Sunteți pe pagina 1din 0

METABOLISMUL INTERMEDIAR METABOLISMUL INTERMEDIAR METABOLISMUL INTERMEDIAR METABOLISMUL INTERMEDIAR

AL AL PROTEINELOR PROTEINELOR
SIMPLE SIMPLE I I CONJUGATE CONJUGATE (II) (II)
METABOLISMUL LIZINEI METABOLISMUL LIZINEI
ROLUL ROLUL LIZINEI LIZINEI
1 1 Sinteza proteinelor Sinteza proteinelor 1. 1. Sinteza proteinelor Sinteza proteinelor
2. 2. Precursorul Precursorul hidroxilizinei i alizinei hidroxilizinei i alizinei
3. 3. Donator de grupe amino Donator de grupe amino- - (NH (NH
22
--) n ) n
procesele de aminare procesele de aminare procesele de aminare procesele de aminare
4. 4. Precursorul carnitinei Precursorul carnitinei
Autor: Tagadiuc Olga, dr. hab. n medicin, conf. universitar,
ef Catedra Biochimie i Biochimie Clinic
METABOLISMUL LIZINEI METABOLISMUL LIZINEI
LIZINA LIZINA
aminoacid aminoacid
indispensabil indispensabil
OXIDAREA LIZINEI OXIDAREA LIZINEI
R i R i 11 Reacia Reacia 11..
CH CH
22
--NH NH
22
CH=O CH=O
II I I
(CH (CH )) (CH (CH )) (CH (CH
22
))
33
(CH (CH
22
))
33
II + + OO
22
II + + NH NH
33
CH CH--NH NH
22
CH CH--NH NH
22
II I I
COOH COOH COOH COOH
lizina lizina semialdehida semialdehida lizina lizina semialdehida semialdehida
aminoadipic aminoadipic
OXIDAREA LIZINEI OXIDAREA LIZINEI
Reacia 2. Reacia 2.
CH=O CH=O COOH COOH CH=O CH=O COOH COOH
II I I
(CH (CH
22
))
33
(CH (CH
22
))
33
II + NAD + NAD
++
+ H + H
22
O I O I + NADH+H + NADH+H
++
II NAD NAD HH
22
O I O I NADH H NADH H
CH CH--NH NH
22
CH CH--NH NH
22
II II II II
COOH COOH COOH COOH
semialdehida semialdehida acidul acidul
aminoadipic aminoadipic aminoadipic aminoadipic aminoadipic aminoadipic aminoadipic aminoadipic
OXIDAREA LIZINEI OXIDAREA LIZINEI
Reacia 3. Reacia 3.
COOH COOH COOH COOH COOH COOH COOH COOH
II I I
(CH (CH
22
))
33
transaminare transaminare (CH (CH
22
))
33
II II II II
CH CH--NH NH
22
C=O C=O
II II II II
COOH COOH COOH COOH
acidul acidul acidul acidul
aminoadipic aminoadipic cetoadipic cetoadipic aminoadipic aminoadipic --cetoadipic cetoadipic
OXIDAREA LIZINEI OXIDAREA LIZINEI
Reacia Reacia 44 Reacia Reacia 44..
COOH COOH COOH COOH
II I I
(CH (CH
22
))
33
(CH (CH
22
))
33
II + HS + HS CoA+NAD CoA+NAD
++
II + NADH+H + NADH+H
++
++CO CO II + HS + HS--CoA+NAD CoA+NAD
++
I I + NADH+H + NADH+H
+ +
++CO CO
22
C=O C=O CC~~SCoA SCoA C O C O CC SCoA SCoA
II II II
COOH COOH OO
OXIDAREA LIZINEI OXIDAREA LIZINEI
Reacia 5 Reacia 5 Reacia 5. Reacia 5.
COOH COOH COOH COOH
II I I
(CH (CH )) CH CH (CH (CH
22
))
33
CH CH
22
II I I + 2H + 2H
++
O=C O=C~~SCoA SCoA CH CH
II II II II
CH CH
II
O C O C SC A SC A O=C O=C~~SCoA SCoA
OXIDAREA LIZINEI OXIDAREA LIZINEI
Reacia 6 Reacia 6 Reacia 6. Reacia 6.
COOH COOH CH CH
3333
II I I
CH CH CH CH CH CH
22
CH CH
II II II + + CO CO
2222
CH CH CH CH
II II II II II II
CH CH O=C O=C~~SCoA SCoA
II
O C O C SC A SC A O=C O=C~~SCoA SCoA
OXIDAREA LIZINEI OXIDAREA LIZINEI
Reacia 7 Reacia 7 Reacia 7. Reacia 7.
CH CH
33
II
CH CH CH CH
II II 2 CH 2 CH
33
--CO CO ~ ~SCoA SCoA
CH CH
IIII
O=C O=C~~SCoA SCoA
Metabolismul prolinei Metabolismul prolinei pp
Aminoacid dispensabil Aminoacid dispensabil
M t b li l li i M t b li l li i Metabolismul prolinei Metabolismul prolinei
Sinteza Pro Sinteza Pro Sinteza Pro Sinteza Pro
Hidroxilarea prolinei Hidroxilarea prolinei
Acidul tetrahidrofolic Acidul tetrahidrofolic FH FH Acidul tetrahidrofolic Acidul tetrahidrofolic FH FH
44
1. 1. Precursorul Precursorul ac ac..folic folic (vit (vit.. Bc) Bc)
2. 2. Necesit Necesit ile ile diurne diurne: : ** 88 mg mg pentru pentru copii copii, ,
** 44 mg mg pentru pentru adul aduli, i,
** 66 mg mg pentru pentru ffemeile emeile ce ce al alpteaz pteaz 66 mg mg pentru pentru ffemeile emeile ce ce al alpteaz pteaz..
Acidul tetrahidrofolic Acidul tetrahidrofolic FH FH
44
rolul biologic rolul biologic Acidul tetrahidrofolic Acidul tetrahidrofolic FH FH
4 4
rolul biologic rolul biologic
ROLUL ROLUL: :
TTransport ransportul ul fragmente fragmentelor lor ce con ce conin un in un atom de atom de carbon carbon pp gg
FH FH
44
transport transport:: Sursele fragmentelor: Sursele fragmentelor:
formil formil - -
formimino formimino --
1. 1. serin serinaa;;
2. 2. glicin glicina a;;
metil metil - -
oximetil oximetil - -
3. 3. metionin metioninaa;;
4. 4. colin colina a;;
metilen metilen --
metenil metenil - -
5. 5. triptofanul; triptofanul;
6. 6. histidin histidina a;;
7. 7. aldehida formi aldehida formic c;;
8. 8. acidul formic; acidul formic;
99 t l l t l l 9. 9. metanolul metanolul..
METABOLISMUL GLICINEI METABOLISMUL GLICINEI METABOLISMUL GLICINEI METABOLISMUL GLICINEI
Utili Utilizzarea area glicinei glicinei Utili Utilizzarea area glicinei glicinei
1. 1. Sinteza Sinteza proteinelor proteinelor 1. 1. Sinteza Sinteza proteinelor proteinelor
2. 2. Sinteza Sinteza colagenului colagenului
33 Sinteza Sinteza hemului hemului 3. 3. Sinteza Sinteza hemului hemului
4. 4. Sinteza Sinteza nucleotidelor nucleotidelor
5. 5. Sinteza Sinteza creatinei creatinei
6. 6. Sinteza Sinteza GSH GSH
7. 7. Sinteza Sinteza altor altor aminoacizi aminoacizi
88 Detoxifierea Detoxifierea 8. 8. Detoxifierea Detoxifierea
9. 9. Sinteza Sinteza glucozei glucozei i i glicogenului glicogenului
METABOLISMUL GLICINEI METABOLISMUL GLICINEI METABOLISMUL GLICINEI METABOLISMUL GLICINEI
GLICINA GLICINA aminoacid aminoacid dispensabil dispensabil GLICINA GLICINA - - aminoacid aminoacid dispensabil dispensabil
11 SSintez intezaa din din serin serin 1. 1. SSintez intezaa din din serin serin..
HH
22
NN--CH CH--COOH COOH + FH + FH
4 4
HH
22
NN--CH CH--COOH COOH + N + N
55
,N ,N
10 10
--CH CH
22
-- FH FH
4 4
++ HH
22
OO
II II
CH CH
22
OH OH HH
22.. S Sintez inteza a din din treonin treonin..
HH
22
NN--CH CH--COOH COOH HH
22
NN--CH CH--COOH COOH ++ HH
33
CC--C=O C=O
II II II
CH CH OH OH HH HH CH CH
22
OH OH HH HH
II
CH CH
3333
METABOLISMUL GLICINEI METABOLISMUL GLICINEI METABOLISMUL GLICINEI METABOLISMUL GLICINEI
Oxidarea glicinei Oxidarea glicinei
HH NN CH CH COO COOHH + F + FHH CO CO ++ NH NH + N + N
55
NN
10 10
CH CH FFHH HH
22
NN--CH CH--COO COOHH + F + FHH
44
CO CO
22
++ NH NH
33
+ N + N
55
,N ,N
10 10
--CH CH
22
--FFHH
44
II
HH
Metabolismul serinei Metabolismul serinei Metabolismul serinei Metabolismul serinei
Utili i i Utili i i Utilizarea serinei Utilizarea serinei
1. 1. Sinteza Sinteza proteinelor proteinelor
2. 2. Sinteza Sinteza colagenului colagenului
3. 3. Sinteza Sinteza proteoglicanilor proteoglicanilor
4. 4. Sinteza Sinteza fosfogliceridelor fosfogliceridelor
5. 5. Sinteza Sinteza glucozei glucozei i i a a glicogenului glicogenului
Metabolismul serinei Metabolismul serinei Metabolismul serinei Metabolismul serinei
Biosinteza serinei Biosinteza serinei
Calea Calea II: :
HH
22
NN--CH CH--COOH COOH ++ NN
55
,N ,N
10 10
--CH CH
22
-- FH FH
44
++ HH
22
OO HH
22
NN--CH CH--COOH COOH ++ FH FH
44
II II II II
HH CH CH
22
OH OH
Metabolismul serinei Metabolismul serinei Metabolismul serinei Metabolismul serinei
Biosinteza serinei Biosinteza serinei
Calea Calea II II
Metabolismul serinei Metabolismul serinei Metabolismul serinei Metabolismul serinei
Degaradarea Degaradarea serinei serinei
SS FH FH NN
55
NN
10 10
CH CH FH FH Gli Gli Ser Ser ++ FH FH
44
NN
55
,N ,N
10 10
--CH CH
22
--FH FH
44
++ Gli Gli
Gli + FH Gli + FH N N
55
NN
10 10
--CH CH --FH FH + NH + NH + CO + CO Gli + FH Gli + FH
44
N N ,N ,N --CH CH
22
--FH FH
4 4
+ NH + NH
33
+ CO + CO
22
Metabolismul serinei Metabolismul serinei Metabolismul serinei Metabolismul serinei
Degaradarea Degaradarea serinei serinei
Ser + H Ser + H
22
O NH O NH
33
+ H + H
22
O + piruvat O + piruvat Ser H Ser H
22
O NH O NH
33
HH
22
O piruvat O piruvat
Piruvat decarboxilare oxidativ Piruvat decarboxilare oxidativ
acetil acetil~~CoA CoA
acetil acetil~~CoAc Krebs i l respirator CoAc Krebs i l respirator acetil acetil~~CoAc.Krebs i l.respirator CoAc.Krebs i l.respirator
HH
22
O+CO O+CO
22
+ATP +ATP
METABOLISMUL TREONINEI METABOLISMUL TREONINEI METABOLISMUL TREONINEI METABOLISMUL TREONINEI
UTILIZAREA TREONINEI UTILIZAREA TREONINEI UTILIZAREA TREONINEI UTILIZAREA TREONINEI
1. 1. Sinteza Sinteza proteinelor proteinelor
22 Sinteza Sinteza colagenului colagenului 2. 2. Sinteza Sinteza colagenului colagenului
3. 3. Sinteza Sinteza proteoglicanilor proteoglicanilor
4. 4. Sinteza Sinteza glucozei glucozei i i a a glicogenului glicogenului
METABOLISMUL TREONINEI METABOLISMUL TREONINEI
Treonina Treonina aminoacid indispensabil aminoacid indispensabil
METABOLISMUL TREONINEI METABOLISMUL TREONINEI METABOLISMUL TREONINEI METABOLISMUL TREONINEI
DEGRADAREA TREONINEI DEGRADAREA TREONINEI DEGRADAREA TREONINEI DEGRADAREA TREONINEI
Calea Calea II Calea Calea II
METABOLISMUL TREONINEI METABOLISMUL TREONINEI METABOLISMUL TREONINEI METABOLISMUL TREONINEI
DEGRADAREA TREONINEI DEGRADAREA TREONINEI DEGRADAREA TREONINEI DEGRADAREA TREONINEI
Calea Calea II II Calea Calea II II
Tre Gli + aldehida acetic Tre Gli + aldehida acetic
Gli Gli + F + FH H
44
CO CO
22
+ NH + NH
33
+ N + N
55
,N ,N
10 10
--CH CH
22
--FFH H
44
acetaldehida acetil acetaldehida acetil~~CoA CO CoA CO
2 2
+ H + H
22
O O
+ ATP + ATP ATP ATP
Metabolismul aminoacizilor dicarboxilici Metabolismul aminoacizilor dicarboxilici
11 Glu Glu i i Asp Asp 1. 1. Glu Glu i i Asp Asp
2. 2. Formeaz Formeaz sisteme sisteme unice unice cu cu
amidele amidele respective respective amidele amidele respective respective
--cetoacizii cetoacizii respectivi respectivi
Metabolismul aminoacizilor dicarboxilici Metabolismul aminoacizilor dicarboxilici
Ac glutamic i ac aspartic particip la: Ac glutamic i ac aspartic particip la: Ac. glutamic i ac. aspartic particip la: Ac. glutamic i ac. aspartic particip la:
sinteza proteinelor; sinteza proteinelor;
reaciile de transaminare ale aminoacizilor; reaciile de transaminare ale aminoacizilor;
transportul amoniacului; transportul amoniacului; transportul amoniacului; transportul amoniacului;
dezintoxicarea amoniacului; dezintoxicarea amoniacului;
sinteza nucleotidelor; sinteza nucleotidelor;
sinteza glucozei i a glicogenului sinteza glucozei i a glicogenului sinteza glucozei i a glicogenului. sinteza glucozei i a glicogenului.
Metabolismul aminoacizilor dicarboxilici Metabolismul aminoacizilor dicarboxilici
Ac. glutamic particip la: Ac. glutamic particip la: Ac. glutamic particip la: Ac. glutamic particip la:
11 i t i t li i li i ii hi tidi i hi tidi i 1. 1. sinteza sinteza prolinei prolinei i i aa histidinei histidinei;;
2. 2. sinteza sinteza glutationului glutationului (GSH) (GSH); ;
33 FF id l i id l i b i l t i b i l t i 3. 3. Formarea Formarea acidului acidului --carboxiglutamic carboxiglutamic;;
4. 4. sinteza sinteza acidului acidului --aminoabutiric aminoabutiric; ;
5. 5. sinteza sinteza aminoazaharurilor aminoazaharurilor; ;
6. 6. sinteza sinteza NAD NAD--ului ului; ;
7. 7. dezintoxicare dezintoxicare;;
8. 8. etc etc..
Metabolismul aminoacizilor dicarboxilici Metabolismul aminoacizilor dicarboxilici
Ac aspartic particip la: Ac aspartic particip la: Ac. aspartic particip la: Ac. aspartic particip la:
1. 1. sinteza sinteza -- i i --alanianei alanianei; ;
22 i t i t i i i i ii i i i i 2. 2. sinteza sinteza carnozinei carnozinei i i anserinei anserinei;;
3. 3. sinteza N sinteza N- -acetilaspartatului n esutul acetilaspartatului n esutul p p
nervos; nervos;
44 etc etc 4. 4. etc etc..