Sunteți pe pagina 1din 3

Agentul economic reprezinta o persoana sau un grup de persoane care indeplinesc functii bine determinate in viata economica.

Ei sunt entitati de natura tehnica, economica, sociala, juridica cu existenta patrimoniala recunoscuta (au avere at 19119x232t estata) si prin care anumiti subiecti - persoane (indivizi) sau grupuri - promoveaza in mod coerent a ctiuni ce decurg din propriile interese. Fiecarui subiect ii e specifica o relat ie functionala de tip 'subiect-functie' intr-un anumit cadru spatio-temporal, re latie prin care acestia intra in dependenta unii cu altii. Asadar, activitatea economica se desfasoara in cadrul unor entitati individualizate, autonome, care poarta denumirea de agenti economici, intreprind ere, firma, institutie (deci diferite denumiri, care insa nu se suprapun in tota litate). In ceea ce priveste functiile agentilor economici, ele pot fi definite ca anumit e ipostaze in care ei se afla in una din urmatoarele situatii : cea de producato r, cea de consumator, cea de intermediari (finantisti - banci, transporatori, co mercianti, etc.).

Clasificati dupa functia indeplinita, ei pot fi : agenti economici producatori de bunuri si servicii - firmele agenti economici consumatori - gospodarii agenti economici financiari - institutii financiare si de credit (banci), unitat i de asigurare, trusturi financiare administratiile - locale sau centrale - ofera bunuri si servicii de utiliatate p ublica (invatamant, sanatate, protectie sociala, etc.) agenti economici externi - diferite firme si reprezentante ale strainilor in tar a si ale rezidentilor pe teritoriul altor tari Clasificati dupa gradul de agregare al functiilor indeplinite, ei pot fi : agenti economici primari (elementari) care au functii precizate, individualizate , si care prin insumarea lor formeaza MICROECONOMIA SOCIETATII. ?xi, i=1..n agenti economici agregati - clase de agenti economici primari (clasa industriilo r pe diferite specializari - textile, constructoare de masini, industrie navala ; clasa agricultorilor ; clasa comerciantilor ; clasa finantistilor ; clasa admi nistratiilor locale) care indeplinesc functii similare si care prin insumare for meaza MACROECONOMIA SOCIETATII. ?xj, j=1..n strainatatea ('restul lumii') - toti agentii economici care fac activitati de co mert exterior ; se considera ca si economia nationala, ca celula de baza a econo miei mondiale participanta la circuitul economic mondial, e un agent economic Dintre toti agentii economici enumerati, se apreciaza ca agentii economici produ catori si cei consumatori sunt cei mai importanti deoarece sunt expresia raportu lui 'cerere-oferta' pe piata, ca raport economic esential in toate domeniile de activitate.

Firma

Firmele, indiferent de domeniul de activitate, reprezinta acei agenti economici primari care utilizeaza capital si care sunt supusi actiunii legii con curentei. Sub aceasta denumire se grupeaza defapt toate unitatiile institutional izate autonome, a caror functie de baza o constituie producerea de bunuri si ser vicii destinate pietei (denumite si bunuri comerciale sau marfare), au o existen ta materiala si juridica recunoscuta, sunt dotate cu patrimoniu, cu avere, ceea ce le confera calitatea de centru autonom de decizii, adica pot sa produca si sa ia decizii in nume propriu si sa-si asume riscuri. TRASATURI sunt initiatori de activiatate economica si investitori sunt creatori de locuri de munca poseda capital social sunt surse de venit

desfasoara o complexa activitate de conducere si gestionare a factori lor de productie Principalul SCOP al firmelor e obtinerea de profit, iar maximizarea profitului e functia-obiectiv (functia-scop). DOMENIUL lor de activitate e lumea afacerilor. FUNCTII functia de productie functia de cercetare-dezvoltare functia financiar-contabila functia comerciala functia de personal

Pornind de la aceste functii, se poate aprecia ca firma desfasoara o activitate complexa, fiind unitatea a cel putin 4 laturi sub care poate fi privita : ca o unitate tehnico-productiva si juridica - avand profil tehnologic, mijloace fixe, denumire, sediu, baza materiala ca o unitate economico-organizatorica - avand o structura de conceptie si de pro iectare (pe verticala = organizare pe locuri de munca, sectii si sectoare) precu m si o structura functionala (pe orizontala - organigrama = impartirea pe birour i, servicii, departamente, compartimente) ca o unitate de personal - o comunitate de oameni cu diverse probleme sociale vi zand angajari, salarizari, lichidari, concedieri, pensionari, etc. ca o unitate statistica - comerciala, industriala, agricola, etc., cu plan de ac tivitate, cu raportari de date statistice, cu decizii, etc. CLASIFICARE

Dupa domeniul de activitate - firme industriale, agricole, comerciale, bancare, de prestari-servicii, de asigurare, etc. Dupa dimensiunea proprietatii : mici, familiare, particulare firme artizanale, mestesugaresti, cooperative firme asociative (private) firme mixte (cu capital privat-public, sau national-strain)

Dupa responsabilitatea proprietarului si a modului de asociere : firme individuale - sunt in general firme de talie mica, constituite in baza liberei initiative (Legea 54/1990) bazate pe proprietatea privat-individua la si in care proprietarul firmei (patronul) e si intreprinzator, si conduce pro pria activitate dupa interesul sau, dupa fler si dupa experienta. Sunt in genera l foarte flexibile si mobile, se adapteaza usor la cerintele pietei dar au marel e dezavantaj ca sunt vulnerabile si pot da usor faliment, deoarece depind de cre dite bancare. firme societare - (societatile comerciale) au la baza proprietatea asoc iativa si formarea marelui capital social.

S-ar putea să vă placă și