Sunteți pe pagina 1din 9

GRUPUL COLAR ECONOMIC,ADMINISTRATIV I DE SERVICII NSUD,

BULEVARDUL GRNICERILOR , Nr. 2A


Telefon / Fax : 40 0263 360043 ; email : economic_nasaud@yahoo.com

PLAN DE MBUNTIRE A CALITII EDUCAIEI


PENTRU ANUL COLAR 2010-2011

PUNCTUL SLAB avut n vedere: Slaba dotare a colii cu mijloace de nvmt


inte
Aciuni necesare
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
msurabile
pentru
aciunii
ndeplinirea
aciunilor
Atragerea de
Identificarea
Documentele
Directorul,
crescut
resurse
nevoilor i
Consiliului
CA, responsabil
financiare de la ierarhizarea
profesoral,
CEAC
bugetul local,
prioritilor n
Consiliului de
resurse proprii abordarea
Administraie,
i sponsorizri aciunilor
planul bugetar pe
pentru
anul n curs
creterea
calitii
Cuprinderea
Planul bugetar
Director,
Crescut
procesului
activitilor de
actual i proiectul Consiliu de
instructivdotare n stuctura planului de buget Administraie
educativ
bugetului pe anul pe 2011
bugetar n curs i
viitor
Contactarea
Consiliului local
i implicarea
direct a
comunitii locale
n soluionarea
nevoilor prioritare
ale colii

Valorificarea
resurselor
financiare proprii
n asigurarea
bazei materiale

Atragerea de

Corespondena i
documentaia
specific
Calculatoare,
material didactic,
videoproiectoare,
panouri pentru
mediatizarea
activitilor
desfurate n
coal, carte
colar
Calculatoare,
imprimante,
material didactic,
videoproiectoare,
echipament de
splare a
suprafeei slii de
sport
Registrul fondului

Termene i
obiective
intermediare

Monitorizare
i evaluare

Costuri i alte
resurse
necesare

1.09
15.10.2010

Directorul
colii
Responsabil
CEAC,
contabil

Resurse
umane,
costuri
materiale 0

15.1020.12.2010

ISJ, Consiliul
Local,
director

Consumabile

Director,
Consiliu de
Administraie,
contabil

Crescut

20.09.201015.06.2011

Consiliul
Local,
director

Resurse umane
Hrtie

Director,
Consiliu de
Administraie,
contabil

Crescut

20.09.201015.06.2011

ISJ, CEAC

Resurse
financiare
proprii

30.10.2010-

Director

Resurse

Ageni

Medie

PUNCTUL SLAB avut n vedere: Evaluarea nesistematizat a rezultatelor performanelor colare


inte
Aciuni necesare
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
Termene i
msurabile
pentru
aciunii
obiective
ndeplinirea
intermediare
aciunilor
Participarea
Adeverine de
-Colectivul
Crescut
cadrelor didactice cursuri de
profesoral
15.09.2010
la cursuri de
formare n
15.06.2011
formare continu domeniul
privind utilizarea metodicii
metodelor
evalurii
moderne de
evaluare
Susinerea de
Procesele verbale efii de catedr Crescut
Lunar
ale comisiilor
Dezvoltarea i lecii
metodice
implementarea demonstrative i
metodologiilor mese rotunde n
cadrul comisiilor
moderne de
metodice ce se
evaluare
desfoar lunar
Colectarea
Seturi de teste,
Responsabilii
Crescut
lunar
ritmic de la
lucrri,
comisiilor
cadrele didactice
portofoliile
metodice,
de responsabilii
Comisiilor
Comisia CEAC,
comisiilor
metodice i
directori
metodice de
elevilor
seturi de teste de
evaluare pe
discipline aplicate
la clas
Urmrirea
Dosar cu situaia
Diriginii
Medie
ntregul an
modului de
absolvenilor
claselor
colar 2010continuare a
terminale,
2011
studiilor sau de
director
ncadrare n
munc a
absolvenilor
Realizarea unei
proceduri de
evaluare
sumativ

Atenionarea
profesorilor
pentru a acorda o
a doua ans
elevilor

Compararea n
grafice de progres
pe discipline i
cadre didactice

Toi profesorii

Medie

ntregul an
colar 20102011

Monitorizare
i evaluare

Costuri i alte
resurse
necesare

Directorul
colii
Responsabilii
comisiilor
metodice

Taxe cursuri
de formare

Directorul
colii
Responsabilii
comisiilor
metodice

Costuri
imprimate

Responsabil
CEAC,
directori

Consumabile

Directorul

Costuri servicii
telefonice

Directorul

Costuri
imprimate

PUNCTUL SLAB avut n vedere: Lipsa programelor educaionale pentru elevii cu nevoi speciale i a cabinetului de consiliere
psihologic
Aciuni
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
Termene i
Monitorizare
Costuri i alte
inte
necesare
msurabile
pentru
aciunii
obiective
i evaluare
resurse
ndeplinirea
intermediare
necesare
aciunilor
Evaluarea
Completarea, pe Chestionare cu -profesorii
Crescut
30.09 20.10
Directorul
Hrtie xerox
psihologic a
baza observrii
informaiile
dirigini,
2010
colii
abilitii de
propriilor
necesare
-Comisia CES,
Coordonator
nvare a
colective de
- Comisia
CEAC
elevilor
elevi a fielor de
CEAC
Coordonator
evaluare cu
CES
scopul
identificrii
categoriilor
generale i
speciale de CES
Identificarea
Chestionare
- profesorii
Crescut
21.10
Coordonator
Hrtie xerox
aspectelor
dirigini,
30.10.2010
CEAC
pozitive i
-Comisia CES
Coordonator
negative
CES
predominante la
nivel de grup
colar, dar i a
lacunelor/
deficienelor
individuale
Consemnarea
Chestionare,
- profesorii
Crescut
30.10Director
Softuri
rezultatelor
cataloage,
dirigini
1.12.2010
Responsabilii
specifice
obinute n baza baza de date
- profesorul de
comisiilor
de date
informatic
metodice
-secretarul
Coordonator
CEAC
Desfurarea n
Grafic de
- profesorii
Crescut
30.10.2010Director,
Hrtie xerox
cadrul orelor de consiliere
dirigini,
1.06.2011
Consilier
consiliere i
-responsabilii
educativ,
orientare a unor
comisiilor
Coordonator
teme viznd
metodice
CES
strategiile de
nvare i
abilitile
generale de
valorificare a

PUNCTUL SLAB avut n vedere: Insuficiena manualelor asigurate gratuit de MECTS pentru cursul inferior de liceu (datorit faptului
c au existat 4 clase de a X-a, iar n anul colar 2010-2011 6 clase)
inte
Aciuni necesare
Rezultate
Responsabil
msurabile
pentru
ndeplinirea
aciunilor
Selectarea de
Reuniuni ale
-documente cu
- profesorii
membrii
colectivelor de
comenzile de
dirigini ai
comisiilor
catedr pentru
manuale pe anul
claselor a X-a
metodice a
identificarea
colar,
- profesorii
titlurilor de
deficitului de
-documentele
claselor a X-a
manuale care
manuale pe
comisiilor
s asigure
discipline
metodice
accesul elevilor Evaluarea
-ediii de manuale - profesorii
la o educaie
coninuturilor
vachi
claselor a X-a
potrivit
titlurilor de
-administratorul
standardelor
manuale vechi
naionale de
care ar putea fi
calitate
utilizate , chiar i
pe capitole
Procurarea de
manuale necesare
de ctre unii
prinii ai elevilor
care dispun de
resurse materiale
Multiplicarea
coninuturilor
manualelor
utilizate pe
capitole i
distribuirea spre
elevi, pe msura
parcurgerii
materiei

-registre cu
numrul de
materiale
xeroxate

Prioritatea
aciunii

Termene i
obiective
intermediare

Monitorizare
i evaluare

Costuri i alte
resurse
necesare

Directorul
colii
Responsabilii
comisiilor
metodice

-Resurse
umane
-Hrtie xerox
-Toner xerox

Crescut

10.09
20.09.2010

Crescut

20.09-30.09.
2010

Directorul
colii
Responsabilii
comisiilor
metodice

-Resurse
umane
-resurse
materiale 0

-prinii

Crescut

20.0930.09.2010

Responsabilii
comisiilor
metodice

Resursele
financiare
individuale ale
prinilor

- profesorii
claselor a X-a
-administratorul
-contabilul

Crescut

ntregul an
colar 20102011

Directorul
contabilul

Resurse
umane,
Consumabile
finanate din
resurse proprii
i Consiliului
prinilor

Comentarii : Planul de mbuntire pentru acest punct slab este conceput s se realizeze pe toat perioada anului colar