Sunteți pe pagina 1din 9

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE "#caloriifericite"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 1.1. Campania promotionala "#caloriifericite (Campania) este organizata si desfasurata de catre S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumit in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/2300/2009, avand Codul Unic de Inregistrare RO 474152, avand numarul de notificare 11404 in registrul Autoritatii Naionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare Regulamentul Oficial). Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania prin afisarea acestuia pe site-ul www.coca-cola.ro, de asemenea este disponibil in mod gratuit oricarui Consumator in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 0800.080.800, intre orele 09:00 - 21.00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Campania se va desfasura prin intermediul S.C. MRM PARTENERI S.R.L. cu sediul social in Str. Jules Michelet, Nr. 18, Sector 1, inregistrata la registrul comertului cu nr. J40/4017/2003, Cod Unic de Inregistrare RO15300138, Cod IBAN : RO61 INGB 0001 0081 6507 8910, ING Bank Sucursala Bucuresti, cu numar de notificare la ANSPDCP 20644, denumita in continuare Agentia Online.

1.2. 1.3.

1.4.

1.5.

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI 2.1. Campania este organizata si desfasurata exclusiv pe platforma de socializare Facebook www.facebook.comin perioada 18 octombrie 2013 01 noiembrie 2013 (denumita in continuare Perioada Campaniei). Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.

2.2. 2.3.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cetateni romani, cu varsta peste 18 ani la data inceperii Campaniei, cu domiciliul/resedinta chiar temporara in Romania si

3.2

care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare Participanti). Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele persoane:
i. ii. iii. iv. v. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajai) Organizatorului; prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajai) SC Coca-Cola Romania SRL; prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajai) The Coca-Cola Company; prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajai) Agentiei Online si ai altor societati comerciale implicate in Campanie; prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajai) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati; prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajai) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea; membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele i. vi. de mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie, frate/sora); persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.

vi.

vii. viii.

3.1

3.2 3.3

3.4

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel castigat si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament Oficial. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a decide daca informeaza respectivul participant cu privire la aceasta decizie. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului Oficial si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI Definitii: a. Facebook - Facebook este un site web de tip reea de socializare din Internet. b. Utilizator persoana care utilizeaza si are cont personal pe platforma de socializare Facebook. c. Simbolul # este cunoscut sub numele de hashtag si este folosit pentru a marca cuvintele-cheie sau temele dintr-o postare, cu scopul de a categorisi mesajele. Practic sunt niste etichete (termen in

engleza: tag) care ii ajuta pe utilizatori sa identifice mai usor puncte de interes comun. In scopul acestei Campanii, hashtagul va marca denumirea acesteia, dupa cum urmeaza: #caloriifericite. Descrierea Campaniei: 4.1 Scopul Campaniei este de a arata si incuraja activitatea fizica prin diverse activitati zilnice. Utilizatorii platformei Facebook sunt invitati sa foloseasca hashtagul #caloriifericite (vezi Sectiunea 4, definitia c.) si sa posteze o imagine sau un video: a. pe peretele propriu si sa eticheteze pagina Coca-Cola, situatie in care postarea trebuie sa fie publica, sau b. direct pe peretele paginii de Facebook Coca-Cola disponibila la adresa web https://www.facebook.com/cocacola. Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie sa urmeze pasii descrisi in continuare: a. Sa isi creeze cont personal sau sa se logheze (in cazul in care au deja un cont personal de utilizator) pe site-ul www.facebook.com; b. Sa posteze pe contul personal de Facebook, in Perioada Campaniei, o imagine sau un video in care sa arate cum ard ei calorii prin diverse activitati zilnice, fie pe peretele propriu, folosind hashtagul #caloriifericite (vezi Sectiunea 4, definitia c.) si sa eticheteze pagina Coca-Cola (postarea sa fie publica), fie pe peretele paginii de Facebook CocaCola. Toate postarile care includ hashtagul #caloriifericite vor fi inscrise in mod oficial in Campanie si vor fi supuse deliberarii unui juriu special, juriu constituit din doi reprezentanti ai Organizatorului. Acest aspect este valabil doar in cazul Participantilor care detin un profil public; in cazul Participantilor cu profil privat, postarile nu vor fi inscrise. Participantii declara ca inteleg si accepta faptul ca nu pot posta pe pagina Facebook decat imagini sau video asupra carora au drepturi de autor depline. De asemenea, Participantii declara ca inteleg si accepta faptul ca prin utilizarea hashtagului transmit, pe perioada nelimitata, drepturile de autor asupra continutului postarii catre Organizator si ca sunt de acord ca acesta sa foloseasca aceste postari, alaturi de Numele contului de Facebook al participantului si de poza contului respectiv, in scopuri comerciale, pentru difuzari nelimitate atat tv cat si in alte medii, fara a datora vreo suma Participantului respectiv. Postarea nu trebuie sa fie obscena sau indecenta (inclusiv si nelimitandu-se la referiri la nuditate, pornografie sau vulgaritate), nu trebuie sa fie contrara bunelor moravuri, nu trebuie sa contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socioeconomic, nu trebuie sa contina imagini cu minori (persoane cu varsta sub 18 ani). Aceasta nu trebuie sa contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, inclusiv ale minorilor (persoane cu varsta sub 18 ani), firmelor sau entitatilor si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modera si anula orice participare la Campanie asupra careia planeaza suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial, sau pe care acesta nu le considera potrivite/ inovative/ nu prezinta elemente de originalitate pentru Campanie, avand in vedere scopul acesteia. Postarile participantilor vor fi vizibile pe https://www.facebook.com/hashtag/caloriifericite. Prin inscrierea in Campanie, respectiv prin utilizarea hashtagului #caloriifericite, Participantii admit ca au luat cunostinta de mecanica utilizarii hashtagului, au inteles-o si accepta faptul ca 3

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7 4.8

4.9

4.10

4.11 4.12

mesajele ce utilizeaza hashtagul vor aparea la comun pe https://www.facebook.com/hashtag/caloriifericite, alaturi de informatiile publice personale din cadrul platformei Facebook. La finalul campaniei, un juriu format din doi reprezentanti ai Organizatorului va crea un clasament si va desemna cele mai creative 3 (trei) postari, in functie de originalitatea si creativitatea acestora. Dupa etapa de jurizare, postarile castigatoare vor fi afisate pe pagina de Facebook www.facebook.com/cocacola, in maximum 7 (sapte) zile calendaristice de la incheierea Campaniei. Castigatorii vor fi anuntati printr-un comentariu la postarea cu care au participant in campanie. Pentru fiecare accesare a paginii www.facebook.com, Participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul serviciului.

SECTIUNEA 5. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA 5.1. In cadrul prezentei Campanii se vor acorda 3 tipuri de premii, constand in: a. Premiu I Consola Nintendo Wii Mini + Remote plus Controller + Nunchuck Controller in valoare unitara de 499 RON, TVA inclus; b. Premiu II Trambulina pliabila de 122 cm Spartan in valoare unitara de 191 RON, TVA inclus; c. Premiu III un pachet de 6 doze de 0,33 ml Coca-Cola Zero in valoare de 11,60) lei, TVA inclus; Valoarea totala a premiilor este de [701,6] lei, TVA inclus. 5.1.1. In urma jurizarii, se vor desemna cate un castigator si un numar de 3 rezerve pentru fiecare premiu in parte, rezervele fiind urmatoarele 9 postari, in ordinea creativitatii/originalitatii, conform detalierii de mai jos: A. Premiul I un castigator si 3 rezerve; B. Premiul II un castigator si 3 rezerve; C. Premiul III un castigator si 3 rezerve. 5.2. 5.3. Premiile se acorda si se pun in posesie, doar pe teritoriul Romaniei, catre Participantii care au postat in prezenta Campanie cele mai creative 3 postari desemnate in urma jurizarii. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a pretinde schimbarea acestora cu alte bunuri, sau sa solicite schimbarea caracteristicilor premiilor sau sa solicite contravaloarea in bani a premiilor castigate.

SECTIUNEA 6. PROCEDURA DE VALIDARE SI ACORDARE A PREMIILOR Jurizarea: 6.1. Pentru ca Participantii sa fie eligibili pentru jurizare, acestia trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile mentionate la Art. 4.1 si Art. 4.2, iar postarile trebuie sa respecte prevederile Art. 4.4 si Art. 4.5; 4

6.2.

In urma jurizarii sunt desemnate castigatoare cele mai creative/originale 3 (trei) postari, urmatoarele 9 (noua) postari, in ordinea creativitatii si originalitatii, fiind desemnate ca si rezerve.

Validarea: 6.3. 6.4. In vederea validarii premiilor, Agentia Online va posta cate un comentariu la inscrierile care au fost desemnate ca si castigatoare, prin care informeaza castigatorii de premiul castigat. Ulterior informarii castigatorilor, acestia au termen 5 zile lucratoare pentru a trimite pe adresa de email contact@coca-cola.ro, urmatoarele informatii: Nume, Prenume, Adresa din actul de identitate, cat si adresa de Livrare, Adresa de e-mail si Numarul de telefon. Confirmarea identitatii va fi facuta de catre Organizator sau reprezentanti ai Organizatorului, odata cu verificarea indeplinirii conditiilor de validitate. Participantii care nu pot indeplini aceste conditii vor fi invalidati. In urma validarii (odata cu primirea datelor complete pe adresa de e-mail contact@cocacola.ro), castigatorii vor intra in posesia premiilor in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezerve, in cazul in care are motive intemeiate sa considera ca vreun Participant desemnat castigator a incalcat termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, nu poate fi validat sau nu poate fi contactat in termen de 5 zile lucratoare de la data desemnarii lui. Numele castigatorilor premiilor, precum si premiile castigate de acestia, vor fi publicate pe siteul www.coca-cola.ro dupa validarea acestora. Organizatorul si Agentia Online nu isi asuma nici o raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de autor asupra imaginilor (foto sau video) postate in cadrul Campaniei in conformitate cu mecanismul descris in prezentul Regulament Oficial. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de autor asupra imaginilor (foto sau video) castigatoare nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului declarat castigator in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la Campanie, toti Participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: Inscrierile necorespunzatoare bazate pe completarea sau oferirea unor date false sau neconforme cu realitatea; Erori tehnice independente de vointa Organizatorului si care se datoreaza furnizorilor de internet; Defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau ale portalului www.facebook.com ; Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizorii de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii pe perioadele de trafic intens; Eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu aceasta Campanie.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8. 6.9.

6.10.

6.11.

SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

7.1.

7.2.

Regulamentul Oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit pe website-ul www.coca-cola.ro, sau in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 0800.080.800, intre orele 09:00 - 21.00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia. Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament Oficial. Pentru detalii sau reclamatii solicitantul poate trimite un email la contact@cocacola.ro pe intreaga durata a Campaniei.

SECTIUNEA 8 . TAXE SI IMPOZITE 8.1 Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 9. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 9.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Astfel, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei garanteaza tuturor participantilor la Campanie (in calitate de persoane vizate) urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plngere catre autoritatea de supraveghere. Dreptul de acces la date: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit. Dreptul de interventie asupra datelor: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Dreptul de opozitie: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale 6

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inregistrarea in Campanie, identificarea si inregistrarea castigatorilor, inmnarea premiilor cstigatorilor, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Organizator si/sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Agentia Online, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului. La momentul inmanarii premiului (a celui pe zi sau a Premiului cel mare, dupa caz), participantii isi pot exprima acordul cu privire la includerea datelor cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Agentia Online, in scopul realizarii de rapoarte statistice, al informarii participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator, precum si in alte scopuri, mentionate in documentul scris prin care este exprimat acordul.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN 10.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA 11.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente: avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor; tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

11.2.

11.3.

orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

11.1.

Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 12. LITIGII 12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 13. DIVERSE 13.1. 13.2. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de S.C. Syscom Digital SRL cu sediul in Bucuresti, Strada General Ernest Brosteanu nr 33, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, Cod unic de inregistrare RO25946293, avand numar de notificare la A.N.S.P.D.C.P 12320.

Organizator Coca-Cola HBC Romania S.R.L. Prin S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L.

ACT ADITIONAL NR. 1 din 1.11.2013 la REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE #caloriifericite

SC Coca-Cola HBC Romania S.R.L. cu sediul in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, Romania, in calitate de Organizator al campaniei promotionale #caloriifericite, in temeiul Art. 1.7 al Regulamentului Oficial al campaniei promotionale #caloriifericite (Campania), a decis modificarea Regulamentului Oficial al Campaniei, dupa cum urmeaza: I. Articolul 2.1. din Regulamentul Oficial al Campaniei se modifica si va avea urmatorul continut: Campania este organizata si desfasurata exclusiv pe platforma de socializare Facebook www.facebook.com in perioada 18 octombrie 2013 11 noiembrie 2013 (denumita in continuare Perioada Campaniei). II. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei raman neschimbate. Prezentul Act Aditional la Regulamentul Oficial al Campaniei a fost semnat in 4 exemplare originale, astazi, 1.11.2013

Organizator, S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L.