Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC Unitatea de nvmnt: coala Gimnazial Nicolae Crevedia Crevedia Mare, judeul Giurgiu Clasa: a V-a A Data:

12.11.2 1! Disciplina: Ma"ema"ic #Alge$r% Unitatea de nvare: &racii ordinare Coninuturi: Noiunea de 'racie. &racii egale. Com(ararea 'raciilor Tipul leciei: Con)olidare i 'ormare de a$ili"i ma"ema"ice Scopul lectiei:- in"egrarea coninu"urilor digi"ale *n (roce)ul de (redare-*nvare-evaluare+ - con)olidarea cuno,"in-elor de)(re 'raciilor ordinare i a de(rinderior de a rezolva e.erciii cu 'racii+ - dezvol"area g/ndirii logice, )"imularea ,i dezvol"area g/ndirii crea"oare *n urma u"ilizrii de c"re elevi a coninu"urilor digi"ale+ Competene generale: 1. 0den"i'icarea unor da"e )i rela"ii ma"ema"ice )i corelarea lor in 'unc"ie de con"e."ual in care au 'o)" de'ini"e+ 2. 1relucrarea da"elor de "i( can"i"a"iv, cali"a"iv, )"ruc"ural, con"e."ual cu(rin)e in enun-uri ma"ema"ice + !. 2"ilizarea algori"milor ,i a conce("elor ma"ema"ice (en"ru carac"erizarea local )au glo$al a unor )i"ua-ii concre"e+ 3. 4.(rimarea carac"eri)"icilor ma"ema"ice can"i"a"ive )au cali"a"ive ale unei )i"ua-ii concre"e ,i a algori"milor de (relucrare a ace)"ora+ 5. Analiza ,i in"er(re"area carac"eri)"icilor ma"ema"ice ale unei )i"ua-ii (ro$lem+ 6. Modelarea ma"ema"ic a unor con"e."e (ro$lema"ice varia"e, (rin in"egrarea cuno,"in-elor din di'eri"e domenii. Competene speci ice: 1. 7e'inirea noiunii de 'racie ca an)am$lu 'orma" din numi"or, numr"or i linie de 'racie+ 2. 8 )crie corec" o 'racie 'olo)ind cuno"inele a)imila"e la cla)+ !. 9ealizarea unor core)(ondene *n"re 'racii i re(rezen"rile lor gra'ice+ 3. 0den"i'icarea (erec:ilor de 'racii egale+ 5. 7ezvol"area a$ili"ii de a da e.em(lu de 'racii egale cu o anumi" 'racie da"+ 6. 9e(rezen"area corec" *n"r-un de)en a (rii din *n"reg re(rezen"a" de cel (uin o 'racie 'olo)ind imaginile da"e+ ;. 0den"i'icarea "i(urilor de 'racii *n"r-un e.erciiu da" #)u$uni"ar, ec:iuni"ar, )u(rauni"ar%+ <. =rdonarea cre)c"or>de)cre)c"or 'raciile cu acelai numi"or>numr"or+ ?. Com(ararea 'raciilor care au acelai numi"ror>numr"or+ 1 . Com(ararea 'raciilor u"iliz/nd regulile *nva"e an"erior+ 11. 1ar"ici(area cu in"ere) la lecie u"iliz/nd )arcinile didac"ice (ro(u)e.

Strategia didactica! "etode si procedee didactice: conver)a-ia euri)"ica, e.(lica-ia, demon)"ra-ia, e.erci-iul, o$)erva-ia, munca individual, e.(unerea, (ro$lema"izarea, jocul didac"ic, me"oda 9.A.0.+ Resurse: a% 9e)ur)e ma"eriale: - manual cla)a a V-a, au"ori ......................................+ + - culegere de ma"ema"ic cla)a a V-a, ma"e 2 )"andard, ed. 1aralela 35 - cre" al$, colora", caie"e de no"i-e, 'ie de lucru+ - calcula"or, video(roiec"or+ $% 9e)ur)e umane: - cla) omogen cu cuno,"in-e ce nece)i" con)olidare+ - ac"ivi"-i 'ron"ale, individuale, *n ec:i(+ c% 9e)ur)e "em(orale: 5 min.

C=M14@4N4 C=M14@4N4 814C0&0C4 A4C040

4V4N0M4N@4A4 A4CB040> C=NB0N2@290 C0 8A9C0N0 74 DNVEBA94 4@A14A4 A4CB040 C=NB0N2@290 C0 8A9C0N0 74 DNVEBA94

8@9A@4G00 707AC@0C4 8@9A@4G0A 707AC@0CE M4@=74 C0 19=C4744 M0FA=AC4 M=7290 74 =9GAN0GA 94 4VAA2A94

0.

CA1@A94A A@4NB040 Conver)a-ia, jocul didac"ic &oi de ma"ema"ic Ac"ivi"a"e 'ron"al ,i individual A(recieri ver$ale

-8e )"a$ile"e ordinea i )e (reg"e)c ma"erialele nece)are *nce(erii orei. -Adre)ez elevilor *n"re$ri (en"ru veri'icarea noiunilor "eore"ice re'eri"oare la 'racii: -Ca("area a"eniei )e va realiza (rin"r-o g:ici"oare:Un ntreg de -l mpari, pri egale tu s faci, Una sau mai multe iei, spune-mi matematic ce-i? -4levii )un" a"eni i r)(und la g:ici"oare #Fracia%

00.

AN2NBA94A @4M40 C0 A =H04C@0V4A=9 Ac"ivi"a"e 'ron"al A(recieri ver$ale

-Voi comunica elevilor "ema leciei i o$iec"ivele Conver)a-ia, urmri"e. -Voi anun-a elevii c ac"ivi"-ile de)',ura"e la ora e.(lica-ia de ma"ema"ic vor avea rolul de a reca(i"ula cuno,"in-ele de)(re 'racii, egali"a"ea a dou 'racii, com(ararea 'raciilor i a(licarea cuno,"in-elor *nva"e *n rezolvarea de e.erci-ii ,i (ro$leme.

-Voi no"a "i"lul (e "a$l: I9eca(i"ulare. &racii. Com(ararea 'raciilor

000.

94AC@2AA0GA94A C0 C=N8=A07A94A C2N=C@0NB4A=9 Conver)a-ia Ma"erial (rezen"a" din (or"alul 1revin) 4.(lica-ia, 4.erci-iul 4.(lica-ia 4.erci-iul, (ro$lema"izarea Car"oane, &i,e de lucru Cre" colora" Ac"ivi"a"e 'ron"al ,i individual Ac"ivi"a"e 'ron"al =$)ervare )i)"ema"ic A(recieri ver$ale =$)ervare )i)"ema"ic A(recieri ver$ale &i,e cu (ro$leme Conver)a-ia, analiza, (ro$lema"izarea ,me"oda ciorc:inelui Ac"ivi"a"e 'ron"al =$)ervare )i)"ema"ic

a% Conver)a-ia dirija": -1ro(un elevilor ) urmrea)c un ma"erial reca(i"ula"iv 'olo)ind coninu"urile digi"ale 194V0N8. #Anexa 1% -1e $aza ma"erialului (rezen"a" voi )olici"a elevilor ) rezolve e.erciiile in"erac"iv-a(lica"ive e.i)"en"e *n (or"al. #&racii. &racii egale. Com(ararea 'raciilor.% $% Ac"ivi"a"e 'ron"al: -8e vor 'orma ec:i(e de c/"e 3, 5 elevi. 4.erciiile in"erac"iv-a(lica"ive )e vor rezolva *n ec:i(.

0V.

=HB0N494A 149&=9MANB40

-4levii vor rezolva e.erciiile de (e 'ia de lucru re)(ec"/nd indica-iile (rimi"e #Anexa 2%. -8e ci"e)c )arcinile de lucru, )e e.(lic i )e "rece la rezolvarea ace)"ora. -7u( ce au "ermina" de rezolva" )e vor ci"i e.erciiile i (ro$lemele rezolva"e i )e vor corec"a.

V.

4VAA2A94 3

-4levii vor rezolva 'i,a de evaluare re)(ec"/nd indica-iile (rimi"e #Anexa 3%. -8e ci"e)c )arcinile de lucru, )e e.(lic i )e "rece la rezolvarea ace)"ora. -7u( ce au "ermina" de rezolva" )e vor ci"i e.erciiile i (ro$lemele reolva"e i )e vor corec"a. A80G29A94A 94@4NB040 C0 A @9AN8&492A20 8e realizeaz cu aju"orul me"odei 9.A.0, a)"'el: -1un eu (rima *n"re$are ,i arunc mingea unui co(il care dac r)(unde corec" o va (la)a al"ui co(il, 'ormul/nd el urm"oarea *n"re$are. -Ce e)"e o 'rac-ieJ 2rmre)c modul *n care elevii *,i 'ormuleaz *n"re$ri unul al"uia. 4.em(lu: Ce re(rezin" numi"orulJ 7ar numr"orulJ Ce o(era-ie re(rezin" linia de 'rac-ieJ C/nd dou 'racii )un" egaleJ Cum de'inii 'racia )u$uni"arJ 7ar ec:iuni"arJCum )e com(ar 'raciile care au acelai numi"orJ .a.. -Voi anun-a "ema (en"ru aca): exrciiile rmase nerezol ate din fia de e aluare, ! aluarea de la )'/ri"ul leciilor de ma"ema"ic din (or"alul 1revin). -4levii no"eaz "ema. -8e vor 'ace a(recieri a)u(ra *n"regii ac"ivi"-i ,i )e vor acorda cali'ica"ive celor mai ac"ivi elevi. -4levii a)cul" cu in"ere) a(recierile cu (rivire la lecie.

&i,e de evaluare 4.(lica-ia, 4.erci-iul, Munca inde(enden" Ac"ivi"a"e individual 4valuare )cri)

V0.

Conver)a-ia, e.(lica-ia, analiza, me"oda 9.A.0.

Culegere de e.erci-ii ,i (ro$leme &ie de lucru

A(recieri ver$ale

Ane#a $

Ane#a $

<

Ane#a % &i de lucru 1. 8crie ce 'rac-ie din de)en re(rezin" )u(ra'a-a colora" *n 'iecare caz:

_______

_______

_______

2. 9ealizai (rin me"oda ciorc:inelui o )in"ez a)u(ra "i(urilor de 'racii ordinare:

!. Com(arai 'raciile urm"oare: +

a%

5 ;

3 ;

+ $%

2 6

2 . !

Ane#a ' &i de evaluare

1. 8"a$ilii care din"re urm"oarele 'racii )un" egale cu 'racia 3 ; < 2 1< + + + + 6 1 12 ! 2; 2. 8"a$ilii ce 'el de 'racii )un" 'raciile urm"oare: 2 ; 5 1 21 5 2 2 1! + + + + + + + ! 3 < 15 3 5 6 2 1! 3. Com(arai 'raciile urm"oare: 2 2 6 13 ? 32 2 3 W + W + W + W . ! ; 12 12 <1 <1 5 1 3. Coloreaz (ar"ea ce re(rezin" 'raciile: a% 5 < ! <

2 : !

$% Com(ar cele dou 'racii.

11