Sunteți pe pagina 1din 20

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

LE E !r" 192 #in 16 mai 2006 pri$in# me#ierea %i organi&area pro'esiei #e me#iator Text (n $igoare (ncep)n# cu #ata #e 1 iulie 2013 RE*L+,*T-R. /-0P*!+* 1E +!2-R0*T+/3 !E*04 Text actuali&at prin pro#usul in'ormatic legislati$ LEX EXPERT (n 5a&a actelor normati$e mo#i'icatoare6 pu5licate (n 0onitorul -'icial al Rom)niei6 Partea +6 p)n7 la 29 iunie 2013" Act de baz #B. Legea nr" 192/2006 Acte modificatoare #M1. Legea nr" 370/2009 #M2. -r#onan8a u$ernului nr" 13/2010 #M3. Legea nr" 202/2010 #M4. Legea nr" 76/2012 #M5. Legea nr" 119/2012 #M6. -r#onan8a #e urgen87 a u$ernului nr" 90/2012 #M7. -r#onan8a #e urgen87 a u$ernului nr" :/2013 #M8. Legea nr" 21:/2013 #M9. -r#onan8a #e urgen87 a u$ernului nr" ;0/2013 0o#i'ic7rile %i complet7rile e'ectuate prin actele normati$e enumerate mai sus sunt scrise cu 'ont italic" <n 'a8a 'iec7rei mo#i'ic7ri sau complet7ri este in#icat actul normati$ care a e'ectuat mo#i'icarea sau completarea respecti$76 (n 'orma #M16 #M2 etc" #CIN NO !" 1# Prin =ot7r)rea /onsiliului #e me#iere nr" 9/2007 a 'ost apro5at Regulamentul #e organi&are %i 'unc8ionare a /onsiliului #e me#iere" 2# Prin =ot7r)rea /onsiliului #e me#iere nr" 12/2007 a 'ost apro5at >tan#ar#ul #e 'ormare a me#iatorului" #B Parlamentul Rom)niei a#opt7 pre&enta lege" /*P" 1 1ispo&i8ii generale #M1 *RT" 1 ?1@ 0e#ierea repre&int7 o mo#alitate #e solu8ionare a con'lictelor pe cale amia5il76 cu aAutorul unei ter8e persoane speciali&ate (n calitate #e me#iator6 (n con#i8ii #e neutralitate6 impar8ialitate6 con'i#en8ialitate %i a$)n# li5erul consim87m)nt al p7r8ilor" #B ?2@ 0e#ierea se 5a&ea&7 pe (ncre#erea pe care p7r8ile o acor#7 me#iatorului6 ca persoan7 apt7 s7 'acilite&e negocierile #intre ele %i s7 le spriAine pentru solu8ionarea con'lictului6 prin o58inerea unei solu8ii reciproc con$ena5ile6 e'iciente %i #ura5ile" #M6 *RT" 2B@ 1

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

?1@ 1ac7 legea nu pre$e#e alt'el6 p7r8ile6 persoane 'i&ice sau persoane Auri#ice6 sunt o5ligate s7 participe la %e#in8a #e in'ormare pri$in# a$antaAele me#ierii6 inclusi$6 #ac7 este ca&ul6 #up7 #eclan%area unui proces (n 'a8a instan8elor competente6 (n $e#erea solu8ion7rii pe aceast7 cale a con'lictelor (n materie ci$il76 #e 'amilie6 (n materie penal76 precum %i (n alte materii6 (n con#i8iile pre$7&ute #e lege" ?1C1@ 1o$a#a particip7rii la %e#in8a #e in'ormare pri$in# a$antaAele me#ierii se 'ace printr-un certi'icat #e in'ormare eli5erat #e me#iatorul care a reali&at in'ormarea" 1ac7 una #intre p7r8i re'u&7 (n scris participarea la %e#in8a #e in'ormare6 nu r7spun#e in$ita8iei pre$7&ute la art" :3 alin" ?1@ ori nu se pre&int7 la #ata 'ixat7 pentru %e#in8a #e in'ormare6 se (ntocme%te un proces-$er5al6 care se #epune la #osarul instan8ei" ?1C2@ +nstan8a $a respinge cererea #e cDemare (n Au#ecat7 ca ina#misi5il7 (n ca& #e ne(n#eplinire #e c7tre reclamant a o5liga8iei #e a participa la %e#in8a #e in'ormare pri$in# me#ierea6 anterior intro#ucerii cererii #e cDemare (n Au#ecat76 sau #up7 #eclan%area procesului p)n7 la termenul #at #e instan87 (n acest scop6 pentru litigiile (n materiile pre$7&ute #e art" 60C1 alin" ?1@ lit" a@ - '@" #M8 ?1C3@ E'ectuarea proce#urii #e in'ormare asupra a$antaAelor me#ierii poate 'i reali&at7 #e c7tre Au#ec7tor6 procuror6 consilier Auri#ic6 a$ocat6 notar6 ca& (n care aceasta se atest7 (n scris" ?1C:@ >er$iciile prestate con'orm #ispo&i8iilor alin" ?1@ %i ?1C1@ sunt gratuite6 neput)n#u-se percepe onorarii6 taxe sau orice alte sume6 in#i'erent #e titlul cu care s-ar putea solicita" #B ?2@ Pre$e#erile pre&entei legi sunt aplica5ile %i con'lictelor #in #omeniul protec8iei consumatorilor6 (n ca&ul (n care consumatorul in$oc7 existen8a unui preAu#iciu ca urmare a acDi&i8ion7rii unor pro#use sau ser$icii #e'ectuoase6 a nerespect7rii clau&elor contractuale ori a garan8iilor acor#ate6 a existen8ei unor clau&e a5u&i$e cuprinse (n contractele (ncDeiate (ntre consumatori %i agen8ii economici ori a (nc7lc7rii altor #repturi pre$7&ute #e legisla8ia na8ional7 sau a Eniunii Europene (n #omeniul protec8iei consumatorilor" ?3@ Persoanele 'i&ice sau persoanele Auri#ice au #reptul #e a-%i solu8iona #isputele prin me#iere at)t (n a'ara6 c)t %i (n ca#rul proce#urilor o5ligatorii #e solu8ionare amia5il7 a con'lictelor pre$7&ute #e lege" ?:@ !u pot 'ace o5iectul me#ierii #repturile strict personale6 cum sunt cele pri$itoare la statutul persoanei6 precum %i orice alte #repturi #e care p7r8ile6 potri$it legii6 nu pot #ispune prin con$en8ie sau prin orice alt mo# a#mis #e lege" ?9@ <n orice con$en8ie ce pri$e%te #repturi asupra c7rora p7r8ile pot #ispune6 acestea pot intro#uce o clau&7 #e me#iere6 a c7rei $ali#itate este in#epen#ent7 #e $ali#itatea contractului #in care 'ace parte" #CIN $% 1# /on'orm art" F+ #in -r#onan8a #e urgen87 a u$ernului nr" :/2013 ? #M7@6 #ispo&i8iile alineatului ?1C2@ al articolului 2 #in Legea nr" 192/2006 intr7 (n $igoare la 1 august 2013" 2# /on'orm art" +++ #in -r#onan8a #e urgen87 a u$ernului nr" 90/2012 ?#M6@6 cu mo#i'ic7rile ulterioare6 #ispo&i8iile art" 2 alin" ?1C2@ #in Legea nr" 192/20066 re'eritoare la sanc8iunea ina#misi5ilit78ii cererii #e cDemare (n Au#ecat76 se aplic7 numai proceselor (ncepute #up7 #ata #e 1 august 2013" #B *RT" 3 *cti$itatea #e me#iere se (n'7ptuie%te (n mo# egal pentru toate persoanele6 '7r7 #eose5ire #e ras76 culoare6 na8ionalitate6 origine etnic76 lim576 religie6 sex6 opinie6 apartenen87 politic76 a$ere sau origine social7" *RT" : ?1@ 0e#ierea repre&int7 o acti$itate #e interes pu5lic" ?2@ <n exercitarea atri5u8iilor sale6 me#iatorul nu are putere #e #eci&ie (n pri$in8a con8inutului (n8elegerii la care $or aAunge p7r8ile6 #ar le poate (n#ruma s7 $eri'ice legalitatea acesteia6 potri$it art" 2

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

99" *RT" 9 ?1@ 0e#ierea poate a$ea loc (ntre #ou7 sau mai multe p7r8i" ?2@ P7r8ile au #reptul s7 (%i aleag7 (n mo# li5er me#iatorul" ?3@ 0e#ierea se poate reali&a #e c7tre unul sau mai mul8i me#iatori" #M1 *RT" 6 -rganele Au#iciare %i ar5itrale6 precum %i alte autorit78i cu atri5u8ii Auris#ic8ionale in'ormea&7 p7r8ile asupra posi5ilit78ii %i a a$antaAelor 'olosirii proce#urii me#ierii %i le (n#rum7 s7 recurg7 la aceast7 cale pentru solu8ionarea con'lictelor #intre ele" #B /*P" 2 Pro'esia #e me#iator >E/4+E!E* 1 1o5)n#irea6 suspen#area %i (ncetarea calit78ii #e me#iator #M5 *RT" 7 Poate #e$eni me#iator persoana care (n#epline%te cumulati$ urm7toarele con#i8ii. #B a@ are capacitate #eplin7 #e exerci8iuG 5@ are stu#ii superioareG #M1 c@ are o $ecDime (n munc7 #e cel pu8in 3 aniG #B #@ este apt76 #in punct #e $e#ere me#ical6 pentru exercitarea acestei acti$it78iG e@ se 5ucur7 #e o 5un7 reputa8ie %i nu a 'ost con#amnat7 #e'initi$ pentru s7$)r%irea unei in'rac8iuni inten8ionate6 #e natur7 s7 a#uc7 atingere prestigiului pro'esieiG #M1 '@ a a5sol$it cursurile pentru 'ormarea me#iatorilor6 (n con#i8iile legii6 sau un program postuni$ersitar #e ni$el master (n #omeniu6 acre#itate con'orm legii %i a$i&ate #e /onsiliul #e me#iereG #B g@ a 'ost autori&at7 ca me#iator6 (n con#i8iile pre&entei legi" *RT" ; ?1@ Persoanele care (n#eplinesc con#i8iile pre$7&ute la art" 7 $or 'i autori&ate ca me#iatori #e c7tre /onsiliul #e me#iere6 #up7 acDitarea taxei #e autori&are6 al c7rei cuantum $a 'i sta5ilit prin regulamentul pre$7&ut la art" 17 alin" ?2@" #M2 ?2@ /et78enii statelor mem5re ale Eniunii Europene6 ale >pa8iului Economic European sau ai /on'e#era8iei El$e8iene6 posesori ai unui #ocument #e cali'icare (n pro'esia #e me#iator6 o58inut (n unul #intre aceste state6 #o5)n#esc6 (n contextul #reptului #e sta5ilire6 accesul la pro'esie (n Rom)nia6 #up7 recunoa%terea acestor #ocumente #e c7tre /onsiliul #e me#iere6 con'orm Legii nr" 200/200: pri$in# recunoa%terea #iplomelor %i cali'ic7rilor pro'esionale pentru pro'esiile reglementate #in Rom)nia6 cu mo#i'ic7rile %i complet7rile ulterioare" ?3@ 1ocumentele #e cali'icare o58inute (n pro'esia #e me#iator (n alt stat #ec)t Rom)nia ori (ntrun stat mem5ru al Eniunii Europene6 al >pa8iului Economic European sau (n /on'e#era8ia El$e8ian7 #e c7tre persoanele pre$7&ute la alin" ?2@ se recunosc (n con#i8iile pre$7&ute la alin" ?9@6 care se aplic7 (n mo# corespun&7tor" 1ac7 a5ilit78ile %i cuno%tin8ele nu corespun# cerin8elor #e cali'icare pre$7&ute #e legea rom)n76 /onsiliul #e me#iere ia (n consi#erare %i experien8a pro'esional7 3

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

#o5)n#it7 #e solicitant %i (i poate cere s7 #o$e#easc7 'aptul c7 (n#epline%te toate aceste cerin8e" ?:@ Pre$e#erile alin" ?2@ %i ?3@ se aplic7 %i cet78enilor rom)ni6 posesori ai #ocumentelor #e cali'icare (n pro'esia #e me#iator6 o58inute (ntr-un stat mem5ru al Eniunii Europene6 al >pa8iului Economic European sau (n /on'e#era8ia El$e8ian76 #up7 ca&6 (ntr-un stat ter8" #B ?9@ /et78eanul unui stat ter86 care a a5sol$it cursurile pentru 'ormarea me#iatorilor (n str7in7tate sau care a #o5)n#it calitatea #e me#iator (n str7in7tate %i #ore%te s7 #es'7%oare acti$itate #e me#iere cu caracter permanent (n Rom)nia6 #o5)n#e%te acces la pro'esie (n urm7toarele con#i8ii. a@ pre&int7 titlul #e stu#ii6 (nso8it #e atestatul #e ecDi$alare eli5erat #e 0inisterul E#uca8iei %i /ercet7riiG 5@ pre&int7 con8inutul programei #e 'ormare parcurse6 inclusi$ #urata preg7tirii %i6 #up7 ca&6 #ocumentele care atest7 #o5)n#irea calit78ii #e me#iator" /onsiliul #e me#iere e$aluea&7 con8inutul programei #e 'ormare pre&entate6 inclusi$ #urata preg7tirii6 compar)n# cuno%tin8ele %i a5ilit78ile atestate #e aceste #ocumente cu cerin8ele sta5ilite con'orm legii rom)ne6 %i Dot7r7%te6 #ac7 este ca&ul6 accesul (n pro'esie" /on#i8iile #e ecDi$alare ori compensare a cali'ic7rii6 (n situa8ia (n care cuno%tin8ele %i a5ilit78ile atestate nu corespun# cerin8elor #e cali'icare pre$7&ute #e legea rom)n76 $or 'i sta5ilite prin regulamentul pre$7&ut la art" 17 alin" ?2@" ?6@ 0e#iatorul str7in poate #es'7%ura (n Rom)nia acti$itatea #e me#iere cu caracter oca&ional6 su5 'orma prest7rii #e ser$icii6 (n 5a&a #ocumentului care atest7 c7 exercit7 legal aceast7 pro'esie (n statul #e origine sau #e pro$enien876 'iin# exceptat #e la cerin8ele #e autori&are %i #e (nscriere pre$7&ute (n lege6 a$)n# (ns7 o5liga8ia (n%tiin87rii6 (n scris6 a /onsiliului #e me#iere cu pri$ire la #es'7%urarea acestei acti$it78i" #M2 ?7@ /et78enii altor state ale Eniunii Europene6 ale >pa8iului Economic European sau ai /on'e#era8iei El$e8iene6 posesori ai unui #ocument #e cali'icare ca me#iator6 o58inut (n unul #intre aceste state sau (n Rom)nia6 #o5)n#esc calitatea #e me#iator (n Rom)nia6 (n con#i8iile pre$7&ute la alin" ?2@ - ?6@" #M1 ?;@ /et78enii pre$7&u8i la alin" ?7@6 care au #o5)n#it calitatea #e me#iator (n Rom)nia6 pot #es'7%ura acti$itatea #e me#iere cu caracter permanent (n unul #intre statele mem5re ale Eniunii Europene sau ale >pa8iului Economic European6 #ac7 (n aceste state #o5)n#irea acestei calit78i nu este reglementat76 (n 5a&a #ocumentului care atest7 c7 exercit7 legal aceast7 pro'esie (n Rom)nia" ?9@ Pentru me#iatorii autori&a8i (n con#i8iile art" 7 %i 72 alin" ?2@6 #ocumentul #e cali'icare prin care se atest7 #o5)n#irea competen8elor pro'esionale ca me#iator este eli5erat #e c7tre /onsiliul #e me#iere (n con#i8iile sta5ilite #e stan#ar#ele #e 'ormare (n #omeniul me#ierii" #M2 ?10@ <n ca&ul (n care este necesar7 $eri'icarea #ocumentelor #epuse (n $e#erea autori&7rii6 aceasta se poate reali&a %i prin >istemul #e in'ormare (n ca#rul pie8ei interne6 (n con#i8iile legii" #M2 *RT" ;C1 ?1@ *utori&a8ia se eli5erea&7 solicitantului (n cel mult 30 #e &ile calen#aristice #e la #ata constat7rii (n#eplinirii #e c7tre acesta a tuturor con#i8iilor sta5ilite #e lege %i #e regulamentul pre$7&ut la art" 17 alin" ?2@" ?2@ Termenul poate 'i prelungit o singur7 #at76 pentru o perioa#7 #e maximum 19 &ile calen#aristice" Fala5ilitatea #ocumentelor #epuse ini8ial nu este a'ectat7 #e aceast7 prelungire" Prelungirea termenului #e autori&are6 precum %i #urata acestei prelungiri se moti$ea&7 (n mo# corespun&7tor %i se noti'ic7 solicitantului (nainte #e expirarea termenului ini8ial" ?3@ <n ca&ul (n care solicitantul nu (n#epline%te con#i8iile pre$7&ute #e pre&enta lege sau cererea 'ormulat7 #e acesta nu este (nso8it7 #e actele #o$e#itoare6 /onsiliul #e me#iere comunic7 persoanei interesate re'u&ul moti$at #e autori&are sau6 #up7 ca&6 necesitatea complet7rii #o$e&ilor impuse #e lege" ?:@ =ot7r)rea #e re'u&6 respecti$ #e retragere a autori&a8iei #e me#iator poate 'i atacat7 la instan8a :

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

Au#ec7toreasc7 competent76 (n con'ormitate cu proce#ura pre$7&ut7 #e Legea contenciosului a#ministrati$ nr" 99:/200:6 cu mo#i'ic7rile %i complet7rile ulterioare" #M1 *RT" 9 ?1@ 2ormarea pro'esional7 a me#iatorilor se asigur7 prin cursuri #e 'ormare pro'esional7 organi&ate #e c7tre 'urni&orii #e 'ormare %i #e c7tre institu8iile #e (n$787m)nt superior acre#itate" ?2@ /ursurile %i programele #e 'ormare pro'esional7 a me#iatorilor $or 'i autori&ate #e c7tre /onsiliul #e me#iere cu respectarea stan#ar#elor #e 'ormare pro'esional7 (n #omeniu6 ela5orate #e c7tre acesta" ?3@ >tructura cursului #e 'ormare pro'esional7 $a 'i (ntocmit7 con'orm pre$e#erilor pri$in# 'ormarea a#ul8ilor" ?:@ /onsiliul #e me#iere $a emite #ocumentele care atest7 competen8a pro'esional7 a me#iatorilor" #M5 *RT" 10 +nstitu8iile %i celelalte persoane Auri#ice care #es'7%oar76 con'orm art" 96 programe #e 'ormare pro'esional7 a me#iatorilor se (nscriu #e c7tre /onsiliul #e me#iere pe o list76 care $a 'i pus7 la #ispo&i8ia celor interesa8i la se#iul s7u6 al instan8elor Au#ec7tore%ti %i al autorit78ilor a#ministra8iei pu5lice locale6 precum %i la se#iul 0inisterului Husti8iei %i pe pagina #e internet a acestuia" #M1 *RT" 11 ?1@ /onsiliul #e me#iere are #reptul s7 $eri'ice mo#ul #e organi&are %i #es'7%urare a cursurilor %i #e aplicare a stan#ar#elor #e 'ormare ini8ial7 %i continu7 %i poate solicita6 #ac7 este ca&ul6 retragerea autori&a8iei6 potri$it stan#ar#elor #e 'ormare (n #omeniul me#ierii %i proce#urilor ela5orate #e c7tre /onsiliul #e me#iere" #B ?2@ Retragerea autori&a8iei ori expirarea perioa#ei pentru care a 'ost acor#at7 atrage ra#ierea #e pe lista pre$7&ut7 la art" 10" *RT" 12 ?1@ 0e#iatorii autori&a8i sunt (nscri%i (n Ta5loul me#iatorilor6 (ntocmit #e /onsiliul #e me#iere %i pu5licat (n 0onitorul -'icial al Rom)niei6 Partea +" ?2@ <n ta5loul pre$7&ut la alin" ?1@ se men8ionea&7 urm7toarele #ate. a@ numele %i prenumele me#iatoruluiG 5@ se#iul pro'esionalG c@ preg7tirea #e 5a&7 a me#iatorului6 institu8iile la care s-a 'ormat %i titlurile cu care le-a a5sol$itG #@ #omeniul me#ierii (n care acesta este speciali&atG e@ #urata experien8ei practice (n acti$itatea #e me#iereG '@ lim5a str7in7 (n care este capa5il s7 #es'7%oare me#iereaG g@ calitatea #e mem5ru al unei asocia8ii pro'esionale (n #omeniul me#ierii6 precum %i6 #up7 ca&6 al altor organi&a8iiG D@ existen8a unei cau&e #e suspen#are" ?3@ /onsiliul #e me#iere are o5liga8ia s7 actuali&e&e perio#ic %i cel pu8in o #at7 pe an Ta5loul me#iatorilor %i s7 (l pun7 la #ispo&i8ie celor interesa8i la se#iul s7u6 al instan8elor Au#ec7tore%ti6 al autorit78ilor a#ministra8iei pu5lice locale6 precum %i la se#iul 0inisterului Husti8iei %i pe pagina #e +nternet a acestuia" #M1 ?:@ Pro'esia #e me#iator se exercit7 numai #e c7tre persoana care a #o5)n#it calitatea #e me#iator autori&at6 (n con#i8iile pre&entei legi" ?9@ Exercitarea pro'esiei #e me#iator #e c7tre persoane care nu au #o5)n#it calitatea #e me#iator autori&at6 (n con#i8iile pre&entei legi6 constituie in'rac8iune %i se sanc8ionea&7 potri$it legii penale" #B *RT" 13 9

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

Exercitarea pro'esiei #e me#iator este compati5il7 cu orice alt7 acti$itate sau pro'esie6 cu excep8ia incompati5ilit78ilor pre$7&ute prin legi speciale" *RT" 1: ?1@ Exercitarea calit78ii #e me#iator se suspen#7. a@ (n ca&ul unei incompati5ilit78i pre$7&ute #e legeG (n acest ca&6 me#iatorul este o5ligat s7 (ncuno%tin8e&e6 (n termen #e 3 &ile6 /onsiliul #e me#iere6 (n leg7tur7 cu aceast7 incompati5ilitateG 5@ la cerere6 '7cut7 (n scris #e c7tre me#iatorG c@ ca sanc8iune #isciplinar76 (n con#i8iile sta5ilite la art" 39 alin" ?1@ lit" c@" ?2@ Exercitarea calit78ii #e me#iator se suspen#7 #e #rept6 (n ca&ul (n care (mpotri$a me#iatorului s-a luat m7sura arest7rii pre$enti$e6 p)n7 la solu8ionarea procesului penal6 potri$it legii" *RT" 19 /alitatea #e me#iator (ncetea&7. a@ la cerere6 prin renun8are '7cut7 (n scris #e c7tre me#iatorG 5@ prin #ecesG c@ (n ca&ul (n care nu mai (n#epline%te con#i8iile pre$7&ute la art" 7 lit" a@ %i #@G #@ ca sanc8iune #isciplinar76 (n con#i8iile sta5ilite la art" 39 alin" ?1@ lit" #@G e@ (n ca&ul con#amn7rii #e'initi$e pentru s7$)r%irea cu inten8ie a unei in'rac8iuni6 care (l 'ace ne#emn #e a mai exercita aceast7 pro'esie" *RT" 16 ?1@ >uspen#area6 precum %i (ncetarea calit78ii #e me#iator se #ispun sau6 #up7 ca&6 se constat7 #e c7tre /onsiliul #e me#iere" ?2@ <n ca& #e (ncetare a calit78ii #e me#iator6 numele acestuia se ra#ia&7 #in ta5loul me#iatorilor" #M2 *RT" 16C1 <n ceea ce pri$e%te proce#urile %i 'ormalit78ile #e autori&are6 precum %i exercitarea pro'esiei #e me#iator6 pre$e#erile pre&entei legi se completea&7 cu #ispo&i8iile -r#onan8ei #e urgen87 a u$ernului nr" :9/2009 pri$in# li5ertatea #e sta5ilire a prestatorilor #e ser$icii %i li5ertatea #e a 'urni&a ser$icii (n Rom)nia" #B >E/4+E!E* a 2-a /onsiliul #e me#iere *RT" 17B@ ?1@ <n $e#erea organi&7rii acti$it78ii #e me#iere se (n'iin8ea&7 /onsiliul #e me#iere6 organism autonom cu personalitate Auri#ic76 #e interes pu5lic6 cu se#iul (n municipiul Iucure%ti" ?2@ /onsiliul #e me#iere se organi&ea&7 %i 'unc8ionea&7 potri$it pre$e#erilor pre&entei legi6 precum %i ale regulamentului s7u #e organi&are %i 'unc8ionare" #M5 ?3@ /onsiliul #e me#iere este 'ormat #in 9 mem5ri titulari %i 3 mem5ri suplean8i6 ale%i prin $ot #irect %i secret #e me#iatorii cu #rept #e $ot6 (n con#i8iile pre$7&ute (n Regulamentul #e organi&are %i 'unc8ionare a /onsiliului #e me#iere" ?:@ 0an#atul mem5rilor /onsiliului #e me#iere este #e : ani" #M1 ?:C1@ Re$ocarea /onsiliului #e me#iere sau a oric7ruia #intre mem5rii acestuia se poate 'ace la ini8iati$a unei p7trimi #in num7rul me#iatorilor autori&a8i6 #eci&ia 'iin# a#optat7 cu o maAoritate #e Aum7tate plus unu #in num7rul me#iatorilor autori&a8i" #B ?9@ >itua8iile (n care calitatea #e mem5ru al /onsiliului #e me#iere (ncetea&7 (n timpul exercit7rii man#atului6 precum %i proce#ura re$oc7rii sunt sta5ilite prin regulamentul pre$7&ut la alin" ?2@" #M1 ?6@ Pot 'ace parte #in /onsiliul #e me#iere numai me#iatorii autori&a8i care (n#eplinesc con#i8iile 6

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

sta5ilite prin Regulamentul #e organi&are %i 'unc8ionare a /onsiliului #e me#iere" ?7@ /onsiliul #e me#iere (%i exercit7 man#atul p)n7 la preluarea man#atului #e c7tre noul consiliu #e me#iere" #CIN $% /on'orm art" +++ #in Legea nr" 119/2012 ?#M5@6 #ispo&i8iile art" 17 alin" ?:@ se aplic7 %i man#atelor (n exerci8iu la #ata intr7rii (n $igoare a Legii nr" 119/2012 ?#M5@" #M5 *RT" 1;B@ ?1@ /onsiliul #e me#iere $a alege un pre%e#inte %i un $icepre%e#inte %i $a #esemna #intre mem5rii s7i o comisie cu acti$itate permanent76 care preg7te%te lucr7rile /onsiliului #e me#iere" 1urata man#atului mem5rilor comisiei este #e 2 ani" #M1 ?2@ <n structura /onsiliului #e me#iere 'unc8ionea&7 un secretariat teDnic6 alc7tuit #intr-un num7r #e persoane sta5ilit prin organigram7 %i apro5at #e /onsiliul #e me#iere" #B ?3@ >tructura %i atri5u8iile comisiei pre$7&ute la alin" ?1@ %i ale secretariatului teDnic pre$7&ut la alin" ?2@ se sta5ilesc prin regulamentul pre$7&ut la art" 17 alin" ?2@" ?:@ Pentru acti$itatea #epus76 mem5rii /onsiliului #e me#iere au #reptul la o in#emni&a8ie lunar76 (n con#i8iile sta5ilite prin regulamentul pre$7&ut la art" 17 alin" ?2@" #CIN $% /on'orm art" +++ #in Legea nr" 119/2012 ?#M5@6 #ispo&i8iile art" 1; alin" ?1@ se aplic7 %i man#atelor (n exerci8iu la #ata intr7rii (n $igoare a Legii nr" 119/2012 ?#M5@" #B *RT" 19 ?1@ /onsiliul #e me#iere se (ntrune%te lunar sau ori #e c)te ori este necesar6 la con$ocarea pre%e#intelui" #M5 ?2@ Je#in8ele /onsiliului #e me#iere se #es'7%oar7 (n pre&en8a a cel pu8in 7 mem5ri %i sunt pu5lice6 cu excep8ia ca&ului (n care mem5rii s7i Dot7r7sc alt'el" #M1 ?3@ BBB *5rogat ?:@ <n exercitarea atri5u8iilor sale6 /onsiliul #e me#iere a#opt7 Dot7r)ri cu $otul maAorit78ii mem5rilor care (l compun" #B ?9@ La lucr7rile /onsiliului #e me#iere pot 'i in$itate s7 participe persoane #in orice alte institu8ii sau organisme pro'esionale6 a c7ror consultare este necesar7 pentru luarea m7surilor sau pentru a#optarea Dot7r)rilor /onsiliului #e me#iere" *RT" 20 /onsiliul #e me#iere are urm7toarele atri5u8ii principale. #M1 a@ promo$ea&7 acti$itatea #e me#iere %i repre&int7 interesele me#iatorilor autori&a8i (n scopul asigur7rii calit78ii ser$iciilor #in #omeniul me#ierii6 con'orm pre$e#erilor pre&entei legiG #B 5@ ela5orea&7 stan#ar#ele #e 'ormare (n #omeniul me#ierii6 pe 5a&a celor mai 5une practici interna8ionale (n materieG #M1 c@ autori&ea&7 programele #e 'ormare pro'esional7 ini8ial7 %i continu76 precum %i pe cele #e speciali&are a me#iatorilorG #@ (ntocme%te %i actuali&ea&7 lista 'urni&orilor #e 'ormare pro'esional7 care au o58inut autori&areaG 7

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

e@ autori&ea&7 me#iatorii6 (n con#i8iile pre$7&ute #e pre&enta lege %i #e proce#ura sta5ilit7 prin Regulamentul #e organi&are %i 'unc8ionare a /onsiliului #e me#iereG #M2 eC1@ cooperea&76 prin interme#iul >istemului #e in'ormare (n ca#rul pie8ei interne6 cu autorit78ile competente #in celelalte state mem5re ale Eniunii Europene6 ale >pa8iului Economic European %i #in /on'e#era8ia El$e8ian76 (n $e#erea asigur7rii controlului me#iatorilor %i a ser$iciilor pe care ace%tia le prestea&76 (n con'ormitate cu pre$e#erile -r#onan8ei #e urgen87 a u$ernului nr" :9/2009G #B '@ (ntocme%te %i actuali&ea&7 ta5loul me#iatorilor autori&a8iG g@ 8ine e$i#en8a 5irourilor me#iatorilor autori&a8iG D@ supra$egDea&7 respectarea stan#ar#elor #e 'ormare (n #omeniul me#ieriiG #M1 i@ eli5erea&7 #ocumentele care atest7 cali'icarea pro'esional7 a me#iatorilorG #B A@ a#opt7 /o#ul #e etic7 %i #eontologie pro'esional7 a me#iatorilor autori&a8i6 precum %i normele #e r7spun#ere #isciplinar7 a acestoraG K@ ia m7suri pentru respectarea pre$e#erilor con8inute #e /o#ul #e etic7 %i #eontologie pro'esional7 a me#iatorilor autori&a8i %i aplic7 normele pri$in# r7spun#erea #isciplinar7 a acestoraG l@ 'ace propuneri pentru completarea sau6 #up7 ca&6 corelarea legisla8iei pri$in# me#iereaG m@ a#opt7 regulamentul pri$in# organi&area %i 'unc8ionarea saG #M5 mC1@ organi&ea&7 alegerile pentru urm7torul consiliu #e me#iere %i ela5orea&7 proce#urile #e organi&are a alegerilor" 1eclan%area proce#urii #e organi&are a alegerilor se 'ace cu 6 luni (nainte #e expirarea man#atului /onsiliului #e me#iere la acea #at7G #M1 n@ (n#epline%te orice alte atri5u8ii pre$7&ute #e lege" #B *RT" 21 /onsiliul #e me#iere (%i acoper7 cDeltuielile #e organi&are %i 'unc8ionare #in $enituri proprii6 #up7 cum urmea&7. a@ taxele pro$enin# #in autori&area me#iatorilorG 5@ #ona8ii6 sponsori&7ri6 'inan87ri %i alte surse #e $enit6 #o5)n#ite (n con#i8iile legiiG c@ (ncas7ri #in $)n&area pu5lica8iilor propriiG #@ sumele pro$enin# #in amen&ile aplicate ca sanc8iuni #isciplinareG e@ alte sume re&ultate #in acti$itatea /onsiliului #e me#iere6 sta5ilite prin regulament" /*P" 3 -rgani&area %i exercitarea acti$it78ii me#iatorilor *RT" 22 ?1@ 0e#iatorii (%i pot #es'7%ura acti$itatea (n ca#rul unei societ78i ci$ile pro'esionale6 al unui 5irou (n care pot 'unc8iona unul sau mai mul8i me#iatori asocia8i6 cu personalul auxiliar corespun&7tor6 sau (n ca#rul unei organi&a8ii negu$ernamentale6 cu respectarea con#i8iilor pre$7&ute #e lege" ?2@ 0e#iatorul sau me#iatorii asocia8i6 titulari ai unui 5irou6 pot angaAa tra#uc7tori6 Auri%ti6 alt personal #e specialitate6 precum %i personal a#ministrati$ %i #e ser$iciu necesar acti$it78ii #e me#iere" #M1 ?3@ <n exercitarea pro'esiei6 me#iatorii autori&a8i pot 'i angaAa8i cu contract in#i$i#ual #e munc7 numai (n ca#rul 'ormelor pre$7&ute la art" 22 alin" ?1@" #B *RT" 23 ;

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

<n #es'7%urarea acti$it78ii sale6 me#iatorul autori&at este o5ligat s7 8in7 arDi$7 %i registre proprii6 precum %i o e$i#en87 'inanciar-conta5il7" #M1 *RT" 2: 0e#iatorii se constituie (n asocia8ii pro'esionale locale %i na8ionale6 a$)n# #rept scop repre&entarea intereselor pro'esionale %i proteAarea statutului lor6 %i pot a#era la asocia8ii pro'esionale interna8ionale (n con#i8iile legii" #B /*P" : 1repturile %i o5liga8iile me#iatorului >E/4+E!E* 1 1repturile me#iatorului *RT" 29 0e#iatorul are #reptul #e a in'orma pu5licul cu pri$ire la exercitarea acti$it78ii sale6 cu respectarea principiului con'i#en8ialit78ii" /on#i8iile (n care se poate 'ace pu5licitate pro'esiei #e me#iator sunt sta5ilite #e regulament" *RT" 26 ?1@ 0e#iatorul are #reptul la plata unui onorariu sta5ilit prin negociere cu p7r8ile6 precum %i la restituirea cDeltuielilor oca&ionate #e me#iere" ?2@ -norariul tre5uie s7 'ie re&ona5il %i s7 8in7 cont #e natura %i #e o5iectul con'lictului" #M3 ?3@ Pentru acti$itatea #e in'ormare %i consiliere a p7r8ilor cu pri$ire la proce#ura me#ierii %i a$antaAele acesteia6 (n#eplinit7 potri$it legii anterior (ncDeierii contractului #e me#iere6 me#iatorul nu poate pretin#e onorariu" #B *RT" 27 ?1@ 2iecare me#iator are #reptul s7 aplice un mo#el propriu #e organi&are a proce#urii #e me#iere6 cu respectarea #ispo&i8iilor %i principiilor statuate (n pre&enta lege" #M1 ?2@ 0e#iatorul are #reptul #e a re'u&a preluarea unui ca&6 a$)n# o5liga8ia #e a (n#ruma p7r8ile (n $e#erea alegerii unui alt me#iator" #B *RT" 2; ?1@ >e#iul pro'esional al me#iatorului este in$iola5il" ?2@ PercDe&i8ia se#iului pro'esional al me#iatorului poate 'i #ispus7 numai #e Au#ec7tor %i se e'ectuea&7 #e procuror sau #e organul #e cercetare penal76 (n con#i8iile pre$7&ute #e /o#ul #e proce#ur7 penal7" >E/4+E!E* a 2-a -5liga8iile me#iatorului *RT" 29 ?1@ 0e#iatorul are o5liga8ia s7 #ea orice explica8ii p7r8ilor cu pri$ire la acti$itatea #e me#iere6 pentru ca acestea s7 (n8eleag7 scopul6 limitele %i e'ectele me#ierii6 (n special asupra raporturilor ce constituie o5iectul con'lictului" ?2@ 0e#iatorul tre5uie s7 asigure ca me#ierea s7 se reali&e&e cu respectarea li5ert78ii6 #emnit78ii %i a $ie8ii pri$ate a p7r8ilor" *RT" 30 ?1@ 0e#iatorul are (n#atorirea s7 #epun7 toate #iligen8ele pentru ca p7r8ile s7 aAung7 la un acor# 9

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

reciproc con$ena5il6 (ntr-un termen re&ona5il" ?2@ 0e#iatorul tre5uie s7 con#uc7 procesul #e me#iere (n mo# nep7rtinitor %i s7 asigure un permanent ecDili5ru (ntre p7r8i" *RT" 31 0e#iatorul are o5liga8ia s7 re'u&e preluarea unui ca&6 #ac7 are cuno%tin87 #espre orice (mpreAurare ce l-ar (mpie#ica s7 'ie neutru %i impar8ial6 precum %i (n ca&ul (n care constat7 c7 #repturile (n #iscu8ie nu pot 'ace o5iectul me#ierii6 potri$it art" 2" *RT" 32 0e#iatorul este o5ligat s7 p7stre&e con'i#en8ialitatea in'orma8iilor #e care ia cuno%tin87 (n cursul acti$it78ii sale #e me#iere6 precum %i cu pri$ire la #ocumentele (ntocmite sau care i-au 'ost pre#ate #e c7tre p7r8i pe parcursul me#ierii6 cDiar %i #up7 (ncetarea 'unc8iei sale" *RT" 33 ?1@ 0e#iatorul este o5ligat s7 respecte normele #e #eontologie %i s7 r7spun#76 cu respectarea #ispo&i8iilor art" 326 cererilor 'ormulate #e autorit78ile Au#iciare" ?2@ 0e#iatorul este o5ligat s7 comunice /onsiliului #e me#iere orice mo#i'icare a con#i8iilor6 care 'ace necesar7 actuali&area men8iunilor pre$7&ute la art" 12 alin" ?2@" *RT" 3: 0e#iatorul are o5liga8ia #e a-%i (m5un7t78i permanent cuno%tin8ele teoretice %i teDnicile #e me#iere6 urm)n# (n acest scop cursuri #e 'ormare continu76 (n con#i8iile sta5ilite #e /onsiliul #e me#iere" *RT" 39 0e#iatorul este o5ligat s7 restituie (nscrisurile ce i-au 'ost (ncre#in8ate #e p7r8i pe parcursul proce#urii #e me#iere" *RT" 36 0e#iatorul nu poate repre&enta sau asista $reuna #intre p7r8i (ntr-o proce#ur7 Au#iciar7 ori ar5itral7 a$)n# ca o5iect con'lictul supus me#ierii" *RT" 37 ?1@ 0e#iatorul nu poate 'i au#iat ca martor (n leg7tur7 cu 'aptele sau cu actele #e care a luat cuno%tin87 (n ca#rul proce#urii #e me#iere" <n cau&ele penale me#iatorul poate 'i au#iat ca martor numai (n ca&ul (n care are #e&legarea preala5il76 expres7 %i scris7 a p7r8ilor %i6 #ac7 este ca&ul6 a celorlalte persoane interesate" ?2@ /alitatea #e martor are (nt)ietate 'a87 #e aceea #e me#iator6 cu pri$ire la 'aptele %i (mpreAur7rile pe care le-a cunoscut (nainte #e a 'i #e$enit me#iator (n acel ca&" ?3@ <n toate ca&urile6 #up7 ce a 'ost au#iat ca martor6 me#iatorul nu mai poate #es'7%ura acti$itatea #e me#iere (n cau&a respecti$7" >E/4+E!E* a 3-a R7spun#erea me#iatorului *RT" 3; R7spun#erea #isciplinar7 a me#iatorului inter$ine pentru urm7toarele a5ateri. a@ (nc7lcarea o5liga8iei #e con'i#en8ialitate6 impar8ialitate %i neutralitateG 5@ re'u&ul #e a r7spun#e cererilor 'ormulate #e autorit78ile Au#iciare6 (n ca&urile pre$7&ute #e legeG c@ re'u&ul #e a restitui (nscrisurile (ncre#in8ate #e p7r8ile a'late (n con'lictG #@ repre&entarea sau asistarea uneia #intre p7r8i (ntr-o proce#ur7 Au#iciar7 sau ar5itral7 a$)n# ca o5iect con'lictul supus me#ieriiG e@ s7$)r%irea altor 'apte care a#uc atingere pro5it78ii pro'esionale" *RT" 39 ?1@ >anc8iunile #isciplinare se aplic7 (n raport cu gra$itatea a5aterii %i constau (n. a@ o5ser$a8ie scris7G 5@ amen#7 #e la 90 lei ?R-!@ la 900 lei ?R-!@G 10

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

c@ suspen#area #in calitatea #e me#iator pe o #urat7 #e la o lun7 la 6 luniG #@ (ncetarea calit78ii #e me#iator" ?2@ Limitele amen&ii pre$7&ute la alin" ?1@ lit" 5@ se actuali&ea&7 perio#ic #e c7tre /onsiliul #e me#iere6 (n 'unc8ie #e rata in'la8iei" *RT" :0 ?1@ -rice persoan7 interesat7 poate sesi&a /onsiliul #e me#iere6 (n scris %i su5 semn7tur76 (n leg7tur7 cu s7$)r%irea unei a5ateri #intre cele pre$7&ute la art" 3;" ?2@ /ercetarea a5aterii se e'ectuea&7 (n termen #e cel mult 60 #e &ile #e la #ata (nregistr7rii sesi&7rii6 #e c7tre o comisie #e #isciplin7 alc7tuit7 #intr-un mem5ru al /onsiliului #e me#iere %i 2 repre&entan8i ai me#iatorilor6 #esemna8i prin tragere la sor8i #in Ta5loul me#iatorilor" 0em5rii comisiei #e #isciplin7 sunt numi8i prin Dot7r)re a /onsiliului #e me#iere" +n$itarea celui (n cau&7 (n $e#erea au#ierii este o5ligatorie" 0e#iatorul cercetat este (n#rept78it s7 ia cuno%tin87 #e con8inutul #osarului %i s7 (%i 'ormule&e ap7rarea" <n ca& #e nepre&entare6 se $a (ncDeia un proces-$er5al semnat #e mem5rii comisiei6 #in care s7 reias7 'aptul c7 me#iatorul a 'ost in$itat %i nu s-a pre&entat la termenul sta5ilit" ?3@ 1osarul #e cercetare cu propunere #e sanc8ionare sau #e neaplicare a unei sanc8iuni #isciplinare se (naintea&7 /onsiliului #e me#iere6 care Dot7r7%te6 (n termen #e 30 #e &ile6 cu pri$ire la r7spun#erea #isciplinar7 a me#iatorului" *RT" :1 ?1@ =ot7r)rea /onsiliului #e me#iere #e aplicare a sanc8iunilor pre$7&ute la art" 39 alin" ?1@ poate 'i atacat7 la instan8a #e contencios a#ministrati$ competent76 (n termen #e 19 &ile #e la comunicarea acesteia" ?2@ *c8iunea exercitat7 potri$it alin" ?1@ suspen#7 executarea Dot7r)rii atacate" ?3@ =ot7r)rea #e aplicare a amen&ii pre$7&ute la art" 39 alin" ?1@ lit" 5@6 r7mas7 #e'initi$7 potri$it legii6 constituie titlu executoriu" !eacDitarea acestei amen&i (n termen #e 30 #e &ile #e la #ata r7m)nerii #e'initi$e a Dot7r)rii #e sanc8ionare atrage #e #rept suspen#area #in calitatea #e me#iator6 p)n7 la acDitarea sumei" *RT" :2 R7spun#erea ci$il7 a me#iatorului poate 'i angaAat76 (n con#i8iile legii ci$ile6 pentru cau&area #e preAu#icii6 prin (nc7lcarea o5liga8iilor sale pro'esionale" /*P" 9 Proce#ura #e me#iere >E/4+E!E* 1 Proce#ura preala5il7 (ncDeierii contractului #e me#iere #M1 *RT" :3 ?1@ P7r8ile a'late (n con'lict se pot pre&enta (mpreun7 la me#iator" <n ca&ul (n care se pre&int7 numai una #intre p7r8i6 me#iatorul6 la cererea acesteia6 $a a#resa celeilalte p7r8i in$ita8ia scris76 (n $e#erea in'orm7rii %i accept7rii me#ierii6 sta5ilin# un termen #e cel mult 19 &ile" +n$ita8ia se transmite prin orice miAloace care asigur7 con'irmarea primirii textului" Partea solicitant7 $a 'urni&a me#iatorului #atele necesare contact7rii celeilalte p7r8i" ?2@ <n ca&ul imposi5ilit78ii #e pre&entare a $reuneia #intre p7r8ile con$ocate6 me#iatorul poate sta5ili6 la cererea acesteia6 o nou7 #at7 (n $e#erea in'orm7rii %i accept7rii me#ierii" <n ca&ul accept7rii me#ierii6 p7r8ile (n #isput7 %i me#iatorul $or semna contractul #e me#iere" ?2C1@ <n procesele %i cererile (n materie ci$il7 %i comercial76 (nainte #e intro#ucerea cererii #e cDemare (n Au#ecat76 p7r8ile pot (ncerca solu8ionarea litigiului prin me#iere" ?3@ 1ac7 una #intre p7r8i re'u&76 (n scris6 (n mo# explicit6 me#ierea ori nu r7spun#e in$ita8iei men8ionate la alin" ?1@ ori nu se pre&int7 #e #ou7 ori la r)n# la #atele 'ixate pentru semnarea contractului #e me#iere6 me#ierea se consi#er7 neacceptat7" 11

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

#B ?:@ 0e#iatorul poate 'ace %i alte #emersuri legale pe care le consi#er7 necesare pentru in$itarea p7r8ilor la me#iere6 cu respectarea #ispo&i8iilor pre&entei legi" *RT" :: ?1@ Este inter&is7 #es'7%urarea %e#in8elor #e me#iere (nainte #e (ncDeierea contractului #e me#iere" #M1 ?2@ /ontractul #e me#iere se (ncDeie (ntre me#iator6 pe #e o parte6 %i p7r8ile a'late (n con'lict6 pe #e alt7 parte" #B >E/4+E!E* a 2-a /ontractul #e me#iere #M1 *RT" :9 /ontractul #e me#iere tre5uie s7 cuprin#76 su5 sanc8iunea anul7rii6 urm7toarele clau&e. #B a@ i#entitatea p7r8ilor a'late (n con'lict sau6 #up7 ca&6 a repre&entan8ilor lorG #M1 5@ men8ionarea tipului sau a o5iectului con'lictuluiG c@ #eclara8ia p7r8ilor c7 au 'ost in'ormate #e c7tre me#iator cu pri$ire la me#iere6 e'ectele acesteia %i regulile aplica5ileG #@ o5liga8ia me#iatorului #e a p7stra con'i#en8ialitatea %i #eci&ia p7r8ilor pri$in# p7strarea con'i#en8ialit78ii6 #up7 ca&G #B e@ angaAamentul p7r8ilor a'late (n con'lict #e a respecta regulile aplica5ile me#ieriiG '@ o5liga8ia p7r8ilor a'late (n con'lict #e a acDita onorariul cu$enit me#iatorului %i cDeltuielile e'ectuate #e acesta pe parcursul me#ierii in interesul p7r8ilor6 precum %i mo#alit78ile #e a$ansare %i #e plat7 a acestor sume6 inclusi$ (n ca& #e renun8are la me#iere sau #e e%uare a proce#urii6 precum %i propor8ia care $a 'i suportat7 #e c7tre p7r8i6 8in)n#u-se cont6 #ac7 este ca&ul6 #e situa8ia lor social7" 1ac7 nu s-a con$enit alt'el6 aceste sume $or 'i suportate #e c7tre p7r8i (n mo# egalG g@ (n8elegerea p7r8ilor pri$in# lim5a (n care urmea&7 s7 se #es'7%oare me#iereaG #M1 D@ num7rul #e exemplare (n care $a 'i re#actat acor#ul (n ca&ul (n care acesta $a 'i (n 'orma scris76 corespun&7tor num7rului p7r8ilor semnatare ale contractului #e me#iereG i@ o5liga8ia p7r8ilor #e a semna procesul-$er5al (ntocmit #e c7tre me#iator6 in#i'erent #e mo#ul (n care se $a (ncDeia me#ierea" #B *RT" :6 ?1@ <n contractul #e me#iere pot 'i pre$7&ute %i alte clau&e6 (n con#i8iile legii" ?2@ >u5 sanc8iunea nulit78ii a5solute6 contractul #e me#iere nu poate cuprin#e clau&e care contra$in legii sau or#inii pu5lice" ?3@ 1ac76 pe parcursul proce#urii #e me#iere6 apar cDeltuieli nepre$7&ute6 e'ectuate (n interesul p7r8ilor %i cu acor#ul acestora6 se $a (ncDeia o anex7 la contractul #e me#iere" *RT" :7 ?1@ /ontractul #e me#iere se (ncDeie (n 'orm7 scris76 su5 sanc8iunea nulit78ii a5solute" *cesta se semnea&7 #e c7tre p7r8ile a'late (n con'lict %i #e me#iator %i se (ntocme%te (n at)tea exemplare originale c)8i semnatari sunt" ?2@ P7r8ile a'late (n con'lict pot #a procur7 special7 unei alte persoane6 (n con#i8iile legii6 pentru a (ncDeia contractul #e me#iere" *RT" :; 12

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

/ontractul #e me#iere constituie titlu executoriu cu pri$ire la o5liga8ia p7r8ilor #e a acDita onorariul sca#ent cu$enit me#iatorului" *RT" :9 Termenul #e prescrip8ie a #reptului la ac8iune pentru #reptul litigios supus me#ierii se suspen#7 (ncep)n# cu #ata semn7rii contractului #e me#iere6 p)n7 la (ncDi#erea proce#urii #e me#iere (n oricare #intre mo#urile pre$7&ute #e pre&enta lege" >E/4+E!E* a 3-a 1es'7%urarea me#ierii *RT" 90 ?1@ 0e#ierea se 5a&ea&7 pe cooperarea p7r8ilor %i utili&area6 #e c7tre me#iator6 a unor meto#e %i teDnici speci'ice6 5a&ate pe comunicare %i negociere" ?2@ 0eto#ele %i teDnicile utili&ate #e c7tre me#iator tre5uie s7 ser$easc7 exclusi$ intereselor legitime %i o5iecti$elor urm7rite #e p7r8ile a'late (n con'lict" ?3@ 0e#iatorul nu poate impune p7r8ilor o solu8ie cu pri$ire la con'lictul supus me#ierii" *RT" 91 0e#ierea are loc6 #e regul76 la se#iul me#iatorului" 1ac7 este ca&ul6 me#ierea se poate #es'7%ura %i (n alte locuri con$enite #e me#iator %i #e p7r8ile a'late (n con'lict" *RT" 92 ?1@ P7r8ile a'late (n con'lict au #reptul s7 'ie asistate #e a$ocat sau #e alte persoane6 (n con#i8iile sta5ilite #e comun acor#" ?2@ <n cursul me#ierii p7r8ile pot 'i repre&entate #e alte persoane6 care pot 'ace acte #e #ispo&i8ie6 (n con#i8iile legii" *RT" 93 >us8inerile '7cute pe parcursul me#ierii #e c7tre p7r8ile a'late (n con'lict6 #e persoanele pre$7&ute la art" 92 %i la art" 99 alin" ?1@6 precum %i #e c7tre me#iator au caracter con'i#en8ial 'a87 #e ter8i %i nu pot 'i 'olosite ca pro5e (n ca#rul unei proce#uri Au#iciare sau ar5itrale6 cu excep8ia ca&ului (n care p7r8ile con$in alt'el ori legea pre$e#e contrariul" 0e#iatorul $a atrage aten8ia persoanelor care particip7 la me#iere (n con#i8iile art" 92 asupra o5liga8iei #e p7strare a con'i#en8ialit78ii %i le $a putea solicita semnarea unui acor# #e con'i#en8ialitate" *RT" 9: ?1@ 1ac76 pe parcursul me#ierii6 apare o situa8ie #e natur7 s7 a'ecte&e scopul acesteia6 neutralitatea sau impar8ialitatea me#iatorului6 acesta este o5ligat s7 o a#uc7 la cuno%tin8a p7r8ilor6 care $or #eci#e asupra men8inerii sau #enun87rii contractului #e me#iere" #M1 ?2@ 0e#iatorul are #reptul s7 (ncDi#7 proce#ura #e me#iere6 proce#)n# potri$it #ispo&i8iilor art" 966 care se aplic7 (n mo# corespun&7tor" <n aceast7 situa8ie me#iatorul este o5ligat s7 restituie onorariul6 (n parte6 (n con#i8iile sta5ilite prin contractul #e me#iere" #B *RT" 99 ?1@ <n ca&ul (n care con'lictul supus me#ierii pre&int7 aspecte #i'icile sau contro$ersate #e natur7 Auri#ic7 ori #in orice alt #omeniu speciali&at6 me#iatorul6 cu acor#ul p7r8ilor6 poate s7 solicite punctul #e $e#ere al unui specialist #in #omeniul respecti$" ?2@ *tunci c)n# solicit7 punctul #e $e#ere al unui specialist #in a'ara 5iroului s7u6 me#iatorul $a e$i#en8ia #oar pro5lemele contro$ersate6 '7r7 a #e&$7lui i#entitatea p7r8ilor" >E/4+E!E* a :-a <ncDi#erea proce#urii #e me#iere *RT" 96 ?1@ Proce#ura #e me#iere se (ncDi#e6 #up7 ca&. 13

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

a@ prin (ncDeierea unei (n8elegeri (ntre p7r8i (n urma solu8ion7rii con'lictuluiG 5@ prin constatarea #e c7tre me#iator a e%u7rii me#ieriiG c@ prin #epunerea contractului #e me#iere #e c7tre una #intre p7r8i" ?2@ <n ca&ul (n care p7r8ile au (ncDeiat numai o (n8elegere par8ial76 precum %i (n ca&urile pre$7&ute la alin" ?1@ lit" 5@ %i c@6 orice parte se poate a#resa instan8ei Au#ec7tore%ti sau ar5itrale competente" *RT" 97 La (ncDi#erea proce#urii #e me#iere6 (n oricare #intre ca&urile pre$7&ute la art" 96 alin" ?1@6 me#iatorul $a (ntocmi un proces-$er5al care se semnea&7 #e c7tre p7r8i6 personal sau prin repre&entant6 %i #e me#iator" P7r8ile primesc c)te un exemplar original al procesului-$er5al" #M1 *RT" 9; ?1@ /)n# p7r8ile a'late (n con'lict au aAuns la o (n8elegere6 se poate re#acta un acor# scris6 care $a cuprin#e toate clau&ele consim8ite #e acestea %i care are $aloarea unui (nscris su5 semn7tur7 pri$at7" 1e regul76 acor#ul este re#actat #e c7tre me#iator6 cu excep8ia situa8iilor (n care p7r8ile %i me#iatorul con$in alt'el" #B ?2@ <n8elegerea p7r8ilor nu tre5uie s7 cuprin#7 pre$e#eri care a#uc atingere legii %i or#inii pu5lice6 #ispo&i8iile art" 2 'iin# aplica5ile" ?3@ <n8elegerea p7r8ilor poate 'i a'ectat76 (n con#i8iile legii6 #e termene %i con#i8ii" #M5 ?:@ <n ca&ul (n care con'lictul me#iat $i&ea&7 trans'erul #reptului #e proprietate pri$in# 5unurile imo5ile6 precum %i al altor #repturi reale6 partaAe %i cau&e succesorale6 su5 sanc8iunea nulit78ii a5solute6 acor#ul #e me#iere re#actat #e c7tre me#iator $a 'i pre&entat notarului pu5lic sau instan8ei #e Au#ecat76 pentru ca acestea6 a$)n# la 5a&7 acor#ul #e me#iere6 s7 $eri'ice con#i8iile #e 'on# %i #e 'orm7 prin proce#urile pre$7&ute #e lege %i s7 emit7 un act autentic sau o Dot7r)re Au#ec7toreasc76 #up7 ca&6 cu respectarea proce#urilor legale" *cor#urile #e me#iere $or 'i $eri'icate cu pri$ire la (n#eplinirea con#i8iilor #e 'on# %i #e 'orm76 notarul pu5lic sau instan8a #e Au#ecat76 #up7 ca&6 put)n#u-le a#uce mo#i'ic7rile %i complet7rile corespun&7toare cu acor#ul p7r8ilor" ?:C1@ 0e#iatorul este 8inut #e o5liga8iile pre$7&ute la alin" ?:@ %i (n ca&ul (n care prin acor#ul #e me#iere se constituie6 se mo#i'ic7 sau se stinge orice #rept real imo5iliar" #M1 ?9@ -5liga8ia pre$7&ut7 la alin" ?:@ se aplic7 (n toate situa8iile (n care legea impune6 su5 sanc8iunea nulit78ii6 (n#eplinirea unor con#i8ii #e 'on# %i #e 'orm7" ?6@ <n ca&ul (n care legea impune (n#eplinirea con#i8iilor #e pu5licitate6 notarul pu5lic sau instan8a #e Au#ecat7 $a solicita (nscrierea contractului autenti'icat6 respecti$ a Dot7r)rii Au#ec7tore%ti (n /artea 2unciar7" #M5 *RT" 99 ?1@ P7r8ile pot solicita notarului pu5lic autenti'icarea6 (n con#i8iile legii %i cu respectarea proce#urilor legale6 a (n8elegerii lor" #M6 ?2@ P7r8ile acor#ului #e me#iere se pot (n'78i%a la instan8a Au#ec7toreasc7 pentru a cere6 (n#eplinin# proce#urile legale6 s7 se #ea o Dot7r)re care s7 cons'in8easc7 (n8elegerea lor" /ompeten8a apar8ine 'ie Au#ec7toriei (n a c7rei circumscrip8ie (%i are #omiciliul sau re%e#in8a ori6 #up7 ca&6 se#iul oricare #intre p7r8i6 'ie Au#ec7toriei (n a c7rei circumscrip8ie se a'l7 locul un#e a 'ost (ncDeiat acor#ul #e me#iere" =ot7r)rea prin care instan8a (ncu$iin8ea&7 (n8elegerea p7r8ilor se #7 (n camera #e consiliu %i constituie titlu executoriu (n con#i8iile legii" 1ispo&i8iile art" :3; - ::1 #in Legea nr" 13:/2010 pri$in# /o#ul #e proce#ur7 ci$il76 repu5licat76 cu mo#i'ic7rile %i complet7rile ulterioare6 se aplic7 (n mo# corespun&7tor" #M8 ?3@ *ctul (ntocmit #e notarul pu5lic con'orm alin" ?1@ %i art" 9; alin" ?:@ %i ?:C1@6 prin care se autenti'ic7 (n8elegerea #in acor#ul #e me#iere6 are putere #e titlu executoriu" 1:

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

#M5 *RT" 99C1 1ac7 acor#ul #e me#iere se re'er7 la o cau&7 succesoral7 %i a inter$enit (nainte #e eli5erarea certi'icatului #e mo%tenitor6 competen8a apar8ine notarului pu5lic6 con'orm legii" #M9 *RT" 99C2 /ererea a#resat7 instan8ei pri$in# pronun8area unei Dot7r)ri care s7 cons'in8easc7 (n8elegerea p7r8ilor re&ultat7 #in acor#ul #e me#iere se taxea&7 potri$it legii" #B *RT" 60 ?1@ <n orice 'a&7 a proce#urii #e me#iere6 oricare #intre p7r8ile a'late (n con'lict are #reptul #e a #enun8a contractul #e me#iere6 (ncuno%tin8)n#6 (n scris6 cealalt7 parte %i me#iatorul" ?2@ 0e#iatorul ia act #e #enun8area unilateral7 a contractului #e me#iere %i6 (n cel mult :; #e ore #e la #ata primirii (ncuno%tin87rii6 (ntocme%te un proces-$er5al #e (ncDi#ere a proce#urii #e me#iere" ?3@ 1ac7 una #intre p7r8ile a'late (n con'lict nu se mai pre&int7 la me#iere6 '7r7 a #enun8a contractul #e me#iere (n con#i8iile alin" ?1@6 me#iatorul este o5ligat s7 'ac7 toate #emersurile necesare pentru a sta5ili inten8ia real7 a p7r8ii respecti$e %i6 #up7 ca&6 $a continua sau $a (ncDi#e proce#ura #e me#iere" #M5 >E/4+E!E* a 9-a 0e#ierea (n ca&ul unui litigiu pe rolul instan8elor #e Au#ecat7 #M5 *RT" 60C1B@ ?1@ <n litigiile ce pot 'ace6 potri$it legii6 o5iect al me#ierii sau al altei 'orme alternati$e #e solu8ionare a con'lictelor6 p7r8ile %i/sau partea interesat76 #up7 ca&6 sunt 8inute s7 'ac7 #o$a#a c7 au participat la %e#in8a #e in'ormare cu pri$ire la a$antaAele me#ierii6 (n urm7toarele materii. a@ (n #omeniul protec8iei consumatorilor6 c)n# consumatorul in$oc7 existen8a unui preAu#iciu ca urmare a acDi&i8ion7rii unui pro#us sau unui ser$iciu #e'ectuos6 a nerespect7rii clau&elor contractuale ori garan8iilor acor#ate6 a existen8ei unor clau&e a5u&i$e cuprinse (n contractele (ncDeiate (ntre consumatori %i operatorii economici ori a (nc7lc7rii altor #repturi pre$7&ute (n legisla8ia na8ional7 sau a Eniunii Europene (n #omeniul protec8iei consumatorilorG 5@ (n materia #reptului 'amiliei6 (n situa8iile pre$7&ute la art" 6:G c@ (n #omeniul litigiilor pri$in# posesia6 gr7ni8uirea6 str7mutarea #e Dotare6 precum %i (n orice alte litigii care pri$esc raporturile #e $ecin7tateG #@ (n #omeniul r7spun#erii pro'esionale (n care poate 'i angaAat7 r7spun#erea pro'esional76 respecti$ cau&ele #e malpraxis6 (n m7sura (n care prin legi speciale nu este pre$7&ut7 o alt7 proce#ur7G e@ (n litigiile #e munc7 i&$or)te #in (ncDeierea6 executarea %i (ncetarea contractelor in#i$i#uale #e munc7G #M6 '@ (n litigiile ci$ile a c7ror $aloare este su5 90"000 lei6 cu excep8ia litigiilor (n care s-a pronun8at o Dot7r)re executorie #e #escDi#ere a proce#urii #e insol$en876 a ac8iunilor re'eritoare la registrul comer8ului %i a ca&urilor (n care p7r8ile aleg s7 recurg7 la proce#ura pre$7&ut7 la art" 1"013 - 1"02: sau la cea pre$7&ut7 la art" 1"029 - 1"032 #in Legea nr" 13:/20106 repu5licat76 cu mo#i'ic7rile %i complet7rile ulterioareG g@ (n ca&ul in'rac8iunilor pentru care retragerea pl)ngerii preala5ile sau (mp7carea p7r8ilor (nl7tur7 r7spun#erea penal76 #up7 'ormularea pl)ngerii6 #ac7 '7ptuitorul este cunoscut sau a 'ost i#enti'icat6 iar $ictima (%i exprim7 consim87m)ntul #e a participa la %e#in8a #e in'ormare (mpreun7 cu '7ptuitorulG #ac7 $ictima re'u&7 s7 participe (mpreun7 cu '7ptuitorul6 %e#in8a #e in'ormare se #es'7%oar7 separat" 19

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

?2@ BBB *5rogat #CIN $% 1ata intr7rii (n $igoare a art" 60C1 este pre$7&ut7 #e art" ++ #in Legea nr" 119/2012 ?#M5@" Termenul pre$7&ut la art" ++ #in Legea nr" 119/2012 ?#M5@6 re'eritor la intrarea (n $igoare a #ispo&i8iilor art" 60C1 #in Legea nr" 192/20066 a 'ost prorogat succesi$ prin art" ++ #in -r#onan8a #e urgen87 a u$ernului nr" 90/2012 ?#M6@ %i prin art" F+++ #in -r#onan8a #e urgen87 a u$ernului nr" :/2013 ?#M7@" /on'orm art" F+++ #in -r#onan8a #e urgen87 a u$ernului nr" :/2013 ?#M7@6 termenul re'eritor la intrarea (n $igoare a #ispo&i8iilor art" 60C1 #in Legea nr" 192/2006 a 'ost prorogat ast'el. a@ p)n7 la intrarea (n $igoare a Legii nr" 13:/2010 pri$in# /o#ul #e proce#ur7 ci$il76 repu5licat76 (n ceea ce pri$e%te #ispo&i8iile alin" ?1@ lit" a@ - '@G 5@ p)n7 la intrarea (n $igoare a Legii nr" 139/2010 pri$in# /o#ul #e proce#ur7 penal76 (n ceea ce pri$e%te #ispo&i8iile alin" ?1@ lit" g@" #M6 *RT" 60C2 ?1@ Proce#ura #e in'ormare6 inclu&)n# %i 'ormalit78ile pentru con$ocarea p7r8ilor6 nu poate #ep7%i 19 &ile calen#aristice" Pre$e#erile art" 2"932 pct" 7 #in Legea nr" 2;7/2009 pri$in# /o#ul ci$il6 repu5licat76 cu mo#i'ic7rile ulterioare6 sunt aplica5ile (n mo# corespun&7tor" ?2@ *cceptarea particip7rii sau participarea la %e#in8a #e in'ormare nu constituie o recunoa%tere a #reptului ce ar 'ace o5iectul litigiului %i nu (ntrerupe cursul prescrip8iei" #M5 *RT" 61 ?1@ <n ca&ul (n care con'lictul a 'ost #e#us Au#ec78ii6 solu8ionarea acestuia prin me#iere poate a$ea loc #in ini8iati$a p7r8ilor sau la propunerea oric7reia #intre acestea ori la recoman#area instan8ei6 cu pri$ire la #repturi asupra c7rora p7r8ile pot #ispune potri$it legii" 0e#ierea poate a$ea ca o5iect solu8ionarea (n tot sau (n parte a litigiului" 0e#iatorul nu poate solicita plata onorariului pentru in'ormarea p7r8ilor" ?2@ La (ncDi#erea proce#urii #e me#iere6 me#iatorul este o5ligat6 (n toate ca&urile6 s7 transmit7 instan8ei #e Au#ecat7 competente acor#ul #e me#iere %i procesul-$er5al #e (ncDeiere a me#ierii (n original %i (n 'ormat electronic #ac7 p7r8ile au aAuns la o (n8elegere sau #oar procesul-$er5al #e (ncDeiere a me#ierii (n situa8iile pre$7&ute la art" 96 alin" ?1@ lit" 5@ %i c@" #B *RT" 62 ?1@ Pentru #es'7%urarea proce#urii #e me#iere6 Au#ecarea cau&elor ci$ile #e c7tre instan8ele Au#ec7tore%ti sau ar5itrale $a 'i suspen#at7 la cererea p7r8ilor6 (n con#i8iile pre$7&ute #e art" 2:2 alin" 1 pct" 1 #in /o#ul #e proce#ur7 ci$il7B@" ?2@ /ursul termenului perim7rii este suspen#at pe #urata #es'7%ur7rii proce#urii #e me#iere6 #ar nu mai mult #e 3 luni #e la #ata semn7rii contractului #e me#iere" ?3@ /ererea #e repunere pe rol este scutit7 #e taxa Au#iciar7 #e tim5ru" #CIN $% FecDiul /o# #e proce#ur7 ci$il7 a 'ost a5rogat" * se $e#ea art" :11 alin" ?1@ pct" 1 #in Legea nr" 13:/2010 pri$in# /o#ul #e proce#ur7 ci$il76 repu5licat7" #M6 *RT" 63 ?1@ <n ca&ul (n care litigiul a 'ost solu8ionat pe calea me#ierii6 instan8a $a pronun8a6 la cererea p7r8ilor6 cu respectarea con#i8iilor legale6 o Dot7r)re6 #ispo&i8iile art" :3; - ::1 #in Legea nr" 13:/20106 repu5licat76 cu mo#i'ic7rile %i complet7rile ulterioare6 aplic)n#u-se (n mo# corespun&7tor" #M5 ?2@ -#at7 cu pronun8area Dot7r)rii6 instan8a $a #ispune6 la cererea p7r8ii interesate6 restituirea 16

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

taxei Au#iciare #e tim5ru6 pl7tit7 pentru (n$estirea acesteia6 cu excep8ia ca&urilor (n care con'lictul solu8ionat pe calea me#ierii este legat #e trans'erul #reptului #e proprietate6 constituirea altui #rept real asupra unui 5un imo5il6 partaAe %i cau&e succesorale" ?2C1@ +nstan8a #e Au#ecat7 nu $a #ispune restituirea taxei Au#iciare #e tim5ru pl7tite pentru (n$estirea acesteia6 (n ca&ul (n care con'lictul solu8ionat este legat #e o cau&7 succesoral7 pentru care nu s-a eli5erat certi'icatul #e mo%tenitor" #M1 ?3@ =ot7r)rea #e expe#ient pronun8at7 con'orm pre$e#erilor pre&entei legi constituie titlu executoriu" #B /*P" 6 1ispo&i8ii speciale pri$in# me#ierea unor con'licte >E/4+E!E* 1 1ispo&i8ii speciale pri$in# con'lictele #e 'amilie #M5 *RT" 6: ?1@ Pot 'i re&ol$ate prin me#iere ne(n8elegerile #intre so8i pri$itoare la. a@ continuarea c7s7torieiG 5@ partaAul #e 5unuri comuneG c@ exerci8iul #repturilor p7rinte%tiG #@ sta5ilirea #omiciliului copiilorG e@ contri5u8ia p7rin8ilor la (ntre8inerea copiilorG '@ orice alte ne(n8elegeri care apar (n raporturile #intre so8i cu pri$ire la #repturi #e care ei pot #ispune potri$it legii" ?1C1@ *cor#urile #e me#iere (ncDeiate #e p7r8i6 (n cau&ele/con'lictele ce au ca o5iect exerci8iul #repturilor p7rinte%ti6 contri5u8ia p7rin8ilor la (ntre8inerea copiilor %i sta5ilirea #omiciliului copiilor6 (m5rac7 'orma unei Dot7r)ri #e expe#ient" #B ?2@ <n8elegerea so8ilor cu pri$ire la #es'acerea c7s7toriei %i la re&ol$area aspectelor accesorii #i$or8ului se #epune #e c7tre p7r8i la instan8a competent7 s7 pronun8e #i$or8ul" *RT" 69 0e#iatorul $a $egDea ca re&ultatul me#ierii s7 nu contra$in7 interesului superior al copilului6 $a (ncuraAa p7rin8ii s7 se concentre&e (n primul r)n# asupra ne$oilor copilului6 iar asumarea responsa5ilit78ii p7rinte%ti6 separa8ia (n 'apt sau #i$or8ul s7 nu impiete&e asupra cre%terii %i #e&$olt7rii acestuia" *RT" 66 ?1@ <nainte #e (ncDeierea contractului #e me#iere sau6 #up7 ca&6 pe parcursul proce#urii6 me#iatorul $a #epune toate #iligen8ele pentru a $eri'ica #ac7 (ntre p7r8i exist7 o rela8ie a5u&i$7 ori $iolent76 iar e'ectele unei ast'el #e situa8ii sunt #e natur7 s7 in'luen8e&e me#ierea %i $a #eci#e #ac76 (n asemenea circumstan8e6 solu8ionarea prin me#iere este potri$it7" 1ispo&i8iile art" 9: sunt aplica5ile (n mo# corespun&7tor" ?2@ 1ac76 (n cursul me#ierii6 me#iatorul ia cuno%tin87 #e existen8a unor 'apte ce pun (n pericol cre%terea sau #e&$oltarea normal7 a copilului ori preAu#icia&7 gra$ interesul superior al acestuia6 este o5ligat s7 sesi&e&e autoritatea competent7" >E/4+E!E* a 2-a 1ispo&i8ii speciale pri$in# me#ierea (n cau&ele penale *RT" 67 17

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

?1@ 1ispo&i8iile #in pre&enta lege se aplic7 (n mo# corespun&7tor %i (n cau&ele penale care pri$esc in'rac8iuni pentru care6 potri$it legii6 retragerea pl)ngerii preala5ile sau (mp7carea p7r8ilor (nl7tur7 r7spun#erea penal7" ?2@ !ici persoana $7t7mat7 %i nici '7ptuitorul nu pot 'i constr)n%i s7 accepte proce#ura me#ierii" *RT" 6; ?1@ <n cau&ele penale me#ierea tre5uie s7 se #es'7%oare ast'el (nc)t s7 'ie garantat #reptul 'iec7rei p7r8i la asisten87 Auri#ic7 %i6 #ac7 este ca&ul6 la ser$iciile unui interpret" Procesul-$er5al (ntocmit potri$it pre&entei legi6 prin care se (ncDi#e proce#ura me#ierii6 tre5uie s7 arate #ac7 p7r8ile au 5ene'iciat #e asisten8a unui a$ocat %i #e ser$iciile unui interpret ori6 #up7 ca&6 s7 men8ione&e 'aptul c7 au renun8at expres la acestea" ?2@ <n ca&ul minorilor6 garan8iile pre$7&ute #e lege pentru #es'7%urarea procesului penal tre5uie asigurate6 (n mo# corespun&7tor6 %i (n ca#rul proce#urii #e me#iere" *RT" 69 ?1@ <n ca&ul (n care proce#ura #e me#iere se #es'7%oar7 (naintea (nceperii procesului penal %i aceasta se (ncDi#e prin (mp7carea p7r8ilor6 persoana $7t7mat7 nu mai poate sesi&a6 pentru aceea%i 'apt76 organul #e urm7rire penal7 sau6 #up7 ca&6 instan8a #e Au#ecat7" ?2@ 1ac7 proce#ura #e me#iere a 'ost #eclan%at7 (n termenul pre$7&ut #e lege pentru intro#ucerea pl)ngerii preala5ile6 acest termen se suspen#7 pe #urata #es'7%ur7rii me#ierii" 1ac7 p7r8ile a'late (n con'lict nu s-au (mp7cat6 persoana $7t7mat7 poate intro#uce pl)ngerea preala5il7 (n acela%i termen6 care (%i $a relua cursul #e la #ata (ntocmirii procesului-$er5al #e (ncDi#ere a proce#urii #e me#iere6 socotin#u-se %i timpul scurs (nainte #e suspen#are" *RT" 70 ?1@ <n ca&ul (n care me#ierea se #es'7%oar7 #up7 (nceperea procesului penal6 urm7rirea penal7 sau6 #up7 ca&6 Au#ecata se suspen#76 (n temeiul pre&ent7rii #e c7tre p7r8i a contractului #e me#iere" ?2@ >uspen#area #urea&7 p)n7 c)n# proce#ura me#ierii se (ncDi#e prin oricare #intre mo#urile pre$7&ute #e pre&enta lege6 #ar nu mai mult #e 3 luni #e la #ata semn7rii contractului #e me#iere" #M5 ?3@ BBB *5rogat #B ?:@ Procesul penal se reia #in o'iciu6 ime#iat #up7 primirea procesului-$er5al prin care se constat7 c7 p7r8ile nu s-au (mp7cat6 sau6 #ac7 acesta nu se comunic76 la expirarea termenului pre$7&ut la alin" ?2@" #M5 ?9@ Pentru solu8ionarea cau&elor penale (n 5a&a acor#ului (ncDeiat ca re&ultat al me#ierii6 me#iatorul este o5ligat s7 transmit7 organului Au#iciar acor#ul #e me#iere %i procesul-$er5al #e (ncDeiere a me#ierii (n original %i (n 'ormat electronic #ac7 p7r8ile au aAuns la o (n8elegere sau #oar procesul-$er5al #e (ncDeiere a me#ierii (n situa8iile pre$7&ute la art" 96 alin" ?1@ lit" 5@ %i c@" #M1 ?6@ 1ispo&i8iile art" 61 alin" ?2@ se aplic7 (n mo# corespun&7tor (n ca&ul (n care me#ierea este recoman#at7 #e c7tre organele Au#iciare" #B /*P" 7 1ispo&i8ii tran&itorii %i 'inale *RT" 71 ?1@ <n termen #e : luni #e la #ata intr7rii (n $igoare a pre&entei legi6 se (n'iin8ea&7 /onsiliul #e me#iere6 care $a ela5ora regulamentul pri$in# organi&area %i 'unc8ionarea sa6 precum %i stan#ar#ele #e 'ormare (n #omeniul me#ierii6 ce $or 'i pu5licate (n 0onitorul -'icial al Rom)niei6 Partea +" ?2@ <n $e#erea constituirii primului consiliu #e me#iere6 mem5rii acestuia $or 'i #esemna8i #e comun acor# #e c7tre organi&a8iile legal constituite #in #omeniul me#ierii6 a$)n#u-se (n $e#ere criteriile cumulati$e pri$itoare la $ecDimea acti$it78ii organi&a8iei (n acest #omeniu con'orm 1;

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

pre$e#erilor statutului6 num7rul #e mem5ri speciali&a8i6 precum %i preg7tirea %i experien8a practic7 (n me#iere ale repre&entan8ilor acestor organi&a8ii" ?3@ Pentru organi&area %i 'unc8ionarea primului consiliu #e me#iere6 (n primul an #e la (nceperea acti$it78ii se aloc7 #e la 5ugetul #e stat6 prin 5ugetul 0inisterului Husti8iei6 'on#urile a'erente urm7toarelor categorii #e cDeltuieli. a@ cDeltuielile #e (ntre8inere %i 'unc8ionareG 5@ salariile secretariatului teDnic al acestuia" ?:@ 1up7 expirarea perioa#ei #e un an #e la #ata constituirii /onsiliului #e me#iere6 'inan8area sa se asigur7 (n con#i8iile art" 21" *RT" 72 ?1@ <n termen #e o lun7 #e la #ata pu5lic7rii (n 0onitorul -'icial al Rom)niei6 Partea +6 a Regulamentului pri$in# organi&area %i 'unc8ionarea /onsiliului #e me#iere6 (ncepe proce#ura #e autori&are a me#iatorilor" #M5 ?2@ Persoanele care au a5sol$it sau care6 la intrarea (n $igoare a pre&entei legi6 urmea&7 un curs #e 'ormare pro'esional7 a me#iatorilor (n 8ar7 ori (n str7in7tate6 #ac7 (n#eplinesc con#i8iile pre$7&ute la art" 7 lit" a@ - e@6 pot solicita autori&area ca me#iator6 (n con#i8iile pre&entei legi6 a$)n# o5liga8ia pre&ent7rii #ocumentelor care atest7 programa #e 'ormare parcurs7" /onsiliul #e me#iere $a #eci#e autori&area #up7 e$aluarea con8inutului programei #e 'ormare pre&entate6 inclusi$ a #uratei preg7tirii" 1ispo&i8iile art" ; alin" ?9@ se aplic7 (n mo# corespun&7tor" #B *RT" 73 ?1@ 1ispo&i8iile pre&entei legi pri$in# me#ierea con'lictelor #e$in aplica5ile (n termen #e o lun7 #e la #ata (ntocmirii ta5loului me#iatorilor autori&a8i" #M1 ?2@ 1ispo&i8iile pre&entei legi se aplic7 %i (n me#ierea con'lictelor #e #repturi #e care p7r8ile pot #ispune #in ca#rul con'lictelor #e munc7" #B *RT" 7: ?1@ +nstitu8iile %i celelalte persoane Auri#ice care6 la #ata intr7rii (n $igoare a pre&entei legi6 au (n #erulare cursuri #e 'ormare a me#iatorilor le pot 'inali&a (n con'ormitate cu reglement7rile (n $igoare la momentul (nceperii cursurilor" #M5 ?2@ BBB *5rogat #M5 *RT" 79 *$oca8ii6 notarii pu5lici6 precum %i mem5rii altor pro'esii li5erale care #o5)n#esc calitatea #e me#iator potri$it pre$e#erilor pre&entei legi pot #es'7%ura acti$itatea #e me#iere la se#iul un#e (%i exercit7 acti$itatea #e 5a&7" #CIN NO &" Repro#ucem mai Aos pre$e#erile art" F %i art" F+6 precum %i ale men8iunii pri$in# transpunerea normelor comunitare #in -r#onan8a u$ernului nr" 13/2010 ?#M2@" #M2 L*RT" F *utori&area interpre8ilor %i tra#uc7torilor6 me#iatorilor6 exper8ilor teDnici Au#iciari %i exper8ilor criminali%ti este exceptat7 #e la proce#ura apro57rii tacite6 ast'el cum aceasta este reglementat7 prin -r#onan8a #e urgen87 a u$ernului nr" 27/2003 pri$in# proce#ura apro57rii tacite6 apro5at7 cu mo#i'ic7ri %i complet7ri prin Legea nr" :;6/2003"L #M2 L*RT" F+ 19

L 192/2006 - 01/07/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

Proce#urile %i 'ormalit78ile #e autori&are pentru interpre8i %i tra#uc7tori6 me#iatori6 exper8i teDnici Au#iciari %i exper8i criminali%ti pot 'i (n#eplinite %i prin interme#iul punctului #e contact unic6 (n con'ormitate cu pre$e#erile -r#onan8ei #e urgen87 a u$ernului nr" :9/2009 pri$in# li5ertatea #e sta5ilire a prestatorilor #e ser$icii %i li5ertatea #e a 'urni&a ser$icii (n Rom)nia" Pre$e#erile pre&entului articol se aplic7 #e la #ata opera8ionali&7rii punctului #e contact unic"L #M2 B LPre&enta or#onan87 transpune #ispo&i8iile 1irecti$ei 2006/123//E a Parlamentului European %i a /onsiliului #in 12 #ecem5rie 2006 pri$in# ser$iciile (n ca#rul pie8ei interne6 pu5licat7 (n Hurnalul -'icial al Eniunii Europene seria L nr" 376 #in 27 #ecem5rie 2006"L #B ---------------

20