Sunteți pe pagina 1din 5

EVALUAREA LUCRARILOR RETEA DE CANALIZARE

Curs BCE 5 martie 2008

1 EU = 3, 7185 lei

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului


1.1. Obinerea terenului

1.2. Amenajarea terenului

1.3. Amenajarea pentru protecia terenului

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii


Obiect 1 Racord electric staie de epurare
- LEA 20 KV
700 m x 140 lei/m
- PT 63 KVA cu separatori
Total cap.2 fr TVA

=
=
=

98.000,00 lei
36.670,00 lei
134.670,00 lei

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica,


supraveghere antier
3.1. - Studii de teren
- Studii topografice
- Studii geotehnice
Total 3.1. fr TVA

=
=
=

3.2. - Cheltuieli pentru documentaii avize si acorduri


Certificat de urbanism
50 ore
Acord unic
75 ore
Aviz Apele Romne
200 ore
Aviz de Mediu
250 ore

3.780,0 lei
3.000,0 lei
6.780,0 lei

Studiu de impact
Aviz coexisten Electrica SA
Aviz coexisten Romtelecom
Aviz Drumuri Judeene

1.250 ore
200 ore
200 ore
300 ore
2.525 ore
Total 3.2. (fr TVA) = 2.525 ore x 4,5 lei/or conv. = 11.362,0 lei

3.3. - Cheltuieli de proiectare


4,5 % din Cap.2 + 4 din devizul general.
2.452.185,0 x 0,045
din care: Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate
Proiect tehnic
Detalii de execuie
Verificarea tehnic a proiectrii
Elab.certific.de perform.energ.a cldirii

Total 3.3. (fr TVA)


3.4. - Cheltuieli cu organizarea licitaiei
- de proiectare
- de execuie
Total 3.4. (fr TVA)
3.5. - Consultanta 1,5% C+M
1.610.087,0 lei x 0,015
Total 3.5. (fr TVA)
3.6. - Asisten tehnic
- dirigenie de antier1% din C+M
- urmrirea execuiei
20 % din valoare proiectare
110.348,0 x 0,2
Total 3.6. (fr TVA)
Recapitulatie cap. 3
3.1. Studii de teren
3.2. Obtinere avize si acorduri
3.3. Proiectare si inginerie
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie
3.5. Consultanta
3.6. Asistenta tehnica
Total cap. 3

110.348,0lei

11.034,8lei
55.174,0lei
33.104,4lei
11.034,8lei
-

110.348,0lei

=
=

6.000,0 lei
8.000,0 lei
14.000,0 lei

24.151,0 lei
24.151,0 lei

16.101,0 lei

22.070,0 lei
38.171,0 lei
6.780,0 lei
11.362,0 lei
110.348,0 lei
14.000,0 lei
24.151,0 lei
38.171,0 lei
204.812,0 lei

Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza


4.1. Cladiri si constructii speciale, inclusiv instalatiile aferente

Obiect 2 Reele de canalizare Dumbravani


- retea canaliz. Dn 200mm 2.120,0 m x 200,0 lei/m =
- retea canaliz. Dn 250mm
600,0 m x 222,66lei/m =
- desfacere-refacere drum pietruit
2.120,0 m x 37,5 lei/m
=
- racorduri la canalizare
100 buc x 1.100 lei/buc
=
Total ob.2 fr TVA

424.000,0 lei
133.600,0 lei
79.500,0 lei
110.000,0 lei
747.100,0 lei

Obiect 3 Staie de epurare


Se propune o staie containerizat, cu volumul treptei biologice de 200,00 mc.
- mprejmuire i pori 200 m x 120 lei/m
=
24.000,0 lei
- drum acces staie epurare - construcii
375 x 3,5 m x 37,5 lei/mp
=
49.219,0 lei
- pod peste v.Craiasa
=
63.344,0 lei
- racord ap potabil staie epurare, Dn 63, PE
600,0 m x 55 lei/m
=
33.000,0 lei
- reele de legtur n incint
370 m x 135 lei/m
=
49.950,0 lei
- sistematizare pe vertical i dig aprare nivele mari
1.480 mc x 50 lei/mc
=
74.000,0 lei
- cmin de comutare i cmin pentru grtar manual
- construcii 2 buc x 3.850 lei/buc =
7.700,0 lei
- deznisipator, separator grsimi i bazin splare nisip
- construcii 3 buc x 8.400 lei/buc =
25.200,0 lei
- staie omogenizare i pompare ape menajere,
D = 5,0 m, H = 6,0 m, tip cheson lansat
- construcii 117,8 mc x 867 lei/mc =
102.132,0 lei
- instalaii hidraulice staie pompare ape menajere
117,8 mc x 153 lei/mc
=
18.023,0 lei
- staie pompare nmol - construcii
D = 5,0 m, H = 5,0 m, tip cheson lansat
62,8 mc x 966 lei/mc
=
60.665,0 lei
- instalaii hidraulice staie pompare nmol
62,8 mc x 282 lei/mc
=
17.710,0 lei
- instalaii electrice iluminat exterior
200 m x 112,5 lei/m
=
22.500,0 lei
- instalaii electrice iluminat for i legare la pmnt
250 m x 150 lei/m
=
37.500,0 lei
Total ob.2 fr TVA
=
635.912,0 lei

Recapitulatie 4.1
4.1.1. Retea de canale colectoare
4.1.2. Statie de epurare
Total 4.1.

747.100,0 lei
635.912,0 lei
1.383.012,0 lei

4.2. Montare utilaje tehnologice


- montaj utilaj statie epurare
Total 4.2

32.580,0 lei
32.580,0 lei

4.3.Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj


- statie de epurare-conf. lista utilaje
901.923,0lei
Total 4.3
901.923,0lei
4.4. Utilaje fara montaj
4.5. Dotari
4.6. Active necorporale

Recapitulatie cap. 4
4.1. Constructii si instalatii
4.2. Montajul utilajelor tehnologic
4.3. Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6. Active necorporale
Total cap.4

1.383.012,0 lei
32.580,0 lei
901.923,0 lei
.
2.317.515,0 lei

C+M (1.2,1.3,2,4.1,4.2,5.1)
134.670,00 lei +1.383.012,0+32.580,0+59.825,0 =
Total C+M
=

1.610.087,0 lei
1.610.087,0 lei

Capitolul 5. Alte cheltuieli


5.1. Organizare de santier
conform anexa

59.825,0 lei

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului


5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 1,3%
1.610.087,0 lei x0,013
5.2.2. Alte taxe

20.931,0 lei
-

Total 5.2.
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 5%
( 1.2,1.3,2,3,4 )
2.656.997,0 x 5%
=
Recapitulatie cap. 5
5.1. Organizare de santier
5.2. Comisioane, taxe, cote legale
5.3. Diverse si neprevazute
Total cap. 5

20.931,0 lei

132.850,0 lei
59.825,0 lei
20.931,0 lei
132.850,0 lei
213.606,0 lei

Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice


6.1. Pregatirea personalului de exploatare
2 pers. x 1 luna x 800,0 lei/luna
6.2. Probe tehnologice si teste
Total cap.6.

4.000,0 lei
3.190,0 lei
7.190,0 lei

Recapitulatie cap. 1-6


Cap.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Cap.2 Cheltuieli pentru asigurare utilitatilor

134.670,0 lei

Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

204.812,0 lei

Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza


Cap. 5 Alte cheltuieli
Cap. 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice
TOTAL VALOARE (fara TVA)
TVA 19 %
TOTAL VALOARE (cuTVA)
Din care:
TOTAL C+M (fara TVA)
TVA 19 %
TOTAL C+M (cuTVA)

2.317.515,0 lei
213.606,0 lei
7.190,0 lei
2.877.793,0lei
546.781,0lei
3.424.574,0lei
1.610.087,0 lei
305.916,0 lei
1.916.003,0 lei