Sunteți pe pagina 1din 80

CEL CE D VIZIUNEA

BRUCE WILKINSON
mpreun cu DAVID & HEATHER KOPP

TRADUCEREA

DANIELA DOMAINSCHI

Toi !em o !i"iune#


Po $e nu poi %&o 'e%crii( Po $e i ui$ $&o( S u po $e nu m i cre"i n e ( D r e e)i%$( S * cem cuno+$in cu Omu, O-i+nui$. un Nimeni c re +i pr%e+$e / r 'e - +$in c %&+i urme"e M re Vi"iune( C0n' ,& con!in% Ce, ce ' Vi"iuni % e! 'e"e 'in 1on ,ui 'e Con*or$. Omu, O-i+nui$ porni$ n

c,$ori !ieii % ,e 2 n!in30n' 4mpo$ri!i$ori , 5r ni. %$r-$0n' Pu%$iu, +i ,up$0n'u&%e cu Uri +ii *ioro+i 'in / r( Ace %$ p r -o, "i,e,or no %$re $e ! * ce % porne+$i n propri $

!en$ur n'r"ne ( Cee ce , ncepu$ r pu$e % p r un 'rum p,in 'e o-%$ co,e e%$e n re ,i$ $e un +ir 'e opor$uni$i c re $e !or 6u$ %&i mp,ine+$i menire ( Au$oru, 'e %ucce% 7ruce 8i,9in%on ! *i In%$ruc$oru, $u 'e Vi"iuni. c re $e ! pr c$ice( E%$e $impu, % porne+$i n c,$ori !ieii $ ,e( :ie c inim $ % c0n$e pe m%ur ce m-ri+e"i $o$ cee ce Dumne"eu %'i$ n e cu 'r 3o%$e( 6u$ %&i cuno+$i %u*,e$u, +i i ! o*eri %o,uii

CUPRINS
Pre* <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(= PARTEA I PARA7OLA CELUI CE D> VI1IUNI C pi$o,u, ? Omu, O-i+nui$ +i m-ri+e " M re Vi"iune<<<<<<<<<((@ C pi$o,u, ; Omu, O-i+nui$ +i pr%e+$e 1on 'e Con*or$<<<<<<<<<<?; C pi$o,u, A Omu, O-i+nui$ n$0,ne+$e 4mpo$ri!i$ori n 1on 'e :ron$ier<<<<?B C pi$o,u, C Omu, O-i+nui$ in$r n Pu%$iu<<<<<<<<<<<<<<<<?D C pi$o,u, B Omu, O-i+nui$ 3%e+$e S nc$u ru,<<<<<<<<<<<<<<;A C pi$o,u, = Omu, O-i+nui$ 6un3e n V ,e Uri +i,or<<<<<<<<<<<(;E C pi$o,u, E Omu, O-i+nui$ pro%per n / r Promi%iunii<<<<<<<<<(((A;

PARTEA II C>L>TORIA SPRE MAREA TA VI1IUNE In$ro'ucere : cuno+$in cu In%$ruc$oru, $u 'e Vi"iuni<<<<<<<<<<<(((A= C pi$o,u, @ Pen$ru ce %$ $e& i n%cu$<<<<<<<<<<<<<<<<<<(A@ Cum s identifici i s mbriezi Marea ta Viziune C pi$o,u, D Trin' 'inco,o 'e 3r ni<<<<<<<<<<<<<<<<<<((CB Ce trebuie s tii ca s treci dincolo de Zona ta de Confort C pi$o,u, ?F 4mpo$ri!ire ne +$ep$ $<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(B? Cum s vorbeti cu i s beneficiezi de pe urma mpotrivitorilor ti din Zona de Frontier C pi$o,u, ?? Di m n$e n Pu%$iu<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(((BE De ce Pustiul nu este altceva dec t Pierdere C pi$o,u, ?; O in!i$ ie %urprin"$o re<<<<<<<<<<<<<<<<<<=A Cum reuete oaza !anctuarului s te transforme pe tine i Viziunea ta C pi$o,u, ?A Inim unui R"-oinic<<<<<<<<<<<<<<<<<<<((=D Ce"i trebuie ca s"i nvin#i pe $riaii din calea ta C pi$o,u, ?C Trin' 'in p,in M re $ Vi"iune<<<<<<<<<<<<<<(((EC De ce %ara Promisiunii este numai nceputul

&ceast carte este pentru toi aceia care au sperat sau au crezut vreodat c pot face ceva remarcabil n viaa lor' David i (eat)er *opp au avut o contribuie vital la realizarea acestei cri' &n#a+area, iscusina i ncura+area lor au constituit o profund surs de inspiraie' Mulumesc bunilor mei prieteni pentru c au fost Campioni pentru acest Vizionar' Dar cel mai mult a vrea s"- fac cunoscut pe Cel care d cu adevrat Viziuni' Pentru c fr .l nici unul dintre noi n"am avea o Viziune irezistibil pentru care s ne dedicm viaa'

PREFA
Cre"i c orice om 'e pe pm0n$ %& n%cu$ cu o !i"iune pen$ru !i ,uiG Oriun'e + c,$ori n ,ume 2 *ie prin c r$iere,e *o r$e co%$i%i$o re 'in M nH $$ n % u prin % $e,e 'in A*ric 'e Su' 2 nu cre' % e)i%$e un om c re % nu i- un !i% % u o !i"iune( Po $e nu e n %$ re %&o 'e%crie( Po $e ui$ $&o( S u po $e nu m i cre'e n e ( D r e e)i%$( Eu nume%c ce %$ 'orin n*,cr $. uni!er% , +i pu$ernic M re Vi"iune( C +i co'u, 3ene$ic c re 'e%crie p %iuni,e +i -i,i$i,e $ ,e unice. M re $ Vi"iune *o%$ e%u$ n *iin $ nc 'e , n +$ere( Tu e+$i %in3ur per%o n cu o Vi"iune e) c$ c $ ( Ii o i 'in$r&un mo$i!J c % $e $r 3 %pre ce, *e, 'e !i pe c re , iu-e+$i 'in n +$ere# 7ine i !eni$ , nou me c r$e. Cel ce d Viziuni. un 3Hi' pr c$ic +i ino! $or pen$ru re ,i" re M rii $ ,e Vi"iuni( Cel ce d Viziuni e%$e *orm $ 'in 'ou pri( P r$e I e%$e KP r -o, Ce,ui ce ' Vi"iuniL( Ace %$ e%$e po!e%$e Omu,ui O-i+nui$. un Nimeni c re +i pr%e+$e / r 'e - +$in c %&+i urme"e M re Vi"iune( P r -o, , urmre+$e pe Omu, O-i+nui$ n c,$ori ,ui %pre Vi"iune ,ui( Ace %$ po!e%$e i ! pre"en$ i'ei,e impor$ n$e 'e%pre c re 'ore%c % i !or-e%c n %eciune urm$o re( P r$e II %e nume+$e KC,$ori %pre M re $ Vi"iuneL( 4n ce%$e p 3ini eu !oi *i In%$ruc$oru, $u 'e Vi"iuni. 6u$0n'u&$e % re"o,!i pro-,eme,e +i % 6un3i , impor$ n$e re ,i"ri per%on ,e( Ace %$ %eciune +i propune % $e in%pire n $impu, c,$oriei %pre Vi"iune $ ( Pen$ru $e 6u$ +i m i mu,$. $e in!i$ % !i"i$e"i MMM(THeDre m5i!er(com. un'e !ei 3%i %o,uii in$er c$i!e. "i'i$o re pen$ru o menii c re +i urme " Vi"iune ( Pen$ru ,e3e o p r -o, c re % ne n!ee 'e%pre Vi"iuni. m cu$ $ % urme" o ,un3 +i onor $ $r 'iie 'e $r n%mi$e principii impor$ n$e 'e !i prin$r&o po!e%$ire %imp,( C( S( LeMi% +i Cronicile lui /arnia. 'e e)emp,u( S u NoHn 7unO n +i Cltoria cretinului( Ii cine r pu$e ui$ p r -o,e,e 7unu,ui % m ri$e n +i :iu,ui ri%ipi$orG Pen$ru comunic 'e!ru, o meni,or 'in $o $e $impuri,e +i cu,$uri,e. p r -o, p re % *ie ce, m i pu$ernic in%$rumen$ 'e n! re 'i%poni-i,( D c !ei ci$i 0u#ciunea lui 1aebe. !ei n$0,ni un om *o r$e puin cuno%cu$ 'in VecHiu, Te%$ men$ c re re*u" $ % %e mu,ume %c cu m i puin( E, 'ori$ cu 'i%per re % i % 'in circum%$ ne,e +i per%pec$i!e,e mr3ini$e n c re %e n%cu%e( A+ c %$ri3 $ , Dumne"eu pen$ru -inecu!0n$ re. pen$ru Ho$ re m i , r3i +i pen$ru pu$ere +i pro$eci c re % ,e n%oe %c( Ii Dumne"eu %pu% ' ( D c $e !ei ru3 + . !i $ %e ! %cHim- ( Dumne"eu i ! e)$in'e Ho$ re,e( E, ! n'rep$ !i $ n$r&o 'irecie n c re !ei pu$e pro%per . ' r $o$o' $ n c re !ei n*run$ 'i*icu,$i m i m ri 'ec0$ i n*run$ $ !reo' $ n in$e( 4n ce %$ c r$e. !oi numi ce %$ 'irecie Vi"iune Lui pen$ru $ine( Orice Vi"ion r *, cur0n' c 'rumu, %pre !ii$oru, pe c re , 'ore+$e cu 'e!r $ e%$e -,oc $ cu o-%$ co,e menin$o re pen$ru Vi"iune( De cee *o r$e mu,i %e n$orc( D r cee ce mu,i nu re ,i"e " 2 +i cee ce m pier'u$ +i eu mu,i ni 'e "i,e 2 e%$e c

*iec re o-%$ co, e%$e n ce, +i $imp +i o oportunitate impor$ n$( O-%$ co,e,e !in n$r&o or'ine pre"i% +i *iec re 'in$r&un mo$i! *o r$e promi$or( Cu c0$ !ei ne,e3e m i -ine c,$ori %pre Vi"iune $ +i cee ce Dumne"eu ,ucre " n !i $ . cu $0$ m i puin pro- -i, i !ei - n'on Vi"iune ( Deci , %&m % $e n$re-J Ai !u$ c +i copi, un !i% pe c re ,& i pier'u$ pe 'rumG Ai cum un !i% c re p re impo%i-i, 'e urm $G Ai impre%i c Dumne"eu ui$ $ pur +i %imp,u %&i 'e o M re Vi"iuneG S u i urmre+$i !i%u,. ' r e)perimen$e"i c'ere 'up c'ereG D c r%pun%u, $u , un 'in ce%$e n$re-ri e%$e ' . $unci c r$e ce %$ e%$e pen$ru $ine# Te ro3 % mer3i mpreun cu mine n c,$ori !ieii $ ,e( :ie c inim $ % c0n$e n $imp ce m-ri+e"i cee ce i *o%$ cre $ % *ii +i % * ci( Cu c,'ur. 2ruce 3il4inson 5o)anesbur#, &frica de !ud

PARTEA I

PARABOLA CELUI CE D VIZIUNI


CAPITOLUL ?

OMUL OBINUIT I MBRIEAZ MAREA VIZIUNE


Nu 'e mu,$ +i nu 'ep r$e. un Nimeni pe nume Omu, O-i+nui$ $ri n / r 'e - +$in( :iec re "i er pro pe , *e, pen$ru Omu, O-i+nui$( Dimine %e %cu, +i %e 'uce , S,u6- ,ui O-i+nui$( Dup ,ucru. m0nc pro pe cee +i cin pe c re o m0nc %e cu o %e r n in$e( Apoi %e +e" n %c unu, ,ui +i %e ui$ , cu$i c re i * %cin pe cei m i mu,i 'in$re Nimeni n m i $o $e nopi,e( Uneori. Ce, M i 7un Prie$en !ene +i %e ,$ur Omu,ui O-i+nui$ n * cu$iei( Uneori. Omu, O-i+nui$ %e 'uce , prinii ,ui +i %e ui$ u mpreun( 4n 3ener ,. nu %e n$0mp, u mu,$e ,ucruri n / r 'e - +$in c re % nu %e *i n$0mp, $ +i n in$e( Omu, O-i+nui$ %e con%i'er mu,umi$( E, 3%e c or'ine %$ -i,i$ er %i3ur( E, *ce p r$e 'in mu,ime( Ii 'e ce,e m i mu,$e ori nu&+i 'ore 'ec0$ cee ce !e ( P0n n "iu c0n' Omu, O-i+nui$ !u$ un %en$imen$ mic +i %upr$or c ce! mre ,ip%e 'in !i ,ui( S u po $e %en$imen$u, er c el ,ip%e 'e , ce! mre( Nu er %i3ur( Micu, %en$imen$ cre%cu$( Ii cu $o $e c Nimenii 'in / r 'e - +$in nu +$ep$ u n 3ener , nepre!"u$u,. Omu, O-i+nui$ ncepu$ %&, 'ore %c( Timpu, $recu$( Apoi. n$r&o 'imine . Omu, O-i+nui$ %& %cu, $ cu ce%$e cu!in$e r%un0n' n min$e ,uiJ Ceea ce"i lipsete, ai de+a6 Cum %e po $e un c %$ G Omu, O-i+nui$ %& ui$ $ pe%$e $o$( Ii n ce,e 'in urm 'e%coperi$ c n$r&un co,i+or , inimii ,ui er o M re Vi"iune( M re Vi"iune i& %pu% c e,. un Nimeni. er *cu$ % 'e!in un Cine! +i 'e%$in $ % re ,i"e"e Lucruri M ri( Srin' 'in p $. Omu, O-i+nui$ m i 'e%coperi$ ce! 2 o p n ,un3. ,- c re %e o'iHne pe per! "u, *ere%$rei ,ui( De un'e !eni$G Ce n%emn ce %$ G 13u'ui$ 'e emoie. Omu, O-i+nui$ ne,e% c *u%e%e !i"i$ $ 'e Ce, ce ' Vi"iuni( Acum. Omu, O-i+nui$ u"i%e "!onuri 'e%pre 'i!er+i Nimeni 'in / r 'e - +$in c re %& u $re"i$ !0n' o M re Vi"iune( D r nu +i& r *i im 3in $ nicio' $ c ,ucru, ce%$ r pu$e % i %e n$0mp,e +i ,ui( S& 3r-i$ % %e m-r ce. n $imp ce M re ,ui Vi"iune -$e cu !ioiciune n piep$u, %u( Ar'e 'e ner-' re % 6un3 , S,u6- ,ui O-i+nui$ +i %&i %pun Ce,ui M i 7un Prie$en ce %$ !e%$e(

D r n 'rum %pre ,ucru. Omu, O-i+nui$ +i& ' $ %e m c !e o pro-,em( M re ,ui Vi"iune er prea m re pen$ru un Nimeni c Omu, O-i+nui$( I& r *i 6en % %pun cui! ( CHi r +i Ce, M i 7un Prie$en r r0'e pro- -i, 'e e,( To$u+i. Omu, O-i+nui$ er pre mi+c $ c % in !i"iune num i pen$ru e,( Cum ,& !"u$ pe Ce, M i 7un Prie$en. i& +i ie+i$ 'in 3ur !e%$e J KCe, ce ' Vi"iuni mi& ' $ o M re Vi"iune# Am *o%$ *cu$ % 'e!in un Cine! +i 'e%$in $ % re ,i"e" Lucruri M ri#L Ce, M i 7un Prie$en %& r$ $ %urprin%. ' r n& r0%( KA%$ &i *o r$e < mareL. %pu% e,( KD r ' c + *i n ,ocu, $u. n& + !or-i pre mu,$ 'e%pre ce %$ Vi"iune $ ( Nimenii 'e pe ici r pu$e % $e con%i'ere ne-unL( Omu, O-i+nui$ nu !roi % p r ne-un( A+ c 'up ce %$ inu$ M re ,ui Vi"iune num i pen$ru e,( 1i 'up "i Omu, O-i+nui$ *ce c$ 'e pre"en , S,u6- ,ui O-i+nui$( D r n $imp ce ,ucr . %e 30n'e , Vi"iune ,ui( Se 30n'e c0$ 'e minun $ r *i % * c cee ce&i p,ce % * c n ,oc % !i%e"e 'o r , ce %$ ( Dorin n*,cr $ Omu,ui O-i+nui$ 'up M re ,ui Vi"iune cre+$e mereu. p0n c0n'. n ce,e 'in urm. +i& ' $ %e m c nu ! *i nicio' $ *erici$ ' c n&o ! pu$e urm ( De ce o re Ce, ce ' Vi"iuni n& *cu$ po%i-i, ,ucru, ce%$ G D c Ce, ce ' Vi"iuni n& *cu$&o. cum r pu$e Omu, O-i+nui$ % pr%e %c !reo' $ / r 'e - +$inG A!e mu,$e p,i +i cHe,$uie,i( A!e n' $oriri,e ,ui curen$e( Mu,i Nimeni %e -i"ui u pe e, pen$ru mu,$e ,ucruri( Omu, O-i+nui$ %e %ime prin% 'in $o $e pri,e( Timpu, $rece . ' r nu %e %cHimnimic( A ncepu$ %&+i ur %c S,u6- O-i+nui$( /u pentru aceasta am fost fcut. +i %pune e,( 7tiu si#ur8 Dup un $imp. ncepu$ % %e ne,ini+$e %c 30n'in'u&%e c po $e nu primi%e 'e * p$ M re Vi"iune( Po $e c $o$u, *o%$ 'o r o ncHipuire ,ui( Ii 'e!ene $o$ m i $ri%$ 'in "i n "i( 4n$r&o %e r. 'up ,ucru. Omu, O-i+nui$ %& 'u% , prinii ,ui % %e ui$e , cu$ie( D r cu$i ,or er %$ric $. %$*e, c n c % 'omne o ,ini+$e m re( Er ,ini+$e +i pen$ru c M m ,ui %e 'u%e%e % * c cumpr$uri , A,imen$e O-i+nui$e( 4n ,ini+$e cee Omu, O-i+nui$ ncepu$ % %e 30n'e %c 'in nou , Vi"iune ,ui( S& ui$ $ , T $, %u c re +e'e n %c unu, ,ui ci$in' %in3ur p 3in "i ru,ui 7tirile /imnui( Po $e el m& r pu$e 6u$ ( KT $L. %pu% Omu, O-i+nui$. KSun$ $o$ m i $ri%$ 'in "i n "i( Nu&mi m i p, ce S,u6- me O-i+nui$( De * p$. cre' c&o ur%cL( T $, +i& ri'ic $ ocHii( KA%$ &i 3ro "nic#L %pu% e,( KCe %& n$0mp, $GL 4n in$e % %e *i pu$u$ opri. Omu, O-i+nui$ ncepu$ % !or-e %c 'e%pre Ce, ce ' Vi"iuni +i 'e%pre M re ,ui Vi"iune( KAm *o%$ *cu$ % 'e!in un Cine! +i % re ,i"e" Lucruri M ri#L %pu% e,( Ii poi i& %pu% T $,ui %u Nume,e Vi"iunii ,ui( 4i $remur !oce c0n' !or-e ( Er %i3ur c T $, %u ! r0'e 'e e, +i&, ! cre'e ne-un( D r T $, %u n& r0%( KNu m mir c $e u' %pun0n' ce%$e ,ucruriL. %pu% e,( KNu $e miriGL %pu%e Omu, O-i+nui$(

KNuL. %pu%e T $, %u( KAi !u$ ce %$ Vi"iune 'e c0n' er i mic( Nu&i min$e+$iG O-i+nui i % con%$ruie+$i mereu ce, +i !i% cu -ee +i noroi cHi r n * ce%$ei c %eL( A$unci Omu, O-i+nui$ +i& 'u% min$e( ntotdeauna !u%e%e Vi"iune ,ui# Er cee ce n$o$'e un +i 'ori%e % * c +i cee ce n$o$'e un cre"u%e c r *i 'e%$oinic % * c( OcHii i %& u ump,u$ 'e , crimi( KT $L. %pu% e,( KCre' c m *o%$ nscut % * c %$ L( Omu, O-i+nui$ +i T $, %u %$$e u mpreun $cui( Se pre c +i T $, %u +i min$e+$e ce! ( Dup un $imp n$re- $J KSpune&mi. *iu,e. c0n' $e& i $re"i$ 'up M re $ Vi"iune. i 3%i$ cum! < o p nGL Omu, O-i+nui$ *o%$ +oc $( KDe un'e +$iiGL n$re- $ e,( KCu mu,$ $imp n urm. m !u$ +i eu o Vi"iuneL. %pu% T $, %u( KIi !eni$ cu o p n ,un3. ,-( Er o Vi"iune minun $( Am inu$ p n pe per! "u, *ere%$rei me,e c0$ $imp m +$ep$ $ o oc "ie 'e o urm ( Am $o$ +$ep$ $( D r nicio' $ nu pre po%i-i, < P0n c0n'. n$r&o "i. m o-%er! $ c p n %e pre*cu%e n pr *L( Din$re $o $e cu!in$e,e $ri%$e pe c re Omu, O-i+nui$ ,e u"i%e !reo' $. ce%$e er u ce,e m i $ri%$e( 4n in$e % p,ece n no p$e cee . T $, %u ,& m-ri+ $( KS nu * ci cee +i 3re+e , pe c re m *cu$&o eu. *iu,eL. %pu% e,( KNu $re-uie % rm0i un Nimeni( Tu poi % 'e!ii un Vi"ion r#L C0n' Omu, O-i+nui$ 6un% c %. %& 'u% 'irec$ , *ere %$r +i ,u $ p n ,un3 +i ,-( A n$or%&o cu 3ri6 pe $o $e pri,e n m0n ,ui( Se 30n'e , T $, %u +i , Vi"iune pe c re o pr%i%e( Apoi !u$ o i'ee %urprin"$o re( Pro- -i, c Ce, ce ' Vi"iuni ' $ fiecrui Nimeni o Vi"iune. ' r num i unii +i& u primi$ cu -ucurie !i"iuni,e +i 'o r c0i! ,e& u +i urm $( Cu c0$ %e 30n'e m i mu,$ , %$ . cu $0$ ne,e3e m i -ine c $re-ui % *ie 'e!r $( Omu, O-i+nui$ +$i cum cu %i3ur n un %in3ur ,ucruJ E, nu !roi % repe$e 3re+e , T $,ui %u( N& !e 'e 30n' % m i pi r' nc o "i +$ep$0n' c Vi"iune ,ui % p r po%i-i,( V 3%i o c ,e 'e o urm ( Timpu, $recu$( Omu, O-i+nui$ ,ucr 'in 3reu , p, nu, %u 'e &+i ncepe Vi"iune ( A *cu$ ,e3eri 3re,e( A *cu$ %cHim-ri 'i*ici,e( A *cu$ cHi r m ri % cri*icii( 4n %*0r+i$. n$r&o 'imine . er 3 $ ( Omu, O-i+nui$ p rcur% 'rumu, %pre S,u6- ,ui O-i+nui$ ,er30n'. n $imp ce Vi"iune ,ui p ,pi$ cu pu$ere n piep$u, %u( Cum ,& !"u$ pe Ce, M i 7un Prie$en. Omu, O-i+nui$ i& +i %pu% !e%$e ce m reJ KI$ii. Vi"iune cee M re 'e%pre c re i& m !or-i$ 2 m& m Ho$r0$ %&o urme"#L

?F

Ce, M i 7un Prie$en pre n3ri6or $( KI$ii , *e, 'e -ine c mine c Nimenii c re +i urme " Vi"iuni,e pr%e%c / r 'e - +$inL. %pu% e,( KEi porne%c c ne-unii %pre Necuno%cu$. n cu$ re unui ,oc un'e 2L KD . ' . +$iuL. , n$rerup%e Omu, O-i+nui$. K+i -i +$ep$ % p,ec#L KD r Omu,e O-i+nui$. ce %$ c,$orie nu e nici cHi-"ui$. nici %i3ur( De ce % pr%e+$i / r 'e - +$inG E $0$ 'e con*or$ -i, ici( Ii poi. $u i ,ocui$ ici ntotdeaunaL( KM& m 30n'i$ +i , %$ L. %pu% Omu, O-i+nui$( KD r M re me Vi"iune e%$e $0$ 'e impor$ n$ +i 'e minun $. nc0$ nu !re u %&o pier'L( Ce, M i 7un Prie$en ' $ 'in c p( KDeci !rei % 'e!ii un Vi"ion rL. %pu% e,( K!unt un Vi"ion r#L r%pun% Omu, O-i+nui$( KA%$"i m %&i %pun Ie*u,ui meu c renun , S,u6- me O-i+nui$( M0ine mi !oi ncepe c,$ori ( Hei. Prie$eneL. 'u3 $ Omu, O-i+nui$ cu n*,cr re. Ki 'ruie%c %c unu, meu +i cu$i me #L Ii cu ce %$ . Omu, O-i+nui$ ie+i$. *re'on0n' o me,o'ie pe c re n&o m i u"i%e n in$e( Cu o noapte nainte s prseasc %ara de batin 6 Omu, O-i+nui$ Ho$r0$ % *o,o%e %c p n ,un3 +i ,- c %&, 6u$e %&+i 'uc min$e A'e!ru,( A %co% un c ie$ 'e no$ie +i %cri% pe coper$ KNurn ,u, Vi"iunii me,eL( Apoi nmui $ p n n cerne , perm nen$ +i %cri% pe prim p 3inJ Ce, ce ' Vi"iuni mi& ' $ o M re Vi"iune n in$e cHi r c % m n %c( 4n ce,e 'in urm. pur +i %imp,u m& m $re"i$ cu e # Vi"iune me e%$e cee ce * c ce, m i -ine +i cee ce mi p, ce ce, m i mu,$ % * c( Cum m pu$u$ % n&o * c $0$ $impG A $re-ui$ % m % cri*ic +i % * c m ri %cHim-ri c %&mi urme" Vi"iune ( D r meri$( M n$ri%$e" c0n' m 30n'e%c c $0$ 'e mu,i Nimeni pier' un ,ucru $0$ 'e m re(

??

CAPITOLUL ;

OMUL OBINUIT I PRSETE ZONA DE CONFORT


A 'ou "i. Omu, O-i+nui$ %& %cu, $ , or o-i+nui$( D r n ,oc % %e pre"in$e , S,u6- ,ui O-i+nui$. +i& *cu$ ! ,i" cu ce,e nece% re( A m i 'u3 $ 6urn ,u, %u +i o %$ic, cu cerne , perm nen$( 4n in$e % ncuie u+ . pu% cu 3ri6 p n ,un3 +i ,- n$r&un ,oc %i3ur( Cur0n'. Omu, O-i+nui$ ie+e 'in cen$ru, con*or$ -i, , /rii 'e - +$in. n c re ,ocui u pro pe $oi Nimenii( E, %e n'rep$ %pre 5r ni. un'e pro pe nici un Nimeni nu mer% !reo' $( Omu, O-i+nui$ nu n'r"ni%e nicio' $ n in$e % me r3 pe ce%$ 'rum( D r. c orice Nimeni. +$i c cu c0$ mer3i m i 'ep r$e 'e cen$ru, /rii 'e - +$in. cu $0$ ,ucruri,e 'e!in m i puin o-i+nui$e( I$i 'e %emene c cei m i mu,i 'in$re Nimenii c re u ncerc $ % pr%e %c 1on 'e Con*or$ /rii 'e - +$in u 'e!eni$ $0$ 'e %$in3Herii. nc0$ u *cu$ %$0n3 &mpre6ur +i %& u n$or% c %( Unii u *o%$ $0$ 'e *ericii c %& u n$or%. nc0$ u %$ $ "i,e n +ir n %c unu, ,or. +$ep$0n' % nu %e m i n$0mp,e nimic +i r%u*,0n' u+ur i( D r Omu, O-i+nui$ +i& %pu% c e, er ,$*e, 'ec0$ cei m i mu,i 'in$re Nimeni( E, +i ! urm Vi"iune . orice r *i( P,in 'e %per n +i ncre'ere. Omu, O-i+nui$ *,uier nou ,ui me,o'ie n $imp ce mer3e +i !i% , Lucruri,e M ri pe c re !e % ,e mp,ine %c( Vi nu i %e pru%e nicio' $ $0$ 'e promi$o re( Omu, O-i+nui$ nu 6un%e%e pre 'ep r$e. c0n' %imi$ c nu m i !e cHe* % *,uiere( Nu pu$e %pune 'e ce. ' r pur +i %imp,u nu m i er 'i%pu%( Apoi. n $imp ce mer3e m i 'ep r$e. ncepu$ % *ie ner!o%( Decoru, pre %cHim- $( :run"e,e cop ci,or pre u %$u*o %e. ' r n ,$ *e,( Acum c0n' Omu, O-i+nui$ %e 30n'e , Vi"iune ,ui. +i aceasta p rc er ,$*e,( Pen$ru prim ' $ !"u$ c urm re ei i& r pu$e 'uce mu,$ 'i%con*or$( V $re-ui % * c ,ucruri neo-i+nui$e n ,ocuri neo-i+nui$e( Ii nu ! m i !e cu$i ,ui , c re % %e ui$e( Apoi !u$ un 30n' +i m i $u,-ur$orJ Pen$ru * ce cee ce i p,ce ce, m i mu,$. ! $re-ui % * c cee ce , n%pim0n$ ce, m i mu,$# S$ re Omu,ui O-i+nui$ $recu$ repe'e 'e , ner!o"i$ $e , n3ri6or re( P +ii ,ui u ncepu$ % nce$ine %c( Ii ncepu$ % i- m ri n'oie,i cu pri!ire , M re ,ui Vi"iune( Ce cre'e e,G E, nu avea 'e%$u, $ ,en$ % u i%cu%in c %&+i mp,ine %c cu %ucce% Vi"iune ( Er c $e3oric Inc p -i, % re ,i"e"e Lucruri M ri( Ce %e ! * ce ' c ! ' 3re+ cHi r n * ,$or NimeniG M i ru. cHi r ' c ar putea %&+i mp,ine %c Vi"iune . er c $e3oric Ne!re'nic( Orice Nimeni pu$e % ! ' c e, nu meri$ %&+i $ri %c Vi"iune ( 4n 'e*ini$i!. e, nu er 'ec0$ un Om O-i+nui$( Po $e c Ce, ce ' Vi"iuni !ru$ % 'e Vi"iune unui ,$ Nimeni m i no-i, 'ec0$ e,G ?;

De cum. *iec re p % er m i 3reu 'e *cu$ 'ec0$ u,$imu,( 4n3ri6or re ,ui %e $r n%*orm n *ric( A$unci !"u$ n in$e ,ui un in'ic $or( Spune J 1eirea din Zona de Confort a %rii de batin 1ntrarea n Zona de Frontier Acum Omu, O-i+nui$ er 'e& 'rep$u, n3ro"i$( Su'o re i %e %cur3e 'e pe *run$e( A-i m i re%pir ( Nu m i pu$e % 30n'e %c( A$unci. cum 6un% , in'ic $or. Omu, O-i+nui$ %& ,o!i$ 'e un 1i' in!i"i-i, 'e :ric( S& opri$. *iin' inc p -i, % m i * c un %in3ur p %( Ii& ,% $ ! ,i" 6o% +i %& +e" $ pe e ( S %e n$o rcG %e n$re- e,( S u % ncerce % 3%e %c o c ,e 'e mer3e m i 'ep r$eG Timpu, $rece ( Apoi u"i$ ce%$e cu!in$eJ De ce te"ai oprit9 Omu, O-i+nui$ recuno%cu$ 3, %u, Ce,ui ce ' Vi"iuni( KCre' c !re u % m n$orc c %L. %pu% e, %, -( KNu %un$ un Nimeni po$ri!i$ % me r3 'up o Vi"iune + 'e M reL( 2a da, eti. %pu% Ce, ce ' Vi"iuni( Pentru asta te"am fcut( KD r nu cre' c pot % * c %$ L. %pu% e,( 2a da, poi' 7i .u voi fi cu tine' .u te voi a+uta( Omu, O-i+nui$ rm % un'e er ( Urmre o in%ec$ neo-i+nui$ c re %e $0r pe%$e !0r*u, p n$o*u,ui %u( P%ri ciu' $e "-ur u pe 'e %upr c pu,ui %u( Dup un $imp. %& ri'ic $ +i pri!i$ cu ne% %pre Necuno%cu$( Aco,o un'e! er M re ,ui Vi"iune( D r 'rumu, 'e ici p0n co,o pre *o r$e 3reu( Apoi %& ui$ $ ,un3 n poi %pre / r 'e - +$in( Ii& min$i$ cu 'r 3 'e $r iu, -un +i u+or 'e co,o 2 S,u6- ,ui O-i+nui$. Ce, M i 7un Prie$en , ,ui. %c unu, ,ui. cu$i ,ui( .ra ce! minun $ n nu %e n$0mp, nimic( Omu, O-i+nui$ +i& ri'ic $ ! ,i" +i %& Ho$r0$ % * c un p % n 'ireci cee . 'o r c % ! ' cum e%$e( Se %ime m i -ine( Ime'i $ re%pir i i& 'e!eni$ m i u+o r( A+ c m i *cu$ un p % 2 'o r c % ! ' cum ! *i cu ce%$ p %( S& %imi$ +i m i -ine( A mer% m i 'ep r$e( Cu *iec re p % n poi %pre mi6,ocu, /rii 'e - +$in. Omu, O-i+nui$ %e %ime $o$ m i con*or$ -i,( D r o-%er! $ repe'e c er +i 'in ce n ce m i $ri%$( Ii +$i 'e ceJ Cu *iec re p % pe c re , *ce %e n'epr$ $o$ m i mu,$ 'e M re ,ui Vi"iune( A$unci u"i$ 'in nou 3, %u, Ce,ui ce ' Vi"iuni( De ce te ntorci9 n$re- $ E,( Omu, O-i+nui$ %& opri$( KPen$ru c mi&e *ric# E pre 3ro "nic +i pre ri%c n$ % pr%e%c / r 'e - +$inL. %pu% e,( Da, este' ?A

KD r ' c m *o%$ socotit capabil % mp,ine%c ce %$ M re Vi"iuneL. e)c, m $ e,. K $unci. cu %i3ur n. nu mi& r *i + 'e *ric#L 2a da, i va fi. %pu% Ce, ce ' Vi"iuni( :ricrui /imeni i este' Omu, O-i+nui$ +i& ,% $ c pu, n 6o%( S& 30n'i$ o c,ip( KD r ;u i pu$e % n'epr$e"i ce %$ *ric( ;e ro#. n'epr$e " *ric ce %$ #L %& ru3 $ e,( KD c nu. nu !oi pu$e mer3e m i 'ep r$e#L 2a da, vei putea. %pu% Ce, ce ' Vi"iuni( Fii cura+os, :mule :binuit( Ii poi p,ec $( Omu, O-i+nui$ !"u$ c, r cum ,e3ere pe c re $re-ui %&o * c( Pu$e %&+i p%$re"e *ie con*or$u,. *ie Vi"iune ( D r cum % K*ii cur 6o%L c0n' nu i cur 6G Omu, O-i+nui$ %& Ho$r0$( D c *ric n& !e 'e 30n' %&, pr%e %c. ! $re-ui % me r3 n in$e n ciu' ei( Tremur0n' nc. +i& ,u $ ! ,i" . n$or% %p $e,e /rii 'e - +$in +i porni$ %pre in'ic $or( Ii cu $o $e c *ric ,ui cre+$e . Omu, O-i+nui$ ncHi% ocHii +i *cu$ un m re p % n in$e 2 cHi r prin 1i'u, in!i"i-i, 'e :ric( Ii co,o *cu$ o 'e%coperire nem ipomeni$( De ce , ,$ p r$e ce%$ui %in3ur p % 2 cHi r ce, pe c re Omu, O-i+nui$ nu cre'e c&, ! pu$e * ce 2 +i& ' $ %e m c r"-i%e prin 1on ,ui 'e Con*or$( Acum 1i'u, 'e :ric er n urm ,ui( Er ,i-er. +i Vi"iune ,ui er n in$e( A ncepu$ % *,uiere 'in nou n $imp ce mer3e +i M re ,ui Vi"iune pu,% p,cu$ n piep$u, ,ui( Mai t rziu n ziua aceea 6 Omu, O-i+nui$ +i& %co% 6urn ,u, +i p n ,ui ,un3 +i ,- +i 'e%pre 1on ,ui 'e Con*or$( %cri% A'e!ru,

A *o%$ 3reu %&mi pr%e%c 1on 'e Con*or$( D r r *i *o%$ +i m i 3reu %&mi , % n urm Vi"iune . +i m -ucur c n& m *cu$&o( 4nc nu m %im$ !re'nic % u c p -i, %&mi mp,ine%c Vi"iune . ' r Ce, ce ' Vi"iuni mi& promi% c o % m 6u$e( Acum +$iu un %ecre$J Po$ K% *iu cur 6o%L. cHi r ' c %im$ c mi&e *ric( M re me Vi"iune er 'e ce , ,$ p r$e ce,ui 1i' in!i"i-i, 'e :ric( A $re-ui$ % p+e%c prin e,( Nu cre'e m c m % po$. ' r m pu$u$(

?C

CAPITOLUL A

OMUL OBINUIT NTLNETE MPOTRIVITORI N ZONA DE FRONTIER


Nu 'ep r$e 'up in'ic $or. cr re Omu,ui O-i+nui$ ncepu$ % co-o re( 4n * !"u$ Ape,e M ri +i po'u, %pre Necuno%cu$( 4n$re e, +i po' er 1on 'e :ron$ier. o n$in'ere 'e%cHi% 'e pm0n$ p, $( Omu, O-i+nui$ *o%$ %urprin% % ! '. %$0n' n mi6,ocu, 1onei 'e :ron$ier. c0i! Nimeni 'in / r 'e - +$in( Unu, 'in$re Nimeni. c re pre m i cuno%cu$ 'ec0$ cei m i mu,i. %e 3r-e %pre e,( Er M m ,ui( E !eni$ repe'e +i ,& %$r0n% n -r e pe Omu, O-i+nui$( KO. O-i+nui$u,e#L %$ri3 $ e ( KCopi, +u, meu# S, ! Domnu,ui c m 6un% ici , $imp#L KD r cum i 6un% ici + 'e repe'eGL n$re- $ e,( KC0n' nu vrei de fapt % pr%e+$i / r 'e - +$inL. %pu% e . Knu $re-uie % r"-e+$i prin $o $ ce ne,ini+$e n%pim0n$$o re#L KD r 'e ce %un$ei iciGL KNu $re-uie % mer3i m i 'ep r$e#L %pu% e ( KAm *o%$ aa de n3ri6or $ c0n' m u"i$ c pr%e+$i / r 'e - +$in# I$iu c ne& i %pu% c o % p,eci. ' r n& m cre"u$ nicio' $ c o !ei * ce( Spune&mi %incer. ce # ndetiG N& i nici o %i3ur n# Poi % $e rne+$i( 7 cHi r % mori#L KD r %$ &i M re me Vi"iune. M m#L %pu% Omu, O-i+nui$( KE o Vi"iune minun $ +i !re u %&o urme"L( A ncerc $ %&o re %i3ure pe M m ,ui( I& %pu% c + cum %e n$0mp, 'e o-icei cu M ri,e Vi"iuni. ,ui er 'o r puin pericu,o %( D r ce %$ pre %&o n3ri6ore"e +i m i mu,$ pe M m ,ui( Pe c0n' $r !er% u 1on 'e :ron$ier. Omu, O-i+nui$ i& rem rc $ pe UncHiu, ,ui +i pe Prie$enu, Ce, M i 7un( UncHiu, Omu,ui O-i+nui$ !eni$ primu,( KDeci. $e& i Ho$r0$ % 'e!ii Vi"ion rL. %pu% e, cu" $or( K4i ' i %e m c mer3i comp,e$ mpo$ri! oricrei $r 'iii ce%$ei * mi,iiG De ce % 'e!ii tu un Cine! c0n' noi $oi m *o%$ n$o$'e un *ericii c %un$em NimeniGL 4n in$e c Omu, O-i+nui$ % puce % r%pun'. !eni$ Ce, M i 7un Prie$en( KAm *o%$ n3ri6or $ n in$e. Omu,e O-i+nui$L. %pu% e, 3r !. K' r cu c0$ m& m 30n'i$ m i mu,$ , ce %$ . cu $0$ m *o%$ m i con!in% c $u nu !ei pu$e reu+i n ce %$ ( Nu po$ % %$ u pur +i %imp,u +i % !' cum $e pr-u+e+$i n*r0n$#L Omu, O-i+nui$ rm % ncurc $ +i *r rep,ic( Au"i%e un "!on 'e%pre 4mpo$ri!i$orii 'e , :ron$ier( D r e, cre'e c ' c r *i 'e!r $. 4mpo$ri!i$orii r

?B

$re-ui % *ie Nimeni pe c re e, nu&i cuno +$e( Nu +i& r *i im 3in $ nicio' $ c r *i unii 'in$re Nimenii c re , cuno+$e u ce, m i -ine# Acum M m ,ui. UncHiu, +i Ce, M i 7un Prie$en %$$e u toi $cui n in$e ,ui. mpie'ic0n'u&, % ! ' po'u, %pre M re ,ui Vi"iune( Cum ! reu+i % $re c 'e eiG O re r $re-ui % ncerceG A!e ne!oie 'e $imp c % %e 30n'e %c( I& ru3 $ pe 4mpo$ri!i$orii ,ui %&, +$ep$e( Apoi mer% %in3ur 6o% , m r3ine pei +i co,o %& +e" $ pe o pi $r m re( Pri!in' 'inco,o 'e Ape,e M ri. Omu, O-i+nui$ %e $o$ 30n'e ( S& 30n'i$ p0n ncepu$ % cre ' c po $e 4mpo$ri!i$orii ,ui !e u 'rep$ $e( Po $e c nu er -ine %&+i urme"e Vi"iune ( Apoi Omu, O-i+nui$ u"i$ un 3, % c re ,& cHem $ pe nume( C0n' %& n$or% % ! ' cine er . recuno%cu$ pe un Cine! ( Er C mpionu,. un !ecHi prie$en 'in / r 'e - +$in c re *u%e%e un Nimeni( KC mpionu,e#L e)c, m $ Omu, O-i+nui$( KCe c ui iciGL C mpionu, %& +e" $ pe pi $r ,0n3 e,( KC0n' m u"i$ c i 'e!eni$ Vi"ion r. mi& m ' $ %e m c trebuie % !inL. %pu% e,( KI$i m c !ei !e ne!oie 'e 6u$orL( KMu,ume%cL. %pu% Omu, O-i+nui$ cu un %u%pin 3reu( KD r i& i !"u$ pe $oi 4mpo$ri!i$orii meiGL KI& m !"u$L. %pu% C mpionu,( KSun$ 4mpo$ri!i$ori. cu 'e!r $( D r 30n'e+$e&$e , mine c , C,u" $ 'e , :ron$ier( Vre u % $e 6u$ % %$rpun3i opo"ii ,orL( Apoi C mpionu, ,& 6u$ $ pe Omu, O-i+nui$ % ne,e 3 ce %e n$0mp,( KM m . UncHiu, +i Prie$enu, $u Ce, M i 7un * c 'o r ce e%$e *ire%cL. %pu% e,( KC0n' i pr%i$ 1on $ 'e Con*or$. i "'runcin $&o pe ,or cu 'e!r $( :iec re 'in$re ei ! !e ce! 'e pier'u$ ' c $u i !ei con$inu 'rumu,L( K4ne,e3 ce %$ L. %pu% Omu, O-i+nui$( KD r ce $re-uie % * c cumG Cum po$ %&i 'uc pe $oi 4mpo$ri!i$orii mei 'e p r$e me GL KEi -ine. %& r pu$e % nu poi( 4ne,epciune e%$e cHei ( 4nce rc % ne,e3i ce nume i mo$i!e "( C u$ p r$e -un n3ri6orri,or ,or( Pe unii 4mpo$ri!i$ori ! $re-ui pur +i %imp,u %&i , +i n p ce % u %&i e!ii( D r cei m i mu,i 4mpo$ri!i$ori 'e , :ron$ier u n3ri6orri c re $e po$ 6u$ %&i c, ri*ici p, nuri,e( 4n *e,u, ce%$ un Vi"ion r $r n%*orm opo"ii n opor$uni$ $eL( C0n' C mpionu, %& ri'ic $ % p,ece. %pu%J K/ine&$e -ine 'e Vi"iune $ . Omu,e O-i+nui$( Vei 6un3e un Cine! n$r&o "i( Sun$ %i3ur#L Apoi %$r0n% m0n Omu,ui O-i+nui$ +i %ri$ 6o% 'e pe pi $r( KA'u&i min$eL. %pu% e,. Kc0n' 4mpo$ri!i$orii nce rc %&i -,ocHe"e 'rumu,. cee ce con$e " ce, m i mu,$ e%$e cui !rei %&i p, ci#L Omu, O-i+nui$ %& 30n'i$ , u,$ime,e cu!in$e ,e C mpionu,ui( A Ho$r0$ c er $impu, % !or-e %c 'in nou cu 4mpo$ri!i$orii %i( Pe c0n' %o re,e ncepe % pun. %& p,im- $ nco ce +i nco,o pe m ,u, pei. !or-in' cu ei( Le& %pu% m i mu,$e 'e%pre Vi"iune % ( A n! $ 'in n3ri6orri,e ,or( Apoi ,e& %pu% c %e Ho$r0%e %&+i urme"e Vi"iune n Necuno%cu$( L pu%u, %o re,ui. Omu, O-i+nui$ er 3 $ % $re c :ron$ier ( C0n' M m i& nm0n $ ! ,i" . !"u$ , crimi n ocHii ei( ?=

KM& m r"30n'i$( Vre u %&i urme"i Vi"iune L. %pu% e ( KIi T $, $u ! *i *o r$e m0n'ru 'e $ine( Cre' c +i e, r *i !ru$ % * c ce %$ c,$orie cu mu,i ni n urmL( Apoi ,& m-ri+ $ +i +i& ,u $ rm % -un( Omu, O-i+nui$ ' $ m0n cu Ce, M i 7un Prie$en +i cu UncHiu, ,ui Pc re $o$u+i nu r$ mu,umi$Q( Pe c0n' cei $rei %e ui$ u. mer% %pre po'u, c re $rece pe%$e Ape,e M ri( :iin' pe n%er $e. Omu, O-i+nui$ n& o-%er! $ c un ,$ Nimeni %$$e pe po'( D r ce%$ Nimeni nu er un Nimeni o rec re 2 er S$p0nu, /rii 'e - +$in( E, er ce, c re Ho$r ce e%$e 'rep$ +i -ine pen$ru Nimeni( :iec re cen$ime$ru 'e pm0n$ , /rii er , ,ui( CHi r +i po'u, er , ,ui( K4i in$er"ic cce%u, pe po'u, meuL. %pu% e,( KD r 'e ceGL n$re- $ Omu, O-i+nui$( KPen$ru c m ne!oie c *iec re Nimeni % rm0n n / r 'e - +$in , S,u6- ,ui O-i+nui$L. %pu% S$p0nu,( KNu !re u % m i pier' nici un Nimeni 'in c u" ce%$or Vi"iuni pro%$e+$i( Nu $e !oi ,% % p,eci#L Omu, O-i+nui$ ncerc 'in 3reu % nu in$re n p nic( 4ne,epciune i %pune c un n$ 3oni%$ c S$p0nu, er ce, m i ru $ip 'e 4mpo$ri!i$or( E, !e mu,$ 'e pier'u$ +i nu&i p% 'e Omu, O-i+nui$( Ce r $re-ui % * c cumG Ce ar putea % * cG A$unci Omu, O-i+nui$ +i& 'u% min$e 'e u,$ime,e cu!in$e ,e C mpionu,ui( Ii n momen$u, ce, %& Ho$r0$ % no $e( I$i c %& r pu$e % nu reu+e %c( Ape,e M ri er u *o r$e n$in%e +i e, nu er un no$$or *o r$e pu$ernic( D r $re-ui % ncerce( 4n $imp ce 4mpo$ri!i$orii ,ui %e ui$ u , e,. Omu, O-i+nui$ co-or0$ %pre Ape,e M ri( Er pe punc$u, 'e in$r n p. c0n' ce! i& $r % pri!ire ( O - rc mic er ,e3 $ , m , n propiere( C0n' %& propi $. Omu, O-i+nui$ !"u$ un -i,e$ pe - nc -rcii( L& ,u $ +i ci$i$J :mule :binuit, dac ai #sit aceast barc, tiu c ai ales s"1 fii plcut Celui ce d Viziuni' 2ucur"te de o traversare uscat8 Viziunea ta te ateapt n %ara Promisiunii' Promit8 Campionul Omu, O-i+nui$ 'e",e3 $ - rc . +i& +e" $ ! ,i" n p r$e 'in * -rcii +i mpin% - rc n , r3( Pe c0n' !0%,e pe Ape,e M ri. Omu, O-i+nui$ !e'e cum 4mpo$ri!i$orii ,ui 'e , :ron$ier %e *ce u $o$ m i mici( C0n' *o%$ %i3ur c n %*0r+i$ +i n$r& 'e!r pr%i$ / r 'e - +$in. *cu$ cu m0n c$re Nimenii 'e pe m ,. c un u,$im %emn 'e rm % -un( D r er 'e6 pre n$uneric c % m i po $ !e'e ' c i& u r%pun%( n noaptea aceea 6 4n in$e % %e cu,ce n i r- n ,$ +i u%c $ 'e pe ce,, ,$ m , , Ape,or. Omu, O-i+nui$ *o,o%i$ 'in nou p n pen$ru %crie n 6urn ,u, %u(

?E

Am n$0,ni$ 4mpo$ri!i$ori n 1on 'e :ron$ier 2 er u Nimeni pe c re i cuno+$e m# C0n' m pr%i$ / r 'e - +$in. ,ucru, ce%$ *ec$ $ 1on 'e Con*or$ ce,or propi i( Se %ime u c +i cum r pier'e ce! impor$ n$( De+i 4mpo$ri!i$orii mei u ncerc $ % m opre %c. une,e n3ri6orri ,e ,or m !or 6u$ ( N& m pu$u$ %&i in*,uene" pe $oi 4mpo$ri!i$orii mei( 4n *in ,. $re-ui$ % 'eci' cui %&i *iu p,cu$( Am ,e% %&I *iu p,cu$ Ce,ui ce ' Vi"iuni(

?@

CAPITOLUL C

OMUL OBINUIT INTR N PUSTIU


Omu, O-i+nui$ 'ormi$ '0nc +i %& $re"i$ *re'on0n' me,o'i ,ui neo-i+nui$( Temeri,e ,e3 $e 'e pr%ire 1onei ,ui 'e Con*or$ %& u 'u%( 4mpo$ri!i$orii ,ui 'e , :ron$ier rm%e%er n urm ,ui( P %u, ,ui er u+or. c,$orin' n Necuno%cu$( L *iec re nou co$i$ur 'rumu,ui %e +$ep$ % 6un3 n / r Promi%iunii. un'e !e %&+i 3%e %c M re Vi"iune( D r n& 3%i$&o( 4n %cHim-. %& $re"i$ cur0n' , m r3ine unei prp%$ii m ri( O ce n$unec pri!e,i+$e 'e 6o%( C0n' 6un% , *un'u, prp%$iei. !"u$ ce er n in$e( Ii cee ce !"u$ *cu$ % i %e %$r0n3 inim ( C0$ !e'e i cu ocHii nu er nimic 'ec0$ ni%ip. %$0nci +i c0i! cop ci u%c i( S$$e , m r3ine unui Pu%$iu 3o,( Cum ar putea o Viziune minunat s triasc aici9 se # ndea el' Nu er %i3ur( D r cr re %e con$inu . co$in' m i 'ep r$e n n$in'ere ,u3u-r( A+ c Ho$r0$ %&+i con$inue 'rumu,( Omu, O-i+nui$ mer%e +i mer%e( Ori 'e c0$e ori i %e *ce *o me. +i 'e%cHi'e ! ,i" +i m0nc ( Ii ori 'e c0$e ori i er %e$e. o 'e%cHi'e +i -e ( Ii ori 'e c0$e ori %e 30n'e , Vi"iune ,ui. %e Ho$r % me r3 m i 'ep r$e( Timpu, $recu$( Pie,e Omu,ui O-i+nui$ er r% 'e %o re( 4, u%$ur u picio re,e( 4, 'ure u o %e,e( O "i %e e%$omp n ,$ ( Ii poi. n$r&o "i. i %& *cu$ *o me +i +i& 'e%cHi% ! ,i" < +i n& 3%i$ nimic 'e m0nc re( Acee *o%$ "iu c0n' Omu, O-i+nui$ ncepu$ % %e n3ri6ore"e( L& cHem $ pe Ce, ce ' Vi"iuni pen$ru &I cere 'e m0nc re( D r n& primi$ nici un r%pun%( Dup 'ou "i,e rm % *r p( L& cHem $ 'in nou pe Ce, ce ' Vi"iuni( Ii 'in nou n& u"i$ nimic( Din *ericire. $o$ n "iu cee Omu, O-i+nui$ reu+i$ % 3%e %c o +u!i 'e p c re ie+e 'in$r&o %$0nc( Acum ce, puin i er 'o r *o me( D r ' c *o%$ %u*icien$ 'e 'e+$ep$ % 3%e %c p. po $e o % 3%e %c +i Hr n( Si3ur c nu 'up mu,$ $imp ocHi$ un $u*i+ ciu' $ cu ni+$e *ruc$e 'e+er$ice ciu' $e c re $0rn u 'e r muri,e ,ui( Omu, O-i+nui$ ncerc $ unu,( Nu er nici 'u,ce. nici cru( A+ c m0nc $ p0n %& %$ur $( To$u+i. Ce, ce ' Vi"iuni nu er 'e 3%i$( A $recu$ m i mu,$ $imp( Ce,e m i ,un3i ore +i "i,e 'e c re +i pu$e 'uce min$e Omu, O-i+nui$ u $recu$( A ncepu$ % c u$e cu 'i%per re o c ,e 'e ie+ire( 4n$r&o "i urm $ ce! ce r$ c o %cur$$ur pe%$e o cu,me( D r e 'uce , un c nion c re %e $ermin cu ni%ipuri mi+c$o re( A ncerc $ % c,$ore %c no p$e c0n' er m i rco re( D r pier'e mereu cr re (

?D

Cu *iec re n$0r"iere er m i Ho$r0$ % 3%e %c o c ,e m i r pi'( D r *iec re ncerc re 'uce 'o r , o ,$ *un'$ur( Mereu Omu, O-i+nui$ %e r$ce ( Mereu %$ri3 'up Ce, ce ' Vi"iuni %&i r $e c ,e ( D r nu !ene nici un r%pun%( De ce %& ncre"u$ nc 'e , ncepu$ n Ce, ce ' Vi"iuni c&, ! c,u"iG Ii !eni$ +i "iu c0n' n ce,e 'in urm Omu, O-i+nui$ %& ' $ -$u$( S& +e" $ pe ! ,i" ,ui +i re*u" $ % %e m i mi+$e p0n c0n' Ce, ce ' Vi"iuni nu Se ! r$ cu un p, n( D r Ce, ce ' Vi"iuni nu S& r$ $ n "iu cee ( Nici n urm$o re ( Omu, O-i+nui$ nu %& %imi$ nicio' $ $0$ 'e pier'u$ +i 'e %in3ur( S& %upr $( Er 'in ce n ce m i %upr $( Ii $unci ncepu$ % - $ un !0n$ pu$ernic +i *ier-in$e( V0n$u, -$u$ $o $ "iu cee +i $o $ "iu urm$o re( Ni%ipu, in$r n ocHii Omu,ui O-i+nui$( 4i in$r n 'ini +i n urecHi( C0n' n %*0r+i$ !0n$u, %& opri$. Omu, O-i+nui$ %$$e n picio re( D r c0$ !e'e cu ocHii er num i ni%ip( Cr re %pre Vi"iune ,ui 'i%pru%e comp,e$( Er c, r c n$re 3 ,ui c,$orie prin Pu%$iu *u%e%e o Pier'ere# L crimi *ier-ini cur3e u pe o-r 6ii ,ui mur' ri( KTu nu e+$i Ce, ce ' Vi"iuniL. %$ri3 $ e, c$re cer( KTu e+$i Ce, ce i Vi"iuni# M& m ncre"u$ n Tine( Mi& i promi% c o % *ii cu mine +i c o % m 6ui( Ii nu /i& i inu$ promi%iune #L Apoi Omu, O-i+nui$ mer%e mp,e$icin'u&%e. n 'e"n'e6'e ,ui. prin Pu%$iu, p,in 'e ni%ip. $r30n' ! ,i" 3o , 'up e,( Vi"iune ,ui muri$. +i cum !roi % mo r +i e,( C0n' 6un% , un cop c pipernici$. %& cu,c $ n micu, ,ui pe$ic 'e um-r +i ncHi% ocHii( 4n no p$e cee e, 'ormi$ %omnu, unui Vi"ion r *r Vi"iuni( A 'ou "i 'imine . Omu, O-i+nui$ u"i$ ce! ( Speri $. pri!i$ $en$ n %u% +i !"u$ ,icrin' un Cine! c re %$$e n r muri,e cop cu,ui( KTu cine e+$iGL n$re- $ e,. n $imp ce e %e ''e 6o% 'in cop c( KNume,e meu e%$e Cre'in L. %pu% e ( KCe, ce ' Vi"iuni m& $rimi% % $e 6u$L( KD r e pre $0r"iu#L %$ri3 $ Omu, O-i+nui$( KVi"iune me muri$( C0n' m !u$ ce, m i mu,$ ne!oie 'e Ce, ce ' Vi"iuni. E, n& *o%$ 'e 3%i$L( KCe&i $re-uie +i nu i primi$GL n$re- $ Cre'in ( KEi -ine. ' c n& r *i *o%$ ce,e c0$e! i"!o re 'e p pe c re ,e& m 3%i$L. r%pun% Omu, O-i+nui$. K + *i muri$ 'e %e$e p0n cum#L KD G IiGL n$re- $ e ( KD c n& r *i *o%$ *ruc$e,e pe c re ,e& m 3%i$. + *i *o%$ un %cHe,e$ um-,$or#L rep,ic $ e,( KS$ i# CHi r sunt un %cHe,e$ um-,$or# A+ pu$e muri 'e *o me n orice minu$#L KV i 'e mine#L murmur $ Cre'in ( KIiGL KEi -ineL. r%u*, $ 'in 3reu Omu, O-i+nui$. Kpuin c,u"ire n& r *i %$ric $( De c0n' m !eni$ ici. u *o%$ num i n$0r"ieri 'up n$0r"ieri( Am r$ci$ n cercuri nici nu m i +$iu 'e c0n'( Ce Pier'ere#L K4ne,e3L. %pu% Cre'in . '0n' 'in c p( KIi ce i 'e 30n' % * ci cumGL ;F

KSpune&mi 'o r cum po$ % m n$orc n / r 'e - +$inL. %pu% e,( K4mi p re ruL. %pu% e ( KD r nu $e po$ 6u$ cu ce %$ L( KA%$ &i cu,me L. %pu% Omu, O-i+nui$( KCe, ce ' Vi"iuni mi $rimi$e un 6u$or c re nu m po $e 6u$ #L KS& r pu$e % i 'rep$ $eL. %pu% Cre'in ( KD r %$ $u $re-uie % Ho$r+$iL( Apoi Cre'in p,ec $ n$r&o 'irecie c re. 'up prere Omu,ui O-i+nui$. er %i3ur 3re+i$( N& $recu$ mu,$ +i Omu, O-i+nui$ ncepu$ % %e 30n'e %c m i -ine( Ii ' c el n& !e 'rep$ $eG Ar *i !ru$ % nu %e *i pur$ $ + 'e ur0$ cu ce Cine! numi$ Cre'in ( Ii ncepu$ %&i *ie 'or 'e e ( A re ,i" $ c n $imp ce u %$ $ 'e !or-. %imi%e %per n pen$ru prim ' $ 'up *o r$e mu,$ $imp( Omu, O-i+nui$ %ri$ n picio re +i %on' $ ori"on$u,( KCre'in#L %$ri3 $ e,( D r e nu er nicieri( KCre'in#L %$ri3 $ e, 'in nou( D r n& primi$ nici un r%pun%( A$unci Omu,ui O-i+nui$ i& !eni$ o i'ee( S& cr $ n cop cu, pipernici$ p0n n !0r*( De co,o. pu$e %&o ! ' pe Cre'in n 'epr$ re( C0$ pu$u$ 'e repe'e. %& ' $ 6o% +i porni$ n cee +i 'irecie( M i $0r"iu n cee +i "i. Omu, O-i+nui$ m0nc ni+$e *ruc$e ,0n3 un i"!or 'e p. c0n' +i& !"u$ c,$ori prin Pu%$iu n$r&o ,umin cu $o$u, nou( (ran suficient pentru fiecare zi, &p, c nd avea nevoie s bea' : crare de urmat care ducea la Credin' Cum pu$u$ % *ie $0$ 'e or-G CHi r c0n' Ce, ce ' Vi"iuni nu er 'e 3%i$. E, *u%e%e n$o$'e un pro pe( To$ n ce "i. Omu, O-i+nui$ %& ui$ $ , ! ,i" ,ui 3o , +i 'eci% c er $impu, %&o - n'one"e( Ii& *cu$ o r ni impro!i" $. ,u $ 6urn ,u, Vi"iunii ,ui +i p n +i cerne , . +i +i& con$inu $ 'rumu,( Dup cee . ori 'e c0$e ori Omu, O-i+nui$ 6un3e , un cop c pipernici$. %e urc n e, c %&o c u$e pe Cre'in ( Ii c0n' o "re . reine 'ireci +i porne 'in nou , 'rum( 4n$r&o "i Omu, O-i+nui$ n$0,ni$ ni+$e Vi"ion ri c re %e n$orce u n / r 'e - +$in( Ei i& u %pu% o po!e%$e $ri%$( Ei $r !er% %er Pu%$iu, +i pro pe 6un%e%er n / r Promi%iunii( D r $unci u n$0,ni$ ni+$e Uri +i + 'e m ri +i cop,e+i$ori c Vi"ion rii %& u %imi$ mici c ni+$e ,cu%$e( Ii Ce, ce ' Vi"iuni nu er 'e 3%i$( Nimenii pre u con!in3$ori( Ii e, o-%er! $ o-o%e , ,or( D r n $imp ce ei con$inu u % !or-e %c. m i o-%er! $ ce! J Ei nce$ %er % m i cre ' n Ce, ce ' Vi"iuni +i cum c,$ore u n 'ireci opu% ce,ei n c re mer3e Cre'in ( C0n' Nimenii ,& u !er$i" $ pu$ernic c cee ce i %$$e n in$e er pre 3reu. e, m i o-%er! $ ce! ( .l %e %cHim- %e( C,$ori ,ui prin Pu%$iu nu *u%e%e o Pier'ere( Acum e, er pre3$i$ pen$ru cee ce i %$$e n in$e. oric0$ r *i *o%$ 'e 3reu( KC,$orii n %i3ur nL. ,e& %pu% e, Nimeni,or c re %e n$orce u( KD r eu mi !oi con$inu 'rumu,L(

;?

4n $imp ce Omu, O-i+nui$ r"-e prin 'e+er$. Vi"iune ,ui pu,% p,cu$ n piep$u, ,ui 'in nou( Ii cu c0$ %$r,uce m i $ re %o re,e. cu $0$ Omu, O-i+nui$ cre'e c ! pu$e 3%i / r Promi%iunii. in'i*eren$ c0$ 'e mu,$ r 'ur 2 $0$ $imp c0$ ! mer3e pe c ,e Cre'inei( ntr"o diminea, undeva departe n deert 6 Omu, O-i+nui$ %cri% A'e!ru, 'e%pre Pu%$iu( Dup ce m $r !er% $ Ape,e. m cre"u$ c Vi"iune me e%$e ime'i $ 'up co,( 4n ,oc 'e ce %$ . m 3%i$ un Pu%$iu( 4n$0r"iere m& 'e" m3i$( Ii n'oie,i,e me,e cu pri!ire , Ce, ce ' Vi"iuni n& u *cu$ 'ec0$ % nru$e %c ,ucruri,e( Acum ne,e3 c Pu%$iu, nu *o%$ o Pier'ere# M& n! $ % m ncre' n Ce, ce ' Vi"iuni. cHi r c0n' E, nu e%$e 'e 3%i$( Acum cre' c %un$ m i pu$ernic( Mer3 pe urme,e Cre'inei +i n *iec re "i m %im$ m i pre3$i$ pen$ru orice mi& r %$ n in$e(

;;

CAPITOLUL B

OMUL OBINUIT GSETE SANCTUARUL


4n$r&o no p$e. Omu, O-i+nui$ !i% $ c Ce, ce ' Vi"iuni %$$e ,0n3 e,( 2ravo, :mule :binuit8 %pu% Ce, ce ' Vi"iuni( Vino la !anctuarul Meu' C0n' Omu, O-i+nui$ %& $re"i$. er ,0n3 un p0r0u c re c,ipoce ( Cum 6un%e%e co,o +i c0n'. nu er %i3ur( D r Pu%$iu, er n urm ,ui( Er uimi$ 'e !i%u, ,ui +i %per c e%$e 'e!r $( Er o re Ce, ce ' Vi"iuni mu,umi$ 'e e,G Er S nc$u ru, un ,oc re ,. +i pu$e *i prin propiereG Ii& ,u $ r ni +i Ho$r0$ % urme"e cur%u, 'e p %pre p'ure ,u)uri n$ 'e pe mun$e,e c re&i %$$e n in$e( Sime c&, $r3e ce! n ce 'irecie +i n %u%. nu pu$e %pune ce( D r er c o In!i$ ie( Nu 'up mu,$ $imp. cop ci uri +i %e n, u 'e %upr Omu,ui O-i+nui$( Mer30n' prin p'ure. %e %ime mui$ +i mic +i n3Hii$ 'e Mreie( Apoi ncepu$ % urce( A urc $ $o$ m i %u%. urm0n' cur%u, 'e p. p0n c0n'. 'eo' $. 6un% pe un p, $ou p,in 'e o ,umin %$r,uci$o re( Inim i %pune c ce%$ er S nc$u ru, +i c er n pre"en Ce,ui ce ' Vi"iuni( Vino la ap. L& u"i$ %pun0n' pe Ce, ce ' Vi"iuni( 4n * ,ui. pe p, $ou. !"u$ o c %c ' c re ,imen$ un , c cu pe ,ini+$i$e( A mer% p0n , m r3ine. poi ,unec $ n ce m i cur $ p pe c re !"u$&o !reo' $( P,u$e +i %e -,ce . mpr+$iin' 'i m n$e 'e ,umin prin er( Timpu, $rece ( D r p rc nu $rece 'e,oc( C0n' Omu, O-i+nui$ ie+i$ 'in , c. u,$ime,e urme ,e Pu%$iu,ui *u%e%er %p, $e( Omu, O-i+nui$ %$ $ mu,$e "i,e n ce, ,oc 'e%cHi% p,in 'e ,umin( Nicio' $ nu&L %imi%e pe Ce, ce ' Vi"iuni $0$ 'e pro pe 2 $0$ 'e pre"en$ cum pe c0$ i %e pru%e 'e -%en$ n Pu%$iu( Apoi Omu, O-i+nui$ u"i$ 'in nou 3, %u, Ce,ui ce ' Vi"iuni( Vino n lumin' A$unci Omu, O-i+nui$ o-%er! $ c ,umin . c re %$r,uci%e n 6uru, ,ui. %$r,uce cum prin e,( Tremur0n'. %& ui$ $( Ii pri!i$ n inim ,ui( A !"u$ ,ucruri pe c re ,e %pu%e%e +i ,e *cu%e. pe c re nu !roi % ,e ! '( A !"u$ r"!r$ire +i e3oi%m +i $r' re( Ii orinco$ro %e ui$ . !e'e n$uneric( L crimi,e u ncepu$ %&i cur3 +iro ie pe o-r 6i( KA,un3 n$unericu, meuL. ceru$ e,( KD&mi ,umin T #L Ii Ce, ce ' Vi"iuni *cu$ ce L& ru3 $( A ,un3 $ n$unericu, Omu,ui O-i+nui$ +i i& ' $ ,umin S ( Apoi Ce, ce ' Vi"iuni %pu%J &propie"te de Mine' Ii Omu, O-i+nui$ %& propi $(

;A

Ii 'in ce n ce Omu, O-i+nui$ p$run'e m i '0nc n ,umin( Ii cu c0$ !ene m i pro pe. cu $0$ %e %ime m i mu,$ un cu Ce, ce ' Vi"iuni( Apoi Ce, ce ' Vi"iuni !or-i$ 'in nou( Vino mai sus. %pu% E,( Omu, O-i+nui$ porni$ 'in nou n %u% pe mun$e. cu p %u, ,ui u+or( A-i +$ep$ % 'e%copere ce nume p%$r %e pen$ru e, Ce, ce ' Vi"iuni( Nu 'up mu,$ $imp. Omu, O-i+nui$ 6un% pe o cu,me( S& $re"i$ %$0n' pe un p, $ou m re 'e %$0nc. pri!in' uimi$ o p nor m 3,orio % 2 6o%. un r0u. poi o ! ,e , r3. +i 'e %upr ei. 'e& ,un3u, n$re3u,ui ori"on$. 'ep r$e. un -r0u 'e 'e ,uri %$r,ucin' n %o re( K/ r Promi%iunii#L %u%pin $ Omu, O-i+nui$( KA%$ $re-uie % *ie#L Da. L& u"i$ e, pe Ce, ce ' Vi"iuni %pun0n'( Omu, O-i+nui$ %co% un %$ri3$ 'e -iruin( KAm reu+i$# M re me Vi"iune e cHi r co,o#L %$ri3 $ e,( Da( Omu, O-i+nui$ er cop,e+i$ 'e *ericire( M re ,ui Vi"iune er n %*0r+i$ $ n3i-i,( O. ce mu,$ 'ore c Ce, M i 7un Prie$en +i Prinii ,ui +i $oi Nimenii 'in / r 'e - +$in % *ie ici +i % ! ' cee ce !e'e e, n c,ip ce %$ # :mule :binuit. %pu% Ce, ce ' Vi"iuni( KD L. %pu% Omu, O-i+nui$( D"Mi Viziunea ta( KCe %puiGL n$re- $ Omu, O-i+nui$( KD r e Vi"iune me ( CHi r Tu mi& i ' $&oL( Da' 7i acum te ro# s Mi"o dai napoi' Omu, O-i+nui$ er pe%$e m%ur 'e uimi$. ' r nici nu $re-ui % %$e pe 30n'uri( KNu po$L. I& %pu% e, Ce,ui ce ' Vi"iuni( KIi n& m % /i&o ' uL( Omu, O-i+nui$ %e p,im- cu p % mrun$ nco ce +i&nco,o pe m r3ine p, $ou,ui. ncerc0n' % ne,e 3 ce %e n$0mp, %e( De ce !roi Ce, ce ' Vi"iuni %&i i M re Vi"iuneG Cum pu$e %&i ce r + ce! G M i ,e% cum. c0n' Omu, O-i+nui$ 6un%e%e $0$ 'e 'ep r$e( Nu er corec$( Nu er nici mc r 'rep$( Apoi Omu, O-i+nui$ !u$ o i'ee( Po $e c e)i%$ o c ,e 'e ie+ire( K;rebuie % /i&o ' u n poiGL n$re- $ e,( /u. %pu% Ce, ce ' Vi"iuni( $nii ale# s nu o dea napoi( Deci !e 'e ,e%( Ar pu$e %&+i p%$re"e Vi"iune ( D r n ,oc % %e %im$ u+ur $ , 30n'u, ce%$ . Omu, O-i+nui$ %e %ime ncurc $ +i n$ri%$ $( Ce !e 'e 30n' % * cG S& pr-u+i$ pe %$0nc( S& 30n'i$ n'e,un3( 4n ce,e 'in urm. !"u$ ce er n 6oc( Pu$e % * c p,cere Ce,ui ce ' Vi"iuni +i %&I 'e Vi"iune ,ui( S u pu$e % me r3 mpo$ri! 'orine,or Ce,ui ce ' Vi"iuni +i %&+i p%$re"e Vi"iune . ' r ri%c0n' % pi r' oc "i 'e * ce p,cere Ce,ui ce ' Vi"iuni( A,e3ere i "'ro-e inim ( Timpu, $rece ( Omu, O-i+nui$ %e 30n'e . +i %e $o$ 30n'e ( So re,e pu% +i r%ri$ 'in nou(

;C

4n ,umin 'imineii. ocHii i& u c"u$ pe o pi $r ne$e' +i p, $ 'in propiere( Ri'ic0n'&o. o-%er! $ c pi $r %e po$ri!e per*ec$ n p ,m ,ui( Apoi !"u$ un cu!0n$ 3r ! $ pe %upr * ei( &du"i aminte( Ce r pu$e % n%emneG %& n$re- $ e,( S *ie pi $r un me% 6 'e , Ce, ce ' Vi"iuni % u 'e , un ,$ Vi"ion rG Ce $re-uie %&+i min$e %cG /in0n' n m0n pi $r . Omu, O-i+nui$ ncepu$ % %e 30n'e %c n poi( Ii& 'u% min$e 'e C mpion +i 'e Cre'in( Ei $re-uie % *i *cu$ ce %$ ,e3ere( O re ce i& r %pune ei cumG Ii& 'u% min$e 'e Vi"ion rii c re %e n$orce u( M i pu$e nc % u' 3, %uri,e ,or $ri%$e +i m re( Ei n& r *i pu$u$ %&+i 'rui %c Vi"iuni,e ,or ici 2 ei nici mc r nu %e ncre'e u n Ce, ce ' Vi"iuni# To$ n$orce pi $r n p ,m % ( 4n ce,e 'in urm. 30n'uri,e ,ui %& u n'rep$ $ %pre Ce, ce ' Vi"iuni( Ce, ce ' Vi"iuni 4+i inu%e n$o$'e un promi%iuni,e( :u%e%e n$o$'e un -un cu Omu, O-i+nui$. cHi r c0n' nu er 'e 3%i$ +i $o$u, pre ,ip%i$ 'e %en%( A$unci Omu, O-i+nui$ +$iu$ ce $re-ui % * c 2 nu. ce vroia % * c( Ii& 'u% r ni p0n , m r3ine %$0ncii +i %& +e" $ 6o%( Ii& %co% 6urn ,u, +i p n ,ui ,un3 +i ,- +i %cri% u,$ime,e % ,e r0n'uri 'e%pre M re ,ui Vi"iune( 4i ' u Vi"iune me /ie. Ce, ce ' Vi"iuni( Am Ho$r0$ c Tu e+$i Ce, *r 'e c re nu po$ mer3e m i 'ep r$e( Apoi Omu, O-i+nui$ +i& ,% $ 6urn ,u, 'e%cHi% pe %$0nc( Nu ! m i !e ne!oie 'e e,( A pu% p n +i pi $r n % cu, ,ui +i ncepu$ % co-o re nce$ %pre r0u, 'e 6o%( M i $0r"iu. n cee +i "i. Omu, O-i+nui$ 6un% , r0u( Nu&, +$ep$ nimeni co,o( Nu m i !e nici o Vi"iune +i nici un p, n cum( To$u+i %ime o p ce '0nc n inim( A in$r $ n pe,e r0u,ui +i ,& $r !er% $ no$. $r30n'u&+i r ni 'up e,( C0n' 6un% , m ,u, n'epr$ $. %& cr $ pe e,( Ii primu, ,ucru pe c re ,& !"u$ *o%$ 6urn ,u, ,ui. c re %$$e 'e%cHi% pe i r-( Cu inim -$0n'u&i repe'e. ,& ri'ic $ +i ci$i$J Omu,e O-i+nui$. i ' u n poi Vi"iune $ ( Acum poi %&o *o,o%e+$i pen$ru &Mi %,u6i Mie( Acum poi n$r& 'e!r % re ,i"e"i Lucruri M ri( Ii Eu !oi *i cu $ine n$o$'e un ( Omu, O-i+nui$ n3enuncHe $ pe m ,u, r0u,ui +i p,0n% 'e -ucurie( Ce, ce ' Vi"iuni er m i iu-i$or. m i -un. m i minun $ +i m i !re'nic 'e ncre'ere 'ec0$ +i& r *i pu$u$ im 3in !reo' $( Acum c0n' Omu, O-i+nui$ %& ui$ $ , Vi"iune ,ui re%$i$ui$. !"u$ c cre%cu%e( Acum Vi"iune ,ui nu m i er num i cu pri!ire , Omu, O-i+nui$( Acum er o p r$e 'in M re Vi"iune Ce,ui ce ' Vi"iuni pen$ru n$re 3 ,ume( C0n' Omu, O-i+nui$ %& ri'ic $ % p,ece. o-%er! $ pe 'e ,u, 'in %u%u, r0u,ui un monumen$ comemor $i! con%$rui$ 'in pie$re( :iec re pi $r er ne$e' +i mic +i !e cu!0n$u, &du"i aminte 3r ! $ pe %upr * ei( S$0n' ,0n3 monumen$u, ncHin $

;B

-un$ii Ce,ui ce ' Vi"iuni. Omu, O-i+nui$ %e %ime p,in 'e !ener ie +i ncon6ur $ 'e o mu,ime 'e m r$ori( A pu% cu 3ri6 pi $r ,ui n !0r*u, monumen$u,ui +i mer% m i 'ep r$e( n seara aceea la lumina lunii6 Omu, O-i+nui$ +i& %co% 6urn ,u, 'in r ni +i n S nc$u r( %cri% 'e%pre $impu, pe$recu$ 'e e,

Nu !oi m i *i nicio' $ ce, +i 'up ce m *o%$ n S nc$u r( Am no$ $ n pe ,ini+$i$e co,o +i u,$ime,e urme ,e Pu%$iu,ui u *o%$ %p, $e( Lumin Ce,ui ce ' Vi"iuni 'e%coperi$ n$unericu, 'in mine( Er in%upor$ -i,( Cum pu$e E, %&mi ce r % m propii m i mu,$G D r E, n'epr$ $ n$unericu, meu( C0n' Ce, ce ' Vi"iuni m& ru3 $ %&I ' u Lui Vi"iune me . nu cre'e m c !oi pu$e ( D r 4, 'ore m pe Ce, ce ' Vi"iuni m i mu,$ 'ec0$ Vi"iune me . + c m *cu$&o( Ce, ce ' Vi"iuni mi& ' $ Vi"iune n poi( Acum e e%$e o p r$e 'in M re Lui Vi"iune 2 +i ce %$ n%e mn c Vi"iune me e%$e cu mu,$ m i m re 'ec0$ n in$e( :ie c eu % o *o,o%e%c mereu pen$ru &I %,u6i Lui#

;=

CAPITOLUL =

OMUL OBINUIT AJUNGE N VALEA URIAILOR


Dimine . Omu, O-i+nui$ in$r $ n$r&o ! ,e , r3 c re pre % 'uc n / r Promi%iunii( D r cur0n' 6un% , un in'ic $or c re %pune J Fii atent, Vizionarule8 Valea $riailor Omu, O-i+nui$ pri!i$ cu uimire in'ic $oru,( Deci Vi"ion rii c re %e n$orce u !e u 'rep$ $e( Uri +ii e)i%$ u cu 'e!r $( Ce % * cG N& !e nici o rm( N& !e nici un p, n( D r M re ,ui Vi"iune er m i m re c oric0n'( Ii e, %e ncre'e n Ce, ce ' Vi"iuni( A+ c %& Ho$r0$ % me r3 n in$e( Omu, O-i+nui$ nu mer%e%e pre 'ep r$e c0n' u"i$ p +i 'e uri +i( S& 3r-i$ % %e %cun' 'up un $u*i+( 4nc nu er pre3$i$ % n*run$e un Uri +# D r c0n' Omu, O-i+nui$ %& ui$ $ 'e 'up o *run". n& !"u$ un Uri +. ci un Om pu$ernic( KS ,u$. R"-oinic !i$e "#L %$ri3 Omu,( KCine. euGL n$re- $ Omu, O-i+nui$ cu 3, % %, -( KD ( Tu. c re %$ i 'up $u*i+L( KEu nu %un$ R"-oinicL. n'ru3 $ Omu, O-i+nui$. ie+in' nce$ 'e 'up $u*i+( Nicio' $ nu %& %imi$ $0$ 'e ri'ico,( KEu %un$ un Nimeni 'in / r 'e - +$inL. %pu% e,( KOrice Nimeni c re 6un3e p0n ici e%$e un R"-oinicL. %pu% Omu,( KEu %un$ Com n' n$u,( Ce, ce ' Vi"iuni m& $rimi% % $e 6u$ %&i n!in3i Uri +iiL( KD G CHi r c am nevoie 'e 6u$or#L %pu% Omu, O-i+nui$ cu n*,cr re( KPe ,0n3 un Uri +. eu %un$ mic +i %, -L( KNu $e $eme 'e nici un Uri +. Omu,e O-i+nui$L. %pu% Com n' n$u,( KEi %un$ re ,i( Sun$ enormi( 7,ocHe " 'rumu, %pre Vi"iune $ ( D r ' c cre"i n Ce, ce ' Vi"iuni +i !rei %&i %umi un M re Ri%c. !ei $rece 'e eiL( KD r n& m nici rme nici rmur#L %pu% Omu, O-i+nui$( A$unci Com n' n$u, ,& 6u$ $ pe Omu, O-i+nui$ % ! ' cum , pre3$i%e Ce, ce ' Vi"iuni pen$ru ,up$ 'in "iu c0n' pr%i%e / r 'e - +$in( KTo $e A'e!ruri,e pe c re ,e& i n! $ n c,$ori $ p0n cum i !or %,u6i c rme +i c rmurL. %pu% e,( KD r cum !oi +$i ce $re-uie % * cGL n$re- $ Omu, O-i+nui$( KCe, ce ' Vi"iuni i ! %pune +i i ! ' pu$ere Lui ' c o !ei cereL( Omu, O-i+nui$ %& ,ini+$i$ 'in nou( D r $o$ nu %e %ime c un R"-oinic(

;E

K:ere+$e&$e 'e Necre'in. Omu,e O-i+nui$L. %pu% Com n' n$u,( KNecre'in e%$e mu,$ m i pericu,o % pen$ru Vi"iune $ 'ec0$ orice Uri +#L Ii poi Com n' n$u, p,ec $( Omu, O-i+nui$ n& mer% pre mu,$ n %u%u, Vii c0n' ,& n$0,ni$ pe primu, ,ui Uri +( Er n$r& 'e!r enorm# Ii -,oc $ comp,e$ $recere %pre Vi"iune ,ui( C0n' ,& "ri$ pe Omu, O-i+nui$. Uri +u, c%c $ n 'ireci ,ui( K4nco$ro i 'e 30n' % mer3i. micuu,e NimeniGL Omu, O-i+nui$ ,& recuno%cu$ pe Uri +u, c re&, 'omin ( Er Lip% 'e 7 ni( KTre-uie % $recL. %pu% Omu, O-i+nui$( KSi3ur c ' ( Toi $re-uieL. %pu% Uri +u,( Omu, O-i+nui$ ncerc $ % %e 30n'e %c , un p, n. ' r nu i& !eni$ nici unu, n min$e( KDeci < $re-uie % $e ' i , o p r$e 'in 'rumu, meuL. %pu% e,( KNu m mi+c 'e iciL. %pu% Uri +u,( KCre' c ! $re-ui % m ' i $u n%ui , o p r$eL( Pen$ru momen$. Omu, O-i+nui$ e"i$ $( Apoi %$ri3 $. KCe, ce ' Vi"iuni. 6u& $&m# D&mi. Te ro3. pu$ere T #L Ii Ce, ce ' Vi"iuni i& ' $( Apoi i& %pu% Omu,ui O-i+nui$ ce % * c +i ce % %pun( Omu, O-i+nui$ %& ui$ $ n %u% , Uri +u, numi$ Lip% 'e 7 ni +i %$ri3 $J KTe pro!oc n Nume,e Ce,ui ce ' Vi"iuni#L Apoi ,& $ c $ pe Uri + cu $o $e rme,e +i rmur ,ui( L ncepu$ Uri +u, nu %& mi+c $( D r Omu, O-i+nui$ con$inu $ % n$in' m0n 'up A'e!ruri,e pe c re ,e n! %e( Ii& *cu$ cur 6( A cre"u$ 'in $o $ inim c Ce, ce ' Vi"iuni Se ! n3ri6i( S& -i"ui$ pe 4ne,epciune( S& ,up$ $( A n'ur $( Ii cu *iec re p % n in$e. %ime p,cere Ce,ui ce ' Vi"iuni( Ii n ce,e 'in urm !eni$ +i "iu c0n' Lip% 'e 7 ni %& re$r %( S$ri3$u, 'e -iruin , Omu,ui O-i+nui$ r%un $ n $o $ V ,e ( KM re +i -un e%$e Ce, ce ' Vi"iuni#L %$ri3 $ e,( Dup ce %$ !ic$orie. Omu, O-i+nui$ nu %& m i n'oi$ nicio' $ c e, er un R"-oinic( 4n $imp ce Omu, O-i+nui$ mer3e n %u%u, Vii. n$0,ni$ m i mu,i Uri +i( Unii. c +i Lip% 'e 7 ni. er u o-%$ co,e 'e c re $re-ui % %c pe( Unii. c 'e pi,' Corupi . %e opune u Vi"iunii ,ui +i %e ,up$ u pri3 cu e,( Unii. c Re%pin3ere . ,& u $ c $ per%on , +i ,& u rni$ pro*un'( D r Omu, O-i+nui$ %& n$0,ni$ +i cu ,i Vi"ion ri( 4n perio 'e,e 'e o'iHn. %e 'un u c % !or-e %c 'e%pre Ce, ce ' Vi"iuni +i % %e ncur 6e"e unii pe ,ii( De , cei, ,i Vi"ion ri Omu, O-i+nui$ n! $ % ! ' o im 3ine m i m reJ :iec re Uri + er o ,$ opor$uni$ $e pen$ru Ce, ce ' Vi"iuni % prime %c ono re( Omu, O-i+nui$ urc $o$ m i n %u%u, Vii. n!in30n' Uri +i n 'rum %pre Vi"iune ,ui( 4n$r&o "i Omu, O-i+nui$ ' $ pe%$e o R"-oinic Rni$ c re %$$e cu,c $ pe un 'e , ,ini+$i$( Omu, O-i+nui$ %& p,ec $ %pre e ( KCu ce $e po$ 6u$ GL n$re- $ e,( KRni,e me,e %un$ pre mu,$e +i pre m riL. %pu% e ( KAce%$ ! *i ,ocu, n c re !oi muriL( ;@

Inim Omu,ui O-i+nui$ %& n$ri%$ $( KD r 'e ce n3'ui$ Ce, ce ' Vi"iuni % *ii n*r0n$GL n$re- $ Omu, O-i+nui$( KAi 6un% $0$ 'e 'ep r$e( Tre-uie %&i 'uci , -un %*0r+i$ M re Vi"iune#L E n& ' $ nici un r%pun%( S& *cu$ no p$e( R"-oinic Rni$ er 'in ce n ce m i %,-i$( 4n ce,e 'in urm. n n$uneric. e "i%J KSpune&mi Nume,e Vi"iunii $ ,eL( Dup ce Omu, O-i+nui$ i& %pu%. R"-oinic $cu$ un $imp( Apoi !or-i$( KAce%$ e%$e +i Nume,e Vi"iunii me,eL. %pu% e ( KM& m ,up$ $ cu Uri +ii n in$e $ ( Tu $e !ei ,up$ cu m i mu,i 'up mine( D r noi !em cee +i M re Vi"iuneL( 4n ce 'in$0i ,umin "ori,or. e !or-i$ pen$ru u,$im ' $( KMo r$e nu e%$e n*r0n3ere me L. +op$i$ e ( KE%$e !ic$ori me L( 4n 'imine cee . Omu, O-i+nui$ nmorm0n$ $&o pe prie$en ,ui. R"-oinic . pe cu,me 'e ,u,ui( Apoi +e"u$ mu,$ $imp. pri!in' 'e ,uri,e +i !i,e( Se 30n'e , !i ce%$ei R"-oinice. +i , mo r$e ei( Se 30n'e , u,$ime,e ei cu!in$e( Ii *o%$ con!in% c e, n& r *i 6un% $0$ 'e 'ep r$e pe 'rumu, %pre Vi"iune ,ui ' c prie$en ,ui n& r *i mer% n in$e ,ui( 4n %*0r+i$. Omu, O-i+nui$ ,u $ p n ,ui ,un3 +i ,- +i %cri% A'e!ru, pe pi $r ei 'e morm0n$J &ici se odi)nete o 0zboinic Viteaz' .a i"a dus Viziunea la bun sf rit' Cur0n' 'up ce pr%i$ 'e ,u,. Omu, O-i+nui$ ncepu$ % re ,i"e"e c p rcur%e%e pro pe $o $ V ,e Uri +i,or( Se propi $o$ m i mu,$ 'e ,ocu, un'e pu$e % * c cee ce 'ore ce, m i mu,$ % * c( Ii. n$icip0n'. mer3e m i repe'e( Apoi. n$r&o "i. $ocm i c0n' n$re"ri%e ce! 'in r 'e %u% c re er n in$e ,ui. ' $ pe%$e o mic $ -r 'e O meni O rec re c re um-, u n "'rene( Omu, O-i+nui$ nu n$0,ni%e nicio' $ un Om O rec re. ' r u"i%e 'e%pre ei( Ei %emn u mu,$ cu Nimenii( O menii O rec re i& u %pu% c er u 'in Ce$ $e O meni,or O rec re. c re %e *, cHi r n * ,ui( Un Uri + , 4n$unericu,ui %upre ce$ $e 'in *or$re ei c re %e *, , pori( Nici un Om O rec re nu pu$e ie+i % u in$r ( Er + 'e *o r$e mu,$ $imp. $0$ 'e mu,$ $imp nc0$ nici un Om O rec re nu&+i m i 'uce min$e 'e c0$ $imp er + ( C0n' Omu, O-i+nui$ n$re- $ 'e Ce, ce ' Vi"iuni. O menii O rec re 'o r u ' $ 'in c p( C0i! cre'e u n E,( A,i R"-oinici menion %er Nume,e Lui. u %pu% ei. ' r u $recu$ m i 'ep r$e *r %&, pro!o ce , ,up$ pe Uri +u, ,or( S $re c +i e, m i 'ep r$eG A-i +$ep$ %&+i 3%e %c M re Vi"iune( Apoi Omu, O-i+nui$ u"i$ 3, %u, Ce,ui ce ' Vi"iuni( E, i& %pu%J Pre#tete"te de lupt' Cu!0n$u, %& r%p0n'i$ repe'e n $o $ $ -r ( R"-oinicu, numi$ Omu, O-i+nui$ er 3 $ %&, pro!o ce , ,up$ pe Uri +u, 4n$unericu,ui n Nume,e Ce,ui ce ' Vi"iuni( O menii O rec re %& u n3rm'i$ n 6uru, *or$reei Uri +u,ui. c % ! ' ,up$ ( ;D

Omu, O-i+nui$ mer% p0n , po r$ +i %$ri3 $J KUri + , 4n$unericu,ui. n Nume,e Ce,ui ce ' Vi"iuni. !in % $e n!in3# Proc, m e,i-er re pen$ru $oi O menii O rec re 'in $ -r +i pen$ru $oi O menii O rec re 'in ce$ $e#L C0n' Uri +u, ie+i -ru%c 'in *or$re ,ui. O menii O rec re u ncremeni$( KNici unu, 'in ce+$i O meni O rec re nu ! *i !reo' $ ,i-er#L rcni$ Uri +u,( KViei,e ,or n& u nici o ! ,o re# Sper ne,e ,or %un$ minciuni#L Apoi e, $ c $ cu ce,e m i 3re,e , nuri 'e n$uneric pe c re Omu, O-i+nui$ ,e !"u%e !reo' $( Omu, O-i+nui$ %& ,up$ $ cu cur 6( S& ,up$ $ cu pu$ere Ce,ui ce ' Vi"iuni +i *o,o%i$ *iec re rm +i pie% 'in rmur pe c re ,e !e ( 4n$re 3 "i "3omo$u, ,up$ei %$r-$u$ V ,e ( D r pe , mi6,ocu, 'up& mie"ii. $oi O menii O rec re pu$e u % ! ' c Omu, O-i+nui$ er 'in ce n ce m i %,-i$. n $imp ce Uri +u, er m i pu$ernic c oric0n'( Omu, O-i+nui$ %& re$r % , m r3ine c0mpu,ui +i %$ri3 $ c$re Ce, ce ' Vi"iuniJ KE+$i cu mineGL Da. %pu% Ce, ce ' Vi"iuni( KAce%$ Uri + e%$e pre pu$ernic pen$ru mineL. %pu% Omu, O-i+nui$. 30*0in'( Da, aa este' KC % o-in !ic$ori ! *i ne!oie 'e o minune#L %pu% Omu, O-i+nui$( Da, va fi' KDeci ce $re-uie % * cGL Pre#tete"te pentru o minune. %pu% Ce, ce ' Vi"iuni( -as"i armele +os' 1a doar pana ta' 7i mi vei aduce Mare :noare' S&+i , %e rme,eG Necre'in %$r-$u$ inim Omu,ui O-i+nui$( Ce cere Ce, ce ' Vi"iuni er impo%i-i,# Apoi Omu, O-i+nui$ +i& 'u% min$e( Ii& 'u% min$e c0n' +i& ' $ Vi"iune +i primi$&o n poi m i m re +i m i -un 'ec0$ n in$e( Ii& 'u% min$e 'e -un$ $e Ce,ui ce ' Vi"iuni n Pu%$iu. cHi r c0n' E, nu er 'e 3%i$( Ii& 'u% min$e 'e !ic$ori R"-oinicei Muri-un'e( Ii +i& 'u% min$e 'e M re ,ui Vi"iune< Ii $unci Omu, O-i+nui$ %& n$or% 'e , Necre'in +i %& Ho$r0$ %&+i %ume un M re Ri%c pen$ru Ce, ce ' Vi"iuni( Ii& pu% rme,e 6o%( Toi O menii O rec re u o*$ $ 'e" m3ii( Apoi Omu, O-i+nui$ +i& ,u $ r ni +i %co% p n +i mer% %pre Uri +( O menii O rec re u rm % cu 3ur c%c $. p,ini 'e nencre'ere( D r num i Uri +u, r0%( KAi 'e 30n' % m 'o-ori cu o p nGL rcni$ e,( Omu, O-i+nui$ nu er %i3ur ce ! * ce % u ! %pune p0n c0n' Uri +u, 4n$unericu,ui !eni$ %upr ,ui( A$unci Ce, ce ' Vi"iuni i& %pu% ce % * c( A ri'ic $ p n ,ui ,un3 +i ,- %u% 'e %upr c pu,ui. +i c0n' *cu$ ce %$ . e 'e!eni$ 3re n m0n ,ui. , *e, 'e 3re c o % -ie( KD c Ce, ce ' Vi"iuni e%$e pen$ru mineL. %$ri3 $ Omu, O-i+nui$. Kce Uri + po $e %$ mpo$ri! me GL Apoi *,u$ur $ p n n$r&un rc pu$ernic. cHi r 'e& curme"i+u, inimii re,e Uri +u,ui( Ii c0n' *,u$ur $&o. %& n$0mp, $ ce! uimi$or( L nuri,e %& u %*r0m $ n -uci( 4n$unericu, *u3i$( Ii Uri +u, c"u$ 3rm '. n*r0n$. , picio re,e Omu,ui O-i+nui$( O menii O rec re u *, $ ce e%$e o minune c0n' u !"u$ un (

AF

Cur0n' o proce%iune "3omo$o % +i *erici$ ,& con'u% pe Omu, O-i+nui$ pe%$e Uri +u, n*r0n$. n 6uru, *or$reei ,ui n$uneco %e +i p0n , pori,e ce$ii ,or( L *iec re p %. O menii O rec re !oio+i c0n$ u , u'e( D r , u'e,e nu er u pen$ru Omu, O-i+nui$( KCe, ce ' Vi"iuni e%$e -un#L c0n$ u ei( KCe, ce ' Vi"iuni e%$e pu$ernic# Vic$ori e%$e Ce,ui ce ' Vi"iuni#L Pen$ru prim o r 'e c0n' pu$e u %&+i min$e %c O menii O rec re. ei er u ,i-eri( 7ez nd l n# morm ntul 0zboinicei6 Omu, O-i+nui$ +i& ,u $ p n +i %cri% A'e!ru, 'e%pre V ,e Uri +i,or( ei( Am n$0,ni$ o prie$en c re mpr$+i$ Vi"iune me +i 6u$ $ , mp,inire

4n in$e %&, n$0,ne%c pe primu, meu Uri +. ,& m n$0,ni$ pe Com n' n$( E, mi& %pu% c %un$ un R"-oinic# E, mi& r$ $ c rme,e me,e %un$ $o $e A'e!ruri,e pe c re ,e& m n! $ n c,$ori me ( Necre'in e%$e pericu,o %( P0n cum. m ,e% % Cre'( D r ,ucru, ce%$ p re % *ie ri%c n$ 'e *iec re ' $( De+i m *o%$ pre3$i$ %&i n*run$ pe Uri +ii mei. $o$ m ne!oie 'e pu$ere Ce,ui ce ' Vi"iuni( Ori 'e c0$e ori n!in3 un Uri +. Ce, ce ' Vi"iuni prime+$e ono re( A!i" Uri +i,or#

A?

CAPITOLUL E

OMUL OBINUIT PROSPER N ARA PROMISIUNII


C0n' Omu, O-i+nui$ $recu$ pe pori,e ce$ii O meni,or O rec re. !"u$ %per n +i -ucurie pe $o $e *ee,e( K4i mu,umim. R"-oinicu,e#L %$ri3 u O menii O rec re( K4i mu,umim c ne& i 6u$ $#L D r %r-$o re n& 6un%e%e pre 'ep r$e n ce$ $e c0n' Omu, O-i+nui$ ncepu$ % ! ' %emne,e ,ip%ei +i ,e ne!oii( A *o%$ +oc $ % ! ' c unii O meni O rec re $ri u n mi"erie( Unii ,ocui u n c %e con%$rui$e 'in -ee +i noroi( To$u+i. $o $ "iu +i $o $ no p$e . %r-$o re ump,u$ %$r"i,e ce$ii( A 'ou "i. O menii O rec re recuno%c$ori ,& u ru3 $ pe Omu, O-i+nui$ % rm0n cu ei un $imp( KD L. %pu% e,. K' r num i pen$ru puin $imp( E, $re-ui $o$u+i %&+i urme"e M re Vi"iune( Acum pu$e %&+i im 3ine"e ce$ $e un'e !e % %e mp,ine %c Vi"iune ,ui m i c, r 'ec0$ oric0n'( Er o ce$ $e *rumo % cu "i'uri 'in m rmur ,-. +i %$r,uce promi$or n inim ,ui( Ii pre *o r$e. *o r$e pro pe( 4n "i,e,e c re u urm $. Omu, O-i+nui$ %$r-$u$ *iec re %$r ' +i ,ee +i cr re 6 ,nicei Ce$i O meni,or O rec re( A !or-i$ cu O meni O rec re $ineri +i -$r0ni( Ii cee ce !"u$ +i u"i$ i& ump,u$ inim 'e $ri%$ee( D . Uri +u, 4n$unericu,ui nu m i er ( D r nii 'e $ir nie u ,% $ ce$ $e 'i%$ru% +i ruin $( Ne!oi,e O meni,or O rec re er u m ri. +i %per ne,e ,or. puine( 4, 'ure inim pe Omu, O-i+nui$ n$r&un *e, n c re nu&, 'uru%e nicio' $ n in$e( 4n$r&o "i. Omu, O-i+nui$ *cu$ o %cur$ p,im- re n propiere pori,or ce$ii( 4n $imp ce %e p,im- . !or-e cu prie$eno+ii copii i O meni,or O rec re c re , urm u( Apoi L& u"i$ pe Ce, ce ' Vi"iuni %pun0n'J Ce vezi9 Omu, O-i+nui$ %& opri$( S& ui$ $ n 6o% , *ee,e copii,or( KV' O meni O rec re *rumo+i n m re ne!oieL. %pu% e,( Da. %pu% Ce, ce ' Vi"iuni( 7i ce mai vezi9 A$unci Omu, O-i+nui$ %& ui$ $ n %u%( Ii nu&+i pu$e cre'e ocHi,or( 5r ! $ pe p r$e in$erio r porii er Nume,e Vi"iunii ,ui# Marea ta Viziune este aici. %pu% Ce, ce ' Vi"iuni( Pu$e *i 'e!r $G In%$ n$ neu. +$iu$ c er 'e!r $( A6un%e%e# A$unci Omu, O-i+nui$ ne,e% 'e ce nu&+i recuno%cu%e M re Vi"iune c0n' er cHi r n * ,ui( Ce$ $e minun $ pe c re +i&o im 3in %e $o$ $impu, nu er Vi"iune ,ui 2 ci o im 3ine Vi"iunii ,ui mp,ini$e(

A;

M ri,e ne!oi ,e ce%$or O meni O rec re %e po$ri!e u per*ec$ cu M re Vi"iune 'in inim ,ui( Ii er $impu, s"i mplineasc Vi"iune ( Omu, O-i+nui$ er + 'e impre%ion $ c ,% $ %&i %c pe un %$ri3$ 'e -ucurie. %pre m re p,cere copii,or O meni,or O rec re( A 'ou "i 'imine . Omu, O-i+nui$ %& %cu, $ 'e!reme. 3 $ % nce p( 7inene,e% c n& !e i'ee 'e un'e % nce p( Er u + 'e mu,$e ne!oi. c %e %ime cop,e+i$( E, er 'o r un Vi"ion r. unu, %in3ur( D r %& Ho$r0$ % nce p cu ncepu$u,( A !"u$ ne!oi ce m i propi $ 'e e, +i ncerc $ %&o % $i%* c( A con%um $ cee ce !e ( A *cu$ ce pu$u$( A *o,o%i$ ce +$i ( 4n *iec re "i 4, ru3 pe Ce, ce ' Vi"iuni %&, 6u$e +i %&, c,u"e %c( Ii ,ucruri,e u ncepu$ % %e %cHim-e pen$ru O menii O rec re( Timpu, $rece +i Omu, O-i+nui$ munce 'in 3reu( 4mp,inire Vi"iunii ,ui pu$e % p r 'i*ici,. ' r Omu, O-i+nui$ nu %e %imi%e nicio' $ m i mp,ini$( E, con%$rui ce! nou 'in ce! ruin $( 4n$0mpin M ri Ne!oi n $imp ce *ce cee ce i p,ce % * c ce, m i mu,$( 4n$r&o "i. nc 'oi Vi"ion ri u %o%i$ n ce$ $e( Timp 'e m i mu,$e "i,e. ei %& u p,im- $ pe %$r"i +i u !or-i$ cu O menii O rec re. $ineri +i -$r0ni( Apoi i& u %pu% Omu,ui O-i+nui$ c Ce$ $e O meni,or O rec re er +i ce$ $e Vi"iuni,or ,or( Ime'i $. Omu, O-i+nui$ !"u$ c ,ucru, ce%$ er 'e!r $( Cei 'oi Vi"ion ri !e u re%ur%e c re Omu,ui O-i+nui$ i ,ip%e u( Ei !e u me%erii pr c$ice pe c re e, nu ,e n! %e nicio' $( Ei pu$e u % $i%* ce M ri Ne!oi impor$ n$e pe c re Omu, O-i+nui$ nu pu$e % ,e % $i%* c( A *o%$ o "i *o r$e -un pen$ru Omu, O-i+nui$. ' r +i pen$ru O menii O rec re( A $recu$ +i m i mu,$ $imp( De!o$ men$u, Omu,ui O-i+nui$ * 'e Ce, ce ' Vi"iuni cre+$e ( :ce n$o$'e un ce&i %pune Ce, ce ' Vi"iuni % * c( A!e 3ri6 %&+i 'uc min$e 'e cee ce *cu%e Ce, ce ' Vi"iuni( Ii munce 'in 3reu c %&+i pro$e6e"e Vi"iune 'e compromi%uri( Apoi. n$r&o "i. Omu, O-i+nui$ *cu$ o 'e%coperire %urprin"$o re( Un Om O rec re i& %pu% Omu,ui O-i+nui$ c nu&i p, ce *o r$e mu,$ munc ,ui( Ii Omu, O-i+nui$ o-%er! $ c nici nu er pre -un , ce %$ ( Omu, O-i+nui$ ,& n$re- $J KCe i& r p, ce ce, m i mu,$ % * ciGL C0n' r%pun%. Omu, O-i+nui$ ne,e% c re er pro-,em ( Nu er u pre mu,$e opor$uni$i ici pen$ru ce%$ Om O rec re % * c cee ce i p,ce ( Omu, O-i+nui$ %& 30n'i$ o c,ip( KAu O menii O rec re M ri Vi"iuniGL n$re- $ e,( KA+ !re L. %pu% Omu, O rec re cu o pri!ire p,in 'e re3re$( KA+ !re % m o M re Vi"iuneL( KD r %e p re c i#L e)c, m $ Omu, O-i+nui$( S& m i 30n'i$ puin. poi n$re- $J KAi ,ocui$ n$o$'e un iciGL KD L. %pu% e,( KDeci ,ocu, ce%$ i e%$e * mi,i r. nu&i + GL KD L. %pu% e,( KE%$e foarte * mi,i r( M %im$ -ine ici( 5%e%c c or'ine %$ -i,i$ e%$e %i3ur( D r uneori %e p re c ce! mre ,ip%e+$e 'in !i me . % u c eu 2 L KNu m i con$inu #L %$ri3 $ Omu, O-i+nui$( AA

4n %e r cee . Omu, O-i+nui$ i& n! $ pe O menii O rec re c0n$ecu, ,ui neo-i+nui$( A-i cum. c0n' 6un%e%e un Cine! c re +i $ri Vi"iune . cuno+$e +i cu!in$e,e c0n$ecu,ui( Er un c0n$ec 'e%pre ,ocu, %peci , pe c re *iec re Om O rec re , re n inim Ce,ui ce ' Vi"iuni( Er un c0n$ec 'e%pre * p$u, c *iec re Om O rec re e%$e *cu$ % 'e!in Cine! Speci , +i % re ,i"e"e Lucruri M ri( Dup cee . mu,i O meni O rec re u ncepu$ % %e $re"e %c , M re ,or Vi"iune( Unii u *, $ c ce$ $e Vi"iunii ,or er Ce$ $e O meni,or O rec re( A,ii u p,ec $ *iec re n c,$ori ,ui( Ii nu mu,$ 'up cee . Ce$ $e ncepu$ % %emene *o r$e mu,$ cu im 3ine M rii Vi"iuni pe c re Omu, O-i+nui$ o pur$ %e n inim ,ui $0$ 'e mu,$ $imp( Din ce n ce m i mu,$. "i'uri,e Ce$ii %c,ipe u n %o re c m rmur ,- +i %$r"i,e ei %$r,uce u promi$or( Apoi. n$r&o "i. Omu, O-i+nui$ cre"u$ c&L u'e pe Ce, ce ' Vi"iuni %pun0n'J Vino mai departe6 Omu, O-i+nui$ %& $re"i$ mer30n' cu r ni pe umr 'e& ,un3u, "i'u,ui n'epr$ $ 'in %p $e,e ce$ii( A "ri$ o po r$ mic pe c re n&o m i !"u%e n in$e( L& u"i$ 'in nou pe Ce, ce ' Vi"iuni( Vino mai departe( A 'e%cHi% po r$ +i p+i$ * r( D r c0n' *cu$ ce %$ . %& %imi$ n mo' ciu' $ < %$in3Her( A pri!i$ %pre Necuno%cu$u, n'epr$ $( 2ine, :mule :binuit8 %pu% Ce, ce ' Vi"iuni( E+$i un Vi"ion r -un +i cre'incio%( &cum vino s"i art mai mult' KM i mu,$GL n$re- $ Omu, O-i+nui$( Mai mult. %pu% Ce, ce ' Vi"iuni( Mai este at t de mult din Marea Mea Viziune care te ateapt' Acum Omu, O-i+nui$ %& ui$ $ 'in nou , ori"on$( Ii !"u$ mu,$e Vi +i Ape M ri( Ii !"u$ %$r,ucire m i mu,$or /ri ,e Promi%iunii c re +$ep$ u c un Vi"ion r % ,e ce r 'e , Ce, ce ' Vi"iuni( Cur nd vei prsi nc o dat ceea ce"i este familiar. %pu% Ce, ce ' Vi"iuni( 7i .u voi fi cu tine' Deo' $. Omu, O-i+nui$ ne,e%( M re ,ui Vi"iune n Ce$ $e O meni,or O rec re er pro pe mp,ini$( E, er pre3$i$ cum c Vi"iune ,ui % cre %c n$r&o Vi"iune nou +i m i m re( Cur0n' ! %o%i $impu, %&o urme"e( Omu, O-i+nui$ pri!i$ nc o ' $ %pre cee ce&i %$$e n in$e n !ii$or( Ori"on$u, er plin 'e promi%iuni( K4i mu,ume%c. Ce, ce ' Vi"iuni#L +op$i$ Omu, O-i+nui$( KMu,ume%c pen$ru ' ru, M rii me,e Vi"iuniL( Ii ncepu$ % *re'one"e un c0n$ec neo-i+nui$(

AC

Dra# ;at, i scriu dup o foarte lun# cltorie 6 dar am reuit8 ;riesc n %ara Promisiunii i privesc cum Marea mea Viziune se mplinete peste tot n +urul meu' 7i c nd te # ndeti c totul a nceput cu bee i noroi c nd eram copil8 ;at, am descoperit c fiecare /imeni are o Viziune i c niciodat nu e prea t rziu s"o urmezi8 7tiu c tu crezi c Viziunea ta a murit, dar o Mare Viziune nu moare niciodat' Viziunea ta este undeva pe aici i te ateapt' 7i dac n"o urmezi, ceva foarte important nu se va mplini' 2ineneles c i Mama are o Mare Viziune8 &bia atept s v vd pe am ndoi8 ;at, dup cum vezi, i trimit pana mea' ;e va a+uta n cltoria ta' ;e va conduce direct spre o minune care poart numele tu' Mi"e dor de tine8 Cu dra#oste, fiul tu, :mul :binuit

AB

PARTEA II

CLTORIA SPRE MAREA TA VIZIUNE


INTRODUCERE

F CUNOTIN CU INSTRUCTORUL TU DE VIZIUNI


Sper c i& p,cu$ po!e%$e Omu,ui O-i+nui$ +i c,$oriei ,ui pen$ru mp,inire M rii ,ui Vi"iuni( Cei m i mu,i 'in$re noi ne pu$em r por$ , c r c$eru, Omu,ui O-i+nui$. pen$ru c 'e mu,$e ori ne %imim noi n+ine *o r$e o-i+nuii( 4n$r&o ,ume $0$ 'e ! %$ +i imper%on , c no %$r. nu e 3reu % $e %imi un Nimeni. nu&i + G D r 'e!ru, pe c re Omu, O-i+nui$ ,& 'e%coperi$ 'e , Ce, ce ' Vi"iuni e%$e c orice Nimeni *o%$ *cu$ % 'e!in Cine! ( Ii cHei 'e%coperirii $o$ cee ce e+$i meni$ % * ci +i % *ii e%$e % $e $re"e+$i , M re Vi"iune pe c re Dumne"eu i& ' $&o +i % porne+$i n$r&o c,$orie pen$ru o mp,ini( 4n c pi$o,e,e c re urme " ce %$ 'ore%c % $e 6u$ % * ci( Con%i'er&m c pe un 3Hi' , $u n c,$orie. % u c un In%$ruc$or 'e Vi"iuni( S* $u, meu !ine 'in ni 'e e)perien c Vi"ion r +i conine ,ecii,e pe c re ,e& m n! $ 'e , ,ii pe 'rum( Ii m i impor$ n$. 30n'uri,e +i principii,e pe c re ,e !oi mpr$+i %e - "e " pe 'e!ruri,e !e+nice ,e 7i-,iei( Nu e%$e %urprin"$or c i%$ori%ire -i-,ic c re r $ ce, m i c, r ce%$e principii , ,ucru e%$e i%$ori%ire c,$oriei ,ui I%r e, 'in E3ip$ n / r Promi%( Vom *o,o%i ce %$ i%$ori%ire. n %peci , *e,u, cum *o%$ e $ri$ 'e Moi%e +i 'e Io%u . pen$ru 'e%coperi %ecre$e,e Vi"ion ri,or c re reu+e%c( E)o'u, 'e%coper un mo'e, c re %e repe$ n 7i-,ie ori 'e c0$e ori poporu, ,ui Dumne"eu nce rc % pun m0n pe Vi"iune ,ui +i !re % * c ,ucruri m ri pen$ru E,( Apro pe 'e *iec re ' $ eiJ ?( 4+i ' u %e m c u primi$ o Vi"iune % u o cHem re per%on ,. poi %e Ho$r%c %&o urme"e( ;( 4n*run$ *ric c0n' pr%e%c un ,oc 'e con*or$( A( Se con*run$ cu opo"ii ce,or 'in 6ur( C( 4n'ur o perio ' 'e 'i*icu,$i c re ,e $e%$e " cre'in ( B( 4n! impor$ n 'ruirii +i con% crrii pen$ru Dumne"eu( =( Se ,up$ cu Uri +ii c re %$ u n$re ei +i mp,inire Vi"iunii ,or( E( A6un3 , po$eni ,u, ,or m )im c0n' +i mp,ine%c Vi"iune +i&L onore " pe Dumne"eu( Ve%$e -un pen$ru orice Vi"ion r e%$e c *iec re %$ 'iu % u o-%$ co, 'e& ,un3u, c,$oriei no %$re nu re n in$enie s ne mpiedice Vi"iune . ci % ne 6u$e % %$r- $em p0n , mp,inire promi%iuni,or ,ui Dumne"eu( A=

C +i Omu, O-i+nui$. po$ % numr $o$ $0$e cic $rice c0$e %ucce%e n c,$ori %pre Vi"iune me ( Drumu, Vi"ion ru,ui e%$e 3reu 2 ' r m i puin 'ec0$ $0$ cu 3reu %& r pu$e numi !i # De * p$. m 'e%coperi$ c ce %$ e%$e sin#ura c ,e prin c re $u +i eu pu$em 3%i 'e!r $ mp,inire +i pu$em 'e!eni cee ce Dumne"eu ne& cre $ % *im( Nu e $impu, % ncepemG Ai +$ep$ $ 'e%$u,( Vi"iune $ i - $e n piep$( O %imiG Spune prie$eni,or $i !e%$e ce %$ ( :&i - 3 6e,e( E%$e $impu, %&L urme"i pe Ce, ce ' Vi"iuni n c,$ori %pre Vi"iune ta(

AE

CAPITOLUL @

PENTRU ACEASTA TE-AI NSCUT


ntr"o diminea, :mul :binuit s"a sculat cu aceste cuvinte rsun nd n mintea lui< Cee ce&i ,ip%e+$e. i 'e6 < Cum se poate una ca asta9 :mul :binuit s"a uitat peste tot' 7i n cele din urm a descoperit c ntr"un colior al inimii lui era o Mare Viziune' Marea Viziune i"a spus c el, un /imeni, era fcut s devin un Cineva i destinat s realizeze -ucruri Mari' Pro'uc$oru, 'e , Ho,,OMoo' nu cre'e c e%$e 'e!r $. +i eu nu pre m % *iu n %$ re %&i %cHim- prere . 'e+i $ocm i !e m 'e 30n' %&i o*er un pr0n" , re%$ ur n$u, meu * !ori$ 'in propiere( Nu pu$e % cre ' c orice om *o%$ cre $ cu o M re Vi"iune +i c m 6ori$ $e o meni,or. 'in$r&un mo$i! % u ,$u,. pur +i %imp,u nu&+i urme " Vi"iune ( E, %pune c 'o r puini o meni K%e n %c !i"ion riL( KDo r pen$ru c %& n$0mp, $ c $u % *ii unu, 'in$re eiL. %pu% e,. Knu $e po $e * ce % cre"i cu 'e!r $ c orice om 'in ce%$ re%$ ur n$ e%$e unu, 'in$re ei. nuGL Pier'e m -$,i n $imp ce ne ocup m ,ocuri,e +i nu +$i m ce % * c( Con!er% i no %$r !e o n%emn$ $e %peci , pen$ru mine. pen$ru c. 'e+i prie$enu, meu pro'uc$oru, nu +$i . eu ncerc m %&, 6u$ %&+i urme"e M re lui Vi"iune( Tocm i er m pe punc$u, % renun. c0n' mi& !eni$ o i'ee( De ce n& + ncerc % i&o 'o!e'e%c n * G C0n' Soni . cHe,neri no %$r. !eni$ % ne i com n' . inim mi -$e cu pu$ere( D r m ri%c $( Am n$re- $&oJ K: ci cee ce n$o$'e un i& i 'ori$ % * ciGL E %& ui$ $ , mine n$re-$or( KCe !rei % %puiGL n$re- $ e ( Am %pu%J KEi -ine. po $e c * ci ce i !i% $ % * ci. +i ce %$ r *i nem ipomeni$( D r m n$re-. o re n& i $u o M re Vi"iune n inim $ c re nu %& mp,ini$ ncGL Soni %& 30n'i$ o c,ip( Apoi %pu%J KM m me e%$e in*irmier( Sor me e%$e in*irmier( Ii eu n$o$'e un m !i% $ % 'e!in in*irmierL( KAi *i *o%$ o in*irmier -unGL m n$re- $ eu( Soni %& emoion $( KA+ *i *o%$ n$r& 'e!r o in*irmier -unL. %pu% e nce$( KAi !re % *ii in*irmier cHi r n momen$u, ce%$ GL m n$re- $ eu( KD L. %pu% e ( A+ c m m i ri%c $ o ' $( KCre"i cum! c Dumne"eu 'ore+$e c $u % *ii in*irmierGL m n$re- $ eu( S& ui$ $ pen$ru un minu$ n ,$ p r$e. poi %pu%J KCre' c ' L( KD c Dumne"eu 'ore+$e c $u % *ii in*irmier. $unci $re-uie % e)i%$e un mi6,oc prin c re % 6un3i in*irmierL. m %pu% eu( KCe $e& opri$GL Soni n+ir $ mo$i!e,eJ o pre3$ire %cur$ $ 'e c%$orie. poi 'oi copii. poi ' $ori cre+$erii * mi,iei( KAcum e impo%i-i,L. %pu% e ( KE pre $0r"iuL( Am u"i$ $ri%$ee 'in !oce ei( KCe r $re-ui % %e n$0mp,e pen$ru c $u % 'e!ii in*irmierGL m n$re- $ eu( KNu m 'e%$ui - niL. %pu% e ( KNu&mi po$ permi$e % n3 6e" o - -O%i$$er. + c nu po$ % mer3 , +co ,L( KDeci ' c i !e o - -O%i$$er. i mer3e , +co ,GL m n$re- $ eu( A@

KD L. %pu% e *r e"i$ re( Am runc $ o pri!ire prie$enu,ui meu pro'uc$oru, c % m %i3ur c e%$e $en$ , 'i%cuie( Apoi m ri%c $ 'in nou( KSoni . eu cre' c e%$e cine! n !i $ c re ine , $ine +i c re r n3ri6i 'e copiii $i *r p, $( Cine e%$e ce %$ per%o nGL Soni %& 30n'i$ o c,ip. poi * ei %& ,umin $( KM m me #L e)c, m $ e ( KTocm i %& pen%ion $ cum 'ou ,uni# E +i iu-e+$e nepoii( Ii 'ori$ n$o$'e un c eu %&mi mp,ine%c !i%u,( E r !e 3ri6 'e copiii mei *r p, $. ' c + ru3 &o#L 4n $imp ce !or-e . ocHii i %& u ump,u$ 'e , crimi( Ii i mei( Ori 'e c0$e ori !' !i%u, cui! ie+in' , %upr * . %un$ pro*un' mi+c $. pen$ru c +$iu ce $ri%$ e%$e % nu&i poi $ri !i%u,( :r % ne m i i com n' . Soni %e *uri+ %pre o ,$ m % c %&, nune pe un prie$en c %e ! n$o rce , +co ,( KVoi *i in*irmier#L %pu% e cu , crimi 'e -ucurie( Prie$enu, meu %& +e" $ n * me . '0n' 'in c p( KD c n& + *i !"u$ cu ocHii meiL. %pu% e,. Kn& + *i cre"u$( Po $e c i 'rep$ $e( Po $e c $oi au o M re Vi"iuneL( II TU AI O MARE VI1IUNE# Cu cine $e i'en$i*ici n ce %$ i%$ori%ireG Cu pro'uc$oru,G E, cre'e c o menii cu M ri Vi"iuni %un$ puini +i r ri( Cu cHe,neri G E +$iu$ n$o$'e un c !e o Vi"iune. ' r n& cre"u$ nicio' $ c er po%i-i,( Orice om pe c re , n$0,ne%c. c re nu urmre+$e n mo' c$i! o M re Vi"iune. %e po $e i'en$i*ic cu unu, % u cu ce,, ,$( D r 'e!ru, e%$e c p0n +i cei c re cre' c Vi"iuni,e %un$ num i pen$ru ,ii po r$ o Vi"iune %cun% '0nc n inim ,or( Ii c0n' cine! pune 'e3e$u, pe ce Vi"iune %cun%. per%o n pro pe n$o$'e un %e emoione "( Ii $u i o M re Vi"iune( Dumne"eu pu% o p %iune n $ine c re $e n'e mn % * ci ce! 'eo%e-i$( De ce nuG Ai *o%$ cre $ 'up cHipu, Su 2 %in3uru, om e) c$ c $ine 'in uni!er%( Nimeni ,$cine! nu&i po $e mp,ini Vi"iune ( 4n$r&o "i. c0n' pre' m ce%$ punc$ unor r ni *o r$e %r ci. unu, 'in$re ei ncepu$ 'eo' $ % p, u'e +i e)c, m $J KAce %$ e%$e o !e%$e minun $# 4n%e mn c po$ % nu&mi m i 'ore%c % *iu ,$cine! #L C,$ori %pre M re $ Vi"iune $e %cHim-( De * p$. c,$ori n%+i e%$e ce c re $e pre3$e+$e c % reu+e+$i n cee ce i *o%$ n%cu$ % * ci( Ii p0n nu $e 'eci"i %&i urme"i Vi"iune . nu&i !ei iu-i nicio' $ !i n *e,u, n c re i *o%$ pre'e%$in $ %&o * ci( Ii $o$u+i mi,io ne 'e o meni nu * c nicio' $ primu, p %( 4NC> O 1I 4N O7IINUIT Ce i 30n'i$ c0n' i ci$i$ 'e%pre !i 'e * mi,ie. 'e%pre prie$enii +i 'e%pre o-iceiuri,e Omu,ui O-i+nui$G Nu !i %& u pru$ < * mi,i reG E%$e + 'e u+or % $e , +i prin% n $re-uri,e !ieii( Ii noi $oi ne 3%im uneori re*u3iu, n ru$in +i n re, ) re +i n orice lucru Ko-i+nui$L# D r ' c 'o r * cem p, nuri 2 n ,oc % ,e punem n pr c$ic 2 $unci m pu% M re no %$r Vi"iune n cui( Anii $rec( Pier'eri,e per%on ,e %e 'un( Ne pier'em %imu, ! ,orii +i e,u,( Ne con%umm ener3i n mo' nepro'uc$i!( Ii m re,e $ -,ou , %copu,ui pen$ru c re Dumne"eu ne& +e" $ pe pm0n$ , ncepu$ ncepe % %e +$e r3 'in !e'ere( 4n mo' $r 3ic. o ntrea# via po $e % $re c *r c o per%o n % re ,i"e"e !reo' $ Lucruri,e M ri pe c re *o%$ n%cu$ % ,e * c +i pe c re dorete % ,e * c(

AD

Ce&i opre+$e pe o meni % m-ri+e"e +i %&+i urme"e Vi"iuni,e ' $e 'e Dumne"euG Am o-%er! $ cinci concepii 3re+i$e comune. ' r * $ ,eJ KNu m o Vi"iuneL( KTre-uie %&mi in!en$e" Vi"iune L( KAm o Vi"iune. ' r nu e%$e + 'e impor$ n$L( KAm o Vi"iune. ' r 'epin'e 'e Dumne"eu %&o * c % %e mp,ine %cL( KAm !u$ o Vi"iune. ' r cum e pre $0r"iuL( 4i i un minu$ %&i !eri*ici con!in3eri,e( Ci$e+$e *iec re *irm ie cu $enie( De%crie !reun 'in ce%$e con!in3eri,e $ ,e cu pri!ire , o M re Vi"iune pen$ru !i $ G PD c nu e+$i %i3ur. pri!e+$e , ciuni,e $ ,e( Cee ce faci e%$e 'e o-icei un re"u,$ $ cee ce crezi 'e * p$(Q D r *iec re 'in ce%$e cinci concepii 3re+i$e e%$e o c pc n( D c e+$i prin% n un 'in e,e. nu !ei pr%i nicio' $ / r 'e - +$in p0n c0n' nu !ei re%pin3e 30n'ire $ 3re+i$ +i nu !ei m-ri+ 'e!ru,( A+ c H i % ne ui$m , 'e!ruri,e c re po$ e,i-er un Vi"ion r( ;u ai o Viziune( E e%$e p r$e 'in cee ce n%e mn % *ii om. cre $ 'up cHipu, ,ui Dumne"eu( /u trebuie s"i inventezi Viziunea( C +i cu,o re ocHi,or $i % u "0m-e$u, $u unic. M re $ Vi"iune *o%$ %'i$ n $ine n in$e % $e n +$i( P% ,mi%$u, D !i' %cri% c $o $e "i,e,e !ieii ,ui Ker u r0n'ui$e. m i n in$e 'e *i *o%$ !reun 'in e,eL PP%( ?ADJ?=Q( Viziunea ta este unic i important( Ai primi$ i%cu%in 'in p r$e ,ui Dumne"eu c % mp,ine+$i o p r$e 'in M re Lui Vi"iune pen$ru ,ume( CumG M re $ Vi"iune e%$e meni$ % % $i%* c o M re Ne!oie , c re E, ine *o r$e mu,$( Mo$i!u, pen$ru c re $u $e *,i ici e%$e c % iei o p r$e 'in Vi"iune Lui 'in Punc$u, A n Punc$u, 7( Nimeni ,$cine! nu o po $e * ce e) c$ c $ine( Viziunea ta trebuie mplinit de ctre tine( Dumne"eu +$e p$ c $u % preuie+$i %u*icien$ 'e mu,$ ' ru, Su 2 Vi"iune $ 2 c %&, $rie+$i( E, nu $e ! *or % ,e3i( Nici Kn&o ! * ce % %e mp,ine %cL pentru $ine( Tu $re-uie % ,e3i( Tu $re-uie % cione"i( Vi uimi$or 'e pro'uc$i! po%$o,u,ui P !e, *o%$ mo'e, $ 'e un %in3ur n3 6 men$ 'irec$or 2 % puce Kpremiu,L pen$ru c re Dumne"eu , puc %e pe e, P:i,ip( AJ?;Q( M re $ Vi"iune e%$e ce ,ucr re pen$ru c re Dumne"eu $e& puc $ 'e m0n 're p$ c % $e 6u$e %&o * ci( Ii. 'in *ericire. nu este niciodat prea t rziu ca s te apuci de Viziunea ta( 4n$re -&, pe Moi%e( KTE VOI TRIMITEL C,$ori ,ui I%r e, %pre / r Promi% e%$e i%$ori unei n iuni c re&+i urme " M re ei Vi"iune( /in$ ,orG S in$re n po%e%i rii Kn c re cur3e , p$e +i miereL pe c re Dumne"eu ,e&o ''u%e 'e6 PE)o' ?AJC&BQ( D r e%$e +i i%$ori unui om. unui con'uc$or cu o M re Vi"iune 2 !i"iune 'e &, 6u$ pe I%r e, % %c pe 'in ro-ie +i % 3%e %c ce, !ii$or( Nume,e ,ui er Moi%e( Pro- -i, c i u"i$ % u i ci$i$ 'e%pre "iu c0n' Dumne"eu i& min$i$ 'e Vi"iune ,ui( Moi%e. $unci n !0r%$ 'e op$"eci 'e ni. u"i$ 'e Vi"iune ,ui prin& $r&un ru3 prin%( Dumne"eu %pu%J KAm !"u$ %uprire poporu,ui Meu < Eu $e !oi $rimi$e , : r on +i !ei %co $e 'in E3ip$ pe poporu, Meu. pe copiii ,ui I%r e,L PE)o' AJE.?FQ( CF

V pu$ei im 3in +ocu, ,ui Moi%e( De * p$. e, r%pun% cu %cu"e 'up %cu"e( Ai o-%er! $ c m %pu% c Dumne"eu i"a amintit ,ui Moi%e 'e Vi"iune ,ui 'e *i un e,i-er $orG Ace %$ pen$ru c nc 'e , n +$ere Moi%e *u%e%e n mo' unic pre3$i$ +i mo$i! $ cHi r pen$ru ce%$ %cop( E, +$i ce %$ R e, cHi r cre'e c +i cei, ,i i%r e,ii +$i u ce %$ # P!e"i : p$e EJ;BQ D r *iin' $0nr. e, +i& urm $ Vi"iune n mo' 3re+i$ P!e"i E)o' ;J??&;BQ( A+ c u $recu$ p $ru"eci 'e ni( Sun$ %i3ur c Moi%e %& 30n'i$ c %& ,e% pr *u, 'e M re ,ui Vi"iune( A$unci Dumne"eu n$rerup$ !i ,ui Moi%e cu un me% 6 u,ui$or 'in ru3u, prin%( E%$e c +i cum Dumne"eu r *i %pu%J Viziunea ta n"a murit, pentru c Marea /evoie este nc acolo( D r cum !e un p%$or -$r0n % % ,!e"e o n iune n$re 3 'in m0n ce,ui m i pu$ernic mpr $ 'e pe pm0n$G C $o $e M ri,e Vi"iuni. mi%iune ,ui Moi%e pre mu,$ pre m re( I $ $rei i'ei cu pri!ire , orice M re Vi"iune ' $ 'e Dumne"eu pe c re ,e pu$em e)$r 3e 'in i%$ori ,ui Moi%eJ ?( O M re Vi"iune n$o$'e un p re cop,e+i$o re , ncepu$(

2. 4n ce,e 'in urm. o M re Vi"iune urmre+$e % % $i%* c o M re Ne!oie c re


e%$e n ,ume( A( C0$ m i i nc %u*, re. nu e%$e nicio' $ pre $0r"iu %&i mp,ine+$i Vi"iune # Sun$ $0$ 'e *erici$ c Dumne"eu Se n$o rce mereu c % ne 'e ' ru, !ieii no %$re( Vi"iune no %$r con$e " *o r$e mu,$ pen$ru E,( Nu e)i%$ un ,$ $u % u eu. + cum nu e)i%$ $ un ,$ Moi%e( Po $e c Vi"iune $ nu m i r $ e) c$ , *e, c cum c0i! ni( D r e%en Vi"iunii 2 'orin n*,cr $ pe c re o %imi 'e * ce cee ce Dumne"eu $e& cre $ % * ci 2 e%$e nc co,o( In'i*eren$ ce %& n$0mp, $ n $recu$. % u n ce mpre6urri $e 3%e+$i cum. poi %&i n$orci inim %pre Vi"iune $ . ncep0n' 'e cum( STSND DE VOR7> CU INSTRUCTORUL DE VI1IUNI A+ 'ori % $e po$ !i"i$ per%on ,. ' r 'eoc m' $ ce %$ c r$e e%$e %in3ur no %$r ,e3$ur( Deci $e in!i$ %&mi permii. n %cri%. % *iu In%$ruc$oru, $u 'e Vi"iuni( Unu, 'in ,ucruri,e * !ori$e c re mi p, ce % ,e * c 2 ' . e%$e o p r$e 'in Vi"iune me 2 e%$e %&i 6u$ pe ,i Vi"ion ri c $ine % me r3 n in$e n c,$ori ,or( De%eori %e ri'ic numi$e n$re-ri. + c m inc,u% ici c0$e! c re mi %& u pu% , ce,e m i recen$e con*erine( Cre' c !ei 3%i ce%$e con!er% ii *o,o%i$o re( =Moise a avut ansa s"i fie anunat Viziunea dintr"un ru# aprins' Dar eu n"am avut o astfel de e>perien8 &m a+uns la +umtatea vieii i nc nu"mi pot #si Marea Viziune' M poi a+uta9? Lee. 7roo9,On. NeM Tor9 Am cuno%cu$ o meni c re po$ in'ic o con!er% ie % u o e)perien %piri$u , n c re !ii$oru, ,or 6un% 'in$r&o' $ %u-iec$ 'e 'i%cuie( D r cei m i mu,i 'in$re noi nu !' ce %$ 'in$r&o' $( 4ncepem cu o noiune ! 3. cu o %e m 'e in$ere%e. cu o 'orin n*,cr $ c re nu m i $rece( D c ncepem 'e co,o +i pornim. 4i 'm ,ui Dumne"eu + n% % ne r $e m i mu,$(

C?

Un ,ucru +$iu %i3urJ Dumne"eu nu %cun'e n mo' in$enion $ Vi"iune $ 'e $ine( E e%$e 'e6 n $ine( E e%$e 'e6 cine eti( Opor$uni$ $e $ e%$e % o 'e%coperi( Ace%$e e)p,orri i& u 6u$ $ pe ,iiJ ntoarce"te cu # ndul napoi la ceea ce doreai s faci c nd erai n cretere( 7inene,e% c r pu$e *i o ,i%$ n$re 3 'e ,ucruri( Nu $e opri 'o r , *e,u, %,u6-ei 2 pompier. %$e 'e cinem . % u pre+e'in$e( 50n'e+$e&$e , ce n%emn u pen$ru $ine $unci ce%$e ro,uri +i ce po$ e,e %&i 'e%copere cum 'e%pre 'e!r $e,e $ ,e in$ere%e +i mo$i! ii( ntreab trei oameni pe care i respeci i care crezi c i triesc Viziunea( Ro 3&i %&i mpr$+e %c c re cre' ei c r *i ro%$u, $u pe ce%$ pm0n$( Dac ar veni cineva i i"ar da toi banii pe care i i"ai dorit vreodat, ce ai face cu ei9 Po $e c cee e%$e Vi"iune $ ( Primu, $u r%pun% r pu$e *iJ KS $rie%c pe o p, 6 $ropic , +i % %or- -u$uri ro"L( Pro- -i, p, 6 repre"in$ 'o r %*0r+i$u, %$re%uri,or +i ne&mp,iniri,or $ ,e( Nu&i %pune pre mu,$ 'e%pre e,u, +i mp,inire pe c re ,e& i 'ori cu n*,cr re o' $ ce %$re%uri,e u 'i%pru$( Cerceteaz"i viaa i scrie undeva concluziile tale( 4n$re-ri,e -une pe c re poi % i ,e pui inc,u'J L ce m *o%$ n$o$'e un -unG Ce ne!oi m in$ere%e " ce, m i mu,$G Pe cine 'mir ce, m i mu,$G Ce m * ce % m %im$ ce, m i mp,ini$G Ce&mi p, ce ce, m i mu,$ % * cG Ce m %im$ cHem $ % * cG ntreab"te ce motenire ai vrea s lai copiilor i nepoilor ti( Pen$ru ce nume i 'ori % %e min$e %c 'e $ine ce, m i mu,$G =Mi"am dorit ntotdeauna s am i s fac o afacere care s fie suficient de prosper ca s"mi permit s fac ceva deosebit n ara mea prin opere de binefacere' Dar a intervenit viaa' &cum am o familie, o slu+b i o mulime de responsabiliti i c)eltuieli' :bstacole de netrecut m mpiedic s"mi urmez Viziunea' Ce pot s fac9 Ko-u%. NoH nne%-ur3. A*ric 'e Su' Mu,i o meni %im$ ce %imi $u( 4mpre6urri,e pre"en$e * c c Vi"iune $ % p r c nici nu in$r n 'i%cuie( D r pro pe n$o$'e un 'e!ru, e%$e ,$u,( Am !"u$ c m 6ori$ $e o meni,or c re 'ore%c cu 'e!r $ %&+i urme"e Vi"iune po$ % !in cu un p, n c re * ce po%i-i, un ncepu$( 7inene,e% c e)i%$ un pre $ + $ 2 ce, puin un % cri*iciu. ' c nu cHi r m i mu,$e( M 6ori$ $e ce,or c re %im$ c %& u mpo$mo,i$ $re-uie %&+i re30n'e %c priori$i,e( De o-icei ei u pu% un numi$ %$ n' r' 'e !i . un *e, 'e $ri. % u ,$e %umri m i pre%u% 'e priori$ $e urmririi Vi"iunii( Pune&i n$re-ri cum r *iJ Ce !re u % % cri*ic pen$ru Vi"iune me G Cum po$ %&mi mo-i,i"e" * mi,i c % m 6u$ % urme" ce %$ Vi"iuneG 4n ce m%ur *o,o%e%c o-%$ co,e,e me,e c %cu"eG E%$e ce! ce po$ % * c cHi r cum pen$ru m , n% %pre Vi"iune me G 4n minu$u, n c re Ho$r+$i c !ei * ce cee ce $re-uie. e+$i 'e6 n urmrire Vi"iunii $ ,e(

C;

=Provin dintr"o familie care nu prea crede n Marile Viziuni' De fapt, noi am fost ntotdeauna nvai s ateptm foarte puin de la via i s nu riscm niciodat nimic' ! fie acesta motivul pentru care mi"e aa de fric s"mi mbriez i s"mi urmez Viziunea9? COn'i. CH r,e%$on. C ro,in 'e Su' A$0$ 'e mu,i o meni pro!in 'in * mi,ii 2 +i cHi r 'in cu,$uri 2 c re nu cre' n M ri,e Vi"iuni( D c ce %$ e)perimen$e"i. po $e *i *o r$e 'urero%( Te %imi c +i cum $e& i n!0r$i n$r&o c mer c re re $ ! nu, cu ?B cm m i 6o%# Po $e c * mi,i $ i& ' $ 'e ne,e% *o r$e c, r P*r mc r %&o %pun !reo' $Q c nu +$e p$ pre mu,$ 'e , $ine( S u po $e c * mi,i $ pro- 'o r numi$e *e,uri 'e Vi"iuni( Te ncur 6e" %&i * ci puin $imp c % pui pe H0r$ie o ,i%$ Vi"iuni,or * mi,iei $ ,e( S %pui n 'ou % u $rei *r "e c re *o%$ me% 6u, princip , 'e%pre M ri,e Vi"iuni pe c re ,& i primi$ pe c0n' er i n cre+$ereG PE)i%$ n$o$'e un un me% 6. *ie 'e%cHi% *ie %u-$i,(Q De%pre cine 'in * mi,i $ e)$in% P 'ic $o $e ru'e,e $ ,eQ i pu$e % %pui c +i $rie+$e Vi"iune G 4n %*0r+i$. ce con%ecine !e"i n * mi,i $ pen$ru c Vi"iuni,e n& u *o%$ onor $eG O' $ ce i ne,e% cum *ec$e " * mi,i $ con!in3eri,e +i opiuni,e $ ,e. poi % * ci p +i %pre %cHim- re( DUMNE1EU 4I IU7EITE PE NIMENI M n$re- ' c nc $e m i %imi c un Nimeni perm nen$. $e%$ $ 2 nen%emn $ +i neo-%er! $ n !i $ ( D c ' . !re u % +$ii c Dumne"eu i iubete n mo' %peci , pe Nimeni# Unu, 'in Nimenii mei * !orii *o%$ A3ne% 7o6 )Hiu 'in A,- ni ( E n& mer% nicio' $ , co,e3iu. nu %& mri$ $ nicio' $ +i n& !u$ nicio' $ o m +in( D r !u$ o Vi"iune uri +J %&+i $ri %c cre'in !0n' 3ri6 'e muri-un"i +i 'e cei m i %r ci 'in$re %r ci( Cei m i mu,i 'in$re noi o cuno +$em pe A3ne% %u- nume,e 'e M m Tere" . c0+$i3$o re Premiu,ui No-e, +i un 'in ce,e m i 'mir $e per%o ne $impu,ui no%$ru( E +i& pe$recu$ ce m i m re p r$e !ieii ei !0n' 3ri6 'e cei %r ci +i 'e cei muri-un"i 'in C ,cu$$ ( D r prin Surori,e ei 'e C ri$ $e. Vi"iune ei nc m i $in3e mi,io ne 'e o meni 'in n$re 3 ,ume( In'i*eren$ 'e ce cre"i $u c e%$e 'e!r $ % u nu e%$e 'e!r $ 'e%pre $ine %$"i. $u i *o%$ *cu$ % 'e!ii Cine! Speci ,. cine! cu o M re Vi"iune c re - $e cu !ioiciune n inim ,ui( Ii ,ume +$e p$ c $u %&i ncepi c,$ori ( O' $ ce $e& i Ho$r0$ %&i urme"i Vi"iune . !ei *i uimi$ c0$ 'e mu,$ %e ! %cHim!i $ ( /i& 'uci min$e 'e Soni . cHe,neri c re 'ore % 'e!in in*irmierG Im 3i& ne "&i mpreun cu mine o "i $ipic 'in !i ei 'up c0i! ni( Se ! %cu, 'imine c 'e o-icei 2 ' r n ,oc %&+i pun +oru, +i % pri!e %c cu 3ro " nou "i. +i ! pune uni*orm ei 'e in*irmier( V munci 'in 3reu $o $ "iu *c0n' ce! ce&i p, ce( Po $e ! % ,! o !i n "iu cee ( Dup %cHim-u, ei. ! mer3e c % e)$enu $ *i"ic. ' r *erici$ n inim ei( E ! +$i c $rie+$e n cee ce eu nume%c

CA

K,ocu, ei 'u,ceL 2 *c0n' cee ce&i p, ce ce, m i mu,$ +i n ce, +i $imp !enin' n n$0mpin re ne!oi,or( Nu +$ep$ nc o "i( Spune cui! n c re i ncre'ereJ KAm o M re Vi"iuneL( Apoi. %pune&,e c0$ poi $u 'e -ine 'e%pre ce e%$e !or- ( C0n' !ei !or-i pen$ru prim ' $ cu 3, % $ re 'e%pre Vi"iune $ . i !ei u"i inim %pun0n'J Pentru aceasta te"ai nscut8

CC

CAPITOLUL D

TRIND DINCOLO DE GRANI


;remur nd nc, i"a luat valiza, a ntors spatele %rii de batin i a pornit spre indicator' 7i cu toate c frica lui cretea, :mul :binuit a nc)is oc)ii i a fcut un mare pas nainte @ c)iar prin Zidul invizibil de Fric' 7i acolo a fcut o descoperire nemaipomenit' De cealalt parte a acestui sin#ur pas @ c)iar acela pe care :mul :binuit nu credea c"l va putea face @ i"a dat seama c rzbise prin Zona lui de Confort' /i& *o%$ !reo' $ *o r$e *ric % * ci cHi r ,ucru, pe c re 'ore i ce, m i mu,$ %&, * ciG Eu m !u$ pro-,em ce %$ +i 'e *iec re ' $ m& n$or% 'e , M re me Vi"iune( Ve"i $u. pe c0n' er m n co,e3iu. +$i m c !re u % 'e!in un n!$or cre $i! , 7i-,iei c re % po $ 6u$ pe mu,i o meni( Vi"iune ce %$ m inspira# D r c %&o mp,ine%c. $re-ui % m ri'ic n picio re +i % !or-e%c n * unei mu,imi 'e o meni( Lucru, ce%$ m n#rozea# Er m -o,n ! *i"ic $imp 'e o %p$m0n n in$e % !or-e%c 'e , m!on( Apoi. c0n' 6un3e m n %*0r+i$ n %p $e,e m!onu,ui. %$$e m co,o. ncremeni$ 'e %p im. *iin'u&mi *ric %&mi mi+c m0ini,e 2 *iin'u&mi *ric % m mi+c# Am %$ $ co,o +i m %u' $ p0n m %$or% 'in mine $o$ ce m !u$ 'e %pu%. p0n , u,$imu, cu!0n$ , me% 6u,ui meu( Tre-ui % %e %cHim-e ce! ( I$i m c ' c er % !or-e%c !reo' $ n * unei u'iene. $re-ui % *iu %u*icien$ 'e %i3ur 'e mine c % m mi+c pe p, $*orm. % * c 3e%$uri 'r m $ice. % c p$e" n mo' n $ur , $eni %cu,$$ori,or mei( Dup cum i poi im 3in . $emeri,e me,e u ri'ic $ n$re-ri %erio %e cu pri!ire , Vi"iune me ( Nu cum! *ce m o m re 3re+e ,G Ii ' c urm m n$r& 'e!r Vi"iune c re er pen$ru mine. 'e ce m %ime m + 'e pro%$ c0n' o mp,ine mG Po!e%$e me %e po$ri!e+$e per*ec$ cu po!e%$e Omu,ui O-i+nui$( Mi& m m-ri+ $ Vi"iune ( Am pr%i$ / r 'e - +$in. *iin' ner-'$or % o urme"( D r cur0n' m ' $ pe%$e un o-%$ co, uri +( CHi r co,o. ,0n3 %emnu, c re "ice J KIe+ire 'in / r 'e - +$inL. m& m ,o!i$ 'e un 1i' in!i"i-i, 'e :ric( Ii mi& opri$ Vi"iune $ocm i c0n' er m pe urme,e ei( SE POATE 4NTSMPLA ORICUI Po $e i *cu$ +i $u un p % m re %pre cee ce 'ore i cu 'e!r $ % * ci. +i i *o%$ %urprin% 'e o mu,ime 'e %en$imen$e nep,cu$e( D c ' . pro- -i, c nc i ,e m i min$e+$i( Ai *o%$ ne,ini+$i$( Te& i %imi$ pro%$ +i p,in 'e n'oie,i( Te& i %imi$ e)pu%. %, - +i incompe$en$( Po $e. , *e, c mine. pro pe c $e& i m-o,n!i$ 'e *ric( Ace%$e %en$imen$e po $e $e& u *cu$ cHi r % $e n$orci +i $e& u $rimi% repe'e n poi n / r 'e - +$in(

CB

Cee ce m e)perimen$ $ noi. $u +i cu mine. %e po $e n$0mp, oricui nce rc % pr%e %c 1on 'e Con*or$( D r eu m $recu$ pe%$e *ric me . +i poi +i $u % * ci ce %$ ( L %&m %&i r$ cum poi % in$erpre$e"i cee ce %e n$0mp, 2 +i 'e ce 2 +i cum poi % p+e+$i prin ce, 1i' in!i"i-i, 'e :ric. pen$ru e)perimen$ ,i-er$ $e nou&3%i$( CSND COMODITATEA ESTE O CAPCAN> C0n' $e 30n'e+$i , %$ . o 1on 'e Con*or$ $re-uie % *ie 3reu 'e re ,i" $ 2 n 'e*ini$i!. nou ne& $re-ui$ *o r$e mu,$ $imp %&o con%$ruim( O 1on 'e Con*or$ e%$e p, pum c,'u re, ii,or no %$re( E%$e ump,u$ur ,ucruri,or co$i'iene c re ne * c % ne %imim -ine( E%$e 3 r'u, 'e pro$ecie , compor$ men$u,ui 3ener , ccep$ $( E%$e p, % 'e %0rm %ucce%e,or +i e+ecuri,or no %$re $recu$e( 1on no %$r 'e Con*or$ ncon6o r comp,e$ !i no %$r n / r 'e - +$in +i e%$e p,cu$( 4n 1on no %$r 'e Con*or$ ne %imim n %i3ur n( Sun$em *o r$e %i3uri c pu$em !e %ucce%. c pu$em % r$m -ine +i % *im *ericii co,o( A* r. n%. cine +$ie cum e%$eG 4n * r 1onei 'e Con*or$ cui! e%$e m re,e Necuno%cu$( De cee nu !rem % mer3em co,o( Acum. nu e%$e nimic ru cu 1on 'e Con*or$( 4n 'e*ini$i!. nimnui nu&i p, ce prime6'i +i ne%i3ur n ( Nimeni nu %u-%crie , ,ip% 'e con*or$( To$u+i o 1on 'e Con*or$ po $e 'e!eni +i o - rier( De ceG Pen$ru c M re no %$r Vi"iune e%$e n$o$'e un n * r 1onei no %$re 'e Con*or$( Ace %$ n%e mn c ! $re-ui % pr%im cee ce e%$e con*or$ -i, ' c !rem % ne mp,inim Vi"iune ( Omu, O-i+nui$ $re-ui$ % ,e 3J E, pu$e *ie % %e %im$ con*or$ -i,. ' r % renune , Vi"iune ,ui. *ie %&i *ie *ric +i %&o urme"e( Po $e 30n'e+$i c ' c i *i mc r m i cur 6o% % u m i pu$ernic. n& r $re-ui % $e ,upi $0$ 'e mu,$ cu ce %$ ,e3ere( D r orice Vi"ion r * ce ce %$ . in'i*eren$ c0$ 'e $ ,en$ $ % u cur 6o% r *i( KEU VOI :I CU 5URA TAL C0n' Dumne"eu i& 'e%cri% ,ui Moi%e cee ce $re-ui % * c pen$ru &+i mp,ini Vi"iune . primu, p % *o%$ n mo' c, r n * r 1onei ,ui 'e Con*or$ Ppu$ei ci$i i%$ori%ire n E)o' A&CQ( KAcum. !ino. Eu $e !oi $rimi$e , : r onL. %pu% Dumne"eu( P rc&, !' pe Moi%e 2 ncremeni$ 'e %p im. cu$0n' un punc$ 'e %pri6in un'e! . cum! . 'e c re % %e 3 e# KCine %un$ euL. I& "i% e, ,ui Dumne"eu. Kc % m 'uc , : r on +i % %co$ 'in E3ip$ pe copiii ,ui I%r e,GL Ai pu$e % %pui c %e %ime /evrednic( Cu ni n urm. Moi%e comi%e%e o crim +i poi *u3i%e 'e , ,ocu, * p$ei( D r e, %e %ime +i 1ncapabilJ KAH# Do mne. eu nu %un$ un om cu !or-ire u+o r < !or- +i ,im- mi&e%$e ncurc $L( Nu $e i'en$i*ici cu %en$imen$e,e ,ui Moi%e 'e mpo$ri!ire. 'e $e m +i 'e in%u*icienG Eu ' ( Orice Vi"ion r pe c re ,& m n$0,ni$ %im$e %$ ( D r m re !e%$e pen$ru Vi"ion ri e%$e c %ucce%u, no%$ru nu 'epin'e num i 'e noi( E%$e in$ere% n$ ce ni %e re!e,e " n r%pun%u, ,ui Dumne"eu c$re Moi%e( Moi%e *u%e%e ,e% n mo' unic pen$ru mi%iune ,ui( Ii Moi%e er +i 'o$ $ n mo' unic( D r cee ce con$ ce, m i mu,$ er c Dumne"eu promi% %&, 6u$e( E, i& %pu% ,ui Moi%eJ KCine *cu$ 3ur omu,uiG < O re nu Eu. Domnu,G Du&$e. ' rR Eu !oi *i cu 3ur $ +i $e !oi n! ce !ei !e 'e %pu%L(

C=

:&i puin $imp % %crii c0$e! 'in o-iecii,e 2 o recum con!in3$o re 2 cu c re !ii n %pri6inu, i'eiiJ De ce M re $ Vi"iune U Micuu, Tu V Uri + :ric 'e E+ec( C0$e 'in mo$i!e,e $ ,e cre"i c %un$ ,e3 $e num i 'e $ineG Cu ,ucru, ce%$ n min$e. n$re -&$eJ Cum ar rspunde Dumnezeu la #ri+ile i temerile mele personale9 Mi& 'uc min$e 'e o *emeie c re&mi %pune c&i e%$e *ric % me r3 n in$e cu Vi"iune ei( C0n' ,% $ %&i %c pe cu!0n$u, nevrednic. m "i%J KVrei % +$epi p0n c0n' $e !ei %imi !re'nic +i poi % ncepiGL KD L. %pu% e ( R%pun%u, meu ,umin $&o( KEi -ine. nu e+$i !re'nicL. m %pu% eu( KIi nicio' $ nu $e !ei %imi !re'nic( D c !ei con$inu % +$epi p0n c0n' $e !ei %imi !re'nic. nu&i !ei $ri nicio' $ Vi"iune L( L ncepu$ ce %$ nu i& %un $ c ce ncur 6 re pe c re o cu$ ( Apoi !eni$ o ,umin +i i %& u 'e%cHi% ocHii( Ce u+ur re er pen$ru e % , %e 6o% ce po! r * ,%# Acum er pre3$i$ % 30n'e %c ,impe'e , urm$oru, ei p %( Ve"i $u. orice M re Vi"iune e%$e , ncepu$ m i pre%u% 'e po%i-i,i$i,e +i e)perien $ ( Toi ne %imim Ne!re'nici +i Inc p -i,i % 'ucem , n'ep,inire o M re Vi"iune( D r 7i-,i %puneJ KDumne"eu ,e% ,ucruri,e ne-une ,e ,umii. c % * c 'e ru+ine pe ce,e ne,ep$e( Dumne"eu ,e% ,ucruri,e %, -e ,e ,umii. c % * c 'e ru+ine pe ce,e $ riL P? Corin$eni ?J;EQ( Dumne"eu ,e3e in$enion $ Vi"ion ri Ne!re'nici +i Inc p -i,i c $ine +i c mine# Acum 30n'e+$e&$e , %$ J De * p$. nu %en$imen$e,e $ ,e cu pri!ire , ,ip% 'e con*or$. ci ce cre"i $u c n%e mn ce,e %en$imen$e 'e$ermin ce %e ! n$0mp, n momen$u, urm$or( TRECSND PRIN 1IDUL DE :RIC> 4i min$e+$i $o $e %en$imen$e,e ne'ori$e pe c re ,e& !u$ Omu, O-i+nui$ pe c0n' ie+e 'in / r 'e - +$inG L ncepu$. ,ucruri,e pre u 'o r ,$*e,( D r cu c0$ Omu, O-i+nui$ %e 'epr$ 'e cen$ru, /rii 'e - +$in. cu $0$ c,$ori ,ui prin 1on ,ui 'e Con*or$ , *ce m i ne,ini+$i$ +i m i p,in 'e *ric( 4n ce,e 'in urm *o%$ cop,e+i$ 'e *ric +i n& m i pu$u$ % * c nici un p %( Cu c0$ ne propiem m i mu,$ 'e 1i'u, no%$ru in!i"i-i, 'e :ric. cu $0$ ne e%$e m i *ric +i e%$e m i pro- -i, % cre'em o concepie 3re+i$ +i pericu,o %( Omu, O-i+nui$ e)prim $&o n *e,u, ce%$ J KD r ' c m *o%$ socotit capabil % mp,ine%c ce %$ M re Vi"iune. $unci. cu %i3ur n. nu mi& r *i + 'e *ric#L Sun per*ec$ re"on -i,. nu&i + G D r e%$e o con!in3ere 3re+i$ c re po $e ine n c pc n un Vi"ion r ni 'e "i,e( H i'ei % *ormu,m m i c, r ce %$ concepie 3re+i$J Concepi 3re+i$ nr( ? 1onei 'e Con*or$J ntruc t mi"e fric, Viziunea mea nu poate fi de la Dumnezeu' 4i po$ %pune 'in proprie e)perien c0$ 'e pu$ernic e%$e ce %$ con!in3ere 3re+i$( Mu,i ni L& m $o$ ru3 $ pe Dumne"eu %&mi e)$in' c0mpu, 'e ,ucru pen$ru E,( Ui$0n'u&m n poi. !' c ru3ciune me pu% n mi+c re un cic,u pre!i"i-i,. ' r c re 'uce , n*r0n3ere( Ar$ c m + J

. =;e

ro#, spune da8? 4n$0i m& m ru3 $ pen$ru o !i m i 'e'ic $ ,ui Dumne"eu(

CE

2. =Da?.

r%pun% E,( R%pun%u, Lui er c % m n'rep$e %pre Vi"iune me ( D r Vi"iune me er n$o$'e un n * r 1onei me,e 'e Con*or$ 2 *c0n' ce! ce nu m i *cu%em nicio' $ n in$e( m %pu% eu( Am e)perimen$ $ 'i%con*or$u,. ne,ini+$e +i 'e%eori *ric 'e!r $( D r pen$ru c m 30n'e m c ' c Dumne"eu r *i cu mine. nu mi& r *i *ric. m re$r3e m n poi , %i3ur n /rii 'e - +$in( ce nu spui da9? m n$re- $( A 'ou "i 'imine m 3%e m pe 3enuncHi. ru30n'u&L din nou pe Dumne"eu %&mi e)$in' c0mpu, 'e ,ucru pen$ru E,#

!. =/u8? ". =De

Ve"i 'e ce nu pro3re% m pre mu,$ n $impu, ce, G Er un 'rum ,i-er c re porne cu mine pe 3enuncHi. 'uce p0n , m r3ine 1onei me,e 'e Con*or$ +i %e n$orce n poi( Ii nu pu$e m % ne,e3 'e ce Dumne"eu nu r%pun'e ru3ciuni,or me,e# Pri!e+$e n poi +i 30n'e+$e&$e , momen$e,e c0n' i ncerc $ % * ci un p % m re n$r&un $eri$oriu nou( C0n' *ric $ cre+$e pe m%ur ce n in$ i %pre Necuno%cu$. n& i ncepu$ % $e n'oie+$i 'e ne,epciune p, nu,ui $uG S $e n$re-i ' c nu cum! *ric $ r pu$e *i un me% 6 'e , Dumne"eu c i ie+i$ 'in cur%G Ace %$ concepie 3re+i$ con'uce , o 'ou J Concepi 3re+i$ nr( ; 1onei 'e Con*or$J /u pot s mer# nainte dac Dumnezeu nu"mi ndeprteaz frica( KD r ;u i pu$e % n'epr$e"i ce %$ *ricL. %$ri3 $ Omu, O-i+nui$( K;e ro#. n'epr$e " *ric ce %$ # D c nu. nu !oi pu$e mer3e m i 'ep r$e#L Cerere ,ui er 'e ne,e%( 4n 'e*ini$i!. *ric e%$e un r%pun% n $ur ,. omene%c , o menin re recepion $( Din in$erioru, no%$ru. un'e ne %imim -ine. *ric e%$e c o - rier 'e %0rm 3Himp $ pe c re $re-uie n$o$'e un %&o re%pec$m +i niciodat s"o escaladm( D r n $imp ce une,e $emeri 2 cum r *i *ric 'e n,ime % u 'e +erpi 2 ne po$ p"i 'e ru. ,$e $emeri 2 cum r *i *ric 'e noi pro!ocri % u 'e Necuno%cu$ 2 ne !or opri n mo' ine!i$ -i, 'e , M re no %$r Vi"iune( Din e)perien me . po$ % %pun c r reori Dumne"eu * ce % 'i%p r *ric no %$r( 4n %cHim-. E, ne cere % *im $ ri +i % ne ncur 6m( Ce e%$e cur 6u,G A+ cum 'e%coperi$ Omu, O-i+nui$. cur 6u, nu e%$e -%en *riciiR ci. m i 'e3r -. e%$e ,e3ere 'e cion n ciu' *ricii( Ai pu$e %pune c *r *ric nu poi !e un cur 6 u$en$ic( C0n' cione"i n$r& 'e!r cu cur 6. 'e%coperi c *ric nu $e po $e opri( Ve"i c cee ce $u cre'e i c %un$ ,imi$e,e $ ,e %un$ m i 'e3r - punc$e 'e pornire( CEA MAI LUN5> UM7LARE SCURT> DIN VIA/A MEA Pen$ru $e ncur 6 . $re-uie % $e Ho$r+$i % mer3i n in$e orice ar fi( I$ii cum mi& m *cu$ cur 6 p0n , urm +i m n*run$ $ *ric me pro*un' 'e !or-i n pu-,icG 4n$r&o 'uminic. c0n' $re-ui % !or-e%c n$r&o -i%eric mic 'in * r D ,, %&u,ui. m ,u $ cu mine ni+$e - n' ne 3r( A6un30n' co,o 'e!reme. m n%emn $ 'ou ,ocuri pe p, $*orm , o 'i%$ n 'e A me$ri 'e o p r$e +i 'e ,$ m!onu,ui( Apoi m ru3 $&o pe %oi me . D r,ene M rie. % %e +e"e pe r0n'u, 'in * +i %&mi * c %emn c0n' !re s pesc prin Zidul meu de Fric(

C@

E nu %& ' $ n poi 'e , n' $oriri,e ei( De n' $ ce m puc $ m!onu, cu m0n'ou m0ini,e n$r&o %$r0n%o re morii +i m ncepu$ % $r n%pir. e +i ' $ 'in c p %pre %emnu, cu - n' 'in %$0n3 me ( Acee *o%$ in'ic i pen$ru in$r re me n %cen( Pu$e m % m mi+cG Vroi m % m mi+cG Semnu, 'e pe po'e p rc er , nu +$iu c0i 9i,ome$ri 'epr$ re. ' r m& m Ho$r0$ 2 +i !ii$oru, Vi"iunii me,e $0rn n - , n( Ii m& m mi+c $( KUn minu$. ! ro3#L m %pu%( PL momen$u, ce, . nu pu$e m % mer3 +i % !or-e%c n ce, +i $imp#Q Apoi m pr%i$ %i3ur n m!onu,ui pen$ru ce -ucic 'e - n' ne 3r( A *o%$ ce m i ,un3 +i ce m i ne!oio %. m i %$0n3 ce +i m i p,in 'e p nic um-, re 'in !i me ( D r Vi"iune me m +$ep$ ( Cum m 6un% , %emn. m ncepu$ 'in nou % !or-e%c( D r cum %ime m un ! , 'e ,i-er$ $e( :r ce, m!on 'e c re % m 3. m !"u$ c po$ n$r& 'e!r %&mi mi+c m0ini,e( S * c 3e%$uri( S m p,ec %pre %cu,$$ori( S ,e c p$e" $eni ( Ii % m -ucur cu 'e!r $( Acum cuno+$e m %ecre$u,J Nu $re-ui % m $em 'e *ric( Pu$e m % p+e%c prin e 2 +i % con$inui % mer3 %pre M re me Vi"iune( E)i%$ un ,oc n !i $ 'e c re i *u3i$ + cum m *u3i$ eu ni 'e "i,eG E+$i 'o r , c0i! p +i 'e Vi"iune pe c re o 'ore+$i cu $o $ inim $ G A$unci $re-uie % * ci o ,e3ere( Ho$r+$e&$e c n ,oc % $e re$r 3i 'in in$e *ricii. % p+e+$i prin e ( Scrie un'e! 'eci"i $ . pune&o , !e'ere +i n&o runc p0n n& i *cu$ primu, $u p %( Ace, p % prin 1i'u, $u 'e :ric e%$e un p % uri + %pre Vi"iune $ # STSND DE VOR7> CU INSTRUCTORUL DE VI1IUNI =M"am luptat muli ani ca s ies din Zona mea de Confort' Dar n cele din urm am )otr t c pur i simplu nu mai pot s"o fac' .ste vreodat bine s ale#em confortul nostru9? Vic$ori . Toron$o. C n ' Nimeni nu *o%$ r0n'ui$ % $ri %c %u- %$re%u, %$rpun3erii 1onei ,ui 'e Con*or$ "i 'e "i( D r eu $e in!i$ % $e n$re-iJ De ce este aa o lupt )otr toare pentru strpun#erea acestei Zone de Confort din viaa mea9 Po $e c nu i i'en$i*ic $ nicio' $ mpo$ri! cui % u mpo$ri! ce $e ,upi( Lup$ $ pen$ru ie+i 'in 1on 'e Con*or$ 'e%coper un ,ucru impor$ n$J Tu i doreti cu 'e!r $ Vi"iune ( A,$*e, n& r *i nici o ,up$( E+$i mo$i! $ % $e pui n mi+c re. ' r 'orin $ 'up con*or$ $e opre+$e( Deci , ce%$ momen$ 'in !i $ . con*or$u, e%$e ce, m i m re !r6m + , Vi"iunii $ ,e( Nu&i nici o pro-,em cu 'orin 'e !e con*or$( D r n u,$im in%$ n. Vi"iuni,e %un$ *cu$e c %&i 6u$e pe ,ii( Con*or$u, e%$e *cu$ c % $e 6u$e pe $ine( 4n$r&o "i m re ,i" $ c 'orin me 'up con*or$ er !r6m +u, Vi"iunii me,e +i c. n u,$im in%$ n. 'orin me 'up con*or$ er nr'cin $ n e3oi%mu, meu( Din ne*ericire. mu,i o meni n $o $e 'rumuri,e !ieii %*0r+e%c prin &+i * ce 'in con*or$u, per%on , Vi"iune ,or( D r e%$e o !i"iune * ,%. 'eo rece con*or$u, 'e!ine o ncHi%o re( CumG Cu c0$ $e n'epr$e"i m i mu,$ 'e *ric $ . cu $0$ cre"i m i mu,$ c 1on $ 'e Con*or$ e%$e c %( Ii cu c0$ %$ i m i mu,$ $imp co,o. cu $0$ 'e!ii m i con!in% c n$ruc0$ nu ai pit prin *ric. nu poi#

CD

D r !re u % $e ncur 6e"( S nu $e 30n'e+$i nicio' $ c ' c $e ,upi. Vi"iune $ nu po $e *i impor$ n$ % u c $u e+$i un Vi"ion r 'e m0n 'ou ( Amin$e+$e&i 'o r c nu e)i%$ nici o c ,e pen$ru nici unu, 'in$re noi 'e 6un3e , ,ocu, M rii no %$re Vi"iuni *r % pr%im con*or$u, no%$ru# =&m strpuns Zona mea de Confort n domeniile c)eie ale vieii mele' Dar #sesc mereu noi domenii de care trebuie s m ocup dac vreau s"mi triesc Viziunea' Va dispare vreodat disconfortul9? Ken$on. N iro-i. KenO A'e!ru, e%$e c e)i%$ n$o$'e un o nou 1on 'e Con*or$ c re $e +$e p$ n !ii$or( Vei 6un3e , mu,$e pr 3uri 'e 'i%con*or$ +i *ric n *iec re Vi"iune( Apoi. c0n' Vi"iune $ %e e)$in'e. + cum %& e)$in% ce Omu,ui O-i+nui$ %pre %*0r+i$u, p r -o,ei. $e poi +$ep$ , o nou %erie 'e pro!ocri# Din *ericire. 'e *iec re ' $ c0n' %$rpun3i o 1on 'e Con*or$. ri con*or$u,ui $u cre+$e( A6un3 %&i *ie p,cu$e $o$ m i mu,$e ,ucruri( Ai pu$e . -inene,e%. % rm0i co,o. ' r un Vi"ion r e%$e un om crui !i e%$e mereu n mi+c re( 7ucic cee 'e - n' ne 3r 'e pe p, $*orm *o%$ n$r& 'e!r 'o r un ncepu$ pen$ru mine( Urm$oru, pr 3 *o%$ urm$o re -i%eric. m i m re( Ii 'up cee urm$oru, cen$ru 'e con*erine. m i m re( Ii + m i 'ep r$e( Apoi !eni$ "iu c0n' m *o%$ ru3 $ % !or-e%c , op$"eci 'e mii 'e o meni , Pon$i c Si,!er'ome n De$roi$( A $re-ui$ 'in nou % * c * *ricii , ce, nou Ho$ r , 1onei me,e 'e Con*or$G 7inene,e%# D r cu ncur 6 re prie$eni,or. cu re%ur%e,e ,ui Dumne"eu +i cu Ho$r0re me 'e nu *u3i 'in * *ricii me,e. m 'ep+i$ ce - rier( Lo!in' mereu ce m r3ine 'e %p im 1onei $ ,e 'e Con*or$ 'o!e'e+$e c e+$i un Vi"ion r c re mer3e %pre Vi"iune % ( Eu ,e %pun Vi"ion ri,or mo$i! i c ' c nu n$0,ne%c n mo' re3u, $ o ie+ire 'in$r&o 1on 'e Con*or$. ce! nu e%$e n re3u,( Po $e %& u mpo$mo,i$ 'in nou n / r 'e - +$in( Po $e $re-uie %&+i !eri*ice pu,%u,# HOT>RSREA DE A MER5E 4NAINTE I$ii. un e%$e % $e n$re-i ce !ei * ce ' $ !ii$o re c0n' ! $re-ui % n*runi *ric , m r3ine 1onei $ ,e 'e Con*or$. +i ,$ e%$e % $e *i Ho$r0$ 'e6 ( Vei -ene*ici ime'i $ 'e c, ri$ $e +i ener3ie +i concen$r re c %&i urme"i Vi"iune ( Vi me %& %cHim- $ 'in "iu n c re m& m Ho$r0$ c niciodat s nu mai fu# de temerile din Zona mea de Confort( C0n' $e 30n'e+$i , %$ . $recere prin *ric p re c un ,ucru 'e mic ! ,o re * 'e o M re Vi"iune( Ace, %in3ur p % 2 cu c re ne n$0,nim 'e mu,$e ori n !i no %$r 2 $re-uie % *ie preu, uni!er% , pe c re Dumne"eu , !e n 30n'( Eu cre' c Dumne"eu !re % +$ie ' c noi 'orim n$r& 'e!r ' ru, minun $ , Vi"iunii S ,e n !i no %$r( Deci !rei %&i iei ce, +i n3 6 men$ pe c re mi ,& m ,u $ eu cu pri!ire , 1on 'e Con*or$G Vrei %&i iei n3 6 men$u, c nicio' $ % nu m i *u3i 'e 1i'u, 'e :ric 'e , m r3ine 1onei $ ,e 'e Con*or$G Im 3ine "&i cum ! r$ !i $ c0n' !ei rupe ,e3$ur *ricii( 4i !ei n$in'e ,$*e, ripi,e( Vei %imi pu$ere +i p ce 'e c re i ne!oie c % * ci Lucruri M ri( Vei um-, prin$re o meni +i !ei $rece prin %i$u ii cu ncre'ere +i cu H r( Vei $in3e mu,$e !iei n$r&un mo' p,in 'e pu$ere( Ii nu $e !ei m i re$r 3e nicio' $ 'in * !ii$oru,ui pe c re , 'ore+$i cu 'e!r $(

BF

I $ c0$ 'e -ine po $e % r $e Vi"iune $ ( Ii + ! *i(

B?

CAPITOLUL ?F

#$%&'()('* +*,-&*$&,&.
:mul :binuit a rmas ncurcat i fr replic' &uzise un zvon despre mpotrivitorii de la Frontier' Dar el credea c dac ar fi adevrat, mpotrivitorii ar trebui s fie /imeni pe care el nu"i cunoate' /u i"ar fi ima#inat niciodat c ar fi unii dintre /imenii care l cunoteau cel mai bine8 &cum Mama lui, $nc)iul i Cel Mai 2un Prieten stteau toi tcui naintea lui, mpiedic ndu"l s vad podul spre Marea lui Viziune' Cum va reui s treac de ei9 :are ar trebui s ncerce9 Nu 'e mu,$. $ermin %em o p r$e 'in M re me Vi"iune +i ncepu%em ,$ ( Pen$ru , n% nou Vi"iune $re-ui % * c un 'rum %cur$ 2 'e c % p0n , eropor$ 2 poi un "-or ,un3 2 'in A$, n$ . 5eor3i . p0n , NoH nne%-ur3. A*ric 'e Su'( Dup 'ou"eci +i cinci 'e ni 'e , *on' re ,ui K8 ,9 THru $He 7i-,eL PUm-,0n' prin 7i-,ieQ. m& m Ho$r0$ %&mi ' u 'emi%i 'in po%$u, 'e pre+e'in$e( Nou no %$r Vi"iune er %&I %,u6im ,ui Dumne"eu n A*ric ( :r n'oi ,. er ce m i m re +i m i ne +$ep$ $ %cHim- re pe c re e)perimen$ $&o !reo' $ * mi,i no %$r( Cu $o $e ce%$e . +$i m c ce %$ $re-ui % * c( Soi +i * mi,i me +$i u 'e %emene ( Ii Dumne"eu con*irm %e ce %$ n c0$e! mo'uri *o r$e %peci*ice( D r n momen$u, c0n' Vi"iune *o%$ nun $. o menii u ncepu$ % !in , u+ no %$r( Vene u % ne 'uc , cuno+$in. n mo'u, ce, m i m -i,. ' r +i ce, m i *erm cu pu$in. c noi #reim, #reim, #reim# KCe * ceiG Ai 6un% , po3eu, c rierei !o %$re( Ai reu+i$# Ce %e n$0mp, cu !oiGL KA'e!r $u, mo$i! pen$ru c re p,ec i $re-uie % *ie c !ei pro-,eme n c%nicie % u ce! nu e%$e n re3u, cu ,ucr re 'e %,u6ire( C re 'in ce%$e e%$eGL KCum mu,i 'in$re cei c re nu %un$ 'e cor' cu %$ %un$ m i n !0r%$ 'ec0$ $ine. n%e mn c 3re+e+$i 'in punc$ 'e !e'ere %piri$u ,( M i mu,$ c %i3ur c $e n'repi %pre un 'e" %$ru#L KIi ce !ei * ce n A*ric G N& !ei nici un mi6,oc 'e $r i co,o( Cum o % ! n$reineiGL Ai n$0,ni$ !reo' $ un 4mpo$ri!i$or 'e , :ron$ier , u+ $ G Uneori un 4mpo$ri!i$or e%$e 'e * p$ un !r6m + 2 un * r on c re 'ecre$e "J KNu $e !oi ,% % p,eci#L D r unii 'in$re cei m i con!in3$ori 4mpo$ri!i$ori pe c re i !ei n$0,ni !reo' $ %un$ o menii c re $e cuno%c +i $e iu-e%c( V"0n'u&i pur +i %imp,u. %$0n' n in$e $ cu un NU %cri% pe *ee,e ,or. po $e *i un 'e!r $ +oc( Ce $re-uie % * ci n$r&un momen$ c ce%$ G S %cu,iG S 'uci r3umen$eG S *ii 'e cor' cu ei +i % $e n$orciG 4n ce%$ c pi$o, !re u % $e 6u$ % ne,e3i ce i mo$i!e " pe 4mpo$ri!i$orii $i c0n' %pun ,ucruri cum r *i KNu#L +i K4n$o rce&$e cumL( Ii m %&i r$ minun $e,e opor$uni$i pe c re ei ,e 'uc , u+ $ *r % +$ie(

B;

:U5A LA :RONTIER> K4n$o rce&$eL nu e%$e cee ce noi Vi"ion rii +$ep$m % u"im n ce%$ punc$ , c,$oriei no %$re( Tocm i m primi$ nou no %$r Vi"iune +i m %$rpun% 1on no %$r 'e Con*or$( Sun$em 3 $ 'e p,ec re( Am !re %&i u"im pe o menii 'in 6uru, no%$ru %pun0n'J KMinun $ i'ee#L KA+ !re % po$ +i eu % * c ce %$ #L % u KMer3ei cu -ine#L A$unci 'e ce n$0,nim 'in$r&o' $ mpo$ri!ireG Am % ncerc % pun ce%$ momen$ n per%pec$i!( 4n 1on 'e Con*or$. $e& i ,up$ $ cu $ine n%ui 2 cu 'i ,o3uri,e $ ,e in$erio re. cu con!in3eri,e $ ,e( A $re-ui$ % * ci %in3ur o ,e3ere pe 'rumu, 'e ie+ire 'in / r 'e - +$in( A $re-ui$ % ,e3i n$re Vi"iune $ +i con*or$u, $u( D r c0n' in$ri n 1on 'e :ron$ier. i 'e * ce cu ,ii( Tre-uie % n*runi cu!in$e,e +i con!in3eri,e ,or( Mo$i!u, pen$ru c re ei u pru$ 'in$r&o' $ e%$e c $u cum $u,-uri 1on lor 'e Con*or$( Ace %$ e%$ur 'e re, ii +i n"uine 'in / r 'e - +$in e%$e "'runcin $ !io,en$ pen$ru c cine! %& mi+c $ 2 $u( :iec re 'in$re noi *o%$ un 4mpo$ri!i$or pen$ru cine! n ,$ %i$u ie( Am ' $ *u3 , :ron$ier c0n' un prie$en % u o ru' er pe punc$u, % * c ce! c re r *i menin $ con*or$u, no%$ru( /in0n' con$ 'e ce %$ . !om pu$e %&i %cu,$m pe 4mpo$ri!i$orii no+$ri cu m i mu,$ ne,e3ere( Ce i u"i$ 2 % u i %pu% 2 recen$. , :ron$ier M rii Vi"iuni cui! G Ve"i ' c recuno+$i !reun 'in ce%$e rep,iciJ KM& m 30n'i$ mu,$ , p, nu, $u +i mi p re ru c $re-uie % %pun ce %$ . ' r <L KE+$i %i3ur c e+$i %u*icien$ 'e e)perimen$ $ pen$ru %$ GL KI'ee ce %$ $ e%$e in$ere% n$( D r 'e un'e !ei * ce ro%$ 'e - ni +i 'e o meni c %&o 'uci , n'ep,inireGL KD r noi n& m *cu$&o nicio' $ + L( 7inene,e% c cei m i mu,i 4mpo$ri!i$ori u in$enii -une( D r ei ne prin' n$r&un momen$ !u,ner -i,( D c i 'e * ce %$"i cu 4mpo$ri!i$ori. *ii cur 6o%( CHi r * p$u, c %$ u n in$e $ n%e mn c mer3i %pre Vi"iune $ ( 4mpo$ri!ire ,or $e po $e 6u$ 'e * p$ %&i c, ri*ici Vi"iune +i %&i n$re+$i Ho$r0re ( S&i r$ cum( CINE ESTE 4N 1ONA TA DE :RONTIER>G Din *ericire. n$0,nim m i mu,i o meni , 4mpo$ri!i$ori( S&i ,um pe *iec re. pe r0n'( :ron$ier no %$r. nu num i

. Un 4mpo$ri!i$or de la Frontier i se opune


Am !"u$ 'e6 cum ,ucre " 4mpo$ri!i$orii( A'u&i min$e c ei re cione " n princip , pen$ru c ,e& i $u,-ur $ 1on lor 'e Con*or$( Ei %e %im$ menin i( Le e%$e *ric % nu pi r' ce! impor$ n$ 2 %i3ur n % u or'ine ,or %$ -i,i$. concepii,e ,or 'e%pre %ucce%( Po $e %im$ c $e pier' pe tine( O' $ m n$re- $ un 3rup m re 'e %$u'eni 'e , co,e3iu cine *o%$ ce, 'in$0i *ec$ $ c0n' m !or-i$ 'e%pre 4mpo$ri!i$orii 'e , *ron$ier( M0ini,e u 0+ni$ n %u% 'e pe%$e $o$( Ii pro pe $oi u ' $ ce, +i r%pun%J KM m me #L % u KT $, meu#L Omu, O-i+nui$ n$0,ni$ p $ru 4mpo$ri!i$ori pe c re i poi recuno +$eJ

BA

&larmistul "iceJ KNu e+$i n %i3ur n#L Ace%$ 4mpo$ri!i$or PM m Omu,ui O-i+nui$Q e%$e mo$i! $ 'e *ric +i $in'e % e) 3ere"e ri%curi,e( ;radiionalistul "iceJ KNoi nu proce'm + #L Ace%$ 4mpo$ri!i$or PUncHiu, ,uiQ nu 3ree " %cHim-ri,e( E, rom ne " 'e%eori $recu$u, +i e%$e mo$i! $ 'e o-iceiuri +i 'e or'ine %$ -i,i$( Defetistul "iceJ KNu e%$e po%i-i,#L Ace%$ 4mpo$ri!i$or PCe, M i 7un Prie$enQ !e'e pro-,eme pe%$e $o$ +i e%$e %i3ur c !i"iune nu %e ! mp,ini +i nu po $e % %e mp,ine %c( &dversarul "iceJ KNu $e !oi ,% #L Ace%$ 4mpo$ri!i$or PS$p0nu,Q *o,o%e+$e u$ori$ $e % u in$imi' re c %&i -,ocHe"e c ,e ( A'!er% rii po$ !eni mpo$ri! $ pen$ru c %e $em c !or pier'e - ni % u pu$ere( S u po $e 'o r nu ,e p, ce 'e $ine % u cee ce * ci +i ,e %$ n pu$ere % $e opre %c( Pe cine i pu$e i'en$i*ic 'rep$ un 4mpo$ri!i$or * 'e Vi"iune $ G De ce cre"i c ce %$ per%o n e%$e mpo$ri! p, nuri,or $ ,eG

2. Un Prie$en de la Frontier e de partea ta i te susine


Cei m i mu,i 'in$re noi !em c0i! Prie$eni n !i no %$r +i !em ne!oie +i 'e ei( Po $e , $u e%$e un -un prie$en. un !ecin. un prin$e % u un pro*e%or( Prie$enii in , noi +i + +i %pun( Ei pri!e%c p r$e ,umino % ,ucruri,or( Ei !or % %$e cu noi 2 % u ce, puin % rm0n neu$ri 2 c0n' $recem prin *oc( M m Omu,ui O-i+nui$ %& r"30n'i$ +i ncepu$ %&, ncur 6e"e +i %&, %u%in pe *iu, ei( E nu ,& pu$u$ 6u$ pe Omu, O-i+nui$ % $re c :ron$ier . ' r %pri6inu, ei ,& 6u$ $ pe 'rum( Ce o meni i pu$e i'en$i*ic %$"i c *iin' Prie$eni 'e!r i n !i $ G

!. O C,u" de la Frontier te a+ut s"i urmezi Viziunea


O C,u" * ce m i mu,$ 'ec0$ % $e %u%in( E, % u e recuno +$e c Vi"iune i& *o%$ ' $ 'e Dumne"eu +i ,e3e % $e 6u$e n mo' c$i! % o urme"i( 4n p r -o,. C mpionu, er o C,u" 'e , :ron$ier( E, ,& 6u$ $ pe Omu, O-i+nui$ % ne,e 3 'e ce 4mpo$ri!i$orii ,ui er u + 'e %upr i( Apoi i& r$ $ c ,e ne,epciunii( Omu, O-i+nui$ r *i pu$u$ % %e n$o rc ' c nu&, n$0,ne pe C mpion( C,u"e,e 'e , :ron$ier 'in !i $ %un$ o como r r r( Ei %un$ 'e ce,e m i mu,$e ori Vi"ion ri e)perimen$ i c re u *o%$ un'e e+$i $u( De%eori. ei p r n !i $ 'o r pen$ru o %cur$ perio ' 2 un pro*e%or. 'e e)emp,u( S u un +e*( S u cHi r o n$0,nire Kpro!i'eni ,L cu un %$rin( Cer$ e%$e c nu&i !ei ui$ nicio' $( Dr( NoHn Mi$cHe,, *o%$ un 'in C,u"e,e me,e( E, er 'irec$or , co,e3iu, un'e mi& m ncepu$ c rier 'e pro*e%or( E, !"u$ cee ce eu nu pu$e m % !' c $0nr pro*e%or 2 c Mee9&en'&uri,e me,e 'e pre"en$ re %emin rii,or K8 ,9 THru $He 7i-,eL PUm-,0n' prin 7i-,ieQ n -i%erici,e 'in $o $ r er u 'ireci re , !ii$oru,ui meu( Cum ,up$ $ Dr( Mi$cHe,, pen$ru Vi"iune me G A inii $ n mo' $cu$ %cHim-ri n or ru, meu 'e pre' re. %$*e, nc0$ % po$ pe$rece m i mu,$ $imp n * r co,e3iu,ui( E, mi& %pu%J K7ruce. unii mem-rii i * cu,$ii r pu$e *i 3e,o+i cu pri!ire , ce%$ r n6 men$. ' r eu !re u c $u % i ce %$ ( Noi !rem c $u % rm0i ici pen$ru BC

$o$'e un . ' r eu cre' c Dumne"eu re un !ii$or m re pen$ru $ine 'inco,o 'e ce %$ +co ,( P0n $unci. noi !om *i o %er pen$ru ,ucr re pen$ru c re Dumne"eu $e pre3$e+$eL( Ace%$ e%$e un C mpion n Vi"iuni# E, !"u$ ,ucruri c re mie mi& u %cp $( E, cre"u$ c0n' eu n& m cre"u$( E, mp,ini$ cee ce eu nu pu$e m( Ii $urn $ cur 6 'in inim ,ui n inim me ( Cei m i mu,i 'in$re noi !em ne!oie 'e ce%$ *e, 'e 6u$or c % 'ep+im o-%$ co,u, re , 'e , :ron$ier( CUI VREI S>&I PLACIG Sin3uru, +i ce, m i impor$ n$ mo$i! pen$ru c re 4mpo$ri!i$orii 'e , :ron$ier ne mpie'ic pe cei m i mu,i 'in$re noi % ne urmm Vi"iune ' $ nou 'e Dumne"eu e%$e frica no %$r de oameni( K:ric 'e o meni e%$e o cur%L. %pune 7i-,i PPro!er-e ;DJ;BQ( Nu e%$e u+or % ne ri'icm mpo$ri! ce,or pe c re i iu-im +i , c re inem( Impu,%u, 'e *i p,cu$ +i 'mir $ 'e ,ii e%$e '0nc nr'cin $ n n $ur no %$r( To$u+i. n$ruc0$ pro pe orice Vi"iune e%$e re%pin% 'e ce, puin un 4mpo$ri!i$or pu$ernic. m i ,e% n prime,e %$ 'ii. va trebui % * ci * unei ,e3eri( Tre-uie % $e Ho$r+$i cui !rei %&i p, ci m i mu,$ 2 4mpo$ri!i$ori,or $i 'e , :ron$ier % u ,ui Dumne"eu( E%$e Vi"iune $ %u*icien$ 'e impor$ n$ pen$ru $ine c % !rei % $e ri'ici +i %&o pro$e6e"iG C0n' ' i 'rep$u, 'e pro- Vi"iune $ unei per%o ne % u unui 3rup. ,e ' i 'rep$u, 'e %$p0nire %upr Vi"iunii $ ,e( Acum e%$e $impu, % * ci ,e3eri - " $e pe ne,epciune. nu pe in$imi' re( De cine $re-uie % $e 'e",e3i c % poi n in$ cu Vi"iune $ G E)i%$ o per%o n % u un 3rup 'e per%o ne pe c re ,e onore"i m i mu,$ 'ec0$ pe Ce, ce ' Vi"iuniG O' $ ce i ,e% %&I p, ci ,ui Dumne"eu m i mu,$ 'ec0$ ,$or . e+$i 3 $ % prime+$i 'e , ,ii numai ce e%$e 'e *o,o% +i % mer3i m i 'ep r$e , * " urm$o re mp,inirii cHemrii $ ,e pen$ru Dumne"eu( VOCI PENTRU II 4MPOTRIV> A%cu,$ i&i pe 4mpo$ri!i$orii 'e , :ron$ier pe c re Moi%e i 'e%crie nainte c)iar s"i fi nt lnitJ KI $ c n& u % m cre '. nici n& u % %cu,$e 'e 3, %u, meu( Ci !or "iceJ WNu i S& r$ $ Domnu,#XL PE)o' CJ?Q( Poi % %pui +i $u ce %$ G 4n in$e cHi r % cione"i. poi % u"i n3ri6orri,e % u opinii,e ne3 $i!e ,e o meni,or cHeie 'in !i $ ( A+ cum %& !"u$. Moi%e !u$ 'rep$ $e( I%r e,iii pe c re e, ncerc %&i e,i-ere"e %e $eme u 'e 'e" pro- re ,ui * r on( Cu $o $e c +i ur u ro-i . ei nu !roi u % pi r' %i3ur n !ieii pe c re o cuno+$e u 'in $o$'e un ( A+ c %& u opu% ,ui Moi%e cu ce cri$ic +i mpo$ri!ire pe c re e, ,e +$ep$ P!e"i E)o' BJ;F&;?Q( D r 4mpo$ri!i$oru, ce, m i 'e %peri $ , ,ui Moi%e er : r on. S$p0nu, E3ip$u,ui( : r on nu !roi % pi r' ce %$ re%ur% ! ,oro % 'e munc nep,$i$( : imo%u, ,ui r%pun% , cerere ,or 'e e,i-er re er J KNu $e !oi ,% % p,eciL( M i $0r"iu. 'up ce %cp $ 'in ro-i E3ip$u,ui. n iune ,ui I%r e, n*run$ $ 'in nou 4mpo$ri!i$ori , Ho$ ru, C n nu,ui( Dou%pre"ece i%co 'e u *o%$ $rimi%e n C n n % cerce$e"e r ( C0n' %& u n$or%. "ece 'in cei 'oi%pre"ece u %pu%J K4n$o rcei&!L(

BB

Cee ce %e n$in'e n in$e ,or era , *e, 'e promi$or cum ,e %pu%e%e Dumne"eu. u r por$ $ ei. ' r cucerire rii r *i pre 'i*ici, +i pre pericu,o % PNum( ?AJ?E&AAQ( Ce "i $ri%$ n i%$ori ce%$ei n iuni# S *ie , un p % 'e M re ,or Vi"iune +i % , %e prere c0$or! 4mpo$ri!i$ori % n$o rc 'in 'rum n$re 3 n iune( Sper c. ci$in' ce %$ . !ei cp$ noi pu$eri pen$ru Vi"iune c re $e +$e p$( Poi % $reci pe%$e ce%$e opinii ne3 $i!e( Poi % re!en'ici cee ce 'e6 i p rine( STSND DE VOR7> CU INSTRUCTORUL DE VI1IUNI I $ c0$e! mo'uri pr c$ice 'e &i $r $ pe 4mpo$ri!i$orii 'e , :ron$ier 'in !i $ ( =0ecent am )otr t s renun la slu+ba mea de analist n informatic pentru a ocupa un post mai prost pltit din domeniul sntii private' & vrea s fac ceva mai direct le#at de oamenii n nevoie' Dar critica din partea familiei mele i a altora m" a fcut ntr"adevr s dau napoi' /u tiu si#ur cum s tratez toate opiniile lor' Ce trebuie s"i spui totui unui mpotrivitor9? S n6 O. 7 n3 ,ore. In'i C0n' * ci un p % n'r"ne n * r %i3ur nei *in nci re +i n 'ireci Vi"iunii $ ,e. $unci !or p re c $e3oric +i 4mpo$ri!i$orii# I $ c0$e! n$re-ri cHeie c re $e !or 6u$ % 6u'eci cri$ici,e ,orJ &re mpotrivitorul tu o problem cu tine, sau cu Viziunea ta9 E%$e impor$ n$ % * ci ce %$ 'i%$incie( De $ine nu ,e p, ce % u n $ine nu u ncre'ere. % u e%$e ce! ,e3 $ 'e Vi"iune $ c re i %uprG O' $ ce i i'en$i*ic $ %ur% n3ri6orrii ,or. poi % r%pun"i , o-iec$( 4nce rc % %ep ri n$re-ri,e ,or ,e3 $e 'e in$ $ 'e n$re-ri,e ,or ,e3 $e 'e *e,u, cum i propui % $in3i ce in$( Ai pu$e *, . 'e e)emp,u. c un 4mpo$ri!i$or r *i 'e cor' cu in$ $ . ' c i& i %cHim- 'ur $ % u *e,u, n c re !rei % 6un3i , mp,inire Vi"iunii $ ,e( Ce"l motiveaz pe mpotrivitorul tu de la Frontier9 Ace %$ n$re- re $e 6u$ % i'en$i*ici cu ce *e, 'e 4mpo$ri!i$ori i 'e * ce( Sun$ n3ri6or i pen$ru $ine. % u %e $em pen$ru ei n+i+iG Ce %u%in ei c pier' prin ciune $ G -e"ai comunicat clar Viziunea ta i planurile tale9 Cei m i mu,i Vi"ion ri ncep$ori u 'e ,up$ $ ici( E%$e 3reu cHi r +i pen$ru noi % ne ne,e3em +i % ne *irmm c, r Vi"iune ( D r o comunic re *cu$ cu 3ri6 %cHim- $ o mu,ime 'e 4mpo$ri!i$ori n Prie$eni( 4nce rc p0n c0n' !ei pu$e % 'e%crii cee ce !rei % re ,i"e"i n$r&o %in3ur propo"iie mo$i! n$( E%$e ce! -un n n3ri6orri,e ,orG 4mpo$ri!i$orii 'e , :ron$ier e) 3ere " 'e ce,e m i mu,$e ori perico,e,e % u ri%curi,e. ' r * c +i o-%er! ii impor$ n$e( 4mpo$ri!ire ,or $e po $e 6u$ %&i c, ri*ici % u %&i re'irecione"i p, nuri,e. m i ,e% ' c ei $e cuno%c % u ' c u cuno+$ine %peci ,e % u o e)perien %peci , n 'omeniu, Vi"iunii $ ,e( A%cu,$ cu $enie +i cere&I ,ui Dumne"eu 'i%cernm0n$( D r nu ,% pe nimeni n * r 'e $ine +i 'e Ce, ce ' Vi"iuni % pun %$p0nire pe Vi"iune $ #

B=

=Ce trebuie s fac cu un mpotrivitor foarte important pe care se pare c nu"l pot influena9 ! ncerc n continuare s"i sc)imb prerea9? N $ %H . Mo%co! . Ru%i Depin'e mu,$ cu ce *e, 'e 4mpo$ri!i$or i 'e * ce( Pe unii 4mpo$ri!i$ori trebuie c $e3oric %&i con!in3i. c % poi n in$ . m i ,e% ' c e%$e un +e* % u o per%o n cHeie 'in Vi"iune $ ( D c ce%$ e%$e c "u,. i r-' re( E%$e o pro-,em 'e $impG Tre-uie %&o 6ui pe ce %$ per%o n % ne,e 3 Vi"iune G 4nce rc % i'en$i*ici ce in$ere% , ei e%$e ce, m i mu,$ n 6oc( D c e%$e un %o % u o %oie c re nu e%$e 'e cor' cu M re $ Vi"iune. m i ,e% pen$ru o perio ' ,un3 'e $imp. i &o c un !er$i%men$ 'in p r$e ,ui Dumne"eu( 4n in$e 'e mer3e m i 'ep r$e. %ou, +i %oi $re-uie % *ie unii cu pri!ire , orice M re Vi"iune c re ,e& r *ec$ n mo' %emni*ic $i! cur%u, !ieii ,or( Unii 4mpo$ri!i$ori pur +i %imp,u u ne!oie % +$ie c i& i u"i$( Unii $re-uie % *ie %u%inui pen$ru punc$u, ,or 'e !e'ere % u pen$ru ro,u, pe c re , 6o c n !i $ ( Unii $re-uie pur +i %imp,u e!i$ i( :>&/I TRECEREA I$ii c e+$i 3 $ % $reci 'e 4mpo$ri!i$orii $i 'e , :ron$ier c0n' re ,i"e"i c o-iecii,e ,or p rin 'e / r 'e - +$in( D r $u nu m i $rie+$i co,o( :ron$ier e%$e ce m i n'epr$ $ m r3ine !ieii $ ,e !ecHi( 4nc un p % +i !ei p+i n nou $ !i ( C re e%$e ce, p %G Pen$ru mine +i * mi,i me *o%$ *o,o%ire ce,or -i,e$e 'e !ion( Ii ,e& m *o,o%i$( Am $r !er% $ 'in A$, n$ , NoH nne%-ur3 2 + p$e%pre"ece ore m %$ $ 6o%. m +$ep$ $ +i ne& m minun $ 'e $o$ ce !e'e m n in$e no %$r( D r p r$e ce m i 3re er n urm no %$r( E)perien me n 1on 'e :ron$ier m& n! $ c cu c0$ e%$e m i m re !i"iune 2 +i cu c0$ e%$e m i 'i*eri$ 'ec0$ $o$ ce i *cu$ n in$e 2 cu $0$ %e !or i!i m i mu,i 4mpo$ri!i$ori c re % i %e opun( D r ce %$ nc nu n%e mn c $re-uie % $e n$orci( DMi3H$ L( Moo'O. ,i'eru, ino! $or , %eco,u,ui , nou%pre"ece,e . +i& ,% $ mpren$ %upr ,umii prin * p$u, c mer% mpotriva con%en%u,ui( De%pre e,. *iu, ,ui Moo'O %cri%J Se po $e %pune %i3ur c , ncepu$u, $u$uror e*or$uri,or ,ui m ri +i 'e m re %ucce% e, %$$e %in3ur. cion0n' mpo$ri! %* $u,ui ce,or c re er u. p ren$. cei m i n m%ur % 6u'ece cHe%$iune . cu o %in3ur e)cepie 2 ce, m i preui$ %*$ui$or um n , %u < %oi % ( P8(R(Moo'O. ;)e -ife of DAi#)t -' MoodB. 8e%$Moo'. NNJ 7 r-our n' Comp nO. ?D@B. CAF&CA?Q( :&i $recere . Vi"ion ru,e# Vii$oru, $u minun $ $e +$e p$( Ii Ce, ce ' Vi"iuni e%$e 3 $ % $e 6u$e %&, 3%e+$i(

BE

CAPITOLUL ??

DIAMANTE N PUSTIU
C nd n sf rit v ntul s"a oprit, :mul :binuit sttea n picioare' Dar c t vedea cu oc)ii era numai nisip' Crarea spre Viziunea lui dispruse complet' .ra clar c ntrea#a lui cltorie prin Pustiu fusese o Pierdere8 -acrimi fierbini cur#eau pe obra+ii lui murdari' =;u nu eti Cel ce d Viziuni?, a stri#at el ctre cer' =;u eti Cel ce ia Viziuni8 M"am ncrezut n ;ine' Mi"ai promis c o s fii cu mine i c o s m a+ui' 7i nu %i"ai inut promisiunea8? Ai porni$ !reo' $ cu cre'in. cre"0n'u&L pe Dumne"eu pe cu!0n$. pen$ru c poi % 6un3i 'irec$ , e+ec +i 'i%per reG Uneori c0n' ri+$i $o$u,. +i pier"i $o$u,( S u ce, puin + i %e p re , momen$u, re%pec$i!( 4n ?DEE. cur0n' 'up ce D r,ene M rie +i cu mine m ncepu$ K8 ,9 THru $He 7i-,eL n %u-%o,u, no%$ru. m ncepu$ % primim cereri 'e urmrire n!$uri,or -i-,ice( O re!i%$ pre o ,e3ere n $ur ,( A+ c m , n% $ o re!i%$ cu me'i$ ii "i,nice numi$ Masa $rmtoare( Mic no %$r ecHip e'i$ori , %ime pu$ernic c Dumne"eu ne cere % ,ucrm prin cre'in( Pen$ru noi ce %$ n%emn % nu 'm re!i%$ con$r co%$ +i % nu cerem nicio' $ - ni( Li%$ -on i,or no+$ri cre%cu$ *enomen ,( Am *o%$ cop,e+ii 'e mr$urii,e pe c re ,e prime m. mu,umin'u&ne pen$ru ce %$ %,u6- +i %upun0n' pro-rii no %$re nume 'e prie$eni c re % *ie 'u3 $e pe ,i%$( D r po+$ 'uce 'o r 'on ii in%u*icien$e( To$u+i. co, -or $orii +i %*$ui$orii no+$ri cre'e u c Dumne"eu ! onor n3 6 men$u, no%$ru( CHi r +i $ipo3r *u, no%$ru %pu%J KNu&i * ce 3ri6i. 7ruce( Eu +$iu c - nii !or !eniL( 4n *iec re ,un ne !r% m inimi,e pen$ru ce %$ ( 4n *iec re ,un n'6'ui m n Dumne"eu( Ii n *iec re ,un ne *un' m m i '0nc n ' $orii( De ce nu ne ''e Domnu, ce,e nece% re pen$ru ce! ce %ime m %i3ur c E, ne con'u%e%e % * cemG 4n cinci ,un. cHe,$ui%em $o $e *on'uri,e no %$re proprii( Nu m i pu$e m mprumu$ er m ' $ori pe%$e =F(FFF 'e 'o, ri Pm i mu,$ 'ec0$ % , riu, meu pe cinci ni , momen$u, ce, Q( 4n ce,e 'in urm. m %pu% ecHipei no %$re c ' c Dumne"eu nu ne ! ' - ni p0n n u,$im !ineri ,unii. !om *i ne!oii % %i%$m pu-,ic re re!i%$ei( 4n *iec re 'imine n3enuncHe m +i 4, ru3 m pe Dumne"eu % ne 'e *on'uri c % * cem ,ucr re Lui( Apoi ne ri'ic m +i mer3e m , ,ucru. p,ini 'e ncre'ere c Dumne"eu ! in$er!eni( D r n& in$er!eni$( L or cinci n !inere cee . m !u$ o +e'in 'e ,ucru %um-r( Or'ine 'e "iG S %i%$m pu-,ic re re!i%$ei. % %criem %cri%ori p,ine 'e 'urere c$re $ipo3r * +i c$re ci$i$orii no+$ri. +i % ncepem % ne 30n'im , un p, n pen$ru p,$i p0n , u,$imu, cen$ ' $orii,e no %$re. pe c re ,e& m *cu$( Vi %cur$ +i p,in 'e %per n re!i%$ei Masa $rmtoare ,u $ %*0r+i$( Pe c0n' pr%e m ncpere n no p$e cee . i& m %pu% ,ui D r,ene M rieJ KEi -ine. un ,ucru

B@

e %i3urJ Dumne"eu nu ne& cHem $ nicio' $ % * cem re!i%$e +i nu !om m i * ce nicio' $ !reun #L D r 'urere pe c re o %ime m %& '0nci$ +i m i mu,$( Ve"i $u. noi $oi %ime m c Dumne"eu ne c)emase % * cem o re!i%$ pen$ru E,( A%cu,$ %em 'e E,. p,$in' un pre per%on , *o r$e m re( Ii poi *o%$ c +i cum Dumne"eu r *i urmri$ 'in * r cum ne pr-u+e m n *,cri( A *o%$ un 'in ce,e m i 'e"i,u"ion n$e perio 'e 'in !i me ( To $e e*or$uri,e no %$re cumu, $e u 'u% 'o r , e+ec +i pier'ere( Drep$ re"u,$ $. mi& m pier'u$ $o $ ncre'ere c !oi m i pu$e % con'uc !reo' $( Dup cum i poi im 3in . n& $re-ui$ % $re c pre mu,$ $imp n Pu%$iu, ce, p0n c0n' cre'in me %& !e+$e6i$( Nu 'up mu,$ $imp. m %ime m pier'u$ n %upr re +i con*u"ie( KCE PIERDERE#L D c i n'ur $ !reo' $ ncercri 'e ,un3 'ur $. % u i !"u$ o !i"iune impor$ n$ m0n $. % u $e& i %imi$ ui$ $ 'e Dumne"eu. $unci +$ii 'e6 cum e%$e n Pu%$iu( De * p$. po $e e+$i cHi r cum n$r&un Pu%$iu 'e un numi$ *e,( D c ' . $unci pro- -i, c %imi ce %ime +i Omu, O-i+nui$ 2 c M re $ Vi"iune %& $r n%*orm $ n$r&o ,un3. mi"er -i,. ne're p$ +i 'e%!0r+i$ pier'ere# Te ne,e3( Ii eu m $recu$ pe co,o( D r $e %i3ur c cum e+$i pe punc$u, 'e ci$i un c pi$o, p,in 'e %per n( Orice !0n$or 'e Vi"iuni %*0r+e+$e prin !e n ce,e 'in urm o e)perien pu%$iu,ui 'e un *e, o rec re( C0n' m n$re- $ recen$ un u'i$oriu c0i 'in$re ei cre' c %un$ n pre"en$ n Pu%$iu. CF , %u$ 'in$re o meni u ri'ic $ m0n ( D r cee ce $0$ 'e mu,i Vi"ion ri pier' n $impu, $recerii ,or prin !remuri 'e 'e+er$ %un$ 'i m n$e,e 'in ni%ip 2 ce,e 'o!e"i e)$r or'in re pro pe , *iec re co$i$ur 3enero"i$ii +i n'urrii Ce,ui ce ' Vi"iuni. c re e%$e , ,ucru( M cre"iG 4n $impu, e)perienei me,e 'in Pu%$iu nu +$i m cee ce i %pun cum( D c + *i +$iu$. + *i e!i$ $ o ,un3 perio ' 'e inu$i, 'urere +i r$cire( A-i 'up c0i! ni m pu$u$ pri!i n urm , ce perio ' +i m ne,e% c Dumne"eu ,ucr %e cu cre'incio+ie( Cee ce noi nu !e m cum % +$im $unci er c E, !e p, nuri pen$ru o ,$*e, 'e re!i%$. $mblarea Zilnic. +i E, ne pre3$e pen$ru o re ,i" ( A%$"i. K8 ,9 THru $He 7i-,eL pu-,ic "ece re!i%$e n *iec re ,un. n co, -or re cu con*e%iuni 'in n$re 3 ,ume( PAm n! $ n %cHim- o ,ecieJ A-on men$u, % *ie cu p, $#Q O %u$ 'e mi,io ne 'e re!i%$e cre+$ine m i $0r"iu r $ c, r c Dumne"eu nu ne& - n'on $( Num i c Dumne"eu !e o Vi"iune m i m re 'ec0$ pu$e m noi % re ,i"m % u cHi r % ne im 3inm , momen$u, ce, ( Ii E, 'ore % ne mre %c cre'in %u*icien$ 'e mu,$ c % pu$em 6un3e , Vi"iune cee mpreun cu E,( DARURI 4N PUSTIU Apro pe orice Vi"ion r 'in ,ume ce %$ cu c re m %$ $ 'e !or- +i c re in$r $ n Pu%$iu *o%$ %urprin% c 6un% co,o( De ceG Am o-%er! $ o %ucce%iune uni!er% , 'e e!enimen$e( Dup ce m %cp $ 'e o-%$ co,e,e no %$re in$erio re 2 1on no %$r 'e Con*or$ 2 +i m 3%i$ o c ,e 'e oco,ire o-%$ co,e,or no %$re e)$erio re 2 4mpo$ri!i$orii no+$ri 'e , :ron$ier 2 %un$em 3 $ % !e'em mp,inin'u&%e Vi"iune no %$r( De * p$. ne

BD

%imim 'e6 pe 'ep,in $e%$ i# Cre'em. c +i Omu, O-i+nui$. c Vi"iune no %$r e%$e ime'i $ 'up co,( D r 'e ce,e m i mu,$e ori nu e%$e( 4n %cHim-. n$0,nim o %erie 'e ncercri ne +$ep$ $e c re p rc nu %e m i $ermin( Nimeni nu ne& pre3$i$ pen$ru + ce! ( 4n$0r"ieri +i c'eri ne * c % ne $0r0m mereu( Cur0n' %e in%$ ,e " 'e" m3ire ( 4n ce,e 'in urm ncepem % cre'em c r $re-ui % ne - n'onm Vi"iune ( Nu e%$e 'e!r $ ce %$ %ucce%iune +i n e)perien $ G Ce r pu$e % * c Ce, ce ' Vi"iuni pen$ru binele no%$ru cu un p, n c ce%$ G Eu cre' c $e%$e,e no %$re ne&ceru$e 'in pu%$iu %un$ o %erie 'e in!i$ ii 'e cre+$e 2 n ne,e3ere no %$r n+ine +i n ne,e3ere ,ui Dumne"eu. +i n pu$ere cre'inei no %$re n E,( C0n' Ce, ce ' Vi"iuni pre c Knu e 'e 3%i$L. cre'in Omu,ui O-i+nui$ ncepu$ % p,e %c( 4n in$e c Omu, O-i+nui$ % po $ ,up$ pen$ru Vi"iune ,ui +i % c0+$i3e. $re-ui % %e %cHim-e n in$erior 2 $re-ui % n!ee r-' re +i ncre'ere ( Pu%$iu, nu re ,oc pen$ru c Dumne"eu nu e%$e $en$. % u pen$ru c E, e%$e %upr $ pe noi( Nu re ,oc pen$ru c m pc$ui$ P'e+i pu$em % ne ,un3im $impu, 'e +e'ere co,oQ( 4n %cHim-. Pu%$iu, re ,oc 'in$r&un mo$i! -un +i impor$ n$J E%$e o perio ' ine%$im -i, 'e pre#tire( E%$e ,ocu, n c re Dumne"eu $e $r n%*orm n ce per%o n c p -i, %&+i 'uc , n'ep,inire Vi"iune ( Pu%$iu, e%$e ' ru, 'r 3o%$ei Ce,ui ce ' Vi"iuni pen$ru Vi"ion rii c re u un !ii$or# IMPORTAN/A DE A :I IMPLICAT 4N CEVA PESTE PUTERILE TALE Ser!e m pr0n"u, cu un prie$en c re re un PHD n *orm re ,i'eri,or( L& m n$re- $J K7 "0n'u&! pe $o $e cerce$ri,e +i pe e)perien 'umne !o %$r. i pu$e %&mi %punei c re e%$e ce, m i impor$ n$ %ecre$ n *orm re 'e ,i'eri 'e $ ,ie mon'i ,GL Ii& pu% *urcu,i 6o%( KEi -ine. nu e%$e un cur%. o pre,e3ere % u o c r$eL. %pu% e,( Apoi +i& ,u $ *urcu,i +i ncepu$ 'in nou % mn0nce( R%pun%u, ,ui m& *cu$ curio%( L& m ru3 $ %&mi e)p,ice( KSin3uru, +i ce, m i -un mo' 'e *orm ,i'eriL. %pu% e,. Ke%$e %&i iei pe o meni 'in me'iu, ,or %i3ur +i 'in pre 6m ce,or pe c re i cuno%c. +i %&i runci n$r&o ren nou 'e%pre c re +$iu *o r$e puin( E 'e pre*er $ % *ie ce! pe%$e pu$eri,e ,or( De * p$. cu c0$ %un$ m i pre$enio %e pro!ocri,e ,or. cu c0$ %un$ m i m ri pre%iuni,e +i ri%cu, cu c re %e con*run$. cu $0$ e%$e m i pro- -i, % i % un ,i'er 'in micL( L ncepu$ $eori ,ui m& %urprin%( Sun pericu,o% +i cru'( D r , o 30n'ire m i $en$. mi& m min$i$ 'e mu,$e 'in e)periene,e me,e n Pu%$iu( 4n 'e*ini$i!. Dumne"eu *o,o%i$ ce! %emn$or c % ri'ice un ,i'er n pu%$iu. n c,$ori 'in E3ip$ %pre / r Promi%( PRE5>TIRE PENTRU M>RE/IE Nu %e po $e 6un3e 'in E3ip$ n C n n *r % c,$ore+$i mu,$ prin Pu%$iu( CHi r +i %$"i Penin%u, Sin i e%$e unu, 'in ce,e m i pu%$ii +i m i 'eprim n$e ,ocuri 'e pe pm0n$( Supr !ieuire n$r&un $eri$oriu 'e *e,u, ce%$ $e %cHim-( Ii i%r e,iii c re u in$r $ n / r Promi% nu m i er u cee +i o meni cu !oin %, -. p,0n3rei. c re u pr%i$ E3ip$u,( Pen$ru un %in3ur ,ucru. pro pe $o $ 3ener i n%cu$ n ro-ie

=F

muri%e( Num i c0i! u rm %( Dup p $ru"eci 'e ni. o 3ener ie nou. $e%$ $ n 'e+er$ cre%cu%e( Un om c re !"u$ $o$u, 'e , ncepu$ p0n , %*0r+i$ *o%$ Io%u ( 4n $impu, ce, 'e ncerc re +i %u*erin Ppe c re e, nu ,e ceru%eQ +i 'e n$0r"ieri *r %*0r+i$ Ppen$ru c re nu *cu%e nimic c % ,e meri$eQ. Io%u %& m $uri" $( E, ! n% $ 'e , %i%$en$u, ,ui Moi%e , i%co ' +i ,up$$or +i. n ce,e 'in urm. , %in3ur per%o n c re er pe 'ep,in pre3$i$ % con'uc pe I%r e, 'up mo r$e ,ui Moi%e( Ce u re ,i" $ cei ni n pu%$iuG C0n' I%r e, er n %*0r+i$ 3 $ % pr%e %c pu%$iu,. Moi%e %pu% n iunii c Dumne"eu n3'ui$ ce e)perien 'in$r&un mo$i! impor$ n$J c % $e%$e"e +i % remo'e,e"e *iec re om 'inun$ru %pre n * r( PTo $ c r$e Deu$eronom e%$e $e)$u, me% 6u,ui ,ui Moi%e c$re poporu, I%r e,Q Conc,u"i oricrui $e%$ 'in Pu%$iu e%$e ce %$ J C0n' Dumne"eu p re % *ie -%en$ +i $o$u, mer3e ru. !ei m i !e $u %u*icien$ ncre'ere n Dumne"eu c %&I n3'ui cu r-' re % $e pre3$e %c pen$ru cee ce&i %$ n in$eG Am o-%er! $ c cu c0$ e%$e m i m re Vi"iune . cu $0$ e%$e m i ,un3 perio ' 'e pre3$ire( Io%i* pe$recu$ ni n ncHi%o re +,e*uin'u&+i p$i$u'ini,e 'e ,i'er P'e+i er ne!ino! $Q n in$e % 6un3 % con'uc $o$ E3ip$u,( D !i' pe$recu$ ni %cun"0n& 'u&%e n pe+$eri,e pu%$iu,ui. con'uc0n' p $ru %u$e 'e o meni nec6ii. cu ' $orii. % u nemu,umii. n in$e % *ie pe 'ep,in pre3$i$ % 'e!in mpr $( D r + cum Io%u . Io%i* +i D !i' u $recu$ $e%$e,e pu%$iu,ui +i u ie+i$ pre3$ii pen$ru M ri,e ,or Vi"iuni. + poi +i $u( DARUL T>U VINE CU UN PRE/ Mo$i!u, +i p, nu, ,ui Dumne"eu n Pu%$iu e%$e % $e pre3$e %c % 'e!ii omu, c re&+i po $e mp,ini Vi"iune ( D r re"u,$ $u, ciuni,or Lui 'epin'e 'e noi( R%pun%u, $u 'epin'e 'e *e,u, cum r%pun"i , 'ou n$re-ri impor$ n$eJ ?( C0$ 'e mu,$ 'ore+$i c Vi"iune $ % 'e!in re ,i$ $eG ;( Cre"i n Ce, ce ' Vi"iuni %u*icien$ c % $e ncre"i n %copu, Lui +i % ccepi p, nu, Lui 'e pre3$ire. cHi r ' c nu&, ne,e3i % u nu e+$i 'e cor' cu e,G 7i-,i nume+$e ncercri,e cu c re $u +i eu ne con*run$m n Pu%$iu Kncerc re cre'ineiLJ K:r ii mei. % pri!ii c o m re -ucurie c0n' $recei prin *e,uri$e ncercri. c unii c re +$ii c ncerc re cre'inei !o %$re ,ucre " r-' re( D r r-' re $re-uie %&+i * c 'e%!0r+i$ ,ucr re . pen$ru c % *ii 'e%!0r+ii. n$re3i. +i % nu 'ucei ,ip% 'e nimicL( PI co! ?J;&CQ Cum poi =s priveti ca o mare bucurie? c nd n orice direcie te"ai uita nu vezi dec t Pustiu9 7inene,e% c e)periene,e Pu%$iu,ui nu 'uc -ucurie( E,e %un$ 'urero %e( Deci cum po $e -ucuri % $ri %c n pu%$iuG Num i ' c ne,e3em c mo$i!u, pen$ru c re pri!im c o m re -ucurie nu %e ' $ore " e)perienei. ci rezultatului e)perienei( Ui$&$e 'in nou , ce %$ *r "J Kc % *ii 'e%!0r+ii. n$re3i. +i % nu 'ucei ,ip% 'e nimicL( Ve"i $u. Pu%$iu, $e m $uri"e " 2 ' c&, , +i# 4n 'e*ini$i!. $o$ ce&i ,ip%e+$e cum pen$ru mp,inire !ii$o re Vi"iunii $ ,e i e%$e o*eri$ n Pu%$iu( Promi%iune ,ui Dumne"eu e%$e c nu !ei 'uce ,ip% 'e nimic c0n' !ei ie+i pe p r$e ce , ,$( C0n'

=?

K,ip% L $ %& $ermin $. +i Pu%$iu, %& $ermin $# Ace%$ e%$e n3 6 men$u, ,ui Dumne"eu * 'e $ine +i !ii$oru, $u( Ii acesta este un n3 6 men$ c re po $e 'uce mu,$ -ucurie. in'i*eren$ 'e mpre6urri( Nu e%$e %urprin"$or c ,ocu, ce, m i pro- -i, n c re !om e)perimen$ $e%$ re e%$e e) c$ ,ocu, n c re ne ,up$m ce, m i mu,$ % ne ncre'em n Dumne"eu( 50n'e+$e&$e , ,ocuri,e n c re Omu, O-i+nui$ *o%$ pro!oc $ % %e ncre '( 4mi ! ' Ce, ce ' Vi"iuni ce,e nece% reG M ! c,u"iG V *i E, pre"en$G 4+i ! ine E, promi%iuni,eG E%$e p, nu, Lui ce, m i -un. % u e)i%$ unu, m i -unG Ace%$e %un$ 'omenii uni!er% ,e 'e ,up$ +i 'e cre+$ere pen$ru Vi"ion rii c re nce rc % 'uc , n'ep,inire M ri Vi"iuni( De cee . $re-uie % iei o Ho$r0re( Vrei %&I permii ,ui Dumne"eu %&Ii * c ,ucr re 2 $0$ $imp c0$ 'ore+$e E,. n *e,u, n c re 'ore+$e E,. % $e %cHim-e $0$ 'e pro*un' c0$ 'ore+$e E, 2 c % $e pre3$e %c pen$ru M re $ Vi"iuneG E%$e un n3 6 men$ uri +. ' r Vi"iune $ meri$( Ii Ho$r0re $ ! 'e%cHi'e u+ -ucuriei n mi6,ocu, oricror mpre6urri( Deci re*u" % ccepi minciun c Pu%$iu, $u e%$e pre 3reu( /u e%$e pre 3reu( /u 'ure " pre mu,$( Te%$ri,e $ ,e n pu%$iu %un$ ce, m i -un r%pun% , un 'in ce,e m i pro*un'e 'orine +i ru3ciuni ,e $ ,eJ KTe ro3 *&m + cum $re-uie % *iu c % mp,ine%c Vi"iune pe c re m& i cre $ %&o mp,ine%c#L STSND DE VOR7> CU INSTRUCTORUL DE VI1IUNI Ce m i *rec!en$ n$re- re ,e3 $ 'e Pu%$iu c re mi %e pune e%$eJ KCe nume $re-uie % * c ' c %un$ n Pu%$iuGL I $ c0$e! %u3e%$iiJ

. 2.

1dentific ' c e+$i n$r& 'e!r n Pu%$iu( Nu $o $e ncercri,e %un$ Pu%$iuri( 4n$re -&$e ' c urmre+$i 'e6 o Vi"iune % u o e)$in'ere ei( E)perien uni!er% , Pu%$iu,ui %e m ni*e%$ prin n$0r"ieri. pier'eri. inc p ci$ $e 'e pro3re% . +i *i mpin% 'inco,o 'e ,imi$e,e $ ,e( Pune deoparte princip ,e,e 'omenii n c re ncre'ere $ n Dumne"eu re ne!oie 'e cre+$ere( Pen$ru ce nume 'in Vi"iune $ $e n'oie+$i 'e Dumne"eu n momen$u, ce%$ G 4n$re -&i pe cei 'in 6uru, $u ce cre' ei c nce rc Dumne"eu % $e n!ee( PApoi rm0i , ,ucru, ce, 2 'e%eori prie$enii $i !' ce %$ n in$e $ #Q 4nce rc % *ii 'e cee +i prere cu Dumne"eu %upr pro-,emei +i 3%e+$e mo' ,i$i 'e ccep$ o %cHim- re %n$o %( 1nstaleaz"i c0$e! p, %e 'e %i3ur n %u- $ine. c re % $e ncur 6e"e +i % $e pro$e6e"e c0n' !ei %imi c !rei % - n'one"i cHem re Ce,ui ce ' Vi"iuni pen$ru !i $ ( Prie$enii m& u 6u$ $ n $impu, 'ou e)periene 'e Pu%$iu ,un3i +i 'i*ici,e 2 un n nii 'ou"eci i mei +i ,$ n nii p $ru"eci i mei( 4n m-e,e c "uri !roi m cu 'i%per re % *u3 n poi n / r 'e - +$in. +i n m-e,e c "uri %* $u, ,or +i 'r 3o%$e ,or necon'iion $ m& u 6u$ $ % rm0n *erm +i % rm0n pe c ,e %pre 'e%!0r+ire. n ,oc % 'e"er$e"( Petrece mai mult timp cu Ce, ce ' Vi"iuni( De'ic m i mu,$ $imp 'ec0$ 'e o-icei ci$irii +i %$u'ierii 7i-,iei( Concen$re "&$e %upr cri,or E)o'. Io%u +i %upr P% ,mi,or( Vei *i uimi$ 'e c0$e ori !ei 3%i r%pun%u, , cee

!.

".

=;

ce c ui( Amin$e+$e&i %&I ceri ,ui Dumne"eu ne,epciune pe c re promi% c o ! ' $u$uror ce,or c re o cer cu cre'in( Ro 3&$e pen$ru ,ucruri,e concre$e c re $e %upr ce, m i mu,$( Ii ine un 6urn , %piri$u ,( Eu m ump,u$ mu,$e Nurn ,e ,e Vi"iunii n $impu, perio 'e,or 'e Pu%$iu 'in !i me ( C mu,i ,ii. 3%e%c c * c *o r$e -ine c0n' po$ % ,ucre" prin n$re-ri,e. emoii,e +i n ,i"e,e me,e in$erio re pe H0r$ie mpreun cu Ce, ce ' Vi"iuni(

/.

F s ptrund '0nc n inim $ n3 6 men$u, c nu $e !ei n$o rce. oric0$ 'e ,un3 % u 'e 3reu % u 'e 'urero% r *i 'rumu, prin pu%$iu( /ine&$e %$r0n% 'e ce%$ 'e!r cHeieJ KIi ce, nepriHni$ ! $ri prin cre'inJ ' r ' c ' n poi. %u*,e$u, Meu nu 3%e+$e p,cere n e,L PE!rei ?FJA@Q( Nu $e n$o rce n 'e+er$#

VI1IONARUL PLIN DE CREDIN/> D c m %$ 'e !or- cHi r cum. * c$re * . mi& + pu$e ' %e m . 'o r pri!in' n ocHii $i. ' c e+$i % u nu n$r&un Pu%$iu( A+ recuno +$e %emne,e unui %u*,e$ *, $ %u- %$re%. urme,e 'e 'urere +i 'e" m3ire( D r + pu$e 'e %emene % !' 'inco,o 'e mpre6urri,e $ ,e un Vi"ion r c re 'e!ine m i pu$ernic +i m i p,in 'e cre'in( Eu m pe$recu$ m i mu,$e perio 'e n Pu%$iu( De ceG A *o%$ ce, m i -un ,ucru pen$ru mine 'in p r$e Ce,ui ce ' Vi"iuni 2 %$ &i $o$ ce +$iu %i3ur( To$u+i. m impre%i c o p r$e 'in $impu, ce, ,& m pe$recu$ co,o , cerere me ( 7inene,e% c nu I& m ceru$ n mod concret ,ui Dumne"eu m i mu,$e n$0r"ieri. *ru%$rri +i ,up$e( Cee ce L& m ru3 $. $o$u+i. *o%$ % e)$in' $eri$oriu, %,u6irii me,e pen$ru E,( M i mu,$ %,u6ire n%e mn o Vi"iune m i m re( Ii o Vi"iune m i m re nece%i$ un Vi"ion r m i -ine pre3$i$( M i mu,$ pre3$ire( M i mu,$ %u*erin( M i mu,$ cre'in( O con!in3ere m i %$ -i, c nici o mpre6ur re. 'i*icu,$ $e % u $u,-ur re nu po $e %cHim- 'e!ru, Vi"iunii me,e 2 % u ! ,o re ncre'erii me,e n Ce, ce ' Vi"iuni( Nu 'ore+$i +i $u % *ii un Vi"ion r p,in 'e cre'in c re e%$e pre3$i$ pen$ru $o$ ce re Dumne"eu pen$ru $ine +i pen$ru !i $ G Te in!i$ c mpreun cu mine %&I ' i !oie % re ,i"e"e ce $r n%*orm re n *e,u, n c re con%i'er E, c e%$e ce, m i -ine( Apoi n$o rce&i inim n poi %pre Vi"iune $ . ncre"$or c nicio' $ nu !ei m i !e ne!oie %&i iro%e+$i c,$orii,e n Pu%$iu(

=A

CAPITOLUL ?;

O INVITAIE SURPRINZTOARE
Mer# nd prin pdure, se simea amuit i mic i n#)iit de Mreie' &poi a nceput s urce' & urcat tot mai sus, urm nd cursul de ap, p n c nd, deodat, a a+uns pe un platou plin de o lumin strlucitoare' 1nima i spunea c acesta era !anctuarul i c era n prezena Celui ce d Viziuni' Mi& 'uc min$e c o' $ m p+i$ 'in$r&o c % *o r$e -ine nc,"i$. p,in 'e ,ume +i 3,3ie n$r&o %e r n Munii S$0nco+i( U+ %& ncHi% n %p $e,e meu( Clic( Din$r&o' $. $umu,$u, !oci,or nce$ $( To $e 3ri6i,e me,e cu pri!ire , o meni +i pro-,eme u 'i%pru$( Aeru, rcoro% , nopii mi& $in% u+or pie,e ( Am *cu$ po $e cinci p +i pe i r- pro %p$ co%i$ < +i m pri!i$ n %u%( :8 S$e,e. %$e,e +i i r %$e,e %$r,uce u pe ceru, c 'e cerne , , nopii( Ce,e m i '0nci '0ncimi ,e e$erni$ii p rc %e 'e%cHi'e u 'e %upr me +i n 6uru, meu 2 $cu$e. imen%e. +$ep$0n'( S$$e m co,o cuprin% 'e uimire( /i& min$e+$i % *i !u$ !reo' $ un momen$ c ce%$ G Sen$imen$u, e%$e uni!er% ,( Te $re"e+$i 'eo' $ n$r&o 'imen%iune m i '0nc( Te %imi. c +i Omu, O-i+nui$. K mui$ +i mic +i n3Hii$ 'e MreieL( De%pre ce %$ !or-e+$e ce%$ c pi$o,( Un'e! n c,$ori $ . i %e po $e n$0mp, +i ie 2 ' c ,e3i ce %$ ( Dumne"eu $e ! +$ep$ cu in!i$ i 'e %$ n pre"en Lui. 'e !eni m i pro pe. 'e !e'e m i 'ep r$e( Eu nume%c ce %$ e)perien S nc$u r( 4n 'i%cui no %$r !om *o,o%i cu!in$e mo'er $e( Cu!in$e c invitaie, relaie i predare( D r nu $e n+e, ( Su-iec$u, no%$ru e%$e Mrei 2 un Dumne"eu Mre c re ,ucre " n $ine c % $e cre %c pe $ine +i Vi"iune $ . c % * ci Lucruri M ri pen$ru E,( S nc$u ru, e%$e p,in 'e %urpri"e( De e)emp,u. Dumne"eu i ! o*eri ' ruri ine%$im -i,e pe c re nicio' $ nu $e& i 30n'i$ % I ,e ceri( Ii E, ! cere un ' r ine%$im -i, 'e , $ine( E+$i $u 3 $ pen$ru minune ce %$ G LA APE LINIITITE Cei m i mu,i Vi"ion ri. c0n' ie% 'in Pu%$iu. %e %im$ epui" i %piri$u , +i emoion ,( Re, i no %$r cu Dumne"eu *o%$ $e%$ $ +i. n mu,$e c "uri. 'e$erior $ 'e nencre'ere( De%eori %un$em n$r&o %$ re m i re 'ec0$ ne 'm %e m ( Cee ce 'uHuri,e no %$re u ne!oie cu 'i%per re e%$e $imp pen$ru m0n30iere. re%$ -i,ire +i $r n%*orm re( M n$re- ' c D !i' $ocm i ie+i%e 'in nii ,ui 'e re*u3i $ n 'e+er$ c0n' %cri% -ine&cuno%cu$u, ,ui p% ,mJ

=C

KDomnu, e%$e P%$oru, meuJ nu !oi 'uce ,ip% 'e nimic( E, m p +$e n p+uni !er"i +i m 'uce , pe 'e o'iHnR mi n!iore " %u*,e$u,L( PP% ,mu, ;AJ?&AQ Sun$ + n%e c $u % *i !u$ 'e6 o e)perien 'e S nc$u r 'e un *e, % u ,$u, n !i $ %piri$u ,( Po $e %& n$0mp, $ , o recu,e3ere. % u n $imp ce %$$e i pe o %$0nc pri!in' pe%$e oce n. n3enuncHe $ n , crimi n * unei -i%erici. % u '0nci$ n$r&un momen$ per%on , 'e ,ini+$e( Spre 'eo%e-ire 'e %$ 'ii,e prece'en$e ,e c,$oriei $ ,e. S nc$u ru, e%$e o o ". nu un o-%$ co,( E%$e o p u" n c re e+$i in!i$ $ % $e n$0,ne+$i cu Dumne"eu c % *ii nnoi$ +i % iei 'eci"ii c re !or *ec$ n mo' r 'ic , re%$u, c,$oriei $ ,e( 4n in$e c I%r e, % *ie 3 $ % in! 'e"e C n nu,. +i ei u !u$ ne!oie 'e S nc$u r( RETRA5EREA SPIRITUAL> A UNEI NA/IUNI Trecu%er p $ru"eci 'e ni 'e c0n' I%r e, pr%i$ E3ip$u,( Acum %& u 'un $ ,0n3 R0u, Ior' n. ner-'$ori % cucere %c r un'e cur3e , p$e +i miere( D r m i n$0i Moi%e cHem $ poporu, , o recu,e3ere %piri$u ,( E, repe$ $ ce,e 1ece Porunci +i ,e3m0n$u, ,or cu Dumne"eu( Ii i& con'u% , pocin +i re n3 6 re( A%cu,$ pe,u, ,ui emoion n$J K/i& m pu% n in$e !i +i mo r$e . -inecu!0n$ re +i -,e%$emu,( A,e3e !i . c % $rie+$i. $u +i %m0n $ . iu-in' pe Domnu, Dumne"eu, $u. %cu,$0n' 'e 3, %u, Lui +i ,ipin'u&$e 'e E,J cci 'e ce %$ $0rn !i $ +i ,un3ime "i,e,or $ ,e. +i num i + !ei pu$e ,ocui n r pe c re 6ur $ Domnu, c o ! ' prini,or $iL( PDeu$eronom AFJ?D&;FQ Ve"i $u. ,un3 ,or c,$orie i& 'u% pe copiii ,ui I%r e, , un ,oc 'e 'eci"ie( O ,e3ere( Vor ,e3e ei %&L iu-e %c pe Dumne"eu +i %&I 'e Lui ce, 'in$0i ,oc n inimi,e ,or 2 % u nuG Ace %$ ,e3ere e%$e e%en *iecrei 'in ce,e $rei n$0,niri c re , +$e p$ pe un Vi"ion r n S nc$u r( Ace%$e n$0,niri nu u cee +i 'ur $ n $imp +i u ,oc n$r&o numi$ or'ine( Ii *iec re n$0,nire e%$e nece% r pen$ru e!enimen$u, c re urme " +i c re i ! %cHim!i ( Cu $o $e ce%$e *iec re 'in e,e e%$e 'o r o in!i$ ie( Ace %$ n%e mn c e%$e opion ,( Poi % %pui ' +i % mer3i m i 'ep r$e( S u poi % %pui nu +i % * ci un oco,( D r cee ce %pui +i * ci ici ! 'e$ermin !ii$oru, Vi"iunii $ ,e( TREI INVITA/II 4n p r -o,. Omu, O-i+nui$ %& $re"i$ ,0n3 un p0r0u +i u"i$ o in!i$ ie 'in p r$e Ce,ui ce ' Vi"iuni c re&, cHem % !in , S nc$u ru, Su( A+ c Omu, O-i+nui$ urm $ cur%u, 'e p p0n 6un% n$r&o p'ure( Pe un p, $ou p,in 'e ,umin e, 3%i$ un , c cu pe ,ini+$i$e +i %imi$ co,o pre"en Ce,ui ce ' Vi"iuni( C0n' in$ri n S nc$u r. prim cHem re pe c re o !ei u"i $e ! in!i$ % , +i n urm mur'ri +i 'urere Pu%$iu,ui(

=B

=Vino la ap?' Dumne"eu $e ! ru3 % !ii n pre"en Lui pen$ru o'iHn +i re%$ -i,ire 2 *i"ic. emoion , +i %piri$u ,( Ap e%$e un %im-o, uni!er% , , n!iorrii +i , !ieii noi( Dumne"eu 'ore+$e % $e re%$ -i,e %c. pe 'inun$ru +i pe 'in * r( Ii 'up Pu%$iu. vei avea nevoie 'e %$ # KC0n' Omu, O-i+nui$ ie+i$ 'in , c. u,$ime,e urme ,e Pu%$iu,ui *u%e%er %p, $eL( S nc$u ru, e%$e un $imp %peci , n !i $ ( Ii e, $e ! %cHim- ( D r uneori nu 'm $enie in!i$ iei ,ui Dumne"eu 'e ne o'iHni 2 +i E, $re-uie % ne&o impun( Mi& 'uc min$e 'e un $imp c0n' -o , m& *or $ % nce$ine%c +i m primi$ re%$ -i,ire 'e c re !e m 'i%per $ ne!oie( Ap re%$ -i,irii $e pre3$e+$e pen$ru cee ce urme "( Dumne"eu $e ! in!i$ $unci , o re, ie m i %$r0n% cu E,( =Vino n lumin?' D r ' c e+$i c mu,i ,ii. poi % re"i+$i in!i$ iei 'e !eni n ,umin. cHi r ' c i 'ori mu,$ %&o ccepi( 4n $impu, unei e)periene recen$e 'e S nc$u r. m& m %imi$ mu,$ m i $r % 'e 'r 3o%$e ,ui Dumne"eu 'ec0$ n in$e 2 ' r +i m i e)pu%( 5re+e,i,e +i pc $e,e me,e nu *u%e%er nicio' $ $0$ 'e e!i'en$e +i 'e ur0$e( Te ro3. nu n$o rce %p $e,e in!i$ iei Lui# 7i-,i %puneJ KDumne"eu e%$e ,umin +i n E, nu e%$e n$unericL P? Io n ?JBQ( L % ,umin ,ui Dumne"eu % p$run' n ce,e "one n$uneco %e ,e !ieii $ ,e( E%$e o e)perien minun $ +i umi,i$o re( Cere +i ccep$ 'r 3o%$e . ier$ re +i !in'ec re Lui( Num i 'up curire e%$e po%i-i, 'e!r $ comuniune( D r ,ucru, ce%$ e%$e 'e!r $ n orice re, ie( Dup ce m $r $ $ +i m re"o,! $ 3re+e,i,e $recu$e. prie$eni po $e $in3e noi 'imen%iuni( C0n' re, i $ cu Dumne"eu %e '0nce+$e. 6un30n' , o ncre'ere u$en$ic n c r c$eru, Su. $unci !ei *i 3 $ pen$ru u,$im in!i$ ie( =Vino mai sus?' Acum Dumne"eu i ! cere % $e con% cri Lui 2 +i %&I ' i Vi"iune $ ( C0n' u"i$ Omu, O-i+nui$ cerere Ce,ui ce ' Vi"iuni. *o%$ +oc $( S&I 'e n poi Vi"iune ,ui cum. 'up $o $e 3reu$i,e pe c re ,e& n'ur $ n c,$ori % G Acum. c0n' n %*0r+i$ pu$e % ! ' M re ,ui Vi"iune %$r,ucin' minun $ , ori"on$G 4n $o $ c,$ori ,ui 'in / r 'e - +$in. Omu, O-i+nui$ nu inu%e nicio' $ $0$ 'e mu,$ , Vi"iune ,ui cum ine n momen$u, ce, ( Ii cum Ce, ce ' Vi"iuni !roi c e, %&o , %e( Ce momen$ n c,$ori unui Vi"ion r# Ce cere Dumne"eu p re imposibil( D c i 6un% 'e6 n ,ocu, ce%$ n c,$ori $ . +$ii c nu e) 3ere"( IDENTI:ICAREA ADEV>RATULUI PROPRIETAR Nu !oi ui$ nicio' $ o no p$e c0n' er m n De% Moine%. IoM . +i Dumne"eu mi& *cu$ o cerere pro pe , *e, 'e impo%i-i,( D r,ene M rie +i cu mine 4, ru3 %em pe Dumne"eu % ne r $e ce urm pen$ru noi( 4n no p$e cee $ocm i m ru3 mJ KDo mne. m 6un% p0n ici( Ce urme "GL KD&Mi copiii $iL. *o%$ r%pun%u, Su( L ncepu$. m *o%$ pre +oc $ c % r%pun'( Apoi m %pu% nu. +i m *o%$ runc $ n ore p,ine 'e $u,-ur re( M& m ,up$ $ cu Dumne"eu p0n , A (m(. c0n' n %*0r+i$ m *o%$ %$ re %&i pre' u 'ep,in pe copiii mei pre iu-ii +i pe %oi me n 3ri6 ,ui Dumne"eu( A *o%$ o pre' re 'urero % 2 ' r pe 'ep,in e,i-er $o re( Din "iu cee . * mi,i me nu m i e%$e me .

==

ci ,ui Dumne"eu( Ei %un$ pur +i %imp,u un ' r pe c re E, mi ,& ' $. c %&i iu-e%c +i % m 3ri6 'e ei( D c e+$i prin$e. !ei ne,e3e m i -ine ,up$ me in$en% 'in no p$e cee ( Lucruri,e pe c re ,e iu-im ce, m i mu,$. ,e inem ce, m i pro pe 'e noi. nu&i + G 4n$r&o ,$ e)perien 'e *e,u, ce%$ . Dumne"eu Ii& pu% 'e3e$u, 'irec$ pe M re me Vi"iune( Ani 'e "i,e m& m ,up$ $ %&I ' u n poi ,ui Dumne"eu cee ce ne,e%e%em c e%$e ,ucr re !ieii me,e 2 mi%iune n*,ori$o re K8 ,9 THru $He 7i-,eL( Apoi !eni$ "iu c0n' m *o%$ -%o,u$ %i3ur c E, mi cere % imp,emen$e" o po,i$ic *in nci r c re r *i pu% c p$ mi%iunii( Pri!in' n poi cum. ne,e3 c ine m mu,$ m i mu,$ , ' ru, Vi"iunii me,e 'ec0$ , Ce, c re mi&o ''u%e( Am e"i$ $( Am n$re- $( Am r ion $( M& m ru3 $ +i i r m& m ru3 $( P0n , urm !eni$ momen$u, c0n' m pre' $ Vi"iune numi$ K8 ,9 THru $He 7i-,eL pe ,$ r( Am ,u $ Ho$r0re c re +$i m c e%$e 're p$. m in*orm $ ecHip no %$r +i m& m 'u% c %. *iin' %i3ur c n cur0n' mi%iune +i ! ncHi'e pori,e( C0n' m 6un% c %. i& m %pu% ,ui D r,ene M rie c $o$ ce po$ % %pun e%$e c ce%$ c pi$o, 'in !i no %$r %& ncHei $( :iin' *or $ % ,e3 n$re Dumne"eu +i M re me Vi"iune. 4, ,e%e%em pe Dumne"eu( D r K8 ,9 THru $He 7i-,eL nu %& ncHi%( 4n %cHim-. Dumne"eu 'e%cHi% mu,$e u+i noi +i opor$uni$i uimi$o re( EL 4/I D> CEVA MAI 7UN 50n'in'u&$e , S nc$u r. i pu$e %pune c e, 'e%crie ,ocu, n c re $e 3%e+$i cumG D c "ici ' . $e *,i n * unei 'in$re ce,e $rei in!i$ ii %peci*iceJ C' Voi permite dra#ostei lui Dumnezeu s aduc odi)n i restabilire trupului, minii i sufletului meu9 D' Voi permite luminii lui Dumnezeu s strluceasc n inima mea, i apoi s mer# nainte de la curire n comuniune9 E' i voi da Marea mea Viziune napoi Celui ce d Viziuni, rup nd orice le#tur cu ea9 :iec re 'in ce%$e in!i$ ii e%$e -o3 $ n po%i-i,i$i +i promi%iuni( D r $rei in!i$ ie 2 %&I 'm ,ui Dumne"eu Vi"iune no %$r 2 e%$e ce, m i 3reu 'e ccep$ $( Pre' re nu e%$e un e!enimen$ c re re ,oc o %in3ur ' $( 4n e)perien me . m pre' $ +i ,$e Vi"iuni. m i mici. n $impu, !ieii( Aici + pu$e inc,u'e po%e%iuni. n"uine. o c rier. un Ho--O. un %$ n' r' 'e !i . % u o ,oi ,i$ $e per%on , 2 orice po $e in$er!eni n$re Vi"iune no %$r +i mp,inire ei( D r ! !eni momen$u, c0n' Dumne"eu i ! cere %&I ' i n%+i Vi"iune ( De%eori. E, i ! cere % * ci un p % *o r$e p ,p -i, c re % pece$,ui %c Ho$r0re $ ( Ace%$ r pu$e *i % !in"i % u % % cri*ici ce! . % %emne"i un con$r c$. % $e mui. % u cHi r %&i ' i 'emi%i ( 7inene,e% c nu eti obli#at %&i ' i Vi"iune n poi( A'u&i min$e c orice ,e3ere 'in S nc$u r e%$e o in!i$ ie( Ii 'e!ru, e%$e c m re m 6ori$ $e Vi"ion ri,or ,e3 %&+i p%$re"e Vi"iuni,e( D r i min$e , ce e%$e n 6oc( D c nu&i pre' i Vi"iune . o !ei p, % pe ,i%$ $ 'e priori$i m i pre%u% 'e Dumne"eu( Din momen$u, ce%$ !ei mer3e n in$e cu o rup$ur n re, i $ cu Ce, ce ' Vi"iuni( Vi"iune $ ! 'e!eni i'o,u, $u( D r Vi"iune $ 2 oric0$ r *i 'e m re 2 ! cre un 'umne"eu mic( Vi"iune $ e%$e meni$ % 'e!in m i mu,$ 'ec0$ e%$e e n %ine +i $u( O Vi"iune ' $ 'e

=E

Dumne"eu $e pune n ,e3$ur cu cee ce Dumne"eu !re % * c n ,ume Lui prin tine( Tu e+$i r0n'ui$ % *ii un i"!or 'e -inecu!0n$ re. nu o - ,$ c re %e u%uc , %o re( Pro- -i, c recuno+$i un Vi"ion r %$p0ni$ 'e Vi"iune ,ui $unci c0n' , !e"i( Sun$ pe%$e $o$( Sun$ n$o$'e un m i mici +i m i e3oi+$i 'ec0$ !ru$ Ce, ce ' Vi"iuni( Ei 6un3 % *ie corupi( Ei * c o meni K'e %ucce%L. ' r nu mp,inii( 4+i con%$ruie%c o repu$ ie per%on ,. ' r 'e%eori 4, 'e"onore " pe Ce, ce ' Vi"iuni( : c $o$ $0$ ru c0$ -ine 2 +i uneori mu,$ m i mu,$( L %&m % $e n$re- ce! ( Ai 6un% p0n ici. +i i n! $ $0$ 'e mu,$e 'e%pre c r c$eru, Ce,ui ce ' Vi"iuni +i 'e%pre 'orine,e Lui pen$ru $ine. 'o r c % rm0i , astaG 5eor3e Mue,,er. c re er K$ $,L mu,$e mii 'e or* ni n %eco,u, , nou%pre"ece,e n An3,i . %pu%J KT $, no%$ru cere%c nicio' $ nu i ce! 'e , copiii Lui. ' c nu re 'e 30n' % ,e 'e ce! m i -un n %cHim-L( Sun$ 'e cor' cu e,# De cee . Vi"ion ru,e. $e pro!oc %&I ' i n mo' necon'iion $ ,ui Dumne"eu M re $ Vi"iune( Pune&o n m0ini,e Lui +i p,e c( Nu !or-e%c 'e o pre' re %im-o,ic. ci 'e un re ,( Cu c0$ !ei ,up$ m i mu,$ pen$ru Vi"iune $ . cu $0$ ,e3ere $ ! *i m i 3re ( D r Dumne"eu ne,e3e e) c$ prin ce i $recu$ +i ce %imi( A'u&i min$e cine e%$e E, +i ce 'o!e'i$ c *iin' 'e!r $ 'e%pre E, 4n%u+i n !i $ ( Apoi %upune&$e( A,e3e c n !i $ %&L pui pe Ce, ce ' m i pre%u% 'e ' ru, Su( S& r pu$e c ,ucru, ce%$ % *ie c ce, m i m re p % , cre'inei pe c re ,& i *cu$ p0n cum( D r n !ii$or e, ! 'e%cHi'e u+ %pre o M re Vi"iune 'imen%ion $ 'e Dumne"eu( STSND DE VOR7> CU INSTRUCTORUL DE VI1IUNI =Dac Dumnezeu m iubete at t de mult, de ce nu ne d mai mult putere ca s ne mplinim Viziunea, n loc s ne cear s o dm napoi9? Au3u%$o. S o P u,o. 7r "i,i E%$e *o r$e impor$ n$ % +$ii c Dumne"eu ine , tine cHi r m i mu,$ 'ec0$ , Vi"iune $ # Ii cee ce 'ore+$e ce, m i mu,$ e%$e o re, ie !i3uro % cu $ine( A+ c $e ncur 6e" % prime+$i 'r 3o%$e Lui cu ncre'ere( Vei !e'e . c mu,i ,ii. c num i n m%ur n c re pe$reci m i mu,$ $imp n comuniune cu Dumne"eu poi % * ci m i mu,$ pen$ru E,( D r re, i cu Dumne"eu n%e mn mu,$ m i mu,$ 'ec0$ ni+$e c ,'e %en$imen$e( 4n in$e $ e%$e V ,e Uri +i,or. +i Dumne"eu $e pre3$e+$e c % reu+e+$i co,o( D c n& i ncre'ere n E, cu Vi"iune $ cum. !ei c'e pro- -i, n Necre'in c0n' !ei *i n * Uri +i,or $i( =&i spus c ale#erile n !anctuar sunt opionale i c muli Vizionari nu le fac' &ceasta nseamn c un Vizionar poate pur i simplu s mear# nainte cu Viziunea lui i s nu"i rezolve niciodat problema pcatelor' Cum ar putea s afecteze aceast ale#ere viitorul Viziunii lui9? M ri$ . M nH $$ n. NeM Tor9 Poi re*u" % * ci ce! n S nc$u r +i $o$u+i % con$inui %&i urme"i Vi"iune . ' r nu !ei *i % u nu !ei re ,i" nicio' $ $o$ cee ce Dumne"eu !u$ n 30n' pen$ru $ine( Toi ne ocupm 'e pro-,em pc $e,or( D r ' c mer3i n in$e cu pc $e m 6ore. nemr$uri%i$e. nu !ei 6un3e , cee ce Dumne"eu 'ore+$e pen$ru $ine(

=@

7inene,e% c Dumne"eu nu e%$e +oc $ c0n' un Vi"ion r p re n S nc$u r $r30n' nc 'up e, o ,un3 ,i%$ 'e $re-uri nere"o,! $e( A'e!ru, e%$e c $unci c0n' m porni$ prim ' $ %pre Vi"iune no %$r. nu pu$e m !e'e une,e "one n$unec $e 'in !i no %$r c re cum %un$ $0$ 'e e!i'en$e( D r nu mer3e m i 'ep r$e *c0n' compromi% 'up compromi%. c0n' poi !eni 'e -un!oie n ,umin S ( Nu e)i%$ Vi"iune cu 'e!r $ 'e %ucce% *r un Vi"ion r curi$( CEI CE SCHIM7> LUMEA SUNT PRINTRE NOI D c %$"i e+$i n S nc$u r. e+$i n$r&un ,oc *o r$e promi$or( Poi % porne+$i , *e, 'e ner-'$or c +i Omu, O-i+nui$ %pre cee ce Dumne"eu re pen$ru $ine( Ce $e +$e p$ pe $ine co,o e%$e o Vi"iune nou , *e, 'e m re c Vi"iune ,ui Dumne"eu pen$ru ,ume( E)i%$ ce! 'e neui$ $ , un Vi"ion r c re $recu$ prin S nc$u r( Toi ,i'erii pe c re i 'mir ce, m i mu,$ u $recu$ prin S nc$u r 'e m i mu,$e ori( Ei e)erci$ o in*,uen $cu$ +i pro*un' pe c re ,ii nu o u( Cre' c ce %$ !ine 'in * p$u, c pe$rec mu,$ $imp n pre"en Ce,ui ce ' Vi"iuni 2 'up ce u p,ec $ 'e , Vi"iuni m i mici 'e pe 'rumu, ,or( D r Lucruri,e M ri nu %un$ 'o r mo+$enire O meni,or M ri neo-i+nui$ 'e 'o$ i( Lucruri,e M ri %un$ cee ce $u !ei re ,i" c0n' 4, !ei pune pe Dumne"eu pe primu, ,oc +i 4, !ei * ce proprie$ ru, $u$uror ,ucruri,or , c re ii ce, m i mu,$( Mrei e%$e 'e!r $u, $u !ii$or( E+$i 3 $ pen$ru ce %$ minuneG

=D

CAPITOLUL ?A

INIMA UNUI RZBOINIC


Dimineaa, :mul :binuit a intrat ntr"o vale lar# care prea s duc n %ara Promisiunii' Dar cur nd a a+uns la un indicator care spunea< Fii atent, Vizionarule8 Valea $riailor :mul :binuit a privit cu uimire indicatorul' Deci Vizionarii care se ntorceau aveau dreptate' $riaii e>istau cu adevrat' Ce s fac9 /"avea nici o arm' /"avea nici un plan' Dar Marea lui Viziune era mai mare ca oric nd' 7i el se ncredea n Cel ce d Viziuni' &a c s"a )otr t s mear# nainte' C0n' i porni$ , ncepu$ n c,$ori $ . Uri +ii er u u,$imu, ,ucru , c re $e& i *i 30n'i$( I$i i c i *o%$ n%cu$ pen$ru o M re Vi"iune. nu pen$ru m ri ,up$e( Sun$ %i3ur c un $0nr p%$or pe nume D !i' nu %e 30n'e c %& n%cu$ c % 'o-o re un Uri +( Nici cHi r 'up ce uci% un ,eu +i un ur%( Nici cHi r 'up ce pro*e$u, S mue, !eni$ n c % prini,or ,ui c %&, un3 pen$ru Vi"iune u,ui$o re ,ui Dumne"eu pen$ru !i ,ui D !i' 2 % cre %c +i % 'e!in mpr $ P!e"i ? S mue, ?=&?EQ( D r n$r&o 'up& mi ". i $&, %$0n' co,o. un %imp,u 'o,e%cen$ +i $o$o' $ %in3uru, om 'in I%r e, c re nu pu$e % nu i $i$u'ine mpo$ri! enormu,ui +i 3re%i!u,ui 5o,i $ c re L& 'e"onor $ pe Dumne"eu( 4n $imp ce 'ou rm $e urmre u cu uimire. D !i' mer3e %&, n$0mpine pe Uri +u, ,ui( KEu !in mpo$ri! $ n Nume,e Domnu,ui o+$iri,or#L %$ri3 $ e,( KA%$"i Domnu, $e ! ' n m0ini,e me,e#L Apoi pu% o pi $r mic n pr +$i ,ui +i a aler#at drept spre Foliat( C0$e! c,ipe m i $0r"iu. pi $r +i& $in% in$ ( Uri +u, %& pr-u+i$( Ace !ic$orie uimi$o re %upr Uri +u,ui re ,i" $ *o r$e mu,$e( A 'u% o nou %per n pen$ru Vi"iune ,ui I%r e, 'e e,i-er re 'e %u- %uprire( A 'e%cHi% inimi,e i%r e,ii,or pen$ru un -i $ c re %& n%cu$ c % 'e!in mpr $u, ,or( Ii 'u% mu,$ ono re ,ui Dumne"eu( Ace%$ c pi$o, e%$e 'e%pre Uri +i +i cum poi %&i 'o-ori pe ai ti( D c %$"i $e uii n %u% , un Uri +. !re u % $e ncur 6e"( N& i *cu$ nici o 3re+e ,. nici n& i 3re+i$ 'rumu,( Nu pri!e+$i n*r0n3ere n * ( 4n 'e*ini$i!. i * ce o pro%$ie ' c $e& i n$o rce# De ceG Pen$ru c Uri +u, $u e%$e o 'o! ' e!i'en$ c e+$i pe c ,e % mp,ine+$i M re Vi"iune pe c re Dumne"eu pu%&o n inim $ ( MULTELE :E/E ALE URIAIILOR Un Uri + e%$e un o-%$ co, *o r$e re , +i cu $o$u, cop,e+i$or pe c re , n$0,ne+$i pe 'rumu, %pre Vi"iune $ ( EF

C % 'o-ori un Uri + $re-uie % *o,o%e+$i $o$ ce i n! $ p0n cum n c,$ori %pre Vi"iune $ . inc,u%i! cur 6u,. ne,epciune . ncre'ere . r-' re +i pre' re * 'e Dumne"eu( Vei !e ne!oie 'e pu$ere ,ui Dumne"eu c % 'o-ori un Uri + +i uneori !ei !e ne!oie 'e o minune 'up ,$ ( 4n$ruc0$ Vi"iune $ e%$e unic. Uri +ii pe c re i !ei n$0,ni !or *i unici pen$ru $ine. pen$ru mpre6urri,e $ ,e +i pen$ru Vi"iune $ ( Ve"i ' c recuno+$i pe unii 'in ce+$i Uri +i( : lips de resurse( Nu i pu$ere . - nii. re%ur%e,e. ,e3$uri,e. pre3$ire % u opor$uni$i,e nece% re c %&i 'uci , n'ep,inire Vi"iune ( D c ce ne!oie cri$ic nu e%$e mp,ini$. nu poi % ! n%e"i( Ii nu !e"i nici o %o,uie !i"i-i,( $n sistem imobil( Tre-uie % nimere+$i 'rumu, prin , -irin$u, unui %i%$em -irocr $ic % u 6uri'ic. ' r $u nu poi % 3%e+$i nici mc r u+ 'in * ( $n #rup sau o persoan care se opune( O meni c re u mi6,o ce,e nece% re c % 6u$e , re ,i" re Vi"iunii $ ,e. nu $e 6u$( S u ,ucre " c$i! mpo$ri! $ ( Po $e i 'e * ce cu pre6u'eci r %i ,e % u %oci ,e c re p r % * c Vi"iune $ in cce%i-i,( : mpre+urare de natur s intimideze( Ace %$ e%$e o %i$u ie c re nu e%$e %ucon$ro,u, $u( De e)emp,u. Vi"iune $ e%$e n NeM Ner%eO. ' r %ou, $u e%$e $r n%*er $ , To9Oo( S u nu poi %&i urme"i Vi"iune . pen$ru c $re-uie % n3ri6e+$i 'e cine! 'in * mi,ie c re e%$e in! ,i'( : zdrobitoare povar fizic sau spiritual( Opor$uni$ $e $ e%$e ,imi$ $ 'e o -o ,. 'e o pro-,em *i"ic. % u 'e un !iciu( S u $e con*runi cu o pro-,em %piri$u , c re $e mpie'ic % mer3i n in$e( S$ i puin +i 30n'e+$e&$e , Uri +ii pe c re i& i n$0,ni$ p0n cum n !i $ ( Poi % * ci o ,i%$ ,orG Cum i $recu$ 'e ei. ' c i $recu$G Acum , %&m % $e n$re-. c0n' i n$0,ni$ un Uri + n $recu$. i cre"u$ c Dumne"eu $e ! 6u$ G Ii $e& 6u$ $G Ace%$e n$re-ri %un$ impor$ n$e( D c nu cre"i c Dumne"eu ! *i pre"en$. e *o r$e puin pro- -i, c !ei reu+i % n!in3i P% u mc r % $e ,upi cuQ un Uri +( De cee Com n' n$u, i& %pu% Omu,ui O-i+nui$J KNecre'in e%$e mu,$ m i pericu,o % pen$ru Vi"iune $ 'ec0$ orice Uri +#L A+ cum 'e%coperi$ +i I%r e,. necre'in +i r"!r$ire po$ 'er i o Vi"iune pen$ru ni 'e "i,e( CEL MAI NEO7IINUIT PLAN DE 7>TAIE Din cei 'oi%pre"ece %pioni ,e+i +i $rimi+i n C n n. $u cre"i cu 'e!r $ c "ece er u , +iG Eu nu cre'( Eu cre' c ei %& u ui$ $ , ce$i,e cu "i'uri. , rm $ *o r$e -ine in%$rui$ +i , Uri +ii 'in / r Promi% +i u !eni$ n poi , Moi%e cu un r por$ preci%J Vr+maul este foarte puternic' /oi suntem slabi pe l n# ei' De aceea, n"ar trebui s atacm( D r n $imp ce e! ,u re ,or mi,i$ r pu$e *i -ine 30n'i$. cre'in ,e& ,ip%i$ comp,e$( Io%u +i C ,e- !roi u % n in$e"e. ' r cei, ,i "ece %pioni %e $eme u 'e Uri +i m i mu,$ 'ec0$ %e ncre'e u n Dumne"eu( Ar3umen$e,e ,or u $rimi% o n iune ! ,!0r$e6 n Necre'in. +i ei %& u n$or% n pu%$iu( A *o%$ o $eri-i, n*r0n3ere pen$ru Vi"iune ,ui I%r e,. +i ei u pier'u$ urm$orii p $ru"eci 'e ni r$cin' prin pu%$iu( 7inene,e% c $unci c0n' I%r e, %& n$or% 'up p $ru 'ecenii c % ncerce 'in nou. cei +i Uri +i -,oc u nc n in$ re ,or( D r 'e ' $ ce %$ I%r e, re%pin% $e m +i ,e% % %e ncre ' n Dumne"eu( Acum ei er u 3 $ % me r3 n in$e %u-

E?

n'rum re Ce,ui ce ' Vi"iuni. c re promi%J KOrice ,oc pe c re&, ! c,c $ ,p picioru,ui !o%$ru. !i&, ' u( Nu $e !oi ,% . nici nu $e !oi pr%iL PIo%u ?JA.BQ( D r Dumne"eu i $r $e " pe Uri +i ,$*e, 'ec0$ noi +i p, nu, Su pen$ru cucerire IeriHonu,ui *o%$ o 'e!r $ %urpri"( E, i& %pu% ,ui Io%u c poporu, !e % $ ce ce$ $e p,im-0n'u&%e pur +i %imp,u n 6uru, ei( Apoi. , momen$u, po$ri!i$. !e u % %une 'in $r0m-ie +i % %$ri3e( D c I%r e, !e % * c e) c$ cum %pu% E,. "i'uri,e IeriHonu,ui !or c'e ( Poi %&i im 3ine"i ce cur 6 i& $re-ui$ 5ener ,u,ui Io%u c % %pun rm $ei % ,e c e, p,nui$ % cucere %c o ce$ $e p,im-0n'u&%e n 6uru, ei +i *c0n' mu,$ "3omo$G Io%u ri%c % *ie re%pin% +i umi,i$ c ,i'er. n c "u, n c re I%r e, !e % %u*ere o n*r0n3ere $o$ ,( /i& ceru$ !reo' $ Dumne"eu %&i %umi un ri%c m re. % n*runi un Uri + pen$ru Vi"iune $ G C0n' E, i cere ce %$ . n%e mn c e%$e n 6oc ce! impor$ n$( Deo rece. + cum !ei !e'e . Uri +u, $u e)i%$ n primu, r0n' pen$ru c Dumne"eu !re % * c ce! m i m re 'ec0$ $ine. m i m re 'ec0$ Vi"iune $ . m i m re cHi r 'ec0$ o -iruin( C re e%$e ce, %copG D c Dumne"eu re pu$ere % 'e%pice m re cu un $oi 3 % u % 'r0me o ce$ $e cu un %$ri3$. 'e ce n& r *o,o%i $o $ ce %$ pu$ere c %&i n,$ure pe Uri +ii no+$ri o' $ pen$ru $o$'e un G DE CE EYIST> URIAII Mu,$ $imp m cu$ $ un r%pun%( D r 'e *iec re ' $ mi %cp ( Apoi. n$r&o "i. m re ,i" $ c m ui$ %em n %u% , Uri +i 'in per%pec$i! me 2 +i nu 'e %u% n 6o% 'in per%pec$i! ,ui Dumne"eu# Cu oc "i unei con*erine pen$ru c0$e! %u$e 'e Vi"ion ri 'in A*ric 'e Su'. er m n mi6,ocu, pre"en$rii. punc$ cu punc$. unei ,i%$e cu cee ce %pu% Dumne"eu 'e%pre mo$i!e,e pen$ru c re uneori E, ,e3e % * c minuni pen$ru &i n!in3e pe Uri +ii ,ui I%r e,( Deo' $. mi& pru$ un + -,on , 'e!ru,ui. un + -,on c re&mi %cp %e cum! p0n $unci( Pri!e+$e , me% 6u, repe$ $ 'in ce%$e !er%e$eJ KIi !ei cuno +$e c Eu. Domnu,. Dumne"eu, !o%$ru. ! i"-!e%cL PE)o' =JEQ( KC % +$ii c nimeni nu e%$e c Mine pe $o$ pm0n$u,L PE)o' DJ?CQ( KIi Nume,e Meu % *ie !e%$i$ n $o$ pm0n$u,L PE)o' DJ?=Q( KIi c % i%$ori%e+$i *iu,ui $u +i *iu,ui *iu,ui $u cum M& m pur$ $ cu e3ip$enii +i ce %emne m *cu$ n mi6,ocu, ,or( Ii !ei cuno +$e c Eu %un$ Domnu,L PE)o' ?FJ;Q( KIi : r on +i $o $ o %$e ,ui. c re,e +i c,reii ,ui. !or * ce % %e r $e %, ! Me ( Ii !or +$i e3ip$enii c Eu %un$ Domnu,L PE)o' ?CJ?E&?@Q( KPen$ru c $o $e popo re,e pm0n$u,ui % +$ie c m0n Domnu,ui e%$e pu$ernicL PIo%u CJ;CQ( Nici unu, 'in noi. , ce con*erin. nu m pier'u$ ce%$ me% 6( 4, !e"i +i $uG Dumne"eu 'ore+$e % *ie cuno%cu$ +i 3,ori*ic $ pen$ru cine e%$e E,( Uri +ii %un$ princip , opor$uni$ $e 'e * ce cuno%cu$ pu$ere +i -un$ $e Lui unei ,umi c re %e n'oie+$e( Ii c0n' E, ,e3e % n!in3 un Uri + prin$r&o minune 2 'ic. un e!enimen$ c re nu po $e *i e)p,ic $ n nici un ,$ *e, 'ec0$ prin KDumne"eu *cu$ ce %$ #L 2 E, prime+$e $o $ 3,ori ( Con*erin %& n$rerup$( Am pu% 'eop r$e c ie$e,e no %$re 'e no$ie( Sime m o ne!oie imen% 'e ne %cHim- 30n'ire cu pri!ire , Uri +ii no+$ri( A$unci +i co,o m ceru$ ier$ re ,ui Dumne"eu pen$ru c *e,u, no%$ru 3re+i$ 'e 30n'i ne *cu%e % *u3im 'e Uri +i n $recu$(

E;

Ne& m ru3 $ 'in $o $ inim pen$ru rennoire n3 6 men$u,ui no%$ruJ KI r$&ne. Dumne"eu, no%$ru. pen$ru c m *u3i$ 'e Uri +ii c re ne %$$e u n in$e( Nicio' $ nu !om m i *u3i 'e Uri +ii no+$ri( Trimi$e&ne. Te ru3m. pe Uri +u, Uri +i,or. pen$ru c noi !rem %&/i 'ucem ce m i m re 3,orie po%i-i,#L Acum , %&m % $e n$re-J Tre-uie %&i re!i"uie+$i n mo' r 'ic , con!in3eri,e +i $i$u'ini,e cu pri!ire , Uri +iG E+$i 3 $ %&i c ui pe cei m i m ri Uri +i i $i +i % !ii mpo$ri! ,or c un R"-oinic pen$ru 3,ori ,ui Dumne"euG E+$i 3 $ % $e %imi ri'ico,. %&i %umi ri%curi. % *ii mic +i %, -. pen$ru c pu$ere +i -un$ $e ,ui Dumne"eu % %e r $e c, r $u$urorG D c p0n cum $e& i esc)ivat de la cee ce 'ore E, pen$ru $ine. n ,oc % $e ndrepi spre ,ucru, ce, . %pune&I ,ui Dumne"eu c nu&I !ei m i cere %&i n'epr$e"e Uri +ii( 4n %cHim-. !ei n in$ spre *iec re Uri + c re ! *i n$re $ine +i Vi"iune $ ( STSND DE VOR7> CU INSTRUCTORUL DE VI1IUNI =Vreau s"mi asum un risc al credinei, dar nu tiu ce s fac' Ce este de fapt un risc9? Ce,i . Mi mi. :,ori' 4i %umi un ri%c c0n' e%$e n 6oc ce! impor$ n$ 2 +i i pu$e % pier"i 2 ' r Ho$r+$i % mer3i n in$e pen$ru Dumne"eu( D !i' +i& %um $ un ri%c c0n' ie+i$ % %e - $ cu 5o,i $( Pen$ru $ine. r pu$e *i un $e,e*on % u un n3 6 men$ pu-,ic( Un ri%c , cre'inei $e 'uce %pre Vi"iune $ . cHi r ' c i %e p re nep,cu$( Un ri%c pe c re mi ,& m %um $ recen$ e%$e % i u po"iie mpo$ri! corupiei n n iuni,e Lumii Trei ( Ri%c % pier' -un!oin ce,or 'e , pu$ere c re pro*i$ n mo' nepo$ri!i$( D r %un$ Ho$r0$ % nu ' u n poi 'in * ce%$ui Uri + , com( =Comitetul nostru mai v rstnic pare orbit de /ecredin cu privire la ce am putea face n comunitatea noastr' Cum pot s a+ut la concentrarea noastr asupra a ceea ce Dumnezeu dorete s fac, i nu asupra ndoielilor i limitelor noastre9? 5re3. Lo% An3e,e%. C ,i*orni Necre'in $e pre3$e+$e pen$ru n*r0n3ere cHi r 'in in$e % porne+$i( Am e)perimen$ $ ce %$ pe c0n' con'uce m un 3rup c re ncerc % n!in3 un Uri + m %i! , unei comuni$i( Ace%$ cop,e+i%e Vi"iune 3rupu,ui +i. 'e %emene . Vi"iuni,e no %$re in'i!i'u ,e( Sper n no %$r %e epui" cu *iec re minu$( A$unci m %u3er $ % nu ne m i 30n'im , Uri + +i % ncepem % enumerm cu !oce $ re minuni,e 7i-,iei( Dup ce m numi$ 'ou"eci +i cinci. Uri +u, no%$ru %e mic+or %e n mo' 'r m $ic. i r cre'in no %$r cre%cu%e *o r$e mu,$( Sper n no %$r rennoi$ n Dumne"eu %cHim- $ comp,e$ mer%u, n$runirii( 4NTINDE MSNA DUP> PIATRA TA 7i-,i %pune cJ KDomnu, 4+i n$in'e pri!iri,e pe%$e $o$ pm0n$u,. c % %pri6ine pe cror inim e%$e n$re 3 LuiL P; Cronici ?=JDQ( Vi"ion rii pe c re i cuno%c +i c re %cHim- ,ume +$iu un %ecre$J Dumne"eu e%$e 'ornic % Se r $e pu$ernic * 'e Vi"ion rii c re +i %um ri%curi c % * c cee ce cei

EA

'ore+$e E,( E+$i 3 $ % *ii m r$or nemi6,oci$ , ce%$ei pu$eri c re ,ucre " n ,ume $ G Eu cre' c ' ( Sper c ce%$ c pi$o, $e& ncur 6 $ % e! ,ue"i m ri,e opor$uni$i c re $e +$e p$ n V ,e Uri +i,or $i( Sun$ + 'e mu,i c 5o,i $ n ,ume no %$r. +i + 'e puini c D !i'( Tu e+$i cHem $ % iei po"iie pen$ru Ce, ce ' Vi"iuni. cHi r +i %in3ur. ' c e%$e nece% r( D r r%p,$iri,e %un$ m ri( A+ c nu ' n poi( Tu eti un R"-oinic( Vi"iune $ %$ n 'rep$u, unui o-%$ co, cop,e+i$or( D c mer3i %pre e, %$"i. 4, !ei 3,ori*ic pe Dumne"eu( Ii !ei e)perimen$ o !i m rc $ 'e minuni. pe m%ur ce Dumne"eu ! in$er!eni pen$ru $ine( Uri +u, ce, c re %e ri'ic n in$e $ cHi r cum rcne+$e pro!oc $or mpo$ri! um ni$ii. mpo$ri! $ . mpo$ri! Vi"iunii ,ui Dumne"eu pen$ru ,ume Lui( R"-oinicu,e. nu e%$e $impu, % n$in"i m0n 'up pi $r $ G

EC

CAPITOLUL ?C

TRIND DIN PLIN MAREA TA VIZIUNE


ntr"o zi, :mul :binuit a fcut o scurt plimbare n apropierea porilor cetii' n timp ce se plimba, vorbea cu prietenoii copii ai :amenilor :arecare care l urmau' &poi -"a auzit pe Cel ce d Viziuni spun nd< Ce !e"iG :mul :binuit s"a oprit' !"a uitat n +os la feele copiilor' =Vd :ameni :arecare frumoi n mare nevoie?, a spus el' D . a spus Cel ce d Viziuni' Ii ce m i !e"iG &tunci :mul :binuit s"a uitat n sus' 7i nu"i putea crede oc)ilor' Fravat pe partea interioar a porii era /umele Viziunii lui8 M re $ Vi"iune e%$e ici. a spus Cel ce d Viziuni' Am co-or0$ 'in !ion pe ce , ,$ p r$e 3,o-u,ui. *ericii c m 6un% n %*0r+i$ n / r Promi%iunii no %$re( NoH nne%-ur3 e%$e un or + *rumo% pe un p, $ou n %u'u, A*ricii( Su- %$r"i %e 3%e%c ce,e m i -o3 $e "cmin$e 'e 'i m n$e +i 'e ur 'in ,ume( D r 'e %upr . pe %$r"i. %un$ ne!oi m ri( Ne& m %u*,ec $ m0neci,e +i m pu% umru, , o ,i%$ cre%c0n' 'e %,u6ire +i proiec$e um ni$ re n %u'u, A*ricii( Am cre $ po%i-i,i$i 'e in%$ruire +i con*erine pen$ru ,i'eri +i p %$ori( Am *cu$ incur%iuni mpreun cu ,i'erii +i pre+e'inii n c0$e! ri 'in A*ric ( Ii ne& m %oci $ cu o mi+c re , r3 'e r%pun% , AIDS( D r ne!oi c re ne& *ur $ inim er %$ re copii,or( 4n $o$ %u'u, A*ricii. epi'emi 'e AIDS ,% $ m i mu,$ 'e $rei%pre"ece mi,io ne 'e copii or* ni 'e $ $ % u 'e m m( 4n *iec re "i. op$ mii 'e o meni 'in A*ric %u-& S H ri n mor 'e AIDS. n $imp ce ,i p i%pre"ece mii con$r c$e " !iru%u, HIV pen$ru prim ' $( C +i Omu, O-i+nui$. po $e ne +$ep$ m c Vi"iune no %$r % r $e ,$*e, 'ec0$ ce%$ $ -,ou , morii +i , %in3ur$ii 2 ,$ce! 'ec0$ ce m i m re 'in$re M ri,e Ne!oi pe c re ,e& m !"u$ !reo' $( Po $e ne +$ep$ m % u"imJ K:e,ici$ri. Vi"ion ri,or# Ai 6un%#L D r cee ce m u"i$ n %cHim- *o%$ n$re- re -,0n' Ce,ui ce ' Vi"iuniJ Ce vezi9 Ii cee ce !e'e m ne "'ro-e inim ( D r er m recuno%c$ori c m n$0,ni$ m i mu,$ 'ec0$ num i %u*erin +i %$ $i%$ici cru'e( Am 3%i$ c m ri,e ne!oi ,e ce%$ui con$inen$ %e po$ri!e u per*ec$ cu 'orine,e no %$re ce,e m i pro*un'e 'e * ce ce! 'eo%e-i$ n ,ume ce %$ ( Acum n *iec re "i %ime m o 'orin cre%c0n' 'e in!e%$i p %iuni,e. compe$ene,e +i e*or$uri,e no %$re n ce %$ Vi"iune( 4n ce%$ u,$im c pi$o,. !re u % mpr$+e%c unu, % u 'ou momen$e 'in c,$ori me per%on ,( Con%i'er ce %$ c o %cri%o re $rimi% c % 'e KOmu, O-i+nui$L 7ruce 8i,9in%on 'in / r Promi%iunii( Sun$ po!e%$iri,e no %$re. ' r %per % !e"i !i $ n *iec re cu!0n$( Nu ne pr $ ,ocu,. nici cHi r 'ireci ,ucrrii me,e. ci $ -,ou, unei Vi"iuni mp,ini$e 2 $ 2 c re +$e p$ % 'e!in re ,i$ $e( EB

D c i mp,ine+$i Vi"iune cHi r cum. %per % 3%e+$i mo' ,i$i 'e mp,ini +i m i mu,$ pen$ru Dumne"eu n / r Promi%iunii $ ,e( Ii ' c nu i& i re ,i" $ nc Vi"iune 2 cHi r ' c n& i pr%i$ nc / r 'e - +$in 2 $unci %per %&i r$ c0$ 'e ur3en$ e%$e pen$ru $ine % 6un3i , 'e%$in i $ cum +i cu $o $ inim $ ( MICI PIC>TURI DE SPERAN/> Cum ncepe un om % ne,e 3 re ,i$ $e $rei%pre"ece mi,io ne 'e or* niG Po $e c m + J Pune popu, ii,e or +e,or Lo% An3e,e% +i NeM Tor9 , un ,oc( S "icem c ce%$e me$ropo,e uni$e %un$ *orm $e num i 'in copii %r ci( 4n $o$ or +u, ce%$ nu e)i%$ nici o m m +i nici un $ $( S pre%upunem c e)i%$ o c % 'rpn $ n c re un -i $ 'e nou ni e%$e %$p0nu, c %ei( I r %or ,ui 'e + %e ni p,e c n *iec re 'imine % c u$e 'e m0nc re( Acum % pre%upunem c ce+$i copii %un$ i $i( C0n' m ncepu$ % pri!im n$r&o prim in%$ n ne!oi,e or* ni,or. M re no %$r Vi"iune r$ c un co+m r( No p$e 'e no p$e ne ru3 mJ KDo mne. r $&ne ce pu$em * ce#L Am ncepu$ prin * ce ce pu$e m( Am ' $ - ni( Am ' $ H ine( Am !i"i$ $ K* mi,iiL 'e copii c re $ri u n cocio -e 'e $ -,( D r e*or$uri,e no %$re er u c ni+$e pic$uri mici 'e %per n n$r&un oce n 'e %u*erin( L cerere pre+e'in$e,ui KenOei. m ncepu$ % ,ucrm , 2ate ;oba. un *i,m impor$ n$ 'e%pre cri" AIDS 'in A*ric ( :i,mu, urmre+$e un -i $ pe nume Mu% . c re c,$ore+$e 'in % $u, ,ui. n c re prinii ,ui u muri$. %pre or +u, n c re %per % 3%e %c o ru' n !i ( 4n$r&o "i urm % *i,mm o %cen , un co, 'e %$r ' 'in NoH nne%-ur3( D r c0n' ecHip *orm $ 'in + i"eci 'e per%o ne %o%i$ , ,ocu, re%pec$i! n ce 'imine . po!e%$e ce 'e!r $ +$ep$ 'e6 co,o( Po,ii+$ii %$$e u co,o +i comp,e$ u *ormu, re( 4n $impu, nopii. un -i $ 'e !0r%$ ,ui Mu% muri%e pe $ro$u r. 'in c u" *o me$ei +i *ri3u,ui( Nimeni nu +$i cum , cHe m +i 'e un'e er ( EcHip ,ucr $ n , crimi $o $ "iu , *i,mu, no%$ru 'e%pre Mu% . "'runcin i. ' r Ho$r0i c or* nu, *r nume % nu *i muri$ 'e3e - ( 4n no p$e cee . , cin cu prie$enii. D r,ene M rie +i cu mine m u"i$ 'e%pre un cup,u c re !e o *erm , nor' 'e noi( 4n *iec re 'imine , r%ri$u, %o re,ui. or* nii %e 'un u , po r$ ,or c % ce r 'e m0nc re( Cup,u, r%pun'e c0$ pu$e 'e 3enero%( Ei +$i u c ' c nu *ce u ce %$ . unii 'in$re copiii re*u" i !or muri( Ve%$e %& r%p0n'i$ repe'e( Numru, copii,or n*ome$ i cre%cu$ , %u$e n *iec re 'imine ( To$u+i cup,u, 'e , *erm re*u" %&i ,un3e( 4n %cur$ $imp. ei u ' $ $o $ Hr n +i pro'u%e,e ,or +i u *o,o%i$ $o $e economii,e ,or c % m i cumpere( S cri*iciu, ,or no-i, %& %*0r+i$ n ce,e 'in urm c0n' %oi *cu$ o c'ere ner!o % +i cup,u, %& mu$ $ 'in re3iune( D r,ene M rie +i cu mine ne& m 'u% c % n no p$e cee *o r$e $ri+$i( Er c, r c propori r%pun%u,ui no%$ru , ne!oi,e or* ni,or nu core%pun'e cu 'imen%iune pro-,emei(

E=

NU TE ASCUNDE Nu mu,$ 'up cee . *iu, meu. D !i'. m con'uce prin$r&un or + %r c n c re ncepu%e o ciune mpo$ri! %rciei( Am *o%$ i"-i$ 'e mu,ime copii,or c re Hoinre u pe %$r"i( L m i $o $e co,uri,e ,ii ,er3 u , 3e muri,e no %$re. cu$0n' 'e m0nc re( M& m n$or% c$re *iu, meu +i i& m pu% o n$re- re c re !e % %cHim-e cur%u, +i 'imen%iune Vi"iunii me,eJ KCe !re Dumne"eu % %e * c cu ce+$i or* niGL R%pun%u, ,ui D !i' *o%$ in$ui$i! +i pro pe in%$ n$ neu( KDumne"eu !re c ce+$i or* ni % *ie iu-ii +i n3ri6iiL. %pu% e,( KE, !re c ei % i- Hr n +i un cminL( Pe c0n' !or-e e,. cu!in$e,e pe c re ,e ci$i%em recen$ n c r$e I% i mi& u %*0+i $ inim ( Am n$in% m0n 'up 7i-,i me +i m ci$i$ cu !oce $ reJ K4mp r$e&i p0ine cu ce, *,m0n' +i 'u n c % $ pe nenorociii *r 'po%$R ' c !e"i pe un om 3o,. coper&,. +i nu n$o rce %p $e,e %emenu,ui $uL PI% i B@JEQ( R%pun%u, er ine!i$ -i,( 7tiam ce !roi Dumne"eu % %e * c( Ii noi nu pu$e m 2 noi nu $re-ui 2 % ne %cun'em( M& m n$or% , $e)$ +i m ci$i$ n con$inu reJ KA$unci ,umin $ ! r%ri c "ori,e +i !in'ec re $ ! nco,i repe'eR nepriHnire $ i ! mer3e n in$e +i %, ! Domnu,ui $e ! n%oi( A$unci $u !ei cHem . +i Domnu, ! r%pun'e. !ei %$ri3 . +i E, ! "iceJ WI $&M#XL PI% i B@J@&DQ( Dumne"eu promi% % ne po r$e 'e 3ri6. % ne p"e %c. % ne r%pun' +i % *ie n$o$'e un cu noi( Cum m pu$e $unci % %punem nu , cee ce !re E, % %e * cG Noi m pu% n$re- re KCe pu$em * ceGL D r ce %$ 'u% re"u,$ $e nepo$ri!i$e( Acum m !"u$ c orice Vi"ion r e%$e in!i$ $ % pri!e %c , o M re Ne!oie prin ocHii ,ui Dumne"eu. poi % n$re-eJ KCe !re Dumne"eu % %e * cGL SCHIM7> SITUA/IA Am ncepu$ % %cHim-m %$r $e3i ( Dimen%iune Ne!oii ! 'e!eni 'imen%iune Vi"iunii no %$re( De cee . m re*u" $ % ncepem cu re%ur%e,e pe c re ,e !e m , n'em0n % u cu cee ce credeam noi c m pu$e reu+i( 4n %cHim-. m ncepu$ cu cee ce $re-ui *cu$ 2 cHi r ' c er 'e n $ur % in$imi'e"e 2 +i m *cu$ un p, n pornin' 'e co,o( N& $recu$ mu,$ +i %& i!i$ o m re opor$uni$ $e( Am %pon%ori" $ o con*erin 'e cinci "i,e cu $i$,u, !c)imb !ituaia. c % in%$ruim p %$ori. ,i'eri +i , ici( Con*erin *o%$ $r n%mi% prin % $e,i$ -i%erici,or +i or3 ni" ii,or 'in $o$ %u'u, A*ricii( Pe p rcur%u, con*erinei m mpr$+i$ ce !e m pe inim cu pri!ire , or* ni( Ii m pre"en$ $ un p, n pe c re ecHip no %$r ,& n$ocmi$. numi$ !c)imb !ituaia Copiilor. c % ,ucrm mpreun cu -i%erici,e +i 3rupuri,e 'e inii $i! - " $e pe cre'in 'in $o $ A*ric ( D r pro!oc re me pen$ru p r$icip nii , con*erin er concre$( Cere m ce%$ui 3rup % %pon%ori"e"e o mie 'e or* ni cu pro)im $i! 'ou"eci 'e 'o, ri *iec re pe ,un( Ce, m i m re numr 'e or* ni %pon%ori" i m i n in$e n$r&o n$runire *o%$ $rei %u$e. mi %& %pu%. ' r ce %$ !u%e%e ,oc n S$ $e,e Uni$e( Aici er m n A*ric ( Am %pu% %cu,$$ori,or c ' c m pu$e 3%i %pon%ori pen$ru o mie 'e or* ni. m ti cu $oii c Dumne"eu er , ,ucru# Apoi m mri$ mi" ( KIi m ro3 pen$ru o * mi,ie 'e ici % %pon%ori"e"e nc o mieL( A%cu,$$orii u rm % uimii(

EE

D r c0n' %& u 'un $ $o $e numere,e. o mie 'e or* ni u *o%$ %pon%ori" i( A$unci !eni$ n * o * mi,ie +i %pu% c 'e mu,$ $imp 'ore u % * c ce! pen$ru or* ni( Ei r !re % %pon%ori"e"e %in3uri o mie( Ap, u"e,e u i"-ucni$ n $o $ u'ien 'in A*ric ( Noi pu%e%em , inim M re Vi"iune ,ui Dumne"eu pen$ru or* ni( Ii E, Ii& inu$ promi%iune n$r&un mo' uimi$or( D r "iu nu %& $ermin $( Dup %er!iciu, 'i!in. $rei -r- i %& u propi $( Ei %pune u c Domnu, ,e& !or-i$( Comp ni pe c re o !e u ! %pon%ori" nc o mie 'e copii( Trei mii 'e %pon%ori"ri n$r&o %in3ur "i# Er un ncepu$ emoion n$( Vi"iune no %$r pen$ru n3ri6ire or* ni,or 2 ,$uri 'e mu,$e ,$e mi%iuni +i inii $i!e um ni$ re 2 con$inu % cre %c( ScHim- Si$u i Copii,or ncepu$ % * c p, nuri pen$ru o ree m re pen$ru or3 ni" ii pro- $e. mi+cri - " $e pe cre'in. -i%erici +i or*e,in $e 'in $o $ A*ric ( Vi"iune no %$r e%$e c *iec re or*e,in $ ! !e o +co ,. o *erm 'e nim ,e pen$ru ne!oi,e ,ui. in%$ruire n cuno +$ere ! ,ori,or -i-,ice. in%$ruire +i ecHip re pro*e%ion ,( 5ener i urm$o re 'e ,i'eri *ric ni %e ! ri'ic 'in ce%$e mi,io ne 'e or* ni c Vi"ion ri c re !or uci'e m rii Uri +i i con$inen$u,ui( D r $impu, "-o r( 4n 7o$%M n . %pre nor'. , num i $rei ore 'e un'e ,ocuim noi. p $ru 'in "ece 'u,i mor 'e AIDS( 7i%erici,e. 3enii,e +i * mi,ii,e !o,un$ re 'in re3iune nu po$ * ce * ce%$ei ne!oi( To$u+i. eu cre' c %un$em pe c ,e % !e'em un 'in ce,e m i m ri minuni 'in i%$ori mo'ern( De ceG Pri!e+$e num i , 'imen%iune Uri +i,or no+$ri# Ii R"-oinicii 'e'ic i %e ri'ic +i i $ c( VREI S> :II PUTERNICG De ce muri$ -i $u, ce, *r nume pe $ro$u rG Eu cre' c Ne!oi ,ui er Vi"iune ,$cui! 2 o Vi"iune M re +i impor$ n$ c re n& *o%$ m-ri+ $ +i urm $( E o conc,u"ie %o-r. +$iu( To$u+i. cu %i3ur n nu po $e *i !oi ,ui Dumne"eu c un copi, % mo r %in3ur +i - n'on $( Sun$ %i3ur c Dumne"eu pu% numi$e preocupri +i compe$ene n$r&un om. un'e! n ce %$ ,ume. +i ,& pu% pe omu, ce, n$r&un $imp +i un %p iu n c re % po $ * ce Lucruri M ri 2 +i ar fi trebuit % * c 2 pen$ru -i $u, ce, ( Vrei % ccepi pro!oc re pe c re $0$ 'e mu,i o e!i$G CHi r +i 'up m re ,or !ic$orie %upr IeriHonu,ui. i& u $re-ui$ mu,i ni ,ui I%r e, % cucere %c r C n nu,ui( Mi%iune ,or er % cucere %c. % mp r$ +i % %e +e"e n toat r ( D r cre'in n iunii %,-i$ n in$e c Vi"iune ,or % %e mp,ine %c( Mu,$e K-u"un reL ,e ,ui I%r e, n& u *o%$ cuceri$e nicio' $ P!e"i Io%u ?R Nu'ec$ori ?Q( D r 'oi R"-oinici. Io%u +i C ,e-. %& u 'e$ + $ 'e cei, ,i cu %copu, preci% 'e urmri M re Vi"iune ,ui Dumne"eu( Ei u inii $ * p$e m ri ,e cre'inei c % 'o-0n'e %c m i mu,$ $eri$oriu pen$ru E,( Eu i nume%c Pu$ernici n Cre'in( S&, ,um. 'e e)emp,u. pe C ,e-( Cei m i mu,i 'in I%r e, %e %$ -i,i%er 'e6 n / r 'e - +$in c0n' C ,e- %& Ho$r0$ % $ ce o ce$ $e *, $ pe un 'e , pe c re cei, ,i o e!i$ %er( E, i& %pu% ,ui Io%u J KD&mi ' r mun$e,e ce%$ 'e%pre c re !or-i$ Domnu, pe !reme cee R cci i u"i$ $unci c co,o %un$ An cHimi +i c %un$ ce$i m ri +i n$ri$e( Domnu, ! *i. po $e. cu mine. +i&i !oi i"3oniL PIo%u ?CJ?;Q(

E@

Ve"i re"u,$ $u, incer$ pe c re C ,e- !roi %&, ri+$e. pen$ru c %e ncre"u%e 'ep,in n cu!0n$u, ,ui Dumne"euG Uri +ii +i ce$i,e n$ri$e n& u %cHim- $ c0$u+i 'e puin promi%iune ,ui Dumne"eu( Un , $rei,e R"-oinic mi !ine n min$e c re *o%$ Pu$ernic n Cre'in( Nume,e ,ui e%$e I e-e( 4n perio ' c re urm $ 'up Io%u +i C ,e-. I e-e %& ru3 $J KD c m !ei -inecu!0n$ +i&mi !ei n$in'e Ho$ re,eL P? Cronici CJ?FQ( Ii Domnu, r%pun% ru3ciunii ,ui( S& r pu$e c Dumne"eu % *i onor $ ru3ciune p,in 'e cre'in ,ui I e-e pen$ru c ce%$ om $ri nc mi%iune ,ui Io%u 'e cuceri toat r pen$ru Dumne"euG Eu cre' c ' ( Vrei % *ii un om pu$ernic n cre'inG 4n$re -&$eJ C t de mare este tot teritoriul meu9 Ce s"ar nt mpla dac a face ca dimensiunea teritoriului meu Gsau a nevoiiH s fie msura eforturilor mele9 Cum ar sc)imba aceasta felul n care m apropii de trirea deplin a Viziunii mele9 KVINO S>&/I AR>T MAI MULTL Tocm i c0n' Omu, O-i+nui$ ncepu%e % %im$ c Vi"iune ,ui er n %*0r+i$ mp,ini$. Ce, ce ' Vi"iuni %pu%J Vino s"i art mai mult' Prie$ene. m i e%$e $0$ 'e mu,$ +i pen$ru $ine( M n$re- cum !ei r%pun'e c0n' 3, %u, ce, -,0n' +i ,ini+$i$ ! !eni +i&i ! %pune c e%$e $impu, % pr%e+$i 'in nou / r 'e - +$in( Sper % n$in"i m0n +i % puci nou $ !i cu ncre'ere( A$0$ 'e mu,i Vi"ion ri nu * c ce %$ ( O' $ ce u mp,ini$ o Vi"iune. ei %e in%$ ,e " n e c % pro*i$e 'e e +i nce rc % 'e!in K%$p0niiL ei( D r Vi"iuni,e nu ,ucre " n *e,u, ce%$ ( E,e %e n$orc %upr ,or +i. n ce,e 'in urm. 'e!in 'o r un ,$ mic imperiu , eu&,ui( D r $u i *o%$ n%cu$ pen$ru m i mu,$( E+$i cHem $ % mer3i 'up Vi"iuni 'in ce n ce m i m ri pen$ru Dumne"eu( Ii E, ! mer3e cu $ine( Deci c0n' 4, !ei u"i %pun0n'J Vino mai departe. i &i r ni ( Ori"on$u, $u e%$e p,in 'e promi%iuni( O ,$ M re Vi"iune $e +$e p$ co,o. +i ' c n&o urme"i. ce! impor$ n$ nu %e ! n$0mp, ( Am %cri% ce %$ c r$e c % $e 6u$ n c,$ori $ 2 c %&i $rimi$ p n me ( Ru3ciune me e%$e c e % $e con'uc %pre mu,$e minuni pen$ru 3,ori Lui(

ED

O INVITAIE DE NC0EIERE
Vi nu e%$e *cu$ c % *ie impo%i-i, 'e ne,e%( Noi r $re-ui % *im n %$ re % recuno +$em mpren$e,e ,ui Dumne"eu n !i no %$r( Depin'e 'eci 'e noi % Ho$r0m ' c !om ,ucr mpreun cu E, , cee ce * ce E,. $0$ n inim no %$r c0$ +i n ,ume no %$r( Dumne"eu i& ' $ o M re Vi"iune( Sper c ce %$ c r$e $e& con!in% % urmre+$i ce Vi"iune cu $o $ *iin $ ( Cum n$0,ne%c o meni 'in $o $ ,ume . nimic nu&mi p, ce m i mu,$ 'ec0$ % u' i%$ori%iri rem rc -i,e +i cHi r mir cu,o %e 'e , cei ,e cror !iei u *o%$ %cHim- $e prin cee ce u n! $( Ii ' c ce %$ c r$e $e& ncur 6 $ % * ci urm$oru, p % %pre re ,i" re Vi"iunii $ ,e. %crie&mi. $e ro3. +i !or-e+$e&mi 'e%pre e ( Mi& r * ce m re p,cere % u' 'e%pre Vi"iune $ # 7inene,e% c $rire M rii $ ,e Vi"iuni e%$e mu,$ m i comp,e) +i m i pro!oc $o re 'ec0$ po $e *i 'e%cri% n$r&o c r$e 'e ?=F 'e p 3ini( Vi"i$e "&ne , MMM( THeDre m5i!er(com c % 3%e+$i mi6,o ce +i re%ur%e 'e in%$ruire %up,imen$ re. inc,u%i! un e&m i, "i,nic 'e , mine 'e%pre urmrire +i $rire Vi"iunii $ ,e( A+$ep$ !e+$i 'e , $ine( Acum *ie c $u % $e 'e'ici Vi"iunii Lui pen$ru $ine( Ii *ie c ceru, % $e 'e%crie c unu, 'in cei puini o meni c re $rie%c c % re ,i"e"e Lucruri M ri pen$ru 3,ori ,ui Dumne"eu( CEL CE D> VI1IUNI
RESURSE

111.T2*D'*,#G()*'.3%# 111.4'53*1(67(+8%+.3%# % u $e,e*on *r $ )e ?&@==&;=A&E@;; pen$ru urm$o re,e mi6,o ce +i ,$e in*orm ii impor$ n$eJ D i,O Dre m% PVi"iuni "i,niceQ Mesa+e e"mail zilnice de la autorul crii Ce, ce ' Vi"iuni THe Dre m A%%e%%men$ PE! ,u re Vi"iuniiQ Descoper cum afecteaz personalitatea ta Viziunea ta THe Dre m Nourn , PNurn ,u, Vi"iuniiQ Prinde Viziunea ta n timp ce o trieti THe Dre m Mo$i! $or PCe, ce Mo$i!e " Vi"iune Q Citate care te inspir s ai Viziuni Mu%ic $o Dre m 7O Muzic care inspir Viziunea i pe Vizionar

@F