Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului COLEGIUL TEHNIC RADU NEGRU GALATI Str. Stiintei nr.

119 Galati, Galati 800170, Romania Telefon/Fax: +40/(0)236/411634 Email: office@radu-negru.ro

Partea a IV-a.

Planul de mbuntire a calitii educaiei oferite pentru anul colar 2012-2013.

Domeniul : Capacitate institutionala b)baza materiala Indicator: 1.2 Dotarea spatiilor scolare Descriptor: 1.2.2.- Dotarea spatiilor scolare in concordanta cu efectivele de elevi din cadrul formatiunilor de studiu Nr. Activitati crt . Intocmirea proiectului de 1. dezvoltare (imbunatatire, reabilitare, igienizare) a bazei materiale. 2. Atragerea de resurse financiare pentru dezvoltarea bazei materiale (consiliul local, sponsori, asociatia parintilor, alte surse). Tipuri de1) activitati 3. interventii/ activitati privind baza materiala si dotarea 3. interventii/ activitati privind baza materiala si dotarea Obiective Termene Responsabili Indicator de realizare Proiectul de dezvoltare a bazei materiale Costuri

Identificarea dotarilor necesare si a costurilor estimative. Identificarea surselor de finantare a proiectului.

Octombrie 2012

Directorul Responsabil CEAC

Bugetul scolii

permanent

Directorul Consiliul de administratie Reprezentantul parintilor Contabil-sef Responsabil CEAC

3.

Achizitionarea echipamentelor , materialelor didactice,inceperea lucrarilor de modernizare a

3. interventii/ activitati privind baza materiala si

Imbunatatirea bazei materiale a cabinetelor si laboratoarelor din

permanent

Directorul Consiliul de administratie Responsabil

Contracte de sponsorizare Parteneriate pentru dezvoltarea bazei materiale cu reprezentantii comunitatii locale, agenti economici Liste de inventar cu echipamentele achizitionate Contracte pentru

Bugetul scolii

Sponsorizari Bugetul scolii

Prof. Viorica Marinovici

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului COLEGIUL TEHNIC RADU NEGRU GALATI Str. Stiintei nr. 119 Galati, Galati 800170, Romania Telefon/Fax: +40/(0)236/411634 Email: office@radu-negru.ro

laboratoarelor si cabinetelor.

dotarea

corpul A si corpul B.

CEAC

lucrarile de reabilitare Facturi chitante

Fonduri extrabugetare

Domeniul : Eficacitate educationala d)activitatea financiara a organizatiei Indicator: 1.2 Constituirea bugetului scolii Descriptor: 1.2.2.- Existenta unor demersuri concrete pentru diversificarea si/sau suplimentarea surselor de finatare Nr. crt. 1. Activitati Realizarea comisiei pentru proiecte si programe Tipuri de1) activitati 6. interventii/activitati la nivelul managementu-lui unitatii scolare Obiective Identificarea cadrelor didactice formate in cadrul cursurilor de ,,Management de proiect Manager de proiect. Accesarea fondurilor europenen prin intermediul a 3 proiecte Termene Septembrie 2012 Responsabili Responsabil CEAC Directorul Indicator de realizare Decizie de constituire a comisiei Costuri

2.

Realizarea si depunerea documentatiei necesare accesarii fondurilor europene (POSDRU, LLP, etc.)

5. activitati de proiect

Decembrie 2012

Directorul Responsabil comisie pentru proiecte si programe Responsabil CEAC

Aprobarea a cel putin unui proiect din cadrul programelor cu finantare europeana

Bugetul scolii

Prof. Viorica Marinovici

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului COLEGIUL TEHNIC RADU NEGRU GALATI Str. Stiintei nr. 119 Galati, Galati 800170, Romania Telefon/Fax: +40/(0)236/411634 Email: office@radu-negru.ro

Domeniul : Eficacitate educationala b)rezultatele invatarii Indicator: 1.2 Evaluarea rezultatelor solare Descriptor: Furnizorul de educatie demonstreaza progres , in ultimii trei ani/ de la ultima evaluare externa , raportat la Sistemul National de Indicatori privind Educatia(SNIE) , privind rezultatele scolare corspunzatoare tipului de unitate scolara si categorie de rsic.

Nr. crt. 1

Activitati Monitorizarea permaneta a elevilor cu peste 10 absente nemotivate.

Tipuri de1) activitati 1. interventii/activitati la nivel de curriculum si metodolo-gie didactica 1. interventii/activitati la nivel de curriculum si metodolo-gie didactica

Obiective Reducerea numarului de absente cu 15%;

Termene permanent

Responsabili Responsabil CEAC Dirigintii Responsabil comisia de monitorizarea a frecventei elevilor Responsabil CEAC Profesori

Indicator de realizare Reducerea cu 10% a numarului de absente

Costuri Bugetul scolii

Implicarea elevilor in procesul de evaluare.

Creterea cu minim 5% a promovabilitatii la examenul de bacalaureat

permanent

Promovabilitate mai mare cu 5% La examenul de bacalaureat

Bugetul scolii

Prof. Viorica Marinovici

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului COLEGIUL TEHNIC RADU NEGRU GALATI Str. Stiintei nr. 119 Galati, Galati 800170, Romania Telefon/Fax: +40/(0)236/411634 Email: office@radu-negru.ro

Domeniul : Eficacitate educational - continutul programelor de studii Indicator: 2.1 Proiectare curriculara Descriptor propus: Dezvoltarea resurselor umane si materiale pentru reconversie profesionala si reducerea somajului in parteneriat cu AJOFM, alte institutii abilitate Nr. crt. 1 Activitati Intocmire dosar pentru participare la licitatie (AJOFM, alte institutii abilitate) Tipuri de1) activitati 6. interventii/activitati la nivelul managementului unitatii scolare 4. interventii/ activitati privind resursa umana 3. interventii/activitati privind baza materiala si dotarea Obiective Castigarea licitatiilor pentru 4 cursuri de reconversie profesionala Termene permanent Responsabili Responsabil CEAC Directorul Indicator de realizare Castigarea licitatiilor pentru cel putin doua cursuri de reconversie profesionala Participarea unui numar de 10 cadre didactice la cursul de formator Costuri Bugetul scolii

Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare

Participarea cadrelor didactice la cursuri de formator

Septembriedecembrie 2012

Responsabilul comisiei de formare continua

Fonduri extrabugetare

Dezvoltarea bazei materiale cu dotari specifice

Dezvoltarea bazei materiale tehnice machete tehnice, stand simulare

Decembrie 2012

Directorul Contabil-sef

Achizitionarea unui Bugetul stand de simulare scolii Fonduri extrabugetare

Prof. Viorica Marinovici