Sunteți pe pagina 1din 30

EUROCODE 3: Proiectarea structurilor de otel

Partea 1 1-1: 1: Reguli generale i reguli pentru cldiri

BARE COMPRIMATE

Bare comprimate.
Alcatuirea sectiunilor. Barele comprimate (stalpii sau elementele grinzilor cu zabrele) sunt alcatuite de regula din profile laminate, iar in cazul unor solicitari mari sectiunea poate fi alcatuita din table sau platbande sudate. d t Forma si marimea sectiunilor este determinata din conditii de: Marimea si natura solicitarii , Rolul barei in structura, Conditii de stabilitate, Calitatea materialului, Modul de executie.
SR EN 1993 - Eurocod 3 2

Bare comprimate.
Alcatuirea sectiunilor.
Dimensiunile sectiunilor elementelor sunt in general mici. Pentru elementele comprimate sectiunile trebuie realizate astfel incat la o arie data A sa se obtina moment de inertie I si raza de giratie i cat mai mari (conditii de stabilitate). stabilitate) Dupa modul de alcatuire a sectiunii transversale barele comprimate o p a pot po fi: Bare cu sectiune unitara, Bare cu sectiune compusa: Elemente putin departate Elemente mult departate
SR EN 1993 - Eurocod 3 3

Bare comprimate.
Al Alcatuirea i sectiunilor. i il

Bare cu sectiune unitara - formate dintr-un singur


element sau din mai multe elemente asamblate continuu pe toata lungimea lor.

Cand sectiunea este compusa din mai multe elemente acestea trebuie prinse continuu pe lungimea barei. barei
SR EN 1993 - Eurocod 3 4

Bare comprimate.
Al t i Alcatuirea sectiunilor. ti il
Bare cu sectiune compusa - formate din:
Elemente putin departate; Elemente mult departate.

Bare cu sectiune compusa din elemente putin departate


z y z y y 1 z 1 y

1 z 1 Distanta dintre elementele sectiunii este de grosimea unei table.


SR EN 1993 - Eurocod 3 5

Bare comprimate.
Bare cu sectiune compusa din elemente putin departate. Elementele care alcatuiesc sectiunea trebuie p prinse intre ele astfel incat bara sa se comporte ca un intreg. Pentru elementele putin departate se dispun solidarizari (fururi) realizate din tabla cu latimea mai mare de 50mm. Aceste rigidizari se prind de elemente cu cordoane de sudura.
Rigidizarile pot fi:
Mai mari decat elementele sudura de colt Mai mici decat elementele sudura in sant

Distanta dintre fururi se ia mai mica decat valorile maxime din tabel. Pe lungimea elementului comprimat se dispun cel putin 2 Rigidizari (3 panouri). Daca distanta dintre fururi este indeplinita barele se verifica la compresiune cu flambaj ca si barele cu sectiune unitara. unitara
SR EN 1993 - Eurocod 3 6

Bare comprimate.
Bare cu sectiune compusa din elemente putin departate.

SR EN 1993 - Eurocod 3

Bare comprimate.
Bare cu sectiune compusa din elemente mult departate.
Acestea sectiuni se intalnesc la grinzi cu zabrele (grele), stalpi, portale etc.
1 y z 1
Axa materiala

1 y y

1 y

1
Axa imateriala

SR EN 1993 - Eurocod 3

Bare comprimate.
Bare cu sectiune compusa din elemente mult departate.
Acestea sectiuni se intalnesc la grinzi cu zabrele (grele), stalpi, portale etc.
z y y z
Ambele axe sunt imateriale

z y y

Axa materiala

z
Axa imateriala

SR EN 1993 - Eurocod 3

Bare comprimate.
Bare cu sectiune compusa din elemente mult departate.
Barele alcatuite din elemente mult departate au elementele sectiunii solidarizate: Discontinuu:
Cu placute, Cu zabrelute, C di Cu diafragme. f

Continuu solidarizarea cu placi continui se utilizeaza

mai rar. In aceste cazuri p placa de solidarizare intra in calculul caracteristicilor sectiunii pentru verificarea la flambaj.

SR EN 1993 - Eurocod 3

10

Bare comprimate.
Bare cu sectiune compusa din elemente mult departate. Solidarizarile discontinui contribuie la comportarea elementului ca un tot unitar. unitar Ele trebuie sa asigure stabilitatea barei intregi si a fiecarei ramuri in parte. Cand bara nu este prinsa de alte elemente, la capete se prevad placi de capat mai puternice. Solidarizarea S lid i cu placute l t este t mai i simpla i l si i este t folosita f l it mai i des. Placutele se dispun p astfel incat lungimea g barei sa fie impartita p in parti egale. Ele sunt realizate din tabla sau platbanda.
SR EN 1993 - Eurocod 3 11

Bare comprimate.
Bare cu sectiune compusa din elemente mult departate solidarizare cu placute
Distanta intre placute in lungul barei va fi: a 40i
1

i1 - este raza de g giratie a unui p profil in raport cu axa proprie, paralela cu axa imateriala a intregii sectiuni (sau iminim).

Latimea placutei:
Placi curente: Placi de capat:

0,5h0 b 0,8h0

0,7 h0 b h0 Grosimea placutei: c t , t 8mm 50


SR EN 1993 - Eurocod 3 12

Bare comprimate.
Bare cu sectiune compusa din elemente mult departate solidarizare cu zabrelute
Asigura A i o rigiditate i idit t mai i mare barei, b i d dar este mai dificila; Se recomanda cand bara comprimata este supusa si la moment incovoietor; Zabrelele sunt in g general p profile cornier; ; Inclinarea zabrelelor este aprox. 45; In capetele elementelor cand nu sunt legate de alte elemente se dispun placi de capat care se realizeaza dupa conditiile de la placute. placute
SR EN 1993 - Eurocod 3 13

Bare comprimate.
Bare cu sectiune compusa din elemente mult departate solidarizare cu zabrelute
Zabrelire triunghiulare cu montanti suplimentari: a 40i1 Intersectia axelor in nod se recomanda sa fie axata. Nu se recomanda d prinderei d zabrelutelor b l l pe gusee; in cazurile acestea se accepta (prefera) prinderea lor dezaxata.

SR EN 1993 - Eurocod 3

14

Bare comprimate.
Bare cu sectiune compusa din elemente mult departate. La grinzile cu zabrele puternic solicitate se recomanda: Bare intinse solidarizare cu p placute. Bare comprimate solidarizare cu zabrelute. In general: ho mare - solidarizare cu p placute. ho mic - solidarizare cu zabrelute

SR EN 1993 - Eurocod 3

15

Bare comprimate Flambaj prin incovoiere


Flambajul in domeniu elastic. Se considera valabila ipoteza reactiunilor plane si ca flambajul se produce numai prin incovoiere. Se considera o bara dreapta, cu reactiune constanta articulata la un capat si simplu rezemata la constanta, celalalt, de lungime l, solicitata la compresiune axiala de forta NEd. Bara isi poate pierde stabilitatea in planul de rigiditate minima in momentul in care forta de compresiune NEd atinge o anumita valoare numita i incarcare critica iti d de fl flambaj b j Ncr.

M " = N cr y
SR EN 1993 - Eurocod 3 16

Bare comprimate Flambaj prin incovoiere


Flambajul in domeniu elastic.
O rezolvare teoretica a acestei probleme revine lui Euler care a obtinut o expresie a valorii teoretice foarte apropiata de valorile experimentale.

N cr =

2 E I min
l
2 1

l1 - lungime de flambaj

Ncr - incarcare critica de flambaj Imin moment de inertie minim E modul de elasticitate longitudinal
SR EN 1993 - Eurocod 3 17

Bare comprimate Flambaj prin incovoiere


Flambajul in domeniu elastic.
Aceasta relatie a stabilit stabilit-o o considerand ipoteza:
- forta se aplica perfect centric; - bara perfect dreapta; - materialul perfect omogen , elastic in toate sectiunile barei; - sectiunea perfect constanta;

Pentru alte moduri de rezemare a barei la capete, apare un coeficient m, care multiplica lungimea barei;

2 E I min N cr = (l1 )2
SR EN 1993 - Eurocod 3 18

Bare comprimate Flambaj prin incovoiere


Flambajul in domeniu elastic.

2 E I min i N cr = , 2 (l1 )

l1 = l f

lf - lungimea l i d de fl flambaj b j a barei b i di distanta t t di dintre t d doua puncte t de inflexiune Lungimea de flambaj depinde de: Lungimea barei l Modul de fixare al barei la capete Variatia V i ti sectiunii ti ii b barei i Variatia incarcarii in lungul barei

SR EN 1993 - Eurocod 3

19

Bare comprimate Flambaj prin incovoiere


Flambajul in domeniu elastic.

lf

lf f

lf = l

l f = 2l

l f = 0,7l

lf - este distanta dintre doua puncte de inflexiune consecutive ale fibrei medii deformate a barei prelungita la infinit.
SR EN 1993 - Eurocod 3 20

lf

Bare comprimate Flambaj prin incovoiere


Plecand de la relatia lui Ncr se poate obtine relatia efortului f l unitar critic:

Flambajul in domeniu elastic.

N cr 2 E I 2E 2E cr = = 2 = = 2 2 A A lf lf i
lf - lungime de flambaj
Ncr - incarcare critica de flambaj j Imin moment de inertie minim E modul de elasticitate longitudinal l zveltetea barei
SR EN 1993 - Eurocod 3

I min = i 2 min A

lf i

21

Bare comprimate Flambaj prin incovoiere


Flambajul elastic are loc pentru:

Flambajul in domeniu elastic.

cr p

2E cr = 2

- Ecuatia unei hiperbole

SR EN 1993 - Eurocod 3

22

Bare comprimate Flambaj prin incovoiere


Flambajul in domeniu elasto-plastic.

p cr c
In domeniul inelastic modulul de elasticitate a otelului nu mai este constant, este un modul tangent Et.
In domeniul elasto-plastic E este valabil si s-au propus mai multe procedee si formule de calcul de diferiti autori: -Engesser- formula lui Euler, luand in considerare Et, -Karman- formula lui Euler, , folosind un modul de elasticitate transformat sau modulul redus, -Shanley.
SR EN 1993 - Eurocod 3 23

Bare comprimate Flambaj prin incovoiere


Flambajul in domeniu elasto-plastic.
2 E 2 2 1 = el = el 2 E 1 = el = el

In EC3:

1 =

E fy

=
SR EN 1993 - Eurocod 3

fy 235
24

Bare comprimate Flambaj prin incovoiere


Cea mai folosita metoda de verificare la stabilitate a barelor comprimate cu sectiune unitara, unitara este metoda coeficientului de flambaj. N Ed Plecand de la relatia ( (conditia): ) = cr in care:

Coeficientul de flambaj.

N Ed

N cr = c

Ab

c - coeficient de siguranta scr - exprima limita stabilitati echilibrului cu acelasi grad de asigurare probabilista cu care R exprima limita de curgere
SR EN 1993 - Eurocod 3 25

Bare comprimate Flambaj prin incovoiere


Coeficientul de flambaj. N Ed c N Ed cr = cr , = c, Ab c Ab c
N Ed = c Ab

cr = c

- coeficient de flambaj reprezinta

raportul dintre tensiunea critica de flambaj si limita de curgere(de calcul) a otelului.

Practic se lucreaza cu relatia:

fy N Ed = =R Ab M
*
26

SR EN 1993 - Eurocod 3

Bare comprimate Flambaj prin incovoiere


Coeficientul de flambaj.
Asa cum s s-a a aratat, aratat formula lui Euler pentru determinarea sarcini critice de flambaj s-a stabilit pe bara ideala. Stabilitatea barei poate fi influentata de o serie de parametri. Cercetarile experimentale inteprinse de CECM arata ca principalii factori care influenteaza instabilitatea barei sunt: -sveltetea barei(l) -forma sectiunii transversale. Acest program experimental inteprins de CECM asupra fenomelui de flambaj a cuprins: - incercari experimentale p ( (studii) )p pe bara reala cu imperfectiuni geometrice si de structura , cu tensiuni remanente - influenta diferentelor forme ale sectiunii transversale - diferiti coeficienti de zveltete l ai barei.
SR EN 1993 - Eurocod 3 27

Bare comprimate Flambaj prin incovoiere


Coeficientul de flambaj.
Prin programul experimental s-a urmarit determinarea valorii critice de flambaj scr , respectiv a unor curbe de flambaj scr - l Sectiunile S i il b barelor l au f fost grupate in categorii dupa gradul de simetrie si modul de pierdere al stabilitati barei. Au fost obtinute cinci curbe de flambaj pentru cinci categorii de sectiuni a0, a,b,c,d.
SR EN 1993 - Eurocod 3 28

Bare comprimate Flambaj prin incovoiere


Coeficientul de flambaj.

SR EN 1993 - Eurocod 3

29

Mulumim pentru atenie!

Prof.dr.ing. Prof dr ing Vasile PCURAR Ing. Gabriel URIAN Ing. Mihai SENILA