nu este stapina pe manevra sa 6 c- %n locul cel mai vizibil doua bule sau semne asemanatoare pe aceiasi verticala. !. Ce lumini trebuie sa poarte o nava care nu este stapina pe manevra sa dar care se deplaseaza prin apa 6 a- !oua lumini rosi pe linie verticala vizibile pe intreg orizontul, luminile din borduri si o lumina de pupa. ". Ce lumini trebuie sa poarte nava cu capacitatea de manevra redusa alta decit o nava care face operatiuni de deminare 6 b- %n locul cel mai vizibil trei lumini pe verticala, vizibile pe intreg orizontul, lumina de sus si cea de jos fiind rosii iar lumina din mijloc alba. #. Ce semne trebuie sa poarte nava cu capacitate de manevra redusa alta decit o nava care face operatiuni de deminare 6 d- %n locul cel mai vizibil, trei semne pe linie verticala, semnul inferior si cel superioar fiind cite o bula iar cel din mijloc un bicon. ,1. Ce lumini trebuie sa poarte o nava cu capacitate de manevra redusa, alta decit o nava care face operatiuni de deminare cind se deplaseaza prin apa 6

c- %n locul cel mai vizibil trei lumini pe verticala, vizibile pe intreg orizontul, lumina inferioara si cea superioara fiind rosii iar lumina din mijloc alba, si in plus o lumina sau luminile de catarg, luminile din borduri si lumina de pupa. 11. Ce lumini trebuie sa poarte o nava cu capacitate de manevra redusa, alta decit o nava care face operatiuni de deminare cind este la ancora 6 a- %n locul cel mai vizibil trei lumini pe verticala, vizibile pe intreg orizontul, lumina inferioara si cea superioara fiind rosii iar lumina din mijloc alba si in plus la partea dinspre prova o lumina alba vizibila pe intreg orizontul iar la pupa sau aproape de pupa mai jos pozitionata fata de lumina de la prova tot o lumina alba vizibila pe tot orizontul9daca nava are lungimea mai egala sau mai mare de ,11 m:. 12. Ce semne trebuie sa poarte nava cu capacitate de manevra redusa, alta decit o nava care face operatiuni de deminare cind se afla la ancora 6 b- %n locul cel mai vizibil trei semne pe linie verticala, semnul inferior si cel superioar fiind cite o bula iar cel din mijloc un bicon iar in plus la partea dinspre prova o bula. ,). Ce lumini trebuie sa arate nava cu propulsie mecanica in curs de a e'ecuta operatiuni de remorcare care prin natura activitatii permit cu greu remorc$erului si remorcii sale sa-si modifice drumul 6 d - Pe linga luminile prescrise pentru o nava cu propulsie mecanica care remorc$eaza in plus va arata in locul cel mai vizibil trei lumini pe linie verticala lumina superioara si cea inferioara fiind rosii iar cea din mijloc alba. 1). Ce lumini trebuie sa poarte o nava in curs de a draga sau de a efectua lucrari sub apa si avind capaciatate de manevra redusa atunci cind se afla la ancora 6 c- Pe linga luminile prescrise pentru o nava cu propulsie mecanica care este la ancora in plus va arata in locul cel mai vizibil trei lumini pe linie verticala vizibile pe intreg orizontul lumina superioara si cea inferioara fiind rosie iar cea din mijloc fiind alba. 1(. Ce lumini trebuie sa arate in plus o nava in curs de a draga sau de a efectua lucrari sub apa si avind capacitate de manevra redusa, atunci cind e'ista un obstacol 6 d- Pe linga luminile de nava cu capaciatate de manevra redusa in plus va arata doua lumini rosii, vizibile pe intreg orizontul pe aceiasi verticala pentru a indica partea in care se afla obstacolul. 16. Ce lumini trebuie sa arate o nava in curs de a draga sau de a efectua lucrari sub apa si avind capacitate de manevra redusa atunci cind e'ista un obstacol pentru a arata bordul prin care se poate trece 6 c- Pe linga luminile de nava cu capaciatate de nanevra redusa in plus doua lumini rosii vizibile pe intreg orizontul pe aceiasi verticala pentru o indica partea in care se afla obstacolul si doua lumini verzi vizibile pe intreg orizontul pe aceiasi verticala pentru a arata bordul prin care poate trece o alta nava. 1!. Ce lumini trebuie sa arate o nava in curs de a draga sau de a efectua lucrari sub apa si avind capacitate de manevra redusa, atunci cind e'ista un obstacol si se afla la ancora 6 b- %n locul luminile prescrise pentru o nava la ancora doua lumini rosii vizibile pe intreg orizontul pe aceiasi verticala pentru o indica partea in care se afla obstacolul

si doua lumini verzi vizibile pe intreg orizontul pe aceiasi verticala pentru a arata bordul prin care poate trece o alta nava. 1". Ce lumini trebuie sa arate o nava angajata in lucrari cu scafandri daca marimea ei face imposibila e'punerea tuturor semnelor sau luminilor de nava cu capacitate de manevra redusa 6 a- Trei lumini vizibile pe intreg orizontul dispuse pe verticala in locul cel mai vizibil lumina inferioara si cea superioara fiind rosii iar cea din mijloc fiind alba. 1#. Ce semne trebuie sa arate o nava angajata in lucrari cu scafandri daca marimea ei face imposibila e'punerea tuturor semnelor sau luminilor de nava cu capacitate de manevra redusa 6 d- # reproducere rigida de cel putin un metru inaltime a pavilionului A din Codul %nternational de (emnale. 2$. Ce lumini trebuie sa porte o nava care desfasoara activitati de deminare 6 b- Pe linga luminile prescrise pentru o nava cu propulsie mecanica 9sau lminile pentru o nava la ancora: in plus trebuie sa poarte trei lumini verzi vizibile pe intreg orizontul una din acestea asezate linga marul catargului prova si cite una din aceste lumini la fiecare capat la vergii catargului prova. 21. Ce semne trebuie sa porte o nava care desfasoara activitati de deminare 6 c- Pe linga luminile prescrise pentru o nava cu propulsie mecanica 9sau semnele pentru o nava la ancora: in plus trebuie sa poarte trei bule vizibile pe intreg orizontul una din acestea asezata linga marul catargului prova si cite una din acestea la fiecare capat la vergii catargului prova. 22. Ce indica luminile si semnele purtate de o nava cu capacitate de manevra redusa atunci cind e'ecuta operatii de deminare 6 d- Aceste lumini sau semne indica faptul ca este periculos apropierea altor nave la o distanta mai mica de ,111 de metri de nava ocupata cu deminarea. 2'. Ce nave cu lungimea mai mica de ,- metri sint obligate sa e'puna semnele si luminile de nava cu capacitate de manevra redusa prevazute de Reguli6 b- Navele cu o lungime mai mica de ,- metri sint obligate sa e'puna luminile si semnele de nava cu capacitate de manevra redusa daca sint angajate in operatiuni cu scafandri. -*. Ce semne trebuie sa arate o nava cu propulsie mecanica stinjenita de pescajul ei 6 d- %n locul cel mai vizibil un semn cilindric. -+. Ce lumini trebuie sa arate o nava cu propulsie mecanica stinjenita de pescajul ei 6 c- %n afara de luminile prescrise pentru nava cu propulsie mecanica in locul cel mai vizibil trei lumini rosii pe verticala vizibile pe intreg orizontul. -5. Ce lumini poarta o nava de pilotaj in serviciul de pilotaj 6 a- .a marul catargului sau aproape de aceasta doua lumini pe verticala, vizibile pe intreg orizontul, lumina superioara fiind alba iar cea inferioara fiind rosie.

-/. Ce lumini poarta o nava de pilotaj atunci cind este in mers 6 b- %n plus fata de luminile de la marul catargului sau cit mai aproape de acesta luminile din borduri si lumina de pupa. -3. Ce lumini poarta in plus o nava aflata in serviciul de pilotaj atunci cind ea este la ancora 6 c- %n plus fata de luminile de la marul catargului sau cit mai aproape de acesta luminile prescrise pentru o nava aflata la ancora. -4. Ce lumini poarta nava de pilotaj cind nu este in serviciul de pilotaj 6 d- 0a purta luminile prescrise pentru o nava de lungimea sa. )1. Ce semne trebuie sa poarte nava de pilotaj cind nu este in serviciul de pilotaj 6 a- Nava de pilotaj trebuie sa poarte semnele prescrise pentru o nava de lungimea sa.