Sunteți pe pagina 1din 3

Enigma Otiliei Argumentare

In perioada interbelica, cand in literatura romana se remarca romanul ionic, de analiza psihologica, subiectiv, feminin, scriitorul George Calinescu, desi experimenteaza solutii artistice moderne, pare a opta, in cel de-al doilea roman al sau, Enigma Otiliei , pentru formula epica balzaciana, asimiland atat caracteristicile ce tin de continut !individualizarea caracterelor, preferinta pentru social, pentru observarea umanitatii sub latura morala", cat si cele care se refera la forma, la tehnica narativa !narator omniscient, relatare la persoana a treia"# $e astfel, in eseul %eoria romanului , el considera ca romanul trebuie sa fie o scriere tipic realista, care sa demonstreze idei prinr-o experienta de viata# In acest sens, Calinescu respinge proustianismul din romanele vremii sale !Camil &etrescu", optand pentru formula realista, obiectiva, marturisind chiar ca vrea sa creeze, asemenea lui 'alzac, documente de viata# Astfel, realismul clasic devine in romanul Enigma Otiliei un balzacianism fara 'alzac , asa cum afirma (icolae )anolescu# *ealismul reprezinta curentul literar aparut in secolul +I+, reunind scriitori cu principii de creatie comuna !programul curentului se gaseste in articolul ,e *ealisme a lui Champfleur-"# Acesta prezinta ilustrarea veridica a realitatii, adevarul fiind prezentat in mod obiectiv, dispar intamplarile si persona.ele exceptoriale si apar tipuri umane !avarul, arivistul, fata batrana, demagogul", naratorul povesteste la persoana a III-a, folosind perspectiva dindarat , exista o atitudine critica fata de societate, iar temele preferate sunt banii, averea si mostenirea# %otodata, expozitiunea fixeaza cu exactitate coordonatele spatiotemporale, fiind folosita si tehnica detaliului , cu amanunte semnificative, diferite descrieri# Caracterizarea persona.ului este bine realizata datorita fizionomiei si mediului in care acesta traieste, exista o simetrie incipit-final, iar stilul este impersonal, precis, concis si sobru# Aparut in perioada interbelica, in anul /012, in revista Adevarul literar si artistic , romanul Enigma Otiliei are ca punct de plecare un eveniment real, notat de scriitor in .urnalul sau 3 $upa moartea matusii %inca, ocupanta casei de molii, casa acesteia este invadata de fratele ei, 'ica 4imion, cu intreaga familie # %itlul, care ini5ial se numea, 6&7rin5ii Otiliei , a fost schimbat din motive editoriale, deplasand accentul de la un aspect traditional la unul modern, mai exact, la tehnica reflectarii poliedrice, prin care se construieste portretul persona.ului feminin, unde se remarca si replica lui 8elix 3 &entru mine, Otilia, ai inceput sa devii o enigma # %itlul re flect7 totodata aspectul balzacian al paternit75ii, pentru c7 fiecar e din persona.ele din .urul Otiliei se eri.eaz7 9n rolul de protector, de 6p7rinte , determin:nd soarta sa# %ema general7 a romanului este reflectarea veridic7 a societ75ii burgheze bucure;tene de la 9nceputul secolului al ++lea, urm7rindu-se aspectele ei esen5iale# &e acest fundal se proiecteaz7 maturizarea t:n7rului 8elix, care 9nainte de a-;i face o carier7 , tr7ie;te experien5a primei iubiri# *oman al unei familii ;i istorie a unei mo;teniri, opera se incadreaza in stilul realist <balazacian prin motivul mo;tenirii ;i al paternit75ii# *oman amplu, Enigma Otiliei este alc7tuit din => de capitole,# urm7rind mai multe planuri narative 9n care se contureaz7 destinul orfanilor 8elix ;i Otilia, existen5a banal7 a familiei %ulea sau eforturile de parvenire ale lui 4t7nic7 *a5iu# /= dintre acestea au in debutul lor precizari temporale3 intr-o seara , a doua zi , cu timpul # Ca tehnici narative, evenimentele sunt prezentate prin inlantuire, completata de insertia unor micronaratiuni in structura romanului# Incipitul si finalul sunt simetrice si axate pe descrierea strazii si a casei lui mos Costache, din perspectiva lui 8elix, dar in momente diferite, la inceput fiind adolescent, iar la final maturizat# Incipitul este totodata disipat deoarece descrierea strazii 3 intr-o seara de la inceputul lui iulie /0>0, putin inainte de orele /> pe strada Antim , vorbele batranului 3 nu sta nimeni aici sau activitatea colectiva a .ocului de carti, sunt cele 1 mari evenimente care pot candida la acest statut# 4ubiectul operei urmeaza o desfasurare ascendenta si o clasica evolutie a momentelor# Astfel, in expozitiune este prezentat tanarul 8elix 4ima, orfan, absolvent al ,iceului Internat din Iasi, care vine la 'ucuresti, in casa unchiului si tutorelui sau legal, Costache Giurgiuveanu, pentru a urma 8acultatea de )edicina# )os Costache este un rentier avar, care o creste in casa lui pe Otilia )arculescu, fiica sa vitrega, in intentia de a o infia# Acestei dorinte se opune insa Aglae, sora lui, care aspira la mostenirea averii batranului# 8amilia %ulea este completata de sotul Aglaei, 4imion %ulea, si de cei trei copii3 Olimpia, Aurica si %iti# ,or li se alatura 4tanica *atiu, care se casatorise cu Olimpia

pentru a obtine zestrea promisa acesteia# Conflictul dintre cele doua familii, iscat in .urul averii lui Costache Giurgiuveanu, marcheaza intriga# $esfasurarea actiunii urmareste cele doua planuri ale romanului 3 istoria mostenirii lui Costache Giurgiuveanu si destinul tanarului 8elix, autorul acordand insa atentie si planurilor secundare !prezentarea destinului celorlalte persona.e", pentru sustinerea imaginii ample a societatii citadine# Competitia pentru mostenirea batranului avar este un prile. pentru observarea efectelor obsesiei banului# Costache Giurgiuveanu, proprietar de imobile, restaurante, actiuni, nutreste iluzia longevitatii si desi are o afectiune sincera pentru Otilia, nu pune in practica niciun proiect pentru a-i asigura viitorul# 4ora lui urmareste succesiunea totala a averii sale# 4tanica *atiu vrea si el sa parvina, vizand averea clanului %ulea, dar fura banii lui mos Costache, provocandu-i acestuia moartea, fapt care determina punctul culminant# In acelasi timp, tanarul 8elix este permanent gelos pe &ascalopol# Otilia il iubeste pe 8elix, dar dupa moartea lui mos Costache ii lasa tanarului libertatea de a-si implini dorinta de a face cariera si se casatoreste cu &ascalopol, barbat matur care ii poate oferi intelegere si protectie# $eznodamantul romanului urmareste destinul persona.elor3 4tanica *atiu o paraseste pe Olimpia si se casatoreste cu Georgeta#, 8elix a.unge profesor universitar, medic de prestigiu si autor de tratate de medicina# Intalnindu-se intamplator cu &ascalopol, afla ca acesta a redat Otiliei libertatea de a-si trai tineretea, iar ea devenise sotia unui conte, cazand in platitudine# Ea ramane pentru 8elix o imagine a eternului feminin, iar pentru &ascalopol o enigma## &ersona.ele romanului 9l determin7 pe autor s7 includ7 9n portretizare modalit75i variate de caracterizare specifice mai multor curente literare# &ornind de la teza 6Obiectul romanului este omul ca fiin57 moral7 , G# C7linescu distinge dou7 tipuri de indivizi, 9n func5ie de capacitatea de adaptare la lumea 9n care tr7iesc3 cei care se adapteaz7 moral, av:nd motiva5ia propriilor gesturi3 &ascalopol ;i 8elix, ;i cei care se adapteaz7 instinctual, ilustr:nd tipuri umane3 cocheta - Otilia, fata b7tr:n7 - Aurica, , avarul - mo; Costache, 6baba absolut7 - Aglae, dementul senile - 4imion## &entru portretizare, C7linescu se folose;te predominant de tehnicile realiste3 descrierea mediului ;i a fizionomiei prin deducerea tr7s7turilor de caracter# &ortretul balazacian pleac7 de la caractere clasice, precum avarul, ipohondrul, gelosul, autorul, adapt:ndu-le lumii 9n care le plaseaz7# $ar aici intervin ;i tehnici moderne, precum reflectarea poliedric7, 9n cazul Otiliei, sau ambiguitatea persona.elor# Asadar, mo; Costache nu este un avar dezumanizat, ci doar un zg:rcit cu o afectiune sincer7 fa57 de fiica adoptiv7, iar &ascalopol este b7rbatul care nu poate distinge 9ntre iubirea patern7 ;i cea viril7 fa57 de Otilia# Alt aspect modern este interesul pentru procese psihice deviante, motivate de ereditate ;i mediu, precum senilitatea lui 4imion ;i demen5a lui %iti## ?n general caracterizarea persona.elor se realizeaz7 ca 9n romanul realist-balzacian# &rin tehnica focaliz7rii, caracterul persona.elor se dezv7luie progresiv, pornind de la datele exterioare ale existen5ei lor3 prezentarea mediului, descrierea locuin5ei, a camerei, a fizionomiei, a gesturilor# ,a acestea contribuie mi.loacele clasice de caracterizare# @n rol deosebit 9n structura acestui roman 9n ceea ce priveste construcia persona.elor o are scena de la mas7# &rezentat celor din casa lui mos Costache, 8elix 9n calitate de persona. reflector le observ7 fizionomiile si le fixeaz7 tr7s7turile dominante# Aglae, femeia v:rstnic7, 9mbr7cat7 pretios si pedant, se remarc7 prin fata g7lbicioas7, gura cu buzele subiri, acre si nasul 9ncovoiat si acut, obra.ii br7zdati de c:teva cute mari , permit:nd 9ncadrarea ulterioar7 9n categoria babei absolute f7r7 cusur 9n r7u# Ea este malitioas7, autoritar7, limitat7, dorind s7-i domine pe toti, dovedind prin comportament instinctul matern si pe cel al posesiunii# Aurica o secondeaz7, ea este fata b7tr:n7 care ilustreaz7 aceast7 tipologie nu doar prin comportament ci si prin fizionomie 3 f a t a p r e l u n g 7 , s f : r s i n d 9 n t r - o b 7 r b i e c a u n a c # @nica preocupare a acesteia este c7s7toria, f7c:nd-o r7ut7cioas7 si invidioas7# $in aceast7 lume pare s7 se desprind7 ,eonida &ascalopol, definindu-se prin complexitatea sentimentelor si dimensiunea moral7# &ortretul fizic initial ii surprinde eleganta, v:rsta si rafinamentul# El este permanent 9n prea.ma Otiliei, 9nteleg7tor si discret, o iubeste pe fat7 9ns7 nu poate distinge 9ntre latura patern7 si latura viril7 a sentimentelor sale# 4e va c7s7tori cu aceasta 9n 9ncercarea de a o prote.a de lipsuri, dar 9n momentul 9n care realizeaz7 c7 aceast7 leg7tur7 este constr:ng7toare, 9i va reda libertatea## $in peisa.ul obisnuit al casei lui mos Costache se desprinde cuplul inocentilor 8elix si Otilia, doi tineri orfani care vor 9ncerca s7-si construiasc7 un drum 9n viat7# 8elix 4ima este portr etizat direct din expozitiune, urm7rindu-se tr7s7turile care prefigureaz7 imaginea intelectualului 9n devenire3 @niforma neagr7 9i era str:ns7 bine pe talie, ca un vesm:nt militar# 8ata 9i era 9ns7 .uvenil7 si prelung7, aproape feminin7# Otilia )7rculescu este persona.ul eponim, care reprezint7 misterul feminit7ii adolescentine#Ea este fiica vitreg7 a b7tr:nului Giurgiuveanu, dar are un statut incert datorit7 avaritiei acestuia si a respingerii de catre clanul %ulea# &erspectiva narativa apartine unui narator omniscient, omnipresent si obiectiv, comport:ndu-se ca un regizor universal care ;tie totul despre persona.ele sale ;i le direc5ioneaz7 ca pe ni;te

marionete# (ara5iunea este la persoana a III-a, cu o perspectiva 6dind7r7t # $e;i adopt7 un ton obiectiv, naratorul nu este absent, ci comunic7 din postura de spectator ;i comentator al comediei umane reprezentate, cu instan5ele narative# 4tilul sobru si unipersonal, asa cum a fost clasificat, este caracteristic formulei de roman realist, tipic balzacian pe care o ilustreaza Enigma Otiliei # &rin urmare, romanul calinescian contureaza, intr-o maniera inedita, ce imbina balzacianismul, fata de care prozatorul ramane fidel si in acest roman, ca de altfel, in toata opera sa romaneasca, cu elemente clasice, romantice, moderne, o lume degradata, ce sta sub semnul mediocritatii si intereselor pecuniare meschine, in care iubirea a doi inocenti nu are sorti de izbanda, dar isi castiga, tocmai de aceea, caracterul ei exemplar#