Sunteți pe pagina 1din 50

Drept penal partea special 2

MULTIPLE CHOICE 1. Subiect activ al infractiunii e u!urpare e calitati "ficiale p"ate fi# a. "rice pers"ana care in eplineste c"n itiile $enerale e a raspun e penal% b. "ar un functi"nar public% c. atat functi"narul & cat si functi"narul public. '(S# ' 2. Pentru e)istenta infractiunii e u!urpare e calitati "ficiale& este necesar ca# a. faptuit"rul sa fi f"l"sit fara rept " calitate "ficiala% b. faptuit"rul sa fi f"l"sit fara rept " calitate "ficiala si sa fi in eplinit un act le$at e acea calitate% c. faptuit"rul sa fi f"l"sit e calitatea "ficiala si sa fi in eplinit un act le$at e acea calitate. '(S# * +. In ca!ul infractiunii e p"rt nele$al e ec"ratii sau se,ne istinctive& participatia penala# a. este p"sibila sub t"ate f"r,ele& inclusiv cea a c"aut"ratului% b. nu este p"sibila% c. este p"sibila "ar sub f"r,a insti$arii si a c",plicitatii. '(S# C -. Subiect pasiv principal al infractiunii e ultra. este# a. statul r",an% b. un functi"nar care in eplineste " functie ce i,plica e)ercitiul aut"ritatii e stat% c. "rice pers"ana care in eplineste c"n itiile $enerale e a raspun e penal. '(S# ' /. Ele,entul ,aterial al infractiunii e ultra. c"nsta in# a. "rice actiune e a,enintare a unui functi"nar public& in iferent aca se afla in e)ercitiul functiei sau nu% b. "rice actiune e a,enintare a unui functi"nar public& ar "ar aca acesta se afla in e)ercitiul functiei% c. "rice actiune e a,enintare i,p"triva unui functi"nar public& c0iar aca acesta isi epaseste atributiile e serviciu.

'(S# * 1. Infractiunea e "fensa a usa un"r inse,ne se savarseste# a. "ar printr2" actiune care e)teri"ri!ea!a lipsa respectului at"rat aut"ritatii% b. "ar printr2" inactiune care e)teri"ri!ea!a lipsa respectului at"rat aut"ritatii% c. printr2" actiune sau inactiune care e)teri"ri!ea!a lipsa respectului at"rat aut"ritatii. '(S# C 3. In ca!ul infractiunii e sustra$ere sau istru$ere e inscrisuri& preva!uta e art. 2-2 C.pen. & f"r,a e vin"vatie ceruta e le$e este# a. intentia irecta& in t"ate ca!urile% b. culpa& in ca!ul alin. 2 % c. praeterintentia & in ca!ul alin. b. '(S# * 4. La infractiunea e sustra$ere sau istru$ere e 5nscrisuri 6art. 2-2 C. pen.7# a. tentativa se pe epseste at8t 5n ca!ul faptei prev9!ute la alin. 617& c8t si 5n ca!ul faptei e la alin. 627% b. tentativa nu se pe epseste% c. tentativa se pe epseste "ar 5n ca!ul faptei prev9!ute la alin. 617. '(S# C :. Infractiunea e sustra$ere sau istru$ere e 5nscrisuri 6art. 2-2 C. pen.7 are ca ele,ent ,aterial 5n varianta tip# a. retinerea sau istru$erea unui 5nscris e,is e un "r$an e ur,9rire penal9& e " instant9 e .u ecat9& sau e un alt "r$an e .uris ictie& "ri 5,pie icarea 5n "rice ," ca un 5nscris estinat unuia intre "r$anele ,enti"nate s9 a.un$9 la acesta% b. sustra$erea "ri istru$erea unui "sar& re$istru& "cu,ent sau "rice alt 5nscris care se afl9 5n p9strarea "ri 5n etinerea unui "r$an sau unei institutii e stat& "ri a unei alte unit9ti in cele la care se refer9 art. 1-/ C. pen.% c. sustra$erea "ric9rui 5nscris aflat 5n p9strarea sau etinerea unei pers"ane .uri ice e rept privat& ac9 acest 5nscris avea " val"are stiintific9 e"sebit9 pentru subiectul pasiv. '(S# * 1;. Pentru a atra$e inci enta isp"!itiil"r in art. 2+: alin. 617 C. pen.& a,enintarea trebuie s9#

a. s9 fie s9v8rsit9 c"ntra unui functi"nar public care nu 5n eplineste " functie ce i,plic9 e)ercitiul aut"rit9tii e stat& aflat 5n e)ercitiul functiunii& "ri pentru fapte 5n eplinite 5n e)ercitiul functiunii% b. sa fie savarsita atat ne,i.l"cit& cat si prin inter,e iul alt"r pers"ane% c. s9 fie c",is9 prin ,i.l"ace e c",unicare irect9. '(S# C 11. In ca!ul infractiunii e sustra$ere e sub sec0estru& preva!uta e art. 2-- alin. 1 C.pen.& subiectul activ al infractiunii p"ate fi# a. "ar cust" ele% b. "rice pers"ana& c0iar si pr"prietarul bunului % c. nu,ai un functi"nar public. '(S# * 12. Can infractiunea e sustra$ere sau istru$ere e inscrisuri este savarsita in culpa & "biectul ,aterial al acesteia # a. nu,ai un inscris aflat in pastrarea unei institutii e stat si care are " val"are stiintifica% b. nu,ai un "cu,ent sectre aflat in pastrarea unei institutii e stat% c. p"ate fi "rice inscris aflat in pastrarea unei institutii e stat. '(S# ' 1+. Sustra$erea sau istru$erea e inscrisuri este ,ai $rava can fapta este savarsita e# a. un functi"nar cu atributii e c"n ucere% b. un functi"nar cu atributii e c"ntr"l% c. un functi"nar public in e)ercitiul atributiil"r e serviciu. '(S# C 1-. Purtarea& fara rept& e $ra e sau insi$ne ,ilitare& c"nstituie# a. "fensa a usa aut"ritatii% b. u!urpare e calitati "ficiale% c. p"rtul nele$al e ec"ratii sau e se,ne istinctive. '(S# C 1/. <"l"sirea fara rept a unei calitati "ficiale& ins"tita sau ur,ata e in eplinirea vreunui act le$at e acea calitate& c"nstituie infractiunea e# a. ultra.%

b. u!urpare e calitati "ficiale% c. p"rtul nele$al e ec"ratii sau e se,ne istinctive. '(S# * 11. L"virea unui p"litist aflat 5n e)ercitiul functiunii& ar care si2a ep9sit atributiile e serviciu& repre!int9 infractiune e# a. ultra.% b. ultra. 5n c"ncurs cu infractiunea e l"vire sau alte vi"lente% c. l"vire sau alte vi"lente. '(S# C 13. <apta inculpatului care& cu aceeasi "ca!ie& a insultat si a,enintat 5n ," succesiv trei lucr9t"ri e p"litie aflati 5n e)ercitiul functiunii repre!int9# a. " sin$ur9 infractiune e ultra. 5n variant9 a$ravat9% b. trei infractiuni e ultra.& aflate 5n c"ncurs cu trei infractiuni e l"vire sau alte vi"lente% c. trei infractiuni e ultra. aflate 5n c"ncurs real% '(S# C 14. <"r,a e vin"v9tie cu care se p"ate s9v8rsi infractiunea e abu! 5n serviciu c"ntra interesel"r pers"anel"r este# a. "ar intentia irect9% b. intentia irect9 sau in irect9% c. intentia sau culpa. '(S# * 1:. Subiect activ ne,i.l"cit al infractiunii e abu! 5n serviciu c"ntra interesel"r pers"anel"r este# a. nu,ai un functi"nar public% b. nu,ai un functi"nar% c. at8t un functi"nar public c8t si un functi"nar% '(S# C 2;. 'bu!ul 5n serviciu c"ntra interesel"r pers"anel"r# a. are caracter special 5n rap"rt cu "rice infractiune# b. are caracter subiectiv nu,ai 5n rap"rt cu alte infractiuni al c9r"r subiect activ ne,i.l"cit este& 5n ," "bli$at"riu& un functi"nar public sau functi"nar%

c. are caracter subsi iar 5n rap"rt cu "rice infractiune. '(S# * 21. (e$li.enta 5n serviciu 6art. 2-: C. pen.7 se s9v8rseste# a. nu,ai in culp9 b. nu,ai cu intentie c. at8t cu intentie& c8t si in culp9 '(S# ' 22. Subiect activ ne,i.l"cit la infractiunea e ne$li.ent9 5n serviciu p"ate fi# a. nu,ai un functi"nar public% b. "rice functi"nar% c. "rice salariat care e)ercit9 " 5ns9rcinare 5n serviciul unei pers"ane fi!ice sau .uri ice. '(S# * 2+. =ntrebuintarea e e)presii .i$nit"are fat9 e " pers"an9& e c9tre un functi"nar public 5n e)ercitiul atributiil"r e serviciu repre!int9# a. infractiunea e abu! 5n serviciu c"ntra interesel"r pers"anel"r% b. infractiunea e purtare abu!iv9% c. infractiunea e abu! 5n serviciu prin 5n$r9 irea un"r repturi. '(S# * 2-. <apta functi"narului public care& in e)ercitiul atributiil"r e serviciu& cu stiinta& nu in eplineste un act si prin acesta cau!ea!a " tulburare inse,nata unei institutii e sta& c"nstituie# a. abu! in serviciu ci"ntra interesel"r pers"anel"r% b. abu! in serviciu prin in$ra irea un"r repturi% c. abu! in serviciu c"ntra interesel"r publice. '(S# C 2/. L"virea sau alte acte e vi"lenta savarsite e un functi"nar in e)ercitiul atributiil"r e serviciu& c"nstituie# a. purtare abu!iva% b. supunere la rele trata,ente% c. ultra..

'(S# ' 21. (e$li.enta unei pers"ane care a at prile. altei pers"ane sa afle un secret e stat& aca fapta este e natura sa a uca at"n$ere interesel"r statului& c"nstituie# a. ne$li.enta in serviciu% b. ne$li.enta in pastrarea secretului e stat% c. abu! in serviciu c"ntra interesel"r publice. '(S# * 23. In$ra irea e catre un functi"nar a f"l"sintei sau a e)ercitiului repturil"r unui cetatean "ri crearea pentru acesta a un"r situatii e inferi"ritate& aca prin aceasta se cau!ea!a " vata,are a interesel"r le$ale ale unei pers"ane& c"nstituie# a. abu! in serviciu c"ntra interel"r publice% b. abu! in serviciu c"ntra interesel"r pers"anel"r% c. abu! in serviciu prin in$ra irea un"r repturi. '(S# * 24. Pentru e)istenta infractiunii e ne$li.enta in pastrarea secretului e stat& este necesar ca fapta incri,inata& sa c"n uca la una in ur,at"arele c"nsecinte# a. sustra$erea unui "cu,ent ce c"nstituie secret e stat% b. c"ntrafacerea unui "cu,ent ce c"nstituie secret e stat% c. istru$erea cu stiinta a unui "cu,ent ce c"nstituie secret e stat. '(S# ' 2:. In ca!ul infractiunii e ne$li.enta in serviciu& participatia penala# a. nu este p"sibila% b. este p"sibila "ar in ," alitatea participatiei pr"prii% c. este p"sibila "ar sub f"r,a participatiei i,pr"prii& situatie in care insti$at"rul sau c",plicele raspun e pentru infractiunea preva!uta e art. 2-1 C.pen. sau art. 2-4 C.pen. '(S# C +;. (ean$a.area unei pers"ane pe un p"st vacant& esi aceasta in eplineste c"n itiile preva!ute e le$e& c"nstituie# a. abu! in serviciu c"ntra interel"r publice% b. abu! in serviciu c"ntra interesel"r pers"anel"r% c. abu! in serviciu prin in$ra irea un"r repturi.

'(S# C +1. <"r,a e vin"v9tie cu care se p"ate s9v8rsi infractiunea e purtare abu!iv9 este# a. intentia irect9 calificat9 prin sc"p b. intentia irect9 sau in irect9 c. intentia in irect9 '(S# * +2. Infractiunea e abu! in serviciu pin in$ra irea un"r repturise savarsesete si prin crearea un"r situatii e inferi"ritate pe te,ei e# a. cetatenie% b. varsta% c. pre$atire pr"fesi"nala. '(S# * ++. =n varianta a$ravat9& luarea e ,it9 nu p"ate fi s9v8rsit9 ec8t e c9tre# a. un functi"nar public% b. un functi"nar cu atributii e c"ntr"l% c. un functi"nar public cu atributii e c"n ucere. '(S# * +-. La luarea e ,it9 p"t fi c"nfiscate e la subiectul activ# a. "ar bunurile care au f"st pri,ite sau ec0ivalentul l"r 5n bani b. bunurile care au f"st pr",ise c. ec0ivalentul bunuril"r pe care le2a pretins cel ,ituit '(S# ' +/. C8n luarea e ,it9& 5n varianta pri,irii e f"l"ase in.uste& a f"st s9v8rsit9 5n participatie& instanta p"ate c"nfisca e la unul intre f9ptuit"ri# a. nu,ai beneficiul reali!at pers"nal 6bunurile si val"rile e care a pr"fitat pers"nal7 b. 5ntrea$a su,9 sau t"ate bunurile "ri val"rile ce au c"nstituit "biectul ,itei c. "ar bunurile& banii sau val"rile ce au f"st $9site asupra f9ptuit"rului '(S# ' +1. Subiectul activ ne,i.l"cit al infractiunii e luare e ,it9& 5n varianta tip& p"ate fi#

a. "ar functi"narul public% b. "rice functi"nar% c. "rice pers"an9. '(S# * +3. Pentru e)istenta infractiunii e c"nflict e interese& este necesara " situatie pre,isa c"nstan in aceea ca# a. functi"narul public nu are c",petenta participarii la luarea eci!iei% b. prin in eplinirea actului sau luarea eci!iei sa se "btina un f"l"s ,aterial pentr c"ncubinul sau% c. prin in eplinirea actului sau luarea eci!iei sa se "btina un f"l"s ,aterial. '(S# C +4. P"ate fi subiect al infractiunii e luare e ,ita# a. n"tarul public% b. av"catul% c. e)pertul te0nic ese,nat sa efectue!e " e)pert"i!a te0nica& platit prin inter,e iul bir"ului l"cal e e)perti!e. '(S# C +:. <apta ,e icului $inec"l"$ e a pretin e e la " pacienta " su,a e bani pentru a " asista la nastere& care era i,inenta& c"nstituie infractiunea e# a. luare e ,ita% b. nu c"nstituie fapta preva!uta e le$ea penala% c. abu! in serviciu c"ntra interesel"r pers"anel"r. '(S# ' -;. C"nsu,area infractiunii e luare e ,ita are l"c# a. in ,",entul in care faptuit"rul accepta pr",isiunea un"r bani sau alte f"l"ase% b. in ,",entul c"nfiscarii banil"r& val"ril"r sau bunuril"r% c. in ,",entul tri,iterii in .u ecata a faptuit"rului. '(S# ' -1. Subiectul pasiv special la infractiunea e luare e ,it9 este# a. cel c9ruia i se pretin e& e c9tre un functi"nar& s9 ea bani& val"ri sau alte bunuri pentru efectuarea unui act care intr9 5n 5n at"ririle sale e serviciu%

b. functi"narul ,ituit% c. pers"ana .uri ic9 e rept public sau privat 5n serviciul c9ruia f9ptuit"rul 5si e)ercit9 atributiile functi"nale. '(S# C -2. =n ca!ul infractiunii e luare e ,it9& actiunea sau inactiunea c"ncret9 a subiectului activ ne,i.l"cit trebuie s9 fie# a. p"steri"ar9 5n eplinirii& ne5n eplinirii "ri 5nt8r!ierii 5n 5n eplinirea actului eter,inat& privit"r la 5n at"ririle e serviciu b. c"nc",itent9 5n eplinirii& ne5n eplinirii "ri 5nt8r!ierii 5n 5n eplinirea actului eter,inat& privit"r la 5n at"ririle e serviciu c. anteri"ar9 5n eplinirii& ne5n eplinirii "ri 5nt8r!ierii 5n 5n eplinirea actului eter,inat& privit"r la 5n at"ririle e serviciu '(S# C -+. Ele,entul ,aterial al infractiunii e luare e ,it9 6art. 2/- C. pen.7 p"ate c"nsta 5n# a. pr",isiunea sau "ferirea e bani% b. nerespin$erea pr",isiunii un"r f"l"ase% c. area e bani "ri alte f"l"ase. '(S# * --. C"nstr8n$erea ,ituit"rului& e c9tre cel care a luat ,it9& e a s9v8rsi aceast9 fapt9 este# a. " cau!9 e nepe epsire% b. " cau!9 special9 care 5nl9tur9 caracterul penal al faptei% c. " cau!9 e re ucere a pe epsei. '(S# * -/. Pretin erea un"r f"l"ase e c9tre functi"nar si pri,irea acest"ra up9 efectuarea actului privit"r la 5n eplinirea 5n at"riril"r sale e serviciu& pentru care f"l"asele au f"st pretinse& c"nstituie infractiunea e# a. luare e ,it9% b. abu! 5n serviciu c"ntra interesel"r pers"anel"r% c. pri,ire e f"l"ase necuvenite. '(S# '

-1. Daca functi"narul& esi nu are c",petenta e a efectua un anu,it act& l2a facut sa crea a pe cel care i2a at banii sau alte f"l"ase ca in eplinirea actului intra in atributiile sale e serviciu& atunci sunte, in pre!enta infractiunii e # a. luare e ,ita% b. pri,ire e f"l"ase necuvenite% c. inselaciune. '(S# C -3. Infractiunea e are e ,ita & preva!uta e art. 2// C.pen.# a. este " infractiune c"ntra aut"ritatii% b. este " infractiune aut"n",a& e)istan si fara luarea e ,ita% c. este " infractiune c"relativa& e)istan "ar i,preuna cu infractiunea e luare e ,ita. '(S# * -4. Daca pr",isiunea& "ferirea sau area e banisau alte f"l"ase este savarsita prin inter,e iul altei pers"ane& aceasta# a. raspun e in calitate e c"aut"r la infractiunea e are e ,ita% b. nu raspun e penal% c. raspun e in calitate e c",plice la infractiunea e are e ,ita& c0iar aca prin activitatea sa nu infaptuieste actiunea incri,inata. '(S# C -:. C"nfiscarea speciala preva!uta e art. 2// alin. - C.pen. se aplica# a. "ar in situatia in care faptuit"rul este functi"nar% b. in t"ate ca!urile & c0iar aca "ferta nu a f"st ur,ata e acceptare% c. "ar in situatia in care "ferta e bani sau alte f"l"ase a f"st ur,ata e acceptare. '(S# * /;. Dac9 functi"narul c"rupt& 5n sc"pul e a satisface s"licitarea ,ituit"rului& nu 5n eplineste un act privit"r la 5n at"ririle lui e serviciu& iar aceast9 ne5n eplinire c"nstituie& prin ea 5ns9si& " infractiune# a. luarea e ,it9 va intra 5n c"ncurs cu respectiva infractiune% b. luarea e ,it9 abs"arbe respectiva infractiune% c. luarea e ,it9 se retine 5n variant9 a$ravat9. '(S# '

/1. <apta e a pretin e si pri,i un f"l"s necuvenit& e c9tre un functi"nar& up9 5n eplinirea 5n parte a unei 5n at"riri e serviciu& ar 5nainte e finali!area ei& c"nstituie# a. pri,ire e f"l"ase necuvenite% b. abu! 5n serviciu c"ntra interesel"r pers"anel"r% c. luare e ,it9. '(S# C /2. >al"area f"l"asel"r necuvenite pri,ite e cel ,ituit# a. trebuie s9 aib9 un nivel ,ai ri icat e 2;;.;;; lei% b. p"ate s9 aib9 "rice nivel& ar s9 nu fie bunuri e val"are si,b"lic9& nici aruri "ca!i"nale& sau aruri care e)pri,9 un senti,ent e recun"stint9 "ri e respect pers"nal% c. trebuie s9 aib9 un nivel invers pr"p"rti"nal cu val"area serviciului f9cut prin 5n eplinirea actului. '(S# * /+. =n ca!ul infractiunii e a. bunurile p"t fi c"nfiscate b. bunurile p"t fi c"nfiscate functi"nar% c. bunurile p"t fi c"nfiscate acceptare. '(S# C /-. La infractiunea e are e ,it9 6art. 2// C. pen.7 ele,entul ,aterial al faptei# a. se s9v8rseste "ar anteri"r efectu9rii sau neefectu9rii actului e serviciu% b. se s9v8rseste "ar ulteri"r efectu9rii sau neefectu9rii actului e serviciu% c. se p"ate s9v8rsi fie anteri"r& fie ulteri"r efectu9rii sau neefectu9rii actului e serviciu. '(S# ' //. Latura "biectiva a infractiunii e trafic e influenta inclu e sc"pul e a eter,ina functi"narul # a. sa faca un act ce intra in atributiile sale e serviciu% b. sa faca un act ce nu intra in atributiile sale serviciu% c. sa faca un act ce epaseste atributiile sale e serviciu. '(S# ' are e ,it9# e la ,ituit"r% e la aut"r "ar ac9 "ferta e ,ituire a f"st acceptat9 e e la aut"r c0iar ac9 "ferta e ,ituire nu a f"st ur,at9 e

/1. Denuntarea e c9tre ,ituit"r a faptei& ,ai 5nainte ca "r$anul e ur,9rire penal9 s9 fi f"st sesi!at pentru acea infractiune& este# a. " cau!9 special9 e nepe epsire% b. " cau!9 ce 5nl9tur9 caracterul penal al faptei% c. " cau!9 e re ucere a pe epsei. '(S# ' /3. Subiectul activ ne,i.l"cit al infractiunii e are e ,it9 este# a. "rice pers"an9 fi!ic9 ce 5n eplineste c"n itiile $enerale pentru a r9spun e penal% b. "rice functi"nar% c. nu,ai un functi"nar public. '(S# ' /4. 'ctul ce c"nstituie te,eiul pri,irii e f"l"ase necuvenite 5n ca!ul infractiunii prev9!ut9 5n art. 2/1 C. pen. trebuie s9 fie# a. at8t licit& c8t si ilicit% b. nu,ai ilicit% c. nu,ai licit. '(S# C /:. Ele,entul ,aterial al infractiunii e pri,ire e f"l"ase necuvenite c"nst9 5n# a. pri,irea& pretin erea& acceptarea pr",isiunii sau nerespin$erea pr",isiunii un"r astfel e f"l"ase% b. pri,irea un"r f"l"ase necuvenite% c. pretin erea un"r f"l"ase necuvenite. '(S# * 1;. Pentru e)istenta infractiunii e pri,ire e f"l"ase necuvenite# a. f"l"asele p"t fi pri,ite anteri"r 5n eplinirii actului la care functi"narul era "bli$at 5n virtutea functiei b. f"l"asele p"t fi pri,ite "ar up9 5n eplinirea actului la care functi"narul era "bli$at 5n virtutea functiei c. f"l"asele necuvenite p"t fi pri,ite anteri"r sau up9 5n eplinirea actului la care functi"narul era "bli$at 5n virtutea functiei '(S# *

11. In ca!ul infractiunii e trafic e influenta& preci!area nu,elui functi"narului asupra caruia faptuit"rul are sau lasa sa se crea a ca are influenta# a. este esentiala pentru retinerea infractiunii e trafic e influenta% b. c"nstituie " circu,stanta a$ravanta% c. nu este eter,inanta& aca faptuit"rul a in icat calitate functi"narului. '(S# C 12. Infractiunea e trafic e influent9# a. se p"ate c",ite si printr2" inactiune& respectiv prin nerespin$erea unei pr",isiuni e aruri% b. are un subiect activ ne,i.l"cit circu,stantiat% c. se c",ite nu,ai cu intentie irect9 calificat9 prin sc"p. '(S# C 1+ 1+. Tentativa la pri,irea e f"l"ase necuvenite# a. se pe epseste% b. nu este incri,inat9% c. nu este p"sibil9. '(S# * 1-. *anii& val"rile sau "rice alte bunuri se restituie pers"anei care le2a at rept ,ita in ca!ul can # a. au f"st ati pentru ca un functi"nar sa in eplineasca un act privit"r la in at"ririle sale e serviciu% b. ,ituit"rul a f"st c"nstrans prin "rice ,i.l"ace e catre cel care a luat ,ita% c. ,ituit"rul a enuntat fapta upa ce "r$anul e ur,arire penala a f"st sesi!at pentru acea infractiune. '(S# * 1/. Ele,entul ,aterial al laturii "biective a infractiunii e trafic e influenta se p"ate reali!a prin# a. nerespin$ere e aruri irect sau in irect% b. "ferire e aruri in irect% c. acceptare e aruri& irect sau in irect& pentru sine sau pentru altul. '(S# C

11. La infractiunea e enuntare cal",ni"as9# a. c"aut"ratul este p"sibil% b. "biectul .uri ic special a iacent se refer9 la relatiile s"ciale privin n"r,ala esf9surare a actel"r e .ustitie% c. subiectul pasiv secun ar este statul prin "r$anul .u iciar a c9rui activitate a f"st periclitat9. '(S# ' 13. =n ca!ul 5n care prin acelasi enunt ,ai ,ulte pers"ane sunt 5nvinuite ,incin"s e aceeasi infractiune& se va retine# a. " sin$ur9 infractiune e enuntare cal",ni"as9 5n varianta tip% b. ,ai ,ulte infractiuni e enuntare cal",ni"as9 5n c"ncurs% c. " sin$ur9 infractiune e enuntare cal",ni"as9 5n varianta a$ravat9. '(S# * 14. E)ist9 varianta a$ravat9 a infractiunii e enuntare cal",ni"as9 c8n # a. 5nvinuirea ,incin"as9 a avut ca efect arestarea sau c"n a,narea unei pers"ane% b. s2au pr" us "ri ticluit pr"be ,incin"ase 5n spri.inul unei 5nvinuiri ne repte% c. fapta a f"st s9v8rsit9 e "u9 sau ,ai ,ulte pers"ane 5,preun9. '(S# * 1:. =n ca!ul infractiunii e enuntare cal",ni"as9& 5nvinuirea ,incin"as9# a. se p"ate referi la " fapt9 care ar e)pune pers"ana la " sanctiune isciplinar9 b. se p"ate referi la s9v8rsirea unei c"ntraventii c. se p"ate referi "ar la s9v8rsirea unei infractiuni '(S# C 3;. Pr" ucerea "ri ticluirea e pr"be ,incin"ase 5n spri.inul unei 5nvinuiri ne repte repre!int9# a. infractiunea e ,9rturie ,incin"as9 b. infractiunea e enuntare cal",ni"as9 c. ne enuntarea un"r infractiuni '(S# * 31. La infractiunea e enuntare cal",ni"as9& 5nvinuirea ,incin"as9 p"ate fi f9cut9 prin#

a. plan$ere% b. aut" enunt% c. c"nstituire e parte civila. '(S# ' 32. Declaratia f9ptuit"rului infractiunii e enuntare cal",ni"as9 ,ai 5nainte e punerea 5n ,iscare a actiunii penale fat9 e pers"ana 5n c"ntra c9reia s2a f9cut enuntul sau pl8n$erea& "ri 5,p"triva c9reia s2au pr" us pr"bele& c9 enuntul& pl8n$erea sau pr"bele sunt ,incin"ase repre!int9# a. " cau!9 e i,punitate% b. " cau!9 e re ucere a pe epsei% c. " cau!9 e a$ravare a pe epsei. '(S# * 3+. ?etra$erea ,9rturiei ,incin"ase 5nainte e arestarea inculpatului sau& 5n t"ate cau!ele& 5nainte e pr"nuntarea unei 0"t9r8ri& "ri a unei alte s"lutii ca ur,are a ,9rturiei ,incin"ase repre!int9 " cau!9 e# a. i,punitate% b. re ucere a pe epsei c"nf"r, art. 31 C. pen% c. " cau!9 e 5nl9turare a caracterului penal al faptei. '(S# ' 3-. ?etra$erea ,9rturiei ,incin"ase up9 arestarea inculpatului sau& 5n t"ate cau!ele& up9 ce s2a pr"nuntat " 0"t9r8re& "ri s2a at " alt9 s"lutie ca ur,are a ,9rturiei ,incin"ase repre!int9 " cau!9 e# a. i,punitate% b. re ucere a pe epsei c"nf"r, art. 31 C. pen.% c. 5nl9turare a caracterului penal al faptei. '(S# * 3/. Subiect activ ne,i.l"cit al infractiunii e ,9rturie ,incin"as9 este# a. "ar ,art"rul% b. ,art"rul sau pers"ana care 5ncearc9 s92l eter,ine pe ,art"r s9 ea eclaratii ,incin"ase% c. ,art"rul& e)pertul sau interpretul. '(S# C

31. La infractiunea e ,9rturie ,incin"asa# a. f"r,a e vin"vatie este intentia irecta calificata prin sc"p% b. nu are relevanta aca subiactul activ a f"st intrebat cu privire la i,pre.urari esentiale% c. afir,atia ,incin"as9 sau ",isiunea e a spune t"t ce stie trebuie s9 priveasc9 5,pre.ur9ri esentiale% '(S# C 33. Infractiunea e ,9rturie ,incin"as9 6art. 21; C. pen.7# a. este incri,inat9 5n f"r,a tentativei% b. nu p"ate avea f"r,a c"ntinuat9% c. se c"nsu,9 5n ,",entul 5n care au ierea sau ascultarea a luat sf8rsit& iar ep"!itia a f"st se,nat9 e ,art"r& e)pert sau interpret. '(S# C 34. Infractiunea e ,9rturie ,incin"as9# a. se refer9 si la afir,atii ,incin"ase f9cute e ,art"r asupra "ric9r"r 5,pre.ur9ri espre care este 5ntrebat 5n s"luti"narea unei cau!e% b. se s9v8rseste si in culp9% c. se savarseste atat actiune& cat si prin inactiune. '(S# C 3:. Pers"ana care a eter,inat pe " alt9 pers"an9 s9 5ncerce s9 eter,ine pe un ,art"r& e)pert& interpret s9 s9v8rseasc9 infractiunea e ,9rturie ,incin"as9& va r9spun e pentru# a. insti$are la ,9rturie ,incin"as9% b. insti$are la 5ncercarea e a eter,ina ,9rturia ,incin"as9% c. insti$are la 5,pie icarea particip9rii 5n pr"ces. '(S# * 4;. =ncercarea e a eter,ina ,9rturia ,incin"as9 6art. 211 C. pen.7# a. se c",ite& p"trivit p9rerii ,a."ritare& cu intentie irect9 sau in irect9% b. se c"nsu,9 instantaneu 5n ,",entul 5n care s2a s9v8rsit actiunea e c"nstr8n$ere sau c"rupere prin care s2a 5ncercat eter,inarea la ,9rturie ,incin"as9% c. nu este p"sibil9 5n f"r,a c"ntinuat9. '(S# *

41. O,isiunea e a enunta e 5n at9 s9v8rsirea unei fapte e ","r 5ntruneste ele,entele c"nstitutive ale infractiunii e# a. fav"ri!area infract"rului 6art. 21- C. pen.7% b. t9inuire 6art. 221 C. pen.7% c. ne enuntarea un"r infractiuni 6art. 212 C. pen.7. '(S# C 42. (e enuntarea un"r infractiuni 6art. 212 C. pen.7 se p"ate c",ite in punct e ve ere al vin"v9tiei# a. nu,ai cu intentie% b. nu,ai in culp9% c. at8t cu intentie& c8t si in culp9. '(S# C 4+. =,pie icarea particip9rii la pr"ces# a. le$atura e cau!alitate re!ulta e) re% b. este " infractiune cu c"nsu,are instantanee% c. se sancti"nea!9 si ac9 actele e e)ecutare sunt 5ntrerupte in cau!e in epen ente e v"inta f9ptuit"rului. '(S# C 4-. Mart"rul& e)pertul sau interpretul a carui ",isiune priveste i,pre.urari aspra car"ra nu a f"st intrebat & raspun e pentru# a. ,arturie ,incin"asa% b. ",isiunea e a incun"stiinta "r$anele .u iciare% c. ",isiunea e a sesi!a "r$anele .u iciare. '(S# * 4/. Ele,entul ,aterial al ne enunt9rii un"r infractiuni se p"ate reali!a# a. nu,ai prin inactiune% b. nu,ai prin actiune% c. at8t prin actiuni& c8t si prin ",isiuni. '(S# C 41. =n ca!ul infractiunii e fav"ri!are a infract"rului 6art. 21- C. pen.7 a.ut"rul se p"ate ac"r a#

a. 5nainte e s9v8rsirea infractiunii principale% b. up9 s9v8rsirea faptei e ba!9% c. 5n ti,pul s9v8rsirii faptei. '(S# * 43. Participatia penala& in ca!ul infractiunii e ne enuntare a un"r infractiuni# a. nu este p"sibila ecat sub f"r,a c",plicitatii% b. este p"sibila sub f"r,a insti$arii% c. este p"sibila sub t"ate f"r,ele. '(S# * 44. Daca incercarea e a eter,ina ,arturia ,incin"asa se reali!e!a prin alte ,i.l"ace ecat c"ruperea sau c"nstran$erea& atunci# a. nu se reali!ea!a " fapta preva!uta e le$ea penala% b. este reali!at c"ntinutul c"nstitutiv al infractiunii e incercare e a eter,ina ,arturia ,incin"asa% c. este reali!at c"ntinutul c"nstitutiv al infractiunii e ,arturie ,incin"asa. '(S# ' 4:. Infractiunea e i,pie icare a participarii la pr"ces# a. abs"arbe infractiunea e a,enintare% b. abs"arbe infractiunea e vata,are c"rp"rala $rava% c. abs"arbe infractiunea e lipsire e libertate in ," ile$al. '(S# ' :;. Infractiunea e fav"ri!area infract"rului# a. se p"ate s9v8rsi nu,ai printr2" actiune% b. se e"sebeste e infractiunea e t9inuire si prin aceea c9 f9ptuit"rul nu ur,9reste "btinerea unui f"l"s ,aterial pentru sine% c. nu p"ate avea ca "biect ,aterial f"l"sul sau pr" usul ,aterial al infractiunii s9v8rsite e infract"rul fav"ri!at. '(S# * :1. Mentinerea intenti"nat9 a st9rii e arest@ etinere up9 e)pirarea uratei ,an atului e arestare preventiv9@ e e)ecutare a pe epsei c"nstituie infractiune e# a. lipsire e libertate 5n ," ile$al%

b. arestare nele$al9% c. represiune ne reapt9. '(S# * :2. Infractiunea e arestare nele$al9# a. are& e re$ul9& ca "biect ,aterial c"rpul pers"anei 5,p"triva c9reia se s9v8rseste actiunea incri,inat9% b. se p"ate s9v8rsi nu,ai printr2" actiune% c. este incri,inat9 si 5n f"r,a tentativei. '(S# ' :+. Pentru retinerea infractiunii e cercetare abu!iva& este necesar ca "r$anul .u iciar# a. sa fi intrebuintat cu,ulativ t"ate ,i.l"acele preva!ute e le$e pentru "btinerea e eclaratii% b. sa fi intrebuintat unul in ,i.l"acele preva!ute e le$e& respectiv pr",isiuni& a,enintari& vi"lente% c. sa fi intrebuintat santa.ul pentru "btinerea e eclaratii. '(S# * :-. Infractiunea e eva are# a. p"ate 5,br9ca f"r,a infractiunii c"ntinue sau c"ntinuate% b. presupune t"t eauna aplicarea unei pe epse inferi"are celei 5n e)ecutarea c9reia se afla c"n a,natul% c. este 5n f"r,a a$ravat9 c8n se 5ntrebuintea!9 anu,ite instru,ente. '(S# C :/. Pe eapsa 5n ca!ul infractiunii e eva are# a. se a au$9 la pe eapsa ce se e)ecut9& f9r9 a putea ep9si ,a)i,ul $eneral al 5nc0is"rii% b. se c"nt"peste cu pe eapsa ce se e)ecut9% c. nu p"ate ep9si cuantu,ul pe epsei ce se e)ecut9 la ,",entul eva 9rii. '(S# ' :1. >in"v9tia 5n ca!ul s9v8rsirii e 5nlesnire a eva 9rii e c9tre " pers"an9 ce avea 5n at"rirea e a p9!i pe cel ce a eva at p"ate 5,br9ca# a. "ar f"r,a intentiei irecte% b. "ar f"r,a intentiei%

c. f"r,a intentiei sau culpei. '(S# C :3. (erespectarea re$i,ului ar,el"r si ,unitiil"r 6art. 23: C. pen.7 este ,ai $rav9 ac9# a. ar,a sau ,unitia nu este epus9 5n ter,enul fi)at e le$e la "r$anul c",petent& e c9tre cel c9ruia i s2a respins cererea pentru prelun$irea valabilit9tii per,isului% b. se p"art9 ar,e& f9r9 rept& 5n l"calul unit9til"r e stat sau al alt"r unit9ti la care se refer9 art. 1-/ C. pen.& la 5ntruniri publice& "ri 5n l"caluri e ale$eri% c. se etin& 5nstr9inea!9 sau p"art9 ar,e e pan"plie. '(S# * :4. Pentru e)istenta infractiunii e t"rtura& este necesar# a. sa e)iste " actiune prin care sa fie pr"v"cata unei pers"ane " urere% b. sa e)iste " actiune prin care unei pers"ane sa2I fie pr"v"cate suferinte fi!ice sau psi0ice& pr" use "ar prin ,i.l"ace anu,e preva!ute e le$e% c. sa e)iste " inactiune prin care unei pers"ane sa2I fie pr"v"cate suferinte fi!ice sau psi0ice& pr" use "ar prin ,i.l"ace anu,e preva!ute e le$e& in culpa. '(S# ' ::. Denuntarea cal",ni"as9& p"trivit p9rerii ,a."ritare a "ctrinei penale& se c",ite# a. nu,ai cu intentie irect9 b. cu intentie irect9 sau in irect9 c. "ar cu intentie in irect9 '(S# * 1;;. 'restarea nele$al9 se c",ite nu,ai cu# a. intentie irect9 calificat9 prin sc"p% b. intentie irect9 sau in irect9% c. intentie sau culp9. '(S# * 1;1. ?epresiunea ne reapta este " fapta # a. care i,pie ica infaptuirea .ustitiei% b. c"ntra inte$ritatii c"rp"rala sau sanatatii pers"anei% c. c"ntra libertatii pers"anei.

'(S# ' 1;2. Cercetarea abu!iv9 este " infractiune# a. c"ntinu9% b. intenti"nat9% c. e "bicei. '(S# * 1;+. <av"ri!area infract"rului este " infractiune# a. ",isiva% b. c"ne)9 A c"relativ9% c. praeterintenti"nata. '(S# * 1;-. '.ut"rul a. infractiunea b. infractiunea c. infractiunea 2 C.pen. '(S# ' 1;/. Daca faptuit"rul savarseste acte e a,enintare i,p"triva unui p"litist care il spri.ina pe e)ecut"rul .u ecat"resc la e)ecutarea unei 0"tarari .u ecat"resti& acesta# a. raspun e pentru infractiunea e nerespectare a 0"tararil"r .u ecat"resti% b. raspun e pentru infractiunea e ultra.% c. raspun e pentru infractiunea a,enintare. '(S# * 1;1. Daca faptuit"rul& i,pie$at e ,iscare& s2a pre!entat la l"cul e ,uncasub influenta bauturil"r alc""lice si a uitat sa puna ,aca!ul intr2" p"!itie c"respunn!at"are& cau!an ci"cnirea unui tren e ,arfa cu va$"anele ce stati"nau in $ara& pr"v"can avarierea ,i.l"acel"r e transp"rt& c"nstituie# a. infractiunea e ne$li.enta in serviciu% b. infractiunea e nein eplinire a in at"riril"r e serviciu sau in eplinirea l"r efectu"asa in culpa% c. infractiunea e nein eplinire cu stiinta a in at"riril"r e serviciu sau in eplinirea l"r efectu"asa. at unui infract"r upa savarsirea infractiunii e eva are& c"nstituie# e fav"ri!are a infract"rului% e inlesnire a eva arii% e eva are& preva!uta e art. 21: alin. 1 C.pen. cu referire la art. 21: alin.

'(S# * 1;3. Daca faptuit"rul paraseste p"stul pe care il "cupa in ca rul si$urantei ,i.l"acel"r e transp"rt pe caile ferate si nu revine la p"st& esi pre!enta acestuia este necesara& acesta raspun e pentru# a. infractiunea e nein eplinire a in at"riril"r e serviciu sau in eplinirea l"r efectu"asa in culpa% b. infractiunea e nein eplinire cu stiinta a in at"riril"r e serviciu sau in eplinirea l"r efectu"asa. c. infractiunea e parasire a p"stului si pre!enta la serviciu in stare e ebrietate% '(S# C 1;4. In ca!ul ",isiunii e a incun"stiinta "r$anele .u iciare& participatia penala# a. este p"sibila sub t"ate f"r,ele% b. este p"sibila "ar sub f"r,a insti$arii si a c",plicitatii& e"arece "bli$atia instituita in te)tul e inscri,inare are caracter pers"nal% c. este p"sibila "ar sub f"r,a c"aut"ratului. '(S# * 1;:. C"nf"r, p9rerii ,a."ritare a "ctrinei e specialitate& luarea e ,it9 se p"ate c",ite# a. cu intentie irect9 sau in irect9% b. nu,ai cu intentie irect9 calificat9 prin sc"p% c. nu,ai cu intentie in irect9. '(S# * 11;. Infractiunea e fav"ri!area infract"rului# a. se p"ate s9v8rsi nu,ai printr2" actiune% b. se e"sebeste e infractiunea e t9inuire si prin aceea c9 f9ptuit"rul nu ur,9reste "btinerea unui f"l"s ,aterial pentru sine% c. nu p"ate avea ca "biect ,aterial f"l"sul sau pr" usul ,aterial al infractiunii s9v8rsite e infract"rul fav"ri!at. '(S# * 111. Daca un etinut sesi!ea!a "r$anele e ur,arire penala& afir,an ca este aut"rul unei anu,ite infractiuni "e care in realitate nu a c",is2" & pentru a !a arnici ur,arirea penala

a alt"r vin"vati pe care ii cun"stea# a. savarseste infractiunea e fav"ri!area infract"rului% b. savarseste infractiunea e ne enuntare a un"r infractiuni% c. savarseste infractiunea e ",isiune a sesi!arii "r$anel"r .u iciare. '(S# ' 112. Subiectul pasiv special la infractiunea e luare e ,it9 este# a. cel c9ruia i se pretin e& e c9tre un functi"nar& s9 ea bani& val"ri sau alte bunuri pentru efectuarea unui act care intr9 5n 5n at"ririle sale e serviciu% b. functi"narul ,ituit% c. pers"ana .uri ic9 e rept public sau privat 5n serviciul c9ruia f9ptuit"rul 5si e)ercit9 atributiile functi"nale. '(S# C 11+. Infractiunea e falsificare e ,"ne e sau alte val"ri 6art. 242 C. pen.7 se p"ate reali!a# a. "ar prin c"ntrafacere 6pl9s,uire7% b. "ar prin alterare 6prefacere7% c. fie prin c"ntrafacere& fie prin alterare% '(S# C 11-. Infractiunea e falsificare e ,"ne e sau alte val"ri 6art. 242 alin. 1 C.pen.7 p"ate avea ca "biect ,aterial# a. ,"ne e& titluri e cre it public& cecuri& titlurile e "rice fel pentru efectuarea pl9til"r b. ,"ne e antice in iverse ,etale c. "rice fel e ,"ne e sau bancn"te& c0iar iesite in circulatie '(S# ' 11/. Infractiunea e falsificare e ,"ne e sau e alte val"ri& in varianta preva!uta e art. 242 alin.2 C.pen.& are ca "biect ,aterial# a. "rice ,"ne e sau val"ri& c0iar iesite in circulatie b. ,"ne e antice& in iverse ,etale c. ,"ne ele sau val"rile etinute sau puse in circulatie '(S# C 111. C8n aceeasi pers"an9 falsific9 ,"ne e sau alte val"ri si ap"i le pune 5n circulatie&

fapta sa c"nstituie# a. " sin$ur9 infractiune e falsificare e ,"ne 9 sau e alte val"ri b. " sin$ur9 infractiune e falsificare e ,"ne 9 sau e alte val"ri& 5n f"r,9 c"ntinuat9 c. un c"ncurs e infractiuni& 5ntre fapta e falsificare si cea e punere 5n circulatie a val"ril"r falsificate '(S# C 113. Pentru e)istenta infractiunii e falsificare e ,"ne e sau e alte val"ri este necesar ca# a. ,"ne a sau val"area falsificata sa fi f"st retrasa in circulatie% b. ,"ne a sau val"area falsificat9 s9 fi f"st e,isa e " institutie c",petenta si sa se $aseasca in circulatie% c. ,"ne a sau val"area falsificat9 s9 nu aiba le$al puterea e a circula '(S# * 114. Infractiunea e falsificare e ,"ne e sau e alte val"ri& p"trivit "piniei ,a."ritare& nu se p"ate c",ite ec8t cu# a. intentie irect9 b. intentie irect9 sau in irect9 c. intentie in irect9 '(S# * 11:. In varianta asi,ilata& ele,entul ,aterial al infractiunii e falsificare e ,"ne e sau e alte val"ri 6art. 242 alin. 2 C. pen.7& c"nsta in# a. c"ntrafacere b. alterare c. punerea in circualatie sau etinerea e val"ri falsificate '(S# C 12;. <alsificarea e ,"ne e sau e alte val"ri este ,ai $rav9& ac9# a. val"rile falsificate au f"st puse 5n circulatie% b. s2ar fi putut cau!a sau s2a cau!at " pa$ub9 i,p"rtant9 siste,ului financiar% c. val"rile falsificate nu se ,ai afla 5n circulatie '(S# * 121. <alsificarea e bilete& tic0ete sau "rice alte i,pri,ate pr" uc9t"are e c"nsecinte

.uri ice c"nstituie infractiunea e# a. falsificare e ,"ne e sau e alte val"ri b. falsificare e ti,bre& ,9rci sau e bilete e transp"rt c. fals ,aterial 5n 5nscrisuri "ficiale '(S# C 122. <"r,a e vin"v9tie cu care se p"ate c",ite infractiunea e falsificare e ti,bre& ,9rci sau e bilete e transp"rt& 5n vi!iunea "ctrinei ,a."ritare& este# a. intentia irect9 b. intentia irect9 sau in irect9 c. intentia in irect9 '(S# * 12+. Punerea 5n circulatie a un"r cup"ane false e r9spuns internati"nal c"nstituie infractiunea e# a. falsificare e ,"ne e sau e alte val"ri b. 5nsel9ciune c. falsificare e ti,bre& ,9rci sau e bilete e transp"rt '(S# C 12-. Detinerea e instru,ente 5n ve erea falsific9rii e val"ri 6art. 24/ C. pen.7# a. nu are "biect ,aterial% b. are ca "biect ,aterial ti,bre& ,arci& plicuri sau carti p"stale% c. are ca "biect ,aterial instru,entele sau ,aterialele etinute in sc"pul aratat in art.2:/ C.pen. '(S# C 12/. Tentativa se pe epseste la infractiunea e# a. falsificare e ,"ne e sau e alte val"ri% b. falsificare e ti,bre& ,9rci sau e bilete e transp"rt% c. etinere e instru,ente 5n ve erea falsific9rii e val"ri. '(S# ' 121. Ele,entul ,aterial al infractiunii e fals ,aterial 5n 5nscrisuri "ficiale 6art.244 C.pen.7 c"nsta in# a. falsificarea unui 5nscris "ficial cu prile.ul 5nt"c,irii acestuia& prin atestarea un"r fapte

sau 5,pre.ur9ri nea ev9rate "ri prin ",isiunea inser9rii un"r ate sau 5,pre.ur9ri% b. falsificarea unui 5nscris "ficial prin c"ntrafacerea scrierii "ri a subscrierii sau prin alterarea lui 5n "rice ," & e natura sa pr" uca c"nsecinte .uri ice% c. f"l"sirea unui 5nscris "ficial 5n ve erea pr" ucerii e c"nsecinte .uri ice '(S# * 123. Subiect activ ne,i.l"cit al infractiunii e fals ,aterial 5n 5nscrisuri "ficiale 6art. 244 alin. 1 C. pen.7 p"ate fi# a. nu,ai un functi"nar% b. nu,ai un functi"nar public% c. "rice pers"an9 fi!ic9 care in eplineste c"n itiile $enerale pentru a r9spun e penal. '(S# C 124. Pentru e)istenta "biectului ,aterial al infractiunii e fals ,aterial 5n 5nscrisuri "ficiale& este necesar# a. ca inscrisul "ficial 6falsificat7 sa apartina unei unitati in cele preva!ute in art.1-/ C.pen. b. ca 5nscrisul "ficial 6falsificat7 s9 apartina e)clusiv unei aut"ritati publice% c. ca 5nscrisul falsificat s9 e,ane e la " pers"ana fi!ica. '(S# ' 12:. <alsificarea e bilete "ri f"i e calat"rie sau transp"rt c"nstituie# a. infractiunea e fals ,aterial 5n 5nscrisuri "ficiale 6art. 244 C. pen.7 b. infractiunea e falsificare e ti,bre& ,arci sau e bilete e transp"rt 6art. 24: C. pen.7 c. nu c"nstituie infractiune. '(S# * 1+;. =n varianta a$ravat9& falsul ,aterial 5n 5nscrisuri "ficiale nu p"ate fi s9v8rsit ec8t e c9tre# a. un functi"nar public b. un functi"nar public 5n e)ercitiul atributiil"r e serviciu c. un functi"nar 5n e)ercitiul atributiil"r e serviciu '(S# C 1+1. Intra sub inci enta art. 24+ C. pen. falsificarea e# a. bilete& tic0ete sau i,pri,ate pr" uc9t"are e c"nsecinte .uri ice%

b. titluri e cre it e,ise e institutii publice% c. ti,bre& ,9rci p"stale& plicuri si c9rti p"stale. bilete si f"i calat"rie sau e transp"rt& cup"ane e raspuns internati"nal '(S# C 1+2. Tentativa nu se pe epseste la infractiunea e# a. fals ,aterial 5n 5nscrisuri "ficiale% b. fals 5n eclaratii% c. fals privin i entitatea. '(S# ' 1++. La infractiunea e fals intelectual 6art. 24: C. pen.7& subiect activ ne,i.l"cit p"ate fi# a. "rice pers"ana% b. nu,ai un functi"nar public% c. nu,ai functi"narul aflat in e)ercitiul atributiil"r e serviciu. '(S# C 1+-. =n ca!ul infractiunii e fals intelectual& alterarea a evarului priveste# a. ,aterialitatea inscrisului& in f"r,a si sursa sa% b. c"ntinutul inscrisului% c. atat f"r,a& cat si c"ntinutul actului. '(S# * 1+/. Infractiunea e fals intelectual se p"ate c",ite# a. nu,ai upa re actarea inscrisului "ficial% b. nu,ai c"nc",itent cu re actarea inscrisului "ficial% c. atat inainte& cat si upa re actarea inscrisului "ficial. '(S# * 1+1. Tentativa se pe epseste la infractiunea e# a. fals 5n 5nscrisuri sub se,n9tur9 privat9% b. u! e fals% c. fals intelectual. '(S# C

1+3. <alsificarea unui 5nscris sub se,n9tur9 privat9 si f"l"sirea lui e c9tre aut"rul falsului c"nstituie# a. infractiunea e fals 5n 5nscrisuri sub se,n9tur9 privat9& 5n c"ncurs cu infractiunea e u! e fals% b. infractiunea e u! e fals% c. infractiunea e fals 5n 5nscrisuri sub se,n9tur9 privat9. '(S# C 1+4. <alsificarea unui act e stu ii si f"l"sirea lui pentru inscrierea la un c"ncurs in ve erea "cuparii unui p"st c"nstituie# a. infractiunea e fals 5n 5nscrisuri sub se,n9tur9 privat9% b. infractiunea e fals ,aterial 5n 5nscrisuri "ficiale& 5n c"ncurs cu infractiunea e u! e fals% c. infractiunea e fals intelectual& 5n c"ncurs cu infractiunea e u! e fals. '(S# * 1+:. La infractiunea e fals 5n 5nscrisuri sub se,n9tur9 privat9# a. tentativa este p"sibil9 si se pe epseste% b. tentativa este p"sibil9& ar nu se pe epseste% c. tentativa nu este p"sibil9. '(S# ' 1-;. Obiect ,aterial al infractiunii e u! e fals p"ate fi# a. "ar un 5nscris "ficial% b. "ar un 5nscris sub se,n9tur9 privat9% c. un 5nscris "ficial sau un 5nscris sub se,n9tur9 privat9. '(S# C 1-1. Ele,entul ,aterial al infractiunii e u! e fals se reali!ea!a prin actiunea e# a. eclarare nec"respun!at"are a a evarului& facuta unui "r$an sau institutii e stat% b. incre intare a unui inscris care serveste pentru le$iti,are& spre a fi f"l"sit fara rept% c. f"l"sire a unui inscris "ficial sau sub se,natura privata& cun"scan ca este fals. '(S# C 1-2. U!ul e fals se s9v8rseste& sub aspect subiectiv& cu#

a. intentie irect9 sau in irect9 b. intentie irect9 calificat9 prin sc"p c. intentie in irect9 '(S# * 1-+. La infractiunea e u! e fals& "biectul ,aterial# a. p"ate fi "ar un inscris sub se,n9tur9 privat9% b. p"ate fi atat un inscris "ficial& cat si un inscris sub se,natura privata% c. p"ate fi "ar un inscris "ficial. '(S# * 1--. Infractiunea e fals 5n eclaratii se s9v8rseste nu,ai cu# a. intentie irect9 calificat9 prin sc"p% b. intentie in irect9% c. intentie irect9 sau in irect9. '(S# ' 1-/. Subiect activ ne,i.l"cit al infractiunii e fals 5n eclaratii este# a. ,art"rul& e)pertul sau interpretul% b. pers"ana care face 5n public eclaratii cal",ni"ase% c. "rice pers"an9& care are capacitatea e a face eclaratii pr" uc9t"are e c"nsecinte .uri ice. '(S# C 1-1. La infractiunea e fals 5n eclaratii& ele,entul ,aterial se reali!ea!a prin actiunea e# a. pre!entare sub " i entitate falsa% b. f"l"sire a unui inscris& cun"scan ca este fals% c. eclarare nec"respun!at"are a a evarului& facuta unui "r$an. '(S# C 1-3. =ncre intarea unui 5nscris care serveste pentru "ve irea st9rii civile "ri pentru le$iti,are sau i entificare& spre a fi f"l"sit f9r9 rept& c"nstituie infractiunea e# a. fals 5n eclaratii b. fals privin i entitatea c. u! e fals

'(S# * 1-4. Pentru a atra$e inci enta isp"!itiil"r in art.2:+ alin. 617 C.pen.& pre!entarea sub " i entitate fals9 trebuie f9cut9# a. e)clusiv in fata unui "r$an sau a unei institutii e stat% b. in fata unei unit9ti intre cele la care se refer9 art. 1-/ C. pen% c. in fata "ricarei pers"ane fi!ice sau .uri ice. '(S# * 1-:. In varianta tip 6art.2:+ alin.1 C.pen.7& ele,entul ,aterial al infractiunii e fals privin i entitatea se reali!ea!a prin ur,at"arele actiuni# a. falsificarea unui inscris care serveste pentru le$iti,are sau i entificare% b. pre!entarea sub " i entitate falsa sau atribuirea unei ase,enea i entitati altei pers"ane% c. f"l"sirea unui inscris& cun"scan ca este fals. '(S# * 1/;. In sensul art.241 C.pen.& prin B<alsificarea instru,entel"r "ficialeC se intele$e# a. falsificarea titluril"r e "rice fel pentru efectuarea platil"r% b. falsificarea i,pri,atel"r pr" ucat"are e c"nsecinte .uri ice% c. falsificarea unui si$iliu& unei sta,pile sau a unui instru,ent e ,arcare . '(S# C 1/1. Infractiunea e f"l"sire a instru,entel"r "ficiale false este ,ai $rava 6art. 243 alin.2 C.pen.7& atunci can priveste# a. si$iliul sau sta,pila unei institutii publice% b. un instru,ent e ,arcare apartinan unei unit9ti intre cele la care se refer9 art.1-/ C. pen% c. un si$iliu sau " sta,pila cu ste,a tarii. '(S# C 1/2. Infractiunea e inselaciune la ,asurat"are 6art. 2:1 C.pen.7 are ca "biect ,aterial# a. nu,ai bunuri in ivi ual eter,inate% b. nu,ai bunuri care se eter,ina prin nu,arare% c. nu,ai bunuri care se eter,ina prin ,asurare.

'(S# C 1/+. La infractiunea e inselaciune la ,asurat"are 6art. 2:1 C.pen.7& subiect activ ne,i.l"cit p"ate fi# a. nu,ai un functi"nar cu atributii e $esti"nare a bunuril"r% b. "rice functi"nar% c. "rice pers"ana care in eplineste c"n itiile cerute pentru a raspun e penal. '(S# C 1/-. Infractiunea e inselaciune cu privire la calitatea ,arfuril"r 6art. 2:3 C.pen.7 se c"nsu,a# a. in ,",entul aparitiei pa$ubei in patri,"nial victi,ei% b. in ,",entul in care ,arfurile sau pr" usele au f"st falsificate& substituite& e)puse spre van!are sau van ute% c. in ,",entul in care victi,a a ac0itat pretul. '(S# * 1//. La infractiunea e ivul$are a secretului ec"n",ic 6art. 2:4 C.pen.7& subiect activ ne,i.l"cit p"ate fi# a. nu,ai un functi"nar cu atributii e $esti"nare a bunuril"r% b. nu,ai un functi"nar care& at"rita atributiil"r e serviciu& cun"aste ate sau inf"r,atii care nu sunt estinate publicitatii% c. "rice pers"ana care in eplineste c"n itiile cerute pentru a raspun e penal. '(S# * 1/1. Infractiunea e ivul$are a secretului ec"n",ic 6art. 2:4 C.pen.7 se c"nsu,a# a. In ,",entul aparitiei unei pa$ube in patri,"nial unitatii% b. In ,",entul ivul$arii atel"r sau inf"r,atiil"r care nu erau estinate publicitatii% c. In ,",entul ivul$arii& aca aceasta fapta era e natura sa pr" uca pa$ube. '(S# C 1/3. Infractiunea e c"ntrafacere a "biectului unei inventii 6art. 2:: C.pen.7 sub!ista si atunci can # a. urata brevetului a e)pirat% b. pr" usul c"ntrafacut& esi pastre!a caracteristicile esentiale ale celui "ri$inal& pre!inta t"tusi unele e"sebiri e etaliu% c. brevetul este l"vit e nulitate.

'(S# * 1/4. La infractiunea e c"ntrafacere a "biectului unei inventii 6art.2:: C.pen.7& subiect activ ne,i.l"cit p"ate fi# a. titularul e brevet% b. pers"ana care f"l"seste inventia in te,eiul unei preve eri le$ale% c. nu,ai pers"ana care c"ntraface sau f"l"seste& fara rept& "biectul unei inventii. '(S# C 1/:. Infractiunea e punere in circulatie a pr" usel"r c"ntrafacute 6art.+;; C.pen.7 sub!ista si atunci can # a. pr" usele c"ntrafacute au f"st ate in $a.% b. pr" usele c"ntrafacute au f"st "nate unui tert% c. pr" usele c"ntrafacute au f"st e)puse spre van!are sau "ferite la sc0i,b. '(S# C 11;. Infractiunea e c"ncurenta nel"iala 6art.+;1 C.pen.7 se c",ite& sub aspect subiectiv& cu# a. intentie in irecta% b. intentie irecta sau in irecta% c. intentie irecta calificata prin sc"p. '(S# C 111. Infractiunea e c"ncurenta nel"iala 6art.+;1 C.pen.7 se p"ate c",ite in una in ur,at"arele ," alitati alternative# a. efectuarea& fara aut"ri!atie& e "peratiuni e i,p"rt& e)p"rt sau tran!it% b. aplicarea pe pr" usele puse in circulatie e ,entiuni false privin brevetele e inventii% c. ivul$area un"r ate sau inf"r,atii care nu sunt estinate publicitatii. '(S# * 112. La infractiunea e c"ncurenta nel"iala 6art.+;1 C.pen.7& se cere ca fapta sa se fi c",is in sc"pul# a. e a "btine un f"l"s ,aterial necuvenit% b. e a revin e pr" usele% c. e a in uce in er"are pe beneficiari.

'(S# C 11+. Infractiunea e nerespectare a isp"!itiil"r privin "peratii e i,p"rt sau e)p"rt 6art.+;2 C.pen.7 se c"nsu,a in ,",entul# a. efectuarii& fara aut"ri!atie& a "ricarei "peratiuni e i,p"rt& e)p"rt sau tran!it% b. aplicarii pe pr" usele puse in circulatie e ,entiuni false privin brevetele e inventii% c. punerii in circulatie a pr" usel"r c"ntrafacute. '(S# ' 11-. Tentativa se pe epseste la infractiunea e# a. c"ncurenta nel"iala% b. specula% c. inselaciune la ,asurat"are. '(S# C 11/. La infractiunea e eturnare e f"n uri 6art.+;2D C.pen.7& ele,entul ,aterial c"nsta intr2" actiune e# a. f"l"sire a un"r nu,e c",erciale sau enu,iri ale "r$ani!atiil"r e c",ert "ri in ustriale% b. sc0i,bare a estinatiei f"n uril"r banesti sau a resursel"r ,ateriale% c. cu,pararea e pr" use& in sc"p e prelucrare. '(S# * 111. La infractiunea e eturnare e f"n uri 6art.+;2D alin.1C.pen.7& ur,area secun ara c"nsta intr2"# a. stare e peric"l% b. vata,are a interesel"r le$ale ale unei pers"ane% c. perturbare a activitatii ec"n",ic"2financiare sau intr2" pa$uba a usa unei unitati intre cele la care refera art.1-/. '(S# C 113. In varianta a$ravata 6art.+;2D alin.2 C.pen.7& infractiunea e eturnare e f"n uri are ca ur,are# a. " perturbare a activitatii ec"n",ic"2financiare% b. " pa$uba a usa unei unitati intre cele la care refera art.1-/% c. c"nsecinte e"sebit e $rave.

'(S# C 114. Infractiunea e nerespectare a isp"!itiil"r privin i,p"rtul e eseuri sau re!i uuri 6art.+;2E C.pen.7 este ,ai $rava& atunci can # a. a avut ca ur,are vata,area c"rp"rala a unei pers"ane% b. a avut ca ur,are infectarea apei% c. a avut ca ur,are vata,area c"rp"rala $rava a unei pers"ane "ri a cau!at " pa$uba ,ateriala i,p"rtanta. '(S# C 11:. Infractiunea e nerespectare a isp"!itiil"r privin i,p"rtul e eseuri sau re!i uuri 6art.+;2E C.pen.7 sub!ista si atunci can # a. eseurile sau re!i uurile sunt ac0i!iti"nate in strainatate& e pers"ane .uri ice straine% b. eseurile sau re!i uurile pr"vin in ?",ania% c. eseurile sau re!i uurile sunt ac0i!iti"nate in ?",ania& ar e la pers"ane fi!ice sau .uri ice straine. '(S# C 13;. Infractiunea e nerespectare a isp"!itiil"r privin i,p"rtul e eseuri sau re!i uuri 6art.+;2E C.pen.7 sub!ista si atunci can # a. eseurile sau re!i uurile sunt ac0i!iti"nate in strainatate& e pers"ane .uri ice straine% b. eseurile sau re!i uurile pr"vin in ?",ania% c. eseurile sau re!i uurile sunt ac0i!iti"nate in ?",ania& ar e la pers"ane fi!ice sau .uri ice straine. '(S# C 131. In varianta a$ravata& infractiunea e eturnare e f"n uri 6art.+;2D alin.2 C.pen.7 pretin e ca fapta sa fi avut Bc"nsecinte e"sebit e $raveC A f"r,ula prin care se intele$e# a. " pa$uba a usa unei unitati intre acelea la care refera art.1-/% b. punerea in peric"l a sanatatii unui ,are nu,ar e pers"ane% c. " pa$uba ,ateriala ,ai ,are e 2;;.;;; lei sau " perturbare e"sebit e $rava a activitatii unei unitati intre cele la care se refera art.1-/. '(S# C 132. In varianta tip& infractiunea e fals privin i entitatea 6art.2:+ alin.1 C.pen.7 c"nsta in actiunea e# a. incre intare a unui inscris care serveste pentru le$iti,are sau i entificare& spre a fi f"l"sit fara rept%

b. pre!entare sub " i entitate falsa sau e atribuire a unei ase,enea i entitati altei pers"ane% c. ac0i!iti"nare e "cu,ente e i entitate false. '(S# * 13+. Pentru e)istenta variantei a$ravate a infractiunii e <als prin f"l"sirea e,ble,ei Crucii ?"sii 6art.2:- alin.2 C.pen.7& este necesar ca fapta# a. sa fi cau!at pa$ube ,ateriale% b. sa se fi c",is in ti,p e ra!b"i% c. sa fi avut c"nsecinte e"sebit e $rave. '(S# * 13-. Cine p"ate fi subiect activ al infracFiunii e Gbi$a,ieC prev. e art. +;+ in C" ul penalH a. "rice pers"an9 e se) "pus care intr9 5n alianF9 cu " alt9 pers"an9% b. nu,ai pers"ana c9s9t"rit9& care inc0eie " n"u9 c9s9t"rie f9r9 ca pri,a s9 fie esf9cut9 prin iv"rF% c. s"tul nevin"vat in pri,a casat"rie. '(S# * 13/. C"nsu,area infracFiunea e Gbi$a,ieC survine# a. 5n ,",entul epunerii eclaraFiei la starea civil9% b. 5n ,",entul 5nc0eierii n"ii c9s9t"rii f9r9 ca pri,a s9 fie esf9cut9 prin iv"rF% c. 5n ,",entul ecl9rii lipsei i,pe i,entel"r la c9s9t"rie. '(S# * . 131. 'ban "nul e fa,ilie prev. e art. +;/ in C" ul penal este# a. " infracFiune instantanee% b. " infracFiune c"ntinuat9& c"nsu,area av8n l"c 5n ,",entul c8n cel 5n rept9Fit la 5ntreFinere este p9r9sit% c. " infracFiune c"ntinu9 care se c"nsu,9 5n ,",entul e pasivitate al f9ptuit"rului Ii se epui!ea!9 c8n acesta pune cap9t infracFiunii. '(S# C 133. Punerea 5n ,iIcare a acFiunii penale 5n ca!ul infracFiunii e Gaban "n e fa,ilieC se

face# a. in "ficiu e c9tre pr"cur"r% b. la pl8n$erea pers"anei v9t9,ate% c. la sesi!area f9cut9 e s"F sau ru 9 apr"piat9. '(S# * 134. CerinFa esenFial9 a ele,entului ,aterial al laturii "biective a infracFiunii e Grele trata,ente aplicate ,in"ruluiC c"nst9 5n# a. ,9sura sau trata,entul s9 nu aib9 un caracter r9u% b. s9 pun9 5n pri,e. ie $rav9 e!v"ltarea fi!ic9 sau ,"ral9 a ,in"rului% c. s9 pun9 5n peric"l nu,ai inte$ritatea fi!ic9 a ,in"rului. '(S# * 13:. Care sunt subiecFii activi ai infracFiunii e Gnerespectarea ,9suril"r privin 5ncre inFarea ,in"ruluiC& prev. e art. +;3 in C" ul penalH a. pers"ana care are calitatea e ru 9 a ,in"rului% b. pers"ana c9reia i s2a 5ncre inFat ,in"rul spre creItere Ii e ucare% c. "rice pers"an9 5n calitate e c"aut"r. '(S# * 14;. 'cFiunea penal9 5n ca!ul infracFiunii e Gnerespectarea ,9suril"r privin 5ncre inFarea ,in"ruluiC se pune 5n ,iIcare# a. in "ficiu e aut"ritatea tutelar9 sau pr"cur"r% b. la pl8n$erea pers"anei v9t9,ate% c. in "ficiu sau la pl8n$erea pers"anei v9t9,ate& 5n funcFie e interesul superi"r al ,in"rului. '(S# * 141. InfracFiunea e G!9 9rnicirea c",baterii b"lil"rC& prev. e art. +;4 in C" ul penal se c"nsu,9# a. 5n ,",entul c8n f9ptuit"rul nu a luat unele ,9suri e c",batere a b"lil"r% b. 5n ,",entul c8n se pr" uce r9sp8n irea b"lii ,"lipsit"are% c. 5n ,",entul c8n s2au pre$9tit ,i."acele necesare !9 9rnicirii c",baterii b"lil"r. '(S# *

142. Dac9 fapta e nerespectare a ,9suril"r privit"are la prevenirea Ii c",baterea b"lil"r ,"lipsit"are are ca ur,are 5,b"ln9virea sau ,"artea unei pers"ane& se aplic9 re$ula# a. f9ptuit"rul r9spun e nu,ai pentru infracFiunea e !9 9rnicire a c",baterii b"lil"r% b. infracFiunea e !9 9rnicire a c",baterii b"lil"r intr9 5n c"ncurs cu v9t9,area c"rp"ral9 in culp9 sau cu infracFiunea e uci ere in culp9. c. fapta e nerespectare a ,9suril"r privin c",baterea b"lil"r ,"lipsit"are se abs"arbe 5n infracFiunea ,ai $rav9. '(S# * 14+. Sub aspect subiectiv infracFiunea e G!9 9rnicire a c",baterii b"lil"rC se c",iteC# a. nu,ai cu intenFie irect9% b. nu,ai in culp9% c. cu intenFie irect9 sau in irect9. '(S# C 14-. Ele,entul ,aterial al laturii "biective al infracFiunii e Gc"nta,inare veneric9 Ii trans,iterea sin r",ului i,un" eficitar "b8n itC& prev. e art. +;: in C" ul penal se reali!ea!9 prin# a. acFiunea e trans,itere a unei b"li venerice prin# rap"rt se)ual& relaFii se)uale 5ntre pers"ane e acelaIi se)% b. acFiunea e trans,itere nu se face prin acte e perversiune se)ual9% c. nu,ai prin relaFii se)uale 5ntre pers"ane e acelaIi se). '(S# ' 14/. InfracFiunea e Gc"nta,inare veneric9 Ii e trans,iterea sin r",ului i,un" eficitarC 6SID'7 se s9v8rIeIte cu# a. intenFie irect9 sau in irect9% b. in culp9. c. cu praeterintenFie. '(S# ' 141. Dac9 p9rtile nu s2au i,p9cat& ar in cursul .u ec9tii& pentru s9varsirea infractiunii e aban "n e fa,ilie& inculpatul isi in eplineste "bli$atiile e intretinere& aceasta eter,in9# a. c"n a,narea inculpatului la " pe eaps9 cu suspen area c"n iti"nat9 a e)ecut9rii pe epsei b. re ucerea pe epsei la .u,9tate c. nepe epsirea inculpatului

'(S# ' 143. Sub aspect subiectiv infracFiunea e Gsustra$ere e la trata,ent ,e icalC se c",ite# a. cu intenFie irect9 sau in irect9% b. in culp9% c. cu praeterintenFie. '(S# ' 144. La infractiunea e aban "n e fa,ilie in ," alitatea n"r,ativ9 a Gl9s9rii f9r9 spri.inC& ele,ental subiectiv il c"nstituie vin"v9tia# a. sub f"r,a intentiei% b. nu,ai sub f"r,a intentiei irecte% c. atat sub f"r,a intentiei& cat si sub f"r,a culpei '(S# C 14:. InfracFiunea e Ginfectarea apeiC& prev. e art. +11 in C" ul penal& prin "rice ,i.l"ace ac9 este 9un9t"are s9n9t9Fii "a,enil"r& ani,alel"r Ii plantel"r& se c",ite prin# a. intenFie irect9 sau in irect9% b. in culp9% c. cu praeterintenFie. '(S# ' . 1:;. <"r,a e vin"v9Fie a infracFiunil"r e Gpunere 5n pri,e. ie a unei pers"ane 5n neputinFa e a se 5n$ri.iC& prev. e art. +1- in C" ul penal c8t Ii al infracFiunii e Gl9sare f9r9 a.ut"rC& prev. e art. +1/ in C" ul penal& este# a. intenFia irect9 sau in irect9% b. culpa% c. at8t cu intenFia& c8t Ii in culpa. '(S# ' 1:1. InfracFiunea e Gpunere 5n pri,e. ie a unei pers"ane 5n neputinF9 e a se 5n$ri.iC& prev. e art. +1- in C" ul penal& se c"nsu,9# a. 5n ,",entul 5n care se pune 5n pri,e. ie 5n ," efectiv prin "ricare intre ," alit9File n"r,ative# viaFa& s9n9tatea sau inte$ritatea pers"anei% b. nu,ai atunci c8n sunt reali!ate efectiv& cu,ulativ cele trei ," alit9Fi n"r,ative%

c. 5n ,",entul 5n care se 5ntreve e 5n perspectiv9 un peric"l pentru viaFa& s9n9tatea sau inte$ritatea unei pers"ane. '(S# ' 1:2. Pentru e)istenFa infracFiunii e Gl9sare f9r9 a.ut"rC& prev. e art. +1/ in C" ul penal& se i,pune# a. ca f9ptuit"rul s9 $9seasc9 " pers"an9% b. ca pers"ana $9sit9 e f9ptuit"r s9 fie 5n pri,e. ie e a2Ii pier e viaFa& "ri a suferi " v9t9,are a inte$rit9Fii c"rp"rale Ii s9 fie 5n neputinF9 e a se ap9ra% c. ca pers"ana $9sit9 e f9ptuit"r s9 fi pri,it a.ut"r Ii in partea alt"ra. '(S# * 1:+. L9sarea f9r9 a.ut"r prin ",isiune e 5nItiinFare& prev. e art. +11 in C" ul penal se s9v8rIeIte sub aspect subiectiv# a. nu,ai cu intenFie% b. nu,ai in culp9% c. cu intenFie sau in culp9. '(S# C 1:-. Pentru e)istenFa infracFiunii e G5,pie icare a e)istenFei cultel"rC& prev. e art. +14 in C" ul penal& este necesar# a. ca acFiunea care 5,pie ic9& eci care face i,p"sibil9 e)ercitarea cultului s9 vi!e!e "rice cult sau sect9 reli$i"as9% b. acFiunea f9ptuit"rului s9 vi!e!e un cult reli$i"s "r$ani!at Ii care funcFi"nea!9 le$al% c. s9 se reali!e!e a,bele variante n"r,ative e c9tre acelaIi f9ptuit"r '(S# * 1:/. Ele,entul ,aterial al laturii "biective al infracFiunii e Gpr"fanare e ,"r,inteC& prev. e art. +1: in C" ul penal& presupune "ar# a. " acFiune paInic9& care uce la istru$erea ,"r,8ntului& ,"nu,entului sau urnei funerare% b. acte prin care f9ptuit"rul 5Ii e)pri,9 lipsa e respect faF9 e ,e,"ria celui isp9rut 6 esenarea un"r scene "bscene& scrierea un"r cuvinte in.uri"ase& etc.7% c. 5n ,",entul c"nstr8n$erii unei pers"ane s9 participe la serviciile reli$i"ase ale unui alt cult. '(S# *

1:1. C"nsu,area infracFiunii e Gpr"fanare e ,"r,inteC are l"c 5n ,",entul c8n # a. acFiunea e pr"fanare a f"st s9v8rIit9 Ii s2au pr" us se,nele ,ateriale ale pr"fan9rii% b. aut"rul infracFiunii a f"st esc"perit% c. ru ele efunctului au sesi!at aut"rit9File. '(S# ' 1:3. Tulburarea f"l"sinFei l"cuinFei& prev. e art. +2; in C" ul penal& 5n ," alitatea n"r,ativ9 e tulburare repetat9 a f"l"sinFei c"nst9 5n# a. s9v8rIirea unui sin$ur act e pr" ucere e !$","te e)cesive& vi"lenFe verbale& etc.% b. ,anifest9rile e tulburare s9 fie repetate in iferent ac9 acestea c"nstituie infracFiune prin ele 5nsele% c. tulburarea f"l"sirii un"r spaFii estinate a servi ca ateliere& ep"!ite& ,a$a!ii. '(S# * 1:4. =,pie icarea n"r,alei f"l"sinFe a l"cuinFei& ca " alt9 ," alitate n"r,ativ9& e tulburare a f"l"sinFei l"cuinFei& presupune# a. 5,pie icarea accesului 5n l"cuinF9 sau 5ntr2" ca,er9% b. ne5ntreruperea apei& $a!ului& a curentului electric% c. ca faptele e)teri"are s9 pr"vin9 in e)teri"rul l"cuinFei. '(S# ' 1::. =n ca!ul 5n care faptele e tulburare a f"l"sinFei l"cuinFei c"nstituie infracFiuni e sine st9t9t"are se aplic9 re$ula# a. unit9Fii infracFi"nale% b. c"ncursului e infracFiuni% c. infracFiunii e "bicei. '(S# * 2;;. Care in variantele e ,ai ."s sunt ,anifest9ri e natur9 a pr"v"ca scan al public& ele,ent ,aterial al laturii "biective al infracFiunii e ultra. c"ntra bunel"r ,"ravuri Ii tulburarea liniItii publice# a. in i$narea i!"lat9 a unei pers"ane% b. rev"lta cu caracter sin$ular% c. ac"starea& l"virea pe stra 9& f9r9 nici un ,"tiv a un"r pers"ane. '(S# C

2;1. Pentru e)istenFa infracFiunii e ultra. c"ntra bunel"r ,"ravuri Ii tulburarea liniItii publice este necesar ca# a. actele& $esturile& cuvintele Ii e)presiile pr"ferate prin care se a uc atin$ere bunel"r ,"ravuri sau s9 pr" uc9 scan al public& "ri s9 tulbure $rav "r inea public9& trebuie s9 fie f9cute 5n public% b. actele care a uc atin$ere bunel"r ,"ravuri s9 nu c"ntravin9 "biceiuril"r ba!ate pe respectul recipr"c% c. actele s9 nu vi!e!e p9strarea e,nit9Fii u,ane cu "bservarea ecenFei 5n cuvinte Ii atitu ini. '(S# ' 2;2. InfracFiunea e ultra. c"ntra bunel"r ,"ravuri Ii tulburarea liniItii publice& se c"nsu,9# a. 5n ,",entul c8n se s9v8rIesc acFiunile care a uc atin$ere bunel"r ,"ravuri% b. 5n ,",entul 5n care se c",ite acFiunea prin care se a uce atin$ere bunel"r ,"ravuri se pr" uce scan al public& "ri se tulbur9 $rav liniItea Ii "r inea public9% c. 5n ,",entul reali!9rii acFiunii e l"vire sau istru$ere. '(S# * 2;+. Sub aspect subiectiv& infracFiunea e ultra. c"ntra bunel"r ,"ravuri Ii tulburarea liniItii publice& se c",ite cu# a. intenFie irect9 sau in irect9% b. se p"ate s9v8rIi in culp9% c. at8t cu intenFei& c8t Ii in culp9. '(S# ' 2;-. Pentru e)istenFa infracFiunii e G5nc9ierareC& prev. e art. +22 in C" ul penal& se cere# a. t"Fi cei care au participat la ci"cnirile vi"lente s9 fi esf9Iurat acFiuni care s9 ure!e e la 5nceput p8n9 la sf8rIit% b. sunt c"nsi eraFi participanFi la 5nc9ierare at8t subiecFii care au 5nceput altercaFia c8t Ii cei care au intervenit pe parcurs& precu, Ii cei care s2au retras 5nainte ca ea s9 fi luat sf8rIit% c. s9 se p"at9 stabili c"ntribuFia fiec9rui participant. '(S# * 2;/. =nc9ierarea se c"nsu,9#

a. atunci c8n 5ncepe participaFia la 5nc9ierarea ,ai ,ult"r pers"ane& cu activit9Fi eter,inate% b. atunci c8n ,ai ,ulte pers"ane sunt an$a.ate 5ntr2un c"nflict vi"lent& 5n aIa fel 5nc8t acFiunile l"r se 5,pletesc Ii sunt $reu e eli,itat% c. 5n ,",entul reali!9rii actel"r e l"vire au alte vi"lenFe. '(S# * 2;1. Sub aspect subiectiv& 5nc9ierarea se c",ite# a. cu intenFie irect9 sau in irect9% b. in culp9 sub f"r,a uIurinFei% c. culpa sub f"r,a ne$li.enFei. '(S# ' 2;3. InfracFiunea e 5nc9ierare nu se pe epseIte# a. c8n participantul a renunFat la acFiune& eIi el a f"st i,plicat 5n acFiunea vi"lent9% b. ac9 a f"st prins 5n 5nc9ierare cu v"ia sa% c. ac9 a 5ncercat s9 espart9 pe alFii. '(S# C 2;4. SubiecFii activi ai infracFiunii e Gas"ciere pentru s9v8rIirea e infracFiuniC& prev. e art. +2+ in C" ul penal& sunt# a. subiectul activ este eter,inat% b. subiectul activ este ne eter,inat 6pluralitate c"nstituit9& pluralitate "ca!i"nal97% c. "rice pers"ane care r9spun penal 5n calitate e c"aut"r. '(S# * 2;:. Ele,entul ,aterial al laturii "biective al infracFiunii e as"ciere pentru s9v8rIirea e infracFiunii se caracteri!ea!9 prin ur,9t"arele ," alit9Fi e acFiuni# a. iniFiativa e a c"nstitui " as"ciere 5n acest sens% b. nea erarea la " as"ciere creat9 5n acest sc"p% c. enunFarea unei ase,enea as"cieri. '(S# ' 21;. Latura subiectiv9 a infracFiunii e Gas"ciere 5n ve erea s9v8rIirii e infracFiuniC& se caracteri!ea!9 prin# a. intenFie irect9 sau in irect9%

b. p"ate fi s9v8rIit9 Ii in culp9% c. nu,ai in culp9. '(S# ' 211. InfracFiunea e Ginsti$area public9 Ii ap"l"$ia infracFiunil"rC 6art. +2- in C" ul penal7& c"nst9 5n# a. "rice acFiune e a 5n e,na s9 nu se respecte le$ea% b. acFiunea e a repr"ba 5n public pers"anele care au s9v8rIit infracFiuni% c. acFiunea e purtare 5n public e unif"r,e& e,ble,e& se,ne istinctive prin care se 5n ea,n9 la nerespectarea le$il"r Ii la s9v8rIirea e infracFiuni. '(S# C 212. Care intre infracFiunile c"ntra "r inii Ii isciplinei ,ilitare au "biect ,aterialH a. calcarea e c"nse,n si absenta ne.ustificata% b. e!ertarea si insub"r "narea% c. l"virea superi"rului si l"virea inferi"rului. '(S# C 21+. InfracFiunea e Gr9sp8n irea e ,ateriale "bsceneC& prev. e art. +2/ in C" ul penal& se reali!ea!9 prin# a. acFiunea e a c"nfecFi"na ,ateriale cu caracter "bscen% b. acFiunea e a eFine 5n ve erea r9sp8n irii e "biecte "bscene& escrieri& etc. c. acFiunea e a eFine pentru u! pr"priu ,ateriale cu caracter "bscen. '(S# * 21-. InfracFiunea e Gr9sp8n irea e ,ateriale "bsceneC se c"nsu,9# a. 5n ,",entul 5n care f9ptuit"rul& vin e& r9sp8n eIte& c"nfecFi"nea!9 ,ateriale cu caracter "bscen% b. c8n 5ncepe s9 pr"cure astfel e ,ateriale 5n ve erea r9sp8n irii% c. 5n ,",entul c"nfecFi"n9rii ,aterialel"r "bscene. '(S# ' 21/. =n ce situaFii infracFiunea e insub"r "nare este ,ai $rav9H a. ac9 subiectul activ este un ,ilitar% b. ac9 ,ilitarul insub"r "nat este "fiFer& ,aistru ,ilitar& sub"fiFer sau ,ilitar an$a.at% c. ac9 s2a pr" us v9t9,area c"rp"ral9 $rav9 a ,ilitarului insub"r "nat.

'(S# * 211. CerIet"ria 6prev. e art. +21 in C" ul penal7& c"nst9 5n# a. a resarea f9ptuit"rului f9cut9 la ,ila publicului cer8n a.ut"r ,aterial% b. apelarea la ,ila publicului f9cut9 prin "rice ,i.l"ace 6"ral& 5nscris& prin $esturi7 5n ," repetat& cer8n a.ut"r ,aterial% c. apelarea la ,ila publicului f9cut9 prin "rice ,i.l"ace 6"ral& 5nscris& prin $esturi7 5n ," repetat& cer8n a.ut"r spiritual. '(S# * 213. InfracFiunea e GcerIet"rieC se s9v8rIeIte cu# a. intenFie% b. se p"ate s9v8rIi in culp9% c. at8t cu intenFie& c8t Ii in culp9. '(S# ' 214. C"nsu,area infracFiunii e G cerIet"rieC are l"c 5n ,",entul# a. f9ptuit"rul a c",is pri,ul s9u act e apelare la ,ila publicului pentru "bFinerea ,i.l"acel"r e e)istenF9% b. c8n s2a reali!at& prin repetare& un nu,9r suficient e acte& in care s9 re!ulte atitu inea f9ptuit"rului e a face cerIet"rie ca surs9 e pr"curare a ,i.l"acel"r e trai% c. c8n fapta a f"st repetat9 e cel puFin patru "ri. '(S# * 21:. Pentru e)istenFa infracFiunii e Gpr"stituFieC& prev. e art. +24 in C" ul penal& este necesar ca# a. pers"ana care practic9 relaFiile se)uale cu iferite pers"ane s9 esf9I"are " sin$ur9 acFiune cu caracter inec0iv"c% b. practicarea acest"r rap"rturi repetate s9 aib9 rept sc"p pr"curarea ,i.l"acel"r e e)istenF9 sau a principalel"r ,i.l"ace e e)istenF9% c. f9ptuit"rul s9 practice rap"rturi se)uale cu sc"pul e a2Ii pr"cura ,i.l"acele e trai cu aceeaIi pers"an9. '(S# * 22;. C"nsu,area infracFiunii e Gpr"stituFieC are l"c 5n ,",entul#

a. c8n pers"ana 5ntreFine pri,ul rap"rt se)ual 5n sc0i,bul c9ruia s"licit9 subvenFii pentru infracFiunea sa% b. c8n se reali!ea!9 un nu,9r suficient e rap"rturi se)uale cu iferite pers"ane pentru ca aceste rap"rturi s9 fie caracteri!ate ca fiin un ," "biInuit e pr"curare a ,i.l"acel"r e e)istenF9& sau a principalel"r ,i.l"ace e e)istenF9% c. in iferent ac9 s2a c"nstatat sau nu caracterul e 5n eletnicire& ac9 fapta este repetat9 c"nstant. '(S# * 221. Care in acFiunile e ,ai ."s sunt ele,ente ,ateriale ale laturii "biective ale infracFiunii e Gpr")enetis,C& prev. e art. +2: in C" ul penal# a. a 5nlesni practicarea pr"stituFiei% b. a nu tra$e f"l"ase e pe ur,a practic9rii pr"stituFiei% c. a enunFa activit9File care uc la practicarea pr")enetis,ului. '(S# ' 222. InfracFiunea e Gpr"stituFieC se s9v8rIeIte& sub aspect subiectiv# a. cu intenFie irect9 sau in irect9% b. 5n unele situaFii se c",ite Ii in culp9% c. cu intenFie ep9Iit9. '(S# ' 22+. Care sunt cerinFele e)istenFei infracFiunii G."cul e n"r"cC& prev. e art. ++; in C" ul penal# a. "r$ani!area sau 5n$9 uirea ."curil"r e n"r"c s9 se fac9 5n ," privat% b. "r$ani!area sau 5n$9 uirea ."curil"r e n"r"c nu,ai pentru anu,ite pers"ane% c. "r$ani!area sau 5n$9 uirea 5n ," "biInuit a ."curil"r e n"r"c 5ntr2" cas9 particular9. '(S# C 22-. InfracFiunea G."cul e n"r"cC& se s9v8rIeIte cu# a. intenFie% b. 5n unele situaFii se p"ate c",ite in culp9% c. praeterintenFie& 5n varianta prev9!ut9 5n alin. 2 al art. ++; C. Pen. '(S# ' 22/. C"nsu,area infracFiunii G."cul e n"r"cC are l"c#

a. 5n ,",entul c8n a avut l"c "r$ani!area ."cului e n"r"c sau 5n$9 uirea practic9rii% b. 5n "rice ,",ent% c. 5n ,",entul aut"ri!9rii ."cului e n"r"c. '(S# ' 221. La infractiunea e aban "n e fa,ilie subiectul activ ne,i.l"cit este# a. "ar pers"ana care are "bli$atia le$al9 e intretinere& fat9 e cel in rept9tit la intretinere% b. "ar pers"ana care are e pl9tit " pensie e intretinere stabilit9 pe cale .u ec9t"reasc9% c. "rice pers"an9 care in eplineste c"n itiile $enerale ale r9spun erii penale. '(S# ' 223. Infractiunea e aban "n e fa,ilie 6art. +;/ C. pen.7# a. este susceptibil9 e tentativ9 in "ricare in variantele sale e incri,inare% b. este susceptibil9 e tentativ9 "ar in ," alitatea n"r,ativ9 a Gp9r9siriiC sau Galun$9riiC% c. este pe epsit9 si in f"r,a tentativei. '(S# * 224. Opinia ,a."ritar9 c"nsi er9 c9 aban "nul e fa,ilie& cu e)ceptia ," alit9tii n"r,ative a Gl9s9rii f9r9 spri.inC se c",ite# a. nu,ai cu intentie irect9% b. cu intentie irect9 sau in irect9% c. cu intentie si in culp9. '(S# * 22:. C"nta,inarea veneric9 si trans,iterea sin r",ului i,un" eficitar "ban it A art. +;: alin. 617 C. pen.# a. se trans,ite prin rap"rt se)ual& prin relatii se)uale intre pers"ane e acelasi se) sau prin acte e perversiune se)ual9% b. se trans,ite prin "rice ,i.l"ace% c. se s9varseste in culpa. '(S# ' 2+;. La infractiunea e c"nta,inare veneric9 si trans,iterea sin r",ului i,un" eficitar "ban it#

a. "biectul ,aterial e)ist9 si c"nst9 in c"rpul pers"anei subiectului pasiv% b. participatia penal9 este p"sibil9 in t"ate f"r,ele sale% c. ,"bilul eter,inant si sc"pul ur,9rit e f9ptuit"r interesea!9 pentru e)istenta infractiunii. '(S# ' 2+1. Traficul e substante t")ice# a. nu are "biect ,aterial% b. p"ate fi s9varsit e "rice pers"an9 fi!ic9 ce in eplineste c"n itiile $enerale pentru a r9spun e penal% c. este " infractiune ",isiv9. '(S# * 2+2. Ultra.ul c"ntra bunel"r ,"ravuri si tulburarea "r inii si linistii publice este ,ai $rav# a. ac9 se c",ite in public% b. ac9 se pr" uce scan al public% c. ac9 s2a tulburat $rav "r inea si linistea public9. '(S# C 2++. 's"cierea pentru s9varsirea e infractiuni# a. este " infractiune pr"prie% b. este sancti"nat9 si in f"r,a tentativ9% c. nu se pe epseste ac9 f9ptuit"rul enunt9 aut"rit9til"r as"cierea ,ai inainte e a fi f"st esc"perit9 si e a se fi inceput s9varsirea infractiunii care intr9 in sc"pul as"cierii. '(S# C 2+-. Pr")enetis,ul este " infractiune# a. pr"prie% b. in pers"na pr"pria% c. c",isiv9. '(S# C 2+/. Pr")enetis,ul p"ate s9 c"nstea in# a. in e,nul la fapte antis"ciale% b. pr" ucerea e ,ateriale "bscene% c. tra$erea e f"l"ase e pe ur,a practic9rii pr"stitutiei.

'(S# C 2+1. Infractiunea e insti$are la iscri,inare se p"ate savarsi pe te,ei e# a. b"ala cr"nica nec"nta$i"asa% b. nivel e pre$atire pr"fesi"nala% c. cetatenie. '(S# ' 2+3. Infractiunea e ."c e n"r"c se p"ate reali!a prin# a. atra$erea e clienti pentru "r$ani!area e ."curi e n"r"c& in alt spatiu ecat cel aut"ri!at% b. punerea la isp"!itie a unui l"cal & fara f"r,e le$ale pentru practicarea ."curil"r e n"r"c aut"ri!ate% c. "r$ani!area e c"ncursuri pentru esfasurarea ."curil"r e n"r"c & fara apr"barea pr"prietarului spatiului un e se esfas"ara c",petitia. '(S# ' 2+4. Subiect activ al infractiunii e punere in pri,e. ie a unei pers"ane in neputinta a se in$ri.i p"ate fi# a. "ricare intre parinti% b. "rice pers"ana% c. parintele eca!ut in repturile parintesti. '(S# ' 2+:. Daca " pers"ana a epus un act fals e stu ii pentru a "cupa un p"st& acesta savarseste infractiunea# a. fals in eclaratii% b. u! e fals% c. fals in inscrisuri sub se,natura privata. '(S# * 2-;. Daca in cursul au ieril"r& " pers"ana au iata in calitate e invinuit isi atribuie i entitate falsa& acesta va raspun e pentru# a. fals privin i entitatea% b. fals in eclaratii% c. nu savarseste " fapta preva!uta e le$ea penala.

'(S# ' 2-1. I,pie icarea unei pers"ana e a f"l"si " parte intr2" l"cuinta & etinuta in ba!a unei 0"tarari .u ecat"resti& c"nstituie infractiunea e# a. tulburare e p"sesie% b. nerespectarea 0"tararil"r .u ecat"resti% c. tulburarea f"l"sintei l"cuintei. '(S# * 2-2. Care este "biectul ,aterial al infracFiunii e sustra$ere e la serviciul ,ilitarH a. f"l"sirea e 5nscrisuri false% b. si,ularea unei b"li sau infir,it9Fi% c. infracFiunea este lipsit9 e "biect ,aterial. '(S# C 2-+. ?epresiunea ne reapta este " infractiune # a. c"ntra inte$ritatii c"rp"rale sau sanatatii% b. c"ntra infaptuirii .ustitiei% c. e serviciu sau in le$atura cu serviciu. '(S# * 2--. Ultra.ul este " infractiune c",ple)9 care p"ate s9 abs"arb9 5n c"ntinutul s9u infractiunile e# a. a,enintare% b. lipsirea e libertate in ," ile$al% c. ","rul e"sebit e $rav. '(S# ' 2-/. La infractiunea e sustra$ere sau istru$ere e 5nscrisuri 6art. 2-2 C. pen.7# a. tentativa se pe epseste at8t 5n ca!ul faptei prev9!ute la alin. 617& c8t si 5n ca!ul faptei e la alin. 627% b. tentativa nu se pe epseste% c. tentativa se pe epseste "ar 5n ca!ul faptei prev9!ute la alin. 617. '(S# C

2-1. La abu!ul 5n serviciu c"ntra interesel"r publice 6art. 2-4 C. pen.7 # a. ur,area i,e iat9 c"nst9 5ntr2un re!ultat si acesta este 5n ," "bli$at"riu c"ncreti!at 5ntr2" pa$ub9% b. ur,area i,e iat9 c"nst9 5ntr2" stare e peric"l% c. ur,area i,e iat9 c"nst9 5ntr2un re!ultat& ar nu este "bli$at"riu s9 se retin9 e)istenta unei pa$ube% '(S# C 2-3. =n ca!ul infractiunii e luare e ,ita# a. f"l"sul necuvenit c"nst9 5ntr2un 5,pru,ut% b. actiunea sau inactiunea incri,inat9 nu trebuie& "bli$at"riu& s9 aib9 ca "biect bani sau alte f"l"ase% c. banii sa pr"vina intr2" alta infractiune. '(S# ' 2-4. La luarea e ,it9 p"t fi c"nfiscate e la subiectul activ# a. "ar bunurile care au f"st pri,ite sau ec0ivalentul l"r 5n bani% b. bunurile care au f"st pr",ise% c. ec0ivalentul bunuril"r pe care le2a pretins cel ,ituit. '(S# ' 2-:. Denuntarea cal",ni"as9& p"trivit p9rerii ,a."ritare a "ctrinei penale& se c",ite# a. nu,ai cu intentie irect9 b. cu intentie irect9 sau in irect9 c. "ar cu intentie in irect9 '(S# * 2/;. (u e)ist9 a$ravanta la infractiunea e eva are ac9# a. fapta a f"st s9v8rsit9 prin f"l"sirea e ar,e% b. fapta a f"st s9v8rsit9 5n ti,pul n"ptii% c. fapta a f"st s9v8rsit9 prin f"l"sirea e vi"lente. '(S# *