Sunteți pe pagina 1din 19

RUSALIILE VODEVIL NTR-UN ACT

PERSONAJELE: DOMNUL IONUS CALUSCUS , vechilul moiei i profesorul coalei din sat TACHI RZVRTESCU su!prefect T"A#ER $UI%CI& vornic de sat SUZANA, nevasta lui Toader VASILE VEVERI' frunta (HE"R(HE A )A*TEI +,ran UN ANDARM CATRINA , 'RANI , 'RA-CE S!ena se "etre!e #n Moldova, #n satul lui Cre$ene, la anul %&'() Teatrul re"re*int, pia+a satului. /n st0n1a casa lui Toader cu u, fereastr, i prisp, pe scen,. /n dreapta 2,pla2ul casei !oiereti cu porti+,. /n mi3locul scenei o f0nt0n, 4ntre copaci. /n fund cr0ma5 deasupra uii este scris6 "tel pentru no!ili. Aceast, cr0m, a fost 2idit, 4n anul m0ntuirii 7898 de !oierul :aharnic Cremene. SCENA I SUZANA ;torc0nd pe prisp,< Toar!e, leleo, toar!e, toar!e +,n- !e .adea s-a #ntoar!e) Vai/ 0uiorul $i l-a$ tors )i !,dica nu s=a=ntors> Adic, fereasc, #umne2eu pe=o femeie s, se m,rite cu vornicul satului c, nu mai are parte de !,r!at> Iaca eu de=o s,pt,m0n, de c0nd m=am cununat cu Toader $uim,cil, care=i vornic aici 4n satul lui Cremene tr,iesc ca =o v,dan,5 nu v,d pe so+ul meu cu 2ilele i cu nop+ile>... ;"ftea2,.< S,rmanu> a a3uns de clac, de c0nd cu pref,c,turile aieste nou,. 'RA-CE&E SCENA II SUZA-A 'RANCE ;mer10nd la f0nt0n, cu cofe< La 0,nt,na dintre 0lori 1etele se du! #n *ori S,=i umple cofi+ele S,=i scalde 1uri+ele. &a pu+ul f,rtatului Mer2 .a.ele satului, %er1 s,rind ca ielele S,=i scalde 2!0rcelile. CATRINA 6 "r fi 2,rind vrun duh necurat pi=ntuneric. TOATE ;f,c0ndu=i cruce<6 *ereasc, sf0ntu> CATRINA 3a"ro"iindu-se de Su*ana45 *a Su2an, de ce e2i aa dus, pe 10nduri? SUZANA5 Du! dorul lui Toader, lele Catrino) CATRINA 6 Vai de mine>... de=a!ia 4nsurat =o i uitat c,r,rua !asei6 " 'RA-C6 $un, 2iua Catrin,.

CATRINA 6 %ul+umim d=tale lele Safto. NT7IA6 Ce=+i mai face !,r!atul6 CATRINA 6 A ieit la !oieresc cu noaptea=n cap. NT7IA 6 Adev,rat oare s, fie lelic, c=o s, se ridice !oierescul? CATRINA 6 #umne2eu tie> dar de=o !ucat, de vreme=ncoace rom0nii notri s=o ame+it de cap parc, i-o u$0lat rusaliile) NT7IA6 %ai tii p,catu? #e c0tva timp url, c0inii toat, noaptea=n sat) SUZA-A6 Apoi de c0nd poruncile aieste nou, care cur1 pe nic, pe ceas nu mai are cap omu s,=i mai vad, !ordeiul. C0nd 4i la su!prefec,tur, c0nd la c,,rie... CAT R I - A 6 &a c,,rie?... la st0n,? SUZA-A6 $a nu fa la sameu cel cu c,,ria. Ia p,cate> CAT R I - A 6 )i tu r,m0i cuc pe prispa casei. SUZA-A6 )i torc p0n@ ce nu mai v,d !ine5 dar voi? CAT R I N A 5 Noi6 Nu mai 4n+ele1em ce=o p,+it oamenii notri c, nu mai sunt ca mai=nainte veni+i de=acas,. Spun lucruri de pe ceea lune. %ai ieri !,r!atu=meu era cu chef i se l,uda c, mi=o cump,ra malote de coven+ie. Ce s, fie aceea Su2ano? SUZA-A6 Cic,=i o materie +esut, nu tiu unde... 4n doi peri. ;Se aud chiote i l,utari 4n cr0m,.< CAT R I - A 6 Ian au2i ho+ii de !,r!a+i cum se veselesc f,r@ de noi. )ti+i una fa? T O AT E 5 Ce, lele Catrino6 CAT R I - A 6 Hai s, ne=ntoarcem pe=acas, i s, ne f a!e$ .olnave, ca s, nu 1,seasc, ei de m0ncat c0nd s=or 4ntoarce de la cr0m,. " 'RA-C6 #ar dac=om p,+i vro otie? CAT R I - A 6 )otie? s, nu=i 4mpin1, p,catul c=or da peste rusalii> 8aide, 9aide) 'RA-CE&E ;ieind< Ard,=i focul de !,r!a+i> S,=i l,s,m a2i nem0nca+i. #e nimic, nu ne pas, C, suntem st,p0ne=n cas,. C0nt,6< SCENA III SUZANA , TOADER SUZA-A6 Haide hai5 parc, le v,d cum or s, m,n0nce p,para... &e=au intrat i lor 1,r1,uni 4n cap. ;Se pune iar pe prisp, i toarce. Toderic, Toderel Tare $ult $i-e dor de el/ T"A#ER ;ieind din cr0m, se oprete pe pra1<6 %,i iei+i a2i la !oieresc ori !a?... $a?... face+i cum vre+i. S, nu 2ice+i c, nu v=am dat de tire. Voi 4+i 4mp,r+i cu dracu ce=a fi de 4mp,r+it. SUZANA5 Toadere, Toadere) T"A#ER ;venind 4n scen,<6 Aud Su2,nic,. SUZANA5 Da !e $ai este6 T"A#ER6 Apoi ce s, fie dra1, nevast,? /i c, de c0nd a venit pe moie vechilul ist nou cuconu Ion (,luc, dasc,lul satului5 de c0nd le vor!ete s,tenilor tot din carte i le spune c,=s str,nepo+i de 4mp,ra+i c, se tra1 din Troian +,ranii au luat=o de !un,... #ac,=i 4ndemni la lucru 4+i r,spund r020nd c, 4mp,ra+ii nu lucrea2,. SUZA-A6 #ar ce fac ca s,=i hr,neasc, copiii? T"A#ER6 )=apoi nu=i destul at0ta. A mai venit i dnul R,2vr,tescu su!prefectul i le=a poruncit ca s, nu $ai as!ulte de ni$e de!,t nu$ai de d0nsul =acum dac, stri1 4n sat6 Hai la culesul p,puoiului m,>...

ei 4mi r,spund6 du=te dracului poman, m,> SUZA-A6 Carevras,2ic, satul ista=i !ine numit satu lui Cremene? T"A#ER6 $ine5 i eu vornic de haimana. SUZA-A6 %,ri omule ce nu te lepe2i i tu de !eleaua cea de vorni!ie, .at-o ",rdalni!u/ T"A#ER6 Cum nu m=a lep,da de d0nsa ca de Satana p,catele $ele/ dar a"oi tii povestea +i1anului cu ursul din p,dure6 S,ri+i oameni !uni c=am prins ursu> A Adu=l 4ncoace +i1ane dac, l=ai prins> A &=a aduce fr,+ico dar nu m, las, din la!e dihania> SUZANA ;cu dra1oste<6 S,rmanu !ietu !,r!,+el> T"A#ER6 C, 2,u sunt de 3elit> %=am !uim,cit de istov de=o !ucat, de vreme. -u=i 2i l,sat, de #umne2,u 4n care s, nu cad, c0te=o porunc, c0nd cu coroieriu c0nd cu telea1a dracului. SUZANA5 Care telea2a dra!ului6 T"A#ER6 Cea pe s0rm, prin v,2duh. )=apoi ce porunci> s!rise #n lim!a p,s,reasc,... numai cioarele s, le=n+elea1,> -oroc de mine c, mi le t,lm,cete 4n rom0nete domnul Ion (,luc, care=i do!, de carte. SUZA-A6 #ar parc, i el 1r,iete cam de peste deal. T"A#ER6 Apoi d, ce s,=i faci? A 4nv,+at carte la $raov. SUZA-A6 #e=aceea vor!ete !raovenete? T"A#ER6 -u tiu c, eu nu=l 4n+ele1. #ar s, ve2i nevast, alt, !elea> %ai deun,2i vine 3,ndaru c=o h0rtie 4n care se poruncea s, ser!,m cu solenitate 2iua onomastic, a lui sf0ntu... nu tiu care. &as@ c, sosise porunca a treia 2i dup, s,r!,toare d=apoi ne=am dus vro trei oameni la t0r1 ca s, cump,r,m solenitate i mastic... %astic am 1,sit la !,c,lie dar solenitate m0nca=o=ar cine=o iscodit=o> n=am putut 1,si nici m,car la spi+erie: ne-a$ "ierdut nu$ai *iua de2ea.a) SUZA-A6 )i cum a+i f,cut? T"A#ER6 Am trimis masticu la ispr,vnicie ca s,=l duc, la Iei. SUZA-A6 #a !ine !,r!ate din toate satele o cerut mastic? TOADER5 Din toate, "e !,t a$ au*it) SUZA-A6 )i oare ce=or s, fac, !oierii cu=at0ta mastic? T"A#ER6 Spunea v,tavu de la :epeleni c=au s, prunduiasc, cu el soelele cele nou,. SUZA-A6 :are c=a mai venit o h0rtie i a2i=diminea+,? T"A#ER6 A vinit da. Cic, s, ne=apuc,m de durat o cas, comunal,. #nu (,luc, ne=a vor!it un ceas 4ntre1 de costitu+i... una de coven+i... una fac dou,5 de :atrie de amoare... SUZA-A6 Ce moare !,r!ate? T"A#ER6 :oate c, moare de curechi fiindc, s=apropie postul. SUZANA5 ;ine, dar, !e-are a 0a!e6))) T"A#ER6 El o fi tiind c, ne=a mai spus s, fim de a2i 4nainte cet,+eni. SUZA-A6 Cum cet,+eni? s, v,=nchid, la cetate? T"A#ER6 #racu s,=i descurce> ;Scap, 3os condicele ce +ine su!suoar,.< SUZANA5 Da aieste !e sunt, Toadere6 T"A#ER6 Condice de 4nsemnat to+i trec,torii prin sat5 ta!loane de 10te r,+e pui de 1,in, ou, toate> Cic,=s potrocale de recesemin+,. SUZA-A6 Elei> !,r!ate lea1, vornicia de 1ard c, eu nu mai am parte de tine i=+i duc dorul. T"A#ER6 #=apoi eu nev,stuic, dra1,? C0nd ai ti cum m, tra1e inima la c,su+a mea l0n1, sufle+elul meu ist dr,1,la c, mi=i i 1ri3, s, te tot las sin1ur, Su2ano. SUZANA5 De !e, Todirel6 T"A#ER6 #e ce? pentru c, eti tineric, m0ndrulic,5 ai vin=4ncoace.

SUZANA ;4l 4mpin1e r020nd<6 Iaca vor!,> nu cumva mi=i i teme a!u6 T"A#ER6 $a 2,u nu=+i face cruce. "m sunt i eu i=mi eti dr,1u+, foc. SUZANA Aa s, tr,ieti? TOADER Aa s, tr,iesc> SUZANA C, tu m, iu!eti? TOADER C, eu te iu!esc> SUZANA )i 2,u nu 1lumeti? TOADER )i 2,u de 1lumesc> SUZANA Aa s, tr,ieti? TOADER Aa s, tr,iesc> SUZANA TOADER ;/mpreun,.< A9/ !e dul!e 0o! /n suflet sim+esc> Nu "ot sta "e lo!, Aa s, tr,iesc> A9/ !e $are 0o! /n suflet sim+esc> %, topesc pe loc Aa s, tr,iesc> T"A#ER ;c,ut0nd 4mpre3ur<6 Su2ano... SUZA-A6 Ce=i !,r!,+ele? T"A#ER6 -u m,=i l,sa s, m,=nfrupt c=o s,rutare? SUZA-A6 $a te=oi l,sa Toderic, c, doar nu suntem 4n post. T"A#ER ;ter10ndu=i !u2ele<6 #r,1uli+a mea... ;C0nd voiete s=o s,rute intr, 3andar$ul)4 SCENA IV TOADER , SUZANA , ANDARMUL ;intr, prin fund 4n dreapta< ANDARMUL5 ;ade Toadere/ T"A#ER6 Tronc>... Ce=i 3,ndarule? BA-#AR%U&6 " h0rtie de la su!prefectur,. -a+i=o. ;Iese.< T"A#ER6 Iar o !uleandr, de h0rtie? %,i m,i m,i> -=are chip cineva s,=i s,rute nevasta. S, vedem ce mai scrie? SUZA-A6 #a tu tii s, citeti Toderic,? T"A#ER6 $a c0t h,ciu. %, duc la domnul (,luc, s, mi=o t,lm,ceasc,. SUZA-A6 Stai pe loc c, iat,=l> SCENA V TOADER,SUZANA,<ALUSCUS ;iese din casa !oiereasc, citind o 1a2et,< <ALUSCUS5 Ad$ira.il/ Reda"torul a!estui *iar a .ine $eritat de la patrie> El critic, tot fie !un fie r,u... Admira!il> T"A#ER6 #omnule (,luc,> <ALUSCUS5 +e $ine $e !9e$i, Teodore6 T"A#ER6 Aa domnule (,luc,. Te=a ru1a... (A&U S C U S 6 *aci eroare amice. Eu me numesc din str,!uni (aluscus nu (,luc,. Sunt roman din #acia Transcarpatin, i me co!or dintr=un 1eneral roman ce a +inut res!el cu (aulia pe timpul lui Ce*ar, din !are $otiv el a 0ost su"ranu$it <alus!us de Senatul Ro$ei)

/n consecin+, !inevoiete amice a nu me porecli (,luc, mai cu seam, c, nu pot suferi 1,luscele... nu=mi priesc. T"A#ER6 *ie =aa cucoane (,luc,. (A&U S C U S 6 Iar cucoane? V=am spus la to+i aice de c0nd me a0lu !a profesor 4n sat se nu=mi mai 2ice+i cucoane pentru c, ast,2i nu mai esist !oierii nu mai sunt !oieri. Zi=mi frate Caluscus fiindc, to+i romanii sunt fra+i. T"A#ER6 'i=a 2ice frate cucoane d=apoi nu=i o!iceiu de astfel pe la noi. -umai c,lu1,rii 4i 2ic fra+i. (A&USCUS6 $ine5 dac, u2ul nu iart, 2i=mi domnule. Acest cuv0nt e latin i ascendin+ii nostri precum scii Teodore erau de vi+, latin,. Str,moul meu 1eneralul (aluscus care era ver primare cu Trifonius :etrin1elus i cu nu mai pu+in cele!rul roman $ostanus Coptus !e se rudea !u o0i!iliatul i mult sapientul Cartofilus Cesarus Craescus... T"A#ER6 Ian las@ domnule cartofele i !ostanii deoparte i m=ascult,... <ALUSCUS5 Ai "ri$it iar vrun ordin6 TOADER5 ;a nu, o porunc,. (A&USCUS6 Cum ai 2is? " porunc,? R,u pronun+i frate5 de!e se 2ici u, porunc, (A&USCUS6 *ie. Acum c, +i=am dat esplic,ciunile necesarii s"une, !e voies!i6 )T"A#ER6 Te=a ru1a dac, nu +i=ar fi cu sup,rare s,=mi citeti porunca asta de la su!prefec,tur,. SUZA-A6 E tr,snit cu leuca pe le1ea mea> ha ha ha> <ALUSCUS5 Cine r,de6 O 0e$eie6 SUZA-A6 $a nu domnule u, femeie. (A&USCUS ;20m!ind<6 A> !ela Su2an,?... #oa$na $ea, "ri$es!e asi1ur,ciunea 4naltei mele consider,ciuni cu care am onoare a 0i a do$niei-voastre devotat ser.) SUZANA ;4n parte<6 Ian au2i=l acu cic, vre s, fie cer!. ;R0de i se aea2, torc0nd pe prisp,.< T"A#ER6 -u te potrivi domnule i citete=mi porunca5 poate c,=i 1ra!nic,. <ALUSCUS6 Consimt cu pl,cere. Ad,. ;Ia h0rtia i citete deoparte6< CSe ordon, vornicului din satul lui Cremene ca 4ndat, s, scoat, to+i s,tenii i s,=i porneasc, la c,ratul lemnului necesariu pentru !asa de arest !e este a se dura #n a!est sat) Ori!e lu!ru ar avea de f,cut locuitorii fie a lor fie a proprietarului 4l vor p,r,si pe loc pentru ca s, 1r,!easc, c,ratul materialului men+ionat. Su!semnat R,2vr, tes!u, su."re0e!t)= 3n "arte)4 A!est ordin e ar!itrar> e u, mesur, despotic, u,... u,... u, idee monstruoas,>... Tocmai acum c0nd e timpul de str0ns p0inea de pe c0mp se o lase ca se putre2easc, pentru ce? pentru construirea unei temni+i>... "> 4n+ele15 asta provine din inimici= +iunea lui R,2vr,tescu. El vrea se me ruine2e fiindc, opiniunele noastre politice sunt contrarii. Ce este de f,cut?... ;St, pe 10nduri.< T"A#ER6 Ai citit h0rtia cucoane (,luc,?... Ce n,2!utii mai !u"rinde6 <ALUSCUS 3#n "arte, !u veselie45 O/ !e idee/ 3Tare)4 1rate Teodore, su!prefectura ordon, ca f,r, nici o 4nt0r2iere se ias, tot satul pentru ca se=mi culea1, p0inea de pe c0mp. T"A#ER6 "are? #ac,=i aa cucoane 1r,iete d=ta cu rom0nii c, eu de1ea!a m=am cercat s,=i scot a2i la lucrul !oierescului.

(A&USCUS6 Unde sunt fra+ii romani? T"A#ER6 *ac cisl, colea=n cr0m,. (A&USCUS6 /nvit,=i se vie aice ca se parlament,m 4mpreun,. T"A#ER6 /ndat, cucoane (,luc,. ;Se duce 4n cr0m,.< <ALUSCUS 3#n parte<6 &=oi 4nv,+a eu pe R,2vr,tescu s, scrie vorni!ului !u litere latine) ;Su2ana c0nt, 4ncet.< (A&USCUS ;o 4ntrerupe<6 Su2ano !el, Su2an,... SUZA-A6 Aud domnule (,luc,. (A&USCUS6 Ce faci acolo sin1uric,? SUZANA5 Tor!) <ALUSCUS5 Tor!i6))) *elice e fuiorul ce=l atin1i cu de1etele i cu !u2ele> ;"ft0nd.< C,ci nu sunt eu 4n locul lui> SUZA-A6 Ai vrea s, te torc? (A&USCUS6 A>... SUZANA5 Nu se "oate) <ALUSCUS5 De !e6 SUZA-A6 Eti prea nesc,rm,nat. (A&USCUS6 Ah> Su2an,. SUZANA 3i$it0ndu=l<6 Ah> (,luc,. <ALUSCUS5 De !e nu vrei se !ites!i #n ani$a $ea6 De !e nu vrei se $e !a"is!i6 SUZA-A6 Eu?... !a s, te pite rusaliile mai !ine da nu eu. SCENA VI <ALUSCUS , SUZANA , TOADER , ' R A - I I ;ieind din cr0m,< T"A#ER6 Veni+i 4ncoace c, v, cheam, vechilul moiei. 'RA-II #omnul (,luc, acum ne cheam,5 Haide+i cu to+ii hai f,r, team, S,=i vedem fa+a cea pricopsit, S=au2im vor!a=i cea procopsit,. (A&USCUS 6 $ine=a+i venit fra+ilor> Ve salut, salve/ ' R A - I I 6 $ine=am 1,sit cucoane. (A&USCUS6 Ve invit se=mi preta+i toat, aten+iunea. V E V E R I ' 6 Ce s, facem cucoane? <ALU S C U S 5 V-a$ lu$inat de de$ult asu"ra sor2intei voastre, sunte+i romani str,nepo+i a imperatului Traian, anti!ii do$inatori a lumei> Aa este? ' R A - I I 6 " fi cucoane. (A&USCUS6 /n consecin+, ve indemn conform cu ordinul acesta de la su!prefectur, se aler1a+i la c0mp pentru ca s,=mi cule1e+i popuoiul. #iDi> VEVERI'A6 $ucuros am mer1e cucoane dar nu ne d, m0na. (A&USCUS6 )i pentru care motiv frate Veveri+,? V EVERI'6 -e temem de rusalii. (A&USCUS6 Rusalii>... sunt rusalii pe moie? V EVERI' 6 Sunt sunt ard,=le focul> %ai alaltaieri ele au furat !oii lui Terinte pris,cariu i chiar ast,=noapte le=a 2,rit (heor1he a Saftei trier0nd satu. Aa=i (heor1he? (HE"R(HE6 Aa cum,tre Vasile. Erau numai dou, 4n catrin+, i se furiau pe su! 2,pla2ul cur+ii !oiereti. (A&USCUS ;pe 10nduri<6 Rusalii> Aceasta e un ce 1rav> u, ))) u,... u,... calamitate pu!lic,> Vechii romani ascendin+ii nostri pre c0t

4mi aduc aminte din istorie se ap,rau de d0nsele cu chipul 4ntre!uin+at de 2eul Vulcan c0nd a voit se prind, pe Venus cu Apolon 4n fla1rante delictum adic, cu mre3e. ;Tare.< *ra+ilor romani> cunoate+i voi pe Venus i Apolon? V EVERI'6 $a nu cucoane. -=au venit niciodat, pe=aici prin sat. (A&USCUS6 Serman popul>... cum a uitat tradi+iunele antice>... *ra+ilor romani> str,moii nostri prindeau rusaliile cu nevodul i apoi le 4necau 4ntr=o !alt,. Astfel de!e se facem i noi. &ua+i un nevod i o puc, cu voi i mer1e+i la lucru5 iar dac, le ve+i 2,ri cumva 2v0r i poc>... m=a+i 4n+eles? V EVERI'6 /n+eles cucoane. Hai m,i> ' R A - I I6 Hai> (A&USCUS6 #ar c,uta+i !ine fra+ilor romani se nu l,sa+i p,puoii in stru>eni/ V EVERI'6 *ereasc, sf0ntul> Hai fra+ilor romani> ' R A - I I ;mer10nd spre cr0m,< Hai ca str,moii cu vite3ie S, st,m la p0nd, colo=n c0mpie C=un n,vod mare i cu o puc, :recum ne=nva+, dnul (,luc,. SUZA-A6 Toadere 4ncotro apuc, fra+ii romani? T"A#ER ;la +,rani<6 Ei m,i> 4ncotro 4ncotro? Acolo=i lanul de p,puoi? V EVERI' ;pe pra1<6 %er1em s, c,t,m n,vodul. ;',ranii intr, r020nd 4n cr0m,.< (A&USCUS ;deschide 3urnalul i se ad0ncete 4n citire<6 Ce stil> ce espresiuni ener1ice> ce lo1ic, invinci!ile> admira!il 2iar> admira!il redaptor> Cine=i su!semnat? ;Caut, la sf0ritul foaiei.< Clevetici> 4l 1hicisem de la #n!e"ut) 3Citete6< C#ou,2eci i patru de ore au trecut de c0nd s=a format noul Ca!inet i 4nc, nu vedem inovate i aplicate reformele promise de pro1rama sa> Conchidem dar c, i acest minister a pus su! salte promisiunile sale> /nc, o ilusiune pierdut,> Serman, :atrie> infelice -a+iune> etc.E ;Vor!it.< Su!lim> Iaca accente patriotice>... /n trei r0nduri de tipar numai o sin1ur, 1reeal, de orto1rafie. Redaptorul a scris na+iune 4n loc de n,ciune. :,cat> ;Citete.< T"A#ER ;venind l0n1, Su2ana<6 Su2an,... SUZA-A6 Aud !,r!ate. T"A#ER6 -u ne vede nime acu. ',ranii au intrat 4n cr0m, dnul (,luc, s=a 4n1ropat 4n h,rtia cea m0n3it, cu cerneal,... -u m,=i l,sa s, m,=nfrupt c=o s,rutare? SUZA-A6 $ucuros Toderic,. ;/ntin20nd o!ra2ul.< -a 4nfrupt,=te de1ra!,> T"A#ER ;ter10ndu=i !u2ele<6 Iaca... ;C0nd voiete s=o s,rute intr, 3andarmul.< SCENA VII <ALUSCUS,TOADER,SUZANA, ANDARMUL ANDARMUL5 ;ade Toadere/ T"A#ER ;sup,rat<6 Iar> m0nca=l=ar cioarele de 3,ndar> ANDARMUL5 ;ade Toadere/ T"A#ER6 Ce este m,i hemesitule? BA-#AR%U&6 Te cheam, dnul su!prefect ca s,=i aduci !anii .irului) T"A#ER6 Ce s,=i duc?... n=am putut str0n1e 4nc, nimica. #ea!ia ieri mi=a venit porunca ca s, scot de la s,teni dou, ferturi i !anii

oselei colac peste pup,2,>... -=am ce=i duce. SUZA-A6 -u te sup,ra pe !ietul 3,ndar Toderic, c, el nu=i vinovat s,rmanul> T"A#ER6 Cum nu m=oi m0nia dac, tot m, stin1herete> SUZA-A6 %ai !ine du=te de te t,lm,cete cu su!prefectul. TOADER5 1ie m, duc5 dar vin 4ndat, 4nd,r,t ca s, nu r,m0n toat, 2iulica ne=nfruptat... SUZA-A6 Ha ha ha c, po2na mai eti !,r!ate> ;Toader iese aler10nd 4mpreun, cu 3andarmul.< SCENA VIII ( A & U S C U S S U Z A - A i mai pe urm, T"A#ER (A&USCUS ;tres,rind<6 Cine ride? Iar Su2ana?... Ce !el, e>... ce pudoare 4n fa+a ei>... Su2ano nu te duce 4nc, c, am se=+i spun un ce $isterios) SUZA-A6 Ce lucru s, fie oare? (A&USCUS6 Ascult,. Su2an, eti !el, eti chiar florelinte, )=a tale !ele+e m, scoate din minte> Eti !el,> i chipu=+i treptat se !elesce )i anima=mi !elo am0nd veste2esce> Te am cu p,iune te am cu ardoare )=amoarea=mi vi!rea2, l0n1=a ta pudoare Te am i de=acuma via+a mea toat, Va fi pentru tine oficiolat,> SUZA-A6 -u te=n+ele1 domnule ce vrei s,=mi spui... Tot 2ici c, m=ai... tot pomeneti de p,une de flori de linte de moare de putoare... Ce lim!, 1r,ieti c, parc, se !at calicii 4n 1ura d=tale? <ALUSCUS5 A9/ nu $-ai !u$"rins6 SUZA-A6 -ici te=am prins nici te=am 4n+eles c, doar n=am 4nv,+at t,t,rete. (A&USCUS6 Cum?... Su2an, n=ai priceput c, de3a un incendiu vol!ani! arde #n ani$a $ea6 SUZA-A ;4n parte<6 Ateapt, man1ositule>... p,s,rete vrei? 3Tare)4 Stivini ivini c,v,n, evene stivini nevene !uvunu nuvunu? <ALUSCUS 3!u $irare45 ;uvunu, nuvunu6 Ce >er2 e a!esta6 n van 4mi tortur inteli1in+a ca s, capisc !uvunu nuvunu. Aceste scl,m,ciuni nu apar+0n idiomului n,ciunei noastre. /n consecin+, m, 1,sesc 4n pus,ciune a nu le putea da o interpret,ciune r,+ional,. S U Z A - A ;4n parte<6 -=o 4n+eles?... S,=i vor!esc 4n lim!a lui. ;Tare.< $aciune t,ciune teciune p0rciune dalciune niciune cuciune naiciune $in!iune, te!iune))) Ai "ri!e"ut a!u$6 ( A & U S C U S ;cu mul+umire<6 Acu mai vii de=acas, dar n=am priceput nici acum !ine de tot c,ci vor!esci prea iute. SUZA-A6 Ha ha ha 1reu ai mai fost de cap>... Ian ascult, domnule (,luc, dac, vrei s, vor!eti rom0nete ca s, te 4n+elea1, rom0nii !ine5 iar de nu du=te omule de unde=ai venit c, nu +i se trec !raoavele pe la noi. (A&USCUS6 Ei apoi Su2ano de vreme ce m, condamni s,=+i vor!esc 4n lim!a vul1ar, a p,rin+ilor mei 4+i spun curat pe leah c,=mi eti dr,1u+, i c, m, usuc de dorul t,u. S U Z A - A ;4n parte<6 Iaca iaca> s=a aprins t,ciunele. ;Toader se arat, 4n fund.< T"A#ER ;4n parte<6 "are ce pune la cale Su2ana cu dnul (,luc,? (A&USCUS6 Su2ano r,spunde=mi i tu pe leah vrei s, te dai 4n dra2oste !u $ine6

T"A#ER ;4n parte<6 Au2i (,luca dracului? S U Z A - A ;4n parte<6 /mi vine s, i=o 3oc !un, stropitului. (A&USCUS6 #e primeti ai dat peste noroc>... -u=+i pomenesc de onoarea ce ar fi pentru tine ca s, fii 4n rel,ciune cu un om 4nv,+at cum sunt eu>... Eti femeie priceput, =o 4n+ele1i5 dar apoi 10ndesce Su2ano c, pus,ciunea mea de plenipotinte m, face destul de potinte ca s, fiu de mare folos sau de mare pa1u!, prostului cel de Toader !,r!atul t,u... TOADER 3#n "arte, 0urios<6 :rost>... 1hidi spar1e cas,> (A&USCUS6 &a ce te hot,r,ti Su2,nic,?... R,spunde f,r, sfial, nici ruine dra1a mea c,ci pudoarea nu=i inimic, amoarei. SUZA-A6 Apoi d, domnule... tiu eu ce s, fac? (A&USCUS6 S, te=nv,+ eu. C0nd a 4nnopta oi 1,si o trea!, lui Toader ca s,=l dep,rte2 i=n lipsa lui oi veni pe furi la tine. Vrei? T"A#ER ;4n parte<6 "> 4mi vine s,=l toropesc. SUZA-A6 #ar dac, te=a vedea cineva? (A&USCUS6 Asta=i u, consider,ciune 1rav,>... Cum s, facem dar? SUZA-A6 )tii una? Atept s, vin, sor,=mea mai 4ntr=amur1. /m!rac,=te=n haine femeieti i dac, te=a i 2,ri cineva a crede c,=i Ileana) (A&U S C U S 6 :erfect> Su!lim> Su2ano am s, m, prefac 4n 2in, #n Venus) (A&USCUS6 S, vin pe furi Su2ano? Sclam, dra1, sclam, c, vrei s, vin. -u=+i etufa sim+iciunea. TOADER 3#n parte<6 Aa v,=i tocmala? ;Vine 4n scen,.< #omnule (,luc,... (A&U S C U S ;tres,rind<6 Ha?... Teodor?... Ce voieti amice? T"A#ER6 Ce vreau?... Vreau s,=+i spun verde=n ochi... S U Z A N A ;4ncet lui Toader<6 St,p0nete=+i 1ura Toderic,. (A&USCUS6 Atept vornice s,=mi spui verde=n ochi... Ce? S U Z A - A ;pic0nd pe Toader<6 Taci !,r!ate. T"A#ER6 C,... c, te=ateapt, su!prefectul. <ALU S C U S 3#n parte<6 " cam sfeclisem> ;Tare.< %, ateapt, dnul R,2vr,tescu? $ine m, duc s,=l 1,sesc. Su2ano nu uita ce te=am ru2at))) Adio, salve/ 3Iese "rin 0und)4 SCENA I? TOADER,SUZANA T"A#ER6 #ar de aste mi=ai fost lele Su2an,? SUZA-A6 #e care !,dic,? T"A#ER6 Vrei s,=mi pui flori dup, urechi cu sfri3itul cel de (,luc,? SUZANA ;r020nd<6 Cum ai aflat=o !,r!,+ele? T"A#ER6 )=4nc, r02i muiere neruinat,>... R02i i nu=i nici o s,pt,m0n, de c0nd te=am luat> ;/ncepe a pl0n1e.< Ce p,cate=am avut s, m,=nsor>... #e unde eram om teaf,r s=a3un1 de !at3ocura satului>... Alei Su2ano mi=a fi pus capu=n foc c, tu nu eti ca altele. SUZA-A6 &initete=te dra1, c=a fost numai o 1lum,. T"A#ER6 (lum,?... s,=l 4nve+i chiar tu pe (,luc, ca s, se=m!race femeiete pentru ca s, vie la tine>... SUZA-A6 -u fii copil omule. Ce #oamne iart,=m,> te sc0nceti nu$ai "entru-at,ta6 TOADER 3.o!indu-se45 Au*i, at,ta6))) Da !e-$i tre.uie $ai $ult6 SUZA-A6 #ac, doar n=am or!ul 1,inilor ca s, m,=ndr,1esc de=un oldan ca d0nsul. Am vrut numai s,=mi .at >o! de el)

T"A#ER6 Ian las parc, n=am v,2ut eu n=am au2it eu... SUZA-A6 -u crede ce ve2i cu ochii !,r!ate5 crede ce=+i spun eu. $,r!ate !,r!ate Nu !rede !e ve*i, /nchide=+i tu ochii )=or!ete m, cre2i. De-au*i vor.e rele Tu surd s, te faci. Astup,=+i urechea Te culc, i taci. T"A#ER6 S, tac s, tac c0nd tiu c, vechilul um!l, dup, tine ca lupul dup, oaie. SUZA-A6 &as,=l s, um!le i dac, eti om ia=l la h,ituit c0nd s=o "ri$.la noa"tea "rin sat) T"A#ER6 Iaca> !ine 2ici nevast,. ;R0de.< Ha ha ha c, mare priceput, eti> SUZA-A6 Ve2i?... i tu m, credeai o rea. T"A#ER6 Iart,=m, Su2an, dra1, c, de=acum m, 3ur s, fiu or! i surd. %, ier+i puiculi+,? SUZA-A6 Te iert !,r!,+ele. T"A#ER6 )i... 4mi dai voie s, ma=nfrupt c=un s,rutat? SUZA-A6 $a i cu dou, Toderic,. T"A#ER6 (,inua !adei. ;C0nd voiete s=o s,rute intr, 3andarmul.< SCENA ? TOADER,SUZANA, ANDARMUL ANDARMUL5 ;ade Toadere/ T"A#ER ;furios<6 $at,=l p0rdalnicul de 3,ndar>... parc=o face 4ntradins. ANDARMUL5 ;ade Toadere))) T"A#ER6 Ce este m,i? BA-#AR%U&6 A poruncit su!prefectul s=aduni to+i s,tenii ai!i #n pia+, c, are s, le 1r,iasc,> ;Iese.< T"A#ER6 $ine. ;Su2anei.< #, de1ra!, Su2ano p0n@ ce nu mai vine cineva. ;Voiete s=o s,rute.< BA-#AR%U& ;4ntorc0ndu=se<6 $ade Toadere alear1, iute c, ia!a vine su."re0e!tul) 3Iese)4 T"A#ER6 "f> m, duc c, v,d c, n=oi s, am parte a2i de 4nfruptat. ;Intr, 4n cr0m,.< S U Z A - A ;sin1ur,<6 $ietul Toader> mare fric, i=a fost de otie> $ine c=o tiu. ;Intr, 4n cas,.< SCENA ?I ( A & U S C U S R Z V R T E S C U ;intr, prin fund cert0ndu=se< <ALUSCUS6 $a n=oi pl,ti. RZVRTESCU6 $a=i pl,ti. ( A & U S C U S6 $a n=oi pl,ti domnule su!prefect c, ar fi o veD,ciune intolera!il,. RZVRTESCU6 #omnule ia=+i m,surile cum vor!eti>... Cum 4ndr,2neti a numi veDa+iune dup, lim!a d=tale o le1e votat, de Camer,?... #=ta care citeti toat, 2iua 1a2ete tre!uie s, fii ne1reit informat c, to+i proprietarii au s, pl,teasc, statului c0te 9 la sut, din venitul lor5 prin urmare 4mpotrivirea d=tale o considere2 ca o opo2i+ie 2uvernului) <ALUSCUS6 $a m, iart, nu fac opus,ciune5 4ns, eu nu=s proprietarul acestei moii5 sunt numai vechil dup, lim!a3ul d=tale i le1ea

specific, clar c, proprietarul de!ue s, pl,teasc, contri!uciunea fonciar,. /n consecin+, salve> RZVRTESCU6 Aa?... te 4mpotriveti poruncilor mele? (A&USCUS6 -ici vreau s, te !a1 4n seam,. RZVRTESCU6 -u?... se vede c, nu tii cine sunt i ce pot eu6))) (A&USCUS6 #=ta?... eti domnul R,2vr,tescu5 at0ta tot i lada=n "od) RZVRTESCU6 Sunt su!prefect domnul meu>... adic, a 9F=ea "arte din 2uvern/ Sunt su."re0e!t de un o!ol, )i=n +ara mea 3oc mare rol> Eu cercete2 eu hot,r,sc Budec condamn i 4mplinesc. #e mine to+i se tem aici C,=s mare peste cei mai mici. Sunt su."re0e!t, sunt su."re0e!t, )=aici produ! 2ro*av e0e!t/ :refectul meu st, nev,2ut #e +inutai necunoscut. El 4n ora ede pe loc Vara=n 1r,dini iarna la foc. #ar criul eu> to+i m, r0vnesc )i ca de=un drac to+i se feresc C,=s su!prefect de un ocol )i=n +ara mea 3oc mare rol> ( A & U S C U S ;4n parte<6 Infelice +ar,> RZVRTESCU6 %=ai au2it domnule?... prin urmare 4+i poruncesc 4n numele Conven+iei s, te supui 4ndat, la plata contri!u+iei c,ci la dimprotiv, te voi 4mplini cu eDecu+ie. <ALUSCUS 3s"eriat45 Cu e@e!u!iune6 RZVRTESCU6 #ar5 4+i tr0ntesc 3andarmi 4n cas, aa 4nc0t s, nu fii li!er nici s, dormi. (A&USCUS6 Ce=aud? ma asta=i u,... u,... u, inGuisiciune> RZVRTESCU6 -ici s, m,n0nci. (A&USCUS ;furios<6 Eti un -eron> RZVRTESCU6 -ici s, iei din cas,. (A&USCUS ;eDasperat<6 Eti un Cali1ul>... Vrei s,=mi ataci li!ertatea individual,? RZVRTESCU6 :l,tete. (A&USCUS6 S,=mi viole2i domiciliul? RZVRTESCU6 :l,tete. (A&USCUS6 Eti un Caracal>... %, duc s,=+i aduc !anii dar s, tii c=am s, dau peticiune ministeriului. RZVRTESCU6 :l,tete i d, peticiuni chiar dracului. (A&USCUS ;intr, 4n casa !oiereasc, stri10nd<6 "> a!omin,ciune> viol,ciune> eDecr,ciune> RZVRTESCU ;sin1ur<6 Stri1, tu la cr,ciuni c0t +i=a +inea 1ura pedantule c, nu te sl,!esc. SCENA ?II RZVRTESCU T"A#ER 'RA-II ;ieind din cr0m,< mai pe urm, ( A & U S C U S T"A#ER6 #a haide m,i a2i c=ateapt, su!prefectul. VEVERI'6 Iaca venim venim5 mai 4ncet vornice c, nu dau t,tarii.

RZVRTESCU6 Ha ha> Iaca i s,tenii5 am s,=i d,sc,lesc dup, cum am citit 4n 1a2et,. ;Tare.< "ameni !uni>... v=a+i adunat cu to+ii? VEVERI'6 -e=am str0ns cucoane5 am l,sat lucrul =am aler1at la !9e$area vorni!ului) RZVRTESCU6 $ine... Vornice> TOADER5 Aud, !u!oane) RZVRTESCU6 Ai mai str0ns ceva din !anii !irului? T"A#ER6 Te miri ce i mai nimic, vor!a ceea c, oamenii 4s lipi+i p,m0ntului. VEVERI'6 Aa aa s,racii de noi>... lipi+i p,m0ntului> RZVRTESCU6 :0r, veche !adeo p0r, veche... Vornice s, te porneti acu=ndat, cu !anii c0+i ai adunat i s,=i duci la s,miie. T"A#ER6 /ra> cucoane nu s=ar putea s, l,s,m pe m0ine? RZVRTESCU6 -u... hai5 pornit=ai? TOADER5 +ornit pornit5 numai s, 2ic dou, vor!e nevestei. ;Se du!e la !asa lui)4 Su*ano/ S U Z A - A ;pe pra1ul uii<6 Aud !,r!ate. ;Vor!esc 4ncet.< RZVRTESCU ;2,rind pe Su2ana<6 Iaca m,> da frumuic, vorniceas, are vornicul>... $un, idee am avut s,=l espeduies!) S U Z A - A ;4ncet<6 )i 2,u iar te duci Toadere? T"A#ER ;4ncet<6 %, duc p0n@ 4n cap,tul satului i m,=ntorc 4nd,r,t pe dup, +arin,. RZVRTESCU6 #a nu te=ai mai dus a2i? T"A#ER6 Iaca m, duc... Ard=o focul vornicie>... R,m0i s,n,toas, nevast,. ;Iese prin st0n1a.< SUZA-A6 %er1i cu !ine !,r!ate. ;Se 4nchide 4n cas,.< R Z V R T E S C U ;4n parte<6 /i frumuic, co2. V E V E R I ' 6 Cucoane vornicul ne=a spus c, ai s, ne 1r,ieti c0te !eva) RZVRTESCU6 #a. V E V E R I ' ;c,tre +,rani<6 T,ce+i m,> (A&USCUS ;ar,t0ndu=se la porti+, cu o pun1, 4n m0n,<6 Ce are s, le spuie? RZVRTESCU6 "ameni !uni> v=am adunat pentru ca s, v, spun vor!e mari i late cum n=a+i mai au2it de c0nd tr,i+i. Eu v, sunt "rieten, 0rate tat,>... v, vreau !inele i dar v, 4ntre!6 Cum a+i petrecut p,n=4n 2iua de ast,2i?... !ine ori r,u?... V E V E R I ' 6 Apoi d, cucoane... cum a dat t0r1ul i norocul vor.a !eea) RZVRTESCU6 R,u>... A+i fost lipsi+i de toate i de li!ertat e, i de e1alitate i de fraternitate i de le1alitate i de inviola!ilitate... i de... ;Scoate un 3urnal din !u2unar.< <ALUSCUS 3#n "arte45 Ce *i!e6 !e *i!e6))) V E V E R I ' ;la +,rani<6 Ce=or fi m,i acele toate? RZVRTESCU ;citind 3urnalul<6 C)i de drepturi cet,+eneti i de drepturi comunale i de drepturi municipale i de drepturi civile i de drepturi politice i de sufra1iul universal.E V E V E R I ' ;lui (heor1he<6 Ce=i sufra1iu cela m, (heor1he? (HE"R(HE6 Sofra1iu cum,tre, !a la .oieri) RZVRTESCU ;citind<6 C#ar 4n fine a unspre2ecea or, a sunat pentru voi> Cel proletar va sc,pa de proletariat> Cel mic se va face mare i viceversa cel mare se va face mic> Cel sla! va fi putinte i cel "utinte ne"utinte/= ( A & U S C U S ;4n parte<6 :ropa1, anar1ia ne!unul> RZVRTESCU ;citind<6 C#e=acum fiecare locuitor de!ue a fi

proprietar de patru f,lci de p,m0nt c,ci acel p,m0nt e a lui #umne2eu i precum 1lasul poporului este 1lasul lui #umne2eu asemenea p,m0ntul lui #umne2eu este p,m0ntul poporului.E ;Vor!it.< V, vine la socoteal, aa oameni !uni? VEVERI'6 Cum cucoane? RZVRTESCU6 S, ave+i fiecare partea voastr, c0te H f,lci i s, nu mai face+i !oieresc? V E V E R I ' 6 -e=ar veni cucoane5 dar s,=mi dai voie a face o 4ntre!are dac, nu +i=a fi cu !,nat. RZVRTESCU6 (r,iete mo Veveri+, c, d=ta eti om priceput. VEVERI' 6 :atru f,lci de p,m0nt sunt !une acu deocamdat,5 dar mai t0r2iu c0nd ne=or crete copiii li s=a da oare i lor c0te patru f,lci? RZVRTESCU6 $a nu mo Veveri+,5 copiii vor 4mp,r+i fr,tete locul p,rintesc c, aa=i cu dreptul. V E V E R I ' 6 Carevras,2ic, dac=a avea patru 4nsur,+ei s, le vie "arte nu$ai !,te-o 0al!e6 RZVRTESCU6 %,i protilor voi nu 4n+ele1e+i toate avanta3ele unei ase$ene re0or$e) V E V E R I ' ;lui (heor1he<6 Ce=a fi acea r,form, (heor1he? (HE"R(HE6 Ce s, fie cum,tre? R,form, adic, form, r,. RZVRTESCU ;citind<6 CAcele avanta1e sunt6 7=i c, v, face+i cet,+eni li!eri5 al I=lea c, v, face+i li!eri cet,+eni5 al J=lea c, fiind li!eri cet,+eni o s, do!0ndi+i demnitatea de cet,+eni li!eri5 s, a1iun1e+i a fi i voi o -a+ie.E ( A & U S C U S ;4n parte<6 Au2i -a+ie>... 2i -,ciune i1norantule> RZVRTESCU6 " na+ie mare cultivat, florisant,. ( A & U S C U S ;4n parte<6 *lorelinte nu florisant,... RZVRTESCU6 S, ave+i i voi coli i comune i temni+i 4n sate ca toate na+iile civili2ate. #e aceea v, poruncesc acum s, l,sa+i orice lucru a c0mpului !alt, i s, v, duce+i ca s, c,ra+i lemn de durat o temni+, aici. Sunte+i li!eri !,taia este ridicat,5 prin urmare ave+i nevoie de=o cas, de arest. V E V E R I ' 6 Temni+, la noi?... doar nu suntem sc,pa+i din ocn,> RZVRTESCU6 Aa5 i s, mai c,ra+i lemn pentru cl,direa unei case comunale5 pentru c, toate satele au s, fie or1ani2ate 4n comune. V E V E R I ' ;lui (heor1he<6 Ce s, fie cumuna ceea (heor1he? (HE"R(HE6 Adic, cum una cum alta5 tot ca una fata me. RZVRTESCU6 )i s, mai c,ra+i le$ne "entru duratul unei coli s,teti 4n care copiii votri s, 4nve+e carte ca s, se fac, 4nv,+a+i. ;une-s toate a!este, oa$eni .uni6 VEVERI' 6 $une cucoane. -umai c0t toate=odat,... ne vine cam 1reu5 n=avem mi3loace suntem s,raci i de=a fi s, l,s,m p0inea pe c0mp poate #oamne ferete> s, putre2easc,> i cu ce ne=om hr,ni la iarn,? RZVRTESCU6 Iaca leneii>... Hai nu mai lun1i+i vor!a i v, porni+i acu=ndat, la lemne. V E V E R I ' 6 #=apoi cucoane 4i p,cat s, ne pierdem tot lucrul anului) RZVRTESCU6 Ei m,i !adeo nu m, face+i s,=mi 4ntorc co3ocul pe dos c, dei sunte+i oameni li!eri v=oi face acum s=aler1a+i iepurete. V E V E R I ' ;pe 10nduri<6 S,rmanii de noi>... cic, vor s, ne fac, .ine/))) RZVRTESCU6 :ornit=a+i a*i6 V E V E R I ' 6 -e ducem c, doar suntem oameni li!eri cum 2ici d=ta. Hai m,i.

' R A - I I6 Hai. ;Iese prin fund 4n st0n1a.< RZVRTESCU ;cu aer de triumf<6 Aa s, face educa+iunea "o"ulului/ (A&USCUS ;venind 4n fa+a lui R,2vr,tes!u45 Do$nule, a$ as!ultat toate a!er,ciunile c0te le=ai de!itat fra+ilor romani i fac aici decl,r,ciune c, eti un pertur!ator> #umneta nu urme2i instrucciunilor 1uvernului... urme2i inspir,ciunei unor utopiti carii te port de nas ca pe=un n,t,r,u... %, duc s, espede2 o depe, tele1rafic, la dnul ministru ca s, te demasc ca pe un oficiolat incapace i fatal. RZVRTESCU6 Ai adus !anii contri!u+iei? (A&USCUS6 &as@ c, +i=oi da eu contri!uciune. Eti pentru n,ciune " pertur!,ciune A!omin,ciune, )i eDecr,ciune> "m f,r@ de r,ciune :lin de=a!er,ciune Du!i la "erdi!iune :e !iata n,ciune. ;Intr, furios 4n casa lui.< RZVRTESCU Ciune, !iune, !iune, #u=te=n n,i!,ciune> Eti o sc,p,ciune Din .ala$u!iune) SCENA ?III R Z V R T E S C U S U Z A - A mai pe urm, C AT R I - A i S A * TA RZVRTESCU6 Ha ha ha !at,=l dracul c=un t,ciune c, po2na #i/ SUZA-A6 "are unde=i cloca cu puii? ;Caut, primpre3urul casei.< +uii $a$ii, "ui, "ui, "ui))) RZVRTESCU6 Iaca vorniceasa cea frumoas,. S,=mi cerc norocul #n "rivirea #naintirei nea$ului) S U Z A - A ;venind 4n scen,<6 -u=i 1,sesc. :uii mamii pui pui pui... RZVRTESCU ;4naint0nd<6 %, chemi dr,1u+,? Iat,=m,=s. SUZANA5 Eu te !9e$ "e d-ta6 RZVRTESCU6 -u stri1i de=un ceas pui pui? Am cre2ut c, m, chemi pe mine =am aler1at numai 4ntr=o fu1,. SUZA-A6 Iaca> nu=mi spui c, eti 1lume+?... #ac, te=a chema pe d=ta n=a stri1a pui pui pui5 a 2ice6 na m,lac na ne ne ne. RZVRTESCU6 %=ai p0c0lit leli+,5 dar vor!a ceea6 :0c0lire de leli+, cere plat, o 1uri+,. ;Caut, s=o s,rute.< S U Z A - A ;respin10ndu=l<6 #a cat,=+i de drum omule5 doar nu=i +ara=n 3ac. RZVRTESCU6 'ara nu=i de 3ac dar tu=mi eti pe plac pe le2ea $ea/))) SUZA-A6 'i=oi fi d=apoi tii povestea lui Ivan6 %,i Ivane dra1i +i=s fetele? A #ra1i. A #ar tu lor? A )i ele mie... RZVRTESCU6 -=au2i leli+,? SUZA-A6 Aud !,di+,. RZVRTESCU6 Cum te cheam,? SUZA-A6 Su2ana s, ier+i. RZVRTESCU6 Su2ana tii una?

SUZA-A6 $a nici dou,. RZVRTESCU6 /mi vine s, m, prind ar1at la voi. SUZANA5 +entru !e6 RZVRTESCU6 :entru vor!a ceea6 #ec0t a !,r!atului mai .ine-a ar2atului) ;Catrina i o alt, +,ranc, vin la f0nt0n, i ascult,)4 S U Z A - A ;4n parte<6 Um!l, =aista dup, colaci cal2i. /mi vine s, i=o 3oc i lui. RZVRTESCU6 Aud?... cum ai 2is leli+,? SUZA-A6 Am 2is aa c, de te=ar 4mpin1e p,catul s, fii ar1atul meu te=a pune s, pati 10tele. RZVRTESCU6 #ar m=ai hr,ni !ine? SUZA-A6 Te=a hr,ni cu r,!d,ri pr,3ite. RZVRTESCU6 )i cu alivenci?... Carevras,2ic, tocmala=i sf0rit,. Intru chiar acu=ndat, 4n ar1,+ie. ;Voiete s, intre 4n cas,.< SUZA-A6 Ho +ar,>... c, te=or vedea oamenii i m=or face de vor!,=n sat. RZVRTESCU6 $ine 2ici5 4nc, n=a 4nnoptat de tot. #ar mai t0r2iu leli+, s, vin? SUZA-A6 Apoi d,... tiu eu? #ac=a veni !,r!atu=meu? CAT R I - A ;c,tre +,ranc,<6 Elei> Au2i Safto? RZVRTESCU6 $,r!atul t,u? -=ai nici o 1ri3, c, l=am trimis la t,r2) SUZANA6 S,rmanul Toader> RZVRTESCU6 -u=l mai c,ina dr,1u+, c, un mo3ic ca d0nsul de at,ta-i .un) S U Z A - A ;4n parte<6 &as@ c, te=a mo3ici el man1ositule. RZVRTESCU6 Ei Su2ano ce 2ici?... S, vin, !,di+a?... S,=+i aduc, !,di+a ira1uri de m,r1ele? SUZA-A6 Ad, c, v,d eu p,catele mele c, nu pot sc,pa de d=ta... dar cum s, facem ca s, nu te 2,reasc, nime? RZVRTESCU6 Cum? SUZA-A6 )tii una?... Atept pe sor,=mea 4n ast,=noapte. /m!rac,= te femeiete i vin, de te=a 4nt0lni cineva a crede c,=i Ileana. RZVRTESCU6 %inunat, idee>... A4=i chiar m, duc s,=mi pun catrin+,... Ha ha ha>... oi s, par c,=s Ileana Cos0n2eana. SUZA-A6 Cu must,+i?... ha ha ha> RZVRTESCU6 %, duc ca v0ntul i m,=ntorc ca 10ndul. %, duc ca v0ntul dra1, Su2an, )i vin 4n haine de moldovenci. Tu=mi pre1,tete ceva de hran, )i m, ateapt, cu alivenci. SUZANA #u=te ca 10ndul te f, +,ranc, )i te 4ntoarce vesel 1i10t C,=i 1,si 1ata o alivanc,... ;/n parte.< Care=+i va mer1e cam 1reu "e 2,t) ;R,2vr,tescu iese aler10nd prin fund 4n dreapta.< SUZANA5 8a, 9a, 9a) Atun!i s-a>un2i tu, s0ri>itule, !,nd #i $,n!a alivenci de la mine... " s, am ce r0de acui numai de=ar sosi Toader mai cur0nd... #a unde #oamne iart,=m, s=a v0r0t cloca !u "uii6))) :uii mamii pui pui... ;Intr, 4n cas,.< CAT R I - A 6 Ai au2it Safto aa po2n, i minune?... Su2ana s=a dat 4n dra1oste cu privi1hitoriul>... Hai fa s, d,m de tire nevestelor din sat. ;Ies am0ndou, 4n st0n1a.<

SCENA ?IV 'RA-II ;venind din fund i aduc0nd un n,vod< V E V E R I ' 6 Iaca n,vodul lui Costantin :,scariu. Veni+i 4ncoace m,i s, ne punem la p0nd,... (HE"R(HE6 #a nu mer1em la lemne cum,tre? V E V E R I ' 6 %,ri cat,=+i de trea!, (heor1he. #ac=a fi s, ne potrivim noi la c0te ne=nir, cei 1ulera+i om c,pchia de tot... Hai noi s, ne c,t,m de nevoi. (HE"R(HE6 Vasile m,i frate d=apoi cic,=i pentru !inele nostru... V E V E R I ' 6 Se poate cum,tre 4ns, vina noastr,=i dac, n u-i "ri!e"e$6))) Ei ne 1r,iesc 4ntr=o lim!, str,in, parc, noi am fi pricopsi+i ca d0nii... Ce=ai 2ice tu (heor1he dac, te=a pov,+ui 4n lim!a nem+asc,?... ai c,sca 1ura?... Aa p,+im i noi cu cei ce 2ic c, ne vor .inele) (HE"R(HE6 "ricum s, fie nu te >u!a !u dra!u) i "rivi29itor, m,i 4i su!prefect dnul R,2vr,tescu>... are putere frate. V E V E R I ' 6 &as@ cum,tre c, de=alde R,2vr,tescu se schim!, pe toate lunile. Ca m0ine a veni altul i ne=a 2ice alte poveti... Hai la p0nd, doar om "une $,na "e rusalii) (HE"R(HE6 Unde s, ne punem la p0nd, mo Veveri+,? V E V E R I ' 6 Cole=n cr0m,. Rusaliile se prim!l, noaptea prin sat5 cum le=om 2,ri amandea pe ele. <8EOR<8E5 Dar da!-or da ele .usta la noi6 V E V E R I ' 6 &e=om 4nh,+a cu n,vodul ista. Hai m,i c=a 4nceput a #nno"ta) ' R A - I I6 Hai. ;Intr, cu to+ii 4n cr0m, i se pun de p0nd, la fereast,.< 3n!e"e a #nno"ta)4 SCENA ?V T"A#ER ;venind pe furi din st0n1a<6 A 4nnoptat... nu m, vede nime?... Acas, Toadere. ;Vine spre cas,.< %=am dus p0n@ la caleantoars, =am f,cut h,isa pe dup, 1ardul 3it,riei. ;&a u,.< Su2ano dischide c, +i=a venit !,r!,+elul. Iat,=m,=s. ;Intr0nd 4n cas,.< &as,=m, s, m,=nfrupt c=o s,rutare c,=i de mult de c0nd postesc. ;/nchide u a dup, el. Se aude 4n,untru un s,rutat 1ros i r0sete.< SCENA ?VI CAT R I - A i 'RA-CE&E;venind din st0n1a i oprindu=se l0n1, f0nt0n,< Au2it=a+i po2n,> S=o ve2i s, n=o cre2i5 Vorniceasa noastr, Calc,=n str,chini ver2i> Haide s, ne punem Colea la ",ndit, C=aa po2n, mare Nu s-a "o$enit/ 3Se as!und "intre !o"a!ii de "ri$"re>urul 0,nt,nii)4 SCENA ?VII (A&USCUS ;4m!r,cat ca o +,ranc, iese din casa !oiereasc,<6 Am espedat depea domnului ministru5 m=am costumat =acum 2!or la a$oare/))) Dar de ce oare palpit, anima mea cu=at0ta sfor+,?... 1enunchii

mi se taie 4nc0t n=am for+, ca s, m, locomot. ;/i freac, 1enunchii.< Ce emociune inspir, p,iunea>... SCENA ?VIII ' R A - I I ;ieind din cr0m, stau pe pra1< T " A # E R i S U Z A - A 3la 0ereastra !asei lor4 V E V E R I ' 6 Iac, una din rusalii m,i5 1,ti+i n,vodul. SUZA-A6 Toadere ian privete ce !ine=i ade catrin+a>... Ha 9a, 9a) <ALUSCUS5 O/ a$oare/ a$oare/ 0i-$i "ro"i!e/))) O/ <alus!us: invoac, pe str,moul t,u i, !ura2iu, a$i!e/))) SCENA ?I? Cei dinainte RZVRTESCU ;4m!r,cat ca o +,ranc, vine din fund prin dreapta< RZVRTESCU ;alun1at de c0ini ce h,m,iesc<6 Tio hait,> 'i!, tio... Era s, m, m,n0nce haitele dracului. ;V,20nd pe (aluscus.< Ce v,d? o nevast,? A fi Su2ana. (A&USCUS ;2,rind pe R,2vr,tescu<6 Iaca Su2ana> Ah> 4mi vine 2!urd,ciune. VEVERI'6 A+ine+i=v, m,i c, iat,=le=s am0ndou, rusaliile. ;',ranii pre1,tesc n,vodul.< RZVRTESCU ;apropiindu=se<6 :st... <ALUSCUS5 +st))) RZVRTESCU5 Ea-i/ <ALUSCUS5 A9/ ;R,2vr,tescu i (aluscus se reped i se 4m!r,+iea2,.< RZVRTESCU6 #ra1, vorniceas,> (A&USCUS6 Car, Su2an,> ;Se s,rut,.< RZVRTESCU ;4n parte<6 Are !ar!,> (A&USCUS ;4n parte<6 Are must,+i> V E V E R I ' 6 Acu=i vremea s, ne=apropiem pe furi. ;',ranii se apropie cu n,vodul 1ata.< RZVRTESCU ;str0n10nd tare pe (aluscus 4n !ra+e<6 Cine eti? Spune c, te sf,r0m> ( A & U S C U S ;schim!0ndu=i 1lasul<6 Rusalie> dar tu? RZVRTESCU6 )i eu) (A&USCUS i R Z V R T E S C U ;speria+i<6 Rusalie>... piei dra!e/ ;Voiesc s, fu1,.< V E V E R I ' 6 "dat, copii>... acu s, nu ne scape. ;',ranii arunc, n,vodul peste (aluscus i R,2vr,tescu.< S U Z A - A i T"A#ER6 Ha ha ha ha> <ALUSCUS i RZVRTESCU6 Ce=i asta? V E V E R I ' 6 Str0n1e+i !ine n,vodul c=am prins rusaliile. ' R A - I I ;4mpleticind n,vodul< Le-a$ "rins, le-a$ "rins, le-a$ "rins/ Haide+i ca s, le d,m n 0o!, #n 0o! nestins, Sau s, le 4nec,m. (A&USCUS i RZVRTESCU ;2!,t0ndu=se<6 A3utor> a3utor> V E V E R I ' 6 #e1ea!a v, 2!ate+i rusalii pocite ce sunte+i c=a+i c,2ut pe m0na moului. Umfla+i=le pe sus copii i hutiuliuc> 4n f0nt0n,. ;',ranii voiesc s,=i ridice.< (A&USCUS i RZVRTESCU6 A3utor> a3utor/

SCENA ?? Cei dinainte, A N D A R M U L , T O A D E R , S U Z A N A ;Bandarmul aduce un f,nar< ANDARMUL5 Unde-i su."re0e!tul6 VEVERI' 6 #a ce este? BA-#AR%U&6 " depe, de la tele1raf. RZVRTESCU6 #epe, de la Iai? ad=o=ncoace. B A - # A R%U & 6 Ce=mi v,2ur, ochii> Su!prefectul 4n n,vod? V E V E R I ' 6 Vai de mine> Su!prefectul era?... Am p,+it=o> BA-#AR%U&6 $a n=a+i p,+it nimic, c, domnul R,2vr,tescu 4i dat afar, din slu3!, RZVRTESCU6 Eu? ;#eschide depea i r,m0ne 4ncremenit.< O/ !e nedre"tate/ (A&USCUS6 #estituat?... !ravo> #epea mea a avut ac+iune. V E V E R I ' 6 Iaca>... #a aistalalt cine=i?... Cuconul (,luc,? mare minune>... #a !ine cum de v, 1,si+i am0ndoi 4n catrin+e? SUZA-A6 S, v, spun eu oameni !uni. #umnealor au vrut s, v, vinde!e de s"ai$a rusaliilor) T"'I 6 A> RZVRTESCU6 (hidi 0rat,> (A&U S C U S 6 Am p,+it=o ca Apolon cu Venus. Eu sunt Apolon5 asta=mi d, consol,ciune. T"A#ER6 #ac,=i aa povestea hai rom0ni s, ne veselim c-a$ sc,pat de rusalii. T " ' I ;veseli<6 Haide haide. 'RA-II Vivat, vivat, $inunat, #e rusalii am sc,pat> TOADER Ard-o 0o!ul vorni!ie #e c0nd e Constitu+ie N-a$ "arte de #nsurat))) C9iar rusalii $-au u$0lat/ 'RA-II Vivat, vivat, $inunat, #e rusalii am sc,pat> VEVERI' #e c0nd e prefec,tur, -oi s,rmanii casc,=1ur, C0mpii 2,u am apucat... C9iar rusalii ne-au u$0lat/ 'RA-II Vivat, vivat, $inunat, #e rusalii am sc,pat> RZVRTESCU ;ar,t0nd pe (aluscus< #e c0nd +ara din p,cate Are capete=nv,+ate $iat, lim!, s=a 2v0ntat... C9iar rusalii ne-au u$0lat/ 'RA-II Vivat, vivat, $inunat, #e rusalii am sc,pat> ( A & U S C U S ;ar,t0nd pe R,2vr,tescu< De !,nd !u li.eralis$ul )i conven+ionalismul Multe !a"ete-au se!at))) C9iar rusalii le-au u$0lat/

'RA-II Vivat, vivat, $inunat, #e rusalii am sc,pat> SUZANA -=au2i ast,2i dec0t forme5 To+i cer forme i reforme Eu nu cer nimic i tac5 #ar cer numai s, v, plac. 'RA-II Vivat, vivat, $inunat, #e rusalii am sc,pat> 3Cortina !ade ) 4

S-ar putea să vă placă și