Sunteți pe pagina 1din 7
Soft de analiză a proiectului de energia curată Informaţii asupra proiectului Vezi baza de date
Soft de analiză a proiectului de energia curată Informaţii asupra proiectului Vezi baza de date
Soft de analiză a proiectului de energia curată
Informaţii asupra proiectului
Vezi baza de date a proiectului
Nume proiect
Locaţie proiect
RODUCTION UNIT ELECTRICITY 100 MW By R.E.S./SR
VOLOS GREECE
Pregătit pentru
Regulatory Authority for Energy - RAE
Pregătit de
ENGAL ENERGY SA
Tipul proiectului
Producţia de energie electrică
Tehnologie
Turbină cu abur
Tipul reţelei
Reţea centrală
Tipul analizei
Metoda 2
Putere calorifică de referinţă
Putere calorifică superioară (PTS)
Indică setările
Limbă
Romanian - Română
Manualul utilizatorului
English - Anglais
Monedă
Euro
Simbol
Unităţi
Unităţi metrice
Alegerea locului pentru datele meteorologice
Condiţii de referinţă pentru locaţie
Locul datelor climatice
Agriá
Indică informaţia
Locul datelor
Unitate
climatice
Locaţie proiect
Latitudine
Longitudine
Altitudine
Temperatură de calcul pt. încălzire
Temperatură de calcul pt. răcire
Amplitudinea temperaturii solului
˚N
39,3
38,3
˚E
23,0
21,1
m
36
32
°C
-0,4
°C
32,1
°C
22,2
Temperatura
Umiditate
Presiunea
Temperatura
Grade de
Grade -zile
Luna
aerului
relativă
Radiaţie solară
zilnică - orizontal
atmosferică
Viteza vântului
solului
încălzire-zile
pentru răcire
°C
%
kWh/m²/zi
kPa
m/s
°C
°C-z
°C-z
Ianuarie
5,8
70,7%
1,84
99,6
5,1
4,9
379
0
Februarie
6,4
65,3%
2,61
99,5
5,2
6,4
324
0
Martie
9,7
57,7%
3,74
99,3
4,6
10,8
257
0
Aprilie
14,9
48,3%
5,29
99,0
4,0
16,9
92
148
Mai
20,7
42,0%
6,42
99,1
3,7
23,4
0
331
Iunie
25,6
36,7%
7,63
99,0
3,5
29,1
0
468
Iulie
27,8
36,1%
7,51
98,9
4,2
31,3
0
551
August
27,3
38,4%
6,70
99,0
4,3
30,4
0
535
Septembrie
23,3
42,5%
5,14
99,2
3,9
25,9
0
400
Octombrie
17,8
52,3%
3,17
99,5
4,4
18,9
5
243
Noiembrie
11,7
64,4%
1,91
99,5
4,7
11,5
189
51
Decembrie
7,0
72,3%
1,46
99,6
5,1
6,1
341
0
Anual
16,6
52,2%
4,46
99,2
4,4
18,0
1.587
2.727
Măsurat la
m
10,0
0,0
Completaţi pagina Model de Energie
RETScreen4 2012-11-23
© Minister of Natural Resources Canada 1997-2012.
NRCan/CanmetENERGY

PRODUCTION UNIT ELECTRICITY 100 MW By R.E.S./SRF

26/7/2013

VOLOS GREECE

RETScreen4-1

Modelul energetic RETScreen - Proiect producere en. electrică Afişare unit. alternative Sistem producere energie

Modelul energetic RETScreen - Proiect producere en. electrică

Afişare unit. alternative

Sistem producere energie electrică caz propus

Supracosturi

Tehnologie

Turbină cu abur

Disponibilitate

oră

8.760

 

100,0%

Metodă selecţie combustibil

 

Mai mulţi combustibili - procent

 

Consum de

 

Amestec de

combustibil -

Consumul de

Preţ combustibil - unitate

Tarif

Preţ

 

Debit combustibil

combustibili

unitate

combustibil

combustibil

combustibil

Combustibil #1

 

Gaz natural - m³

2%

8.303.322

€/m³

0,380

3.155.262

Completaţ

Combustibil #2

Reziduri menajere

98%

t

838.551

€/t

35,000

29.349.278

i foaia

Combustibil #3

         

Unelte

Turbină cu abur Debit abur Presiune de lucru Temperatura de saturare Temp. supraîncălzire Entalpie Entropie Extragere aburi Contrapresiune Temperatură Calitatea amestecului Entalpie Valoare teoretică debit abur Eficienţa turbinei cu abur (TA) Valoare actuală debit abur Sumar Putere instalată Capacitate min. Fabricant Model şi capacitate Energie electrică livrată în sarcină Energie electrică livrată în reţea Eficienţă sezonieră Temperatura returului Combustibil necesar Putere termică

 

100%

€/MWh

7,518

32.504.541

lb/oră

905.736

 

psig

650

°C

259

°C

499

 

kJ/kg

3.453

kJ/kg/K

7,04

Nu

 

kPa

40,0

°C

76

0,91

Aburul este umed

kJ/kg

2.418

kg/kWh

3,48

%

81,3%

kg/kWh

4,28

kW

96.030

%

30,0%

 
 

GE

 

Vezi baza de date de produse

 

HNK

 

MWh

0

MWh

841.225

%

75,0%

 

°C

50

GJ/oră

1.776,7

kW

12.342,7

Preţ combustibil - producere energie electrică caz propus

€/MWh

7,52

Preţ en. electrică exportată

€/MWh

105,42

Analiza costurilor RETScreen - Proiect producere en. electrică

costurilor RETScreen - Proiect producere en. electrică Setări Metoda 1 Note/Domeniu   Monedă
costurilor RETScreen - Proiect producere en. electrică Setări Metoda 1 Note/Domeniu   Monedă

Setări

Metoda 1

Note/Domeniu

 

Monedă secund.

Metoda 2

Monedă secund.

Note/Domeniu

 

Nici una

 

Alocarea costurilor

 

Cost iniţial (credite)

Studiu fezabilitate Inspecţia locaţiei Evaluarea resurselor Evaluare mediu ambiant Proiect preliminar Detaliere costuri estimative Studiu de bază cu referinţe PS a GES Pregătirea raportului Manag. proiect Călătorii şi cazări

Unitate

Cantitate

Cost unitar

Sumă

Cost relativ

p-z

   

-

proiect

   

-

p-z

   

-

p-z

   

-

p-z

   

-

proiect

   

-

p-z

   

-

p-z

   

-

călătorie-p

   

-

 

Definite de utilizator

cost

 

1 800.000

800.000

       

-

Sub total:

Dezvoltare Negocieri contract Aprobării şi acorduri Supraveghere loc şi drepturi funciare Validare şi înregistrare pentru GES Finanţare proiect Servicii legale & contabilitate Manag. proiect Călătorii şi cazări

 

800.000

0,5%

p-z

   

-

p-z

 

1 25.000.000

25.000.000

p-z

   

-

proiect

   

-

p-z

   

-

p-z

   

-

p-z

   

-

călătorie-p

   

-

 

Definite de utilizator

cost

 

1 900.000

900.000

       

-

Sub total:

Inginerie Conceperea locaţiei şi pr.clădire Proiect mecanic Proiect electric Proiect civil Licitaţii şi contractare Supraveghere construcţie

 

25.900.000

14,6%

p-z

   

-

p-z

   

-

p-z

   

-

p-z

   

-

p-z

   

-

p-z

   

-

 

Definite de utilizator

cost

 

1 1.100.000

1.100.000

       

-

Sub total:

Sistem producere energie electrică Turbină cu abur Căi acces Linii electrice Post de transformare Măsuri de eficienţă energetică

 

1.100.000

0,6%

kW

96.030,31

546

52.432.548

km

   

-

km

   

-

proiect

1

6.000.000

6.000.000

proiect

   

-

 

Definite de utilizator

cost

   

-

Incinerator

 

1

80.000.000

80.000.000

Sub total:

Echilibrare sistem şi diverse Costuri specifice proiect Echipament de livrare Echipament de pregătire Echipament de stocare Echipament de distribuţie Construcţia curţii şi a clădirii Piese de schimb Transport PIF şi instruire

 

138.432.548

78,0%

 

Sistem manipulare combustibil

 

proiect

   

-

proiect

   

-

proiect

1

3.000.000

3.000.000

proiect

1

800.000

800.000

3.650

1.096

4.000.400

%

   

-

proiect

1

3.400.000

3.400.000

p-z

   

-

 

Definite de utilizator

cost

   

-

Neprevăzute Dobânzi în timpul construcţiei Sub total:

%

0,0%

177.432.948

-

 

0 lună(i)

177.432.948

-

 

11.200.400

6,3%

Costuri totale iniţiale

177.432.948

100,0%

Costuri anuale (credite)

Unitate

Cantitate

Cost unitar

Sumă

Exploatare şi întreţinere Închirierea terenului şi a resurselor Taxe funciare Prime de asigurare Piese & Mână de lucru Verificare & Monitorizare GES Beneficii comunitate Elemente gen. & admin.

 

proiect

   

-

proiect

   

-

proiect

   

-

proiect

1

1.971.000

1.971.000

proiect

1

5.555.520

5.555.520

proiect

   

-

%

 

7.526.520

-

Definite de utilizator

cost

   

-

Neprevăzute

%

 

7.526.520

-

Sub total:

7.526.520

Cost combustibil - caz propus Gaz natural Reziduri menajere

8.303.322

0,380

3.155.262

t

838.551

35,000

29.349.278

 

Sub total:

32.504.541

Costuri periodice (credite)

Unitate

An

Cost unitar

Sumă

 

Definite de utilizator

cost

   

-

       

-

Valoare reziduală proiect

cost

   

-

PRODUCTION UNIT ELECTRICITY 100 MW By R.E.S./SRF

26/7/2013

VOLOS GREECE

RETScreen4-1

Analiza RETScreen pentru reducerea emisiilor - Proiect producere en. electrică

 

Analiza emisiilor

 

Metoda 1

 

Potenţialul efectului de seră a GES

 

Metoda 2

25

tone CO2 =

1 tonă CH4

(IPCC 2007)

Metoda 3

298

tone CO2 = 1 tonă N2O

(IPCC 2007)

Caz referinţă sistem en. el. (Nivel de referinţă)

 

Factor de emisie GES (Înainte T&D)

 

Factor de

 

Pierderi

emisie

 

Debit

T&D

GES

 

Tară-regiune

 

combustibil

tCO2/MWh

%

tCO2/MWh

 
 

Grecia

Toate tipurile

0,664

 

0,664

 

Modificări nivel ref. în timpul proiectului

 

Modificarea factorului de emisii GES

%

-10,0%

Sumarul GES pentru cazul de referinţă (Nivel de referinţă)

 

Factor de

 

Amestec de

emisie

Factor de emisie

Factor de emisie

Consum

Factor de emisie GES

 

combustibili

CO2

CH4

N2O

de combustibil

Emisii de GES

 

Debit combustibil

%

kg/GJ

kg/GJ

kg/GJ

MWh

tCO2/MWh

tCO2

Energie electrică

100,0%

841.225

0,664

558.910,2

Total

100,0%

841.225

0,664

558.910,2

Sumar GES pt. cazul propus (Proiect producere en. electrică)

 
 

Factor de

 

Amestec de

emisie

Factor de emisie

Factor de emisie

Consum

Factor de emisie GES

 

combustibili

CO2

CH4

N2O

de combustibil

Emisii de GES

 

Debit combustibil

%

kg/GJ

kg/GJ

kg/GJ

MWh

tCO2/MWh

tCO2

Gaz natural

2,0%

86.467

0,179

15.477,1

Reziduri menajere

98,0%

4.236.878

0,007

28.361,1

Total

100,0%

4.323.345

0,010

43.838,3

 

Pierderi T&D

Total

71.783,8

 

Energie electrică livrată în reţea

MWh

841.225

5,0%

 

42.061

0,664

27.945,5

 

Total

71.783,8

Sumar pentru reducerile emisiilor de GES

 
 

Taxele

Reducere anuală

 

Reducere anuală

tranzacţiilor

netă

 

Anii de

Emisii de GES caz de referinţă

Emisii de GES caz propus

 

brută emisii

pentru

emisii

desfăşurare

GES

creditele GES

GES

an

tCO2

tCO2

tCO2

%

tCO2

 

Proiect producere en. electrică

1 la -1

558.910,2

71.783,8

487.126,5

0%

487.126,5

 

Reducerea anuală netă a emisiilor de GES

487.126

tCO2

este echival. cu

1.132.851

Barili de petrol neutilizaţi

 

Analiză financiară RETScreen - Proiect producere en. electrică

Paramerii financiari

 

Cost proiect şi economiile generate

   

Cash-flow anual

 

General Valoare indexare combustibil Rata inflaţiei Valoare discount Durată viaţă proiect

 

Costuri iniţiale Studiu fezabilitate Dezvoltare Inginerie

     

An

Ant. impozit

După impozit

 

Cumulativ

 

%

2,0%

 

0,5%

800.000

#

%

2,0%

14,6%

25.900.000

 

0

-53.229.884

-53.229.884

-53.229.884

%

12,0%

0,6%

1.100.000

1

72.848.157

72.848.157

19.618.273

an

20

Sistem producere energie electrică Sistem de încălzire Sistem de răcire

 

78,0%

138.432.548

2

73.840.636

67.529.280

87.147.553

 

0,0%

0

3

74.852.965

61.982.447

149.130.000

Finanţare Stimulente şi subvenţii Rată datorie Datorii Cap. proprii investite Rată dobândă Termen datorie Plata datoriilor

 

0,0%

0

4

75.885.540

61.772.986

210.902.985

0

Definite de utilizator Măsuri de eficienţă energetică Echilibrare sistem şi diverse

0,0%

0

5

76.938.766

61.858.262

272.761.247

%

70,0%

0,0%

0

6

78.013.057

62.152.546

334.913.793

124.203.064

6,3%

11.200.400

7

79.108.834

62.595.726

397.509.519

53.229.884

Costuri totale iniţiale

 

100,0%

 

177.432.948

 

8

80.226.527

63.145.605

460.655.125

%

8,00%

 

9

81.366.573

63.772.516

524.427.641

an

15

Stimulente şi subvenţii

 

0

10

82.529.421

64.455.541

588.883.182

€/an

14.510.587

 

11

83.715.525

65.179.869

654.063.051

 

Costuri anuale şi plată datorii Exploatare şi întreţinere Cost combustibil - caz propus Plata datoriilor - 15 ani

 

12

84.925.351

65.934.945

719.997.996

 

7.526.520

13

86.159.374

66.713.170

786.711.166

Analiza impozitului pe venit Taxa de impozitare a venitului Report pierderi? Metoda de amortizare Regulă pentru jumătate de an - an 1 Alocare costuri capital Valoare amortizare Perioada de amortizare Vacanţă fiscală disponibilă? Durată vacanţă fiscală

 

32.504.541

14

87.418.078

67.508.989

854.220.156

%

20,0%

14.510.587

15

88.701.955

68.318.256

922.538.412

 

Da

Costuri anuale totale

 

54.541.648

 

16

104.522.097

83.648.364

1.006.186.776

 

În scădere

 

17

105.857.843

84.707.755

1.090.894.531

da/nu

Da

Costuri periodice (credite)

 

18

107.220.304

85.791.280

1.176.685.811

%

50,0%

 

0

19

108.610.014

86.898.537

1.263.584.348

%

30,0%

0

20

110.027.519

88.046.574

1.351.630.922

an

15

Valoare reziduală proiect - cost

 

0

21

0

0

1.351.630.922

da/nu

Nu

   

22

0

0

1.351.630.922

an

Economii şi venituri anuale Cost combustibil - caz de referinţă Venit din energie electrică livrată

 

23

0

0

1.351.630.922

   

0

24

0

0

1.351.630.922

Venit anual

 

88.681.992

25

0

0

1.351.630.922

Venit din energie electrică livrată

 

Venit din reducerea de GES - 0 ani

0

26

0

0

1.351.630.922

 

Energie electrică livrată în reţea Preţ en. electrică exportată

MWh

841.225

Prime din vânzări la utilizator (reduceri) Alte venituri (costuri) - 20 ani Venit din producţia de EC - ani

 

0

27

0

0

1.351.630.922

€/MWh

105,42

37.734.795

28

0

0

1.351.630.922

Venit din energie electrică livrată Taxa de indexare energie exportată

88.681.992

0

29

0

0

1.351.630.922

%

2,0%

Economii şi venituri anuale totale

 

126.416.787

 

30

0

0

1.351.630.922

   

31

0

0

1.351.630.922

Venit din reducerea de GES

 

32

0

0

1.351.630.922

tCO2/an

0

 

33

0

0

1.351.630.922

 

Reducere GES netă Reducere GES netă - 20 ani Credit reducere GES Venit din reducerea de GES Durată credit reducere GES Reducere GES netă - 0 ani Valoare indexare credit pentru reducere GES

tCO2/an

487.126

Viabilitate financiară

 

34

0

0

1.351.630.922

tCO2

9.742.529

RIR după impozit - cap. proprii RIR înainte impozit-active

 

%

138,2%

35

0

0

1.351.630.922

€/tCO2

0,00

%

42,4%

36

0

0

1.351.630.922

0

 

37

0

0

1.351.630.922

an

RIR după impozit-cap. proprii RIR după impozit-active

 

%

130,6%

38

0

0

1.351.630.922

tCO2

0

%

37,4%

39

0

0

1.351.630.922

%

 

40

0

0

1.351.630.922

 

Per. amortizare simplă Rentabilitate cap. proprii

 

an

 

2,1

41

0

0

1.351.630.922

Prime din vânzări la utilizator (reduceri) Prime din reducerile de energie Venit din primele de energie (reduceri) Prime agent termic (reduceri) Venit din prime agent termic (reduceri) Prima agentului de răcire (reduceri) Venit din prime frig (reduceri) Prime din vânzări la utilizator (reduceri)

 

an

0,7

42

0

0

1.351.630.922

%

   

43

0

0

1.351.630.922

0

Val. actualizată netă (VAN) Economii anuale în durata de viaţă

 

446.780.729

44

0

0

1.351.630.922

%

 

€/an

59.814.459

45

0

0

1.351.630.922

0

 

46

0

0

1.351.630.922

%

Raport cost-beneficiu (C-B) Recuperarea datoriei Cost producere energie Costuri de reducere a GES

 

9,39

47

0

0

1.351.630.922

0

6,02

48

0

0

1.351.630.922

0

 

€/MWh

 

30,22

49

0

0

1.351.630.922

 

€/tCO2

 

(123)

50

0

0

1.351.630.922

Alte venituri (costuri) Energie Preţ Alte venituri (costuri) Durată Rată de creştere

 

 

MWh

838.551

Grafic al cash-flow-urilor monetare

 

€/MWh

45,000

 

1.600.000.000

 

37.734.795

   

an

20

 

%

   

1.400.000.000

Venit din producerea de energie curată (EC)

 

 

Producere EC

MWh

841.225

 

Credit producere EC

€/kWh

 

1.200.000.000

   

Venit din producţia de EC Durata credit producere EC Valoare indexare credit producere de EC

0

 

an

 
an    
 

%

 

Energie

Cash-flow-uri cumulate (€)

1.000.000.000

livrată

 

Debit combustibil

(MWh)

Energie curată

1

Gaz natural

841.225

Da

800.000.000

2

Nu

3

Nu

4

Nu

600.000.000

5

Nu

6

Nu

7

Nu

400.000.000

8

Nu

9

Nu

 

#

Nu

 

200.000.000

#

Nu

     

#

Nu

#

Nu

 

0

#

#

Nu

Nu

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

#

Nu

 

-200.000.000

#

Nu

 

#

Nu

 

An

Analiza de sensibilitate şi risc RETScreen - Proiect producere en. electrică

 Analiză sensibilitate Efectuarea analizei pe Domeniu sensibilitate Limită RIR după impozit-cap. proprii 40%
 Analiză sensibilitate
Efectuarea analizei pe
Domeniu sensibilitate
Limită
RIR după impozit-cap. proprii
40%
15
%
Costuri iniţiale
Cost combustibil - caz de referinţă
106.459.769
141.946.358
177.432.948
212.919.537
248.406.127
-40%
-20%
0%
20%
40%
0
-40%
225,2%
167,9%
130,6%
106,0%
87,7%
0
-20%
225,2%
167,9%
130,6%
106,0%
87,7%
0
0%
225,2%
167,9%
130,6%
106,0%
87,7%
0
20%
225,2%
167,9%
130,6%
106,0%
87,7%
0
40%
225,2%
167,9%
130,6%
106,0%
87,7%
Costuri iniţiale
Cost combustibil - caz propus
106.459.769
141.946.358
177.432.948
212.919.537
248.406.127
-40%
-20%
0%
20%
40%
19.502.724
-40%
259,5%
194,5%
153,3%
124,7%
104,6%
26.003.633
-20%
242,4%
181,4%
141,9%
115,3%
96,1%
32.504.541
0%
225,2%
167,9%
130,6%
106,0%
87,7%
39.005.449
20%
208,0%
153,6%
119,3%
96,2%
79,4%
45.506.357
40%
190,6%
139,3%
108,0%
86,4%
70,9%
Costuri iniţiale
Rată dobândă
106.459.769
141.946.358
177.432.948
212.919.537
248.406.127
%
-40%
-20%
0%
20%
40%
4,80%
-40%
228,9%
172,1%
134,8%
110,2%
92,2%
6,40%
-20%
227,1%
170,2%
132,7%
108,1%
90,0%
8,00%
0%
225,2%
167,9%
130,6%
106,0%
87,7%
9,60%
20%
223,2%
165,6%
128,3%
103,6%
85,3%
11,20%
40%
221,0%
163,1%
125,9%
101,1%
82,8%
 Analiză risc
Efectuarea analizei pe
RIR după impozit-cap. proprii
Parmetrii
Costuri iniţiale
Exploatare şi întreţinere
Cost combustibil - caz propus
Preţ en. electrică exportată
Alte venituri (costuri)
Rată datorie
Rată dobândă
Termen datorie
Unitate
Valoare
Domeniu (+/-)
Minim
Maxim
177.432.948
10%
159.689.653
195.176.243
7.526.520
10%
6.773.868
8.279.172
32.504.541
10%
29.254.087
35.754.995
€/MWh
105,42
10%
94,88
115,96
37.734.795
0%
37.734.795
37.734.795
%
70%
10%
63%
77%
%
8,00%
10%
7,20%
8,80%
an
15
10%
13,5
16,5
Impact - RIR după impozit-cap. proprii
Rată datorie
Costuri iniţiale
Preţ en. electrică exportată
Cost combustibil - caz propus
Termen datorie
Rată dobândă
Exploatare şi întreţinere
Alte venituri (costuri)
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Impact relativ (deviaţie standard) al parametrului
Mediană
Nivelul de risc
Nivel minim interval de încredere
Nivel maxim interval de încredere
%
131,0%
%
10,0%
%
112,8%
%
154,2%
Distribuţie - RIR după impozit-cap. proprii
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
102,0%
111,3%
120,7%
130,1%
139,5%
148,8%
158,2%
167,6%
177,0%
186,3%
PRODUCTION UNIT ELECTRICITY 100 MW By R.E.S./SRF
VOLOS GREECE
26/7/2013
RETScreen4-1
Frecvenţă
Ales după impact

Unelte RETScreen - Proiect producere en. electrică

Setări

Combustibil umed

 

Schimbător de căldură în sol Costul căldurii Putere calorifică & preţ combustibil Metoda de evaluare a costurilor prin formulă pentru o hidro Biogaz emanat

 

Combustibil precizat de utilizator -gaz Combustibil precizat de utilizator - solid Apă & Aburi

 

Biogaz

Caracteristicile anvelopei clădirii

Aparate & echipamente

Valoarea energiei - lunar

Pompare a apei Caracteristicile ferestrei

Preţul energiei - perioada de utilizare

Unităţi conversie Combustibil definit de utilizator

 

Personalizat 1 Personalizat 2

 

Echivalenţe GES

Combustibil umed

 

Consum de

Procent apă în combustibilul umed

 

combustibil -

Cosum

Cost combustibil-

 

Debit combustibil

unitate

Consumul de combustibil

Tarif combustibil

Preţ combustibil

combustibil - pt. ardere

pt. ardere

Gaz natural

8.303.322

0,380

3.155.262

 

8.303.322

0,380

Reziduri menajere

t

838.551

35,000

29.349.278

 

838.551

35,000