Sunteți pe pagina 1din 29

Proiect didactic

ANTIC

CLASA a V a Unitate de nvare: CIVILIZATII ALE ANTICHITII !IENTUL St"di" de ca#: !e$at"% e$i&tean

P! IECT 'I'ACTIC
UNITATE 'E (NV)*NT: coala Gimnazial Serafim Duicu Trgu Mure P! PUNT !: &ro+, dr, -eatrice -"dea 'ATA: 15.11.2013 CLASA: a !a -IECTUL: "ST#$"% UNITATE 'E (NVA!E: CIVILIZAII ALE ANTICHITII !IENTUL ANTIC 'ETALIE!I 'E C NINUT: !e$at"% e$i&tean TIPUL LECIEI: M"&T '(re)are*n+,are-. TI)P: 1 #$. SPAIUL 'E INST!UI!E: S./. D% 0/.S1 SC PUL:
IN. !)ATIV: / 2 )o3an)ea2c cuno4in4e )e2(re con4e54ul i con)i,iile in care 2!a realiza4 24a4ul egi(4ean i )e2(re organizarea ace24uia. . !)ATIV: ! )ez+ol4area ca(aci4a4ilor cogni4i+e 2i )e a 24a3ili analogii6 corelari6 2i24ema4izari6 )e a generaliza (rinci(alele e+enimen4e (ro)u2e in mileniile " * " i. 7r. NIVELUL INITIAL AL CLASEI: / cla2a 2e (rezin4a la ni+elul (rogramei8 ma9ori4a4ea ele+ilor (ar4ici(a ac4i+ la )ez3a4eri.

)I0L ACE:
/iu3a G:eorg:i,6 Sorin #ane6 Istorie. Manual pentru clasa a V-a 6 %). Teora6 ;ucure24i6 1<<=6 2012. M"7." M.>%.6 .D$".> ?.S0@6 Atlas scolar de istorie universala.6 Gru(ul e)i4orial 0orin4.6 ;ucure24i6 2003. Ta3le4a6 +i)eo(roiec4orul. M.?. D% /@0$@A 0.D. cu 2c:ema mo)ulara ale 4emei Bi2e )e lucru Bi2e )e e+aluare 0:e24ionar )e au4oe+aluare

)ATE!IAL -I-LI 1!A.IC:


7#$". 0. M.T%"6 Enciclopedia antichitatii, %)i4ura Meronia6 ;ucure24i6 1<<5. C"// 2i .$"%/ D@$.>T6 Civilizatii istorisite, vol. 2 6, %). ?rie4enii 0ar4ii6 ;ucure24i6 2001. G.B.$ T.T".>.6 Metodica predarii istoriei6 %.D.?.6 ;ucure24i6 1<<D. E#"T. %/%>.6 Didactica aplicata6 %).Sil+er6 0raio+a6 1<<F. S.>.%.%.6 Ghid de evaluare pentru istorie6 %)i4ura ?ro Gno2i26 ;ucure24i6 2001. 0.>.0. 6 Ghid etodolo!ic de aplicare a pro!ra elor scolare pentru disciplina istorie, clasele IV VIII. "n4erne4A GGG.e)u.ro8 GGG.)i)ac4ic.ro8 GGG.GiHi(e)ia.

ST!ATE1IA 'I'ACTICA:

"n)uc4i+a De)uc4i+a

0ogni4i+a Semi)iri9a4a 0on+er2a4ia euri24ica. %5(lica4ia. "n+a4area (rin )e2co(erire6 )iri9a4a cu a9u4orul fi2elor )e lucru 2i a anima,iilor. /ec4ura e5(lica4i+a .5a cronologica. #rganiza4orul grafic

)ET 'E:

I, C )PETENE SPECI.ICE 3.1. ")en4ificarea i cla2ificarea 2ur2elor i24orice 3.2. S4a3ilirea6 (e 3aza 2ur2elor i24orice6 a elemen4elor e+olu,iei gru(urilor umane i ci+iliza,iei omene4i8 3.3. /ocalizarea n 4im( i n 2(a,iu a fa(4elor i24orice )in .n4ic:i4a4e6 (e 3aza 2ur2elor i24orice8 3.F. $ela4area unui fa(4 i24oric )in .n4ic:i4a4e6 u4ilizIn) informa,ii 2elec4a4e )in 2ur2e i24orice6 cuno2cu4e 2au la (rima +e)ere8 F.1. %la3orarea )e in24rumen4e grafice folo2in) informa,ii referi4oare le 4im( 2i 2(a,iu. II, -IECTIVE PE!AI NALE: 2 / 2 (la2eze corec4 in 2(a4iul #rien4ului .n4ic 24a4ul egi(4ean8 3 / 2J )efinea2cJ i 2J alcJ4uia2cJ enun,uri cu 4ermenii i24orici 2(ecifici lec,iei (re)a4eA rega46 2cla+i6 faraon6 nome8 4 / 2 realizeze corela,ii n4re mo)ul )e +ia,J egi(4enilor i (ar4iculari4J,ile me)iului geografic 2(ecific regiunii > ! africane8 5 2 i)en4ifice (ar4iculari4J,ile rega4ului ca formJ )e organizare 4i(icJ #rien4ului .n4ic n general i %gi(4ului n 2(ecial8 6 ! 2 e5(lice e4a(ele formJrii 24a4ului egi(4ean uni4ar n mileniul " .

III, EVALUA!E 1. C NTINUA (rin in4re3ari fron4ale 2i analiza ra2(un2urilor la fi2ele )e munca in)e(en)en4a. 2. .INALA (rin 4e24e )e e+aluare. IV, SCHE)A LECTIEI V, )APA 'E LUC!U: B"S. D% % ./@.$% Axa cronologica. B"S. D% /@0$@ nr. 1 Egiptul un dar al Nilului. B"S. D% /@0$@ nr. 2 Harta Egiptului Antic. B"S. D% /@0$@ nr. 3 Egiptului Antic organizarea statului si a societaii Scrisoare de la Herodot. T%ST D% % ./@.$% Regatul Egiptean. 07%ST"#>.$ D% .@T#% ./@.$%.

VI, SCENA!IUL 'I'ACTIC


C NINUTUL IN. !)AI NAL/. !)ATIV N!, C!T, I, SECVENTELE INST!UI!II ASI1U!A!EA C N'ITIIL ! 'E 'ES.ASU!A!E A ACTIVITATII, 3: II, VE!I.ICA!EA SI !EACTUALIZA!EA CUN STINTEL !, 2;: 2 Veri+ica <i react"a%i#ea#a c"no<tinte%e din te8a anterioara: =C NSTITUI!EA !ASEL ! / STATE> )ET 'E: = %"cr" c" ?arta> 1. 0ere ele+ilor 2a i)en4ifice zonele )e formare ale (o(oarelor #rien4ului .n4ic6 2 le i)en4ifice corec4 (e :ar4a )e la 4a3l i 2 )efinea2c 4ermenul )e ora!24a4. Ka@a crono%o$ic> 2. 0ere ele+ilor 2 )efinea2c 4ermenul )e Kora! 24a46 2 men,ioneze (erioa)a )e 4im( cIn) au a(ru4 (rimele orae!24a4e6 2(a,iul geografic6 2 le i)en4ifice la :ar4 i 2 (rezin4e nece2i4a4ea a(ari,iei 24a4ului. 3. #fera ele+ilor care au )a4 ra2(un2uri corec4e Kcoroane6 (en4ru a(recierea ace24ora6 anun4an)u!i ca +or fi 4ran2forma4e in (unc4e )e no4are i ca fiecare coroan 2im3olizeaz ce+a fiin) lega4e )e con,inu4ul lec,iei noi. -, P, 1. 2. 3. ACTIVITATEA P! .ES !ULUI >o4area a32en4elor. erificarea ma4erialului )i)ac4ic nece2ar. #rganizarea colec4i+ului )e ele+i in 4rei gru(e. 1. 2. ACTIVITATEA ELEVIL ! Se inca)reaza in a4mo2fera )e lucru. .2eaza mo3ilierul ergonomic in forma )e K @6 (en4ru a (u4ea a+ea +izi3ili4a4e la calcula4or. ST!ATE1IA 'I'ACTICA )etode78i9%oace7eva%"are

1.

?la2eaza corec46 in 2(a4iul geografic (o(oarele #rien4ului .n4ic.

2.

Define2c 4ermenul )e ora2 * 24a4 2i (rezin4a nece2i4a4ea a(ari4iei 24a4ului in #rien4ul an4icA ! (en4ru coor)onarea efor4urilor oamenilor in (ro)ucerea )e 3unuri8 ! (en4ru reglemen4area rela4iilor in4re cla2ele 2i ca4egoriile 2ociale. 3. ?la2eaza corec46 in ca2u4ele li3ere )e (e a5a cronologic6 informa4iile corec4e cu (ri+ire la ora2ele 24a4e 2umeriene ' @r6 @ruH6 /aga26 @mma-6 ora2ele *24a4e feniciene ' TLr6 ;i3lo26 Si)on-8 (la2area informa4iilor in func4ie )e cele )oua ere )elimi4a4e )e la anul 1 * anul na24erii lui "i2u2 7ri24o2.

/ucrul cu iz+oare i24orice /ec4ura e5(lica4i+ %5(unerea %5(lica,ia Manuale .4la2 i24oric 0alcula4or Bli(!c:ar4 i)eo(roiec4or 7ar4a .c4i+i4a4e )e gru( .5a cronologica

III,

CAPTA!EA ATENTIEI, ANUNTA!EA C NTINUTULUI SI A -IECTIVEL !, 6:

$ealizeaza 4recerea la 4ema nouaA 1. 0ere ele+ilor 2 (arcurg 9oc"% LaAirint i 2 i)en4ifice ci+iliza,ia a2cun2. 2. ?rezin4a cu a9u4orul calcula4orului 4i4lul 4emei noiA K$%G.T@/ %G"?T%.>. 3. 0omunica ele+ilor (rinci(alele o3iec4i+e ale lec4iei 2u3 forma 2ucce2i+a 2i cu a9u4orul calcula4orului. )ET 'E: Ce@&%icaia> %5(lic ele+ilor c n acelai 4im( cu oraele! 24a4e a lua4 fiin, i cel mai +ec:i rega4 * rega4ul %gi(4ului. ?rezin4a ele+ilor )efini4ia 4ermenuluiA "re!at#, o no4eaz la 4a3l $i cere ele+ilor 2a o no4eze in caie4e8 Cnvarea &rin de<co&erire +o%o<ind ana%i#a i#voare%or i<torice> Di Cconver<aia e"ri<tic> "m(ar4e fi2a )e lucru nr. 1 Egiptul un dar al Nilului6 ceran)u!le ele+ilor 2a ci4ea2ca cu a4en4ie 4e54ul i 2 r2(un) la urm4oarele cerin,eA "a.Mentionati principala ocupatie a e!iptenilor#8 K%. &reciza'i, pe %aza te(tului, trei opera'ii a!ricole, )n ordinea cronolo!ic* a de+*$ur*rii lor#. Cnvarea &rin de<co&erire +o%o<ind <i8"%area ani8at> .fieaz 2ec+en,a anima4 K%gi(4ul un )ar al >ilului * legen)a re+r2rii >ilului i cere ace24ora 2 (ar4ici(e +ir4ual la muncile cIm(ului. >o4eaz la 4a3lMfli(!c:ar4 (erioa)ele re+r2rii. Cnvarea &rin de<co&erire +o%o<ind ?arta i<toric> "m(ar4e fi2a )e lucru nr. 2 ,-arta E!iptului Antic# i cere ace24ora ca n urma analizei 2 i)en4ifice cele 2 )enumiri ale rega4elor egi(4ene m(reun cu 2im3olurile ace24ora. .min4e4e ele+ilor care au (rimi4 coroane ce re(rezin4a.

1.

2. 3.

?arcurg la3irin4ul i la ca(4ul ace24uia )e2co(er car4onaul cu 4ermenul Kegi(4enii. ?ozi4ioneaz car4onaul (e :ar4a in zona geografic core2(unz4oare formarii 24a4ului egi(4ean. ?ri+e2c cu a4en4ie 2ec+en4ele (rezen4a4e )e ca4re (rofe2or cu a9u4orul calcula4orului . $ece(4eaza6 )e+in in4ere2a4i )e 4ema noua. >o4eaza in caie4e 4i4lul lec4ieiA K$%G.T@/ %G"?T%.>

Eoc * la3irin4 %5(unerea %5(lica,ia Manuale 0alcula4or i)eo(roiec4or 7ar4a .c4i+i4a4e in)i+i)uala

IV,

P!EZENTA!EA N ULUI C NTINUT SI C N'UCE!EA INVATA!II, 3B:

1. 2.

1. 2. 3.

3.

F.

F. 5.

$ece(4eaza6 )e+in in4ere2a4i >o4eaza in caie4e )efini4ia "re!at . +or * de or!anizare social* $i politic* , stat condus de un re!e#. ?ri+e2c cu a4en,ie anima,ia K%gi(4ul un )ar al >ilului * legen)a re+r2rii >ilului6 i)en4ific ocu(a,iile egi(4enilor i (erioa)ele re+r2rii. ! .nul egi(4ean era m(r,i4 n 4rei ano4im(uri6 fiecare con,inIn) (a4ru luni .He4A (erioa)a )e alu+iuni6 ni+elul >ilului cre4ea6 inun)In) 4erenurile agricole. ?ere4A (erioa)a )e 2ece46 a(ele nce(eau 2 2e re4rag6 l2In) n urm alu+iunile fer4iliza4oare. Du( re4ragerea a(elor6 2olul fer4il era n2mIn,a4. S:emuA (erioa)a )e recol4are6 cul4urile nce(eau a fi recol4a4e. >o4eaza in caie4e informa4iile noi. .nalizeaz fi2a )e lucru nr. 2 " -arta E!iptului Antic# i i)en4ific cele 2 rega4e egi(4ene * $ega4ul %gi(4ului )e Eo2 'in zona )e +ar2are- i $ega4ul %gi(4ului )e Su2 n 2u)6 (recum i cele )ou 2im3oluri (en4ru ace24eaA coroana roie i coroana al3.

/ucrul cu iz+oare i24orice %5(unerea %5(lica,ia Manual 0alcula4or i)eo(roiec4or Bi2e )e lucru "magini .c4i+i4a4e fron4ala in)i+i)uala .c4i+i4a4e )e gru(

2 5

5.

De2co(erirea S4u)iul (e 4e54 0on+er2a,ia euri24ic 7ar4a Bi2e )e lucru .c4i+i4a4e )e gru(

D. =CE NE SU1E!EAZA I)A1INEAE,F> D. 0ere ele+ilor 2a analizeze imaginea Paleta lui Narmer 2i 2a (recizeze ce 2emnifica4ie are coroanele (ur4a4e )e ace24a. C r$ani#ator"% $ra+ic> =. .fi2eaza com(onen4a la +i)eo(roiec4or 2i cere ele+ilor 2a!2i no4eze informa4iile noi * 2u3liniin) c /e!atul E!iptului-apare )n ur * cu apro(i ativ 0111 de ani. &rin anul 2311 ).-r., re!ele 4ar er 'Grecii l!au numi4 Mene2-, a uni+icat cele dou* re!ate 5E!iptul de 6us )n 6ud $i E!iptul de 7os )n 4ord8 24a3ilin) ca(i4ala rega4ului la T?ini<. " 2e mai a4ri3uie i i n4emeierea oraului Mem(:i26 la grani,a )in4re %gi(4ul )e Su2 i %gi(4ul )e Eo2. El a devenit un onarh 5conduc*tor8 cu puteri a%solute nu it faraon. Bolo2in) organiza4orul grafic (rezin4 ele+ilor a4ri3u,iile faraonuluiA ! era con)uc4orul (oli4ic i religio2 al egi(4enilor6 fiin) cuno2cu4 i ca KS4(Inul celor )ou lumi 2au K 0el mai mare (reo4 )in fiecare 4em(lu6 ! )e,inea 4oa4e (mIn4urile6 ! crea legi6 ! colec4a 4a5e6 ! a(ra %gi(4ul m(o4ri+a 24rinilor.6 ! era con2i)era4 zeu (e ?mIn46 lua (ar4e la ri4ualuri i con24ruia 4em(le n onoarea zeilor. 0oc"% de ro% CP GTAGUL> N. "m(ar4e fi2a )e lucru nr. 3 * "E!iptul Antic or!anizarea statului si a societ*'ii# folo2in) me4o)a (o4aului * (rimirea unei 2cri2ori i a unor 2ur(rize )in (ar4ea lui 7ero)o4. ?rin in4erme)iul ace24ei 2cri2ori (rin4ele i24oriei le cere ele+ilor 2 (ozi,ioneze fiecare (er2ona9 n zona core2(unz4oare )in (irami)a 2ocial. Ce@&%icaia> <. Du( realizarea 2arcinilor )e c4re ele+i (rofe2orul le cere 2 (recizeze care 2un4 =.

.nalizan) fi2a )e lucru nr. F Paleta lui Narmer )e2(rin) cu u2urin4a informa4iile referi4oare la coroanele (ur4a4e )e ace24a6 anii unificarii 2i numele in4emeie4orului rega4ului egi(4ean. Eocul )e rol /ucrul cu iz+oare i24orice S4u)iul (e 4e54 %5(unerea %5(lica,ia #rganiza4orul grafic "magini Bi2e )e lucru 0alcula4or i)eo(roiec4or .c4i+i4a4e fron4ala in)i+i)uala .c4i+i4a4e )e gru(

Paleta lui Narmer descoperit! la Hieran"opolis

3 5 6

N. <.

1. 2. 1. >armer (ur4In) coroana %gi(4ului )e Su2 2. >armer (ur4In) coroana %gi(4ului )e Eo2 Bolo2in) (licurile (rimi4e )e la un ele+ care in4er(re4eaz rolul (o4aului ele+ii ci4e2c 2cri2oarea imaginar )e la 7ero)o4 i )e2co(er organizarea 24a4ului egi(4ean. Dau r2(un2urile la cerin4ele )in fia )e lucru a(oi (ozi,ioneaz fiecare (er2ona9 * re(rezen4an4 al unei ca4egorii 2ociale n 2(a,iul core2(unz4or )in (irami)a 2ocial. ")en4ific 4ermenii i24orici noiA Knom i Knomar:6 rece(4eaz )efini,iile i e5(lica,iile )a4e )e (rofe2or i le no4eaz in caie4e. >o4eaza in caie4e informa4iile noi 2i (e cele afi2a4e

%5(unerea %5(lica,ia #rganiza4orul grafic

4ermenii i24orici noi )in 4e54ul lui 7ero)o4 i le ofer )efini,ia ace24ora6 no4In) la 4a3lMfli(! c:ar4 cu+in4ele nom i nomar:. On con4inuare le e5(lic ele+ilor c E!iptul era ) p*r'it )n 29 de nome #pro$incii% conduse de ad inistratori locali-nomar&i. Atri'uiile nomar&ilor erau de a ve!hea la )ntre'inerea canalelor $i de a alc*tui ,,situa'ia aurului $i o!oarelor::; li s-au )ncredin'at poli'ia $i recrut*rile pentru ar at*; erau controla'i de un $izir, o ul de )ncredere al +araonului 5un +el de pri - inistru8; )n su%ordinea no arhilor se a+lau pri arii satelor din care era alc*tuit* +iecare no *. V, -TINE!EA PE!. !)ANTEI, .IHA!EA SI EVALUA!E CUN STINTEL !, ASI1U!A!EA .EE'/-ACI/ULUI, 6: VI, TE)A PENT!U ACASA, 2: 0omunica ele+ilor 4ema (en4ru aca2a. "nmaneaza fiecarui ele+ un c:e24ionar )e au4oe+aluare care +a fi analiza4 la ince(u4ul orei urma4oare. 3 4 5 6 1. 2. 3. Solici4a ele+ilor 2a rezol+e 4e24ul )e e+aluareA %gi(4ul an4ic. /a finalizarea 4e24ului analizeaza im(reuna cu ele+ii ra2(un2urile. Bace a(recieri a2u(ra (re24a4iei cla2ei6 e+aluan)!o6 no4eaz ele+ii care au )a4 ra2(un2uri corec4e. 1. 2. 3.

la +i)eo(roiec4or i n organiza4orul grafic.

.c4i+i4a4e fron4ala in)i+i)uala

%le+ii urmare2c concluziile (rezen4a4e )e (rofe2or6 rece(4eaza. $ezol+a 4e24ul )e e+aluare. #(eran) cu no4ele e2en4iale care )efine2c cele in2u2i4e ga2e2c ra2(un2urile 2i la e5(irarea 4im(ului )e rezol+are analizeaza 2i au4oe+alueaza ra2(un2urile im(reuna cu (rofe2orul.

Te24 )e e+aluare 0alcula4orul i)eo(roiec4or .c4i+i4a4e in)i+i)uala

%le+ii +or a+ea )e (rega4i4 (en4ru ora urma4oare lec4iaA K$ega4ul %gi(4ean6 2i )e com(le4a4 c:e24ionarele )e au4oe+aluare.

.c4i+i4a4e in)i+i)uala 0:e24ionare )e au4oe+aluare

.iDa de %"cr" nr,2/ E$i&t"% "n dar a% Ni%"%"i


2, Citii c" atenie te@t"% )e 8ai 9o<( C4u e(ist* nici un popor pe p* <nt, care s* poat* o%'ine +*r* nici un +el de chin precu e!iptenii roadele p* <ntului. 4u este necesar s* treac* plu!ul prin %razdele p* <ntului $i nici s* ini'ieze alte lucr*ri a!ricole speci+ice. Ei a$teapt* pur $i si plu p<n* c<nd +luviul cre$te, se revars* asupra p* <nturilor $i apoi se retra!e. Apoi +iecare )$i ) %un*t*'e$te calitatea solului l*s<nd c<teva zile oi $i porci, pentru a )n!r*$a p* <ntul natural; apoi a$teapt* lini$tit ti pul recoltelor, cule! toate roadele $i le p*streaz*.'7ero)o46 Istorii6 (g. 1FR!spundei la urm!toarele cerine a. Mentionati principala ocupatie a e!iptenilor. =============================== 3. ?reciza,i6 (e 3aza 4e54ului6 4rei o(era,ii agricole6 n or)inea cronologic a )efurrii lor. PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ========================== ==========================

.iDa de %"cr" nr,3 / Harta E$i&t"%"i antic


). Analizai cu atenie &arta Egiptului Antic* precizati care sunt cele doua denumiri ale regatelor egiptene +i identificai sim'olurile acestora. denumiri ale regatelor ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sim'olurile( ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, egiptene (

.iDa de %"cr" nr, 4 / E$i&t"% Antic / or$ani#area <tat"%"i Di a <ocietii /

'ra$i nvceiJ 4u ele eu este -erodot sunt un istoric !rec n*scut in -ali>arnnas, dar a c*l*torit ult prin lu e. A locuit o vre e in 6a os, a vizitat Atena, Delphi, 6parta, ?a%ilon $i E!ipt. A+l<nd c* ast*zi $i voi v-ati aventurat )ntr-o c*l*torie )n E!ipt -a !<ndit s* v* spun c<te ceva despre locuitorii acestui re!at. ,,Egiptenii sunt -mp!rii -n +apte tagme* $i anu e preoii* r!z'oinicii* $!carii* porcarii* negustorii* t!lmacii +i c.rmacii de $ase. Ei apar'in nomelor )n$irate ai @os* c*ci Egiptul a fost -mp!rit -n nome. De ase enea va tri it c<tiva dintre e!iptenii care -au )nsotit )n c*l*torie cu ru!* intea de a-i a@uta voi pe +iecare s*-si re!*seasc* locul )n cadrul societatii. Cu %ineA 4e revede )n &ersiaA Al vostru prieten -erodot R!spundei la urm!toarele cerine a. Cu era ) p*rtit teritoriul statului e!ipteanB ===================== ===================== %. Dar societateaB ============= ============= ============= ============= ============== ============== /. 0olosind persona1ele din plicul cu surprize poziionati2le -n zonele corespunz!toare din piramida sociala si precizati care este denumirea data conducatorului regatului egiptean.

N"8e%e <i &ren"8e%eKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

C%a<a: a V/a 'ata:

TEST 'E EVALUA!E C!e$at"% E$i&tean>

Co8&%etati <&atii%e %iAere c" ter8enii i<torici core<&"n#atori din "r8atoarea %i<ta: Tigru6 >il6 nome6 %gi(4ul )e Su26 %gi(4ul )e Eo26 "m(eriul mace)onean6 "m(eriul (er2an6 Mene2M>armer6 Tu4anHamon6 Sargon "6 nor)ul .fricii6 3100 i.7r.6 F500 .7r.6 e24ul Marii Me)i4erane6 K%gi(4ul e24e 2i4ua4 in QQQQQ.. Dez+ol4area agricul4urii in %gi(4 2!a )a4ora4 re+r2rilor flu+iului.............................. %gi(4ul era m(r,i4 n 32 )e ........................... con)u2e )e a)mini24ra4ori locali. "n anul ........... .7r.6 regele ...................................6 a unifica4 cele )ou rega4e ! ............................ n Su) i ............................. n >or). 0on)uc4orul 24a4ului egi(4ean (oar4 numele )e ................ i e24e con2i)era4 zeu.

Nota : ?en4ru fiecare 4ermen )in li24 (la2a4 corec4 n in4eriorul 4e54ului e24e acor)a4 1 (unc46 n tota% 2; &"ncte. Tim( )e lucru 5R.

>@M%/% S" ?$%>@M%/%PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 0/.S. a !a D.T.A T%M.A $%G.T@/ %G"?T%.>

CHESTI NA! 'E AUT EVALUA!E


2, E@i<tena $reDe%i%or n +or8"%area r<&"n<"ri%or a a&r"t din: a- ne4iin, 3- negli9en, c- gra3 3, Pe viitor aD &"tea 8A"nti vite#a Di randa8ent"% r<&"n<"ri%or dac: QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 3. !<&"n<"ri%e corecte Di activitatea L&er<ona%M din ti8&"% oreiJ con<ider c &ot +i eva%"ate c" ca%i+icativ"% <a" nota: Boar4e ;ine ;ine Sa4i2fc4or "n2ufcien4 <!10 =!N 5!D 2u3 5

S#/D.T"

S0$";"

B.$.#>

?$%#T"

T.$.>"

M%ST%S@G.$"

N -ILI

SCLAVI

)A!ELE VIZI!

.IGA CU !EC )PENSE &entr" r<&"n<"ri%e date corect

.IGA CU PENALITI &entr" r<&"n<"ri%e date $reDit

HA!TA / E1IPTUL GI NILUL

HA!TA E1IPTULUI ANTIC

LE1EN'A !EVA!S!II NILULUI Siriu2 e24e cea mai 24rluci4oare 24ea )e (e 3ol4a cerea2c. %gi(4enii cre)eau c acea24 24ea )in con24ela,ia 0Iinele Mare e24e me2agera zei,ei "2i2. .(ari,ia ei la orizon4 marca nce(u4ul 2ezonului (loio2 ')e re+r2are a >ilului-. "2i26 2(une legen)a6 a fo24 2o,ia lui #2iri26 rege al %gi(4ului. Bra4ele 2u6 Se4:6 a9un2 (e 4ron6 l!a omorI4 (e #2iri2 i i!a arunca4 4ru(ul (e >il. "2i2 a recu(era4 4ru(ul 2o,ului ei6 )ar nu l!a (u4u4 2al+a )e ru4a4ea lui Se4:. .ce24a a 4ia4 4ru(ul lui #2iri2 n (ai2(rezece (r,i i le!a arunca4 (e n4in2ul rega4uluiQ >eferici4a +)u+6 (lIngIn)u!i amarnic 2uferin,a cum(li46 a9u4a4 )e cei a(4e 2cor(ioni6 )u( n)elunga4e cu4ri )i2(era4e6 g2e4e ca)a+rul mu4ila4 al lui #2iri26 l recon24i4uie6 )ruin)u!i )in nou 2uflul +ie,ii +enice6 (rin 34aia ari(ilor. 7oru26 fiul zei,ei "2i2 i al zeului ren2cu46 #2iri26 a a9un2 rege. "2i2 a or)ona4 2 fie ri)ica4e 4em(le n 4oa4e locurile n care ea afla2e re24uri ale 4ru(ului lui #2iri2S /acrimile zei,ei "2i26 (en4ru 2o,ul )i2(ru46 2un4 cele care fac 2 crea2c a(ele >ilului.

!EVA!SA!EA NILULUI &erioade%e a$rico%e

CUPAIILE VECHIL ! E1IPTENI 8eDteD"$"ri%e

Bierari

TIm(lari

;i9u4ieri

Scri3

ZI 'IN VIAA UNUI N -IL E1IPTEAN


On4r!o )iminea, 24rluci4oare n %gi(4ul an4ic6 un no3il 2!a 4rezi4 n4r!un (a4 aco(eri4 n fine len9erii. %l a )e2c:i2 oc:ii i 2!a ui4a4 n 9ur n )ormi4orul lui. %l a +zu4 cufrul un)e :ainele lui au fo24 (24ra4e6 cu4ie )e co2me4ice a 2o,iei lui6 i o lam( )e ilumina4 n 2ala )e 2eara.

GIn)urile 2ale au fo24 (er4ur3a4e )e c4re 2cla+ul care a in4ra4 n camer. Scla+ul l!a a9u4a4 2 2e 2(ele i 2 2e 3r3erea2c. .(oi6 no3ilul 2!a m3rca4 n4r!un Hil4 )in in 2u3,ire i 2an)ale )in (iele.

On4re 4im( 2e 4reze4e i 2o,ia ace24uia. %a 2!a 2(la4 i m3rca4 cu a9u4orul unui al4 2cla+. So,ia no3ilului a (ur4a4 o roc:ie )in (Inz fin i 3i9u4erii )in 24icla. %a 2i!a a(lica4 mac:ia9ul (e (leoa(e i 2!a )u2 la (ar4er.

>o3ilul i 2o,ia lui 2er+e2c o ma2 mic )e (Iine i fruc4e. %i 2!au aeza4 (e (erne i au mInca4 )e (e o ma2 mic. .(oi6 no3ilul a (r2i4 ca2a (en4ru o n4Ilnire cu a)mini24ra4orul )e (e (mIn4urile 2ale. >e+a24a lui 2u(ra+eg:eaz (reg4irile (en4ru 3anc:e4 (e care l!au organiza4 (en4ru 2eara. 0o(iii ei au fo24 m3rca,i i :rni,i )e c4re un 2cla+. .)mini24ra4orul )omeniului no3ilului i!a 2(u2 no3ilul ce recol4a ar fi (en4ru anul in cur2. %l i!a 2(u26 )e a2emenea6 cI4e +i4e i gI4e au fo24 2oco4i4e cu o zi nain4e. >o3ilul a fo24 mul,umi4. .u m(r,i4 o ma2 )e (Iine6 carne i 3ere. On )u( amiaza zilei ne+a24a no3ilului a iei4 n gr)in (en4ru a 2c(a )e cl)ura zilei. %a 2!a 3ucura4 )e um3ra co(acilor n 4im( ce i!a (ri+i4 (e co(ii cum 2e 9oac cu 9ucriile lor. Mai 4Irziu6 2o,ia no3ilului a nce(u4 (reg4irea (en4ru 3anc:e4ul )e 2eara. Slu9i4orul ei i!a (eria4 i on)ula4 (eruca ei fa+ori4. %a a lua4 :ainele cele mai frumoa2e i 3i9u4erii )in aur 2i (ie4re 2emi(re4ioa2e. >o3ilul re+eni4 aca2a 2!a (reg4i4 (en4ru 3anc:e4. .(oi6 el i 2o,ia lui au nce(u4 (rimi4 oa2(e,ii. #a2(e,ilor l!au fo24 oferi4e conuri (arfuma4e6 cear flori )e lo4u2 )e c4re 2cla+e %i au mInca4 cele mai 3une mIncruriA carne6 (Iine6 (r9i4uri6 +in6 2moc:ine. %i au fo24 in4re4inu4i )e muzicieni i fe4e care au )an2a4. /a 2far2i4ul 2erii6 au 2(u2 noa(4e 3una (en4ru oa2(e,ii lor i a mer2 la culcare.

ZI 'IN VIAA UNUI !AN E1IPTEAN


On4r!o )iminea, 24rluci4oare n %gi(4ul an4ic6 un ,ran 2!a 4rezi4 n4r!un (a4 a2(ru aco(eri4 )e o (Inz care a fo24 ,e2u4 )e c4re 2o,ia 2a. %l a )e2c:i2 oc:ii i 2!a ui4a4 n 9urul lui. %l a +zu4 un raf4 n cazul n care :ainele au fo24 (24ra4e i un co.

Tranul 2!a )a4 9o2 )in (a4 2!a 2(la4 i 2!a ra2. .(oi6 el 2!a m3rca4 n4r!un Hil46 realiza4 )in (anza groa2 i 2!a ncl,a4 cu o (erec:e )e 2an)ale )in 24uf . So,ia fermierului era )e9a 4reaz. %a 2!a 2(la4 i m3rca4 n lumina )imine,ii. .(oi a (leca4 n camera )e al4uri 2 4rezea2c co(iii i a nce(u4 4re3urile ei )e zi cu zi. ?ur4a o roc:ie )in (Inz a2(r. On 9urul gI4ului a+ea o amule4a a zei,ei TaGare46 (e o 3uca4 )e ir )e (a(iru2. Tranul6 2o,ia i co(iii lor 2e aez la o ma2 mic (e care erau (Iine i fruc4e. ?e 9o2 a+eau o rogo9in )in 24uf. .(oi6 ,ranul a (leca4 2 lucreze (amIn4ul )in a(ro(ierea ca2ei 2ale. So,ia 2a a(rin2 focul (en4ru g4i4 i a nce(u4 2 macine grIul (en4ru a face (Iine. .ce24a a fo24 un an 3un (en4ru fermier i a e5i24a4 o recol4 mare. .24azi el ar 4re3ui 2 ia o (ar4e )in recol4a lui la 4em(lu 2 (l4ea2c (en4ru folo2irea 4erenului 4em(lului. %l a um(lu4 mai mul4e co2uri cu recol4a lui6 le!a ncrca4 (e )oi mgari i a (orni4 cu )oi 2cla+i c4re 4em(le.

Tranul i 2cla+ii au )u2 courile la 4em(lu un)e au fo24 numra4e i con,inu4ul ace24ora a fo24 a)uga4 n magazie. ?e )rumul )e in4oarcere c4re lo4urile )e (mIn) (e care le munce2c n comun 2e o(re2c 2 ia ma2a )e (rInz i mnInc (Iine6 carne i 3eau 3ere. So,ia fermierului a (e4recu4 ziua mcinIn) grIu i a co(4 (Iine. Du( amiaza ea a mer2 la rIu cu co(iii ei (en4ru a a)uce a(a. Seara6 ea a (reg4i4 o cin mic cu (Iine6 carne i 3ere (en4ru familia ei. /2In)u!2e afar n4unericul6 fermierul a(rin2e o lam( mic cu ulei6 a(oi m(reun cu 2o,ia lui a )u2 co(iii la culcare6 a 2ufla4 n lam( i 2!au )u2 i ei la culcare