Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCATIEI , CERCETARII SI INOVARII

INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Str.Icoanei nr. 19 sectorul 2 ;Tel.211.88.41; 211.84.85; Fax: 210.75.31
www.ismb.edu.ro

Situatia Centrelor de Examen din Municipiul Bucureşti


BACALAUREAT SESIUNEA august 2009

Denumirea unităţii de Nr. total


Nr.
Nr. crt. învăţământ - Centru de Unităţi de învăţământ arondate Filieră Profil Specializare Limba de predare candidaţi pe
elevi
examen centru

0 1 2 3 4 5 6 7 8
COLEGIUL NATIONAL "I.L.CARAGIALE" TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 38
COLEGIUL NATIONAL "SF. SAVA" TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 2
COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 3
VOCATIONALA SPORT EDUCATIE FIZICA LIMBA ROMANA 8
TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 11
COLEGIUL NATIONAL "AUREL VLAICU" TEORETICA UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 2
TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 2
TEORETICA REAL STIINTELE NATURII LIMBA ROMANA 5
LICEUL TEORETIC "JEAN MONNET" TEORETICA UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 3
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE" TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 5
TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 3
TEORETICA REAL STIINTELE NATURII LIMBA ROMANA 1
LICEUL TEORETIC "N.IORGA" TEORETICA UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 9
TEORETICA REAL STIINTELE NATURII LIMBA ROMANA 3
COLEGIUL NATIONAL TEORETICA UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 4
1 481
"I.L.CARAGIALE" LICEUL TEORETIC "C-TIN BRANCOVEANU" TEORETICA UMAN STIINTE SOCIALE LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 14
LICEUL TEORETIC BULGAR "H. BOTEV" TEORETICA UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 6
LICEUL BILINGV "CERVANTES" TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 16
LICEUL DE MUZICA "G. ENESCU" VOCATIONALA ARTISTIC MUZICA LIMBA ROMANA 4
VOCATIONALA ARTISTIC ARHITECTURA, ARTE AMBIENTALE SI DESIGN LIMBA ROMANA 3
LICEUL DE ARTE PLASTICE "N. TONITZA" VOCATIONALA ARTISTIC ARTE PLASTICE SI DECORATIVE LIMBA ROMANA 11
TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 21
TEORETICA REAL STIINTELE NATURII LIMBA ROMANA 18
TEHNOLOGICA TEHNIC ELECTROTEHNICA LIMBA ROMANA 2
LICEUL "G. CALINESCU" TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 254
LICEUL PARTICULAR "O. ONICESCU" TEHNOLOGICA SERVICII ECONOMIC LIMBA ROMANA 16
MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN METROLOG LIMBA ROMANA 2
GRUP SCOLAR ARTE SI MESERII "DIMITRIE PACIUREA" TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII LIMBA ROMANA 11
TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 46
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURA SI L.P. VOCATIONALA ARTISTIC DESENATOR TEHNIC PENTRU ARHITECTURA SI DESIGN LIMBA ROMANA 8
“I.N.SOCOLESCU TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCTII SI
TEHNOLOGICA TEHNIC 23
INSTALATII LIMBA ROMANA
TEHNOLOGICA DREPT ADMINISTRATIV TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE LIMBA ROMANA 2
COLEGIUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU”
TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN IN TURISM LIMBA ROMANA 1
Colegiul Tehnic de Arhitectura
2 si Lucrari Publice TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII LIMBA ROMANA 33 241
"I.N.Socolescu" TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN PROIECTANT CAD LIMBA ROMANA 18
COLEGIUL TEHNIC MECANIC “GRIVITA”
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN PRELUCRARI MECANICE LIMBA ROMANA 3
TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 9
VOCATIONALA TEOLOGIC TEOLOGIE GRECO-CATOLICA LIMBA ROMANA 1
LICEUL GRECO-CATOLIC “TIMOTEI CIPARIU”
TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 2
TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN IN TURISM LIMBA ROMANA 2
LICEUL CRONOS
TEHNOLOGICA SERVICII TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA LIMBA ROMANA 93

Page 1 of 13
Denumirea unităţii de Nr. total
Nr.
Nr. crt. învăţământ - Centru de Unităţi de învăţământ arondate Filieră Profil Specializare Limba de predare candidaţi pe
elevi
examen centru

0 1 2 3 4 5 6 7 8
TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 12
TEHNICIAN OPERATOR PROCESARE TEXT/IMAGINE LIMBA ROMANA 3
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN POLIGRAF LIMBA ROMANA 22
TEHNICIAN PRODUCTIE FILM SI TELEVIZIUNE LIMBA ROMANA 25
MECANICA (2007) LIMBA ROMANA 5
COLEGIUL TEHNIC MEDIA
MATEMATICA-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 18
REAL MATEMATICA-INFORMATICĂ - INTENSIV INFORMATICA LIMBA ROMANA 5
TEORETICĂ
STIINTE ALE NATURII LIMBA ROMANA 10
UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 6
VOCATIONALA SPORTIV INSTRUCTOR SPORTIV LIMBA ROMANA 1
MATEMATICA-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 30
REAL
TEORETICĂ STIINTE ALE NATURII LIMBA ROMANA 5
UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 2
TEHNICIAN IN INSTALATII ELECTRICE LIMBA ROMANA 2
3 Colegiul Tehnic MEDIA 259
TEHNICIAN PROIECTANT CAD LIMBA ROMANA 10
GRUP SCOLAR DE AERONAUTICA "HENRI COANDA" TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 1
TEHNICIAN DE AVIATIE LIMBA ROMANA 14
TEHNOLOGICA TEHNIC
TEHNICIAN INSTALATII DE BORD (AVION) LIMBA ROMANA 14
TEHNICIAN ELECTRONIST LIMBA ROMANA 1
ELECTROTEHNICA (2007) LIMBA ROMANA 2
MECANICA (2007) LIMBA ROMANA 7
TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA CALITATII MEDIULUI LIMBA ROMANA 12
TEHNICIAN IN AGRICULTURA LIMBA ROMANA 20
RESURSE NATURALE SI
TEHNICIAN VETERINAR LIMBA ROMANA 19
PROTECTIA MEDIULUI
GRUP SCOLAR AGRICOL "V.HARNAJ" TEHNOLOGICA TEHNICIAN PENTRU ANIMALE DE COMPANIE LIMBA ROMANA 6
AGRICOL SI AGROMONTAN (2007) LIMBA ROMANA 2
SERVICII TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE LIMBA ROMANA 4
AGRICOL APICULTOR LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TEHNIC INSTALATII LIMBA ROMANA 14
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN IN CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE LIMBA ROMANA 14
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII LIMBA ROMANA 55
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII CAI FERATE TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN IN LUCRARI PUBLICE SI CONSTRUCTII LIMBA ROMANA 2
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN PROIECTANT CAD LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA AGRICOL MECANICA LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL MATEMATICA INFORMATICA LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN IN AUTOMATIZARI LIMBA ROMANA 9
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN IN INSTALATII ELECTRICE LIMBA ROMANA 3
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN TRANSPORTURI LIMBA ROMANA 13
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII LIMBA ROMANA 19
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL
4 COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL RULANT PENTRU TEHNOLOGICA TEHNIC LACATUS CONSTRUCTII MASINI LIMBA ROMANA 3 200
CONSTRUCTII CAI FERATE
TRANSPORTURI FEROVIARE TEHNOLOGICA MECANIC MECANIC LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA PROTECTIA MEDIULUI TEHNICIAN IN PRELUCRAREA MEDIULUI LIMBA ROMANA 2
VOCATIONALA SPORTIV RUGBY LIMBA ROMANA 2
TEORETICA REAL MATEMATICA INFORMATICA LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL REAL LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL MATEMATICA INFORMATICA LIMBA ROMANA 3
VOCATIONALA SPORTIV INSTRUCTOR SPORTIV LIMBA ROMANA 5
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN TRANSPORTURI LIMBA ROMANA 21
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURI CAI FERATE
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTROTEHNIST LIMBA ROMANA 17
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN IN INSTALATII ELECTRICE LIMBA ROMANA 9
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN IN AUTOMATIZARI LIMBA ROMANA 3
TOTAL SECTOR 1 1181 1181

Page 2 of 13
Denumirea unităţii de Nr. total
Nr.
Nr. crt. învăţământ - Centru de Unităţi de învăţământ arondate Filieră Profil Specializare Limba de predare candidaţi pe
elevi
examen centru

0 1 2 3 4 5 6 7 8
CENTRUL ȘCOLAR REGINA ELISABETA TEORETICĂ REAL ȘTIINțE ALE NATURII LIMBA ROMANA 1
CENTRUL ȘCOLAR NR. 3 TEORETICĂ REAL ȘTIINțE ALE NATURII LIMBA ROMANA 5
TEORETICĂ REAL MATEMATICĂ- INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 1
COLEGIUL ECONOMIC A.D. XENOPOL TEHNOLOGICĂ SERVICII ECONOMIC (2007) LIMBA ROMANA 26
TEHNOLOGICĂ SERVICII TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂțI ECONOMICE LIMBA ROMANA 4
TEORETICĂ REAL MATEMATICĂ- INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 4
TEORETICĂ UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 3
VOCAȚIONAL EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT LICEU CU PROGRAM SPORTIV LIMBA ROMANA 1
COLEGIUL NAȚIONAL EMIL RACOVIȚĂ
TEHNOLOGICĂ TEHNIC MECANICĂ (2007) LIMBA ROMANA 1
RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA
TEHNOLOGICĂ PRELUCRAREA LEMNULUI (2007) LIMBA ROMANA 1
MEDIULUI
TEORETICĂ REAL MATEMATICĂ- INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 14
TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTRONICĂ șI AUTOMATIZĂRI (2007) LIMBA ROMANA 8
TEHNOLOGICĂ TEHNIC MECANICĂ (2007) LIMBA ROMANA 3
TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL LIMBA ROMANA 14
COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI LIMBA ROMANA 2
TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN OPERATORI ROBOțI INDUSTRIALI LIMBA ROMANA 15
TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 3
TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN ELECTROTEHNIST LIMBA ROMANA 10
TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN ELECTRONIST LIMBA ROMANA 20
TEORETICĂ REAL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 22
TEORETICĂ REAL ȘTIINțE ALE NATURII LIMBA ROMANA 17
TEORETICĂ UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 2
TEORETICĂ UMAN ȘTIINțE SOCIALE LIMBA ROMANA 1
TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCțII șI
COLEGIUL TEHNIC TRAIAN TEHNOLOGICĂ TEHNIC LIMBA ROMANA 13
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL INSTALAțII
1 TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN TRANSPORTURI LIMBA ROMANA 11 347
SF. PANTELIMON
TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREțINERE șI REPARAțII LIMBA ROMANA 7
TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN ELECTROTEHNIST LIMBA ROMANA 13
TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTROTEHNICĂ (2007) LIMBA ROMANA 2
TEORETICĂ REAL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 29
TEORETICĂ REAL ȘTIINțE ALE NATURII LIMBA ROMANA 11
TEORETICĂ UMAN ȘTIINțE SOCIALE LIMBA ROMANA 5
TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN ELECTROTEHNIST LIMBA ROMANA 12
TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTROMECANICĂ (2007) LIMBA ROMANA 2
TEHNOLOGICĂ TEHNIC MECANICĂ (2007) LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTROTEHNICĂ (2007) LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN PRELUCRĂRI MECANICE LIMBA ROMANA 6
TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN ÎN INSTALAțII ELECTRICE LIMBA ROMANA 10
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL SF. PANTELIMON TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 9
TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN ELECTROMECANIC LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREțINERE șI REPARAțII LIMBA ROMANA 7
RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA
TEHNOLOGICĂ TEHNICIAN CHIMIST DE LABORATOR LIMBA ROMANA 4
MEDIULUI
RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA
TEHNOLOGICĂ CHIMIE INDUSTRIALĂ (2007) LIMBA ROMANA 1
MEDIULUI
RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA
TEHNOLOGICĂ TEHNICIAN ÎN CHIMIE INDUSTRIALĂ LIMBA ROMANA 5
MEDIULUI
VOCAȚIONAL EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT LICEU CU PROGRAM SPORTIV LIMBA ROMANA 12
TEORETICĂ REAL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 2
LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA
TEORETICĂ REAL ȘTIINțE ALE NATURII LIMBA ROMANA 3
LICEUL WALDORF TEORETICĂ UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 2

Page 3 of 13
Denumirea unităţii de Nr. total
Nr.
Nr. crt. învăţământ - Centru de Unităţi de învăţământ arondate Filieră Profil Specializare Limba de predare candidaţi pe
elevi
examen centru

0 1 2 3 4 5 6 7 8
TEORETICA REAL MATEMATICĂ INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 11
TEORETICA REAL ŞTIINŢELE NATURII LIMBA ROMANA 4
TEORETICA UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 1
COLEGIUL TEHNIC " DIMITRIE LEONIDA" TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 3
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI LIMBA ROMANA 5
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTROTEHNIST LIMBA ROMANA 7
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LIMBA ROMANA 24
COLEGIUL PREUNIVERSITAR " DR.I. CANTACUZIONO" TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN ACTIVITĂŢI FIN SI COMERT LIMBA ROMANA 12
LICEUL ECOPROF TEORETICA REAL MATEMATICA INFORMATICA LIMBA ROMANA 225
TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE LIMBA ROMANA 9
TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN ÎN HOTELĂRIE LIMBA ROMANA 16
TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE LIMBA ROMANA 11
COLEGIUL ECONOMIC " HERMES"
TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI DE COMERŢ LIMBA ROMANA 17
TEHNOLOGICA SERVICII ECONOMIC LIMBA ROMANA 15
COLEGIUL TEHNIC
2 TEHNOLOGICA SERVICII TURISM ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ LIMBA ROMANA 1 508
,,DIMITRIE LEONIDA,,
TEORETICA REAL MATEMATICA INFORMATICA LIMBA ROMANA 6
RESURSE NATURALE SI
TEHNOLOGICA TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI LIMBA ROMANA 11
PROTECTIA MEDIULUI
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL " C-TIN BRANCUSI" RESURSE NATURALE SI
TEHNOLOGICA TEHNICIAN ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI LIMBA ROMANA 46
PROTECTIA MEDIULUI
RESURSE NATURALE SI
TEHNOLOGICA PRELUCRAREA MEDIULUI LIMBA ROMANA 6
PROTECTIA MEDIULUI
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE LIMBA ROMANA 5
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 15
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN METROLOG LIMBA ROMANA 15
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LIMBA ROMANA 12
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL " MECANICA FINA"
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN PROIECTANT CAD LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTROTEHNIST LIMBA ROMANA 6
TEHNOLOGICA TEHNIC MECANIC(2007) LIMBA ROMANA 23
TEHNOLOGICA TEHNIC ELECTROTEHNIST(2007) LIMBA ROMANA 1

Page 4 of 13
Denumirea unităţii de Nr. total
Nr.
Nr. crt. învăţământ - Centru de Unităţi de învăţământ arondate Filieră Profil Specializare Limba de predare candidaţi pe
elevi
examen centru

0 1 2 3 4 5 6 7 8
TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 48
TEORETICA REAL ŞTIINŢE ALE NATURII LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL MATEMATICA FIZICA LIMBA ROMANA 3
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 25
TEHNOLOGICA TEHNIC LACATUS CONSTRUCTII MASINI LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTROTEHNIST LIMBA ROMANA 26
GRUP SCOLAR ELECTRONICA INDUSTRIALA
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTRONIST LIMBA ROMANA 22
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN IN AUTOMATIZARI LIMBA ROMANA 13
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN IN INSTALATII ELECTRICE LIMBA ROMANA 41
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN PRELUCRARI MECANICE LIMBA ROMANA 23
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTROMECANIC LIMBA ROMANA 3
TEHNOLOGICA TEHNIC OPERATOR TEHNICA DE CALCUL LIMBA ROMANA 3
TEORETICĂ REAL ŞTIINŢE ALE NATURII LIMBA ROMANA 3
LICEUL TEORETIC "C.A. ROSETTI"
TEORETICĂ REAL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 1
MATEMATICA-INFORMATICA-INTENSIV SI MATEMATICA-
COL. NAT. "CANTEMIR-VODA" TEORETICA REAL LIMBA ROMANA 2
INFORMATICA
TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA BILINGV ENGLEZA LIMBA ROMANA 1
COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC"
TEORETICA UMAN FILOLOGIE BILINGV ENGLEZA LIMBA ROMANA 2
TEORETIC REAL MATE INFO INT ENGLEZA LIMBA ROMANA 1
TEORETIC REAL MATE INFO LIMBA ROMANA 2
TEORETIC REAL MATE INFO INT INFO LIMBA ROMANA 4
GRUP SCOLAR
3 TEORETIC REAL MATE INFO BILINGV SPANIOLA LIMBA ROMANA 5 277
ELECTRONICA INDUSTRIALA LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU
TEORETIC UMAN FILOLOGIE ZI BILINGV SPANIOLA LIMBA ROMANA 1
TEORETIC UMAN FILOLOGIE ZI LIMBA ROMANA 2
TEORETIC UMAN FILOLOGIE SERAL LIMBA ROMANA 12
INDUSTRIAL MECANIC PRELUCR.PRIN ASCHIERE, SERAL LIMBA ROMANA 1
TEORETICA UMAN FILOLOGIE BILINGV LIMBA FRANCEZA LIMBA ROMANA 1
TEORETICA UMAN FILOLOGIE INTENSIV LIMBA ENGLEZA LIMBA ROMANA 1

SCOALA CENTRALA TEORETICA REAL MATEMATICA INFORMATICA BILINGV LIMBA FRANCEZA LIMBA ROMANA 1

TEORETICA REAL MATEMATICA INFORMATICA INTENSIV LIMBA ENGLEZA LIMBA ROMANA 1

TEORETICA REAL ŞTIINŢE ALE NATURII LIMBA ROMANA 1


TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 1
COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET
TEORETICA UMAN FILOLOGIE BILINGV LIMBA FRANCEZA LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 3
COLEGIUL NATIONAL VICTOR BABES
TEORETICA REAL STIINTE ALE NATURII LIMBA ROMANA 5
TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 11
TEORETICA REAL STIINTE ALE NATURII LIMBA ROMANA 1
COLEGIUL NATIONAL IULIA HASDEU
TEHNOLOGICA TEHNIC MECANICA LIMBA ROMANA 1
TEORETICA UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 1
COLEGIUL NATIONAL " MIHAI VITEAZUL" TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA LIMBA ROMANA 1
LICEUL TEORETIC " ADY ENDRE" TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA MAGHIARA 1
TOTAL SECTOR 2 1132 1132

Page 5 of 13
Denumirea unităţii de Nr. total
Nr.
Nr. crt. învăţământ - Centru de Unităţi de învăţământ arondate Filieră Profil Specializare Limba de predare candidaţi pe
elevi
examen centru

0 1 2 3 4 5 6 7 8
TEORETICA REAL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 39
TEORETICA REAL ŞTIINŢELE NATURII LIMBA ROMANA 76
LICEUL TEORETIC
TEORETICA UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 4
BENJAMIN FRANKLIN
VOCATIONALA SPORTIV INSTRUCTOR SPORTIV LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TEHNIC MECANIC LIMBA ROMANA 3
SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN CONTRACTARI SERVICII LIMBA ROMANA 1
N. KRETZULESCU TEHNOLOGICA SERVICII COMERT LIMBA ROMANA 2
COLEGIUL NATIONAL TEORETICA REAL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 1
MATEI BASARAB TEORETICA UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 12
LICEUL TEORETIC
TEORETICA UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 1
LICEUL TEORETIC A.I.CUZA
1 TEORETICA UMAN STIINTE SOCIALE LIMBA ROMANA 1 258
BENJAMIN FRANKLIN
TEORETICA REAL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 15
LICEUL TEORETIC
TEORETICA REAL ŞTIINŢELE NATURII LIMBA ROMANA 1
DANTE ALIGHIERI
TEORETICA UMAN FILOLOGIE BILINGV LIMBA ROMANA 1
LICEUL INTERNATIONAL DE TEORETICA REAL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 1
INFORMATICA TEORETICA UMAN STIINTE SOCIALE LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 19
LICEUL TEORETIC TEORETICA REAL ŞTIINŢELE NATURII LIMBA ROMANA 4
HYPERION TEORETICA UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 10
TEHNOLOGICA SERVICII ECONOMIC LIMBA ROMANA 7
LICEUL TEORETIC TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN IN ACTIVITATI COMERCIALE LIMBA ROMANA 50
TRAIAN LALESCU TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE LIMBA ROMANA 7
UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 7
UMAN ŞTIINŢE SOCIALE LIMBA ROMANA 420
TEORETICA
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 19
LICEUL BILINGV "DECEBAL" REAL
ŞTIINŢELE NATURII LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICĂ MECANIC MECANICĂ LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICĂ RESURSE NAT. VETERINAR LIMBA ROMANA 1
TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 31
2 LICEUL BILINGV "DECEBAL" TEHNICIAN ELECTROTEHNIST LIMBA ROMANA 15 573
TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII LIMBA ROMANA 54
TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRARI PUBLICE LIMBA ROMANA 16
GRUP ŞCOLAR DE CONSTRUCŢII MONTAJ " ELIE RADU " TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI LIMBA ROMANA 1
LUCRĂRI PUBLICE -CONSTRUCŢII LIMBA ROMANA 3
INSTALATII LIMBA ROMANA 1
MECANICĂ LIMBA ROMANA 2
ELECTROTEHNICĂ LIMBA ROMANA 1
TEHNICIAN ELECTROTEHNIST LIMBA ROMANA 14
TEHNICIAN TRANSPORTURI LIMBA ROMANA 17
GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL NR.19(RATB) TEHNOLOGICA TEHNIC
MECATRONIST LIMBA ROMANA 8
TEHNICIAN INSTALATII ELECTRICE LIMBA ROMANA 6
ELECTROTEHNICA(2007) LIMBA ROMANA 2
TEHNICIAN AUTOMATIZARI LIMBA ROMANA 8
TEHNICIAN ELECTRONIST LIMBA ROMANA 8
TEHNICIAN ELECTROTEHNIST LIMBA ROMANA 18
GRUPUL SCOLAR TEHNIC TEHNICIAN ELECTROMECANIC LIMBA ROMANA 14
3 246
INDUSTRIAL NR.19(RATB) TEHNOLOGICA TEHNICIAN CHIMIE INDUSTRIALA LIMBA ROMANA 16
GRUPUL SCOLAR DE CHIMIE "COSTIN NENITESCU" TEHNICIAN MECANIC PT.INTRETINERE SI REPARATII LIMBA ROMANA 7
ELECTROTEHNICA SI AUTOMATIZARI LIMBA ROMANA 6
MECANIC LIMBA ROMANA 1
RESURSE NATURALE SI TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA CALITATII MEDIULUI LIMBA ROMANA 12
PROTECTIA MEDIULUI PROTECTIA MEDIULUI LIMBA ROMANA 7
MATEMATICA - INFORMATICA LIMBA ROMANA 16
TEORETICA REAL
STIINTE ALE NATURII LIMBA ROMANA 5
LICEUL PROFESIA TEHNOLOGICA SERVICII ECONOMIC LIMBA ROMANA 81

Page 6 of 13
Denumirea unităţii de Nr. total
Nr.
Nr. crt. învăţământ - Centru de Unităţi de învăţământ arondate Filieră Profil Specializare Limba de predare candidaţi pe
elevi
examen centru

0 1 2 3 4 5 6 7 8
REAL MATEMATICA-INFORMATICA INTENSIV LIMBA ROMANA 40
TEORETICA REAL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 4
GR.SC.N. STANESCU UMAN STIINTE SOCIALE LIMBA ROMANA 7
TEHNICIAN DESIGNER VESTIMENTAR LIMBA ROMANA 10
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN INDUSTRIE TEXTILA LIMBA ROMANA 16
TEHNICIAN CHIMIST DE LABORATOR LIMBA ROMANA 7
CHIMIE INDUSTRIALA LIMBA ROMANA 7
RESURSE NATURALE SI MATERIALE DE CONSTRUCTII 2007 LIMBA ROMANA 1
PROTECTIA MEDIULUI PROTECTIA MEDIULUI LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TEHNICIAN IN INSTALATII ELECTRICE LIMBA ROMANA 11
ELECTROTEHNICA 2007 LIMBA ROMANA 1
GR.SC.NICOLAE TECLU TEHNIC TEHNICIAN IN IND. MATERIALELOR DE CONSTRUCTII LIMBA ROMANA 21
TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII LIMBA ROMANA 10
MECANICA 2007 LIMBA ROMANA 3
TEORETICA REAL STIINTE ALE NATURII 2007 LIMBA ROMANA 7
TEORETICA REAL STIINTE ALE NATURII 2008 LIMBA ROMANA 10
TEORETICA REAL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 13
TEORETICA UMAN STIINTE UMANE SI SOCIALE LIMBA ROMANA 3
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN INSTALATII ELECTRICE LIMBA ROMANA 8
4 GR.SC.NICHITA STANESCU TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTRONIST LIMBA ROMANA 1 387
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 30
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN OPERATOR DE CALCUL LIMBA ROMANA 30
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN METROLOG LIMBA ROMANA 20
Gr.Sc.UNIREA TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTROMECANIC LIMBA ROMANA 18
TEHNOLOGICA TEHNIC ELECTRICIAN MONTATOR INTRETINERE SI REPARATII LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN PREL. MECANIC LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TEHNIC MECANIC DE MECANICA FINA LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 18
TEORETICA UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 9
TEHNOLOGICA TEHNIC INSTALATII LIMBA ROMANA 21
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN IN INSTALATII ELECTRICE LIMBA ROMANA 5
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN LUCRARI PUBLICE LIMBA ROMANA 12
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE LIMBA ROMANA 6
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII LIMBA ROMANA 16
GR.SC.DE CONSTRUCTII-MONTAJ "MIHAI BRAVU"
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTROTEHNIST LIMBA ROMANA 8
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECANIC INTRETINERE SI REPARATII LIMBA ROMANA 7
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTROTEHNIST LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 1

Page 7 of 13
Denumirea unităţii de Nr. total
Nr.
Nr. crt. învăţământ - Centru de Unităţi de învăţământ arondate Filieră Profil Specializare Limba de predare candidaţi pe
elevi
examen centru

0 1 2 3 4 5 6 7 8
TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA LIMBA ROMANA 11
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 16
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCTII SI LIMBA ROMANA 38
VOCATIONALA SPORTIV INSTALATII
INSTRUCTOR SPORTIV LIMBA ROMANA 15
TEHNOLOGICA TEHNIC LUCRARI PUBLICE - CONSTRUCTII (2007) LIMBA ROMANA 31
GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII " ANGHEL SALIGNY "
TEHNOLOGICA TEHNIC MECANICA (2007) LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCTII LIMBA ROMANA 9
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN IN CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE LIMBA ROMANA 29
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTROTEHNIST LIMBA ROMANA 16
GRUP SCOLAR DE TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII LIMBA ROMANA 26
5 CONSTRUCTII " ANGHEL 335
TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA LIMBA ROMANA 5
SALIGNY "
TEHNOLOGICA TEHNIC MECANICA (2007) LIMBA ROMANA 6
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN IN AUTOMATIZARI LIMBA ROMANA 2
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 15
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL REPUBLICA
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTROMECANIC LIMBA ROMANA 18
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII LIMBA ROMANA 23
TEHNOLOGICA TEHNIC ELECTROTEHNICA ( 2007) LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE LIMBA ROMANA 9
TEHNOLOGICA TEHNIC MECANICA (2007) LIMBA ROMANA 52
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TIMPURI NOI
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTROMECANIC LIMBA ROMANA 12
TOTAL SECTOR 3 1799 1799
CENTRU DE STUDII STEFAN CEL MARE SI SFANT TEHNICIAN IN TURISM LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TURISM
BUCOVINA BUCURESTI TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA (2007) LIMBA ROMANA 8
MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 4
COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE SINCAI" TEORETICA REAL
STIINTE ALE NATURII LIMBA ROMANA 1
COLEGIUL NATIONAL "ION CREANGA" TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 8
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 7
TEHNOLOGICA TEHNIC MECANICA (2007) LIMBA ROMANA 3
STIINTE ALE NATURII LIMBA ROMANA 4
LIMBA ROMANA 14
TEORETICA REAL
COLEGIUL NATIONAL "OCTAV ONICESCU" LIMBA ROMANA 6
LIMBA ROMANA 1
FILOLOGIE LIMBA ROMANA 8
TEORETICA UMAN
STIINTE SOCIALE LIMBA ROMANA 45
TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 2
COLEGIUL ROMANO-CATOLIC "SF.IOSIF"
TEORETICA SOCIO-UMANE STIINTE SOCIALE LIMBA ROMANA 2
ECONOMIC (2007) LIMBA ROMANA 8
GRUP SCOLAR ECONOMIC TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE COMERT LIMBA ROMANA 8
1 ADMINISTRATIV MIRCEA TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE LIMBA ROMANA 24 282
VULCANESCU GRUP SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV "MIRCEA
TEHNICIAN IN GASTRONOMIE LIMBA ROMANA 14
VULCANESCU"
TEHNICIAN IN TURISM LIMBA ROMANA 19
MECANICA (2007) LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TEHNIC
TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII LIMBA ROMANA 14
TEHNOLOGICA MECANICA MECANICA (2007) LIMBA ROMANA 26
ELECTROMECANICA (2007) LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 3
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "DACIA"
TEHNICIAN TRANSPORTURI LIMBA ROMANA 7
MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 22
TEORETICA REAL
STIINTE ALE NATURII LIMBA ROMANA 1
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "GHEORGHE ASACHI" TEHNOLOGICA TEHNIC TEXTILE (2007) LIMBA ROMANA 1
GRUPUL SCOLAR DE ARTE SI MESERII AL COOPERATIEI
MECANICA MECANICA MECANICA (2007) LIMBA ROMANA 1
MESTESUGARESTI "SPIRU HARET" BUCURESTI
LICEUL DE COREGRAFIE "FLORIA CAPSALI" VOCATIONALA ARTISTIC COREGRAFIE LIMBA ROMANA 3
ARTA ACTORULUI LIMBA ROMANA 1
LICEUL DE MUZICA "DINU LIPATTI" VOCATIONALA ARTISTIC
MUZICA LIMBA ROMANA 5
LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "EMANUEL" VOCATIONALA TEOLOGIC TEOLOGIE PENTICOSTALA LIMBA ROMANA 9

Page 8 of 13
Denumirea unităţii de Nr. total
Nr.
Nr. crt. învăţământ - Centru de Unităţi de învăţământ arondate Filieră Profil Specializare Limba de predare candidaţi pe
elevi
examen centru

0 1 2 3 4 5 6 7 8
ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI LIMBA ROMANA 1
MECANICĂ (2007) LIMBA ROMANA 3
TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN IN AUTOMATIZARI LIMBA ROMANA 38
TEHNICIAN METROLOG LIMBA ROMANA 14
LICEUL DE METROLOGIE "TRAIAN VUIA"
TEHNICIAN OPERATOR TEHNICA DE CALCUL LIMBA ROMANA 25
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 20
TEORETICĂ REAL
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ INTENSIV LIMBA ROMANA 22
TEORETICĂ UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 1
RESURSE NATURALE SI TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA CALITATII MEDIULUI LIMBA ROMANA 5
TEHNOLOGICĂ
PROTECTIA MEDIULUI TEHNICIAN CHIMIST DE LABORATOR LIMBA ROMANA 23
PIELARIE LIMBA ROMANA 6
TEHNICIAN IN INDUSTRIA PIELARIEI LIMBA ROMANA 32
TEHNOLOGICĂ TEHNIC
COLEGIUL TEHNIC "PETRU RARES" TEHNICIAN IN CHIMIE INDUSTRIALA LIMBA ROMANA 9
LICEUL DE METROLOGIE
2 TEHNICIAN DESIGNER VESTIMENTAR LIMBA ROMANA 11 310
"TRAIAN VUIA"
MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 5
TEORETICĂ REAL
STIINTE ALE NATURII LIMBA ROMANA 6
TEORETICĂ UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 1
TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 7
TEHNICIAN PROIECTANT LA CALD LIMBA ROMANA 10
TEHNICIAN PRELUCRARI LA CALD LIMBA ROMANA 11
TEHNOLOGICĂ TEHNIC
COLEGIUL TEHNIC "MIRON NICOLESCU" TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII LIMBA ROMANA 50
ELECTROTEHNICA LIMBA ROMANA 1
MECANICA LIMBA ROMANA 4
TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA LIMBA ROMANA 1

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST “ŞTEFAN DEMETRESCU” VOCAŢIONAL TEOLOGIC TEOLOGIE LIMBA ROMANA 2

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “LOGOS” TEORETICĂ REAL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 2


TOTAL SECTOR 4 592 592
TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN IN TURISM LIMBA ROMANA 11
TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE LIMBA ROMANA 5
TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN IN ACHIZITII SI CONTRACTARI LIMBA ROMANA 7
COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR" TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN IN GASTRONOMIE LIMBA ROMANA 26
TEHNOLOGICA SERVICII ORGANIZATOR BANQUETING LIMBA ROMANA 16
TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE COMERT LIMBA ROMANA 10
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA LIMBA ROMANA 16
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN IN INSTALATII ELECTRICE LIMBA ROMANA 30
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 24
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC BUCURESTI TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTROTEHNIST LIMBA ROMANA 19
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTROMECANIC LIMBA ROMANA 11
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII LIMBA ROMANA 15
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTRONIST LIMBA ROMANA 4
COLEGIUL TEHNIC DE LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN ODOBLEJA" TEORETICĂ REAL MATEMATICĂ - INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 17
1 INDUSTRIE ALIEMNATRĂ "D. TEORETICA REAL MATEMATICA-INFORMATICA LIMBA ROMANA 19
MOŢOC" LICEUL TEORETIC ". D. BOLINTINEANU" TEORETICA REAL STIINTELE NATURII LIMBA ROMANA 3
TEORETICA UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL STIINTE ALE NATURII LIMBA ROMANA 1
LICEUL TEORETIC ION BARBU
TEORETICA REAL MATEMATICA INFORMATICA LIMBA ROMANA 7
TEORETICĂ REAL MATEMATICĂ - INFORMATICĂ / INTENSIV INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 1
COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE LAZĂR"
TEORETICĂ REAL MATEMATICĂ - INFORMATICĂ / INTENSIV INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 1
RESURSE NATURALE ŞI
TEHNOLOGICĂ TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE LIMBA ROMANA 41
PROTECŢIA
RESURSE MEDIULUIŞI
NATURALE
TEHNOLOGICĂ TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ LIMBA ROMANA 70
PROTECŢIA MEDIULUI
TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN ELECTROMECANIC LIMBA ROMANA 15
TEHNOLOGICĂ INDUSTRIE ALIMENTARĂ OPERATOR ÎN MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE LIMBA ROMANA 1
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIEMNATRĂ "D.
TEHNOLOGICĂ INDUSTRIE ALIMENTARĂ OPERATOR ÎN INDUSTRIE ALIMENTARĂ EXTRACTIVĂ LIMBA ROMANA 1
MOŢOC"
TEHNOLOGICĂ INDUSTRIE ALIMENTARĂ OPERATOR ÎN INDUSTRIE ALIMENTARĂ FERMENTATIVĂ LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTROTEHNICĂ LIMBA ROMANA 1
TEORETICĂ UMAN SERAL COMPACT - ŞTIINŢE SOCIALE LIMBA ROMANA 1

Page 9 of 13
Denumirea unităţii de Nr. total
Nr.
Nr. crt. învăţământ - Centru de Unităţi de învăţământ arondate Filieră Profil Specializare Limba de predare candidaţi pe
elevi
examen centru

0 1 2 3 4 5 6 7 8
TEORETICĂ REAL MATEMATICĂ-FIZICĂ LIMBA ROMANA 1 377

Page 10 of 13
Denumirea unităţii de Nr. total
Nr.
Nr. crt. învăţământ - Centru de Unităţi de învăţământ arondate Filieră Profil Specializare Limba de predare candidaţi pe
elevi
examen centru

0 1 2 3 4 5 6 7 8
TEORETICĂ REAL MATEMATICĂ -INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 134
TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN TRANSPORTURI LIMBA ROMANA 25
TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN PROIECTANT C.A.D. LIMBA ROMANA 20
GR. SC. GR. CERCHEZ TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LIMBA ROMANA 2
TEHNOLOGICĂ TEHNIC MECANICĂ(2007) LIMBA ROMANA 81
TEHNOLOGICĂ SERVICII TEHNICIAN ÎN TURISM LIMBA ROMANA 15
GRUP SCOLAR GR.
2 TEHNOLOGICĂ SERVICII TURISM ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ (2007) LIMBA ROMANA 11
CERCHEZ
TEORETICĂ REAL MATEMATICĂ -INFORMATICĂ LIMBA ROMANA 2
TEORETICĂ REAL STIINŢELE NATURII LIMBA ROMANA 26
TEORETICĂ UMAN STIINŢE SOCIALE LIMBA ROMANA 62
GR. ŞC. IND. ,, D GUSTI,,
TEHNOLOGICĂ TEHNIC MECANIC 2007 LIMBA ROMANA 7
TEHNOLOGIC TEHNIC PRELUCRĂRI MECANICE LIMBA ROMANA 9
TEHNOLOGICĂ TEHNIC TEHNICIAN PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LIMBA ROMANA 39 433
TOTAL SECTOR 5 810 810
TEHNOLOGICA PROTECTIA MEDIULUI CHIMIE INDUSTRIALA (2007) LIMBA ROMANA 2
TEHNOLOGICA PROTECTIA MEDIULUI TEHNICIAN CHIMIST DE LABORATOR LIMBA ROMANA 13
TEHNOLOGICA TEHNIC MECANICA ( 2007 ) LIMBA ROMANA 3
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 12
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN TRANSPORTURI LIMBA ROMANA 12
TEHNOLOGICA TEHNIC ELECTROTEHNICA (2007) LIMBA ROMANA 3
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "PETRE PONI"
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN IN INSTALATII ELECTRICE LIMBA ROMANA 22
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTROTEHNIST LIMBA ROMANA 12
TEHNOLOGICA TEHNIC LUCRARI PUBLICE-CONSTRUCTII (2007) LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN IN INDUSTRIA TEXTILA LIMBA ROMANA 12
TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE LIMBA ROMANA 6
TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA LIMBA ROMANA 23
TEHNOLOGICA TEHNIC LUCRARI PUBLICE-CONSTRUCTII (2007) LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN IN ADMINISTRATIE LIMBA ROMANA 1
LICEUL ECONOMIC "C. KIRITESCU" TEHNOLOGICA TEHNIC ELECTROTEHNICA (2007) LIMBA ROMANA 2
TEHNOLOGICA SERVICII ECONOMIC (2007) LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL STIINTE ALE NATURII LIMBA ROMANA 2
TEHNOLOGICA TEHNIC MECANICA ( 2007 ) LIMBA ROMANA 1
LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU" TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA LIMBA ROMANA 16
TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA LIMBA ROMANA 4
TEORETICA REAL STIINTE ALE NATURII LIMBA ROMANA 16
LICEUL ECONOMIC "C. LICEUL "MARIN PREDA"
1 TEORETICA UMAN STIINTE SOCIALE LIMBA ROMANA 3 405
KIRITESCU"
TEORETICA UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 2
TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA LIMBA ROMANA 3
TEORETICA REAL STIINTE ALE NATURII LIMBA ROMANA 1
TEORETICA UMAN STIINTE SOCIALE LIMBA ROMANA 1
LICEUL "MIRCEA ELIADE" VOCATIONALA SPORTIV JUDO LIMBA ROMANA 1
VOCATIONALA SPORTIV FOTBAL LIMBA ROMANA 9
VOCATIONALA SPORTIV LUPTE LIMBA ROMANA 1
VOCATIONALA SPORTIV TENIS LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA LIMBA ROMANA 103
TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN IN TURISM LIMBA ROMANA 3
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN TRANSPORTURI LIMBA ROMANA 36
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTROTEHNIST LIMBA ROMANA 2
COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU"
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN PROIECTANT CAD LIMBA ROMANA 2
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 2
TEHNOLOGICA TEHNIC ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TEHNIC ELECTROMECANICA LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA LIMBA ROMANA 6
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN PROIECTANT CAD LIMBA ROMANA 10
TEHNOLOGICA PROTECTIA MEDIULUI TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA CALITATII MEDIULUI LIMBA ROMANA 4
GRUP SCOLAR "DOAMNA STANCA"
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTROTEHNIST LIMBA ROMANA 12

Page 11 of 13
Denumirea unităţii de Nr. total
Nr.
Nr. crt. învăţământ - Centru de Unităţi de învăţământ arondate Filieră Profil Specializare Limba de predare candidaţi pe
elevi
examen centru

0 1 2 3 4 5 6 7 8
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN METROLOG LIMBA ROMANA 8
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN PRELUCRARI MECANICE LIMBA ROMANA 27

Page 12 of 13
Denumirea unităţii de Nr. total
Nr.
Nr. crt. învăţământ - Centru de Unităţi de învăţământ arondate Filieră Profil Specializare Limba de predare candidaţi pe
elevi
examen centru

0 1 2 3 4 5 6 7 8
TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA INTENSIV INFORMATICA LIMBA ROMANA 3
TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA LIMBA ROMANA 5
LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU"
TEORETICA UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 4
TEORETICA UMAN STIINTE SOCIALE LIMBA ROMANA 2
LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA LIMBA ROMANA 2
TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA INTENSIV INFORMATICA LIMBA ROMANA 3
COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA"
TEORETICA UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 2
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN DE TELECOMUNICATII LIMBA ROMANA 14
TEHNOLOGICA TEHNIC TELECOMUNICATII (2007) LIMBA ROMANA 23
TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE POSTA LIMBA ROMANA 8
COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICATII
TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA LIMBA ROMANA 15
"GH.AIRINEI"
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTRONIST LIMBA ROMANA 46
TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN IN GASTRONOMIE LIMBA ROMANA 16
TEHNOLOGICA TEHNIC ELECTROTEHNICA (2007) LIMBA ROMANA 1
TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA LIMBA ROMANA 1
TEORETICA UMAN STIINTE SOCIALE LIMBA ROMANA 2
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECATRONIST LIMBA ROMANA 5
LICEUL TEORETIC "EUGEN
2 TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII LIMBA ROMANA 7 518
LOVINESCU" COLEGIUL TEHNIC "PETRU MAIOR"
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN PRELUCRARI MECANICE LIMBA ROMANA 9
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN IN INSTALATII ELECTRICE LIMBA ROMANA 6
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN ELECTROTEHNIST LIMBA ROMANA 5
TEHNOLOGICA TEHNIC MECANICA ( 2007 ) LIMBA ROMANA 6
TEORETICA REAL MATEMATICA - INFORMATICA LIMBA ROMANA 12
TEORETICA REAL STIINTE ALE NATURII LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN DESIGNER VESTIMENTAR LIMBA ROMANA 18
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "GH.ASACHI"
TEHNOLOGICA TEHNIC TEHNICIAN IN INDUSTRIA TEXTILA LIMBA ROMANA 33
TEHNOLOGICA TEHNIC TEXTILE (2007) LIMBA ROMANA 14
TEHNOLOGICA TEHNIC MECANICA ( 2007 ) LIMBA ROMANA 1
TEHNOLOGICA TEHNIC MECANIC LIMBA ROMANA 20
TEHNOLOGICA TEHNIC ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI LIMBA ROMANA 2
TEHNOLOGICA SERVICII ECONOMIC LIMBA ROMANA 87
SCOALA DE ARTE SI MESERII SPIRU HARET (PARTIC.)
TEHNOLOGICA SERVICII COAFOR STILIST LIMBA ROMANA 32
TEHNOLOGICA SERVICII TEHNICIAN IN GASTRONOMIE LIMBA ROMANA 16
TEHNOLOGICA SERVICII ORGANIZATOR BANQUETING LIMBA ROMANA 7
LICEUL TEORETIC "C-TIN ANGELESCU "(PARTIC.) TEORETICA UMAN FILOLOGIE LIMBA ROMANA 90
TOTAL SECTOR 6 923 923

TOTAL BUCURESTI 6437

Page 13 of 13