Sunteți pe pagina 1din 71
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori Noiembrie 2009 Edi ţ ia

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8

Documentaţie pentru utilizatori

Noiembrie 2009

Ediţia 3

503168 CR

lectra.com 1/71

lectra.com

lectra.com 1/71

1/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

PREFAŢĂ

Copyright

Notificare iniţială. ©2009 Lectra. Orice copie, reproducere sau traducere, completă sau parţială, a informaţiilor cuprinse în prezentul document, fără permisiunea scrisă a companiei Lectra, este interzisă prin lege.

Garanţii

Lectra îşi rezervă dreptul de a modifica informaţiile referitoare la produsele sale, în vederea îmbunătăţirii fiabilităţii sau funcţionării acestora. Publicarea acestor informaţii nu implică ieşirea lor de sub incidenţa drepturilor de proprietate industrială şi nu oferă niciun fel de licenţă pentru aceste drepturi. În plus, Lectra nu îşi asumă responsabilitatea pentru consecinţele utilizării acestora în orice scop.

Dimensiunile, greutăţile, măsurătorile de performanţă şi celelalte date menţionate în prezenta documentaţie sunt aproximative şi nu au valoare contractuală.

Mărci înregistrate

®:Vector este o marcă comercială înregistrată a Lectra SA, Franţa. Ethernet este o marcă comercială înregistrată a Digital, Xerox şi Intel. Webex este o marcă comercială înregistrată a Webex Communications, Inc. Windows este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.

Monitorizarea actualizărilor

Ediţie

Scopul actualizării

Pagini modificate

Ediţia 1

Ianuarie 2007

Crearea documentului

-

Ediţia 2

Martie 2008

Actualizare

Toate

Ediţia 3

Noiembrie 2009

Reguli noi privind stilul grafic Modificarea marcajelor maşinii de croit În funcţie de model: Informaţiile PostPrint au fost eliminate (a se vedea manualul tehnic şi de operare

501141)

Toate

Scopul documentului

Această Documentaţie pentru utilizatori este destinată operatorului care utilizează VectorFashion MH / VectorFashion MH8.

Acesta descrie operaţiile obişnuite de exploatare şi întreţinere care sunt esenţiale pentru utilizarea eficientă a echipamentului. Informaţiile suplimentare de care veţi avea nevoie vor fi oferite în timpul perioadei de instruire.

Informaţiile destinate serviciului tehnic (instalare, manipulare etc.) sunt furnizate în Datele de instalare.

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 2/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 2/71

2/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

Convenţii utilizate în prezentul document

Not ă

Notă

Risc de defectare a ma ş inii

Risc de defectare a maşinii

Risc pentru persoane

Risc pentru persoane

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 3/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 3/71

3/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

CUPRINS

Instrucţiuni de protecţie a muncii

5

1. Funcţionarea dispozitivelor electrice de protecţie

6

1.1 Maşină de croit fixă

6

1.2 Maşină de croit dotată cu opţiunea OPM

6

2. Instrucţiuni generale

7

2.1 În condiţii normale de producţie

7

2.2 În modul de Asistenţă la distanţă

9

2.3 În modul de întreţinere

9

3. Ce nu trebuie să faceţi

10

4. Simboluri şi etichete

11

Staţia de lucru a operatorului

14

Pornire/oprire

19

1. Pornire

19

2. Aşezarea materialului în zona de tăiere

21

3. Ieşirea din ciclul automat de croire

23

4. Oprirea maşinii de croit

23

Asistenţă la distanţă

24

1. Prezentarea Asistenţei la distanţă

24

2. Prezentarea dispozitivelor de comandă specifice modului Asistenţă la distanţă

24

3. Începerea unei sesiuni de Asistenţă la distanţ ă

25

3.1 Pregătirea conexiunii

25

3.2 Lansarea modului de Asistenţă la distanţă

26

3.3 Operarea maşinii de croit în modul Asistenţă la distanţă

28

3.4 Terminarea conexiunii

29

Întreţinere

Intervenţii tehnice

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 4/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 4/71

4/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

INSTRUCŢIUNI DE PROTECŢIE A MUNCII

Siguranţa utilizatorului depinde, înainte de toate, de utilizarea corespunzătoare a echipamentului. Obiectivul elementelor conţinute în acest capitol este descrierea dispozitivelor de siguranţă disponibile şi indicarea părţilor maşinii de croit şi a evenimentelor care reprezintă un potenţial pericol. Îi revine clientului sarcina de a furniza, în funcţie de utilizatori – operatori, tehnicieni de întreţinere etc. – instrucţiunile de protecţie a muncii asociate sarcinilor care trebuie executate de fiecare dintre aceştia. Aceste instrucţiuni ţin seama de tipul intervenţiilor şi de nivelul de instruire al persoanelor care le execută.

Figura 1

Amplasarea dispozitivelor de protecţie

- Întrerupătorul circuitului de vacuum

Întrerupătorul circuitului de alimentare a dulapului de comandă - - Întrerupătorul circuitului pneumatic Buton
Întrerupătorul circuitului de alimentare
a dulapului de comandă
-
-
Întrerupătorul circuitului pneumatic
Buton de oprire de
urgenţă
FAŢĂ
Buton de oprire de
urgenţă
Şină faţă
(opţiune OPM)
Buton de oprire de
urgenţă
STÂNGA
DREAPTA
Bară de oprire de
siguranţă
Bară de oprire de
siguranţă
Şină spate
(opţiune OPM)
Comutatorul de siguranţă al
capacului capului de tăiere
Amortizor de
Amortizor de
siguranţă
siguranţă
(opţiune OPM)
(opţiune OPM)
SPATE

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 5/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 5/71

5/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

1. FUNCŢIONAREA DISPOZITIVELOR ELECTRICE DE PROTECŢIE

Figura 1 ilustrează amplasarea dispozitivelor de protecţie.

Următoarele două tabele indică efectele dispozitivelor de protecţie şi de comandă asupra funcţionării maşinii de croit.

1.1 Maşină de croit fixă

 

Întreruperea circuitelor electrice

Dispozitive de protecţie sau de comandă

Comandă

Alimentare

Vacuum

Întrerupătorul circuitului de alimentare a dulapului de comandă

Da

Da

Nu

Întrerupătorul circuitului de vacuum

Nu

Nu

Da

Butonul de oprire de urgenţă sau limitatorul de cursă

Nu

Da

Nu(*)

Bară de siguranţă pe ansamblul mobil

Nu

Da

Nu

Întrerupătorul de siguranţă la deschiderea capacului capului de tăiere

Nu

Da

Nu

Întrerupător de pornire a comenzii digitale (cartele electronice)

Da

Da

Nu

1.2 Maşină de croit dotată cu opţiunea OPM

 

Întreruperea circuitelor electrice

Dispozitive de protecţie sau de comandă

Comandă

Alimentare

Vacuum

OPM

Întrerupătorul circuitului de alimentare a dulapului de comandă

Da

Da

Nu

Da

Întrerupătorul circuitului de vacuum

Nu

Nu

Da

Nu

Butonul de oprire de urgenţă sau limitatorul de cursă

Nu

Da

Nu(*)

Da

Bară de siguranţă pe ansamblul mobil

Nu

Da

Nu

Da

Amortizoare de siguranţă OPM

Nu

Da

Nu

Da

Întrerupătorul de siguranţă la deschiderea capacului capului de tăiere

Nu

Da

Nu

Da

Întrerupător de pornire a comenzii digitale (cartele electronice)

Da

Da

Nu

Nu

(*) V ă atragem aten ţ ia asupra faptului c ă butoanele de oprire de

(*) Vă atragem atenţia asupra faptului că butoanele de oprire de urgenţă nu întrerup vacuumul. Pentru

oprirea vacuumului, trebuie să folosiţi butonul

programul de operare sau să acţionaţi întrerupătorul circuitului de vacuum.

de pe tastatura maş inii sau s ă activa ţ i comanda din şinii sau să activaţi comanda din

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 6/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 6/71

6/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

2. INSTRUCŢIUNI GENERALE

Nivelul fonic al ma ş inii de croit, în condi ţ ii de utilizare normale,

Nivelul fonic al maşinii de croit, în condiţii de utilizare normale, este mai mic de 75 dBA.

2.1 În condiţii normale de producţie

Cunoaşterea de către operator a modurilor de operare va înlătura riscurile potenţiale legate de elementele mobile.

În timpul fazelor de producţie, operatorul trebuie să se asigure că:

- toate panourile de protecţie sunt închise;

- toate dispozitivele de protecţie sunt în funcţiune;

- nu se află nici un operator în afara zonelor de lucru definite.

Zonele de lucru

Reţineţi că, în cazul croirii în mod automat, zonele de lucru sunt:

- pupitrul de comandă,

- în jurul benzii de descărcare, pentru descărcarea pieselor croite.

Piesele croite pot fi descărcate numai de pe banda de descărcare. Descărcarea pieselor din zona de tăiere în timpul funcţionării în mod automat este interzisă.

Figura 2 arată diferitele zone de lucru în condiţii normale de producţie.

Accesul în zona de tăiere

Orice activitate în zona de tăiere poate fi efectuată doar după întreruperea ciclului automat. În funcţie de circumstanţe, se va folosi una dintre metodele de întrerupere sau de oprire de urgenţă.

Poate fi necesar ca operatorul să intre în zona de tăiere în faza de poziţionare a materialului. În timpul în care operatorul se află în zona de tăiere, mişcările ansamblului mobil sunt controlate prin păstrarea în poziţie apăsată a tastelor ansamblului mobil de pe tastatura maşinii. Eliberarea tastei va opri imediat mişcarea.

Operaţiunile de înlocuire a rolelor de polietilenă sau hârtie, care necesită intrarea în zona de tăiere, pot fi executate doar după întreruperea ciclului automat.

Intervenţia asupra barelor de siguranţă ale ansamblului mobil întrerupe circuitul de alimentare a maşinii de croit şi activează modulul de frânare a motorului.

Deschiderea capacului capului de tăiere este monitorizată de un întrerupător de siguranţă care întrerupe circuitul de alimentare a maşinii de croit.

Reactivarea barelor de siguranţă , a butoanelor de oprire de urgen ţă sau a întrerup ă torului de ţă, a butoanelor de oprire de urgenţă sau a întrerupătorului de siguranţă al capului de tăiere nu relansează în mod automat mişcările întrerupte.

Spotul laser clasa II care indică punctul de t ă iere este montat pe capul de t ă iere. Clasa ă punctul de tăiere este montat pe capul de tăiere. Clasa II de radiaţie implică prezenţa unei radiaţii laser vizibile cu o putere mai mică de 1 mW (şi cu o lungime de undă cuprinsă între 630 şi 680 nm). În condiţii normale de lucru, radiaţia este direcţionată vertical în jos şi nu prezintă pericol pentru ochi.

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 7/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 7/71

7/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

Figura 2

Zonele de lucru în condiţii normale de producţie

DESCĂRCAREA

PIESELOR CROITE FAŢĂ Bandă de descărcare Zona de tăiere
PIESELOR CROITE
FAŢĂ
Bandă de
descărcare
Zona de tăiere
CROITE FAŢĂ Bandă de descărcare Zona de tăiere DESC Ă RCAREA PIESELOR CROITE Pupitrul de comand

DESCĂRCAREA

PIESELOR CROITE

Pupitrul de

comandă

Tastatură

maşină

Tastatură

maşină

ZONA DE MANIPULARE A ROLEI DE POLIETILENĂ/HÂRTIE

ZONA DE MANIPULARE A ROLEI DE POLIETILENĂ/HÂRTIE

SPATE

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 8/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 8/71

8/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

2.2 În modul de Asistenţă la distanţă

Mişcările maşinii de croit vor fi comandate probabil de un tehnician Lectra care nu va fi prezent la faţa locului şi nu va avea contact vizual cu maşina.

Instrucţiunile de protecţie a muncii privind funcţionarea normală a maşinii de croit rămân valabile.

Maşina de croit trebuie comandată de un operator instruit de către Lectra pentru Asistenţă la distanţă şi care a semnat certificatul eliberat la sfârşitul instruirii, certificat ce îi confirmă capacitatea de a realiza o sesiune de Asistenţă la distanţă.

Operatorul este asistat de unul dintre responsabili (desemnat de acord cu clientul în timpul perioadei de instruire), care are obligaţia de a se asigura de respectarea instrucţiunilor de protecţie

a muncii pe toată durata sesiunii de lucru (verificarea acţiunilor celorlalţi angajaţi ai întreprinderii, a condiţiilor tehnice etc.).

Nu se poate efectua nici o operaţiune fără validarea unui mesaj de către operatorul clientului.

de pe tastatura maşinii de croit (operatorul Lectra de

la distanţă nu are acces la aceasta).

Atunci când o mişcare este indispensabilă, operatorul maşinii trebuie să apese butonul de comandă de acord. Această comandă este gestionată de un dispozitiv de securitate care întrerupe alimentarea de îndată ce operatorul ridică degetul de pe buton sau se detectează o eroare de conectare.

Validarea se realizează cu ajutorul tastei

de conectare. Validarea se realizeaz ă cu ajutorul tastei Un program de monitorizare (Remote Security Controller

Un program de monitorizare (Remote Security Controller - controler de securitate la distanţă) se lansează pe staţia de lucru a maşinii de croit, permiţând operatorului Lectra de la distanţă să verifice vizual permanent dacă operatorul a rotit cheia care activează dispozitivul de securitate necesar în modul Asistenţă la distanţă.

2.3 În modul de întreţinere

Operaţiunile de întreţinere trebuie să fie executate numai de către personal instruit să respecte modurile de utilizare. Aceste operaţiuni vor fi executate, în măsura posibilului, după întreruperea alimentării.

Instalaţ ia poate fi deconectat ă complet de la curentul electric prin a ş ezarea ţia poate fi deconectată complet de la curentul electric prin aşezarea blocajelor pe două întrerupătoare: întrerupătorul pentru dulapul de comandă şi întrerupătorul circuitului de vacuum. Circuitul de aer comprimat funcţionează independent de circuitul electric. Aerul comprimat se opreşte printr-un întrerupător cu cheie de pe partea din faţă a maşinii de croit.

Întreţinere cap

Pentru a efectua teste şi diagnoze ale elementelor de acţionare ale capului de tăiere în condiţii optime de securitate, se utilizează un mod de întreţinere special, numit Modul de întreţinere securizată a capului, rezervat exclusiv tehnicianului de întreţinere. Mişcările axelor X şi Y sunt inhibate, dar funcţiile electrice şi pneumatice interne ale capului rămân active, chiar dacă este deschis capacul de protecţie. Intrarea şi ieşirea din modul securizat sunt gestionate de un asistent care validează modificările aduse sistemului de siguranţă, în special la ieşire, pentru a se asigura că sistemele de siguranţă şi-au reluat funcţiile pentru Modul producţie.

Diagramele electrice ale maş inii de croit sunt destinate tehnicienilor Lectra ş i tehnicienilor de între ţ inere şinii de croit sunt destinate tehnicienilor Lectra şi tehnicienilor de întreţinere ai clientului care au efectuat instructajul pentru tehnicieni de nivelul 3 furnizat de Lectra.

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 9/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 9/71

9/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

3. CE NU TREBUIE SĂ FACEŢI

- Nu eliminaţi şi nu modificaţi niciodată funcţionarea unui dispozitiv de protecţie.

- Nu porniţi niciodată echipamentul fără panourile de protecţie.

- Nu intraţi niciodată în zona de deplasare a ansamblului mobil în timpul executării unui ciclu automat.

- Nu implicaţi în muncă şi nu încredinţaţi niciodată maşina de croit unei persoane neinstruite în folosirea maşinii şi a dispozitivelor sale de protecţie.

- Nu utilizaţi niciodată modul Asistenţă la distanţă al programului pentru alte acţiuni decât cea de transfer al controlului către un centru de asistenţă Lectra.

- Nu blocaţi niciodată butonul comenzii de acord.

- Nu încredinţaţi niciodată o sesiune de Asistenţă la distanţă unui alt operator decât cei autorizaţi de Lectra după instruire corespunzătoare.

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 10/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 10/71

10/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

4. SIMBOLURI ŞI ETICHETE

Prezen ţă a unei diode laser cu fascicul dirijat:

Prezenţă a unei diode laser cu fascicul dirijat:

lumină LED Nu vă uitaţi în raza unui LED de clasa a II-a

 
  Prezen ţ a tensiunii electrice

Prezenţa tensiunii electrice

 
  Pericol de lovire

Pericol de lovire

 
  Ave ţ i grij ă la mâini

Aveţi grijă la mâini

 
  Prezen ţ a unor temperaturi ridicate

Prezenţa unor temperaturi ridicate

 
  Nu c ă lca ţ i

Nu călcaţi

A

A Pl ă cu ţă de identificare Aten ţ ie: înainte de a conecta ceva sau

Plăcuţă de identificare Atenţie: înainte de a conecta ceva sau de a efectua orice operaţiune, consultaţi documentaţia pusă la dispoziţie.

B

B Folosi ţ i într-un mediu de poluare de gradul 2

Folosiţi într-un mediu de poluare de gradul 2

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 11/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 11/71

11/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
23, Chemin de Marticot 33611 CESTAS FRANCE www.lectra.com Coller ici l’étiquette « Consos Baie »
23, Chemin de Marticot
33611 CESTAS FRANCE
www.lectra.com
Coller ici l’étiquette « Consos Baie »
Coller ici l’étiquette « Consos Aspi »
Coller ici l’étiquette « Consos pneumatique »

C

Indicarea consumului electric şi pneumatic

D

» C Indicarea consumului electric ş i pneumatic D ATEN Ţ IE: Pericol de electrocutare! Prezen

ATENŢIE:

Pericol de electrocutare! Prezenţa mai multor întrerupătoare de circuit:

Decuplarea întregii maşini de la energia electrică înainte de întreţinere necesită decuplarea cu ajutorul întrerupătoarelor.

E

necesit ă decuplarea cu ajutorul întrerup ă toarelor. E Folosi ţ i numai conductori din cupru.

Folosiţi numai conductori din cupru. Clasa de temperatură 60-75°C

F

conductori din cupru. Clasa de temperatur ă 60-75°C F Turbina de vacuum G Instruc ţ iuni

Turbina de vacuum

G

Clasa de temperatur ă 60-75°C F Turbina de vacuum G Instruc ţ iuni de protec ţ

Instrucţiuni de protecţie a muncii: Deschiderea uşii de acces la turbina de vacuum

H

muncii: Deschiderea u ş ii de acces la turbina de vacuum H Informa ţ ii privind

Informaţii privind brevetele Acest produs este protejat de cel puţin unul dintre brevetele de mai jos şi de extensiile acestora (US, EP etc.)

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 12/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 12/71

12/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

Figura 3

Amplasarea marcajelor

B H D A F C E G
B
H
D
A
F
C
E
G

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 13/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 13/71

13/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

STAŢIA DE LUCRU A OPERATORULUI

Acest capitol prezintă elementele principale ale maşinii de croit:

- prezentarea părţilor funcţionale principale, a punctelor şi a axelor de referinţă utilizate în descrierea modurilor de lucru;

- prezentarea dispozitivelor de comandă şi a elementelor de afişaj.

Dispozitivele de comandă de pe unitatea central ă ş i ecranul grafic sunt descrise în documente specifice ă de pe unitatea centrală şi ecranul grafic sunt descrise în documente specifice livrate împreună cu acest echipament.

Figura 1

Prezentarea părţilor funcţionale principale

FAŢĂ Coloană de alimentare Pupitrul de comandă Bandă de descărcare (CODA) Coş de evacuare a
FAŢĂ
Coloană de alimentare
Pupitrul de
comandă
Bandă de descărcare
(CODA)
Coş de evacuare a
aerului
Tastatură
maşină
Punctul zero al
maşinii
STÂNGA
DREAPTA
Zona de tăiere
Bară de oprire de
siguranţă
Bară de oprire de
siguranţă
Tastatură maşină
Tastatură maşină
Capul de tăiere
SPATE
Dispozitiv de derulare a
rolei de polietilenă

Varianta ară tat ă este cea cu pupitrul de comand ă pe stânga, adic ă pe ătată este cea cu pupitrul de comandă pe stânga, adică pe partea punctului zero al maşinii. Coşul de evacuare a aerului şi coloana de alimentare trebuie să fie întotdeauna pe partea opusă faţă de pupitrul de comandă.

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 14/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 14/71

14/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

Figura 2

Prezentarea pupitrului de comandă (vedere de sus)

Buton de deplasare a maşinii de croit (OPM) în direcţia indicată în programul de tăiere (menţinut apăsat)

ă în programul de t ă iere (men ţ inut ap ă sat) Tastatur ă ma
ă în programul de t ă iere (men ţ inut ap ă sat) Tastatur ă ma
ă în programul de t ă iere (men ţ inut ap ă sat) Tastatur ă ma

Tastatură maşină

Tastatură alfanumerică

Buton de oprire de urgenţă

Indicatorul luminos verde semnalizează că circuitul de alimentare este pornit

Întrerupător de pornire a comenzii digitale (cartele electronice)

Ansamblul mobil este echipat cu două tastaturi ma ş in ă , identice cu cea a pupitrului de comand ă ă tastaturi maşină, identice cu cea a pupitrului de comandă.

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 15/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 15/71

15/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

Rolul tastelor de pe tastatura maşinii

pentru utilizatori Rolul tastelor de pe tastatura ma ş inii Pe durata unui ciclu automat de

Pe durata unui ciclu automat de croire, apăsarea oricărei taste de pe tastatura maşinii provoacă întreruperea ciclului. Pe de altă parte, programul de croire continuă să transmită instrucţiuni de tăiere.

Comand ă vacuum oprit

Comandă vacuum oprit

Comand ă vacuum pornit

Comandă vacuum pornit

Tast ă de anulare utilizat ă în anumite etape ale execut ă rii unui ciclu

Tastă de anulare utilizată în anumite etape ale executării unui ciclu automat de croire.

Tast ă de validare utilizat ă în anumite etape ale execut ă rii unui ciclu

Tastă de validare utilizată în anumite etape ale executării unui ciclu automat de croire.

 
 
Comenzile modului de între ţ inere a ma ş inii de croit: deplasarea capului de
Comenzile modului de între ţ inere a ma ş inii de croit: deplasarea capului de

Comenzile modului de întreţinere a maşinii de croit: deplasarea capului de tăiere în diferitele direcţii indicate prin săgeţi

iere în diferitele direc ţ ii indicate prin s ă ge ţ i comenzi de deplasare
comenzi de deplasare a benzii transportoare. Direc ţ ia de deplasare este indicat ă de
comenzi de deplasare a benzii transportoare. Direc ţ ia de deplasare este indicat ă de

comenzi de deplasare a benzii transportoare. Direcţia de deplasare este indicată de săgeată, având ca referinţă poziţia pupitrului de comandă. Aceste comenzi sunt dezactivate pe durata întreruperii unui ciclu automat de croire.

şi

pe durata întreruperii unui ciclu automat de croire. ş i   ş i Comenzi de rotire
pe durata întreruperii unui ciclu automat de croire. ş i   ş i Comenzi de rotire
 
 
 

şi

Comenzi de rotire a lamelor Sensul pozitiv se obţine prin săgeţile corespunzătoare deplasării în sensul +Y.

de rotire a lamelor Sensul pozitiv se ob ţ ine prin s ă ge ţ ile
de rotire a lamelor Sensul pozitiv se ob ţ ine prin s ă ge ţ ile

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 16/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 16/71

16/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

Figura 3

Prezentarea pupitrului de comandă (vedere laterală)

4 porturi USB

Întrerupător de pornire a unităţii centrale

USB Întrerup ă tor de pornire a unit ăţ ii centrale Priz ă 230V Priz ă

Priză 230V

Priză de conectare pentru comanda de acord (Mod de asistenţă la distanţă)

Figura 4

Dispozitive de comandă ale benzii de descărcare (CODA)

Buton albastru, Mod automat/mod manual al benzii de descărcare Un led aprins albastru indică modul manual.

Buton de oprire de urgenţă
Buton de oprire de
urgenţă

Buton pentru deplasarea manuală a benzii de descărcare

În modul manual, deplasarea automată este blocat ă , iar banda de desc ă rcare poate fi deplasat ă ă este blocată, iar banda de descărcare poate fi deplasată doar cu ajutorul butonului de înaintare manuală. Aceste dispozitive de comandă se află pe ambele părţi ale benzii de descărcare.

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 17/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 17/71

17/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

Figura 5

Elemente de afişaj pe capace (partea frontală dreapta a maşinii de croit)

Întrerupătorul circuitului de alimentare pneumatic

Întrerupătorul circuitului de alimentare a dulapului de comandă (şi a liniei de urgenţă, dacă se
Întrerupătorul circuitului de alimentare a
dulapului de comandă (şi a liniei de
urgenţă, dacă se utilizează)
Întrerupătorul circuitului
de vacuum

Cutie de acces la filtrul de vacuum

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 18/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 18/71

18/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

PORNIRE/OPRIRE

1.

PORNIRE

1. Verificaţi dacă toate capacele şi uşile sunt închise şi fixate corect.

2. Verificaţi dacă nu sunt activate dispozitivele de oprire de urgenţă (butoane de oprire de urgenţă, bare de siguranţă, amortizoarele electrice în cazul OPM).

3. Asiguraţi-vă că nu se află nici un operator în afara zonelor de lucru definite.

4. Treceţi întrerupătorul dulapului de comandă în poziţia I (PORNIT).

5. Treceţi întrerupătorul circuitului de vacuum în poziţia I (PORNIT).

6. Treceţi întrerupătorul pneumatic în poziţia 1.

6. Trece ţ i întrerup ă torul pneumatic în pozi ţ ia 1. Întrerup ă torul
6. Trece ţ i întrerup ă torul pneumatic în pozi ţ ia 1. Întrerup ă torul

Întrerupătorul circuitului de alimentare a

dulapului de comandă (şi a liniei de urgenţă, dacă se utilizează)

( ş i a liniei de urgen ţă , dac ă se utilizeaz ă ) Întrerup

Întrerupătorul circuitului de alimentare pneumatic

Întrerupătorul circuitului de vacuum

pneumatic Întrerup ă torul circuitului de vacuum 7. Porni ţ i unitatea central ă cu ajutorul

7. Porniţi unitatea centrală cu ajutorul comutatorului cu cheie: după câteva minute se afişează fereastra de deschidere a sesiunii de lucru.

Întrerupător de pornire a unităţii centrale

lucru. Întrerup ă tor de pornire a unit ăţ ii centrale 8. Verifica ţ i dac

8. Verificaţi dacă întrerupătorul de pornire a comenzii digitale (cartelele electronice) de pe partea din faţă a pupitrului de comandă este în poziţia 1.

9. Porniţi postul de lucru urmând instrucţiunile afişate pe ecran. După câteva minute, se afişează suprafaţa de lucru Windows.

10. Faceţi dublu clic pe pictograma programului de operare de pe suprafaţa de lucru. După câteva secunde, se afişează pagina principală a programului de operare al maşinii de croit.

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 19/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 19/71

19/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

11. Selectaţi numele de utilizator şi introduceţi parola.

12. Selectaţi apoi activitatea dorită: se afişează ecranul de activitate.

dorit ă : se afi ş eaz ă ecranul de activitate. 13. Face ţ i clic

13. Faceţi clic pe butonul

14. Faceţi clic pe funcţia „Resetare la zero”.

în fereastra principală: Se afişează fereastra Comenzi maşină.

15. Validaţi resetarea la zero folosind tasta de pe tastatura

16. După câteva secunde, circuitul de alimentare porneşte automat şi capul se deplasează în punctul 0 al maşinii.

ş i capul se deplaseaz ă în punctul 0 al ma ş inii. ma ş inii.

maşinii.

Dup ă pornire, trebuie efectuat ă o resetare la zero a ma ş inii de

După pornire, trebuie efectuată o resetare la zero a maşinii de croit. Dacă aceasta este prima resetare la zero după pornirea maşinii, operaţiunea se efectuează cu viteză mică.

17. Reveniţi la ecranul principal al activităţii dvs. cu ajutorul butonului

.
.

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 20/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 20/71

20/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

2. AŞEZAREA MATERIALULUI ÎN ZONA DE TĂIERE

1. Dacă şpanul de croit nu se află deja pe hârtie, derulaţi hârtia până la partea din spate a benzii din zona de tăiere.

Este esenţ ial s ă folosi ţ i role de hârtie cu l ăţ ime adaptat ţial să folosiţi role de hârtie cu lăţime adaptată lăţimii de croire efective. Este important ca hârtia să fie cu 100 de mm mai lată decât zona de croire, ca să depăşească cu 50 de mm clapetele din oţel inoxidabil situate pe fiecare latură a zonei de croire. O lăţime necorespunzătoare poate cauza un blocaj la nivelul pieptenelui din faţă şi poate cauza distrugerea acestuia

Garanţia şi performanţele maşinii de croit depind de utilizarea consumabilelor indicate de Lectra.

+ 50 mm
+ 50 mm

2. Aşezaţi materialul pe partea din spate a benzii din zona de tăiere.

Hârtia (1 ) trebuie s ă dep ăş easc ă cu treizeci de centimetri începutul ş 1) trebuie să depăşească cu treizeci de centimetri începutul şpanului (2) pentru a acoperi pieptenele de faţă la deplasarea benzii transportoare.

2 1 + 30 cm Direcţia de avansare a materialului
2
1
+ 30 cm
Direcţia de
avansare a
materialului

3. Verificaţi dacă banda de descărcare este setată pe mod automat: Butonul mecanic mod automat/ mod manual trebuie să fie stins.

mecanic mod automat/ mod manual trebuie s ă fie stins. Buton albastru, Mod automat/mod manual al

Buton albastru, Mod automat/mod manual al benzii de descărcare

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 21/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 21/71

21/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

4.

Apăsaţi simultan pe tastele

de pe tastatura maş inii pentru a deplasa materialul pân ă la şinii pentru a deplasa materialul până la

Ap ă sa ţ i simultan pe tastele de pe tastatura ma ş inii pentru a

punctul zero al maşinii (sau

, în funcţ ie de pozi ţ ia pupitrului de comand ă ). ţie de poziţia pupitrului de comandă).

punctul zero al ma ş inii (sau , în func ţ ie de pozi ţ ia
Aten ţ ie: înainte de lansarea unui ciclu automat, este esen ţ ial ca pieptenele

Atenţie: înainte de lansarea unui ciclu automat, este esenţial ca pieptenele din faţă să fie acoperit de hârtie, pentru a evita un blocaj care poate duce la distrugerea pieptenelui.

din fa ţă s ă fie acoperit de hârtie, pentru a evita un blocaj care poate
din fa ţă s ă fie acoperit de hârtie, pentru a evita un blocaj care poate

5. Verificaţi alinierea corectă a lăţimii şpanului (2) la axele de tăiere.

2 1
2
1

Punctul zero al maşinii

6. Acoperiţi zona de tăiere cu polietilenă.

7. Verificaţi dacă extremitatea hârtiei (1) acoperă complet pieptenele din faţă.

8. În programul de operare, selectaţi sarcina dorită şi urmaţi instrucţiunile programului de operare.

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 22/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 22/71

22/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

3. IEŞIREA DIN CICLUL AUTOMAT DE CROIRE

1. De îndată ce ciclul automat a terminat sarcina curentă, se afişează mesajul „Proces încheiat”.

2. Descărcaţi piesele croite şi îndepărtaţi eventualele resturi de material de pe bandă.

3. Faceţi clic pe

pentru a ieş i din ciclul automat. şi din ciclul automat.

4. OPRIREA MAŞINII DE CROIT

1. Faceţi clic pe

până ajunge ţ i din nou în pagina principal ă a programului de operare. ă ajungeţi din nou în pagina principală a programului de operare.

pentru a ieş i din programul de operare. şi din programul de operare.

2. Apăsaţi tasta

3. Confirmaţi printr-un clic pe Yes (Da). Fereastra programului de operare se închide.

4. Ieşiţi din toate aplicaţiile care au fost pornite pe staţia de lucru.

5. În meniul Start, alegeţi opţiunea Stop, apoi aplicaţi procedura de oprire a staţiei de lucru urmând instrucţiunile afişate pe ecran.

6. Opriţi unitatea centrală cu ajutorul comutatorului cu cheie.

Întrerupător de pornire a unităţii centrale

cheie. Întrerup ă tor de pornire a unit ăţ ii centrale 7. Oprirea ma ş inii

7. Oprirea maşinii de croit:

- treceţi întrerupătorul dulapului de comandă în poziţia 0 (OPRIT);

- treceţi întrerupătorul circuitului de vacuum în poziţia 0 (OPRIT).

8. Întrerupeţi alimentarea pneumatică: Treceţi întrerupătorul circuitului de aer în poziţia 0.

Opera ţ iunile de oprire a ma ş inii de croit trebuie efectuate în ordinea

Operaţiunile de oprire a maşinii de croit trebuie efectuate în ordinea corectă. Eticheta de pe pupitrul de comandă reaminteşte ordinea de efectuare a operaţiunilor.

în ordinea corect ă . Eticheta de pe pupitrul de comand ă reaminte ş te ordinea

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 23/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 23/71

23/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

ASISTENŢĂ LA DISTANŢĂ

Accesul la acest mod de operare este condiţ ionat de abonarea la serviciul corespunz ă tor. ţionat de abonarea la serviciul corespunzător.

1. PREZENTAREA ASISTENŢEI LA DISTANŢĂ

Contractul de asistenţă pentru maşina de croit prevede îndrumarea operatorului şi asistarea acestuia de către echipa de asistenţă la distanţă.

Pentru aceasta, a fost prevăzut un mod de funcţionare special al programului de operare.

În modul de funcţionare Asistenţă la distanţă, operatorul de la distanţă al Lectra poate comanda maşina de croit de la distanţă, din centrul de asistenţă, prin Internet, pentru a vedea configuraţiile, pentru a executa teste, pentru a diagnostica o defecţiune şi pentru a lua măsuri corective, dacă este cazul.

Pe de altă parte, tastatura maşinii poate fi utilizată numai de către operatorul aflat lângă maşină, cu

ajutorul tastelor

ajutorul tastelor ş i . Prin urmare, doar ace ş tia sunt în m ă sur
ş i . Prin urmare, doar ace ş tia sunt în m ă sur ă

şi . Prin urmare, doar aceştia sunt în măsură să valideze lansarea unei

mişcări.

Serviciul de asistenţă la distanţă oferit de Lectra foloseşte o conexiune Internet securizată, bazată pe instrumente de comunicare furnizate de compania WebEx™ Communications.

Maşina de croit trebuie comandată de un operator instruit de către Lectra pentru Asistenţă la distanţă şi care a semnat certificatul eliberat la sfârşitul instruirii, certificat ce îi confirmă capacitatea de a realiza o sesiune de Asistenţă la distanţă.

Pentru a avea acces la modul Asistenţă la distanţă, trebuie să dispuneţi de o conexiune la Internet. Pentru aceasta, aveţi nevoie:

- fie de o linie telefonică directă destinat conexiunii la modemul integrat în maşina de croit,

- fie de o conexiune la reţeaua locală a clientului, în cazul unui acces partajat la Internet, distribuit prin reţea;

- de un aparat telefonic fix sau fără fir, conectat la linia telefonică.

2. PREZENTAREA DISPOZITIVELOR DE COMANDĂ SPECIFICE MODULUI ASISTENŢĂ LA DISTANŢĂ

Echipamentul necesar pentru acest mod de lucru este livrat împreună cu maşina de croit.

Comanda de acord Aceast ă comand ă cuprinde butonul mecanic pe care operatorul client trebuie

Comanda de acord Această comandă cuprinde butonul mecanic pe care operatorul client trebuie să- l ţină apăsat în timpul mişcărilor comandate de la distanţă.

Camera web Se utilizeaz ă pentru a executa fotografii sau secven ţ e video (despre

Camera web Se utilizează pentru a executa fotografii sau secvenţe video (despre piese mecanice, rezultatele tăierii etc.). Fişierele obţinute pot fi transferate centrului de asistenţă Lectra pentru analiză.

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 24/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 24/71

24/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

3. ÎNCEPEREA UNEI SESIUNI DE ASISTENŢĂ LA DISTANŢ Ă

3.1 Pregătirea conexiunii

1. Contactaţi centrul dvs. de asistenţă Lectra pentru a stabili ora de începere a sesiunii de Asistenţă la distanţă.

2. Operatorul de la distanţă Lectra vă va apela în momentul în care vor fi gata să proceseze cererea dvs. de conectare.

Este esenţ ial s ă r ă mâne ţ i în contact telefonic de-a lungul sesiunii. ţial să rămâneţi în contact telefonic de-a lungul sesiunii.

3. Maşina de croit este cuplată, dar numai partea de comandă. În caz de nevoie, decuplaţi alimentarea electrică. Programul de operare poate fi pornit, acest lucru nu are importanţă.

4. Cereţi permisiunea de accesare a modului Asistenţă la distanţă într-unul din următoarele 2 moduri posibile:

- făcând clic dublu pe pictograma Windows;

- sau făcând clic pe butonul programului de operare.

- sau f ă când clic pe butonul programului de operare. de pe suprafa ţ a
- sau f ă când clic pe butonul programului de operare. de pe suprafa ţ a

de pe suprafaţa de lucru sau din meniul Start din

de pe banda de sus a oricărei ferestre principale a

5. Se afişează mesajul de întâmpinare a modului Asistenţă la distanţă. Acesta menţionează responsabilităţile dvs. legate de acest mod de lucru special.

Folosiţ i pictograma ţi pictograma

Folosi ţ i pictograma pentru a alege limba dorit ă .

pentru a alege limba dorită.

6. Faceţi clic pe

pentru a alege limba dorit ă . 6. Face ţ i clic pe . Un al

. Un al doilea mesaj specifică elementele de verificat şi operaţiunile de

executat pentru a funcţiona în deplină siguranţă.

7. Verificaţi fiecare fază după efectuarea ei.

. 7. Verifica ţ i fiecare faz ă dup ă efectuarea ei. 1) Demonta ţ i
. 7. Verifica ţ i fiecare faz ă dup ă efectuarea ei. 1) Demonta ţ i
. 7. Verifica ţ i fiecare faz ă dup ă efectuarea ei. 1) Demonta ţ i

1) Demontaţi capacul 2) Conectaţi comanda pentru acord

Demonta ţ i capacul 2) Conecta ţ i comanda pentru acord 8. Dup ă ce a

8. După ce aţi executat toate aceste operaţiuni, faceţi clic pe

ţ i executat toate aceste opera ţ iuni, face ţ i clic pe . Se afi

. Se afişează un mesaj final

înainte ca programul necesar modului de Asistenţă la distanţă să pornească.

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 25/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 25/71

25/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

3.2 Lansarea modului de Asistenţă la distanţă

3.2 Lansarea modului de Asisten ţă la distan ţă 1. Face ţ i clic pe pentru

1. Faceţi clic pe

pentru a porni programul de supraveghere Controler de siguranţă la

distanţă şi pentru a începe sesiunea WebEx. Pentru început, programul de supraveghere Controler de siguranţă la distanţă afişează o lampă roşie de stop pe întreg ecranul.

2. Apăsaţi pe „Enter”. În stânga sus, apare o lumină roşie sau verde care indică starea de alimentare a maşinii de croit, precum şi o fereastră de înregistrare „Formular de pre-sesiune”.

Dac ă comanda de acord nu este conectat ă , o lumin ă ro ş

Dacă comanda de acord nu este conectată, o lumină roşie rămâne afişată pe ecran şi împiedică orice comunicare prin WebEx. Se afişează un mesaj de informare.

3. În continuare, procedura este puţin diferită în funcţie modul în care lucrează centrul de asistenţă: în modul „Sesiune de asistenţă WebEx” sau în modul „Şedinţă WebEx” (detaliile vor fi furnizate în timpul instruirii).

3.2.4 Lucrul în modul „Sesiune de asistenţă WebEx”

1. Faceţi clic în zona „Număr sesiune asistenţăşi introduceţi numărul sesiunii obţinut de la operatorul de la distanţă al firmei Lectra.

inut de la operatorul de la distan ţă al firmei Lectra. Prenume Nume 2. Introduce ţ

Prenume

Nume

2. Introduceţi toate informaţiile cerute pentru ca operatorul de la distanţă să vă poată identifica. Apoi faceţi clic pe „Trimite”. WebEx afişează un mesaj care vă roagă să aşteptaţi până ce conexiunea va fi stabilită.

3. După ce conexiunea s-a stabilit, va apărea un mesaj de întâmpinare din partea operatorului de la distanţă, urmat de o cerere de autorizare a partajării „Permite controlul suprafeţei de lucru”.

4. Apăsaţi pe OK.

Pentru a ieş i din sesiunea curent ă , închide ţ i cele dou ă ferestre ap şi din sesiunea curentă, închideţi cele două ferestre apăsând pe „Anulare”, apoi pe „Ieşire din sesiune”.

5. Operatorul de la distanţă poate acum vedea conţinutul ecranului dvs. şi poate să vă trimită mesaje sau fişiere. Informaţia de partajare apare în colţul dreapta sus al ecranului operatorului.

apare în col ţ ul dreapta sus al ecranului operatorului. Cursorul de pe ecranul dvs. este
Cursorul de pe ecranul dvs. este controlat de mouse-ul operatorului de la distan ţă al

Cursorul de pe ecranul dvs. este controlat de mouse-ul operatorului de la distanţă al firmei Lectra. Dacă operatorul de la distanţă vă solicită acest lucru, puteţi prelua controlul mouse-ului cu un simplu clic.

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 26/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 26/71

26/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

3.2.5 Lucrul în modul „Şedinţă WebEx”

Asigura ţ i-v ă c ă a ţ i ales modul „ Ş edin ţă

Asiguraţi-vă că aţi ales modul „Şedinţă WebEx” în meniu

Asigura ţ i-v ă c ă a ţ i ales modul „ Ş edin ţă WebEx”

1. Faceţi clic în zona „Număr şedinţăşi introduceţi numărul şedinţei obţinut de la operatorul de la distanţă al firmei Lectra. Apoi faceţi clic pe „Participă”.

al firmei Lectra. Apoi face ţ i clic pe „Particip ă ”. 2. Completa ţ i

2. Completaţi informaţiile cerute, astfel încât operatorul de la distanţă să vă poată identifica, apoi introduceţi parola pe care v-a furnizat-o operatorul Lectra de la distanţă în zona „Parola şedinţei”.

de la distan ţă în zona „Parola ş edin ţ ei”. 3. Face ţ i clic

3. Faceţi clic pe OK. WebEx afişează un mesaj care vă roagă să aşteptaţi până ce conexiunea va fi stabilită.

4. Faceţi clic pe OK pe mesajul de teleconferinţă.

5. Aşteptaţi până ce operatorul de la distanţă vă permite executarea aplicaţiilor de partajare.

6. În meniul de întâmpinare al WebEx, numele operatorului de la distanţă şi cel al operatorului apar în colţul dreapta sus al ecranului. Faceţi clic pe butonul „Partajarea suprafeţei de lucru”.

Face ţ i clic pe butonul „Partajarea suprafe ţ ei de lucru”. Noiembrie 2009 - 503168

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 27/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 27/71

27/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

7. După stabilirea conexiunii, WebEx vă va permite să partajaţi spaţiul dvs. de lucru Windows, respectiv permite afişarea lui pe ecranul operatorului Lectra de la distanţă.

8. Informaţia de partajare apare în colţul dreapta sus al ecranului operatorului.

apare în col ţ ul dreapta sus al ecranului operatorului. Cursorul de pe ecranul dvs. este

Cursorul de pe ecranul dvs. este controlat de mouse-ul operatorului de la distanţă al firmei Lectra. Dac ă operatorul de la distan ţă v ă solicit ă ţă al firmei Lectra. Dacă operatorul de la distanţă vă solicită acest lucru, puteţi prelua controlul mouse-ului cu un simplu clic.

3.3 Operarea maşinii de croit în modul Asistenţă la distanţă

1. Utilizaţi comanda de acord descrisă mai jos în momentul în care este necesar să porniţi maşina de croit.

2. Verificaţi dacă fereastra de stare a alimentării maşinii de croit este afişată pe ecranul dvs. şi lăsaţi-o afişată.

Dacă fereastra de stare a aliment ă rii ma ş inii de croit dispare sau ă fereastra de stare a alimentării maşinii de croit dispare sau comanda de acord se deconectează, programul Controler de siguranţă la distanţă afişează un buton roşu pe toată suprafaţa ecranului.

Funcţionarea comenzii de acord

După ce modul Asistenţă la distanţă a fost activat, butonul comenzii de acord se foloseşte ca un buton de oprire de urgenţă.

acord se folose ş te ca un buton de oprire de urgen ţă . Acesta este

Acesta este un buton cu 2 poziţii:

de urgen ţă . Acesta este un buton cu 2 pozi ţ ii : Buton de

Buton de comandă pentru acord

- Pentru alimentarea circuitului electric al maşinii de croit, operatorul trebuie să ţină butonul apăsat cu degetul mare.

- Se declanşează o oprire de urgenţă imediat ce operatorul eliberează acest buton.

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 28/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 28/71

28/71

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori
VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documentaţie pentru utilizatori

VECTORFASHION MH / VECTORFASHION MH8 Documenta ţ ie pentru utilizatori

3.4 Terminarea conexiunii

3.4.1 Deconectarea de la modul „Sesiune de asistenţă WebEx”

1. Eliberaţi butonul comenzii de acord: dacă alimentarea cu energie este încă pornită, aceasta va fi întreruptă în acest moment.

2. Operaţiunile de oprire a „Sesiunii de asistenţă WebEx” se efectuează de către operatorul Lectra de la distanţă.

3. Când se deschide pagina iniţială WebEx şi apare o fereastră de sfârşit de conexiune, apăsaţi pe OK.

4. Închideţi ferestrele WebEx Microsoft Internet Explorer făcând clic pe crucea din colţul din dreapta sus.

5. Apăsaţi pe Ieşire în fereastra de comandă a stării de alimentare.

6. Programul Controler de siguranţă la distanţă afişează o lampă roşie pe întreg ecranul.

7. Apăsaţi pe crucea din colţul dreapta sus pentru a ieşi din Controlerul de siguranţă la distanţă.

8. Deconectaţi comanda de acord şi puneţi-o în locul de depozitare.

9. Puneţi înapoi capacul pe priza comenzii de acord.

10. Verificaţi dacă maşina de croit poate fi pornită din nou.

ţ i dac ă ma ş ina de croit poate fi pornit ă din nou. 3.4.2

3.4.2 Deconectarea de la modul „Şedinţă WebEx”

1. Eliberaţi butonul comenzii de acord: dacă alimentarea cu energie este încă pornită, aceasta va fi întreruptă în acest moment.

2. Ieşiţi din „Şedinţa WebEx” din meniul „PARTAJARE” din colţul din dreapta sus al ecranului apăsând pe „Terminarea partajării suprafeţei de lucru”

3. Închideţi mesajul de întâmpinare şi confirmare a terminării din fereastra Şedinţă.

4. Apăsaţi pe Ieşire în fereastra de comandă a stării de alimentare.

5. Programul Controler de siguranţă la distanţă afişează o lampă roşie pe întreg ecranul.

6. Apăsaţi pe crucea din colţul dreapta sus pentru a ieşi din Controlerul de siguranţă la distanţă.

7. Deconectaţi comanda de acord şi puneţi-o în locul de depozitare.

8. Puneţi înapoi capacul pe priza comenzii de acord.

9. Verificaţi dacă maşina de croit poate fi pornită din nou.

Verifica ţ i dac ă ma ş ina de croit poate fi pornit ă din nou.

Noiembrie 2009 - 503168 CR

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 29/71

lectra.com

Noiembrie 2009 - 503168 CR lectra.com 29/71

29/71

Între ţ inere VectorFashion MH / VectorFashion MH8 - Între ţ inere Index 3 Pagina
Între ţ inere VectorFashion MH / VectorFashion MH8 - Între ţ inere Index 3 Pagina

Întreţinere

VectorFashion MH / VectorFashion MH8 - Întreţinere

Index 3

Pagina 1/1

Operaţiunile de întreţinere enumerate mai jos sunt numai cele accesibile operatorului, personalului de întreţinere sau tehnicianului care a participat la instruirea pentru întreţinere, în contextul întreţinerii regulate (<500 de ore). Celelalte operaţiuni legate de întreţinerea preventivă şi care necesită kituri de întreţinere sunt descrise în detaliu în Ghidurile de întreţinere preventivă prezentate în timpul instructajului pentru tehnicieni de întreţinere de nivelul 1 (kiturile pentru 500 de ore şi pentru 1000 de ore) şi de nivelul 2 (kiturile pentru 2000 de ore şi pentru 4000 de ore).

   

Frecvenţă

 

Operaţii de întreţinere

Zilnic

Săptămânal

La 100 de ore