Sunteți pe pagina 1din 23

1.

Prezentarea general a regiunii

Regiunea 8 Bucureti Ilfov este constituit din municipiul Bucureti - capitala Romniei i ude!ul Ilfov. "uprafa!a total a Regiunii Bucureti - Ilfov este de 18#1 $m#% din care 1#%&' reprezint teritoriul administrativ al (unicipiului Bucureti i 8)%&' al *ude!ului Ilfov. (unicipiul Bucuresti are o suprafata de #+8 $m # ,-.8 ' din suprafata Romaniei.% din care suprafata construita este de )- ' . "uprafata udetului Ilfov este de 1&8+#8 /a ,1&8+ 0m1 adica &%) ' din suprafata tarii.. 2ele dou entit!i care alctuiesc regiunea sunt totodat i cele mai mici unit!i teritorial administrative ale Romniei din punct de vedere al 3ntinderii. "uprapunndu-se 3n 3ntregime unor su4unit!i ale 2mpiei Romne% regiunea are un cadru natural relativ monoton% 3n care predomin vile create de apele curgtoare ce traverseaz regiunea. In udetul Ilfov sunt 5 orase6 Bucuresti% 7oluntari% Pantelimon% Buftea% Popesti-8eordeni% Bragadiru% 2/itila% 9topeni si (agurele. 2a numr de locuitori se detaeaz Bucuretiul% capitala !rii% cu 1.::).58& locuitori in #-1#. Reginea 8 Bucureti Ilfov este cea mai dezvoltata economic dintre toate cele 8 regiuni de dezvoltare. 9 ramur aparte o reprezint industria cinematografic% dezvoltat mai ales de "tudiourile (ediapro din oraul Buftea. Pe teritoriul regiunii 8 opereaza doua aeroporturi 6 aeroportul Bneasa i aeroportul interna!ional ;enri 2oand din oraul 9topeni. Regiunea Bucureti Ilfov este situat 3n sudul !rii% la 4424'49" latitudine nordic ,ca si Belgradul% <eneva% Bordeau=% (inneapolis. i la 2605'48" longitudine estic ,ca i ;elsin$i sau *o/annes4urg..

GEOLOGIC >in punct de vedere geologic% 3n fundamentul Regiunii de >ezvoltare Bucureti-Ilfov se disting forma!iuni de vrst precam4rian cutate i metamorfozate ce apar!in Platformei (oesice. Peste acestea se regrupeaz depozite sedimentare de calcare% marne i gresii 3n facies lacustru i fluviatil% de vrst mezozoic i neozoic. 2aracteristica esen!ial a su4stratului geologic este dat de prezen!a sedimentarului% reprezentat prin depozite loessoide ,numite i 8uturi de Bucureti.% care acoper 3ntreaga zon cu e=cep!ia celor inunda4ile. "u4 ptura de loess se afl un strat de nisipuri i pietriuri ,pleistocene superioare.% dispuse pe un pat argilos 3ntr-o structur toren!ial 3ncruciat% care cantoneaz straturi de ap freatic. Importan!a cea mai mare pentru ur4anism i amena area teritoriului o reprezint suporta4ilitatea depozitelor sedimentare pentru amena ri de mare anvergur. RELIEF >in punct de vedere geomorfologic% Regiunea de >ezvoltare Bucureti-Ilfov se suprapune peste 2mpia piemontan-terminal 7lsia% situat 3ntre ?rge% Ialomi!a% cmpiile de su4siden! @itu% </erg/i!ei i "ratei. An Regiunea de >ezvoltare Bucureti-Ilfov sunt cuprinse ase su4unit!i6 2mpia "nagovului% 2mpia (aia% 2mpia (ovili!ei% 2mpia Bucuretiului% 8unca ?rge-"a4ar i 2mpul 2lnului. ?ltitudinea cmpiei variaz 3ntre &- i 1#- m% avnd un aspect morfologic neted. 9rientarea cmpurilor este func!ie de cursurile de ap care traverseaz zona% fiind 3n general 7-B 3n nord i C7"B 3n centru i sud. >intre formele de relief ma or se detaeaz i terasele% care reprezint spa!ii favora4ile pentru dezvoltarea activit!ilor agricole i a aezrilor umane% 3ns i spa!iu de manifestare a unei game variate de riscuri geomorfologice. ?stfel% ?rgeul are 3n acest spa!iu un sistem de trei terase% dezvoltate mai ales pe partea stng a rului (ediul luncilor este 4ine reprezentat 3n lungul arterelor /idrografice care traverseaz zona% respectiv ?rge% Ialomi!a i >m4ovi!a. 2elelalte ruri au lunci care prin dimensiuni i morfometrie nu aduc modificri semnificative la nivelul elementelor de peisaj i nu influeneaz semnificativ calitatea mediului. >e remarcat este faptul c relieful Regiunii de >ezvoltare Bucureti-Ilfov se constituie 3ntr-un factor favora4il pentru dispersia poluantilor 3n atmosfer% neimpunnd dect local canalizri sau stagnri ale maselor de aer ,luncile rurilor% frun!ile de teras.. CLIMA >in punct de vedere climatic% Regiunea de >ezvoltare Bucureti-Ilfov se 3ncadreaz 3ntr-o zon cu climat temperat continental cu nuan!e de e=cesivitate i face parte din sectorul climatic al 2mpiei Romne. ?lturi de factorii generali care influen!eaz clima Regiunii% o importan! deose4it o au 4ara ul carpatic% prezen!a >unrii i foe/nizarea 3n zona de cur4ur. An acest spa!iu se resimt influen!ele caracteristice zonei de contact a maselor de aer continentale estice cu cele vestice sau sudice% imprimnd climei nuan!e de e=cesivitate. 7erile au un climat 3n care se resimte destul de puternic caracterul arid i continental% fiind caracterizate prin valori termice ridicate% insola!ie prelungit i umiditate relativ a aerului redus. Iernile sunt influen!ate de prezen!a maselor de aer rece est-continentale% caracterizate prin scderea aprecia4il a temperaturii aerului. Dn element foarte important care influen!eaz varia!ia factorilor climatici este suprafa!a activ% foarte puternic transformat prin creterea suprafe!elor construite i cu infrastructuri% desecarea mlatinilor% amena area suprafe!elor lacustre% e=tinderea spa!iilor desc/ise 3n defavoarea pdurilor% degradarea terenurilor etc.

(edia anual a temperaturii aerului ,calculat pentru perioada 15:1 #---.% 3nregistreaz valori cuprinse 3ntre 5%8-2 la @nc4eti i 11%#-2 la Bucureti-Eilaret. An cazul municipiului Bucureti se 3nregistreaz varia!ii ale mediilor multianuale de -%5 -2 ,94servatorul ?stronomic din Bdul ?na Iptescu 11%& F2% Bucureti-Eilaret 11.# -2% Bucureti-Bneasa 1-%: F2.% influen!a spa!iilor construite fiind evident. 8a Bucureti-Eilaret% diferen!ele cele mai mari se 3nregistreaz 3n perioadele cu precipita!ii reduse cantitativ ,fe4ruarie-martie -.)--.8 -2% septem4rie-octom4rie -%5-1 -2.% ceea ce favorizeaz procesele de aerare a mediului ur4an prin intermediul 4rizei ur4ane. ?cest lucru eviden!iaz clar prezen!a fenomenului de insul de cldur ur4an% care cuprinde o mare parte a intravilanului municipiului Bucureti pe orizontal% iar pe vertical se manifest ca un clopot ur4an ,fenomenul de /orn. avnd de +-G ori 3nl!imea 4locurilor oraului ,1&--#-- m.. An cursul anului temperatura medie lunar a aerului 3nregistreaz o ma=im 3n iulie i o minim 3n ianuarie. >e umiditatea ridicat a aerului este legat apari!ia ce!ii% anual producndu-se G- &- de cazuri% cu frecven! mai mare 3n zona lacurilor i a cursurilor de ap. 2ele mai frecvente fenomene cu cea! se semnaleaz 3n intervalul octom4rie-martie ,5:%# '% cu ma=im 3n luna decem4rie #).. >iversitatea suprafe!elor active intravilane i e=travilane% specificul zonelor func!ionale din interiorul aezrilor umane% precum i morfologia local a reliefului% sunt factori care genereaz 3n permanen! condi!ii speciale de dezvoltare i reparti!ie a comple=ului de factori i fenomene meteorologice% diferen!iindu-se 3n mai multe topoclimate ,aezrilor umane% de vale% forestier% de interfluviu% de lunc. i o mare diversitate de microclimate% func!ie de 3nclinarea i orientarea versan!ilor% gradul de acoperire cu vegeta!ie forestier% densitatea cldirilor% func!ionalitatea diferitelor zone etc ,microclimatele 4ulevardelor i strzilor% pie!elor i cur!ilor% spa!iilor verzi% crovurilor% versan!ilor nordici sau sudici etc... An concluzie% factorul climatic% poate fi considerat un factor de favora4ilitate pentru dezvoltarea comunit!ilor umane% c/iar dac impune numeroase restric!ii 3n amena area spa!iului i costuri ridicate pentru activit!i economice i spa!ii reziden!iale. APELE DE SUPRAFATA SI SUBTERANE @eritoriul administrat de ?.C. ?PB8B R9(HCB - >.?.?.7. - ".<.?. I8E97-BD2DRBI@I se afl 3n 2mpia Romna% ocup3nd partea de sud-est a !rii% pe teritoriile (unicipiului Bucureti i a ude!ului Ilfov% precum i o parte a ude!ului >m4ovi!a. >in punct de vedere /idrografic ".<.?. I8E97 - BD2DRBI@I e cuprins 3n cadrul 4azinelor /idrografice ale rurilor ?rge i Ialomi!a% i are 3n administrare teritoriul cuprins la sud 3ntre rul ?rge - mal stng% la vest deriva!ia de ape mari Brezoaiele i deriva!ia Bilciureti </impa!i% pn la rul Ialomi!a i Balta Ceagr 3n partea de nord% suprafa!a sa fiind de 8:& $mp. Importan!a ce se acord apelor su4terane deriv din cauza ponderii mari pe care o au folosin!ele de ap din spa!iul /idrografic Bucureti-Ilfov ce se alimenteaz din aceste surse ,e=cep!ie fcnd doar alimentarea 2apitalei% cel mai mare consumator de apa din Romnia% din surse de apa de suprafa!.. Apele e !"p#$%$&' "pa!iul /idrografic ce revine ".<.?. I8E97 - BD2DRBI@I% este str4tut de rurile6 "a4ar% 2iorogrla% >m4ovi!a% 2olentina% Pasrea % afluen!i ai rului ?rge. Blemente caracteristice ale principalelor cursuri de ap care str4at teritoriul administrat de ctre "<? I8E97-BD2DRBI@I sunt urmtoarele6 B$()*"l +) #,-#$%). ARGE/0 Rul >am4ovi!a6 - 8ungimea total a ruluiJJJ.#8: $m ,din care )# $m 3n spa!iul "<? Ilfov - Bucureti. Rul 2olentina6 - 8ungimea total a ruluiJJJ +&- $m ,din care 8- $m 3n spa!iul "<? Ilfov - Bucureti.

Rul "a4ar6 - 8ungimea ruluiJJJJ+) $m ,pe teritoriul "<? Ilfov -Bucureti. B$()*"l +) #,-#$%). IALOMI1A0 Rul 2ociovalitea6 - 8ungimea total a ruluiJJ..J.. G- $m Rul 7lsia6 - 8ungimea total a ruluiJJ...J..+# $m Rul "nagov6 - 8ungimea total a ruluiJJ.JG: $m ,din care #) $m 3n spa!iul "<? Ilfov - Bucureti.. Se.2,$#ele e ."#! p"2e#*). !,l).)2$2e e %,l,!)*&ele e $p' !"*20 -"ectorul 9grezeni-Budeti cu marea captare de la 2rivina pentru alimentarea capitalei i deriva!ia spre "a4ar pentru sistemul de iriga!ii *ilava 7idra ErumuaniK -Rul >m4ovi!a cu captarea pentru Bucureti ,Brezoaiele-2rivina.. ?dministra!ia Ca!ional L?PB8B R9(?CBM prin structura sa ,>irec!ii de ?pe pe 4azine /idrografice i "<?-uri organizate la nivel de ude!. administreaz apele din domeniul pu4lic al statului i infrastructura "istemului Ca!ional de <ospodrire a ?pelor% 3n scopul gospodririi unitare pe ansam4lul !rii a resurselor de ap de suprafa! i su4terane. Re!"#!e *$2"#$le 3#e-e*e#$4)le !) *e#e-e*e#$4)le5 Re!"#!ele #e-e*e#$4)le sunt 3n general resursele vii ,peti% pduri% de e=emplu.% care pot s se refac dac nu sunt supravalorificate. Resursele regenera4ile pot s se refac i pot fi folosite pe termen nelimitat dac sunt folosite ra!ional. 9dat ce resursele regenera4ile sunt consumate la o rat care depete rata lor natural de refacere% ele se vor diminua i 3n cele din urm se vor epuiza. Rata care poate fi sus!inut de o resurs regenera4il este determinat de rata de refacere i de mrimea disponi4ilului acelei resurse. Re!"#!ele *$2"#$le #e-e*e#$4)le ce nu sunt vii includ solul% apa% vntul% mareele i radia!ia solar F$"*$ p)!.).,l' )* Re-)"*e$ 8 con!ine 6 caracuda% linul% roioara% 4i4anul% crapul% pltica% alul% somnul i dou specii de guvizi ,<o4ius sp. i Brotes/orNns sp. endemice.. Psri de 4alt6 ra!a critoare ,?nas OuerOuedula.% ra!a mare ,?nas platNr/Nncos.% ra!a mica ,?nas crecca.% grli!a ,?nser al4ifrons.% ginua de 4alt ,<allinula c/loropus.% lii!a ,Eulica atra.% nag!ul% fluieraul i strcul rou. Pe teritoriul Regiunii 8 se 3ntlnesc i specii de interes cinegetic i anume6 - porum4elul gulerat ,2olum4a palum4us.% - porum4elul de scor4ur ,2olum4a oenas.% - turturica ,"treptopelia turtur.% - potrnic/ea ,Perdi= perdi=.% graurul ,"turnus vulgaris.% - gugutiucul,"treptopelia decaocto.% sitarul de pdure ,"colapa= rusticola.% - !ignuul ,Plegadis falcinellus.% prepeli!a ,2oturni= coturni=.% - ra!e i gte sl4atice ,admise de lege.% fazan ,P/asianus col/icus.% - iepure de cmp ,8epus europeus.% mistre! ,"us scrofa.% viezure ,(eles meles.% - cprior ,2apreolus capreolus.% cer4 loptar ,>ama dama.% vulpe ,7ulpes vulpes.% di/or ,Putorius putorius.% nevstuic ,(ustela nivalis.% - 4izam ,9ndrata zi4et/ica. i der de copac ,(artes martes.. An zona 8acului "nagov% vegeta!ia acvatic este grupat pe trei 4enzi i anume6 - vegeta!ie acvatic de mal ,format din stuf i alte specii asociate. care tivesc malul laculuiK - vegeta!ie plutitoare format din specii de nufr al4 ,CNmp/ea al4a. i alte specii de nufr ,nufrul indian Celum4o nuciferaK nufrul gal4en Cup/ar luteum i nufrul rou CNmp/ea lotus specii endemice ca areal. . - vegeta!ie su4mers care tapi!eaz fundul lacului ,4rdi - (Nriop/Nllum vertiallatum..

Blemente floristice deose4ite se 3ntlnesc 3n zone de pe teritoriul Regiunii 8 respectiv precum pdurea Rioasa de pe teritoriul oraului Buftea i oraului 2/itila ,cu specia endemic Brndua de pdure <enul 2rocus. i "crovitea - comuna <ruiu. O $l2' !"#!' *$2"#$l' #e-e*e#$4)l' % de pe teritoriul Regiunii 8 sunt pdurile care ocup o suprafa! de cca. #-G#1 /a. Pdurile Regiunii 8 fac parte din renumi!ii P2odrii 7lsieiM% 3n prezent fiind de interes social i recreativ. ?cestea sunt formate din diverse specii de foioase ,ste ar% fag% ar!ar% salcm% tei.% 3n amestec sau 3n masive. "te arul specia predominant formeaz masive% 3n pdurile "nagov% 2ldruani% @unari% ?fuma!i% iar salcmul i teiul se 3ntlnesc 3n masiv% 3n pdurea "crovitea. B=ploatarea masei lemnoase din aceste pduri se face 3n 4aza planurilor de e=ploatare apro4ate de >irec!iile silvice% lemnul fiind utilizat ca materie prim 3n industria mo4ilei sau lemn de foc. Re!"#!e *$2"#$le *e#e-e*e#$4)le Re!"#!ele *$2"#$le reprezint capitalul natural% o component esen!ial a 4og!iei !rii. 7alorificarea acestor resurse prin e=ploatarea att a materiilor prime neregenera4ile% ct i a celor regenera4ile i prelucrarea lor 3n procese necesare vie!ii% determin 3n mare msur stadiul de dezvoltare economic i social a !rii% starea mediului i condi!iile de trai ale popula!iei. An Regiunea 8 se e=ploateaz6 - nisip i pietri 3n zona localit!ilor 6 2linceni com. 2linceni% 1 >ecem4rie - com. 1 >ecem4rie ,4aza piscicol i de agrement.% amonte Cuci com. Cuci% 2opceni com. 2opceni% 2ornetu ,lac (i/ileti . com. 2ornetu% >omneti - com. >omneti% >umitrana - com. (gurele. - caldur din sistemele /idrogeotermale6 ora 9topeni. - !i!ei i gaze naturale 3n zona localit!ilor6 Bragadiru - ora Bragadiru% Covaci >umitrana com. (gurele% *ilava com. *ilava% Blceanca com. 2ernica% Peri - com. Peri. - !i!ei 3n zona localit!ii6 2ldraru com. 2ernica. 8unca ?rgeului a devenit o surs semnificativ de materiale de construc!ie pentru sectorul de construc!ii ,9grezeni% (alu "part% "toeneti% <iseni% <rdinari% Covaci% Buda% >rti-Ilfov% Eltoaca% <otinari.. ?lturi de 8unca ?rgesului% importante prin volumul de nisipuri i pietriuri e=ploate% se detaeaz "a4arul ,7idra.% Pasrea ,Baloteti. i 2iorogrla ,2linceni.. >e asemenea% argilele% marnele% nisipurile i pietriurile din orizonturile cuaternare se e=ploateaz de ctre comunit!ile locale sau pentru industria materialelor de construc!ie ,Pantelimon% Bucureti.. Inciden!a 3n mediu a acestor e=ploatri este foarte ridicat% 3ntruct 3n foarte mult cazuri capacitatea ma=im de e=ploatare este depit% determinnd intensificarea proceselor de eroziune% iar poluarea cu pul4eri devine un fenomen caracteristic. Resursele de petrol i gaze ,Popeti-8eordeni% Blceanca% Bragadiru% Bolintin-7ale% Ileana% *ilava% 2!elu etc.. sunt cantonate 3n depozitele mezozoice ,cretacic inferioare. i neozoice ,meo!iansarma!ian.% i dei au un caracter disparat% contri4uie si la 3m4unt!irea 4azei energetice a regiunii% dar i la poluarea cu /idrocar4uri a solului. "tructura geologic% cu alternan!a straturilor cu argile i marne cu cele de nisipuri i pietriuri% permite cantonarea unor volume importante de ape su4terane care pot sus!ine activit!i socioeconomice de amploare 3n cazul 3n care sunt gestionate corespunztor. Cu tre4uie negli ate nici resursele de ape geotermale care pot reprezenta 3n perspectiv o modalitate de impulsionare a turismului 4alnear.

ASPECTE DEMOGRAFICE SI OCUPATIONALE O#-$*)($#e$ $ 6)*)!2#$&)7' a Bucuretiului este urmtoarea6


Sector Sector 1 Sector 2 Sector Sector 4 Sector ! Sector 6 TOTAL Suprafaa (Kmp) 70 2 4 4 0 8 238 Populaia Densitatea

194608 04!2 42!41 261 06 241!8! 422

2780,11429 9!16, 4 7! 10074,7 ! 768!,470!9 80!2,8 8774,26 16

1677985 70!0, !714

O#-$*)($#e$ $ 6)*)!2#$2)7$ $ 8" e2"l") Il%,7 e!2e "#6$2,$#e$0 P,p"l$2)$ 9" e&"l") Il%,7 l$ 20:;0:20;; < =6424; l,.")2,#)
"u#et $%&'( Suprafaa (Kmp) 1!82,97 Populaia Densitatea

=6424;

2 0,1

T"#)!6"l In regiunea 8 Bucureti-Ilfov e=ist% pe lang agrementul ,3n special de Qee$-end. zonal i poten!ial turistic. Pot fi vizitate mnstiri% 4iserici% vec/i palate% amplasate de cele mai multe ori 3n zonele naturale din teritoriu. Ronele de agrement din ude!ul Ilfov reprezint cca. +--- /a i au o mare importan! ecologic. 2omple=ul "nagov este una dintre cele mai vizitate zone. 2uprinde lacul i pdurea "nagov% la care se adaug mnstirea cu acelai nume% situat pe o insul 3n mi locul lacului. 2omple=ul (ogooaia se afl la sud de Bucureti i cuprinde lacul% parcul amena at pe o suprafa! de #- /a i Palatul (ogooaia% ridicat 3n anul 1)-# de 2onstantin Brncoveanu. An interiorul palatului a fost desc/is 3n anul 15)& un muzeu% unde sunt e=puse opere de art 4rncoveneasc% sculptur 3n piatr i lemn% picturi% o4iecte de argint% 4roderii% !esturi% manuscrise i cr!i. 2omple=ul constituie un cadru ideal de petrecere a timpului li4er. 2omple=ul turistic 2ernica% cuprinde pdurea% lacul i mnstirea 2ernica. 8acul ocup o suprafa! de +:- /a i a fost amena at turistic% iar pdurea adpostete o rezerva!ie cinegetic. Rona turistic 2ldruani% aflat la nord de Bucureti% cuprinde pdurea% lacul i mnstirea 2ldruani. ?lte o4iective6 mnstirea Pasrea% zona turistic 7lsia% lacul "crovitea% zona 2iocneti Buftea.

>intre o4iectivele turistice se pot enumera6 ) 8acul (ogooaia ) 8acul Pantelimon ) 8acul i pdurea 2ldruani

(nstirea 2ldruani,foto. ) ) ) )

(nstirea 2ernica,foto.

(uzeul de art 4rncoveneasc ,Palatul (ogooaia. Pdurea Bneasa Pdurea Rioasa Pdurea i lacul 2ernica

) (anastirea "nagov,foto. ) Pdurea i lacul "nagov ) Palatul (ogooaia. ) @ot aici se poate practica i turism tiin!ific% fiind folosit din ce 3n ce mai frecvent de ctre cet!eni din strintate. Practicarea turismului 3n imediata 3nvecinare cu capitala !rii poate constitui i o surs suplimentar de venituri pentru popula!ia din mediul rural i pentru administra!ia pu4lic local. Cepunerea 3n valoare a acestor zone turistice duce 3n timp la degradarea lor. I6p$.2"l 2"#)!6"l") $!"p#$ 6e )"l") Ronele naturale din urul (unicipiului Bucureti reprezint un loc de odi/n% 3n special la sfrit de sptamn% pentru locuitorii acestui ora. Ronele naturale au avut de suferit% deoarece in urma turismului de Qee$-end raman 6 - depozite necontrolate de deeuri - vetre de foc ,mici zone arse care au contri4uit la grtare. - inscrip!ionri pe ar4orii seculari ,c/iar dac sunt prote a!i de lege. K - vegeta!ie distrus datorit 3ncercrilor de a parca autoturismele 3n pdure.

A*$l)($ !)2"$2)e) e.,*,6).e pe ,6e*))> !2#".2"#$ !) %,#6$ 9"#) ).$ e ,#-$*)($#e


NUM?RUL UNIT?1ILOR LOCALE ACTI@E PE CLASE DE M?RIME SI FORME DE PROPRIETATE> AN ANUL 20;2 Total A Total PROPRIETATE MAJORITAR DE STAT Proprietate ma*oritar+ pri,at+ 89 1299 9 98 112!!6 189 16667 102 716 1 130328 Micro 2 112654 Mici si mijlocii 3 16856 Mari 5 818

NUM?RUL UNIT?1ILOR LOCALE ACTI@E PE CLASE DE M?RIME /I FORME 8URIDICE> IN ANUL 20;2 Total 1 87468 48 19 8 964 11! 21 Micro 2 77754 2 1!77 76121 !0 4 Mici 3 7579 6 929 6614 27 Mijlocii 4 1760 29 !78 1106 ! 11 Mari 5 375 11 2 ! 12

A Total REGII AUTONOME Societ+i pe aciuni Societ+i cu r+spun#ere limitat+ Societ+i cooperatiste -lte tipuri #e societ+i necooperatiste

Pe teritoriul ude!ului Ilfov 3i desfurau activitatea% la sfritul anului #-11% 8:)+ agen!i economici care desfoar activit!i% dintre cele mai diverse6 comer! inclusiv comer! prin internet% prestari servicii de alimenta!ie pu4lic% prestri servicii industriale% construc!ii i repara!ii 3n construc!ii% industriale ,produc!ii de materiale te=tile% prelucrare metale% metalurgia metalelor neferoase% prelucrarea laptelui% prelucrarea crnii% prelucrarea peilor i de 3ncl!minte% prelucrarea cauciucului i produc!ia de anvelope% produc!ia de 4etoane i mortare.% cercetare aplicativ% 3nv!mnt inclusiv 3nv!mnt la distan!a% medicale% farmaceutice% transporturi rutiere% transporturi pe calea ferata% transporturi aeriene% specifice profilului militar% de paz i ordine pu4lic% agricole i specifice sectorului agricol% de cretere6 a psrilor% a porcinelor% a 4ovinelor% e=trac!ia petrolului% e=trac!ia de gaze naturale% e=trac!ia de ape geotermale. 2ele mai multe activit!i sunt localizate 3n oraul Buftea% urmat de oraele 7oluntari% 9topeni. 2ele mai putine activit!i sunt localizate 3n localitatile >arasti% <aneasa% Cuci. I*%#$!2#".2"#$ 0 2#$*!p,#2> 2ele.,6"*).$2))> #e2ele )!2#)4"2)e B$l)6e*2$#e -$(e> e*e#-)e 2e#6).$ !) ele.2#).$ e $p$ p,2$4)l$ B "($2$>

2oncentrarea industrial - ur4an a regiunii 8 Bucuresti-Ilfov cu larga sa diversitate de activitti antropice prezint avanta e si dezavanta e. >ezavanta e generate de poluarea /a4itatului ca efect secundar al acestor activitti%dar si avanta e clare ca urmare a dezvoltarii economice. (unicipiul Bucureti% principala aglomerare ur4an cu peste 167798! locuitori% este alimentat cu ap 3n sistem centralizat prin cele dou sta!ii de tratare 6 ?rcuda pe >m4ovi!a i 2rivina pe ?rge. Regiunea 8 Bucureti-Ilfov se situeaz pe primul loc 3n ceea ce privete investi!iile directe% 3nregistrnd :8%: ' ,1&%#:G milioane euro dintr-un total de 18.-G- milioane euro. din totalul investi!iilor realizate 3n Romnia pn 3n anul #-11. Ritmul apari!iei de noi folosin!e consumatoare de apa este cel mai ridicat

An cadrul sectorului zoote/nic% pe teritoriul 4azinelor /idrografice% administrate de "<? Ilfov% e=ist numeroase comple=e zoote/nice% care au o importan! deose4it att din punct de vedere al gospodririi cantitative% ct mai ales din punct de vedere al gospodririi calitative a apelor. "istemul de canalizare oreneasc a municipiului Bucureti este realizat ca un sistem unitar asigurnd colectarea i evacuarea apelor uzate mena ere% te/nologice i pluviale 3n caseta colectoare de su4 al4ia amena at a rului >m4ovi!a. Re!eaua de canalizare de pe teritoriul (unicipiului Bucureti se afl 3n administrarea "2 ?P? C97? BD2DRBI@I "?% iar canalul colector casetat se afl 3n administrarea ?dministra!iei Ca!ionale ?PB8B R9(?CB. An canalul colector casetat ,amplasat su4 cuva de ap curat a rului >m4ovi!a. evacueaz direct 1# canale colectoare principale i 11 canale colectoare secundare ce adun apele uzate i pluviale din tot oraul i par!ial din ude!ul Ilfov. An prezent% toate apele uzate din Bucureti sunt evacuate fr o epurare preala4il direct 3n rul >m4ovi!a % 3n aval de 2apital% 3n dreptul comunei <lina. An 4./. ?rge% localit!ile cu re!ele de canalizare realizate par!ial sunt6 Buftea% 2/itila% (ogooaia% 9topeni% 7oluntari% ?fuma!i% Pantelimon% Popeti-8eordeni% Bragadiru% i (gurele. An 4./. Ialomi!a dispun de re!ele de canalizare par!iale numai localit!ile Baloteti i "nagov. An regiunea 8 Bucureti-Ilfov creterea parcului de autove/icule% concomitent cu cerin!ele de mo4ilitate% au facut ca pe re!eaua rutiera sa e=iste flu=uri importante de ve/icule. Re!eaua de autostrzi% drumuri europene i drumuri na!ionale% ce pornete de pe teritoriul ude!ului% asigur legturi rapide i importante ctre toate col!urile !rii% i nu numai. C,*!"6"l 4#"2 e e*e#-)e Nr. crt. 1 Cantitatea e ener!ie electric" #$n %t" & M'() AN 2006 649.325 AN 2007 661.821 AN 2008 673.432 AN 2009 681.254 AN 2010 683.316

M"*).)p)"l B"."#e!2) C A..e!"l p,p"l$&)e) l$ !e#7).)) 0

2:M$*$-e6e*2"l 6e )"l") )* Re-)"*e$ B"."#e!2)CIl%,7


C$l)2$2e$ $26,!%e#e) Poluarea aerului in regiunea 8 Bucuresti-Ilfov are un caracter specific datorit% in primul rnd condi!iilor de emisie% respectiv e=isten!ei unor surse multiple% 3nl!imi diferite ale surselor de poluare% precum si o reparti!ie neuniform a acestor surse% dispersate ins pe 3ntreg teritoriul regiunii. SURSE DE POLUARE A AERULUI 2oncentrarea industrial - ur4an a regiunii 8 Bucuresti-Ilfov cu larga sa diversitate de activitti antropice prezint dezavanta ele generate de poluarea /a4itatului ca efect secundar al acestor activitti. "ursele de poluare a aerului sunt sursele fi=e industriale% de o4icei concentrate pe mari platforme industriale dar si intercalate cu zone de locuit intens populate ,cu dezvoltri preponderent pe vertical.% circulatia auto% in special de-a lungul marilor artere incluzand si traficul greu. "ursele de poluare a aerului se pot grupa in cteva mari categorii principale% astfel6 O4)e.2)7e )* "!2#)$le Cevoia imediat de cazare a for!ei de munc a generat apari!ia rapid a marilor ansam4luri de locuin!e colective% dimensionate 3n medie pentru #&-.--- G--.--- locuitori. ?mplasarea lor s-a fcut% din considerente preponderent economice% pe principiul pro=imit!ii cu zonele industriale% 3n ideea valorificrii dotrilor edilitare create pentru acestea i reducerii deplasrilor. ?ceasta a condus la rela!ia de vecintate dintre zonele de locuin!e si cele industrialeK sursa principal de disconfort pentru locuire. ?stfel% 3n urul unit!ilor industriale sau a altor surse de poluare e=ist perimetre corespunztoare zonelor de protec!ie reglementare 3n care locuin!ele sunt poten!ial e=puse polurii. <ama su4stan!elor evacuate 3n mediu din procesele te/nologice este foarte variat 6 pul4eri organice i anorganice care au i con!inut de metale ,P4% Rn% ?l% Ee% 2u% 2r% Ci% 2d.% gaze si vapori ,"9#% C9=% C;+% ;28% 29% 29#% ;#".% solven!i organici% funingine etcK T#$%)."l A"2, Poluarea aerului cauzat de traficul auto este un amestec de cteva sute de compui diferi!i. ?u fost eviden!ia!i 3n urma unor studii recente peste 1&- de compui si grupuri de compui. (surarea tuturor acestor poluan!i este imposi4il i de aceea eviden!ierea se concentreaz numai pe acei poluan!i care au cel mai larg impact asupra snt!ii umane sau care sunt considera!i 4uni indicatori. ?ceti poluan!i% care sunt urmri!i in mod curent atunci cnd se dorete evaluarea impactului generat de traficul auto asupra calit!ii aerului% sunt grupa!i in mai multe categorii 6 gazele anorganice 6 o=izii de azot% dio=idul de sulf% o=idul de car4on% ozonul pul4eri 6 pul4eri totale in suspensie% particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 1- Sm sau dect #%& Sm% fumul negru componente ale pul4erilor 6 car4on elementar% /idrocar4uri policiclice aromatice% plum4. compui organici volatili 6 4enzen% 4utadiena. Prin arderea complet a com4usti4ililor in motoarele autove/iculelor% ar rezulta urmtoarele su4stan!e principale6 vapori de ap T 1+ ' K 4io=id de car4on T 1+ ' K azot T )G '

In realitate 3ns% !innd cont de caracterul incomplet al arderilor% 3n func!ie de calitatea amestecului ,coeficientul de doza .% se mai formeaz 29 i o=igen 3n cazul amestecurilor foarte srace. Prin ardere rezult totodat% 3n propor!ii reduse% o=izi de azot% /idrocar4uri% produi o=idan!i% o=izi de sulf% particule. 2u e=cep!ia vaporilor de ap ,azotul i o=igenul fiind principalele elemente constituente ale aerului atmosferic.% toate celelalte su4stan!e precizate mai sus sunt considerate emisii poluante. ?socierea direct 3ntre poluarea aerului datorat traficului auto i sntatea uman este foarte dificil s se sta4ileasc 3n termeni a4solu!i% datorit numrului mare de varia4ile. ?rderea ,com4ustia. 4enzinei sau a motorinei 3n motoarele autove/iculelor este generatoare de emisia a peste 1-- compui c/imici. An urma a numeroase studii pe plan interna!ional s-a dovedit c peste anumite niveluri de poluare apar efecte asupra snt!ii oamenilor e=pui% dar pot fi afectate i persoanele de vrst foarte redus% cei care sufer de astm sau cu pro4leme cronice respiratorii sau cardiovasculare. Civelurile de poluare a aerului datorate traficului auto sunt foarte varia4ile 3n timp i spa!iu. Impactul cel mai mare apare in zonele construite i cu artere de trafic supraaglomerate% unde dispersia poluan!ilor este dificil de realizat. 2oncentra!iile poluan!ilor atmosferici sunt mai crescute 3n zonele cu artere de trafic str uite de cldiri 3nalte su4 form compact% care 3mpiedic dispersia. 8a deprtare de arterele de trafic intens% poluarea aerului scade rapid i este destul de rar semnalat 3n zonele su4ur4ane sau rurale. "ingura e=cep!ie de la aceast regul o constituie ,(,*"l care este diferit fa! de ceilal!i poluan!i genera!i de traficul auto. /$*2)e#e e .,*!2#".&)e D) 4e2,*)e#e Ponderea activit!ilor de construc!ii a crescut foarte mult% antierele i 4etonierele rmnand surse poten!iale de poluare a aerului% 3n special cu pul4eri. Ce*2#$lele ele.2#,2e#6).e 2B@-urile reprezint surse ma ore de poluare a aerului% prin modul de func!ionare cu com4usti4ili lic/izi ce au un con!inut ridicat de sulf% deversnd 3n atmosfer importante cantit!i de "9#% C9=% 29% 29#% pul4eri% fum% cenu volant. Instala!iile de retinere a principalilor poluan!i c/imici% C9= si "9# % pentru care au fost alese variante constructive ce prevd dispersia prin couri 3nalte care realizeaz concentra!ii locale mai reduse% dar amplific efectele de poluare la distan!K uzura i neetaneit!ile unor couri determin evacuarea gazelor la 3nl!imi intermediare cu efecte i asupra zonei 3nvecinate. S"#!e )%"(e e .,64"!2)e Cumeroasele centrale termice uzinale% de cvartal sau de 4loc% din care multe func!ioneaz pe com4usti4il lic/id sau solid% constituie o surs de natura celei de la punctul precedent% lipsit 3ns% pe l3ng instala!ii de epurare% i de avanta ul relativ al dispersiei prin couri 3nalteK com4ustia este de cele mai multe ori incomplet datorit neautomatizrii arderii% randamentului redus i unei supraveg/eri precare i determin dega ri de poluanti deloc negli a4ile care se disperseaz e=act in zonele de locuin!e% intens populate% pe care aceste centrale le deservesc. 2om4ustia neautorizat% 3n aer li4er% a unor deseuri de tip mena er% cauciucuri uzate% mase plastice% deseuri stradale% ne3ntre!inerea salu4rit!ii domeniului pu4lic% depozitarea inadecvat a reziduurilor industriale i a deeurilor mena ere se constituie prin cumul 3ntr-o surs glo4al de poluare permanent cu pul4eri organice% gaze nocive% fum% funingine% mirosuri dezagrea4ile% aspecte sesiza4ile mai ales 3n condi!ii meteorologice nefavora4ile ,cea!% calm atmosferic% inversiune termic.. >atele referitoare la calitatea aerului in regiunea 8 Bucureti -Ilfov ,poluan!ii msura!i fiind 6 "9#% C9=% 29% 9+% 4enzen% P(1-% P(#%&% plum4. sunt furnizate in timp real inclusiv pu4licului i provin de la cele 8 sta!ii automate% repartizate astfel 6 - sta!ie de fond regional BalotetiK

- sta!ie de fond su4ur4an (gureleK - sta!ie de fond ur4an 2rngai ,?P( Bucureti.K - # sta!ii de trafic Ios. (i/ai Bravu i 2ercul (ilitar Ca!ionalK - + sta!ii industriale >rumul @a4erei% @itan si Berceni. Punctele de informare pentru cet!eni sunt 3n numr de ase i sunt compuse din + panouri de afia Pia!a Dniversit!ii% Pia!a "ergiu 2eli4idac/e i (c >onaldUs 94orK + displaN-uri montate la (inisterul (ediului i <ospodririi ?pelor% la Primria (unicipiului Bucureti i la ?.P.(. Bucureti. P,l"$#e$ $e#"l") $64)e*2$l ." SO2 Principalele emisii de "9# evacuate 3n atmosfer% 3n Regiunea 8 Bucureti-Ilfov% au fost6 Bmisii anuale de "9#
#--G Bmisii anuale de "9# ,tVan.- Bucuresti Bmisii anuale de "9# ,tVan.- Ilfov @otal regiune #&G&# #--& #5+8# #--: 5:#: #--) 1111#--8 #1&) #--5 +#:& #-1#G--

1+# #&&8G

15#5&)#

1+G8 1-5)G

:8 111)8

1#5 ##8:

8# ++G)

&#G&-

E6)!)) $*"$le e 6,*,E) !) ),E)

e $(,2 3NOE5

Principalele emisii de C9# evacuate 3n atmosfer% ,conform inventarului de emisii realizat.% au fost6 Bmisii anuale de Co=
#--G Bmisii anuale de C9= ,tVan. Bucureti Bmisii anuale de C9= ,tVan. Ilfov @otal Regiune 1G1)+ #--& 1#8)+ #--: 11+-G #--) 1#855 #--8 #-5-1 #--5 1):G# #-11)#:8

1#)1&GG+

1:-8 1GG81

)))5 15-8+

1&1+-G5

##: #11#)

G:) 181-5

1:G 1)G+#

E6)!)) $*"$le e $6,*)$. 3NF=5 Bmisii anuale de C;+


#--G Bmisii anuale de C;+ ,tVan. Bucureti Bmisii anuale de C;+ ,tVan. Ilfov @otal regiune +#%) #5+.#& +#&%5& #--& #5 1G&%&& 1)G%&& #--: +.) 115&%:G 1##5%+G #--) +8.&& :1)%18 :&&%)+ #--8 +G1.1+ &&&%51 85)%-G #--5 +)-.+ :G&%+# 1-1&%:# #-1+)-%++ :)8%# 1-G8%&+

E6)!))le e CO@ Ne6e2$*).) 2ompuii organici volatili ,297. sunt compui organici cu o presiune de vapori de minim -%-1 $Pa la o temperatura de #5+.1& 0 sau avnd o volatilitate corespunztoare 3n condi!ii speciale de utilizare. ?ceti compui nu au culoare% miros sau gust i includ o gam larg de su4stan!e cum ar fi6 /idrocar4uri% compui organici /alogena!i i o=igena!i. ;idrocar4urile compuilor organici volatili sunt grupate 3n metan i al!i compusi organici volatili. (etanul% cel mai important compus organic volatil% este cel mai eficient gaz cu efect de ser% care contri4uie la intensificarea 3nclzirii glo4ale. "urse generatoare de compui organici volatili6 activit!ile de depozitare% 3ncrcare% descrcare i distri4u!ia 4enzinei% de la un terminal la altul sau de la un terminal la o sta!ie de 4enzin i activita!ile industriale care utilizeazW solven!i organici cu con!inut de compui organici volatili. Bmisii anuale de 297
#-+ Bmisii anuale de 297 ,tVan. Bucureti Bmisii anuale de 297 ,tVan. Ilfov @otal :8G#) 1:& :8&5# #-G &--&+ +1&-+:+ #-& #)))# G1#818# #-: 1:-)1 11)+# #)8-+ #-) 11G)8 15&1+G#8 #--8 #--5 #-1-

1&G): 15-1 1)+))

51&+ 1++G 1-G8)

5#G1-:1 1-+-1

EMISII DE METALE GRELE Bmisii anuale de 2admiu ,tone.


#-+ Bmisii anuale de 2d ,tVan. Bucureti Bmisii anuale de 2d ,tVan. Ilfov @otal regiune +%5) G%#)& G%51 G%5G& :%-# :%-:8 &.G1 &%G85 +%)G +%8# #%51 +%--+ +%& +%&&: +%5) G%-#G -.+-& #-G -.-+& #-& -.-G8 #--: -.-)5& #-) -.-8 #-8 -.-5+ #-5 -.-&: #-1-.-&G

An anul #-1- emisiile de cadmiu au provenit 3n special de la 2B@-uri ,grupa 1- arderi 3n industria energetic. Bmisii anuale de mercur ,tone.
(unicipiul Bucureti Bmisii anuale de ;g ,tVan. #--1 -.-G5 #--# -.-+&) #--+ -.1-) #--G -.-1) #--& -.-#: #--: -.#:1 #--) -.#8# #--8 -.#&8 #--5 -.-18 #-1-.-18

P"l4e#) )* !"!pe*!)e 3PM ;0 !) PM2>5 5 Bmisii anuale de Pul4eri totale


(unicipiul Bucureti Bmisii anuale de pul4eri ,tVan. #-1 #)# #--# #88#--+ :G)%) #--G 5)) #--& 8)5.5 #--: &8+.: #--) ):G.)) #--8 1881.1 #--5 55G.#1 #-188).&

Bmisii anuale de Pul4eri P(1(unicipiul Bucureti Bmisii anuale de pul4eri ,tVan. #-1 51# #--# 5&# #--+ 1&51 #--G &-# #--& &)#--: #&G #--) #5).# #--8 1++G.: #--5 )+#.18 #-1:58.5+

Bmisii anuale de P4 ,tone. #--) Bmisii anuale de P4 ,tVan. Bucureti Bmisii anuale de P4 ,tVan. Ilfov @otal regiune #.-: #%:8 G%)G #--8 #.15 +%:5 &%88 #--5 1.G1 #%8 G%#1 #-11.G8 +%G G%88

P#, ".e#e$ ,(,*"l") 2#,p,!%e#). 3p,l"$#e$ %,2,.+)6).'5 9zonul este un constituent natural al atmosferei ,formula c/imica 9 +. fiind prezent la o altitudine 3ntre 1& i G- $m i realiznd un 3nveli protector pentru planeta Pamnt. Prin activitatea antropogen intens din a dou umtate a secolului al XX lea% a fost modificat ec/ili4rul c/imic al formrii i men!inerii stratului protector de ozon stratosferic i a fost pus 3n eviden! creterea concentra!iei de ozon la nivelul troposferic% unde% 3n conte=tul e=isten!ei altor poluan!i% devine generator de smog i de o serie de efecte negative asupra sistemului climatic% productivit!ii ecosistemelor i a snt!ii umane. Ronele cele mai afectate de poluare cu ozon troposferic sunt cele ur4ane 3ntruct precursorii ozonului ,3n principal o=izii de azot% o=izii de sulf i compuii organici volatili. sunt genera!i de activit!ile industriale i de traficul rutier. An perioada de primavar var% cnd intervalul de iluminare diurna este mare% reac!iile fotoc/imice din atmosfer sunt accelerate% fapt ce are ca rezultat creterea concentra!iilor de ozon 3n special 3n timpul zilelor foarte clduroase ,cu temperaturi de peste +-- 2.. 9=idan!ii fotoc/imici% 3n special ozonul% reprezint un factor nociv pentru vegeta!ie% pentru sntatea oamenilor i a animalelor.

Principalii poluan!i primari care determin formarea% prin procese fotoc/imice% a ozonului i a altor o=idan!i 3n atmosfera oas sunt6 o=izii de azot% o=izii de sulf i compuii organici volatili proveni!i din surse antropice. 2ele mai importante activit!i umane care conduc la evacuarea 3n atmosfer a acestor poluan!i primari sunt6 - arderea com4usti4ililor fosili ,cr4une% gaze naturale% produse petroliere. 3n surse fi=e ,centrale electrice i termice% 3nclzirea reziden!ial% procese industriale. i mo4ile ,trafic rutier% transportul feroviar% naval i aerian.K - e=trac!ia% prelucrarea i distri4u!ia petrolului i a produselor petroliereK - e=trac!ia i distri4u!ia gazelor naturaleK - utilizarea solven!ilor organici.

C$l)2$2e$ $pel,# e !"p#$%$2$ !) !"42e#$*e


S2$#e$ Apel,# e S"p#$%$&' Ancadrarea 3n clase de calitate se face conform 9rdinului 11G:V#--# - pentru apro4area Cormativului privind o4iectivele de referin! pentru clasificarea calit!ii apelor de suprafa!. 2onform acestuia limitele corespunzatoare clasei a II-a de calitate Lcorespund valorilor !int ,o4iective de referin!. i reflect condi!ia de calitate pentru protec!ia ecosistemelor acvaticeM% iar pentru clasele IIII7% valorile limita Lreflect ponderea influen!ei antropiceM. An cadrul "istemului Ca!ional de (onitoring Integrat al ?pelor% pentru 4azinele /idrografice ?R<BI% I?89(IY? i (9"@II@B?% ".<.?. Ilfov Bucureti monitorizeaz calitatea apelor 3n cadrul su4sistemelor ,cod ?#.. Bazinul ;idrografic ARGE/ 2alitatea apei Rului ?R<BI% 3n cele + sec!iuni monitorizate se poate caracteriza pentru anul #--: astfel6 sec!iunea ?(9C@B PRIR? 2RI7IC? ,captarea apei 4rute pentru tratare 3n vederea pota4ilizrii. - monitorizare lunar. 2lasa general de calitate din punct de vedere .+)6). $ IIIC$: Ancrcarea organic a apei este moderat% mai ridicat 3n perioada anotimpului cald. Eenolii au 3nregistrat valori foarte ridicate 3n campaniile de primavar cnd se intensific procesele de descompunere. >in punct de vedere 4),l,-). aceasta sec!iune se 3ncadreaz 3n clasa a III-a de calitate% indicele de sapro4itate variind 3ntre 1%85 #%G). 2ea mai 4ine reprezentat grupare fitoplanctonic a fost Bacillariop/Nta cu reprezentan!i dominan!i numeric 3n toate campaniile de recoltare ,(elosira granulata.% cu e=cep!ia lunii iunie cnd devine dominant grupa 2rNptop/Nta. 8a nivelul macrozoo4entosului s-au 3ntlnit pu!ine specii reprezenta-te printr-un numr redus de indivizi% indicele de sapro4itate 3nregistrnd valori corespunztoare clasei III de calitate rmnnd totui dominante speciile caracteris-tice zonei Z-mezosapro4e% apa semicurat cu 4un capacitate de autoepurare - stare ecologic moderat. - sec!iunea 2?C?8 ?R<BI B7?2D?RB 3n 8?2D8 (9RII6 stare e.,l,-).' 4"*' - clasa II-a de calitate. ?ceast sec!iune a fost monitorizat 3n #--: 3n cadrul programului Rone vulnera4ile i "u4stan!e organice. Indicatorii din categoria regimului de o=igen i nutrien!ilor s-au 3ncadrat 3n clasa a II a de calitate% valori uor mai ridicate 3nregistrndu-se 3n cazul fosforului total. - sec!iunea P9"@ ;I>R9(B@RI2 BD>BI@I ,amonte de confluen!a cu >m4ovi!a.6 clasa III de calitate: Indicatorii se 3ncadreaz 3n clasele I i III cu e=cep!ia% fosforului total% Ee% (n i fenoli care 3nregistreaz valori mai ridicate corespunztoare clasei I7 de calitate. ?naliza 4),l,-).' a eviden!iat att la nivelul fitoplactonului ct i a microfito4ento-sului grupa dominant BacNllariop/Nta 3n toate campaniile de recoltare% indicele de sapro4itate mediu #%-8% 3ncadrnd sec!iunea 3n clasa II-a de calitate.

Rului >?(B97IY?%in #--:% a fost monitorizat 3n cele & sec!iuni de recoltare pentru indicatori din categoria regimului de o=igen si nutrienti. Rezultatele analizelor au eviden!iat urmtoarele6 clasa general de calitate din punct de vedere c/imic $ IIC$: Ancrcarea organic a apei este moderat C$l)2$2e$ $pe) #G"l") COLENTINA 6 a fost monitorizat pe o singur sec!iune 2olacu - 3n programul pentru zone vulnera4ile i su4stan!e organice clasa de calitate din punct de vedere c/imic - III. ?nalizele fizico-c/imice au eviden!iat urmtoarele6 3ncrcare organic corespunztoare clasei II de calitate. Indicatorii din categoria nutrien!ilor au 3nregistrat valori corespunztoare clasei II de calitate cu e=cep!ia azota!ilor care 3n primavar au depit limita clasei III de calitate. ?naliza 4iologic a eviden!iat la nivelul algelor planctonice o dominant a algelor aurii ,2/rNsop/Nta. 3n campania lunii martie% indicele de sapro4itate ,#%-#. 3ncadrnd sec!iunea 3n clasa II de calitate% pentru c% 3n campaniile urmtoare s devin dominante algele verzi din genul "cenedesmus% cu numr redus de indivizi ,3n iunie. i 2rucigenia ,august. Il%,7 C $6,*2e .,*%l"e*&$ DG64,7)&$0 clasa III de calitate. >in punct de vedere c/imic indicatorii de calitate monitoriza!i s-au 3ncadrat 3n clasele I-II de calitate cu e=cep!ia Ee i (n ,clasa III de calitate. i fenoli care au 3nregistrat 3n campania lunii octom4rie valoare corespunztoare clasei 7 de calitate. Biologic> popula!ia algal este dominat att la nivelul planctonului ct i a 4entosului de diatomee cu un grad de cur!enie de 5)%+ ' 3n martie i cu tendin!a de scdere 3n timpul verii. (acrozoo4entosul este dominat de oligoc/ete 3n propor!ie de 5) ' 3ns este sla4 reprezentat numeric. Indicele de sapro4itate mediu 3ncadreaz sec!iunea 3n clasa I7 de calitate - stare ecologic sla4. S2$#e$ l$."#)l,# 3*$2"#$le D) $#2)%).)$le5 Bazinul ;idrografic ARGE/ #G"l C,le*2)*$ monitorizat 3n & acumulri aflate 3n sal4a pe curs6 - acumularea Buftea ude!ul Ilfov - acumularea Buciumeni ude!ul Ilfov - acumularea Eundeni Bucureti - acumularea 2ernica ude!ul Ilfov @$le$ P$!'#e$0 cu G acumulri - acumularea @unari I ude!ul Ilfov - acumularea 2ozieni ude!ul Ilfov - acumularea Brneti III ude!ul Ilfov - acumularea Eundeni I ude!ul Ilfov Pe #G"l A#-eD0 - acumularea 9grezeni Pe #G"l D$64,7)&$0 - 8acul (orii @$le$ /)* #)l)&$0 - acumularea Piteasca III ude!ul Ilfov C#e7e )$ 6 - acumularea 2revedia 7II ude!ul >m4ovi!a @$le$ S$"le) - Balta Roia ude!ul Ilfov Bazinul ;idrografic M,!2)D2e$ 0 - acumularea Petrc/ioaia ude!ul Ilfov Bazinul ;idrografic I$l,6)&$ L$. S*$-,7 6 cu + sec!iuni de monitorizare6 ?ntena @nc4eti ude!ul Ilfov 2omple= Pacea ude!ul Ilfov Iant Eloreti ude!ul Ilfov

L$. C'l '#"D$*)6 cu G sec!iuni de monitorizare6 coada 2ociovalitea ude!ul Ilfov coada 7lsia ude!ul Ilfov ?.<.7.P.". ude!ul Ilfov Ponton I.(.;. ude!ul Ilfov C$l)2$2e$ $pe) #G"l") SNAGO@> a fost urmarit 3n sec!iunea Ciculeti6 monitorizare lunar pentru nutrien!i i regimul o=igenului. ?m4ele categorii de indicatori au 3nregistrat valori 3n limitele clasei III de calitate% cu 3ncrcare organic mai ridicat 3n perioada mai-septem4rie 3n timp ce nutrien!ii cresc spre sfaritul anului. Ce#*).$0 clasa general III: Ancrcarea 3n nutrien!i scade comparativ cu acumularea anterioar ,clasa II.% 3ns fosforul 3nc pstreaz valori ridicate 3n campaniile de vara. 7alori mai ridicate se 3ntlnesc 3n cazul (n i fenolilor% care 3nregistreaz valori ma=ime 3n cursul lui august. Ancrcarea organic se men!ine 3n limitele clasei III de calitate. >ominant 3n luna martie este grupa diatomeelor prin dezvoltarea speciei 2Nclotella meneg/iniana alturi de clorop/Ntul 2/lorella vulgaris. Biomasa medie 3nregistrat ,+1%:5 mgVl. 3ncadreaz acumularea 3n categoria +)pe#2#,%: 2alitatea apei acumularilor de pe #G"l DHMBO@I1A L$."l M,#)) C a fost monitorizat 3n + sec!iuni de recoltare respectiv6 coad lac% mi loc i 4ara pentru indicatorii din categoria regimului de o=igen i nutrien!i. Rezultatele analizelor au eviden!iat urmtoarele6 clasa general de calitate din punct de vedere c/imic $ IIC$: Ancrcarea organic a apei este moderat% mai ridicat 3n perioada anotimpului cald. Ancrcarea 3n nutrien!i este de asemenea moderat ,II. cu valori uor mai ridicate 3n cazul amoniului i fosforului total. >in punct de vedere 4iologic 0 la nivelul fitoplanctonului analiza a eviden!iat dezvolta-rea 3n martie a diatomeelor% dezvoltarea ma=im avnd-o specia 2Nclotella meneg/iniana% valoarea 4iomasei variind 3ntre 1%-+G mgVl 3n sec!iunea coad lac i o valoare de #-%: mgVl 3n sec!iunea de mi loc% 3ncadrnd lacul 3n categoria +)pe#2#,%: >iversitatea 4iologic este sczut 3ntlnindu-se un numr redus de specii. An campania de var dezvoltarea fitoplanctonic regreseaz% astfel c se 3nregistreaz un ma=im al 4iomasei de #%## mgVl 3n zona 4ara ului. 2ompozi!ia specific se modific% pe lng crNptop/Nte dominante apar i alge verzi 3ns 3n propor!ie mult mai redus. 8a nivelul macrozoo4entosului s-au 3ntlnit 1# specii% cu dominarea numeric a speciei >reissena polNmorp/a ,51'.% mai apar i oligoc/ete% c/ironomide. A."6"l$#e$ CRE@EDIA @II - monitorizat 3n # sec!iuni mi loc i 4ara . 2lasa de calitate III. T"*$#) I0 clasa glo4al de calitate - I7. Ancrcarea organic% e=primat prin 2B9V229% s-a 3ncadrat 3n clasa III-a de calitate% cu o cretere treptata 3n perioada anotimpului cald. Pe 7$le$ C,le*2)*$0 A."6"l$#e$ F"* e*)0 monitorizat I* !e.&)"*)le 6)9l,. D) 4$#$9 C clasa general de .$l)2$2e III. Ancarcare organic moderat ,clasa III. de calitate% e=primat pri 229V2B9% cu valori ridicate 3n cursul verii. Cutrien!ii din categoria azotului variaz 3n limitele claselor I-III% gsindu-se 3n concentra!ii mai ridicate 3ncepnd din septem4rie pn 3n primavar. An sc/im4 compuii fosforului se 3ntlnesc 3n cantitate mai ridicat 3n cursul lunilor de var. Indicatorii gradului de mineralizare% determina!i 3n sec!iunea de mi loc a lacului% s-au 3ncadrat 3n clasele I-II de calitate% valori mai ridicate corespunztoare clasei III de calitate au fost 3nregistrate 3n cazul Ca% Ee i (n% 2u i Rn. >in categoria micropoluan!ilor organici 3n cazul fenolilor s-au 3nregistrat valori foarte ridicate 3n cursul lunilor calde. B),l,-). 3n martie are loc 3nflorirea puternic a diatomeelor ,2Nclotella meneg/iniana. i algelor verzi ,2/lorella vulgaris.% 3nregistrandu-se o 4iomas de 1-G.G mgVl 3n zona de mi loc a lacului. An iunie 4iomasa fitoplanctonic se men!ine ridicat ,&:.G# mgVl. 3ns se dezvolt puternic 2Nanop/Ntele ,?na4aena spiroides% ?p/anizomenon gracile% (icrocNstis. i 2rNptop/Ntele. "tadiul trofic6 +)pe#2#,%: Ape !"42e#$*e

Ape !"42e#$*e %#e$2).e0 3n anul #--: au fost monitorizate fora e reprezentative din re!eaua na!ional de o4serva!ie i e=ploatare constatndu-se urmtoarele6 zona D,6*eD2) J M)+')leD2) au fost prelevate pro4e din 1- fora e ,E1-E1-.. "-a constatat depirea indicatorilor de calitate la su4stan!e organice% amoniu% azota!i% fier i mangan 3n toate fora ele monitorizate. Rona M$l" Sp$#2 s-au monitorizat # fora e6 E1% E+. E16 depiri pentru su4stan!e organice% amoniu% EeK E+6 depiri pentru aceeai indicatori i 3ncrcare 4acterian. Rona Ce#*).$ monitorizat prin # fora e ,E1% E#. am4ele cu 3ncrcare organic i azota!i. Rona O2,pe*)0 + fora e ,E1% E1?% E1B. 6 3ncrcare organic i azota!i. Rona D#$-,6)#eD2)C R" e*) # fora e6 E1 3ncrcare organic% nutrien!i% Ee i (n. Rona B"%2e$6 G fora e ,E1-EG. depiri la 3ncrcare organic. Rona 8,)&$ cu : fora e6 ,E1-E:.6 s-a constat 3ncrcare 3n nutrien!i% Ee i (n. Rona B#$-$ )#"6 a fost monitorizat 1 fora 6 concentra!ie ridicat pentru amoniu% 3ncrcare 4acterian. Rona 8)l$7$ C =0 De.e64#)e6 # fora e6 E# cu 3ncrcare mare 3n EeK E+ amoniu. Rona Fl'6G*(e*)0 1 fora E1 cu valori ridicate pentru amoniu i (n. Rona C),.'*eD2) 1 fora 6 3ncrcare organic% amoniu i (nK Rona G+)6p$&)0 1 fora 6 3ncrcare 3n nutrien!i ,amoniu i azota!i.K Rona Sl,4,()$ M,$#$6 1 fora 6 depaire pentru (nK Rona R'.$#) 1 fora 6 3ncrcare mare 3n amoniu. Rona D$#7$#) C C$2).+e$0 monitorizare # fora e% am4ele cu 3ncrcare organic% nutrien!i (n. Rona G,#*e*) J G'7$*" C B"# e$6 1 fora cu depire la amoniu. Rona M,-,DeD2) G'7$*" C B"# e$6 1 fora 6 3ncrcare organic% nutrien!i% Ee% (nK Rona D$#7$#) C C$2).+e$ monitorizat prin # fora e6 am4ele cu depiri la nutrien!i% su4stan!e organice% Ee i (n. Rona C#e&eD2)0 1 fora cu depiri la amoniu% Ee i (n% 3ncrcare organic. Rona Be#.e*)0 1 fora cu depiri similare zonei anterioare. Rona B,l)*2)* C De$l6 1 fora cu 3ncrcare 3n Ee i (n i su4stan!e organice.

C$l)2$2e$ !,l"l")
F,* "l %"*.)$# Reparti!ia solurilor pe categorii de folosin!e ,suprafa!a ara4il i cultivat% tipuri de culturi% tipuri 3ngrminte i cantitatea utilizat la /ectar% suprafe!e scoase din circuitul agricol i motiva!ia scoaterii acestora. Reparti!ia solurilor pe categorii de folosin! a. @erenuri agricole6 - ?ra4il 1-&+&) /a - Puni i fne!e - #-&8 /a - 7ii - 1G8G /a - 8ivezi - ))8 /a - ?gricol 1-5:)) /a 4. @erenuri neagricole - Pduri i vegeta!ie forestier #&:)5 /a - @eren neproductiv - 1151 /a - Ruri% lacuri% 4l!i - &G)G /a - ?ltele ,drumuri% construc!ii. 1:+-) "uprafa!a ara4il - 1-&+&) /a din care6

cultivat 1-1#+: /a ogoare i rmas neinsmn!at G-5G /a

T)p"#) e ."l2"#)0 - cereale pentru 4oa4e - G:-&G /a - leguminoase pentru 4oa4e 181 /a - plante uleioase - 1)+-+ /a - plante medicinale i onomatice #:1 /a - cartofi 8+- /a - legume cmp i solaria &5)+ /a - pepeni verzi i gal4eni #++/a - plante de nutre! 1G:5) /a - plante pentru producerea de semin!e i loturi semincere 1&#1 /a T)p"#) e I*-#'D'6)*2e0 - azotoase% fosfatice% potasice - azotat de amoniu +G%&' C # - 1-- 1+- $g s.aV/a - 3ngrminte comple=e 6 CP0 1&.1&.1& 1-- 1+- $g s.aV/a 6 CP0 #-.#-.- - 1-- 1+- $g s.aV/a 6 CP0 ##.##.- - 1-- 1+- $g s.aV/a 6 CP0 #).1+.&- - 1-- 1+- $g s.aV/a 6 CP0 1+.#).1+ - 1-- 1+- $g s.aV/a - 3ngrminte naturale - #- tV/a "uprafe!e scoase din circuitul agricol - G5# /a. "uprafe!ele au fost scoase din circuitul agricol 3n vederea realizrii de investi!ii ca6 locuin!e% 4irouri% /ale% 3mpre muiri% racorduri utilit!i% fose septice% pu!uri% alei i alte investi!ii i utilit!i. C$l)2$2e$ !,l"#)l,# Rep$#2)&)$ !,l"#)l,# pe .l$!e e .$l)2$2e 2ele mai rspndite soluri din totalul suprafe!ei agricole de 11--55 /a% o reprezint argilosolurile% dup care urmeaz molisolurile i solurile neevoluate. "uprafa!a solurilor forestiere din ude!ul Ilfov totalizeaz cca. #:&-- /a. 2ele mai rspndite sunt tot argilosolurile% celelalte clase fiind mai pu!in reprezentate. "olurile predominante din ude!ul Ilfov prezint% 3n general% o vulnera4ilitate relativ sczut la impactul multor agen!i poluan!i datorit capacit!ii de tamponare 4un. ?stfel au fost depistate cca. 1-- /a de teren poluat cu metale grele i "9# 3n zona de influen! a platformei industriale Pantelimon Ceferal. ?u fost% de asemenea% eviden!iate procese de distrugere a solului prin lucrri de e=cavare 3n zona canalului ?rge , cca. #- /a. i prin depozitarea de gunoaie sau alte materiale de construc!ii 3n diverse zone , cca. 1G-.. Pe suprafe!e mici au fost puse 3n eviden! alte procese de poluare a solurilor cu ape uzate% nmoluri de la sta!iile de epurare i reziduuri organice de la comple=ele agrozoote/nice din zonele Peri% *ilava% Buftea. Rep$#2)2)$ !,l"l") pe .$2e-,#)) e %,l,!)*&e0 C$2e-,#)$ e %,l,!)*2$ S"p#$%$&' 2,2$l$ S"p#$%$&' $-#).,l' -proprietate ma oritar privata S"p#$%$&' $-#).,l' pe .$2e-,#)) %,l,!)*2$ -ara4il -pasuni S"p#$%$&' 3+$5 #+)8) &GG5 G1&+ e G:-) &-: -

-fanete -vii i pep3niere viticole -livezi% pep3niere pomicole P$ "#) D) $l2e 2e#e*"#) ." 7e-e2$&)e %,#e!2)e#$ Ape D) 4$l&) Al2e !"p#$%e&e

:: #):11 5-8 1:815

P#)*.)p$lele #e!2#).&)) $le .$l)2'&)) !,l"#)l,# An arealul ocupat de municipiul Bucureti solurile au fost puternic modificate antropic% tipurile naturale 3ntalnindu-se astazi doar pe suprafe!e restranse din unele parcuri i din zonele periferice putin influen!ate de activit!ile umane ,zona forestiera nordica i zona agricol nord-vestica.. Prima faza a modificarilor antropice puternice a fost datorata construc!iilor de toate felurile 3n care% prin operatiuni de decopertare% modelare etc% s-au creat practic alte tipuri de sol.. ? dou faza a 3nceput odata cu industrializarea masiva i cu intensificarea traficului rutier. Practic% toate emisiile de la aceste surse influenteaza negativ solul prin 3ncorporarea de elemente c/imice cu caracter to=ic. Ancarcarea solului cu astfel de elemente ,cum sunt metalele grele% sulful s.a.. degradeaza 3nsuirile fizice% c/imice i 4iologice contri4uind astfel la reducerea capacitatii productive a solurilor. P,l"$#e$ !,l"#)l,# I* "#6$ $.2)7)2'&)) )* !e.2,#"l )* "!2#)$l "ursele principale de poluare a solului sunt6 depunerile uscate i umede din atmosfer depozitarea inadecvat de deeuri i reziduuri mena ere i industriale pe terenuri neamena ate corespunztor deversarea de nmoluri% slamuri i ape uzate pe terenuri agricole sau de alt natur c/imizarea 3n e=ces a terenurilor i culturilor agricole degradarea solului prin factori fizici a cror ac!iune este favorizat de practici greite ,despduriri% lipsa unor lucrri de consolidare i aprare% etc.. poluarea cu plum4 este specific pentru zonele cu trafic auto intens Practic% toate emisiile influenteaza negativ solul prin 3ncorporarea de elemente c/imice cu caracter to=ic. Ancarcarea solului cu astfel de elemente ,cum sunt metalele grele% sulful s.a.. degradeaza 3nsuirile fizice% c/imice i 4iologice contri4uind astfel la reducerea capacitatii productive a solurilor. M,*)2,#)($#e$ .$l)2'&)) !,l"#)l,# Cu se de!in informa!ii cu privire la monitorizarea calit!ii solului pe teritoriul ude!ului Ilfov. K,*e .#)2).e !"4 $!pe.2"l e-#$ '#)) !,l"#)l,# I* 9" e&"l") Il%,7 s-au identificat 3n urmtoarele comune terenuri degradate% inapte pentru o agricultur eficient% dup cum urmeaz6 - comuna ?fuma!i + /a - comuna Bragadiru : /a ,malurile rurilor 2iorogrla i "a4ar. - comuna 2ernica + /a pe marginea izlazului comunal - comuna 2/ia na +1 /a ,pune cu e=ces de umiditate. 1+ /a mlatin - domeniul privat al comunei :G /a suprafa! cu umpluturi i denivelri neproductive - domeniul privat al comunei - comuna <neasa - G /a - comuna <rditea - # /a - ora (gurele - 1 /a - ora Pantelimon - + /a - ora Buftea - # /a

I* 6"*).)p)"l B"."#e!2)% su4 aspectul degradrii de terenuri% imprtirea pe sectoare se prezint 3n modul urmtor6 "ectorul "ectorul 1 "ectorul # "ectorul + "ectorul G "ectorul & "ectorul : @otal "uprafa! de teren degradat ,/a. )& #).# +.& 1-.1G +& +18-.8G

A.&)"*) I*2#ep#)*!e pe*2#" #e.,*!2#".&)$ e.,l,-).' $ 2e#e*"#)l,# e-#$ $2e D) pe*2#" $6el),#$#e$ !2'#)) e .$l)2$2e $ !,l"#)l,# ?c!iuni 3ntreprinse pentru reconstruc!ia ecologic a terenurilor degradate i pentru ameliorarea strii de calitate a solurilor prin realizarea lucrrilor de ameliorare a terenurilor degradate pe o suprafa! de #185 /a 3n perimetre de ameliorare% din care realizat suprafa!a de )-G%& /a i predat la 4eneficiari.