Sunteți pe pagina 1din 2

[Mediu] Legislatie mediu: Ordin MMGA / MAI 1281/2005 1121/2006 - cul ri c ntainere !

"#"$%I &t c lectare selecti'a


(L$)$L !" (I(LO*$%I#M +A,O(A office at ccn.ro Wed Feb 1 05:17:48 CST 2006 Previous message: [Mediu] Legislatie mediu / turism: HG 1855 / 2 5 !"artea 2# $ %tic&eta %cologica "entru '()(*% turisti +e,t message: [Mediu] Legislatie mediu / a"e: -rdin MMG( 12./ / 2 5 $ 'adastrul a"elor Messages s rted -.: [ date ] [ t&read ] [ su01ect ] [ aut&or ]
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor Ministerul Administratiei si Internelor Ordin nr. 1281 / 2005 / 1121 / 2006 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective ublicat in Monitorul Oficial! artea I nr. 51 din 1"/01/2006 In ba#a prevederilor art. 1" alin. $%& din 'otararea Guvernului nr. 621/2005 privind (estionarea ambala)elor si a deseurilor de ambala)e! in temeiul art. 5 alin. $8& din 'otararea Guvernului nr. *08/200* privind or(ani#area si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor! cu modificarile si completarile ulterioare! in temeiul Ordonantei de ur(enta Guvernului nr. 6%/200% privind or(ani#area si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor! aprobata cu modificari si completari prin +e(ea nr. 60*/200%! cu modificarile si completarile ulterioare! ministrul mediului si (ospodaririi apelor si ministrul administratiei si internelor emit pre#entul ordin. Art. 1. , entru aplicarea unitara la nivel national a colectarii selective! containerele si recipientele folosite in cadrul serviciilor publice de salubri#are pentru colectarea separata a diferitelor tipuri de materiale se inscriptionea#a cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate si sunta& fabricate in culoarea preva#uta in ane.a pentru respectivul tip de material/ sau b& marcate in culoarea preva#uta in ane.a pentru respectivul tip de material! prin vopsire! prin aplicare de folie ade#iva sau prin alt procedeu similar! pe minimum 200 din suprafata totala vi#ibila. Art. 2. , Inscriptionarea si aplicarea marca)ului colorat trebuie sa fie durabile si vi#ibile! astfel incat sa se asi(ure identificarea destinatiei containerelor si recipientelor de colectare selectiva. Art. %. , revederile pre#entului ordin se aplica si in ca#ul containerelor din spatiile special amena)ate de catre autoritatile administratiei publice locale! destinate colectarii separate a diferitelor tipuri de materiale continute in deseurile de ambala)e. Art. *. , Ane.a face parte inte(ranta din pre#entul ordin. Art. 5. , re#entul ordin se publica in Monitorul Oficial al 1omaniei! artea I.

Ministrul mediului si (ospodaririi apelor! 2ulfina 3arbu Ministrul administratiei si internelor! 4asile 3la(a

A567A 89+O1I+6 pentru identificarea containerelor si recipientelor destinate colectarii separate a diferitelor tipuri de materiale continute in deseurile municipale si asimilabile celor municipale ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :ipul de deseu / 8uloare ;eseuri nerecuperabile/ nereciclabile ;eseuri compostabile/ biode(radabile 2ticla alba/colorata 'artie/carton ;eseuri din Metal si plastic ;eseuri periculoase ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5e(ru/(ri Maro Alb/verde Albastru Galben 1osu