Sunteți pe pagina 1din 3

Data . Nume i prenume ................................ Clasa ................................... Semntura ............................................ TEST Semnalizarea de securitate si sntate n munc 1.

Este obligat angajatorul s pre ad semnalizare de securitate con!orm ".#. nr. $%1&'(()* a+ da b+ nu c+ nu e cazul '. Semnalizarea re!eritoare la o interdic,ie- la un a ertisment sau la o obliga,ieprecum i semnalizarea pri ind localizarea i identi!icarea mijloacelor de sal are ori de prim ajutor este realizat prin. a+ semnalizare permanent b+ semnalizare acustic c+ semnalizare luminoas /. Cile de circula,ie trebuie marcate cu. a+ culoare de securitate b+ semnalizare luminoas c+ semnalizare acustic 0. Semnalizarea se realizeaz prin urmtoarele modalit,ile. a+ panou b+ culoare c+ semnal luminos d+ semnal acustic e+ comunicare erbal !+ gest semnal 1. Culoarea roie de semnalizare reprezint. a+ interdic,ie b+ pericol2alarm c+ obligati itate d+ materiale pentru pre enirea i stingerea incendiilor

). Culoarea albastr de semnalizare reprezint. a+ a ertizare b+ obligati itate c+ prim ajutor %. Culoarea erde de semnalizare reprezint. a+ situa,ie de securitate b+ sal are sau prim ajutor c+ a ertizare 3. Culoarea galbena de semnalizare reprezint. a+ a ertizare b+ prim ajutor c+ securitate $. Semnalizarea acustic de e acuare trebuie s !ie. a+ intermitent b+ continu 1(. 4ersoana care emite gesturi semnal este denumit. a+ agent de semnalizare b+ agent de circula,ie c+ agent de rcire N5T6. .. . E7aminator. ...........................................

8spunsuri corecte

1. '. /. 0. 1. ). %. 3. $. 1(.