Sunteți pe pagina 1din 6

Managementul schimbrii

Constantinescu Corina IRUOI FAIMA SEM I ANUL II

Managementul schimbrii

Aspecte intro ucti!e


Fre eric" #$ %a&lor' (n lucrarea sa' intitulat ) Shop Management' e*inea managementul ca a ti exact ce doresc s fac oamenii i a-i supraveghea ca ei s realizeze aceasta pe calea cea mai bun. Ast*el managementul resurselor umane este arta +i +tiin,a e a coor ona e*ortul uman ast*el' (nc-t s *ie atinse obiecti!ele e cre+tere a e*icien,ei +i a e*icacit,ii organi.a,ionale$ Schimbarea intr/o organi.a,ie este impus in cau.a inamicii acti!it,ilor in ca rul acesteia' precum +i e e!olu,ia pie,ei$ Schimbarea (n sine nu este un scop' ci mi0locul e a se a apta la me iul e1tern' care se a*l (n inter epen en, cu cel intern' precum +i pentru (mbunt,irea per*orman,elor$ Strategia schimbrii va avea ca punct de plecare analiza i diagnosticul situa iei !n care se afl organiza ia i va trebui s precizeze obiectivele schimbrii. "ericolul care pate planul de ac iune al schimbrii const !n efectuarea unui diagnostic incorect al organiza iei.1 Elementul cheie pentru a rspun e cu succes pro!ocrilor const (n implementarea ini,iati!elor strategice' (n mare parte repre.entat e gestionarea *actorului uman$

Procesul schimbrii
Aspectele principale ale schimbrilor e succes sunt2 comunicare permanent i reciproc cu grupurile !i.ate e schimbri' instructajul pri!in noile aptitu ini si concepte pri!in schimbrile definirea i gestionarea mo i*icrilor organi.a,ionale legate e schimbri organizarea asisten,ei a*erente primei etape a schimbrilor *ormarea unui sistem de interese care s sus,in succesul schimbrilor Reali.area unui proiect e schimbare este (nt-mpinat e multe i*icult,i' care const mai ales (n iagnosti.area corect' luarea eci.iilor bune' precum +i e a (n,elege i*eren,a intre situa,ia actual +i situa,ia i eal la care !or s a0ung$ E1ist trei e*ini,ii ale managementului schimbrii2 #efini ia $ gestionarea schimbrii / se re*er la a optarea schimbrilor (ntr/o manier plani*icat' structurat'organi.at$ 3n centrul managementului schimbrii st problema schimbrii$ 4roblema schimbrii este e1primat sub *orma e (ntrebrii e genul2 cum5' ce5' e ce5$ #efini ia % practica pro*esional se re*er la reac,ia' rspunsul la schimbrile
6

Ioan 4astor/Managementul resurselor umane' E itura Uni!ersit,ii 4etru Maior' 7889' p$:;

Managementul schimbrii
pe care organi.a,ia nu le controlea. sau o *ace (ntr/o mic msur <e1$ schimbrile legislati!e' schimbarea climatului social sau politic= #efini ia & e1perti.a / se re*er la acele meto e' mo ele' tehnici +i alte instrumente *olosite ca +i con,inut sau subiect al materiei managementului schimbrii$ Acesta este trasat e sociologie' psihologie' economie' inginerie in ustrial' ingineria sistemelor' stu ierea comportamentelor$ O e*ini,ie consi erat general +i care este esen,a managementului schimbrii este un set e abilit,i' tehnici +i iscipline prin care comple1itatea +i speciali.area sunt trans*ormate (n ac,iuni +i re.ultate' prin interme iul organi.rii$ A optarea meto elor managementului schimbrii este un proces i*icil' ar necesar' e aceea continu (n po*i a i*icult,ilor$

Barierele schimbrii
Re.ultatul schimbrii nu este (ntot eauna perceput ca ce!a bene*ic$ Cel mai gra! este sentimentul e nepsare' ceea ce poate in ica o lips total e interes a subiectului (n ceea ce pri!e+te e*ortul epus pentru schimbarea (n mai bine$ 3n procesul schimbrii e1ist mai multe bariere ce trebuie ep+ite pentru e*ectuarea unei schimbri bene*ice$ 'ariere tehnice. Insu*icien,a otrilor tehnice' cuno+tin,elor tehnice sau i*icult,i (n aplicarea nout,ilor$ 'ariere economice. Este una intre cele mai *rec!ente bariere$ Este insu*icien,a capitalului$ 'ariere (uridice. Regulamente 0uri ice noi' timpul necesar la a aptarea noilor con i,ii' clau.e$ 'ariere organizatorice. Lipsa managementului e proiect' birocra,ie' ca re.ultat a unei iererhii stu*oase' *ormalism pri!in meto ele' precum +i rela,ii ba.ate pe norme rigi e$ 'ariere socio-psihologice. Frica e schimbare' *rica e e+ec' e*icit (n moti!a,ie' lipsa comunicrii' nepsarea$2

Depirea barierelor
>ep+irea barierelor socio/psihologice poate *i *cut prin i!erse meto e$ Este un *actor ce poate *i ep+it (n ca rul echipei' spre eosebire e ceilal,i *actori' care necesit *inan,are' timp sau sunt aproape in epen ente e !oin,a organi.a,iei$<e1$ bariera 0uri ic= Cultura +i climatul organi.a,ional au un e*ect semni*icati! asupra *actorului psihologic$ Ast*el trebuie o*erit o categorie i*eren,ial pentru percep,ie' semni*ica,ii' e1plica,ii pentru simboluri' (nsemne' (ngr irea anumitor comportamente' e*inirea pie,ei' !alorii pe pia, pentru atitu ini' a ic recompensa$ Ceea ce pri!e+te climatul organi.a,ional' trebuie creat unul c-t mai po.iti!$ %rebuie o*erit posibilitatea de a experimenta precum i permisiunea de a eua din c)nd !n c)nd 3pentru e!itarea *rustrrii' *ricii$ Este esen,ial o comunicare eschis cu clien,ii +i partenerii
7 ?

A!ram %ripon/Managementul ino!rii' E itura Uni!ersit,ii 4etru Maior' 7889' p$; I em' p$@

Managementul schimbrii
tehnologici interni precum +i e1terni$ Munca (n echip' *le1ibilitatea +i cre in,a c munca sus,inut uce la succes este e asemenea un moti!ant e*icace$

Favorizarea i ncurajarea schimbrii


E1ist acti!it,i care *a!ori.ea. schimbarea' e!it bloca0ele +i (ncura0ea. ob,inerea anga0amentelor$ Sisteme e recompensare Sisteme e in*orma,ie +i control Sisteme e stabilire a bugetelor +i e plani*icare 4roce uri e selec,ie +i promo!are Manipularea po.iti! a resurselor 3ntrirea legturii cu grupurile puternice Intensi*icarea acti!it,ii cu oamenii Schimbarea trebuie con+tienti.at$ Este esen,ial con+tienti.area *aptului c a!em competen,e reale' precum +i parcurgerea unui program e *ormare continu$ 4entru succesul schimbrii este bine ca proiectul s *ie con us e un li er capabil s conceap +i s implemente.e o !i.iune pri!in schimbarea' s ob,in sus,inerea celor a*ecta,i e schimbare$ Echipele entu.iaste sunt bine !enite (n reali.area procesului e schimbare' precum +i moti!area$ Uneori mentalitatea +i atitu inea sunt principalele *actori ce a0ut schimbarea$ Ace+tia in*luen,ea. amploarea schimbrilor$ E1ist +i roluri (n procesul schimbrii2 *ni iatorul schimbrii +are puterea e a ini,ia sau a eci e schimbarea Sus intorul schimbrii/are o in*luen, asupra persoanelor a*ectate ,gentul schimbrii/persoanaAgrupul man atat cu autoritatea necesar pentru implementarea schimbrii inta schimbrii/persoanaAgrupul a*ectat e schimbare "artizanul schimbrii/persoanaAgrupul care sus,ine schimbarea prin iscu,ii e con!ingere' sugestii (n *a!oarea schimbrii$ Cea mai e*icace strategie pentru implementarea schimbrilor plani*icate const (n iminuarea intensit,ii *or,elor care au ten in,a e a men,ine status Buo/ul sistemului' eoarece in uce mai pu,in re.isten, ec-t cre+terea intensit,ii *or,elor *a!orabile schimbrii$ 3ntr/o organi.a,ie schimbrile e*ectuate pot *i schimbri a in*rastructurii precum +i a principiilor$ La schimbarea principiilor contribuie mai multe elemente precum ncre!erea n sine" Cei care au (ncre ere (n sine sunt eschise la i ei bune in i*erent e sursa lor +i oresc s ia parte la ele$ Aceast (ncre ere uce +i la simplitate' un alt *actor important$ Li erii (ncre.tori (n propriile *or,e (ntocmesc planuri simple' e!it utili.area comple1it,ii C!orbriilor e a*aceriD$ Mesa0ele simple circul cu o vitez mai bun$ Aceste mesa0e tin s circule mai repe e (n ca rul organi.a,iei' proiectele simple sunt mai accesibile pe pia,$

Ibi em' p$67

Managementul schimbrii
Un alt element esen,ial ar *i implicarea tuturor' at-t (n ca rul organi.a,iei c-t +i (n a*ara acesteia$ Constituirea atelierului !e solu#ii s/a ba.at pe cre in,a simpl c oamenii care sunt cei mai aproape e munc +tiu mai mult ec-t to,i ceilal,i$ Ultimul element este selec#ia ca!relor !e con!ucere" Li erii e*icien,i care cre (n succesul schimbrii +i (mprt+esc !alorile organi.a,iei sunt esen,iali$ 4entru succesul schimbrii este ne!oie ca *iecare persoan s se implice +i s +tie ce are e *cut (n mo concret$ Schimbarea are ou *a.e2 Fa.a pregtitoare Fa.a e e1ploatare Cu o moti!are +i plani*icare e*icient schimbrile pot *i e*ectuate cu succes$ %oto at succesul schimbrii epin e +i e meto e' tehnici' instrumente *olosite' precum +i e comunicarea (n procesul schimbrii$ E1ist +i riscuri (n procesul schimbrii precum implicarea prea pro*un ' opo.i,ia grupurilor semni*icati!e' con*licte (ntre obiecti!ele pe termen lung' !ulnerabilitatea agen,ilor schimbrii nepregti,i' lipsa resurselor' climat e lucru stresant$ Cu toate c e1ist greut,i +i obstacole e ep+it' succesul este asigurat e competen,a matur +i capacitatea ini,iatorilor +i sus,intorilor$ Schimbrile sunt sen,iale' (ns necesit o echip moti!at +i (ncre.toare (n propriile *or,e$ 4rintre *actorii care contribuie la schimbare' cel socio/psihologic ocup un loc important' cci schimbrile trebuie (ncepute cu con+tienti.area e*ortului +i a obstacolelor$ Acceptarea acestora +i continuarea procesului o!e e+te maturitatea unei organi.a,ii +i este un pas spre succesul orit$

Managementul schimbrii

Bibliogra$ie%

6$ A rian 4etelean' An rei Mrginean/Management/aplica,ii +i stu ii e ca.' E itura Uni!ersit,ii 4etru Maior' 788E 7$ A!ram %ripon/Managementul ino!rii' E itura Uni!ersit,ii 4etru Maior' 7889 ?$ Ioan 4astor/Managementul resurselor umane' Eitura Uni!ersit,ii 4etru Maior' 7889 E$ Managementul schimbrii/ Suport e curs reali.at (n ca rul proiectului e (n*r,ire institu,ional RO8?AIFAO%A86 ;$ /AAM Management In*ormation Consulting