Sunteți pe pagina 1din 1

Curs 8 Experimentul

Principiile de baza ale cercetarii

Consta in analiza efectelor unor variabile independente asupra variabilelor dependente intr-o situatie controlata cu sccopul verificarii unor ipoteze cauzale. Conditii de baza a experimentului: -teoria; -separarea poate duce la esecul cunoasterii. Variabilele sunt caracteristici ,atributi,calitati care por fi masurate. -variabilele independente influenteaza rezultatele sau evenimentele; -variabilele dependenterezultatul efectelor sau evenimentelor. EX: salariul poate fi variabila dependenta daca se urmareste cum este influentat de normarea muncii ,salariul poate fi variabila independenta daca se studieaza cum influenteaza asupra absenteismul la serviciu. copul experimentului :verificarea ipotezelor. !ipuri de experimente: -"aturale in acest caz conditiile presupun inre#istrare a unor codificari,se poate realiza la locul de munca,acasa,societate. EX:studiul vietii zilnice a unei comunitati umane. tudiul comportamentelor umane dupa o catrastrofa. $ezultatele nu sunt intotdeauna exacte,iar experimentul nu se poate repeta. -Experimentul de laborator-realizat in conditii artificiale,este controlat de cercetatori,rezultatele sunt exacte,poate fi repetat,pot fi facute modificari pe parcursul experimentului,insa nu se poate actiona asupra subiectului de cercetat cu orice factor sau variabila. %rice experiment presupune ale#erea unui lot de persoane,caracteristica #rupului ales este reprezentativitatea ,acel #rup este impartit intr-unul experimental si unul de control. &rupul experimental este ansamblul persoanelor asupra carora actioneaza variabila independenta introdusa de cercetator. &rupul de control este ansamblul persoanelor care serveste ptr compensarea efectelor introducand variabilei independente. 'le#erea subiectilor presupune: -obtinerea consimtanantului informal; -selectarea randomizata sau nerandomizata-la intamplarea sau tinta precisa. Etapele cercetarii experimentale: () tabilirea problemei; *) tabilirea ipotezei de cercatare; +) tabilirea variabilei si a modurilor de masurare a acestora; ,)Planificarea experimentului; -) tabilirea analizei si interpretarilor rezultatelor; .)'firmarea/infirmarea ipotesei; 0)1iseminarea rezultatelor; 8)'plicarea in practica.