Sunteți pe pagina 1din 1

Rolul actelor umane în viaţa individului

Sensul actelor umane săvârşite la nivel de individ nu pot fi înţelese în afara sistemului
de valori . Interesul individului pentru cunoaşterea valorilor , a modului in care ierarhizează
acestea este puternic stimulat de conştientizarea influenţei pe care o are asupra
comportamentului său .
Trebuie precizat însă că acele valori care se convertesc din valori declarate în valori
trăite devin părţi constitutive ale comportamentului uman .
Funcţionalitatea valorilor constă în capacitatea pe care o au de a ajuta individul să
rezolve probleme ale situaţiilor tipice oferindu-i un complex de soluţii codificate .
Participarea la viaţa socială a indivizilor implică folosirea de către aceştia valorile ca
pe nişte instrumente . Producerea valorilor ca instrumente spirituale în măsură să
reglementeze raporturile individului cu ceilalţi şi prin aceasta să guverneze propria sa
aliniere la limitele curiozităţii , propria sa stapânire de sine , aceleaşi în jurul valorilor
istorice constituite ale epocii.
Umanizarea individului prin valori reprezintă o modalitate a existenţei şi totodată a
opoziţiei dinamice dintre indivizi şi societate .
Rupt de mediul valorilor omul nu se realizează ca om şi rămâne în stadiul de
animalitate . Valoarea exprimă umanizarea progresivă a omului .
Istoria a confirmat că comportamentul omului , atât la nivel de individ , cât şi la nivel
de colectivitate , universul social creşte neîncetat exprimând tot mai mult interiorizarea
necesitaţii naturale .
Între nevoie şi acţiune se interpune valoarea .
Necesitatea circumscrie individului graniţele intre care el urmează să se integreze
social , iar valoarea îi serveşte ca mijloc , ca instrument pentru realizarea acestei integrări .
Înfăptuirea procesului de socializare a individului uman are loc prin intermediul
valorilor . Datorită valorilor omul învaţă să se desprindă de prezentul imediat , să memoreze
experienţa colectivă a grupului din care face parte , să anticipeze , să-şi dea valoare
creaţiilor sale .
Valorile au valoare deosebită pentru dezvoltarea relaţiilor interumane , realizând
puncte de legătură între membrii societaţii .