Sunteți pe pagina 1din 70

INSTRUCIUNI PRIVIND DETERMINAREA SECIUNII ECONOMICE A CONDUCTOARELOR N INSTALAIILE ELECTRICE DE DISTRIBUIE DE 1110 kV Indicativ : PE 1 !

-"1 Cuprins # $ENERALIT%I # CONDIIILE DE DETERMINARE A SECIUNII CONDUCTOARELOR # MODUL DE DETERMINARE A SECIUNII ECONOMICE PENTRU LINII NOI # STABILIREA SARCINII MA&IME DE CALCUL # LIMITELE ECONOMICE DE 'OLOSIRE INTENSIV% A LINIILOR ELECTRICE DE DISTRIBUIE E&ISTENTE N E&PLOATARE # An()a 1: VALORI ALE PARAMETRILOR UTILI*AI PENTRU STABILIREA DENSIT%ILOR ECONOMICE DE CURENT # An()a +: PREURILE 'OLOSITE PENTRU DETERMINAREA DENSIT%ILOR ECONOMICE DE CURENT # An()a : DOMENIILE DE SARCINI MA&IME ANUALE ,I SECIUNILE ECONOMICE CARE LE CORESPUND N CA*UL CONSTRUIRII UNOR LINII AERIENE NOI DE -OAS% TENSIUNE # An()a .: E&EMPLE DE CALCUL PRIVIND DETERMINAREA SOLUIILOR ECONOMICE PENTRU NUM%RUL CONDUCTOARELOR UNEI 'A*E AL CIRCUITELOR UNEI LINII/ PRECUM ,I PENTRU SECIUNEA ACESTORA # An()a !: LISTA PRESCRIPIILOR CONE&E N VI$OARE # BIBLIO$RA'IE 10 $ENERALIT%I 1010 D12(ni34 d( a54ica6( 1.1.1 Prevederile prezentelor instruciuni se aplic la liniile de distribuie aeriene (LEA) cu tensiuni pn la 110 kV inclusiv i la liniile de distribuie !n cabluri (LE") cu tensiuni pn la #0 kV inclusiv. 1.1.# $nstruciunile se re%er la condiiile privind folosirea economic a seciunilor conductoarelor active !n ur&toarele dou cazuri distincte'

la di&ensionarea seciunilor econo&ice pentru liniile noi care ur&eaz s %ie construite (cap. ( i ))* la veri%icarea +radului de utilizare econo&ic a seciunilor e,istente la liniile care sunt deja n exploatare- cu prile.ul unor ast%el de veri%icri- linii supli&entare / deci e%orturi supli&entare cu investiii / pot %i puse !n discuie nu&ai !n cazurile !n care sunt dep ite siste&atic limitele de folosire intensiv a liniilor existente- prezentate !n cap. 0 pentru di%erite

tipuri constructive de linii i pentru di%eritele intensiti ale tranzitului anual de sarcin. 1.1.( 1e e,cepteaz de la prevederile prezentei instruciuni ur&toarele cate+orii de instalaii' a) le+turile scurte pentru ali&entarea direct a unor receptoare din tablourile de .oas tensiune sau din celule de &edie tensiune !n +eneral- sub #0 & la .oas tensiune i sub 100 & la &edie tensiune)* b) barele i derivaiile scurte din cadrul staiilor i posturilor de trans%or&are* c) circuitele tri%azate prin care se ali&enteaz rezistene- reostate de pornire etc.* d) reelele provizorii i cu durat &ic de serviciu (&a,i&u& trei ani). 10+0 N17i3ni 8i d(9ini7ii 2n sensul prezentelor instruciuni- noiunile de &ai .os au ur&toarele se&ni%icaii' 1.#.1 Linie electric este un siste& te3nic destinat distribuiei tri%azate a ener+iei electrice- putnd avea un circuit sau &ai &ulte circuite pozate pe acela i suport (!n cazul LEA) sau !n aceea i canalizare (!n cazul LE"). 1.#.# Circuit electric este partea co&ponent a unei linii electrice de distribuie care poate %i separat- &anual i (sau) auto&at- prin aparate proprii de conectare- de alte circuite. N1t(0

!n cadrul instruciunilor- pentru si&pli%icare- re%eririle s/au %cut la noiunea de linie ori de cte ori era necesar a se speci%ica dac ea are unul sau &ai &ulte circuite. 2n cazul !n care %iecare %az a liniei este realizat din &ai &ulte conductoare le+ate !n paralel- trebuie %cut distincie !ntre seciunea conductorului i seciunea (pe %az) a liniei- care este e+al cu su&a seciunilor conductoarelor de %az.

1.#.( Seciune tehnic (1t) este seciunea liniei- obinut prin calcul pe baza condiiilor te3nice de di&ensionare (!nclzire !n re+i& de durat- stabilitate ter&ic la scurtcircuit- cdere de tensiune- rezisten &ecanic etc.)- prevzute de prescripiile te3nice !n vi+oare. 1.#.) Seciune economic (1ec) este seciunea liniei pentru care se realizeaz un re+i& de %uncionare opti& econo&ic- corespunztor unor c3eltuieli totale &ini&e pentru linia respectiv- !ntr/o perioad de %uncionare dat.

1.#.0. Sarcin maxim de calcul ($4) este un curent &a,i& de duratcorespunztor re+i&ului nor&al de %uncionare- care se stabile te !n vederea deter&inrii seciunii econo&ice (pct. ).1). 1.#.5. Sarcin maxim echivalent de calcul ($4e) este o sarcin ec3ivalent care se stabile te pentru calculul seciunii econo&ice constante !n cazul liniilor cu derivaii (pct. ).#). 1.#.6. 7ensitatea econo&ic de curent (8ec)- !n con%or&itate cu &etolo+ia pe care se bazeaz aceast prescripie- reprezint o &ri&e de calcul se nor&eaz !n scopul deter&inrii nu&rului econo&ic de conductoare identice ale %iecrei %aze i- !n continuare- a seciunii econo&ice pentru aceste conductoare. 10 S(2ni9ica7ia 56inci5a4(416 :i2;1436i 3ti4i<at( =n in:t63c7i3ni >=n 16din( a49a;(tic?@ A / co&ponenta investiiei speci%ice !n linie- care este independent de seciunea acesteia- !n 9:k&* a / rata de actualizare- !n ani /1* ";A / c3eltuielile totale actualizate- corespunztoare unitii de lun+i&e a liniei!n 9:k&* "cel / costul pe care !l i&plic prevederea unui !ntreruptor de .oas tensiune sau a unei celule cu !ntreruptor de !nalt tensiune- !n 9* "e, / c3eltuielile anuale de e,ploatare (!ntreinere)- !n 9:k&* "p / costul k<3 instalat !n centrale etalon- !n 9:k<* "= / costul k<3 corespunztor treptelor de tensiune la care se %ace distribuia- !n 9:k<3* "p> / costul pe durata unui an actualizat al pierderilor de putere i de ener+iecorespunztoare unui consu& te3nolo+ic de 1 k< la sarcina &a,i&- !n 9:k<4* $4- 14 / sarcina &a,i& de calcul a liniei- !n A sau kVA* 8ec / densitatea econo&ic de curent nor&at- !n A:&& #* ? / panta de cre tere a costului unui k& de linie cu seciunea conductorului de %az- !n 9:k& . &&#* ?.nc / coe%icientul de cre tere a .ec- %olosit pentru deter&inarea nu&rului econo&ic de conductoare sau de circuite*

?d / coe%icientul pentru stabilirea sarcinii &a,i&e ec3ivalente de calcul !n cazul liniilor cu derivaii* ?r- ?rs / coe%icienii pentru stabilirea sarcinilor &a,i&e de calcul care in sea&a de dina&ica !n ti&p a sarcinii* L / lun+i&ea de traseu a liniei- !n k&*1 = / nu&rul econo&ic de conductoare pe %iecare %az a liniei sau de circuite n / nu&rul de celule cu care se ec3ipeaz un circuit* r / rata &edie de cre tere a sarcinilor &a,i&e anuale- !n an /1* s / seciunea conductorului activ al unei %aze- !n && #* 1e / seciunea unei linii e,istente !n e,ploatare- !n && #* 1ec / seciunea econo&ic pe %az a liniei- !n &&#* 14 / seciunea constructiv &a,i& a conductorului utilizat la un tip constructiv de linie- !n &&#* ;t / &ri&ea actualizat a duratei calendaristice t- !n ani act* ;$4- ;14 / durate de utilizare anual a sarcinii &a,i&e- !n ore:an* tst / durata de studiu a structurii reelei i a circulaiei de cureni- !n ni* / durata de calcul al consu&urilor proprii anuale de ener+iei !n ore:an. @topA

+0 CONDIIILE DE DETERMINARE A SECIUNII CONDUCTOARELOR #.1. Seciunea tehnic a conductoarelor instalaiilor electrice speci%icate la pct. 1.1.1- deter&inat con%or& nor&ativelor PE 10(...PE106- trebuie veri%icat i din punctul de vedere al condiiilor econo&ice de %uncionare. #.#. Verificarea condiiilor economice de %uncionare a instalaiilor speci%icate la pct. 1.1.1 se va %ace prin deter&inarea seciunii econo&ice a conductoarelor- !n con%or&itate cu prevederile din cap. (.

#.(. Seciunea care se va adopta !n %inal trebuie s %ie cea &ai &are dintre valorile rezultate pentru seciunea te3nic i seciunea econo&ic'

#.). 2n cazurile !n care instalaiile de cabluri de 5/#0 kV seciunea te3nic i&pus de condiiile de stabilitate ter&ic la scurtcircuit dep e te seciunea econo&icse vor lua &suri pentru li&itarea aciunii curenilor de scurtcircuit prin' / instalarea de si+urane li&itatoare de curent cu aciune instantanee* / prevederea de instalaii de protecie cu eli&inarea rapid a scurtcircuitului. #.0. 2n cazurile !n care se dep esc li&itele de %olosire intensiv a liniilor e,istente !n e,ploatare (li&ite prezentate !n cap. 0)- se va analiza oportunitatea realizrii unor linii supli&entare. Pentru aceasta- se va e%ectua un calcul te3nico/ econo&ic co&plet- innd sea&a pe de o parte de investiiile supli&entare- iar pe de alt parte de valoarea econo&iilor realizate prin reducerea consu&urilor proprii te3nolo+ice. @topA

0 MODUL DE DETERMINARE A SECIUNII ECONOMICE PENTRU LINII NOI (.1. 1oluia econo&ic pentru nu&rul conductoarelor unei %aze sau al circuitelor unei linii de distribuie- precu& i pentru seciunea acestora corespunde &ini&ului c3eltuielilor totale actualizate- e,pri&ate prin relaia (.1. 2n aceast relaie sunt !nsu&ate valorile actualizate (la anul punerii !n %unciune a liniei) ale c3eltuielilor de investiii "i ale c3eltuielilor de e,ploatare "e, - care nu depind de consu&urile proprii te3nolo+ice- i c3eltuielilor de e,ploatare- "P<- datorate consu&urilor proprii te3nolo+ice de putere i ener+ie. Baportnd toate aceste c3eltuieli la lun+i&ea L a liniei- se obine ur&toarea e,presie a c3eltuielilor totale actualizate speci%ice'

((.1) 1e&ni%icaiile si&bolurilor utilizate sunt indicate la pct. 1.(- iar valorile de calcul ale para&etrilor respectivi sunt prezentate !n ane,ele 1 i #. (.#. E,presia de calcul a densitii econo&ice de curent se obine prin deter&inarea &ini&ului %unciei ";A C %(=-s) din relaia (.1- i anu&e'

((.#) !n care' "p> reprezint costul pe durata unui an actualizat al pierderilor de putere i de ener+ie- corespunztoare unui consu& propriu te3nolo+ic de 1 k<- i se deter&in cu relaia'

((.() (.(. 7uratele care intervin !n e,presia c3eltuielilor actualizate speci%ice ((.1) i la deter&inarea nu&rului i seciunii econo&ice a conductoarelor sunt enu&erate !n cele ce ur&eaz' (.(.1. Durata de serviciu a centralei etalon care D con%or& PE 011 D va produce ener+ia ce ur&eaz a %i pierdut !n linia proiectat- se consider t 1"E C (0 ani* (.(.#. Durata de serviciu a liniei proiectate se consider t1L C (0 ani* (.(.(. Durata n lungul creia / con%or& PE 0##/(:E6 - se studiaz structura n perspectiv a reelei- totodat se consider e+al cu durata pentru care &ai poate %i esti&at tranzitul de sarcin prin linia care se proiecteaz. 2n aceast accepiune i con%or& PE 0##- durata tS de studiu a structurii reelei !i a circulaiei de cureni va cuprinde cel &ult pri&ii zece ani de e,ploatare a liniei (cu condiia de a nu %i dep it curentul %rontier ter&ic $ t ad&isibil !n re+i& de durat)* (.) Seciunea economic de calcul a liniilor electrice se va deter&ina cu relaia'

((.)) !n care' $4 este sarcina &a,i& de calcul !n re+i& nor&al de %uncionare- deter&inat con%or& indicaiilor de la cap. )* 8e, / valoarea nor&at a densitii econo&ice de curent pentru linia respectivdeter&inat con%or& tabelului 1* valorile &edii indicate !n tabelul 1 se vor %olosi !n studii de soluii i pentru esti&ri.

(.0. Densitatea economic de curent jec"- nor&at pentru deter&inarea nu&rului econo&ic de conductoare sau circuite- este !ntotdeauna &ai &are dect .ec- i anu&e' .ec= C .ec ?.nc ((.0) Valoarea coe%icientului ?.nc / de cre tere a lui .ec / se deter&in utiliznd ur&toarele relaii' a) la mrirea numrului de conductoare pe faz (%r a prevedea aparate de conectare supli&entare)'

((.5.a) b) la &rirea nu&rului de circuite ale unei linii'

((.5.b) !n care' n reprezint nu&rul de celule cu cost "cel- cu care se intenioneaz a %i ec3ipat %iecare circuit al liniei proiectate. 2n tabelul # sunt prezentate valorile coe%icienilor de cre tere ? . i ?.nc pentru cazurile &ai %recvent !ntlnite !n practic- precu& i seciunile &a,i&e 1 4utilizate !n prezent la di%eritele tipuri de linii. "umrul economic " de conducere al unei %aze sau de circuite al unei linii !i apoi seciunea economic normalizat- s- a %iecruia dintre aceste conductoarese deter&in !n dou etape succesive- prezentate !n continuare' (.5.1 "umrul optim de calcul "c al conductoarelor unei %aze sau al circuitelor unei linii se deter&in cu relaia'

((.6) 1oluia constructiv privind nu&rul econo&ic = de conductoare al %iecrei %aze sau de circuite al liniei se deter&in prin rotun.irea !n plus sau !n &inus la cel &ai apropiat nu&r !ntre+ a nu&rului de calcul =c- cu e,cepia ur&toarelor cazuri'

a) se ale+e = C 1- dac =c F 1-)1 * b) se ale+e = C #- dac 1-)1 G =c F #-0. N1t?. Avnd !n vedere precizarea de la pct. a)- precu& i relaia ((.6)- se poate ale+e direct = C 1- !n toate cazurile cnd seciunea econo&ic de calcul deter&inat cu relaia ((.5)- satis%ace condiia' ((.E.a) i cu att &ai &ult dac' ((.E.b) (.5.#. Seciunea economic total pentru o faz a liniei va %i realizat din H=H conductoare identice- de seciune nor&alizat HsH- ast%el aleas !nct valoarea' sec C =s ((.I) s %ie ct &ai apropiat de valoarea - deter&inat cu relaia (.). -

2n &area &a.oritate a cazurilor !n care nu&rul = este &ai &are dect unitatearezult sec C =s4 %or&. (.6. 7o&eniile de servicii &a,i&e anuale- care corespunde liniilor noastre cu conductoare de alu&iniu- sunt prezentate !n ane,a (. ;abelul 1 D(n:it?7i4( (c1n12ic( d( c36(nt n162at( 5(nt63 di2(n:i1na6(a n32?6343i d( ci6c3it( 8i a :(c7i3nii 4inii416 (4(ct6ic( d( di:t6i;37i( / Valori !n A:&&# /

;ipul liniei 1000 1 LEA Al ..t. # ( ) valori &edii pentru esti&ri 0 0-E0 #000 5 (000 6 0-50

;14- ore:an )000 E 0000 I 0-00 5000 10 6000 E000 11 0-)0 1#

condiii neizolate condiii neizolate torsadate #0 i valori &edii pentru 110 kV esti&ri #0 kV conductoare JL/Al

0-E5 0-65 0-E( 1-00 1-06 0-I6 0-E) 0-6( 0-56 0-50 0-E0 0-EE 0-66 1-00 1-#0 1-05 1-00 1-E0 1-I1 1-6( 1-5) 1-06 1-00 0-60 0-66 0-6E 0-5E 0-60 0-E0 0-51 0-5# 1-)# 1-(5 1-(0 1-(0 1-#) 0-00 0-00 0-05 0-50 0-)I 0-00 1-16 1-1( 1-00 1-06 0-I6 1-0( 0-I) 0-)0 0-)) 0-)0 0-)0 0-)1 0-00 0-I0 0-E0 0-60 0-50 0-0E 0-0) 0-0# 0-60 0-6# 0-5) 0-E0 0-E0 0-66 0-55 0-0E 0-)I 0-)6 0-)) 0-)0 0-)# 0-(E 0-00 0-50 0-00 0-0( 0-)E 0-60 0-5I 0-5(

110 kV conductoare JL/Al 0-I# ..t. valori &edii pentru esti&ri condiii neizolate valori &edii pentru #0 i "u 110 kV esti&ri #0 kV 110 kV LE" Al ..t. condiii neizolate condiii neizolate 1-6I valori &edii pentru esti&ri izolaia PV" 0-E6 izolaia polietilen 0-EI 5/#0 kV 5 kV 10 kV valori &edii pentru esti&ri 1-00 0-I0 1-(0 1-(0

izolaia PV" izolaie PV" izolaia polietilen

0-I0 1-05 0-I) 1-0(

0-E5 0-I6 0-E5 0-I)

0-6E 0-IE 0-6E 0-E0

0-61 0-6I 0-60 0-66

0-5) 0-6# 0-5) 0-60

0-0E 0-50 0-0E 0-5(

0-0( 0-)E 0-50 0-0) 0-0( 0-)E 0-0E 0-0(

#0 kV

izolaie polietilen

10/#0 kV 10 kV #0 kV ..t.

valori &edii pentru esti&ri izolaie 3rtie

1-50

1-)0

1-10

0-I0

1-50 1-5E

1-)0 1-0(

1-(# 1-(I 1-00

1-#0 1-#5

1-0I 1-1) 0-E0

0-II 1-0)

0-I0 0-E# 0-I) 0-E5 0-50

valori &edii pentru esti&ri izolaia PV" izolaia polietilen

1-#0

1-#0 1-#6 1-50

1-05 1-1#

0-I0 1-00 1-(0

0-E) 0-EI

0-65 0-E0 1-10

0-5E 0-6#

0-51 0-00 0-50 0-0I 0-I0

5/#0 kV 5 kv "u 10 kV

valori &edii pentru esti&ri izolaia PV" izolaia PV" izolaia polietilen

1-05 1-60 1-0) 1-60 #-60

1-)# 1-0I 1-)0 1-0I

1-#E 1-)) 1-#6 1-)) #-#0

1-15 1-(1 1-10 1-(1

1-05 1-1I 1-00 1-1I 1-E0

0-I5 1-0E 0-I0 1-0E

0-E6 0-E0 0-IE 0-EI 0-E5 0-6I 0-IE 0-EI 1-00

#0 kV 10/#0 kV 10 kV #0 kV

izolaia polietilen valori &edii pentru esti&ri izolaia 3rtie

#-5( #-65

#-(I #-01

#-16 #-#E

1-I5 #-05

1-6E 1-E6

1-5# 1-60

1-)6 1-() 1-00 1-)1

;abelul #

C1(9ici(n7ii d( c6(8t(6( a 43i A(c 5(nt63 d(t(62ina6(a n32?6343i (c1n12ic d( c1nd3ct1a6( 9a<ic( a4( 3n3i ci6c3it >BA@ :a3 a n32?6343i (c1n12ic d( ci6c3it( a4( 3n(i 4inii/ 9i(ca6( ci6c3it 9iind 56(v?<3t c3 n C 1 c(434( >B A1c@ :a3 n C + c(434( >BA+c@/ cDt( 3na 4a 9i(ca6( ca5?t

=r. de celule ale %iecrui circuit 14 ;ipul liniei &&# 1 #

?. ..t. conductoare izolate I0 1-(I

?.1c 1-(I(1 K 0-0#):L)1:# 1-(6(1 K 0-0#6:L)1:# 1-()(1 K 0-050:L)1:# 1-#E(1 K 1-E50:L)1:# 1-51(1 K 0-016:L)1:# 1-(1(1 K 0-0(E:L)1:# 1-1((1 K 0-060:L)1:#

?.#c 1-(I(1 K 0-0)E:L)1:# 1-(6(1 K 0-00):L)1:# 1-()(1 K 1-1#0:L)1:# 1-#E(1 K (-6#0:L)1:# 1-51(1 K 0-0((:L)1:# 1-(1(1 K 1-060:L)1:# 1-1((1 K #-1)0:L)1:#

..t. Al #0 kV 110 kV ..t.

conductoare neizolate torsadate

I0

1-(6

conductoare Jl/Al

1#0

1-()

LEA

conductoare Jl/Al

(00

1-#E

conductoare neizolate

60

1-51

"u

#0 kV 110 kV

conductoare neizolate

60

1-(1

conductoare neizolate

(00

1-1(

..t. izolaia PV" #)0 1-15 1-15(1 K 0-010:L)1:# 1-#0(1 K 0-01#:L)1:# 1-(6(1 K 0-#06:L)1:# 1-01(1 K 0-#15:L)1:# 1-50(1 K 0-##E:L)1:# 1-06(1 K 0-(05:L)1:# 1-1E(1 K 0-1#0:L)1:# 1-(I(1 K 0-15E:L)1:# 1-1I(1 K 0-011:L)1:# 1-#6(1 K 0-00I:L)1:# 1-0((1 K 0-1(6:L)1:# 1-15(1 K 0-0(0:L)1:# 1-#0(1 K 0-0#):L)1:# 1-(6(1 K 0-)1(:L)1:# 1-01(1 K 0-)((:L)1:# 1-50(1 K 0-)05:L)1:# 1-06(1 K 0-61#:L)1:# 1-1E(1 K 0-#00:L)1:# 1-(I(1 K 0-((5:L)1:# 1-1I(1 K 0-0##:L)1:# 1-#6(1 K 0-01E:L)1:# 1-0((1 K 0-#60:L)1:#

izolaia polietilen 5 kV 10 kV LE" Al izolaia polietilen

#)0

1-#0

izolaia PV"

#)0

1-(6

izolaia PV"

100

1-01

100

1-50

#0 kV 10 kV #0 kV LE" "u ..t.

izolaia polietilen

100

1-06

izolaia 3rtie

1E0

1-1E

100

1-(I

izolaia PV"

#)0

1-1I

izolaia polietilen

#)0

1-#6

5 kV

izolaia PV"

100

1-0(

10 kV

izolaia PV"

100

1-)E

1-)E(1 K 0-115:L)1:# 1-5)(1 K 0-1##:L)1:# 1-0((1 K 0-#16:L)1:# 1-#1(1 K 0-100:L)1:# 1-(I(1 K 0-105:L)1:#

1-)E(1 K 0-#((:L)1:# 1-5)(1 K 0-#)):L)1:# 1-0((1 K 0-)(0:L)1:# 1-#1(1 K 0-(00:L)1:# 1-(I(1 K 0-#1#:L)1:#

izolaia polietilen

100

1-5)

#0 kV 10 kV #0 kV @topA

izolaia polietielin

100

1-0(

izolaia 3rtie

100

1-#1

100

1-(I

.0 STABILIREA SARCINII MA&IME DE CALCUL .010 Sta;i4i6(a :a6cinii 2a)i2( d( ca4c34 7inDnd :(a2a d( (v1437ia :a =n ti25 7eter&inarea sarcinii &a,i&e de calcul ($4) se %ace !n %uncie de sarcina &a,i& n regim normal de %uncionare- esti&at pentru pri&ul an de e,ploatare- i de evoluia acestei sarcini !n ur&torii ani. !n una din ipotezele prezentate !n continuare. ).1.1 $poteza 1' 1arcina &a,i& nu variaz !n decursul perioadei de analiz %a de sarcina &a,i& din pri&ul an. 1arcina &a,i& de calcul- $4- se va considera !ns i valoarea sarcinii &a,i&e din pri&ul an. ).1.# $poteza #' 1arcina &a,i& cre te cu o rat anual- r- !n perioada pri&ilor tr F I ani dup pri&ul an de e,ploatare- valoarea pla%on atins !n %inal ($ 4%) presupunndu/se c se &enine !n restul duratei de serviciu a liniei. 1arcina &a,i& de calcul se deter&in cu relaia' $4 C $41 . ?r ().1)

unde' $41 / este sarcina &a,i& din pri&ul an de e,ploatare* ?r / coe%icientul !n %uncie de rata HrH de cre tere a sarcinii- deter&inat pe baza datelor din tabelul (. =ote 1arcina &a,i& de calcul ($4) este mai mic dect sarcina &a,i& ad&is !n %inal- care se poate deter&ina cu %or&ula. ().#) Atunci cnd se cunoa te $4% i rata r de cre tere !n cei tr ani- din relaia ().#) se deter&in valoarea lui $41 i aceasta se introduce apoi !n relaia ().1). 2n cazul liniilor cu derivaii- relaia ().1) poate %i aplicat cu su%icient e,actitate!nti %iecrui consu&ator sau derivaii !n parte i apoi se stabilesc sarcinile de calcul tranzitate !n lun+ul liniei. ).1.( $poteza (' $de& ipoteza- cu precizarea c !n unul din cei I ani !n care are loc cre terea treptat a sarcinii cu rat r- i anu&e !n anul ts- &ai are loc o cre tere supli&entar !n salt- prin suprapunerea unei sarcini plani%icate #pl$ 1arcina &a,i& de calcul se deter&in cu relaia' $4 C $41 . ?rs ().() unde' $41 este sarcina &a,i& !n pri&ul an de e,ploatare* ?rs / coe%icientul !n %uncie de rata de cre tere ( r) i de valoarea relativ a saltului de sarcin !n anul ts- !n raport cu sarcina din pri&ul an (#pe%#&')- deter&inat !n tabelul ). .0+0 Sta;i4i6(a :a6cinii 2a)i2( d( ca4c34 =n ca<34 4inii416 6adia4( c3 :a6cini =n d(6iva7i( ($ Linii cu seciunea constant ).#.1 2n cazul unei linii de lun+i&e Lt care ali&enteaz n sarcini !n derivaie (%i+ura 1)- seciunea econo&ic constant se calculeaz pentru sarcina &a,i& ec3ivalent- al crei tranzit !n lun+ul liniei conduce la acelea i pierderi ca i sarcina real.

().)) 2n cazurile !n care duratele de utilizare anual a sarcinii &a,i&e la consu&atori sunt sensibil di%erite- pentru di&ensionarea unei seciuni constante se &ai esti&eaz durata ;14 de utilizare a sarcinii &a,i&e tranzitate prin linie'

().0) !n care' <Pi- <Li- Pi i Li sunt ener+iile i puterile active i reactive %urnizate consu&atorilor liniei i reelei aval- dac aceasta e,ist.

;abelul ( Va416i4( c1(9ici(nt343i B6 5(nt63 :ta;i4i6(a :a6cinii 2a)i2( d( ca4c34 =n 93nc7i( d( 6ata 6 d( c6(8t(6( a :a6cinii 2a)i2( an3a4(

=u&rul anilor de cre tere tr ulteriori pri&ului an de e,ploatare Bata r M 1 1 1 # ( ) # 1-01 1-0# 1-0( 1-0) # ( 1-0# 1-0) 1-00 1-06 ( ) 1-0( 1-00 10-E 1-11 ) 0 1-0( 1-06 1-10 1-1) 0 5 1-0) 1-0E 1-1# 1-16 5 6 1-00 1-0I 1-10 1-#0 6 E 1-00 1-11 1-16 1-#( E I 1-05 1-1# 1-1I 1-#5 I 10 1-05 1-1( 1-#0 1-#E

0 5 6 E I 10 11 1# 1( 1) 10 15 16 1E 1I

1-00 1-05 1-05 1-06 1-0E 1-0I 1-10 1-11 1-1# 1-1( 1-1) 1-10 1-15 1-16 1-1E

1-0I 1-11 1-1( 1-10 1-16 1-1I 1-#1 1-#( 1-#0 1-#6 1-#I 1-(1 1-(( 1-(0 1-(6

1-1( 1-15 1-1I 1-## 1-#0 1-#E 1-(1 1-(0 1-(E 1-)1 1-)0 1-)E 1-0# 1-00 1-0I

1-1E 1-#1 1-#0 1-#I 1-() 1-(E 1-)( 1-)6 1-0# 1-06 1-5# 1-56 1-6# 1-6E 1-E(

1-## 1-#6 1-(# 1-(6 1-)# 1-)E 1-0) 1-50 1-56 1-6( 1-E0 1-EE 1-I0 #-0( #-11

1-#5 1-(# 1-(E 1-)) 1-01 1-0I 1-55 1-6) 1-E( 1-I1 #-01 #-10 #-#0 #-(1 #-)1

1-(0 1-(6 1-)) 1-0# 1-51 1-5I 1-6I 1-EI #-00 #-11 #-## #-(0 #-)E #-5# #-65

1-(( 1-)# 1-00 1-50 1-60 1-E1 1-I# #-0) #-1E #-(1 #-)5 #-5# #-6I #-I6 (-15

1-(6 1-)5 1-06 1-5E 1-6I 1-I# #-05 #-#1 #-(6 #-0) #-6# #-I# (-1( (-(5 (-50

#0

1-1E

1-(I

1-5#

1-IE

#-1I

#-0(

#-I#

(-(5

(-E5

;abelul ) Va416i4( c1(9ici(nt343i B6: 5(nt63 :ta;i4i6(a :a6cinii 2a)i2( d( ca4c34 =n 93nc7i( d( 6ata 6 d( c6(8t(6( a :a6cinii 2a)i2( an3a4( 8i 1 c6(8t(6( 54ani9icat? =n :a4t I54

$pl Anul cre terii !n salt ts ulterior pri&ului an de e,ploatare rM $4$ 1 0 0 0 0 0 0 0 # # 0-0 0-0 1-0 1-0 #-0 #-0 (-0 0-0 1 ( 1-00 1-)6 1-I) #-)1 #-EI (-(6 (-E) 1-1( # ) 1-00 1-)( 1-EE #-(( #-6E (-#) (-5I 1-1( ( 0 1-00 1-)0 1-E# #-#0 #-5E (-11 (-0) 1-1( ) 5 1-00 1-(6 1-66 #-16 #-0E #-II (-)0 1-1( 0 6 1-00 1-() 1-61 #-0I #-)E #-E6 (-#6 1-1( 5 E 1-00 1-(# 1-55 #-0# #-(I #-65 (-1) 1-1( 6 I 1-00 1-#I 1-5# 1-I5 #-(0 #-50 (-01 1-1( E 10 1-00 1-#6 1-06 1-EI #-## #-00 #-EI 1-1( I 11 1-00 1-#0 1-0( 1-E( #-1) #-)0 #-66 1-1(

# # # # # # ) ) ) ) ) ) ) 5 5

0-0 1-0 1-0 #-0 #-0 (-0 0-0 0-0 1-0 1-0 #-0 #-0 (-0 0-0 0-0

1-50 #-06 #-0) (-0# (-00 (-IE 1-#E 1-60 #-## #-60 (-16 (-50 )-1( 1-)5 1-I(

1-06 #-01 #-)5 #-I# (-(6 (-E( 1-#E 1-6# #-16 #-5# (-0E (-0( (-II 1-)5 1-I1

0-0) 1-I5 #-(I #-E# (-#0 (-5I 1-#E 1-60 #-1# #-00 #-IE (-)1 (-E0 1-)5 1-EE

1-01 1-I1 #-(1 #-6# (-1( (-00 1-#E 1-56 #-06 #-)6 #-EE (-(0 (-61 1-)5 1-E0

1-)E 1-E0 #-#) #-5( (-0# (-)1 1-#E 1-5) #-0# #-)0 #-6I (-1E (-0E 1-)5 1-E(

1-)5 1-E1 #-16 #-0( #-I1 (-#E 1-#E 1-5# 1-I6 #-(( #-60 (-06 (-)0 1-)5 1-E1

1-)( 1-65 #-10 #-)0 #-E0 (-10 1-#E 1-0I 1-I# #-#5 #-51 #-I6 (-(# 1-)5 1-6E

1-)1 1-61 #-0( #-(5 #-5I (-0( 1-#E 1-06 1-EE #-#0 #-0( #-E5 (-#0 1-)5 1-65

1-(I 1-56 1-I6 #-#E #-0I #-I1 1-#E 1-00 1-E( #-1( #-)) #-65 (-06 1-)5 1-6(

5 5 5 5 5 E E E E E E E 10 10 10

1-0 1-0 #-0 #-0 (-0 0-0 0-0 1-0 1-0 #-0 #-0 (-0 0-0 0-0 1-0

#-)0 #-EE (-(0 (-E( )-(1 1-5E #-1) #-51 (-0E (-05 )-0( )-01 1-I# #-(E #-E0

#-(0 #-E0 (-#5 (-61 )-16 1-5E #-1# #-05 (-0# (-)6 (-I# )-(E 1-I# #-(5 #-E1

#-(0 #-6( (-15 (-50 )-0( 1-5E #-0I #-0# #-I0 (-(E (-E1 )-#0 1-I# #-() #-66

#-#5 #-55 (-06 (-)I (-I0 1-5E #-06 #-)6 #-EE (-#I (-60 )-1# 1-I# #-(# #-6#

#-#1 #-0I #-IE (-(E (-66 1-5E #-00 #-)( #-E1 (-#0 (-50 (-II 1-I# #-(0 #-5E

#-15 #-0# #-EI (-#6 (-5) 1-5E #-0# #-(E #-60 (-1# (-)I (-E5 1-I# #-#6 #-5(

#-11 #-)5 #-E1 (-15 (-01 1-5E #-00 #-(( #-5E (-0( (-(E (-6) 1-I# #-#0 #-0I

#-06 #-(I #-6# (-00 (-(I 1-5E 1-I6 #-#I #-51 #-I) (-#6 (-51 1-I# #-#( #-0)

#-0# #-(# #-5( #-I0 (-#5 1-5E 1-I0 #-#) #-0) #-E0 (-16 (-)I 1-I# #-#0 #-00

10 10 10 10

1-0 #-0 #-0 (-0

(-(# (-E0 )-#6 )-60

(-#5 (-61 )-16 )-5#

(-#0 (-5( )-05 )-00

(-1( (-0) (-I5 )-(6

(-06 (-)5 (-E0 )-#0

(-00 (-(6 (-60 )-1#

#-I) (-#I (-5) (-II

#-E6 (-#0 (-0( (-56

#-E0 (-11 (-)# (-6)

).#.# 2n cazul liniilor cu derivaii- seciunea econo&ic a acestora va %i corespunztor sarcinilor &a,i&e tranzitate prin ele. 1e ad&ite utilizarea pe derivaii a aceleia i seciuni ca i a liniei- !n acest caz- corespunztor %iecrei derivaii- relaia ().)) co&pletndu/se ast%el'

la nu&rtor se adau+ produsul $# Ld dintre ptratul sarcinii &a,i&e tranzitate prin derivaie i lun+i&ea acesteia* la nu&itor se adau+ lun+i&ea Ld a derivaiei respective.

).#.( 2n cazul liniilor radiale de .oas tensiune- pentru care !n &o&entul proiectrii poate %i esti&at doar sarcina &a,i& total ($ 4)- precu& i raportul dintre lun+i&ea pri&ului tronson (L1) i lun+i&ea total (Lt) a liniei- sarcina ad&is ec3ivalent se deter&in cu relaia' $4e C ?d $4 ().5) !n care se consider

().6) )$ Linii cu seciune varia*il +cu tronsoane de seciuni diferite, ).#.) 7i&ensionarea liniilor cu seciune variabil trebuie aplicat atunci cnd nu e,ist alte condiii restrictive care i&pun utilizarea unei sin+ure seciuni. 1eciunea econo&ic se va calcula pentru %iecare tronson !n parte sau pe +rupe de tronsoane. 2n cazul reelelor distincte pentru poriunea iniial a liniei- !n co&punerea acesteia ur&nd a %i luate !n considerate pri&ul sau pri&ele cteva tronsoane prin care sunt tranzitate sarcinile cu valorile cele &ai ridicate att !n re+i& nor&al- ct i !n re+i& de scurtcircuit.

.0 0 Sta;i4i6(a :a6cinii 2a)i2( d( ca4c34 =n ca<34 4inii416 c3 :(c7i3n(a c1n:tant?/ a4i2(ntat( d( 4a d13? ca5(t( 2n prealabil- se stabile te circulaia de cureni- pe tronsoane- n regim normal de funcionare. Pe aceast dat- se deter&in $4e i ;14e con%or& pct. ).#.1%cndu/se abstracie de sensul %lu,urilor de sarcin. .0.0 Evita6(a :356a(:ti2?6ii :a6cini416/ :(c7i3ni416 8i inv(:ti7ii416 in(9ici(nt( 2n proiectare / !n li&ita posibilitilor / esti&area sarcinilor &a,i&e de calcul va %ace obiectul unei te&einice .usti%icri. ;rebuie evitate supraesti&rile tranzitelor probabile de sarcin (14 i ;4) i- prin aceasta- daunele pe care le/ar i&plica investiiile !n linii cu seciuni conductoare ne.usti%icat de &ari. @topA

!0 LIMITELE ECONOMICE DE 'OLOSIRE INTENSIV% A LINIILOR ELECTRICE DE DISTRIBUIE E&ISTENTE N E&PLOATARE 0.1. Aceste li&ite / prezentate !n tabelele 0...10 / reprezint sarcinile la dep irea crora se veri%ic oportunitatea econo&ic a investiiei !ntr/un circuit supli&entar. Ele sunt ast%el deter&inate- !nct bene%iciul scontat prin reducerea pierderilor de putere i ener+ie va dep i investiia supli&entar. 0.# #potezele de determinare a acestor limite economice de folosire intensiv

noul circuit va %i ec3ipat cu seciunea 14 &a,i& utilizat la tipul respectiv de linie* sarcinile prin cele dou circuite / cel e,istent i cel supli&entar / se consider repartizate proporional cu seciunile lor* noua investiie include i e%orturile !n celulele (sau !ntreruptoarele de .oas tensiune) de la a&bele capete ale liniei supli&entare.

0.( Curentul frontier economic #fec / de la care se .usti%ic adu+area unui circuit supli&entar cu seciune 14 / !n ipotezele de &ai sus- se calculeaz cu relaia'

(0.1) 2n relaia (0.1) .ec reprezint densitatea econo&ic de curent utilizat ca indicator la proiectarea tipului respectiv de linie electric (tabelul 1)- iar se este seciunea liniei e,istente.

0.) Li&itele econo&ice de %olosire intensiv a liniilor e,istente !n e,ploatare este necesar s %ie veri%icate i sub aspectul li&itelor ad&isibile din punct de vedere te3nic. 2n acest sens- !n tabelele 0...10 sunt prezentate li&itele ad&isibile din punct de vedere al stabilitii ter&ice !n re+i& de durat. ;otodat- instruciunea $.BE/$ 15)/E5 o%er posibilitatea unor veri%icri operative privind re+i&ul de scurtcircuit i cderile de tensiune. 0.0 7atele prezentate !n tabelele 0-5-6-E-I-10 se re%er nu&ai la linii cu conductoare din aluminiu$

;abelul 0 Li2it(4( 9141:i6ii int(n:iv( - :3; a:5(ct (c1n12ic 8i :3; a:5(ct t(62ic - a 3n16 LEA d( di:t6i;37i( c3 :(c7i3ni :( ()i:t(nt( =n ()541ata6( $%ec / curent %rontier econo&ic / valori rotun.ite !n A4PEB$ $%t / curent %rontier ter&ic !n re+i& de durat / valori !n A4PEB$

;ipul liniei

se &&#

$%ec pentru ur&toarele durate ;4 ale sarcinii &a,i&e- !n ore:an #000 (000 E0 100 1#0 100 )000 60 I0 110 1)0 0000 50 E0 100 1#0 5000 50 60 I0 110 6000 00 50 E0 100

$%t aerul a&biant cu te&peratura &a,i& )0 "

(0 LEA d( A1a:? t(n:i3n( cu conductori din Al s4 C I0&&# 00 60 I0

I0 110 1)0 160

1)0 160 #10 #50

1%ec / sarcin %rontier econo&ic / valori rotun.ite !n ?VA 1B / sarcin %rontier ter&ic !n re+i& de durat / valori !n ?VA

;ipul liniei

se &&#

1%ec pentru ur&toarele durate ;4 ale sarcinii &a,i&e- !n ore:an #000 (000 00 60 E0 100 )000 00 50 60 I0 0000 )0 00 60 E0 5000 )0 00 50 E0 6000 )0 )0 00 60

1%t aerul a&biant cu te&peratura &a,i& )0 "

(0 LEA d( A1a:? t(n:i3n( cu conductor din AL s4 C I0&&# 00 60 I0

50 60 I0 1#0

I6 1## 100 1E0

;abelul 5 Li2it(4( 9141:i6ii int(n:iv( - :3; a:5(ct (c1n12ic 8i :3; a:5(ct t(62ic - a 3n16 LEA d( di:t6i;37i( c3 :(c7i3ni :( ()i:t(nt( =n ()541ata6( $%ec / curent %rontier econo&ic / valori rotun.ite !n A4PEB$ $%t / curent %rontier ter&ic !n re+i& de durat / valori !n A4PEB$

;ipul liniei

se &&#

$%ec pentru ur&toarele durate ;4 ale sarcinii &a,i&e !n ore:an #000 (000 100 1(0 )000 I0 110 0000 E0 100 5000 60 I0 6000 60 E0

$%t aerul a&biant cu te&peratura &a,i& )0 " 1)0 160

LEA d( +0 kV cu conductori din JL/Al s4 C 1#0&&#

(0 00

110 1)0

60 I0 1#0 10) LEA d( 110 kV cu conductori din JL/Al s4 C (00&&# 1E0 #)0 (00

160 ##0 #50 (10 (50 ))0 010

150 #00 #(0 #I0 ((0 )00 )60

1)0 1E0 #10 #50 (00 (50 )(0

1(0 150 1I0 #)0 #60 ((0 (I0

1#0 100 160 ##0 #00 (00 (00

110 1(0 150 #00 #(0 #60 (#0

##0 #60 (10 (50 )#0 )I0 060

1%ec / sarcin %rontier econo&ic / valori rotun.ite !n 4VA 1%t / sarcin %rontier ter&ic !n re+i& de durat / valori !n 4VA

;ipul liniei

se &&#

1%ec pentru ur&toarele durate ;4 ale sarcinii &a,i&e !n ore:an #000 (000 (-0 )-0 0-0 5-I )000 (-( )-0 0-0 5-# 0000 #-I (-5 )-0 0-0 5000 #-5 (-( )-# 0-# 6000 #-) #-I (-E )-6

1%t aerul a&biant cu te&peratura &a,i& )0 " )-I 5-1 6-E I-)

LEA d( +0 kV cu conductori din JL/Al s4 C 1#0&&#

(0 00 60 I0

(-E )-I 5-1 6-5

1#0 100 LEA d( 110 kV cu conductori din Jl/Al s4 C (00&&# 1E0 #)0 (00

I-0 50 60 E0 100

E-1 00 50 60 I0

6-) 00 50 60 E#

5-E )0 0# 50 60

5-1 )# )E 0E 5E

0-0 (E )0 0( 5#

10-6 5I E0 I) 110

;abelul 6 Li2it(4( 9141:i6ii int(n:iv( - :3; a:5(ct (c1n12ic 8i :3; a:5(ct t(62ic - a 3n16 LEA d( di:t6i;37i( c3 :(c7i3ni :( ()i:t(nt( =n ()541ata6( $%ec / curent %rontier econo&ic / valori rotun.ite !n A4PEB$ $%t / curent %rontier ter&ic !n re+i& de durat / valori !n A4PEB$

;ipul liniei

se &&#

$%ec pentru ur&toarele durate ;4 ale sarcinii &a,i&e- !n ore:an #000 (000 )000 0000 5000 6000

$%t pentru pozare !n' sol la #0 aer la (0 " " 1#0 1)0 160 #10 100 1#0 100 1I0

LEC d( A1a:? t(n:i3n( c3 i<14a7i( :int(tic? i conductori din Al s4 C #)0&&#

(0 00 60 I0

100 1(0 150 1I0

I0 110 1)0 160

E0 100 1#0 100

60 I0 110 1)0

60 E0 100 1#0

50 60 I0 110

1#0 100 1E0 #)0

##0 #50 (00 (50

#00 #(0 #60 ((0

1E0 #10 #)0 #I0

150 1I0 ##0 #50

1)0 160 1I0 #(0

1(0 100 160 #10

#)0 #60 (10 (50

##0 #00 #E0 ()0

1%ec / sarcin %rontier econo&ic / valori rotun.ite !n kVA 1%t / sarcin %rontier ter&ic !n re+i& de durat / valori !n kVA

;ipul liniei

se &&#

1%ec pentru ur&toarele durate ;4 ale sarcinii &a,i&e- !n ore:an

1%t pentru pozare !n' sol la #0 " E( 100 1#1 1)I 160 1I0 #10 #00 aer la (0 " 60 E6 106 1(# 10( 16( 1IE #(0

#000

(000

)000

0000

5000

6000

(0 00 60 LEC d( A1a:? t(n:i3n( c3 I0 i<14a7i( :int(tic? i conductori 1#0 din Al s4 C #)0&&# 100 1E0 #)0

60 I0 110 1(0 100 1E0 #10 #00

50 E0 100 1#0 1)0 150 1E0 #(0

50 60 E0 100 1#0 1)0 150 #00

00 50 E0 I0 110 1(0 100 1E0

00 50 60 E0 100 1#0 1(0 150

)0 00 50 60 I0 10) 1#0 1)0

;abelul E Li2it(4( 9141:i6ii int(n:iv( - :3; a:5(ct (c1n12ic 8i :3; a:5(ct t(62ic - a 3n16 LEC d( di:t6i;37i( c3 :(c7i3ni :( ()i:t(nt( =n ()541ata6( $%ec / curent %rontier econo&ic / valori rotun.ite !n A4PEB$ $%t / curent %rontier ter&ic !n re+i& de durat / valori !n A4PEB$

$%ec pentru ur&toarele durate ;4 ale sarcinii &a,i&e- !n ore:an ;ipul liniei se &&# #000 (000 )000 0000 5000 6000

$%t pentru pozare !n' sol la #0 aer la (0 " " 1(0 160 #00 #(0 #50 #I0 ((0 1(0 150 1I0 ##0 #00 #E0 ()0

00 60 LEC d( E kV cu izolaie din PV" i conductori din Al s4 C #)0 &&# I0 1#0 100 1E0 #)0

150 1I0 #)0 #E0 (#0 (60 )00

1)0 1E0 #10 #00 #I0 ()0 )10

1(0 150 #00 #(0 #50 (10 (60

1#0 1)0 1E0 #00 #)0 #E0 ()0

110 1(0 150 1I0 ##0 #00 (00

100 1#0 100 160 #00 1(0 1E0

1%ec / sarcin %rontier econo&ic / valori rotun.ite !n 4VA 1%t / sarcin %rontier ter&ic !n re+i& de durat / valori !n 4VA

;ipul liniei

se &&#

1%ec pentru ur&toarele durate ;4 ale sarcinii &a,i&e- !n ore:an

1%t pentru pozare !n'

#000

(000

)000

0000

5000

6000

sol la #0 " 1-)0 1-66 #-0E #-(I #-60 (-0# (-)(

aer la (0 " 1-(0 1-56 #-0( #-#I #-50 #-I5 (-0(

00 60 I0 1#0 100 1E0 #)0

1-6 #-0 #-0 #-I (-) (-I )-6

1-0 1-I #-( #-6 (-1 (-5 )-(

1-) 1-6 #-1 #-) #-E (-# (-I

1-( 1-0 1-I #-1 #-0 #-I (-0

1-# 1-) 1-6 1-I #-( #-6 (-#

1-1 1-( 1-5 1-E #-1 #-) #-I

LEC d( E kV cu izolaie din PV" i conductori din Al s4 C #)0 &&#

;abelul I Li2it(4( 9141:i6ii int(n:iv( - :3; a:5(ct (c1n12ic 8i :3; a:5(ct t(62ic - a 3n16 LEC d( di:t6i;37i( c3 :(c7i3ni :( ()i:t(nt( =n ()541ata6( $%ec / curent %rontier econo&ic / valori rotun.ite !n A4PEB$ $%t / curent %rontier ter&ic !n re+i& de durat / valori !n A4PEB$

;ipul liniei

se &&#

$%ec pentru ur&toarele durate ;4 ale sarcinii &a,i&e- !n ore:an #000 (000 )000 0000 5000 6000

$%t pentru pozare !n' sol la #0 " aer la (0 "

00 LEC d( 10 kV 60 cu izolaie sintetic i I0 conductori din Al s4 C 100 &&# 1#0 100 00 60 LEC d( 10 kV cu izolaie din I0 3rtie i conductori din 1#0 Al s4 C 1E0 # && 100 1E0

160 #10 #00 (00 (50 #00 #00 (00 (00 )#0 )I0

100 1I0 #(0 #60 (#0 1E0 ##0 #60 (#0 (E0 ))0

1(0 160 #10 #)0 #I0 150 #00 #00 #I0 ()0 )00

1#0 100 1I0 ##0 #50 100 1E0 #(0 #60 (10 (50

110 1)0 160 #00 #)0 1)0 160 #10 #)0 #E0 ((0

100 1(0 150 1I0 ##0 1#0 100 1I0 ##0 #50 (00

1(0 150 1I0 #10 #)0 1)0 160 #00 #(0 #50 (00

1#0 100 1E0 #10 #)0 1(0 160 #00 #(0 #00 (00

1%ec / sarcin %rontier econo&ic / valori rotun.ite !n 4VA 1%t / sarcin %rontier ter&ic !n re+i& de durat / valori !n 4VA

1%ec pentru ur&toarele durate ;4 ale sarcinii &a,i&e- !n ore:an ;ipul liniei se &&# #000 (000 )000 0000 5000 6000

1%t pentru pozare !n' sol la #0 " #-#0 aer la (0 " #-0E

LEC d( 10

00

#-I

#-6

#-(

#-#

#-0

1-E

60 kV cu izolaie sintetic i conductori din Al s4 C 100 &&# I0 1#0 100 00 60 LEC d( 10 kV cu izolaie din 3rtie i conductori din Al s4 C 1E0 &&# I0 1#0 100 1E0

(-5 )-) 0-( 5-# (-0 )-( 0-( 5-1 6-( E-0

(-( )-1 )-E 0-5 (-# (-I )-E 0-5 5-5 6-6

#-I (-5 )-# 0-0 #-I (-5 )-( 0-1 5-0 6-0

#-6 (-( (-I )-5 #-5 (-# )-0 )-6 0-0 5-(

#-) #-I (-5 )-# #-) #-I (-5 )-# )-I 0-E

#-( #-E (-( (-E #-# #-6 (-( (-E )-0 0-(

#-66 (-#I (-6# )-#) #-)# (-0( (-00 )-06 )-50 0-#0

#-50 (-#0 (-5) )-15 #-() #-I0 (-)5 (-IE )-(( 0-#0

;abelul 10 Li2it(4( 9141:i6ii int(n:iv( - :3; a:5(ct (c1n12ic 8i :3; a:5(ct t(62ic - a 3n16 LEA d( di:t6i;37i( c3 :(c7i3ni :( ()i:t(nt( =n ()541ata6( $%ec / curent %rontier econo&ic / valori rotun.ite !n A4PEB$ $%t / curent %rontier ter&ic !n re+i& de durat / valori !n A4PEB$

;ipul liniei

se &&#

$%ec pentru ur&toarele durate ;4 ale sarcinii &a,i&e- !n ore:an

$%t pentru pozare !n'

#000

(000

)000

0000

5000

6000

sol la #0 " 1E0 #10 #)0 #60 (00 100 1I0 ##0 #00 #I0

aer la (0 " 1E0 ##0 #00 #I0 (#0 100 1I0 #(0 #60 (10

00 LEC d( +0 kV cu izolaie din polietilen i conductori din Al s4 C 100 &&# 60 I0 1#0 100 00 60 I0 1#0 100

160 #10 #50 (00 (50 #(0 #I0 (50 )#0 000

100 1I0 #(0 #60 (#0 #10 #50 (#0 (E0 )00

1)0 160 #10 #00 (00 1I0 #)0 #I0 (00 )10

1#0 150 1I0 #(0 #60 160 ##0 #60 (10 (60

110 1)0 160 #00 #)0 150 #00 #)0 #I0 ()0

100 1(0 150 1I0 ##0 1)0 1E0 ##0 #50 (00

LEC d( +0 kV cu izolaie din 3rtie i conductori din Al s4 C 100 &&#

1%ec / sarcin econo&ic / valori rotun.ite !n 4VA 1%t / sarcin %rontier ter&ic !n re+i& de durat / valori !n 4VA

;ipul liniei

se &&#

1%ec pentru ur&toarele durate ;4 ale sarcinii &a,i&e- !n ore:an #000 (000 )000 0000 5000 6000

1%t pentru pozare !n' sol la #0 aer la

" 00 LEC d( +0 kV 60 cu izolaie din polietilen i I0 conductori din Al s4 C 100 &&# 1#0 100 00 LEC d( +0 kV 60 cu izolaie din 3rtie i I0 conductori din Al s4 C 100 &&# 1#0 100 @topA 0-I 6-( I-0 10-5 1#-5 E-1 10-0 1#-0 1)-6 16-( 0-) 5-5 E-1 I-0 11-( 6-) I-# 11-( 1(-( 10-E )-E 5-1 6-) E-E 10-) 5-E E-( 10-# 1#-1 1)-# )-( 0-0 5-E E-0 I-) 5-1 6-5 I-) 10-I 1(-0 )-0 )-E 5-1 6-1 E-( 0-0 5-I I-0 10-0 11-E (-5 )-0 0-0 5-5 6-E 0-0 5-# 6-5 I-0 10-5 5-#) 6-)0 E-00 I-0( 10-06 0-#0 5-0E 6-E0 E-E( 10-00

(0 " 5-)1 6-5# E-E( 10-## 11-#5 0-#0 5-0E 6-I6 I-(0 10-60

ANE&A 1 VALORI ALE PARAMETRILOR UTILI*AI PENTRU STABILIREA DENSIT%ILOR ECONOMICE DE CURENT 1. .ata de actualizare a c3eltuielilor' a C EM:an #. &rimea actualizat ;t a unei calendaristice - t.

(A.1.1) 7e e,e&plu- pentru 10 ani calendaristici se obin ; 10 C 5-61 ani actualizai- iar ;(0 C 11-#0 ani actualizai. (. Durata de calcul a pierderilor de energie cu relaia ro&neasc- stabilit prin instruciunea 4.E.E. / ".$.B.E. Htau 1IEIH'

(A.1.#.) Valori su%icient de apropiate se &ai pot obine cu ur&toarele e,presii.

(A.1.(.a) relaie din care se &ai poate deduce (A.1.(.b) !n care iar ;14 nu dep e te E000 ore:an.

). .ezistivitatea conductoarelor considerat la (0 "'


alu&iniu (#-0 o3& &&#:k& cupru 1E-I o3& &&#:k&.

0. .elaiile de calcul ale coeficienilor /r i /rs*

!n care 1N C $pl:41 reprezint valoarea relativ a saltului de sarcin $ pl (plani%icat pentru anul ts dup pri&ul an de e,ploatare) !n raport cu sarcina &a,i& din

pri&ul an de e,ploatare. Valorile calculate cu aceste dou relaii sunt prezentate !n tabelele ( i ) ale acestei lucrri. @topA

ANE&A + PREURILE 'OLOSITE PENTRU DETERMINAREA DENSIT%ILOR ECONOMICE DE CURENT 10 P6(2i:(4( La di&ensionarea din punct de vedere econo&ic a seciunilor conductoare- !n principal se co&par e%ortul de investiii cu preul pierderilor de ener+ie. "ostul speci%ic al ener+iei pierdute este relativ ridicat- deoarece aceast ener+ie se consider a %i produs pe baz de co&bustibil &ar+inal. 2n cea &ai &are parte- att &ateriile pri&e care stau la baza investiiei (de e,. bau,ita adus din A%rica sau A&erica de 1ud i !nnobilat cu ener+ie la ;ulcea i apoi la 1latina)- ct i co&bustibilul &ar+inal (pcura)- ara noastr le i&port i adeseori le prelucreaz cu preul unor substaniale c3eltuieli de valut liber convertibil. "a ur&are- !n pri&a %az a studiului- !n pri&vara anului 1II0- $.P.O. a propus ca noul PE 1(0:1II0 s %ie ast%el conceput- !nct liniile noastre de distri*uie s rezulte eficiente n condiiile preurilor de pe piaa mondial . 2n acest sens- a %ost %cut un pri& set de esti&ri avnd ca baz datele statistice privind ulti&ii douzeci de ani- precu& i unele orientri de perspectiv pe care le/a %urnizat pentru acest studiu $nstitutul Bo&n de Econo&ie 4ondial. La avizarea pri&ei %aze a studiului !n procesul verbal nr. E0- din #1.0I.1II0 s/a prevzut ur&toarea 3otrre care st la baza prezentului nor&ativ' H Densitile se vor sta*ili pe *aza preurilor n dolari rezultate din prognozele privind perspectiva pieii mondiale0$ +0 P6(736i4( :5(ci9ic( a4( 53t(6ii 8i (n(6Fi(i 5i(6d3t( 1/au %olosit valorile &edii !nre+istrate !n 1.P.A. !n anul 1IE6. Este un an pentru care a& dispus de date statistice certe i !n care ener+ia i alu&iniul deveniser de.a Hie%tineH.

pcura a cobort sub 100 9:t %a de anii anteriori cnd cotaiile QJO Botterda& oscilau !ntre 100/#00 9:t*

cr*unele energetic- e,port 1.P.A.- 5I00 kcal:k+- a !nre+istrat un &ini& de (5 9:t* aluminiul cotat la bursa &etalelor de la Londra a cobort la &edia anual de 1100 9:t %a de oscilaiile dintre 1000/#000 9:t- !nre+istrate !nainte de anul 1IE6.

"a surse de in%or&aii- !n principal s/au %olosit' studiul elaborat pentru $.P.O. de ctre $nstitutul Bo&n de Econo&ie 4ondial- revista de sinteze cu privire la ener+etica peste 3otarele PB11 / HEner+o3oziaistvo za rube.o&H / nr. ( i 5:1IEI i nr. ):1II0- revista HElectrical <orldH 1IEE. - Costul mediu al unui 1ilo2att instalat !n anul 1IE6 !n centralele electrice din 1.P.A.- cu care a %ost asi&ilat costul speci%ic al puterii instalate !n centrala etalon'

"p C 1#00 9:kV

- 3reurile medii ale energiei tri%azate !n anul 1IE6 !n 1PA cu care au %ost asi&ilate costurile speci%ice &ar+inale ale ener+iei pierdute la cele trei trepte de distribuie'

la $; (110 kV) RRRRRRR... 0-0 ceni:k<3* la 4; (5/#0 kV) RRRRRR... 0-0 ceni:k<3* la 8; (0-) kV) RRRRRRR... 6-0 ceni:k<3.

N1t?. 4enion& c !n Qrana anului 1II1- Htari%ul albastruH al lui EdQ pentru &icii consu&atori pn la ( kVA a.unsese 5)-0 centi&e:k<3- ceea ce reprezenta 1( ceni 1PA:k<3 la .oas tensiune. 0 Inv(:ti7ii4( La acest capitol o contribuie &a.or au avut/o 2ntreprinderea de "o&er E,terior BJ4ELE";BJ i serviciul e,port/i&port din cadrul 7.S.;.7.E.E. "a baz- s/au %olosit cataloa+ele de preuri 1ie&ens i o%erte recente pe care le/ a %cut ara noastr pentru licitaii internaionale. $ntenionat- pentru a nu supraestima seciunile- s/au luat !n considerare o%ertele cel &ai ridicate / la li&itele de pierdere ale licitaiilor / i acestea- !n plus- au &ai %ost &a.orate cu !nc ((M. Valorile para&etrilor A i ? care de%inesc costul investiiilor (" i C A K ?s) !n linii sunt prezentate !n tabelul A#. Preurile pentru un !ntrerupor de .oas tensiune sau pentru celule cu 3e,a%lorur de sul% ("cel) din i&port'

Pn kV ..t. 10 #0 110 ;abelul A#

Preuri ("cel) dolari 000 10000 #0000 110000

Pa6a2(t6ii inv(:ti7ii416 =n 4inii "i C A K ? s

Para&etrii 1&a, &&# A ? 9:k& &&# 0

;ipul liniei

9:k&

L$=$$ ELE";B$"E AEB$E=E Al ..t. conductoare neizolate ..t. conductoare izolate i torsadate #0 kV conductoare Jl/Al 1#0 10I00 150 I0 I0 IE00 E500 11# 100

110 kV conductoare Jl/Al ..t. conductoare neizolate #0 kV si&plu circuit 110 kV si&plu circuit L$=$$ ELE";B$"E 2= "AOLP ..t. izolaie PV" ..t. izolaie polietilen 5kV izolaie PV" 10kV izolaie PV" Al 10kV izolaie polietilen 10 kV izolaie 3rtie #0 kV izolaie polietilen #0 kV izolaie 3rtie "u ..t. izolaie PV" ..t. izolaie polietilen

(00 60 60 (00

#(#00 1E000 10000 #1E00

1#0 150 (10 #60

"u

#)0 #)0 #)0 100 100 1E0 100 100 1E0 1E0

I#00 1#I00 #6100 (1000 (()00 #6(00 (((00 06(00 1#600 #1000

110 1#0 1#I 15( 1#E (60 10( )10 1(0 1)0

5 kV izolaie PV" 10 kV izolaie PV" 10 kV izolaie polietilen 10 kV 3rtie #0 kV izolaie polietilen #0 kV izolaie 3rtie

100 100 100 100 100 100

)1600 )5500 01000 )1E00 0#600 I0500

#06 #5# #0( 0I0 #5# 50#

S36:(4(' "ataloa+e de cabluri 1ie&ens i o%erte pe care le/a %cut ara noastr pentru licitaii internaionale. $ntenionat- s/au luat !n considerare o%ertele cele &ai ridicate / la li&itele de pierdere ale licitaiilor / i care- !n plus- au &ai %ost &a.orate cu !nc ((M. @topA

ANE&A DOMENIILE DE SARCINI MA&IME ANUALE ,I SECIUNILE ECONOMICE CARE LE CORESPUND N CA*UL CONSTRUIRII UNOR LINII AERIENE NOI DE -OAS% TENSIUNE

;abelul A(.1 D12(nii4( d( :a6cini 2a)i2( an3a4( 8i :(c7i3ni4( (c1n12ic( ca6( 4( c16(:53nd =n ca<34 c1n:t63i6ii 3n16 LINII AERIENE NOI DE -OAS% TENSIUNE/ c1nd3ct1a6( din ALUMINIU n(i<14at( :a3 i<14at( 8i t16:adat(/ : M C "!22+ D12(nii4( d(9init( =n AMPERI

1 &&# #000 1 (0 00 60 I0 #,I0N # (#/#( )5/(# 5(/)5 1)1/5( #00/1)1 (000 ( #E/#0 )0/#E 0(/)0 1#)/00 ##0/1#)

;14- !n ore:an )000 ) #0/1E (5/#0 00/(5 111/00 1I6/111 0000 0 #(/15 (#/#( )0/(# 100/)0 166/100 5000 5 #1/10 #I/#1 )0/#I I1/)0 151/I1 6000 6 1I/1( #5/1I (5/#5 E#/(5 1))/E#

N "onductoarele %azice sunt le+ate cte dou !n paralel i ali&entate printr/un !ntreruptor co&un.

D12(nii4( d(9init( =n kVA >va416i 61t3nAit(@

1 &&# #000 (0 00 #1/10 (0/#1 (000 1E/1( #5/1E

;14- !n ore:an )000 15/1# #)/15 0000 10/11 #1/10 5000 1)/10 1I/1) 6000 1(/I 16/1I

60 I0 #,I0

)1/(0 I(/)1 150/I(

(5/#5 E#/(5 1)0/E#

((/#) 6(/(( 1(0/6(

(0/#1 55/(0 116/55

#5/1I 50/#5 105/50

#)/16 0)/#) I0/0)

;abelul A.(.# D12(nii4( d( :a6cini 2a)i2( an3a4( 8i :(c7i3ni4( (c1n12ic( ca6( 4( c16(:53nd =n ca<34 c1n:t63i6ii 3n16 LINII AERIENE NOI d( +0 kV/ c1nd3ct1a6( O4-A4/ :M C 1+0 22+ D12(nii4( d(9init( =n AMPERI

1 &&# #000 (0 00 60 I0 1#0 #,1#0N )1/#I 0E/)1 E0/0E 10)/E0 #00/10) ))#/#00 (000 (6/#5 0(/(6 60/0( I0/60 ##6/I0 )01/##6

;14- !n ore:an )000 ()/#) )E/() 55/)E E5/55 #05/E5 (50/#05 0000 (1/## )(/(1 0I/)( 66/0I 1E5/66 (#E/1E5 5000 #E/#0 )0/#E 0)/)0 61/0) 160/61 (01/160 6000 #5/1E (5/#5 )I/(5 50/)I 100/50 #6)/100

N 7ou circuite de cte ) k&- %iecare cu cte dou celule- cte una la %iecare capt- respectiv'

D12(nii4( d(9init( =n MVA >va416i 61t3nAit(@

1 &&# #000 (0 00 60 I0 1#0 #,1#0 1-)/1-0 #-0/1-) #-E/#-0 (-5/#-E E-6/(-5 10-(/E-6 (000 1-(/0-I 1-E/1-( #-)/1-E (-(/#-) 6-I/(-( 1(-I/6-I

;14- !n ore:an )000 1-#/0-E 1-6/1-# #-(/1-6 (-0/#-( 6-1/(-0 1#-5/6-1 0000 1-1/0-E 1-0/1-1 #-0/1-0 #-6/#-0 5-)/#-6 11-)/5-) 5000 1-0/0-6 1-)/1-0 1-I/1-) #-0/1-I 0-I/#-0 10-)/0-I 6000 0-I/0-5 1-#/0-I 1-6/1-# #-(/1-6 0-)/#-( I-0/0-0

;abelul A.(.( D12(nii4( d( :a6cini 2a)i2( an3a4( 8i :anc7i3ni4( (c1n12ic( ca6( 4( c16(:53nd/ =n ca<34 c1n:t63i6ii 3n16 LINII AERIENE NOI d( 110 kV/ c1nd3ct1a6( din OL-A4/ :M C 00 22+ D12(nii4( d(9init( =n AMPERI

1 &&#

;14- !n ore:an

100 1E0 #)0 (00 #,(00N

1)1/11( 16I/1)1 ##6/16I )6E/##6 E))/)6E

1#I/10) 15)/1#I #0E/15) )(E/#0E 66)/)(E

116/I0 1)I/116 1EI/1)I (IE/1EI 60)/(IE

106/E5 1(5/106 16(/1(5 (5)/16( 5)(/(5)

I6/6E 1#(/I6 106/1#( ((0/106 0E(/((0

EI/6# 11(/EI 1)(/11( (01/1)( 0((/(01

N 7ou circuite- %iecare cu cte dou celule cu !ntreruptor- respectiv'

D12(nii4( d(9init( =n MVA >va416i 61t3nAit(@

1 &&# #000 100 1E0 #)0 (00 #,(00 #6/## ()/#6 )(/() I1/)( 151/I1 (000 #0/#0 (1/#0 )0/(1 E(/)0 1)6/E(

;14- !n ore:an )000 ##/1E #E/## (5/#E 65/(5 1()/65 0000 #0/15 #5/#0 ((/#5 5I/(( 1#(/5I 5000 1E/10 #(/1E (0/#( 5(/(0 111/5( 6000 16/1) ##/16 #6/## 06/## 10#/06

;abelul A.(.) D12(nii4( d( :a6cini 2a)i2( an3a4( 8i :(c7i3ni4( (c1n12ic( ca6( 4( c16(:53nd/ =n ca<34 c1n:t63i6ii 3n16 LINII NOI N CABLURI -0T0 c3 c1nd3ct1a6( din ALUMINIU 8i <14a7ia din PVC :a3 POLIETILEN%/ : M C +.0 22+ D12(nii4( d(9init( =n AMPERI

1 &&# #000 (0 00 60 I0 1#0 100 1E0 #)0 #,#)0N ((/#( )6/(( 5)/)6 E)/5) 100/E) 1(1/100 155/1(1 (1E/155 051/(1E (000 (0/#1 )#/(0 0E/)# 60/0E I0/60 116/I0 1)I/116 #E0/1)I 00)/#E0

;14- !n ore:an )000 #5/1I (6/#5 01/(6 56/01 E)/56 10)/E) 1(#/10) #0(/1(# ))5/#0( 0000 #(/16 ((/#( )0/(( 0I/)0 6)/0I I#/6) 116/I# ##)/116 (I5/##) 5000 #1/10 #I/#1 )0/#I 0(/)0 55/0( E#/55 10)/E# #00/10) (0(/#00 6000 1I/1( #)/1I ((/#) )6/(( 0I/)6 6)/0I I)/6) 16I/I) (16/16I

N Qazele celor dou cabluri sunt le+ate cte dou !n paralel i ali&entate printr/un !ntreruptor co&un. 7e e,e&plu- !n cazul polietilenei

D12(nii4( d(9init( =n kVA >va416i 61t3nAit(@

1 &&# #000 (0 00 60 I0 1#0 100 1E0 #)0 #,#)0 ##/10 (1/## )#/(1 00/)# 5I/00 E5/5I 10I/E5 #0I/10I (60/#0I (000 #0/1) #E/#0 (E/#E 00/(E 5#/00 66/5# IE/66 1EE/IE ((#/1EE

;14- !n ore:an )000 16/1( #)/16 ()/#) ))/() 00/)) 5E/00 E6/5E 156/E6 #I)/156 0000 10/11 ##/10 (0/## (I/(0 )I/(I 51/)I 66/51 1)6/66 #51/1)6 5000 1)/10 1I/1) #5/1I (0/#5 )(/(0 0)/)( 5E/0) 1(#/5E #(#/1(# 6000 1(/I 15/1( ##/15 (1/## )0/(1 )I/)0 5#/)I 11E/5# #0I/11E

;abelul A(.0 D12(nii4( d( :a6cini 2a)i2( an3a4( 8i :(c7i3ni4( (c1n12ic( ca6( 4( c16(:53nd/ =n ca<34 c1n:t63i6ii 3n16 LINII NOI =n ca;436i d( E kV c3 c1nd3ct1a6( din ALUMINIU 8i i<14a7i( din PVC/ :M C +.0 22+

D12(nii4( d(9init( =n AMPERI

1 &&# #000 (0 00 60 I0 1#0 100 1E0 #)0 #,#)0N (6/#5 0#/(6 61/0# I#/61 115/I# 1))/115 1E(/1)) )00/1E( 606/)00 (000 ((/#( )6/(( 5)/)6 E)/5) 100/E) 1(1/100 155/1(1 (5(/155 5)1/(5(

;14- !n ore:an )000 (0/#1 )(/(0 0I/)( 65/0I I5/65 11I/I5 101/11I ((0/101 0E)/((0 0000 #6/1I (E/#6 0(/(E 5I/0( E5/5I 106/E5 1(5/106 #IE/1(5 #05/#IE 5000 #5/16 (0/#0 )E/(0 5#/)E 6E/5# I6/6E 1#(/I6 #60/1#( )66/#60 6000 #(/15 (#/#( ))/(# 06/)) 6#/06 EI/6# 11(/EI #)5/11( )(5/#)5

N Qazele celor dou cabluri sunt le+ate cte dou !n paralel i ali&entarea printr/ un !ntreruptor co&un- respectiv'

D12(nii4( d(9init( =n MVA >va416i 61t3nAit(@

1 &&# #000 (0 00 60 I0 1#0 100 1E0 #)0 #,#)0 0-)/0-( 0-0/0-) 0-6/0-0 1-0/0-6 1-#/1-0 1-0/1-# 1-I/1-0 1-#/1-I 6-)/)-# (000 0-(/0-# 0-0/0-( 0-6/0-0 0-I/-06 1-1/0-I 1-)/1-1 1-6/1-) (-E/1-6 5-6/(-E

;14- !n ore:an )000 0-(/0-# 0-)/0-( 0-5/0-) 0-E/0-5 1-0/0-E 1-#/1-0 1-5/1-# (-)/1-5 5-1/(-) 0000 0-(/0-# 0-)/0-( 0-5/0-) 0-6/0-5 0-I/0-6 1-1/0-I 1-)/1-1 (-1/1-) 0-0/(-1 5000 0-(/0-# 0-)/0-( 0-0/0-) 0-5/0-0 0-E/0-5 1-0/0-E 1-(/1-0 #-E/1-( 0-0/#-E 6000 0-#/0-1 0-(/0-# 0-0/0-( 0-5/0-0 0-6/0-5 0-I/0-6 1-#/0-I #-5/1-# )-0/#-5

;abelul A(.5 D12(nii4( d( :a6cini 2a)i2( an3a4( 8i :(c7i3ni4( (c1n12ic( ca6( 4( c16(:53nd/ =n ca<34 c1n:t63i6ii 3n16 LINII NOI/ =n ca;436i d( 10 kV c3 c1nd3ct1a6( din ALUMINIU 8i i<14a7i( din PVC/ :M C 1!0 22+ D12(nii4( d(9init( =n AMPERI

1 &&# #000 (0 00 60 I0 1#0 100 #,100N )1/#I 0E/)1 E0/0E 10)/E0 1(1/10) ()5/1(1 511/()5 (000 (6/#5 0(/(6 66/0( I0/66 11I/I0 (1)/11I 00)/(1)

;14- !n ore:an )000 ()/#) )6/() 51/)6 E0/51 106/E0 #E#/106 )IE/#E# 0000 (1/## )(/(1 5(/)( 66/5( I6/66 #06/I6 )0)/#06 5000 #E/#0 (I/#E 06/(I 60/06 EE/60 #(#/EE )10/#(# 6000 #0/1E (5/#0 0#/(5 5)/0# E1/5) #1)/E1 (6E/#1)

N 7ou circuite de cte 1-0 k&- %iecare cu cte dou celule cu !ntreruptor'

D12(nii4( d(9init( =n MVA >va416i 61t3nAit(@

1 &&# #000 (0 0-6/0-0 (000 0-5/0-0

;14- !n ore:an )000 0-5/0) 0000 0-0/0) 5000 0-0/0-( 6000 0-)/0-(

00 60 I0 1#0 100 #,100

1-0/0-6 1-0/1-0 1-E/1-0 #-(/1-E 5-0/#-( 10-5/5-0

0-I/0-5 1-(/0-I 1-5/1-( #-1/1-5 0-)/#-1 I-5/0-)

0-E/0-5 1-1/0-E 1-0/1-1 1-I/1-0 )-I/1-I E-5/)-I

0-6/0-0 1-1/0-6 1-(/1-1 1-6/1-( )-0/1-6 6-E/)-0

0-6/0-0 1-0/0-6 1-#/1-0 1-0/1-# )-0/1-0 6-1/)-0

0-5/0-) 0-I/0-5 1-1/0-I 1-)/1-1 (-6/1-) 5-0/(-6

;abelul A(.6 D12(nii4( d( :a6cini 2a)i2( an3a4( 8i :(c7i3ni4( (c1n12ic( ca6( 4( c16(:53nd/ =n ca<34 c1n:t63i6ii 3n16 LINII NOI =n CABLURI d( +0 kV c3 c1nd3ct16 din ALUMINIU/ :M C 1!0 22+ D12(nii4( d(9init( =n AMPERI

1 &&# #000 $zolaia din PJL$E;$LE=T 00 60 I0 05/)0 6E/05 101/6E 01/(5 60/01 I1/60 (000

;14- !n ore:an )000 0000 5000 6000

)5/(( 5)/)5 E(/5)

)#/(0 0E/)# 60/0E

(E/#6 0#/(E 5E/0#

(0/#0 )E/(0 5#/)E

1#0 100 #,100N

1#6/101 #6(/1#6 )E#/#6(

110/I1 #)6/110 )(5/#)6

10)/E( ##(/10) (I0/##(

I0/60 #0(/I0 (0I/#0(

E0/5E 1E(/E0 (#(/1E(

6E/5# 15E/6E #IE/15E

Izolaie din HRTIE 120 150 2!150"" 207-165 470-207 8 0-470 188-149 427-188 754-427 170-1 5 87-170 68 - 87 154-12 50-154 619- 50 140-112 19-140 564- 19 127-101 289-187 510-289

N) 7ou circuite- %iecare cu cte dou celule cu !ntreruptori'

polietilen

3rtie NN) curentul ad&isibil ter&ic pentru un cablu de 100 && #' #60 A. D12(nii4( d(9init( =n MVA >va416i 61t3nAit(@

1 &&# #000 $zolaia din PJL$E;$LE=T 00 1-I/1-) 1-E/1-# (000

;14- !n ore:an )000 0000 5000 6000

1-5/1-1

1-0/1-0

1-(/0-I

1-#/0-I

60 I0 1#0 100 2!150"

#-6/1-I (-0/#-6 )-)/(-0 I-0/)-) 15-6/I-)5

#-)/1-E (-#/#-) )-0/(-# E-5/)-0 10-1/E-5

#-#/1-5 #-I/#-# (-5/#-I 6-6/(-5 1(-6/6-6

#-0/1-0 #-5/#-0 (-(/#-5 6-0/(-( 1#-)/6-0

1-E/1-( #-)/1-E #-I/#-) 5-(/#-I 11-#/5-(

1-6/1-# #-1/1-6 #-6/#-1 0-E/#-6 10-(/0-E

$zolaia din UVB;$E 1#0 100 2!150" 6-#/0-6 15-(/6-# #E-E/15-( 5-0/0-# 1)-E/5-0 #5-#/1)-E 0-I/)-6 1(-)/0-I #(-6/1(-) 0-(/)-( 1#-1/0-( #1-)/1#-1 )-I/(-I 11-0/)-I 1I-0/11-0 )-)/(-0 10-0/)-) 16-6/10-0

N 1arcina ad&isibil ter&ic pentru uncablu de 100 && #' 6.60 4VA. @topA

ANE&A . E&EMPLE DE CALCUL PRIVIND DETERMINAREA SOLUIILOR ECONOMICE PENTRU NUM%RUL CONDUCTOARELOR UNEI 'A*E AL CIRCUITELOR UNEI LINII/ PRECUM ,I PENTRU SECIUNEA ACESTORA E)(25434 1. L$=$E BA7$ALT QTBT 7EB$VAW$$ "P 2="TB"TB$ 4AX$4E A=PALE "J=1;A=;E 1AP 2= "BEY;EBE ;BEP;A;T Dat(4( ini7ia4( / ;ipul constructiv' LE" )00 V cu izolaie din PV" i conductoare din alu&iniu (1&a, C #)0 &&#).

/ 1arcina &a,i& de durat esti&at pentru pri&ul an de e,ploatare' $41 C #00A (circa 160 kVA). / 7i&ensionarea se va %ace !n ur&toarele dou ipoteze'

i51t(<a 1 / sarcina &a,i& anual poate %i considerat- practic- constant !n ti&p* i51t(<a + / !n ur&torii nou ani- dup pri&ul an de e,ploatare- este de a teptat o nou cre tere a sarcinilor &a,i&e anuale cu circa (0M- ceea ce corespunde unei cre teri cu o rat &edie'

/ 7urata de utilizare a sarcinii &a,i&e anuale se va &enine la valori de ordinul (000 ore:an.

Di2(n:i1na6(a :(c7i3nii (c1n12ic( I51t(<a 1 1arcina &a,i& de calcul' $4 C #00 A / 7ensitatea econo&ic de curent i valoarea coe%icientului ?. se deter&in din tabelul 1 (pentru ;14 ore:an) i- respectiv- din tabelul #' .ec C 0-5E A:&&# * ?. C 1-15 / 1eciunea econo&ic de calcul- cu relaia ((.))'

/ =u&rul econo&ic de calcul- al conductoarelor unei %aze- cu relaia ((.6)'

2ntruct =c este mai mic dect 1-)1- nu&rul econo&ic de cabluri rezult = C 1. 1eciunea econo&ic care se adopt !n pri&a ipotez (con%or& pct. (.5.#)'

sec C =s C 1,#)0 &&# 4ficiena economic se obine prin !nlocuirea seciunii te3nice s t C 100 && cu sec C #)0 &&#. $ndicatorii deter&inai !n e,e&plul 10' 7urata de recuperare a investiiei supli&entare t rec C ( ani. Oene%iciul speci%ic anual !n cazul duratei de serviciu nor&ale t sn C (0 ani' 5565 ceni%an !i dolar investit suplimentar$ Limita de folosire intensiv a unei ast%el de linii- respectiv sarcina %rontier econo&ic peste care se poate studia oportunitatea unui cablu supli&entar este con%or& tabelului 6' $%ec C ((0 A I51t(<a + / 1arcina &a,i& de calcul' $4 C $41 . ?r C #00 , 1-#0 C (00 A Valoarea coe%icientului ?r C 1-#0 este deter&inat din tabelul ( pentru r C (M:an i tr C I ani. O;:(6va7i(' 7eoarece sarcinile &a,i&e din pri&ii 10 ani se a teapt a %i !n cre!tere treptat- seciunea liniei ur&eaz a %i deter&inat pe baza unei sarcini de calcul (#00 , 1-# C (00 A) &ai &ic cu EM %a de sarcina &a,i& esti&at pentru al zecelea an de e,ploatare (#00 , 1-( C (#0A). / "a i !n ipoteza 1- con%or& tabelelor 1 i #' 8ec C 0-5E* ?. C 1-15 / 1eciunea econo&ic de calcul'

/ =u&rul econo&ic de calcul al conductoarelor unei %aze'

2ntruct =c este &ai &are dect 1-)1- ca soluie econo&ic se adopt = C # (respectiv dou cabluri identice- avnd %azele de acela i nu&e le+ate !n paralel). / 1eciunea econo&ic ce trebuie adoptat !n a doua ipotez' 1ec C =s C # , #)0 &&#

E)(25434 +. L$=$E BA7$ALT "P 1E"W$P=EA E"J=J4$"T "J=1;A=;T 1AP "P 1E"W$P=$ E"J=J4$"E PE ;BJ=1JA=E Dat(4( ini7ia4( / ;ipul constructiv' LE" )00 V cu izolaie din PV" i conductoare din alu&iniu (s 4 C #)0 &&#). / 1arcinile &a,i&e anuale sunt indicate !n %i+ura # i se apreciaz c !n ti&p valorile lor se vor &enine practic constante. / 7urata de utilizare a puterii &a,i&e se consider a %i practic aceea i la toi consu&atorii i de ordinul' ;14 C (000 ore:an / 7i&ensionarea se va %ace !n dou ipoteze'

I51t(<a A / seciune econo&ic constant* I51t(<a B / seciuni econo&ice distincte pentru tronsonul 1 i- respectivpentru tronsoanele #K(- con%or& reco&andrii de la pct. ).#.).

Di2(n:i1na6(a :(c7i3ni416 (c1n12ic( - I51t(<a A

1arcina &a,i& ec3ivalent de calcul'

7ensitatea econo&ic de curent i coe%icientul de cre tere ? . se deter&in din tabelele 1 i- respectiv #. Prin interpolare liniar'

8ec C 0-50 A:&&#

?. C 1-15

1eciunea econo&ic de calcul'

=u&rul econo&ic de calcul al conductoarelor unei %aze'

"on%or& relaiei (.I.b- la aceea i concluzie = C 1 se a.un+e observnd c este &ai &ic dect s4 C #)0 &&#. 1eciunea econo&ic adoptat !n ipoteza A' 1ec C 1 , 1#0 &&# I51t(<a B ;ronsonul 1

1arcina &a,i& de calcul' $4 C 100 A 1eciunea econo&ic de calcul'

/ =u&rul econo&ic de calcul al conductoarelor unei %aze'

/ 1eciunea econo&ic adoptat'

sec C 1 , 100 &&# ;ronsoanele #K(

1arcina &a,i& ec3ivalent de calcul'

1eciunea econo&ic de calcul'

=u&rul econo&ic de conductoare ale unei %aze' = C 1- deoarece este &ai &ic dect s4 C #)0 &&#.

1eciunea econo&ic adoptat'

1ec C 1 , 00 &&# N1t?. 2n cazurile !n care se ad&ite ale+erea seciunilor econo&ice pe tronsoanede obicei se pot obine econo&ii att la volu&ul de alu&iniu pentru conductoarect i la consu&urile proprii te3nolo+ice de putere i ener+ie. Ast%el- !n ipoteza O din e,e&plul de &ai sus s/ar putea obine ur&toarele econo&ii' / circa 11M la cantitatea de alu&iniu necesar pentru conductoare'

/ circa IM la consu&ul propriu te3nolo+ic de putere'

E)(25434 . L$=$E BA7$ALT "P 7J$ "J=1P4A;JB$ AVV=7 QA";JB$$ 7E PP;EBE Y$ 7PBA;ELE ts& 7E P;$L$ZABE A 1AB"$=$$ 4AX$4E A=PALE 1E=1$O$L 7$QEB$;E. 1E"W$P=EA Y$ EQ$"$E=WA E"J=J4$"T- L$4$;A E"J=J4$"T 7E QJLJ1$BE $=;E=1$VT. Dat(4( ini7ia4( ;ipul constructiv' LEA #0 kV cu conductoare din JL/Al (s 4 C 1#0 &&#). 1arcinile sunt indicate !n %i+ura (. P41 C 1-5 4<* ;P41 C 0000 ore:an

L41 C 1-#0 4VAr* ;L41 C )000 ore:an P4# C 1 4<* ;P4# C (000 ore:an L4# C 0-) 4VAr* ;L4# C 0000 ore:an A0 D(t(62ina6(a :(c7i3nii (c1n12ic(

;ranzitul anual de sarcin'

Puterea &a,i& anual'

i deci pentru pri&ul tronson $41 C I0 A

7urata de utilizare a sarcinii &a,i&e'

7ensitatea econo&ic de curent se apreciaz din tabelul 1'

.ec C 0-60 A:&&#

1arcina &a,i& ec3ivalent de calcul'

respectiv-

1eciunea econo&ic de calcul'

2n ipotezele c linia ar %i prevzut cu o sin+ur celul cu !ntreruptor (n C 1) la captul ei de ali&entare- con%or& tabelului #'

=u&rul econo&ic de calcul al circuitelor'

2ntruct =c G 1-)1- se adopt = C 1'

1eciunea econo&ic adoptat'

sec C =s C 1 , I0 &&# B0 E9ici(n7a (c1n12ic? 9a7? d( ca<34 9141:i6ii 3n(i :(c7i3ni t(Gnic( : t C ! 22+ OL-A40 "on%or& tabelului 5- aceast seciune ad&ite o sarcin %rontier ter&ic de 1)0 A- &ai &are dect esti&area $41 C I0A.

/ Econo&ia anual prin %olosirea seciunii econo&ice de I0 && #'

$nvestiia supli&entar pe aceea i unitate de lun+i&e a traseului'

"i C ? (sec st) C 150 (I0 (0) C II00 9:k&

$ndicatorul Hdurata de recuperare a investiieiH'

Bata anual a *eneficiului care se o*ine n paralel cu recuperarea investiiei - !n ti&p de treizeci de ani'

obinndu/se rotund rb C 0-# 9:an i dolar iniial investit.

Oene%iciul de a teptat pe k& de linie i pe durata pri&ilor ; 1L C (0 ani de serviciu !n ipoteza re+i&ului de e,ploatare din pri&ul an'

!n valori calendaristice'

1I50 , (0 C 0EE00 M:k&*

!n valori actualizate cu rata a ) EM la anul de P$Q i deci conte&porane cu e%ortul de investiii'

1I50 ;(0 C 1I50 , 11-#0 C ##000 9:k&. C0 Li2ita d( 9141:i6( int(n:iv? a 4ini(i =n i51t(<a c? TSM :( va 2(n7in( =n d12(ni34 .000-.!00 16(Han "on%or& tabelului 5- %rontiera econo&ic superioar a !ncrctorilor se situeaz la valori de ordinul $%ec C 160 A- respectiv 1%ec C 5 4VA. Abia deasupra acestor %rontiere se poate studia oportunitatea unui circuit supli&entar.

E)(25434 .. LEA 7E #0 kV- "P "ELPLE LA A4OELE "APE;E- LA "ABE E1;E PLA=$Q$"A;T J "BEY;EBE 2= 1AL; A 1AB"$=$$ ;BA=Z$;A;E Dat(4( ini7ia4(

;ipul constructiv' (LEA #0 kV avnd celule cu !ntreruptor la a&bele capete- lun+i&ea LC # k& i conductoarele din JL/Al (s 4 C 1#0 &&#). Pentru pri&ul an de e,ploatare a liniei se esti&eaz o sarcin &a,i& anual 14 C 1000kVA %or&- respectiv $4 C )(-) A- i o durat de utilizare a acestei sarcini de ordinul a )000 ore:an. 1arcina &a,i& anual se apreciaz c va %i !n cre tere !n ur&toarele dou &oduri'

/ treptat- cu o rat &edie de #M !n pri&ii nou ani dup pri&ul an de e,ploatare* / !n salt- cu !nc (600 kVA- datorit punterii plani%icate !n %unciune a unor noi capaciti de producie* aceast cre tere pn la o sarcin &a,i& de 0#00 kVA va avea loc !n al treilea an de e,ploatare a liniei (respectiv !n anul t s C #- ulterior pri&ului an de e,ploatare).

7urata ;14 este de a teptat c se va &enine apro,i&ativ constant.

Di2(n:i1na6(a :(c7i3nii (c1n12ic(

1arcina &a,i& de calcul

$4 C $41 . ?rs C )(-) , (-(6 C 1)5 A 7in tabelul )- pentru r C #M :an i o cre tere !n salt de #-0 ori ((-604VA:1-04VA) !n anul ts C #- se deduce ?rs C (-(6.

7ensitatea econo&ic de curent pentru ;14 se deter&in din tabelul 1 prin interpolare'

.ec C 0-60 A:&&#

"oe%icientul de cre tere al lui .ec- !n cazul unei linii de #0 kV cu L C #?& i n C # celule cu !ntreruptor- se deter&in cu a.utorul ur&toarei relaii din tabelul #'

sau direct

1eciunea econo&ic de calcul

=u&rul econo&ic de calcul al circuitelor liniei'

2ntruct =cG1-)1- se adopt = C 1 circuit.

1eciunea econo&ic adoptat'

sec C =s C 1,1#0 &&# JLA$ N1t?. "urentul tranzitat la sarcina &a,i& anual din al treilea an de e,ploatare'

7ensitatea de curent cu care se va %unciona e%ectiv la aceast sarcin &a,i&'

ceea ce reprezint o valoare de 1-6 ori &ai &are %a de . ecC0-60A:&&#densitate de calcul %olosit pentru di&ensionarea liniei.

E)(25434 !. L$=$E BA7$ALT PE=;BP EVA"PABEA A 00M 7$= PP;EBEA P=P$ P; 7E #00 kV Dat(4( ini7ia4( / ;ipul constructiv' LEA de )00 V cu conductoare din Al (s 4CI0 &&#) / 1arcina &a,i& !n etapa %inal'

/ Bata &edie de cre tere a sarcinii !n ur&torii t r C I ani dup pri&ul an de e,ploatare' r C (M:an. / =u se cunoa te repartizarea sarcinilor de/a lun+ul linie i- ca ur&are- se apreciaz valoarea raportului dintre lun+i&ea pri&ului tronson i lun+i&ea total a liniei L1:Lt C 0-10. / 7urata de utilizare a puterii &a,i&e' ;14 C (000 ore:an Di2(n:i1na6(a :(c7i3nii (c1n12ic( / 1arcina &a,i& !n pri&ul an de %uncionare a liniei'

/ 1arcina &a,i& ec3ivalent se deter&in con%or& relaiilor ().1) i ().5)- innd sea&a de' a) evoluia sarcinii !n ti&p (se aplic coe%icientul ? r C 1-# din tabelul ()*

b) repartizarea sarcinilor de/a lun+ul liniei (se aplic coe%icientul ? d C 0-5 K 0-) , 0-10 C 0-55 ) $4e C ?r ?d $41 C 1-# , 0-55 , 1(E-0 C 110 / 7ensitatea econo&ic de curent i coe%icientul ?. se deter&in din tabelele 1 i #' .ec C 0-5( A:&&# * ?. C 1-(I / 1eciunea econo&ic de calcul'

/ =u&rul econo&ic de conductoare pentru o %az'

2ntruct =cG1-)- se adopt = C 1. / 1eciunea econo&ic adoptat' 1ec C 1 , I0 &&#

E)(25434 E L$=$E AL$4E=;A;T 7E LA 7JPT "APE;E Y$ 1E"W$P=E "J=1;A=;T / ;ipul constructiv LE" de #0 kV cu izolaie din polietilen i conductoare din (s 4 C 100 &&#). / 1arcinile &a,i&e anuale sunt indicate !n %i+ura ) i valorile lor se consider constante !n ti&p. / 7urata de utilizare anual a puterii &a,i&e' ;14 C )00 ore:an Di2(n:i1na6(a :(c7i3nii (c1n12ic( / Pentru stabilirea circulaiei de cureni pe tronsoane- !n prealabil se deter&in cu &etoda &o&entelor curentul in.ectat la unul din capetele liniei'

Pornindu/se de la aceast valoare- se deduce circulaia de cureni pe tronsoane prezentat !n %i+ura 0. / 1arcina &a,i& ec3ivalent pentru calculul unei seciuni constante !n lun+ul !ntre+ii linii'

/ 7ensitatea econo&ic de curent' .ec C 0-66 A:&&# / 1eciunea econo&ic de calcul'

/ =u&rul econo&ic de circuite' = C 1 deoarece / 1eciunea econo&ic rezult' 1ec C 1 , 60&&# 2n ipoteza !n care pentru ur&torii nou ani- dup pri&ul an de e,ploatare- se apreciaz o cre tere a sarcinilor &a,i&e anuale cu o rat r C 0M- con%or& tabelului (- ?r C 1-(6 i !n aceste condiii' / seciunea econo&ic de calcul'

/ seciunea econo&ic' sec C 1 , I0 &&# / 1e adopt totu i seciunea tehnic dictat la stabilitatea ter&ic de scurtcircuit'

1t C 1 , 100 &&# / Li&ita econo&ic de utilizare intensiv a acestei seciuni / con%or& tabelului 10 / este &ult &ai ridicat (00A sau- respectiv 10-) 4VA

E)(25434 I0 1AB"$=$LE "ABE PJ; Q$ ;BA=Z$;A;E 2= "J=7$W$$ E"J=J4$"E PB$=;B/P= "$B"P$; 7E LEA 7E 110 ?v Dat( ini7ia4(

;ipul constructiv' LEA cu conductoare din JL/Al (s 4 C (00 &&#). Lun+i&ea liniei' #0 k& 7urata de utilizare a sarcinii &a,i&e'

;14 C 0000 ore:an 7i&ensionarea seciunilor se va %ace !n ur&toarele ipoteze' - I51t(<a A 1arcina &a,i& anual se consider constant !n ti&p i de ordinul a )0 4VArespectiv #10 A. - I51t(<a B 1arcina &a,i& din pri&ul an de e,ploatare se consider e+al cu #10 A i se esti&eaz c !n ur&torii nou ani va cre te cu o rat &edie r C EM:an (dublare !n I ani). Di2(n:i1na6(a :(c7i3ni416 (c1n12ic( I51t(<a A / 1arcina &a,i& de calcul' $4 C #10 A / 7ensitatea econo&ic de curent i valoarea coe%icientului ? .#c se deter&in din tabelele 1 i # (sau cu relaia (.5.b)' .ec C 0-5) A:&&#

/ 1eciunea econo&ic de calcul'

/ =u&rul econo&ic de circuite' = C 1- deoarece con%or& relaiei (.E.a / este &ai &ic dect' 1-) s4 C )#0 &&#. / 1eciunea econo&ic adoptat' sec C 1 , (00 &&# Li2ita (c1n12ic? d( 9141:i6( int(n:iv?- respectiv sarcina %rontier econo&ic superioar / con%or& tabelului 5- este' $ %ec C (I0 A sau 1%ec C 60 4VA. I51t(<a B / 1arcina &a,i& de calcul' $4 C ?r . $41 C 1-5E . #10 C (00 Valoarea coe%icientului ?r C 1-5E s/a deter&inat din tabelul (- pentru r C EM:an i tr C I ani. 1arcina &a,i& din anul 10' $410 C #10 (1K0-0E)I C )#0 A respectiv' 1410 C E0 4VA / 7ensitatea econo&ic i coe%icientul de cre tere' .ec C 0-5) A:&&# ?.#c C 1-(6 / 1eciunea econo&ic de calcul'

/ =u&rul econo&ic de circuite'

7eci- se adopt = C 1 / 1eciunea econo&ic adoptat' 1ec C 1 , (00 &&#

E)(25434 J0 L$=$E BA7$ALT 7E 110 kV "ABE AL$4E=;EAZT ( 1;AW$$ Y$ E1;E PBEVTZP;T "P n C 5 "ELPLE "P 2=;BEBPP;JB Dat(4( ini7ia4(

;ipul constructiv' LEA cu conductoare din JL/Al (s 4 C (00&&#). 1arcinile &a,i&e din pri&ul an sunt prezentate !n %i+ura 5.

2n ur&torii nou ani- dup pri&ul an de e,ploatare- sunt de a teptat cre teri cu o rat anual de ordinul r C (M. 2n aceast ipotez- con%or& tabelului (- coe%icientul ? r C 1-#.

7urata de utilizare anual a sarcinilor &a,i&e' 0000 ore:an. "ostul unei celule de 110 kV' 110000 9.

Di2(n:i1na6(a :(c7i3nii (c1n12ic( 1arcina &a,i& ec3ivalent de calcul'

7ensitatea econo&ic se deter&in prin interpolare din tabelul 1' .ec C 0-51 A:&&# 1eciunea econo&ic de calcul'

"oe%icientul pentru deter&inarea nu&rului econo&ic de circuite !n cazul studiat / !n care %iecare circuit se prevede cu cte 5 celule / se deter&in cu relaia ((.5.b) i datele din tabelele ane,ei #'

=u&rul econo&ic de calcul al circuitelor'

1eciunea econo&ic adoptat' 1ec C 1 , (00 &&#

E)(25434 "0 1AB"$=$LE 4AX$4E 7E "AL"PL 14 Y$ 7E=1$;TW$LE 4AX$4E 7E "PBE=; $4 PV=T LA "ABE E1;E E"J=J4$" 1T 1E QJLJ1EA1"T PE Q$E"ABE QAZT "V;E P= 1$=SPB "J=7P";JB 7$= ALP4$=$P AVV=7 1E"W$P=EA 14 7atele privind aceste e,e&plu sunt sintetizate !n tabelul e,. I. Pentru duratele ;14 de utilizare anual ale sarcinilor &a,i&e s/au luat !n considerare &ri&i uzuale- iar valorile celorlali para&etri (8 ec- ?.nc i 14) au %ost preluate din tabelele 1 i #. Avnd !n vedere relaia ((.6)- pentru deter&inarea sarcinilor &a,i&e de calcul $ 4 s/a utilizat e,presia' $4 C 1-)1 . .ec . ?.nc . s4 (I.1) 7in coloana 10 a tabelului e,. I se observ c la sarcina &a,i& de calcul pn la care poate %i %olosit un sin+ur circuit sau- respectiv- un sin+ur conductor pe %az- se a.un+e !n %uncionare la o densitate de curent 8 4 de la #...#-0 ori &ai &are %a de 8ec / densitatea econo&ic nor&at pentru di&ensionarea seciunilor conductoare.

;recerea la un al doilea conductor de seciune 1 4 pe %az / i cu att &ai &ult la un al doilea circuit / presupune i dublarea co&ponentei constante de investiii HAH. J ast%el de cre tere !n salt a investiiei se .usti%ic nu&ai la densiti 8 4 %oarte &ari- atunci cnd reducerea la .u&tate a costului pierderilor a.un+e s prevaleze e%ortul supli&entar de investiii necesar !n acest sens. ;otodat- &ai trebuie obinut i bene%iciul &ini& corespunztor !ntre+ii investiii supli&entare A K ?s4.

Ta;(4 4a ()(25434 "

E)(25434 100 E1;$4ABEA OE=EQ$"$$LJB "ABE 1E JOW$= PB$= A7JP;ABEA 1E"W$P=$LJB E"J=J4$"E Vo& considera cazul utilizrii unei seciuni econo&ice 1ec !n locul unei seciuni te3nice &ai &ici st. 7e e,e&plu- destul de %recvent !n practica noastr de proiectare se adopt ca seciune- 1t- seciunea necesar pentru asi+urarea stabilitii ter&ice !n re+i& de durat a liniilor. 4ai poate %i !ns cazul unor seciuni te3nice i&puse de cureni de scurtcircuit sau de restricii privind cderile de tensiune. 1e va considera cazul cel &ai si&plu- al unui sin+ur conductor pe %az. Esti&rile econo&ice se vor re%eri la unitatea de lun+i&e a circuitului. 4conomia pe metru de traseu !i pe durata unui an prin &ic orarea pierderilor de putere i ener+ie'

(10.1) #nvestiia suplimentar !n cazul cte unui sin+ur conductor pe %az' "i C ? (sec / st) (10.#) $ndicatorul Hdurata calendaristic de recuperare a investiiei supli&entareH'

(10.() 2n cele ce ur&eaz- relaiile de &ai sus se aplic la cazul liniei radiale din e,e&plul 1- di&ensionate !n ipoteza 1. 1e obine ur&toarele rezultate'

i& "i C 0-110(#)0 D 100) C 10-(0 9:an

$nvestiia "i trebuie privit ca un capital / odat cu a&ortizarea sa / !n &area &a.oritate a cazurilor poate !i tre*uie s aduc un *eneficiu su*stanial . 2n acest scop sunt !ns necesare'

estimarea pe ct posibil &ai fidel a tranzitului de sarcin +S&6 S&6 rs,6 cel puin pentru pri&ii 0/10 ani de e,ploatare a liniei* aplicarea corect a metodei rom7ne!ti pentru deter&inarea nu&rului i seciunii econo&ice a conductoarelor.

Bata anual a bene%iciului- rb- care se poate obine !n paralel cu recuperarea investiiei supli&entare- "i !n ti&pul a HtH ani de serviciu- se esti&eaz prin rezolvarea ur&toarei ecuaii'

(10.)) "u datele de &ai sus i !n ipostaza unei durate de serviciu de (0 ani'

rezult ur&torul *eneficiu anual specific' rb C ((-( ceni:an i dolar investit supli&entar. Prin ur&are- pe o durat de serviciu de (0 de ani s/ar putea obine ur&torul *eneficiu total' / !n valori neactualizate O C (0 rb"i C (0 , 0-0((( , 10-(0 C 10( 9:& / !n valori actualizate !n trecut- la anul de pozare a cablului' Oact C ; (0 rb"i C 11-#0 , 0-((( , 10-(0 C (E-E 9:&

A adar- !n cazul particular studiat- bene%iciul / actualizat la anul e%ortului de investiii "i i raportat la acest e%ort / reprezint'

N1ta 1 "u privire la noiunile %olosite !n acest e,e&plu- se reco&and biblio+ra%ia' Ou3u - P. .a. Staii !i posturi electrice de transformare- Oucure tiEditura ;e3nic- 1IEE- pa+. 10/#5 ("oiuni privind determinarea soluiilor optime). N1ta +0 2n practica de proiectare pot aprea cazuri !n care linii di&ensionate pe baza prezentei prescripii trebuie luate !n considerare !ntr/un calcul te3nico/ econo&ic &ai cuprinztor. 2n ast%el de cazuri- preurile !n dolari ale liniilor i celulelor / prezentate !n ane,a # / se reco&and a %i convertite !n lei- la cursul o%icial al dolarului din etapa respectiv. @topA

ANE&A ! LISTA PRESCRIPIILOR CONE&E N VI$OARE 1. PE 011:E# / =or&ativ privind calculul co&parativ te3nico/econo&ic la instalaiile de producere- transport i distribuie de ener+ie electric i ter&ic #. PE 0##/(:E6 / Prescripii +enerale de proiectare a reelelor electrice (. PE 10(:60 / $nstruciuni pentru di&ensionarea i veri%icarea instalaiilor electro&a+netice la solicitri &ecanice i ter&ice- !n condiiile curenilor de scurtcircuit ). Pe 105:EI / =or&ativ pentru construcia liniilor electrice aeriene de .oas tensiune 0. PE 105:EI / =or&ativ pentru construcia liniilor electrice aeriene de .oas tensiune 5. PE 106:E1(EE) / =or&ativ pentru proiectarea i e,ecuia reelelor de cabluri electrice 6. PE 1#):E0 / =or&ativ privind ali&entarea cu ener+ie electric a consu&atorilor industriali i si&ilari

E. PE1(#:E((E6) / =or&ativ pentru proiectarea reelelor electrice de distribuie public I. PE 1():E) / =or&ativ privind &etdolo+ia de calcul a curenilor de scurtcircuit !n reelele electrice @topA

BIBLIO$RA'IE 1. Ou3u P. / 8 metod cu caracter general de determinare a seciunilor economice pentru liniile electrice trifazate. 2n' Ener+etica- nr. 11/1# nov./ dec. 1I6I #. Ou3u - P. i "o&nescu- S3. / Sta*ilirea seciunilor economice pentru liniile electrice de distri*uie n ipoteza unei cre!teri n timp ale sarcinii !i ale costului specific al consumurilor tehnologice de energie . 2n Ener+eticanr. 6 iulie 1IE0- pp. #66/#EI. (. Ou3u - P. i "o&nescu- S3. - 9n punct de vedere cu privire la determinarea valorilor remanente. 2n Ener+etica- nr. E au+ust 1IE1- pp. (0(/(05. ). Ou3u - P i "o&nescu- S3. / Cu privire la estimarea tranzitului total de sarcin :s. 2n Ener+etica- nr. #- 1IEI- p. 51/5(. 0. Ou3u - P i "o&nescu- S3. / #nstruciuni privind sta*ilirea duratelor de calcul al pierderilor de energie electric +tau ;<=,$ Avizat de ";1/".$.B.E. cu nr. 5(1I:iulie 1IEI. @topA