Sunteți pe pagina 1din 7

CONTEXT:

Realitile lumii contemporane, caracterizate printr-o problematic din ce n ce mai complex, au determinat apariia unor noi trebuine sociopedagogice pe care noile educaii i propun s le satisfac.Una dintre acestea ar fi i escaladarea iolenei cotidiene, a conflictelor la ni el macro i microsocial crora educaia este c!emat s le dea un rspuns ferm prin ceea ce s-a numit educaia pentru pace. "ducaia pentru pace constituie cea mai sigur modalitate de eliminare a agresi itatii, a iolenei sau conflictelor. "ducaia pentru pace este generat de dorina fireasc, nnascut de a trai n linite i bun nelegere. #oti ul ce st la baza educaiei pentru pace este dat de $reambulul %onstituiei U&"'%( din )*+,- $entru c razboaiele ncep n mintea oamenilor, tot mintea oamenilor trebuie s se ngri.easc i pentru pace. /cest lucru nseamn c oamenii pot n aa cum s con ieuiasc n pace. 0e aceea, educaia pentru pace este at1t posibil, c1t i necesar. $roiectul izeaz, pe de o parte, acti iti pentru pre enirea2combaterea ideilor i concepiilor care fa orizeaz atitudini ostile, agresi e, iar pe de alt parte, acti iti care promo eaz formarea unei conduite panice, de respect i ntelegere, ceea ce ndreapt atenia spre culti area dragostei, simpatiei fa de semeni.

SCOP:
Dezvoltarea competenelor interpersonale, interculturale, civice, pacifiste care s ajute la prevenirea, evitarea i !ep irea violenelor i cre terea "ra!ului !e coeziune a colectivelor colare implicate #n proiect$

O%&ECT&'E:
3a orizarea autocunoaterii, intercunoaterii i creterii stimei de sine4 mbuntirea relaiilor interpersonale4 ameliorarea comportamentelor problematice4 formarea2educarea ele ilor n spiritul toleranei, respectului, prieteniei, generozitii, altruismului, dragostei etc.

(N&T)*& DE +N')*),-NT &,P.&C/TE: , coli gimnaziale i 5


licee n care funcioneaz cabinete de asisten psi!opedagogic din 6acu, (neti i %omneti.

COO0DON/TO0
%raciunescu

P0O&ECT:

prof.

consilier

colar

#ariana

PE0&O/D/ DE DES1/S(0/0E: noiembrie 78)7 9 septembrie 78):

EC2&P/ P0O&ECT(.(&:
prof. consilier colar /nca 'tamatac!i - %olegiul ;e!nic <&. =. >arpen 6acu prof. consilier colar Ramona =ta u - %olegiul <?rigore /ntipa 6acu prof. consilier colar Ramona =ta u2( idiu %raiu - %olegiul <0umitru #angeron 6acu consilier scolar 3lorina (pincariu - %olegiul &ational <3erdinand @ 6acau prof. consilier colar &arcisa ?ora - 'coala ?imnazial <%onstantin $laton 6acu prof. consilier scolar "lena Aepadatu - Bcoala ?imnazial <0r. /l. Bafran 6acu prof. consilier colar (ana ;imofte - Bcoala ?imnazial <@on %reang prof. consilier colar @rina 6ursucanu - Bcoala ?imnazial <#. 'ado eanu 6acu prof. consilier colar /lina %ucu %olegiul ;e!nic <$etru $oni (neti prof. consilieri colari (ana Ca!aria, Aucreia ?anea - %olegiul ;e!nic <?!. /sac!i (neti prof. consilier colar /ngela %urcu - Bcoala ?imnazial <?. %alinescu (neti prof. consilier colar Aidia %ozma - %olegiul ;e!nic <0imitrie ?!iDa %omaneti CO./%O0/TO0&: - 5+ diriginti4 - :* alte cadre didactice care predau la clasele implicate in proiect

DESC0&E0E/ 30(P(.(& *&NT): clase cu un climat conflictual mai


accentuat, ele i din aceste colecti e colare care au manifestari frec ente, ele i membri ai consiliului ele ilor.
&r. total clase &r. total ele i &r ele i cu manifestari iolente &r. ele i membri ai consiliului ele ilor 645 &r. total diriginti

iolente

&r. total alte cadre didactice

45

6777

89:

48

;<

3rup int
&r. crt

U&@;/;"/ 0" @&=/;/#/&; %olegiul <?rigore /ntipa 6acau

%A/'/

&R. "A"=@ $/R;@%@$/&;@

&R "A"=@ %U #/&@3"';/R@ =@(A"&;" *

&R. "A"=@ %(&'@A@UA "A"=@A(R ,

a @E-a F

7G

). %olegiul <0umitru #angeron 6acau 7. a @E-a 6 a @E-a 0 a @E-a " a E-a 6 a E-a % a E@-a 0 a E@-a F a =@ a / a =@@ a / a =@@ a 6 a =@@@ a / a =@@@-a 6 a @=-a / a @=-a 6 a @=-a % a =-a / a =-a 6 a =-a % a =@-a / a =@-a 6 a =@-a % a =@@-a / a =@@-a 6 a =@@-a % a =@@@-a / a =@@@-a 6 a =@@@-a % a =-a / a =-a 6 a =@-a / a =@-a 6 a =@-a % a =@@-a / a =@@-a 6 a =@@@-a / a =@@@-a 6 a =@@@-a % a =@@@-a 0 a =-a 6 7G 7G 7G 7H 7H 75 7) 7* 7H 7H 7H :8 7H )5 7: 77 7H 7G 7, 75 7, 78 7G 75 :7 :8 7* :7 :) 7+ 7: 7, 7+ 78 77 )* 7+ 7) 7G 7 : G : : : G ), )7 )+ )7 5 : : : : : 7 : : , 7 : 7 : : : , + + + 5 7 : 7 5 7 , , 78 a @E-a 6 7H )8 H

:.

%olegiul ;e!nic <&. =. >arpen 6acau

%olegiul &ational <3erdinand @ 6acau +.

))

,.

'coala ?imnaziala <%onstantin $laton 6acau

G.

Bcoala ?imnazial <0r. /l. Bafran 6acau

))

5.

Bcoala ?imnazial

<@on %reanga 6acau H. Bcoala ?imnazial <#. 'ado eanu 6acau

*.

%olegiul ;e!nic <$etru $oni (nesti

)8.

%olegiul ;e!nic <?!. /sac!i (nesti

a =@-a c a =@@-a 6 a =-a / a =-a 6 a =@-a / a =@-a 6 a =@@-a / a =@@-a 6 a =@@@-a / a =@@@-a 6 a @E-a / a @E-a 6 a E-a % a E-a 0 a E-a " a E-a 3 a E-a 3 a @E-a /, a @E-a /G a E-a /+ a E-a /5 a E@-a /7 a @@-a / a @@-a 0 a @@@-a % a =-a % a =@-a % a =@-a 0 a =@@-a 0 a =@@@-a % a E-a A a E-a # a E-a & a E@@@-a %$R

7+ 7* 7+ )H 77 7) 7G )5 78 7) )G 7H 7) 77 )H )G 75 :8 :8 77 77 7G 7G 7, 7) 7H :7 :8 :8 7H 7H :7 7* 7+

7 )8 7 : : : 7 ) 7 7 7 : 7 G + G ) )+ )) ), * G : : : 5 )8 ), + G )* )8 )8 H

):

++

)).

Bcoala ?imnazial <?. %alinescu (nesti

:H

)7.

%olegiul ;e!nic <0imitrie ?!iDa %omanesti

/CT&'&T/T&:
/cti itatile propuse or contribui la instrumentarea ele ilor cu metode, te!nici, srategii care sa le permita sa traiasca in armonie cu ei insisi si cu ceilalti. ;ematica si continutul acti itatilor a a.uta ele ii sa dobandeasca anumite cunostinte, capacitati, atitudini, alorile necesare sc!imbarilor de atitudini gratie carora ele ii or putea pre eni conflictele si iolenta, or rezol a conflictele in mod pasnic.

6$ /ctivitati cu colectivele scolare ale claselor implicate in proiect Irealizate de


ec!ipe de cadre didactice - profesor consilier scolar, in atator2diriginte, alte cadre didactice care au aderat la proiectJ&r. crt. ). /CT&'&T)*& = TE,E >Saptamana soli!aritatii si tolerantei? 'ugestii Ciua @nternationala a ;olerantei 'a acceptam diferentele ;oleranta 9 poarta desc!isa catre pace 'coala 9 un laborator de practicare a tolerantei #anifestari sociale ale intolerantei care ioleaza drepturile omului ;oleranta se in ata la scoala >De la !repturile omului la !repturile copilului? 'ugestii 0repturile omului 9 bazele etice ale tolerantei 0emnitatea umana 9 aloare centrala %on entia cu pri ire la drepturile copilului /nul 78)7 - /nul Kanusz >orczaD Iparintele drepturilor copiluluiJ %opii la munca in Romania si in lume 'ituatia copiilor in Romania si in lume Icopiii si munca, maltratare, exploatare sexuala, acte de iolenta comise asupra copiilor, copiii fata in fata cu razboiul, malnutritia, copiii strazii, adoptiile etc.J >Sa traim su@ semnul "enerozitatii? 'ugestii 6unatatea uman- altruismul, empatia, generozitatea "goism s generozitate %u dragoste nimic nu este imposibil @n ata s fii generosL 3ii generos pentru a fi fericitL (peratiunea <?enerozitatea =irusul generozitii >1aetele prieteniei=!ra"ostei? 'ugestii Kocurile prieteniei $rietenia2dragostea - dezbatere /rborele prieteniei S&,%O. PE0&O/D/

$laneta <;olerantei

)G 9 7: no . 78)7

7.

$laneta <0reptatii si Respectului

: 9 )8 dec. 78)7

:.

$laneta <?enerozitii

)7 9 )* dec. 78)7

+.

$laneta <0ragostei i a $rieteniei

)+ 9 77 febr. 78):

,.

G.

5.

Reeta prieteniei2dragostei Iingrediente, mod de preparareJ >%ucuria rena terii naturii i valorizrii femeii=mamei prin acte !e mulumire, respect, iu@ire? 'ugestiiCiua mriorului Ciua mondial a femeii Ciua &aiunilor Unite pentru drepturile femeilor i pacea internaional >(n zAm@et !e copil? 'ugestiiCiua internaional a copilului Ciua internaional a copiilor ictime ale agresiunilor >S trim #n armonie? 'ugestiiCiua mondial a pcii

$laneta <Recunotinei

) 9 H mart. 78):

$laneta <@nocenei $laneta </rmoniei

)- + iun. 78):

7) sept 78):

B$ /ctiviti !e consiliere Cfe@ruarie D iunie B96BE


&r. crt. ). /CT&'&T/TE/ %onsiliere de grup- </telierul de comunicarea. abiliti de comunicare b. abiliti de relaionare i rezol are de probleme c. abiliti de autocontrol d. .ocuri cooperati e e. strategii de rezol are a conflictelor %onsiliere indi idual

O@servaii

=or fi implicai ele ii din consiliul consultati alturi de cei cu comportament problematic. =or fi implicati ele ii cu comportament problematic pentru care se or ntocmi planuri personalizate de inter enie.

7.

E'/.(/0E:
a$ Cantitativ: numar clase2ele i participanti la acti itatile commune4 numar acti itati desfasurate in cadrul fiecarei teme4 numar produse rezultate din acti itatile desfasurate4 numar ele i participanti la acti itatile de consiliere.

@$ Calitativ Cactivitatile propuse se vor avea ca rezultat formarea=!ezvoltarea unor capacitatiE: - capacitatea de a comunica, dialoga, de a impartasi, de a colabora, dea lucra in grup4 - cunoastere de sine si intelegerea reactiilor celorlalti4 - respect si dragoste de sine, toleranta, capacitate de a-si asuma responsabilitati4 - capacitatea de a-si exprima emotiile, sentimentele4 - capacitatea de a a.uta si de a da sfaturi4

capacitatea de a intelege conflictele si de a-si asuma rol de mediator.