Sunteți pe pagina 1din 21

PROCEDURA DE TRANSFER INTERCLINIC AL PACIENTULUI CRITIC Prezentul protocol s-a intocmit in baza prevederilor Ordinului 1091/2006 privind aprobarea

protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic. Termenii si notiunile folosite au urmatoarele semnificatii: 1. pacient critic - pacient cu functiile vitale instabile sau cu afectiuni care pot avea complicatii ireversibile necesitand investi atii! interventii si/sau in ri"iri medicale speciale acordate de catre o ec#ipa comple$a! pluridisciplinara! intr-o clinica sau sectie de terapie intensiva enerala sau specializata% 2. transfer interclinic - transferul unui pacient intre doua unitati sanitare! din care unitatea sanitara care primeste pacientul este de un nivel de competenta si/sau dotare mai mare decat unitatea sanitara care trimite pacientul% &. spital sau unitate sanitara trimitatoare - oricare unitate sanitara cu paturi al carei personal medical decide transferul unui pacient catre o alta unitate sanitara cu paturi in vederea asi urarii unor in ri"iri medicale de rad mai inalt de comple$itate decat cele care sunt asi urate in acea unitate din cauza lipsei de competenta si/sau dotare necesara% '. spital sau unitate sanitara primitoare - spital re ional! spital "udetean sau o clinica universitara care poate asi ura in ri"irile comple$e si complete unui pacient transferat pentru o anumita patolo ie% (. medic responsabil de or anizarea transferului - medic care raspunde! prin functia si competenta pe care le detine! de or anizarea transferului la nivelul unitatii care solicita transferul sau la nivelul unitatii primitoare% 6. acord de colaborare - acord care se semneaza intre unitatile potential trimitatoare si unitatile potential primitoare! prin care se stabilesc re ulile de transfer! procedurile de lucru si datele de contact in vederea aplicarii prevederilor acestui ordinului 1091/2006% ). pacient critic internat - pacient critic pentru care s-au completat si inre istrat actele de internare intr-o unitate sanitara cu paturi! responsabilitatea asupra acestui

pacient fiind preluata de o sectie sau clinica din cadrul spitalului sau unitatii sanitare% *. pacient critic neinternat - pacient critic pentru care nu s-au inre istrat actele de internare! aflandu-se in unitatea de primiri ur ente sau compartimentul de primiri ur ente al unitatii sanitare respective! responsabilitatea asupra acestui pacient fiind a medicului din cadrul unitatii de primiri ur ente! al compartimentului de primiri ur ente sau! in lipsa unei structuri de primire a ur entelor cu personal propriu! a medicului care asi ura arda de ur enta in unitatea sanitara respectiva% 9. serviciul care efectueaza transferul - serviciul care efectueaza transferul cu mi"loacele aflate in dotare si personal propriu sau serviciul care asi ura personalul de transfer! utilizand mi"loacele puse la dispozitie de un serviciu de ur enta prespitaliceasca sau de o alta institutie care detine mi"loacele necesare% 10. unitate de terapie intensiva mobila - o ambulanta tip + dotata complet cu ec#ipamentele! medicamentele si materialele necesare acordarii in ri"irilor la nivel de terapie intensiva de catre personal competent si e$perimentat in domeniu% 11. ec#ipa" de ur enta - ec#ipa" de asistenta medicala de ur enta prespitaliceasca condus de un medic sau! dupa caz! de un asistent medical cu pre atire specifica! care detine in dotare ec#ipamentele! materialele si medicamentele necesare in ri"irii corecte! pe durata transferului unui pacient critic! in conditiile minime necesare de si uranta! precum si competentele si e$perienta necesare in ri"irii pe durata transferului pacientului respectiv% 12. persoanele responsabile de evaluarea pacientilor si or anizarea transferului persoanele din ambele unitati sanitare! unitatea trimitatoare si unitatea primitoare! precum si persoanele din alte institutii implicate in or anizarea transferului interclinic si efectuarea acestuia. ,ceste persoane sunt desemnate! in prealabil! de

conducerile unitatilor implicate dupa functiile si competentele necesare or anizarii unui transfer interclinic al unui pacient critic. Persoane care detin functiile si competentele necesare or anizarii transferului se afla in permanenta in spital -de e$emplu: medic sef de arda din cadrul unitatii de primire a ur entelor ./P/0! c#irur de arda! internist de arda etc.1! ele neputand fi limitate la persoane cu functii unice .sef de sectie! director de spital etc.0% 1&. pacient critic netransportabil - pacientul aflat in stop cardiorespirator sau pacientul care se afla intr-o stare critica care necesita investi are! interventie imediata cu scopul salvarii vietii si/sau in ri"iri comple$e intr-o sectie de terapie intensiva! fara de care nu va supravietui sau va suferi complicatii ireversibile! cu conditia ca unitatea sanitara in care se afla sa aiba posibilitatea din punct de vedere al resurselor te#nicomateriale! precum si al resurselor umane de a acorda in ri"irile necesare. 2aca transportul unui pacient critic catre o alta unitate reprezinta unica sansa de dia nosticare si/sau rezolvare definitiva in vederea salvarii vietii acestuia! pacientul este considerat transportabil indiferent de starea acestuia si riscurile posibil a aparea pe durata transportului! cu conditia asi urarii conditiilor adecvate de transport din punct de vedere te#nic! precum si din punct de vedere al resurselor umane necesare. 1'. 3copul principal al transferului este asi urarea asistentei medicale optime pentru pacient. 4nainte de efectuarea transferului! medicii au obli atia sa evalueze pacientul si sa-i asi ure tratamentul necesar stabilizarii in vederea transferului% e$aminarile si manevrele efectuate vor fi consemnate in fisa pacientului. O copie a acestei fise

insoteste pacientul la unitatea unde acesta este transferat. 5edicul are obli atia sa il informeze pe pacient sau pe apartinatorii acestuia asupra riscurilor si a posibilelor beneficii ale transferului! consemneaza aceasta informare. ,cceptul pacientului sau al apartinatorilor se obtine inaintea inceperii transferului. 4n cazul in care acceptul nu poate fi obtinut! acest lucru este documentat si motivele sunt e$plicate in fisa pacientului. ,cceptul pentru transfer se obtine de la spitalul care primeste pacientul! inaintea inceperii transferului cu e$ceptia cazurilor in care pacientul necesita un transfer de ur enta fiind instabil #emodinamic sau in pericol vital eminent. 2ocumentatia ce cuprinde starea pacientului! investi atiile efectuate! rezultatele! medicatia administrate etc sunt copiate si transmise spitalului care primeste pacientul! investi atii ima istice efectuate precum si alte teste vor fi trimise cu documentatia medicala a pacientului. 1(. Persoane responsabile de evaluarea pacientului si or anizarea transferului - medicul de arda din /P//5edicul curant - medic sef de arda din cadrul unitatii de primire a ur entelor ./P/0! - medic c#irur de arda - medic internist de arda e.t.c 16. 6esponsabilitatile medicului care cere transferul: a. identifica pacientul cu indicatie pentru transfer b. initiaza procesul de transfer! prin contact direct cu medicul din unitatea primitoare c. asi ura stabilizarea ma$ima posibila a pacientului d. determina modalitatea de transfer! prin consultare cu serviciul care efectueaza transferal e. evita intarzierile ne"ustificate din punct de vedere medical asi ura pastrarea unui nivel adecvat si constant de in ri"ire pe durata transferului! pana la preluarea pacientului de catre medicul din unitatea primitoare! prin indicarea la solicitarea

transferului a competentelor ec#ipa"ului si a nivelului de dotare necesara pentru realizarea in cele mai bune conditii a transferului . transfera documentatia si rezultatele investi atorului catre unitatea primitoare 1). ,si urarea in ri"irilor pe durata transferului - medicul care solicita transferul are obli atia sa se asi ure ca: a. transferul se efectueaza de personal calificat care detine ec#ipamente si medicamente necesare pentru a face fata eventualelor complicatii b. e$ista medicamente suficiente pe timpul transferului. ,cestea se asi ura de unitatea care solicita transferul ! pentru toata durata acestuia c. in lipsa personalului calificat pentru efectuarea transferului! spitalul care transfera pacientul asi ura personal de insotire d. medicul care solicita transferul are obli atia de a mentiona competentele ec#ipa"ului care sa asi ure transferul si dotarea necesara in acest scop 1*. 4nformatii minime ce trebuie sa insoteasca pacientul: a. numele pacientului! persoane de contact! numere de telefon b. istoricul afectiunii c. in caz de trauma! mecanismul leziunii! data si ora accidentului d. afectiuni / leziuni identificate e. antecedente medicale f. medicatia administrata si medicatia curenta . medicul curant al pacientului si date de contact #. semne vitale la sosire in spital i. masuri terapeutice efectuate si rezultate obtinute ". rezultatele testelor! dia nostice si ale analizelor de laborator 7. solutii intravenoase administrate l. semnele vitale! inclusiv 8+3! masurate si documentate periodic in spitalul care cere transferul m. fisa medicala din prespital! daca pacientul a a"uns cu ambulanta n. fisa medicala de transfer interclinic al pacientului critic prevazuta in ane$a & la prezentul protocol cu functiile vital masurate si documentate periodic pe durata transferului! inclusiv 8+3! medicamente si solutii administrate pe durat transferului o. numele si datele de contact ale medicului care a cerut transferul p. numele si datele de contact ale medicului care a accepta transferul

9. numele si datele de contact ale medicului sau cadrului sanitar care a efectuat transferul 19. +riteriile! indicatiile si contraindicatiile transferului pe calea aerului 4n cazul pacientilor critici care necesita interventie de ur enta cu scopul salvarii vietii la un spital "udetean sau re ional! medicul din spitalul care solicita transferul are dreptul de a solicita ec#ipa"ul aerian de salvare sau! dupa caz! un ec#ipa" mobil de terapie intensiva! un ec#ipa" de transfer neonatal ori un ec#ipa" de ur enta! fara obtinerea acordului in prealabil al spitalului care urmeaza sa primeasca pacientul respectiv! cu conditia informarii in cel mai scurt timp posibil a medicilor din spitalul primitor. 5edicul care efectueaza transferul pe cale aeriana sau cu ambulanta are dreptul de a modifica destinatia initiala si de a transfera pacientul catre o alta unitate! in oricare din urmatoarele situatii: a0 starea clinica a pacientului impune acest lucru% b0 conditiile de zbor sau de drum nu permit sosirea la destinatia initiala% c0 e$ista un spital mai apropiat! de acelasi nivel sau cu aceleasi competente ca si spitalul la care a fost trimis pacientul! distanta intre cele doua spitale fiind mai mare de 1( minute de deplasare! starea clinica a pacientului deteriorandu-se brusc si necesitand investi atii si/sau interventie medicala specializata in re im de ur enta. 4n cazul in care medicul care efectueaza transferul decide sc#imbarea destinatiei! acesta informeaza spitalul la care va fi transferat pacientul! precum si spitalul care a solicitat transferul! telefonic! radiotelefonic sau prin dispeceratul medical! prezentand si motivele care stau la baza deciziei sale. 4n cazurile in care! din motive obiective! lipseste un mi"loc adecvat de transfer

interclinic al unui pacient critic care necesita un transfer de ur enta sau in cazul in care pacientul necesita un mi"loc special de transfer interclinic! cum ar fi unitatea de terapie intensiva mobila pentru nounascuti! elicopter sau o unitate mobila de terapie intensiva! medicul din spitalul care or anizeaza transferul! in colaborare cu serviciul de ur enta prespitaliceasca! va solicita acest mi"loc de transfer de la un spital re ional sau de la un alt serviciu de ur enta apropiat! care detine asemenea mi"loace de transfer. 4n lipsa unui personal medical adecvat! instruit pentru transferul unui pacient critic! spitalul care or anizeaza transferul asi ura personalul de insotire sau solicita interventia unui ec#ipa" adecvat de la un alt spital sau serviciu de ur enta. 3erviciile de ur enta prespitaliceasca au obli atia sa informeze! prin medicul coordonator al dispeceratului medical! medicul care or anizeaza transferul despre nivelul de competenta al ec#ipa"ului pe care il pot asi ura si nivelul de dotare al acestuia! cu respectarea nivelului de competenta si dotarii ec#ipa"ului solicitat de medicul care cere transferul. :c#ipa"ul de transfer interclinic are obli atia de a solicita spri"inul altui ec#ipa" la intalnire! in cazul in care starea pacientului se a raveaza! iar personalul din ec#ipa"ul respectiv nu detine competentele si/sau ec#ipamentele si medicamentele necesare stabilizarii pacientului. 4n astfel de situatii ec#ipa"ul de spri"in va fi solicitat de la cel mai apropiat serviciu de ur enta prespitaliceasca! prin apelarea

112 sau prin apelarea radiotelefonica! daca este posibil. 4n lipsa unui ec#ipa" terestru in apropiere se solicita interventia unui ec#ipa" de salvare aeriana! apeland la dispeceratul re ional prin 112 sau! daca este posibil! radiotelefonic. Pentru transferul interclinic al pacientului critic se aplica si prevederile Ordinului ministrului administratiei si internelor si al ministrului sanatatii nr. 2))/)))/200' pentru aprobarea ;ormelor metodolo ice de aplicare a Ordonantei de ur enta a 8uvernului nr. 126/200& privind operarea! functionarea si finantarea asistentei de ur enta acordate cu elicopterele ac#izitionate de 5inisterul 3anatatii si repartizate operatorilor medicali 4nstitutul +linic <undeni si 3pitalul +linic =udetean de /r enta Tar u 5ures! aprobata prin >e ea nr. '0/200'! cu e$ceptia ane$ei privind recomandarile pentru transferul interclinic! care va fi inlocuita de prevederile ordinului 1091/2006. 20. - <iecare unitate sanitara potential trimitatoare sau primitoare asi ura accesul personalului medical la un fa$ functional 2' de ore din 2'! ) zile din )! preferabil in cadrul unitatilor de primire a ur entelor sau! in lipsa acestora! intr-o incapere cu suprave #ere permanenta. 21. +riterii de transfer al pacientului netraumatizat +riterii enerale: a. pacientul se afla in stare critica si necesita investi atii! in ri"iri de specialitate intr-o unitate tertiara b. spitalul in care se afla pacientul nu poate asi ura tratamentul optim acestuia .45, ce necesita an ioplastie0 +riterii specifice: a. pacient cu starea de constienta alterata! necesitand investi atii / T4 / 4OT / ventilatie mecanica b. anevrism disecat de aorta c. #emora ie cerebrala d. #ipotermie e. interventii cardiace de ur enta

f. disritmii mali ne . 45,! tromboliza sau an ioplastie #. pacient in soc! necesita 4OT / ventilatie mecanica i. pacient instabil ce necesita investi atii avansate ce nu pot fi efectuate in spital ". into$icatii severe 22. +riterii de transfer al pacientului adult traumatizat 1. 3istem nervos central: a. trauma craniocerebrala b. leziuni ma"ore ale coloanei si / sau leziuni medulare 2. Torace: a. mediastin lar it sau alte semen ce su ereaza leziuni ale vaselor mari b. leziuni rave ale peretelui toracic .volet costal! torace moale etc0 c. contuzie pulmonara d. leziune cardiaca e. pacienti care necesita 4OT / ventilatie f. pacienti care necesita ventilatie prelun ita si in ri"iri speciale &. ?azin / abdomen: a. fracturi instabile ale bazinului b. fracturi de bazin cu soc si #emora ie continua c. leziuni / fracturi desc#ise ale bazinului '. :$tremitati: a. fracturi desc#ise rave b. amputatie traumatica cu potential de reimplantare c.fracturi articulare comple$e d.leziune ma"ora prin strivire e. isc#emia unei e$tremitati (. Politrauma: a. traumatism craniocerebral asociat cu traumatism al fetei toracelui! abdomenului sau al bazinului b.orice traumatism simultan a mai mult de doua re iuni corporale care pun in pericol viata pacientului b. arsuri ma"ore sau arsuri asociate cu leziuni traumatice rave 6. <actori a ravanti: a. varsta @ (( de ani c. copii d. afectiuni cardiace sau pulmonare pree$istente e. diabet insulinodependent! obezitate morbida f.sarcina . imunodepresie ). , ravare secundara .sec#ele tardive0 a. necesitatea ventilatiei mecanice

b. sepsis c. insuficienta or anica sau plurior anica .deteriorarea la nivel 3;+! cardiac! pulmonar! #epatic! renal sau a sistemului de coa ulare0 c. necroza tisulara ma"ora 2'. ,ne$ele 1-& din O.53.P.1091/2006 fac parte inte ranta din prezentul protocol de transfer si vor ficompletate de persoanele responsabile de evaluarea pacientului si or anizarea transferului. Lista cu spitalele cu care avem incheiat Acord de cola orare in baza prevederilor Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic: Cap! "! Unitatea Primire Ur#en$e /.P./. funcAioneazB Cn baza Ordinului nr. 1)06/200)% /nitatea de Primire /r ente este or anizata astfel incat sa permita primirea ! trierea! investi area! stabilizarea si aplicarea tratamentului de ur enta sositi cu ambulantele sau cu mi"loacele proprii de transport. Procedura de primire! e$aminare! investi are Di internar a pacienAilor din /P/ E /nitatea de Primire /r ente este desc#isa tuturor pacienAilor care solicitB acordarea asistenAei medicale de ur enAB Cn urma apariAiei unor acuze acute noi sau pe fondul unor afecAiuni cronice. E :ste interzis refuzul acordBrii asistenAei medicale de ur enAB unui pacient care solicitB acest lucru fBrB evaluarea stBrii acestuia de cBtre un medic din cadrul /P/ Di stabilirea lipsei unei afecAiuni care necesitB Cn ri"iri medicale Cn cadrul /P/ Di eventuala internare a pacientului. E 4ntrarea pacienAilor sosiAi cu mi"loacele proprii la /P/ se face printr-o intrare unicB! bine marcatB! unde se efectueazB tria"ul cazurilor sosite. E 4ntrarea pacienAilor sosiAi prin intermediul ambulanAelor poate fi separatB de cea a pacienAilor sosiAi cu mi"loace proprii. E PacienAii care reprezintB cazuri sociale! necesitFnd Cn acelaDi timp Cn ri"iri medicale! vor fi trataAi ca fiind cazuri medicale de ur enAB! implicFnd Cn acelaDi timp

asistenta sociala. E Persoanele care reprezintB cazuri sociale Di care nu necesitB Cn ri"iri medicale de ur enAB vor fi preluate de asistenta sociala dupa evaluarea de cBtre un medic din cadrul /P/. E PacienAii trimiDi pentru consult interclinic sau cei trimiDi de cBtre medicul de familie pentru consult de specialitate vor fi consultaAi Cn ambulatoriile de specialitate din cadrul spitalului. ,ceDti pacienAi vor fi trimiDi la /P/ numai Cn cazul Cn care medicul care Ci trimite considerB cB aceDtia constituie cazuri de ur enAB care necesitB investi aAii Di Cn ri"iri imediate. E Primirea pacienAilor de ur enAB Cn spitalele cu /P/ se face numai Cn aceste structuri! cu e$cepAia ur enAelor minore de ortopedie! care pot fi dupB tria" direcAionate la o camerB de ardB-ortopedie. 5edicii Cn specialitatea ortopedie Di traumatolo ie au obli aAia sB asi ure Di consultaAiile Cn cadrul /P/! la solicitarea medicilor de ardB din cadrul acestor structuri! pacienAilor cu leziuni ortopedice. A!PROCEDURA DE DOCU%ENTARE A PACIENTILOR E >a sosirea Cn /P/ pacientului i se va Cntocmi o fiDB individualB de ur enAB. E Gntocmirea fiDei va Cncepe la punctul de tria" Di va continua concomitent cu investi area! consultarea Di tratamentul pacientului pFnB la e$ternarea acestuia din /P/ Cn vederea internBrii Cn spital! transferului cBtre o altB unitate sanitarB sau plecBrii la domiciliu. E /P/ are obli aAia sB utilizeze Cn acest scop <43, /P/-3P4T,> E <iDa este completatB de asistenAi Di medici Di parafatB de medicii care participB la acordarea asistenAei medicale pacientului! inclusiv de medicii care acordB consultaAiile de specialitate! Di este contrasemnatB Di parafatB de medicul responsabil de turB Cnaintea plecBrii definitive a pacientului din /P/. E +onsemnarea Cn timp real a orelor prevBzute Cn fiDB este obli atorie. E<iDele vor fi pBstrate Cn /P/ cel puAin un an! dupB care vor fi depuse Cn ar#iva spitalului. E Gn cazul transferului sau al internBrii pacientului! acesta va fi CnsoAit de o copie a fiDei medicale din /P/! care va include o copie a tuturor rezultatelor investi aAilor

efectuate. E >a fiDa de bazB se pot adBu a fiDe de colectare de date specifice privind cazurile de traumB sau alte cate orii de cazuri! cum sunt cazurile de infarct miocardic acut sau de accidente vasculare cerebrale! Cn vederea creBrii unor re istre ori baze de date re ionale sau naAionale. E >a sfFrDitul fiecBrei ture! Cn urma predBrii pacienAilor aflaAi Cn /P/ ec#ipei din tura urmBtoare! se va Cntocmi un raport de turB care se semneazB de cBtre medicul Di asistentul responsabili de turB din ec#ipa care pleacB Di de medicul Di asistentul responsabili de turB din tura urmBtoare. E /P/ are obli aAia sB utilizeze Cn acest scop modelul raportului de ardB prevBzut E 6apoartele de ardB se contrasemneazB de medicul-Def Di asistentul-Def ai /P/ Di se pBstreazB Cn /P/ cel puAin un an de la Cntocmire. EProblemele deosebite raportate de ec#ipele de ardB vor fi aduse la cunoDtinAB conducerii spitalului din care face parte respectiva unitate. E 5edicul responsabil de turB Di asistentul responsabil de turB sunt obli aAi sB consemneze Cn raport toate problemele din timpul Brzii care afecteazB mersul normal al activitBAii! indiferent de natura acestora. 5edicul-Def al /P/ va fi informat telefonic dacB problemele apBrute sunt sau au fost de naturB sB punB Cn pericol viaAa unui pacient sau sB afecteze rav funcAionalitatea /P/ . E :c#ipa"ul de ambulanAB sau ec#ipa"ul 35/62 care aduce pacientul la /P/ are obli aAia completBrii unei fiDe de asistenAB de ur enAB prespitaliceascB! din care un e$emplar va fi ataDat fiDei individuale de ur enAB din /P/! devenind parte inte rantB a acesteia. E >unar! Cn prezenAa medicului-Def al /P/ ori a locAiitorului acestuia! se va realiza un raport de morbiditate Di mortalitate Cn cadrul unitBAii Cn prezenAa medicilor Di a

asistenAilor medicali din respectiva unitate. 2atele CntFlnirii! rezultatele Di mBsurile adoptate! dacB este cazul! vor fi documentate Di semnate de medicul-Def sau locAiitorul acestuia. Participarea la asemenea discuAii este obli atorie! iar absenAa nemotivatB poate fi sancAionatB Cn conformitate cu prevederile le ale Cn vi oare. &! PROCEDURA DE E'A%INARE SI IN(ESTI)ARE A PACIENTILOR E >a sosire! Cn urma efectuBrii tria"ului! pacienAii din /P/ sunt e$aminaAi de medicii de ardB din aceste structuri! care vor decide investi aAiile necesare Di medicii de specialitate care urmeazB sB fie c#emaAi Cn vederea acordBrii consultului de specialitate! dacB se considerB necesar. E Gn zona de tria" pot fi recomandate unele investi aAii pacienAilor aflaAi Cn aDteptare! Cn urma unei e$aminBri clinice sumare efectuate de un medic! astfel CncFt rezultatele investi aAiilor sB fie disponibile la momentul e$aminBrii pacientului respectiv Cn spaAiul de e$aminare din cadrul /P/. E 5edicii de specialitate Cn diferite profile din spital sunt c#emaAi la consult dupB ce Cn cadrul /P/ a fost stabilit un dia nostic prezumtiv sau final pe baza e$aminBrilor Di a investi aAiilor efectuate! cu e$cepAia pacienAilor aflaAi Cn stare criticB! Cn cazul cBrora! dupB caz! c#emarea medicilor specialiDti din diferite secAii poate fi necesarB CncB din primul moment de la sosirea pacientului Cn /P/ . E 5edicii din cadrul /P/ au dreptul de a solicita consulturile Cn orice moment din procesul de investi are Di evaluare a pacientului! Cn cazul Cn care considerB acest lucru necesar! Cn vederea stabilirii unei conduite de investi are sau unui tratament comun cu una sau mai multe specialitBAi ori pentru recomandarea internBrii sau transferului pacientului cBtre o altB unitate sanitarB. E 5edicii de ardB din spital sunt obli aAi sB rBspundB prompt c#emBrii la /P/! indiferent de ora solicitBrii! ori de cFte ori medicul de ardB din /P/ considerB acest lucru necesar. E Gn cazul pacienAilor aflaAi Cn stare criticB sau a cBror stare necesitB un consult

specific de specialitate imediat! medicii de ardB din spital sunt obli aAi sB se prezinte Cn /P/ Cn cel mult 10 minute de la solicitarea lor. :$cepAie fac situaAiile Cn care medicul c#emat este implicat Cn acordarea asistenAei medicale unui pacient aflat Cn stare criticB Cn secAie sau Cn sala de operaAii. Gn astfel de cazuri medicul solicitat va informa personalul din /P/ despre situaAia respectivB Di va primi telefonic date despre cazul aflat Cn /P/ sau ! Cn vederea luBrii unei decizii! stabilirii ur enAei situaAiei Di modului de acAiune. E Gn cazul pacienAilor stabili care se aflB Cn /P/! medicii specialiDti c#emaAi din spital au obli aAia sB rBspundB c#emBrii Cn cel mult 60 de minute. E Personalul de ardB Cn /P/ este obli at sB consemneze Cn fiDa individualB a pacientului ora la care a fost c#emat un medic din spital Di ora la care s-a prezentat. E Gn cazul CntFrzierilor "ustificate! motivul CntFrzierii va fi trecut lFn B ora de prezentare. E Gn cazul CntFrzierilor ne"ustificate sau al CntFrzierilor repetate din partea unor medici! medicul-Def al /P/ va informa conducerea spitalului! care are obli aAia de a investi a Di rezolva problemele respective. E Gn vederea acordBrii unui consult de specialitate unui pacient aflat Cn stare criticB Cn cadrul /P/! este obli atorie prezenAa personalB a medicului responsabil de ardB din secAia de la care se solicitB consultul! cu e$cepAia situaAiei Cn care acesta se aflB Cn sala de operaAii sau Cn imposibilitate de a efectua consultul! fiind implicat Cn acordarea asistenAei medicale unui alt pacient aflat Cn stare criticB Cn spital! situaAie Cn care consultul poate fi efectuat de un alt medic de ardB de pe secAia respectivB! care va informa medicul responsabil de ardB despre starea pacientului Di deciziile luate. 5edicul responsabil de ardB este obli at sB consulte pacientul personal Cn momentul Cn care se elibereazB.

E Gn vederea acordBrii unui consult de specialitate unui pacient care nu se aflB Cn stare criticB! este obli atorie prezenAa unui medic specialist Cn specialitatea respectivB sau a unui medic rezident din specialitatea respectivB! care se aflB Cn a doua "umBtate a perioadei de pre Btire Cn rezidenAiat. 5edicul de ardB din /P/ are dreptul de a solicita prezenAa medicului responsabil de ardB de pe secAia respectivB! dacB considerB acest lucru necesar. E4nvesti area pacienAilor Cn /P/ are ca scop stabilirea unui dia nostic corect Di a unei conduite terapeutice corecte bazate pe rezultatele e$amenului clinic Di a investi aAiilor paraclinice. E 4nvesti aAiile pot fi efectuate inclusiv Cn scopul de a infirma un dia nostic prezumtiv Cn vederea stabilirii unei conduite terapeutice corecte! precum Di Cn vederea luBrii unei decizii asupra necesitBAii internBrii unui pacient. E +azurile de ur enAB vor fi investi ate adecvat Cnaintea internBrii lor! Cn vederea luBrii unor decizii corecte Cn privinAa tratamentului de ur enAB Di internBrii Cntr-o secAie sau unitate sanitarB corespunzBtoare. E 5edicii din /P/ au dreptul de a solicita investi aAiile pe care le considerB necesare pentru pacientul aflat sub responsabilitatea lor! fBrB avize Di aprobBri suplimentare din partea altor medici specialiDti sau din partea conducerii unitBAii sanitare. E 4nvesti aAiile Di e$aminBrile minime obli atorii la care pacienAii din cadrul /P/ au acces sunt prevBzute Cn +>,34<4+,6:,! O68,;4H,6:, 34 2OT,6:, /P/. >ista investi aAiilor nu este limitativB! cererea unor investi aAii specifice pentru anumite cazuri fiind posibilB dacB astfel de investi aAii pot afecta decizia terapeuticB. . >aboratoarele spitalului! precum Di serviciile de ima isticB au obli aAia de a da prioritate investi aAiilor solicitate din partea /P/ . E +onducerea spitalului va asi ura e$istenAa unui sistem de comunicaAii funcAional care sB permitB acordarea asistenAei medicale de ur enAB Cn conformitate

cu prevederile prezentului ordin. 3tructura minimB a sistemului de comunicaAii este prevBzutB Cn +>,34<4+,6:,! O68,;4H,6:, 34 2OT,6:, /P/ . C! PROCEDURA DE INTERNARE A PACIENTILOR* RETINEREA SU& O&SER(ATIE* TRANSFERUL SAU E'TERNAREA LOR E 4nternarea de ur enAB a pacienAilor Cn spital se face doar prin /P/! Cn urma Cntocmirii unei fiDe individuale de ur enAB! e$aminBrii Di evaluBrii pacientului! cu e$cepAia cazului Cn care spitalul nu deAine o asemenea secAie. E 3e interzice internarea cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezintB ur enAe cu indicaAii de internare clare prin /P/ . E Gn urma e$aminBrii Di investi Brii pacientului! medicul de ardB din /P/ cere! dupB caz! consulturile de specialitate! propunFnd inclusiv internarea pacientului dacB considerB acest lucru necesar. E 2ecizia de internare a pacienAilor aflaAi Cn /P/ aparAine! de principiu! medicilor de ardB din secAiile spitalului! la propunerea medicilor de ardB din /P/! luFnd Cn considerare starea clinicB a pacientului! antecedentele acestuia! probabilitatea a ravBrii stBrii lui! e$istenAa unui dia nostic final cert! conduita terapeuticB necesarB Di alAi factori obiectivi de ordin medical Di social care pot influenAa o asemenea decizie. E Gn cazul unor diferenAe de opinie Cntre medicul de ardB din /P/ Di un medic de ardB dintr-o altB secAie a spitalului privind necesitatea internBrii unui pacient Cn secAia respectivB! medicul din /P/! bazFndu-se pe motive bine Cntemeiate pe care le va documenta Cn fiDa individualB a pacientului! poate interna pacientul Cntr-un salon de observaAie din cadrul /P/. Gn acest sens medicul de ardB din /P/ va informa medicul-Def al /P/ sau locAiitorul acestuia. E Pacientul internat Cn salonul de observaAie va fi urmBrit de personalul din cadrul /P/! care va solicita consulturi de specialitate ori de cFte ori considerB acest lucru necesar! pFnB la luarea unei decizii finale Cn privinAa internBrii sau e$ternBrii pacientului. E Gn cel mult 2' de ore de la internarea pacientului Cn salonul de observaAie! o comisie mi$tB alcBtuitB din reprezentanAi ai /P/! secAiei de specialitate din cadrul

spitalului Di direcAiunii spitalului va decide asupra oportunitBAii e$ternBrii pacientului la domiciliu. ,ceastB comisie va fi formatB Cn dimineaAa urmBtoare internBrii pacientului! indiferent de timpul petrecut Cn salonul de observaAie. E Gn cazul internBrii pacientului! toate c#eltuielile suportate Cn cadrul /P/ pe durata internBrii Cn salonul de observaAie vor fi preluate de secAia Cn care se interneazB pacientul. Gn /P/ pot fi reAinuAi pacienAi sub observaAie pentru cel mult 2' de ore Cn urmBtoarele situaAii: a0 lipsa unui loc de internare potrivit Cn spitalul respectiv sau Cn alte unitBAi sanitare de profil din oraDul respectiv% b0 necesitatea monitorizBrii temporare de scurtB duratB fBrB sB e$iste la momentul respectiv motive de internare Cntr-o secAie din spital% c0 necesitatea repetBrii unor analize sau investi aAii Cn vederea confirmBrii ori e$cluderii unui dia nostic Di/sau stabilirii unei conduite terapeutice% d0 pacientul reprezintB un caz social care necesitB o rezolvare definitivB! nefiind posibilB e$ternarea acestuia din /P/ fBrB e$punerea lui la un risc% e0 alte cazuri care sunt considerate de cBtre medicul responsabil de turB bine Cntemeiate Di Cn favoarea pacientului! cu condiAia menAionBrii motivelor Cn scris Cn fiDa individualB a pacientului. E 6eAinerea unui pacient sub observaAie Cn /P/ se face cu acordul acestuia sau! dupB caz! cu acordul aparAinBtorilor acestuia. E Gn timpul Cn care pacientul se aflB sub observaAie Cn /P/! acesta se aflB sub directa responsabilitate a personalului din unitatea respectivB. E 3tabilirea unei conduite terapeutice pentru pacientul aflat sub observaAie se face! dupB caz! de comun acord cu medicii de ardB din spital. E :ste interzisB reAinerea unor pacienAi sub observaAie Cntr-o /P/ dacB nu e$istB personalul necesar Cn ri"irii acestor pacienAi sau dacB nu e$istB condiAiile necesare Di ec#ipamentele necesare monitorizBrii pacienAilor respectivi. Gn astfel de situaAii observarea pacienAilor va avea loc Cn secAiile de profil. E Gn cazul Cn care e$istB motive de internare a pacientului Cntr-o anumitB secAie din spital! acesta nu va fi reAinut sub observaAie Cn /P/ decFt din motivul lipsei temporare de locuri de internare. E Gn aceastB situaAie pacientului i se va Cntocmi o fiDB de internare Cn secAia

respectivB! menAionFndu-se Cn scris motivul pentru care pacientul rBmFne Cn /P/. E +onduita terapeuticB se stabileDte Cn acest caz de medicul de ardB din secAia Cn care se aflB internat pacientul! ea urmFnd a fi aplicatB! de comun acord cu medicul responsabil de turB din /P/! de personalul aflat sub coordonarea acestuia. E ,stfel de pacienAi vor fi preluaAi cu prioritate de secAia Cn care sunt internaAi Cn momentul eliberBrii unor locuri. E 2in momentul internBrii pacientului Cntr-o secAie a spitalului! c#eltuielile aferente tratamentului aplicat pacientului respectiv Cn /P/ se deconteazB Cn fiDa de internare a pacientului ca fiind c#eltuieli ale secAiei respective! c#iar dacB pacientul se aflB temporar sub observaAie Cn /P/. E PacienAii aflaAi Cn stare criticB! necesitFnd monitorizare Di ventilaAie! vor fi preluaAi de secAiile de ,T4 Cn urma stabilizBrii Di investi Brii lor E Gn /P/ Cn care e$istB dotarea Di resursele umane Di materiale necesare! pacienAii aflaAi Cn stare criticB! ventilaAi pot fi reAinuAi temporar! pentru cel mult 6 ore! Cn urmBtoarele condiAii: a0 lipsa temporarB de locuri sau de resurse materiale! respectiv aparaturB de ventilaAie Di monitorizare! Cn secAiile de terapie intensivB% b0 pacientul necesitB ventilaAie de scurtB duratB! dupB care poate fi e$tubat Di internat Cntr-o secAie a spitalului! alta decFt aceea de terapie intensivB% c0 pacientul necesitB ventilaAie neinvazivB pentru scurtB duratB! dupB care se interneazB Cntr-o secAie a spitalului care nu deAine mi"loacele pentru ventilaAia neinvazivB. E PacienAii aflaAi Cn stare criticB ventilaAi la care se anticipeazB necesitatea ventilaAiei mai mult de 6 ore vor fi internaAi Cn secAiile de terapie intensivB imediat sau la eliberarea primului loc Cn secAia de terapie intensivB. E4n cazul lipsei resurselor necesare Cn ri"irii pacienAilor intubaAi Di ventilaAi Cn /P/! Cn urma stabilizBrii Di finalizBrii investi aAiilor! secAiile de terapie intensivB vor prelua cazurile respective c#iar Di pentru perioade scurte de ventilaAie. E 5edicului de ardB dintr-o secAie de terapie intensivB de profil sau dintr-o secAie de terapie intensivB eneralB Ci este interzis sB refuze preluarea unui pacient

aflat Cn stare criticB ventilat! Cn condiAiile e$istenAei unei posibilitBAi Cn acest sens. E Gn cazul lipsei de locuri de internare Cntr-o secAie de terapie intensivB se va proceda! dupB caz! la una din urmBtoarele soluAii: a0 reAinerea temporarB a pacientului Cn /P/ pFnB la eliberarea unui loc! cu condiAia ca Cn /P/ sB e$iste resursele umane Di materiale necesare Cn ri"irii pacientului sub Cndrumarea medicului din secAia de terapie intensivB% b0 transferul pacientului cBtre un spital care deAine capacitatea necesarB Cn ri"irii acestuia. E Gn cazul lipsei de locuri Di ec#ipamente disponibile Cn secAiile de terapie intensivB! medicul responsabil de ardB din secAia respectivB de terapie intensivB are responsabilitatea de a or aniza transferul pacientului cBtre o altB unitate sanitarB care Cl poate primi. E Gn cazul Cn care e$istB pacienAi aflaAi Cn stare criticB ventilaAi! reAinuAi Cn /P/! secAiile de profil de terapie intensivB sau cele enerale vor planifica preluarea pacientului cu prioritate Cn momentul Cn care se elibereazB un loc. E +osturile aferente tratamentului pacientului Cn stare criticB aflat temporar Cn /P/ sunt decontate de secAia Cn care pacientul se aflB internat sau! dupB caz! de secAia de ,T4. E :ste interzisB reAinerea pacienAilor aflaAi Cn stare criticB Cn /P/ fBrB internare Cntr-o secAie de terapie intensivB prin secAia de profil! mai mult de & ore de la momentul sosirii pacientului Cn /P/! c#iar dacB pacientul va fi reAinut Cn /P/ pFnB la eliberarea unui loc Cn cadrul secAiei de terapie intensivB. E Gn cazul Cn care pacientul necesitB transferul cBtre o altB unitate sanitarB! medicul responsabil de turB din cadrul /P/ CmpreunB cu medicul de ardB din secAia de profil care a consultat pacientul vor or aniza transferul Cn conformitate cu prevederile le ale Cn vi oare. E 2ecizia transferului pacientului aflat Cn stare criticB este o decizie comunB care este luatB de medicii specialiDti din spital CmpreunB cu medicul responsabil de turB din /P/! Cn consultare! dupB caz! cu medicii de ardB din unitatea sanitarB la

care urmeazB a fi transferat pacientul respectiv. E :$ternarea unui pacient dintr-o /P/ se face doar cu acordul final al medicului responsabil de turB din cadrul /P/ care va semna Di parafa fiDa individualB a pacientului Cnaintea plecBrii acestuia din serviciul respectiv. E:$ternarea poate fi recomandatB! Cn urma consultBrii pacientului respectiv Di a rezultatelor investi aAiilor efectuate! de un medic de ardB din spital sau! dupB caz! direct de un medic de ardB din cadrul /P/. E :$ternarea poate fi efectuatB la cererea pacientului sau dupB caz! a aparAinBtorilor acestuia! Cn urma semnBrii! Cn fiDa individualB a pacientului! a refuzului de tratament sau de internare. E Gn cazul Cn care recomandarea de e$ternare la domiciliu a unui pacient din /P/ este a unui medic ori a unor medici de ardB dintr-o secAie sau din diferite secAii ale spitalului! fiDa individualB a pacientului va fi semnatB Di parafatB inclusiv de medicii responsabili de ardB din secAiile respective. E Gn cazul e$ternBrii la domiciliu! pacientul! la solicitarea acestuia sau dacB se considerB necesar! va primi o scrisoare medicalB cBtre medicul de familie! care e$plicB rezultatele investi aAiilor! tratamentul efectuat Di recomandBrile medicului din /P/ Di ale medicilor specialiDti din cadrul spitalului. 3crisoarea poate fi CnlocuitB de o copie a fiDei! adresatB medicului de familie. :ste recomandat ca scrisorile cBtre medicii de familie sB fie trimise prin poDtB sau poDtB electronicB direct medicului respectiv. E >a e$ternare pacientul va primi informaAiile necesare privind afecAiunea lui Di tratamentul necesar! inclusiv informaAiile privind o eventualB apariAie sau a ravare a unor semne ori simptome care necesitB revenirea de ur enAB la /P/. D! CRITERIILE DE INTERNARE A PACIENTIILOR DIN UPU SUNT UR%ATOARELE+ 1. Pacientul este Cn stare criticB% 2. :$istB posibilitatea apariAiei unor complicaAii care pot pune Cn pericol viaAa

pacientului% &. ,fecAiunea pacientului necesitB monitorizare! investi aAii suplimentare Di tratament de ur enAB la nivel spitalicesc% '. Pacientul trebuie sB fie supus unei intervenAii c#irur icale de ur enAB% (. 3imptomatolo ia Di starea clinicB a pacientului corelatB cu alAi factori! cum ar fi vFrsta! se$ul etc.! pot fi cauzate de o afecAiune ravB c#iar dacB testele Di investi aAiile paraclinice nu dovedesc acest lucru la momentul efectuBrii lor% 6. :lucidarea cazului necesitB investi aAii suplimentare ce nu pot fi efectuate la momentul respectiv! iar starea pacientului nu permite e$ternarea% ).,fecAiunea de care suferB pacientul nu permite autosusAinerea! iar pacientul locuieDte sin ur Di este fBrB aparAinBtori% *. ,lte situaAii bine "ustificate Cn care medicul din /P/ sau medicul de ardB dintr-o secAie considerB necesarB internarea pacientului.