Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de invatamant:COLEGIUL ECONOMIC EMANUIL GOJDU Profil: Servicii Domeniul de pre !

tire de "a#a: $U%ISM SI ALIMEN$A$IE Domeniul de pre !tire eneral!: $U%ISM Modulul: Organizarea activitii n unitile de alimentaie i turism Cla&a: a I'( a Profe&or: Nadia Merce Plan de *nv!+!m,nt apro"at prin Ordinul M-E-C-$-S-: ./0.123-4.-0445 Pro rama apro"at! prin Ordinul M-E-C-$-S-: /3671.2-43-0445

Avi# )ef catedr!

P%OIEC$UL UNI$89II DE :N;89A%E UNI$A$EA DE :N;89A%E: BAZA TEHNICO- ATE!IA"# $N T%!I& 'I A"I ALOCA$E: <$ <L$ NrCon+inuturi Competen+e Activit!+i de Crt=detalieri> &pecifice vi#ate *nv!+are =4> =2> =0> =.> Utilizeaz baza (explicaia Unit!+i de alimenta+ie: restaurant tehnicoclasic, restaurant specializat, restaurant -vizionri de material a 2 cu specific, cantin-restaurant, unitate materiale video unitilor de de tip fast-food, bar, cofetrie, patiserie -vizite la agenii alimentaie economici din public domeniu -problematizarea -jocuri de rol
ENTA(IE )%B"IC#

N%- O%E O"&=<>

%e&ur&e =/> -fie de lucru -pliante -videoproiector -cri de specialitate -calculator - imprimant

Evaluare =6> -probe orale i practice -fie de autoevaluare - fie test

?a#a te@nico(material!: mobilier, echipamente tehnologice (aparate, utilaje, ustensile specifice, etc.)

Utilizeaz baza tehnicomaterial a unitilor de alimentaie public

-exerciii aplicative i practice prin care elevul apreciaz gradul de satisfacie a clientelei hoteliere prin - studii de caz -jocuri de rol -problematizare -activiti practice -activiti simulate -exerciii aplicative i practice prin care elevul apreciaz gradul de satisfacie a clientelei hoteliere prin - studii de caz -jocuri de rol -problematizare -activiti practice -activiti simulate

-legislaia !n vigoare specific domeniului turism - reviste de specialitate !n domeniul turism -videoproiector -manuale de specialitate -calculator

-probe orale i practice -fie de autoevaluare -fie de observaie -teste de verificare a cunotinelor

ateriale i ustensile de ntreinere* detergeni, dezinfectani, perii, glei, mop

Utilizeaz baza tehnicomaterial a unitilor de alimentaie public

-legislaia !n vigoare specific domeniului turism - reviste de specialitate !n domeniul turism -videoproiector -manuale de specialitate -calculator

-probe orale i practice -fie de autoevaluare -fie de observaie -teste de verificare a cunotinelor