Sunteți pe pagina 1din 15

Formarea contiinei istorice

Proiect realizat de elevii clasei a XI-a D:


Baesu Nora Lorena

Bobocea Diana Raluca Mi alac e !na Maria Modreanu Ro"ana Postolac e #ana $abriela

Formarea contiinei istorice


Formarea contiinei istorice re%rezint& 'ncercarea de a construi identitatea unui %o%or(a unei naiuni %rin ra%ortarea la alte %o%oare(naiuni) urm&rind: situarea 'n tim% i s%aiu) evenimentele istorice) limba) cultura i civilizaia) mentalit&ile* # coordonat& a umanismului rom+nesc este interesul %entru istoria %ro%riului neam) %entru consmenarea ei i %unerea acestor scrieri 'n circuitul euro%ean* ,n-lorirea remarcabil& a scrierilor cu caracter istorio.ra-ic 'n limba romana) at+t 'n Moldova) c+t i 'n /ara Rom+neasc&) 'n secolul 01 i 'n %rimele decenii ale secolului urm&tor) este %re.&tit& de %reocu%area %entru istorie a oamenilor %olitici i a c&rturarilor din secolele %recedente* Din secolele al 02-lea i al 03-lea s-au %&strat %rimele cronici* 4ea mai vec e cronica rom+neasc& este 4ronica lui 5te-an cel Mare ) o cronic& o-icial& de curte) cu autor necunoscut) scris& 'n limba slavon&* 4ronica este continuata 'n secolul al 03-lea) succesiv) de c&lu.&rii Macarie) 6-timie i !zarie) din %orunca domnitorilor vremii* ,n /ara Rom+neasc&) s-au %&strat cronici des%re Mi ai 7iteazul i cronicile 'n versuri scrise 'n limba .reac&* 8nii dintre oamenii care au in-luenat %ozitiv aceasta -ormare a -ost Grigore Ureche.

!cesta a -ost %rimul cronicar care i-a trans%us o%era 'n limba roman& i) 'n acelai tim%) ne-a dat i un nou ti% de cronic&* Din datele s&race care s-

au %&strat cu %rivire la viaa lui) a-l&m c& el e -iul boierului moldovean Nestor 8rec e) care) %e la s-+ritul sec* al X7I-lea) ocu%a 'n Moldova %ostul de mare vornic al 9&rii de :os* 6l ridic& m&n&stirea ;ecu) %e care o 'nzestreaz& cu danii mari*

Nu se cunoate cu %reciziune data naterii lui $ri.ore 8rec e* ;e crede c& el s-a n&scut 'n <urul anului 02=> i) deci) el 'i %etrece o %arte din co%il&rie i din anii de colaritate 'n Polonia* Miron 4ostin) 'n Descrierea Moldovei i a Munteniei) scris& 'n %olonez&) a-irma c& ?8rec e @a -ostA mare vornic 'n /ara de :os a Moldovei el a 'nv&at la colile libereB* $ri.ore 8rec e a l&sat o sin.ur& o%era) care) 'n -orma 'n care s-a %&strat) are urm&torul titlu: Carte ce se cheam letopise, ce ntr-nsa spune cursul anilor i desclecarea rii Moldovei i viaa domnilor. Manuscrisul auto.ra- al Letopiseului lui Grigore reche s-a %ierdut i de aceea mult& vreme cronic& a -ost atribuit& lui Nestor Ureche) tat&l lui $ri.ore* !st&zi este 'n a-ar& de orice 'ndoial& c& Letopiseul a%arine lui $ri.ore 8rec e aa cum stabilise 'n 0C2D Mihail !oglniceanu* "Letopiseul rii Moldovei# scris de $ri.ore 8rec e 'n ultimii ani ai vieii este o o%er& determinat&* 6a 'nce%e cu anul 'ntemeierii Moldovei E0F2=G "c$nd s-au desclecat ara# i se o%rete 'n anul 02=H "c$nd au venit Lo%od cu oaste c&ceasc i au gonit pe 'ron ( )od de-n scaun i au ars *$rgul +ai.# 6ste necesar s& %reciz&m c& au e"istat trei co%iti ai Letopiseului ESimion Dasclul, Nisail Clugrul, Axinte UricarulG care au considerat necesar) 'n momentul 'n care au co%iat) s& com%leteze cronica cu ceea ce i-a sc&%at cronicarului sau n-a tiut* Inter%ret&rile lui Simion Dasclul sunt li%site de sim critic i au -ost semnalate 'n mare %arte i de cronicarii urm&tori care le-au comb&tut* $ri.ore 8rec e nu este interesat numai de cantitatea tirilor) ci i de calitatea lor* 6l nu scrie numai %entru a in-orma) ci i %entru a educa) %entru a o-eri un 'ndre%tar de via&: "s rm$ie ,eciorilor i nepoilor, s le ,ie nvtur- #. Istoria este necesar& "ca s nu se nece a toate rile anii trecui#) este o datorie %atriotic& obli.atorie %entru orice %o%or care vrea s& %&easc& %e o %rim& trea%t& a culturii* $ri.ore 8rec e este %rimul cronicar

care simte nevoia de a res%ecta adev&rul -orelor consemnate "ca s nu m a,lu scriitoriu de cuvinte dearte, ci de dreptate#. 4ronica o.lindete or+nduirea -eudal& din %rima <um&tate a sec XVII al marii boierimi* 4ronicarul condamn& sistemul de .uvernare bazat %e autoritatea domneasc& consider+nd c& domnitorul nu %oate avea dre%t de via& i de moarte asu%ra su%uilor s&iI idealul statal al lui 8rec e este re.atul albinelor 'ntemeiat %e armonia dintre matc& i lucr&toare* Preconizeaz& %entru Moldova o c+rmuire du%& %ravil&) adic& du%& le.ea scris& "pe Moldova este acest o%iceiu de pier ,r-de munc, ,r-de .udecat, ,r-de leac de vin.#. 4ronicarul mani-est& o ur& ne'm%&cat& 'm%otriva cotro%itorilor otomani "groa& tuturor vecinilor de prin-pre.ur# * ,nv&&tura limbii latine a 'nlesnit lui 8rec e cunoaterea ori.inii rom+ne a %o%orului nostruI aduce ar.umente le"icale 'n s%ri<inul romanit&ii) dar recunoate c& 'n limba noastr& s-au JamestecatB i cuvinte ale vecinilor "mcar c de la r$mi ne tragem# 7orbete 'n c i% sur%rinz&tor %entru 'nt+ia dat& des%re unitatea neamului i ori.inea sa comun& "rum$nii c$i se a,l locuitori n ara ngureasc i la 'rdeal i la Mara Moreu, de la un loc s$ntu cu moldovenii i toi de la /$mi se trag#. Letopiseul debuteaz& cu le.enda 'ntemeierii Moldovei) urmeaz& a%oi mai mult de H3 de ani din istoria Moldovei care sunt doar 'nirai ca 'ntr-un %omelnic deoarece izvoarele au -ost insu-iciente* Domnia lui 5te-an cel Mare se bucur& de cel mai mare s%aiu 'n cronic&I lui 8rec e 'i revine meritul de a -i -ost %rimul bio.ra- al marelui domnitor realiz+nd i un %ortret moral al acestuia* 6venimentele consemnate) -i.urile domnitorilor au re%rezentat surse de ins%iraie %entru scriitorii de mai t+rziuI desco%erim 'n cronic& %ortrete) tablouri) mici caracteriz&ri) sc ie de nuvele care re%rezint& 'nce%uturile unei literaturi rom+ne ori.inale* 4ronica lui $ri.ore 8rec e) %&strat& 'n mai multe co%ii-manuscrise 'n redacia am%li-icat& de c&tre ;imeon Dasc&lul) cu%rinde evenimentele din trecutul Moldovei de la desc&lecatul lui Dra.o 7oda %+n& la a doua domnie a lui !ron 7oda Eanii 0F2=-02=2G* 6a a -ost scris& 'n ultimii ani ai vieii cronicarului) i anume 'ntre anii 03HD-03H1* ;imeon Dasc&lul a co%iat i a am%li-icat aceasta cronic& imediat du%& moartea lui $ri.ore 8rec e* 4oninutul leto%iseului se rezuma la urm&toarele: 'n 0redislovia lui $ri.ore 8rec e se arata sco%urile %e care le urm&rete istoria) i anume de a l&sa ?izvod %re urma i bune i rele) s& r&m+ie i -eciorilor i ne%oilor de 'nv&&tur&) des%re cele rele s& se -ereasc& i s& se socoteasc&) iara %re cele bune s& urmeze i s& se 'nvee i s& se indire%tezeB* 7orbind des%re resturile de monumente istorice) urme de cet&i) movile i anuri) arata ca ara a

trecut %rin multe r&zboaie) -iindc& ea este aezat& ?'n calea r&ut&ilorB * !%oi urmeaz& ca%itolul De nceputul damnilor rii Moldovei i viaa lor. ;e dau numele %rimelor domnitori i anii lor de domnie* Pe !le"andru cel Bun $ri.ore 8rec e 'l socoate un domnitor ?carele multe lucruri bune au -&cut 'n ar&B* Domnia lui 5te-an cel Mare) care a -ost ales domn %entru vite<ia lui de c&tre boierii mari i mici) se %ovestete cu multe am&nunte i cu o v&dit& sim%atie* Fost-au acest te!an Vo"a om nu mare "e sttu, m#nios $i "egra% a &rsa s#nge ne&ino&at' "e multe ori (e la os(e)e omora !r *u"etu+ Amintrilea era om ,ntreg la !ire, nelenesu, $i lucrul su ,l stiia a-l aco(eri, $i un"e nu gin"iai, acolo ,l a!lai+ -a lucruri "e r.%oaie me$ter, un"e era ne&oie ,nsu$i se &iriia, c &.#n"u-l ai si s nu in"ara(tea.e/ 0 ,ntrea.a cronic& conine toat& istoria Moldovei) 'n unele ca%itole mai %e lar.) 'n altele mai %e scurt i toate re%rezent+nd o unitate com%le"&* 4ronica lui $ri.ore 8rec e are o deosebit& 'nsemn&tate %entru istoria literaturii vec i i %entru istorio.ra-ia noastr&* 6ste %rima cronic& scris& 'n romana) care a a<uns %+n& 'n vremurile noastre* ;cris& 'n s%irit critic) cu toate c& are i unele date .reite) aceasta cronic& este un izvor -oarte %reios %entru istorio.ra-ia noastr&* ,n conce%ia des%re lume i viaa) Grigore Ureche, %rimul cronicar care a scris 'n limba &rii) este un %rovidenialist* 4a toi contem%oranii s&i) el considera c& Dumnezeu a creat lumea i tot el o c+rmuiete) -&c+ndu-i simita %rezena 'n anumite -enomene naturale* Naraiunile lui $ri.ore 8rec e ca i cele ale lui Ion Neculce urmeaz& modelul %o%ular) cu -raze scurte) domin+nd coordonarea)res%ect& to%ica subiect-%redicat) uneori recur.e la e%itete i com%araii de -actur& %o%ular&* 8rec e a 'ntemeiat .enul naraiunii sim%le de -actur& istoric&* /e"tul s&u atin.e ceea ce 6u.en Ne.rici numea 'n ?Naraiunea 'n cronicile lui $r*8rec e i Miron 4ostinB dre%t ?naraiune %ur&B %rin %recizia relat&rii) liniaritateEres%ectarea cronolo.ieiG) s&r&cie stilistic&) tonul rece) sobru* 4ronicarul intre.istreaza evenimentele aa cum le-a cunoscut din diverse izvoare) aciunea %revaleaz& 'n -avoarea inter%ret&rii* 8rec e a intuit c& istoricul trebuie) 'nainte de toate) s& e"%un& -a%te* Materialul este 'm%&rit %e ca%itole) -iecare cu c+te un titlu analitic:BR&zboiul lui Bo.dan voda cu leiiB)B4+nd au %radatu ;te-an-voda /ara ;ecuiascaB) B4+nd au luat ;te-anvoda 4 ilia i 4etatea !lbade la %&.+niB) ?4+nd au omarat !le"andul-voda H1 de boieriB)B4+nd au trimis Des%ot-voda la 'm%&r&ie %entru stea.Bi altele* # alt& caracteristic& a naraiunii lui 8rec e o constituie s%iritul moralizator* !utorul tine nea%&rat s& ia atitudine 'm%otriva abuzurilor i

crimelor s&v+rite de unii monar i -&r& discern&m+nt* La un moment dat) %&r&sete %ovestirea i 'ntr-un ca%itol se%arat numit invariabil ?4ertare i 'nv&&turaB tra.e 'nv&&minte %e mar.inea evenimentelor* ;c em&) %reluata din istorio.ra-ia latin& i %olona) r&m+ne un %rocedeu naiv) abandonat de urmai* Du%& ce relateaz& des%re masacrul -&cut de La%usneanu) 'n -r.mentul urm&tor %ro%une modelul unui stat) 'n care domnitorul s& -ie ca o matc& -&r& ac i s& asculte de s-atul boierilor* Du%& o%inia lui 8rec e) %ersona<ul care 'ntrunete aceste tr&s&turi este Petre 5c io%ul* 4u e"ce%ia acestor -ra.mente moralizatoare) %uine la num&r) naraiunea e ocu%at& inte.ral de aciune* ? ureche atinge esen)a istoriei012+Negrici3* 6l nu rotun<ete nicidata in-ormaia) ci ado%ta un stil concis*

# alt& %ersonalitate care i-a l&sat am%renta decisiv asu%ra criticii i literaturii roman& a -ost Miron 4ostin*

Mironn Costin(1633-1691) este cronicar de seam, mare patriot i umanist, nalt dregtor i iscusit diplomat, filozof i poet, primul nostru scriitor de autentic valoare, reprezentant de frunte al culturii medievale din Moldova !oate aceste titluri de erudi"ie i no#le"e, atri#uite marelui nainta sunt pe deplin ndrept"ite de via" i faptele sale, de $arul i locul ce i revine n istoria literaturii romane

%utor al mai multor scrieri n proza i n versuri ca &'etopise"ul (rii Moldovei de la %ron )oda ncoace* de unde este prsit de +rec$e vornicul din &fr de ,ios&, cuprinz-nd o perioad de aproape apte decenii (1.9.-1661),poemul filozofic /)ia"a lumii& (primul din literatura na"ional), & 0storia n versuri polone despre !ara Moldovei i Munteniei& cronic de propor"ii, nefinisata, &1e neamul moldovenilor, din ce "ar au ieit strmoii lor&, n care consider c &% lsa iari nescris, cu mare ocara nfundat neamul acesta de o seam de scriitori ieste inimii durere 2iruit-am g-ndul s m apuc de aceasta trud, s scot lumii la vedere felul neamului, din ce izvor i semin"ie sunt lcuitorii "rii noastre & 3 mai apoi s sus"in cu tnflacarare dar i cu artgumente #ineintemeate ca &3ea mai strlucit dovad a acestui popor,de unde se trage ,este lim#a lui care este adevrata latina4 5umele cel mai adevrat, autentic4 este rum-n sau rumanus, care nume acest popor l-a pstrat ntotdeauna4&Miron 3ostin face aceast afirma"ie n rezultatul studiilor i a cunostintilor istorice i lingvistice, acumulate cu o deose#it os-rdie n strintate, demonstr-nd astfel originea roman a poporului nostru i latinitatea lim#ii rom-ne 6cupa func"iile de mare dregtor i diplomat, iar mai t-rziu i mare logoft influientind su#stan"ial via"a politic a Moldovei

7ecemat n "ar (168.) de ctre 3onstantin 3antemir, un adept al polonilor,nc de pe vremea c-nd i fcuse studiile n aceast "ar intra n conflict cu noul domn, care nc$eiase un tratat secret de alian" cu 9a#s#urgii :n rezultatul agravrii acestui conflict urmeaz deznodamindul tragic - decapitarea marelui crturar al aceslei epoci z#uciumate, pline, de colizii ntorsturi neateptate 1e su# p-n iscusitului i distinsului cronicar al neamului ne-a rmas sfatul n"elept precum c &nu ieste alta mai frumoas i mai de folos n toat viasa omului z#av, dec-t cetitul cr"ilor& :n zilele noastre mai ales a acelora, din care aflam de care aflam de c-te au fost s se nt-mple din vremuri straveci i p-n acum n aceast frumoas dar mult multpatimita !ara a Moldovei

4(erele lui 5iron Costin6


De Neamul 5ol"o&enilor, "in ce )ar au ie$it strmo$ii lor

! -ost scris& de Miron 4ostin 'n ultimii anin ai vieii sale du%& mult& ezitare i numai c+nd cronicarul a considerat c& deine su-icient& in-ormaie %entru ar.umentarea sa* ,ntrea.a o%er& e"%rim& sentimente de 'nalt %atriotism* 6"ist& la 'nce%utul o%erei o %redoslovie %rin care autorul <usti-ic& scrierea acestei o%ere: "nceputul rilor acestora i neamului moldovenesc i muntenesc i c$i sunt i n rile ungureti cu acest nume, rom$ni i p$n ast&i, de unde sunt i din ce seminie, de c$nd i cum au desclecat aceste pri de pm$nt a scrie, mult vreme la cumpn au sttut su,letul nostru#* De Neamul Moldovenilor este o o%er& %olemica care intenioneaz& s& %un& la %unct unii im%ostori cum a -ost Simion Dasclul care a deni.rat %o%orul rom+n* Miron 4ostin s%une c&: "nici este ag a scrie ocar viacinic unui neam. C$nd ocrsc ntr-o &i pe cineva este greu a r%da1 dar n veaci.# !ceast& o%er& c iar dac& are 'n cu%rinsul ei unele ine"actit&i) este de remarcat %entru in-ormaiile i ar.umentele aduse 'n s%ri<inul ideii romanit&ii %o%orului rom+n*

-eto(ise)ul 7rii 5ol"o&ei "e la Aron 8 Vo" ,ncoace

6ste scris 'n <urul v+rstei de H> de ani 'n sco%uri in-ormative "s nu se uite lucrurile i cursul rii# i educative "s hie de nvtur ce este %ine i ce este ru i de ce s se ,ereasc i ce va urma#. 4a i la $ri.ore 8rec e) 'n cronica lui Miron 4ostin) a%ar conce%tele clasei boiereti i el e convins c& nu domnitorul trebuie s& conduc&) ci i boierimea) iar cei mai mici trebuie s& se team& de cei mari* 4ronicarul mani-esteaz& interes %entru toate as%ectele vieii sociale) ura l&irea %uterii turceti i l&comia Im%eriului #toman: "p$ntecele turcilor ,r ,und#. 7aloarea literar& a cronicii lui 4ostin o 'ntrece %e cea a lui 8rec eI 4ostin este un memorialist atent asu%ra vieii i asu%ra oamenilor) scriitor 'n adev&ratul sens al cuv+ntului) %rozator) zu.rav de moravuri i caractere* 8ltima %arte a cronicii are des-&urarea e%ic& a unui roman: exist "escrieri, ta%louri (itore$ti care ,n!)i$ea. armata 1cea (olone., in!anteria mol"o&eneasc3 ca 'n romanele istorice* !utorul %are a se im%lica 'n evenimente %entru c& unele dintre ele s-au %etrecut 'n tim%ul vieii sale* Datorit& acestui -a%t) atenia -a& de eroi i 'nt+m%l&ri este s%orit&*

,n e"%licarea victorii lor militare s-au 'n-r+n.erilor) Miron 4ostin nu introduce -actori divini) totui crede 'n semne dumnez&ieti i inter%reteaz& calamit&i naturale ca %e nite J%ede%se ceretiBEinteresant& este %rin viziunea a%ocali%tic& descrierea unei invazii de l&custeG* Miron 4ostin are intuiie %si olo.ic& i tendina de a -ilozo-a %e mar.inea -a%telor) reuete ast-el s& realizeze caracteriz&ri) naraiuni umoristice etc* Fiind 'ntr-o oarecare m&sur& i -iloso-) cronicarul -ace un -el de teorie a cunoaterii vorbind des%re cele cinci simuri i o%rindu-se asu%ra im%ortanei v&zului* In-luena limbii vorbite este mai mic& 'n o%er& lui Miron 4ostin) el -iind un cronicar cult 'nt+lnim totui c+teva e"%resii i %roverbe %o%ulare: "lupul prul schim%, iar nu h$rea#. "cum &ice muldoveanul, nu sunt n toate &ilele pa tile#. "ca acela ce nva, s apuc de sa%ie cu m$na goal #.

,n %rocesul acestei -ormari are contiinei istorice) a %artici%at i Ion Neculce* ! -ost un boier moldovean du%& mama dar de ori.ine modest& du%& tata -iind in-luenat mai mult dins%re ramura matern& Ea r&mas de tim%uriu or-an de tataG) ceea ce 'l determin& %e $* 4&linescu s& s%un& c& Neculce Ja%arine unei boierii solideB *

7iitorul cronicar K crescut 'n vremuri tulburi %entru Moldova atacat& de turci sau t&tari K %leac& cu bunica din %artea mamei intree 03C3-03=> 'n /ara Rom+neasc& ) de Jr&ul leilorB ) 'nvaa carte %e a%ucate dar -ace o serioas&coala a vieii*,n /ara Rom+neasc& o deosebit& in-luenta bene-ica

asu%rea lui Ion Neculce a avut euducatia umanista a unc iului s&u) 4onstantin 4antacuzino*

,n 03=F .raie altui unc i al s&u Iordac e 4antacuzino) mare demnitar sub 4onstantin Duca 7oda ) Ion Neculce ca%&ta o %rim& slu<b& %e l+n.& domn : %ostelnicel * 4e 'nseamn& asta L Funcia 'n sine %resu%unea 'n.ri<irea dormitorului domnesc dar era o %rim& trea%t& s%re 'naltele -uncii boiereti * # ucenicie * /re%tat ) devine un om %olitic im%ortant ) a-l+ndu-se %ermanent 'n r+ndul dre.&torilor moldoveni * ! -ost investit cu -uncii s%eciale i i s-a acordat 'nalta 'ncredere ) 'n s%ecial 'n tim%ul domniei lui Dimitrie 4antemir ) cu a c&rui sora a -ost c&s&torit * Im%licat ca atman E 'nalta demnitate 'n tim% de r&zboi G 'n tensionat& lu%ta militar& i di%lomatic& a lui Dimitrie 4antemir ) al&turi de rui ) 'm%otriva im%eriului otoman ) Neculce su-er& as%rimile 'n-r+n.erii de la ;t&nileti E 0100G i se re-u.ieaza 'n Rusia i a%oi 'n Polonia * ,ntors du%& ani 'n ar& este re%us 'n dre%turi i 'i reca%&ta averea I tr&iete alte ascensiuni i alte cobor+uri sociale * $raie minii a.ere ) sensibilit&ii sale ) .raie ) de asemenea ) %reocu%&rilor sale %olitice ) administrative ) militare ) dovedind o rar& com%le"itate %si olo.ic& E5erban 4ioculescu vorbete des%re J%luralit&ile %si ice ale cronicaruluiBG ) Neculce a cunoscut bine realit&ile ) conce%iile ) %si olo.ia e%ocii * !<uns se%tua.enar ) retras din treburile %olitice ale Moldovei ) a simit nevoia de a -i"a 'n scris ) %entru %osteritate ) evenimente din istoria Moldovei dar i -a%te cotidiene de %e %arcursul a %este o%t decenii ) o bun& %arte din ele -iindu-i -amiliare cronicarului din 'ns&i viaa li de zi cu zi * ;crierea e -&cut& cu luciditate i biectivitate EJcronicar ne%&rtinitorBl-a numit istoricul Nicolae Ior.aG * Neculce scrie deci un Leto%ise E- document care consemneaz& -a%tele %e aniI 'n limba slav& :leto M ani I %isat Ma scrie G ) %recedat de # sam& de cuvinte i o Predoslovie *# sam& de cuvinte K suita de %ovestiri istorice K este 'n realitate ) tot o cronic& mult com%rimata

travers+nd anii mai 'nde%&rtai de vremea lui Neculce ) -a%t ce e"%lica aura de le.enda a acestor evoc&ri * J,n %roza lor %uternic& i dulce simim su-letul trecutului mai bine dec+t oriunde i ) mulumit& acestui maestru sim%lu care este Neculce) o %oart& s%re le.enda se desc ide 'n zidul sever al cronicii o %oart& %rin care vedem %erind+ndu-se 'n lumina su%ranaturalului eroice c i%uri de e%o%eeB K scria tot Nicolae Ior.a* Le.endele evoc& -i.uri alese ) iubite i res%ectate de oameniI 'n %rim %lan -iind -i.ura .lorioas& a lui 5te-an cel Mare ) a%oi Daniel ;i astrul sau Neculai Milescu i alii *!necdotica ) atmos-era de basm ) stilul colorat i tonul de %ovestire K %endul+nd intre dimensiunea moralizatoare i umor K demonstreaz& de laince%ut talentul literal al autorului *4ontinu+nd activitatea lui Miron 4ostin ) Ion Neculce %rin Leto%iseul 9&rii Moldove de la Dabi<a 7oda %+n& la a doua domnie a lui 4onstantin Mavrocordat ) -i"eaz& elementele din Moldova din a doua <um&tate a secolului al X7II Klea i %rima <um&tate a secolui al X7III-lea mai %recis 033D-01HF * Leto%iseul %ro%riu zis reda istoria Moldovei sub un ir lun. de domnii ) ale unor voievozi auto toni sau str&ini E 'n s%ecial .reci %recum Mavrocordat ) 4antacuzino s*a*G 'n conte"tul %oliticii euro%ene * 8n tablou com%le" de o%er& * bo.ate re-eriri se -ac la ra%orturile Molovei ) uneori ale 9&rii Romanseti ) cu Poarta #tomana ) Neculce consemn+nd cu durere i revolta in.rata o%rimare de c&tre im%eriul /urcesc dar i de c&tre unii domnitori * !utorul noteaz& nelinitea %rovocat& %ermanent de situai economic& di-icil& a &rii ) de birurile cerute de Poart& sau Domni ) de %od. eazurile E<a-uriG or.anizate de t&tari %rin saturi i t+r.uri ) de %rea desele sc imb&ri de domni ) de coru%ia unor boieri * Pa.ini am%le dedica Neculce numirii domnilor 'n scaunul &rii ) investirii boierilor cu -uncii ) creion&rii %ortretelor -izice i morale K situate de $eor.e 4&linescu intre J caricatura i tablouB *4ronicarul dezvolta %e multe %a.ini -a%tele din tim%ul domniei lui Dimitrie 4antemir ) 'n tim%ul c&ruia cum am ar&tat Neculce a avut un rol deosebit *4u ri.oare este notat& i consemnata %ermanent& stare de r&zboi a Jcretin&t&iiB euro%ene cu Im%eriul #toman ca i con-lictele Moldove cu leii sau JmoscaliiB ) cu Js-eziiB sau nemii * Neculce da autenticitate scenelor de lu%t& *,n scenele de istorie %ro%riu zisa ) cronicarul 'nsereaz& i elemente viz+nd -enomene naturale K ecli%se ) cutremure ) e%idemii e*t*c* * #bservaiile lui Neculce mer. uneori i 'n zona viselor a unor credine str&vec i ) %otrivit s%iritului mitolo.ic romanesc traversat de miraculos ) de -antastic * Neculce este obiectiv i lucid 'n consemnarea -a%telor ) 'ntruc+t ) deosebindu-se de ali cronicari ai acele tim%uri ) din Moldova sau din /ara

Rom+neasc& ) nu scria din %orunc& domneasc& i ni servea interesele unei anumite curi * /otui %oziia social& 'i in-luienteaza uneori indirect o%tic& ) i atunci el acuza ve ement %e domnitorii care im%uneau sau m&reau d&rile boierilor i man&stirilor ) -&c+nd 'n sc imb elo.iul unor domnitori sub a c&ror st&%+nire el ) cronicarul ) a avut un statut social %olitic mai bun * 4+teodat& se distaneaz& de cei cu ori.ine modest& * Neculce com%&timete Moldova %entru situai %recar& 'n care se a-la ) 'ns& -&r& a di-erenia marcat soarta di-eritelor cate.orii sociale * Prezenta &ranilor este -oarte rar& 'n cromica s& * De aceea unii critici literari au remarcat J contradiciile i limitele .+ndirii istorice a lui Neculce JED*7elciuG ) e"%licabile 'ns& %rin statutul social al cronicarului * Dincolo de aceste Jcontradicii i limiteB de conce%ie i inter%retare ) cronica lui Neculce r&m+ne un document viu de e%oca ) %rin -ora %e care obiectivitatea i talentul s&u o con-er& evoc&rilor *

Contri%u)ia cronicarilor la "e.&oltarea culturii rom#ne6


Istoriogra!ia 'n limba rom+n& s-a dezvoltat 'nce%+nd cu s-+ritul sec XVI odat& cu ridicarea noii boierimi i a%ariia %rimilor c&rturariI un rol im%ortant l-a avut r&s%+ndirea umanismului. 93 Contribuia la dezvoltarea istoriei: au %us bazele istorio.ra-iei rom+neti Ebaz+ndu-se %e document i adev&rGI transmit in-ormaii %reioase cu %rivire la istoria medieval& Edomnii N evenimenteGI in-ormaii 'n le.&tur& cu etno.eneza rom+nilor Eori.inea latin& a limbii i a %o%orului rom+n) unitatea rom+nilor i continuitatea e"istenei %e acest teritoriu*GI $ri.ore 8rec e este cel dint+i care vorbete des%re ori.inea rom+nilor "i toi de la r$mi se trag.#. Miron 4ostin %rin lucrarea sa "De 2eamul Moldovenilor# continu& ideile lui 8rec e 'n le.&tur& cu etno.eneza rom+nilor aduc+nd ar.umente stini-ice* contribuie 'n mod esenial la -ormarea contiinei naionaleI

sco%ul scrierilor nu este numai unul in-ormativ) ci i unul educativ*

:3 Contribuia n domeniul limbii: 'n cronici e"ist& %rimele dovezi ale limbii rom+ne 'n di-erite %erioade ale evoluieiI o.lindesc e-orturile de trans-ormare a limbii dintr-un mi<loc de comunicare 'ntr-un mi<loc de transmitere a culturii* $ri.ore 8rec e se bazeaz& %e limb& vorbit&) stilul sobru* Miron 4ostin se a-l& sub in-luena limbii latine* Ion Neculce: limba -olosit& n o%erele lui este ima.inea scris& a limbii vorbite 'n %rima <um&tate a sec XVIII Klea Estilul oralG*

;3 Contribuia n domeniul literaturii: cronicile re%rezint& %rimele 'ncerc&ri ale unei literaturi rom+neti ori.inale* $ri.ore 8rec e: Primul %ortret al lui 5te-an cel Mare* Portrete) tablouri) sc ie de nuvele*

Miron 4ostin: Primul %oet EJ7iaa LuminiiB K %oem -iloso-ic i J;ti urile de desc&lecatul &riiB K a-late la 'nce%utul leto%iseuluiG* Memorialist) zu.rav de moravuri i caractere Povestiri Edescrierea unei invazii de l&custeG

Ion Neculce:

Realizeaz& o o%er& %ersonal& bazat& %e evenimente tr&ite de el 'nsui sau auzite* 4reeaz& %ersona<e de -iciune* 6ste uneori im%ersonal ca un adev&rat scriitor* Deine arta %ovestirii i cea a %ortretului Ecei 0H domnitoriG* Realizeaz& tablouri de e%oc&* 6ste %rezent azul i ironia* Relateaz& 'nt+m%l&ri anecdotice*

Conclu.ii6
4ronicarii realizeaz& %rin o%erele lor un act de cultur&* #-er& surse de ins%iraie %entru scriitorii de mai t+rziu* !u contribuit la dezvoltarea istorio.ra-iei limbii i literaturii* !u -ormat contiina naional&*