Sunteți pe pagina 1din 8

- DSM- IV - TR CLASIFICARE

( MANUAL DE DIAGNOSTIC$I STATISTICAA TULBURARILORMENTALE)

( CLUSTERE TP iN TREI GRUPE ) 1. CLUSTERULA _ CIUDAT,EXCENTRIC - TP SCHIZOIDA - TP SCHIZOTIPALA DEZORDONAT EMOTIONAL, 2. CLUSTERUL B - DRAMATIC, - TP HISTRIONICA - TPNARCISICA - TP ANTISOCIALA - TP BORDERLINE 3. CLUSTERULC _ANXIOS S,4U TEMATOR - TP EVITANTA - TP DEPENDENTA . OBSESIV-COMPUL$VA

TULBURAREA DE PERSONALITATEANTISOCIALA
MALADAPTATII/ sz c)ndCTEMZEAz,aprutr CoMPoRTAMENT
DKEPTURILE NU RECUNOA;TE PACIENTUL CARE 4!T9!4.
CU CMMINALITATEA EA Na ESTE STRIC SINONIM{ SEMNE

iN VAnsrA ns cEL PUTIN18ANI o pERSOANA ESTE CU DEBUT DE CONDUITA o EXISTAOOVBZIDETULBURARE iNewrB DE vARSTADE 15ANI
O IGNORARE $I VIOLARE A DREPTURILOR ALTORA, CARE SURVINE DE LA VARSTA DE 15 ANI $I iN CARE SUNT CUPRINSE:

r. |N$5TATORIE, INDICATA DE MINCILTNI REPETATE, FOLOSIREAUNOR NUME FALSE CARE 2. COMITEREA REPETATA A UNOR FAPTE CONSTITIIIE MOTIVE DE ARESTARE 3.IMPULSIVITATEASAULIPSALTNORPLANURIDE VIITOR 4.IRITABILITATEA$IAGRESIVITATE,A,INDICATEDE ,REPETATE BATAI SAU ATACURI FTZICE SAU A 5. NepAsens FATA DE SIGURANTA PROPRIE ALTORA 6. LIPSA DE REMU$CARI T.SUNTMANIPULATIVI$IPARDEINCREDERE

EPIDEMIOLOGIE I% LA FEMEI I PREVALENTA ESTE DE 3% LA BARBATI $I DE . tN populA{ra pTNITENCIAREL6R E5TE DE 7s% r ESTE MAI FRECVENTA iN GRUPURILE SOCIO-ECONOMICE MAI JOASE TULBURARI O INCIDENTA CRESCUTA iN UNELE FAMILII CU ANTISOCiETE DE PERSONALITATE,ALCOOLISM

SINDROMUL CONDITII PREDISPOZANTE INCLUDE HIPERCIilNETIC CU DEFICIT DE ATENTIE (ADHD), TULBURATEA DE CONDUITA

ETIOLOGIE . o CARACTERISTICA SIrt T LEZIUNILE SAU DISFI.INCTIILE CEREBRALE , SECLINDARE I'NOR CONDITII CUM AR FI LEZIUNI CEREBRALE PERINATALE, TRAUMATISMELE CRANIENE, ENCEFALITA O ISTORICUL DE ABANDON SAU ABUZ PARENTAL ESTE FOARTE FRECVENT.SE CONSIDERA CA PEDEPSELE SAU ASPRE DIN PARTEA REPETATE, ARBITRARE PARINTILOR CONSTITUIE LTNFACTOR

EVOLUTTE $I PROGNOSTIC O PROGNOSTICULESTE VARIABIL o COMPLICATIILE INCLUD _ MOARTEA VIOLENTA, ABUZUL F|ZICA, SUBSTANTE, SINUCIDEREA, LEZAREA DE

DIFICULTAfi rs6arr
DEPRESIVE

SAU FINANCIARE, TULBIJRARI

TRATAMENT o ESTE DESEORIDIFICIL DACA NU CHIAR IMPOSIBIL . iN MEDIUL MEDICAL PACIENTUL POATE FI CUCERITOR LA SUPRAFAIA, ORR MANIPULATIV JSAU SFIDATOR $I POATE ASISTENTA MEDICALA SA NN,PUZE

TULBURAREADEPERSONALITATEBORDERLINE

Iy!gr!!:P: t nhrtrynoR TNTERPERSONALE, rNSrABrLrrArE ' ! t^g y i y cnr z rArEua nc,axr ryr uLS r rMp ; ;,;; ; ; fir1, u, oR$

T,ISTITUIE UN PATTEKN DE

INTR-O PRECOCE IN PENOADA 'q.ourrl s/ ESTE PREZENT DE CONTEXTE YANETATE grUAUnU-SE LA GRANITA A FOSTCOUSnBneri evrn-ntOn C,n

xnraozi g rsmoz'{ DINTRE

SEMNE oBoLNAVIISLTNT*INIOInEALTNAINCRIZA'' oGESTURILE,AMENINIATonTs{UACTELEAUT OSUCCIDARE SI-INT SAU AUTO-MU'fuTENTE DISTRUCTIVE, FRECVENTE r RELATIILE CU ALTII SI]NT TUMULTOASE

o sEiNruruecu u$URINTA

iN NNOPEVIDENT r SUNT UNEORI MANIPULATIVI, IINEORI PENTRU ORICINE O IMAGINEA DE SINE ESTEINSTABILA

MICROPSIHOTICE . iiNp sA eteA EPISOADE oBOLNAVIINUTOLEREZAsATtBSINGURI.SEANGAJEAZA iNE,ToRTURIFRENSTTSDEEVITAREAABANDONULUI REAL SAU IMAGINAR

DEGoLrAtrNrruc . isionrAuwrn cRoNICE

oSUNTIMPULSIvTTNPRIVINTABANILOR$ ISEXULU$ISE PERICULOS ' $OFAT subsTANTE DE esuz AZAIN ANGAJE

TULBURAREA DE BERSONALITATE HISTRIONICA


IMPRESIONANT pnuay,ra du uw snt DRAMATIC, EMOTIONAL,

SEMNE .SUNTCOOPERA}ITI$IDORNICIDEAFIAJUTATI . TIND SA pts PLINI DE CULOARE , CAUTAND ATENTIA $I SEDUCATORI O MANIFESTACOMPORTAMENTDEPENDENT O DIN PUNCT DE VEDERE EMOTIONAL POT SA FIE SUPERFICIALI SAU NESINCERI O VORBIREA POATE SA NB DRAMATICA r ADESEA SLiNT SUGESTIONABILI O SIMPATICI CHIAR SOCIABILI A r SE FOLOSE$TE CONSTANT DE ASPECTUL BIZIC PENTRU ATRAGE ATENTIA MAI . CONSIDENE NETETIILE PE CARE LE ARE DREPT MULT INTIME DECAT ST]NT

* TULBURAREADE PERSONALITATE OBSESIV COMPULSryA


TINDE SA PREDOMINE PERFECTIONISMUL , ORDINEA $I LIPSA DE FLEXIBILITATE

SEMNE . PREOCUPARE EXCESIVA CU ORDINEA, INCLUZAND REGULUI, REGLEMENTARI $I SISTEMATIZARI O PERSEVERENTA , CARE ATINGE ADESEA MVELUL

iNcarA1lNArut

r cAND DECTZfiLE TREBUIESC LUATE INTUITIV, INDECIZIA DEVINE O PROBLNUA r PERFECTIONISMULESTE FRECVENT O CAUTA SA DETINA CONTROLUL ASUPRA LOR $I ASUPRA

iN Cens sE GASESC STTUATIILOR


e I O . LE LIPSE$TE SPONTANEITATEA SCLAVI AI AMANLINTELOR PREFENA NUTINA TN DETRIMENTUL NOUTATII STIL AVAR DE A CHELTUI

TULBURAREA DE PERSONALITATEDEPENDENTA
ACIENTUL ESTE PREDOMINANT DEPENDENT ;I SUBMISI SEMNE . o e O . o SUNT LIrSITI DE INCREDEREiN StNg $I NECESITA STITURI $I REASIGURARE SINGURI $I NECESITA TOLEREAX,A SA FIE NU SUPERVIZARE EXCESIVA IN TIMPUL LUCRULUI SUNT PASIVI DELEAGA ALTORA DECIZIILE igt SUBORDONEAZAPROPRIILENEVOI ,NEVOILOR ALToRA ARE DIFICULTATI DE EXPRIMAREA DEZACORDULUI

TULBUITAREADE PERSONALITATE EVITANTA


n
DENUMIf.,q' Pn ASEMENEA POUC'{

SAU TIMIDA, nUSn'fO'aS'a

SEMNE . SLINT U$OR DE RANIT SAU JIGNIT . stINT RETRA$I SOCIAL O STINTDORNICI DE IMPLICARE SOCIALA oESTEPREZENTT]NCOMPLEXDEINFERIORITATE_POATE INTERPRETA COMENTARIILE CA FIIND DISPRETUITOARE SAU NEGATIVE