Sunteți pe pagina 1din 16

Gradinita PP Mugurel Aleea Fragilor,nr 7,Constanta Telefon:0341/44004 !

"ail:gr"ugurel#$ta%&a'oo($o

Tema anuala: CUM ESTE, A FOST I VA FI AICI PE PMNT? Perioa a: !"#!$#$!%& ' $( #!$#$!%& )ru*a:Mi+a ,arni+eii

In-o+mi- e :Ni+olae.+u Ca-alina

CUM ESTE, A FOST I VA FI AICI PE PMNT? P/OIECT TEMATIC 0Au 1o.- .i .un- in 2urul no.-ru
Ar3umen-: )u*+ $u" ,ti" to-i $o*iii sunt fas$ina-i de lu"ea ani"alelor, fie ele do"esti$e, s+l.ati$e sau "arine( )ores$ sa $unoas$+ a*roa*e totul des*re ani"ale /"odul de 0iata , 'rana , ad+*osturile1 a$estora( )e a$eea, $o*iii, au tot ti"*ul de *o0estit $2te $e0a des*re ani"alele $u $are se 3nt2lnes$ 3n ograda .uni$ilor, in *adurile din tara noastra , la $ir$ , la 4oo, la delfinariu sau in Marea 5eagra( 6+72nd feri$irea $u $are *o0estes$ lu$ruri noi, "inunate, din lu"ea ani"alelor a" 'otar2t 3"*reun+ $u $o*iii derularea unui *roie$t te"ati$ a02nd $a te"+ Au fost si sunt in 8urul nostru din te"a anual+: 9C:M !;T!, A F<;T => 6A F> A>C> P! P?M@5TA 4ura-a : 4 s+*t+"2ni Perioa a: !"#!$#$!%& ' $( #!$#$!%& Su5-eme 64ire+7ii e e89ol-are:: %# $# &# ANIMA;E ,MA/I SI MICI IN O)/A4A ;A <UNICI ' !"#!$#$!%& ' %=#!$#$!%& ,,ANIMA;E;E PA4U/II ' %(#!$#$!%& ' $$#!$#$!%& 0VIETUITOA/E;E APE;O/ ' $=#!$#$!%& ' $(#!$#$!%&

)ru*ul 7in-> : *re,$olarii "i$i Barni$eii ;o+ e e.1>?urare: Gr+dini-a / sala de gru*a /e.ur.e umane : C Co*iii C )ire$torul gr+dini-ei C !du$atoarea C P+rin-ii /e.ur.e ma-eriale: C $arti, re0iste, al.u"e C ta.la "agneti$+ C figurine, "ula8e ale ani"alelor C $oli de s$ris, $ario$a C i"agini, *re7ent+ri PP;, $al$ulator, , )6), C)Curi C 8etoane, *u77le, 8o$uri de "asa, C en$i$lo*edii, atlas 7oologi$ C *lan,e / *o0e,ti ilustrate, 3n ograda .uni$ilor , ani"alele *+durii,i"agini $u 0iet+-ile a*elor et$(1 C .lo$uri de desen, a$uarele, $reioane $olorate D

C *lastilina, *lan,ete C '2rtie $olorata, foarfe$e, li*i$i, *erforator C 'alate, diferite truse de $reatie C $u.uri de le"n, *iese AEC<,F!G<, "o7ai$, for"e geo"etri$e, O<IECTIVE;E 4E /EFE/IN@: 4: ;+ $unoas$+ unele ele"ente $o"*onente ale lu"ii 3n$on8ur+toare /o.ie$te, aerul, a*a, solul, 0egeta-ia, fauna, fiin-a u"an+ $a *arte integrant+ a "ediului1 *re$u" ,i interde*enden-a dintre eleG ;+ $unoas$+ ele"ente ale "ediului so$ial ,i $ultural *o7i-ion2nd ele"entul u"an $a *arte integrant+ a "ediuluiG ;+ a*li$e nor"e de $o"*ortare s*e$ifi$e s+n+t+-ii ,i *rote$-iei o"ului ,i naturiiG ;+ $o"uni$e i"*resii, idei *e .a7a o.ser0+rilor efe$tuateG ;+C,i 3".og+-eas$+ eH*erien-a sen7orial+ $a .a7+ a $uno,tin-elor "ate"ati$e referitoare la re$unoa,terea, denu"irea o.ie$telor, $antitatea, $lasifi$area, $onstituirea de gru*uri, "ul-i"i *e .a7a unor 3nsu,iri $o"une /for"+, "+ri"e, $uloare1 luate 3n $onsiderare se*arat sau "ai "ulte si"ultanG ;+ 3n-eleag+ ,i s+ nu"eas$+ rela-iile s*a-iale relati0e, s+ *lase7e o.ie$te 3ntrCun s*a-iu dat ori s+ se *lase7e $ore$t el 3nsu,i 3n ra*ort $u un re*er datG 4;C: ;+ *arti$i*e la a$ti0it+-ile de gru*, in$lusi0 la a$ti0it+-ile de 8o$, at2t 3n $alitate de 0or.itor, $2t ,i 3n $alitate de auditorG ;+ audie7e $u aten-ie un teHt, s+ re-in+ ideile a$estuia ,i s+ de"onstre7e $a lCa 3n-elesG ;+ 3n-eleag+ ,i s+ trans"it+ "esa8e si"*leG s+ rea$-ione7e la a$esteaG ;+C,i 3".og+-eas$+ 0o$a.ularul a$ti0 ,i *asi0 *e .a7a eH*erien-ei, a$ti0it+-ii *ersonale ,i/sau a rela-iilor $u $eilal-i ,i si"ultan s+ utili7e7e un li".a8 oral $ore$t din *un$t de 0edere gra"ati$alG 4OS: ;+ a*re$ie7e 3n situa-ii $on$rete unele $o"*orta"ente ,i atitudini 3n ra*ort $u nor"e *resta.ilite ,i $unos$uteG ;+ se ra*orte7e la "ediul a*ro*iat, $ontri.uind la 3".og+-irea a$estuia *rin lu$r+rile *ersonaleG ;+ $unoas$+ ,i s+ utili7e7e unelte si"*le de lu$ru *entru reali7area unei a$ti0it+-i *ra$ti$Cgos*od+re,tiG 4EC: ;+ des$o*ere lu"ea 3n$on8ur+toare $u a8utorul au7uluiG ;+ $o"*un+ 3n "od original ,i *ersonal s*a-iul *lasti$G ;+ intone7e $2nte$e *entru $o*iiG ;+ redea te"e *lasti$e s*e$ifi$e desenuluiG ;+ eHerse7e de*rinderile te'ni$e s*e$ifi$e "odela8ului 3n redarea unor te"e ;+ fie a*t s+ utili7e7e de*rinderile "otri$e 3nsu,ite 3n diferite $onteHteG ;+ "anifeste 3n ti"*ul a$ti0it+-ii atitudini de $oo*erare, s*irit de e$'i*+, fair *la&G ;+ $unoas$+ ,i s+ a*li$e regulile de igien+ referitoare la igiena e$'i*a"entuluiG ;+ fie a*t s+ utili7e7e de*rinderile 3nsu,ite 3n diferite $onteHte( 3

*lasti$eG 4PM:

CENT/U; TEMATIC: 6a fi a"ena8at $u "aterialele $e 0or fi aduse de $+tre *+rin-i 3n ur"a unui anun- *ri0ind te"a *roie$tului, ur"2nd $a *e *ar$ursul derul+rii a$estuia s+ fie ad+ugate ,i alte "ateriale( Ee0iste ,i $+r-i te"ati$eG Atlas 7oologi$ ,i en$i$lo*edia $o*iilorG Figurine ,i "ula8eG Materiale din natur+ /"ateriale re$i$la.ile, $rengu-e, et$(1G )e,euri /'2rtie, teHtile, et$(1G Al.u"eG Poster i"aginiG FINA;ITATEA P/OIECTU;UI: !H*o7i-ie $u lu$r+rile $o*iilorG Al.u" $u fotografii din ti"*ul a$ti0it+-ilor ,i a$-iunilor desf+,urate de $o*iiG Eeali7area unui *rogra" artisti$G

CENT/E 4E INTE/ES: <i5lio-e+> C+r-i, *lan,e $u "ediul de 0ia-+ al ani"alelor, re0iste, al.u"e, en$i$lo*edii, fi,e de lu$ru, *anou/ ta.l+ "agneti$+, et$(

-iin7>

Ar->

Con.-ru+7ii Cu.uri de diferite di"ensiuni, *iese lego, *iese AEC<, $utii de diferite "+ri"i, "ateriale din natur+ /$rengu-e, $onuri de .rad, et$(1

Atlas 7oologi$, Fi,e de lu$ru, '2rtie glasee, *lastilin+, figurine, "ula8e, *lansete, li*i$i, foarfe$e, $reioane e,antioane din .lan+, $olorate, a$uarele, ,a.loane $u ani"ale, $rengu-e, $onuri de '2rtie $re*onat+, fire de l2n+, et$( .rad, et$(1 , "ateriale $u su*ort ele$troni$, 0ase de diferite for"e ,i "+ri"i *entru "i$i eH*eri"ente( Ao+ e rol Ao+ e ma.a Masti, diferite truse Pu77le $u ani"ale do"esti$e , sal.ati$e , de $reatie, ani"ale de a$0ati$e, 8etoane et$,)in 8u"atatiC *lu, sau din intregul,Ani"alele si 'rana lorG *lasti$, ustensile de .u$+t+rie, et$

INVENTA/U; 4E P/O<;EME: Ce ?-im?

Ce nu ?-im ?i 9rem .> a1l>m?

Ani"alele "ari si "i$i tr+ies$ 3n ograda .uni$ilorG In *+dure tr+ies$ *+s+ri ,i "ulte 0ie-uitoare s+l.ati$eG In *o0esti 3nt2lni" *ersona8e ani"aleG !Hist+ ani"ale la Gr+dina 4oologi$+G !Hista 0ie-uitoare in a*eG Ani"alele do"esti$e sunt: *isi$a, $ainele, 0a$a, $alul, *or$ul, oaia, $a*ra,ie*urele de $asa G Ani"alele sal.ati$e sunt: ie*urele, 0ul*ea, ursul, lu*ul, ari$iul, $a*rioara, $er.ul G 6ietuitoarele a*elor sunt: *estele, $alutul de "are, delfinul, .alena, re$'inul(

Cu" se 'r+nes$ ,i unde se ad+*ostes$ ani"aleleA )e $e oa"enii 3ngri8es$ ,i o$rotes$ ani"aleleA ;+ des$o*ere noi taine ale 0ie-uitoarelorA Cu" *ot $ontri.ui oa"enii ,i $o*ii la *rote8area ani"alelor ,i a "ediuluiA :nele ani"ale do"esti$e , sal.ati$e si "arine *ot asigura 'rana oa"enilorG Ani"alele do"esti$e si sal.ati$e au: $a*, gat, trun$'i, *i$ioare si $oada( Ee$'inul este un ani"al u$iga, Pe,tii au $a*, trun$'i, 3not+toare , $oad+ In "+ri ,i o$eane tr+ies$ diferite s*e$ii de *lante ,i ani"ale

,ar-a *roie+-ului 0Au 1o.- .i .un- in 2urul no.-ru

Animale mari .i mi+i in o3ra a la 5uni+i >nfatisare Mediu de 0iata Brana Foloase

AU FOST SI SUNT IN AU/U; NOST/U


Brana Foloase

Vie-ui-oarele *a urii >nfatisare Mediu de 0iata

Vie7ui-oarele a*elor >nfatisare Mediul de 0iata Brana Curio7itati

ME4IATIBA/E I 4ISEMINA/E: C ParteneriateG C )ise"inare 3n $adrul $o"isiei "etodi$eG C Fotografii( EVA;UA/E 4E )/UP: C <.ser0area dire$t+G C Fi,e indi0iduale de lu$ruG C Al.u"G C Carna0alul ani"alelorG C !H*o7i-ie $u lu$r+rile $o*iilorG CUNOTIN@E: C As*e$te s*e$ifi$e "ediului de 0iataG C 5o-iuni ele"entare *ri0ind ani"alele s+l.ati$e, do"esti$e, si $ele din "ediul "arin interde*enden-a dintre a$estea ,i o"G C Curio7it+-i din lu"ea *lantelor si ani"alelorG C Fa$tori $are *un 3n *eri$ol e$'ili.rul e$ologi$G C I".og+-irea 0o$a.ularului a$ti0 $u $u0inte ,i eH*resii ade$0ateG A<I;IT@I: C Co"uni$area li.er+ ,i *e o te"+ dat+ 3n $adrul gru*uluiG C :tili7area unor unelte si"*le de lu$ru *entru desf+,urarea unor a$ti0it+-i *ra$ti$eG C 6alorifi$area $uno,tin-elor do.2ndite 3n $onteHte diferite( ATITU4INI: C )e70oltarea unor $o"*orta"ente si $onduite ade$0ate fa-+ de "ediul a".iantG C In-elegerea rolului ,i ne$esit+-ii ani"alelor 3n 0ia-a o"uluiG C For"area unei atitudini *o7iti0e fa-+ de o" ,i "ediuG <i5lio3ra1ie:

C C C C

Gra"a F, Pletea M, Culea F, ;eso0i$i A, Cio.otaru A, ;*2nu C, )in$+ G, Pletea G, C+lin !, /D00 1 L Aplicaiile noului curriculum pentru nvmntul precolar ghid pentru cadrele didactice Vol I, !ditura )ida$ti$a Pu.lis'ing Bouse, Mu$ure,ti Gra"a F, Pletea M, Culea F, ;eso0i$i A, Cio.otaru A, ;*2nu C, )in$+ G, Pletea G, C+lin !, /D00 1 L Aplicaiile noului curriculum pentru nvmntul precolar ghid pentru cadrele didactice Vol II, !ditura )ida$ti$a Pu.lis'ing Bouse, Mu$ure,ti Preda 6 /$oord(1, /D00D1 L Metoda proiectelor la vrstele timpurii, !ditura "ini*ed, Mu$ure,ti To"a G, Petre ), Eistoiu M, Ang'el M, /D00N1 L Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru nvmntul precolar nivel ! "ani# !ditura )elta, Pite,ti(

SC/ISOA/E 4E INTEN@IE CT/E P/IN@I

A9Cn Dn 9e ere +> animalele re*re8in-> o lume 1a.+inan-> *en-ru +o*ii, iar re*re8en->rile lor e.*re a+e.-ea .un- ne+e.are a 1i Dm5un>->7i-e, 9> anun7>m +> Dm*reun> +u +o*iii neEam Fo->rC- .> e.1>?ur>m *e *ar+ur.ul urm>-oarelor " .>*->mCni *roie+-ul +u -ema :,,Au 1o.- .i .un- in 2urul no.-ru, Vom i.+u-a e.*re animalele ome.-i+e, animalele .>l5a-i+e in 7ara noa.-r>, in me iul a+9a-i+# Su5-emele *roie+-ului .un-: 0Gn o3ra > la 5uni+i E !"#!$ E %=#!$#$!%& 0Vie7ui-oarele *> urii E %(#!$ E $$#!$#$!%& 0Vie-ui-oarele a*elor ' $=E$(#!$#$!%& V> ru3>m .> i.+u-a7i +u +o*iii *e a+ea.-> -em> ?i .> 9eni7i ?i umnea9oa.-r> Dn .*ri2inul no.-ru +u ma-eriale +um ar 1i: re9i.-e, ima3ini +u animale, +urio8i->-i in lumea animalelor, C4Euri +u +Cn-e+e e.*re animale, *o9e?-i e-+# V> mul7umim *en-ru Dn7ele3ere H
N

E u+a-oarele ?i +o*iii 3ru*ei ,arni+eii

Sa*-amana I Su5-ema: 0Animale mari .i mi+i in o3ra a la 5uni+i


04(0D L 0N 0D((D013
Biua 4a-a ;uni "#!$#$!%& A+-i9i-a-i e in9a-are Tura % A4P: Int2lnirea de di"inea-+ : Ce sti" des*re Tura $ A)P: )e*rinderi de igiena si autoser0ire A)!: 9Fie$are *ui are "a"a lui8o$ dida$ti$ AFA :Constru$tii :Ada*osturi *entru ani"ale

ani"alele do"esti$e
Calendarul naturiiG Tran7itie: Catelusi "ititei,saCi $unoaste" $at "ai .ineG A;A:Mi.liote$a: Cine s*une "ai

de*arteA/ani"ale ,i "ediul lor de 0ia-+1


Constru$tii: : Cus$a lui G ri0ei ;tiinta: Ani"alul si 'rana lui A)!: ); Cunoasterea "ediului: A$ti0itate integrata : AFAO);: CatelulCo.ser0are A;A D: Po$uri distra$ti0e:Catelusul si *isi$a A4P Eutine:Masa de *ran7 si so"nul Mar-i =#!$#$!%& A4P: Int2lnirea de di"inea-+: )e 0or.a $u Gri0ei GCalendarul naturiiG Tran7itie:5e *regati" de a$ti0itati A;A:Po$ de "asa:Foto $u ani"ale ArtaC Ani"alul *referat $olorare Mi.liote$a: Curio7it+-i din lu"ea A)P::!du$atie sanitaraCCu" a" gri8a de ani"alul "eu de $asa A)!: C9Ee*o0estire:Cine a s*us "iau(( AFA::Po$ de "asa:Po$ul u".relor

ani"alelor
A$ti0itate integrata: A4E:)FC: Cine a s*us "iauA L *o0estirea

edu$atoareiG )!C: A7i Gri0ei e "anios L $ante$ in0atare 9;ori$elul si *isi$a L 8o$ $u teHt si $ant A;A $:Po$uri distra$ti0e C2inele $iufulit
A4P: Eutine:Masa de *ran7 si so"nul Mier+uri A4P: Int2lnirea de di"inea-+ : Cel "ai .un A)P: Po$ de insusire a nor"elor de $o"*ortare $i0ili7ata:>n 0i7ita la .uni$i *rieten al o"ului A)!:)PM:Po$ de "is$are lu*ul si oile Calendarul naturiiG Tran7itie:5e *regati" de AFA: Po$ sen7orial :Cu" fa$eAono"ato*ee a$ti0itati A;A:Po$ de rol: )eCa fer"ierii Arta :Cateii dal"atieni Cda$tilo*i$tura A4E: ); A$ti0itate "ate"ati$a:5e 8u$a" $ifra D noi in0ata"G )PM: 9T2r2rea *e genun$'i ,i ante.ra-e

!I#!$#$!%&

C Po$ a*li$ati0:,,Cursa $atelusului 10

fl+"2nd /t2r2rea *e genun$'i1


A;A D: Po$ de "is$are: Catelusul si *isi$a Eutine:Masa de *ran7 si so"nul Aoi A)P: Aran8a" farfurioarele *entru gustare A)!:Cus$a lui A7orelCfinali7area lu$rarilorG AFA:)eCa do$torii 0eterinari

!J#!$#$!%&

A4P: Int2lnirea de di"inea-+ :< fa*ta .una Calendarul naturiiG Tran7itie: Bora ani"alelor AFA:Mi.liote$a: Curio7itati $u ani"ale Constru$tii: Fer"a de an"ale Po$ de "asa:Pu77le ani"ale do"esti$e A)!:)!C: )esen L Cus$a lui A7orel AFA: Cainele si *isi$a A)P: !du$( ;anitar+: 9>giena du*+ $e "+ 8o$

$u ani"alele
/u-ine:Masa de *ran7 si so"nul Vineri A)P: >giena du*a $e "a 8o$ $u ani"alele A)!: AFA : Po$ de "asa:Alege si gru*ea7a/ani"alele si 'rana lor1

!(#!$#$!%&

A4P: Int2lnirea de di"inea-+:!u iu.es$ ani"alele *entru $a((( Calendarul naturiiG Tran7itie: 5e *regati" de a$ti0itati A;A: :Po$ de rol: )eC a gos*odinele Constru$tii: <grada .uni$ilor Po$ de "asa:Po$ul u".relorQ A4E: )<;C Catelusul L a*li$atie A4P: ;ingur "a 'ranes$/de*rinderi de auto ser0ire1 /u-ine:Masa de *ran7 si so"nul

Sa*-amana II

Su5-ema: 0Animale mari .i mi+i in o3ra a la 5uni+i


%%#!$ ' %=#!$# $!%&
Biua 4a-a ;uni %%#!$#$!%& A+-i9i-a-i e in9a-are Tura % A4P: Int2lnirea de di"inea-+ : Care este Tura $ A)P: )e*rinderi de igiena si autoser0ire A)!: 9Ce stii des*reA AFA :Colora" ani"ale do"esti$e

ani"alul t+u *referatA


Calendarul naturiiG Tran7itie: Pisi$ute "otanei,saCi $unoaste" $at "ai .ine A;A:Mi.liote$a: In ograda .uni$ilorC $itire de

i"agini din !n$i$lo*edia ani"alelor Constru$tii: : Fer"a de ani"ale ;tiinta: )e $e $re,te" ani"ale
A)!: ); Cunoasterea "ediului:

11

Mar-i %$#!$#$!%&

A$ti0itate integrata : AFAO);: Pisi$aCo.ser0are A;A D: Po$uri distra$ti0e:Pisi$a si sori$elul A4P Eutine:Masa de *ran7 si so"nul A4P: Int2lnirea de di"inea-+: : Graiul

ani"alelor
GCalendarul naturiiG Tran7itie:Magarusii in$a*atanati A;A:Po$ de "asa:Pu77le Fer"a $u ani"ale ArtaC LPisi$utaC$olorare Mi.liote$a: Ani"alele din ograda A$ti0itate integrata:)in lu"ea ne$u0antatoarelor A4E:)FC: Me"ori7are Miauni$a )!C: ;unete 3nalte ,i 8oase: Catelusul si

A)P::!du$atie sanitaraCA" gri8a de ani"alul "eu A)!: C9)!C:Auditie $ante$e *entru $o*ii AFA::Constru$tii:Cus$a lui Gri0ei

*isi$aL $2nte$ Graiul ani"alelorC 8o$ "u7i$al A;A $:Po$uri distra$ti0e C2inele $iufulit
A4P: Eutine:Masa de *ran7 si so"nul Mier+uri A4P: Int2lnirea de di"inea-+ : Cu" *rote8+" A)P: Barni$ut si Barni$uta A)!::);:Cifra D noi in0ata" ani"alele AFA: Po$ de rol:)eCa fer"ierii Calendarul naturiiG Tran7itie: Calutii na7dra0ani A;A:Po$ de rol: )eCa do$torii 0eterinari Arta :Ani"alul *referat C$olorare A4E: ); A$ti0itate "ate"ati$a:!Her$itii $u "aterial indi0idual:Mai "ulte,"ai *utine ,tot atateaG )PM: 9>n0atarea arun$arii si *rinderii de

%&#!$#$!%&

la *ie*t $u doua "aini( Po$ 9G'e"ul *isi$ii


A;A D: Po$ de "is$are: Caii si $alaretii Eutine:Masa de *ran7 si so"nul Aoi

%"#!$#$!%&

A4P: Int2lnirea de di"inea-+ :Cine s*une "iauA Calendarul naturiiG Tran7itie: 1,D,3 'ai in *as

0ioi
AFA:Mi.liote$a: G'i$i, g'i$itoarea "eaQ Constru$tii:Cosul *isi$ii ;tiinta:Ani"alul si 'rana lui A)!:)!C:Cosul *isi$uteiC"odela8 AFA: Cainele si *isi$a /u-ine:Masa de *ran7 si so"nul Vineri

A)P: Mainile $urate tin .oala de*arte A)!:)!C:Cosul *isi$iiCfinali7area lu$rarilor AFA:<$u*atii ludi$eCAran8a" 8etoanele

%=#!$#$!%&

A4P: Int2lnirea de di"inea-+:>nta"*lari 'a7lii $u ani"ale Calendarul naturiiG Tran7itie: 5e *regati" de a$ti0itati A;A: :Po$ de rol: )eC do$torii 0eterinari Constru$tii: Ada*osturi *entru ani"ale Po$ de "asa: )in 8u"+t+-iC intregQ

A)P: Fa re0edereC$u0antul "agi$ A)!: Con0or.ire:Co*ii si ani"alele do"esti$e/de*rinderi de igiena AFA : G'i$i,g'i$itoarea "ea

1D

A4E: )<;C Catelusul s$'io* de !lena

Farago E lectura educatoarei si de$%atere


A4P: ;ingur "a 'ranes$/de*rinderi de auto ser0ire1

Sa*-amana III Su5-ema: ,,ANIMA;E;E PA4U/II %(#!$#$!%& ' $$#!$#$!%&


Biua 4a-a ;uni %(#!$#$!%& A+-i9i-a-i e in9a-are Tura % A4P: Int2lnirea de di"inea-+ : Mos Martin ne *o0esteste Calendarul naturiiG Tran7itie: :rsul la "ure A;A:Mi.liote$a: Citi" i"agini din

en$i$lo*edii $u ani"ale sal.ati$e Constru$tii: : Ad+*osturi *entru ani"ale ;tiinta: Curio7itati dn lu"ea ani"alelor
A)!: ); Cunoasterea "ediului: A$ti0itate integrata : AFAO);: >arna in *adureCle$tura du*a i"agini A;A D: Po$ de "is$are 9:rsul so"noros A4P Eutine:Masa de *ran7 si so"nul A4P: Int2lnirea de di"inea-+: Ani"alul *referat este((((((A GCalendarul naturiiG Tran7itie:Cate unul *e $arare A;A:Po$ de rol:)eCa *adurarii ArtaC :rsuletulCdesen du*a $ontur Po$ de "asa: R)in 8u"atatiCintregulQ A$ti0itate integrata: A4E: );:5e 8u$a" $u $ifrele 1si DG )!C: >e*urasul L $2nte$ *redare

Tura $ A)P: )e*rinderi de igiena si autoser0ire )a$a 0o" dor"i,odi'niti 0o" fiQ A)!: 9Po$ eHer$itiu :Cine s*une "ai de*arteQ AFA :Po$uri de "is$are::rsul doar"e

Mar-i %K#!$#$!%&

A)P::Po$ de insusire a regulilor de $ir$ulatie :Ce a gresit ursuletul A A)!: C9)!C:AuditieC$ante$e *entru $o*ii AFA::Po$ de "asa:)in 8u"atatiCintregul

>e*urasul tu* L 8o$ $u teHt si $ant


A;A $:Po$uri distra$ti0e >e*urasii la "or$o0i A4P: Eutine:Masa de *ran7 si so"nul Mier+uri

$!#!$#$!%&

A4P: Int2lnirea de di"inea-+ : >e*urasul ne A)P: )e*rinderi de igiena si autoser0ireC>n0at saC"i ase7 'ainutele *o0esteste ordonatG Calendarul 7ileiG Tran7itie: A)!:Ee*o0estire:Coli.a ie*urasului A;A:Po$ de "asa : Pu77le L Ani"alele din

13

*adure
Arta :>n *adure C$olorare Constru$tii: Casute *entru ani"alele $are sufera de frig A$ti0itate integrata:< 7i in *adure A4E: 4;C: 9Coli.a ie*urasului de <( Ca*ita

AFA: G'i$este $e a" "i"atQ

L *o0estea edu$atoarei 4OS: 9>n *adure /a*li$atie1 A;A D: Po$ de "is$are: 9:rsul si ie*urasii / :rsul so"noros
Eutine:Masa de *ran7 si so"nul Aoi A4P: Int2lnirea de di"inea-+ :>u.es$ ani"alele *entru $a((A Calendarul naturiiG Tran7itie: 5e *regati" de a$ti0itati AFA:Mi.liote$a: Minunata lu"e a ani"alelorC A)P: Barni$ut si Barni$uta A)!:Continuarea lu$rarilor in$e*ute di"ineata AFA:Carna0alul din *adure

$%#!$#$!%&

$arti fas$i$ule ;tiinta: Cutia $u sur*ri7e/eH( sen7orial1 A)!:)!C: :rsuletul Martini$aC*i$tura


AFAD::rsul doar"eC8o$ de "is$are A)P: /u-ine:Masa de *ran7 si so"nul Vineri

$$#!$#$!%&

A4P: Int2lnirea de di"inea-+: ;<;, ani"alele *aduriiQ Calendarul naturiiG Tran7itie: Trenul ani"alelorCono"ato*ee A;A: : =tiin-+: 9Cine are gri8+ de ani"alele

A)P: Po$ sen7orial:Al $ui glas esteA A)!:Cauta dru"ulCdiferite de*rinderi "otri$e AFA : Po$ de rolC)eCa eH$ursia

*+duriiA Constru$-ii: )ru"ul s*re $a.ana *+durarului C AEC< ;> F!G< Po$ de "as+:: Alegeti si gru*ati 9Ani"alele ,i 'rana lor A4E: 4PM: )M L de*lasare *e *al"e ,i genun$'i Fa st2n+ CM C >nde"2nare C"ers 3n e$'ili.ru 3ntre dou+ linii trasate *e sol Po$ a*li$ati0:Pe *ote$u-+
A4P: ;ingur "a 'ranes$/de*rinderi de auto ser0ire1 /u-ine:Masa de *ran7 si so"nul

Sa*-amana

IV

Su5-ema: 0VIETUITOA/E;E APE;O/


Perioa a: $=#!$#$!%& ' $(#!$#$!%&
Biua 4a-a A+-i9i-a-i e in9a-are Tura % Tura $

14

;uni $=#!$#$!%&

A4P: Int2lnirea de di"inea-+ : ,,Fa )elfinariu, Po0este $u te rog fru"osC de*rinderi de adresare Calendarul naturiiG Tran7itie: A;A:Mi.liote$a: Int2"*l+ri 3n a*+C *o0( $reat+ du*+ ilustra-ii Constru$tii: A$0ariulC "o7ai$G ;tiinta: Curio7it+-i din "ediul "arin/**t1 A)!: ); Cunoasterea "ediului:

A)P: )e*rinderi de igiena si autoser0ire )$a 0o" dor"i,odi'niti 0o" fiQ A)!: 96ietuitoarele adan$urilorC sele$tare i"agini AFA :6i7ionare $d

&u spun una # tu spui multe L 8o$ dida$ti$ A;A D: )in tainele "+rilor L 0i7ionare **s
Mar-i $I#!$#$!%& A4P Eutine:Masa de *ran7 si so"nul A4P: Int2lnirea de di"inea-+: 9;$risoare de la un delfin, Po0este $u te rog fru"osC GCalendarul naturiiG Tran7itie: M+ *reg+tes$ *entru a$ti0it+-iG A;A:Po$ de rol: )eCa *es$arii ArtaC Pe,ti,ori $olora-i /desen1 Po$ de "asa: R Alege ,i gru*ea7+Csele$tare de i"agini $u *e,ti ,i "a"ifere a$0ati$e A$ti0itate integrata: A4E: 4;C: )elfinul L *o0estea edu$atoarei 4EC: C2nte$ul: Con$ertul L *redareG Po$ $u teHt ,i $2nt Mros$u-ele A;A $:Po$uri distra$ti0e Pinguinul A4P: Eutine:Masa de *ran7 si so"nul A4P: Int2lnirea de di"inea-+ : Fu"ea din a*a, In0+-+" s+ *rote8+" Calendarul 7ileiG Tran7itie:5e *regati" de a$ti0itati A;A:Po$ de "asa : )in 8u"atati L intreg Arta : ;telu-e ,i $+lu-i de "are C $olorare Constru$tii: Pe,ti,ori L din figuri geo"etri$e /"o7ai$ A4E: 4, C2-i *e,ti ai *rins L eH( de nu"+rare, adunare ,i s$+dere 3n $on$entrul 1C D 4PM: C ;+ritura 3nainte 3n dou+ *i$ioare C Po$ a*li$ati0::,,Mros$u-ele sar 3n la$ A;A D: Po$ de "is$are: 9Pinguinul Eutine:Masa de *ran7 si so"nul A4P: Int2lnirea de di"inea-+ : Pestisorul de aur Calendarul naturiiG Tran7itie: 5e *regati" de a$ti0itati AFA:Mi.liote$a: )in tainele a*elorG ;tiinta: Curio7it+-i din ad2n$uri A)P:: >n0ata" sa ne $o"*orta" $i0ili7at/Multu"es$,te rog fru"os1 A)!: C9)!C 9Cante$e *entru $o*ii AFA::Po$ de "asa:*u77le 6ietuitoarele a*elor

Mier+uri

$J#!$#$!%&

A)P: >n0at sa i"i ordone7 'ainele A)!:Cati *esti ai *rinsCeHer$itii $u $ifrele 1,D AFA:Constru$tiiC6a*oare *e "ari si o$eane

Aoi

$(#!$#$!%&

A)P: )e*rinderi de igiena si autoser0ire )a$a 0o" dor"i,odi'niti 0o" fiQ A)!:Continuarea lu$rarilor AFA:)eCa "arinarii *ri$e*uti

A$ti0itate integrata
A)!: 4EC A$0ariul $u *e,ti,orii s+lt+re-i L

1J

desen
AFAD:A" $a7ut intrCun rau C8o$ distra$ti0 A)P: /u-ine:Masa de *ran7 si so"nul A4P: Int2lnirea de di"inea-+: Martisorul si".olul *ri"a0erii Calendarul naturiiG Tran7itie: Martisoare $olorate noi le darui" *e toate A;A: : =tiin-+: 9;tiati $a ((Alegenda "artisorului

Vineri

%#!&#$!%&

A)P: Barni$ut si Barni$uta A)!:Martisoare,"artisoareCter"inarea lu$rarilor AFA : !H*o7itie de "artisoare

Constru$-ii: Gradina $u g'io$ei Po$ de rol:)eCa 0an7atorii de g'io$ei A4E: 4OSEMar-i.oare,mar-i.oare6+on1e+-ie:


A4P: ;ingur "a 'ranes$/de*rinderi de auto ser0ire1 /u-ine:Masa de *ran7 si so"nul

1K