Sunteți pe pagina 1din 336

Cocoatul

de Paul

Fval

PARTEA NTI

Capitolul 1 Valea Louron

Pe vremuri exista a!est lo! u ora"# !etatea $orre# !u temple p%& e# am'iteatre "i u !apitoliu( A!um este o vale pustie u de plu%ul le e" al a%ri!ultorului %as!o se teme s)"i to!eas! ti"ul de marmur !oloa elor as!u se su* pm& t( +u tele este 'oarte aproape( $a tul alt al Piri eilor destram drept 'at ,rile ,pe,ite "i de,vluie !erul al*astru al pm& tului spa iol pri ad& ! prpastie !are slu-e"te drept drum !o tra*a di"tilor di .e as/ue( $a !&teva le%0e mai departe# Parisul tu"e"te# da sea,# r&de *at-o!oritor "i visea, ! "i vi de! i !ura*ila *ro "it la i,voarele di 1a% eres)de)$u!0o 2 puti mai !olo# de !ealalt parte# u alt Paris( Parisul *ol av de reumatism sper s)"i vi de!e s!iati!a apa *a,i elor sul'uroase di 1are%e)les)1ai s( po'ida 'ierului# ma% e,iei sau a sul'ului# doar !redi ta va salva ve!ii ve!ilor Parisul3 Este valea $ouro # tre depresiu ea Aure "i valea 1arousse# poate !ea mai puti !u os!ut de !tre turi"tii eo*ositi !are vi 'ie!are a s des!opere a!este ti uturi2 este valea $ouro !u oa,e 'lorite# tore te uimitoare# st& !i 'a tasti!e "i r&ul Clara*ide# !ristal tu e!at !are se 'rm& t tre dou maluri a*rupte# !u pduri stra ii "i !u u ve!0i !astel semet# 'udul# de e!re,ut !a u poem epi! medieval( Co*or& d mu tele pe versa tul mi!ului v&r' .e-a # la st& %a prpastiei# poti ,ri di tr)o privire peisa-ul tre%( .alea $ouro 'ormea, limita extrem a 4as!o iei( Ea se ti de !a u eva tai tre pdurea E s "i 'rumo"ii !odri di Fre!0et !are t&l es!# de)a !urme,i"ul v&l!elei 1arousse# raiurile di +auleo # Nestes "i Campa ( Pm& tul este sra!# dar priveli"tea *o%at( Aproape peste tot pm& tul se !rap *rutal( 5u t tore tele !are s'&"ie pa-i"tea# !are de,%oles! pro'u d rd!i ile 'a%ilor uria"i# !are s!ot la iveal temelia st& !ii2 su t pov&r i"uri verti!ale# despi!ate de sus -os de rd!i a val i! a pi ilor( .reu om al !aver elor "i)a spat lo!ui ta la poale# pe !& d o !lu, sau u !io*a "i)a !o!otat !oli*a pe !ulmea 'ale,ei( 5)ar putea spu e ! e !ui*ul i,olat "i tru'a" al vulturului( Pdurea E s !o*oar de)a lu %ul u ei !oli e !are se opre"te pe ea"teptate# !0iar mi-lo!ul vii# pe tru a lsa drum li*er r&ului Clara*ide( +ar%i ea rsritea a !oli ei este 'ormat di tr)o pa t a*rupt# u de i!iodat u s)a *tut vreo pote!( 6ire!tia 'ormrii sale este !o trarie la turilor !o -urtoare( 6a! r&ul )ar opri)o *rus!# ea ar ti de s !0id valea# !a u stvilar uria" ,v&rlit de pe u mu te pe !ellalt( A!estei r&pe !iudate i se spu e pri partea lo!ului le 7a!0a, 8lovitura de se!ure9( 6esi%ur# exist "i o le%e d# dar v s!utim de ea( Ai!i se alt !apitoliul ora"ului $orre# de

u de# 'r doial# "i tra%e umele valea $ouro ( Tot ai!i se mai vd ! rui ele !astelului Ca:lus)Tarrides( 6e departe# rui ele a!estea au u aspe!t mret( Ele o!up u spatiu ti s "i# la peste o sut de pa"i de 7a!0a,# se mai vd ! ivi du)se pri tre !opa!i v&r'urile ,dre tuite ale ve!0ilor tur uri( 6e aproape# arat !a u sat 'orti'i!at( Pretuti de i pri tre rui e au !res!ut !opa!i "i# !a s se poat lta# !&te u *rad a 'ost evoit s strpu % o *olt di *lo!uri de piatr( 6ar !ea mai mare parte a rui elor aparti u or !o stru!tii mru te# !are lem ul "i pm& tul *tut lo!uies! adeseori %ra itul( 6ati a spu e ! u Ca:lus)Tarrides 8era umele a!estui eam# !u va, mai ales datorit ime selor sale *o%tii9 a pus s se ridi!e u ,id de aprare -urul mi!ului !tu Tarrides# pe tru a)"i prote-a vasalii 0u%0e oti dup a*-urarea lui 7e ri! al I.)lea( El se umea 4asto de Tarrides "i purta titlul de *aro ( 6a! v du!eti s vedeti rui ele !astelului Ca:lus# vi se va arta !opa!ul *aro ului( E u ste-ar( Rd!i a lui i tr pm& t la mar%i ea ve!0iului "a t !u ap# !are apra !astelul spre apus( tr)o oapte# 'u lovit de trs et( Era u !opa! mare2 se pr*u"i "i se !ul! de)a !urme,i"ul "a tului( 6e atu !i a rmas a!olo# ve%et& d doar pri s!oart# si %ura rmas vie la lo!ul rupturii( 6ar# lu!ru !iudat# u vlstar s)a despri s de tru !0i# la trei,e!i sau patru,e!i de pi!ioare de mar%i ile "a tului( .lstarul a !res!ut# a deve it ste-ar mret# u ste-ar suspe dat# u ste-ar mira!ulos# pe !are p& a!um "i)au lsat umele mai mult de dou mii !i !i sute de turi"ti( Neamul Ca:lus)Tarrides s)a sti s !tre !eputul se!olului al ;.III)lea# persoa a lui Fra !ois de Tarrides# mar!0i, de Ca:lus# u ul di tre perso a-ele povestirii oastre( 1<==# dom ul mar!0i, de Ca:lus era u *r*at de "ai,e!i de a i( A stat la Curte pe la !eputul dom iei lui $udovi! al ;I.)lea# dar 'r s 'i 'ost prea mult luat seam# "i emultumit# s)a retras( Tria a!um pe mo"iile sale# !u 'rumoasa Aurore de Ca:lus# u i!a sa 'ii!( Pri partea lo!ului i se spu ea Ca:lus).errou( Iat de !e> prea-ma v&rstei de patru,e!i de a i# dom ul mar!0i,# vduv dup prima lui sotie !are u)i druise i!i u mo"te itor# se dr%osti de 'ii!a !o telui 5oto)+a:or# %uver atorul provi !iei Pamplo a( I es de 5oto)+a:or avea pe atu !i "aptespre,e!e a i( Era o 'ii! a +adridului# !u o!0i 'o!o"i# !u i ima mai ar,toare de!&t o!0ii( 5e ,i!ea ! mar!0i,ul u prea o '!use 'eri!it pe prima lui sotie# pe !are o ti use !0is tot timpul ve!0iul !astel Ca:lus# u de "i murise# la dou,e!i "i !i !i de a i( I es i de!lar tatlui ei ! u va 'i i!iodat soata a!estui *r*at( Era tr)adevr o trea* %rea# a!east 5pa ie a dramelor "i !omediilor# s siluie"ti voi ta u ei ti ere 'ete( Al!a,ii# doi!ile *tr& e# valetii etre* i!i "i s'& ta i !0i,itie u 'useser 'ii tate# dup spusele autorilor de vodeviluri# de!&t pe tru asta( tr)o sear# as!u s spatele storurilor# trista I es as!ult pe tru ultima oar sere ada 'iului mai mi! al -ude!torului# !are !& ta 'oarte 'rumos di !0itar( A doua ,i 'ata ple! !u dom ul mar!0i, spre Fra ta( A!esta o lu !storie pe I es 'r ,estre "i i o'erea# pri tre altele# dom ului de 5oto)+a:or# u "tiu !&te mii de pistoli( 5pa iolul# mai o*il de!&t re%ele "i ! mai !ali! de!&t o*il# u putea s re,iste la aseme ea purtare( C& d mar!0i,ul o aduse la !astelul Ca:lus pe 'rumoasa madrile # as!u s su* vlul lu % de mireas# o 'e*r %e eral i !upri se pe ti erii %e tilomi di valea $ouro ( Pe atu !i u existau turi"ti !a ,ilele oastre# a!e"ti !rai am*ula ti !are vi s apri d i imile provi !ialelor pretuti de i u de tre ul pl!erilor 'avori,ea, !ltoriile !u pret redus( 6ar r,*oiul e trerupt !u 5pa ia treti ea la 'ro tier umeroase trupe de parti,a i "i dom ul mar!0i, u avea alt!eva de '!ut de!&t s se ti *i e( ?i s)a ti ut *i e2 primi !u !ura- rm"a%ul( dr%ostitul !are ar 'i vrut s !er!e s o !u!ereas! pe 'rumoasa I es ar 'i tre*uit mai t&i s se arme,e !u tu uri de asediu( Nu era vor*a umai de o i im> i ima era la adpost spatele metere,elor u ei 'ortrete( 1iletelele dul!i u puteau 'a!e imi!# o!0ii dati peste !ap "i pierdeau 'la!ra "i mela !olia# s"i !0itara era eputi !ioas( Frumoasa I es era i a*orda*il( Ni!i u !urte,a # 'ie el v& tor de ur"i# *oier a" sau !pita # u se putea luda !)i v,use i!i m!ar !oada o!0iului(

Asta sem a s te tii *i e( 6up trei sau patru a i# srma a I es tre!u s'&r"it pra%ul a!estui %ro,itor !astel# dar pe tru a se du!e la !imitir( +urise de si %urtate "i de pli!tiseal( $sa urma ei o 'ii!( Ara !urte,a ilor vi "i a dat mar!0i,ului pore!la de B.errouC1( 6i Tar*es la Pamplo a# di Ar%eles la 5ai t)4aude s u s)ar 'i %sit i!i u *r*at## i!i o 'emeie# i!i u !opil !are s)i spu dom ului mar!0i, alt'el de!&t Ca:lus).errou( 6up moartea !elei de)a doua sotii# mai !er! s se re!storeas!# !!i aparti ea a!elui soi de 1ar*)Al*astr !are u se d *tut2 dar %uver atorul di Pamplo a u mai avea 'ete "i# reputatia dom ului Ca:lus era at&t de per'e!t sta*ilit# !&t !ele mai !ute,toare di tre dom i"oarele dor i!e s se mrite ddur apoi 'ata !er!rilor sale( Rmase vduv# a"tept& d !u er*dare !a 'ii!a lui s mpli eas! v&rsta !& d va avea evoie s 'ie !uiat !u la!t( 4e tilomii ti utului u)l iu*eau delo! "i# po'ida *o%tiei sale# era deseori lipsit de tovr"ie( Pli!tiseala l %o i a'ar di !astelul su( $u o*i!eiul s ple!e 'ie!are a la Paris# u de ti erele !urte,a e i luau *a ii "i "i *teau -o! de el( C&t timp lipsea# Aurore rm& ea pa,a a dou sau trei doi!i "i a u ui *tr& !astela ( Aurore era la 'el de 'rumoas !a "i mai!)sa( 6oar !ur%ea s& %e spa iol vi ele ei3 C& d mpli i "aispre,e!e a i# oame ii !umse!ade di !tu ul Tarrides au,ir adeseori url& d !&i ii lui Ca:lus optile tu e!oase( Cam a!eea"i vreme# P0ilippe de $orrai e# du!e de Nevers# u ul di !ei mai strlu!iti o*ili de la Curtea Fra tei# ve i s lo!uias! !astelul su di 1u!0# Dura !o ( A*ia mpli ise dou,e!i de a i "i era pe !ale s moar de li %oare deoare!e "i u,ase prea devreme ti eretea( Aerul mu tilor i pri se *i e> dup !&teva sptm& i de trai mi-lo!ul aturii# 'u v,ut !o du!& du)"i !alea"!a de v& toare pri valea $ouro ( Prima dat !& d !&i ii lui Ca:lus urlar oaptea# t& rul du!e de Nevers# 'r& t de o*oseal# !eruse adpost u ui tietor de lem e di pdurea E s( Nevers rmase u a !astelul su di 1u!0( Pstorii di Tarrides spu eau despre el ! era u se ior %e eros "i povesteau dou ave turi o!tur e !are se petre!user timpul "ederii sale pe a!este melea%uri( E dat v,ur la mie,ul optii o ra, de lumi pri tre vitraliile ve!0ii !apele a 'amiliei Ca:lus( C&i ii u urlar# dar o 'orm tu e!at# pe !are oame ii !tu ului !epeau s o !u oas! deoare!e o ,riser adesea# se 'uri" pri "a turile de aprare dup !derea optii( Toate a!este !astele a ti!e su t pli e de 'a tome( Alt dat# !tre ora u spre,e!e di oapte# doam a +art0e# !ea mai t& r di tre doi!i# ie"i di !astel pe poart mare "i aler% la !a*a a tietorului de lem e u de t& rul du!e de Nevers primise u de mult adpost( E le!ti! purtat pe *rate travers la s!urt timp pdurea E s( Apoi di !a*a pdurarului se au,ir stri%te de 'emeie( A doua ,i# *ravul om dispru( Ca*a a rmase la dispo,itia ori!ui ar 'i vrut s o ia( a!eea"i ,i prsi !astelul Ca:lus "i doam a +art0e( Tre!user patru a i de !& d se petre!user a!este t&mplri( Nu se mai au,i i!iodat vor*i du)se despre tietorul de lem e# i!i despre doam a +art0e( P0ilippe de Nevers u mai lo!uia !astelul di 1u!0( 6ar u alt P0ilippe# u mai puti strlu!it# u mai puti o*il# o ora !u pre,e ta sa valea $ouro ( Era P0ilippe Pol:%e e de +a toue# pri t de 4o ,a%ue# !ruia dom ul mar!0i, de Ca:lus dorea s)i dea de sotie pe 'ii!a sa Aurore( 4o ,a%ue era u *r*at de trei,e!i de a i# !u !0ipul puti e'emi at# dar totu"i de o 'rumusete ex!eptio al( Era !u eputi t s %se"ti o ti ut mai disti s !a a lui( Prul e%ru# mtsos "i lu!ios se 'oia deasupra 'ru tii mai al*e !a o 'ru te de 'emeie "i 'orma mod atural a!ea !oa'ur ampl "i puti %reoaie pe !are !urte ii lui $udovi! al ;I.)lea o o*ti eau doar adu%i d dou sau trei peru!i prului do*& dit la a"tere( E!0ii si e%ri aveau privirea limpede "i m& dr a italie ilor( Era alt# *i e '!ut2 mersul "i %esturile sale aveau o mretie teatral( Nu vom spu e imi! despre eamul di !are se tr%ea( Numele de 4o ,a%ue este la 'el de ilustru istorie !a "i 1ouillo @# EsteF sau +o tmore !:G( Relatiile sale erau pe msura titlului de o*lete pe !are l purta( Avea doi priete i# doi 'rati# di tre !are u ul era $orrai e#
1

Hvor(

!ellalt 1our*o ( 6u!ele de C0artres# propriul epot al lui $udovi! al ;I.)lea# mai t&r,iu du!e dIErlea s "i re%e t al Fra tei# du!ele de Nevers "i pri tul de 4o ,a%ue erau edesprtiti( Curtea i umea B!ei trei P0ilippeC( Ata"ame tul lor re!ipro! ami tea de marile priete ii di a ti!0itate( P0ilippe de 4o ,a%ue era !el mai v&rst i!( .iitorul re%e t a*ia mpli ise dou,e!i "i patru de a i# "i Nevers avea !u u a mai puti ( Putem tele%e !&t de m%ulit era va itatea *tr& ului Ca:lus la %& dul ! ar putea avea u aseme ea %i ere( 5e ,vo ea ! 4o ,a%ue avea *o%tii ime se Italia2 a'ar de asta era vr primar "i si %urul mo"te itor al lui Nevers# despre !are toti so!oteau ! va muri ai te de vreme( Er# P0ilippe de Nevers# u i!ul mo"te itor al umelui# stp& ea u ul di tre !ele mai 'rumoase dome ii di Fra ta( 6esi%ur# ime i u)l putea * ui pe pri tul de 4o ,a%ue ! ar dori moartea priete ului su2 dar u)i era putere s o mpiedi!e "i era e doios ! a!east moarte l '!ea de ,e!e sau douspre,e!e ori milio ar( 5o!rul "i %i erele aproape !,user la voial( Pe Aurore s i!i )au %sit de !uvii t s o !o sulte( E*i!eiul lui .errou( Era tr)o 'rumoas ,i de toam di a ul 1<==( $udovi! al ;I.)lea m*tr& ise "i era o*osit de r,*oi( To!mai se sem ase pa!ea de la R:sJi!K2 dar la 'ro tiere !o ti uau !ierrile tre parti,a i# "i valea $ouro # pri tre altele# %,duia u mare umr di a!e"ti oaspeti epo'titi( E -umtate de du,i de i vitati erau a"e,ati -urul u ei mese *o%ate su'ra%eria !astelului Ca:lus( +ar!0i,ul avea !usururile lui# dar !el puti "tia s)i primeas! !um se !uvi e( a'ar de mar!0i,# 4o ,a%ue "i dom i"oara de Ca:lus# !are "edeau !apul mesei# !eilalti erau oame i di starea mi-lo!ie "i !u sim*rie( +ai t&i era dom ul 1er ard# !apela ul di Ca:lus# !are se %ri-ea de su'letele !elor di mi!ul !tu Tarrides "i ti ea# sa!ristia !apelei# re%istrul de de!ese# a"teri "i !storii2 apoi se a'la doam a Isidore# de la 'erma 4a*our# !are o lo!uise pe doam a +art0e pe l& % Aurore2 al treilea r& d se mai a'la dom ul Pe:rolles# %e tilom ata"at persoa ei pri tului de 4o ,a%ue( Co siderm e!esar s)l 'a!em !u os!ut pe a!esta di urm# deoare!e perso a-ul "i are u lo! importa t povestirea oastr( 6om ul de Pe:rolles era u *r*at tre dou v&rste# alt "i puti adus de spate# !u o*ra,ul us!tiv "i palid# !u prul rar( ,ilele oastre# !u %reu ti)ai putea repre,e ta u aseme ea perso a- 'r o!0elari> dar de atu !i u erau la mod( Avea trsturile 'etei destul de "terse# dar privirea mioap ma i'esta i sole t( 4o ,a%ue a'irma ! Pe:rolles se slu-ea 'oarte *i e de spada !are)i at&r a st& %a!i la "old( tr)u !uv& t# 4o ,a%ue l luda mult> avea evoie de el( Ceilalti !omese i# slu-*a"i de)ai lui Ca:lus# puteau 'i !o siderati persoa e 'r importa t( 6om i"oara Aurore de Ca:lus '!ea o orurile mesei !u o dem itate re!e "i ta!itur ( %e eral# se poate spu e ! 'emeile# !0iar "i !ele mai 'rumoase# su t re'lexul se time tului lor( Cutare poate 'i adora*il pe tru !el pe !are)l iu*e"te "i aproape de,a%rea*il pe tru altii( Aurore '!ea parte di tre a!ele 'emei !are pla!# !iuda voi tei lor# "i su t admirate !0iar mpotriva propriei lor dori te( Era m*r!at port spa iol( Trei r& duri de da tele !deau pri prul ei e%ru u duitor( Cu toate ! u mpli ise ! dou,e!i de a i# !o tururile pure "i m& dre ale %urii vor*eau de pe a!um despre tristete2 dar !&t lumi ar 'i adus ,&m*etul pe 'ra%edele)i *u,e3 ?i !&te s!& tei o!0ii mult adum*riti de 'irele de mtase rsu!it a %e elor lu %i3 Tre!user multe ,ile de !& d u mai apruse u sur&s pe *u,ele Aurorei( Tatl ei spu ea> Toate se vor s!0im*a !& d va 'i doam a pri tes( 7e ri de Ia Tour dIAuver% e# vi!o te de Ture e# du!e de 1ouillo # mare"al al Fra ei 81LLL1<@F9# u ul di tre "e'ii partidei protesta te "i parti,a devotat al re%elui 7e ri! al I.) lea( F Familie de o*ili 'ra !e,i# !are au 'ost slu-*a re%ilor Ferara# +ode a "i Re%%io( G Familie de o*ili 'ra !e,i# !are au 'ost slu-*a re%ilor Fra ei !ep& d di se!olul al ;II) lea( N(T(9(
@

$a s'&r"itul !elui de)al doilea 'el# Aurore se ridi!# !er& d %dui ta s se retra%( 6oam a Isidore aru ! o privire pli de re%ret spre pr-iturile "i dul!eturile !are to!mai se adu!eau( s datoria o silea s)"i urme,e t& ra stp& ( dat !e Aurore ple!# mar!0i,ul deve i mai *i e dispus( Pri te# ,ise el# mi datore,i reva "a la "a0((( 5u teti %ataM Totdeau a la dispo,itia dom iei)voastre# dra% mar!0i,e# rspu se 4o ,a%ue( $a poru !a lui Ca:lus 'u adus o mas !u ta*la de "a0( !ele !i !ispre,e!e ,ile de !& d pri tul se a'la la !astel a!um se lu de la !apt !ea de)a o "uta !i !i,e!ea partid( $a trei,e!i de a i# !u umele "i !0ipul lui 4o ,a%ue# a!east pasiu e pe tru "a0 tre*uia s dea de %& dit( 6i dou u a> ori era amore,at !u 'l!rare de Aurore# ori era doritor s pu m& a pe ,estre( Hil i!# dup de-u !a "i dup !i # se adu!ea ta*la de "a0( 1tr& ul .errou era u -u!tor de m& a a "aptea( Hil i! 4o ,a%ue l lsa s !&"ti%e o du,i de partide# dup !are .errou# trium'tor# adormea 'otoliu# 'r s prseas! !&mpul de lupt# "i s'oria !a u telept( a!est 'el '!ea !urte 4o ,a%ue dom i"oarei Aurore de Ca:lus( 6om ule pri t# ,ise mar!0i,ul a"e,& du)"i piesele# v voi arta ast,i o !om*i atie pe !are am %sit)o tratatul eruditului de Cessolis( Nu -o! "a0 !a toat lumea "i !er! s m i spir di !ele mai *u e surse( Nu ori!i e ar "ti s v spu ! "a0ul a 'ost i ve tat de Attalus# re%ele Per%amului# pe tru a)i distra pe %re!i timpul lu %ului asediu al Troiei( 6oar i% ora tii sau oame ii de rea !redi t atri*uie o oarea lui Palamede((( Fiti ate t la -o!# v ro%( N)a" "ti !um s v exprim multumirea# dom ule mar!0i,# pe tru pl!erea !e mi)o 'a!eti de a v 'i parte er# repli! 4o ,a%ue( !epur -o!ul( Comese ii mai erau -urul lor( 6up prima partid pierdut# 4o ,a%ue i '!u sem lui Pe:rolles# !are)"i aru ! "ervetul "i ie"i( Capela ul "i !eilalti l imitar pe esimtite( .errou "i 4o ,a%ue rmaser si %uri((( $ati ii# relu *tr& ul# umeau asta -o! de latrurtculi# sau 0oti de r& d( 4re!ii l umeau latriKio ( 5arra,i o*serv ex!ele ta sa !arte((( 6om ule mar!0i,# trerupse P0ilippe de 4o ,a%ue# v !er s!u,e pe tru eate tia mea# mi permiteti s ridi! a!east piesM 6i %re"eal ai tase u pio !are l)ar 'i '!ut s !&"ti%e partida( .errou se ls ru%at# dar mri imia s *irui( Ridi!ati)l# dom ule# ,ise el# "i u mai repetati# v ro%( ?a0ul u e -o! de !opii( 4o ,a%ue s!oase u suspi ad& !( ?tiu# "tiu# !o ti u mar!0i,ul !u u a!!e t iro i!# su tem amore,ati((( 6e)mi pierd mi tile# dom ule mar!0i,3 Cu os! asta# pri te( Ate tie la -o!3 . iau e*u ul( N)ati termi at ieri povestirea !u a!el %e tilom !are a vrut s se i trodu! !asa dom iei)voastre# ,ise 4o ,a%ue !a u om !are vrea s s!ape de %& duri epl!ute( A03 Ce "me!0er vi!lea 3 ex!lam .errou( !er!ati s)mi distra%eti ate tia2 dar su t !a "i Ce,ar# !are di!ta !i !i s!risori deodat( ?titi ! -u!a "a0M((( Ei *i e# %e tilomul a primit vreo "ase lovituri de sa*ie# a!olo# "a t( t&mplarea s)a repetat mai multe r& duri2 a!est 'el s)a pus !apt *&r'ei pe seama purtrii doam elor de Ca:lus( ?i !eea !e ati '!ut atu !i !alitate de sot# ati 'a!e a,i !a tat# dom ule mar!0i,M tre* !u epsare 4o ,a%ue( 1i e teles# relu *tr& ul( Nu !u os! alt mi-lo! de a le p,i pe 'ii!ele Evei((( "a0 moto# dom ule pri t# !um ,i! persa ii( Ati pierdut di ou( 5e ti se 'otoliu( 6i a!este dou !uvi te "a0 moto# !o ti u el pre%ti du)se s)"i 'a! siesta dormi d# !are seam ! re%ele e mort# oi am '!ut "a0)mat# dup + a%e "i dup FrNre( !e prive"te 'emeile# !redeti)m# s*ii lu %i "i ,iduri solide# iat !um se apr virtutea3 !0ise o!0ii "i adormi( 4o ,a%ue prsi mare %ra* su'ra%eria(

Era aproape dou dup)amia,a( 6om ul de Pe:rolles "i a"tepta stp& ul d& d t&r!oale pri !oridoare( Au ve it ti!lo"iiM tre* 4o ,a%ue de dat !e l ,ri( ?ase au "i sosit# rspu se Pe:rolles( A de su tM $a 0a ul Mrul lui Adam# de !ealalt parte a "a tului !u ap( Ci e su t !ei doi t&r,iatiM +e"terul Co!ardasse -u ior di Tar*es "i 'ratele Passepoil# a-utorul su( 6oi spadasi i !er!ati3 ,ise pri tul( ?i !ealalt trea*M 6oam a +art0e se a'l a!um la dom i"oara de Ca:lus( mpreu !u !opilulM 6a( Pe u de a i tratM Pe 'ereastra s!u d de la spltorie !are d spre "a turi# su* pod( 4o ,a%ue re'le!t o !lip# apoi relu> $)ai tre*at pe dom 1er ardM E mut# rspu se Pe:rolles( C&t i)ai o'eritM Ci !i sute de pistoli( A!east doam +art0e tre*uie s "tie u de se a'l re%istrul((( Nu tre*uie lsat s ias di !astel( 6esi%ur# ,ise Pe:rolles( 4o ,a%ue se plim* !u pa"i mari( .reau s)i vor*es! eu sumi# murmur el# dar e"ti si%ur ! vrul meu Nevers a primit mesa-ul di partea AuroreiM Neamtul ostru i l)a dus( ?i Nevers tre*uie s soseas!M 6isear( 5e a'lau pra%ul apartame tului lui 4o ,a%ue( !astelul Ca:lus trei !oridoare se tretiau u %0i drept> u ul al !orpului pri !ipal# dou ale aripilor laterale( Apartame tul pri tului era situat aripa de apus# termi at !u s!ara !are du!ea la spltorie( A ,%omot se au,i %aleria !e tral( Era doam a +art0e# !are ie"ea di apartame tul dom i"oarei de Ca:lus( Pe:rolles "i 4o ,a%ue i trar %ra* i! la a!easta di urm# ls& d u"a tredes!0is( E !lip mai t&r,iu# doam a +art0e traversa !oridorul 'u%a mare( Era pli ,i# dar# odat !u moda# era siestei tre!use Piri eii( Toat lumea dormea !astelul Ca:lus( 6oam a +art0e avea motive temei i!e s spere ! u va avea vreo t&l ire epl!ut( Cum tre!ea pri 'ata u"ii lui 4o ,a%ue# Pe:rolles se a,v&rli pe ea"teptate asupra ei "i i aps !u putere *atista pe %ur# *u"i du)i ast'el primul stri%t( Apoi o !upri se de mi-lo! "i o tra sport# pe -umtate le"i at# !amera stp& ului su(

Capitolul @ Cocardasse i Passepoil

<

A ul !le!ase u *tr& !al de -u%# !u !oama "i !oada prost teslate# !u pi!ioarele proase "i str&m*e2 !ellalt "edea pe u m%ar# to!mai !a "i !astela ele !ltori d pe spi area u ui !al de parad( Primul se arta m& dru# po'ida modestiei a imalului !le!at# al !rui !ap trist at&r a tre !ele dou pi!ioare( Purta o tu i! s!urt di piele de *ivol# str& s "ireturi# !u pieptarul !roit 'orm de i im# pa talo i de postav "i !i,me 'rumoase 'orm de p&l ie# 'oarte la mod su* dom ia lui $udovi! al ;III)lea( +ai purta o plrie pe)o spr& !ea a "i o spad lu %( Perso a-ul era e tre!utul Co!ardasse)-u ior# de 'el di Toulouse# 'ost maestru de s!rim la Paris# a!um sta*ilit la Tar*es# u de tr%ea mit de !oad( Al doilea avea o 'ti"are timid "i modest( 7ai ele lui s)ar 'i potrivit u ui preot sra!> o tu i! lu % de !uloare ea%r# tiat drept !a u a teriu# i a!operea pa talo ii e%ri lustruiti de at&ta purtat( Pe !ap avea o *o et de l& *i e desat peste ure!0i "i# !a !ltmi te# !iuda !ldurii !ople"itoare# *o!a !i m*l iti( 5pre deose*ire de maestrul Co!ardasse)-u ior# !are avea u pr *o%at "i !ret !a "i !laia de pe !apul u ui e%ru# tovar"ul su avea pe t&mple !&teva "uvite de pr de u *lo d spl!it( A!ela"i !o trast exista "i tre 'ioroasele mustti n furculit ale maestrului de s!rim "i !ele trei 'ire de pr !ru t !are se ,*&rleau pe asul lu % al a-utorului su( C!i a!est pa" i! !ltor era u spadasi # "i oi v %ara tm ! la evoie "i m& uia !u vi%oare per'id sa*ie lu %# !are lovea !oastele m%arului( 5e umea Ama*le Passepoil( $o!ul su de *a"ti era .illedieu# Norma dia de -os# !etate !are)"i disputa t&ietatea !u 'aimoasa pod%orie Co de)sur)Noireau produ!tia de oame i petre!reti( Priete ii l umeau 'ratele Passepoil 'ie di !au,a 'ti"rii !leri!ale# 'ie 'ii d! 'usese !al' de *r*ier "i a-utor de spiter ai te de a !i %e sa*ia( Era ur&t !a dra!ul# !iuda li!ririi se time tale !are se apri dea o!0ii si mi!i "i al*a"tri !are !lipeau des !& d o 'ust ro"ie de *ar!0et i tia !alea( 6impotriv# Co!ardasse)-u ior putea tre!e drept o adevrat pu"lama ori!e ti ut( +er%eau mpreu # t&r&")%rpi"# su* soarele 5udului( 4loa*a lui Co!ardasse se poti! ea de 'ie!are piatr de pe drum# "i# la 'ie!are dou,e!i "i !i !i de pa"i# pe m%arul lui Passepoil l apu!au toa ele( Ia te uit# priete e# ,ise Co!ardasse !u u %ro,itor a!!e t %as!o s tot 'ie dou ore de !& d ,rim !astelul sta al dra!ului de pe mu tele *lestemat( +i se pare ! mer%e la 'el de repede !a "i oi( Passepoil rspu se# !& t& d pe as dup %ama orma d> R*dare3 R*dare3 Eri!um# vom a-u %e destul de devreme pe tru !eea !e avem de '!ut a!olo( umele 6om ului3 'rate Passepoil# ,ise Co!ardasse suspi & d ad& !# da! am 'i avut purtri !eva mai *u e# !u tale tele oastre e)am 'i putut ale%e o alt meserie((( Ai dreptate# priete e Co!ardasse# rspu se orma dul2 dar patimile oastre e)au pierdut( Do!ul# mii de dra!i3 .i ul((( ?i 'emeile3 adu% Passepoil ridi!& du)"i o!0ii spre !er( a!est mome t mer%eau pe l& % malul r&ului Clara*ide# mi-lo!ul vii $!uro ( $e 7a!0a,# !are susti ea ! u ime s piedestal !o stru!tiile masive ale !astelului Ca:lus# se lta 'ata lor( partea asta u erau ,iduri de aprare( A ti!ul edi'i!iu se ,rea de la *a, la v&r' "i# desi%ur# pe tru amatorii de priveli"ti %ra dioase ar 'i 'ost o 0alt o*li%atorie( tr)adevr# !astelul Ca:lus !u u a !u dem itate uria"ul ,id# ,mislit de vreu mare !utremur de pm& t a !rui ami tire se pierduse( 5u* mu"!0iul "i mr!i ii !are i a!opereau temeliile apreau urmele !o stru!tiilor p%& e( +& a vi%uroas a soldatilor Romei tre!use desi%ur pe a!olo( 6ar a!um u mai rmseser de!&t vesti%ii "i tot !e ie"ea di pm& t aparti ea stilului lom*ard di se!olele al ;)lea "i al ;I)lea( Cele dou tur uri pri !ipale# !are 'la !au !orpul pri !ipal di sud)est "i ord)est# erau ptrate "i mai de%ra* s!u de de!&t alte( Ferestrele# a"e,ate pretuti de i deasupra u ei des!0i,turi pe tru tra%eri# erau mi!i# 'r or ame te# "i *oltele lor se spri-i eau pe st&lpi simpli# lipsiti de !iu*u!e( 5i %urul lux pe !are "i l)a %duit ar0ite!tul !o sta tr)u soi de mo,ai!( Pietrele# tiate "i a"e,ate simetri!# erau desprtite de "iruri de !rmi,i ie"ite a'ar(

Era primul pla # "i a!east r& duire auster rm& ea armo ie !u %ola"ul 7a!0e,( 6ar spatele li iei drepte a a!estui ve!0i !orp al !ldirii# !are prea ,idit de Carol)!el)+are# o %rmdeal de pi ioa e "i de turele urmau ur!u"ul !oli ei "i apreau !a u am'iteatru( 6o -o ul# alt tur o!to%o al# termi at !u o %alerie *i,a ti av& d ar!ade tre'late# !oro a a!east m*ul,eala de a!operi"uri# asem tor u ui %i%a t pi!ioare pri tre piti!i( Pri partea lo!ului se spu ea ! a!est !astel era !0iar mult mai ve!0i de!&t su"i eamul Ca:lus( $a dreapta "i la st& %a !elor dou tur uri lom*arde erau spate dou tra "ee# rm"itele !elor dou !apete ale "a tului de aprare# !are odi ioar erau astupate de ,iduri# pe tru a me ti e apa !e le umplea( Peste "a turile di spre ord apreau pri tre 'a%i ultimele !ase di !tu ul Tarrides( lu trul lor se vedea tur ul as!utit al !apelei# !o struit la !eputul se!olului al ;III)lea stilul o%ival# !u 'erestre du*le av& d vitralii strlu!itoare su* !i !i lo*uri de %ra it( Castelul Ca:lus era mi u ea vilor di Piri ei( 6ar Co!ardasse)-u ior "i 'ratele Passepoil u aveau pi! de simt artisti!( "i !o ti uar drumul "i u "i a,v&rlir privirea asupra tu e!atei !itadele de!&t spre a msura restul drumului de par!urs( 5e du!eau la !astelul Ca:lus "i# !u toate ! de el i separa doar vreo -umtate de le%0e li ie dreapt# evoia de a o!oli ripa 7a!0a, i o*li%a la !el puti o or de mers( Co!ardasse era pro*a*il u tovar" vesel !& d avea pu % pli 2 su"i 'ratele Passepoil purta pe o*ra,ul su de "me!0er# 'r as!u ,i"uri# toate sem ele u ei *u e dispo,itii o*i" uite2 dar ast,i erau tri"ti "i aveau motivele lor s 'ie a"a( 1urta %oal# *u,u arele 'r o let!aie# perspe!tiva u ei tre*i pro*a*il prime-dioase( Poti re'u,a aseme ea trea* !& d ai !e pu e pe mas( 6i e'eri!ire pe tru Co!ardasse "i Passepoil# patimile lor mistuiser totul( 6e a!eea Co!ardasse spu ea> Pe 6um e,eul meu3 Ni!iodat )o s mai pu m& a pe o !arte de -o! sau pe u pa0ar !u *utur3 Re u t pe tru totdeau a la dra%oste3 adu% se si*ilul Passepoil( ?i am& doi "i 'ureau visuri 'rumoase de !i ste "i !umptare di viitoarele lor e!o omii( E s !umpr o !alea"! de lux3 ex!lam !u e tu,iasm Co!ardasse# "i o s i tru !a soldat !ompa ia mi!ului ostru pari,ia ( ?i eu# tri Passepoil# o s m 'a! soldat sau ordo a t a !0irur%ului maior( N)a" arta oare *i e !a la!0eu al re%eluiM Cel puti e si%ur ! *ietilor di re%ime tul !are m voi rola li se va lua s& %e !a lumea !a, de *oal( ?i am& doi repetau> Ne vom du!e la mi!ul pari,ia 3 l vom !ruta de !&tiva pum i di !& d !& d( E s)mi spu di ou> *tr& ul meu Co!ardasse3 E s)"i *at -o! de 'ratele Passepoil# !a "i altdat( 7ai# m&rtoa%a3 stri% %as!o ul d& d u pum stra" i! !lutului# !are era la !aptul puterilor( 6ar ru am mai a-u s# dra%ul meu# da! te %& de"ti !e *u i spadasi i su tem( Iertate s e 'ie p!atele3 5imt ! alturi de mi!ul pari,ia o s)mi rs!umpr %re"elile( Passepoil !lti trist di !ap( Ci e "tie da! o s vrea s)"i ami teas! de oiM ,ise el aru !& d o privire des!ura-at asupra m*r!mi tii sale !ara%0ioase( E03 priete e# ,ise Co!ardasse# de ar "tii !e i im are *iatul sta3 Ce sa*ie3 suspi Passepoil( ?i !e iuteal3 Ce ti ut lupt3 ?i !e armo ie3 ti ami te"ti de loviturile lui !u latul spadei# retra%ereM ti ami te"ti de !ele trei lovituri dire!te# a u tate asaltul la 6elespi eM Ce i im3 E i im adevrat3 +ereu oro!os la -o!3 6oam e s'i te3 ?i !um "tia s *ea3 ?i !um rsu!ea !apul 'emeilor3

$a 'ie!are repli! se 'l!rau( 5e oprir de !omu a!ord pe tru a)"i str& %e m&i ile( Emotia le era si !er "i pro'u d( 6ra!e3 ,ise Co!ardasse# da! mi!ul pari,ia vrea# o s 'im servitorii lui# u)i a"a# dra%ul meuM ?i vom 'a!e di el u mare se ior3 !0eie Passepoil( 'elul sta# *a ii lui Pe:rolles u e vor purta %0i io ( A"adar dom ul de Pe:rolles# omul de !redere al lui P0ilippe de 4o ,a%ue# era a!ela !are)i pusese pe drumuri pe Co!ardasse "i Passepoil( l !u o"teau *i e pe a!est Pe:rolles "i mai *i e ! pe dom ul de 4o ,a%ue# patro ul lui( ai te de a)i vta pe *oier a"ii di Tar*es o*ila "i dem art a s!rimei italie e# !ei doi ti user o "!oal de s!rim la Paris# pe strada Croix)des)Petits)C0amps# la doi pa"i de $uvru( ?i da! tre*urile lor u le)ar 'i 'ost tul*urate de patimi# poate ! ar 'i '!ut avere# !!i toti o*ilii de la Curte ve eau la ei( Erau doi *ieti de trea* !are# 'r doial# '!user vreo po, %ro,av tr)u mome t de !ur!tur( Foloseau at&t de *i e sa*ia3 5 'im i dul%e ti "i s u !er!etm prea mult de !e# pu & d !0eia su* u"# prsiser Parisul !a "i !um le)ar 'i luat 'o! tlpile( Este si%ur ! la Paris# a!este vremuri# mae"trii de s!rim aveau de)a 'a!e !u o*ili de prim ra %( ?tiau adeseori dedesu*turile lu!rurilor mai *i e de!&t "i"i oame ii de la Curte( Erau 'le!ari evoie mare3 Apre!iati "i dum eavoastr da! Passepoil# !are mai 'usese "i *r*ier# u !u o"tea mai *i e !a ori!i e o serie trea% de isprvi3 A"a ! am& doi sperau s tra% 'oloase de pe urma !elor a'late( Ple!& d di Tar*es# Passepoil spusese> E o a'a!ere de milioa e3 Nevers este prima sa*ie di lume dup mi!ul pari,ia ( 6a! e vor*a de Nevers# tre*uie s 'im %e ero"i3 ?i Co!ardasse )a putut de!&t s apro*e !u !ldur u dis!urs at&t de telept( Era ora dou dup)amia, !& d sosir !tu ul Tarrides "i primul tra pe !are l t&l ir le art 0a ul La Mrul lui Adam. C& d i trar# sala mi! "i -oas a 0a ului era aproape pli ( E t& r# !u o 'ust de !uloare tiptoare "i !u !orsa-ul str& s "ireturi# !um poart tr !ile di Foix# servea !u ,el# adu!& d ! i# po!ale de !ositor# 'o! pe tru pipe tr)u !le"te "i tot !e ar putea !ere "ase *r*ati !ura-o"i dup u drum lu % su* soarele vilor di mu tii Piri ei( 6e ,id at&r au "ase spade lu %i "i %rele# mpreu !u tot e!0ipame tul( Nu se a'la a!olo i!i o si %ur mutr !are s u poarte pe 'ru te !uv& tul spadasi # s!ris !u !ara!tere !itete( Cu totii aveau o*ra,ul ars de soare# priviri eru"i ate# mustti imperti e te( A *ur%0e, o est# i trat di t&mplare a!est lo!# ar 'i !,ut lat umai la vederea a!estor mutre 'udule( $& % u"# la prima mas# se a'lau trei2 trei spa ioli# dup 'ti"are( $a masa urmtoare "edea u italia # !u o*ra,ul tiat de la 'ru te p& la *r*ie# "i 'ata lui era u pu %a" si istru al !rui a!!e t i de u ta ori%i ea %erma ( E a treia mas era o!upat de u 'el de *dra !u pr lu % "i edomolit# !are %raseia diale!tul di 1reta ia( Cei trei spa ioli se umeau 5alda% a# Pi to "i Pepe# ,is el Matador# toti trei es!rimidores# u ul di provi !ia +ur!ia# !ellalt di 5e:illa# al treilea di Pamplo a( Italia ul era u vitea, di 5poletto "i se umea 4iuseppe Fae ,a( 4erma ul purta umele de 5taupit,# iar *reto ul Doel de Du%a ( 6om ul de Pe:rolles 'usese a!ela !e adu ase toate a!este s*ii> se pri!epea materie3 C& d maestrul Co!ardasse "i 'ratele Passepoil tre!ur pra%ul !&r!iumii# dup !e)"i duseser %ra-d *ietele %loa*e# se ddur u pas apoi la vederea a!estei respe!ta*ile so!ietti( 5ala -oas u era lumi at de!&t de o si %ur 'ereastr "i# a!east lumi sla*# pluteau orii de 'um ai pipelor( Priete ii o"tri u v,ur la !eput de!&t musttile 'ur!ulit "i spadele at&r ate de perete( Apoi "ase %lasuri r%u"ite stri%ar !or> +aestrul Co!ardasse3 Fratele Passepoil3

Toate a!estea tovr"ite de -urturile de ri%oare> !ele di +atele 5'& tului 5!au # -urturi de pe malurile Ri ului# di Quimper)Core ti # di +ur!ia# di Navarra "i di A dalu,ia( Co!ardasse "i puse m& a vi,ier deasupra o!0ilor> Fr team3 ex!lam el( Todos !av aradas3 Toti di %arda ve!0e3 traduse Passepoil# al !rui %las mai tremura !( A!est Passepoil era u la" di a"tere pe !are evoia l '!use !ura-os( I se '!ea pielea de %i di tr)u 'lea!# dar se *tea mai di0ai !a u diavol( ?i)au str& s m& a mai s)"i 'r& % 'ala %ele( 5)au m*rti"at pe sturate( Tu i!ile de mtase se 're!ar u ele de altele2 postavul ros "i !ati'eaua to!it i trar !o ta!t( Eri!e s) ar 'i %sit !ostumul a!estor !ute,tori# !u ex!eptia ru'riei !urate( ,ilele oastre# mae"trii de arme# sau# pe tru a 'olosi lim*a-ul lor# pro'esorii de s!rim# su t i"te telepti meseria"i# soti *u i# pri ti !umse!ade# exer!it& d !u o estitate pro'esiu ea( se!olul al ;.II)lea# u virtuos al spadei era ori u 'el de +a dor# 'avorit al !urtii "i al ora"ului# ori u p&rlit silit s 'a! ori!e potlo%rie !a s *ea pe sturate di vi ul prost de la !&r!iuma( Nu aparti ea u ei a umite lumi( Ami!ii o"tri di taver a La Mrul lui Adam !u os!user poate "i ,ile *u e( 6ar soarele prosperittii apusese pe tru toti( 6e *u seam erau loviti de a!eea"i soart( ai te de sosirea lui Co!ardasse "i Passepoil# tre !ele trei %rupuri disti !te u se le%ase i!i o i timitate( 1reto ul u !u o"tea pe ime i( 4erma ul )avea relatii de!&t !u spoleta ul# iar !ei trei spa ioli se ti eau m& dri# deoparte( 6ar Parisul !epuse de mult s 'ie u !e tru al artelor 'rumoase( Eame i de 'elul lui Co!ardasse)-u ior "i Ama*le Passepoil# !are ti user !as des!0is strada Croix)des)Petits)C0amps# spatele Palatului Re%al# "i !u o"teau pe toti m& uitorii de spad di Europa# slu-iser de trstur de u ire tre !ele trei %rupuri# at&t de potriviti s se apre!ie,e "i s se telea%( 40eata 'u spart# mesele (se alturar# ! ile se ameste!ar "i pre,e trile se '!ur potrivit u,a telor( $uar !u o"ti t de meritele 'ie!ruia( Ti se '!ea prul m!iu!3 A!este "ase spade at&r ate de perete tiaser mai mult !ar e !re"ti de!&t toate se!urile reu ite ale !lilor di Fra ta "i di Navarra( 6a! !el di Quimper ar 'i 'ost 0uro L# ar 'i purtat la !i %toare dou sau trei du,i i de s!alpuri2 spoleta ul ar 'i putut avea peste dou,e!i de 'a tome visele sale2 %erma ul masa!rase doi %au%ra'i<# trei mar%ra'iO# !i !i r0i %ra'iP "i u la d%ra'=2 !uta a!um u *ur%ra'1R( 6ar u sem au imi! pe l& % !ei trei spa ioli# !are s)ar 'i putut e!a !u u"uri t s& %ele e umratelor lor vi!time( Pepe A!i%a"ul 8el +atador9 u vor*ea i!iodat de!&t !um vrea s strpu % !u sa*ia trei oame i deodat( N)am putea spu e imi! mai m%ulitor despre %as!o sau despre orma dul ostru> se *u!urau de stim %e eral a!est !o siliu de ludro"i( 6up !e au *ut primul r& d de sta!a e "i larma ludro"e iei se li i"ti puti # Co!ardasse ,ise> A!um# 'rumu"eilor# s vor*im despre tre*urile oastre( C0emar 'ata !are servea la 0a # !are ve i tremur& d mi-lo!ul a!estor !a i*ali# "i !erur s mai adu! vi ( Era o *ru dolo'a # puti ,*a %0ie( Passepoil "i drept spre ea artileria privirilor sale amoroase2 voia s se ia dup ea spre a)i vor*i# su* pretextul de a adu!e u vi mai re!e2 dar Co!ardasse l "'a! de %uler( Ai '%duit s)ti stp& e"ti pasiu ile# dra%ul meu# i ,ise el !u dem itate( Fratele Passepoil se a"e, la lo!ul lui# s!ot& d u suspi ad& !( 6e dat !e se aduse vi ul# alu %ar 'ata !u poru !a de a u se mai toar!e( Populaie i dia sa*ilit tre la!ul E tario 85(A(A(9 "i Ca ada2 aliai ai 'ra !e,ilor( Dude!tor !a to al( O Titlu o*iliar# asem tor !u mar!0i,ul# purtat de !o du!torii provi !iilor de la 'ro tiere( P Co te re a ( = Titlul u or pri i %erma i( 1R 5e iorul u ui ora" pe vremea 5'& tului Imperiu 4erma ( 8N(T(9
L <

1R

6r%la"ilor# relu Co!ardasse)-u ior# 'ratele Passepoil "i !u mi e u e a"teptam s t&l im ai!i# departe de ora"e "i de !e trele populate u de v exer!itati de o*i!ei tale tele# o so!ietate at&t de aleas( Hii tu3 trerupse spadasi ul di 5poletto# !u o"ti ora"e u de)i de '!ut trea* a!um# !aro mio Co!ardasseM ?i !u totii !lti ar di !ap# !a oame i !e %& des! ! virtutea lor u este de a-u s re!ompe sat( Apoi# 5alda% e tre*> Nu "tii oare de !e e a'lm ai!iM 4as!o ul era %ata s !a"te %ura spre a rspu de# !& d pi!iorul 'ratelui Passepoil i se propti pe !i,m( 6e"i Co!ardasse)-u ior era "e'ul omi al al aso!iatiei# avea o*i!eiul s urme,e s'aturile a-utorului su# !are era u orma d prude t "i telept( ?tiu doar# repli! el# ! am 'ost !o vo!ati((( ?i eu# trerupse 5taupit,( ?i !# !a,urile o*i" uite## termi %as!o ul# 'ratele Passepoil "i !u mi e su tem de a-u s s dm o m& de a-utor( Cara-o3 ex!lam A!i%a"ul( 6e o*i!ei# !& d su t !0emat u se mai 'a!e apel la altii( Fie!are "i ddu !u prerea pe a!east tem# potrivit elo!i tei sau %radului su de va itate# apoi Co!ardasse trase !o !lu,ia> Eare vom avea de)a 'a!e !u o armatM .om avea de)a 'a!e !u u si %ur !avaler# rspu se 5taupit,( 5taupit, era servi!iul dom ului de Pe:rolles# omul de !redere al pri tului P0ilippe de 4o ,a%ue( A!east de!laratie 'u primit !u u 0o0ot de r&s ,%omotos( Co!ardasse "i Passepoil r&deau mai tare de!&t !eilalti# dar pi!iorul orma dului apsa mai departe pe !i,ma %as!o ului( Asta sem a> Las-m s conduc jocul( Passepoil tre* !u i o!e t> ?i !um se ume"te a!est %i%a t !are se va lupta !u opt oame iM Ept oame i !are# luati parte# s'i te 6um e,eule3 valorea, 'ie!are !&t o -umtate de du,i de soldati de m& a t&i3 adu% Co!ardasse( 5taupit, rspu se> Este du!ele P0ilippe de Nevers( 6ar se ,i!e ! e pe moarte3 protest 5alda% e( C su'er de du'3 adu% Pi to( C e vl%uit# *etea%# o'ti!os3 trir !eilalti( Co!ardasse "i Passepoil u mai s!oaser i!i o vor*( A!esta di urm "i ridi! !et !apul# apoi "i mpi se pa0arul 4as!o ul l imit( 5erio,itatea lor su*it at&ta ate tia %e eral( Ce v)a apu!atM Ce)i !u voiM tre*ar !u totii( l v,ur pe Co!ardasse "i pe a-utorul lui privi du)se t!ere( A03 Ce dra!u seam astaM ex!lam surpri s 5alda% e( 5)ar ,i!e# adu% Fae ,a# ! v vi e s lsati *alt partida( 6r%la"ilor# repli! pe to %rav Co!ardasse# u v "elati prea mult( A tu et de proteste i a!operi %lasul( Noi l)am v,ut pe P0ilippe de Nevers la Paris# !o ti u domol 'ratele Passepoil( .e ea la sala oastr de s!rim( Este u muri*u d !are o s v dea mult de 'ur!3 NouM protestar !or( ?i toti ridi!ar di umeri !u dispret( .d *i e# ,ise Co!ardasse# a !rui privire '!u !o -urul !er!ului# ! )ati au,it i!iodat vor*i du)se despre lovitura de sa*ie a lui Nevers( Cs!ar o!0ii "i !iulir ure!0ile( $ovitura *tr& ului me"ter 6elapalme# adu% Passepoil# !are a !ul!at la pm& t "apte spadasi i tre *ur%ul Roule "i poarta 5ai t)7o or( Ce mai ero,ii "i loviturile astea se!rete3 ex!lam A!i%a"ul(

11

E!0i *u i# %ard *u # iute de pi!ior# adu% *reto ul# mi pas de loviturile se!rete !a "i de potop3 Pe dra!u3 Cred ! am "i eu o!0i *u i# %ard *u "i su t iute# dr%la"ilor# ,ise !u m& drie Co!ardasse)-u ior( ?i eu# tri Passepoil( $a 'el de *u e !a "i ale ori!ruia di tre voi((( 6ovada e# i si ua Passepoil !u *l& detea sa o*i" uit# ! su tem %ata s le pu em la !er!are# da! vreti( ?i totu"i# relu Co!ardasse# lovitura lui Nevers u mi se pare u 'lea!( Am 'ost ati s propria mea "!oal((( Ce mai3 ?i eu la 'el( Ati s drept 'ru te# tre o!0i( ?i ! de trei ori la r& d((( ?i eu tot de trei ori# tre o!0i "i drept 'ru te3 6e trei ori# 'r s pot pu e m& a pe sa*ie !a s m apr3 Cei "ase spadasi i as!ultau a!um !u ate tie( Nime i u mai r&dea( Atu !i# ,ise 5alda% e '!& du)"i !ru!e# u e o lovitur se!ret# e o vr-itorie( 1reto ul *% m& a *u,u ar# u de !u si%ura t ! avea vreu "ira% de mt ii( 1i e au '!ut s e !o voa!e pe toti# dr%la"ilor# relu Co!ardasse !u !eva mai mult solem itate( .or*eati despre o armat( Credeti)m# u exist de!&t u si %ur om pe lume !apa*il s)l 'ru te pe P0ilippe de Nevers !u sa*ia m& ( ?i !i e)i omulM ,iser a!ela"i timp "ase %lasuri( E mi!ul pari,ia # rspu se Co!ardasse( A03 sta# ex!lam Passepoil !u u e tu,iasm *rus!# e su"i diavolul3 +i!ul pari,ia M repetar !eilalti pe r& d( Are u ume mi!ul vostru pari,ia M A ume pe !are l !u oa"teti !u totii# se ume"te !avalerul de $a%ardNre( 5e v,u ! spadasi ii !u o"teau !u totii a!est ume# !!i# tr)adevr# se ls o mare t!ere pri tre ei( Nu l)am t&l it i!iodat# ,ise apoi 5alda% e( Cu at&t mai *i e pe tru ti e# dra%ul meu# repli! %as!o ul( Nu)i pla! oame ii !u 'ti"area ta( Este a!ela !ruia i se spu e 'rumosul $a%ardNreM tre* Pi to( Este a!ela !are i)a u!is pe !ei trei 'lama ,i su* ,idurile !ettii 5e lisM adu% Fae ,a !o*or& d %lasul( Este a!ela# vru s spu Doel de Du%a # !are((( 6ar Co!ardasse l trerupse rosti d !u em'a, doar a!este !uvi te> Nu exist doi $a%ardNre3

Capitolul F Cei trei Philippe

A i!a 'ereastr a slii -oase di taver a Mrul lui Adam ddea spre u 'el de pov&r i" pla tat !u 'a%i# !are a-u %ea la "a turile de aprare ale !astelului Ca:lus( A drum de !are traversa peste "a turile ad& !i "i 'oarte lar%i( Ele !o -urau !astelul di trei prti "i se des!0ideau %olul de deasupra r&pei 7a!0a,( 6e !& d se dr&maser ,idurile me ite s opreas! apa# se!area se operase de la si e "i pm& tul "a turilor ddea a ual dou re!olte mi u ate de '& desti at %ra-durilor proprietarului(

1@

A doua re!olt a*ia 'usese !osit( 6i lo!ul u de stteau !ei opt spadasi i# se puteau vedea !osa"ii !are a"e,au '& ul s opi# su* pod( Cu ex!eptia apei !are lipsea# "a turile rmseser i ta!te( +ar%i ea lor i terioar se ridi!a pa t a*rupt p& la pov&r i"( Nu exista de!&t o si %ur sprtur# '!ut spre a lsa lo! de tre!ere !rutelor !u '& ( Ea a-u %ea la a!el drum !are tre!ea pri 'ata 'erestrei taver ei( 6e la parter p& 'u dul "a tului# ,idul de aprare era %urit de umeroase des!0ideri de tra%ere# dar u exista de!&t o si %ur des!0i,tur pe u de putea tre!e o 'ptur ome eas!( Era o 'ereastr -oas situat to!mai su* podul 'ix# !are lo!uise de mult podul mo*il( Fereastr era aprat de %ratii "i o*loa e solide( Pri ea i tra aer "i lumi a *aia de a*uri a !astelului Ca:lus# mare sal su*tera !are pstra u ele rm"ite de sple doare( 5e "tie ! evul mediu "i mai ales 5ud se de,voltase 'oarte mult luxul *ilor( Erolo%iul di v&r'ul do -o ului su ase ora trei( de'i itiv# !umplitul 'a 'aro !ruia i se spu ea 'rumosul $a%ardNre u era a!olo "i u pe el l a"teptau( A"a !&t# dup !e tre!u primul mome t de spaim# me"terii spadasi i re !epur !are mai de !are s se laude( Ei *i e# ex!lam 5alda% e# am s)ti spu # priete e Co!ardasse( A" da ,e!e %al*e i pe tru a)l vedea pe !avalerul tu $a%ardNre( Cu sa*ia m& M tre* %as!o ul# dup !e ddu pe %&t o du"! *u de vi "i ples!i di lim*( Ei *i e# dra%ul meu adu% el !u %ravitate# a!ea ,i spovede"te)te "i las)te pa,a 6om ului3 5alda% e "i puse plria pe)o ure!0e( Nu)"i dduser ! i!i u pum > era o mi u e( Poate ! ar 'i 'ost %ata s i tre 0or# !& d 5taupit,# !are se a'la la 'ereastr# stri%> $i i"te# !opii3 Iat)l pe dom ul de Pe:rolles# m& a dreapt a pri tului de 4o ,a%ue( tr)adevr# a!esta ur!a pov&r i"ul# !lare( Am vor*it prea mult# ,ise iute Passepoil# "i 'o d )am spus imi!( Nevers "i lovitura lui misterioas de sa*ie valorea, aur# priete i# iat !e tre*uie s "titi( .reti s deve iti *o%ati di tr)odatM Nu e e!esar s mai spu em rspu sul priete ilor lui Passepoil( A!esta !o ti u> 6a! vreti asta# lsati)l pe Co!ardasse "i pe mi e s a!tio m( Eri!e i)am spu e lui Pe:rolles# spri-i iti) e( 5)a '!ut3 ex!lamar !or( Cel puti # !0eie 'ratele Passepoil a"e,& du)se la lo!# a!eia !are u vor 'i !iuruiti ast sear de sa*ia lui Nevers vor putea s plteas! litur%0ii pe tru pome irea !elor rposati( Pe:rolles i tr( Passepoil "i s!oase primul *o eta de l& !u !el mai pro'u d respe!t( Ceilalti salutar la 'el( Pe:rolles ti ea su* *rat u sa! mare !u *a i( l aru ! !u ,%omot pe mas# spu & d> Iat 0ra a voastr# vite-ilor3 Apoi# umr& du)i di o!0i> 1ravo# ,ise el# iat)v pe toti ai!i3 . voi spu e !&teva !uvi te !e aveti de '!ut( As!ultm# stimate dom de Pe:rolles# rspu se Co!ardasse pu & du)"i !oatele pe mas( 6ati)i drumul3 Ceilalti repetar> As!ultm3 Pe:rolles lu o atitudi e de orator> seara asta# spuse el# !tre ora opt# u *r*at va ve i pe drumul pe !are)l vedeti ai!i# !0iar su* 'ereastr( .a 'i !lare2 dup !e va tre!e peste %ura "a tului# "i va le%a !alul de st&lpii podului( Priviti# a!olo# su* pod# ,riti o 'erestrui! -oas# !0is !u o*loa e de ste-arM E limpede# *u ul meu dom de Pe:rolles# rspu se Co!ardasse( Ce dra!u3 6oar u su tem or*i( Emul se va apropia de 'ereastr((( ?i !lipa aia pu em m& a pe elM

1F

Cu politete3 l trerupse Pe:rolles# !u u ,&m*et si istru( ?i ast'el v veti !&"ti%a *a ii( 6oam e s'i te3 ex!lam Co!ardasse( Prea*u ul dom de Pe:rolles are totdeau a o vor* de du03 Ne)am telesM 6esi%ur( 6ar * uies! ! u e prsiti at&t de !ur& dM 6ra%i priete i# su t %r*it# ,ise Pe:rolles '!& d o mi"!are de retra%ere( Cum a"a3 stri% %as!o ul( Fr s e spu eti umele a!eluia pe !are tre*uie s((( pu em m& aM Numele lui u v prive"te( Co!ardasse !lipi spre !eilalti "i de dat u murmur de emultumire se ridi! di %rupul spadasi ilor( +ai ales Passepoil se de!lar emultumit( Fr s e de,vluiti m!ar !i e este prea!i stitul se ior pe tru !are vom lu!raM adu% Co!ardasse( Pe:rolles se opri pe tru a)l privi( Pe !0ipul su lu %uiet se !iti o expresie de %ri-orare( Ce v pasM spuse el# !er!& d s)i ia de sus( Ne pas 'oarte mult# *u ul meu dom de Pe:rolles( Cu toate ! su teti *i e pltitiM Poate u so!otim ! su tem at&t de *i e pltiti# *u ul meu dom de Pe:rolles( Ce vrea s sem e asta# ami!eM Co!ardasse se ridi! "i toti !eilalti l imitar( $a dra!u# mi!utule3 spuse el s!0im*& d to ul( 5 vor*im pe "leau( Toti !ei de)ai!i su tem spadasi i "i# de!i# %e tilomi( +ai ales eu# !are su t %as!o # ameste!at !u prove sal3 5padele oastre 8"i o lovi pe a sa# de !are u se desprtise9# spadele oastre vor s "tie !e 'a!( Asta)i3 tri 'ratele Passepoil# !are o'eri !urte itor u s!u el !u trei pi!ioare !o 'ide tului lui P0ilippe de 4o ,a%ue( Toti spadasi ii apro*ar !u !ldur di !ap( Pe:rolles pru ! "ovie o !lip( .ite-ii mei# ,ise el# deoare!e doriti at&t de mult s "titi# ati 'i putut %0i!i( Cui aparti e a!est !astelM 6om ului mar!0i, de Ca:lus# 6oam e s'i te3 A se ior *u # alturi de !are evestele u m*tr& es!( Castelul lui Cavlus).errou( Ei "iM Pi# vedetiM Ce istetime3 rspu se ama*il Pe:rolles( $u!rati pe tru dom ul mar!0i, de Ca:lus( Credeti asta# *ietiM tre* Co!ardasse !u i sole t( Nu# rspu se 'ratele Passepoil( Nu# repet pe dat trupa do!il( E*ra-ii s!o'&l!iti ai lui Pe:rolles se mpurpurar u"or( Cum# !a aliilor3 ex!lam el( 5tati *i i"or3 trerupse %as!o ul( No*ilii mei ami!i murmur((( luati seama3 +ai *i e s dis!utm !alm "i !a oame i lume( 6a! v tele% *i e# iat !um vi e trea*a> dom ul mar!0i, de Ca:lus a a'lat ! u %e tilom 'rumos "i *i e '!ut ptru dea di !& d !& d# oaptea# !astelul su# pri a!east 'ereastr -oas2 A"a)iM 6a# spuse Pe:rolles( ?tie ! dom i"oara Aurore de Ca:lus# 'ii!a sa# l iu*e"te pe a!est %e tilom( Este ri%uros adevrat( 6up prerea dum eavoastr# dom ule de Pe:rolles3 Ast'el expli!ati dum eavoastr adu area oastr la 0a ul Mrul lui Adam( Altii ar putea %si plau,i*il a!east expli!atie# dar eu am motivele mele s)o !o sider esatis'!toare( N)ati spus adevrul# dom ule de Pe:rolles( Pe dra!u3 ex!lam a!esta( Asta)i !urat o*r, i!ie3 4lasu)i 'u *u"it de !uvi tele spadasi ilor# !are spu eau( .or*e"te# Co!ardasse3 .or*e"te# vor*e"te3 +ai t&i# spuse el# priete ii mei "tiu ! "i mi e ! a!est# vi,itator o!tur # re!oma dat s*iilor oastre# u este altul de!&t u pri t((( A pri t3 stri% Pe:rolles ridi!& d di umeri( Co!ardasse !o ti u>

1G

Pri tul P0ilippe de $orrai e# du!e de Nevers( ?titi mai multe !a mi e# asta)i3 ,ise Pe:rolles( 1a u# 'ir)ar s 'ie3 Asta u e totul( +ai e !eva# "i a!e"ti !eva u)l !u os! ! o*ilii mei priete i( Aurore de Ca:lus u este iu*ita dom ului de Nevers( A03((( protest Pe:rolles( Este sotia lui3 termi !u 0otr&re %as!o ul( Pe:rolles pli "i *&l*&i> Cum de "tii tu astaM ?tiu# "i este lu!ru si%ur( Cum de "tiu# u v prive"te( Am s v art !ur& d ! mai "tiu "i alte lu!ruri( E !storie se!ret a 'ost !ele*rat# !u patru a i urm# la !apel !astelului Ca:lus "i# da! su t *i e i 'ormat# dum eata "i o*ilul dumitale stp& ((( 5e trerupse pe tru a)"i s!oate plria !u u aer *at-o!oritor# "i termi > Ati 'ost martor# dom ule de Pe:rolles( A!esta u mai e%a( A de vrei s a-u %i !u toate a!este !levetiriM tre* el .reau s des!opr umele ilustrului perso a- pe !are l slu-im a!east oapte# rspu se %as!o ul( Nevers s)a !storit !u 'ata 'r voia pri telui ei# ,ise Pe:rolles( 6om ul Ca:lus se r,*u ( Nimi! mai simplu# u)i a"aM Nimi! mai simplu da! *tr& ul .errou ar "ti( 6ar ati 'ost dis!reti( 6om ul de Ca:lus 0a*ar )are de imi!((( Al ai*ii s 'ie3 1tr& ul "me!0er s)ar 'eri s !iop&rteas! ast'el !ea mai *o%at partid di Fra ta3 Totul s)ar 'i ara -at de mult vreme da! dom ul de Nevers i) ar 'i spus *tr& ului> Regele Ludovic vrea s m nsoare cu domnioara de Savoia, nepoata lui eu nu vreau sunt n tain, sotul fiicei dumneavoastr( 6ar reputatia lui Ca:us).errou l)a speriat pe srma ul pri t( 5)a temut pe tru sotia sa pe !are o ador((( Co !lu,iaM trerupse Pe:rolles( Co !lu,ia este ! oi u lu!rm pe tru dom ul de Ca:lus( E !lar3 ,ise Passepoil( Clar !a ,iua# m&r&ir !eilalti !or( ?i pe tru !i e !redeti ! veti lu!raM Pe tru !i eM A03 A03 6um e,eule s'i te3 Pe tru !i eM Cu oa"teti povestea !elor trei P0ilippeM NuM .)o spu dou !uvi te( 5u t trei dom i de !as mare# pe !uv& t3 A ul este P0ilippe de +a tui# pri t de 4o ,a%ue# stp& ul vostru# dom ule de Pe:rolles# o altet rui at# 0ituit# !are s)ar vi de ie'ti "i 5ata ei2 al doilea este P0ilippe de Nevers# pe !are)l a"teptm2 al treilea este P0ilippe de Fra !e# du!e de C0artres( Pe !uv& tul meu# toti trei 'rumo"i 'o!# ti eri "i strlu!itori( 6a! !er!ati s v !0ipuiti priete ia !ea mai solid# !ea mai eroi!# !ea mai extraordi ar# u v veti 'a!e de!&t o sla* idee despre a'e!tiu ea mutual !are i lea% pe a!e"ti trei P0ilippe( Iat !e se spu e la Paris( l vom lsa la o parte# da! *i evoiti# di motive serioase# pe epotul re%elui( Nu e vom o!upa de!&t de Nevers "i 4o ,a%ue# adi! de!&t de P:t0ias "i 6amo ( E03 $a dra!u3 ex!lam a!um Pe:rolles( .reti s)l a!u,ati pe 6amo ! vrea s)l u!id pe P:t0ias3 Ia as!ult3 ,ise %as!o ul# adevratul 6amo era *o%at# a!el 6amo de pe vremea lui 6io :sios# tira al 5ira!u,ei2 "i adevratul P:t0ias u avea i!i "ase sute de mii de s!u,i ve it( Pe !are P:t0ias al ostru le posed( l trerupse Passepoil"i al !ror mo"te itor pre,umtiv este 6amo al ostru( tele%eti de!i# *u ul meu dom de Pe:rolles# !o ti u Co!ardasse# ! a!est lu!ru s!0im* mult tema2 adau% ! adevratul Pe:rolles u avea delo! o iu*it pl!ut !a Aurore de Ca:lus "i ! adevratul 6amo u era amore,at de 'rumoas 'at# !i doar de ,estrea ei( A"a e3 ,ise di ou 'ratele Passepoil( Co!ardasse "i umplu pa0arul( 6om ilor# !o ti u el# s tatea lui 6amo ((( vreau s spu 4o ,a%ue# !are m&i e ar avea "ase sute de mii de s!u,i ve it pe dom i"oara de Ca:lus "i ,estrea ei# da! P:t0ias((( vreau s spu Nevers# s)ar du!e pe lumea !ealalt oaptea asta( s tatea pri tului 6amo de 4o ,a%ue# stri%ar toti spadasi ii# !u 'ratele Passepoil 'ru te(

1L

Ei3 Ce spu eti despre asta# dom ule de Pe:rollesM adu% trium'tor Co!ardasse( Aiureli3 m&r&i omul de !redere( +i !iu i3 Cuv& tul este aspru( .ite-ii mei ami!i vor -ude!a( i iau drept martori( Ai spus adevrul# %as!o ule# ai spus adevrul3 se au,i -urul mesei( Pri tul P0ilippe de 4o ,a%ue# de!lar Pe:rolles# !are !er!a s par dem # este mult deasupra u or aseme ea i 'amii pe tru a 'i de,vi ovtit( Co!ardasse l trerupse( Atu !i# stati -os# *u ul meu dom de Pe:rolles# spuse el( ?i !um !o 'ide tul re,ista# l a"e, !u 'orta pe u s!au "i relu> .om a-u %e la i 'amii "i mai mari# PassepoilM Co!ardasse3 rspu se orma dul( 6eoare!e dom ul de Pe:rolles u se pred# e r& dul tu s predi!i# s!umpul meu3 Norma dul se ro"ii p& v&r'ul ure!0ilor "i "i ple! o!0ii( Pi# s vedeti# *ol*orosi el# u "tiu s vor*es! pu*li!( Ia d)i drumul3 !oma d -up& Co!ardasse rsu!i du)"i mustata( Nu)ti 'ie team# a!e"ti dom i ti vor s!u,a lipsa de experie t "i ti eretea( + *i,ui pe i dul%e ta lor# murmur timidul Passepoil( ?i !u %las de 'etit pus s)"i spu le!tia# dem ul Passepoil !epu> 6om ul de Pe:rolles are motive s)l so!oteas! pe stp& ul su u %e tilom per'e!t( Iat am u tul pe !are l)am a'lat( Nu !red ! a 'ost povestit !u rutate# dar i"te ruvoitori ar putea -ude!a alt'el( Pe !& d !ei trei P0ilippe du!eau la Paris o viat vesel# at&t de vesel !&t re%ele $udovi! ame i ta s)"i trimit epotul exil la mo"iile sale((( asta se petre!ea !u doi)trei a i urm !& d eram servi!iul u ui medi! italia # elev al sava tului Exili# u a ume Pierre 4ar*a( Pietro 4ar*a "i 4aete3 l trerupse Fae ,a( $)am !u os!ut( Era o adevrat !a alie3 Fratele Passepoil ,&m*i dul!e( Era u om a"e,at# !o ti u el# potolit# '!& d pe reli%iosul# to* de !arte "i !are avea !a meserie 'a*ri!area u ei *uturi *i e'!toare pe !are o umea li!oare de viat lu %( Toti spadasi ii i,*u! ir deodat r&s( Nu)ti 'ie team3 ,ise Co!ardasse( Poveste"ti !a u ,eu3 6)i drumul3 6om ul de Pe:rolles "i "terse 'ru tea m*ro*o at de sudoare( Pri tul P0ilippe de 4o ,a%ue# relu Passepoil# ve ea adesea s)l vad pe *u ul Pierre 4ar*a( .or*e"te mai !et3 l trerupse !o 'ide tul aproape 'r voia lui( +ai tare3 stri%ar vite-ii( Toate astea i distrau %ro,av# mai ales ! se "i vedeau !u u spor de sim*rie( .or*e"te# Passepoil# vor*e"te# vor*e"te3 stri%ar ei str& %& d !er!ul -urul lui( ?i Co!ardasse# m& %&i d !ea'a a-utorului su# spuse pri te"te> Pu"lamaua are su!!es# pe !i stea mea3 mi pare ru# !o ti u 'ratele Passepoil# ! tre*uie s# repet u lu!ru !are pare s)i displa! dom ului de Pe:rolles# dar 'apt este ! pri tul de 4o ,a%ue ve ea 'oarte des la 4ar*a# 'r doial pe tru a se i strui( a!ea vreme# t& rul du!e de Nevers 'u !upri s de u soi de s'&r"eal( Calom ie3 stri% Pe:rolles( Calom ie s'ru tat3 Passepoil l tre* !u !a doare> 6ar# stp& e# pe !i e am a!u,at oareM ?i !um !o 'ide tul "i mu"! *u,ele p& la s& %e( Co!ardasse adu%> 1u ul dom de Pe:rolles u mai vor*e"te t&' os# u)i a"aM A!esta se ridi! *rus!( Cred ! m veti lsa s m retra%3 ,ise el !u o 'urie a*ia stp& it( 6esi%ur# ,ise %as!o ul# !are r&dea !u 0o0ote "i# plus# v es!ortm p& la !astel( 1tr& ul .errou tre*uie s)"i 'i termi at siesta( Ne vom du!e s)i !erem expli!atii( Pe:rolles !,u apoi pe s!au ( 5e ver,ise la 'at( Co!ardasse# emilos# i ti se u pa0ar(

1<

1eti# s v tremati# spuse el# !!i par! u v simtiti Prea *i e( $uati o %ur3 NuM Atu !i# stati li i"tit "i lsati)l pe ti!losul de orma d s vor*eas!2 pledea, mai *i e !a u avo!at la tri*u al( Fratele Passepoil "i salut "e'ul !u re!u o"ti t "i !o ti u( Peste tot !epuse s se spu > !at-l pe acest srman t"nr duce de #evers cum se duce dintre noi( Curtea "i ora"ul se %ri-orau( Casa de $orrai e este at&t de o*il3 Re%ele se i teresa de s tatea lui P0ilippe# du!e de C0artres# era em& %&iat((( A om "i mai em& %&iat# l trerupse Pe:rolles# !are i,*uti s ia u to duio"at# era P0ilippe# pri t de 4o ,a%ue( 5 m 'ereas! 6om ul s v !o tra,i!3 spuse Passepoil# a !rui politete e"tir*it ar tre*ui s slu-eas! de exemplu tuturor oame ilor !are dis!ut( Cred "i eu ! pri tul de 4o ,a%ue era 'oarte e!-it2 dovad ! ve ea toate serile la maestrul 4ar*a# de%0i,at livrea de valet# "i)i repeta tru a# !u u aer des!ura-at> Mai durea$ mult, doctore, mai durea$ mult% sala s!u d a !&r!iumii Mrul lui Adam u exista vreu ul !are s u 'ie u!i%a"# "i totu"i 'ie!are tresri( 5& %ele le %0et vi e( Toti se !utremurau( Pum ul lui Co!ardasse i,*i masa3 Pe:rolles ple! 'ru tea "i amuti( tr)o sear# !o ti u 'ratele Passepoil# !o*or& d %lasul par! 'r voie# tr)o sear# P0ilippe de 4o ,a%ue ve i mai devreme( 4ar*a i lu pulsul2 avea 'e*r( Ati c"tigat multi &ani la crti# i ,ise 4ar*a# !are)l !u o"tea *i e( 4o ,a%ue !epu s r&d "i rspu se> Am pierdut dou mii de pistoli. 6ar adu% umaide!&t> #evers a vrut s se duele$e ast$i n sala de arme, dar nu mai e n stare s tin spad( Atu !i# murmur do!torul 4ra*# asta seam s'&r"itul( Poate ! m&i e((( 6ar# se %r*i s adau%e Passepoil !u u to aproape vesel# ,ilele se "iruie u a dup alta dar u se aseam ( C0iar a doua ,i# P0ilippe# du!e de C0artres# l lu pe Nevers !alea"!a lui "i por ir %oa spre T!urai e3 Alteta)sa l du!ea pe Nevers pe pm& turile sale( ?i !um maestrul 4ar*a u)i soti# Nevers se simti *i e( 6e a!olo# !ut& d soarele# !ldura "i viata# tre!u +editera "i a-u se re%atul Neapole( P0ilippe de 4o ,a%ue ve i la *u ul meu stp& "i l ru% s tra% o rait pe a!olo( + dusesem s)i pre%tes! *a%a-ele !& d# di e oro!ire# tr)o oapte# alam*i!ul i se sparse( 1ietul do!tor Pierre 4ar*a muri pe lo!# !!i respirase vaporii elixirului su de viat lu %3 A03 Ce italia !umse!ade3 stri%ar toti !ei di -ur( 6a# spuse 'ratele Passepoil !u simplitate# eu l)am re%retat mult( 6ar iat "i s'&r"itul povestirii( Nevers a lipsit optspre,e!e lu i di Fra ta( C& d s)a re tors la Curte# toti stri%ar tr)u si %ur %las> Nevers a ti erit !u ,e!e a i3 Nevers era puter i!# spri te # eo*osit3 Pe s!urt# "titi !u totii !# dup 'rumosul $a%ardNre# Nevers este ast,i prima spad di trea%a lume( Fratele Passepoil t!u# dup !e luase o atitudi e modest# "i Co!ardasse trase !o !lu,ia> Ast'el !&t dom ul de 4o ,a%ue se !re,u o*li%at s a %a-e,e opt spadasi i !a s)i vi de 0a! lui Nevers((( Asta)i3 5e '!u li i"te( 6om ul de Pe:rolles rupse t!erea> A de vreti s a-u %eti !u a!este plvr%eliM tre* el( $a o mrire a sim*rieiM Co sidera*il# repli! %as!o ul( 5i !er vor*i d# u se poate lua a!ela"i pret pe tru u tat !are)"i r,*u o oarea 'ii!ei sale# "i pe tru 6amo # !are vrea s)l mo"te eas! prea devreme pe P:t0ias( C&t !eretiM 5 i se triple,e suma( Fie# rspu se Pe:rolles 'r s !lipeas!( al doilea r& d# vrem s 'a!em !u totii parte di !asa 4o ,a%ue dup termi area tre*i( Fie3 ,ise di ou !o 'ide tul( al treilea r& d((( Cereti prea mult((( !epu Pe:rolles(

1O

.ai de p!atele oastre3 ex!lam Co!ardasse adres& du)se lui Passepoil( I se pare ! !erem prea mult3 5 'im drepti3 spuse !o !ilia t spadasi ul( 5)ar putea !a epotul re%elui s doreas! s)"i r,*u e priete ul# "i atu !i((( a!est !a,# repli! Pe:rolles# tre!em %ra ita# 4o ,a%ue "i rs!umpr *u urile di Italia "i su tem !u totii si%ura t a!olo( Co!ardasse l !o sult mai t&i di privire pe 'ratele Passepoil# apoi pe a!olitii si( !0eiem t&r%ul# ,ise el( Pe:rolles i ti se m& a( 4as!o ul u o lu( 5e *tu peste sa*ie "i adu%> Iat otarul !are rspu de de dum eata# *u ul meu dom Pe:rolles( Nu)ti 'ie team3 Nu vei !er!a i!iodat s e "eli( s'&r"it eli*erat# Pe:rolles se drept spre u"> 6a! v s!ap# ,ise el pra%# seam ! )ati '!ut imi!( 5e tele%e de la si e( 6ormiti li i"tit# *u ul meu dom Pe:rolles3 A 0o0ot de r&s rsu dup ple!area !o 'ide tului# apoi toate %lasurile se u ir pe tru a stri%a> 6e *ut3 6e *ut3

Capitolul G Micul parizian

Era a*ia patru dup)amia,( 5padasi ii o"tri aveau timp *ere!0et la dispo,itie( a'ar de Passepoil# !are o privise prea mult pe matra!u!a !ea ,*a %0ie "i !are suspi a di %reu# lumea era vesel( sala -oas a !&r!iumii B$a +rul lui AdamC se *ea# se stri% "i se !& t( 'u dul "a turilor !astelului Ca:lus# !osa"ii %r*ea lu!rul# !!i se r!orise# "i le%au s opi 'rumoasa re!olt de '& ( 6eodat se au,i ,%omot de !ai aler%& d la mar%i ea pduri di E s "i# o !lip mai t&r,iu# se au,ir tipete "a t( Cosa"ii 'u%eau url& d su* loviturile !u latul sa*iei# date de o trup de parti,a i( A!e"tia ve eau dup 'ura-e "i# desi%ur# u puteau %si i!ieri u '& mai *u ( Cei opt vite-i se %rmdir la 'ereastra 0a ului# s vad mai *i e( Ce dr, eti su t %ola ii3 spuse Co!ardasse)-u ior( 5 vi 'elul sta su* 'erestrele dom ului mar!0i,# adu% Passepoil( 6ar !&ti su tM Trei# "ase# opt((( To!mai !&ti su tem oi3 a!est timp# oame ii "i '!eau li i"tit provi,iile# r&,& d !&t i ti ea %ura( ?tiau *i e ! *tr& ii dresori de "oimi ai lui Ca:lus erau muti de mult vreme( Purtau 0ai e di piele de *ivol str& se pe !orp# plrii a"e,ate provo!ator "i spade lu %i2 'rumo"i "i ti eri# pri tre !are dou sau trei pere!0i de mustti !e u"ii2 umai !# plus 'at de spadasi ii o"tri# aveau pistoale la o*l& !ul "eii( m*r!mi tea lor !ara%0ioas u era la 'el( Puteai re!u oa"te a!est mi! es!adro u i'orme u,ate ale mai multor trupe re%ulate( 5e a'lau pri tre ei doi v& tori di 1ra !as# u tu ar di Fla dra# u 0aidu! spa iol de peste mu ti "i u *tr& osta" armat !u o ar*alet# !are pro*a*il v,use "i Fro da11( Ceilalti "i pierduser spe!i'i!ul# la 'el !a medaliile to!ite( $aolalt puteau 'i luati drept o 'rumoas *a d de 0oti de drumul mare( R,*oi !ivil di Fra a 81<GP1<LF9# timpul mi oratului lui $udovi! al ;I.)lea# provo!at de sprirea 'is!alitii "i trirea a*solutismului re%al pra!ti!ate de !ardi alul +a,ari ( 8N(T(9
11

1P

?i# tr)adevr# a!e"ti ave turieri !are se mpodo*eau !u umele de volu tari re%ali u erau alt!eva de!&t i"te *a diti( 6up !e "i termi ar trea*a "i "i !r!ar !aii# se toarser pe drumul de !rute( ?e'ul lor# u ul di !ei doi v& tori di 1ra !as# purt& d %aloa e de *ri%adier# privi -ur "i ,ise> Pe ai!i# dom ilor# iat to!mai !e e tre*uie( Cu de%etul arta spre !&r!iuma $a mrul lui Adam( 1ravo3 stri%ar oame ii lui( +e"teri *u i3 "opti Co!ardasse)-u ior# v s'tuies! s v !i %eti s*iile( C&t ai !lipi# "i puser !u totii !e tiroa ele "i# deprt& du)se de 'ereastr# spadasi ii se a"e,ar -urul meselor( +irosea de departe a !ierare( Fratele Passepoil ,&m*ea *l& d su* !ele trei 'ire de mustat( 5pu eam de!i# !epu Co!ardasse pe tru a# u)"i pierde !umptul# ! !el mai *u mi-lo! de a ti e %ard u spadasi st& %a!i# !are este totdeau a 'oarte prime-dios((( E)0ei3 stri% a!ea !lip "e'ul 0otilor de !ereale art& du)"i u" o*ra,ul *r*os( 7a ul e pli # !opii3 5)l %olim# rspu ser !ei !are l urmau( Era simplu# era lo%i!( ?e'ul# pe ume Carri%ue# u avu de !e s se mpotriveas!( 6es!le!ar "i "i le%ar !u eru"i are !aii mpovrati de '& de i elele *tute peretii !&r!iumii( P& atu !i# spadasi ii o"tri i!i u se !li tir( Au,iti3 ,ise Carri%ue i tr& d primul( Crati)v# "i ! repede3 Ai!i u)i lo! de!&t pe tru volu tarii re%elui( Nu primi i!i u rspu s( Co!ardasse se toarse doar spre ai si "i murmur> Purtati)v !um se !uvi e# !opii3 5 u e ie"im di pepe i# s)i 'a!em s -oa!e dup voia oastr pe dom ii volu tari ai re%elui( Eame ii lui Carri%ue se "i m*ul,eau u"( Ei *i e3 spuse a!esta( Ce vi s)a spusM 5padasi ii se ridi!ar "i salutar politi!os( Ru%ati)i# ,ise tu arul di Fla dra# s ias pe 'ereastr# a!ela"i timp lu pa0arul pli al lui Co!ardasse "i)l duse la %ur( Carri%ue se rsti> Nu vedeti# e!ioplitilor# ! avem evoie de ! ile# de mesele "i de s!au ele voastreM Fr team3 ,ise Co!ardasse)-u ior( E s vi le dm pe toate# mi!utilor( ?i sparse !a a !apul t& rului# pe !& d 'ratele Passepoil a,v&rlea u s!au %reu pieptul lui Carri%ue( Cele "aispre,e!e spade lu %i ie"ir la lumi a!eea"i !lip( Cu totii erau m& uitori *u i de arme %rele# !ura-o"i "i *tio"i di 'ire( Por ir la !ierare mpreu "i di toat i ima( 5e au,ea %lasul de te or al lui Co!ardasse domi & d tumultul !u -urtura lui 'avorit> umele 6om ului3 6ati)le la !ap3 6ati ei3 $a !are Carri%ue "i ai si rspu ser por i d la ata! !u %ruma,ul !ordat( ai te3 $a%ardNre3 $a%ardNre3 Fu !a o lovitur de teatru( Co!ardasse "i Passepoil# !are erau primul r& d# ddur apoi "i a"e,ar masa masiv tre !ele dou o"ti( Fr team3 stri% %as!o ul( Dos armele3 Trei sau patru volu tari 'useser vtmati ru( Asaltul u le reu"ise delo! "i "i ddeau *i e seama !u !i e aveau de)a 'a!e( Ce)ai spus adi eauriM relu 'ratele Passepoil# al !rui %las tremura de emotie( Ce)ai stri%atM Ceilalti spadasi i *om* eau "i spu eau> Era s)i 'ule!m !a pe i"te vr*iute3 5 'ie li i"te3 rosti Co!ardasse !u autoritate( ?i# adres& du)se volu tarilor a'lati mare !o 'u,ie# ,ise>

1=

Rspu deti !i stit# de !e ati stri%at $a%ardNreM Pe tru ! $a%ardNre este "e'ul ostru# rspu se Carri%ue( Cavalerul 7e ri de $a%ardNreM 6a( +i!ul ostru pari,ia 3 4iuvaerul ostru3 %& %uri 'ratele Passepoil# !are avea o!0ii ume,i( E !lip# spuse Co!ardasse# s u 'a!em o %re"eal( Noi l)am lsat pe $a%ardNre la Paris# la !orpul de !avalerie u"oar( Ei *i e# ripost Carri%ue# $a%ardNre s)a pli!tisit a!olo( N)a pstrat de!&t u i'orma "i a!um !oma d o !ompa ie de volu tari ai re%elui# ai!i vale( Atu !i# ,ise %as!o ul# v&r&ti s*iile tea!( Trias!3 Priete ii mi!ului pari,ia su t de)ai o"tri "i vom *ea mpreu pe tru prima spad di u ivers( A"a da3 spuse Carri%ue# !are)"i ddea seama ! trup lui s!pase ie'ti ( .olu tarii re%elui se %r*ir s v&re s*iile tea!( Ni!i m!ar u vom primi s!u,eM tre* Pepe A!i%a"ul# m& dru !a u !astilia ( .ei avea satis'a!tia s te *ati !u mi e da!)ti d %0es i ima3 rspu se Co!ardasse( 6ar a!e"ti dom i su t su* prote!tia mea( $a mas3 .i 3 Nu)mi !ap piele de *u!urie( 7aideti3 i ti se lui Carri%ue pa0arul su( Am o oarea# relu el# s v pre,i t pe a-utorul meu# Passepoil# !are# 'ie vor*a# 'r s v -i% es!# urma s v vete o lovitur 'ul%ertoare de !are )aveti 0a*ar( El este !a "i mi e# priete ul devotat al lui $a%ardNre( ?i se m& dre"te !u asta3 trerupse 'ratele Passepoil( C&t despre a!e"ti dom i# !o ti u %as!o ul# s le iertati proasta dispo,itie( Erau %ata s v vi %# *ravii mei2 le)am luat *u!ata de la %ur((( 'r s v -i% es!3 5 !io! im3 Au !io! it( Altimele !uvi te# aru !ate !u dem& are de Co!ardasse# dduser satis'a!tie spadasi ilor# iar dom ii volu tari u %sir pri!i s proteste,e( .,user prea de aproape ! 'useser %ata s 'ie *tuti mr( Pe !& d matra!u!a# aproape dat uitrii de Passepoil# se dusese s adu! vi re!e di piv it# mesele "i s!au ele 'ur !rate a'ar pe pa-i"te# !!i sala s!u d a !&r!iumii La Mrul lui Adam u mai era destul de mare s !upri d vitea,a !ompa ie( Cur& d toat lumea era !omod i stalat la mas# pe pov&r i"( 5 vor*im despre $a%ardNre# ex!lam Co!ardasse( 6oar eu i)am dat prima le!tie de s!rim3 Ni!i u mpli ise "aispre,e!e a i# dar !e spera t de viitor3 A*ia a mpli it optspre,e!e a i# ,ise Carri%ue# "i iat ! se ti e de !uv& t( Fr voia lor# spadasi ii erau i teresati de u aseme ea erou despre !are li se mpuiase !apul ! de dimi eat( As!ultau "i i!i u ul di tre ei u mai dorea s se pome eas! 'at 'at !u el de!&t la mas( 6a# u)i a"aM spuse Co!ardasse !u su'letire( 5)a ti ut de !uv& t3 .ai de p!atele oastre3 E tot 'rumos "i tot vitea, !a u leu3 ?i ve" i! oro!os pe l& % sexul 'rumos3 "opti Passepoil ro"i d p& v&r'ul ure!0ilor sale lu %i( ?i tot ,p!it# !o ti u %as!o ul# "i tot at&t de !pt& atM Tietor de !apete# "i totu"i at&t de *l& d !u !ei ea-utorati3 E u spr%tor de %eamuri "i spaima *r*atilor surati3 Cei doi spadasi i "i rspu deau ! pstorii di .ir%iliu> Ar!ades am*o( Carto'or3 Hvrli d aurul pe 'ereastr3> Are toate vi!iile3 Toate virtutile3 Ni!i u pi! de mi te3 E i im((( E i im de aur3 Passepoil avu ultimul !uv& t( Co!ardasse l m*rti"a !u 'l!rare( s tatea mi!ului pari,ia 3 s tatea lui $a%ardNre3 stri%ar tr)u si %ur %las(

@R

Carri%ue "i oame ii lui ridi!ar ! ile !u e tu,iasm( 1ur pi!ioare( Nime i u se ls mai pre-os( 6ra!e3 relu Doel de Du%a # *reto ul( 5pu eti) e "i ou m!ar# !i e este a!est $a%ardNre al vostru3 Ne)ati mpuiat ure!0ile !u el# adu% 5alda% e( Ci e eM 6e u de vi eM Ce 'a!eM 6r%utule3 rspu se Co!ardasse( E la 'el de %e tilom !a "i re%ele2 vi e di strad Croix)des)Petits)C0amps2 "i 'a!e de !ap( .)ati lmuritM 6a! vreti s "titi mai multe# dati de *ut( Passepoil i umplu pa0arul "i %as!o ul relu# dup !e se !o !e tra o !lip> Nu e o poveste tras de pr "i de a!eea u se prea poveste"te( Tre*uie s)l ve,i la o adi!( C&t despre 'amilie# am ,is ! e mai o*il de!&t re%ele# "i u m las !o tra,is2 dar# de 'apt# ime i u i)a !u os!ut tatl "i i!i mama( C& d l)am t&l it# avea doispre,e!e a i2 asta se petre!ea Curtea F& t& ilor di 'ata Palatului Re%al( Era %ata s 'ie do*or&t de vreo "ase va%a*o ,i mai v&rst i!i !a el( 6e !eM Fii d! a!e"ti ti eri *a diti voir s prade o *tr& !are vi dea pl!i te su* *olta palatului +o les/uieu( $)am tre*at !um l !0eam> B+i!ul $a%ardNre( )?i pe pri tiM )N)avea pri ti( )Ci e l %ri-e"teM )Nime i( )A de lo!uie"teM ) rui ele tur ului ve!0iului palat $a%ardNre# !oltul str,ii 5ai t)7o or( )Are vreo meserieM )+ai !ur& d dou> sare ap di v&r'ul Podului Nou "i 'a!e a!ro*atii Curtea F& t& ilor( )Fr team3 Iat dou meserii 'rumoase3C .oi "tia# stri ii# se trerupse Co!ardasse# 0a*ar )aveti !e pro'esie este a!eea de a sri ap de pe Po t)Neu'( Parisul este u ora" pli de %ur)!as!( 6e pe parapetul Podului Nou ei aru ! mo e,i de ar%i t r&u "i !opii dr, eti se du! s le !aute ap !u pretul vietii lor( Asta)i amu, pe %ur)!as!( Pe 6um e,eul meu3 Pri tre toate pl!erile# !ea mai %ro,av este s !iom%e"ti pe u puturos de *ur%0e,( ?i trea*a asta u !ost s!ump3 C&t prive"te meseria de om 'r oase# o vedem peste tot( Pu"lamaua de $a%ardNre '!ea tot !e voia !u trupul su> l lu %ea# l mi!"ora2 pi!ioarele)i deve eau *rate# *ratele pi!ioare "i# par!)i vd "i a!um# pe !i stea mea3 !& d l maimutrea pe *tr& ul das!l de la 5ai t)4ermai )Auxerrois# !are era !o!o"at 'at "i spate( + ro%3 Ei "i3 +ie mi se prea dr%ut a!est omulet# !u prul *lo d "i o*r-ori ro,( $)am s!os di m&i ile du"ma ilor si "i i)am spus> Ascult, m, pulama' (rei s vii cu mine% mi rspu se> #u, fiindc am grij de &tr"na )ernard... 1tr& a 1er ard era o srma !er"etoare !are)"i '!use "i ea u adpost tr)o as!u ,toare di tur ul drp at( +i!ul $a%ardNre i adu!ea 'ie!are sear !&"ti%ul de pe urma s!u'u drilor "i a!ro*atiilor( Atu !i i)am des!ris pe de)a tre%ul 'arme!ul u ei sli de s!rim( E!0ii si 'rumo"i s!& teiau( mi spuse !u u suspi ad& !> *"nd &tr"na )ernard va fi vindecat, voi veni la dumneata. ?i ple!( Pe le%ea mea3 Nu m)am mai %& dit la el( Trei a i mai t&r,iu# Passepoil "i !u mi e am v,ut ve i d la sala oastr u %era" alt# s'ios "i 'oarte st& -e it( Sunt micul Lagard+re, ne $ise el. )tr"na )ernard a murit. C&tiva %e tilomi !are se a'lau de 'at au dat s r&d( Copilul ro"ii# ple! o!0ii# se supr "i)i tr& ti la podea( A adevrat pari,ia # de su*tirel# suplu# %ratios ! o 'emeie# dar tare !a 'ierul( 6up "ase lu i se lu la !eart !u u ul di tre spadasi ii o"tri# !are)i ami ti !u rutate tale tele sale de s!u'u dtor "i a!ro*at( Ei *i e3 $)a '!ut 0ar!ea)par!ea pe spadasi ( 6up u a # se -u!a !u mi e !u a!eea"i u"uri t !um m)a" -u!a eu a!um !u u ul di tre dom ii volu tari ai re%elui((( 'ie spus# 'r s)i -i% es!( +ai t&r,iu deve i soldat( "i u!ise !pita ul2 de,erta( 5e a %a- apoi la *opiii ,ierduti ai lui 5ai t)$u!# s 'a! !ampa ia di 4erma ia( i lu i*ov i!a lui 5ai t)$u! "i de,erta iar( 6om ul de .illars l v&ri Fri*!ur%)e )1ris%au2 ie"i di ora" de !apul lui# 'r ordi # "i aduse !u si e patru vl-%a i uria"i# soldati du"ma i# le%ati laolalt !a i"te oi( .illars l promova %or ist# apoi $a%ardNre "i u!ise !olo elul2 'u de%radat( .ai de oi# !e !opil3 6ar dom ul de .illars l iu*ea( ?i !i e u l)ar 'i iu*itM 6om ul de .illars i)a dat sar!i a s du! re%elui "tirea 'r& %erii du!elui de 1ade ( 6u!ele de A -ou l v,u "i i propuse s)i

@1

devi pa-( ?i# !& d se v,u pa-# s te tii3 6oam ele de o oare ale 6el'i ei se *teau pe el dimi eata "i sear( Fu de!i !o !ediat( !ele di urm# oro!ul i ,&m*i2 iat)l re%ime tul de !avalerie u"oar( 6oam e3 Nu mai "tiu da! a prsit Curtea di !au,a u ei 'emei sau a u ui *r*at2 da! e 'emeie# !u at&t mai *i e pe tru ea2 da! e di !au,a u ui *r*at# aleluia3 Co!ardasse t!u "i sor*i p& la 'u d u pa0ar mare !u vi ( l meritase !u prisosi t( Passepoil i str& se m& a drept 'eli!itare( 5oarele apu ea spatele !opa!ilor di pdure( Carri%ue "i oame ii lui se pre%teau s se retra% "i# !lipa !& d luau o ultim %0ititur pe tru 'eri!it t&l ire# 5alda% e ,ri u !opil !are se stre!ur pri "a turile ad& !i ale !astelului "i !er!a# de *u seam# s u 'ie des!operit( Era u *ietel de vreo treispre,e!e)paispre,e!e a i# !u o mutr speriat "i spim& tat( Purta u !ostum de pa-# dar 'r !ulorile stp& ului# "i o !e tur de !urier i str& %ea mi-lo!ul( 5alda% e art !opilul tovar"ilor si( Hu3 ex!lam Carri%ue# iat u v& at dup !are am mai aler%at !& dva( Ne)a istovit !aii u de mult( 4uver atorul di .e as/ue are spio i de)"tia# "i o s pu em oi m& a pe el( 6e a!ord# repli! %as!o ul# dar u !red ! pu"tiul sta !ara%0ios aparti e %uver atorului di .e as/ue( E !eva putred la mi-lo!# dom ule volu tar# "i v& atul sta e aparti e# ,i!# 'r s v -i% es!( 6e 'ie!are dat !& d %as!o ul 'olosea a!east 'ormul imperti e t# !&"ti%a u pu !t stima priete ilor si spadasi i( 'u dul "a tului se putea a-u %e dou 'eluri> pe drumul de !are# "i pe o s!ar a*rupt a'lat la !apul podului( Priete ii o"tri se mprtir dou %rupe "i !o*or&r a!ela"i timp# pe !ele dou drumuri( C& d *ietul !opil se v,u ast'el !o -urat# i!i u mai !er! s 'u%# o!0ii i se umplur de la!rimi( "i stre!ur pe 'uri" m& a su* reverul tu i!ii "i stri%> 1u ii mei dom i3 Nu m omor&ti( N)am imi!3 N)am imi!3 i lua pe oame ii o"tri drept simpli t&l0ari( C!i a"a "i artau( Nu mi ti# spuse Carri%ue# )ai tre!ut mu tii a,i)dimi eatM EuM ,ise pa-ul( +u tiiM $a dra!u3 l trerupse 5alda% e( .i e de la Ar%eles# li ie dreapt( Nu)i a"a# mi!utuleM 6e la Ar%eles3 repet !opilul( Privirea i se drepta a!ela"i timp spre 'ereastra -oas !are se vedea su* pod( Fr team3 i spuse Co!ardasse# u vrem s te -upuim# ti ere( Cui du!i s!risoarea de dra%osteM Ce s!risoare de dra%osteM repet pa-ul( Passepoil stri%> E"ti s!ut Norma dia# pui"orule3 ?i !opilul repet> Norma dia# euM N)avem de!&t s)l !utm pri *u,u are# "i ddu Carri%ue !u prerea( Nu3 Nu3 tip mi!ul pa- !,& d %e u !0i( Nu m per!0e,itio ati# *u ii mei se iori3 sem a ! su'l 'o! s)l sti %( Passepoil se r,%& di "i spuse> Nu)i de pe ai!i# u "tie s mi t3 Cum te !0eamM trerupse Co!ardasse( 1erri!0o # rspu se !opilul 'r "ovial( slu-*a !ui e"tiM Pa-ul rmase mut( 5padasi ii "i volu tarii !are)l !o -urau !epeau s)"i piard r*darea( 5alda% e l pri se de %uler# timp !e toat lumea repeta> 7aide# rspu de3 slu-*a !ui e"tiM Ce !re,i tu# st&rpitur mi!# relu %as!o ul# ! avem timp s e -u!m !u ti eM Per!0e,itio ati)l# *ieti# "i s termi m o dat(

@@

a!el mome t se petre!u u lu!ru stra iu> pa-ul# adi eauri at&t de temtor# se despri se *rus! di m&i ile lui 5alda% e "i s!oase di s& # !u u aer 0otr&t# u mi! pum al !are sem a mai mult a -u!rie( 6i tr)o sritur tre!u tre Fae ,a "i 5taupit, "i o lu la %oa spre partea opus a "a turilor( 6ar 'ratele Passepoil !&"ti%ase de multe ori premii de aler%are la *&l!iurile di .illedieu( T& rul 7ippome e# di mitolo%ie# !are !u!erise aler%& d m& a Atala tei# u %o ea mai *i e !a el( !&teva salturi l a-u se di urm pe 1erri!0o ( A!esta se apra vite-e"te( l ,%&rie pe 5alda% e !u pum alul mi!ut2 l mu"! pe Carri%ue "i l lovi ,drav !u pi!ioarele pe 5taupit,( 6ar lupta era prea i e%al( 6o*or&t# 1erri!0o simtea !um i se 'i% piept m&i ile puter i!e ale spadasi ilor# !& d# deodat# u trs et !,u mi-lo!ul pri%o itorilor si( Trs etul3 Carri%ue se rosto%oli la vreo trei)patru pa"i# !u pi!ioarele aer2 5alda% e '!u o piruet -urul su "i se !io! i de ,idul metere,ei2 5taupit, mu%i "i !,u !a u *ou -u %0iat( su"i Co!ardasse# Co!ardasse)-u ior# '!u o tum* "i !,u !u asul la pm& t( Nemaipome it3 A si %ur om produsese !&t ai !lipi a!est va!arm "i# !a s ,i!em a"a# di tr)o si %ur lovitur( E mortM tre*ar mai multe vo!i( A !er! lar% se '!u -urul oului)ve it "i al !opilului( Ni!i o sa*ie u ie"i di tea!( Toate privirile se ple!ar( Pu"lamaua3 *om* i Co!ardasse# !are se ridi! 're!& du)"i !oastele( Era m& ios# dar su* mustat# aproape 'r voie# i se ivea u ,&m*et( +i!ul pari,ia 3 ,ise Passepoil tremur& d de emotie# sau poate de spaim( Eame ii lui Carri%ue# 'r s)l ia seam pe "e'ul lor# !are ,!ea esimtire la pm& t# "i duser m& a !u respe!t la plriile de 'etru "i spuser> Cpita ul $a%ardNre3

Capitolul L Lovitura lui Nevers

Era $a%ardNre# 'rumosul $a%ardNre# tietorul de !apete# spr%torul de i imi( Avea 'ata lui "aispre,e!e s*ii de spadasi i# !are i!i m!ar u dr, eau s ias di tea!2 "aispre,e!e spadasi i mpotriva u ui t& r de optspre,e!e a i !are ,&m*ea# !u *ratele !ru!i"ate pe piept( 6ar era $a%ardNre3 Co!ardasse avea dreptate( Passepoil# de aseme ea2 am& doi u exa%eraser( Cu toat laud adus u spuseser ! destule despre idolul lor( Ti eretea atra%e "i sedu!e# ti eretea pe !are o re%ret !ei vi!torio"i2 ti eretea )o pot rs!umpra i!i averea !&"ti%at# i!i %e iul !are plute"te deasupra vul%ului %e u !0eat2 ti eretea# m& dr "i divi 'loare# !u prul auriu# *u!lat# !u sur&sul lumi os al *u,elor# !u s!lipirea trium'toare privire3 5e spu e adeseori> tot omul e t& r o dat viat( $a !e *u s preamrim (a!east %lorie !are u lipse"te im uiM Ati v,ut viata voastr oame i ti eriM ?i# da! ati v,ut# !&ti erau !u adevrat ti eriM Cu os! !opii de dou,e!i de a i "i mo" e%i de optspre,e!e a i( Pe !ei ti eri i !aut( .reau s spu # pe a!eia !are "tiu "i !are totodat pot s 'ie ti eri# !o tra,i!& d !el mai adevrat di tre prover*e2 a!eia !are poart# !a porto!alii *i e!uv& tati di trile sorite# 'ru!tul alturi de 'loare2 a!eia !are au de toate di *el"u%> o oare# i im# sev# e*u ie "i !are mer%# strlu!itori "i ar,tori !a o ra,# mpr"tii d di a*u de t ese!at !omoar a vietii lor( 6ar vai3 Adeseori u se *u!ur de ea de!&t o si %ur ,i> !!i !o ta!tul !u multimea este !a apa !are sti %e ori!e 'la!r( Adesea# toat a!east *o%tie mi u at este risipit ,adar# "i 'ru tea lor !are poart sem ul de erou u se !i %e de!&t !u !u u a des'r&ului(

@F

?i# de re%ul# asta se t&mpl destul de des( Ca "i !mtarul di !olt# ome irea are re%istrul ei !oloa a de pro'ituri "i pierderi( 7e ri de $a%ardNre avea o statur puti o*i" uit( Nu era u 7er!ule# dar mem*rele sale aveau a!ea vi%oare supl "i %ratioas de tip pari,ia 2 la 'el de deprtat de mus!ulatura %reoaie a ordi!ilor# !&t "i de sl*i!iu ea !olturoas a adoles!e tilor di pietele oastre pu*li!e# imortali,ati de !&te u vodevil *a al( Prul *lo d# u"or *u!lat# des!operea o 'ru te alt !are exprima i teli%e t "i o*lete( 5pr& !e ele sale erau e%re# la 'el !a "i mustata u"or rsu!it deasupra *u,ei( Nimi! mai atr%tor de!&t a!est !o trast# mai ales atu !i !& d o!0ii !prui "i veseli lumi ea, paloarea puti prea mat a u or aseme ea !0ipuri( Co turul 'etei# proportio at dar alu %it# li ia a!vili a spr& !e elor# dese ul vi%uros al asului "i %urii umpleau de o*lete -u!u"a expresie %e eral( H&m*etul omului pli de viat u "ter%ea m& dria spadasi ului( 6ar !eea !e u poate 'i des!ris este 'arme!ul# %ratia# -uve ila voio"ie a tre%ii sale 'ii te# pre!um "i mo*ilitatea 'i,io omiei deli!ate "i s!0im*toare# !are putea l& !e,i orele de dra%oste# !a u a%rea*il o*ra, de 'emeie# la 'el !um orele de lupt rsp& dea teroare# !a "i !apul +edu,ei( Numai !ei pe !are)i u!isese !a "i !ei pe !are)i iu*ise i v,user adevratul !0ip( Purta !u oare!are e%li-e t !ostumul ele%a t "i puti spl!it al o'iterilor di !avaleria u"oar a re%elui# dar mpodo*it !u o ma tie *o%at de !ati'ea# aru !at !u epsare peste umr( E e"ar' de mtase ro"ie !u 'ra -uri de aur arta ra %ul pe !are)l o!upa pri tre ave turieri( 6up aspra le!tie pe !are o dduse# o*ra-i u i se ur!ase de!&t u val u"or de s& %e( Nu v e ru"i e# ,ise el !u dispret# s !0i uiti u !opil3 Cpita e((( vru s expli!e Carri%ue ridi!& du)se de -os( Ta!i di %ur( Ci e su t 'a 'aro ii "tiaM Co!ardasse "i Passepoil se a'lau l& % el# !u plria m& ( Ei3 ,ise el des!reti du)"i 'ru tea( Cei doi prote!tori ai mei3 Ce dra!u 'a!eti la o aseme ea deprtare de strada Crois)des)Petits)C0ampsM $e ti se m& a# dar !u aerul u ui pri t !are ti de dou de%ete pe tru a 'i srutate( +aestrul Co!ardasse "i 'ratele Passepoil i ti ser m& a !u devotame t( Tre*uie s)o spu em# ! a!ea m& se des!0isese adeseori pli de %al*e i pe tru ei( Prote!torii )aveau de !e s se pl& % de prote-atul lor( ?i !eilaltiM relu 7e ri( $e)am mai v,ut mutrele pe u deva( A deM Pe ti e# de exemplu( 5e adresa lui 5taupit,( $a Sol # rspu se %erma ul# !ur!at( A"a e( +)ai "i ati s o dat !u sa*ia( 6up !e am primit o du,i de lovituri# ,ise eamtul !u umili t( A03 A03 !o ti u $a%ardNre privi du)i pe 5alda% e "i pe Pi to( Iat "i pe !ei doi !ampio i di +adrid((( *u e s*ii3 A03 Ex!ele t3 stri%ar mpreu !ei doi spa ioli( A 'ost u rm"a%( Nu o*i" uim s ata!m doi !o tra u ul( Cum a"aM Cum a"aM 6oi !o tra u ul3 ex!lam %as!o ul di Prove ta( 5pu eau# adu% Passepoil# ! u v !u os!( ?i sta# relu Co!ardasse art& du)l pe Pepe)A!i%a"ul# "i ma i'est dori ta s se a'le 'at 'at !u dum eavoastr( Pepe '!u tot !e putu s susti privirea lui $a%ardNre( A!esta repet doar> Ci eM staM Pepe ple! o!0ii *om* i d( !e)i prive"te pe a!e"ti doi *ravi# relu $a%ardNre art& du)i pe Pi to "i 5alda% e# 5pa ia u purtam de!&t umele meu# 7e ri((( 6om ilor# se trerupse el '!& d %estul de a da o lovitur !u spada# vd ! e)am mai t&l it# mai mult sau mai puti # !!i iat u vl-%a !umse!ade !ruia i)am !rpat !& dva !apul !u o arm de pe melea%urile sale( Doel de Du%a "i 're! t&mpl( +ai am sem ul# murmur el( +& uiti *asto ul !a u ,eu# asta)i si%ur(

@G

Ei# priete i# i!i u ii# i!i altii )ati prea avut oro! !u mi e# !o ti u $a%ardNre( 6ar ai!i erati o!upati !u o trea* mai u"oar( Apropie)te# !opile( 1errie0o se apropie( Co!ardasse "i Carri%ue vor*ir deodat !a s expli!e de !e voiser s)l !aute pri 0ai e pe pa-( $a%ardNre i o*li% s ta!( Ce 'a!i ai!iM l tre* pe !opil( 5u teti *u "i )am s v mi t# rspu se 1errie0o ( 6u! o s!risoare( CuiM 1errie0o "ovi "i privirea i lu e! di ou spre 'ereastra -oas( 6um eavoastr# rspu se el( 6)o !oa!e( Copilul i ti se u pli! pe !are)l s!oase di si ( Apoi# lt du)se iute spre el# i "opti> +ai am de dus o s!risoare( CuiM A ei doam e( $a%ardNre i a,v&rli o pu % de *a i( 6u)te# mi!utule# i spuse el# ime i u te va mai 0rtui( Copilul ple! 'u% "i !ur& d dispru dup !otitura "a tului# dat !e pa-ul dispru# $a%ardNre des!0ise s!risoarea( Crati)v3 poru !i el v,& du)se !o -urat prea de aproape de volu tari "i spadasi i( mi pla!e s 'iu si %ur !& d mi !ites! !orespo de ta( Toat lumea se deprt repede( 1ravo3 ex!lam $a%ardNre dup !e !iti primele r& duri( Iat !eea !e umes! u 'eri!it mesa-3 Este to!mai !eea !e ve isem s !aut pe)ai!i( umele !erului3 A!est Nevers e u se ior *i e!res!ut3 Nevers3 repetar mirati spadasi ii( 6ar !e se t&mplaM tre*ar Co!ardasse "i Passepoil( $a%ardNre se drept spre mas( +ai t&i# de *ut3 ,ise el( 5u t !u i ima mp!at( .reau s v povestes! "i vou( A"ea,)te ai!i# Co!ardasse# "i tu# 'rate Passepoil# iar voi# !eilalti# u de doriti( 4as!o ul "i orma dul# m& dri de o aseme ea ate tie# se a"e,ar li % eroul lor( 7e ri de $a%ardNre *u u pa0ar de vi "i !o ti u> Tre*uie s v spu ! su t exilat( Prses! Fra ta((( ExilatM To!mai dum eavoastr3 trerupse Co!ardasse( l vom vedea sp& ,urat3 suspi Passepoil( ?i de !e exilatM 6i 'eri!ire# a!east ultim tre*are a!operi expresia a'e!tuoas# dar imperti e t# a lui Ama*le Passepoil( $a%ardNre u suporta aseme ea 'amiliaritti( l !u oa"teti pe a!el dra! mpielitat de 1elisso M tre* el( 1aro ul de 1elisso M 1elisso duel%iulM 1elisso de'u !tul# re!ti'i! t& rul o'iter di !avaleria u"oar( A muritM tre*ar !&tiva( $)am u!is( Re%ele m o*ilase# "titi doar# !a s pot i tra re%ime tul lui( Promisesem s m port !u prude t2 timp de "ase lu i am 'ost !umi te !a o i!oa ( Aproape m uitaser( 6ar# tr)o sear# a!est 1elisso vru s se -oa!e de)a !p!u ul !u u *iet !adet di provi !ie# !are )avea i!i m!ar u 'ir de pr *r*ie( .e" i! a!eea"i poveste# ,ise Passepoil( A adevrat !avaler rt!itor3 $i i"te# omule3 ordo Co!ardasse( +)am apropiat de 1elisso # !o ti u $a%ardNre# "i deoare!e promisesem ma-esttii sale# !& d a *i evoit s m ridi!e la ra %ul de !avaler# s u mai 'oloses! !uvi te i -urioase# m)am multumit s)l tra% de ure!0i pe *aro # a"a !um pro!ede,i !u !opiii ri# la "!oal( Asta u i)a pl!ut delo!( Cred "i eu3 ex!lamar !u totii(

@L

?i mi)a vor*it de sus# !o ti u $a%ardNre# a"a ! i)am dat !eea !e merita de mult vreme> o lovitur dire!t((( p& la plsele( .ai# mi!utule3 ex!lam Passepoil# uit& d ! vremurile se s!0im*aser( Ce *i e "tii s dai *lestemata asta de lovitur3 $a%ardNre !epu s r&d( Apoi lovi stra" i! masa !u !a de !ositor( Passepoil se !re,u pierdut( Iat dreptatea3 ex!lam t& rul !avalerist# !are u se mai %& dea la Passepoil( +i se datora o prim# deoare!e u!isesem u lup( Ei *i e# u# m exilea,3 Preao ora*ila asiste t !o ve i u a imitate ! era vor*a de u a*u,( Co!ardasse -ur !u expresia)i 'avorit# !o stat& d ! artele u mai erau aprate dea-u s( $a%ardNre relu> !ele di urm# m supu ordi elor Curtii( Ple!( $umea)i mare "i -ur ! voi %si u lo!"or u de s tries! *i e( 6ar# ai te de a tre!e 'ro tier# tre*uie s)mi satis'a! o po't((( !0iar dou3 A duel "i o es!apad %ala t( 'elul a!esta dores! s)mi iau rmas *u de la Fra ta mea 'rumoas3 Curio"i# oame ii se apropiar( Povestiti) e# dom ule !avaler# ,ise Co!ardasse( 5)mi spu eti# vite-ilor# tre* $a%ardNre lo! s rspu d# ati au,it vor*i du)se# di t&mplare# de lovitura de spad se!ret a dom ului de NeversM 6ra!e3 spuser toti !ei a'lati -urul mesei( Era !0iar o*ie!tul dis!utiei oastre de adi eauri# adu% Passepoil( ?i !e spu eati despre ea# v ro%M Prerile erau mprtite( A ii spu eau> 'lea!uri3 Altii preti deau ! *tr& ul maestru de s!rim 6elapalme i v& duse du!elui o lovitur se!ret((( sau poate mai multe((( !u a-utorul !rora du!ele era a*solut si%ur s)"i ati % adversarul# ori!are ar 'i el# mi-lo!ul 'ru tii# tre o!0i( $a%ardNre rmase pe %& duri( Apoi mai tre*> Ce prere aveti# %e eral# despre loviturile se!rete# voi# !are su teti !u totii experti "i mae"tri m& uirea spadeiM Prerea u a im 'u ! loviturile se!rete erau doar o p!leal "i ! ori!e lovitur de!isiv poate 'i es!0ivat pri metodele de aprare !u os!ute( Asta era "i prerea mea# spuse $a%ardNre# ai te de a 'i avut o oarea s 'a! o partid !u dom ul de Nevers( ?i)a!umM tre*ar !u totii# !!i 'ie!are era 'oarte i teresat2 peste !&teva ore a!east 'aimoas lovitur de spad a lui Nevers avea s !ul!e poate la pm& t doi sau trei adversari( A!um# !o ti u 7e ri de $a%ardNre# lu!rurile s)au s!0im*at# !0ipuiti)v ! a!east lovitur *lestemat a 'ost mult vreme pe tru mi e o %o%orit( Pe !uv& t de o oare# m mpiedi!a s dorm3 ?i su teti de a!ord ! prea se laud Nevers !u lovitura lui3 Eri!& d# peste tot# de la apoierea di Italia# au,eam tr ! i du)se -urul meu> Nevers# Nevers3 Nevers e !el mai 'rumos3 Nevers e !el mai vitea,3 6up u altul pe !are)l !u o"team *i e# trerupse 'ratele Passepoil( 6e ast dat avu trea%a "i depli a apro*are a lui Co!ardasse)-u ior( Nevers sus# Nevers -os# !o ti u $a%ardNre( Caii lui Nevers# armele lui Nevers# dome iile lui Nevers3 .or*ele sale de du0# oro!ul lui la -o!# lista ama telor sale((( "i pe deasupra lovitura se!ret3 Pe toti dra!ii di iad3 mi ples ea !apul( tr)o sear# %a,da mi)a servit !otlete a la #evers( Am aru !at 'ar'uria pe 'ereastr "i am ple!at 'r s mai m & !( u" m)am !io! it !u !i,marul meu# !are)mi adu!ea !i,me dup ultima mod# !i,me Ba la Nevers( I)am tras u to! de *taie( Asta m)a !ostat ,e!e ludovi!i pe !are i)am a,v&rlit as( Cara%0iosul mi)a ,is> 6om ul de Nevers m)a *tut o dat# dar mi)a dat o sut de pistoli((( Asta)i prea de tot# spuse !u %ravitate Co!ardasse( Passepoil tra spira !u pi!turi %rele# at&t de mult resimtea toate suprrile dra%ului su priete ( .edeti# !o ti u $a%ardNre# am simtit ! e*u es!( Tre*uia s)o isprves! tr)u 'el( Am !le!at "i m)am dus s)l a"tept pe dom ul de Nevers la ie"irea di $uvru( C& d a tre!ut pe l& % mi e# l)am stri%at pe ume(

@<

Ce vreiM m tre* el( 6om ule du!e# rspu sei# am mare !redere !urtoa,ia dom iei)voastre( .i s v ro% s m vtati# pe !lar de lu # lovitura se!ret( 6u!ele m)a privit( Cred ! m)a luat drept u e*u s!pat de la ospi!iu( Ci e e"ti dum eataM m tre* el totu"i( Cavalerul 7e ri de $a%ardNre# rspu sei# pri %e ero,itatea re%elui# !lret !avaleria u"oar# 'ost portsti dard re%ime tul $a Ferte# 'ost ste%ar la re%ime tul lui Co ti# 'ost !pita re%ime tul lui Navarre# ve" i! dat a'ar di !au,a lipsei de mi te((( A03 m trerupse el des!le!& d# e"ti 'rumosul $a%ardNreM +i se vor*e"te adesea de dum eata "i asta m pli!tise"te( +er%eam u ul l& % !ellalt spre *iseri! 5ai t)4ermai Auxerrois( 6a! u so!otiti ! e o -osire pe tru dum eavoastr de a v msura !u mi e# !epui eu((( Tre*uie s re!u os! ! a 'ost 'erme!tor# !u adevrat 'erme!tor3 lo! s)mi rspu d# mi 'ipse spada at&t de *rus! "i at&t de pre!is tre spr& !e e# !&t a" 'i 'ost "i a,i a!olo da! )a" 'i '!ut la timp u salt de trei st& -e i( Iat lovitura mea3 mi ,ise( Pe !uv& tul meu# i)am multumit di i im( Era si %urul lu!ru !e)l puteam 'a!e( ! o mi! le!tie# tre*ai eu# da! u a*u,e, de *u voi ta dum eavoastr( $a dispo,itie3 P!atele mele3 6e ast dat mi '!u o teptur 'ru te( Eram ati s# eu# $a%ardNre3 Pro'esorii de s!rim s!0im*ar priviri %ri-orate( $ovitura lui Nevers lua tr)adevr proportii spim& ttoare( .)ati 'uriat ruM i si u Co!ardasse( +i)am dat seama# *i e teles# de !ap!a # ex!lam $a%ardNre# dar )am reu"it s)o pare,( A!est om e iute !a 'ul%erul( ?i s'&r"itul ave turiiM Credeti ! patrul de oapte poate lsa pa!e oame ii pa" i!iM Patrula sosi( Ne)am desprtit *u i priete i# dom ul du!e "i !u mi e# !u promisiu ea u ei reva "e( 6ar# s'i te 6um e,euleM ,ise Co!ardasse# !are)"i urma %& durile# v va vi %e totdeau a !u a!east lovitur( 7aida)de3 ,ise $a%ardNre( Aveti se!retulM Cred "i eu3 $)am studiat li i"tea !a*i etului de lu!ru( ?iM E o !opilrie( 5padasi ii respirar u"urati( Co!ardasse se ridi!( 6om ule !avaler# spuse el# da! aveti vreo ami tire despre srma ele le!tii pe !are vi le)am dat eu !u at&ta pl!ere# u)mi veti respi %e ru%mi tea( Nu)i a"aM I sti !tiv# $a%ardNre "i duse m& a la *u,u ar( Fratele Passepoil '!u u %est pli de dem itate( Nu asta v !ere maestrul Co!ardasse# ,ise el( .or*e"te# spuse $a%ardNre# mi ami tes!( Ce vreiM .reau# repli! Co!ardasse# s m vtati lovitura lui Nevers( $a%ardNre se ridi! pe dat( Ai dreptate# *tr& ul meu Co!ardasse# spuse el# e vor*a de meseria ta( I tr %ard( .olu tarii "i spadasi ii '!ur !er!( +ai ales a!e"tia di urm priveau !u mare ate tie( Ia te uit3 spuse $a%ardNre pipi d lama spadasi ului# !um te)ai muiat3 7aide# s te vedem# a %a-ea, tert# lovitur dire!t3 Parea,3 $ovitur dire!t((( Repede((( apoi((( Parea, "i ripostea,3 F o pas "i# drept o!0i3 Adu% %estul !uv& tului(

@O

Fir)ar s 'ie3 spuse Co!ardasse sri d la o parte( Am v,ut stele ver,i3 ?i !um pare,iM relu el pu & du)se di ou %ard( 6a# da# stri%ar spadasi ii la!omi de se ,atii( 5implu !a *u ),iua3 relu $a%ardNre( E"ti %ataM %ard3 Pre%te"te reluarea primei po,itii((( Evit3 Epre"te)te sa*ia mea "i re %0iul e -u!at3 "i puse sa*ia tea!( Fratele Passepoil 'u a!ela !are)i multumi !u e tu,iasm( Ati pri!eput "i voi# "tialaltiM tre* Co!ardasse "ter%& du)"i 'ru tea( 6oam e# 6um e,eule3 Pari,ia ul sta3 Ce !opil3 5padasi ii !lti ar di !ap a'irmativ "i Co!ardasse se a"e, di ou spu & d> Ne va putea 'i de 'olos3 Ne va putea 'i de 'olos imediat# repli! $a%ardNre tur & du)"i vi ( Cu totii ridi!ar privirea spre el( "i *u vi ul !u %0itituri mi!i# apoi despturi !et s!risoarea pe !are i)o dduse pa-ul( Nu v)am spus# relu el# ! dom ul de Nevers mi)a promis o reva "M 6a# dar((( Tre*uie eaprat s termi a!east ave tur ai te de a ple!a exil( Am s!ris dom ului du!e de Nevers pe !are)l "tiam la !astelul lui di 1ear ( A!east s!risoare e rspu sul lui Nevers( A murmur de mirare se ridi! di %rupul spadasi ilor( E mereu 'erme!tor# !o ti u $a%ardNre# a03 !u adevrat 'erme!tor3 6up !e m voi *ate v&rtos !u a!est per'e!t %e tilom# voi 'i stare s)l iu*es! !a pe u 'rate( A!!ept tot !e)i propu > ora t&l irii# lo!ul((( ?i !are)i oraM tre* Co!ardasse !u %ri-orare( $a !derea optii( seara astaM seara asta( ?i lo!ulM ?a turile !astelului Ca:lus( 5e a"ter u t!ere( Passepoil "i puse de%etul pe %ur( 5padasi ii !er!au s)"i pstre,e !almul( 6e !e ati ales a!est lo!M ,ise totu"i Co!ardasse( Ei# asta)i alt poveste3 spuse $a%ardNre# r&,& d( E a doua 'a te,ie de)a mea3 Am a'lat di povestiri# de !& d am o oarea s !oma d a!e"ti *ravi volu tari pe tru a)mi omor puti timpul ai te de ple!are# de!i am a'lat ! *tr& ul mar!0i, de Ca:lus este !el mai pri!eput tem i!er di tre%ul u ivers3 Tre*uie s ai* el is!aiva tale te pe tru a purta 'rumoasa pore!l de Ca:lus).errou3 Er# !u o lu urm# la ser*rile di Tar*es# am ,rit)o pe Aurore# 'ii!a lui( Pe !uv& tul meu# e adora*il de 'rumoas3 6up !e voi sta de vor* !u dom ul de Nevers# am de %& d s)o !o sole, u pi! pe a!east si %urati! at&t de 'erme!toare( Aveti oare !0eia !0isorii# !pita eM tre* Carri%ue art& d spre !astel( Am luat !u asalt "i alte 'ortrete3 rspu se Pari,ia ul( .oi i tra pe u"# pe 'ereastr# pe 0or # s'&r"it# u "tiu !um# dar voi i tra( 6e la o vreme soarele dispruse spatele !r& %urilor di E s( .e ea oaptea( 6ou sau trei lumi i se apri ser la 'erestrele de -os ale !astelului( E siluet ea%r se stre!ur rapid um*ra "a turilor( Era 1errie0o # mi!ul pa-# !are# 'r doial# "i termi ase misiu ea( Aler%& d %oa pe pote! !e du!ea pdure# trimise di deprtare u sem de multumire lui $a%ardNre( salvatorul su( Ei *i e# ex!lam a!esta# de !e u mai r&deti# "me!0erilorM Nu %siti !)i o ave tur veselM 6a# da# rspu se 'ratele Passepoil# !0iar prea vesel3 A" vrea s "tiu# spuse Co!ardasse !u %las %rav# da! ati vor*it despre dom i"oara de Ca:lus s!risoarea adresat lui Nevers( Cred "i eu3 I)am expli!at lu!rurile li ii mari( Tre*uia s %ses! u pretext pe tru o t&l ire tr)u lo! at&t de deprtat( 5padasi ii s!0im*ar o privire(

@P

6ar !e aveti# 'ratilorM tre* *rus! Pari,ia ul( C0i*,uim "i oi# rspu se Passepoil( 5u tem 'eri!iti ! e a'lm ai!i pe tru a v 'i de 'olos( sta)i adevrul# pe le%ea mea3 adu% Co!ardasse( E s v dm o adevrat m& de a-utor( $a%ardNre i,*u! i r&s# at&t de !omi! i se pru ideea( Nu veti mai r&de# dom ule !avaler# spuse %as!o ul !u em'a,# !& d o s v spu !e "tiu((( 5 vedem !e "tii( Nevers u va ve i si %ur la t&l ire( Ei# asta)i *u 3 ?i de !eM Pe tru !# dup !ele !e i)ati s!ris# u mai e vor*a de o partid de pl!ere# u ul di tre dum eavoastr tre*uie s moar seara asta( Nevers este sotul dom i"oarei de Ca:lus( Co!ardasse se "ela !re,& d ! $a%ardNre u va mai r&de( 6ar t& rul e*u ati! se ti ea de "ale( 1ravo3 ex!lam el( E !storie se!ret3 A roma spa iol3 Pe !uv& t3 Iat !ulmea# i!i u speram a"a !eva pe tru ultima mea ave tur3 ?i !& d te %& de"ti ! aseme ea oame i su t exilati3 spuse 'ratele Passepoil pe u to de ad& ! !o vi %ere(

Capitolul < Fereastra cea joas

Noaptea se vestea tu e!oas( 5ilueta sum*r a !astelului Ca:lus se dese !o 'u, pe !er( Aite !e e !avalere# spuse Co!ardasse !lipa !& d $a%ardNre se ridi! "i "i str& se !e tiro ul sa*iei( $as 'alsa ru"i e "i a!!ept servi!iile oastre lupta !are va 'i i e%al( $a%ardNre ridi! di umeri( Passepoil i ati se pe la spate *ratul( 6a! a" putea s v 'iu de 'olos a!east %ala t ave tur# murmur el# ro"i du)se peste msur( Codul moralei a'irm# dup spusele u ui 'ilo,o' %re!# ! ro"ul este !uloarea virtutii( Ama*le Passepoil avea la !el mai alt %rad a!east !uloare# dar era !omplet lipsit de virtute( Pe toti s'i tii3 1ietii mei# ex!lam $a%ardNre# am o*i!eiul s)mi re,olv si %ur tre*urile# "i o "titi 'oarte *i e( Iat ! vi e oaptea( E ultim %0ititur de vi "i((( valea( sta)i servi!iul pe !are vi)l !er( Ave turierii se dreptar !tre !aii lor( 5padasi ii u se mi"!ar( Co!ardasse l lu deoparte pe $a%ardNre( +)a" lsa u!is !a u !&i e pe tru dum eavoastr# ,u# !avalere3 spuse el !ur!at( 6ar((( 6ar !eM Fie!are !u meseria lui# "titi asta( Noi u putem prsi a!est lo!( A"a3 ?i de !e# m ro%M Pe tru ! "i oi a"teptm pe !i eva( AdevratM Ci e este a!est !i evaM Nu v suprati( A!est !i eva este P0ilippe de Nevers( Pari,ia ul tresri( A03 A03 ,ise el di ou( ?i di !e pri!i l a"teptati pe dom ul de NeversM 6i !e pri!i M Pe tru u dem %e tilom((( Nu apu! s termi e 'ra,a( 6e%etele lui $a%ardNre i str& %eau !0eietura m&i ii !a o me %0i ( E !ap!a 3 ex!lam a!esta di urm( ?i to!mai mie mi spui astaM .reau s v atra% ate tia((( !epu 'ratele Passepoil(

@=

$i i"te# !ara%0io"ilor3 . i ter,i!# m au,iti *i e# u)i a"aM . i ter,i! s ati %eti u 'ir di prul lui Nevers# su* pedeapsa de)a avea de)a 'a!e !u mi e3 Nevers mi aparti e( 6a! tre*uie s moar# va muri de m& a mea lupt !i stit( 6ar i!i u !a, de a voastr((( At&ta timp !&t voi 'i viat3 5e ridi!ase !&t era de alt( Era di tre a!eia al !ror %las u tremur la suprare# !i vi*rea, mai puter i!( 5padasi ii l !o -urau# e0otr&ti( A0a3 6e asta ati vrut s vtati lovitura lui Nevers3 relu el# "i eu((( Carri%ue3 A!esta se pre,e t de dat# urmat de oame ii si# !are)"i luau de 0am !aii !r!ati !u 'ura-e( E o ru"i e3 !o ti u $a%ardNre# o ru"i e ! am *ut !u aseme ea oame i3 Iat u !uv& t prea aspru3 suspi Passepoil l!rim& d( Co!ardasse)-u ior *lestema %& d !u toate -urturile sava te produse de !ele dou pm& turi roditoare> 4as!oi% e "i Prove !e( "a# "i la %alop3 !o ti u $a%ardNre( N)am evoie de ime i s)i 'a! pra' pe !ara%0io"ii ia3 Carri%ue "i oame ii si# !are '!user !u o"ti t !u s*iile spadasi ilor# u)"i doreau alt!eva de!&t s se deprte,e# pe tru a se *u!ura de r!oarea optii( !eea !e v prive"te# !o ti u $a%ardNre# !rati)v# "i ! repede( 5au# pe *u ul 6um e,eu3 v dau a doua le!tie (( dar serios de data asta3 5!oase sa*ia di tea!( Co!ardasse "i Passepoil i mpi ser apoi pe spadasi i# !are# !re,& du)se puter i!i 'ii d! erau multi la umr# aveau veleitti de revolt( 6e !e s e pl& %em# i si ua Passepoil# da! vrea eaprat s 'a! trea*a lo!ul ostruM !e prive"te !0estiu ile de lo%i!# u veti %si prea multi orma ,i mai tari materie !a 'ratele Passepoil( 7aide s ple!m3 a!easta 'u prerea %e eral( E)adevrat ! spada lui $a%ardNre "uiera "i *i!iuia aerul( Pe toti s'i tii3 o*serv Co!ardasse !ep& d retra%erea( 1u ul)simt e spu e ! u e e team( Cavalere# v !edm lo!ul( Asta umai pe tru a v 'a!e pl!erea# adu% Passepoil# adio3 6u!eti)v dra!ului3 repli! Pari,ia ul# tor!& du)le spatele( Eame ii !u '& etele ple!ar %alop# spadasi ii disprur spatele tar!ului !e !o -ura !&r!iuma( Aitar !0iar s plteas!# s Passepoil reu"i s 'ure# trea!t# u srut tatei !are)i !erea *a ii pe tru vi ( $a%ardNre plti totul( Ei# 'ato3 ,ise el( Tra%e o*loa ele "i pu e ,voarele( Eri!e)ai au,i la oapte# a!olo# "a t# s dormiti !u totii tu ( 5u t !0estiu i !are u v prives!( +atra!u!a trase o*loa ele "i puse ,voarele( Era aproape *e, # o oapte 'r lu "i 'r stele( A opait !are 'ume%a# a"e,at la !apul podului de s!& duri# su* i"a u ei 5'& te Fe!ioare# strlu!ea sla*# dar u lumi a mai departe de u !er! de ,e!e sau doispre,e!e pa"i( 6ealt'el# lumi a opaitului u putea !o*or "a turi# di !au,a podului !are o mas!( $a%ardNre era si %ur( 4alopul !ailor se sti se deprtare( .alea $euro ului se !u'u d tr)u tu eri! ad& !# !are lu!ea i!i "i !olo !&te o li!rire ro"ieti!# sem & d !oli*a vreu ui plu%ar sau !suta u ui pstor( 5u etul -al i! al !lopoteilor le%ati de %&tul !aprelor se au,ea !& d adia v& tul# mpreu !u murmurele *u"ite ale r&ului Arau# !are)"i vrsa apele Clara*ide# la poalele r&pei 7a!0a,( Ept !o tra u u# mi,era*ilii3 "i spu ea t& rul Pari,ia # por i d pe drumul de !are pe tru a !o*or 'u dul "a tului( A asasi at3 Ce *a diti3 Te 'a! s)ti 'ie sil de spad( 6du de %rmada de '& mpr"tiat de Carri%ue "i trup s( Cerule3 %& di el s!utur& du)"i ma tia( Iat ! 'ri!a m mpi %e di spate( Pa-ul l va preve i pe Nevers ! se a'l ai!i o *a d de u!i%a"i# "i Nevers u va ve i# "i va 'i o partid ratat# !ea mai 'rumoas partid di lume( +ii de dra!i3 6a!)i a"a# ,iua de m&i e va vedea opt etre* i!i u!i"i(

FR

A-u se su* pod( E!0ii i se o*i" uiau !u tu eri!ul( .olu tarii %oliser u lo! mare# exa!t partea u de se a'la a!um $a%ardNre# 'ata 'erestrei -oase( Privi ti derea de pm& t !u multumire "i %& di ! se vor simti *i e a!est lo! pe tru a se duela( 6ar se mai %& dea "i la alt!eva( l s&!&ia ideea !um s ptru d a!est !astel i a*orda*il( A!e"ti eroi su t adevrati dra!i !are u)"i dreapt spre *i e 'orta lor ex!eptio al# !u !are su t dotati( Hiduri# ,voare# pa, i!i# 'rumosul $a%ardNre "i *tea -o! de toate( Ni!i )ar 'i dorit o aseme ea ave tur da! ar 'i lipsit !&teva di tre a!este o*sta!ole( 5 'a!em !u o"ti t !u tere ul# "i ,ise el# redeve i d iar vesel !um i era 'irea( $a dra!u3 6om ul du!e va sosi tr)o 'urie oar*# "i vai de pielea oastr3 Ce oapte3 .a tre*ui s imeres! !u spada la t&mplare( Pe dra!u da! vom vedea m!ar v&r'urile s*iilor3 5e a'la a!um la pi!iorul marilor ,iduri( Castelul "i ridi!a perpe di!ular masa e orm deasupra !apului su "i podul tr%ea u ar! e%ru pe !er( S escalade$ acest $id cu ajutorul pumnalului ar fi o trea& care ar dura o noapte ntreag ( 1&-*&i d# m& a lui $a%ardNre t&l i 'ereastra -oas( Asta)i *i e3 ex!lam el( + ro%3 6ar !e)am s)i spu a!estei m& dre 'rumusetiM Par! vd str'ul%erarea du"m oas a o!0ilor ei e%ri# spr& !e ele ei de vultur !ru tate de i di% are((( "i 're! *u!uros m&i ile( +i u at3 +i u at3 i voi spu e((( Tre*uie s %ses! !eva potrivit( i voi spu e((( Fir)ar s 'ie3 Ia s isprvim !u elo!i ta( 6ar !e)o mai 'iM se trerupse el deodat( A!est Nevers e o mi u e3 5e opri s as!ulte( A ,%omot i a-u se la ure!0e# tr)adevr# se au,eau pa"i pe mar%i ea "a tului# pa"i de %e tilomi# !!i se au,ea !li !0etul pi te ilor( E03 E03 %& di $a%ardNre( +aestrul Co!ardasse s 'i spus adevrulM 6om ul du!e e tovr"itM H%omotul pa"ilor !et( Epaitul a"e,at su* pod lumi a doi *r*ati !are stteau emi"!ati# '"urati ma tii lu %i( 5e vedea *i e ! privirea lor !er!a s ptru d tu eri!ul "a tului( Nu vd pe ime i# "opti u ul di ei( 1a da# rspu se !ellalt# a!olo# l& % 'ereastr( ?i stri% !u pre!autiu e> Co!ardasseM $a%ardNre rmase emi"!at( Fae ,a3 mai stri% al doilea i terlo!utor( Eu su t((( dom ul de Pe:rolles( +i se pare ! !u os! umele a!estui ti!los# %& di $a%ardNre( Pe:rolles !0em pe tru a treia oar> PassepoilM 5taupit,M 6a! totu"i u e u ul di tre ai o"triM((( murmur tovar"ul su( E !u eputi t# repli! Pe:rolles( Am poru !it s 'ie pus ai!i o sa ti el( E 5alda% e# l re!u os!((( 5alda% e3 Pre,e t3 rspu se $a%ardNre 'olosi d la t&mplare a!!e tul spa iol( .edeti3 ex!lam dom ul de Pe:rolles( Eram si%ur3 5 !o*or&m s!ara((( Ai!i((( Iat prima treapt( $a%ardNre %& dea> Al ai*ii s 'iu da! u -o! "i eu u rol !omedia asta3 Cei doi *r*ati !o*orau( Tovar"ul lui Pe:rolles prea# su* ma tie# u om alt "i !u ti ut impu toare( $a%ardNre !re,u ! re!u oa"te a!!e tul a!estuia# !& d vor*ise# o ua t di %ama italia ( 5 vor*im !et# v ro%# ,ise a!esta !o*or& d !u pre!autiu e s!ara %ust "i dreapt( I util# mo se iore# rspu se Pe:rolles( 1i e3 %& di $a%ardNre( E u mo se ior( I util# !o ti u omul de !redere( 4ola ii !u os! per'e!t umele a!eluia !are)i plte"te( Eu u "tiu imi!# %& di Pari,ia ul# "i tare a" vrea s "tiu(

F1

6e%ea*a le)am vor*it# relu dom ul de Pe:rolles# )au vrut s !read ! era vor*a despre dom ul mar!0i, de Ca:lus( ?i asta e *u de "tiut# "i spuse $a%ardNre( E de e!o testat ! am de)a 'a!e !u dou adevrate !a alii( .ii di spre !apelM tre* a!ela !are prea s 'ie stp& ul( Am a-u s prea t&r,iu# rspu se Pe:rolles !u u aer po!it( 5tp& ul i,*i di pi!ior !u m& ie( Ne dem& ati!ule3 stri% el( Am '!ut tot !e am putut# mo se iore( Am %sit re%istrul u de do 1er ard a s!ris !storia dom i"oarei de Ca:lus !u dom ul de Nevers# !&t "i a"terea 'ii!ei lor((( Ei *i eM Pa%i ile !o ti & d a!este re%istrri au 'ost smulse( $a%ardNre as!ulta !ordat( Au luat)o ai tea oastr3 ,ise stp& ul !u !iud( 6ar !i eM AuroreM 6a# ea tre*uie s 'ie( 5per s)l vad la oapte pe Nevers# vrea s)i predea# mpreu !u !opilul# titlurile !are)i sta*iles! drepturile( 6oam a +art0a )a putut s)mi spu asta# 'ii d! u "tia i!i ea# dar am %0i!it eu( ?i !e importa t areM spuse Pe:rolles( 6up !e Nevers va muri((( 6up !e Nevers va muri# !o ti u stp& ul# mo"te irea revi e dire!t !opilului( 5e '!u t!ere( $a%ardNre "i ti ea rsu'larea( Copilul3((( re !epu 'oarte !et Pe:rolles( Copilul va disprea# trerupse !el !e era umit mo se ior( A" 'i vrut s evit a!est a!t de viole t# dar )am !um( Ce 'el de om e a!est 5alda% eM E !a alie 0otr&t( Putem avea !redere elM 6a!)l pltim *i e# da( 5tp& ul sttea pe %& duri( A" 'i vrut s u am alt !o 'ide t a'ar de oi doi# dar i!i tu# i!i eu )avem 'ti"area lui Nevers( 5u teti prea alt# repli! Pe:rolles# eu su t prea sl* o%( E tu eri! *e, # !o ti u stp& ul# "i a!est 5alda% e are aproape talia du!elui( C0eam)l( 5alda% eM stri% Pe:rolles( Pre,e t3 rspu se di ou Pari,ia ul( .i o ai!i3 $a%ardNre se apropie( "i ridi!ase %ulerul ma tiei "i *orurile plriei i as!u deau o*ra,ul( .rei s !&"ti%i !i !i,e!i de pistoli a'ar de partea !e ti se !uvi eM Ci !i,e!i de pistoliM rspu se Pari,ia ul( Ce tre*uie s 'a!M Tot vor*i d# se strduia s deslu"eas! trsturile e!u os!utului# dar a!esta era la 'el de *i e as!u s de tu eri!( l re!u o"tiM tre* stp& ul pe Pe:rolles( 6a# repli! a!esta( E"ti de a!ordM 5u t de a!ord( 6ar omul ostru are o parol de tre!ere( 6oam a +art0e mi)a dat)o( E devi,a lui Nevers( AdsumM tre* Pe:rolles( Are o*i!eiul s)o spu 'ra !e,> Iat)m3 Iat)m3 repet i volu tar $a%ardNre( .ei rosti asta 'oarte !et su* 'ereastr# ,ise e!u os!utul aple!& du)se spre el( E*loa ele se vor des!0ide# apoi va aprea o 'emeie di drtul portii !u ,*rele# !are are o *alama( Ea ti va vor*i# tu u vei s!oate i!i o vor*# dar vei pu e de%etul pe %ur( tele%iM Ca s)o 'a! s !read ! su tem spio atiM 6a# tele%( E de"tept *iatul# "opti stp& ul( Apoi# relu& d> Femeia ti va da u pa!0et# l vei lua t!ere "i mi)l vei adu!e( ?i)mi veti umra palm !i !i,e!i de pistoliM A"a voi 'a!e(

F@

5u t omul dum eavoastr( 5st3 '!u dom ul de Pe:rolles( Toti trei traser !u ure!0ea( 5e au,ea u ,%omot deprtat pe !&mp( 5 e desprtim# spuse stp& ul( A de)ti su t sotitoriiM Fr s "ovie# $a%ardNre art partea "a turilor de di !olo de pod# spre 7a!0a,( A!olo# la p& d# '& ( 1i e3 ti ami te"ti parolaM Iat)m3 Noro! *u # "i pe !ur& d3 Pe !ur& d( Pe:rolles "i sotitorul su ur!ar di ou pe s!ar( $a%ardNre i urmrea !u privirea( "i "terse 'ru tea ud de sudoare( 6um e,eu va ti e seama# ultimele mele !lipe# de e'ortul pe !are l)am '!ut de a u v&r sa*ia *urta a!estor mi,era*ili3 6ar tre*uie s mer% p& la !apt( 6e a!um ai te# vreau s "tiu3 "i pri se !apul m&i i# !!i %& durile i !lo!eau !reier( Putem a'irma ! u se mai %& dea delo! la duel# i!i la es!apada amoroas( Ce)i de '!utM "i spuse el( 5 rpes! 'etitaM C!i a!el pa!0et tre*uie s 'ie 'etita( 6ar !ui s i)o !redi te,M Nu !u os! ai!i de!&t pe Carri%ue "i oame ii lui# dda!e epotrivite pe tru o t& r dom i"oar( ?i totu"i# tre*uie s pu m& a pe ea( Tre*uie3 6a! )o s!ot de a!olo# i 'amii o vor u!ide# a"a !um dores! s)l u!id pe tatl ei( Fir)ar s 'ie3 Totu"i u de asta am ve it ai!i3 5e plim*a a!um !u pa"i mari pri tre !lile de '& ( Era 'oarte a%itat( 5e uita mereu la 'ereastra -oas# !a s vad da! o*loa ele se des!0id pe *alamalele ru%i ite( Nu v,u imi!# dar !ur& d au,i u ,%omot u"or di i terior( 5e des!0ideau ,*relele di spatele o*loa elor( AdsumM ,ise u %las dul!e "i tremurtor de 'emeie( $a%ardNre sri peste s opii de '& !are)l desprteau de metere,e# "i rspu se# su* 'ereastr> Iat)m3 6um e,eu 'ie *i e!uv& tat3 rosti vo!ea de 'emeie( ?i o*loa ele se des!0iser( Noaptea era 'oarte tu e!oas# dar o!0ii Pari,ia ului se o*i" uiser de mult vreme !u *e, a( 'emeia !are se aple!a peste 'ereastr re!u os!u per'e!t de *i e pe Aurore de Ca:lus# la 'el de 'rumoas# dar palid "i rv"it de spaim( 6a! !lipa a!eea i)ati 'i spus lui $a%ardNre ! i te tio ase s i tre !u 'orta !amera a!estei 'emei# ar 'i de,mi tit totul( ?i !u !ea mai !i stit *u )!redi t( Fe*ra e*u !e)l !upri sese se opri m!ar pe tru !&teva !lipe( 6eve ise telept# de"i era dr, et !a u leu( Poate ! a!ea !lip se "tea u alt om el( Aurore privi ai tea ei( Nu vd imi!# spuse ea( P0ilippe# u de e"tiM $a%ardNre i ti se m& a# ea o lu "i o aps pe i im( $a%ardNre se mpleti!i# simti !)i vi la!rimile o!0i( P0ilippe# P0ilippe# !o ti u t& ra 'emeie# e"ti si%ur ! )ai 'ost urmritM 5u tem v& duti# su tem trdati3 Fiti !ura-oas# doam # *ol*orosi Pari,ia ul( Eare tu e"tiM ex!lam ea( 5imt ! e*u es!3 Nu)ti mai re!u os! %lasul( Cu u a di m&i i ti ea povara despre !are vor*iser dom ul de Pe:rolles "i sotitorul su# !u !ealalt "i apsa 'ru tea# !a "i !um ar 'i vrut s)"i stp& eas! %& durile r,vrtite( Am at&tea lu!ruri s)ti spu 3 !o ti u ea( 6e u de s !epM N)am timp# murmur $a%ardNre# !are se -e a s surpri d a umite se!rete( 5 e %r*im# doam ( 6e !e)mi vor*e"ti at&t de re!eM 6e !e u)mi spui AuroreM E"ti oare suprat pe mi eM 5 e %r*im# Aurore# s e %r*im3 Te as!ult# iu*itul meu P0ilippe# te voi as!ulta totdeau a( Iat)o pe mi!uta oastr s!ump# ia)o# u mai e si%ura t la mi e( 5!risoarea mea te)a lmurit !red( 5e ur,e"te o i 'amie mpotriva oastr(

FF

i ti se !opilul# !are dormea '"urat tr)o *la mtsoas( $a%ardNre l primi 'r s s!oat o vor*( 5)o mai m*rti"e, o dat3 stri% srma a mam# di al !rei piept i,*u! ir suspi e( 6)mi)o apoi( P0ilippe((( A0# u !redeam i ima mai tare3 Ci e "tie !& d mi voi mai vedea 'iii!a( $a!rimile i *u"ir vo!ea( $a%ardNre simti ! i ti de u o*ie!t al* "i tre*> Ce)i astaM ?tii doar((( 6ar e"ti la 'el de tul*urat !a "i mi e# srma ul meu P0ilippe( 5u t pa%i ile smulse di re%istrul !apelei# tot viitorul !opilului ostru( $a%ardNre lu 0&rtiile t!ere( 5e temea s vor*eas!( 7&rtiile erau tr)u pli! !u pe!etea !apelei di paro0ia !astelului Ca:lus( !lipa !& d l primea# au,i vale u su et de %oar # -al i! "i prelu %it( Tre*uie s 'ie u sem al3 ex!lam dom i"oara de Ca:lus( Fu%i# P0ilippe# salvea,)te3 Adio# ,ise $a%ardNre -u!& du)"i rolul p& la !apt# pe tru a u 'r& %e i ima ti erei mame( Nu te teme de imi!# Aurore# !opilul tu e si%ura t( Ea i trase m& ala *u,e "i o srut !u 'o!( Te iu*es! i stri% pri tre la!rimi( Apoi !0ise o*loa ele "i dispru(

Capitolul O Doi contra douzeci

tr)adevr# era u sem al( Trei oame i !u %oar e de pstor erau postati pe drumul spre Ar%eles# pe !are tre*uia s trea! du!ele de Nevers pe tru a se du!e la !astelul Ca:lus# u de l !0em a!ela"i timp o s!risoare pli de ru%mi ti a ti erei sale sotii "i o misiv i sole t a !avalerului $a%ardNre( Primul di tre a!e"ti oame i tre*uia s dea u sem al mome tul !& d du!ele de Nevers va tre!e r&ul Clara*ide# al doilea !& d va i tra pdure "i al treilea !& d va a-u %e la primele !ase di !tu ul Tarrides( 6e)a lu %ul a!estui drum existau multe lo!uri potrivite pe tru !omiterea u ei !rime( 6ar P0ilippe de 4o ,a%ue u avea o*i!eiul s ata!e dire!t( .oia s)"i 'rumusete,e !rima( Asasi atul tre*uia s se umeas! r,*u are "i s)l trea!# de voie# de evoie# pe so!oteala lui Ca:lus).errou( Iat)l pe 'rumosul ostru $a%ardNre# i !ori%i*il lupttor# triplu e*u # iat de!i prima sa*ie di Fra ta "i Navarra !u o 'etit de doi a i *rate( Era# 'iti !o vi "i# 'oarte !ur!at( 6u!ea !opilul !u st& %!ie# exa!t !a u otar !are 'a!e exer!itii militare( E le% a *ratele sale# e dem& ati!e a!east meserie ou( Nu mai avea de!&t o si %ur preo!upare pe lume> s u tre,eas! 'etita3((( Na i# a i3((( spu ea el# !u o!0ii ume,i# dar eput& d s)"i mpiedi!e r&sul( 6e i)am 'i pus s %0i!eas!# i!i u ul di tre !amara,ii lui )ar 'i putut spu e !u !e se o!upa a!est teri*il spadasi pe drumul exilului( Era tre%ime preo!upat de rolul su de dda!( Privea !u %ri- u de !l!a# s u ,%&lt&ie 'etita adormit# "i)ar 'i vrut s ai* o per de vat 'ie!are m& ( A al doilea sem al# mai apropiat# "i trimise ota trist t!erea optii( Ce dra!u o mai 'i "i astaM %& di $a%ardNre( 6ar o privea pe mi!uta Aurore( Nu dr, ea s)o srute( Era o 'ii t 'rumoas# al* "i tra da'irie( Pleoapele !0ise aveau %e e lu %i# mtsoase# mo"te ite de la mama ei( A %er 'rumos# u %er adormit3 $a%ardNre i as!ulta respiratia at&t de dul!e "i pur( $a%ardNre i admira li i"tea pro'u d "i som ul# !are era u ,&m*et prelu %((( ?i !&t e de li i"tit# "i ,i!ea el# pe !& d mama ei pl& %e# "i tatl ei((( A03 A03 "i trerupse el "irul %& durilor( Asta va s!0im*a multe( A!estui smi tit de $a%ardNre i s)a !redi tat u !opil((( 6a!)i a"a# "i va *%a mi tile !ap(

FG

Apoi relu> E# !um doarme3 $a !e se %& des! oare 'ru tile astea mi!i# !u u ate de *u!le %ere"tiM Exist u su'let a!est trup( Fetita va deve i o 'emeie stare s 'arme!e# vai3 "i s su'ere( Apoi mai %& di> Ce pl!ut tre*uie s 'ie s !&"ti%i !etul !u !etul# pri %ri- "i ta drete# dra%ostea mi!ilor 'pturi# s le p& de"ti primul ,&m*et# s a"tepti prima lor m& %&iere# "i !&t de u"or tre*uie s 'ie s te devote,i tre%ime 'eri!irii lor ?i mii de alte e*u ii !are )ar 'i tre!ut pri %& dul multor oame i de *u )simt( ?i mii de aivitti ta dre# !are i)ar 'i '!ut pe *r*ati s r&d# dar !are ar 'i adus la!rimi o!0ii tuturor mamelor( ?i# s'&r"it# a!este !&teva !uvi te ve ite di 'u dul i imii sale !a o !i t> A03 N)am ti ut i!iodat u !opil *rate3 a!el mome t se au,i u al treilea sem al spatele !sutelor di !tu ul Tarrides( $a%ardNre tresri "i se tre,i( .isase ! e tat( A pas vioi "i so or se au,i di spatele !&r!iumii La Mrul lui Adam u putea 'i !o 'u dat !u mersul soldatilor !are 'useser a!olo !u !&tva timp urm( $a Primul su et al a!estui pas( $a%ardNre "i spuse> El e3 Pro*a*il ! Nevers "i lsase !alul la mar%i ea pdurii( Nu tre!u i!i u mi ut "i $a%ardNre %0i!i de !e su aser de trei ori %oar ele vale# pdure "i pe mu te( Erau pe tru Nevers( l v,u tre!& d pe su* opaitul !are lumi a ima%i ea Fe!ioarei de la !apul podului( Frumosul !ap %& durat al lui P0ilippe de Nevers 'u lumi at !u i te sitate timp de o se!u d# apoi u mai v,u de!&t silueta u ui om alt "i m& dru# !are dispru imediat( Nevers !o*ora treptele s!rii %uste# lipite de mar%i ea "a turilor( C& d ati se pm& tul# Pari,ia ul au,i !um "i s!oate sa*ia "i !um spu e pri tre di ti> N)ar 'i ru s am vreo doi purttori de torte# ai ta *&-*&i d( 5e mpiedi!a de *aloturile de '& aru !ate i!i "i !olo( Eare a!est !avaler e*u vrea s se -oa!e de)a *a*a)oar*a !u mi eM ,ise !u u !eput de er*dare( Apoi# opri du)se> E)0ei3 Nu)i ime i pe ai!iM 5u t ai!i# rspu se Pari,ia ul# "i *i e!uv& tat 'ie 6om ul ! su t umai eu Nevers u au,i delo! a doua parte a rspu sului( 5e drept repede spre lo!ul de u de se au,ise %lasul( $a trea*# !avalere3 stri% el( Arat)mi doar spada# !a s "tiu u de e"ti( N)am mult timp pe tru dum eata( Pari,ia ul le% a !o ti uare 'etita# !are dormea di !e !e mai *i e( Tre*uie mai t&i s m as!ultati# dom ule du!e# !epu el( Te des'id s m !o vi %i# l trerupse Nevers# dup mesa-ul pe !are l)am primit a,i) dimi eat di partea dumitale( Aite ! te ,res!( %ard# !avalere $a%ardNre i!i u se %& dise s s!oat spada# !are de o*i!ei srea si %ur di tea!( 6e ast dat prea s motie# la 'el !a 'rumosul %era" pe !are)l ti ea *rate( C& d v)am trimis mesa-ul a,i)dimi eat u "tiam !e "tiu a!um( E03 E03 '!u t& rul du!e !u u to *at-o!oritor( Nu e pla!e s luptm pe *&-*&ite# mi dau seama( F!u u pas !u sa*ia ridi!at( $a%ardNre lu po,itie# "i s!oase sa*ia# spu & d a!ela"i timp> . ro% doar s m as!ultati3 Ca s)o mai i sulti pe dom i"oara de Ca:lus# u)i a"aM 4lasul t& rului du!e tremura de 'urie( Nu# pe le%ea mea3 Nu3 .reau s v spu ((( Al dra!ului om3 se trerupse el par& d primul ata! al lui Nevers( $uati seamaM

FL

Furios# Nevers !re,u !)"i *ate -o! de el( 5e pusti !u toat 'orta asupra adversarului su "i i ddu lovitur dup lovitur# !u a!ea repe,eal !are l '!ea de temut pe tere ( $a !eput# Pari,ia ul par loviturile# 'r s riposte,e( Apoi !epu s dea apoi# pr& d !o ti uare "i# de 'ie!are dat !& d respi %ea spre dreapta sau spre st& %a spada lui Nevers# repeta> As!ultati)m3 As!ultati)m3 As!ultati)m3 Nu3 Nu3 Nu3 rspu dea Nevers# soti d 'ie!are e%atie !u u ata! *rutal "i *rus!( $a u mome t dat# Pari,ia ul se v,u lipit !u spatele de ,id( 5& %ele i se ur! *rutal ure!0i( 5 re,i"ti at&t de mult dori tei s apoie,i loviturile# iat u adevrat eroism3 + as!ultatiM ,ise pe tru ultima oar( Nu3 rspu se Nevers( .edeti *i e ! u mai pot da apoi3 spuse $a%ardNre !u u a!!e t de de, de-de !are avea partea ei !omi!( Cu at&t mai *i e3 ripost Nevers( Pe toti dra!ii di iad3 ex!lam $a%ardNre oste it de at&ta aprare "i r*dare( Tre*uie oare s v despi! !ra iul pe tru a v mpiedi!a s u!ideti !opilulM .or*ele !,ur !a o lovitur de trs et( 5a*ia !,u di m&i ile lui Nevers( Copilul meu3 repet el( Fii!a mea *ratele dumitaleM $a%ardNre velise pretioasa povar !u ma tia( tu eri!# Nevers !re,use ! Pari,ia ul se servea de ma tia '"urat -urul *ratului st& % !a de u s!ut( A"a era "i o*i!eiul( 5& %ele i %0et vi e la %& dul loviturilor 'urioase pe !are le dduse la t&mplare((( 5a*ia sa ar 'i putut((( Cavalere# spuse el# e"ti e*u !a mi e "i !a at&tia altii# dar e*u de o oare# e*u de !ura-( 6a! mi s)ar spu e ! e"ti v& dut mar!0i,ului de Ca:lus# pe !uv& t# )a" !rede( . su t 'oarte datorat# ,ise Pari,ia ul !are su'la !a u !al vi %tor dup !urs( Ce %ri di de lovituri3 $oviti !a o moar !are se rote"te# dom ule du!e( apoia,)mi 'ii!a3 5pu & d a!este !uvi te# Nevers vru s ridi!e ma tia( 6ar $a%ardNre i ddu o lovitur aspr peste m&i i( !eti"or3 ,ise el( 6um eata e"ti stare s mi)o tre,e"ti3 6ar !el puti mi vei spu e((( Ce dra! de om3 Nu voia s m lase s vor*es! "i iat)l a!um ! preti de s m 'orte,e s)i spu pove"ti( Tti!ule# 0aide# ia srut)o# u"urel# 'oarte u"or( Nevers '!u ma"i al !e i se !eru( Ai v,ut vreodat tr)o sal de s!rim o ast'el de partidM l tre* $a%ardNre !u m& drie aiv( 5 sustii ata!ul lui Nevers# p& la !apt# al u ui Nevers m& ios# 'r s riposte,i o si %ur dat# !u u !opil adormit *rate# u !opil !are i!i m!ar u s)a tre,itM umele !erului3 implor t& rul du!e( 6ar spu e)mi m!ar ! am '!ut o trea* 'rumoas3 Hu s& t leoar!( Ai vrea s "tii# u)i a"aM A-u %e !u srutrile# tti!ule( $as) e a!um( 5u tem priete i ve!0i oi doi# mi!uta "i !u mi e( Parie, pe o sut de pistoli# "i al ai*ii s 'iu da!)i am# ! tre,i du)se mi va ,&m*i( E a!operi !u poala ma tiei !u at&ta %ri- "i pre!autie !&t ar 'i tre!ut ori!e dda!( Apoi o a"e, '& # su* pod# l& % ,id( 6om ule du!e# spuse el relu& d deodat %lasul su viril "i serios# rspu d de 'ii!a dum eavoastr !u viata# ori!e s)ar t&mpla A!estea 'ii d spuse# voi putea rs!umpra pe !&t se poate %re"eala de a 'i vor*it !u u"uri t despre mama ei# !are este o 'emeie s'& t# 'rumoas "i o*il( Ai s m omori# do-e i Nevers# !are se !0i uia( Ai v,ut)o de!i pe AuroreM Am v,ut)o3 A deM Ai!i# la a!east 'ereastr( ?i ea ti)a dat !opilulM A !re,ut !)"i pu e !opilul su* prote!tia sotului ei( Nu mai pri!ep imi!3

F<

.ai# dom ule du!e# se petre! lu!ruri stra ii ai!i3 Fii d! tot su teti dispus s v *ateti# veti 'i servit# slav 6om ului3 !ur& d "i ! dup po'ta i imii( A ata!M tre* Nevers( Pari,ia ul se aple! *rus! "i)"i lipi ure!0ea de pm& t( Credeam ! vi # "opti el ridi!& du)se( 6espre !i e vor*e"tiM 6espre *ravii sr!i ati s v asasi e,e( i povesti !&teva !uvi te !o versatia pe !are o surpri sese# trevederea avut !u dom ul de Pe:rolles "i !u u e!u os!ut# sosirea Aurorei "i tot !e urmase( Nevers l as!ulta uluit( Ast'el !&t# termi $a%ardNre# am !&"ti%at ast)sear !i !i,e!i de pistoli 'r s m dera -e,( A!est Pe:rolles# ,ise dom ul de Nevers# vor*i du)"i si %ur# este omul de !redere al lui P0ilippe de 4o ,a%ue# !el mai *u priete al meu# 'ratele meu# !are a!um este ai!i# la !astel# s m a-ute3 N)am avut i!iodat !i stea s)l t&l es! pe pri tul de 4o ,a%ue# rspu se $a%ardNre# u "tiu da! era el( El3 protest Nevers( E !u eputi t3 A!est Pe:rolles are o mutr de !a alie( Cu si%ura t ! s)a lsat !umprat de Ca:lus( $a%ardNre "i lustruia li i"tit spada !u poala ma tiei( Nu era dom ul de Ca:lus# era u *r*at t& r( 6ar s u e pierdem presupu eri# dom ule du!e( Eri!are ar 'i umele a!estui mi,era*il# e u tip a*il "i msurile pe !are "i le)a luat su t per'e!te( Cu o"tea p& "i parola( Numai !u a-utorul a!estei parole am putut)o "ela pe Aurore de Ca:lus( A03 C&t de mult v iu*e"te# m au,itiM A" 'i vrut s srut pm& tul de su* pi!ioarele ei !a s isp"es! 'umurarea mea e%0ioa*((( 5 vedem# u mai am imi! s v spu M Nimi!# doar ! exist u pli! !u pe!ete# su* veli"ul de *la al !opilului> a!tul de a"tere al !opilului "i a!tul dum eavoastr de !storie((( A03 A03 Frumoaso3 ,ise el admir& du)"i spada lustruit !are prea s atra% toate ra,ele mpr"tiate ale optii "i le re'le!t !a u m u !0i de s!& tei r,lete( Iat ! e)am term& at toaleta( Am '!ut destule prostii# a!um e vom pu e mi"!are pe tru o !au, dreapt# dom i"oaro3((( ?i# ti e)te *i e3 Ne vers i pri se m& a( $a%ardNre# spuse el !u %las ad& ! emotio at u te !u o"team( Ai u su'let o*il( Eu# rspu se Pari,ia ul r&,& d# u mai am de!&t u %& d> s m sor !&t mai !ur& d# !a s am "i eu u %era" *lo d de m& %&iat( 6ar# li i"te3 %e u !0e !u repe,i!iu e( 6e ast dat u m "el# ,ise el( Nevers se aple! "i el s as!ulte( N)aud imi!( Pe tru ! dum eavoastr su teti u du!e# repli! Pari,ia ul( Apoi adu% ridi!& du)se> Ci eva se t&r&ie a!olo# di spre 7a!0a,# "i ai!i# spre vest( 6a! a" putea s)l "tii te, pe 4o ,a%ue !e situatie m a'lu# %& di !u %las tare Nevers# am avea o spad plus( $a%ardNre !lti di !ap( +i)ar pl!ea mai *i e s)l am a!um pe Carri%ue "i pe oame ii mei !u !ara*i ele lor# rspu se el( 5e trerupse pe ea"teptate pe tru a tre*a> Ati ve it si %urM Cu u !opil# 1errie0o # pa-ul meu# l !u os!( E spri te "i dem& ati!( 6a! ar 'i posi*il s)l 'a!em s vi ((( Nevers "i puse de%etele la %ur "i 'luier rsu tor( A 'luierat asem tor i rspu se di spatele !&r!iumii La Mrul lui Adam( tre*area este s "tim da! va putea a-u %e p& la oi# "opti $a%ardNre( E stare s trea! "i pri %aura a!ului3 spuse Nevers( 6up o !lip#

FO

tr)adevr# pa-ul apru pe mar%i ea "a tului( E u !opil de trea*3 ex!lam Pari,ia ul drept& du)se spre el( 5ri3 i ordo ( Pa-ul as!ult de dat "i $a%ardNre l pri se *rate( 4r*iti)v# spuse omuletul# oame ii ai tea, pe a!olo( Peste u mi ut u veti mai putea tre!e( i !redeam -os# ,ise $a%ardNre uimit( 5u t peste tot3 6ar u)s de!&t optM 5u t !el puti dou,e!i( C& d "i)au dat seama ! su teti doi# i)au luat "i pe !o tra*a di"tii di +ial0at( A03 ,ise $a%ardNre( 6ou,e!i sau opt# !e importa t areM Te vei ur!a pe !al# *iete( Eame ii mei su t a!olo# -os# !tu ul 4au( E -umtate de or pe tru du" "i tors( Por e"te3 l pri se de pi!ioare "i l ridi!( Copilul se !orda "i sri peste %ura "a tului( 5e s!urser doar !&teva se!u de# apoi u 'luierat i "tii ta ! i trase pdure( Ce dra!u3 spuse $a%ardNre( Re,istm oi o -umtate de or da! e las s ridi!m trituri( Ia te uit3 ,ise t& rul du!e art& d !u de%etul u o*ie!t !are strlu!ea palid de !ealalt parte a podului( Asta)i spada 'ratelui Passepoil# u etre* i! s!rupulos# !are u)"i las i!iodat sa*ia s ru%i eas!( Co!ardasse tre*uie s 'ie !u el( A!e"tia u m vor ata!a( . ro% s)mi dati o m& de a-utor# dom ule du!e# !&t mai avem timp( 'u dul "a tului# a'ar de s opii de '& mpr"tiati sau adu ati# se mai a'lau tot 'elul de s!& duri# *&r e "i !re %i us!ate( +ai era "a t "i o !rut# pe -umtate !r!at# pe !are !osa"ii o lsaser a!olo la ve irea lui Carri%ue "i a oame ilor si( $a%ardNre "i Nevers# lu& d !ruta !a pu !t de spri-i "i lo!ul u de dormea !opilul !a !e tru# improvi,ar repede u sistem de *ari!ade pe tru a rupe !el puti primul ata! al a%resorilor( Pari,ia ul diri-a lu!rrile( Ridi!ar o !itadel destul de pre!ar# dar !are avea meritul de a 'i 'ost !o struit tr)u mi ut( $a%ardNre adu ase materiale de i!i "i de !olo2 Nevers %rmdea s opii de '& servi d drept 'as!i ( $sau "i lo!uri de tre!ere( .au*a 1@ i)ar 'i i vidiat pe tru a!east 'ortreat improvi,at( E -umtate de or3 Tre*uiau s re,iste o -umtate de or3 Tot lu!r& d !u r&v # Nevers spu ea> ?i !um a"a# !avalereM Te vei *ate de!i pe tru mi eM ?i ! !um# dom ule du!e3 Puti pe tru dum eavoastr "i e orm pe tru 'etit3 Forti'i!atiile erau termi ate( Nu sem au mare lu!ru# dar *e, a optii i puteau sti %0eri %rav pe ata!a ti( Cei doi asediati se *i,uiau pe asta dar mai ales pe spadele lor( Cavalere# ,ise Nevers# u voi uita asta i!iodat( 6e a!um ai te# priete ia oastr e pe ve!ie# pe viat "i pe moarte3 $a%ardNre i ti se m& a# du!ele l trase spre pieptul su "i l m*rti"a( Frate# relu el# da! tries!# vom mprti tot !e am# da! mor((( Nu veti muri# l trerupse Pari,ia ul( 6a! mor((( repet Nevers( Ei *i e# pe tru partea mea de 'eri!ire# ex!lam !u emotie $a%ardNre# voi 'i eu tatl ei3 Rmaser o !lip m*rti"ati "i i!iodat dou i imi !ura-oase u *tuser at&t de aproape( Apoi# $a%ardNre se despri se di m*rti"are( Iat)i# la s*ii3 H%omote *u"ite se au,ir oapte( Cu sa*ia m& a dreapt# $a%ardNre "i Nevers luptau# iar !u m& a st& %a se ti eau u iti( Pe ea"teptate# tu eri!ul pru s pri d viat "i u mare stri%t i vlui( Asasi ii se pusteau asupra lor di toate prtile deodat( +are"al al Fra ei# spe!ialist 'orti'i!aii "i asedii# a lo!uit ,idurile !u tra "eele aprate ad& !ime de ,iduri 81<FF1O1O9( 8N(T(9
1@

FP

Capitolul P Lupta

Erau !el puti dou,e!i> pa-ul u mi tise( 5e a'lau a!olo u umai !o tra*a di"tii di +ial0at# !i "i vreo "ase *a diti adu ati vale( 6i a!east !au, t&r,iase ata!ul( 6om ul de Pe:rolles i t&l ise pe spadasi ii a"e,ati la p& d( .,& du)l pe 5alda% e# se mir 'oarte mult( 6e !e u e"ti la postul tuM l tre*( $a !e postM Nu ti)am vor*it adi eauri "a tM +ieM Nu ti)am promis !i !i,e!i de pistoliM Armar expli!atiile( C& d Pe:rolles "i ddu seama ! o s!ri tise# !& d a'l umele omului !ruia i se de,vluise# 'u !upri s de mare spaim( 6e%ea*a i se spu ea ! $a%ardNre p& dea "i el tot s ata!e "i ! tre Nevers "i el era r,*oi pe viat "i pe moarte( Pe:rolles u se li i"ti de'el( telese di i sti !t !e e'e!t produsese asupra u ui su'let !i stit "i t& r des!operirea su*it a u ei trdri( A!um $a%ardNre tre*uia s 'ie aliatul du!elui( A!um# Aurore de Ca:us era preve it( C!i !eea !e Pe:rolles u %0i!ise era !omportarea pari,ia ului( Pe:rolles u putea !o !epe dr, eala a!estuia de a se mpovra !u u !opil mome tul luptei( 5taupit,# Pi to# +atadorul "i 5alda% e 'ur trimi"i s re!rute,e oame ii( Pe:rolles lu sar!i a de a)"i "tii ta stp& ul "i de a o suprave%0ea pe Aurore de Ca:lus( a!este vremuri# mai ales pe l& % 'ro tiere %seau totdeau a spadasi i %ata s se v& d( Cei patru spadasi i se apoiar *i e tovr"iti( 6ar !i e ar putea des!rie emotia ad& !# remu"!rile "i durerile lui Co!ardasse)-u ior "i ale 'ratelui Passepoil3 5u tem de a!ord ! erau doi etre* i!i( A!ideau pe tru *a i( 5pada u valora o!0ii lor mai mult de!&t u stilet sau u !utit de *a dit( 6ar a!e"ti p&rliti u o '!eau di rutate( "i !&"ti%au existe ta( .i ovate erau vremurile "i moravurile# mai mult de!&t ei( a!el se!ol at&t de mret# strlu!i d de at&ta %lorie# u exista !eva !u adevrat remar!a*il de!&t tr)o a umit ptur de supra'at# dedesu*tul !reia era 0aosul( ?i ! stratul a!esta de deasupra avea destule pete pri tre paiete "i *ro!ardul !u !are se mpodo*ea3 R,*oiul i demorali,a pe toti# de sus p& -os( primul r& d r,*oiul era purtat de mer!e ari( Putem spu e a!ela"i lu!ru pe tru ma-oritatea %e eralillor !a "i pe tru ultimul soldat> spada era doar o u ealt "i !ura-ul u mod de a)ti !&"ti%a p&i ea( Co!ardasse "i Passepoil l iu*eau pe mi!ul lor pari,ia # !are era !u u !apmai alt de!&t ei( C& d i imile pervertite se a"te o a'e!tiu e ea e te a!e "i puter i!( 6ealt'el# Co!ardasse "i Passepoil erau stare s 'ie *u i !0iar "i a'ara a'e!tiu ii a !rei ori%i e o !u oa"tem( Aveau sm& ta *u ei# "i povestea !u mi!ul or'a di palatul $a%ardNre rui e u era si %ura 'apt *u di viata lor# '!ut di t&mplare sau di e*%are de seam( 6ar ta dretea pe tru 7e ri era se time tul lor !el mai *u "i# de"i se ameste!a "i u pi! de e%oism# pe tru ! se o%li deau 'aptele %loriosului lor elev# se poate spu e ! priete ia lor u aveau !a mo*il vreu i teres( Am& doi "i)ar 'i expus !u dra% viata pe tru $a%ardNre( ?i iat !# a!east sear# 'atalitatea i pu ea 'ata lui3 Nu aveau i!i u mi-lo! s se de,i!3 5*iile lor aparti eau lui Pe:rolles !are i pltise( 5 'u% sau s se a*ti sem a sa"i !al!e !uv& tul dat# pu !t de o oare respe!tat ri%uros de seme ii lor(

F=

Au stat o or trea% 'r s s!oat u !uv& t( Co!ardasse u -ur i!iodat toat seara( 5!oteau di !& d !& d suspi e ad& !i "i se priveau !u u aer vred i! de mil( Asta 'u tot( C& d se puser mi"!are pe tru asalt "i str& ser m& a !u tristete( Passepoil spuse> Ce vreiM .om 'a!e !e vom putea( ?i Co!ardasse suspi ( Nu se poate a"a !eva# u se poate# 'rate Passepoil( F !a mi e( 5!oase di *u,u arul pa talo ilor asturele de otel de !are se slu-ea sala de s!rim "i l potrivi v&r'ul s*iei( Passepoil l imit( Apoi respirar am& doi u"urati> se simteau !u i ima mai mp!at( 5padasi ii "i oii lor aliati se desprtiser trei %rupe( Prima !o -urase "a turile pe tru a se apropia di spre vest2 a dou "i pstra po,itia di !olo de pod2 a treia# !ompus mai ales di *a diti "i !o tra*a di"ti# !o dus de 5alda% e# tre*uia s ata!e dire!t# ve i d pe s!ara %ust( 6e !&teva se!u de# $a%ardNre "i Nevers i vedeau 'oarte deslu"it( I)ar 'i putut umra pe !ei !are se stre!urau !et pe s!ar( Ate tie3 spusese $a%ardNre(( 5pate la spate# totdeau a re,emati de ,id( Copilul ) are de !e s se team# e aprat de st&lpul podului( $uptati !u prude t# dom ule du!e3 . previ ! su t !apa*ili s v vete propria dum eavoastr lovitur se!ret da! u !umva ati uitat)o( Tot eu su t a!ela# murmur el !u e!a,# !are>am '!ut prostia asta3 6ar# ti eti)v *i e( !e m prive"te# am pielea prea %roas pe tru spadele a!estor m&rla i3 Fr pre!autiile pe !are le luaser %ra*# primul "o! al spadasi ilor ar 'i 'ost %roa, i!( tr)adevr# se pustir !u totii deodat# mod e!u%etat# stri%& d> Pe Nevers3 Pe Nevers3 ?i# deasupra a!estui stri%t u a im# se au,eau %lasurile priete e ale %as!o ului "i orma dului# !are resimteau o oare!are !o solare !o stat& d ! urletul u se adresa 'ostului lor elev( 5padasi ii 0a*ar )aveau de o*sta!olele adu ate 'ata lor( Adpostul# !e poate prea !ititorului u srma "i pueril expedie t# '!u la !eput mi u i( Toti a!e"ti oame i !pt& ati# !u 0ai e %reoaie "i spade lu %i# se i,*ir de %ri ,i "i se !ur!ar 'i ( Puti i di tre ei a-u ser p& la !ei doi !ampio i ai o"tri# "i a!eia simtir pe pielea lor dr, eala( 5e produse ,%omot "i !o 'u,ie# dar umai u si %ur *a dit rmase la pm& t( Retra%erea u sem a ! !u ata!ul( 6e dat !e ma-oritatea asasi ilor !epu s !ede,e# Nevers "i priete ul su luar la r& dul lor o'e siva( Iat)m3 Iat)m3 stri%ar am& doi a!ela"i timp( ?i am& doi se aru !ar ai te( 6i tr)o prim lovitur# Pari,ia ul strpu se u *a dit# di tr)o parte !ealalt( 5!ot& d sa*ia "i lovi d de)a !urme,i"ul# tie *ratul u ui !o tra*a dist( Apoi# eput& d s)"i opreas! ela ul "i a-u %& d la u al treilea prea de aproape# ii strivi teasta !u o lovitur de m& er( A!est al treilea era %erma ul 5tapit,# !are !,u %reoi pe spate( ?i Nevers tia !&t putea de *i e( a'ara u ui parti,a pe !are l aru !ase pe su* rotile !rutei# +atadorul "i Doel 'ur %rav r iti de m& a lui( 6ar !& d s)l termi e pe a!esta di urm# v,u dou um*re !are se stre!urau de)a lu %ul ,idului spre pod( $a mi e# !avalere# stri% el tor!& du)se la iuteal( Iat)m3 Iat)m3 $a%ardNre u avu vreme de!&t s)i ard o ,drav lovitur !u as!uti"ul sa*iei lui Pi to# !are u mai rmase tot restul vietii sale de!&t !u o si %ur ure!0e( Pe 6um e,eul meu3 ,ise el a-u %& du)l di urm pe Nevers( A roape ! uitasem de %era"ul *lo d# dra%ostea mea ( Cele dou um*re "i luar tlp"ita( "a turi dom ea o li i"te ad& !( Tre!use u s'ert de or( 6om ule du!e# spuse $a%ardNre# reluati)v repede su'lul# %ola ii u e vor lsa mult vreme pa!e( 5u teti r itM E ,%&rietur( A deM Pe 'ru te( Pari,ia ul str& se pum ii "i u spuse imi!( Erau urmrile le!tiei sale de s!rim(

GR

Tre!ur ast'el dou sau trei mi ute "i asaltul re !epu# de data asta mai serios "i la u iso ( A%resorii soseau dou "iruri "i aveau %ri- s deprte,e o*sta!olele ai te de a tre!e mai departe( E mome tul s tra%em tare "i viole t3 ,ise $a%ardNre !eti"or( 6ar s u v o!upati de!&t de dum eavoastr# dom ule du!e# eu a!opr !opilul( A !er! tu e!at "i t!ut !epea s se str& % -urul lor( He!e s*ii se ti ser spre ei( Iat)m3 stri% Pari,ia ul# !are sri di ou ai te( +atadorul s!oase u stri%t "i !,u peste trupul a doi *a diti 'ul%erati( 5padasi ii se ddur apoi# dar umai !&tiva pa"i( Cei !are ve eau urma lor stri%au tr)u a> Pe Nevers3 Pe Nevers3 ?i Nevers rspu dea# !!i se !l,ise -o!> Iat)m# ami!ii mei3 .eti simti !e pot 'a!e( Iar# "i iar ?i de 'ie!e dat# spada i ie"ea umed "i ro"ie( A03 Erau tr)adevr doi m& dri lupttori( E r& dul tu# se ior 5alda% e3 stri% Pari,ia ul( Asta)i lovitura pe !are ti)am predat)o la 5e%or*a3 A!um tu# Fae ,a3 6ar apropiati)v3 Ca s a-u % la voi mi)ar tre*ui i"te 0ale*arde de !atedral3 ?i)i mpi %ea3 ?i)i se!er3 Nu mai rmsese i!i m!ar u si %ur *a dit di primul r& d( spatele o*loa elor 'erestrei -oase se a'la !i eva# Aurore de Ca:lus( A!olo se a'lau doi *r*ati !are as!ultau# !u team vi e "i sudoarea %0etat pe 'ru te( Erau dom ul de Pe:rolles "i stp& ul su( +i,era*ilii3 spuse stp& ul( Nu su t destui ,e!e !o tra u u3 Tre*uie oare s)i a-ut "i euM $uati seama# mo se iore3((( Ar 'i prime-die mare da! ar rm& e vreu ul viat3 spuse stp& ul( A'ar se au,ea> Iat)m3 Iat)m3 tr)adevr# !er!ul se lr%ea( Ca aliile ddeau apoi "i peste !&teva mi ute se mpli ea o -umtate de or( A-utoarele tre*uiau s soseas!( $a%ardNre u era i!i m!ar ,%&riat( Nevers avea doar teptura de pe 'ru te( ?i am& doi ar 'i putut lupta a!ela"i 'el timp de o or( 6e a!eea# 'e*ra trium'ului !epea s)i ameteas!( Fr s)"i dea seama# se deprtau u eori de la lo!ul lor pe tru a a*orda 'ro tul spadasi ilor( Cer!ul de !adavre "i de r iti di -urul lor dovedea oare destul de limpede superioritatea lorM Priveli"tea exalt( Prude ta piere !& d se a"te *etia su!!esului( Era ora verita*ilei prime-dii( Nu)"i ddeau seama ! toate a!este !adavre toti a!e"ti oame i s!o"i di lupt erau i"te auxiliari pu"i 'at pe tru a)i o*osi( Adevratii spadasi i rm& eau pi!ioare# a'ar de u ul si %ur# 5taupit,# !are doar le"i ase( +ae"trii se ti eau la dista t> "i a"teptau ora( "i spuseser> 6oar s)i desprtim "i# da! su t '!uti di !ar e "i oase# i vi %em( Toat ma evra lor ti dea de !&teva !lipe s i atra% ai te pe u ul di !ei doi !ampio i# timp !e pe !ellalt l vor ti tui !u spatele la ,id( Doel de Du%a # r it de dou ori# Fae ,a# Co!ardasse "i Pasepoil primir sr!i area s se o!upe de $a%ardNre( Cei trei spa ioli se dreptar !tre Nevers( Prima *a d avea ordi s 'u% la u mome t dat# !ealalt mpotriv# tre*uia s re,iste !u ori!e pret( "i mprtir rm"ita auxiliarilor( 6e la primul "o!# Co!ardasse "i Passepoil tre!ur spate Doel "i italia ul# supus al Papei de la Roma# primir 'ie!are !&te o lovitur de spad *i e apli!at( tor!& du)se# $a%ardNre '!u o tietur mare pe o*ra,ul +atadorului# !are l ti ea de s!urt pe Nevers( 5e au,i deodat u stri%t2 Fu%iti3 ai te3 ,ise imperios Pari,ia ul( ai te3 repet du!ele( ?i am& doi stri%ar> Iat)m3 Iat)m3

G1

Cu totii se repliau 'ata lui $a%ardNre !are# tr)o !lip# a-u se la !aptul "a tului( s du!ele %si 'ata sa u ,id de 'ier( A*ia putu s ai te,e !&tiva p"i( Nu era el omul s stri%e dup a-utor( Re,ist !u su!!es "i 6um e,eu "tie !&t aveau de 'ur! !ei trei spa ioli !are l ata!au3 Pi to "i 5alda% e erau r iti( a!east !lip# ,*relele de 'ier !are !0ideau 'ereastra -oas se rsu!ir *alamale( Nevers se %sea la aproape trei st& -e i de 'ereastr( E*loa ele se des!0iser( Nu le au,i# 'ii d !o -urat de ,%omot "i de v& ,oleala( 6oi *r*ati !o*or&r u ul dup altul "a t( Nevers u)i v,u( Am& doi aveau s*iile m& ( Cel mai alt purta o mas! pe o*ra,( .i!torie stri% Pari,ia ul# !are !urtase totul -urul su( Nevers i rspu se !u u stri%t de a%o ie( A ul di !ei doi *r*ati !o*or&ti pe 'ereastra -oas# !el mai alt# !u mas! pe o*ra,# i 'ipsese spada trup pe la spate( Nevers se pr*u"i( $ovitura 'usese dat# !um se spu ea pe atu !i# !i .italie e# adi! !u mare "tii t# "i a"a !um se 'a!e o operatie !0irur%i!al( $oviturile *rutale "i la"e trase dup a!eea deve ir i utile( C,& d# Nevers putu s se toar!( Privirea sa de muri*u d se 'ix asupra omului !u mas!( E expresie de durere amar i des!ompuse trsturile( $u a# la ultimul ei ptrar# se ridi! !u t&r,iere spatele tur urilor !astelului( ! u se lsa v,ut# dar lumi a ei di'u, l*ea u"or te e*rele( Tu3 Tu e"ti a!ela3 murmur Nevers !are)"i ddea su'larea( Tu# 4o ,a%ue3 Tu# priete ul meu# pe tru !are mi)a" 'i dat de o sut de ori viata3 Nu ti)o iau de!&t o dat# rspu se !u r!eal omul !u mas!( Capul t& rului du!e se rstur livid( E mort# ,ise 4o ,a%ue( A!um# pe !ellalt3 Nu era evoie s se du! la !ellalt# 'ii d! !ellalt ve ea( C& d $a%ardNre au,i 0or!itul t& rului du!e# di pieptul lui u ie"i doar u stri%t# !i u r! et( Pro'esorii de s!rim se re%rupar spatele lui( Epriti# da! puteti# u leu !are sare3 6oi spadasi i# se rosto%olir iar*> el tre!u peste ei( C& d se apropie# Nevers se ridi! "i# !u %las sti s# spuse> Frate# ami te"te)ti3 ?i r,*u )m3 Pe 6um e,eul meu3 E -ur3 ex!lam Pari,ia ul( Toti !ei de 'at vor muri de m& a mea3 Copilul %emu su* pod ea "i !um s)ar 'i tre,it la ultimul 0or!it al tatlui su( A!est ,%omot sla* tre!u eo*servat( Pe el3 Pe el3 stri% omul !u mas!( Numai pe ti e u te !u os!# ,ise $a%ardNre ridi!& du)se# rmas a!um si %ur mpotriva tuturor( Am '!ut u -urm& t( C& d va sosi !easul# tre*uie s te %ses!( tre omul mas!at "i Pari,ia se %rmdeau !i !i pro'esori de s!rim "i dom ul de Pe:rolles( 5padasi ii u apu!ar s ata!e( Pari,ia ul "'a! u s op de 'i # di !are "i '!u s!ut# "i %uri !a o %0iulea spadasi ii di -ur( Ela ul l m& a !e tru( 6oar 5alda% e "i Pe:rolles rmaser 'ata omului mas!at# !are se puse %ard( $ovi d tre Pe:rolles "i 4o ,a%ue# sa*ia lui $a%ardNre '!u o tietur ad& ! pe m& a stp& ului( Team mar!at3 ex!lam el retr%& du)se( Au,ise# doar el si %ur# stri%tul !opilului tre,it di som ( trei salturi a-u se su* pod( $u a tre!ea deasupra tur urilor( Toti v,ur ! ridi! o povar( Pe el3 Pe el3 0or!i stp& ul# su'o!at de 'urie( E 'ii!a lui Nevers( Pu eti m& a !u ori!e pret pe 'ii!a lui Nevers3 $a%ardNre avea s !opilul *rate( 5padasi ii preau i"te !&i i *tuti( Nu mai aveau tra%ere de i im s lupte( Co!ardasse le sporea des!ura-area !u *u )"tii t# mormi d> Ca alia asta e va rpu e pe toti3 Pe tru a a-u %e la s!ar mi!# $a%ardNre )avu evoie de!&t s v&rteas! spada !are s!lipea a!um ra,ele lu ii "i s spu > Fa!eti lo!# !ara%0io"ilor3

G@

6i i sti !t# se deprtar !u totii( Ar! treptele s!rii( deprtare se au,ea %alopul u ui %rup de !lreti( A-u s !apul treptelor# $a%ardNre "i art pli lumi o*ra,ul 'rumos# ridi! !opilul !are# la vederea lui# !epu s ,&m*eas!( 6a# ex!lam el# este 'ii!a lui Nevers3 .i o( .i o s o iei drtul sa*iei mele# u!i%a"ule3 Tu# !are ai ordo at !rima# tu# !are l)ai do*or&t !u la"itate pe la spate3 Eri!i e)ai 'i# m& a ta va pstra sem ul meu( Te voi re!u oa"te( ?i !& d va ve i vremea# da! u vii tu la mi e# $a%ardNre va ve i la ti e3

PARTEA A 6EAA

Capitolul 1 Casa de aur

$udovi! al ;I.)lea murise de doi a i# dup !e v,use sti %& du)se dou %e eratii de mo"te itori# del'i ul "i du!ele de 1our%o% e( Tro ul reve ea a!um str epotului su# $udovi! al ;.)lea# !are era ! u !opil( +arele re%e se prpdise de)a *i elea( i lipsise !eea !e u)i lipse"te im ui dup moarte( +ai puti 'eri!it de!&t ultimul di tre supu"ii si# )a putut s)"i vad mpli it dori ta suprem( Este adevrat ! prete tia putea s par exor*ita t> s dispu pri a!t olo%ra' de dou,e!i sau trei,e!i de milioa e de supu"i3 6ar# da! ar 'i trit# $udovi! al ;I.)lea ar 'i putut dr, i s preti d mai mult3 6up !&t se pare# testame tul lui u era de!&t u peti! de 0&rtie 'r valoare( A 'ost rupt pur "i simplu( Nime i u s)a emotio at# a'ar de 'iii si re!u os!uti !a le%itimi( timpul dom iei u !0iului su# P0ilippe dIErlea s -u!ase rolul de *u'o # !a 1rutus( 6ar u !u a!ela"i s!op( 6e)a*ia se stri%ase u"a !amerei mortuare> Re%ele a murit# trias! re%ele3 ! P0ilippe dIErlea s "i s!oase mas!a( Co siliul de re%e t i stituit de $udovi! al ;I.)lea a 'ost di,olvat( 5e pro!lam u re%e t# !are era su"i du!ele dIErlea s( Pri tii stri%ar sus "i tare# du!ele de +&i e se a%it# du!es# sotia sa# !0elli2 atiu ea# !are u se i teresa de toti a!e"ti *astar,i pomdati# rmase li i"tit( a'ar de !o spiratia lui Cellamare# pe !are P0ilippe dIErlea s o *u"i !a u mare politi!ia # re%e ta a 'ost o epo! li i"tit( A 'ost o perioad stra ie( Nu "tiu da! se poate spu e ! ar 'i 'ost !alom iat( C&tiva s!riitori protestea, i!i "i !olo mpotriva dispretului !u !are este %e eral privit# dar ma-oritatea !elor !e ti eau !o deiul m& a stri% laolalt u 0uo asur,itor( Istoria "i memoriile vremii su t de a!ord( i!i o epo! omul# '!ut "i di tr)u pi! de oroi# u "i)a adus mai *i e ami te de ori%i ea sa( A dom it or%ia "i aurul a 'ost atotputer i!( Citi d despre de,mtul deme t al spe!ulatiilor ver"u ate !u 0&rtiile emise de $aJ# ti se pare tr)adevr ! asi"ti la !ea mai mare petre!ere 'i a !iar di epo!a oastr( Numai ! si %ura momeal era +ississipi( A!um avem "i mai multe3 Civili,atia u)"i spusese ultimul !uv& t( Art era ! u !opii# dar u !opil su*lim( Ne a'lm lu a septem*rie di a ul 1O1O( 5)au s!urs ouspre,e!e a i de la eve ime tele povestite primele pa%i i ale a!estei !rti( A!ela !are a temeiat *a !a $uisia ei# 'iul %iuvaer%iului Do0 $aJ de $auristo # era pe atu !i pli strlu!ire a su!!esului "i puterii sale( Crearea a!tiu ilor de stat# a * !ii sale# a Compa iei E!!ide tului# tra s'ormat !ur& d Compa ia I diilor# '!ea di el u adevrat mi istru al 'i a telor re%atului# !u toate ! porto'oliul era deti ut de dom ul dIAr%e so ( Re%e tul# a !rui mare i teli%e t era !u totul vi!iat mai t&i pri edu!atie "i apoi pri tot 'elul de ex!ese# se ls pri s# !u *u )!redi t# se ,i!e# de mira-ul a!estui poem 'i a !iar( $aJ preti dea ! se putea lipsi de aur "i ! poate s!0im* totul aur(

GF

!iuda apare telor# ve i u mome t !& d 'ie!are spe!ula t# u mi! +idas# putea du!e lips de p&i e av& d s sipetele pli e !u milioa e de 0&rtie( 6ar povestirea oastr u a-u %e p& la pr*u"irea dr, etului s!otia # !are# dealt'el# i!i u 'a!e parte di tre perso a-ele oastre( Nu vom vedea de!&t de*uturile uluitoare ale me!a ismului su( lu a septem*rie 1O1O# oile a!tiu i ale Compa iei I diilor# de umite 'ii!e# opo,itie !u mamele# !are erau !ele ve!0i# se vi deau la o prim de !i !i sute la sut( Nepotelele# !reate !&teva ,ile mai t&r,iu# aveau s se *u!ure de a!eea"i vo%( 5tr*u i!ii o"tri !umprau pe tru !i !i mii de livre de aur# %al*e i *tuti la Tours# o '&"ie de 0&rtie !e u"ie pe !are era %ravat promisiu ea de a se plti o mie de livre la vedere( 6up trei a i# a!este m& dre ,dre te u mai valorau de!&t !i !ispre,e!e * uti sut( 5e '!eau di ele papiote pe tru !retit prul# "i u ele mi!i !urte,a e# !oa'ate !a u !telu" !u prul !ret# puteau avea su* *o eta lor de oapte !i !i sau "ase sute de mii de livre( P0ilippe dIErlea s avea pe tru a!est $aJ %dui te !u totul emsurate( +emoriile di a!ele vremuri a'irm ! %dui tele a!estea u erau delo! %ratuite( $a 'ie!are !reare de oi a!tiu i# $aJ ddea partea leului# adi! partea Curtii( +arii se iori "i disputau a!east prad !u o l!omie de,%usttoare( A*atele 6u*ois# !are u deve i ar0iepis!op de Cam*rai de!&t 1O@R# iar !ardi al "i a!ademi!ia 1O@@# a*atele 4uillaume 6u*ois 'usese to!mai umit am*asador A %lia( Iu*ea a!tiu ile# 'ie ! erau mame# 'ii!e sau !0iar epotele# !u o a'e!tiu e si !er "i impertur*a*il( Nu avem imi! de spus despre moravurile vremii# !are au 'ost des!rise !u v&r' "i desat( Curtea "i ora"ul "i luau reva "a 'at de ri%orismul apare t di ultimii a i ai lui $udovi! al ;I.)lea( Parisul era u mare !a*aret !u tripeuri "i !u tot restul( 6a! o mare atiu e ar putea 'i de,o orat# re%e ta ar 'i !a o pat de e"ters pe o oarea Fra tei( 6ar "tim !u !&te %lorii mrete avea s a!opere se!olul urmtor a!east pat e sem at3 Era o dimi eat de toam # tu e!oas "i re!e( C&tiva mu !itori dul%0eri# t&mplari "i ,idari ur!au %rupuri pe strada 5ai t)6e is# purt& du)"i s!ulele pe umeri( .e eau di !artierul 5ai t)Da!/ues# u de se a'lau ma-oritatea lo!ui telor mu !itore"ti# "i !u totii# sau aproape !u totii# se dreptau spre !oltul# strdutei 5ai t)+a%loire( Pe la mi-lo!ul a!estei str,i# aproape 'ata *iseri!ii !u a!ela"i ume# !are se mai a'la ! mi-lo!ul !imitirului paro0iei# se des!0idea u portal !u aspe!t o*il# 'la !at de dou ,iduri !u !re eluri termi ate !u pi ioa e !r!ate !u s!ulpturi( +u !itorii tre!eau pe poart "i i trau tr)o mare !urte pavat# !o -urat pe trei laturi !u !o stru!tii *o%ate "i semete( Era ve!0iul palat $orrai e# lo!uit timpul $i%ii de dom ul du!e de +er!oeur( 6i vremea lui $udovi! al ;.III)lea purta umele de palatul Nevers( A!um era de umit palatul 4o ,a%ue( Ai!i lo!uia P0ilippe de +a t!ue# pri t de 4o ,a%ue( Fr doial !# dup re%e t "i $aJ# era !el mai *o%at "i mai importa t om di Fra ta( 5e *u!ura de *u urile lui Nevers dou temeiuri di'erite> mai t&i !a rud "i mo"te itor pre,umtiv# apoi !a sot al vduvei ultimului du!e# dom i"oara Aurore de Ca:lus( A!east !storie i ddea plus ime sa avere a lui Ca:lus .errou# !are se dusese pe lumea !ealalt alturi de !ele dou sotii ale sale( 6a! !ititorul se mir de a!east !storie# i vom ami ti ! dome iul Ca:lus era i,olat# departe de ori!e ora"# "i ! dou ti ere 'emei muriser a!olo !aptivitate( 5u t lu!ruri !are u se pot expli!a de!&t pri 'olosirea viole tei 'i,i!e sau morale( 1tr& ul .errou u se ddea lturi de la ele# iar despre deli!atetea dom ului pri t de 4o ,a%ue e)am lmurit dea-u s( Tre!user optspre,e!e a i de !& d vduva lui Nevers purta umele de 4o ,a%ue( Nu re u tase la doliu i!i o si %ur ,i# i!i !0iar !& d apru 'ata altarului( seara u tii# !& d 4o ,a%ue ve i la !pt&iul patului# ea i art !u o m& u"a# iar !u !ealalt ti ea u pum al lipit de piept( Tries! pe tru 'ii!a lui Nevers# i ,ise ea# dar -ert'a ome eas! are o mar%i e( 6a! veti 'a!e u pas# mi voi a"tepta 'ii!a alturi de tatl ei( 4o ,a%ue avea evoie de sotia sa pe tru a !asa ve iturile lui Ca:lus( E salut p& la pm& t "i se deprt(

GG

6i seara a!eea# pri tesa u mai s!oase i!iodat vreu !uv& t pre,e ta sotului ei( A!esta era !urte itor# ate t# a'e!tuos( Ea rm& ea re!e "i mut( 'ie!are ,i la ora pr& ,ului# 4o ,a%ue trimitea ma-ordomul s)o a u te pe doam a pri tes( Nu s)ar 'i a"e,at la mas ai te de a depli i a!east 'ormalitate( Era u mare se ior( 'ie!are ,i# prima doam de !ompa ie a pri tesei rspu dea ! stp& ei# su'eri d# l ru% pe dom ul pri t s)o ierte ! u poate ve i la mas( ?i# la 'el# de trei sute "ai,e!i "i !i !i de ori pe a timp de optspre,e!e a i3 6ealt'el# 4o ,a%ue vor*ea 'oarte des# terme i 'oarte a'e!tuo"i# despre sotia sa( Avea 'ra,e %ata pre%tite !a> doamna printes mi spunea..., sau i spuneam doamnei printese... ?i plasa a!este 'ra,e !u pl!ere( $umea u se lsa "elat# dar se pre'!ea ! le !rede# !eea !e este totu a pe tru a umite spirite li*er !u%ettoare( 4o ,a%ue era u li*er !u%ettor# 'r doial a*il# pli de s& %e re!e "i de dr, eal( Avea purtri dem itatea puti !am teatral a oame ilor di tara sa de *a"ti ( +i tea !u o eru"i are ve!i !u eroismul "i# !u toate ! era !el mai !i i! li*erti de la Curte# 'ie!are !uv& t de)al su# pro u tat pu*li!# era sem at !u pe!etea de!e tei ri%uroase( Re%e tul l umea !el mai *u priete al su( Fie!are i re!u o"tea meritul e'orturilor !e le '!ea pe tru a o re%si pe 'ii!a e'eri!itului Nevers# al treilea P0ilippe# !ellalt priete di !opilrie al re%e tului( s !opilul era de e%sit( Cum s de!esul 'usese imposi*il de !o statat# 4o ,a%ue rm& ea tutorele atural# !u drepturi le%ale# al a!estui !opil# !are 'r doial u mai tria( ?i# a!east !alitate# !asa ve iturile lui Nevers( 6a! ar 'i !o statat moartea dom i"oarei de Nevers# el ar 'i deve it mo"te itorul du!elui P0ilippe# !!i vduva a!estuia# de"i !edase presiu ii tatlui ei !e prive"te !storia# se artase de e!li tit tot !e privea drepturile 'ii!ei ei( Ea se mritase dup !e luase pu*li! !alitatea de vduv a lui P0ilippe de Nevers( plus# !o sem ase a!tul de !storie a"terea 'ii!ei ei( 4o ,a%ue avea pro*a*il motivele sale pe tru a a!!epta toate a!estea( ?i el "i pri tesa '!eau !utri de optspre,e!e a i( 6emersurile lor# deopotriv de eo*osite de"i erau determi ate de motive total di'erite# rmseser 'r re,ultat( 5pre s'&r"itul a!estei veri# 4o ,a%ue propuse pe tru prima oar re%ulari,area situatiei "i !o vo!area u ui !o siliu de 'amilie# !are o s poat re%leme ta pro*lemele pe di te( 6ar avea at&tea de '!ut "i era at&t de *o%at3 A exemplu> toti a!ei mu !itori# pe !are i)am v,ut i tr& d 'ostul palat Nevers# erau to!miti de el( Toti dul%0erii# t&mplarii# ,idarii# sptorii "i l!tu"ii( Aveau misiu ea s 'a! palatul 0ar!ea)par!ea( Era totu"i o lo!ui t super*# pe !are Nevers dup +ar!oeur# "i su"i 4o ,a%ue dup Nevers# se strduiser s o 'rumusete,e( Trei !orpuri de !ldiri# mpodo*ite !u ar!ade piramidale Pe toat lu %imea parterului# !u o %alerie domi & d primul eta-# o %alerie 'ormat di mpletituri sara,i e# !are '!eau de ru"i e %0irla dele u"oare ale palatului Clu : "i lsau mult um*r 'ri,ele s!u de ale palatului $a Tremoille( Cele trei porti# !u ar!uri o%ivale# lsau s se vad peristile restaurate de 4o ,a%ue stil 'lore ti # 'rumoase !oloa e de marmur ro"ie !u !apiteluri mpodo*ite !u 'lori# lt& du) se pe so!luri lar%i "i ptrate# !r!ate !u patru lei !ul!ati !olturi( 6easupra %aleriei# !orpul !ldirii di 'ata portalului avea dou eta-e de 'erestre ptrate2 !ele dou aripi de"i de a!eea"i ltime# u aveau de!&t u eta- de 'erestre alte "i du*le# termi ate deasupra a!operi"ului !u pi ioa e patru mu!0ii !0ip de ma sarde( $& % u %0iul 'ormat de !orpul de $o!ui te "i de aripa de rsrit# era lipit o mi u tie de 'oi"or# spri-i it de trei sire e# ale !ror !o,i se !ol!eau -urul u ui or ame t !a u *ul* de poli!a dru( Era o !apodoper de art %oti!# o mi! *i-uterie de piatr s!ulptat( I teriorul# restaurat !u miestrie# o'erea o lu % serie de sple dori> 4o ,a%ue era totodat va itos "i artist( Fatada !are ddea spre %rdi u avea mai mult de !i !i,e!i de a i( Era o "iruire de alte !oloa e italie e# susti & d ar!adele u ei m& stiri !are le domi a( 4rdi a# ime s# um*roas "i pli de statui# se t&l ea la est# la sud "i la vest !u str,ile Qui eam)poix# Au*r:)le)1!u!0er "i 5ai t)6e is( Parisul u avea u palat mai pri !iar !a a!esta( Tre*uia !a 4o ,a%ue# pri t# artist "i va itos# s ai* u motiv destul de %rav pe tru a 'a!e 0ar!ea)par!ea toate astea( Iat !are era motivul lui 4o ,a%ue(

GL

6up o !i # re%e tul i a!ordase pri tului de Cari% a dreptul de a sta*ili palatul su u uria" *irou de a%e t de s!0im*i( 5trada Qui !ampoix se !lti o !lip pe temeliile putrede ale !o!ioa*elor sale( 5e spu ea ! dom ul de Cari% a avea dreptul s mpiedi!e ori!e tra sport de a!tiu i sem ate altu de de!&t *iroul su( 4o ,a%ue deve i %elos( Pe tru a)l !o sola# re%e tul i a!ord# dup o alt !i # dreptul de a 'a!e palatul 4o ,a%ue mo opolul s!0im*urilor de a!tiu i !o tra mr'uri( Era u !adou ametitor# !are ,!eau mu ti de aur( +ai t&i s tre*uia '!ut lo! pe tru toat lumea# deoare!e toat lumea avea s plteas!# "i !0iar 'oarte s!ump( A doua ,i dup !e i se a!ordase !o !esiu ea# sosir e!0ipele de demolare( !epur mai t&i !u %rdi a( 5tatuile o!upau lo! "i u adu!eau *a i# au 'ost de!i s!oase2 !opa!ii u adu!eau *a i "i o!upau lo!# au 'ost de!i tiati( $a o 'ereastr de la primul eta-# a!operit !u tapiserii lu %ii# o 'emeie doliu ve i "i privi !u o!0i tri"ti opera de devastare( Era 'rumoas# dar at&t de palid# !&t lu!rtorii o !omparau !u o 'a tom( "i spu eau tre ei ! era vduva rposatului du!e de Nevers# sotia pri tului P0ilippe de 4o ,a%ue( Ea privi mult vreme( 'ata 'erestrei se a'la u ulm mai mult de!&t se!ular# !are psrii !& tau 'ie!e dimi eat re oirea ,ilei# iar a !a "i vara( C& d *tr& ul ulm !,u su* topor# 'emeia doliu trase draperiile tu e!ate ale 'erestrei( 6e atu !i )a mai 'ost v,ut( C,ur pe r& d toate aleile um*roase la !aptul !rora se vedeau ro durile !u tra da'iri mpreu !u uria"ul vas a ti! tro & d pe piedestal( Ro durile au 'ost !l!ate pi!ioare# tra da'irii smul"i di rd!i i# vasele a,v&rlite tr)u !olt al "opro ului( Toate astea o!upa u lo!# "i lo!ul valora *a i( 1a i multi( 5lav 6om ului3 5e "tia oare p& u de va mpi %e 'e*ra a%iota-ului 'ie!are di tre lo-ile pe !are 4o ,a%ue urma s le !o struias!M 6e a!um ai te u se mai putea -u!a de!&t ai!i# "i toat lumea voia s -oa!e( Aseme ea *arat se !0iria desi%ur la 'el de s!ump !a "i u palat( A!elora !are se mirau sau "i *teau -o! de a!este distru%eri# 4o ,a%ue le rspu dea> !i !i a i voi avea dou sau trei miliarde( .oi !umpra !astelul Tuileries de la ma-estatea)sa re%ele $udovi! al ;.)lea# !are va 'i re%e "i !are va 'i rui at( dimi eata !are i trm pe tru prima dat palat# opera de devastare era aproape termi at( A triplu eta- de !u"ti di s!& duri se ridi!a de -ur mpre-urul !urtii de o oare( .esti*ulele erau tra s'ormate *irouri "i ,idarii termi au *ar!ile di %rdi ( Curtea era pli p& la re'u, de !umprtori "i de viitori !0iria"i( C0iar a,i tre*uiau s ia stp& ire *ar!ile2 !0iar a,i urma s se des!0id *irourile Casei de aur# !um "i !epuse s 'ie umit( Eri!i e# sau aproape ori!i e# putea i tra dup voie i teriorul palatului( Tot parterul# tot eta-ul t&i# a'ara apartame tului parti!ular al doam ei pri tese# erau ame a-ate pe tru a primi e%ustorii "i mr'urile( +irosul teptor de *rad dat la r& dea ti tia rsu'larea( H%omotul !io!a elor ti spr%ea ure!0ile( .aletii u "tiau de !i e s as!ulte( Presupu"ii pe tru v& ,ri "i pierdeau !apul( Pe pero ul pri !ipal# mi-lo!ul u ui stat)ma-or de e%ustori# se ti ea u %e tilom !r!at de !ati'ele# mtase# da tele# !u i ele la toate de%etele "i u la t super*# !i,elat# -urul %&tului( Era de Pe:rolles# !o 'ide t# s'et i! i tim "i om la toate al stp& ului( Nu m*tr& ise prea mult( Era a!ela"i perso a- sl* o%# %l*e-it# adus de spate# ai !rui o!0i um'lati "i speriati !ereau aparitia modei o!0elarilor( Avea "i el li %u"itorii lui# "i o merita# !!i 4o ,a%ue l pltea *i e( Ctre ora ou# !lipa !& d 'or'ota se mai potolise# di !au,a p&r&toarei evoi de a potoli po'ta de m& !are# !reia i se supu p& "i spe!ula tii# doi *r*ati# !are u prea artau a oame i de 'i a te# tre!ur pra%ul portii# la !&tiva pa"i u ul de !ellalt( Cu toate ! i trarea era li*er !ei doi vl-%a i u prea preau ptru "i de drepturile lor( Primul "i as!u dea 'oarte prost %ri-orarea pri tr)o atitudi e imperti e t( Al doilea# dimpotriv# se '!ea !&t putea de umil( Am& doi purtau spad# di !ele lu %i !are te 'a! s)i miro"i de la o po"t pe spadasi ( Tre*uie s mrturisim ! a!east spe!ie de oame i era !am demodat( Re%e ta i extirpase pe spadasi i( Nu se mai duelau# !0iar "i !er!uri alte# de!&t pe tru pu %"ii( Pro%res pate tat# !are sta mrturie a *l& detii oilor moravuri(

G<

.oi i!ii o"tri se ameste!ar totu"i multime# primul d& d di !oate 'r -e # !ellalt stre!ur& du)se !u di*!ia u ei pisi!i# pri tre %rupurile de oame i prea o!upati pe tru a se si !0isi de el( A!est i sole t !are ai ta 're!& du)"i !oatele %urite de at&tea 0ai e oi# purta mustti ie"ite di !omu # o plrie po osit tras peste o!0i# o vest di piele de *ivol "i pa talo i !rora u li se putea %0i!i !uloarea di tii( 5pada tea! ridi!a pulpa a 'er'e itit a propriei ma tii a lui do Cesare de 1a,a ( Emul ostru ve ea de la +adrid( Cellalt# spadasi umil "i timid# avea trei peri tepe i de u *lo d spl!it su* asul !oroiat( Plria# lipsit de *oruri# l a!operea la 'el !um o p&l ie mi! sti %e lum& area( E vest verde# le%at !u '&"ii de piele# pa talo i peti!iti# !i,me %urite ii !ompletau !ostumul# !are pe tru a 'i !omplet ar 'i avut evoie de)o !limar mai de%ra* de!&t de)o spad( Totu"i avea o spad !are# modest !a "i el# l lovea modest peste %le, e( 6up !e traversar !urtea# vite-ii o"tri spadasi i sosir aproape a!ela"i timp la u"a marelui vesti*ul "i# am& doi# exami & du)se !u !oada o!0iului# avur a!ela"i %& d> Iat# "i spuse 'ie!are parte# iat u *iet om de imi! !are u vi e s !umpere *asa de aur.

Capitolul @ Doi strigoi

Aveau dreptate am& doi# Ro*ert +a!aire "i 1ertra d# de%0i,ati t&r&tori de s*ii de duel di vremea lui $udovi! al ;I.)lea# spadasi i 'ometati "i -erpeliti# !e u puteau 'i luati drept alt!eva( Totu"i# +a!aire simtea mil pe tru !ole%ul su# di !are u ,rea de!&t pro'ilul pierdut dup %ulerul ridi!at al vestei# pe tru a as!u de lipsa !m"ii( Nu e !u puti t s 'ii at&t de e oro!it3 "i ,i!ea el( Iar 1ertra d# !are u vedea o*ra,ul !o 'ratelui su di !au,a %rme,ii !iu'ulite a prului e%ru# %& dea *u tatea i imii sale> Ne oro!itul# se apropie de moarte( E dureros s ve,i u spadasi # 0alul sta( Cel puti eu pstre, apare tele( Aru ! o privire satis'!ut peste rui ele m*r!mi tii sale( +a!aire# '!& d o i spe!tie asem toare# adu% si ea sa> Eu# !el puti # u st&r es! mila oame ilor3 ?i lu o atitudi e mai m& dra de!&t a lui Arta*a ,ilele !& d a!est %e tilom purta o 0ai ou( pra%ul vesti*ulului apru u valet !u mutr m& dr "i o*ra, i!( Am& doi %& dir a!ela"i timp> Ne oro!itul# u va i tra3 +a!aire sosi primul( .i s !umpr# !ara%0iosule3 ,ise +a!aire# drept !a o lum& are# "i !u m& a pe %arda spadei( Ce s !umperiM Ceea !e)mi va pla!e# ti!losule3 Prive"te)m *i e3 5u t priete !u stp& ul tu# "i pli de *a i# pe 6um e,eu3 l apu! pe valet de ure!0e# l roti "i tre!u adu%i d> 6oar se vede# !e dra!u3 .aletul '!u o piruet "i se pome i 'ata lui 1ertra d# !are "i s!oase politi!os p&l ia de pe !ap( Ami!e# i spuse 1ertra d pe u to !o 'ide tial# su t u priete al dom ului pri t( Am ve it pe tru a'a!eri((( 'i a !iare3 .aletul# ! ,p!it# l ls s trea!( +a!aire se "i a'l prima sal# aru !& d priviri dispretuitoare la dreapta "i la st& %a( Nu)i ru# ,ise el2 la evoie s)ar putea lo!ui ai!i3 Iar 1ertra d# spatele lui>

GO

6om ul de 4o ,a%ue mi pare destul de *i e ara -at pe tru u italia 3 Fie!are se a'la la u !apt al slii( +a!aire l ,ri pe 1ertra d( Ei3 ex!lam el( Iat !eva de e!re,ut( $)au lsat pe *iat s i tre( A03 pe 6um e,eu# !e mutr3 !epu s r&d !u po't( Pe !uv& t# %& di 1ertra d# "i *ate -o! de mi e3 Ti)ai 'i putut !0ipui a"a !evaM 5e toarse !a s poat r&de voie "i adu%> Arat %ro,av3 .,& du)l ! r&de# +a!aire se r,%& di "i ,ise> $a urma urmei# ai!i e *&l!iul( A!est !ara%0ios a u!is# poate# .reu e%ustor tr)u !olt de strad( 6ar da! are *u,u arele pli eM A" avea !0e' s !ep o dis!utie# pe 6um e,eul meu3 Ci e "tie3 re'le!t a!ela"i timp 1ertra d( .e,i !am de mate pe)ai!i( 7ai a u 'a!e pe om( Cp!u ul sta poate a dat vreo *ar asear( 6ar da! are *u,u arele astea e!i stite doldora de *a iM + pri de !0e'ul s 'a! puti !u o"ti t !u el( +a!aire ai t( No*ilul meu dom ((( ,ise el salut& d !u r!eal( No*ilul meu dom ((( spuse a!ela"i timp 1ertra d aple!at p& la pm& t( 5e ridi!ar !a dou resorturi "i di tr)o si %ur mi"!are( A!!e tul lui +a!aire l surpri se pe 1ertra d# iar melopeea a,al a lui 1ertra d l '!use pe +a!aire s tresar( Nu te teme3 ex!lam a!esta di urm( Cred ! tu# ti!losule# e"ti Passepoil3 Co!ardasse3 Co!ardasse)-u ior3 stri% orma dul# ai !rui o!0i o*i" uiti !u la!rimile# se "i i u daser( C0iar tu e"tiM !ar e "i oase# *u ul meu priete 3 m*rti"ea,)m# su'letele( "i des!0ise *ratele( Passepoil i se aru ! la piept( mpreu 'ormau o %rmad !&l!it de ,dre te( Rmaser mult vreme m*rti"ati( Emotia le era si !er "i ad& !( 6estul# ,ise !ele di urm %as!o ul( Ia vor*e"te itel# s)ti aud %lasul# %ola ule3 Nouspre,e!e a i de desprtire3 murmur Passepoil "ter%& du)"i o!0ii !u m& e!a( Fir)ar s 'ie3 stri% %as!o ul( 6ar !e# )ai *atist# epoateM +i)o 'i 'urat)o vlm"eala asta# rspu se !et spadasi ul( Co!ardasse se s!ormo i repede *u,u ar( 1i e teles# u %si imi!( Por!rii3 spuse el i di% at( $umea e pli de *or'a"i3 A03 Priete e# ,ise el di ou# ouspre,e!e a i3 C&t de ti eri eram am& doi3 Era v&rsta iu*irilor e*u e3 .ai3 I ima mea )a m*tr& it3 Eu *eau la 'el de v&rtos !a ai te( 5e privir al*ul o!0ilor( Ia spu e# maestre Co!ardasse# ,ise Passepoil !u re%ret# u prea te)au 'rumusetat a ii( 5i !er s)ti spu # *tr& e Passepoil# ripost %as!o ul# !are avea u a!!e t puti prove sal# re%ret ! tre*uie s)ti mrturises! a!est lu!ru# dar u)i a"a ! e"ti ! "i mai ur&t de!&t pe vremuriM Fratele Passepoil ,&m*i !u or%olioas modestie "i murmur> Nu e s "i prerea doam elor3 6ar# !o ti u el# m*tr& i d ti)ai pstrat 'ti"area artoas> ai pi!ioarele drepte# pieptul *om*at# umerii lar%i "i# adi eauri# !& d te)am ,rit# mi spu eam %& d> Ptiu3 iat u disti s %e tilom( Ca "i mi e# !a "i mi e# iu*itelule3 trerupse Co!ardasse( Cum te)am v,ut# m)am %& dit> .leleu3 Iat u !avaler !0ipe"3 Ce vrei3 spuse orma dul 'a dosi du)se( Asta u se pierde !u totul !& d ai de)a 'a!e !u sexul 'rumos( I)as!ult3 A de dra!u ai 'ost# porum*elule# de !& d !u trea*a a!eeaM Trea*a !u "a turile !astelului Ca:lus3 termi Passepoil# !are !o*ori %lasul 'r s vrea( Nu)mi mai vor*i de ea( Am mereu 'ata o!0ilor privirea ar,toare a +i!ului Pari,ia ( 6e"i era oapte ad& !# 6oam e3 i se vedeau 'ul%ere pupile( Cum se mai lupta3 Ept morti "a t3 Fr s mai so!otim r itii3

GP

6oam e s'i te3 Ce ploaie de lovituri3 Frumoas priveli"te3 ?i !& d m %& des! !# da! am 'i ales !i stit ta*ra# !a i"te *r*ati adevrati# am 'i ,v&rlit *a ii primiti !apul a!estui de Pe:rolles "i e)am 'i alturat lui $a%ardNre# Nevers )ar 'i murit( ?i mai ddea "i oro!ul peste oi3 6a# ,ise Passepoil# s!ot& d u mare suspi # a"a ar 'i tre*uit s 'a!em( N)a 'ost de a-u s ! a i pus *um*i v&r'ul spadelor oastre# tre*uia s)l aprm pe $a%ardNre# elevul ostru iu*it( 5tp& ul ostru3 spuse Passepoil s!ot& du)"i plria !u u %est i volu tar( 4as!o ul i str& se m& a "i am& doi rmaser pe %& duri( Ce)a 'ost# s)a dus i ,ise !ele di urm Co!ardasse( Nu "tiu !e ti s)a t&mplat de atu !i# dar mie u mi)a purtat oro!( C& d ti!lo"ii lui Carri%ue e)au ata!at !u !ara*i ele# m)am apoiat la !astel( Tu dispruse"i( lo! s se ti de !uv& t# Pe:rolles e)a dat a'ar a doua ,i su* pretextul ! pre,e ta oastr a!est lo! ar !o 'irma * uielile tre,ite( Era adevrat( 6e *i e de ru# i s)a pltit( Am ple!at( Am tre!ut %ra ita# tre*& d pe drum mereu despre ti e( Nimi!3 +)am sta*ilit mai t&i la Pamplo a# apoi la 1ur%os "i la 5alama !a( Am !o*or&t spre +adrid((( Frumoas tar totu"i3 5tiletul p%u*e"te spad( Ca "i Italia# !are 'r asta ar 'i u paradis( 6e la +adrid am ple!at la Toledo# de a!olo la Ciudad)Real( Apoi# pli!tisi du)m de Castilia# u de 'r voia mea am avut !ur!turi !u primarul# am a-u s re%atul .ale !ia( 6oam e3 Ce vi *u am *ut de la +a-or!a p& la 5e%or*a( Am Pi!)at de a!olo 'ii d! servisem u *tr& 'r s!rupule !are voia s s!ape de u vr de)al lui( ?i Catalo ia 'a!e toti *a ii((( 5e %ses! %e tilomi pe tot drumul di tre Tortosa# Tara%o a "i 1ar!elo a((( 6ar umai !0imire %oale "i spade lu %i( s'&r"it# am tre!ut apoi mu tii( Nu mai aveam i!i o para !0ioar( Am simtit %lasul patriei !are m !0ema apoi( Iat povestea mea# porum*elule3 4as!o ul "i toarse *u,u arele pe dos( ?i tu# estator i!uleM tre* el( Eu# rspu se orma dul# am 'ost urmrit de !aii lui Carri%ue p& la 1a% erese)de) $ue0o # sau !am a"a( ?i mi)a ve it ideea s tre! 5pa ia( 6ar am %sit u !lu%r *e edi!ti # !are di !au,a aspe!tului meu !uvii !ios# m)a luat slu-*a sa( 5e du!ea la Sol # pe Ri # s preia o mo"te ire pe tru !omu itatea lui( Cred ! i)am luat !u'rul "i vali,a# poate "i *a ii( Ti!lo"ie3 ,ise !u duio"ie %as!o ul( Am i trat 4erma ia( Ce tar de 0oti3 .or*e"ti de stilet3 6ar stiletul !el puti e de otel( A!olo se *at doar !u ! i de *ere( Nevasta u ui 0a %iu di +ai , m)a !urtat de du!atii *e edi!ti ului( Era dr%ut "i m iu*ea( A03 se trerupse el# Co!ardasse# *u ul meu priete # de !e oare am oro!ul s pla! 'emeilor3 Fr s 'i avut de)a 'a!e !u 'emeile# a" 'i putut !umpra o !as la tar pe tru *tr& ete# !u o %rdi mi!# o pa-i"te presrate de prlute ro,# u p&r&u !u o moar( ?i la moar o morreas# l trerupse %as!o ul( Te apri ,i# !a ias!a3 Passepoil se *tu piept> Patimile3 ex!lam el ridi!& d o!0ii spre !er( Patimile !0i uie viata "i mpiedi! u om t& r s pu !eva deoparte( Formul& d ast'el morala s toas a 'iloso'iei sale# 'ratele Passepoil relu> Am '!ut !a "i ti e# am aler%at di ora" ora"# tr)o tar de "es# mare# e%0ioa* "i pli!ti!oas( 5tude ti sl* o%i "i %l*e-iti# poeti tri !are latr la !lar de lu # primari o*e,i !are )au m!ar vreu epot de morm& tat# *iseri!i u de u se !& t litur%0ia# 'emei((( dar )a" putea vor*i de ru despre a!est sex# ale !rui 'arme!e mi)au 'rumusetat "i distrus !ariera3 s'&r"it# uT mai !ar e !rud "i *ere lo! de vi 3 Nu te teme3 spuse !u 0otr&re Co!ardasse( N)o s m du! i!iodat tara asta p!toas3 Am v,ut Sol # Fra K'urt# .ie a# 1erli # +U !0e "i o %rmad de alte ora"e# u de t&l e"ti %rupuri de ti eri !are !& ta pro0odul dra!ului dus la %roap( Am ptit !a ti e# m)a apu!at dorul de tar# am traversat Fla dra "i iat)m3

G=

Fra ta3 ex!lam Co!ardasse( Nimi! mai m& dru de!&t Fra ta# mi!utule( No*il tar3 Patria vi ului3 +ama dra%ostei3 5!umpe maestre# !o ti u Passepoil dup a!est duet !are !o !uraser !u ela liri!# oare umai lipsa total de %olo%a i adu%at dra%ostei de tar te)a '!ut s tre!i di ou 'ro tieraM ?i tuM 5 'ie doar di dor de tarM Fratele Passepoil !lti di !ap( Co!ardasse "i ple! o!0ii 'ioro"i( +ai e "i alt!eva# ,ise el( tr)o sear# la !otitur u ei str,i# m)am pome it 'at) 'at !u((( %0i!i !i eM 40i!es!# spuse Passepoil( E aseme ea t&l ire m)a '!ut s prses! ora"ul 1ruxelles !u pi!ioarele la spi are( ., du)l# am simtit ! aerul Catalo iei u)mi prie"te delo!( Nu)i ru"i os s 'u%i di 'ata lui $a%ardNre# u)i a"aM Nu "tiu da!)i ru"i os# dar !u si%ura t se poate umi u a!t de prude t( Cu o"ti povestea sotitorilor o"tri trea*a di "a turile de aprare ale Castelului Ca:lusM Passepoil !o*or %lasul la a!east tre*are( 6a# da# ,ise %as!o ul# !u os! povestea( Ti!losul a ,is> .eti muri !u totii de m& a mea3 Trea*a mer%ea( Eram ou ata!# so!oti du)l "i pe !pita ul $orrai ( "e'ul *a ditilor( Ni!i u mai pome es! de oame ii lui( Nou s*ii *u e3 ,ise Co!ardasse !u u aer %& durat( 5)au ridi!at !u totii di "a turi !restati# tiati# s& %erati# dar viat( 6i tre a!e"tia ou# 5taupit, "i !pita ul $orrai au ple!at primii( 5taupit, era de eam *u # de"i avea mutr de *dra ( Cpita ul era osta"# "i re%ele 5pa iei i ddu !oma da u ui re%ime t( 5taupit, muri su* ,idurile propriului su !o a!# li % Nurem*er%2 muri di tr)o lovitur !u v&r'ul s*iei# a!i# tre o!0i3 Passepoil "i duse de%etul la lo!ul i di!at( 6i i sti !t# Co!ardasse '!u a!ela"i %est# spu & d> Cpita ul $orrai muri la Neapole di tr)o lovitur !u v&r'ul spadei tre o!0i3 Pe s'& tul 6um e,eu3 Pe tru a!eia !are "tiu "i "i ami tes!# e u 'el de pe!ete a r,*u torului( Ceilalti "i '!ur "i ei u rost# relu Passepoil# !!i dom ul de 4o ,a%ue u e)a uitat de!&t pe oi %e ero,itatea s( Pirto s)a !storit !u o doam di Tori o# +atadorul are o "!oal de s!rim 5!otia# Doel de Du%a "i)a !umprat u pete! de mo"ie 'u dul 1reta iei( 6a# da# mai ,ise Co!ardasse( Erau li i"titi "i o du!eau *i e( 6ar Pi to 'u u!is la Tori o# iar +atadorul la 4las%oJ( Doel de Du%a 'u u!is la +orlaix# !o ti u 'ratele Passepoil( Toti !u a!eea"i lovitur3 $ovitura lui Nevers# 'ir)ar s 'ie3 Teri*ila lovitur a lui Nevers3 Pstrar o !lip t!ere( Co!ardasse "i ridi! *orul plriei pe tru a)"i "ter%e 'ru tea de sudoare( +ai rm& e Fae ,a# spuse el !o ti uare( ?i 5alda% e# adu% 'ratele Passepoil( 4o ,a%ue a '!ut multe pe tru a!e"tia doi( Fae ,a a deve it !avaler( ?i 5alda% e este *aro ( $e vi e "i lor r& dul( +ai devreme sau mai t&r,iu# murmur %as!o ul# "i)al ostru3 ?i)al ostru3 repet Passepoil 'ior& du)se( Co!ardasse "i drept spi area( Ei "i3 stri% el !a u ul !are s)a resem at( ?tii !eva# priete eM C& d m va !ul!a pe !aldar&m sau pe iar* !u o s!o*itur tre spr& !e e# !!i "tiu *i e ! ime i u)i re,ist# i voi spu e ! "i altdat> -ee' pulama mic' .ntinde-mi doar m"na i, ca s mor mpcat, iart-l pe &tr"nul *ocardasse' ?i asta va 'i tot3 Passepoil u)"i putu reti e o str&m*tur( Am s !er! s m ierte "i pe mi e# ,ise el# dar u at&t de t&r,iu(

LR

Cum e)o 'i oro!ul# s!umpul meu3 tre timp "tim ! este exilat di Fra ta( Cel puti # la Paris# "tim si%ur ! u)l vom t&l i( 6esi%ur3 spuse orma dul# dar u prea !o vi s( s'&r"it# a!est adevrat u ivers avem !ele mai multe "a se s)l o!olim( 6e asta am ve it ai!i( ?i eu la 'el( 6e aseme ea# s)i ami tes! dom ului de 4o ,a%ue ! exist( Ne este oare!um datorat( 5alda% e "i Fae ,a e vor prote-a( P& !e vom deve i mari se iori !a "i ei( Pe !i stea mea3 Ce *r*ati *i e vom 'i# *iete3 4as!o ul '!u o piruet "i orma dul i rspu se 'oarte serios( ?tiu s port m*r!mi tea3 C& d am 'ost s tre* de Fae ,a# relu Co!ardasse# mi s)a rspu s> /omnul cavaler nu poate fi v$ut' 6om ul !avaler3 repet el ridi!& d di umeri# u poate 'i v,ut3 Ti mi te vremea !& d l '!eam s se v&rteas! !a u titire,( C& d m)am pre,e tat la u"a lui 5alda% e# relu Passepoil# u la!0eu alt m)a msurat !u o*r, i!ie de sus p& -os "i mi)a spus> /omnul &aron nu primete' Pi# ve,i3 ex!lam Co!ardasse( C& d vom avea "i oi la!0ei# la dra!u3 vreau !a al meu s 'ie eo*r,at ! valetul u ui !lu( A03 suspi Passepoil( 6e)a" avea m!ar o %ri-itoare( Nu)ti 'ie team3 *u ul meu priete # vi e "i asta( 6a! te tele% *i e# ! u l)ai v,ut pe dom ul de Pe:rolles( Nu( .reau s m adrese, dire!t pri tului( 5e spu e ! a!um e *o%at "i pli de milioa e3 6e miliarde3 Ai!i e *as de aur# !um i se spu e( Eu u)s om m& dru# da! e evoie m 'a! "i 'i a !iar( Fu%i d)a!i3 Tu# *a !0er3 A!esta 'u primul stri%t !are i,*u! i di i ima o*il a lui Co!ardasse)-u ior( 6ar se r,%& di "i adu%> Trist de!dere3 Totu"i# da!)i adevrat ! te poti m*o%ti ai!i# porum*elule((( 6a!)i adevrat3 ex!lam Passepoil !u e tu,iasm( A"adar# tu u "tiiM Am au,it vor*i du)se o multime de lu!ruri# dar u !red mi u i3 .a tre*ui s !re,i( Plou !u mi u i( Ai au,it !umva vor*i du)se despre %0e*osul di strad Qui !ampoixM((( A!ela !are "i mprumut %0e*ul !umprtorilor de a!tiu iM Nu)l mprumut# l !0iria,# "i de doi a i a !&"ti%at# a"a se spu e# !i !ispre,e!e sute de mii de livre3 Cu eputi t3 ex!lam %as!o ul i,*u! i d 0o0ote de r&s( Ci !ispre,e!e sute de mii de livre3 repet Co!ardasse( A %0e*os oare!are3 A0# priete e# ,ise Passepoil !u e'u,iu e# pe u de am 'ost am pierdut o multime de a i *u i# dar# ori!um# sosim la mome tul potrivit( !0ipuie)ti ! u ai evoie de!&t s te aple!i !a s adu i( E o a'a!ere mira!uloas3 +&i e# ludovi!ii de aur u vor mai valora de!&t !&tiva * uti de ar%i t( .e i d ai!i( Am v,ut plo,i -u)!& d asturi !u mo e,i de "ase livre( Co!ardasse "i tre!u lim*a peste *u,e( .ai3 ,ise el( a!este vremuri de a*u de t emaipome it# !&t poate valora oare o lovitur de spad dat !ore!t "i !u pri!epere# radi!al# dup toate re%ulile arteiM Ei# !e ,i!i# mi!utuleM "i um'l pieptul# *tu tare di pi!iorul drept "i 'a d ai te( Passepoil i '!u !u o!0iul( Nu mai 'a!e at&ta ,arv# spuse el( Iat ! vi oame i( Apoi# apropii du)se "i !o*or& d %lasul>

L1

6up prerea mea# spuse el "oapt la ure!0ea 'ostului su patro # tre*uie s mai valore,e u pret *u ( Ni!i u va tre!e o or "i sper s 'iu i 'ormat dire!t !0iar di %ura dom ului de 4o ,a%ue(

Capitolul F Licitatie

5ala !are orma dul "i %as!o ul ostru dis!utau at&t de li i"tit era situat !e trul !ldirii pri !ipale( Ferestrele# a!operite !u tapiserii %rele di Fla dra# ddeau spre o '&"ie %ust de %a,o # !0is !u u %ard ,*relit# !are 'usese i titulat pompos 0rdina re$ervat doamnei printese( 5pre deose*ire de !elelalte apartame te de la parter "i primul eta-# i vadate de tot 'elul de mu !itori# ai!i u 'useser '!ute i!i u 'el de s!0im*ri( Era !u adevrat marele salo de %al al a!estui palat pri !iar# !u mo*ilier 'astuos# dar sever( A salo !are u servise doar pe tru distra!tii "i ser*ri# !!i# 'ata ime sului !mi de marmur ea%r se ridi!a o estrad a!operit !u u !ovor tur!es!# !are ddea tre%ii !peri o oare!are atmos'er de tri*u al( adevr# ai!i se adu aser de mai multe ori ilu"trii mem*ri ai 'amiliilor $orrai e# C0evreuse# Do:euse# Aumale# El*eu'# Nevers# +er!oeur# +a:e e "i 4uise# vremea !& d marii *aro i 0otrau desti ele re%atului( Faptul ! *ravii o"tri ami!i au putut ptru de tr) u aseme ea lo! se datora umai de,ordi ii !e dom ea a!ea ,i palatul de 4o ,a%ue( Edat i trati# aveau s 'ie mai li i"titi de!&t altu deva( +arele salo "i pstra i viola*ilitatea# poate pe tru ! o ,i( E reu iu e solem de 'amilie tre*uia s ai* lo! !ursul a!estei ,ile# "i a*ia a doua ,i t&mplarii# !are ridi!au *ar!i peste tot# aveau s ptru d "i a!est apartame t( ! !eva despre $a%ardNre# ,ise Co!ardasse mome tul !& d dispruse ,%omotul de pa"i !are le trerupsese dis!utia( C& d l)ai t&l it la 1ruxelles era si %urM Nu# rspu se 'ratele Passepoil( ?i tu# !& d ai dat de el pe drumul spre 1ar!elo aM Ni!i atu !i u era si %ur( Cu !i e eraM Cu o 'at( FrumoasM Foarte 'rumoas( E !iudat# deoare!e !& d l)am v,ut Fla dra era tot !u o 'at 'oarte 'rumoas( ti ami te"ti !um arta t& r# o*ra,ul "i m*r!mi tea eiM Co!ardasse rspu se> Portul# 'ti"area "i o*ra,ul erau ale u ei 'erme!toare ti% !i di 5pa ia( ?i a taM Avea aspe!t modest# o*ra, de %er# m*r!mi tea u ei# 'ete de o*il3 Ce !iudat3 ,ise la r& dul su Co!ardasse( ?i !am !e v&rstM .&rsta pe !are ar avea)o !opilul( Cealalt la 'el( Am se ,atia ! u s)a spus totul povestea asta# s!umpule( Ca "i privi ta a!elora !are "i a"teapt r& dul# dup oi doi# dup dom ul !avaler de FaN ,a "i dom ul *aro de 5alda% e# adi! de Pe:rolles "i pri tul P0ilippe de 4o ,a%ue( 5e des!0ise u"a "i Passepoil a*ia avu vreme s rspu d> Ci e va tri va vedea3 A servitor livrea somptuoas i tr# urmat de doi mu !itori sr!i ati !u msurtorile( Ni!i u privi spre !ei doi *ravi# at&t era de o!upat# a"a ! ei se stre!urar eo*servati dup perva,ul u ei 'erestre( ?i repede3 ,ise valetul( Pre%titi)v trea*a pe tru m&i e( Peste tot !&te u ptrat de patru pi!ioare(

L@

Cei doi mu !itori se puser dat pe trea*( Pe !& d u ul msura# !ellalt sem a !u !reta 'ie!are mprtitur "i 'ix u umr de ordi e( Primul umr a"e,at era =@O( Apoi !o ti u serie( Ce dra!u 'a! ia a!olo# ami!eM tre* %as!o ul aple!& du)se a'ara adpostului( A"adar u "tii imi!M relu Passepoil( Fie!are li ie i di! lo!ul u ei desprtituri "i umrul =@O dovede"te ! exist de-a aproape o mie de !ompartime te !asa dom ului de 4o ,a%ue( ?i la !e serves! a!este !ompartime teM 5 'a! aur( Co!ardasse des!0ise o!0ii mari( Fratele Passepoil !epu s)i expli!e !adoul %ra dios '!ut de P0ilippe dIErlea s priete ului su apropiat( Cum se poate3 ex!lam %as!o ul( Fie!are !utie di tr)astea valorea, !&t o 'orm 1eau!e sau 1rie3 .ai# priete e# s e le%m ,drav de a!est pri t de 4o ,a%ue3 Eame ii msurau "i sem au( .aletul spu ea> Numerele =FL# =F<# =FO# prea msurati lar%# oame i *u i3 4& diti)v ! 'ie!are desprtitur valorea, aur( Fir)a" *i e!uv& tat3 ex!lam Co!ardasse( .a s ,i! su t at&t de *u e 0&rtiutele asteaM 5u t at&t de *u e !&t aurul "i ar%i tul su t pe !ale s 'ie s!oase di !ir!ulatie# repli! Passepoil( Numrul =G1# ,ise valetul( +ai rm& dou pi!ioare "i -umtate# spuse msurtorul( Am mprtit %re"it( .aleu3 spuse Co!ardasse( 6esprtitura va 'i *u doar pe tru u sl* o%( Trimiteti t&mplarii dat dup reu iu e( Ce 'el de reu iu eM tre* Co!ardasse( 5 !er!m s a'lm( C& d e"ti la !ure t !u !eea !e se petre!e tr)o !as# trea*a mer%e *i e( $a a!east o*servatie pli de telep!iu e# Co!ardasse m& %&ie *r*ia lui Passepoil !a u pri te ta dru !are ,&m*e"te i teli%e tei deve ire a 'iului pre'erat( .aletul "i lu!rtorii ple!aser( 5e produse pe ea"teptate o mare ,arv di spre vesti*ul( 5e au,ea u !o !ert de %lasuri !are stri%au> +ie3 +ie3 5u t s!ris( Ni!i u 'el de 'avoruri# v ro%3 5)o spui lui mutu# ,ise %as!o ul( .om mai vedea "i altele3 $i i"te# pe tru umele lui 6um e,eu3 $i i"te3 poru !i u %las !0iar pra%ul u"ii( 6om ul de Pe:rolles# ,ise 'ratele Passepoil( 5 u e artm3 5e 'u dar "i mai *i e %olul 'erestrei "i traser draperia( 6om ul de Pe:rolles tre!ea a!ea !lip pra%ul# urmat# sau mai !ur& d mpi s de multimea !ompa!t a soli!itatorilor( 5oli!itatori de o spet rar "i pretioas# !are se ru%au s dea *a i multi pe tru u pi! de 'um( 6om ul de Pe:rolles purta u !ostum de o *o%tie ex!eptio al# mi-lo!ul valurilor de da tel# !are)i a!opereau m&i ile us!ate se vedeau strlu!i d diama te( 6om ilor# v ro%# dom ilor# spuse el i tr& d "i 'a!& du)"i v& t !u *atista mpodo*it !u da tel de Ale !o # stati mai deoparte# tr)adevr# ati uitat !e seam respe!tul( A03 Ti!losul3 Prive"te !&t e de super*3 suspi Co!ardasse( E)u "me!0er( A!est Pe:rolles era "iret( 5e servea de *asto ul pe !are)l ti ea m& pe tru a deprta multimea la!om de *a i( $a dreapta "i la st& %a sa mer%eau doi se!retari armatii !u !ar ete e orme( Pstrati)v !el puti dem itatea3 relu el s!utur& d !&teva 'ire de tutu de 5pa ia !,ute pe da telele de +ali es ale -a*oului su( 5e poate oare ! pasiu ea !&"ti%ului sM((( F!u u %est at&t de 'rumos !&t !ei doi spadasi i a"e,ati !a i"te dileta ti tr)o lo- de la *al!o erau !&t pe !e s aplaude( 6ar e%ustorilor !are se a'lau a!olo u prea le ve ea la dem& ( +ie# se stri%# eu su t primul3 E r& dul meu3 Pe:rolles se opri "i spuse> 6om ilor3

LF

5e '!u de dat li i"te( .)am !erut puti !alm# !o ti u de Pe:rolles( Repre,i t ai!i dire!t persoa a dom ului pri t de 4o ,a%ue# su t i te de tul lui( .d i!i "i !olo !apete a!operite( Toate plriile 'ur s!oase( tr)u !eas *u 3 relu Pe:rolles( Iat# dom ilor# !eea !e am s v spu ( $i i"te3 $i i"te3 5 as!ultm3 stri% multimea( 1irourile di a!east %alerie vor 'i !o struite "i livrate m&i e( 1ravo3 Este ultima sal !are e)a mai rmas( 5u t ultimele lo!uri( Tot surplusul este reti ut# a'ar de apartame tele parti!ulare ale mo se iorului "i ale doam ei pri tese( 5pu & d a!este !uvi te# salut( Corul relu> +ie3 5u t s!ris3 5 'iu al ai*ii3 Nu voi lsa s mi se ia r& dul3 Nu m mai mpi %e dum eata3 E"ti stare s *rutali,e,i o 'emeie3 C!i se a'lau a!olo "i 'emei# str*u i!ile a!estor doam e ur&te !are# ,ilele oastre# i sperie pe tre!torii di -urul 1ursei !tre orele dou dup amia,( Ne dem& ati!ule3 1dra ule3 +o-i!ule3 Apoi# -urturi "i !0ellituri de 'emei de a'a!eri( Erau %ata s se ia de pr( Co!ardasse "i Passepoil s!oteau !apul# s vad mai *i e !ierarea# !& d u"a di 'u dul slii# situat spatele estradei# se des!0ise de perete( 4o ,a%ue3 "opti %as!o ul( Am& doi "i s!oaser di i sti !t plriile( tr)adevr# 4o ,a%ue apru v&r'ul estradei# tovr"it de doi ti eri se iori( Era ! 'rumos# de"i se apropia de !i !i,e!i de a i( 5tatura lui alt "i pstrase trea%a suplete( Nu avea i!i o !ut pe 'ru te# iar prul su *o%at !dea *u!le strlu!itoare !a smoala pe 'ra!ul de !ati'ea ea%r# 'r ,or,oa e( $uxul su u se asem a !u luxul lui Pe:rolles( Da*oul su valora !i !i,e!i de mii livra# iar !ola ul ordi ului *tut diama te# !e)l purta la %&t# di !are umai o parte aprea de su* vesta de mtase al*# valora u milio de livre( Cei doi ti eri se iori !are)l urmau# C0aver : !el "me!0er# vr pri Nevers# "i !el mai mi! 'iu al 'amiliei de Navailles# purtau am& doi mustti# erau pudrati "i aveau u smo! de pr su* *u,a de -os( Erau doi ti eri 'erme!tori puti !am e'emi ati# puti o*ositi# dar *i e dispu"i# de o %ur de "ampa ie !iuda orei mati ale( "i purtau mtsurile "i !ati'elele !u o admira*il i sole t( 6e Navailles# me,i ul# putea s ai* dou,e!i "i !i !i de a i( +ar!0i,ul de C0aver : mer%ea spre dou,e!i de a i( 5e oprir am& doi s priveas! vlm"eala "i i,*u! ir tr)u 0o0ot si !er de r&s( 6om ilor# dom ilor# spuse Pe:rolles s!ot& du)"i plria# puti respe!t# !el puti pe tru dom ul pri t3 4ata s se ia la *taie# multimea se !alm !a pri mi u e( Toti !a didatii la stp& irea u ei desprtituri se !li ar di tr)o# si %ur mi"!are( Toate doam ele '!ur revere ta de ri%oare( 4o ,a%ue salut u"or !u m& a "i tre!u suspi & d> 4r*e"te)te# Pe:rolles# am evoie de a!east sal( .ai3 Ce mutre3 ,i!ea mi!ul C0aver : p vmdu)i drept 'at !u lor io ul( Navailles r&dea !u la!rimi "i repet> .ai3 Ce mutre3 Pe:rolles se apropiase de stp& ul su( 5)au !l,it stra" i!3 murmur el( .or plti !&t vom dori( Pu eti *oxele la li!itatie3 ex!lam C0aver :( Asta o s e amu,e3 $i i"te3 spuse 4o ,a%ue( Nu su tem la o petre!ere# e*u ule3 6ar ideea i se pru *u "i adu%3

LG

Fie3 $a li!itatie3 Cu !&t !epemM Ci !i sute de livre pe lu pe tru u metru ptrat "i -umtate# rspu se Navailles# !are !redea ! !ere u pret mare( E mie de livre pe tru o sptm& 3 ,ise C0aver :( 5 ,i!em o mie !i !i sute de livre# spuse 4o ,a%ue( 6)i drumul Pe:rolles( 6om ilor# relu a!esta adres& du)se soli!itatorilor# deoare!e su t ultimele lo!uri "i !ele mai *u e((( vor 'i atri*uite a!eluia !are o'er mai mult( Numrul =@O# o mie !i !i sute de livre3 5e au,i u murmur# dar u se ridi! i!i u %las( Pe ai*a# vere3 spuse C0aver :( 5 v dau o m& de a-utor3 ?i# apropii du)se> 6ou mii de livre3 ex!lam el( Ca didatii se privir !u de, de-de( 6ou mii !i !i sute3 ,ise me,i ul de Navailles# !are vru s 'ie mai %ro,av( Ca didatii serio"i erau !o ster ati( Trei mii3 stri% !u %las %&tuit u *urdu0os e%ustor de l& ( Ad-ude!at3 spuse repede Pe:rolles( 4o ,a%ue i aru ! o privire !umplit( A!est Pe:rolles era u !ap se!( 5e temea s u dea de !aptul e*u iei ome e"ti( +er%e *i e3 ,ise Co!ardasse( Passepoil "i mpreu ase m&i ile( As!ult "i privea( Numrul =@P# !o ti u i te de tul( Patru mii de livre# rosti !u epsare 4o ,a%ue( 6ar# o*ie!t o v& ,toare de o*ie!te de toalet# a !rei epoat se !storise de !ur& d !u u !o te# la pretul de dou,e!i de mii de ludovi!i !&"ti%ati strada Qui !ampoix# dar este a*solut la 'el( l iau3 stri% u 'arma!ist( 6au patru mii !i !i sute3 suprali!ita u mar!0ita ( Ci !i mii3 ?ase mii3 Ad-ude!at3 spuse Pe:rolles( Numrul =@=((( $a o privire aru !at de 4o ,a%ue adu%> $a ,e!e mii de livre3 Pe tru u metru ptrat "i -umtate3 ex!lam Passepoil uluit( Co!ardasse adu% !u %ravitate> 6ou treimi di tr)u morm& t( $i!itatia era s toi( 5e apropia e*u ia( 5e !ertar pe tru umrul =@= !a pe tru o avere# "i !& d 4o ,a%ue !eru pe tru urmtoarea *ox !i !ispre,e!e mii de livre# ime i u se mai mir( Ti eti seama ! se pltea !u *a i pe"i # *a i de aur sau o*li%atii emise de stat( A ul di se!retarii lui Pe:rolles primea *a ii# !ellalt ota tr)u !ar et umele !umprtorilor( C0aver : "i Navailles u mai r&deau# admirau( E e*u ie de e!re,ut# spu ea mar!0i,ul( Tre*uie s ve,i !a s !re,i a"a !eva3 ripost Navailles( ?i# pstr& du)"i ,&m*etul *at-o!oritor# 4o ,a%ue adu%> A3 6om ilor# Fra ta este o tar 'rumoas( 5 termi m3 Tot !e a mai rmas se a!0i,itio ea, pe dou,e!i de mii livre3 E pe %ratis3 ex!lam mi!utul C0aver :( +ie3 +ie3 +ie3 se au,i di vlm"eal( 1r*atii se *teau# 'emeile !deau pe -os# su'o!ate sau strivite( 6ar "i ele stri%au di 'u dul de, de-dii lor> +ie3 +ie3 +ie3 ?i iar li!itatii# stri%te de *u!urie "i stri%te de 'urie( Aurul !ur%ea valuri pe treptele estradei !are servea drept te-%0ea( Cu pl!ere# dar "i !u uimire vedeai !&t de *u!uros %oleau toate a!este *u,u are pli e( A!eia !are o*ti user !0ita ta o v&rteau

LL

deasupra !apului( Ple!au *eti "i e*u i# s)"i veri'i!e lo!urile !umprate "i s se protpeas! u tru( Cei vi "i "i smul%eau prul di !ap( +ie3 +ie3 +ie3 Pe:rolles "i a!olitii lui u mai "tiau pe !i e s as!ulte( !epea delirul( $a ultimele *oxe# par!0etul se umplu de s& %e( !ele di urm# umrul =G@# a!ela msurat %re"it# !are u avea de!&t -umtate di spatiu# 'u ad-ude!at pe tru dou,e!i "i opt de mii de livre( ?i# !0i,& du)"i ,%omotos !ar etul# Pe:rolles ,ise> 6om ilor# li!itatia s)a !0eiat( 5e '!u o !lip de t!ere ad& !( Feri!itii posesori ai desprtiturilor se privir uluiti( 4o ,a%ue l !0em pe Pe:rolles> Tre*uie s eli*erati sala3 spuse el( 6ar# a!est mome t# o alt multime se ivi u"a vesti*ulului# multime de !urte i# e%ustori# %e tilomi# !are ve eau s)"i pre,i te oma%iile pri tului de 4o ,a%ue( 5e oprir la vederea lo!ului o!upat> I trati# i trati# dom ilor# le ,ise 4o ,a%ue( .om da lumea a'ar( I trati# adu% C0aver :( A!e"ti oame i !umse!ade v vor revi de !umprturile# da! vreti# !u u *e e'i!iu de sut la sut( Ar 'a!e o %re"eal3 de!ise Navailles( 1u ,iua# %rasule Eriol( Ai!i este i,vorul *o%tiei3 spuse a!esta salut& du)l !u ad& ! respe!t pe 4o ,a%ue( Eriol era u t& r per!eptor de mare viitor( Pri tre altii puteau 'i remar!ati Al*ret "i Tara e# 'i a !iari !u os!uti# *aro ul de 1at,# u eamt !umse!ade ve it la Paris pe tru a !er!a s se perverteas!# vi!o tele de la Fare# +o tau*ert# No!e# 4iro e# u "i !u toate ali'iile# rude deprtate ale lui Nevers sau av& d ma dat de mputer i!iti# !u totii !o vo!ati de 4o ,a%ue pe tru o solem itate la !are vom asista !ur& d# adu area despre !are vor*ise dom ul de Pe:rolles( ?i v& ,areaM tre* Eriol( F!ut prost# rspu se !u r!eal 4o ,a%ue( Au,i3 ,ise Co!ardasse di !oltul su( Passepoil# !are tra spira !u pi!turi mari# rspu se> Are dreptate3 4i ile astea "i)ar 'i lsat "i restul pe elor3( 6um eavoastr# dom ule de 4o ,a%ue# protest Eriol# s 'a!eti o %a' a'a!eri3 Imposi*il3 Dude!ati "i voi3 Am !edat ultimele !ompartime te !u dou,e!i "i trei de mii# u a peste alta( Pe u a M Pe opt ,ile3 Proaspt sositii privir atu !i *oxele "i pe !umprtori( 6ou,e!i "i trei de mii livre3 repetar tr)o pro'u d uluire( Ar 'i tre*uit s !ep !u a!east !i'r# spuse 4o ,a%ue( Aveam m& aproape o mie de umere( Ar 'i 'ost o dimi eat de dou,e!i "i trei de milioa e# 'r dis!utie( 6ar !e# au tur*atM I)a !upri s 're e,ia3 ?i vom vedea "i altele3 Am !0iriat mai t&i !urtea# apoi %rdi a# apoi vesti*ulul# s!rile# %ra-dul# depe di tele# "oproa ele( Am a-u s la apartame te "i# la dra!u3 mi)ar pl!ea s m mut la 0a ( .ere# l trerupse C0aver :# ti !0irie, !amera mea de dormit# timpul ,ilei( Pe msur !e lipse"te spatiul# !o ti u 4o ,a%ue mi-lo!ul oilor si oaspeti# 'e*ra lor !re"te( Nu)mi mai rm& e imi! de !0iriat( Caut *i e# vere3 5 mai dm a!estor dom i pl!erea u ei mi!i li!itatii( $a !uv& tul li!itatie# a!eia !are u putuser !0iria !eva se apropiar iute> Nimi!# repet 4o ,a%ue( Apoi# r,%& di du)se> 1a da3 6ar !e a umeM se au,i di toate prtile( Cu"!a !&i elui meu(

L<

%rupul !urte ilor i,*u! i r&sul# dar *ietii e%ustori u r&deau( C,user pe %& duri( Credeti !)mi *at -o!# dom ilorM spuse 4o ,a%ue( Parie, !# da! vreau# mi se dau pe lo! ,e!e mii de s!u,i( Trei,e!i de mii de livre3 ex!lamar !u totii( Pe tru !u"!a u ui !&i e3 ?i r&setele se du*lar( 6ar# deodat# tre Navailles "i C0aver :# !are r&deau mai tare de!&t toti !eilalti# apru o*ra,ul u ui !o!o"at !u prul 'oarte !iu'ulit( A %las piti%iat "i tremurtor se au,i a!eea"i !lip( +i!ul !o!o"at spu ea> Cumpr !u"!a !&i elui pe tru trei,e!i de mii de livre3

Capitolul G Darnicii

Tre*uia s 'ie u !o!o"at 'oarte de"tept# !iuda extrava%a tei pe !are o !omitea a!ea !lip( Avea privirea ptru ,toare "i asul a!vili ( Fru tea i se dese *i e su* peru! %rotes! r,vrtit# iar ,&m*etul 'i "i *at-o!oritor !are i se is!a -urul *u,elor a u ta o "irete ie dr!eas!( A adevrat !o!o"at( C&t despre %0e*# era mare "i *i e 'ipt mi-lo!ul spatelui "i se ridi!a s)i m& %&ie %ruma,ul( 6i 'at# *r*ia i ati %ea pieptul( Pi!ioarele erau !iudat de'ormate# dar omul ) avea delo! a!ea sl*i!iu e prover*ial !are sote"te totdeau a# o*li%atoriu# %0e*ul( A!east stra ie 'ptur purta u !ostum tre% de !uloare ea%r# de o ri%uroas de!e t# ma "ete "i -a*ou di museli plisat# de o al*eat strlu!itoare( Toate privirile erau ati tite asupra lui "i asta u prea s)l i !omode,e( 1ravo# teleptule Esop3 ex!lam C0aver :( Pari s 'ii u spe!ula t dr, et "i dem& ati!3 6estul de dr, et# repet !o!o"atul piro i du)l !u privirea# dem& ati!# vom vedea oi3 4lasul lui 'irav s!&rt&ia !a o 0&r&itoare de !opil( Toat lumea repet> 1ravo# Esop3 1ravo3 Co!ardasse "i Passepoil u se mai puteau mira de imi!( 1ratele le at&r au de mult vreme( 6ar %as!o ul tre*# "optit> N)am !u os!ut oare i!iodat vreu %0e*os# *u ul meu ami!M Nu# dup !&t mi ami tes!( Pe 6um e,eul meu3 +i se pare ! am v,ut u deva o!0ii "tia3 ?i 4o ,a%ue l privea pe pri!0i del !u deose*it ate tie Ami!e# ,ise el# se plte"te !u *a i %0eat# "tii astaM ?tiu# rspu se Esop# !!i di a!est mome t u mai avea alt ume( C0aver : i 'usese a"( Esop s!oase di *u,u ar u porto'el "i puse m&i ile lui Pe:rolles "ai,e!i de *a ! ote de stat de !&te !i !i sute de livre( Te a"teptai par! s ve,i a!este 0&rtii pres!0im*& du)se 'ile al*e# at&t de 'a tasti! 'usese aparitia omuletului( 6ar erau s!risuri *u e "i 'rumoase emise de stat( 6)mi !0ita ta# ,ise el( Pe:rolles i ddu !0ita ta( Esop o mpturi "i o puse porto'el lo!ul *a ! otelor( Apoi# lovi d !ar et# ,ise> 1u a'a!ere3 $a revedere# dom ilor3 5alut politi!os pe 4o ,a%ue "i pe !eilalti( Toat lumea se ddu la o parte pe tru a)l lsa s trea!( +ai r&deau !# dar par! u 'el de 'ior tre!ea pri toate vi ele !elor pre,e ti( 4o ,a%ue rmase pe %& duri(

LO

Pe:rolles "i oame ii si !epeau s)i expedie,e pe !umprtorii !are ar 'i "i vrut s !eap ,iua de m&i e( Priete ii pri tului mai priveau i !# 'r voie# u"a pe !are dispruse omuletul e%ru( 6om ilor# spuse 4o ,a%ue# timp !e se va ara -a sala# v ro% s m urmati apartame tele mele( 7aidem3 ,ise Co!ardasse di spatele draperiei( A!um ori i!iodat# s mer%em3 +i)e 'ri!# spuse timidul Passepoil( Atu !i# tre! eu primul3 l lu de m& a pe Passepoil "i ai ta spre 4o ,a%ue !u plria m& a( Hu3 ex!lam C0aver : ,ri du)i( .rul meu a vrut s e dea "i u spe!ta!ol !omi!3 E ,iua mas!aradelor( 40e*osul u era ru delo!# dar iat !ea mai 'rumoas pere!0e de t&l0ari pe !are i)am v,ut viata mea3 Co!ardasse)-u ior se uit str&m* la el( Navailles# Eriol "i !eilalti !epur s se v&rt -urul ami!ilor o"tri# privi du)i !u !urio,itate( Fii prude t3 "opti Passepoil la ure!0ea %as!o ului( Ia te uit3 ,ise a!esta di urm( "tia )au v,ut pro*a*il i!iodat doi %e tilomi de se 0ol*ea, la oi 0alul sta3 Cel mare e de toat 'rumusetea3 ,ise Navailles( Eu# repli! Eriol# l pla! mai mult pe !el mi!( Nu mai e i!i o i" de !0iriat( Ce dra!u vi s 'a! ai!iM 6i 'eri!ire# se apropiau de 4o ,a%ue# !are)i ,ri "i tresri( A03 ,ise el( Ce dores! a!e"ti vite-iM Co!ardasse salut !u a!ea %ratie o*il !are)i sotea 'ie!are %est( Passepoil se !li mai modest# dar totu"i !a u om um*lat pri lume( 6up !e aru ! o privire asupra multimii de s!livisiti !are)"i *tuse -o! de el# Co!ardasse)-u ior rosti !u %las puter i! "i limpede a!este !uvi te> A!est %e tilom "i !u mi e# ve!0i !u o"ti te de)ale mo se iorului# ve im s)i pre,e tm oma%iile oastre( A03 ex!lam di ou 4o ,a%ue( 6a! mo se iorul e o!upat !u a'a!eri mai importa te# relu %as!o ul !are se !li di ou# vom reve i la or pe !are va *i evoi s e)o i di!e( A"a vom 'a!e# *ol*orosi Passepoil( .om avea o oarea s reve im( 5alutar pe tru a treia oar# apoi luar am& doi o po,itie m& dr !u m& a pe m& erul s*iei( Pe:rolles3 stri% 4o ,a%ue( I te de tul to!mai i,*utise s s!oat a'ar ultimul *e e'i!iar al *u ului ad-ude!at( i re!u o"ti pe a!e"ti *ieti 'rumo"iM l tre* 4o ,a%ue( 6u)i la *u!trie( 5 m & !e "i s *ea( 6 'ie!ruia !&te o 0ai ou# "i s a"tepte ordi ele mele3 A03 +o se iore3 ex!lam Co!ardasse( 4e eros pri t3 spuse Passepoil( 6u!eti)v3 ordo 4o ,a%ue( 5e deprtar mer%& d de)a) drtelea# salut& d e !etat matur& d podeaua !u pe ele ve!0i ale plriilor( C& d a-u ser 'ata !elor !e r&seser de ei# Co!ardasse "i 'ipse plria pe)o ure!0e "i ridi! !u v&r'ul spadei mar%i ea ,dre tuit a ma tiei( Fratele Passepoil l imit !&t putu de *i e( Am& doi# semeti# m& dri# !u asul v& t# !u pum ul "old# 'ul%erau !u priviri !umplite pe a!eia !are "i *tuser -o! de ei( 5tr*tur apoi sala urma lui Pe:rolles "i a-u ser la *u!trie# u de m& !ar !u at&ta# po't# !&t i uimir pe toti servitorii pri tului( Tot m& !& d# Co!ardasse)-u ior spu ea> )Ei# ve,i *i e# a dat oro!ul peste oi3 5 dea 6om ul3 rspu dea !u %ura pli 'ratele Passepoil# !are era totdeau a mai puti e tu,iast( E0# vere3 ,ise C0aver : pri tului dup ple!area !elor doi( 6e !& d te 'olose"ti de aseme ea s!uleM 4o ,a%ue privi -ur !u o!0i vistori "i u rspu se(

LP

Cu toate a!estea# dom ii di !pere# vor*i d destul de tare( 5 'ie au,iti de pri t# i adu!eau laude "i i '!eau !urte !i stit( Toti erau o*ili !am rui ati# sau 'i a !iari !am ptati> i!i u ul di tre ei u !omisese ! vreo 'apt pedepsit dup le%e# dar i!i u ul u era u" de *iseri!( Cu totii# de la primul p& la ultimul# aveau evoie de 4o ,a%ue# u ul pe tru u lu!ru# altul pe tru alt!eva( 4o ,a%ue era mi-lo!ul lor se ior "i re%e# !a u ii patri!ie i di Roma ve!0e pri multimea 0mesit a !lie tilor lor( 4o ,a%ue i ti ea m& a di !au,a am*itiilor# i tereselor# evoilor "i vi!iilor lor( 5i %urul !are pstrase o prti!i! de i depe de t era t& rul mar!0i, de C0aver :# prea e*u pe tru a spe!ula# prea epstor pe tru a se vi de( Armarea a!estei povestiri va arta !e voia s 'a! 4o ,a%ue !u ei# !!i# la prima vedere# a-u s !um era la apo%eul *o%tiei "i al puterii# *u!ur& du)se "i de 'avoarea !urtii# 4o ,a%ue u prea s ai* evoie de ime i( ?i se vor*e"te despre mi ele di Peru3 ,i!ea %rasul Eriol timp !e stp& ul sttea deoparte( Palatul dom ului pri t valorea, el si %ur !&t "i toate mi ele lui( Eriol era roto'ei !a o *il# !u o*ra-ii rume i# dolo'a i# "i %&'&ia tot timpul( 6om i"oarele de la Eper !o simteau s)"i *at -o! ami!al de el# !u toate ! avea *a i "i era dispus s !0eltuias!( tr)adevr# ai!i este u adevrat Eldorado# repli! Tara e# om de 'i a te# sl* o% "i 'irav( Casa de aur3 adu% dom ul de +o tau*ert( 5au mai !ur& d Casa de diama t3 6a3 traduse "i *aro ul de 1at,# !u u puter i! a!!e t %erma # te tiama t mai de%ra*3 +ai multi o*ili de seam ar tri u a tre% !u ve itul u ei si %ure sptm& i pe !are)l reali,ea, dom ul de 4o ,a%ue# spuse 4iro e( Asta deoare!e pri tul de 4o ,a%ue este re%ele !elor mai de seam se iori# ,ise Eriol( 4o ,a%ue# vere# ex!lam C0aver : !u u aer vred i! de mil# te implor# mut)te de ai!i# !!i alt'el osa alele astea pli!ti!oase vor dura p& m&i e( Pri tul pru s se tre,eas!( 6om ilor# spuse el# 'r s rspu d t& rului mar!0i,# !!i u)i pl!ea ,e'lemeaua# 'iti ama*ili "i urmati)m apartame tul meu# deoare!e sala asta tre*uie s 'ie eli*erat( C& d a-u ser !u totii !a*i etul lui 4o ,a%ue# !o ti u> ?titi de !e v)am !o vo!at# dom ilorM Am au,it vor*i du)se de u !o siliu de 'amilie# rspu se Navailles( Ceva mai importa t de!&t asta# dom ilor# o adu are solem # u tri*u al de 'amilie# !are alteta)sa re%al re%e tul va 'i repre,e tat de trei di tre primii dem itari ai re%atului> pre"edi tele de $amoi% o # mare"alul de .illero: "i vi!epre"edi tele 6 Ar%e so ( 6ra!e3 ,ise C0aver :( 6ar !e# e vor*a de su!!esiu ea la tro M +ar!0i,e# ,ise !u asprime pri tul# vom dis!uta lu!ruri serioase( Crut) e3 N)aveti !umva# dra% vere# tre* C0aver : !are !epu s !a"te !u a ti!ipatie# !&teva al*ume !u stampe pe tru a m amu,a timp !e veti sta serio"iM 4o ,a%ue ,&m*i pe tru a)l 'a!e s ta!( ?i despre !e e vor*a# pri teM tre* dom ul de +o tau*ert( Este mome tul s)mi dovediti devotame tul# dom ilor# rspu se 4o ,a%ue( Cu u si %ur stri%t ex!lamar> 5u tem %ata3 Pri tul salut "i ,&m*i( .)am !o vo!at ai!i# deose*i pe voi# Navailles# 4iro e C0aver :# No!e# +o tau*ert# C0ois:# $avallade# et!# !alitatea voastr# de rude ale lui Nevers( 6um eata# Eriol# !a sr!i at de a'a!eri al vrului ostru de C0atillo ( .oi doi# Tara e "i Al*ret !a ma datari ai !elor doi C0atellux((( 6a! u)i vor*a de su!!esiu ea la tro ul 1ur*o ilor# trerupse C0aver :# se pare ! va 'i pus mo"te irea lui Nevers pe tapet# u)i a"aM 5e va 0otr asupra *u urilor lui Nevers "i asupra altor a'a!eri# rspu se 4o ,a%ue( ?i !e dra!u ai evoie de *u urile lui Nevers# dum eata# vere# !are !&"ti%i u milio pe orM

L=

4o ,a%ue t!u o !lip p& !& d rspu se( 5u t oare si %urul i teresatM tre* el apoi !u u a!!e t !o vi s( Nu tre*uie s v 'a! "i vou o avereM adu are se produse o vie mi"!are de re!u o"ti t( Toate 'etele erau mai mult sau mai puti duio"ate( ?titi# pri te# spuse Navailles# puteti !o ta pe mi e3 ?i pe mi e3 ex!lam 4iro e( ?i pe mi e3 ?i pe mi e3 ?i pe mi e# *i e teles3 ,ise C0aver : dup toti !eilalti( A" vrea doar s "tiu((( 4o ,a%ue l trerupse pe tru a spu e !u o m& drie aspr> E"ti prea !urios# epoate3 Asta te va pierde( A!eia !are su t alturi de mi e# tele%e *i e a!est lu!ru# tre*uie s urme,e !u 0otr&re !alea mea# *u sau rea# dreapt sau torto!0eat( 6ar totu"i((( E voi ta mea3 Fie!are e li*er s m urme,e sau s r)r urm# dar ori!i e se opre"te# rupe de *u voie pa!tul# u)l mai !u os!( Cei !e su t !u mi e tre*uie s vad !u o!0ii mei# s aud pri ure!0ile mele# s %& deas! !u i teli%e ta mea( Rspu derea u !ade asupra a!elora !are !o stituie *ratele# !i asupra mea# !are su t !apul( tele%i *i e# mar!0i,e# u vreau de!&t aseme ea priete i3 ?i oi u !erem de!&t u lu!ru# adu% Navailles# ! ilustra oastr rud s e arate !alea( Puter i!e vere# ,ise C0aver :# mi este oare %duit s v adrese, !u modestie "i !u respe!t o tre*areM Ce tre*uie s 'a!M 5 ta!i "i s)mi dai votul !o siliu( C0iar de)ar 'i s -i% es! devotame tul emotio a t al priete ilor o"tri# vere# v voi spu e ! ti la votul meu aproape tot at&t de mult !a la u pa0ar de "ampa ie %ol# dar((( Ni!i u dar3 l trerupse 4o ,a%ue( ?i toti repetar !u e tu,iasm> Ni!i u dar3 Ne vom str& %e -urul mo se iorului# adu% %rasul Eriol( +o se iore# adu% "i Tara e# per!eptorul# purttor de spad "tie 'oarte *i e s)"i ami teas! de a!eia !are)l serves!3 I vitatia putea s u 'ie '!ut !u dem& are# dar !el puti era dire!t( Fie!are adopt o expresie de i di'ere t pe tru a u avea aerul de a 'i !ompli!e( C0aver : adres lui 4o ,a%ue u sur&s trium'tor "i *at-o!oritor( 4o ,a%ue l ame i t !u de%etul# a"a !um te porti !u u !opil ru( i tre!use suprarea( Apre!ie, !el mai mult devotame tul lui Tara e# spuse el !u o u"oar ua t de dispret %las( Tara e# priete e# vei !pta 'erma de la Eper e:( A03 Pri te3 ,ise per!eptorul( Ni!i u 'el de multumire# l trerupse 4o ,a%ue( 6ar te ro%# +o tau*ert# des!0ide 'ereastra# u m simt *i e( Toti se pustir spre 'erestre( 4o ,a%ue era 'oarte palid "i pi!uri de sudoare i t&" eau de su* pr( "i muie *atista pa0arul de ap pe !are i)l aduse 4iro e "i o puse pe 'ru te( C0aver : se apropiase !u %ri-orare epre'!ut( Nu)i imi!# spuse pri tul# o*oseala((( Am petre!ut oaptea asta la re%e "i am 'ost o*li%at s asist la !eremo ialul s!ulrii lui( Ce dra!u ai evoie s te omori 'elul staM ex!lam C0aver :( Ce poate 'a!e re%ele pe tru dum eataM A" putea !0iar spu e# !e poate 'a!e *u ul 6um e,eu pe tru dum eataM privi ta *u ului 6um e,eu u i se putea repro"a imi! lui 4o ,a%ue( 6a! se s!ula prea de dimi eat# o '!ea !u si%ura t !a s se roa%e( i str& se m& a lui C0aver :( Putem spu e ! ar 'i pltit *u!uros !u pret *u rspu sul la tre*area lui C0aver :( I %ratule3 "opti el( Cre,i ! soli!it pe tru mi eM Curte ii lui 4o ,a%ue erau pe pu !tul s %e u !0e,e( C0aver : "i ti u %ura( .ai# dom ilor3 !o ti u pri tul( Ce 'erme!tor !opil e re%ele ostru3 . !u oa"te pe ume "i m trea* totdeau a !e mai 'a! *u ii mei priete i3

<R

Cu)adevrat3 relu !orul( C& d dom ul re%e t# !are era iata! !u 6oam a Palati # a tras perdelele# t& rul $udovi! a ridi!at 'rumoasele sale pleoape !r!ate ! de som "i# !lipa a!eea# i s)a prut ! apare aurora( Aurora !u de%ete tra da'irii3 spuse i !ori%i*ilul C0aver :( Toti ar 'i vrut s)l loveas! !u pietre pe tru repli!( T& rul ostru re%e# !o ti u 4o ,a%ue# a ti s m& a altetei)sale re%ale# apoi# ,ri du)m# ,ise> Ei# *u dimi eata# pri te( .)am t&l it seara tre!ut pe C!urs)la) Rei e# !o -urat de !urte ii dom iei)voastre( .a tre*ui s mi)l dai pe dom ul de 4iro e# !are este u !lret super*3((( 4iro e "i duse mama la i im( Ceilalti "i mu"!ar *u,ele( ?i dom ul de No!e mi pla!e 'oarte mult# !o ti u 4o ,a%ue# raport& d !uvi tele aute ti!e ale ma-esttii sale( ?i a!est dom de 5alda% e# pe tru umele lui 6um e,eu# tre*uie s 'ie u va- i! r,*oi i!# adu% re%ele( $a !e *u toate asteaM l "opti C0aver : la ure!0e( 5alda% e este a*se t( tr)adevr# u mai 'usese v,ut di a-u # i!i *aro ul de 5alda% e# i!i !avalerul de Fae ,a( 4o ,a%ue !o ti u 'r s ia seam treruperea( +a-estatea)sa mi)a vor*it de dum eata# +o tau*ert# "i de dum eata# C0ois:# "i de altii( ?i ma-estatea)sa# trerupse mi!ul mar!0i,# a *i evoit oare s o*serve 'ti"area o*il "i de *u %ust a dom ului de Pe:rollesM +a-estatea)sa )a uitat pe ime i a'ar de dum eata# repli! !u asprime 4o ,a%ue( A"a)mi tre*uie3 spuse C0aver :( 5)mi 'ie de vttur3 5e !u oa"te la Curte a'a!erea dumitale !u mi ele# Al*ret# !o ti u 4o ,a%ue( ?i Eriol# mi)a spus re%ele r&,& d# "titi# mi s)a spus ! va 'i !ur& d mai *o%at de!&t mi eM C&t telep!iu e3 Ce stp& vom avea oi3 Era u stri%t %e eral de admiratie( 6ar# relu 4o ,a%ue !u u ,&m*et 'i "i *u # astea u)s de!&t vor*e# slav 6om ului3 Am avut "i !eva mai *u 3 Te a u t# priete e Al*ret# ! ti s)a sem at !o !esiu ea( Ci e )ar 'i omul dom iei)voastre# pri te3 ex!lam Al*ret( Eriol# adu% pri tul# ai u titlu de o*lete# te poti du!e la dI7o,ier pe tru *la,o ( 4rasul se um'l !a o mi %e "i era !&t pe)a!i s !rape( Eriol3 ex!lam C0aver :( Iat)te vr !u re%ele# tu !are ai deve it vrul tre%ii str,i 5ai t)6e is((( 1la,o ul tu e %ata '!ut> aur# !u trei 'u duri de pa talo a,ur2 "i pe deasupra# o *o et de oapte tesut di 'l!ri# !u a!east devi,> Atile dul!i ( Cei de 'at au r&s# a'ar de Eriol "i 4o ,a%ue( Eriol se s!use !oltul str,ii +au!o seil# tr)o prvlie de *o ete( 6a! C0aver : ar 'i pstrat a!este vor*e pe tru supeu# !u si%ura t ! ar 'i avut u su!!es mo stru( 6um eata# Navailles# ai o*ti ut pe sia# !o ti u dom ul de 4o ,a%ue# provide ta lor vie( +o tau*ert# dum eata ai o*ti ut *revetul !erut( +o tau*ert "i Navailles aveau remu"!ri 'ii d! "i ei r&seser( No!e# !o ti u pri tul# m&i e te vei ur!a !ale"tile di suita re%elui( 4iro e# ti voi spu e !e am o*ti ut pe tru dum eata !& d vom rm& e si %uri( No!e 'ui multumit( 4iro e !0iar mai mult( Co ti u& d "irul %e ero,ittilor# !are u)l !ostau imi!# 4o ,a%ue stri% pe r& d umele tuturor( Nime i u 'u uitat# i!i !0iar *aro ul de 1at,( 7aide# mar!0i,e# vi o# spuse el la urm( Eu3 se mir C0aver :( .i o# !opil ali tat3 .ere# mi !u os! soarta3 ex!lam %lumi d mar!0i,ul( Toti verii o"tri !o dis!ipoli !are au 'ost !umi ti au 'ost re!ompe sati((( Eu s pot ris!a doar s 'iu pus la p&i e "i ap( A03 adu% lovi du)se !u pum ii piept# simt ! am meritat)o di pli ( 6om ul de Fleur:# pre!eptorul re%elui# era "i el la !eremo ialul s!ulrii de dimi eat# spuse 4o ,a%ue( 1i e teles# ,ise mar!0i,ul# e o*li%atia lui(

<1

6om ul de Fleur: e sever( E meseria lui( 6om ul de Fleur: a a'lat povestea ta de la Feuilla ti es "i dom i"oara de Clermo t( .ai3 ex!lam Navailles( .ai3 .ai3 repetar Eriol "i !eilalti( ?i tu# vere# ai '!ut !eva s u 'iu exilatM ,ise C0aver :( +ultumirile mele3 Nu era vor*a de exil# mar!0i,e( Atu !i# despre !e era vor*a oareM 6espre 1astilia( ?i m)ai s!pat de 1astiliaM ti multumes! de dou ori( Am '!ut "i mai mult# mar!0i,e( +ai mult# vereM Tre*uie oare s m proster e,M +o"ia ta de la C0a eilles a 'ost !o 'is!at pe vremea rposatului re%e( Pe vremea edi!tului de la Na tes# da( Adu!ea u ve it *u mo"ia de la C0a eillesM 6ou,e!i de mii de %al*e i# vere# pe tru mai puti de -umtate m)a" vi de diavolului( Ti s)a apoiat pm& tul( Cu adevratM ex!lam mi!ul mar!0i,( Apoi# ti ,& d m& a lui 4o ,a%ue# spuse !u mult serio,itate> Atu !i# s)a '!ut# m dau diavolului3 4o ,a%ue se !ru t( tre%ul !e a!lu u a"tepta de!&t u sem pe tru a)l 'a!e de r&s( C0aver : "i plim* asupra lor privirea dispretuitoare( .ere# rosti el domol "i !u %las s!,ut# ti ure, umai 'eri!ire( 6ar# da! ar ve i ,ile %rele# multimea di -urul dumitale s)ar rri( Nu i sult pe ime i# asta)i re%ula( 6e)ar 'i atu !i s rm& si %ur# vere# u te voi prsi(

Capitolul L Unde se explic a senta lui Faenza i !aldagne

mprtirea 'avorurilor se termi ase( No!e se %& dea la !ostumul !u !are se va ur!a a doua ,i !ale"tile re%elui( Eriol# !are de !i !i mi ute era %e tilom# !epuse s)"i !aute strmo"ii pe vremea 5'& tului $udovi!1F( Toat lumea era multumit( 6om ul de 4o ,a%ue u)"i pierduse vremea de%ea*a la !eremo ia tre,irii ma-esttii sale( .ere# ,ise totu"i mi!ul mar!0i,# u su tem ! !0it# po'ida !adoului mi u at pe !are mi l)ai '!ut( Ce)ti mai tre*uieM Nu "tiu da! e di !au,a a'a!erii de la Feuilla ti es "i a dom i"oarei de Clermo t# dar 1ois)Rose a re'u,at !u !pt& are s)mi dea o i vitatie pe tru ser*area de ast)sear de la Palais)Ro:al( +i)a spus ! toate tidulele au 'ost distri*uite( Cred "i eu3 ex!lam Eriol( 5e vi deau !u o prim de ,e!e ludovi!i strada Qui oampoix a,i)dimi eat( 1ois)Rose tre*uie s 'i !&"ti%at !i !i sau "ase sute de mii de livre la trea*a asta( 6i !are -umtate pe tru *u ul a*ate 6u*ois# stp& ul su3 Am v,ut !um s)a v& dut o i vitatie !u !i !i,e!i de ludovi!i# adu% Al*ret( N)au vrut s)mi dea u a i!i la "ai,e!i3 suprali!ita Tarra e( E *taie pe ele3
1F

$udovi! al I;)lea# re%e al Fra ei tre 1@@< "i 1@OR(

<@

$a ora asta i!i u mai au pret( 6i !au, ! ser*area va 'i sple did# dom ilor# spuse 4o ,a%ue( Toti !ei !e vor 'i pre,e ti vor avea *revet de avere sau de o*lete( Cred ! u i)a tre!ut pri %& d dom ului re%e t s 'a! spe!ul !u tidulele# dar lu!rul a!esta este mi!a e oro!ire a vremurilor oastre "i# pe le%ea mea# u vd i!i u ru 'aptul ! 1ois)Rose sau a*atele au '!ut o a'a!ere !u 'lea!urile astea( A"adar# saloa ele re%e tului se vor umple de samsari "i de tra'i!a ti3 o*serv C0aver :( E o*ilimea de m&i e# repli! 4o ,a%ue# de)ai!i vi e s!0im*area( C0aver : l *tu pe umr pe Eriol( Tu# !are e"ti o*il de a,i# spuse el# !um te vei uita de sus la a!ei oame i de m&i eM Tre*uie s spu em o vor* despre a!east ser*are( Ideea o avusese s!otia ul $aJ "i tot el '!ea !0eltuielile e orme( Tre*uia s repre,i te trium'ul sim*oli! al sistemului su# !um se spu ea pe atu !i# !o statarea o'i!ial "i ,%omotoas a vi!toriei !reditului asupra *a ilor %0eat !omer!iali,ati( ?i# pe tru !a a!east ovatie s ai* mai mult solem itate# $aJ o*ti u de la P0ilippe dIErlea s s)i mprumute saloa ele "i %rdi ile de la Palais)Ro:al( +ai mult !0iar# i vitatiile erau '!ute umele re%e tului "i# pri a!est simplu 'apt# trium'ul ,eului)0rtie deve ea o sr*toare atio al( 5e spu ea ! $aJ pusese la dispo,itia !asei re%e tului sume 'a*uloase# !a imi! s u lipseas! presti%iului a!estei petre!eri( Tot !e putea produ!e risipa !ea mai e*u eas!# tre*uia s mrmureas! o!0ii i vitatilor( 5e vor*ea mai ales de 'o!ul de arti'i!ii "i despre *alet( Fo!ul de arti'i!ii# !oma dat !avalerului 4io-a# tre*uia s reprodu! %i%a ti!ul palat a'lat proie!t# !o struit de $aJ pe malurile 'luviului +ississipi( 5e "tia *i e ! ome irea u tre*uia s ai* de!&t o si %ur mi u e> palatul de marmur# mpodo*it !u tot aurul i util pe !are !reditul vi!torios l s!otea di !ir!ulatie( A palat mare !&t u ora"# u de vor 'i expuse toate *o%tiile metali!e ale %lo*ului( Ar%i tul "i aurul u erau *u e de!&t pe tru a"a !eva( 1aletul# oper ale%ori! dup %ustul timpului# tre*uie "i el s repre,i te !reditul# perso i'i!& d %erul p,itor al Fra tei# !are o a"e,a 'ru tea atiu ilor( Nu mai exista 'oamete# u mai exista mi,erie# u mai existau r,*oaie3 Creditul# a!est al doilea mesia trimis de *u ul 6um e,eu# avea s druias! tre%ului %lo* pm& tes! deli!iile re!u!erite ale paradisului terestru( 6up ser*area di a!east oapte# !reditul ,ei'i!at u mai avea evoie de u templu( Po ti'ii existau di ai te( 6om ul re%e t 'ixase umrul i vitatilor la trei mii( 6u*ois trei# pe su* m& a# umrul# 1ois)Rose# maestru de !eremo ie# l du*la pe 'uri"( epo!ile !are dom e"te i 'lue ta -o!ului de *urs# supra)pro'itul di spe!ulatii se vira peste tot# imi! u s!ap i 'lue tei ei !ople"itoare( A"a !um vedeti !artierele !omer!iale de la peri'erie# !opii !are a*ia mer% 'a! tra'i! !u -u!riile "i 'a! re!lam# *&l*&i du)se# u ei turte dul!i !epute# u ui ,meu rupt '&"ii sau u ei -umtti de du,i de *ile2 la 'el# !& d 'e*ra spe!ulei !upri de u popor tre% !opiii !ei mari se apu! s v& d !u supra)pret tot !e se !aut# tot !e are tre!ere> listele de *u!ate ale restaura tului la mod# s'aturile teatrului de su!!es# s!au ele u ei *iseri!i a%lomerate( ?i toate a!este lu!ruri se 'a! pe 'at# 'r !a !i eva s se 'ormali,e,e( 6oam e3 6om ul de 4o ,a%ue %& dea la 'el !a toat lumea !& d rspu dea> #u vd nici un ru n faptul c )ois-Rose c"tig cinci sau ase sute de mii de livre din fleacurile astea. +i se pare ! am au,it spu & du)i)se lui Pe:rolles# !o ti u el ati %& du)"i porto'elul# !um i s)au o'erit dou sau trei mii de ludovi!i pe tru pa!0etul de tidule pe !are alteta)sa a avut ama*ilitatea s mi)l trimit( Ptiu3 Ru"i e3 $e)am pstrat pe tru priete ii mei( 5e au,i u *ravo delu %at( +ai multi di tre a!e"ti dom i aveau i vitatii *u,u ar# dar u stri! s ai mai multe# !& d valorea, !&te o sut de pistoli *u!ata( Ni!i u putea exista u om mai ama*il de!&t dom ul de 4o ,a%ue a!east dimi eat( "i des!0ise porto'elul "i aru ! pe mas u pa!0et mare de !arto a"e tra da'irii# mpodo*ite !u !& ttoare vi iete# !are toate repre,e tau# pri tre amora"i m*rti"ati "i

<F

%0irla de de 'lori# Creditul# marele Credit# ti & d m& u !or al a*u de tei( 5e '!u mprteala( Fie!are lu pe tru el "i pe tru ami!ii si# a'ar de mi!ul mar!0i,# !are mai era ! u pi! %e tilom "i u revi dea imi! di !e i se druia( No*ilul Eriol avea# dup !&t se pare# u umr !o sidera*il de priete i# !!i "i umplu *u,u arele( 4o ,a%ue i privea( Privirea)i t&l i o!0ii lui C0aver :# "i am& doi !epur s r&d( 6a! vreu ul di tre a!e"ti dom i "i !0ipuia !)l du!e de as pe 4o ,a%ue# se "ela> pri tul "tia !e vrea# de%etul su mi! era mai puter i! de!&t o du,i de Erioli multiti !u !i !i,e!i de 4iro i sau +o tau*eri( . ro%# dom ilor# s *i evoiti a lsa dou i vitatii pe tru Fae ,a "i 5alda% e( adevr# m mir ! u)i vd ai!i( Era de e!o !eput !a Fae ,a "i 5alda% e s lipseas! la apel( 5u t 'eri!it# relu 4o ,a%ua# timpul !&t avea lo! %oa a dup i vitatiile !otate strada Qui !ampoix# su t 'eri!it ! am putut 'a!e "i a!est e sem at lu!ru pe tru voi( Ami titi)v *i e> pretuti de i pe u de voi tre!e eu# veti tre!e "i voi( 5u teti -urul meu u *atalio sa!ru> este i teresul vostru s m urmati# i teresul meu este s v ti totdeau a !apul deasupra multimii( Pe mas u mai rmaser de!&t !ele dou i vitatii pe tru 5alda% e "i Fae ,a( Au re !eput s as!ulte !u ate tie "i respe!t !uvi tele stp& ului lor( Nu mai am s v spu de!&t u si %ur lu!ru# termi 4o ,a%ue( Cur& d vor avea lo! eve ime te !are vor 'i e i%me pe tru voi( Nu !er!etati i!iodat( Nu !er# !i v ordo a!est lu!ru# u !utati i!iodat motivele !omportrii mele( Preluati doar !uv& tul de ordi e "i exe!utati)l3 6a! drumul e lu % "i %reu# s u v pese# 'ii d! v a'irm pe o oarea mea ! oro!ul se a'l la !aptul a!estui drum( . vom urma3 ex!lam Navailles( Cu totii !&ti su tem3 adu% 4iro e( ?i Eriol# rotu d !a u *alo # !o !0ise !u u %est !avaleres!> 6e)ar 'i "i iad3 Pe dra!u# vere3 spuse C0aver : !u -umtate %las( Ce si !eri priete i avem ai!i3 A" putea s parie, !((( A stri%t de surpri dere "i de admiratie l trerupse( El su"i rmase !u %ura !s!at v,& d o 'at# de o 'rumusete desv&r"it# !are se artase pe ea"teptate pra%ul !amerei de dormit a lui 4o ,a%ue( Era limpede ! u se a"teptase s %seas! a!olo at&ta lume( Tre!& d pra%ul# o*ra,ul ei 'oarte t& r# strlu!itor de veselia !opilreas!# era lumi at de u ,&m*et -u!u"( $a vederea tovar"ilor lui 4o ,a%ue se opri# ls -os !u repe,i!iu e voalul de da tel %reu at de *roderii "i rmase emi"!at !a o statuie 'erme!toare( C0aver : o sor*ea di o!0i( Ceilalti se strduiau di %reu s)"i 'r& % privirile !urioase( 4o ,a%ue# !are la !eput '!use o mi"!are de emultumire# "i reve i "i se drept spre oua ve it( i lu m& a# pe !are o duse la *u,e !u mai mult respe!t de!&t %ala terie( Fata u s!oase i!i u !uv& t( E 'rumoasa solitar3 murmur C0aver :( 5pa iola3 adu% Navailles( A!eea pe tru !are pri tul ti e !0is !suta di spatele *iseri!ii 5ai t)+a%loire3 ?i admirau# ! adevrati !u os!tori# sttur a!ela"i timp supl "i o*il# %le, a adora*il ata"at la u pi!ior de ,& # sple dida !u u de pr des# mtsos "i mai e%ru !a smoala( Ne!u os!ut purta o toalet de ora"# a !rei *o%tie aleas dovedea ! era 'emeie de lume "i o purta !u ele%a t( 6om ilor# ,ise pri tul# !0iar ast,i tre*uie s vedeti a!east t& r "i s!ump !opil# !!i mi este s!ump di mai multe motive( ?i# o spu sus "i tare# ! u so!oteam s o vedeti at&t de !ur& d( Nu)mi 'a! o oarea s v pre,i t dom iei)sale a!est mome t# u am vreme( A"teptati)m ai!i# v ro%( .om avea evoie de dum eavoastr dat( $u m& a 'etei "i o !o duse apartame tul su# a !rui u" se !0ise urma lor( Pe lo! 'etele !urte ilor se s!0im*aser# a'ar de a t& rului mar!0i, de C0aver :# !are rmase e!uvii !ios !a "i mai ai te( 5tp& ul u mai era de 'at> toti a!e"ti "!olari *r*o"i erau va!a t3

<G

tr)u !eas *u 3 ex!lam 4iro e( 5 u e -e m3 spuse +o tau*ert( 6om ilor# relu No!e# re%ele a '!ut o ie"ire asem toare !u doam a de +o tespa # 'ata tre%ii !urti((( C0ois:# ve era*ilul tu u !0i o poveste"te memoriile sale( Erau de 'at mo se iorul de Paris# !a !elarul# pri tii# trei !ardi ali "i dou starete 'r s)l mai pu em la so!oteal pe pri tele $etellier( Re%ele "i !o tesa tre*uiau s)"i ia mod solem rmas *u pe tru a se apoia 'ie!are# le%ea lui# su* aripa virtutii( 6ar doam a de +o tespa pl& se# $udovi! !el +are vrs la!rimi# apoi '!ur o ple!!iu e ilustrei adu ri "i ple!ar mpreu ( C&t e de 'rumoas3 spuse vistor C0aver :( Ei3 ex!lam Eriol( ?titi !e idee mi vi eM 6a! am 'ost !0emati a!est !o siliu de 'amilie pe tru u divortM Cu totii protestar# apoi 'ie!are re!u os!u ! a!est lu!ru u era imposi*il( Nime i u i% or separarea pro'u d !e exist tre pri tul de 4o ,a%ue "i sotia sa( A!est dra! de om e 'i !a !0i0lim*arul# relu Tara e# e !apa*il s)"i lase sotia "i s)i pstre,e ,estrea3 ?i a!east trea* tre*uie s e dm votul3 adu% 4iro e( Ce ai de spus tu# C0aver :M tre* %rasul Eriol( Eu ,i!# repli! mi!ul mar!0i,# ! ati 'i i"te i 'ami da! )ati 'i i"te pro"ti( umele lui 6um e,eu# veri"orule3 ex!lam No!e( E"ti la v&rsta !& d pot 'i dreptate o*i!eiurile rele2 am !0e' s((( $as# las3 i terpuse pa" i!ul Eriol( C0aver : i!i m!ar u)l privi pe No!e( Ce 'rumoas e3 ex!lam el a doua oar( C0aver : e amore,at3 se stri% di toate prtile( 6e asta l "i iert# adu% No!e( 6ar de 'apt# !e se "tie despre a!east t& rM Nimi!# rspu se Navailles# a'ar de 'aptul ! dom ul de 4o ,a%ue o as!u de !u %ri- "i ! Pe:rolles este s!lavul sr!i at s dea as!ultare !apri!iilor 'rumoasei persoa e( Pe:rolles )a vor*itM Pe:rolles u vor*e"te i!iodat( 6e asta l ti e( Ea tre*uie s 'ie la Paris a*ia de o sptm )dou# !!i lu a tre!ut# doam a Nivelle era re%i "i stp& a !suta s!umpului ostru pri t( 6e atu !i# adu% Eriol# )am mai !i at i!iodat !sut( Are u 'el de !orp de %ard %rdi # spuse +o tau*ert( ?e'ii de post su t !& d Fae ,a# !& d 5alda% e( +ister3 +ister3 5 avem r*dare( .om a'la totul ast,i( 7ei3 C0aver :3 +i!ul mar!0i, tresri de par! s)ar 'i tre,it *rus!( C0aver :# vise,i3 C0aver :# ai amutit3 C0aver :# vor*e"te# vor*e"te# !0iar de ar 'i umai s e -uri( +i!ul mar!0i, "i spri-i i *r*ia de m& a sa al*( 6om ilor# spuse el# v os& diti la !0i urile iadului 'ie!are ,i# de trei sau de patru ori# pe tru !&teva *a ! ote( s!0im*# eu m)a" os& di o si %ur dat pe tru a!east 'rumoas 'at# asta)i tot( $s& du)i pe Co!ardasse)-u ior "i pe Ama*le Passepoil i stalati !omod *u!trie# 'ata u ui pri , !opios# dom ul de Pe:rolles ie"ise di palat pe poarta %rdi ii( E lu pe strada 5ai t)6e is "i# tre!& d pri spatele *iseri!ii 5ai t)+a%loire# se opri 'ata portii u ei alte %rdi i# ale !rei ,iduri dispreau aproape su* !re %ile e orme "i %rele ale u ei alei !u ulmi *tr& i( 6om ul de Pe:rolles avea *u,u arul vestei sale ele%a te !0eia a!estei porti( I tr( 4rdi a era pustie( 5e vedea# la !aptul u ei alei# um*roase p& la mister# u pavilio ou# !o struit stil %re!# al !rui peristil era !o -urat de statui( Era o adevrat *i-uterie3

<L

Altima oper a ar0ite!tului Eppe ort3 6om ul de Pe:rolles o lu pe aleea tu e!oas "i a-u se la pavilio ( vesti*ul se a'lau mai multi valeti livrea( A de e 5alda% eM tre* Pe:rolles( 6om ul *aro de 5alda% e u 'usese v,ut di a-u ( ?i Fae ,aM A!ela"i rspu s ! "i pe tru 5alda% e( 6ar o*ra,ul us!tiv al i te de tului !pt o expresie de %ri-orare( Ce poate s sem e astaM %& di el( Fr s)i mai is!odeas! pe valeti( tre* da! dom i"oara putea 'i v,ut( Arm u du)te vi o al servitorilor pri apartame t( 5e au,i vo!ea primei !ameriste( 6om i"oara l a"tepta pe dom ul Pe:rolles *udoarul ei( N)am putut s dorm# ex!lam de !um l ,ri( N)am !0is o!0ii toat oaptea3 Nu mai vreau s rm& a!east !as3 5trduta de di !olo de ,id e pli de u!i%a"i( Era 'rumoas t& r pe !are am v,ut)o i tr& d adi eauri la dom ul de 4o ,a%ue( Fr s)i po e%rim toaleta# era ! "i mai 'erme!toare# da! e posi*il# 0alatul de dimi eat# al*# u duitor# !are lsa s se %0i!eas! per'e!tiu ea taliei su*tiri "i totu"i ro*uste( Frumosul pr e%ru# des'!ut# !dea valuri *o%ate pe umeri# iar pi!ioru"ele %oale se a%itau papu!ii de sati ( Pe tru a te apropia 'r prime-die de o aseme ea ,& a tre*uia s 'ii de marmur( 6om ul de Pe:rolles avea toate !alittile pe tru a o!upa slu-*a de !redere pe !are o depli ea pe l& % stp& ul su( lo! s admire 'arme!ul 'rumoasei 'ete# i spuse> 6o a Cru,# dom ul pri t dore"te s v vad la palatul su# a!east dimi eat( +ira!ol3 ex!lam t& ra 'at( Eu# s ies di !0isoarea mea3 Eu# s traverse, strada3 Eu# eu3 5u teti si%ur ! u visati st& d pi!ioare# dom ule Pe:rollesM l privi 'at# apoi i,*u! i r&s# '!& d o piruet du*l( I te de tul adu% 'r s !lipeas!> Pe tru vi,ita dum eavoastr# dom ul pri t dore"te s v m*r!ati ele%a t( Eu# stri% t& ra 'at# s m %tes!M 5a ta .ir%e 3 Nu !red u !uv& t di !ele !e)mi spu eti( .or*es! totu"i 'oarte serios# do a Cru,( tr)o or tre*uie)s 'iti %ata( 6o a Cru, se privi tr)o o%li d "i "i r&se as( Apoi# tumultoas !a pul*erea# stri%> A %li/ue3 Dusti e3 +adame $a %lois3 .ai# !e !ete su t 'ra tu,oai!ele astea3 ,ise ea m& ioas ! u le vedea ve i d ai te de a 'i !0emate( +adame $a %lois3 Dusti e3 A %li/ue3 Au evoie de timp# vru s spu 'le%mati!ul i te de t( 6um eata plea!# stri% do a Cru,( Ti)ai '!ut !omisio ul( + voi du!e( Eu tre*uie s v !o du!# re!ti'i! Pe:rolles( .ai !e pli!tiseal3 5a ta +aria3 suspi do a Cru,( 6a! ai "ti !um a" dori s mai vd "i alt mutr de!&t a dumitale# *u ul meu dom de Pe:rolles3 +adame $a %lois# A %li/ue "i Dusti e# trei !ameriste pari,ie e# i trar mpreu a!est mome t( 6o a Cru, le uitase( Nu vreau !a a!ei doi oame i s mai rm& oaptea !asa mea( +i)e 'ri! de ei( Era vor*a de FaV ,a "i 5alda% e( Asta este voi ta dom ului pri t# repli! i te de tul( 5u t oare s!lavM ex!lam tumultoasa 'at( Eare eu am !erut s vi ai!iM 6a! su t pri,o ier# !el puti s)mi pot ale%e tem i!erii3 5pu e)mi ! u)i voi mai vedea pe a!e"ti doi i divi,i# sau u m mai du! la palat( +adame $a %lois# prima !amerist a do ei Cru,# se apropie de dom ul de Pe:rolles "i i spuse !&teva !uvi te la ure!0e( E*ra,ul i te de tului# !are era palid di a"tere# se '!u livid( Ati v,ut perso alM tre* el !u u tremur %las( M Am v,ut3 rspu se !amerista( C& dM Adi eauri( Au 'ost %siti am& doi( A deM

<<

A'ar# dup portita se!ret !are d strdut( Nu)mi pla!e s se "u"oteas! pre,e ta mea3 spuse -i% it do a Cru,( Iertare# doam # rspu se !u umili t i te de tul( +r%i iti)v s "titi ! pe a!e"ti doi oame i !are v displa! u)i veti mai revedea( Atu !i s 'iu m*r!at3 ordo 'rumoas 'at( Au m& !at am& doi ieri sear su*sol# povestea tre timp doam a $a %lois urm& du)l pe Pe:rolles spre s!ar( 5alda% e# !are era de %ard# a vrut s)l !o du! pe dom ul de Fae ,a( Am au,it strdut u , % it de spade( +i)a vor*it "i do a Cru, despre asta# o trerupse Pe:rolles( H%omotul )a durat mult vreme# relu !amerista( Adi eauri# !& d u valet a ie"it strdut# s)a i,*it de !ele dou !adavre( $a %lois3 $a %lois3 !0em a!ea !lip 'rumoas deti ut( 6u!eti)v# adu% !amerista ur!& d mare %ra* treptele( 5u t a!olo# la !aptul %rdi ii( *udoar# !ele trei !ameriste !epur opera u"oar "i pl!ut de a m*r!a o 'at 'rumoas( 6o a Cru, se lsa prad pe de)a) tre%ul *u!uriei de a se vedea at&t de 'rumoas( E%li da i ,&m*ea( 5a ta .ir%e 3 Ni!iodat u 'usese at&t de 'eri!it de la sosirea ei marele ora" Paris# ale !rui str,i lu %i "i e%re u le v,use de!&t tr)o oapte tu e!oas de toam ( s'&r"it3 "i ,i!ea ea( Frumosul meu pri t "i va ti e '%duiala( .oi vedea "i voi 'i v,ut3 Parisul# !are mi)a 'ost at&t de ludat# va 'i pe tru mi e alt!eva de!&t u pavilio i,olat tr)o %rdi re!e# !o -urat de ,iduri3 ?i# pli de veselie# s!p di m&i ile !ameristelor pe tru a da sa -urul !amerei !a o !opil e*u ati! !e era( 6om ul de Pe:rolles a-u se repede la !aptul %rdi ii( 'u dul u ei alei tu e!oase pla tate !u !arpe i# pe u morma de 'ru ,e ve"tede# se a'lau ti se dou ma tii( 5u* ele se %0i!ea 'orm a dou trupuri ome e"ti( Pe:rolles ridi! tremur& d prima ma tie# apoi pe a doua( 5u* prima se a'la Fae ,a# su* a doua 5alda% e( Am& doi aveau a!eea"i ra pe 'ru te# tre o!0i( 6i tii lui Pe:rolles !l t eau !u ,%omot( $s s !ad !ele dou ma tii(

Capitolul < Dona Cruz

6i totdeau a roma !ierii au s!ris# m!ar o si %ur dat viata lor# o povestire !u u erou sau eroi e'eri!it2 povestea srma ului !opil rpit mamei# !are era du!es# 'ie de !tre ti% !ile di 5!otia# de ,i %arii di Cala*ria# romii de pe Ri # ,ltarii di A %aria sau de a!ei %ita os di 5pa ia( Nu "tim !u desv&r"ire imi! "i e lum a %a-ame tul s u e du!em s tre*m da! 'rumoasa oastr do a Cru, era o du!es 'urat sau o adevrat 'ii! de ti%a ( Ceea !e)i si%ur e ! "i)a petre!ut toat viata pri tre %ita i# mer%& d !a "i ei di ora" ora"# di !tu t&r%u"or# da s& d piata pu*li! !&t ti dorea i ima pe tru u maravedi1G( Ne va spu e ea s"i !um a prsit a!east meserie li*er# dar puti * oas# pe tru a ve i s lo!uias! la Paris# !suta dom ului de 4o ,a%ue( E -umtate de or dup !e "i termi toaleta# o %sim !amera a!estuia di urm# emotio at# po'ida imperti e tei# "i total tul*urat de 'rumoasa i trare pe !are o '!use sala palatului Nevers( 6e !e u v)a sotit Pe:rollesM tre* 4o ,a%ue( Pe:rolles "i)a pierdut %raiul "i !umptul timp !e m m*r!am# rspu se ea( Nu m) a prsit de!&t o !lip pe tru a se plim*a pri %rdi ( C& d s)a apoiat# sem a !u u om
1G

.e!0e mo ed spa iol(

<O

lovit de trs et( 6ar# se trerupse ea !u o vo!e m& %&ietoare# u m)ati adus ai!i s)mi vor*iti de Pe:rolles# u)i a"a# mo se ioreM Nu# rspu se 4o ,a%ue r&,& d# u pe tru a)ti vor*i despre Pe:rolles( 5pu eti repede3 ex!lam do a Cru,( .edeti *i e !&t su t de er*dtoare3 5pu eti repede3 4o ,a%ue o privea !u ate tie( 4& dea> Am !utat mult vreme( 6ar puteam oare des!operi !eva mai *u M 5eam !u el# pe le%ea mea3 Nu)mi 'a! i!i o ilu,ie(( Ei *i e3 relu do a Cru,( 5pu eti3 A"a,)te# dra% !opil# !o ti u 4o ,a%ue( + voi toar!e oare !0isoarea meaM Nu pe tru mult vreme( A03 ex!lam t& ra !u re%ret( + voi apoia3 Pe tru prima oar am v,ut a,i u !olt al ora"ului la lumi a soarelui( E 'rumos3 5i %urtatea mi se va prea "i mai trist( Ai!i u su tem la +adrid# o*ie!t 4o ,a%ue( Tre*uie s 'im pre!auti( ?i de !e# de !e s 'im pre!autiM Fa! vreu ru# !a s m ti eti as!u sM Nu# 'r doial# do a Cru,# dar((( A03 +o se iore# l trerupse ea !u 'o!# tre*uie s v vor*es!( 5u t prea e!-it( Nu e evoie s)mi ami titi# mi dau seama ! u mai su t la +adrid u de eram sra!# e) adevrat# or'a # prsit# e "i mai adevrat# dar li*er# li*er !a aerul !erului( 5e trerupse "i spr& !e ele ei e%re se !ru tar u"or( ?titi# mo se iore# spuse ea# ! mi)ati promis o multime de lu!ruriM + voi ti e de !uv& t mai mult de!&t am promis# rspu se prompt 4o ,a%ue( Iat o ou promisiu e# "i !ep s u mai !red promisiu i( 5pr& !e ele i se desti ser "i u val de reverie i dul!i str'ul%erarea i te s a privirii( + !u o"teau !u totii# spuse ea# oame ii di popor "i se iorii( + iu*eau# "i !& d soseam se stri%> (eniti, veniti s-o vedeti pe gitan dans"nd &am&oleo din 1eres' ?i da! t&r,iam# se a'lau totdeau a multi spe!tatori !are m a"teptau Pla,a)5a ta# spatele Al!a,arului( C& d vise, oaptea# revd porto!alii mari ai palatului !are miresmau aerul serii# "i !asele !u tur ulete *rodate# u de pe serat se ridi!au pe -umtate -alu,elele( A03 A03 +i)am mprumutat ma doli a multor %ra ,i de 5pa ia3 Frumoas tar3 re !epu ea !u la!rimi o!0i( Tara par'umurilor "i a sere adelor3 Ai!i# um*ra !opa!ilor vo"tri e re!e "i te 'a!e s te 'iori3 Capul i se aple! pe m& ( 4o ,a%ue o ls s vor*eas! "i prea ! visea,( . ami titiM ,ise ea pe ea"teptate( Era tr)o sear# da sasem mai t&r,iu ! de o*i!ei( $a !otitur str,ii tu e!oase# !are ur! spre *iseri! Adormirii# v)am v,ut deodat l& % mi e( +i)a 'ost team "i a!ela"i timp am sperat( C& d mi)ati vor*it# %lasul dum eavoastr %rav "i *l& d m)a durerat# dar u m)am %& dit s 'u%( +i)ati spus# a"e,& du)v 'ata mea pe tru a)mi tia tre!erea> BCum te !0eam# !opila meaM )5a ta Cru,# rspu sei( + umeam Fior !& d eram !u 'ratii mei# %ita i di 4ra ada( 6ar# odat !u *ote,ul# preotul mi)a dat umele de +ria 5'i tei Cru!i( BA03 +i)ati spus dum eavoastr# e"ti !re"ti M Poate ! u v mai ami titi de toate astea# mo se iore3 1a da# ,ise distrat 4o ,a%ue# )am uitat imi!( Eu# relu do a Cru, a !rei vo!e tremura# mi voi ami ti toat viata a!el !eas( . "i iu*eam> !umM Nu "tiu( 6up v&rsta mi puteti 'i tat( 6ar u de a" 'i putut %si u iu*it mai 'rumos# mai o*il# mai strlu!itor de!&t dum eavoastrM 5puse toate astea 'r s ro"eas!( Nu "tia !e seam pudoarea oastr( 4o ,a%ue o srut pri te"te pe 'ru te( 6o a Cru,> ls s)i s!ape u suspi ad& !( +i)ati spus# !o ti u ea> 2ti prea frumoas, fata mea, ca s danse$i ntr-o piat pu&lic cu o tam&urin i cu o cingtoare de tec3ini de aur fali. (ino cu mine. ?i v)am urmat( Nu mai aveam voi t( I tr& d !asa voastr# am re!u os!ut ! era palatul Al*ero i( +i s)a spus ! su teti am*asadorul re%e tului Fra tei pe l& % Curtea de la +adrid( 6ar !e)mi psa mie3 Am ple!at a doua ,i( Nu mi)ati '!ut lo! !alea"!a !are

<P

!ltoreati( .ai3 .ai3 Ni!iodat u v)am spus lu!rurile astea# !!i a*ia v tre,ream la i tervale at&t de rare( 5u t si %ur# trist# prsit( Am '!ut a!est drum lu %# de la +adrid la Paris# a!est drum 'r> s'&r"it# tr)o !alea"!a !u perdele %roase "i ve" i! trase( Am '!ut drumul pl& %& d# !u i ima pli de re%rete3 + "i simteam o exilat( ?i de !&te ori# de !&te ori# s'& ta Fe!ioar# timpul a!elor ore u am re%retat serile mele de li*ertate# da sul meu e*u "i r&sul meu pierdut3 4o ,a%ue u o mai as!ulta> %& durile i 'u%iser alt parte( Paris3 Paris3 i,*u! i ea !u o impetuo,itate !are)l '!u s tresar( . ami titi !um mi) ati ,u%rvit ParisulM Paris3 Paradisul 'etelor 'rumoase3 Paris3 .is !& ttor# *o%tie ese!at# lux or*itor( E 'eri!ire de !are u te mai saturi( E sr*toare pe toat viata3 . ami titi !um m)ati !& tat# mo se ioreM $u m& a lui 4o ,a%ue "i o ti u m&i ile ei( +o se iore3 +o se iore3 stri% ea !u -ale( Am v,ut 'lorile oastre di 5pa ia %rdi a voastr( 5u t 'r vla% "i triste( .or muri( .reti oare s m u!ideti# mo se ioreM ?i# ridi!& du)se *rus! pi!ioare pe tru a aru !a apoi podoa*a prului# spuse !u 'ul%ere priviri> As!ultati# u su t s!lava dum eavoastr( Iu*es! multimea# si %urtatea m sperie( Iu*es! ,%omotul# t!erea m %0eat( mi tre*uie lumi # mi"!are "i mai ales pl!ere# pl!erea !are te 'a!e s trie"ti3 .eselia m atra%e# r&sul m m*at# !& tul m 'arme!( Aurul di vi ul de Rota mi pu e diama te o!0i# "i !& d r&d# simt !u adevrat ! su t 'rumoas( Ferme!toare e*u ati!3 "opti 4o ,a%ue m& %&i d)o pri te"te( 6o a Cru, "i retrase m&i ile( $a +adrid u te purtai a"a# spuse ea( Apoi# 'urii du)se# !o ti u> Aveti dreptate# su t e*u # dar vreau s devi teleapt(( .oi ple!a( 6o a Cru,3 ex!lam pri tul( Fata pl& %ea( Pri tul "i s!oase *atista *rodat pe tru a)i "ter%e la!rimile 'rumoase( 5u* la!rimile !are u avur vreme s se usu!e# apru u ,&m*et m& dru( + vor iu*i altii# ,ise ea ame i t& d( A!est paradis# relu ea !u amr!iu e# a 'ost o !0isoare( +)ati "elat# pri te3 A *udoar mi u at m a"tepta ai!i tr)u pavilio !are prea despri s di palatul u ei ,& e( +armur# pi!turi super*e# draperii de !ati'ea *rodate !u aur( Aur "i pe lam*riuri( ?i s!ulpturi# !ristale pe *olti(((( 6ar# -ur# !o ti u ea# um*rare tu e!oase "i umede# pelu,e e%re u de !ad u ele dup altele srma ele 'ru ,e moarte di !au,a a!estui 'ri% !are m %0eat# !ameriste mute# valeti dis!reti# tem i!eri sl*ati!i "i# !a ma-ordom# a!est om livid# a!est Pe:rolles3 Ai de !e s te pl& %i de Pe:rollesM tre* 4o ,a%ue( Nu3 E s!lavul tuturor dori telor mele( mi vor*e"te !u *l& dete# !0iar !u respe!t "i# de 'ie!are dat !& d se apropie de mi e# pa a plriei sale mtur podeaua( Atu !iM . *ateti -o!# dom ule3 Nu "titi oare ! pu e ,voare la u"a mea "i ! -oa! pe l& % mi e rolul de pa, i! de 0aremM Exa%erati totul# do a Cru,3 5 "titi pri te# pasrea !aptiv i!i u prive"te ,*relele de aur ale !oliviei( Nu)mi pla!e la dum eavoastr( 5u t pri,o ier( R*darea mea a a-u s la !apt( . some, s)mi redati li*ertatea3 4o ,a%ue !epu s sur&d( 6e !e m as!u deti ast'el privirilorM !o ti u ea( Rspu deti3 .reau s)mi rspu deti3 Capul ei 'erme!tor se ridi! impetuos( 4o ,a%ue !o ti ua s sur&d( Nu m iu*iti3 spuse ea ro"i d# u de ru"i e !i de !iud( 6eoare!e u m iu*iti# u puteti 'i %elos pe mi e3 4o ,a%ue i lu m& a "i o duse la *u,e( Ea se ro"ii "i mai tare( 5u t Am !re,ut((( murmur ea !o*or& d o!0ii# mi)ati spus o dat ! u su teti !storit( $a toate tre*rile mele despre a!est su*ie!t# toti !ei !e m !o -oar ta!((( Am !re,ut#

<=

!& d am v,ut !)mi adu!eti pro'esori de tot 'elul# !& d am v,ut ! vreti s vt tot !e 'a!e 'arme!ul doam elor di Fra ta# de !e )a" spu e)oM +)am !re,ut iu*it( 5e opri s aru !e pe 'uri" o privire spre 4o ,a%ue# ai !rui o!0i exprimau pl!ere "i admiratie( ?i am lu!rat# !o ti u ea# !a s devi mai dem "i mai *u ( +u !eam !u r&v # !u ardoare( Nimi! u era prea %reu( +i se prea ! u exist o*sta!ol destul de puter i! pe tru a)mi opri voi ta( H&m*iti3 stri% ea !u o adevrat mi"!are de 'urie( 5a ta .ir%e # u mai ,&m*iti ast'el# pri te# sau m 'a!eti s e*u es!3 5e a"e, 'ata lui "i# !u u to !are u admitea i!i u 'el de pre'!torie# spuse> 6a! u m iu*iti# !e vreti de la mi eM .reau s te 'a! 'eri!it# do a Cru,# rspu se !u *l& dete 4o ,a%ue( .reau s te 'a! 'eri!it "i puter i!# $sati)m mai t&i li*er3 i,*u! i 'rumoasa !aptiv revoltat la !ulme( ?i !um 4o ,a%ue !er!a s o !alme,e# repet> $sati)m li*er3 $i*er# li*er3 Asta mi a-u %e# u vreau de!&t asta( Apoi# d& d 'r&u li*er 'a te,iei viole te> .reau s vd Parisul3 .reau Parisul promisiu ilor voastre3 Parisul ,%omotos "i strlu!itor pe !are)l %0i!es! di !olo de ,idurile !0isorii mele( .reau s ies3 .reau s m art pretuti de i( $a !e)mi serves! podoa*ele tre patru peretiM Priviti)m3 Credeati ! m voi prpdi pl& %& dM ?i deodat !epu s r&d tr)u 0o0ot estvilit( Prive"te)m# pri te# iat)m !o solat( Nu voi mai pl& %e i!iodat# voi r&de totdeau a# !u !o ditia s mi se arate Epera despre !are u "tiu de!&t umele# ser*rile# da surile((( a!east sear# o trerupse 4o ,a%ue !u r!eal# vei purta !ele mai 'rumoase pietre pretioase( Fata l privi stra iu "i !u s'idare( ?i eu te voi !o du!e# !o ti u 4o ,a%ue# la *alul dom ului Re%e t( 6o a Cru, rmase !a u!it( E*ra,ul ei mo*il "i 'erme!tor "i s!0im* de dou trei ori !uloarea( 5 'ie adevratM tre* ea !ele di urm# !!i mai avea doieli( E adevrat# spuse 4o ,a%ue( .eti 'a!e astaM stri% ea( E03 . iert totul# pri te3 5u teti *u # su teti priete ul meu3 I se aru ! de %&t( Apoi# prsi du)l# !epu s topie !a o e*u ( Tot da s& d spu ea> 1alul re%e tului3 .om mer%e la *alul re%e tului3 Cu toate ! ,idurile su t %roase# %rdi a re!e "i pustie# 'erestrele !0ise# tot am au,it vor*i du)se de *alul re%e tului# "tiu ! voi vedea mi u tii( ?i eu voi 'i a!olo3 E03 multumes!# multumes!# pri te3 se trerupse ea( 6a! ati "ti !&t de 'rumos su teti !& d su teti *u 3 1alul e la Palais)Ro:al# u)i a"aM Eu# !are muream de dori t s vd Palais)Ro:al3 5e a'la la !aptul !perii( 6i tr)o sritur 'u l& % 4o ,a%ue)"i %e u !0e pe o per la pi!ioarele lui( ?i# !u o mutr 'oarte serioas# !ru!i"& d m&i ile ei 'rumoase pe %e u !0iul pri tului "i privi du)l i siste t# l tre*> Ce toalet voi purtaM 4o ,a%ue !lti !u %ravitate !apul( $a *alurile de la Curtea Fra tei# do a Cru,# rspu se el## exist !eva !are alt "i m*odo*e"te u o*ra, 'rumos mai mult de!&t !ea mai prete tioas toalet( 6o a Cru, !er! s %0i!eas!( 5 'ie ,&m*etulM ,ise ea !a u !opil !ruia i se propu e o e i%m aiv( Nu# repli! 4o ,a%ue( 5 'ie %ratiaM Nu# tu ai "i ,&m*et "i %ratie# do a Cru,( $u!rul de !are ti vor*es!((( Nu)l am( Ce o 'i oareM ?i# !um 4o ,a%ue t&r,ia !u rspu sul# ea adu% er*dtoare> +i)l veti daM

OR

Ti)l voi da# do a Cru,( 6ar !e oare )amM tre* !o!0eta# !are a!eea"i !lip aru ! o privire trium'toare spre o%li d( Fr doial# o%li da u putea supli i rspu sul lui 4o ,a%ue( Pri tul rspu se> A ume3 ?i iat)o pe do a Cru, pr*u"it di !ulmea *u!uriei sale( A ume3 Ea u avea ume3 Palais)Ro:al u era Pla,a)5a ta di spatele Al!a,arului( Ai!i u mai era vor*a s da se,e la su etul tam*uri ei# !u o !e tur de te!0i i 'al"i -urul "oldurilor( E03 5rma a do a Cru,3 4o ,a%ue to!mai i '!use o promisiu e# dar promisiu ile lui 4o ,a%ue((( ?i# dealt'el# se poate drui oare u umeM Pri tul prea ! pre t&mpi a el su"i a!east o*ie!tie( 6a! )ai avea u ume# s!ump !opil# spuse el# toat a'e!tiu ea mea ta dr ar 'i eputi !ioas( 6ar umele tu a 'ost doar rt!it( Eu l)am re%sit( Ai u ume ilustru# pri tre !ele mai ilustre di Fra ta( Ce spu etiM ex!lam 'ata uluit( Ai o 'amilie# !o ti u 4o ,a%ue al !rui to era solem # o 'amilie puter i! "i aliat !u re%ii o"tri( Tatl tu a 'ost du!e( Tatl meu3 repet do a Cru,( Era du!e# spu eti dum eavoastrM 6e!i# a muritM 4o ,a%ue ple! 'ru tea( ?i mama meaM +ama ta este pri tes# rspu se prompt 4o ,a%ue( Trie"te3 ex!lam do a Cru,# a !rei i im *tea tare( A"a ati spus> este pri tes3 Trie"te3 +ama mea3 . ro%# vor*iti)mi despre mama3 4o ,a%ue puse u de%et pe *u,e( Nu a!um# "opti el( 6ar do a Cru, mu era '!ut s se lase speriat de a!este aere misterioase( l pri se pe 4o ,a%ue de m&i i( mi veti vor*i despre mama mea# ,ise ea# pe dat3 6oam e3 Cum o voi iu*i3 E *u # u)i a"aM ?i 'oarte 'rumoasM Ce stra iu lu!ru# se trerupse ea !u %ravitate( Totdeau a am visat a"a !eva( mi spu ea u %las lu tri! ! su t 'ata u ei pri tese( $ui 4o ,a%ue i 'u %reu s rm& serios( Toate su t la 'el# %& di el( 6a# !o ti u do a Cru,# !& d adormeam seara# o vedeam pe mama mea# ve" i!# ve" i! aple!at la !pt&iul meu# !u pr lu %# e%ru# !u u !olier de perle# !u spr& !e e m& dre# !u !er!ei lu %i de diama te "i !u o privire at&t de *l& d3 Cum o !0eam pe mama meaM Nu poti a'la !# do a Cru,( 6ar de !eM E mare prime-die((( tele%3 tele%# trerupse 'ata !upri s deodat de vreo ami tire roma es!( Am v,ut la teatrul di +adrid !omedii 'el de 'el> u se spu ea i!iodat ti erelor 'ete de la !eput umele mamei lor( Ni!iodat# apro* 4o ,a%ue( E mare prime-die# relu do a Cru,# "i !u toate astea# eu "tiu s 'iu dis!ret> povestiti( A" pstra se!retul p& la moarte( Frumoas "i m& dr !a C0ima a1L ea se a"e, 'ata pri tului( Nu m doies!# repli! prompt 4o ,a%ue# dar u vei a"tepta mult vreme# s!ump !opil( !&teva ore se!retul mamei tale ti va 'i de,vluit( !lipa asta u tre*uie s "tii de!&t u si %ur lu!ru> ! u te ume"ti +aria de 5a ta Cru,( Numele meu adevrat era FlorM Ni!ide!um( Pri urmare# !um m voi umiM 6i lea% ai !ptat umele mamei tale# !are era spa iol( Te ume"ti Aurore(
1L

Eroi di Cidul de Cor eille( 8N(T(9(

O1

6o a Cru, tresri "i repet> Aurore3 Apoi adu%# *t& d di palme> Ce stra ie t&mplare3 4o ,a%ue o privi ate t( A"tept s vor*eas!( 6e !e e"ti at&t de surpri sM tre* el( 5rma a mi!ut Aurore3 murmur do a Cru,# !u o!0i ume,i( C&t de *u era3 ?i 'rumoas3 ?i !um o iu*eam3 4o ,a%ue '!ea evide t e'orturi s)"i as!u d !urio,itatea 'e*ril( 6i 'eri!ire# do a Cru, era pierdut tre%ime ami tirile ei( Ai !u os!ut# ,ise pri tul a'e!t& d o i di'ere t re!e# o t& r !are se umea AuroreM 6a( Ce v&rsta aveaM .&rsta mea( Eram am& dou 'etite "i e iu*eam !u !ldur !u toate ! ea era 'eri!it "i eu 'oarte sra!( E mult de atu !iM A i "i a i( Fata l privi drept 'at pe 4o ,a%ue "i adu%> 6ar se pare ! v i teresea, asta# dom ule pri t( 4o ,a%ue era di tre a!ei oame i pe !are u)i %se"ti i!iodat pe pi!ior %re"it( $u m& a do ei Cru, "i rspu se !u *l& dete> + i teresea, tot !e iu*e"ti# 'etita mea( .or*e"te)mi de a!ea t& r Aurore !are ti)a 'ost !& dva priete (

Capitolul O Printul de "onzague

Camera de dormit a lui 4o ,a%ue# de u lux ra'i at# !a dealt'el tot restul palatului# se des!0idea pe o parte spre o !pere !are servea drept *udoar "i ddea mi!ul salo u de i)am lsat pe per!eptorii "i %e tilomii o"tri2 pe !ealalt parte !omu i!a *i*liote!a# *o%at editii "i !rti rare# 'r rival la Paris( 4o ,a%ue era u om 'oarte i struit# sava t lati ist# !u os!tor al mrilor s!riitori di Ate a "i Roma# la evoie teolo% su*til "i 'oarte !ompete t studii 'ilo,o'i!e( 6e)ar 'i 'ost la 'el de !i stit pe !&t era de !ult# imi! u i)ar 'i stat 'at( 6ar i lipsea spiritul de dreptate( Cu !&t e"ti mai puter i!# !u at&t te deprte,i de !alea !ea dreapt# da! u ai pri !ipii( Era ! a!el pri t di *asmele !opilriei# !are se a"te tr)u lea% de aur !o -urat de ,& e *i evoitoare( H& ele i dau totul a!estui 'eri!it mi! pri t# tot !e poate adu!e %loria "i 'eri!irea u ui om( 6ar a 'ost uitat o ,& # ea se supr# vi e m& ioasa la lea% "i spu e> .ei pstra tot !e ti)au dat surorile mele# dar((( A!est dar e su'i!ie t s)l 'a! pe mi!ul pri t u ul di tre !ei mai mi,era*ili oame i( 4o ,a%ue era 'rumos# se s!use espus de *o%at( Co*ora di tr)o 'amilie dom itoare# era vitea, "i o dovedise2 avea !ultur# i teli%e t "i puti i oame i "tiau s m& uias! vor*irea !u at&ta autoritate !a el2 valoarea sa de diplomat era !u os!ut "i !itat lo!uri alte# iar la !urte toat lumea era 'erme!at de el# dar((( 6ar u avea i!i u 6um e,eu "i tre!utul su i tira i,a de pe a!um pre,e tul( Nu mai era stare s se opreas! pe pa ta pe !are "i pusese pi!iorul ti erete( mod 'atal era mpi s spre 'apte rele pe tru a a!operi "i a as!u de ve!0ile sale a!te !rimi ale( Putea 'ptui lu!ruri *u e# dar '!ea umai ru( Nu se ddea apoi de la imi!( 6up dou,e!i "i !i !i de a i de lupte u simtea ! o*oseala( !e prive"te remu"!rile# 4o ,a%ue u !redea ele !um u !redea i!i 6um e,eu( Nu e evoie s)l i 'ormm pe !ititor ! do a Cru, era pe tru el u i strume t# u i strume t 'oarte a*il ales "i !are# dup toate apare tele# tre*uia s 'u !tio e,e de mi u e(

O@

4o ,a%ue u o alesese la t&mplare pe t& r( ?ovise delu % ai te de a)"i 'ixa ale%erea( 6o a Cru, tru ea toate !alittile pe !are le visase# mpreu !u o oare!are asem are# desi%ur destul de va%# dar su'i!ie t pe tru !a e"tiutorii s poat rosti !uvi tele at&t de pretioase pe tru el> are un aer de familie( Apre!ierea d imposturii o !redi*ilitate extraordi ar( 6ar# pe ea"teptate# i terve ea o mpre-urare la !are u se %& dise( a!est mome t# di !au,a stra iei desti uiri despre !are do a Cru, to!mai l i 'ormase( 4o ,a%ue avea evoie de toat di*!ia pe tru a)"i as!u de tul*urarea( ?i# !iuda a*ilittii re!u os!ute de toat lumea# t& ra des!operi eli i"tea lui "i se mir( Altima 'ra, a pri tului# ori!&t de a*il era# st&r i doiala mi tea do ei Cru,( i tre,i * uieli( Femeile u au evoie s telea% pe tru a se pu e %ard( 6ar !e spusese ea oare# !a s emotio e,e u om at&t de puter i!# !u at&ta s& %e re!eM Numele pro u tat de ea> Aurore((( Ce repre,e ta a!est umeM +ai t&i# !um spusese t& ra !aptiv# a!est ume era rar2 apoi !epu s ai* presimtiri( A!est ume l i,*ise puter i!( Iar 4o ,a%ue# superstitios# era 'rm& tat de s"i viole ta "o!ului resimtit( "i spu ea> 2ste un avertisment' Avertisme t di partea !uiM 4o ,a%ue !redea stele# sau# !el puti # steaua lui( 5telele au %las> a lui vor*ise( 6a! a!est ume# au,it di t&mplare# era o de,vluire# !o se!i tele a!estei de,vluiri erau at&t de %rave# !&t uimirea "i tul*urarea pri tului u mai puteau 'i u su*ie!t de mirare( Cuta de optspre,e!e a i3 5e ridi!# lu& d !a pretext larma !e se au,ea di %rdi # dar# realitate# pe tru a)"i !alma eli i"tea "i pe tru a)"i da o a umit expresie 'etei( Camera lui era situat u %0iul 'ormat de aripa di dreapta a 'atadei palatului !are ddea spre %rdi "i !orpul pri !ipal al !ldirii( 'ata 'erestrelor sale se a'lau !ele ale apartame tului o!upat de doam a pri tes de 4o ,a%ue( Perdele %rele !deau peste %eamurile tuturor 'erestrelor !0ise( .,& d %estul lui 4o ,a%ue# do a Cru, se ridi! la r& dul ei "i vru s se drepte spre 'ereastr( $a ea u era de!&t o !urio,itate !opilreas!( Rm&i pe lo!# i ,ise 4o ,a%ue# u tre*uie ! s 'ii v,ut( 5u* 'ereastr "i pe toat ti derea %rdi ii devastate se a%ita o multime !ompa!t( Pri tul u aru ! m!ar o privire oame ilor2 o!0ii i se 'ixar preo!upati "i posomor&ti asupra 'erestrelor sotiei sale( .a ve i oareM %& dea el( 6o a Cru, "i reluase lo!ul# !u u aer m*u' at( Eri!um# "i ,ise 4o ,a%ue# *tlia va 'i de!isiv( Apoi# lu& d o 0otr&re> Tre*uie s "tiu !u ori!e pret((( !lipa !& d se pre%tea s se drepte spre t& r 'at# i se pru ! re!u oa"te multime a!el mi! perso a- a !rui aparitie ex!e tri! '!use se ,atie salo ul de %al a!east dimi eat( Era !o!o"atul !ruia i 'usese ad-ude!at !u"!a !&i elui +dor( Co!o"atul ti ea m& o !arte de ru%!iu i "i privea "i el 'erestrele doam ei de 4o ,a%ue( ori!are alt mpre-urare# 4o ,a%ue ar 'i dat oare!are ate tie a!estui 'apt# !!i de o*i!ei u e%li-a imi!( 6ar a!um voia s "tie( 6a! ar 'i rmas ! u mi ut la 'ereastr# iat !e ar 'i v,ut> o 'emeie !o*ora pero ul aripii st& %i a !ldirii2 o !amerist a pri tesei2 se apropie de !o!o"at# !are)i spuse repede !&teva !uvi te "i i ddu !artea de ru%!iu i( Apoi !amerista se apoie la doam a pri tes "i !o!o"atul dispru( H%omotul vi e de la o !eart tre oii lo!atari# ,ise 4o ,a%ue relu& du)"i lo!ul l& % do a Cru,( A de am rmas# s!ump !opilM $a umele pe !are tre*uia s)l port de a!um ai te( Numele !are ti aparti e( 6ar !are e)a trerupt( 6espre !e era vor*aM Cum# ati uitatM spuse do a Cru, !u u ,&m*et rut!ios( 4o ,a%ue se pre'!u ! !ear! s)"i ami teas!> A03 ex!lam el( ?tiu> o 'at pe !are o iu*eai "i !are purta "i ea umele de Aurore( E t& r 'rumoas# or'a !a "i mi e( AdevratM Asta se petre!ea la +adridM $a +adrid( Era spa iolM Nu# era 'ra tu,oai!(

OF

Fra tu,oai!M repet 4o ,a%ue# !are simula admira*il epsarea( "i *u"i !0iar u u"or !s!at( Ati 'i spus ! doar di !omple,e t !o ti u su*ie!tul !o versatiei( 6ar de%ea*a !0eltuia at&ta di*!ie3 H&m*etul "iret al do ei Cru, ar 'i tre*uit s)l pu %ard( ?i !i e se %ri-ea de eaM tre* el# !u u aer distrat( E 'emeie *tr& ( tele%( 6ar !i e pltea doam a de !ompa ieM A %e tilom( Fra !e, "i elM 6a# 'ra !e,( T& r# sau *tr& M T& r "i 'oarte 'rumos( Fata l privea drept o!0i( 4o ,a%ue se pre'!u di ou ! a*ia se ti ea s u !a"te( 6ar de !e mi vor*iti despre lu!ruri !e v pli!tises!M ex!lam do a Cru, r&,& d( 6oar u)l !u oa"teti pe %e tilom( Nu v)a" 'i !re,ut at&t de !urios( 4o ,a%ue "i ddu seama ! tre*uie s se strduie s -oa!e mai prude t( Nu su t !urios# !opila mea# rspu se el s!0im*& d to ul( Nu m !u o"ti !( E si%ur !# perso al u m i teresea, i!i t& r# i!i %e tilomul# de"i !u os! mult lume la +adrid# dar !& d pu tre*ri# am eu motivele mele s 'a! a!est lu!ru( .rei s)mi spui umele a!estui %e tilomM 6e ast dat# 'rumo"ii o!0i ai do ei Cru, exprimar o real e !redere( $)am uitat# rspu se ea tios( Cred ! da! ai vrea((( strui 4o ,a%ue ,&m*i d( . repet ! l)am uitat( Ia !ear!# adu )ti ami tirile((( 5 !utm mpreu ( 6ar !e v pas de umele a!estui %e tilomM 5 !er!m# ti spu ( .ei vedea apoi !e vreau s 'a!( Nu e !umvaM((( 6om ule pri t# l trerupse 'ata# ori!&t a" !er!a# u mi)l ami tes!( A!este !uvi te 'ur spuse at&t de 0otr&t# !&t ori!e strui t deve ea i util( 5 u mai vor*im despre el# spuse 4o ,a%ue( E suprtor# iat tot# "i ti voi spu e de !e e suprtor( A %e tilom 'ra !e, sta*ilit 5pa ia u poate 'i de!&t u exilat( 6i e oro!ire# su t multi a!east situatie( Ai!i u ai i!i o priete de v&rsta ta# s!ump !opil "i priete ia u se improvi,ea,( mi spu eam> am tre!ere peste tot2 voi 'a!e !a %e tilomul s 'ie %ratiat# "i el "i va readu!e 'ata# iar mi!uta mea do a Cru, u va mai 'i si %ur( Cuvi tele sale aveau u to at&t de simplu "i adevrat !&t *iata 'at 'u emotio at p& ad& !ul i imii( .ai# spuse ea# !e *u su teti3 Nu am i!i u 'el de ra !0iu # spuse ,&m*i d 4o ,a%ue# mai e ! timp( Ceea !e)mi propu eti# ,ise do a Cru, u dr, eam s v !er# dar muream s)o 'a!3 Nu aveti evoie s "titi umele %e tilomului# i!i )aveti evoie s s!rieti 5pa ia( +i)am rev,ut priete a( 6e !ur& dM 6e 'oarte !ur& d( A deM $a Paris( Ai!iM ,ise 4o ,a%ue( 6o a Cru, u mai era e !re,toare( 4o ,a%ue "i pstra ,&m*etul# dar era palid( 6oam e3 spuse 'ata 'r s mai 'ie tre*at( A 'ost ,iua sosirii oastre( 6up !e am tre!ut de poarta 5ai t)7o or m !ertam !u dom ul de Pe:rolles pe tru a tra%e perdelele pe !are le ti ea !u !pt& are !0ise( +)a mpiedi!at ast'el s vd Palais)Ro:al "i u)i voi ierta a!est lu!ru( 6up !e !otisem pe l& % o !urte mi!# di apropiere# !alea"!a mer%ea ati %& d !asele( Am au,it u !& te! ve i d di tr)o !pere -oas( 6om ul de Pe:rolles avea m& a pe perdea# dar o retrase

OG

deoare!e i)am tras u a !u eva taiul( Re!u os!usem vo!ea( Am ridi!at perdeaua( +i!a mea Aurore# a!eea"i di totdeau a# dar mult mai 'rumoas# sttea la 'ereastr( 4o ,a%ue "i s!oase !ar etelul di *u,u ar( Am s!os u stri%t# !o ti u do a Cru,( Calea"!a "i reluase %oa a( Am vrut s !o*or# am '!ut u tr*oi i 'er al( A03 6e)a" 'i 'ost mai puter i!# s)l str& % de %&t pe dom ul Pe:rolles al dum eavoastr3 Cum spu eaiM trerupse 4o ,a%ue( E strad pe l& % Palais)Ro:alM Foarte aproape( Ai re!u oa"te)oM E03 '!u do a Cru,( ?tiu !um se ume"te( Primul lu!ru a 'ost s)l tre* pe dom ul de Pe:rolles( ?i !um se ume"teM 5trada C0a tre( 6ar !e s!rieti a!olo# pri teM Tot !e tre*uie !a s)ti poti revedea priete a( 6o a Cru, se ridi!# !u 'ru tea ro"ie de pl!ere "i o!0ii strlu!i d de *u!urie( 5u teti *u 3 repet ea( 5u teti de!i !u adevrat *u ( 4o ,a%ue "i !0ise !ar etelul "i)l puse *u,u ar( 5!ump !opil# !ur& d vei putea -ude!a si %ur( A!um tre*uie s e desprtim pe tru !&teva !lipe( .ei asista la o !eremo ie solem ( Nu)ti 'ie team s arti !&t e"ti de emotio at "i tul*urat# e 'ires!# toat lumea ti va 'i re!u os!toare( 5e ridi! "i lu m& a do ei Cru,( !el mult o -umtate de or ti vei revedea mama# relu el( 6o a Cru, "i puse m& a pe i im( Ce)i voi spu eM tre* ea( Nu tre*uie s)i as!u ,i imi! di mi,eria !opilriei tale# imi!# m au,iM Nu ai imi! de spus de!&t adevrul# tre%ul adevr( Pri tul ridi! o draperie spatele !reia era u *udoar( I tr ai!i# spuse el( 6a# murmur t& ra( + voi ru%a lui 6um e,eu pe tru mama mea( Roa%)te# do a Cru,# roa%)te( A!east or e deose*it de solem viata ta( Fata i tr *udoar( 6raperia !,u la lo!# dup !e 4o ,a%ue i srutase m& a( .isul meu3 %& dea ea !u %las tare( +ama mea este pri tes3 Rmas si %ur# 4o ,a%ue se a"e, 'ata *iroului# !u !apul m&i i( El era a!ela !are avea evoie de re!ule%ere( A potop de %& duri se 'rm& t !reierul su( 5trada C0a tre3 murmur el( E oare si %urM A urmat)o "i elM Ar 'i prea dr, et( 6ar e !0iar eaM Rmase o !lip !u o!0ii ti tuiti %ol# apoi ex!lam> 6e asta tre*uie s m asi%ur ai te de toate( 5u ( Nime i u rspu se( l stri% pe Pe:rolles( Tot u rspu se ime i( 4o ,a%ue se ridi! "i tre!u repede *i*liote!# u de de o*i!ei i te de tul a"tepta ordi ele sale( 1i*liote!a era pustie( Pe mas se a'la u pli! pe umele lui 4o ,a%ue( l des!0ise( 1iletul era s!ris de m& a lui Pe:rolles( Co ti ea a!este !uvi te> Am venit aici aveam multe s v spun. S-au petrecut lucruri stranii la pavilion( Apoi# !a post)s!riptum> /omnul cardinal de )iss4 se afl la printes. (eg3e$' 4o ,a%ue mototoli *iletul( i vor spu e !u totii# murmur el> BAsistati la !o siliu i teresul dum eavoastr# pe tru !opilul dum eavoastr da! exist((( Ea va ti e piept( Nu va ve i( E o 'emeie moart3 ?i !i e a u!is)oM se trerupse el# !u 'ru tea mai palid "i !u o!0ii ple!ati( 4& dea !u %las tare 'r s vrea> Ce 'emeie m& dr era altdat +ai 'rumoas de!&t !ele mai 'rumoase# *l& d !a %erii# !ura-oas ! u !avaler3 Este si %ura 'emeie pe !are a" 'i iu*it)o da! a" 'i putut iu*i o 'emeie3 5e ridi!# "i sur&sul s!epti! i reve i pe *u,e(

OL

Fie!are pe tru si e3 spuse el( E oare vi a mea da!# pe tru a m ridi!a deasupra u ui a umit ivel# tre*uie s pu pi!iorul pe trepte 'ormate di !apete "i i imiM Cum se apoiase !amera sa# privirea)i !,u pe draperiile *udoarului u de era !0is do a Cru,( Asta se roa%# spuse el( Ei *i e3 A!um par!)mi vi e s !red trs aia asta umit vo!ea s& %elui( Ea a 'ost emotio at# dar u prea mult# i!i u !a, ! o adevrat 'ii! !reia i s)ar 'i spus a!elea"i !uvi te> ti vei revedea mama( A03 E ti% !u"( 5)a %& dit la diama te# la ser*ri( Nu poti m*l& ,i lupii3 5e duse s tra% !u ure!0ea la u"a *udoarului( Ce se mai roa%3 ex!lam el( C0iar !u adevrat3 E u lu!ru stra iu3 Toti a!e"ti !opii lsati voia t&mplrii au pe u deva !reierul lor aiurit o idee# !are se a"te odat !u primul lor di te "i u moare de!&t !u ultimul suspi # ideea ! mama lor este pri tes( Toti !aut# !u desa%a spi are# pe re%ele !are le e tat( Fata asta e 'erme!toare# o adevrat *i-uterie3 %& di el( ?i !&t de *i e "i de aiv m va slu-i 'r s "tie3 6a! vreo tra ! !umse!ade# mama ei adevrat# ar ve i a!um s)i ti d *ratele# 'ir)ar s 'ie3 s)ar ro"i de 'urie( .om vedea la!rimi !& d "i va povesti !opilria( Comedia se stre!oar peste tot((( Pe *irou se a'la o sti!l de !ristal !u vi de 5pa ia "i u pa0ar( "i tur u pa0ar pli "i *u( 7aide# P0ilippe3 "i ,ise a"e,& du)se 'ata 0&rtiilor mpr"tiate( Asta ti)e oro!ul3 A,i sau i!iodat vom aru !a u vl peste tre!ut3 Frumoas partid3 +are mi,3 +ilioa ele * !ii $aJ se pot pres!0im*a# la 'el ! te!0i ii di o mie "i u a de opti# 'ru ,e ve"tede( 6ar ime sele dome ii ale lui Nevers# iat !eva solid3 Puse ordi e otele pre%tite !u mult ai te# dar# !etul !u !etul# i se tu e! 'ru tea !a "i !um u %& d 'ri!o"tor ar 'i pus stp& ire pe el( Nu am de !e s)mi 'a! ilu,ii# "i ,ise# !et& d s lu!re,e pe tru a se mai %& di( R,*u area re%e tului va 'i impla!a*il( E u"urati!# uitu!# dar "i ami te"te de P0ilippe de Nevers# pe !are)l iu*ea !a pe u 'rate( Am v,ut la!rimi o!0ii lui !& d o privea pe sotia mea doliu# sotia mea !are e vduva lui Nevers( 6ar !e spoial *u 3 Au tre!ut ouspre,e!e a i "i i!i u %las u s)a ridi!at mpotriva mea3 "i tre!u dosul m&i ii pe 'ru te de par! ar 'i vrut s i,%o eas! a!est %& d o*seda t( N)are importa t# !o !0ise# voi pu e !apt a!estei situatii .oi %si u vi ovat "i# odat pedepsit# totul se va termi a# voi dormi li i"tit( Pri tre 0&rtiile ti se pe *iroul lui# aproape toate !i'rate# era u a pe !are s!ria> /e aflat dac doamna de 0on$ague o crede pe fiica ei moart sau n viat ( ?i# dedesu*t> /e aflat dac actul de natere este n posesia ei. Pe tru asta# ar tre*ui s vi # %& di 4o ,a%ue( A" da o sut de mii livre pe tru a "ti doar da! are a!tul de a"tere# sau da! a!est a!t exist( C!i# da! ar exista# pu eu m& a pe el3 ?i# !i e "tieM %& di el !upri s de spera te re s!ute( Ci e "tieM +amele su t !am la 'el !u *astar,ii despre !are vor*eam adi eauri# !are)"i vd peste tot pri tii# la 'el !um a!e"tia "i vd !opiii( Nu !red delo! i 'aili*ilitatea mamelor( Ci e "tieM Poate "i va des!0ide *ratele mi!ii mele %ita e(((M A03 Ce vi!torie !a,ul sta3 5er*ri# im uri de re!u o"ti t# *a !0ete3 A Te deum# da! vor3 ?i salut# mo"te itoarei lui Nevers3 R&dea( C& d i se potoli r&sul# !o ti u> Apoi# peste !&tva timp# o t& r "i 'rumoas pri tes poate muri( +or at&tea 'ete ti ere3 6oliu %e eral# dis!urs 'u e*ru ti ut de u ar0iepis!op( ?i# pe tru mi e# o mo"te ire e orm pe !are# 'ir)ar s 'ie# am meritat)o3 Erolo%iul di tur ul *iseri!ii 5ai t)+a%loire su a ora dou dup)amia,( Era mome tul 'ixat pe tru des!0iderea "edi tei tri*u alului de 'amilie(

O<

Capitolul P Vduva lui Nevers

6esi%ur# u se poate spu e ! o*ilul palat $orrai e 'usese predesti at s devi u tripou pe tru spe!ula tii -o!ului de *urs( Totu"i tre*uie s mrturisim ! era admira*il situat "i *i e mprtit a!est s!op( Cele trei laturi ale %rdi ii# !are se ti deau de)a lu %ul str,ilor Qui !ampoix# 5ai t)6e is "i Au*r:)le)1ru!0er# o'ereau trei i trri de pret( +ai ales prima valora aur %reutatea pietrelor mari ale oului portal( A!est iarmaro! u era oare mai !omod de!&t s"i strada Qui !ampoix# ve" i! pli de oroi "i mr%i it de !o!ioa*e drp ate# u de !mtarii erau asasi ati 'r %reutate( 4rdi ile lui 4o ,a%ue erau evide t desti ate s detro e,e strada Qui !ampoix( Toat lumea pre,i!ea asta "i# di t&mplare# toat lumea avea dreptate( Timp de dou,e!i "i patru de ore se vor*ise despre de'u !tul !o!o"at Esop I( A 'ost soldat di %ard# umit 4ruel "i supra umit 1ale a# !er!ase s)i ia lo!ul2 dar 1ale a msura u metru opt,e!i "i asta l sti %0erea( 6e%ea*a se aple!a 1ale a# spi area lui tot era prea alt !a s poti s!rie !omod pe ea !a pe u pupitru umai ! 1ale a a u tase 'r !o -ur !)l va %0iti pe ori!are Io a !are i)ar 'a!e !o !ure t( A!east ame i tare ii 'ri!o"ase pe toti !o!o"atii di !apital( 1ale a avea "i statur "i 'orta s)i %0it pe toti# u ii dup altii( Nu era u *iat ru# dar putea *ea tre "ase "i opt ul!ele de vi pe ,i# "i vi ul era s!ump a ul 1O1O> 1ale a tre*uia s)"i !&"ti%e existe ta( C& d !o!o"atul ostru# *e e'i!iarul !u"tii lui +dor# ve i s)"i ia primire dome iul# s)a r&s mult %rdi a lui Nevers( Toat strada Qui !ampoix se duse a!olo s)l vad( A 'ost *ote,at pe lo! Esop al II)lea# "i spatele lui# !u %0e*ul *i e adaptat pe tru tra s!rierea tra ,a!tiilor avu u su!!es e*u ( 1ale a mormi# !a "i +dor( 1ale "i ddu seama pe lo! ! Esop al II)lea era u rival de temut( Cum +dor u era mai puti e!-it de!&t el# ura lor as!u s se u i( 1ale a deve i prote!torul lui +dor# !are)"i arta !oltii mari de 'ie!e dat !& d l vedea pe oul stp& al !u"tii sale( Toate astea puteau s'&r"i tra%i!( Nime i u se doia ! %0e*osul era desti at s devi viitoarea prad a 1ale ei( !o se!i t# pe tru a se !o 'orma traditiilor *i*li!e# i se ddu o a doua pore!l# Io a( +ulti oame i !u "ira spi rii dreapt u poart o eti!0et at&t de lu %( Nimi! u era totu"i de prisos3 Esop al II)lea# alias Io a# tru!0ipa tr)o ma ier ele%a t "i pre!is ima%i ea u ui !o!o"at di%erat de o *ale ( Totul sem a !u u dis!urs 'u e*ru rostit !u a ti!ipatie( Esop al II)lea u prea s se %ri-ore,e prea mult de soarta %ro,itoare !e)l a"tepta( "i luase primire !u"!a "i o mo*ilase 'oarte !ore!t# !u o mi! *a ! "i u !u'r( $a urma urmei# i!i 6io%e e# *utoiul lui# !are de 'apt era o am'or# u lo!uise at&t de *i e( ?i 6io%e e avea u metru "apte,e!i# pre!um spu toti istori!ii( Esop al II)lea se !i se la *r&u !u o 'r& %0ie de !are at&r a u sa! solid de p& ,( Cumpr o s!&dur# o !limar "i pe e de s!ris( Capitalul su !res!use( C& d vedea o tra ,a!tie pe !ale s se !0eie# se apropia dis!ret# la 'el !a Esop I)ul# re%retatul su prede!esor# "i muia p& !er eal "i a"tepta( Edat tra ,a!tia !0eiat# pre,e ta s!& dur pe %0e*ul su2 se pu eau titlurile de re t pe s!& dura "i oame ii is!leau !omod# la 'el !a "i du%0ea u ui s!ri* pu*li!( 6up a!eea# Esop al II)lea "i lua !limara !u o m& # s!& dura !u !ealalt( 5!& dura servea "i drept taler pe tru o'ra de# !are i trau sa!ul de p& , %roas( Nu avea tari'( Esop al II)lea# dup exemplul modelului su# primea ori!e# !u ex!eptia mo edelor de aram( 6ar era oare !u os!ut aram strada Qui !ampoixM Aram# a!este vremuri 'eri!ite# u mai servea de!&t la o*ti erea !o!lelei pe tru otrvirea u !0ilor *o%ati( Esop al II)lea se 'ii tase la ,e!e dimi eata( Ctre ora u u dup pr& , l !0em pe u ul di tre umero"ii e%ustori de !ar e re!e# !are ve eau "i ple!au pri a!est iarmaro! de

OO

0&rtie# !umpr o p&i e *u # !u !oa- aurie# o %i !are)ti lsa %ura ap privi d)o# "i o sti!l de vi ro"u( Ce vreti3 .edea ! trea*a mer%e3 Prede!esorul lui u ar 'i '!ut a"a !eva( Esop al II)lea se a"e, pe * !uta lui# "i ti se *u!atele pe !u'r "i pr& ,i de mi u e 'ata spe!ula tilor !are a"teptau s termi e( A!esta este de,ava ta-ul u ui pupitru viu# tre*uie s "i m & !e( 6ar vedeti !# di !au,a admiratiei %e erale# se '!ea !oad la u"a !u"tii "i ime i u s)ar 'i %& dit s 'oloseas! spatele lat al 1ale ei( Aria"ul# o*li%at s *ea pe !redit# *ea de dou ori pe)at&t2 s!otea r! ete de 'urie( +dor# !ompli!ele lui# m&r&ia !u tur*are( 7ei# Io a# se stri% de peste tot# ai termi at !u m& !atulM Io a era %e eros> trimitea !lie ti "i 1ale ei( 6ar toti l voiau pe Io a( Era o pl!ere s sem e,i pe !o!oa"a lui( ?i)apoi# Io a avea lim*a slo*od( 5 "titi ! %0e*o"ii "tia su t pli i de du03 4lumele sale se "i !itau( 6e a!eea# 1ale a l p& dea( 6up !e Io a termi pr& ,ul# stri% !u vo!ea lui mi! "i piti%iat> 5oldatule# priete e# vrei o *u!at de puiM 1ale ei i era 'oame# dar l reti ea i vidia( 5e!tur mi!3 tip el timp !e +dor ltra v&rtos( + iei drept u m& !au de resturiM Atu !i trimite)l pe !&i ele tu# soldatule# rspu se prompt "i !u !alm Io a# "i u m -ura( A0a3 l vrei pe !&i ele meu3 r! i 1ale a( l vei avea# l vei avea3 Fluier "i ,ise> ?o pe el# +dor3 ?o pe el3 Tre!user vreo !i !i sau "ase ,ile de !& d 1ale "i dresa !&i ele pri %rdi ile di -ur( 6ealt'el# exist simpatii !are se as! la prima vedere> +dor "i 1ale a se tele%eau( +dor s!oase u urlet r%u"it "i se pusti( Fere"te)te# !o!o"atule# stri%ar spe!ula tii de *urs( Io a a"tept !&i ele 'r s se mi"te( !lipa !& d +dor era pe !ale s i tre 'osta lui !u"! !a tr)o tar !u!erit# Io a# apu!& d %i a de am*ele pi!ioare# l i,*i puter i! peste *ot( Ce mi u e3 lo! s se supere# +dor !epu s)"i li % *u,a i 'erioar( $im*a i se mi"!a de i!i)!olo# !ut& d 'r&mele de pasre rmase *la a sa( A 0o0ot de r&s t&mpi 'rumoasa strata%em de lupt( E sut de %lasuri stri%ar u iso > 1ravo# !o!o"atule3 1ravo3 +dor# etre* i!ule# "o pe el3 ?o pe el3 urla tru a uria"ul( 6ar la"ul +dor l trda mod de'i itiv( Esop al II)lea l !umprase !u pretul u ei pulpe de %i o'erit di ,*or( A"a ! uria"ul# v,& d a!est lu!ru# u)"i mai puse 'r&u 'uriei( 5e pusti la r& dul su asupra i"ei( A03 Io a# srma e Io a3 stri%ar e%ustorii !or( Io a ie"i di !u"! "i se a"e, 'ata 1ale ei# pe !are)l privi r&,& d( 1ale a l apu! de !ea' "i)l ridi! de la pm& t( Io a !o ti ua s r&d( mome tul !& d 1ale a se pre%tea s)l a,v&rle la pm& t# l v,ur pe Io a !ord& du)se# pu & d v&r'ul pi!iorului pe %e u !0iul !olosului "i sri d sus !a o pisi!( Nime i )ar 'i putut spu e !um a '!ut)o# at&t de iute a exe!utat mi"!area( 5i%ur era ! a!um Io a "edea !lare pe %&tul %ros al 1ale ei "i mai "i r&dea( multime se is! u lu % murmur de satis'a!tie( Esop al II)lea spuse !u !alm> 5oldat# !eri iertare# sau te %&tui3 Aria"ul# ro"u !a 'o!ul# spume%& d# tra spir& d# '!ea e'orturi disperate s)"i eli*ere,e %&tul( .,& d ! u i se !ere iertare# Esop al II)lea str& se mai tare %e u !0iul( Aria"ul s!oase lim*a( 5e '!use sta!o-iu# apoi v& at( 5e prea ! %0e*osul avea mu"!0i de otel( 6up !&teva se!u de# 1ale a trase o ultim -urtur "i !eru iertare !u %las stra %ulat( +ultimea *tea di pi!ioare( Io a "i ddu drumul pe lo!# sri u"or la pm& t# a,v&rli o mo ed de aur pe %e u !0iul vi sului# aler% s)"i !aute s!& dur# pe ele# !limara ("i stri% !u veselie> 7aideti# !lie tilor# la trea*3

OP

Aurore de Ca:lus# vduva du!elui de Nevers# sotia pri tului de 4o ,a%ue# "edea tr)u 'otoliu 'rumos# !u spetea, dreapt# di lem de a*a os# !a dealt'el toat mo*ila di !apela ei( Purta doliu "i tot !e o !o -ura era doliu( Ro!0ia# modest p& la austeritate# se potrivea !u simplitatea sever a i,olrii !are se retrsese( Era o !pere !u *olt ptrat# ale !rei patru ,iduri !adrau u medalio !e tral pi!tat de Eusta!0e $esueur# ma iera as!eti! di a doua perioad a vietii( $am*riurile# di ste-ar e%ru# 'r poleituri de aur# aveau !e trul pa ourilor tapiserii 'rumoase repre,e t& d su*ie!te reli%ioase( tre !ele dou 'erestre se ridi!a u altar a!operit !u p& , ea%r# de par! ultima litur%0ie !ele*rat ai!i ar 'i 'ost u servi!iu divi pe tru morti( 'ata altarului era u portret mrime atural al du!elui P0ilippe de Nevers la v&rsta de dou,e!i de a i( Portretul era sem at de +i% ard( 6u!ele purta u i'orma de %e eral)!olo el al %r,ilor elvetie e# -urul !adrului era drapat u voal e%ru( 5em a puti !u re'u%iul u ei vduve p%& e# !iuda em*lemelor pioase !are se vedeau peste tot( 6ealt'el# u tre*uie s pierdem di vedere situatia !u totul spe!ial a pri tesei# !are !edase 'ortei# !stori du)se !u dom ul de 4o ,a%ue( A!est doliu arta !a o 'lamur a re,iste tei "i desprtirii( Tre!user optspre,e!e a i de !& d Aurore de Ca:lus era sotia lui 4o ,a%ue( 5e poate spu e ! i!i u)l !u o"tea( Nu voise i!iodat s)l vad sau s)l aud( 4o ,a%ue !er!ase di rsputeri s o*ti o trevedere( E 'apt e doios ! 4o ,a%ue o iu*ise( Poate ! o mai iu*ea !# 'elul lui# 'ii d! avea o prere 'oarte *u despre el# "i pe *u dreptate( 4& dea ! da! pri tesa ar !o simti s)l as!ulte m!ar o si %ur dat# ar ie"i vi %tor di !er!are# at&t de si%ur era de elo!ve ta sa( 6ar pri tesa# e duple!at disperarea ei# u dorea delo! s 'ie !o solat( Era si %ur "i se !ompl!ea a 'i prsit( Nu avea i!i u priete # i!i o !o 'ide t# "i su"i !o 'esorul ei u !u o"tea de!&t se!retul p!atelor ei( Era o 'emeie m& dr "i otelit su'eri t( A si %ur se time t rm& ea viu a!east i im !lit> dra%ostea mater ( Iu*ea !u pasiu e "i !u ex!lusivitate ami tirea 'etitei( Ami tirea lui Nevers era pe tru ea o reli%ie( 4& dul la !opilul ei o re via "i o '!ea s vise,e la u viitor va%( Nime i u i% or i 'lue ta pro'u d pe !are o exer!it asupra 'ii tei oastre lu!rurile materiale( Pri tesa de 4o ,a%ue# ve" i! si %ur# mpreu !u !ameristele ei# !are u aveau voie s)i vor*eas!# totdeau a !o -urat de ta*louri mute "i lu%u*re# se resimtea i teli%e ta "i se si*ilitatea ei( 5pu ea u eori preotului !are o spovedea> 5u t o moart3 Era adevrat( 1iata 'emeie rmsese viat !a o 'a tom( Existe ta ei sem a !u u som dureros( 6imi eata# !& d se s!ul# !ameristele# t!ute# o a-utau s)"i m*ra!e ro!0ia de !uloare !0is# apoi le!tora i !itea di tr)o !arte de reli%ie( Capela ul ve ea la ora ou s 'a! slu-*a mortilor( Tot restul ,ilei "edea emi"!at# re!e# si %ur( 6e !& d se mritase u ie"ise di palat i!i m!ar o si %ur dat( $umea o !re,use e*u ( Puti lipsise !a priete ii s)i ridi!e u alt altar lui 4o ,a%ue pe tru devotame tul lui !o -u%al# tr)adevr# i!iodat u se au,i vreu repro" di partea lui 4o ,a%ue( Edat pri tesa i spusese du0ov i!ului ei# !are)i vedea o!0ii ro"iti de la!rimi> Am visat ! mi revd 'ii!a( 5e prea ! u mai era dem s se umeas! dom i"oara de Nevers( ?i !e)ati '!ut visM tre* preotul( C0i uit# mai palid de!&t u !adavru# pri tesa rspu se> Am '!ut vis !eea !e a" 'a!e realitate( Am %o it)o3 6i a!ea ,i deve i mai trist "i mai posa!( A!est %& d o urmrea 'r !etare( Cu toate a!estea# u !etase i!iodat s 'a! !ele mai a!tive !er!etri Fra ta "i stri tate( 4o ,a%ue u pre!upetea !0eltuielile pe tru mpli irea dori telor sotiei sale( 6ar '!ea a"a 'el !&t toat lumea s)i a'le %e ero,itatea( $a !eputul se,o ului# !o 'esorul pri tesei i adusese totu"i pe l& % ea o 'emeie de a!eea"i v&rst# vduv !a "i ea# !are i i spira oare!are a'e!tiu e( A!east 'emeie se umea +adelei e 4iraud( Era *l& d "i devotat( Pri tesa o alesese mai !u seam pe tru a o servi tre*urile perso ale( +adelei e 4iraud era a!eea !are rspu dea a!um dom ului de Pe:rolles# sr!i at s vi de dou ori

O=

pe ,i s a'le ve"ti despre pri tes# s soli!ite 'avoarea u ei trevederi pe tru 4o ,a%ue spre a)"i pre,e ta oma%iile "i s a u te ! ta!&mul doam ei pri tese era a"e,at la mas( Cu oa"tem rspu sul u i'orm# !otidia # al +adele ei> 6oam a pri tes multumea dom ului de 4o ,a%ue> u primea pe ime i2 era prea su'eri d pe tru a ve i la mas( +adelei e avusese mult de lu!ru a!east dimi eat( Numero"i vi,itatori se pre,e taser mod !u totul eo*i" uit# !er& d s 'ie primiti de pri tes( Cu totii erau oame i importa ti> dom ul de $emoi% o # !a !elarul dIA%uesseau# !ardi alul de 1iss:2 dom ii du!i de Foix "i de +o tmore !: $uxem*our%# verii ei# pri tul de +o a!o mpreu !u dom ul du!e de .ale ti ois# 'iul lui# "i multi altii# ve iti !u totii s)o vad !u prile-ul a!estui solem !o siliu de 'amilie di !are '!eau parte !u totii# "i !are urma s ai* lo! !0iar a,i( Fr s se vor*eas! tre ei# doreau s 'ie lmuriti asupra situatiei pre,e te a doam ei pri tese "i s a'le da! u !umva avea vreo pl& %ere se!ret mpotriva pri tului# sotul ei( Pri tesa re'u, s)i primeas!( A ul si %ur 'u primit# *tr& ul !ardi al de 1iss:# !are ve ea di partea re%e tului( P0ilippe dIErlea s tra smitea disti sei sale veri"oare ! ami tirea lui Nevers tria ve" i! su'letul lui( Tot !e s)ar putea 'a!e 'avoarea vduvei lui Nevers va 'i '!ut( .or*iti# doam # !0eie !ardi alul( 6om ul re%e t e al dum eavoastr( Ce doritiM Nu vreau imi!# rspu se Aurore de Ca:lus( Cardi alul !er! s)o is!odeas!# s provoa!e !o 'ide te "i !0iar pl& %eri( Ea se drt i!i t!ere( Cardi alul ple! !u impresia ! v,use o 'emeie pe -umtate e*u ( Cu si%ura t# a!est 4o ,a%ue era u om de merit3 Cardi alul "i luase rmas *u to!mai !lipa !& d ptru dem !apela pri tesei( 5ttea emi"!at "i a*tut dup !um i era o*i!eiul( E!0ii emi"!ati erau %oliti de %& duri prea u !0ip de marmur( +adelei e 4iraud str*tu !perea 'r s 'ie luat seam( +adelei e se apropie de s!u elul pe !are pri tesa %e u !0ea !& d se ru%a "i a"e, pe el o !arte de ru%!iu i pe !are o ti use as!u s su* peleri ( Apoi se a"e,# !u *ratele !ru!i"ate pe piept# 'ata stp& ei ei# a"tept& d u !uv& t sau u ordi ( Pri tesa "i ridi! privirea "i ,ise> 6e u de vii# +adelei eM 6i !amera mea( E!0ii pri tesei se lsar -os( Cu o !lip urm se ridi!ase pe tru a)l saluta pe !ardi al( E v,use pe +adelei e pe 'ereastr mi-lo!ul multimii de spe!ula ti a'lati %rdi ( Era destul pe tru vduva lui Nevers !a s i se tre,eas! * uieli( Totu"i# +adelei e avea !eva de spus "i u dr, ea s)o 'a!( Era u su'let *u # !are 'usese !upri s de o si !er "i respe!tuoas mil pe tru marea durere a pri tesei> 6oam pri tes# murmur ea# mi permiteti s v vor*es!M Aurore de Ca:lus ,&m*i "i %& di> nc una pltit s m mint' Fusese at&t de des "elat( .or*e"te# adu% ea !u %las tare( 6oam pri tes# relu +adelei e# am u !opil# e viata mea( A" da tot !e am pe lume# a'ar de !opilul meu !a s 'iti o mam 'eri!it !a mi e( .duva lui Nevers u rspu se imi!( 5u t sra!# !o ti u +adelei e "i# ai te dea m *u!ura de *u tatea doam ei pri tese# mi!ul meu C0arlot era adesea lipsit de stri!tul e!esar( A03 6e)a" putea)o rsplti pe doam a pri tes pe tru tot !e a '!ut pe tru mi e3 Ai evoie de !eva# +adelei eM Nu# a03 u# ex!lam 'emeia( E vor*a de dum eavoastr# doam # umai despre dum eavoastr( A!est tri*u al de 'amilieW( ti i ter,i! s)mi vor*e"ti despre asta# +adelei e( 6oam # i,*u! i 'emeia# s!umpa mea stp& de)ar 'i s m i,%o iti((( Te voi i,%o i# +adelei e( mi voi 'i '!ut datoria# doam # dup !e v voi spu e> Nu voiti s v re%siti !opilulM

PR

Tremur& d "i 'oarte palid# pri tesa "i puse m&i ile pe *ratele 'otoliului( 5e ridi! pe -umtate( a!east mi"!are i !,u *atista( +adelei e se aple! %ra* s i)o apoie,e( 6i *u,u arul "ortului ei se au,i u !li !0et ar%i tiu( Pri tesa "i piro i asupra ei privirea re!e "i pur( Ai aur# murmur ea( Apoi# !u u %est !are u aparti ea i!i u ei persoa e de ra % o*il# i!i !ara!terului ei m& dru# !u u %est de 'emeie * uitoare !are vrea s "tie !u tot di adi sul# *% ad& ! m& a *u,u arul +adele ei( A!easta "i mpreu m&i ile pl& %& d( Pri tesa s!oase u pum de %al*e i> ,e!e# doispre,e!e %al*e i di 5pa ia( 6om ul de 4o ,a%ue vi e di 5pa ia# murmur di ou pri tesa( +adelei e se aru ! %e u !0i( 6oam # doam # stri% ea pl& %& d# mi!ul meu C0arlot va putea s studie,e multumit a!estui aur( A!ela !are mi l)a dat vi e "i el di 5pa ia( umele lui 6um e,eu# doam # u m i,%o iti ai te de a m 'i as!ultat( Ie"i3 poru !i pri tesa( +adelei e vru s)o mai roa%e# dar pri tesa i art u"a !u u %est imperios "i repet> Ie"i3 6up !e ie"i# pri tesa se prvli 'otoliu( +&i ile ei al*e "i us!tive i a!operir o*ra-ii( Eram pe !ale s iu*es! a!east 'emeie3 murmur ea tremur& d de spaim( E03 re !epu ea timp !e o*ra,ul i exprima %ri-orarea pro'u d a i,olrii( Nime i3 Nime i3 F 6oam e# s u mai am !redere ime i3 Rmase ast'el o !lip# !u 'ata m&i i# apoi u 0o0ot de pl& s i um'l pieptul( Fii!a mea3 Fii!a mea3 stri% ea !u vo!e s'&"ietoare( 5'& ta Fe!ioar# dores! s 'ie moart3 Cel puti # o voi re%si !er( Fptura ei sti s avea rar aseme ea a!!ese de viole t( C& d le avea# srma a 'emeie rm& ea 'r& ta mult vreme( Tre!ur !&teva mi ute ai te de a)"i putea stp& i 0o0otele de pl& s( C& d "i mai redo*& di %lasul# spuse> +oartea3 6oam e3 6)mi moartea3 Apoi# privi d !ru!i'ixul de pe altar> 6oam e# 6um e,eule3 N)am su'erit oare destulM C&t timp va mai dura a!est martiriuM ti se *ratele "i# !u toat 'orta su'letului ei !0i uit# ,ise> +oartea3 Isuse# repet ea( A-ut)m pe tru toate su'eri tele !e le dur3 $as *ratele -os# pleoapele i se !0iser "i se pr*u"i pe spetea,a 'otoliului( E !lip s) ar 'i putut !rede ! !erul o a-utase( 6ar# !ur& d# trupul ei !epu s se a%ite# iar m&i ile !rispate s se mi"te( 6es!0ise o!0ii "i privi portretul lui Nevers( E!0ii# se!ati de la!rimi# re!ptar a!ea 'ixitate imo*il !are avea !eva 'iortor( Cartea de ru%!iu i pe !are +adelei e o pusese pe !oltul s!u elului se des!0idea si %ur la o a ume pa%i # at&t de mult 'usese 'olosit( Pa%i a !upri dea tradu!erea 'ra !e, a psalmului> +iserere mei# 6omi e( Pri tesa de 4o ,a%ue l re!itea de mai multe ori pe ,i( 6up u s'ert de or# ti se m& a s ia !artea de ru%!iu i# Cartea se des!0ise la pa%i a !u psalmul( Timp de o !lip# o!0ii o*ositi ai pri tesei privir 'r s vad( 6ar# deodat# tresri "i s!oase u stri%t( 5e 're! la o!0i# plim* privirea -urul ei pe tru a se !o vi %e ! u visea,( Cartea u s)a mi"!at di a!est lo!# "opti ea( 6a! ar 'i v,ut)o tre m&i ile +adelei ei ar 'i !etat s mai !read mi u i( C!i !re,u tr)o mi u e( 5e ridi! !&t era de alt "i o str'ul%erare i se reapri se o!0i> deve i 'rumoas !a ti erete( Frumoas# m& dr "i puter i!( %e u !0e 'ata altarului( Cartea des!0is sttea 'ata o!0ilor ei !iti pe tru a ,e!ea oar# pe mar%i ea psalmului# a!este r& duri s!rise de o m& e!u os!ut# d& d u rspu s primului verset !are spu ea> Ai mil de mine, /oamne( ?i s!rierea e!u os!ut rspu dea> /umne$eu se va milostivi, dac cre$i n el. Ai curaj s-ti aperi fiica5 du-te la tri&unalul de familie c3iar de-ai fi &olnav sau pe moarte... i amintete-ti de semnalul convenit altdat ntre dumneata i #evers. 6evi,a lui3 *ol*orosi Aurore de Ca:lus> Iat)m3 Copila mea3 !o ti u ea !u o!0ii l!rimati( Fii!a mea3

P1

Apoi spuse !u mretie> Am tria s)o apr3 Am !ura- "i o voi apra3

Capitolul = Pledoaria

5ala !ea mare a palatului $orrai e# !are 'usese de,o orat a!east dimi eat de a*-e!ta li!itatie# !are m&i e avea s 'ie poluat de turma e%ustorilor de o!a,ie# *e e'i!iari ai *oxelor a!0i,itio ate# prea a!um lumi at de o ultim strlu!ire( Cu si%ura t ! i!i pe vremea puter i!ilor du!i de 4uise u se tru ise o adu are mai ilustr su* *olta ei( 4o ,a%ue avea motivele sale s vrea !a imi! s u lipseas! impo,a tei solem itti a !eremo iei( 5!risorile de !o vo!are# trimise umele re%elui# datau di a-u ( 5)ar 'i putut spu e !u adevrat ! era vor*a de o a'a!ere de stat# de u tri*u al ex!eptio al pre,idat de re%e# u de se de,*teau 'amilie desti ele u ei mari atiu i( a'ara pre"edi telui $amoi% o # a mare"alului .illero: "i a vi!e)!a !elarului dIAr%e so # !are ve iser lo!ul re%e tului# puteau 'i v,uti a"e,ati primul r& d !ardi alul de 1iss:# tre pri tul de Co ti "i am*asadorul 5pa iei# *tr& ul du!e de 1eaumo t)+o tmore !: l& % vrul su +o tmore !:)$uxem*our%2 4rimaldi# pri t de +o a!o2 !ei doi $a Roe0e!0!uart# di tre !are u ul era du!e de +ortemart# "i !ellalt pri t de To a:)C0are te2 Cosse# 1rissa!# 4rammo t# 7ar!!urt# Cro:# Ciermo t)To erre( Nu !itm ai!i de!&t pri tii "i du!ii( !e prive"te mar!0i,ii "i !o tii# se a'lau !u du,i ile( 5implii %e tilomi "i mputer i!itii aveau s!au e partea de -os a estradei( ?i erau multi( A!east ve era*il adu are se mprtea de la si e dou> a!eia pe !are 4o ,a%ue i !orupsese# "i a!eia !are erau i depe de ti( Pri tre primii se umrau u du!e "i u pri t# mai multi mar!0i,i# u mare umr de !o ti "i multe persoa e e sem ate( Pe tru a)i !u!eri pe !eilalti# 4o ,a%ue se *i,uia pe darul su de !o vi %ere "i pe dreptul su le%itim( ai te de des!0iderea "edi tei# dis!utau !u 'amiliaritate( Nime i u "tia exa!t de !e se '!use !o vo!area( +ulti %& deau ! era vor*a de u ar*itra- tre pri t "i pri tes# di pri!i a *u urilor lui Nevers( 4o ,a%ue avea parti,a ii si devotati( 6oam a de 4o ,a%ue era aprat de !&tiva se iori *tr& i "i !i stiti "i de !&tiva ti eri !avaleri rt!itori( 6up sosirea !ardi alului "i '!u aparitia o a treia opi ie( Raportul pe !are)l '!u prelatul privi d starea de spirit a doam ei pri tese ddu a"tere ideii ! era vor*a de o pu ere su* i terdi!tie( Cardi alul# !are u)"i msurase vor*ele# spusese> )l"nda doamn este pe trei sferturi ne&un' 6i a!east !au,# toat lumea era !o vi s ! pri tesa u se va pre,e ta 'ata tri*u alului( Au a"teptat)o totu"i# potrivit u,a telor( su"i 4o ,a%ue !eru a!est r%a,# !u u 'el de semetie# !are a 'ost pe pla!ul !elor pre,e ti( $a ora dou "i -umtate# pre"edi tele de $amoi% o lu lo! 'otoliu( Asesori erau !ardi alul# vi!e)!a !elarul# dom ii de .illero: "i Clermo t)To erre( 4re'ierul)"e' al tri*u alului di Paris "i lu lo!ul !alitate de se!retar( Era asistat de patru otari re%ali# !alitate de %re'ieri)!o trolori( Toti !i !i depuser -urm& t a!east !alitate( 4re'ierului Da!/ues T0elleme t i se !eru s dea !itire a!tului de !o vo!are( 6o!ume tul spu ea su*sta t ! P0ilippe de Fra !e# du!e dIErlea s# re%e t# i te tio ase s pre,ide,e perso al a!east adu are de 'amilie# at&t di priete ie pe tru pri tul de 4o ,a%ue# !&t "i di !au,a dra%ostei 'rte"ti !are)l le%ase pe vremuri de rposatul du!e de Nevers# dar sar!i ile# pe !are u le putea a*a do a i!i m!ar o si %ur ,i 'olosul u ui i teres parti!ular# l reti user la Palais)Ro:al( lo!ul altetei)sale re%ale erau umiti !omisari "i -ude!tori re%ali dom ii de $amoi% o # de .illero: "i dIAr%e so # dom ul !ardi al urm& d s serveas! drept !urator re%al doam ei pri tese( Co siliul era !o stituit !urte

P@

suprem# put& d de!ide !u li*er ar*itru ultim i sta t# 'r drept de apel# toate pro*lemele privi d su!!esiu ea rposatului du!e de Nevers# put& d re,olva spe!ial toate !0estiu ile de stat "i# la evoie# put& d s 0otras! !ui i se !uvi e de drept posesiu ea de'i itiv a *u urilor lui Nevers( 6a! su"i 4o ,a%ue ar 'i reda!tat !u m& a lui a!est proto!ol# )ar 'i putut 'i mai 'avora*il( As!ultar !itirea do!ume tului tr)o t!ere reli%ioas( Apoi# !ardi alul l tre* pe pre"edi tele $amoi% o > 6oam a pri tes de 4o ,a%ue are u mputer i!itM Pre"edi tele repet tre*area !u %las tare( !lipa !are 4o ,a%ue se pre%tea s rspu d el su"i pe tru a !ere umirea u ui mputer i!it di o'i!iu "i s se trea! mai departe# u"a !ea mare se des!0ise lar% "i apro,ii de servi!iu i trar 'r s a u te( 5e ridi!ar !u totii( Numai 4o ,a%ue sau sotia lui "i puteau permite o aseme ea i trare( tr)adevr# doam a pri tes de 4o ,a%ue apru pra%# m*r!at !a de o*i!ei doliu# dar at&t de m& dr "i de 'rumoas !&t u lu % murmur de admiratie tre!u pri tre "irurile !elor de 'at( Nime i u se a"tepta s)o vad( ?i# mai ales# ime i u se a"tepta s)o vad ast'el( Ce tot spu eai# vereM ,ise +ortemart la ure!0ea lui de 1iss:( Pe !redi ta mea3 rspu se prelatul( 5 'iu u!is !u pietre3 Am 0ulit3 5)a petre!ut o adevrat mi u e3 6i pra%# pri tesa spuse !u %las !alm "i limpede> 6om ilor# u e delo! evoie de u mputer i!it( Iat)m3 4o ,a%ue "i prsi mare %ra* s!au ul "i se av& ta spre sotia lui( i o'eri m& a# !u o %ala terie pli de respe!t( Pri tesa u re'u,# dar 'u v,ut tresri d la ati %erea m&i ii pri tului# iar o*ra-ii pali,i "i s!0im*ar !uloarea( partea de -os a estradei se a'lau !ei de)ai !asei# Navailles# 4iro e# +o tau*ert# No!e# Eriol et!(2 ei 'ur primii !are se ddur apoi pe tru a lsa lo! de tre!ere !elor doi soti( Frumos me a-3 spuse No!e timp !e pere!0ea ur!a treptele estradei( Ta!i3 ,ise Eriol( Nu "tiu da! patro ul e multumit sau suprat de a!east aparitie( Patro ul era 4o ,a%ue( Poate ! i!i el u "tia !e simte !lipa a!eea( A 'otoliu era pre%tit di ai te pe tru pri tes( A!est -ilt era a"e,at !aptul di dreapta al estradei# l& % lo!ul o!upat de !ardi al( $a dreapta pri tesei se a'la draperia a!operi d u"a eo'i!ial a 0emi!i!lului( A"a era !0is "i draperia tras( A%itatia produs de sosirea doam ei de 4o ,a%ue dur !&tva timp( Fr doial# 4o ,a%ue avea de '!ut u ele s!0im*ri pla ul su de *tlie# !!i prea !u'u dat tr)o ad& ! re!ule%ere( Pre"edi tele dispuse s se !iteas! a doua oar a!tul de !o vo!are# apoi spuse> 6eoare!e dom ul pri t de 4o ,a%ue urmea, s e expu !eea !e dore"te 'apt "i drept# a"teptm !u pl!ere s ia !uv& tul( 4o ,a%ue se ridi! imediat( 5alut ad& ! mai t&i sotia# apoi -ude!torii "i !ele di urm restul asiste tei( Pri tesa ple! o!0ii dup !e aru ! o privire rapid -ur( "i relu apoi imo*ilitatea de statuie( Remar!a*il orator era a!est 4o ,a%ue> !u !apul semet ridi!at# trsturile 'etei *i e relie'ate# te ul strlu!itor# o!0i de 'o! !epu !u %las reti ut# aproape timid> Nime i di tre !ei de 'at u se %& de"te ! a" putea !o vo!a o aseme ea reu iu e pe tru o !omu i!are de u i teres *a al# "i totu"i# ai te de a vor*i despre u su*ie!t deose*it de importa t# simt evoia s exprim o temere pe !are o port mi e# o temere aproape pueril( ?i# !& d m %& des! ! su t evoit s iau !uv& tul 'ata at&tor perso alitti ilustre# lipsa mea de tale t mi tul*ur p& "i 'elul de a rosti !uvi tele# de !are u 'iu al Italiei u se poate de,*ra i!iodat( tr)adevr# a" da apoi di 'ata a!estei o*li%atii# da! )a" !0i*,ui ! puterea este i dul%e t "i ! s"i superioritatea dom iilor voastre mi va asi%ura o!rotire( 6up a!est !eput 0ipera!ademi!# se ivir ,&m*ete pe s!au ele u de "edea elita( 6ar 4o ,a%ue u '!ea imi! 'r -ude!at( 5 mi se %duie mai t&i# relu el# s multumes! tuturor a!elora !are# !u a!east o!a,ie# au o orat 'amilia mea !u soli!itudi ea lor *i evoitoare( primul r& d# dom ului

PF

re%e t# dom ul re%e t despre !are pot vor*i !u i im des!0is 'ii d! u este mi-lo!ul ostru# a!est o*il# a!est ex!ele t pri t# ve" i! 'ru te !& d este vor*a de o 'apt *u "i dem ((( 5em e de apro*are 'r e!0ivo! se '!ur v,ute( Eame ii !asei !uvii t !lduros( Ce mare avo!at ar 'i ie"it di s!umpul ostru vr3 ,ise C0aver : lui C0ois: !are era l& % el( al doilea r& d# urm 4o ,a%ue# doam ei pri tese !are# po'ida s ttii ei pre!are "i a dra%ostei de si %urtate# a *i evoit s)"i dea sili ta s !o*oare di ltimile u de trie"te# p& la ivelul *ietelor oastre i terese ome e"ti( al treilea r& d# a!estor mari dem itari ai !elei mai 'rumoase !oroa e di lume> !elor doi pre"edi ti ai a!estui tri*u al au%ust# !are 'a!e dreptate "i !o du!e a!ela"i timp desti ele statului# u ui !pita %lorios# u ul di tre a!ei soldati 'oarte importa ti# ale !rui vi!torii vor servi !a tem u ui Plutar0 al viitorului# u ui pri t al *iseri!ii "i tuturor a!estor pairi ai re%atului# at&t de dem i s se a"e,e pe treptele tro ului( s'&r"it# dum eavoastr tuturor# dom ilor# ori!are ar 'i ra %ul !e)l o!upati( 5u t ptru s de re!u o"ti t# "i ru%ile mele# e dem& ati! exprimate# por es! !el puti di ad& !ul i imii mele( Toate a!estea 'ur exprimate !u u desv&r"it ta!t# !u a!ea vo!e %rav "i so or !are este u privile%iu al italie ilor di ord( Era i trarea materie( 4o ,a%ue prea s se re!ulea%( !li 'ru tea "i ple! o!0ii( P0ilippe de $orrai e# du!e de Nevers# !o ti u el !u %las mai %rav# era vr !u mi e pri s& %e "i 'rate pri i im( Ne)am petre!ut ti eretile mpreu ( Pot spu e ! su'letele oastre erau u ite# at&t de str& s e mprt"eam suprrile "i *u!uriile( Era u pri t %e eros "i umai 6um e,eu "tie !rei %lorii era desti at la maturitate3 Cel !e ti e m& a sa puter i! desti ul oame ilor de seam ai pm& tului a vrut s opreas! a!est t& r vultur !0iar !lipa !are "i lua ,*orul( Nevers a murit ai te de a mpli i v&rsta de dou,e!i "i !i !i de a i( viata mea# adeseori %reu !er!at# u)mi ami tes! s 'i primit o lovitur mai !ru t( Pot vor*i ai!i umele tuturor a!elora !are l)au !u os!ut( Cei optspre,e!e a i s!ur"i de la oaptea 'atal u au potolit amr!iu ea re%retelor oastre((( Ami tirea lui este ai!i3 se trerupse el pu & d m& a pe i im "i '!& d s)i tremure %lasul( +emoria lui este vie# eter !a o*ilul doliu al 'emeii !are )a dispretuit s poarte umele meu dup a!ela al lui Nevers3 Toate privirile se dreptar spre pri tes( Ea se ro"ise "i o emotie viole t i des!ompu ea o*ra,ul( Nu vor*iti despre asta3 spuse ea !u di tii str& "i( 6e optspre,e!e a i stau si %urtate "i la!rimi3 Cei !are erau sal pe tru a -ude!a temei i!# ma%istrati# pri ti "i pairi ai Fra tei# !iulir ure!0ile la a!este !uvi te( Clie tii# a!eia pe !are i)am v,ut reu iti apartame tul lui 4o ,a%ue# murmurar delu %( A!est lu!ru 0idos !are# lim* de toate ,ilele# este umit %aleria# pltit s aplaude# )a 'ost i ve tat doar de teatre( No!e# 4iro e# +o tau*ert# Tara e et!( "i '!eau meseria !o "tii !ios( Cardi alul de 1iss: se ridi!> Cer i siste t# spuse el# dom ule pre"edi te# s impu eti t!ere( Cuvi tele doam ei pri tese tre*uie as!ultate pe tru a!ela"i motiv !a "i ale dom ului de 4o ,a%ue( Apoi# a"e,& du)se# "opti la ure!0ea ve!i ului su# +ortemart# !u *u!uria u ei *tr& e !umetre !are a mirosit u mo struos !a !a > 6om ule du!e# am impresia ! vom a'la lu!ruri %ro,ave3 $i i"te3 ordo dom ul de $amoi% o # a !rui privire sever i '!u pe toti ami!ii imprude ti ai lui 4o ,a%ue s ple!e o!0ii( 4o ,a%ue relu expu erea rspu ,& d la o*servatia !ardi alului( Nu pe tru a!ela"i motiv# emi e ta)voastr# da! mi permiteti s v !o tra,i!( Ci pe tru o ratiu e superioar# deoare!e doam a pri tes este sotia "i vduva lui Nevers( + mir ! s)a %sit pri tre oi !i eva !are s uite m!ar pe tru o !lip pro'u dul respe!t !are e datorat doam ei pri tese de 4o ,a%ue( C0aver : !epu s r&d *ar*(

PG

6a! dra!ul ar avea s'i ti# %& dea el# ar pleda la !uria Romei !a vrul meu s 'ie !a o i,at3 5e resta*ili li i"tea( Neru"i ata 0art# pe !are 4o ,a%ue o !er!ase pe u tere 'ier*i te# reu"ise( Nu umai ! sotia lui u)l a!u,ase !0ip pre!is# dar i,*utise s se mpodo*eas! !u o apare t %e ero,itate !avalereas!( E*ti use u ava ta-( "i ridi! 'ru tea "i !o ti u pe u to mai 'erm> P0ilippe de Nevers a murit# vi!tim a u ei r,*u ri sau a u ei trdri( Nu tre*uie s strui prea mult privi ta a!elor opti tra%i!e( 6om ul de Ca:lus# tatl doam ei pri tese# e mort de mult vreme# "i respe!tul mi !0ide %ura( .,& d ! doam a de 4o ,a%ue se a%ita -iltul ei# %ata s le"i e# %0i!i ! a!east ou s'idare .a rm& e 'r rspu s( 5e trerupse de!i pe tru a spu e pe u to de o !urte ie deli!at "i pli de *u voi t> 6a! doam a pri tes are de '!ut u ele !omu i!ri# su t %ata s)i !ede, !uv& tul( Aurore de Ca:lus '!u e'ortul s vor*eas!# dar u putu s!oate i!i u su et# de par! ar 'i avut u od %&t( 4o ,a%ue a"tept !&teva se!u de apoi !o ti u> +oartea dom ului mar!0i, de Ca:lus !are# 'r i!i o doial# ar 'i putut adu!e mrturii pretioase# lo!ul deprtat u de a 'ost !omis !rima# 'u%a asasi ilor "i alte motive pe !are ma-oritatea di tre dum eavoastr le !u oa"te# u au %duit i stru!tiei s lmureas! depli a!east s& %eroas a'a!ere( Au existat doieli# a plutit o * uial# dar u s)a putut 'a!e dreptate( ?i totu"i# dom ilor# P0ilippe de Nevers mai avea u alt priete # a'ara mea# u priete mai puter i!( A!est priete # e oare evoie s)l umes!M l !u oa"teti !u totii> se ume"te P0ilippe dIErlea s# este re%e tul Fra tei( Ci e ar dr, i s spu ! Nevers# dup !e a 'ost asasi at# a rmas 'r r,*u toriM 5e '!u t!ere( Clie tii di ultima *a ! s!0im*ar tre ei pa tomime pli e de vioi!iu e( Peste tot se au,eau a!este !uvi te# repetate "oapt> E !&t se poate de !lar3 Aurore de Ca:lus "i lipea *atista pe *u,ele !are i se umpleau de s& %e# at&t de mare i era i di% area( 6om ilor# repet 4o ,a%ue# a-u % la !au,ele !are au motivat !o vo!area dum eavoastr( C& d s)a !storit !u mi e# doam a pri tes a de!larat maria-ul su se!ret# dar le%itim# !u rposatul du!e de Nevers( Cstori du)se !u mi e a de!larat le%al existe ta u ei 'ii!e# re,ultat al a!estei !storii( 6ove,ile s!rise lipseau( Re%istrul paro0iei# rupt dou lo!uri# u !o ti ea i!i o !o statare# "i m simt o*li%at s adau% ! umai dom ul de Ca:lus ar 'i putut s e dea oare!are lmuriri a!east privi t( 6ar dom ul de Ca:lus# !&t timp a trit# a t!ut( $a a!east or ime i u)i poate i tero%a morm& tul( Co statarea a tre*uit s 'ie '!ut pe *a,a mrturiei sa!rame tale a lui do 1er ard# !apela ul lui Ca:lus# !are a s!ris data primei !storii "i a"terea dom i"oarei de Nevers# pe mar%i ea a!tului !are am dat umele meu vduvei lui Nevers( A" dori !a doam a pri tes s *i evoias! a da !uvi telor mele autoritatea ade,iu ii ei( Tot !e spusese era ri%uros exa!t( Aurore de Ca:lus rmase mut( 6ar !ardi alul de 1iss:# aple!& du)se spre ea# se ridi! "i spuse> 6oam a pri tes u !o test( 4o ,a%ue se !li "i !o ti u(> Copilul dispru !0iar oaptea !rimei( ?titi# dom ilor# !e te,aur i epui,a*il de r*dare "i ta drete !0ide si e i ima u ei mame( ultimii optspre,e!e a i# u i! preo!upare a doam ei pri tese# mu !a de 'ie!e ,i# di 'ie!e or este s)"i !aute 'ii!a( Tre*uie s)o spu # !er!etrile doam ei pri tese au 'ost p& pre,e t !omplet i utile( Ni!i o urm# i!i u i di!iu( 6oam a pri tes )a '!ut i!i u pas raport !u prima ,i( a!est mome t 4o ,a%ue aru ! o privire spre sotia sa( Aurore de Ca:lus ridi!ase o!0ii spre !er( Hadar i! !uta 4o ,a%ue o!0ii ei ume,iti de la!rimi disperarea pe !are ar 'i tre*uit s o provoa!e ultimele sale !uvi te( $ovitura u dduse re,ultatul s!o tat( 6e !eM I se '!u 'ri!( A!um# !o ti u el '!& d apel la tot s& %ele su re!e# tre*uie# dom ilor# po'ida repulsiei !e o resimt# s v vor*es! despre mi e( 6up !storie# su* dom ia rposatului re%e# parlame tul di Paris# la i sti%area rposatului du!e dIEl*oeu'# u !0i di partea tatii al

PL

e'eri!itului meu priete "i rud# a dat o 0otr&re !amerele reu ite# pri !are suspe da 'r terme 8 a'ara limitelor prev,ute de le%e9 drepturile mele la mo"te irea lui Nevers( a!est 'el erau aprate i teresele ti erei Aurore de Nevers# da! ar mai tri( Am 'ost departe de a m pl& %e( 6ar a!east 0otr&re# dom ilor# u a 'ost mai puti !au,a pro'u dei "i evi de!a*ilei mele e oro!iri( Toat lumea "i du*l ate tia( As!ultati3 As!ultati3 se "optea pri tre auditori( E privire aru !at de 4o ,a%ue le i di!a lui +o tau*ert( 4iro e "i !elorlalti ! ve ise mome tul !riti!( Eram ! t& r# !o ti u 4o ,a%ue# eram destul de *i e v,ut la Curte# *o%at# !0iar 'oarte *o%at( No*letea mea era di tre a!elea !e u se pot !o testa( Aveam de sotie o !omoar de 'rumusete# de i teli%e t "i de virtute( . tre*# !um puteam s s!ap de ata!urile surde "i la"e ale i vidio"ilorM Eram vul era*il tr)u si %ur pu !t> !l!&iul lui A0ile3 7otr&rea parlame tului m pusese tr)o situatie e!0ivo!# se sul !# pe tru u ele su'lete -os i!e# pe tru a!ele i imi a*-e!te !are au drept stp& doar i teresul# se prea ! tre*uie s dores! moartea ti erei 'ii!e a lui Nevers( 5e au,ir proteste pre!aute( E0# dom ilor# ,ise 4o ,a%ue ai te !a dom ul de $amoi% o s 'i impus t!ere !elor !e trerupeau# a"a este '!ut lumea3 Nu vom s!0im*a 'ata lumii( Aveam u i teres# u i teres material# de!i tre*uia s am u %& d as!u s( Calom ia avea !ale des!0is mpotriva mea( Calom ia )a e,itat s exploate,e a!est 'ilo ( A si %ur o*sta!ol m desprtea de o mo"te ire ime s( 5 piar o*sta!olul3 Ce import mrturia tre%ii mele vieti !urateM Am 'ost * uit de !ele mai perverse i te tii# de !ele mai i 'ame3 Au !reat 8tre*uie s spu totul !o siliului9# au !reat o re,erv# o e !redere# aproape o ur tre mi e "i doam a pri tes( Au luat drept mrturie a!el portret doliat !are mpodo*e"te si %urtatea a!estei 'emei s'i te2 au opus sotului viat pe !el mort2 "i# pe tru a 'olosi u !uv& t trivial# dom ilor# u *iet !uv& t !are este expresia 'eri!irii !elor umili# vai3 !are u pare '!ut pe tru oi !eilalti !!i su tem umiti !ei puter i!i# au tul*urat !s i!ia mea3 Aps !u putere asupra a!estui !uv& t( + au,iti *i e# !s i!ia mea( I teriorul meu# odi0 a# 'amilia "i i ima mea3 E03 6a! ati "ti !e !0i uri pot 'olosi !ei ri mpotriva !elor *u i3 6a! ati "ti !e la!rimi de s& %e pot !ur%e i vo!& d surda Provide t3 6a! ati "ti3 Iat# v a'irm pe o oarea "i pe m& tuirea mea# v -ur# a" 'i dat umele "i averea mea pe tru a 'i 'eri!it !a oame ii de r& d# !are au u !mi # adi! o sotie devotat# o i im priete # !opii !are te iu*es! "i i adori# s'&r"it o 'amilie# 'amilia# a!eea par!el de 'eri!ire !ereas! pe !are *u ul 6um e,eu o las s !ad pri tre oi3 Ati 'i spus ! "i pusese tot su'letul dis!ursul su( Altimele sale !uvi te au 'ost rostite !u at&t ela # !&t provo!ar adu are u adevrat "o!( trea%a adu are era emotio at( Resimteau mai mult de!&t i teres# aveau o respe!tuoas !ompasiu e pe tru a!est om adi eauri at&t de m& dru# pe tru a!est om mare# pe tru a!est pri t !are vor*ise 'r !o -ur# !u la!rimi %las "i o!0i# despre su'eri ta %ro,itoare a existe tei sale( Dude!torii si erau mare parte oame i av& d 'amilie( !iuda moravurilor di a!el timp# 'i*ra se si*il de tat "i de sot se duio"ase puter i! ei( Ceilalti# des'r& ati sau tra'i!a ti# au resimtit u 'el de emotie va%# !a "i !um or*ii ar %0i!i !ulorile# sau !a a!ele 'ete pierdute !are se du! la teatru s pl& % !u la!rimi 'ier*i ti !& d virtutea e perse!utat( 6oar dou persoa e rmaser i di'ere te mi-lo!ul a!estui se time t de !ompasiu e %e eral> pri tesa de 4o ,a%ue "i dom ul de C0aver :( Pri tesa ti ea o!0ii ple!ati( Prea ! visea,# "i e si%ur ! ti uta ei at&t de i se si*il u pleda delo! 'avoarea3 ei pe l& % -ude!torii averti,ati( C&t despre mi!ul mar!0i,# el se le% a 'otoliul su "i *om* ea pri tre di ti> Ilustrul meu vr e u ti!los su*lim3

P<

Ceilalti tele%eau !0iar di atitudi ea doam ei de 4o ,a%ue !&t de mult su'erise e'eri!itul pri t( Prea)i de tot3 ,ise dom ul de +ortemart !ardi alului de 1iss:( 5 'im drepti# prea)i de tot3 6om ul de +ortemart se umea .i!tur ie dup umele de *ote,# !a toti mem*rii ilustrei 'amilii de la Ro!0e!0!uart( A!e"ti diver"i .i!tur ie i erau %e eral oame i !umse!ade( $im*ile rele spu eau ! i!i u ul di tre ei u era prea de"tept "i u i ve tase pra'ul de pu"!( Femeile# de exemplu((( Cardi alul de 1iss: "i s!utur pieptarul pli de tutu di 5pa ia( Fie!are mem*ru al respe!ta*ilului se at '!ea !e putea pe tru a)"i pstra severitatea auster( 6ar# r& durile !elor mru ti# oame ii u se -e au( 4iro e "i "ter%ea o!0ii us!ati( Eriol# mai ta dru sau mai a*il# pl& %ea !u la!rimi 'ier*i ti( 1aro ul de 1at, 0o0otea de pl& s( Ce su'let3 ,ise Tara e( Ce su'let mi u at3 tri dom ul de Pe:rolles !are to!mai i trase( A03 '!u Eriol !u se time t( I ima lui )a 'ost teleas3 C& d v spu eam# murmur !ardi alul !are)"i reve ise puti # ! vom a'la lu!ruri %ro,ave3 6ar# s as!ultm# 4o ,a%ue )a termi at( tr)adevr# palid "i 'rumos de emotie# 4o ,a%ue relu> Nu port ra !0iu # dom ilor( 5 m 'ereas! 6om ul s dores! rul a!estei srma e mame "elate( +amele su t !redule 'ii d! iu*es! !u ardoare( ?i da! eu am su'erit# )a 'ost "i ea destul de !0i uitM Cea mai ro*ust mi te se "u*re,e"te !u vremea martiriu( I teli%e ta se o'ile"te( I s)a spus ! eram du"ma ul 'ii!ei ei# ! aveam i teres((( tele%eti *i e# dom ilor# i terese((( eu# 4o ,a%ue# pri tul de 4o ,a%ue# !el mai *o%at om di Fra ta dup $aJ3 ai tea lui $aJ# "opti Eriol( ?i# desi%ur# ime i u)l !o tra,i!ea( I s)a spus# !o ti u 4o ,a%ue> Acest om are emisari peste tot. Agentii lui &r$dea$ n toate directiile 6ranta, Spania, !talia... Acest om se ocup de fiica voastr mai mult dec"t dumneavoastr niv... 5e toarse !tre pri tes "i adu%> .i s)a spus asta# u)i a"a# doam M Fr s ridi!e o!0ii "i 'r u %est# Aurore de Ca:lus ls s)i s!ape a!este !uvi te> +i s)a spus3 .edeti3 ex!lam 4o ,a%ue adres& du)se !o siliului( Apoi# tor!& du)se di ou spre sotia sa> .i s)a mai spus# srma mam> /ac v cutati $adarnic fiica, dac eforturile pe care le faceti rm"n inutile, dac v nal i v ncurc cercetrile este pentru c i v"ra m"na perfid n toate aceste actiuni. Este adevrat ! vi s)au spus a!este lu!ruri# doam M +i s)au spus# repli! di ou pri tesa( .edeti3 .edeti# dom ilor -ude!tori "i pairi3 spuse 4o ,a%ue( ?i u vi s)a mai spus ! !eva# doam M C a!east m& # !are a!tio ea, di um*r# a!east m& a per'id# este m& a sotului dom iei)voastreM Nu vi s)a mai spus ! poate !opilul u mai trie"te# ! exist oame i destul de i 'ami pe tru a u!ide u !opil "i ! poate((( Nu vreau s s'&r"es! a!east 'ra,# doam # dar vi s)au spus toate astea( Palid !a o moart# Aurore de Ca:lus rspu se pe tru a treia oar> +i s)a spus( ?i ati !re,ut# doam M tre* pri tul# al !rui %las se s!0im*ase de i di% are( Am !re,ut# repli! !u r!eal pri tesa( $a a!este !uvi te# di toate !olturile slii se au,ir ex!lamatii( +rturisirea v du!e la pier,a ie# doam # spuse !et !ardi alul la ure!0ea pri tesei( Eri!are ar 'i !o !lu,ia la !are va a-u %e dom ul de 4o ,a%ue# veti 'i !u si%ura t !o dam at( Pri tesa "i relu imo*ilitatea t!ut( Pre"edi tele de $amoi% o se pre%tea s)i 'a! u ele repro"uri# !& d 4o ,a%ue l opri !u u %est respe!tuos(

PO

$sati# dom ule pre"edi te# v ro%# ,ise el( $sati# dom ilor( +i)am impus pe a!est pm& t o o*li%atie %rea( E mpli es! !um pot mai *i e( 6um e,eu va ti e seama de e'orturile mele( 6a! tre*uie s v spu tot adevrul# a!east !o vo!are solem avea drept s!op pri !ipal de a o 'orta pe doam a pri tes s m as!ulte !el puti o si %ur dat viata ei( 6e optspre,e!e a i de !& d su tem !storiti# u am putut o*ti e a!east 'avoare( .oiam s a-u % p& la ea# eu# exilatul di prima ,i a u tii( 6oream s m art ei# !are u m !u oa"te# a"a !um su t( Am reu"it( +ultumit mie# !!i am talisma ul !are i va des!0ide s'&r"it o!0ii( Apoi# vor*i d de a!um ai te umai pe tru pri tes "i adres& du)i)se dire!t# spuse pro'u da t!ere !e dom ea sal( .i s)a spus adevrul# doam ( Aveam mai multi a%e ti de!&t dum eavoastr Fra ta# 5pa ia# Italia# !!i# vreme !e as!ultati a!este a!u,atii i 'ame mpotriva mea# lu!ram pe tru# dom ia)voastr( Rspu deam tuturor !alom iilor pri strui te mai ar,toare# mai !pt& ate de!&t ale dom iei)voastre( Cutam "i eu !utam 'r !etare "i 'r odi0 # !u toat autoritatea "i presti%iul pe !are)l am# !u aurul "i !u i ima mea3 ?i ast,i# 8iat ! m as!ultati a!um9# ast,i# rspltit s'&r"it dup at&tia a i de su'eri te morale# vi la dom ia)voastr# !are m dispretuiti "i m ur&ti# pe mi e !are v respe!t "i v iu*es!((( .i s v spu > des!0ideti)v *ratele# mam 'eri!it# v adu! !opilul3 a!ela"i timp se toarse !tre Pe:rolles !are)i a"tepta ordi ele> 5 'ie adus# ordo el !u %las tare# dom i"oara Aurore de Nevers3

Capitolul 1R #at$%

Am putut relata !uvi tele rostite de 4o ,a%ue( 6ar !eea !e u putem des!rie este ardoarea 'luxului su ver*al# amploarea atitudi ii sale# pro'u da !o vi %ere !are)i ema a di privire( A!est 4o ,a%ue era u a!tor extraordi ar( Era at&t de ptru s de rolul vtat# !&t emotia l domi a !u adevrat "i ela urile !are)i i,*u! eau di su'let erau reale( E !ulme a artei( 6a! a!est om ar 'i 'ost alt situatie# ,estrat de la atur !um era# !u alt'el de dori te# ar 'i putut s!0im*a o lume( Pri tre a!eia !are l as!ultau se a'lau oame i 'r i im# oame i depri "i !u toate "eltoriile elo!ve tei# ma%istrati *la,ati de a'e!tul !uvi telor# 'i a !iari !u at&t mai %reu de "elat !u !&t erau di ai te !ompli!i !u mi !iu a( Du!& d !u imposi*ilul# 4o ,a%ue produse u adevrat mira!ol( Toat lumea l !re,u( Toat lumea ar 'i -urat ! spu e adevrul( Eriol# 4iro e# Al*ert# Tara e "i !eilalti u)"i mai '!eau meseria( Erau !aptivati( Toti "i spu eau> +ai t&r,iu va mi ti# dar a!um spu e adevrul3 Toti adu%au> Poate exista oare a!est om at&ta mretie laolalt !u at&ta perversitateM Pairii# %rupul de mari se iori !are se a'lau a!olo pe tru a)l -ude!a# re%retau ! au putut s se doias! u eori de el( Ceea !e l lta o!0ii lor era dra%ostea !avalereas! pe tru sotia lui "i %e eroas iertare pe tru delu %ata de'imare( !ele mai depravate epo!i# virtutile 'amiliale 'a! di ori!i e u om merituos( Nu exista a!east sal i!i o si %ur i im !are s u *at !u putere( 6om ul de $amoi% o "i "terse o la!rim# "i .illero:# *tr& ul r,*oi i!# stri%> Fir)ar s 'ie# pri te# e"ti u om admira*il3 6ar urmarea !ea mai sem at a dis!ursului a 'ost !o vertirea s!epti!ului C0aver : "i e'e!tul 'ul%ertor '!ut asupra pri tesei se"i( C0aver : ti u piept !&t putu# dar la ultimele !uvi te ale pri tului 'u v,ut ! rm& e !u %ura !s!at( 6a! a '!ut asta# spuse el lui C0ois:# s 'iu al dra!ului da! u)i iert toate p!atele(

PP

!e o prive"te# Aurore de Ca:lus se ridi!ase tremur& d# palid# !a o 'a tom( Cardi alul de 1iss: 'u o*li%at s)o spri-i e( 5ttea !u o!0ii ati titi spre u"a pe !are ie"ise dom ul de Pe:rolles( 5paim "i spera ta i se o%li deau r& d pe r& d pe o*ra,( "i va vedea oare 'ii!aM Avertisme tul %sit !artea de ru%!iu i la pa%i a psalmului +iserere a u ta oare a!est lu!ruM I se spusese s vi ( .e ise( "i va putea apra 'ii!aM Eri!are ar 'i prime-dia e!u os!ut# i ima ei *tea mai !u seam de *u!urie( Fii!a ei3 E03 Cum i se va av& ta i ima spre ea# de la prima vedere3 Eptspre,e!e a i de la!rimi pltite !u u si %ur sur&s( A"tepta( Toat lumea a"tepta !a "i ea( Pe:rolles ie"ise pe teras !e ddea spre apartame tul pri tului( 5e apoie !ur& d# ti & d)o de m& a pe do a Cru,( 4o ,a%ue i ie"i t&mpi are( Nu se au,i de!&t u stri%t> *"t e de frumoas' Apoi# i tr& du)"i rol# !ompli!ii rostir !u -umtate de %las !uvi tele vtate> *e asemnare cu cei din familie' 6ar s)a t&mplat !a oame ii de *u )!redi t merser mai departe de!&t !ei pltiti( Cei doi pre"edi ti# mare"alul !ardi alul "i toti du!ii# privi du)le r& d pe r& d pe pri tes "i pe do a Cru,# '!ur a!east de!laratie spo ta > 5eam !u mama ei3 Era a"adar# u lu!ru de e!o testat pe tru ei !are aveau misiu ea s -ude!e ! doam a pri tes era mama do ei Cru, ?i totu"i# doam a pri tes# s!0im*& du)se di ou la 'at# "i relu aerul ei de eli i"te "i tul*urare( Privea t& ra "i 'rumoas 'at "i pe trsturile ei se tiprea u 'el de spaim( E03 Nu ast'el o visase pe 'i!a ei( Fata ei u putea 'i mai 'rumoas dar tre*uia s arate ast'el( ?i su*ita r!eal pe !are o simtea su'let !lipa !& d toat i ima ei ar 'i tre*uit s se av& te spre !opilul re%sit# a!east lips de e tu,iasm o spim& ta( Era oare o mam reaM $a a!east spaim se adu%a o alta( Eare s 'i 'ost tre!utul a!estei 'erme!toare !opile# ai !rei o!0i strlu!eau dr, et# a !rei talie supl avea u duiri stra ii "i a !rei trea% perso alitate era mar!at de a!ea ampre t %ratioas# pe !are edu!atia auster di 'amilie u o d de o*i!ei mo"te itoarelor u or du!iM C0aver :# !are)"i reve ise !omplet di emotia resimtit "i re%ret 'oarte mult ! l !re,use pe 4o ,a%ue timp de u mi ut# C0aver : exprim ideea pri tesei alt'el "i mai *i e de!&t ar 'i putut)o 'a!e ea s"i( E adora*il3 i ,ise lui C0ois: re!u os!& d)o( E"ti !u adevrat amore,atM tre* C0ois:( Am 'ost# rspu se mi!ul mar!0i,# dar umele de Nevers o strive"te "i u)i st *i e( Frumoasele !"ti ale !uirasierilor o"tri ar sta ru pe !apul u ui "tre %ar di Paris# vioi "i est& -e it %esturi( Exist u ele de%0i,ri imposi*ile( 4o ,a%ue u v,use a!est lu!ru# dar C0aver : l vedea( 6e !eM Fii d!# mai t&i# C0aver : era 'ra !e, "i 4o ,a%ue italia ( 6i tre toti lo!uitorii %lo*ului# 'ra !e,ul este mai aproape de 'emeie !e prive"te deli!atetea "i simtul ua telor( Apoi 'rumosul pri t de 4o ,a%ue avea aproape !i !i,e!i de a i# pe !& d C0aver : era 'oarte t& r( Cu !&t m*tr& e"te# *r*atul devi e mai puti se si*il 'at de sexul 'rumos( 4o ,a%ue u putea tele%e a!est lu!ru "i u)l putea remar!a( 5u*tilitatea sa mila e, ti ea de diplomatie i!i u !a, de spirit( Pe tru a o*serva aseme ea detalii tre*uie s ai u simt su*til# !a Aurore de Ca:lus# 'emeie "i mam# sau s 'ii u pi! miop "i s prive"ti de 'oarte aproape# !a mi!ul mar!0i,( tre timp# m*u-orat# !u o!0ii ple!ati# !u sur&sul pe *u,e# do a Cru, se a'la partea de -os a estradei( 6oar C0aver : "i pri tesa %0i!eau e'ortul pe !are)l '!ea pe tru a ti e pleoapele !0ise( Avea o dori t at&t de mare s vad3 6om i"oar de Nevers# i ,ise 4o ,a%ue# du)te s)ti m*rti"e,i mama3 6o a Cru, avu u mome t de si !er *u!urie( Ela ul ei era si !er( asta !o sta is!usi ta extraordi ar a lui 4o ,a%ue# !are u)"i alesese o artist pro'esio ist pe tru a depli i primul rol( 6o a Cru, era de *u )!redi t( Privirea sa m& %&ietoare se drept de dat spre a!eea pe !are o !redea mama ei( F!u u pas# "i *ratele i se des!0iser( 6ar *ratele i !,ur "i pleoapele# se ple!ar( A %est re!e al pri tesei o ti tui lo!ului(

P=

Reve it la e !rederea# !are ai te i trista si %urtatea# rspu ,& d la %& dul !e i) l i spirase 'ti"area do ei Cru,# pri tesa ,ise !u %las potolit> Ce ati '!ut !u 'ii!a lui NeversM Apoi# ridi!& d %lasul# adu%> 6um e,eu mi este martor ! am o i im de mam( 6ar da! 'ii!a lui Nevers mi)ar reve i de,o orat de o si %ur pat# da! ar uita doar u mi ut m& dria 'amiliei ei# mi)a" a!operi o*ra,ul !u u vl e%ru "i a" spu e> Nevers a murit !u totul( /race' C %& di C0aver :( B,arie$ pentru ce va urma. a!el mome t era si %urul de prerea pri tesei( 5everitatea doam ei de 4o ,a%ue prea i tempestiv "i !0iar de aturat( timp !e vor*ea# se au,i u mi! ,%omot la dreapta ei# !a "i !um u"a ve!i se des!0idea !et drtul draperiei( Ea u)i ddu ate tie( 4o ,a%ue rspu dea# mpreu & du)"i m&i ile# !a "i !um doiala ar 'i 'ost u *lestem( .ai3 6oam # doam 3 Eare i ima dom iei)voastre a vor*itM 6om i"oara de Nevers# 'ii!a voastr# doam # e mai pur de!&t %erii( o!0ii srma ei do a Cru, se vedea o la!rim( Cardi alul se aple! spre Aurore de Ca:lus( 6oar da! aveti alte ar%ume te pre!ise# !are pot 'i re!u os!ute((( !epu el( Ar%ume te3 trerupse pri tesa( I ima mi)a rmas re!e# o!0ii us!ati# *ratele emi"!ate# oare toate a!estea u su t ar%ume teM Frumoas doam # da! u aveti "i alte ar%ume te# mod si !er u pot !om*ate opi ia# 'r doial u a im# a !o siliului( Aurore de Ca:lus aru ! o privire sum*r -ur( .edeti *i e ! u m)am "elat# ,ise !ardi alul la ure!0ea du!elui de +ortemart# are u %ru te de e*u ie( 6om ilor3 6om ilor3 ex!lam pri tesa( Eare m)ati "i -ude!atM $i i"titi)v# doam # !almati)v# repli! pre"edi tele de $amoi% o ( Toti !ei !e se a'l a!east i !i t v respe!t "i v iu*es!# !u totii "i# primul r& d# ilustrul pri t !are v)a dat umele lui((( Pri tesa ple! 'ru tea( Pre"edi tele de $amoi% o !o ti u# !u o ua t de severitate %las> Comportati)v !um v di!tea, !o "tii ta# doam # "i u v 'ie team de imi!( Tri*u alul ostru u are misiu ea de a pedepsi( Eroarea u este o !rim# !i o e oro!ire( Rudele "i priete ii vor avea mil de dom ia)voastr da! v)ati "elat( +)am "elat3 repet pri tesa 'r s ridi!e !apul( 6a# da# am 'ost adeseori "elat( 6ar# da! u e ime i ai!i s m apere# m voi apra si %ur( Fii!a mea tre*uie s poarte !u ea dovada o*&r"iei( Ce dovadM tre* pre"edi tele de $amoi% o ( 6ovada pe !are su"i dom ul de 4o ,a%ue a i di!at)o# 'oaia smuls di re%istrul de a"teri al !apelei !astelului Ca:lus( 5muls de propria mea m& # dom ilor3 adu% ea ridi!& du)se( Iat !e doream s "tiu# %& di 4o ,a%ue( A!east dovad# relu el !u %las tare# 'ii!a voastr o va avea# doam ( A"adar u o areM ex!lam Aurore de Ca:lus( A murmur prelu % se ridi! di adu are dup a!east ex!lamatie( $uati)m de ai!i3 $uati)m3 *ol*orosi l!rimat do a Cru,( Ceva se ,*tea 'u dul i imii pri tesei au,i d vo!ea de,olat a a!estei srma e !opile( 6oam e# spuse ea ridi!& d m&i ile spre aer( 6oam e# !lu,e"te)m3 Ar 'i o mare e oro!ire "i o !rim de eiertat s)mi respi % !opilul( 6oam e# te implor di ad& !ul e oro!irii mele3 6eodat v,ur lumi & du)i)se o*ra,ul# pe !& d trupul tresrea estp& it( l tre*ase pe 6um e,eu( A %las pe !are ime i a'ar de ea u)l au,ise# u %las misterios# !are prea s rspu d la a!est apel suprem# rosti spatele draperiei !uvi tele !e 'ormau devi,a lui Nevers> Iat)m3

=R

Pri tesa se spri-i i de *ratul !ardi alului# s u !ad pe spate( Nu dr, ea s se toar!( 4lasul ve ea oare di !erM 4o ,a%ue se "el asupra !au,ei a!estei emotii su*ite( .oi s)i dea ultima lovitur( 6oam # ex!lam el# ati '!ut apel la Atotputer i!ul( 6um e,eu v rspu de( E vd "i o simt( %erul p,itor e dom ia voastr "i !om*ate su%estiile rului( 6oam # u respi %eti 'eri!irea dup delu %atele su'eri te at&t de o*il suportate( 6oam # uitati m& a !are v druie a!east !omoar( Nu !er i!i o rsplat( . !er doar u lu!ru> priviti)v !opilul( Iat)o tremur& d# iat)o distrus di pri!i a 'elului !um a 'ost t&mpi at de mama ei( Ple!ati ure!0ea i teriorul dom iei)voastre# "i %lasul i imii v va rspu de( Pri tesa o privi pe do a Cru,( ?i 4o ,a%ue !o ti u !u 'l!rare> A!um# !& d ati v,ut)o# umele lui 6um e,eu3 . tre*> u este 'ii!a dum eavoastrM Pri tesa u rspu se umaide!&t( Fr s vrea# se toarse pe -umtate spre draperie( .o!ea# disti !t umai pe tru ea# !!i ime i u * uia ! vor*ise !i eva# pro u t a!est si %ur !uv& t> Nu3 Nu# repet pri tesa !u putere( ?i privirea ei 0otr&t '!u !o -urul adu rii( Nu)i mai era 'ri!( Eri!are ar 'i 'ost a!el misterios s'tuitor di spatele draperiei# avea !redere el 'ii d! l !om*tea pe 4o ,a%ue( ?i# dealt'el# depli ea tai i!a promisiu e di !artea de ru%!iu i( 5puse> !atm' .e ea !u devi,a lui Nevers( sal se !ru!i"au tre timp mii de ex!lamatii( I di% area lui Eriol "i a !elorlalti ! el u !u o"tea mar%i i( Asta)i prea de tot3 ,ise 4o ,a%ue !are potolea !u m& a ,elul prea ,%omotos al *atalio ului sa!ru( R*darea ome eas! are mar%i i( + voi adresa pe tru ultima dat doam ei pri tese "i i voi spu e> su t e!esare ar%ume te temei i!e# ar%ume te %rave "i !o vi %toare pe tru a respi %e u adevr de e!o testat( .ai3 suspi *u ul !ardi al( 5u t propriile mele !uvi te3 6ar !& d 'emeile "i pu !eva !ap((( Aveti a!este ar%ume te# doam M tre* 4o ,a%ue( 6a# rspu se vo!ea misterioas( 6a# repli! pri tesa la r& dul ei( 4o ,a%ue era livid# "i *u,ele i se a%itau ervos( 5imtea ! a!olo# !0iar mi-lo!ul a!estei adu ri !o vo!ate de el# exista o i 'lue t ostil# dar de edi*uit( E simtea# dar o !uta ,adar i!( 6e !&teva mi ute# totul se s!0im*ase 'ti"area vduvei lui Nevers( +armur se tra s'ormase !ar e( 5tatuia tria( 6e u de ve ea a!est mira!olM 5!0im*area se e'e!tuase !0iar !lipa !are pri tesa# e*u it de durere# i vo!ase a-utorul lui 6um e,eu( 6ar 4o ,a%ue u !redea delo! 6um e,eu( "i "terse sudoarea !e)i !ur%ea pe 'ru te( Aveti a"adar ve"ti despre 'ii!a dum eavoastr# doam M tre* el as!u ,& du)"i !&t putea mai *i e %ri-orarea( Pri tesa pstr t!ere( Exist impostori# !o ti u 4o ,a%ue( Averea lui Nevers e o prad 'rumoas( .)a 'ost pre,e tat vreo alt t& r 'atM E ou t!ere( Poate vi s)a spus# !o ti u 4o ,a%ue> Asta e adevrata# a 'ost salvat# pus la adpost( Cu totii spu a!est lu!ru3 Cei mai ra'i ati diplomati se las t&r&ti %re"eal( Pre"edi tele de $amoi% o "i po deratii si asesori l priveau a!um !u mirare pe 4o ,a%ue( As!u de)ti %0earele# om !rud3 murmur C0aver :(

=1

Cu si%ura t ! t!erea misteriosului %las era 'oarte a*il( At&t timp !&t u vor*ea# pri tesa u putea rspu de# "i 4o ,a%ue 'urios# "i pierduse prude ta( mi-lo!ul o*ra,ului su palid se vedeau o!0ii ar,tori "i s& %ero"i( Este ai!i# pe u deva# !o ti u el pri tre di tii !le"tati# %ata s apar# !um vi s)a a'irmat# u)i a"a# doam M Este viatM Rspu deti# este viatM Pri tesa se re,em !u o m& de *ratul 'otoliului( Ar 'i dat doi a i di viat pe tru a ridi!a a!ea draperie spatele !reia se a'la ora!olul de)a!um ai te mut( Rspu deti3 Rspu deti3 stri% 4o ,a%ue( "i"i -ude!torii repetau> 6oam # rspu deti3 Aurore de Ca:lus as!ulta( A*ia mai respira( E03 !&t de mult t&r,ia ora!olul3 +il3 murmur ea !ele di urm# tor!& du)se pe -umtate( 6raperia se mi"! u"or( Cum ar putea rspu deM spu eau tre timp !ompli!ii( E viatM ,ise Aurore de Ca:lus i tero%& d ora!olul !u o vo!e 'r vla%( E viat# i se rspu se( 5e ridi! radioas# *eat de 'eri!ire( 6a# viat# viat3 stri% ea !u putere( Trie"te po'ida voastr "i pri a-utorul 6om ului3 Toat lumea se ridi!# tul*urat( Timp de o !lip# a%itatia a-u se la !ulme( Compli!ii vor*eau !u totii deodat "i !ereau dreptate( Comisarii re%elui se !o sultau tre ei( C& d v spu eam3 repeta !ardi alul( C& d v spu eam# dom ule du!e3 6ar u "tim ! totul "i !ep s !red ! doam a pri tes u e delo! e*u 3 mi-lo!ul !o 'u,iei %e erale# vo!ea de dup tapiserie spuse> Ast)sear# la *alul re%e tului# vi se va spu e devi,a lui Nevers( ?i mi voi vedea 'ii!aM *ol*orosi pri tesa# %ata s le"i e( A ,%omot sla*# al u ei u"i !are se !0ide# se au,i spatele draperiei( Apoi imi!( Era "i vremea( Curios !a o 'emeie "i !upri s o va% * uial# C0aver : se stre!urase spatele !ardi alului de 1iss:( Ridi! *rus! draperia> u era ime i# dar pri tesa s!oase u stri%t *u"it( Era prea mult( C0aver : des!0ise u"a "i se pusti !oridor( Coridorul era tu e!os# !!i se lsa oaptea( C0aver : u v,u imi! a'ar de silueta mi!ului !o!o"at !u pi!ioarele str&m*e# !are disprea la !aptul !oridorului# !o*or& d li i"tit treptele( C0aver : rmase pe %& duri( .rul meu o 'i vrut s 'a! vreo 'ars ur&t diavolului# "i spuse el# "i diavolul "i ia reva "a3 a!est timp# dup u sem al pre"edi telui de $amoi% o # !o silierii "i reluar lo!ul sala de deli*erare( 4o ,a%ue '!use u mare e'ort s se stp& eas!( apare t era !alm( 5alut !o siliul "i ,ise> 6om ilor# a" ro"ii da! a" adu%a vreu !uv& t( 7otr&ti# v ro%# tre doam a pri tes "i mi e( 5 deli*erm# stri%ar !&teva %lasuri( 6om ul de $amoi% o se ridi! "i "i puse plria pe !ap( Pri te# ,ise el# dup !e !omisarii re%ali l)au as!ultat pe dom ul !ardi al umele doam ei pri tese# avi,ul lor este ! u e !a, de -ude!at( 6eoare!e doam a de 4o ,a%ue "tie u de se a'l 'ii!a ei# s o pre,i te( 6om ul de 4o ,a%ue va repre,e ta pe a!eea despre !are ,i!e ! e mo"te itoarea lui Nevers( 6ovada s!ris# spe!i'i!at de dom ul pri t# i vo!at de doam a pri tes# a!ea pa%i smuls di re%istrul !apelei Ca:lus# va 'i produs "i va les i 0otr&rea oastr( umele re%elui# am& m !o siliul peste trei ,ile( A!!ept# rspu se prompt 4o ,a%ue !u ama*ilitate( .oi avea !opil "i voi avea dovada# ,ise de aseme ea pri tesa( A!!ept( Comisarii re%ali ridi!ar imediat "edi ta( !e te prive"te# srma !opil# spuse 4o ,a%ue do ei Cru, pred& d)o m&i ile lui Pe:rolles# am '!ut !e am putut( A!um# umai 6um e,eu ti poate apoia i ima mamei tale3

=@

6o a Cru, ls -os voalul "i se deprt( 6ar# ai te de a tre!e pra%ul# se r,%& di pe ea"teptate( 5e av& ta spre pri tes> 6oam 3 ex!lam ea lu& du)i m& a pe !are o srut( 6a! su teti sau u mama mea# ori!um# v respe!t "i v iu*es!3 Pri tesa ,&m*i "i i ati se u"or 'ru tea !u *u,ele( Copil# tu u e"ti !ompli!e# am teles a!est lu!ru( Nu su t suprat( ?i eu te iu*es!( Pe:rolles o lu !u si e pe do a Cru,( Toat multimea o*il !are umpluse 0emi i!lul dispru( !epea s se tu e!e( 6up !e i soti p& la ie"ire pe !omisarii re%ali# 4o ,a%ue se apoie# !lipa !& d !o tesa era pe !ale s ias# !o -urat de !ameristele ei( $a u %est imperios '!ut de pri t# ele se deprtar( 4o ,a%ue se apropie de pri tes "i# !u aerele sale de mare !urtoa,ie# !are u)l prseau i!iodat# se aple! p& la m& a ei pe tru a o sruta( 6oam # i ,ise el apoi !u u to u"urati!# a"adar a 'ost de!larat r,*oiul tre oiM Nu am i te tia s ata!# dom ule# rspu se Aurore de Ca:lus( + apr( .reau s v !rut o i util o*oseal tr)o !o vor*ire parti!ular# relu 4o ,a%ue# !are "i ddea oste eala s as!u d su* i di'ere ta lui politi!oas 'uria di i im( A"adar# aveti prote!tori misterio"i# doam M Am *u tatea !erului# dom ule# !are este spri-i ul mamelor( 4o ,a%ue ,&m*i( 4iraud# ,ise pri tesa !tre +adelei e# poru !e"te s mi se pre%teas! litiera( 5e 'a!e ast,i slu-* reli%ioas de sear la paro0ia 5ai t)+a%loireM tre* mirat 4o ,a%ue( Nu "tiu# dom ule# rspu se pri tesa !u !alm( Nu m du! la 5ai t)+a%loire ast)sear( .eti avea 'eri!irea s)mi vedeti *i-uteriile( 6iama tele dum eavoastr# doam 3 ,ise pri tul !u iro ie( Curtea# !are v re%ret de at&ta vreme# va avea s'&r"it *u!uria de a v revedeaM +er% la *alul re%e tului ast)sear# ,ise ea( 6e data asta 4o ,a%ue rmase uluit( 6om ia)voastr3 se *&l*&i el( 6om ia)voastr3 $u o atitudi e at&t de m& dr# !&t 4o ,a%ue "i ple! o!0ii 'r voia lui( 6a3 rspu se ea( ?i# tre!& d ai tea sotitoarelor# pe tru a ie"i# spuse> 6oliul meu s)a s'&r"it !ep& d de a,i# dom ule pri t( Fa!eti !e vreti mpotriva mea# u mai mi)e team de dom ia)voastr(

Capitolul 11 Unde cocoatul se &ace invitat la alul de la curte

4o ,a%ue rmase o !lip emi"!at privi du)"i sotia !are traversa %aleria pe tru a se apoia apartame t( Par! a re viat3 %& di el( Totu"i# am -u!at *i e a!east !omedie( 6e !e am pierdut) oM 6esi%ur# exist u dedesu*t( 4o ,a%ue# )ai v,ut totul# e !eva !are ti s!ap((( !epu s um*le pri !amer !u pa"i mari( ori!e !a,# relu el "irul %& durilor# u am de pierdut i!i o !lip( Ce vrea s 'a! la *alul de la Palais)Ro:alM 5 vor*eas! dom ului re%e tM Cu si%ura t ! "tie u de se# a'l 'ii!a ei( ?i eu "tiu# se trerupse el des!0i,& d !ar etelul( Cel puti de ast dat oro!ul m)a a-utat( Aps pe o so erie "i ,ise servitorului !are sosi aler%& d> 6om ul de Pe:rolles3 5 vi imediat dom ul de Pe:rolles( 5ervitorul ie"i( 4o ,a%ue "i relu plim*area solitar "i# reve i d la prima idee# ,ise> Are u a-utor ou( Ci eva era as!u s spatele draperiei(

=F

Pri te# stri% Pe:rolles i tr& d# pot s v vor*es! s'&r"it3 .e"ti proaste3 Ple!& d# !ardi alul de 1iss: spu ea mputer i!itilor re%ali> n afacerea asta e ceva putred, vreun mister nelegiuit... $as)l pe !ardi al s spu # ,ise 4o ,a%ue( 6o a Cru, e revoltat( A 'ost o*li%at s -oa!e u rol edem # ,i!e ea( .rea s prseas! Parisul( $as)o pa!e pe do a Cru, "i !ear! s m as!ulti( Nu ai te de a v i 'orma !eea !e se petre!e( $a%ardNre e la Paris( Ei "i3 1 uiam eu( 6e !& dM Cel puti de ieri( seam ! pri tesa l)a v,ut# %& di 4o ,a%ue( Apoi adu%> 6e u de "tiiM Pe:rolles !o*or %lasul "i rspu se> 5alda% e "i Fae ,a su t morti( Era e doios ! dom ul de 4o ,a%ue u se a"tepta delo! la a!est lu!ru( +u"!0ii 'etei i tresrir "i avu u 'el de ameteal( Totul a durat doar o se!u d( C& d Pe:rolles "i ridi! o!0ii spre el# "i reve ise( 6oi di tr)o si %ur lovitur3 ,ise el( Emul sta e u adevrat diavol( Pe:rolles tremura( ?i u de au 'ost %site# !adavreleM tre* 4o ,a%ue( strduta !are se ti de de)a lu %ul %rdi ii !sutei dum eavoastr( mpreu M 5alda% e l& % poart# Fae ,a la !i !ispre,e!e pa"i mai departe( 5alda% e a murit de u v&r' de spad((( Ai!i# u)i a"aM spuse 4o ,a%ue pu & d de%etele tre spr& !e e( Pe:rolles '!u a!ela"i %est "i repet> Ai!i3 Fae ,a a !,ut# i,*it a!ela"i lo! "i de a!eea"i lovitur( ?i i!i o alt ra M Ni!i u a( $ovitura lui Nevers este totdeau a mortal( 4o ,a%ue "i potrivea da telele -a*oului 'ata u ei o%li ,i( 1i e# ,ise el# pe dom ul !avaler de $a%ardNre l)am s!ris de dou ori pe r*o-( 5u t multumit ! e la Paris( E s pu em m& a pe el( Fu ia !are)l va su%ruma((( !epu Pe:rolles( Nu e ! toars# u)i a"aM Eu !red ! da( Pe tru umele lui 6um e,eu3 4& de"te)te totu"i# Pe:rolles# e mome tul priel i!3 6i tre !ei !e se plim*au pe !lar de lu # "a turile lui Ca:lus )am rmas de!&t patru( 6a# ,ise 'a! tot u ul# 'ior& du)se> mome tul e priel i!( 6oi i "i dati %ata# relu 4o ,a%ue str& %& du)"i !e tiro ul !ataram( Noi doi "i# pe de alt parte# !ei doi e oro!iti((( Co!ardasse "i Passepoil3 trerupse Pe:rolles( 5e tem de $a%ardNre( Ca "i ti e( Cu toate a!estea# )avem de)ales( 6u)te de)i !aut3 6u)te3 6om ul de Pe:rolles se drept spre *u!trii( 4o ,a%ue %& dea> 5pu eam ! tre*uie s a!tio m imediat( Iat o oapte !are se vor t&mpla lu!ruri stra ii3 Repede3 ,ise Pe:rolles i tr& d o'i!iu( +o se iorul are evoie de voi( Co!ardasse "i Passepoil m& !aser de la pr& , p& se serase( Aveau dou stoma!uri estule( Co!ardasse era ro"u !a restul vi ului uitat pa0ar( Passepoil avea o*ra,ul al* !a varul( 5ti!la !u vi produ!e a!est du*lu re,ultat# dup temperame tul *utorilor( 6ar# !eea !e prive"te ure!0ile# vi ul u a!tio ea, dou 'eluri> Co!ardasse "i Passepoil u erau mai re,iste ti u ul !a !ellalt dup *utur( 6ealt'el# tre!use vremea s 'ie umili( Fuseser m*r!ati !u 0ai e oi# di !ap p& pi!ioare( Purtau !i,me super*e# !umprate de o!a,ie# "i plrii de 'etru !are u 'useser re ovate 'ie!are de!&t de trei ori( Pa talo ii "i tu i!ile erau dem e de a!este a!!esorii strlu!itoare(

=G

Ia spu e# priete e3 ,ise Co!ardasse( Cred ! etre* i!ul sta i se adresea, ou( 6a! a" %& di ! pramatia asta((( ripost *l& dul Ama*le ridi!& d o !a !u am& dou m&i ile( Fii !alm# iu*itelule# relu %as!o ul# ti)l dau# dar ate tie3 Nu)i stri! 'atada( l pri se de o ure!0e pe dom ul de Pe:rolles "i)l trimise v&rti du)se lui Passepoil( A!esta l pri se de !ealalt ure!0e "i)l trimise apoi 'ostului su patro ( 6om ul de Pe:rolles '!u a!east !ltorie de dou sau de trei ori# apoi Co!ardasse)-u ior i spuse# !u %ravitatea proprie s!a dala%iului> 6r%utule# mi se pare ! ai uitat pe tru o !lip ! ai de)a 'a!e !u %e tilomi3 !ear! m!ar de)a!um ai te s)ti ami te"ti3 A"a)i3 a!!e tu orma dul# dup ve!0iul su o*i!ei( Apoi se ridi!ar am& doi# timp !e dom ul de Pe:rolles "i repara pe !&t putea de,ordi ea !ostumului( Ti!lo"ii su t *eti turt# *om* i el( Ia as!ult3 ,ise Co!ardasse( +i se pare ! amr&tul sta a vor*it3 Par! a"a !eva# relu Passepoil( ai tar am& doi# u ul la dreapta# !ellalt la st& %a# pe tru a)l 0ta di ou de ure!0i pe omul de !redere# dar a!esta o lu prude t la 'u% "i se duse s)l t&l eas! pe 4o ,a%ue 'r s se laude !u !ele t&mplate( 4o ,a%ue i poru !i s u pome eas! i!i o vor* !elor doi *ravi priete i de s'&r"itul e'eri!it pe !are l avuseser 5alda% e "i Fae ,a( Era i util# !!i dom ul de Pe:rolles u avea i!i o dori t s i tre vor* !u Co!ardasse "i Passepoil( E !lip mai t&r,iu sosirea lor era a u tat de u , % it %ro,itor de 'iare( Aveau plria pe)o ure!0e# pa talo ii "leampti# !ma"a ptat de vi > pe s!urt# o ti ut de adevrati !utitari( I trar# d& du)"i i'ose# !u ma tia ridi!at de spad> Co!ardasse# ve" i! semet# Passepoil ve" i! st& %a!i "i de o ur&te ie 'r !usur( 5alut# ami!e# ,ise %as!o ul !u a!!e t prove sal# "i multumes!# mo se iore( A-u %e3 ,ise 4o ,a%ue privi du)i pe su* spr& !e e( Rmaser pe dat emi"!ati( Emul !are plte"te "i poate permite ori!e !u aseme ea vite-i( 5tati *i e pe pi!ioareM tre* 4o ,a%ue( Am *ut doar u pa0ar de vi s tatea mo se iorului# rspu se !u eru"i are Co!ardasse( !e prive"te so*rietatea# u !u os! u ul mai %ro,av !a mi e((( Adevr %rie"te# rosti !u timiditate Passepoil# !!i l tre!# )am *ut de!&t ap ro"it( Ami!e# ,ise Co!ardasse privi du)l !u severitate# ai *ut !&t mi e# i!i mai mult# i!i mai puti ( Nu)ti 'ie team3 Te po'tes! s u mai 'alsi'i!i adevrul 'ata mea# mi !iu a m m*ol ve"te3 5padele voastre mai su t la 'el de *u eM tre* 4o ,a%ue( C0iar mai *u e# repli! %as!o ul( ?i umai servi!iul mo se iorului# adu% orma dul '!& d o revere t( Atu !i e *i e# ,ise 4o ,a%ue( ?i le toarse spatele# timp !e priete ii o"tri l salutau pe la spate( Ai v,ut# etre* i!ule# murmur Co!ardasse# "tie s vor*eas! adevratilor spadasi i3 4o ,a%ue '!use sem lui Pe:rolles s se apropie( Am& doi se deprtar 'u dul slii# aproape de u"a de ie"ire( 4o ,a%ue rupsese adi eauri pa%i a di !ar etul u de avea otate i 'ormatiile date de do a Cru,( !lipa !& d ti dea 'oaia omului su de !redere# *i,arul o*ra, al !o!o"atului se art spatele u"ii tredes!0ise( Nime i u)l vedea "i o "tia *i e# deoare!e o!0ii si strlu!eau de o i teli%e t extraordi ar "i trea%a 'i,io omie "i s!0im*ase aspe!tul( $a vederea lui 4o ,a%ue# su'let os& dit mu !ilor iadului# st& d de vor*# la doi pa"i de el# !o!o"atul se ddu apoi !u repe,i!iu e# apoi "i lipi ure!0ea de !rptura u"ii( Iat !e au,i mai t&i> Pe:rolles sila*isea !u %reutate !uvi tele s!rise !u !reio ul de stp& ul su(

=L

5trada C0a tre# ,i!ea el# o t& r 'at umit Aurore((( .)ati 'i speriat de expresia pe !are o !pt o*ra,ul !o!o"atului( E 'la!r tu e!at i se apri se o!0i> 7tie asta' %& di el( Cum de a a'latM tele%iM ,ise 4o ,a%ue( 6a# tele%# rspu se Pe:rolles( Asta ,i! "i eu oro!3 Eame ii de ra %ul meu au steaua lor# relu dom ul de 4o ,a%ue( A de o vom du!e pe t& ra 'atM $a pavilio ul do ei Cru,(( Co!o"atul se lovi peste 'ru te( 4ita a3 murmur el( 6ar !um de)a a'lat adresaM .a tre*ui doar s o rpimM spu ea a!ea !lip Pe:rolles( Fr v&lva# rspu se iute 4o ,a%ue( Nu e putem %dui s i trm *u!lu!uri( Cu "irete ie "i dem& are3 E marea ta !alitate# priete e Pe:rolles( Nu m)a" 'i adresat tie da! ar 'i tre*uit date sau primite lovituri( Emul ostru lo!uie"te !u si%ura t a!olo# 'a! pri soare( $a%ardNre3 murmur omul !u spaim eas!u s( Nu tre*uie s dai !u o!0ii de 'a 'aro ul sta( Primul lu!ru este s a'lm da! e a*se t# "i a" paria ! lipse"te de a!as la ora asta( Pe vremuri# i pl!ea s *ea( 6a! u)i a!as# iat u pla 'oarte simplu> vei lua a!east i vitatie((( 4o ,a%ue puse m& a a-utorului su u a di tre !ele dou i vitatii la *alul re%e tului# re,ervate pe tru 5alda% e "i Fae ,a( ti vei pro!ura# !o ti u el# o toalet de *al strlu!itoare "i ele%a t# asem toare a!eleia !oma dat de mi e pe tru do a Cru,( .ei avea %ata pre%tit o litier apropierea str,ii C0a ixe "i te vei pre,e ta la t& ra 'at umele lui $a%ardNre su"i( seam s)mi ris! viata# ,ise dom ul de Pe:rolles( Fii !umi te3 C& d va vedea ro!0ia "i *i-uteriile va e*u i( Nu vei avea de spus de!&t u !uv& t> Lagard+re v trimite aceast invitatie i v ateapt. 5la* solutie3 ,ise o vo!e piti%iat tre !ei doi( T& ra u 5e va !li ti di lo!( Pe:rolles sri tr)o parte# 4o ,a%ue puse m& a pe sa*ie( Nu)ti 'ie team3 ,ise de departe Co!ardasse( Prive"te# 'rate Passepoil# ia te uit la omuletul la3 A03 rspu se Passepoil( 6a! a" 'i 'ost edrepttit de soart !a asta "i da! ar 'i tre*uit s re u t la spera ta de a pl!ea 'emeilor# mi)a" 'i luat viata( Pe:rolles !epu s r&d# !a toti poltro ii !are au tre!ut pri tr)o mare spaim( Esop al II)lea# ,is Io a3 ex!lam el( 6i ou 'ptura asta3 spuse 4o ,a%ue !u *u dispo,itie( Cre,i ! da! ai !0iriat !u"!a !&i elui meu ai dreptul s te plim*i "i pri palatul meuM Ce !auti ai!iM ?i dum eavoastr# tre* !u o*r, i!ie !o!o"atul# !e urmea, s !utati a!oloM Era u adversar pe msura lui Pe:rolles( As!ult# Esop3 ,ise el protpi du)se 'ata lui( E s te vtm mi te pe lo! !e prime-die i tri !& d u e"ti prev,tor "i te ameste!i tre*urile altora3 4o ,a%ue "i aru !ase privirea spre !ei doi *ravi( Cu at&t mai ru pe tru Esop al II)lea# ,is Io a# da! "i permite s as!ulte pe la u"i3 6ar# a!est mome t# ate tia lui 4o ,a%ue 'u a*tut de !omportarea *i,ar "i !u adevrat dr, eat a omuletului# !are lu 'r eti!0et di m&i ile lui Pe:rolles i vitatia !e to!mai i 'usese !redi tat( Ce 'a!i# !ara%0iosuleM ex!lam 4o ,a%ue( Co!o"atul "i s!otea !u !alm di *u,u ar pe ele "i !limara( E e*u 3 ,ise Pe:rolles( Nu to!mai3 Nu to!mai3 ,ise Esop al II)lea# !are puse u %e u !0i -os "i se i stala !&t putu mai !omod pe tru a s!rie( Cititi3 spuse el !u u a!!e t de trium'# ridi!& du)se( ti se 0&rtia lui 4o ,a%ue( A!esta !iti>

=<

*opil drag, toate aceste podoa&e sunt trimise de mine. Am vrut s-ti fac o surpri$. 6-te frumoas. 8 litier i doi lac3ei vor veni din partea mea s te conduc la &al, unde te voi atepta. -2#R! /2 LA0AR/9R2 Co!ardasse)-u ior "i 'ratele Passepoil# a"e,ati prea departe pe tru a au,i# urmreau a!east s!e di priviri "i u tele%eau imi!( 5'i te 6um e,eule3 ,ise %as!o ul( +o se iorul pare u om !are are or*ul %i ilor3 6ar mi!ul !o!o"at3 rspu se prompt orma dul( Prive"te)i !0ipul3 5usti "i)a!um# !a "i data tre!ut# ! am mai v,ut o!0ii "tia pe u deva( Co!ardasse ridi! di umeri "i ,ise> Nu m o!up de!&t de oame i alti de la u metru opt,e!i "i !i !i sus( Nu am de!&t u metru opt,e!i# o*serv !u repro" Passepoil( Co!ardasse)-u ior i ti se m& a "i rosti a!este !uvi te *i evoitoare> Edat pe tru totdeau a# iu*itelule# ami te"te)ti ! e"ti a'ara apre!ierii mele( Priete e# pe *u ul 6um e,eu# este u !ristal pri !are te vd al*# ro, "i mai dolo'a de!&t Cupido # u i!ul 'iu al .e erei !ea ie"it di spuma mrii( Re!u os!tor# Passepoil str& se m& a !e i se ti dea( Era adevrat( 4o ,a%ue avea aerul u ui om uluit peste msur( l privea pe Esop al II) lea# ,is Io a# !u u 'el de spaim( Ce vrea s sem e astaM murmur el( .rea s spu # rspu se *la-i !o!o"atul# ! t& ra va !pta !redere *a,a !elor s!rise( A"adar ai %0i!it i te tia oastrM Am teles ! vreti 'ata( ?tii !e ri"ti !& d surpri ,i a umite se!reteM Ri"ti s !&"ti%i mult# rspu se !o!o"atul 're!& du)"i m&i ile( 4o ,a%ue "i Pe:rolles s!0im*ar o privire( 6ar s!risulM((( ,ise 4o ,a%ue !u %las s!,ut( Am "i eu mi!ile mele tale te# relu Esop al II)lea( . %ara te, ! imitarea e per'e!t( Atu !i !& d a-u % s !u os! o si %ur dat s!risul u ui om((( +i)mi3 Asta te poate du!e departe3 ?i omulM E03 Emul# trerupse !o!o"atul r&,& d( El e prea mare "i eu prea mi!( Nu)l pot reprodu!e( l !u o"tiM 6estul de *i e( Relatii de a'a!eri( Ne poti da u ele i 'ormatiiM Cum l)ai !u os!utM A a si %ur> a u!is doi oame i( .a mai u!ide doi m&i e( Pe:rolles tremura di !ap p& pi!ioare( 4o ,a%ue ,ise> Am i"te tem ite solide piv itele palatului meu3 Co!o"atul u lu seam aerul lui ame i ttor "i rspu se> 5patiu pierdut3 Fa!eti di ele *e!iuri "i le veti !0iria pod%ore ilor( +i se pare ! e"ti spio ( Ar%ume t e!o vi %tor3 Emul !au, )are i!i o para !0ioar# "i dum eavoastr su teti milio ar( .reti s vi)l predauM 4o ,a%ue des!0ise o!0ii mari( 6ati)mi !arto a"ul# relu Esop al II)lea# art& d ultima i vitatie pe !are 4o ,a%ue o mai ti ea ! m& ( Ce ai s 'a!i !u eaM Am s)o 'oloses! *i e( E voi da omului# "i omul "i va ti e promisiu ea pe !are o 'a! ai!i umele lui( 5e va du!e la *alul dom ului re%e t( Trias! l de 5us# ami!e3 ex!lam 4o ,a%ue( E"ti u ti!los i 'er al3

=O

E03 E03 '!u !o!o"atul !u modestie( 5u t altii mai ti!lo"i de!&t mi e( 6e u de vi e ,elul !u !are vrei s m slu-e"tiM A"a su t eu# 'oarte devotat a!elor !are)mi pla!( ?i am "a sa de a)ti pl!eaM +ult( ?i pe tru a)mi dovedi mai v&rtos devotame tul tu ai pltit ,e!e mii de %al*e iM Cu"!aM trerupse !o!o"atul( i!i u !a,# v ro%3 5pe!ul# a'a!ere de aur3((( Apoi adu% r& -i d> Co!o"atul a murit# trias! !o!o"atul3 Esop I a !&"ti%at u milio "i -umtate su* o um*rel ve!0e( Eu# !el puti # am u *irou de otar( 4o ,a%ue '!u sem lui Co!ardasse "i Passepoil# !are se apropiar# , % i d spadele ve!0i( Ci e su t "tiaM tre* Io a( Eame ii !are te vor soti# da! a!!ept servi!iile tale( Co!o"atul salut !eremo ios( Eame ii dum eavoastr !redi !io"i# ,ise el( a!est !a, re u tati la servi!iile mele( Respe!ta*ilii mei dom i# adu% el adres& du)se !elor doi vite-i# u v o*ositi s v s!oateti ve!0iturile 'ii d! u)mi veti ti e tovr"ie( Totu"i((( ,ise 4o ,a%ue !u u aer ame i ttor( Nu exist i!i u totu"i( 6ra!e3 Cu oa"teti la 'el de *i e !a "i mi e omul( E repe,it# e repe,it la !ulme( 5)ar putea spu e !0iar *rutal( 6a! ar vedea urma mea mutrele astea *u e de sp& ,urtoare((( .ai de p!atele oastre3 ,ise i di% at Co!ardasse( Poate 'i !i eva mai lipsit de politeteM adu% 'ratele Passepoil( Preti d s a!tio e, si %ur sau u a!tio e, delo!# termi Esop al II)lea pe u to peremptoriu( 4o ,a%ue "i Pe:rolles se s'tuiau( Tii de!i la !o!oa"a taM ,ise primul lu& du)l peste pi!ior( Co!o"atul salut "i rspu se> $a 'el !um ti a!e"ti *ravi la 'iarele lor ru%i ite( E u ealt !u !are mi !&"ti% p&i ea( Ci e)mi rspu de de ti eM rosti 4o ,a%ue ti tui du)l !u privirea( + au,i> slu-e"te)m !u !redi t "i vei 'i rspltit( Alt'el((( Nu)"i termi 'ra,a "i i ddu i vitatia( Co!o"atul o lu "i se drept spre u" de)a) drtelea( 5alut di trei trei pa"i "i ,i!ea> !rederea mo se iorului m o orea,( +o se iorul va au,i vor*i du)se despre mi e a!east oapte( ?i !um# la u sem as!u s al lui 4o ,a%ue# Co!ardasse "i Passepoil se pre%teau s)l soteas!# spuse mai departe> A"urel# u"urel3 Cum stm !u !o ve tia oastrM i ddu la o parte pe Co!ardasse "i Passepoil !u o m& pe !are am& doi )ar 'i !re,ut)o at&t de vi%uroas# '!u o ultim ple!!iu e ad& ! "i tre!u pra%ul( $e tr& ti u"a as( C& d se luar dup urma lui# !oridorul era %ol( Repede# ,ise dom ul de 4o ,a%ue adres& du)se lui Pe:rolles( Casa di strad C0a tre s 'ie !o -urat tr)o -umtate de or( Restul# rm& e !um am sta*ilit( Co!o"atul mer%ea !u pa"i mru ti pe strada Qui !amlpoix# pustie la a!east or( .alorile morale su t s!dere# murmur el( Al dra!ului s 'iu da! "tiam de u de s iau i vitatiile "i toaleta de *al3

PARTEA A TREIA

=P

Capitolul 1 Casa cu dou intrri

Ne a'lm ve!0ea "i %usta strad C0a tre# !are odi ioar murdrea i trarea la Palais)Ro:al( Erau trei strdute !are du!eau di strad 5ai t)7o or spre $uvru> strada Pierre $es!ot# strada 1i*liote!ii "i strada C0a tre( Toate trei tu e!oase# umede# *& tuite de sta'ii( Toate trei *at-o!ori d sple dorile Parisului# mirat ! u poate s vi de!e a!east pla% ru"i oas !are)i '!ea o pat pli o*ra,( 6i timp timp# mai ales ,ilele oastre# se au,ea spu & du)se> A!olo a 'ost !omis o !rim# ad& !urile a!estei opti pe !are i!i soarele su"i u o strpu %e de!&t ,ilele 'rumoase de var( C& d era vor*a de o preoteas a ,eitei .e us omor&t de i"te t&l0ari !u !0e'# !& d era vor*a de vreu *iet *ur%0e, di provi !ie# al !rui !adavru era %sit teap tr)u ,id ve!0i( Toate astea provo!au %roa, "i sil( +irosul s!&r*os al tripourilor a-u %ea p& su* 'erestrele !& ttorului palat# re"edi t a !ardi alilor# pri tilor "i re%ilor( 6ar moralitatea palatului su"i durea, oare de mult vremeM Eare pri tii o"tri u e)au povestit !e se petre!ea pri %aleriile de lem "i pri %aleriile de piatr ale palatuluiM A!um# Palais)Ro:al este u ptrat o est de ,idrie( Coridoarele de lem u mai exist( Celelalte !oridoare al!tuies! prome ada !ea mai pa" i! di lume( Pari,ie ii u vi ai!i i!iodat( s!0im* "i dau t&l ire toate mrimile departame telor( 6ar restaura tele !u pret 'ix# !are a*u d la eta-ele superioare# u !0ii lui Quimper sau ale lui Carpe tras se !ompla! ! a)"i ami ti pravurile !iudate di a!el Palais)Ro:al de pe vremea Imperiului ?i a Restauratiei( $e las %ura ap a!estor !umetri# pe !& d epoatele timide devorea, somptuosul 'esti de doi 'ra !i# pre'!& du)se sau tra% !u ure!0ea( A!um# !0iar pe lo!ul u de !ur%eau !ele trei p&raie oroioase umite C0a tre# Pierre $es!ot "i 1i*liote!a# o ime s !ldire# !are po'te"te Europa s ia lo! la masa lui !u o mie de ta!&muri# "i ti de !ele patru 'atade spre piata Palais)Ro:al# spre strada 5ai t)7o or dreptat# spre strada Co/ lr%it# spre strada Rivoli alu %it( 6e la 'erestrele a!estui palat se vede oul $uvru# 'iu le%itimM ?i !are seam !u ve!0iul $uvru( $umi a "i aerul se mpr"tie voie peste tot> oroiul s)a dus u se "tie u de2 tripourile au disprut2 lepr 0idoas# tmduit pe ea"teptate# )a lsat i!i o urm( 6ar u de oare lo!uies! pre,e t *ri%a ,ii "i 'emeile lorM vea!ul al ;.III)lea# a!este trei str,i pe !are le)am sti%mati,at !u dispret erau destul de ur&te# dar u erau mai %uste "i i!i mai murdare !a marea strad 5ai t)7o or# ve!i a lor# pe trotuarul lor prost pavat se a'lau !&teva portaluri 'rumoase> palate o*ile# i!i "i !olo# pri tre !o!ioa*e( $o!uitorii a!estor str,i se asem au !u a!eia !are triau la rsp& tiile ve!i e> %e eral mi!i *ur%0e,i# rev& ,tori de mru ti"uri sau di tr)a!eia !e taie paie la !&i i( 6ar puteai t&l i Paris lo!uri mult mai ur&te( $a !oltul str,ii C0a tre !u strada 5ai t)7o or se a'la o !as !u aspe!t modest# !urti! "i aproape ou( I trarea era strada C0a tre> o mi! poart *oltit di pra%ul !reia a-u %eai la u pero !u trei trepte( 6e !&teva ,ile# !asa era o!upat de o t& r 'amilie# a !rei purtare i i tri%a destul de mult pe ve!i ii !urio"i( A *r*at t& r# da! e re'erim !el puti la 'rumusetea -uve il a o*ra,ului# la privirea 'o!oas# la *o%tia prului *lo d !adr& d o 'ru te disti s "i pur( 5e umea me"terul $ouis "i !i,ela %r,i de s*ii( mpreu !u el lo!uia o 'at 'oarte t& r# 'rumoas "i *l& d !a %erii# dar al !rei ume u)l "tia ime i( Au 'ost au,iti vor*i d( Nu se tutuiau "i triau !a sot "i sotie( Aveau drept servitor o 'emeie *tr& # !are u vor*ea i!iodat# "i u *ietel tre "aispre,e!e "i "aptespre,e!e a i# !are '!ea tot !e putea s 'ie dis!ret( T& ra u ie"ea i!iodat# !&t putea 'i !re,ut pri,o ier# da! la ori!e or u s)ar 'i au,it vo!ea ei !ristali "i 'rumoas !are i to im uri reli%ioase sau !& te!e(

==

s!0im*# me"terul $ouis ie"ea 'oarte des "i se apoia t&r,iu oaptea( a!este o!a,ii u i tr pe u"a !u pero ( Casa avea dou i trri> a doua era pe s!ara propriettii ve!i e( Pe a!olo se apoia me"terul $ouis !asa lui( 6e !& d lo!uiau a!east !as# i!i u stri u le tre!use pra%ul# a'ara u ui !o!o"at mi!# !u o*ra,ul *l& d "i serios# !are i tra "i ie"ea totdeau a pe s!ar# i!iodat pe pero # 'r s vor*eas! !u ime i( Era 'r doial o !u o"ti t de)a me"terului $ouis( Curio"ii u l)au ,rit i!iodat !perea -oas u de sttea t& ra mpreu !u 'emeia *tr& "i *ietelul( ai te de sosirea a!estei 'amilii# ime i u)"i ami tea s)l 'i t&l it pe !o!o"at pri !artier( 6e aseme ea# !ei !urio"i erau aproape la 'el de i tri%ati de el !a "i de me"terul $ouis# 'rumosul "i ta!itur ul !are s!ulpta or ame te metal( 5eara# !& d mi!ii *ur%0e,i di ve!i tate stteau de vor* 'ata portilor lor# dup !e isprveau mu !a# erau si%uri ! oii lo!atari ai !asei stteau de vor* mpreu !u !o!o"atul( Ci e erauM 6e u de ve eauM ?i la !e or misterioas me"terul $ouis# !are avea m&i ile at&t de al*e# s!ulpta 'orti erele de s*iiM Casa era mprtit ast'el> o mare sal -oas "i mi!a *u!trie la dreapta# ddeau spre !urte# "i 'erestrele de la odaia ti erei se des!0ideau spre strada 5ai t)7o or2 *u!trie# dou !0itimii s!u de# su* tava # u a pe tru *tr& a Fra Xoise 1erri!0o # !ealalt pe tru epotul ei# Dea )+arie 1erri!0o ( Tot parterul u avea de!&t o si %ur ie"ire> u"a pero ului( 6ar 'u dul slii# aproape de *u!trie# era spri-i it de ,id o s!ar spiral !are ur! la eta-( A!est eta- era !ompus di dou !peri( Edaia me"terului $ouis# !are se des!0idea spre s!ar# "i alta !are u avea i!i ie"ire "i i!i o desti atie !u os!ut( A!east a doua !amer era tot timpul !0is !u !0eia( Ni!i *tr& a Fra Xoise# i!i 1erri!0o # i!i !0iar !& ttoarea 'at u o*ti user permisiu ea de a i tra( a!east privi t# me"terul $ouis# !el mai *u di tre oame i# se arta de o severitate e duple!at( Totu"i# t& ra ar 'i vrut s "tie !e se as!u de spatele u"ii !0ise( Fra Xoise 1erri!0o murea de !urio,itate# !u toate ! era o 'emeie dis!ret "i * uitoare( !e)l prive"te pe mi!ul Dea )+arie# "i)ar 'i dat dou de%ete de la m& a doar s priveas! pe %aura !0eii( 6ar *roas!a avea spate o pl!ut# !are astupa vederea( E si %ur 'ii t ome eas! mprtea# privi ta a!estei !amere# se!retul at&t de *i e pstrat de me"terul $ouis> !o!o"atul( A!esta 'u v,ut i tr& d "i ie"i d di a!east !pere( 6ar# !um tot !e se raporta la a!est mister tre*uia s 'ie i expli!a*il "i *i,ar# de 'ie!e dat !& d !o!o"atul i tra !amer# era v,ut ie"i d imediat me"terul $ouis( ?i# i vers# dup i trarea me"terului $ouis# u eori ie"ea imediat !o!o"atul( Nime i u)i v,use vreodat mpreu pe !ei doi priete i i separa*ili( Pri tre ve!i ii !urio"i se a'la u poet# !are lo!uia *i e teles la ultimul eta- al !ldirii( Poetul a!esta# dup !e)"i 'rm& ta !reierii# le povesti !umetrelor di strad C0a tre !# la Roma# vestalele aveau misiu ea s treti u 'o! sa!ru !are u tre*uia s se sti % i!iodat( !o se!i t# dup spusele poetului# a!este demoa,ele se lo!uiau re!ipro!> !& d u a ve%0ea asupra 'o!ului# !ealalt "i vedea de tre*urile ei( Co!o"atul "i me"terul $ouis tre*uie s 'i '!ut tre ei vreu pa!t a alo%( A!olo# sus# se a'la !eva !are u putea 'i prsit i!i o !lip( +e"terul $ouis "i !o!o"atul stteau de pa, pe r& d pe l& % a!est !eva( .ersiu ea poetului avu su!!es( Tre!ea drept !am e*u ( 6e a!um !olo 'u privit !a u idiot desv&r"it( 6ar ime i u %si o expli!atie mai *u !a a lui( C0iar ,iua !& d avea lo! palatul dom ului de 4o ,a%ue a!ea adu are de 'amilie solem # t& ra !are se o!upa de %ospodria me"terului $ouis se a'la si %ur# pe serate# !mruta ei 'oarte simpl# u de 'ie!are o*ie!t era !urat "i a"e,at la lo!ul potrivit( Patul# di lem de !ire"# era vluit perdele de per!al al*e !a ,pada( tre perete "i pat at&r a u mi! a%0easmator# !oro at de dou !re %i de meri"or( C&teva !rti de ru%!iu i pe ra'turi# u r,*oi de *rodat# s!au e# o %0itar pe u ul di tre ele o pasre mititi! tr)o !u"! l& % 'ereastr# a!estea erau o*ie!tele !are mo*ilau sau mpodo*eau umil "i %ratioasa !mrut( Am uitat totu"i s v spu em ! se mai a'la o mas rotu d "i# pe ea# !&teva 'oi de 0&rtie mpr"tiate( T& ra to!mai s!ria !eva( ?titi "i dum eavoastr !um a*u,ea, de o!0ii lor ti erele e*u e3 $s& d s aler%e a!ul sau p& mult vreme dup !e s)a tu e!at( Aproape se tu e!ase de)a *i elea "i t& ra !o ti ua s s!rie(

1RR

Altimele ra,e de lumi i trate pe 'ereastr !u perdeaua ridi!at i lumi au di pli o*ra,ul# "i putem spu e !el puti !um era '!ut( Avea o 'at !e prea ! r&dea tot timpul# era o t& r *l& da# !are rsp& de"te veselie -urul ei# !&t 'a!e 'eri!it o 'amilie trea%( Fie!are trstur a 'etei prea '!ut pe tru a pl!ea( Fru tea de !opil# asul !u 'rumoase ri tra da'irii# ,&m*etul !e de,velea dou "ira%uri de perle( 6ar o!0ii ei visau# o!0i mari# de u al*astru !0is# ale !ror %e e preau u 'ra - lu % de mtase( Fr privirea %& ditoare a 'rumo"ilor ei o!0i# a*ia de i)ai 'i dat v&rsta iu*irii( Era alt# !u o talie !am prea su*tire( C& d ime i u o o*serva# atitudi ile ei !ptau o mela !olie !ast "i 'erme!toare( Expresia %e eral a !0ipului ei era *l& detea( 6ar# su* ar!ul spri !e elor e%re# dese ate dr, et# avea pupil o s!lipire de m& drie !alm "i !ura-oas( Prul# de aseme ea e%ru# avea lu!iri armii2 prul lu % "i *o%at# at&t de lu % !&t s)ar 'i spus u eori ! i !li a !apul su* %reutatea lui# u duia *u!le mari pe %&t "i pe umeri# '!& d adora*ilei ei 'rumuseti u !adru "i o aureol( Exist u ele 'emei !are tre*uie iu*ite !u 'o! doar o si %ur ,i( Exist altele !are su t dr%ite mult vreme !u o ta drete potolit( Fata asta tre*uia s 'ie iu*it !u patim "i pe tru totdeau a( Era u %er# dar mai ales 'emeie( Numele 'etei# pe !are ve!i ii u)l !u o"teau "i pe !are doam a Fra Xoise "i Dea )+arie 1errie0o u aveau voie s)l rosteas! de !& d sosiser la Paris# era Aurore( Nume prete tios "i ridi!ol pe tru o 'rumoas dom i"oar de lume# ume %rotes! pe tru o 'at !u m&i ile ro"ii sau pe tru o !umtr al !rei %las tremur# ume !& ttor pe tru a!elea !are l pot mpleti# !a o 'loare plus# diadema lor de s!ump poe,ie( Numele su t !a podoa*ele> ii strives! pe u ii "i alt pe altii( Era si %ur odaie( C& d um*ra !repus!ulului i as!u se !aptul pe ei !et s mai s!rie "i !epu s vise,e( +iile de ,%omote ale str,ii a-u %eau p& la ea# dar u o tre,eau( "i ti ea prul !u 'rumoasa ei m& a al*# !apul ei se !li a# o!0ii priveau spre !er( Arta !a o statuie ru%!iu e# i ,&m*ea lui 6um e,eu( Apoi# pri tre ,&m*ete apru o la!rim# o perl# !are tremur o !lip pe mar%i ea pleoapei pe tru a se rosto%oli !et pe o*ra,ul !ati'elat( C&t de mult t&r,ie3 murmur ea( Adu pa%i ile risipite pe mas "i le %rmdi tr)o !aset mi! pe !are o mpi se su* !pt&iul patului( Pe m&i e3 ,ise ea !a "i !um "i)ar 'i luat rmas *u de la u priete de 'ie!are ,i( Apoi !0ise 'ereastra "i lu !0itara# s!ot& d la t&mplare !&teva a!orduri( A"tepta( Re!itise ast,i toate pa%i ile !0ise a!um !aset( .ai3 Avea vreme s !iteas!( A!este pa%i i !o ti eau povestea vietii ei# at&t !&t o "tia( Povestea %& durilor "i a i imii ei( 6e !e s!risese toate asteaM Primele r& duri ale ma us!risului rspu deau la a!east tre*are( Aurore spu ea> !ep s s!riu tr)o sear !& d su t si %ur# dup !e am a"teptat toat ,iua( A!este r& duri u su t pe tru el( E primul lu!ru pe !are)l 'a! !e u i e desti at( Nu vreau !u i!i u !0ip s vad a!este pa%i i# u de voi vor*i despre el 'r !etare# sau voi vor*i umai despre el( 6e !e3 Nu "tiu> mi)ar 'i %reu s spu ( Feri!ite su t a!elea !e au priete e !rora pot s le !redi te,e preapli ul su'letului lor> durerea "i 'eri!irea( Eu )am i!i o priete ( 5u t si %ur# !u totul si %ur( Nu)l am de!&t pe el( C& d l vd# Amutes!( Ce i)a" putea spu eM Nu)mi !ere imi!( ?i# totu"i# u pe tru mi e iau pa a( Nu a" s!rie da! )a" avea spera ta de a 'i !itit# da! u !&t vreme tries!# !el puti dup moarte( Cred ! voi muri de 'oarte t& r( Nu mi) o dores!# dar i!i u m tem de moarte3 6a! a" muri# el m va re%reta# iar eu l voi re%reta !0iar "i !er( 6ar# de)a!olo# voi vedea lu trul i imii lui( C& d mi vi e a!east idee# a" vrea s mor( +i)a spus ! tatl meu a murit( +ama !red ! mai trie"te( 6ra% mam# s!riu pe tru ti e( I ima i aparti e tre%ime# dar ti aparti e la 'el "i tie( A" 'i vrut s)i tre* pe a!eia !e pri!ep misterul a!estei du*le ta drete> putem oare avea dou i imiM

1R1

5!riu pe tru ti e( Cred ! )am s)ti as!u d imi! "i a" dori s)ti de,vlui !ele mai tai i!e as!u ,i"uri ale su'letului meu( + "elM E mam u e oare priete !are tre*uie s "tie ori!eM +edi!ul !are te poate s to"i de toateM Pe 'ereastra des!0is a u ei !ase am v,ut o dat o 'at %e u !0eat 'ata u ei 'emei de o 'rumusete *l& d "i %rav( Copilul pl& %ea# erau la!rimi adevrate( Emotio at "i sur&,toare# mama se aple! s o srute pe pr( E03 6ivi 'eri!ire# mam3 +i se pare ! simt srutarea ta pe 'ru tea mea( ?i tu e"ti 'oarte 'rumoas "i *l& d3 ?i tu tre*uie s "tii s !o sole,i ,&m*i d( A!est ta*lou struie mereu visurile mele( 5u t %eloas de la!rimile 'etei( 6ra% mam# da! a" 'i tre ti e "i el# !e a" mai putea !ere lui 6um e,euM Eu )am %e u !0eat i!iodat de!&t 'ata u ui preot( Cuvi tele u ui preot 'a! *i e# dar 6um e,eu vor*e"te umai pri %ura mamelor( + a"tepti# m !auti# m re%retiM + pome e"ti oare# dimi eata "i seara# ru%!iu ile taleM + ve,i "i tu visurile taleM C& d m %& des! la ti e# mi se pare ! "i tu tre*uie s te %& de"ti la mi e( A eori i ima mea ti vor*e"te( E au,iM 6a! 6um e,eu mi va a!orda a!east mare 'eri!ire de a te vedea# te voi tre*a da! )au 'ost !lipe !& d i ima ti)a tresrit 'r motiv( ti voi rspu de> seam ! ai au,it stri%tul di i ima mea# dra%a mea mam3 5u t s!ut Fra ta( Nu mi s)a spus u de( Nu)mi !u os! exa!t v&rsta dar tre*uie s am -ur de dou,e!i de a i( E oare visM E oare realitateM A!east ami tire# da! exist# e at&t de deprtat "i va%3 Am mome te !& d mi ami tes! u eori de o 'emeie !u o*ra,ul a %eli!# !are)"i aple!a ,&m*etul deasupra lea% ului meu( Erai tu# mamM (((Apoi# tu eri!# o larm mare de lupt( Poate oaptea de 'e*r a u ui !opil( Ci eva m purta *rate( A %las tu tor m '!u s tremur( Aler%am pri tu eri!( +i)era 'ri%( Apoi s)a produs o !eat mi tea mea( Priete ul tre*uie s "tie tot !e s)a t&mplat( 6ar !& d l tre* despre !opilria mea# ,&m*e"te trist "i ta!e( + vd pe tru prima oar !u !laritate m*r!at *ietel# Piri eii spa ioli( 6u!eam la ps!ut i"te !apre ale u ui tra spa iol de la mu te# !are# 'r doial# e ddea ospitalitate( Priete ul meu era *ol av "i au,eam spu & du)se adeseori ! va muri( Pe atu !i l umeam tatl meu( C& d m apoiam seara# m pu ea s %e u !0e, aproape de patul lui# mpreu & du)mi el su"i m&i ile# "i mi spu ea 'ra !e,> Aurore# roa%)te lui 6um e,eu s tries!( tr)o oapte# ve i preotul s)i dea ultima mprt"a ie( 5)a spovedit "i a pl& s( Credea ! u)l aud( 5pu ea> Iat ! epoata mea va rm& e si %ur( 4& de"te)te la 6um e,eu# 'iule3 l dem a preotul( 6a# pri te( E03 6a# m %& des! la 6um e,eu( El e *u ( Nu)mi pas de mi e( 6ar srma a mea epoat# !are va rm& e si %ur pe lumeM Ar 'i u mare p!at# pri te# s o iau !u mi eM 5 o u!i,iM protest preotul !u %roa,( Fiul meu# delire,i3 Clti di !ap "i u rspu se imi!( +)am apropiat 'oarte !et> Priete e 7e ri# iam ,is privi du)l struitor 8"i da! ai "ti# dra% mam# !&t de sla* "i palid era srma ul lui o*ra,9# priete e 7e ri# u mi)e team de moarte "i vreau s ple! !u ti e la !imitir( +)a luat *ratele sale# !are ardeau de 'e*r( ?i mi ami tes! ! repeta> 5 o las si %ur3 5 o las si %ur de tot3 Adormi# !o ti u& d s m ti *rate( Au vrut s m smul% de a!olo# dar mai *i e m omorau de!&t s ple!( + %& deam> 6a! moare# m vor du!e !u el( 6up !&teva ore# se tre,i( Eram s!ldat sudoarea lui( 5u t salvat# ,ise el( ?i# v,& du)m str& s la pieptul lui# adu%> +i!ul meu %er# tu m)ai s to"it3

1R@

(((Nu l)am privit i!iodat !u ate tie( tr)o ,i l)am v,ut 'rumos# !um de 'apt este "i !um l vd mereu de atu !i( Am prsit !asa tra ului pe tru a mer%e mai i ima trii( Priete ul meu se ,drve ise "i lu!ra la !&mp !a mu !itor ma ual( Am a'lat dup a!eea ! o '!ea pe tru a m 0r i( Eram tr)o 'erm *o%at di apropiere de .e as/ue( 5tp& ul !ultiva pm& tul "i# a'ar de asta# vi dea *utur !o tra*a di"tilor( Priete ul meu m)a ds!lit !u str" i!ie s u ies delo! di %rdi a mi!# di spatele !asei# s u i tru i!iodat sala !omu ( 6ar# tr)o sear# mai multi se iori au ve it s m & !e la 0a # se iori !e ve eau di Fra ta( + -u!am !u !opiii stp& ului %rdi ( Copiii au vrut s)i vad pe se iori# l)am urmat proste"te( 6oi se a'lau la mas# !o -urati de valeti armati "i de soldati> total "apte( Cel !are !oma da a '!ut u sem sotitorului su( Toti s)au uitat la mi e( Primul se ior m)a !0emat "i m)a m& %&iat# pe !& d al doilea s)a dus s vor*eas! !u %las "optit stp& ului 'ermei( C& d s)a apoiat l)am au,it spu & d> Ea este3 a!ela"i timp a ,v&rlit o pu % pli !u %al*e i stp& ului 'ermei( +ie mi)a spus> .i o p& la !&mp# mi!ut( .i o s)l ve,i pe tatl tu( 5)l vd !u o !lip mai devreme l& % mi e# i!i u doream alt!eva( Am ur!at vite-e"te pe !al# spatele u ui %e tilom( Nu !u o"team drumul !are du!ea spre o%orul pe !are lu!ra tatl meu( 6e o -umtate de or !lream r&,& d# !& t& d# le% & du)m trapul !alului( Eram 'eri!it ! o re%i 3 Apoi am tre*at> A-u %em repede la priete ul meuM Cur& d# !ur& d# mi s)a rspu s( ?i oi mer%eam mai departe( 5e sera( +i s)a '!ut 'ri!( Am vrut s !o*or de pe !al( +arele se ior !oma d> $a %alop3 ?i omul !are m ti ea mi puse m& a pe %ur pe tru a)mi *u"i tipetele( 6ar am v,ut deodat ve i d 'u%a mare# de)a !urme,i"ul !&mpului# u !lret !are)"i !roia drum !a u v&rte-( Clrea pe u !al de mu !# 'r "a "i 'r !pstru( Prul i ,*ur *taia v& tului mpreu !u '&"iile !m"ii rupte( 6rumul !otea -urul u ui !r& % tiat de u p&r&u( Tre!u p&r&ul ot "i o lu ra, a peste !r& %( .e ea# ve ea( Nu)mi re!u o"team tatl# at&t de *l& d "i !alm# u)l re!u o"team pe priete ul meu 7e ri# sur&,& d mereu !& d se a'la l& % mi e( Cel pe !are)l vedeam era !umplit> 'rumos !a u !er ai te de 'urtu ( .e ea( 6i tr)u ultim salt# !alul tre!u talu,ul drumului "i se pr*u"i 'r& t( Priete ul meu ti ea m& *r,darul de la plu%( Ata!ati)l3 stri% marele se ior( 6ar priete ul meu i %0i!i i te tia( v&rti *r,darul plu%ului deasupra !apului !u am& dou m&i ile "i ddu dou lovituri( 6oi valeti armati !u s*ii !,ur la pm& t "i ,!eau pli i de s& %e( 6e 'ie!e dat !& d priete ul meu lovea# stri%a> Iat)m3 Iat)m3 $a%ardNre3 $a%ardNre3 Emul !are m ti ea voia s)o ia la 'u%# dar priete ul meu u)l pierdu di o!0i( l a-u se di urm# tre!& d peste trupurile !elor doi valeti# "i l do*or !u o lovitur de *r,dar( N)am le"i at# dra% mam( Poate ! mai t&r,iu )a" 'i 'ost at&t de !ura-oas( 6ar# timpul a!estei !ierri !umplite am ti ut o!0ii lar% des!0i"i# d& d di mi ute !&t puteam de tare "i stri%& d> Cura-# priete e 7e ri3 Cura- Cura-3 Nu "tiu da! lupta a durat u mi ut( 6up asta# a !le!at pe !alul u uia di tre !ei morti "i ti & du)m *rate a por it %alop( Nu e)am mai apoiat la 'erm( Priete ul meu mi)a spus ! stp& ul l trdase( ?i adu%> Nu e putem as!u de de!&t( tr)u ora"(

1RF

Tre*uia de!i s e as!u dem( Nu m)am %& dit i!iodat la asta( 5e tre,ea mi e !urio,itatea# mpreu !u va%a dori t de a)i aparti e( $)am tre*at( +)a str& s *rate spu & du)mi> +ai t&r,iu3 +ai t&r,iu3 Apoi# !u u dram de mela !olie> Ai o*osit s m tot ume"ti tatl tuM Nu tre*uie s 'ii %eloas# mama mea iu*it( Pe tru ! el a sem at toat 'amilia mea> mam "i tat a!ela"i timp( Nu e vi a ta> u erai ai!i( 6ar# !& d mi ami tes! de !opilria mea o!0ii mi se umplu de la!rimi( A 'ost *u # duios "i srutrile tale )ar 'i putut 'i mai dul!i de!&t m& %&ierile lui( El# at&t de puter i!3 At&t de vitea,3 E03 6a! l)ai vedea# !um l)ai mai iu*i3

Capitolul @ '%intiri din copilrie

Nu i trasem i!iodat tr)u ora"( C& d am ,rit de departe !lopot itele di Pamplo a# am tre*at !e)o 'i asta( 1iseri!i# mi rspu se priete ul meu( .ei vedea ai!i mult lume# mi!a mea Aurore> se iori 'rumo"i "i 'emei !& ttoare# dar u vei mai avea 'lorile di %rdi ( primul mome t )am re%retat delo! 'lorile di %rdi ( Ideea de a vedea at&tia se iori 'rumo"i "i at&tea 'emei 'erme!toare m !& t peste msur( Am tre!ut de portile !ettii( 6ou "iruri de !ase alte "i tu e!ate as!u deau privirilor oastre eerul( Cu puti ii *a i !e)i avea priete ul meu# a !0iriat o !mrut( Am deve it pri,o ier( mu ti# !a "i la 'erm stteam aer li*er "i la soare# vedeam !opa!ii 'loriti# pa-i"tile ti se "i m *u!uram de tovr"ia !opiilor de v&rsta mea( Ai!i# patru pereti( A'ar# pro'ilul alu %it al !aselor !e u"ii !u t!erea sum*r a ora"elor spa iole( u tru# i,olare( C!i priete ul meu( 7e ri# ie"ea dis)de)dimi eat "i se apoia t&r,iu seara# !u m&i ile e%re "i 'ru tea du"it( Era trist( 6oar m& %&ierile mele i puteau reda ,&m*etul( Eram sra!i "i m& !am p&i e us!at( 6ar u eori %sea mi-lo!ul de a)mi adu!e !io!olat# mi u tia asta spa iol# "i alte dul!iuri# ,ilele a!elea# revedeam *ietul su o*ra, 'eri!it "i ,&m*itor( Aurore# mi ,ise el tr)o sear# ai!i# la Pamplo a# m umes! do $ui,# "i da! te trea* !i eva !e ume porti# vei rspu de> +ari/uita( Nu "tiam de!&t umele de 7e ri# su* !are era !u os!ut p& atu !i( Nu mi)a spus perso al i!iodat ! era !avalerul de $a%ardNre( Am a'lat di t&mplare "i a tre*uit s %0i!es!# de aseme ea# !e a '!ut pe tru mi e !& d eram !opil( Cred ! voia s u "tiu !&t i eram de datorat( A"a este 7e ri# dra% mam( Pli de o*lete# a* e%atie# %e ero,itate# *ravur mpi s p& la e*u ie( Ar 'i de a-u s doar s)l ve,i !a s)l iu*e"ti aproape !&t "i pe mi e( Pe vremea a!eea a" 'i pre'erat mai puti deli!atete "i mai mult ama*ilitate la tre*rile mele( "i s!0im*a umele> de !eM To!mai el# at&t de si !er "i de dr, et3 + urmrea o idee( mi spu eam 'r !etare> o 'a!e pe tru mi e# eu i provo! e!a,uri( Iat !um am a'lat !e meserie '!ea la Pamplo a "i# a!ela"i timp# adevratul su ume pe !are l purta odi ioar Fra ta(

1RG

tr)o sear# !tre ora !& d o*i" uia s vi a!as# au *tut la u" doi %e tilomi( To!mai m pre%team s a"e, 'ar'uriile de lem pe mas( Nu aveam 'at de mas( Am !re,ut ! era priete ul meu# 7e ri( Am aler%at s des!0id( $a vederea !elor doi e!u os!uti# m)am tras apoi# spim& tat( Nime i u ve ise ! s e vad de !& d e a'lam la Pamplo a( Erau doi !avaleri de"irati# sla*i# %al*e i !a *ol avi de 'ri%uri "i purtau mustti lu %i "i rsu!ite( 5padele lor su*tiri "i lu %i le ridi!au pulpa a ma talelor e%re( A ul era *tr& "i 'oarte vor*ret# !ellalt# t& r "i t!ut( Adios3 'rumoas !opil# mi)a ,is primul( Nu !umva ai!i lo!uie"te se iorul do 7e riM Nu# se or# i)am rspu s( Cei doi avare,i se privir( Cel t& r ridi! di umeri "i mormi> 6o $ui,3 6o $ui,# pe 6um e,eul meu3 stri% !el mai v&rst( 6o $ui,3 A"a voiam s spu ( ?i !um "oviam s rspu d# !o ti u> I tr# do 5a !0e# epoate# i tr3 l vom a"tepta ai!i pe se iorul $ui,( Nu v %ri-iti de oi# !o e-ita( Ne simtim *i e( A"a,)te# epoate( Cam sr!!ios lo!uie"te do $ui,# dar asta u e prive"te( Apoi o !i%arillo# do 5a !0eM NuM F !um vrei( Nepotul do 5a !0e u s!otea i!i u !uv& t( Avea o mutr plouat "i# di timp timp# "i s!rpi a o ure!0e# !a u *iat mare a'lat la a a %0ie( A !0iul# !are se umea do +i%uel# apri se o ti%ar "i !epu s 'ume,e vor*i d !u o estvilit volu*ilitate( +uream de 'ri! s u m !erte priete ul meu( C& d i)am au,it pa"ii pe s!ar# am aler%at t&mpi area lui( 6ar u !0iul# do +i%uel# avea pi!ioare mai lu %i de!&t mi e "i di !apul s!rii# ,ise> Ati sosit# s'&r"it# do $ui,3 ex!lam el( Nepotul meu# do 5a !0e# v a"teapt de o -umtate de or( 4ra!ias a 6ios3 5u t !& tat s v !u os! "i epotul meu# do 5a !0e# la 'el( + umes! do +i%uel de la Cre e0a( 5u t di 5a tia%o# aproape de Ro !eveaux# u de a 'ost u!is Rola d !el .itea,( Nepotul meu# do 5a !0e# poart a!ela"i ume "i este di a!eea"i re%iu e> e 'iul 'ratelui meu# do Ramo de la Cre !0a# alcade major de Toledo# ?i v srutm m& a# do $ui,# di toat i ima# :rinidad santa( 6i toat i ima( Nepotul do 5a !0e se ridi!ase# dar u s!otea i!i o vor*( Priete ul meu se opri !apul s!rilor( 5pr& !e ele i erau !ru tate "i o expresie de %ri-orare i se ,u%rvea pe o*ra,( Ce doritiM tre* pe tru a doua oar 7e ri( 7aideti# i trati3 ,ise u !0iul do +i%uel# !are se ddu la o parte politi!os pe tru a)l lsa s trea!( Ce doritiM tre* pe tru a doua oar 7e ri( +ai t&i# s vi)l pre,i t pe epotul meu# do 5a !0e( Pe dra!u3 stri% 7e ri *t& d di pi!ior( Ce doritiM C& d era a"a# 'urios# !epeam s tremur( A !0iul +i%uel se ddu u pas apoi v,& du)i !0ipul# dar "i reve i repede( Avea o 'ire *u de 0idal%o( Iat !e e adu!e la dum eavoastr# repli! el# 'ii d! u aveti !0e' s stm la tai'as( .rul ostru# Carlos de 1ur%os# !are a slu-it la am*asada di +adrid a ul I=L# v)a re!u os!ut la Cue !a# ar!0e*u,ierul( 5u teti !avalerul 7e ri de $a%ardNre( 7e ri pli "i !o*or privirea( Credeam ! va e%a( Prima sa*ie di lume3 !o ti u u !0iul +i%uel( Emul !ruia u)i re,ist ime i3 Nu e%ati# !avalere# su t si%ur de !eea !e spu ( Nu e%# ,ise 7e ri !u u aer sum*ru( 6ar# se ores# v va !osta poate s!ump 'aptul ! mi)ati des!operit tai a( ?i# a!eea"i !lip# se duse s !0id u"a di spre s!ar( $u %a ul do 5a !0e !epu s tremure di toate mdularele( Por 6ios3 stri% u !0iul do +i%uel 'r s par des!ump it# e va !osta ori!&t vreti# !avalere( .e im la dum eavoastr !u *u,u arele pli e((( 7aide# epoate# s e %olim pu %a3 Nepotul# do 5a !0e# !are !l t ea di di tii lu %i# puse pe mas# 'r s s!oat o vor*# doi sau trei pum i de %al*e i( A !0iul '!u la 'el(

1RL

7e ri i privea !u mirare( 7ee3 7ee3 '!u u !0iul plim*& du)"i de%etele pri %rmada de aur( Nu)i a"a ! u se !&"ti%a at&ta * et "le'ui d %r,i de s*ii la me"terul Cue !aM Nu v suprati# !avalere# u su tem ai!i pe tru a des!operi tai a dum eavoastr( Nu vrem s "tim de !e strlu!itul $a%ardNre se !o*oar p& la a!east meserie# !are)i stri! al*eata m&i ilor "i i o*ose"te pieptul# u)i a"a# epoateM Nepotul se !li !u st& %!ie( Am ve it# !0eie %uralivul 0idal%o# pe tru a v vor*i despre o trea* de 'amilie( A !0iul lu u s!au "i)"i reapri se ti%ara de 'oi( E trea* de 'amilie# !o ti u el# trea* simpl de 'amilie( Nu)i a"a# epoateM Tre*uie de!i s v spu # !avalere# ! toti di 'amilie su tem !ura-o"i !a Cidul# !a s u spu mai mult( Eu# !are v vor*es!# am t&l it tr)o ,i doi 0idal%os# la Tolosa# 1is!aia( Erau *ieti de viat# alti "i voi i!i( 6ar s v spu povestea alt dat( Nu e vor*a de mi e# !i de epotul meu# do 5a !0e( Nepotul meu '!ea !urte !u o estitate u ei 'ete 'rumoase di 5alvatierra( Cu toate ! e *i e '!ut# *o%at "i destul de i teli%e t# 'etita u prea se %r*ea s se 0otras!( !ele di urm s)a dr%ostit# dar de u altul# !0ipuiti)v3 Nu)i a"a# epoateM Ta!itur ul do 5a !0o s!oase u mormit apro*ator( ?titi "i dum eavoastr# relu u !0iul +i%uel# doi !o!o"i pe tru o %i seam *taie3 Era"ul u e mare( Cei doi ti eri se vedeau 'ie!are ,i( +i tile se 'ier*& tau( $a !aptul r*drii# epotul meu ridi! m& a# dar i lipsi iuteala# !avalere# a"a ! primi o pere!0e de palme( Er# se trerupse el# tele%eti# u Cre !0a s 'ie plmuit3 +oarte "i s& %e# u)i a"a# epoateM E evoie de sa*ie pe tru a r,*u a a!east i sult3 6up !e vor*i a"a# u !0iul +i%uel l privi pe 7e ri "i# !u u aer 0&tru "i 'ioros a!ela"i timp# '!u !u o!0iul( Puti i spa ioli seam !u o sperietoare de !opii "i !u 5a !0o Pa !0a( Nu mi)ati spus ! !e doriti de la mi e# ,ise 7e ri( Fr voia lui# o!0ii i se toarser de dou sau trei ori spre aurul ti s pe mas( Eram at&t de sra!i3 Ei *i e3 Ei *i e3 ,ise u !0iul +i%uel( Ce dra!u# doar se poate %0i!i3 Nu)i a"a# epoateM Cei di 'amilia Cre !0a )au primit i!iodat o palm( Este pe tru prima oar istorie( Cei di 'amilia Cre !0a su t i"te lei# tele%eti# !avalere3 ?i# mai ales# epotul meu# dar((( F!u o pau, dup a!est dar( C0ipul priete ului meu 7e ri se lumi # pe !& d privirea i alu e! di ou asupra %rme,ii de %al*e i( Cred ! tele%# ,ise el# "i su t %ata s v serves!( 5 'ie tr)u !eas *u 3 ex!lam u !0iul do +i%uel( Pe s'& tul Ia!o*3 Iat u !avaler dem de a!est ume( ?tiam *i e ! e vom tele%e3 !o ti u u !0iul( 6o Ramo u putea s e tra% pe s'oar( 5e!tur se ume"te do Ramiro Nu e, To aldilla# di !tu ul 5a Dos( E mi! de statur# *r*os# lat spate( Nu am evoie s "tiu toate astea# trerupse 7e ri( 1a da3 1a da3 6ra!e3 Nu tre*uie s 'a!eti vreo !ur!tur( A ul tre!ut m du!eam la 'el!erul di Fo tara*ia# u)i a"a# epoateM ?i i)am dat u *a de aur s)mi s!oat o msea di 'u dul %urii# !are m durea( Cara%0iosul vara pistolul de aur *u,u ar "i mi s!oase u di te s tos lo!ul !elui stri!at( .edeam !um 'ru tea lui 7e ri se tu e!a "i spr& !e ele i se apropiau( A !0iul do +i%uel u *%a de seam( Pltim# spuse el mai departe# vrem !a trea*a s 'ie '!ut !u !0i*,uial "i !um tre*uie( Nu)i dreptM 6o Ramiro are prul ro"u "i poart totdeau a o plrie !e u"ie !u pe e e%re( Tre!e 'ie!are sear# !tre ora "apte# pe la 0a ul :rei Mauri# di tre 5a Dos "i Po !eveaux( 6estul# se ores# trerupse 7e ri( +i se pare ! 'ie!are a teles alt!eva( Cum a"aM Cum a"aM ,ise u !0iul( Am !re,ut ! era vor*a s)l vt pe do 5a !0e s ti sa*ia m& (

1R<

5a ta Tri idad3 ex!lam do +i%uel( Toti !ei di 'amilia Cre !0a su t de prima 'ort( Copilul 'a!e s!rim sal !a s'& tul ar0a %0el# dar pe tere se pot ivi a!!ide te( Ne)am %& dit ! dum eavoastr v veti lua o*li%atia s)l a"teptati pe do Ramiro Nume, la 0a ul :rei Mauri "i veti r,*u a o oarea epotului meu do 5a !0e( 6e ast dat 7e ri u rspu se( H&m*etul re!e !are)i apru pe *u,e exprima u dispret at&t de pro'u d# !&t u !0iul "i epotul s!0im*ar o privire %ri-orat( 7e ri art !u de%etul mo edele de aur de pe mas( Fr s s!oat o vor*# u !0iul "i epotul le *%ar *u,u are( Apoi# 7e ri ti se m& a spre u"(3 A !0iul "i epotul tre!ur pri 'ata lui !u plria m& "i !u "ira spi rii doit( Co*or&r s!rile di patru patru trepte( ,iua a!eea am m& !at tot p&i e us!at( 7e ri u adusese imi! s pu em 'ar'uriile de lem ( Eram prea mi! pe tru a tele%e toat sem tatea a!estei s!e e( Totu"i# m)a impresio at pro'u d( +)am %& dit mult vreme la privirea aru !at de priete ul meu 7e ri spre aurul !elor doi 0idal%o di Navara( !e prive"te umele de $a%ardNre# v&rsta "i mai ales si %urtatea !are triam m mpiedi!au s !u os! stra iul re ume de !are se *u!ur( 6ar a!est ume avu mi e u e!ou puter i!( As!ultam o 'a 'ar de r,*oi( +i)am ami tit de spaima rpitorilor mei !& d priete ul meu 7e ri le a,v&rli a!est ume 'at# el si %ur mpotriva tuturor( +ai t&r,iu am a'lat !i e era !avalerul 7e ri de $a%ardNre( +)am tristat( 5a*ia lui s)a -u!at !u viata oame ilor( Capri!iul su s)a -u!at !u i ima 'emeilor( +)am tristat 'oarte tare3 6ar asta m)a mpiedi!at s)l iu*es!M 6ra%a mea mam# u "tiu imi! despre viat( Poate ! !elelalte 'ete su t '!ute alt'el de!&t mi e( $)am iu*it mai mult !& d am a'lat !&t a p!tuit( +i se prea ! avea evoie de ru%!iu ile mele pe l& % 6um e,eu# mi se prea ! eram u lu!ru importa t viata lui( 5e s!0im*ase at&t de mult de !& d deve ise tatl meu adoptiv( +am# u m vi ui ! s& t or%olioas# simteam ! eram *l& detea# telep!iu ea "i virtutea lui( C& d spu ! l iu*eam mai mult# poate ! m "el> l iu*eam tr)u alt 'el( 5rutrile lui pri te"ti m)au '!ut s ro"es! "i am !eput s pl& % !eti"or si %urtatea mea( 6ar o iau ai te ti vor*es! despre lu!ruri t&mplate ieri( Priete ul meu 7e ri !epu s)mi 'a! edu!atie la Pamplo a( Nu avea delo! vreme s m i struias! "i i!i u *a s)mi !umpere !rti# !!i ,ilele lui de mu ! erau lu %i "i 'oarte prost pltite( Pe atu !i '!ea u!e i!ie arta !are apoi la '!ut !ele*ru toat 5pa ia su* umele de Ci !elador( Era le t "i e& dem& ati!( 5tp& ul l trat !u asprime( ?i el# 'ostul o'iter de !avalerie u"oar di re%ime tul re%elui $udovi! ai ;I.)lea# el# m& dru t& r !are u!idea u de mult pe tru u !uv& t# pe tru o privire# dura !u r*dare repro"urile "i -i% irile u ui me"ter spa iol3 Avea o 'ii!3 C& d se apoia a!as# !u !&tiva * uti !&"ti%ati sudoarea 'ru tii# era 'eri!it !a u re%e# 'ii d! i ,&m*eam( Alta lo!ul tu ar r&de de mil# dra% mam# dar s& t si%ur ! tu vei vrsa o la!rim# $a%ardNre u avea de!&t o !arte# u ve!0i tratat de s!rim# s!ris de maestrul Fra !ois 6elapalme# di Paris# pro'esor de s!rim !u diplom# premiat la Parma "i la Flore ta# mem*ru a!el 7a de%e %u d di +a 0eim "i al A!ademiei de s!rim di Neapole# maestru de s!rim al 6el'i ului# "i a"a mai departe# urmat de 6es!rierea di'eritelor lovituri *ote "i !om*i atii !u v&r'ul spadei# 'olosite ata!ul semet# de 4io)+aria .e tura# de la sus) umita A!ademie de s!rim di Neapole# rev,ut "i m*u ttit de D( F( 6elam*re) 5aulxure# spadasi al !adetilor# tiprit la Paris 1<<O( Nu te mira de memoria mea( 5& t primele r& duri pe !are le)am sila*isit( mi ami tes! de ele !a de !ate0ismul meu( Priete ul meu 7e ri m)a vtat s !ites! pe ve!0iul lui tratat de s!rim( viata mea ) am ti ut o sa*ie m& # dar eram tare la teorie# !u o"team a*solut toate loviturile( Calvarul a !eput a*ia !& d priete ul 7e ri a pus deoparte !i !i mo ede de ar%i t pe tru ami !umpra Alfa&eto de Salamanca(

1RO

Cartea u '!ea dou parale# !redem mam( Totul depi de de pro'esor( Am vtat repede s des!i're, a!est a*surd talme")*alme"# reda!tat de u trio de spadasi i i% ora ti( Ce m i teresa %rosola ele pri !ipi ale artei de a u!ide( Priete ul meu 7e ri m vta !u r*dare "i *l& dete literele( ?edeam pe %e u !0ii lui( El ti ea !artea# eu aveam m& u pai "i urmream 'ie!are liter umi d)o( Nu era o mu !# !i o *u!urie( 6a! !iteam *i e# m sruta( Apoi e a"e,am am& doi %e u !0i "i mi re!ita ru%!iu ea de sear( Iti spu ! era !a o mam3 E mam duioas "i !o!0et pe tru s!umpa ei 'etit3 Eare u m m*r!a2 u)mi ete,ea el su"i prulM Tu i!a lui !u m& e!i se to!ea# dar eu aveam totdeau a ro!0ii *u e( E dat l)am surpri s !u a!ul mi # !er!& d s teas ro!0ia mea rupt( E03 Nu r&de# u r&de# dra% mam3 $a%ardNre '!ea asta# !avalerul 7e ri de $a%ardNre# omul 'ata !ruia se ple!au s*iile !ele mai de temut3 6umi i!# dup !e)mi '!ea *u!le "i mi le pri dea 'ileu# dup !e)mi lustruia asturii de aram ai -a!0etei# '!& du)i s par de aur# "i)mi oda -urul %&tului o pa %li! de !ati'ea !u mi!a mea !ru!e de otel# m !o du!ea# drept "i m& dru# la *iseri!a 6omi i!a ilor di ora"ul de -os( As!ultam litur%0ia( 6eve ise evlavios pri mi e "i pe tru mi e( Apoi# dup termi area slu-*ei# tre!eam di !olo de ,idurile !ettii# pe !are o lsam# trist "i tu e!at# urma oastr( C&t de *u era aerul !urat pe tru srma ii o"tri plm& i3 C&t de *l& d "i radios era soarele3 Ne plim*am pe !&mpiile pustii( .oia s se -oa!e !u mi e( Era mai !opilros !a mi e( 5pre pr& ,# !& d !epeam s o*oses!# m du!ea la um*ra u ei pduri dese( 5e a"e,a la rd!i a u ui !opa! "i adormeam *ratele lui( .e%0ea# %o i d t& tarii "i alte %& % ii( A eori m '!eam ! dorm "i l priveam pri tre %e ele tredes!0ise( E!0ii i erau( totdeau a ati titi asupra mea( $e% & du)m# ,&m*ea( N)am de!&t s !0id o!0ii "i s)l vd a"a pe priete ul# pe tatl meu# o*ilul 7e ri3 A!um l iu*e"ti# mamM ai te de a adormi sau dup# dup toa ele mele# !!i eram !a o re%i # masa era servit pe iar*( Puti p&i e ea%r muiat lapte( Ami te"te)ti ospetele tale !ele mai pl!ute# mam( 5 mi le des!rii# 'ii d! 0a*ar )am !e seam a"a !eva( 5u t si%ur ! ser*rile oastre erau mai %ro,ave de!&t ale voastre( P&i ea oastr# laptele ostru era u *alsam muiat am*ro,ie3 1u!uria su'leteas!# m& %&ierile# r&sul e*u di imi!# !opilriile# !& te!ele# mai "tiu eu !eM Apoi di ou -oa!a( .oia s a-u % alt "i puter i!( Apoi# pe drum# la apoiere2 sporovial potolit# trerupt de !ule%erea u ei 'lori# de pri derea u ui 'luture# de o !apr al* !are *e0ia -os# vale# de par! ar 'i !erut o m& %&iere( 5t& d ast'el de vor* mi modela mi tea "i i im 'r s)"i dea seama( Citea pe as!u s "i se '!ea 'emeie s m i struias!( Am vtat s)l !u os! pe 6um e,eu "i istoria poporului ales# mi u tiile !erului "i ale pm& tului( !lipele !& d eram si %uri# !er!am# u eori# s)l tre* "i s a'lu di !e 'amilie m tra%( Adesea i vor*eam de ti e# dra% mam( 5e trista "i u rspu dea( mi spu ea doar( Aurore# ti promit ! ti vei !u oa"te mama( 5per s)"i depli eas! '%duiala '!ut de mult vreme# su t si%ur de asta# deoare!e 7e ri )a mi tit i!iodat( ?i da! m !red !e mi spu e i ima# mome tul e aproape( E03 6ra% mam# !&t am s te ador Y 6ar vreau s termi totul le%tur !u edu!atia mea( Am !o ti uat s primes! le!tiile lui mult vreme dup !e am prsit Pamplo a "i Navarra( Ni!iodat u am avut alti pro'esori a'ar de el( Nu era vi a lui( C& d mi u atul su tale t de artist a 'ost re!u os!ut# !& d 'ie!are %ra de de 5pa ia a vrut s ai*# plti d 'oarte s!ump# %arda spadei sale !i,elat de do $ui,# el Ci !elador# mi spuse> .ei deve i o 'at vtat# dra%a mea( +adridul are "!oli vestite# u de 'etele vat tot !e tre*uie s !u oas! mai t&r,iu o 'emeie( .reau !a tu s 'ii pro'esorul meu# totdeau a# totdeau a3 i rspu sei( H&m*i "i)mi rspu se> Te)am vtat tot !e "tiam# *iata mea Aurore(

1RP

Ei *i e# *u ul meu priete # u vreau delo! s "tiu mai mult de!&t ti e(

Capitolul F (iganca

6e !& d am !res!ut mare# dra% mam# pl& % mereu( 6ar s& t la 'el !a "i !opiii> la mi e# sur&sul u a"teapt !a la!rimile s se usu!e( Poate ! ti)ai spus# !iti d 'le!reala mea de,l& ata# impresiile mele despre lupt# istoria !u !ei doi 0idal%o# u !0iul do +i%uel "i epotul do 5a !0e# primele studii di !artea de s!rim# povestea *ietelor mele *u!urii !opilre"ti poate ! tiai spus> e o e*u ati!3 E)adevrat# 'eri!irea m s!oate di mi ti( 6ar u su t la" durere( Feri!irea m amete"te( Nu "tiu !e seam pl!erea mo de "i puti m i teresea,( Ceea !e m atra%e este 'eri!irea i imii( 5u t vesel# su t !opil# m *u!ur de toate# vai3 !a "i !um )a" 'i su'erit( Am 'ost evoiti s ple!m di Pamplo a u de !epusem s 'im mai puti sra!i( 7e ri a putut !0iar pu e !&tiva *a i deoparte# !eea !e i)a 'ost de mare 'olos( Ti mi te ! aveam aproape ,e!e a i( tr)o sear s)a apoiat 'rm& tat "i 'oarte %& durat( I)am sporit %& durarea spu & du)i ! toat ,iua u om vluit tr)o ma tie tu e!at a stat de pa, pe strad# su* 'ereastra mea( 7e ri )a m& !at( ?i)a pre%tit armele "i s)a m*r!at !a pe tru o !ltorie lu %( Edat !u !derea optii# mi)a spus s m m*ra! "i eu !u -a!0eta de postav "i mi)a le%at str& s "ireturile de la %0ete( A ie"t !u sa*ia la "old( +uream de 'ri!( 6e mult vreme u)l v,usem at&t de a%itat( C& d s)a apoiat# a '!ut u pa!0et di ,dre tele lui "i ale mele( Tre*uie s ple!m# Aurore# mi ,ise( Pe tru mult vremeM tre*ai( Pe tru totdeau a( Cum a"a3 ex!lamai privi d sra!a oastr %ospodrie( $sam toate asteaM 6a# toate# ,ise ,&m*i d trist( +)am dus !oltul str,ii s !aut u om !are va mo"te i toate astea( E multumit ! u re%e3 Asta)i viata3 6ar u de e du!em a"a# 'r imi!M tre*ai di ou( 6um e,eu "tie# mi rspu se !er!& d s 'ie vesel( $a# drum# mi!a mea Aurore# e timpul s)o por im( Am ie"it( Ai!i i tervi e !eva %ro,itor# dra% mam( Pa a mea s)a oprit o !lip# dar u vreau s)ti as!u d imi!(( Cum !o*or&m treptele pero ului# am v,ut u o*ie!t tu e!at mi-lo!ul str,ii pustii( 7e ri a vrut s m du! dire!tia ,idurilor# dar i)am s!pat di mi # %reu at !um era de *a%a-e# "i m)am av& tat spre o*ie!tul !are)mi atrsese ate tia( 7e ri a s!os u stri%t pe tru a m opri( N)am 'ost i!iodat eas!ulttoare# dar era prea t&r,iu( !epusem s deslu"es! o 'orm ome eas! su* o ma tie "i mi se prea ! re!u os! ma tia misteriosului pa, i! !are se plim*ase tot timpul ,ilei su* 'ereastra mea( Am ridi!at ma tia( tr)adevr# era omul pe !are)l v,usem timpul ,ilei( Era mort "i s!ldat s& %e( +)am pr*u"it# !a "i !um eu smi a" 'i primit o lovitur de moarte( Ai!i# aproape de mi e a avut lo! o lupt# !!i !lipa !& d ie"ise# "i luase sa*ia( 7e ri "i ris!ase ! o dat viata pe tru mi e((( Eram si%ur ! pe tru mi e(

1R=

(((+)am tre,it puterea optii( Eram si %ur# sau# !el puti # m !redeam si %ur( Era o !amer "i mai sr!!ioas de!&t a!eea de u de ple!asem# o odaie !are se a'la de o*i!ei la primul !&t al 'ermelor spa iole# ai !ror proprietari su t i"te 0idal%o sra!i( 6i !perea de dedesu*t# desi%ur sala !omu a 'ermei# se au,ea u ,%omot a*ia per!epti*il( Eram !ul!at tr)u pat !u !oloa e de lem m& !at de !arii# pe o saltea de paie a!operit !u o p& , %roas# ,dre tuit( $umi a lu ii i tra pe 'erestrele 'r %eamuri( .edeam 'ata patului 'ru ,i"ul a doi ste-ari !are se le% au v& tul optii( $)am stri%at !et pe 7e ri# pe priete ul meu( N)am primit i!i u rspu s 6ar o !lip mai t&r,iu# am v,ut o um*r !are se t&ra pe -os( Era 7e ri !are se ridi! !eti"or la !pt&iul meu( mi '!u sem !u m& a s ta! "i mi "opti la ure!0e> Au dat de urma oastr( 5u t -os( Ci e a umeM tre*ai( Tovar"ii !elui de su* ma tie( +ortul3 Fremtam di !ap p& pi!ioare "i am !re,ut ! voi le"i a di ou( 7e ri m str& se de *rat "i relu> Adi eauri erau dosul u"ii( Au !er!at s)o des!0id +i)am tre!ut *ratul !a u dru% pri *el!iu%e( N)au * uit atura o*sta!olului( Au !o*or&t s !aute u elte pe tru a do*or u"a 5e vor toar!e( 6ar !e le)ai '!ut# 7e ri# priete e# am stri%at eu ! te urmres! !u at&ta d&r-ireM Am smuls di %ura lupilor prada pe !are voiau s o s'&"ie3 mi rspu se( EuM Eu eram3 tele%eam *i e( 4& dul a!esta mi umplea i ima "i m durea( Eram !au,a tuturor e oro!irilor# eu i distrusesem viata( Emul a!esta at&t de 'rumos# odi ioar at&t de strlu!itor "i de 'eri!it# se as!u dea a!um !a u !rimi al( mi druise trea%a lui existe t( 6e !eM Tat# i ,isei# tat iu*it# las)m ai!i "i salvea,)te te implor( "i puse m& a pe *u,ele mele( Ne*u mi!3 murmur el( 6a! m u!id# voi 'i 'ortat ori!um s te prses!# dar ) am a-u s ! a!olo( 5!oal)te3 Am '!ut e'ort s m supu ( + simteam 'r vla% +ai t&r,iu am a'lat ! priete ul meu# 7e ri# sleit de o*oseal !!i m purtase *rate# aproape moart# de la Pamplo a p& la a!east !as deprtat# i trase ai!i s !ear adpost Erau oame i sra!i> I)au dat !amera !are e a'lm( C& d 7e ri se pre%tea s se !ul!e pe u !ul!u" de paie pre%tit pe tru el# au,i deodat tropot de !opite pe !&mp( Caii se oprir la poarta !asei i,olate( 40i!i imediat ! tre*uia s am& e som ul pe tru altdat( lo! s se !ul!e# des!0ise !eti"or u"a "i !o*or !&teva trepte( 5e au,eau %lasuri ve ite di sala -oas( Fermierul ,dre te spu ea> 5u t %e tilom "i u)mi trde, oaspetii( 7e ri au,i ,or itul u ui pum de aur ,v&rlit pe mas Ast'el i se !0ise %ura 'ermierului %e tilom( A %las pe !are)l !u o"tea poru !i> $a trea* isprviti repede3 7e ri se apoie mare %ra* "i !0ise u"a !um putu mai *i e( 5ri la 'ereastr pe tru a vedea da! exist vreu mi-lo! de 'u%( Cre %ile !elor doi ste-ari ati %eau u"or 'erestrele 'r %eamuri( Dos era o %rdi mi! de ,ar,avaturi !o -urat !u u %ard de uiele( +ai departe# o p"u e# apoi r&ul Ar%a# pe !are lu a l lumi pri tre ar*ori( E"ti !am palid# mi!a mea Aurore# relu 7e ri !& d m v,u pi!ioare# dar e"ti !ura-oas "i m vei spri-i i( E03 6a a!lamai# 'eri!it "i !& tat peste msur la %& dul si 'iu de 'olos( + lu !u el la 'ereastr( .ei !o*or livad pe s!ara astaM m tre* el art& du)mi !re %ile "i tru !0iul u ui ste-ar( 6a# da# tat# da! mi '%duie"ti ! vii repede dup mi e(

11R

ti '%duies!# mi!a mea Aurore( 7ai# repede sau i!iodat# dra%a mea adu% el "oapt lu& du)m *rate( Eram 'oarte tul*urat( Nu tele%eam imi!2 mai *i e3 7e ri des!0ise rama 'erestrei !lipa !& d di ou se au,eau pa"i pe s!ar( +)am a%tat de !re %ile ste-arului# pe !& d el se pustea spre u"( C& d vei a-u %e -os# mi mai spuse# vei a,v&rli o pietri!i! odaie( A!esta va 'i sem alul( Apoi te vei stre!ura pe l& % %ard p& la r&u( Ar!au pe s!ar( 7e ri "i v&r iar"i *ratul *el!iu%e# lo!ul dru%ului !are lipsea( Au !er!at s des!0id# au mpi s# au -urat# dar *ratul lui 7e ri '!ea !&t u dru% de 'ier( ! mai eram la 'ereastr !& d am au,it ,%omotul daltei pe !are o v&rau su* u"( +)am oprit( .oiam s vd( Co*oar3 !o*oar3 ?opti 7e ri !u er*dare( +)am supus( C& d am a-u s pe pm& t# am luat o pietri!i! "i am a,v&rlit)o pri des!0i,tur 'erestrei( dat am au,it sus u tros et surd( 6esi%ur ! tre*uie s 'ie u"a pe !are o 'ortau( Asta mi)a muiat pi!ioarele( Am rmas piro it lo!ului( 6ou mpu"!turi rsu ar !pere# apoi 7e ri apru pe perva,ul 'erestrei( A03 1iata 'ptur3 ,ise el v,& du)m( Te "i !redeam salvat3 .or tra%e dup oi3 a!eea"i !lip m lu *rate( 5e au,ir mai multe detu turi la 'ereastr( $)am simtit tresri d viole t( E"ti r itM am stri%at eu( Era mi-lo!ul live,ii( 5e opri pli lumi "i# tor!& du)"i pieptul !tre *a ditii !are re !r!au armele la 'ereastr# stri%> $a%ardNre3 $a%ardNre3 Apoi sri peste %ard "i a-u se la r&u( Ne urmreau( a!el lo!# r&ul Ar%a e rapid "i ad& !( Cutam !u o!0ii vreo lu tre# !& d 7e ri# 'r s !eti eas! %oa a "i ti & du)m mai departe *rate# se ,v&rli mi-lo!ul !ure tului( Era u -o! pe tru el# am v,ut *i e( + ti ea deasupra !apului !u o m& # !u !ealalt tia 'irul apei( Am a-u s pe malul opus !&teva se!u de( 6u"ma ii o"tri se !o sultau pe !ellalt mal( .or !uta vadul# ,ise 7e ri( Nu su tem ! salvati( + !l,ea ti & du)m str& s la piept# !!i eram ud leoar! "i tremuram( Au,irm !aii %alop& d pe !ellalt mal( 6u"ma ii o"tri !utau vadul s trea! r&ul pe tru a)"i !o ti ua urmrirea( Erau !o vi "i ! u le vom s!pa mult vreme( C& d ,%omotul %oa ei se sti se deprtare# 7e ri rei tr ap "i travers di ou r&ul Ar%a li ie dreapt( Iat) e si%ura t# mi!a mea Aurore# mi ,ise ati %& d malul# exa!t lo!ul de u de ple!aserm( A!um# tu tre*uie s)ti usu!i m*r!mi tea "i eu s m pa se,( ?tiam *i e ! ai 'ost r it3 stri%ai eu( A 'lea!( .i o( 5e drept spre !asa 'ermierului !are e trdase( 1r*atul "i evasta lui r&deau st& d de vor* sala -oas# l& % u 'o! *u ( 5)l rstoar e la pm& t "i s)l le%e mpreu !u 'emeia )a 'ost pe tru 7e ri de!&t trea* de o !lip( T!eti# le ,ise el# deoare!e# !re,& d ! aveau s 'ie u!i"i# tipau di rsputeri( A 'ost o vreme !& d a" 'i dat 'o! ma%0er itei voastre murdare# a"a !um meritati( 6ar )o s v 'a! i!i u ru> iat %erul vostru p,itor3 "i tre!ea m& a pri prul meu ud( Am vrut s)l a-ut s se pa se,e( Ra a de la umr s& %era tare di pri!i a e'orturilor '!ute# mi pusese 0ai ele la us!at "i m velise ma tia lui mare pe !are o lsase# !& d 'u%ise# odaia de sus( Am '!ut '&"ii di !&rpe "i i) am o*lo-it ra ( mi ,ise> Nu m mai doare# m)ai vi de!at3 Fermierul %e tilom "i 'emeia lui u mi"!au# !a "i !um ar 'i 'ost morti( 7e ri ur! !amera de sus "i !o*or !ur& d !u puti ul ostru *a%a-( Ctre ora trei oaptea prsirm !asa# ur!ati pe u !at&r mare "i *tr& # pe !are 7e ri l luase di %ra-d "i pe tru !are ,v&rli dou mo ede de aur pe mas( ai te de a ple!a# ,ise sotului "i 'emeii lui>

111

6a! se apoia,# dati)le !omplime te di partea !avalerului de $a%ardNre "i spu e) ti)le a"a> /umne$eu i 6ecioar o vor ocroti pe orfanC( $a%ardNre u are a!um r%a,ul s se o!upe de ei# dar va ve i "i !easul sta3 Cat&rul *tr& '!ea mai multe parale de!&t prea( 5pre ,iu sosirm la Estrella "i apoi e dreptarm spre 1ur%os# de !ealalt parte a mu telui# mpreu !u u !o du!tor de !at&ri( 7e ri voia s se deprte,e !&t mai mult de %ra itele Fra tei( 6u"ma ii lui erau 'ra !e,i( Avea de %& d s u se opreas! de!&t la +adrid( Noi# !opiii# su tem s!utiti de %ri-i( Ima%i atia oastr lu!rea, e !etat de dat !e e vor*a de pri tii o"tri e!u os!uti( E"ti tare *o%at# dra% mamM Tre*uie s 'ii o persoa importa t da! 'ii!a ta este urmrit !u at&ta !pt& are( 6a! e"ti *o%at# u)ti vei putea 'a!e o idee despre !e seam o !ltorie lu % pri 'rumoasa "i o*il tar a 5pa iei# etal& du)"i mi,eria or%olioas su* sple dida strlu!ire a !erului ei( +i,eria este du toare su'letului ome es!( ?tiu asta# !u toate ! su t 'oarte t& r( A!est eam !avaleres! de vi %tori ai maurilor este de!li a!um( 6i tre toate !alittile lor ilustre "i strve!0i au pstrat de!&t or%oliul de !omedie# drapat ,dre te( Peisa-ul e mi u at( $o!uitorii su t tri"ti "i le e"i# !u'u dati p& peste !ap e!i ste ru"i oas( Ceea !e vedeti pe !0ipul u ei *iete 'rumoase !are tre!e pe drum# !& ttoare de departe# purt& d i!i %ratie !o"ul !u 'ru!te# u e pielea o*ra,ului ei# !i o mas! %roas2de murdrie( Totu"i# exist 'luvii# dar 5pa ia )a des!operit ! 'olosirea apei( C& d exist pe u deva o sut de 0oti la drumul mare# asta se ume"te u sat# "i mai marele lui se ume"te al!ade( Al!adeleM"i toti !ei pe !are i !&rmuie"te su t %e tilomi( Pm& tul di -urul satului e lsat para%i ( Tre! totu"i destui !ltori# ori!& d de pustiu ar 'i drumul# iar !ei o sut u u %e tilomi "i 'amiliile lor au ast'el de m& !at 'ie!e ,i o !eap( Al!adele# mai %e tilom de!&t !o !ette ii si# este "i mai 0ot "i mai la!om de!&t ei( 5e pare ! u eori a!e"ti auto!rati m & ! p& la dou !epe dou,e!i "i patru ore( 6ar !ei !are "i 'a! ast'el u idol di p& te!e termi ru( i p& de"te pu"!a( Epule ta u tre*uie s a*u,e,e !u eru"i are de pri osul !erului3 Rar %se"ti !&te !eva de m& !at pri 0a uri( Ele su t 'ii tate pe tru a u!ide !ltorii# !are plea! pe !ealalt lume 'r s ia masa de sear( Proprietarul# om m& dru "i ta!itur # ti o'er o %rm-oar de paie a!operit de o ,drea t !e u"ie( Asta se !0eam pat( 6a!# di t&mplare# u ti)a tiat *ere%ata timpul optii# plte"ti "i ple!i 'r s de-u e,i( E de prisos s vor*im despre !lu%ri "i despre al%ua,ili( Pu %a"ii !u 'li te s!urte su t !u os!uti deopotriv tre%ul A ivers( Nime i u i% or ! !o du!torii de !at&ri su t aso!iatii aturali ai t&l0arilor di mu ti( C& d u spa iol are de str*tut trei le%0e tr)o dire!tie oare!are# trimite dup otar "i "i di!tea, testame tul( 6e la Pamplo a p& la 1ur%os am avut sute de ave turi# dar i!i u a le%at de pri%o itorii o"tri( Numai despre a!e"tia vreau s)ti vor*es!( Ne)a 'ost dat s)i t&l im di ou ai te de a a-u %e la +adrid( Am luat)o pri 1ur%os spre a e 'eri de ve!i tatea la tului mu tos di Castilia ve!0e( E!o omiile priete ului meu se topeau !u repe,i!iu e# "i ai tam !et# deoare!e drumul era pavat !u o*sta!ole( Povestirea u ei !ltorii 5pa ia se aseam !u o %rmad de a!!ide te# adu ate de)a valma de o ima%i atie roma es! "i %lumeat( !ele di urm am lsat urma oastr .alladolid "i da telele !lopot itei maure( F!userm mai mult de -umtate di drum( 5e sera( +er%eam de)a lu %ul %ra itelor provi !iei $eo pe tru a a-u %e la 5e%ovia( !le!asem am& doi pe a!ela"i !at&r "i u aveam i!i o !lu,( 6rumul era 'rumos( Ni se spusese ! pe r&ul Ada-a ar 'i u 0a # u de puteam m& !a pe sturate( Cu toate a!estea# soarele apu ea spatele !opa!ilor su*tiri ai pdurii !are se ti de spre 5alama !a "i u ,ream i!i o urm de 0a ( 5e tu e!a( Pe drum se vedeau di !e !e mai puti i !o du!tori de !at&ri( Era ora t&l irilor epl!ute( 4ratie lui 6um e,eu# )am avut i!i o t&l ire de aseme ea soi seara a!eea( Am avut de '!ut doar o 'apt *u pe drumul ostru( a!ea sear# dra% mam# am %sit)o pe mi!a Flor# iu*ita mea %ita # prima "i si %ura mea priete (

11@

Iat ! a tre!ut mult vreme de !& d e)am desprtit "i !u toate a!estea su t si%ur ! "i ami te"te de mi e( 6ou sau trei ,ile dup sosirea oastr la Paris# m a'lam sala s!u d "i !& tam( 6eodat am au,it u stri%t pe strad2 mi s)a prut ! re!u os! vo!ea Florei( Tre!ea o !alea"!# o !alea"! mare de !ltorie# 'r *la,o ( Perdelele erau lsate( Pro*a*il ! m "elasem( +ai t&r,iu m)am a"e,at adesea la 'ereastr sper& d s)i vd talia supl "i 'i # pi!iorul de ,& # ati %& d u"or pietrele as!utite ale !aldar&mului# "i o!0ii ei e%ri strlu!i d su* voalul de da tel( 5u t e*u 3 6e !e ar 'i Flor la ParisM 6rumul tre!ea deasupra u ei prpstii( C0iar la mar%i ea 0ului se a'la u !opil !are dormea( Eu l)am ,rit prima "i l)am ru%at pe 7e ri# priete ul meu# s e oprim( Am srit -os "i am %e u !0eat l& % !opil( Era o ti% !u" mi!# de v&rsta mea# "i 'rumoas3 Nu v,usem i!i!& d o 'ii t mai dr%la" de!&t Flor> era s"i %ratia# 'i etea# *li da ,*urdl i!ie( A!um# Flor tre*uie s 'ie o t& r adora*il( Nu "tiu de !e am 'ost !upri s umaide!&t de dori ta de a o str& %e *rate( 5rutul meu a tre,it)o( +i l)a apoiat sur&,& d# dar vederea lui 7e ri a spim& tat)o( Nu)ti 'ie team# i)am spus# e *u ul meu priete # tatl meu( s!ump# !are te va iu*i# te "i iu*e"te( Cum te !0eamM Flor( ?i pe ti eM Aurore( H&m*i iar"i( 1tr& ul poet# murmur ea# !el !are e !ompu e !& te!ele# vor*e"te adesea despre la!rimile Aurorei !are strlu!es! !a perlele !upa 'lorilor( Pu rm"a% ! tu )ai pl& s i!iodat( Eu o s pl& % adesea( Nu tele%eam !e voia s spu !u *tr& ul poet( 7e ri e !0em( Ea "i duse m& a la piept "i stri% pe ea"teptate> E03 C&t mi)e de 'oame3 Era 'oarte palid( Am luat)o *rate( 7e ri des!le! "i el( Flor e spuse ! u m& !ase di a-u ( 7e ri avea o *u!at de p&i e "i i)o ddu mpreu !u plos!a !are mai avea puti vi ide ;eres( Ea m& !a !u l!omie( 6up !e *u# l privi struitor pe 7e ri# apoi pe mi e( Nu sem ati delo!# "opti ea( 6e !e )am "i eu pe !i e s iu*es!M 1u,ele)i ati ser u"or m& a lui 7e ri# timp !e adu%a> +ultumes!# se iore !avaler# su teti la 'el de *u pe !&t de 'rumos( . ro%# u m lsati oaptea pe drum3 7e ri "ovia> %ita ii su t ti!lo"i# prime-dio"i "i di*a!i( A*a do ul a!estui !opil putea s 'ie o !ap!a ( 6ar eu am struit at&t de mult !&t 7e ri !o simti p& la urm s o iau !u oi pe mi!uta ti% !u"( Iat) e 'eri!ite3 Cum u era s *ietul !at&r# !are avea a!um trei poveri( Flor e)a povestit pe drum viata ei( Aparti ea u ei trupe de %ita i !are ve ea de la $eo "i se du!ea la +adrid( Cu o dimi eat mai ai te# u "tiu di !e !au,# !eat a 'ost urmrit de u es!adro ( Flor se as!u se tu'i"uri# iar tovar"ii ei 'u%ir( 6up !e tre!u spaima# Flor voi s)"i t&l eas! !eata( 6ar# de"i aler% u)i mai %si !ale( Tre!torii pe !are)i tre*a# aru !au dup ea !u pietre( Ciudati !re"ti i# !are)i smulser di ure!0e !er!eii de aram ar%i tat "i !olierul de perle 'alse# pe motiv ! u era *ote,at3 .e i oaptea( Flor o petre!u tr)o !laie de '& ( 6i 'eri!ire# !i e doarme# u m & ! tru!&t srma a Flor u m& !ase imi! 5eara( A doua ,i merse iar p& se ls seara 'r s 'i m& !at !eva( C&i ii de la 'erme ltrau spatele ei# iar !opila"ii o 0uiduiau( 6i timp timp# %sea pe drum urma u ei sa dale e%ipte e2 asta i ridi!a moralul( 6e o*i!ei# %ita ii au u lo! de popas "i de t&l ire !&mpie# tre lo!ul de ple!are "i ti ta !ltoriei( Flor "tia u de s)i %seas! pe)ai si# dar departe# 'oarte departe# tr)o tre!toare a mu telui 1aladro # di 'ata Es!orialului# la "apte sau opt le%0e de +adrid( Era drumul pe !are mer%eam "i oi( Am o*ti ut de la priete ul meu 7e ri s o !o du! pe mi!a Flor p& a!olo( I)am '!ut lo! l& % mi e# pe paie# la 0a ( A avut parte de sple dida oal putred !e e)a 'ost servit pe tru !i (

11F

A!este ollas pudridas di Castillia su t 'eluri de m& !are !e se %ses! %reu restul Europei( Pe tru a le 'a!e# tre*uie s ai u pi!ior de por!# puti piele de *ou# -umtate de !or de !apr moart de *oal# !otoare de var,# !o-i de ap# u "oare!e de !&mp# o *a it "i -umtate de !tei de usturoi( Cam astea erau mirode iile pe !are le)am re!u os!ut 'aimoasa oastr oal putred di *ur%ul 5a lu!ar# tre Pres/uera "i 5e%ovia# tr)u ul di !ele mai somptuoase 0a uri !are exist provi !iile re%elui 5pa iei( !ep& d di !lipa !& d mi!uta Flor deve i tovar"a oastr# drumul e pru mai puti pli!ti!os( Era vesel# aproape la 'el !a "i mi e# dar mai !u experie t( ?tia s da se,e# "tia s !& te( Ne amu, povesti du) e 'arsele dem e de sp& ,urtoare ale 'ratilor ei %ita i( Am tre*at)o la !e 6um e,eu se !0i ( Ne)a rspu s> la u ul!ior3 6ar la Hamora# provi !ia $eo # t&l ise u !lu%r# !are)i expli! mretia 6um e,eului !re"ti ilor( Flor dori s 'ie *ote,at( A stat !u oi opt ,ile !0eiate> !&t am mers de la 5a lu!ar di Castillia la mu tele 1aladro ( C& d am sosit apropierea a!estui mu te sum*ru "i st& !os# u de tre*uia s m despart de mi!a mea Flor# m)am tristat> u "tiam ! e o presimtire( + o*i" uisem !u Flor( +er%eam mpreu de opt ,ile pe a!ela"i !at&r# ti & du) e u a de !ealalt# 'le!ri d tot timpul( Ea m iu*ea# iar eu o priveam !a pe o sor( Era !ald# !erul 'usese a!operit toat ,iua# aerul era apstor# !a la apropierea u ei 'urtu i( Cum a-u serm la poalele mu telui# !epur s !ad pi!turi %rele de ploaie( 7e ri e ddu ma tia lui pe tru a e '"ura mpreu "i !o ti uarm s e !trm# %r*i d !at&rul le e" su* aversa tore tial( Flor e spusese ! 'ratii ei e vor primi !u !ald ospitalitate "i o rpial u)l putea speria pe priete ul meu 7e ri( A"a !# am& dou# Flor "i !u mi e# eram starea su'leteas! de a mprti !ea mai !umplit 'urtu su* adpostul u duitor !e e u ea( Norii %rei aler%au pe !er# rosto%oli du)se u ul peste !ellalt# ls& d u eori tre ei o ruptur# pe u de aprea al*astrul !0is al !erului( $i ia ori,o tului# spre as'i tit# prea u 0aos purpuriu( Era si %ura lumi !are mai rmsese pe !er( Ea !olora toate lu!rurile ro"u( 6rumul se !tra spiral peste o pa t a*rupt "i st& !oas( Ra'alele de ploaie erau at&t de puter i!e# !&t !at&rului i tremurau pi!ioarele( Ce ostim3 ex!lamai eu( $umi a asta m 'a!e s vd tot 'elul de lu!ruri( Pe !reasta st& !ii de !olo mi s)a prut ! ,res! doi oame i tiati piatr( 7e ri privi repede partea a!eea( Nu vd imi!# ,ise el( Nu mai su t# spuse Flor !eti"or( Erau !u adevrat doi oame iM tre* di ou 7e ri( Am simtit s!& du)se mi e o edeslu"it %roa, pe !are rspu sul Florei o sporea( Nu erau doi# repli! ea# !i !el puti ,e!e( armatiM armati( Nu su t 'ratii tiM Cu si%ura t ! u( ?i e p& des! de mult vremeM 6e ieri dimi eat e tot dau t&r!oale( 7e ri o privea pe Flor !u e !redere( ?i eu o priveam * uitoare( 6e !e oare u e vestiseM +ai t&i am !re,ut ! erau !ltori# !a "i voi# ,ise ea# rspu ,& d di proprie i itiativ "i !u a ti!ipatie %& durilor oastre( +er%eau pe ve!0ea pote!# spre apus# !um 'a! aproape toti o*ilii o"tri 0idal%o( 6oar oame ii di popor mer% pe drumurile oi( Numai de la i trarea oastr mu ti mi"!rile lor mi)au dat de * uit( Nu v)am vestit 'ii d! a!um e)au luat)o ai te "i au por it pe u drum u de u)i mai putem t&l i( Ne)a expli!at ! pote!a ve!0e# prsit 'ii d! '!ea drumul a evoios# tre!ea pe partea de mia, oapte a mu telui 1aladro # pe !& d a oastr !otea di !e !e mai mult !tre mia,,i# pe msur !e e apropiam de tre!tori( Cele dou drumuri se u eau tr)u pas u i!# umit el paso de la Rapadores# mult mai departe de ta*ra ti%a ilor(

11G

6i a!east !au,# ai t& d spre i ima mu telui# u mai ,rirm 'a tasti!ile siluete dese ate pe !erul ro"u)sta!o-iu( C&t puteai vedea !u o!0ii# st& !ile erau pustii( Nu se mai ,rea i!i o alt misive a'ara 'reamtului ste-arilor *tuti de ploaie(

Capitolul G Unde Flor &ace &ar%ece

5e opta( Nu e mai %& deam la va%a*o ,ii e!u os!uti e separau de ei r&pe e orme "i de'ileuri de etre!ut( trea%a oastr ate tie se drepta spre !at&r# !are '!ea s'ortri mari s vi % o*sta!olele drumului( C,use oaptea !& d u stri%t de *u!urie s!os de Flor e a u t s'&r"itul !0i urilor oastre( Aveam ai tea o!0ilor u mare "i mi u at spe!ta!ol( 6e !&teva mi ute mer%eam tre pa te alte# !are e as!u deau ori,o tul "i !erul( Par! erau dou %i%a ti!e ,iduri de aprare( Ploaia !etase( 4o i d di 'ata lui orii e%ri# v& tul de ord)vest !urta 'irmame tul !are deve ea di !e !e mai strlu!itor( $u a "i revrsa di pli lumi a ei al*( $a ie"irea di de'ileu# e)am pome it 'ata u ui soi de vale !ir!ular# !o -urat de pis!uri da telate# u de mai !re"teau# i!i "i !olo# !&teva tu'e de pi i de mu te> era 'a,a el dia**illo 8Ca a dr!u"orului9# pu !t !e tral al mu telui 1aladro # ale !rui v&r'uri alte su t a,v&rlite tr)o parte "i se plea! spre Es!orial( Ta,a del dia**illo e aprea a!est mome t !a u a*is 'r 'u d( Ra,ele lu ii# !are lumi au puter i! Ca a "i da telriile ei# lsau v&l!eaua um*r "i o '!eau s par teri*il de ad& !( Exa!t 'ata oastr se des!0idea o tre!toare asem toare !u a!eea pri !are tre!usem# ast'el !&t u a o !o ti u pe !ealalt "i Ca a# situat tre ele# era evide t produsul vreu ei mari !o vulsiu i a pm& tului( -urul 'o!ului erau a"e,ati *r*ati "i 'emei( C0ipurile lor# sla*e "i !u trsturi vi%uroase# se ro"eau la 'l!rile -arului# la 'el !a "i relie'ul st& !ilor ve!i ate# pe !& d apropiere# re'lexul al*uriu al lu ii alu e!a pe pov&r i"urile ude( A*ia ie"iserm di de'ileu !& d pre,e ta oastr a "i 'ost sem alat( A!e"ti sl*ati!i au o i tuitie e!u os!ut ou( N)au !etat s *ea "i s 'ume,e -urul 'o!ului# dar doi !er!eta"i t&" ir iute la dreapta "i la st& %a( E !lip mai t&r,iu# Flor e art !um !ei doi se t&rau spre oi# vale( 5!oase u stri%t eo*i" uit( Cer!eta"ii se oprir( $a al doilea stri%t se toarser di drum "i se a"e,ar li i"titi -urul 'o!ului( Fo!ul era ! departe de oi( primul mome t mi s)a prut ! ,res! um*re e%re spatele !erului s!lipitor al %ita ilor( 6ar eram preve it de mira-ul mu telui( Am t!ut "i# apropii du) e# )am mai v,ut imi!( Ce *i e ar 'i 'ost da! a" 'i vor*it3 A-u sesem aproape mi-lo!ul vii !& d u vl-%a vi%uros# !u 'ata oa!0e"# se ridi! 'ata ru%ului# ti & d m& o 'li t emaipome it de lu %( 5tri% tr)o lim* orie tal u 'el de cine-i acolo% "i Flor i rspu se a!eea"i lim*( 6iti &ineveniti' ,ise omul !u 'li ta( . vom da p&i e "i sare# 'ii d! v adu!e sora oastr( Asta era pe tru oi( 4ita ii di 5pa ia "i# %e eral# toate *a dele !are tries! a'ara le%ii di'erite re%ate ale Europei# se *u!ur de o reputatie meritat !e prive"te ospitalitatea( Cel mai s& %eros t&l0ar "i respe!t oaspetele( Asta !0iar "i Italia# u de t&l0arii u su t lei# !i 0ie e( 6e dat !e i se '%duise p&i e "i sare# u mai aveam s e temem de imi!# !um s) ar !rede de o*i!ei( Ni se '!u o primire *u ( Flor srut %e u !0ii starostelui# !are "i a"e, m&i ile pe umerii ei( 6up !are a!ela"i staroste poru !i s se toar e u 'el de li!oare tr)o !up de lem s!ulptat "i o ti se lui 7e ri !u mare !eremo ie( 7e ri *u( Cer!ul se str& se

11L

di ou -urul 'o!ului( E ti%a ! !epu s !& te "i s da se,e i teriorul !er!ului# u i du) se !u 'la!ra "i '&l'&i d *asmaua deasupra 'o!ului( Tre!ur ,e!e mi ute# dup !are se au,i %lasul lui 7e ri# aspru "i s!0im*at( Ti!lo"ilor3 stri% el( Ce ati pus *uturM .oi s se ridi!e# dar pi!ioarele i se mpleti!ir "i !,u !u toat %reutatea la pm& t( Am simtit ! mi se opre"te i ima lo!( 7e ri era la pm& t "i lupta mpotriva u ei toropeli !are) i parali,a m&i ile "i pi!ioarele( Pleoapele %reu ate !epeau s i se !0id( Ti%a ii r&deau pe su* mustat -urul 'o!ului( Am ,rit rsri d spatele lor i"te 'orme alte "i tu e!ate> !i !i sau "ase oame i# '"urati ma tii "i ale !ror 'ete dispreau !omplet su* *orurile lar%i ale plriilor( A!e"tia u erau ti%a i( C& d priete ul meu 7e ri !et s mai lupte# am !re,ut ! murise( +)am ru%at 'ier*i te lui 6um e,eu s mor "i eu( A ul di oame ii !u ma tie aru ! o pu % %rea !u aur mi-lo!ul !er!ului( Isprviti trea*a "i veti mai !pta ! pe)at&t3 ,ise el( Nu am putut re!u oa"te %lasul a!estui om( 5tarostele ti%a ilor rspu se> E evoie de timp "i de dista t# douspre,e!e ore "i douspre,e!e mile( 6up dati a oastr# ime i u poate 'i u!is a!ela"i lo! "i i!i a!eea"i ,i !& d i)am dat ospitalitate( Prostii3 ,ise omul ridi!& d di umeri( $a trea*# sau lsati) e pe oi3 a!ela"i timp ai ta spre 7e ri# !are ,!ea la pm& t( Ti%a ul se a"e, 'ata lui( At&ta vreme !&t u se vor s!ur%e douspre,e!e ore# spuse el !u 0otr&re# at&ta vreme !&t u e vom deprta douspre,e!e mile# l vom apra pe oaspetele ostru !0iar "i mpotriva re%elui( 5tra ie !redi t3 1i,ar o oare3 Toti ti%a ii se str& ser -urul lui 7e ri( E au,eam pe Flor !are)mi "optea la ure!0e> E s v salve, pe ami doi# sau voi muri3 (((Era mi-lo!ul optii( +)au !ul!at pe u sa! de p& , umplut !u mu"!0i us!at# !ortul starostelui# !are dormea apropierea mea( Avea la dreapta# l& % el# 'li ta "i la st& %a iata%a ul( $a lumi a opaitului i vedeam o!0ii# !are# !u pleoapele pe -umtate des!0ise# preau ! prives! !0iar "i som ( $a pi!ioarele starostelui s'oria u ti%a %0emuit !a u !&i e( Nu "tiam u de l duseser pe 7e ri al meu# "i 6um e,eu "tie ! u aveam de %& d s dorm( + a'lam su* suprave%0erea u ei ti% !i *tr& e# av& d pe l& % mi e 'u !tia de tem i!er( 5e !ul!ase de)a !urme,i"ul# !u !apul pe umrul meu "i# !a o pre!autie plus# mi ti ea pri som m& a dreapt tr)ale ei( Asta u era totul> au,eam a'ar pasul msurat a doi pa, i!i( Erolo%iul !u isip arta ora u u oaptea !& d am au,it u ,%omot u"or la i trarea !ortului( +)am tors s vd( $a a!east simpl mi"!are o!0ii *tr& ei ti% !i se des!0iser( 5e tre,i pe -umtate# *om* i d( Nu v,ui imi! "i ,%omotul !et( Numai ! dat dup a!eea am au,it doar pa"ii u ei si %ure sa ti ele( 6up u s'ert de or "i !ealalt sa ti el !et s se mai plim*e( -urul !ortului dom ea o li i"te depli ( Am v,ut p& ,a !ortului mi"!& du)se tre doi tru"i# ridi!& du)se !eti"or# apoi ivi du) se u o*ra, vesel "i ,&m*itor( Era Flor( mi '!u u mi! sem !u !apul( Nu)i era team( Trupul ei suplu "i deli!at tre!use u"or( C& d se ridi! pi!ioare# o!0ii ei e%ri trium'au( Ce)a 'ost mai %reu# s)a '!ut3 rosti ea doar di *u,e( Nu mi)am putut reti e o u"oar mi"!are de surpri, "i tem i!er mea se tre,i di ou( 6ou sau trei mi ute Flor rmase emi"!at !u u de%et pe *u,e( Tem i!er adormi la lo!( + %& deam> 6oar o ,& adevrat mi)ar putea eli*era umrul "i m& a( Aveam dreptate( +i!a mea Flor era o ,& ( F!u !eti"or u pas# apoi doi( Nu se drepta spre mi e# se du!ea spre ro%o-i a u de dormea starostele# tre iata%a "i 'li t( 5e a"e, 'ata lui "i l privi ti t o !lip( Respiratia starostelui deve i mai li i"tit( 6up !&teva se!u de# Flor se aple! asupra

11<

lui "i)i aps u"or de%etul mare "i arttorul pe t&mple( Pleoapele starostelui se !0iser( Flor m privi( E!0ii ei s!lipeau !a dou -er*e de s!& tei( A a la m& 3 ,ise ea( Ti%a ul s'oria mai departe# !u !apul pe %e u !0i( i puse m& a pe 'ru te timp !e l vluia !u o privire poru !itoare( !etul !u !etul pi!ioarele starostelui se ti ser "i !apul su rstur at ati se pm& tul( Prea mort( 6ou la m& 3 ,ise ea( +ai rm& ea 'ioroasa tem i!er( Pe tru ea# Flor lu mai multe pre!autii( 5e apropie !eti"or# !eti"or# vlui d)o !u privirea !a u "arpe !are vrea s 'as!i e,e o pasre( C& d a-u se aproape# ti se o si %ur m& la ltimea o!0ilor e%ipte ei> Am simtit !um *tr& a tresrea pe di u tru( $a u mome t dat# '!u u e'ort pe tru a se ridi!a# dar Flor i ,ise> Nu vreau3 1tr& a s!oase u suspi ad& !( +i a Florei !o*or !et de la 'ru te la stoma! "i se opri( E tep !u u de%et !are prea s emit u "tiu !e 'el de 'luid misterios( 5imteam eu smi# pri trupul tem i!erei mele# i 'lue ta stra ie a a!estui 'luid( Pleoapele mele voiau s se !0id( Rm&i trea,3 mi poru !i Flor !a o re%i # di tr)o aru !tur de o!0i( Am*rele !are !epuser s pluteas! -urul o!0ilor mei disprur( 6ar mi se prea ! vise,( +& a Florei se ridi!# alu e! pe tru a doua oar peste 'ru tea ti% !ii "i se toarse tep& d)o tre o!0i( Tot trupul *tr& ei se mole"i( E simteam mai %reoaie( Flor sttea dreapt# %rav# poru !itoare( +& a ei mai !o*or o dat# apoi seridi! di ou( 6up dou sau trei mi ute se apropie iar "i '!u u 'el de mi"!are *rus! de stropire deasupra !apului *tr& ei( Capul ei era !a de plum*( 6ormi# +a*elM tre* ea !eti"or( 6a# dorm# rspu se *tr& a( t&i am !re,ut ! asist la o !omedie( ai te de a ve i la ta*r# Flor luase !&teva 'ire di prul meu "i al lui 7e ri pe tru a le pu e tr)u medalio mi! pe !are)l purta la %&t( 6es!0ise medalio ul "i puse prul lui 7e ri m& a i ert a *tr& ei> .reau s "tiu u de e# adu% ea( 1tr& a se a%it "i *om* ea( +i)a 'ost team ! se va tre,i( Flor o lovi tare !u pi!iorul# pe tru a)mi dovedi ! doarme ad& !( Apoi repet> + au,i# +a*elM .reau s "tiu u de se a'l( Aud ,ise ti%a !a( l !aut( A de)i oareM tr)o pe"terM tr)o 0ru*M I)au s!os ma tia "i tu i!a3 A03 se trerupse ea tor!& du)se( .d u de se a'l( E u morm& t( 6i toti porii mei ie"i o sudoare re!e( +ai trie"teM tre* Flor( Trie"te# rspu se +a*el( 6oarme( ?i morm& tul u de se a'lM $a mia, oapte de ta*r( 5)au mpli it doi a i de !& d l)au morm& tat ai!i pe *tr& ul 7ad-i( 1r*atul are !apul spri-i it de oasele lui 7ad-i( .reau s mer% la morm& tul sta# ,ise Flor( $a mia,,i de ta*r# repet *tr& a( Prima !rptur tre st& !i( Ridi! o piatr# !o*oar trei trepte( ?i !um s)l tre,es!M Ai pum alul( .i o3 mi ,ise Flor( ?i# 'r s)i pese de imi!# aru ! tr)o parte !apul *tr& ei +a*el# !are !,u pe sa!ul umplut !u mu"!0i( 1tr& a rmase a!olo !a u morma ( Am v,ut !u uimire ! avea o!0ii des!0i"i( Ie"irm di !ort( -urul 'o!ului# !are !epea s se sti %# se a'la u !er! de ti%a i adormiti( Flor luase m& opaitul pe !are l a!operea !u poala peleri ei( mi art deprtare u al doilea !ort "i ,ise> A!olo su t !re"ti ii( A!eia !are voiau s)l u!id pe 7e ri# pe *ietul meu priete 3

11O

Ne)am dus la ord de ta*r ( timp !e mer%eam# Flor mi spuse s de,le% trei !luti de mu te !are p"teau !re %ile mai -oase ale !opa!ilor( Ti%a ii u se 'oloses! i!iodat de !at&ri( 6up !&tiva pa"i am %sit !rptura di tre !ele dou st& !i( Ne)am dreptat tr)a!olo( Trei trepte tiate %ra it du!eau la i trarea !avoului# !0is de o lespede mare# pe !are am dat)o la o parte trudi du) e di rsputeri( $i!rirea opaitului i)l art pe 7e ri spatele lespedei# pe -umtate despuiat# !u'u dat tr)u # som de moarte "i !ul!at pe pm& tul umed# !u !apul spri-i it de u s!0elet( +)am pustit spre el# mi)am !ol!it *ratele -urul %&tului lui 7e ri "i l)am stri%at( Nimi!3 Flor era spatele ostru( l iu*e"ti mult# Aurore# mi ,ise ea( l vei iu*i "i mai mult3 Tre,e"te)l3 Tre,e"te)l3 stri%ai eu( umele 6om ului# tre,e"te)l3 Flor lu m&i ile lui 7e ri# dup !e puse opaitul pe pm& t( Ai!i u pot 'a!e vr-i# spuse ea( A *ut di li!oarea ti% !ilor di 5!otia( .a dormi p& !& d 'ierul ro"u i va ati %e !u"ul palmelor "i talpa pi!ioarelor( Fierul ro"u3 repetai 'r s tele%( 5 e %r*im# adu% Flor# 'ii d! "i eu "i voi e ris!m viata3 "i ridi! 'usta !u vola e "i trase di -upo ul ei# %reu at *u!tile de plum* !usute tiv# u mi! pum al !u m& er di !or de a imal( 6es!alt)l3 !oma d ea( +)am supus ma"i al( 7e ri purta sa dale !u -am*iere( +& a mi tremur at&t de tare# !&t u puteam des'a!e !urelele( Repede3 Repede3 repeta Flor( timpul a!esta ro"ea v&r'ul pum alului mi! la 'la!ra opaitului( Am au,it u s'&r&it> era pum alul ro"it !are !resta !u"ul m&i ii lui 7e ri( Apoi# 'ier*& ta di ou pum alul "i !rest a doua m& ( 7e ri u '!u i!i o mi"!are( $a talpa pi!ioarelor3 stri% Flor( Repede3 Repede3 Cele patru !restturi tre*uie '!ute a!ela"i timp( .&r'ul pum alului tie di ou 'la!ra opaitului( Flor !epu s !& te lim*a ei e!u os!ut( Apoi tep pi!ioarele lui 7e ri( 1u,ele lui se !rispar( i datoram a!est lu!ru t& rului se ior# ,i!ea Flor p& di d tre,irea( ?i tie de aseme ea# dra%a mea Aurore( Fr voi a" 'i murit de 'oame( Fr mi e )ati 'i apu!at pe drumul sta( Eu v)am atras a!east !ap!a ( $i!oarea vr-itoarelor di 5!otia este '!ut di su!ul u ei tu!i ro"ieti!e "i !rete# pe !are spa iolii o umes! Lec3uga pe;uena1<# ameste!at !u o a umit !a titate de tutu distilat "i !u extra!t de ma! sl*ati!( E u ar!oti! 'ul%ertor( !e prive"te modul de a pu e !apt a!estui som !are se aseam !u moartea# ti spu !e am v,ut# dra% mam( Crestturile !u 'ierul ro"u 'r !& te!ul ti% !ii 8dup !um spu e Flor9 u ar da i!i u re,ultat( C& d 7e ri des!0ise o!0ii# *u,ele mele erau lipite de 'ru tea lui( Privi -ur !u u aer rt!it( Ne)a ,&m*it am& durora parte !u *u,e palide( C& d o!0ii i !,ur pe s!0eletul *tr& ului 7ad-i# "i re!pt aerul serios "i !alm( E03 E03 ,ise el( Iat a"adar priete ul pe !are mi l)au ales( tr)o lu am 'i deve it o pere!0e( 7ai s por im3 stri% Flor( $a rsritul soarelui tre*uie s a-u %em peste mu te( 7e ri se "i ridi!ase pi!ioare( Clutii e a"teptau la i trarea !rpturii di tre st& !i( Flor tre!u 'at# !a %0id# deoare!e !u o"tea lo!urile( 5u* !larul de lu # !epurm s ur!m ultimele v&r'uri ale mu telui 1aladro ( $a rsritul soarelui e a'lam 'ata Es!orialului( 5eara a-u serm !apitala 5pa iei( Am 'ost 'oarte 'eri!it# deoare!e sta*ilisem !a Flor s rm& !u oi( Nu se mai putea apoia la 'ratii ei dup !ele t&mplate( 7e ri mi ,ise> +i!a mea Aurore# vei avea o sor( $u!rurile au mers *i e timp de o lu ( Flor a dorit s 'ie i struit reli%ia !re"ti ( A 'ost *ote,at "i a luat prima mprt"a ie mpreu !u mi e la !apel mi orilor( Era pioas
1<

$ptu! piti! 8sp& (9 8N(T(9

11P

'elul ei "i di toat i ima# dar !lu%ritele de !are depi dea# !alitatea ei de !o vertit# voiau u alt 'el de smere ie( 5rma a mea Flor# sau mai *i e ,is +aria de la 5a ta)Cru,# u putea s le dea !eea !e u avea delo!( tr)o *u dimi eat o v,urm m*r!at !u ro!0ia ei ve!0e de ti%a !( 7e ri !epu s ,&m*eas! "i i ,ise> 6r%ut pasre# ai t&r,iat s)ti iei ,*orul( Eu pl& %eam# dra% mam# 'ii d! o iu*eam pe mi!a mea Flor o iu*eam di toat i ima3 C& d m)a m*rti"at# i)au ve it la!rimile o!0i( A ple!at promit& d ! se va apoia( .ai3 5ear am v,ut)o Pia,a 5a ta# mi-lo!ul u ui %rup de oame i di popor( 6a sa su etul u ei tam*uri e# apoi le %0i!ea tre!torilor( $o!uiam spatele vestitei Cile Real# pe o strad mi! "i modest# !are ddea spre mai multe %rdi i 'rumoase "i vaste( 6oar pe tru ! su t 'ra tu,oai!# dra% mam# u re%ret la Paris !lima pl!ut di 5pa ia( Nu mai eram evoia"i( 7e ri "i '!use lo! pri tre !ei mai *u i s!ulptori de or ame te metal di +adrid( Nu avea ! re umele !are i)ar 'i %duit s 'a! avere !u u"uri t# dar armurierii i teli%e ti i apre!iau a*ilitatea( A 'ost o perioad de li i"te "i de 'eri!ire( Flor ve ea dimi eata( 5tteam de vor*( Re%ret ! u mai st mpreu !u mi e# dar !& d i propu eam s reia viata de altdat# o lua la 'u% r&,& d( Edat 7e ri mi spuse> Aurore# !opila asta u)i priete a !e)ti tre*uie( Nu "tiu !e s)a t&mplat# dar Flor ve ea di !e !e mai rar( Eram mai i di'ere te u a 'at de !ealalt( C& d 7e ri# priete ul meu# mi vor*ise# i ima mea i se supuse( $u!rurile "i oame ii pe !are u)i iu*e"te# !etea, s)mi pla!( Nu)i a"a ! a!est 'el tre*uie s iu*e"ti# dra% mamM 1iata Flor3 C& d o vedeam# u m puteam reti e totu"i s)i !ad *rate( Tre*uie s)ti spu # dra% mam# u lu!ru petre!ut !u puti ai tea ple!rii priete ului meu# !!i aveam s !er! !ur& d !ea mai mare durere di viat( 7e ri era evoit s m prseas! "i urma s rm& si %ur mult vreme# 'oarte mult vreme 'r s)l vd3 6oi a i# dra% mam# doi a i# tele%i astaM Eu# !are m tre,eam 'ie!are dimi eat !u srutul lui de tat3 Eu !are )am stat m!ar o ,i trea% 'r s)l vd3 C& d m %& des! la a!e"ti doi a i mi se par mai delu %ati de!&t restul vietii mele( ?tiam ! 7e ri adu a o mi! avere pe tru a trepri de o !ltorie( Arma s vi,ite,e 4erma ia "i Italia( Numai %ra itele Fra tei i erau !0ise( Nu "tiam di !e !au,( ?i motivele !ltoriei erau de aseme ea o tai pe tru mi e( tr)o ,i# !& d ple!ase de dimi eat dup o*i!ei# am i trat s 'a! ordi e !amera lui( 1iroul era !0is# u *irou ale !rui !0ei le lu !u si e totdeau a( Pe t*lia *iroului se a'la u pa!0et de 0&rtii tr)u pli! %l*e it de vreme( 6e pli! at&r au dou si%ilii !u *la,o "i u !uv& t lati !a devi,> Adsum( 6u0ov i!ul meu# !ruia i)am !erut s)mi expli!e !uv& tul# mi rspu se> Iat)m ( C& d 7e ri# priete ul meu# ti ami te"ti# dra% mamM aler%ase dup mi e la .e as/ue# rostise a!este !uvi te !lipa !& d se pustise asupra rpitorilor mei> !atm' Pli!ul purta o a treia pe!ete# !are prea s 'i aparti ut u ei !apele sau u ei *iseri!i( +ai v,usem odat a!este 0&rtii( ,iua !& d am 'u%it di !as de pe malul r&ului Ar%a# ple!& d di Pamplo a( Pe tru a)"i re!pta a!est pa!0et pretios# 7e ri se apoiase la 'erm( C& d l %si eati s# o*ra,ul i strlu!i de *u!urie( mi ami tes! de toate astea( Alturi de pa!0et# pe al !rui pli! u era s!ris imi!# se a'la u 'el de list# s!ris de !ur& d( Am '!ut ru# dar am !itit)o( .ai3 dra% mam doream at&t de mult s "tiu de !e m prsea priete ul 7e ri( $ista u m)a '!ut s a'lu alt!eva de!&t i"te ume "i adrese( Nu !u o"team i!i u ume( 7e ri tre*uia s)i vad !ltoria lui( $ista era ast'el '!ut> <. *pitanul Lorrain - #eapole. =. Staupit$ - #uren&erg.

11=

>. ,into - :orino. ?. 2l Matador - 0lasgo@. A. Boel de Bugan - MorlaiC. D. 6aen$a - ,aris. E. Saldagne - ,aris. Apoi ! dou umere# !are u avau ume> umerele opt "i ou(

Capitolul L Unde 'urore se ocupa de un %ic %archiz

.reau s termi repede peripetiile a!estei liste# dra% mam( C& d 7e ri se apoie di !ltorie# dup doi a i# am rev,ut lista( +ulte ume erau "terse( Fr doial# umele !elor pe !are a putut s)i t&l eas!( s!0im* se a'lau dou ume oi !are lo!uiau lo!urile al*e( Numrul 1# !pita ul $orrai # era "ters( Numrul @# 5taupit,# avea o *ar %roas2 Pi to la 'el# !a "i El +atador# iar DoVl de Du%a de aseme ea( A!este !i !i "tersturi erau '!ute !u !er eal ro"ie( Numele lui FaV ,a "i 5alda% e erau eati se( $a umrul P era s!ris umele Pe:rolles# iar la umrul = 4o ,a%ue# am& doi la Paris( Am stat doi a i 'r s)l vd# dra% mam( Ce a '!ut a!e"ti doi a i "i de !e purtarea lui a 'ost totdeau a u mister pe tru mi eM 6ou se!ole# dou lu %i se!ole3 Nu "tiu !um am putut tri at&tea ,ile 'r priete ul meu( 6a! m)ar desprti de el a!um(# a" muri# su t si%ur3 Eram retras la o m stire( Clu%ritele au 'ost *u e !u mi e# dar u m puteau !o sola( Toat veselia mi pierise odat !u ple!area priete ului meu( Nu mai "tiam i!i s !& t# i!i s ,&m*es!( A03 C& d s)a apoiat# am 'ost rspltit pe tru su'eri ta mea( A!est lu % martiriu se s'&r"ise3 Tatl meu iu*it# priete ul meu# prote!torul meu mi)era apoiat "i u aveam !uvi te2 s)i spu !&t de 'eri!it eram3 6up primul srut m privi# "i am 'ost tare mirat de expresia pe !are o !pta o*ra,ul lui( Iat)te mare# Aurore# mi ,ise el# "i u)mi tre!ea pri mi te ! te voi re%si at&t de 'rumoas( Eram a"adar 'rumoas3 + %sea 'rumoas3 Frumusetea este u dar al lui 6um e,eu# dra% mam( I)am multumit lui 6um e,eu di toat i ima( Aveam "aispre,e!e sau "aptespre,e!e a i !& d mi spuse asta( Nu * uisem i!iodat ! pot !er!a at&ta 'eri!ire au,i d ! ti se spu e> e"ti 'rumoas3 7e ri u mi)o spusese p& a!um( Am ie"it di m stire a!eea"i ,i "i e)am apoiat la ve!0ea oastr lo!ui t( Totul era mult s!0im*at( 7e ri "i !u mi e u mai puteam lo!ui si %uri# eram o dom i"oar( Am %sit a!as o *tr& 'emeie !umse!ade# Fra Xoise 1erri!0o # "i epotul ei# Dea ) +arie( C& d m)a v,ut# *tr& a Fra Xoise ,ise> i seam 3 Cu !i e sem M Fr doial# su t lu!ruri pe !are u tre*uie s le "tiu# !!i 'at de mi e au 'ost de o dis!retie e duple!at( +)am %& dit imediat# "i a!east prere s)a trit mi e# ! Fra Xoise 1erri!0o era vreo 'ost slu- i! a 'amiliei mele( Pro*a*il l)o 'i !u os!ut pe tatl meu# pro*a*il o 'i !u os!ut)o pe mama mea3 6e !&te ori )am !er!at s a'lu3 6ar Fra Xoise !are vor*e"te de o*i!ei !u pl!ere# deve ea mut di !lipa !& d a*ordam a umite su*ie!te( !e)l prive"te pe epotul ei# Dea )+arie# e mai t& r !a mi e "i u "tie imi!( Nu o v,usem pe mi!a mea Flor i!i m!ar o si %ur dat !&t timp am stat la m stire( dat !e am 'ost li*er# am !erut s 'ie !utat( +i s)a spus ! prsise

1@R

+adridul( Nu era adevrat# 'ii d! am v,ut)o !&teva ,ile mai t&r,iu !& t& d "i da s& d Pia,a 5a ta( +)am pl& s lui 7e ri# !are mi)a spus> Au '!ut ru ! te)au "elat# Aurore( Au '!ut *i e s mpiedi!e o apropiere de a!est *iet !opil( Ami te"te)ti ! su t lu!ruri !are deprtea, de ti e pe a!eia !are ar tre*ui s)i iu*e"ti( Pe !i e tre*uie s iu*es!M +ai t&i pe ti e# dra% mam# mai ales pe ti e3 Ei *i e3 Ti)ar displ!ea s am a'e!tiu e pe tru prima mea priete # re!u o"ti t pe tru a!eea !are e)a salvat di tr)o mare prime-dieM Nu !red asta( Nu 'elul sta te iu*es!( Priete ul meu exa%erea, severitatea ta( E"ti mai mult *u de!&t m& dr( ?i)apoi# te voi iu*i at&t de mult3 +& %&ierile mele ti vor lsa oare vremea s 'ii severM A"adar# eram dom i"oar( Eram servit( +i!ul Dea )+arie putea tre!e drept pa-ul meu( 1tr& a Fra Xoise mi ti ea o !ompa ie devotat( Eram mai puti si %ur de!&t altdat( Eram departe de a 'i 'eri!it( Priete ul meu se s!0im*ase( Purtarea lui u mai era a!eea"i( l simteam totdeau a re!e "i u eori trist( 5e prea ! de a!um ai te exista o *arier tre oi( 6up !um ti)am spus# o expli!atie !u 7e ri era u lu!ru imposi*il# dra% mam( 7e ri "i pstrea, se!retul !0iar 'at de mi e( 1 uiam ! su'er "i se !o solea, mu !i d( I se !erea a-utor di toate prtile( Triam *el"u%# aproape lux( tr)u 'el# armurierii di +adrid l pu eau pe Ci !elador la li!itatie( 6u!ele de +edi a)5ido ia# 'avoritul lui Filip al .)lea# spusese> Am trei s&ii5 prim este de aur o voi da unui prieten a doua este mpodo&it cu diamante, o voi da iu&itei a treia este de otel lustruit, dar, dac *incelador a ci$elat-o, nu o voi da dec"t Regelui' Tre!ur !&teva lu i( Am deve it trist( 7e ri *% de seam "i deve i e'eri!it( ((( !perea mea ddea spre %rdi ile ime se de dup Cile Real( Cea mai mare "i mai 'rumoas aparti ea 'ostului palat al 6u!elui dIEssu a# u!is duel de dom ul de Favas# %e tilom al re%i ei( 6e la moartea stp& ului# palatul era pustiu( tr)o ,i am v,ut ridi!& du)se -alu,elele !0ise( 5lile %oale se umplur de mo*ile somptuoase# iar draperii mi u ate 'luturau la 'erestre( a!ela"i timp# %rdi a prsit se umplu de 'lori proaspete( Palatul avea u oaspete( Eram !urioas# !a ori!e si %urati!( Am vrut s)i "tiu umele( C& d l)am a'lat# m)a uimit( Cel !are ve ea s o!upe palatul Essu a se umea P0ilippe de +a t!ue# pri t de 4o ,a%ue( 4o ,a%ue3 Am v,ut a!est ume pe lista priete ului meu 7e ri( Era al doilea di !ele dou ume s!rise timpul !ltoriei( Altimul di tre !ele patru> Fae ,a# 5alda% e# Pe:rolles "i 4o ,a%ue( +)am %& dit ! priete ul meu 7e ri tre*uie s 'ie priete ul a!estui mare se ior "i aproape ! m a"teptam s)i vd( A doua ,i# 7e ri !eru s se *at !uie -alu,elele de la 'erestrele mele( Aurore# mi ,ise el# te ro% s u te arti a!elora !are vor ve i s se plim*e pri %rdi ( ti mrturises!# dra% mam# ! dup a!east opreli"te# !urio,itatea mea a sporit( Nu era %reu s !apeti i 'ormatii despre pri tul de 4o ,a%ue> toat lumea vor*ea despre el( Era u ul di tre !ei mai *o%ati oame i di Fra ta "i priete 2 perso al al re%e tului( .e ea la +adrid pe tru o misiu e se!ret( Era tratat !a am*asador( Avea -urul lui o !urte( +i!ul Dea )+arie ve ea 'ie!are dimi eat s)mi povesteas! !e se spu ea !artier( Pri tul era 'rumos# pri tul avea iu*ite 'rumoase# pri tul a,v&rlea milioa e pe 'ereastr( Priete ii lui erau ti eri e*u i# !are '!eau la +adrid es!apade o!tur e# sri d peste *al!oa e# spr%& d 'eli are# dr&m& d porti "i lu& d la *taie tutorii %elo"i( Pri tre ei era u ul !are a*ia mpli ise optspre,e!e a i( u diavol3 5e umea mar!0i,ul de C0aver :( 5e spu ea despre el ! era evi!iat "i tra da'iriu !a o 'at# "i avea o 'ti"are at&t de pl!ut3 Prul mare# *o%at# pe o 'ru te al*# *u,e ea!operite de mustat# o!0i %lumeti ! ai 'etelor( Era !el mai %ro,av di tre toti( A!est 0eruvim tul*ura toate i imile dom i"oarelor di +adrid(

1@1

Pri !rpturile -alu,elelor mele vedeam u eori su* um*rarele 'rumoasei %rdi i a du!elui Essu a# u t& r %e tilom !u 'ti"are ele%a t# !u mersul !am de 'emeie# dar !are u putea 'i a!el dr!u"or de C0aver :( +i!ul meu %e tilom prea at&t de !umptat "i de modest3 5e plim*a primele ore ale dimi etii( Er# C0aver : ar 'i tre*uit s se s!oale t&r,iu dup !e petre!use oaptea !0e'uri( C& d pe o *a !# !& d !ul!at pe iar*# !& d mer%& d %& ditor !u !apul !li at# mi!ul meu mar!0i, avea aproape totdeau a o !arte m& ( Era u adoles!e t studios( A!el C0aver : u s)ar 'i oste it s poarte o !arte m& 3 Era !eva !iudat( +i!ul %e tilom era exa!t opusul dom ului mar!0i, de C0aver :# doar da! 'aima lui u era de!&t o !alom ie deplora*il( 6ar u s)a putut apra de a!east 'aim( +i!ul meu %e tilom era tradevr mar!0i,ul de C0aver :( 6r!u"orul# diavolul3 Cred ! l)a" 'i putut iu*i# da! 7e ri )ar 'i 'ost pe a!est pm& t( A t& r !umse!ade# dra% mam# u su'let distrus de a!eia !are i rt!iser !ile ti eretii# dar o*il !# 'l!rat "i %e eros( Cred ! v& tul a ridi!at di t&mplare u !olt al -alu,elelor mele# 'ii d! m)a v,ut "i# di !lipa a!eea# )a mai prsit %rdi a( A03( Fr doial# l)am 'erit de multe e*u ii3 %rdi era *l& d !a u mi! s'& t( dr, ea u eori !el mult s srute o 'loare !uleas di %rdi "i s)o aru !e apoi dire!tia 'erestrei mele( E dat l)am v,ut ve i d !u o teav m& > a o!0it !u mult dem& are -alu,ele "i mi)a trimis u *iletel pri des!0i,tur( 6a! ai "ti !e mi)a s!ris# dra% mam3 .oia s m ia !storie "i)mi spu ea ! ast'el a" smul%e u su'let di i 'er ( +i)a 'ost 'oarte %reu s m reti de a)i rspu de# !u toate ! ar 'i 'ost o 'apt *u ( 6ar %& dul la 7e ri m)a oprit# "i )am dat i!i u sem de viat( 5rma ul mar!0i, a a"teptat mult vreme# !u o!0ii ati titi spre -alu,elele mele# apoi l) am v,ut "ter%& du)"i pleoapele# desi%ur de la!rimi( I ima mi s)a str& s# dar m)am stp& it( seara a!eleia"i ,ile m a'lam *al!o ul tur ului mi! spiral !are e str-uia !asa la !oltul !u Cile Real( 1al!o ul ddea spre strad mare "i spre strduta tu e!oas( 7e ri t&r,ia> l a"teptam( 6eodat am au,it ! se vor*ea !eti"or strdut( +)am tors( Am ,rit dou um*re de)a lu %ul ,idului> 7e ri "i mi!ul mar!0i,( Cur& d se vor*i mai tare( ?titi !u !i e vor*iti# priete eM tre* m& dru C0aver :( 5u t vrul dom ului pri t de 4o ,a%ue3 $a a!est !uv& t# sa*ia lui 7e ri prea ! sare si %ur di tea!( C0aver : s!oase la r& dul lui sa*ia "i se puse %ard# !u u aer dr, et( $upta mi se prea at&t de disproportio at# !&t u m)am putut opri s stri%> 7e ri3 7e ri3 E u !opil3 7e ri ls dat sa*ia -os( +ar!0i,ul de C0aver : m salut "i l)am au,it spu & d> Ne vom mai vedeaM A*ia l)am re!u os!ut pe 7e ri !& d s)a apoiat o !lip mai t&r,iu( E*ra,ul i era rv"it( lo! s)mi vor*eas!# se plim*a !u pa"i mari pri !pere> Aurore# mi ,ise !ele di urm# u su t tatl tu( ?tiam de mult( Credeam ! va vor*i "i eram %ata s)l as!ult( 6ar 7e ri t!u( "i relu plim*area( l vedeam "ter%& du)"i du"eala de pe 'ru te( Ce te 'rm& t# priete eM tre*ai !eti"or# lo! s)mi rspu d# m tre* "i el> l !u o"ti pe a!est %e tilomM Nu# u)l !u os!( A!esta era adevrul( 7e ri relu dup o s!urt t!ere> Aurore# te)am ru%at s tii -alu,elele !0ise( Adu%# u 'r o oare!are ua t de amr!iu e %las> Nu pe tru mi e# !i pe tru ti e( Eram -i% it( I)am rspu s> Am '!ut oare vreo !rim de su t o*li%at s m as!u d ast'el totdeau aM A03 '!u el a!operi du)"i o*ra,ul !u am& dou m&i ile( Tre*uia s vi "i !lipa asta3 6um e,eu s ai* mil de mi e3

1@@

Am teles doar ! l)am -i% it( $a!rimile mi)au i u dat o*ra,ul( 7e ri# priete e# ex!lamai# iart)m# iart)m3 ?i !e ar tre*ui s)ti iert# AuroreM stri% el ridi!& du)"i spre mi e privirea s!& teietoare( 5uprarea !e ti)am '!ut)o( 7e ri( Te vd trist# poate ! am %re"it( 5e opri deodat pe tru a m privi di ou( E vremea3 murmur el( Apoi se a"e, l& % mi e( .or*e"te si !er "i u)ti 'ie team de imi!# Aurore# ,ise el# vreau u si %ur lu!ru pe lumea asta> 'eri!irea ta( Ti)ar 'i %reu s prse"ti +adridulM Cu ti eM tre*ai( Cu mi e( A de te vei du!e# rspu sei !eti"or privi du)l drept o!0i# voi mer%e !u pl!ere( Iu*es! +adridul 'ii d! e"ti "i tu ai!i( mi srut m& a( 6ar# ,ise el !u st& -e eala# a!est t& rM((( I)am pus m& a pe %ur r&,& d2 Te iert# priete e# l trerupsei dar u mai adu%a i!i u !uv& t "i# da! vrei# ple!m( I)am v,ut o!0ii ume,iti( 1ratele lui se s'ortau s u se desti d( Am !re,ut ! emotia l va 'l!ra( 6ar e tare# "tie s se stp& eas!( +i)a srutat a doua oar m& a# spu & d !u o adevrat *u tate pater > 6eoare!e u ai imi! mpotriv# vom ple!a !0iar seara asta# Aurore( 6esi%ur 'a!i asta pe tru mi e# "i u pe tru ti eM stri%ai eu !u o verita*il 'urie( Pe tru ti e# i!i tr)u !a, pe tru mi e# rspu se el ple!& d( Ie"i( Am i,*u! it pl& s( A03 mi spu eam( Nu m iu*e"te# u m va iu*i i!iodat3 Totu"i((( E# !er!m s e "elm si %uri( + dr%ea !a "i !um a" 'i 'ost 'ata lui( + iu*e"te pe tru mi e# u pe tru el( .oi muri t& r( Ple!area a 'ost 'ixat pe tru ora ,e!e seara( Tre*uia s iau po"talio ul !u Fra Xoise( 7e ri tre*uia s e es!orte,e mpreu !u patru sotitori( Era *o%at( Pe !& d mi pre%team vali,ele# %rdi a Essu a se lumi ( 6om ul pri t de 4o ,a%ue ddea o mare re!eptie oaptea a!eea# mi tre!u %& d ! pl!erile a!estei lumi strlu!itoare m 'a!e s)mi uit tristetea( 5pu e)mi# "tii a!est lu!ru# dra% mam> oare su t ali ate !ele !e su'er "i pot %si re'u%iu petre!eriM ti vor*es! a!um de lu!ruri 'oarte re!e te( 6e ieri( Au tre!ut a*ia !&teva lu i de !& d am ple!at di +adrid( 6ar timpul mi s)a prut delu %at( 5e t&mpla !eva tre priete ul meu "i mi e( E03 C&t de mult a" avea evoie de i ima ta# s)i spu tot !e simt# dra% mam3 Am ple!at la ora sta*ilit# pe !& d or!0estra !epea s !& te su* porto!alii mari di %rdi a palatului( 7e ri %alopa alturi de portier( mi ,ise> Nu re%reti imi!# AuroreM Re%ret priete ia de altdat( 6rumul ostru era di ai te sta*ilit( +er%ea li ie dreapt spre 5ara%osa# !a de a!olo s a-u %em la 'ro tiera 'ra !e,# s traversm Piri eii "i s !o*or&m la 1a:o e# de u de tre*uia s por im pe mare "i s reti em lo! de tre!ere !tre Este de( 7e ri avea evoie s 'a! u o!ol pri Fra ta( Tre*uia s se opreas! valea $ouro ulud# tre $ux "i 1a% Nres)de)$u!0o ( 6e la +adrid la 5ara%osa u s)a petre!ut i!i u i !ide t( $a 'el de la 5ara%osa la %ra it( ?i# 'r vi,ita pe !are am '!ut)o la ve!0iul !astel Ca:lus# dup !e am tre!ut mu tii# )a" 'i avut s)ti spu imi!# dra% mam( 6ar# 'r s)ti pot expli!a de !e# a!east vi,it a 'ost u a di tre pa%i ile !ele mai emotio a te di viata mea( $a drept vor*i d# u m)am expus i!i u ei prime-dii( Nu mi s)a t&mplat imi! "i# totu"i# mi voi ami ti de tul*urarea pe !are a!est lo! a st&r it)o su'letul meu# !0iar da! a" tri o sut de a i( 7e ri voia s stea de vor* !u u preot *trl umit dom 1er ard "i !are 'usese !apela la Ca:lus su* ultimul se ior !u a!est ume(

1@F

6up !e am tre!ut %ra ita# i)am lsat pe Fra Xoise "i pe Dea )+arie tr)u !tu pe malul Clara*idei( Cei patru sotitori rmaser !ealalt parte a Piri eilor( Ne)am dreptat !lare# 7e ri "i !u mi e# !tre *i,ara ridi!tur de tere umit a!el lo! le 7a!0a, "i !are serve"te de temelie sum*rei 'ortrete( Era o dimi eat de 'e*ruarie# re!e# trist# dar 'r !eat( .&r'urile ,pe,ite pe !are le traversasem a-u !o turau ,are# pe !erul tu e!at# strlu!itoarea da tel a pis!urilor( A soare palid strlu!ea "i l*ea mai mult v&r'urile di spre rsrit# a!operite de !0i!iur( .& tul *tea di spre apus "i adu!ea !et ori mari# a%tati !a o perdea vi etie spatele la tului Piri eilor( .edeam !um se alt 'ata oastr# mpi s de !erul e%uros di spre rsrit# !astelul Ca:lus)Tarrides# !olos e%ru de %ra it# a"e,at pe u piedestal uria"( Ai putea !uta mult vreme p& s %se"ti u edi'i!iu !are s vor*eas! mai elo!ve t despre lu%u*rele sple dori ale tre!utului# vremurile de altdat# a!est !astel 'eudal# a!est dome iu !rimi al "i -e'uitor# sttea a!olo !a o sa ti el "i p& dea !ltorul !e tre!ea pri vale( Puii de "oim muti "i *ar*a!a ele t!ute pri deau %las pe atu !i( 5te-arii u !re"teau tur urile !rpate( Hidurile de aprare u purtau ma tia %la!ial de ieder umed# tur urile "i sumeteau !re elurile ame i ttoare# as!u se ast,i de !oroa ro"ieti! sau aurie '!ut di mixa dre "i di tu'ele e orme de %ura)leului( $a vederea lor ti vi mi te o mie de lu!ruri mela !oli!e sau %ro,itoare( a!est !astel# ime i )a putut 'i vreodat 'eri!it( Ti utul e pli de le%e de# e%re !a !er eala( 5e spu e ! ultimul se ior# !ruia i se spu ea Ca:lus).errou# "i)a u!is !ele dou sotii# 'ii!a# %i erele "i altii( 5trmo"ii lui au '!ut a!elea"i lu!ruri ai tea lui( Am a-u s la podi"ul 7a!0a, pe u drum %ust "i torto!0eat# !are du!ea pe vremuri la podul mo*il( A!um# podul u mai exist( 5e vd doar rui ele u ei pasarele di lem # ale !rei %ri ,i roase de !arii at&r a "a t( $a !apul podului se a'l o Fe!ioar mi!# a"e,at tr)o i"( A!um !astelul Ca:lus u mai e lo!uit( Are !a pa, i! u *tr& s!&r*os !are *om* e "i este pe -umtate surd# "i aproape or*( Ne)a spus ! a!tualul stp& )a mai ve it pe)a!olo de "aispre,e!e a i( Este vor*a de pri tul P0ilippe de 4o ,a%ue( ti dai seama# dra% mam# !um m urmre"te a!est ume de !&tva vreme3 1tr& ul i)a spus lui 7e ri ! do 1er ard# 'ostul !apela de la Ca:lus# a murit de !&tiva a i( Nu e)a lsat s vedem i teriorul !astelului( + %& deam ! e vom apoia vale( 6ar )a 'ost a"a# "i mi)am dat seama !ur& d ! a!est lo! i ami tea priete ului meu de t&mplri tra%i!e "i emotio a te( Ne)am dus s pr& ,im !tu ul Tarrides( Altimele lui !ase aproape su t lipite de "a turile !astelului 'eudal( !asa !ea mai apropiat de "a turi "i de rui ele podului# despre !are ti)am povestit# era u 0a ( Ne)am a"e,at pe dou s!u ele 'ata u ei mese amr&te de lem de 'a% "i o 'emeie de vreo patru,e!i sau patru,e!i "i !i !i de a i ve i s e serveas!( 7e ri o privi !u ate tie( Cumtr# i ,ise el pe ea"teptate# erai ai!i oaptea !rimeiM Ea s!p !a a de vi di mi ( Apoi# piro i d asupra lui 7e ri o privire pli de e !redere# ,ise> E03 E03 Eare ati 'ost "i dum eavoastrM +i)a tre!ut u 'ior pri tot trupul# dar o !urio,itate de e vi s m ti ea !ordat( Poate# repli! 7e ri# dar asta u te prive"te# !umtr( 5u t lu!ruri pe !are dores! s le "tiu( .oi plti pe tru asta( Ea adu de pe -os !a a# mormi d a!este !uvi te stra ii> Am rsu!it !0eia *roas! de dou ori "i am !0is o*loa ele 'erestrelor( Era mai *i e s u vedem imi! di tre !ele !e se t&mplau( C&ti morti au 'ost %siti a doua ,i "a tM tre* 7e ri( ?apte# so!oti du)l "i pe t& rul se ior( ?i !i e a ve it s a !0ete,eM

1@G

1ailivul di Ar%eles "i -ude!torul !are se o!up !u !er!etarea !rimelor di Tar*es# "i altii( 6a# da# au ve it s !er!ete,e( Dustitia vi e# vi o multime de -ude!tori# dar "i s!0im* prerea( Dude!torii au ,is ! *tr& ul mar!0i, avusese dreptate# di !au,a 'erstrui!ii pe !are au %sit)o des!0is( Arta !u de%etul o 'ereastr -oas# !are se des!0idea !0iar spre "a t# su* st&lpii putre,i ai podului( Am teles ! oame ii de le%e l)au a!u,at pe t& rul se ior de'u !t ! ar 'i vrut s i tre pe a!east !ale !astel( 6ar de !eM 1tr& a rspu se si %ur la a!east tre*are !e mi)o pu eam> Fii d!# termi ea# t& ra oastr dom i"oar era *o%at( E t&mplare -al i!# povestit !&teva !uvi te( Fereastra -oas m 'as!i ( Nu)mi puteam despri de o!0ii de pe ea( Fr doial ! a!est lo! !ei doi dr%ostiti "i)au dat t&l ire( Am mpi s 'ar'uria de lem !are mi 'usese a"e,at 'ata mea( 7e ri '!u la 'el( Plti "i ie"irm di 0a ( Pri 'ata u"ii era o pote! !e du!ea la "a turi( Am luat)o pe a!olo# !umtra ve ea urma oastr( Ai!i# lo!ul sta# ,ise ea art& d st&lpul !are spri-i ea podul spre ,idul de aprare# lo!ul sta a a"e,at !opilul t& rul se ior( A03 ex!lamai( Era "i u !opil3 Privirea pe !are 7e ri o drept spre mi e a 'ost emaipome it "i i!i p& a!um u o pot de'i i( Adeseori !ele mai evi ovate !uvi te spuse de mi e i pri!i uiau emotii su*ite !are)mi preau 'r motiv( Aseme ea lu!ruri ddeau 'r&u li*er ima%i atiei mele( mi petre!eam viata !ut& d ,adar !0eia tuturor e i%melor di -urul meu( +am# multi "i *at -o! !u u"uri t de srma ele or'a e !are vd peste tot u sem al ori%i ii lor( Eu s vd a!est i sti !t !eva provide tial "i teri*il de mi"!tor3 Ei *i e# da# rolul ostru este s !utm 'r !etare# s u e pli!tisim de misiu ea oastr i %rat "i di'i!il( 6a! o*sta!olul pe !are l)am ridi!at pe -umtate !ade "i e do*oar# s e ridi!m "i mai !ura-oase# p& !lipa !& d e !upri de disperarea( Clipa asta seam moartea( C&te spera te "elate ai te de sosirea a!estei !lipe3 C&te 0imere3 C&te de!eptii3 Privirea lui 7e ri prea s)mi spu > Aurore, acel copil erai tu' I ima mi *tu "i mai tare( !epui s prives! !u alti o!0i !astelul ve!0i( 6ar# dat dup a!eea# 7e ri tre*> Ce s)a t&mplat !u !opilulM ?i !umtra rspu se> A murit3

Capitolul < C)t se pune %asa

Pe 'u dul "a turilor era o pa-i"te( 6i pu !tul u de e a'lam# di !olo de ar!ad rupt a podului de lem # se vedea !o*or& d mar%i ea %ropii !are des!operea stu!ul Tarrides "i primii ar*ori *tr& i di pdurea E s( $a dreapta# deasupra ,idului de aprare# !apela ve!0e a !astelului Ca:lus "i arta v&r'ul as!utit "i da telat al tur ului( 7e ri "i purta privirea mela !oli! asupra peisa-ului( Prea u eori ! reu"e"te s se orie te,e( 5a*ia# pe !are o ti ea m& a !a u *asto # trasa li ii iar*( 1u,ele i se mi"!au !a "i !um "i vor*ea( !ele di urm i di! !u de%etul lo!ul u de stteam pi!ioare "i ex!lam> Ai!i# ai!i tre*uie s 'ie( 6a# ,ise !umtra# ai!i am %sit trupul t& rului se ior( +)am dat apoi# 'iorat di !ap p& pi!ioare( 7e ri tre*>

1@L

Ce s)a '!ut !u trupul luiM 6up !um am au,it# l)au dus la Paris pe tru a 'i morm& tat la !imitirul 5ai t) +a%loire( 6a# %& di !u %las tare 7e ri# 5ai t)+a%loire era 'euda lui $orrai e( A"adar# dra% mam# *ietul se ior u!is a!ea oapte %ro,itoare '!ea parte di o*ila 'amilie de $orrai e( 7e ri "i ti ea !apul ple!at pe piept( .isa( l vedeam ! m privea di !& d !& d pe 'uri"( !er! s ur!e s!ar mi! a"e,at la !apul podului# dar treptele putre,ite !edar su* pi!ioarele lui( Reve i spre ,idul de aprare "i# !u m& erul sa*iei# veri'i! o*loa ele 'erestrei -oase( Cumtra# !are)l urma !a u %0id# ,ise> 5u t solide "i !ptu"ite !u 'ier( Fereastra )a mai 'ost des!0is di ,iua ve irii ma%istratilor( ?i !e ai au,it oaptea a!eea pri o*loa ele !0iseM tre* 7e ri( A03 6oam e3 Toti diavolii preau de,l tuiti su* ,idul de aprare( N)am putut !0ide o!0ii( T&l0arii ve iser timpul ,ilei s *ea la oi( C& d m)am !ul!at mi spusesem> /umne$eu s-i ia n pa$a sa pe aceia care nu vor vedea m"ine rsritul soarelui' Am au$it 3rmlaie mare de s&ii, tipete, &lesteme i dou glasuri &r&teti care strigau din c"nd n c"nd5 !at-m' E multime de %& duri m 'rm& tau# dra% mam( Cu o"team !uv& tul sau devi,a asta( $)am au,it %ura lui 7e ri ! di !opilria mea "i l)am re%sit tradus lim*a lati pe pe!etile !are !0ideau pli!ul misterios pe !are priete ul meu 7e ri l pstra !a pe o !omoar( 7e ri 'usese ameste!at toat drama a!easta( 5oarele !o*ora la ori,o t !& d am por it di ou pe drumul di vale( +i se str& %ea i ima( +)am tors de mai multe ori s mai vd sum*rul %i%a t de %ra it ridi!& du)se pe so!lul su e orm( Noaptea am v,ut 'a tome> o 'emeie doliu ti & d *rate u !opil "i aple!at asupra u ui *r*at t& r# palid la 'at# !are avea trupul tiat de su* !oaste p& la "old( Erai tu# dra% mamM A doua ,i# pe pu tea !or*iei !are avea s e poarte peste E!ea "i +area +& e!ii# p& pe malurile Fla drei# 7e ri mi spuse> Cur& d vei a'la totul# Aurore( 5 dea 6um e,eu s 'ii mai 'eri!it3 5pu ea a!este !uvi te !u %las trist( 5)ar putea oare s 'iu e oro!it !& d mi voi !u oa"te 'amiliaM C0iar da! ar 'i adevrat# vreau s te !u os!# mam((( Am de*ar!at la Este de( $a 1ruxelles# 7e ri primi o lu % misiv si%ilat !u stema Fra tei( A doua ,i e)am dreptat !tre Paris( 5e tu e!ase !& d am dep"it Ar!ul de Trium' !are mr%i e"te drumul Fla drei "i !epe marele ora"( Eram !alea"!a !u Fra Xoise( 7e ri %alopa ai tea oastr( mi adu am %& durile# mam( Ceva mi spu ea> Ea e ai!i lo!uie"ti Paris# mam# su t si%ur( Re!u os! aerul pe !are)l respiri( Am !o*or&t o strad lu %# mr%i it de !ase alte "i !e u"ii( Apoi am i trat tr)o strdut %ust !are e duse 'ata u ei *iseri!i !o -urate de u !imitir( +ai t&r,iu am a'lat ! era *iseri!a "i !imitirul 5ai t)+a%loire( 'at se lta u palat mare# !u aspe!t m& dru "i se iorial# palatul 4o ,a%ue( 7e ri des!le!a "i ve i s)mi o'ere m& a pe tru a !o*or( Am i trat !imitir( spatele *iseri!ii# tr)u spatiu !0is !u u %ard simplu de lem # se a'l o roto d des!0is# u de se vd pri ar!ade mai multe pietre de morm& t mo ume tale( Tre!urm de %ardul de lem ( E lamp at&r at de *olt lumi a sla* roto d( 7e ri se opri 'ata u ui mausoleu de marmur# pe !are era s!ulptat ima%i ea u ui *r*at t& r( 7e ri depuse u lu % srut pe 'ru tea statuii( l au,eam !um spu ea# !u la!rimi %las> Frate# iat)m# 6um e,eu mi)e martor ! mi)am mpli it '%duiala !&t am putut mai *i e(

1@<

A ,%omot u"or se au,i spatele ostru( +)am tors( 1tr& a Fra Xoise 1erri!0o "i Dea )+arie# epotul ei# "edeau %e u !0i pe iar* !ealalt parte a %ardului de lem ( 7e ri %e u !0ease "i el( 5e ru% mult vreme t!ere( Ridi!& du)se# mi spuse> 5rut a!east ima%i e# Aurore( +)am supus "i am tre*at de !e( 4ura i se des!0ise s)mi rspu d# apoi "ovi( !ele di urm spuse> Fii d! era u su'let o*il# 'ata mea# "i 'ii d! l iu*eam3 Am mai srutat o dat 'ru tea re!e a statuii( 7e ri mi)a multumit# pu & du)mi m& a pe i ima lui( Cum iu*e"te !& d iu*e"te# dra% mam3 Poate ! e s!ris s u m poat iu*i( C&teva mi ute mai t&r,iu i trarm !asa u de m pre%tes! s termi a!este r& duri( 7e ri o !0iriase di ai te( 6e !& d i)am tre!ut pra%ul# )am mai prsit)o( 5u t mai si %ur de!&t ori!& d# 'ii d! 7e ri are mai multe tre*uri la Paris !a oriu de( A*ia da! l vd la ora meselor( Nu am voie s ies( Tre*uie s iau msuri de pre!autie "i !& d m a"e, la 'ereastr( A03 6a! ar 'i %elos# dra% mam# !&t de 'eri!it a" 'i s)l as!ult# s)mi pu vlul# s m as!u d# s m pstre, umai pe tru el3 6ar mi ami tes! de 'ra,a pe !are mi)a spus)o la +adrid> #u pentru mine tre&uie s faci ce-ti spun, ci pentru tine' 5u t si %ur( Pri perdelele lsate vd multimea a%itat "i ,%omotoas( Toti oame ii a!e"tia su t li*eri( .d !asele de pe !ealalt parte a str,ii( $a 'ie!are eta- exist o 'amilie# 'emei ti ere !are au !opii 'rumo"i# sur&,tori( 5u t 'eri!ite( +ai vd 'erestrele de la Palais) Ro:al# lumi ate adesea pe tru ser*rile Re%e tului( 6oam ele de la Curte tre! trsurile lor !u 'rumo"i !lreti li % portiere( Aud mu,i!a da surilor( A eori# petre! opti 'r som ( 6ar# da! m m& %&ie o si %ur dat# sau da! i s!ap o vor* *l& da# uit de toate "i su t 'eri!it# mam( Am aerul ! m pl& %( 5 u !re,i ! mi lipse"te !eva( 7e ri m !ople"e"te !u *u tatea lui "i !u ate tii( 6a! se poart re!e !u mi e de mult vreme poti oare s i)o iei ume de ruM Aite# mam# u eori mi vi e o idee( +)am %& dit# 'ii d! i !u os! deli!atetea !avalereas! a i imii# m)am %& dit ! 'amilia mea era mai o*il de!&t a lui2 poate "i averea mea( Asta l deprtea, de mi e( 5e teme s m iu*eas!( E03 6a! a" 'i si%ur de asta# !&t de repede a" re u ta la avere3 Cum a" !l!a pi!ioare ra %ul meu de o*lete3 Ce seam 'oloasele o*&r"iei pe l& % *u!uriile i imiiM Te)a" iu*i oare mai puti # dra% mam# da! ai 'i o 'emeie sra!M A!um dou ,ile# !o!o"atul ve i s)l vad( 6ar u ti)am vor*it ! despre a!est piti! misterios# si %ura 'ii t !are a i trat vreodat si %urtatea oastr( Co!o"atul vi e la oi la ori!e or# adi! la 7e ri# apartame tul de la primul eta-( E v,ut i tr& d "i ie"i d( Eame ii di !artier l prives! !a pe u 'el de spiridu"( 7e ri )a 'ost v,ut i!iodat mpreu !u !o!o"atul# "i totu"i su t edesprtiti3 A"a vor*es! tatele di strad C0a tre( 6i pri!i a asta# i!iodat u s)a v,ut o le%tur mai *i,ar "i mai misterioas tre dou 'ii te( Noi "i e# tele% pri asta Fra Xoise# Dea )+arie "i !u mi e# u i)am ,rit i!i!& d mpreu pe a!e"ti doi i separa*ili( Rm& !uiati ,ile tre%i !perea de la eta-# apoi u ul di ei iese# pe !& d !ellalt rm& e s p,eas! u "tiu !e 'el de !omoar e!u os!ut( Asta durea, de !i !ispre,e!e ,ile mpli ite# de !& d am sosit# "i# po'ida promisiu ilor lui 7e ri# u "tiu imi! plus de!&t prima ,i( .oiam a"adar s)ti spu > !o!o"atul a ve it s)l vad pe 7e ri !u o sear urm "i )a mai ie"it> Toat oaptea au rmas mpreu !uiati !amer( A doua ,i# 7e ri era mai trist( $u& d de-u ul# a ve it vor*a despre marii se iori "i doam ele di alta so!ietate( 7e ri spuse !u ad& ! amr!iu e2 A!eia !are su t a"e,ati prea sus su t !upri "i de ameteal( Nu tre*uie s te *i,ui pe re!u o"ti ta pri tilor( ?i# dealt'el# se trerupse el !o*or& d privirea# !e servi!iu s)ar putea plti !u a!east mo ed odioas umit re!u o"ti tM 6a! doam a di alta so!ietate pe tru !are mi)a" ris!a o oarea "i viata u m)ar putea iu*i# pe tru ! ea ar 'i pe o treapt

1@O

mai alt "i eu pe u a mai -oas# a" ple!a departe# pe tru ! )a" "ti da! u m i sult !u re!u o"ti ta ei( +am# su t si%ur ! %0e*osul i)a vor*it despre ti e( A03 Asta tre*uie s 'ie adevrul( Pe tru 'ii!a ta "i)a ris!at o oarea "i viata( A '!ut mai mult# mult mai mult> a dat 'ii!ei tale optspre,e!e a i di m& dra lui ti erete( Cu !e se poate rsplti a!east rar dr i!ieM Nu)i a"a ! se "eal# dra% mamM Cum l)ai iu*i3 Cum m)ai dispretui da! toat i ima mea# a'ar de partea !e ti se !uvi e# u i)ar aparti e3 N)am dr, it s spu a!este !uvi te 'ii d!# pre,e ta lui# adeseori# !eva m reti e( 5imt ! devi timid alt 'el# dar mai des de!&t pe vremea !opilriei( Asta )ar 'i i %ratitudi e# !i i 'amie3 i aparti ( +)a salvat# m)a !res!ut( Ce)a" 'i 'ost 'r elM A pi! de tari pe 'u dul u ui morm& t mi! "i sr!!ios( ?i !are mam# !0iar du!es "i var a re%elui# !are mam u s)ar i dri s)l ai* %i ere pe !avalerul 7e ri de $a%ardNre# !el mai 'rumos# !el mai vitea,# !el mai loial di tre oame iM Cu si%ura t# u su t de!&t u *iet !opil( Nu pot -ude!a marii oame i de pe pm& t# u) i !u os!( 6ar# da! pri tre a!e"ti o*ili se iori "i pri tre a!este doam e de la Curte s)ar a'la u su'let at&t de lipsit de o oare# o i im at&t de pervertit pe tru a)mi spu e mie# Aurore> Aite)l pe 7e ri# priete ul tu((( As!ult# dra% mam# asta m s!oate di mi ti3 E idee extrava%a t mi d sudori re!i( +i)am ,is> da! mama mea((( 6um e,eu s m p,eas! s exprim !uvi te !e %& des!( A" !rede ! 0ules!( E03 Nu# e"ti a"a !um te)am visat "i te)am adorat# mam( mi vei da srutri "i apoi ,&m*ete( Eri!are ar 'i umele pe !are !erul ti l)a dat# ai !eva mai *u de!&t umele pe !are)l porti# i ima ta( 4& dul !e mi)a tre!ut pri mi te te -i% e"te( Cad la pi!ioarele tale "i ti !er iertare( A!um !epe s se tu e!e( $as p& "i mi !0id o!0ii pe tru a vedea vis o*ra,ul tu *l& d( .i o# mam mult iu*it# vi o3(( Erau ultimele !uvi te di ma us!risul Aurorei( Iu*ea a!este pa%i i !are)i ti eau tovr"ie( !0i,& du)le !aset# le spuse> Pe m&i e3 5e tu e!ase de)a *i elea( 6e !ealalt parte a str,ii 5ai t)7o or# !asele se lumi au( A"a se des!0ise !eti"or "i o*ra,ul simplut al lui Dea )+arie 1erri!0o se deta"a e%ru pe lam*riurile mai lumi oase di !perea ve!i # u de era o lamp apri s( Dea )+arie era 'iul a!elui pa- mi! pe !are l)am v,ut primele !apitole ale a!estei povestiri adu!& d s!risoarea trimis de Nevers !avalerului de $a%ardNre( +i!ul pa-# deve it soldat# muri r,*oi( 1tr& a s mam u mai avea de!&t u epot( 6om i"oar# ,ise Dea )+arie# *u i!a trea* da! s v pu masa ai!i sau sal( 6ar !&t e !easulM tre* Aurore tre,it *rus! la realitate( E vremea !i ei# dom i"oar# rspu se 1erri!0o ( C&t t&r,ie3 %& di Aurore( Apoi adu%> Pu e masa ai!i( Cu pl!ere# dom i"oar( 1erri!0o aduse lampa pe !are o a"e, pe !mi ( 6i 'u dul *u!triei# !are era la !aptul slii# se au,i vo!ea e er%i! a *tr& ei Fra Xoise> Perdelele u su t *i e !0ise# mititelule3 Apropie)le3 1erri!0o ridi! puti di umeri# %r*i du)se totu"i s exe!ute ordi ul( Pe !uv& t# mormi el# s)ar ,i!e ! e temem de %alere3 1erri!0o se a'l oare!um situatia Aurorei( I% or totul "i dorea espus de mult s a'le( E"ti si%ur ! u s)a apoiat pe u"a s!riiM tre* t& ra 'at( 5i%urM repet Dea )+arie( Eare su tem si%uri de !eva !asa astaM $)am v,ut pe !o!o"at i tr& d pe tu eri!( +)am dus s tra% !u ure!0ea( N)ai '!ut *i e# trerupse !u severitate Aurore( Rm& e de "tiut da! me"terul $ouis a ve it( C&t despre !urio,itate# i!i vor*3 ?i )ai au,it imi!M

1@P

Nimi!# imi!ut( 1erri!0o ti dea 'ata de mas( A de s)a putut du!eM se tre*a Aurore( Pi# ,ise 1erri!0o # umai !o!o"atul poate "ti asta# dom i"oar# "i ori!um e !ara%0ios s ve,i u om at&t de alt !a dom ul !avaler# vreau s ,i! me"terul $ouis# alturi de u om !u pi!ioarele str&m*e# rsu!ite !a u tir*u"o 3 Noi# de *u seam# u tele%em imi!( Plea! "i vi e pe u"a di spate( Eare u e stp& ul !aseiM mai trerupse o dat t& ra 'at( A"a)i# e stp& ul# repli! 1erri!0o ( 5tp& s i tre# stp& s ias# stp& s se !uie !u o maimut# 'r i!i o ru"i e3 Numai ! ve!i ii !levetes!# dom i"oar( .or*e"ti !am mult !u ve!i ii# 1erri!0o # ,ise Aurore( Eu3 protest !opilul( A03 6um e,eule# da! !i eva poate ,i!e a"a !eva3 5u t vor*ret# u)i a"aM +ultumes!( 5pu e# mam)mare# !o ti u el s!ot& du)"i !apul *lo d pe u"# iat)m "i %uraliv3 ?tiu asta de mult vreme# mi!utule# rspu se 'emeia( ?i pe deasupra "i le e"( 1erri!0o "i !ru!i"a m&i ile pe piept> 1i e3 ,ise el( Asta)i *u 3 Atu !i# tre*uie s 'iu sp& ,urat# "i# da! aim toate vi!iile# !&t mai repede( Eu# !are u spu i!iodat im ui vreo vor*> as!ult !e se spu e# asta)i tot( E p!atM ?i da! ati "ti !e spu 3 Credeti s ! m ameste! !u toti *&r'itoriiM Ce ru"i e3 mi ti ra %ul( Cu toate !# relu el mai !et# e %reu s te a*tii !& d lumea ti pu e tre*ri( Ti)au pus tre*ri# Dea )+arieM Cu duiumul# dom i"oar( Ce 'el de tre*riM 6estul de st& -e itoare( 6ar# s'&r"it# ,ise Aurore !u er*dare# !e te)au tre*atM 1erri!0o !epu s r&d !u u aer evi ovat( +)au tre*at de toate# repli! el( Ci e su tem# !e 'a!em# de u de ve im# u de e du!em# v&rsta dumitale "i a dom ului !avaler# vreau s spu a me"terului $ouis# da! su tem 'ra !e,i# da! su tem !atoli!i# da! avem de %& d s e sta*ilim ai!i# da! u e) am simtit *i e lo!ul de u de am ple!at# da! dom i"oara poste"te vi erea "i s&m*ta# da! du0ov i!ul vi e de la *iseri!a 5ai t)Eusta!0e sau de la 5ai t)4ermai lIAuxerrois( Trase aer piept "i !o ti u pe ersu'late> Tura)vura# a"a "i pe di !olo> de !e am ve it s lo!uim to!mai pe strada C0a tre lo! s e du!em alt parte# de !e dom i"oara u iese i!iodat "i# !u a!east o!a,ie# doam a +o: eret# moa"a# a pariat !u 4ui!0ard ! u aveti de!&t u pi!ior( 6e !e me"terul $ouis iese at&t de des# de !e !o!o"atul((( A03 se trerupse el( Co!o"atul i i tri%3 Cumtr 1ala0ault ,i!e ! are de)a 'a!e !u diavolul((( ?i te ameste!i *&r'ele astea# tu# 1erri!0o M ,ise Aurore( . "elati# dom i"oar3 Nu mai exist vreu ul ! mi e !are s "tie s)"i ti %ura( 6ar tre*uie s le au,i# mai ales pe 'emei3 A03 6oam e# 6um e,eule3 Femeile3 Ni!i u pot pu e pi!iorul strad s u)mi tiuie ure!0ile((( 7ei# 1erri!0o # %era"ul lui 6um e,eu3 mi stri% 'emeia !are vi de mru ti"uri( .i o s %u"ti di mustul meu3 E tare *u # dom i"oar3 6ra!e3 mi stri% *irta"a %ras( Ar %0iti "i o !r&"m %era"ul sta( ?i u treasa3 ?i !ea !are peti!e"te 0ai ele ve!0i de *la 3 P& "i evasta pro!urorului( Ce mai3 Eu tre! m& dru !a u valet de spiter( Cumetrele 4ui!0ard# +o: eret# 1ala0ault# v& ,toarea de mru ti"uri de l& % oi# u treasa# aia !are !&rpe"te paltoa e de *la "i !eilalti# mi pierd vremea ,adar( Asta u)i vat mi te( 5 vedeti !um 'a!# dom i"oar# se trerupse el( E s v distre,e( Iat)o pe 1ala0ault# u a sla* "i e%ri!ioas# !u o!0elari pe as( :otui e drgutic i &ine fcut copila asta' 6espre dum evoastr spu e asta. Are vreo dou$eci de ani, nu-i aa, dragoste% Nu "tiu3 rspu de 1erri!0o # %ro"& d %lasul( Apoi# 'alset> *e ppuic, ce ppuic'FAsta)i +o: eret# !are vor*e"te mult "i repede(9 ?i u s)ar spu e ! e epoata u ui simplu pot!ovar( 6e 'apt# e epoata lui# pui"oruleM Nu3 ,ise 1erri!0o mim& d !u vo!e de *as(

1@=

1erri!0o !o ti ua a!um !u %las de te or> Atunci, e fiica lui, nu-i aa% E adevrat# pisoia"uleM Nu3 ?i dau s tre! mai departe# dom i"oar( 6ar# !e s ve,i3 -urul meu 'a! !er! !umetrele 4ui!0ard# 6ur& d# +ori # 1ertra d( ,i, dac nu-i nici nevasta, nici sora, nici fiica, nici nepoata lui' Atunci e o orfan pe care a adunat-o de pe undeva... Gn copil crescut din mil% Nu# u# u "i iar u3 stri% a!um 1erri!0o !&t l ti ea %ura( Aurore i puse m& a al* pe *rat( N)ai '!ut *i e# 1erri!0o # ,ise ea !u %las *l& d "i trist# ai mi tit( 5u t u !opil %sit# su t o or'a !res!ut di mil( Ei# asta)i3 !er! s proteste,e Dea )+arie( C& d te vor tre*a a doua oar# !o ti u Aurore# le vei rspu de !e am spus adi eauri( Nu mi)e ru"i e( 6e !e s as!u d *i e'a!erile priete ului meuM Pi# dom i"oar((( Nu su t oare o *iat 'at a*a do atM !o ti u Aurore vis& d( Fr el# 'r *i e'a!erile lui((( 6e ast dat# ex!lam 1erri!0o # da! me"terul $ouis# !um tre*uie s)l umim# ar au,i asta# s)ar 'uria ru de tot3 6i mil3 1i e'a!eri3 Ce tot vor*iti# dom i"oarM 5 dea 6um e,eu s u se rosteas! alte !uvi te !& d se vor*e"te despre el "i despre mi e3 murmur t& ra# pe a !rei 'ru te palid aprur pete tra da'irii( 1erri!0o se apropie repede( A"adar "titi# *&i%ui el( CeM tre* Aurore tremur& d( Pi# dom i"oar((( .or*e"te# 1erri!0o # ti poru !es!3 ?i !um Dea )+arie "ovia# ea se ridi! imperioas spu & d> Ti)am poru !it s vor*e"ti# a"tept3 1erri!0o ple! o!0ii# rsu!i d "ervetul pe !are)l ti ea mi # di !au,a emotiei de !are era !upri s( ?i !e3 ,ise el( 5u t doar *&r'eli# imi! alt!eva de!&t *&r'eli3 Femeile ,i! !am a"a> 7tiam &ine' 2 prea t"nr s-i fie tat. 6iindc se ferete at"ta, nseamn c nu-i e sot... Termi # ,ise Aurore# a !rui 'ru te livid era la! de sudoare( Pi# dom i"oar# !& d u e"ti i!i tat# i!i 'rate# i!i sot((( Aurore "i a!operi 'ata !u m&i ile(

Capitolul O Meterul Louis

1erri!0o se !ia amar i! de !ele spuse( Privea !u spaim pieptul Aurorei a%itat de 0o0ote de pl& s( 4& dea> 6a! va i tra !lipa asta3 Aurore ti ea !apul ple!at( Prul 'rumos i !dea valuri pe m&i i# "i pri tre de%ete i !ur%eau la!rimi( C& d se ridi!# o!0ii i erau s!ldati# dar !uloarea i reve ise o*ra-i( C& d u e"ti i!i tat# i!i 'rate# i!i sot al u ei *iete 'ete a*a do ate# rosti ea !eti"or# "i te ume"ti 7e ri de $a%ardNre# e"ti priete ul# e"ti salvatorul "i *i e'!torul ei( E03 ex!lam ea r preu du)"i m&i ile "i ridi!& du)le spre !er( C0iar "i !alom iile lor mi arat !&t de sus se a'l raport !u !eilalti oame i( Fii d! este * uit de i te tii rele# seam ! altii 'a! !eea !e el u 'a!e( l iu*es! mult# ei vor 'i !au,a pe tru !are l voi adora !a pe u ,eu( A"a# dom i"oar# ,ise 1erri!0o # adorati)l m!ar spre a)i 'a!e s tur*e,e3

1FR

'at(

5i %ura 'ii t de pe lume !are m)a o!rotit "i m)a iu*it este 7e ri3 murmur t& ra

E03 privi ta iu*irii# stri% 1erri!0o !are re !epuse s pu masa# totul e) re%ul# v)o spu eu( 'ie!e dimi eat vedem asta# *u i!a "i !u mi e( Cum a dormitM A avut u som li i"titM I)ati ti ut de ur&t ieriM E tristM 6ore"te !evaM ?i# !& d putem * ui vreo dori t de)a dum eavoastr# e at&t de multumit# at&t de 'eri!it3 Pi3 da!)i vor*a de iu*ire# s "titi ! v iu*e"te3 6a# ,ise Aurore vor*i du)"i sie"i# e *u # m iu*e"te !a pe 'ii!a lui( ?i alt'el !# i si ua 1erri!0o !u u aer "iret( Aurore !lti di !ap( A*ordareaa !estui su*ie!t era o evoie a i imii ei "i u se %& dea i!i la v&rsta# i!i la starea so!ial a i terlo!utorului( timp !e se pre%tea s a"e,e ta!&murile# Dea )+arie 1erri!0o tre!ea la starea de !o 'ide t( 5u t si %ur# si %ur "i totdeau a trist# ,ise ea( A"3 ripost !opilul( 6i !lipa !& d se va apoia# dom i"oara oastr "i va re!pta ,&m*etul( Iat ! s)a tu e!at "i a"tept mereu# !a 'ie!are sear# de !& d am ve it la Paris# !o ti u Aurore((( Pi3 ex!lam 1erri!0o ( Asta)i re,ultatul "ederii !apital# iat3 Am pus masa( E %ata !i a# *u i!M Cel puti de o or# rspu se di 'u dul *u!triei !u %lasul ei viril Fra Xoise( 1erri!0o se s!rpi dup ure!0e( Am motive s !red ! e a!olo# sus# mpreu !u diavolul de !o!o"at( ?i mi pare ru s o vd pe dom i"oara oastr ! "i pa!e %ri-i de poma ( 6a! a" dr, i((( Traversase sala s!u d( Pi!iorul su ati se prima treapt a s!rii !e du!ea la apartame tul me"terului $ouis( E i ter,is# %& di el( N)a" vrea s)l 'urii pe dom ul !avaler !a data tre!ut( 6oam e) 6um e,eule3 E03 6om i"oar# relu el# de !e totu"i se as!u deM Asta)i 'a!e pe oame i s !leveteas!( ?i su t si%ur ! a" tr ! i "i eu da! a" 'i lo!ul ve!i ilor# de"i u su t u %uraliv( A" spu e# !a "i !eilalti> E u !o spirator sau e u vr-itor( A"adar# spu a"a !evaM tre* Aurore( lo! s rspu d# 1erri!0o !epu s r&d( A03 6oam e3 stri% el( 6a! ei ar "ti !a mi e !e e sus> u pat# u sipet# dou s!au e# o sa*ie a%tat de perete# iat tot mo*ilierul( Nu su t si%ur# trerupse el# dar mi se pare ! am mai v,ut !eva( Ce a umeM l trerupse *rus! Aurore( E03 '!u 1erri!0o ( i!i u !a, ap de mare( tr)o sear uitase s pu pl!uta !are astup *roas!a pri spate( 6oar "titi despre !e e vor*aM ?tiu( 6ar ai dr, it s te uiti pri %aura !0eiiM 6oam e3 6oar )am '!ut)o !u %& d ru# dom i"oar( Ar!asem s)l !0em la mas# %aura strlu!ea( +i)am lipit o!0iul( ?i !e)ai v,utM Repet# )am v,ut !&mpiile di Peru3 Co!o"atul u era a!olo( Era doar me"terul $ouis# a"e,at 'ata mesei( Pe mas se %sea o !aset# !aseta mi! pe !are o ia mereu !u el !ltorie( Pe !uv& tul meu3 Credeam ! ti e o %rmad de mo ede de aur# spa iole# dar me"terul $ouis u ti e aur !aset# !i u pa!0et de 0&rtoa%e "i u ptrat mare# !u trei pe!eti de !ear ro"ie# lat 'ie!are !&t o mo ed de aur de "ase livre( Aurore re!u o"tea totul dup des!riere# dar t!u( ?i iat !# relu 1erri!0o # pa!0etul despre !are vor*eam era !&t pe !e s m !oste s!ump( 5e pare ! '!usem ,%omot# de"i su t a%er de pi!ioare( A des!0is u"a( N)am avut vreme de!&t s sr -os# la !apul s!rii# "i am !,ut pe "ale# ! "i a,i m doare !& d m ati %( N)o mai 'a! i!iodat(((

1F1

6ar dum eavoastr# dom i"oar# totul v este %duit# u aveti de !e s v temeti# v spu eu# tare mi)ar pl!ea s !i m# mai devreme# !a s m du! s vd lumea i tr& d la *alul de la Palais)Ro:al( 6a! ati ur!a# da! l)ati !0ema !eti"or# !u vo!e *l& dM((( Aurore u rspu se( Ati v,ut# !o ti u 1erri!0o # !are u era lim*ut# ati v,ut !um toat ,iua au tre!ut !rute pli e de 'lori "i de 'ru ,e# 'ur%oa e !u lampioa e# pr-ituri "i *uturiM "i li se *u,ele !u v&r'ul lim*ii( Ce 'rumos# va 'i3 ex!lam el( A03 6a!)a" putea i tra u tru# !e)a" mai 'a!e pe %ro,avul3 6u)te "i a-ut)o pe *u i!a# 1erri!0o # ,ise Aurore( 1iata dom i"oar3 +oare de dori t s da se,e3 %& di el retr%& du)se( 6us pe %& duri# Aurore "i ls !apul pe m& ( Nu se %& dea delo! i!i la *al# i!i la da s( "i spu ea> 5)l !0em3 $a !e *u sal !0emM 5u t si%ur ! u)i a!olo( A*se tele lui se prelu %es! 'ie!are ,i mai mult( +i)e 'ri!# se trerupse ea ad& ! tul*urat( 6a# mi)e 'ri! !& d m %& des! la toate astea( +isterul m spim& t( mi i ter,i!e s ies# s vd# s primes! pe !i eva( "i as!u de umele# ti uie tot !e 'a!e( tele%# a reve it prime-dia de alt dat# ve" i!a ame i tare di -urul ostru> lupt surd a u!i%a"ilor( Ci e su t u!i%a"iiM ,ise ea dup o s!urt t!ere( 5u t puter i!i "i au dovedit)o( 5u t du"ma ii lui e!ruttori( +ai *i e ,is# ai mei( Fii d! m apr# i dores! moartea3 ?i u)mi spu e imi!# ex!lam ea# i!iodat imi!3 Ca "i !um i ima mea )ar putea %0i!i tot !e se t&mpla# !a "i !um ar 'i !u puti t s !0i,i o!0ii !are iu*es!3 C& d vi e# m las s)l srut# se a"a,# 'a!e tot !e poate pe tru a ,&m*i( Nu)"i d seama ! su'letul lui st 'ata mea 'r as!u ,i"uri# ! "tiu s !ites! o!0ii lui# di tr)o privire# trium'ul sau 'r& %erea( N)are !redere mi e( Nu vrea s "tiu e'ortul pe !are)l 'a!e# lupta pe !are o du!e# pri urmare u tele%e( 6oam e3 ! mi tre*uie de o mie de ori mai mult !ura- s)mi %0it la!rimile de!&t s mpart !u el misiu ea "i s lupt alturi de el3 5e au,i u ,%omot sala -oas# 'r doial u ,%omot !u os!ut# !!i ea se ridi! repede# radioas( 1u,ele i se tredes!0iser "i s!oase u tipt mi! de *u!urie( H%omotul ve ea de la o u" !are se des!0idea !apul s!rii( E03 C&t dreptate avea 1erri!0o 3 Pe o*ra,ul ei de 'e!ioar )ati 'i putut %si i!i o urm de la!rimi# i!i o urm de tristete( Totul era umai ,&m*et( Pieptul i se ,*tea de *u!urie( Trupul !ovoiat se ridi! %ratios "i suplu( 5em a !u a!ea 'loare mi u at di %rdi ile oastre !are oaptea "i plea! pe -umtate ti-a o'ilit "i !are se des!0ide mai proaspt "i mai par'umat la prima ra, de soare( Aurore se ridi! "i se duse %ra* spre o%li d( i era team ! u)i destul de 'rumoas( 1lestem la!rimile !are tristea, o!0ii "i sti % 'o!ul de diama t al pupilelor( Ast'el era !o!0et de dou ori pe ,i( 6ar o%li da i spu ea ! %ri-orarea ei )are rost( E%li da i apoia u ,&m*et at&t de t& r# at&t de deli!at "i !& ttor# !&t i multumi di toat i ima lui 6um e,eu( +e"terul $ouis !o*or s!ara( 1erri!0o ti ea o lamp !u !are i lumi a ultimele trepte( Eri!are i)ar 'i 'ost v&rsta# me"terul $ouis era u *r*at t& r( Prul *lo d "i *u!lat se mi"!a -urul u ei 'ru ti se i e# !a a u ui adoles!e t> sem a !u u *r*at di 4alia# s!ulptat 'ilde"# "i doar dese ul e er%i! al trsturilor !ore!ta dramul de 'emi itate al !ar atiei( 6ar o!0ii 'o!o"i de su* li ia m& dra a spr& !e elor# asul drept# tiat !u vi%oare# %ura# !u *u,ele pari d s!ulptate *ro ,# %ura um*rit de o mustat 'i # puti rsu!it sus# *r*ia rotu -it puter i! ddeau !apului u admira*il !ara!ter de 0otr&re "i de 'ort( Costumul tre%# pa talo ii# vesta "i tu i!a erau de !ati'ea ea%r# !u *uto i de -asp( Avea !apul des!operit "i u purta sa*ie( ! mai era !apul s!rii# dar o "i !uta !u privirea pe Aurore( C& d o v,u# "i stp& i u %est( E!0ii i se ple!ar repede# iar pasul# !are voia s se %r*eas!# deve i le t( A ul di tre a!ei o*servatori# !are vd totul pe tru a a ali,a totul# ar 'i des!operit di tr)o privire

1F@

tai a a!estui *r*at( "i petre!ea viata !o str& %eri( Era aproape de 'eri!ire "i u voia s se ati % de ea( Er# voi ta me"terului $ouis era de 'ier( Era dea-u s de puter i! pe tru a oteli !u stoi!ism i ima lui ta dr# pasio at# ar,toare !a o i im de 'emeie( +)ai a"teptat( AuroreM ,ise el !o*or& d treptele( Fra Xoise 1erri!0o ie"i u"a *u!triei "i "i art o*ra,ul m*u-orat( Cu %lasul ei rsu tor# !are ar 'i '!ut o oare u ui ser%e t !oma d& d u exer!itiu militar# ,ise> Are vreu rost s 'a!i s pl& % o *iat 'at# me"tere $ouisM Ai pl& s# AuroreM tre* !u ardoare oul)ve it( Co*or&se s!ara "i se oprise( T& ra se aru ! de %&tul lui( 7e ri# priete ul meu# spu ea ea ti ,& du)i 'ru tea spre a 'i srutat# "tii *i e ! 'etele su t e*u e( Fra Xoise )a v,ut *i e# )am pl& s delo!# prive"te)m o!0i# 7e ri3 .e,i vreo la!rimM H&m*ea at&t de 'eri!it# depli 'eri!it# !&t me"terul $ouis rmase 'r voia lui o !lip s o !o temple( 6e !e mi)ai spus ! dom i"oara oastr a pl& s# mi!utuleM ,ise Fra Xoise privi du)l sever pe Dea )+arie( Pi# ,ise 1erri!0o # s ve,i# *u i!# poate ai teles %re"it# sau poate )am v,ut *i e# sau poate ! dom i"oara u dore"te s se "tie ! a pl& s( 1erri!0o avea el u pi! de s& %e orma d( Fra Xoise travers !perea# adu!& d !i a( Eri!um# ,ise ea# dom i"oara oastr e tot timpul si %ur "i asta u)i viat de om( Te)am ru%at oare s 'a!i pl& %eri umele meuM murmur Aurore# ro"ie de !iud( +e"terul $ouis i o'eri m& a pe tru a tre!e !amera de alturi# u de era servit masa( 5e a"e,ar u ul 'ata !eluilalt( Ca de o*i!ei# 1erri!0o tre!u spatele Aurorei# pe tru a o servi( 6up !&teva mi ute# 'olosite pe tru a se pre'a!e ! m & !# me"terul $ouis ,ise> $as) e# *iete# u mai avem evoie de ti e( 5 mai adu! "i !elelalte 'eluriM tre* 1erri!0o ( Nu3 se %r*i s rspu d Aurore( Atu !i# v adu! desertul( 6u)te3 ,ise me"terul $ouis art& du)i u"a( 1erri!0o ie"i# r&,& d pe su* mustti( 1u i!o# ,ise el i tr& d *u!trie# !red ! au s)"i spu lu!ruri epl!ute( 1tr& a ridi! di umeri( +e"terul $ouis pare tare suprat# relu Dea )+arie( Tre!i la vase3 ,ise Fra Xoise( +e"terul $ouis "tie mai multe de!&t oi toti( E puter i! !a u taur "i mai !ura-os !a u leu( 6ar 'ii li i"tit# mi!a oastr Aurore ar vi %e patru !a el3 A"3 ex!lam uimit 1erri!0o ( Nu prea arat( To!mai de)aia# protest *tr& a( ?i# !0i,& d dis!utia# adu%> Tre*uie s mai !re"ti( $a trea*3 6up !&t se pare# u e"ti 'eri!it# Aurore3 ,ise me"terul $ouis dup !e 1erri!0o ie"i di !pere( Te vd destul de rar3 rspu se t& ra 'at( ?i di asta mi 'a!i o vi # !opil dra%M 6um e,eu s m p,eas!3 5u'r u eori# e)adevrat# dar !i e poate opri s se as! idei e*u e *iata mi te a u ei si %urati!eM 6oar "tii# 7e ri# !# pe tu eri!# !opiilor li se 'a!e 'ri!# iar di !lipa ivirii ,orilor# uit temerile( ?i eu su t la 'el( E de)a-u s s te vd# !a toate suprrile mele !apri!ioase s se risipeas!( Ai pe tru mi e ta dretea u ei 'ete supuse# Aurore# spuse me"terul $ouis tor!& du) "i privirile# "i ti multumes!( Ai pe tru mi e a'e!tiu ea u ui tat# 7e riM tre* t& ra 'at( +e"terul $ouis se ridi! "i '!u !o -urul mesei( 6i proprie i itiativ Aurore i mpi se u s!au "i ,ise !u o *u!urie eas!u s>

1FF

.i o3 6e mult vreme )am mai vor*it a"a( ti ami te"ti !um ,*urau orele pe vremuriM Trist "i dus pe %& duri# 7e ri rspu se> Erele u e mai aparti ( Aurore i pri se m&i ile "i l privi at&t de *l& d# !&t *ietul $ouis simti a!ea arsur !are pre!ede "i provoa! la!rimile( ?i tu su'eri# 7e riM murmur ea( Clti di !ap# !er!& d s ,&m*eas!# "i rspu se> Te "eli# Aurore( A 'ost o ,i !& d am visat !eva 'rumos# u vis at&t de 'rumos# !&t mi)a rpit som ul( 6ar )a 'ost de!&t tr)o ,i# "i u era de!&t u vis( 5u t trea,# u mai sper# am -urat s)mi depli es! misiu ea( 5e apropie !lipa !& d viata mea se va s!0im*a( A!um su t prea *tr& # dra%a mea !opil# s re !ep o viat ou( Prea *tr& 3 repet Aurore# !are)"i art di tii 'rumo"i tr)u 0o0ot de r&s si !er( +e"terul $ouis u r&dea( $a v&rsta mea# rosti el !eti"or# altii au o 'amilie( Aurore deve i pe dat serioas( ?i )ai imi! di toate astea# 7e ri# priete e# u m ai de!&t pe mi e3 +e"terul $ouis des!0ise %ura# dar vor*a i se opri pe *u,e( "i ple! di ou privirea( Nu m ai de!&t pe mi e# repet Aurore( ?i !e su t eu pe tru ti eM A o*sta!ol !alea 'eri!irii3 .oi s o opreas!# dar ea !o ti u> ?tii !e spu ve!i iiM spu !> Asta nu-i nici fiica lui, nici sora lui, nici sotia lui... +ai spu ((( Aurore# o trerupse la r& dul lui me"terul $ouis# de optspre,e!e a i ai sem at toat 'eri!irea mea( E"ti %e eros "i ti multumes!# murmur t& ra 'at( Rmaser o !lip t!uti( 5t& -e eala me"terului $ouis era vi,i*il( Aurore rupse prima t!erea( 7e ri# spuse ea# u "tiu imi! despre %& durile "i 'aptele tale( ?i !u !e drept ti)a" 'a!e u repro"M 6ar su t tot timpul si %ur "i tot timpul m %& des! la ti e# u i!ul meu priete ( 5u t si%ur ! u eori %0i!es!( C& d i ima mi se str& %e# !& d la!rimile mi vi o!0i# mi spu > 6r pre$enta mea, o femeie iu&it i-ar nveseli singurtatea. 6r mine, casa lui ar fi mare i avut. 6r mine, s-ar fi putut arta oriunde fr masc. -enri, faci mai mult dec"t s m iu&eti ca un printe &un. M respecti, i, din cau$a mea, tre&uie s-ti nfr"ne$i elanul inimii. Cuvi tele i ie"eau di i im "i# tr)adevr# Aurore le %& dise( 6ar 'ii!ele Evei su t diplomate s!ute( Era doar o strata%em pe tru a "ti( 6ar lovitura ddu %re"( Aurore u primi de!&t a!est rspu s !alm> Te "eli# dra% !opil( Privirea me"terului $ouis se pierdea %ol( Timpul tre!e# murmur el( Apoi# pe ea"teptate# !a "i !um i)ar 'i 'ost !u eputi t s se reti > C& d )ai s m mai ve,i# ti vei ami ti de mi e# AuroreM E*ra,ul 'etei se '!u %al*e !a !ear( 6a! me"terul $ouis ar 'i ridi!at o!0ii# ar 'i v,ut tot su'letul ei privirea ptru ,toare pe !are i)o aru !( Ai s m prse"ti di ouM %& %avi ea( Nu# spuse me"terul $ouis !u %las esi%ur Nu "tiu((( Poate((( Te ro%3 Te ro%3 murmur ea( Ai mil de mi e# 7e ri3 6a! ple!i# ia)m !u ti e( Cum u rspu dea imi!# ea relu !u la!rimi o!0i> E"ti suprat pe mi e 'ii d! am 'ost prete tioas "i edreapt( E03 7e ri# priete ul meu# u eu ti)am vor*it despre la!rimile mele( N)am s)o mai 'a!# 7e ri3 As!ult)m "i !rede) m( N)am s)o mai 'a!3 6oam e3 ?tiu *i e ! am %re"it( 5u t 'eri!it 'ii d! te vd 'ie!are ,i( 7e ri# u)mi rspu ,iM 7e ri# u m au,iM "i torsese !apul( Cu u %est de !opil# ea i !upri se %&tul pe tru a)l 'orta s o priveas!( E!0ii me"terului $ouis erau e!ati la!rimi( Aurore se ls -os de pe s!au "i se a"e, %e u !0i(

1FG

7e ri# 7e ri# ,ise# ea# priete ul meu dra%# tatl meu# *u!uria ar 'i umai a ta da! ai 'i 'eri!it# dar vreau partea mea di la!rimile tale3 7e ri o str& se la piept !u o mi"!are pli de patim( 6ar *ratele i se desti ser pe ea"teptate( 5u tem doi e*u i# Aurore3 spuse el !u u ,&m*et amar "i 'ortat( 6a! e)ar vedea lumea3 Ce seam astaM Asta seam # repli! Aurore !are u re u ta at&t de u"or# asta seam ! e"ti e%oist "i ru ast)sear# 7e ri( 6i ,iua !& d mi)ai spus> #u eti fiica mea, te-ai sc3im&at mult' Hiua !& d mi)ai !erut s)l iert pe mar!0i,ul de C0aver :M mi ami tes!# Aurore# "i te a u t ! mar!0i,ul s)a apoiat la Paris( Nu spuse imi!# dar privirea ei o*il "i *l& d arta o mirare at&t de mare !&t 7e ri "i mu"! *u,a( i lu m& a "i o srut# !a "i !um ar 'i vrut s ple!e( Ea l reti u !u 'orta( Rm&i# ,ise ea( 6a! lu!rurile mer% tot a"a# tr)o *u ,i u m vei mai %si !asa ta( .d ! te sti %0eres! "i voi ple!a( 6oam e3 Nu "tiu !e voi 'a!e# dar te voi eli*era de o povar !are devi e prea %rea( Nu vei avea vreme# murmur me"terul $ouis( Pe tru a m prsi# Aurore# )ai evoie s 'u%i( Eare vrei s m %o e"tiM ex!lam *iata 'at# !are se ridi!# de par! ar 'i primit o lovitur puter i! piept( +e"terul $ouis "i a!operi o*ra,ul !u m&i ile( +ai erau ! aproape u ul de !ellalt# Aurore# a"e,at pe o per # !u !apul pe %e u !0ii me"terului $ouis( Ceea !e mi)ar tre*ui s 'iu 'eri!it# !0iar 'oarte 'eri!it# 7e ri# ar 'i mai imi!a toat( +i)am pierdut oare ,&m*etul de at&t de mult vremeM Nu eram oare totdeau a multumit "i vesel !& d aler%am ai tea ta s te t&mpi M 6e%etele me"terului $ouis i ete,eau prul *o%at !are# la lumi a lmpii# !ptase re'lexe de aur armiu( Poart)te !a altdat# !o ti u ea# u)ti !er de!&t asta( 5)mi spui !& d e"ti 'eri!it# s)mi spui mai ales !& d e"ti suprat# !a s m *u!ur mpreu !u ti e# sau ! tristetea ta s trea! i ima mea( 7aide3 Asta te u"urea,( 6a! ai 'i avut o 'ii!# 7e ri# o 'ii! pe !are o iu*eai mult# a"a te)ai 'i purtat !u eaM E 'ii!3 repet me"terul $ouis# a !rui 'ru te se tu e!( ?tiu ! u)ti su t imi!# "tiu# u mi)o mai spu e( +e"terul $ouis "i tre!u dosul palmei peste 'ru te( Aurore# spuse el !a "i !um )ar 'i au,it ultimele ei !uvi te( Exist o viat strlu!itoare# o viat de pl!eri# de o oruri# de *o%tie# viata 'eri!itilor di a!east lume( Tu )ai de u de s o !u o"ti( ?i de !e tre*uie s)o !u os!M .reau s)o !u o"ti( Tre*uie( Adu%# !o*or& d 'r voia lui %lasul> Poate va tre*ui s 'a!i o ale%ere( Pe tru a ale%e# tre*uie s !u o"ti((( 5e ridi!( 6e a!um ai te# expresia o*ra,ului su o*il arta o 0otr&re e!li tit "i !0i*,uit( E ultima ta ,i de doial "i de e!u oa"tere# Aurore# rosti el !eti"or# poate e ultima mea ,i de ti erete "i de spera t3 7e ri# umele lui 6um e,eu3 Expli!)te3 stri% t& ra 'at( +e"terul $ouis ridi! privirea spre !er( Am '!ut !um mi)a di!tat !o "tii ta# murmur el( Cel)de)5us m vede( N)am imi! de as!u s( Adio# Aurore# relu el( Nu vei dormi delo! la oapte((( Prive"te "i %& de"te# !o sult)ti mi tea ai tea i imii( Nu vreau s)ti spu imi!( .reau !a emotia ta s 'ie *rus! "i depli ( 6a! te)a" preve i# mi)ar 'i team ! ai a!tio a di e%oism( Ami te"te) ti doar !# ori!&t de stra ii ar 'i ave turile pri !are vei tre!e a!east oapte# ele au !a ori%i e voi ta mea "i !a s!op i teresul tu( 6a! m vei revedea !u t&r,iere# ai !redere( 6e aproape sau de departe# ve%0e, asupra ta(

1FL

i srut m& a "i se drept spre apartame tul su parti!ular( mrmurit "i uluit# Aurore l urmrea !u o!0ii( A-u %& d susul s!rii# ai te de a tre!e pra%ul# me"terul $ouis i '!u u sem pri tes! di !ap "i i trimise u srut(

Capitolul P Dou tinere

Aurore era si %ur( 6is!utia !u priete ul ei 7e ri se termi ase tr)u 'el at&t de eprev,ut# !&t sttea pe s!au uluit "i !u su'letul !eto"at( 4& duri tul*uri se ameste!au de,ordi e( E ardeau !reierii( I ima)i m&0 it "i -i% it se !0ise si e( 5e strduise s a'le( Provo!ase o expli!atie !&t putuse mai *i e( Folosise toate a!ele su*tilitti i %e ioase de !are u este lipsit o 'emeie# !0iar "i epri0 it( Nu umai ! expli!atia u)"i ati sese s!opul# dar mai mult# ame i tare sau '%duial# ai tea ei se des!0idea u ori,o t misterios( El i spusese> #u vei dormi deloc la noapte. ?i adu%ase> 8ric"t de stranii ar fi aventurile prin care vei trece n aceast noapte, ele vor avea ca origine vointa mea i ca scop interesul tu. Ave turi3 6esi%ur# viata 0oi ar dus de Aurore 'usese p& a!um pli de ave turi( 6ar priete ul ei purtase toat rspu derea3 Priete ul ei# st& d ve" i! l& % ea# !a u pa, i! vi%ile t# !a u aprtor desv&r"it# o 'erea p& "i de spaim( oaptea asta# ave turile "i vor s!0im*a aspe!tul( .a tre*ui s le 'ru te si %ur( 6ar !e 'el de ave turiM ?i de !e a!este -umtti de !uvi teM Tre*uia s !u oas! o alt'el de viat de!&t a!eea de p& a!um> o viat strlu!itoare# o viat luxoas# viata !elor mari "i 'eri!iti( Pe tru a ale%e# i spusese( Fr doial# s alea% tre a!east viat e!u os!ut "i viata ei a!tual( Ale%erea u este oare %ata '!utM Tre*uia s "tie de !e parte a *ala tei se a'l priete ul ei# 7e ri( Ideea ! poate "i va revedea mama i str*tu !a u 'ul%er tul*urarea( 5imtea !um i se moaie %e u !0ii( 5 alea%3 Pe tru prima oar se "tea ea s'&"ietoarea tre*are> da! mama ei era de o parte a *ala tei "i 7e ri de !ealaltM((( E !u eputi t3 ex!lam ea# respi %& d !u toat 'orta a!est %& d( 6um e,eu u poate s vad asta( 6es!0ise puti perdelele de la 'ereastr "i se re,em !oate de *al!o pe tru a)"i r!ori 'ru tea 'l!ri( Pe strad era mare 'or'ot( +ultimea se %rmdea -urul i trrii de la Palais)Ro:al pe tru a vedea tre!& d i vitatii( $itierele "i pata"tele !epuser s soseas! "i "i '!eau drum tre dou r& duri de !urio"i( $a !eput# Aurore u ddu mare ate tie la toate astea( Ce o i teresa 'or'ota "i ,%omotul3 6ar v,u tre!& d# tr)o le!ti!# dou 'emei %tite pe tru ser*are> o mam "i 'ii!a ei( E!0ii i se umplur de la!rimi# apoi 'u !upri s de u 'el de ameteal( 6a! era mama meaM %& di ea( Era posi*il# era pro*a*il( Privi apoi !u mai mult ate tie tot !e se putea vedea di sple dorile ser*rii( 40i!ea dup ,idurile palatului mi u tii "i mai mari( E dori t va% deve i tot mai vie "i o vlui pe de)a) tre%ul( $e i vidia pe 'etele sple did m*r!ate# !are aveau perle -urul %&tului# alte perle "i 'lori pr# u pe tru 'lorile lor# u pe tru 'lori# u pe tru perle# u pe tru podoa*e# !i 'ii d! "edeau l& % mamele lor( Apoi u mai vru s vad imi! !!i toate a!este *u!urii i -i% eau tristetea( 5tri%tele de 'eri!ire# lumea !are se a%it# tumultul# r&setele# s!lipirile# e!ourile or!0estrei !are !& t deprtare# toate o apsau( "i as!u se !apul 'ier*& tat m&i i( *u!trie# Dea )+arie 1erri!0o depli ea pe l& % Fra Xoise# *u i!a lui# rolul "arpelui ispititor( N)a avut de splat multe vase# slav 6om ului3 Aurore "i me"terul $ouis u 'olosiser 'ie!are de!&t o si %ur 'ar'urie(

1F<

s!0im*# m& !area 'usese m*el"u%at la *u!trie( Fra Xoise "i 1erri!0o m& !aser# ei doi# pe tru patru( Cu toate astea# ,ise Dea )+arie# o s m du! p& la !aptul str,ii s prives!( Coa a 1ala0ault ,i!e ! a!olo)s toate mi u ile di *asmele !u ,& e "i di le%e de( Tare am !0e' s aru ! o privire( 5 u lipse"ti mult# *ieta"# mormi *u i!a( Era o 'ii t sla*# !iuda 'aptului ! avea o vo!e pro'u d# de *as( 1erri!0o "i lu ,*orul( Cumetrele 4ui!0ard# 1ala0ault# +ori "i !elelalte l primir !u *u!urie di !lipa !& d puse pi!iorul pe !aldar&mul murdar al str,ii C0a tre( Fra Xoise ie"i u"a *u!triei "i privi !amera Aurorei( Ia te uit3 %& di ea( A "i ple!at3 1ietul %era"# e mereu si %ur3 5e %& di s se du! s)i ti de ur&t ti erei stp& e# dar a!eea"i !lip Dea )+arie se apoie( 1u i!o3 ex!lam el( $ampioa e# pa %li!i# 'eli are# soldati !lare# 'emei pli e de diama te# !&t !ele m*r!ate doar sati tesut !u 'ir su t de *ile3 .i o s ve,i# *u i!o3 1tr& a ridi! di umeri( Puti mi pas# ,ise ea( A03 1u i!o# vi o umai p& la !oltul str,ii( Coa a 1ala0ault le "tie umele "i spu e povestea tuturor se iorilor "i tuturor doam elor !are tre!( E stra" i! de edu!ativ3 .i o s ve,i# doar o !lip# !&t dai o 'u% p& ) !oltul str,ii( ?i !i e va p,i !asaM((( tre* *tr& a Fra Xoise puti ispitit( 5u tem la ,e!e pa"i( E s ve%0em asupra u"ii( .i o# *u i!o# vi o3 E !upri se de mi-lo! "i o duse !u el( A"a rmase des!0is( Erau la ,e!e pa"i( 6ar !umetrele 1ala0ault# 4ui!0ard# 6ura d# +ori "i !elelalte erau i"te 'emei %ro,ave( 6i !lipa !& d puser m& a pe Fra Xoise u)i mai ddur drumul( Asta i tra oare pla urile misterioase ale me"terului $ouisM Ne %duim s avem doieli( 6roaia de !umetre !are)l !rau pe Dea )+arie 1erri!0o !tre piata Palais)Ro:al# lumi at or*itor# tre!u desi%ur pe su* 'ereastra Aurorei# dar ea u v,u imi!( .isarea !are se !u'u dase o deprta de realitate( Ni!i o priete 3 "i spu ea ea( Ni!i u su'let !ruia s)i !eri s'at3 Au,i spatele ei u ,%omot u"or# !are ve ea di dormitor( 5e toarse iute( Apoi s!oase u tipt de spaim# !are primi drept rspu s u 0o0ot de r&s vesel( 'ata ei se a'la o 'emeie m*r!at tr)u domi o de sati ro,# mas!at "i !oa'at pe tru *al( 6om i"oara AuroreM ,ise ea !u o revere t !eremo ioas( Eare vise,M stri% Aurore( .o!ea asta3((( 6e su* mas!# o*ra,ul vesel al do ei Cru, apru pri tre vola e "i da tele 'i e( Flor3 ex!lam Aurore( E oare !u puti tM E"ti !0iar tuM 4ratioas "i ,velt !a o sil'id# do a Cru, ve i spre ea !u *ratele des!0ise( 5e srutar u"or "i repede# !um 'a! toate 'etele( Ati v,ut vreodat doi porum*ei lovi du)se !u !io!ul -oa!M Eu !are to!mai m pl& %eam ! )am l& % mi e i!i o priete 3 ,ise Aurore( Flor# mi!a mea Flor# !&t de 'eri!it su t s te vd( Apoi# !upri s de u s!rupul su*it# adu%> 6ar !i e te)a lsat s i triM Nu am voie s primes! pe ime i( Nu ai voieM repet do a Cru, !u aer "%al i!( 5u t ru%at# da! pre'eri# ,ise Aurore ro"i d( Iat !eea !e se !0eam o tem it *i e p,it# ex!lam Flor( A"a dat lturi "i ime i !are s ,i!> stai3 Aurore i tr repede sala -oas( tr)adevr# u era ime i "i am& dou !a aturile u"ii erau des!0ise( E stri% pe Fra Xoise# l stri% pe Dea )+arie( Ni!i u rspu s( ?tim u de se a'lau a!est mome t Dea )+arie "i Fra Xoise( 6ar Aurore 0a*ar )avea de imi!( 6up ple!area !iudat a me"terului $ouis# !are o preve ise ! oaptea va 'i pli de ave turi *i,are# u se %& di de!&t> Fr doial ! a vrut s 'ie a"a( !0ise u"a umai !u ,vorul "i se apoie la do a Cru,# oare '!ea %ratii 'ata o%li ,ii(

1FO

5 te prives! ti0 3 ,ise ea( .ai3 6oam e# !&t de mare "i 'rumoas te)ai '!ut3 ?i tu la 'el3 rspu se prompt Aurore( 5e !o templare am& dou !u o admiratie voioas( Ce)i !u !ostumul staM relu Aurore( Toaleta mea de *al# 'rumoaso# rspu se do a Cru, !u u aer puti 'umurat( Te pri!epiM E dr%utM +i u at3 rspu se Aurore( deprt domi oul pe tru a lsa s se vad 'usta "i !orsa-ul( +i u at3 repet ea( E 'oarte s!ump( Cred ! %0i!es!( Ai ve it s -o!i o !omedie# mi!a mea FlorM Ei# a"3 ex!lam do a Cru,( Eu# s -o! o !omedie3 + du! la *al# asta)i tot( $a !are *alM Nu)i de!&t u si %ur *al ast)sear( $a *alul re%e tuluiM 6oam e3 6a# la *alul re%e tului# prea'rumoasa mea( 5u t a"teptat la Palais)Ro:al pe tru a 'i pur "i simplu pre,e tat altetei)sale re%ale de !tre pri tesa Palati # mama lui# mititi!o( Aurore !s! o!0ii mari( Te mirM !o ti u do a Cru, d& d la o parte !u pi!iorul tre a ro!0iei de re!eptie( 6e !e te mirM 6e 'apt# "i pe mi e m mir( Pove"ti# mititi!o# pove"ti e umrate( Plou !u( pove"ti# am s ti le spu ( 6ar !um ai a'lat u de lo!uies!M tre* Aurore( ?tiam( Aveam permisiu ea s te vd# !!i "i eu am u stp& ((( Eu )am stp& # o trerupse Aurore !u u %est m& dru( 6a! vrei# o s!lav# dar o s!lav !are !oma d( Tre*uia s vi m&i e dimi eat# dar mi)am ,is> *"t a vrea s-i fac o vi$it micutei mele Aurore' + mai iu*e"tiM $a e*u ie3 6ar las)m s)ti istorises! prima poveste( ?i dup asta# alta( Ti)am spus doar ! plou !u pove"ti( Eu# !are )am pus pi!iorul pe strad de la sosirea mea# tre*uia s) mi %ses! drumul a!est ime s Paris e!u os!ut# de la *iseri!a 5ai t)+a%loire p& ai!i( 1iseri!a 5ai t)+a%loire3 trerupse Aurore( $o!uie"ti pri prtile a!eleaM 6a# am !olivia mea# !um "i tu o ai pe a ta# dr%ut pasre( Numai ! a mea e mult mai 'rumoas( $a%ardNre al meu 'a!e lu!rurile mai *i e( 5st3 ,ise Aurore pu & d de%etul pe *u,e( 1i e# *i e3 .d ! tot mai lo!uim tara misterelor( 6e!i# eram destul de !ur!at# !& d aud o u"oar *taie la u"a mea( I tr !i eva ai te de a m 'i putut du!e s des!0id( Era u omulet 'oarte e%ru# 'oarte ur&t# 'oarte po!it( + salut p& la pm& t# i rspu d la salut 'r s r&d "i so!ot ! m)am purtat 'rumos( mi ,ise> /ac domnioara &inevoiete s m urme$e, o voi conduce acolo unde dorete s mearg... A !o!o"atM ,ise Aurore# !are visa( 6a# u !o!o"at( Tu l)ai trimisM Nu# u eu( l !u o"tiM Nu i)am vor*it i!iodat( Pe !uv& tul meu# u s!osesem i!i o vor* di !are !i eva ar 'i putut "ti ! voiam s 'a! a,i# vi,ita proie!tat pe tru m&i e dimi eat( 5u t e!-it ! o !u o"ti pe po!ita ia aia# 'ii d! a" 'i vrut s)l so!ot p& la !apt !a pe o 'ii t supra atural( 6ealtmi teri# tre*uie s 'ie puti vr-itor# da! a putut "ela vi%ile ta !er*erilor mei( Fr s)mi dau i'ose# s!umpa mea# su t p,it mai stra" i! de!&t ti e((( ?tii ! su t !ura-oas( Propu erea piti!ului mi)a ,%& drit pasiu ea pe tru ave turi( Am a!!eptat 'r s "ovi( + salut a doua oar "i mai respe!tuos# des!0ise o mi! u"# e!u os!ut de mi e# !0iar !amera mea# ti dai seamaM Apoi m !o duse pri i"te !uloare de !are i!i u * uiam( Ie"im 'r s 'im v,uti( strad a"tepta o trsur luxoas( mi d m& a pe tru a

1FP

m ur!a( trsur se poart !a u adevrat dom ( Co*or&m am& doi la u"a ta# trsura plea! %alop# ur! treptele "i# !& d s m tor! pe tru a)i multumi# ia)l de u de u)i3 Aurore as!ulta totul distrat( E el# murmur# el tre*uie s 'ie( Ce spuiM tre* do a Cru,( Nimi!((( 6ar su* !e pretext vei 'i pre,e tat re%e tului# Flor# dra%a mea %ita M 6o a Cru, "i tu%uie *u,ele( 1u a mea priete # rspu se ea i stal& du)se tr)u 'otoliu# u mai exist i!i o %ita # )a existat i!iodat o %ita # e o 0imer# o ilu,ie# o mi !iu # u vis( 5u t o*ila 'ii! a u ei pri tese# ti)o spu pe "leau( TuM ,ise Aurore uluit( Pi# !i e oareM rspu se do a Cru,( 6oar )oi 'i tuM .e,i tu# dra%a mea 'rumoas# umai ti%a ii 'a! aseme ea tre*uri( I tr palate pe !o"ul de so*# la ore !& d 'o!ul e sti s# "terpeles! !&teva o*ie!te de pret "i u uit i!iodat s ia !u ei lea% ul u de doarme t& ra mo"te itoare( 5u t mo"te itoarea 'urat de ti%a i((( Cea mai *o%at mo"te itoare di Europa# dup !um mi s)a dat a tele%e( Nu se "tia da! "i *tea -o! sau da! vor*ea serios( Poate ! u o "tia i!i ea s"i( .olu*ilitatea i !olora 'rumos o*ra-ii !am tu!iurii( E!0ii# mai e%ri !a smoala# s!lipeau de i teli%e t "i de dr, eal( Aurore as!ulta !u %ura !s!at( Pe o*ra,ul ei 'erme!tor se ,u%rvea aivitate !redul# iar pl!erea pe !are o resimtea pe tru 'eri!irea priete ei i se !itea limpede o!0i( !& ttor3 ,ise ea( ?i !um te ume"ti# Flor3 6o a Cru, "i ara -a !utele ro!0iei "i rspu se !u disti !tie> 6om i"oara de Nevers( Nevers3 ex!lam Aurore( A ul di tre !ele mai de seam ume di Fra ta( .ai3 6a# priete ( 5e pare ! su tem puti veri !u ma-estatea sa( 6ar !umM((( A03 CumM CumM stri% do a Cru, ls& d *rus! la o parte aerele ei o*ile pe tru a reve i la veselia e*u ati!# !are)i ve ea mai *i e( Iat !e u "tiu( Nu mi s)a '!ut o oarea de a mi se spu e %e ealo%ia( C& d tre*# mi se rspu de> 5st((( 5e pare ! am du"ma i( Eri!e mretie du!e la %elo,ie( Nu "tiu imi!# dar puti mi pas( + las voia soartei !u o li i"te desv&r"it( Aurore# !are prea s medite,e de !&teva mi ute# o trerupse "i spuse pe ea"teptate> Flor# !e)ai ,i!e da! a" "ti mai mult de!&t ti e despre propria ta povesteM Pe !uv& tul meu# mi!ut Aurore# asta u m)ar mira( Nimi! u m mai mir a!um( 6ar# da!)mi "tii povestea# ti e)o pe tru ti e( Tutorele meu tre*uie s mi)o spu am u time ast)sear( Tutorele "i priete ul meu este dom ul pri t de 4o ,a%ue( 4o ,a%ue3 repet tresri d Aurore( Ce aiM spuse do a Cru,( Ai ,is 4o ,a%ueM Am ,is 4o ,a%ue# pri tul de 4o ,a%ue# a!ela !are mi apr drepturile# sotul du!esei de Nevers# mama mea( A03 '!u Aurore# 4o ,a%ue este sotul du!eseiM "i ami tea de vi,it la rui ele !astelului Ca:lus( 6rama o!tur i aprea 'at( Perso a-ele e!u os!ute ieri aveau a,i u ume( Copilul despre !are vor*ise 0a %ita di Tarrides# !opilul !are dormea timpul a!elei *tlii %ro,itoare era Flor( 6ar u!i%a"ulM((( $a !e te %& de"tiM tre* do a Cru,( + %& des! la umele de 4o ,a%ue# rspu se Aurore( 6e !eM ai te de a)ti spu e# vreau s "tiu da! l iu*e"ti( Cu moderatie# repli! do a Cru,( $)a" 'i putut iu*i# dar )a vrut( Aurore t!ea mai departe(

1F=

7aide# vor*e"te3 stri% 'osta %ita # !are *tu di pi!ior !u er*dare( 6a! l)ai iu*i((( vru s spu Aurore( .or*e"te# ti spu 3 Fii d! este tutorele tu# sotul mamei tale((( Caram*a3 *lestem pe "leau a"a ,isa dom i"oar de Nevers( Eare tre*uie s)ti spu totulM +i)am v,ut mama3 E respe!t 'oarte mult# !0iar o iu*es!# 'ii d! a su'erit mult( 6ar# la vederea ei# i ima u mi)a *tut mai repede# *ratele u mi s)au des!0is 'r voia mea( A03 .e,i tu# Aurore# se trerupse ea tr)u verita*il ela de pasiu e# mi se pare ! tre*uie s mori de 'eri!ire !& d e"ti 'ata mamei tale( ?i mie mi se pare la 'el# ,ise Aurore( Ei *i e# am rmas de piatr# prea epstoare( 6a! e vor*a de 4o ,a%ue# vor*e"te# u)ti 'ie team de imi!( Nu)ti 'ie team de imi! "i vor*e"te !0iar da! este vor*a de doam a de Nevers( Nu e vor*a de!&t despre 4o ,a%ue# repli! Aurore( ami tirile mele# a!est ume de 4o ,a%ue este ameste!at toate spaimele mele de !opil# toate eli i"tile de 'at t& r( Am au,it pe tru prima oar a!est ume de 4o ,a%ue !& d priete ul meu 7e ri "i)a ris!at viata pe tru a m salva( $)am mai au,it !& d am 'ost ata!ati tr)o 'erm -urul Pamplo ei( ?i a!ela"i ume mi)a i,*it ure!0ile pe tru a treia oar oaptea !& d ai '!ut vr-i pe tru a adormi pa, i!ii de l& % !ortul starostelui ti%a ilor( $a +adrid# di ou 4o ,a%ue( $a !astelul Ca:lus# a!ela"i 4o ,a%ue3 A!um era r& dul do ei Cru, s !ad pe %& duri( Ti)a spus vreodat do $ui,# 'rumosul tu Ci !elador# ! erai 'ii!a u ei doam e de eamM tre* ea pe ea"teptate( Ni!iodat# rspu se Aurore# "i totu"i o !red( Pe !uv& tul meu# stri% 'osta %ita # u)mi pla!e s m %& des! prea mult# mi!a mea Aurore( Am multe idei !ap# dar su t e!lare "i u vor delo! s ias( 6up prerea mea# ti s)ar potrivi mai *i e tieZde!&t mie s 'ii o dom i"oar di lumea mare( 6ar mai su t de prere ! u tre*uie s)ti stor!i !reierul !a s %0i!e"ti e i%mele( Cu toate ! su t !re"ti # mi)am pstrat a!ea parte *u a !redi tei strmo"ilor mei# a pri tilor !are m)au 0r it> s iei lu!rurile a"a !um su t# eve ime tele a"a !um vi "i s te !o sole,i de toate spu & d> Asta)i soarta3 6e exemplu# u lu!ru pe !are u)l pot admite este ! dom ul de 4o ,a%ue ar 'i u t&l0ar de drumul mare "i u u!i%a"( E prea *i e !res!ut s 'a! a"a !eva( Pot s)ti spu ! su t multi 4o ,a%ue Italia# multi adevrati "i 'ortuiti eadevrati( 6esi%ur ! al tu e u 'als 4o ,a%ue( Am s)ti spu plus ! da! dom ul pri t de 4o ,a%ue ar 'i pri%o itorul tu# me"terul $ouis u te)ar 'i adus to!mai la Paris# u de pri tul de 4o ,a%ue "i are re"edi ta "i e !u os!ut de toat lumea( ?i !& d te %& de"ti# ,ise Aurore# !&te msuri de pre!autie ia3 N)am voie s ies# i!i m!ar s m art la 'ereastr( E03 '!u do a Cru,( E %elos3 E3 Flor3 murmur Aurore !u repro"( 6o a Cru, '!u o piruet# apoi i se ivi pe *u,e ,&m*etul !el mai "me!0er( Nu voi 'i pri tes de!&t peste dou ore# spuse ea# a"a ! mai pot vor*i des!0is( 6a# 'rumosul tu misterios# me"terul tu $ouis# $a%ardNre al tu# !avalerul tu rt!itor# re%ele tu# 6um e,eul tu# e %elos( E03 Fir)ar s 'ie3 Cum se ,i!e la Curte# doar meriti oste eala3 Flor3 Flor3 repet Aurore( 4elos# %elos# %elos# 'rumoasa mea3 5u t si%ur ! u dom ul de 4o ,a%ue v)a %o it di +adrid( Eu# !are su t u pi! vr-itoare# pot spu e# stimat dom i"oar# ! dr%ostitii se iau la tre!ere !e prive"te %elo,ia3 Aurore se '!u ro"ie !a o !irea"( Eri!&t de vr-itoare era do a Cru, i!i u * uia !&t de dire!t lovise( E privea pe Aurore !are u dr, ea s ridi!e o!0ii( Aite# ,ise ea srut& d)o pe 'ru te# uite)o ro"ie de or%oliu "i de pl!ere3 E 'eri!it ! !i eva e %elos pe ea( E tot at&t de 'rumos !a u astruM ?i m& druM ?i mai dul!e !a u !opilM 7aide# spu e)mi( 5pu e)mi !et# la ure!0e# mrturise"te> l iu*e"ti3

1GR

6e !e !etM ,ise Aurore ridi!& du)se( 5pu e sus "i tare# da! vrei( E spu !u %las tare> l iu*es!( 5 'ie tr)u !eas *u 3 Ai spus)o di i im3 Te m*rti"e, pe tru si !eritatea ta( ?i# relu ea pripo i du)"i privirea ptru ,toare asupra priete ei# e"ti 'eri!itM 1i e teles( Cu adevrat 'eri!itM Fii d! e ai!i# !u mi e( +i u at3 ex!lam %ita a( Apoi adu%# aru !& d de -ur mpre-ur o privire destul de dispretuitoare> Po*re di!0a# di!0a dul!e3 E u prover* spa iol di !are autorii o"tri de vodeviluri au s!os 'aimoasa axiom> E !oli* "i i ima lui( 6up !e privi totul# do a Cru, ,ise> 6ra%ostea u)i de prisos ai!i( Casa e ur&t# strada tu e!at# mo*ilele ori*ile( ?tiu *i e# mi!uto# ! mi vei rspu de di o*li%atie> A palat 'r el((( Am s)ti dau u alt rspu s# trerupse Aurore( 6a! voiam u palat# u aveam de spus de!&t u !uv& t( A"3 A"a e( A deve it oare at&t de *o%atM A 'ost de a-u s s r&v es! !eva !a s)mi mpli eas! pe dat dori ta( $a drept vor*i d# murmur do a Cru, !are u mai r&dea# *r*atul sta u seam !u !eilalti( Exist el !eva stra iu "i superior( Nu mi)am ple!at i!iodat o!0ii de!&t 'ata lui( Tu u "tii# dar exist vr-itori# de%ea*a ea% u ii( ?i !red ! $a%ardNre al tu este u vr-itor( Era !u adevrat serioas( Ce e*u ie3 ex!lam Aurore( Am v,ut multe3 rosti !u %ravitate %ita ( .reau s am !o "tii ta mp!at( 6ore"te !eva "i %& de"te)te la el( Aurore !epu s r&d( 6o a Cru, se a"e, l& % ea( F)mi pl!erea# mi!a mea Aurore# ,ise ea !u %las m& %&ietor( Nu e %reu# ai s ve,i3 .or*e"ti seriosM ,ise mirat Aurore( 6o a Cru, "i apropie %ura de ure!0ea Aurorei "i murmur> Iu*eam pe !i eva# eram e*u dup el( tr)o ,i# mi)a pus m& a pe 'ru te spu & du)mi> 6lor, acela nu te poate iu&i. 7i m-am tmduit. (e$i &ine c e vrjitor. ?i !i e era !el pe !are)l iu*eaiM tre* Aurore al*i du)se la 'at( 6o a Cru, "i ls !apul pe umrul ei( Nu s!oase i!i o vor*( El era3 ex!lam Aurore !u espus %roa,( 5u t si%ur ! el era3

Capitolul = Cele trei dorinte

6o a Cru, avea o!0ii ume,i( Trupul Aurorei era s!uturat de tremur# !a de 'ri%uri( Am& dou erau 'rumoase "i dr%la"e( Felul lor o*i" uit de a 'i a!um se s!0im*ase> do a Cru,# de o*i!ei impetuoas "i dr, eat# deve ise mela !oli! "i *l& d2 'ul%ere de patim "i %elo,ie t&" eau di o!0ii Aurorei( Tu# rivala mea3 murmur ea( 6o a Cru, o atrase spre si e# !iuda mpotrivirii !eleilalte# "i o m*rti"( Te iu*e"te# ,ise ea !u %las "optit( Te iu*e"te "i u te va iu*i de!&t pe ti e(

1G1

6ar tuM EuM Eu m)am vi de!at3 Pot privi ,&m*i d# 'r ur# !u *u!urie# ta dretea !e v lea%( .e,i *i e ! $a%ardNre al tu este vr-itor3 Nu m mi tiM tre* Aurore( 6o a Cru, "i duse m& a la i im( 6a! va tre*ui# mi dau "i s& %ele pe tru 'eri!irea voastr# ,ise ea !u 'ru tea sus "i !u o!0ii lar% des!0i"i( Aurore i se aru ! de %&t( 6ar vreau o dovad3 stri% do a Cru,( Nu m re'u,a# Aurore3 6ore"te)ti !eva# te ro%3 Nu)mi dores! imi!( CumM N)ai i!i o dori t( Ni!i u a( 6o a Cru, o ridi! !u 'orta "i o duse la 'ereastr( Palais)Ro:al strlu!ea( 5u* peristil se vedea !ur%& d !a u "uvoi de 'emei strlu!itoare "i %tite( Nu dore"ti i!i m!ar s mer%i la *alul re%e tuluiM ,ise pe ea"teptate do a Cru,( EuM *&i%ui Aurore# al !rei piept se ,*tea su* ro!0ie( Nu mi ti3 6e !e)a" mi tiM 1i e3 Ci e u vor*e"te# se voie"te( seam ! dore"ti s mer%i la *alul re%e tului( 1tu di palme# umr& d> A u( 6ar# se mpotrivi Aurore# !are i trase r&,& d -o!ul priete iei# )am imi!# i!i ro!0ii# i!i *i-uterii# i!i %teli((( 6oi3 ,ise do a Cru,# !are *tu di m&i i pe tru a doua oar( 6ore"ti *i-uterii# ro!0ii# %teliM F *i e "i %& de"te)te la el( Fr asta# u)i imi! de '!ut3 !etul !u !etul# %ita a deve ea mai serioas( E!0ii ei 'rumo"i# mari "i e%ri# u mai aveau a!ea privire si%ur( !& ttoarea !opil !redea vr-itorii( i era 'ri!# dar avea voi t# iar !urio,itatea i *iruia spaima( 5pu e a treia dori t# ,ise ea !o*or& d %lasul 'r voie( 6ar u vreau !u i!i u !0ip s mer% la *al3 stri% Aurore( 5 !etm -o!ul3 CumM i si u do a Cru,( C0iar da!)ai 'i si%ur !)l vei t&l iM Pe 7e riM 6a# pe 7e ri al tu# ta dru "i %ala t# !are te va %si mai 'rumoas ve"mi tele mpodo*ite !u *rilia te( 6a!)i a"a# ,ise Aurore ple!& du)"i o!0ii# !red ! m)a" du!e !u pl!ere( Trei3 stri% %ita a# !are)"i lovi !u ,%omot m&i ile u a de !ealalt( Era %ata s !ad pe spate( A"a slii -oase se des!0ise !u ,%omot "i 1erri!0o # repe,i du)se %&'&i d# stri% di pra%> Iat i"te ,or,oa e "i 'ara'ast&!uri aduse pe tru dom i"oara oastr( 5u t peste dou,e!i de !utii( Ro!0ii# da tele# 'lori I trati# i trati( Ai!ea "ade dom ul !avaler de $a%ardNre( Ne oro!itule3 ex!lam Aurore speriat( Nu v 'ie team# "tim !e 'a!em# repli! Dea )+arie !u u aer de 'umurare( Dos !u misterul3 Hv&rlim mas!a# ei# dra!e3 6ar !um s povestim surpri,a do ei Cru,M l !0emase pe diavol "i# do!il# diavolul i rspu dea la apel "i u se lsase a"teptat( Fata asta 'rumoas era puti !am s!epti!( Toti s!epti!ii su t superstitio"i( . ami titi# do a Cru, "i petre!use !opilria su* !ortul u or ti%a i oma,i( A!um se a'la tara mi u ilor( 5ttea !u %ura !s!at "i !u o!0ii 0ol*ati( Ci !i sau "ase 'ete i trar pe u"a slii -oase# urmate de tot at&tia *r*ati !are adu!eau pa!0ete "i !utii( 6o a Cru, se tre*a da! a!este !utii "i pa!0ete se %ses! adevrate podoa*e 'emeie"ti# sau doar 'ru ,e us!ate( Aurore u)"i putu opri u ,&m*et v,& d mutra rv"it a priete ei( EiM ,ise ea(

1G@

E u vr-itor# *&i%ui %ita a( Nu m doiam3 I trati dom ilor# i trati dom i"oarelor# stri%a a!ela"i timp 1erri!0o ( 5 i tre toat lumea( A!um# ai!i e !asa *u ului 6um e,eu( + du! s)o !0em pe !umtr 1ala0ault# !are e 'oarte !urioas s vad !um e la oi( Ni!iodat )am *ut !eva mai *u de!&t li!0iorul ei de a %eli!( I trati# dom i"oarelor# i trati# dom ilor3 6om ii "i dom i"oarele i!i u doreau alt!eva( Florrese# *rode,e "i !roitorese a"e,ar !utiile pe masa mare di mi-lo!ul slii -oase( spatele 'ur i,orilor de am*e sexe ve ea u pa-# !are u purta sem ele !asei u de slu-ea( 5e duse drept la Aurore# pe !are o salut !u mult respe!t ai te de a)i m& a u pli! ele%a t# !u " ururi de mtase( 5e !li di ou "i ie"i( A"teapt !el puti rspu sul# ,ise 1erri!0o aler%& d dup el( 6ar pa-ul "i a-u sese la !oltul str,ii( 1erri!0o l v,u vor*i d !u u %e tilom '"urat tr)o ma tie( 1erri!0o u)l !u o"tea pe %e tilom( A!esta di urm tre* pe pa-> 5)a '!utM ?i# urma rspu sului a'irmativ# adu%> A de i)ai lsat pe oame ii o"triM Ai!i# aproape# strada Pierre)$es!ot( E "i litiera a!oloM 5u t dou( 6e !eM tre* mirat %e tilomul( Poala ma tiei !are)i a!operea o parte di o*ra, se mi"!( Am putut re!u oa"te *r*ia palid "i as!utit a *u ului dom de Pe:rolles( Pa-ul rspu se> Nu "tiu# dar su t dou litiere( E o e tele%ere# 'r doial# %& di Pe:rolles( Ar 'i vrut s aru !e o privire pri u"a !asei lui $a%ardNre# dar# dup o !lip de %& dire# re u t( 6a! m)ar vedea# totul ar 'i pierdut# murmur el( Te vei apoia la palat %oa a mare# ,ise pa-ului( Ai telesM %oa mare3 i vei %si la palat pe !ei doi vite-i !are au ,!ut toat ,iua la *u!trie( +aestrul Co!ardasse "i priete ul lui# PassepoilM to!mai( $e vei spu e> Lucrul e gata pregtit, nu v mai rm"ne dec"t s v duceti... Ai au,it rosti du)se umele %e tilomului !ruia i aparti e !asaM 6a# dom ul de $a%ardNre( 5 u !umva s repeti a!est ume3 6a! te trea*# le vei spu e ! !as su t doar 'emei( i adu! !oa!eM P& la !olt# de u de le vei arta u"a( Pa-ul ple! %oa ( A!operi du)"i di ou o*ra,ul !u ma tia# dom ul de Pe:rolles se pierdu multime( !as# Aurore des'!ea pli!ul adus de pa-( E s!risul lui3 ex!lam ea( ?i# iat o i vitatie asem toare !u a mea# adu%a do a Cru,# !are u a-u sese ! la !aptul surpri,elor( 6r!u"orul )a uitat imi!( Rsu!i i vitatia tre de%ete( Carto ul# !r!at !u vi iete ele%a t dese ate# repre,e t& d amora"i dolo'a i# stru%uri "i %0irla de de tra da'iri# )avea imi! dr!es!( Aurore !itea %& di du)se la asta( +isiva era ast'el !o !eput> *opil drag, toate aceste podoa&e sunt trimise de mine. Am vrut s-ti fac o surpri$. 6-te frumoas. 8 litier i doi lac3ei vor veni din partea mea s te conduc la &al, unde te voi atepta. -2#R! /2 LA0AR/9R2

1GF

Aurore tre!u s!risoarea do ei Cru,# !are)"i 're! o!0ii ai te de a !iti# 'ii d! pe tru o !lip i se tu e!ase vederea( ?i !re,i astaM tre* ea dup !e !iti( Cred# rspu se Aurore( Am motivele mele s !red( H&m*ea !u u aer si%ur de si e( Nu)i spusese oare 7e ri s u se mire de imi!M s!0im*# do a Cru, era %ata s !read ! si%ura ta Aurorei mpre-urri at&t de stra ii se datora u ei oi 'este a spiridu"ului( a!est timp se ti dea pe mas strlu!itorul !o ti ut al lditelor# pa!0etelor "i !utiilor( 6o a Cru, putu vedea ! u erau delo! 'ru ,e us!ate> era o toalet !omplet de Curte# plus u pardesiu sau u domi o de sati ro,# la 'el !a al dom i"oarei de Nevers( Ro!0ia era di testur al*# *rodat !u 'ir de ar%i t# !u tra da'iri presrati di lo! lo!# av& d !e trul lor !&te o perl 'i ( .ola ele# tre a# m& e!ile# totul era *rodat !u pe e de !oli*ri( Era ultima mod( 6oam a mar!0i, dIAu*i% a!# 'ii!a 'i a !iarului 5!ulas# "i 'urise oro!ul "i reputatia la Curte !u o ro!0ie asem toare druit de dom ul $aJ( 6ar ro!0ia u era imi! pe l& % da telele "i *roderiile ma% i'i!e( Cutia !u *i-uterii valora !&t u post de %e eral de *ri%ad armat( E u vr-itor# repeta do a Cru, i ve tarii d totul# se vede *i e ! e u vr-itor3 C&t ai 'i vestitul Ci e!elador# !are #"le'uia %r,i de s*ii# u poti !&"ti%a at&t de mult s 'a!i aseme ea !adouri3 6i ou i ve i mi te ideea ! toate a!este lu!ruri 'rumoase se vor pres!0im*a la u mome t dat rume%u" de lem sau tala"( 1erri!0o admira "i u se mai stura s)"i exprime uimirea( 1tr& a Fra Xoise# !are a*ia i trase pe u"# !lti a di !ap !u u aer !are voia s spu multe( 6ar la a!east s!e lua parte u spe!tator# a !rui pre,e t u era * uit de ime i# "i !are# !u si%ura t# u se dovedea mai puti !urios( 5ttea as!u s spatele u"ii apartame tului de sus# pe !are o ti ea tredes!0is !u pre!autie( 6e la a!est post de o*servatie# deasupra !apetelor !elor pre,e ti# privea mi u tiile ti se pe mas( Nu era 'rumosul me"ter $ouis# !u !apul su o*il "i mela !oli!( Era u om mi! de statur# m*r!at di !ap p& ) pi!ioare e%ru# a!ela !are o adusese pe do a Cru,# a!ela !are plasto%ra'iase s!risul lui $a%ardNre# a!ela !are !0iriase !u"!a lui +dor> era !o!o"atul Esop al II)lea# ,is Io a# vi %torul 1ale ei( R&dea *ar* "i "i 're!a m&i ile( $a dra!u3 "i spu ea el( 6om ul pri t de 4o ,a%ue ara -ea, *i e lu!rurile "i ti!losul de Pe:rolles este !u)adevrat u om de %ust3 Co!o"atul se a'la a!olo de !& d sosise do a Cru,( Fr doial ! l a"tepta pe dom ul de $a%ardNre( Aurore era o 'ii! a Evei( $a vederea at&tor 'lea!uri sple dide# i ima i *tu mai repede( ?i# 'ii d! toate lu!rurile ve eau di partea priete ului ei# *u!uria i era du*l( Aurorei u)i tre!u pri mi te i!i m!ar ideea !e)i ve ise do ei Cru,( Nu !er!a s so!oteas! !&t !0eltuise priete ul ei pe a!este %teli re%e"ti( 5e druia !u totul *u!uriei( Era 'eri!it "i i pl!ea emotia !are le !upri de pe ti erele 'ete mome tul ie"irii lume( Nu)l va avea a!olo pe priete ul ei !a prote!torM A si %ur lu!ru o s&!&ia> )avea !amerist# "i *u Fra Xoise era mai *u pe tru *u!trie de!&t pe tru %teal( Ca "i !um i)ar 'i %0i!it dori ta# dou di tre ti erele 'ete se apropiar( 5u tem la ordi ele dom i"oarei# spuser ele( 6up !e 'etele '!ur u sem # purttorii pa!0etelor se deprtar salut& d respe!tuos( 6o a Cru, o !iupi de *rat pe Aurore( Te la"i m&i ile a!estor 'pturiM tre* ea( 6e !e uM Te vei m*r!a !u ro!0ia astaM Fr doial(

1GG

E"ti !ura-oas3 E"ti !0iar 'oarte !ura-oas# murmur %ita a( 6e 'apt# !o ti u ea# diavolul sta e de o %ala terie ra'i at( Ai dreptate# %te"te)te s 'ii 'rumoas# asta u poate du a i!iodat( Aurore# do a Cru, "i !ele dou !ameriste i trar odaia de dormit( 1tr& a Fra Xoise rmase si %ur sala -oas !u Dea )+arie 1erri!0o # epotul ei( Ci e)i eru"i ata astaM tre* 'emeia( Care eru"i at# *u i!oM Aia !u domi oul ro,M +ititi!a aia e%ri!ioasM Are i"te o!0i destul de vioi# )ai !e ,i!e# *u i!o( Ai v,ut)o i tr& dM Nu# a ve it ai tea mea( Fra Xoise s!oase di *u,u ar mpletitura la !are lu!ra "i !epu s !0i*,uias!( .reau s)ti spu ! u tele% imi!a di tot !e se t&mpla# relu ea !u %las %rav "i solem ( .rei s)ti expli! !e se t&mpla# *u i!oM Nu# dar da! vrei s)mi 'a!i pl!ere((( A03 1u i!o# %lume"ti3 6a! vreau s)ti 'a! o pl!ere((( 5 ta!i !& d vor*es!# trerupse *tr& a( Nime i u)mi va s!oate di !ap ! la mi-lo! e o u eltire( Ni!i vor*# *u i!o3 Am %re"it ie"i d( $umea)i rea( Ci e "tie da! dom i"oara asta u e)a i dus((( A0# *u i!o3 E 'emeie at&t de !umse!ade# !are are u li!0ior de a %eli! at&t de *u 3 mi pla!e s vd limpede# au,i# mi!utule# "i toat povestea asta u)mi miroase)a *i e( Totu"i# e simpl !a *u ),iua# *u i!o( 6om i"oara oastr a privit toat ,iua trsurile !u 'lori "i %0irla de !are soseau la Palais)Ro:al( ?i sra!a de ea suspi de)ti era mil privi du)le( 6e!i# l)a tors pe toate 'etele pe me"terul $ouis p& l)a '!ut s)i !umpere o i vitatie( I vitatiile se v& d# *u i!o( Cumtra 1ala0ault a !ptat u a pri u!e i!ul %ardero*ierului# !u !are e rud pri slu- i!a lui 8slu- i!a u!e i!ului %ardero*ierului9 !are "i !umpr tutu de la 'iul !umetrei 1ala0ault# di strad 1o s)E 'a ts( 5lu- i!a %sise i vitatia pe masa stp& ului ei( Cumtra 1ala0ault# 'iul ei "i slu- i!a )au '!ut de!&t s mpart tre ei trei,e!i de ludovi!i( Asta u seam 'urt# u)i a"a# *u i!oM 1tr& a Fra Xoise era !ea mai !i stit *u!treas di Europa# dar era umai *u!treas( $a dra!u3 Nu# mi!utule# rspu se ea# u seam ! 'uri da! iei de pe mas u %0emoto! de 0&rtie3 A"adar# me"terul $ouis s)a lsat m*ro*odit "i s)a dus s !umpere o i vitatie( Pe drum a !umprat mru ti"uri pe tru !u!oa e "i le)a trimis %rmad ai!i# !alde !( Au !ostat totu"i o multime de * et3 ,ise *tr& a opri )du se di mpletit( 1erri!0o ridi! di umeri( A03 Ce t& ra e"ti# *u i!o3 protest el( Ni"te sati ve!0i *rodat !u *u!tele de sti!l3 5e au,i o *taie u"oar la u"a di spre strad( Ci e)o mai ve iM tre* Fra Xoise moro! oas( Pu e dru%ul de 'ier( 6e !e s pu dru%ulM Nu e mai -u!m de)a *a*a oar*# *u i!o( 5e au,i o *taie mai puter i!( 6a!or 'i totu"i 0otiM %& di !u %las tare 1erri!0o # !are u era prea !ura-os( 7oti3 ,ise slu- i!a( A!um# !& d strad)i lumi at !a) amia,a mare "i pli de lumeM 6u)te "i des!0ide( 6a! !0i*,uies! mai *i e# *u i!o# par!)a" pu e dru%ul3 6ar u mai era vreme( Cei de a'ar se pli!tisiser s mai *at( A"a se des!0ise !eti"or "i u !0ip de *r*at# mpodo*it !u mustti uria"e# se ivi pra%( Proprietarul musttii aru ! o privire rapid de -ur)mpre-urul !perii( Nu)ti 'ie team3 ,ise el( Pe toti s'i tii3 Ai!i tre*uie s 'ie !ui*ul porum*itei( Apoi# aple!& du)se a'ar# adu%>

1GL

6)ti oste eala s i tri# *om*o elule( Nu)i de!&t o 0&r! respe!ta*il "i u pui"or puturos( 7ai s is!odim( ai ta !u asul v& t# !u m& a "old# u dui du)"i 'los !utele ma tiei( Avea u pa!0et su* *rat( Cel pe !are)l umise *om*o elule apru la r& dul lui( Purta "i el sa*ie# dar era mai puti %ro,itor de privit( +ult mai mi!# de statur "i 'oarte sla*( +ustata !am rar# '!ea e'orturi ,adar i!e s pu valoare reduta*ilul !&rli% !are se potrive"te at&t de *i e pe o*ra,ul adevratilor eroi( ?i el avea u pa!0et su* *rat( Ca "i !el !are i des!0isese !alea# aru ! o privire -urul !perii# dar privirea a!estuia 'u mult mai delu %at "i ate t( Dea )+arie 1erri!0o se !ia amar i! ! u pusese dru%ul la timp3 "i mrturisise sie"i ! u v,use toat viata dou pu"lamale !are s arate mai ur&t ! oii)ve iti( A!east prere dovedea ! 1erri!0o u 're!ve tase lumea *u # !!i# desi%ur# Co!ardasse)-u ior "i 'ratele Ama*le Passepoil erau dou pramatii %ro,ave( 5e stre!urar !u *%are de seam spatele *u i!ii# !are# mai !ura-oas# tre* !u %las tu tor> 7ei# voi "tia# !e !utati ai!iM Co!ardasse ati se plria !u a!ea !urtoa,ie o*il a oame ilor !are)"i to!iser sa dalele pra'ul slilor de s!rim( Apoi '!u !u o!0iul privi d spre 'ratele Passepoil( Fratele Passepoil rspu se a!ela"i 'el( Fr doial ! s!0im*ul de priviri lsa s se telea% multe lu!ruri( 1erri!0o tremura di toate mdularele( Ei# respe!ta*il doam # ,ise !ele di urm Co!ardasse)-u ior# aveti u %las !are) mi mer%e drept la i im( ?i tie# PassepoilM ?tim *i e ! Passepoil '!ea parte di tre a!ele su'lete ta dre pe !are vederea u ei 'emei l impresio a totdeau a puter i!( .&rsta )avea importa t( Ni!i m!ar u)i displ!ea !a persoa a de sex opus s ai* mustti mai dese de!&t ale lui( Passepoil apro* !u u ,&m*et "i !u o privire pie,i"( 6ar admirati a!east ,estrat 'ii t3 Pasiu ea pe tru 'rumoas -umtate a %e ului uma u)i adormea vi%ile ta> "i "i dese ase mi te 0arta !asei( Porum*ita# !um o umea Co!ardasse# tre*uia s 'ie !amera !uiat# su* u"a !reia se vedea o ra, puter i! de lumi ( 6e !ealalt parte a slii -oase era o u" des!0is# "i u" o !0eie( Passepoil l ati se !u !otul pe Co!ardasse "i ,ise !eti"or> C0eia e pe di a'ar3 Co!ardasse apro* di !ap( .e era*il doam # relu el# ve im ai!i pe tru o trea* importa t( Eare u lo!uie"te ai!i(((M Nu# rspu se 1erri!0o spatele *u i!ii sale# u ai!i( Passepoil ,&m*i( Co!ardasse "i ati se u"or mustata( umele 6om ului3 ,ise el( Iat u adoles!e t de de-de( ?i at&t de evi ovat3 adu% Passepoil( ?i !u o mi te !&t patru# la dra!u3 6ar !um poate "ti ! persoa !0estiu e u e ai!i 'r s)i 'ie spus umeleM $o!uim doar oi am& doi# repli! aspru Fra Xoise( Passepoil3 ,ise %as!o ul( Co!ardasse3 rspu se orma dul( Ia te uit3 Ai 'i !re,ut ! ve era*ila doam ar putea mi ti !a o *lestemat orma dM Pe !uv& t# relu 'ratele Passepoil !u u to !o vi s de %as!o # u# )a" 'i !re,ut3 7aide# 0aide# stri% *tr& a Fra Xoise# !reia i se 'ier*& tau ure!0ile# a-u %e !u vor*ria( Nu e ora s stati pe !apul oame ilor( A'ar3 1om*o elule# ,ise Co!ardasse# exist)o apare t de adevr !e spu e# !0iar a"a# ora e epotrivit( Cu !ertitudi e# apro* Passepoil( ?i totu"i# relu Co!ardasse# u putem ple!a 'r s 'i o*ti ut u rspu s# a"a !((( Evide t( Propu de!i# mi!utule# s vi,itm !asa !u *%are de seam "i 'r ,%omot(

1G<

6e a!ord3 ,ise Ama*le Passepoil( ?i# apropii du)se !u repe,i!iu e# adu%> Pre%te"te)ti *atista# o am pe a mea( l vei lua pe !el mi!# eu m o!up de 'emeie( prile-uri deose*ite# a!est Passepoil se arta u eori superior lui Co!ardasse( Pla ul era trasat( Passepoil se drept spre u"a *u!triei( I trepida Fra Xoise se pusti s)i opreas! tre!erea# pe !& d 1erri!0o !er!a s a-u % strad u de s stri%e dup a-utor( Co!ardasse l pri se de)o ure!0e "i i spuse> 6a! stri%i# te str& % de %&t# vai de p!atele oastre3 spim& tat# 1erri!0o u mai s!oase i!i u !uv& t( Co!ardasse i od *atista pe %ur( a!est timp# !u pretul a trei ,%&rieturi "i dou smo!uri de pr# Passepoil o le% solid pe *tr& a Fra Xoise( E lu *rate "i o duse *u!trie# u de Co!ardasse l adu!ea pe 1erri!0o ( A ele persoa e preti d ! Ama*le Passepoil pro'it de po,itia !are se a'la Fra Xoise pe tru a depu e u srut pe 'ru tea ei( 6a! a '!ut)o# a %re"it> 'usese ur&t di 'ra%ed !opilrie( 6ar u e lum i!i o rspu dere privi ta lui Passepoil( Era de moravuri u"oare> !u at&t mai ru pe tru el( 1erri!0o "i *u i!a lui u erau la !aptul !alvarului( Au 'ost le%ati str& s mpreu "i 'ixati solid de dulapul !u vesel# apoi !0i"i !pere !u !0eia de dou ori rsu!it *roas!( Co!ardasse)-u ior "i Ama*le Passepoil erau stp& i a*soluti ai tere ului(

Capitolul 1R Dou do%inouri

A'ar# strada C0a tre# toate prvliile erau !0ise( Cumetrele !are u dormeau ! se %0esuiau# %l%ioase# la poarta palatului re%e tului( 4ui!0ard "i 6ur& d# mpreu !u 1ala0ault "i +ori erau !u toate de a!eea"i prere> i!i!& d u 'useser v,ute i tr& d la ser*rile altetei)sale at&tea toalete somptuoase( Toat o*ilimea se a'la a!olo( Cumtr 1ala0ault# persoa importa t !artier# -ude!a ultim i sta t toaletele# !ome tate preala*il de !ele trei# +ori # 4ui!0ard "i 6ur& d( 6ar# pri tr)o a*il tra ,itie# se a-u %ea la persoa e dup !e se puri!aser mtsurile "i da telele( 6i tre toate a!este 'emei 'rumoase# mult prea puti e pstraser o!0ii doam ei 1ala0ault ro!0ia uptial despre !are vor*e"te 5!riptura( 6ar a!um# !umetrele oastre u se mai %rmdeau# ve!i tatea palatului pe tru a vedea tre!& d 'rumoasele# 'ru t& d i ve!tivele 0amalilor "i vi,itiilor# apr& du)"i lo!urile mpotriva t&r,iatilor# tropi d oroi !u o r*dare dem de laud( Nu stteau a!olo i!i pe tru pri ti# i!i pe tru marii se iori> erau stule de multimea de doam e# pri ti "i mari se iori3 E v,user tre!& d pe doam a de 5!u*isse# mpreu !u doam a de $a Ferte( Cele dou 'rumoase $a Fa:ette# t& ra du!es de Ros :# *lo da !u o!0i e%ri !are tul*urase me a-ul u ui 'iu al lui $udovi! al ;I.)lea2 dom i"oarele de 1!ur*o )1isset# !i !i sau "ase Ro0a de di'erite spite# mai multi 1ro%lie# C0astellux# 1au''remo t# C0oiseul# Coli% : "i restul( l v,user tre!& d pe !o tele de Toulouse# 'ratele dom ului de +&i e# !u evast)sa# pri tesa( Pre"edi tii u erau pu"i la so!oteal# iar mi i"trii dea*ia erau luati seam( Am*asadorii erau priviti peste umr( Cu toate astea# multimea rm& ea pe lo!# !0iar sporea 'ie!e !lip( Ce a"tepta totu"i multimeaM N)ar 'i dovedit at&ta persevere t i!i !0iar pe tru su"i re%e tul# tr)adevr# era vor*a despre u perso a- !u totul altul( T& rul re%eM i!i u !a,( Ci eva de u ra % mai alt( Heul# s!otia ul# dom ul $aJ# salvatorul a!estei multimi !are avea s devi u popor de milio ari(

1GO

6om ul de $aJ de $auristo # salvatorul "i *i e'!torul3 6om ul $aJ# pe !are a!eea"i multime va !er!a s)l sp& ,ure a!ela"i lo! !&teva lu i mai t&r,iu3 6om ul $aJ# ai !rui !ai u mai erau pu"i la 0am# 'ii d lo!uiti e !etat de vite uma e3 +ultimea l a"tepta pe a!est !umse!ade dom $aJ( +ultimea era 0otr&t s)l a"tepte p& a doua ,i dimi eata( C& d e %& dim ! poetii a!u, *u!uros multimea de i !o sta t# de u"uri t# de mai "tiu eu !e3 A!east mi u at multime# mult mai r*dtoare de!&t o turm de oi# a!east multime e!li tit# te a!e# eo*osit# pe !are o vedem di toate vremurile umpl& d trotuarele ude !i !ispre,e!e ore "ir pe tru a vedea tre!& d pe u ul sau pe altul# adesea u mare lu!ru# alteori a*solut3) imi!( 6a! *oii %ra"i di ultimele !i !i se!ole ar "ti s s!rie3 5trada C0a tre# tu e!at "i pustie# po'ida ve!i ttii a!estei adu ri sima di!oase "i a!estor lumi i# prea ! doarme( Cele dou sau trei 'eli are amr&te se o%li deau "uvite de ap putit !are !ur%eau pri mi-lo!ul ei( primul mome t u des!opereai i!i tipe ie de om( 6ar# la !&tiva pa"i de lo!ui ta me"terului $ouis# de !ealalt parte a str,ii# tr)o ad& !itur tu e!oas 'ormat de re!e ta demolare a dou ma%0er ite# stteau# emi"!ati "i t!uti# "ase oame i m*r!ati !ulori !0ise( 6ou le!ti!e se a'lau pe -os# l& % ei( Cei "ase u)l a"teptau pe dom ul $aJ( Aveau o!0ii ati titi asupra u"ii !0ise a lo!ui tei me"terului $ouis# di mome tul !& d Co!ardasse)-u ior "i 'ratele Passepoil i traser( A!e"tia doi# rma"i sala -oas dup lupta vi!torioas mpotriva lui 1erri!0o "i a *tr& ei Fra Xoise# se a"e,ar u ul 'ata !eluilalt "i se privir# !u re!ipro! admiratie( 6oam e s'i te# pru !ute3 ,ise Co!ardasse( Nu ti)ai uitat ! meseria( ?i i!i tu> am lu!rat !urtel# dar e)am pierdut *atistele( 6a! l)am *lamat u eori pe Passepoil# )a 'ost !a urmare a vreu ei prti iri edrepte( 6ovad ! u e e team s sem alm# da! se pre,i t o!a,ia# latura sa virtuoas> era e!o om( s!0im*# Co!ardasse# ati s de vi!iul risipei# u s!otea evide t imi! le%tur !u *atistele( E03 relu el( Ce)a 'ost mai %reu s)a '!ut( 6i mome t !e $a%ardNre u e ameste!at tr)o trea*# storul mer%e !a pe roate# o*serv Passepoil( ?i $a%ardNre e departe# u)ti 'ie team3 ?ai,e!i de le%0e de pm& t tre oi "i 'ro tier# "i 're!ar m&i ile( 5 u pierdem vremea# porum*elule# relu Co!ardasse( 5 !er!etm tere ul( Iat dou u"i( Arta apartame tul Aurorei "i partea de sus a s!rii rsu!ite( Passepoil "i m& %&ie *r*ia( Am s aru ! o privire pri %aura !0eii# ,ise el drept& du)se spre !perea Aurorei( E privire !ru t a lui Co!ardasse)-u ior l opri( 5'i te 6oam e3 ,ise %as!o ul( N)am s suport u a !a asta( 6a! "tre %rita e pe !ale s)"i 'a! toaletaM 5 'im de!e ti3 Passepoil ple! o!0ii !u umili t( A03 o*ilul meu priete # ,ise el# e"ti oro!os ! ai depri deri at&t de 'rumoase3 Ai dreptate3 A"a su t eu "i# 'ii si%ur# *u ul meu ami!## ! relatia !u u om !a mi e p& la urm te va drepta( Adevratul 'ilo,o' "tie s pu 'r&u patimilor( 5u t s!lavul simturilor mele# suspi Passepoil( Fii d! su t at&t de puter i!e3 Co!ardasse l m& %&ie pri te"te pe o*ra,( 5 vi %i 'r ris! seam s i,*& de"ti 'r pl!ere## de!lam el !u %ravitate( Ar!# s ve,i !am !e)i pe)a!olo( Passepoil ur! imediat ! o pisi!( !0is3 ,ise el ,%&lt&i d !la ta u"ii me"terului $ouis( ?i pe %aurM Cuvii ta e permite de ast)dat( tu eri! *e, ( Asta)i *i e# iu*itelule3 5 re!apitulm puti i stru!tiu ile date de a!est !umse!ade dom de 4o ,a%ue( Ne)a promis 'ie!ruia !&te !i !i,e!i de %al*e i# ,ise Passepoil(

1GP

a umite !o ditii( +ai t&i((( lo! s !o ti ue# lu pa!0etul pe !are)l avea su* *rat( Passepoil '!u a!ela"i lu!ru( a!eea"i !lip# u"a pe !are Passepoil o %sise !0is !apul s!rii se des!0ise !eti"or( E*ra,ul palid "i iro i! al !o!o"atului apru pe um*r( !epu s as!ulte( Cei doi mae"tri de s!rim priveau pa!0etele !u u aer e0otr&t(( E oare a*solut e!esarM tre* Co!ardasse !are)l lovi pe al su !u u aer emultumit( 5impl 'ormalitate# repli! Passepoil( E03 Norma dule# s!oate) e di !ur!tur( Nimi! mai simplu( 4o ,a%ue e)a spus> .eti purta 0ai e de la!0ei( $e vom purta((( su* *rat( Co!o"atul !epu s r&d( 5u* *rat3 ex!lam Co!ardasse e tu,iasmat( Ai o mi te de diavol# iu*itelule3 Cred ! a" 'i a-u s departe 'r patimile mele "i tira i!a lor i 'lue t# rspu se !u serio,itate Passepoil( Am& doi a"e,ar pe mas pa!0etele !are !o ti eau 0ai e de valeti( Co!ardasse !o ti u> al doilea r& d# dom ul de 4o ,a%ue e)a spus> .eti veri'i!a da! litiera "i purttorii a"teapt strada C0a tre( E) re%ul# ,ise Passepoil( 6ar# ,ise Co!ardasse s!rpi & du)se dup ure!0e# dar su t dou litiere( Ce %& de"ti tu despre asta# mititeluleM A*u de ta u du ea,# de!ise Passepoil( N)am 'ost purtat i!iodat tr)o le!ti!( Ia te uit3 Ni!i eu3 Ne vom lsa purtati pe r& d !& d e vom apoia la palat( 5)a '!ut( al treilea r& d> .eti i tra !as( Am "i i trat( !as se a'l o 'at((( Prive"te# o*ilul meu priete # ex!lam 'ratele Passepoil# prive"te)m !um tremur tot( ?i e"ti al* !a varul( Ce aiM 6oar !& d aud vor*i du)se despre a!est sex# !ruia i datore, toate e oro!irile mele((( Co!ardasse l lovi puter i! pe umr> Nu)ti 'ie team# iu*itelule3 Priete ii "i datorea, respe!t( Fie!are are mi!ile sale sl*i!iu i# dar# da !)mi mai sperii ure!0ile !u patimile tale# s'i te 6um e,eule# ti le tai( Passepoil u s!oase evide t %re"eala %ramati!al "i telese *i e ! era vor*a de ure!0ile lui( Ti ea la ele# !u toate ! erau mari "i ro"ii( N)ai vrut tu s veri'i! da! t& r e a!oloM Du a !opil e a!olo# rspu se Co!ardasse( +ai *i e as!ult( 6i !perea alturat se au,i u 0o0ot de r&s vesel( Fratele Passepoil "i puse o m& pe i im( E veti lua pe t& ra 'at# !o ti u Co!ardasse re!iti d le!tia# sau# de pre'eri t# o veti ru%a politi!os s ur!e litier# pe !are o veti !o du!e la pavilio ((( ?i u veti 'olosi viole ta# adu% Passepoil# doar da! u se poate alt'el( Asta e3 ?i ,i! ! !i !i,e!i de %al*e i repre,i t u pret *u pe tru aseme ea trea*( A!est 4o ,a%ue e destul de 'eri!it3 suspi dr%stos Passepoil( Co!ardasse ati se %arda spadei( Passepoil i lu m& a( No*ilul meu priete # ,ise el# u!ide)m pe lo!( E si %ura metod s sti % 'o!ul !e m mistuie( Iat)mi pieptul# strpu %e)l !u o lovitur mortal( 4as!o ul l privi o !lip !u pro'u d !ompasiu e2 .ai de p!atele mele3 ,ise el( Iat u e oro!it !are u)"i va !0eltui m!ar u ul di !ei !i !i,e!i de %al*e i s -oa!e "i s l *ea3

1G=

H%omotul se teti !amera ve!i at( Co!ardasse "i Passepoil tresrir# 'ii d! o vo!e piti%iat "i stride t rosti !eti"or spatele lor> A sosit mome tul3 5e toarser !u repe,i!iu e( Co!o"atul de la palatul 4o ,a%ue era pi!ioare l& % mas "i le des'!ea li i"tit pa!0etele( 7ei3 ,ise Co!ardasse( Pe u de a i trat sta Passepoil se retrase prude t( Co!o"atul ti se o 0ai de la!0eu lui Passepoil# o alta lui Co!ardasse( ?i repede3 !oma d el 'r s ridi!e %lasul( Am& doi "ovir( +ai ales %as!o ului u)i tre!ea pri mi te)s m*ra!e 0ai a de la!0eu( $a dra!u3 ex!lam el( Ce te *a%iM 5st3 "uier !o!o"atul( Horiti)v3 Pri u" se au,i %lasul do ei Cru, !are spu ea> E per'e!t3 Nu lipse"te de!&t litiera( Horiti)v3 repeta imperios !o!o"atul( a!ela"i timp sti se lampa( A"a !perii !are se a'la Aurore se des!0ise# aru !& d o li!rire va% de lumi sala -oas( Co!ardasse "i Passepoil se retraser spatele !asei s!rii pe tru a se m*r!a repede( Co!o"atul tredes!0ise u a di tre 'erestrele !are ddeau spre strada C0a tre( A 'luierat u"or rsu oapte( E litier se puse mi"!are( a!est mome t !ele dou !ameriste traversau !perea pe di*uite( Co!o"atul le des!0ise u"a( 5u teti %ataM tre* el !eti"or( ) 5u tem %ata# rspu ser Co!ardasse "i Passepoil( $a trea*( 6o a Cru, ie"ea di !amera Aurorei spu & d> .a tre*ui s !aut o litier( 4ala tul diavol u s)a %& dit la asta3 Co!o"atul !0ise u"a urma ei( 5ala -oas se !u'u d tu eri!( 6o ei Cru, u)i era 'ri! de oame i( tu e!imea s( o spim& ta( To!mai vor*iser der&dere despre diavol> do a Cru, i "i simtea# pe tu eri!# !oar ele( C& d se toarse s des!0id u"a de la !amera Aurorei# t&l i dou m&i i aspre "i proase## !are o apu!ar de m&i i( A!este m&i i aparti eau iui Co!ardasse)-u ior( 6o a Cru, !er! s stri%e( 6i %&tul ei# str& s !o vulsiv de spaim# u ie"i i!i m!ar u su et( Aurore# !are se v&rtea -urul o%li ,ii# u au,i imi!# ,p!it de 'reamtul multimii adu ate su* 'erestrele ei( 5e a u tase a!el mome t ! trsura dom ului $aJ# oare ve ea de la palatul dIA %oulome# se a'la dreptul rsp& tiei Tra0oir( .i e3 .i e3 se stri% di toate prtile( ?i %loata se a%ita e*u e"te( 6om i"oar# ,ise Co!ardasse# s!0it& d u pro'u d salut !are se pierdu di lipsa u ei lmpi apri se# permiteti)mi s v o'er m& a3 6o a Cru, se a'la la !ellalt !apt al !perii( A!olo# ea t&l i alte dou m&i i# mai puti proase# dar mai *ttorite# !are erau proprietatea 'ratelui Ama*le Passepoil( 6e ast dat reu"i s s!oat u tipt puter i!( Iat)l3 Iat)l3 stri% multimea( 5tri%tul srma ei do a Cru, se pierdu# !a "i salutul lui Co!ardasse# di !au,a tu eri!ului( 5!p de a!east a doua str& %ere *rate# dar Co!ardasse o urmrea deaproape( mpreu !u Passepoil '!eau ast'el !&t i !0ideau ori!e alt ie"ire a'ara u"ii di spre pavilio ( C& d a-u se l& % u"# am& dou !a aturile se des!0iser( $i!rirea 'eli arelor i lumi o*ra,ul( Co!ardasse u)"i putu mpiedi!a u %est de surpri,( A *r*at a'lat a'ara u"ii a,v&rli o matie pe !apul do ei Cru,( Puser m& a pe ea# pe -umtate moart de spaim# "i u ul o mpi se tr)o le!ti! a !rei u" se !0ise imediat( $a !suta di spatele *iseri!ii 5ai t)+a%loire3 ordo Co!ardasse( $e!ti!a ple!( Passepoil i tr# tremur& d !a u pe"te pe us!at( Ati sese mtasea3 Co!ardasse rmase dus pe %& duri( E 'rumu"i!3 ,ise orma dul( Frumu"i!3 Frumu"i!3 E03 4o ,a%ue sta3 Pe toti dra!ii3 ex!lam Co!ardasse !a u *r*at !are vrea s %o eas! o idee suprtoare( 5per ! am dus trea*a la *u s'&r"it3 Ce m& a mi!# mtsoas3 Cei !i !i,e!i de %al*e i e aparti (

1LR

Privi -urul lui# !a "i !um )ar 'i 'ost !o vi s de !ele spuse( ?i talia3 ,ise Passepoil( Nu)l i vidie, pe 4o ,a%ue i!i pe tru titlurile "i i!i pe tru aurul lui# dar((( 7aide3 trerupse Co!ardasse( $a drum3 N)o s pot dormi mult vreme di pri!i a ei3 Co!ardasse l lu de %uler "i)l duse !u si e( Apoi# r,%& di du)se# ,ise> +iloste ia e o*li% s)o eli*erm pe *tr& a "i pe mi!ut( Nu %se"ti ! *tr& a se ti e *i eM tre* Passepoil( Primi u pum solid spate( Co!ardasse rsu!i !0eia *roas!( ai te de a o des!0ide# se au,i di spre s!ar %lasul !o!o"atului# pe !are aproape l uitaser( 5u t destul de multumit de voi# vite-ilor# ,ise el# dar trea*a voastr u e termi at( $sati astea3 Cu !e autoritate vor*e"te mititelul sta po!it3 mormi Co!ardasse( A!um# !& d u)l vd# adu% Passepoil# %lasul lui mi provoa! o impresie !iudat( 5) ar ,i!e ! l)am mai au,it !& dva# alt parte( A ,%omot s!urt "i repetat a u ta ! %0e*osul 're!a am arul( $amp se reapri se( Ce mai avem de '!ut# v ru%m# maestre EsopM tre* %as!o ul( Pi da3 Cred ! a"a v umiti( Esop# Io a "i ! alte ume# rspu se prompt omuletul( Ate tie la !eea !e am s poru !es!3 5alut pe ltimea)sa# Passepoil3 Poru !e"te3 6ra!e3 Co!ardasse duse m& a la plrie( Passepoil l imit# adu%i d# !u u to iro i!> A"teptm ordi ele ex!ele tei)sale3 ?i *i e 'a!eti3 ,ise aspru !o!o"atul( Cei doi spadasi i s!0im*ar o privire( Passepoil "i pierdu aerul iro i! "i murmur> Cu si%ura t ! am mai au,it %lasul sta3 Co!o"atul lu di spatele s!rii dou 'eli are !u m& er !are erau purtate oaptea 'ata le!ti!ilor( $e apri se( $uati astea# ,ise el( E03 ,ise Co!ardasse prost dispus( Credeti ! vom putea a-u %e di urm le!ti!aM E departe# !a,ul !& d mai mer%e3 adu% Passepoil( $uati 'eli arele3 Co!o"atul era !pt& at( .ite-ii o"tri luar 'ie!are !&te u 'eli ar( Co!o"atul art !u de%etul !perea de u de ie"ise !u !&teva mi ute urm do a Cru,( A!olo se a'l o t& r# ,ise el( ! u a3 ex!lamar a!ela"i timp Co!ardasse "i Passepoil( ?i ultimul %& di !u %las tare> Cealalt litier3 A!east t& r# !o ti u !o!o"atul# e pe !ale s)"i termi e toaleta( .a ie"i pe u"a asta# !a "i !ealalt( Co!ardasse art !u privirea spre lampa apri s( Ne va vedea# ,ise el( . va vedea( Atu !i# !e vom 'a!eM tre* %as!o ul( Am s v spu > o veti a*orda pe 'at de)a dreptul# dar !u respe!t( .eti spu e> Suntem aici s v conducem la &alul de la palat. i stru!tiu ile oastre )a 'ost i!i o vor* despre a"a !eva# o*serv Passepoil( ?i Co!ardasse adu%> T& ra e va !redeM 6a# da!)i spu eti umele a!eluia !are v trimite( Numele dom ului de 4o ,a%ueM Nu3 ?i adu%ati ! stp& ul vostru o a"teapt# exa!t la mie,ul optii ami titi)v *i e asta3 %rdi ile palatului# la ro dul 6ia ei(

1L1

Avem de!i pre,e t doi stp& i# 6oam e s'i te3 ex!lam Co!ardasse( Nu# rspu se !o!o"atul# u aveti de!&t u si %ur stp& # dar u se ume"te 4o ,a%ue( 5pu & d a!este !uvi te# !o!o"atul se drept spre s!ara rsu!it( Puse pi!iorul pe prima treapt( ?i !um se ume"te stp& ul ostruM tre* Co!ardasse# !are se strduia ,adar i! pe tru a)"i pstra ,&m*etul pe *u,e( Fr doial# Esop al II)leaM 5au Io aM *&l*i Passepoil( Co!o"atul i privi# ei ple!ar o!0ii( Co!o"atul rosti !eti"or> 5tp& ul vostru se ume"te 7e ri de $a%ardNre3 Am& doi se !utremurar "i trupurile lor preau ! se mi!"orea, v,& d !u o!0ii( $a%ardNre3 spuser am& doi a!eea"i !lip !u %las *u"it "i tremurtor( Co!o"atul ur! s!ara( C& d a-u se sus# i v,u o !lip !ovoiati "i supu"i(Apoi ,ise doar a!este !uvi te> Purtati)v !ore!t3 ?i dispru( Au3 stri% Passepoil !& d u"a de sus se !0ise( Nu)ti 'ie team3 mormi Co!ardasse( $)am v,ut pe diavol( 5 e purtm !ore!t# o*ilul meu priete ( Pe toti ,eii3 5 'im as!ulttori ! i"te i!oa e "i s e purtm !ore!t( !0ipuie)ti# !o ti u %as!o ul# pe !i e mi s)a prut ! re!u os!M Pe mi!ul pari,ia M Nu# 'ata a!eea pe !are am a"e,at)o le!ti! mi s)a prut ! seam !u ti% !u"a aia dr%ut pe !are am v,ut)o 5pa ia la *ratul lui $a%ardNre( Passepoil s!oase u stri%t> u"a de la !amera Aurorei to!mai se des!0idea( Ce s)a t&mplatM ,ise %as!o ul 'remt& d# !!i de)a!um ai te l spim& ta ori!e( T& ra pe !are am v,ut)o la *ratul lui $a%ardNre a!olo# Fla dra3 *&l*&i Passepoil( Aurore era pra%( Flor3 stri% ea( A de e"tiM Ti & d m& 'eli arele# Co!ardasse "i Passepoil ai tar#>u "ira spi rii !ur*at( 7otr&rea lor de a se !urta !ore!t li se rd!i a mi te di !e !e mai mult( 6ealtmi teri# erau doi la!0ei model# !u s*iile ,vor&te( Puti i mer!e ari elvetie i ar 'i putut !o !ura !u ei privi ta %esturilor "i a ti utei( Aurore era at&t de 'rumoas toaleta de Curte# !&t rmaser admiratie 'ata ei( A de e FlorM Eare e*u a ple!at 'r mi eM Fr dum eavoastr# rspu se %as!o ul !a u e!ou( ?i orma dul repet> Fr dum eavoastr3 Aurore !redi ta eva taiul lui Passepoil "i *u!0etul lui Co!ardasse( Ai 'i putut spu e ! avusese toat viata la!0ei la dispo,itie( 5u t %ata# ,ise ea( 5 ple!m3 E!ourile> 5 ple!m3 5 ple!m3 ?i# mome tul !& d s se ur!e le!ti!# Aurore tre*> A spus u de l voi t&l iM $a ro dul 6ia ei# mormi Co!ardasse !u %las de te or( $a mie,ul optii# termi 'ra,a Passepoil( Am& doi stteau !u m&i ile atr de "i !u spi area !li at( Ple!ar( Co!ardasse)-u ior "i 'ratele Passepoil s!0im*ar o ultim privire( Privirea a!easta voia s spu > S ne purtm corect' E !lip mai t&r,iu am 'i putut vedea u omulet e%ru mer%& d !u pa"i mru ti de)a lu %ul str,ii C0a tre# dup !e ie"ise pe u"a di spre aleea !are du!ea la apartame tul me"terului $ouis( Travers strada 5ai t)7o or mome tul !& d trsura *u ului dom $aJ urma s trea!# "i multimea "i *tu -o! de !o!oa"a lui( Co!o"atul u prea s se si !0iseas! prea mult de o!rile lor( !o -ur Palais)Ro:al "i i tr Curtea F& t& ilor(

1L@

Pe strada .alois se a'la o poart mi! pri !are se putea i tra partea !ldirilor umite apartame tele parti!ulare ale dom ului re%e t( Ai!i "i avea !a*i etul de lu!ru P0ilippe dIErlea s# re%e t al Fra tei( Co!o"atul *tu tr)u a umit 'el u"( I se des!0ise dat "i di 'u dul u ui !oridor tu e!os se au,i o vo!e puter i!> A03 Tu e"ti( Ft)Frumos# ur! repede# e"ti a"teptat3 1i e v,ut la Curte# atotputer i!# *o%at "i eav& d mpotriva lui de!&t u *iet pros!ris# trium'ul lui 4o ,a%ue prea asi%urat( 6ar st& !a Tarpeia se a'la l& % Capitoliu# "i u se poate spu e ! %ole"ti !upa p& u *ei di ea( Eri!&t de pre!ar i era situatia# 7e ri de $a%ardNre# a !rui r,*u are por ise impla!a*il# i exora*il ! desti ul# va 'i pus !ur& d 'ata asasi ului lui Nevers( Pri tr)u vi!le"u% pe !&t de %e ial pe at&t de dr, et# va 'a!e !a 4o ,a%ue s 'ie !o dam at !ur& d pri 4o ,a%ue su"i# re!ur%& d la mrturia vi!timei pe tru a)l desem a pe u!i%a"(((

PARTEA A PATRA PA$AI5)RE[A$

Capitolul 1 !u cort

?i pietrele au viata lor( Hidurile 'ortretelor tries! vreme delu %at# vd %e eratiile tre!& d# u a dup alta# !u os! multe pove"ti3 Eri%i al ar 'i mu !a !elui !are ar s!rie mo o%ra'ia u uia di tre a!este !u*uri tiate !al!ar dur sau stu'# %ra it sau %resie( C&te drame# !&te !omedii "i tra%edii le !o -ur3 C&te t&mplri mrete sau e sem ate3 Cita veselie3 C&t tristete3 Tra%edia a stat la temelia !u os!utului Palais)Ro:al( Arma d 6u Plessis# !ardi al de Ri!0elieu# sem at om de stat# poet vred i! de mil# a !umprat ve!0iul palat de Ram*ouillet de la dom ul 6u'res e# "i marele palat de +er!oeur de la mar!0i,ul dIEstres( A poru !it ar0ite!tului $emer!ier !a pe lo!ul !elor dou lo!ui te)se ioriale s)i !o struias! o !as dem de puterea "i *o%tia lui( +ai !umprase alte patru dome ii pe tru a al!tui %rdi ile( s'&r"it# pe tru a eli*era 'atada# pe !are se a'la *la,o ul lui Ri!0elieu domi at de plria de !ardi al# a a!0i,itio at palatul de 5iller: "i totodat a 'ost tiat o strad lar% pe tru a permite trsurii ex!ele tei)sale s a-u % 'r piedi! la 'ermele sale de la 4ra %e) 1ateliNre( 5trada va pstra umele de Ri!0elieu( Ferm# pe tere ul !reia se alt !el mai strlu!itor !artier al Parisului# a dat pe tru mult vreme umele u eia di tre 'atadele Eperei( 6oar palatul u a rmas ami tire( Nou) out "i s!0im* umele di palatul !ardi al tr) u ul "i mai alt( 6e)a*ia 'usese morm& tat Ri!0elieu "i lo!ui ta lui se "i umea Palais) Ro:al( A!est puter i! prelat iu*ea teatrul# s)ar putea spu e !0iar ! a !ldit palatul pe tru a avea u de s des!0id u teatru( ?i a des!0is trei de"i )ar 'i avut evoie de!&t de u ul si %ur pe tru a repre,e ta tra%edia lui dra% +irame# 'ii! adorat a propriei sale mu,e( tr) adevr# m& a !are tie !apul !o eta*ilului de +o tmore !: era prea %rea pe tru a ex!ela "i m& uirea versurilor( +irame a 'ost repre,e tat 'ata a trei mii de 'ii "i 'ii!e de !ru!iati# dispu"i s aplaude( E sut de ode# tot at&tea ditiram*e "i de dou ori mai multe madri%ale !,ur a doua ,i asupra ora"ului# !a o ploaie a ost# sr*tori d %loria temutului poet( Apoi# toat a!east ,arv la" se potoli( !epu s se vor*eas! "oapt despre u t& r !are s!ria tra%edii# dar u era !ardi al( 5e umea Cor eille( Ri!0elieu u se multumi !u puti > !ldi u teatru pe tru dou sute de spe!tatori# u teatru pe tru !i !i sute de spe!tatori "i u teatru pe tru trei mii de spe!tatori( Arm& d 'r

1LF

re,erve politi!a pitoreas! a lui Tar/ui ius# '!& d s !ad sistemati! !apetele eru"i ate ale !elor !are dep"eau ivelul ltimii# se o!upa de de!oruri# de !ostume# !a u strlu!it dire!tor de teatru( 5e ,i!e ! a i ve tat orii de %a,# rampele mo*ile "i pra!ti!a*ilul( A s!o!it resortul !are '!ea s se rosto%oleas! st& !a lui 5isi'# 'iul lui Eoi# di pies lui 6esmaret( 5e mai spu e !# mai mult de!&t la %loria politi! ti ea la diversele sale mi!i tale te# pri tre !are "i la a!ela de da sator( E o re%ul3 Nero )a rmas emuritor pe tru su!!esele repurtate !a admira*il !& tret di 'laut( Ri!0elieu muri( A a de Austria "i 'iul ei# $udovi! al ;I.)lea# ve ir s lo!uias! la Palatul Cardi al( -urul a!estor ,iduri 'oarte oi Fra ta '!u mult larm( +a,ari # !are u s!ria tra%edii versuri# as!ult de e umrate ori# r&,& d su* mustat# dar "i tremur& d# stri%tele puter i!e ale poporului r,vrtit( Pe tru a tri la adpost( +a,ari o!upa apartame tele !are mai t&r,iu lo!ui P0ilippe dIErlea s# re%e tul Fra tei( Era aripa de rsrit# !are se rotu -ea spre a!tuala 4alerie a Prorelor# d& d spre Curtea F& t ilor( Ai!i se a'la# primvara a ului 1<GR# !& d parti,a ii Fro dei ptru seser !u 'orta palat pe tru a vedea !u o!0ii lor ! t& rul re%e u 'usese rpit( %aleria de la Palais)Ro:al se a'l u ta*lou# !are este redat s!e a "i o arat pe A a de Austria art& d praporului s!ute!ele lui $udovi! al ;I.)lea( Casir ir 6elavi% e# privi d a!est ta*lou# pi!tat de +au,aisse# a 'ost mirat v,& d)o pe re%i # 'r pa,# mi-lo!ul multimii( 6u!ele dIErlea s# de atu !i ai te $ouis)P0ilippe# ,&m*i "i rspu se> 2Cist dar nu se vede. 'e*ruarie 1<O@# 'ratele re%elui# di spita !asei dIErlea s# lu Palais)Ro:al posesie( ,iua de @1 di a!eea"i lu # $udovi! al ;I.)lea i !o stitui proprietatea ! apa a-( 7e riette)A e a A %liei# du!es dIErlea s# "i '!u ai!i o !urte strlu!itoare( 6u!ele de C0artres# viitorul re%e t# se !stori# tot a!est palat# !tre s'&r"itul a ului 1<=@# !u dom i"oara de 1lois# ultima di tre 'ii!ele aturale ale re%elui "i a doam ei de +o tespa ( timpul re%e tei u mai era vor*a de tra%edie( Am*ra trist a +iramei 'u evoit s se as!u d su* u vl pe tru a u vedea supeurile i time pe !are du!ele dIErlea s le or%a i,a# n tovrii foarte du&ioase# dup !um spu e 5ai t)5imo ( 6ar teatrele slu-ir la !eva# 'ii d! da satoarele de la Eper erau la mod((( Frumoasa du!es de 1erri# 'ii!a re%e tului# mereu ametit de *utur "i !u asul m& -it de tutu de 5pa ia# '!ea parte di du*ioasele tovr"ii# u de u erau primite# adau% a!ela"i 5ai t)5imo # de!&t 'emei de virtute doiel i! "i *r*ati de imi!# dar strlu!itori pri spirit "i des'r&u((( 6ar# realitate# 5ai t)5imo # !iuda u or relatii apropiate# u)l iu*ea pe re%e t( 6a! istoria u poate as!u de !u totul re%reta*ilele sl*i!iu i ale a!estui pri t# !el puti e arat ! marile lui !alitti )au putut 'i *u"ite de ex!ese( .i!iile i se datorau# mare parte# pre!eptorului su i 'am( 6ar puti a virtute !e o avea i aparti ea tre%ime# !u at&t mai mult !u !&t altii se strduiau s i)o u!id( $u!ru rar t&l it# or%iile pri tului u avur urmri s& %eroase( A 'ost uma "i *u ( Poate ! ar 'i 'ost u pri t ilustru dar Erau exemplele "i s'aturile !are i)au otrvit ti eretea( 4rdi a !e mpre-muia Palais)Ro:al era pe atu !i mult mai ti s de!&t ast,i( Pe o latur era lipit de !asele di strad Ri!0elieu# iar pe !ealalt# de !asele di strad 1o s) E 'a ts( Fu dul %rdi ii# di spre Roto d# a-u %ea p& strada Neuve)des)Petits)S0amps( +ult mai t&r,iu# a*ia su* dom ia lui $udovi! al I.)lea# $ouis)P0ilippe)Dosep0# du!e de Erlea s# !ldi !eea !e se !0eam %aleriile de piatr# pe tru a i,ola "i 'rumuseta %rdi a( Pe vremea !& d se des'"oar povestirea oastr# e orme alei de !arpe i# tiate stilul porti!urilor italie e# !o -urau *oltile de verdeat# %ardurile vii "i ro durile de 'lori( Frumoasa alee de !asta i di I dia# pla tat de !ardi alul de Ri!0elieu# era pli sple doare( Ar*orele de Cra!ovia# ultimul repre,e ta t al aleii# mai exista ! la !eputul a!estui se!ol( Alte dou alei de ulmi# tu "i 'orm de s'er# tiau %rdi a de)a latul( !e tru se a'la o semilu # !u u *a,i "i '& t& a arte,ia ( Re tor!& du)se spre palat# la dreapta "i la st& %a vedeai ro dul lui +erour "i ro dul 6ia ei# !o -urate de tu'e de !op!ei# spatele *a,i ului# tre dou mari pelu,e# se a'la u p&l! de !i !i tei(

1LG

Aripa de rsrit a palatului# mai mare de!&t a!eea u de mai t&r,iu a 'ost !o struit Comedia Fra !e,# pe lo!ul vestitei %alerii +a sard# se termi a !u u pi io !u 'ro to # !are avea !i !i 'erestre pe 'atada di spre %rdi ( A!este 'erestre se des!0ideau spre ro dul 6ia ei( Ai!i era !a*i etul de lu!ru al re%e tului( Teatrul +are# !are su'erise 'oarte puti e modi'i!ri de pe vremea !ardi alului !oa!e# se ddeau spe!ta!olele de oper( a'ara saloa elor de %al# palatul propriu),is !upri dea apartame tele pri tesei palati e( Elisa*et0)C0arlotte de 1avaria# vduva du!elui dIErlea s# a doua lui sotie "i mama re%e tului2 apartame tele du!esei de Erlea s# sotia re%e tului# "i ale du!elui de C0artres( Pri tesele# !u ex!eptia du!esei de 1erri "i a staretei m& stirii C0elles#3 o!upau aripa de apus# !are ddea spre strada Ri!0elieu( 5ituat de !ealalt parte( Epera o!upa o parte di amplasame tul a!tualei Curti a F& t& ilor "i a str,ii .alois( 5patele ei ddea spre 'u dtura 1o s)E 'a ts( A pasa-# !u os!ut su* umele %ala t de C!ur)aux)Ris 8sau C!urt)Err:9# desprtea i trarea parti!ular a a!estor doam e de apartame tele re%e tului( Ele se 'oloseau de %rdi a palatului !u titlul de tolerate( 4rdi a u era des!0is pu*li!ului# !a ,ilele oastre# dar era u"or s se o*ti permisiu ea de a 'i vi,itat( a'ar de asta# aproape toate !asele de pe str,ile 1o s)E 'a ts# Ri!0elieu "i Neuve)des)Petits)C0amps aveau *al!oa e# terase !are domi au %rdi a# porti -oase "i !0iar peroa e !are ddeau spre %ardurile vii( $o!atarii a!estor !ase se !redeau drepttiti s se 'oloseas! de %rdi # a"a !&t# mai t&r,iu# i des!0iser u pro!es lui $ouis)P0ilippe)Dosep0 dIErlea s# !& d a!est pri t a vrut s !0id Palais)Ro:al !u %ard( Toti autorii !o tempora i a'irm u a imitate ! %rdi a palatului era u lo! de odi0 'oarte pl!ut "i# 'ire"te# su* a!est aspe!t# avem mult de re%retat( Ce mi u at lo! de prome ad este !urtea ptrat pli de !opii "i de dda!ele lor# u de a!um# se "irau !ele dou alei de ulmi *ol avi( 5u tem dem ati a de!ide !a %aleriile !o struite mpre-ur# opri d aerul s ptru d li*er# du ea, ve%etatiei( Palais)Ro:al di ,ilele oastre este o !urte 'oarte 'rumoas# dar u mai este o %rdi ( oaptea a!eea# era o mi u tie# u paradis# u palat al ,& elor3 Re%e tul# !ruia u)i prea pl!ea 'astul# "i !l!ase o*i!eiul "i or%a i,ase totul ma% i'i!( 5e spu ea# e)adevrat# ! *u ul dom $aJ 'i a tase ser*area( 6ar !e importa t aveaM +ulti oame i di lumea oastr su t de prere ! u tre*uie s ve,i de!&t re,ultatul( $aJ pltea toat !0eltuiala# dar o '!ea pe tru ! se pri!epea la re!lam# asta)i tot3 Ar 'i meritat s trias! ,ilele oastre pli e de oame i "ireti# !& d !utare s!riitor "i)a !reat u re ume !umpr& d toate exemplarele di primele paispre,e!e editii ale !rtii sale# !&t a !i !ispre,e!ea s)a v& dut# sau !am a"a !eva# p& la urm2 !& d !utare de tist !0eltuie"te ,e!e mii de s!u,i pe tru a u turi# spre a !&"ti%a dou,e!i de mii2 !& d !utare dire!tor de teatru adu!e# 'ie!are sear# trei sau patru sute de priete i amr&ti sal# pe tru a dovedi !elor dou sute "i !i !i,e!i de spe!tatori adevrati ! e tu,iasmul )a murit Fra ta( 1u ul dom $aJ u tre*uie privit doar !a i ve tator al a%iota-ului# !i# mai ales# !a adevratul pre!ursor al * !ii !o tempora e( 5er*area era dat o oarea lui "i avea drept s!op s)i %lori'i!e sistemul "i persoa a( Pe tru !a pra'ul aru !at s a-u % o!0ii mrmuriti ai multimii# tre*uie s 'ie a,v&rlit de sus( 1u ul dom $aJ simtise evoia u ui piedestal de u de s poat a,v&rli pra'ul( A doua ,i aveau s 'ie puse la !opt alte tvi !u a!tiu i( Cum *a ii u)l !ostau imi!# "i '!u o ser*are sple did( Nu vom vor*i despre saloa ele palatului# de!orate pe tru a!east o!a,ie !u u lux emaipome it# 'ii d!# de"i vara era pe s'&r"ite# ser*area propriu),is se des'"ura %rdi ( 6e!orul repre,e ta o ta*r de !olo i di $uisia a# de pe malurile 'luviului de aur# +ississippi( Toate serele Parisului 'useser puse la !o tri*utie pe tru a al!tui desi"uri de ar*u"ti exoti!i> pretuti de i se vedeau doar 'lori tropi!ale "i 'ru!te ale paradisului terestru( 5e spu ea ! pu,deria de 'eli are a%tate de !opa!i "i de !oloa e erau la ter e i die e( 6oar !orturile i die ilor sl*ati!i# presrate i!i "i !olo# preau prea 'rumoase( 6ar priete ii dom ului $aJ repetau> Ni!i u v !0ipuiti !&t de mult au pro%resat *"ti a"ii de a!olo3

1LL

Edat admis stilul !am 'a tasti! al !orturilor# este !ert ! totul era de u ro!o!o 'erme!tor( Fuseser !reate peisa-e !are se pierdeau deprtri# pduri ,u%rvite pe p& ,a# st& !i de !arto !u 'ti"are 'ri!o"toare# !as!ade spume%& de# !a "i !& d s)ar 'i pus spu ap( 6easupra *a,i ului !e tral se lta statuia ale%ori! a 'luviului +ississipi# !are adu!ea !u el trsturile *u ului dom $aJ( Heul ti ea m& u ul!ior di !are t&" ea apa( Priete ii de petre!ere ai re%e tului# mar!0i,ul de Cosse# du!ele de 1rissa!# poetul $a'are# doam a de Te !i # doam a de Ro:a "i du!esa de 1erri!am luaser r&s toate astea# dar u at&t de mult !&t re%e tul su"i( Nu exista de!&t u si %ur om !apa*il s)l trea! pe re%e t iro ii> a!esta era *u ul dom $aJ( 5aloa ele erau pli e de lume "i 1rissa! des!0ise *alul# di ordi # !u doam a de Toulouse( E pu,derie de oame i se a'lau %rdi i "i su* toate !orturile# mai mult sau mai puti primitive# -u!au !rti( 6e"i la portile !aselor ve!i ate !are ddeau spre %rdi 'useser postate pi!0ete de %r,i 8de%0i,ati i die i de operet9# totu"i e umrati i tru"i i,*utiser s se stre!oare u tru( I!i "i !olo se vedeau domi ouri !are u artau !um tre*uie( Era o mare larm# o multime de oame i veseli# 0otr&ti s se distre,e !u ori!e pret( ?i totu"i re%ii ser*rii u "i '!user ! i trarea( Re%e tul# pri tesele "i i!i *u ul dom $aJ u)"i '!user ! aparitia( Erau a"teptati( tr)o !oli* de piei)ro"ii di !ati'ea # mpodo*it !u 'ra -uri aurii# u de *tr& ilor "e'i de tri* tare le)ar mai 'i pl!ut s 'ume,e luleaua p!ii# 'useser adu ate mai multe mese( Coli*a era a"e,at u departe de ro dul 6ia ei# !0iar su* 'erestrele !a*i etului re%e tului( u trul ei se a'la o so!ietate umeroas( -urul u ei mese de marmur# a!operit !u u !ovor# se -u!a !rti "i se vor*ea tare( 5e aru !au pum i de aur( 5e stri%# se '!ea 0a,( Nu departe de a!est lo!# u %rup de %e tilomi v&rst i!i stteau de vor*# potolit# -urul u ei mese u de -u!au levate( $a masa de marmur "edeau 'rumosul mar!0i, de C0aver :# C0ois:# Navailles# 4iro e# No!e# Tara e# Al*ret "i altii( 5e a'la "i dom ul de Pe:rolles# !are !&"ti%( Era o ve!0e depri dere de)a lui# !u os!ut de multi( +&i ile lui erau totdeau a suprave%0eate( 6ealt'el# su* re%e t# a tri"a la !rti u era u p!at( Nu se au,eau de!&t !i're# !are ,*urau# se !ru!i"au# "i sreau de la u ul la altul> E sut de ludovi!i3 Ci !i,e!i3 6ou sute3# !&teva -urturi aru !ate de !ei !are pierdeau "i r&sul i volu tar al !&"ti%torilor( 1i e teles# ime i u purta mas! -urul mesei( 6impotriv# pe alei# multe m"ti "i multe domi ouri se plim*au "i sporoviau( 6e !ealalt parte a mi!ului pero al re%e tului "edeau la!0ei# livrele 'a te,iste "i mare parte mas!ati# spre a u)"i de,vlui delet i!irea( C&"ti%i# C0aver :M tre* u mi! domi o al*astru# !are "i v&r !apul a!operit !u u !api"o des!0i,tura !ortului( C0aver : "i aru !a pe mas ultimii *a i di pu %( Cidalise# im' a pdurilor vir%i e# ex!lam 4iro e# a-ut) e3 spatele primului domi o apru u altul( Po'timM tre* al doilea domi o( Nu e i!i o alu,ie# mi!uta mea 6es*ois# i se rspu se# e vor*a de pduri3 5 'ie tr)u !eas *u 3 spuse dom i"oara 6es*ois)6upla t# !are i tr !ort( Cidalise i o'eri lui 4iro e pu %a ei !u *a i( A ul di tre *tr& ii %e tilomi a"e,ati la masa de -o! !u levate '!u u %est de sil( Pe vremea oastr# spuse dom ul de 1ar*a !0ois ve!i ului su# alt'el se '!eau aseme ea lu!ruri( Totul e stri!at# totul e pervertit# dom ule de la 7u auda:e# rspu se ve!i ul( 6e!,ut# dom ule de 1ar*a !0ois( 6e%radat# dom ule de la 7u auda:e( 6e aturat( +urdrit( P& %rit3 ?i# am& doi# !u u o'tat ad& !# rostir tr)u %las> A de vom a-u %e# *aroa eM A deM

1L<

Apu!& d u ul di asturii de a%at !are mpodo*eau tu i!a demodat a dom ului *aro de la 7u auda:e# dom ul de 1ar*a !0ois !o ti u> Ci e su t oame ii "tia# dom ule *aro M + tre* "i eu# dom ule *aro ( +er%i pe !i !i,e!i# Tara eM stri% a!est mome t +o )Dau*ert( Pe !i !i,e!i3 Tara eM mormi dom ul de 1ar*a !0ois( Nu)i ume de dom # !i de strad3 +i,e,i# Al*retM Asta are u ume !are se aseam !u al mamei lui 7e ri!)!el)+are( ,ise dom ul de la 7u auda:e( 6e u de dra!u "i pes!uies! umeleM 6e u de "i l)a pes!uit 1i!0o # prepeli!arul doam ei *aroa eM repli! dom ul de 1ar*a !0ois des!0i,& du)"i *esa!teaua( Cidalise# !are to!mai tre!ea pe a!olo# "i v&r !u eru"i are dou de%ete tutu ( 6om ul *aro rmase !u %ura !s!at( E *u 3 ,ise da satoarea de la Eper( 6oam # rspu se prompt "i %rav *aro ul de 1ar*a !0ois# u)mi pla!e ameste!ul( 1i evoiti s a!!eptati !utia( Cidalise u '!u 'asoa e( $u !utia "i ati se !u %est m& %&ietor *r*ia# o'ilit a %e tilomului i di% at( Apoi '!u o piruet "i se deprt( A de o s a-u %emM repet dom ul de 1ar*a !0ois# %&tuit de i di% are( Ce)ar spu e rposatul re%e da! ar vedea aseme ea lu!ruriM $a masa de marmur se au,ea> Ai pierdut# C0aver :3 Iar ai pierdut3 Nu)i imi!# mai am mo"ia di C0a eilles( Ti toat mi,a( Iat3 lui era u osta" dem # spuse *aro ul de 1ar*a !0ois( Ci e i e stp& ulM 6om ul pri t de 4o ,a%ue( 6um e,eu s e p,eas! de italie i3 Eare emtii 'a! mai multe parale# dom ule *aro M A !o te de 7or a 'ost tras pe roat piata 4rNve pe tru asasi at3 E rud a altetei)sale3 A de o s a-u %emM . spu eu# dom ule *aro # ! vor a-u %e s se -u %0ie pli ,i pe strad3 Ei# dom ule *aro # au "i !eput3 N)ati !itit ultimele "tiriM ieri a 'ost u!is o 'emeie li % Temple# o !0ema $auvet "i -u!a la *urs( A,i)dimi eat# dom ul 5a drier# slu-*a" la vistieria mi isterului de r,*oi# a 'ost s!os di 5e a la podul Notre)6ame( Pe tru ! vor*ise prea tare despre s!otia ul sta *lestemat# rosti "oapt dom ul de 1ar*a !0ois( 5st3 '!u dom ul de la 7u auda:e( E al u spre,e!elea l opt ,ile3 Erio33 Eriol3 .i o a-utor stri%ar a!east !lip -u!torii( 4rasul per!eptor apru la i trarea !ortului( Purta mas! "i !ostumul su# de u lux %rotes!# o*ti use la *al u adevrat trium' de ilaritate( E emaipome it# toat lumea m !u oa"te3 6oar u su t doi !a Eriol3 ex!lam Navailles( 6oam ele so!ot ! e prea mult "i u ul3 spuse No!e( 4elosule# stri%ar mai multi di toate prtile( Eriol tre*> 6om ilor# )ati v,ut)o pe NivelleM C& d te %& de"ti ! *ietul ostru priete # de!lam 4iro e# de opt lu i soli!it ,adar i! postul de *a !0er devotat "i !l!at pi!ioare pe l& % dra%a oastr Nivelle3 4elosule3 se au,ir iar"i %lasuri sotite de r&sete( Eriol# l)ai v,ut pe dI7o,ierM Ti)ai '!ut rost de titlurile de o*leteM Eriol# "tii umele strmo"ului pe !are l)ai trimis !ru!iadM Toti i,*u! ir 0o0ote de r&s( 6om ul de 1ar*a !0ois "i mpreu m&i ile( 6om ul de la 7u auda:e spu ea> A"tia)s %e tilomi# dom ule *aro # !are)"i *at -o! de lu!rurile s'i teM

1LO

A de o s a-u %em# 6oam e# u deM Pe:rolles# ,ise %rasul per!eptor apropii du)se de mas# mer% eu pe !i !i,e!i de ludovi!i# pe tru !)i vor*a de dum eata# dar su'le!)ti ma "etele( Po'timM ,ise omul de !redere al dom ului de 4o ,a%ue( Eu u %lumes! de!&t !u e%alii mei# dra% dom ule( C0aver : privi la!0eii a"e,ati drtul pero ului re%e tului "i murmur> Hu3 Ti!lo"ii ia de !olo au aerul ! se pli!tises!( Tara e# du)te de)i !0eam ai!i# pe tru !a prea!i stitul dom de Pe:rolles s ai* !u !i e %lumi( 6e ast dat Pe:rolles se '!u tare de ure!0i( 5e supra doar di motive serioase( 5e multumi s !&"ti%e !i !i,e!i de ludovi!i de la Eriol( 7rtie "i umai 0&rtie3 spu ea *tr& ul 1ar*a !0ois( ?i pe siile i se pltes! !u 0&rtii# *aroa e3 ?i are dele( Ce repre,i t 'lea!urile asteaM Ar%i tul se du!e de r&p( ?i aurul( .reti s v spu !eva# *aroa eM +er%em spre !atastro'( Priete e# rspu se de la 7u auda:e str& %& d pe 'uri" m& a lui 1ar*a !0ois# tr) a!olo mer%em( Asta)i "i prerea doam ei *aroa e( 6i tre stri%tele# r&setele "i %lumele proaste aru !ate de la u ul la altul# se ridi! di ou %lasul lui Eriol( ?titi outatea# marea outateM Nu# s au,im vestea !ea mare3 Pariem u ul la o mie# dar tot )o s %0i!iti( 6om ul $aJ a tre!ut la !atoli!ismM 6oam a de 1erri *ea apM 6om ul du +&i e a !erut o i vitatie re%e tuluiM Armar o sut de alte imposi*ilitti( 5!umpii mei# )ati %0i!it# )ati %0i!it "i u veti %0i!i i!iodat( 6oam a pri tes de 4o ,a%ue# vduva i !o sola*il a dom ului de Nevers# Artemisa1O '%duit pri -urm& t doliului ve" i!((( $a au,ul umelui doam ei pri tese de 4o ,a%ue# toti *tr& ii %e tilomi !iulir ure!0ile( Ei *i e# relu Eriol# Artemisa a !etat s mai pl& % pe rm"itele pm& te"ti ale lui +ausol( 6oam a pri tes de 4o ,a%ue a ve it la *al( $umea protest> era u lu!ru de e!re,ut( Am v,ut)o !u o!0ii mei# a'irm per!eptorul !el %ras( ?edea alturi de pri tesa palati ( 6ar am mai v,ut !eva ! "i mai extraordi ar( Ce a umeM tre*ar !u totii( Eriol se um'l pe e( 6e ast dat ti ea m& !o versatia( Am v,ut# relu el# "i totu"i u aveam or*ul %i ilor "i eram trea, de)a *i elea# am v,ut !um dom ul pri t de 4o ,a%ue a 'ost oprit s i tre apartame tul re%e tului( 5e '!u li i"te( t&mplarea st&r ea i teresul tuturor( Toti !ei di -urul mesei de marmur a"teptau reu"ita viat pri dom ul de 4o ,a%ue( ?i !e)i de mirareM tre* dom ul de Pe:rolles( A'a!erile de stat((( Alteta)sa re%al u se o!up la ora asta de a'a!eri de stat( Totu"i# da! vreu am*asador((( Alteta)sa re%al u era !u i!i u am*asador( Poate vreu ou !apri!iu((( Alteta)sa re%al u era !u o 'emeie( Eriol era !el !are ddea a!este rspu suri !lare "i !ate%ori!e( Curio,itatea %e eral !re"tea( 6ar atu !i# !u !i e era alteta)sa re%alM Asta)i tre*area# ,ise prompt mi!ul per!eptor( su"i dom ul de 4o ,a%ue voia s a'le "i era 'oarte proast dispo,itie( Artemisa a II)a# re%i 7ali!ar as 8Caria9# a lat memoria 5oului ei# +ausol# u mo ume t 'u erar# !o siderat !a u a di tre !ele "apte mi u i ale lumii 8FLF (e( (9( 8N(T(9
1O

1LP

?i !e)i rspu deau valetiiM tre* Navailles( +ister# dom ilor# mister3 6om ul re%e t este trist de !& d a primit o a umit misiv di 5pa ia( 6om ul re%e t a poru !it ast,i s 'ie i trodus pe poarta mi! de la Curtea F& t& ilor u perso a-# pe !are i!i u ul di tre valetii si u l)a v,ut# a'ar de 1lo deau# !are a avut impresia ! vede# al doilea !a*i et# u om mi! de statur# m*r!at e%ru di !ap p& ) pi!ioare# u !o!o"at( A !o!o"at3 repetar u ul dup altul( Plou !u !o!o"ati3 Alteta)sa re%al s)a !uiat !u el !a*i et( ?i $a'are# "i 1rissa!# !0iar "i du!esa de P0alaris au %sit u"a !0is( 5e '!u t!ere( Pri des!0i,tura !ortului se puteau ,ri 'erestrele lumi ate ale !a*i etului altetei)sale( Eriol privi di t&mplare tr)a!olo( Aitati)v3 Aitati)v3 stri% el ti ,& d m& a( +ai su t ! mpreu ( Toate privirile se dreptar a!ela"i timp spre 'erestrele pavilio ului( 5ilueta lui P0ilippe dIErlea s se deta"a pe al*ul perdelelor( Am*la pri !pere( E alt um*r ede'i it# a"e,at partea lumi ii# prea !)l sote"te( Fu o trea* de o !lip> !ele dou um*re tre!user de 'ereastr( C& d reve ir# "i s!0im*aser lo!urile( 5ilueta re%e tului era e!lar# pe !& d !ea a misteriosului sotitor se dese !u !laritate pe perdea( 5e vedea !eva di'orm !a o !o!oa" mare pe u trup mi! "i *rate lu %i !are %esti!ulau !u vioi!iu e(

Capitolul @ Convor ire particular

5ilueta re%e tului "i a !o!o"atului u se mai ,rir pe perdelele !a*i etului( Pri tul se a"e,ase 'otoliu( Co!o"atul sttea 'ata lui# tr)o atitudi e respe!tuoas# 0otr&t( Ca*i etul re%elui avea patru 'erestre# di tre !are dou spre Curtea F& t& ilor( 5e a-u %ea el pri trei i trri# di tre !are u a era pu*li!# marea a ti!amer# "i !elelalte dou se!rete( 6ar era u se!ret !u os!ut de toat lumea( 6up spe!ta!ole dom i"oarele de la Eper# de"i u tre*uiau de!&t s traverse,e mai sus ami tita Cour)aux)Ris pe tru a a-u %e la u"a du!elui dIErlea s# pre'erau s *at di toate puterile la u a di i trrile se!rete( Cosse# 1rissa!# 4o ,a%ue# $a'are "i mar!0i,ul de 1o ivet# *astardul lui 4ou''ier pe !are du!esa de 1erri l luase servi!iul ei# pe tru a avea o u ealt !u !are s taie ure!0ile# *teau la !ealalt u"# pli ,i( A a di i trrile se!rete ddea spre Cour)aux)Ris# !ealalt# spre Curtea F& t& ilor( Prima avea !a portreas o *tr& !umse!ade# 'ost !& treata la Eper( A doua era p,it de $e 1ra t# 'ost r& da" la tatl re%e tului( Erau slu-*e *u e3 plus# $e 1ra t era u ul di tre pa, i!ii %rdi ii# u de avea o %0eret spatele ro dului 6ia ei( 4lasul pe !are l)am au,it 'u dul !oridorului tu e!os# !& d !o!o"atul i trase pri Curtea F& t& ilor# era al lui $e 1ra t( tr)adevr# !o!o"atul era a"teptat( Re%e tul era si %ur( Re%e tul era %ri-orat( 6e"i ser*area !epuse de mult vreme# re%e tul mai era ! 0alat( Prul su# 'oarte 'rumos# era pus pe papiote( Purta o pere!0e de m u"i pe tru a)"i me ti e !uloarea al* a m&i ilor( +emoriile sale# mama re%e tului me tio ea, ! preo!uparea deose*it pe !are o avea pe tru persoa a s o mo"te ise de la tatl lui( tr)adevr# p& ultimele ,ile ale vietii# tatl lui 'usese mai !o!0et de!&t o 'emeie( Re%e tul tre!use de patru,e!i "i !i !i de a i( 6ar i s)ar 'i dat mai mult di !au,a o*oselii !are i se a"ter use !a u vl pe 'at( Totu"i era 'rumos( C0ipul su avea o*lete "i 'arme!( E!0ii# de o *l& dete !u totul 'emi i # exprimau *u tatea mpi s p& la sl*i!iu e( Trupul i se !ovoia u"or# !& d u avea de '!ut 'at o*li%atiilor o'i!iale( 1u,ele "i# mai ales# o*ra-ii aveau a!ea moli!iu e# a!ea surpare !ara!teristi! mem*rilor !asei dIErlea s( Pri tesa palati # mama sa# i tra smisese !eva di !umse!de ia ei %erma "i di spiritul ei mer!a til# dar pstrase pe tru ea !ea mai *u parte( 6a! am !rede !eea !e

1L=

spu e despre si e a!east admira*il 'emeie ami tirile ei# adevrat oper armo ioas "i ori%i al# u a putut s)i dea 'rumusetea de !are era lipsit( 6es'r&ul las puti e urme asupra a umitor 'ii te de elit( Exist "i oame i de 'ier( P0ilippe dIErlea s u '!ea s parte di tre ei( Expresia 'etei "i trea%a ti ut a trupului artau# 'r e!0ivo!# !&t de mult l o*oseau or%iile( ! de pe a!um se putea pre,i!e ! a!east viat# !0eltuit 'r msur# "i u,a ultimele 'orte "i ! moartea l p& dea# u deva# 'u dul u ei sti!le de "ampa ie( Co!o"atul t&l i pra%ul !a*i etului u si %ur valet !are l po'ti *irou( 6um eata e"ti a!ela !are mi)ai s!ris di 5pa iaM tre* re%e tul# msur& du)l di tr) o privire di !ap p& pi!ioare( Nu# mo se iore# rspu se !u mult respe!t !o!o"atul( 6ar di 1ruxellesM Ni!i di 1ruxelles( 6ar di ParisM Ni!i di Paris( Re%e tul i aru ! o ou privire( +)a" 'i mirat ! dum eata s 'ii a!el $a%ardNre# murmur el( Co!o"atul se !li sur&,& d( 6oam e# spuse re%e tul !u *l& dete "i %ravitate# )am vrut s 'a! i!i o alu,ie la !e te %& de"ti( Nu l)am v,ut i!iodat pe a!est $a%ardNre( 6om ule# rspu se prompt !o!o"atul# !are !o ti ua s ,&m*eas!# i se spu ea 'rumosul $a%ardNre pe !& d '!ea parte di re%ime tul de !avalerie u"oar al re%elui# u !0iul dum eavoastr( Eu )a" 'i putut 'i vreodat i!i 'rumos "i i!i o'iter !avaleria u"oar( 6u!elui dIErlea s u)i '!ea delo! pl!ere s struie asupra a!estui su*ie!t( 6e a!eea tre*> Cum te ume"tiM A!as mi se spu e me"terul $ouis# mo se iore( 6i !olo de !as# oame ii !a mi e ) au alt ume de!&t pore!la !e li se d( A de lo!uie"tiM Foarte departe( 5 !o sider u re'u, de a)mi spu e adresa( 6a# mo se iore( P0ilippe dIErlea s l privi !u severitate "i spuse !et> 6om ule# pot s)o a'lu !u u"uri t# am o politie pri!eput((( 6i mome t !e alteta)voastr re%al pare ! ti e s a'le a!est lu!ru# mi voi 'r& %e mpotrivirea "i voi rspu de> lo!uies! palatul pri tului de 4o ,a%ue( palatul lui 4o ,a%ue# repet mirat re%e tul( Co!o"atul se !li "i spuse !u r!eal> C0iriile su t 'oarte s!umpe a!olo( Re%e tul prea ! re'le!tea,( E mult vreme# 'oarte mult vreme de !& d am au,it pe tru prima oar vor*i du)se de a!est $a%ardNre( Pe vremuri era u spadasi i sole t( 6e atu !i a '!ut tot !e a putut s)"i isp"eas! e*u iile( Ai vreo le%tur !u elM Ni!i u a( 6e !e a ve it perso alM Fii d! m avea la dem& ( 6a! a" vrea s)l vd# u de)l pot %siM Nu pot rspu de la a!east tre*are# mo se iore( Totu"i((( ) Aveti o politie pri!eput( !er!ati( Este o provo!are# dom uleM

1<R

Este o ame i tare# mo se iore( 6e a!um tr)o or 7e ri de $a%ardNre poate 'i la adpostul i vesti%atiilor dom iei)voastre "i demersul pe !are l)a '!ut# pe tru a avea !o "tii ta mp!at# u)l va mai re oi i!iodat( A"adar a '!ut a!est demers 'r tra%ere de i imM tre* P0ilippe dIErlea s( Exa!t# 'r tra%ere de i im# rspu se prompt !o!o"atul( 6e !eM Pe tru ! trea%a 'eri!ire a vietii sale este mi,a a!estei partide# pe !are ar 'i putut s u o -oa!e( ?i !i e l)a 'ortat s -oa!e a!east partidM A -urm& t( F!ut !uiM A ui om pe moarte( ?i a!est om se umeaM +o se iore# "titi 'oarte *i e# a!est om se umea P0ilippe pe $orrai e# du!e de Nevers( Re%e tul ls s)i !ad !apul piept( 5u t dou,e!i de a i de atu !i# murmur el !u %las tul*urat( Nu am uitat imi!# imi!3 l iu*eam pe *ietul P0ilippe# "i el m iu*ea( 6e !& d mi l)au u!is# u "tiu da! am mai ati s m& a vreu ui priete !u adevrat si !er( Co!o"atul l sor*ea di o!0i( E emotie puter i! i se !itea pe !0ip( 6es!0ise o !lip %ura s vor*eas!# dar se stp& i !u u e'ort i te s( E*ra,ul i redeve i epstor( P0ilippe dIErlea s se ridi! "i vor*i domol> Eram rud apropiat a dom ului du!e de Nevers( 5ora mea s)a !storit !u vrul lui# dom ul du!e de $orrai e( Ca pri t "i !a rud datore, o!rotire vduvei sale !are# plus# este "i sotia u uia di tre !ei mai dra%i priete i( 6a! 'ii!a ei trie"te# promit ! va 'i o mo"te ire *o%at "i# da! dore"te# se va putea !stori !u u pri t( !e prive"te u!iderea srma ului meu P0ilippe# se spu e ! am o si %ur !alitate# uitarea o'e sei( tr)adevr# %& dul r,*u rii se a"te "i moare su'letul meu a!eea"i !lip( 6ar "i eu am '!ut u -urm& t !& d au ve it s)mi spu > P0ilippe e mort3 A!um !o du! statul( A pedepsi pe asasi ul lui Nevers u mai seam u a!t de r,*u are# !i de dreptate( Co!o"atul se !li t!ere( P0ilippe dIErlea s !o ti u> mi rm& e s a'lu mai multe lu!ruri( 6e !e a!est $a%ardNre a lsat s trea! at&ta timp p& !& d mi s)a adresat mieM Pe tru ! "i)a spus> n $iua n care voi renunta la tutel, vreau ca domnioara de #evers s fie femeie i s-i poat recunoate singur prietenii i dumanii. Are pro*ele e!esare pe tru !eea !e a'irmM $e are# a'ar de u a( CareM Pro*a !are tre*uie s)l dema"te pe asasi ( l !u oa"te pe asasi M Cred !)l !u oa"te# 'ii d! are u a umit sem pri !are)"i poate veri'i!a * uielile( A!est sem u poate servi drept dovad( Alteta)voastr re%al va apre!ia !ur& d( C&t prive"te a"terea "i ide titatea ti erei 'ete# totul este re%ul( Re%e tul !0i*,uia( Ce -urm& t a '!ut a!est $a%ardNreM tre* el rup& d t!erea( A promis s 'ie tatl a!estui !opil# rspu se !o!o"atul( A"adar era a!olo mome tul mortiiM Era a!olo( +uri d# Nevers i !redi ta tutela 'ii!ei sale( A!est $a%ardNre a tras sa*ia s)l apere pe NeversM A '!ut !e a putut( 6up moartea du!elui# a luat !u si e !opilul# !u toate ! era si %ur !o tra dou,e!i(

1<1

?tiu ! u exist pe lume o sa*ie mai de temut# murmur re%e tul# dar exist lu!ruri e!lare rspu surile dumitale# dom ule( 6a! a!est $a%ardNre a asistat la lupt# !um poti spu e ! are doar * uieli !u privire la asasi M Era o oapte tu e!oas( Asasi ul era mas!at( A lovit pe la spate( A"adar# su"i stp& ul l)a lovitM 6a# stp& ul( ?i Nevers !,u stri%& d> ,rietene, r$&un-m' ?i a!est stp& # !o ti u re%e tul dup o "ovial vi,i*il# u era dom ul mar!0i, de Ca:lus)TarridesM 6om ul mar!0i, de Ca:lus)Tarrides e mort de multi a i# repli! !o!o"atul( Asasi ul trie"te( Alteta)voastr re%al )are de spus de!&t u !uv& t# "i $a%ardNre vi)l va arta oaptea asta( Atu !i# spuse re%e tul !u ardoare# a!est $a%ardNre e la ParisM Co!o"atul "i mu"! *u,a( 6a! e la Paris# adu% re%e tul timp !e se ridi!a di 'otoliu# e m&i ile mele3 5u di !lopotel "i spuse valetului !are i tr> 5 vi imediat ai!i dom ul +a!0ault( 6om ul +a!0ault era lo!ote e tul %e eral al Politiei( Co!o"atul "i re!ptase !almul( Privi du)"i !easul# spuse> +o se iore# la ora !& d v vor*es!# dom ul de $a%ardNre m a"teapt a'ara Parisului# pe u drum pe !are u vi)l voi !omu i!a i!iodat# !0iar da! m veti supu e la torturi( Iat# *ate ora u spre,e!e oaptea( 6a! dom ul de $a%ardNre u prime"te i!i u mesa- di partea mea p& la u spre,e!e "i -umtate# !alul lui va %alop spre 'ro tier( Exist popasuri sta*ilite "i "e'ul politiei voastre u poate 'a!e imi!( 6um eata vei 'i ostati!3 ex!lam re%e tul( A03 Eu# rspu se !o!o"atul# !are !epu s ,&m*eas!# da! doriti s m ti eti pri,o ier# su t puterea dom iei)voastre( "i !ru!i"a *ratele pe piept( $o!ote e tul politiei i tr( Era miop "i# ev,& du)l pe !o!o"at# ex!lam mai ai te de a 'i tre*at> Am ve"ti oi3 Alteta)voastr re%al va apre!ia da! este2 posi*il s a!orde !leme t u or aseme ea i 'ami( Am dovada tele%erii lor !u Al*ero i( Cellamare e v&r&t p& %&t# "i dom ul r de .illero:# "i dom ul de .ilars# "i toat !urtea ve!0e !are mpreu !u du!ele "i du!esa du +ai e((( !etea,3 stri% re%e tul( a!est mome t# dom ul de +a!0ault l ,ri pe !o!o"at( Rmase *uim!it( Tre!u mai mult de u mi ut p& !& d re%e tul vor*i di ou( a!est timp# l privi de mai multe ori pe 'uri" "i !u ate tie pe !o!o"at( A!esta rmase epstor( +a!0ault# ,ise !ele di urm re%e tul# te)am !0emat to!mai s)ti vor*es! despre dom ul Cellamare "i !eilalti( Te ro%# du)te "i a"teapt)m primul !a*i et( +a!0ault l privi !urios pe !o!o"at pri lor io "i se drept spre u"( C& d to!mai se pre%tea s trea! pra%ul# re%e tul adu%> Trimite)mi# te ro%# u permis de li*er tre!ere# si%ilat "i !o trasem at al*( ai te de a ie"i# dom ul +a!0ault mai privi o dat( Neput& d rm& e mult vreme serios# re%e tul murmur> A de dra!u i)au %sit pe miopii "tia pe tru a 'i pu"i 'ru tea politieiM Apoi adu%> 6om ule# a!est !avaler de $a%ardNre tratea, !u mi e de pe po,itie de 'ort( mi trimite am*asadori# mi di!tea, el su"i# ultima s!risoare# !o ti utul permisului de li*er tre!ere# pe !are)l soli!it( Pro*a*il ! trea*a asta su t -o! u ele i terese# a!est !avaler de $a%ardNre va preti de# 'r doial# o re!ompe s( Alteta)voastr re%al se "al# rspu se prompt !o!o"atul( 6om ul de $a%ardNre u va preti de imi!( Ni!i !0iar re%e tului 1ria tei u i)ar 'i !u puti t s)l re!ompe se,e pe !avalerul de $a%ardNre(

1<@

$a dra!u# spuse du!ele( Tre*uie s)l vedem eaprat pe a!est perso a- misterios "i rom& es!( E !apa*il s ai* u su!!es e*u la Curte "i s readu! moda !avalerilor rt!itori( C&t timp va tre*ui s)l a"teptmM 6ou ore3 Per'e!t3 .a slu-i de i terludiu tre *aletul i dia "i> supeul *ar*ar# 'r s 'i 'ost prev,ut pro%ram( .aletul i tr( Adu!ea u permis de li*er tre!ere sem at de mi istrul $e*ia e "i de +a!0ault( Re%e tul !omplet !u m& a lui r& durile al*e "i sem ( timp !e s!ria# !o ti u> Pro*a*il ! dom ul de $a%ardNre )a !omis vreu a di tre a!ele %re"eli !are )ar putea 'i iertate( Rposatul re%e era sever privi ta duelurilor "i avea dreptate( 5lav 6om ului3 +oravurile s)au s!0im*at "i spadele stau la lo!ul lor tea!( +&i e se va lua a!t de %ratierea dom ului de $a%ardNre( Iat permisul de li*er tre!ere( Co!o"atul ti se m& a( Re%e tul u ls ! di m& do!ume tul( l vei preve i pe dom ul de $a%ardNre ! ori!e viole t di partea lui a ulea, e'e!tul a!estui per%ame t( .remea viole tei a tre!ut# rosti !o!o"atul !u u 'el de solem itate( Ce tele%i pri asta# dom uleM tele% ! dom ul !avaler de $a%ardNre )ar 'i putut a!!epta o aseme ea !lau, !u dou ,ile urm( Pe tru !M((( tre* du!ele dIErlea s !u e !redere "i tru'ie( Pe tru ! l)ar 'i oprit -urm& tul '!ut( A"adar -urase "i alt!eva a'ar ! va 'i tatl !opiluluiM A -urat s)lr,*u e pe Nevers((( Co!o"atul se trerupse *rus!( Co ti u# dom ule# poru !i re%e tul( mome tul !& d lua !u si e 'etita# !avalerul de $a%ardNre le)a spus asasi ilor> (eti muri cu totii de m"na mea' Erau ou( Cavalerul re!u os!use "apte# a!e"tia su t a,i morti( 6e m& a luiM tre* re%e tul# !are pli( Co!o"atul se !li !u r!eal sem de a'irmare( ?i !eilalti doiM mai tre* re%e tul( Co!o"atul "ovia( Exist !apete pe !are "e'ii de %uver u dores! s le vad !,& d pe e"a'od# mo se iore# rspu se !o!o"atul privi du)l pe re%e t drept o!0i( H%omotul pe !are)l 'a! a!este !apete !dere ,dru !i tro ul( 6om ul de $a%ardNre las altetei)voastre posi*ilitatea s alea%( +)a sr!i at s v spu > Cel de)al optulea asasi u e de!&t o slu%# dom ul de $a%ardNre u)l tre!e la so!oteal# al oulea este stp& ul# a!est om tre*uie s moar( 6a! alteta)voastr u dore"te s 'a! apel la !lu# atu !i s i se dea a!estui om o sa*ie# restul l prive"te pe dom ul de $a%ardNre( Re%e tul ti se pe tru a doua oar per%ame tul( Cau,a e dreapt# murmur el( Fa! a!est lu!ru memoria *ietului meu P0ilippe( 6a! dom ul de $a%ardNre are evoie de a-utor((( +o se iore# dom ul de $a%ardNre u !ere de!&t u si %ur lu!ru de la alteta)voastr re%al( Ce a umeM 6is!retie( E vor* imprude t poate distru%e totul( .oi t!ea( Co!o"atul salut aple!& du)se p& la pm& t# puse do!ume tul *u,u ar "i se drept spre u"( 6e!i# peste dou oreM ,ise re%e tul( Peste dou ore( ?i !o!o"atul ie"i( Ai o*ti ut !e)ai vrut# pri!0i deluleM tre* *tr& ul portar $e 1rea t !& d l v,u pe !o!o"at reve i d( A!esta i stre!ur m& a doi ludovi!i> 6a# ,ise el# dar a!um vreau s vd ser*area(

1<F

$a dra!u3 stri% $e 1rea t( Ia te uit !e mai m& drete de da sator3 +ai vreau s)mi dai "i !0eia de la %0ereta ta di %rdi # !o ti u !o!o"atul( Ce s 'a!i !u ea# pri!0i deluleM Co!o"atul i mai stre!ur doi ludovi!i( Pri!0i delul sta are idei !iudate3 spuse $e 1rea t( Ti e# iat !0eia( ?i mai vreau s du!i %0eret pa!0etul pe !are ti l)am !redi tat a,i)dimi eat# !0eie !o!o"atul(( +ai primes! doi ludovi!i pe tru a!est servi!iuM Ti e patru( 1ravo3 E03 5u t si%ur ! e vor*a de o t&l ire amoroas( Poate# rspu se ,&m*i d !o!o"atul( 6a! a" 'i 'ost 'emeie# te)a" 'i iu*it di !au,a ludovi!ilor# !iuda !o!oa"ei( 6ar# se trerupe *tr& ul $e 1rea t# ti tre*uie o i vitatie s i tri( Pi!0etele de pa, u %lumes!( E am# rspu se !o!o"atul( 6u doar pa!0etul( Numaide!&t# dra%ul meu3 Tre!i pri !oridor# 'a!i la dreapta# vesti*ulul e lumi at( Co*oar treptele pero ului( 6istrea,)te *i e# "i oro!3

Capitolul F Lovitura la jocul de crti

+ultimea sporea 'r !etare %rdi ( 5e %rmdeau# mai !u seam# spre ro dul 6ia ei# !are se ve!i a !u apartame tele altetei)sale re%ale( Fie!are voia s "tie de !e re%e tul se lsa a"teptat( Nu e vom o!upa prea mult de !o spiratii( I tri%ile dom ului du +&i e "i ale sotiei sale# pri tesa# u eltirile 'ostului partid al lui .illero: "i ale am*asadei 5pa iei# de"i rod i!e i !ide te dramati!e# u 'a! parte di povestirea oastr( Ne multumim s remar!m# trea!t# ! re%e tul era !o -urat de du"ma i( Parlame tul l detesta "i l des!o sidera p& tr)at&t !&t i !o testa# toate o!a,iile# dreptul de t&ietate la re%e t( Clerul i era deo*"te ostil# di !au,a pro*lemei !o stitutiei( 1tr& ii %e erali di armata a!tiv u puteau avea de!&t dispret pe tru politi!a s prea %duitoare( s'&r"it# !0iar !o siliul re%e tei# se i,*ea de opo,itia sistemati! a multor !o silieri( Nu putea as!u de ! oste tatia su!!eselor 'i a !iare ale lui $aJ i)a 'ost de u ime s a-utor pe tru a a*ate *lamul pu*li!( Cu ex!eptia pri tilor re!u os!uti !a le%itimi# ime i u avea vreu motiv puter i! s)l du"m eas! pe a!est pri t aparti & d %e ului eutru# !are u avea i!i u %ru te de rutate i im# dar a !rui *u tate ti ea mai de%ra* de epsare( Nu su t detestati de!&t oame ii !are pot 'i iu*iti tare( Er# P0ilippe dIErlea s avea e umrati tovar"i de !0e' "i i!i u priete ( 1a !a lui $aJ slu-i la !umprarea pri tilor( Cuv& tul este aspru# dar istoria i 'lexi*il u permite s ale%em u altul( 6up !e au 'ost !umprati pri tii# au urmat du!ii# iar !ei re!u os!uti !a des!e de ti di !storii mor%a ati!e )au avut alt !o solare de!&t de a 'a!e !&teva vi,ite *tr& ei# !um era umit pe atu !i doam a +ai te o # a-u s de!dere( 6om ul de Toulouse se supuse !u 'ra !0ete( 6om ul du +&i e "i sotia lui tre*uir s !aute spri-i stri tate( 5e spu e ! pe vremea !& d aprur satirele poetului $a%ra %e# i titulate Filipi!ile# re%e tul i sist at&t de mult pe l& % du!ele de 5ai t)5imo # pe atu !i u ul di i timii si# !&t a!esta !o simti s i le !iteas!( 5e spu e ! re%e tul as!ult 'r s se !li teas!# "i !0iar r&,& d# pasa-ele !are poetul# t&r& d oroi viata sa parti!ular "i de 'amilie# l arta a"e,at l& % propria)i 'ii!# la a!eea"i mas de or%ii( 6ar# se mai spu e# ! pri tul pl& se "i le"i la le!tura versurilor !are)l a!u,au de a)i 'i otrvit# mod su!!esiv# pe toti urma"ii lui

1<G

$udovi! al ;I.)lea( Avea dreptate( A!este a!u,atii# !0iar da! su t !alom ii# 'a! o impresie pro'u d asupra vul%ului( La urma urmei, ntotdeauna rm"ne c"te ceva, a spus 1eaumar!0ais# !are avea experie t materie( Emul !are a s!ris despre re%e t !u !ea mai mare impartialitate este istorio%ra'ul 6u!los# +emoriile se!rete( Prerea exprimat de 6u!los este urmtoarea> re%e ta du!elui dIErlea s )ar 'i re,istat 'r *a !a lui $aJ( T& rul re%e $udovi! al ;.)lea era adorat( Edu!atia lui era !redi tat u or persoa e ostile re%e tului( 6ealt'el# masa epstoare a pu*li!ului# existau %ri-orri surde asupra o estittii pri tului( A ii se temeau ! vor vedea# di tr)o !lip alta# !um piere str epotul lui $udovi! al ;I.)lea# la 'el !um dispruser tatl "i *u i!ul lui( Era u pretext admira*il pe tru !o spiratii( Fr doial# dom ii du +&i e# de .illero:# pri tul de Cellamare# de .illars# Al*ero i "i partidul *reto )spa iol u u elteau delo! propriul lor i teres( 6a de u de3 $u!rau pe tru a)l sustra%e pe t& rul re%e de la e'astele i 'lue te !are s!urtaser viata pri tilor si( $a !eput# P0ilippe dIErlea s )a vrut s opu a!estor ata!uri de!&t !u os!ut lui epsare( Cele mai *u e 'orti'i!atii su t '!ute di pm& t moale( E saltea o*i" uit te pu e mai *i e la adpost de!&t u s!ut de otel( P0ilippe dIErlea s putu s doarm li i"tit destul de mult vreme spatele epsrii sale( C& d a tre*uit s se arate pu*li!# s)a artat( ?i# !um turma du"ma ilor !are)l !o -urau u avea i!i merite i!i !alitti# )a avut evoie de!&t s se arate( vremea !& d se des'"oar povestea oastr# P0ilippe dIErlea s se mai a'la ! drtul saltelei( 6ormea "i %l%ia multimii u)i tul*ura som ul( 6um e,eu "tie totu"i ! multimea stri%a destul de tare# 'oarte aproape de palatul re%e tului# su* 'erestrele "i !0iar propria lui !as3 +ultimea avea de spus multe lu!ruri( a'ara i 'amiilor !are dep"eau ori!e mar%i i# a'ara a!u,atiilor de otrvire# de,mi tite de s"i existe ta t& rului re%e $udovi! al ;.)lea# re%e tul se expu ea si %ur *&r'elilor( .iata lui era u eru"i at s!a dal( 5u* dom ia lui# Fra ta se asem a !u u a di tre a!ele mari ave de r,*oi de,armate# !are mer% remor!ate de o alt !ora*ie( Remor!0erul era A %lia( s'&r"it# toti a!eia !are pro osti!au 'alime tul apropiat al statului# po'ida su!!esului * !ii lui $aJ# %seau ure!0i !are s)i as!ulte( 6a! a!east oapte %rdi a re%e tului se a'la o ta*r e tu,iast# s!0im* u lipsea i!i !omplotul emultumitilor> emultumiti politi!i# *a !0eri emultumiti# !ara!tere de alt ti ut moral emultumite de tot !e vedeau( 6i a!east ultim !las# !ompus di toti !ei !are 'useser ti eri "i strlu!itori su* $udovi! al ;I.)lea# '!eau parte dom ul *aro de 7u auda:e "i dom ul *aro de 1ar*a !0ois( Nu erau i"te rui e impu toare# dar se !o solau tre ei spu & d !# pe vremea lor# 'emeile erau mai 'rumoase# *r*atii mai spirituali# !erul mai al*astru# v& tul mai puti re!e# vi ul mai *u # la!0eii mai !redi !io"i "i !mi ele s!oteau mai puti 'um( A!est %e de opo,itie# remar!a*il pri i o!e ta sa# era !u os!ut pe vremea lui 7oratiu# !are)l ume"te pe omul *tr& !urte,a ai tre!utului ) laudator temporis a!ti( 6ar s spu em umaide!&t ! u se '!ea prea mult politi! -urul a!estei multimi strlu!itoare# ,&m*itoare# di!0isite "i de%0i,ate su* !ati'ele# !are traversa 'r !etare !urtile palatului pe tru a ve i s aru !e o privire de!orului %rdi ii "i !are se drepta apoi spre ro dul 6ia ei3 Cu totii erau at&t de !aptivati de ser*are# !&t# da! umele du!esei du +ai e ie"ea de pe *u,ele 'rumoase ale vreu ei 'emei era doar s)i depl& % a*se ta( !epeau s apar perso a-ele sus)puse( 6u!ele de 1our*o sosise# d& d m& a pri tesei de Co ti2 !a !elarul dIA%uessau o !o du!ea pe pri tesa palati 2 am*asadorul A %liei# lord 5tairs# se lsa li %u"it de a*atele 6u*ois( saloa e# !urti# pe aleile mr%i ite de !arpe i se rsp& di deodat u ,vo 2 u ,vo !are s!oase di mi ti pe toate doam ele# o veste !are ls uitrii t&r,ierea re%e tului "i !0iar a dom ului $aJ2 tarul ve ise la Palais) Ro:al3 Tarul Petru al Rusiei# !lu,it de mare"alul de Tesse# de umit de toat lumea %0idul suvera ului# urmat de trei,e!i de o'iteri di %arda perso al# sr!i ati s u)l prseas! i!i o !lip( 5ar!i a evoioas3 Petru al Rusiei avea rea!tii su*ite "i 'a te,ii ea"teptate(

1<L

Tesse# mpreu !u %arda perso al a mpratului# '!eau u eori drumuri o*ositoare pe tru a)l pri de di urm !& d le s!pa de su* suprave%0erea lor respe!tuoas( Era i stalat la palatul $esdi%uieres# li % Arse al( Re%e tul l trat !u mretie# dar !urio,itatea pari,ie ilor# viole t st&r it de sosirea a!estui suvera sl*ati!# ! u se potolise2 'ii d! tarului u)i pl!ea delo! !a !i eva s se o!upe de el( C& d tre!torii %seau de !uvii t s se %rmdeas! apropierea palatului# l trimitea pe srma ul Tesse !u ordi s "ar-e,e multimea( Ne'eri!itul mare"al ar 'i 'ost mai *u!uros s parti!ipe la ,e!e *tlii( E oarea pe !are o avu de a)l p,i pe pri tul mos!ovit l m*tr& i !u ,e!e a i( Petru !el +are ve ea la Paris pe tru a)"i !ompleta edu!atia de pri t i staurator "i !titor( Re%e tul u dorise i!i u 'el a!east vi,it ex!eptio al# dar 'ru ta soarta !ura-os "i !er!a !el puti s)l uluias! pe tar pri sple doarea ospitalittii sale( $u!ru delo! u"or2 tarul u voia s 'ie uluit( I tr& d mi u ata !amer de dormit !are i se pre%tise palatul de $esdi%uieres# poru !i s i se pu u pat de !ampa ie mi-lo!ul !perii "i se !ul! el( 5e du!ea peste tot# vi,it& d prvlii "i st& d de vor* 'amiliar !u e%ustorii# dar i !o% ito( Curio,itatea pari,ie ilor u avea !um s)"i ati % ti ta( To!mai di a!east !au, "i a extrava %a telor !e se povesteau# !urio,itatea pari,ie ilor ati sese delirul( Privile%iatii !are)l v,user pe tar l des!riau ast'el> alt# 'oarte *i e '!ut# !am sla*# !u prul !asta iu)ro"!at# !u te ul oa!0e"# o!0ii mari# pli i de e er%ie# privirea ptru ,toare# u eori sl*ati!( C& d te a"teptai mai puti # u ti! ervos "i !o vulsiv i des!ompu ea pe ea"teptate o*ra,ul( Asta se pu ea pe seama otrvii pe !are pro'esorul lui de e!0itatie# Hou*ov# i)o dduse !a lea! pe !& d era !opil( C& d voia s primeas! pe !i eva# 'i,io omia lui deve ea %ratioas "i 'erme!toare( Cu o"tea pretul 'arme!ului !e)l produ! a imalele sl*ati!e( Creatura !are are !el mai mare su!!es la Paris este ursul di 4rdi a Pla telor# 'ii d! este u mo stru !u *u dispo,itie( Pe tru pari,ie ii di a!ele vremi# u tar mos!ovit era !u si%ura t u a imal mai stra iu# mai 'a tasti! "i mai de e!re,ut de!&t u urs verde sau o maimut al*astr( +& !a mult# !a u !p!u # dup spusa lui .erto # i te de tul re%elui# sr!i at !u masa tarului# dar u)i pl!eau mesele sima di!oase( +& !a !opios# de patru ori pe ,i( 1ea la 'ie!are mas dou sti!le de vi "i la desert o sti!l de li!0ior# 'r s so!otim tre mese *erea "i limo ada( Asta sem a ,il i! douspre,e!e sti!le de li!0id !are se ur! la !ap( 6e ai!i# du!ele dIA ti a'irma ! era !el mai !apa*il *r*at al se!olului( ,iua !& d du!ele l i vit la mas# !astelul su di Petit)1!ur%# Petru !el +are u i,*uti s se ridi!e de la mas( Fu dus de *rat# 'ii d! %sise vi ul pe pla!ul lui( $umea se tre*a !&t vi *u i tre*uia a!estui sarmat ro*ust s a-u % aseme ea stare( Nravurile amoroase erau "i mai ex!e tri!e de!&t depri derile de la ospete( Parisul vor*ea multe# oi u vom spu e imi!( 6i !lipa !& d s a'lat ! tarul se a'l la *al# se is! u tre% tr*oi( Nu era pro%ram( Fie!are vru s)l vad( Cum ime i u "tia exa!t u de era# se urmau i di!atiile !ele mai diverse ?i "uvoiul multimii se pu ea mi"!are# !io! i du)se la toate rsp& tiile( Palais) Ro:al u era pdurea 1o d:# p& la urm tot tre*uiau s)l %seas!3 Du!torilor de la masa de marmur# adpostiti su* !ortul i dia # u prea le psa de 'or'ot di -ur( Ni!i u ul di tre ei u)"i prsi lo!ul( Aurul "i *a ! otele se rosto%oleau !o ti uare pe Postavul verde( Pe:rolles reu"ise s !&"ti%e o sum importa t( A!um ti ea *a !a( C0aver :# !am palid# mai r&dea# dar di v&r'ul *u,elor( He!e mii de s!u,i3 ,ise Pe:rolles( Pltes!# repli! C0aver :( Cu !eM tre* Navailles( Pe !uv& t( Nu -u!m !rti pe !uv& t palatul re%e tului# ,ise dom ul de Tresmes# !are tre!ea( ?i adu% pe u to de pro'u d de,%ust> E u verita*il tripou3 6e la !are u primiti !a iot# dom ule du!e# ripost C0aver : !are)l salut !u m& a( A 0o0ot de r&s urm a!estui rspu s "i dom ul de Tresmes se deprt ridi!& d di umeri(

1<<

A!est du!e de Tresmes# %uver ator al Parisului# avea ,e!e la sut di toate *e e'i!iile !aselor de -o!( 5e ,vo ea ! ti ea el su"i o aseme ea !as# strada 1ai0eul( Nu sem a delo! ! lu!rul a!esta ar 'i 'ost i !ompati*il !u ra %ul su( Palatul pri tesei de Cari% a era u ul di tre !ele mai prime-dioase tripouri di Capital( He!e mii de s!u,i3 repet Pe:rolles( Pltes!# ,ise u %las *r*tes! pri tre -u!tori( ?i pe mas !,u u tea ! de *ilete de !redit( Nu au,iser p& atu !i a!est %las( Toat lumea se toarse( Nime i di -urul mesei u)l !u o"tea pe pltitor( Era u vl-%a !0ipe"# alt# purt& d peru! rotu d# epudrat# "i %uler de p& ,( Costumul lui !o trasta !0ip stra iu !u ele%a ta ve!i ilor si( Avea o tu i! de a*a !a'e ie# pa talo i de postav !e u"iu "i !i,me de piele %roas( A !e tiro lat i str& %ea talia "i susti ea o sa*ie de mari ar( Eare era um*ra lui Dea 1art1PM i lipsea pipa( tr)u tur de !rti# Pe:rolles a !&"ti%at !ei ,e!e mii de %al*e i( 6u*lu3 stri% stri ul( 6u*lu3 repet Pe:rolles# !u toate ! rolurile se i versaser( A alt tea ! de *a ! ote !,u pe mas( Exist !orsari !are au milioa e *u,u are( Pe:rolles !&"ti%a( 6u*lu3 ,ise !orsarul !u %las de om prost dispus( Fie# du*lu3 6dur !rtile( Fir)ar s 'ie3 ,ise Eriol( Iat patru,e!i de mii %al*e i du"i pe !op!( 6u*lu3 ,ise totu"i omul m*r!at a*a !a'e ie( 5u teti !0iar at&t de *o%at# dom uleM tre* Pe:rolles( Emul !u sa*ia i!i u)l privi((( Ceva mai t&r,iu se a'lau pe mas o sut dou,e!i de mii de livre( Ai !&"ti%at# Pe:rolles3 stri% asiste ta !or( 6u*lu3 1ravo3 ,ise C0aver :( Ce ,i 'rumoas3 Cu dou lovituri di !oate# omul !u tu i! de a*a deprt -u!torii !are)l separau de Pe:rolles "i se a"e,# pi!ioare# 'ata lui( Pe:rolles !&"ti% dou sute patru,e!i de mii livre# apoi o -umtate de milio ( A-u %e# ,ise omul !u sa*ie( Apoi adu% !u r!eal> Fa!eti)mi lo!# dom ilor3 a!ela"i timp trase sa*ia !u o m& pe !& d !u !ealalt l apu! de ure!0e pe Pe:rolles( Ce 'a!etiM Ce 'a!etiM stri%au di toate prtile( Nu vedetiM rspu se vl-%a ul !u tu i! de a*a 'r s se emotio e,e( Emul sta e u pu %a"3 Pe:rolles !er!a s tra% sa*ia( Era mai palid !a u !adavru( Ce mai s!e e# dom ule *aro 3 ,ise *tr& ul 1ar*a !0ois( Aite u de am a-u s3 Ce vreti# dom ule *aro # repli! la 7u auda:e# asta)i moda ou3 Am& doi luar u aer de resem are lu%u*r( ?i# totu"i# omul !u sa*ia u era u e dem& ati!( ?tia s se serveas! de arma lui( F!u o rotire rapid# dup toate re%ulile artei# !are)i '!u pe -u!tori s se dea apoi( E lovitur dat !u as!uti"ul sa*iei# *i e apli!at# rupse dou sa*ia pe !are Pe:rolles i,*utise s o s!oat di tea!( 6a! te mi"ti# ,ise omul !u sa*ia# u rspu d de viata ta( 6a! u mi"ti# u)ti voi tia de!&t am*ele ure!0i( Pe:rolles s!otea stri%te *u"ite( Propu ea s apoie,e *a ii( C&t timp i tre*uie multimii s se adu eM E %loat !ompa!t se "i m*ul,ea -ur( $u& du)"i arma la -umtate# +ari ar 'ra !e, s!ut la 6u Ker/ue 81<FR1OR@9( A servit su* amiralul Ru:ter Ela da# apoi# deve i d !orsar al mari ei re%ale 'ra !e,e# a o*i ut mari su!!ese mpotriva ola de,ilor "i 'ra !e,ilor( $udovi! al ;I.)lea l)a o*ilat 81<=G9 "i l)a umit !oma da t de es!adr( 8N(T9
1P

1<O

!a u *ri!i# Emul !u sa*ia se pre%tea s 'a! operatia !0irur%i!al a u tat# !& d se au,i la i trarea !ortului i dia u mare tumult( 4e eralul pri t SuraKi # am*asadorul Rusiei pe l& % Curtea Fra tei# se repe,i !ort> avea o*ra,ul !lit de sudoare# prul "i 0ai ele de,ordi e( spatele lui ve ea %oa mare"alul de Tesse# urmat de trei,e!i de o'iteri di %arda perso al# sr!i ati s ve%0e,e asupra persoa ei tarului( 5ire# sire3 ex!lamar a!ela"i timp mare"alul de Tesse "i pri tul SuraKi # umele 6om ului3 Epriti)v3 Toat lumea se privi( Pe !i e umeau sireM Emul !u sa*ia se toarse( Tesse se aru ! tre el "i vi!tim# dar i!i m!ar u)l ati se "i "i s!oase plria( Toti teleser ! vl-%a ul m*r!at a*a era mpratul Petru al Rusiei( A!esta ridi! u"or di spr& !e e( Ce vreiM l tre* pe Tesse( Fa! dreptate( SuraKi i "opti !&teva !uvi te la ure!0e( Tarul i ddu drumul imediat lui Pe:rolles "i !epu s ,&m*eas!# ro"i d u"or( Ai dreptate# ,ise el# u su t la mi e a!as( Am uitat( 5alut !u m& a multimea uluit# !u o %ratie tru'a"# !are)i ve ea *i e# "i ie"i di !ort# !o -urat de %arda perso al( Esta"ii erau o*i" uiti !u es!apadele lui( "i petre!eau viata aler%& d pe urmele lui( Pe:rolles "i potrivi 0ai ele de,ordi e "i v&r !u epsare *u,u ar e orma sum pe !are tarul u se oste ise s o ia apoi( Nu)i a"a ! i sulta u ui pri t at&t de mare u !o tea,M ,ise el a,v&rli d -ur o privire "ireat "i a!ela"i timp eru"i at( 4& des! ! ime i di !ei de 'at u are i!i !ea mai mi! doial privi ta !i stei mele( Cu totii se deprtar de Pe:rolles# pe !& d C0aver : repli!> doieli# !u si%ura t u# dom ule Pe:rolles# su tem per'e!t lmuriti( +i u at3 ,ise Pe:rolles !u -umtate de %las( Nu su t omul s suport o -i% ire( Toti a!eia pe !are u)i i teresase -o!ul se deprtaser urma tarului( Fur de,am%iti( Tarul ie"i di palat# sri prima trsur "i se duse s destupe o*i" uitele trei sti!le de vi di ai te de !ul!are( Navailles lu !rtile di m&i ile lui Pe:rolles# pe !are)l mpi se u"or a'ara !er!ului# "i !epu u ou -o!( Eriol l lu deoparte pe C0aver :( A" vrea s)ti !er u s'at# ,ise %rasul per!eptor pe u to misterios( trea*# spuse C0aver :( A!um# !& d su t o*il# )a" vrea s !al! str!0i i( Iat pro*lema mea> adi eauri am mi,at o sut de ludovi!i mpotriva lui Tara e# dar !red ! )a au,it( Ai !&"ti%atM Nu# am pierdut( Ai pltitM Nu# 'ii d! Tara e u !ere imi!( C0aver : lu o atitudi e de sava t( 6a! ai 'i !&"ti%at# tre* el# i)ai 'i !erut sut de ludovi!iM 6esi%ur# rspu se Eriol# 'ii d! a" 'i 'ost si%ur am pariat( Faptul ! ai pierdut dimi uea, a!east !ertitudi eM Nu( 6ar da! Tara e )a au,it# u mi)ar 'i pltit( 5pu & d a!est lu!ru# se -u!a !u porto'elul( C0aver : i)l lu di m&i i( $a !eput# 'aptele mi s)au prut 'oarte simple# ,ise el !u %ravitate( A!um mi dau seama ! situatia ta este !ompli!at( Au rmas ea!operiti !i !i,e!i de ludovi!i# stri% Navailles( +i,e,3 ,ise C0aver :( Ce 'a!iM Ce 'a!iM protest Eriol v,& du)l !um i des!0ide porto'elul( .oi s)"i reia *u ul# dar C0aver : l mpi se !u u %est pli de autoritate( 5uma liti%iu tre*uie pus terte m&i i# 0otr el( E iau "i# mprti d di'ere dul pe -umtate# m de!lar dator !u !i !i,e!i de ludovi!i lui Tara e "i s'ide, memoria re%elui 5olomo 3 apoie porto'elul lui Eriol# !are rmsese des!ump it( +i,e,3 +i,e,3 repet el apoi du)se la masa de -o!(

1<P

+i,e,i !u *a ii mei3 mormi Eriol( 7otr&t lu!ru# e"ti mai la adpost tr)u !odru3 6om ilor# dom ilor# ,ise No!e !are ve ea de)a'ar# lsati !rtile# -u!ati pe u vul!a ( 6om ul de +a!0ault a des!operit adi eauri trei du,i i de !omploturi# di tre !are !el mai mi! l)ar 'a!e de ru"i e pe Catili a1=( 5periat# re%e tul s)a !0is !u pri!0i delul m*r!at e%ru s)i %0i!eas! viitorul( A"3 ,iser !u totii( Emuletul e%ru e vr-itorM 6i !ap p& pi!ioare# rspu se No!e( A pre,is re%e tului ! dom ul $aJ se va e!a +ississippi "i ! doam a du!es de 1erri se va !stori a doua oar !u pramatia de Riom( $i i"te3 $i i"te3 ,iser !ei mai puti e*u i( Ceilalti i,*u! ir r&s( Nu se vor*e"te de!&t despre asta# relu No!e( Emuletul e%ru a mai pre,is ! a*atele 6u*ois va primi plria de !ardi al( Nu mai spu e3 spuse Pe:rolles( ?i ! dom ul de Pe:rolles va deve i u om !i stit# adu% No!e( Arm o explo,ie de veselie( Apoi# toat lumea prsi masa "i ve i la i trarea !ortului# 'ii d! No!e# privi d di t&mplare spre pero # ex!lamase> Ia uitati)v3 Ia uitati)v3 E el3 Nu re%e tul# !i omuletul e%ru( tr)adevr# toti l v,ur# !u !o!oa"a "i pi!ioarele !iudat rsu!ite# !o*or& d !u pa"i domoli pero ul pavilio ului( A ser%e t di %ard l opri -osul s!rilor( Emuletul e%ru i art i vitatia# ,&m*i# salut "i tre!u(

Capitolul G '%intirile celor trei Philippe

Emuletul e%ru avea m& o lor iet "i privea de!orurile ser*rii# !a u adevrat !u os!tor( 5alut doam ele !u mult politete "i prea ! ride *ar* !a u !o!o"at !e era( Purta o mas! de !ati'ea ea%r( Pe msur !e ai ta# -u!torii o"tri l priveau !u mai mult ate tie# dar !el !are)l privea mai i siste t era# 'r doar "i poate# dom ul de Pe:rolles( Ei# dr!ia dra!ului# !i e)i 'ptura de)a!oloM ex!lam !ele di urm C0aver :( Ei3 5) ar ,i!e((( Ei *i e# da# ,ise Navailles( Ce a umeM tre* %rasul Eriol# !are era miop( Emul de adi eauri# rspu se C0aver :( Emul !u ,e!e mii de s!u,i( Emul di !u"!a !&i elui3 Esop al II)lea# ,is Io a( Nu)i !u puti t3 spuse Eriol( E aseme ea 'ii t !a*i etul re%e tului3 Pe:rolles %& dea> Ce i)a putut spu e altetei)sale re%aleM Ni!iodat )am avut o prere prea *u despre a!est !ara%0ios( Emuletul e%ru ai ta mereu( Nu prea s dea ate tie %rupului adu at 'ata i trrii !ortului i dia ( 5e uita !u lor ieta# ,&m*ea# saluta( Imposi*il s ve,i u omulet e%ru tr) o dispo,itie mai *u "i mai politi!oas( Era destul de aproape pe tru a 'i au,it murmur& d tre di ti>

Patri!ia roma Ci!ero( 8N(T(9(


1=

81R=<@ (e( (9( Complotul lui mpotriva se atului a 'ost de u at de

1<=

!& ttor3 !& ttor3 Toate astea su t !& ttoare( 6oar alteta)sa re%al poate or%a i,a aseme ea lu!ruri( A03 5u t 'oarte multumit de toate astea3 Foarte multumit3 Foarte multumit3 +ai multe %lasuri se au,ir di !ort( A alt %rup lu lo! -urul mesei prsite de -u!torii o"tri( Noii)ve iti erau aproape !u totii oame i de v&rst respe!ta*il "i !u titluri alte( A ul di tre ei ,ise> I% or !e s)a t&mplat# dar adi eauri l)am v,ut pe 1o ivet !are du*la posturile de pa, di ordi ul expres al re%e tului( Au 'ost aduse dou !ompa ii de soldati C!uraux)Ris# spuse u altul( ?i re%e tul u e a*orda*il( +a!0ault u)"i vede !apul( Ni!i m!ar dom ul de 4o ,a%ue )a putut o*ti e o i 'ormatie !&t de e sem at3 Du!torii o"tri !epur s as!ulte# dar oii ve iti !o*or&r %lasul( 5e va t&mpla !eva ai!i# am o presimtire# ,ise C0aver :( trea*)l pe vr-itor3 ,ise r&,& d No!e( Emuletul e%ru l salut# !u u aer 'oarte ama*il( Cu !ertitudi e# dar !e a umeM ,ise el# apoi "i "terse !u %ri- lor ieta( Cu !ertitudi e# !u !ertitudi e3 relu el( Ceva# !eva !u totul ea"teptat( E0# e0# e03 !o ti u el# d& d %lasului su stride t "i piti%iat u a!!e t deose*it de misterios( 5oses! di tr)u lo! !l,it# 'oarte !l,it# "i m !upri de 'ri%ul( Permiteti)mi# dom ilor# s i tru !ort( . rm& o*li%at( !epu s tremure u"or( Du!torii o"tri se ddur la o parte# toti o!0ii erau 'ixati asupra !o!o"atului( A!esta se stre!ur su* !ort salut& d dreapta "i st& %a( C& d ,ri %rupul marilor se iori a"e,ati a!um -urul mesei# !lti di !ap !u u aer multumit "i ,ise> 6a# da# se t&mpla !eva( Re%e tul e %ri-orat "i %ard a 'ost du*lat# dar ime i u "tie !e se t&mpla( 6om ul du!e de Tresmes u "tie imi!# to!mai el# !are e %uver atorul Parisului( 6om ul de +a!0ault u "tie i!i el# !u toate ! e lo!ote e t al politiei( Poate "titi dom ia)voastr# dom ule de Ro0a )C0a*otM Eare "titi dom ia)voastr# dom ule de la Ferte) 5e eterreM ?i dom iile)voastre# dom ilor# se trerupse el tor!& du)se !tre -u!torii !are se traser i sti !tiv apoi# "titi !evaM Nime i u rspu se( 6om ii de Ro0a )C0a*ot "i de $a Ferte)5e eterre "i s!oaser mas!a( A"a se pro!ed !& d se dorea !a u e!u os!ut s 'ie 'ortat politi!os s)"i arate o*ra,ul( R&,& d "i salut& d# !o!o"atul le spuse> 6om ilor# asta )ar servi la imi!# u m)ati v,ut i!iodat( l !u oa"teti pe a!est ori%i al# dom ule *aro M "i tre* 1ar*a !0ois ve!i ul de la masa de -o!( Nu# dom ule *aro # rspu se prompt de la 7u auda:e# e u 'a 'aro !iudat( A" da ori!&t da! %0i!iti !e se petre!e# relu !o!o"atul( Am pierde timpul( Nu e delo! vor*a de lu!ruri !e o!up 'ie!are ,i !o vor*irile pu*li!e "i %& durile voastre tai i!e# u e delo! vor*a de lu!ruri !e 'a! o*ie!tul temerilor dom iilor voastre# o oratii mei se iori( 5pu & d a!este lu!ruri# i privea pe Ro0a # $a Ferte "i pe *tr& ii se iori a"e,ati la mas( Nu e vor*a delo! de !eea !e 'l!rea, am*itiile dom iilor voastre mai mult sau mai puti le%itime# de a 'a!e avere# !o ti u el privi du)l pe C0aver :# Eriol "i pe !eilalti( Nu e vor*a i!i de u eltirile 5pa iei# i!i de tul*urrile di Fra ta# i!i de proast dispo,itie a Parlame tului# i!i de mi!ile e!lipse de soare pe !are dom ul $aJ le ume"te sistemul su# u# u3 ?i totu"i# re%e tul este %ri-orat "i a dispus du*larea %r,ii3 ?i despre !e e vor*a# 'rumoas mas!M tre* dom ul de Ro0a )C0a*ot !u u %est de er*dare( Co!o"atul rmase o !lip pe %& duri( Capul i se !li piept# apoi# drept& du)se pe ea"teptate# ls s)i s!ape u 0o0ot de r&s s!urt( Credeti stri%oiM tre* el( mod o*i" uit# irealul u exist a'ara u ui a umit mediu so!ial( optile de iar # tr)o sal mare de !astel# ale !rui 'erestre %em !& d *ate !rivtul# -urul u ui !mi mare

1OR

de ste-ar s!ulptat# a!olo# si %urtatea di +orva sau pdurile di 1reta ia( oame ii se pot speria !u u"uri t la !ea mai e sem at le%e d sau povestire( $am*riuri tu e!ate mistuie lumi a lmpii# !are a"a, re'lexe !o 'u,e pe ramele aurite ale portretelor de 'amilie( Castelul 'eudal are traditiile sale lu%u*re "i misterioase 5e "tie !are !oridor *tr& ul !o te vi e s)"i t&ras! la turile# !e !pere i tr# !& d orolo%iul *ate a douspre,e!ea lovitur pe tru a se a"e,a 'ata vetrei 'r 'o! "i s d&rd&ie de 'e*r rposatilor( 6ar ai!i# la Palais) Ro:al# su* !ortul i dia # mi-lo!ul sara*a dei *a ilor de aur# pri tre 0o0otele de r&s du*itativ "i dis!utiile s!epti!e# la doi pa"i de masa de -o! e!i stit# u era lo! pe tru spaimele o*s!ure !are)i !upri d u eori pe u ii vite-i ai spadei "i !0iar pe li*er)!u%ettori# a!e"ti spadasi i ai %& dirii( Totu"i# !& d !o!o"atul rosti !uv& tul stri%oi# 'iorarea tre!u pri vi ele !elor de 'at( 5pu & d a!est !uv& t# omuletul m*r!at e%ru r&dea# dar veselia lui ddea 'iori( Toti simtir u 'ior de %0eat# po'ida "uvoiului de lumi i# po'ida ,um,etului vesel di %rdi # po'ida armo iei pl!ute pe !are or!0estra o trimitea de departe( Ei# ei3 ,ise !o!o"atul( Ci e !rede stri%oiM Nime i la ora amie,ei# pe strad( Cu totii la mie,ul optii# 'u dul al!ovului si %urati!# !& d opaitul s)a sti s di t&mplare( Exist o 'loare !are se des!0ide la s!lipirea stelelor# !o "tii ta este !a 'loarea) optii( Fiti li i"titi# dom ilor# u su t stri%oi( Nu !o siderati ! e !a,ul s v expli!ati# dr%la" mas!# da sau uM spuse dom ul de Ro0a )C0a*ot# !are se ridi!( 5e '!u u !er! -urul omuletului e%ru( Pe:rolles se as!u dea al doilea r& d# dar era umai ure!0i( 6om ule du!e# rspu se !o!o"atul# i!i u ul di tre oi u este mai 'rumos !a !ellalt# destul !u !omplime tele( .edeti# asta)i o trea* di lumea !ealalt( A mort !are)"i ridi! piatra de pe morm& t dup dou,e!i de a i# tele%eti# dom ule du!eM 5e trerupse# pe tru a *om* i r& -i d> Eare v ami titi ai!i# la Curte# de oame ii morti !u dou,e!i de a i urmM Ce vrea s spu M ex!lam C0aver :( Nu m adrese, dom iei)voastre# dom ule mar!0i,# repli! !o!o"atul( 5u teti prea t& r# era a ul !& d v)ati s!ut( + adrese, a!elora !are au prul !ru t( ?i# s!0im*& d pe dat to ul# adu%> Era u se ior %ala t# era u pri t disti s# t& r# vitea,# *o%at# 'eri!it# iu*it de toat lumea( Cu !0ip de ar0a %0el "i statur de erou( Avea toate ava ta-ele pe !are 6um e,eu le poate drui !uiva pe a!east lume( A de !ele mai 'rumoase lu!ruri au !el mai !rud desti ((( trerupse C0aver :( Emuletul i ati se umrul !u de%etul "i ,ise !eti"or> Ami titi)v# dom ule mar!0i,# ! prover*ele mi t u eori "i ! exist ser*ri !are pe tru u ii se s'&r"es! pe tru totdeau a( C0aver : deve i palid( Co!o"atul l deprt !u m& a "i se apropie de mas( + adrese, a!elora !are au prul !ru t# repet el( 6om iei)voastre# dom ule de la 7u auda:e# !are v)ati odi0 i a!um Fla dra# su* "ase pi!ioare de pm& t# da! omul despre !are vor*es! )ar 'i despi!at teasta osta"ului !are v pusese %e u !0iul pe %ruma,( 1tr& ul *aro rmase !u %ura !s!at "i at&t de emotio at# !&t vor*ele i se sti ser %&tle-( ?i dom iei)voastre# dom ule de +arilla!# !are v)ati v,ut 'ii!a i tr& d la m& stire di !au,a dra%ostei !e)i purta( ?i dom iei)voastre m adrese,# dom ule du!e de Ro0a ) C0a*ot# !are# di !au,a lui# ati ,*relit !asa dom i"oarei Fero # metresa dom iei)voastre( ?i dom iei)voastre# dom ule de $a .au%u:o # !are u puteti uita ,drav lovitur de sa*ie primit pe umr((( Nevers3 stri%ar a!ela"i timp dou,e!i de %lasuri( P0ilippe de Nevers( Co!o"atul "i s!oase plria "i ,ise !eti"or> P0ilippe de $orrai e# du!e de Nevers# u!is su* ,idurile !astelului Ca:lus)Tarrides# ,iua de @G oiem*rie 1<=O3 Asasi at mod la" "i pe la spate# dup !um se spu e# murmur dom ul de $a .au%u:o (

1O1

tr)o !ap!a # adu% $a Ferte( 6a! u m "el# ,ise dom ul de Ro0a )C0a*ot# mar!0i,ul de Ca:lus)Tarrides# tatl doam ei pri tese de 4o ,a%ue# a 'ost a!u,at de((( 6i %rupul !elor ti eri se au,i> Tatl meu mi)a vor*it de multe ori despre a!east t&mplare# ,ise Navailles( Tatl meu 'usese priete ul de'u !tului du!e de Nevers# spuse C0aver :( Pe:rolles as!ulta "i !uta s trea! eo*servat( Co!o"atul relu !u %las s!,ut "i %rav> Asasi at mod la"# pe la spate# tr)o !ap!a # toate astea su t adevrate# dar vi ovatul u purta umele de Ca:lus)Tarrides( 6ar !um se umeaM se au,i di toate prtile( Emuletul e%ru )avea !0e' s rspu d( Co ti u pe u to *at-o!oritor "i u"urati!# su* !are str*tea amr!iu ea> $u!rul st&r i v&lva# dom ilor( A03 6ra!e# st&r i !0iar v&lv mare( E sptm& u s)a vor*it de!&t de a!east t&mplare( 6ar# o sptm& mai t&r,iu# s) a vor*it mai puti ( 6up o lu # a!eia !are mai rosteau umele lui Nevers aveau aerul ! vor*es! despre u lu!ru petre!ut pe alt pla et((( Alteta)sa re%al a '!ut tot !e i)a stat puti t3 trerupse dom ul de Ro0a ( 6a# da# "tiu( Alteta)sa re%al era u ul di tre !ei trei P0ilippe( Alteta)sa voia s)l r,*u e pe !el mai *u priete al su( 6ar !e !0ipM Castelul Ca:lus se a'l la !aptul pm& tului( Noaptea de @G oiem*rie "i pstr tai a( Este de la si e teles ! dom ul pri t de 4o ,a%ue((( Nu se a'l oare ai!i# se trerupse omuletul e%ru# u slu-itor al dom ului de 4o ,a%ue !are poart umele de Pe:rollesM Eriol "i No!e se ddur la o parte pe tru a)l da la iveal pe !el despre !are era vor*a "i !are se simtea !am des!ump it( To!mai voiam s adau%# relu !o!o"atul# este de la si e teles ! dom ul pri t de 4o ,a%ue# !are era de aseme ea u ul di tre !ei trei P0ilippe# s)a '!ut lu tre "i pu te pe tru a)"i r,*u a priete ul( 6ar totul a 'ost ,adar i!( Ni!i u i di!iu# i!i o dovad3 6e voie# de evoie# tre*uia s se lase pe seama timpului# adi! a lui 6um e,eu# %ri- de a)l %si pe vi ovat( Pe:rolles )avea de!&t o dori t> s)o "tear% pe tru a se du!e s)l previ pe 4o ,a%ue( Totu"i# rmase pe lo! spre a vedea p& u de va mpi %e !o!o"atul dr, eala de a divul%a se!retul( .,& d reve i d la supra'at ami tirea ,ilei de @G oiem*rie# Pe:rolles !er!a oare!um se ,atia u ui om pe !ale s 'ie su%rumat( Co!o"atul avea dreptate> Curtea )avea memorie( +ortii de)a!um dou,e!i de a i su t de dou,e!i de ori uitati la Curte( 6ar# de ast dat# era o mpre-urare !u totul ex!eptio al> mortul '!ea di tr)u 'el de tri itate# di tre !are doi mem*ri erau viat "i atotputer i!i> P0ilippe dIErlea s "i P0ilippe de 4o ,a%ue( .,& d i teresul ,u%rvit pe toate a!este 'i,io omii# s)ar 'i spus ! era vor*a de u asasi at !omis ieri( 6a! i te tia !o!o"atului 'usese s re vie emotia a!estei drame misterioase "i deprtate# putem spu e ! repurtase su!!es depli ( Ei3 Ei3 ,ise el aru !& d -ur o privire rapid "i ptru ,toare( 5 te la"i %ri-a !erului este !ea mai proast !ale( Cu os! totu"i oame i telepti !are u dispretuies! delo! a!east solutie suprem( ?i# si !er vor*i d# dom ilor# s)ar putea 'a!e o ale%ere "i mai rea( Cerul are o!0i mult mai *u i de!&t ai politiei# !erul este r*dtor# are vreme( A eori t&r,ie# ,ilele tre!# lu ile# a ii# dar !& d vi e !easul((( 5e opri( 4lasul i vi*ra *u"it( Impresia produs era i te s "i at&t de puter i!# !&t 'ie!are o dura !a "i !um ame i tarea su* teleas# vluit su* !uvi tele sale su*tile# ar 'i 'ost dreptat a!ela"i timp mpotriva tuturor( Ai!i se a'la doar u vi ovat# u su*alter # u i strume t( Toti !eilalti 'remtau( Armata 'idelilor lui 4o ,a%ue# pe de)a tre%ul al!tuit di oame i 'oarte ti eri "i !are# de!i# i!i m!ar u puteau 'i * uiti# se a%ita su* povara u "tiu !rei apsri suprtoare( 5imteau oare ! 'ie!are ,i s!urs str& %ea di !e !e mai tare la tul misterios !are)i le%a de stp& M 40i!eau oare ! sa*ia lui 6amo!les va at&r a# susti ut de u 'ir# !0iar deasupra !apului lui 4o ,a%ueM Nu se "tie( Nu)"i ddeau oste eala s -ude!e( $e era 'ri!(

1O@

C& d vi e !easul# relu !o!o"atul# "i vi e totdeau a# mai devreme sau mai t&r,iu# u om# u mesa%er al !elui di morm& t# u stri%oi iese di pm& t# 'ii d! a"a vrea 6um e,eu( A!esta "i mpli e"te# u eori 'r voia lui# misiu ea 'atal( 6a! este puter i!# love"te( 6a!)i sla*# da! *ratul lui e !a al meu "i u poate du!e %reutatea spadei# se stre!oar# um*l((( p& !& d reu"e"te s)"i pu evol i!a %ur la ltimea ure!0ilor !elor puter i!i "i# la u mome t dat# "oapt sau !u %las tare# la !easul potrivit# r,*u torul uluit aude !,& d di !er umele u!i%a"ului((( Arm o li i"te ad& ! "i solem ( Care)i umeleM tre* dom ul de Ro0a )C0a*ot( l !u oa"temM ex!lamar C0aver : "i Navailles( Co!o"atul prea s se a'le su* ex!itatia propriilor !uvi te( Co ti u !u %las sa!adat> 6a!)l !u oa"tetiM Ce importa t areM Ci e su teti dom iile)voastreM Ce puteti 'a!eM 6a! a" rosti umele asasi ului v veti spim& ta !a de u trs et( 6ar# a!olo sus# pe prima treapt a tro ului# st u om( Adi eauri vo!ea a !,ut di ori> BAltet' Asasinul e aici' ?i r,*u torul a tresrit( Altet' Asasinul se afl n mijlocul acestei multimi strlucitoare' ?i r,*u torul a des!0is o!0ii# privi d multimea !are tre!ea pe su* 'erestrele sale( Altet3 Asasi ul a stat ieri la masa voastr# "i m&i e asasi ul va sta di ou3 ?i r,*u torului i tre!u pri mi te umele !omese ilor( Altet3 Asasi ul v ti de 'ie!are ,i# dimi eata "i seara# m& a lui s& %erat3 ?i r,*u torul s)a ridi!at spu & d> 5lav 6om ului3 5e va 'a!e dreptate3 5e v,u u lu!ru stra iu> toti !ei !are erau de 'at# !ei mai !u va, "i mai o*ili# "i aru !au priviri e !re,toare( Iat de !e# dom ilor# adu% !o!o"atul pe u to dr, et "i tios# re%e tul Fra tei este %ri-orat a!east sear# iat de !e %arda palatului este du*lat( 5alut "i se pre'!u ! iese di !ort( 5pu e)mi umele3 stri% C0aver :( Faimosul ume3 a!!e tu Eriol( Nu vedeti oare# vru s spu Pe:rolles# ! eru"i atul *u'o "i)a *tut -o! de voiM Co!o"atul se oprise pra%ul !ortului( "i puse lor ieta la o!0i "i privi auditoriul( Apoi '!u !ale) toars "i# !u r&sul su s!urt "i stride t# !a u tipt de vi dereu# adu%> +ai domol3 +ai domol3 Iat ! u dr, iti s v apropiati u ii de !eilalti( Fie!are !rede ! ve!i ul su este asasi ul( Emotio a t e'e!t al stimei re!ipro!e3 6om ilor# vremurile s)au s!0im*at# u mai e la mod( ,ilele oastre u se mai u!ide !u armele *rutale di ve!0iul re%im# pistolul sau sa*ia( Armele su t porto'elele oastre( Pe tru a u!ide u om este de a-u s s)i %ole"ti *u,u arul( Ei3 Ei3 Ei3 +ultumit lui 6um e,eu# asasi ii su t rari la !urtea re%e tului3 Nu v deprtati at&t de mult u ii de altii# asasi ul u)i ai!i3 Ei3 Ei3 Ei3 se trerupse el# tor!& d 5patele *tr& ilor se iori pe tru a se adresa umai *a dei lui 4o ,a%ue( Ati !ptat mutre plouate3 Aveti de!i remu"!ri3 .reti s v veseles! puti M Iat)l pe dom ul de Pe:rolles# !are o "ter%e( Pierde mult( ?titi u de se du!e dom ul de Pe:rollesM A!esta disprea drtul straturilor de 'lori# dire!tia palatului( C0aver : l ati se pe !o!o"at pe *rat( Re%e tul "tie umeleM tre* el( Ei3 6om ule mar!0i,# repli! omuletul e%ru# )am a-u s ! ai!i3 6eo!amdat r&dem3 Fa toma mea e *u dispo,itie( ?i)a dat seama ! ai!i tra%i!ul u e la mod "i a tre!ut la !omedie( ?i# !um le "tie pe toate# "i !ele di pre,e t !a "i !ele di tre!ut# dra!ul de stri%oi a ve it la ser*are( Ei3 Ei3 Ei3 tele%eti *i e# a"teapt s vi alteta)sa re%al s i)l arate !u de%etul((( 6e%etul su ti s mpu %ea vidul( Cu de%etul# tele%etiM Cu de%etul tre*uie artate m&i ile dem& ati!e dup m&i ile s& %erate( +i! dovad o sote"te totdeau a pe !ea mare( Tre*uie s e desti dem#

1OF

r&,& d# de otrav sau de pum al( Cu de%etul# dom ilor# a*ilii %e tilomi dau peste !ap asul la a!east mas de -o!# u de dom ul $aJ are o oarea s ti *a !a( 5e des!operi !u smere ie la umele de $aJ "i !o ti u> Cu de%etul operea, -u!torii de ,aruri# !avalerii a%iota-ului# "i tot !u de%etul lu!rea, 0otii dem& ati!i di strad Qui )!ampoix3 6om ul re%e t este u pri t *u "i u se mpiedi! de pre-ude!ti( 6ar u "tie ! totul "i# da! ar "ti totul# tare i)ar mai 'i ru"i e3 Pri tre -u!tori se produse a%itatie( 6om ul de Ro0a ,ise> A!esta)i adevrul3 1ravo3 aplaudar *aro ul de la 7u auda:e "i *aro ul de 1ar*a !0ois( Nu)i a"a# dom ilorM relu !o!o"atul( Adevrul se spu e totdeau a r&,& d( A!e"ti ti eri au o stra" i! dori t s m dea a'ar# dar se reti di respe!t pe tru v&rsta dom iilor voastre( + re'er la dom ii de C0aver :# Eriol# Tara e "i altii( Frumoas ti erete !are o*letea !am de!,ut se ameste! !u ple*ea esplat# !a i"te 'ire de di'erite !ulori tr)o mpletitur *ltat2 Pe tru umele lui 6um e,eu3 Nu v suprati# ilu"trii mei stp& i# su tem la *al mas!at# "i eu u)s de!&t u *iet !o!o"at3 +&i e mi veti aru !a u %al*e pe tru a)mi !umpra spatele tra s'ormat pupitru( Ridi!ati di umeriM Per'e!t3 !o se!i t u merit de!&t dispretul vostru( C0aver : l lu de *rat pe Navailles( Ce 'a!em !u !ara%0iosul staM *om* i el( 7ai s ple!m3 1tr& ii se iori r&deau di toat i ima( Du!torii se deprtau u ul dup altul( ?i# dup !e i voi arta !u de%etul pe s!o!itorii de "tiri 'alse# ,ise !o!o"atul tor!& du)se !tre Ro0a )C0a*ot "i ve era*ilii si tovar"i# pe m*o%titi# pe is!usitii potlo%ari ai ur!rii pretului a!tiu ilor# pe -o %lerii s!derii lor# trea%a armat de saltim*a !i !are "i)au '!ut ta*ra la palatul 4o ,a%ue# i voi mai arta !u de%etul dom ului re%e t# !u de%etul# dom ilor# am*itiile empli ite "i ra !0iu ele ve i oase( i voi arta !u de%etul pe !ei\al !ror e%oism sau or%oliu u se poate o*i" ui !u t!erea# pe i tri%a tii %ri-orati# pe smi titii !u prul al* !are ar vrea s re vie Fro da# pe adeptii doam ei du +&i e# pe o*i" uitii palatului Cellamare3 i voi arta !u de%etul pe !o spiratorii ridi!oli sau odio"i# !are vor s mpi % Fra ta u "tiu !e 'el de r,*oi aiurit pe tru a re!u!eri privile%iile pierdute sau o orurile re%retate# pe pa e%eri"tii !are depl& % tre!utul# pe !alom iatorii pre,e tului# pe !urte,a ii de m&i e# pe ms!ri!ii istoviti# pe slu%ile spetite# !are se i titulea, si %uri rm"ite ale +arelui 5e!ol# pe *tr& ii !ara%0io"i du*lati de tri((( Co!o"atul u mai avea auditori( Altimii# 1ar*a !0ois "i de 7u auda:e# se deprtau# "o t&!)"o t&!# adi!> *aro ul de la 7u mauda:e avea %ut la pi!iorul drept "i *aro ul de 1ar*a !0ois poda%ra la pi!iorul st& %( Emuletul e%ru r&se si ea lui( Cu de%etul# !u de%etul3 murmur el !eti"or( Apoi s!oase di *u,u ar u per%ame t pe!etluit !u stema Coroa ei# "i se a"e, s !iteas! la masa de -o! rmas %oal( 6o!ume tul !epea !u a!este !uvi te> Ludovic, rege al 6rantei i #avarrei# et!( Dos era sem tura lui $udovi!# du!e d Erlea s# re%e t !u !o trasem turile se!retarului de stat $e*la ! "i a dom ului de +a!0ault# lo!ote e t al politiei( Asta)i mi u at3 ,ise omuletul dup !e)l !iti( Pe tru prima oar dup dou,e!i de a i vom putea s ridi!m !apul# s privim oame ii 'at "i s a,v&rlim umele ostru !apul a!elora !are e urmres!( Promit ! e vom 'olosi de do!ume t3

Capitolul L Do%inourile

Pe l& % proto!ol "i sem turi# per%ame tul pe!etluit !u stema Fra tei !upri dea u permis de li*er tre!ere per'e!t re%ul# a!ordat de %uver !avalerului 7e ri de

1OG

$a%ardNre# 'ost o'iter !avaleria u"oar a rposatului re%e( 6o!ume tul# !o !eput 'orma !ea mai lar%# adoptat de !ur& d pe tru a%e tii diplomati!i a!reditati# a!orda !avalerului de $a%ardNre permisiu ea de a se deplasa oriu de re%at# su* %ara tia autorittii# "i de a prsi teritoriul 'ra !e,# mai !ur& d sau mai t&r,iu# toat si%ura ta# ori!e s)ar t&mpla( Eri!e s)ar t&mpla3 repet de mai multe ori !o!o"atul( Re%e tul poate avea !usururi# dar e om !i stit "i ti e la !uv& tul dat( Eri!e s)ar t&mpla3 Cu asta# $a%ardNre are m& a li*er( i vom 'a!e i trarea "i s dea 6om ul s v&rt itele !um tre*uie( "i !o sult !easul "i se ridi!( Cortul i dia avea dou i trri( $a !&tiva pa"i de a doua i trare se a'la o mi! pote! !are du!ea# pri tre tu'ele de verdeat# la %0ereta rusti! a me"terului $e 1rea t# portar "i pa, i! al %rdi ii( 40eret# !a "i tot restul# '!ea a!um parte di de!oruri( Fatada# 'rumusetat# primea lumi de la u re'le!tor as!u s pri tre !re %ile u ui tei impu tor# a"e,at la mar%i ea peisa-ului( 6e o*i!ei# seara# era u !olt i,olat# 'oarte as!u s "i tu e!at# suprave%0eat !0ip deose*it de dom ii di %r,ile 'ra !e,e( C& d !o!o"atul ie"i di !ort# v,u 'ata tu'elor de verdeat toat oastea lui 4o ,a%ue# !are se re%rupase a!olo dup !e "tirii proaste o mpr"tiase( To!mai se vor*ea despre el( Eriol# Tara e# No!e# Navailles "i altii r&deau !&t puteau de *i e# dar C0aver : "edea pe %& duri( 6up !&t se prea# !o!o"atul )avea vreme de pierdut# !!i merse dire!t spre ei( 6use lor ieta la o!0i "i pru s admire de!orul# la 'el !a mome tul !& d i trase *al( Numai dom ul re%e t poate ara -a ast'el lu!rurile3 mormi el( +i u at3 +i u at3 Du!torii se deprtar spre a)l lsa s trea!( 6eodat se pre'!u a)i re!u oa"te( A03 A03 ex!lam el( Au ple!at "i !eilalti( Cu de%etul3 Ei3 Ei i Ei3 Cu de%etul3 tele%eti3 Privile%iul *alului mas!at( 6om ilor# su t slu%a dom iilor voastre3 Nime i u rmase !alea lui# !u ex!eptia lui C0aver :( Co!o"atul l salut "i voi s)"i !o ti ue drumul( C0aver : l opri( Asta st&r i r&sul *atalio ului !redi !ios lui 4o ,a%ue( C0aver : vrea s i se %0i!eas! viitorul3 ,ise Eriol( C0aver : "i)a %sit a"ul# adu% Navailles( A ul mai vor*ret "i mai iro i! de!&t el3 C0aver : spu ea omuletului e%ru( E vor*# v ro%# dom ule( Eri!&te voiti# mar!0i,e( Cuvi tele pe !are le)ati rostit> 2Cist ser&ri care pentru unii se sf"resc pentru totdeauna mi se aplic personal% ?i dom iei)voastre( 1i evoiti s mi le tradu!eti# dom uleM Nu am vreme# mar!0i,e( 6ar da! v)a" 'ortaM +ar!0i,e# !er!ati umai3 6om ul de C0aver : u!i%& d duel pe Esop al II)lea# ,is Io a# lo!atar !u"!a !&i elui dom ului de 4o ,a%ue ar dep"i ori!e limit a 'aimei de !are v *u!urati3 Cu toate a!estea C0aver : '!u o mi"!are pe tru a)i *ara tre!erea( ti se m& a( Co!o"atul o pri se "i o str& se tre ale sale( +ar!0i,e# ,ise el !eti"or# pretuiti mai mult de!&t 'aptele dom iei)voastre( plim*rile mele pri 'rumoasa 5pa ie# u de am !ltorit am& doi# am v,ut o dat# la Eviedo# u 'apt destul de *i,ar> u sple did !al de r,*oi a dalu, !apturat de e%ustori evrei era !0is tr)u tar! mpreu !u !at&rii de samar( C& d am tre!ut# di ou pe a!olo# !alul a dalu, murise de o*id( +ar!0i,e# dom ia)voastr u su teti pe lo!ul pe !are l meritati( .eti muri de t& r# pe tru ! v dati prea mult oste eal s deve iti ti!los( 5alut "i ple!( Cur& d dispru drtul ar*u"tilor( C0aver : rmase emi"!at# !u !apul !li at pe piept( s'&r"it# *i e !)a ple!at3 ex!lam Eriol(

1OL

Emuletul sta e dra!ul %ol# ,ise Navailles( Priviti !&t de %ri-orat e srma ul C0aver :3 Cui i 'a!e -o!ul a'urisitul de !o!o"atM Ce ti)a spus# C0aver :M C0aver :# poveste"te) e3 C0aver : privi priete ii di -urul lui !u u aer preo!upat "i9 'r s)"i dea seama ! vor*e"te# murmur> Exist ser*ri !are se s'&r"es! pe tru totdeau a3 +u,i!a !et saloa e( tre dou me uete# multimea deve i mai !ompa!t %rdi u de se ur,eau e umrate i tri%i mru te( Pri tul de 4o ,a%ue# pli!tisi du)se s mai 'a! a ti!amer# i tr saloa e( Politetea "i strlu!irea !u !are vor*ea l '!eau s se *u!ure de 'avoare pri tre 'emei# !are spu eau ! P0ilippe de 4o ,a%ue ar 'i 'ost u !avaler desv&r"it# !0iar da! ar 'i 'ost sra! "i de mi! o*lete( 5e tele%e ! titlul de pri t# a !rui le%itimitate a*ia da! era !o testat de !&tiva# "i milioa ele sale# pe !are ime i u i le putea pu e la doial# i sporeau 'arme!ul( 6e"i tria i timitatea re%e tului# u ma i'esta modul de !omportare i de!e t la mod pe atu !i( .or*irea lui era !urte itoare "i reti ut# iar ma ierele dem e( Cu toate a!estea# sata a u era pierdere( 6oam a du!es dIErlea s l ti ea mare stim# "i *u ul a*ate de Fleur:# pre!eptorul t& rului re%e# 'ata !ruia ime i u se *u!ura de tre!ere# u era departe de a)l privi !a pe u s'& t( $u!rurile petre!ute# a!eea"i ,i# la palatul 4o ,a%ue 'useser povestite am u time de %a,etarii Curtii( 6oam ele !o siderau !# %e eral# purtarea lui 4o ,a%ue 'at de sotia lui dep"ea limitele eroismului( Emul a!esta era u apostol "i u martir3 6ou,e!i de a i de su'eri te durate !u r*dare3 6ou,e!i de a i de e!o te it *l& dete 'at de u dispret e!urmat3 Istoria a ti!0ittii a !o sem at 'apte mult mai puti 'rumoase de!&t !eea !e '!use el3 Pri tesele a'laser ma% i'i!a demo stratie de elo!i t pe !are dom ul de 4o ,a%ue o '!use 'ata !o siliului de 'amilie( +ama re%e tului# !are era !umse!ade# i ti se !u 'ra !0et m& a ei mare de *avare, # du!esa dIErlea s l !omplime t2 mi!a staret de la C0elles i promise ! se va ru%a pe tru el# "i du!esa de 1erri i ,ise ! e u erod su*lim( !e o prive"te pe *iata pri tes de 4o ,a%ue# !u totii ar 'i vrut s o u!id !u pietre# 'ii d! provo!ase e'eri!irea u ui *r*at at&t de dem ( ?titi *i e ! Italia a %sit +oliNre admira*ilul3 ume de Tartu''e3 4o ,a%ue# !o -urat de admiratori# ,ri pe ea"teptate !adrul u ei u"i 'i%ura alu %it a omului su de !redere# Pe:rolles( 6e o*i!ei# 'i,io omia a!estui servitor !redi !ios u rsp& dea i!iodat o prea mare veselie# dar ast,i arta aidoma u ui om disperat# !are stri% dup a-utor( Era livid# avea u aer u!# "i "ter%ea !u *atista sudoarea de pe t&mple( 4o ,a%ue l !0em( Pe:rolles travers salo ul !u st& %!ie "i se pre,e t la ordi ( i spuse stp& ului !&teva !uvi te la ure!0e( A!esta se ridi! *rus! "i# !u o pre,e t de spirit !e u aparti e de!&t ti!lo"ilor de peste mu ti# tre*> 6oam a pri tes de 4o ,a%ue a ve it la *alM Aler% t&mpi area ei( su"i Pe:rolles 'u mirat( A de o pot %siM tre* 4o ,a%ue( Pe:rolles u "tia( 5e !li "i o lu ai te( Exist oame i !are su t prea !umse!ade3 ,ise mama re%e tului# adu%& d o -urtur adus di 1avaria( Pri tesele priveau duio"ate retra%erea pre!ipitat a lui 4o ,a%ue( 1ietul om3 Ce se t&mplaM l tre* pe Pe:rolles mome tul !& d rmaser si %uri( Co!o"atul e ai!i# la *al# rspu se slu-itorul( Hu3 E ormal# 'ii d! eu i)am dat i vitatia( N)ati luat i!i o i 'ormatie despre !o!o"atM 6e u de s)o 'i luatM N)am !redere el(

1O<

6a! vrei# trea*a ta( Asta)i totM Ast)sear a stat de vor* !u re%e tul mai mult de o -umtate de or( Cu re%e tulM repet 4o ,a%ue mirat( 6ar "i reve i imediat "i adu%> Fr doial ! a avut s)i spu multe lu!ruri( tr)adevr# multe lu!ruri# ripost Pe:rolles# "i v las s -ude!ati( ?i i povesti s!e a !are avusese lo! !ortul i dia ( C& d s'&r"i# 4o ,a%ue !epu s r&d !u u soi de mil( Toti !o!o"atii su t de"tepti3 ,ise el !u epsare( 6ar au o mi te *i,ar "i di'orm !a "i trupul lor( Doa! mereu !omedii i utile( A!ela !are a dat 'o! templului di E'es umai pe tru !a s se vor*eas! despre el a avut desi%ur o !o!oa"( Asta)i tot !e ati teles3 ex!lam Pe:rolles( 6oar da!# ,ise(mai departe 4o ,a%ue !are re'le!t# doar da! u !umva a!est !o!o"at vrea s 'ie !umprat 'oarte s!ump( Ne trdea,# mo se iore3 ,ise !u e er%ie Pe:rolles( 4o ,a%ue l privi ,&m*i d "i peste umr( 5rma e om# murmur el# e vom !0i ui mult s 'a!em !eva di ti e( ! u ti)ai dat seama ! a!est !o!o"at 'a!e ex!es de ,el i teresul ostruM Nu# mo se iore# mrturises!# )am %0i!it( Nu)mi pla!e ex!esul de ,el# !o ti u 4o ,a%ue( Co!o"atul va 'i mustrat aspru( 6ar e tot at&t de si%ur ! e d o ex!ele t idee( 6a! mo se iorul ar *i evoi s)mi expli!e((( 5e a'lau pe aleea de !arpe i# !are se ti dea pe lo!ul a!tualei str,i +o tpe sier( 4o ,a%ue l lu 'amiliar de *rat pe omul su de !redere( ai te de toate# repli! el# spu e)mi !e s)a t&mplat strada C0a tre( Erdi ele dom iei)voastre au 'ost exe!utate !u pre!i,ie# rspu se Pe:rolles( N)am ve it la palat de!&t dup !e am v,ut litiera drept& du)se spre 5ai t)+a%loire( ?i do a Cru,M 6om i"oara de Nevers3 6o a Cru, tre*uie s 'ie ai!i( E vei !uta( 6oam ele o a"teapt( Am pre%tit totul# va avea u su!!es e orm( A!um# s reve im la !o!o"at( Ce i)a spus re%e tuluiM Iat !e u "tiu( Eu "tiu# sau !el puti * uies!( I)a spus re%e tului> Asasinul lui #evers eCist. 5st3 '!u i volu tar dom ul de Pe:rolles# !are tresri viole t di !ap p& pi!ioare( 1i e a '!ut# !o ti u 4o ,a%ue 'r s se emotio e,e( Asasi ul lui Nevers exist( Ce i teres a" avea s)l as!u d# to!mai eu# sotul vduvei lui Nevers# eu# -ude!tor !i stit# eu# r,*u tor le%itimM Asasi ul lui Nevers exist3 A" vrea !a toat Curtea s 'ie ai!i s m aud( Pe:rolles era la! de du"eal( ?i# 'ii d! exist# 'ir)ar s 'ie# l vom %si3 5e opri pe tru a)l privi 'at pe slu-itor( A!esta tremura "i ti!uri ervoase i a%itau o*ra,ul( Ai telesM ,ise 4o ,a%ue( tele% ! e -u!m !u 'o!ul# mo se iore( Iat ideea !o!o"atului# relu pri tul !o*or& d %lasul pe ea"teptate( E *u # pe !uv& tul meu3 Numai !# de !e a avut)o "i !u !e drept se ameste!M .om lmuri asta( A!eia !are su t prea de"tepti su t sortiti u ei morti premature( Pe:rolles ridi! iute !apul( s'&r"it# u i se mai vor*ea e*rai!( $a oapteM murmur el( 4o ,a%ue "i Pe:rolles a-u %eau dreptul ar!adei !e trale ale aleii de !arpe i# de u de se ,rea lu %a d&r de lumi a *os!0etelor "i statuia ,eului +ississippi# -urul !reia '& t& a arte,ia "i aru !a -er*ele li!0ide( E 'emeie m*r!at tr)o sever toalet de !urte# a!operit !u u domi o lar% "i purt& d mas!# ve ea spre ei di !ealalt parte a aleii de !arpe i( Era la *ratul u ui *tr& !u prul al*(

1OO

mome tul !& d voia s trea! pe su* ar!ad# 4o ,a%ue l pri se pe Pe:rolles "i)l !o str& se s stea um*r( Femeia mas!at "i *tr& ul dep"ir ar!ada( Ai re!u os!ut)oM tre* 4o ,a%ue( Nu# rspu se slu%a( 6ra%ul meu pre"edi te# spu ea a!est mome t 'emeia# mas!at# v ro% s u m !o du!eti mai departe( 6oam a pri tes va avea evoie de servi!iile mele ast oapteM tre* *tr& ul( + veti t&l i a!ela"i lo! peste o or( E pre"edi tele de $amoi% o 3 murmur Pe:rolles( Pre"edi tele salut sotitoarea "i se pierdu tr)o alee lateral( 4o ,a%ue spuse> 6oam a pri tes pare s u 'i %sit ! !eea !e !aut( 5 )o pierdem di o!0i( Femeia mas!at# !are era tr)adevr doam a pri tes de 4o ,a%ue# "i trase pe o!0i !api"o ul domi oului "i se drept !tre *a,i ( +ultimea era di ou 'ier*ere( 5e a u ta sosirea re%e tului "i a *u ului dom $aJ# al doilea perso a- di re%at( +i!ul re%e ! u !o ta3 +o se iorul u mi)a '!ut o oarea s)mi rspu d# strui totu"i Pe:rolles( Trea*a !u !o!o"atul o 'a!em la oapteM A03 Tare ti)e 'ri! de !o!o"at3 6a! l)ati 'i au,it !um l)am au,it eu((( .or*i d despre mormi te !are se des!0id# despre 'a tome# despre -ustitia divi M Cu os! toate astea( .reau s stau de vor* !u !o!o"atul( Nu# u va 'i la oapte( $a oapte vom urma !alea pe !are e)a i di!at)o( As!ult)m !u ate tie "i !ear! s tele%i( 6a! "i ti e '%duiala pe !are e)a '!ut)o# "i o va ti e# rspu d de asta "i oi e vom ti e '%duiala pe !are a '!ut)o re%e tul umele ostru( A *r*at va ve i la ser*are# !el mai teri*il du"ma di viata mea# !el !are va 'a!e pe toti s tremurati !a i"te 'emei( $a%ardNre3 murmur Pe:rolles( 5u* !a dela*rele apri se# pre,e ta multimii oare!um emotio ate "i !are a"teapt u "tiu !e 'el de mare dram ai te de s'&r"itul optii vom smul%e a!estuia mas!a "i vom spu e> Iat)l pe asasi ul lui Nevers3 Ai v,utM tre* Navailles( Pe o oarea mea3 5)ar ,i!e ! e doam a pri tes# rspu se 4iro e( 5i %ur mi-lo!ul multimii# ,ise C0ois:# 'r !avaler "i 'r pa-3 Caut pe !i eva( Ei# dr!ia dra!ului3 Frumoas 'at3 ex!lam pe ea"teptate C0aver :# tre,it di mela !olie( CareM Cea !u domi oul ro,M E !0iar .e us persoa 3 Nerodule3 ex!lam C0aver :( Nu ve,i ! e sotia mare"alului de Tesse !are m !aut pe mi e# timp !e sotul ei alear% dup tarM Ci !i,e!i de ludovi!i ! e dom i"oara de Clermo t3 E sut ! e mare"ala3 7ai s)o tre*m da! e dom i"oara de Clermo t sau mare"ala( Cei doi e*u i se av& tar a!ela"i timp( A*ia atu !i remar!ar ! 'rumoasa e!u os!ut era urmat# de la dista t# de doi vl-%a i !u spade lu %i de peste u metru "i -umtate# !are mer%eau !u pum ul "old "i !u asul v& t su* mas!( 6ra!e3 ,iser am& doi( Nu e i!i dom i"oara de Clermo t# i!i mare"ala3 e o e!u os!ut3 Toti 'a 'aro ii o"tri erau adu ati u departe de *a,i ( E vi,it '!ut la *u'etul !r!at !u li!0ioruri "i pr-ituri le)a redat *u dispo,itie( Eriol# proasptul %e tilom# ardea de dori t s 'a! v&lva !u vreo isprav pe tru a)"i !&"ti%a pi te ii de !avalerist( 6om ilor# spuse el ridi!& du)se pe v&r'uri# )ar 'i mai !ur& d dom i"oara NivelleM Eri de !&te ori pome ea de dom i"oara Nivelle# ime i u)i rspu dea( "ase lu i !0eltuise pe tru ea peste !i !i,e!i de mii de %al*e i(

1OP

Frumoasa e!u os!ut prea de,orie tat mi-lo!ul multimii( Cer!eta %rupurile !u privirea( +as!a u i,*utea s)i as!u d tul*urarea( Cei doi vl-%a i mer%eau u ul l& % altul# la ,e!e sau doispre,e!e pa"i urma ei( 5 e purtm !ore!t# 'rate Passepoil3 Co!ardasse# o*ilul meu priete # s e purtm !ore!t( 6um e,eule3 Nu e !a,ul s %lumim# dra%ul meu( 6iavolul de !o!o"at le vor*ise umele lui $a%ardNre( Ceva le spu ea ! o!0iul sever al u ui pa, i! era ati tit asupra lor( Erau solem i "i tepe i !a soldatii de pla to ( Pe tru a putea !ir!ula Z i !i ta *alului dup ordi ele primite de la !o!o"at# merser s)"i ia tu i!ile oi "i s eli*ere,e# !u a!ela"i prile-# pe *tr& a Fra !ois "i pe 1erri!0o # epotul ei( Tre!use o or de !& d *iata Aurore# pierdut multime# l !uta ,adar i! pe 7e ri# priete ul ei( E t&l i pe pri tesa 4o ,a%ue "i 'u !&t pe !e s i tre vor*# deoare!e i era team "i u mai putea suporta privirile tuturor des!reieratilor di -ur( 6ar !e putea spu e u ei o*ile doam e pe tru a)i o*ti e prote!tiaM Aurore u dr, i( 6ealt'el# era %r*it s a-u % la ro dul 6ia ei# !are era lo!ul de t&l ire( 6om ilor# ,ise C0aver :# u e i!i dom i"oara de Cler o t# i!i mare"ala# i!i Nivelle# ime i di !ele pe !are le !u oa"tem( E o 'rumusete mi u at# e!u os!ut( E *ur%0e, oare!are )ar avea a!east ti ut de re%i ( E provi !ial !are "i)ar vi de su'letul demo ului tot )ar ati %e a!east %ratie 'erme!toare( E doam de la Curte )ar putea rsp& di a!east 'erme!toare tul*urare( Fa! o propu ere( 5 au,im# mar!0i,e3 stri%ar di toate prtile( ?i !er!ul ame i ttor se str& se -urul lui C0aver :( Caut pe !i eva# u)i a"aM relu mar!0i,ul( A"a s)ar ,i!e# rspu se No!e( Fr s dea de a!el !i eva# adu% Navailles( ?i toti !eilalti> 6a# da# !aut pe !i eva( Ei *i e# dom ilor# relu C0aver :# a!est !i eva este u t& % oro!os( 6e a!ord( 6ar u e o propu ere( E edrept# relu mi!ul mar!0i,# !a u aseme ea te,aur s 'ie a!aparat de u oare!i e# !are u 'a!e parte di ve era*ila oastr !o 'rerie( Nedrept3 Ar*itrar3 Revolttor3 A*u,iv3 rspu ser !u totii( Propu de!i# !o !0ise C0aver :# !a 'rumoasa !opil s u %seas! !e !aut( 1ravo3 stri%ar !u totii !or( Iat ! de ast dat adevratul C0aver : a re viat( +ai departe# !o ti u mi!ul mar!0i,# propu !a lo!ul a!elui oare!i e# 'rumoasa !opil s)l %seas! pe u ul di tre oi( 6i ou *ravo3 1ravissimo3 Trias! C0aver :3 Erau !&t pe !e s)l poarte trium'( 6ar# pe !are di tre oi l va t&l iM ,ise Navailles( Pe mi e3 Pe mi e3 Pe mi e3 stri%au !u totii a!ela"i %las# !0iar "i Eriol# oul !avaler# 'r pi! de respe!t pe tru drepturile dom i"oarei Nivelle( Cu u %est !ate%ori!# C0aver : !eru s se 'a! t!ere( 6om ilor# ,ise el# de,*aterile su t premature( 6up !e s!oatem 'ata di m&i ile pa, i!ilor# sau tra%em la sorti# sau dm !u ,arul# sau tra%em paiul s!urt di dou# "i a*ia atu !i vom "ti !i e va avea o oarea s)i ti tovr"ie( E prere at&t de teleapt tre*uie s o*ti apro*area %e eral( $a ata!3 stri% Navailles( E !lip# dom ilor3 ,ise C0aver :( 5oli!it o oarea s !o du! expeditia( Apro*at3 Apro*at3 $a ata!3 C0aver : privi de -ur mpre-ur( Pro*lema e s u 'a!em ,arv# relu el( 4rdi a e pli de soldati di %arda 'ra !e, "i ar 'i pe i*il s 'im dati pe u" a'ar ai tea supeului( Tre*uie s 'olosim o strata%em( A!eia di tre voi !are au vederea *u ru ,res! la ori,o t vreu domi o ro,M 6om i"oara Nivelle poart u ul# i si ua Eriol( Aite dou# trei# patru3 stri%ar !eilalti( tele% pri asta u domi o ro, !u os!ut de oi(

1O=

Ai!i# dom i"oar 6e*ois3 stri% Navailles( A!olo# Cidalise3 ,ise Tara e( Nu e tre*uie de!&t u domi o( E ale% pe Cidalise# !are are aproape a!eea"i talie !a "i 'rumoasa oastr !opil( Cidalise s 'ie adus 'ata mea3 Cidalise era la *ratul u ui domi o *tr& # !el puti du!e sau pair# mu!e%it !&t patru( Cidalise 'u adus 'ata lui C0averr:( Iu*ito# i ,ise mi!ul mar!0i,# Eriol# !are a!um este %e tilom# ti promite o sut de pistoli da! e serve"ti !u di*!ie( E vor*a s)i deprtm pri tr)u "iretli! pe !ei doi mate) 'ripte pu"i pe !eart de)a!olo( ?i)o s r&dem puti M tre* Cidalise( .om muri de r&s# rspu se C0aver :(

Capitolul < Fata &luviului Mississippi

Eriol u !o test promisiu ea !elor o sut de pistoli# 'ii d! se spusese !u %las tare ! era %e tilom( 6r%uta Cidalise u visa de!&t pum i "i !u!uie# a"a ! ,ise> 6i mome t !e o s r&dem puti # su t de a!ord3 se stre!ur di %rup %rup# a-u se la pu !tul sta*ilit# !are era tre !ei doi pro'esori de s!rim "i Aurore( a!ela"i timp# o !eat trimis de %e eralul C0aver : i 0rtuia pe Co!ardasse)-u ior "i pe 'ratele Passepoil( E alt !eat '!ea ma evre pe tru a tia drumul Aurorei( Co!ardasse primi !el di t&i o lovitur de !ot( Trase teri*ila lui -urtur 6um e,eule "i puse m& a pe spad# dar Passepoil i "opti la ure!0e> 5 'im !ore!ti3 Co!ardasse "i stp& i 'uria( E lovitur ea"teptat l '!u pe Passepoil s se !lati e( 5 'im !ore!ti3 ,ise Co!ardasse !are)i v,u o!0ii s!& tei d( $a 'el !um se salut po!itii ordi ului trapi"tilor# !u stoi!ul> Frate# tre*uie s murim3# a"a spuse "i Co!ardasse> Nu)ti 'ie team3 5 'im !ore!ti3 A to! %reoi se propti pe la*a pi!iorului %as!o ului# pe !& d morma dul se mpiedi!a a doua oar# 'ii d! i se pusese o tea! de sa*ie tre pi!ioare( 5 'im !ore!ti3 6ar ure!0ile !elor doi vite-i erau ro"ii !a s& %ele(( Iu*itelule# murmur Co!ardasse privi du)l -al i! pe Passepoil# la a patra o'e s !red ! m voi supra# 'ir)ar s 'ie3 Passepoil %&'&ia !a o 'o!( Nu rspu se( 6ar# !& d Tara e ata! di ou# imprude tul *a !0er primi o palm puter i!( Co!ardasse s!oase u suspi pro'u d de u"urare( Nu era el !are !epuse( Cu a!ela"i pum i trimise pe 4iro e "i pe evi ovatul Eriol s se rosto%oleas! pra'( !epu o !ierare( Nu dur de!&t o !lip# dar a doua !eat !o dus de C0aver : persoa avu vreme s o !o -oare pe Aurore "i s)o a*at di drum( Pu & du)i pe %oa pe ata!a ti# Co!ardasse "i Passepoil privir ai tea lor( .,ur domi oul ro, a!ela"i timp( Era Cidalise# !are !&"ti%a sut de %al*e i( Feri!iti ! reu"iser s s!ape te'eri di !ierare# Co!ardasse "i Passepoil !epur s o suprave%0e,e pe Cidalise# repeti d trium'tori> 5 'im !ore!ti3 timpul a!esta# de,orie tat "i emaiv,& du)i pe !ei doi prote!tori# Aurore era o*li%at s urme,e mi"!rile !elor di -ur( A!e"tia simulau ! se las voia multimii "i se

1PR

dreptau puti !&te puti !tre *os!0etul situat tre '& t& a arte,ia "i ro dul 6ia ei( !e trul *os!0etului se a'la %0ereta me"terului $e 1rea t( +i!ile alei tiate %rdi a de 'lori mer%eau serpe ti # dup moda e %le,# !are !epea s se i trodu! Fra ta( +ultimea umplea aleile mari "i lsa a!este pote!i aproape pustii( +ai ales ve!i tatea %0eretei me"terului $e 1rea t era o *olt de !arpe i# !are prea a 'i u lo! tai i!( Ai!i 'u mpi s *iata Aurore( C0aver : i duse m& a la mas!( Ea s!oase u tipt puter i!# 'ii d! l re!u os!use pe t& rul de la +adrid( $a stri%tul s!os de Aurore# u"a %0eretei se des!0ise( A *r*at alt# mas!at# as!u s su* u amplu domi o e%ru apru pra%( Ti ea m& o sa*ie( Nu v speriati# !& ttoare doam # ,ise mi!ul mar!0i,( A!e"ti dom i "i !u mi e su tem !u totii admiratorii dom iei voastre( 5pu & d a!este !uvi te# !er! s)"i trea! *ratul -urul taliei Aurorei# !are stri% dup a-utor( 5tri% doar o si %ur dat 'ii d! Al*ret# !are se stre!urase spatele ei# i puse o *atist de mtase pe %ur( 6ar o dat e dea-u s( 6omi oul e%ru "i puse sa*ia m& a st& %( Cu dreapta l apu! pe C0aver : de !ea' "i)l a,v&rli la ,e!e pa"i( Al*ret avu a!eea"i soart( He!e spade ie"ir di tea!( 6omi oul e%ru# reapu!& d)o pe a sa m& a dreapt# i de,arma di dou lovituri !a de *i!i pe 4iro e "i pe No!e# !are se a'lau 'at( .,& d asta# Eriol u sttu pe %& duri( Cupri s de 'ri!# proasptul %e tilom o lu la 'u% stri%& d> Ajutor' +o tau*ert "i C0ois: ata!ar( +o tau*ert !,u %e u !0i de o lovitur primit peste ure!0e !u as!uti"ul sa*iei( C0ois:# mai puti oro!os# !pt o tietur mare pe o*ra,( 4r,ile 'ra !e,e ve ir 'u%a mare( Alai mult sau mai puti maltratati# eroii o"tri se mpr"tiar !a u stol de stur,i( 4r,ile u mai %sir i!i pi!ior de om su* *olta de !arpe i# 'ii d! domi oul "i t& ra 'at dispruser !a pri 'arme!( Au,ir doar !um se !0idea u"a %0eretei me"terului $e 1rea t( Pe toti dra!ii3 ,ise C0aver : re%si du)l pe Navailles multime( Ce *ru'tuial3 .reau s)l t&l es! pe a!est 'l!u# m!ar s)l 'eli!it pe tru m& a lui de 'ier( 4iro e "i No!e soseau !u !apul ple!at( C0ois: era tr)u !olt# !u *atista s& %erat pe o*ra,( +o tau*ert "i as!u dea !um putea mai *i e ure!0ea strivit( Alti !i !i sau "ase aveau "i ei de as!u s lovituri# mai mult sau mai puti vi,i*ile( 6oar Eriol# vitea,ul ostru parve it# era evtmat3 5e privir !u mutre plouate( Expeditia ie"ise pe dos "i 'ie!are di tre ei se tre*a !i e putea 'i a!est stra" i! lupttor( Cu o"teau pe de%ete toate slile de s!rim di Paris# !are a!um u mai aveau 'aima de la s'&r"itul se!olului tre!ut( Nu aveau timp de pierdut( Nime i di tre virtuo,ii spadei u era !apa*il s pu pe 'u% opt sau ,e!e purttori de s*ii# "i ! 'r prea mult %reutate( 6omi oul e%ru u 'usese st& -e it i!i m!ar de 'aldurile lar%i ale peleri ei( A*ia da! 'a dase de dou sau de trei ori# dar !u 'olos( A adevrat maestru de prima m& 3 Era u stri ( Nime i di tre o*i" uitii slilor de s!rim# i !lusiv pro'esorii# u aveau a!east 'ort extraordi ar( Adi eauri se vor*ise despre du!ele de Nevers# u!is 'loarea v&rstei( Iat u *r*at a !rui ami tire rmsese toate a!ademiile de s!rim# u tr%tor iute !a %& dul# pe pi!ioare de otel# !u o!0i de li x3 6ar era mort "i# desi%ur# 'ie!are di !ei de 'at putea depu e mrturie ! domi oul u era o 'a tom( Pe vremea du!elui de Nevers exista u *r*at !0iar mai puter i! de!&t Nevers# 'ost o'iter re%ime tul de !avalerie u"oar a de'u !tului re%e# pe ume 7e ri de $a%ardNre( 6ar !e importa t avea umele teri*ilului duel%iuM E si%ur ! der*edeii o"tri u avuseser oro! oaptea asta( Co!o"atul i *tuse !u vor*a# iar domi oul e%ru !u sa*ia( Aveau de luat dou reva "e( 1aletul3 1aletul3 Alteta)sa re%al3 Pri tesele pe ai!i3 Pe ai!i3 6om ul $aJ3 Pe ai!i3 6om ul $aJ# !u milord 5taire# am*asadorul re%i ei A a a A %liei3

1P1

Nu mai mpi %eti# !e dra!u3 $o! pe tru toat lumea3 Ne dem& ati!ule3 +o-i!ule3 E*ra, i!ule3 ?i restul# adevrata pl!ere a %loatei> !oate rupte# pi!ioare strivite# 'emei su'o!ate3 6i ad& !ul multimii se au,eau stri%te as!utite( Femeile simple au pasiu ea de a se pierde mas( Ele u vd a*solut imi!# su'er martiriul# dar u pot re,ista atra!tiei a!estui supli!iu( 6om ul $aJ3 Aite)l pe dom ul $aJ# !are se ur! pe espada re%e tului3 A!eea domi o %ri)des!0is este doam a de Para*re( A!eea domi o !a'e iu este doam a du!es de P0alaris( C&t de ro"u e dom ul $aJ3 E 'i m& !at *i e3 C&t de palid e dom ul re%e t# o 'i avut ve"ti proaste di 5pa ia3 $i i"te3 1aletul3 1aletul3 A"e,at -urul *a,i ului# or!0estra ata! primul a!ord# primul arcu# despre !are se mai vor*ea provi !ie !u !i !ispre,e!e sau dou,e!i de a i urm( Estrada se ridi!a spre palat# !u spatele la el( Era !a o !o!i mpodo*it !u 'emei( 6e partea opus# o !orti de 'u dal se ridi! !et# pri tr)u me!a ism i vi,i*il( Pe ea era pi!tat# 'ire"te# u peisa- di $uisia a# pduri vir%i e lt& du)se spre !er !opa!i %i%a ti!i -urul !rora lia ele se !ol!eau !a i"te "erpi *oa( C&t vedeai !u o!0ii# p"u i ti se# mu ti al*a"tri "i ime sul 'luviu de aur# +ississippi# pri te al apelor( Pe malurile sale se vedeau s!e e "i# peste tot# a!el verde deli!at# dr%it deose*i de pi!torii se!olului al ;.III)lea( Armau !r& %uri e ttoare# ami ti d de paradisul terestru# tretiate de %rote tapisate !u mu"!0i# u de Cal:pso l)ar 'i putut a"tepta pe t& rul "i impasi*ilul Telema!( 6ar i!i o im' di mitolo%ie> !uloarea lo!al !er!a s se as!( Ti ere i die e rt!eau su* 'rumoasa um*r a !opa!ilor# !u e"ar'e presrate !u paiete "i pe e strlu!itoare !u u ( Ti ere mame at&r au !u %ratie lea% ele oului s!ut de !re %ile laurului le% at de *ri,( R,*oi i!i tr%eau !u ar!ul sau aru !au se!urea# *tr& i 'umau luleaua p!ii -urul 'o!ului de s'at( 6e su* s!e se ridi!au !a di pm& t# a!ela"i timp !u !orti a de 'u dal# di'erite de!oruri# ast'el !&t statuia 'luviului +ississippi# plasat !e trul *a,i ului# era !adrat de u sple did peisa-( Aplau,e rsu ar di toate prtile# at&t -urul estradei# !&t "i de la u !apt la altul al %rdi ii( Eriol era e*u it( To!mai o v,use i tr& d s!e pe dom i"oara Nivelle# !are avea rolul pri !ipal *alet# rolul 'etei 'luviului +ississippi( 6i t&mplare "edea tre dom ii *aro i de 1ar*a !0ois "i de la 7u auda:e( Ei# ,ise el d& d 'ie!ruia o lovitur !u !otul# !um vi se pareM Cei doi *aro i# am& doi !o!otati pe v&r'ul pi!ioarelor !a i"te !o!ost&r!i# !o*or&r p& la el o privire dispretuitoare( Are stilM !o ti u %rasul per!eptor( E *i e !o turatM E u"urati!M E !aptiva tM E strlu!itorM Numai 'usta !ostumului m)a !ostat o sut trei,e!i de %al*e i( 1r&ul valorea, o sut( 6iadema 'a!e !&t o a!tiu e trea%( 1ravo# adorato3 1ravo3 Cei doi *aro i se privir peste !apul lui( E 'ptur at&t de 'rumoas3 ,ise *aro ul de 1ar*a !0ois( 5)"i ia toale de la aseme ea 'irm3 !o ti u *aro ul de la 7u auda:e( Am& doi se privir !u tristete pe deasupra !apului pudrat al %rasului per!eptor "i adu%ar la u iso > A de o s a-u %em# dom ule *aro M A de o s a-u %emM A tu et de aplau,e rspu se la primul *ravo la sat de Eriol( 6om i"oara Nivelle era !& ttoare "i da sul de pe malul apei# pri tre u'eri "i ov, sl*ati!# 'u %sit 'erme!tor( Pe !uv& t# a!est dom $aJ era tr)adevr %ro,av ! s!o!ise o tar u de se da sa at&t de *i e( +ultimea se tor!ea spre el# umai ,&m*ete( +ultimea era amore,at de el( +ultimea u)"i !pea piele de *u!urie( 5e a'lau totu"i a!olo dou su'lete !are u)"i %seau lo!ul "i u luau parte la 'eri!irea %e eral( Co!ardasse "i Passepoil o urmaser !u reli%io,itate# vreo ,e!e mi ute# pe

1P@

dom i"oara Cidalise "i domi oul ei ro,( Apoi# domi oul ro, al dom i"oarei Cidalise dispru pe ea"teptate# !a "i !um ar 'i %0itit)o pm& tul( Asta s)a petre!ut la i trarea u ui 'el de !ort di 0&rtie %o'rat repre,e t& d 'ru ,e de palmieri# a'lat spatele *a,i ului( C& d Co!ardasse "i Passepoil voir s i tre# doi osta"i di %ard le !ru!i"ar *aio etele su* *r*ie( Cortul servea drept lo- da satoarelor di !orpul de *alet( 6um e,eule3 6ra%i !amara,i((( !er! s spu Co!ardasse( $uati)v tlp"ita3 li se rspu se( .itea,ule((( ,ise la r& dul su Passepoil( Crati)v3 5e privir !u o mutr -al i!( 6e ast dat era !lar> lsaser s ,*oare pasrea a !rei pa, le 'usese !redi tat( Totul era pierdut3 Co!ardasse i ti se m& a lui Passepoil( Ei# dra%ul meu# ,ise el !u ad& ! mela !olie# am '!ut !)am putut( N)am avut oro!# asta)i tot# ripost orma dul( Nu)ti 'ie team( 5)a termi at !u oi3 5 m& !m *i e# s *em ,drav !&t timp su tem ai!i "i)apoi# pe le%ea mea# (a a /ios# !um se ,i!e a!olo( Fratele Passepoil s!oase u mare suspi ( l voi ru%a umai# ,ise el# s m trimit pe lumea !ealalt !u o lovitur stra" i! piept( Cred ! puti i pas u de love"te( 6e !e pieptM tre* %as!o ul( Passepoil avea la!rimi o!0i# !eea !e u)l 'rumuseta delo!( Co!ardasse 'u evoit s) "i mrturiseas! a!east !lip ! u v,use i!iodat u om mai ur&t de!&t iu*itelul su( Iat totu"i !e rspu se Passepoil ple!& du)"i !u modestie o!0ii 'r %e e> 6ores!# o*ilul meu priete # s mor de o lovitur dat piept# deoare!e# 'ii d deo*"te depri s s pla! 'emeilor# mi)ar 'i sil s m %& des! ! u a sau mai multe persoa e de a!est sex# !reia i)am !0i at viata# ar putea s m vad des'i%urat dup moarte( .ai de p!atele oastre# srma porum*el3 mormi Co!ardasse( 6ar u avu putere s r&d( Am& doi !epur s se v&rteas! -urul *a,i ului( 5em au !u doi som am*uli mer%& d 'r s aud "i 'r s vad( 1aletul i titulat Fata 'luviului +ississippi era oare!um *i,ar( Nu se mai v,use !eva asem tor de !& d 'usese i ve tat *aletul( Fata 'luviului +ississippi# su* 'rumoasele trsturi ale dom i"oarei Nivelle# dup !e ,*ur pri tre trestii# u'eri "i ov, sl*ati!# "i !0em !u %ratie priete ele# pro*a*il epoate ale 'luviului +ississippi# !are ve ir 'u%a mare# ti & d m& %0irla de de 'lori( Toate a!este 'ete sl*ati!e# pri tre !are se a'lau Cidalise# dom i"oarele 6es*ois# 6upta t# Fleur: "i !elelalte !ele*ritti ale epo!ii# da sau mpreu # spre satis'a!tia tuturor( sem a ! erau 'eri!ite "i li*ere pe a!est trm 'lorit( 6eodat se av& tar di stu'ri" mai multi i die i %roa, i!i# aproape %oi# purt& d !oar e pe !ap( Nu "tim !e %rad de rude ie aveau !u 'luviul +ississippi# dar# ori!um# artau %ro,itor( Topi d# %esti!ul& d# exe!ut& d pa"i 'ri!o"tori# primitivii se apropiar de ti ere "i !epur s le u!id !u se!urea# pe tru a le m& !a( Pe tru a expli!a *i e situatia# !lii "i vi!timele da sar u me uet# !are 'u *isat( 6ar# !lipa !& d *ietele 'ete urmau s 'ie devorate# vierile t!user "i# di deprtare# i,*u! i o 'a 'ar de tr&m*ite( E trup de mari ari 'ra !e,i vli pe pla-# da s& d !u vi%oare o re!e t %i%( 5l*ati!ii# da s& d mereu# le artar pum ul "i 'etele da sar "i mai !u 'o!# ridi!& d m&i ile spre !er( E *tlie da sa t( timpul *tliei# !pete ia 'ra !e,ilor "i !pete ia sl*ati!ilor avur o lupt ie"it di !omu # pas de doi( .i!toria 'ra !e,ilor 'u 'ti"at pri tr)o *u!urie# 'u%a sl*ati!ilor pri tr)u o!ura te# apoi pri %0irla de# repre,e t& d 'r e!0ivo! i staurarea !ivili,atiei pe a!este melea%uri sl*ati!e(

1PF

Cel mai 'rumos ta*lou di spe!ta!ol a 'ost 'i alul( Tot !e a pre!edat u era imi! pe l& % 'i al( 5'&r"itul *aletului dovedea ! autorul li*retului era u om de %e iu( Iat !um era 'i alul> 6a s& d !u o d&r-ire impertur*a*il# 'ata 'luviului +ississippi "i a,v&rlea %0irla de "i lu o !up de !arto ( Ar!# da s& d# pote!a a*rupt !are du!ea la statuia ,eului# tatl ei( A-u s a!olo# se ti ea pe v&r'ul u ui si %ur pi!ior "i "i umplea !up !u apa 'luviului( F!ea o piruet( 6up !are# !u a-utorul apei ma%i!e# pe !are o do*& dise# 'ata 'luviului +ississippi i stropea pe 'ra !e,ii !are da sau partea de -os( +ira!ol3 6i !up u !dea ap# !i o ploaie de mo ede de aur( 6ispretuiti 'ie a!eia !are u pri!epur alu,ia deli!at "i *i e adus di !o dei3 6a s 're eti! pe malul 'luviului# ridi!& d de -os *a ii de aur2 *al al tuturor epoatelor 'luviului +ississippi# al mari arilor "i !0iar al sl*ati!ilor# !are# reve iti la se time te mai *u e# "i aru !au !oar ele 'luviu( A 'ost u su!!es emaipome it( C& d !orpul de *alet dispru2 tu'ri"# trei sau patru mii de %lasuri emotio ate stri%ar> WTrias! dom ul $aJ3 6ar u era ! s'&r"itul( Arm o !a tat( ?i !i e !& taM 40i!itiM 5tatuia3 5tatuia era si% ora A %eli i solista !o tralto de la Eper( Ca tatele# spu multi oame i# su t poeme o*ositoare( 6ar oi u su tem de a!east prere( E !a tat 'r de'e!te valorea, !&t o si %ur tra%edie( E prerea oastr "i avem !ura-ul s o spu em( Ca tata era "i mai i %e ioas de!&t *aletul# da! a"a !eva ar 'i !u puti t( .or*i d despre *u ul dom $aJ# %e iul Fra tei spu ea> 7i fiul nemuritor al *aledoniei, Spre trmuri galice trimis de $ei, Aduse &elugul n carul armoniei... +ai era o stro' pe tru t& rul re%e "i u !uplet pe tru re%e t( Toat lumea tre*uia s 'ie multumit( C& d ,eul "i termi !& tat# 'u s!os di post "i *alul !o ti u( timpul repre,e tatiei# dom ul de 4o ,a%ue 'u o*li%at s ia lo! pe estrad( Co "tii ta i spu ea ! s)ar putea produ!e o s!0im*are atitudi ea re%e tului 'at de el( 6ar alteta)sa re%al l primi ex!ele t( Ne doiel i! ! u 'usese ! pus %ard( ai te de a se ur!a pe estrad# 4o ,a%ue i !redi ta lui Pe:rolles misiu ea de a u o pierde di o!0i pe doam a pri tes "i de a 'i "tii tat 'r t&r,iere da! vreu e!u os!ut s)ar apropia de ea( Nu primi i!i o "tii tare timpul repre,e tatiei( A"adar# totul se des'"ura su* !ele mai *u e auspi!ii( 6up repre,e tatie# 4o ,a%ue l t&l i pe omul su de !redere !ortul i dia de l& % ro dul 6ia ei( 6oam a pri tes se a'la a!olo si %ur# st& d deoparte( A"tepta( mome tul !& d 4o ,a%ue urma s se retra%# pe tru a u speria pri pre,e ta lui v& atul pe !are voia s)l pri d !ap!a # trupa e*u a smi titilor o"tri vli !ort# r&,& d 0o0ote# uitaser de *oro*oata '!ut "i spu eau lu!ruri !um u se poate mai ur&te despre *alet "i despre !a tat( C0aver : imita mormitul sl*ati!ilor( No!e !& ta> ?i 'iul emuritor al Caledo iei((( et!( 5u!!es emaipome it3 stri% mi!ul Eriol( 1is3 1is3 6ar la reu"it a !o tri*uit "i m*r!mi tea3 !o se!i t# "i tu3 Co !0iser !u totii( 5)l %lori'i!m3 Pe tru 'iul emuritor di piata +au*ert3 .,& du)l pe 4o ,a%ue# toti t!ur( Fie!are lu o atitudi e dem de u !urtea # !u ex!eptia lui C0aver :# "i i aduser oma%ii( s'&r"it# v vedem# vere3 ,ise Navailles( Eram %ri-orati( Nu exist adevrat petre!ere 'r iu*itul ostru pri t3 ex!lam Eriol( A03 .ere# ,ise C0aver : !u serio,itate# "tii !e se petre!eM 5e petre! multe# repli! 4o ,a%ue(

1PG

Cu alte !uvi te# ai 'ost i 'ormat despre !ele t&mplate adi eauri !0iar a!est lo!M relu C0aver :( Am raportat mo se iorului# ,ise Pe:rolles( Ai vor*it "i despre *r*atul !u sa*ie de mari arM tre* No!e( .om r&de mai t&r,iu# ,ise C0aver :# prote!tia re%e tului este ultimul meu patrimo iu# !u toate ! o am pri a doua m& ( Ti !a ilustrul meu vr s rm& *i e v,ut la Curte( 6a! l)ar putea a-uta pe re%e t !er!etrile sale((( 5u tem !u totii la dispo,itia pri tului# ,iser des'r& atii( 6e alt'el# !o ti u C0aver :# a'a!erea Nevers# !are revi e la supra'at dup at&tia a i# m i teresea, ! !el mai *i,ar di tre toate roma ele( .ere# ai vreo * uialM Nu# rspu se 4o ,a%ue( Apoi# trerup& du)se deodat# !a "i !um i)ar 'i ve it o idee# adu%> 1a da# exist u *r*at((( Care *r*atM 5u teti prea ti eri# u l)ati !u os!ut( Cum se ume"teM A!est om# %& di !u %las tare 4o ,a%ue# ar putea s e spu !e m& a l)a lovit pe srma ul meu priete # P0ilippe de Nevers( Cum l !0eamM repetar mai multe %lasuri( Cavalerul 7e ri de $a%ardNre( E ai!i3 ex!lam 'r s %& deas! C0aver :( 5u t si%ur# e domi oul e%ru( Ce vrei s spuiM tre* 4o ,a%ue !u vioi!iu e( $)ai v,utM E prostie3 Nu)l !u os! pe a!est $a%ardNre# !um u)i !u os! pe Adam "i Eva# vere# dar da!# di t&mplare# ar 'i ai!i la *al((( 6a! ar 'i ai!i# la *al# termi pri tul de 4o ,a%ue# a" lua asupra mea misiu ea s)l art altetei)sale re%ale pe asasi ul lui P0ilippe de Nevers3 Iat)m3 rosti spatele lui u %las *r*tes! "i pro'u d( A!est %las l '!u pe 4o ,a%ue s tresar at&t de viole t# !&t No!e 'u o*li%at s)l spri-i e(

Capitolul O 'leea de carpeni

Pri tul de 4o ,a%ue t&r,ie o !lip ai te de a se toar!e( .,& du)i tul*urarea# !urte ii rmaser uluiti "i !reme iti( C0aver : !ru t di spr& !e e( Emul a!esta se ume"te $a%ardNreM tre* el pu & d m& a pe %arda sa*iei( 4o ,a%ue se toarse s'&r"it "i aru ! o privire !tre *r*atul !are rostise !uvi tele> Iat)m3 Emul sttea pi!ioare# emi"!at# !u *ratele !ru!i"ate pe piept "i 'r %& duri as!u se( 4o ,a%ue ,ise !eti"or> 6a# el este3 $a umele de $a%ardNre# pri tesa# !are de la !eputul s!e ei rmsese a!ela"i lo!# pierdut %& duri# pru ! se tre,e"te( As!ult "i totu"i u dr, ea s se apropie( .iitorul ei se a'la m&i ile a!estui om( $a%ardNre purta u !ostum de !urte di sati al*# *rodat !u 'ir de ar%i t( Era a!ela"i 'rumos $a%ardNre# 'rumosul $a%ardNre di totdeau a( Fr s piard imi! di suplete# talia luase amploare "i sple doare( Pe o*ra, i se !iteau i teli%e ta viril# voi ta e!li tit( Fo!ul di privire era temperat de !eva !e u se poate de'i i# u 'el de tristete resem at "i *l& d( 5u'eri ta prie"te su'letelor alese> era u su'let mare# !are durase multe( 6ar avea u trup

1PL

de *ro ,( $a 'el !um v& tul# ploaia# i soarea "i 'urtu a alu e! pe 'ru tea statuilor# timpul# o*oseala# durerea# *u!uria "i pasiu ea alu e!aser pe 'ru tea lui alt# 'r s lase urme( Era 'rumos# era t& r( Nua ta de *ru )auriu !u !are soarele 5pa iei i ,u%rvise o*ra,ul se potrivea prului *lo d# al!tui d u !o trast puter i!> prul mtsos !adra trsturile m& dru *ro ,ate ale u ui soldat( $a *al se mai vedeau !ostume la 'el de *o%ate# la 'el de strlu!itoare !a al lui $a%ardNre# dar ime i u le purta !u a!eea"i ele%a t( $a%ardNre avea 'ti"area u ui re%e( $a%ardNre i!i u rspu se la %estul 'a 'aro al mi!ului mar!0i, de C0aver :( Aru ! o privire rapid spre pri tes# !a pe tru a)i spu e> Ateptati-m# apoi l apu! de *rat pe 4o ,a%ue "i)l trase deoparte( 4o ,a%ue u opuse re,iste t( Pe:rolles ,ise !eti"or> 6om ilor# 'iti %ata3 A ii "i s!oaser s*iile di tea!( 6oam a de 4o ,a%ue se a"e, tre %rupul 'ormat de sotul ei vor*i d !u $a%ardNre "i *a da de aiuriti( Cum $a%ardNre u s!otea o vor*# 4o ,a%ue l tre* !u %las s!0im*at> 6om ule# !e vreti de la mi eM 5tteau su* u lampadar( Fetele lor primeau deopotriv i te sitatea lumi ii( Am& doi erau pali,i "i privirile lor se !io! eau( 6up o !lip# o!0ii o*ositi ai pri tului de 4o ,a%ue !lipir# apoi se ple!ar -os( $ovi 'urios di pi!ior "i !er! s)"i eli*ere,e *ratul# spu & d pe tru a doua oar> 6om ule# !e vreti de la mi eM l reti ea pe lo! o m& de otel( Nu umai ! u reu"i s se despri d# dar se v,u les e u lu!ru *i,ar( Fr s)"i piard !umptul# $a%ardNre !epu s)i str& % m& a( 5trivit a!east me %0i ( !0eietura m&i ii lui 4o ,a%ue se !o vulsio ( + doare3 murmur el# timp !e sudoarea i pi!ura de pe 'ru te( 7e ri rmase t!ut "i str& se mai tare( 6e durere# 4o ,a%ue s!oase u stri%t *u"it( 6e%etele)i !rispate se desti ser# 'r voia lui2 de%etele de la m& a dreapt( Atu !i# mereu !alm# mereu t!ut# $a%ardNre i smulse m u"a( Tolerm i sult# dom ilor3 stri% C0aver :# !are '!u u pas ai te# !u sa*ia s!oas( 5pu eti oame ilor dom iei)voastre s stea li i"titi3 ordo $a%ardNre( Pri tul de 4o ,a%ue se toarse !tre oame ii si de !redere "i le ,ise> 6om ilor# v ro%# u v ameste!ati( +& a i era de,%olit( $a%ardNre puse de%etul pe o !i!atri!e lu % pe !are 4o ,a%ue o avea la !eputul !0eieturii m&i ii( Eu am '!ut asta3 murmur el !u emotie pro'u d( 6a# dum eavoastr# repli! 4o ,a%ue# ai !rui di ti s!r&" eau 'r voia lui( N)am uitat)o( 6e !e aveti evoie s mi)o ami titiM E pe tru prima oar !& d e vedem 'at 'at# dom ule de 4o ,a%ue# rspu se domol 7e ri( 6ar u va 'i ultima( P& a!um )am avut de!&t * uieli( Aveam evoie de o !ertitudi e( 5u teti u!i%a"ul lui Nevers3 4o ,a%ue avu u r&s !o vulsiv( 5u t pri tul de 4o ,a%ue# rosti el !u %las *u"it# dar ridi!& d !apul( Am destule milioa e pe tru a !umpra toat ma%istratura !are mai exist pe pm& t# iar re%e tul u vede de!&t pri o!0ii mei( mpotriva mea ai aveti ultim i sta t# de!&t u si %ur mi-lo!> sa*ia( 5!oateti sa*ia di tea!( . provo! la duel3 6om ule de 4o ,a%ue# rspu se prompt $a%ardNre# ! u v)a su at !easul di urm( .oi ale%e lo!ul "i mome tul( .)am spus o dat> 6a! u ve iti la $a%ardNre# $a%ardNre va ve i la dum eavoastr( N)ati ve it# iat)m3 6um e,eu e drept( P0ilippe de Nevers va 'i r,*u at( 6du drumul m&i ii lui 4o ,a%ue# !are se trase iute apoi !u !&tiva pa"i( $a%ardNre termi ase !u el( 5e toarse !tre pri tes "i> salut !u respe!t( 6oam # ,ise el# su t la dispo,itia dom iei)voastre( Pri tesa se av& ta spre sotul ei "i i ,ise la ure!0e>

1P<

6a! trepri deti !eva mpotriva a!estui om# dom ule# m veti %si !ale3 Apoi reve i la $a%ardNre "i i ti se m& a( 4o ,a%ue era destul de tare pe tru a)"i as!u de 'uria !are '!ea s)i !lo!oteas! s& %ele vi e( apoi du)se la !ompli!ii si# ,ise> 6om ilor# omul a!esta vrea s v ia totul di tr)o dat# averea "i viitorul( 6ar omul a!esta e e*u # "i 0a,ardul i)l d pe m& ( Armati)m3 +erse dire!t spre pero "i poru !i s i se des!0id u"a apartame tului re%e tului( palat "i su* !orturile impu toare ridi!ate !urti se a u tase supeul( 4rdi a deve ea pustie( Nu mai era ime i desi"uri( A*ia se mai ,reau !&tiva t&r,iati pe marile alei( Pri tre ei am 'i re!u os!ut pe dom ul *aro de 1ar*a !0ois "i pe dom ul *aro de la 7u auda:e# !are se %r*eau# "o t&!)"o t&!# repeti d> A de o s a-u %em# dom ule *aro M A de o s a-u %emM $a supeu# le rspu se dom i"oara Cidalise# !are tre!ea la *ratul u ui mu"!0etar( $a%ardNre "i doam a pri tes se a'lar !ur& d si %uri su* *olta de !arpe i# !are se ti dea spatele str,ii Ri!0elieu( 6om ule# ,ise pri tesa# al !rei %las tremura de emotie# am au,it adi eauri umele dom iei)voastre( 6up dou,e!i de a i# %lasul dom iei)voastre a tre,it mi e o ami tire s'&"ietoare( 6om ia)voastr ati 'ost# su t si%ur# dom ia)voastr ati primit)o *rate pe 'ii!a mea la !astelul Ca:lus)Tarrides( tr)adevr# eu am 'ost a!ela# rspu se $a%ardNre( 6e !e m)ati "elat atu !i# dom uleM Rspu deti !u si !eritate# v implor3 Pe tru ! m)a i spirat *u tatea lui 6um e,eu# doam ( 6ar e o poveste lu %# ale !rei detalii le veti !u oa"te mai t&r,iu( $)am aprat pe sotul dom iei)voastre# am au,it ultimele lui !uvi te# v)am salvat 'ii!a# doam ( Tre*uie s "titi mai mult !a s aveti !redere mi eM Pri tesa l privi( 6um e,eu v)a pus pe 'ru te loalitatea# murmur ea# dar u "tiu imi! "i am 'ost at&t de des "elat3 $a%ardNre era de 'elul lui re,ervat# iar a!est 'el de a)i vor*i l '!u aproape ostil( Am dove,i privi d a"terea 'ii!ei dom iei)voastre# ,ise el( A!ele !uvi te pe !are le)ati rostit> Iat)m((( $e)am a'lat# doam # u di %ura sotului dom iei)voastre !i di %ura asasi ilor( $e)ati rostit "i "a turile !astelului Ca:lusM a!est 'el i)am dat 'ii!ei dom iei)voastre a doua viat doam ( Ci e a rostit !0iar ast,i# l& % mi e# a!este !uvi te marile saloa e ale palatului 4o ,a%ueM A alt eu( Pri tesa prea ! "i !aut !uvi tele( Fr doial# trevederea tre salvator "i mam ar 'i tre*uit s 'ie o lu % "i 'l!rat ma i'estare de se time te( 5e a %a-a tre ei u 'el de !o 'li!t diplomati!# al !rui de, odm& t tre*uia s du! la o ruptur moral( 6e !eM Fii d! tre ei se a'la o !omoar de !are am& doi erau %elo"i deopotriv( E)adevrat ! salvatorul avea drepturi# dar "i mama( 6oam # relu $a%ardNre !u r!eal# aveti doieli privi ta ide tittii 'ii!ei dom iei) voastreM Nu# rspu se doam a de 4o ,a%ue( Ceva mi spu e ! 'ii!a mea# *iata mea 'ii!# este tr)adevr m&i ile dom iei)voastre( Ce pret mi !ereti pe tru a!east ime s *i e'a!ereM Nu v 'ie team s v ridi!ati prea sus prete tiile# dom ule( .)a" da -umtate di viat( 5e arta mama# dar "i s!0im i!a( R ea 'r s)"i dea seama( Nu mai !u o"tea lumea( $a%ardNre "i reti u o repli! amar "i se !li 'r s s!oat u !uv& t( A de e 'ii!a meaM tre* pri tesa( +ai t&i# rspu se 7e ri# tre*uie s !o simtiti s m as!ultati( Cred ! v tele%# dom ule( 6ar v)am mai spus(((

1PO

Nu# doam # trerupse !u severitate 7e ri# u m tele%eti( ?i mi)e team ! u aveti puti ta s m tele%eti( Ce vreti s spu etiM Fii!a dom iei)voastre u)i ai!i# doam ( 5e a'l la dom ia)voastr3 ex!lam pri tesa !u u %est de tru'ie( Apoi# stp& i du)se> E 'oarte simplu# ,ise ea( Ati ve%0eat asupra 'ii!ei mele de la a"tere# u v)a prsit i!iodatM Ni!iodat# doam ( E de!i 'ires! s 'ie la dom ia)voastr( 1 uies! ! aveti servitori3 C& d 'ii!a dom iei)voastre a mpli it doispre,e!e a i# am luat !asa mea o *tr& "i devotat slu- i! a primului vostru sot# doam a Fra Xoise( Fra Xoise 1erri!0o 3 ex!lam pri tesa !u vioi!iu e( Apoi# lu& d m& a lui $a%ardNre# adu%> 6om ule# iat u %est de %e tilom( . multumes!( $a a!este !uvi te# i ima lui 7e ri se str& se !a la o i sult( 6oam a de 4o ,a%ue era prea preo!upat pe tru a)"i da seama(( Co du!eti)m la 'ii!a mea# ,ise ea( 5u t %ata s v urme, Eu u su t %ata# repli! $a%ardNre( Pri tesa "i despri se *ratul !are era su* al lui 7e ri( A03 Nu su teti %ata3 ,ise ea# !upri s deodat de toate temerile( l privea 'at !u u 'el de spaim( $a%ardNre adu%> 5u tem !o -urati de mari prime-dii# doam ( -urul 'etei meleM 5u t ai!i# o voi apra( 6om ia)voastrM ,ise $a%ardNre# !are u se putu opri s i,*u! eas!( 6om ia) voastr# doam M E!0ii i s!& teiau( Nu v)ati pus i!iodat a!east tre*are at&t de 'ireas! pe tru o mam> de !e a t&r,iat at&t de mult a!est om s)mi apoie,e 'ii!aM 6a# dom ule# mi)am pus)o( 6ar u mi)ati adresat)o# doam ( Feri!irea mea e m&i ile dom iei)voastre# dom ule( ?i v e team de mi eM Pri tesa u rspu se( 7e ri s!0it u ,&m*et pli de tristete( 6a! mi)ati 'i adresat a!east tre*are# ,ise el !u 'ermitate moderat de u dram de !omptimire# v)a" 'i rspu s des!0is# at&t !&t mi)ar 'i %duit respe!tul "i !urtoa,ia( .)o adrese,# rspu deti)mi pu & d deoparte# da! vreti !urtoa,ia "i respe!tul( 6oam # ,ise $a%ardNre# am t&r,iat at&t de multi a i s v apoie, 'ii!a# tru!&t deprtarea exilului mi)a sosit o veste# o veste stra ie# !reia )am vrut mai t&i s)i dau !re,are# "i !are# tr)adevr# era de e!re,ut( .duva lui Nevers "i s!0im*ase umele# vduva lui Nevers se umea pri tesa de 4o ,a%ue3 Pri tesa ple! !apul "i o*ra,ul i se ro"i( .duva lui Nevers3 repet 7e ri( 6oam # !& d am luat i 'ormatii# !& d )a mai !put i!i o doial ! vestea era adevrat# mi)am ,is> 'ii!a lui Nevers va avea drept adpost palatul de 4o ,a%ueM 6om ule3 !er! s spu pri tesa( Nu "titi multe lu!ruri# doam # o trerupse 7e ri( Nu "titi de !e vestea !storiei dom iei)voastre mi)a revoltat !o "tii ta# !a "i !um ar 'i 'ost vor*a de u sa!rile%iu( Nu "titi de !e pre,e ta palatul 4o ,a%ue a 'ii!ei a!eluia !are a 'ost priete ul meu timp de o or# "i !are m)a umit 'ratele lui ultima !lip a vietii# mi prea o -i% ire %rav adus morm& tului su# o 0ulire odioas "i ele%iuit( ?i u)mi veti spu e# dom uleM tre* pri tesa# ai !rei o!0i s!& teiau edeslu"it( Nu# doam ( A!east prim "i ultim trevedere va 'i s!urt( .om dis!uta umai lu!ruri i dispe sa*ile( mi dau seama# !u re%ret "i !u resem are# ! u su tem '!uti s e

1PP

tele%em( C& d am a'lat a!east veste# mi)am mai pus o alt tre*are( Cu os!& d mai *i e !a dom ia)voastr puterea du"ma ilor 'ii!ei voastre# m)am tre*at> !um "i va putea apra !opilul a!eea !are )a "tiut s se apere pe ea s"iM Pri tesa "i a!operi o*ra,ul !u am& dou m&i ile( 6om ule# dom ule# stri% ea !u vo!ea tretiat de pl& s# mi s'&"iati i ima3 Fereas! 6um e,eu# u asta mi)e i te tia# doam 3 Nu "titi !e 'el de om era tatl meu# u puteti tele%e durerea resimtit si %urtatea mea# !o str& %erea 'olosit# ame i trile((( $a%ardNre se !li ad& !( 6oam # ,ise el !u u to de si !er respe!t# "tiu eu !u !&t s'& ta dra%oste l iu*eati pe dom ul du!e de Nevers( t&mplarea !are mi)a pus m&i i lea% ul 'ii!ei voastre m)a '!ut s i tru 'r voia mea tai ele u ui su'let pur( ?tiu ! l iu*eati !u ardoare# pro'u d( Asta mi d dreptate# doam # !!i su teti o 'ii t o*il# !!i ati 'i 'ost o sotie 'idel "i !ura-oas( ?i# totu"i# ati !edat viole tei( Pe tru a 'a!e s se !o state prima mea !storie "i a"terea 'ii!ei mele( $e%ea 'ra !e, u admite a!est mi-lo! tardiv( Adevratele dove,i ale !storiei dom iei)voastre "i ale a"terii Aurorei le am eu( +i le veti da3 stri% pri tesa( 6a# doam ( 5pu eam adi eauri !# po'ida ami tirilor at&t de re!e te ale u ei 'eri!iri pierdute# ati !edat viole tei( Ei *i e3 .iole ta 'olosit mpotriva mamei )ar putea 'i re oit 'at de 'ii!M N)am avut#2 u am oare dreptul de a pre'era prote!tia mea ori!reia# eu# !are u m)am dat apoi 'ata 'ortei# eu !are# de 'oarte t& r# aveam !a -u!rie o sa*ie# eu !are spu viole tei> 'ii *i eve it# tu e"ti mediul !are tries!3 Pri tesa t!u !&teva se!u de ai te de a rspu de( l privea !u adevrat spaim( Eare am %0i!itM ,ise ea !eti"or !ele di urm( Eare veti re'u,a s)mi apoiati 'ii!aM Nu# doam # u voi re'u,a s v)o apoie,( Am '!ut patru sute de le%0e "i mi)am ris!at !apul s v)o apoie,( 6ar am de depli it o misiu e( 5u t optspre,e!e a i de !& d o apr pe 'ii!a dom iei)voastre( .iata ei mi aparti e de ,e!e ori# 'ii d! am salvat)o de ,e!e ori( 6om ule# dom ule# ex!lam *iata mam# oare pot "ti da! tre*uie s v ador sau s v urs!M I ima)mi se av& ta spre dom ia)voastr "i mi)o respi %eti( Ati salvat viata !opilului meu# ati aprat)o((( ?i o voi apra# doam # trerupse !u r!eal 7e ri( C0iar mpotriva mamei eiM ,ise pri tesa# !are se ridi!( Poate# ,ise 7e ri( Asta depi de de mama ei( A 'ul%er de ur t&" i di o!0ii pri tesei de 4o ,a%ue( . -u!ati !u disperarea mea3 murmur ea( Expli!ati)v# u v tele%( Am ve it s m expli!# doam # "i m %r*es! s isprves! expli!atia( 1i evoiti de!i s m as!ultati( Nu "tiu !um m -ude!ati( Cred ! m -ude!ati %re"it( Ast'el se poate# a umite !a,uri# s o!ole"ti pri mi ie !orvoada re!u o"ti tei( Cu mi e# doam # u se poate o!oli imi!( 6rumul meu e trasat di ai te( l urme,( Cu at&t mai ru da! exist o*sta!ole( Tre*uie s se ti se m de mi e( Am drepturi de tutore( 6e tutore3 ex!lam pri tesa( Ce alt ume poate 'i dat u ui om !are# pe tru a mpli i ru%a u ui muri*u d# "i distru%e propria)i viat "i se druie tre%ime seme uluiM Nu)i a"a# doam # ! a!est titlu de tutore repre,i t prea puti M 6i a!east !au, ati protestat# sau# oare# tul*urarea v or*e"te "i )ati teles -urm& tul meu# mpli it !u evlavie# "i optspre,e!e a i de o!rotire e !etat mi)au dat o autoritate e%al !u a dom iei)voastreM E03 protest doam a de 4o ,a%ue( Autoritatea !are este mai presus de a dom iei)voastre# termi $a%ardNre ridi!& d %lasul( Fii d! autoritatea dele%at solem de tatl muri*u d este de a-u s pe tru a !ompe sa presti%iul vostru de mam( ?i# plus# mi)am pltit a!est drept !u pretul u ei treimi di existe t( Asta# doam # u)mi d de!&t u drept> s ve%0e, !u mai mult %ri-#

1P=

!u mai mult ta drete# !u mai mult soli!itudi e asupra or'a ei( Preti d s 'oloses! a!est drept 'at de s"i mama ei( N)aveti !redere mi eM murmur pri tesa( A,i)dimi eat ati spus# eu am au,it# as!u s a!olo# multime# ati spus> 6a! 'ii!a mea ar uita !0iar o !lip m& dria o*&r"iei ei# mi)a" a!operi o*ra,ul !u u vl "i a" spu e> Nevers a murit tre%ime3 Eare tre*uie s)mi 'ie teamM((( voi s trerup pri tesa ridi!& d di spr& !e e( Nu tre*uie s v temeti de mi e# doam 3 Fii!a lui Nevers a rmas su* pa,a mea# pur !a %erii di !er( Ei *i e# dom ule# a!est !a,((( Ei *i e# doam # da! dom ia)voastr u tre*uie s v temeti de imi!# mie s tre*uie s)mi 'ie 'ri!( Pri tesa "i mu"! *u,ele( 5e putea vedea ! doam a de 4o ,a%ue u)"i putea stp& i mult vreme 'uria( $a%ardNre relu> Am sosit !re,tor# 'eri!it# pli de spera te( 6ar a!east 'ra, mi)a %0etat i ima# doam ( Fr !ele spuse# 'ii!a ar 'i 'ost de-a *ratele dom iei)voastre( Cum3 se trerupse el !u 'l!rare# a!est %& d v)a ve it ai tea ori!rui altulM C0iar ai te de a v 'i v,ut 'ii!a# u i!ul vostru !opil# or%oliul doam ei)voastre vor*ea mai tare de!&t dra%osteaM No*il doam mi arta *la,o ul !& d !utam i ima mamei3 . repet> mi)e team( Nu 'ii d! u su t 'emeie# !i pe tru ! tele% alt 'el dra%ostea mamei# pe tru !# da! mi s)ar spu e> 6iica domniei-voastre se afl aici, fiica domniei-voastre, unicul copil al omului pe care l-ati adorat, i va pune fruntea pe pieptul domniei-voastre, lacrimile voastre de fericire se vor amesteca... da! mi s)ar spu e asta# doam # !red ! )a" 'i avut de!&t u si %ur %& d# u ul si %ur# !are m)ar 'i m*tat de 'eri!ire> s m*rti"e,# s)mi m*rti"e, !opilul3 Pri tesa pl& %ea# dar or%oliul ei u voia s lase s i se vad la!rimile( Nu m !u oa"teti# ,ise ea# "i m -ude!ati3 . -ude!# doam # pe tru !eea !e ati spus( 6a! ar 'i vor*a de mi e# a" a"tepta( 6ar e vor*a despre ea "i )am vreme s a"tept( Ce desti ar avea !opilul a!east !as u de u su teti stp& aM Ce %ara tii mi puteti da mpotriva !elui de)al doilea sot "i mpotriva dom iei)voastre "ivM .or*iti> su t tre*ri !e vi le adrese,( Ce 'el de viat ou i)ati pre%titM Ce alte *u!urii s!0im*ul 'eri!irii pe !are o va pierdeM .a !pta ra % o*iliar# u) i a"a3 .a 'i *o%atM .a avea mai multe o oruri da! are mai puti e *u!uriiM +ai mult or%oliu s!0im*ul u ei existe te 'r %ri-iM Nu la asta r&v im# doam ( Am da toate sple dorile a!estei lumi# toate *o%tiile# toate o orurile pe tru u !uv& t ve it di i im# "i mai a"teptm ! a!est !uv& t( A de v e dra%osteaM Nu o vd( Tru'ia voastr 'reamt# timp !e i ima voastr ta!e# tele%eti# mi)e team# mi)e team u de dom ul de 4o ,a%ue# !i de dom ia)voastr# mama ei3 Prime-dia e ai!i# o %0i!es!# o simt( ?i da! u o pot apra pe 'ii!a lui Nevers mpotriva a!estei prime-dii# !um am aprat)o de toate !elelalte# seam ! )am '!ut imi! "i mi)am !l!at -urm& tul '!ut !elui u!is3 5e opri# pe tru a a"tepta u rspu s( Pri tesa rmase t!ut( 6oam # relu el# '!& d u e'ort de a se !alma# iertati)m( 6atoria m o*li%# datoria mi ordo s pu # ai te de ori!e# !o ditiile mele( .reau !a Aurore s 'ie 'eri!it( .reau s 'ie li*er "i# mai !ur& d de!&t s)o vd s!lav((( Termi ati# dom ule3 ,ise pri tesa !u u to !are lsa s r,*at provo!area( $a%ardNre se opri di mers( Nu# doam # u voi s'&r"i 'ra, di respe!t pe tru dom ia)voastr( +)ati teles destul de *i e( Pe o*ra,ul doam ei de 4o ,a%ue se dese u sur&s amar "i# ridi!& du)se pe tru a)l privi 'at# i aru ! a!este !uvi te lui 7e ri# uluit> 6om i"oara de Nevers este !ea mai *o%at mo"te itoare di Fra ta( C& d tii m& aseme ea prad# ai motive temei i!e s te ,*ati pe tru a o pstra( .) am teles# dom ule# v)am teles mai *i e de!&t !redeti(

1=R

Capitolul P 'lt *ntrevedere *ntre patru ochi

5e a'lau la !aptul aleii de !arpe i# !are se t&l ea !u aripa +a sardei( Noaptea era pe s'&r"ite( H%omotul vesel al pa0arelor !io! ite sporea 'ie!e !lip# dar lumi ile sl*eau "i !0iar *etia# al !rei %las aspru !epea s se 'a! au,it# vestea s'&r"itul ser*rii( 6e alt'el# %rdi a era di !e !e mai pustie( Nimi! u prea s tul*ure !o vor*irea di tre $a%ardNre "i pri tesa de 4o ,a%ue( Nimi! u a u ta# totu"i# ! puteau !dea de a!ord( 6i pri!i a m& driei revoltate# Aurore de Ca:lus dduse adi eauri o lovitur teri*il# de !are# primul mome t# se 'eli!it( $a%ardNre avea !apul ple!at( 6a! m)ati v,ut epstoare# dom ule# relu pri tesa !u "i mai mult %&m'are# da! m)ati au,it ie"i du)mi di piept a!el stri%t de 'eri!ire despre !are ati vor*it !u at&ta em'a,# e di !au, ! am %0i!it totul( ?tiam ! *tlia u e termi at "i u e ! mome tul !a vi!toria s 'ie tr&m*itata( 6i !lipa !& d v)am v,ut# mi)a tre!ut u 'ior pri vi e( 5u teti 'rumos# su teti t& r# dar )aveti des!e de t( Patrimo iul dom iei)voastre l repre,i t ave turile( 6e a!eea v)a ve it ideeasv m*o%titi di tr)odat( 6oam # ex!lam $a%ardNre# !are)"i puse m& a pe i im( Cel)de)sus m vede "i m r,*u de i sultele dom iei)voastre3 dr, iti s spu eti# repli! viole t pri tesa# ! )ati avut a!est %& d es*uitM Arm o delu %at t!ere( Pri tesa l s'ida di priviri pe 7e ri# !are pli de dou ori( Apoi relu !u %las %rav "i pro'u d> Nu su t de!&t u *iet %e tilom( 5u t oare %e tilomM Nu am i!i u 'el de ume( Numele)mi vi e de la ,idurile rui ate u de)mi adposteam optile de !opil prsit( Ieri# eram u pros!ris( ?i# totu"i# ati spus adevrul# doam > mi)am '!ut a!est vis# delo! u vis es*uit# !i u vis strlu!itor "i !& ttor( Ceea !e v mrturises! ast,i# ieri ! era o tai pe tru mi e# eu sumi# l i% oram((( Pri tesa ,&m*i !u iro ie( 5 -ur# doam # !o ti u $a%ardNre# pe o oarea "i pe dra%ostea meaM i Rosti a!est ultim !uv& t !u 'ort( Pri tesa i aru ! o privire pli de ur( Ieri !# spuse el mai departe# 6um e,eu mi)e martor# )aveam de!&t u si %ur %& d> s apoie, vduvei lui Nevers !omoara sa!r !e mi)a 'ost dat pa,( 5pu adevrul# doam # "i puti mi pas da! su t !re,ut# 'ii d! su t stp& pe situatie "i -ude!tor suprem al desti ului 'ii!ei dom iei)voastre( a!ele ,ile)de trud "i de lupt am avut oare r%a,ul s)mi tre* su'letulM Eram 'eri!it doar pri e'orturile !e le '!eam "i devotame tul meu "i %sea rsplata( Aurore era 'ii!a mea( C& d am ple!at di +adrid pe tru a ve i la dom ia)voastr# )am resimtit i!i u 'el de tristete( +i se prea ! mama Aurorei tre*uie s)"i des!0id *ratele v,& du)m "i s m str& %# a"a pr'uit !um eram dup !ltorie# la i ima ei *eat de 'eri!ire3 6ar# de)a lu %ul drumului# pe msur !e se apropia ora desprtirii# am simtit !um se des!0ide mi e u 'el de ra # !are se mrea "i se i 'e!ta( 4ur mai !er!a s rosteas!> 'ii!a mea3 6ar mi tea( Aurore u mai este 'ii!a mea( E priveam "i aveam la!rimi o!0i( Ea mi ,&m*ea# doam ( .ai3 1iata s'& ta# mi sur&dea# 'r "tirea "i 'r voia ei# alt 'el de!&t i ,&m*e"ti tatlui tu( Pri tesa "i a%ita eva taiul "i murmur pri tre di tii str& "i> Rolul dom iei)voastre este s)mi spu eti ! v iu*e"te( 6a! )a" spera# rspu se !u 'o!are $a%ardNre# a" vrea s mor !0iar a!est mome t3 6oam a de 4o ,a%ue se prvli pe u a di * !ile !are mr%i eau aleea de !arpe i( Pieptul i se ,*tea( a!est mome t ure!0ile i erau surde la ori!e !er!are de !o vi %ere( ea u exista de!&t 'urie "i ur( $a%ardNre i rpise 'ii!a3

1=1

+& ia i era !u at&t mai mare# !u !&t u dr, ea s)o exprime( Tre*uie s 'ii ate t s u)i -i% e"ti pe !er"etori !u 'li ta# !0iar da! le dai pu %a( A!est $a%ardNre# a!est ave turier# pare ! u dore"te s !0eie u t&r%# i!i m!ar la u pret mare( Pri tesa tre*> Eare Aurore "tie umele 'amiliei eiM 5e !rede o *iat 'at a*a do at "i primit la mi e# repli! 7e ri 'r s "ovie( ?i !um pri tesa ridi! i volu tar !apul# !o ti u> Asta v d spera t# doam ( Respirati mai voie( C& d va "ti !e dista t e desparte((( E va "ti oareM ,ise doam a de 4o ,a%ue !u e !redere( E va "ti# doam ( Credeti !# da! o vreau li*er de tutela voastr# am de %& d s o le% de soarta meaM 5pu eti)mi !u m& a pe !o "tii t> Bur pe memoria lui #evers c fiica mea va tri l"ng mine n deplin li&ertate i securitate# spu eti)mi a!este !uvi te "i v apoie, !opilul( Pri tesa u se a"tepta la a!east !o !lu,ie "i# totu"i# u de,arma( Cre,u ! e vor*a de o ou strata%em( .oi s opu strata%emei vi!le ia( Fii!a ei se a'la m&i ile a!estui om( Tre*uia s)"i re!apete 'ii!a !u ori!e pret( A"tept3 ,ise $a%ardNre v,& d ! e,it( Pri tesa i ti se pe ea"teptate m& a( $a%ardNre '!u u %est de surpri,( $uati)o# ,ise ea# "i iertati)o pe *iata 'emeie !are u are -urul ei de!&t du"ma i "i per'i,i( 6a! m)am "elat# dom ule de $a%ardNre# v voi da satis'a!tie %e u !0i( 6oam ((( +rturises!# v datore, mult( Nu a!est 'el ar 'i tre*uit s e revedem# dom ule de $a%ardNre( Poate ! ati %re"it vor*i du)mi !um ati '!ut( Poate !# la r& dul meu# am ma i'estat prea mult or%oliu( Ar 'i tre*uit s v spu pe dat ! vor*ele rostite de mi e 'ata !o siliului de 'amilie se adresau dom ului de 4o ,a%ue# erau provo!ate de su"i aspe!tul ti erei !are)mi era pre,e tat drept dom i"oara de Nevers( +)am e ervat prea repede( ?titi *i e# su'eri ta !re"te# iar eu am su'erit at&t de mult3((( $a%ardNre sttea pi!ioare# !li at 'ata ei# tr)o atitudi e respe!tuoas( ?i)apoi# !o ti u ea !u u ,&m*et mela !oli!# !um ori!e 'emeie este o ex!ele t a!trit# u %0i!iti delo! ! s& t %eloas pe dom ia)voastrM Asta du!e la 'urie( 5u t %eloas pe dom ia)voastr 'ii d! mi)ati luat totul> ta dretea ei# primul stri%t de !opil# primele ei la!rimi "i primul ei sur&s( E0# da# su t %eloas3 Am pierdut optspre,e!e a i di viata ei3 ?i dom ia)voastr mi !o testati !eea !e mi rm& e( A!um vreti s m iertatiM 5u t 'eri!it# 'oarte 'eri!it s v aud vor*i d a!est 'el# doam ( +)ati !re,ut o i im de piatrM 6oar s)o vd3 . rm& o*li%at# dom ule de $a%ardNre# su t priete a dom iei)voastre "i '%duies! s u uit a!est lu!ru i!iodat( Eu u !o te,# u)i vor*a de mi e( Fii!a mea3 stri% pri tesa ridi!& du)se( apoiati)mi 'ii!a3 Promit tot !e mi)ati !erut3 Pe o oarea mea "i pe umele lui Nevers3 A or de tristete %rea a!operi o*ra,ul lui $a%ardNre( Ati promis# doam # ,ise el( Fii!a v aparti e( Nu v !er de!&t timpul e!esar s o previ "i s)o pre%tes!( E u su'let se si*il# pe !are o emotie prea puter i! l)ar putea ,dro*i( . tre*uie mult vreme s)o pre%titi su'lete"te pe 'ii!a meaM . !er o or( A"adar e aproape de oiM E tr)u lo! si%ur# doam ((( ?i u)l pot "tiM(((( Re'u%iul meuM $a !e *u M tr)o or u va mai 'i al Aurorei de Nevers( Fie dup voia voastr# ,ise pri tesa( $a revedere# dom ule de $a%ardNre( Ne desprtim priete iM N)am !etat s 'iu priete ul dom iei)voastre# ,ise el# trup "i su'let3

1=@

5imt ! v voi iu*i "i eu( $a revedere# "i d-duiti( $a%ardNre i lu repede m& a "i o srut !u av& t( A de o s v re%ses!M tre* pri tesa( $a ro dul 6ia ei# peste o or( 6oam a de 4o ,a%ue ple!( dat !e prsi aleea de !arpe i# ,&m*etul i dispru de pe o*ra,( !epu s aler%e de)a !urme,i"ul %rdi ii( mi voi re!pta 'ii!a3 ex!lam !a s!oas di mi ti( E voi avea3 Ni!iodat2 i!iodat u)l va mai revedea pe a!est om3 5e drept spre pavilio ul re%e tului( ?i $a%ardNre era e*u it# dar de 'eri!ire# de re!u o"ti t "i de a'e!tiu e( 5 d-duies!3 "i spu ea 7e ri( Am au,it *i e( A ,is> d-duiti3 E03 C&t m)am "elat privi ta a!estei o*ile 'emei( A ,is> d-duiti3 Eare i)am !erut at&taM Eu# !are am stat pe %& duri !& d a 'ost vor*a de 'eri!irea ei# eu !are )aveam !redere ea# eu !are !redeam ! u)"i iu*ea destul de mult 'ii!a( E03 C&t de mult o voi iu*i3 ?i !it *u!urie voi resimti !& d i voi !redi ta 'ii!a3 $a%ardNre !o*or di ou aleea de !arpe i pe tru a a-u %e la *a,i # !are u mai era ilumi at# "i -urul !ruia dom ea li i"tea( po'ida tul*urrii pe !are i)o druia *u!uria# u e%li-a s ia pre!auti pe tru a u 'i urmrit( Apu!# de dou sau# trei ori# pe alei ltural i!e# apoi# reve i d %oa # a-u se di tr)odat la %0ereta me"terului $e 1rea t# a'lat mi-lo!ul !opa!ilor( ai te de a i tra# se opri "i aru ! o privire ptru ,toare de -ur mpre-ur( Nime i u)l urmrise( Tu'ele de verdeat di ve!i tate erau pustii( I se pru ! aude doar u ,%omot de pa"i ve i d di spre !ortul i dia # !are era 'oarte aproape( Pa"ii se deprtau !u repe,i!iu e( +ome tul era propi!e( $a%ardNre v&ri !0eia *roas!# des!0ise u"a "i i tr( $a !eput u o v,u pe dom i"oara de Nevers( E stri%# dar u primi rspu s( Cur& d s# la li!rirea u ui s'e" i! !are lumi i teriorul %0eretei# o ,ri pe Aurore aple!at la o 'ereastr# pr& d ! as!ult( E stri% di ou( Aurore prsi imediat 'ereastra "i se av& ta spre el( Ci e e a!east 'emeieM ex!lam ea( Care 'emeieM tre* mirat $a%ardNre( A!eea !are era adi eauri !u ti e( 6e u de "tii asta# AuroreM Femeia asta ti)e du"ma # 7e ri# u)i a"aM 6u"ma a ta de moarte3 $a%ardNre !epu s ,&m*eas!( 6e !e !re,i ! mi)e du"ma # AuroreM Hm*e"ti# 7e riM +)am "elat( Cu at&t mai *i e3 5 lsm asta( 5pu e)mi 'oarte repede de !e am rmas pri,o ier mi-lo!ul a!estei ser*riM Ti)a 'ost ru"i e s ie"i !u mi eM Nu eram destul de 'rumoasM Co!0eta "i tredes!0ise domi oul( Capi"o ul i !,u pe umeri# des!operi du)i o*ra,ul 'erme!tor( Nu e"ti destul de 'rumoas3 Tu# Aurore3 ex!lam $a%ardNre( Era u stri%t de admiratie( Tre*uie totu"i s spu em ! era o ex!lamatie de admiratie a u ui om dus pe %& duri( Cum ai spus !uvi tele astea3 murmur !u tristete t& r 'at( 7e ri# mi as!u ,i !eva( Pari 'oarte e!-it# preo!upat( Ieri mi)ai promis ! va 'i ultima mea ,i de e"tii t "i# !u toate astea# u "tiu mai mult de!&t "tiam ieri( $a%ardNre o privea 'at "i prea ! visea,( 6ar u m pl& %# relu ea ,&m*i d( 1i e ! ai ve it# su t 'eri!it "i u)mi mai ami tes! ! am a"teptat at&t de mult vreme# s'&r"it# mi vei arta *alul((( 1alul s)a termi at# ,ise $a%ardNre( E)adevrat# u se mai aud a!ordurile vesele !are a-u %eau p& ai!i s)"i *at -o! de *iata si %urati!( Cu ex!eptia a!elei 'emei )am mai v,ut de mult vreme vreo persoa tre!& d pe pote!ile ve!i e(

1=F

Aurore# trerupse $a%ardNre !u %ravitate# te ro% s)mi spui de !e ti s)a prut ! a!east 'emeie mi)ar 'i du"ma M Rspu de# Aurore( Era si %ur !& d a tre!ut pe ai!iM Nu( Era sotit de u %e tilom tr)u !ostum *o%at "i lu!itor( Purta o pa %li! al*astr de)a !urme,i"ul pieptului( Nu i)a rostit umeleM $)a rostit pe al tu( 6i a!east !au, mi)a ve it ideea s te tre* da! u v)ati v,ut di t&mplare( Rspu de)mi# Aurore# ai au,it !e spu ea a!east 'emeie pe !& d tre!ea su* 'ereastra pavilio uluiM 6oar !&teva !uvi te( Era 'urioas "i prea e*u ( Monseniore, spunea ea... +o se iore3 repet $a%ardNre( /ac alteta-voastr regal nu-mi vine n ajutor... Era de!i re%e tul3 ,ise $a%ardNre tresri d( Aurore *tu di palmele ei mi!i# !u o *u!urie de !opil( Re%e tul3 stri% ea( $)am v,ut pe re%e t3 /ac alteta-voastr regal nu-mi vine n ajutor...# relu $a%ardNre( ApoiM ApoiM N)am mai au,it *i e( A spus 'ra,a dup !e)mi rostise umeleM Nu# ai te( Eram la 'ereastr( +i s)a prut ! am au,it# dar totdeau a mi se pare ! disti % peste tot umele tu( 7e ri 5e a'la ! departe( Apropii du)se# spu ea> *u forta' #umai cu forta se poate nfr"nge aceast voint nea&tut' A03 ex!lam $a%ardNre# !are ls s)i !ad *ratele de)a lu %ul trupului( A ,is astaM 6a3 A ,is asta( Ai au,it *i eM 6a( 6ar !&t e"ti de palid# 7e ri# !um ti ard o!0ii3 tr)adevr# 7e ri era palid "i privirea i era ar,toare( N)ar 'i su'erit mai mult da! i s)ar 'i v&r&t v&r'ul u ui pum al i im( Fru tea i se ro"i deodat( .iole t3 ,ise el stp& i du)"i %lasul %ata s i,*u! eas! viole t dup vi!le ie3 E%oism pro'u d3 Perversitate su'leteas!3 A rsplti rul !u *i ele 'a! doar %erii sau s'i tii3 Ru pe tru ru# *i e pe tru *i e# iat e!0itatea ome eas!( 6ar s 'a!i ru !& d ti se 'a!e *i e e odios "i i 'am( A!est %& d u poate ve i de!&t di iad3 +)a "elat3 tele% totul( .or !er!a s m !ople"eas! pri umr( Ne vor desprti( 5 e despart3 repet Aurore sri d di lo! !a o leoai! la a!est !uv& t( Ci eM Femeia aia mi,era*ilM Aurore# ,ise $a%ardNre# !are)i puse m& a pe umr# u tre*uie s spui imi! ru despre a!east 'emeie( Expresia !0ipului lui 7e ri era at&t de stra ie a!est mome t# !&t t& ra se trase apoi spim& tat( umele !erului3 Ce se t&mplaM ex!lam ea( 5e apropiase de 7e ri# !are)"i pusese#!apul m&i i# "i voi s)i !upri d %&tul !u *ratele( E respi se !u u 'el de spaim( $as)m3 $as)m3 ,ise el( E u lu!ru ori*il3 Exist o 'atalitate -urul ostru "i u *lestem deasupra oastr3 E!0ii Aurorei se umplur de la!rimi( Nu m iu*e"ti# 7e ri3 murmur ea( 7e ri !o ti u s o priveas!( Avea aerul u ui e*u ( !epu s)"i 'r& % m&i ile "i u 0o0ot de r&s dureros i rs!olea pieptul( A03 ,ise el# mpleti!i du)se# !a u om *eat( Nu "tiu# pe o oarea mea3 Nu mai "tiu !e s 'a!( Ce e i ima meaM tu eri!# vidM 6ra%oste# datorie# !are di tre dou# spu e)mi tu# !o "tii tM 5e prvli pe u s!au # murmur& d !u a!el %las -al i! al i o!e tilor lipsiti de ratiu e> Co "tii t# !o "tii t# spu e)mi# !are di douM 6atoria sau dra%osteaM +oartea sau viata meaM A!east 'emeie are drepturiM ?i eu# eu# )am oare "i eu drepturiM

1=G

Aurore u mai as!ulta a!este !uvi te !are ie"eau earti!ulate di %ura priete ului ei( 6ar i vedea su'eri ta !umplit "i i ima i se 'r& %ea( 7e ri# 7e ri3 stri% ea %e u !0i d 'ata lui( A!este drepturi sa!re u se !umpr# relu $a%ardNre# al !rui su'let# a!um# dup !e 'usese !upri s de 'e*r# se pr*u"ise( Nu se !umpr i!i !u pretul vietii( E)adevrat# mi)am dat viata( Ce mi se datorea, pe tru astaM Nimi!3 umele lui 6um e,eu3 7e ri# dra%ul meu 7e ri# !almea,)te# expli!)te3 Nimi!3 6ar am '!ut)o doar pe tru !a s mi se datore,e !evaM Ce valorea, devotame tulM Ne*u ie3 Ne*u ie3 Aurore l pri se de m&i i( Ne*u ie3 relu el !u revolt( Am !o struit pe isip "i o adiere de v& t a rstur at "u*redul edi'i!iu al spera tei mele( .isul a disprut3 Ni!i u simtea pl!uta apsare a de%etelor Aurorei# i!i u 5imtea la!rimile 'ier*i ti !are i se rosto%oleau pe m& 3(( 6e !e am ve it ai!iM spuse el "ter%& du)"i 'ru teaM Aveau oare evoie de mi eM Ci e su t eiM Femeia asta )a avut oare dreptateM Am vor*it !u aro%a t# am vor*it !a u smi tit((( Ci e)mi spu e ! vei 'i 'eri!it !u mi eM((( Pl& %iM Pl& %# 'ii d! te vd starea asta# *&i%ui *iata 'at( 6a! mai t&r,iu te)a" mai vedea pl& %& d# a" muri3 6e !e s m ve,i pl& %& dM ?tiu "i euM Poti !u oa"te vreodat i ima 'emeilor# AuroreM ?tiu m!ar da! m iu*e"tiM 6a! te iu*es!M ex!lam t& ra 'at !u 'ier*i te 'l!rare( 7e ri o !o templ !u esat( + tre*i da! te iu*es!M Tu# 7e riM repet Aurore( $a%ardNre i puse m& a pe %ur( Ea o srut( E retrase !a "i !um s)ar 'i ati s de)o 'la!r( Iart)m# relu el# su t tul*urat( ?i totu"i tre*uie s "tiu( Tu sti u te !u o"ti# Aurore( Tre*uie s "tiu3 As!ult)m !u ate tie# !0i*,uie"te *i e# e -o! 'eri!irea sau e oro!irea vietii oastre tre%i( Te implor# rspu de)mi !u toat si !eritatea# di toat i ima( ti voi rspu de ! tatlui meu# ,ise Aurore( 7e ri deve i livid "i !0ise o!0ii( 5 )aud umele sta3 murmur el !u %las at&t de sla* !&t Aurore a*ia putu s)l aud( 5 )aud i!iodat a!est ume3 6oam e3 relu el dup o t!ere# ridi!& du)"i o!0ii ume,iti de la!rimi( Este si %urul ume !u !are am o*i" uit)o( Pe !i e altul vede mi e da! u pe tatl ei( E0# 7e ri3 voi s spu Aurore# a !rei ro"eat su*it o '!ea "i mai !& ttoare( C& d eram !opil# *r*atii de trei,e!i de a i mi se preau *tr& i# %& di !u %las tare $a%ardNre( 4lasul i tremura "i deve ise *l& d !& d !o ti u> Ce v&rsta !re,i ! am# AuroreM Ce m i teresea, v&rsta ta# 7e riM .reau s)ti !u os! %& dul( Ce v&rstM Era !a u !o dam at !are)"i a"teapt se ti ta( 6ra%ostea# a!east teri*il "i puter i! patim# are aivitatea ei( Aurore !o*or privirea# pieptul i se ,*tea( Pe tru prima oar# 7e ri v,u tre,i du)se Aurore pudoarea "i i se pru ! portile !erului se des!0id 'ata lui( Nu)ti !u os! v&rsta# 7e ri# ,ise ea# dar umele pe !are ti l)am dat adi eauri# umele de tat# l)am rostit oare vreodat 'r s ,&m*es!M 6e !e s ,&m*e"ti# 'ata meaM A" putea 'i tatl tu( 6ar eu )a" putea 'i 'ii! ta# 7e ri( Am*ro,ia !are i m*ta pe ,eii emuritori era otet "i 'iere pe l& % vra-a a!estui %las( ?i# totu"i# voi d s *ea 'eri!irea p& la ultima pi!tur# $a%ardNre relu> Eram mai v&rst i! de!&t e"ti tu a!um# !& d ai ve it pe lume( Eram u *r*at(

1=L

E adevrat# 'ii d! ai putut ti e lea% ul meu !u o m& "i sa*ia !u !ealalt( Aurore# !opilul meu iu*it# u m privi pri se time te># re!u o"ti tei tale( Prive"te) m a"a !um su t((( Aurore "i a"e, m&i ile tremurtoare pe umerii lui "i !epu s)l !o temple delu %( Apoi rosti# !u u ,&m*et pe *u,e "i !u pleoapele pe -umtate !0ise> Nu !u os! pe lume imi! mai *u # mai o*il# mai 'rumos !a ti e3

Capitolul = !&)ritul ser rii

Era adevrat# mai ales a!est mome t# !& d 'eri!irea pu ea pe 'ru tea lui $a%ardNre !u u a ei strlu!itoare( $a%ardNre era t& r !a "i Aurore# 'rumos !a "i ea( ?i da! ati 'i v,ut 'e!ioara dr%ostit as!u ,& du)"i 'o!ul di privire drtul %e elor lu %i# !u pieptul palpit& d# !u ,&m*etul emotio at pe *u,e# da! ati 'i v,ut)o3 Iu*irea !ast "i mare# s'& ta duio"ie !are !o tope"te dou vieti tr)u a si %ur# !are lea% str& s dou su'lete# iu*irea# a!est !& t pe !are 6um e,eu l)a druit pm& tului# a!east ma !e !ade odat !u roua di !er# iu*irea !are "tie s 'rumusete,e s"i ur&te ia# iu*irea# !are d 'rumusetii o aureol divi # iu*irea era ai!i !u u & d "i tra s'i%ur& d a!est o*ra, !& ttor de 'at( $a%ardNre "i str& %ea la piept lo%od i!a pli de 'reamt( Arm o lu % t!ere( 1u,ele lor u se ati ser( ti multumes!3 ti multumes!3 murmur el( E!0ii lor "i vor*eau( 5pu e)mi# relu $a%ardNre# spu e)mi Aurore# ai 'ost totdeau a 'eri!it !u mi eM 6a# 'oarte 'eri!it# rspu se 'ata( ?i totu"i# Aurore# a,i ai pl& s( ?tii asta# 7e riM ?tiu tot !e te prive"te( 6e !e ai pl& sM 6e !e pl& % 'etele3 ,ise Aurore voi d s o!oleas! rspu sul( Tu u e"ti !a "i !elelalte !& d pl& %i((( Te ro%# de !e ai pl& sM 6i !au,a a*se telor tale# 7e ri( Te vd destul de rar "i# de aseme ea# di !au,a %& dului !((( ?ovi( "i toarse privirea( Ce %& dM tre* $a%ardNre( 5u t e*u # 7e ri# murmur t& ra pro'u d tul*urat( 4& dul ! Paris su t 'emei 'oarte 'rumoase# ! toate 'emeile astea dores! s)ti pla! "i ! s)ar putea s((( 5)ar putea sM((( repet $a%ardNre# por it s %oleas! !upa de e!tar( 5 iu*e"ti pe alta( "i as!u se 'ru tea mpurpurat la pieptul lui( 6um e,eu mi d a!east mare 'eri!ire3 murmur 7e ri exta,( Tre*uie s !red((M Tre*uie s !re,i ! te iu*es!3 ,ise Aurore# *u"i d la pieptul iu*itului ei su etul propriului %las# !are o spim& ta( + iu*e"ti tu# AuroreM 5imti !um ti *ate i imaM E0#3 6a! e)adevratM((( 6ar o "tii *i e "i si%ur# Aurore# 'at iu*itM ti !u o"ti i imaM .or*e"te "i o as!ult( Ieri erai u !opil( A,i su t 'emeie# 7e ri# 7e ri# te iu*es!3 $a%ardNre "i aps m&i ile pe piept( ?i tuM l tre* Aurore( Nu putu de!&t s murmure !u %las tremurtor# !u pleoapele ume,ite> E03 5u t 'eri!it3 5u t 'eri!it3 Apoi o um*r tre!u pe 'ru tea lui( .,& d)o# drt i!a lovi di pi!ior "i ,ise> Ce mai eM

1=<

6a! vei re%reta !& dvaM rosti "oapt 7e ri# !are)i sruta prul( Cum s re%ret da! rm&i l& % mi eM As!ult( oaptea asta am vrut s)ti ridi! u !olt al perdelei !are)ti as!u dea sple dorile lumii( Ai tre,rit Curtea# luxul# strlu!irea( Ai au,it ,um,etul ser*rii( Ce %& de"ti despre CurteM E 'rumoas# rspu se Aurore# dar )am v,ut totul# u)i a"aM Te simti desti at a!estei vietiM E!0ii ti aru ! s!lipiri( .ei iu*i a!east lume( Cu ti e# da( ?i 'r mi eM Nimi! 'r ti e3 $a%ardNre i lu m&i ile "i le duse la *u,e( $e)ai v,ut pe a!ele 'emei !are tre!eau ,&m*i dM Preau 'eri!ite "i 'oarte 'rumoase# l trerupse Aurore( tr)adevr# su t 'eri!ite( Au !astele "i palate((( C& d e"ti !asa oastr# 7e ri# o iu*es! mai mult de!&t u palat( Ele au priete e( Eu te am pe ti e( Ele au o 'amilie( Familia mea e"ti tu( Aurore ddea rspu surile 'r s "ovie# !u sur&sul ei si !er( 5u'letul ei vor*ea( 6ar $a%ardNre voia o dovad depli ( F!u apel la tot !ura-ul "i relu dup o pau,> Ele au o mam( Aurore pli( Nu mai ,&m*ea( E la!rim t&" i tre pleoapele pe -umtate !0ise( $a%ardNre i ls m&i ile# pe !are ea le mpreu pe piept( E mam3 repet ea !u o!0ii ridi!ati spre !er( Adesea su t mpreu !u mama mea( 6up ti e# 7e ri# m %& des! !el mai mult la mama( E!0ii ei 'rumo"i preau ! se roa% !u ardoare( 6a! ar 'i ai!i# !u ti e# 7e ri# !o ti u ea# da! a" au,i spu & du)ti# 'iul meu3 E03 Ce *u!urii e)ar mai putea da paradisulM 6ar# se !ore!t ea dup o s!urt pau,# da! ar tre*ui s ale% tre mama "i ti e((( Pieptul ei a%itat ,v&! i( E*ra,ul 'erme!tor exprima o pro'u d mela !olie( $a%ardNre a"tepta %ri-orat# %&'&i d( E poate ur&t !e voi spu e# rosti Aurore !u e'ort( E spu 'ii d! o %& des!> da! ar tre*ui s ale% tre mama "i ti e((( Nu putu s termi e 'ra,a( C,u distrus *ratele lui 7e ri "i ex!lam !u vo!ea pli de suspi e> Te iu*es!3 E03 !&t te iu*es!3 Te iu*es!3 Cu o m& # $a%ardNre o susti ea# !u !ealalt prea s !0eme a-utor !erul( 6um e,eu# !are e vede# ex!lam el !u exaltare# 6um e,eu# !are e aude "i e -ude!# tre*uie s mi te dea( E primes!2 6oam e# de la ti e "i -ur ! va 'i 'eri!it3 Aurore tredes!0ise o!0ii "i *u,ele)i s!0itar u ,&m*et palid( +ultumes!3 +ultumes!3 !o ti u $a%ardNre ridi!& d 'ru tea Aurorei de Nevers p& la *u,ele lui( Aite3 Prive"te !&t de 'eri!it m 'a!i> r&d "i pl& %# su t *eat "i e*u de 'eri!ire3 s'&r"it e"ti a mea# Aurore# umai a mea3((( 6ar# !e spu eam adi eauri# AuroreM Nu !rede !e ti)am spus( 5u t t& r( E03 Am mi tit3 5imt !um se revars di mi e ti eretea# 'orta# viata( .om 'i 'eri!iti3 Feri!iti mult vreme3 E si%ur ! !ei de v&rsta mea su t mai *tr& i de!&t mi e( ?tii de !eM Am s)ti spu ( Ceilalti 'a! !eea !e '!eam "i eu ai te de a t&l i drumul meu lea% ul tu( Ceilalti *eau# !eilalti iu*es!# !eilalti -oa!( Atu !i !& d su t ,estrati# !um eram "i eu# pli de 'l!rare "i de !ute,a t# !eilalti risipes! e*u ii !omoara ti eretii lor( Ai aprut tu# Aurore# "i pe dat am deve it avar( A i sti !t provide tial mi)a spus s)mi opres! i ima s se mai risipeas!( Am a%o isit pe tru a)ti pstra e ti at su'letul meu( Am 'ere!at tr)u sipet 'l!rarea a ilor mei ti eri( 6e)atu !i )am mai iu*it imi!# )am mai dorit imi!( Patima mea# atipit de Frumoasa di pdurea adormit# se tre,e"te aiv "i puter i!( I ima mea )are de!&t dou,e!i de a i3

1=O

+ as!ulti# ,&m*e"ti# m !re,i e*u ( 5u t e*u de 'eri!ire# e)adevrat dar vor*es! !0i*,uit( Ce)am '!ut eu toti a!e"ti a iM I)am petre!ut privi du)te !um !re"ti "i 'lore"ti# i) am petre!ut p& di d tre,irea su'letului tu# i)am petre!ut !ut& du)mi *u!uria ,&m*etul tu( umele lui 6um e,eu3 Tu aveai dreptate# am v&rst s 'iu 'eri!it# v&rsta de a te iu*i3 mi apartii3 .om 'i totul u ul pe tru altul3 ?i iar ai dreptate> a'ar de oi doi# u exist imi! pe lumea asta( .om mer%e tr)u lo! as!u s# e!u os!ut de ime i# departe3 ?i ti voi spu e !um va 'i viata oastr> dra%oste depli # dra%oste "i umai dra%oste((( 6ar spu e totu"i !eva# Aurore# spu e3 Ea l as!ult exta,( 6ra%oste3 repet ea !a tr)u vis 'eri!it( 6ra%oste "i umai dra%oste3 Nu)ti 'ie team3 spu ea Co!ardasse !are)l ti ea de pi!ioare pe dom ul *aro de 1ar*a !0ois( 1tr& ul sta de mod ve!0e at&r a !am %reu# iu*itelule3 Passepoil ti ea !apul a!eluia"i *aro de 1ar*a !0ois# om auster "i emultumit# pe !are or%iile Re%e tei l de,%ustau pro'u d# dar !are a!um era *eat !&t trei sau patru tari la u lo! !ltorie pri Fra ta( Co!ardasse "i Passepoil 'useser sr!i ati de dom ul *aro de la 7u auda:e# pe tru !&tiva *a i# s)l du! a!as pe dom ul *aro de 1ar*a !0ois( Traversau %rdi a pustie "i tu e!at( Ei# !e ,i!i# '!u %as!o ul la o sut de pa"i de !ortul u de avusese lo! supeul( 6a! e)am odi0 i puti # dra%ul meuM + supu # rspu se Passepoil( 1tr& ul e %reu "i plata u"oar(( l depuser pe iar* pe dom ul *aro de 1ar*a !0ois# !are# pe -umtate tre,it de r!oarea optii# !epu s repete re're ul 'avorit> A de o s a-u %emM A de o s a-u %emM .ai de p!atele oastre3 o*serv Co!ardasse( 1tr& ul *etiv e 'oarte !iudat# porum*elule( E s a-u %em la morm& tarea oastr# suspi Passepoil !u u to resem at( Am& doi se a"e,ar pe o *a !( Passepoil "i s!oase pipa di *u,u ar "i !epu s o umple ta!ti!os( 6a! a 'ost ultimul ostru supeu# ,ise el# tre*uie s mrturises! ! a 'ost *u ( Ai dreptate3 rspu se Co!ardasse !io! i d am arul( Fir)ar s 'ie3 Am m& !at de u ul si %ur o %i "i -umtate( A03 ,ise Passepoil( 'ata mea se %sea mititi!a aia !u prul *lo d pudrat "i !u u pi!ioru" !are putea i tra !u"ul m&i ii mele3 5tra" i!3 ex!lam Co!ardasse( 6oam e s'i te3 ?i mie,urile de a %0i are dimpre-ur# %ro,ave3 ?i talia ei# s)o !upri ,i !u ,e!e de%ete3 Ai remar!at)oM mi pla!e mai mult a mea# ,ise !u %ravitate Co!ardasse( Nu mai spu e3 ex!lam Passepoil( Ro"!at "i ,*a %0ie( .or*ea despre ve!i a lui Co!ardasse( A!esta l apu! de !ea' "i)l ridi!( Iu*itelule# ,ise el# u admit s)mi i sulti supeul( Cere)ti s!u,e# pe 6um e,eu3 6a! u# te tai 'r mil( Pe tru a se !o sola de suprrile lor# *user am& doi de dou ori mai mult de!&t austerul *aro de 1ar*a !0ois( Pli!tisit de tira ia priete ului su# Passepoil u voi s)"i !ear s!u,e( Traser sa*ia di tea!( 5e lovir puter i!# dar u se imerir# apoi se luar de pr "i p& la urm !,ur peste trupul dom ului *aro de 1ar*a !0ois# !are se tre,i di ou !& t& d i A de o s a-u %em# 6um e,eule mareM A de o s a-u %emM Ei# uitasem de 0&r! asta *tr& # ,ise Co!ardasse( 5)l !rm de)ai!i# adu% Passepoil( 6ar# ai te de a ridi!a povara# se m*rti"ar !u e'u,iu e# pl& %& d 0o0ote( Ar sem a s u)i !u oa"tem da! am %& di ! ar 'i omis s)"i umple 'ie!are plos!a la *u'et( %0itir 'ie!are o du"! mare# puser tea! spadele "i l !r!ar di ou pe dom ul de 1ar*a !0ois( A!esta visa ! asist la ser*area de la .aux)la).i!or ite# dat de

1=P

dom ul suprai te de t Fou/uot o oarea t& rului re%e $udovi! al ;I.)lea# "i ! ,!ea su* mas dup supeu( Alte vremuri, alte vremuri'# ,i!e prover*ul mi !i os( ?i )ai mai v,ut)oM tre* Co!ardasse( Pe !i eM Pe)aia !are era 'ata meaM Nu# pe mi!uta "tre %rit !u domi oul ro,M Nu i)am mai ,rit i!i um*r# de"i am s!oto!it toate !orturile( Nu)ti 'ie team3 Eu am a-u s p& la palat "i ti spu # porum*elule# ! m priveau((( Erau o multime de domi ouri ro,3 6ar u al ostru( Am vrut s)i vor*es! u eia# dar mi)a dat u *o*&r a! peste as# '!& du)m muma)pdurii( (ai de pcatele mele' rspu sei( Ilustrul meu priete # re%e tul# prime"te ai!i o so!ietate mult prea pestrit# au,i# !umtr eru"i atM ?i pe el# tre* Passepoil# pe el l)ai t&l itM Co!ardasse !o*or %lasul( Nu# dar am au,it vor*i du)se de el( Re%e tul )a parti!ipat la supeu( A rmas !0is *irou !u 4o ,a%ue( Toat !li!a pe !are am v,ut)o a,i)dimi eat la palat !&r!&ie "i ame i t( 6oam e)s'i te3 6a! am !ura- m!ar pe !&t !iripes!# mi!ul ostru Pari,ia tre*uie s se ti *i e3 +i)e 'ri! s u)i 'a! de petre!a ie# suspi 'ratele Passepoil( Co!ardasse# !are era 'at# se opri# !eea !e i smulse dom ului *aro de 1ar*a !0ois u %eamt( 6ra%ul meu# 'ii si%ur ! "tre %arul va ie"i di !ur!tur( A mai ptit)o3 Al!iorul u mer%e de multe ori la r&u((( murmur Passepoil( Nu putu termi a prover*ul( A ,%omot de pa"i se au,ea di spre *a,i ( 6i pur o*i" ui t# vite-ii o"tri t&" ir tr)u desi"( Primul lor %est era totdeau a de a se as!u de( Pa"ii se apropiau( Era o trup de oame i armati# 'ru tea !reia mer%ea !u os!utul spadasi de 1o ivet# pro'esor de e!0itatie al doam ei de 1erri( Pe msur !e patrula tre!ea pe o alee# lumi ile se sti %eau( Cur& d# Co!ardasse "i Passepoil putur s aud !e spu eau soldatii> E %rdi 3 a'irm u ser%e t soldatilor( Am tre*at toate pi!0etele "i %r,ile de la porti( Costumul lui era u"or de re!u os!ut( N)a 'ost v,ut ie"i d( Pe toti dum e,eii3 repeta u soldat( "i merit soarta3 $)am v,ut ,%&lt&i du)l pe dom ul de 4o ,a%ue !um s!uturi u mr s)i !ule%i poamele( 1iatul sta de trea* 'a!e !&t o provi !ie trea%# murmur Passepoil duio"at de a!east meta'or orma d( Ate tie# *ieti# ordo 1o ivet3 ?titi ! e u om prime-dios3 5e deprtar( E alt patrul mer%ea de partea palatului# o alta !tre aleea de !arpe i !are mr%i ea !asele str,ii Neuve)des)Petits)C0amps( $umi ile se sti %eau peste tot drumul lor( 5)ar 'i putut spu e ! a!east 'rivol !ldire a pl!erilor se pre%tea o exe!utie si istr( Iu*itelule# spuse Co!ardasse# i)au pus %& d ru priete ului ostru( +i se pare limpede# rspu se Passepoil( Am au,it spu & du)se la palat ! "tre %arul l)a !am *rutali,at pe dom ul de 4o ,a%ue( Pe el l !aut( ?i pe tru a)l %si# sti % lumi ileM Nu pe tru a)l %si# !i pe tru a)l da %ata( Pe le%ea mea3 spuse Passepoil( Ei su t patru,e!i sau !i !i,e!i !o tra u u( 6a! u i,*utes! de data asta((( 6ra%ul meu# trerupse %as!o ul# u vor i,*uti( +i!ul "tre %ar are pe dra!u) el( 6a! e"ti de a!ord# l vom !uta "i oi# pe tru a)i o'eri servi!iile oastre( Passepoil era prude t( Nu)"i putu reti e o str&m*tur "i ,ise> Nu e mome tul( Nu)ti 'ie team3 .rei s te !erti !u mi eM ex!lam !lo!otitorul Co!ardasse( A!um e mome tul# sau i!iodat( 6a! )ar 'i avut evoie de oi# ( e primea !u lovitura lui Nevers3 Noi am %re"it(

1==

E)adevrat# spuse Passepoil# oi am %re"it( 5 m ia dra!u da! u e o trea* prime-dioas3 6rept re,ultat# dom ul *aro de 1ar*a !0ois )a mai dormit patul su( 4e tilomul 'u a"e,at pur "i simplu pe pm& t# u de "i !o ti u som ul( Armarea a!estei povestiri e va spu e !um "i u de s)a tre,it( Co!ardasse "i Passepoil !epur s !er!ete,e( Era tu eri! *e, ( Nu mai rmsese i!i u lampio apri s %rdi # a'ara !elor di prea-ma !orturilor i die e( .,ur lumi & du)se 'erestrele de la primul eta- al pavilio ului re%e tului( 5e des!0ide o 'ereastr( su"i re%e tul apru la *al!o "i ,ise slu-itorilor si i vi,i*ili> 6om ilor# rspu deti !u !apul3 5 'ie pri s viu3 ti multumes!# 6um e,eule3 mormi 1o ivet# a !rui patrul se a'la aproape de ro dul 6ia ei( 6a! etre* i!ul a au,it asta# o s e pri!i uias! %reutti3 5u tem o*li%ati s mrturisim ! patrulele u luau parte !u t!ere la a!est -o!( 6om ul de $a%ardNre avea o reputatie at&t de %ro,itoare# !&t 'ie!are soldat "i)ar 'i '!ut *u!uros testame tul( 1o ivet# spadasi ul# ar 'i pre'erat s se *at !u dou du,i i de volu tari de vit o*il di provi !ie de!&t s se o!upe de aseme ea trea*( $a%ardNre "i Aurore luaser 0otr&rea de a 'u%i( $a%ardNre i tuia !e se petre!ea %rdi ( 5pera s poat tre!e# !u sotitoarea lui# pri poart al !rei pa, i! era $e 1rea t( "i m*r! domi oul e%ru# iar o*ra,ul Aurorei era di ou as!u s de mas!( Prsir %0ereta portarului( 6oi oame i stteau %e u !0i pe pra%# a'ar( Am '!ut tot !e am putut# dom ule !avaler# spuser mpreu ( Co!ardasse "i Passepoil# !are reu"iser s %oleas! plos!a pe tru a)"i 'a!e !ura-( Iertati) e3 Ce)s mai spu M adu% Co!ardasse( A'urisitul domi o ro, era !a u spiridu"( Isuse# stri% Passepoil# iat)l ai!i( Co!ardasse se 're! la o!0i( 6repti3 ordo $a%ardNre( Apoi# ,ri d pe ea"teptate mus!0etele soldatilor la !aptul# aleii# adu%> Ce seam astaM Asta seam ! e"ti *lo!at# srma !opil3 rspu se Passepoil( $i*ertatea de lim*a- o s!osese di 'u dul plos!i( $a%ardNre i!i u !eru expli!atii( 40i!ise totul( 5er*area se s'&r"ise# iat !e)l spim& ta( Erele tre!user pe tru el !a mi utele( Nu msurase timpul( t&r,iase( 6oar tumultul ser*rii i)ar 'i putut 'avori,a 'u%a( 5u teti !u adevrat "i si !er alturi de mi eM tre* 7e ri( Pe viat "i pe moarte3 rspu ser !ei doi vite-i !u m& a pe i im( ?i u mi teau( .ederea a!estui diavol# mpreu !u restul *uturii di plos!# i exaltase( Aurore tremura pe tru viata lui $a%ardNre "i u se %& dea la ea( Au s!0im*at %r,ile de la portiM tre* 7e ri( $e)au trit# rspu se Co!ardasse( Tre*uie s 'im !u *%are de seam# 6oam e s'i te3 $a%ardNre rmase pe %& duri( Apoi !o ti u pe ea"teptate( l !u oa"teti# di t&mplare# pe me"terul $e 1rea t# portar la C!uraux)RisM Ca pe *u,u arul ostru# rspu ser mpreu Co!ardasse "i Passepoil( Atu !i u v va des!0ide poarta3 ,ise $a%ardNre !u u %est de !iud( 1ravii o"tri priete i !uvii tar d& d di !ap# la a!east !o !lu,ie emi ame te lo%i!( 6oar oame ii !are u i)ar !u oa"te le)ar putea des!0ide poarta( A ,%omot va% se au,ea spatele desi"ului# apropiere( 5)ar 'i spus ! di toate prtile se apropiau !u pre!autie mai multi oame i( $a%ardNre "i priete ii lui u puteau vedea imi! $o!ul u de se a'lau )avea mai mult lumi de!&t aleile ve!i e# iar tu'ele de verdeat erau e!ate tr)o *e, total( As!ultati# spuse $a%ardNre# tre*uie s ris!m totul pe o !arte( Nu v o!upati de mi e( ?tiu !um s ies di !ur!tur( Pot s m de%0i,e, a"a 'el !&t s "el privirea du"ma ilor( $uati)o pe 'at( .eti i tra mpreu !u ea su* vesti*ulul re%e tului# 'a!eti la st& %a# u"a dom ului

@RR

$e 1rea t se a'l la !aptul primului !oridor# tre!eti mas!ati "i spu eti> /in partea aceluia care se afl n grdin, n g3ereta dumneavoastr... . va des!0ide poarta di spre strad "i v veti du!e s m a"teptati spatele !apelei $uvrului( teles3 ,ise Co!ardasse( ! u !uv& t( 5u teti stare s v lsati mai de%ra* u!i"i de!&t s o predati pe a!east 'atM Nu)ti 'ie team3 .om s'r&ma tot !e e va sta !ale# '%dui %as!o ul( P,ea3 adu% Passepoil# !u o m& drie !are u i se !u o"tea( ?i# am& doi a!ela"i timp# stri%ar> 6e ast dat veti 'i multumit de oi( $a%ardNre srut m& a Aurorei "i i spuse> Cura-3 E ultima oastr !er!are( Ea ple!# es!ortat de vite-ii o"tri( Tre*uia s traverse,e ro dul 6ia ei( 7ei3 stri% u soldat( +ult timp i)a mai tre*uit steia p& s)"i %seas! drumul3 +ititeilor# ,ise Co!ardasse# e o doam di !orpul de *alet( deprt !u m& a# 'r !eremo ie# pe !ei a'lati 'ata lui "i adu% !u eru"i are> 5u tem a"teptati de alteta)sa re%al3 5oldatii !epur s r&d "i i lsar s trea!( 6ar la um*ra u ui p&l! de porto!ali a"e,ati 0&rdaie# !are mr%i ea u %0iul pavilio ului# erau doi oame i !are stteau la p& d> 4o ,a%ue "i omul su de !redere# dom ul de Pe:rolles( 5e a'lau a!olo pe tru $a%ardNre# pe !are)l a"teptau s apar di tr)o !lip alta( 4o ,a%ue spuse !&teva !uvi te la ure!0ea lui Pe:rolles( A!esta vor*i "oapt !u "ase ti!lo"i !u s*ii lu %i# as!u "i drtul pomilor( Cu totii se pustir pe urmele vite-ilor o"tri# !are to!mai ur!au pero ul es!ort& d deaproape domi oul ro,( 6om ul $e 1rea t des!0ise poarta de la C!ur)aux)Ris# a"a !um se a"teptase $a%ardNre( Numai ! o des!0ise de dou ori> prima dat pe tru Aurore "i es!orta ei# a doua oar pe tru dom ul de Pe:rolles "i tovar"ii lui( $a%ardNre se stre!urase pe esimtite p& la !aptul pote!ii# pe tru a vedea da! lo%od i!a lui va a-u %e 'r piedi!i la pavilio ( C& d vru s se apoie,e %0ereta portarului# drumul era *arat> u pi!0et de %r,i 'ra !e,e !0idea aleea( 5tai3 6om ule !avaler# stri% !oma da tul !u %lasul oare!um alterat# u opu eti re,iste t# v ro%( 5u teti !o -urat di toate prtile( Era adevrul !urat( toate tu'ele ve!i ate# !rosa mus!0etelor lovea pm& tul( Ce vor de la mi eM tre* $a%ardNre# !are i!i u trase sa*ia( .itea,ul 1o ivet# !are se apropiase !u pa"i de lup pe la spate# l !upri se de mi-lo!( $a%ardNre u !er! s se despri d di str& soare "i tre* pe tru a doua oar> Ce vor de la mi eM $a dra!u3 rspu se mar!0i,ul de 1o ivet( E s vedeti !ur& d( Apoi adu%> ai te# dom ilor3 $a palat3 5per ! veti depu e mrturie> am '!ut si %ur a!east importa t !aptur( Erau mai mult de "ai,e!i( 7e ri a 'ost !o -urat "i purtat pe *rate# mai de%ra*# de!&t !o dus# apartame tele lui P0ilippe dIErlea s( Apoi au !0is u"a vesti*ulului "i %rdi )a mai rmas tipe ie de om# a'ar de *u ul dom de 1ar*a !0ois# s'ori d !a u tat pe %a,o ul umed(

Capitolul 1R Capcana

Ceea !e se umea marele !a*i et# sau# mai *i e ,is# primul !a*i et al re%e tului# era o sal destul de vast# u de a!esta avea o*i!eiul s primeas! mi i"trii "i !o siliul de re%e t( mi-lo!ul !perii se a'la o mas rotu d# a!operit !u u !ovor !u 'lori mari# u 'otoliu pe tru P0ilippe dIErlea s# u 'otoliu pe tru du!ele de 1!ur*o # s!au e pe tru !eilalti

@R1

mem*ri titulari ai !o siliului "i s!au e plia te pe tru se!retarii de stat( 6easupra u"ii pri !ipale at&r a stema Fra tei# !u ramura se!u dar a !asei de Erlea s# A'a!erile re%atului se re,olvau ai!i 'ie!are ,i# !am de m& tuial# dup !i ( Re%e tul !i a t&r,iu# spe!ta!olul de la Eper !epea devreme# a"a !# tr)adevr# u prea era timp( C& d $a%ardNre i tr# de 'at se a'la mult lume( Ca*i etul sem a !u u tri*u al( 6om ii de $amoi% o # de Tresmes "i de +a!0ault stteau l& % re%e t# !are luase lo! 'otoliu( 6u!ii de 5ai t)5imo # de $uxem*our% "i dI7ar!!urt stteau l& % !mi ( A"ile erau p,ite de soldati# "i 1o ivet# *iruitorul# "i "ter%ea 'ru tea de sudoare 'ata o%li ,ii( Ne)am dat oste eala# a 'ost %reu# dar am pus m& a pe el3 spu ea el !u -umtate %las( A03 al dra!ului om3 5)a mpotrivitM tre* +a!0ault# lo!ote e tul politiei( 6a! )a" 'i 'ost a!olo# rspu se 1o ivet# 6um e,eu "tie !e s)ar 'i t&mplat3 $& % 'erestre i)ati 'i putut re!u oa"te pe *tr& ul .illero:# !ardi alul de 1iss:# .o:er dIAr%e so # $e*la ! "i altii( C&tiva di tre oame ii de !redere ai lui 4o ,a%ue reu"iser s) "i !roias! drum> Navailles# C0ois:# No!e# 4iro e "i %rasul Eriol# !omplet mas!at de !o 'ratele su Tara e( C0aver : sttea de vor* !u dom ul de 1risso # !are dormea pi!ioare dup trei opti de *utur( spatele lui $a%ardNre se a'lau doispre,e!e sau !i !ispre,e!e oame i armati p& di ti( 5e mai a'la a!olo o si %ur 'emeie> doam a pri tes de 4o ,a%ue# a"e,at la dreapta re%e tului( 6om ule# ,ise *rus! re%e tul !lipa !& d l ,ri pe $a%ardNre# )am sta*ilit !o ditiile oastre ! veti ve i s tul*urati ser*area "i s i sultati# propria oastr !as# pe u ul di tre !ei mai mari se iori ai re%atului( 5u teti a!u,at# de aseme ea# de a 'i tras sa*ia i !i ta palatului re%al( Ne o*li%ati s re%retm 'r t&r,iere !leme ta avut 'at de dom ia)voastr( 6i !lipa arestrii# o*ra,ul lui $a%ardNre era de marmur( Rspu se pe u to re!e "i respe!tuos> +o se iore# u mi)e team s se repete ai!i dis!utia di tre dom ul de 4o ,a%ue "i mi e( !e prive"te !ea de)a doua a!u,atie# e)adevrat# am tras sa*ia# dar am '!ut)o s apr o 'emeie( Pri tre !ei de 'at se a'l mai multe persoa e !are pot depu e mrturie spri-i ul spuselor mele( 6oar C0aver : rspu se di %rupul !elor "ase( 6om ule# ati spus adevrul( 7e ri l privi !u uimire# timp !e priete ii mi!ului mar!0i, l mustrau !u asprime di o!0i( 6ar re%e tul# !are era destul de pli!tisit "i voia s doarm# tre!u repede peste aseme ea 'lea!uri( 6om ule# relu re%e tul# vi s)ar ierta toate astea# dar# luati seama# exist u lu!ru9 pe !are u)l vom ierta i!iodat> ati '%duit doam ei de 4o ,a%ue s)i apoiati 'ii!a( E) adevratM 6a# mo se iore# am promis( +i)ati trimis u mesa%er# !are mi)a '!ut a!elea"i promisiu i umele dom iei) voastre( Re!u oa"tetiM 6a# mo se iore( 40i!iti# sper# ! v a'lati 'ata u ui tri*u al( Curtile E*i" uite u tre*uie s !u oas! 'aptele !e vi se imput( 6ar v -ur# dom ule# ! veti 'i pedepsit da! o meritati( A de este dom i"oara de NeversM Nu "tiu# rspu se $a%ardNre( +i te3 stri% pri tesa !u o m& ie estp& it( Nu# doam ( Am '%duit !eva peste puterile mele# iat tot( A murmur de,apro*ator se au,i di adu are( 7e ri "i purt privirea -ur "i# vor*i d mai tare# relu> Nu o !u os! pe dom i"oara de Nevers( E o eru"i are3 ,ise dom ul du!e de Tresmes# %uver atorul Parisului( Toti oame ii de !redere ai lui 4o ,a%ue repetar> E o eru"i are3

@R@

6om ul de +a!0ault# depri s !u teleptele traditii ale politiei# ddu pe lo! s'atul de a)l supu e pe a!est eo*r,at marilor torturi( 6e !e s piard vremea de%ea*aM Re%e tul l privi !u severitate pe $a%ardNre( 6om ule# ,ise el# !0i*,uiti *i e la !eea !e spu eti( C0i*,uiala u adau% imi! adevrului "i u)l s!0im*# mo se iore( Am spus adevrul( 5uportati aseme ea o*r, i!ie# mo se ioreM ,ise pri tesa# '!& d u e'ort s se stp& eas!( Pe o oarea# mea# pe m& tuirea su'letului meu# mi te3 ?tie u de se a'l 'ii!a mea# 'ii d! mi)a spus)o adi eauri# %rdi # la ,e!e pa"i de ai!i( Rspu deti3 ordo re%e tul( Atu !i# !a "i a!um# am spus adevrul# repli! $a%ardNre( Atu !i mai speram ! s) mi ti '%duiala( ?i)a!umM *&i%ui pri tesa s!oas di 'ire( A!um u mai sper( 6oam a de 4o ,a%ue !,u vl%uit 'otoliu( Eame ii %ravi di asiste t# mi i"trii# mem*rii Parlame tului# du!ii priveau !u i teres stra iul perso a- al !rui ume le i,*ise de at&tea ori ure!0ile ti erete> 'rumosul $a%ardNre# $a%ardNre spadasi ul3 E*ra,ul lui i teli%e t "i !alm u se potrivea delo! u ui vul%ar t&r&tor de sa*ie( A ii# a !ror privire era mai ptru ,toare# !er!au s vad !e se as!u dea drtul a!estei apare te se i tti( Aveau 'ata lor u om !are ma i'est o 0otr&re trist "i ad& ! !0i*,uit( Eame ii lui 4o ,a%ue se simteau prea mru ti a!est lo! pe tru a 'a!e mult %l%ie( I traser ai!i %ratie stp& ului lor# parte i teresat de,*atere# dar stp& ul u se arta( Re%e tul relu> Ati s!ris re%e tului Fra tei doar pe *a,a a!estor va%i spera te !& d mi)ati trimis vor*> Fii!a priete ului dom iei)voastre v va 'i apoiatM((( 5peram ! va 'i a"a( 5perati3 Emul se poate "ela( Re%e tul i !o sult di privire pe Tresmes "i pe +ao0au0# !are preau s 'ie s'et i!ii si( 6ar# mo se iore# ex!lam pri tesa !are)"i 'r& %ea m&i ile# u vedeti oare ! mi)a 'urat !opilulM E la el# pot s -ur3 E ti e as!u s3 $ui i)am dat)o *rate pe 'ii!a mea oaptea !rimei# mi ami tes!3 ?tiu3 Dur3 Au,iti# dom uleM spuse re%e tul( E mi"!are imper!epti*il a%ita t&mplele lui $a%ardNre( Pi!turi de sudoare t&" eau de su* pr# dar rspu se 'r s)"i de,mi t !almul> 6oam a pri tes se "al( E03 ex!lam ea e*u it( ?i ur om !a a!esta u poate 'i pedepsit3 Ne)ar tre*ui doar u martor((( !epu re%e tul( 6ar se trerupse# 'ii d! 7e ri se ridi!ase !&t era de alt# provo!& du)l di privire pe 4o ,a%ue !are to!mai apruse pe u"a pri !ipal( I trarea lui 4o ,a%ue is! o !lip de se ,atie( E salut de departe pe pri tes# sotia sa# "i pe P0ilippe dIErlea s# dar rmase l& % u"( Privirea i se !ru!i"a !u a lui 7e ri# !are rosti !u u a!!e t de s'idare> +artorul s se pre,i te "i s dr, eas! s m re!u oas!3 E!0ii lui 4o ,a%ue !lipir !a "i !um ar 'i !er!at ,adar s susti privirea a!u,atorului( Fie!are v,u a!est lu!ru( 6ar 4o ,a%ue i,*uti s ,&m*eas! "i lumea spuse> Poate ! i)e mil( Totu"i# sal dom ea t!erea( 6i spre u" se au,i u ,%omot u"or( 4o ,a%ue se apropie de pra% "i# di um*r# se ivi 'i%ura livid a lui Pe:rolles( Fata e m&i ile oastre3 ,ise el !eti"or( ?i do!ume teleM ?i do!ume tele(

@RF

Culoarea reve i o*ra,ul lui 4o ,a%ue# at&t de mult se *u!ur( 6ra!u s m ia3 stri% el( N)am avut dreptate !& d ti)am spus ! !o!o"atul sta valorea, !&t %reutatea lui aurM Pe le%ea mea3 rspu se slu-itorul ple!at( +rturises! ! l)am -ude!at %re"it( Ne)a dat o stra" i! m& de a-utor3 .edeti *i e# mo se iore# spu ea tre timp $a%ardNre# ime i u rspu de( Fii d! su teti -ude!tor# 'iti drept( Ci e se a'l 'ata dom iei)voastre a!est mome tM A *iet %e tilom "elat# !a "i dom ia)voastr# spera tele sale( Am !re,ut ! m pot *i,ui pe u se time t !are de o*i!ei este !el mai !urat "i mai 'ier*i te di tre toate( Am '%duit !u dr, eala u ui om !are sper tr)o rsplat((( 5e opri "i)apoi !o ti u !u e'ort> tru!&t !redeam ! am dreptul la o rsplat( E!0ii i se ple!ar 'r voie "i %lasul i se opri %&tle-( Ce 'el de om e a!est t& rM tre* *tr& ul .illero: pe .o:er)dIAr%e so ( .i!e)!a !elarul rspu se> Eri e u su'let mare# ori !el mai la" di tre toti ti!lo"ii( $a%ardNre se strdui di rsputeri pe tru a putea !o ti ua> 5oarta "i)a *tut -o! de mi e# mo se iore( Iat !rima mea( Ceea !e am !re,ut ! se a'l stp& irea mea mi)a s!pat( + pedepses! si %ur "i ple! exil( Ar 'i prea u"or3 ,ise Navailles( +a!0ault vor*i pe "optite !u re%e tul( + proster la pi!ioarele dom iei)voastre# mo se iore(((( !epu pri tesa( A-u %e# doam 3 trerupse P0ilippe dIErlea s( 4estul su imperios !eru li i"te "i toti !ei di sal t!ur( Apoi# adres& du)se lui $a%ardNre# rosti> 6up !um spu eti# su teti %e tilom# dom ule( Fapta pe)!are ati '!ut)o este edem de u %e tilom( 6rept pedeaps aveti propria dom iei)voastre ru"i e( 6ati)mi sa*ia# dom ule3 $a%ardNre "i "terse 'ru tea s!ldat sudoare( mome tul !& d "i des'!u !e tiro ul# o la!rim i se preli se pe o*ra,( 6um e,eule mare3 murmur C0aver :# !are era !upri s de 'ri%uri "i u "tia de !e( +ai *i e l u!ideau( !lipa !& d $a%ardNre m& a sa*ia mar!0i,ului de 1o iivet# C0aver : "i toarse privirea( Nu mai su tem pe vremea !& d se s'r&mau pi te ii !avalerilor re!u os!uti !a trdtori# dar# slav 6om ului3 o*letea mai exist "i de%radarea este !ea mai !ru t pedeaps pe !are o poate su'eri u soldat( 6om ule# u mai aveti dreptul s purtati sa*ie( 6ati)v la o parte# dom ilor# "i lsati)l s trea!( A!est om u mai e dem s respire a!ela"i aer !u dom iile)voastre( E !lip s)ar 'i spus ! $a%ardNre va dr&ma !oloa ele slii "i# !a 5amso # i va %ropa su* dr&mturi pe 'ilisti i( E*ra,ul su vi%uros exprim mai t&i o 'urie at&t de !umplit# !&t !ei di )apropiere se deprtar mai mult de spaim de!&t !a urmare a ordi ului re%e tului( 6ar %ri-orarea urm repede 'uriei "i '!u lo! a!elei i di'ere te 0otr&te pe !are o ma i'estase de la !eputul reu iu ii( +o se iore# ,ise $a%ardNre !li & du)se# a!!ept -ude!ata altetei)voastre re%ale "i m voi supu e( E si %urare deprtat "i dra%ostea Aurorei# iat ta*loul !are)i tre!ea pe di ai tea o!0ilor( Nu merita oare martiriul2 se drept spre u" mi-lo!ul t!erii %e erale( Re%e tul spuse !eti"or pri tesei> Nu v 'ie team# va 'i urmrit( Pe la mi-lo!ul slii# $a%ardNre l t&l i pe dom ul pri t de 4o ,a%ue# !are to!mai se desprtise de Pe:rolles( Altet# ,ise 4o ,a%ue adres& du)se du!elui dIErlea s# tai tre!erea a!estui om( C0aver : era 'oarte a%itat( Prea ! vrea s se aru !e asupra lui 4o ,a%ue( A03 ex!lam el( 6a! $a%ardNre ar mai avea sa*ie3 Tara e l %0io ti pe Eriol(

@RG

+i!ul mar!0i, a e*u it# murmur el( 6e !e tiati tre!erea a!estui omM tre* re%e tul( Fii d! *u a voastr !redi t a 'ost "elat# mo se iore# rspu se 4o ,a%ue( 6e!derea di ra %ul o*iliar u e o pedeaps !are se !uvi e asasi ilor( sal se produse tumult( Re%e tul se ridi!( E u asasi 3 termi 4o ,a%ue !are puse sa*ia pe umrul lui $a%ardNre( ?i putem a'irma ! ti ea str& s m& erul( 6ar $a%ardNre i!i u !er! s)l de,arme,e( mi-lo!ul tumultului %e eral# !!i parti,a ii lui 4o ,a%ue s!oteau stri%te "i se pre'!eau ! ata! !u s*iile# $a%ardNre s!oase u 0o0ot sa!adat de r&s( deprt sa*ia# pri se !0eietura m&i ii lui 4o ,a%ue "i o str& se !u at&ta putere# !&t arma !,u( l duse pe 4o ,a%ue# sau mai *i e ,is l t&r# p& la mas "i# art& d m& a pe !are durerea o ti ea des!0is# ,ise# pu & d de%etul pe o !i!atri!e ad& !> 5em ul meu3 Re!u os! sem ul meu3 Privirea re%e tului era tu e!at( Toate respiratiile se oprir((( 4o ,a%ue e pierdut3 murmur C0aver :( Cu o dr, eal emaipome it# 4o ,a%ue ,ise> Altet# de optspre,e!e a i a"tept a!est mome t3 Fratele ostru# P0ilippe# va 'i r,*u at( Ra a am primit)o apr& d viata lui Nevers( $a%ardNre ddu drumul m&i ii pri tului "i *ratul i !,u de)a lu %ul trupului( Rmase o !lip uluit# pe !& d di sal se ridi!a u stri%t asur,itor> Asasi ul lui Nevers3 Asasi ul lui Nevers3 ?i Navailles# No!e "i C0ois:# mpreu !u toti !eilalti# adu%au> 6iavolul de !o!o"at e spusese di ai te( Pri tesa "i a!operi 'ata !u m&i ile# %ro,it( Nu mai mi"!a( $e"i ase( $a%ardNre pru ! se tre,e"te !& d ar!a"ii# 'ru te !u 1o ivet# l !o -urar la u sem al re%e tului( Ti!losule3 m&r&i 7e ri !a u leu !are ra%e( Ti!losule3 Ti!losule3 Apoi# m*r& !i du)l la ,e!e pa"i pe 1o ivet# !are vru s)l ia de %uler# stri% !u %las tu tor> $a o parte3 5 piar !i e se ati %e de mi e3 5e toarse !tre P0ilippe dIErlea s "i adu%> +o se iore# am u permis de li*er tre!ere sem at de alteta)voastr re%al( 5pu & d a!este !uvi te# s!oase di *u,u arul vestei u per%ame t pe !are)l despturi( $i*er# ori!e s)ar t&mpla3 !iti el !u %las tare( $)ati s!ris# l)ati sem at( 6e e !0ipuit3 vru s spu 4o ,a%ue( 6i mome t !e exist "el!iu e# adu%ar dom ii de Tresmes "i de +a!0ault((( Cu u %est# re%e tul le impuse t!ere( .reti oare s dati dreptate !elor !are spu ! P0ilippe dIErlea s u mai are !uv& tM ex!lam el( E s!ris# e sem at> a!est om e li*er( Are la dispo,itie patru,e!i "i opt de ore s trea! %ra ita( $a%ardNre u se !li ti( +)ati au,it# dom ule# ,ise re%e tul !u duritate# ie"iti3 $a%ardNre !epu s rup li i"tit per%ame tul# aru !& d 'r&mele la pi!ioarele re%e tului( +o se iore# ,ise el# u m !u oa"teti( . apoie, !uv& tul( 6i r%a,ul o'erit# "i !are mi)e datorat# u iau de!&t dou,e!i "i patru de ore( E tot !e)mi tre*uie spre a demas!a u s!elerat "i s 'a! s trium'e o !au, dreapt( +)am sturat de umiliri3 Ridi! !apul "i# pe o oarea lui 7e ri de $a%ardNre# !are valorea, !&t toat o oarea voastr laolalt# promit "i -ur ! m&i e# la a!eea"i or# doam a de 4o ,a%ue "i va avea 'ii!a "i Nevers va 'i r,*u at# sau de u# voi 'i pri,o ierul altetei)voastre re%ale3 Puteti !o vo!a -ude!torii( l salut pe re%e t "i deprt !u m& a pe a!eia !are l !o -urau# spu & d> Fa!eti lo!# e dreptul meu3 4o ,a%ue ple!ase mai ai te# 4o ,a%ue dispruse( Fa!eti lo!# dom ilor# repeta P0ilippe dIErlea s( +&i e# la a!eea"i or# te vei 'ti"a 'ata -ude!torilor "i# pe 6um e,eu3 se va 'a!e dreptate( Eame ii de !redere ai lui 4o ,a%ue se stre!urar spre u"# rolul lor se isprvise( Re%e tul rmase o !lip pe %& duri# apoi# spri-i i du)"i 'ru tea de m& # ,ise>

@RL

Iat o trea* !iudat# dom ilor3 A ti!los eru"i at3 murmur lo!ote e tul politiei# +a!0ault( 5au u vitea, di vremurile de demult# %& di !u %las tare re%e tul( .om a'la asta m&i e( $a%ardNre !o*or si %ur "i 'r arme mo ume tala s!ar a pavilio ului( 5u* vesti*ul i %si adu ati pe Pe:rolles( Tara e# +o tau*ert# 4iro e# pe toti a!eia di tre oame ii lui 4o ,a%ue !are pierduser ori!e urm de ru"i e( Trei slu-itori armati p,eau i trarea !oridorului !are du!ea !tre me"terul $e 1rea t( 4o ,a%ue sttea mi-lo!ul vesti*ulului# !u sa*ia m& ( A"a mare di spre %rdi 'usese des!0is( Toate astea vesteau o prime-dioas !ap!a ( $a%ardNre i!i u le lu seam( Avea de'e!tele dr, elii> se !redea i vul era*il( +erse dire!t spre 4o ,a%ue# !are)i tie !alea !u sa*ia( 5 u 'im at&t de %r*iti# dom ule de $a%ardNre# ,ise el# avem de vor*it( Toate ie"irile su t !0ise "i ime i u e aude# a'ara a!estor priete i devotati( Putem vor*i dup po'ta i imii# 'ir)ar s 'ie3 Avea u r&s sar!asti! "i ru( $a%ardNre se opri "i !ru!i"a *ratele la piept( Re%e tul v des!0ide u"ile# relu 4o ,a%ue# dar eu vi le !0id3 Ca "i re%e tul# am 'ost priete ul lui Nevers# a"a ! am "i eu dreptul s)i r,*u moartea( Nu spu eti ! su t u ti!los2 v oste iti ,adar i!( ?tim di totdeau a ! !ei !e pierd la -o! i sult( 6om ule de $a%ardNre# vreti s v spu u lu!ru datorit !ruia veti avea !o "tii ta mp!atM Credeti ! ati spus o mi !iu # o mi !iu mare# a'irm& d ! Aurore u e stp& irea dom iei) voastre((( 7e ri se s!0im* la 'at( Ei *i e# relu 4o ,a%ue *u!ur& du)se de trium' !u !ru,ime# )ati !omis de!&t o 'oarte mi! i exa!titate# o ua t# u 'lea!( 6a! ati 'i spus mai lo! de u# da! ati 'i spus> Aurore nu mai e n stp"nirea mea... 6a! a" !rede((( !epu $a%ardNre# !are str& se pum ii( 6ar mi ti# "i reve i el# te !u os!3 6a! ati 'i spus a!est 'el# termi !u !alm 4o ,a%ue# ar 'i 'ost !el mai pur "i exa!t adevr( $a%ardNre se !ur*# %ata s se pusteas! asupra lui# dar 4o ,a%ue "i lipi v&r'ul s*iei tre !ei doi o!0i "i murmur> .oi !eilalti# ate tie3 5ar!asti!# !o ti uare# relu> 6a# am !&"ti%at o partid !u adevrat 'rumoas( Aurore e m& a oastr((( Aurore3 ex!lam $a%ardNre !u %las su%rumat( Aurore# "i oare!are do!ume te((( $a a!este !uvi te# $a%ardNre 'remta "i se pusti asupra lui 4o ,a%ue# !are !,u %reoi pe spate( 6i tr)o sritur# tre!& d peste trupul pri tului# $a%ardNre dispru %rdi ( 4o ,a%ue se ridi!# ,&m*i d> Ni!i o ie"ire# u)i a"aM l tre* pe Pe:rolles# !are era pe pra%ul di a'ar a u"ii( Ni!i u a( ?i !&ti su t a!oloM Ci !i# rspu se Pe:rolles# !are !iuli ure!0ea( E *i e3 E de a-u s3 E 'r sa*ie( Ie"ir am& doi pe tru a as!ulta !u mult ate tie( Eame ii de !redere ai pri tului# a'lati vesti*ul# pali,i# !u 'ru tea m*ro*o at de sudoare# !iuleau "i ei ure!0ea( A-u seser departe# !ep& d de ieri sear3 6oar aurul le murdrise m&i ile p& a!um( 4o ,a%ue voia s)i depri d !u mirosul s& %elui( Pa t era alu e!oas# !deau -os( 4o ,a%ue "i Pe:rolles se oprir la !aptul pero ului( C&t de mult t&r,ie3 murmur 4o ,a%ue( t&r,ie !am mult# ,ise Pe:rolles( 5u t a!olo# spatele !ortului( %rdi era tu eri! *e, ( Nu se au,ea de!&t v& tul de toam !are *i!iuia p& ,a de!orurilor( 6e u de ati luat)o pe 'atM tre* 4o ,a%ue# !a "i !um ar 'i vrut s vor*eas! pe tru a)"i "ela er*darea(

@R<

6i strada C0a tre# !0iar di poarta !asei( A 'ost *i e apratM Au aprat)o dou s*ii de temut# dar au luat)o la %oa !& d le)am spus ! $a%ardNre e mort( $e)ai v,ut !0ipurileM Nu( ?i)au pstrat mas!a p& la !apt( ?i 0&rtiile# u de le)ati %sitM Pe:rolles u avu vreme s rspu d( A stri%t de a%o ie se au,i di spatele !ortului i dia # di spre %0ereta me"terului $e 1ra t( 4o ,a%ue simti !um i se 'a!e prul m!iu!( Poate)i u ul de)ai o"tri# murmur Pe:rolles# tremur& d( Nu3 ,ise pri tul( I)am re!u os!ut %lasul( a!eea"i !lip# !i !i um*re e%re ie"ir la lumi di ro dul 6ia ei( Ci e)i "e'ulM tre* 4o ,a%ue( 4e dr: era u vl-%a *i e '!ut# !are 'usese !aporal trupele de %ard( 5)a '!ut# ,ise el( E *ra !ard "i doi oame i( +er%em s)l ridi!m( Co vor*irea 'u au,it vesti*ul( Du!torii o"tri de !rti# des'r& atii o"tri de proast !alitate u mai aveau i!i o pi!tur de s& %e vi e( 6i tii lui Eriol !l t eau %ata s se s'r&me( Eriol# +o tau*ert# stri% 4o ,a%ue( Am& doi se apropiar( .oi veti purta *ra !arda# spuse 4o ,a%ue( ?i !um a!e"tia "oviau> Am u!is !u totii# 'ii d! de pe urma asasi atului pro'it toti( Tre*uiau s se %r*eas!# ai te !a re%e tul s)"i !o !edie,e oaspetii( Cu toate ! aveau o*i!eiul s ias pe u"a !ea mare# !are era to!mai la !ellalt !apt al %aleriei# spre Curtea F& t& ilor# u o*i" uit al palatului putea s ai* ideea de a se retra%e pri C!ur%iux) Itis( Eriol# %ata s le"i e# "i +o tau*ert# i di% at# apu!ar *ra !arda( 4e dr: le)o luase ai te tu'i"urile de verdeat( Ia te uit3 ,ise ultimul# a-u %& d drtul !ortului i dia ( Totu)"i ti!losul u e mort de)a *i elea( Eriol "i +o tau*ert erau !&t pe !e s)o ia la s toasa( +o tau*ert era u soi de %e tilom stare s 'a! e umrate p!ate de du,i # dar !ruia u)i tre!use vreodat pri mi te %& dul u ei !rime( Iar Eriol# poltro pa" i! "i *iat de trea*# avea oroare de s& %e( Totu"i# am& doi erau a!olo "i !eilalti a"teptau> Tara e# Al*ret# C0ois:# 4iro e( 4o ,a%ue !redea ! a!est 'el este asi%urat de dis!retia lor( Erau oame ii lui "i u existau de!&t pri el( 5 dea apoi# sem a s piard totul "i s 'ru te# pe deasupra# r,*u area u ui om 'ata !ruia ime i u re,ist( 6a! li s)ar 'i spus la !eput> B(eti ajunge aici... poate ! i!i u ul di tre ei )ar 'i '!ut primul pas( 6ar primul pas era '!ut "i# de aseme ea# al doilea( +ulti *ur%0e,i "i multi %e tilomi dovedir a!ele vremuri !&t de 'irav este 0otarul !are separ imoralitatea de !rim( Nu mai puteau da apoi> iat s!u,a *a al "i %ro,itoare( 4o ,a%ue spusese> *ine nu-i cu mine este mpotriva mea' Ne oro!irea era ! u se a'lau situatia oame ilor de r& d# !are se tem mai mult de !o "tii ta lor de!&t de u om( .i!iul u!ide !o "tii ta( Cu si%ura t ! ar 'i dat apoi# da! ar 'i tre*uit s u!id !u propria lor m& ( 6ar erau lipsiti de ori!e 'ort moral s proteste,e mpotriva u ei !rime !omise de u altul( 4aut0ier 4e dr: relu> 5)o 'i dus s moar puti mai departe( Pipi pm& tul di -urul su# "i !epu s !aute t&r& du)se pe m&i i "i pe pi!ioare( F!u ast'el !o -urul %0eretei# a !rei u" era !0is( 5e opri la vreo dou,e!i "i !i !i de pa"i# spu & d> Iat)l3 Eriol "i +o tau*ert se apropiar !u *ra !arda( $a urma urmei# ,ise +o tau*ert# 'aptul e mpli it( Nu 'a!em i!i u ru( Eriol "i simtea lim*a parali,at( l a-utar pe 4e dr: s pu pe *ra !ard u !adavru !are era ti s pe pm& t !0iar mi-lo!ul u ui tu'i"( ! mai e !ald( ,ise 'ostul !aporal( 6ati)i drumul3

@RO

Eriol "i +o tau*ert por ir( A-u ser la pavilio !u povara( A*ia atu !i oame ii lui 4o ,a%ue primir %dui ta s ple!e( Totu"i# !eva i speriase( Tre!& d di ou pri 'ata %0eretei rusti!e a me"terului $e 1rea t# au,ir u 'o" et de 'ru ,e us!ate( Ar 'i -urat ! 'useser urmriti tot timpul de pa"i mru ti "i %r*iti( tr)adevr# !o!o"atul se a'la spatele lor !& d ur!ar treptele pero ului( Co!o"atul era 'oarte palid "i prea ! se ti e a evoie pe pi!ioare( 6ar 0o0otea !u r&sul lui stride t "i as!utit( Fr 4o ,a%ue ar 'i m& !at o *taie ,drav # li spuse lui 4o ,a%ue# !are u)i lu seam %lasul s!0im*at> Ei *i e# ei *i e# a"adar a ve itM Arta !u u de%et tremurtor !adavrul peste !are 4o dr: aru !ase o ma tie( 4o ,a%ue l *tu pe umr( Co!o"atul se !lti "i 'u %ata s !ad( E *eat3 ,ise 4iro e( Apoi toat lumea i tr !oridor( +e"terul $e 1rea t u !atadi!si s a'le umele %e tilomului !are era dus pe *rate# 'ii d! *use prea mult( $a Palais)Ro:al toat lumea era tolera t "i dis!ret( Era patru dimi eata( Feli arele 'ume%au "i u mai lumi au( 4rupul de eru"i ati se risipi toate dire!tiile( 6om ul de 4o ,a%ue se apoie la palatul su# mpreu !u Pe:rolles( Eriol# +o tau*ert "i 4e dr: aveau misiu ea s du! !adavrul p& la 5e a( E luar pe strada Pierre)$es!ot( A-u "i a!olo# simtir ! li se moaie pi!ioarele( Primi d u %al*e de la 'ie!are# 'ostul !aporal le %dui s lase !adavrul pe o %rmad de %u oaie( 6up !e "i lu ma taua# duser *ra !arda !eva mai departe "i ple!ar s se !ul!e( Iat de !e# a doua ,i dimi eata# dom ul *aro de 1ar*a !0ois# desi%ur e"tiutor 'at de tot !e se t&mplase# se tre,i mi-lo!ul 'irului de ap di strad Pierre)$es!ot# tr)u aseme ea 0al# !&t este %reu "i i util de des!ris( El era !adavrul pe !are Eriol "i +o tau*ert l purtaser pe *ra !ard( 6om ul *aro u se 'li delo! !u a!east ave tur# dar ura lui mpotriva re%e tei !res!u( Pe vremea rposatului re%e# se rosto%olise de !el puti dou,e!i de ori su* mas "i i!iodat u i se t&mplase !eva asem tor( 6u!& du)se spre !as# la doam a *aroa # 'r doial %ri-orat de soarta lui# "i spu ea> Ce moravuri3 5 'a!i aseme ea 'este u ui om de ra %ul meu3 . tre*# u de o s a-u %emM Co!o"atul ie"i ultimul pe u"a mi! a me"terului $e 1rea t( i tre*ui mult vreme s traverse,e C!uraux)Ris# !are# totu"i# u era prea mare( 6e la i trarea Curtea F& t& ilor "i p& la strada 5ai t)7o or 'u evoit s se a"e,e de mai multe ori pe pietrele di 'ata !aselor( C& d se ridi!a# di piept i ie"ea u 'el de %eamt( Cei di vesti*ul se "elaser> !o!o"atul u era *eat( 6a! dom ul de 4o ,a%ue )ar 'i avut alte %ri-i# ar 'i v,ut a!east oapte ! r& -etul !o!o"atului u era de *u au%ur( 6i !oltul palatului p& la !asa dom ului de $a%ardNre# pe strada C0a tre# u erau de!&t ,e!e pa"i( Co!o"atul avu evoie de ,e!e mi ute s 'a! a!e"ti ,e!e pa"i( Nu mai avea putere( T&r& du)se pe m&i i "i pe pi!ioare# ur! s!ara !e du!ea la odaia me"terului $ouis( .,u tre!ere u"a di spre strad 'ortat "i lar% des!0is( $a 'el "i u"a apartame tului me"terului $ouis( Co!o"atul i tr prima !pere( A"a de la a doua odaie# a!eea u de ime i u i trase vreodat# 'usese tr& tit u tru( Co!o"atul se spri-i i de perva,# di %&tle- i ie"ea u 0or!it( !er! s o stri%e pe Fra Xoise "i pe Dea )+arie# dar u avu 'ort( C,u %e u !0i "i re !epu s se t&r&ie p& la sipetul !are !o ti use odat pa!0etul pe!etluit !u trei si%ilii mari# des!ris de oi de mai multe ori( Cu'rul 'usese spart !u lovituri de se!ure( Pa!0etul dispruse( Co!o"atul se ti se pe -os# !a u *iet e'eri!it !are prime"te lovitura de %ratie( Erolo%iul di !apela $uvrului su !i !i *ti( Aprur primele li!riri ale ,orilor( !et# 'oarte !et# !o!o"atul se ridi! m&i i( I,*uti s)"i des!0eie asturii 0ai ei de l& ea%r "i "i s!oase vesta de sati al*# ori*il ptat de s& %e( 5)ar 'i spus ! strlu!itoarea vest# mototolit !u am& dou m&i ile# servise s tampo e,e o ra mare( 4em& d "i !i & du)se !et# !o!o"atul se t&r p& l& % u dulap# u de %si ru'rie "i ap( Avea !el puti !u !e s spele ra a !are i s& %erase vesta(

@RP

.esta i aparti ea lui $a%ardNre# dar ra a s& %era pe umrul !o!o"atului( E pa sa !um putu mai *i e "i *u o %0ititur de ap( Apoi se %0emui# simti du)se ast'el puti mai u"urat( 1i e3 murmur el( 5i %ur3 +i)au luat totul> armele "i i im3 Capul i !,u %reoi tre m&i i( C& d se drept spuse> Nu m lsa# 6oam e3 Am doar dou,e!i "i patru de ore s iau de la !apt misiu ea mea de optspre,e!e a i3

PARTEA A CINCEA ACTA$ 6E C5TERIE

Capitolul 1 Din nou despre casa aurului

5e lu!rase toat oaptea palatul 4o ,a%ue( Compartime tele erau %ata( Fie!are v& ,tor de a!tiu i ve ise ! di ,ori s)"i mo*ile,e supra'ata !0i at# mai mi! de doi metri ptrati( C0iar "i sala !ea mare 'useser !o struite desprtituri di lem # rsp& di d u miros teptor de *rad dat la ri dea( %rdi i mo tarea !a*a elor era termi at( Nu mai rmsese imi! di sple dorile tre!utului( Pe alo!uri se mai vedeau !&tiva !opa!i prpditi "i !&teva s!ulpturi la !ru!i"area u or alei de !a*a e# !are 'useser tiate di 'ostele ro duri de 'lori( !e trul u ei piatete# situate u departe de 'osta !u"! a lui +dor# !0iar 'ata pero ului palatului# se vedea o statuie mutilat a Castittii# a"e,at pe u so!lu de marmur( 6esti ul 'a!e "i aseme ea iro ii( Ci e "tie da! pe lo!ul a!tualei oastre 1urse u se va ridi!a# se!olele viitoare# u %ra dios mo ume t evi ovat( ! di ,ori# peste tot mi"u au oame i( Curierii u lipseau( Arta lor# 'a"# !epuse s "i 'ie o art( $umea se a%it# se ,*tea# vi dea# !umpra# mi tea# 'ura> tr)u !uv& t# se '!eau a'a!eri( Ferestrele apartame tului doam ei de 4o ,a%ue# !are ddeau spre %rdi # erau a!operite !u o*loa e %roase( 6impotriv# !ele ale pri tului u aveau de!&t perdele de *ro!art *rodate !u 'ir de aur( Nu se vedea lumi i!i la pri t# i!i la pri tes( 6om ul de Pe:rolles# !are lo!uia la ma sard# ! mai era pat# dar u dormea( To!mai termi ase de umrat !&"ti%ul lui di a-u "i l v&r&se peste alti *a i tr)o !aset de mrime respe!ta*il de la !pt&iul patului( A!est !redi !ios dom Pe:rolles era *o%at# dar "i avar# sau mai de%ra* la!om# 'ii d!# da! iu*ea !u pasiu e *a ii# !au, tre*uie !utat pl!erile pe !are ti le pro!ur *a ul( Nu mai e !a,ul s spu em ! u avea i!i u 'el de pre-ude!at( $u !u am& dou m&i ile de u de putea "i spera s a-u % la *tr& ete u 'oarte mare se ior( Era u 6u*ois al pri tului de 4o ,a%ue( Adevratul 6u*ois# al re%e tului# voia s devi !ardi al( Nu "tim !are era am*itia a!estui dis!ret dom de Pe:rolles# dar e %le,ii to!mai i ve taser titlul de milord +ilio ( Pe:rolles voia s 'ie pur "i simplu mo se iorul +ilio ( 4e dr: se pre%tea s)i dea raportul( i povestea !um !ei doi -a%ea ii# Eriol "i +o tau*ert# !raser !adavrul lui $a%ardNre p& su* ar!ul podului +ario # u de l a,v&rliser 'luviu( Pe:rolles *e e'i!ia de -umtate di suma !uve it ti!lo"ilor de !are se 'olosise stp& ul su( Plti partea lui 4e dr: "i i spuse s ple!e# dar# ai te de a ie"i# a!esta ,ise>

@R=

C0e'lii su t tot mai rar de %sit( Aveti ai!i# su* 'ereastra dum eavoastr# u 'ost soldat di !ompa ia mea# !are ar putea da o m& de a-utor la mome tul potrivit( Numele luiM 1ale a( E puter i! "i t& % !a u *ou( A %a-ea,)l# a"a# s 'ie# !!i sper ! am termi at !u toate a!tele de viole t# rspu se Pe:rolles( Nu# dimpotriv# u !red ! va 'i a"a( l voi a %a-a pe 1ale ( Co*or %rdi # u de 1ale a era exer!itiul 'u !tiu ilor sale# !er!& d ,adar i! s lupte mpotriva 'aimei !re"tere a rivalului su oro!os# Esop al II)lea# ,is Io a( Pe:rolles se duse la stp& ul su( A'l !u mirare ! altii i)o luaser ai te( tr)adevr# pri tul de 4o ,a%ue a!orda audie t priete ilor o"tri# Co!ardasse)-u ior "i 'ratele Passepoil# am& doi m*r!ati mare ti ut !iuda orei mati ale# periati# s!livisiti "i !u *urtile pli e dup !e dduser o rait pe la *u!trie( Cara%0io"ilor# !epu Pe:rolles di !lipa !& d i ,ri# !e)ati '!ut ieri timpul ser*riiM Passepoil ridi! di umeri "i Co!ardasse toarse spatele2 Pe !&t su tem de o orati "i 'eri!iti de a se servi u stp& ilustru !a dum eavoastr# mo se iore# ,ise Co!ardasse# !u at&t e e mai %reu s avem de)a 'a!e !u dom ul((( Nu)i a"a# iu*iteluleM +i)ai !itit i im# priete e# rspu se Passepoil2 +)ati au,it# ,ise 4o ,a%ue# !are prea exte uat( Tre*uie s o*tii ve"ti !0iar a!east dimi eat# ve"ti si%ure# pro*e palpa*ile( .reau s "tiu da! e viu sau mort( Co!ardasse "i Passepoil salutar !u a!ea mi"!are ampl "i ele%a t !are '!ea di ei !ei mai disti "i *a diti di Europa( Tre!ur tepe i pri 'ata lui Pe:rolles "i ie"ir( mi este %duit s v tre*# mo se iore# despre !i e vor*iti> viu sau mortM ,ise Pe:rolles# palid la 'at( .or*eam despre !avalerul de $a%ardNre# repli! 4o ,a%ue# ls& du)"i !apul o*osit s !ad pe per ( 6ar# de !e v doitiM spuse Pe:rolles uluit( Adi eauri l)am pltit pe 4e dr:( 4e dr: este u ti!los ru# iar tu# dra%ul meu Pe:rolles# ai !am m*tr& it( N)am 'ost *i e slu-it( timp !e tu mai dormeai eu am lu!rat dimi eata asta( Am stat de vor* !u Eriol "i +o taut*ert( 6e !e oame ii o"tri u i)au sotit p& la 5e aM Trea*a era termi at( su"i mo se iorul a avut ideea s sileas! doi di tre priete ii si((( Priete i3 repet 4o ,a%ue !u u dispret at&t de pro'u d## !&t Pe:rolles amuti( 1i e am '!ut# relu pri tul# "i tu ai dreptate( 5u t priete ii mei( 6oam e3 Tre*uie s !read ! su t priete ii mei( 6e !i e e)am putea 'olosi 'r limit da! u de priete iM .reau s 'r& % !er*i!ia# * uie"ti !e vreau s spu M .reau s)i le% de m&i i "i de pi!ioare( 6a! dom ul de 7or ar 'i avut spate doar o sut de 'le!ari# re%e tul "i)ar 'i astupat ure!0ile# 'ii d!# ai te de toate# re%e tului i pla!e li i"tea( Asta u seam ! mi)e team s mprt"es! soarta vitre% a !o telui de 7or ((( 5e trerupse v,& d ati tit asupra sa privirea setat de !urio,itate a lui Pe:rolles( 5lav 6om ului3 ,ise el !u u ,&m*et !am 'ortat( Iat u ul !ruia i s)a "i '!ut pielea de %i 3 Aveti vreu motiv s v temeti de re%e tM tre* Pe:rolles( As!ult# ,ise 4o ,a%ue spri-i i du)se !ot# ti -ur 'ata 6om ului ! vei 'i sp& ,urat da! su t do*or&t3 spim& tat# Pe:rolles '!u trei pa"i apoi( E!0ii i ie"eau> di or*ite( 6e ast dat 4o ,a%ue i,*u! i tr)u 0o0ot de r&s si !er( Re%e al 'ri!o"ilor3 ex!lam el( Ni!iodat )am 'ost mai *i e v,ut la Curte !a a!um# dar u se "tie !e se poate t&mpla( A"a !# !a, de ata!# vreau s 'iu *i e p,it( Nu vreau s am -urul meu priete i# u exist priete i# vreau -urul meu umai s!lavi( ?i u s!lavi !umprati# !i ro*i la turi# 'ii te tri d di su'larea mea# !a s ,i! a"a# !are s "tie *i e ! vor muri odat !u moartea mea(

@1R

!e m prive"te# %& %avi Pe:rolles# !red ! mo se iorul )are evoie((( E)adevrat( Pe ti e te am m& de mult vreme# dar !eilaltiM ?tii oare ! *a da asta su t ume de va,M tele%i ! aseme ea !lie tel poate 'i o pav,M Navailles e de s& %e du!al( +o tau*ert are le%turi de rude ie !u 'amilia +ole de C0amplatreux# alti ma%istrati# al !ror %las rsu !a "i marele !lopot de la Notre)6ame3 C0ois: este vrul lui +ortemart# No!e este rud !u 'amilia $au,u # 4iro e !u Celamare# C0aver : !u pri tii de 5!u*ise((( Eii3 Asta((( trerupse Pe:rolles( ?i sta va 'i le%at la turi !a "i !eilalti( Tre*uie doar s %sim u la t pe msura lui( 6a! u)l vom %si# se !ore!t pri tul !u u aer sum*ru# va 'i !u at&t mai ru pe tru el3 6ar s !o ti um tre!erea revist> Tara e este prote-atul dom ului $aJ persoa # !ara%0iosul de Eriol este propriul epot al se!retarului de stat $e*ia !# Al*ret i spu e dom ului de Fleur: vrul meu( P& "i %rosola ul *aro de 1at, are u" des!0is la pri tesa palati ( Nu mi)am ales oame ii !u o!0ii !0i"i# 'ii si%ur# .auxme il mi)o druie"te pe du!esa de 1erri "i o am la m& pe stareta de la C0elles pri mi!ul 5aveuse3 ?tiu *i e# 'ir)ar s 'ie# ! m)ar vi de pe tru trei,e!i de ar%i ti# dar de ieri sear i am pe toti m& "i m&i e dimi eata i vreau la pi!ioarele mele( 6du velitoarea la o parte# sri di pat "i spuse> Papu!ii mei3 Pe:rolles %e u !0e imediat "i)l !lt !u !ea mai desv&r"it slu%r i!ie( Apoi l a-ut s)"i pu 0alatul( Era o -ivi stare de ori!e( ti spu toate astea# ami!e Pe:rolles# 'ii d! "i tu e"ti priete ul meu( E03 +o se iore3 + ameste!ati oare !u aseme ea soi de oame iM 6elo!3 Nu exist m!ar u ul s merite aso!ierea !u aseme ea soi de oame i# !um spui# ,ise pri tul !u u sur&s amar( 6ar te so!ot u priete at&t de desv&r"it !&t pot s)ti vor*es! !a "i du0ov i!ului meu( Ai u eori evoie s 'a!i mrturisiri !uiva# asta te 'a!e teles( 5pu eam de!i ! tre*uie s)i avem m& a oastr# le%ati !o*,( Fr& %0ia pe !are am pus)o -urul %&tului am '"urat)o doar o dat( A!um o vom str& %e( .ei -ude!a umaide!&t !&t de ur%e t este trea*a> ast oapte am 'ost trdati3 Trdati3 ex!lam Pe:rolles# "i de !i eM 6e 4e dr:# de Eriol# de +o tau*ert( E oare !u puti tM Totu)i !u puti t at&t timp !&t 'u ia u)i va str& %e de %&t( ?i !um de)a a'lat mo se iorulM((( tre* Pe:rolles( Nu "tiu de!&t ! ti!lo"ii o"tri u "i)au '!ut datoria( Adi eauri 4e dr: mi)a spus rspi!at ! a dus trupul su* ar!ul podului +ario ( 4e dr: a mi tit( Nu "tiu( +rturises! !0iar ! re u t !u %reu la spera ta de a m des!otorosi de a!est diavol de $a%ardNre( 6e u de v vi doielileM 4o ,a%ue s!oase de su* per o 0&rtie '!ut sul "i o des'"ur !eti"or( Nu !u os! oame i !are ar vrea s)"i *at -o! de mi e "opti el( Ar 'i u -o! prime-dios !a aseme ea %lum proast s 'ie '!ut pri tului de 4o ,a%ue3 Pe:rolles a"tepta s i se expli!e !u mai mult !laritate( Pe de alt parte# !o ti u pri tul# a!est# 4e dr: are totu"i m& a si%ur( 6oar am au,it stri%tul de a%o ie((( Ce vi se spu e 0&rtia a!eea# mo se ioreM tre* Pe:rolles !ulmea eli i"tii( 4o ,a%ue i tre!u 0&rtia des'"urat "i Pe:rolles !iti !u l!omie( 7&rtia !o ti ea o list !o !eput ast'el> *pitanul Lorrain - #eapole. Staupit$ - #urem&erg. ,into - :orino. 2l Matador - 0lasgo@. Boel de Bugan - MorlaiC.

@11

6aen$a - ,aris. Saldagne - idem. ,e4rolles H... ,3ilippe de Montcue, print de 0on$ague H... Altimele dou ume erau s!rise !u !er eal ro"ie# sau !u s& %e( Nu era me tio at vreu ume de ora" dreptul lor# 'ii d! r,*u torul u "tia ! !e lo! urma s)i pedepseas!( Primele "apte ume# s!rise !u !er eal ea%r# erau mar!ate !u o !ru!e ro"ie( 4o ,a%ue "i Pe:rolles u puteau i% ora telesul a!estui sem ( Pe:rolles ti ea m&i i 0&rtia "i tremura !a var%a( C& d ati primit)oM tre* el *&i%ui d( A,i de dimi eat# ,ori# dar u ai te ! portile s 'ie des!0ise# 'ii d! au,eam ,%omotul i 'er al pe !are)l '!eau toti e*u ii a'ar "i u tru( 6e 'apt# era o 0rmlaie emaipome it# 'ii d! le lipsea experie ta( Nu vtaser ! re%ulile de !omportare tr)o 1urs "i i!i s dea u aer de dr%la" de!e t a!estui tripou( Toat lumea stri%a a!ela"i timp "i a!est !o !ert de %lasuri tu a !a larma u ei rs!oale( 6ar Pe:rolles se %& dea umai la u si %ur lu!ru> Cum ati primit 0&rtiaM tre* di ou( 4o ,a%ue art 'ereastra di 'ata patului# !are se vedea u o!0i de %eam spart( Pe:rolles telese "i !ut di privire !ovorul# u de v,u imediat o piatr pri tre !io*urile de sti!l( Asta m)a tre,it# spuse 4o ,a%ue( Am !itit "i mi)a ve it ideea ! poate $a%ardNre a i,*utit s s!ape( Pe:rolles ple! 'ru tea( 6oar da!# spuse mai departe 4o ,a%ue# aseme ea a!t dr, et "i es*uit a 'ost exe!utat de vreu om de !redere# !are 0a*ar )avea de soarta stp& ului su( 5 sperm# ,ise Pe:rolles( Pe tru ori!e eve tualitate# i)am !0emat %ra* i! pe Eriol "i pe +o tau*ert( +)am pre'!ut ! u "tiu imi!( Am %lumit# i)am m*oldit "i mi)au mrturisit ! au lsat !adavrul pe u morma de %u oaie di strad Pierre)$es!ot( Cu pum ul str& s Pe:rolles "i lovi %e u !0iul( Ni!i u e evoie de mai mult3 stri% el( A r it "i poate redo*& di viata( .om "ti !ur& d adevrul# spuse 4o ,a%ue( Co!ardasse "i Passepoil au ple!at adi eauri s a'le( . !redeti a!e"ti doi re e%ati# mo se ioreM Nu m !red ime i# priete e Pe:rolles# i!i !0iar ti e( 6a! a" putea 'a!e totul si %ur# u m)a" 'olosi de ime i( 5)au m*tat a,i) oapte( Au %re"it( ?tiu "i sta)i u motiv plus s mear% pe drumul !el drept( I)am !0emat "i le)am poru !it s)i %seas! pe !ei doi vite-i !are au aprat)o a,i) oapte pe t& ra ave turier !are)"i d umele de Aurore de Nevers((( Rosti d a!este ultime !uvi te u se putu stp& i s ,&m*eas!( Pe:rolles rmase serios !a u !io!lu( ?i s rs!oleas! !erul "i pm& tul pe tru a a'la da! omul pe !are)l urs! mai mult de!&t ori!e e)a s!pat di ou# !0eie 4o ,a%ue( 5u "i spuse servitorului !are i tr> 5 mi se pre%teas! litiera3 Tu# priete e Pe:rolles# vei ur!a la doam a pri tes pe tru a)i tra smite# !a de o*i!ei# asi%urarea respe!tului meu pro'u d( !ear! s prive"ti !u ate tie( mi vei spu e !um arat a ti!amera doam ei pri tese "i !u !e to ti)a rspu s !amerista( A de v voi t&l i di ou# mo se ioreM + du! mai t&i la pavilio ( + %r*es! s o vd pe t& ra oastr ave turier di strad Pierre)$es!ot( 5e pare ! s)a mpriete it !u do a Cru,( Apoi m du! la palatul dom ului $aJ# !are m e%li-ea, ultima vreme( 6up a!eea ur! p& la Palais)Ro:al#

@1@

u de a*se ta mea ar provo!a i terpretri edorite( Ci e "tie !&te !alom ii u s)ar putea di'u,a pe so!oteala meaM Toate astea vor dura mult vreme( Nu# isprves! repede( Tre*uie s)i vd pe priete ii o"tri# pe *u ii o"tri priete i( Hiua de a,i va 'i pli # "i pl uies! pe tru disear o mi! !i i tim((( 6ar vom mai vor*i despre asta( Ridi! pietri!i!a de pe !ovor "i se apropie de 'ereastr( ai te de a ple!a# permiteti)mi# mo se iore# s v pu %ard privi ta !elor doi " apa i((( spuse Pe:rolles( Co!ardasse "i PassepoilM ?tiu ! te)au !am *rutali,at# srma e Pe:rolles( Nu e vor*a despre asta( Ceva mi spu e ! trdea,( ?i da! vreti o dovad# iat)o> u i)am v,ut pe lista mortilor# !u toate ! au parti!ipat la a'a!erea di "a turile !astelului Ca:lus( 4o ,a%ue# !are privea !u u aer %& ditor pietri!i!a# des'"ur repede 0&rtia !e o avea m& ( E)adevrat# murmur pri tul( Numele lor lipses! de pe list( 6ar da! su"i $a%ardNre a to!mit lista "i ti!lo"ii ar 'i oame ii lui# i)ar 'i tre!ut 'ru tea listei pe tru a mas!a "eltoria(( E prea su*til !eea !e spu eti# mo se iore( Nimi! u tre*uie e%li-at tr)o lupt pe viat "i pe moarte( !ep& d de ieri# v *i,uiti pe e!u os!ut( Fii ta asta stra ie# !o!o"atul# !are a i trat 'r voia voastr tre*urile dom iei)voastre((( + pui pe %& duri# trerupse 4o ,a%ue( .a tre*ui s)"i de"erte sa!ul p& la 'u d( Privi pe 'ereastr( Co!o"atul se a'la exa!t 'ata %0eretei sale "i to!mai aru !a o privire ptru ,toare spre 'erestrele lui 4o ,a%ue( .,& du)l# !o!o"atul ple! o!0ii "i salut !u mult respe!t( 4o ,a%ue mai privi o dat pietri!i!( .om "ti !ur& d# murmur el# vom "ti totul( Cred ! ,iua de a,i va 'i pe msura optii tre!ute( 6u)te# priete e Pe:rolles( Iat# a sosit le!ti!a( Pe !ur& d3 Pe:rolles se supuse( 6om ul de 4o ,a%ue se ur! le!ti! "i poru !i s 'ie !o dus la pavilio ul do ei Cru,( 5tr*t& d !oridoarele pe tru a se du!e la apartame tele doam ei de 4o ,a%ue# Pe:rolles "i spu ea> Nu am pe tru Fra ta# 'rumoasa mea patrie# o dra%oste t& %# !um am v,ut la u ii( Cu *a i %se"ti oriu de o patrie( Pu"!ulita mea e aproape pli "i dou,e!i "i patru de ore pot "terpeli destul di !as de *a i a pri tului( +i se pare ! pri tul se d *tut( 6a! lu!rurile u se dreapt de a,i p& m&i e# mi iau !ala*al&!ul "i m du! s !aut u aer mai *u pe tru s tatea mea deli!at( Ce !adou3 6e a,i pe m&i e u sare m& a aer3 Co!ardasse)-u ior "i 'ratele Passepoil '%dui ser s 'a! pe dra!u) patru pe tru a pu e !apt doielilor pri tului de 4o ,a%ue( Erau oame i de !uv& t( i re%sim u departe de palat# tr)o !&r!ium !u aspe!t -al i! di strad Au*r:)le)1!u!0er# m& !& d "i tr%& d la msea !&t patru( 1u!uria strlu!ea pe o*ra-ii lor( N)a murit# slav 6om ului3 ,ise Co!ardasse ti ,& d pa0arul( Passepoil l umplu "i repet> N)a murit3 ?i am& doi !io! ir s tatea !avalerului 7e ri de $a%ardNre( A03 Fir)ar s 'ie# relu Co!ardasse# e datorea, o *taie sor !u moartea pe tru toate prostiile pe !are le)am '!ut de asear !oa!e3 Eram !0er0eliti# o*ilul meu priete # rspu se iute Passepoil( 1etia e !re,toare( 6ealt'el# l lsasem tr)o stare -al i!( Exist oare stri -al i!e pe tru mi!utul "tre %arM stri% Co!ardasse !u e tu,iasm( Nu) ti 'ie team3 6a! l)a" vedea !0iar a!um !iuruit !a o sit# tot a" spu e> 6i 'eri!ire# o s ias di !ur!tur3

@1F

5or*i d !et di ra!0iul doit !u ap# Passepoil murmur> Fapt este ! "tre %arul ostru e u *iat de trea*3 Ne putem um'la pe e ! am !o tri*uit "i oi la edu!atia lui( 6ra%ul meu# ai exprimat se time tele su'letului meu( C0iar da! e tra%e o *taie sor !u moartea# tot i rm& !redi !ios trup "i su'let3 Passepoil puse pa0arul %ol pe mas( 6a! mi)e %duit s)ti 'a! o o*servatie# o*ilul meu priete # relu el# ti)a" spu e ! i te tiile tale su t *u e( 6ar 'atala ta sl*i!iu e pe tru *utur((( $a dra!u3 trerupse %as!o ul( As!ult# iu*itelule3 Erai de trei ori mai *eat de!&t mi e( 1i e3 1i e3 6a! a"a stau lu!rurile( 7ei3 Fato# ! o sta!a 3 Pri se !u de%etele lui lu %i# us!ate "i str&m*e# talia slu- i!ei# !are era !a u *utoi( Co!ardasse l !o templ !u u aer de !ompasiu e( A"adar# dra%ul meu# *ietul meu priete 3 .e,i paiul di o!0iul ve!i ului# lo! s s!oti *&r a di al tu# e'eri!itule3 5osi d la 4o ,a%ue# dimi eata a!estei ,ile# erau !u at&t mai !o vi "i de s'&r"itul tra%i! al lui $a%ardNre# !u !&t se duseser ai te de ivirea ,orilor strada C0a tre# u de %siser u"ile 'ortate( Parterul era pustiu( .e!i ii u "tiau imi! de soarta !elor trei lo!atari# t& r# Fra Xoise "i Dea )+arie 1erri!0o ( $a primul eta-# li % !u'r# a !rui !uietoare era spart# se vedea o *alt de s& %e( A"a era> ti!lo"ii !are ata!aser oaptea tre!ut domi oul ro, pe !are erau sr!i ati s)l apere spuseser adevrul# $a%ardNre era mort3 6ar su"i 4o ,a%ue le redase adi eauri spera ta# !& d i sr!i ase s %seas! le"ul du"ma ului su de moarte( Cu si%ura t ! 4o ,a%ue avea motive temei i!e s pro!ede,e ast'el( Priete ii o"tri i!i u voiau s "tie mai mult !a s !io! eas! !u *u!urie s tatea lui $a%ardNre( !e prive"te a doua parte a misiu ii> s)i !aute pe !ei doi vite-i !are o apraser pe Aurore# trea*a era re,olvat( Co!ardasse "i tur u pa0ar pli p& la v&r' "i spuse> Tre*uie s s!o!im o poveste# porum*elule( 6ou# rspu se 'ratele Passepoil# u a pe tru ti e "i u a pe tru mi e( Fie3 Eu su t -umtate %as!o "i -umtate prove s# "i pot spu e pove"ti !u duiumul( $a ai*a3 Eu su t orma d( .om vedea !are poveste e mai *u ( .ai de p!atele mele3 +i se pare ! m provo!i# u)i a"aM Priete e"te# o*ilul meu !amarad( Este u -o! de i teli%e t( Ami te"te)ti doar ! tre*uie s %sim# povestea oastr# !adavrul mi!ului Pari,ia ( Co!ardasse ridi! di umeri( Al dra!ului s 'iu da! iu*itelul u vrea s se ridi!e p& la ltimea stp& ului su3 *om* i el sor*i d ultima# pi!tur di a doua !a ( Era ! prea devreme s se apoie,e la palat( Aveau evoie de timp s 'a! !er!etri( Co!ardasse "i Passepoil se a"e,ar s)"i !ompu 'ie!are povestea( .om vedea !are di doi va 'i !el mai *u povestitor( a"teptare# adormir !u !apul pe mas "i u "tim !ruia di doi i se poate de!er a premiul pe tru vi%oarea "i so oritatea s'oritului(

Capitolul @ + lovitur la urs pe vre%ea regentei

Co!o"atul i trase pri tre primii palatul 4o ,a%ue "i# !#de la des!0iderea portilor# 'usese v,ut tovr"ia u ui mi! !omisio ar# !are purta u s!au # u !u'r# o per "i o saltea( Co!o"atul "i mo*il *ara!2 era limpede ! voia s)"i sta*ileas! ai!i domi!iliul# !um de alt'el avea dreptul pri !o tra!tul de !0iriere# tr)adevr# l urmase drepturi pe +dor# "i +dor se !ul! !u"!a lui(

@1G

$o!atarii *ar!ilor di %rdi a 4o ,a%ue ar 'i dorit !a# ,iua s ai* patru,e!i "i opt de ore( Timpul era prea s!urt pe tru po'ta lor de a'a!eri e!i stite( 5pe!ulau pe drum# la dus "i la tors# se adu au pe tru !i !a s spe!ule,e m& !& d( Nu pierdeau de!&t orele de som ( Nu e oare umilitor s %& de"ti ! omul# s!lavul u ei evoi aturale# u poate spe!ula dormi dM Te di ta era spre ur!are( 5er*area de la Palais)Ro:al produsese u e'e!t ime s( 1i e teles ! ime i di a!east e sem at lume a spe!ula tilor u pusese pi!iorul la ser*are# dar !&tiva# !o!otati pe terasele !aselor ve!i ate# putuser tre,ri *aletul( Nu se vor*ea de!&t despre *alet( Fata 'luviului +ississippi# !are tur a ap di ur a respe!ta*ilului ei pri te "i o tra s'orm *a i de aur# era o ale%orie deli!at "i 'erme!toare# !eva !u adevrat 'ra tu,es!# !are a ti!ipa la !e ltime se va ridi!a se!olele urmtoare %e iul dramati! al a!estui popor !are# s!ut !u spirit !austi!# a !reat vodevilul3 $a !i # tre desert "i *r& ,a# se '!use o ou la sare de a!tiu i( Erau epotelele( C0iar ai te de a 'i 'ost %ravate o*ti user o prim de ,e!e la sut( +amele erau al*e# 'ii!ele erau %al*e e "i epotelele tre*uiau s 'ie al*astre# !uloarea !erului# a deprtrilor# a spera tei "i a visului( Eri!e s)ar spu e# exista o poe,ie %e eroas "i pro'u d !otorul de !0ita tier( %e eral# prvliile !are '!eau !olt !u aleile u de 'useser ridi!ate *ar!ile des'!eau *uturi al!ooli!e# iar stp& ii lor vi deau !u o m& ra!0iu de 'ru!te "i !u !ealalt spe!ulau( 5e *ea pe rupte( 1utura d im*old tra ,a!tiilor( ori!e !lip se vedeau spe!ula ti 'eri!iti du!& d u pa0ar pli de *utur %r,ilor 'ra !e,e !are "edeau de pa, pe aleile pri !ipale( A!este s!0im*uri de pa, erau 'oarte !utate( 7amali "i !ruta"i adu!eau 'r !etare !a titti de mr'uri pe !are le %rmdeau *ar!i# sau a'ara lor# !0iar mi-lo!ul aleilor( Tra sportul !osta o avere( A si %ur lu!ru e poate da o idee despre tari'ele di strad Qui !ampoix> se spu e ! la 5a Fra !is!o# ora"ul 'e*rei aurului# *ol avii de a!east maladie plteau doi dolari s)"i v!suias! !i,mele((( 5trada Qui !ampoix avea asem ri uimitoare !u Cali'or ia# !iuda apare telor# se!olul ostru )a i ve tat imi! ou dome iul extrava%a telor( Nu se !uta i!i aur# i!i ar%i t# i!i m!ar mr'uri2 la mod erau a!tiu ile( Cele al*e# !ele %al*e e# mamele# 'ii!ele# s'&r"it %era"ii dra%i !are urmau s se as!# epotelele# !ele al*astre# a!este a!tiu i deli!ate al !ror lea% era ! de pe a!um !o -urat de mult soli!itudi e# iat !e se !erea pretuti de i Cu larm mare# iat !e doreau toti# iat !e ex!ita !u adevrat delirul tuturor3 1i evoiti s re'le!tati> u ludovi! valorea, ast,i @G de 'ra !i2 m&i e va valora tot @G 'ra !i# pe !& d o epoti! de o mie de livre# !are a,i)dimi eat valorea, doar o sut de pistoli# poate valora dou mii de s!u,i m&i e sear( Dos !u mo ed# %rea# m*tr& it# imo*il3 Trias! 0&rtia# u"oar ! aerul] 0&rtia pretioas# 0&rtia ma%i!# !e sv&r"e"te 'u dul porto'elelor u "tiu !e 'el de mu ! de al!0imist3 E statuie pe tru *u ul dom $aJ# o statuie alt !&t !olosul di Rodos3 Esop al II)lea# ,is Io a# *e e'i!ia de delirul a!esta( 5patele su# pupitru !omod pe !are i)l druise atura# u "oma i!i o si %ur !lip( +o edele de "ase livre "i pistolii !deau 'r oprire s!uletul lui de piele( 6ar !&"ti%ul l lsa epstor( 6e pe a!um era u 'i a !iar !lit( Nu era delo! vesel a!east dimi eat# prea *ol av( Celor !are aveau ama*ilitatea s)l tre*e asupra a!estui su*ie!t# le rspu dea> +)am o*osit !am mult ast) oapte( A de# priete e Io aM $a dom ul re%e t# !are m)a i vitat la ser*are( R&deau 0o0ote# sem au "i plteau> era o adevrat *i e!uv& tare3 E a!lamatie ime s# teri*il# 'ul%ertoare '!u s tremure %eamurile palatului 4o ,a%ue !tre ora ,e!e dimi eata( Tu ul !are a u ta a"terea 'iilor suvera ilor u '!ea mai mult ,%omot de!&t !e se au,ea ai!i( $umea *tea di palme# urla# plriile ,*urau aer# *u!uria avea i,*u! iri "i !o vulsii# tropituri "i le"i uri( A!tiu ile al*astre# epotelele# v,user lumi a ,ilei3 Ie"eau# !alde !# proaspete# eati se# mititele di teas!ul

@1L

imprimeriilor re%ale( 5trada Qui !ampoix avea motive s se ruie3 Nepotelele# a!tiu ile al*astre# ultimii s!uti# purtau sem tura ve era*il a !o trolorului $a*astide3 +ie3 6au ,e!e la sut prim3 Ci !ispre,e!e3 6au dou,e!i pe lo!# !u *a i %0eat3 6ou,e!i "i !i !i3 Pltiti !u l& a di 1erri( Cu mirode ii di I dia( Cu mtase *rut# !u vi de 4as!o ia3 Nu m strivi# la ai*a# 'emeie3 $a v&rsta ta# s)ti 'ie ru"i e3 E03 1dra ii "tia# !are %0io tes! 'emeile3 N)aveti ru"i eM Ate tie3 Ate tie3 o lad de sti!le !u vi di Roue ( Ate tie3 P& ,a de Qui t^ # !ita vrei( Trei,e!i la sut prim3 5tri%te de 'emei !l!ate pi!ioare# stri%te de omuleti su'o!ati# s!0eu at de te ori# murmure -oase de *arito i# %0io ti s!0im*ati !u *u )"tii t( A!tiu ile al*astre aveau u su!!es dem de ele3 Eriol "i +o tau*ert !o*or&r treptele pero ului palatului( 5e v,user !u 4o ,a%ue# !are i mustrase !u asprime( Erau t!uti# plouati "i !u totul des!ura-ati( Nu mai e u prote!tor# spuse +o tau*ert ati %& d !u pi!iorul pm& tul %rdi ii( E u auto!rat !are e du!e tr)o dire!tie u de u vrem s mer%em# *om* i Eriol( Tare am !0e' s((( 6ar eu3 l trerupse +o tau*ert( A valet# m*r!at !u livreaua pri tului# ve i la ei "i ddu 'ie!ruia !&te u mi! pa!0et si%ilat( Rupser si%iliul( Fie!are pa!0et !o ti ea u tea ! de a!tiu i al*astre( Eriol "i +o tau*ert se privir( Fir)ar s 'ie3 ,ise %rasul 'i a !iar veselit pe ea"teptate# m& %&i du)"i -a*oul de da tel( Pot spu e ! e o ate tie deli!at( ?tie s se poarte !a ime i altul# ,ise +o tau*ert duio"at( 6up !e le umrar# !o statar ! epotelele repre,e tau o valoare !o ve a*il( 5 e u im# spuse +o tau*ert( 5 e aso!iem# a!!ept Eriol( +ustrrile de !u%et dispruser# *u dispo,itie reve ea( urma lor se au,ea !a u e!ou> 5 e u im# s e u im3 1a da de ti eri smi titi !o*ora pero ul> Navailles# Tara e# C0ois:# No!e# Al*ret# 4iro e "i !eilalti( Fie!are %sise# la sosire# u pa!0etel pe tru alu %area mustrrii de !u%et "i pe tru !o solare( 5e adu ar %rup( 6om ilor# ,ise Al*ret# i"te !ali!i de e%ustori au aur !0iar "i !i,me( Aso!ii du) e# putem s ti em a,i piata m& s dm o mare lovitur( Am o idee((( 5e au,i u si %ur stri%t> 5 e aso!iem3 5 e aso!iem3 . pot 'i de 'olosM tre* o vo!e piti%iat# !are prea s ias di *u,u arul voi i!ului *aro de 1at,( Toti se toarser( Co!o"atul era a!olo# o'eri du)"i spi area u ui e%ustor de 'aia t# !are)"i ddea toat prvlia pe tru o du,i de 0&rtiute "i# pe deasupra# mai era "i 'eri!it( $a dra!u3 ,ise Navailles '!& d u pas apoi( Nu)mi pla!e !reatura asta( 6u)te mai !olo# poru !i !u *rutalitate 4iro e( 6om ilor# su t slu%a dom iilor voastre# rspu se !o!o"atul !u politete( +i)am !0iriat lo!ul "i %rdi a mi aparti e !a "i dom iilor voastre( C& d m %& des!# ,ise Eriol# ! demo ul sta# !are e)a uluit at&t de mult a,i) oapte# u este de!&t u *iet pupitru am*ula t((( A pupitru !are %& de"te# as!ult "i vor*e"te3 rosti !o!o"atul apsmd pe 'ie!are !uv& t( 5alut# ,&m*i "i ple! s)"i vad de tre*uri( Navailles l urmri !u privirea( Ieri u)mi era team de pri!0i delul sta# murmur el(

@1<

Fii d! ieri mai puteam s e ale%em drumul# spuse !eti"or +o tau*ert( 5 au,im# s)ti au,im ideea# Al*ret# stri%ar mai multe %lasuri( 5e str& ser -urul lui Al*ret# !are vor*i !u vioi!iu e timp de !&teva mi ute( E super*# spuse 4iro e# tele%( E super*# repet *aro ul de 1at,# eu pri!ep# dar expli!ati pe tru mi e !((( E03 E i util# ,ise No!e( $a trea*3 tr)o or tre*uie s)i !urtm( 5e mpr"tiar imediat( Cam o -umtate ie"ir pri !urtea di strad 5ai t)+a%loire# pe tru a i tra strada Qui !ampoix# pri marele tur ( Ceilalti ple!ar !&te u ul# sau %rupuri mi!i# st& d de vor* i!i "i !olo despre tre*urile vremii( 6up u s'ert de or# Tara e "i C0ois: se apoiar pe poarta !are ddea strada Qui !ampoix( "i '!ur drum d& d di !oate "i# i terpel& du)l pe Eriol !are vor*ea !u 4iro e# ex!lamar> Curat e*u ie3 Adevrat tur*are3 Au a-u s la trei,e!i "i !0iar trei,e!i "i !i !i la !&r!ium .e ise# patru,e!i p& la !i !i,e!i la Foulo ( tr)o or a-u %e la o sut( Cumprati# !umprati3 Co!o"atul r&dea tr)u u %0er( Ti se va da s ro,i u os# mi!utule# i ,ise No!e la ure!0e( Fii !umi te3 +ultumes!# respe!ta*ile dom # rspu se !u umili t Esop al II)lea# este tot !eea !e) mi dores!( Totu"i# se rsp& dise tr)o !lip ,vo ul ! al*astrele vor avea o prim de sut la sut ai te de s'&r"itul ,ilei( Cumprtorii ddur *u, a( Al*ret# !are avea toate a!tiu ile aso!iatiei porto'el# le v& du mas !u o prim de !i !i,e!i# pe *a i %0eat "i# pe deasupra# promise ! se 'a!e lu tre "i pu te s livre,e o !a titate mai mare de a!tiu i# !u a!ela"i pro!e t maximum dou ore( To!mai atu !i# pe a!eea"i poart !are ddea strada Qui !ampoix# aprur Eriol "i +o tau*ert# !u mutre plouate( 6om ilor# ,ise Eriol !elor !are)l tre*au de !e su t !o ster ati# u !red ! tre*uie s re%retm !u *u "tii t a!este e'aste ve"ti# 'ii d! vor du!e !u si%ura t la s!derea a!tiu ilor( ?i# !u toate ! avem "i oi a!tiu i# adu% +o tau*ert !u u suspi pro'u d# totul se va du!e pe apa s&m*etei3 +a evr3 +a evr3 stri% u e%ustor dolo'a # !are avea *u,u arele um'late !u epotele( Ia mai ta!i# Eriol3 ,ise +o tau*ert( Nu ve,i la !e ris! e expuiM 6ar !er!ul !ompa!t "i avid al !urio"ilor se %rmdea -urul lor( .or*iti# dom ule# spu eti !e "titi# stri%au %lasuri di toate prtile( Este o datorie de om !i stit( Eriol "i +o tau*ert t!ur !a pe"tele( . 'oi spu e eu# spuse *aro ul de 1at,# !are "osea( Catastro'3 Catastro'3 Catastro'3 Ce !atastro'M . spu # e vor*a de o ma evr( T!ere# omule %ras3 Ce !atastro'# dom ule de 1at,M Nu "tiu# rspu se %rav *aro ul# !i !i,e!i la sut s!dere3 Ci !i,e!i la sutM ,e!e mi uteM ,e!e mi ute( Curat de%ri %olad3 Ia# este ei e te%ri %olade3 Ei e de,astre3 Ei e pa i!( 6om ilor# dom ilor# ,ise +o tau*ert# mai domol3 5 u exa%erm( .& d dou,e!i de al*astre umai !u !i !ispre,e!e la sut prima3 stri%au u ii -ur( .& d !u ,e!e la sut prim# !u plata mai t&r,iu( .& d dou,e!i "i !i !i la pretul omi al3 6om ilor# dom ilor# e o e*u ie3 Rpirea t& rului re%e ! u e !o 'irmat o'i!ial( Nu)i i!i o dovad# adu% Eriol# ! dom ul $aJ a 'u%it(

@1O

?i ! dom ul re%e t ar 'i pri,o ier la Palais)Ro:al# termi +o tau*ert# !u o mutr disperat( 6e stupoare# se '!u li i"te( Apoi se au,i u urlet s!os de o mie de %lasuri( T& rul re%e a 'ost rpit3 6om ul $aJ a 'u%it3 Re%e tul pri,o ier3 Trei,e!i de a!tiu i !u !i !i,e!i la sut( Ept,e!i de al*astre !u "ai,e!i la sut3 6om ilor# dom ilor# spu ea Eriol# u v %r*iti( Eu le v& d pe ale mele !u o pierdere de trei sute3 ex!lam Navailles# !are u avea m!ar u a( $e luatiM Eriol '!u u %est e er%i! de re'u,( Al*astrele pierdur dat patru sute( +o tau*ert !o ti u> Familia 6u +ai e tre*uia s 'ie suprave%0eat deaproape# 'ii d! avea parti,a i( 6i %rup mai '!eau parte !a !elarul dIA%uessau# !ardi alul de 1iss:# dom ul de .illero: "i mare"alul de .illars( Au primit *a i pri dom ul pri t de Cellamare# Dudi!ael de +alestroit# mar!0i, de Po !allee# !el mai *o%at %e tilom di 1reta ia# l)a rpit pe t& rul re%e pe drumul spre .erssailles "i l)a dus la Na tes( Re%ele 5pa iei tre!e a!est mome t Piri eii 'ru tea u ei armate de trei sute de mii de oame i( 6i e'eri!ire# e u 'apt dovedit( ?ai,e!i de al*astre !u !i !i sute pierdere3 stri%au %lasuri di multime !o ti u !re"tere( 6om ilor# dom ilor# u v %r*iti( E evoie de timp 5 adu!i o armat di Piri ei p& la Paris( 6ealt'el# su t vor*e# doar vor*e((( .or*a# vor*a# repeta *aro ul de 1at,# dar eu v& d( +ai am o a!tiu e( E dau pe !i !i sute 'ra !i3 A"a3 Nime i u voia s !umpere a!tiu ea *aro ului de 1at, "i o'ertele re !epur !u larm mare( !el mai ru !a,# relu Eriol# da! dom ul $aJ )ar 'i 'u%it((( 6ar# tre* !i eva# !i e)l ti e pe re%e t pri,o ierM Eame i *u i# m tre*ati mai mult de!&t "tiu# rspu se +o tau*ert( Eu u !umpr "i i!i u v& d# slav 6om ului3 6up !&t se pare# dom ul du!e de 1our*o era emultumit( 5e mai vor*e"te despre !ler# le%tur !u !o stitutia( +ai su t u ii !are preti d ! tarul e ameste!at toate astea "i vrea s se pro!lame re%e al Fra tei( A urmat u stri%t de %roa,( 1aro ul de 1at, propuse s)"i v& d a!tiu ile pe tru o sut de s!u,i( a!est mome t de pa i! %e eral# Al*ret# Tara e# 4iro e "i No!e# !are deti eau 'o durile so!iale# '!ur o !umprtur mi! "i 'ur sem alati umaide!&t( Erau artati !u de%etul# !a u !areu de idioti> !umprau3 tr)o !lip multimea i !o -ur# i asalta# i su'o!( Nu le spu e imi! di !eea !e ai a'lat# "optir u ii la ure!0ea lui Eriol "i +o tau*ert( 4rasul per!eptor '!u mari e'orturi s u i,*u! eas! r&s( 1ietii smi titi3 murmur el art& d !u u %est de !omptimire spre !ompli!ii si( Apoi adu%# adres& du)se multimii> 5u t %e tilom# dra%i priete i# v)am spus !e "tiu 4ratis pro 6e ( Fa!eti !e vreti# m spl pe m&i i( mpi %& d ! "i mai departe ama*ilitatea# +o tau*ert stri%a aivilor> Cumprati# priete i# !umprati3 6a! ,vo urile su t 'alse# veti 'a!e o a'a!ere stra" i!( 5em au simulta !&te doi pe spi area !o!o"atului# !are primea !u am& dou m&i ile "i u a!!epta de!&t aur( S lic3idm' S lic3idm' era stri%tul %e eral( Ceea !e se umea !ua tumul omi al al 'ie!rei a!tiu i al*astre# sau epotelele# repre,e tau !i !i mii de livre# pretul lor la emisie# de"i valoarea lor omi al u era de!&t de o mie de livre# dou,e!i de mi ute# s!,ur la !&teva sute de 'ra !i( Tara e( mpreu !u a!olitii si# -e'uir tot( Porto'elele lor se um'lar ! sa!ul de piele al lui Esop al II)lea# ,is Io a# !are r&dea li i"te ?i "i mprumuta spi area a!estor 'ri%urate tra ,a!tii( Festa era -u!at( Eriol "i +o tau*ert disprur(

@1P

Cur& d sosir di toate prtile oame i !u rsu'larea tiat# !are stri%au> 6om ul $aJ e palatul su( T& rul re%e e la Tuileries( ?i dom ul re%e t "i ia !0iar a!um de-u ul( "eltorie3 "eltorie3 "eltorie3 ?eltorie3 ?eltorie3 ?eltorie3 repeta i di% at *aro ul de 1at,( . spu eam ! e "eltorie3 +ai multi i "i se sp& ,urar( C& d su de ora dou# Al*ret se pre,e t pe tru a livra a!tiu ile v& dute !u pretul de !i !i mii "i !i !i,e!i de 'ra !i( !iuda oame ilor sp& ,urati "i a !elor !are ddur 'alime t# mr%i i du)se doar s)"i rup prul di !ap# Al*ret reali,ase totu"i u *e e'i!iu 'a*ulos( timp !e se sem a tra s'erul pe spi area !o!o"atului# Al*ret i stre!ur m& o pu % !u *a i( Co!o"atul stri%> .i o) !oa# 1ale ( Fostul soldat ve i# 'ii d! v,use pu %a( Co!o"atul i)o ,v&rli as( A!eia di tre !ititorii o"tri !are ar %si strata%ema lui Eriol# +o tau*ert "i !ompa ia prea simplist )au de!&t s !iteas! otele lui CI( 1er%er la +emoriile se!rete ale a*atelui de C0ois:( .or vedea strata%eme mult mai %rosola e !oro ate de u depli su!!es( Relatarea a!estor ti!lo"ii amu,au uli!ioarele( +o t& d aseme ea es!ro!0erii dr, ete ti '!eai totodat o reputatie de om de"tept "i averea( Aseme ea 'este amu,au multimea# a'ar de sp& ,urati( Pe !& d "me!0erii o"tri ple!aser u deva s)"i mpart prada# pri tul de 4o ,a%ue "i devotatul su Pe:rolles !o*orau pero ul palatului( 5u,era ul ve ea s)"i vi,ite,e vasalii( A%iota-ul re !epuse !u 'urie( 5e -u!a pe oi emisii( Cir!ulau alte ve"ti# mai mult sau mai puti !o troversate( Ametit o !lip de u spasm( Casa Aurului vi sese p& la urm "i era *i e s toas( 6om ul de 4o ,a%ue ti ea m& u pli! mare de !are at&r au trei pe!eti ti ute de " ururi de mtase( C& d !o!o"atul v,u o*ie!tul# '!u o!0ii mari timp !e s& %ele i vlea !u viole t o*ra,ul palid( Nu '!u i!i o mi"!are "i "i !o ti u slu-*a( 6ar privirea i era ti tuit de a!um ai te asupra lui( Pe:rolles "i 4o ,a%ue( Ce 'a!e pri tesaM tre* a!esta di urm( Pri tesa )a !0is o!0ii toat oaptea# rspu se omul de !redere( Camerista a au,it)o repet& d5 (oi scotoci tot ,arisul' 8 voi regsi' 5lav 6om ului3 murmur 4o ,a%ue( 6a! ar vedea)o vreodat pe t& ra di strad C0a tre# totul ar 'i pierdut( Exist vreo asem areM tre* Pe:rolles( .ei vedea> !a dou pi!turi de ap( Ti)l ami te"ti pe NeversM 6a# repli! Pe:rolles( Era u t& r 'oarte 'rumos( Asta e !u si%ura t 'ii!a lui# "i 'rumoas !a u %er( A!eea"i privire# a!ela"i ,&m*et( A "i !eput s ,&m*eas!M E mpreu !u do a Crut,( 5e !u os!( 6o a Cru, o !o solea,( tru!&tva am 'ost mi"!at !& d am v,ut)o pe 'at3 6a! a" avea o !opil !a ea# priete e Pe:rolles# !red !((( 6ar e)o e*u ie3 6e !e s am remu"!riM Am '!ut oare ru de dra%ul ruluiM Am ti ta mea# m drept spre ea( 6a! exist piedi!i((( Cu at&t mai ru pe tru piedi!i3 murmur ,&m*i d Pe:rolles( 4o ,a%ue "i tre!u dosul palmei pe 'ru te( Pe:rolles ati se pli!ul si%ilat( +o se iorul %& de"te ! am dat peste !e tre*uieM Nu)i i!i u motiv de doial# rspu se pri tul( E si%iliul lui Nevers "i marea pe!ete a !apelei Ca:lus)Tarrides3 Credeti ! su t pa%i ile smulse di 'aimosul re%istruM 5u t si%ur( 6ealtmi teri# mo se iore# puteti veri'i!a adevrul des!0i,& d pli!ul( Ce spuiM ex!lam 4o ,a%ue( 5 rup si%iliileM Frumoasele si%ilii i ta!te3 5lav 6om ului3 Fie!are di tre ele valorea, !&t doispre,e!e martori( .om rupe si%iliile !& d va

@1=

ve i vremea# priete e Pe:rolles# !& d o vom pre,e ta 'ata !o siliului de 'amilie pe adevrata mo"te itoare de Nevers( Pe adevrataM repet i volu tar omul de !redere( A!eea !are tre*uie s 'ie pe tru oi !ea adevrat( ?i adevrul va ie"i di tr)odat la supra'at((( Pe:rolles se !li ( Co!o"atul privea( 6ar# relu omul de !redere# !e vom 'a!e !u !ealalt 'at# adi! a!eea !are are o!0ii "i ,&m*etul lui NeversM Co!o"at *lestemat3 ex!lam u spe!ula t !are to!mai sem a pe spi area lui Io a( 6e !e te mi"tiM tr)adevr# !o!o"atul '!use o mi"!are i volu tar pe tru a se apropia de 4o ,a%ue( Pri tul re'le!t( +)am %& dit la asta# spuse el !a pe tru si e( Ce)ai 'a!e !u a!east 'at# priete e Pe:rolles# da! ai 'i lo!ul meuM Emul de !redere avu ,&m*etul su e!0ivo! "i -os i!( Fr doial ! 4o ,a%ue telese# 'ii d! relu> Nu# "i iar u3 Nu vreau( Am o alt idee( 5pu e# !are di tre satelitii o"tri este !el mai rui at "i mai disperatM C0aver :# rspu se 'r s "ovie Pe:rolles( 5tai dra!ului li i"tit# !o!o"atule3 ,ise u ou sem atar( C0aver :3 repet 4o ,a%ue# al !rui o*ra, se lumi ( l iu*es! pe *iatul sta# dar m sti %0ere"te( Asta m va des!otorosi de el(

Capitolul F (oan de cocoat

Feri!itii o"tri spe!ula ti# Tara e# Al*ret "i !ompa ia# !epur s se arate di ou multime dup !e s'&r"ir mprteala( Cres!user !u doi)trei !oti o!0ii tuturor( Erau priviti !u respe!t( A de e iu*itul C0aver :M tre* 4o ,a%ue( !lipa !& d Pe:rolles urma s rspu d se produse u tumult 'iortor %loat adu at( Toat lumea se pusti !tre pero # u de doi soldati di trupele de pa, t&rau de pr u *iet e!u os!ut( Fals3 spu eau u ii( E 'als3 E o i 'amie s 'alsi'i!i sem ul !reditului3 5 pro'a e,i sim*olul avutului pu*li!3 5 mpiedi!i tra ,a!tiile3 5 rui e,i !omertul3 Falsi'i!atorul s 'ie aru !at r&u3 r&u !u mi,era*ilul3 4rasul per!eptor Eriol# +o tau*ert "i !eilalti tipau !a i"te vulturi( A 'i epri0 it !a s aru !i primul !u piatr# se t&mpla doar vremurile 'eri!ite de odi ioar3 %ro,it# pe -umtate mort# *ietul e oro!it 'u dus 'ata lui 4o ,a%ue( Crima luiM Colorase al*astru o a!tiu e al*# pe tru a *e e'i!ia de mi!a prim a'e!tat temporar titlurilor la mod( durare3 durare3 stri% el( Nu mi)am dat seama !e !rim sv&r"es!( +o se iore# ,ise Pe:rolles# pe ai!i mi"u umai 'alsi'i!atori3 +o se iore# adu% +o tau*ert# tre*uie dat u exemplu( ?i multimea> Eroare3 I 'amie3 A 'als3 A03 5!eleratul3 Ni!i u 'el durare3 5 'ie dat a'ar3 0otr 4o ,a%ue tor!& du)"i privirea( +ultimea puse m& a imediat pe e oro!it stri%& d> $a r&u !u el3 $a r&u3 Era !i !i dup)amia,( Pe strada Qui !ampoix se au,i primul !lopot !are a u ta !0iderea( %ro,itoarele !rime !are se re oiau 'ie!are ,i determi aser autoritatea s

@@R

apere e%o!ierea a!tiu ilor la !derea serii( a!est ultim mome t delirul -o!ului de *urs a-u %ea la !ulme( Ati 'i spus !)i o adevrat !ierare( Eame ii se luau de %uler( 5tri%tele se !ru!i"au tr)at&t# !&t u se mai au,ea de!&t u si %ur urlet( Numai 6um e,eu "tie !&t trea* avea !o!o"atul# "i !u toate astea# privirea lui u)l prsea pe dom ul de 4o ,a%ue( Au,ise rosti du)se umele lui C0aver :( 5e !0ide3 5e !0ide3 stri% %loat( 5 e %r*im3 5 e %r*im3 Ce avere ar 'i !&"ti%at Esop al II)lea da! ar 'i avut mai multe du,i i de !o!oa"e3 Ce voiati s)mi spu eti despre mar!0i,ul de C0aver :# mo se ioreM tre* Pe:rolles( 4o ,a%ue to!mai rspu dea !u u sem di !ap# prote!tor "i m& dru# la salutul !ompli!ilor si( 6i a-u !ptase mai mult presta t raport !u su*ordo atii si# !are# par!# se '!user mai mi!i( C0aver :M repet el !u u to distrat( A03 6a# C0aver :( Adu)mi ami te ! tre*uie s)i vor*es! !o!o"atului( ?i 'ataM Nu e prime-dios s o lsm pavilio M Foarte prime-dios( Nu va rm& e mult vreme( Cu !&t m %& des! mai mult# !u at&t so!ot ! ar 'i *i e s lum !i a la do a Cru,# tr)o adu are i tim( 5 'ie totul pre%tit( Adu% !&teva !uvi te la ure!0ea lui Pe:rolles# !are se !li "i spuse> Am teles# mo se iore( Co!o"atule3 stri% u %ira t emultumit( 6ai di pi!ioare !a u smi tit3 Nu)ti mai !u o"ti meseria( 6om ilor# tre*uie s e 'olosim di ou de 1ale ( Pe:rolles se deprta( 6om ul de 4o ,a%ue l !0em drt> Adumi)l pe C0aver :# mort sau viu# l vreau pe C0aver :3 Co!o"atul "i !lti spi area pe !are oame ii se pre%teau)s sem e,e( 5u t o*osit3 5u !lopotul( Am evoie de odi0 # tr)adevr# !lopotul vestea !0iderea "i portarii tre!eau '!& d s rsu e !0eile lor mari( C&teva mi ute mai t&r,iu# u se mai au,ea alt ,%omot de!&t !el al la!telor pe !are le !0ideau( Fie!are lo!atar avea !uietoarea lui "i mr'urile ev& dute sau s!0im*ate rm& eau *ar!i( Pa, i!ii i %r*eau pe t&r,iati( 5pe!ula tii o"tri aso!iati# Navailles# Tara e# Eriol "i !ompa ia# se apropiar de 4o ,a%ue# !u plria m& ( 4o ,a%ue avea o!0ii ati titi asupra !o!o"atului !are# a"e,at pe !aldar&m la u"a !u"tii sale# )avea delo! aerul ! se pre%tea s ple!e( Numra li i"tit !o ti utul sa!ului mare de piele "i# apare t# prea s se dedi!e !u mult pl!ere a!estei tre*i( Am ve it de dimi eat s a'lm outti despre s tatea dom iei)voastre# vere# ,ise Navailles( ?i am 'ost 'eri!iti s a'lm ! u v)ati resimtit prea mult dup o*oseala ser*rii de asear# adu% No!e( Exist !eva !are o*ose"te mai mult de!&t pl!erea# dom ilor> %ri-orarea( Fapt este# ,ise Eriol# !are voia !u ori!e pret s plase,e su !uv& t# 'apt este ! %ri-orarea((( eu su t a"a( C& d e"ti %ri-orat((( 6e o*i!ei# 4o ,a%ue era ma% a im "i ve ea a-utorul !urte ilor si !& d se e!au( 6ar de ast dat l ls pe Eriol s)"i piard !umptul( Co!o"atul r&dea pe !aldar&m( C& d termi de umrat *a ii# rsu!i %&tul sa!ului de piele "i l le% ate t !u o s'oar( Apoi se pre%ti s i tre !u"!a lui( 7ei# Io a# i ,ise u pa, i!# ai de %& d s dormi ai!iM 6a# priete e# ,ise !o!o"atul# mi)am adus !ele tre*ui !ioase( Pa, i!ul i,*u! i r&s( Cei de 'at l imitar# a'ara pri tului# !are)"i pstr serio,itatea( 7aide3 7aide3 spuse pa, i!ul( Fr %lume# pri!0i delule3 ?ter%e)o repede3 Co!o"atul i !0ise u"a as( Cum pa, i!ul lovea tare !u pi!iorul !u"!# !o!o"atul "i art !apul %l*e-it la o!0iul de %eam de su* a!operi"( 6reptate# mo se iore3 stri% el( 6reptate3 repetar veseli dom ii di -ur(

@@1

P!at ! u e "i C0aver : de 'at# adu% Navailles( $)am 'i sr!i at s pro u te a!east importa t "i %rav se ti t( Cu u %est# 4o ,a%ue !eru s se 'a! li i"te "i spuse> Fie!are tre*uie s ple!e !& d su !lopotul( A"a)i re%ulame tul( +o se iore# repli! Esop al II)lea ,is Io a# !u to ul re!e "i pre!is al u ui avo!at !are "i expu e !o !lu,iile# v ro% s luati !o siderare ! u su t situatia !elorlalti# u ori!i e a !0iriat !u"!a !&i elui dum eavoastr( 1i e tors di !o dei3 stri%ar u ii( Ceilalti adu%ar> ?i !e dovede"te astaM .reau s "tiu# rspu se !o!o"atul# avea +dor o*i!eiul s doarm !u"!M 6a sau uM 1i e ,is3 A imerit)o3 6a! +dor avea o*i!eiul s doarm !u"!a lui# a"a !um pot dovedi# eu# !are m)am su*stituit lui# plti d trei,e!i de mii de livre pe tru drepturile "i privile%iile lui +dor# preti d s 'a! !a el# "i u voi ie"i de ai!i de!&t da! su t dat a'ar !u 'orta( 6e ast dat 4o ,a%ue ,&m*i( "i ddu apro*area !u o !lti are a !apului( Pa, i!ul se retrase( .i o ai!i# ,ise Pri tul( Io a ie"i imediat di !u"!# se apropie "i salut !a u om de lume( 6e !e vrei s lo!uie"ti ai!iM l tre* 4o ,a%ue( Fii d! lo!ul este si%ur# "i am *a i la mi e( Cre,i ! ai '!ut o a'a!ere *u !0irii d !u"!aM E a'a!ere de aur# mo se iore( E "tiam di ai te( 4o ,a%ue i puse m& a pe umr( Co!o"atul s!oase u mi! %eamt de durere( I se t&mplase la 'el ast) oapte vesti*ulul apartame telor re%e tului( Ce aiM tre* mirat pri tul( E ami tire de la *al# mo se iore( + dor mu"!0ii "i "alele( A da sat prea mult# spuser !ei de 'at( 4o ,a%ue toarse spre ei o privire dispretuitoare( 5u teti dispu"i s v *ateti -o!# dom ilor# poate "i eu( 6ar am %re"i "i omul sta ar putea s)"i *at -o! de oi3 A03 +o se iore((( spuse !u modestie Io a( . spu !e %& des!# dom ilor# relu 4o ,a%ue# iat stp& ul vostru( Ceilalti ar 'i vrut s proteste,e( Iat stp& ul vostru3 repet pri tul( +i)a 'ost mai 'olositor de!&t voi toti la u lo!( Ni l) a promis pe dom ul de $a%ardre la *alul re%e tului "i l)am avut pri tre oi pe dom ul de $a%ardre( 6a! mo se iorul ar 'i *i evoit s e sr!i e,e((( !epu Eriol( 6om ilor# relu 4o ,a%ue 'r s)i rspu d# dom ul de $a%ardre u poate 'i determi at s a!tio e,e dup dori ta oastr( Are, s u 'ie e!esar s e !o vi %em di ou( Toate privirile erau tre*toare( Putem vor*i des!0is# ,ise 4o ,a%ue( Am de %& d s)l iau pe l& % mi e pe *iatul sta( Am !redere el( $a a!este !uvi te !o!o"atul se um'l# pe e !u m& drie# pri tul !o ti u> Am !redere# "i voi spu e 'ata lui# !um a" vor*i 'ata voastr> da! $a%ardNre u e mort# su tem !u totii prime-die de moarte( 5e '!u t!ere( Co!o"atul prea mai mirat de!&t toti !eilalti( $)ati lsat s v s!apeM murmur# el( Nu "tiu# oame ii mei t&r,ie( 5u t %ri-orat( A" da mult s a'lu despre !e este vor*a( 1a !0erii "i %e tilomii di -urul pri tului !er!au s u)"i piard !umptul( Pri tre ei erau "i u ii !ura-o"i> Navailles# C0oisv# No!e# Ciro e# +o tau*ert "i demo strar aptitudi ile( 6ar !ei trei per!eptori# mai ales Eriol# erau livi,i# "i *aro ul de 1at, *tea spre verde(

@@@

5lav 6om ului3 5u tem destul de multi "i destul de puter i((( !epu Navailles( .or*e"ti 'r s "tii# trerupse 4o ,a%ue( Are, !a ime i s u tremure mai tare !a mi e# da! tre*uie totu"i s dm o lovitur de %ratie( 6i 'eri!ire# mo se iore# v aparti em trup "i su'let# se au,ii di toate prtile( ?tiu *i e# dom ilor# repli! aspru pri tul( Am avut %ri- de asta( 6a! u ii erau emultumiti# u se artar( a"teptare# s termi m !u tre!utul# relu 4o ,a%ue( Priete e# e)ai '!ut u mare servi!iu( Ce seam asta# mo se iore3((( Te ro%# 'r modestie( Ai '!ut trea* *u # !ere)ti sim*ria( Co!o"atul mai avea m& s!uletul de piele( !epu s)l rsu!eas! m&i i *&i %ui d> tr)adevr# u merit oste eala( $a dra!u3 ex!lam 4o ,a%ue( .rei# de!i s e !eri o re!ompe s mareM Co!o"atul l privi o!0i "i u rspu se( Am mai spus)o# !o ti u pri tul !u u !eput de er*dare# u a!!ept imi! pe tru imi!# ami!e( 6up mi e# ori!e servi!iu %ratuit este prea s!ump# 'ii d! as!u de o trdare( .reau s)ti !eri plata( 7aide# Io a# priete e# stri% *a da# roste"te o dori t# l ai 'ata ta pe re%ele !elor %e iali3 Fii d! mo se iorul mi)o !ere((( ,ise !o!o"atul !u emotie !res!& d( 6ar !um s dr, es! s)i !er !eva mo se ioruluiM Ple! o!0ii# rsu!i sa!ul de piele "i *&i%ui> 5u t si%ur ! mo se iorul va r&de de mi e3 Pe o sut de ludovi!i ! priete ul ostru Io a e amore,at3 stri% Navailles( Arm u lu % 0o0ot de r&s( 6oar 4o ,a%ue "i !o!o"atul 'ur si %urii !are u luar parte la a!east explo,ie de *u dispo,itie( 4o ,a%ue era !o vi s ! va mai avea evoie de !o!o"at( 4o ,a%ue era avid# dar u avar( 1a ii u)l !ostau imi!( C& d se ivea o!a,ia# "tia s)i a,v&rle !u am& dou m&i ile a!est mome t voia dou lu!ruri> s !umpere a!est misterios i strume t "i s)l !u oas!( F!ea de!i ma evre pe tru a)"i ati %e am*ele teluri( 6eparte de a)l sti %0eri# !urte ii i slu-eau s s!oat "i mai evide t *u voi ta pe !are o arta omuletului( 6e !e )ar 'i amore,atM ,ise el !u serio,itate( 6a! e amore,at# -ur ! va 'ii 'eri!it# da! asta depi de de mi e( 5u t servi!ii !are u se pltes! umai !u *a i( +o se iore# ,ise !o!o"atul !u %las emotio at# v multumes!( Amore,at# am*itios# "i !urios# "tiu eu oare !e ume s dau patimii !are m torturea,M Eame ii a!e"tia r&d# au dreptate( s!0im*# eu su'r3 4o ,a%ue i ti se m& a( Co!o"atul o srut# dar *u,ele i 'remtar( Co ti u pe u to at&t de stra iu# !&t "arlata ilor o"tri le pieri veselia( Curios# am*itios# amore,at# !e importa t are umele *oliiM +oartea este moarte# 'ie ! vi e de pe urma 'ri%urilor# otravei sau spadei( "i s!utur deodat pletele *o%ate "i privirea i se apri se( Emul este mi! "i totu"i poate mi"!a pm& tul# ,ise el( Ati v,ut vreodat marea# marea 'urioasM Ati v,ut vreodat tala,urile ,v&rli du)"i spum 'ata a!operit a !eruluiM Ati au,it a!el %las aspru "i pro'u d# mai i te s "i mai e!ruttor de!&t su"i tu etulM E ime s# ime s3 Nimi! u)i re,ist# i!i !0iar %ra itul trmului# !are se surp di timp timp# spat de valuri( . spu "i o "titi> e ime s3 Ei *i e# o s!& dur plute"te pe a!east v&ltoare# o s!& dur 'irav !are tremur "i %eme( Ce e pe s!& durM E 'ii t "i mai 'irav# !are de departe pare mai mi! de!&t pasrea ea%r di lar%# "i pasrea are aripi2 o 'ii t# u om( Nu tremur( Nu "tiu !e putere ma%i! i tre"te sl*i!iu ea# i!i da! vi e di !er sau di iad( Emul a spus> (reau' ?i o!ea ul este vi s3 l as!ultau t!ere( Pe tru toti !ei !are l !o -urau# !o!o"atul "i s!0im*a 'ti"area(

@@F

Emul este mi!# relu el# 'oarte mi!3 Ati v,ut vreodat !oama s!& teietoare a i !e diuluiM Cerul de aram u de se ur!a 'umul !a o !upol de s "i %reaM E tu eri! *e, # dar !ldiri deprtate ies di um*r di pri!i a a!estei alte "i !umplite aurore( Hidurile ve!i ate prives! palide( Fatada# ati v,utM e pli de mretie "i ti d 'iori( Fatada %urit# a-urat !a o poart !are)"i arat 'erestrele 'r !er!evele# u"ile 'r *ata ti# toate a!operite de 'um !a i"te %uri drtul !rora se a'l iadul "i !are se aseam !u du*lul sau triplul "ir de di ti al mo strului umit Fo!3 mret# 'urios ! 'urtu a# ame i ttor !a marea( Nu se poate lupta mpotriva lui# u3 Ar pre'a!e marmura pra'# ar rsu!i sau ar topi 'ierul# ar pre'a!e totul !e u"# mpreu !u tru !0iul %i%a ti! al ste-arilor *tr& i( Ei *i e> Pe ,idul i !a des!e t !are 'ume% "i tros e"te# pri tre 'l!rile !are u duies! "i *i!iuies!# aple!at de v& tul !ompli!e# iat o um*r# u o*ie!t e%ru# o i se!t# u atom> u om( Nu)i e 'ri! de 'o!# !um u)i e 'ri! de ap( E re%e "i spu e> (reau' ?i 'o!ul eputi !ios se mistuie si %ur "i moare( Co!o"atul "i "terse 'ru tea( Aru ! o privire vi!lea -urul lui "i s!oase a!el r&s piti%iat pe !are)l !u o"team( Ei3 Ei3 Ei3 ex!lam el v,& d ! auditoriul lui tresare( Pi # a!um am trit o adevrat viat( Ei3 Ei3 Ei3 su t mi!# dar "i *r*at( 6e !e )a" 'i amore,at# *u ii mei stp& iM 6e !e )a" 'i !uriosM 6e !e )a" 'i am*itiosM Nu mai su t t& r( N)am 'ost i!iodat t& r( Nu)i a"a ! m %siti ur&tM Pe vremuri eram "i mai ur&t# Asta)i privile%iul ur&te iei2 se u,ea,# !u v&rsta# !a "i 'rumusetea( 6om iile)voastre pierdeti# eu !&"ti%> la !imitir vom 'i !u totii la 'el( R& -i "i privi pe r& d !ompli!ii lui 4o ,a%ue( Exista !eva mai ru de!&t ur&te ia# relu el# sr!ia( Eram sra!# )aveam pri ti( Cred ! tata "i mama s)au temut de mi e ,iua a"terii mele "i mi)au pus lea% ul strad( C& d am des!0is o!0ii# am v,ut deasupra !apului !erul !are tur a ap re!e peste trupu"orul meu s!uturat de 'ri%uri( Ci e a 'ost 'emeia !are m)a alptatM A" 'i putut)o iu*i( Nu mai r&deti3 6a! e !i eva !are se roa% !eruri pe tru mi e# ea este( Prima se ,atie de !are mi ami tes! e durerea loviturilor( Ast'el am a'lat ! exist pri *i!iul !are)mi s'&rte!a trupul( Patul meu era !aldar&mul# m& !area# !eea !e !&i ii stui lsau la mar%i ea drumului( 1u "!oal# oame ilor# *u "!oal3 6a! ati "ti !&t de !lit su t 'ata rului ( 1i ele m mir "i m m*at# !um pi!tura de vi se ur! la !apul a!eluia !are a *ut totdeau a umai ap((( Tre*uie s ur"ti mult# priete e3 murmur 4o ,a%ue( Ei3 Ei3 6a# mult# mo se iore( Am au,it i!i "i !olo u ii 'eri!iti re%ret& d primii lor a i de viat( Eu# !opil 'ii d# aveam i ima pli de 'urie( ?titi !e m '!ea %elosM 1u!uria altuia( Altii erau 'rumo"i# altii aveau mame "i tati( Aveau oare !el puti mil de a!ela !are era si %ur "i ,dro*itM Nu( Cu at&t mai *i e3 Ceea !e a modelat su'letul meu# !eea !e l)a mpietrit# !eea !e l)a !lit# au 'ost *taia de -o! "i dispretul( Asta u!ide u eori( 6ar pe mi e u m)a u!is( Rutatea m)a '!ut s)mi des!opr 'orta( C& d am deve it puter i!# am 'ost oare ruM 5timatii mei stp& i# a!eia !are au 'ost du"ma ii mei uZ mai su t ai!i pe tru a rspu de( Era !eva at&t de stra iu# at&t de ea"teptat !uvi tele lui !&t toti t!eau( $uati pe ea"teptate# "me!0erii o"tri "i pierduser ,&m*etul iro i!( E'e!tul produs se asem a !u %0etarea s& %elui la ame i tarea pro'erat de u i ami! i vi,i*il( 6i !lipa !& d am 'ost puter i!# !o ti u !o!o"atul# m)a !upri s o dori t> am vrut s 'iu *o%at( Timp de ,e!e a i# poate "i mai mult# am lu!rat mi-lo!ul r&setelor "i al 0uiduielilor( Primul * ut se !&"ti%a %reu# al doilea mai u"or# al treilea vi e de la si e# ti tre*uie doispre,e!e * uti s 'a!i o mo ed# dou,e!i de mo ede s 'a!i o livr( +)am spetit pe tru a !&"ti%a primul ludovi! de aur> l)am _pstrat( C& d su t 'oarte o*osit "i des!ura-at# l !o templu> vederea lui mi re su'lete"te or%oliul# !are este 'orta omului( 1a !u *a # livr !u livr# adu m( Nu m& !m pe sturate( 1eam pe sturate 'ii d! apa era %ratis la '& t& i( Eram m*r!at ,dre te "i dormeam pe tare( Averea mea !re"tea( Adu m# adu am mereu3 A"adar# e"ti avarM trerupse 4o ,a%ue !u ama*ilitate !a "i !um ar 'i avut i teres sau pl!ere s des!opere partea sla* a a!estei 'ii te *i,are(

@@G

Co!o"atul ridi! di umeri( Ci e "tie# mo se iore# rspu se el# poate u umai !erul m)a '!ut avar3 6a! a" putea iu*i a!este *iete mo ede de aur !um dr%ostitul "i iu*e"te iu*ita3 E o patim "i asta3 +i)a" da viata s mi)o ast&mpr( Ce seam 'eri!irea# da! u u s!op viat# u pretext pe tru a te strdui "i pe tru a triM 6ar u devi e avar !i e vrea( Am sperat mult vreme s devi avar# dar )am putut# u su t avar( 5!oase u o'tat ad& ! "i "i !ru!i"a *ratele pe piept( ) Am avut o ,i pli de *u!urie# doar o ,i# !o ti u el( To!mai mi umrasem !omoara# pierdeam !&te o ,i trea% s m %& des! !e voi 'a!e !u ea( Aveam du*lul# triplul di !e !redeam( Repetam *etia mea> Sunt &ogat' Sunt &ogat' (oi cumpra fericirea' Privii -urul meu# ime i3 $uai o o%li d( Riduri "i pr al*3 6e-a# de-a3 Par! era ieri !& d# !opil 'ii d# m *teau2 E%li da mi te3 mi spu eam( Am spart o%li da( E vo!e mi stri%> )ine ai fcut' Aa tre&uie tratati neruinatii care vor&esc cinstit n lumea asta' ?i a!eea"i vo!e !o ti u> Aurul e frumos' Aurul e t"nr' nsm"ntea$ aurul, cocoatule' )tr"ne, nsm"ntea$ aurul i vei culege tinerete i frumusete' Ci e vor*ea ast'el# mo se iore3 +i) am dat seama ! eram e*u ( Am ie"it( Am um*lat la t&mplare pe str,i# !ut& d o privire *i evoitoare# u o*ra, s)mi ,&m*eas!( *ocoatul' *ocoatul' spu eau oame ii !rora le ti deam m& a( *ocoatul' *ocoatul' repetau# 'emeile spre !are se av& ta evi ovtia i imii mele( *ocoatul' *ocoatul' *ocoatul' ?i r&deau( A"adar mi t a!eia !are spu ! aurul este re%ele lumii3 Tre*uie s le arti aurul tu# ex!lam Navailles( 4o ,a%ue rmase pe %& duri( $)am artat# relu Esop al II)lea# ,is Io a> m&i ile se ti deau# u pe tru a le str& %e pe ale mele# !i pe tru a)mi s!oto!i *u,u arele( Am vrut s adu! la mi e a!as priete i# o iu*it# dar )am atras de!&t 0oti( 6om iile)voastre !o ti uati s r&deti# dar eu pl& %eam# pl& %eam !u la!rimi de s& %e( 6ar )am pl& s de!&t o oapte( Priete ie# dra%oste# pl!eri3 .reau pl!erea# vreau !el puti tot !e se vi de tuturor3((( Ami!e# trerupse 4o ,a%ue !u r!eal "i m& drie# voi "ti s'&r"it !e vrei de la mi eM dat# mo se iore# rspu se !o!o"atul# !are s!0im* di ou to ul( Am ie"it di as!u ,toarea mea# tot s'ios# dar 'l!rat( Pasiu ea de a m *u!ura de pl!erile vietii se apri dea mi e( 6eve eam 'ilo,o'( Am mers# am rt!it# m)am pus pe !utare# adulme!& d v& tul la rs!ru!e de drumuri# pe tru a %0i!i de u de "uiera voluptatea e!u os!ut((( Ei *i eM ,ise 4o ,a%ue( Pri te# rspu se !o!o"atul !li & du)se# v& tul *tea di spre dom ia)voastr(

Capitolul G "asconul i Nor%andul

Altimele !uvi te 'ur spuse !u u to vioi "i vesel( A!est diavol de !o!o"at prea s ai* privile%iul de a re%la diapa,o ul *u ei dispo,itii %e erale( 1a da des'r& atilor !are)l !o -urau pe 4o ,a%ue# "i su"i 4o ,a%ue# adi eauri at&t de serios# !epu deodat s r&d( A03 A03 spuse pri tul( .& tul su'l di spre oi3 6a# mo se iore( Am aler%at %oa mare( ! di pra% ar simtit ! a-u sesem lo!ul potrivit( Nu "tiu !e mireasm mi)a vluit !reierul# 'r doial mireasma des'trii o*ile "i opule te( Asta m*at# mo se iore# "i mi pla!e( Nu i)e delo! sil se iorului Esop3 ex!lam Navailles( Ce !u os!tor3 ,ise Eriol( Co!o"atul l privi 'at(

@@L

6om ia)voastr# !are purtati poveri timpul optii# ,ise el !eti"or# veti tele%e ! su tem !u totii stare de ori!e _pe tru a e satis'a!e o dori t( Eriol pli( +o tau*er stri%> Ce vrea s spu M Expli!)te# ami!e# poru !i 4o ,a%ue( +o se iore# repli! 'r o!oli"uri !o!o"atul# expli!atia u va 'i prea lu %( ?titi ! am avut o oarea s prses! Palais)Ro:al a!ela"i timp !u dum eavoastr( Am v,ut doi %e tilomi 0mati la o *ra !ard( Nu)i u lu!ru o*i" uit( +)am %& dit ! au 'ost *i e pltiti pe tru aseme ea trea*( Eare "tieM !epu proste"te Eriol( Ce se a'la litierM trerupse !o!o"atul( A *tr& se ior *eat# !ruia i)am o'erit mai t&r,iu spri-i ul *ratului meu s se apoie,e la palatul su( 4o ,a%ue ple! privirea "i '!u 'ete)'ete( E expresie de uluire pro'u d se a"ter u pe toate !0ipurile( ?tii# de aseme ea !e s)a t&mplat !u dom ul de $a%ardreM tre* 4o ,a%ue !eti"or( Ei3 Ei3 4aut0ier 4e dr: este u spadasi !er!at "i are m& a de 'ier# rspu se !o!o"atul( Eram 'oarte aproape de el !& d a i,*it "i# pe !uv& tul meu# lovitura a 'ost dat !u is!usi t( Restul l veti a'la de la a!eia pe !are i)ati trimis s !er!ete,e( t&r,ie !am mult3 E evoie de timp( +aestrul Co!ardasse "i 'ratele Passepoil((( 6e!i i !u o"tiM trerupse 4o ,a%ue !o ster at( +o se iore# !u os! puti toat lumea( Fir)ar s 'ie3 Ami!e# "tii *i e ! u)mi pla! a!eia !are !u os! prea mult lume "i prea multe lu!ruri3 Asta poate 'i prime-dios# su t de a!eea"i prere# relu !u !alm !o!o"atul( 6ar ar putea 'i "i de 'olos( 5 -ude!m drept( 6a! u l)a" 'i !u os!ut pe dom ul de $a%ardre((( Al dra!ului s 'iu da! m)a" slu-i de aseme ea om3 murmur Navailles spatele lui 4o ,a%ue( Credea ! )a 'ost au,it# dar !o!o"atul rspu se> Ati 'ii %re"it( 6ealt'el# toat lumea era de prerea lui Navailles( 4o ,a%ue "ovia( Co!o"atul !o ti u# !a "i !um ar 'i vrut s se -oa!e !u e0otr&rea lui( 6a! u a" 'i 'ost trerupt# a" 'i putut rspu de !u a ti!ipatie * uielilor dom iei) voastre( C& d m)am oprit pra%ul !asei dom iei)voastre# mo se iore# "oviam "i eu# m tre*am# aveam doieli( Ai!i se a'la raiul# raiul pe !are)l doream# u a!ela al *iseri!ii !re"ti e# !i al lui +a0omed( Ai!i erau adu ate la u 'o! toate des'trile> 'emei 'rumoase "i vi *u 2 im'e aureolate de 'lori# e!tar !u u at de spum( Eram oare pre%tit s 'a! ori!e# ori!e# spre a merita s i tru a!est ede voluptuos# pe tru a)mi adposti imi! i!ia su* plapum ma tei voastre de pri tM +)am tre*at asta ai te de a i tra# "i am i trat# mo se iore( Fii d! te simteai %ata de ori!e3 trerupse 4o ,a%ue( 4ata de ori!e3 rspu se !u 0otr&re !o!o"atul( 6um e,eule3 Ce po't estp& it pe tru pl!eri "i ra %uri de o*lete3 Iat patru,e!i de a i de !& d vise, la a!este lu!ruri( 6ori tele mele !o ti u s mo! eas! su* prul !ru t( As!ult# ,ise pri tul# trea*)l pe Eriol da! o*letea u se poate !umpra3 Nu dores! u ra % de o*lete !are se !umpr( trea*)l pe Eriol# !&t !& tre"te u umeM Esop al II)lea art !o!oa"a !u u %est !omi!( A ume !& tre"te !&t astaM Apoi relu pe u to mai serios> A ume# o !o!oa"# dou poveri !are u)i strives! de!&t pe !ei sra!i !u du0ul3 5u t u perso a- prea e sem at pe tru a 'i !omparat !u u *a !0er de importa ta dom ului

@@<

Eriol( 6a! umele !e)l poart l strive"te# !u at&t mai ru pe tru el( Co!oa"a mea u m sti %0ere"te( +are"alul de $uxem*ur% este !o!o"at( Credeti ! la *tlia de la NeerJi de # du"ma ul i)a v,ut spateleM Pul!i ella# eroul !omediilor apolita e# omul i vi !i*il# !ruia ime i u)i re,ist# are !o!oa" 'at "i spate( T:rte era "!0iop "i !o!o"at> !o!o"at "i "!0iop era .ul!a # 'urarul trs etului2 Esop# al !rui ume %lorios mi l)ati dat mie# avea !o!oa"a lui# !are era telep!iu ea( Co!oa"a uria"ului Atlas era lumea( Fr s o a"e, pe a mea la a!ela"i ivel !u toate a!este ilustre !o!oa"e# spu ! valorea,# la !ursul ,ilei# o re t de !i !i,e!i de mii de %al*e i( Ce a" 'i 'ost 'r eaM E pstre,# e de aur3 Cel puti e pli de spirit# ami!e# ,ise 4o ,a%ue( Promit ! vei deve i %e tilom( +ulte multumiri# mo se iore# dar !& dM $a dra!u3 se au,i -ur( E %r*it3 E evoie de timp3 ,ise 4o ,a%ue( Au spus adevrul# su t %r*it# repli! !o!o"atul( 5!u,ati)m# mo se iore( +i)ati spus adi eauri ! u v pla! servi!iile %ratuite# !eea !e m !ura-ea, s v !er 'r t&r,iere rsplata( Fr t&r,iereM ex!lam pri tul( 6ar e !u eputi t( mi %duitiM Nu mai e vor*a de o*ilare( 5e apropie "i# !u u to i si ua t# ,ise> Nu !red !)i evoie s 'ii %e tilom !a s te a"e,i# de pild# alturi de dom ul Eriol la supeul i tim de desear( Toat lumea i,*u! i r&s# !u ex!eptia lui Eriol "i a pri tului( ?tii "i asta3 ,ise 4o ,a%ue !ru t& d spr& !e ele( Am au,it di t&mplare dou vor*e# murmur !u umili t !o!o"atul( Ceilalti !epur s stri%e> 6e!i !i m desearM 6e!i !i m desearM A03 Pri te# ,ise !o!o"atul !u u to pli de !o vi %ere# dur !0i urile lui Ta tal3 .d o !sut# !u ie"iri se!rete# !u %rdi um*roas# !u *udoarele !are lumi a ptru de mai *l& d pri draperiile dis!rete( Tava ul e pi!tat !u im'e "i amora"i# !u 'luturi "i tra da'iri( .d salo ul aurit3 l vd3 5alo ul petre!erilor voluptoase# pli de ,&m*ete( .d !a dela*rele strlu!itoare !are m ametes!((( "i puse m& a 'ata o!0ilor( .d 'lorile# le respir par'umul# "i !e repre,i t asta pe l& % vi ul deli!at !are se revars di !upe# timp !e u roi de 'emei adora*ile((( 5)a "i m*tat# ,ise Navailles# !0iar ai te de a 'i i vitat3 E)adevrat# spuse !o!o"atul# !are avea o!0ii s!& teietori( +)am m*tat( 6a! mo se iorul dore"te# "opti Eriol la ure!0ea pri tului# o voi "tii ta pe dom i"oara Nivelle( E "tii tat# repli! pri tul( ?i# !a "i !um ar 'i vrut s 'l!re,e "i mai mult *i,arul !apri!iu al !o!o"atului# spuse> 6om ilor# supeul di seara asta u va 'i !a !elelalte( 6ar !um va 'iM l vom avea la mas pe tarM 40i!iti( E !omedieM 6om ul $aJM +aimutele di *&l!iul 5ai t)4ermai eM Cu totul alt!eva# dom ilor3 Re u tati s %0i!iti3 Re u tm# rspu ser !u totii tr)u %las( .om avea o u t# ,ise 4o ,a%ue( Co!o"atul tresri# dar mi"!area lui 'u pus pe seama dori tei sale de a parti!ipa la supeu( E u tM repet el !u m&i ile mpreu ate "i privirea pie,i"( E u t la s'&r"itul u ui mi! supeuM E u t adevrat# relu 4o ,a%ue( E !storie adevrat( ?i pe !i e !storimM tre* tr)u %las adu area( Co!o"atul "i ti u rsu'larea( !lipa !& d 4o ,a%ue era %ata s rspu d# Pe:rolles apru pe pero "i stri%2

@@O

.ivat3 .ivat3 Iat)i s'&r"it pe oame ii o"tri( Co!ardasse "i Passepoil erau spatele lui# purt& d pe 'at a!ea m& drie !alm# !are se potrive"te oame ilor 'olositori( Ami!e# i ,ise 4o ,a%ue !o!o"atului# oi doi )am termi at de vor*it( Nu te deprta( Rm& la ordi ele mo se iorului# relu Esop al II)lea# !are se drept spre !u"!a lui( C0i*,uia# mi tea i se pusese mi"!are( 6up !e tre!u pra%ul !u"tii "i !0ise u"a# se pr*u"i pe saltea( E !storie# murmur el# u s!a dal3 6ar u poate 'i o parodie i util( Emul a!esta u 'a!e imi! 'r u s!op( Ce se a'l dedesu*tul a!estei murdriiM +a evra mi s!ap "i timpul tre!e( Capul i dispru tre m&i ile !rispate( E03 C0iar da! vreau sau u# relu el !u o e er%ie stra ie# -ur# 6oam e# ! voi lua parte la supeu3 Ei *i e# ei *i e# !are su t ve"tileM stri%au !urio"i !urte ii o"tri( Pta iile lui $a%ardNre !epeau s)i i terese,e mod deose*it( A!e"ti doi vite-i u vor s vor*eas! de!&t !u pri tul# rspu se Pe:rolles( Co!ardasse "i Passepoil dup o ,i trea% de som pe masa !&r!iumii (enetia# erau proaspeti !a i"te tra da'iri( Tre!ur m& dri pri tre r& durile "arlata ilor de du,i "i ve ir drept la 4o ,a%ue# pe !are)l salutar !u o dem itate , ati!# de adevrati mae"tri de s!rim( 7ai# ,ise pri tul# spu eti repede !e aveti de spus( Co!ardasse "i Passepoil se toarser u ul !tre !ellalt( !epe tu# o*ilul meu priete # ,ise orma dul( Nu s!ot o vor*# porum*elule# repli! %as!o ul( E r& dul tu3 Fir)ar s 'ie# stri% 4o ,a%ue# aveti de %& d s e ti eti mult vreme !u su'letul la %urM Atu !i !epur am& doi a!ela"i timp# !u %las tare "i !u mult volu*ilitate( Pe tru a merita o ora*ila !redere# mo se iore((( $i i"te3 stri% u!it pri tul( .or*iti 'ie!are pe r& d( E ou disput de politete( s'&r"it# Passepoil lu !uv& tul> Fii d mai t& r "i mai mi! %rad# m supu o*ilului meu priete "i iau !uv& tul( !ep pri a spu e ! am depli it misiu ea !u *u!urie( 6a! am 'ost mai oro!os de!&t o*ilul meu priete # u seam ! am vreu merit( Co!ardasse ,&m*ea !u u aer m& dru "i "i m& %&ia mustata uria"( 5 u uitm i!i o !lip ! tre !ei doi ti!lo"i simpati!i era i ter,is mi !iu a( ai te de a)i vedea lupt& d !u elo!i t# !a ar!adie ii lui .ir%iliu# tre*uie s spu em ! am& doi erau %ri-orati( Ie"i d di !&r!iuma (enetia se duser pe tru a doua oar la !asa di strad C0a tre( Ni!i o urm de $a%ardNre( Ce se t&mplase !u elM a!east privi t se a'lau !ea mai desv&r"it i% ora t( .or*iti pe s!urt# pre!i,a Navailles( Iat lu!rurile dou !uvi te# spuse 'ratele Passepoil( Adevrul u este i!iodat %reu de exprimat "i a!eia !are *at !&mpii o 'a! pe tru a du!e !u vor*a# asta)i prerea mea( 6a! %& des! ast'el seam ! am motive( Experie ta((( 6ar s )o lum ra, a( A"adar# am ple!at a,i dimi eat !u ordi ele mo se iorului( No*ilul meu priete "i !u mi e e)am spus> /ou anse fac mai mult dec"t una. S mergem fiecare pe drumul nostru. !o se!i t e)am desprtit 'ata pietii I o!e tilor( Nu "tiu !e a '!ut o*ilul meu priete ( Eu s m)am dus la Palais)Ro:al# u de mu !itorii !epuser s ridi!e de!orurile ser*rii( Ai!i u se vor*ea de!&t despre u si %ur lu!ru> %siser o *alt de s& %e tre !ortul i dia "i %0ereta portarului)%rdi ar# me"terul $e 1rea t( Iat u lu!ru *u > eram si%ur ! se dduse o stra" i! lovitur !u sa*ia( +)am dus s i spe!te, *alt( Am %sit)o !orespu ,toare# apoi am urmat o d&r# a03 a03 tre*uie s ai o!0i s ve,i a"a !eva3 de la !ortul i dia p& strada 5ai t)7o or# tre!& d pri vesti*ulul pavilio ului dom ului re%e t( .aletii m tre*au> -ei, prietene, ce-ai pierdut% -,ortretul iu&itei mele# rspu sei( ?i r&deau !a i"te ti!lo"i amr&ti !e su t( $a dra!u3 6a! a" 'i

@@P

!oma dat portretele tuturor iu*itelor mele# ar 'i tre*uit s pltes! o !0irie serioas pe tru a avea u de s le pu 3 5!urtea,# ,ise 4o ,a%ue( + strdui# mo se iore# asta)i importa t3 Pe strada 5ai t)7o or tre! at&tia !ai "i trsuri# !&t urma era "tears( +)am dreptat spre ap((( Pe u deM trerupse pri tul( Pe strada Eratorie# rspu se Passepoil( 4o ,a%ue "i !ompli!ii si s!0im*ar o privire( 6a! Passepoil ar 'i pome it de strada Pierre)$es!ot ) e!u%etata 'apt a lui Eriol "i +o tau*ert deve i d tre timp !u os!ut )ar 'i pierdut pe dat ori!e !redit( 6ar $a%ardNre ar 'i putut 'oarte *i e2 !o*or pe strada Eratoire( Fratele Passepoil relu !u !a doare> . vor*es! !um a" vor*i du0ov i!ului meu# ilustre pri te( Armele re !epeau strada Eratoire "i le)am putut urmri p& la malul 'luviului( A!olo# imi!( 5e a'lau totu"i i"te mari ari !are stteau de vor*( +)am apropiat( A ul di tre ei# !are avea u a!!e t di Pi!ardia# spu ea> 2rau trei. 0entilomul era rnit, dup ce i-au luat punga, l-au $v"rlit de sus, de pe malul Luvrului. E oratilor# v ro%# am tre*at# l)ati v,ut pe %e tilomM $a !are )au vrut s rspu d imi!# %& di d mai t&i ! su t vreu spio al lo!ote e tului %e eral al politiei( 6ar am adu%at> 6ac parte din casa acelui gentilom care poart numele de Saint-Saurin, nscut n )rie i &un cretin( 6um e,eu s)l ai* pa,3 am rspu s( $)am v,ut( Cum era !ostumat# adevratii mei priete iM Avea o mas! ea%r pe o*ra, "i pe trup o vest de sati al*( 5e au,i u murmur( 5!0im*ar sem e( 4o ,a%ue !lti a di !ap !u u aer apro*ativ( 6oar maestrul Co!ardasse)-u ior "i pstra sur&sul s!epti!( "i spu ea> Iu*itelul meu este u orma d istet# s'i te 6oam e3 6ar u)ti 'ie team3 Nu)ti 'ie team3 .a ve i "i r& dul ostru( 6e!i# e *i e3 !o ti u Passepoil !ura-at de su!!esul povestirii sale( 6a! u m exprim !a u om de !o dei# meseria mea 'ii d m& uirea sa*iei# adau% ! pre,e ta mo se iorului m i timidea,> su t prea !i stit s as!u d a!est lu!ru( 6ar# s'&r"it# adevrul e adevr( F)ti datoria "i *ate)ti -o! de se va spu e3 Co*or de)a lu %ul $uvrului# tre! tre r&u "i Tuileries p& la poarta Co 'eri tei( +er% pe C!urs)la)5ei e# pe drumul spre 1ill:# pe po to ul de la Pass:( Tre! pe la Poi t)du)Dour "i pe la 5vres( .eti vedea# aveam ideea mea( A-u % la podul 5ai t)Cloud( Nvoadele3 murmur Eriol( Nvoadele# repet Passepoil '!& d !u o!0iul( 6om ul a pus de%etul pe ra ( Nu)i ru3 Nu)i ru3 "i spuse maestrul Co!ardasse( Aite# vom s'&r"i s 'a!em !eva di ti!losul sta de Passepoil( ?i !e ai %sit voadeM tre* 4o ,a%ue# !are !ru t spr& !ea a !u u aer de doial( Fratele Passepoil "i des!0eie asturii de la 0ai p& la %e u !0i( Co!ardasse '!ea o!0ii mari( Nu se a"tepta la asta( Ceea !e Passepoil s!oase de su* 0ai u %sise voadele de la 5ai t)Cloud( Nu v,use i!iodat voadele de la 5ai t)Cloud( Atu !i# !a "i a!um voadele de la 5ai t)Cloud erau poate ima%i atia poporului( Ceea !e s!oase Passepoil de su* 0ai %sise apartame tul parti!ular al lui $a%ardre# !u prile-ul primei vi,ite# dimi eat( $uase a!est lu!ru 'r i!i u s!op pre!is# doar di tr)u o*i!ei de a u lsa imi! pe -os( Co!ardasse i!i u)"i ddu seama( Nu era alt!eva de!&t vesta de sati al* purtat de $a%ardNre la *alul re%e tului( Passepoil o muiase tr)o %leat de pe la !&r!iuma (enetia( E ti se pri tului de 4o ,a%ue# !are '!u !&tiva pa"i apoi !u o mi"!are de %roa,( Fie!are !er!ase oare!um a!est se time t# 'ii d! re!u o"teau per'e!t vesta lui $a%ardNre( +o se iore# ,ise Passepoil !u modestie# !adavrul era prea %reu( N)am putut adu!e de!&t asta( A03 $a dra!u3 %& di Co!ardasse# tre*uie s m ti *i e3 Ti!losul are %e iu3

@@=

?i ai v,ut !u o!0ii ti !adavrulM tre* dom ul de Pe:rolles( . ro%# rspu se 'ratele Passepoil ridi!& du)se !&t era de alt# !&te turme am ps!ut mpreu M Eu u v tutuies!( $sati deoparte a!east 'amiliaritate deplasat# doar da! u o dore"te mo se iorul( Rspu de la tre*are# spuse 4o ,a%ue( Apa e tul*ure "i ad& !# repli! Passepoil( Fereas! 6um e,eu s a'irm u 'apt !& d u am total !ertitudi e3 Ei3 ex!lam Co!ardasse( l a"teptam la pote!ut3 6a! vrul meu ar 'i mi tit# s'i te # 6oam e3 u l)a" mai 'i v,ut o!0i toat viata( 5e apropie de orma d "i i ddu a!olada !avalereas!# adu%i d> 6ar )ai mi tit# iu*itelule3 6um e,eu vede tot3 Cum s 'ie !adavrul voadele de la 5ai t)Cloud# !& d to!mai l)am v,ut la dou le%0e deprtare de a!el lo!# pe us!at3 Passepoil ple! o!0ii( Toate privirile se toarser !tre Co!ardasse( 6ra%ul meu# relu a!esta di urm adres& du)se priete ului su# mo se iorul mi va %dui s adu! u strlu!it oma%iul si !erittii tale( Eame i !a ti e su t rar de %sit "i sumt m& dru ! te am 'rate de arme( ) A-u %e# ,ise 4o ,a%ue trerup& du)l# vreau s pu o tre*are a!estui om( l arta pe Passepoil# a'lat pi!ioare 'ata lui# !u i o!e ta "i !a doarea ,u%rvite pe o*ra,( Nu ai imi! s)mi spui privi ta !elor doi *ravi !are au aprat)o pe t& ra domi o ro,M tre* pri tul( +rturises!# mo se iore# relu Passepoil# ! mi)am dedi!at tot timpul !eleilalte tre*i( Nu)ti 'ie team3 spuse Co!ardasse)-u ior ridi!& d u"or di umeri( Nu !ereti u ui *iat !umse!ade s v spu mai mult de!&t "tie( Camaradul meu Passepoil a '!ut !e a putut( Ei3 Au,i# Passepoil# te apro* sus "i tare( 5u t multumit de ti e# iu*itelule( 6ar u preti d s te ridi!i la ltimea mea( tele%i# ar sem a s exa%ere,3 Ai '!ut mai mult de!&t elM tre* 4o ,a%ue !u u aer de e !redere( C& d Co!ardasse !epe s !aute# 6oam e s'i te3 %se"te !u totul alt!eva de!&t ,dre te 'u dul apei( 5 vedem !e ai '!ut( +ai tii# pri te# am stat de vor* !u !ei doi ti!lo"i# !um am privile%iul s stau de vor* !u dom ia)voastr a!est mome t# al doilea r& d# am v,ut trupul((( E"ti si%urM u se putu mpiedi!a s spu 4o ,a%ue( E)adevratM .or*e"te3 .or*e"te3 adu%ar !eilalti( Co!ardasse "i puse pum ul "old( 1i e3 5 pro!edm !u metod# ,ise el( +ai & ti vreau s spu ! a!eia !are !red ! primul ve it poate reu"i tr)o aseme ea trea* su t i"te smi titi( Poti 'a!e parte di tre !ei mai ,estrati# !a vrul Passepoil# 'r s ati %i ivelul meu( Tre*uie s ai !li atii aturale# a'ar de mpre-urri 'avora*ile "i !u o"ti te ex!eptio ale( $a dra!u3 Asta se ume"te i sti !t# privire rapid# perspi!a!itate# au, *u # e 'ri!are# *rat puter i!# !ura-( Nu)ti 'ie team3 Noi avem toate astea3 $s& du)mi priete ul piata I o!e tilor# mi)am spus> 2i, *ocardasse, porum&elule, g"ndete-te putin, te rog. Gnde pot fi gsiti duelgiii% A"a ! am tre*at di poart poart# mi)am v&r&t asul peste tot( Cu oa"teti !r&"ma :ete-#oire# a!olo# pe strada 5ai t)T0omasM E totdeau a pli de duel%ii( Ctre ora dou ie"ir di !r&"ma doi ti!lo"i( Adio viat' am $is. Adio *ocardasse' l !u o"team pe am& doi !a pe tata "i pe mama( -(eniti aici, frumueilor' I)am dus spre malul r&pos# de !ealalt parte a *iseri!ii 5ai t)4ermai Autxerrois# %roapa 'ostei m& stiri( Am stat de vor* di s*ii( 6oam e s'i te3 Am& doi u vor mai apra pe ime i# i!i oaptea# i!i ,iua( I)ai s!os di lupt3 ,ise 4o ,a%ue !are u prea tele%ea( Co!ardasse 'a da de dou ori# av& d aerul ! d dou *ote u a dup alta( Apoi "i relu 'ti"area %rav "i m& dr( 5i%ur# ,ise el !u eru"i are( Ne oro!itii u erau de!&t doi( Am 0alit "i altii mai %ro,avi3

@FR

Capitolul L #nvitatia

Passepoil l privea pe o*ilul su priete !u o admiratie m*i at !u ta drete( 5e "i re!u o"tea vi s str'u dul i imii sale# de"i o*ilul Co!ardasse a*ia !epuse s mi t( Fire *l& d "i *u # su'let modest# 'r ve i # aproape la 'el de *u pri !alittile sale !a "i s"i Co!ardasse)-u ior# !u toate !alittile sale strlu!ite3 Eame ii lui 4o ,a%ue s!0im*ar tre ei priviri mirate( Arm o t!ere# tretiat de "u"oteli delu %ate( Co!ardasse "i sumeti m& dru uria"a sa mustat 'ur!ulit( +o se iorul mi ddu)se dou sr!i ri# relu el# "i de la u a a-u % la a doua( mi ,i!eam si ea mea# dup !e m)am desprtit de Passepoil> *ocardasse, iu&itelul meu, rspunde-mi sincer5 unde se gsesc cadavrele% /e-a lungul apei. 7terge-o' ai te de a)i !uta pe !ei doi der*edei# am dat o mi! rait de)a lu %ul 5e ei( E *i e s te "!oli de dimi eat# soarele se "i ridi!ase deasupra palatului C0atelet( Nimi! pe malul 5e ei3 Ei3 R&ul u !ra la vale de!&t paie3 Caram*a3 Pierdusem o!a,ia( Nu pe de)a tre%ul di vi a mea# dar tot ia era# la dra!u3 +i)am spus> *ocardasse, vei pieri de ruine dac te vei napoia la ilustrul tu stp"n ca un porum&el, fr s fi mplinit micile instructiuni. .a *e e3 C& d dai de 'ir# u lipses! i!i solutiile( Tot plim*& du)m !u m&i ile la spate# am tre!ut Po t)Neu' "i am ,is> 6ir-ar s fie' *e &ine st statuia lui -enric al !(-lea pe locul unde este' Am ur!at spre ma0alaua 5ai t)Da!/ues( 7ei3 Passepoil3 Co!ardasse# rspu se orma dul( ti ami te"ti de mi!ul prove sal ti!los# ro"!ova ul +assa*i!u# de la Ca e*iere# !are *u,u rea tre!torii la !oltul !atedralei Notre)6ameM 6a# a 'ost sp& ,uratM Nu# slav 6om ului3 6r%ut *iat# su'let de aur( +assa*i!u "i !&"ti% existe ta v& ,& du)le !0irur%ilor !ar e proaspt( $as asta# ,ise 4o ,a%ue( Ei# mo se iore# u exist meserie ridi!ol( 6ar da! a*u,e, de timpul mo se iorului# devi mut !a o "tiu!3 Tre!i la 'apte# ordo pri tul( Faptul este ! l)am t&l it pe mi!ul +assa*i!u# !are !o*ora di ma0ala !tre strada +at0uri s( Adio, Massa&icu, micutule' ,isei( Adio# Co!ardasse# rspu se el( Cum o du!i !u s tatea# puturosuleM 1i i"or# emer i!ule# "i tuM 1i i"or( ?i de u de vii# pitpala!eleM 6e la spitalul de !olo# am dus mar'((( Co!ardasse '!u o pau,( 4o ,a%ue se torsese spre el( Fie!are as!ulta !u l!omie( Passepoil ar 'i dorit s %e u !0e,e pe tru a)"i exprima admiratia 'at de o*ilul su priete ( tele%eti# relu Co!ardasse si%ur de impresia produs# ti!losul se tor!ea de la spital "i mai avea ! spi are u sa! mare( /u-te, dragul meu' am ,is( ?i# timp !e +assa*i!u !o*ora# eu am !o ti uat s ur! p& la .al)de)4ra!e((( ?i a!olo !e ai %sitM trerupse 4o ,a%ue( $)am %sit pe maestrul Dea Petit# !0irur%ul re%elui# !are dise!a# pe tru a)i vta pe elevi# !adavrul v& dut de 0aima aua de +assa*i!u((( ?i l)ai v,utM Cu am& doi o!0ii( 6oam e s'i te3 $a%ardNreM 6a# si%ur( Nu)ti 'ie team3 ori%i al# prul lui *lo d# statura# mutra((( 5!alpelul era u trul lui( C0iar "i lovitura de !utit3 relu el ridi!& d di umr !u u %est teri*il de !i ism#

@F1

'ii d! vedea doiala um*r& d 'etele( Pe tru oi !eilalti# r ile pot 'i re!u os!ute la 'el !a "i !0ipurile3 E)adevrat# ,ise 4o ,a%ue( Nu a"teptau de!&t a!est !uv& t( A murmur prelu % de *u!urie se ridi! pri tre !urte i( E mort3 +ort de)a *i elea3 su"i 4o ,a%ue s!oase u lu % suspi de u"urare "i repet> E mort de)a *i elea3 A,v&rli pu %a !u *a i lui Co!ardasse# !are 'u !o -urat# tre*at# 'eli!itat( Iat !e va da %ust "ampa iei# stri% Eriol3 Ti e# vitea,ule# ia asta( Fie!are vru s dea u dar eroului Co!ardasse( po'ida m& driei# a!esta lu !u am& dou m&i ile( A valet !o*ora treptele pero ului( !epea s se tu e!e( .aletul ti ea & tr)o m& a o tort "i !ealalt o tav de ar%i t pe !are se a'la u pli!( Pe tru mo se ior# spuse valetul( Curte,a ii se deprtar# 4o ,a%ue lu s!risoarea "i o des!0ise( .,ur !um i se s!0im* !uloarea di o*ra-i( i aru ! lui Co!ardasse o privire ptru ,toare( Fratelui Passepoil i se '!u pielea de %i ( .i o) !oa3 ,ise 4o ,a%ue spadasi ului( Co!ardasse se apropie imediat ?tii s !ite"tiM l tre* pri tul# !are avea pe *u,e u ,&m*et amar( ?i# pe !& d Co!ardasse sila*isea( 4o ,a%ue !o ti u> 6om ilor# avem "tiri proaspete( Noutti despre mortM ex!lam Navailles( A*u de ta u du ea, im ui( Ce spu e de'u !tulM tre* Eriol# tra s'ormat ateu( As!ultati# veti a'la dat( Cite"te tare# tu# spadasi ule3 5e adu ar !er!( Co!ardasse u era u om prea i struit# s "tia s !iteas!# !u oare!are !eti eal( Totu"i# a!east mpre-urare# avu evoie de a-utorul 'ratelui Passepoil# !are u era mult mai sava t de!&t el( A-ut)m# dra%ul meu# ,ise el# am vederea !am tul*ure( Passepoil se apropie "i "i aru ! la r& dul lui privirea peste s!risoare( E*ra,ul i se mpurpura# dar s)ar 'i putut spu e ! de pl!ere( 5)ar 'i putut spu e de aseme ea ! lu %ul Co!ardasse)-u ior "i stp& ea !u %reu r&sul( Asta a durat doar o !lip( Coatele lor se t&l ir( 5e teleser( Ce *aliver e3 ex!lam !a didul Passepoil( Nu)ti 'ie team3 Tre*uie s ve,i !a s !re,i3 rspu se %as!o ul !are lu u aer !o ster at( 6espre !e e vor*aM 6espre !e e vor*aM stri%au %lasuri di toate prtile( Cite"te# Passepoil# mi lipse"te vo!ea( E03 Asta umes! eu mira!ol3 Cite"te# Co!ardasse# mi se 'a!e pielea de %i 3 4o ,a%ue lovi di pi!ior( Co!ardasse se ridi! "i ,ise servitorului> $umi ea,# etre* i!ule3 C& d avu '!lia apropiere# !iti !u %las tare "i limpede> 6om ule pri t# pe tru a !0eia o dat pe tru totdeau a di'eritele oastre so!oteli# m i vit la supeul dom iei)voastre di a!east sear( .oi 'i la dom ia)voastr la orele ou seara( 5em turaM stri%ar ,e!e %lasuri a!ela"i timp( Co!ardasse !0eie> Cavaler 7e ri de $a%ardNre( Fie!are repet umele lui# !are de)a!um ai te era o sperietoare( 5e '!u li i"te ad& !( pli!ul !are !o ti use s!risoarea# se %sea u o*ie!t( l luase 4o ,a%ue( Nime i )ar 'i putut "ti despre !e era vor*a( Era m u"a pe !are $a%ardNre o smulsese di m& a lui 4o ,a%ue !a*i etul re%e tului( 4o ,a%ue o str& %ea( Relu s!risoarea di m&i ile lui Co!ardasse( Pe:rolles vru s vor*eas!2 l respi se( Ei *i e# !e spu eti de astaM spuse el adres& du)se !elor doi vite-i( Hi!# repli! !eti"or Passepoil# ! omul e supus %re"elilor( Am raportat !u 'idelitate adevrul( 6ealt'el# 0ai a asta este o mrturie de erespi s( 6ar s!risoarea asta !um eM

@F@

Nu)ti 'ie team3 ex!lam Co!ardasse( Eu ,i! ! ti!losul de +assa*i!u poate !erti'i!a ! l)a t&l it strada 5ai t)Da!/ues( 5 'ie !0emat3 +aestrul Dea Petit este oare !0irur%ul re%elui# da sau uM Am v,ut trupul# am re!u os!ut ra a((( 6ar s!risoarea astaM spuse 4o ,a%ue ale !rui spri !e e se !ru tar( E mult vreme de !& d !ara%0io"ii "tia v "al# murmur Pe:rolles la ure!0ea pri tului( Curte ii lui 4o ,a%ue se a%itau "i "u"oteau( Asta dep"e"te ori!e mar%i e# spu ea %rasul per!eptor Eriol( Emul sta e u vr-itor( E u diavol3 ex!lam Navailles( 5tp& i du)"i 'e*ra !are '!ea s)i *at i ima# Co!ardasse ,ise !eti"or> E u *r*at# u *r*at adevrat( Nu)i a"a# dra%ul meuM E $a%ardNre3 6om ilor# relu pri tul !u %lasul u"or s!0im*at# exist a!east a'a!ere !eva de e teles( Fr doial ! su tem trdati de oame ii "tia((( A03 +o se iore# protestar a!ela"i timp Co!ardasse "i Passepoil( $i i"te3 A!!ept provo!area !e mi se aru !3 1ravo3 spuse Navailles 'r 'ort( 1ravo3 1ravo3 repetar !eilalti sil( 6a! mo se iorul mi permite u s'at# ,ise Pe:rolles# lo!ul supeului proie!tat((( .om lua supeul# ori!e s)ar t&mpla3 trerupse 4o ,a%ue# !are ridi! 'ru tea( Atu !i# i sist Pe:rolles# !el puti !u u"ile !0ise3 1a !u u"ile des!0ise3 Cu u"ile lar% des!0ise3 tr)u !eas *u 3 mai ,ise Navailles( Erau de 'at spade vi%uroase> Navailles su"i# No!e# C0ois:# 4iro !# +o tau*ert "i altii( Cu ex!eptia *a !0erilor( Purtati !u totii sa*ie# dom ilor# ,ise 4o ,a%ue( ?i oi3 murmur Co!ardasse '!& d !u o!0iul lui Passepoil( .eti "ti s le 'olositi da! se ive"te prile-ulM tre* pri tul( 6a! a!est om vi e si %ur((( !epu Navailles 'r s se si !0iseas! de a)"i as!u de aversiu ea( +o se iore# mo se iore# ,ise Pe:rolles# asta e o trea* Pe tru 4aut0ier 4e dr: "i a!olitii si3 4o ,a%ue "i privea !o 'ide tii !u spr& !e ele !ru tate "i !u *u,ele tremurtoare( Dur pe viata mea# "i spuse el# voi ve i a!olo3 i vreau s!lavi# sau de u# pul*erria va sri aer( F !a mi e# "opti Co!ardasse)-u ior lui Passepoil# a!um e mome tul3 ai tar am& doi# solem drapati ma tii 'udule# "i se protpir 'ata lui 4o ,a%ue( +o se iore# trei,e!i de a i de !omportare mai mult de!&t o ora*il militea, 'avoarea a doi vite-i pe !are apare tele par s)i a!u,e( Nu e !u puti t !a o si %ur ,i s tu e!e strlu!irea u ei vieti tre%i3 Priviti) e3 6um e,eu a pus pe 'ie!are o*ra, sem ul !redi tei sau al trdrii( Priviti) e "i priviti)l "i pe dom ul de Pe:rolles# a!u,atorul ostru( Rosti d a!este !uvi te# Co!ardasse)-u ior era super*( A!!e tul su prove sal)%as!o ddea u "tiu !e savoare a!estor !uvi te alese( !e)l prive"te pe 'ratele Passepoil# el era totdeau a a!ela"i om pli de modestie "i de !a doare( Ne'eri!itul Pe:rolles prea '!ut adi s s serveas! drept pu !t de !omparatie( ultimele dou,e!i "i patru de ore# paloarea sa !ro i! se pres!0im*ase !o!leal( Era tipul per'e!t al poltro ilor !ute,tori !are loves! "i tremur# !are u!id "i mor de 'ri!( 4o ,a%ue !,use dus pe %& duri( Co!ardasse relu> +o se iore# dom ia)voastr# !are su teti ilustru# dom ia)voastr !are su teti puter i!# puteti -ude!a de sus( Nu de a,i# de ieri i !u oa"teti pe devotatii vo"tri slu-itori( Ami titi)v de "a turile di Ca:lus# u de am 'ost mpreu ((( T!eti3 ex!lam Pe:rolles spim& tat( Privi d spre priete ii si# 4o ,a%ue spuse 'r s se emotio e,e>

@FF

A!e"ti dom i au %0i!it totul( 6a! u !u os! u ele am u te# le vor a'la( A!e"ti dom i se *i,uie pe oi# !um e *i,uim oi pe ei( Exist tre oi o tolera t re!ipro!# 'ii d! e !u oa"tem 'oarte *i e( 6om ul de 4o ,a%ue aps asupra ultimelor !uvi te( Exista oare vreu ul di tre ti!lo"ii de 'at !are s u ai* vreu p!at pe !o "tii tM C&tiva di tre ei avuseser evoie de 4o ,a%ue s ias di u ele !ur!turi de !l!are a le%ilor( plus# !omportame tul lor di oaptea tre!ut i '!ea !ompli!i( Eriol simtea ! le"i ( Navailles# 40ois: "i !eilalti %e tilomi ti eau o!0ii ple!ati( 6a! u ul di tre ei ar 'i protestat# u !ape i!i o doial ! !eilalti l)ar 'i urmat( 6ar ime i u protest( 4o ,a%ue tre*ui s multumeas! soartei !are)l deprtase pe mi!ul mar!0i, de C0aver :( C0aver :# !iuda de'e!telor sale# u era di tre a!eia !ruia li se putea astupa %ura( 4o ,a%ue "i '!use pla ul s se des!otoroseas! de mi!ul mar!0i, la oapte# "i ! pe tru mult vreme( A" vrea doar s)i spu mo se iorului# relu Co!ardasse# ! ve!0i slu-itori !a oi u tre*uie s 'ie !o dam ati !u u"uri t( Passepoil "i !u mi e avem e umrati du"ma i# !a toti oame ii de merit( Iat prerea mea pe !are o supu mo se iorului !u si !eritatea)mi o*i" uit( A a di dou> sau !avalerul de $a%ardNre a re viat# !eea !e mi se pare de e!re,ut# sau a!east s!risoare este u 'als 'a*ri!at de vreu ti!los# !are vrea s 'a! ru u or oame i !i stiti !a oi doi( Asta am avut de ,is3 +i)era team s adau% u si %ur !uv& t# spuse 'ratele Passepoil# at&t de elo!ve t mi) a redat %& dul o*ilul meu priete ( Nu veti 'i pedepsiti# rosti 4o ,a%ue !u u aer distrat( Ple!ati( Ni!i u se !li tir( +o se iorul u e)a teles# spuse Co!ardasse !u dem itate( E suprtor3 Norma dul adu% !u m& a pe i im> Nu meritm s 'im tratati ast'el( .eti 'i pltiti# ,ise 4o ,a%ue er*dtor( Ce vreti mai multM Ce vrem# mo se ioreM 8Co!ardasse era !el !e vor*ea# "i %lasul lui era a!el tremur !are vi e di i im(9 Ce vremM 6ovada depli a evi ovtiei oastre( Nu)ti 'ie team3 mi dau seama ! u "titi !u !i e aveti de)a 'a!e( Nu# o0 u# u "titi3 ,ise Passepoil !u la!rimi o!0i( Ceea !e vrem este o -usti'i!are limpe,itoare( ?i# pe tru a a-u %e la asta# iat !e v propu > s!risoare se spu e ! dom ul de $a%ardNre va ve i s v s'ide,e la oapte !asa dom iei)voastre( Noi preti dem ! dom ul de $a%ardNre e mort( Ne de!larm pri,o ieri( 6a! am mi tit "i dom ul de $a%ardNre vi e# !o simtim s murim( Nu)i a"a# Passepoil# iu*iteluleM Cu *u!urie3 rspu se orma dul# !are i,*u! i pe dat la!rimi( 6a!# dimpotriv# dom ul de $a%ardNre u vi e# !erem retra!tarea o'e sei3 +o se iorul u va re'u,a s e permit s)i devotm trea%a oastr existe t( Fie3 spuse 4o ,a%ue( Ne veti urma la pavilio ( 6e, odm& tul va 0otr( Cei doi *ravi se repe,ir spre m&i ile pri tului "i le srutar !u e'u,iu e( 5e ti ta lui 6um e,eu3 rostir am& doi deodat# ridi!& du)se !a o pere!0e de telepti( 6ar# a!est mome t# ate tia lui 4o ,a%ue u era dreptat spre ei( Co templ !u dispret -al i!a 'ti"are a !ompli!ilor si( Am dat ordi s vi C0aver :3 ,ise el tor!& du)se !tre Pe:rolles( A!esta ple! imediat( Ei *i e# dom ilor# !e se t&mpla !u voiM 6um e,eu s m ierte# su teti pali,i "i t!uti !a i"te 'a tome( Fapt este ! u su t prea veseli# murmur Co!ardasse( . e 'ri!M i tre* 4o ,a%ue( 4e tilomii tresrir "i Navailles spuse> $uati seama# mo se iore3

@FG

6a! u v e 'ri!# relu pri tul# seam ! u v d` %0es i ima s m urmati( ?i# !um ime i u rspu se# ex!lam> $uati seama si %uri# priete ii mei3 Ami titi)v !e v spu eam ieri# marea sal a palatului meu2 supu ere pasiv3 Eu su t !apul "i voi su teti *ratul( Am '!ut tre oi u pa!t( Nime i u se %& de"te s rup pa!tul# ,ise Tara e# dar((( Ni!i u dar3 Nu vreau( 4& diti)v *i e la !e v)ar spus "i la !e v voi mai spu e( Ieri ati 'i putut s v desprtiti de mi e> ast,i u# mi !u oa"teti tai a( Ci e u este ast,i !u mi e este mpotriva mea( 6a! vreu ul lipse"te a!east oapte la apel((( E03 ex!lam Navailles( Nime i u va lipsi( Cu at&t mai *i e3 5u tem aproape de ti t( 6a! m !redeti *iruit# v "elati( !ep& d de ieri m)am ltat !u -umtate( Partea voastr s)a du*lat( 5u teti *o%ati 'r s "titi# la 'el !a du!ii "i pairii( .reau ! petre!erea mea s 'ie depli # tre*uie((( .a 'i# mo se iore# ,ise +o tau*ert# !are '!ea parte di su'letele os& dite la mu !ile iadului( F%duiala di ultimele !uvi te ale lui 4o ,a%ue i re su'letea pe "ovitori( .reau ! petre!erea s 'ie vesel3 adu% el( .a 'i# *i e teles3 .a 'i3 + "i simt mai *i e dispus# ,ise mi!ul Eriol !are era ptru s de 'ri% mduva oaselor( .om r&de !u la!rimi( .om r&de !u la!rimi# vom r&de !u la!rimi3 repetau !eilalti '!& d pe vite-ii( C0iar a!est mome t Pe:rolles l aduse pe C0aver :( Ni!i u !uv& t despre !e s)a t&mplat# dom ilor# spuse 4o ,a%ue( C0aver :3 C0aver :3 stri%ar !u totii# a'e!t& d o voio"ie exa%erat( .i o odat3 Te a"teptm3 $a au,ul a!estui ume# !o!o"atul# !are sttea de mult vreme emi"!at 'u dul !u"tii sale# pru ! se tre,e"te( Capul i se ivi la 'erestrui! "i privi( Co!ardasse "i Passepoil l ,rir am& doi a!eea"i !lip( 7ei# tu3 Ate tie3 ,ise %as!o ul( +)am pri s# rspu se orma dul( Am sosit3 spuse C0aver : !are i tr( 6e u de viiM tre* Navailles( 6e 'oarte aproape# de !ealalt parte a *iseri!ii( A03 .ere3 . tre*uie dou odalis!e deodatM 4o ,a%ue pli( $a 'erestrui!# !0ipul !o!o"atului se lumi # apoi dispru( Co!o"atul se a'la spatele u"ii "i "i stp& ea !u am& dou m&i ile *tile i imii( A!est si %ur !uv& t l i,*ise !a o ra, de lumi ( Ne*u ie3 Ne*u de evi de!at3 stri% 4o ,a%ue aproape vesel( Paloarea i dispru# ls& d lo! ,&m*etului( 6oam e3 relu C0aver :( I dis!retia u)i prea mare( Am srit pur "i simplu peste ,id pe tru a 'a!e o plim*are %rdi a Armidei@R( Armida e du*l# su t dou Armide# dar le lipse"te Rei aldo( 5e mirau !u totii s)l vad pe pri t at&t de !alm dup aseme ea es!apad i sole t( ?i ti pla!M tre* el r&,& d( $e ador pe am& dou( 6ar !e se t&mpla# vereM se !ore!t el( 6e !e ai pus s 'iu !0ematM Fii d! desear vei lua parte la o u t# repli! 4o ,a%ue( Ei a"3 tr)adevr3 ,ise C0aver :( 5e mai 'a! !storiiM ?i !i e se soarM E dot de !i !i,e!i de mii de %al*e i( Pe"i M Pe"i ( Caseta are o!0i 'rumo"i3 Cu !i eM Privirea lui '!u turul !er!ului( Armida# u a di tre eroi ele poemului BIerusalimul eli*erat# de Tor/uato Tasso( %rdi ile sale vr-ite# ea l i e pe Rei aldo departe de armatele !ru!iailor( 8N(T(9
@R

@FL

40i!e"te# repli! 4o ,a%ue !are r&dea !o ti uare( Iat o multime de !0ipuri de miri# repli! C0aver :( Nu %0i!es!# su t prea multi( A03 1a da3 Poate euM to!mai3 spuse 4o ,a%ue( Toat lumea i,*u! i r&s( Co!o"atul des!0ise !eti"or u"a !u"tii "i rmase pi!ioare# pra%( E*ra,ul lui "i s!0im*ase expresia( Nu mai avea !apul dus pe %& duri# !u privirea la!om "i ptru ,toare> era Esop al II)lea# ,is Io a# tru!0iparea r& -etului( ?i ,estreaM tre* C0aver :( Iat)o# rspu se 4o ,a%ue !are s!oase di *u,u arul vestei u tea ! de a!tiu i( E pre%tit( C0aver : "ovi o !lip( Ceilalti l 'eli!itau r&,& d( Co!o"atul ai ta !et "i ve i s)"i pre,i te spatele lui 4o ,a%ue# dup !e i dduse p& muiat !er eal "i pla "eta( A!!eptiM tre* 4o ,a%ue ai te de a sem a a dosa)me tul( Pe le%ea mea3 6a# rspu se mi!ul mar!0i,( Tot tre*uie odat s te !umi te"ti( 4o ,a%ue sem ( 5em & d# spuse !o!o"atului> Ei *i e# ami!e# mai tii la !apri!iul tuM +ai mult !a i!iodat# mo se iore( Co!ardasse "i Passepoil priveau s!e a !u %ura !s!at( 6e !e mai mult !a i!iodatM mai tre* 4o ,a%ue( Fii d! "tiu umele mirelui# mo se iore( ?i !e te i teresea, umele luiM N)a" "ti s rspu d( 5u t lu!ruri !are u se pot expli!a( Cum a" putea s v expli! de exemplu !o vi %erea !e o am>'r mi e dom ul de $a%ardNre u)"i va depli i promisiu ea 'umuratM A"adar ai au,itM Cu"!a mea e 'oarte aproape( .)am mai servit o dat# mo se iore( 5erve"te)m de dou ori "i u ti vei mai dori imi! tot restul vietii( Asta depi de de dom ia)voastr( Ti e# C0aver :# ,ise 4o ,a%ue ti ,& du)i a!tiu ile sem ate( ?i# tor!& du)se spre !o!o"at# adu%> .ei ve i la u t( Te i vit( Toat lumea aplaud timp !e Co!ardasse s!0im*a o privire rapid !u Passepoil# murmur& d> $upul st& a3 $a dra!u3 Au dreptate> vom r&de 0o0ote3 Toti !urte,a ii l !o -uraser pe !o!o"at( mprtea 'eli!itrile !u mirele( +o se iore# ,ise el !li & du)se pe tru a multumi# voi 'a!e tot !e)mi st puti t pe tru a m arta dem de a!east alt 'avoare( !e)i prive"te pe a!e"ti dom i# e)am "i tre!ut vor*e( Au spirit# dar u !&t mi e( Ei3 Ei3 Fr s uit respe!tul pe !are)l datore, mo se iorului# v promit ! voi 'i spiritual( l veti vedea pe !o!o"at la mas( Tre!e drept u om de petre!ere( .eti vedea3 .eti vedea3

Capitolul < !alonul i udoarul

$a Paris mai exista ! su* $ouis)P0ilippe# pe strada Folie)+eri!!urt# o mostr di deli!at "i pretioasa ar0ite!tur di primii a i ai Re%e tei( ea %seai u pi! de 'a te,ie# u pi! de stil %re!# u pi! de stil !0i e,( R& duiala 'atadelor o le%a de u ul di !ele patru stiluri ele i!e# dar a sam*lul ti ea de !0io"!# "i li iile perspe!tivei 'u%eau !u totul alt'el de!&t la Parte o (

@F<

Erau i"te *om*o iere toat a!!eptia !uv& tului( $a FidNle 1er%er se mai 'a*ri! ! o multime de aseme ea !utii de !arto # !u !iu*u!uri tur!e"ti sau siame,e# ma-oritatea de 'orm 0exa%o al# apre!iate de !umprtorii !u *u %ust( Csuta lui 4o ,a%ue avea 'ti"area u ui !0io"! de%0i,at templu( .e era pudrat di se!olul al ;.III)lea ar 'i ales)o pe tru a)"i ridi!a altarele( Avea u mi! peristil al*# 'la !at de dou i!i %alerii al*e# ale !ror !oloa e !ori ti!e susti eau u prim eta- as!u s spatele u ei terase# iar al doilea eta-# ie"i d pe ea"teptate di proportiile ptrate ale !ldirii# se ridi! tr)u 'oi"or !u "ase mu!0ii# domi at de u a!operi" 'orm de plrie !0i e,eas!( 6up opi ia dileta tilor di a!ea vreme# era !eva dr, et( Posesorii a umitor vile deli!ioase# rsp& dite a,i -urul Parisului# so!ot ! au i ve tat stilul a!esta de !o'etrie( 4re"es!> plria !0i e,eas! "i 'oi"orul datea, di vremea !opilriei lui $udovi! al ;.)lea( Numai ! aurul risipit di *el"u% ddea ex!e tri!ittilor de) atu !i u aspe!t pe !are vilele oastre ie'ti e# de"i deli!ioase# u)l mai pot avea( Exteriorul a!estor !olivii pe tru psri 'rumoase putea 'i *lamat de a!eia !u %ust sever# dar era %ratios# !o!0et# ele%a t( C&t prive"te i teriorul# ime i u i% or sumele extrava%a te pe !are u mare se ior putea s le %roape !u pl!ere mi!a sa !as( 6om ul pri t de 4o ,a%ue# mai *o%at el si %ur de!&t "ase 'oarte mari se iori la u lo!# u se dduse apoi s adu! sa!ri'i!ii a!estei mode 'astuoase( Csuta lui 8sau 'olie# !um i se ,i!ea9 tre!ea drept o mi u e( Avea u mare salo 0exa%o al# ale !rui "ase laturi 'ormau temelia 'oi"orului( Patru u"i se des!0ideau spre patru !peri sau *udoare# !are ar 'i avut o 'orm trape,oidal 'r e !lavele !are o stru eau( Celelalte dou u"i# !are erau a!ela"i timp "i 'erestre# ddeau spre terasele des!0ise "i !r!ate !u 'lori( Ne e team ! e exprimm %re"it( A!east 'orm era u ra'i ame t su*til# di !are Parisul de pe vremea Re%e tei o'erea mai mult trei sau patru exemple( Pe tru a 'i mai *i e tele"i# l vom ru%a pe !ititor s)"i !0ipuie u prim eta- !are ar 'i u parter# "i s taie a!est parter# 'r s se preo!upe de rest# o !pere !e tral !u "ase pereti# es!ortat de patru *udoare ptrate a"e,ate !a aripile u ei mori de v& t# !ei doi pereti pri !ipali des!0i,& du)se spre terase( Resturile# a"a !um erau# sau modi'i!ate pri adu%irea u or !a*i ete# 'ormau u parter i terior# !omu i!& d !u !ele dou terase "i ls& d s i tre# dat !e voiai# aerul "i lumi a ,ilei( 6u!ele dIA ti dese ase el su"i %i %a"a !ru!e a 5' tului)A drei# pe tru !suta suplime tar pe !are o avea !tu ul +iromes il( salo ul !sutei lui 4o ,a%ue# pla'o ul "i 'ri,ele erau pi!tate de .a loo)!el)1tr& "i de 'iul su# Dea )1aptiste# !are ti ea pe atu !i s!eptrul pi!turii 'ra !e,e( 6oi ti eri# di tre !are u ul u mpli ise !i !ispre,e!e a i# Care .a loo# 'ratele mai mi! al lui Dea )1aptiste# "i Da!/ues 1ou!0er# pi!taser pa ourile( Altimul# elev al *tr& ului maestru $emoi e# deve i pe dat !ele*ru# di pri!i a 'arme!ului "i druirii voluptuoase di !ele dou !ompo,itii ale sale ,"n$a lui (ulcan "i #aterea (enerei. Cele patru *udoare erau mpodo*ite !u !opii dup Al*a i@1 "i Primatio!io @@# !redi tate pe elului lui $ouis .a loo@F# tatl( Era u a sam*lu pri !iar toat a!!eptia !uv& tului( Cele dou terase# de marmur al*# aveau s!ulpturi a ti!e ) i!i u se putea alt'el )"i s!ara# tot de marmur# era !itat drept !ea mai de seam oper a lui Eppe ort@G( Al*a i 8Fra !es!o9# pi!tor italia s!ut la 1olo ia 81LOP1<<R9# a pi!tat tr)u stil %raios altare "i !ompo,iii mitolo%i!e( 8N(T(9 @@ Primati!!io 8Fra !es!o9# pi!tor# s!ulptor "i ar0ite!t italia # s!ut la 1olo ia 81LRG 1LOR9( A exe!utat pi!turi mo ume tal)de!orative !astelele de la Fo tai e*leau "i C0am*ord( 8N(T(9 @F .a $oi sau .a loo# 'amilie de pi!tori 'ra !e,i# ai !rei pri !ipali repre,e ta i su t> Dea ) 1aptiste# s!ut la Aix)e )Prove !e 81<PG1OGL9# a 'ost mai ales u strlu!it portretist2 C0arles)A dre ,is Cari# 'ratele pre!ede tului# s!ut la Ni"a 81ORL1O<L9# !are a pi!tat mai ales !ompo,iii( 8N(T9 @G Eppe ort 84illes)+arie9# ar0ite!t "i or ame 2ist 'ra !e,# s!ut la Paris 81<O@1OG@9( 8N(T(9
@1

@FO

Era -ur de ora opt seara( 5upeul promis !epuse( 5alo ul era pli de lumi i "i de 'lori( +as strlu!ea su* lustr "i de,ordi ea ta!&murilor dovedea ! 'esti ul !epuse de mult vreme( Co vivii erau potlo%arii o"tri# pri tre !are mi!ul mar!0i, de C0aver : se disti %ea pri tr)o stare de *etie prematur( A*ia a-u seser la al doilea 'el "i "i "i pierduse aproape !omplet mi tile( C0ois:# Navailles# +o tau*ert# Tara e "i Al*ret se ti eau mai *i e "i erau ate ti la prostiile pe !are le puteau spu e( 1aro ul de 1at,# t!ut "i teap # prea s u 'i *ut de!&t ap( Erau "i doam e# *i e teles# "i# *i e teles# doam ele a!estea mare parte erau de la Eper( +ai t&i era dom i"oara Fieur:# 'at de !are dom ul de 4o ,a%ue arta *u voi t2 apoi# dom i"oara de Nivelle# 'ii!a 'luviului +ississippi2 dolo'a a Cidalise# 'at *u # soi de *urete !are a*soar*e madri%ale "i vor*e de spirit pe tru a le apoia prostii2 dom i"oarele 6es*ois# 6or*i% : "i !i !i sau "ase alte demoa,ele# du"ma e ale !o str& %erii "i pre-ude!tilor( Toate erau 'rumoase# ti ere# vesele# dr, ete# e*u e "i %ata s r&d# !0iar !& d le ve ea s pl& %( Asta)i !alitatea slu-*ei> u)ti iei u avo!at s u plede,e((( E da satoare trist este u produs per i!ios pe !are e *i e s)l la"i la o parte( A ii oame i %& des! ! !ea mai lu%u*r tortur a a!estor existe te de,ola te "i# u eori de,olate# !are se ,*at# su* voalul ro, ! pe"tele ti%aie# este ! u au i!iodat dreptul s pl& %( 4o ,a%ue era a*se t( Fusese !0emat la Palais)Ro:al( a'ar de s!au ul !are)l a"tepta# mai erau ! trei s!au e %oale( +ai tii# !el al do ei Cru,# !are prsise masa odat !u ple!area lui 4o ,a%ue( 6o a Cru, vr-ise toat lumea di -urul mesei# de"i piedi!ase dis!utia s ati % a!el diapa,o alt la !are se a-u %ea# dup spusele u ora( ! de la primul 'el# tr)o or%ie de pe vremea Re%e tei( Nu se "tia exa!t da! pri tul de 4o ,a%ue o 'ortase pe do a Cru, s vi # sau da! 'erme!toarea e*u l 'ortase pe pri t s)i a!orde u lo!( 5i%ur era ! 'usese strlu!itoare "i ! toat lumea o adora# a'ar de *u ul "i mi!ul Eriol# !are rm& ea s!lavul !redi !ios al dom i"oarei Nivelle( Al doilea s!au %ol u 'usese ! o!upat( Al treilea aparti ea !o!o"atului Esop al II)lea# ,is Io a# pe !are C0aver : to!mai l vi sese tr)o lupt dreapt !u pa0are de "ampa ie( mome tul !& d i trm oi# C0aver :# a*u,& d de vi!toria lui# %rmdise ma tii# 0ai e vtuite# peleri e de 'emeie pe trupul e'eri!itului !o!o"at# %ropat tr)u 'otoliu ime s( Co!o"atul# *eat mort# u se pl& %ea( Era !u totul as!u s su* morma ul de 0ai e "i 6um e,eu "tie da! u ris! s se su'o!e( rest# totul era mi u at( Co!o"atul u "i ti use promisiu ea> 'usese ta!itur # ursu,# %ri-orat# preo!upat( $a !e putea s se %& deas! a!est pupitru am*ula tM Dos !u !o!o"atul3 Era pe tru ultima dat ! lua parte la aseme ea petre!ere3 E tre*are pe !are "i)o puseser de mai multe ori ai te de a se m*ta era de !e s"i do a Cru, asista( 4o ,a%ue avea o*i!eiul s u 'a! imi! la t&mplare( P& a!um o as!u sese pe a!east do a Cru, !u tot at&ta %ri- !a "i !um ar 'i 'ost tutorele ei spa iol( ?i) a!um o a"e,a la mas !u o du,i de !a alii( Era stra iu( C0aver : tre*ase da! do a Cru, era lo%od i!a lui( 4o ,a%ue !lti ase di !ap sem de e%atie( C0aver : voi s "tie u de se a'l lo%od i!a lui( I se rspu se> R&dare' Ce 'olos putea avea 4o ,a%ue s trate,e ast'el o t& r pe !are voia s)o pre,i te la Curte su* umele de dom i"oara de NeversM Era tai a lui( 4o ,a%ue spu ea !eea !e dorea s spu "i imi! alt!eva( 1user !o "tii !ios( 6oam ele erau 'oarte vesele# !u ex!eptia dom i"oarei Nivelle# !are deve ea mela !oli! la *etie( Cidalise "i 6u*ois !& tau re're e 'r perdea( Fleur: r%u"ea stri%& d s vi violo i"tii( Eriol# rotu d !a o %0iulea# "i povestea i,*& ,ile amoroase# pe !are ime i u le !redea( Ceilalti *eau# r&deau# stri%au "i !& tau# vi ul era ex!ele t# m& !area deli!ioas> ime i u)"i mai ami tea de ame i trile !e pluteau asupra a!estui ospt al lui 1el"atar@L( 5au 1alta,ar( Fiu al re%elui Na*o ida# re%e t al 1a*ilo ului# Tuvius "i u!is LF= (e( ( de Cirus# !are a vlit ar# timp !e 1el"aar era toiul u ui osp# iar pe peretele palatului o m& ev,ut s!risese> Mene, tec3el peres( 86a iel# L9( 8N(T(9
@L

@FP

6oar dom ul Pe:rolles "i pstra mutra de ms!ri!i( Fie ! era de *u )%ust sau u# veselia %e eral u)l !u!erea( Eare ime i u are *u voi ta s)i astupe %ura dom ului EriolM tre* dom i"oara Nivelle !u u to trist "i pli!tisit( 6i ,e!e 'emei %ala te# !el puti !i !i au a!east ma ier de a se distra( $i i"te# Eriol3 se au,i di apropiere( Nu vor*es! at&t de tare !a C0aver :# rspu se %rasul per!eptor( Nivelle e %eloas( Nu)i voi mai povesti "tre %riile mele( Prostule3 murmur Nivelle !are se dele!ta !u u pa0ar de "ampa ie( C&te ti)a datM o tre* Cidalise pe Fleur:( Trei# dra%a mea( Al*astreM 6ou al*astre "i u a al*( l vei mai revedeaM Ni!iodat3 Nu mai are i!i u a3 6oam elor# ,ise dom i"oara 6es*ois# l de u t pe mi!ul +aill:# !are vrea s 'ie iu*it pe tru el su"i( Ce oroare3 stri% tr)u si %ur %las partea 'emi i a adu rii( Fat de aseme ea prete tii -i% itoare# ele ar 'i repetat !u pl!ere vor*ele *aro ului de 1ar*a !0ois> Gnde o s ajungem% Gnde o s ajungem% C0aver : reve i "i se a"e,( 6a! ti!losul Esop se tre,e"te# l e!# ,ise el( Privirea lui !eto"at '!u !o -urul slii( Nu mai vd divi itatea di Elimpul ostru# ex!lam el( Am evoie de pre,e ta sa pe tru a v expli!a po,itia mea( umele !erului# i!i o expli!atie3 ex!lam Cidalise( Tre*uie# relu C0aver :# !are se !lti a 'otoliu( E o !0estie de prude t( Ci !i,e!i de mii de s!u,i u)s u 'lea!3 6a! )a" 'i 'ost amore,at((( Amore,at de !i eM trerupse Navailles 6oar u)ti !u o"ti lo%od i!a( Iat eroarea3 E s v expli! po,itia mea((( Nu# u3 1a da3 mormi !orul( E mi!ut *lo d !& ttoare# i povestea Eriol lui C0ois:# !are dormea( + urma !a u !telu"( Imposi*il s s!ap de ea3 tele%i# mi)era team ! Nivelle s u e vad mpreu ( $a urma urmei u exist ti%roai! mai %eloas !a Nivelle( s'&r"it((( Atu !i# stri% C0aver :# 'ii d! u vreti s m lsati s vor*es!# spu eti)mi u de)i do a Cru,M E vreau pe do a Cru,3 6o a Cru,3 6o a Cru,3 repetar di toate prtile( C0aver : are dreptate# avem evoie de do a Cru,3 Ati putea mai *i e spu e dom i"oara de Nevers# ,ise !u r!eal Pe:rolles( A lu % 0o0ot de r&s i a!operi %lasul "i 'ie!are repet>