Sunteți pe pagina 1din 6

Sistemul de drept Islamic

Sistemul de drept islamic, denumit i Sharia, are ca surse principale Coranul i Sunnah. n Coran, doar 140 versuri din 6235 au un coninut le al cu caracter penal!. Sunnah sunt povestiri despre cuvintele pro"etului, despre actiunile sale sau despre ceea ce a acceptat tacit prin a#stinenta de la a condaman atunci c$nd ar "i putut s%o "ac&. Sharia isi clasi"ic& re lement&rile 'n 5 cate orii( )#li atorii *ecomandate Condamna#ile +ermise ,nter-ise .reptul islamic, ca i 'ntrea a civili-aie islamic&, este caracteri-at de conservatorism. n acest sistem e/ist& c$teva valori "undamentale, universal recunoscute, a c&ror importan& a r&mas nealterat& de trecerea timpului( reli ia, viaa persoanei, sacralitatea "amiliei, proprietatea i raiunea0intelectul.1 ,nteresul pu#lic repre-int& una dintre cele 1 surse ale dreptului penal islamic iar morala pu#lic& este esenial& pentru societatea musulman&. ,n"raciunile sunt rupate 'n 3 cate orii, hadd, qisas i ta'zir, 'n "uncie de pericolul social al acestora, iar pentru "iecare rup& de in"raciuni sunt prev&-ute anumite pedepse i tre#uie respectat& o anumit& procedur&, "iind admisi#ile mi2loace de pro#& speci"ice. ,n"raciunile hadd sunt considerate crimele 'mpotriva lui .umne-eu( adulterul, acu-aia "als& "a& de o persoan& nevinovat& cum c& ar "i comis adulter, alcoolismul, "urtul, 2a"ul pe autostrad& 3hi h4a5 ro##er5!, aposta-ia i re#eliunea. Cu e/cepia alcoolismului, pt restul pedeapa e lapidarea, amputarea, i #iciuirea 6ceste crime i pedeapsa aplicat& sunt prev&-ute 'n Coran i Sunnah, iar persoana care aplic& le ea nu are dreptul s& micore-e pedeapsa sau s& ierte "&ptuitorul. ,n"raciunile qisas aduc atin ere doar drepturilor #&r#ailor i cuprind omuciderea i v&t&marea corporal&. +entru aceste crime sunt prescrise 2 pedepse( r&-#unarea 3retri#ution! i desp& u#irile 3#lood mone5!. .ac& crimele sunt s&v$rite cu intenie, "&ptuitorul este suscepti#il s& i se aplice r&-#unarea, iar dac& lipsete intenia, este suscepti#il doar pentru desp& u#ire. .ac& 'n ca-ul unei in"raciuni intenionate victima sau tutorele le al 'l iart& pe autor, atunci 'n locul r&-#un&rii poate "i aplicat& desp& u#irea. 6ceste 2 cate orii de in"raciuni sunt considerate ca "iind prescrise de .umne-eu, pe c$nd crimele din cate oria ta7-ir nu sunt re lementate, "iind l&sate la discreia le iuitorului i 2udec&torului, acetia tre#uind s& se hide-e dup& interesul eneral al societ&ii. +entru a prote2a valorile "undamentale ale societ&ii, 2udec&torul musulman, pentru in"raciunile din cate oria ta'zir, invoc$nd interesul pu#lic, poate pedepsi orice "apt& pe care o consider& el periculoas& pentru pacea social&. n ca-ul 'n care 8 uvernarea9 deine in"ormaii si ure c& o persoan& sau rup de persoane vor s&v$ri o "apt& 'mpotriva interesului pu#lic,

6#: ;amid al%<h=-l>, al-Mustasf min 'Ilm al-Usl, ?ol. 2, p. 66. apud 6n4arullah, The Criminal Law of Islam, @d. Aita# Bhavan, ,slama#ad 2004, p. viii.

persoana sau persoanele respective vor "i reinute sau arestate 'naintea s&v$ririi "aptei p$n& c$nd pericolul s&v$ririi acesteia va trece.2 n acelai timp, persoana acu-at& #ene"icia-& de anumite aranii deduse din comportamentul +ro"etului, precum enefi!iul "ndoielii, indisponi ilitatea !uantumului pres!ris i standardul pentru pro e. .e asemenea, dreptul islamic recunoate principiul "undamental al pre-umiei de nevinov&ie.3 +re-umia de nevinov&ie este "undamental& 'n procesul de condamnare al unei persoane, dat "iind "aptul c& 2ustiia are o natur& divin&, iar cel mai important 2udec&tor este 6llah. Cn e/emplu relevant 'l constituie cuvintele +ro"etului( 8nl&turai pedepsele hadd 'n cade suspiciuni ori 'ndoieli, i dac& acu-atul are o cale de ieire, eli#erai%l. @ste mai #ine pentru imam s& ierte 'n mod eronat dec$t s& condamne 'n mod eronat.94 Cele e/puse repre-int& cadrul de drept i tre#uie apreciat su# re-erva "aptului c& ma2oritatea statelor care aplic& parial sau 'n totalitate sistemul de drept islamic, sunt conduse de re imuri autoritare, care interpretea-& i aplic& dreptul 'n con"ormitate cu interesele proprii. Cele mai multe delicte s&v$rite de minori cad su# incindea ta-eer. Cn "&ptuitor tre#uie s& "ie aqilo persoan& cu 'nele ere delpin& i matur& + aliq 3un adult, DCon"orm deptului islamic, criteriul de sta#ilire a minorit&ii i maturit&ii este unul de natura "i-iolo ic& i anume semnele de maturitate se/ual&. n 2urisprudena islamc& e/ist& o pre-umie a#solut& c& #aieii i "etele nu pot atin e pupertatea 'nainte de o anumit& v$rst&. .e asemenea e/ist& o v$rst& dup& care nu poate e/ista o alt& pre-umie dec$t cea a atin erii pu#ert&ii! D spre e/, Codul penal din +aEistan( 6rt. F2( Gaptele comise de un copil su# v$rsta de F ani nu contituie in"raciune 6rt. F3( Hu consittuie in"raciune "apta s&v$rit& de un copil cu v$rta cuprins& 'ntre 1 i F ani, care nu a atins su"icient& maturitate pentru a 'nele e natura i consecinele conduitei sale. n +aEistan, copiii nu sunt condamnai la moarte. .ac& nu e responsa#il penal, el poate "i sancionat disciplinar de c&tre tutpre, stat sau chiar 'nv&&tor, cu condiia ca pedeapsa s& "ie similar& cu cea aplciat& de un parinte ce ine cont de normele Sharia. Scharia recunoate c& aciunile unei persoane sunt lea te de voina ori intenia lor. 6cu-aii pot "i aduse unei persoane responsa#ile. Ca urmarea a 'nele erii i li#erului ar#itru, acestea pot "i 'mp&rite 'n 2 cate orii( crime s&v$rite cu intenia de a 'nc&lca prevederile le ale i crime s&v$rite din eroare sau "&r& intenia de a 'nc&lca prevederile le ii. @/ist& patru nivele ale resposa#ilit&ii, iar duritatea pedepsei va "i 'n concorda& cu acestea. Protecia oferit fptuitorilor juvenili de ctre Coran i Sunnah

Cn sistem "ormal de 2ustiie 2uvenil& urmea-& 'nc& s& "ie de-voltat i codi"icat 'n dreptul islamic, dar sunte c$teva prevederi ale Convenia )HC cu privire la drepturile copiilor CHC*C care se
2 3

6n4arullah, op#!it#, p. 241. Iohammad ;ashim Aamali, $hari'ah Law %&'())*+, p. 1F1, apud 6n ela Jan , 8Comparative 6nal5sis o" Certain Criminal +rocedure Jopics in ,slamic, 6sian, and Common Ka4 S5stem9,p. 6, consultat 'n noiem#rie 2012 la adresa( Lhttp(00la4.4m.edu0academics0intellectualli"e0researchcenters0postcon"lict2ustice0documents06nal5siso"CertainCrimi nal.pd" M. 4 ;ussein <amilIuhammed, ,asi! -uarantees in the Islami! Criminal .usti!e $/stem, in( Iuhammed 6#del ;aleem06del )mar Sheri"0Aate .aniels, Criminal .usti!e in Islam-.udi!ial 0ro!edure in the $hari1a, Kondra 2003, p. 51%N6, apud Jellen#ach, Silvia, OGair Jrial <uarantees in Criminal +roceedin s under ,slamic, 6" han Constitutional and ,nternational Ka49 , 2eits!hrift f3r ausl4ndis!hes 5ffentli!hes 6e!ht und 75l8erre!ht , ?ol. 6402004, pp. N33%N34, consultat 'n noiem#rie 2012, la adresa( L444.-aoerv.de064P2004064P2004P4PaPN2NPN42.pd"M.

'nt$lnesc 'n Coran. 3e/. ,nteresul superior al copilului 'n chestiuni cu privire la or"ani pomenite 'n Coran! Cnul dintre principiile de #a-& ale dreptului penal islamic este sta#ilirea 2ustiiei i echit&ii( 8oric$nd nu ai 2udeca 'nter oameni, s& 2udeci cu echitate 32ustice!9 .e asemena, cu privire la procecia copilului, Cornaul prevede c& p&rinii au responsa#ilitatea de a 'ntreine "amilia i nu tre#uie s& "ore-e un copil s& lucre-e. .e asemenea, pro"etul Iohammed a inter-i e/ecutarea "emeilor i copiilor 'n timpul con"lictelor armate. 3Copiii erau e/clui din campaniile milare 'n era lui Iohammed!. 6ceai protecie ar putea "i invocat& pentru a prot2a copiii de pedepse dure i de treatmente crude i inumane. Con"orm unei hadith a lui Iohammed, copiii nu sunt responsa#ili p$n& nu atin v$rsta pu#ert&ii. Convenia cu privire la drepturile copilului n islam !"r#anizaia Conferinei Islamice$ %junie &''($ n Sana)a$ *epu+lica ,emen% 6rticolul 1N se re"er& la Qustiie i prevede c& niciun copil nu tre#uie lipsit 'n mod ar#itrar de li#ertate, iar 'n ca-ul 'n care lipsirea de li#ertate are totui loc, acestuia tre#uie s&%i "ie respectat& demnitatea, necesit&ile i li#ert&ile de #a-&. .e asemenea, p&rile semnatare tre#uie s& in& cont de "aptul c& copiii reinui ter#uiesc inui separat de aduli, 'n locuri speciale pentru copii delicveni. 6lte re uli( S& "ie in"ormat imediat i direct despre acu-aiile ce i se aducR p&rinii, avocatul ori repre-entantul le al s& "ie pre-eni cu el S& "ie asi urat cu asisten& le al& i unanitar&, care s& includ& la necesitate accesul la un avocat i interpret Cercetarea cu celeritate a cau-ei de c&tre o instan& speciali-at& cu posi#ilitatea contest&rii soluiei Hiciun copil nu tre#uie o#li at s& plede-e vinovat sau s& depun& m&rturie +edeapsa tre#uie considerat& un mi2loc de re"ormare, schim#are i ri2&, cu scopul de a rea#ilita i reinte ra copilul 'n societate Jre#uie determinat& o v$rst& minim& su# care copilul s& nu poat& "i 2udecat 6si urarea respect&rii intimit&ii copilului pe durata tuturor "a-elor procesului -eclaraia islamic universal a drepturilor omului !.I-/*% adoptat la 0ondra 1&21( aprilie 134' 6rt. 1 S dreptul la via&, 6rt%4% orice persoan& are dreptul de a "i tratatat& doar 'n son"ormitate cu le ea 6rt. 5% dreptul la un proces echita#il. Consacrarea principilui le alit&ii 6rt.1 inter-icerea tprturii 6lte convenii( 1NN0 declaraia drepturilor omului de la cairo a )r ani-aiei Con"erinei ,slamice Hov. 2005 declaraia de la *a#at cu privire la pro#lemele copilului in statele mem#re in or ani-aia con"erinei ,slamice.

5ra+ia Saudit Ke ea saudit& prevede c& toate pedepsele penale tre#uiesc aplicate 'n concordan& cu Sharia i le ile materiale care nu intr& 'n con"lic cu Coranul sau Sunnah. Protecie sla+ mpotriva arestrii i deteniei6 Kipsa unui cod penal Kipsa unor roluri #ine di"inite ale autorit. care pot e"ectua arest&ri Ke ea proced penale permite o"iterului care arestea-a s& rein& persoana i s%o intero he-e p$n& la 24 de ore 'nainte de a o trans"era la investi atorul de la Biroul de investi are i urm&rire penal& pu#lic& din cadrul Iinisterului . Biroul nu are investi atori speciali-ai 'n ca-uri ce implic& 2uvenilii. Ke ea de procedur& penal& prevede c& arestarea este posi#il& doar 'n #a-a unui ordin de la o autoritate competent& sau atunci c$nd crima e 'n des"&urare, atunci c$nd o"ierul are su"iciente suspiciuni 'ntemeiate pentru a suspecta individul. Gaptul c& nu e/ist& un cod penal scris, le permite o"ierilor s& e"ectuie-e arest&ri i intero &ri pentru "apte care ar putea "i mai t$r-iu cali"icate drept in"raciuni de c&tre 2udec&tor ,nvesti atorul Biroului are 24 de ore pentru al intero a pe supect i eli#era% le ea cere ca suspectul s&%si demonstre-e nevinov&ia pentru a "i eli#erat +oate "i reinut pt un termen de 5 -ile 'ns& termenul poate "i prelun it de c&tre directorul Biroului p$n& la 6 luni p$n& c$nd s& tre#uiasc& s&%l eli#ere-e sau s&%l aduc& 'n "aa unui 2udec&tor. n aceast& perioad& deinutul nu poate contesta le alitatea reinerii.

Comisia pentru promovarea virtuii i prevenirea viciului 6re 'nvestire le al& c$t i "uncia de idare reli ioas&. +oliie reli ioas&. Ie#rii comisiei 'ndepinesc at$t "uncii de asisteni sociali c$t i alte roluri 'n casele de detenie pentru #aiei, "ete i "emei tinere 3"emei de la 1F la 30 de ani!. ) le e din anul 1NF0 permitea mem#rilor Comisiei, care raspund doar 'n "ata prim% ministrului, sa areste-e, rein& i intero he-e persoane pentru in"ractiuni nedi"inite. ,n 2005, 5000 de o"iteri ai Comisiei, impreuna cu 5000 de voluntari au e"ectuat mai mult de 400.000 de arest&ri. .in 2006 , tre#uie s& poarte insi ne de indenti"icare 3nu poarta uni"orme! si au dreptul s& e"ectue-e arest&ri doar 'n pre-ena unui o"iter de poliie. Hu au voie s& dein& i s& intero he-e la centrele lor din anul 2001 Con"orm unui re uament dn anul 1NF0, comisia este autori-at& s& monitori-e-e( 1. 6mestecarea celor 2 se/e 2. Gemeile impodo#ite e/cesiv 3. 6vanurile #&r#ailor la adresa "emeilor 4. Spunerea de o#scenitati 5. ,ntreuperea ru aciunilor prin ascularea de m2loace media lan a locurile de ru aciune 6. +racticarea sau e/punereacredintelor nemusulmane sau discreditaera islamului 1. @/punernea sau van-area mi2localor media ce discredintea5a islamul F. +roducerea distri#uirea si consumarea alcoolului .a

78rsta minim de rspundere penal

.up& Sharia era 1, dar su# presiunea or anismelor internaionale a "ost ridicat& la 12

78rsta atin#erii responsa+ilitii penale .up& criterii strict "i-iolo ice, c$nd e 'ndeplinit& una din urm&toarele 4 condiii( 1. 2. 3. 4. 15 ani 6pariia viselor umede 6pariia p&rului pu#ian 6pariia menstruaiei la "ete

-iscriminarea mpotriva fetelor i femeilor e parte a conventiei onu cu priv la eliminarea tuturor "ormelor de discrimianrea impotriva "emeilor su# tutela tatalui,s otului sau "iului plan ere doar cu acordului tuturelui, chiar dac& pl$n ere e 'mpotriva acestuia nu sunt pre-ente in or anele de in"aptuire a 2ustitiei declaratii prin intermediul unui #ar#at centrele de detenie% vi-itate mai rar de 2udec&tori, mai putine, mai departe de casa

Centrele de detenie pentru minori centele de dentenie%su# suprave herea Iinisterului a"acerilor sociale 3nchisorile su# suprav Iinisterului de ,nterne! 13 case sociale de o#servare pentru #aieti sauditi si str&ini cu v$rsta 12%1F ani 4 instituii pentru #un&starea "etelor i "emeilor tinere n ele se a"l&( ,ntereo atoriile i procesele 2uvenile tre#uie s& ai#& loc 'n aceste centre .einuii nu sunt separai 'n "uncie de ravitatea "aptelor comise, "a-a la care se a"l& procesul samd. Sunt separai doar 'n "uncie de v$rsta pe care o au. Sanciuni disciplinare aplicate( i-olarea, re"u-ul vi-itelor din partea mem#rilor "amiliei, reinerea corespondenei

Cercetare i Proces n timpul investi aiilor sunt inui separai de ceilali tineri. Ke ea nu prevede copiilor acu-ai de crime asisten& le al& ratuit&. @i pot "i intero ai 'n lipsa unui avocat ori a repre-entantului le al. Qudecata are lor 'n Centre. @ pre-ent un sin ur 2udec&tor. .oar 'n ca-urile rave, de omor, completul e "ormat din 3 2udec&tori. Qudecat& este 'nchis& pu#licului +rocurorul nu e pre-ent la proces. Qudecatorul preia i "uncia procurorului. *aportul cu privire la situaia minorului ce tre#uie pre-entat de c&tre lucr&torii Centrelor 'n instan&, este cel mai des pre &tit 'ntr%o -i, dou&. 6sistena 2uridic& e "oarte costisitoare. Hu e/ist& avocai speciali-ai 'n ca-uri cu deinui minori.

S-ar putea să vă placă și