Sunteți pe pagina 1din 301

Tabla de materii

Introducere.. Progrese tehnologice n explorarea i manipularea genetic (V. Astrstoae, Ortansa Stoica, )..
Tehnologia ADN-ului recombinat Tehnicile moderne de diagnostic molecular Problemele etice ale noilor tehnologii genetice Recomandarea 934 a Consiliului uro!ei "n leg#tur# cu ingineria genetic#.. Declara$ia A%% asu!ra orient#rii genetice &i a mani!ul#rii genetice..

Proiectul genomului uman (Ortansa Stoica, V. Astrstoae) .


Princi!ii metodologice de cartogra'iere. Pri(ire !anoramic# asu!ra re)ultatelor !roiectului genomului uman.. A!lica$ii "n biologie &i medicin# Direc$ii de cercetare ulterioar#.. Probleme etice ale genomului uman. Declara$ia A%% asu!ra !roiectului genomului uman.

Clonarea uman (C. oac!ine, "eatrice oac!ine, V. Astrstoae).


Argumente "n 'a(oarea clon#rii.. Argumente "m!otri(a tehnicilor de clonare.. ..

#estarea genetic (Ortansa Stoica, V.Astrstoae, "eatrice oac!ine).


Princi!iile de ba)# ale sceening-ului genetic. *creening-ul neonatal. *creening-ul hetero)igo$ilor.. Diagnosticul !resim!tomatic "n a'ec$iunilor autosomal dominante.. *creening-ul bolilor multi'actoriale.. *creening-ul &i diagnosticul !renatal Probleme etice "n testarea genetic#..

Procreerea $r raport sexual (procrea%ia) (Cristina &ngureanu, V. Astrstoae, Ortansa Stoica)


. Inseminarea arti'icial#.. Inseminarea arti'icial# &i medicul Probleme etice &i legale ale insemin#rii arti'iciale +ertili)area in (itro Probleme etice ale 'ertili)#rii in (itro..

Declara$ia A%% asu!ra 'ecunda$iei in (itro &i a trans'erului de embrioni. Probleme etice s!eci'ice noilor tehnologii re!roducti(e Recomandarea ,-4. a Consiliului uro!ei !ri(ind utili)area embrionilor &i 'e$ilor umani "n sco!uri diagnostice tera!eutice/ &tiin$i'ice/ industriale &i comerciale. Recomandarea ,,-- !ri(ind utili)area embrionilor &i 'e$ilor umani "n cercetarea &tiin$i'ic# Probleme legale ale noilor tehnologii re!roducti(e.

Consilierea genetic (V. Astrstoae, Ortansa Stoica, "eatrice oac!ine)


ta!ele consilierii genetice.. *'atul genetic !ro!riu-)is. Probleme etice ale consultului &i s'atului genetic

#erapia genetic (Ortansa Stoica, V. Astrstoae, '. &ngureanu) Tehnologia te!a!iei genetice clasice..
Tera!ia ba)at# !e inhibi$ia $intit# a e0!resiei genei &i corec$ia muta$iei in (i(o .. +armacogenomica 1 2n nou domeniu al geneticii medicale Probleme etice &i legale ale tera!iei genomice

Spiritualitate i genetic (V.Astrstoae, C. oac!ine, Cristina &ngureanu).


Atitudinea societ#$ii ci(ile 'a$# de cercetarea genetic# Religie - 3ioetic# 1 4enetic# *ocietate &i Comitete de 3ioetic#.

Conclu(ii (Pro)i(orii*) "i!lioga$ie selecti) ..

Cap.I. PROGRESE TEHNOLOGICE N EXPLORAREA I MANIPULAREA GENETIC Genetica medical se a'irm#/ "n )ilele noastre/ absolut "n toate sectoarele acti(it#$ii medicale/ !rin abordarea 5molecular6 a !atologiei/ deschi)7nd o ade(#rat# er# a Medicinii M!lec"la#e. Aceast# er# a "nce!ut de 'a!t cu desco!erirea genei +, glo!inei &i identi'icarea muta$iei genice res!onsabile de a!ari$ia sic8lemiei/ la s'7r&itul anului $%&'. Tot "n aceast# !erioad#/ se !roduce o de)(oltare a tehnicilor de citogenetic# &i a!ar !rimele "ncerc#ri "n domeniul biotehnologiei. Prin introducerea te(nicil!# de )anda#e c#!m!*!mic + se reali)ea)# ade(#ratul !ro'il mor'ologic al carioti!ului uman &i se identi'ic# di(erse anomalii cromosomice. 9dat# cu e0!lo)ia in'ormaticii/ !rin introducerea unor tehnici de imagerie cu !utere de re)olu$ie crescut#/ studiul cromosomic a dus la a!ari$ia 5citogeneticii moleculare6/ a c#rei metodologie esen$ial# este re!re)entat# de hi!ri-i(area in situ &i examinarea n microscopie cu $luorescen%/ a&a numita te(nic ,-ISH6 :'luorescent in situ h;bridi)ation<.
Aceast tehnic utili(ea( son-e monocatenare marcate ra-ioacti) ce pun n e)i-en% structura unui cromosom sau a unui segment cromosomic pe !a(a legrii complementare a nucleoti-elor (a-enina cu timina , A.# i cito(ina cu guanina / C.'), examinarea n microscopia cu $luorescen% utili(0n- o putere -e re(olu%ie -e p0n la 123! (4 3! . 4222 perechi !a(e nucleoti-ice).

Pe#i!ada ini.ial de marcare monocolor# a cromosomilor :!lac5 age< a 'ost urmat# de marca=ul "n ben)i cromosomice :multiple gra6 tones< &i/ ulterior/ du!# anii >?-/ de o marcare !olicrom# :78S9 age< care !ermite at7t studierea cromosomilor meta'a)ici/ c7t &i a sec(en$elor cromosomice din nucleii inter'a)ici. @n !re)ent :-up 4:;<</ aceste tehnici au 'ost combinate cu tehnici de imagerie s!ectral#/ a=ung7ndu-se la reali)area de carioti!uri multicolore :tip =ultiplex 78S9< &i de carioti!uri

s!ectrale :tip S3><A aceast# !erioad# este desemnat# dre!t 5multicolor age6. Ba toate acestea/ se adaug# imageria microsco!ic# C4D &i inter'erometria. *im!litatea/ sensibilitatea &i s!eci'icitatea crescut# a met!dei -ISH au dus la utili)area acesteia at7t "n genetica clinic#/ c7t &i "n cercetare datorit# di(ersit#$ii sondelor e0istenteC
*!nde *peci/ice unui locus dat :necesare "n cartogra'ierea 'i)ic# a genomului<A *!nde cent#!me#iceA *!nde *peci/ice unor regiuni cromosomiceA *!nde ce e0pl!#ea1 cromosomul "n "ntregime :cromosome painting<

Ast'el/ se !ot studia rearan=amentele &i remanierele cromosomice com!le0e :cum ar 'i sindroamele cu microdele$ii</ !recum &i celulele canceroase :!rin hibridare genomic# com!arati(#<A de asemeni/ tehnica este 'olosit# "n di'erite !rograme de screening !entru diagnostic !reim!lantator/ !renatal &i !resim!tomatic/ !recum &i !entru de!istarea st#rii de !urt#tor "n unele a'ec$iuni s!eci'ice. 2AC RESOURCE CONSORTIUM a ra!ortat/ "n cadrul Proiectului 'enomului &man, "n 'ebruarie D--,/ identi'icarea a E.-- mar8eri citogenetici 'olosind tehnologia +I*F/ mar8eri ce au a=utat la identi'icarea genelor modi'icate !roduse de abera$ii cromosomice s!eci'ice "n anumite a'ec$iuni.
TEHNOLOGIA A3N4ULUI RECOM2INANT

De&i se &tia c# ADN re!re)int# substratul chimic al eredit#$ii "nc# din ,94-/ abia "n anii >E-/ o serie de tehnici de biologie molecular# re(olu$ionea)# "n$elegerea rolului ADN "n biologie &i genetic#. @nce! s# se 'abrice molecule biologic acti(e !rin crearea de combina$ii noi de AND/ !ro(enind de la di'erite organisme. Aceast# tehnologie/ intitulat# 5tehnologia A?@ recom!inant6/ a deschis !osibilitatea de a se inter(eni "n chimia (ie$ii/ de a determina &i modi'ica cu !reci)ie sec(en$ele nucleotidice ce de'inesc mesa=ul ereditar transmis de gene de-a lungul genera$iilor.

Te(n!l!5ia A3N4"l"i #ec!m)inant !resu!une 'u)iunea de gene sau 'ragmente de AND/ !ro(enite de la dou# s!ecii di'erite/ care se multi!lic# ulterior/ d7nd clone moleculare ca!abile s# e0!rime in'orma$ia con$inut# "n celula care le g#)duie&te. Acordarea a !pt p#emii N!)el/ "n !erioada ,9EG-,993/ demonstrea)# interesul ma=or !entru tehnologiile biologiei moleculareA dintre acestea/ men$ion#m desco!erirea en)imelor de restric$ie/ a re(er-stranscri!ta)ei/ a PCR :Pol6merase Chaine Aeaction</ introducerea (ectorilor de clonare de ti! !lasmidic/ !recum &i sec(en$iali)area ti! ADN. Tehnologia ADN a (i)at dou# mari $inteC clonarea ADN &i anali)a AND/ deci diagnosticul molecular. ETAPELE TEHNOLOGIEI A3N RECOM2INANT Tehnologia ADN recombinant !arcurge urm#toarele tre!teC
Izolarea / sinteza de gene din ADN-ul uman

Reali)area acestui obiecti( este !osibil# !rin 'olosirea uneia din urm#toarele metodeC o $olosirea en(imelor -e restric%ie care sunt de 'a!t en)ime bacteriene ce recunosc sec(en$e nucleotidice s!eci'ice din ADN/ !ermi$7nd cli(area acestuia la ni(elul unor situsuri s!eci'ice :situsuri de restric$ie *R< &i i)olarea unor 'ragmente s!eci'ice de ADN/ denumite 'ragmente de restric$ieA aceste situsuri de restric$ie au 'ost de=a cartogra'iateA !rin !roducerea de muta$ii la ni(elul acestora se !roduce un (eritabil !olimor'ism genetic denumit R+BPs :Restriction +ragment Bengh Pol;mor!hisms<A o $olosirea AA@m monocatenar dre!t matri$# !e ba)a c#ruia se (or 'orma co!ii com!lementare de ADN :ADNc< ce cores!unde genei de la care a !ro(enit ARNmA acest !roces are loc sub ac$iunea re(erstranscri!ta)eiA ulterior sub ac$iunea ADN!olimera)ei/ din ADNc monocatenar se (a 'orma

du!le0ul de ADNA !rin aceast# metod# s-a sinteti)at gena H-globinei :com!onent# a hemoglobinei<A o sinte(a arti$icial a genei !e ba)a cunoa&terii sec(en$ei nucleotidice sau a sec(en$ei aminoaci)ilor din !roteina sinteti)at# de c#tre gena res!ecti(#.
Integrarea fragmentului de ADN obinut ntr-un vector

Iectorul (a 'i sec$ionat cu aceea&i en)im# de restric$ie ca &i ADN-ul umanA ca!etele celor dou# ti!uri de ADN 'iind com!lementare se leag# cu a=utorul liga)elor/ con'orm legii com!lementarit#$ii ba)elor :AJT &i C4</ 'orm7nd o molecul# de ADN recombinant ce con$ine 'ragmente de ADN din dou# surse de (ia$# di'erite. Ca (ectori/ se 'olosesc 'ie structuri naturale de ti!ul !lasmidelor sau bacterio'agilor/ 'ie structuri arti'iciale cum ar 'i cromosomii arti'iciali deri(a$i din P, :PACsJbacterio'ag P, arti'icial chromosomes</ cosmidele :(ectori arti'iciali 'orma$i din !lasmide &i sec(en$e 5C9*6 ale 'agului</ cromosomii arti'iciali bacterieni :3ACsJbacterial arti'icial chromosomes</ cromosomi arti'iciali de le(uri :KACsJ;east arti'icial chromosomes<.
Clonarea / multiplicarea vectorului recombinant n celula gazd

%ulti!licarea (ectorului recombinant !oate a(ea loc 'ie "n celule de ti! !rocariot - bacterian :de e0. . Coli</ 'ie de ti! eucariot - le(uri/ celule (egetale/ celule animale. %ulti!licarea (ectorului este autonom#/ iar selec$ia celulelor recombinante se 'ace !e ba)a unor caractere 'enoti!ice !articulare.
Construirea de biblioteci (bnci de gene ce conin clone de ADN recombinant

Aceste b#nci au un e0ces de (ectori de ADN !entru a ma0imi)a cantitatea de ADN genomic "ncor!orat. 0ist# mai multe ti!uri de b#nci de ADNC o ) nci 5en!mice ce con$in 'ragmente de ADN clonate/ re)ultate din digestia genomului cu a=utorul unor en)ime de restric$ieC com!onente genice :e0oni/ introni/ !romotori/ acti(atoriJenhancers< &i ADN necodant intergenicA

o )i)li!teci A3Nc ce con$in e0clusi( e0oni :deoarece ARNm 'olosit ca matri$# con$ine doar sec(en$e codante<A o )i)li!teci *peci/ice c#!m!*!mice ce cu!rind cromosomi sorta$i !rin 'loLcitometrie :se!ararea cromosomilor "n 'unc$ie de !ro!or$ia dinucleotidului AT din structura lor<. Rolul acestor biblioteci :b#nci< este de a ser(i ca ba)# genetic#/ "n (ederea ob$inerii di'eri$ilor mar8eri !olimor'ici &i a i)ol#rii genelor s!eci'ice anumitor a'ec$iuni. TEHNOLOGIA 3IAGNOSTICULUI MOLECULAR Anali)a aci)ilor nucleici :mai !recis a 'ragmentelor de ADN sau ARN< se !oate 'aceC
'ie "n bncile genomice :'olosind metoda hibrid#rii moleculare/ cu a=utorul sondelor s!eci'ice cores!un)#toare 'ragmentului res!ecti(<A 'ie "n laboratoarele ca#e *t"dia1 di6e#*e a/ec.i"ni c" c!mp!nent 5enetic :boli monogenice/ a'ec$iuni multi'actoriale/ unele 'orme de cancer/ boli in'ec$ioase<A 'ie "n laboratoarele de medicin legal :ca test de identi'icare a !ersoanei - am!renta genetic# JDNA 'inger!rint<.

Deci/ diagnosticul molecular este 'olosit curent/ at7t "n de!istarea muta$iei/ c7t &i "n de!istarea !urt#torilor s#n#to&i :hetero)igo$i !entru gene recesi(e</ "n diagnosticul !resim!tomatic :!urt#tor de gene dominante cu e0!resie tardi(#</ "n identi'icarea !urt#torilor de !remuta$ii :"n a'ec$iunile determinate de muta$iile dinamice</ !recum &i "n e(aluarea !rognosticului "n ca)ul unor tumori sau hemo!atii maligne. @n toate situa$iile de mai sus/ se 'olosesc 'ie metode directe :c7nd gena &i muta$iile ei sunt cunoscute/ iar identi'icarea acestora este s!eci'ic# unui indi(id</ 'ie metode indirecte :c7nd gena nu a 'ost sec(en$iali)at#/ urm#rindu-se transmiterea la mai mul$i membri ai 'amiliei a mar8erilor genetici "nl#n$ui$i cu gena "n cau)#<. TEHNICILE 3E 2A7

3ia5n!*tic"l m!lec"la# !oate 'i e'ectuat actualmente !rin mai multe tehniciC
Izolarea ADN-ului pur :nuclear sau mitocondrial< !rin "nl#turarea celorlal$i constituien$iC ARN/ !roteine/ li!ide/ en)ime ti! nuclea)e. !binerea de fragmente de ADN ce con$in genele de interes 'olosindC

o en1ime de #e*t#ic.ie :'olosite &i "n tehnologia ADNului recombinant<A o elect#!/!#e1a A3N :"n gel de agaro)# sau !oliacrilamid#<A o ampli/ica#ea *ec6en.ei A3N de inte#e* in 6it#! :!rin metoda PCR<A o *ec6en.iali1a#ea A3N :(ersiune modi'icat# a re!lic#rii ADN "n condi$ii controlate in (itro< necesar# at7t !entru "n$elegerea modului "n care este controlat# e0!resia genic#/ c7t &i a mecanismelor moleculare "n !atologieA o (i)#idi1a#ea aci1il!# n"cleici :'olosind identi'icarea 'ragmentului cu a=utorul sondelor genoti!ice s!eci'ice<. 0ist# mai multe met!de utili)ate.
"etoda #C$ :Pol6merase Chain Aeaction<

Aceast# metod# a im!ulsionat e0traordinar tehnologia ADN-ului recombinant/ 'iind considerat# o (eritabil# 5 re)olu%ie n re)olu%ie6. %etoda const# "n am!li'icarea en)imatic# selecti(# a unui 'ragment de ADN cu sec(en$# cunoscut# :'ragment de !ro(enien$# genomic#/ mitocondrial# sau e0ogen#</ !ro(enit de la o celul# unic#. Am!li'icarea se 'ace "n mai multe cicluri/ 'iecare ciclu const7nd din trei eta!eC o -enaturarea A?@,ului :!rin se!ararea ADN bicatenar "n dou# monocatene<A o legarea de aceste monocatene a unor !rimeri :amorse - adic# a unor oligonucleotice de sinte)# ce re!roduc sec(en$ele nucleotidice situate la ca!#tul 3> al celor dou# catene de ADN< A

o extensia !rimerilor cu a=utorul AND - !olimera)ei TaM - "n direc$ia G>- 3> :TaM este o en)im# i)olat# de la bacteria Termo!hillus AMuanticus/ a(7nd !articularitatea de a 'i re)istent# la tem!eratura de 9G grade de denaturare a ADN<. Ast'el/ se !roduc co!ii com!lementare ale ADN/ la care s-au legat !rimerii/ ciclurile re!et7ndu-se !7n# la am!li'icarea de a!roa!e un milion de ori a sec(en$ei originare de ADN "n c7te(a ore. ste una dintre metodele cele mai utili)ate "n momentul de 'a$#/ at7t "n tehnicile de clonare/ c7t &i ca metod# de diagnostic molecular/ 'iind considerat# un (eritabil 5$otocopiator genic6. *e !ot am!li'ica de asemenea 'ragmente de ARNm !entru identi-'icarea genei ce codi'ic# un anumit !rodus. *e !roduce ADN com!lementar :ADNc</ 'olosind sec(e$e de ARNm. PCR se mai !oate 'olosi ca metod# de diagnostic "n detec$ia direct# sau indirect# a muta$iilor genice.
%ibridizarea acizilor nucleici

Aceast# tehnologie !ermite identi'icarea unor sec(en$e s!eci'ice de ADN sau ARN/ cu a=utorul unor *!nde 5en!tipice monocatenare cores!un)#toare sec(en$elor res!ecti(e/ cu care se (or lega e0clusi( "n 'unc$ie de com!lementaritatea nucleotidelor :A.#, C'</ 'orm7ndu-se 'inalmente un -uplex hi!ri-. S!ndele sunt marcate radioi)oto!ic sau imunohistochimic/ ceea ce !ermite (i)uali)area hibridi)#rii !rin di'erite metode de ti! blot :as!ira$ie ca!ilar#<C o Met!da S!"t(e#n4)l!t :introdus# de *outhern/ ,9EG< const# "n ob$inerea de 'ragmente monocatenare de ADN/ urmat# de hibridi)area acestora cu sonde monocatenare s!eci'ice unei anumite )one de interes/ com!le0ul ADN - sond# ob$inut 'iind e(iden$iabil !rin autoradiogra'ieA metoda necesit# cunoa&terea h#r$ilor situsurilor de restric$ie !entru domeniul res!ecti(A !ot 'i identi'icate ast'el at7t dele$iile sau inser$iile genice mai mari de ,-- de !erechi de ba)e/ c7t &i muta$iile care distrug situsurile de restrict$ie/

modi'ic7nd R+BPs :restriction 'ragment length!ol;mor-!hism<A limita metodei const# "n aceea c# nu !oate detecta muta$iile !uncti'ormeA o Met!da N!#t(e#n4)l!t constituie o ada!tare a metodei *outhern/ (i)7nd studierea cantitati(# a ARNm intracelularA se 'olose&te mai rar deoarece ARNm este e0trem de sensibil la degradarea !rin ribonuclea)e :ARN celular este de 'a!t un amestec de ARN ribo)omal - ?-N/ ARN de trans'er - ,?N &i ARN mesager - DN<A o Met!da 8e*te#n4)l!t e(aluea)# intensitatea e0!resiei genice !rin determinarea ni(elului !roteic. Toate aceste metode tip )l!t :care determin# structura de ba)# a genei/ e0!resia "n ARNm &i !roducerea de !roteine< constituie de 'a!t !reludiul metodologic obligator necesar !entru caracteri)area nucleo-tidic# a unei gene. TEHNICILE MO3ERNE 3E 3IAGNOSTIC MOLECULAR Tehnicile moderne de diagnostic molecular !ot 'i clasi'icate "n metode directe &i metode indirecte.
"etode directe

Met!da di#ect ASO oligonucleotide h;bridi-)ation<

:allele

s!eci'ic

Aceast meto- este -e $apt tot o tehnic -e hi!ri-i(are ce anali(ea( cu aButorul unei son-e oligonucleoti-ice cu speci$icitate -e alel ($ie normal , ASO,@, $ie mutant , ASO,=) mo-i$icarea unei perechi -e !a(e. Permite -epistarea unor muta%ii cunoscute speci$ice unor a$ec%iuni, son-ele $iin- sinteti(ate chimic pe !a(a unor sec)en%e cunoscute -eBa -in structura genei respecti)e. 9i!ri-i(area este extrem -e speci$ic, o -i$eren% -e un singur nucleoti- anul0n- asocierea.

o SSCP :single strand con'ormational !ol;mor!hism<


Permite -ecelarea unor muta%ii puncti$orme la ni)elul unei monocatene -e A?@, care pro-uce ns -i$eren% -e migrare electro$oretic n raport cu cealalt monocaten mo-i$icatC -i$eren%a -intre cele -ou catene poate $i -e un singur mononucleoti-, ceea ce con$er meto-ei o sensi!ilitate cu totul -eose!itC

o 3GGE :denaturing gradient gel electro!horesis<

=uta%ia mo-i$ic mo!ilitatea $ragmentului electro$ore(a n gel. Sec)en%iali(area A?@. Poate -etecta toate muta%iile cunoscuteC

-e

A?@

o MISMATCH CLEA9AGE.
7olosirea -e en(ime ce taie A?@ c0n- exist erori -e mperechere ntre -ou sec)en%e hi!ri-i(ate (una -intre catene a)0n- o !a( nucleoti-ic mo-i$icat). Se pro-uc, n consecin% $ragmente -e A?@ -e lungimi -i$erite care se -etectea( prin electro$ore( n gel, i-enti$ic0n-u,se ast$el po(i%ia mo-i$icrii nucleoti-ice.

o 3NA CHIP H:2RI3I7ATION :computer chips<.


7olosete mii -e nucleoti-e marcate ce cuplea( cu nucleoti-ul speci$ic.

o MASS SPECTROMETR: :-etec%ia masei $i(ice a catenelor sens D antisens ale A?@). o PTT - #estul -e trunchiere a proteinelor ce -etectea( muta%iile ce pro-uc terminarea prematur a transla%iei.
"etode indirecte +olosesc !entru detec$ia muta$iilor mar8eri genetici re!re)enta$i de sec(en$e !olimor'ice 'ormate din ADN re!etiti( necodant/ care 'lanchea)# gena sau sunt !lasate intragenic :la ni(elul intronilor<.

Actualmente/ sunt 'olosite/ mai 'rec(ent/ urm#toarele trei ti!uri de mar8eri geneticiC o R-LP*
Exist cam -ou )ariante pentru $iecare locusC se -etectea( $ie prin -igestia cu aButorul en(imelor -e restric%ie a A?@, $ie prin meto-a Southern,!lot, $ie prin electro$ore( n gel -e agaro(C

o Mic#!*ateli.i
Sec)en%e repetiti)e !i, tri i tetranucleoti-ice extrem -e polimor$ice, -etecta!ile prin PCAC

o Mini*ateli.i :INTR - (ariable number o' tandem re!eats<


Sec)en%e repetiti)e cu -imensiunea p0n la 4 3!, rsp0n-ite n ntreg genomul, cu excep%ia cromosomilor F i >C speci$icitatea acestor sec)en%e con$er calitatea -e amprent genetic a $iecrui in-i)i-.

Ace&ti mar8eri genetici sunt 'olosi$i &i "n cartogra'ierea genetic# !entru urm#rirea genealogic# a transmisiei unei gene morbide. Toate aceste tehnici de diagnostic molecular/ de&i e0trem de di(erse &i costisitoare/ necesit7nd laboratoare "n)estrate cu o

a!aratur# ultraso'isticat#/ se de)(olt# e0!lo)i(. %etodele 'olosite sunt a!licate di'eren$iat/ "n 'unc$ie de 'inalitatea !ro!us#/ actualmente !roduc7ndu-se trecerea rapi- -e la cercetarea $un-amental la aplica!ilitatea n practica me-ical. Aceast# re(olu$ie "n cunoa&tere &i "n biotehnologie redeclan&ea)# "ns# !olemici cu substrat bioetic/ !ri(ind bre(etarea "n biotehnologie &i a!licabilitatea "n diagnosticul molecular &i "n tera!eutica genetic#/ cadrul legislati( actual !ermi$7nd inter!ret#ri contro(ersabile.
PRO2LEME ETICE ALE NOILOR TEHNOLOGII GENETICE

Problemele etice ale noilor tehnologii genetice sunt com!le0e/ e0is-t7nd numeroase argumente !ro sau contra !ri(ind utili)area lor. A3N4"l *t!cat+ "n !robele de $esut sau s7nge : ) ncile de A3N</ !oate 'urni)a in'orma$ii 'olositoare !entru studierea bolii genetice 'amiliale sau !entru cercetare. In/!#ma.ia din 'ragmentele de ADN !oate 'i im!ortant# !entru rude &i nu doar !entru !ersoanele de la care s-a recoltat ADN-ul. De aceea/ accesul membrilor 'amiliei la ADN-ul stocat constituie o !roblem# etic# ce trebuie luat# "n considera$ie. @n !olitica care se (a stabili cu !ri(ire la (iitoarele recolt#ri de !robe/ este bine s# $inem cont de urm#toarele !roblemeC
p#!tec.ia indi6i1il!# de !osibilele discrimin#ri din !artea anga=atorilor sau asiguratorilorA )ene/iciile !osibile ale indi(i)ilor de !e urma re)ultatelorA !osibilitatea multi!lelor 'olosiri ale acestor !robe "n p#!iecte de ce#ceta#e di'erite &i nea&te!tateA p!*i)ilitatea acce*"l"i la p#!)e a colaboratorilor/ inclu)7nd colaboratorii interna$ionali &i entit#$ile comercialeA a6anta;ele <i de1a6anta;ele/ !entru indi(i)i &i cercet#tori/ "nde!#rt#rii tuturor semnelor de identi'icare ale !robelor.

2n ac!#d in/!#mat 5n al!6 care s# !ermit# 'olosirea !robelor !entru cercetarea genetic# "n general/ inclusi( "n !roiecte (iitoare nes!eci'icate "nc# !are a 'i cea mai e'icient# &i

economic# abordare/ e(it7ndu-se costisitorul recontact "naintea 'iec#rui !roiect de cercetare nou. Ac!#d"l trebuie s# s!eci'ice c# membrii 'amiliei !ot cere accesul la !rob# !entru a a'la !ro!riul statut genetic &i nu !e cel al donatorului. De&i !artenerul !oate nu (a a(ea acest dre!t la acces/ "ngri=or#rile lui trebuie luate "n considera$ie. T!ate p#!)ele trebuie 'olosite cu o mare aten$ie la con'iden-$ialitate. Pre)ent#m indica.iile OMS cu !ri(ire la com!ortamentul etic "n leg#tur# cu accesul la o banc de ADN= o "n c!n*im. m>nt in/!#mat 5n al!6/ care s# !ermit# 'olosirea !robei "n !roiectele (iitoare/ este cea mai e'icient# abordareA o c!nt#!l"l A3N4"l"i 6a /i /amilial/ nu doar indi(idualA rudele de s7nge (or a(ea acces la AND-ul stocat/ "n sco!ul a'l#rii !ro!iului statut genetic &i nu !e cel al donatoruluiA o mem)#ii /amiliei t#e)"ie * ai) acce*/ dar nu !rin !risma contribu$iei 'inanciare/ la ADN-ul stocatA o A3N4"l 6a t#e)"i dep!1itat at7t c7t este "n bene'iciul rudelor !re)ente sau (iitoare :inclusi( 'etu&ii<A o trebuie '#cute e'orturi !entru in/!#ma#ea /amiliei/ la inter(ale regulate/ des!re noile desco!eriri "n materie de test#ri &i tratamentA donatorii trebuie s# in'orme)e b#ncile de ADN asu!ra schimb#rilor de adres# !entru a !utea 'i contacta$iA o du!# ce toate rudele au decedat sau toate "ncerc#rile de o contactare au e&uat/ A3N4"l p!ate /i di*t#"*A o pa#tene#"l nu trebuie s# aib# acces la banca de ADN '#r# acordul donorului/ dar !oate 'i in'ormat c# ADN-ul a 'ost stocat acoloA dac# un cu!lu dore&te s# aib# un co!il este datoria moral# a !#r$ii al c#rei ADN a 'ost stocat s# de)(#luie !artenerului orice in'orma$ie rele(ant#A o e0cept>nd *c!p"#ile medic!4le5ale sau situa$iile c7nd in'orma$iile a'ectea)# direct siguran$a !ublic#/

nu trebuie s# e0iste !osibilitatea accesului din !artea unei institu$ii '#r# acordul donoruluiA com!aniilor de asigur#ri/ anga=atorilor/ &colilor/ organi)a$iilor gu(ernamentale &i altor institu$ii care au !osibilitatea ob$inerii unui acord silit trebuie s# le 'ie inter)is accesul/ chiar dac# au acordul indi(iduluiA o ce#cet t!#ii cali/ica.i trebuie s# aib# acces numai dup "nde!#rtarea caracteristicelor de identi'icareA o p#!)ele p!ten.ial 6al!#!a*e+ care ar !utea 'i 'olositoare 'amiliilor im!licate "n (iitor/ ar trebui s# 'ie sal(ate &i dis!onibile. Deoarece A3N-ul !oate 'i ob$inut dintr-o mare di(ersitate de mate-riale biologice/ cum ar 'i urmele de s7nge/ r#d#cina 'irelor de !#r/ oase/ din$i/ "n a'ara !robelor de s7nge sau de $esut clasice e0ist# o mare !osibilitate ca in'orma$ia genetic# s# se ob$in# '#r# acordul !ersoanei "n cau)# &i chiar '#r# ca aceast# s# &tie c# a 'urni)at materialul genetic. Ba aceast# !ractic# este !osibil s# recurg# anga=atorii &i asiguratorii de s#n#tate/ 'inan$7nd laboratoarele de cercetare genetic# care s# le 'urni)e)e in'orma$ia genetic#/ care alt'el le-ar 'i 'ost inter)is#. Ast'el/ du!# ce a "ncercat s# reali)e)e un 5(id de p#actic a medicil!# <i ce#cet t!#il!# 5eneticieni "n (iitor/ at7t 9%* c7t &i alte organi)a$ii de dre!t interna$ional (or trebui s# g#seasc# solu$ii !entru marea !roblem# a discrimin#rii !e ba)a in'orma$iei genetice.
ARGUMENTE CARE SUS?IN TEHNOLOGIA GENETIC Cei care au acce!tat ideea modi'ic#rii naturii umane &i a di(ersi'ic#rii ra!ide a s!eciilor au stabilit o nou# 'ilo)o'ie !olitic# &i moral# !entru sec. OOI/ un sistem numit 5post,umanism6. Ca toate sistemele 'ilo)o'ice/ !ost-umanismul include !rinci!alele idei 'ilo)o'ice &i !olitice/ dar remodelate "n =urul noilor de'ini$ii ale omului/ rela$iilor interumane/ solidarit#$ii sociale &i "n$elegerii indi(iduale. Postumani&tii tratea)# a!ari$ia tehnologiei genetice "n acela&i mod "n care !ri(esc acum ma=oritatea americanilor trans!lantul de organe sau chimiotera!ia. Gl!6e# este de !#rere c# te(n!l!5ia 5enetic !oate 'i controlat# &i !oate de(eni mai degrab# un lucru bun/ dec7t unul r#u. De&i multe dintre "ngri=or#rile eticienilor &i ale ecologi&tilor asu!ra tehnologiei genetice sunt bine 'ondate/ ele !ot 'i "ns# re)ol(ate. *e "n$elege c# este ne(oie de un control

democratic &i de limite sociale/ dar ar 'i o gra(# gre&eal# sto!area ingineriei genetice. Din !#cate/ ma=oritatea !ost-umani&tilor sunt !arti)ani ai li)e#t .ii a!solute &i anarhiti &i nu r#s!und la "ntreb#rile !ri(ind modul "n care inegalitatea social# ce se (a 'orma !rin tehnologie genetic# (a 'i controlat#. H"5(e* este unul dintre cei care ader# la principiul utilitarismuluiA actele sunt etice c7nd duc la bun#starea &iPsau 'ericirea mai multor !ersoane. @n ceea ce !ri(e&te ingineria genetic#/ !robabil (a !utea s# o'ere oamenilor o (ia$# mai s#n#toas#/ mai lung#/ cu mai multe !osibilit#$i de alegere &i cu mari "m!liniri. Te(n!l!5ia 5enetic (a duce la o "mbun#t#$ire a !re(en$iei &i tera!iei bolilor/ amelior7nd sau (indec7nd multe 'orme de su'erin$#. n 6iit!#/ organele noastre de sim$ ar !utea 'i modi'icate !rin ingineria genetic# !entru a !utea !erce!e o gam# mai larg# de sunete sau imagini/ cor!urile noastre ar !utea 'i modi'icate !entru a ne im!lica "n acti(it#$i mai di'icile/ iar min$ile noastre ne (or !ermite s# g7ndim mult mai !ro'und &i mai intens. Dac# "tilitatea e*te "n *c!p etic/ controlul direct al cor!ului &i min$ii noastre sugerea)# !osibilitatea unei utilit#$i nelimitate &i ast'el a unui bun incomensurabil. Cei mai mul$i utilitari&ti &i mul$i al$ii sociologi &i 'ilo)o'i acce!t# regula general# c# societa$ile liberale/ care !ermit ma0ima autodeterminare/ (or ma0imi)a utilitatea social#. 3#ept"l la a"t!dete#mina#e do(ede&te c# societatea ar trebui s# aib# moti(e "ntemeiate !entru a con(inge adul$ii s# a!lice tehnologia genetic# asu!ra lor sau asu!ra !ro!riet#$ilor lor. A"t!dete#mina#ea ar trebui s# admit# ca oamenii s# !oat# 'ace ce (or cu cor!urile lor &i cu !rodusele de conce!$ie ale cor!urilor lor/ e0ce!$ie '#c7nd situa$iile "n care ei nu sunt ca!abili s# ia hot#r7ri sau c7nd ac$iunile lor ar cau)a r#ul altor oameni. *e sus$ine c# cele mai multe !reocu!#ri ale tehnologiei genetice umane nu re!re)int# un !ericol clar !entru siguran$a !ublic# &i nu !ot 'i catalogate dre!t o (iolare a autonomiei totale &i a libert#$ii !ersonale. @n$elegerea autodetermin#rii ca !unct de !lecare etic contracarea)# "ngri=orarea multora c# oamenii (or 'i 'or$a$i s# se con'orme)e !oliticilor eugenice. 3ecla#a.ia Uni6e#*al a*"p#a Gen!m"l"i Uman <i a 3#ept"#il!# Om"l"i a'irm#C6 @ici o inter)en%ie care ar putea a$ecta genomul in-i)i-ului nu )a $i reali(at, chiar n scopuri tiin%i$ice, -iagnostice, terapeutice, $r consim%m0ntul li!er i in$ormat al persoanei implicate, iar c0n- este ca(ul, a repre(entan%ilor si autori(a%i, urmrin- -oar interesul persoanei .6 Tehnologia genetic# !romite libertate &i autodeterminare chiar &i la un ni(el de ba)#C eliberarea de necesitatea biologic#. Domina$ia social# !#le&te "n 'a$a domina$iei noastre de c#tre na&teri ine(itabile/ boli/ "mb#tr7nire &i moarte/ !ericole !e care tehnologia genetic# se o'er# s# le ameliore)e.

ARGUMENTE CONTRA TEHNOLOGIEI GENETICE De la "nce!utul anilor > @'+ Ri/Ain a antici!at e'ectele tehnologiei genetice &i a "nce!ut s# trag# semnale de alarm#. Din acel moment/ el &i 'unda$ia lui au dus o lu!t# "m!otri(a reali)#rii de noi 'iin$e umane !rin ingineria genetic# &i a 'inan$#rii cercet#rii genetice. Aten$ia lui s-a 'ocali)at !e abu)urile &i !ericolele sociale/ care ar !utea re)ulta din cercet#rile medicale &i a!lica$iile lor/ dar &i !e ne(oia noastr# de a acce!ta moartea &i limitele tehnologice. cologi&tii s-au lansat "n discursuri care a'irmau c# tehnologia ser(e&te rasismul/ im!erialismul/ &oma=ul structural/ statul autoritar &i dominarea &tiin$i'ic#. 8inne# nu se de'ine&te ca un sus$in#tor absolut al !rogresului tehnologic. l s!une c# unele tehnologii sunt at7t de !ericuloase "nc7t nici o reglementare social# nu le-ar reduce riscul. Dac# suntem con(in&i c# tehnologia genetic#/ asemeni tehnologiei armelor nucleare/ nu are calit#$i com!ensatorii ci doar mari riscuri/ atunci ar trebui com!let inter)is#. Dar !rinci!alele bene'icii ale tehnologiei genetice de!#&esc riscurile ini$iale. Ca urmare/ ma=oritatea oamenilor sunt de acord cu !o)i$ia de sus$inere critic#/ !o)i$ie ce re'lect# o!timismul sus!icios. 2n studiu din $%%B a stabilit c# ?4N din cei chestiona$i a!rob# tehnologia genetic#/ cu sco!ul de a "m!iedica mo&tenirea unei boli genetice 'ataleA 44N sus$in modi'ic#rile genetice !o)iti(e/ "n sco!ul "mbun#t#$irii ni(elului intelectual &i caracteristicilor 'i)ice !e care le mo&tenesc co!iii. 0ist# cel !u$in dou tipuri de critici ai te&nologiei genetice' fundamentali(ti (i non-fundamentali(ti. )ngri*orri fundamentaliste (bazate pe idei ' +enetica ,mbolnve(te- oamenii Diagnosticul genetic !oate crea -ou ni)ele socialeC unul a!ar$in7nd celor cu gene relati( normale &i unul al celor cu boli genetice. Cu alte cu(inte/ diagnosticul genetic ne (a g#si tuturor o boal# genetic#. Cei mai mul$i autori acce!t# !romisiunea modernist# c# !rogresul &tiin$i'ic ne "mbun#t#$e&te "n general (ie$ile &i c# a 'i cunosc#tor este mai bine dec7t a 'i ignorant. @n orice ca)/ to$i &tim c# (om muri/ cu sau '#r# un diagnostic stabilit medicalA oamenii (#d "n antecedentele heredo-colaterale !re(estirea unor boli (iitoare. .imitele sacre ale ordinii naturale Ri/Ain s-a al#turat liderilor religio&i/ stabilind un alt !rinci!iu 'undamental/ acela c# ingineria genetic ncalc limitele sacre/ dincolo de care nu ar trebui 5s ne Bucm -e,a ?umne(eu 6. l nu crede c# limitele di(ine sunt distincte &i nu crede "ntr-o alt# ordine natural#. Dintr-un ra!ort e'ectuat "n ,993/ reiese c# ma=oritatea !o!ula$iei s!ri=in# tera!ia genic#/ "n sco!ul (indec#rii unor boli/ &i doar 'oarte !u$ini sus$in c# tera!ia (iolea)# ordinea natural# a lui Dumne)eu. Pentru cel care cite&te !entru !rima dat# 3iblia/ (i)iunea crea$iei este ca un act com!let &i se accentuea)# ideea c# interesul constant &i iubitor al lui

Dumne)eu "n !rocesul crea$iei "l de)(#luie ca 'iind cel care 5'ace toate cele noi6. Pers!ecti(a 3ibliei asu!ra rela$iei omului cu natura arat# c# ace&tia de!ind "n aceea&i m#sur# de Dumne)eu. Creati(itatea Bui nu se o!re&te la crearea 'i)ic# a lumiiA l "&i continu# munca d#ruind umanit#$ii ordine/ structur#/ 'rumuse$e. 2nii sunt de !#rere c# natura nu este sacr#. a i-a 'ost "ncredin$at# omului !entru a o st#!7ni/ a o "ngri=i/ a "nmul$i/ domin7nd !este crea$ie. Ioca$ia cre&tin# este de a continua munca Bui Dumne)eu/ aceasta 'iind o res!onsabilitate enorm#/ necesit7nd ac$iuni !o)iti(e. /e&nologiile servesc interesele puterii 2nii au e)itat s# sus$in# c# tehnologia genetic# este d#un#toare/ "n schimb au argumentat c# !uterea (a 'olosi "ntotdeauna tehnologia !entru a-&i "nt#ri domina$ia. O $olosire neetic a terapiei genice o re!re)int# domeniul armelor biologice care au 'ost inter)ise "n ,9?. la 4ene(a. ste 'oarte u&or de ob$inut o bacterie hi!erto0ic# !rin inginerie genetic#. De e0em!lu/ genele care controlea)# to0inele ce determin# holera sau botulismul !ot 'i inserate "ntr-o bacterie sa!ro'it# a intestinului uman cum ar 'i .coli. Aceast# cercetare este greu de o!rit/ dar/ la 'el ca &i holocaustul nuclear/ 'olosirea ei !oate 'i !re(enit#. +enomul uman este prea complicat pentru oameni 4enomul uman este !rea com!licat !entru ingineria genetic# &i de aceea !ot e0ista consecin%e nepre)(ute, neplcute i ne-orite . Acest argument este "n con'ormitate cu ideile unor ecologi&ti care s!un c# im!licarea uman#/ "n acest com!le0 ecosistem/ este im!osibil# &i c# singura noastr# s!eran$# este s# l#s#m !laneta s# se administre)e singur#. 4enomul uman &i ecosistemul sunt ambele 'oarte com!licate &i omul nu are ca!acitatea de ale st#!7ni. +#r# "ndoial#/ !roiectarea genetic# (a necesita e0!erien$e multi!le !e animale/ "naintea a!lic#rii la om/ &i (or a!are !robleme etice legate de utili)area animalelor "n aceste e0!erimente. Problema cercet#rii !e animale este aceea c# s-ar !utea !roduce s!ecii !ericuloase !entru ecosistem. Reali)area lor trebuie am7nat#/ !7n# c7nd (om !utea asigura o su!ra(eghere adec(at#. Ade(#rata dilem# a tehnologiei genetice a!are atunci c7nd se (orbe&te des!re !roiectarea genetic# a unui co!il. Calitatea &i e'icacitatea re)ultatelor tehnologiei genetice (or 'i (eri'icate nu numai de !#rin$i/ dar &i de agen$i 'ederali &i de su!ra(eghere. )ngri*orri non-fundamentaliste (legate de politica public sau argumente ,gene-angst Aplicaii fasciste 9 "ngri=orare e0!rimat# de mul$i critici ai tehnologiei genetice este cum!lita consecin$# a rea!ari$iei regimurilor 'asciste/ rasiste/ &i autoritare/ &i 'a!tul c# acestea ar !utea 'olosi ingineria genetic# !entru a !roduce subiec$i com!lian$i &i uni'ormi genetic. %odul de a

o!ri 'olosirea 'ascist# a geneticii este !re(enirea de)(olt#rii 'ascismului &i nu o!rirea de)(olt#rii ingineriei genetice. 0aloarea diversitii genetice 9 !reocu!are 'rec(ent e0!rimat#/ legat# de ingineria genetic# este sus$inerea (irtu$ilor estetice sau biologice ale di(ersit#$ii genetice. 2nii sugerea)# c# su!ra(ie$uirea noastr# ca s!ecie ar !utea de!inde de di(ersitatea genetic#/ dac# (om 'ace 'a$# unor modi'ic#ri c#rora doar unii le (or su!ra(ie$ui. Prima o!iec%ie 'a$# de acest argument este c# di(ersitatea nu este o calitate su'icient "n$eleas# etic &i estetic/ !entru a !utea 'i 'olosit# "n !re(enirea bolilor sau "n "mbun#t#$irea (ie$ilor noastre. Noi reducem di(ersitatea/ c7nd eradic#m !oliomielita sau (ariola/ '#r# s# regret#m. A -oua o!iec%ie este c# orice !ierdere a unei ada!t#ri !rin di(ersitate biologic# (a 'i com!ensat# !rin cre&terea controlului &i cuno&tintelor biologice. ste ne!otri(it ca o societate (iitoare s# 'ie a!t# s# cree)e gene su!erioare/ dar "nc# inca!abil# s# 'ac# 'a$# unei boli in'ec$ioase. 9amenii "&i doresc di'erite calit#$i &i abilit#$i !entru ei &i !entru co!ii lorA !entru 'iecare !#rinte arian care "&i alege un 'enoti! cu !#rul blond &i ochi alba&tri/ ne aste!t#m s# e0iste un !#rinte chine) care s# aleag# idealul clasic de 'rumuse$e chine)easc#. Dac# num#rul !#rin$ilor care aleg s# aib# b#ie$i blon)i o'ensea)# o!inia !ublic#/ !utem s# acord#m stimulente 'inanciare !entru cei care aleg 'ete brunete. @n orice ca)/ (om a'la re!ede dac# e0iste tendin$e !e care le !utem g#si o'ensi(e &i trebuie s# a(em "ncredere "n abilitatea noastr# de a stabili !olitici necesare !entru a reda (aloarea di(ersit#$ii care sim$im c# se !ierde. +enetizarea vieii %ul$i se tem c# oamenii (or "nce!e s# (ad# genetica mai im!ortant# dec7t ar trebui. +#r# "ndoial#/ !ublicul (a considera genetica mult mai im!ortant# "n determinarea inteligen$ei sau a altor caracteristici !recum &i "n !roducerea bolilor. Nu se &tie dac#/ !rin de)(oltarea tehnologiei genetice/ (or sc#dea sau (or cre&te ca)urile de "n$elegere gre&it# a in'luen$ei genetice &i a num#rului "ngri=or#rilor dis!ro!or$ionate/ !ri(itoare la riscul genetic. Inter(en$iile geneti-ce ne (or determina s# clari'ic#m leg#turile dintre emblema social# &i cea genetic#. Discriminarea (i confidenialitatea genetic %ul$i dintre cei care se o!un in(estiga$iilor genetice sunt ingri=ora$i c# de)(oltarea cuno&tintelor genetice (a duce la discrimin#ri determinate de boli &i handica!uri. 2nii s!un c# &i tera!ia genic# (a s!ori aceast# discriminare/ !roduc7nd o !resiune intens# asu!ra celor cu boli genetice/ !entru a le corecta &i !entru a nu !une "n !ericol (iitoarele genera$ii. ste ade(#rat c# !atronii "ncearc# de=a s# desco!ere riscurile genetice ale anga=a$ilor &i re'u)# anga=area sau !l#tirea asigur#rilor de s#n#tate/ "n 'unc$ie de !rognosticul de boal#.

P#strarea con'iden$ialit#$ii 'a$# de asiguratori &i !ersonalul nonmedical din sistemul de s#n#tate este di'icil#/ de (reme ce dosarele (or con$ine orice screening sau tratament s!ecial !e care "l im!lic# riscul genetic. Decizii gre(ite ale prinilor Dre!tul de a 5coman-a un copil6 este doar e0tensia dre!turilor re!roducti(e. Em)#i!nii <i /et"<ii sunt !ro!rietatea biologic# a !#rin$ilor/ iar acestora ar trebui s# li se !ermit# s#-i modi'ice sau s#-i a(orte)e c7nd consider# de cu(iin$#/ "n limitele constr7ngerilor sociale. Politicile noastre trebuie s# stabileasc# limite "n luarea deci)iilor de c#tre !#rin$i. Gl!6e# se "ntreab#C ?ac o minoritate religioas -orete s implemente(e, n mintea copiilor lor, cre-in%a lor i s le mo-i$ice creierele pentru a $i incapa!ili s stu-ie(e, cu scopul -e a pre)eni renun%area la cre-in% a tinerilor* Selec.ia *e0"l"i de(ine o !roblem# care interesea)# !e toata lumea/ dac# deci)iile !#rin$ilor duc la re)ultate nedorite/ cum ar 'i un de)echilibru !o!ula$ional !e se0e. Dac# (or e0ista ast'el de nemul$umiri/ unii autori sugerea)# o stimulare 'inanciar# a !#rin$ilor !entru alegerea altor (ariante/ &i nu o corectare 'or$at#. Discriminarea celor cu &andicapuri 0ist# o oarecare leg#tur# "ntre alegerea de a a(orta un co!il in(alid &i de a-i corecta in(aliditatea !rin tera!ie genic# &i !er!etuarea o!resiunii asu!ra in(ali)ilor. O)li5a.ia m!#al a unui !#rinte este de a-i o'eri co!ilului s#u o (ia$# de bun# calitate &i "ntreaga !alet# de abilit#$i/ inclu)7nd nu numai obliga$ia de a trata un co!il in(alid cu res!ect &i dragoste/ dar &i obliga$ia de a e(ita "n !rimul r7nd c#!#tarea in(alidit#$ii. Accesul inegal la te&nologia genetic 2na dintre cele mai gra(e !robleme ale tehnologiei genetice este -ac i cum inegalitatea social# (a in'luen$a accesul la tehnologia genetic# &i "n ce 'el tehnologia genetic# (a accentua inegalitatea social#. Declinul solidaritii umane 2nii critici sugerea)# c# o !arte din !#rin$i s-ar !utea "nstr#ina de co!iii lor ob$inu$i !rin inginerie genetic#. 3at!# sugerea)# c# ingineria genetic# &i alte tehnologii !ot crea un con'lict "ntre umani&ti &i !ost umani&ti/ )druncin7nd solidaritatea social#. Dac# !ot 'i imaginate con'licte "ns!#im7nt#toare/ acestea nu sunt di'erite de con'lictele dintre ma=orit#$ile &i minorit#$ile etnice sau dintre s#raci &i boga$i. Ba 'el ca alte surse de di(i)iune social# rela$iile dintre comunit#$ile genetice (or 'i mediate de institu$ii/ tribunale &i legislaturi.

Rec!manda#ea %CB a C!n*ili"l"i E"#!pei Dn le5 t"#a c" in5ine#ia 5enetic

A-unarea, 4. Contient -e incertitu-inea pe care o suscit n pu!lic aplicarea noilor tehnici tiinti$ice -e recom!inare arti$icial a materialelor genetice, pro)enin- -e la organisme )ii, cunoscut su! numele -e Ginginerie geneticGC H. Consi-er0n- c aceast incertitu-ine este -e -ou or-ineI cea -atorat incertitu-inii care -omnete n legtur cu e$ectele cercetrii experimentale asupra snt%ii, securit%ii i me-iuluiC cea -atorat pro!lemelor Buri-ice, sociale i etice, pe termen lung, ri-icate -e posi!ilitatea -e cunoatere i -e manipulare a caracterelor genetice ere-itare ale unui in-i)i-C J. Kin0n- cont, n ceea ce pri)ete inci-entele cercetrii experimentale asupra snt%ii, securit%ii i me-iului, -e consi-era%iile urmtoareI i. tehnicile -e inginerie genetic o$er un imens poten%ial in-ustrial i agricol care, n cursul )iitoarelor -ecenii, ar putea re(ol)a pro!lemele mon-iale -e pro-uc%ie alimentar, energie i materii primeC ii. -escoperirea i punerea la punct a acestor tehnici repre(int o -eschi-ere $un-amental n cunoaterea tiin%i$ic i me-ical (uni)ersalitatea co-ului genetic)C iii. li!ertatea cercetrii tiin%i$ice , )aloare $un-amental a societ%ilor noastre i con-i%ie a a-apta!ilit%ii lor la trans$ormarea me-iului mon-ial , antrenea( sarcinile i responsa!ilit%ile, n special n ceea ce pri)ete sntatea i securitatea marelui pu!lic i a altor cercettori tiin%i$ici, ca i non,contaminarea ca-relor )ie%iiC i). n lumina cunotin%elor i experien%ei tiin%i$ice ale epocii, incertitu,-inea ce -omnea asupra inci-en%elor experien%ei ingineriei genetice asupra snt%ii, securit%ii i me-iului era o cau( legitim -e ngriBorare la nceputul anilor L2 , c0n- s,a cerut a!%inerea -e la anumite tipuri -e experien%eC ). cunotintele i experien%a stiin%i$ic au permis, n aceti ultimi ani, -e a clari$ica, pentru o lung perioa-, incertitu-inile care nconBurau cercetarea experimentalC )i. marele pu!lic i cei ce lucrea( n la!oratoare tre!uie, n toate %rile, s !ene$icie(e -e un ni)el strict i compara!il -e protec%ie mpotri)a riscurilor pe care le implic manipularea microorganismelor patogene n general, cerute sau nu -e tehnicile -e inginerie geneticC 1. Mn ceea ce pri)ete pro!lemele Buri-ice, sociale i etice, s,au sta!ilit consi-era%iile urmtoare inspirate -e a L,a Au-i%ie Parlamentar Pu!lic a Consiliului Europei (Copenhaga, H< , HN mai 4:;4) asupra ingineriei genetice i -repturilor omuluiI i. -repturile la )ia% i la -emnitate uman, garantate -e articolele H i J ale Con)en%iei Europene a ?repturilor Omului, implic -reptul -e a moteni caracteristicile genetice, $r s su$ere nici o manipulareC ii. acest -rept tre!uie enun%at expres n ca-rul Con)en%iei Europene a ?repturilor OmuluiC iii. recunoaterea expres a acestui -rept nu tre!uie s se opun punerii la punct a aplicrii terapeutice a ingineriei genetice (terapiei genelor), plin -e

promisiuni pentru tratamentul i eliminarea anumitor mala-ii transmise geneticC i). terapia genelor nu tre!uie aplicat i experimentat -ec0t cu consim%m0ntul li!er sau, n ca(ul experimentului pe em!rioni, $e%i sau minori, cu consim%m0ntul li!er al prin%ilor sau al tutorilorC ). limitele aplicrii terapeutice legitime a tehnicilor -e inginerie genetic tre!uie s $ie clar -e$inite, a-use la cunotin%a cercettorilor, $c0n- o!iectul re)i(uirilor perio-iceC )i. se )a con)eni asupra ela!orrii n linii mari a unei reglementri care s proteBe(e in-i)i-ul mpotri)a aplicrii acestor tehnici n scopuri non, terapeuticeC <. 7ormul0n- -orin%a ca 7un-a%ia European a Otin%ei s men%in n stu-ioI a. mo-alit%ile i criteriile -e autori(are a $olosirii, n me-icin, agricul,tur i in-ustrie, -e pro-use ale tehnicilor -e recom!inri genetice in )itro, !. impactul comerciali(rii tehnicilor -e recom!inare genetic in )itro asupra $inan%rii cercetrii $un-amentale n !iologia molecularC N. 8n)it gu)ernele statelor mem!reI a. s ia not -e ree)alurile inter)enite, n aceti ultimi ani n ca-rul comunit%ii tiin%i$ice, n ceea ce pri)ete ni)elul -e risc al cercetrii, implic0n- recom!inrile genetice in )itro i s a-apte(e sistemele lor -e supra)eghere i -e control, n $unc%ie -e aceste ree)aluriC !. s pre)a- ree)aluarea perio-ic a ni)elurilor -e risc ale cercetrii implic0n- tehnicile -e recom!inare genetic in )itro, n ca-rul regle,mentar pre)(ut pentru e)aluarea riscurilor legate -e cercetarea implic0nmanipularea microorganismelor n generalC L. Aecoman- Comitetului -e =initriI a. s ela!ore(e un acor- european asupra a ceea ce constituie o aplicare legitim a tehnicilor -e inginerie genetic asupra $iin%elor umane, s alinie(e legisla%iile na%ionale n consecin% i s promo)e(e acor-urile analoge la ni)el mon-ialC !. s pre)a- recunoaterea expres, n Con)en%ia European a ?repturilor Omului, a -reptului la un patrimoniu genetic care s nu su$ere nici o manipulare, cu excep%ia aplicrii anumitor principii recunoscute ca per$ect compati!ile cu respectul -repturilor omuluiC c. s pre)a- sta!ilirea unei liste -e mala-ii gra)e suscepti!ile -e a $i tratate prin terapia genelor cu consim%m0ntul interesatului (cu toate c unele inter)en%ii pot $i operate $r consim%m0nt, con$orm cu practica n )igoare pentru alte $orme -e tratament me-ical)C -. s -e$ineasc principiile ce gu)ernea( securitatea stocrii i exploatrii in$orma%iilor genetice asupra in-i)i-ului, asigur0n- n special protec%ia -reptului la )ia% pri)at a persoanelorC e. s examine(e -ac ni)elele -e protec%ie a snt%ii i securit%ii marelui pu!lic i ale angaBa%ilor la!oratorului care se ocup -e experien%e sau -e aplicarea in-ustrial a microorganismelor, cuprin(0n- i microorganismele supuse tehnicilor -e recom!inare genetic in )itro, sunt su$iciente i compara!ile n toat Europa i -ac legisla%ia i mecanismele institu%ionale existente o$er un ca-ru su$icient pentru asigurarea )eri$icrii lor perio-iceC

$. s proce-e(e n aa $el nc0t, prin controalele perio-ice e$ectuate n legtur cu 7un-a%ia European -e tiin%, msurile luate pentru asigu,rarea securit%ii n la!oratoare s $ie con)ergente pentru o armoni(are n Europa, n lumina noilor -ate ale cercetrii i noilor e)aluri ale risculuiC g. s examine(e proiectul -e recoman-are al Consiliului Comunit%ilor Europene asupra nregistrrii experien%elor implic0n- recom!inrile genetice in )itroC h. s examine(e !re)eta!ilitatea microorganismelor mo-i$icate genetic prin tehnicile -e recom!inare in )itro.

3ecla#a.ia AMM a*"p#a !#ient #ii 5eneticii <i manip"l #ii 5enetice EMad#id $%@&F Asocia%ia =e-ical =on-ial a a-optat -eclara%ia urmtoare cu scopul -e a aButa me-icii s re(ol)e pro!lemele etice i pro$esionale care li se pun, -ate $iin- progresele tiin%ei n -omeniul genetic. Orientarea geneticii Exist -ou -omenii $un-amentale -e -iagnostic geneticI 4. Selec%ia i e)aluarea )iitorilor prin%i, cu scopul -e a -etecta o !oal genetic ce ar putea antrena concep%ia unui copil anormal H. Examenul intrauterin -up concep%ie , ultrasonogra$ia, anali(a lichi-ului amniotic i $oetoscopia , cu scopul -e a sta!ili starea $oetusului. =e-icii care asigur orientarea genetic au -atoria -e a -a )iitorilor prin%i in$orma%iile -e !a( care s le permit s ia -eci(ia lor proprie asupra conceperii unui copil, n cunotin% -e cau(. ?0n- aceste in$orma%ii cuplurilor care se hotrsc s procree(e, me-icii tre!uie s respecte prescrip%iile etice i normele pro$esionale ale practicii me-icale existente n comunitate i sta!ilite -e asocia%ia me-ical na%ional sau -e organi(a%ia me-ical competent. Progresele tehnologiei au $cut mai precis pre)e-erea i -epis,tarea tul!urrilor genetice. Atunci c0n- este -ecelat un -e$ect genetic la ni)elul $oetusului, )iitorii prin%i pot s -oreasc sau nu recurgerea la a)ort. =e-icul, -in ra%iuni morale personale, se poate opune sau nu con,tracep%iei, sterili(rii sau a)ortului, n ca-rul orientrii genetice. 8n-i$erent -ac este $a)ora!il sau nu acestor meto-e, me-icul tre!uie s e)ite -e a,i impune )alorile sale morale personale i -e a su!stitui pro,pria Bu-ecat moral aceleia a )iitorilor prin%i. =e-icul care consi-er c a)ortul, sterili(area i contracep%ia sunt contrare )alorilor sale morale i contiin%ei sale, se poate hotr s nu recurg la aceste meto-e. El are, totui, o!liga%ia s a)erti(e(e )iitorii prin%i c exist o pro!lem genetic poten%ial i s in$orme(e pe cei n cau( c este !ine s cear o orientare me-ical unui specialist cali$icat. =anipulrile genetice Pe msur ce se -e()olt cercetarea n -omeniul manipulrilor genetice, tre!uie sta!ilite norme -e ctre comunitatea tiin%i$ic, me-ici, sectoarele pro$esionale implicate, gu)ern i pu!lic, pentru a se reglementa aceast cercetare.

Atunci c0n- nlocuirea unei gene cu un A?@ normal )a -e)eni o realitate practicat n tratamentul tul!urrilor umane, A== insist s $ie luate n consi-erare urmtoarele elementeI 4. ?ac manipularea are loc ntr,o institu%ie -e cercetare, tre!uie s se %in seama -e ?eclara%ia -e la 9elsin5i a A== asupra cercetrii !iome-icale care implic su!iecte umane. H. ?ac manipularea are loc ntr,o institu%ie -e cercetare, toate normele o!inuite re$eritoare la practica me-ical i responsa!ilitatea pro$esional, inclusi) cele -in ?eclara%ia -e la 9elsin5i a A==, )or tre!ui s $ie respectate. J. Proce-eul ales tre!uie -iscutat n mo- -etaliat cu pacientul. Consim%m0ntul acestuia sau al repre(entantului su legal tre!uie s $ie clar, spontan i scris. 1. @u tre!uie s existe nici un )irus periculos sau ne-orit n A?@,ul )iral con%in0n- gena -e nlocuire sau -e cercetare. <. A?@,ul inserat tre!uie s $unc%ione(e normal n celula recap,toare, pentru a e)ita orice tul!urare meta!olic care ar putea altera %esuturile sntoase i sntatea nsi a pacientului. N. E$icien%a terapiei genetice tre!uie e)aluat cu cea mai mare preci(ie posi!il. Acest proce-eu )a cuprin-e -eterminarea istoriei naturale a !olii i examinarea consecuti) a genera%iilor urmtoare. L. Aceste proce-ee nu tre!uie intro-use -ec0t -up un examen mi, nu%ios al -isponi!ilit%ii altor terapii posi!ile. ?ac exist un tratament mai simplu i mai sigur, el )a tre!ui aplicat. ;. Aceste -ispo(i%ii tre!uie s $ie consi-erate n $unc%ie -e e)olu%ia tehnicilor i -e in$orma%ia tiin%i$ic.

Cap.II. PROIECTUL GENOMULUI UMAN Du!# desco!erirea e!ocal# "n $%GC a structurii ADN-ului de c#tre 8at*!n &i C#icA/ "ntre ,9EE &i ,9?D se desci'rea)# sec(en$iali)area bacterio-'agului +O,E4 :San5e# et al/ ,9EE/ ,9E?< &i :-ie#* et al/ ,9E?< a (irusului *I4- &i a mitocondriei umane/ suger7ndu-se ast'el !osibilitatea asambl#rii de sec(en$e mici ale AND "n genomuri com!le0e &i com!leteA s-a deschis totodat# !ers!ecti(a cartogra'ierii "ntregului genom uman :8nternational 9uman 'enom Seguencing Consortium H222<. @n anii >?-/ 2!l*tein et al/ !ornind de la modul de transmitere al unor a'ec$iuni/ reali)ea)# cartarea genelor im!licate "n res!ecti(ele maladiiA ulterior/ OLSON H SULSTON :,9?.< lansea)# !rograme de cartogra'iere 'i)ic# a genomurilor de le(uri :dro=die de bere< &i (iermi. Ideea -esci$rrii genomului uman/ antici!at# de mul$i ani (a trece "n cur7nd din domeniul science-'iction "n domeniul realului/ deschi)7nd !er-s!ecti(e uluitoare. Ambi$iosul megaobiecti( re!re)entat de desci'rarea genomului/ obiecti( conturat "nc# "n $%@B cu oca)ia unui Lor8sho! s!onsori)at de De!artamentul !entru nergie al 2.*.A./ a demarat !ractic "n $%%'/ sub gene-ricul HUMAN GENOMIC PROIECT :F4P</ urm7nd a se des'#&ura !e o !erioad# de circa ,G ani sub coordonarea Nati!nal Cente# /!# H"man Gen!m Re*ea#c( cu un buget estimat ini$ial la 3 miliarde de dolari. Proiectul (i)a at7t cartogra'ierea tuturor genelor de !e cromosomii umani/ c7t &i identi-'icarea 'unc$iei genelor com!onente "n com!ara$ie cu organisme model ce con$in gene care 'unc$ionea)# similar cu genele umane res!ecti(e :E.coli, ?rosoph6la melanogaster, Sacharomices Cere)isiae/ &oarece etc<. Bucr#rile au !rogresat ra!id/ gra$ie tehnologiilor de (7r' a!licate/ "nregistr7ndu-se !rogrese !e d!" /#!nt"#i pa#alele de ce#ceta#eC sec)en%iali(area genomurilor de *acharomices cere(isiae &i (ierme ca &i a unor regiuni - $int# a genomurilor de mami'ereA

construirea -e hr%i genetice i $i(ice ale genomurilor de om &i &oarece/ instrumente - cheie !entru identi'icarea genelor im!licate "n !atogene)a unor boli &i !entru desco!erirea sec(en$ei genomice. Sec6en.iali1a#ea 5en!m"l"i s-a reali)at "n dou# 'a)eC $a(a shot,gun 'enomul a $ost -i)i(at n $ragmente, reali(0n-u,se o !anc -e $ragmente ce au $ost clonate i ulterior reasam!late, reconsti,tuin-u,se sec)en%a natural a genomului -in aceste $ragmente cu aButorul unor )ectori tip cromosomi arti$iciali !acterieni ("AC . !acterial arti$icial chromosomes)C aceti )ectori sunt mult mai sta!ili -ec0t al%i )ectori arti$iciali, precum cromosomii arti$iciali -e le)uri (>ACs . 6east arti$icial chromosomes< sau de cosmi-e ($ormate -in )irusuri i plasmi-e)C $a(a $inal
S,au -esci$rat am!iguit%ile plasate la grani%a -intre $ragmente.

Au 'ost create modele animale de boli ereditare care/ gra$ie tehnicilor de transgene)# &i recombinare omolog#/ urmat# de anali)a lor genetic#/ embriologic# &i 'i)iologic#/ s-au e0tra!olat la om. Acest ti! de modele animale !ot 'i 'olosite de asemeni !entru e(aluarea e'icien$ei tera!eutice a noilor droguri sinteti)ate &i !ro!use de c#tre cercetarea 'armaceutic#. Ast'el/ la a!roa!e 4- de ani de la desco!erirea structurii ADN de c#tre 8at*!n <i C#icA/ "n 'ebruarie J''$ au 'ost !ublicate re)ultatele ob$inute "n desci'rarea genomului uman at7t de c#tre INTERNATIONAL HUMAN GENOME SEKUENCING CONSORTIUM :consortium multina$ional ce reunea circa D- de laboratoare de (7r' din U.S.A.+ -#an.a+ Ge#mania+ Iap!nia+ C(ina+ R"*ia</ c7t &i de c#tre com!ania 'armaceutic# CELERA GENOMICS/ com!eti$ia "ntre aceste dou# ini$iati(e - !ublic# &i !ri(at# - decurg7nd "n condi$ii de 'air-!la;. Accesul la datele F4P este liber &i nelimitat con'orm ,UNI9ERSAL 3ECLARATION ON HUMAN GENOME AN3 HUMAN RIGHTSL.

PRINCIPII METO3OLOGICE 3E CARTOGRA-IERE E3#a/t Gen!me SeM"enceF *chi$a cartogra'ierii genomului uman/ reali)at# !7n# "n acest moment/ s-a !utut reali)a !rin coroborarea celor dou# metodologii de ba)# ale geneticii moleculareC cartarea 'i)ic# &i cea genetic# a genelor. Cartografierea fizic 9 gen# p!ate /i identi/icat <i l!cali1at !e o anumit# regiune cromosomic# !rin asocierea (aria$iilor citogenetice obser(abile :de ti!ul hetero-mor'ismului cromosomic< &i a anomaliilor de structur# :dele$ii/ du!lica$ii/ transloca$ii< cu e0!resia genei/ adic# cu !re)en$a unei boli genetice/ deoarece regiunile cromosomice im!licate "n rearan=amente cromosomice con$in/ "ntro regiune 'i0#/ gena res!onsabil# de o anumit# a'ec$iune. Ast'el/ unele anomalii de structur# cromosomic# :ti! dele$iiPdu!lica$ii< "n )one cromosomice 'i0e !ermit identi'icarea anumitor a'ec$iuni :ti! retinoblastom/ tumor# Qilms/ sindrom Prader Qilli/ sindrom Angelman<. Ba 'el/ unele transloca%ii speci$ice crea)# 'ie entit#$i clinice bine determinate :ti! neuro'ibromato)#</ 'ie modi'ic#ri cantitati(e !roteice :'enomene de do)a= genicC sc#deri !roteice res!ecti( en)imatice - "n dele$ii &i cre&teri "n du!lica$ii<. Ca#t!5#a/ie#ea a im!us crearea unor b#nci de ADN &i construirea de cromosomi arti'iciali bacterieni :3AC< sau de le(uri :KAC< de c#tre 8nternational 9uman 'enome SePuencing Consortium. De asemeni s-au 'olosit unele sec(en$e s!eci'ice :*T*s J *eMuences Target *ites</ de 'a!t 'ragmente de D-- - G-nucleo-tide/ con$in7nd sec(en$e cunoscute/ ceea ce a !ermis identi'icarea ordinii &i !o)i$iei genelor "n cromosomi. Ca mar8eri genetici !olimor'ici/ e0clu)7nd mar8erii clasici de ti!ul !olimor'ismului !roteic :gru!e sanguine/ !roteine serice< s-au 'olositC polimor$ismul mar5erilor $1.#s (restriction $ragment length pol6mer,phisms . polimor$ismul lungimii $ragmentului -e restric%ie)C

polimor$ismul nalt al minisateli%ilor :sec(en$e scurte re!etiti(e "n tandem - STRP* J short tandem re!eat !olimor!hisms</ e0trem de (aloroase din !unctul de (edere al in'orma$iei o'erite/ dar limitate "n regiunile telomerice ale cromosomilorA polimor$ismul mar5erilor microsateli%i.

Cartografierea genetic Ca#t!5#a/ie#ea 5enetic re!re)int# urm#rirea transmiterii genealogice a unei gene !rin obser(area segreg#rii unui caracter "n 'amilie. *e utili)ea)# 'amilii mari/ cu mai multe genera$ii cunoscute. C!ndi.ii necesareC a$ec%iunea s $ie cartogra$iat a-ec)at, ast'el "nc7t mar8erii genetici 'olosi$i s# 'ie "nl#n$ui$i cu locusul morbidA distan$a dintre gene se a!recia)# !rin num#rul de recombin#ri dintre ele :"ncruci&#ri ale cromosomilor omologi materni &i !aterni/ cu schimb egal de material genetic/ !roces ce are loc "n cursul meio)ei<A cu c7t distan$a dintre gene este mai mare/ cu at7t num#rul de recombin#ri cre&te/ deoarece genele a'late una l7ng# alta se transmit "nl#n$uitA mar8erii genetici 'olosi$i trebuie s# !re)inte o rat# a recombin#rilor cu locusul morbid de cel !u$in ,N :situa$i "ntre ei la cel mult , %b - , milion !erechi de ba)e<A se 'olosesc mar8eri intragenici :microsateli$i de introni< sau mar8eri !lasa$i de o !arte &i alta a genei :'lan8ing bridging mar8ers<A structura ar!orelui genealogic i specimenele -e A?@ s poat permite asocierea -intre o anumit )ariant a mar8erului &i alela mutant :de aceea se studia)# 'amilii mari<A etiologia a$ec%iunii s $ie cunoscut :e0ist7nd !osibilitatea heterogenita$ii genetice<. Progresele ra!ide reali)ate/ "n ceea ce !ri(e&te corelarea boal#-gen# re'lect# re)ultatele identice ob$inute !rin cele dou# metodologii de cartogra-'iere/ ceea ce constituie o e0celent# (alidare reci!roc# a !rogreselor reali)ate.

Clonarea funcional (i poziional Practic/ modelele care !ot identi'ica bolile genice se re'er# 'ie la clonarea !o)i$ional#/ 'ie la cea 'unc$ional#/ ast'el "nc7t !rodusul genic res!on-sabil de o boal# genetic# este cunoscut "naintea identi'ic#rii genei. Deducerea sec(en$ei nucleotidice a genei se 'ace !e ba)a cunoa&terii aminoaci)ilor din !roteina res!ecti(#. Cl!na#ea /"nc.i!nal :'unctional cloning< se re'er# la ti!ul de abordare "n care !rodusul genei &i 'unc$ia acestuia sunt 'olosite !entru identi'icarea genei. Ast'el/ s-au identi'icatC gena !eta,glo!inei a c#rei muta$ie este res!onsabil# de sic8lemieA gena receptor , Q?Q din hi!ercolestorenia 'amilial# :a c#rei dele$ie se !roduce !rin crossing-o(er inegal "ntre sec(en$ele re!etiti(e de ti! Alu !re)ente "n interiorul genei/ (eritabil hot-s!ot !entru muta$ie< gena responsa!il -e -e$icien%a n al$a , 4 , antitripsin. Cl!na#ea p!1i.i!nal :positiona lcloning< necesit# cunoa&terea e0clusi(# a !o)i$iei genei/ '#r# a a(ea &i in'orma$ii asu!ra acti(it#$ii biochimice sau 'unc$ionale a acesteia. Po)i$ionarea genei se 'ace 'ie genetic :!e ba)a de !edigree &i lin8age</ 'ie !rin identi'icarea unor anumite anomalii cromosomice :de e0em!lu transloca$ia care ru!e cromosomul "n !uncte 'i0e/ alter7nd e0clusi( genele de la !unctul de ru!tur#<. De 'a!t/ acest ti! de clonare !resu!une asamblarea genei sus!ecte "ntr-un 'ragment de ADN al#turat :asamblare contigua</ "ntregul ansamblu 'iind denumit "n consecin$# CONTIG. +#c7nd asocierea dintre o anomalie monogenic# &i o transloca$ie cromosomic#/ se (or sus!ecta dre!t regiuni candidate !entru gena im!licat# !unctele de ru!tur#/ ast'el "nc7t acest 5ansam!lu contigR :du!# mai multe clon#ri< s# !oat# 'i cercetat/ stabilindu-se sec(en$a de ADN im!licat# dre!t 5gen, can-i-at6. Acest !rocedeu !oart# numele de 5chromosome Sal5ing6/ "n contrast cu Rchromosome BumpingT, !rocedeu ce 'olose&te transloca$ia reci!roc# !entru a i)ola 'ragmentele ce articulea)# segmentele de ADN cu noile gene.

Ambele !rocedee au 'ost 'olosite !entru identi'icarea unor gene im!licate "n cancere ereditare :cancerul de colon ereditar non!oli!o)ic< "n neuro'ibromato)# !recum &i "n distro'ia muscular# Duchenne. Alt te(nic + 'olosit# "n identi'icarea unor gene "nc# neasociate cu anumite a'ec$iuni/ a constat "n identi'icarea sec(en$elor de e0!resie *Ts :e0!ression seMuences tags< generate de ARNm i)olat din $esuturi s!eci'ice umane. P7n# "n !re)ent au 'ost identi'icate circa 4G-.--- de asemenea sec(en$e/ re!re)ent7nd a!ro0imati( ?-N din totalul genelor umane. Nu "n ultimul rand/ trebuie men$ionat# identi'icarea genelor !rin clonare 'olosind elemente genetice omologe cu ale altor :micro< organisme :&oarece/ le(uri</ a&a numitele GENE MOTI9 :moti's< !recum genele HOX &i PAX/ im!licate "n de)(oltarea uman#. Aceste gene constituie de 'a!t !unctul de start !entru reali)area unui CONTIG ce con$ine gene umane omologe. @n 'inal/ abordarea unei gene-candidat !o)i$ionale im!lic# cartogra-'ierea genei !e cromosomi/ 'olosind tehnica de lin8age/ urmat# de anali)a regiunii !entru identi'icarea geneicandidat/ ba)at 'ie !e e0!resia 'enoti!ic#/ 'ie !e decelarea anomaliei moleculare ce a generat de'ectul genei. PRI9IRE PANORAMIC ASUPRA RE7ULTATELOR PROIECTULUI GENOMULUI UMAN *tadiul actual al cuno&tiin$elor re'eritoare la sec(en$iali)area &i anali)a genomului uman/ con'orm 8nternational 9uman 'enome SePuences Consortium, a !ermis o serie de !reci)#ri e0trem de im!ortanteC =rimea total a genomului uman.
Este estimat la J,H '! (4 'iga!a( . 42: !a(e), -in care H,:< '! sunt eucromatice, -ar numai 4,4 , 4,1 U co-i$ic proteine, ceea ce repre(int aproximati) JH.222 gene (lista actual ar cuprin-e HH.222 con$orm 9'P i circa HN.222 con$orm Celera 'enomicsC un numr -e circa L12 gene i-enti$icate p0n n pre(ent ar $a!rica -i$erite tipuri -e AA@ non,protein,co-ant, implicat ns n acti)it%ile )itale ale celulei (house5eeping -uties).

@umrul genelor umane pare mo-est pentru complexitatea organis,mului uman, comparati) cu cel al

plantelor (aproximati) HN.222), le)urilor mutelor (4J.222) sau )iermilor (4;.222).

(N.222),

Pluripoten%a $unc%ional a genelor umane, n $unc%ie -e su!stratul tisular asupra cruia i exercit ac%iunea, ar constitui o prim explica%ie. Ast$el prin mai multe tipuri -e -ecupri ale intronilor i -e unire ale exonilor rmai (splicing), se pot $orma mai multe i(o$orme proteice $unc%ionale, -eschi(0n-u,se o nou er , EAA PAO#EO=8CS.

PeisaBul genomic pre(int o remarca!il )aria%ie a numrului -e elemente.


Aspectul se re$er la gene, elemente transpo(a!ile, con%inut n guanin D cito(in, insule Cp' i rat -e recom!inare, ceea ce o$er cheia complexit%ii $unc%ionale.

Setul complet -e proteine (proteomul) co-i$icat -e ctre genomul uman este mult mai complex -ec0t la ne)erte!rate
?ei -in cele 4HL; -e $amilii proteice, :1 sunt speci$ice )erte!ratelor, capacitatea -e a com!ina componente preexistente n moti)e i -omenii este net superioar la acestea -in urm.

Sute -e gene umane (2,<U) par a $i re(ultatul unui trans$er ori(ontal -e la !acterii (9'# , 9ori(ontal 'ene #rans$er).
Acestea sunt -eri)ate -in elemente transpo(a!ile (-e ex. hi-rola(ele, -ehi-rogena(ele, monoaminoxi-a(ele). Exist o serie -e !oli consecuti)e -e$icien%elor 9'#I tul!urri -e comportament (prin -e$ect -e monoaminoxi-a(e A i "), mala!sor!%ie la sugar (prin -e$ect -e glicogenoli(), anomalii ale meta!olismului gluci-ic (prin -e$ect -e gluco(o,N,$os$at-ehi-rogena() etc.

?ei circa <2U -in genomul uman -eri) -in elemente trans,po(a!ile, aceste elemente sunt n maBoritate inacti)e la om.
#ransposonii A?@ par a $i complet inacti)i, moti) pentru care au $ost peiorati) -esemna%i -rept RBun5T (gunoi), termen incorect, -eoarece unele sec)en%e unice -e A?@ pot -eri)a totui -in aceste elemente.

Aegiunile pericentromerice i su!telomerice ale cromosomilor con$in numeroase du!lica$ii segmentale ale altor sec(en$e genomice :mai 'rec(ente la om dec7t la ne(ertebrate<. Aata muta%iilor n meio( este aproape -u!l la !r!a%i -ec0t la $emei, ceea ce e0!lic# inciden$a crescut# a bolilor muta$ionale la b#rba$i. Anali(a citogenetic a clonelor sec)en%ionate.

Con$irm ipote(a mai )eche c marile regiuni srace n 'C sunt plasate n !en(ile ntunecate ale cariotipuluiC totui unele elemente repetiti)e -e tip Alu au sec)en%e 'C i nu A# cum e speci$ic heterocromatinei, multe $unc%ion0n- ca regiuni -e controlC o parte -in aceste elemente repetiti)e con%in pseu-ogene ri!o(omale.

Aatele -e recom!inare tind s# 'ie mai mari "n regiunile distale ale cromosomilor &i la ni(elul bra$elor scurte ale acestora :ar e0ista minimum un crossing-o(er !e 'iecare bra$ cromosomic la 'iecare meio)#<. Au $ost i-enti$icate peste 4,1 milioane S@Ps (single nucleoti-e pol6merphismus) pre(ente n genom.
Aceasta explic )aria%iile genotipice practic nelimitate care in$luen, %ea( caracteristicile antropometrice, )aria!ilitatea riscului la !oli i particularit%ile rspunsului la $actorii -e me-iu. Se -eschi- perspec, ti)e $ascinante, pri)in- stu-ierea geneticii popula%ionale i stu-iul genelor can-i-at n -eterminismul patogenic. Acest polimor$ism expli,c -e asemeni -i$eren%ele posi!ile -intre cromosomii omologi. &n exemplu e-i$icator este regiunea 9QA, pre(ent pe cromosomul N, n care exist o mare -ensitate -e S@Ps ceea ce explic -i)ersitatea haplotipurilor 9QA men%inute n cursul a milioane -e ani prin selec%ie echili!rat, permi%0n- n mare urmrirea speciei umane. ?e asemeni, S@P este util n stu-iile -e lin5age i -e(echili!ru acestuia.

Coninutul nucleotidic *tudiul genomului s-a a0at &i a demonstrat o mare (ariabilitate "n distribu$ia con$inutului "n 4C/ a insulelor C!4/ a ratelor de recombinare/ a con$inutului genic &i a sec(en$elor re!etiti(e. Coninutul n +C (guanin-citozin
Constituie aproximati) 12U -in genom, exist0n- o heterogenitate -e con%inut -atorit inser%iilor transpo(a!ile. 7ormea( !en(ile ',negati)e ale cromosomilor, exist0n- multiple corela%ii ntre con%inutul 'C n sec)en%ele repetiti)e i -ensitatea genic. 8nsulele Cp' se gsesc $ie asociate structurilor 'C, n regiunea promotor a genelor, $ie i(olate. =aBoritatea insulelor i(olate con%in cito(in metilat a crei -e(aminare spontan -etermin re(i-uuri #p' (CpA n molecula com,plementar a A?@,ului), nerecep%ionate ca $actori strini -e ctre en(imele -e replicare. =ulte -intre insulele Cp' pre(ente n sec)en%ele repetiti)e ale genomului sunt $unc%ionale. ?e asemeni, multe -in ele con%in pseu-ogene ri!o(omale. ?ei numrul acestor insule este remarca!il (aproximati) <2.222Dgenom, -in care peste <2U plasate n sec)en%ele repetiti)e), rolul lor nu este pe -eplin clari$icat, -ei n maBoritatea ca(urilor se asocia( cu genele -omestice , Rhouse,5eepingT.

2ecvenele repetitive

+ormea)# a!ro0imati( G-N din genom &i sunt bogate "n AJT :adenin#timin#</ 'iind "m!#r$ite "n cinci claseC 4. sec)en%e repetiti)e -eri)ate -in transposoni H. pseu-ogene J. sec)en%e repetiti)e simple (SSAs . simple sePuence repeats) 1. -uplica%ii segmentare (segmental -uplication) <. !locuri -e sec)en%e repetiti)e n tan-em (la ni)el centromeric sau telomeric). ?ei consi-erate ini%ial -rept (one RBun5T, actualmente sec)en%ele repetiti)e se consi-er a o$eri in$orma%ii pre%ioase re$eritoare la procesele !iologice, )erita!il arhi) paleontologic (paleontological recor-). Ca agen%i acti)i, aceste sec)en%e repetiti)e au pro-us n timp rearanBamente ale materialului genetic, au creat noi gene (mo-i$ic0nuneori genele existente), au mo-ulat con%inutul n 'C. Constituie a-e)rate unelte e$iciente pentru stu-iile popula%ionale i pentru genetica me-ical, gra%ie polimor$ismului lor $oarte accentuat.

2ecvenele repetitive derivate (transposon -eri)ate- repeats)

din

transposoni

Trans!osonii sunt sec(en$e de ADN re!etiti( asociate cu gene de structur# care se inser# "n di'erite )one ale genomului/ 'iind res!onsabile de !roducerea unor muta$ii determinate de inser$ii nucleotidice . Peste 1<U -in genomul uman apar%ine acestei clase. Aceste sec)en%e se gsesc -ispersate n genom (intersperse-). S,au -escris 1 tipuriI o sec)en%e Q8@Es (long intersperse- elements) o sec)en%e S8@Es (short intersperse- elements) o sec)en%e Q#A (retrotransposoni) o transposoni tip A?@. @otm c primele trei tipuri (Q8@Es, S8@Es, Q#A) sunt -e tip AA@. 2ecvenele .IN3s plasate n regiunea promotor a genei co-i$ic -ou ca-re -e lectur (open rea-ing $rames , OA7s). =ainria RQ8@EsT ar $i responsa!il -e maBoritatea transcrip%iilor -in genom, inclu(0nretrotranspo(i%ia sec)en%elor S8@Es non,autonome, precum i crearea -e gene pseu-oprocesate. 2ecvenele 2IN3s, -eri)ate -in sec)en%ele AA@t (cu excep%ia unei $amilii , elemente -e tip AQ&), sunt inacti)e. Sec)en%ele AQ& au con%inut crescut -e 'C i ar $i rspun(toare -e crossing,o)er inegal, put0n- $i implicate n -uplicarea genelor. Se a$l plasate n introni i n sec)en%ele netranslate. 2ecvenele ./$ sunt $lancate -e sec)en%e repetiti)e lungi care con%in elemente necesare reglrii transcrip%ionale. Aetro)irusurile exogene par a -eri)a -in retrotransposonii en-ogeni prin achi(i%ia unei gene celulare Ren)elopeT. ?ei exist o mare )arietate -e sec)en%e Q#A, numai retro)irusurile en-ogene speci$ice )erte!ratelor sunt acti)e n genomul mami$erelor. #ransposonii A?@ umani seamn cu cei !acterieni ceea ce sugerea( posi!ilitatea unei transmiteri ori(ontale (spre -eose!ire -e sec)en%ele Q8@Es i S8@Es care se transmit -oar pe )ertical, n timp ce sec)en%ele Q#A $olosesc am!ele posi!ilit%i).

Semni$ica%ia practic a elementelor transpo(a!ileI #ransposonii acti)i - unele ti!uri de sec(en$e LINE* se g#sesc "n elementele OR-* ce se transcriu acti( "n celulele canceroase !recum &i "n creierul 'etalA inser$ia LINE* determin# muta$ii res!onsabile de hemo'ilie &i distro'ia muascular# Duchenne. #ransposonii , $or% creati)C au ca!acitatea de a crea noi gene/ identi'ic7ndu-se !7n# "n !re)ent nu mai !u$in de 4E de gene de structur# umane deri(ate din ace&tia/ cum ar 'i gena !entru telomera)# &i C NP3 :centromer binding !rotein<. De asemeni e0ist# &i gene reglatorii deri(ate din elemente re!etiti(e. *ec(en$ele re!etiti(e deri(ate din trans!osoni a!ar ca elemente 5$osile6/ (echi de sute de milioane de ani. Particularit%ile sec)en%elor repetiti)e umane Com!arati( cu genomul altor organisme eucariote :!lante/ ne(er-tebrate</ genomul uman !re)int# o serie de !articularit#$iC densitate su!erioar# de elemente trans!o)abile "n !or$iunea eucromatic#A !re)en$# masi(# de trans!osoni (echiA !re)en$# de 'amilii re!etiti(e dominante :BIN , &i Alu< care 'ormea)# .GN din sec(en$ele dis!ersate<A aceast# di'eren$# este e0!licabil# !rin obser(a$ia c# elementele re)iden$iale cu durat# lung# de (ia$# transmis# (ertical - ti! BIN &i *IN - re!re)int# EGN din elementele re!etiti(e dis!ersate "n genomul uman &i numai G - DGN la alte s!eciiA dim!otri(#/ trans!osonii ADN transmi&i ori)ontali &i cu durat# de (ia$# scurt# re!re)int# doar o mic# !or$iune :.N< din sec(en$ele re!etiti(e dis!ersate la om "n tim! ce/ la celelalte s!ecii/ este de DG-?ENA aceasta s-ar corela cu sistemul imunitar bine de)(oltat la om/ trans'erurile ori)ontale necesit7nd (ectori in'ec$io&i "m!otri(a c#rora ac$ionea)# acesta.
Comparati) cu mami$erele, la oarece se constat o -ensitate general a transposonilor similar cu cea uman, -ar -istri!u%ia celor patru tipuri )aria( la om $rapant, n $unc%ie -e )0rst (n special sec)en%ele S8@Es), acti)itatea transposonilor la om -eclin0ne)i-ent cu )0rsta. =uta%iile spontane la oarece sunt mai $rec)ent

cau(ate -e elemente transpo(a!ile (-e N2 -e ori $a% -e om), $iinrepre(entate n special -e sec)en%e Q8@Es.

?istri!u%ia sec)en%elor repetiti)e 2nele regiuni ale genomului sunt e0trem de bogate "n elemente trans!o)abile :ating7nd ?9N "ntr-o regiune a cromsomului O</ alte regiuni 'iind !ractic li!site de sec(en$e trans!o)abile/ cum ar 'i cele !atru gru!uri de gene homeobo0 :F9OA/ F9O3/ F9OC/ F9OD< care con$in sub DN sau genele ce codi'ic# domenii ale !roteinelor )inc-'inger. Absen$a sec(en$elor re!etiti(e este un semn al !re)en$ei masi(e de elemente cis-reglatorii care nu tolerea)# "ntreru!eri !rin inser$ia de sec(en$e re!etiti(e. ?istri!u%ia con%inutului 'C Sec6en.ele SINE* EDn *pecial /amilia Al"4!lde#F *"nt )!5ate Dn c!n.in"t GC/ Dn timp ce *ec6en.ele LINE* :la care se asocia)# sec(en$ele SINE* din 'amilia Alu-;ounger< *"nt mai )!5ate Dn c!n.in"t AT . *ec(en$ele LINE* sunt considerate ca un pa#a1it 5en!mic/ deoarece au o rat# muta$ional# mic#. Retro!osonii BTR &i trans!osonii ADN au o distribu$ie mai uni'orm#/ dar "n regiunile 'oarte bogate "n 4C sunt !u$ini re!re)enta$i.
O situa%ie special o pre(int situa%iile repetiti)e -e pe cromosomul >, n ceea ce pri)ete rela%ia -intre -ensitatea Alu i con%inutul 'C (-ensitate Alu mult mai mic $a% -e con%inutul n 'C, comparati) cu al%i crosomomi), explica!il prin con%inutul re-us -e gene somatic acti)e pe acest cromosomC la polul opus se a$l cromosomul 4:. Aceast -istri!u%ie a sec)en%elor repetiti)e pe cromosomul > -emonstrea( c acest cromosom este mult mai t0nr, a)0ntoleran% at0t pentru c0tig -e nou material genetic prin inser%ie, c0t i pentru pier-eri -e material )echi prin -ele%ii.

2ecvenele repetitive simple - 22$s +ormea)# cam 3N din genom/ 'iind re!re)entate 'ie de sec(en$e scurte :,-,3 ba)e< - mic#!*ateli.i/ 'ie de sec(en$e lungi :,4-,G ba)e< 1 mini*ateli.i. %icrosateli$ii au 'ost identi'ica$i "n ADN intergenic &i la ni(elul intronilor/ semni'ica$ia lor ne'iind "nc# bine conturat#A minisateli$ii sunt !lasa$i telomeric &i !eritelomeric/ 'orm7nd a&a numitele sec(en$e hi!er(ariabile/ ade(#ra$i mar8eri indi(iduali (RhotspotT) care constituie de 'a!t

am!renta genetic# ti! ADN. Aceste **Rs re)ult# "n cursul re!lic#rii ADN !rin alunecarea AND-!olimera)ei "n cursul acestui !roces. *unt e0trem de im!ortante !entru studiile de genetic# uman#/ deoarece stau la ba)a !olimor'ismului !o!ula$iei umane/ constituind (eritabili mar8eri "n studiile de cartogra'iere din cadrul bolilor genetice. *e conturea)# alc#tuirea unui (eritabil catalog **Rs. Duplicaiile segmentale (dupliconi Re!re)int# du!lica$ii al unor !or$iuni din di'erite sec(en$e genomice/ ceea ce im!lic# un trans'er de blocuri de ,D-- Rb "ntr-unul sau mai multe lo-curi din genom. Alc#tuiesc cam 3/.N din genom. 0ist# dou# ti!uri de du!liconiC intercromosomiali &i intracromosomiali.
Dupliconii intercromosomiali repre(int segmente -uplicate -e,a lungul cromosomilor neomologi, nt0lnin-u,se n special n regiunile centromerice i telomerice. Ast$el, cromosomii 4 i HH constau n propor%ie -e :2U -in acest tip -e -uplicare, $enomen explicat printr,o toleran% mai mare la inser%ii nucleoti-ice mari, aceti cromosomi $iin- sraci n gene (gene , poor R-esertsT). Dupliconii intracromsomiali sunt plasa%i pe ntregul cromosom sau pe unul -in !ra%e. Aepre(int copii ale unor sec)en%e repetiti)e ce me-ia( rearanBamentele cromosomice structurale asociate cu anumite !oli genetice. Ast$el se explic anumite sin-roame ale genelor contigue (S-r. Charcot,=arie #ooth, S-r. Smith =agenis) precum i unele sin-roame cu micro-ele%ii (S-r. Pra-er,Villi D Angelman, S-r. )elo,car-io,$acial ?i 'eorge, S-r. Villiams). Aegiunile -uplicate sunt -e regul regiuni tinere, pre(en%a i -istri!u%ia lor $iin- esen%ial n e)olu%ia i patologia genomului. Ele explic -i)ersi$icarea proteic asociat creterii numrului -e -omenii proteice prin mo-i$icri ale sec)en%elor co-ante.

Pseu-ogenele *unt co!ii ne'unc$ionale ale unei gene/ ale unor 'ragmente genice sau a unor gene trunchiate care au !oten$ial de reacti(are :gene codante de !roteine !recum hemoglobinele embrionare &i 'etale sau genele structurale ale ARNs<. Pseudogenele ne'unc$ionale re)ult# din du!lica$ia sec(en$elor genomice din ariile !ericentromerice &i subtelomerice '#r# 'inalitate 'unc$ional#. In a'ar# de aceste !seudogene non!rocesate/ se descriu !seudogene !rocesate-co!ii ne'unc$ionale ale sec(en$elor e0onice ale unei gene acti(e/ ce deri(# din genele transcrise de ARN-!olimera)a III/ cum este 'amilia Alu.

4locurile

de

secvene

repetitive

tandem. *unt situate centromeric/ !aracentromeric/ telomeric sau "n bra$ele scurte ale cromosomilor acrocentrici "n genele ribosomale. Coninutul genic al genomului uman De&i genele re!re)int# o !or$iune redus# a ADN-ului uman/ din !unct de (edere 'unc$ional constituie !artea de ma0im# im!ortan$# biologic# &i concentrea)#/ "n consecin$#/ aten$ia cercet#torilor. Por$iunea codant# a genomului este re!re)entat# de mai multe ti!uri de geneC gene unice per genom, gene -uplicate ce co-i$ic polipepti-e i-entice (al$a, !eta,glo!ina), $amilii -e gene -ispuse str0ns nln%uit (clustere-), precum $amilia histonelor, i genele 9QA sau mprtiate n genom precum $amilia al-ola(ei, PAF, genele imunit%ii. Por$iunile codante ale genelor :e0onii< sunt se!ara$i "ntre ele !rin !or$iuni lungi necodante :intronii<. In a'ar# de genele codante !entru !roteine/ s-au identi'icat gene ARN necodante :ncRNA J non coding RNA<. +enele A$N necodante *unt im!licate "n e0!resia genic#/ 'iind distincte cinci claseC gene AA@ -e trans$er :tRNAs< care decodi'ic# in'orma$ia genetic# din sec(en$a nucleotidic# "n sec(en$a aminoacid# de !rotein#A con$in !este 4- de sub'amilii ce codi'ic# di'erite ti!uri de ARNt cito!lasmatic/ descriindu-se &i numeroase !seudogeneA gene AA@ ri!o(omal :rRNAs - cel mai abundent ARN</ im!licate "n mecanismul transla$ional :cristalogra'ia cu ra)e O a demonstrat c# leg#-turile !e!tidice sunt locali)ate !e acest ti! de ARN &i nu !e !roteine<A ARN cito!lasmatic

este codi'icat de o singur# unitate transcri!$ional# re!re)entat# de o sec(en$# re!etiti(# "n tandem/ !lasat# !e bra$ele scurte ale cromosomilor acrocentrici/ iar o alt# 'rac$iune este codat# de mai multe sute de co!ii genice !e cromosomul ,MA gene AA@ mici nucleolare :sno RNAs J small nucleolar RNAs< necesare !roces#rii ARN-ului ribosomal la ni(el nucleolarA gene AA@ mici nucleare :snRNAs J small nuclear RNAs< sunt com!o-nente ale s!liceosomilor :com!le0e ribo!roteice ce "nde!#rtea)# intronii din !re-ARNm la ni(elul nucleului</ reali)7nd o (eritabil# matisareA alte ti!uri de gene ARNC mai e0ist# alte ti!uri de gene ARN nucleare cu 'unc$ii cunoscute :!recum ARN com!onent al telomera)ei< sau gene ARN nucleare cu 'unc$ii enigmatice :!recum cea im!licat# "n centrul de inacti(are a cromosomului O - gena OI*T - res!onsabil# de do)a=ul com-!ensator al cromosomului OA la 'emei un singur cromosom O este acti( genetic<.
#oate aceste tipuri -e gene AA@ men%ionate mai sus nu sunt implicate n transla%ia ca-rului -e lectur genic (OA7s) i nu sunt polia-enilate. &nele tipuri -e AA@ sunt implicate n proli$erarea pseu-ogenelor / nc , AA@ -eri)ate care se pro-uc cu aButorul re)ers,transcripta(eiC ast$el se explic i pre(en%a elementelor Alu , AA@ , -eri)ate i-enti$icate la om. =aBoritatea $amiliilor genelor AA@ sunt -ispuse n grme(i, n special cele implicate n co-i$icarea polipepti-elor cu $unc%ii i-entice sau asemntoare.

+enele codante de proteine Decu!area alternati(# a e0onilor :alternati(e s!licing< e0!lic# 'orma-rea de !roteine multi!le cu a=utorul unei unice geneA !re(alen$a la om ar im!lica 3GN din gene. *e conturea)# alc#tuirea unui (eritabil inde0 al genelor umane &i res!ecti( al !roteinelor - I4I :Integrated 4ene Inde0< &i IPI :Inte-grated Protein Inde0<. 8n-exul genelor integrate con$ine circa ,G.--- de gene cunoscute &i ,E.--- de !redic$ii genice. Predic$iile genice ar con$ine circa .-N din genele umane necunoscute anterior/ ceea

ce estimea)# la circa 3,.--- num#rul total de gene din genomului uman. =eto-ele -e !a( pentru i-enti$icarea pre-ic%iilor genice suntC met!de di#ecteC e(iden$ierea transcri!$iei !rin identi'icarea sec(en-$elor e0!rimate din clona de ADN com!lementar# !rin *T : 0!res-ssed *eMuence Tag< sau ARNmA met!de indi#ecte ba)ate !e similaritatea sec(en$ial# cu genele &i !ro-teinele identi'icate anteriorA #ec"n!a<te#ea a) initi! a 5#"pel!# de e0!ni !e ba)a modelelor %arco( ascunse :F%%s-hidden %arco( models< care combin# in'orma$ii statistice !ri(ind situsurile de decu!are/ coding bias &i lungimile e0onilor &i intronilor. *eturile de gene &i !roteine !re)ise actualmente !e ba)a metodo-logiilor a!licate nu sunt "nc# bine cunoscute/ dar constituie un teren 'erm !entru demararea cercet#rilor ulterioare.
=aBoritatea cercetrilor actuale se $ocali(ea( pe genomul $unc%ional, cel ce rspun-e la stimulii externi -e me-iu, pentru a putea in)estiga $unc%ia genic. Explorarea AA@ , #AA@SCA8P#OSO=,ului (colec%ia tuturor tipurilor -e AA@) i a PAO#EO=&Q&8 (colec%ia polipepti-elor Dproteinelor exprimate ntr,o celul) ar contura un nou -omeniu PAO#EO=8CS (prin analogie cu 'E@O=8CS), -omeniu care se ocup cu stu-iul mo-i$icrilor ce pri)esc expresia proteic i interac%iunea -intre -i$eritele tipuri -e proteine. Analiza #roteomului Compar0n- ansam!lul proteinelor umane ce alctuiesc proteomul cu proteomurile animale (le)uri, )iermi, mute) i )egetale (mutar) se constat o -i)ersitate proteic superioar a proteomului uman a)0n-rept consecin% o -i)ersitate $unc%ional -eose!it. Aceast -i)er, sitate este consecin%a mai multor mecanismeI o apari%ia -e noi -omenii proteiceC o expansiunea $amiliilor -e proteine i a -omeniilorC o trans$erul ori(ontal -e geneC o -ecupaBul alternati)(splicing,ul)C o mo-i$icri postransla%ionale.

Ba om sunt mai multe !roteine im!licate "n sistemul imunitar/"n sistemul citoscheletic/ "n sistemul transla$ional &i transcri!$ional/ !recum &i "n cel rece!tor. Au 'ost identi'icate nu mai !u$in de DD3 de !roteine cu similaritate bacterian# e0!licabil# !rin trans'erul ori)ontal de la

bacterii/ ma=oritatea 'iind im!licate "n metabolismul 0enobioticelor/ !recum &i "n r#s!unsul la stresC hidrola)e/ dehidrogena)e/ monoamino0ida)e etc. Inde0ul !roteinelor integrate :IPI< con$ine circa .,N similaritatea a!arent# cu !roteomul mu&telor/ 43N cu al (iermilor &i 4.N cu le(urileA aceste !roteine !ro(enite 'ie ca o consecin$# a du!lica$iei intragenomice/ 'ie ca o e0!resie a s!ecia$iei sunt res!onsabile "n s!ecial de 'unc$iile legate de su!ra(ie$uirea celular# :metabolism/ re!licare ADN etc.< adic# de a&a-)isul house 8ee!ing. APLICA?II N 2IOLOGIE I ME3ICIN Pot 'i identi'icate mai multe direc$ii de cercetare a!licati(#C Con$irmarea genelor,can-i-at/ !re)umti( res!onsabile de anumite a'ec$iuni a 'ost !osibil# !rin clonare !o)i$ional# "n minimum 3- de situa$ii :Nature/ D--,</ dintre care men$ion#m. LOCUS 2OALA
3RCAD PD* OBP D+NAG * DB QI*P3 IC ACTN4 CN433 %KF9 *CA,9PA, OBC*N3 +4+D3 AIR *usce!tibilitatea la cancer de s7n *indrom Pendred 3oala lim'o!roli'erati(# legat# de O *urditate nonsindromic# Dis!la)ie s!ondiloe!i'i)al# tardi(# legat# de O Dis!la)ie !seudorematoid# !rogresi(# *indrom BBI*-IAN CR I BD/ di)osto)# Q K R 4lomerulosclero)# 'ocal# 'amilial# Cecitate cromatic# *urditate ereditar# nonsindromic# Ata0ie s!inocerebeloas# ti! ,Atro'ie o!tic# Cecitate nocturn# sta$ionar# congenital# legat# de O Rahitism hi!o'os'atemic *indrom autoimun !oliglandular ti! ,

Explicarea mecanismelor ce -etermin sin-roame !rin dele$ii cromosomice/ !rin recombin#ri ale cromosomilor omologi &i crossing-o(er inegal consecuti( unor du!lica$ii mari/ Muasiidentice/

intracromosomiale :!recum im!licarea !e cromosomul DD a regiunii res!onsabile de sindromul (elo-cardio-'acial Di 4iorgio<. 8-enti$icarea -e muta%ii genice paraloge :consecuti( du!lica$iei intrage-nomice<C e0ist# !7n# "n !re)ent nu mai !u$in de 9E, de boli monogenice/ 'ie "n ba)a de date 9%I% :9n line %endelian Inheritance in %an</ 'ie "n ba)ele de date ale !roteinelor :*Liss Prot sau Tr %3B<. %ai e0ist#/ "n a'ar# de acestea/ D?. !roteine !araloge. De e0em!luC
o o debutul precoce al bolii Alz&eimer ar fi dat de mutaii ale genelor proteinelor presenilinice 5 (i 67 cunoa(terea proteinelor paraloge ar permite intervenii terapeutice precoce precum reactivarea genei &emoglobinei fetale la indivizi cu mutaii n gena beta-globinei (de e89 n sic:lemie sau beta-t&alasemie 9

8-enti$icarea -e gene,%int pentru me-icamente "n urma cunoa&terii setului genic &i !roteic uman/ ceea ce antici!ea)# o (eritabil# re(olu$ie "n cer-cetarea 'armaceutic#. Ast'elC
neurotransmitorul serotonina - ;%/ me-ia( rspunsurile excitatorii, $iin- implicat n patologia neuropsihiatric. 8-enti$icarea receptorului <9#JA nu explic con-uctan%a mult mai mare pre(ent in )i)o a canalelor neuronale. Prin hi!ri-i(are ncruciat i anali(a ES#s s,au i-enti$icat i alte gene omologe ale receptorului cunoscut , <9#J" pre(ent pe cromosomul 44PC asam!larea n hetero-imer a celor -oi receptori , <9#JA i <9#J" , a -us la creterea con-uctan%ei canalului serotoninei. o gene codante pentru receptorii cisteinil - leucotrienelor cu e$ect proin$la, mator i !ronhiolospastic n astmC i-enti$icarea lor pe cromosomul 4J este legat -e astmul atopic. o gena responsabil de proteina precursor (A## a beta-amiloidului (care se -epune n plci senile n !oala Al(heimer)C en(ima implicat n cli)aBul APP , "ACE are n pre(ent o nou sec)en% omolog ce co-i$ic proteina "ACEHC s,a constatat c am!ele extracopii ale "ACEH i APP sunt implicate i n accelerarea -epo(itrii +,amiloi-ului n creierul cu sin-rom ?oSnC corela%ia sta!ilit ntre cele -ou !oli (sin-rom ?oSn i !oala Al(heimer) pune pro!lema cercetrii antagonitilor $a% -e aceste proteine, pre)enin-u,se ast$el apari%ia !olii Al(heimerC -e aceea, consi-erm Busti$icat intensi$icarea e$orturilor pentru i-enti$icarea proteinelor paraloge ale me-icamentelor clasice n sec)en%a genomicC p0n n pre(ent, s,au gsit 4; noi paraloge putati)e inclu(0n- receptorii -opaminei, receptorii purinergici, receptorii insuline , li5e groSth $actor, receptorii glicinei etc. Identi'icarea ba)ei moleculare a gustului amar/ !roblem# care a intrigat mult# (reme 'i)iologia. o

3IREC?II 3E CERCETARE ULTERIOARE Proiectul genomului uman "&i !ro!une "n continuare dre!t obiecti(eC -inali1a#ea de*ci/# #ii *ec6en.iali1 #ii 5en!m"l"i "man ceea ce !resu!une elucidarea ambiguit#$ilor &i com!letarea lacunelor/ im!li-c7nd un !rogram "n trei eta!eC
o o pro-ucerea -e sec)en%e $inite prin clonare 7 p<n n prezent se cunoa(te secvenializarea a circa 5 +b= ceea ce nseamn circa >?@ din regiunea codant (eucromatic 7 screeningul bibliotecilor adiionale care s acopere lacunele dintre zonele contigue prin te&nici tip 1I2%7 n prezent sunt complet cunoscui cromosomii 66 (i 65 (i pe cale de a fi terminai cromosomii A= 5>= 6B= 5C (i D7 procesul urmeaz a fi nc&eiat n 6BBE7 -e()oltarea -e noi tehnici pentru -esci$rarea lacunelor recalcitrante (recalcitrant gaps 7 se vizeaz toate regiunile &eterocromatice precum centromerii (i genele ribosomale (ribosomal gene clusters = precum (i zonele repetitive n tandem9

Identi/ica#ea a c>t mai m"lte tip"#i din p#!teinele ce c!n*tit"ie e0p#e*ia acti6it .ii 5enel!# :trecerea de la sec(en$a genic# la 'unc$ie<A "n acest sco!/ s-a creat HUPO (9uman Proteom Organi(ation</ organism analog cu HUGO :9uman 'enom Organi(ation< "ntruc7t - con'orm e0!resiei lui Fum!her; *mith/ unul din ini$iatorii !roiectului - 5proteinele sunt esen%iale n%elegerii $unc%iei celulare i a proceselor mor!i-e, ntruc0t $r un e$ort concertat asupra proteomului, nu se pot culege $ructele genomuluiT. 3e*ci/#a#ea 5en!m"#il!# alt!# !#5ani*me :&oarece/ &obolan/ c7ine/ !rimate< !entru a identi'ica caracterele comune &i di'eren$ele s!eci'ice/ cu e(entual# utilitate e0!erimental#. Identi/ica#ea a c>t mai m"lte SNP* / mar8eri ai ba)elor genetice ale bolilor comune/ utile tera!euticii genetice &i 'armacogenetice. PRO2LEME ETICE ALE PROIECTULUI GENOMULUI UMAN

Desci'rarea genomului uman &i !ers!ecti(ele e0traordinare e0!eri-mentale &i tera!eutice !e care le deschide creea)# "ns# o !roblematic# cu im!lica$ii &i res!onsabilit#$i etice/ legale &i sociale deosebite/ care (a sta "n aten$ia !ermanent# a C!mitetel!# ELSI. 2rm7nd direc$ia im!us# de !roiectul-!ilot/ !rimii cinci ani :$%%C4$%%@< au re!re)entat o "nde!linire cu succes a $elurilor ma=ore ale F4P-ului. *-a im!us reali)area unui nou !lan !entru !erioada $%%@4J''C a c#ror $eluri ma=ore suntC 59 2ecvenionarea ADN-ului uman' Reali)area unei sec(en$ion#ri de cea mai mare !reci)ie a genomului uman !entru continu# s# 'ie cea mai mare !rioritate a F4P-ului comunitatea &tiin$i'ic# dar &i !entru restul !ublicului/ aceasta cu!rindeC a< terminarea sec(en$ion#rii com!lete a genomului uman !7n# la s'7r&itul anului D--3/ anul celei de a cinci)ecea ani(ers#ri a desco!eririi structurii dublu heli0 a ADN-ului de c#tre Sames Qatson &i +rancis Cric8A b< terminarea sec(en$ion#rii genomului uman !7n# la s'7r&itul anului D--,A c< aco!erirea a cel !u$in 9-N din genomul uman !rintr-un !lan de lucru ba)at !e cartogra'ierea clonelor !7n# la s'7r&itul anului D--,A d< reali)area unei sec(en$ion#ri accesibile com!let &i gratuitA F4P-ul a 'ost ini$iat datorit# credin$ei celor care l-au !ro!us/ care au considerat c# sec(en$ionarea uman# este 'oarte !re$ioas# ca resurs# &tiin$i'ic# &i trebuie '#cut# "n totalitate accesibil# tuturor celor care (or s# o 'oloseasc#. 69 /e&nologii de secvenionare ' cre&terea "n continuare a !er'orman$ei &i reducerea costului !entru tehno-logia de sec(en$ionare curent#A b< sus$inerea cercet#rii cu tehnologii noi care s# duc# la o "mbun#t#$ire a sec(en$ion#riiA c< de)(oltarea de metode noi &i introducerea lor "n !rocesul de sec(en$ionare. a<

E9

Depistarea variantelor de secvenionare a genomului uman ' de)(oltarea tehnologiei !entru o ra!id# &i (ast# identi'icare &i marcare ale *NPs &i altor (ariante de sec(en$ionare ADNA a< identi'icarea (ariantelor comune "n domeniile codate ale ma=orit#$ii genelor identi'icate "n ultimii cinci aniA b< creerea unei h#r$i *NP a ,--.--- de geneA c< de)(oltarea de centre !entru studiul (ariantelor de sec(en$ionareA d< creerea de resurse !ublice de !robe de ADN &i de linii celulare. /e&nologii pentru obinerea de genoame funcionale

C9 ;9

+enoame comparative' Deoarece toate organismele sunt legate !rintr-un arbore de e(olu$ie comun/ studiul unui organism !oate aduce in'orma$ii im!ortante des!re alte organisme. *ec(en$ionarea genoamelor . coli &i *. cere(isiae/ dou# dintre cele cinci organisme-model/ alese "n !rimii cinci ani/ s-a reali)at "n totalitate &i a !ermis biologilor s# treac# la identi'icarea genelor/ la studii sistematice !entru "n$elegerea 'unc$ion#rii lor. Telurile urm#toare au 'ost ast'el stabiliteC a< sec(en$ionarea com!let# a genomului de C. elegance !7n# la s'7r&itul anului ,99?A b< sec(en$ionarea com!let# a genomului de Droso!hila :!7n# "n D--D< &i a genomul de &oareceC
o -e()oltarea -e hr%i genetice i plane anatomice o -e()oltarea -e resurse a-i%ionale -e A?@ o completarea sec)en%ionrii p0n n H22<

c<

identi'icarea unor noi organisme care ar !utea aduce contribu$ii ma-=ore "n "n$elegerea genomului &i s!ri=inirea studiului genomului.

?9

4ioinformaticienii (i biologia computerizat' a< "mbun#t#$irea con$inutului &i utilit#$ii ba)ei de dateA b< de)(oltarea de metode mai bune !entru generarea/ ob$inerea &i adnotarea datelorA

c<

de)(oltarea &i "mbun#t#$irea metodelor &i b#ncilor de date !entru un studiu 'unc$ional mai u&or de "n$elesA d< creerea de mecanisme !ermite reali)area de robo$i &i so'tLare u&or de mane(rat. D9 Antrenament (educare ' a< reali)area s!eciali)#rii oamenilor de &tiin$# !entru cercetarea geno-muluiA b< "ncura=area "ntemeierii de cariere academice "n cadrul &tiin$elor genomuluiA c< cre&terea num#rului de cercet#tori care s# aib# cuno&tin$e at7t de genom uman &i genetic#/ c7t &i de etic#/ dre!t &i &tiin$e sociale. Implicaii etice legale (i sociale ( 3.2I

F9

De&i recunosc c# genetica nu este singurul 'actor ce a'ectea)# bun#starea uman#/ :NIH< &i :3OE< "&i dau seama c# a(ansarea "n "n$elegerea geneticii &i genomului uman (or a(ea im!lica$ii im!ortante indi(iduale &i sociale. 0aminarea im!lica$iilor etice/ sociale &i legale ale cercet#rilor genetice este o !arte esen$ial# a F4P-ului. @ntr-un !arteneriat unic/ biologi/ medici/ istorici/ a(oca$i &i al$i oameni de &tiin$# cercetea)# !roblemele !e care le !oate !roduce acest !roiect. Proiectul B*I a generat un numeros gru! de s!eciali&ti "n domeniul intimit#$ii &i egalit#$ii 'olosirii in'orma$iilor genetice "n cadrul s!italicesc &i al !roblemelor etice !ri(ind cercetarea genetic# &i educa$ia !ublic#. Re)ultatele acestei cercet#ri au 'ost de=a 'olosite !entru a ghida com!ortamentul "n cercetarea genetic# &i "n de)(oltarea unor !olitici de rela$ie "ntre medici &i !acien$i. Programul B*I a stimulat e0aminarea unor !robleme similare din alte arii ale &tiin$ei biologice &i medicale. Pentru o continuare cu succes a !rogramului B*I/ este ne(oie de mare aten$ie la noile !ro(oc#ri re!re)entate de desco!eririle ra!ide "n genetic# &i de a!lica$iile lor. Cu c7t cercetarea se a!ro!ie de com!letarea sec(en$ion#rii genomului uman &i "nce!erea e0!lor#rii !e scar# larg#/ cercet#torii B*I (or trebui s#-&i 'ocali)e)e &i mai mult aten$ia !e im!lica$iile etice/ sociale &i legale ale acestor de)(olt#ri !entru indi(i)i/ 'amilii &i comunit#$i. Noile $eluri ma=ore B*I !entru urm#torii cinci ani suntC

,. D.

e0aminarea !roblemelor !ri(ind com!letarea sec(en$ion#rii ADN-ului uman &i studiul (aria$iei geneticeA e0aminarea !roblemelor i(ite din integrarea tehnologiei genetice &i a in'orma$iei genetice "n medicin# &i "n alte acti(it#$i !ublice medicaleA

3. 4. G.

e0aminarea !roblemelor i(ite din integrarea cuno&tin$elor !ri(ind genomul uman &i interac$iunea gen#-mediu "n domenii non-medicaleA e0!lorarea c#ilor "n care noile cuno&tin$e genetice !ot interac$iona cu di'erite !ers!ecti(e 'ilo)o'ice/ teologice &i eticeA e0!lorarea modului "n care 'actorii socio-economici &i conce!tele rasiale &i etnice in'luen$ea)# 'olosirea/ "n$elegerea &i inter!retarea in'orma$iei genetice/ utili)area ser(iciilor genetice &i de)(oltarea !oliticii cercet#rii geneticeA

numer#m acum unele din cele mai im!ortante implica.ii etice+ *!ciale <i le5ale !e care s!eciali&tii B*I (or trebui s# le reglemente)e.

Ec(itate Dn /!l!*i#ea in/!#ma.iei 5enetice de c#tre asiguran$i/ anga-=atori/ tribunale/ &coli/ agen$ii de ado!$ie/ 'or$e de ordine &i 'or$e medicale. Cine tre!uie s ai! acces i cum )a tre!ui acesta $olosit* Intimitatea &i con'iden$ialitatea in'orma$iei genetice. Cine are in$orma%ia i cine o controlea(* Im!actul social &i stigmati)area !e care o aduce unui indi(id di'eren$a genetic#. Cum se )a mo-i$ica perceperea in-i)i-ului -e ctre alt in-i)i- sau -e ctre societate -up -e()luirea in$orma%iei genetice* Testele genetice !entru un indi(id "n condi$ia e0isten$ei unei istorii 'amiliale :test !renatal/ de sarcin#/ !resim!tomatic<. *creening !o!ula$ional :nou-n#scut/ !remarital &i ocu!a$ional<. #re!uie s reali(m testri c0n- tim c nu exist tratament* #re!uie atri!uit prin%ilor -reptul -e a,i testa copii pentru !olile ce apar la maturitate* Sunt testele genetice -e ncre-ere i pot $i ele interpretate -e ctre comunitatea me-ical*

Problemele de re!roducere ce includ consim$#m7ntul in'ormat !entru !roceduri. +olosirea in'orma$iei genetice "n luarea deci-)iei. Dre!turile re!roducti(e. Personalul me-ical tre!uie s ntiin%e(e prin%ii -e riscurile i limitele tehnologiei genetice* C0t -e cre-i!ile i -e $olositoare sunt testele genetice* Te#apia 5enetic ar !utea 'i 'olosit# la tratarea/ (indecarea &i !re(enirea bolilor genetice. Ce este normal i ce este !oal sau incapacitate i cine $ace -i$eren%a* Sunt anomaliile cromo(omiale !oli* @ecesit ele tratament* #re!uie s cutm tratament pentru cei care nu au -ec0t o incapa,citate acum* @mbun#t#$irea genetic# ce include 'olosirea tera!iei genice "n su!limentarea unei caracteristici cum ar 'i talia/ ca "n ca)ul unui !#rinte care dore&te ca tera!ia genic# s# 'ie 'olosit# "n ca)ul co!ilului lui/ de&i acesta nu necesit# tratarea sau !re(enirea unei boli. Ce pro!leme -e protec%ie i etice pot ast$el aprea* ?ac aceast )a -e)eni o practic $rec)ent cum )a $i a$ectat -i)ersitatea $on-ului genetic* Nep #tini#ea Dn /!l!*i#ea te(n!l!5iei 5enetice. Cine )a a)ea acces la aceste tehnologii scumpe* Cine )a plti aceste tehnologii* P#!)leme medicale ce includ o educare a medicilor/ a !acien-$ilor &i a restului !ublicului. Im!lementarea standardelor &i m#surilor de control a calit#$ii "n !rocedeele de testare. Cum )or $i e)aluate i reglementate acurate%ea, interpretarea i utili(area testelor genetice (p0n acum au aprut pu%ine legi)*

C!me#ciali1a#ea #e1"ltatel!#C !roblema include dre!turile de autor :!atentare/ co!iere< &i accesibilitatea altor !ersoane la date &i materiale. Cine )a -e%ine proprietatea genelor i a altor por%iuni -e A?@* Aplica.ii c!ncept"ale <i /il!1!/ice cu !ri(ire la res!onse-bilitatea uman#/ liberul arbitru 5(ersus6 determinismul genetic. Conce!tele de boal# &i s#n#tate. ?etermin genele comportamentul particular al persoanei* Pot oamenii s,i controle(e singuri comportamentul* Ce )a $i consi-erat -i)ersitate accepta!il*

Pentru a reali)a un G(id al c!mp!#tament"l"i etic Dn 5enetica medical <i *e#6iciile 5enetice "n ,G-,. decembrie $%%& re!re)entan$ii OMS s-au "nt7lnit la Gene6a. Acest ghid "ncearc# s# !rote=e)e !ersoanele &i 'amiliile cu o anumit# stare genetic# &i s# in'orme)e o'icialit#$ile ce se ocu!# cu !olitica de s#n#tate de la ni(el gu(ernamental/ o'icialit#$ile s#n#t#$ii !ublice &i medicii sau al$i !ro'esioni&ti din domeniul s#n#t#$ii. *ursa tradi$ional# !entru ghidul de com!ortament etic "n medicin# se !oate a!lica &i "n genetica medical# care este o ramur# a medicinei. Cele mai #ele6ante p#incipii etice ale medicinei care trebuie res!ec-tate suntC

A"t!n!mia - res!ectarea autodetermin#rii indi(i)ilor &i !rote=area celor cu autonomie limitat#A D. 2ene/ici"l - se (a considera de ma0im# !rioritate bun#starea !ersoanei &i ma0imali)area bene'iciilor !entru s#n#tatea eiA 3. N!n46at ma#ea - e(itarea &i !re(enirea le)#rii unei !ersoane sau cel !u$in minimali)area le)#riiA 4. 3#eptatea - tratarea !ersoanelor cu ne!#rtinire &i echitate/ distribuirea bene'iciilor &i a !o(erii "ngri=irii s#n#t#$ii c7t mai echitabil !osibil "n societate. 4eneticienii trebuie s# ado!te aceast# structur# tradi$ional# a medici-nei &i s# res!ecte rela$ia medic !acient. De e0em!luC in$orma%ia genetic poate a$ecta o $amilie ntreag i mai rar -oar un in-,i)i-C

,.

-escoperirile ar putea pre(ice )iitoarele e$ecte a-)erse asupra snt%ii unui in-i)i- sau a mem!rilor $amilieiC in$orma%ia genetic i alegerile -in pre(ent pot s a$ecte(e )iitoarele gene,ra%iiC me-icii geneticieni au o tra-i%ie n consilierea non,-irecti). @n !re)ent/ cele pat#" p#incipii etice ale medicinei/ amintite mai sus/ nu sunt a!licate cu aceea&i 'or$# "n lume/ mai ales "n ceea ce !ri(e&te res!ectul !entru !ersoan#. 0ist# o conce!$ie eronat# comun# c# !re(en$ia &i tratamentul bolilor genetice &i a de'ectelor din na&tere interesea)# doar !ersoanele ce tr#iesc "n $#rile de)(oltate. 3olile genetice se !roduc cu aceea&i 're(en$# "n di'erite $#ri &i nes!eci'ic statutului socioeconomic al !ersoanei. De 'a!t/ la orice ni(el al societ#$ii/ co!iii n#scu$i cu de)a(anta=e genetice au risc crescut de a se "mboln#(i &i de a muri de cau)e naturale/ ca in'ec$iile &i malnutri$ia. 2n dre!t com!let la "ngri=irea medical# trebuie s# includ# accesul la ser(icii de diagnostic/ tratament &i !re(en$ie a bolilor genetice. Prioritatea atribuit# ser(iciilor genetice/ cu res!ectarea altor ser(icii de s#n#tate/ este a !oliticii de s#n#tate !ublic# din 'iecare $ar#. *tatele membre OMS trebuie "ncura=ate s# ado!te o !olitic# a s#n#-t#$ii !ublice care s# includ# standarde !entru ser(iciile genetice/ "n concordan$# cu cele recomandate. Persoanele au dre!tul la un acces echitabil la ser(iciile genetice !otri(it standardelor de "ngri=ire care e0ist# "n 'iecare $ar#/ cores!un)#toare ne(oilor &i '#r# a $ine cont de ca!acitatea de a !l#ti. Alt'el/ unele !#r$i/ ca 'emeile/ co!iii &i !ersoanele cu a'ec$iuni/ ar 'i de)a(anta=ate &i (ulnerabile "n unele societ#$i &i ar necesita "ngri=iri s!eciale. *!eciali&tii trebuie s# "ncerce s# !rote=e)e ast'el de !ersoane. @n cadrul ser(iciilor genetice/ !rioritatea ar trebui s# 'ie acordat# !rogramelor ce se adresea)# ne(oilor ma=orit#$ii !o!ula$iei. @n !articular/ trebuie direc$ionate e'orturile c#tre !rimul ni(el al "ngri=irii "n ser(iciile genetice/ cu utili)area tehnologiei &i !ersonalului !otri(it ne(oilor/ a&te!t#rilor &i credin$elor comunit#$ii. Pe de alt# !arte/ este inechitabil# 'olosirea !u$inelor resurse !entru de)(oltarea unor costisitoare

ser(icii de "nalt# tehnologie/ care satis'ac doar sectorul bogat al societ#$ii/ r#m7n"nd inaccesibile ma=orit#$ii. P#incipi"l d#ept .ii trebuie s# asigure ca !u$inele resurse s# 'ie utili)ate echitabil !e ba)a ne(oilor &i c# cei care se o!un cererii de ser(icii genetice :diagnosticul !renatal< o 'ac din moti(e culturale sau !ersonale &i mai !u$in din moti(e medicale.
C!n*ili"l O#5ani1a.iei Gen!m"l"i Uman EHUGOF a cerut Comite,tului -e pro!leme etice, legale i sociale :ELSI</ cu!rin)7nd e0!er$i din numeroase $#ri &i disci!line/ s# reali)e)e un ghid care s# se adrese)e acestor "ngri=or#ri &i s# asigure standarde etice "n reali)area cercet#rii genetice. C!n*ili"l HUGO4ELSI &i-a ba)at recomand#rile !e !atru !rinci!ii de urmatC ,. Recunoa&terea genomului uman ca !arte a mo&tenirii comune a umanit#$iiA D. Aderarea la normele interna$ionale ale dre!turilor omuluiA 3. Res!ectarea (alorilor/ tradi$iilor/ culturii &i integrit#$ii !artici!an$ilorA 4. Acce!tarea &i sus$inerea demnit#$ii &i libert#$ii umane. C!n*ili"l HUGO4ELSI consider# c# C ,. Com!eten$a &tiin$i'ic# este o condi$ie esen$ial# !entru orice cercetare etic#A D. Comunicarea nu trebuie s# 'ie doar !recis# &tiin$i'ic/ dar &i "n$eleas# de !o!ula$ii/ 'amilii &i indi(i)ii "ngri=ora$i &i !reocu!a$i de conte0tul lor social &i culturalA 3. Consultarea trebuie s# !recead# recrutarea !osibililor !artici!an$i &i trebuie s# continuie !e tot tim!ul cercet#riiA 4. Normele culturale (aria)# "n acela&i 'el ca &i !erce!erea s#n#t#$ii/ bolii &i debilit#$ii/ !erce!erea 'amiliei/ !erce!erea locului &i im!ortan$ei indi(i-duluiA G. Deci)iile ba)ate !e consimt#m7ntul in'ormat !ot 'i indi(iduale 'amiliale/ comunitare sau !o!ula$ionale. 2n ast'el de consim$#m7nt trebuie s# 'ie eliberat de orice constr7ngere din !artea autorit#$ilor &tiin$i'ice/ medicale sau altele. @n unele condi$ii &i cu o autori)a$ie cores!un)#toare/ test#ri anonime "n sco!uri e!idemiologice &i de su!ra(eghere !ot 'i scutite de cererea consim$#m7ntuluiA .. 9rice alegere '#cut# de !artici!ant/ "n leg#tur# cu stocarea sau 'olosirea materialelor sau in'orma$iei/ luat# sau re)ultat# din cercetare/ rebuie s# 'ie res!ectat#A E. Recunoa&terea intimit#$ii &i !rotec$iei "m!otri(a accesului neautori)at s# 'ie asigurat# de con'iden$ialitatea in'orma$iilor genetice. Considera$ii s!eciale trebuie date intereselor actuale sau !oten$iale ale membrilor 'amilieiA ?. Colaborarea dintre indi(i)iP!o!ula$ii &i cercet#tori &i dintre !rograme ca &i 'lu0ul/ accesul &i schimbul liber de in'orma$ii sunt esen$iale nu doar

!entru !rogresul &tiin$ei/ dar &i !entru bene'iciul !re)ent sau (iitor al tuturor !arti-ci!an$ilorA 9. 9rice con'lict de interese actual sau !oten$ial s# 'ie de)(#luit "n tim!ul in'orm#rii &i "naintea a=ungerii la un acord. Ast'el de con'licte de interese trebuie de asemenea (eri'icate de comitete de ins!ec$ie etic# "naintea "nce!erii oric#ror cercet#ri. 9nestitatea &i im!ar$ialitatea sunt !ietre de temelie ale cercet#rii geneticeA ,-. 9rice stimulare e0agerat# !rin com!ensa$ie a !artici!an$ilor trebuie inter-)is#. Aceast# inter)icere nu include acorduri ce !re(#d trans'er de tehnologii/ educa$ie/ a!ro(i)ion#ri de materiale medicale sau in'orma$ii de in'rastructur#/ rambursarea costurilor sau 'olosirea !osibil# a unui !rocent din dre!turile de autor !entru sco!uri umanitareA ,,. Continua ins!ectare/ su!ra(eghere &i monitori)are sunt necesare !entru im!lementarea acestor recomand#ri/ 'iind im!erati(e !entru res!ectarea demnit#$ii umane "n colaborarea interna$ional# din domeniul cercet#rii genetice.

3eclata.ia AMN a*"p#a 5en!m"l"i "men :%arbella - *!ania ,99D< #reambul Proiectul genomului uman se !a(ea( pe presupunerea c in$orma%ia con%inut n genom )a permite -iagnosticarea unui numr mai mare -e !oli genetice Gin uteroG sau chiar nainteC aceasta ne )a permite s lum -eci(ii nainte -e procreere. Pentru a n%elege !olile genetice, este necesar s i-enti$icm i s caracteri(m genele -up muta%ie. Mn consecin%, se poate spune c n%elegerea ntregii !iologii umane este con%inut n i-enti$icarea celor <2.222 , 422.222 gene a$late n cromo(omii corpului omenesc. Proiectul genomului uman ne poate permite s i-enti$icm i s caracteri(m genele care inter)in n numeroase !oli geneticeC mai t0r(iu )a $i posi!il s i-enti$icm genele inter)enin- n !olile n care elementul genetic nu este -ec0t unul -in $actori, aa cum sunt -ia!etul, schi(o$renia i !oala Al(heimer. Mn aceste !oli, gena creea( mai -egra! o pre-ispo(i%ie $r a $i nsi cau(a !olii. Aceste !oli antrenea( pro!leme sociale gra)e i -ac ar $i posi!il un -iagnostic nainte -e apari%ia !olii, ar -e)eni posi!il pre)enirea ei, prin schim!area mo-ului -e )ia% (mo-i$ic0nregimul alimentarm com!tn- se-entarismul) prin examinri perio-ice i msuri terapeutice. Mn a -oua Bumtate a secolului GG= s,a conturat o re(ol)are conceptual i s,a nceput -e$inirea mala-iilor n termeni -e !iochimie. Suntem martorii unei noi re)olu%ii care locali(ea( n gene instruc%iunile pentru toate procesele !iochimice ale celulelor umane. #rincipii de aciune Pentru numeroase ra%iuni -e or-in etic este important s o!%inem in$or, ma%ia genetic c0t mai cur0n- pentru a in%elege mecanismul a numeroase !oli. #otui, aceast in$orma%ie nu poate s antrene(e -ec0t un sentiment -e $rustrare, -ac nu se -e()olt n paralel i miBloace terapeutice i -ac nu se in$ormea( pu!licul -espre -i$erite op%iuni genetice, ast$el nc0t $iecare s poat s aleag pe cele mai !une. O alt pro!lem este -e a ti -ac e$orturile in)estite sunt Busti$icate, compar0n-u,le cu alte miBloace ce permit o!%inerea acelorai re(ultate cu un pre% mai mic. Proiectul tre!uie a!or-at n totalitate sau este -e pre$erat o a!or-are pe etape, cu mai pu%in am!i%ie* 1inanarea proiectului Proiectul genomului uman este apreciat ca un proiect enorm, -e an)er, gura programului spa%ial, -e aceea tre!uie )(ut -ac re(ultatul se situea( la ni)elul in)esti%iei. Costul este estimat la J miliar-e -e -olari reparti(a%i pe 4< ani, a-ic H22 -e milioane pe an. Acest cost nu apare ca extraor-inar -ac l raportm la altele precum cel atri!uit unei singure !oli, $i!ro(a chistic, pentru care, n S&A, $un-a%ia respecti) a cheltuit 4H2 -e milioane -e -olari n ultimii 1 ani. Consi-erente $inanciare nu ar tre!ui -eci s impie-ice -e()oltarea proiectului. 8nter-ic%ia n unele %ri a alocrii -e $on-uri pentru cercetarea clinic asupra em!rionilor umani constitute o alt pie-ic. ?up ce se )a in)esti

n cartogra$ia genelor, exist riscul -e a nu a)ea $on-urile necesare pentru cercetarea clinic !a(at pe re(ultatele proiectului. Conflictul ntre protecia secretului (i nevoia unei colaborri Cartogra$ia genelor umane tre!uie s rm0n anonim, -ar in$orma%ia c0tigat tre!uie s poat $i aplicat la orice $iin% uman, oricare ar $i -i$eren%ele in-i)i-uale, -e ras sau culoare. Aceasta in$orma%ie ar -e)eni proprietate pu!lic, care s nu poat $i $olosit n scopuri comerciale. ?e asemenea, nici un !re)et nu ar tre!ui acor-at pentru genomul uman, nici mcar par%ial. Discriminarea genetic n asigurarea privat (i n anga*area n serviciu9 Exist un con$lict ntre poten%ialul cresc0n- al noilor tehnologii -e a -ecela heterogenitatea genetic i criteriile -e asigurare pri)at i -e ser)iciu. Este -e -orit s se a-opte pentru $actorii genetici acelai accortacit similar cu cel care inter(ice $olosirea -iscriminrii rasiale n nca-rarea n ser)iciu i n asigurare. Cartogra$ierea genetic risc ast$el s -e)in o surs -e stigmati(are i -e -iscriminare rasial pentru Gpopula%ia cu -e$ecte geneticeG a-ic pentru popula%ia cu risc. #ericolul eugeniei (i folosirea genelor n scopuri nemedicale Eugenia se !a(ea( pe pre(ump%ia c genele au o importan% -ecisi) i c, pentru a le schim!a -istri!uirea n popula%ie tre!uie ac%ionat asupra repro-uc%iei. ?up aceast concep%ie, !inele general Busti$ic limitarea li!ert%ii in-i)i-uale. Puterea in$orma%iei -o!0n-ite a-uce temeri n legtur cu mo-ul ei -e utili(are. #eama -e programe eugenice gu)erna, mentale pentru Gameliorarea raseiG exist nc, ca i pentru $olosirea tehnologiei me-icale n scopuri neme-icale. $ecomandri Pro!lemele -e etic ri-icate -e proiectul genomului uman nu sunt legate -e tehnologie, ci -e $elul cum )a $i $olosit. ?in cau(a puterii acestui nou instrument, consecin%ele lui etice, legale i sociale tre!uiesc !ine examinate, chiar -e la nceputul programului. O parte a opo(i%iei $a% -e proiect pro)ine -in $aptul c cercettorul ar putea tin-e Gs se Boace -e,a ?umne(euG i s inter)in asupra legilor naturii. ?ac ne eli!erm -e aceast opo(i%ie necon-i%ionat $a% -e proiectul genomului uman, se pot e)alua consecin%ele sale etice, la $el ca i parametrii aplica!ili n general n examenul unei noi meto-e -e -iagnostic i tratament Criteriile esen%iale rm0n e)aluarea riscului n raport cu a)antaBul, respectul persoanei ca $iin% uman i respectul autonomiei i intimit%ii. Este necesar s se sta!ileasc liniile generate -e con-uit etic i legal, pentru a se e)ita -iscriminarea i stigmati(area genetic a popula%iei cu risc. Qiniile -e con-uit -e !a( suntI 4. Ser)iciul genetic tre!uie s $ie accesi!il $iecruia pentru a impie-ica exploatarea numai pentru cei nstri%i ceea ce ar -uce la apari%ia inegalit%ii sociale. Este necesar s se cree(e o in$ormare interna%ional i s se asigure posi!ilitatea trans$erului tehnologiei ctre -i)erse %ri. H. Este necesar s se respecte -orin%a persoanelor examinate i -reptul lor -e a -eci-e asupra participrii i $olosirii in$orma%iilor -o!0n-ite J. Pacientul sau agentul su legal tre!uie s o!%in o in$orma%ie complet. 1. Secretul me-ical tre!uie pstrat i in$orma%ia nu poate $i transmis la o ter% persoan, $r consim%m0ntul pacientului. Chiar -ac ar

<.

repre(en,ta un risc pentru un mem!ru al $amiliei pacientului, secretul me-ical tre!uie s $ie pstrat, except0n- ca(ul n care pericolul ar $i gra) i ar putea $i e)itat prin -i)ulgarea in$orma%ieiC aceasta nu poate $i $cut -ec0t n ultima instan%, c0n- toate e$orturile -e a con)inge pacientul s trans,mit el nsui in$orma%ia au euatC chiar i n acest ca(, )a $i -e()luit numai in$orma%ia strict necesar. ?i)ulgarea in$orma%iei la o ter% persoan sau accesul la -atele genetice personale nu tre!uie permis, -ec0t -up consim%m0ntul in$ormat al pacientului.

PROGRESE TEHNOLOGICE N EXPLORAREA I MANIPULAREA GENETIC Genetica medical se a'irm# "n )ilele noastre absolut "n toate sectoarele acti(it#$ii medicale !rin abordarea 5 molecular6 a !atologiei/ deschi)7nd o ade(#rat# er# a Medicinii M!lec"la#e. Aceast# er# a "nce!ut de 'a!t cu desco!erirea genei +, glo!inei &i identi'icarea muta$iei genice res!onsabile de a!ari$ia sic8lemiei/ la s'7r&itul anului $%&'. Tot "n aceast# !erioad# se !roduce o de)(oltare a tehnicilor de citogenetic# &i a!ar !rimele "ncerc#ri "n domeniul biotehnologiei. Prin introducerea te(nicil!# de )anda#e c#!m!*!mic se reali)ea)# ade(#ratul !ro'il mor'ologic al carioti!ului uman &i se identi'ic# di(erse anomalii cromosomice. 9dat# cu e0!lo)ia in'ormaticii/ !rin introducerea unor tehnici de imagerie cu !utere de re)olu$ie crescut#/ studiul cromosomic a dus la a!ari$ia 5citogeneticii moleculare6 a c#rei metodologie esen$ial# este re!re)entat# de hibridi)area in situ &i e0aminarea "n microsco!ie cu 'luorescen$#/ a&a numita tehnic# 5+I*F6 :'luorescent in situ hibridi)ation<.
Aceast tehnic utili(ea( son-e monocatenare marcate ra-ioacti) ce pun n e)i-en% structura unui cromosom sau a unui segment cromosomic pe !a(a legrii complementare a nucleoti-elor (a-enina cu timina , A.# i cito(ina cu guanina , C'), examinarea n microscopia cu $luorescen% utili(0n- o putere -e re(olu%ie -e p0n la 123! (4 3! . 4222 perechi !a(e nucleoti-ice).

Pe#i!ada ini.ial de marcare monocolor# a cromosomilor :!lac5 age< a 'ost urmat# de marca=ul "n ben)i cromosomice :multiple gra6 tones< &i/ ulterior/ du!# anii >?-/ de o marcare !olicrom# :78S9 age< care !ermite at7t studierea cromosomilor meta'a)ici c7t &i a sec(en$elor cromosomice din nucleii inter'a)ici. @n !re)ent :-up 4:;<</ aceste tehnici au 'ost combinate cu tehnici de imagerie s!ectral#/ a=ung7ndu-se la reali)area de carioti!uri multicolore :tip =ultiplex 78S9< &i de carioti!uri s!ectrale :tip S3><A aceast# !erioad# este desemnat# dre!t 5multicolor age6. Ba toate acestea se adaug# imageria microsco!ic# C4D &i inter'erometria. *im!litatea/ sensibilitatea &i s!eci'icitatea crescut# a met!dei -ISH au dus la utili)area acesteia at7t "n genetica clinic#/ c7t &i "n cercetare datorit# di(ersit#$ii sondelor e0istenteC
*!nde *peci/ice unui locus dat :necesare "n cartogra'ierea 'i)ic# a genomului<A *!nde cent#!me#iceA *!nde *peci/ice unor regiuni cromosomiceA *!nde ce e0pl!#ea1 cromosomul "n "ntregime :cromosome painting<

Ast'el/ se !ot studia rearan=amentele &i remanierele cromosomice com!le0e :cum ar 'i sindroamele cu microdele$ii</ !recum &i celulele canceroase :!rin hibridare genomic# com!arati(#<A de asemeni/ tehnica este 'olosit# "n di'erite !rograme de screening !entru diagnostic !reim!lantator/ !renatal/ !resim!tomatic/ !recum &i !entru de!istarea st#rii de !urt#tor "n unele a'ec$iuni s!eci'ice. 2AC RESOURCE CONSORTIUM a ra!ortat "n cadrul Proiectului 'enomului &man "n 'ebruarie J''$/ identi'icarea a E.-- mar8eri citogenetici 'olosind tehnologia +I* F/ mar8eri ce au a=utat la identi'icarea genelor modi'icate !roduse de abera$ii cromosomice s!eci'ice "n anumite a'ec$iuni.
TEHNOLOGIA A3N4ULUI RECOM2INANT

De&i se &tia c# ADN re!re)int# substratul chimic al eredit#$ii "nc# din ,94-/ abia "n anii >E-/ o serie de tehnici de

biologie molecular# re(olu$ionea)# "n$elegerea rolului ADN "n biologie &i genetic#. @nce! s# se 'abrice molecule biologic acti(e !rin crearea de combina$ii noi de ADN !ro(enind de la di'erite organisme. Aceast# tehnologie/ intitulat# 5tehnologia A?@ recom!inant6/ a deschis !osibilitatea de a se inter(eni "n chimia (ie$ii/ de a determina &i modi'ica cu !reci)ie sec(en$ele nucleotidice ce de'inesc mesa=ul ereditar transmis de gene de-a lungul genera$iilor. Te(n!l!5ia A3N4"l"i #ec!m)inant !resu!une 'u)iunea de gene sau 'ragmente de ADN !ro(enite de la dou# s!ecii di'erite care se multi!lic# ulterior d7nd clone moleculare ca!abile s# e0!rime in'orma$ia con$inut# "n celula care le g#)duie&te. Acordarea a !pt p#emii N!)el/ "n !erioada ,9EG-,993/ demonstrea)# interesul ma=or !entru tehnologiile biologiei moleculareA dintre acestea/ men$ion#m desco!erirea en)imelor de restric$ie/ a re(erstranscri!ta)ei/ a PCR :Pol6merase Chaine Aeaction< !recum &i introducerea (ectorilor de clonare de ti! !lasmidic/ sec(en$iali)area ti! ADN. Tehnologia ADN a (i)at dou# mari $inteC clonarea ADN &i anali)a ADN deci diagnosticul molecular. ETAPELE TEHNOLOGIEI A3N RECOM2INANT Tehnologia ADN recombinant !arcurge urm#toarele tre!teC
Izolarea / sinteza de gene din ADN-ul uman

Reali)area acestui obiecti( este !osibil# !rin 'olosirea uneia din urm#toarele metodeC o 'olosirea en)imelor de restric$ie care sunt de 'a!t en)ime bacteriene ce recunosc sec(en$e nucleotidice s!eci'ice din ADN/ !ermi$7nd cli(area acestuia la ni(elul unor situsuri s!eci'ice :situsuri de restric$ie *R< &i i)olarea unor 'ragmente s!eci'ice de ADN/ denumite 'ragmente de restric$ieA aceste situsuri de restric$ie au 'ost de=a cartogra'iateA !rin !roducerea de muta$ii la ni(elul acestora se !roduce un (eritabil

!olimor'ism genetic denumit R+BPs :Restriction +ragment Bengh Pol;mor!hisms<A o 'olosirea ARNm monocatenar dre!t matri$# !e ba)a c#ruia se (or 'orma co!ii com!lementare de ADN :ADNc< ce cores!unde genei de la care a !ro(enit ARNmA acest !roces are loc sub ac$iunea re(erstranscri!ta)eiA ulterior sub ac$iunea ADN!olimera)ei/ din ADNc monocatenar se (a 'orma du!le0ul de ADNA !rin aceast# metod# s-a sinteti)at gena H-globinei :com!onent# a hemoglobinei<A o sinte)a arti'icial# a genei !e ba)a cunoa&terii sec(en$ei nucleotidice sau a sec(en$ei aminoaci)ilor din !roteina sinteti)at# de c#tre gena res!ecti(#.
Integrarea fragmentului de ADN obinut ntr-un vector

Iectorul (a 'i sec$ionat cu aceea&i en)im# de restric$ie ca &i ADN-ul umanA ca!etele celor dou# ti!uri de ADN 'iind com!lementare/ se leag# cu a=utorul liga)elor/ con'orm legii com!lementarit#$ii ba)elor :AJT &i C4</ 'orm7nd o molecul# de ADN recombinant ce con$ine 'ragmente de ADN din dou# surse de (ia$# di'erite. Ca (ectori/ se 'olosesc 'ie structuri naturale de ti!ul !lasmidelor sau bacterio'agilor/ 'ie structuri arti'iciale cum ar 'i cromosomii arti'iciali deri(a$i din P, :PACs J bacterio'ag P, arti'icial chromosomes</ cosmidele :(ectori arti'iciali 'orma$i din !lasmide &i sec(en$e 5C9*6 ale 'agului</ cromosomii arti'iciali bacterieni :3ACs J bacterial arti'icial chromosomes</ cromosomi arti'iciali de le(uri :KACs J ;east arti'icial chromosomes<.
Clonarea / multiplicarea vectorului recombinant n celula gazd

%ulti!licarea (ectorului recombinant !oate a(ea loc 'ie "n celule de ti! !rocariot - bacterian :de e0. . Coli</ 'ie de ti! eucariot - le(uri/ celule (egetale/ celule animale -. %ulti!licarea (ectorului este autonom#/ iar selec$ia celulelor recombinante se 'ace !e ba)a unor caractere 'enoti!ice !articulare.
Construirea de biblioteci (bnci de gene ce conin clone de ADN recombinant

Aceste b#nci au un e0ces de (ectori de ADN !entru a ma0imi)a num#rul de ADN genomic "ncor!orat. 0ist# mai multe ti!uri de b#nci de ADNC

o ) nci 5en!mice ce con$in 'ragmente de ADN clonate/ re)ultate din digestia genomului cu a=utorul unor en)ime de restric$ieC com!onente genice :e0oni/ introni/ !romotori/ acti(atori J enhancer< &i ADN necodant intergenicA o )i)li!teci A3Nc ce con$in e0clusi( e0oni :deoarece ARNm 'olosit ca matri$# con$ine doar sec(en$e codante<A o )i)li!teci *peci/ice c#!m!*!mice ce cu!rind cromosomi sorta$i !rin 'loLcitometrie :se!ararea cromosomilor "n 'unc$ie de !ro!or$ia dinucletidului AT din structura lor<. Rolul acestor biblioteci :b#nci< este de a ser(i ca ba)# genetic# "n (ederea ob$inerii di'eri$ilor mar8eri !olimor'ici &i a i)ol#rii genelor s!eci'ice anumitor a'ec$iuni. TEHNOLOGIA 3IAGNOSTICULUI MOLECULAR Anali)a aci)ilor nucleici :mai !recis a 'ragmentelor de ADN sau ARN< se !oate 'aceC
'ie "n bncile genomice :'olosind metoda hibrid#rii moleculare cu a=utorul sondelor s!eci'ice cores!un)#toare 'ragmentului res!ecti(<A 'ie "n laboratoarele care studia)# di(erse a'ec$iuni cu com!onent# genetic# :boli monogenice/ a'ec$iuni multi'actoriale/ unele 'orme de cancer/ boli in'ec$ioase<A 'ie "n laboratoarele de medicin legal :ca test de identi'icare a !ersoanei - am!renta genetic# - DNA 'inger!rint<.

Deci/ diagnosticul molecular este 'olosit curent at7t "n de!istarea muta$iei/ c7t &i "n de!istarea !urt#torilor s#n#to&i :hetero)igo$i !entru gene recesi(e</ "n diagnosticul !resim!tomatic :!urt#tor de gene dominante cu e0!resie tardi(#</ "n identi'icarea !urt#torilor de !remuta$ii :"n a'ec$iunile determinate de muta$iile dinamice< !recum &i "n e(aluarea !rognosticului "n ca)ul unor tumori sau hemo!atii maligne. @n toate situa$iile de mai sus/ se 'olosesc 'ie metode directe :c7nd gena &i muta$iile ei sunt cunoscute/ iar identi'icarea acestora este s!eci'ic# unui indi(id</ 'ie metode indirecte :c7nd gena nu a 'ost sec(en$iali)at#/ urm#rindu-se

transmiterea la mai mul$i membri ai 'amiliei a mar8erilor genetici "nl#n$ui$i cu gena "n cau)#<. TEHNICILE 3E 2A7 3ia5n!*tic"l m!lec"la# !oate 'i e'ectuat actualmente !rin mai multe tehniciC
Izolarea ADN-ului pur :nuclear sau mitocondrial< !rin "nl#turarea celorlal$i constituien$iC ARN/ !roteine/ li!ide/ en)ime ti! nuclea)e. !binerea de fragmente de ADN ce con$in genele de interes 'olosindC

o en1ime de #e*t#ic.ie E/!l!*ite <i Dn e(n!l!5ia A3N4 "l"i recombinant<A o elect#!/!#e1a A3N :"n gel de agaro)# sau !oliacrilamid#<A o ampli/ica#ea *ec6en.ei A3N de interes in (itro :!rin metoda PCR<A o *ec6en.iali1a#ea A3N :(ersiune modi'icat# a re!lic#rii ADN "n condi$ii controlate in (itro< necesar# at7t !entru "n$elegerea modului "n care este controlat# e0!resia genic# c7t &i a mecanismelor moleculare "n !atologieA o (i)#idi1a#ea aci1il!# n"cleici :'olosind identi'icarea 'ragmentului cu a=utorul sondelor genoti!ice s!eci'ice<. 0ist# mai multe metode utili)ate.
"etoda #C$ :Pol6merase Chain Aeaction<

Aceast# metod# a im!ulsionat e0traordinar tehnologia ADN-ului recombinant/ 'iind considerat# o (eritabil# 5re(olu$ie "n re(olu$ie6. %etoda const# "n am!li'icarea en)imatic# selecti(# a unui 'ragment de ADN cu sec(en$# cunoscut# :'ragment de !ro(enien$# genomic#/ mitocondrial# sau e0ogen#</ !ro(enit de la o celul# unic#. Am!li'icarea se 'ace "n mai multe cicluri/ 'iecare ciclu const7nd din trei eta!eC o -enaturarea A?@,ului :!rin se!ararea ADN bicatenar "n dou# monocatene<A

o legarea de aceste monocatene a unor !rimeri :amorse - adic# a unor oligonucleotice de sinte)# ce re!roduc sec(en$ele nucleotidice situate la ca!#tul 3> al celor dou# catene de ADN< A o extensia !rimerilor cu a=utorul ADN !olimera)ei TaM - "n direc$ia G>- 3> :TaM este o en)im# i)olat# de la bacteria Termo!hillus AMuanticus/ a(7nd !articularitatea de a 'i re)istent# la tem!eratura de 9G grade de denaturare a ADN<. Ast'el/ se !roduc co!ii com!lementare ale ADN/ la care s-au legat !rimerii/ ciclurile re!et7ndu-se !7n# la am!li'icarea de a!roa!e un milion de ori a sec(en$ei originare de ADN "n c7te(a ore. ste una dintre metodele cele mai utili)ate "n momentul de 'a$#/ at7t "n tehnicile de clonare/ c7t &i ca metod# de diagnostic molecular/ 'iind considerat# un (eritabil 5'otoco!iator genic6. *e !ot am!li'ica de asemenea 'ragmente de ARNm !entru identi'icarea genei ce codi'ic# un anumit !rodus. *e !roduce ADN com!lementar - ADNc - sec(en$e de ARNm cu a=utorul unui !rimer s!eci'ic :dNTP< &i a en)imei transcri!ta)# in(ers#. PCR se mai !oate 'olosi ca metod# de diagnostic "n detec$ia direct# sau indirect# a muta$iilor genice.
%ibridizarea acizilor nucleici

Aceast# tehnologie !ermite identi'icarea unor sec(en$e s!eci'ice de ADN sau ARN/ cu a=utorul unor *!nde 5en!tipice monocatenare cores!un)#toare sec(en$elor res!ecti(e/ cu care se (or lega e0clusi( "n 'unc$ie de com!lementaritatea nucleotidelor :A.#, C'</ 'orm7ndu-se 'inalmente un -uplex hi!ri-. S!ndele sunt marcate radioi)oto!ic sau imunohistochimic/ ceea ce !ermite (i)uali)area hibridi)#rii !rin di'erite metode de ti! blot :as!ira$ie ca!ilar#<C o Met!da S!"t(e#n4)l!t :introdus# de *outhern/ ,9EG< const# "n ob$inerea de 'ragmente monocatenare de ADN/ urmat# de hibridi)area acestora cu sonde monocatenare s!eci'ice unei anumite )one de interes/ com!le0ul ADN - sond# ob$inut 'iind e(iden$iabil

!rin autoradiogra'ieA metoda necesit# cunoa&terea h#r$ilor situsurilor de restric$ie !entru domeniul res!ecti(A !ot 'i identi'icate ast'el at7t dele$iile sau inser$iile genice mai mari de ,-- de !erechi de ba)e c7t &i muta$iile care distrug situsurile de restric$ie/ modi'ic7nd R+BPs :restriction 'ragment length !ol;mor!hism<A limita metodei const# "n aceea c# nu !oate detecta muta$iile !uncti'ormeA o Met!da N!#t(e#n4)l!t constituie o ada!tare a metodei *outhern (i)7nd studierea cantitati(# a ARNm intracelularA se 'olose&te mai rar deoarece ARNm este e0trem de sensibil la degradarea !rin ribonuclea)e :ARN celular este de 'a!t un amestec de ARN ribo)omal - ?-N/ ARN de trans'er - ,?N &i ARN mesager - DN<A o Met!da 8e*te#n4)l!t e(aluea)# intensitatea e0!resiei genice !rin determinarea ni(elului !roteic. Toate aceste metode tip )l!t :care determin# structura de ba)# a genei/ e0!resia "n ARNm &i !roducerea de !roteine< constituie de 'a!t !reludiul metodologic obligator necesar !entru caracteri)area nucleotidic# a unei gene. TEHNICILE MO3ERNE 3E 3IAGNOSTIC MOLECULAR Tehnicile moderne de diagnostic moleculat !ot 'i clasi'icate "n metode directe &i metode indirecte.
"etode directe

Met!da di#ect ASO oligonucleotide h;bridi)ation<

:allele

s!eci'ic

Aceast meto- este -e $apt tot o tehnic -e hi!ri-i(are ce anali(ea( cu aButorul unei son-e oligonucleoti-ice cu speci$icitate -e alel ($ie normal , ASO,@, $ie mutant , ASO,=) mo-i$icarea unei perechi -e !a(e. Permite -epistarea unor muta%ii cunoscute speci$ice unor a$ec%iuni, son-ele $iin- sinteti(ate chimic pe !a(a unor sec)en%e cunoscute -eBa -in structura genei respecti)e. 9i!ri-i(area este extrem -e speci$ic, o -i$eren% -e un singur nucleoti- anul0n- asocierea.

o SSCP :single strand con'ormational !ol;mor!hism<


Permite -ecelarea unor muta%ii puncti$orme la ni)elul unei monocatene -e A?@, care pro-uce ns -i$eren% -e migrare

electro$oretic n raport cu cealalt monocaten mo-i$icatC -i$eren%a -intre cele -ou catene poate $i -e un singur mononucleoti-, ceea ce con$er meto-ei o sensi!ilitate cu totul -eose!itC

o 3GGE :denaturing gradient gel electro!horesis<


=uta%ia mo-i$ic mo!ilitatea electro$ore(a n gel. $ragmentului -e A?@ n

o Sec6en.iali1a#ea AN3.
Poate -etecta toate muta%iile cunoscuteC

o MISMATCH CLEA9AGE.
7olosirea -e en(ime ce taie A?@ c0n- exist erori -e mperechere ntre -ou sec)en%e hi!ri-i(ate (una -intre catene a)0n- o !a( nucleoti-ic mo-i$icat). Se pro-uc, n consecin% $ragmente -e A?@ -e lungimi -i$erite care se -etectea( prin electro$ore( n gel, i-enti$ic0n-u,se ast$el po(i%ia mo-i$icrii nucleoti-ice.

o 3NA CHIP H:2RI3I7ATION :computer chips<.


Con%in mii -e nucleoti-e marcate ce cuplea( cu nucleoti-ul speci$ic.

o MASS SPECTROMETR: :detec$ia masei 'i)ice a catenelor sens P antisens ale ADN<. o PTT - Testul de trunchiere a !roteinelor ce detectea)# muta$iile ce !roduc terminarea !rematur# a transla$iei.
"etode indirecte

+olosesc !entru detec$ia muta$iilor mar8eri genetici re!re)enta$i de sec(en$e !olimor'ice 'ormarte din ADN re!etiti( necodant care 'lanchea)# gena sau sunt !lasate intragenic :la ni(elul intronilor<. Actualmente/ sunt 'olosite mai 'rec(ent urm#toarele trei ti!uri de mar8eri geneticiC o R-LP*
Exist cam -ou )ariante pentru $iecare locusC se -etectea( $ie prin -igestia cu aButorul en(imelor -e restric%ie a A?@, $ie prin meto-a Southern,!lot, $ie prin electro$ore( n gel -e agaro(C

o Mic#!*ateli.i.
Sec)en%e repetiti)e !i, tri i tetranucleoti-ice extrem -e polimor$ice, -etecta!ile prin PCAC

o Mini*ateli.i :INTR - (ariable number o' tandem re!eats<.


Sec)en%e repetiti)e cu -imensiunea p0n la 4 3!, rsp0n-ite n ntreg genomul, cu excep%ia cromosomilor F i >C speci$icitatea

acestor sec)en%e con$er calitatea -e amprent genetic a $iecrui in-i)i-.

Ace&ti mar8eri genetici sunt 'olosi$i &i "n cartogra'ierea genetic# !entru urm#rirea genealogic# a transmisiei unei gene morbide. Toate aceste tehnici de diagnostic molecular/ de&i e0trem de di(erse &i costisitoare/ necesit7nd laboratoare "n)estrate cu o a!aratur# ultraso'isticat# se de)(olt# e0!lo)i(. %etodele 'olosite sunt a!licate di'eren$iat "n 'unc$ie de 'inalitatea !ro!us#/ actualmente !roduc7ndu-se trecerea ra!id# de la cercetarea 'undamental# la a!licabilitatea "n !ractica medical#. Aceast# re(olu$ie "n cunoa&tere &i "n biotehnologie redeclan&ea)# "ns# !olemici cu substrat bioetic !ri(ind bre(etarea "n biotehnologie &i a!licabilitatea "n diagnosticul molecular &i "n tera!eutica genetic#/ cadrul legislati( actual !ermi$7nd inter!ret#ri contro(ersabile.
PRO2LEME ETICE ALE NOILOR TEHNOLOGII GENETICE

Problemele etice ale noilor tehnologii genetice sunt com!le0e e0ist7nd numeroase argumente !ro sau contra !ri(ind utili)area lor. A3N4"l *t!cat "n !robele de $esut sau s7nge : ) ncile de A3N< !oate 'urni)a in'orma$ii 'olositoare !entru studierea bolii genetice 'amiliale sau !entru cercetare. In/!#ma.ia din 'ragmentele de ADN !oate 'i im!ortant# !entru rude &i nu doar !entru !ersoanele de la care s-a recoltat ADN-ul. De aceea accesul membrilor 'amiliei la ADN-ul stocat constituie o !roblem# etic# ce trebuie luat# "n considera$ie. @n !olitica care se (a stabili cu !ri(ire la (iitoarele recolt#ri de !robe/ este bine s# $inem cont de urm#toarele !roblemeC
p#!tec.ia indi6i1il!# de !osibilele discrimin#ri din !artea anga=atorilor sau asiguratorilorA )ene/iciile !osibile ale indi(i)ilor de !e urm# re)ultatelorA !osibilitatea multi!lelor 'olosiri ale acestor !robe "n p#!iecte de ce#ceta#e di'erite &i nea&te!tateA p!*i)ilitatea Dmp #t <i#ii !robelor colaboratorilor/ inclu)7nd colaboratorii interna$ionali &i entit#$ile comercialeA a6anta;ele <i de1a6anta;ele/ !entru indi(i)i &i cercet#tori/

"nde!#rt#rii tuturor semnelor de identi'icare ale !robelor.

2n ac!#d in/!#mat 5 n al!6 care s# !ermit# 'olosirea !robelor !entru cercetarea genetic# "n general/inclusi( !roiecte (iitoare nes!eci'icate "nc# !are a 'i cea mai e'icient# &i economic# abordare/ e(it7ndu-se costisitorul recontact "naintea 'iec#rui !roiect de cercetare nou. Ac!#d"l trebuie s# s!eci'ice c# membrii 'amiliei !ot cere accesul la !rob# !entru a a'la !ro!riul statut genetic &i nu !e cel al donatorului. De&i !artenerul !oate nu (a a(ea acest dre!t la acces/ "ngri=or#rile lui trebuie luate "n considera$ie. T!ate p#!)ele trebuie 'olosite cu o mare aten$ie la con'iden$ialitate. Pre)ent#m indica.iile OMS cu !ri(ire la com!ortamentul etic "n leg#tur# cu accesul la o banc# de A3N= o "n c!n*im. m>nt in/!#mat 5n al!6 care s# !ermit# 'olosirea !robei "n !roiectele (iitoare este cea mai e'icient# abordareA o c!nt#!l"l A3N-ului (a 'i 'amilial/ nu doar indi(idual. Rudele de s7nge (or a(ea acces la ADN 1 ul stocat "n sco!ul a'l#rii !ro!iului statut genetic &i nu !e cel al donatoruluiA o mem)#ii /amiliei trebuie s# aib# acces/ dar nu !rin !risma contribu$iei 'inanciare/ la stocarea ADN-uluiA o A3N-ul (a trebui de!o)itat at7t c7t este "n bene'iciul rudelor !re)ente sau (iitoare :inclusi( 'etu&ii<A o trebuie '#cute e'orturi !entru in/!#ma#ea /amiliei/ la inter(ale regulate/ des!re noile desco!eriri "n test#ri &i tratament. Donatorii trebuie s# in'orme)e b#ncile de ADN asu!ra adresei curente !entru a !utea 'i contacta$iA o du!# ce toate rudele au decedat sau toate "ncerc#rile de contactare au e&uat/ A3N4"l p!ate /i di*t#"*A o pa#tene#"l nu trebuie s# aib# acces la banca de ADN '#r# acordul donorului/ dar !oate 'i in'ormat c# ADN-ul a 'ost stocat acolo. Dac# un cu!lu dore&te s# aib# un co!il este datoria moral# a !#r$ii a c#rei ADN a 'ost stocat s# de)(#luie !artenerului orice in'orma$ie rele(ant#A

o e0ce!t7nd *c!p"#ile medic!4le5ale sau situa$iile c7nd in'orma$iile a'ectea)# direct siguran$a !ublic#/ nu trebuie s# e0iste !osibilitatea accesului din !artea unei institu$ii '#r# acordul donorului. Com!aniilor de asigur#ri/ anga=atorilor/ &colilor/ organi)a$iilor gu(ernamentale &i altor institu$ii care au !osibilitatea ob$inerii unui acord silit trebuie s# le 'ie inter)is accesul chiar dac# au acor dul indi(iduluiA o ce#cet t!#ii cali/ica.i trebuie s# aib# acces numai du!# "nde!#rtarea caracteristicelor de identi'icareA o p#!)ele p!ten.ial 6al!#!a*e care ar !utea 'i 'olositoare 'amiliilor im!licate "n (iitor ar trebui s# 'ie sal(ate &i dis!onibile. Deoarece A3N-ul !oate 'i ob$inut dintr-o mare di(ersitate de materiale biologice/ cum ar 'i urme de s7nge/ r#d#cina 'irelor de !#r/ oase/ din$i/ "n a'ara !robelor de s7nge sau de $esut clasice e0ist# o mare !osibilitate ca in'orma$ia genetic# s# se ob$in# '#r# acordul !ersoanei "n cau)# &i chiar '#r# ca aceast# s# &tie c# a 'urni)at materialul genetic. Ba aceast# !ractic# este !osibil s# recurg# anga=atorii &i asiguratorii de s#n#tate 'inan$7nd laboratoarele de cercetare genetic# care s# le 'urni)e)e in'orma$ia genetic#/ care alt'el le-ar 'i 'ost inter)is#. Ast'el/ du!# ce a "ncercat s# reali)e)e un ghid de !ractic# a medicilor &i cercet#torii geneticieni "n (iitor at7t 9%* c7t &i alte organi)a$ii de dre!t interna$ional (or trebui s# g#seasc# solu$ii !entru marea !roblem# a discrimin#rii !e ba)a in'orma$iei genetice.
ARGUMENTE CARE SUS?IN TEHNOLOGIA GENETIC Cei care au acce!tat ideea modi'ic#rii naturii umane &i a di(ersi'ic#rii ra!ide a s!eciilor au stabilit o nou# 'ilo)o'ie !olitic# &i moral# !entru sec. OOI/ un sistem numit 5post,umanism6. Ca toate sistemele 'ilo)o'ice/ !ost-umanismul include !rinci!alele idei 'ilo)o'ice &i !olitice/ dar remodelate "n =urul noilor de'ini$ii ale omului/ rela$iilor interumane/ solidarit#$ii sociale &i "n$elegerii indi(iduale. Postumani&tii (#d (enirea tehnologiei genetice "n acela&i mod cum !ri(esc ma=oritatea americanilor trans!lantul de organe sau chimiotera!ia.

Gl!6e# este de !#rere c# te(n!l!5ia 5enetic !oate 'i controlat# &i !oate de(eni un lucru bun mai degrab# dec7t unul r#u. De&i multe dintre "ngri=or#rile eticienilor &i ale st7ngii asu!ra tehnologiei genetice sunt bine 'ondate/ ele !ot 'i "ns# re)ol(ate. *e "n$elege c# este ne(oie de un control democratic &i de limite sociale/ dar ar 'i o gra(# gre&eal# sto!area ingineriei genetice. Din !#cate/ ma=oritatea !ost-umani&tilor sunt !arti)ani ai libert#$ii &i anarhi&ti &i nu r#s!und la "ntreb#rile !ri(ind modul "n care inegalitatea social# se (a 'orma !rin tehnologie genetic#. I.H"5(e* este unul dintre cei care ader# la principiul utilitarismuluiA actele sunt etice c7nd duc la bun#starea &iPsau 'ericirea mai multor !ersoane. @n ceea ce !ri(e&te ingineria genetic# !robabil (a !utea s# o'ere oamenilor o (ia$# mai s#n#toas#/ mai lung#/ cu mai multe !osibilit#$i de alegere &i cu mari "m!liniri. Te(n!l!5ia 5enetic (a duce la o "mbun#t#$ire a !re(en$iei &i tera!iei bolilor/ amelior7nd sau (indec7nd multe 'orme de su'erin$#. n 6iit!#/ organele noastre de sim$ ar !utea 'i modi'icate !rin ingineria genetic# !entru a !utea !erce!e o gam# mai larg# de sunete sau imagini/ cor!urile noastre ar !utea 'i modi'icate !entru a ne im!lica "n acti(it#$i mai di'icile/ iar min$ile noastre ne (or !ermite s# g7ndim mult mai !ro'und &i mai intens. Dac# "tilitatea e*te "n *c!p etic/ controlul direct al cor!ului &i min$ii noastre sugerea)# !osibilitatea unei utilit#$i nelimitate/ &i ast'el a unui bun incomensurabil. Cei mai mul$i utilitari&ti &i mul$i al$ii acce!t# regula general# c# societa$ile liberale care !ermit ma0ima autodeterminare (or ma0imi)a utilitatea social#. 3#ept"l la a"t!dete#mina#e do(ede&te c# societatea ar trebui s# aib# moti(e "ntemeiate !entru a con(inge adul$ii s# a!lice tehnologia genetic# asu!ra lor sau asu!ra !ro!riet#$ilor lor. A"t!dete#mina#ea ar trebui s# admit# ca oamenii s# !oat# 'ace ce (or cu cor!urile lor &i cu !rodusele de conce!$ie ale cor!urilor lor/ e0ce!$ie '#c7nd situa$iile "n care ei nu sunt ca!abili s# ia hot#r7ri sau c7nd ac$iunile lor ar cau)a r#ul altor oameni. *e sus$ine c# cele mai multe !reocu!#ri ale tehnologiei genetice umane nu re!re)int# un !ericol clar !entru siguran$a !ublic# &i nu !ot 'i catalogate dre!t o (iolare a autonomiei totale &i a libert#$ii !ersonale. @n$elegerea autodetermin#rii ca !unct de !lecare etic contracarea)# "ngri=orarea multora c# oamenii (or 'i 'or$a$i s# se con'orme)e !oliticilor eugenice. 3ecla#a.ia Uni6e#*al a*"p#a 5en!m"l "man <i d#ept"#il!# !m"l"i a'irm#C6 @ici o inter)en%ie care ar putea a$ecta genomul in-i)i-ului nu )a $i reali(at, chiar n scopuri tiin%i$ice, -iagnostic, terapeutice, $r consim%m0ntul li!er i in$ormat al persoanei implicate, iar c0n- este ca(ul, a repre(entan%ilor si autori(a%i, urm0rin- -oar interesul persoanei .6

Tehnologia genetic# !romite libertate &i autodeterminare chiar &i la un ni(el de ba)#C eliberarea de necesitatea biologic#. Domina$ia social# !#le&te "n 'a$a domina$iei noastre de c#tre na&teri ine(itabile/ boli/ "mb#tr7nire &i moarte/ !ericole !e care tehnologia genetic# se o'er# s# le ameliore)e. ARGUMENTE CONTRA TEHNOLOGII GENETICE De la "nce!utul anilor U @' Ri/Ain a antici!at e'ectele tehnologiei genetice &i a "nce!ut s# trag# semnale de alarm#. Din acel moment el &i 'unda$ia lui au dus o lu!t# "m!otri(a reali)#rii de noi 'iin$e umane !rin ingineria genetic# &i a 'inan$#rii cercet#rii genetice. Aten$ia lui s-a 'ocali)at !e abu)urile &i !ericolele sociale care ar !utea re)ulta din cercet#rile medicale &i a!lica$iile lor/ &i !e ne(oia noastr# de a acce!ta moartea &i limitele tehnologice. cologi&tii st7ngii s-au lansat "n discursuri care a'irmau c# tehnologia ser(e&te rasismul/ im!eriarismul/ soma=ul structural/ statul autoritar &i dominarea &tiin$i'ic#. 8inne# nu se de'ine&te ca un sus$in#tor absolut al !rogresului tehnologic. l s!une c# unele tehnologii sunt at7t de !ericuloase "nc7t nici o reglementare social# nu le-ar reduce riscul. Dac# suntem con(in&i c# tehnologia genetic#/ asemeni tehnologiei armelor nucleare nu are calit#$i com!ensatorii ci doar mari riscuri/ atunci ar trebui com!let inter)is#. Dar !rinci!alele bene'icii ale tehnologiei genetice de!#&esc riscurile ini$iale. Ca urmare/ ma=oritatea oamenilor sunt de acord cu !o)i$ia de sus$inere critic#/ !o)i$ie ce re'lect# o!timismul sus!icios. 2n studiu din $%%B a stabilit c# ?4N din cei chestiona$i a!rob# tehnologia genetic# cu sco!ul de a "m!iedica mo&tenirea unei boli genetice 'ataleA 44N sus$in modi'ic#rile genetice !o)iti(e "n sco!ul "mbun#t#$irii ni(elului intelectual &i caracteristicilor 'i)ice !e care le mo&tenesc co!iii. 0ist# cel !u$in dou# ti!uri de critici ai tehnologiei geneticeC 'undamentali&ti &i non-'undamentali&ti. )ngri*orri fundamentaliste (bazate pe credin sau argumente ,bio.uddite- ' +enetica ,mbolnve(te- oamenii Diagnosticul genetic !oate crea dou# ni(ele socialeC unul a!ar$in7nd celor cu gene relati( normale &i unul al celor cu boli genetice. Cu alte cu(inte/ diagnosticul genetic ne (a g#si tuturor o boal# genetic#. Cei mai mul$i autori acce!t# !romisiunea modernist# c# !rogresul &tiin$i'ic ne "mbun#t#$e&te "n general (ie$ile &i c# a 'i cunosc#tor este mai bine dec7t a 'i ignorant. @n orice ca)/ to$i &tim c# (om muri/ cu sau '#r# un diagnostic stabilit medicalA oamenii (#d "n antecedentele heredo-colaterale !re(estirea unor boli (iitoare. .imitele sacre ale ordinii naturale Ri'8in s-a al#turat liderilor religio&i stabilind un alt !rinci!iu 'undamental/ acela c# ingineria genetic# "ncalc# limitele sacre dincolo de care nu ar trebui 5 s# ne =uc#m de-a Dumne)eu6. l nu crede c# limitele di(ine

sunt distincte &i nu crede "ntr-o alt# ordine natural#. Dintr-un ra!ort e'ectuat "n ,993 reiese c# ma=oritatea !o!ula$iei s!ri=in# tera!ia genic# "n sco!ul (indec#rii unor boli &i doar 'oarte !u$ini sus$in c# tera!ia (iolea)# ordinea natural# a lui Dumne)eu. Pentru cel care cite&te !entru !rima dat# 3iblia/ (i)iunea crea$iei este ca un act com!let &i se accentuea)# ideea c# interesul constant &i iubitor al lui Dumne)eu "n !rocesul crea$ie "l de)(#luie ca 'iind cel care 5'ace toate cele noi6. Pers!ecti(a 3ibliei asu!ra rela$iei omului cu natura arat# c# ace&tia de!ind "n aceea&i m#sur# de Dumne)eu. Creati(itatea Bui nu se o!re&te la crearea 'i)ica a lumiiA l "&i continu# munca d#ruind umanit#$ii ordine/ structur#/ 'rumuse$e. 2nii sunt de !#rere c# natura nu este sacr#. a i-a 'ost "ncredin$at# omului !entru a o st#!7ni/ a o "ngri=i/ a se "nmul$i/ domin7nd !este crea$ie. Ioca$ia crestin# este de a continua munca Bui Dumne)eu/ aceasta 'iind o res!onsabilitate enorm# necesit7nd ac$iuni !o)iti(e. /e&nologiile servesc interesele puterii 2nii au e)itat s# sus$in# c# tehnologia genetic# este d#un#toare/ "n schimb au argumentat c# !uterea (a 'olosi "ntotdeauna tehnologia !entru a-&i "nt#ri domina$ia. 9 'olosire neetic# a tera!iei genice o re!re)int# domeniul armelor biologice care au 'ost inter)ise "n ,9?. la 4ene(a. ste 'oarte u&or de ob$inut o bacterie to0ic# !rin inginerie genetic#. De e0em!lu/ genele care controlea)# to0inele ce determin# holera sau botulismul !ot 'i inserate "ntr-o bacterie sa!ro'it# a intestinului uman cum ar 'i .coli. Aceasta cercetarea este greu de o!rit/ dar/ la 'el ca &i holocaustul nuclear/ 'olosirea ei !oate 'i !re(enit#. +enomul uman este prea complicat pentru oameni 4enomul uman este !rea com!licat !entru ingineria genetic# &i de aceea !ot e0ista consecin$e ne!l#cute &i nedorite. Acest argument este "n con'ormitate cu ideile unor ecologi&ti care s!un c# im!licarea uman# "n acest com!le0 ecosistem este im!osibil# &i c# singura noastr# s!eran$# este s# l#s#m !laneta s# se administre)e singur#. 4enomul uman &i ecosistemul sunt ambele 'oarte com!licate &i omul nu are ca!acitatea de ale st#!7ni. +#r# "ndoial#/ !roiectarea genetic# (a necesita e0!erien$e multi!le !e animale "naintea a!lic#rii la om &i (or a!are !robleme etice legate de utili)area animalelor "n aceste e0!erimente. Problema cercet#rii !e animale este aceea c# s-ar !utea !roduce s!ecii !ericuloase !entru ecosistem. Reli)area lor trebuie am7nat# !7n# c7nd (om !utea asigura o su!ra(eghere adec(at#. Ade(#rata dilem# a tehnologiei genetice a!are atunci c7nd se (orbe&te des!re !roiectarea genetic# a unui co!il. Calitatea &i e'icacitatea re)ultatelor tehnologiei genetice (or 'i (eri'icate nu numai de !#rin$i dar &i de agen$i 'ederali &i de su!ra(eghere. )ngri*orri non-fundamentaliste (legate de politica public sau argumente ,gene-angst Aplicaii fasciste

9 "ngri=orare e0!rimat# de mul$i critici ai tehnologiei genetice este cum!lita consecin$# a rea!ari$iei regimurilor 'asciste/ rasiste/ &i autoritare/ &i 'a!tul c# acestea ar !utea 'olosi ingineria genetic# !entru a !roduce subiec$i com!lian$i &i uni'ormi genetic. %odul de a o!ri 'olosirea 'ascist# a geneticii este !re(enirea de)(olt#rii 'ascismului &i nu o!rirea de)(olt#rii ingineriei genetice. 0aloarea diversitii genetice 9 !reocu!are 'rec(ent e0!rimat# legat# de ingineria genetic# este sus$inerea (irtu$ilor estetice sau biologice ale di(ersit#$ii genetice. 2nii sugerea)# c# su!ra(ie$uirea noastr# ca s!ecie ar !utea de!inde de di(ersitatea genetic# dac# (om 'ace 'a$# unor modi'ic#ri c#rora doar unii le (or su!ra(ie$ui. Prima o!iec%ie a acestui argument este c# di(ersitatea nu este o calitate su'icient "n$eleas# etic &i estetic !entru a !utea 'i 'olosit# "n !re(enirea bolilor sau "n "mbun#t#$irea (ie$ilor noastre. Noi reducem di(ersitatea c7nd eradic#m !oliomielita sau (ariola '#r# s# regret#m. A -oua o!iec%ie este c# orice !ierdere a unei ada!t#ri !rin di(ersitate biologic# (a 'i com!ensat# !rin cre&terea controlului &i cuno&tintelor biologice. ste ne!otri(it ca o societate (iitoare s# 'ie a!t# s# cree)e gene su!erioare dar "nc# inca!abil# s# 'ac# 'a$# unei boli in'ec$ioase. 9amenii "&i doresc di'erite calit#$i &i abilit#$i !entru ei &i !entru co!ii lorA !entru 'iecare !#rinte arian care "&i alege un 'enoti! cu !#rul blond &i ochi alba&tri/ ne aste!t#m s# e0iste un !#rinte chine) care s# aleag# idealul clasic de 'rumuse$e chine)easc#. Dac# num#rul !#rin$ilor care aleg s# aib# b#ie$i blon)i o'ensea)# o!inia !ublic# !utem s# acord#m stimulente 'inanciare !entru cei care aleg 'ete brunete. @n orice ca) (om a'la re!ede dac# e0iste tendin$e !e care le !utem g#si o'ensi(e &i trebuie s# a(em "ncredere "n abilitatea noastr# de a stabili !olitici necesare !entru a reda (aloarea di(ersit#$ii care sim$im c# se !ierde. +enetizarea vieii %ul$i se tem c# oamenii (or "nce!e s# (ad# genetic# mai im!ortant# dec7t ar trebui. +#r# "ndoial# !ublicul (a considera genetica mult mai im!ortant# "n determinarea inteligen$ei sau a altor caracteristici &i "n !roducerea bolilor. Nu se &tie dac# !rin de)(oltarea tehnologiei genetice (or sc#dea sau (or cre&te ca)urile de "n$elegere gre&it# a in'luen$ei genetice &i a "ngri=or#rilor dis!ro!or$ionate !ri(itoare la riscul genetic. Inter(en$iile genetice ne (or determina s# clari'ic#m leg#turile dintre emblema social# &i cea genetic#. Discriminarea (i confidenialitatea genetic %ul$i dintre cei care se o!un in(estiga$iilor genetice sunt ingri=ora$i c# de)(oltarea cuno&tintelor genetice (a duce la discrimin#ri determinate de boli &i handica!uri. 2nii s!un c# &i tera!ia genic# (a s!ori aceast# discriminare !roduc7nd o !resiune intens# asu!ra celor cu boli genetice !entru a le corecta &i !entru a nu !une "n !ericol (iitoarele genera$ii. ste ade(#rat c# !atronii "ncearc# de=a s# desco!ere riscurile genetice ale

anga=a$ilor &i re'u)# anga=area sau !l#tirea asigur#rilor de s#n#tate "n 'unc$ie de !rognosticul de boal#. P#strarea con'iden$ialit#$ii 'a$# de asigur#tori &i !ersonalul nonmedical din sistemul de s#n#tate este di'icil#/ de (reme ce dosarele (or con$ine orice screening sau tratament s!ecial !e care "l im!lic# riscul genetic. Decizii gre(ite ale prinilor Dre!tul de a 5coman-a un copil6 este doar e0tensia dre!turilor re!roducti(e. Em)#i!nii <i /et"<ii sunt !ro!rietatea biologic# a !#rin$ilor/ iar acestora ar trebui s# li se !ermit# s#-i modi'ice sau s#-i a(orte)e c7nd consider# de cu(iin$#/ "n limitele constr7ngerilor sociale. Politicile noastre trebuie s# stabileasc# limite "n luarea deci)iilor de c#tre !#rin$i. Gl!6e# "ntreabaC ?ac o minoritate religioas -orete s implemente(e n mintea copiilor lor cre-in%a lor i s le mo-i$ice creierele pentru a $i incapa!ili s stu-ie(e cu scopul -e a pre)eni renun%area la cre-in% a tinerilor* Selec.ia *e0"l"i de(ine o !roblem# care interesea)# !e toata lumea dac# deci)iile !#rin$ilor duc la re)ultate nedorite/ cum ar 'i un de)echilibru !o!ula$ional !e se0e. Dac# (or e0ista ast'el de nemul$umiri unii autori sugerea)# o stimulare 'inanciar# a !#rin$ilor !entru alegerea altor (ariante/ &i nu o corectare 'or$at#. Discriminarea celor cu &andicapuri 0ist# o oarecare leg#tur# "ntre alegerea de a a(orta un co!il in(alid &i de a-i corecta in(aliditatea !rin tera!ie genic#/ &i !er!etuarea o!resiunii asu!ra in(ali)ilor. O)li5a.ia m!#al a unui !#rinte este de a-i o'eri co!ilului sau o (ia$# de bun# calitate &i "ntrega !alet# de abilit#$i/ inclu)7nd nu numai obliga$ia de a trata un co!il in(alid cu res!ect &i dragoste dar &i obliga$ia de a e(ita "n !rimul r7nd c#!#tarea in(alidit#$ii. Accesul inegal la te&nologia genetic 2na dintre cele mai gra(e !robleme ale tehnologiei genetice este dac# &i cum inegalitatea social# (a in'luen$a accesul la tehnologia genetic# &i "n ce 'el tehnologia genetic# (a accentua inegalitatea social#. Declinul solidaritii umane 2nii critici sugerea)# c# o !arte din !#rin$i s-ar !utea "nstr#ina de co!ii lor ob$inu$i !rin inginerie genetic#. Dator sugerea)# c# ingineria genetic# &i alte tehnologii !ot crea un con'lict "ntre umani&ti &i !ost umani&ti/ )druncin7nd solidaritatea social#. Dac# !ot 'i imaginate con'licte "ns!#im7nt#toare/ acestea nu sunt di'erite de con'lictele dintre ma=orit#$ile &i minorit#$ile etnice sau dintre s#raci &i boga$i. Ba 'el ca alte surse de di(i)iune social# rela$iile dintre comunit#$ile genetice (or 'i mediate de institu$ii/ tribunale &i legislaturi.

Rec!manda#ea %CB a C!n*ili"l"i E"#!pei Dn le5 t"#a c" in5ine#ia 5enetic A-unarea, 4. Contient -e incertitu-inea care suscit n pu!lic aplicarea noilor tchnici tiinti$ice -e recom!inare arti$icial a matenalelor genetice pro)enin- -e la organismele )ii, cunoscut su! numele -e Ginginerie geneticGC H. Consi-er0n- c aceast incertitu-ine este -e -ou or-ineI cea -atorat incertitu-inii care -omnete in legatur cu e$ectele cercetrii experimental asupra snt%ii, securit%ii i me-iuluiC cea -atorat pro!lemelor Buri-ice, sociale i etice pe termen lung ri-icate -e posi!ilitatea -e cunoatere i -e manipulare a caracterelor genetice ere-itare ale unui in-i)i-C J. Kin0n- cont, n ceea ce pri)ete inci-entele cercetrii experimental asupra snt%ii, securit%ii i me-iului, -e consi-era%iile urmtoareI i. tehnicile -e inginerie genetic o$er un imens poten%ial in-ustrial i agricol care, n cursul )iitoarelor -ecenii, ar putea re(ol)a pro!lemele mon-iale -e pro-uc%ie alimentar, energie i materii primeC ii. -escoperirea i punerea la punct a acestor tehnici repre(int o -eschi-ere $un-amental n cunoaterea tiin$i$ica i me-icals (uni)ersalitatea co-ului genetic)C iii. li!ertatea cercetrii tiin%i$ice , )aloare $un-amental a societa%ilor noastre i con-i%ia a-apta!ilit%ii lor la trans$orming me-iului mon-ial , antrenea( sarcinile i responsa!ilit%ile, n special n ceea ce pri)ete sntatea i securitatea marelui pu!lic i a altor cercettori tiin%i$ici, ca i non,contaminarea ca-relor )ie%iiC i). n lumina cunotin%elor i experien%ei tiin%i$ice ale epocii, incertitu-inea ce -omnea asupra inci-en%elor experien%ei ingineriei genetice asupra snt%ii, securit%ii i me-iului era o cau( legitim -e ngriBorare la

nceputul anilor L2 , can- s,a cerut a!%inerea -e la anumite tipuri -e experienceC ). cunotintele i experien%a stiin%i$ic au permis, aceti ultimi ani, -e a clari$ica pentru o lung perioa- incertitu-inile care nconBurau cercetarea experimentalC )i. marele pu!lic i muncitorii -in la!orator tre!uie, n toate %rile, s !ene$icie(e -e un ni)el strict i compara!il -e protec%ie mpotri)a riscurilor ce implic manipularea microorganismelor patogene n general, cerute sau nu -e tehnicile -e inginerie geneticC 1. Mn ceea ce pri)ete pro!lemele Buri-ice, sociale i etice, s,au sta!ilit consi-era%iile urmtoare inspirate -e a LWa Au-itic parlamentarS pu!lics a Consiliului Europei (Copenhaga, H< , HN mai 4:;4) asupra ingineriei genetice i -rcpturilor omuluiI i. -rcpturilelc la )ia%a i la -emnitate uman garantatc -e articolele H i J ale Con)en%iei Europene a ?repturilor Omului implic -reptul -e a moteni caracteristicile genetice $r s su$ere nici o manipulareC ii. acest -rept tre!uie enun%at expres n ca-rul Con)en%iei Europene a ?repturilor OmuluiC iii. recunoaterea expres a acestui -rept nu tre!uie s se opun punerii la punct a aplicrii terapeutice a ingineriei genetice (terapiei genelor), plin -e promisiuni pentru tratamentul i eliminarea anumitor mala-ii transmise geneticC i). terapia genelor nu tre!uie aplicat i experimentat -ec0t cu consim%m0ntul li!er, sau, n ca(ul experimentul pe em!rioni, $e%i sau minori, cu consim%m0ntul li!er al prin%ilor sau al tutorilorC ). limitele aplicrii terapeutice legitime a tehnicilor -e inginerie genetic tre!uie s $ie clar -e$inite, a-use la cunotin%a cercettorilor,$c0n- o!iectul re)i(uirilor perio-iceC )i. se )a con)eni asupra ela!orrii n linii mari a unei reglementri care s proteBe(e in-i)i-ul mpotri)a aplicrii acestor tehnici n scopuri non,terapeuticeC

<. 7ormul0n- -orin%a ca 7un-a%ia European a XlimYei s men%in n stu-iu a. mo-alit%ile i criteriile -e autori(are a $olosirii, n me-icin, agricultur i in-ustrie, pro-use ale tehnicilor -e recom!inri genetice in )itro, !. inci-cntelc comerciali(rii tehnicilor -e recom!inare genetic in )itro asupra $inan%rii cercetrii $un-amentale n !iologia molecular, N. 8n)it gu)ernele statelor mem!reI a. s ia not -e ree)alurile inter)enite n aceti ultimi ani in ca-rul comunit%ii tiin%i$ice n ceea ce pri)ete ni)elul -e risc al cercetrii implic0n- recom!inrile genetice in )itro i s a-apte(e sistemele lor -e supra)eghere i -e control n $unc%ie -e aceste ree)aluriC !. s pre)a- ree)aluarea perio-ic a ni)elurilor -e risc ale cercetrii implic0n- tehnicile -e recom!inare genetic in )itro n ca-rul reglementar pre)a(ut pentru e)aluarea riscurilor legate -e cercetarea implic0n- manipularea microorganismelor n generalC L. Aecoman- Comitetului -e =initriI a. sa ela!ore(e un acor- european asupra a ceea ce constituie o aplicare legitim a tehnicilor -e inginerie genetic asupra $iin%elor umane, s alinie(e legisla%iile na%ionale n consecin% i s promo)e(e acor-urile analoge la ni)el mon-ialC !. s pre)a- recunoaterea expres, n Con)en%ia European a ?repturilor Omului, a -reptului la un patrimoniu genetic care s nu su$ere nici o manipulare, cu excep%ia aplicrii anumitor principii recunoscute ca per$ect compati!ile cu respectul -repturilor omuluiC c. s pre)a- sta!ilirea unei liste -e mala-ii gra)e suscepti!ile -e a $i tratate -e terapia genelor cu consim%m0ntul interesatului (cu toate c unele inter)en%ii pot $i operate $r consim%m0nt, con$orm cu practica n )igoare pentru alte $orme -e tratament me-ical)C -. s -e$measc principiile ce gu)ernea( securitatea stocrii i exploatrii in$orma%iilor genetice asupra

in-i)i-ului, asigur0n- n special protec%ia -reptului la )ia%a pri)at a persoanelorC e. s examine(e -ac ni)elele -e protec%ie a snt%ii i securit%ii marelui pu!lic i ale angaBa%ilor la!oratorului care se ocup -e experien%e sau -e aplicarea in-ustrial a microorganismelor, cuprin(0n- i microorganismele supuse tehnicilor -e recom!inare genetic in )itro, sunt su$iciente i compara!ile n toat Europa, i -ac legisla%ia i mccanismclc institu%ionale existente o$er un ca-ru su$icient pentru asigurarea )eri$icrii lor perio-iceC $ s proce-e(e n aa $el nc0t, prin controalele perio-ice e$ectuate n legatur cu 7un-a%ia European -e tiin%, msurile luate pentru asigurarea securit%ii n la!oratoare s $ie con)ergente pentru o armoni(are n Europa, n lumina noilor -ate ale cercetrii i noilor e)aluri ale risculuiC g. s examine(e proiectul -e recoman-are al Consiliului Comunit%ilor Europene asupra nregistrrii experien%elor implic0n- recom!inrile genetice in )itroZ, h. s examine(e !re)eta!ilitatea microorganismelor mo-i$icate genetic prin tehnicile -e recom!inare in )itro. Adunarea #arlamentar a Consiliului 3uropei $ecomandarea 5BC? n legatur cu utilizarea embrionilor (i feilor umani in scopuri diagnostice= tcrapeutice= (tiinifice=industriale (i comerciale A-unarea, 4. A)0n- n )e-ere i Aecoman-area :J1 (4:;H) n legtur cu ingineria genetic, ce propune un e)antai -e msuri, n recunoaterea unui -rept la un patrimoniu genetic care s nu $ie arti$icial cu excep%ia scopurilor terapeuticeC H. Consi-er0n- c cele mai recente cuceriri ale tiin%ei, n mo- particular ale em!riologiei animate i umane, au -eschis perspecti)e tiin%i$ice, -iagnostice i terapeutice remarca!ileC

J. Consi-er0n- c, prin $ecun-area in )itro, s,au creat miBloacele -e inter)en%ie n )ia%a uman n primele sta-iiC
D3C.A$AHIA A"" A2I#$A !$I3N/A$II +3N3/IC3 JI "ANI#I.A$II +3N3/IC3

("adrid 5>FD Asociatia =e-ical =on-ial a a-optat -eclara%ia urmtoare cu scopul -e a aButa me-icii s re(ol)e pro!lemele etice i pro$esionale care li se pun, -ate $iinprogresele tiin%ei n -omeniul genetic. Orientarea geneticei Exist -ou -omenii $un-amentale -e -iagnostc geneticI 4. Selec%ia i e)aluarea )iitorilor prin%i, cu scopul -e a -etecta o !oal genetic ce ar putea antrena concep%ia unui copil anormal H. Examenul intrauterin -up concep%ie , ultrasonogra$ie, anali(a lichi-ului amniotic i $oetoscopia , cu scopul -e a sta!ili starea $oetusului. =e-icii care asigur orientarea genetic au -atoria -e a -a )iitorilor prin%i in$orma%iile -e !a( care s le permit s ia -eci(ia lor asupra conceperii unui copil, n cunotin% -e cau(. ?0n- aceste in$orma%ii cuplurilor care se hotrsc s procree(e, me-icii tre!uie s respecte prescrip%iile etice i normele pro$esionale ale practicii me-icale existente n comunitate i sta!ilite -e asocia%ia me-ical na%ional sau -e organi(a%ia me-ical competent. Progresele tehnologiei au $cut mai precis pre)e-era i -epistarea tul!urrilor genetice. Atunci c0neste -ecelat un -e$ect genetic la ni)elul $oetusului, )iitorii prin%i pot s -oreasc sau nu recurgerea la a)ort. =e-icul, -in ra%iuni morale personale, se poate opune sau nu contracep%iei, sterili(rii sau a)ortului, n ca-rul

orientrii genetice. 8n-i$erent -ac este $a)ora!il sau nu acestor meto-e, me-icul tre!uie s e)ite -e a,i impune )alorile sale morale personale i -e a su!stitui propria Bu-ecat moral aceleia a )iitorilor prin%i. =e-icul care consi-er c a)ortul, sterili(area i contracep$ia sunt contrare )alorilor sale morale i contiin%ei sale, se poate hotr s nu recurg la aceste meto-e. El are, totui, o!liga%ia s a)erti(e(e )iitorii prin%i c exist o pro!lem genetic poten%ial i s in$orme(e pe cei n cau( c este !ine s cear o orientare me-ical unui specialist cali$icat. =anipuliri genetice Pe msur ce se -e()olt cercetarea n -omeniul manipulrilor genetice, tre!uie sta!ilite norme ,-e ctre comunitatea tiin%i$ic, me-ici, sectoarele pro$esionale implicate, gu)ern i pu!lic, pentru a se reglementa aceast cercetare. Atunci c0n- nlocuirea unei gene cu un A?@ normal )a -e)eni o realitate practicat n tratamentul tul!urrilor umane, A== insist s $ie luate n consi-erare urmatoarele elementeI 4. ?ac manipularea are loc ntr,o institu%ie -e cercetare, tre!uie s se %in seama -e ?eclara%ia -e la 9elsin5i a A== asupra cercetrii !iome-icale care implic su!iecte umane. H. ?ac manipularea are loc ntr,o institu%ie -e cercetare, toate normele o!inuite re$eritoare la practica me-ical i responsa!ilitatea pro$esional, inclusi) cele -in ?eclara%ia -e la 9elsin5i a A==, )or tre!ui s $ie respectate. J. Proce-eul ales tre!uie -iscutat in mo- -etaliat cu pacientul. Consim%m0ntul acestuia sau al repre(entantului su legal tre!uie s $ie clar, spontan i scris. 1. @u tre!uie s existe nici un )irus periculos sau ne-orit n A?@,ul )iral con%in0n- gena -e nlocuire sau -e cercetare.

<. A?@,ul inserat tre!uie s $unc%ione(e normal n celula receptoare, pentru a e)ita orice tul!urare meta!olic care ar putea altera %esuturile sntoase i sntatea nsi a pacientului. N. E$icien%a terapiei genetice tre!uie e)aluat cu cea mai mare preci(ie posi!il. Acest proce-eu )a cuprin-e -eterminarea istoriei naturale a !olii i examinarea consecuti) a genera%iilor urmtoare. L. Aceste proce-ee nu tre!uie intro-use -ec0t -up un examen minu%ios al -isponi!ilit%ii altor terapii posi!ile. ?ac exist un tratament mai simpul i mai sigur, el )a tre!ui aplicat. ;. Aceste -ispo(i%ii tre!uie s $ie consi-erate n $unc%ie -e e)olu%ia tehnicilor i -e in$orma%ia tiin% i$ic.

Cap.III. CLONAREA UMAN


Anun$ul din /e)#"a#ie $%%& !otri(it c#ruia s-ar 'i reu&it clonarea unei oi (R?oll6T</ !rin 'olosirea unei celule non-embrionare a unei oi adulte/ a re!re)entat cel mai recent e0em!lu a modului "n care o desco!erire &tiin$i'ic# de(ine o !roblem# !ublic#. Di'eri$i comentatori/ oameni -e tiin%, teologi, me-ici, a)oca%i, crainici ra-io,#V, (iariti au r#s!uns la acest# noutate/ unii calm7nd 'rica !o!ula$iei/ al$ii alarm7nd &i mai tare/ dar ma=oritatea lor condamn7nd !osibilitatea clon#rii/ consider7nd-o re!ugnant# &i neetic#. Ba cererea Pre&edintelui *2A/ C!mi*ia na.i!nal c!n*"ltati6 de )i!etic :@"AC< a audiat &i a!oi a !reg#tit un su!ort legal de !robleme religioase/ etice &i legale ce ar !utea 'i !roduse de clonarea uman#. Comisia a res!ins o inter)icere !ermanent# a clon#rii &i a recomandat un re'erendum !ri(ind "ncercarea clon#rii omului/ subliniind im!ortan$a (iitoarelor discu$ii !ublice asu!ra subiectului. Ast#)i se !are c# cel !u$in unele din "ngri=or#ri se ba)ea)# !e credin$e legate de in/l"en.a 5enetic &i de natura indi(idului care ar !utea 'i !rodus !rin clonare. *# lu#m de e0em!lu temerea !otri(it c#reia clona nu este un 5in-i)i-6/ ci o 5copie la in-igo6/ a cui(a. A&a cum au s!us mul$i oameni de &tiin$#/ o clon# nu este o 5 copie la in-igo6 ci mai degrab# un 'rate geam#n de (7rst# mai mic# &i a&a cum 'ra$ii gemeni mono)igo$i sunt distinc$i din !unct de (edere biologic/ !sihologic/ moral &i legal/ dar nu genetic/ a&a o clon# (a 'i o !ersoan# distinct# de geam#nul ei non-contem!oran. A crede altce(a "nseamn# s# "mbr#$i&#m no$iunea de determinism genetic/ ce a'irm# c# genele determin# tot ceea ce ne caracteri)ea)# &i c# 'acto-rii de mediu nu in'luen$ea)# cu nimic de)(oltarea uman#. 0ist# un c!n*en* <tiin.i/ic legat de 'alsitatea determinismului genetic. @n "ncercarea de a "n$elege modul "n care o!erea)# genele/ biologii au de(enit con&tien$i de nenum#ratele moduri "n care mediul a'ectea)# 5e0!rimarea6 acestor gene. Contribu$ia genetic# la sim!lele tr#s#turi 'i)ice/ cum ar 'i greutatea &i culoarea !#rului/ este mediat# semni'icati( de 'actorii de mediu &i contribu$ia genetic# la tr#s#turile !e care le a!reciem cel mai mult/ de la inteligen$# la com!asiune/ este considerat# &i de cei mai entu)ia&ti cercet#tori genetici ca 'iind limitat# &i indirect#. ste di'icil de determinat c>t din 5repulsia6/ !ri(ind clonarea/ se ba)ea)# !e credin$a "n determinismul genetic. @n "ncercarea de a e0!lica de ce oamenii au 5 o oroare instincti)6 de !ers!ecti(a clon#rii/ Iame* 8il*!n scriaC 5Exist un sentiment natural ce este o$ensat -e imaginea mental a copiilor i-entici pro-ui ntr,o $a!ric !iologic6. De aici a!are "ntrebareaC odat# ce oamenii (or "n$elege c# aceast#

imagine este de domeniul 'ic$iunii/ (or 'i o'ensa$i mai !u$in sau deloc de clonareV Iean El*(tain citea)# un scenariu de co&mar/ ce imaginea)# un (iitor !o!ulat de 5o (eritabil# armat# a lui Fitler/ 'undamentali&ti nemilo&i ce se autore!roduc !7n# c7nd (or termina ceea ce Fitler nu a reu&itC s# ne anihile)e6. Ce se (a "nt7m!la cu 5 mila i teroarea6 e(ocat# de clonare c7nd acest scenariu (a 'i demonstrat dre!t nereali)abilV Ric(a#d LeN!ntin a argumentat c# 'rica criticilor sau cel !u$in temerile lor trebuie luate "n considera$ie "n 'ormularea unei !olitici !ublice/ dar (or 'i attenuate de "ndat# odat# ce determinismul genetic (a 'i in'irmat. Rap!#t"l N2AC este criticat de LeN!ntin !entru indi'eren$a 'a$# de o!onen$ii clon#rii umane/ el cer7nd o mai mare educare a !ublicului cu !ri(ire la !roblemele &tiin$i'ice. Chiar dac# o campanie de ed"ca.ie p")lic are succes/ "n a elimina cele mai "ngri=or#toare !#reri legate de in'luen$a genetic#/ oamenii (or continua s# "&i e0!rime temerile legate de dre!turile &i interesele clonelor umane/ de consecin$ele sociale &i morale ale !rocesului de clonare &i de moti(a$iile !osibile !entru a crea co!ii "n acest mod. 2n set de teme#i etice legate de clonele umane se re'er# la #i*c"#ile <i ince#tit"dinile asociate cu statutul actual al tehnologiei clon#rii. Aceast# tehnologie nu a 'ost "nc# testat# !e subiec$i umani &i oameni de &tiin$# nu !ot elimina !osibilitatea unei muta$ii sau a altei le)#ri biologice. Rap!#t"l N2AC conclu)iona c# 5la acest or, este inaccepta!il moral pentru oricine -in sectorul pu!lic sau pri)at, $ie n -omeniul cercetrii sau clinicii, -e a ncerca s cree(e un copil, $olosin- clonarea prin trans$erul nuclear al unei celule somatice6. Ast'el de e'orturi se s!une c# (or im!une 5riscuri inaccepta!ile poten%ialului copil6. P#!)lemele etice au o im!ortan$# imens# "n de)baterile legate de clonare/ ele nu iau "n calcul o !osibil# e&uare a tehnologiei clon#rii/ ci mai ales consecin$ele ei dac# ar a(ea succes. Presu!un7nd c# oamenii de &tiin$# (or 'i a!$i s# clone)e oameni '#r# riscurile amintite mai sus/ ce "ngri=or#ri !ot a!#rea "n leg#tur# cu bun#starea clonelorV 2nii o!onen$i ai clon#rii cred c# ast'el de indi(i)i ar 'i o gre&eal# din !unct de (edere moral. Acest# incorectitudine moral# include re'u)ul a ceea ce I!el -ein)e#5 a numit 5-reptul la un )iitor -eschis6. 2n co!il !oate 'i constant com!arat cu adultul de la care s-a !rele(at celula de clonare &i ast'el ar 'i stresat cu a&te!t#ri e0agerate/ o!resi(e. Chiar &i mai r#u/ p #in.ii a# p"tea limita !p!#t"nit .ile c!pil"l"i "n cre&tere &i de)(oltareC unui co!il clonat du!# un =uc#tor de baschet i-ar !utea 'i re'u)ate o!ortunit#$ile de educa$ie ce nu ar cores!unde unei cariere baschetbalistice. @n cele din urm#/ !ri(ind conduita sau atitudinea !#rin$ilor/ un co!il ar !utea 'i stresat de g7ndul c# el este o co!ie &i nu un 5 original6. *entimentul co!ilului de autoa!reciere/ indi(idualitate sau demnitate (a 'i ast'el greu de sus$inut/ du!# cum au argumentat unii. Cum am putea rspun-e la aceste ngriBorri*

Pe de o !arte/ !re)en$a unui dre!t la un (iitor deschis a 'ost o cerere intuiti(#. *untem deran=a$i de !#rin$ii care reduc radical !osibilit#$ile co!iilor lor de cre&tere &i de)(oltare. (ident/ (om condamna !#rintele unei clone !entru o!rimarea co!ilului cu a&te!t#ri e0agerate/ la 'el cum am condamna un !#rinte 'undamentalist care "&i i)olea)# com!let co!iii de lumea modern# sau !e !#rin$ii gemenilor care "i "mbrac# la 'el &i le !un nume care rimea)#. Dar acesta nu re!re)int# un moti( su'icient !entru a sus$ine inter)icerea clon#rii. @n a'ar# de ca)ul c7nd "ntr-ade(#r !#rin$ii unei clone nu se !ot ab$ine s# nu 'ie o!resi(i/ a(em moti( s# s!unem c# ei au gre&it 'a$# de co!il doar datorit# erorilor lor ulterioare de !#rin$i r#i :erori e(itabile< &i nu "n !rimul r7nd !entru c# ei au ales s# cree)e acel co!il. Trebuie s# amintim c# un co!il este adesea n#scut "n cadrul tuturor acelor sentimente de s!eran$# &i a&te!tare. Ideea c# "n acest ca) este o sarcin# s!ecial# asociat# cu g7ndul 5aici este cine)a care este genetic i-entic cu mine6 este numai s!eculati(#. %ai mult/ !rob7nd 'alsitatea determinismului genetic/ orice conclu)ie asu!ra unui co!il/ ce s-ar trage !rin obser(area !ersoanei du!# care a 'ost clonat/ (a 'i "n cel mai bun ca) incert#. Cunoa&terea !ro!riului (iitor (a di'eri doar "n modul "n care mul$i co!ii (or !erce!e (ia$a ca 6dW=X (u6/ atunci c7nd "nce! s# citeasc# !#r$i din istoria :medical#< 'amilial#. 2nii dintre ei (or &ti c# (or 'i alo!eci sau la ce boli (or 'i susce!tibili. Ca s# 'ie mai sigur/ indi6id"l4cl!n trebuie s# &tie mult mai multe des!re ceea ce (a de(eni. Deoarece cuno&tin$ele noastre legate de e'ectele mediului asu!ra de)(olt#rii indi(idului sunt incom!lete/ clona (a a(ea sigur unele sur!ri)e de-a lungul (ie$ii. Co!ilul unei 'amilii s#race este de a&te!tat c# (a su'eri di'icult#$i &i !o(eri s!eci'ice/ dar nu !utem conclu)iona c# ast'el de co!ii nu trebuie s# se nasc#. @n a'ara di'icult#$ilor/ co!iii s#raci !ot e0!erimenta dragostea !#rintesc# &i multe alte bucurii ale 'a!tului de a tr#i. Pri(a$iunea dat# de s#r#cie/ chiar dac# este dureroas#/ nu este un moti( de inter)icere a na&terii de co!ii. %ai mult/ (ia$a nim#nui nu este com!let li!sit# de unele di'icult#$i &i !o(eri. Pentru ca aceste !#reri s# 'ie im!ortante/ trebuie s# !utem s!une c# (ia$a nu o'er# nici un bene'iciu com!ensator. n5#i;!# #ile e0p#imate "n leg#tur# cu bun#starea clonelor umane !ar s# =usti'ice o a!reciere a&a sumbr# Cl!na#ea "man se a'l# "ntre dou# alte tehnologii. Pe de ! pa#te+ se a'l# tehnologiile -e asistare a repro-ucerii / cum ar 'i 'ertili)area 5in )itro6/ a c#rei sco! !rinci!al este de a a=uta un cu!lu s# aib# un co!il care s# !re)inte leg#turi biologice cu !#rin$ii. Pe de alt pa#te+ se a'l# tehnologiile inginerei genetice/ "n s!ecial tehnologia trans!lant#rii genice/ a c#rei sco! este de a !roduce un co!il cu anu-mite tr#s#turi. Adep.ii cl!n #ii o (#d ca !arte a tehnologii de (7r'/ o alt# cale de a 'urni)a unui cu!lu un co!il biologic :natural< !e care alt'el nu l-ar 'i !utut a(ea. Cum alte tehnologii cu acest sco! sunt acce!tate/ ar trebuie s# 'ie acce!tat# &i clonarea.

Op!nen.ii cl!n #ii o (#d ca !arte a tehnologiilor secundare/ chiar dac# !rin clonare se trans!lante)# un nucleu "ntreg &i nu gene s!eci'ice/ este totu&i o "ncercare de a !roduce co!ii cu anumite tr#s#turi. @ndoielile !e care le-am !utea a(ea 'a$# de mani!ularea genetic# a co!ilului s-ar !utea a!lica &i "n ca)ul clon#rii. Discu$iile nu !ot 'i re)ol(ate doar !rin a determina ce tehnologie ar !utea asimila clonarea. Pentru a (edea ce !utem "n(#$a de la aceast# abordare com!arati(#/ s# lu#m "n considera$ie un argument central ce a 'ost luat "m!otri(a clon#rii &i anume acela c# subminea)# structura 'amiliei !rin reali)area unor identit#$i &i genealogii neclare. Rela$ia dintre "n ad"lt <i c!pil"l4cl!n !oate 'i descris# ca &i cea dintre un !#rinte &i !rogenitura lui. Chiar unii au numit clonarea re!roducere ase0ual#/ ceea ce sugerea)# 'a!tul c#/ clonarea este o cale de generare a descenden$ilor. Clona/ din acest !unct de (edere/ are un singur !#rinte biologic. Din !unct de (edere al geneticienilor/ cl!na e*te "n 5eam n / deci clona este mai degrab# un 'rate geam#n "nt7r)iat dec7t un !rodus al re!roducerii ase0uale. Clona/ din acest !unct de (edere/ are doi !#rin$i biologici &i nu doar unul. a are aceia&i !#rin$i ca &i !ersoana du!# care a 'ost clonat#. Re)ultatele clon#rii sunt ambigue. Este clona o progenitur sau un $rate geamn* Are clona unul sau -oi prin%i !iologici* *emni'ica$ia moral# a acestor ambiguit#$i re)ult# din 'a!tul c# "n multe societ#$i originea :genealogia< im!une res!onsabilit#$i. @n mod normal !#rintele/ &i nu 'ratele geam#n/ este res!onsabil !entru co!il. ?ar -ac niciunul nu este printe cu certitu-ine, cine este responsa!il -e clon* At0t timp c0t i-entitatea social este !a(at pe legturile !iologice, aceast i-entitate )a $i neclar sau con$u(* 2nele tehnologii de re!roducere asistat# au ridicat "ntreb#ri similare legate de origine &i identitate. 2n donor anonim de s!erm# nu (a a(ea obliga$ii !#rinte&ti 'a$# de co!ilul lui biologic. @n ca)ul clon#rii/ genealogia ambigu# !are s# 'ie totu&i mai !u$in com!licat#/ mai ales !entru c# nim#nui nu i s-a cerut s# renun$e la dre!tul asu-!ra co!ilului cu care el sau ea are o leg#tur# biologic# recunoscut#. ?e ce atunci le este $ric criticilor* Nu !are !lau)ibil ca o !ersoan# care s-a clonat s#-&i duc# co!ilul la !#rin$ii ei &i s# le s!un#C 5A)e%i griB -e el[ Este copilul )ostru[ 6. ste !u$in !robabil ca indi(idul clonat s# creasc# co!ilul/ dar s#-i re'u)e !lata studiilor !e moti( c# aceasta nu re!re)int# res!onsabilitatea 'ratelui. 3ine"n$eles c# !oliticienii trebuie s# reglemente)e orice con'u)ie "n sarcinile sociale &i legale ale res!onsabilit#$ilor re)ultate din clonare. A(em "ns# moti(e s# credem c# acestea (or 'i mai !u$in di'icile dec7t "n ca)ul altor tehnologii re!roducti(e.

Ba 'el/ c7nd com!ar#m clonarea cu ingineria genetic# s-ar !utea do(e-di mai !u$in su!#r#toare dec7t cea din urm#. 2n articol din 5Vashington Post6 :noiembrie D--,< e0amina temerile c# de)(oltarea tehnologiillor 5"mbun#t#$irii genetice6 !oate crea o 5 pia% a trsturilor $i(ice pre$erate6. Re!orterul "ntreba dac# 5am putea aBunge o societate a posesorilor -e A?@ sau a non,posesorilor -e A?@ i s,ar crea o nou clas a celor inap%i s %in pasul cu cei m!unt%i%i geneticiV6. Ba 'el/ un mem)#" al N2AC &i-a e0!rimat "ngri=orarea c# s-ar !utea s# a=ung# clonarea 5cea mai per$ect practic6/ ocu!7ndu-&i un loc "n ceea ce !#rin$ii numesc 5o$erirea a ceea ce este mai !un copilului tu6. Dre!t consecin$#/ !#rin$ii ce (or alege s# =oace la loteria (echii modalit#$i de re!roducere (or 'i considera$i ires!onsabili. A*t/el de teme#i !ar mai amenin$#toare "n ca)ul ingineriei genetice dec7t "n ceea ce !ri(e&te clonarea. Prin o'erirea unor anumi$i oameni/ cel mai !robabili membrii ai claselor "nalte/ o!ortunitatea de a c#!#ta tr#s#turi dorite !rin mani!ulare genetic#/ ingineria genetic# !oate !roduce o accentuare :"nt#rire< biologic# a di(i)iunii sociale. ste de=a greu !entru co!iii de)a(anta=a$i s# concure)e cu ad(ersarii lor mult mai in'luen$i ce dis!un de resurse materiale &i o!ortunit#$i intelectuale. Aceast# inechitate (a 'i a!roa!e sigur mai accentuat# dac# mani!ularea genetic# "&i (a 'ace a!ari$ia. Clonarea nu (a !roduce "mbun#t#$irea genomului/ ci (a 'i o cale de du!licare a genomului cu toate im!er'ec$iunile sale. Nu (a !ermite unor anumite gru!uri de !ersoane s# de(in# din ce "n ce mai bune/ de!#&ind anumite (alori normale. Pentru unii critici aceast# di'eren$# nu !are 'oarte im!ortant#. Teologul Gil)e#t Meilaende# im!uta clon#rii c# acei co!ii crea$i !rin aceast# tehnologie (or 'i 5 pro-use proiectate6 &i nu 5-aruri mult ateptate6. +a!tul c# !rocesul de !roiectare al co!ilului (a 'i mult mai selecti( &i mai nuan$at "n ca)ul ingineriei genetice nu are/ din aceast# !ers!ecti(#/ nici o semni'ica$ie moral#.

ARGUMENTE N -A9OAREA CLONRII


Dac# tehnologia clon#rii umane (a 'i sigur# &i accesibil# trebuie e(aluate 'oloasele !e care le (or !utea a(ea oamenii de !e urma ei. Ce ra%iuni ar putea a)ea o persoan pentru ca s s apele(e la clonare* n #ap!#t"l c!mi*iei ELSI c#tre P#e<edintele SUA au 'ost !re)entate c7te(a situa$ii "n care !ersoana ar !utea a!ela la clonare. Mn unul -in scenarii/ un so$ si o so$ie ce doresc s# aibe un co!il !oart# ambii gene recesi(e letale. Dec7t un risc de DGN de a conce!e un co!il care ar !utea a(ea o (ia$# scurt# &i dureroas#/ cu!lul !oate lua "n considera$ie urm#toarele alternati(eC s# renun$e la cre&terea unui co!ilA

s# ado!te un co!ilA s# 'oloseasc# diagnosticul !renatal si a(ortul selecti(A s# 'oloseasc# un donor de game$i '#r# tr#s#turi recesi(eA s# 'olosesc# celulele unuia din !arteneri "n "ncercarea de a clona un co!il. Pentru a e(ita donorii de game$i &i a(ortul selecti(/ &i !entru a men$ine totu&i o leg#tur# genetic# cu co!ilul/ ei ar !utea o!ta !entru clonare. Mn alt scenariu / !#rin$ii unui co!il bolna( "n stadiu terminal sunt in'orma$i c# doar un trans!lant medular osos ar !utea sal(a (ia$a co!ilului lor. +#r# un alt donor dis!onibil/ !#rin$ii ar !utea "ncerca s# clone)e o 'iin$# uman# din celulele co!ilului a'lat !e moarte. Dac# acest lucru este !osibil/ co!ilul re)ultat (a 'i un donator !er'ect !entru trans!lantul medular osos &i (a !utea 'i 'olosit ca donator '#r# riscuri sau discon'orturi semni'icati(e. Re1"ltat"l /inal (a 'i e0isten$a a doi co!ii s#n#to&i/ iubi$i de !#rin$ii lor/ care se "nt7m!l# s# 'ie gemeni de (7rste di'erite. C!mi*ia a 'ost "n !articular im!resionat# de cel de-al doilea e0em!lu. Acest scenariu s-a s!us c# 5a-uce cel mai puternic posi!il argument pentru clonarea uman si -emonstrea( cum aceast tehnologie ar putea $i $olosit pentru sal)area -e )ie%i 6. Cu toate acestea ar trebuie s# not#m c# multe !ersoane ar !utea 'i deran=ate moral de /!l!*i#ea "n"i min!# ca d!n!#. Cei mai mul$i critici e(it# s# se im!lice "n ast'el de situa$ii tragice :&i de alt'el destul de rare<. @n schimb/ ei sus$in aceste ca)uri/ imagin7nd di(erse scenarii. i s!un c# !oten$ialii bene'iciari ai acestei tehnologii sunt narcisi&tii &i oamenii ciuda$i care-&i (or !ri(i !ro!rii co!ii nu ca !e ni&te 'iin$e originale ci ca !e ni&te 5pro-use6/ ei recurg7nd la clonare din dorin$a de a-&i e0ercita in'luen$a asu!ra 5tipului6 de co!il !e care "l (or !roduce. Semnal"l de ala#m "n acest sens este legat de "ngri=orarea asu!ra !osibilelor daune !sihologice care ar !utea le)a clona. ste e0!rimat# &i !reocu!area !entru a!#rarea (alorii umane !romo(at# de !oliticile re!roducti(e. Criticii argumentea)# c# o societate/ care le !ermite oamenilor s# se clone)e s!ri=in# !rin asta cele mai narcisiste moti(e de a a(ea co!ii - de a se !er!etua !rin multi!licarea unui singur ti!ar genic. Poate 'i subliniat c# unii critici au "n$eles gre&it "nsemn#tatea social# a unei !olitici care !ermite omului s# se clone)e/ chiar "n li!sa e0igen$elor "n'rico&#toare descrise "n Rap!#t"l N2AC. SUA a de)(oltat o !uternic# obliga$ie legat# de autonomia re!roducti(#. Cu e0ce!$ia !racticilor care riscau s# 'ie considerate dre!t constr7ngere sau e0!loatare :de e0em!lu comer$ul cu co!ii</ americanii nu au inter-(enit "n libertatea omului de a-&i crea &i c#!#ta co!ii !rin a!roa!e toate mi=loacele &i din a!roa!e toate moti(ele.

Aceast# !olitic# re'lect# at7t un libertinism dogmatic/ c7t &i o recunoa&tere a im!ortan$ei !ersoanei &i caracterului !ri(at al deci)iilor re!roducti(e chiar dac# e0ist# re!ercursiuni sociale semni'icati(e. 3un#(oin$a de a sus$ine ast'el de !olitici re'lect# o recunoa&tere a com!le0it#$ii morale a ideii de !arenta=.
?e exemplu, noi tim c moti)ele care -etermin oamenii s a-uc pe lume un copil nu -etermin neaprat i maniera n care pot $ace acest lucru. Chiar -ac prin%ii sunt consi-era%i narcisiti, experien%a creterii unui copil )a mo-i$ica impulsurile lor ini%iale, $c0n-u,i s -e)in responsa!ili i capa!ili -e sacri$icii. V(0n-u,i proprii copii cresc0n- i -e()olt0n-u,se, ei )or n)%a c acei copii nu sunt numai o extensie a persoanei printelui. "inen%eles, unii prin%i nu )or -escoperi nicio-at acest lucru, al%ii o )or $ace i nu,i )or ierta copii pentru asta.

Nat"#a m!ti6a.iil!# pa#entale este mai com!le0# dec7t recunosc cei mai mul$i oameni. Cum am 'ost de acord c# narcisismul este un (iciu care nu trebuie "ncura=at/ nu a(em o no$iune clar# des!re locul unde se termin# m7ndria de a a(ea un co!il &i unde "nce!e narcisismul. C0n- este necon)ena!il s te m0n-reti cu calit%ile copilului tu* #re!uie s $ie re)i(uite con)ingerile morale legate -e mul%umirea printelui pentru succesul copilului* *# !resu!unem c# un om dore&te s# 'ie clonat &i s#-i dea co!ilului o!ortunit#$i !e care el nu le-a a(ut niciodat#. Yi s# !resu!unem c#/ bine sau r#u/ omul (ede succesul co!ilului ca !e !ro!riul s#u !oten$ial ne(alori'icat. Este con-amna!il acest sentiment* Este el -i$erit -e ceea ce simt mul%i prin%i naturali* Cl!na#ea este o chestiune mult discutat# a c#rei im!lica$ii etice/ lega-le si sociale nu au 'ost com!let desco!erite. *unt mai multe m!dalit .i de cl!na#e/ dar cea mai de)(oltat# este trans!lantarea nucleului de la o celula adult#/ ast'el c# numeroase clone ale unui adult !ot 'i reali)ate. Aceast# tehnic# 'unc$ionea)# dar este com!let inter)is# la oameni. Dac# !7n# acum s-au !utut clona !lante si animale :o(ine/ bo(ine si maimu$e</ asta nu "nseamn# c# trebuie a!licat# &i la oameni :s-a reali)at !rin clonare un embrion uman (iabil care "n stadiul de gastrul# a 'ost o!rit din e(olu$ie<.

%ulte subiecte a!#rute "n !res# !ar a 'i reali)abile. *-a s!us c# ar 'i !osibil s# recu!er#m destul# in'orma$ie genetic# care s# ne !ermit# s# re"n(iem s!ecii dis!#rute. ste !osibil "ntrade(#r s# studiem ADN-ul s!eciilor (echi/ dar !are "nde!#rtat# !osibilitatea rena&terii acestor s!ecii. 3ine"n$eles c#/ "n ca)ul recentelor distrugeri de s!ecii a c#ror !lasm# germinal# a 'ost stocat# sigur/ ar !utea 'i !osibil# o rena&tere. Tehnologia tran-s'erului embrionar :mama !urt#toare a embrionului s# 'ac# !arte din alt# s!ecie< a !ermis na&terea "n

gr#dina )oologic# din Cincinnati a rarelor antilo!e 3ongos/ iar "ntr-alta din Bondra a bi)onului indian 4uar.
ARGUMENTE MPOTRI9A TEHNICILOR 3E CLONARE @m!otri(irea 'a$# de tehnicile de clonare se ba)ea)# !e o serie de argumente !ertinente ce nu trebuie eludate sau minimali)ate. Clonarea re!re)int# o !roblem# moral# "n aceea&i m#sur# ca &i o !roblem# tehnic#. Clonarea este un a'ront 'a$# de conce!tele religioaseA cercet#torii se 5Boac6 de-a Dumne)eu &i inter(in "n !rocesele naturale. 0ist# obiec$ii mult mai clare !ri(ind susce!tibilitatea la boal#/ costul &i di(ersitatea. 0ist# temeri !ri(ind !osibila abu)are de clonare. Clonarea !are a 'i o !uternic# 'or$# care !oate 'i 'olosit# "n !roducerea unor re)ultate groa)nice. O)iec.iile c!nt#a cl!n #ii sunt !re)entate mai =osC cl!na#ea !oate #ed"ce 6a#ia)ilitatea 5enetic A !roduc7nd multe clone/ !oate a!are riscul cre#rii unei !o!ula$ii care este "n mare !arte la 'elA ea este susce!tibil# la acelea&i boli &i contactarea uneia dintre acestea ar "nsemna distrugerea ma=orit#$ii !o!ula$ieiA acest lucru este mai !u$in !robabil s# se "nt7m!le/ dar !ot a!are multe alte !robleme cu acelea&i e'ecte de(astatoare care !ot decurge din li!sa di(ersit#$ii geneticeA de e0em!lu/ dac# un num#r mare din bo(inele unei $#ri sunt clone identice/ un (irus/ cum ar 'i cel ce determin# sindromul (acii nebune/ ar !utea eradica "ntreaga !o!ula$ie de bo(ine cu re)ultate de(astatoare !entru industria alimentar# a acelei $#riA cl!na#ea a# p"tea dete#mina oamenii s# aleag# !entru clonare cele mai bune e0em!lare animale/ nemai !ermi$7nd ast'el s!eciilor s# se !er'ec$ione)e !rin e(olu$ie natural#A cl!na#ea e*te "n p#!cede" *c"mp/ necesit7nd o sum# mare de bani &i un grad mare de instruire biologic#A Ian 8ilm"t &i colaboratorii s#i au reu&it s# reali)e)e !rima clon# du!# DEE de "ncerc#riA o nou# tehnic# de clonare a 'ost desco!erit# de cur7nd &i are o rat# de succes de D-3 NA cl!na#ea e*te pe#ic"l!a* deoarece clona ar !relua toate genele 'iin$ei clonate/ unele !ut7nd s# determine &i a!ari$ia unor boliA orice ce#ceta#e p#i6ind cl!na#ea uman# necesit# &i testarea !e oameniA cl!na#ea !amenil!# !oate duce la !osibile mal'orma$ii genetice la urma&iA deoarece cl!na de#i6 dint#4! cel"l a "n"i ad"lt ea are gene "mb#tr7niteA ar !utea asta determina o reducere a longe(it#$ii cloneiV cl!na#ea !oate 'i 'olosit# !entru a crea 5oameni per$ec%i6 sau su!radota$i sau cu inteligen$# sub normal re)ult7nd ast'el su!ra &i subclase geneticeA

cl!na#ea !oate "nl#tura com!ortamentul se0ual normal ca mod de re!roducereA cl!na#ea ar !utea duce la a!ari$ia unor pe#*!ane / # d#ept"#i *!ciale :5ro!i6 ai !ersoanei clonate< sau chiar a unor armate de mercenari su!use ordinului unui tiranA cl!na#ea ar !utea !roduce clone '#r# ca! :/e#me de !#5ane< sau chiar numai organul necesar trans!lantului.

Au e0istat multe discu$ii etice/ sociale &i legale legate de clonarea uman# !rin trans'er nuclear chiar &i c7nd !rocedura era considerat# im!osibil de reali)at. 9dat# cu a!ari$ia oii Doll; situa$ia s-a schimbat/ reac$iile au de(enit (iolente &i "m!#r$ite. %a=oritatea $#rilor a" inte#1i* p#in le5e cl!na#ea "man :inclusi) Aom0nia</ dar (iitorul ne (a o'eri 'oarte multe sur!ri)e. 2na dintre acestea a 'ost legi'erarea clon#rii umane de c#tre An5lia Dn O a"5"*t J'''+ doar !entru ob$inerea de organe &i $esuturi !entru tratament. Cea mai ar)#toare "ntrebare este dac#/ !rin clonarea 'i)ic# a unei !ersonae/ se (a clona &i !sihicul :geniul< ei. Vom $i n )iitor o societate $ormat -in clonele marilor personalit%i uni)ersale -in toate timpurile umanit%ii* ?oamne $erete[ ?e multe ori ni,i -or i -e pu%in normalitate[

Cap.I9. TESTAREA GENETIC Parte integrant# a medicinii comunitare/ testarea genetic# este o realitate &i se concreti)ea)# !rin *c#eenin5 5enetic &i dia5n!*tic p#enatal. Sc#eenin54"l 5enetic a 'ost de'init ca o metod# de studiu !o!u-la$ional ce identi'ic# genoti!urile asociate cu o anumit# a'ec$iune sau !redis!o)i$ie la boal# sau care !ot duce la a!ari$ia unor boli la descenden$i :con'orm National Academ; o' *ciences/ 2.*.A. ,9EG<. Sc!p"l screening-ului genetic const# Dn p#im"l #>nd "n a di'eren$ia dou# categorii !o!ula$ionaleC !ersoane care !robabil au boalaA !ersoane !robabil indemne dar !urt#tori de gen# mutant#A n al d!ilea #>nd/ screeningul genetic "&i !ro!une identi'icarea urm#toarelor categoriiC !ersoane a'ectate :c7t mai !recoce !entru o c7t mai !rom!t# sanc$iune tera!eutic#/ care "n unele ca)uri !oate 'i salutar#<A !urt#tori s#n#to&i hetero)igo$i :!entru a'ec$iuni recesi(e<A !urt#tori s#n#to&i de gen# mutant# dominant# :!entru a'ec$iuni domi-nante cu debut tardi(<A !ersoane cu !redis!o)i$ie genetic# !entru boli cu determinism multi'actorial. +inalitatea acestei identi'ic#ri este de 'a!t alegerea unei o!$iuni re!roducti(e o!time/ "n de!lin# cuno&tin$# de cau)# &i acolo unde este !osibil un tratament !recoce. Sc#eenin54"l /a#mac!5enetic const# "n determinarea !ro'ilului 'armacogenetic indi(idual !entru anumite clase de medicamente/ 'olosind mar8eriti! *NPs/ !entru a !re"nt7m!ina reac$ii ad(erse cu risc ma=or la aceste medicamente
PRINCIPIILE 3E 2A7 ALE SCREENING4ULUI GENETIC

9rice screening genetic trebuie s# se su!un# unor !rinci!ii :statuate "nc# din anii .-<C Principii pri)in- !oala I boala s# 'ie 'rec(ent# &i se(er# !entru a =usti'ica costurile !rogramelor/ s# se cunoasc# e(olu$ia natural# a bolii/ s# e0iste tratament e'icient &i acce!tabil/ s# e0iste !osibilitatea unui diagnostic !renatal. Principii pri)in- testulC s# 'ie u&or de reali)at/ nonin(a)i(/ u&or de acce!tat/ !u$in costisitor/ c7t mai !recis :s# 'urni)e)e re)ultate c7t mai corecte ca (aliditate &i (aloare !redicti(#<. Principii pri)in- programulI acces liber !e un teritoriu mare/ !artici!are (oluntar# &i in'ormat#/ resurse 'inanciare accesibile :!entru diagnostic &i tratament</ strategie e'icient# &i e'ecti(# de comunicare a re)ultatelor/ in'ormare corect# :!osibilit#$i tera!eutice/ s'at genetic</ bene'icii economice clare. 0aliditatea testului :ca!acitatea de a di'eren$ia indi(i)ii care au o anumit# boal# de cei care nu o au< se cuanti'ic# !rin s!eci'icitate &i sensibilitate :ambele e0!rimate !rocentual<. 2ensibilitatea :ca!acitatea de a identi'ica corect indi(i)ii cu boal#< se e0!rim# !rin !ro!or$ia de indi(i)i a'ecta$i/ !entru care testul este !o)iti( :re)ultate real !o)iti(e<. 2pecificitatea :ca!acitatea de a identi'ica corect indi(i)ii care nu au boal#< se e0!rim# !rin !ro!or$ia indi(i)ilor nea'ecta$i/ !entru care testul este negati( :re)ultate real negati(e<.
2ensibilitatea i specificitatea se raportea( prin compararea re(ultatelor testului -e screening cu cele ale unui -iagnostic -e$initi)C aceast meto- -iagnostic -e re$erin% consi-erat cea mai precis la epoca respecti) este -esemnat -rept meto-a Rgol- stan-ar-T. 0aloarea predictiv se re$er la propor%ia persoanelor cu re(ultate po(iti)e care pre(int ntr,a-e)r a$ec%iunea respecti) (aDa\!)C -e exemplu, -e$icien%a -e H4,hi-roxila( responsa!il -e hiperpla(ia corticosuprarenal congenital poate $i i-enti$icat prin a!sen%a 4L, hi-roxiprogesteron la testul -e screening cu o sensi!ilitate -e :<U i o speci$icitate -e ::U, pre)alen%a !olii la maBoritatea popula%iei cauca(iene $iin- -e 4D42222, -ar la eschimoii >upi5 -e 4D122.

2creening,ul la o popula%ie cauca(ian -e <22222 -e persoane )a -a o rat a re(ultatelor $als po(iti)e -e 4U (4,speci$icitatea), ceea ce nseamn c <222 -e persoane normale au test $als po(iti) i cu :<U sensi!ilitate , 1L -in <2 -e in-i)i(i care au !oal )or a)ea re(ultatele po(iti)e. Valoarea pre-icti) )a $i 1LD(1L\<222), -eci mai mic -e 4U. Qa o popula%ie -e eschimoi -e 42222 -e persoane, screening,ul )a -a n acest ca( test po(iti) la H1 -in H< !olna)i i 422 -e persoane $als po(iti)e. Valoarea pre-icti) , H1DH1\422 .4:U. Mn conclu(ie )aloarea pre-icti) crete cu c0t pre)alen%a !olii crete (-up or-e et al., 4:::).

Aceste !rograme s-au im!us ca o necesitate dat# 'iind 'rec(en$a !o!ula$ional# a bolilor genetice !recum &i riscurile crescute de recuren$# la descenden$i :DGN !entru anomaliile recesi( autosomale/ G-N !entru anomaliile dominant autosomale/ 33N !entru anomaliile cromosomice echilibrate<A la acestea se adaug# riscurile re!roducti(e - a(orturi s!ontane :,P?< &i in'ertilitate de cu!lu :,P,-<. Nivele de realizare ale screening-ului *creening-ul genetic se !oate reali)aC Qa ni)el popula%ionalI prenatal :la gra(ide cu (7rsta !este 3G de ani/ "n de'ecte de tub neural/ "n unele anomalii cromosomice ti! sindrom DoLn< &i neonatal :!entru 'enilcetonurie/ hi!otiroidie congenital# &i galacto)emie<A Qa ni)el -e grup popula%ional speci$ic :gru!uri etnice<C hemoglobino!atii :hemoglobina */ talasemii</ muco(iscido)#/ boal# Ta;-*achsA Qa ni)el $amilial "n ca) deC anomalii monogenice recesi(e :distro'ie muscular# Duchenne/ hemo'ilie/ hi!er!la)ie su!rarenal# congenital#<A anomalii cromosomice echilibrateA diagnostic !resim!tomatic "n a'ec$iuni dominante :hi!ercolesterolemie 'amilial#/ boala Funtington/ cancer de colon/ cancer mamar/ boala Al)heimer/ neuro'ibromato)a ti! I/ rinichi !olichistic<A boli multi'actoriale comune :diabet )aharat/ obe)itate/ arterosclero)# etc.<. Toate aceste a'ec$iuni trebuie consemnate "n registre genetice con'orm recomand#rilor 9%*/ '#cute "nc# din $%O%. Trebuie men$ionat "ns# 'a!tul c#/ at7t screening-ul c7t &i consemnarea "n registrul genetic se 'ac numai cu

consim$#m7ntul celor im!lica$i - limitare care !oate determina im!licit o sube(aluare a inciden$ei reale a anomaliilor.
SCREENING 4 UL NEONATAL

Re!re)int# !rogramul ideal de de!istare !resim!tomatic# &i de !re(en$ie a unor boli genetice. Are dre!t sco! de!istarea nou-n#scu$ilor cu anumite boli genetice nemani'este la na&tere/ boli a c#ror e(olu$ie !oate 'i controlat# &i e(entual o!rit# !rin tera!ie adec(at#/ !recoce ini$iat#. Constituie o *t#ate5ie e/icient de * n tate p")lic / a!licabil# ubicuitar !entru unele a'ec$iuni tratabile !recum 'enilcetonuria/ hi!odiroidismul congenital &i/ uneori/ galacto)emia. Pentru alte ti!uri de a'ec$iuni/ p#!5#amele de *c#eenin5 (aria)# de la o $ar# la alta/ "n 'unc$ie de !re(alen$a a'ec$iunilor ce !ot bene'icia de amelior#ri tera!eutice !rin de!istare !recoceC muco(iscido)a :'rec(ent# "n E"#!pa</ anemia 'alci'orm# :'rec(ent# la a'ro-americani</maladia Ta; *ac8s :'rec(ent# la e(reii ash8ena)i<A thalasemia :'rec(ent# la !o!ula$ia circummediteranian#<A de!istate neonatal/ acestor a'ec$iuni li se !oate in'luen$a e(olu$ia/ de!istarea lor !ut7nd constitui totodat# 'actor de deci)ie !entru sarcinile ulterioare. 0ist# de=a !rotocoale s!eci'ice !entru o serie de a'ec$iuniC 1enilcetonuria
Cunoscut i su! -enumirea -e oligo$renie (i-io%ie) $enilpiru)ic, aceast en(imopatie cu transmitere autosomal recesi), cu pre)alen% estimat la 4D42222 ($rec)en%a hetero(igo%ilor $iin- -e 4D<2) se -atorea( -e$icitului -e $enilalaninhi-roxila( (gena implicat $iinplasat pe cromosomul 4HP). A!sen%a en(imei !lochea( trans$ormarea $enilalaninei n tiro(in, ceea ce -uce la acumulare -e $enilalanin care este trans$ormat n meta!oli%i toxici -e tipul aci(ilor $enilpiru)ic i $enilacetic, aci(i ce a$ectea( neuronii i la re-ucerea cu consecin%e -ramatice a meta!oli%ilor normali ai $enilalaninei (-e tipul tiro(inei, melaninei i -opaminei). 3ncefalopatia grav progresiv consecuti), merg0n- ca e)olu%ie natural p0n la oligo$renie -e gra-ul 888, poate $i pre)enit spectaculos n urma -epistrii la natere, printr,o -iet srac n $enilalanin (su! J<2 mgD(i) pe toat -urata maturi(rii cere!rale (minimum 42 ani), copilul -e()olt0n-u,se n acest ca( per$ect normal.

Aceast restric%ie se recoman- i $emeilor cu $enilcetonurie cu un an naintea concep%iei i, $irete, pe tot parcusul sarcinii. Screening,ul pentru $enilcetonurie, aplica!il nou,nscu%ilor, se reali(ea( prin testul +ut&rie (inhi!i%ia creterii !. Su!tilis prin !eta, H,tienilalanin $iin- anulat -e ctre $enilalanin) n primele 1,< (ile -up natereC sensi!ilitatea testului este -e :;U, iar speci$icitatea practic -e 422U.

%ipotiroidia congenital
Asociat cu tul!urri gra)e -e -e()oltare intelectual , cretinism , i cu un $enotip caracteristic, a$ec%iunea are transmitere autosomal , recesi), $rec)en%a $iin- -e 4 la <.222 nou , nscu%i. Este cau(at $ie -e a!sen%a congenital a glan-ei tiroi-e, $ie -e anomalii n meta!olismul hormonilor tiroi-ieni. Screening,ul neonatal const n dozarea de /C sau /2%. #erapia -e su!stitu%ie hormonal aplicat precoce )a -etermina o -e()oltare psihomotorie normal a copilului.

+alactozemia
?ei cu o $rec)en% sc(ut (4D<2.222 nou nscu%i) e)oluea( extrem -e gra) prin asocierea -e insu$icien% hepatic, -e!ilitate mental se)er i cataract. #ransmiterea este autosomal , recesi). Este pro)ocat -e o muta%ie a genei care -etermin sinte(a galacto(o,4, $os$at,uri-iltrans$era(ei ('AQ,4,P uri-iltrans$era(a), en(im ce trans$orm galacto(a n gluco(. ?epistat la natere, a-ministrarea unei -iete $r galacto( permite o e)olu%ie ameliorat (anomalia se mani$est ns nainte -e natere ceea ce poate -etermina consecin%e cere!rale, chiar -ac -iagnosticul i terapia sunt precoce, ime-iat -up natere).

"ucoviscidoza (fibroza c&istic de pancreas


Consi-erat a $i cea mai $rec)ent a$ec%iune monogenic cu transmitere autosomal,recesi) -in popula%ia european / 4DH <22 nou,nscu%i ($rec)en%a hetero(igo%ilor este -e 4DH<), muco)isci-o(a are consecin%e gra)e asupra celor implica%i, cu exitus n Burul )0rstei -e H< -e ani. Se caracteri(ea( prin a$ectarea se)er a glan-elor exocrine (su-oripare, !ronice, pancreatice) ceea ce -etermin !oal pulmonar o!structi) cronic, insu$icien% pancreatic, in$ertilitate masculin. ?epistat precoce, tratat cu anti!ioterapie n cursul episoa-elor -e acuti(are i, n ultimul timp, prin terapie genic cu aerosoli, prognosticul pe termen lung i -urata supra)ie%uirii au $ost ameliorate nota!il. Screening,ul neonatal se !a(ea( pe -etectarea imunologic a tripsinei sanguine care pre(int )alori crescute consecuti) !locrii -uctelor pan,creatice. 'ena implicat (C7#A , c6stic $i!rosis transmem!rane regulator pe cromosomul LP), a)0n- muta%ia 7<2; (-ele%ia $enilalaninei n po(i%ia <2;) este pre(ent n circa L2U -in ca(uriI testele moleculare -e screening neonatal i -e -epistare a hetero(igo%ilor sunt cel mai $rec)ent aplicate. Mn &SA, screning,ul se practic numai la ni)elul $amiliilor cu risc genetic crescut (inci-en% rar).

Anemia falciform

Este cea mai $rec)ent anemie structural a hemoglo!inei (muta%ia missens implic0n- lan%urile !eta)C este a$ectat cu prec-ere popula%ia a$roamerican i a$rican (4D<2 nou,nscu%i) precum i popula%ia -in !a(inul me-iteranean. Se caracteri(ea( prin anemie hemolitic, splenomegalie, trom!o(e, in$arcte, in$ec%ii repetate. Poate -uce la -eces n Burul )0rstei -e < ani. Prin e$ectuarea screening,ului neonatal n (onele a$ectate cu pre-ilec%ie (inclusi) prin reali(area -iagnosticului A?@) i tratament pro$ilactic al in$ec%iilor cu anti!iotice la in-i)i(ii a$ecta%i, prognosticul poate $i ameliorat.

SCREENING4UL HETERO7IGO?ILOR

2nul din obiecti(ele ma=ore legate de s#n#tatea !ublic# ale geneticii medicale este re!re)entat de identi'icarea indi(i)ilor s#n#to&i !urt#tori de gene mutante/ deci cu risc !oten$ial de a transmite o boal# genetic# descenden$ilor. *creening-ul hetero)igo$ilor urm#re&te testarea la ni(el de 'enoti! sau genoti! a unei !o!ula$ii-$int#/ !entru identi'icarea !urt#torilor nea'ecta$i/ dar cu risc re!roducti( !entru anumite boli.
o @n categoria (ete#!1i5!.il!# * n t!<i se "ncadrea)#C &eterozigoii pentru boli cu transmitere autosomal-recesiv (ex. $enilcetonuria, muco)isci-o(a, al!inismul, galacto(emia etc.) cu genotip Na (gena normal $iiin- n stare -ominant)C nt0lnirea a -oi hetero(igo%i pentru aceeai a$ec%iune constituie un risc -e recuren% a !olii pentru H<U -in -escen-en%iC consanguinitatea crete riscul -e nt0lnire a hetero(i,go%ilorC persoane de se8 feminin &eterozigote pentru boli cu transmitere recesiv legat de cromosomul G (hemo$ilie, -istro$ie muscular ?uchenne, -e$icit n gluco(o,N,$os$at,-ehi-rogena()C $emeile purttoare au genotip GNGa, a)0n- riscul -e a transmite !oala la <2U -in !ie%i (H<U -in totalul copiilor)C !r!a%ii, a)0n- un singur F, nu pot $i hetero(igo%i ci sunt hemi(igo%i)C purttorii de mutaii autosomal-dominante cu manifestare tardiv (coreea 9untington, hipercolestoremia $amilial, unele $orme -e cancer -e s0n i colon) un-e, -ei genotipul este An (gena anormal este -ominant), n primii J2,12 -e ani -e )ia% in-i)i-ul nu pre(int semne -e !oalC purttorii de mutaii dominante cu penetran redus , -ei au genotip An, $enotipic sunt normali, ntruc0t gena mani$est la ni)el molecular nu are putere s se exprime $enotipic, -ar se poate transmite la -escen-en%i care )or putea $i a$ecta%iC persoane sntoase cu anomalii cromosomice ec&ilibrate (transloca%ii reciproce echili!rate sau in)ersie) a cror transmitere genealogic se $ace con$orm legilor men-eliene cu posi!ilitatea apari%iei -e eecuri repro-ucti)e gra)e (sterilitate, a)orturi spontane, copii plurimal$orma%i).

Identi/ica#ea p"#t t!#il!# se !oate 'ace uneori !rin sim!la e'ectuare a unui arbore genealogicC "n bolile autosomal-recesi(e/ ascenden$ii &i descenden$ii direc$i ai unei !ersoane bolna(e sunt hetero)igo$iA "n bolile recesi(e legate de O/ toate 'iicele unui indi(id a'ectat sunt hetero)igoteA "n bolile dominant-autosomale/ !urt#torii !ot a(ea descenden$i a'ecta$i &i obligator un !#rinte a'ectat. Depistarea &eterozigoilor pentru anomalii recesive *unt !osibile urm#toarele situa$iiC "olile recesi),autosomale
?epistarea se $ace la ni)el -e grupe popula%ionale speci$ice, precum i la ni)el $amilialC screening,ul se aplic -oar n ca(ul !olilor relati) $rec)ente, n ca(ul muta%iilor rare e$icien%a $iin- extrem -e limitat, raportul !ene$iciuD pre% -e cost -e$a)ora!il, iar impactul psihologic negati).

"olile recesi)e legate -e cromosomul F


Aepre(int un grup prioritar al programelor -e screening, -eoarece $emeile purttoare -e muta%ii sunt sntoase, apte -e repro-ucere, -ar cu risc mare -e transmitere la -escen-en%i, in-i$erent -e starea partenerului.

Met!de de depi*ta#e= o e(iden$ierea unor mani'est#ri clinice minoreA o e(iden$ierea unor anomalii mor'ologice microsco!ice :anomalii ale hematiilor/ structura !atologic# a 'ibrei musculare etc.<A o e(iden$ierea de anomalii biochimiceC cre&terea creatin8ina)ei "n D%D/ sc#derea 4AF "n hemo'ilie/ sc#derea 4.PD etc. Ca1"#ile *"*pecte (or 'i su!use anali)ei moleculare a ADN !rin metode indirecte :studiul "nl#n$uirii "ntre locusul morbid &i un mar8er ADN !olimor' la mai mul$i membri ai 'amiliei< sau directe :detec$ia muta$iei - "n s!ecial !e ba)a s!eci'icit#$ii hibridi)#rii ori sec(en$elor de aci)i nucleici ti! A*9 sau !rin 'olosirea PCR ori !rin *outhern - blotting<.

E0emple de a/ec.i"ni #ece*i6e a"t!*!male <i le5ate de X ce !ot bene'icia de screening al hetero)igo$ilor !entru o !o!ula$ie $intit#C
2!ala %uco(iscido)a 4alacto)emie +enilcetonuria Femoglobino!atii 3oala Ta;-*achs Fi!er!la)ia congenital# de su!rarenal# Femo'ilia A Femo'ilia 3 Distro'ia muscular# Duchenne De'icit "n 4.PD Te*t *c#eenin5 pent#" p"#t t!#i Test ADN :!entru 'amilii cu anchet# 'amilial# !o)iti(#< Do)are 4AB-,-P uridiltrans'era)a Teste AND Test de "nc#rcare cu 'enilanin# Ra!ort 'enilanin# P tiro)in# seric Teste AND lectro'ore)a hemoglobinei +rotiu eritrocitar !entru mor'ologie Teste AND Do)are de he)o)aminida)# A "n leucocite Teste AND Testare imunologic# FBA Teste AND Reducerea acti(it#$ii 'actorului IIII al coagul#rii Reducerea acti(it#$ii 'actorului IO al coagul#rii Cre&terea acti(it#$ii creatin8ina)ei serice Reducerea acti(it#$ii 4.PD eritrocitar#

3IAGNOSTICUL PRESIMPTOMATIC N A-EC?IUNILE AUTOSOMAL 4 3OMINANTE

*unt a'ecta$i hetero)igo$ii !entru muta$iile dominante :An</ de aceea termenul de !urt#tor se a!lic# hetero)igo$ilor !entru muta$ii cu mani'estare clinic# tardi(# :neuro'ibromato)#/ hi!ercolestoremie 'amilial#/ boal# !olichistic# renal# a adultului/ boal# Funtington/ cancere 'amiliale - mamar/ colon -/ distro'ie miotonic#</ !recum &i !entru cei ce !re)int# semne minore de boal# :greu de detectat<. 3ia5n!*tic"l p#e*impt!matic este util at7t !entru tera!ia !recoce/ c7t &i !entru luarea de deci)ii !ri(ind re!roducerea. @ntruc7t cele mai multe a'ec$iuni nu sunt comune "n !o!ula$ia general#/ screening-ul !resim!tomatic se a!lic# numai "n gru!uri !o!ula$ionale $intite :anchet# 'amilial# !o)iti(#<.
Diagnosticul presimptomatic se !a(ea( at0t pe examinarea clinic atent a mem!rilor $amiliei celui a$ectat, c0t i pe e$ectuarea -e in)estiga%ii paraclinice (-o(ri en(imatice, electro$ore(, echogra$ie),

n $inal starea -e purttor put0n- $i con$irmat prin teste A?@ speci$ice !olii respecti)e (teste -e i-enti$icare genic). Aceast testare, care i-enti$ic persoanele cu o a$ec%iune genic nainte -e apari%ia simp,tomatologiei, poart numele de testare genetic presimptomatic ( or-e, H222). ?intre a$ec%iunile autosomal,-ominante pentru care sunt ini%iate screening,uri presimptomatice, men%ionmI o !oala 9untingtonC o -istro$ia mulcular $acio,scapulo,humeralC o !oala polichistic renal a a-ultuluiC o hemocromato(aC o neopla(ia en-ocrin multipl tip 88C o cancerul mamar i o)arianC o unele $orme -e cancer -e colon (APC , cancer -e colon polipo(ic, 9@PCC , cancer -e colon non,polipo(ic ere-itar)C o neuro$i!romato(a tip 8.

Toate te*t #ile p#edicti6e ce au ca sco! antici!area unui risc de boal# !entru o !ersoan# asim!tomatic# nu dau in'orma$ii certe asu!ra !osibilit#$ii a!ari$iei bolii la !ersoanele !urt#toare de gene mutante/ ceea ce !oate duce la im!lica$ii !sihoemo$ionale &i !sihosociale e0trem de serioase/ datorit# 'ormul#rii unui diagnostic !o)iti( consecuti( test#rii. @n !lus/ aceste test#ri cu re)ultate !o)iti(e incerte !ot a(ea im!lica$ii nedorite asu!ra membrilor 'amiliei/ care nu (or s# !artici!e la aceste screening,uri, !re(al7ndu-se de dre!tul 5-e a nu ti6.
Ast$el, n neopla(ia en-ocrin multipl tip H , =E@ H (muta%ia oncogenei AE#), o tiroi-ectomie pro$ilactic poate a)ea un e$ect sal)ator, e)it0n- un posi!il cancer tiroi-ian la un in-i)i- -epistat precoce. Mn schim!, n cancerul colorectal (locali(are n care <,42U -in ca(uri sunt ere-itare), ca i n cancerul -e s0n i o)ar (cu aceeai propor%ie -e ca(uri ere-itare prin motenirea muta%iilor genelor "ACA4, "ACAH i #P<J), msurile pro$ilactice ce se impun -up -epistarea strii -e purttor sunt -raconice , coletomie, mastectomie, oo$orectomie , -e aceea nu sunt acceptate -e maBoritatea persoanelor implicate, mai ales c nu con$er o garan%ie -e 422U pentru pre)en%ia apari%iei !olii. Mn schim!, n ca(ul hemocromato(ei, a$ec%iune caracteri(at prin creterea -epo(itelor tisulare -e $ier cu pro-ucerea consecuti) -e -ia!et, car-iomiopatie restricti) i ciro(, $le!otomia repetat constituie o msur pre)enti) e$icient i simplu -e e$ectuat, $iin- n general acceptat cu mai mult uurin% -e ctre cei implica%i.

@n orice situa$ie/ se (a $ine seama de recomand#rile etice '#cute !entru orice screening/ acesta trebuind s# 'ie reali)at (oluntar &i con'iden$ial/ "n condi$ii de consim$#m7nt in'ormat &i de acces egal la testare.

SCREENING4UL 2OLILOR MULTI-ACTORIALE

Sc#eenin54"l )!lil!# m"lti/act!#iale+ "n e!oca !ostgenomic#/ constituie o !roblem# s!ecial#. Identi'icarea unor gene res!onsabile de !redis!o)i$ie genetic# la ast'el de a'ec$iuni se 'ace !rin metode de "nl#n$uire genic# &i/ "n ultimul tim!/ !rin in(estigarea electronic# a regiunii cromosomice im!licate :se 'olose&te anali)a bioin'ormatic#/ &i "n 'inal/ screening-ul !olimor'ismelor mononucleotidice<.
Exist ast(i, la s$0ritul anului H224, peste H,< milioane polimor$isme mononucleoti-ice (@ational Center $or "iotechnolog6 8n$ormation). Ast$el s,au i-enti$icat genele implicate n !oala Al(heimer (4HP,4:P), astm (<P,Np,4HP), -ia!et tip 8 (<P,Np,44p), -ia!et tip 88 (4P,HP). Mn unele a$ec%iuni multi$actoriale -e tipul hipertensiunii arteriale esen%iale, testarea pre-icti) se $ace la ni)el popula%ional, -ar utilitatea nu are aceeai )aloare ca n ca(ul unei unor a$ec%iuni monogenice, ntruc0t inter)in $actori -e me-iu -eterminan%i.

In/!#ma#ea *")iec.il!# su!u&i test#rilor genetice !redicti(e/ "n ca)ul unui re)ultat !o)iti(/ !oate declan&a reac$ii com!ortamentale. *chimbarea atitudinii subiec$ilor incrimina$i 'a$# de !ro!ria s#n#tate este o !roblem# di'icil#/ !arte dintre ace&tia re'u)7nd !unerea "n !ractic# a m#surilor ce se im!un/ iar al$ii e&u7nd "n tentati(a de a o 'ace :de e0. se(ra=ul tabagic/ renun$area la sedentarism &i !racticarea de e0erci$ii 'i)ice sau schimbarea obiceiurilor alimentare<. ste im!ortant/ ca la a'larea e0isten$ei unei !redis!o)i$ii genetice/ subiectul s# 'ie a=utat s# nu !ercea!# aceast# condi$ie ca o 'atalitate "m!otri(a c#reia e&ti !arali)at/ ci ca un a(anta= ce$i !ermite s# reac$ione)i antici!ati( :con'orm dictonului 5un homme a)erti en )ault -eux6<. Pe#*!anel!# c" p#edic.ie p!1iti6 trebuie !e de o !arte s# li se 'orme)e con(ingerea c# schimb#rile com!ortamentale sunt e'iciente "n e(itarea declan&#rii bolii sau "n reducerea consecin$elor acestora/ iar !e de alt# !arte s# li se "nt#reasc# "ncrederea "n !ro!ria ca!acitate de a-&i schimba com!ortamentul. Trebuie luat "n considera$ie 'a!tul c# te*t #ile 5enetice p#edicti6e nu im!lic# doar indi(idul/ ci "ntrega 'amilieA "n ca)ul co!iilor/ se !une !roblema (7rstei la care at7t e'ectuarea test#rilor/ c7t &i comunicarea re)ultatelor &i a consecin$elor ce decurg "n ca)ul de!ist#rii st#rii de !urt#tor nu mai constituie

a!ana=ul &i res!onsabilitatea e0clusi(# a !#rin$ilor/ iar co!ilul !oate de(eni 'actor de deci)ie autonom. Remarc#m a&adar im!ortan$a ini$ierii unor !rograme na$ionale care s# (i)e)e schimbarea mentalit#$ii &i trans'ormarea !o!ula$iei "ntr-un !artener con&tient al medicului ast'el "nc7t s# acce!te at7t screening-urile genetice/ c7t &i !rogramele de schimbare com!ortamental# necesare celor de!ista$i/ ca a(7nd risc genetic crescut/ !rin test#rile genetice !redicti(e. SCREENING4UL I 3IAGNOSTICUL PRENATAL Aceste dou# ti!uri de ac$iuni !er'ect di'eren$iate au contribuit "n mod e(ident la sc#derea morbidit#$ii &i mortalit#$ii !erinatale. M!nit!#i1a#ea p#enatal a sarcinilor cu risc/ de!istate !rin screening !renatal de rutin# urmat de diagnostic !renatal/ screening-ul nou n#scu$ilor &i screening-ul hetero)igo$ilor/ 'ormea)# de 'a!t ramura pre)en%ional a geneticii. SCREENING4UL PRENATAL Presu!une "nregistrarea tuturor gra(idelor &i e(aluarea !renatal# !eriodic# !entru a a!recia !arametrii "n care e(oluea)# sarcina. Sc#eenin54"l p#enatal are a(anta=ul de a utili)a e0clusi( metode nonin(a)i(e &i/ a!lic7ndu-se tuturor gra(idelor are caracter !o!ula$ional. Are ca!acitatea de a !reci)a (7rsta &i e(olu$ia sarcinii &i de a de!ista e(entuale im!lica$ii ale !atologiei materneC a'ec$iuni materne ce se !ot transmite la '#t/ "n s!ecial bolile cu transmitere se0ual#A unele boli geneticeA boli cronice ale mamei cu !osibil im!act teratogen 'ie direct :!recum diabetul )aharat</ 'ie consecuti( medica$iei necesare/ cum ar 'i drogurile anticon(ulsi(ante sau citostaticeleA boli cronice care !ot !ro(oca su'erin$# 'etal# !rin decom!ens#ri 'un-c$ionale ale (iscerelor.

Met!d!l!5ia *c#eenin54"l"i p#enatal cu!rindeC Consult clinic c7t mai com!let &i com!etent/ asociat cu ancheta $amilial detaliat# &i !ertinent#A #este !iologice -e rutin :gru! sanguin/ teste Coombs/ glicemie etc.<A Examen echogra$ic $etal care s# !reci)e)e (7rsta &i e(olu$ia sarcinii/ locali)area !lacentei/ !re)en$a e(entualei sarcini gemelare/ !re)en$a de e(entuale mal'orma$ii congenitale :de'ecte de tub neural/ anomalii ale membrelor/ anomalii cardiace<A "n ultimii ani/ se !ractic# m#surarea trans!aren$ei nucale - NT :nuchal traslucens;< care/ asociat# cu !re)en$a de aneu!loidie 'etal# !ermite de!istarea sindromului DoLn "ntre s#!t#m7nile ,- &i ,4 de sarcin#A sensibilitatea testului este EEN :3iandri/ cit. Qeber/ ,999<. Ec(!5#a/ia /etal de #"tin :ni(el ,< are a(anta=ul de a 'i nonin(a)i(# &i total ino'ensi(# at7t !entru '#t c7t &i !entru mam#. *e e'ectuea)# "nce!7nd din s#!t#m7nile ? de gesta$ie/ cu ree(alu#ri !eriodice ale !arametrilor 'etali &i !lacentari "n s#!t#m7nile ,.-,? de sarcin#. Bimitele metodei $in at7t de !er'orman$ele a!aratului/ c7t &i de cele ale e0aminatorului. #este !iologice speci$ice :do)area al'a-'eto!roteinei materne/ tri!lu test< re!re)int# de 'a!t un screening de mar8eri materni necesari !entru de!istarea de'ectelor de tub neural &i a anomaliilor cromosomice "n s!ecial al sindromului DoLnA de&i costisitoare/ aceste teste sunt e0trem de utile &i =usti'ic# cheltuiala.
Alfaproteina (A7P) este echi)alentul $etal al al!uminei a-ultului, e)i-en%ierea acesteia n serul matern permi%0n- -etectarea a :<U -in -e$ectele -e tu! neural (anence$alia, spina !i$i-), -ar i a altor anomalii precum -e$ecte ale peretelui a!-ominal (om$alocel, gastroschi(is) sau -e$ecte renale cu al!uminurie, toate acestea asociin-u,se cu trecerea acestei proteine n lichi-ul amniotic i -e aici n s0ngele matern. /riplul test -esemnea( asocierea -o(rii A7P cu -oi mar5eri hormonali 9C' (gona-otro$ina chorionic) i estriolul neconBugatC permite -epistarea anomaliilor cromosomice $etale (n special a sin-romului ?oSn) n propor%ie -e L2U -in ca(uri, -ac sunt e$ectuate n sptm0nile 4<,4; -e gesta%ieC poate -a <U re(ultate $als po(iti)e i H2U re(ultate $als negati)e. Ae(ultatul po(iti) se a$irm n

ca( -e )alori sc(ute ale A7P i estriolemiei i )alori crescute ale 9C'. Sensi!ilitatea i speci$icitatea triplului test au $ost crescute n ultimii ani prin asocierea -o(rilor unui alt mar5er , inhi!ina A ,, protein speci$ic gesta%iei ceea ce permite -epistarea sin-romului ?oSn n :2U ca(uri c0n- testrile sunt e$ectuate n sptm0nile 4N,4; -e gesta%ie i N2,N<U ca(uri n sptm0nile 42,4H.

Con'irmarea acestei !re)um$ii diagnostice se 'ace cu certitudine !rin diagnostic !renatalC !unc$ia (ilo)it#$ilor coriale sau amniocente)a/ urmate de e'ectuarea carioti!ului. 3IAGNOSTICUL PRENATAL ste necesar "n ca)ul sarcinilor cu risc crescut/ identi'icate 'ie !rin screening/ 'ie "n urma consilierii genetice a cu!lurilor !arentale cu risc. Corectitudinea deci)iei asu!ra managementului sarcinii de!inde de acurate$ea in'orma$iilor !ri(ind 'etusul. ludarea consultului genetic &i 'olosirea e0clusi(# a tehnicilor de diagnostic !renatal c!n*tit"ie ! e#!a#e ce trebuie e(itat#/ deoarece consultul genetic ia "n calcul "ntreaga situa$ie creat# de c#tre !re)en$a unei anomalii mal'ormati(eC detec$ia !urt#torilor/ dolean$ele cu!lului consultant/ !osibilit#$ile tera!eutice e0istente/ a!recierea riscului de recuren$# ulterioar#. 2n diagnostic !renatal com!let (a im!une consult#ri interdisci!linare :obstetrician/ !ediatru/ genetician/ neonatolog etc.</ creindu-se ad-hoc un (eritabil 5#"p de medicin /etal . De&i diagnosticul !renatal constituie o surs# de discon'ort !entru mam# &i chiar o surs# de risc (ital !entru '#t/ acesta r#m7ne un instrument !redicti( e0trem de e'icient "n e!idemiologia bolilor genetice/ !ermi$7nd "n unele situa$ii e(itarea na&terii unui co!il mal'ormat. 0ist7nd riscurile citate mai sus/ e/ect"a#ea dia5n!*tic"l"i p#enatal imp"ne Dndeplini#ea "n!# c#ite#ii cla# de/inite :Ha#pe#+ J'''<C se)eritatea mal$orma%ieiC ne"ndoielnic# "n ca)ul !re)um$iei de sindrom DoLn :sau alte anomalii trisomice</ de'ecte de tub neural deschis sau boli metabolice neurodegenerati(e/ deci)ia r#m7ne discutabil# "n alte situa$ii :de'ecte ale membrelor/ des!ic#tur# labio-ma0ilo-!alatin#</ "n care intelectul &i

durata de (ia$# :li'e e0!ectanc;< !ot r#m7ne nea'ectateA )ona geogra'ic# !oate 'i decisi(# !entru unele a'ec$iuni/ im!actul mal'orma$iei 'iind di'erit rece!tat "n 'unc$ie de !articularit#$ile socio-culturale )onaleA existen%a unui tratament satis$ctorC ast'el/ 'enilcetonuria !oate r#m7ne '#r# consecin$e neuro!sihice "n $#rile "n care e0ist# !osibilitatea detec$iei !renatale !rin anali)# molecular# &i a unei diete s!eci'ice cores!un)#toare/ "n tim! ce galacto)emia a'ectea)# se(er 'icatul "n ma=oritatea ca)urilorA acceptarea preala!il -e principiu a "ntreru!erii sarcinii de c#tre cu!lu &i comunitate ca sanc$iune tera!eutic# "n ca)ul con'irm#rii unei mal'orma$ii gra(eA existen%a unui test -iagnostic prenatal cu $e(a!ilitate satis$ctoareA sta!ilirea existen%ei unui risc genetic semni'icati( la consilierea genetic# !realabil# sarcinii. Trebuie subliniat 'a!tul c# aceste criterii nu !ot 'i a!licate mecanic/ "n 'iecare situa$ie !ut7nd e0ista !articularit#$i ale ca)ului care s# nuan$e)e deci)ia. Tehnologia 'olosit# !oate (aria "n 'unc$ie de (7rsta sarcinii &i ti!ul a'ec$iunii im!licate :boal# cromosomic#/ monogenic# sau alt ti! de anomalie congenital#<. Pot 'i necesare at7t metode nonin(a)i(e li!site de risc :!recum echogra'ia</ c7t &i metode in(a)i(e care com!ort# risc aborti( :ca) "n care acordul ambilor !#rin$i este indis!ensabil<. Sit"a.iile ca#e imp"n cel mai ade*ea dia5n!*tic p#enatal sunt re!re)entate deC )0rsta matern gesta%ional peste J< -e ani :risc de nondis=uc$ie cromo-somic# meiotic# - game$i anormali<A istoric $amilial po(iti) :de'ecte de tub neural/ boli cromosomice/ boli monogenice de!istabile !rin diagnostic en)imaticPADN/ anomalii mor'ologice congenitale<A sarcini anterioare cu anomalii cromosomiceA teste screening po(iti)e sugesti)eA

un printe cu anomalie cromosomic echili!rat cunoscutA expunere la agen%i teratogeni cunoscu%i n cursul sarcinii :"n s!ecial "n trimestrul I<A !oli cronice materne cu posi!il impact asupra $tului :!rin de'icien$ele 'unc$ionale organice sau !rin medica$ia 'olosit#<.
Met!d!l!5ia dia5n!*tic"l"i p#enatal

Tehnologia cu!rinde at7t metode nonin(a)i(e/ c7t &i metode in(a)i(e/ acestea din urm# a(7nd "ns# risc aborti(.
"etode noninvazive

Ima5i*tice
3c&ografia de nivel II se e$ectuea( transa!-ominal sau en-o)aginal n sptm0nile 41,4; -e gesta%ieC n ca(ul utili(rii unei aparaturi ultra,per$ormante i a unor specialiti supracali$ica%i, examinarea poate $i -e)ansat p0n n sptm0na a ;,a -e gesta%ieC pot $i i-enti$icate anomalii structuraleI -e$ecte -e tu! neural, mal$orma%ii congenital -e cor-, anomalii scheletice, renale etc. Investigaiile radiologice (i $"N sunt e$ectuate cu totul excep%ional, -in moti)e lesne -e n%eles.

Cit!l!5ice
Detecia celulelor fetale n circula%ia matern, meto- la limita -intre cercetare i practica me-ical, se !a(ea( pe apari%ia n s0ngele matern a anticorpilor $a% -e celulele $etale tro$o!lastice sau sanguine (trom!ocite, leucocite) nc -in primul trimestru -e sarcin. Aecent au nceput s $ie $olosite i eritrocite nucleate -e origine $etal (@A"Cs . nucleate re- !loo- cells) a!un-ente n primul trimestru -e sarcin pre$era!ile -atorit cantit%ii mari -e A?@ -in nucleul lor. Aceste eritrocite nucleate $etale pre(int ns -e(a)antaBul posi!ilit%ii con$u(iei cu elemente similare -e origine matern. =etologia poate $i util at0t n -eterminarea sexului pro-usului -e concep%ie (important n transmisia !olilor legate -e cromosomul F), -ar i n !oli monogenice cu transmitere autosomal precum i n anomalii cromosomice -e tip aneuploi-ie. Poate $i utili(at ca test screening n grupuri,%int speciale cu risc crescut. Detecia ADN-ului fetal n plasma matern (Qo et al., 4:::) , acest A@?, pro)enin- -in apopto(a celulelor $etale, ar $i n cantitate mai mare -ec0t cel i(olat -in celulele $etale i, n consecin%, mai uor -e -etectat.

"etode invazive sub control imagistic

-et!*c!pia

E$ectuat n sptm0nile 4L,H2 -e sarcin permite )i(uali(area en-oscopic a $tului, recoltarea -e s0nge om!ilical -in cor-on, !iopsia tegumentar (n suspiciunea -e epi-ermoli( !uloas, ichtio(is sau hiper5erato( epi-ermolitic)C n a$ara acestor $acilit%i -iagnostice, meto-a permite i proce-uri terapeutice precum trans$u(ia sanguin n )ena om!ilical n ca( -e necesitate. Pre(int ns risc semni$icati) (<,42U) -e a)ort spontan, natere prematur, pier-ere -e lichi- amniotic, in$ectare -e lichi- amniotic. Em!rioscopia se e$ectuea( n primul trimestru.

C!#d!n!cente1a
prin P&"S (percutaneous um!illical !loo- sampling) const n punc%i, onarea transa!-ominal echoghi-at a cor-onului om!ilical nc -in sptm0na 4L -e gesta%ie. Se practic n urmtoarele situa%iiI o !oli cromosomice ce necesit o anali( cromosomic rapi- (prin amniocente( sunt necesare culturi celulare, ceea ce nt0r,(ie -iagnosticul) C o !oli monogenice caracteri(ate prin sinte(a -e proteine anormale speci$iceI hemonoglo!inopatii (tip thalasemie), hemo$ilieC o suspiciune -e in$ec%ie $etal (n ca( -e in$ec%ie matern )iral / ru!eol, )irus citomegalic , sau !acterian)C o incompati!ilitate -e grup sanguin (n ca(ul con$irmrii $iinposi!il trans$u(ia sau exsanguinotrans$u(ia Rin uteroT)C o -e$icite imunologice. $iscul de avort spontan (i na(tere prematur este mai re-us n ca(ul $etoscopiei, -ei rm0ne semni$icati) (aproximati) HU) -eoarece cor-onocente(a se practic cu ac su!%ire, moti) pentru care aceast meto- tin-e s nlocuiasc $etoscopia.

Amni!cente1a
const n aspirarea transa!-ominal -e lichi- amniotic (42,H2 ml) su! ghi-aB echogra$ic. Permite e$ectuarea -e cariotip (re(ultat tar-i) ns, -eoarece implic culturi celulare), anali(a A?@, -eterminri !iochimice. Mn $unc%ie -e momentul e$ecturii, amniocente(a poate $iI o stan-ar- (sptm0nile 4<,4; -e gesta%ie)C o precoce (sptm0nile 44,41 -e gesta%ie) ca alternati) la punc%ia )ilo(it%ilor choriale (CVS . chorionic )illi sampling)C o tar-i) (n ultima parte a sarcinii) pentru -iagnosticarea i(oimuni(rilor tip AhC poate $i utili(at i cu )i( terapeutic n ca( -e polihi-ramnios. Celulele amniotice prele)ate permit stu-ierea cromosomilor (cariotipului) pentru i-enti$icarea rearanBamentelor structurale, a mo(aicurilor i a aneuploi-iilor, cu interpretare )icia!il ns prin contaminarea cu celule materne sau, n ca(ul sarcinilor gemelare, prin con$u(ie cu celulele celuilalt $t, -atorit punc%ionrii -in greeal a sacului amniotic al acestuia. Alte surse -e eroare %in -e tehnic sau -e pre(en%a mo(aicurilor cromosomice, linia anormal %in0n-, n acest -in urm ca(, nu -e celulele $etale ci -e cele extraem!rionare.

Mn plus, prele)area -e celule amniotice $ace posi!il stu-iul A?@, necesar n unele !oli genice, cum ar $iI $i!ro(a chistic -e pancreas, hemo$ilia, -istro$ia muscular ?uchenne, sin-romul F $ragil, rinichiul polichistic etc. ?in supernatantul o!%inut -in centri$ugarea lichi-ului amniotic, se pot $ace anali(e !iochimice n )e-erea i-enti$icrii -e proteine anormale caracteristice unor en(imopatii ($enilcetonuria, tiro(inemia, galacto(emia, poli(ahari-o(ele etc.). $iscurile fetale ale amniocente(ei sunt repre(entate -eI o a)ort , 4U (n ca( -e mane)re repetate poate atinge 42U)C o chorioamniotitC o pier-eri -e lichi- amniotic. $iscurile materne nu sunt negliBa!ileI o hemoragii )aginaleC o i(oimuni(are Ah.

P"nc.ia 6il!1it .il!# c(!#iale EC9SF


Placenta primiti) (chorionul) -eri)0n- -in !lastocist ca i em!rionul, punc%ia )ilo(it%ilor choriale e$ectuat n sptm0nile :,44 -e sarcin, (nicio-at mai -e)reme) su! control echogra$ic, transa!-ominal sau transcer)ical, permite, prin stu-ierea !iopunctatului o!%inut, -iagnos, ticul n ca( -eI o boli cromosomice , prin meto-a 78S9 (pe celule inter$a(ice, i-enti$ic0n-u,se e)entuale mo(aicuri cromosomice, precum i aneuploi-ii ce interesea( cromosomii 4J, 4;, H4, F, >) sau prin PCA pentru i-enti$icarea unor mar5eri speci$ici cromosomici. o boli moleculare prin anali(a A?@,ului ce permite $ie -etec%ia -irect a muta%iei (-istro$ia amioto$ic, muco)isci-o(a, sin-romul F $ragil, sic5lemia), $ie -etec%ia in-irect (prin anali(a -e nln%uire , n hemo$ilie), $ie com!inarea am!elor meto-e (neuro$i!romato(a, choreea 9untington, -istro$ia muscular ?uchenne, cancerul mamar $amilial, hemocromato(a). Avanta*ele metodeiI o diagnostic precoce (trimestrul 8 -e sarcin)C o decelarea (n 4,JU -in ca(uri) -e mozaicuri cromosomice adevrate (-ar celulele $etale pot $i contaminate cu celulele materne ceea ce pretea( la con$u(iiC n plus, pot exista arte$acte -erutante)C se impune monitori(area sarcinii i e$ectuarea cariotipului -in celulele $etale o!%inute prin amniocente( i cor-onocente(. $iscurile constau nI o avort (risc superior amniocente(ei)C o anomalii ale membrelor (-e aceea meto-a este inter(is nainte -e sptm0na a :,a -e gesta%ie)C o pierderi de lic&id amnioticC o s<ngerri vaginale.

Placent!cente1a t#an*a)d!minal
Este -e $apt un echi)alent tar-i) al punc%iei )ilo(it%ilor coriale, util n trimestrele 88 i 888 -e sarcin n ca( -e oligohi-ramnios, c0n-

celelalte meto-e (amniocente(a, cor-onocente(a, P&"S) sunt practic contra,in-icate. Punc%ia )ilo(it%ilor choriale a)0n- in-ica%ii asemntoare amniocente(ei (-ar un timing -i$erit), s,ar impune o contrapunere amniocente( )ersus CVS.
A%NI9C NT ZA CI* diagnostic mai !recoce stress emo$ional in'erior "n ca) de re)ultat ambiguu se !oate recurge la amniocente)a !recoce sau standard acurate$e diagnostic# in'erioar# :risc de contaminare cu celule materne<A risc mal'ormati(A risc aborti(.

AIANTAS

o!tim# !entru diagnosticarea ma=orit#$ii anomaliilor cromosomice &i moleculare

D ZAIANTAS

stress emo$ional su!erior :mama a !erce!ut de=a mi&c#rile 'etale<A re)ultat tardi( :la D-3 s#!t. Postrecoltare/ c#ci necesit# culturi celulare<A "n ca) de re)ultat ambiguu se !oate recurge la cordonocente)# dar cu risc im!ortant de na&tere !rematur#.

IMPLICA?II 3ECI7IONALE ALE 3IAGNOSTICULUI PRENATAL Deci)ia a!ar$ine e0clusi( !#rin$ilor/ "n condi$iile unei in'orm#ri corecte e'ectuat# de c#tre o echi!# com!le0# de !atologie 'etal# :ce cu!rinde !ediatru/ obstetrician/ genetician/ !siholog/ nurse<. -act!#ii ca#e in/l"en.ea1 deci1ia p #in.il!# sunt re!re)enta$i deC 7actori care %in -e se)eritatea anomaliei cu consecin$e asu!ra calit#$ii (ie$ii !rodusului de conce!$ie cu consecin$e asu!ra calit#$ii (ie$ii cu!lului !arental &i a "ntregii 'amilii/ im!lic7nd gradul de asistare necesar ce (a in'luen$a !osibilitatea de "ngri=ire a co!ilului "n 'amilie sau "ntr-o institu$ie s!eciali)at# 7actorii ce %in -e experien%a i competen%a centrului -e consultan% care (a !re)enta o!$iunile !osibile legale du!# !re)entarea corect# a &anselor 7actori care %in -e $ilo(o$ia -e )ia% a prin%ilor

dorin$a de a a(ea o sarcin# cu orice !re$A considera$ii etico-religioase ce !ot !ermite sau e0clude "ntreru!erea de sarcin#.
PRO2LEME ETICE N TESTAREA GENETIC

Te*ta#ea 5enetic este una din cele mai im!ortante a!lica$ii ale cuno&tin$elor ob$inute din Proiectul 4enomului 2man &i re!re)int# anali)a ADN-ului &i ARN-ului/ cromo)omilor/ !roteinelor &i a unor metaboli$i umani !entru detectarea bolilor transmise ereditar/ muta$iilor/ identi'icarea !urt#to-rilor/ stabilirea diagnosticului sau !rognosticului !renatal &i clinic/ monitori-)area &i screeningul !renatal &i al noilor n#scu$i. Princi!iile eticii identi'icate de C!mitet"l de Ap#ecie#e a Ri*c"l"i Genetic din U.S.A. :Committee on Assessing 'enetic Ais5s< se re'er# la dre!tul la autonomie/ intimitate/ con'iden$ialitate &i echitate. Pe ba)a acestor !rinci!ii/ C!mitet"l a emis urm#toarele recomand#riC Sc#eenin5"l nou-n#scu$ilor nu !oate 'i a(i)at '#r# do(ada necesit#$ii lui !entru detec$ia &i tratamentul e'ecti( al bolilor s!eci'ice. Te*ta#ea co!iilor se 'ace numai "n ca)ul bolilor !entru care e0ist# &i este necesar tratament curati( sau !re(enti(. C!n/iden.ialitatea !oate 'i eludat#/ !rin de)(#luirea diagnosticului la rude/ numai c7nd ne a&te!t#m la li!sa unei de)(#luiri (oluntare &i numai "n situa$iile c7nd e0ist# o "nalt# !robabilitate de a'ectare ire(ersibil# sauP&i 'atal# a rudelor "n li!sa acestei de)(#luiri. -al*a pate#nitate p!ate /i #ele6at e0cl"*i6 mamei :nu &i !artenerului acesteia<. In/!#ma.ia 5enetic + !ri(itoare la statusul de !urt#tor al solicitantului Pconsultantului nu !oate 'i de)(#luit# !artenerului '#r# consim$#m7ntul consultantului.

Le5i*la.ia ar trebui ast'el ado!tat# "nc7t riscurile genetice s# nu 'ie luate "n considerare la luarea deci)iei de asigurare medical# sau !ri(ind costul acesteia. Le5i*la.ia ar trebui ast'el ado!tat# "nc7t in'orma$ia genetic# s# nu !oat# 'i accesat# de c#tre anga=atorul !ros!ecti( sau e0istent/ dec7t "n ca)ul "n care !oate in'luen$a e0ercitarea atribu$iilor !ro'esionale. Im!ortan$a elimin#rii discrimin#rii genetice &i a accesului inegal la in'orma$ia genetic# a dus "n U.S.A. la demararea unui P#!5#am a0at !e !robleme etice/ legale &i sociale a ?epartamentului Energiei i al @ational 8nstitute o$ 9ealth/ !rogram destinat identi'ic#rii &i elimin#rii discrimin#rii genetice - ELSI :Ethical, Qegal an- Social 8mplications Program<. @n $%%B+ gru!ul ELSI al NIH43OE a "n'iin$at Comisia pentru #estarea 'enetic cu sco!ul ins!ect#rii test#rii genetice "n 2*A &i reali)#rii de recomand#ri care s# asigure de)(oltarea siguran$ei &i e'ectuarea "n condi$ii de cea mai "nalt# calitate a test#rii genetice !recum &i 'olosirea corect# a re)ultatelor de c#tre medic &i consumator. Du!# ce au su!ra(egheat J% de !#5ani1a.ii &i du!# ce au cerut !#rerile asu!ra test#rii genetice at7t celor care le 'ac c7t &i celor care le 'olosesc/ comisia a !ublicat "n se!tembrie $%%O ra!ortul 'inal. Re)umatul acestor recomand#ri este urm#torulC Ia trebui "n'iin$at# o c!mi*ie de *"p#a6e5(e#e &i ap#!)a#e a te*t #ii 5enetice care (a trebui s# im!lemente)e recomand#rile &i s# stabileasc# testele genetice care cer o a!robare s!ecial#A O)li5ati6itatea "ntocmirii de !rotocoale de reali)are a test#rii genetice ce trebuie a!robate de o comisie institu$ional# care s# (eri'ice dac# identitatea subiec$ilor este !#strat# &i dac# testarea genetic# (a 'i 'olosit# "n u) medicalA Pentru !ermiterea unor deci)ii in'ormate asu!ra 'olosirii de rutin#/ reali)atorii test#rii trebuie s#-&i su!un# 6alida#ea &i datele clinice unei ins!ec$ii e0terne &i organi)a$iilor !ro'esionale interesateA

E0tinde#ea <i Dnt #i#ea !lanurilor de "n(#$#m7nt ce con$in no$iuni de genetic# "n 'acult#$ile de medicin#/ re)iden$iate &i s!eciali)#ri !recum &i de)(oltarea &i "mbun#t#$irea !rogramelor genetice "n &colile sanitare/ de s#n#tate !ublic# &i asisten$# social#A *!italele &i organi)a$iile de management trebuie s# cear# c!n/i#ma#ea c!mpeten.ei celor care indic# reali)area unor test#ri genetice !redicti(eA %edicii/ care au !acien$i cu sim!tome sau semne ale unor boli genetice rare/ trebuie s# aib# acce* la in/!#ma.ii c!#ecte care s# le !ermit# un diagnostic !o)iti( &i di'eren$ial corect/ inclusi(e !rin locali)area cunoa&terea care 'ac test#ri !entru ast'el de boli rare. Calitatea laboratoarelor trebuie su!ra(egheat# &i trebuie reali)at un sistem com!let de colectare a datelor des!re bolile rare.

/estarea genetic (i folosirea informaiei genetice la locul de munc Recentele desco!eri din cercetarea genetic# au '#cut !osibil# identi'icarea ba)elor genetice ce determin# unele boli umane/ deschi)7nd calea !entru indi(iduali)area unor strategii de !re(enire/ detectare !recoce &i tratament. Aceste desco!eriri !romit mult !entru "mbun#t#$irea s#n#t#$ii. De asemenea/ in'orma$ia genetic# !oate 'i 'olosit# incorect !entru discriminarea sau stigmati)area indi(idului la locul de munc#. De e0em!lu/ unor oameni li se !oate re'u)a locuri de munc# sau bene'icii datorit# !osesiei unor caractere genetice/ chiar dac# aceste caractere nu constituie o !iedic# !entru reali)area muncii res!ecti(e. @n !lus/ unele dintre aceste caractere !ot 'i mai 'rec(ente "n anumite gru!uri rasiale &i etnice/ ceea ce 'ace ca aceast# discriminare s# 'ie mai 're(ent# "n aceste gru!uri. #romisiunea informaiilor genetice Nemai"nt7lnitul !rogres "n identi'icarea &i "n$elegerea rolului genelor care alc#tuiesc genomul uman crea)# o!ortunitatea de de)(oltare de c#tre cercet#tori a unor strategii de !re(enire sau reducere a e'ectelor !roduse de o boal# genetic#. 9amenii de &tiin$# au ar#tat c# modi'ic#rile de structur# din genele noastre sunt res!onsabile !entru a!ro0imati( 3.----4.--- de boli care includ boala Funtington/ 'ibro)a chistic#/ neuro'ibromato)a &i distro'ia muscular# Duchenne. %ulti!le erori genetice mult mai com!le0e !ot 'i incriminate "n riscul indi(idului de a 'ace unele boli comune cum ar 'i cancerul/ bolile cardiace &i diabetul )aharat. Tehnologiile genetice/ cum ar 'i un sim!lu test

genetic ADN/ au "nce!ut 'rec(ent s# 'ie ca!abile s# identi'ice !ersoanele care ar !utea a(ea "n (iitor o boal#. %a=oritatea bolilor sur(in nu numai ca re)ultat al !redis!o)i$iei genetice ci ca re)ultat al interac$iunii genelor cu 'actorii de mediu :care includ ocu!a$ia/ dieta &i modul de (ia$#<. Consecuti( acestei obser(a$ii/ !utem a'irma c# testarea genetic# nu !oate !re)ice cu certitudine dac# o !ersoan# cu anumite erori genetice (a de)(olta sigur o boal#.
Consecuti) -e()oltrii 9'P,ului, o nou -escoperire genetic este raportat cam n $iecare saptm0n. ?e exemplu, cercettorii au raportat -escoperirea unei alterri genetice care -u!le( riscul unei persoane -e a $ace cancer -e colon. S,a o!ser)at c aceast alterare genetic, care poate $i -epistat cu un cost -e H22 X, este mult mai $re)ent la -escen-en%ii e)reilor est,europeni. O-at i-enti$icate, persoanele care pre(int aceast muta%ie prin screening se poate practica -etectarea precoce a cancerului -e colon cu sanc%iunea terapeutic e$icient. .

Cunoa&terea altera$iilor genetice s!eci'ice !ermite !re(en$ia/ tratarea !recoce/ atenuarea se(erit#$ii &i/ uneori/ reducerea costului "ngri=irii medicale. Te*ta#ea 5enetic !entru hemocromato)#/ glaucom &i unele cancere !oate alerta/ !ermi$7nd demararea de m#suri !re(enti(e "nainte ca boala s# se declan&e)e. Informaia genetic (i discriminarea 0ist# multe c#i de ob$inere a in'orma$iei genetice. Aceasta !oate 'i dedus# din antecedentele heredo-colaterale sau din e0amenul direct. Testele !araclinice de rutin# care m#soar# metaboli$ii unor substan$e s!eci'ice !ot de asemenea sugera con'igura$ia genetic# a unui indi(id. Cea mai direct# cale de ob$inere a in'orma$iei genetice este !rin anali)a ADN-ului/ materialul care intr# "n structura genelor. Asemenea teste genetice !ot desco!eri sec(en$e ADN s!eci'ice la !ersoane care au de=a mani'est#ri de boal#/ la !ersoane care au risc "nalt de a de)(olta boala mai t7r)iu sau la !ersoanele ce au riscul de a a(ea un co!il cu o boal# ereditar#. A&a cum tehnologia genetic# cre&te ca!acitatea de detectare &i !re(enire a bolii/ "n acela&i mod !oate 'i 'olosit# "ns# incorect !entru discriminarea sau stigmati)area !ersoanei. @n $%%O+ o anchet# !ri(ind !ersoanele cu risc genetic de a de)(olta o anumit# boal# &i !ersoanele care a(eau co!ii cu risc genetic a de)(#luit mai mult de D-- de ca)uri de discriminare !rintre cele 9,E !ersoane chestionate. Ca)urile cu!rindeau discriminare din !artea com!aniilor de asigur#ri/ a anga=atorilor &i a altor organi)a$ii care au 'olosit in'orma$ia genetic#. 9 alt# anchet# im!lic#nd consilierii genetici/ medicali &i !acien$ii a identi'icat GG- !ersoane c#rora le-au 'ost re'u)ate anga=area &iPsau asigurarea !e ba)a !redis!o)i$iei lor la o boal# anume. Datorit# 'a!tului c# o in'orma$ie genetic# !ri(ind un indi(id are im!lica$ii asu!ra !ro!riilor membri ai 'amiliei &i asu!ra genera$iilor (iitoare/ 'olosirea incorect# a in'orma$iei genetice !oate a(ea e'ecte ce se !ot "ntinde

!e mai multe genera$ii ceea ce ar trans'orma-o "n cel mai e0tins incident de 'olosire incorect# a in'orma$iei. %ul$i americani sunt re'ractari la 'olosirea acestor a(anta=e aduse de testarea genetic#/ deoarece le este 'ric# de re)ultatele ce ar !utea 'i 'olosite !entru a le "mbun#t#$i starea de s#n#tate/ ci !entru a le re'u)a dre!tul la anga=are sau la asigurare. @n $%%G/ din cei chestiona$i/ ?-N se ar#tau 'oarte "ngri=ora$i sau "ntr-o oarecare m#sur# "ngri=ora$i de 'a!tul c# cei care se ocu!au cu anga=area sau asigurarea ar !utea a(ea acces sau ar !utea 'olosi in'orma$ia genetic#. @n $%%&/ .3N din cei urm#ri$i "ntr-o anchet# tele'onic# na$ional# !e mai mult de ,.--- de !ersoane au s!us c# nu (or 'olosi testarea genetic# !entru detectarea unor boli/ dac# com!aniile de asigur#ri sau anga=atorii (or a(ea acces la re)ultate. ?GN sus$ineau inter)icerea accesului anga=atorilor la in'orma$iile !ri(ind condi$iile genetice ale indi(idului/ riscurile &i !redis!o)i$iile lui. Cercet#torii/ ce au condus un studiu de cinci ani "n Penn*Pl6ania desemnat s# "n$eleag# cum s-ar !utea men$ine starea de s#n#tate la o 'emeie care are muta$ia genic# cau)atoare de cancer mamar/ au ra!ortat c# a!ro0imati( o treime din 'emeile cu risc "nalt/ in(itate s# !artici!e la studiu au re'u)at din cau)a 'ricii de discriminare sau de !ierdere a intimit#$ii. Alt *t"di"+ !e 33D de !ersoane ce a!ar$ineau unui gru! de "ntra=utorare a 'amiliilor cu boli genetice/ a desco!erit c# din 'rica de discriminare !e ba)e genetice/ ,EN din !artici!an$i nu de)(#luie in'orma$ia genetic# anga=atorilor. @n !lus/ !ersoanele care au ascuns in'orma$ia genetic# au '#cut-o de 'rica e'ectelor !e care le-ar !roduce de)(#luirea.
?e exemplu, un !r!at -e 4; ani, cu riscul -e a moteni !oala 9untington -e la unul -in prin%i, care -orea s se inscrie n =arina S&A pentru a lupta n r(!oiul -in 'ol$ul Persic, cre-ea c -ac i s,ar cunoate riscul pentru aceast !oal )a $i -isponi!ili(at -in armat, chiar -ac este pu%in pro!a!il ca s -e)in simptomatic n timpul acelei misiuni. 8at -e ce a rspuns cu RnuT la ntre!area pri)in!olile ere-itare n cererea -e nrolare, neinclu(0n- !oala 9untington n antece-entele here-o,colaterale. Alt persoan, a crei printe a murit -in cau(a unei !oli 9untington a ascuns -e asemenea aceast in$orma%ie $a% -e angaBatorii siC tem0n-u,se -e -iscriminare genetic i -e consecin%ele acesteia, persoana a aranBat ca -rept cau( -e moarte s $ie pus as$ixia pentru a e)ita men%ionarea !olii n necrolog. Ast$el -e ca(uri au $ost men%ionate at0t n literatura tiin%i$ic c0t i n pres.

Informaia genetic la locul de munc Dou# ti!uri de test#ri genetice !ot 'i e'ectuate la locul de munc#C scree-ningul genetic &i monitori)area genetic#. Sc#eenin54"#ile 5enetice e0aminea)# schema genetic# a anga=a$ilor sau a candida$ilor !entru tr#s#turi ereditare s!eci'ice. %ai !ot 'i 'olosit !entru detectarea unor condi$ii ereditare generale care nu sunt asociate cu e0!unerea de la locul de munc# a anga=a$ilor &i candida$ilor.

?e exemplu, angaBatorii au $olosit screening,ul genetic la nceputul anilor 5>DB pentru a i-enti$ica a$ro,americanii purttori -e muta%ie genic rspun(toare -e sic5lemie. Acelora care au $ost gsi%i ca purttori ai acestei muta%ii li s,a respins -reptul la angaBare, chiar -ac mul%i -intre ei era sntoi i nu ar $i -e()oltat nicio-at !oala. Mn aceste ca(uri, screening,ul genetic pentru i-enti$icarea genei caracteristice sic5lemiei s,a pro-us -e cele mai multe ori $r consim%m0ntul in-i)i-ului. Screening,ul genetic poate $i $olosit -e asemenea pentru -etectarea pre(en%ei trsturilor genetice -eterminante care pot -a angaBa%ilor o suscepti!ilitate sau o Rhipersuscepti!ilitateT la anumite !oli, -ac s,ar expune la $actori -e me-iu speci$ici sau su!stan%e care ar putea $i pre(ente la locul -e munc. #eoretic, screeningul genetic pentru trsturile rele)ante la locul -e munc are puterea -e a sta!ili care angaBa%i sunt suscepti!ili genetic la anumite !oli ocupa%ionale i s,i $ereasc -e pericolul expunerii. #otui, nu exist actualmente un consens cu pri)ire la )ali-itatea pro!ei tiin%i$ice sau a utili(rii testrii genetice n pre(icerea suscepti!ilit%ii la expunere.

M!nit!#i1a#ea 5enetic / al doilea ti! de testare/ stabile&te dac# mate-rialul genetic al indi(idului s-a schimbat "n tim! !rin e0!unere la substan$ele riscante de la locul de munc#. E6iden.ie#ea modi'ic#rilor genetice "ntr-o colecti(itate de lucru !oate 'olosi la indicarea de arii de lucru ce necesit# "nmul$irea !recau$iilor !entru a cre&te ni(elul de siguran$# &i s#n#tate &i de a indica ne(oia de sc#dere a ni(e-lurilor de e0!unere !entru un gru! e0!us la un risc necunoscut "nainte. 2ltimul $el al monitori)#rii genetice este de a !re(eni sau reduce riscul de "mboln#(ire !rin alter#ri genetice. De&i alte# #ile 5enetice/ cum ar 'i modi'icarea unui cromo)om/ au 'ost asociate cu e0!unerea la radia$ii &i la unele substan$e chimice mutagene sau carcinogene/ se cunoa&te !rea !u$in care schimb#ri sunt !redicti(e !entru riscul unei boli genetice. *unt necesare mult mai multe cercet#ri !entru stabilirea rela$iei/ dac# e0ist#/ "ntre aceste schimb#ri &i riscul unei boli ulterioare care ar !utea a'ecta !o!ula$ia &i indi(idul. Din acest moti(/ 'olosirea re)ultatelor monitori)#rii genetice !entru luarea de deci)ii la anga=are este rar =usti'icat#. Unii an5a;at!#i ar !utea "ncerca s# 'oloseasc# te*ta#ea 5enetic !entru a discrimina muncitorii "ntre ei/ chiar &i cei care nu au "nc# sau care nu (or a(ea niciodat# semne de boli/ deoarece anga=atorii se tem de costul !e care l-ar !utea e(entual !l#ti. 3a)7ndu-se !e in'orma$ia genetic#/ anga=atorii (or "ncerca !oate s# e(ite anga=area muncitorilor care cred ei c# ar 'i !osibil s#-&i ia concediu medical/ s# demisione)e sau s# se !ensione)e !e ca) de boal# :cresc7nd costuri su!limentare !rin recrutarea &i cali'icarea unei noi !ersoane</ s# bene'icie)e de com!ensa$ii b#ne&ti sau s# 'oloseasc# e0cesi( 'ondurile !entru "ngri=ire medical#.

@n $%@%+ o anchet# !ri(ind marile a'aceri/ !ro!riet#$ile !ri(ate &i sindicatele muncitore&ti a ar#tat c# GN din 33- organi)a$ii chestionate au cerut screeningul &i monitori)are genetic# a muncitorilor lor. 9 alt# anchet# din $%%' asu!ra a 4-- 'irme condus# de Societatea @a%ional -e Asigurri -e Sntate , @orthSestern , a ar#tat c# ,GN dintre com!anii !l#nuiau ca !7n# "n J''' s# controle)e statutul genetic al (iitorilor anga=a$i/ "naintea semn#rii unui contract de anga=are. ste e(ident c# in'orma$ia genetic# continu# s# 'ie 'olosit# "n discriminarea muncitorilor cali'ica$i. *timulentul economic al discrimin#rii !e ba)a in'orma$iilor genetice este !e cale s# creasc# !robabil odat# cu sc#derea costurilor test#rii genetice &i cu a(ansarea cercet#rii genetice. !ameni reali K Discriminare real P#edi*p!1i.iile 5enetice sau c!ndi.iile 5enetice !ot duce la discriminare la locul de munc#/ chiar &i "n ca)ul muncitorilor s#n#to&i/ im!robabili de a de)(olta boala/ sau c7nd condi$ia genetic# nu are nici un e'ect negati( asu!ra abilit#$ilor de a !resta o munc#. O pe#*!an a 'ost testat# &i "ns$iin$at# c# este !urt#toarea unei muta$ii unice !entru boala Ga"c(e#. *tatutul ei de !urt#toare indica !osibilitatea transmiterii muta$iei la co!ilul ei/ dar nu c# (a de)(olta ea boala 4aucher. Persoana a de)(#luit aceast# in'orma$ie c7nd a de!us o cerere !entru anga=are &i a 'ost re'u)at# datorit# muta$iei genetice/ chiar dac# nu e0ist# nici o !iedic# "n ca!acitatea des'#&ur#rii unei munci !re)ente sau (iitoare. Un ) #)at de GC ani/ la un inter(iu de anga=are la o com!anie de asigurare/ a rele(at c# are hemocromato)#/ dar c# este asim!tomatic#. Ba un al doilea inter(iu/ i s-a s!us c# de&i sunt interesa$i s#-l anga=e)e/ nu !ot s#-i o'ere o asigurare de s#n#tate datorit# condi$iilor genetice. Ba al treilea inter(iu/ re!re)entantul com!aniei i-a s!us c# ar dori s#-l anga=e)e/ dar nu !ot s# o 'ac# datorit# condi$iilor lui genetice. P #intele "nei an5a;ate a de)(oltat boala Funtington/ ceea ce indica c# anga=ata are G-N &anse s# 'i mo&tenit gena care i-ar determina a!ari$ia bolii. a a decis s# 'ie testat#. 2n consilier genetic a s'#tuit-o s# se asigure !e (ia$# &i medical "naintea test#rii/ deoarece un test !o)iti( (a "nsemna nu numai c# (a de)(olta boala/ ci &i c# !robabil nu se (a mai !utea asigura. 9 coleg# care a au)it c# se !reg#te&te s# 'ie testat# i-a comunicat acest lucru &e'ului lor. Ini$ial/ &e'ul a !#rut c# o "n$elege &i s-a o'erit s# o a=ute. C7nd "ns# anga=atei i-a adus la cunos$iin$# c# este !urt#toarea genei mutante/ &e'ul a concediat-o. @n urma acestei "nt7m!l#ri/ s!eriate/ nici una dintre surorile anga=atei nu au dorit s# se su!un# test#rii genetice/ de 'ric# s# nu-&i !iard# asigurarea de s#n#tate &i locul de munc#. Consecuti(/ ele au trebuit s# tr#iasc# cu incertitudinea necunoa&terii dac# au mo&tenit tr#s#tura genetic# care duce la boala Funtington. 3fortul de a restr<nge folosirea informaiilor genetice la locul de munc

Nu e0ist# o do(ad# &tiin$i'ic# care s# argumente)e rela$ia dintre un 'actor genetic nee0!rimat &i abilitatea indi(idului de a-&i !resta munca. Ast'el/ ma=oritatea gru!urilor de e0!er$i recomand# inter)icerea sau restr7ngerea se(er# a 'olosirii test#rii genetice &i accesul la in'orma$ia genetic# la locul de munc#. Asocia%ia =e-ical American (A=A), !rin Consiliul -e a$aceri etice i Buri-ice, a declarat c# este im!ro!riu s# e0clu)i de la locul de munc# muncitorii cu riscuri genetice !entru boli/ din cau)a acestui risc. Consiliul A=A "n$elege c# ar !utea e0ista un rol adec(at/ dar limitat/ al test#rii genetice "n anumite situa$ii &i anume de !rote=are a muncitorilor care au o susce!tibilitate genetic# la o boal# ocu!a$ional#/ atunci c7nd riscul de boal# !oate 'i !re(#)ut cu !reci)ie !rin acest test. Plan"l na.i!nal Ame#ica de ac.i"ne Dn cance#"l mama# &i NIH4 3OE !rin gru!ul ELSI al HGP au schi$at de asemenea recomand#ri !entru !olitici de stat &i 'ederale/ care s# !rote=e)e "m!otri(a discrimin#rii genetice la locul de munc#. @n general/ #ec!mand #ile limitea1 colectarea/ de)(#luirea &i 'olosirea in'orma$iei genetice &i men$in introducerea &i controlul acestor limit#ri !rin intermediul unor agen$ii gu(ernamentale. 0ce!$iile le re!re)int# !osibilele situa$ii din (iitor ce !ot a!#rea atunci c7nd testele se arat# a 'i (alide &tiin$i'ic a !reci)e)a riscul ocu!a$ional &i "n situa$iile c7nd un indi(id este real ina!t s# satis'ac# !er'orman$a cerut# de locul de munc#. @n USA+ nu e0ist# "nc# le5i /ede#ale care s# !rote=e)e indi(i)ii "m!otri(a abu)urilor "n colectarea sau 'olosirea in'orma$iei genetice la locul de munc#. C7te(a !rotec$ii legale e0ist# din "nt7m!lare !rintre legile 'ederale !romulgate re'eritor la alte ti!uri de discriminare la locul de munc#. P#!tec.iile /ede#ale "m!otri(a discrimin#rii la locul de munc#/ ba)ate !e in'orma$ia genetic#/ care e0ist#/ sunt limitate &i/ "n mare m#sur#/ im!recis 'ormulate. le nu sunt su'iciente ca s# acorde americanilor o !rotec$ie adec(at# "m!otri(a discrimin#rii genetice la locul de munc#. Congresul 2*A ca &i congresele statelor ca &i congresele sta continu# s# !romulge legi ca r#s!uns la cre&terea "ngri=or#rii asu!ra discrimin#rii genetice la locul de munc#. Le5ile *tatale e0istente di'er# ca aco!erire/ !rotec$ii acordate &i scheme de im!lementare. ste necesar un acord 'ederal !entru a asigura to$i anga=a$ii "m!otri(a discrimin#rii ba)ate !e in'orma$ia genetic#.

Qegi $e-erale *ingura lege 'ederal# care se adresea)a direct !roblemei discrimin#rii genetice este 5Actul -e implementare al asigurrilor -e sntateT(98PAA< din $%%O. HIPAA inter)ice !lanurile gru!urilor din s#n#tate de a 'olosi orice element legat de statusul de s#n#tate/ inclusi( in'orma$ia genetic#/ ca o ba)# a

inter)icerii sau limit#rii asigur#rii de s#n#tate sau !entru !lata mult mai mare a asigur#rii de s#n#tate. @n !lus/ Admini*t#a.ia :e0ecuti(ul !re&edintelui< a lucrat str7ns cu C!n5#e*"l la o legisla$ie care ar !re(eni de)(#luirea in'orma$ei genetice sau cre&terea !rimelor !entru asigurarea de s#n#tate/ !e ba)a in'orma$iei genetice. Acestea nu se adresea)# (astei !robleme a ob$inerii sau 'olosirii in'orma$iei genetice la locul de munc#/ "n a'ara conte0tului asigur#rii de s#n#tate. Cea mai im!ortant# surs# de !rotec$ie "m!otri(a discrimin#rii genetice la locul de munc# este re!re)entat# de legile care inter)ic discriminarea !e ba)a debilit#$ilor. Primul !unct din 5Actul americanilor cu -esa!ilit%i6 :A3AF a!robat de Comisia pentru -repturi egale la angaBare : 9C< &i alte legi antidiscriminare ba)ate !e inabilit#$i similare cum ar 'i 5Actul -e rea!ilitare6 din $%&C/ nu se re'er# e0!licit la in'orma$ia genetic#/ dar ele aduc unele !rotec$ii "m!otri(a discrimin#rilor genetice !e ba)a unor inabilit#$i la locul de munc#. Du!# A3A indi(i)ii cu ina)ilit .i 5enetice sim!tomatice au acelea&i !rotec$ii "m!otri(a discrimin#rii ca orice indi(id cu alte tare. Dar/ "n ritmul "n care se 'ac desco!eririle "n genetic#/ cur7nd aceast# !rotec$ie nu (a mai 'i su'icient#. Din ce "n ce mai mul$i oameni (or 'i (ulnerabili la discrimin#ri genetice ba)ate !e condi$ii genetice nee0!rimate care nu sunt incluse "n discriminarea !e ba)a disabilit#$ilor clar inter)is# de ADA. P#!tec.ia Dmp!t#i6a di*c#imin #ii pe )a1a in/!#ma.iei 5enetice a celor care nu au o inabilitate genetic# sim!tomatic# nu este stabilit# "nc#. Re'erirea la cei care nu au "nc# o boal# genetic# sim!tomatic# &i deci care nu !ot 'i a!#ra$i "m!o-tri(a discrimin#rii !e ba)a unei tare !re)ente include !urt#tori nesim!tomatici care !oate nu (or de)(olta niciodat# boala/ indi(i)ii cu boli genetice cu debut tardi( care (or 'i inclu&i du!# testarea genetic# "ntre !ersoanele cu risc crescut de a de)(olta o boal# &i alte !ersoane care au 'ost identi'icate ca a(7nd risc "nalt de de)(oltare a unei boli/ !e ba)a antecedentelor heredocolaterale.

EEOC a "ncercat s# asigure !rotec$ie ADA &i celor care nu au o boal# sim!tomatic# genetic#/ dar care !ot 'i subiec$ii unei discrimin#ri !e ba)a in'or-ma$iei genetice. @n $%%G+ EEOC a elaborat un 5(id4Dmp"te#nici#e care men$iona c# un anga=ator care ia m#suri "m!otri(a unui indi(id !e ba)a in'orma$iei genetice legat# de o boal#/ maladie sau alte modi'ic#ri/ cade sub inciden$a ADA. Acest ghid are limite din !unct de (edere legal. l re!re)int# un ghid de !olitic# care nu are acela&i e'ect legal "ntr-un !roces ca un statut sau o reglementare &i/ de aceea/ nu a 'ost 'olosit "nc# "ntr-un !roces. %ai mult dec7t at7t/ multe ca)uri ba)ate !e argumentul c# un anga=at a 'ost discriminat de c#tre &e'i/ !e ba)a tarelor sale/ nu au 'ost bine !rimite de c#tre tribunale. A3A nu !rote=ea)# muncitorii de cererea anga=atorilor de de)(#luire a in'orma$iei genetice. Du!# ADA/ un anga=ator nu !oate cere e0amen medical la un soli-citant de slu=b# "naintea unei !erioade de !rob#. @ns#/ odat# a'l7ndu-se "n !erioada de !rob#/ dar "nainte de a 'i anga=at/ anga=atorul !oate cere o e0aminare medical# e0tins# care !oate include &i in'orma$ia genetic#. @n aceast# !erioad#/ anga=atorul !oate ob$ine &i stoca !robele genetice ale solicitantului/ !oate cere screeningul genetic ca o condi$ie de anga=are sau !oate lua in'orma$ia genetic#/ !ri(ind solicitantul/ de la o banc# de date. @n !lus/ odat# solicitantul anga=at/ anga=atorul "i !oate cere in'orma$ii medicale legate de slu=b#. ste greu de a asigura c# in'orma$ia medical# nu este 'olosit# !entru discriminare. 3ete#mina#ea di*c#imin #ii !e ba)a in'orma$iei genetice/ care indic# mai degrab# un risc dec7t o mani'estare a bolii/ este di'icil#. Ca re)ultat/ in'orma$ia genetic# !oate 'i 'olosit# !entru a re'u)a anga=area unor muncitori sau crea)# dubii !ri(ind abilit#$ile lor de a 'ace acea slu=b#. Aceast# "ngri=orare este semni'icati(# datorit# ra!idei de)(olt#ri a cercet#rii genetice. De e0em!lu/ in'orma$ia genetic# ob$inut# ast#)i !oate/ "n (iitor/ s# rele(e un 'actor de risc care ar !utea 'i ba)# !entru discriminare. Aceast# in'orma$ie !oate 'i 'olosit# de asemenea !entru a !re)ice riscul de boal# a membrilor 'amiliei indi(idului creind !osibilitatea ca in'orma$ia

genetic# s# !oat# 'i 'olosit# !entru discriminarea (iitoarelor genera$ii. Alt le5e /ede#al care !oate asigura incidental !rotec$ie "m!otri(a unor 'orme de discriminare genetic# este A#tic!l"l 9II al 5Actului -repturilor ci)ile6 din $%OB. 2n argument ar 'i c# di*c#imina#ea 5enetic ba)at# !e modi'ic#ri genetice legate de ras# sau etnie constituie discriminare rasial# sau etnic# ilegal#. Protec$ia este (alabil# doar c7nd anga=atul este discriminat !e ba)a unei tr#s#turi genetice s!eci'ice unei rase sau gru! etnic c#rora le a!ar$ine. 9 leg#tur# str7ns# "ntre ras# &i na$ionalitate a 'ost stabilit# doar !entru c7te(a boli/ ast'el c# A#tic!l"l 9II nu (a !utea 'i 'olosit !entru a combate ma=oritatea 'ormelor de discriminare genetic#. Ast'el/ este clar c# legile actuale anti-discriminare nu re)ol(# adec(at !roblema discrimin#rii genetice la anga=are. Qegile statale Un n"m # ma#e de *tate ale SUA au adresat !roblema discrimin#rii genetice la anga=are legisla$iei statale. Ast'el/ "n $%%&/ $B *tate au !romulgat legi care s# aduc# !rotec$ie "m!otri(a di'eritelor 'orme de discriminare genetic# la locul de munc#. 0ist# "ns# o mare deosebire "ntre legile statale. 2nele dintre !rimele legi statale/ ce !ri(esc aceast# !roblem#/ inter)iceau discriminarea indi(idului cu caractere genetice s!eci'ice/ cum ar 'i gena sic8lemiei :-l!#ida <i L!"*iana< sau gena hemoglobinuriei :Ca#!lina de N!#d<. Begile mai recente aco!er# o categorie mai larg# de caractere sau de)ordini genetice. De e0em!lu/ "n $%@$+ o lege din NeN Ie#*eP inter)icea discriminarea la anga=are/ ba)at# !e o 5trstur atipic ere-itar celular sau sang)in6/ iar o lege din NeN :!#A inter)icea anga=atorilor s# re'u)e o!or-tunit#$i egale anga=a$ilor !e ba)a unei 5!oli genetice unice6. Alte le5i *tatale tratea)# at7t 'olosirea test#rii genetice la luarea unei deci)ii la anga=are c7t &i de)(#luirea re)ultatelor test#rii genetice. Aceste legi statale inter)ic anga=atorilor s# cear# anga=a$ilor &i as!iran$ilor s# 'ac# testarea genetic# ca o condi$ie de anga=are.

De e0em!lu/ O#e5!n"l/ !rin le5e *tatal / inter)ice anga=atorilor s# 'oloseasc# in'orma$ia genetic# !entru di'eren$ierea sau discriminarea as!iran$ilor &i anga=a$ilor &i de asemenea de a-i obliga s# se su!un# test#rii genetice. O le5e #ecent !romulgat# "n Te0a* inter)ice anga=atorilor/ organi)a$iilor de munc# &i agen$ilor de anga=are s# discrimine)e un indi(id !e ba)a re)ultatelor test#rii genetice sau atunci c7nd indi(idul a re'u)at s# se su!un# test#rii genetice. Unele *tate !ermit testarea genetic# c7nd aceast# este necesar# anga=atului sau as!irantului !entru a sus$ine cererea unei com!ensa$ii de munc# sau c7nd este necesar# !entru determinarea susce!tibilit#$ii anga=a$ilor la substan$e !oten$ial to0ice de la locul de munc#. Aceste legi men$ionea)# 'rec(ent c# anga=a$ii trebuie s# consimt# "n scris !entru ast'el de test#ri &i con$in restric$ii s!eci'ice "n ce !ri(e&te de)(#luirea re)ultatelor &i sti!ulea)# c# anga=atorii nu !ot s# ia m#suri "m!otri(a anga=a$ilor. 0isten$a "n *2A a acestor lacune "n !rotec$ia "m!otri(a discrimin#rii at7t !e !lan statal c7t &i 'ederal/ 'ace necesar# o legisla$ie 'ederal# care s# asigure c# desco!eririle din tehnologia genetic# &i cercetarea genetic# (or 'i 'olosite !entru ne(oile medicale na$ionale &i nu !entru a re'u)a indi(idului o!ortunit#$ile &i bene'iciile anga=#rii. Indi(i)ii care cred c# au 'ost discrimina$i !e ba)a in'orma$iei genetice (or trebui s# de!un# o !l7ngere la EEOC/ De!artamentul %uncii sau alte agen$ii 'ederale asociate !entru in(estigare &i re)ol(are. Agen$iile desemnate (or trebui autori)ate s# aduc# !rocesele la tribunalele 'ederale !entru a 'i re)ol(ate acele !robleme ce nu !ot 'i reglementate amiabil. Tribunalele (or trebui s# aib# auto-ritatea s# o!reasc# in'rac$iunea &i s# dea o com!ensare indi(idului/ cum ar 'i anga=area/ !romo(area sau des!#gubirea. /estarea genetic (i asigurrile de sntate
Asigurarea de s#n#tate sau !e (ia$# este o a'acere care de!inde de !redic$ia riscului de boal# &i deci asiguratorii (or 'i 'oarte interesa$i de testarea indi(idului. @ntrebarea este dac# &i "n ce condi$ii testarea genetic# trebuie !ermis#.

2tabilirea onorariului prin predicia riscului

C!mpania de a*i5"# #i "ncearc# s# 'i0e)e contribu$ii 'inanciare la ni(ele care s# le !ermit# !lata tuturor cererilor legitime cu banii r#ma&i ca !ro'it "n 'iecare an. Pentru a 'ace aceasta/ com!aniile de asigur#ri 'ac tot ce le st# "n !utin$# s# "n$eleag# costurile !e care le (or su!orta/ dac# (or !ermite s# se asigure indi(i)ii ce 'ac !arte din cei cu risc mediu.

A*i5"# #ile o'er# !rotec$ie 'a$# de costurile reale ale "ngri=irilor medicale/ mor$ii !remature &i in(alidit#$ii !rin colectare de contribu$ii 'inanciare de la mul$i oameni/ dar !l#tind doar c7tor(a dintre ei. Contribu$iile 'inanciare se stabilesc 'olosind in'orma$ii !ri(ind s#n#tatea/ stilul de (ia$#/ antecedentele heredo-colaterale &i test#rile de diagnostic de la de!istarea unor droguri &i monitori)area inimii !7n# la test#rile FII. #estarea genetic poate se )a altura in$orma%iei pre-icti)e -ispon,!il asiguratorilor, -ar cu ce costuri, at0t pentru ei c0t i pentru cei pe care i asigur* Te*ta#ea 5enetic este scum!# &i/ "n ma=oritatea ca)urilor/ !oate aduce doar o in'orma$ie limitat# asu!ra riscului de boal#/ din moment ce e0ist# at7t de mul$i 'actori - genetici &i de alt# natur# - care determin# cine se (a "mboln#(i &i c7nd. Ea 6a /i #e/"1at dac# (a 'i 'olosit# la determinarea accesului la asigurare sau la =usti'icarea cre&terilor de contribu$ii 'inanciare. #rote*area accesului la asigurrile de sntate
Datorit# im!ortan$ei asigur#rilor de s#n#tate/ a!roa!e =um#tate dintre state &i o lege 'ederal# recent# "n *2A inter)ic acum com!aniilor de asigur#ri de s#n#tate s# 'oloseasc# testarea genetic# !entru discriminarea indi(i)ilor !e !remi)a c# (or de)(olta o boal# "n (iitor. Argumentul este c# asigurarea de s#n#tate este at7t de im!ortant#/ "nc7t trebuie tratat# ca o resurs# comunitar#. Pare logic# tratarea "n acest mod a asigur#rilor de s#n#tate/ datorit# naturii s!eciale a ser(iciilor medicale. ?ar ce putem spune -e asigurrile pe )ia% sau -e in)ali-itate* Asigur#rile de in(aliditate sau !e (ia$# !ot 'i !ri(ite ca o!$ionale "n com!ara$ie cu asigurarea de s#n#tate &i deci s-ar !utea dori s# le trat#m di'erit. Dar dac# testarea genetic# (a 'i 'olosit# la re'u)area sau la stabilirea unor contribu$ii 'inanciare 'oarte ridicate !entru deces sau in(aliditate cau)ate de boli !re)ise/ atunci nu se (a mai =usti'ica cum!#rarea asigur#rii.

Izolai de (tiin Chiar &i a&a/ 'olosirea te*t #ii 5enetice !entru de!istarea indi(i)ilor cu risc !oate ar a(ea sens dac# ar 'i "ntr-

ade(#r a!t# s# identi'ice !e to$i cei cu ade(#rat risc crescut genetic.


De 'a!t noi to$i !urt#m di'erite 'eluri de de'ecte genetice/ dar !entru ma=oritatea dintre noi/ &tiin$a nu a desco!erit "nc# de'ectele noastre !articulare sau testele care s# le identi'ice. C7t tim! test#rile genetice sunt dis!onibile !entru o 'rac$iune dintre bolile care !robabil au cel !u$in o com!onenta genetic#/ este incorect s# i)ol#m !e acei indi(i)i a'ecta$i de !u$inele boli !entru care e0ist# acum teste.

P7n# c7nd nu (a 'i desco!erit# o cantitate su'icient# de in'orma$ii genetice &i nu (or 'i "ntocmite teste de e(aluare/ este incorect s# !ermitem 'olosirea inechitabil# a test#rii genetice !entru a decide cine ar trebui s# aib# acces la asigurare &i care (a 'i contribu$ia 'inanciar# !l#tit# de indi(i)i. /estarea genetic (i folosirea informaiei genetice n tribunale In/!#ma.ia 5enetic ar !utea 'i 'olosit# "n !rocese. @n !rocesele de crim#/ a(oca$ii a!#r#rii au "ncercat de=a s# 'oloseasc# "n a!#rare teoria nedemonstrat# a !redis!o)i$iei genetice c#tre un com!ortament (io-lent :; su!limentar sau cromo)omul crimei<. C7nd o ast'el de a!#rare e&uea)#/ a(oca$ii a!#r#rii in(oc# !reten$ii similare ca o metod# de atenuare a !ede!sei. Ar tre!ui s le $ie permis aprtorilor, -in procesele -e )tmare corporal s cear )ictimelor s $ac testarea genetic pentru a -etermina calitatea )ie%ii )ictimei, -ac aceasta n,ar $i su$erit acci,-entul* Ca(urile -e custo-ie ar putea necesita testare genetic pentru a -etermina riscuri pentru !olile congenitale i a inter(ice ast$el -reptul unuia -intre prin%i la custo-ie* C0te testri genetice ar tre!ui autori(ate naintea plasrii unui copil n programul -e a-op%ie* Iat# c7te(a !robleme care ar !utea a!are "n (iitor/ cu mai mare 're(en$#/ &i care (or trebui anali)ate &i reglementate cores!un)#tor. /estarea genetic (i discriminarea n alte domenii nonmedicale In/!#ma.ia 5enetic ar mai !utea 'i 'olosit# "n -omeniile e-uca%ionale i comerciale/ dar &i !entru i-enti$icare

"n ca) de emigr#ri/ !aternitate/ coloni)#ri a statelor/ "nrudire &i &colari)are. Pentru c# acolo unde se !oate 'olosi in'orma$ia genetic#/ este !osibil s# a!ar# &i discriminarea !e ba)a ei/ se im!une reali)area unei legisla$ii na$ionale &i interna$ionale care s# reglemente)e 'elul "n care se !oate ob$ine &i 'olosi in'orma$ia genetic# &i/ mai ales care s# inter)ic# discriminarea de orice 'el &i din orice domeniu !e ba)a acestei in'orma$ii genetice acum/ dar mai ales "n (iitor c7nd (a cre&te im!ortan$a desco!eririlor genetice. @n acest sco!/ "n $G4$O decem)#ie $%%&+ la Gene6a "n cadrul docu-mentelor ado!tate de Comisia -e cercetare i etic a O=S a 'ost redactat un 5(id de c!nd"it etic "n ceea ce !ri(e&te screeningul &i testarea genetic#/ indi'erent de domeniul "n care (a 'i 'olosit# in'orma$ia re)ultat# :!rinci!iile etice medicale res!ectate de indica$iile 9%* sunt trecute "n !arante)#<C Te*ta#ea <i *c#eenin5"l 5enetic (or trebui s# 'ie (oluntare &i nu obligatorii/ cu e0ce!$ia con$inut# "n ultimul !unct de mai =os :autono-mia<A Te*ta#ea <i *c#eenin5"l 5enetic (or trebui s# 'ie !recedate de o in'orma$ie corect# asu!ra sco!ului &i !osibilelor re)ultate ale acestora !recum &i asu!ra bene'iciilor !oten$iale :autonomia &i non-(#t#marea<A Sc#eenin5"l an!nim "n sco! e!idemiologic (a 'i '#cut numai du!# ce (a 'i in'ormat# !o!ula$ia asu!ra test#rii :autonomia<A Re1"ltatele (or trebui s# nu 'ie de)(#luite asiguratorilor/ anga=atorilor/ &colilor sau altcui(a/ '#r# autori)a$ia !ersoanei "n cau)#/ !entru a se e(ita o !osibil# discriminare :autonomia &i non-(#t#marea<A @n ca)uri rare/ c7nd de16 l"i#ea in/!#ma.iei este "n interesul indi(i)ilor sau a siguran$ei !ublice/ autorit#$ile medicale (or trebui s# conlucre)e cu indi(i)ii !entru luarea unei deci)ii :bene'iciul/ non-(#t#marea &i dre!tatea<A Re1"ltatele te*t #ii 5enetice (or trebui urmate de c!n*ilie#e 5enetic / mai ales c7nd acestea sunt ne'a(orabile :autonomia &i bene'iciul<A

Dac# e0ist# t#atamente+ acestea (or trebui o'erite cu "nt7r)iere :bene-'iciul &i non-(#t#marea<A Sc#eenin5"l n!"4n *c".il!# (a trebui s# 'ie obligatoriu &i gratuit dac# diagnosticul !recoce &i tratamentul !recoce ar a(anta=a nou-n#scutul :bene'iciul &i dre!tatea<.

/estarea genetic (i consimm<ntul informaiei (!"2-L>D


Cererea etic# a unui c!n*im. m>nt in/!#mat di'er# "n cadrul unei cercet#ri/ 'a$# de o situa$ie medical#. G(id"l inte#na.i!nal etic pent#" ce#ceta#e este a!licabil "n "ncercarea de a stabili noi teste genetice sau de a de)(olta un control de calitate al test#rii. Acordul in'ormat !entru orice testare genetic# trebuie s# 'ie ob$inut dac# !roba !oate 'i legat# de !ersoana de la care a 'ost recoltat#. Persoanele 6!# t#e)"i * /ie in/!#mate asu!ra (iitoarelor utili)#ri ale !robelor/ dac# identitatea este !#strat# &i dac# (a 'i a&a/ "n ce condi$ii (or 'i recon-tacta$i "n leg#tur# cu !osibilele m#suri !re(enti(e sau tera!eutice.

Dac# un c!pil *a" ad!le*cent este testat/ "n cadrul unui !lan de cercetare/ co!ilul sau adolescentul trebuie s#-&i dea acordul. 9 e0!lica$ie adec(at# !entru un co!il (a trebui s# descrie !oten$ialele !ericole sau bene'icii ale test#rilor. @n continuare/ sunt !re)entate cerin%ele etice ale acor-ului in$ormat/ a!licabile "n !ractica medical# dar &i "n situa$ii de cercetareC n p#actica medical se (or e0!licaC sco!ul test#rilor A &ansa unei !redic$ii corecteA im!lica$iile indi(iduale &i 'amiliale ale re)ultatelor testelorA o!$iunile &i alternati(ele testelorA !oten$ialele riscuri &i bene'icii ale testelor/ inclu)7ndu-le !e cele sociale &i !sihologiceA includerea discrimin#rii din !artea asiguratorilor &i anga=atorilor :chiar dac# aceasta este ilegal#< "n riscurile socialeA ne!unerea "n !ericol a indi(i)ilor sau 'amiliei/ indi'erent de deci)ia luat# de ace&tia. n ce#ceta#e se (or e0!licaC natura e0!erimental# &i sco!ul studiuluiA

de ce este indi(idul in(itat s# !artici!e &i c# !artici!area este (oluntar#A !roceduraA discon'ortul &i riscurile testelor at7t !entru indi(id/ c7t &i !entru 'amilieA incertitudinea re)ultatelor testelor !entru !redic$ie &i s'at genetic e0actA bene'iciile !osibile !entru al$ii &i !entru &tiin$#A con'iden$ialitatea dosarelor ce con$in identitatea testelorA !e cine s# contacte)e !entru "ntreb#ri "n leg#tur# cu cercetarea sau cu !osibilitatea a!ari$iei unei le)#ri din cau)a cercet#riiA dre!tul indi(idului de a se retrage "n orice momentA dre!tul indi(idului &i a 'amiliei la o "ngri=ire medical# com!let# chiar dac# indi(idul se retrage.

/estarea presimptomatic (i a susceptibilitii (!"2


Te*ta#ea p#e*impt!matic se re'er# la identitatea indi(i)ilor s#n#to&i care !oate au mo&tenit gene !entru o boal# cu debut tardi( &i/ dac# e a&a/ (or de)(olta boala dac# tr#iesc su'icient de mult :boala Funtington de e0.<. Te*ta#ea pent#" *"*cepti)ilitate identi'ic# !ersoanele s#n#toase care !oate au mo&tenit o !redis!o)i$ie genetic# care "i "ncadrea)# "n categoria celor cu risc crescut "n de)(oltarea unei boli multi'actoriale cum ar 'i bolile cardiace/ boala Al)heimer sau cancerul/ dar care/ chiar dac# o au/ !oate nu (or de)(olta niciodat# boala "n cau)#.

Te*ta#ea p#e*impt!matic + "n absen$a o!$iunilor tera!eutice/ ar trebui s# 'ie dis!onibil#/ dac# se "nde!linesc urm#toarele condi$iiC In/!#ma.ia dat# de teste (a 'i 'olosit# !entru a !re(eni le)area !ersoanelor testate sau a !artenerului/ 'amiliei/ (iitorilor co!ii sau altoraA Persoana (a 'i c!mplet in/!#mat des!re limitele testelor/ inclusi( des!re !osibilit#$ile unor re)ultate nein'ormati(e &i des!re in!osibilitatea !redic$iei e0acte a (7rstei la care (a debuta boala sau a se(erit#$ii sim!tomatice :uneori< a se(erite$ii sim!tomaticeA

PersoanaPtutorele legal este ca!abil s# dea "n ac!#d din !unct de (edere mentalA Te*ta#ea se (a "nso$i de un p#!5#am de c!n*ilie#e+ "n concordan$# cu gra(itatea bolii. @n ceea ce !ri(e&te testarea co!iilor/ "n absen$a unor bene'icii medicale !rin !re(en$ie sau tratament/ testele !resim!tomatice sau a susce!tibilit#$ii !entru o boal# cu debut tardi( sunt de obicei am7nate !7n# la o (7rst# adult#/ c7nd t7n#rul !oate s# ia singur hot#r7rea. @n tim!ul consilierii/ geneticienii trebuie s# le e0!lice !#rin$ilor !oten$ialele !ericole &i bene'icii ale test#rii co!ilului. Iat# "n continuare/ care sunt recomand#rile !entru un com!ortament etic "n ca)ul testelor !re-sim!tomatice &i de susce!tibilitateC Te*ta#ea *"*cepti)ilit .ii 5enetice a unei !ersoane cu antecedente heredo-colaterale !entru boli cardiace/ cancer sau alte boli comune cu !osibil# !redis!o)i$ie genetic# ar trebui s# 'ie "ncura=at#/ cu condi$ia ca in'orma$ia dat# de teste s# 'ie 'olosit# e0clusi( !entru !re(en$ia sau tratamentul bolii :!ene$iciul<A Toate te*tele de *"*cepti)ilitate (or trebui * /ie 6!l"nta#e/ !recedate de o in'ormare corect# &i !e ba)a consim$#m7ntului in'ormat :autonomia<A Te*ta#ea p#e*impt!matic (a trebui * /ie di*p!ni)il ad"l.il!# c" #i*c care o doresc chiar "n absen$a tratamentului/ du!# o consiliere adec(at# &i un consim$#m7nt in'ormat :autonomia<A Te*ta#ea c!piil!# *a" ad!le*cen.il!# (a trebui '#cut# numai dac# e0i*t p!ten.iale )ene/icii medicale !entru co!ii sau adolescen$i :autonomia, !ene$iciul, non,)tmarea<A An5a;at!#il!#+ a*i5"#at!#il!#+ <c!lil!#+ a5en.iil!# 5"6e#namentale *a" !#ic #ei te#.e pe#*!ane (a trebui s# le 'ie inte#1i* accesul la re)ultatele testelor :non,)tmarea<A Divulgarea (i confidenialitatea
P#!)lemele di6"l5 #ii <i c!n/iden.ialit .ii sunt !rintre cele mai 'rec(ente dileme etice a!#rute "n genetica medical#. Datorit# !osibilit#$ii

a'ect#rii !ersoanei !rin di(ulgarea in'orma$iei genetice unei a treia !#r$i institu$ionale/ o gri=# ma0im# trebuie luat# !entru p#!tec.ia c!n/iden.ialit .ii. Un dia5n!*tic 5enetic al unei !ersoane !oate indica riscuri genetice "n r7ndul 'amiliei sale. @n ast'el de circumstan$e/ cel care asigur# *e#6ici"l 5enetic (a trebui s# "ncura=e)e !ersoana ca s# roage 'amilia/ ca la r7ndul ei/ s# cear# consilierea genetic#. Dac# indi(idul re'u)#/ "n s!ecial "n ca)urile "n care m#suri !re(enti(e e'ecti(e &i !ermise sau de tratament sunt dis!onibile/ consilierul ar trebui din !unct de (edere etic s# ia leg#tura cu rudele/ $in7nd minte c# in'orma$ia de$inut# "i !ri(e&te doar !e cei cu risc genetic &i nu !e cei '#r# acest risc sau care nu (or s# 'ie in'orma$i asu!ra statutului lor genetic. Iat#/ "n continuare/ p#!p"ne#ile OMS p#i6ind c!mp!#tament"l etic Dn ceea ce p#i6e<te di6"l5a#ea <i c!n/iden.ialitatea= 4eneticienii (or trebui * de16 l"ie celor testa$i re)ultatele care !ri(esc s#n#tatea lor sau a '#tuluiA Re1"ltatele te*tel!#/ inclusi( re)ultatele normale/ (or trebui c!m"ni4cate !ersoanei testate / # nici ! Dnt>#1ie#eA Re1"ltatele te*tel!# care nu sunt direct rele(ante !entru s#n#tate/ cum ar 'i non-!aternitatea sau se0ul '#tului :"n absen$a bolii legat# de cromo)omul O</ !ot 'i #e.in"te dac# !are necesar !entru !rotec$ia unei !#r$i (ulnerabile sau dac# este !re(#)ut# de o lege na$ional#A 3!#in.a indi6id"l"i *a" a /amiliei de a nu &ti re)ultatele testelor t#e)"ie #e*pectat + e0ce!t7nd testele nou-n#scu$ilor sau a co!iilor !entru condi$ii tratabileA In/!#ma.ia care ar !utea cau)a a'ect#ri gra(e !sihologice sau sociale !oate 'i temp!#a# #e.in"t . @n cadrul obliga$iei generale de di(ulgare a in'orma$iei/ consilierul trebuie s# hot#rasc# c7nd este gata !ersoana testat# s# !rimeasc# in'orma$iaA Dac# "n c"pl" inten$ionea)# s# aib# un co!il/ indi(i)ii trebuie "ncura=a$i * Dmp #t <ea*c in/!#ma.ia 5enetic cu cel#lalt !artenerA ste !otri(it din !artea c!n*ilie#"l"i * in/!#me1e !ersoanele c# in'orma$ia genetic# !oate 'i util# rudelor ei &i s# in(ite !ersoanele s#-&i roage rudele s# cear# consilierea genetic#A 3e16 l"i#ea in/!#ma.iei 5enetice rudelor p!ate /i p!*i)il mai ales c7nd !oate 'i e(itat# o !roblem# serios#A Re1"ltatele te*tel!# de sarcin#/ !resim!tomatice/ a susce!tibilit#$ii &i !renatale t#e)"ie .in"te c!n/iden.iale 'a$# de anga=atori/ asiguratori/ com!aniile de asigur#ri de s#n#tate/ &coli &i agen$ii gu(ernamentale. Persoanele trebuie s# nu 'ie !enali)ate sau =udecate !rin !risma consti-tu$iei genetice. In'orma$ia des!re o condi$ie sim!tomatic# !oate 'i de)(#luit# ca !arte a in'orma$iei generale medicale/ "n concordan$# cu legile &i !racticile din di'erite $#riA

Re5i*t#ele cu re)ultatele testelor :dac# e0ist#< trebuie !rote=ate !rin *tanda#de *t#icte de c!n/iden.ialitate.

Diagnosticul prenatal 3ia5n!*tic"l p#enatal al )!lil!# 5enetice <i al an!maliil!# /etale s-a e0tins semni'icati( la sute de condi$ii !rin anali)a ADN-ului din celulele 'etale &i !rin cre&terea 'olosirii ecogra'iei &i a screeningului biochimic al lichidului amniotic :amniocente)a<. Sc!p"l dia5n!*tic"l"i p#enatal este s# elimine !re)en$a condi$iilor !articulare medicale la 'etus &i care re!re)int# risc !entru sarcin#. Aceast# in'orma$ie este comunicat# cu!lului !entru a-l a=uta "n luarea unei deci)ii/ "n ceea ce !ri(e&te o!$iunile !osibile/ cum ar 'i ducerea sarcinii la termen/ !reg#tirea !entru o sarcin# di'icil# &i !entru o "ngri=ire s!ecial# a nou-n#scutului sau !entru "ntreru!erea sarcinii. C!n*ilie#ea 5enetic este 'oarte im!ortant# "naintea diagnosticului !renatal &i/ du!# un re)ultat ce indic# un '#t a'ectat/ !entru a asigura o alegere com!let in'ormat#. C"lt"#ile+ #eli5iile <i le5ile na.i!nale sunt di'erite "n ceea ce !ri(e&te a(ortarea unui '#t a'ectat. OMS nu !oate re)ol(a aceste di'eren$e/ dar !oate sugera indica$ii etice generaleC 3i*t#i)".ia ec(ita)il a *e#6iciil!# 5enetice / inclusi( a diagnosticului !renatal/ datorate mai "nt7i celor cu ne(oi medicale mari/ '#r# a $ine cont de !osibilitatea de !lat# sau de alte considerente :-reptatea<A 3ia5n!*tic"l p#enatal trebuie s# aib# o natur# (oluntar#. Iiitorii !#rin$i trebuie s# decid# dac# o boal# genetic# =usti'ic# diagnosticul !renatal sau a(ortul unui '#t a'ectat :autonomia<A Dac# dia5n!*tic"l p#enatal este indicat medical/ ar trebui s# 'ie accesibil '#r# a $ine cont de !#rerea cu!lului legat# de a(ort. Diagnosticul !renatal !oate/ "n unele ca)uri/ s# 'oloseasc# "n !reg#tirea !#rin$ilor !entru na&terea unui co!il cu o boal# genetic# :autonomia<A 3ia5n!*tic"l p#enatal se reali)ea)# numai !entru a 'urni)a !#rin$ilor &i medicilor in'orma$iile !ri(ind s#n#tatea '#tului. +olosirea diagnosticului !renatal !entru testarea !aternit#$ii/ e0ce!t7nd ca)urile de (iol sau incest/ sau !entru selec$ia genic#/ "n a'ara bolilor gono)omale/ nu este !ermis# :non,)tmarea<A Medicii t#e)"ie * de16 l"ie toate lucrurile rele(ante din !unct de (edere medical 'emeii sau cu!lului/ inclusi( "ntreaga clas# de mani'est#ri a condi$iilor a'late "n discu$ie :autonomia<A C!n*ilie#ea trebuie s# !recead# diagnosticul !renatal : non, )tmarea<A Ale5e#ea / c"t de /emeie *a" de c"pl" cu !ri(ire la sarcina cu un '#t a'ectat trebuie res!ectat# &i !rote=at#/ "n cadrul structurii 'amiliei

&i a legilor/ culturii &i structurii sociale ale $#rii. Cu!lul &i nu medicii trebuie s# ia deci)ia :autonomia<A 3ia5n!*tic"l p#enatal numai !entru lini&tirea unei mame an0ioase/ "n absen$a indica$iilor medicale/ ar trebui s# aib# cea mai mic# !rioritate "n alocarea de 'onduri 'a$# de e0isten$a indica$iilor medicale :-reptatea<A C!n*ilie#ea p#e4te*ta#e 'ace c!n*ilie#ea p!*t4te*ta#e :!entru cei cu '#t a'ectat< mai !u$in di'icil#/ deoarece (iitorii !#rin$i sunt de=a in'orma$i. C!n*ilie#ea trebuie s# includ# cel !u$in urm#toarele !uncteC

N"mele <i ca#acte#i*ticele 5ene#ale ale bolilor mari !e care le !oate identi'ica testarea trebuie s# 'ac# !arte dintr-o list# com!let#. Caracteristicele bolilor trebuie s# 'ie descrise &i "n ceea ce !ri(e&te e'ectele au!ra (iitorului co!il/ asu!ra !#rin$ilor &i asu!ra (ie$ii de 'amilieA P!*i)ilit .ile pent#" t#ata#ea )!lii du!# na&tere &i dis!onibilitatea unei "ngri=iri su!orti(eA 3e*c#ie#ea p!*i)ilit .ii :riscului< ca '#tul s# aib# boala. Riscul trebuie e0!rimat "n di'erite moduri :!rocenta=/ !ro!or$ie &i (erbal< A P!*i)ilitatea "n!# #e1"ltate ne/a6!#a)ile sau a unor desco!eriri 'ortuiteA Alte#nati6ele p!*i)ile !entru cei cu un 'etus a'ectat/ de e0em!luC ducerea '#tului la termen &i luarea lui acas#/ !lasarea co!ilului "ntr-o institu$ie de s!ecialitate/ !lasarea co!ilului "ntr-un !rogram de ado!$ie/ a(ortul/ tratarea '#tului !renatal sau imediat du!# na&tereA P!*i)ilitatea #e1"ltatel!# am)i5"e de laborator sau ecogra'iceA In/!#ma#ea c# ma=oritatea a'ec$iunilor diagnosticate la 'etus nu !ot 'i tratate !renatal ceea ce 'ace ca/ de&i cunoa&tem boala/ s# nu !utem s# a=ut#m '#tulA Ri*c"l medical al / t"l"i <i mamei !osibil !rin !rocedura de testareA Ri*c"#ile n!n4medicale/ dac# e0ist# :asigurare de s#n#tate sau anga=are a !#rin$ilor<A In/!#ma#ea c# testele non-in(a)i(e 'olosite !recoce "n sarcin#/ cum ar 'i testul al'a-'eto!roteinei serice materne/

!ot 'i !rimul !as s!re un diagnostic !renatal &i un !osibil a(ortA C!*t"#ile te*t"l"i <i *"#*ele de #am)"#*a#e ale mamei sau ale cu!lului/ dac# este ne(oie.

ste e(ident c#/ !7n# "n !re)ent/ nu au 'ost in(entariate toate con'lictele etice &i legale ce deri(# din a!licarea screeningului genetic &i a diagnosticului !renatal. *olu$iile con'lictelor determinate de !olitica social# &i medical# "n testarea genetic# sunt doar solu$ii de moment &i !ro(i)orii. le se constituie "ns# ca argumente !entru re(enirea la o moral# autentic# &i !entru de'inirea &i delimitarea unei etici a geneticii. Cap.9. PROCREEREA -R RAPORT SEXUAL EPROCREA?IAF
Numeroase con'licte etice au a!#rut ca re)ultat al de)(olt#rii medicinei re!roducti(e. Cele mai multe !un "n discu$ie dre!tul indi(i)ilor de a controla nu numai !ro!riul cor!/ dar &i destinul embrionilor re)ulta$i din celulele lor se0uale. @n !ractica medical# :!lec7nd mai ales de la tratamentul in'ertilit#$ii de cu!lu< s-au im!us noi termeni/ cum ar 'i #ep#!d"ce#ea a*i*tat medical/ p#!c#ee#ea a*i*tat medical/ p#!c#ee#ea / # #ap!#t *e0"al. Dintotdeauna mamele au conce!ut &i au a&te!tat cu emo$ie na&terea co!ilului. Ast#)i mamele doresc s# aib# certitudinea unui co!il s#n#tos. Disocierea se0ualit#$ii de !rocreere a deschis "n biologia uman# o ade(#rat# cutie a Pandorei. IacM"e* M!n!d scriaC RPentru a $ace un copil tre!uie s existe trei elementeI o $emeie, sperma i me-iulG. Realitatea ,-a de!#&it. *e !oate a=unge la . !#rin$i :dac# e0ist# &i mama !urt#toare</ ceea ce !une dre!tul ci(il "n situa$ii insolubile '#r# a mai discuta !roblema riscului de mal'orma$ii congenitale induse !rin mani!ul#rile oului. Dar !roblema cea mai contro(ersat# o ridic# soarta embrionilor e0cedentari !rodu&i !rin 'ecundare in (itro &i reim!lanta$i. #re!uie ei -istrui, tre!uie conser)a%i i n ce scop* Pot $i ei utili(a%i n in-ustria cosmetic sau acest lucru constituie o gra) nclcare a principiilor -reptului natural* Pot -ispune -e ei genitorii naturali sau au -repturile unei $iin%e umane. Termenul de p#!c#ea.ie a a!#rut du!# ,9?G/ ca re)ultat al a!lic#rii noilor tehnici de re!roducere uman# asistat# &i al a!ari$iei unor noi no$iuniC d!nat!#i de 5ame.i/ ) nci de 5ame.i+ d!nat!#i de em)#i!ni+ mate#nitate de *")*tit".ie+ mam p"#t t!a#e etc.

timologic/ acest termen "nglobea)# toate modalit#$ile &i condi$iile de a!licare a acestor noi tehnici. A!ari$ia conce!tului sugerea)# o !reocu!are !entru o de)batere !ri(ind as!ectele etice ale noilor metode de re!roducere uman#/ (oin$a de a !une aceste acti(it#$i sub un control etic &i mai !u$in sub un control &tiin$i'ic sau medical. Din acest !unct de (edere/ de)baterea com!ort# d!" a*pecte e*en.iale= Atitu-inea ce trebuie luat# 'a$# de !osibilitatea de a introduce "n mod deliberat "n structura 'amilial# a unui material genetic str#in/ "n a'ara regulilor unanim acce!tate de societate. Aceasta $ine "n mod direct de e(olu$ia conce!tului de 'amilieC -e la $amilia genealogic la $amilia sociologic. A!ari$ia conce!tului de $amilie genetic bul(ersea)# o "ntreag# cultur# &i de aceea e(aluarea &i !rogno)area consecin$elor se im!une. Aceast# tem# este "n realitate o !roblem# 'oarte (eche/ legat# de cli(a=ul dintre 'ilia$ia biologic# &i !arentalitatea social#/ cli(a= !entru care antro!ologii &i sociologii au descris multi!le modalit#$i ada!tati(e/ 'unc$ie de conte0te sociale di(erse. Statutul em!rionului uman &i im!lica$iile sociale ale mani!ul#rilor la care acesta !oate 'i su!us. Procreerea asistat# medical :PA%< 5 cuprin-e totalitatea gesturilor clinice i !iologice ce permit $ecun-area in )itro, trans$erul em!rionilor i nsm0n%area arti$icial sau alte tehnici cu e$ect echi)alent, permi%0nprocreerea n a$ara unui proces natural 6 :Begea nr. 94..G4 din D9 iulie ,994/ +ran$a !ri(ind Procreerea asistat# medical <. Te(nicile de PAM EAMP Q a**i*ted medical p#!c#eati!nF au e(oluat semni'icati( de "ns#m7n$area arti'icial# la "nce!utul anilor &ai)eci la 'ecundarea in (itro !rin microin=ec$ia s!ermato)oi)ilor "n cito!lasma o(ocitelor "n deceniul nou# al secolului dou#)eci. *e !ot clasi'ica "n dou# mari categorii C /e&nici de favorizare a fecundrii in vivo prin simpla apropiere a spermato(oi(ilor -e locul $ecun-rii cu o)ulul / ampula tu!ar I nsm0n%rile arti$iciale intra)aginale, intracer)icale, intrauterine, intratu!are sau intraperitoneale , '87# ('amete 8ntra$allopian #rans$er). /e&nici de fecundare in vitro a gameilor / 78V I 78V clasic prin simpla punere n contact a game%ilor, $ecun-area asistat prin inBec%ie -e spermato(oi(i I ]ona ?rilling, P]? (Partial ?isection o$ the ]ona Pelluci-a), S&]8 (Su!(onal Sperm 8nBection), 8CS8 (8ntrac6toplasmatic Sperm 8nBection) PA= intraconBugal are ca obiecti( ob$inerea unei sarcini !rin 'ecundarea game$ilor !artenerilor cu!lului. *e 'olose&te "n ca) de a'ec$iuni ale a!aratului genital 'eminin &iPsau masculin ce nu !ot 'i tratate medical sau chirurgical.

PA= cu -onor -e game%i sau em!rioni re!re)int# un !aleati( utili)at atunci c7nd unul sau ambii !arteneri sunt inca!abili de a !roduce game$i 'ecundan$i sau 'ecundabili sau dac# sunt !urt#tori de maladii genetice gra(e/ transmisibile.

Inseminarea artificial
PROCEDURA INSEMINRII ARTIFICIALE A DEVENIT RECUNOSCUT CA STANDARD PENTRU INFERTILITATEA UNUI CUPLU CND SOUL ESTE STERIL, CND ARE TULBURRI DE DINAMIC SEXUAL SAU CND ARE MALFORMAII CE NU-I PERMIT UN CONTACT SEXUAL FERTILIZANT. DE OBICEI SPERMA FOLOSIT PROVINE DE LA UN DONOR ANONIM (CARE NU VA FI CONSIDERAT TATL LEGAL AL COPILULUI), DAR POATE FI I A SOULUI. CHIAR DAC STERILITATEA I INFERTILITATEA SUNT PRINCIPALELE MOTIVE PENTRU A APELA LA INSEMINARE ARTIFICIAL, PROCEDEUL MAI POATE FI FOLOSIT ATUNCI CND EXIST RISCUL CA SOUL S TRANSMIT O BOAL GENETIC URMAILOR SAU PENTRU FEMEILE SINGURE SAU LESBIENE CARE DORESC S AIB UN COPIL. EXPERIENA ARAT C PRINII CARE AU PIERDUT DE A COPII CU BOLI SEVERE RECESIVE SUNT CANDIDAI MAI SIGURI LA INSEMINARE ARTIFICIAL DECT CUPLURILE CU TAT INFERTIL.
O BOAL GENETIC SEVER ESTE COREEA HUNTINGTON. ACEST TIP DE DEMEN PROGRESIV ASOCIAT CU MICRI INVOLUNTARE I ATAXIE, ESTE MOTENIT AUTOZOMAL RECESIV, DAR BOALA NU APARE NAINTE DE A TREIA DECAD DE VIA, MOMENT N CARE PACIENTUL ARE DEJA O FAMILIE I A TRANSMIS DEJA BOALA LA JUMTATE DIN COPIII SI. INDIVIZII CARE AU UN PRINTE AFECTAT POT FI DOAR SFTUII S NU

AIB COPII. SINGURA ALTERNATIV N ACESTE CAZURI ESTE INSEMINAREA ARTIFICIAL, APLICABIL NUMAI CND SOUL ESTE PURTTOR AL GENEI.

/ipuri de inseminare artificial *-au imaginat &i s-au a!licat di(erse tehnici de inseminare arti'icial# la om. Inseminarea intravaginal Rar utili)at# - "n im!oten$a erectil# dar cu e=aculare !rin masturbare/ sau "n ca) de hi!os!adias se(er :e=aculare e0tra(aginal#<.

Ej !"# $"# %&#'!(&)' $ &*$& +&!,#$ $ !" , *'+'%-. /' 0&1"* '2&0' $ # %'3&#"# )"%0"#"' 3 -'%"#"'. I%*.24%5 +& *& +& #'6& 6. !" 78 ,+& 9% '%$& 0"1. "% !,%*"#$ 1+& # ;'#. ,3"# 5'&' :2,%'$,+'6 $. D !. *1&+2 1+&6'%$.

*'21#" 1+'% !"+; $&+2'!.< /' 1, $& ).!"$. !(' + 0& !"1#" ! + !$&+'*$'!' %,+2 #&, ' + !'!#"+'#& *"%$ +&-"# $&, + $ *"*!&*"#"' *& +'0'!. # =>? 1& $&%$ $'3..

Inseminarea intracervical De asemenea rar 'olosit# "n !re)ent/ este utili)at# doar "n ca) de "ns#m7n$are cu s!erm# de la donor.

Sperma (preparat n preala!il) se -epune la ni)elul exocolului uterin $olosin- o cap cer)ical, ataat apoi pe col timp -e N,; ore.

Ae(ultatele sunt sla!e (J,1U din tentati(e/ deci similar celor '#r# inter(en$ie medical#<.

Inseminarea intraperironeal
S1&+2 $,6,'6'' $+' 5' *"%$ 0&1"/' 1+'% '%j&!$ +& $+ %*3 -'% #. # %'3&# 1&+'$,%& #. I%0'! 5''#& *"%$ *'2'# +& !&#,+ 1&%$+" 9%*.24%5 +& '%$+ "$&+'%. 0 +, 1+ !$'!4%0"@ *& +&# $'3 0& 1"5'% $'21 /' + +, +&6"#$ $&#& %" 1,$ )' 9%!. &3 #" $&. E*$& '%3 6'3. /' 1+&6'%$. +'*! '%)&!5',* /' 0& "$,'2"%'6 +& !&# 1"5'% $&,+&$'!.

Insemninarea intrauterin (IA-IIMinseminare artificial intrauterin ste metoda cea mai 'olosit# datorit# tehnicii relati( sim!le &i a indica$iilor multi!le C Indica.iile *e0!l!5ice ' &ipospadias sever= impotena organic= farmacologic sau postraumatic9 /ulburrile de origine psi&ogen sunt contraindicaii de principiu ale IA-II= n primul r<nd indic<ndu-se o terapie psi&ologic (i apoi= doar la indicaiile psi&ologului= andrologului (i /sau a se8ologului se poate recurge la IA-II9 In/e#tilitatea ce#6ical = 59 Insuficiena cantitativ a glerei (disovulaie= anovulaie cu impregnare estrogenic insuficient= alterarea epiteliului endocer-vical= stenoz cervical spontan= secundar sau congenital - tratament cu distilben la mam 69 Defect de receptivitate a celulelor endocervicale E9 +ler ostil - gler acid= gler cu ACA2 pozitiv (ACA2anticorpi antispermatozoizi In/e#tilitatea ma*c"lin = 59 Insuficiena spermatic pur (!A/2 = &ipospermia - cu posibilitatea seleciei unei concentraii de minim ;BB9BBB de spermatozoizi mobili n traiect maturi= normali morfologic 69 #oliizospermia E9 Autoconservarea spermei pentru o inseminare artificial ulterioar n anumite condiii (maladii ce presupun un tratament radio - sau c&imioterapic cu efect to8ic asupra liniei germinale C9 Autoimunizarea spermatozoizilor Ste#ilitatea ine0plica)il E;ac"la#ea #et#!5#ad Inseminarea intra-uterin# const# "n = #repararea spermei , cu urmtoarele o!iecti)e I eliminarea lichi-ului seminal i a $actorilor ce sca- puterea $ecun-ant a spermato(oi(ilor, selectarea spermato(oi(ilor cu mo!ilitatea cea mai !un i ameliorarea mo!ilit%ii spermato(oi(ilorC i(olarea spermato(oi(ilor -in urin n ca( -e eBaculare retrogra- Inducerea monofolicular a o)ula%iei cu in-uctori -e o)ula%ie tip citrat -e clomi$en sau cu gona-otro$ine , 9=' sau 7S9r i 9C', cu monitori(area hormonal i echogra$ic a o)ula%iei Inseminarea - sperma preparat n preala!il se intro-uce cu aButorul unui cateter $in intrauterin la JN ore -up -eclanarea o)ula%iei (prin inBec%ia -e 9C').

De)a(anta=ele insemina$iei intrauterine constau "n reali)area unui a'lu0 masi( &i imediat de s!ermato)oi)i la ni(el tubar A de aceea se "ncearc# o sincroni)are c7t mai !recis# cu o(ula$ia. Du!# C);ba/ tentati(ele soldate cu successe se ci'rea)# laC ,GN !entru sterilitatea de etiologie cer(ical# GN !entru oligoastenos!ermii .N "n ca) de autoimuni)are a s!ermato)oi)ilor ,3N "n e=acularea retrograd#
=aBoritatea sarcinilor se o!%in -up N cicluri C peste acest numr -e tentati)e e ca(ul s ne punem pro!lema legitimit%ii continurii tratamentului. 8A,8& tre!uie practicat c0t mai aproape -e o)ula%ie (exact nainte). Sincroni(area per$ect a nsm0n%rii cu o)ula%ia repre(int una -in -i$icult%ile tehnicii i con-i%ionea( n parte re(ultatele.

'%$+ $"; +.

I%*&2'% +&

Sperma preparat n acelai mo- ca pentru 8A,8& se -iluea( n Jml -e lichi- -e transport i se inBectea( intratu!ar cu aButorul unei canule cer)icale sau prin cateterism celioscopic tu!ar retrogra-. 8n-ucerea i monitori(area ciclurilor este i-entic cu cea -in 8A,8&. Este pu%in $olosit -atorit tehnicii -i$icile ce implic riscuri multiple.

'%$+ $"; + cuprinde:


o

T+ %*)&+"# # - 2&5'#,+

(GIFT)

o o o o

Prepararea spermei n acelai mo- ca pentru 8A,8& (-e alt$el principiile -e preparare a spermei sunt aceleai at0t pentru nsm0n%area intrauterin, c0t i pentru $ecun-area in )itro clasic sau prin microinBec%ie). 8n-ucerea i -eclanarea unei o)ula%ii poli$oliculare Aecoltarea celioscopic a o)ocitelor la JN ore -up -eclanarea o)ula%iei Aecrutarea o)ocitele mature i intro-ucerea acestora cu spermato(oi(ii selec%iona%i ntr,un cateter om!ilical C Po(i%ionarea celioscopic a cateterului intratu!ar cu inBectarea game%ilor la ni)elul ampulei.

INSEMINAREA ARTIFICIAL I MEDICUL IMPLICAREA MEDICULUI !N INSEMINAREA ARTIFICIAL CONST !N SFTUIREA FEMEII I A SOULUI EI, SELECIA DONORILOR, REALIZAREA INSEMINRII. EL POATE FACE

SINGUR TOATE ACESTEA DAR ,!N UNELE CENTRE, EL VA FACE PARTE DINTR-O ECHIP CARE INCLUDE I ALI SPECIALITI. !NAINTE DE INSEMINAREA ARTIFICIAL, TREBUIE STABILIT DAC NU EXIST BARIERE I DAC EXIST CERTITUDINEA C SOUL ESTE INFERTIL SAU POATE TRANSMITE O BOAL GENETIC. DINCOLO DE ADOPIA UNUI COPIL, INSEMINAREA ARTIFICIAL DEVINE CEA MAI POPULAR METOD DE A REZOLVA PROBLEMELE CUPLURILOR INFERTILE.

AIB CONSIMMNTUL

C,%*'25.29%$"#
!N CELE MAI MULTE CAZURI, MEDICUL TREBUIE S SOULUI PENTRU REALIZAREA

INSEMINRII ARTIFICIALE. PROBLEMA ESTE DAC ACESTA TREBUIE S FIE DAT VERBAL SAU SCRIS. DAC ACORDUL SCRIS NU ESTE CERUT DE LEGE, PSIHOLOGIC ESTE PREFERAT CONSIMMNTUL ORAL. TOTUI, DAC EXIST UN ACORD SCRIS, ESTE MAI UOR DE STABILIT FAPTUL C SOUL A FOST INFORMAT, AA CUM CERE LEGEA. PENTRU A EXISTA NOIUNEA DE CONSIM M!NT INFORMAT (!N CUNOTIN DE CAUZ) SUNT CTEVA PUNCTE CARE TREBUIE S FIE PREZENTATE DE CTRE MEDIC PACIENTEI I SOULUI EI. EL TREBUIE S INDICE ANSELE DE A AVEA UN COPIL PE CALE NATURAL (ANSE FOARTE MICI CND SOUL ESTE INFERTIL I NULE CND ESTE STERIL). DAC SOUL SUFER DE O BOAL EREDITAR TRANSMISIBIL, CUPLUL TREBUIE ATENIONAT C POATE AVEA UN COPIL CU ACEAST BOAL. DAC BOALA ESTE DETERMINAT DE O GEN DOMINANT, RISCURILE DE TRANSMITERE SUNT DE "#$.

CUPLULUI

TREBUIE

SE

PREZINTE

VARIANTELE

INSEMINRII ARTIFICIALE, ADOPIEI ETC. RISCURILE CARE DERIV DINTR-O SARCIN OBINUT PRIN INSEMINARE ARTIFICIAL SUNT ACELEAI CA LA ORICE SARCIN. POT APARE I RISCURI NOI DATORIT TESTELOR PRIN CARE TREC DONORII. SARCINA NU POATE FI GARANTAT I RATA DE SUCCES VARIAZ CONSIDERABIL. !N FINAL, MEDICUL AR TREBUI S SPUN CEVA I DESPRE DONOR, MAI ALES DESPRE TESTRILE PRIN CARE ACESTA A TRECUT !N PREALABIL. EL TREBUIE S FIE PREGTIT S RSPUND I LA ASTFEL DE !NTREBRI PE CARE AR PUTEA S LE PUN CUPLURILE CE APELEAZ LA INSEMINARE ARTIFICIAL.

R&!+"$ +& *&#&!5',% +& 0,%,+'#,+


RESPONSABILITATEA MA OR A MEDICULUI

/'
ESTE

SELECIA DONORILOR DE SPERM PENTRU INSEMINARE ARTIFICIAL. !N PREZENT, MA ORITATEA DONORILOR PROVIN DINTRE STUDENII LA MEDICIN, MEDICII REZIDENI SAU SOII PACIENTELOR CE SE PREZINT !N SERVICIILE DE OBSTETRIC. UNII PREFER CA DONORI PE CEI CARE I-AU DEMONSTRAT NU NUMAI FERTILITATEA, DAR I ABILITATEA DE A FACE COPII. SELECTND POSIBILII DONORI, DOCTORUL SE VA ASIGURA C EI SUNT SNTOI I C SPERMA LOR ESTE DE BUN CALITATE. EL VA VERIFICA ISTORICUL MEDICAL AL DONORULUI I AL FAMILIEI ACESTUIA , !NCERCND !N

ACELAI TIMP S ALEAG DONATORUL CU CARACTERELE FIZICE APROPIATE DE CELE ALE SOULUI. !N ACEST SCOP, UNII AUTORI RECOMAND FOLOSIREA DE SPERM DE LA FRATELE SOULUI, CND ACESTA EXIST. "OSEP# FLETC#ER A AFIRMAT C MEDICII NU AR TREBUI S ACCEPTE SUGESTIA CA FRATELE SOULUI S FIE FOLOSIT CA DONATOR (!N INTENIA DE A PSTRA ANUMITE CARACTERE I ALINIA SANGUINB A FAMILIEI) FR CA SOIA S TIE, ACEASTA FIIND O VIOLARE A CONFIDENEI MARITALE. ACEST PUNCT DE VEDERE A FOST !NSUIT DE COMITETELE DE BIOETIC. NU ESTE PRECIZAT CT DE MULT AR TREBUI S FIE TESTA I GENETICE. MINIMUL NECESAR DE TESTRI TREBUIE S INCLUD GRUPA DE SNGE, RH-UL, ANALIZA CROMOZOMIAL, (CARE S EXCLUD O TRANSLOCAIE). ANALIZA MOLECULAR, PRACTICAT !NC SELECTIV DIN CONSIDERENTE ECONOMICE, POATE X. !N PREZENT, NU S-A IDENTIFICAT !NC STANDARDUL PRACTIC !N SCREENIN$UL DONORILOR DE SPERM I SE PARE C ACESTA DEPINDE I DE FACTORI NEMEDICALI, CUM AR FI DISPONIBILITATEA PROCEDURILOR DE DIAGNOSTIC SAU RAPIDITATEA EFECTURII TRIA ULUI DATORIT NEVOII IMEDIATE DE SPERM PENTRU INSEMINARE ARTIFICIAL. ESTE IMPORTANT CA MEDICUL S FAC TOATE ACESTE TESTE I CERCETRI PENTRU A SE ASIGURA C NICI O ACIUNE LEGAL NU VA APARE CA REZULTAT AL INSEMINRII ARTIFICIALE. CND UN COPIL NSCUT DUP INSEMINARE EXCLUDE ANUMITE BOLI MONOGENICE CU TRANSMITERE AUTOSOMAL SAU LEGAT DE CROMOSOMUL DONORII PENTRU A EXCLUDE PE CEI CU BOLI

ARTIFICIAL ARE UNELE HANDICAPURI MENTALE% FIZICE, EXIST POSIBILITATEA CA ELE S FIE TRANSMISE DE LA DONOR. MEDICUL TREBUIE S EXCLUD ACEST DONOR !N VIITOR. !N ACELAI TIMP, PUTEM SPUNE C, !N ACEAST SITUAIE, NU SE POATE VORBI !NTOTDEAUNA DE NEGLI ENA MEDICULUI, CI I DE BOLI NEEVIDENIATE DE TESTRILE FCUTE DONORULUI SAU DE BOLI APRUTE !N TIMPUL SARCINII, CARE NU AU PUTUT FI EVITATE. !N SCOPUL MEN INERII ANONIMATULUI DONORILOR, EXIST TENDINA NEFERICIT DE A DISTRUGE DOSARELE ACESTORA. TOT !N ACEST SCOP SE PRACTIC UNEORI UTILIZAREA UNUI AMESTEC DE SPERM, PROVENIND DE LA MAI MULI DONORI. TOATE ACESTE METODE SUNT !NS !N DETRIMENTUL COPILULUI. CONFIDENIALITATEA O PROBLEM IMPORTANT LEGAT DE IMPLICAREA !N INSEMINAREA ARTIFICIAL ESTE

MEDICULUI

CONFIDENIALITATEA. CODUL ETIC AL MEDICULUI CERE ACESTUIA, CA REGUL GENERAL, S NU DEZVLUIE NIMIC DIN CEEA CE A AFLAT DESPRE%DE LA PACIENII SI !N CURSUL RELAIEI PROFESIONALE. MEDICUL ESTE OBLIGAT S NU DIVULGE NICI IDENTITATEA DONORULUI PACIENTEI SALE I NICI INVERS. !N CONDIII EXCEPIONALE, TRIBUNALUL !I POATE CERE S DEZVLUIE ASTFEL DE INFORMAII.

PROBLEME ETICE I LE$ALE ALE INSEMINRII ARTIFICIALE

DINCOLO

DE

PROBLEMELE

DE A

DISCUTATE,

PRINCIPALA GRI A CUPLULUI ESTE DE A TI CUM VA PRIVI LEGEA NATEREA UNUI COPIL PROCREAT PRIN INSEMINARE ARTIFICIAL. STATUTUL COPILULUI ESTE FOARTE IMPORTANT PENTRU C EL DETERMIN MODALITATEA DE !NREGISTRARE A COPILULUI I STABILETE DAC ACESTA VA FI CONSIDERAT SUCCESORUL PCATE, !N SOULUI MULTE DUP RI, MOARTEA ESTE ACESTUIA. CONFUZ DIN I LEGEA

NESATISFCTOARE !N ACEAST PRIVIN. PROBLEME ETICE ALE INSEMINAIEI ARTIFICIALE

INTRACONJUGALE INSEMINAREA ARTIFICIAL INTRACON UGAL RIDIC DOAR CTEVA CONFLICTE ETICE I LEGALE. EA ESTE CONDAMNAT DE BISERICA CATOLIC CU ARGUMENTUL C NU ESTE NICIODAT ADMIS A SE SEPARA CELE DOU ASPECTE ALE ACTULUI CON UGAL& ARTIFICIAL SEXUALITATEA CU I PROCREEREA. INSEMINA IA SPERMA CON"UNCTULUI PUNE DESTUL DE PUINE PROBLEME ETICE, REFERITOARE !N SPECIAL LA CAZURILE DE IMPOTEN PSIHOGEN PRECUM I !N CAZ DE MOARTE ANUNAT SAU DE SO DECEDAT.

TULBURRILE PSIHOGENE DE EJACULAIE SE REFER LA SITUAIILE !N CARE PARTENERUL ESTE CAPABIL DE A E ACULA PRIN MASTURBARE, DAR INCAPABIL DE E ACULARE INTRAVAGINAL !N CURSUL UNUI RAPORT SEXUAL NORMAL. DUP CUM AM PRECIZAT ANTERIOR, ESTE NECESAR INIIAL O TERAPIE PSIHOLOGIC I SEXOLOGIC I DOAR !N ULTIM INSTAN, SE POATE RECURGE LA TEHNICI DE PAM(CEL MAI ADESEA IA-IU). PROBLEMA CARE SE RIDIC !N ACESTE CAZURI ESTE DAC TULBURAREA DE E ACULARE INTRAVAGINAL NU ESTE LEGAT DE TEAMA PARTENERULUI DE A FI TAT ' ( ASPECT CE TREBUIE CUTAT !N DETERMINAREA ETIOLOGIEI TULBURRII ERECTILE. Inseminaia n cazul n care partenerul este n stare de moarte anunat sau postmortem ste (orba de ca)urile cu congelarea s!ermei "nainte de chimio sau radiotera!ie !entru o a'ec$iune malign#. @n ciuda a&te!t#rilor/ ca)ul e(oluea)# !rost/ a!ar metasta)ele/ decesul !are iminent. *o$ia dore&te s# dea (ia$# unui co!il cu !ersoana iubit# :ce (a muri</ de&i se (a na&te or'an. Pe unele 'emei luarea acestei deci)ii &i debutul sarcinii le "nt#resc "n 'a$a mor$ii iminente a so$ului &i "n acela&i tim!/ "n 'a$a acestui ultim gest de dragoste &i s!eran$# "n (ia$a ce se (a na&te/ starea !sihic# a so$ului se "mbun#t#$e&te considerabil :3ARRI R<. Altele dim!otri(#/ aca!arate de "ngri=irea !artenerului/ sunt indecise/ tergi(ersea)# !rocedurile/ so$ul moare/ 'emeia "&i re(ine "ncet-"ncet din &ocul su'erit &i-&i re'ace (ia$a. @n consecin$#/ "n 'a$a mor$ii anun$ate a so$ului/ !rocedurile de PA% cu s!erm# congelat# trebuie !reci!itate sau/ dim!otri(#/ lucrurile trebuie l#sate "n cursul lor 'iresc cunoscut 'iind c#/ odat# cu trecerea !erioadei de doliu/ 'emeia "&i re'ace (ia$a "n ma=oritatea ca)urilor V Aceste cereri de inseminare !ostmortem/ "n general !u$ine la num#r/ ridic# mai multe chestiuni de !rinci!iu C co!ilul ne'iind conce!ut "n tim!ul maria=ului cu!lului/ nu (a !utea 'i considerat co!ilul tat#lui mort &i nu (a !utea 'i considerat ca mo&tenitor al acestuiaA "ns#m7n$area !ostmortem contra(ine "ns#&i obiecti(elor PA% care !resu!une tratamentul in'ertilit#$ii -e cuplu. Cele mai multe $#ri sunt "m!otri(a "ns#m7n$#rii postmortem :+ran$a/ 4ermania/ *uedia</ "n tim! ce "n altele se !oate reali)a "n anumite

circumstan$e/ du!# o anumit# !erioad# de a&te!tare/ cu a(i)ul unei comisii s!eciale :*!ania/ Israel/ %area 3ritanie< .
Mn a$acerea Creteil (#ri!unal -e 'ran-e 8nstance -e Creteil / 4 august 4:;1) s,a ri-icat pro!lema -ac -orin%a -e$unctului -e a se recurge la insemina%ia arti$icial postmortem nu constituie un impe-iment pentru )-u) n a ncheia o nou cstorie. Aaportul Varnac5 (4:;1) conclu(ionea( c practica insemina%iei arti$iciale postmortem tre!uie -escuraBat, inclusi) prin miBloace legale.

NSM!NAREA ARTIFICIAL LA CUPLURILE N CARE SOUL ESTE PRI"AT DE RELAII SE#UALE CU SOIA ste ca)ul cu!lurilor "n care unul din !arteneri este "nchis sau c7nd cei doi !arteneri tr#iesc la mare distan$#. Prima situa$ie "&i !oate g#si re)ol(area !rin modi'icarea regulilor "ncarcer#rii-creerea de e0em!lu de [ (orbitoare se0uale \ . @n cea de-a doua situa$ie nici nu se !oate (orbi de-o tehnic# de PA% !entru re)ol(area in'ertilit#$ii de cu!lu at7ta tim! c7t ca)ul nu se !oate "nscrie "n de'ini$ia 9%* a in'ertilit#$ii - :absen$a sarcinii du!# doi ani de ra!orturi se0uale regulate./ '#r# 'olosirea de anticonce!$ionale< Ar "nsemna o de)umani)are a tehnicilor medicale/ cu!lul trebuind s# "n$eleag# c# un co!il nu este un obiect ce !oate 'i achi)i$ionat dintr-un maga)in medical/ ci o 'iin$# (ie ce !resu!une dorin$# &i asigurarea unui climat adec(at de)(olt#rii !sihoa'ecti(e. PROBLEME PAM SITUAIILE ETICE CU !N $I LEGALE DE ALE SE INSEMINAIEI PRACTIC FIE !N NU

ARTIFICIALE CU DONOR DONOR CARE SPERM DE PARTENERUL CUPLU

RSPUNDE LA METODELE DE STIMULARE GAMETIC, FIE REPREZINT RISC DE RECUREN FOARTE MARE A UNEI AFECIUNI. INSEMINAREA ARTIFICIAL CU DONOR ESTE MULT MAI COMPLEX DIN PUNCT DE VEDERE ETIC I LEGAL. PROBLEMELE AR PUTEA FI SINTETIZATE ASTFEL& Accesul la aceast# tehnic# :indica$iile medicale< Rela$ia donor-tat#l social *ecret medical sau con'iden$ialitate

Inseminaia artificial cu donor de sperm Donarea de s!erm#/ ca &i donarea de s7nge sau organe/ este un act umanitar &i 'ilantro!ic. Pentru reali)area sa/ se im!un anumite reguliC 3!na#ea e*te 5#at"it 4 ca &i donarea de s7nge sau organecor!ul uman 'iind res extra commercium A gratuitatea nu numai c# decurge automat din actul 'ilantro!ic "n sine/ dar "nl#tur# "n acela&i tim! to0icomanii &i !ersoanele cu risc crescut de sero!o)iti(itate !entru FII 3!na#ea e*te an!nim C Consiliul uro!ean insist# "n ca)ul PA% cu donor de s!erm# ca !entru integrarea co!ilului "n cu!lu/ s# nu se !oat# stabili nici o legatur# de 'ilia$ie "ntre co!il &i donor &i s# nu !oat# 'i im!us# nici o !ensie alimentar#A donorul dore&te numai s# aduc# un ser(iciu unui cu!lu in'ertil '#r# s#-&i asume res!onsabilit#$ile !arentale. @n anumite $#ri :Spania+ Ma#ia 2#itanie</ co!ilul !oate c#!#ta in'orma$ii genetice asu!ra tat#lui biologic/ '#r# identi'icarea "ns# a !ersoanei :totul ba)7ndu-se !e un dosar numeric< . ndat!#i#ile d!n!#"l"i nu sunt "n general !reci)ate 4 "n -#an.a/ de e0em!lu/ donorii trebuie s# 'ie ta$i de 'amilie ce tr#iesc "n cu!lu/ !re"nt7m!in7ndu-se ast'el situa$ii de genul unei sterilit#$i secundare du!# donarea de s!erm#/ c7nd donorul r#m7ne ast'el '#r# descenden$i. Selecta#ea d!n!#il!#= o notarea criteriilor mor$ologice - culoarea !ielii/ talia/ culoarea ochilor/ gru!ul sang(in :cu e0cluderea 'actorilor discriminatori rasiali/ religio&i sau sociali< !ermite alegerea unui donor cu caracteristici c7t mai a!ro!iate de tat# &i e(itarea "ntreb#rilor de mai t7r)iu A o -eterminarea existen%ei mala-iilor in$ec%ioase transmisi!ile -he!atitele 3 &i C "n 'orme acti(e/ si'ilisul/ *IDA :mai ales< A o -eterminarea existen%ei unor mala-ii ere-itare !rin determinarea carioti!ului &i a arborelui genealogic A o exclu-erea hetero(igo%ilor pentru a$ec%iunile recesi) autosomale mai $rec)ente :dre!anocito)a/ talasemia/ muco(iscido)a etc< . 4anca de sperm Ba "nce!ut/ banca de s!erm# desemna reci!ientul utili)at !entru conser(area s!ermei :un (as cu s!erm# bine i)olat termic/ !#strat "n a)ot lichid la 9. ]C<A ast#)i/ banca de s!erm# este o in'rastructur# tehnic# &i administrati(# care !ermite !#strarea s!ermei :!rin crio!re)er(are< !entru o durat# (ariabil# de tim!/ "n (ederea utili)#rii "n re!roducerea uman# asistat#.
Preotul italian 2pallanzani a comunicat (n a -oua Bumtate a secolului al FV888,lea) prima congelare -e sperm animal. Qa

s$0ritul celui -e,al 88,lea A(!oi =on-ial, Par5es (n Anglia) i Sherman (n S.&.A.) -emonstrea( recuperarea capacit%ii $ecun-ante a spermei congelate n a(ot lichi-. Cele c0te)a meto-e tehnice utili(ate n practic -eri) -in cea a lui Par5es i Sherman.

*e consider# c# nu e0ist# limite "n tim! biologic la conser(area s!ermei "n a)ot lichid. @n termeni de e'icacitate &i risc/ (aloarea 'ecundant# a s!ermei decongelate este nesemni'icati( mai mic# dec7t a s!ermei !roas!ete. P#!)lemele etice se re'er# la !roblemele a"t!c!n*e#6 #ii *pe#mei &i la an!nimat.
Programul autoconser)rii spermei s,a -e()oltat n paralel cu alte programe me-icale (n -eose!i n cancerologie). Progresele terapeutice au permis )in-ecarea unor !oli alt-at incura!ile, -ar aceasta cu pre%ul utili(rii unor terapeutici agresi)e a cror sechele n mo- $rec)ent -uc la sterilitatea pacientului. Autoconser)area spermei ar permite repro-ucerea i -up e$ectuarea tratamentului. Ce se nt0mpl -ac, -up conser)area spermei, pacientul moare* Poate $i utili(at sperma $r acor-ul su * C0t timp )a $i pre(er)at sperma * ?ilemele se re(ol) prin respectarea regulilor generale ale in$ormrii, consim%m0ntului i a eticii repro-ucerii umane asistate.

Rec"#5e#ea la )anca de *pe#m "n ca)ul re!roducerii umane asistate im!lic# acce!tarea !rinci!iilor ce deri(# din trei ra$iuni ma=oreC %en$inerea anonimatuluiA +acilitarea a!ar$in#torilorA Crearea securit#$ii sanitare a re!roducerii umane asistate :testarea donatorului &i a s!ermei<. Atitu-inea $a% -e copilul o!%inut prin -onor -e sperm. Trebuie s# i se s!un# co!ilului sau nu V

=area maBoritate a cuplurilor consi-er inutil aceast -e()luire pentru a proteBa copilul, tatl $iin- cel care l,a -orit (i nc cum [), care,l iu!ete i care,l crete C al%ii (mult mai pu%ini) pre$er s,i spun copilului n )irtutea principiului la a-e)r a!solut, ca semn -e respect i -e onestitate. ?e o!icei rm0ne la latitu-inea cuplurilor s -eci-.

Ai-icarea anonimatului

Este cu totul alt pro!lem at0t pentru -onori (ta%i -e $amilie) c0t i pentru cuplul steril I partenera risc s,i pun, o-at cu i-enti$icarea -onorului, pro!leme -e culpa!ilitate, ntre!ri -e genul a $ost sau nu un a-ulter, n timp ce partenerul este pus ntr,o situa%ie para-oxal I pe -e o parte e tatl ce a -orit enorm copilul, care,l iu!ete i care,l crete, iar pe -e o parte prin ri-icarea anonimatului -onorului -ispare -reptul !iologic. Alt pro!lem este teama cuplului c, ntr,o (i, copilul i,ar putea prsi pentru tatl !iologic. Sau -ac -onorul nu recunoate copilul ca o!iectul -orin%elor sale iar partenerul cuplului steril e(it n a,l recunoate -rept copilul su se aBunge n situa%ia

para-oxal ca, pornin- -e la -oi ta%i, s se aBung s nu mai existe nici unul.

Inseminaia artificial cu donor n cuplurile ce nu sunt sterile *e re'er# "n s!ecial la cei cu a/ec.i"ni 5enetice 5#a6e sau la pe#*!anele HI9 ERF. n p#im"l ca1+ se ridic# !roblema "n s!ecial du!# "ntreru!eri (oluntare/ re!etate ale sarcinii ca urmare a diagnosticului antenatal sau du!# a(orturi s!ontane re!etate A cu!lul/ din moti(e etice &i !sihologice/ dore&te s# recurg# la donor. Deci)ia trebuie luat# de o comisie ce "ntrune&te echi!a de PA%/ geneticieni/ !sihologi. n ca1 de pa#tene# HI9ERF/ ne con'runt#m cu mai multe as!ecte C !artenerul/ la ora actual#/ este "n situa$ie de [ moarte anun$at#\ A "n !o'ida ra!orturilor !rote=ate so$ia !oate 'i atins# la 'el ca &i co!ii :chiar conce!u$i !rin inseminare arti'icial# cu donori - IAD</ e0ist# riscul contamin#rii laboratorului centrului de PA%. @n general/ 'iecare $ar# are o legisla$ie !ro!rie (is-X-(is de aceast# situa$ie. Este inseminarea insemina%ia arti$icial a-ulter * ACEASTA ESTE O PROBLEM EXTREM DE IMPORTANT CE PREOCUP CUPLURILE DAR CARE NU PARE S AIB PREA MARE IMPORTAN LEGAL. MAI ALES ATUNCI CND SOUL NU I-A DAT CONSIMMNTUL, INSEMINAREA ARTIFICIAL POATE FI CONSIDERAT ADULTER I POATE CONSTITUI PROB DE DIVOR ' A CURS MULT CERNEAL PE SEAMA ACESTUI SUBIECT, DAR EXIST MOTIVE PENTRU A SPRI INI ESTE IDEEA UN C !NTREBAREA CHIAR ESTE ACUM SE PUS !N FAVOAREA CONCLUZIEI C INSEMINAREA ARTIFICIAL NU ADULTER, CND FACE FR CONSIMMNTUL SOULUI. ADULTERUL IMPLIC O RELAIE SEXUAL EFECTIV CE PRESUPUNE PENETRAREA ORGANULUI GENITAL FEMININ DE CTRE CEL MASCULIN. !N ACELAI TIMP, ESTE O )ACTIVITATE* CLANDESTIN, NECUNOSCUT DE SO. SPRE SEXUALE, DEOSEBIRE CELE CU MAI DE NOIUNEA ORI DE ADULTER, SE !N INSEMINAREA ARTIFICIAL EXCLUDE PREZENA RELAIILOR DE MULTE PROCEDEUL SOULUI I REALIZEAZ CONSIMMNTUL

CUNOTIN DE CAUZ. ESTE NEOBINUIT CA UN ADULTER S FIE COMIS !N SCOPUL NATERII UNUI COPIL, !NS, !N CAZUL INSEMINRII ARTIFICIALE, PRINCIPALUL SCOP ESTE CHIAR NATEREA UNUI COPIL. I, !N SFRIT, UN ARGUMENT IMPORTANT ESTE FAPTUL C, DE CELE MAI MULTE ORI, ADULTERUL ESTE PRIVIT CA UN INDICATOR AL UNEI RUPTURI CON UGALE, !N TIMP CE INSEMINAREA ARTIFICIAL ESTE DOVADA UNEI STABILITI CON UGALE. Inseminarea artificial (i femeia necstorit PN ACUM S-A VORBIT DESPRE PRACTICAREA !N VEDERE LEGALE POZIIA PENTRU UNEI FEMEI SINGURE, INSEMINRII

INSEMINRII ARTIFICIALE LA O FEMEIE CASTORIT. AVEM ACUM NECSTORIT SAU DIVORAT, PENTRU CARE NU EXIST OBSTACOLE LESBIAN. UNII MEDICI POT REFUZA TRATAREA !N ACEST DIN URM CAZ, PE PRINCIPII ETICE, CHIAR DAC ASOCIAIA MEDICAL BRITANIC A STABILIT C NU EXIST BARIERE MORALE PENTRU A REALIZA INSEMINAREA ARTIFICIAL LA LESBIENE. PROBLEMA CARE VA APARE DUP NATEREA COPILULUI VA FI STATUTUL ACESTUIA, !N CELE MAI MULTE RI EL NEFIIND CONSIDERAT LEGITIM. VIITORUL INSEMINRII ARTIFICIALE !N ACEST MOMENT, ESTE IMPORTANT S URMRIM REALIZAREA ARTIFICIALE. ACEEAI POZIIE ESTE I ACEEA A UNUI CUPLU

DEZVOLTAREA INSEMINRII ARTIFICIALE.

ESTE NECLAR UNDE VA A UNGE ACEST PROCEDEU !N VIITOR I ESTE IMPOSIBIL S NU APAR NOI PROBLEME CRORA S LE FACEM FA. BNCILE DE SPERM SUNT FOLOSITE DE SPITALE CARE PRACTIC INSEMINAREA ARTIFICIAL SAU DE CLINICILE PRIVATE. !N SUA% EXIST CTEVA ASTFEL DE BNCI CARE DAU POSIBILITATEA SELECTRII SPERMEI CARE PROVINE DE LA UN DONOR CU CARACTERISTICI PARTICULARE, DAR CU IDENTITATE SECRET. #ERMANN "& MULLER% NOBEL CARE A LANSAT IMPLIC PSTRAREA LAUREAT AL PREMIULUI UNOR INDIVIZI TERMENUL DE AALEGERE GERMINAL* SPERMEI

SUPERIORI. ZIARUL )T#E FURTUNA :C<, A TIMES* SCRIA& ACND A PORNIT NCEPUT O CONTROVERS

INTERNAIONAL, CRITICII SUGERND C ABANCA ELITELORB SE COMPAR CU CONCEPTUL RASEI PURE IMPUS DE HITLERB. IDEEA LUI MULLER A FOST C ACESTE LUCRURI VOR FI INTRODUSE CHIAR DAC EXIST !N PREZENT O OPOZIIE. EXIST CHIAR ASTFEL DE BNCI CU DONORI NECUNOSCUI !N SUA I MAREA BRITANIE, ACEAST DEZVOLTARE ESTE INDEZIRABIL. TOTUI, VOM TREBUI S FACEM FA MAI MULTOR PROBLEME ETICE, SOCIALE I LEGALE PE CARE LE VA PUNE INSEMINAREA ARTIFICIAL.

Fertili'area in (itr) *FIV+


PE LA ,-./, UNDEVA, PE DRUMURILE BAVARIEI% FLANDREI I ELVE IEI% HLDUIA UN DRUME CIUDAT CARE SE LAUDA C ESTE FILOZOF I OM DE TIIN I SE

RECOMANDA DE PARC AR FI ROSTIT UN VERS LATIN& PARACELSUS BOMBASTUS P#ILIPUS VON T#EOP#RASTUS DUP AUREOLUS STUDII DE #O#EN#EIM.

MEDICIN LA BASEL, PLICTISIT S SCRIE REETE PENTRU GUT I S LASE SNGE, CUTREMURAT LA GNDUL C AR PUTEA DEVENI UN BURGHEZ OARECARE, PARACELSUS A DAT FRU LIBER FANTEZIEI. PENTRU IDEEA BIRUINEI VIEII ASUPRA MORII, EL RMNE NAIVUL PLIN DE PITORESC CARE I-A !NCHIPUIT C POATE, PRIN METODE ARTIZANALE, S CREEZE UN OM PORNIND DE LA CTEVA CELULE IZOLATE. ESTE !NTIA OAR !N ISTORIA TIINEI CND CINEVA SE GNDETE )S SE JOACE) CU CTEVA CELULE SCOASE DINTR-UN ORGANISM, CU SCOPUL DE A OBINE NU NUMAI SUPRAVIEUIREA ORGANISM ADULT.
REETA, REPRODUS DE MULTE TRATATE ALE TIINEI NATURII I FILOZOFIEI DIN SECOLELE XVI D XVII ESTE URMTOAREAE ASE IA UN ANUMIT LICHID OMENESC :LICHID SPERMATIC D N.N< I SE LAS S ZAC NTR@UN DOVLEAC PECETLUIT, APOI SE MUT NTR@UN STOMAC DE CAL, TIMP DE 7F DE ZILE PN CND VA NCEPE S MITE NTRNSUL VIAA. CEEA CE SE VA OBINE LA NCEPUT NU VA SEMNA DELOC A OM CI VA FI O FIIN STRVEZIE, FR CONTURURI PRECISE. DAC NS N FIECARE ZI, N TAIN I CU MARE GRIJ, ACEAST FIIN VA FI HRANIT CU SNGE OMENESC I VA STA 7F DE SPTMNI LA TEMPERATUR CONSTANT, SE VA IVI UN PRUNC VIU, AVND TOATE MEMBRELE, ASEMNTOR CELUI NSCUT DIN FEMEIE, NS DE STATUR FOARTE MICB.

!N

MEDII

ARTIFICIALE,

CI

UN

NOU

!N

+,-+

VISUL

LUI

PARACELSUS

!N

VARIANT

MODERN !NCEPUSE S PRIND TRUP& CREEREA UNOR COPII ADEVRAI !N FLACOANE DE STICL. PETRUCCI A REUIT !N +,-#, NU NUMAI S FECUNDEZE IN VITRO UN OVUL CU UN SPERMATOZOID, CI I S INDUC CRETEREA I DEZVOLTAREA EMBRIONULUI !N TIMP DE ., DE ZILE PE MEDII NUTRITIVE ALESE CU GRI I LA TEMPERATURA DE /01C. INCENDIUL UNUI MARE SCANDAL A DEVORAT ATUNCI ENTUZIASMUL CETENILOR. ORGANUL )OBSSERVATORE EXPERIENELOR !N DE PRES AL CEREA ETICII VATICANULUI, !NCETAREA ERAU CRETINE. ROMANO*, NUMELE

CONDAMNAI TOI ACEI CARE VOR S SE SUBSTITUIE NATURII UMANE I LEGII LUI DUMNEZEU. I S-AU ASOCIAT REPEDE ZIARE I POSTURI DE RADIO LAICE, DEOARECE NUMEROASE PERSONALITI TIINIFICE AU SOCOTIT PE ATUNCI C REACTUALIZAREA VISULUI LUI PARACELSUS ESTE NU NUMAI O UTOPIE, DAR COMPORT, PRIN IMPREVIZIBIL, RISCURI MORALE SERIOASE, !N SENSUL C NIMENI NU POATE GARANTA C FECUNDAREA IN VITRO A DOU CELULE GERMINALE, CU REIMPLANTAREA ZIGOTULUI !N UTERUL MATERN, AR FI !NTR-ADEVR URMAT DE NATEREA UNUI COPIL NORMAL. DAC SE NTEA UN MONSTRU G CINE PUTEA S@I IA RSPUNDEREA FORMRII CONTIENTE A UNUI COPIL ANORMAL G DE ATUNCI I PN !N ULTIMII ANI, O MULTITUDINE DE CERCETTORI AU FOST CUPRINI DE IMPULSUL DE A PERFECIONA I !NDEPLINI VISUL LUI PARACELSUS. !N ZIUA DE ASTZI, TEHNOLOGIA A FCUT POSIBIL ACEST VIS.

CE ESTE FERTILI%AREA IN "ITRO& ULTIMELE TEHNOLOGII UTILE !N

TRATAREA

INFERTILITII AU !N PRIM PLAN FERTILIZAREA IN VITRO I TRANSFERUL EMBRIONAR. PENTRU CA UN CUPLU HETEROSEXUAL S FIE FERTIL, FEMEIA TREBUIE S AIB OVULAIE, TREBUIE CA SPERMA MASCULIN S FIE SUFICIENT CALITATIV I CANTITATIV, MOBILITATEA SPERMATOZILOR S FIE CRESCUT I TREBUIE S EXISTE CEL PUIN O TROMP UTERIN PERMEABIL PENTRU A PRELUA OVULUL I A-L TRANSPORTA !NAINTE I DUP FERTILIZARE. INFERTILITATEA APARE ATUNCI CND UNA DIN ACESTE CARACTERISTICI ANATOMICE SAU FUNCIONALE ESTE DEFICITAR& BLOCA TUBAR, CANCER CERVICAL, CICLU ANOVULATOR, SEXUAL, (INTRAUTERIN ENDOMETRIOZE, DEVICE 2 BOLI CU A TRANSMITERE UNOR IUD INTRAUTRERIN)3 FOLOSIREA !NDELUNGAT DISPOZITIV

FEMEILE POT DEVENI INFERTILE I DUP EXPUNERE LA TOXICE DIN MEDIU, ADMINISTRARE DE ANTICONCEPIONALE SAU ALTE CAUZE !NC NECUNOSCUTE. !N CEEA CE PRIVETE BRBATUL% OLIGOSPERMIA, AZOOSPERMIA SAU REDUCEREA MOBILITII SPERMATOZILOR PN LA IMOBILITATE FAC CA FERTILIZAREA OVULULUI S NU FIE POSIBIL. FERTILI0AREA IN VITRO I TRANSFERUL EMBRIONAR AU FOST REALIZATE PENTRU FEMEILE CU OVARE FUNCIONALE ALE CROR OVULE NU POT GSI CAVITATEA UTERIN DATORIT BLOCRII SAU DISFUNCIEI TROMPEI. !N CURSUL PROCESULUI DE FERTILIZARE IN VITRO, UNIREA OVULULUI CU SPERMATOZOIDUL ARE LOC !N

LABORATOR3 OVULUL FERTILIZAT VA FI APOI TRANSFERAT !N UTERUL MAMEI, UNDE !I VA CONTINUA CRETEREA. ETAPELE FECUNDRII N "ITRO1 Ind"ce#ea "nei !6"la.ii p!li/!lic"la#e :!este ? 'oliculi< &i declan&area o(ula$iei cu blocarea secre$iei s!ontane a gonadotro!ilor cu su!eranalogi de 'nA9/ recrutarea &i de)(oltarea !oli'olicular# cu do)e mari de h=g sau 7S9r/ declan&area o(ula$iei cu hC'A Rec!lta#ea <i t#ata#ea *pe#mat!1!i1il!# la a!ro0imati( o or# "nainte de !unc$ionarea o(arian# A P"nc.i!na#ea /!lic"lil!# mat"#i echoghidat# &i recrutarea "n laborator a o(ocitelor mature din lichidul 'olicular e0tras cu incubarea tim! de c7te(a ore a acestora !entru maturarea com!let#A -ec"nda#ea in 6it#! "n mediu arti'icial &i urm#rirea culturii oului 'ecundatA cultura se des'#&oar# la 3E^C/ "n obscuritate/ "ntr-o atmos'er# ce con$ine GN 9D/ GN C9D &i 9-NND/ "n mediu cu gluco)#Plactat/ albumin# / Ca__/ solu$ie bicarbonat - acela&i mediu !entru 'ertili)are ca &i !entru de)(oltarea embrionar#A T#an*/e#"l int#ace#6ical a oului "n di'erite stadii de de)(oltareC
o la 4H,H1 ore -up nsm0n%are, se -isec coroana -e celule $oliculare i se )eri$ic -ac a a)ut loc sau nu $ecun-area I (pre(en%a a -oi pronuclei i a -oi glo!uli polari) C oul este repus apoi ntr,un me-iu curat pentru a elimina spermato(oi(ii rmaiC la 1;,LH ore -up punc%ie em!rionul $ormat -in 1,; celule este trans$erat intrauterinC unii autori optea( pentru un trans$er mai tar-i) (]1,]<, n sta-iul -e !lastocist) -eoarece acesta este sta-iul c0n- atinge n mo- normal ca)itatea uterin, iar -iagnosticul preimplantator este mult mai uor -e reali(at C -e(a)antaBul este ns men%inerea oului timp n-elungat n me-iu arti$icial.

3!1a;"l pla*matic al (CG *a" dete#mina#ea *a "#ina# du!# c7te(a )ile de "nt7r)iere a menstrei/ !ermite a'irmarea debutului sarcinii :sarcin# biologic# sau biochimic#</ iar du!# a G-a s#!t#m7n# de la 'ecundare e0amenul echogra'ic !oate indica !re)en$a intraendometrial# a embrionului cu ane0ele sale :sarcin# clinic#<. Indica.iile a)*!l"te ale 'ertili)#rii "n (itro C $eminine , trom!e obstruate/ ino!erabile sau absente :congenital sau du!` !ostsal!ingectomie/ sarcin# e0trauterin#/ endometrio)#/ sal!ingite in'ec$ioase</ le)iuni !luri'ocale/ endometrio)#/ e&ec al

tehnicilor anterioare de PA% :"n s!ecial du!# G-. tentati(e de IAI2< masculine , oligos!ermie ce !ermite selec$ionarea a minim ,--.--- de s!ermato)oi)i mobili "n T3Po(ocit matur recrutat. Indica.ii #elati6e ale 'ertili)#rii "n (itro C $eminine, trom!e !ermeabile dar alterate/ endometrio)#/ de'icit o(ulator/ D *-s;ndrome :tratament cu distilben la mama !acientei<A masculine , imunologice/ e&ec de IAD/ 'enomene de autoimuni)are s!ermatic#/ in'ertilitate ine0!licabil#. /e&nici utilizate n fertilizarea in vitro' ]ona ?rilling(]?) , Assiste- 9atching, Partial Dissection o' Zona Pellucida :PZD<
Pentru a crete penetrarea spermato(oi(ilor n spa%iul peri)itelin i $acilitarea $ecun-rii, s,a recurs la -isec%ia (onei pelluci-a cu solu%ie aci- ori $ascicul lasser (]ona ?rilling) sau prin rupere cu aButorul unui ac micrometric C tehnica este rar utili(at n pre(ent pentru $ecun-are o-at cu apari%ia 8CS8, rm0ne ns )ala!il pentru $acilitarea implantrii n special n ca( -e $ragmentare a !lastomerelor / RAssiste- 9atchingT (s,ar putea tra-uce prin Rgurire asistatT)

Su!(onal sperm inBection E*2ZI<


&nul sau mai mul%i spermato(oi(i mo!ili sunt inBecta%i n spa%iul peri)itelin cu aButorul unei micropipete (ntre (ona pelluci-a i mem!rana proprie o)ocitar). Este nlocuit a(i -e 8CS8, -ar nu tre!uie s uitm c acesta -ecurge -e $apt -intr,o greeal -e S&]8 (n loc -e inBectare n spa%iul peri)itelin, s,a strpuns mem!rana o)ocitar i s,a inBectat intracitoplasmatic).

7ecun-area n )itro prin inBec%ia spermato(oi(ilor (8V7,8CS8) (in ,8ntrac6toplasmatic sperm inBection)

intracitoplasmatic a Vitro 7ertili6ation

Presupune, pe l0ng tehnica 78V clasic -e in-ucere a unei o)ula%ii poli$ociculare, punc%ionarea echoghi-at a $oliculilor naintea o)ula%iei (^ JN ore) i prepararea spermei (-ecoroni(area o)ocitelor, selec%ionarea spermato(oi(ilor mo!ili, imo!ili(area mecanic a spermato(oi(ilor, ruptura mem!ranei o)ocitare prin aspirare, inBectarea unui spermato(oi- n citoplasma o)ocitului respecti)). &lterior, se urmrete in )itro segmentarea i -e()oltarea preimplatatorie, la 1;,LH ore sau n sta-iul -e !lastocist em!rionii $iin- trans$era%i intrauterin (-e o!icei H maxim J).

=ESA,8CS8 (=icrosurgical Epi-i-6nal Sperm Aspiration)


Aepre(int o 78V,8CS8 cu spermato(oi(i recolta%i -e la ni)el epi-i-imar n ca( -e agene(ie )e(iculo,-e$eren%ial (muco)isci-o() sau o!struc%ii !ilaterale ale cilor excretorii (a(oospermie excretorie).

#ESE,8CS8 (#esticulaire sperm extraction)


Similar cu prece-enta -oar c spermato(oi(ii sunt recruta%i chirurgical sau prin punc%ie,aspira%ie -e la ni)el testicular, i(ola%i -in parenchimul testicular i, e)entual, acti)a%i. &tili(at n ca( -e

hipospermatogene( (a(oospermie excretorie cu eec al =ESA,8CS8, a(oospermie mixt excretorie i secretorie, a(oospermie secretorie cu pstrarea unor insule -e spermatogene() .

In2ica3ii a4s)l5te masculine , oligos!ermii se(ere a-/3 milPml/ oligoastenoteratos!ermii se(ere/ teratos!ermii e0treme sau monomor'e/ autoimuni)are se(er#A $eminine , anomalii ale )onei !ellucida 1 :'oarte groas#/ structur# anormal#</ alterarea ca!acit#$ii de 'u)ionare ale membranei !lasmatice/ anomalii ale reac$iei corticale 1 !olis!ermie. Indica.ii #elati6e =e&ec ale +II clasice/ r#s!uns o(arian slab cu recoltare a G o(ocite mature b insu'icien$# s!ermatic#.
Ae(ultatele se situea( cam la H<,J2U -e sarcini, n $inal ating0n-u,se cam 4HU nateri. Pier-erile se situea( n Bur -e H2,H<U, similar numrului sarcinilor pro)enite prin alte tratamente ale sterilit%ii -ec0t PA= . @umrul sarcinilor extrauterine este -e <,NU C procentul -e mal$orma%ii $etale este similar celor -in popula%ia general. "inen%eles c procentul sarcinilor crete cu numrul em!rionilor trans$era%i I 42U cu un em!rionC 4<U cu H em!rioni, H<U cu J em!rioni, J2U cu 1. Mn acelai timp crete ns i numrul sarcinilor multiple. Mn pre(ent se o!%in cam H2U gemeni i 1U triple%i sau c)a-riple%i.

E<ec"#ile /ec"nd #ii in46it#! trebuie !ri(ite din mai multe !uncte de (edereC nu la to$i 'oliculii as!ira$i se e0trage &i o(ocitulA nu toate o(ocitele recoltate sunt matureA s!ermato)oi)ii !re)int# adesea mobilitate de'ectuoas#/ de'icit de ata&are la )ona !ellucida/ de'icit de declan&are a reac$iei acro)omice etc.A embrionii cu !oli!loidie !rin !olis!ermie nu sunt trans'era$iA calitate de'ectuoas# a endometrului &iPsau a oului cu e&ec al im!lant#rii. De obicei/ se trans'er# D-3 embrioni/ restul 'iind congela$i "n a)ot lichid "n (ederea unui trans'er ulterior "n ca) de e&ec actual sau !entru o urm#-toare sarcin#. Num#rul de sarcini cu embrioni congela$i este mai mic C ,-N. IAC-I2 +II IC*I Nr. necesar de s!) 'ecundan$i *arcini P tentati(# GN ,-. s!) mobili TDP3--cl ,GN D-- --- s!) mobili TD D4N ,s!) P o(ul

Centrul -e PA= al Spitalului E-uar- 9eriot, Q6on, 7ran%a 4::;

Indi'erent de tehnicile utili)ate/ c7te(a as!ecte merit# subliniateC INDUC IA OVULA IEI SE REALIZEAZ PRIN ADMINISTRRI HORMONALE, IAR URMRIREA DEZVOLTRII I

MATURRII FOLICULARE SE FACE ECOGRAFIC. OVULELE REZULTATE ANESTEZIE SUNT RECOLTATE LAPAROSCOPIC3 SUB GENERAL, LAPAROSCOPUL LOCALIZEAZ

OVULELE I UN CATETER DE ABSORBIE ESTE INTRODUS PRINTR-O MIC INCIZIE !N ABDOMENUL FEMEII. O ALT METOD ESTE TUDOR (CU ECHOGHIDA PRIN ULTRASONOGRAFIE TRANSABDOMINAL)& UN AC ESTE INSERAT !N UTER CU ANESTEZIE LOCAL I POATE RECOLTA OVULELE. TUDOR ESTE MAI IEFTIN I MAI PUIN INVAZIV DECT LAPAROSCOPIA. PRACTICIENII PREFER !NS LAPAROSCOPIA PENTRU A RECOLTA UN NUMR MAI MARE DE OVULE, MAI ALES CND AU POSIBILITATEA CRIOPREZERVRII EMBRIONARE. ANALI0A SPERMEI PRESUPUNE EVALUAREA VOLUMULUI, A MOTILITII SPERMATOZILOR PRECUM I NUMRAREA LOR. DUP CENTRIFUGARE, O CONCENTRAIE DE #,+-#,4 MILIOANE SPERMATOZOIZI VA FI FOLOSIT PENTRU A INSEMINA FIECARE OVOCIT. MEDIUL DE CULTUR FOLOSIT PENTRU DEZVOLTAREA ZIGOTULUI ARE O COMPOZIIE SPECIAL& APA PURIFICAT, DUBLU DISTILAT I DEIONIZAT, ANTIBIOTICE, BICARBONAT DE SODIU, LACTAT SAU PIRUVAT DE SODIU CA SURS DE ENERGIE, LACTAT DE CALCIU I SER UMAN CA SURS DE PROTEINE. FERTILI0AREA SE REALIZEAZ DUP +.-/" DE ORE DE LA INSEMINARE.
Ea este e)i-ent la microscop, un-e )a $i o!ser)at materialul genetic al spermato(oi-ului repre(ent0n- pronucleul masculin. Qa $el materialul genetic al o)ulului $ormea( pronucleul $eminin. Aceti -oi pronuclei se unesc i apoi oul $ertili(at ncepe s se -i)i-, -e)enin- preem!rion. ?ac $ertili(area a a)ut succes, preem!rionul )a $i tras$erat n uterul mamei, -up cel pu%in 1; -e ore (<2,L2 -e ore) -e la inseminare. Pentru a crete succesul implantrii, me-icii plasea( oul $ertili(at n interiorul unui tu! numit cateter -e trans$er, ntr,o pictur -e me-iu -e cultur i l

plasea( n interiorul uterului matern. &terul )a $i pregtit n preala!il pentru implantare prin a-ministrare -e progesteron, pentru a compensa ni)elele crescute -e estrogeni care au $ost utile pentru stimularea o)ula%iei. =en%inerea unor ni)ele crescute -e estrogeni -etermin -eseori eecul implantrii.

DATORIT !NDOIELII ETICE CE PLANEAZ ASUPRA FERTILIZRII *E6 VIVO*, OAMENII DE TIIN AU DEZVOLTAT MODALITI $AME ILOR DE IMPLANTARE PRIN CARE CARE NU PRESUPUN I FERTILIZARE IN VITRO& TRANSFERUL INTRATUBAR AL (GIFT) OVULUL SPERMATOZOIDUL, SEPARAI DE O BUL DE AER SUNT PLASAI !MPREUN !N TROMPA FEMININ7 IMPLANTAREA TRANSUTEROTUBAR (TUTI) !N CARE SPERMA ESTE IN ECTAT DIRECT !N UTERUL CARE A FOST STIMULAT3 TRANSFER TUBAR AL OVULULUI (TOT), METOD PRIN CARE OVULELE SUNT PLASATE !N TROMPELE UTERINE, IAR SPERMA SE PLASEAZ !N COLUL UTERIN ACOPERIT CU UN DOP CERVICAL PENTRU A PREVENI ELIMINAREA EI. PROBLEME CE APAR 8N CURSUL FERTILI0RII IN9VITRO7 SLAB RSPUNS HORMONAL :OVARUL NU RSPUNDE LA STIMULARE<H IMPOSIBILITATEA DE A RECOLTA OVULELE DATORIT CALITII PROASTE A FOLICULILOR OVARIENI SAU DIFICULTII DE LOCALIZARE A ACESTORAH RECOLTAREA DE OVULE DE PROAST CALITATE, INAPTE PENTRU FERTILIZAREH HIPERSTIMULARE OVARIAN CU OBINEREA UNUI NUMR MARE DE OVULE MATURE DETERMINND FRECVENT EFECTE SECUNDAREE MRIREA SAU RUPEREA OVARELOR, CHISTURI OVARIENE, CANCER SAU INFERTILITATE PERMANENTH BALONRILE, MIGRENA, AMEELILE NU SUNT RAREH ANOMALII CROMOZOMIALE LA NIVELUL OVULELOR PRIN STIMULAREA HORMONALH SPERMA INSUFICIENT CANTITATIV IISAU CALITATIV:PENTRU CA PROBA DE SPERM S FIE

BUN TREBUIE S EXISTE O PAUZ DE DOU ZILE DE LA ULTIMA EJACULARE<H IMPOSIBILITATEA FERTILIZRII OVULULUIH EECUL IMPLANTRII OVULULUI FERTILIZAT N UTERH SARCINA EXTRAUTERIN TUBARH AVORT DUP O PERIOAD VARIABIL DE LA CONFIRMAREA SARCINIIH COSTUL CRESCUTE O SINGUR PROCEDUR DE FERTILIZARE IN VITRO, INCLUZND TESTELE DE INFERTILITATE CARE O PRECED, POATE COSTA PESTE J.FFFK ADUGNDU@SE ALI =FFFK PENTRU TESTE SUPLIMENTAREH MULTE CUPLURI NCEARC DE MAI MULTE ORI ACEASTA PROCEDUR DUP EECH ACESTE SUME NU INCLUD COSTURILE INTERVENIILOR CHIRURGICALE PENTRU SARCINI ECTOPICE SAU TOXICE, CARE APAR CU O MAI MARE FRECVEN DECT N CONCEPIA NORMALH NU SUNT INCLUSE AICI NICI COSTURILE TESTELOR DE SNGE, URIN, ECOGRAFICE SAU AMNIOCENTEZ CARE SUNT PROCEDURI TIPICE N CURSUL INTERVENIILOR DE FERTILIZARE IN VITRO H COSTURILE NATERII PREMATURE, ALE SARCINILOR GEMELARE SAU ALE CEZARIENELOR CARE I ELE SUNT MAI FRECVENTE, SUNT CONSIDERATE SUPLIMENTARE. SUCCESUL FERTILI0RII IN VITRO DEPINDE DE

MAXIMIZAREA EFICIENEI FIECRUI PAS. PERFECIONAREA METODELOR DE STIMULARE OVARIAN, DE RECOLTARE I FERTILIZARE A DUS LA OBINEREA UNUI PROCENT DE ,#$ PENTRU RATA DE SUCCES A TRANSFERULUI EMBRIONAR. TOTUI, PROCENTUL DE SARCINI INDUSE ESTE MULT MAI REDUS, DE NUMAI +"-/#$. ACEST PROCENT ESTE INFLUENAT DE VRSTA PACIENTEI, DE NUMRUL I DE CALITATEA EMBRIONILOR, DE RECEPTIVITATEA UTERULUI, PRECUM I DE TEHNICA DE TRANSFER. DIA$NOSTICUL PREIMPLANTATOR O PROBLEM ESTE CONTROVERSAT REPREZENTAT A TEHNOLOGIEI DE SELECIA REPRODUCTIVE

EMBRIONAR !N CAZUL PREZENEI UNOR BOLI GENETICE GRAVE, CEEA CE PRESUPUNE DIAGNOSTIC PREIMPLANTATOR. ACEST DIAGNOSTIC SE EFECTUEAZ !N CONTEXTUL FIV, ADRESNDU-SE UNUI NUMR EXTREM DE LIMITAT DE CUPLURI CE PREZINT RISC CRESCUT DE RECUREN PENTRU BOLI GENETICE I PENTRU CARE !NTRERUPEREA ULTERIOAR A SARCINII ESTE INACCEPTABIL DIN MOTIVE MORALE SAU RELIGIOASE BIOPSIA CELULAR !N CAZUL PREEMBRIONILOR SE FACE CND ACETIA AU 5-+# CELULE (IMPLANTAREA ZIGOTULUI SE FACE !NAINTE DE ZIUA A IV-A DE LA FECUNDARE), PROCEDEUL FIIND DESEMNAT SUB ACRONIMUL BABI ( BLASTOMERE ANAL6SIS BEFORE IMPLANTATION). INDICAIILE DIAGNOSTICULUI PREIMPLANTATOR SELECIA EMBRIONAR :PE BAZ DE SEX< N SITUAIILE N CARE EXIST RISCUL APARIIEI UNOR AFECIUNI CU TRANSMITERE RECESIV LEGATE DE CROMOSOMUL X, BIEII AVND RISC CA N >F? DIN CAZURI S FIE BOLNAVIH SEPARAREA SPERMATOZOIZILOR PURTTORI DE CROMOSOMI X DE CEI CU CROMOSOMI L SE VA FACE PRIN FLOM@CITOMETRIE :PRIMII AVND MAI MULT ADN<H ASEMENEA AFECIUNI SUNT SINDROMUL X FRAGIL, DISTROFIA MUSCULAR DUCHENNE, HEMOFILIA<H ACEST TIP DE SELECIE NU ESTE PERMIS NS PENTRU ALEGEREA SEXULUI DORIT N ALTE SITUAII : EX.E PREFERINA DESCENDENILOR BIEI, CARACTERISTIC ANUMITOR CULTURI<H IDENTIFICAREA ANOMALIILOR CROMOSOMIALE TRISOMIA =N,NO,N8, X IDENTIFICAREA UNOR BOLI MONOGENICE AUTOSOMALE EMUCOVISCIDOZE, DISTROFIA MIOTONIC, BOALA TAL@ SACHS TEHNOLOGIA: TEHNICI FISH PENTRU IDENTIFICAREA ANOMALIILOR CROMOSOMIALEH

TEHNICI PCR DE AMPLIFICARE A ADN DIN GENELE SPECIFICE PENTRU IDENTIFICAREA ALELELOR MUTANTE. NB S@A REALIZAT I UN REGISTRU INTERNAIONAL DE MONITORIZARE A ACESTOR PROCEDURI.

PROBLEMA ADOPIEI
O METOD ALTERNATIV )NATURAL* A SITUAIILOR CU RISC GENETIC FOARTE RIDICAT O REPREZINT ADOPIA CARE PRESUPUNE TOTUI O SERIE DE DEZAVANTA E DINTRE CARE CELE MAI IMPORTANTE AR FI& ISTORIC FAMILIAL INCOMPLET (IMPOSIBILITATEA DIAGNOSTICRII UNOR BOLI CU DEBUT TARDIV, PRECUM BOALA HUNTINGTON SAU CANCERELE FAMILIALE)3 LIPSA UNEI EVALURI LA NATERE A UNOR EVENTUALE BOLI GENETICE3 LIPSA UNEI URMRIRI ADECVATE A PERIOADEI INFANTILE (PENTRU A PUTEA EXCLUDE APARIIA UNOR PROBLERME DE DEZVOLTARE I DE CRETERE). ASEMENEA, COPIII PROVENII DIN MAME

DE

ALCOOLICE POT PREZENTA TULBURRI DE COMPORTAMENT MULT MAI TRZIU. DE AICI, LIMITELE UNUI CARIOTIP NORMAL, CAPABIL DE A DEPISTA DOAR ANOMALII CROMOSOMICE MA ORE, DE A DA CERTITUDINEA UNUI COPIL SNTOS GENETIC. LA TOATE ACESTEA, SE ADAUG PROBLEMELE URIDICE PRIVIND DREPTURILE PRINILOR NATURALI FA DE DREPTURILE PRINILOR ADOPTIVI.

PROBLEME PSIHOLOGICE ALE FERTILI%RII IN "ITRO


PROCESUL FERTILIZRII IN VITRO ESTE ASOCIAT CU UN GRAD RIDICAT DE !NCORDARE EMOIONAL I PSIHIC. PENTRU MA ORITATEA CUPLURILOR, FERTILIZAREA IN VITRO REPREZINT ULTIMA SPERAN DE A AVEA COPII, DUP O LUNG I DIFICIL PERIOAD DE INVESTIGAII I TRATAMENTE PENTRU INFERTILITATE. NICI ACEAST METOD NU POATE GARANTA SUCCESUL !NS , CEEA CE CRETE STRESSUL FEMEILOR CE TREC PRIN ACEAST EXPERIEN. DINCOLO DE STRESSUL STRESUL FIZIC PROVOCAT ESTE DE ACESTE IAR PROCEDURI, PSIHIC CONSIDERABIL,

PENTRU REDUCEREA LUI ESTE NECESAR O PREGTIRE PREALABIL A PACIENTEI, REALIZAT ATT DE MEDICUL CARE VA !NDEPLINI PROCEDURA, CT I DE UN PSIHOLOG. DISCUIILE TREBUIE S CUPRIND TOATE INFORMAIILE PRIVITOARE LA AVANTA ELE, DEZAVANTA ELE I RISCURILE FERTILIZRII IN VITRO, ASTFEL !NCT FEMEIA S FIE PREGATIT S SUPORTE UN SUCCES, DAR I UN EEC.

PROBLEME ETICE ALE FERTILI%RII IN "ITRO


REALIZAREA VISULUI LUI PARACELSUS SE NUMETE PATRICIA BRO:N I ESTE O TNR DE TOAT FRUMUSEEA, NSCUT LA .- IULIE +,05 LA SPITALUL OLDHAM DIN ANGLIA. EA A STRNIT O REVOLT !N RNDUL BISERICII I A UNOR ORGANIZAII MONDIALE CARE AU ADUS PERMANENT !N DISCUIE PROBLEMELE MORALE I SOCIALE

PE

CARE

LE

IMPLIC

DEZVOLTAREA

TEHNOLOGIILOR

REPRODUCTIVE I INFLUENELE PE CARE ACESTEA LE AU ASUPRA VIEII FEMEILOR I FAMILIILOR !N GENERAL. DEZBATEREA ESTE LA NIVEL FILOZOFIC, SOCIAL I MAI PUIN O DEZBATERE MEDICAL. DIN PUNCT DE VEDERE AL SOCIETII, MICRILE FEMINISTE BRBATULUI AU SUSINUT MULT TIMP C DOMINAIA A FOST ASUPRA REPRODUCERII FEMININE

CRUCIAL PENTRU OPRESIUNEA FEMEII DE CTRE BRBAT.


?in perspecti)a $eminist, !r!a%ii, in)i-ioi pe i amenin%a%i -e puterea repro-ucti) a $emeii, i,au $olosit hegemonia n me-icin i legisla%ie pentru a -e$ini repro-ucerea n termeni -e -e$ect !iologic, !oal sau in)ali-itate, necesit0n- tratament me-ical i reglementare legal. Aceast repre(entare a repro-ucerii este o$erit $emeii ca $iinsingurul mo- -e a,i asigura o )ia% repro-ucti) sigur i satis$ctoare, alternati)ele $iin- -escrise ca periculoase i neanticipa!ile. Mn acest mo-, !r!a%ii i pot asigura puterea i statutul social control0n- miBloacele i resursele prin care este creat genera%ia )iitoare i re-uc0n- rolul repro-ucti) al $emeii la o su!or-onare -omestic i sexual i consi-er0n- c in-epen-en%a economic i puterea politic sunt nenaturale i ne$eminine. ?ac o $emeie poate $i con)ins c nu este posi!il s hotrasc singur c0n-, cu cine i n ce circumstan%e )a a)ea copii, autonomia ei repro-ucti) poate $i su!minat prin hotr0ri sin-icale i legale patriarhale, al cror interes este consoli-area puterii i autorit%ii masculine.

MULTE MICRI FEMINISTE AU CRITICAT NOILE TE#NOLO$II REPRODUCTIVE, ACUZNDU-LE C SUNT SUBVERSIVE, DEOARECE TRANSFORM EXPERIMENTELE PERICULOASE FIZIC I TRAUMATIZANTE PSIHIC CARE SE FAC PE CORPUL UNEI FEMEI, !N SINGURA I CEA MAI BUN SPERAN DE A VINDECA INFERTILITATEA I DE A ELIMINA BOLILE EREDITARE. SE SUSINE C PRACTICANII ACESTOR PROCEDURI DESEORI SUBESTIMEAZ SAU IGNOR ADEVRATELE COSTURI, RISCURI, RATE DE SUCCES I ALTERNATIVE ALE ACESTOR NOI TEHNICI, !N GRABA DE A-I STABILI PROPRIILE DOMENII I DE A-I ASIGURA UN NUMR MARE DE SUBIECI PENTRU CERCETARE.

FR !NDOIAL, NATURA MECANIC A TEHNOLOGIILOR NOI DE0UMANI0EA0 FEMEILE, !NSTRINNDU-LE DE PROPRIUL CORP I REDUCND FEMEIA LA IDEEA DE PURTTOARE DE UTER SAU PURTTOARE DE OVULE, PENTRU A CRETE PRESTIGIUL PROFESIONAL I PUTEREA POLITIC A MEDICILOR CARE PREIAU CONTROLUL NATERILOR PENTRU A AVEA CONTROL SOCIAL. DE CELE MAI MULTE ORI FEMEILE SRACE SAU DE CULOARE NU VOR PRIMI TRATAMENT PENTRU INFERTILITATE SAU VOR FI EXPLOATATE CA MAME SUROGAT (MAME PURTTOARE) PENTRU OVULE FERTILIZATE APARINND UNOR PRINI ALBI I SNTOI. ASTFEL, O FEMEIE CHIAR CND VA !NELEGE RISCURILE FERTILIZRII IN VITRO, EA VA SUPORTA PRESIUNILE MEDICALE, SOCIALE, PSIHOLOGICE I ECONOMICE PENTRU A NATE UN COPIL. CEI CARE ACCEPT FOLOSIREA NOILOR TEHNOLOGII REPRODUCTIVE SUNT DE ACORD C EXIST RISCURI, DE0INFORMRI I ABU0URI, CARE !NS POT FI REMEDIATE PRIN VOIN, CONSILIERE, RESPONSABILITATE SOCIAL A PRACTICIENILOR I SUPRAVEGHERE A CERCETRILOR ASUPRA REPRODUCERII. SFATUL POATE A UTA FEMEILE S-I MOTIVEZE I S-I !NTREASC DORINA DE A AVEA UN COPIL3 MEDICII POT INFORMA PACIENTELE !N LEGTUR CU SUCCESELE SAU EECURILE TIINEI REPRODUCTIVE3 ORGANIZAII CIVICE POT URMRI PROCEDURILE, APRND

FEMEIA DE EXPLOATRI COMERCIALE PERICULOASE. CONTURAREA ETICII REPRODUCTIVE NECESIT NEGOCIEREA TENSIUNILOR DIN DEZBATERILE PE TEMA NOILOR TEHNOLOGII REPRODUCTIVE. TEORIILE ETICE TRADIIONALE AR PUTEA GSI MULI SUSINTORI. "URM!NTUL LUI #IPOCRATE ESTE

PROMISIUNEA PROFESIONAL PE CARE MEDICUL O FACE PENTRU A ASIGURA SNTATEA I BUNSTAREA PACIENILOR SI, ACEASTA FIIND O PRIORITATE MEDICAL.
Cerin%ele morale pe care le implic un ast$el -e Burm0nt se re$er la R-atoria eticT. Immanuel Nant sta!ilete stan-ar-ul acestei etici, sus%in0n- autonomia i impar%ialitatea principiilor morale uni)ersale, al cror a-e)r -eri) -in -orin%a -e a ac%iona su! impulsul -atoriei morale.

DIN

ACEST

PUNCT

DE VEDERE,

CONSIDERAIILE

ASUPRA UNUI BINE SOCIAL SAU PERSONAL AL MEDICULUI SUNT IRELEVANTE PENTRU DETERMINAREA UNEI ACIUNI CORECTE. O ACIUNE CORECT PRESUPUNE, PRINTRE ALTELE, !NFRNAREA VIOLENEI, ABUZULUI, EXPLOATRII SAU INTIMIDRII ALTORA.
3tica :antian a -atoriei con-amn -e(in$ormarea $emeii, comerciali(area uterului sau o)ulelor sau chiar a em!rionilor siC n acelai timp inter(ice -iscriminrile $cute pentru $emei necstorite, srace sau -e anumit ras sau etnie, -e )reme ce toate $emeile ar tre!ui teoretic consi-erate persoane li!ere i egale -up legea moral.

TOTUI, DEZINTERESUL I IMPARIALITATEA CERUTE DE ACEAST ETIC RECOMAND CA MEDICUL S RMN DETAAT EMOIONAL DE PACIENTUL SU. OARE UN MEDIC AR PUTEA S@I TRATEZE PACIENII CU RESPECT NUMAI DAC RMNE DISTANT DE EXPERIENA PRIN CARE ACETIA TRECG STRESSUL INDUS DE POSIBILELE RISCURI POATE FI REDUS DAC PRACTICIANUL CONSIDER C ACESTE RISCURI SUNT MINIME SAU C RATA DE SUCCES ESTE SUFICIENT DE MARE PENTRU A USTIFICA RISCURILE PE CARE ACESTEA LE IMPLIC. SEMNIFICATIV, I !N ACORD CU ETICA DATORIEI, ESTE C EXPRIMAREA ACESTOR !NGRI ORRI DE CTRE PACIENT NU AR TREBUI S DETERMINE MEDICUL S REVIZUIASC LITERATURA DE SPECIALITATE I S A UNG LA ALT PRERE, DE VREME CE, DIN PUNCTUL SU DE VEDERE, PROCEDND AA CUM A HOTRT INIIAL, NU GREESTE.

MEDICUL VA STABILI, !N TOATE CAZURILE, NECESITATEA ASISTENEI PSIHOLOGICE DAR EL CARE CA NU SAU AGENT S A INVESTIGAIILOR AUTONOM TIPUL I DE I CREEZE SUPLIMENTARE, DEZINTERESAT PARTENERIAT MORAL

TREBUIE

PRESUPUNE

SENSIBILITATE

IMPLICAREA !N ALEGEREA PACIENTEI. CLINICIENII POT FI PERFECT USTIFICAI DIN PUNCT DE VEDERE MORAL CND IAU PROPRIILE DECIZII ASUPRA RISCURILOR, BENEFICIILOR I ANSELOR DE SUCCES ALE FERTILIZRII IN VITRO, DE VREME CE NIMIC DIN ETICA DATORIEI MORALE NU !I OBLIG S FOLOSEASC MAI MULT DECT UDECATA LOR RAIONAL. !N TEORIA UTILITAR% SE INSIST ASUPRA NECESIT ILOR PE CARE AGENII MORALI !I BAZEAZ DECIZIILE, DINCOLO DE DATORIA MORAL.
Aceast teorie promo)ea( ac%iunile care asigur !inele social i !unstarea $i(ic i psihic a celor implica%iC ea cere practicienilor s -epeac principiile -atoriei morale pentru a promo)a mul%umirea $iecrei paciente. Autoritatea me-ical i elitismul moral al eticii 5antiene a -atoriei ar putea s -ispar o-at cu cererile utilitare crora clinicienii le o$er cre-i!ilitate. Clinicienii ar $i ast$el moti)a%i s n%eleag pacien%ii i s le mprteasc riscurile i !ene$iciile proce-urilor, intuin- mai corect ingriBorrile sau !ucuriile $iecrei paciente n orice etap a $ertili(rii in )itro.

ETICA UTILIT II PREVEDE CA MEDICUL S IA !N CONSIDERARE OPINIILE PACIENTEI I S !I EXPLICE BENEFICIILE PE TERMEN LUNG%SCURT ALE FERTILIZRII IN VITRO, S COMPARE CALCULELE UTILITARE ALE PACIENTEI CU ALE LUI. MULI SUSIN C ACEST TIP DE LEGTUR, MAI APROPIAT, !NTRE PRACTICIAN I FEMEIE, !I FAVORIZEAZ PE AMNDOI. TOTUI, NICI ACTUL, NICI REGULA UTILITARIST NU CER EMPATIE DAC NU MAXIMIZEAZ UTILITATEA SOCIAL3 I NU ESTE CLAR DIN ORICE PERSPECTIV, CINE DETERMIN EXACT DAC I CUM EMPATIA ESTE IMPLICAT !N BINELE SOCIAL AL PACIENTULUI. DAC MEDICUL SIMTE C

LINITEA PACIENTEI AR FI AFECTAT ATUNCI CND AFL DESPRE RATA REDUS A SUCCESULUI, COSTURILE REALE I BENEFICIILE CONTROVERSATE I ASOCIATE CU RISCURILE FERTILIZRII IN VITRO, NU EXIST UN STIMULENT UTILITAR CARE S DETERMINE DEZVLUIREA ACESTOR LUCRURI. ACEEA CE NU TIE NU O VA RNIB ( URMND ACEST PRINCIPIU, DND SPERAN UNEI FEMEI DISPERATE, INFERTILE I DND PRESTIGIU CLINICII, MEDICUL FACE CEEA CE CREDE C ESTE CEL MAI BINE PENTRU TOTI CEI IMPLICAI. !N "URM!NTUL LUI #IPOCRATE% FERICIREA UMAN ESTE LEGAT DE VIRTUILE UMANE. UN CLINICIAN GUVERNAT DE ETICA VIRTU II !I FOLOSETE CONTIINA, UDECATA I SUFLETUL PENTRU A ASIGURA BUNSTAREA PACIENTULUI. ETICA VIRTU II MILITEAZ !MPOTRIVA INDIFERENEI CLINICIANULUI I PROMOVEAZ TIPUL DE PARTENERIAT DINTRE CLINICIAN I PACIENT CARE ASIGUR BINELE LOR RECIPROC. CORECTE MAI SUNT MULT, VIRTUILE SUNT INSTILATE I NU !N AL CONTIINA CLINICIANULUI, ASTFEL !NCT ACIUNILE LUI REZULTATUL OBINUINEI APRECIERII PROPRIEI VALORI, A UNOR REGULI DE UTILITATE SOCIAL SAU A DATORIEI MORALE. MEDICUL TREBUIE S PUN !N DISCUIE EXPERIENA REPRODUCTIV A FEMEII PENTRU A AFLA CE GNDETE EA !N LEGTUR CU PROBLEMELE REPRODUCTIVE !N GENERAL I FERTILIZAREA IN VITRO !N SPECIAL, PRECUM PRELIMINARII TIMP, BANI, VOR INCLUDE FIZIC, DE O EVALUARE I MOTIVUL A TUTUROR UNEI PENTRU CARE EA A ALES FERTILIZAREA IN VITRO. DISCUIILE PROBLEMELOR PE CARE LE IMPLIC FERTILIZAREA IN VITRO& EFORT EMOII, PROBLEMA EVENTUALE DONATOARE OVULE%MAME SUROGAT.

CLINICIANUL AR TREBUI S SE INTERESEZE !N CE MSUR ACESTE PROCEDURI SAU URMRILE LOR VOR AFECTA VIAA PACIENTEI SAU A FAMILIEI SALE. ASEMENEA EVALURI AR TREBUI S CUPRIND O DESCRIERE AMANUNIT A TUTUROR ETAPELOR CE VOR FI PARCURSE. MAI MULT, GHIDAI DE ACEASTA ETIC, CLINICIENII FERTILIZRII IN VITRO AR ACORDA ACELA TIMP I ACEEASI IMPORTAN I FEMEILOR SRACE, DE CULOARE, CU HANDICAPURI SAU LESBIENELOR CARE DORESC S FIE MAME, FR A LE OBLIGA S SE SUPUN UNOR NORME STRICTE ALE ELITISMULUI MORAL. ETICIENII AU TRECUT LA ANALIZA ALTOR PROBLEME LEGATE DE NOILE TEHNICI REPRODUCTIVE. DISCUII APRINSE S-AU DECLANAT !N ,;;< CND, DIN !NTMPLARE, S-A DESCOPERIT C TRATAMENTELE !N CAZUL DIN PENTRU ANI S-A INFERTILITATE POT FI APLICATE I ADRESAT UNEI CLINICI

FEMEILOR AFLATE N POST@MENOPAUZ. O FEMEIE DE -/ DE REPRODUCTIVE CALIFORNIA I, CA URMARE A TRATAMENTULUI URMAT, A DAT NATERE UNUI COPIL. ETICIENII SE !NTREAB DAC MENOPAUZA NU AR TREBUI S FIE O ABARIERB N CALEA APLICRII ACESTOR TRATAMENTE3 UNII AU ARGUMENTAT C O SARCIN LA O VRST !NAINTAT RIDIC PROBLEME MORALE DE VREME CE MAMA (SAU PRINII) NU VA TRI (DE CELE MAI MULTE ORI) PENTRU A PUTEA ASIGURA STABILITATEA EMOIONAL I MATERIAL NECESAR AU UNUI COPIL I VOCI CARE MAI APOI UNUI AU CONTRAZIS ADOLESCENT. EXISTAT

ACEAST VIZIUNE I AU AFIRMAT C NU AR TREBUI S EXISTE BARIERE DE VRST !N ACESTE SITUAII. AA CUM AM AMINTIT, PROCESUL FERTILIZRII IN VITRO NECESIT SUPRASTIMULAREA OVARELOR FEMEII

PENTRU OBINEREA UNUI NUMR MAI MARE DE OVULE, PENTRU A CRETE PROBABILITATEA FERTILIZRII. ACEAST )SUPRAOVULAIE ) ADUCE FRECVENT DILEME MORALE. TREBUIE S FACEM FA MAI MULTOR PROBLEME I S RSPUNDEM LA MAI MULTE !NTREBRI& CARE SUNT EFECTELE SECUNDARE ALE HIPERSTIMULRII OVARIENEG CE S FACEM CU OVULELE FERTILIZATE IN VITRO G DAC TOATE OVULELE REZULTATE VOR FI FERTILIZATE, VA REZULTA UN NUMR MARE DE EMBRIONI, MAI MARE DECT NECESARUL PENTRU IMPLANTARE. N ACEST CAZ, CI EMBRIONI VOR FI ALEI PENTRU IMPLANTARE I CUM SE VA FACE ACEAST ALEGEREG PENTRU A CRETE RATA SUCCESULUI FERTILIZRII IN

VITRO, MEDICII VOR IMPLANTA MAI MULI EMBRIONI !N UTERUL FEMEII. NU TOI EMBRIONII IMPLANTAI REZIST, DAR ORICUM TRATAMENTUL DUCE LA SARCINI MULTIFETALE. O SARCIN MULTIFETAL CREEAZ UN PERICOL FIZIC, ATT PENTRU MAM CT I PENTRU FEI. NUMRUL PREA MARE DE EMBRIONI DETERMIN FRECVENT NATERE PREMATUR, PUN!ND COPIII 8N PERICOL FI0IC I PSI#IC. REINER =UMM, MEDIC LA SPITALUL DE OBSTETRIC I GINECOLOGIE DIN DONCASTER , STABILETE O LIMIT DE MAXIM TREI EMBRIONI TRANSFERAI !N UTERUL UNEI FEMEI DE MAI PUIN DE /" DE ANI I PATRU EMBRIONI PENTRU O FEMEIE TRECUT DE /" DE ANI. TOTUI, MEDICII STABILESC SINGURI ACEST LUCRU PENTRU A-I ASIGURA SUCCESUL, CHIAR CU PREUL UNOR SARCINI MULTIFETALE. MEDICII PREFER OBINEREA UNOR SARCINI MULTIFETALE DIN CARE ULTERIOR POT SELECTA +,. SAU / EMBRIONI SNTOI, RESTUL CARE !I VOR SUPUI CONTINUA REDUCIEI DEZVOLTAREA, FIIND

EMBRIONARE.

DAR

REDUCIA

EMBRIONAR

ESTE

CATALOGAT DREPT AVORT I INTR !N CONFLICT CU PRINCIPIILE MORALE I ALE BISERICII. DAC NUMAI CIVA EMBRIONI VOR FI IMPLANTAI, ATUNCI CE SE FACE CUB EXCESULB DE EMBRIONI, ADIC CU CEI NEIMPLANTAIG RSPUNSUL LA ACEAST !NTREBARE I LA MULTE ALTELE LEGATE DE ACEAST PROBLEM ETIC I LEGAL VOM !NCERCA S-L GSIM !N CAPITOLUL )DREPTURILE EMBRIONILOR*. ART#UR CAPLAN, DIRECTOR AL CENTRULUI DE BIOETIC AL UNIVERSITII PENNS6LVANIA, AFIRMAEB ACEST DOMENIU NECESIT REGLEMENTRI I CONTROL. DAC TE HOTRTI S AI COPII, APELND LA NOILE TEHNOLOGII REPRODUCTIVE, TREBUIE S FII SIGUR C FACI TOTUL N INTERESUL COPILULUI I AL TU.B PROBLEME I CONTRADICII ETICE VOR EXISTA !NTOTDEAUNA, REPRODUCTIVE. LEGATE DE ACESTE ETICIENII, NOI TEHNOLOGII SPECIALITII, REPREZENTANII

FEMINITILOR I AI BISERICII TREBUIE !NS S A UNG LA O !NELEGERE PENTRU A ASIGURA STABILITATEA NECESAR I PENTRU A OFERI FEMEII BUCURIA MATERNITII BIOLOGICE, ATUNCI CND ACESTE TEHNOLOGII REPREZINT UNICA EI ANS. 7ecun-area in )itro ridic# &i !robleme ce se re'er# "n s!ecial la sarcinile multi!le &i la congelarea embrionilor/ donarea de o(ocite/ donarea de embrioni etc. P#ima p#!)lem se re'er# la *a#cinile m"ltiple. *e recomand# trans'erul a D-3 embrioni/ re)ultatul 'inal re!re)ent"ndu-l ob$inerea unei sarcini "n cca 3-N din ca)uri A trans'erul a mai multor embrioni/ "n (ederea cre&terii ratei de succes/ 'a(ori)ea)# automat de)(oltarea sarcinilor multi!le A "n ultimii ani/ riscul de sarcin# multi!l# a 'ost diminuat !rin renun$area la tehnicile de 4I+T &i ZI+T "n 'a(oarea +II-IC*I.

A d!"a p#!)lem ce se !une este c!n5ela#ea em)#i!nil!# *"p#an"me# #i. mbrionul uman este considerat ca o Rpersoan uman poten%ialT A congelarea !oate 'i =usti'icat# !rin "nde!linirea unui !roiect !rocreati( actual &i e'ecti( al cu!lului/ cu e(itarea unor noi recolt#ri . Durata crio!re)er(#rii este destul de greu de stabilit. *e $ine cont de a!ari$ia sarcinii &i de men$inerea acesteia du!# trans'erul !roas!#t/ de natura sarcinii :cre&terea unui !rematur/ a unor duble$i sau tri!le$i 'iind mai di'icil# dec7t a unui co!il unic/ n#scut la termen</ de (7rsta !#rin$ilorA crio!re)er(area nu se !oate "ntinde !7n# se a=unge la di'eren$# de o genera$ie "ntre co!ii care "n 'a!t sunt gemeni. Durata este "n general de G ani/ '#r# a 'i "ns# stabilit# !rin lege. mbrionii se !ot !#stra "n ) ncile de em)#i!ni.
4ncile de embrioni sunt in$rastructuri tehnice i a-ministrati)e ce permit pstrarea em!rionilor umani congela%i pe -urate )aria!ile -e timp. Pstrarea em!rionilor umani a !ene$iciat -e o )ast experien% a crio!iologiei acumulat pe em!rionii animalelor. Mn 5>FE= s,a nscut pentru prima -at n Australia un copil o!%inut prin plasarea intrauterin a unui em!rion -econgelat.

Produc$ia de em)#i!ni *"p#an"me#a#i este -e $acto la originea crio!re)er(a$iei de embrioni &i !une !roblema statutului lor. 2tili)area acestor embrioni im!une o ierarhi)are a indica$iilorC utili)area "n cu!lul donator de game$i/ donarea embrionului unui cu!lu steril/ e0!eriment &tiin$i'ic :dV<. @n !ractica medical#/ 'unc$ionarea unei b#nci de embrioni trebuie s# se su!un# unui c!d etic+ "n care trebuie men$ionat &i consim$#m7ntul &i (oin$a donatorului !ri(ind soarta embrionilor/ at7t tim! c7t aceast# (oin$# nu "ncalc# normele morale ale societ#$ii sau ordinea !ublic#. *e de)bate intens *!a#ta em)#i!nil!# / # p#!iect pa#ental . In ca)ul "n care !roiectul cu!lului este irea)abil sau abandonat/ embrionii ob$inu$i !ot urma trei c#i C distrugerea acestoraA donarea de embrioni unor cu!luri in'ertile/ cu !robleme !articulare A donarea "n (ederea cercet#rii . @naintea "nce!erii !rocedurilor/ du!# in'ormarea cu!lului asu!ra eta!elor &i !rocedurilor/ se cere acestuia semnarea unui document "n care se s!eci'ic# dac# este sau nu de acord cu congelarea embrionilor &i care (a 'i soarta acestora "n ca) c# nu !ot 'i 'olosi$i de c#tre cu!lul res!ecti( . 9 alt# !roblem# care a!are este *!a#ta em)#i!nil!# Dn ca1 de dece* al pa#tene#"l"i. @n Statele Unite+ este !ermis trans'erul embrionilor/ "n tim! ce "n -#an.a numai e0ce!$ional/ "n ca) de deces brutal "n tim!ul !rocedurilor de +II :'a$# de "ns#m7n$area !ostmortem di'eren$a constituind-o 'a!tul c#/ "n ca) de +II/ !rocreerea P 'ecundarea a a(ut loc "n tim!ul (ie$ii !artenerului<. Yi "n acest ca) a!ar "ns# "ntreb#ri C oare so$ul ar 'i acce!tat/ "n continuare/ trans'erul dac# ar 'i r#mas cu grad mare de handica! 'i)ic du!# accident sau

'emeile "ns#rcinate ale c#ror so$i mor "n !rimele )ile du!# conce!$ie (or "ntreru!e sarcina automat V Donarea de s!erm# !oate s# e0iste &i "n ca)ul p#!c#ea.iei / # tat . ste (orba des!re 'emeile celibatare sau cu!lurile de lesbiene . De)baterile ce au loc "n aceste situa$ii !ornesc de la doi !oli o!u&i C !e de o !arte/ ideea de a garanta co!ilului echilibrul !siho-a'ecti( ce im!lic# !re)en$a a doi !#rin$i C - mama &i tat#l -/ iar !e de alt# !arte aceea [ -e a elimina limitele n )oin%a $emeii -e a procreea i a $on-a tipul -e $amilie pe care l,a ales cu toat li!ertatea i responsa!ilitateaT . 3!na#ea de !6!cite Ba !rima (edere/ !are s# !re)inte acelea&i as!ecte ca &i donarea de s!erm# C gratuitatea/ anonimatul/ donarea de la un cu!lu 'ertil/ cu co!ii !entru un cu!lu in'ertil ce doresc co!ii etc. *itua$iile nu sunt "ns# similare. n p#im"l #>nd+ ob$inerea de o(ocite este mult mai di'icil#/ !resu!une un tratament de inducere &i monitori)are destul de greu de su!ortat/ im!lic# un act chirurgical etc. Pe de alt pa#te+ semni'ica$ia de 5-onorT nu e acea&i !entru c#/ "n acest ca)/ este (orba des!re donarea de la o 'emeie altei 'emei &i nu de la un b#rbat la o 'emeieA !aternitatea "n donarea de s!erm# este destul de 'ragil# !e c7nd maternitatea "n donarea de o(ocite este cert# din !unct de (edere biologic :'emeia 'iind cea care duce sarcina &i na&te</ donoarea 'iind deci doar mam# genetic#. As!ectele !ri(ind anonimatul &i !#strarea secretului sunt relati( acelea&i. 2anca de !6"le
"anca -e o)ule este o in$rastructur tehnic i a-ministrati) care permite pre(er)area game%ilor $eminini (o)ocite) pentru o -urat )aria!il -e timp n )e-erea utili(rii n repro-ucerea uman asistat. Exist meto-e -e o e$icacitate relati) pentru reali(area conser)rii prin congelare a o)ocitelor umane. #oate au ns un risc crescut -e -epreciere a unui procent semni$icati) -e o)ocite, nc0t maBoritatea echipelor pre$er criopre(er)a%ia em!rionilor i nu a o)ocitelor. Criopre(er)a%ia o)ocitelor se nso%ete -e un procentaB non negliBa!il -e anomalii genetice ale em!rionilor re(ulta%i, -atorate le(iunilor ne-ecela!ile ale $usului mitotic (prin $rig) i reparti%iei anormale a cromo(omilor n cursul -i)i(iunii oului.

Problemele etice sunt asem#n#toare celor ridicate de b#ncile de s!erm#. 3!na#ea de em)#i!n Nu re!re)int# nici !e de!arte o sum# a !roblemelor ridicate de donarea de s!erm# &i o(ocit/ ci este un 'el de ado!$ie antici!at# care ar !utea e(ita distrugerea embrionilor su!ranumerari.

Pentru !artenerii cu!lului donor situa$ia este e0trem de delicat#/ em)#i!nii d!na.i 'iind de 'a!t T$ra%i i surori poten%ialiT ai !ro!rilor co!ii. In acest ca) /comisiile etice se g#sesc "n 'a$a unor !robleme &i im!lica$ii mult mai largi/ mult mai com!le0e/ iar luarea deci)iilor este mult mai grea &i mai "ndelungat#. @n numeroase $#ri/ este inter)is# donarea de embrioni tocmai !entru a !re"nt"m!ina aceste !robleme. Din 'ericire/ ca)urile de dubl# sterilitate sau sterilitate la un !artener !lus maladie genetic# gra(# la cel#lalt sunt destul de rare :indica$ii !u$ine dar bine de'inite<. 3")la d!na#e de 5ame.i ste "n general inter)is#/ deoarece las# loc la nenum#rate abu)uri/ tenta$ii &i de(ieri eugenice.

Declaraia A"" asupra fecundaiei Oin vitroO (i a transferului de embrion (=a-ri- 4:;L)
7ecun-a%ia Gin )itroG i trans$erul -e em!rion constituie o tehnic me-ical utili(at n toat lumea pentru tratamentul sterilit%ii. Ea a-uce !ene$icii at0t pacien%ilor in-i)i-uali, c0t i societ%ii n general, nu numai pentru tratamentul sterilit%ii, -ar i pentru posi!ilitatea pe care o o$er -e a se e)ita -e$ectele genetice i -e a se ameliora cercetarea $un-amental asupra repro-ucerii i contracep%iei umane. Asociaia "edical "ondial (A"N in)it me-icii s ac%ione(e con$orm eticii i respect0n- sntatea )iitoarei mame i a em!rionului nc -e la nceputul )ie%ii. Pentru a aButa me-icii s i-enti$ice i s respecte o!liga%iile lor etice, A== a promulgat urmtoarea -eclara%ieI 8nter)en%ia me-ical n procesul repro-ucerii este Busti$icat pe plan etic i tiinti$ic n ca(urile -e sterilitate re(istent la tratamente me-icamentoase i chirurgicale clasice i anumeI incompati!ilitate imunologicC sterilitate pro)ocat -e o!stacole ire)ersi!ile la nt0lnirea game%ilor masculini i $emininiC sterilitate -e cau( necunoscut. Mn toate aceste mpreBurri, me-icul nu poate ac%iona -ec0t cu consim%m0ntul clar al -onorilor i primitorilor i n interesul maxim al copilului ce se )a nate. =e-icul tre!uie s -ea pacien%ilor si, pe in%elesul lor, su$iciente in$orma%ii -espre scopul, meto-a, riscurile, incon)enientele i -ecep%iile legate -e proce-euC el tre!uie, -e asemenea, s o!%in -e la pacien%i consimm<ntul lor avizat n ceea ce pri)ete proce-eul. Ca pentru orice tip -e inter)en%ie $acultati), me-icul tre!uie ntot-eauna s se con$orme(e legilor i reglementrilor n )igoare, ca i normelor etice i pro$esionale sta!ilite -e asocia%ia sa me-ical na%ional sau -e alt organi(a%ie me-ical competent. Pacien%ii au -reptul la acelai respect al

secretului pro$esional i al )ie%ii pri)ate ca i n ca(ul oricrui tratament me-ical. ?ac tehnicile -e 78V pro-uc o)ule exce-entare care nu )or $i $olosite pentru tratamentul ime-iat al sterilit%ii, soarta acestor o)ule tre!uie hotr0t n acor- cu -onoriiC o)ulele exce-entare pot $iI -istruseC crioconser)ateC $ecun-ate i crioconser)ate. Cunoaterea tiin%i$ic a proceselor -e maturare i $ecun-are i a primelor sta-ii -e -e()oltare pluricelular este a!ia la nceputurile ei. ?e aceea, se )or stu-ia i o!ser)a $enomenele $i(ice i chimice n acest -omeniu, respect0n- cu stricte%e exigen%ele Declaraiei de la %elsin:i a A"" i cu acor-ul scris al -onorilor. Cercetarea #ehnica $ecun-a%iei Gin,)itroG i a transplantului -e em!rion poate $i util at0t pentru cercetarea )i(0n- o mai !un n%elegere a apari%iei i transmiterii -e$ectelor genetice, c0t i pentru e)itarea i tratarea lor. Pot apare, ns, at0t pentru me-ic, c0t i pentru pacient, implica%ii pro$un-e morale i etice. =e-icul nu,i poate )iola propriile sale principii moraleC el tre!uie, -e asemenea, s $ie sensi!il la principiile morale i etice ale pacien%ilor si i s le respecte. =e-icul are -atoria -e a in$orma -eplin pacien%ii ce )or participa la cercetare i consim%m0ntul a)i(at al acestora nu numai s rspun- exigen%elor legale -ar s corespun- i ni)elului particular al responsa!ilit%ii pro$esionale sta!ilite -e normele etice. Principiile ?eclara%iei -e la 9elsin5i a A== se aplic oricrei cercetri clinice n materie -e $ecun-are Gin )itroG i -e transplant -e em!rion, ca i tuturor pro!lemelor -e cercetare clinic n acest -omeniu. Asociaia "edical "ondial recoman- me-icilor s se a!%in -e la inter)en%ia n procesele -e repro-ucere care s permit alegerea sexului $oetusului i s ac%ione(e ast$el nc0t s e)ite transmiterea unor !oli gra)e legate -e sex. Donorii #ehnica $ecun-a%iei Gin )itroG i a transplantului -e em!rioni permite posi!ilitatea -ona%iei -e o)ule, sperm i -e em!rioni, ast$el c prin%ii !iologici !iologic pot s nu $ie prin%ii copilului nscut prin acest proce-eu. &tili(area game%ilor sau em!rionilor -ona%i poate $i la originea unor importante pro!leme Buri-ice, morale i etice, at0t pentru prin%i c0t i pentru me-icii implica%i. =e-icul tre!uie s respecte toate legile n )igoare, ca i restric%iile etice impuse -e asocia%ia me-ical na%ional sau -e alt organi(a%ie me-ical competent. =e-icul tre!uie, -e asemenea, s cunoasc i s respecte principiile morale i etice ale pacien%ilor, s se a!%in -e a $olosi game%i sau em!rioni -ona%i, intr0n- n con$lict cu restric%iile legale sau etice sau cu principiile morale ale pacien%ilor. =e-icul tre!uie s poat re$u(a s se asocie(e la o inter)en%ie pe care o consi-er inaccepta!il $a% -e contiin%a sa. #ehnica -e crioconser)are sporete -isponi!ilitatea game%ilor i em!rionilor n )e-erea -onrii. C0n- aceasta este permis, -ac mai mul%i -onatori -e game%i sau -onatori -e em!rion nu,i asum $unc%ia -e prin%i ai copilului ce se )a nate, me-icul tre!uie s se asigure c receptorii

accept ntreaga responsa!ilitate a copilului ce se )a nate, $ar s se preBu-icie(e -repturile acestuia -up ce se nate. Mn ca(ul n care o $emeie a-ult nu are uter, recursul la maternitate prin su!stituire este posi!il -ac aceast meto- nu este inter(is -e legile n )igoare sau -e regulile etice emise -e asocia%ia me-ical national sau -e alt organi(a%ie me-ical competent. Consim%m0ntul li!er i a)i(at tre!uie s $ie o!%inut -e la toate pr%ile implicate n orice $el pentru aceast maternitate -e su!stituireC aceast meto- are implica%ii legale, etice i morale -e care me-icul tre!uie s %in cont, ca parte integrant a -eci(iei la care s,a recurs. Paragra$ul prece-ent nu are ca scop -e a spriBini pe mamele purttoare, prin care o $emeie accept, prin miBlocirea unei anumite sume -e !ani, s $ie inseminat cu sperma unui !ar!at a crui so%ie nu poate a)ea copii i s pre-ea apoi copilul acestui !r!at i so%iei prin a-op%iune legal. Orice act comercial prin care o)ule, sperma sau em!rionii $ac o!iectul unei cumprri sau al unei )0n(ri este n mo- expres con-amnat -e Asocia%ia =e-ical =on-ial.

PRO2LEME ETICE SPECI-ICE NOILOR TEHNOLOGII REPRO3UCTI9E


Noile tehnologii re!roducti(e/ "n a'ara metodelor &tiin$i'ice/ au im!us &i o nou# terminologie/ care are de'init con$inutul dar care nu &i-a re)ol(at con'lictele etice interne. @ntre no$iunile noi/ introduse &i acce!tate/ cele mai de)b#tute sunt maternitatea -e su!stitu%ie/ !ncile :de s!erm#/ de o(ule/ de embrioni</ -repturile em!rionilor etc. @n rare ca)uri/ solu$iile au 'ost uni(oce. Mate#nitatea de *")*tit".ie =aternitatea -e su!stitu%ie const n acceptul unei $emei -e a purta o sarcin (implantarea unui em!rion) la cererea unui cuplu steril, n cele mai multe ca(uri contra cost, i n angaBamentul acesteia -e a ce-a necon-i%ionat, -up natere, nou,nscutul cuplului cu care a ncheiat contractul. Sin!nimeC 'emeie-!urt#toare/ mam#-!urt#toare/ maternitate !entru al$ii/ contract de sarcin#/ sarcin# !entru altul/ mam#-surogat. Ci#c"m*tan.ele "n care maternitatea de substitu$ie este indicat# se limitea)# la un num#r restr7ns de ca)uriC STERILITATEA DE CUPLU !N CARE SOIA PREZINT O MALFORMAIE UTERIN CE FACE IMPOSIBIL PSTRAREA SARCINII3 FEMEIA DIN CUPLU URMEAZ UN TRATAMENT CE PUNE !N PERICOL DEZVOLTAREA EMBRIONULUI I A FTULUI3 SARCINA PUNE !N PERICOL VIAA I % SAU SNTATEA FEMEII.

_ =ama purttoareT a existat -in cele mai )echi timpuri. Este a-e)rat c $ecun-area se $cea pe cale natural , prin a-ulter acceptat. 2ara& - so%ia lui Abra&am a apelat la ser)itoarea Agar i ast$el s,a nscut un $iu , Israel9 Mn $oma antic exista )entrum locareI un !r!at cu o so%ie $ertil o putea ce-a temporar unui !r!at cu so%ie steril, iar copilul era recunoscut n $amilia celui -in urm. Qa tri!urile -in Africa i -in #acificul de 2ud= aceast $orm -e $ilia%ie se practic i n pre(ent. Problemele etice &i legale ridicate de maternitatea de substitu$ie ar !utea 'i ast'el sinteti)ateC +ilia$ia co!ilului :nou n#scutului< Natura =uridic# a contractului 'emeii cu 'amilia :cu!lul< steril Contractul "ncalc# sau nu !rinci!iul necomerciali)#rii cor!ului uman -ilia.ia c!pil"l"i @n ca)ul maternit#$ii de substitu$ie/ asist#m la o disociere clar# "ntre gra(iditate &i maternitate &i la o ado!$ie ante-na&tere. Dac#/ atunci c7nd at7t o(ulul c7t &i s!ermato)oi)ii !ro(in de la membrii cu!lului steril/ echi(alarea din !unct de (edere social &i legal cu ado!$ia sau chiar cu 'ilia$ia biologic# !oate 'i acce!tat#/ "n alte ca)uri situa$ia co!ilului se com!lic#. O6"l"l !oate !ro(eni de la o alt# 'emeie sau chiar de la mama !urt#toare. Pentru a se accepta a-op%ia nu este necesar consim%m0ntul mamei* Care este mama * Dac# mate#nitatea este do(edit# de actul na&terii/ nou n#scutul este a! initio 'iul mamei !urt#toare. Pentru a 'i eli)ratT cu!lului care l-a comandat este necesar :"n a'ara contractului< consim$#m7ntul acesteia. Putem asista "ns# &i la o disociere "ntre !aternitatea biologic# &i cea sociologic#/ atunci c7nd se !ractic# inseminarea arti'icial# :sau 'ertili)area in )itro< cu donor anonim. *itua$ia !oate de(eni mai com!le0# dac# mama p"#t t!a#e este c#s#torit# &i so$ul are la na&terea co!ilului !reten$ii de !aternitate. *e !oate a=unge ca O p #in.i s#-&i dis!ute un co!il iar 'iecare s# aib# argumente etice/ !sihologice &i legale !rin care s#-&i =usti'ice !aternitatea. R#m7ne ca s# elucid#m care !aternitatePmaternitate trebuie acce!tat#C cea genetic#/ cea legal# &i sociologic# sau cea inten$ional#. Nat"#a ;"#idic a c!nt#act"l"i Numeroase contro(erse :&i nu numai =uridice< au a!#rut legat de contractul "ncheiat "ntre mama !urt#toare &i cu!lul steril. Cu at7t mai mult atunci c7nd acest contract este cu titlu oneros. :adic# "n ma=oritatea ca)urilor<

Este un contract civil* Este un contract de v<nzare a copilului* @n acest ca)/ contractul este nul de dre!t/ deoarece ma=oritatea codurilor ci(ile :inclusi( Codul ci(il rom7n - art. 99?-999< declar# nulitatea contractelor care au ca obiect bunuri scoase din circuitul ci(il/ iar (ia$a 'ace !arte dintre acele bunuri ce nu !ot 'i negociate. Este un contract de prestri de servicii , un contract -e a purta un copil intrauterin, un pre% al uterului, o renun%are anticipat la -repturi parentale* 4reu de admis un contract de !rest#ri de ser(icii/ deoarece "n ca)ul maternit#$ii de substitu$ie/ acesta !oate sau nu s# se 'inali)e)e/ '#r# a e0ista !osibilitatea de a im!une res!ectarea sa. Nimic nu !oate obliga mama !urt#toare de a remite co!ilul '#r# o hot#r7re =udec#toreasc# cu!lului steril. a !oate oric7nd/ "n tim!ul sarcinii/ s#-&i modi'ice acordul. a este mama legal# at7t tim! c7t/ "n ma=oritatea statelor "n materie de maternitate/ 'ilia$ia genetic# este su!linit# de gesta$ie. Aceasta sub re)er(a hot#r7rii =udec#tore&ti. Tribunalul din NeN Ie#*eP "n $%%@ "n ca)ul 3ab; %. a a!elat la argumentul interesului co!ilului c7nd a acce!tat cererea cu!lului steril de a li se "ncredin$a co!ilul re$inut de mama !urt#toare &i nu la 'ilia$ia biologic# sau la e0ecutarea contractului. 3ste o comercializare a corpului P Atunci contractul ncalc sau nu principiul necomerciali(rii corpului uman* C7nd se 'ace c!nt#a c!*t/ nu e0ist# nici o "ndoial# c# ne a'l#m "n aceast# situa$ie. De aceea/ maternitatea de substitu$ie este contestat# "n numele intangibilit#$ii cor!ului uman/ ca un a'ront al demnit#$ii. Riscul e0!loat#rii 'emeilor este real &i el trebuie luat "n calcul &i !re(enit. Dar e0ist# &i maternitate de substitu$ie din sentimente de solidaritate uman#. @n realitate/ maternitatea de substitu$ie oscilea)# "ntre cele dou# modeleC de solidaritate &i de comerciali)are a cor!ului. De aceea unei !robleme com!le0e trebuie s# i se g#seasc# solu$ii com!le0e. @ntre interdic$ia total# &i un liberalism e0cesi(/ calea de mi=loc &i anume reglementarea !otri(it normelor etice/ religioase/ culturale &i sociale ale 'iec#rei comunit#$i "n !arte constituie o solu$ie realist#.

DREPTURILE EMBRIONULUI
!N CURSUL PROCESULUI FERTILIZRII IN VITRO !N CARE TOATE OVULELE FERTILIZATE VOR FI IMPLANTATE !N UTERUL MAMEI, PROBLEMA PROTECIEI EMBRIONILOR SE

REFER NUMAI LA PERIOADA SCURT !N CARE EMBRIONUL SE GSETE IN VITRO. PROTECIA DEVINE UN OBIECTIV MULT MAI IMPORTANT CI PENTRU PSTRAI EMBRIONII PENTRU CARE NU SUNT SAU IMPLANTAI CERCETRI

IMPLANTRI ULTERIOARE. %ai mult e pre,em!rionul6 a 'ost de=a de'init. Prin epre,em!rion6 se desemnea)# eta!ele de de)(oltare a embrionului uman "n !rimele ,4 )ile. Aceast# denumire "ncearc# s# =usti'ice din !unct de (edere etic &i legal e0!erimentele !e embrionul uman mai mic de ,4 )ile. Ra!ortul European Science 7oun-ation din $%@G utili)ea)# !entru !rima dat# acest termen/ du!# ce C!mi*ia 8a#nacA E$%@BF "n Aaportul asupra noilor tehnologii -e procrea%ie a re'u)at s# de'ineasc# statutul embrionului uman. Pentru a =usti'ica distinc$ia "ntre embrion &i !re embrion European Science 7oun-ation a sus$inut c# e0ist# di'eren$e esen$iale "ntre ace&tia &i c# acestea !ot 'i anali)ate !e ba)a a trei criteriiC p!*i)ilitatea de a *"/e#i :!erce!$ia sinelui<A tubul neural se 'ormea)# "n =urul celei de a 3D-a )ile du!# 'ecundareA linia !rimiti(# a!are "n a ,3-,4 )iA linia !rimiti(# inaugurea)# o oarecare sensibilitate indi(idual#A indi6id"alitatea caracteristic# 'iin$ei umaneA !7n# la ,4 )ile embrionul este di(i)ibil/ !ut7nd da na&tere gemenilor mono)igo$iA dependen.a de c!#p"l mameiS !re-embrionul "nce!e nida$ia "n uter "n )iua a .-E-a &i o "ncheie "n a ,4-a )i. ste de men$ionat c# European =e-icine Aesearch Council :,9?.< &i American 7ertilit6 Societ6 :,9?.< au re$inut termenul de pre,em!rion/ "n tim! ce Consilul Europei prin CA9"8 :ComitW ad-hoc d>e0!erts sur la bioWthiMue< 4::N !re'er# doar termenul de em!rion !entru toate stadiile de de)(oltare a )igotului. EMBRIONUL UMAN NU ESTE NUMAI EXPRESIA GENETIC COMPLET A FIINEI UMANE, DAR I UN PUTERNIC SIMBOL AL REGENERRII UMANE. ASTFEL, PUTEM S-L APRECIEM I S-I OFERIM RECUNOTERE LEGAL, CHIAR DAC NOI NU RECUNOATEM LEGAL NICI OVULUL, NICI SPERMATOZOIDUL. PE DE ALT PARTE, RECUNOATEM I ACCEPTM O PIERDERE SEMNIFICATIV DE EMBRIONI I NU FACEM EFORTURI PENTRU A-I RECUPERA.

CARE ESTE DESTINUL EMBRIONILOR SUPRANUMERARI REZULTAI PRIN FERTILIZARE IN VITROG SE OFER 4 SOLUII& c#i!p#e1e#6a#ea care !oate o'eri embrioni acelora&i !#rin$i "n ca)ul e&ecurilor !rocedurilor de 'ertili)are in (itro sau/ du!# o anumit# !erioad# de la !rima sarcin#/ c7nd !#rin$ii "&i mai doresc al$i co!iiA acest lucru se 'ace numai cu consim$#m7ntul ambilor !#rin$iA d!na#ea em)#i!nil!# unui alt cu!lu sterilA /!l!*i#ea "n cercetarea &tiin$i'ic#A di*t#"5e#ea acestor embrioni.

2 ncile de em)#i!ni sunt in'rastructuri tehnice &i administrati(e ce !ermit !#strarea embrionilor umani congela$i !e durate (ariabile de tim!. P#!d"c.ia de em)#i!ni su!ranumerari este -e $acto la originea crio!re)er(a$iei de embrioni &i !une !roblema statutului lor. 2tili)area acestor embrioni im!une o ierarhi)are a indica$iilorC utili)area "n cu!lul donator de game$i/ donarea embrionului unui cu!lu steril/ e0!eriment &tiin$i'ic :dV<. @n !ractica medical#/ 'unc$ionarea unei b#nci de embrioni trebuie s# se su!un# unui c!d etic+ "n care trebuie men$ionat &i consim$#m7ntul &i (oin$a donatorului !ri(ind soarta embrionilor/ at7t tim! c7t aceast# (oin$# nu "ncalc# normele morale ale societ#$ii sau ordinea !ublic#. PAPA IOAN PAUL AL II9LEA (.4 MAI +,,-) FCEA APEL LA MEDICI PENTRU OPRIREA ACESTOR PRACTICI& AFAC APEL LA CONTIINA AUTORITILOR TIINIFICE ALE LUMII I N SPECIAL LA CONTIINA MEDICILOR, PENTRU CA PRODUCEREA DE EMBRIONI S FIE OPRIT, LUND N CONSIDERAIE FAPTUL C NU ESTE O SOLUIE MORAL I LEGAL PENTRU DESTINUL MIILOR DE EMBRIONI NGHEAI CARE AR TREBUI PROTEJAI PRIN LEGE CA PERSOANE UMANE.B CERCETAREA TIIN IFIC !N DOMENIUL MEDICAL !NS, CA I !N ALTE DOMENII, NU POATE FI OPRIT. NICI BISERICA, NICI REPREZENTANII UNEI ORGANIZAII PENTRU PROTECIA DREPTURILOR FEMEII SAU ALE EMBRIONILOR NU SE VOR PUTEA OPUNE EXPLOZIEI DE INFORMAIE CARE NE ASALTEAZ. RSPUNZND LA ATACURI I CRITICI

VEHEMENTE, CERCETTORII !I MOTIVEAZ POZIIA (CEL MAI ADES FARISEIC), SPUNND C FAC TOATE ACESTEA PENTRU OAMENI. POATE C AU DREPTATE, PENTRU C TEHNOLOGIILE MODERNE PERMIT NU NUMAI IDENTIFICAREA I CARTOGRAFIEREA GENOMULUI UMAN, CU ANALIZA FIECREI GENE ,CI I, EVENTUAL, !NLOCUIRE A UNEI GENE ALTERATE CU UNA NORMAL. FOLOSIREA UNEI GAME MULT MAI LARGI DE METODE DE DIAGNOSTIC I TRATAMENT AR PUTEA DUCE LA OBINEREA UNUI NUMR MULT MAI MARE DE SUCCESE !N MEDICIN. DESCOPERIRILE FCUTE !N ULTIMUL TIMP !N GENETICA CLINIC AU ADUS NOI PERSPECTIVE ASUPRA BOLILOR GENETICE. EXIST TENTAIA PRACTICRII UNOR TESTE $ENETICE PE EMBRIONI UMANI, !N ACEST MOD FIIND AFECTAT INTEGRITATEA EMBRIONILOR. TESTELE EFECTUATE PENTRU DEPISTAREA UNOR ANOMALII GENETICE LA EMBRIONII OBINUI PRIN FERTILIZARE IN VITRO AR PUTEA DEVENI O MODALITATE FOARTE IMPORTANT DE A HOTR! ELIMINAREA UNUI EMBRION PURTTOR AL UNEI ANOMALII GRAVE. NU ESTE OARE MAI BINE S PREVENIM DEZVOLTAREA UNUI FT ANORMAL, DECT S NE AFLM MAI TRZIU N IMPOSIBILITATEA DE A MAI FACE CEVAG CERCETRILE VIITOARE VOR PERMITE CHIAR INTERVENIA TERAPIEI GENICE PENTRU A CORECTA O BOAL GENETIC DIN STADIUL EMBRIONAR. !N CONDIIILE EXPUSE, ESTE GREU PENTRU MEDICI S SE OPREASC I S NU CAD !N EXTREMA ELIMINRII

TUTUROR EMBRIONILOR PURTTORI AI UNEI ANOMALII , FR A FI SIGURI CARE ESTE NATURA ACESTEI TARE. TENTA IA EU$ENIEI POATE FI PREA APROAPE. DAC ACEL EMBRION ESTE CONDAMNAT FR DREPT DE APEL, ACEST LUCRU SE CONFUND CU RASISMUL SAU CU CUTAREA OMULUI SUPERIOR3 EU$ENIA POATE APARE CA FORM A UNEI SELECII NEGATIVE CARE APELEAZ LA REFLECII ETICE. !N ACELAI CONTEXT, SE POATE !NCADRA IDEEA C NOILE TEHNOLOGII REPRODUCTIVE I INTERVENIILE PE EMBRIONI OFER PROMISIUNEA UNOR COPII PERFECI, CU GENE PROIECTATE, ALE CROR CARACTERISTICI GENETICE (SEX, CULOAREA OCHILOR, A PRULUI, PARTICULARITI COMPORTAMENTALE) AR PUTEA FI MANIPULATE I ALESE CHIAR DE PRINI. A NTRERUPE EVOLUIA UNUI EMBRION CU ANOMALIE CROMOZOMIAL D TRISOMIA =N DE EXEMPLU ESTE O NECESITATE SOCIALG DAR NECESITATEA SOCIAL POATE CONSTITUI UN CONSIDERENT MORAL G INTERVENIILE PENTRU CORECTAREA UNOR ANOMALII SUNT I ELE USTIFICATE. DAR POATE FI OARE JUSTIFICAT NCERCAREA DE A CREA UN OM PERFECT PRIN MANIPULAREA GENELOR EMBRIONILORG LA CE AR PUTEA FOLOSI I CE URMRI AR PUTEA AVEA ASTFEL DE INTERVENIIG TENTAIA ALEGERII UNUI COPIL CU ANUMITE CALITII APARE CONTRAR DEMNITII UMANE, CCI EA ANULEAZ RESPECTUL SINGULARITII I LIBERTII COPILULUI I A INDIVIDULUI.

REZULTATUL FERTILIZRII IN VITRO ESTE O SARCIN MULTIFETAL DE CELE MAI MULTE ORI, CARE FEI. PRACTICA MEDICAL CURENT REPREZINT SOLU IA UN POTENIAL PERICOL, ATT PENTRU MAMA CT I PENTRU OFER REDUC IEI EMBRIONARE *MPR+&
Mn aceast proce-ur, un ac este inserat n uterul mamei, ghi-at ecogra$ic pentru a omor unii em!rioni i este imposi!il s se selecte(e cei mai )ia!ili i sntoi em!rioniC -eci, n acest moment al sarcinii, selec%ia -e)ine o pro!lem -e ans.

POZIIA BISERICII ROMANO9CATOLICE ESTE CLAR I DIRECT EBNU EXIST DIFERENE MORALE NTRE ZIGOT, PRE@EMBRION, EMBRION I FT. REDUCEREA NUMRULUI DE FEI NSEAMN AVORT I CRIM.B O ATITUDINE SIMILAR !MBRIEAZ I TEOLO$II ORTODO6I. TOTUI, !N CONDIIILE UNEI SARCINI MULTIPLE, FIECARE FT ESTE CONSIDERAT ATT O VICTIM CT I UN AGRESOR ASUPRA CELORLALI FEI I ASUPRA MAMEI. N CEILALIG RABINUL >I0#A= 0ILBERSTEIN I-A PREZENTAT PUNCTUL DE VEDERE, COMPARND ACEAST SITUAIE CU SITUAIA UNUI GRUP DE OAMENI CARE SE AFL !N PERICOL DE MOARTE I POT FI SALVAI DOAR SACRIFICND CIVA DIN MEMBRII GRUPULUI. EL SUSINE C REDUCIA EMBRIONAR AR TREBUI ACCEPTAT, FIIND CONSIDERAT MAI DEGRAB O ACIUNE DE SALVARE DECT UN AVORT. RABINUL DAVID #ALEVI DIN TEL-AVIV SUSINE C REDUCIA EMBRIONAR ESTE USTIFICAT PENTRU A PREVENI NATEREA PREMATUR SAU A UNOR COPII CU ACEST CONTEXT AR PUTEA PENTRU FI A@I JUSTIFICAT SALVA PE ELIMINAREA UNOR EMBRIONI

DEFECTE FIZICE SAU%I MENTALE SERIOASE, DE PREFERIN !N PRIMELE 4# DE ZILE DE LA IMPLANTARE. NUMRUL FE ILOR CE TREBUIE ELIMINAI ESTE O PROBLEM MEDICAL. MEDICII IMPLICAI TREBUIE S DECID NUMRUL MINIM DE EMBRIONI CARE VOR FI ELIMINAI PENTRU A ASIGURA UN BUN PROGNOSTIC PENTRU MAM I FEII RMAI. EXIST O LIMIT PESTE CARE UN PRODUS DE CONCEPIE POATE FI CONSIDERAT FIIN CU ACELEAI DREPTURI CA UN NOU@NSCUTG RSPUNSURILE SUNT MODELATE DE CONCEPIILE NOASTRE MORALE, FILOZOFICE I RELIGIOASE. PENTRU $ENETICIENII CRETINI% VIAA !NCEPE !N MOMENTUL FECUNDAIEI3 CALITATIV, UN OU NU SE DEOSEBETE DE UN COPIL& ADIN MOMENT CE OVULUL ESTE FERTILIZAT NCEPE O VIA CARE NU APARINE NICI TATLUI, PRIMUL NICI MAMEI. AL ESTE VIAA UNEI NOI FIINE UMANEB:LEJEUNE<. !NVTURA CRETIN SPUNE C, DIN MOMENT EXISTENEI, REZULTATULUI PROCREAIEI UMANE TREBUIE S I SE ACORDE RESPECT NECONDIIONAT, ACEASTA FIIND DATORIA MORAL A FIINEI UMANE. ROBERT DEBRE AFIRMA&* APORTUL RECENT AL BIOLOGIEI UMAN NE@A NVAT C ADEVRATA NATERE UN CORESPUNDE FECUNDAIEI. NOI CONSIDERM C FIINA SE DEZVOLT TREPTAT, NEEXISTND NICI MOMENT N CARE S SE POAT SPUNE C NU ESTE OM N DEVENIRE. ORICE FIIN NCEPE CU O CELUL UNIC. VIAA UMAN NCEPE CU CELULA FECUNDAT. NU EXIST NICI O ETAP N CARE S AI DREPTUL S O OPRETI. A

LA CEALALT EXTREM, EXIST EMBRIOLO$II CARE AFIRM C VIA ARE NUMAI UN ORGANISM AUTONOM, .4 DE ADIC UN FT MAI MARE DE / LUNI, EVENTUAL SPTMNI. DAVID BLEIC# A OFERIT URMTOAREA OBSERVAIE RELEVANT PENTRU PUNCTUL DE VEDERE AL UDECII IUDAICEEB LEGEA IUDAIC ESTE PREOCUPAT DOAR DE FENOMENELE PALPABILE REALE. UN ORGANISM CE POATE FI OBSERVAT DOAR PRIN MRIRE LA MICROSCOP ESTE UN ORGANISM CARE NU EXIST DUP LEGEA IUDAIC.:C<. N TIMPUL STUDIILOR FOARTE TIMPURII ALE DEZVOLTRII, CND ORGANISMUL ESTE NC MICROSCOPIC LEGEA NU RECUNOATE PROHIBIT.A EXISTENA LUI. ASTFEL, DISTRUGEREA EMBRIONILOR LA NCEPUTUL DEZVOLTRII LOR NU ESTE ACESTE LEGI SE BAZEAZ !NTR-O ANUMIT MSUR PE IDEEA C EMBRIONUL ESTE DOAR AO PICTUR DE LICHIDB !N PRIMELE 4# DE ZILE DE LA CONCEPIE I C NU ESTE VIABIL IN VITRO. DAC EMBRIONUL AR PUTEA FI MENINUT ARTIFICIAL !N AFARA UTERULUI, NU ESTE CLAR DAC ACESTE REGULI MAI POT FI APLICATE . CARE ESTE DECI CALEA DE MIJLOC I CINE ARE MAI MULT DREPTATEG CE REGULI AR TREBUI S RESPECTE MEDICII N CAZUL CRIOPREZERVRII EMBRIONILOR PENTRU EMBRIONII REZULTAI AN EXCESB PRIN FERTILIZARE IN VITROG

SE SUSINE C EMBRIONII NEIMPLANTAI, CARE NU AU AVUT NICIODAT STATUTUL DE VIABILI, AR PUTEA FI FOLOSII MEDICALE !N SCOPURI DE CERCETARE !NAINTE DE DISTRUGERE, ATUNCI CND BENEFICIILE ADUSE CERCETRII USTIFIC SACRIFICIUL. !N CELE MAI MULTE CAZURI, SE OPTEAZ PENTRU CONGELAREA ACESTORA,

FIIND )DEPOZITAI* !N )BNCI DE EMBRIONI* I UTILIZAI FIE PENTRU IMPLANTRI ULTERIOARE LA ACELAI CUPLU, FIE PENTRU DONARE PENTRU ALTE CUPLURI STERILE,FIE PENTRU CERCETARE. CONGELAREA !NDELUNGAT !NS PUTND S SCHIMBE LEGILE EREDITII, POATE RSTURNA !NTREGUL NOSTRU COMPORTAMENT REPRODUCTIV. BATTIN (,;?-) SE !NTREBA CE SE VA !NTMPLA ATUNCI CND BNCILE DE EMBRIONI VOR OFERI NEPOATEI UN EMBRION AL BUNICII SAU CND FIICA VA PUTEA FI SORA COPILULUI EI. COMITETUL DE BIOETIC DIN FRAN A PERMITE CRIOPREZERVAREA EMBRIONILOR CU . CONDIII& congelarea s# nu de!#&easc# ,D luniA cercetarea s# nu se 'ac# !e embrioni mai mari de E )ile. CARDINALUL T#OMAS :INNIN$, ARHIEPISCOP DE

GLASGO7 A SEMNAT O SCRISOARE (IULIE +,,-) CARE A FOST PUBLICAT !N )THE DAIL6 TELEGRAPH* EBCDE LA N AUGUST CEREM S SE NCEAP DISTRUGEREA CELOR O. FFF DE EMBRIONI UMANI OBINUI PRIN FERTILIZARE IN VITRO N URM CU > ANI I AI CROR PRINI, DINTR@UN MOTIV SAU ALTUL, NU MAI POT FI CONTACTAI. MAI MULT, DE VREME CE O PARTE DIN PRINII CELOR >F.FFF DE EMBRIONI CRIOPREZERVAI AU PIERDUT CONTACTUL CU CLINICA, NUMRUL EMBRIONILOR CE TREBUIE DISTRUI ESTE MAI MARE DE O.FFF. ACEASTA SITUAIE NEDORIT A APRUT N URMA CREERII DE EMBRIONI N NUMR MAI MARE DECT SUNT NECESARI PENTRU IMPLANTAREA IMEDIAT. ASTFEL, AVEM = SOLICITRIE N PRIMUL RND, ORGANIZAIA CARE CONTROLEAZ PROGRAMELE DE REPRODUCERE ASISTAT S CEAR OPRIREA PRODUCERII DE EMBRIONI N EXCESH N AL DOILEA RND, ELABORAREA UNEI LEGISLAII CARE S

INTERZIC

ATT

CREEREA

CT

CONGELAREA

EMBRIONILOR N EXCES.B CARDINALUL A DECLARAT C EMBRIONII TREBUIE LSAI S MOAR NATURAL, FR INTERVENII UMANE. EL A CONCLUZIONATE BSUNTEM NTR@O DILEM MORAL FR IEIRE. TOATE AA@ZISELE SOLUII ALE ACESTEI DILEME AU MULTE DEZAVANTAJE I NTREBAREA ESTE DAC VOM GSI O SOLUIE POTRIVIT. CRED C ACETI EMBRIONI CONGELAI SUNT VIEI UMANE NGHEATE I AR TREBUI TRATAI CU DEMNITATE.B !NCERCAREA DE A-L ASISTA PE DUMNE0EU LA CREAREA UNOR NOI OAMENI NE PUNE PE UN DRUM !NCRCAT DE DIFICULTI MORALE. ACELAI !NCERCAREA DE LUCRU A !L PUTEM SPUNE LUI I DESPRE SALVA CREAIA DUMNE0EU%

FOLOSINDU-NE DE VULNERABILITATEA UNOR ALTE FIINE UMANE CARE NU POT PROTESTA& EMBRIONII. VORBIM, !N ACEAST SITUAIE, DESPRE CERCETRILE CARE AU DUS LA OBINEREA UNOR ORGANE SAU ESUTURI PORNIND DE LA CELULE EMBRIONARE SAU DESPRE POSIBILITATEA DE A TRATA BOLI PN ACUM INCURABILE, CU PREUL SACRIFICRII MULTOR EMBRIONI. STUDIILE ARAT C PENTRU SALVAREA VIEII UNEI PERSOANE SUBSTANA EMBRIONI. S MERITE OARE ACEST SACRIFICIUG GNDINDU-NE LA FAPTUL C ORGANELE I ESUTURILE CARE S-AR OBINE DIN CELULE EMBRIONARE AR PUTEA SALVA SUTE DE VIEI OMENETI PUTEM AFIRMA C & ESTE MORAL S PROCEDM ASTFELG CU BOALA PAR8INSON RECOLTAT ESTE DE LA NECESAR ZECI DE CEREBRAL

PRERILE SUNT !MPRITE, EXISTND VOCI CARE SUSIN ALII IDEEA PLEDEAZ SALVRII PENTRU UNUI OM SACRIFICND O AGLOMERARE DE CELULE FR SIMURI SAU SENTIMENTE. RESPECTAREA DREPTURILOR EMBRIONILOR I A VIEII LOR. I UNII I ALII TIU C ADEVRUL ESTE UNDEVA LA MI LOC, IAR SOLUIA CEA MAI BUN NECESIT UN COMPROMIS PENTRU AMBELE PRI.

Adunarea #arlamentar a Consiliului 3uropei $ecomandarea 5BC? (5>F? n legtur cu utilizarea embrionilor (i feilor umani n scopuri diagnostice= terapeutice= (tiinifice= industriale (i comerciale
A-unarea, Aeamintin-u,i Aecoman-area :J1 (4:;H), n legtur cu ingineria genetic, ce propune un e)antai -e msuri, n special recunoaterea unui -rept la un patrimoniu genetic care s nu $ie manipulat arti$icial cu excep%ia scopurilor terapeutice, Consi-er0n- c cele mai recente cuceriri ale tiin%ei, n mo- particular ale em!riologiei animale i umane au -eschis perspecti)e tiin%i$ice, -iagnostice i terapeutice remarca!ile, Consi-er0n- c, prin $ecun-area in )itro, s,au -at miBloacele -e inter)en%ie n )ia%a uman n primele sta-ii, A9 Consi-er0n- c exploatarea posi!ilit%ilor tehnologice -uce la necesitatea ca me-icina s $ie gu)ernat -e principii etice i sociale clar -e$inite, 49 Consi-er0n- c pro$iturile -e tras -in progresele tiin%ei tre!uie e)aluate cu griBa pentru a se -etermina c0n-, cum i pentru care moti)e s se limite(e aceste posi!ilit%i tehnologice, C9 7elicit0n-u,se pentru Comitetul a- hoc -e Exper%i al Consiliului Europei asupra Progresului Otiin%elor "iome-icale, i la cea a Consiliilor europene ale cercetrii me-icale, ce lucrea( n ca-rul 7un-a%iei Europene a Otiin%ei, D9 @ot0n- comunicarea pu!licat -e Consiliile -e Cercetare =e-ical a : %ri ale Europei cu prileBul unei reuniuni %inute la Qon-ra, <,N iunie 4:;N, su! auspiciile 7un-a%iei Europene ale Otiintei, Consi-eran- c, -in momentul $ecun-rii o)ulului, )ia%a uman se -e()olt n manier continu, n aa $el nc0t nu se poate $ace -istinc%ie n cursul primelor $a(e (em!rionare) ale -e()oltrii sale, i c o -e$inire a statutului !iologic al em!rionului este necesar, Contient c acest progres a $cut precar con-i%ia Buri-ic a em!rionului i a $tului i c statutul lor Buri-ic nu este actualmente -eterminat -e lege, Contient c nu exist -ispo(i%ii a-ec)ate ce reglementea( utili(area em!rionului i $tului )iu sau mort,

Contient c, n $unc%ie -e progresul tiin%i$ic care permite inter)en%ia -e la $ecun-a%ie asupra )ie%ii umane n -e()oltare, este urgent -e -eterminat gra-ul protec%iei sale Buri-ice, Kin0n- cont -e pluralismul opiniilor care se exprim pe plan etic n legtur cu utili(area em!rionilor sau a $e%ilor sau a %esuturilor lor i -e con$lictul -e )alori care l pro)oac, Consi-er0n- ca em!rionul i $tul uman tre!uie s !ene$icie(e, n toate circumstan%ele, -e respectul -atorat -emnit%ii umane i c utili(area pro-uselor i %esuturilor lor tre!uie limitat n manier strict, numai n scopuri terapeutice, Estim0n- c utili(area em!rionului sau a $tului i prele)area %esuturilor lor n scopuri -iagnostice i terapeutice nu sunt legitime, -ec0t -ac respect anexa la pre(enta recoman-are, Consi-er0n- c toate reglementrile exclusi) na%ionale risc s $ie ine$icace, Su!liniin- necesitatea unei cooperari europene, Aecoman- Comitetului -e =initriI 2 invite guvernele 2tatelor membre' 2 procedeze la anc&ete n legtur cu ()onurile circulante asupra unui comer% cu em!rioni i $e%i mor%i i s pu!lice re(ultateleC 2 limiteze utilizarea industrial a embrionilor (i feilor umani , ca i a %esuturilor i pro-uselor lor numai n scopuri exclusi) terapeutice, -up principiile men%ionate n anex C 2 interzic orice creaie de embrioni umani prin $ecun-are in )itro n scopul cercetrii lorC S inter(ic tot ceea ce am putea -e$ini ca manipulri sau -e)ia%ii non, -e(ira!ile ale acestor tehnici, ntre alteleI crearea -e $iin%e umane i-entice prin clonaB sau prin alte meto-eC implantarea unui em!rion uman n uterul altei specii sau opera%ia in)ersC $u(iunea game%ilor umani cu cei -e alt specie (excep%ie testul hamsterului pentru stu-iul $ertili(rii masculine)C crearea -e em!rioni cu sperma -e la in-i)i(i -i$eri%iC $u(iunea em!rionilor sau alte opera%ii suscepti!ile -e a reali(a himereC ectogene(a sau pro-ucerea unei $iin%e umane in-i)i-uali(at i autonom n a$ara uterului unei $emei, a-ic in la!oratorC crearea -e copii -in persoane -e acelai sexC alegerea sexului prin manipularea genetic n scopuri non, terapeuticeC crearea -e gemeni i-enticiC cercetarea pe em!rioni umani )ia!iliC experimentarea pe em!rioni )ii, )ia!ili sau nuC men%inerea em!rionilor in )itro peste a 41,a (i -e la $ecun-a%ieC 2 prevad sanciuni pentru a asigura aplicarea regulilor a-optate n pre(enta recoman-areC s elaboreze un registru naional al centrelor i ser)iciilor sanitare acre-itate i autori(ate s reali(e(e aceste tehnici i s le utili(e(e tiin%i$icC 2 faciliteze (i s ncura*eze crearea de comitete sau -e comisii na%ionale multi-isciplinare asupra tehnicilor arti$iciale -e repro-ucere uman i acti)it%ilor tiin%i$ice asupra materialului genetic, em!rionilor i $tului

uman, pentru a orienta i a s$tui autorit%ile sanitare i tiin%i$ice i a autori(a proiectele speci$ice n a!sen%a legisla%iei sau reglementrii concreteC 2 continue s studieze problemele legate de utilizarea esuturilor embrionilor sau feilor umani pentru scopuri tiin%i$ice i s ela!ore(e o co)en%ie european sau orice alt instrument Buri-ic -eschis i %rilor nemem!re ale Consiliului EuropeiC Mnsrcinea( comisiile competente s pregteasc un raport asupra utili(rii em!rionilor i $e%ilor umani n scopuri -e cercetare tiin%i$ic, %in0n- cont -e necesitatea -e a sta!ili un echili!ru ntre principiul li!ert%ii cercetrii tiinti$ice i principiul respectului -emnit%ii umane, ca i asupra altor aspecte ale protec%iei -repturilor omului. Ane8 $eguli de respectat n utilizarea sau prelevarea tesuturilor embrionare sau ale feilor umani n scopuri diagnostice sau terapeutice )n scopuri diagnostice Orice inter)en%ie asupra em!rionului )i)ant in utero sau in )itro sau asupra $tului in utero sau n exteriorul uterului n scopuri -iagnostice altele -ec0t cele -eBa pre)(ute prin legisla%ia na%ional nu este legitim -ec0t -ac are ca scop !inele copilului i -e a $a)ori(a -e()oltarea sa. &tili(area em!rionului i $tului mort n scopuri -iagnostice (cercetarea cau(ei unei ntreruperi spontane a sarcinii) este legitim. )n scopuri terapeutice Orice inter)en%ie asupra em!rionului )i)ant in utero i in )itro sau asupra $tului )i)ant in utero sau n exteriorul uterului nu este legitim -ec0t -ac are ca scop !inele copilului. #erapeutica asupra em!rionilor in )itro sau in utero sau asupra $e%ilor in utero nu )a $i autori(at -ec0t pentru !olile em!rionilor pre(ent0n- un -iagnostic $oarte precis, -e prognostic gra) sau $oarte ru, $r alt solu%ie -e tratament i cruia terapeutica i o$er garan%ia solu%iilor re(ona!ile ale !olii. Este inter(is sa se men%in n supra)ie%uire arti$icial em!rionii sau $e%ii n scopul o!%inerii -e prele)ri utili(a!ile. Se )a $ace o list a !olilor pentru care terapeutica -ispune -e miBloace -iagnostice $ia!ile i pre(int posi!ilit%i !une -e succes. Aceasta list -e !oli )a $i re)(ut perio-ic, n $unc%ie -e noile cunotin%e i -e noul progres tiin%ic. #erapeutica reali(at pe em!rioni i $e%i nu tre!uie s in$luen%e(e caracterele lor ere-itare non,patologice i nici s ai! ca scop selec%ia rasial. &tili(area em!rionilor i $e%ilor mor%i tre!uie s ai! un caracter excep%ional, Busti$icat, n sta-iul actual al cunotin%elor, prin raritatea mala-iilor tratate, a!sen%a unei alte terapii la $el -e e$icace i cu a)antaB mani$est i s respecte regulile urmtoareI -eci(ia i con-i%iile (-ata, tehnica) ntreruperii sarcinii nu tre!uie sa $ie in$luen%at n nici un $el -e utili(area ulterioar posi!il sau -orit a em!rionului sau $tuluiC orice utili(are a em!rionului sau a $tului tre!uie s $ie e$ectuat -e o echip nalt cali$icat n centre hospitaliere sau tiin%i$ice agreate, controlate

-e autorit%ile pu!liceC n msura n care legisla%ia na%ional o pre)e-e, aceste centre tre!uie -otate cu un comitet etic -e compo(i%ie multi-isciplinarC o total in-epen-en% ntre echipa me-ical care proce-ea( la ntreruperea sarcinii i echipa suscepti!il s utili(e(e em!rionii i $e%ii n scopuri terapeuticeC utili(area nu poate a)ea loc $r consim%m0ntul prin%ilor sau al -onorilor game%ilor, -ac i-entitatea ultimilor este cunoscutC utili(area em!rionilor, $e%ilor sau %esuturilor lor nu poate $i $cut n scop lucrati) sau s -ea loc la remunera%ii.

Adunarea #arlamentar a Consiliului 3uropei


$ecomandarea 55BB (5>F> n legatur cu utilizarea embrionilor (i feilor umani n cercetarea (tiinific
A-unarea, Consi-er0n- c tiin%a i tehnologia i, n special, tiin%ele !iome-icale i !iotehnologia, expresii ale creati)it%ii umane, continu s progrese(e i c li!ertatea lor -e ac%iune nu poate $i limitat ar!itrar, ci -oar -e principii -eontologice, Buri-ice, etice, culturale i sociale, care )i(ea( s proteBe(e -repturile i li!ert%ile omului, $iin%a in-i)i-ual i socialC Ae$erin-u,se la Aecoman-area :J1 (4:;H) a A-unrii parlamentare a Consiliului Europei, care cere ca aplicarea geneticii s se $ac cu respectul patrimoniului genetic al umanit%ii pe care nu se poate inter)eni la in-i)i-ec0t n scopuri pre)enti)e sau terapeutice, sta!ilite n mo- clar i tiin%i$icC Amintin- oportunitatea -e a pune la punct -i$eritele paragra$e ale Aecoman-rii 421N (4:;N) a A-unrii Parlamentare a Consiliului Europei n legatur cu utili(area em!rionilor i $e%ilor umani n scopuri -iagnostice, terapeutice, tiinti$ice, in-ustriale i comerciale, n particular paragra$ele H, J, 1.A i 1.", i su!liniin- cI 4. em!rionul i $tul uman tre!uie s $ie trata%i cu respectul -emnit%ii umane i H. pro-usele i %esuturile lor tre!uie s $ie utili(ate exclusi) n ca-rul unei reglementri stricte n scopuri tiinti$ice, -iagnostice i terapeutice limitate, -e$inite n Aecoman-area 421N i amintin- -i)ersitatea -e opinii -e or-in etic emise asupra acestei chestiuniC Ae$erin-u,se la paragra$ul 4< al Aecoman-rii 421N, care nsrcinea( comisiile competente ale A-unrii s pregteasc un raport asupra utili(rii em!rionilor i $e%ilor umani n scopuri -e cercetare tiinti$ic, %in0n- cont -e necesitatea sta!ilirii unui echili!ru ntre principiul li!ert%ii cercetrii i respectul -emnit%ii umane ca i pentru alte aspecte ale protec%iei -repturilor omuluiC Otiin- c, n interesul progresului, armoniei, li!ert%ii i Busti%iei sociale, se tin-e s se a-apte(e constant legisla%iile i reglementrile la )alorile etice i sociale ale comunit%ilor umane i la consecin%ele tiin%i$ice i tehnologiceC Consi-er0n- c este necesar s se -e$ineasc protec%ia Buri-ic -e acor-at em!rionului uman -in momentul $ecun-rii o)ulului, aa cum este pre)(ut n Aecoman-area 421NC Consi-er0n- c em!rionul uman, chiar -ac se -e()olt n $a(e succesi)e in-icate -e -i)erse -enumiri ((igot, morul, !lastul, preem!rion, em!rion,

$t) mani$est o -i$eren%iere progresi) a organismului su i i men%ine i-entitatea !iologic i geneticC Apel0n- la necesitatea unei cooperri europene i a unei reglementri c0t mai largi pentru a permite -epirea contra-ic%iilor, riscurilor i ine$icacit%ii pre)i(i!ile ale normelor exclusi) na%ionale n -omeniile -iscutate, Aecoman- Comitetului -e =initriI A. S -e$ineasc un ca-ru -e principii -e plecare ale legilor i reglementrilor na%ionale, n concor-an% cu Aecoman-rile :J1 (4:;H) i 421N (4:;N), ca i cu pre(enta recoman-are i cu anexa saC ". S in)ite gu)ernele Statelor mem!reI s cree(e -e urgen% instan%ele na%onale sau regionale multi-isciplinare men%ionate n Aecoman-rile :J1 (4:;H) i 421N (4:;N), care )or $i nsrcinate s in$orme(e colecti)itatea i organele pu!lice -e progresele tiin%i$ice i tehnice reali(ate n em!riologie i n cercetarea i experimentarea !iologic, -e a orienta i controla posi!ilit%ile -e aplicare, -e a e)alua re(ultatele, a)antaBele i incon)enientele, inclu(0n- aici -imensiunea -repturilor omului, a -emnit%ii umane i a altor )alori etice i s autori(e(e, su! re(er)a existen%ei unei reglementri sau a unui sistem -e -elega%ii -e mputerniciri cu acest e$ect, proiectele tiin%i$ice -e cercetare sau -e experimentare tiin%i$ic n aceste -omeniiC s ia msuri pentru a asigura in$ormarea colecti)it%ii ntr,o manier simpl, exact i su$icient -espre aspectele interesante ale $ecun-rii asistate i -espre tehnicile $olosite i, n mo- special, asupra $ecun-rii in )itro i utili(area em!rionilor, game%ilor i $e%ilor umani n scopul cercetrii tiin%i$ice sau n alte scopuriC s pun la punct, pe scar na%ional, mecanismele necesare per$ec%ionrii cunotintelor -e epi-emiologie i -e inci-en% a sterilit%ii umane i a !olilor genetice sau ere-itare, n scopul pre)enirii iDsau terapieiC s $a)ori(e(e cercetrile )i(0n- tehnicile -e $ecun-are asistat, -ar exclusi) n ca(urile un-e este autori(atC s apro$un-e(e cunoaterea structurilor i $unc%iilor celulei umane, n special ale celulelor repro-uctoare, ca i a -e()oltrii em!rionare, a repro-ucerii i a ere-it%iiC -iagnosticul (in special prenatal) iDsau tratamentul, pentru mala-iile interes0n- cromo(omii sau geneleC miBloacele in-ustriale i $armacologice pentru scopul -e a pro-uce n cantitate su$icient su!stan%e me-icale utile care s nu pre(inte nici incon)eniente !iologice, nici pericole, riscuri -e in$ec%ie sau reac%ii imunologice legate -e su!stan%ele $olosite n mo- o!inuitC s sta!ileasc anuare na%ionale sau regionale ale sta!ilimentelor autori(ate s e$ectue(e cercetri sau experien%e pe materialul repro-uctor , game%i, em!rioni, $e%i umani sau celulele, %esuturile i organele lor ,, s reglemente(e $unc%ionarea lor, s controle(e i s e)alue(e acti)it%ile lor i s )eghe(e ca echipele lor !iome-icale i tiinti$ice s $ie nalt cali$icate, capa!ile -e a inter)eni i -ispun0n- -e resursele necesareC s examine(e recoman-rile n lumina consi-era%iilor con%inute n anexa pre(entei recoman-ri i s pre)a- sanc%iuni pentru nerespectarea lorC C. S $ac anali(a i in)entarul tuturor cunotin%elor legate -e repro-ucerea uman i -e !iome-icin i s cree(e con-i%iile unei ac%iuni comune a tuturor

Statelor mem!re ale Consiliului Europei i a celor care nu $ac parte, pentru ca, prin ini%iati)e pur na%ionale, s contri!uie la ela!orarea unui instrument Buri-ic comun, ca -e exemplu o Con)en%ie European asupra "iome-icinei i "iotehnologiei &mane, care )a $i -eschis n mo- egal i %rilor nemem!re ale Organi(a%iei , cum au propus -eBa Aecoman-rile :J1 (4:;H) i 421N (4:;N)C ?. s cree(e -e urgen%, ca o con-i%ie -e garan%ie, o instan% interna%ional multi-isciplinar, a)0n- ca sarcin asigurarea con)ergen%ei -emersurilor urmate -e instan%ele na%ionale care lucrea( -eBa sau tre!uie s $ie create con$orm cu paragra$ul :." -e mai sus i e)it0n- ast$el crearea -e Gre$ugii geneticeG. Ane8a Cercetarea (tiinific (i/sau e8perimentarea pe gamei= embrioni (i fei umani (i donarea elementelor acestui material uman A9 #e gamei Este permis utili(area game%ilor n scopul cercetrii $un-amentale sau experimentale, su! re(er)a -ispo(i%iilor paragra$elor urmtoareC Sunt autori(ate cercetrile asupraI $ecun-rii, sterilit%ii i contracep%ieiC $enomenelor -e histocompati!ilitate sau imunitare legate -e procreereC procesului -e gametogene(a i -e -e()oltare a em!rionului ntr,un scop pre)enti) sau terapeutic al mala-iilor geneticeC 'ame%ii umani utili(a%i n cercetare nu tre!uie s $ie $olosi%i pentru a crea (igo%i sau em!rioni in )itro pentru scopuri -e procreere. 49 #e embrioni preimplantatori n via Con$orm cu Aecoman-area :J1 (4:;H) i 421N (4:;N), cercetrile in )itro pe em!rioni )ia!ili nu tre!uie s $ie autori(ate -ec0t -acI este )or!a -e cercetri cu caracter -iagnostic sau e$ectuate n scopuri pre)enti)e sau terapeuticeC ele nu inter)in asupra patrimoniului genetic nonpatologic. Mn lumina paragra$ului 41. A. i), alineatul 44 al Aecoman-rii 421N, cercetrile pe em!rionii )ia!ili tre!uie inter(ise, mai alesI -ac em!rionul este )ia!ilC -ac exist posi!ilitatea $olosirii unui mo-el animalC -ac nu este pre)(ut n ca-rul -e proiecte pre(entate i autori(ate -e autorit%ile sanitare sau tiin%i$ice competente sau -e comisia na%ional multi-isciplinarC -ac nu respect -etaliile prescrise -e autorit%ile mai sus amintite. =ai mult -ec0t at0t, orice proiect -e cercetare tre!uie exclusI -ac proiectul nu n-eplinete toate con-i%iile asupra materialului em!rionar utili(at, -etaliilor -e execu%ie i o!iecti)elor urmriteC -ac responsa!ilii nu se angaBea( s comunice re(ultatele instan%ei care 4,a autori(at, o-at proiectul terminal. Em!rionii expul(a%i spontan -in uter n sta-iul -e preimplantare nu tre!uie n nici un ca( retrans$era%i. C9 #e embrioni n stadiul de preimplantare mori

Cercetarea pe em!rioni mor%i, n scopuri tiinti$ice, -e -iagnostic sau terapeutic tre!uie autori(at n preala!il. D9 #e embrioni implantai (i fei vii in utero #re!uie inter(is prele)area -e celule, %esuturi sau organe em!rionare sau $etale, -e placent sau -e mem!rane, -ac sunt )ia!ile, pentru orice cercetare care nu are un caracter -iagnostic i un scop pre)enti) sau terapeutic. 7emeia gra)i- i so%ul sau partenerul su tre!uie in$orma%i -espreI i. opera%iile tehnice practicate pentru a prele)a celulele iDsau %esuturile em!rionare sau $etale, mem!ranele placentare, placenta iDsau lichi-ul amniotic i ii. -espre scopul urmrit i iii. -espre riscurile pe care le comport. #re!uie sanc%ionate -ur persoanele care au scos -in uter un em!rion, $t sau una -in componentele lor $r Busti$icare clinic sau Buri-ic sau $r consim%m0ntul preala!il al $emeii gra)i-e sau, -ac este ca(ul, al so%ului sau al partenerului su sau persoanele care au utili(at acest material em!rionar $r a respecta legisla%ia. 39 #e embrioni dup implantare sau pe fei viabili n afara uterului 7e%ii expul(a%i prematur i spontan i consi-era%i ca !iologic )ia!ili nu pot $ace o!iectul inter)en%iilor clinice -ec0t -ac $a)ori(ea( -e()oltarea i autonomia lor )ital. @u tre!uie s se inter)in pe em!rioni sau $e%i n a$ara uterului sau s se prele)e celule, %esuturi sau organe, $r s se $i o!%inut, n preala!il, consim%m0ntul genitorilor. Experien%ele pe em!rioni sau $e%i care triesc, )ia!ili sau nu, tre!uie inter(ise. ?ac un Stat autori(ea( anumite experien%e pe $e%i sau em!rioni exclusi) non)ia!ili, aceste experien%e se pot practica -ac sunt con$orme cu -ispo(i%iile pre(entei recoman-ri i -ac au primit acor-ul preala!il al autorit%ilor sanitare sau tiinti$ice. 19 #e embrioni sau fei mori Mnaintea oricrei inter)en%ii pe un em!rion sau $t mort, centrele tre!uie s -etermine -ac moartea este par%ial (unele celule, organe i %esuturi pot rm0ne n )ia% mai multe ore) sau total (c0n- la moartea clinic se a-aug moartea celular). &tili(area -e materiale !iologice ce pro)in -e la em!rioni sau $e%i mor%i, n scopuri tiinti$ice, pre)enti)e, -iagnostice, terapeutice, $armaceutice, clinice sau chirurgicale, tre!uie autori(at n ca-rul regulilor ce gu)ernea( cercetarea, experimentarea, -iagnosticul i tratamentul, con$orm cu -ispo(i%iile pre(entei recoman-ri. +9 Cercetarea (tiinific aplicat pe om n domeniul sntaii (i ereditii #ehnologia genetic nu tre!uie utili(at n cercetrile pe materialul genetic uman sau recom!inant $r autori(a%ie. Aceast autori(a%ie -epin-e -e !a(ele proiectului, care tre!uie s -ea in$orma%ii complete asupra locului un-e se )a -es$ura, asupra o!iecti)elor, -uratei lui i asupra materialului !iologic utili(atC autori(a%ia )a $i -at -e autorit%ile competente sau, prin -elega%ie, -e comisia na%ional multi-isciplinar.

Proiectele -e cercetare tiin%i$ic asupra ingineriei genetice, utili(0nmateriale genetice sau recom!inante, tre!uie acceptate, su! re(er)a apro!riiI pentru scopuri -iagnostice, ca n ca(ul -iagnosticului antenatal, in )itro sau in utero, a mala-iilor genetice sau ere-itare, n scopul stu-ierii materialului !iologic o!%inut pentru ncercarea -e a trata a$ec%iuni particulare sau -e a e)ita transmiterea lor, cu con-i%ia ca tehnica utili(at s nu a$ecte(e em!rionul sau mamaC pentru scopuri in-ustriale cu caracter pre)enti), -iagnostic sau terapeutic, ca -e exemplu pro-ucerea $armaceutic (prin clonaB -e molecule sau -e gene), n cantit%i su$iciente, -e su!stan%e sau pro-use -e u( sanitar sau clinic care nu pot $i o!%inute prin alte miBloace, naturale sau nu, ca -e exemplu hormonii, proteinele sanguine care controlea( rspunsul imunitar sau agen%ii anti)irali, anti!acterieni sau anticanceroi sau $a!ricarea -e )accinuri ce nu comport risc !iologic, imunitar sau in$ec%ios suplimentarC pentru scopuri terapeutice, n special pentru alegerea sexului in ca(ul !olilor legate -e cromo(omii sexuali (mai ales -e cromo(omul F al su!iec%ilor -e sex $eminin), n scopul impie-icrii transmisiei, sau n scopul creerii mo(aicurilor genetice !ene$ice prin chirurgie, transplant -e celule, %esuturi sau organe sntoase. autori(a%ia -e utili(are a A?@,ului recom!inant sntos pentru su!stituirea A?@,ului patologic generator -e mala-ii )a -epin-e -e gra-ul -e securitate tiinti$ic i tehnic care, -up opinia autorit%ilor tiinti$ice, poate $i atins n tipul -e recom!inare molecular n cau(. Orice terpeutic pe linie germinal uman tre!uie inter(isC pentru scopuri -e cercetare tiin%i$ic, pentru stu-iul sec)en%elor -e A?@ n genomul uman , locali(area, $unc%iile, -inamica, interrelatiile i patologia lorC pentru stu-iul A?@,ului recom!inant n interiorul celulelor umane pentru ncercarea -e a n%elege mai !ine mecanismele -e recom!inare molecular, a expresiei mesaBului genetic, a -e()oltrii celulelor i a componentelor lor i a organi(rii lor $unc%ionaleC pentru stu-iul m!tr0nirii celulelor, %esuturilor i organelorC pentru stu-iul mecanismelor generale i particulare ale e)olu%iei mala-iilorC pentru orice scop util i !ene$ic pentru in-i)i- i pentru umanitate, $c0n- o!iectul unui proiect autori(at n preala!il. Cercetrile $c0n- apel la tehnologia genetic nu tre!uie s se e$ectue(e -ect n centrele autori(ate s reali(e(e lucrri -e acest tip i -ispun0n- -e personal speciali(at i -e miBloacele tehnice necesare. %9 Donarea de elemente de material embrionar uman ?onarea -e elemente -e material em!rionar uman tre!uie autori(at numai -ac are ca scop cercetarea tiinti$ic n scop -iagnostic, pre)enti) sau terapeutic. Vin-erea lor )a $i inter(is. Crearea iDsau men%inerea n )ia% inten%ionat a em!rionilor sau $e%ilor, in )itro sau in utero, n scop -e cercetare tiin%i$ic, -e exemplu pentru prele)area -e material genetic, -e celule %esuturi sau organe tre!uie inter(ise. ?onarea i utili(area elementelor -e material em!rionar uman nu tre!uie permise -ec0t -ac genitorii au -at li!er i n scris consim%m0ntul lor preala!il.

?onarea -e organe tre!uie -epose-at -e orice caracter mercantil. Cumprarea i )in-erea em!rionilor, $e%ilor sau componentelor -e ctre genitori sau -e ctre ter%i, la $el ca i importul sau exportul lor, tre!uie inter(ise. ?onarea i utili(area -e materiale em!rionare umane n $a!ricarea -e arme !iologice periculoase i exterminatoare tre!uie inter(is. Pentru ansam!lul pre(entei recoman-ri, prin G)ia!ilG se n%elege em!rionul care nu pre(int caracteristicile !iologice suscepti!ile -e a mpie-ica -e()oltarea lorC pe -e alt parte, non,)ia!ilitatea em!rionilor sau $e%ilor umani tre!uie s $ie -eterminate exclusi) pe criterii !iologice o!iecti)e, !a(ate pe -e$ectele intrinseci ale em!rionului.

Pr)4lemele le@ale ale n)il)r teAn)l)@ii reBr)25cti(e


ATEHNOLOGIILE MEDICALE SE DEZVOLT NENCETAT DUCND LA NATEREA DE COPII PRIN TOT FELUL DE METODEB SPUNEA SUSAN CROC=IN, PROCUROR SPECIALIZAT !N PROBLEME DE TEHNOLOGII REPRODUCTIVE .A ACUM ESTE NEVOIE CA LEGEA S INTERVIN PENTRU A DEFINI STATUTUL I A PROTEJA ACETI COPII I FAMILIILE LORB. !N SUA% SUB SUPRAVEGHERE FEDERAL, AU FOST ELABORATE REGLEMENTRI STATALE LEGATE DE PROBLEMELE REPRODUCTIVE.
umtate -in state au insistat ca toat sperma -onat s $ie testat pentru )irusul 98V care -etermin S8?A. &n numr la $el -e mare -e state au reglementat necesitatea consim%m0ntului so%ului pentru o $emeie care solicit inseminarea arti$icial. Aproape toate statele au ela!orat legi care clari$ic pro!lema tatlui legal n ca(ul inseminrii arti$iciale. Cinci state au legi legate -e -onarea -e o)ule. Altele au legi care propun perspecti)e -i$erite legate -e )0n(area i cumprarea em!rionilor, testri genetice sau $olosirea lor n cercetarea tiin%i$ic.

DIFERENELE SUNT MARI DE LA STAT LA STAT SE PUNE CU PROBLEMA ACEASTA REGLEMENTRII (PURTTOARE). ALTELE MAMA@SUROGAT

ATUNCI UNELE

CND STATE

ARAN AMENTELOR

INTERZIC

PRACTIC.

INTERZIC TRANZACIILE COMERCIANILOR DE COPII SAU EMBRIONI. ADOMENIUL SE DEZVOLT ATT DE REPEDE, NCT NU PUTEM ANTICIPA PASUL URMTORB SPUNE AMI "AE$ER% VICE-PREEDINT A COMITETULUI ABA CARE SUSINE SERVICIILE DE CONSULTAN LEGAL !N GENETIC I REPRODUCEREA ASISTAT. EXIST ANUMITE PRINCIPII DE BAZ CARE TREBUIE REGLEMENTATE. 8N PRIMUL R!ND% MEDICUL ESTE RESPONSABIL DE INFORMAREA PACIEN ILOR SI, !N LEGTUR CU PROBLEME ETICE I LEGALE CARE POT INTERVENI. SCOPUL ESTE DE A NE ASIGURA C ACEI CARE DORESC S APELEZE LA NOILE TEHNOLOGII REPRODUCTIVE CUNOSC, !N PREALABIL, POSIBILELE CAPCANE LEGALE. !N ACELAI TIMP, CEL MAI IMPORTANT LUCRU ESTE CA, INDIFERENT DE TIPUL INTERVENIILOR REPRODUCTIVE, S NU UITM DE PROTECIA INTERESELOR I DE STATUTUL VIITORULUI COPIL CE SE VA NATE. A PRINCIPIUL PE CARE VREAU S@L SUBLINIEZ ESTE C TU TREBUIE S AI O LEGTUR CU COPILUL. S FIE SPERMA TA, OVULUL TU SAU SARCINA TA.B SPUNE CROC=IN, PROCUROR CARE A LUCRAT LA ABA. ACREAREA UNOR EMBRIONI PRIN ALEGEREA DE SPERM SAU DE OVULE SAU A UNEI FEMEI CARE S@L NASC:C< M NDOIESC ASUPRA MORALITII DOVEDITE DE ACEST SERVICIU.B CLINICILE PENTRU TRATAMENTUL INFERTILITII NU PRIMESC SPRI"IN FINANCIAR DE LA $UVERN, DECI FEMEILE CARE LE FRECVENTEAZ NU SUNT PROTE ATE DE LEGI FEDERALE CARE !MPIEDIC CERCETAREA PE SUBIECTE UMANE. MEDICII SUNT !NSRCINAI S !NCERCE NOILE

TEHNICI PENTRU A-I A UTA PACIENII3 TE#NOLO$IILE REPRODUCTIVE SE DEZVOLT ATT DE REPEDE, !NCT LIMITA DINTRE MEDICINA SALVATOARE I EXPERIMENT UMAN ESTE FOARTE GREU DE STABILIT. AACORDM PROTECIE PACIENTELOR MAI MULT RESPECT LA I MAI MULT DECT ANIMALELOR CARE DE APELEAZ LABORATOR,

TEHNOLOGII

REPRODUCTIVEB SPUNE R& ALTA C#AIRO, PROFESOR DE DREPT LA UNIVERSITATEA DIN MISCONSIN I MEMBRU AL COMISIEI NAIONALE DE BIOETIC, CARE INVESTIGHEAZ ABUZURILE PRIN CERCETRI PE SUBIECTE UMANE. PUTEM S SPUNEM CU EXACTITATE CTE ANIMALE SUNT FOLOSITE !N EXPERIMENTE !NTR-UN AN, DAR NU PUTEM SPUNE CTE PERSOANE SUNT IMPLICATE !N CERCETRILE PENTRU INFERTILITATE I CTE EFECTE ADVERSE APAR. !N CIUDA CAZURILOR LEGALE CARE AU APRUT RECENT !N ARENA TEHNOLOGIILOR REPRODUCTIVE - CAZURI DRAMATICE DE EMBRIONI PLASAI LA ALT FEMEIE SAU DE COPII OBINUI CU SPERMA SAU OVULELE UNOR PERSOANE DECEDATE, RM!N 8NC INVI0IBILE. ESENA SUPRAVEGHERE.
=ai mult -e 4222 -e $emei trec prin proce-ura $ertili(rii in )itro n $iecare sptm0n n S&A i nenumrate altele primesc alte tratamente pentru in$ertilitate. Cel pu%in c0te)a -in recentele reali(ri ale me-icinei repro-ucti)e, spun criticii, au $ost re(ultatul unor practici -e o moralitate n-oielnic, n care $emeile au -e)enit su!iecte ale unor proiecte -e cercetare ru -e$inite sau n care em!rionii au $ost $olosi%i n la!orator $r consim%m0ntul -onorilor i e)entual arunca%i la gunoi.

PROBLEMEI

RMNE

NECUNOSCUT,

DE

VREME CE NU EXIST UN SISTEM DE REGLEMENTARE I

MEDICII SPUN C !NCEARC S DEA FEMEII CEA MAI BUN ANS DE A AVEA UN COPIL. APACIENII DORESC S LI

SE APLICE ULTIMELE TEHNOLOGII, CHIAR DAC ACESTEA SE AFLA N STADIUL DE EXPERIMENTB. NEGLIJENA REPRODUCTI" LIPSA REGLEMENTRILOR I LEGILOR !N ACEST DOMENIU A DETERMINAT I DETERMIN !N CONTINUARE PROBLEME DIFICIL DE REZOLVAT. PROTEC IA LE$AL A EMBRIONILOR OBINUI PRIN FERTILIZARE IN VITRO NEFIIND ASIGURAT, EXIST MULTE CAZURI !N CARE DOSARELE ACESTORA DISPAR, !MPREUN CU EMBRIONII, FR S TIE NIMENI UNDE. !N RHODE ISLAND, CAROL I DAVID FRISINA SE AFL !N CURSUL UNUI PROCES !MPOTRIVA UNUI SPITAL PENTRU DISPARIIA MISTERIOAS A ASE DIN CEI NOU EMBRIONI PE CARE !I AVEAU !N STARE DE CRIOPREZERVARE. CLINICA PROVIDENCE SE APRA I EA !NTR-UN PROCES INTENTAT DE VIC8IE I ROBERT LAMONTAGNE, CARE SUSIN C AU DISPRUT TREI DINTRE EMBRIONII OBINUTI PRIN FERTILIZARE IN VITRO FOLOSIND GAMEII LOR. DOCTORII AU INFORMAT-O PE VIC8IE DESPRE DIPARIIA EMBRIONILOR ATUNCI CND ACEASTA A REVENIT !N SPITAL, SOLICITND O NOU IMPLANTARE DE EMBRIONI. !N AMBELE CAZURI, EXIST POSIBILITATEA CA EMBRIONII DISPRUI S FI FOST TRANSFERAI ALTEI FEMEI SAU S FI FOST FOLOSII !N CERCETARE. PROBLEMELE CARE APAR NE ARAT C TEHNOLOGIILE REPRODUCTIVE NU SUNT !NSOITE DE ACTE SAU DOSARE CARE S IN O EVIDEN CORECT A PROCEDURILOR. UN EXEMPLU AL NE$LI"EN EI MEDICALE CARE IMPLIC PROBLEME LEGALE ESTE CEL AL ALEGERII UNUI MEDICAL N MEDICINA

DONOR NEPOTRIVIT SAU CARE POATE TRANSMITE O BOAL COPILULUI NSCUT DUP INSEMINARE ARTIFICIAL. BRITTAN> "O#NSON, O FETI DE 5 ANI DIN LOS AN$ELES% A AFLAT !N +,," C ARE BOALA RINICHIULUI POLICHISTIC. DOSARELE ARAT C MAMA A PRIMIT SPERMA PENTRU INSEMINARE ARTIFICIAL DE LA DONATORUL .0-. AA CUM ARAT DOSARELE TRIBUNALULUI, PRINII AU PRIMIT SPERMA DE LA O BANCA DE SPERM, !N CIUDA DECLARAIEI DONORULUI CARE SUGERA C, !N ISTORICUL MEDICAL AL FAMILIEI, EXISTAU BOLI RENALE. BANCA DE SPERM NU I-A ASUMAT RESPONSABILITATEA PENTRU CELE !NTMPLATE. N ACESTE CONDIII, CINE ERA VINOVATG PE CINE PUTEAU CHEMA N INSTAN FETIEIG SE PARE C MEDICUL CARE A EFECTUAT SELECIA DONORILOR A FOST VINOVAT PENTRU ACEST EROARE. STATUTUL LEGAL AL COPILULUI NSCUT PRIN INSEMINARE ARTIFICIAL ATUNCI CND UN COPIL SE NATE !N CADRUL UNEI CASTORII LEGALE, SE PRESUPUNE, I !N MA ORITATEA CAZURILOR ESTE ADEVRAT, C SOUL MAMEI ESTE TATL COPILULUI EI :APATER EST PUEM NUPTIAL DEMONSTRAND*). ACEAST PRESUPUNERE POATE FI GREIT DAC SE DEMONSTREAZ CONTRARIUL. DE ACEEA, CND O FEMEIE MRITAT D NATERE UNUI COPIL DUP INSEMINARE ARTIFICIAL, COPILUL VA BENEFICIA DE LEGITIMITATE, FIIND CONSIDERAT A FI AL SOULUI MAMEI LUI, DE VREME CE NUMAI SOIA, SOUL I MEDICUL TIU C EA A APELAT LA INSEMINARE ARTIFICIAL. PRINII

DAC, AA CUM RECOMAND UNII MEDICI, SOII CONTINU POSIBIL CA S AIB S RELAII FIE SEXUALE DAC !N TIMPUL S-A PROCEDURILOR DE INSEMINARE ARTIFICIAL, ATUNCI ESTE SOUL TATL. TOTUI DEMONSTRAT C ACEL COPIL A FOST CONCEPUT PRIN INSEMINARE ARTIFICIAL I C SOUL NU ESTE TATL, COPILUL AR PUTEA FI CONSIDERAT NELEGITIM. PLECND DE LA PRESUPUNEREA )PATER EST), DE TEAMA C ORIGINEA COPILULUI VA FI CUNOSCUT SAU DIN ALTE MOTIVE, FOARTE RAR SPAIUL DIN CERTIFICATUL DE NATERE PENTRU TAT RMNE NECOMPLETAT. MULI SOI SE !NREGISTREAZ CA FIIND TATL. UNII AUTORI CONSIDER C ACEAST PRACTIC 8NEAL COPILUL NUMAI I SOCIETATEA I FACE DIFICIL ACTELOR EXISTENA DE NATERE CI I DE DEZVLUIREA ADEVRULUI. PROBLEMA CE APARE NU ESTE FALSIFICAREA ESTE NECESAR !NLOCUIREA UNEI IDENTITI CU ALTA. UNUI REGISTRU IDENTITATE, PE LNG CEL DE IDENTITATE SOCIAL. ACESTA AR TREBUI PSTRAT STRICT SECRET, PUTND FI DESCHIS DOAR LA CEREREA UNUI ADULT CU UN INTERES LEGITIM SERIOS. SUNT VOCI CARE SUSIN C UN ASTFEL DE DOSAR AR FI O AMENINARE NU SE A FACE LIBERTII DISTINCIA UN CIVILE !NTRE SAU O AMENINARE A DONORULUI. UNEORI I PUIN COPIII LEGAL LE$ITIMI I ILE$ITIMI% ALTEORI DISTINCIILE SUNT MINORE IMPORTANTE. TOTUI, STIGMAT !NSOETE UN COPIL NELEGITIM, IAR !NTR-O COMUNITATE MIC I !NCHIS CHIAR UN STIGMAT SOCIAL. !N CELE MAI MULTE CAZURI, NICI SOIA, NICI SOUL NU VOR SUGERA C URMAUL NU ESTE AL ACESTUIA. !N

CAZUL !N CARE RELAIA CON UGAL SE DETERIOREAZ, SOUL AR PUTEA DORI S ARGUMENTEZE C NU ESTE DATOR S !NTREIN COPILUL, IAR SOIA POATE CERE CUSTODIE UNIC I ORDIN DE INTERDICIE. DAC SOUL POATE DEMONSTRA C NU ESTE TATL, DUP LE$EA SCO IAN, EL NU ESTE OBLIGAT S PLTEASC PENSIE ALIMENTAR3 !N AN$LIA !NS, DAC EL A !NSCRIS COPILUL CA MEMBRU AL FAMILIEI SALE, NU SE POATE SUSTRAGE OBLIGAIILOR. ACESTE PROBLEME FAC OBIECTUL MULTOR PROCESE CE SE DESFOAR !N TOAT LUMEA. !N CAZUL DOORNBOS VS& DOORNBOS, SOIA A INTENTAT ACIUNE DE DIVORT, I A CERUT CUSTODIA COPILULUI CONCEPUT PRIN INSEMINARE ARTIFICIAL, CU CONSIMMNTUL SOULUI. CURTEA A DECIS C ACEL COPIL ERA NELEGITIM I C SOUL NU AVEA NICI UN DREPT ASUPRA LUI, NICI CHIAR DREPTUL DE A-L VIZITA. !N CAZUL STRENAD VS STRENAD, SOULUI I S-A DAT DREPTUL DE A-I VIZITA COPILUL DUP ACIUNEA DE DIVOR, DAR SOIA A DORIT MAI TRZIU S ANULEZE HOTRREA ILEGITIMITATEA UDECTOREASC, COPILULUI. EA A USTIFICND ADMIS C A PRIN FCUT

INSEMINARE ARTIFICIAL CU CONSIMMNTUL SOULUI, IAR CURTEA A HOTRT S MENIN DREPTURILE SOULUI ASUPRA SO. CA REZULTAT AL ACESTOR DECIZII DIFERITE LUATE DE TRIBUNALE, UNELE STATE AMERICANE AU DECRETAT LEGI CARE S STABILEASC STATUTUL UNUI COPIL NSCUT PRIN INSEMINARE ARTIFICIAL. COPILULUI DIN ACEST MOTIV. CUM A SPUS UDECTORUL, COPILUL ERA PARIAL ADOPTAT DE CTRE

ACESTE LEGI STIPULEAZ C ATUNCI CND O FEMEIE RECURGE LA INSEMINARE ARTIFICIAL CU CONSIMMNTUL SOULUI, ACESTA ESTE CONSIDERAT A FI TATL COPILULUI. UN TRIBUNAL POATE DECIDE DAC SOUL ESTE CONSIDERAT TAT CHIAR DAC NU A CONSIMIT PROCEDEUL INSEMINRII ARTIFICIALE, DAR AR FI TOTUI NEDREPT S-L !MPOVRM PE SO CU O RESPONSABILITATE PENTRU UN COPIL NSCUT DE SOIA LUI DUP O TEHNOLOGIE REPRODUCTIV REALIZAT !MPOTRIVA VOINEI LUI. PE DE ALT PARTE, AR FI NEDREPT FA DE COPIL CA SOUL S-I NEGE PATERNITATEA DUP CE MAI MULI ANI A CONSIDERAT COPILUL CA FIIND AL LUI. !N LEGISLAIA OLANDEI% PORTU$ALIEI I ELVE IEI, TATLUI NU I SE PERMITE NEGAREA PATERNITII, DAC EL A FOST DE ACORD CU INSEMINAREA ARTIFICIAL. O RECOMANDARE A COSILIULUI EUROPEI SPUNE C URMAUL AR TREBUI CONSIDERAT LEGITIM, APARINND FEMEII I SOULUI EI, I C NIMENI NU MAI POATE SCHIMBA PATERNITATEA PE BAZA INSEMINRII ARTIFICIALE. O PROBLEM CE APARE ESTE INFORMAREA COPILULUI !N LEGTUR CU MODUL !N CARE A FOST CONCEPUT. SE SUSINE DREPTUL FIECREI PERSOANE DE A-I CUNOATE ORI$INILE BIOLO$ICE, SIMILAR CU FAPTUL C !N UNELE RI ESTE ACCEPTAT IDEEA CUNOATERII PRINILOR NATURALI DE CTRE COPIII ADOPTAI. DINCOLO DE NEVOIA FIECRUIA DE A-I CUNOATE ORIGINEA, ESTE FOARTE IMPORTANT S FACEM DISTINCIA DINTRE SITUAIA UNUI COPIL ADOPTAT I A CELUI NSCUT PRIN INSEMINARE ARTIFICIAL. 8N CA0UL ADOP IEI% EXIST UN MOTIV PRACTIC PENTRU CARE PRINII AR TREBUI S(I SPUN COPILULUI

DESPRE ADOPIE, PENTRU C DAC EI NU O FAC, O VOR FACE ALII CARE TIU ACEST LUCRU. 8N CA0UL INSEMINRII ARTIFICIALE% NUMAI FEMEIA I SOUL EI (I BINE!NELES MEDICUL) CUNOSC ACEST FAPT. DE ACEEA NU ESTE LA FEL DE UTIL S-I SPUNEM COPILULUI DESPRE ORIGINEA SA. NU TOI AUTORII SUNT DE ACORD CU IDEEA CUNOATERII ORIGINII. SE PUNE ACCENT PE EXISTENA PRINILOR SOCIALI I PSIHOLOGICI I SE ARGUMENTEAZ C ACETIA ASIGUR O ANUMIT STABILITATE FIZIC I PSIHIC, MULT MAI IMPORTANTE DECT DETALIILE CLARE DESPRE PRINII SI BIOLOGICI. INSEMINAREA ARTIFICIAL $I FERTILI%AREA IN "ITRO DUP MOARTEA DONORULUI !N ,;C/ A EXISTAT PROPUNEREA DE A CONSERVA SPERMA ASTRONAUILOR I A ALTOR PERSOANE IMPLICATE !N ACTIVITI RISCANTE PROFESIONALE. !N ACEST FEL, O FEMEIE AR PUTEA NATE COPIII SOULUI EI MULT TIMP DUP MOARTEA ACESTUIA, APELND LA INSEMINAREA ARTIFICIAL. ESTE EXEMPLUL UNEI FEMEI CARE A NSCUT LA +- LUNI DE A LA MOARTEA SOULUI EI. !N ACEAST SITUAIE, PROBLEMA LE$AL ESTE DEFINIREA STATUTULUI COPILULUI PRECUM I EFECTUL PE CARE NATEREA LUI !L ARE ASUPRA ADMINISTRRII I !MPRIRII MOTENIRII LSATE DE SO. DE OBICEI, SE PRESUPUNE C UN COPIL CONCEPUT !N AFARA UNUI MARIA - !NTRERUPT DE DECES SAU DE ALTE CAUZE - ESTE CONSIDERAT ILEGITIM. CU PUIN TIMP !N URM, UN BRBAT DIN MIL:AU=EE I-A DEPOZITAT SPERMA !NTR-O BANC DE SPERM !NAINTE DE !NCEPEREA UNUI TRATAMENT

ANTICANCEROS, CU INTENIA DE A O FOLOSI PENTRU A AVEA MAI TRZIU COPII. BRBATUL A MURIT, IAR SPITALUL A CONSULTAT MAMA PACIENTULUI DECEDAT !N LEGTUR CU DESTINAIA SPERMEI CONSERVATE. EA A DECIS CA SPERMA S FIE OFERIT FEMEILOR CARE AR AVEA NEVOIE PENTRU INSEMINAREA ARTIFICIAL, SPUNND C VREA S AIB CI MAI MULI NEPOI. LORI BIOETIC A ANDRE:S, PROFESOAR SUSIN DE DREPT I COMENTATEBEU NECESITATEA

CONSIMMNTULUI N ASTFEL DE SITUAII. NU CRED C ACEST BRBAT AR FI VRUT CA SPERMA SA S SE MPRTIE N TOAT ARA. EL A DONAT SPERMA DORIND S AIB MAI TRZIU PROPII LUI COPII.B "ULIE $ARBER AVEA .5 DE ANI I NU ERA CASTORIT CND A MURIT DE LEUCEMIE, !N DECEMBRIE ,;;C. !NAINTE DE A !NCEPE CHIMIOTERAPIA I RADIOTERAPIA, CARE AR FI DETERMINAT INFERTILITATE, EA A SOLICITAT UNEI BNCI DE SPERM FERTILIZAREA OVULELOR SALE IN VITRO I CONSERVAREA EMBRIONILOR REZULTAI, SPERND S FIE POSIBIL IMPLANTAREA !N UTERUL SU DUP TERMINAREA TRATAMENTULUI. CND ULIE A MURIT, PRINII SI AU ALES O MAMA - SUROGAT PENTRU A NATE COPILUL OBINUT PRIN FERTILIZAREA OVULELOR FETEI LOR, ACEASTA FIIND ULTIMA EI DORIN. COPILUL URMA S FIE CRESCUT DE SORA LUI ULIE. DUP TREI !NCERCRI, AVENTURA S-A SFRIT !N DECEMBRIE +,,,, CND ULTIMUL EMBRION A FOST ELIMINAT DE CORPUL MAMEI SUROGAT LA CTEVA SPTMNI DUP IMPLANTARE. SOCIETATEA AMERICAN PENTRU MEDICIN REPRODUCTIV

RECOMAND MULT ATENIE ATUNCI CND SE TRATEAZ

SUBIECTUL REPRODUCERII POST-MORTEM, CHIAR !N CAZUL !N CARE ACEASTA A FOST DORINA CELUI DECEDAT. USTIIA AMERICAN ESTE OSTIL IDEII C EMBRIONII CONSERVAI AR PUTEA FI MOTENII LA FEL CA MOBILA SAU ALTE PROPRIETI& A SPERMA UNUI BRBAT, OVULELE UNEI FEMEI SAU EMBRIONII UNUI CUPLU NU SUNT O BUCAT DE PMNT, UN DEPOZIT BANCAR SAU O LIMUZINB. LORI ANDRE:S SUSINE C A FOST UIMIT DE UNELE LUCRURI PE CARE LE-A AUZIT LA CEI CARE PLEDAU PENTRU DREPTUL ULIEI DE A SE REPRODUCE DUP MOARTE. MAMA PURTTOARE A EMBRIONULUI ULIEI A SPUS& A SUNT FERICIT C POT FACE ASTA PENTRU JULIEH CRED C I EA ARE DREPTUL S FIE MAM.B IAR ANDRE:S A SPUS& * BINE, DAR JULIE ESTE MOARTQB !N ACELAI TIMP, DONATORII DE SPERM PRESUPUN C SPERMA LOR VA FI UTIL PENTRU A CREA COPII CU MAME VII I POT REFUZA S FAC DONAII PENTRU NATEREA UNUI COPIL AL CREI MAM A MURIT !NAINTE DE VENIREA LUI PE LUME. CINE ARE DREPTUL LEGAL DE A DE"ENI PRINTELE COPILULUI& DINTRE TOATE PROBLEMELE I COMPLICAIILE LEGALE I SOCIALE ALE TEHNICILOR MODERNE DE FERTILIZARE, POATE CEA MAI IMPORTANT ESTE ACEEA CARE SE REFER LA PRINTELE CRUIA !I APARINE COPILUL DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL. UDECTORII NU SUNT FOARTE ENTUZIASMAI DE NOUL ROL DE ARBITRI AI LUPTEI PENTRU MATERNITATE. DUP PREREA TRIBUNALULUI DIN NE: >OR=, ACESTEA

SUNT PROBLEME PERSONALE CARE AR FI CEL MAI POTRIVIT S FIE REZOLVATE DE POTENIALII PRINI I NU DE CURILE DE USTIIE. AVND !N VEDERE MULTIPLELE METODE DE A AVEA UN COPIL !N ZILELE NOASTRE, CU PARTICIPAREA MAI MULTOR PERSOANE, !NTREBAREA ESTE CUI APARINE DE DREPT EMBRIONUL SAU COPILUL. !NTOTDEAUNA ESTE DIFICIL DE RSPUNS LA ACEAST !NTREBARE. O ANALIZ RECENT, EFECTUAT DE NANETTE R& ELSTER DE LA COLE$IUL DE DREPT C#ICA$O9=ENT% ARAT C MAI MULTE TEHNICI DE FERTILIZARE CARE SE FOLOSESC ASTZI POT DETERMINA EXISTENA A APTE SAU OPT PERSOANE CARE S AIB PRETENII ASUPRA UNUI SINGUR NOU NSCUT. !N UNELE SITUAII, CHIAR ZECE PERSOANE POT DORI S AGUSTE O BUCIC DE PLCINT PARENTALC AM MPRIT PARENTALITATEA N ATT DE MULTE PRI, NCT NE GSIM UNEORI N SITUAIA N CARE NIMENI NU ARE STATUTUL DE POSIBIL PRINTE AL UNUI COPIL.B !NAINTE DE APARIIA I DEZVOLTAREA NOILOR TEHNOLOGII REPRODUCTIVE, LA NATEREA UNUI COPIL NU SE PUNEA NICIODAT SUB SEMNUL !NTREBRII IDENTITATEA MAMEI, DE VREME CE FEMEIA ERA ATT MAMA GENETIC CT I MAMA GESTAIONAL. DOAR IDENTITATEA TATLUI ERA NESIGUR I ACEAST INCERTITUDINE A FOST CLARIFICAT DE DECIZIA SOCIAL A SOULUI MAMEI DE A-I ASUMA PATERNITATEA. ASTZI, !N CAZURILE DE TRANSFER DE OVULE, TRANSFER EMBRIONAR LA O ALT FEMEIE DECT CEA CARE A DONAT OVULUL ETC, IDENTITATEA MAMEI GENETICE I GESTAIONALE VA FI DIFERIT. SITUAIILE SUNT FOARTE DIFERITE !N PRACTIC&

INSEMINAREA ARTIFICIAL A MAMEI PURTTOARE !NTR-UN CONTRACT TIPIC DE MAM PURTTOARE,

FEMEIA ESTE DE ACORD S FIE INSEMINAT ARTIFICIAL CU SPERMA SOULUI UNEI FEMEI INFERTILE. EA ESTE DE ACORD CA DUP NATEREA COPILULUI, S-L DEA SPRE ADOPIE SAU S RENUNE LA DREPTURILE MATERNE, LSND TATL BIOLOGIC CA SINGURUL PRINTE LEGAL. PATRICIA DIC=E>, O FEMEIE NECSTORIT DE .# DE ANI I CARE NU A AVUT NICIODAT COPII A FOST DE ACORD S FIE INSEMINAT ARTIFICIAL I S DEA APOI COPILUL CUPLULUI DELA7ARE FR VREO COMPENSAIE BNEASC. ELISABET# =ANE, CSTORIT I MAMA A TREI COPII, A ACCEPTAT SEMNAREA UNUI ASTFEL DE CONTRACT PENTRU +####9. DOAMNA 8ANE A DESCRIS RELAIA SA CU COPILUL SPUNND&*ESTE COPILUL TATLUI SU3 EU DOAR !L FORMEZ PENTRU EL*. TRANSFERUL EMBRIONAR N UTERUL UNEI MAME PURTTOARE ACEAST SITUAIE NECESIT IMPLICAREA A DOU

FEMEI& UNA CARE DONEAZ OVULUL CE VA FI FERTILIZAT I O A DOUA !N UTERUL CREIA VA FI IMPLANTAT EMBRIONUL. CONTRACTUL POATE FI SOLICITAT CHIAR DE FEMEIA DONATOARE A OVULULUI SAU DE O A TREIA FEMEIE CARE DORETE S DEVIN MAM, DAR NU POATE S DUC SARCINA LA TERMEN. PROBLEMELE LE$ALE CARE DERIV DIN ACESTE SITUAII SUNT MULTIPLE. 8N PRIMUL CA0, DIN PUNCT DE VEDERE AL MATERNITII, DECI I LEGAL, COPILUL APARINE

MAMEI BIOLOGICE I DAC EA DORETE S-L PSTREZE, POATE FACE ACEST LUCRU !N ANUMITE CIRCUMSTANE, DND !N UDECAT DONORUL SPERMEI PENTRU CUSTODIA COPILULUI. BIOLOGIC I GENETIC, COPILUL APARINE !N ACEEAI MSUR I DONORULUI SPERMEI. !N TOATE STATELE AMERICANE, COPIII NSCUI !N CADRUL UNEI CSTORII SUNT CONSIDERAI LEGITIMI. DAC MAMA PURTTOARE ESTE CSTORIT, COPILUL SE PRESUPUNE CA APARINE CUPLULUI !N CARE S-A NSCUT I NU DONORULUI. DONORUL AR PUTEA INTENTA PROCES PENTRU CUSTODIE DAC POATE DOVEDI FR !NDOIAL C EL ESTE ADEVRATUL TAT I APOI TRIBUNALUL VA DECIDE CE PRINTE SERVETE CEL MAI BINE INTERESELE COPILULUI. LEGAT DE AL DOILEA CA0, LEGEA SPUNE C ATUNCI CND UN COPIL ESTE NSCUT DE O FEMEIE !N URMA DONRII UNOR OVULE ALE ALTEI FEMEI, FEMEIA CARE NATE COPILUL AR TREBUI PRIVIT CA MAM A ACELUI COPIL, IAR DONATOAREA OVULULUI NU AR TREBUI S AIB DREPTURI SAU OBLIGAII FA DE COPIL. DAC !N CAZUL TATLUI ESTE NECESAR NUMAI DISTINCIA !NTRE TATL GENETIC I CEL SOCIAL, !N CAZUL MAMEI PROBLEMA DEVINE MAI COMPLICAT PENTRU C TREBUIE S VORBIM DESPRE O MAM GENETIC, O MAM GESTAIONAL I O MAM CARE VA CRETE COPILUL. CND ACESTEA SUNT TREI FEMEI DIFERITE, CARE DIN ELE ARE DREPTUL LEGAL DE A FI MAM, CU OBLIGAIA DE A NGRIJI COPILULG UNII CONSIDER C, DAC SE DOVEDETE CLAR APARTENENA GENETIC A COPILULUI, ATUNCI PRINII LUI ADEVRAI SUNT PRINII LUI BIOLOGICI.

ALII SUNT DE PRERE C MAMA IDENTIFICABIL ESTE FEMEIA CU CEA MAI MARE IMPLICARE BIOLOGIC LA DEZVOLTAREA COPILULUI. EI SUSIN C O MAM CARE NATE UN COPIL ARE O CONTRIBUIE MAI IMPORTANT DECT MAMA ACEASTA IMENSE A GENETIC, ESTE REALIZND O INVESTIIE BIOLOGIC MAI MARE. RECUNOATEREA LA CONTRIBUIEI DEZVOLTAREA MAMEI $ESTA IONALE

COPILULUI, INCLUZND POSIBILELE RISCURI I CELE NOU LUNI DE SARCIN. CONTRACTELE RENUN AREA LA PRIVIND DREPTURILE TRANSFERUL, PARENTALE SAU

ADOP IA SE FAC NUMAI DE CTRE MAMA CE NATE COPILUL I NUMAI DUP CE A AVUT UN TIMP DUP NATERE PENTRU A-I ANALIZA OPIUNILE. EA ARE ORICND DREPTUL S SE RZGNDEASC, !NAINTE DE A RENUNA LA DREPTURILE SALE ASUPRA COPILULUI. PROBLEMELE SE COMPLIC ATUNCI CND PRINII CARE SOLICIT "O#N CASTORITE, I ACESTE LUANNE ARAN AMENTE BU00ANCA PENTRU DORESC DIN A S DIVOREZE. ORAN$E FI MAMA COUNT>% CALIFORNIA, AU CERUT A UTORUL UNEI FEMEI PAMELA SNELL, GESTAIONAL PENTRU UN EMBRION OBINUT DIN SPERMA I OVULUL PROVENITE DE LA DONATORI ANONIMI. SITUAIA A DEVENIT COMPLICAT ATUNCI CND, CU O LUN !NAINTE DE NATEREA COPILULUI, OHN A INTENTAT ACIUNE DE DIVORT I A AVUT PRETENIA DE A FI SCUTIT DE ATRIBUIILE PATERNE, INCLUZND !NTREINEREA COPILULUI. !N CONFORMITATE CU LEGEA CALIFORNIAN, PATERNITATEA SAU CALITATEA DE TAT ESTE DEFINIT CA

PATERNITATE BIOLOGIC SAU PRIN CSTORIA CU MAMA COPILULUI. DE VREME CE "O#N BU00ANCA NU CORESPUNDE NICI UNEIA DINTRE ACESTE DEFINIII, EL DORETE S NU MAI AIB OBLIGAII DE TAT. LUANNE A DORIT CA EA S FIE MAMA LEGAL A COPILULUI, CHIAR DAC NU ERA NICI MAMA BIOLOGIC, NICI MAMA GESTAIONAL. MAMA PURTTOARE RENUNASE LA DREPTURILE ASUPRA COPILULUI, IAR DONATORII SPERMEI I AI OVULELOR, CARE I-AU VNDUT GENELE FR INTENIA DE A DEVENI PRINI, RMNEAU ANONIMI. UDECTORUL ROBERT D& MONARC# A STABILIT C FETIA NU ARE PRINI LEGALI. AVOCAII FAMILIARIZAI CU ACEST CAZ AU SPUS C EI PRESUPUN C ACEL COPIL, CARE ACUM STTEA CU LUANNE, NU-I VA PETRECE !NTREGA VIA AVND STATUTUL LEGAL DE ORFAN. ACEST CAZ ESTE EMBLEMATIC PENTRU DILEMELE PE CARE LE DEZVOLT TEHNOLOGIILE REPRODUCTIVE. PROTECIA FERTILI%ARE UNELE CLINICI AU CABINETE SPECIALIZATE PENTRU REALIZAREA UNOR TESTRI I PENTRU OFERIREA DE SFATURI PSIHOLOGICE VIITORILOR PRINI. PROBLEMA ESTE C ACESTE CLINICI SUNT FOARTE PUINE. DE OBICEI ACEST ASPECT ESTE TOTAL NEGLI AT, MEDICII FIIND PREOCUPAI DE SOARTA EMBRIONILOR SAU FEILOR DOAR ATTA TIMP CT EI SE AFL SUB !NGRI IREA LOR. NICI O LEGE NU INTERZICE CA TOI PACIENII SAU CLIENII CLINICILOR DE FERTILITATE S FIE SUPUI UNOR TESTE PSIHOLOGICE PENTRU VERIFICAREA POTENIALULUI COPIILOR NSCUI PRIN TEHNICI DE

DE A FI PRINTE, !NS CLINICILE AR TREBUI S AIB ACEAST RESPONSABILITATE. CLINICILE SUNT IMPLICATE I AR TREBUI CA ELE S PROPUN UN SCREENING PSIHOLOGIC PENTRU C MEDICII AU O RESPONSABILITATE ATT FA DE PRINI, CT I FA DE COPIII CE SE VOR NATE. !N CURSUL UNUI PROCES MULT MEDIATIZAT, UN URIU DIN PENNS>LVANIA A TREBUIT S DECID DAC ACESTE CLINICI DE FERTILIZARE SUNT ALTCEVA DECT * TRGURI DE COPII* I DAC MEDICUL ARE RESPONSABILITATEA DE A SE ASIGURA C PACIENII SI SUNT PREGTII S DEVIN BUNI PRINI. DISCUIILE PUBLICE CARE AU ALARMAT TRIBUNALELE DIN SUA, AU DEBUTAT DUP CE UN BRBAT DIN PENNS>LVANIA, ANALIST BANCAR, A PLTIT /##.##9 UNUI CENTRU DE INFERTILITATE DIN INDIANOPOLIS PENTRU A INSEMINA O FEMEIE CU SPERMA LUI. LA MAI PUIN DE . LUNI DIN MOMENTUL !N CARE I-A LUAT ACAS FIUL, L-A BTUT PN L-A OMORT. PENTRU ACEAST FAPT EL A PRIMIT ." DE ANI DE !NCHISOARE. ABUZURILE ASUPRA COPIILOR NU SUNT SINGURELE PROBLEME ALE TEHNOLOGIILOR REPRODUCTIVE3 CAZUL ANTERIOR A FCUT OPINIA PUBLIC S SE !NTREBE DAC ORICE PERSOAN CARE POSED UN CONT BANCAR ESTE !N MSUR S )COMANDE* UN COPIL DE CARE ULTERIOR AR PUTEA ABUZA. !N VIITOR, VOR FI NECESARE REGLEMENTRI LEGALE MAI STRICTE, PENTRU A ASIGURA PROTECIA MORAL, LEGAL I SOCIAL ATT A FEMEILOR CARE APELEAZ LA NOILE TEHNOLOGII REPRODUCTIVE, CT I A EMBRIONILOR

SAU COPIILOR NSCUI DUP APLICAREA UNOR ASTFEL DE PROCEDEE.

Cap.9I. CONSILIEREA GENETIC Progresele semni'icati(e ale tehnologiei ADN/ cartarea &i clonarea genic# "m!reun# cu citogenetica modern# au creat !remisele unui diagnostic mult mai !recis &i mai !recoce al bolilor genetice/ ca &i al unui control mai riguros al morbidit#$ii &i mortalit#$ii !erinatale. @n ultimele dou# decenii/ !osibilitatea ob$inerii de in'orma$ii !ri(itoare la 'etus s-a de)(oltat remarcabil/ ceea ce a '#cut ca dia5n!*tic"l p#enatal &i/ "n ultimul tim!/ &i dia5n!*tic"l p#eimplantat!# s# de(in# "n in*t#"ment /e1a)il <i /ia)il e0t#em de e/icient Dn m>inile 5enetician"l"i. Al#turi de monitori)area sarcinii/ !re(enirea a'ec$iunilor genetice se !oate reali)a !rin screening neonatal !entru bolile la care diagnosticul !recoce &i a!licarea unui tratament s!eci'ic !ot !re(eni a!ari$ia unor 'orme gra(e de boal#. @n conte0tul de!ist#rii &i !re(enirii unor a'ec$iuni cu com!onent# genetic# :monogenice/ cromosomiale sau multi'actoriale< se "nscrie &i *c#eenin5"l p!p"la.i!nal 5enetic A acesta (i)ea)# at7t de!istarea st#rii de hetero)igot "n anomaliile recesi(e c7t &i diagnosticul !resim!tomatic "n a'ec$iunile cu transmitere dominant#/ !recum &i de!istarea 'actorilor ce determin# !redis!o)i$ia genetic# "n maladiile cu determinism multi'actorial. Toate situa$iile !re)entate 'ac !arte dintr-un (ast !rogram de !ro'ila0ie a bolilor genetice/ care constituie/ de 'a!t/ obiecti(ul !ragmatic al consultului &i s'atului genetic. 4ra$ie acestor test#ri genetice/ medicina ini.ial c"#ati6 <i "lte#i!# p#e6enti6 + de6ine din ce Dn ce mai m"lt p#edicti6 . Progrese remarcabile s-au "nregistrat de asemenea "n genetica re!roducti(#/ !rin introducerea de tehnologii re!roducti(e arti'iciale :inseminarea arti'icial#/ 'ertili)area in (itro/ trans'erul gametic intra'alo!ian/ in=ec$ia unui s!ermato)oid "n o(ul</ !recedate uneori/ "n ca)ul unor maladii gra(e de selec$ia embrionar# !rin diagnostic !reim!lantator.

2ltimii ani/ !rin re(olu$ia molecular# !rodus# "n cadrul P#!iect"l"i Gen!m"l"i Uman au trans'ormat ADN din 'actor etiologic al unor boli "n medicament/ creindu-se clase tera!eutice genetice :de ti!ul !roteinelor recombinante/ al anticor!ilor monoclonari &i al (accinurilor modi'icate genetic< &i culmin7nd/ "n ultim# instan$#/ cu a!ari$ia tera!iei genice. Reali)area !rimelor clon#ri de mami'ere/ "n ciuda !rohibi$iei clon#rii umane "n legisla$ia bioetic# a tuturor $#rilor/ a creat o mare dilem#/ deoarece s!eran$ele tera!eutice o'erite de mani!ularea celulelor embrionare - su&e !luri!otente/ res!ecti( clona=ul cu (i)# tera!eutic#/ intr# "n contradic$ie cu !rinci!iile bioetice uni(ersal acce!tate.
-UN3AMENTAREA TIIN?I-IC

C!ncept"l de */at 5enetic Patru 'actori au 'ost determina$i "n 'undamentarea &tiin$i'ic# a s'atului geneticC !osibilitatea de a calcula matematic !robabilitatea a!ari$iei unor mal'orma$ii sau boli determinate monogenic/ cromo)omic sau !luri'actorialA desco!erirea bolilor cromosomice :Be=eune/ ,9G9<A !rogresele ra!ide ale biologiei moleculare &i ale biochimiei care au !ermis a demonstra e'ectele metabolice ale anumitor anomalii genetice &i/ !e de alt# !arte/ de)(oltarea unor metode de de!istare a !urt#torilorA !unerea la !unct a tehnicilor de diagnostic !renatal. Im!actul #roiectului +enomului Iman asu!ra consultului genetic se re'lect# "n !rimul r7nd "n !osibilitatea unui diagnostic correct/ dar &i al !redis!o)i$iei genetice "n bolile cu com!onent# genetic#/ ma=oritatea acestor a'ec$iuni asociindu-se cu sec(en$e nucleotidice s!eci'ice. Conceptul -e Consult +enetic aco!er# mai multe ti!uri de acti(it#$i la ba)a c#rora st# "ns# procesul -e comunicare :anamne)#/ su!ort !sihologic/ s'at genetic<. Consultul genetic !resu!une at7t e(aluarea diagnostic# a co!iilor cu !robleme de de)(oltare/ e'ectuarea

de teste genetice !redicti(e "n a'ec$iuni cu debut tardi(/ recomand#ri tera!eutice "n ca)ul sarcinilor cu !robleme genetice/ managementul !ersoanelor cu risc !entru boli genetice/ !recum &i deci)ii !ri(ind im!licarea tuturor membrilor 'amiliilor "n care e0ist# boli genetice. A!recierea gradului de risc :"nalt/ mediu sau sc#)ut< trebuie s# 'ie "n consecin$# e0trem de !ersonali)at# "n 'iecare ca) "n !arte. Dat# 'iind inciden$a notabil# a anomaliilor congenitale &i im!actul at7t asu!ra co!iilor mal'orma$i c7t &i a "ntregii 'amilii a acestora/ consultul genetic s-a de)(oltat "n !rimul r7nd "n cadrul asisten$ei !ediatrice &i maternale. Reamintim/ "n acest conte0t/ !onderea e!idemiologic# a acestei !atologii/ !ondere ce o atest# dre!t !roblem# ma=or# de s#n#tate !ublic#C e0ist# un ca) cu mal'orma$ii congenitale la 3- de nou n#scu$iA G-,DN dintre s!itali)#rile !ediatrice sunt determinate de a'ec$iuni cu com!onent# genetic#A ,P3 - ,PD din bolile comune au com!onent# genetic#. Cheltuielile remarcabile !entru asisten$a medical# &i social# a acestor co!ii adaug# o dimensiune economic# a!reciabil# su'erin$ei indi(idului a'ectat &i a 'amiliei sale. ste (alabil# &i "n !re)ent de/ini.ia dat#/ "nc# din ,9EG/ consultului &i s'atului genetic :generic desemnate dre!t +enetic Counseling< de c#tre American Societ6 o$ 9uman 'enetics. Conce!tul s-a de)(oltat s!re deosebire de alte situa$ii de consiliere "n medicin# mai degrab# "n domeniul geneticii umane/ dec7t "n cel al &tiin$elor com!ortamentale :Sorde et. al/ ,999< &i a 'ost de'init dre!t Run proces -e comunicare care se ocup cu pro!lemele umane asociate apari%iei (sau riscului -e apari%ie) a unei anomalii genetice ntr,o $amilie6. Acest !roces im!lic# tentati(a uneia sau mai multor !ersoane adec(at antrenate de a a=uta indi(idul a'ectat sauP&i 'amiliaC s# "n$eleag# as!ectul medical/ inclu)7nd diagnosticul/ e(olu$ia !robabil# a anomaliei &i !osibilit#$ile de tratamentA s# a!recie)e modul "n care ereditatea contribuie la a!ari$ia maladiei &i riscul de recuren$# "n 'amilieA

s# "n$eleag# o!$iunile "n 'unc$ie de riscul de recuren$#A s# aleag# modul de ac$iune cel mai adec(at sco!urilor 'amiliei "n condi$iile e0isten$ei riscului &i s# ac$ione)e "n concordan$# cu aceast# deci)ieA s# 'ac# cea mai bun# o!$iune !entru membrul a'ectat "n 'unc$ie de riscul de recuren$# "n 'amilie. n c!n*ecin. / geneticianul (a a(ea mai multe *a#cini !pe#a.i!naleC stabilirea diagnosticului :anamne)a am#nun$it# 'iind esen$ial#< &i discutarea managementului :la 'el ca la a'ec$iunile non-genetice<A co'irmarea 'ilia$iei/ res!ecti( a !aternit#$ii stabilirea !onderii 'actorilor genetici &i determinarea riscului :care (aria)# de la risc em!iric "n bolile cromosomice &i multi'actoriale !7n# la riscuri s!eci'ice "n bolile mendeliene/ la care se (a $ine cont &i de (ariabilitatea e0!resiei genice/ de heterogenitatea alelic#/ de 'enomenul de antici!a$ie &i de !enetran$a incom!let# a genei/ 'iind necesar# adesea e'ectuarea unui calcul al !robabilit#$ilor de ti! ba;esian<A discutarea o!$iunilor re!roducti(e &i 'acilitarea lu#rii unei deci)ii in'ormate/ res!ect7nd autonomia 'amiliei dar cu asigurarea !erce!$iei de c#tre aceasta a im!lica$iilor anomaliei genetice &i a riscului de recuren$#A aceast# acti(itate trebuie s# aib# un caracter nondirecti(/ ceea ce (ine "n contradic$ie cu !rinci!iul de ba)# al medicinii !re(enti(e clasice al c#rui sco! este e(itarea a!ari$iei boliiA asigurarea su!ortului !sihologic s!eciali)at necesar/ "n condi$iile e0isten$ei im!actului bolii asu!ra indi(idului &i 'amiliei/ im!act ce !oate declan&a cri)e emo$ionale dramatice. Medic"l 5enetician este cel care trebuie s#-&i asume res!onsabilitatea ca deci)iile re!roducti(e ale cu!lului s# 'ie luate "n !er'ect# cuno&tin$# asu!ra !atogeniei bolii &i a riscului de recuren$#A de aceea/ nu este su'icient# o sim!l# in'ormare genetic#/ ci trebuie s# se constituie (eritabile ser(icii com!le0e destinate acestui sco! :support ser)ices<. @n conclu)ie/ c!n*ilie#ea 5enetic e*te e*en.ial Dn t#ei *it"a.iiC

co!ii cu boli metabolice sau sindroame mal'ormati(e :c7nd sunt necesare test#ri citogenetice &i determin#ri metabolice<A cu!lu cu in'ertilitate sau tulbur#ri re!roducti(e :a(orturi s!ontane/ na&teri !remature/ nou n#scu$i mor$i<A adul$i cu !redis!o)i$ie genetic# la unele a'ec$iuni monogenice sau la boli multi'actoriale com!onent# genetic#. C"pl"l *!licitant se !oate adresa !entru consiliere genetic# "n toate cele t#ei etape pe#ic!ncep.i!naleC Preconce!$ional :tulbur#ri re!roducti(e/ consanguinitate/ (7rsta matern# !este 3G de ani/ istoric 'amilial !o)iti( !entru boli cu determinism genetic/ e0!uneri la substan$e mutagene/ stare de !urt#tor de anomalii cromosomice echilibrate la unul din membrii cu!lului<A Prenatal :e0!uneri la substan$e teratogene/ !re)um$ie diagnostic# mal'ormati(# :ecogra'ic<A Postnatal :nou n#scut !lurimal'ormat/deces nou n#scut de cau)# mal'ormati(#<. De&i este e0trem de im!ortant/ */at"l 5enetic p#ec!ncep.i!nal este solicitat 'oarte rar/ cel mai 're(ent gra(idele solicit7nd un s'at genetic du!# e&ecuri re!roducti(e &i du!# o !erioad# de ?-,- s#!t#m7ni de amenoree/ c7nd blastogene)a a 'ormat straturile germinati(e &i a "nce!ut organogene)a. @n aceast# !erioad#/ chiar dac# se iau m#suri de !re(en$ie/ "n unele situa$ii - diabet/ alcoolism/ 'enilcetonurie matern# -/ aceste m#suri sunt tardi(e. A&a cum unele boli !recum - sin-romul =ar$an/ -ispla(iile scheletice, sin-romul Ehlers ?anlos - !re)ente la mam# !un "n !ericol (ia$a acesteia odat# cu e(olu$ia unei sarcini/ alte situa$ii/ !recum diabetul )aharat/ de!enden$a de droguri :"n s!ecial alcool</ e!ile!sia :!rin teratogene)a consecuti(# tera!iei</ !re)en$a de anticor!i materni ti! anti-RhA sau !re)en$a "n 'amilie a de'ectului de tub neural - !un "n !ericol starea de s#n#tate a '#tului. @n ca) de sterilitate sau dac# riscul de recuren$# al unei a'ec$iuni este mare/ c"pl"l !oate o!ta !entru alte metode de ti!ul ado!$iei sau a re!roducerii asistate/ la care se adaug# selec$ia se0ului "n ca)ul anomaliilor cu transmitere legat# de cromosomul O.

#acientul consultant - copil !oate a=unge la Cabinetul de Consiliere 4enetic# "n ca) deC anomalii congenitale ma=ore unice :s!ina bi'id#/ mal'orma$ii cardiace congenitale/ des!ic#turi labio-ma0ilo-!alatine etc.<A anomalii congenitale multi!leA ambiguit#$i se0ualeA debilitate mental# de cau)# ne!reci)at#A boli metabolice. #acientul consultant - adult se !oate !re)enta !entru diagnostic !resim!tomatic sau !entru de!istarea st#rii de hetero)igot "n 'amiliile cu risc crescut !entruC unele boli cu transmitere recesi(# :de e0. hemo'ilia/ hemoglobino!atii<A boli comune ale adultuluiA boli neurodegenerati(e :ti! boala Funtigton<A unele 'orme de cancer :mamar/ colorectal<. @n aceste ser(icii trebuie s# lucre)e s!eciali&ti cu !reg#tire "n domeniul geneticii &i &tiin$elor !siho-sociale/ acredita$i de 'oruri com!etente/ recunoscute interna$ionalA "n &.S.A./ 'unc$ionea)# "n acest sens ca organisme de acreditare #he @ational Societ6 o$ 'enetic Councelers i #he American "oar- o- 'enetic Counceling.
ETAPELE CONSILIERII GENETICE

Consilierea genetic# urmea)# "n mod riguros &i obligatoriu mai multe eta!e &i anumeC stabilirea diagnosticului/ e(aluarea riscului de recuren$# &i elaborarea s'atului genetic !ro!riu-)is. STA2ILIREA 3IAGNOSTICULUI Cu!rinde trei eta!eC ancheta 'amilial#A e0aminarea clinic#A in(estiga$ia genetic#. Anc(eta /amilial Eanamne1aF

*e e'ectuea)# du!# "nregistrarea datelor !ersonale &i a moti(ului consultului/ anamne)a am#nun$it# 'iind esen$ial# !entru acurate$ea diagnosticului. Ancheta se a0ea)# !e ob$inerea de date re'eritoare la !erioadele e(oluti(e ale indi(idului/ ceea ce o structurea)# "n trei !#r$iC anamne)a materno-'etal#A anamne)a neo-natal#A anamne)a !ost-natal# Anamneza materno-fetal cu!rindeC -ate pri)in- momentul concep%ieiC antecedente re!roducti(e ale cu!lului :inclu)7nd e&ecurile<A (7rsta !#rin$ilor "n momentul conce!$iei :(7rsta matern# a(ansat# 'a(ori)7nd muta$iile cromosomice iar cea !atern#-muta$iile genice</ boli cronice materne :diabet )aharat/ e!ile!sie</ no0e materne/ incom!atibilitatea Rh. -ate pri)in- e)olu%ia sarciniiC e0!uneri teratogene :"n s!ecial "n !rimul trimestru</ inclusi( la alcool/ data !rimelor mi&c#ri 'etale/ e(entual !olihidramnios/ semne de su'erin$# 'etal#. Anamneza neo-natal cuprin-e I e)aluarea nateriiC durata tra(aliului/ !re)enta$ia 'etal#/ anomalii ale lichidului amnioticA e)aluarea nou nscutuluiI semne de su'erin$# 'etal# :scorul AP4AR/ con(ulsii</ date mor'ometrice :talie/ greutate/ !erimetru cranian</ icter neonatal/ stigmate mal'ormati(e :ciano)#/ su'luri/ dismor'isme/ !ermiabilitate eso'agian# &i anal#<. Anamneza post-natal cuprin-eI de)(oltarea !sihomotorie :"n dinamic#/ con'orm unor curbe standardi)ate "n 'unc$ie de (7rst#<A de)(oltarea !ubertar#. Anamne1a se 'inali)ea)# !rin alc#tuirea unui ar!ore genealogic 'olosind simbolurile s!eci'ice standardi)ate :"n USA de c#tre @ational Societ6 o$ 'enetic Counceling i American Societ6 o$ 9uman 'enetics/ reactuali)at "n ,99.<. Arborele (a cu!rinde !e (ertical# cel !u$in trei genera$ii/ inclu)7ndC ca(ul pro!an- - P :!ersoana a'ectat# de la care se declan&ea)# consultul<A

consultantul :persoana solicitant, nea$ectat<A pe ori(ontal/ arborele (a cu!rinde rudele de gradul I &i II. Alc#tuirea arborelui constituie eta!a decisi(# a consultului/ e0trem de greu de reali)at din cau)a in'orma$iilor adesea incorecte sauP&i incom!lete !rimite de la cei chestiona$iA o!tim se reali)ea)# !e ba)a documenta$iei medicale &i a e0amenului direct a membrilor 'amiliei. C!n*"lt"l <i S/at"l Genetic :'enetic Counceling< urm#resc reali)area a t#ei !)iecti6e ma;!#e= *tabilirea diagnosticului e0act :!rin colaborare multidisci!linar#<A (aluarea com!onentei genetice a maladiei :!rin anamne)# 'amilial# &i e0!lor#ri genetice la ni(el de cromosom - gen# !rotein#<A *'atul genetic !ro!riu-)is "n care se includ modalit#$ile de reducere a riscului de recuren$# &i o!$iunile re!roducti(e. Chestionarele di'er# "n 'unc$ie de tip"l de c!n*"lt 5eneticC Consult genetic prospecti) care se re'er# la trei situa$iiC de!istarea !renatal#A de!istarea st#rii de !urt#tor hetero)igot :"n ca)ul bolilor recesi(e<A de!istarea !resim!tomatic# :"n ca)ul bolilor dominante<. Consult genetic retrospecti)/ e'ectuat du!# e&ec:uri< re!roducti(:e< @n urma anamne1ei e''ectuate/ se !ot "nt7lni trei situa$iiC anchet $amilial po(iti)/ atest7nd ca)uri de boal# similare "n 'amilie/ con'irmate !rin documente medicaleA anchet $amilial negati), -ar cu pre(en%a -e $actori -e risc :consanguinitate</ "n condi$iile "n care e0ist# ca) !robandA anchet $amilial negati) n con-i%iile n care exist pro!an- singular/ e0!licabil !rin a!ari$ie de muta$ie nou#/ (aria$ia "n e0!resia genic#/ li!sa unor cuno&tin$e corecte P com!lete des!re membrii 'amiliei/ li!sa unor tehnici de in(estiga$ie !recise.

3ia5n!*tic"l de maladie 5enetic sau cu com!onent# genetic# se !reci)ea)# du!# anamne)#/ c7nd se 'ace o e(aluare !rin e0aminare clinic# e0trem de minu$ioas#/ 'inali)at# !rin emiterea unei !re)um$ii clinice/ care (a 'i (eri'icat# !rin investigaii de laborator. In(estigarea di'er# "n 'unc$ie de !re)um$ia clinic# &i const# "nC in)estiga%ii imagistice, (ultrasonogra'ie, metoda de elec$ie "n diagnosticul !renatal/ tehnici de ti! radiogra'ic/ R%N etc</ teste !iochimice :electro'ore)a hemoglobinei/ e(iden$ierea !re)en$ei de anomalii biochimice calitati(e &i cantitati(e</ anali(e citogenetice !er'ormante :din s7nge !eri'eric/ lichid amniotic/ (ilo)it#$i choriale/ m#du(a osoas#</ testarea A?@ identi'icarea sec(en$elor nucleotidice res!onsabile de unele boli genice. Ac"#ate.ea dia5n!*tic"l"i este deosebit de im!ortant# 'iind obligatorie consultarea di'eritelor ghiduri &i !rograme de diagnostic com!uteri)at. P!nde#ea /act!#il!# 5enetici se stabile&te "n mai multe moduri/ "n 'unc$ie deC (7rsta !acientuluiA natura sim!tomelorA !re)en$a e(entual# a unor 'actori de mediu 'a(ori)an$i sau declan&an$i. Anali)a datelor ob$inute (a !ermite elaborarea unui diagnostic corect/ '#r# de care consilierea in'ormati(# asu!ra e(olu$iei/ !rognosticului/ managementului/ riscului de recuren$# &i o!$iunilor re!roducti(e ulterioare nu este recomandabil#. E9ALUAREA RISCULUI 3E RECUREN? Ia $ine cont de $actorii etnici :'rec(en$a bolilor genetice di'er# "n 'unc$ie de )on#</ de )0rsta gesta%ional matern :!este 3G de ani cre&te riscul nondis=unc$iei cromosomice< &i de istoricul $amilial/ anc(eta /amilial 'iind instrumentul cel mai (aloros.

De aceea/ e6al"a#ea #i*c"l"i de #ec"#en. constituie o !roblem# destul de di'icil# care im!une o !reg#tire clinic# &i genetic# s!ecial#. Cate5!#iile de #i*c 5enetic (aria)# de la ,--N la 3N :riscul genetic comun<C $isc genetic absolut (total de 5BB@ / "nt7lnit "n dou# situa$ii ma=oreC c#s#toria "ntre doi bolna(i cu anomalii recesi(e :genoti! aa<A !re)en$a unei transloca$ii echilibrate "ntre cromosomi omologi la unul dintre membrii cu!luluiA $isc genetic foarte mare (;B@ "n ca)ul c7nd unul din membrii gru!ului este hetero)igot !entru anomalie monogenic# cu transmitere dominant# :genoti! An<. $isc genetic mediu (6;-EB@ "n ca) deC cu!luri hetero)igote !entru anomalii recesi(e :genoti! Na<A transloca$ie reci!roc# echilibrat# "ntre cromosomi neomologi. $isc genetic crescut (5;@ "n ca) deC boli genetice cu determinism multi'actorial la mai mul$i membri ai 'amilieiA consanguinitate. $isc genetic obi(nuit (n medie E@ posibil n orice sarcin9 S-ATUL GENETIC PROPRIU47IS Const# "n comunicarea oral i scris a conclu)iilor. Presu!une o munc# de echi!# :geneticieni/ consilieri genetici/ tera!eu$i/ !sihologi< &i reali)area unei rela$ii !sihologice deosebite cu cei im!lica$i :cu!lul/ 'amilia</ reali)area acestui moment al a-e)rului !ut7nd a(ea o "nc#rc#tur# !sihoemo$ional# deosebit de dramatic#. Indi'erent de gra(itatea a'ec$iunii/ se(eritatea riscului de recuren$#/ ine'icien$a tera!iei sau costul e0trem de ridicat al

tera!iei/ */at"l 5enetic trebuie s# 'ie non-directiv/ e0ce!t7nd situa$iile de o gra(itate e0trem# :e0.anence'alia< sau situa$iile de risc total. Deci)ia 'inal# a!ar$ine deci celor im!lica$i :cu!lu/ 'amilie</ cu condi$ia obligatorie a unei in'orma$ii corecte &i com!lete asu!ra se(erit#$ii maladiei &i riscului de recuren$# &i cu !reci)area e0!res# c# aceast# deci)ie !oate a'ecta &i al$i membri ai 'amiliei. Nu to$i s!eciali&tii sunt de acord cu aceast# o!tic# nondirecti(#/ ado!tat# de regul# de c#tre geneticieni/ unii !racticieni im!lica$i direct "n tera!ia acestor anomalii :!ediatri/ obstetricieni/ neurologi/ !sihiatri/ o'talmologi/ endocrinolog; etc.< insist7nd !entru o consiliere tran(ant/ c7t mai a!ro!iat# de conduita !aternalist#/ considerat# "n a(anta=ul celor consilia$i "n ca)ul anomaliilor se(ere cu handica! !sihomotor &i social ma=or &i cu risc de recuren$# ridicat. @n situa$ii gra(e sau c7nd consultantul nu-i ca!abil s# ia deci)ii cum ar 'i cele "n care deci)ia are consecin$e asu!ra altor membri ai 'amiliei :e0. boala Funtington/ !oli!o)a adenomatoas# 'amilial#</ &i s!ecialistul se a'l# "n dilema "ntre ghi-urile !a(ate pe -o)e(i :e(idence based guidance< &i principiul respectrii -eci(iei li!ere a pacientului / deci1ia c!pa#ticipati6 :shared decision ma8ing< !oate 'unc$iona ca un cadru util/ !e ba)a unei bune in'orma$ii &i a unei discut#ri am!le a tuturor im!lica$iilor.

PROBLEME ETICE ALE CONSULTULUI I S-ATULUI GENETIC

3at!#iile medicil!# c!n/#"nta.i c" )!li 5enetice


%ulte din !roblemele !ractice &i etice/ !ri(ind consilierea genetic# &i managementul bolilor genetice/ sunt u&urate !rin re)umarea res!onsabilit#$ilor medicale. O)li5a.iile medicilor legate de !robleme etice sunt urm#toareleC

=e-icul are -atoria -e a in$orma pacien%ii atunci c0ncunosc anumi%i $actori genetici ce ar putea con-uce la !oli genetice gra)e sau la !oli congenitale ce ar putea a$ecta copiii pacientului sau al%i mem!rii ai $amiliei.

=e-icul tre!uie s acor-e s$aturi genetice sau s se a-rese(e geneticianului pentru aceste s$aturi, iar pacientul tre!uie ncuraBat, atunci c0n- este ca(ul, s transmit in$orma%ia $amiliei. =e-icul tre!uie s -iscute i cu restul $amiliei celui consiliat sau s,i n-rume spre genetician. =e-icii au -atoria -e a -a )iitorilor prin%i in$orma%iile -e !a( care s le permit s ia o -eci(ie !un asupra conceperii unui copil, n cunotin% -e cau(. ?0n- aceste in$orma%ii cuplurilor, me-icii tre!uie s respecte principiile etice i normele pro$esionale ale practicii me-icale existente n comunitate i sta!ilite -e asocia%ia me-ical na%ional sau -e organi(a%ia me-ical competent. =e-icul, care, -in ra%iuni morale, se opune cotracep%iei, a)ortului, sterili(rii tre!uie s e)ite s,i impun )alorile sale morale personale i s su!stituie propria Bu-ecat moral aceleia a )iitorilor prin%i. El poate re$u(a s o$ere s$at genetic, -ar are o!liga%ia s a)erti(e(e )iitorii prin%i c exist o pro!lem genetic poten%ial i s in$orme(e pe cei n cau( c este !ine s cear o orientare me-ical unui me-ic specialist. =e-icul nu tre!uie s ncalce -reptul la con$i-en%ialitate al pacientului -ac nu a -iscutat n preala!il cu pacientul -reptul -e a,l nclca. ?ac, n ciu-a ncuraBrilor primite -in partea me-icului, pacientul re$u( s in$orme(e sau s implice mem!rii $amiliei, me-icul este n-rept%it s -e()luie par%ial secretul me-ical unei ter%e pr%i -ac este n interesul acesteia -e a cunoate in$orma%ia genetic. Te*t #ile 5enetice. Sta)ili#ea dia5n!*tic"l"i 5enetic. Diagnosticul genetic prenatal Deci)ia indi(idual# a !#rin$ilor/ de a cere diagnostic !renatal "n sco!ul detect#rii sau e0cluderii unei boli sau mal'orma$ii a co!ilului lor nen#scut/ trebuie res!ectat#. Aceast# in(estiga$ie este 'oarte im!ortant# !entru !lanningul multor 'amilii.

#estrile !entru diagnosticul !renatal trebuie s# "ncea!# numai du!# o com!let# in'ormare a mamei/ "n concordan$# cu !rinci!iile consultului genetic/ !entru ca aceasta s# 'ie ca!abil# s#-&i dea consim$#m7ntul "n cuno&tin$# de cau)# sau s# re'u)e e0amenul. #estrile trebuie s# de'ineasc# o anumit# situa$ie medical#A diagnosticul !renatal care are ca sco! numai e(aluarea unor caracteristici ale (iitorului co!il &i nu are rele(an$# medical#/ dar !oate determina deci)ia de a a(orta/ nu este acce!tat. De aceea/ test#rile !renatale !entru determinarea !aternit#$ii sunt inter)ise/ 'iind acce!tate numai "n situa$ii s!eciale. ?eterminarea prenatal a sexului nu este =usti'icat#A e0amenul este =usti'icat doar c7nd se studia)# transmiterea unei boli genetice legate de cromosomul O.
%etodele recente de diagnostic !renatal 'ac !osibil diagnosticul !renatal !e celule 'etale i)olate din s7ngele !eri'eric matern. Aceste metode sunt nein(a)i(e &i !ot 'i utili)ate '#r# riscuri "n !rimul trimestru de sarcin#. Cu ast'el de tehnici nein)a(i)e/ riscurile acestor !roceduri (or 'i mult mai mici dec7t riscurile unei anomalii cromo)omiale 'etale &i ast'el ele (or de(eni accesibile oric#rei 'emei "ns#rcinate. Problema esen$ial# const# "n garantarea ca!acit#$ii &i calit#$ii s'atului indi(idual care d# !osibilitatea (iitoarei mame de a lua o deci)ie cali'icat# "n leg#tur# cu utili)area acestor ser(icii. +#r# o ast'el de consiliere/ introducerea acestor e0amin#ri "n !ractica medical# nu este =usti'icat#.

@n condi$iile legale actuale de !rotec$ie a embrionului/ "n Ge#mania/ cercet#rile !entru diagnosticul genetic !reim!lantator al embrionilor "n ca)ul 'ertili)#rii in (itro au st7rnit contro(erse. @n alte $#ri/ diagnosticul !reim!lantator este cosiderat o !osibilitate su!limentar# a diagnosticului !renatal. Accesul la aceste teste ar trebui s# 'ie liber !entru toate 'emeile care !re)int# riscul de a a(ea un co!il cu boal# genetic# sau cu o mal'orma$ie/ iar riscurile metodelor ar trebui clari'icate. Consilierea/ "n care riscul genetic/ !recum &i !roblemele &i riscurile metodelor sunt luate "n discu$ie/ este 'oarte im!ortant#. @nainte de introducerea diagnosticului !renatal "n !ractica medical# este necesar# introducerea unor reglement#ri !ro'esionale care s# stabileasc# indica$iile/ iar !rocedurile (or

demara numai du!# un s'at genetic/ test#rile 'iind '#cute de !ersoane s!eciali)ate. Diagnosticul postnatal Pentru bolile ce !ot 'i !re(enite sau tratate/ ast'el de test#ri sunt 'oarte im!ortante. Iat# c7te(a reglement#ri "n acest domeniuC Condi$ia esen$ial# ini$ial# este accesul la toate in$orma%iile legate de boal# sau de !redis!o)i$ia la boal#. ?reptul posesorului !robelor 'olosite !entru in(estiga$ii &i dre!tul de a utili)a aceste in'orma$ii trebuie clar reglementate. Dre!tul unei ter$e !#r$i de a &ti dac# aceste test#ri au 'ost reali)ate &i care au 'ost re)ultatele ob$inute. ?iagnosticele postnatale !ot 'i '#cute numai !ersoanelor adulte :ma=ore< cu e0ce!$ia alter#rilor genetice im!ortante sau atunci c7nd m#surile !re(enti(e sunt necesare "n co!il#rie. ?iagnosticul postnatal ar trebui introdus "ntr-un cadru !reg#tit "n !realabil &i "nso$it de un !roiect &tiin$i'ic care in(estighea)# simultan riscurile/ bene'iciile &i e'ectele. #estrile genetice trebuie s# 'ie (oluntare &i nu obligatorii/ cu e0ce!$ia celor cerute de lege. #rincipii etice ale sfatului genetic
@n ra!ortul Aeuniunii !"2 pe Pro!leme Etice n 'enetic =e-ical -e la +eneva,4::L/ au 'ost stabilite urm#toarele !rinci!ii etice "n genetic# &i s'atul geneticC

Res!ectul !entru !ersoane &i 'amilie/ inclu)7nd de)(#luirea "ntregului ade(#r/ res!ectul !entru deci)iile !ersoanei &i in'ormarea corect# &i non-directi(#. Pre)er(area integrit#$ii 'amiliale. De)(#luirea tuturor in'orma$iilor care sunt rele(ante !entru s#n#tatea indi(idului &i 'amiliei. Protec$ia intimit#$ii indi(idului &i 'amiliei 'a$# de im!licarea ne=usti'icat# a !atronilor/ ser(iciilor de asigur#ri/ &colii sau armatei.

In'ormarea indi(idului &i 'amiliei "n leg#tur# cu !osibila inter!retare gre&it# a in'oma$iei genetice de c#tre ter$a !arte. In'ormarea indi(idului des!re datoria lui etic# de a "n&tiin$a rudele sale de s7nge des!re un !osibil risc genetic. @ndemnarea indi(idului de a de)(#lui 'a!tul c# este !urt#tor al unei boli !artenereiPso$iei sale/ dac# inten$ionea)# s# aib# co!ii. In'ormarea !o!ula$iei asu!ra datoriei morale de a de)(#lui o situa$ie genetic# ce !oate a'ecta siguran$a !ublic#. Pre)entarea im!ar$ial# a in'orma$iei/ "n m#sura "n care este !osibil. Atitudinea non-directi(#/ cu e0ce!$ia situa$iei c7nd e0ist# un tratament cu bene'icii reale. Im!licarea !e c7t !osibil a co!iilor &i adolescen$ilor "n luarea deci)iilor care "i a'ectea)#. Datoria de a recontacta indi(i)ii c7nd ace&tia doresc s# a'le re)ultatele tuturor test#rilor genetice.
Princi!iul su!rem "n medicin# este #e*pecta#ea demnita.ii indi6id"l"i/ mai ales demnitatea &i sentimentele unor oameni a'ecta$i de tulbur#ri genetice sau handica!uri. Toate celelalte !rinci!ii deri(# din acestaC respectarea -reptului la auto-eterminare, respectarea egalit%ii ntre oameni, co$i-en%ialitatea, -reptul -e a $i -eplin in$ormat, o!%inerea consim%m0ntului n cunotin% -e cau(.

@n cercetare/ aceste !rinci!ii sunt a!licate at7t "n momentul !lani'ic#rii !roiectelor &tiin$i'ice/ c7t &i "n momentul reali)#rii lor. Trebuie e(itat# discriminarea sau stigmati)area gru!urilor sau indi(i)ilor/ lu7nd mereu "n considera$ie !osibilele consecin$e ale re)ultatelor cercet#rilor &i a!lica$iilor !ractice. Aceste !rinci!ii ar trebui luate #n considera$ie mai ales c7nd sunt studiate !robleme genetice &i handica!uri care au 'ost &i anterior subiectul discrimin#rii/ ca bolile !sihiatrice/ retardul mental sau tulbur#rile de com!ortament.
C7nd se a!lic# "n !ractica medical# curent#/ !rinci!iile men$ionate nu numai c# inter)ic orice 'el de constr7ngere asu!ra !acientului/ dar chiar "ncura=ea)# autonomia acestuia/ o'erindu-i libertatea de a alege. Di'eren$ele culturale &i di'eritele inter!ret#ri ale no$iunii de s#n#tate/ boal# sau handica!

trebuie s# 'ie res!ectate/ at7ta tim! c7t ast'el de inter!ret#ri nu atac# demnitatea uman# &i autonomia indi(idual#.

?reptul pacientului -e Ra tiT sau Ra nu tiT


2n !rinci!iu general acce!tat "n medicin# &i "n etica medical# este acela c# !acien$ii au dre!tul de a 'i in'orma$i asu!ra re)ultatelor test#rilor medicale &i a altor date similare dac# ace&tia doresc s# le cunoasc#. @n acela&i tim!/ este do(edit c# e0ist# &i un dre!t de Ra nu tiT/ a(7nd "n (edere c# aducerea la cuno&tin$# a unei in'orma$ii nedorite sau nea&te!tate !oate 'i inter!retat# de !acient ca o (iolare a autonomiei &i intimit#$ii sale.

Pentru a lua o deci)ie bun#/ !acientul trebuie s# cunoasc# toate in'orma$iile esen$iale !entru deci)ie &i trebuie s# i se e0!lice toate re)ultatele test#rilor genetice. De aceea/ consilierea trebuie s# 'ie de 'oarte bun# calitate &i s# 'ie !racticat# chiar "nainte de "nce!erea !rocedurilor de testare/ !entru ca !acientul s# acce!te sau nu reali)area test#rilor. Du!# ce studiile genetice au 'ost '#cute/ !acientul are dre!tul s# ob$in# in'orma$ii com!lete "n leg#tur# cu re)ultatele care ar !utea 'i im!ortante !entru s#n#tatea lui &iPsau a co!iilor lui. @n acela&i tim!/ !acientul !oate solicita dre!tul de a nu cunoa&te re)ultatele test#rilor/ ca) "n care consilierul este obligat s# nu transmit# re)ultatele in(estiga$iilor genetice. %edicul nu este obligat s# in'orme)e !acientul asu!ra re)ultatului atunci c7nd in'orma$iile nu au im!lica$ii asu!ra s#n#ta$ii !acientului sau descenden$ilor s#i. Comunicarea riscului genetic. "ariere etice n calea comunicrii riscului. @n !ractica medical# curent# &i mai ales "n conte0tul geneticii clinice se !une "ntrebarea care in'orma$ii !ot 'i de)(#luite/ a!#r7nd aici dou# !robleme. @n !rimul r7nd/ in'orma$iile desco!erite "nt7m!l#tor :"n cursul e0amenelor de rutin# &i nu !rin teste s!eci'ice< nu sunt "ntotdeauna dorite &i a&te!tate de !acient. De aceea/ geneticianul nu are obliga$ia moral# s# le de)(#luie. @n al doilea r7nd/ din moment ce !acientul este o indi(idualitate/ corect ar 'i ca aceste lucruri s#-i 'ie de)(#luiteA totu&i/ "n ca)ul geneticii clinice care 'rec(ent im!lic# 'amilii "ntregi sau cu!luri/ necesitatea de a de)(#lui aceste in'orma$ii nu este unanim acce!tat#. @n unele ca)uri/ consilierul genetic

tr#ie&te con'lictul dintre dorin$a de a de)(#lui consultan$ilor toate in'orma$iile &i dorin$a de a !rote=a intimitatea indi(idului des!re care are aceste in'orma$ii. C>te6a Dnt#e) #i *"nt e6idente= Cum ar putea s hotrsc un specialist care in$orma%ii sunt -orite -e pacien%ii si* Mn plus, cum ar putea $i respectat -reptul pacientului -e a ti $a% -e -reptul -e a nu ti* Ce -atorie are un consilier genetic n ca(ul n care o!%ine in$orma%ii nt0mpltoare* Cui i -atorea( loialitate consilierul genetic* Cum pot $i mpletite principiile s$atului genetic n aceste situa%ii* @n debilitatea mintal#/ re)ultatele studiilor cromo)omiale !ot 'i normale !entru to$i 'actorii de risc cunoscu$i. Re)ultatul testului cromo)omial !oate 'i normal/ dar "n$elesul normalit#$ii "n acest conte0t este modi'icat c7nd trebuie s# 'ie o'erite ast'el de in'orma$ii consultan$ilor. De (reme ce cele mai multe 'orme de retard nu sunt direct identi'icabile !rin anali)e genetice/ ar !utea 'i gre&it s# a'irm#m categoric c# aceste re)ultate sunt normale sau anormale/ chiar !entru un cu!lu al c#rui istoric include !osibilitatea unui retard mental. @n !lus/ !robabil c# acest cu!lu nu este interesat de ti!ul de retard mental ce !oate 'i identi'icat genetic ci de !robabilitatea a!ari$iei retardului mental la urma&i. %ulte ti!uri de retard mental au di(erse com!onente etiologice care nu sunt nea!#rat urmarea unor muta$ii ma=ore identi'icabile genetic sau a unor (aria$ii cromo)omiale detectabile. Deci consilierul ar trebui s# le aduc# la cuno&tin$# celor doi aceste lucruri/ inclusi( s#-i in'orme)e des!re riscul general de retardare la aceast# (7rst# a mamei. 4eneticienii &i consilierii genetici sunt acum !e !o)i$ia de a se o!une tendin$ei actuale care consider# c# toate bolile au o ba)# genetic#/ educ7nd consultan$ii asu!ra limitelor test#rilor genetice. @n (iitor/ (or 'i necesare n!i tactici Dn 5enetica clinic / !entru a 'ace 'a$# desco!eririlor "nt7m!l#toare/ ast'el "nc7t intimitatea consultan$ilor s# !oat# 'i !us# "n balan$# cu datoria

consilierilor de a !#stra con'iden$ialitatea &i de a a!#ra e0actitatea in'orma$iilor genetice. Consultan$ii (or 'i in'orma$i "naintea oric#rui test genetic/ ast'el "nc7t s# !oat# decide dac# (or continua testele/ &tiind c# ar !utea a'la !e l7ng# in'orma$iile cerute/ &i altele/ incidentale/ !e care ar trebui s# 'ie !reg#ti$i s# le acce!te. Toate acestea ar !ermite consulta$ilor s# hot#rasc# de la "nce!ut ce 'el de in'orma$ii nu ar dori s# li se de)(#luie. %a=oritatea geneticienilor sunt con'runta$i/ cel !u$in o dat# "n cariera lor/ cu dilema e0!us# anterior. @n acest ca) &i "n multe altele/ in'orma$ia genetic# de(ine nu numai moti( de ingri=orare/ dar &i !osibilitate de a distruge imaginea de sine/ o c#snicie/ o (ia$# sau mai multe (ie$i. 2n e0em!lu de in/!#ma.ie p!ten.ial d "n t!a#e "l constituie comunicarea ctre un cuplu a re(ultatului ce i-enti$ic purttorul materialului genetic ce a cau(at un -e$ect congenital al copilului lor. *!re deosebire de ca)ul !re)entat/ aici !#rin$ii se (#d !u&i "n im!osibilitatea de a mai !re(eni a!ari$ia unui ast'el de urma&/ dar doresc s# cunoasc# sursa de'ectului. In'orma$ia ar !utea 'i utili)at# "n sco!ul e(it#rii riscurilor genetice la (iitorii co!iiA "n acela&i tim! este atras# (ina asu!ra unuia din so$i/ declan&7nd con'lictul con=ugal &i cresc7nd riscul destr#m#rii c#sniciei. @n ca)urile care im!lic# de#e5l #i 5enetice/ in'orma$ia ar 'i util# rudelor care ar !utea a(ea statut de !urt#tor al de'ectului genetic &i care ar dori s# e(ite riscul unui co!il bolna(.
?e exemplu, -ac este posi!il un test presimptomatic pentru -iagnosticarea !olii 9untington, acesta )a permite in-i)i(ilor s a$le, la )0rsta -e H< -e ani, c )or su$eri ine)ita!il o -eteriorare progresi) mintal i neurologic n Burul )0rstei -e 12 -e ani. Aceti pacien%i au sau nu -reptul -e a cunoate re(ultatul testului*

9!inia medical# este "m!#r$it# "n !ri(in$a comunic#rii re)ultatelor unui ast'el de test c#tre !ersoanele care nu solicit# acest lucru. De)(#luirea in'orma$iilor care ar !ermite !acientului s#-&i !lani'ice (ia$a/ duce uneori la suicid deoarece maladia nu are tratament. *itua$ia este &i mai di'icil# a(7nd "n (edere c# 'iecare co!il al unei (ictime Funtington are riscul de G-N de a 'ace boala. @n ca)ul riscului 'amilial/ se !oate comunica acest risc 'amiliei/ c7nd !acien$ii "n&i&i nu doresc s#-l a'leV

9 c!mplica.ie *"plimenta# a!are !rin #e/"1"l pacient"l"i de a de)(#lui so$uluiPso$iei sau rudelor cu risc re)ultatele unui test diagnostic. @n aceast# situa$ie/ comunitatea geneticienilor este "m!#r$it# "n !ri(in$a eticii de)(#luirii. tica tradi$ional# !ermite !#strarea con'iden$ialit#$ii. Totu&i/ "n medicin#/ e0ist# datoria tot at7t de (eche/ care im!une a(erti)area unei ter$e !#r$i asu!ra unei boli e0istente. 2nii 5eneticieni au 'ost de acord cu comunicarea re)ultatelor numai "n ca)urile "n care rudele ar dori s# cunoasc# diagnosticul !acientului. @n ca)ul unei boli netratabile/ 'urni)area in'orma$iilor c#tre rude !oate 'i o sabie cu dou# t#i&uriA !entru unii membri ai 'amiliei in'orma$ia !oate sur(eni !rea t7r)iu !entru a mai !utea "m!iedica transmiterea bolii la urma&i/ !roduc7nd doar durere !sihic#.
9 alt# p#!)lem e0t#em de imp!#tant + cu care se con'runt# deseori geneticienii/ este aceea a pate#nit .ii. @n cursul test#rilor genetice !entru co!ii/ !rintre in'orma$iile incidentale !ot a!are &i cele care do(edesc c# so$ul mamei nu este tat#l co!ilului. Ce trebuie s# 'ac# geneticianul "n aceste condi$iiV *# comunice tat#lui in'orma$ia "nt7m!l#tor desco!erit# sau s# cear# mai "nt7i acordul mameiV %a=oritatea geneticienilor s!un c# ar comunica mamei re)ultatul/ l#s7nd-o !e ea s# decid# conduita ulterioar#. 2nii medici ar 'i tenta$i s# se 'oloseasc# de o minciun#/ comunic7nd cu!lului c# boala nu este genetic#/ !entru a !#stra secretul mamei. C!m"nica#ea #i*c"l"i "n cadrul consilierii genetice/ este deosebit de im!ortant# !entru 'amiliile 'ormate !rin cas#torie "ntre rude de s7nge. Pacien$ii !rimesc s'at genetic !ri(ind riscul de na&tere a unui co!il anormal. @n general/ atunci c7nd nu e0ist# istoric de boal# genetic# "n 'amilie/ s'atul dat !oate 'i lini&titor &i cre&terea riscului !este riscul general este acce!tabil#. @n ca)uri de ince*t/ riscul de(ine inacce!tabil de mare/ studiile ar#t7nd un !rocent mai mic de G-N de co!ii normali re)ulta$i din ast'el de rela$ii. Anomaliile recesi(e sunt r#s!un)#toare de cre&terea inciden$ei retardului mintal &i a mal'orma$iilor congenitale.

Solu%ii pentru e)itarea riscului RAiscul $ace parte -in )ia%. Mn tot ceea ce $acem sau nu $acem, acceptm un anumit risc. &nele riscuri sunt e)i-ente, altele neateptate i pe unele re$u(m s le acceptm.T(#oc&in,4:L<).

@n s'atul genetic considera$iile asu!ra !erce!erii riscurilor sunt rele(ante !entru o a!reciere e0act# a momentului "n care !acientul este in'ormat "ndea=uns/ !entru o e(aluare a unui !rogram de screening &i !entru o estimare a !ericolului !oten$ial !e care re'u)ul de a de)(#lui in'orma$ii con'iden$iale lar !utea a(ea asu!ra unei ter$e !#r$i. Chiar dac# ni6el"l #i*c"l"i este u&or de e0!rimat "n termeni matematici/ "n$elegerea lui este (ariabil# &i subiecti(#/ de!in)7nd de situa$ia indi(i)ilor. Probabilitatea nu !oate 'i stabilit# e0act la -N sau ,--N. 2nii autori sus$in c# e0ist# cel !u$in 3N risc de a a!are handica!uri sau anomalii genetice "n !o!ula$ia general#. Dar !entru c# nu se !ot 'ace !rea multe !entru a reduce acest risc/ el nu in'luen$ea)# mult deci)ia unui cu!lu de a a(ea sau nu co!ii. Indi(i)ii au atit"dini di/e#ite "n 'a$a risculuiC unii sunt conser)atori &i doresc s# reduc# mult riscul din (ia$a lorA al$ii sunt gata s,l accepte atunci c7nd bene'iciile ar !utea 'i mari. Deci)iile sunt di'icile/ mai ales "n ca)ul riscului genetic/ cu !oten$iale consecin$e asu!ra (ie$ii nu numai !entru indi(i)i/ dar &i !entru co!iii lor. 2neori/ e0!erien$a anterioar# a unui !#rinte/ legat# de o boal# ce amenin$# &i co!ilul s#u/ are un rol im!ortant "n luarea deci)iei. De e0em!lu/ o 'emeie !urt#toare a genei -istro$iei musculare ?uchenne este mai moti(at# s# reduc# riscul de a a(ea un co!il a'ectat/ dac# ea "ns#&i a a(ut gri=# de un 'rate bolna(/ dec7t dac# boala s-ar a'la "n istoricul 'amilial "nde!#rtat. 0ist# multe !osibilit#$i de a 'ace 'a$# riscului geneticC acceptarea riscului i naterea unui copilC -eci(ia -e a nu a)ea copiiC -iagnosticul prenatal i a)ortul selecti)C $olosirea -e o)uleDsperm -e la -onatori care nu sunt purttori -e gene anormale. 9!$iunea a6!#t"l"i te#ape"tic este di'icil#/ de (reme ce anumite !ersoane/ decise s# res!ecte (alorile morale &i religioase e0clud aceast# !osibilitate "n orice "m!re=urare. Pentru cei care nu sunt de acord cu acest lucru/ este im!ortant s# recunoasc# 'a!tul c# !re(enirea handica!ului !rin aceast#

metod# nu este un mod de a reduce res!ectul &i gri=a !entru indi(i)ii care se nasc ast'el. ste e(ident c# ast'el de deci)ii im!ortante &i com!le0e nu !ot 'i luate dec7t de cei care (or tr#i toat# (ia$a consecin$ele lor. Autonomia sau consilierea non,-irecti) Termenul de */at *a" c!n*ilie#e 5enetic e(it# cu gri=# orice sugestie de eugenie sau s'at directi(. Res!ectul !entru autonomia indi(idual# este o !uternic# tradi$ie "n s'atul genetic. Aceast# !ro'esie a a!#rut legat# de tehnicile de diagnostic !renatal &i de necesitatea de a de)(#lui in'orma$ii/ s'#tuind cu!lurile "n leg#tur# cu alegerile re!roducti(e. @n$elesul a ceea ce im!lic# */at"l 5enetic este uneori neclar/ !o!ula$ia 'iind uneori re'ractar# la ideea de a !rimi un ast'el de s'at. 9arecum ne=usti'icat/ sentimentul de (ino(#$ie sau ru&ine este comun 'amiliilor "n care au e0istat co!ii cu handica!uri sau boli genetice. %ul$i oameni a&tea!t# ca geneticianul s# le s!un# dac# ei ar trebui sau nu s# mai aib# co!ii. Tenta.ia consilierului de a-i c#l#u)i !oate 'i !uternic#/ dar el trebuie s# re)iste de (reme ce deci)ia &i res!onsabilitatea re(in !ersoanei care solicit# s'atul. P#incipiile deci1i!n #ii c!pa#ticipati6e : lLin/ 4ra; f Clar8e/ ,999<C implic minimum -ou persoane (a-esea mai multe) participante (me-icul i pacientul)C am!ele pr%i se )or angrena treptat n procesul -e luare al -eci(ieiC in$orma%ia complet este con-i%ie preala!il, o!ligatorie -eci(ionriiC -eci(ia $inal tre!uie s ai! agrementul am!elor pr%i. 2tadiile (i competenele ce im!lic# !acientul "n deci)iile !ri(ind "ngr=irea s#n#t#$ii :du!# ElNin et al/ ,999<C Participarea explicit sau implicit a pacien%ilor n procesul -e luare al -eci(iilor.

Exploatarea temerilor, speran%elor i i-eilor pri)inpro!lema n spe% i posi!ilele tratamente. Conturarea i n$%iarea op%iunilor. 8-enti$icarea pre$erin%elor i $urni(area -e in$orma%ii in-i)i-uali(ate (tailore- in$ormation). Veri$icarea n%elegerii in$orma%iei i reac%iilor (i-ei, temeri, speran%e legate -e op%iunile pre(entate). Acceptarea progresului i $ormularea -eci(iei alese. Aplicarea, -iscutarea sau am0narea -eci(iei. &rmrirea aplicrii -eci(iei con)enite. Deci)ia co!artici!ati(# nu trebuie considerat# ca un *et p#e*c#ipti6 de #e5"li+ ci ca un !rinci!iu care !ermite conduitei non-directi(e s# 'ie a!licat# ori de c7te ori este rele(ant#. a trebuie de asemenea s# !ermit# medicului de a contribui !rin o!inia sa !ro'esional# :o !ers!ecti(# biomedical# acti(#< la !rocesul de luare al deci)iei '#r# a nega im!ortan$a sistemelor de (alori ale !acien$ilor. A&adar se (a armoni)a ceea ce este "n bene'iciul medical al !acientului cu dre!tul s#u clar la autonomie. Dintr-un *t"di" inte#na.i!nal asu!ra atitudinii geneticienilor "n leg#tur# cu aceast# !roblem#/ a reie&it c# ma=oritatea medicilor consider# p#incipi"l etic al a"t!n!miei ca p#incipi" *"p#em Dn */at"l 5enetic. *'atul genetic este n!n4di#ecti6 <i neac"1at!#A medicul nu trebuie s# s!un# !acien$ilor ce s# 'ac# &i nici s# =udece alegerile lor. O)iecti6"l */at"l"i 5enetic este de a "n&tiin$a indi(i)ii des!re natura &i !ro!or$ia riscului genetic la care trebuie s# 'ac# 'a$#/ o'erindu-le !osibilele o!$iuni !e care le au "n aceast# direc$ie. Fot#r7rea 'inal#/ !recedat# de o corect# &i o com!let# in'ormare/ trebuie s# 'ie numai a indi(idului/ '#r# nici o recomandare din !artea consilierului. ste e(ident de ce trebuie s# 'ie a&a. Re!roducerea uman# este una din cele mai intime &i s!irituale acti(it#$i umane. 9 deci)ie con&tient# de a a(ea co!ii de!inde de mul$i 'actori subiecti(i/ inclu)7nd rela$ia dintre !arteneri/ dorin$a indi(idual# &i a cu!lului/ bun#starea economic# &i social#. Numai indi(i)ii a(i)a$i !ot lua aceste deci)ii "m!otri(a riscurilor genetice.

Nu e0ist# niciodat# un r#s!uns correct/ ci doar r#s!unsuri ce !ar a 'i bune !entru 'iecare indi(id. Codul etic al geneticienilor canadieni sus$ine */at"l 5enetic *"p!#ti6 Dn l!c"l cel"i di#ecti6. Pa#Ae# <i Ma;e*Ae :D---< ilustrea)# tensiunea dintre res!ectul tradi$ional al autonomiei &i tenta$ia de a 'olosi in'orma$iile ba)ate !e ceea ce cred consilierii c# este mai bine !entru clien$ii lor. i dau o solu$ie bun# "n acest domeniu. Mn primul r0n- ei recomand# etica p#e6enti6 + sub 'orma tacticilor de "ncura=are a discu$iilor antici!ate cu !acien$ii/ "n leg#tur# cu !oten$ialele lor !robleme. C7nd unele !robleme !ot 'i !re(#)ute/ discu$iile des!re 'olosirea acestor in'orma$ii sunt ideale. Distinc$ia dintre in'orma$ia e0!licit cerut# &i alte in'orma$ii ob$inute "nt7m!l#tor este 'oarte im!ortant#. Dac# geneticianul ar "ncerca s# ascund# in'orma$iile des!re riscurile unui cu!lu/ hot#r7nd el "nsu&i ceea ce este im!ortant !entru !acient/ atunci aceast# conduit# ar "nsemna o gri=# e0cesi(# &i ar 'i ne=usti'icat#. C7nd in'orma$iile/ "nt7m!l#tor desco!erite nu sunt im!ortante !entru cu!lu/ doar p#incipi"l a"t!n!miei !are a 'i un mi=loc in'le0ibil !entru a-l a=uta !e consilier s# decid# ce s# 'ac#. A res!ecta autonomia cu!lului ar !utea "nsemna at7t a de)(#lui toate in'orma$iile care ar !utea 'i clar rele(ante !entru cu!lu/ c7t &i a de)(#lui doar in'orma$iile cerute. 9 abordare mai 'le0ibil#/ "n acord cu tradi$ia medical#/ este ca geneticianul s# decid# ce in'orma$ii incidentale ar trebui discutate/ ba)7ndu-se !e ceea ce crede el c# ar 'i util !entru cu!lu. ste greu de imaginat c# se !oate 'ace 'a$# num#rului mare de in'orma$ii incidentale desco!erite "n medicin#/ '#r# un grad de "ncredere reci!roc# "ntre medic &i !acient &i nu este sigur 'a!tul c# !acientului i se (a s!une orice lucru im!ortant !entru el. %edicii s-au obi&nuit s# aleag# dintre o mare cantitate de in'orma$ii !e acele care ar !utea 'i rele(ante !entru s#n#tatea !acientului. Prima res!onsabilitate este de a res!ecta autonomia !acientului/ iar a doua de a asigura bun#starea acestuia. Dac# p#incipi"l a"t!n!miei ar im!une ca toate in'orma$iile s# 'ie de)(#luite/ atunci !racticarea medicinei ar 'i im!osibil#. Dac#

tot autonomia dictea)# ca numai moti(ul !rinci!al s# 'ie abordat/ atunci !osibilitatea de a s!ori bun#starea !acientului este !ierdut#. Nici una dintre aceste alternati(e nu este acce!tabil#. Cum !onderea geneticii medicale de(ine din ce "n ce mai im!ortant#/ !roblema in'orma$iilor "nt7m!l#tor desco!erite (a lua am!loare. Dac# (or 'i de)(oltate tacticile etice p#e6enti6e/ atunci !o(ara deci)iilor legate de de)(#luirea in'orma$iilor incidentale ar !utea 'i "m!#r$it# "ntre consultant &i consilier. *itua$iile &i in'orma$iile nea&te!tate (or a!are &i (a 'i necesar ca geneticianul s#-&i 'oloseasc# =udecata !ro'esional# "n aceste situa$ii/ ba)7nduse !e !erce!$ia lui asu!ra bun#st#rii consultantuluiC RCeea ce cutm noi ntr,o rela%ie pro$esional este cine)a care s ne rspun- la ntre!ri i care s ne aBute s a)em griB -e noi. =ai simplu spus, eu -oresc ca mecanicul s,mi spun c0n$r0nele sunt u(ate, chiar -ac l,am rugat numai s,mi schim!e uleiulT. $aportul !"2 pentru probleme etice n genetica medical 'ormulea)# dou# com!onente ma=ore ale s'atului genetic non-directi(C gri=a de a o'eri indi(i)ilor &i 'amiliilor in'orma$ii clare/ com!lete &i ne!#rtinitoare/ care s#-i a=ute "n luarea deci)iilorA rela$ia str7ns# "ntre medic &i !acient$i care s#-i a=ute !e ace&tia s# ia !ro!riile deci)ii. Nu trebuie s# se "n$eleag# c# */at"l 5enetic n!n4di#ecti6 "nseamn# !re)entarea in'orma$iilor &i a!oi abandonarea indi(i)iilor sau a 'amiliilor care trebuie s# ia deci)iile '#r# nici un a=utor. Consultan$ii doresc deseori s# stea de (orb# cu cine(a care s# le asculte "ngri=or#rile/ care s#-i a=ute s# se e0!rime &i s#&i "n$eleag# !ro!ria (aloare. C!n*ilie#ea n!n4di#ecti6 nu s!une &i nici nu sugerea)# consultantului ce deci)ie s# ia. Deci)iile a!ar$in indi(i)ilor/ iar consilierul trebuie/ !e c7t !osibil/ s# sus$in# aceste deci)ii. 2n !unct de (edere original asu!ra !roblemei c!n*ilie#ii n!n4di#ecti6e este !re)entat de doctorul Pat#icA -e##ei#a "n RPro!leme morale n s$atul geneticT . Autorul !re)int#

RBu-ecata,stan-ar-T din literatura etic# medical#/ con'orm c#reia autonomia !acientului trebuie recunoscut# &i res!ectat# "n !ractica medical#. R u-ecata,stan-ar- este pus su! semnul ntre!rii prin trei a$irma%iiI @u este posi!il ca s$atul genetic s $ie non,-irecti) (Clar5e,4::4)C Autonomia nu este cel mai potri)it principiu etic n acest contextC 7rica -e eugenie este exagerat i $ace legtura ntre autonomie pe -e o parte i griBa pentru sntatea genetic a urmaului pe -e alt parteT. Cla#Ae sus$ine c# s'atul n!n4di#ecti6 nu este !osibil/ !entru c# "ns#&i structura s'atului genetic cu!rinde "ntr-o oarecare m#sur# sugerarea unei solu$ii !otri(ite sau chiar cea mai !otri(it# alegere !e care ar !utea s# o 'ac# !acientul. Acest argument/ chiar dac# este im!ortant/ este e0agerat/ !entru c# nu !ermite reali)area unei grad#ri a no$iunii de R-irecti)T. ste !osibil ca geneticianul s# in'luen$e)e alegerea consultantului "n di'erite grade. Chiar dac# se !oate acce!ta ideea c# nu este !osibil un s'at com!let non-directi(/ recomandarea este de a "ncerca s# se ma0imi)e)e autonomia consultantului. @n )i!etic / autonomia a 'ost mereu inter!retat# ca un conce!t RlocalT, 'iind e0!licat ca dre!tul !acientului la autodeterminare. a de(ine rele(ant# "n situa$ii s!eciale care im!lic# o alegere. @n acord cu Aantiani*m"l/ res!ectarea autonomiei este 'undamental# !entru res!ectarea indi(idului. Utilita#i*m"l sublinia)# c# res!ectarea autonomiei este esen$ial# "n !romo(area bun#st#rii umane. Totu&i/ de&i !rote=ea)# !acien$ii de o gri=# e0cesi(# din !artea medicului/ la !rima (edere !are s# concure)e cu dre!turile altor !ersoane/ adic# res!ectarea autonomiei unei !ersoane !oate "nsemna "nc#lcarea aceluia&i dre!t !entru o alt# !ersoan#. 9 alt# modalitate de a e0!lica autonomia este ca!acitatea de a-$i controla !ro!ria (ia$#. Din acest !unct de (edere/ obiecti(ul geneticii medicale &i a s'atului genetic este de a g#si

&i de a !re)enta consultantului un &ir de !osibile o!$iuni/ stimul7nd "n acela&i tim! abilitatea indi(idului de a anali)a &i c7nt#ri aceste o!$iuni. C!ncept"l de a"t!n!mie r#m7ne 'idel originii sale etimologice ca no$iune de autoconducere/ autodeterminare. 9 !ersoan# autonom# nu numai c# alege !entru ea "ns#&i/ dar &i g7nde&te !entru ea "ns#&i/ 'olosind !rinci!iile/ obiecti(ele/ (alorile/ idealurile care "i (or ghida alegerea. Cei mai mul$i oameni (or s# ia singuri deci)ii !entru (ia$a lor sau a co!iilor lor/ '#r# a &ti "ntotdeauna dac# (or lua o deci)ie bun#. Ca!acitatea de a g7ndi/ de a alege &i de a ac$iona/ s!eci'ic# 'iin$ei umane/ 'ace !osibil# e0ercitarea dre!tului la autonomie. Con$i-en%ialitatea n consultul genetic *tatutul 'undamental al con'iden$ialit#$ii medicale este cu!rins "n I"# m>nt"l Hip!c#aticC RCeea ce a putea )e-ea sau au(i n cursul tratamentului sau chiar n a$ara tratamentului, pri)in- )ia%a omului -e la care nu am acor-ul -e a -e()lui, )oi pstra pentru mine, consi-er0n- aceste lucruri ruinoase pentru a )or!i -espre eleT. N!#mele c!n/iden.ialit .ii medicale cer medicilor s# nu di(ulge in'orma$ia !rimit# de la !acien$i/ dac# ace&tia doresc s# o !#stre)e secret#. C!n/iden.ialitatea constituie o obliga$ie "n !ractica medical# "nc# din !erioada hi!ocratic#/ =usti'ic7ndu-se !rin multi!le acce!$iuniC ca (aloare "n sine/ ca res!ect !entru intimitate sau !entru autonomie/ ca (aloare ce conduce la idealul utilitar al ma0imi)#rii asigur#rilor sociale. P#!te;a#ea intimit .ii pacient"l"i &i #e*pecta#ea c!n/iden.ialit .ii sunt !rinci!ii obligatorii "n cursul oric#rei acti(it#$i medicale &i sunt stabilite de Co-ul Etic me-ical. 3ine7"n$eles/ aceste !rinci!ii se a!lic# &i "n */at"l 5enetic. Totu&i/ in'orma$iile ce re)ult# din in(estiga$iile genetice sunt im!ortante nu numai !entru s#n#tatea/ (ia$a &i !lanurile re!roducti(e ale !acientului in(estigat/ dar &i !entru 'amilia &i rudele acestuia. De aceea/ geneticienii sunt obliga$i s# a!lice cu gri=# aceste !rinci!ii &i s# le inter!rete)e restricti( "n ca) de dubiu.

Datele genetice trebuie s# 'ie p#!te;ate de interesele &i "ntreb#rile unei ter$e !#r$i/ de (reme ce aceste date !ot 'i considerate ca 'iind necesare numai indi(idului. In'orma$iile genetice nu ar trebui s# 'ie general accesibile/ ci doar "n circumstan$e s!eciale/ atunci c7nd indi(idul a 'ost !e de!lin in'ormat asu!ra utilit#$ii 'olosirii lor &i du!# ce acesta &i a dat acordul "n scris. @n 'iecare ca)/ "nainte ca medicul s# de)(#luie datele re'eritoare la !acientul s#u/ trebuie s# hot#rasc# dac# aceste date sunt absolut rele(ante !entru cei c#rora li se (or de)(#lui aceste in'orma$ii. 9 alt# situa$ie/ "n care medicul p!ate /ace p")lice datele genetice/ este aceea "n care !acientul "i cere acest lucru/ "n condi$iile "n care e0ist# un sco! bine de'init !entru a 'ace asta. %edicul are obliga$ia de a "n&tiin$a !acientul des!re !osibilele consecin$e ale de)(#luirii. Din !unctul de (edere al lui Pat#icA -e##ei#a/ con'iden$ialitatea nu este un !rinci!iu absolut. %ulte coduri/ care o reglementea)#/ con$in circumstan$e s!eciale c7nd aceasta nu !oate 'i acce!tat#/ !entru c# e0ist# ca)uri c7nd o in'orma$ie considerat# !ersonal# !oate 'i rele(ant# !entru (ia$a altei !ersoane. Consecin$ele bene'ice ale !#str#rii con'iden$ialit#$ii !ot 'i ast'el de!#&ite de consecin$ele ne'aste. Ra!ortul Cl!t(ie# :,99D< sublinia)#C T ?atoria -e a pstra con$i-en%ialitatea nu este a!solutC ea este pus n !alan% cu -atoria -e a -e()lui in$orma%ii. Alegerea -e)ine -i$icil atunci c0n- particularit%ile e)enimentelor genetice -au natere la con$licte -e interese cu a$ectarea ru-elor sau chiar a unui copil nenscutT. Acesta este un con'lict "nc# nere)ol(at de medicii geneticieni. %edicii care oblig# !acientul s# de)(#luie in'orma$iile sau care le de)(#luie ei "n&i&i rudelor sau altor !ersoane/ se 'ac (ino(a$i de "nc#lcarea autonomiei &i con'iden$ialit#$ii. Cei care nu de)(#luie aceste in'orma$ii "&i "ncalc# obliga$ia de a o'eri date tuturor !acien$ilor care au ne(oie de asisten$# medical#. Nu e0ist# reguli generale !entru a de!#&i aceast# dilem#.

8nteresul unei ter%e pr%i Tribunalele americane &i engle)e&ti sus$in c# !unerea "n !ericol a s#n#t#$ii unei !ersoane este un argument su'icient !entru a autori)a de)(#luirea unor date genetice/ "n 'unc$ie de gra(itatea &i !robabilitatea !ericolului. Care sunt !ericolele &i care sunt acele ter$e !#r$i im!licate directV Pericolul minciunii (amgirii) PartenerulP!artenera unei !ersoane care !#stre)# secretul asu!ra statusului sau genetic este r#nit "n !rimul r7nd de minciun#/ de am#gire. ste di'icil s# o'eri destul# im!ortan$# acestui 5 ru6 !entru a (iola con'iden$ialitatea. *e !une "ntrebarea ce consecin$e (a a(ea aceast# situa$ie asu!ra rela$iei dintre !arteneri. De!inde de leg#tura actual# dintre cei doi/ de leg#tura lor cu consilierul sau de ti!ul de in'orma$ie care nu este de)(#luit#. Pericolul pri)in- alegerile repro-ucti)e ale ru-elor celui a$ectat Indi(i)ii au dre!tul de a lua !ro!riile deci)ii re!roducti(e !rimind c7t mai multe in'orma$ii utile. Ast'el/ a nu de)(#lui unei !ersoane in'orma$ii care !ot in'luen$a alegerea ei/ constituie o "nc#lcare a dre!turilor sale &i nu "i !ermite luarea unei deci)ii in'ormate. @n ca)ul "n care !acientul re'u)# categoric de)(#luirea datelor genetice !ersonale/ dar aceste date sunt de o mare im!ortan$# !entru (ia$a rudelor sale/ atunci geneticianul !oate contacta rudele !acientului !rin intermediul medicului de 'amilie/ '#r# a anula con'iden$ialitatea. @nc#lcarea con'iden$ialit#$ii '#r# acordul !acientului este !osibil# "n 'olosul interesului !ublic. 0ce!$ia este statuat# de C!n*ili"l Medical Gene#alC RAareori poate $i Busti$icat -i)ulgarea moti)0n- interesul pu!lic care, n anumite situa%ii, ca -e exemplu in)estigarea -e ctre poli%ie a unei nclcri gra)e sau serioase a legii, ar putea nesocoti -atoria me-icului -e a pstra secretul pacientului su.T Normele c!n/iden.ialit .ii medicale ar trebui e0!use !e larg !ublicului/ ast'el "nc7t !acien$ii s# !oat# a(ea o (i)iune c7t mai clar# asu!ra situa$iilor "n care in'orma$iile 'urni)ate medicilor ca secret !ot 'i di'u)ate &i altor !ersoane.

Cap.9II. TERAPIA GENETIC


0!lo)ia tehnicilor de ADN recombinant &i im!licit a cercet#rii genomului uman :9uman 'enome ProBect< a !rodus o (eritabil# gre)olu%ie molecularg at7t "n ceea ce !ri(e&te "n$elegerea 'i)io!atologic# a unor a'ec$iuni/ c7t &i "n crearea unor noi clase tera!eutice &i introducerea tera!iei genice "n unele boli ereditare &i dob7ndite. Practic/ tera!ia genetic# ar cores!unde unei modi'ic#ri de statut a ADN care/ din 'actor etiologic al unor boli/ de(ine medicament. Princi!iul te(nicil!# de te#apie 5enetic const# 'ie "n a reu&i cel !u$in "n !arte modularea e0!resiei genei endogene/ 'ie "n a cori=a anomaliile structurale ale genei modi'icate sau de a su!lini 'unc$iile acesteia. Mi;l!acele te#ape"tice constau "n proteine recom!inante i )accinuri !roduse !rin inginerie genetic# 'olosindu-seC clonarea &i e0!resia unor gene normale "n microorganisme sau animale transgenice :!roduse 'armaceutice ob$inute !rin clonare de e0!resie<A pro-uc%ia -e anticorpi total sau !ar$ial gumani(a%ig !rin mani!ularea genelor imunoglobulinelorA pro-uc%ia -e )accinuri modi'icate genetic. Te#apia 5enic este e0clusi( somatic# &i const# "n modi'icarea genetic# a celulelor !acientului !rin trans'er de oligonucleotide/ 'ragmente genice sau chiar gene.

/ipuri de terapii genice'


d"p te(nica de t#an*/e#=

terapie genic in vivoC trans'er direct de material genetic "n celulele !acientului 'olosind un (ector con$in7nd gena res!ecti(#A acest trans'er se !oate reali)a "n dou# maniereC
o in situ , c0n- )ectorul transportor -e gen normal este plasat -irect n %esutul a$ectatC -e ex. n muco)isci-o( (se practic inhalarea )ectorilor su! $orm -e aerosoli, acetia aBung0n- la epiteliul !ronic), n cancerul cere!ral (pentru -istruc%ia tumorii), n -istro$ia muscularC n curentul sanguin, )ectorul inBectat $iin- capa!il -e a i-enti$ica i -e a insera noile gene n celulele,%int (tehnic nc ne$olosit n practic, -ar -e mare perspecti)). Autogref -e celule mo-i$icate genetic n a$ara organismului) celulele prele)ate -e la pacient sunt mo-i$icate in )itro prin intro-ucerea unei gene normale i ulterior sunt reinserate n

terapie genic e8 vivo


o

organismC -eoarece acest tip -e terapie implic transplant -e celule autologe mo-i$icate genetic, ea poate $i consi-erat ca o $orm -e terapie celularC

d"p mecani*m"l pat!5enic=

terapia genic clasicC !resu!une trans'er de gene "n celulele-$int# "n (ederea ob$inerii unei e0!resii genice o!timale necesar# "n urm#toarele situa$iiC
o o o pro-usul genic a!sent la pacient -istrugerea celulelor %int prin expresia unei toxine expresia unui pro-us pentru acti)area sistemului imunC

terapia genic neclasicC const# "n trans'er de material genetic cu sco!ul de a inhiba e0!resia unor gene im!licate "n !atogenia a'ec$iunii.

Agenii terapeutici obinui prin inginerie genetic


*e disting urm#toarele clase tera!euticeC P#!teinele #ec!m)inante Sunt o!%inute prin expresia unei gene umane n micro,organisme (E. coli) sau animale transgenice ( transgenic li(estoc8) care au sistem transla%ional similar cu cel uman

Acestea nu mai !re)int# e'ectele secundare ale !roduselor con(en$ionale animale sau umane cum ar 'iC reac%ii imunologice sau intro-ucerea unor agen%i poten%ial patogeni odat# cu !rodusul tera!eutic :!uri'icare im!er'ect#<C e0.C FII "n s"nge sau deri(ate !ro(enite de la !acien$i cu *IDA sau hormon de cre&tere :4F< e0tras din glanda !ituitar# a cada(relor cu boala Creut)'eldt Sacob. A)antaBeI
clonarea de e0!resie generea)# cantit#$i mari de !roteine recombinanteA e0!resia "n bacterii este sim!l# &i !u$in costisitoareA riscuri minime !entru !acientA clonarea de e0!resie !oate re!re)enta singura modalitate de ob$inere a !rodusului tera!eutic "n situa$ia "n care !uri'icarea este costisitoare sau di'icil#.

?e(a)antaBeI
!rodusele de e0!resie "n bacterii sunt uneori inadec(ate :!rodus instabil sau '#r# 'unc$ie biologic# la om<A !uri'icarea !roduselor recombinante !oate 'i e0trem de costisitoareA !acien$ii c#rora le li!se&te com!let !rodusul normal !ot de)(olta o reac$ie imun# la administrarea !rodusului recombinant.

Antic!#pii <i 6accin"#ile ob$inute !rin inginerie genetic# Anticorpii monoclonali :monoclonal antibodies - mAb<.
Sunt anticorpi pro-ui -e o singur clon a lim$ocitelor ", monospeci$ici, recunoscn- un singur situs antigenic i o singur protein asociat acestuia, $iin- $olosi%i ca instrumente e$ecti)e n -iagnosticul i terapia genic. Circa un s$ert -in me-ica%ia care se )a o!%ine prin !iotehnologie este repre(entat -e anticorpii monoclonali ( J2 -e pro-use sunt -eBa intrate n u(ul curent). Aceste pro-use sunt necesare inhi!rii reacti)it%ii alo, i autoimune n terapia antitumoral, anti)iral i antiplachetar.

Anticorpii recom!inan%i -e tip himer :!ar$iali umani)a$i<.


Sunt constitui%i -intr,o parte uman i una pro)enin- -e la oareceC au aplica%ii att n patologia micro!ian, c0t i n -epistarea mar5erilor celulelor -e supra$a% uman (inclusi) a antigeniilor celulelor tumorale).

Anticorpii total Gumani(a%iG.


Sunt o!%inu%i prin trans$er -e >AC (>east Arti$icial Chromosomes). Con%in segmente ale lan%urilor G9G i GQG -e 8g n celule em!rionare stem -e oarece (oarece transgenic)C locii pentru imunoglo!uline umane su$er un program normal -e rearanBare i hipermuta%ie pentru a genera Ac -e tip uman9

)accinuri cu aci(i nucleici plasmi-e !acteriene care con%in genomul agentului patogen sau antigene tumorale su! controlul unui promotor )iral puternicC antigene mo-i$icate genetic $u(iunea cu o gen care co-i$ic o cito5in care i sporete antigenitateaC )irusuri mo-i$icate genetic )irusuri utili(ate pentru intro-ucerea i expresia unor gene care apar%in unor patogeni heterologiC microorganisme mo-i$icate genetic atenuarea agen%ilor patogeni prin -ele%ia unor gene -e patogenitate sau necesare supra)ie%uiriiC re(ult )accinuri )ii care pot $i $olosite $r riscuri.

Vaccinuri mo-i$icate genetic

TEHNOLOGIA TERAPIEI GENICE CLASICE T#atament"l 5enic const# "n trans'erul la !acien$i al ADNc :ADN com!lementar< recombinant "n sco! diagnostic/ tera!eutic sau ca mar8erC Te#apia de ampli/ica#e a e0p#e*iei 5enei n!#male Eaugmentare genic# 4AT<
Se aplic n !olile -ate -e pier-erea $unc%iei unei gene n situa%iile n care !oala poate $i re)ersi!il prin intro-ucerea unor copii ale genei normale, expresia pro-usului restaur0n- $enotipul normal (ex.I hemo$ilie, en(imopatii, -e$icit hormonal ere-itarI hipotiroi-ie

3i*t#"5e#ea .intit a "n!# cel"le *peci/ice metod# 'olosit# "n tera!ia canceruluiC
genele intro-use pot co-i$ica i exprima toxine letale (gene,suici-), -istrugn- ast$el -irect celulele %intC genele intro-use sunt imunostimulatoare, in-ucn- un rspuns imun care )a -istruge celula %int. Pentru !oli pro-use -e muta%ii cu e$ect -ominant negati)e. Pentru !oli n care gena mutant -etermin un pro-us nou sau are o expresie anormal (ctigare -e $unc%ie)C se reali(ea( prin !locarea expresiei unei singure gene la ni)el -e ADN prin geneDoligonucleoti-e antisens, la ni)el -e A$N prin legare -e o ri!o(im speci$ic pre$a!ricat (molecul AA@ cu propriet%i catalitice) sau la ni)el -e protein prin anticorpi %inti%i. 2e aplic' n !olile cu muta%ie -ominant negati), situa%ie n care proteina anormal pro-us -e gena mutant inhi!Dinter$erea( $unc%ia proteinei normale pro-us -e alela normal a hetero(igo%ilorC n !olile cu c0tig -e $unc%ie, situa%ie n care gena mutant capt propriet%i noi, n special n neopla(iile pro-use prin inacti)area oncogenelor.

congenital, nanism ere-itar). #erapia este e$icient pentru !olile recesi)e.

C!#ec.ia .intit a m"ta.iei :neintrat# "nc# "n !ractic#<. In(i)i.ia .intit a e0p#e*iei 5enice.

/ransferul genic comport mai multe elemente' materialul genetic ADN codant !entru !rodusul necesar asociat cu sec(en$ele reglatoareA (ectorul care s# !ermit# introducerea ADN "n celula-$int#A celula-$int# a trans'erului genic.
/ransferul genic se poate e$ectua in )i)o prin a-ministrarea -irect a )ectorului recom!inant sau ex )i)o meto- prin care celulele pacientului sunt puse n contact cu )ectorul con%inn- A?@ -e interes, acestea $iin- recoltate i multiplicate n preala!il. /ransferul de celule mo-i$icate genetic pune trei pro!lemeI mo-ul -e intro-ucere a sec)en%elor -e A?@ i natura acestor sec)en%eC controlul expresiei sec)en%ei -e A?@ (a transgenelor) care se $ace gra%ie sec)en%elor reglatoareC natura celulelor utili(ate ca )ehicul -e transgene terapeutice. 2e ntlnesc dou situaii' !oala se exprim la ni)elul unor celule care tre!uie mo-i$icateI celule su ale m-u)ei osoase (n hemoglo!inopatii), hepatocite (n te(aurismo(e), mio!lati (n a$ec%iuni musculare -egenerati)e)C !oala se exprim la ni)elul unor proteine (me-iatori chimici) a$late n circula%ia general.

0ist# dou# ti!uri de trans'er genetic &i anumeC trans'er indirect al ADN "n organism &i trans'er direct al ADN "n organism. T#an*/e#"l indi#ect al A3N Dn !#5ani*m
Trans'erul genic ex )i)o !oate 'i considerat ca o 'orm# modi'icat# de tera!ie celular#. Celulele utili)ate !entru acest ti! de trans'er suntC cellulesu&# medulare/ lim'ocite circulante/ celule endoteliale/ miobla&ti/ he!atocite/ 'ibro-bla&ti.
Aceast tehnic -e autogre$ cu celule mo-i$icate nu se aplic pentru tratarea anomaliilor ere-itare ce a$ectea( o propor%ie mare -e celule, nici n timpul perioa-ei neonatale i nici celulelor care nu pot $i manipulate ex )i)o (ex.I celulele sistemului ner)os central). Mn aceste ca(uri se $olosete trans$erul -irect al A?@ n organism (in )i)o).

T#an*/e#"l di#ect al A3N Dn !#5ani*m


ADN este o molecul# anionic#/ hidro'il#/ cu mas# molecular# mare/ ne'iind !ro!ice !asa=ului membranelor biologiceA de aceea/ se introduce "n celule 'ie combinat cu un (ector :trans'ec$ie</ 'ie cu a=utorul unor tehnici 'i)ice sau chimice care 'ragili)ea)# membranele celulare :transduc$ie<.
Etapele trans$erului genic presupunI accesul la celula,%int, interac%iunea cu celula %int, trans$erul citoplasmatic, eli!erarea i sta!ili(area A?@DAA@ n nucleu, reglarea expresiei genei terapeutice. A?@,ul trans$erat poate $i integrat n genom (intra,cromosomic) sau poate rmne extra,cromosomic , episomal (n special n !olile -o!n-ite).

@n ciuda !rogreselor remarcabile "n cercetarea genomului uman/ e'icacitatea clinic# a tera!iei genice nu a 'ost !e de!lin demonstrat#/ e0ist"nd unele !robleme de ordin 'undamental/ !rintre care/ !roblema trans'erului genic !rin (ectori :(ectorologia< este un element esen$ial. *e disting dou# ti!uri de (ectoriC (irali &i non(irali. Nici unul dintre ei nu !re)int# securitatea necesar# !entru utili)area la om. ProblemeC trans!ortul intracelular/ 'enomenele de recombinare genetic#/ reglarea e0!resiei genice/ r#s!unsul imunitar la trans'erul genei.

9ect!#ii p!t /i 6i#ali+ n!n46i#ali+ c(imici *a" /i1ici. 0ectorii virali #rincipii' Trans'ormarea unui (irus in'ec$ios "ntr-un (irus ino'ensi( care (ehiculea)# o gen# tera!eutic# :se "nlocuie&te o gen# (ital# !entru genomul (iral</ 'olosindu-se o linie celular# "n care s# se e0!rime regiunea am!utat# a genomului (iral

:numit# linie transcomplementar< !roduc#toare de (irus recombinant :transportor -e transgen<. Etapele o!%ineriiI
e0trac$ia ADN din (irusul s#lbaticA dele$ia unei regiuni cruciale !entru (irus &i substituirea ei cu o gen# tera!eutic#A trans'erul in (itro al ADN modi'icat cu a=utorul unor (ectori iner$i "ntr-o linie celular# care e0!rim# "ntr-o manier# stabil# gena deletat# "n !rima eta!#A celula transcom!lementar# !ermite !roducerea de (ector recombinant (ehicul7nd gena de interes.

#ipuri -e )ectori )iraliI


(ectori ARN reali)ea)# o co!ie a ADN !rin inter(en$ia re)ers, transcripta(ei care se "ncor!orea)# "n ADNA (ectori ADN !ermit trans'erarea unei gene mari inclusi( "n celulele care se di(id lent/ neintegr7ndu-se "n genomul celular.
Sunt utili(ateI $etrovirusurileI A)antaBeI structur simpl i sta!il, !iologie cunoscut, au speci$icitate celular larg, se integrea( n A?@ cromosomicC nu pro)oac rspuns imun al ga(-ei. ?e(a)antaBeI risc -e mutagene( inser%ional, capacitate -e inser%ie limitat, in$ectea( exclusi) celulele n -i)i(iune, -urat -e expresie scurt. Virusul leucemiei murine (=uQV) este cel mai $olosit )ector, genele repro-ucti)e $iin- nlocuite cu gena terapeutic. #ratamentul Rin )i)oT e$ecti) se reali(ea( prin inBectarea -irect n circula%ia sanguin, )irusul $iin- capa!il s transmit gena exclusi) celulelor, %int (prin legare -e receptori speci$ici -e supra$a% ale acestora). 7olosirea retro)irusurilor n celule care nu se -i)i- constituie o nou posi!ilitate, -e ex. terapia Rin situT n glio!lastom cu retro)irus herpes simplex. Adenovirusurile' A)antaBeI speci$icitate celular )ast, capacitate -e inser%ie mare. ?e(a)antaBeI structur )iral complicat, nu se integrea( n genomul ga(-, a)n- o expresie episomal (extracromosomic) -eci tran(itorie, pre(int un anumit gra- -e toxicitate i este imunogen. AA0 (0irus-Adeno-Asociat A)antaBeI structur simpl, !iologie cunoscut, speci$icitate celular $oarte larg, integrare pre$eren%ial n anumite situsuri intra , i extracromosomice. ?e(a)antaBeI necesit a-eno)irusuri pentru pro-ucerea -e particule )irale, capacitate -e inser%ie limitat, titru )iral sc(ut, toxicitate. .entivirusuri A)antaBeI integrare cromosomic, expresie -e lung -urat. ?e(a)antaBeI capacitate -e inser%ie scurt (L,< 3"), mutagene( inser%ional.

0ectorii non-virali
Au e'icien$# bun# "n ceea ce !ri(e&te trans'erul genic/ dar utili)area lor !oate 'i gre(at# de !robleme de r#s!uns imunitar sau de ca!acitate limitat# de a !rimi transgene cu talie mare :e0.C ADNc al distro'inei<. De aceea se utili)ea)# (ectori sintetici asocia$i cu ADN !lasmidic bacterian. T#an*/e#"l pla*midic !oate 'i in (itro :cu com!le0e cu li!ide sau !rin co!reci!itare cu 'os'at de calciu< sau in (i(o :!rin in=ec$ie direct# de ADN !lasmid<.
#lasmida este un minicromosom !acterian care se replic autonom. A)antaBeI este uor -e o!%inut i -e manipulatC con%ine $ragmente inser%ionale mari cu transgena -e interesC este pu%in imunogen (a-ministrarea se poate repeta la pacien%ii imunocompeten%i)C are multiple cellule,%int, -ar e$icacitatea maxim este la ni)elul muchilor i -ermului. ?e(a)antaBeI e$icacitatea trans$erului este sla!C A?@ plasmi-ic nu se integrea( n A?@.

Trans'erul non-(iral se !oate reali)a !rin utili)area unor metode 'i)ice sau chimice/ "n s!ecial atunci c"nd boala a'ectea)# un singur organ. 0ectorii c&imici sunt (ectori iner$i care se asocia)# !e ba)a interac$iunii electrostatice cu ADN care trebuie trans'erat/ 'orm7nd un complex A?@, )ectorA acesta su'er# un !roces de endocito)# non-s!eci'ic# mediat# de un ligand natural ad#ugat de ti!ul trans'erinei sau al sialglico!roteinei. @n nucleu/ transgena nu se integrea)# "n genom/ a(7nd o e0!resie tran)itorieA de aceea (ectorii non-(irali trebuie administra$i de mai multe ori/ cu at"t mai mult cu c"t au o to0icitate sc#)ut#A acti(itatea lor ar sem#na cu un !re!arat galenic obi&nuit. Trans'erul chimic al ADN se !oate reali)a !rinC lip!*!mi/ #ecept!#i mediat!#i ai end!cit!1ei/ c!p#ecipita#e Ec" calci" /!*/at sau 3EAE4 de0t#anF.
.iposomii sunt )e(icule compuse -in lipi-e sintetice cu compo(i%ii -i)erse care au inclus in )itro A?@ ce )a $i trans$erat celulelor,%int in )i)o. Ve(iculele au la exterior ligan%i -i)eri (anticorpi, $actori -e cretere, hormone) i ptrun- prin en-ocito(. A?@ risc s $ie -istrus nainte -e a $i trans$erat n nucleuC -e aceea se cuplea( cu proteine nucleare ale cromatinei. A)antaBeI talie nelimitat a genei )ehiculateC lips -e toxicitateC lips -e imunogenitateC concentra%ia particulelor nelimitatC trans$er posi!il att ex )i)o ct i in )i)o. ?e(a)antaBeI trans$er pu%in e$icace in )i)oC integrare cromosomial re-usC

risc -e insta!ilitate a complexelor la p9 $i(iologic. .iposomii se $olosesc n trans$erul C7#ADcA?@ prin aerosoli n $i!ro(a chistic -e pancreas i prin inBec%ia -irect n -i$erite tumori maligne (C7#A . gena a crei muta%ie -etermin muco)isci-o(a). S,au creat complexe $ormate -in liposomi i plasmi-e, numite Q8POPQEFE, cu e$icien%a ampli$ica!il prin incorporarea unor proteine )irale care recunosc i se leag -e molecule speci$ice -e pe supra$a%a celulelor,%int. $eceptorii mediatori ai endocitozei (complexe plasmi-e,proteine) e$ectuea( trans$erul speci$ic cu A?@ plasmi-ic (genele exogene pot $i $urni(ate celulelor prin en-ocito(a me-iat -e receptor), permi%n$urni(area transgenei (A?@c) mpreun cu elementele acti)atoare. Mn acest sistem, $urni(area A?@ exogen -epin-e -e sta!ilitatea complexului purttor -e A@?, numrul su$icient -e receptori pe supra$a%a celulelor %int, en-ocito(a complexelor. Qimitele meto-eiI complexele A?@,protein nu sunt sta!ile n ser, ele putn- $i -egra-ate n li(o(omiC in )itro, aceast !arier poate $i -epit cu aButorul agen%ilor chimici care pot mo-i$ica $unc%ia en-osomului. Coprecipitarea cu calciu fosfor (i D3A3 De8tran A?@ plasmi-ic este intro-us n celul prin en-ocito( non,speci$ic.

0ectorii fizici sunt re!re)enta$i deC microin=ec$ii de ADN !lasmidic cu a=utorul unor !i!ete 'oarte 'ineA electro!ora$ie :trans'erul ADN in (itro "n celulele !acientului la un (olta= electric ridicat care !roduce !ermeabili)area membranei celulare<A bombardament cu !articule genice :gene gun< !articule de aur asociat cu ADN care !#trund "n membrana celulei $int#.
Prin aceast meto- se pot a-ministra gene n musculatura scheletic sau car-iac, n tiroi-, pulmon, piele, cu re(ultate !une n ceea ce pri)ete expresia lor (cantitatea -e proteine pro-us). Plasmi-ul rmne extracromosomic i persist ca episom non,replicati) n nucleu un timp mai n-elungat. =eto-a )a $i $olosit n pro-ucerea -e )accinuri i n terapia cancerului. ?e(a)antaBeI e$icien% sla! a trans$erului genicC sta!ilitate sc(ut a A?@ (ceea ce impune trans$eruri repetate)C nu se aplic celulelor -in compartimentul proli$erati).

Concluzii privind eficiena administrrii sistemelor non-virale' ADN !lasmidic gnudg administrat i.(. la animal su'er# o degradare ra!id# la ni(elul sistemului reticulo-endotelial/ re)ult7nd o concentra$ie !lasmatic# scurt#A nu se integrea)# "n genomul celulelor/ transgenele r#m"n7nd e0tracromosomic.

Administrarea (ectorilor non-(irali se e'ectuea)# local :un s'ert din tera!ia genic# se ba)ea)# !e sisteme non-(irale<C
intratraheal (aerosoli) pentru !oli ca muco)isci-o(a ($i!ro(a chistic a pancreasului)C intratumoral pentru genele apoptotice sau -e sinte( ale cito5inelor (gena 9QA "HL asociat cu liposomi cationici, gena 8Q,H)C expresia lor apare la L (ile -up inBec%ieC intracranian pentru stu-iul mo-elelor !olii Par5insonC intraarterial (gena VE'7 ncorporat ntr,un hi-rogel -epo(itat n arter pe cateter -up angioplastie) pentru pre)enirea resteno(rii.

Probleme !use de administrarea "n circula$ia general# a com!le0elor ADN - (ector non-(iralC
-esta!ili(area complexelor -e ctre proteine en-ogeneC acti)area sistemului complement prin particule cationiceC alterarea parametrilor hemosta(eiC imunogenitatea posi!il a sistemelor pepti-iceC situsul -e expresii multiple -i$icil -e controlatC acti)itatea limitat la un singur tip -e celul simpl i re-uce e$icacitatea (comparati) cu sistemele )irale).

TERAPIA 2A7AT PE INHI2I?IA ?INTIT A EXPRESIEI GENEI I COREC?IA MUTA?IEI IN 9I9O Princi!iile &i a!lica$iile tera!iei ba)ate !e inhibi$ia genelor de e0!resie in (i(o sunt sinteti)ate "n termenul de *t#ate5ia anti*en*. St#ate5ia anti*en* o'er# o abordare alternati(# la chimiotera!ia !entru aci)i nucleici &i nu !entru !roteine. %etoda se ba)ea)# !e blocarea e0!resiei genelor mutante la ni(elul transcri!$iei sau transla$iei !rin 'olosirea moleculelor antisens anti-ADNPantiARN :oligonucleoti-e antisens<. P#incipi"= sinte)a unui segment scurt de acid nucleic care se "m!erechea)# s!eci'ic/ con'orm legii com!lementarit#$ii ba)elor :A T P C4< cu o sec(en$# de ADN sau ARN din gena mutant#/ "m!iedic7nd ast'el !roducerea !roteinelor. Administrarea se 'ace cu acela&i sistem (ectorial. Met!da se 'olose&te "n tera!ia cancerului/ a bolilor in'ec$ioase/ a unor anomalii imunologice !recum &i a unor a'ec$iuni cardio(asculare. In(i)i.ia 5enic se !oate !roduce la trei ni(eluriC inhibi$ia e0!resiei la ni(elul ADN strategia tri!lu heli0 oligonucleotidul se 'i0ea)# !e AND/ 'orm7nd local un tri!lu heli0 care (a "m!iedica transcri!$ia genic#A inhibi$ia e0!resiei genei la ni(elul ARN im!lic# legarea oligo- sau !olinucletidelor s!eci'ice genei de ARNA uneori transcri!tul ARN !oate 'i distrus de ribo)ime sau de o molecul# catalitic# de ARNA inhibi$ia e0!resiei genei la ni(elul sinte)ei !roteice/ 'olosind oligonucleotide a!tameri &i anticor!i intracelulari care se leag# de !roteinaP!oli!e!tidul im!licat.

Oligonucleoti-ele antisens sinteti)ate trebuie s# "nde!lineasc# urm#toarele condi$iiC re)isten$# la degradarea nuclea)eiA e'icien$# celular#A a'initate !entru acidul nucleic $intitA s!eci'icitate de recunoa&tereA mecanism de inhibi$ie. /ipuri de c&imioterapice utilizate n terapie' oligode)o0inucleotide antisens care se trans'er# "n cito!lasm# cu a=utorul li!osomilor &i migrea)# "n nucleu !rin di'u)iune !asi(#A ele induc distruc$ia ARN mesager &i sunt mai !u$in (ulnerabile la degradarea nuclea)ei 'a$# de oligoribonucleotideA com!le0e !e!tido-nucleice :Pe!tide Nucleic Acids PNA*< construc$ii arti'iciale !roduse !rin ata&area ba)elor la un su!ort !seudo!e!tidA !ermit o hibridi)are stabil# cu ADN sau ARN. ribo)ime molecule de ARN cu 'unc$ii de en)ime care !roduc cli(area catalitic# a ARN-uluiA se 'olosesc "n ca)ul anomaliilor dominante &i "n re!ararea ARN mutantA anticor!i intracelulari arti'iciali :oligonucleotide a!tameri/ anticor!i intracelulari/ !roteine mutante< care inhib# 'unc$ia unor !oli!e!tide s!eci'ice.
N.2. 9ligonucleotidele a!tameri sunt cele care !ot lega o sec(en$# de interes la !roteina s!eci'ic#.

Not#m intrarea "n u)ul clinic/ a !re!aratului +9R%IIIR* N :a!robat de 2.*.+.D.A. "n ,99?</ cu e'ect de blocare a (irusului citomegalic/ administrat in=ectabil intraocular la !acien$ii cu retinit# (iral# !e 'ond *IDA.
Candidate la tera!ia genic# sunt at"t bolile ereditare c7t &i bolile dob7ndite. 2!lile e#edita#e candidate la te#apia 5enic trebuie s# "nde!lineasc# o serie de c!ndi.ii= *ec(en$a codant# a genei "n cau)# trebuie s# 'ie i)olat# &i s# se e0!rime du!# trans'ec$ia celulelor "n cultur#. Controlul e0!resiei genei s# 'ie mai !u$in strict. *# e0iste mi=loc de trans'er al genei acti(e "ntr-un num#r c"t mai mare de celule a'ectate. A'ec$iunea s# 'ie monogenic# - "n s!ecial recesi(# -/ deoarece !ersoanele a'ectate nu au !rodus genic/ deci chiar un ni(el sc#)ut al e0!resiei genice !oate a(ea un e'ect bene'ic. *imtomatologia s# 'ie consecin$a insu'icien$ei acti(it#$ii genei care !oate s# 'ie com!ensat# !rin a!ort de gen# sau metode de augmentare genic#. Celulele - $int# s# 'ie u&or accesibile/ :s7nge/ !iele< culti(abile &i reinserabile la !acien$i/ !ermi$7nd trans'erul genei "n e0 (i(o.

%#rimea redus# a ADN codant inserat "ntr-un (ector.

@n !re)ent a'ec$iunile ereditare care !ot bene'icia de tera!ia genic# sunt urm#toareleC imunode'icien$a se(er# :ADA</ hemo'ilia A/ hemo'ilia 3/ 'ibro)# chistic# de !ancreas/ distro'ia muscular# DuchenneP3ec8er/ de'icien$# de ,antitri!sin#/ 'enilcetonuria/ boala 4aucher/ muco!oli)aharido)ele/ al'a &i beta thalasemia/ siclemia/ nanismul hi!o'i)ar/ hi!ercolesterolemie 'amilial#/ boala Ta;*achs.
P#im"l p#!t!c!l ap#!)at E$%%'F se re'er# la tratarea de'icien$ei de adeno)in-de)amina)# :ADA< o a'ec$iune imunode'icient# &i const# "n trans'erul e0 (i(o al genei ADA urmat de rein'u)ia celulelor cori=ate la bolna(. *uccesul de!inde de trans'erul genic "n celulele m#du(ei osoase. 3"p $%%'+ au mai 'ost de)(oltate !rotocoale de tera!ie genic# &i !entru urm#toarele a'ec$iuniC hi!ercolesterolemia 'amilial#/ 'ibro)a chistic# de !ancreas/ distro'ia muscular# Duchenne/ hemo'iliile A &i 3/ de'icitul de al'a -,- antitri!sin#/ talasemiile &i siclemia/ bolile de stoca= lisosomal. 4olile dob<ndite candidate la terapia genic nu sunt "n !re)ent la 'el de numeroase ca cele ereditare. P#incipial/ toate a'ec$iunile care bene'icia)# de medica$ie !roteic# ar !utea 'i tratate !rin trans'er genicA "n aceast# situa$ie/ gena ar !utea a(ea rolul unei gminicentraleg de sinte)# &i distribu$ie a medicamentului la ni(elul celulelor $int#. De asemenea/ "n unele boli in'ec$ioase/ ADN administrat ar !utea inter'era cu agen$ii in'ec$io&i/ bloc7ndu-le acti(itatea. Din categoria bolilor dob7ndite/ cele mai multe !rotocoale au 'ost a!robate "n oncologie &i cardiologie. /erapia genic a cancerului @n cele dou# ti!uri de tumori/ !roduse 'ie !rin acti(area oncogenelor :onc</ 'ie !rin inacti(area genelor su!resoare de tumori :4*T</ se urm#resc acelea&i !)iecti6eC distrugerea arti'icial# a celulelor canceroaseA stimularea distrugerii naturale a celulelor canceroase !rin stimularea r#s!unsului imun :cre&terea imunogenit#$ii tumorale asociat# cu neutrali)area e'ectelor imunosu!resi(e ale tumorii<A !rote=area celulelor normale de e'ectele chimio- &i radiotera!ieiA stimularea acti(it#$ii genelor su!resoare de tumori. #erapia genic a cancerului const nI
In&ibiia oncogenelor prin' o oligonucleoti-e speci$ice antisens sau ri!o(ime care s se asocie(e i s -istrug AA@m oncogenicC

a-ministrarea -e oligonucleoti- speci$ic pentru $ormarea -e triplu helixC o utili(area -e anticorpi anticelulari sau oligonucleoti-e aptameri care se asocia( speci$ic i inacti)ea( onco,proteina. 2timularea activitii +2/ prin inseria unei +2/ de tip OslbaticO (i prin terapie de augmentare genic (+A/ 9 Distrugerea artificial a celulelor canceroase prin introducerea de gene to8ice (gene suicid care sunt responsabile de o to8icitate condiionat= produ(ii lor fiind enzime capabile de a transforma o molecul non-to8ic ntr-un to8ic celular9 ?e exemplu, timi-in5ina(a (#3) -in )irusul herpes simplex (9SV 4 #3) este netoxic pentru celulele eucarioteC celulele in$ectate cu 9SV pot $i -istruse prin expunere la agen%i nuclea(ici -e tip 'A@C>,CQOV8A sau AC>CQOV8A, la care #3 este sensi!il. Practic, se inBectea( 9SV cu #3 n celulele tumorale, urmat apoi -e un tratament cu agen%i nuclea(ici care )or -istruge 9SV i, n acelai timp, )or pro-uce o -istrugere a celulelor tumorale -in Bur (e$ect !6stan-er). =eto-a s,a aplicat n terapia tumorilor cere!rale n sta-iile 888, 8V i n terapia melanoamelor. Cre(terea antigenitii celulelor canceroase (imunoterapie activ conduce la stimularea rspunsului imun in vivo prin' o creterea imunogenit%ii tumorii prin inser%ia unor gene care co-i$ic antigene strine mpotri)a crora s se -e()olte un rspuns imun citotoxicC o creterea acti)it%ii antitumorale a celulelor imune prin inser%ia genelor care co-i$ic cito5ine (8QH, 8Q1, #@7, '=,CS7)C o in-ucerea pro-ucerii n %esuturile normale -e su!stan%e antitumorale (inter$eron)C o pro-ucerea -e )accinuri recom!inante pentru terapia tumorilor ("C' care exprim antigene tumorale)C o !locarea mecanismelor prin care tumorile e)it -istruc%ia imunologic (prin intro-ucerea genei care co-i$ic mesaBul antisens 8'74, -eci !locarea pro-uc%iei -e 8'74). o 8munoterapia acti) inclu-e peste ;2U -in protocoalele -e imunoterapie genetic n cancer. o

N949 8munoterapia a-opti) se re$er la aportul -e e$ectori celulari antitumorali mo-i$ica%i genetic, esen%iali pentru lim$ocitele # in$iltrante ale tumorilor (#umor 8n$iltrate- # Q6mphoc6tesG #8Q) care sunt mai e$icace in )i)o -ect lim$ocitele # acti)ate prin 8QH.

/ransferul genelor protectoare se face pentru prote*area celulelor de efectele to8ice ale c&imioterapiei9 2e introduce cu a*utorul retrovirusurilor gena care codific "D$5 ("ultiple Drug $ezistance /Qpe 5 n celulele mduvei osoase= conferind celulelor-stem o protecie fa de efectele dozelor mari de ta8ol9

n $%%%/ a!ro0imati( J''' de !acien$i cu cancer au 'ost inclu&i "n !este D-- de !rotocoale de tera!ie genic#. Cele mai imp!#tante a# /i=
in=ectarea de retro(irusuri !urt#toare de gena PG3 "n cancerul bronho-!ulmonarA

in=ecterea de retro(irusuri !urt#toare de gena codi'icant# a inter'eronului direct "n melanom in=ectarea de (irus her!es sim!le0 cu timidin8ino)a :F*ITR< "n tumorile cerebrale. /erapia genic n bolile cardiovasculare 3i*/"nc.ia cel"lel!# end!teliale care im!lic# tulbur#ri (asculare "n FTA/ boala coronarian# sau trans!lant a !us !roblema l#rgirii s!ectrului tera!eutic (i)"nd remodelarea (ascular# &i cre&terea 'luidit#$ii sanguine. Cel"lele end!teliale situate la inter'a$a dintre s7nge &i !eretele (ascular ser(esc ca sen)ori &i traductori de semnale/ coordon7nd balan$a homeostatic# a (aselor !rin !roducerea de 'actori care reglea)# tonusul muscular/ coagularea/ cre&terea &i moartea celular#. 2!lile 6a*c"la#e !cl"1i6e se caracteri)ea)# !rin acumularea de celulelor musculare netede de celulelor in'lamatorii &i de acumularea de cellule mulculare netede/ celule in'lamatorii &i !roteine ale matricei e0tracelulare "n s!a$iul subintimal/ conduc7nd la 'ormarea neointimeiA agen$ii tera!eutici au rolul de a !re(eni &i o!ri acest !roces neo'ormator. Rema#ca)ile p#!5#e*e ale tera!iei genice s-au '#cut "nC stimularea angiogene)ei "n cadrul bolilor ischemiceA tratarea arterio!atiei aterosclerotice a membrelor in'erioare !rin trans'er de I 4+ :Iascular ndothelial 4roLth +actor<A tratarea resteno)#rii !ostangio!lastie transluminal# !rin trans'er genic.

Toate acestea constituie de 'a!t !rinci!alele !robleme ale bolii ateromatoase.


n alte tip"#i de a/ec.i"ni :boli s!eci'ice ale musculaturii cardiace/ hi!ercolesterolemie/ FTA/ anomalii ale hemosta)ei</ s-a "ncercat tera!ia genic# substituti(#/ dar e'icacitatea &i durata e0!resiei transgenei este limitat#. 3i/ic"lt .ile a!#rute $in mai mult de trans'erul genic/ deci de (ectorologie. *-au utili)at at7t administrarea direct# a ADN/ c7t &i cu a=utorul (ectorilor/ ob$in"ndu-se stimularea angiogene)ei. Administrarea direct# a ADN !lasmidic sau a (ectorilor non-(irali cu ADNcPI 4+ "n musculatura cardiac# sau "n !eretele (ascular !oate da o e0!resie local# a !roteinei :limitat# "n tim! de la ,G )ile !7n# la c7te(a luniA administr#rile se !ot "ns# re!eta<. %etoda este 'oarte sim!l#/ mai ales c# ADN !entru I 4+ !oate 'i !re!arat "n laborator/ '#r# inter(en$ia unui !artener industrial. A-ministrarea )ectorilor )irali pentru trans$erul genic in )i)o are o e'icien$# mult mai mare dec7t cu ADN !lasmidic/ dar !re)int# de)a(anta=ele acestor (ectori "n ceea ce !ri(e&te declan&area reac$iilor imunitare/ a citoto0icit#$ii/ !recum &i a !osibilei acti(#ri a oncogenelor. Te#apia 5enic are a!lica$ii "n bolile ischemice :#n s!ecial coronariene &i !eri'erice</ #n s!ecial !rin stimularea angiogene)ei.

2timularea angiogenezei n bolile isc&emice Angiogene)a este acti(at# de I 4+ &i +4+ :$i!ro!last groSth $actor< care sunt ca!abili de a asambla com!onentele r#s!unsului angiogenic in (itro &i in (i(o. Administrarea +4+ sub 'orm# de !roteine recombinante !roduce o serie de !rocese de re(itali)are !osthi!o0ic# materiali)at# !rintr-un r#s!uns angiogenic asociat cu de)(oltarea unei circula$ii colaterale. Reali)at# du!# ,99-/ administrarea +4+ direct "n miocard :cu oca)ia inter(en$iilor chirurgicale !entru tri!lu !onta= coronarian< a !rodus/ la a!ro0imati( 3 luni/ o neo(asculari)a$ie ce de!#&ea )ona in=ectabil#. Qa ni)elul arterelor peri$erice
Primele tentati)e -e terapie angiogenic s,au e$ectuat n 4::N n arteriopatie cronic o!literant sta-iile 888D8V, intro-uc0n-u,se n peretele arterial, pe cale en-o)ascular n amonte -e (ona oclu(at, un plasmi- cu A?@ complementar VE'7 (terapie -irect). Qa J luni au aprut primele semne -e ameliorare $unc%ional -emonstrate i angiogra$ic, ca i pre(en%a unui e-em unilateral i a angioamelor stelare la ni)elul mem!rului implicat, -emonstrn-u,se ac%iunea angiogenic local. Mncercrile terapeutice s,au extins ulterior la alte loturi -e pacien%i cu arteriopatie o!literant, inBectn-u,se intramuscular plasmi- cu A?@c VE'7 4N<, inBec%ia repetn-u,se la un inter)al -e 4< (ile. S,au o!%inut re(ultate clinice i $unc%ionale !ene$ice (-iminuarea -urerii, cicatri(area ulcerelor cutanate, ameliorarea criteriilor angiogra$ice -e per$u(ie), cu creterea VE'7 circulant la 4,H sptmni postterapie. A-ministrarea intraarterial a plasmi-ului cu VE'7 4N< accelerea( repararea en-oteliului, cu recuperare $unc%ional mai !un. Mn 4::;, s,au comunicat primele tentati)e -e terapie genic n chirurgia car-iac, prin a-ministrarea -e A?@c VE'7 4H4 )ectori(at cu a-eno)irus E4,DEJ, intramiocar-ic (prin minitoracotomie) sau n peretele arterelor coronare n completarea pontaBelor coronariene.

Qa ni)el coronarian

P#!)leme di*c"ta)ile ale *tim"l #ii an5i!5ene1ei Dn )!lile i*c(emice=


Ale5e#ea met!dei de ind"ce#e a angiogene)ei :!roteina sau transgena<A "n !rimul ca)/ se !une !roblema duratei limitate a ac$iunii !roteinei tera!eutice/ ceea ce necesit# administr#ri re!etate/ deci cost ridicatA de aceea ar 'i !re'erabil# administrarea transgenei care !oate a(ea o e0!resie !e termen mai lung. Limita#ea ac.i"nii angiogenice la teritoriul ischemic. *-a constatat 'a!tul c# 'actorii de angiogene)# administra$i "n a'ara st#rilor de hi!o0ie sau ischemie nu induc neo-(asculari)a$ie/ ceea ce ar e0!lica selecti(itatea ac$iunii acestor 'actori numai !entru un mediu hi!o0ic e'ect care s-ar datora urm#toarelor 'enomeneC

hi!ere0!resia rece!torilor s!eci'ici ai 'actorilor angiogenici :I 4+ sau b+4+ 3asic +4+< "n

condi$ii de hi!o0ieA acti(area metalo!rotea)elor din matricea e0tracelular#A acti(area 'actorilor stabili)atori ca angio!oietinele. *e utili)ea)# !re'eren$ial I +4 deoareceC ac$ionea)# selecti( !e rece!torii celulelor endotelialeA este sinteti)at natural "n condi$ii de hi!o0iePischemieA e0ist# natural sub 'orm# solubil# :i)o'ormale I 4+ ,D, &i I 4+ ,.G<A stimulea)# e0!resia N9-sinteta)ei endoteliale care are o acti(itate !rotectoare asu!ra !eretelui (ascularA stimularea garteriogene(eig &i nu numai a angiogene)ei/ mecanismele r#m"n"nd necunoscute :se di'eren$ia)# de mecanismele clasice de re(asculari)are a teritoriului ischemic !rin a!ari$ia &i a arteriolelor cu musculatur# neted# "n !eretele lor/ nu numai a ca!ilarelor<.

E0i*ten.a "n!# de1a6anta;e 'actorii angiogenici I 4+ administra$i !e cale sanguin# ar !utea !roduceC

stimularea angiogene)ei tumorale &i a!ari$ia metasta)elorA de)(oltarea retino!atiei de ti! diabetic. De aceea se !re'er# utili)area trans'erului genic &i limitarea administr#rii directe a !roteinei.
Alte situa$ii !atologice !oten$ial bene'iciare de stimularea angiogene)ei ar 'iC gre'a de lambou cutanat/ cicatri)area ulcerelor sau a !l#gilor chirurgicale &i hi!ertensiunea arterial# !ulmonar# :trans'eral !ulmonar al genei I 4+ ar cre&te !atul anatomic<. Aesteno(area postangioplastie Te#apia de elec.ie a re(asculari)a$iei 'olosit# "n bolile coronariene sau (asculare !eri'erice este angio!lastia !ercutan#/ dar/ "n D--4-N din ca)uri/ a!are !rocesul de resteno)are determinat de dou# 'enomeneC 'ormarea neointimei &i un 'enomen de remodela= constricti( care diminuea)# diametrul e0tern al (asului. Pentru diminuarea acestor e'ecte se 'olosesc endo!rote)e arteriale metalice :stent< care !re(in remodela=ul constricti(/ la care se asocia)# medica$ia anti!roli'erati(#. Pentru a!licarea unei tera!ii genice e'iciente antiresteno)are este necesar# re)ol(area urm#toarelor !roblemeC

identi'icarea $in$elor tera!euticeA 'olosirea unor (ectori e'icien$iA 'olosirea unor catetere adec(ate introducerii (ectorilor "n !eretele arterial.

Tinta tera!eutic# ma=or# const# "n blocarea !roli'er#rii celulare !rin trei ti!uri de strategieC
*t#ate5ia cit!*tatic (a bloca ciclul celular al celulelor musculareA *t#ate5ia cit!t!0ic distrugerea celulelor "n di(i)iune cu en)ime de origine (iral#Pbacterian# !roduc#toare de substan$e to0iceA *t#ate5ia pa#ac#in !roducerea local# a unui 'actor care s# limite)e r#s!unsul. Problemele de (ectorologie se re'er# la diminuarea e'icacit#$ii (ectorilor (irali "n ca)ul aterosclero)ei/ 'iind necesare concentra$ii (irale mai mari care au "ns# e'ecte citoto0ice. De aceea se 'olosesc li!osomi at7t !entru trans'er genic/ c7t &i !entru oligonucleotide antisens "n !eretele arterial. "n general nu se !oate a!recia cantitatea de (ector !re)ent din cau)a !osibilei disemin#ri la distan$# a !rodu&ilor genici !rin re$eaua sanguin# colateral#. Alte domenii cardiovasculare de aplicare a terapiei genice Fi!ercolestoremia 'amilial# "n ,993/ he!atocitele ob$inute du!# he!atectomia !ar$ial# au 'ost trans'ectate !rin retro(irus con$in"nd gena codant# !entru rece!tor BDB &i readministrate !acientului !rin (ena s!lenic#/ ob$in7ndu-se o diminuare cu D-N a concentra$iei BDB &i o cre&tere a ni(elului FDBA Cardiomio!atia hi!ertro'ic#A *indromul hT lungA Insu'icien$a cardiac# !entru a cre&te num#rul celule-lor contractile/ s-au "ncercat urm#toarele surseC gre'e de miocite neonatale/ reintrarea "n ciclul celular a miocitelor adulte/ administrarea de 'actori de transcri!$ie musculari :'amilia %;oD< !entru a induce trans'ormarea 'ibrobla&tilor e0isten$i "n celulele contractile.

Dificulti (i riscuri n terapia genic

Introducerea "n !ractic# a acestor 'ascinante !osibilit#$i o'erite de !regresele tera!iei genice se lo(esc de o serie de ine#ente di/ic"lt .i legate deC
im!osibilitatea inser$iei genei tera!eutice "ntr-un num#r su'icient de celuleA riscul inacti(#rii genelor introduse/ !erce!ute ca elemente str#ine organismului :nonsel'<A riscul contamin#rii (ectorilor :"n s!ecial "n ca)ul 'olosirii de (ectori ob$inu$i "n laboratoare de cercetare &i mai !u$in a celor ob$inu$i

industrial<.

2tili)area "n !ractica medical# a tera!iei genice nu este li!sit# de #i*c"#i !entru !acien$i :Thomson/ D--,<C
moarte !rin reac$ii ad(erse la adeno(irusurile 'olosite ca (ectorA risc oncogen !rin integrarea genei trans'erate "n ADN-ul !acientului cu acti(area consecuti(# a unor !rotooncogene sau inacti(area inser$ional# a unor gene su!esoare de tumoriA distrugerea unor gene normale esen$iale ale organismului '#r# e'ecte ma=ore de regul#/ muta$iile letale 'iind rareori monogenice/ iar distrugerea nea'ect7nd dec7t un num#r limitat de celluleA e0ce!$ie ar 'ace doar inser$ia "n celulele germinati(e/ ceea ce nu este admisibil din !unct de (edere etic.

-ARMACOGENOMICA T UN NOU 3OMENIU AL GENETICII ME3ICALE

Du!# 'inali)area desci'r#rii genomului uman/ tehnologia !ost-genomic# s-a direc$ionat/ "n sco!ul (alori'ic#rii noilor achi)i$ii/ s!re dou# domenii ma=ore de cercetareC
identi/ica#ea 5enel!#Up#!d"<il!# genici asocia$i cu di'erite a'ec$iuni care (or constitui $inta unor noi clase tera!eutice/ direc$ie desemnat# "n mod !lastic dre!t 5)0ntoare -e gene pentru !olile comune6A identi/ica#ea 5enel!# &i (ariantelor alelice res!onsabile de r#s!unsul s!eci'ic la medica$ie/ !articular 'iec#rui indi(id. Impact"l medica$iei asu!ra 'iec#rui !acient constituie o !roblem# !ermanent# a !racticii medicale deoarece/ !entru aceea&i a'ec$iune/ administrarea aceluia&i medicament/ "n condi$ii similare de do)a=/ !oate determina r#s!unsuri di'erite/ merg7nd de la r#s!unsuri bene'ice :dar di'erite ca intensitate de la !acient la !acient</ la e'ecte nule sau chiar la e'ecte ad(erse. Aceast# reacti(itate di'erit#/ mult tim! "n(#luit# "n mister/ !are a 'i e0!licabil# !rin di'eren$ele de echi!ament en)imatic/ !roteine de trans!ort &i sistem de rece!tori/ di'eren$e !articulare 'iec#rui indi(id &i determinate genetic. M!nit!#i1a#ea *i*tematic a e'ectelor ad(erse !rin de)(oltarea 'armaco(igilen$ei a !ermis con&tienti)area dimensiunilor acesteiaA ast'el/ "n %area 3ritanie/ o s!itali)are din ,G ar 'i determinat# de reac$iile ad(erse medicamentoaseA "n 2*A/ ,-. --- de decese !e an ar 'i consecuti(e acestor reac$ii/ num#rul !acien$ilor a'ecta$i anual a=ung7nd la a!ro0imati( D/D milioane.

*e conturea)# p!*i)ilitatea identi/ic #ii !entru 'iecare indi(id a unui pro$il personal $armacogenetic care ar !utea a(ea e'ecte s!ectaculare de reducere a costurilor de s!itali)are !rin cre&terea e'icien$ei tera!eutice &i e(itarea reac$iilor ad(erse :ra!orturi o!time bene'iciuPrisc &i bene'iciuP!re$ de cost<. *e !reconi)ea)# a!ari$ia unor 5(id"#i de p#e*c#ie#e a medica.iei "n 'unc$ie de genoti!/ asocierea de droguri !ut7nd 'i de asemenea modulat# de in'luen$a genoti!ului asu!ra e(entualelor inter'eren$e medicamentoase. 9 alt# direc$ie de de)(oltare a cercet#rii ar !utea 'i im!ulsionat# de impe#ati6"l c#e #ii de n!i medicamente s!eci'ice !entru !acien$ii cu genoti!uri !articulare :drug strati'ication<. De&i termenul de /a#mac!5enetic a 'ost introdus "nc# din ,9G9 de c#tre Iogel/ de'inirea acestei ramuri a geneticii r#m7ne "nc# contro(ersat#. 3e/ini#ea cea mai larg# este '#cut# de c#tre Qeber :,99E< care consider# c# -omeniul $armacogeneticii se re$er la )aria%iile in-i)i-uale, -eterminate genetic, pri)in- rspunsul organismului la ac%iunea xeno!ioticelor, a-ic la ntregul material !iologic acti) $ormat n a$ara ga(-ei(41)C este )or!a aa-ar -e rspunsul organismului at0t mpotri)a germenilor patogeni, c0t i mpotri)a toxicelor -in me-iu, n ultima categorie put0n- $i nca-rate i me-icamentele. @n general/ se disting J tip"#i de #eac.ii !articulare ale organismului 'a$# de administrarea de medicamenteC a/ecta#ea metabolismului medicamentelor !rintr-un anumit !ro'il de genoti!A declan<a#ea sau mani'estarea unor boli genetice la administrarea anumitor medicamente :de e0em!lu de)(#luirea unor de'icien$e en)imatice latente ca de'icitul de 4.PD la administrarea anumitor ti!uri de sul'amide/ mani'estat# clinic !rin cri)# hemolitic#<. 3e/icien.ele 5enetice determinate de !olimor'ismul citocromilor P4G- !ar a 'i res!onsabile at7t de di'eren$ele !ri(ind ca!acitatea de acti(are a unor !rodroguri sau de inacti(are a unor droguri/ c7t &i de deto0i'ierea 0enobioticelor/ de'inirea &i cuanti'icarea susce!tibilit#$ii la to0icele din mediu constituind domeniul t!0ic!5eneticii. @n ultimii ani/ du!# introducerea de c#tre 8en*tein a su'i0ului 59=8CS6 "n 'unc$ie de obiectul cercet#rii :genomics/ !roteomics/ metabolomics</ s-a introdus &i no$iunea de 5 $armacogenomics6 care a 'ost de'init# "ns# "n cel !u$in trei moduriC *t"di"l )a1ei 5enetice a di/e#en.el!# dint#e indi6i1i ca m!dalitate de # *p"n* la *")*t#at"l medicament!* / cu sco!ul de a ada!ta !rescri!$iile medicamentoase la genoti!urile indi(iduale :Deste(anes/ D---<A aplica.iile te(n!l!5iei 5en!mice Dn de16!lta#ea *")*tan.el!# medicament!a*e <i Dn t#atament"l medicament!* EAme#ican P(a#mace"tical A**!ciati!n+ J'''FS *t"di"l a*!cie#ii Dnt#e 5en!m :ADN/ ARN/ !roteine e0!rimate

di'eren$iat "n $esuturile s#n#toase &i bolna(e< <i # *p"n*"l la medicamente !e !rinci!iul 5the right -rug $or the right patient 6 :%arch/ D---<A tehnicile genomice de!istea)# modalit#$ile de r#s!uns la tratament :e'icacitatea tratamentului sau reac$iile ad(erse la medicamente< !rin identi'icarea !ro'ilului e0!resiei tisulare a genelor. Termenii de /a#mac!5enetic &i /a#mac!5en!mic sunt deseori inter&an=abili/ !ut7nd crea "ns# uneori con'u)ie. De aceea/ !entru delimitarea lor/ termenul de /a#mac!5enetic !are a 'i re)er(at studiului (ariabilit#$ii r#s!unsului la medicamente/ determinat de 'actori genetici "n di'erite !o!ula$ii/ iar /a#mac!5en!mica - studiului genomului :mai !recis a ADN-ului &i a !rodu&ilor s#i - ARN &i !roteine< "n corela$ie cu r#s!unsul la medicamente. Pro'ilul e0!resiei genice/ 'olosind tehnologii genomice ti! 5microarra66 :microdomenii</ a demonstrat e0isten$a de subseturi genice e0!rimate di'eren$iat "n $esuturile s#n#toase &i bolna(eA la 'el/ aceste tehnologii !ot 'i 'olosite !entru diagnosticul di'eren$ial "n s!ecial "n bolile heterogene care !re)int# 'enoti! clinic similar/ dar di'erit ca e0!resie molecular#. Ast'el/ /a#mac!5en!mica $inte&te s# stabileasc# ade(#rate semn#turi ale sec(en$ei ADN :s!eci'ice 'iec#rui indi(id</ r#s!un)#toare at7t de !redis!o)i$ia genetic# la boal#/ c7t &i de r#s!unsul la tratament :este ca o com!eti$ie "ntre indi(i)i/ deci o nou# metod# de selec$ie a indi(i)ilor ada!ta$i/ res!ecti( non-ada!ta$i<.
"etoda $olosit n i-enti$icarea )aria%iilor genomului la a-ministrarea me-icamentelor este S@P (single nucleoti- pol6morphism , polimor$ismul mononucleoti-ic), care alctuiete o a-e)rat amprent genetic (S@P $ingerprint). Caracteristicele acestor polimor$isme sunt urmtoareleI sunt !ialelice, motenirea lor este sta!il, se a$l n regiunile co-ante sau reglatoare ale genelor, au o -i)ersitate impresionant, exist0n- cam 42 milioane S@Ps per genom (J miliar-e perechi -e !a(e ), -in care se estimea( ns c numai 4U au consecin%e $enotipiceC -eci in-i)i(ii -i$er genetic ntre ei prin cca. 422 222 situsuri polimor$ice.

P!lim!#/i*m"l m!n!n"cle!tidic e0!lic# at7t asocierea unor alele s!eci'ice cu !redis!o)i$ia la boal#/ c7t &i a!ari$ia unor reac$ii ad(erse la medicamente la anumi$i indi(i)i/ de'inindu-se ast'el ca domeniu /a#mac!5enetica #eac.iil!# ad6e#*e . Im!ortan$a identi'ic#rii !acien$ilor cu risc de reac$ii ad(erse a im!ulsionat de)(oltarea tehnologiei de ti!are &i cartogra'iere a !olimor'ismului mononucleotidicA ast'el/ Consor$iul 4la0o *mithRline s-a im!licat "n cartogra'ierea *NPs a "ntregului genom. 3i#ec.iile de de16!lta#e a /a#mac!5en!micii Cercetarea "n domeniul /a#mac!5eneticii este structurat# "n mai multe domeniiC Identi/ica#ea p!lim!#/i*m"l"i 5enic im!licat "n metaboli)area

medicamentelor la cele trei ni(eleC en)ime de biotrans'ormare &i con=ugare/ !roteine de trans!ort &i rece!toriA aceste gene modulea)# absorb$ia/ distribu$ia/ metaboli)area/ e0cre$ia/ situsul de ac$iune &i/ 'inalmente/ e'ectul droguluiA e0isten$a a e0trem de numero&i rece!tori "nrudi$i :consecuti( du!lic#rilor genice< 'ace ca/ "n ma=oritatea ca)urilor/ 'iecare drog s# interac$ione)e cu mai multe ti!uri de rece!tori. St#ati/ica#ea medicamentel!# "n 'unc$ie de !olimor'ismul mononucleotidic/ adic# indi(iduali)area tera!iei medicamentoase "n 'unc$ie de !ro'ilul genetic !entru a am!li'ica e'icien$a medicamentelor cu e(itarea sau minimali)area reac$iilor ad(erse. St#ati/ica#ea 5enetic a p!p"la.iei !rin scanarea genomului uman (tehnologia microarra6 gene chips< !entru identi'icarea genelor im!licate "n r#s!unsul la tratamentA constituie o (eritabil# !ro(ocare !entru industria 'armaceutic#. 3ete#mina#ea tip"#il!# de e0p#e*ie 5enic "n $esuturile-$int# :tehnologie microarra6 chip< !rin anali)a !rogramului transcri!$ional al $esutului-$int# !ri(ind r#s!unsul la drog :e0tragerea ARNm<A !ermite reali)area unor ghiduri !entru selectarea medicamentelor e'iciente &i eliminarea e0!unerii la medicamente to0ice :a!licabil "n !rimul r7nd "n chimiotera!ia oncologic#<. Limitele te(n!l!5iei c(ip sunt determinate de urm#toarele elementeC r#s!unsul la medicamente de!inde de un (eritabil lan$ genic :'iecare gen# cu !olimor'ism !ro!riu</ ceea ce com!lic# enorm !roblemaA e0isten$a unor notabile di'eren$e rasiale ce creea)# di'icult#$i su!limentare "n strati'icareA e0isten$a unor dileme bioetice legate de 'urni)area de date !rognostice &i de alegerea conduitei tera!eutice. Implica.ii p#actice ale /a#mac!5eneticii +armacogenetica/ res!ecti( 'armacogenomica/ intr# "n intimitatea 'enomenelor moleculare/ e0!lic7nd (aria$iile indi(iduale ca r#s!uns la administrarea de medicamente. Acestea !ot im!lica d!" tip"#i de (ariabilitateC 6a#ia)ilitatea /a#mac!cinetic care se re'er# la di'eren$ele !ri(ind absorb$ia/ distribu$ia/ rata de metaboli)are &i eliminare a drogului &i a cataboli$ilor s#iA aceasta in'luen$ea)# rela$iile do)#-concentra$ie !lasmatic# &i do)#-concentra$ie tisular#A 6a#ia)ilitatea /a#mac!dinamic ce include !olimor'ismele c#ilor de trans!ort &i ale rece!torilorA aceasta in'luen$ea)# direct rela$ia do)#-e'ect. @n ambele situa$ii/ r#s!unsurile !articulare la administrarea de medicamente sunt e0!licate 'ie !rin muta%ii genice calitati)e ce dau anomalii !roteice :en)ime/ hormoni/ rece!tori/ !roteine de trans!ort</ 'ie !rin -ereglri ale expresiei genice c7nd !rodusul genic este calitati( normal/ dar cantitati( anormal :hi!o- sau hi!er-e0!resie<.

8ni%ial/ 6a#ia)ilitatea 5enetic a 'ost e0!licat# e0clusi( !rin !artici!area 'actorilor monogeniciC 5ene implicate "n sinte)a en)imelor de metaboli)are :acetilare/ con=ugare/ o0idare etc.<A 5ene #ecept!# :de e0. !entru serotonin#/ do!amin#<A 5ene implicate Dn *inte1a p#!teinel!# t#an*p!#t!a#e :canalele ionice<. Actualmente/ di'eren$ele de metaboli)are a medicamentelor sunt e0!licabile &i !rin inter(en$ia altor 'actori modulatori genetici &i moleculariC di/e#en.e Dn p#!d"ce#ea *a" *ta)ilitatea ARN/ consecuti(e (aria$iilor !ri(ind transcri!$ia &i transla$iaA inte#6en.ia "n!# /act!#i e0!5eni :alimentari sau medicamento&i< *a" a "n!# /act!#i end!5eni :ti! hormoni< cu rol 'ie de inductor/ 'ie de inhibitor al transcri!$iei &i transla$ieiA /en!mene de amp#enta#e :inacti(are< a genelor im!licate "n sinte)a !roteinelor ce inter(in "n lan$ul metabolic :en)ime/ hormoni/ rece!tori<A inte#ac.i"ni inte#5enice :"ntre genele cau)atoare de boal# &i genele de metaboli)are a drogurilor<. Cantitati)/ (ariabilitatea r#s!unsului la drog se !oate simboli)a gra'ic !rin dou# ti!uri de curbeC c"#)a de tip 5a"**ian care con$ine at7t elemente ereditare :calculabile !rin coe'icientul de heritabilitate</ c7t &i elemente de mediu :!onderea acestora !ut7nd 'i a!reciat# !rin studiul gemenilor<A mediana acestei curbe a 'ost desemnat# dre!t BDG:do)# letal# !entru G-N dintre subiec$i 1 Tre(an/ ,9DE<A c"#)a )im!dal "n ca)ul controlului monogenic ce identi'ic# hi!ometaboli)atorii :!oor metaboli)ers< &i hi!ermetaboli)atorii :h;!ere0tensi( metaboli)ers<A uneori hetero)igo$ii reali)ea)# o gru!# se!arat# "ntre homo)igo$ii normali &i anormali. 9a#ia)ilitatea /a#mac!cinetic A&a cum am men$ionat mai sus/ termenul de (ariabilitate 'armacocinetic# se re'er# la (ariabilitatea "n cinetica drogurilor s!re moleculele-$int# :absorb$ia/ distribu$ia/ trans!ortul/ metaboli)area &i eliminarea drogului<. Aceste anomalii se !ot mani'esta "ntr-una din cele dou# 'a)e ma=ore de metaboli)are a medicamentelorC /a1a $ en1imatic de )i!t#an*/!#ma#e :o0idare !rin citocrom 4G-/ dehidrogenare/ metilare<A /a1a J en1imatic de c!n;"5a#e :acetilare/ glicuroniltrans'erare/ glutationtrans'erare/ thio!urinmetiltrans'erare etc.< P!lim!#/i*m"l 5enetic "n reac$iile de biotrans'ormare a 'ost de=a demonstrat. 2i!t#an*/!#ma#ea constituie !rinci!ala linie de a!#rare "m!otri(a to0icelor li!o'ile/ sistemul citocromilor catali)7nd reac$iile ce im!lic# incor-

!orarea unor atomi de o0igen "n substrat :biotrans'ormare o0idati(#<.


Analiza citocromului #C;B (CA# repre(int -e $apt un mo-el -e test $armacogenomic ce a nceput s ptrun- -eBa n practica me-ical. C>P este $ormat -in en(ime ce con%in gruparea hem, $iin- locali(at pe mem!rana reticulului en-oplasmic al celulelor -i$eritelor organe (n special n $icat i intestin)C este implicat n meta!oli(area su!stan%elor en-ogene (steroi(i, prostaglan-ine, lipi-e) i -etoxi$ierea su!stan%elor exogene (n special a -rogurilor a-ministrate pe cale oral i a noxelor cancerigene -in pro-usele alimentare). Este o super$amilie -e gene (cca. 1;2 -e gene grupate n peste L2 -e $amilii i su!$amilii). 'enele cele mai in)estigate sunt cele implicate n meta!oli(area me-icamentelor / C>P4, C>PH i C>PJ, cu su!tipurile respecti)e. Polimor$ismul acestor gene reali(ea( ntreaga gam -e rspunsuri posi!ile, -e la e$ect meta!olic Puasi nul (poor meta!oli(er) la rspuns meta!olic exagerat (h6perextensi) meta!oli(er). /ipul CA#6D? (-e!risoPuin,hi-roxila(a), -etermin rspunsul la -rogurile lipo$ile ce str!at !ariera hematoence$alic, are peste L2 -e )ariante genice. Aceste gene, plasate pe cromosomul HH, sunt implicate n co-i$icarea -e!risoPuin,1,hi-roxila(ei, en(im ce are ca su!strat peste 12 -e me-icamenteI anti-epresi)e (imipramina, amitriptilina, haloperi-ol, le)omeproma(ina, $lu)oxamina), antiaritmice (amio-arona, $lecaini-a, mexiletin), ,!locante (propranolol, timolol, oxprenolol, alprenolol). Se conturea( o -elimitare etnic n ceea ce pri)ete reac%iile a-)erse ($enotipul AE / a-)erse e)ents)C cei ce au acest $enotip (cu posi!ilit%i re-use -e meta!oli(are / poor meta!oli(er) $ormea( cca. NU -in popula%ia cauca(ian i a$roamerican i -oar 4U -in popula%ia extrem, orientalC n schim!, in-i)i(ii cu posi!ilit%i exagerate -e meta!oli(are (hiperextensi)e meta!oli(ers), consecuti) ampli$icrii genei C>PH?N, constituie cca. H2U -in popula%ia a$rican. Mntre aceste -ou extreme se regsete spectrul consi-erat meta!olic normal. Consecinele practice ale polimorfismului C>PH?N pot $i ilustrate n urmtoarele exempleI

medicamentele care su'er# biotrans'ormare CKPDD.-de!endent# 'orm7nd com!u&i mai acti(i :!recum codeina ce trece "n mor'in#< (or a(ea e'ecte modeste la !acien$ii hi!ometaboli)atori/ dar e'ecte e0agerate la cei hi!ermetaboli)atoriA medicamentele care su'er# biotrans'ormare CKPDD.-de!endent#/ 'orm7nd cataboli$i inacti(i :de e0. antide!resi(ele triciclice sau blocantele</ (or 'i li!site de e'icacitate la !acien$ii hi!ermetaboli)atori/ dar (or determina/ din contra/ e'ecte to0ice la cei hi!ometaboli)atori :la acelea&i do)e cu e'icien$# tera!eutic# la

!acien$ii normometaboli)atori<A medicamentele ce au o unic# cale de metaboli)are !ot crea u&or reac$ii ad(erse la subiec$ii normometaboli)atori "n ca)ul coadministr#rii altor droguri care blochea)# CKPDD. :drug-to-drug interaction< cum ar 'i de e0. eritromicina sau 8etocona)olul.

Identificarea pro$ilului $enotipic (normo,, hipo, sau hipermeta!oli(ator) se poate $ace prin screeningul polimor$ismului mononucleoti-ic (S@Ps), principalul mar5er $armacogenomic. Alte tipuri de citocrom al cror polimorfism genic este implicat n variabilitatea farmacocinetic ar fi reprezentai de' C>PHC4:

implicat n meta!olismul $enitoinei i omepra(olului, C>PHC: ce inter)ine n meta!olismul Sar$arinei (extrem -e important pentru persoanele purttoare -e prote(e )al)ulare sau )asculare care urmea( tratament cu anticoagulante -icumarinice toat )ia%a , marBa -e e$icacitate i siguran% , ntre ine$icien% i intoleran%) $iin- -estul -e re-us), C>PJA1 implicat n meta!oli(area -ihi-ropiri-inelor (n special a ni$e-ipinei).
P!lim!#/i*m"l 5enetic Dn #eac.iile de c!n;"5a#e -a1a a d!"a en1imatic :de con=ugare< a medicamentelor cu!rinde ti!uri multi!le de reac$ii de metaboli)areC acetilare/ glicuroniltrans'erare/ glutationtrans'erare/ thio!urinmetiltrans'erare/ sul'otrans'erare etcA 'iecare dintre aceste reac$ii !oate 'i modulat# ca intensitate &i consecin$# de !olimor'ismul genetic al acestor en)ime/ res!ecti( de !ro'ilul genetic s!eci'ic 'iec#rui indi(id. 4iotransformarea prin 2-metilare T(i!p"#in4metil4t#an*/e#a1a :TP%T< este en)ima res!onsabil# de biotrans'ormarea !rin *-metilare a medicamentelor de ti!ul merca!to-.!urina/ thioguanina/ a)athio!rina 'olosite "n tera!ia leucemiilor/ bolilor autoimune &i !atologiei de trans!lant. Ni(elul acti(it#$ii en)imatice este modulat de !olimor'ismul genic ti! *NPsA hi!ermetaboli)atorii (or necesita do)e s!orite de citostatice/ "n tim! ce hi!ometaboli)atorii (or !re)enta risc crescut de e'ecte ad(erse to0ice gra(e :mielosu!resie</ ceea ce creea)# di'icult#$i deosebite !entru !racticieni. 3i/ic"lt .i im!ortante !ot a!are la !acien$i normometaboli)atori/ dar cu boal# in'lamatorie cronic# a intestinului &i trata$i "n consecin$# cu aminosalicila$i :sul'asala)ina/ olsala)ina/ mesala)ina</ substan$e care au un e'ect inhibitor !uternic asu!ra TP%T/ situa$ie "n care tabloul clinic mimea)# de'icien$a en)imatic#/ reali)7nd o ade(#rat# 'enoco!ie a en)imo!atiei.

@n a'ara 6a#ia.iil!# ca e/icien. te#ape"tic <i #i*c de t!0icitate / ca &i a im!lica$iilor "n interac$iunile medicamentoase/ !olimor'ismul TP%T ar 'i im!licat &i "n riscul a!ari$iei celei de a doua neo!la)ii :co!ii cu leucemie acut# lim'oblastic# trata$i !rin !rotocoale tera!eutice ce con$in thio!urine cura de "ntre$inere !ost-remisiune se 'ace de regul# cu asocierea .-merca!to!urina_metotre0at - !ot de)(olta/ ulterior remisiunii/ sindroame mielodis!la)ice &i chiar leucemie acut# mieloblastic#<. Gena acti6 pent#" TPMT este !lasat# !e bra$ul scurt al cromosomului ./ descriindu-se mai multe (ariante *NPs/ mai 'rec(ent# la cauca)ieni 'iind gena TP%T3A cu acti(itate sc#)ut#/ rar "nt7lnit# la !o!ula$ia asiatic# :care !re)int# (arianta TP%T3C<. Deficiena n +?#D ste o an!malie #ece*i6 le5at de c#!m!*!m"l X ce a'ectea)# !este 4-- milioane de oameniA inciden$a cre&te "n )onele endemice !entru malarie/ de'icien$a "n 4.PD determin7nd un grad de re)isten$# la agentul malariei/ ceea ce 'a(ori)ea)# selec$ia &i re!roducerea indi(i)ilor !urt#tori. Aceast# de'icien$# 'a(ori)ea)# anemia hemolitic# la administrarea medicamentelor care de!leti)ea)# hematiile de glutationul redus necesar men$inerii hemoglobinei "n stare redus#C sul'onamide antiin'ec$ioase/ !rimaMuina etc. 4iotransformarea prin acetilare Au 'ost identi'icate &i clonate mai multe gene im!licate "n sinte)a en)imelor res!onsabile de inacti(area unor medicamente !rin acetilareC N4acetil4t#an*/e#a1a4$ :NAT-,< este sinteti)at# de o gen# !lasat# !e cromosomul ?A a 'ost identi'icat un unic !olimor'ism lent acetilatorA N4acetil4t#an*/e#a1a4J :NAT-D< este sinteti)at# de o gen# !lasat# !e cromosomul 9/ 'iind descrise numeroase alele lent-acetilatorii/ dintre care trei sunt considerate ma=ore.
7enotipul lent,acetilator se caracteri(ea( printr,o suscepti!ilitate crescut -e a $ace QES me-icamentos (la hi-rala(in), -epresie me-ular (la i(onia(i-), i-iosincra(ii (la sul$onami-e), cancer -e )e(ic i cancer -e s0n (la arilamine cancerigene tip !en(i-in). Acest $enotip lent,acetilator este pre(ent -oar la <,H2U -intre asiatici, la <2U -intre a$ro,americani i la peste N<U -intre cauca(ieni (ating0npeste :2U la anumite popula%ii circum,me-iteraniene).

4iotransformarea prin colinesteraz @n mod normal/ acetilc!lina este degradat# :hidroli)at#< de c#tre colinestera)#A "n ca)ul unei alele ati!ice/ la homo)igo$i/ de'icitul de colinestera)# 'ace ca/ la administrarea de succinilcolin# :miorela0ant 'olosit ca ad=u(ant "n aneste)ie</ s# se !roduc# un e'ect ti! su!rado)a=/ cu a!nee !relungit# :ore "ntregi</ ceea ce im!une (entila$ie asistat# &i chiar e0sanguinotrans'u)ieA identi'icarea !realabil# a acestor indi(i)i ar !ermite e(itarea 'olosirii de he0ametoniu ca aneste)ic la ace&tiaA un 'enomen similar se !roduce la administrarea de cocain# la indi(i)ii de'icitari "n butirilcolinestera)#.

0isten$a 6a#iantel!# A3N determin# (ariante genetice "n sinte)a !roteinelor im!licate "n metaboli)area medicamentelor la di(erse ni(ele. 0ist# ast'el (ariante ale !roteinelor s!eci'ice de trans!ort care controlea)# 'ie in'lu0ul drogului "n celul#/ 'ie e'lu0ul acestuiaA aceste !roteine in'luen$ea)# at7t integritatea barierei hematoence'alice/ c7t &i !ermeabilitatea celulelor ner(oase/ limit7nd in'lu0ul drogurilor la ni(el cerebral. 9a#ia)ilitatea A3N se mani'est# &i la ni(elul regl#rii transcri!$ionale a !roteinelor/ inclusi( a en)imelor ce metaboli)ea)# medicamentele/ en)ime controlate de rece!tori s!eci'ici :nuclear or!han rece!tors<. 9a#ia)ilitatea /a#mac!dinamic @n a'ar# de (ariabilitatea 'armacocinetic#/ unii indi(i)i !ot !re)enta anomalii 'armacodinamice legate de !re)en$a unor (ariante !articulare ale !roteinelor de trans!ort sau ale rece!torilor medicamento&i. #olimorfismul receptorilor *e e0!rim# at7t !rin (ariabilitatea determinat# genetic a $intelor moleculare c7t &i !rin aceea a e0!resiei genelor im!licate "n interac$iunea dintre medicament &i $inta molecular#. 9a#ia)ilitatea .intei m!lec"la#e !oate 'i e0em!li'icat# !rinC
o o e$ectul a-ministrrii -e tacrin :un inhibitor al colinacetiltrans'era)ei< "n boala Al)heimer/ e'ect ce de!inde de genoti!ul A!o A e$ectul -rogurilor ce alungesc inter)alul `# :cu risc de torsad# a (7r'urilor &i 'ibrila$ie (entricular#< !rin blocarea curentului cardiac s!eci'ic I8r :generat de e0!resia canalului de !otasiu (olta=-de!endent codi'icat de gena F R4 < este tri!lat "n ca) de administrare a unui antibioticA e$ectul (ilentonului :inhibitor al G-hi!oo0igena)ei< este redus la homo)igo$ii !entru alele ce reduc e0!resia G-li!oo0igena)eiA polimor$ismul receptorilor a,a-renergici a'ectea)# at7t rece!$ia hormonilor/ c7t &i cea a neurotransmi$#torilor cu!la$i !rin intermediul !roteinei 4A de asemenea/ !olimor'ismul rece!torilor nucleari !entru hormoni steroidieni e0!lic# e0isten$a re)isten$ei la corticosteroi)i a unor indi(i)i astmaticiA muta%ia receptorului r6a-onin :cu transmitere autosomaldominant#< !roduce hi!ertermie malign# caracteri)at# !rin hi!er!ire0ie &i con(ulsii sur(enite du!# aneste)ia cu halotanA inciden$a bolii este ,P,G.--- co!ii<A screeningul 'amilial al acestei muta$ii este de=a o!era$ional "n anumite $#ri.

o o

9a#ia)ilitatea e0p#e*iei 5enel!# implicate Dn inte#ac.i"nea dint#e d#!5 <i .inta m!lec"la# *-au descris urm#toarele situa$iiC o a-ministrarea -rogurilor ce blochea)# curentul ionic I8r "n miocard r#m7ne de obicei '#r# e'ect datorit# coe0isten$ei

!robabile a altor curen$i de re!olari)are :I8s<A "n ca) de muta$ie ale I8s/ ace&ti curen$i su!limentari de(in a'unc$ionali &i se !ot de)(olta anomalii ma=ore de re!olari)are !recum &i aritmii cu risc (italA a-ministrarea -e a,!locante este bene'ic# !acien$ilor cu risc "nalt de insu'icien$# cardiac# care sunt homo)igo$i !entru dele$ia genei AC :en)ima de con(ersie a angiotensinei< 1genoti! DD-care codi'ic# en)ima cheie a sistemului RAA :de&i i- blocantele nu ac$ionea)# direct !e gena AC <.

#olimorfismul proteinelor transportoare Num#rul genelor im!licate este enorm/ dar 'enomenul este relati( !u$in studiat. 9 im!ortan$# deosebit# se acord# "n !re)ent !olimor'ismelor canalelor ionice miocardice de care de!inde acti(itatea electric# cardiac#/ as!ect esen$ial "n e'icien$a medica$iei antiaritmice. De asemenea/ identi'icarea 6a#iantel!# 5enei M3R$ :multidrug resistance</ im!licat# "n trans!ortul citostaticelor :ti! (inblastin#</ e0!lic# re)isten$a la tera!ie "n ca)ul hi!ere0!resiei genice. Gena M3R$ codi'ic# P-gl;co!roteina :Pg!< care in'luen$ea)# biodis!onibilitatea drogurilor ce a!ar$in 'amiliei !roteice A3C :ATP-binding cassette</ care include (ariate molecule de membran#. 4ena %DR, :ca &i alte gene "nrudite ti! %RP,-G< determin# sinte)a de trans!ortori moleculari ce !rote=ea)# celulele "m!otri(a unor droguri/ ac$ion7nd ca !om!e de e'lu0 !entru 0enobiotice. Descrierea s-a '#cut ini$ial la le"cemici/ hi!ere0!resia genei %DR, determin7nd re)isten$a la citostaticeA "n consecin$#/ determinarea statusului %DR, antici!ea)# sensibilitatea la citostatice a 'iec#rui indi(id. 2lterior s-a demonstrat c# 'enomenul este (alabil &i !entru $esuturile netumorale !recum &i !entru alte droguri care au ca substrat trans!ortor Pg!. %en$ion#m ast'elC 3#!5"#i T *")*t#atC
o o o o o o o o o calcium !locanteI -iltia(em, )erapamil, nicar-ipina inotropeI -igoxina antiaritmiceI amio-arona, chini-ina anti!ioticeI ce$a(olina, ce$otetan imuno-epresi)eI ciclosporina A, tacrolimus analge(iceI mor$ina antiemeticeI on-ansetron citostaticeI tamoxi$en anticon)ulsi)anteI $enitoina

?e*"t"#i de e0p#e*ie a 5enei M3R$C


Expresia genei =?A4 )aria( cu natura %esutuluiI

%esuturi cu expresie marcat (celulele epiteliale ale tractului -igesti)I BeBun, ileon, colonC celulele !arierei hematoence$aliceC celulele en-oteliale ale capilarelor placenteiC mem!rana polului !iliar al hepatocitelorC celulele epiteliale n perie a tu!ului contort proximal) %esuturi cu hiperexpresie (celule tumorale chimiore(istente) =eta!olismul corticosteroi(ilor n CSA Controlul concentra%iei intracelulare a -rogurilor prin mecanism tip pomp -e e$lux (a!sor!%ia -igesti), trecerea !arierei hemato,ence$alice, excre%ia !iliar i excre%ia renal)

Implica.ii /"nc.i!nale
o o

*e !une !roblema im!lica$iilor !olimor'ismului *NPs al genei asu!ra (ariabilit#$ii indi(iduale "n ceea ce !ri(e&te 'armacocinetica &i 'armacodinamia medicamentelor. P7n# "n !re)ent s-au descris ,G asemenea (ariante ale *NPs :Fo''me;er/ D---<. -a#mac!cinetica <i /a#mac!dinamia drogurilor in'luen$ea)# ma=or at7t e'icacitatea tera!eutic#/ c7t &i a!ari$ia de e'ecte ad(erse/ Pg! &i al$i trans!ortori 'iind 'actori esen$iali ai absorb$iei/ distribu$iei/ metaboli)#rii &i elimin#rii drogurilor. n c!ncl"1ie/ 'armacogenomica/ !rin monitori)area in'luen$ei !olimor'ismului ADN asu!ra medicamentelor/ ar !ermite o!timi)area indi(iduali)#rii tera!iei. @n acest sens/ s-a !ro!us !arcurgerea urm#torului al5!#itmC TREAPTA , 1 Identi/ica#ea "n"i /en!tip de inte#e* :de obicei un caracter clinic im!ortant/ 'ie un e'ect medicamentos bene'ic/ 'ie un e'ect ad(ers/ cu considerabil# (ariabilitate inter-indi(idual#/ dar '#r# o cau)# e0ogen# :deci cu !osibil# e0!lica$ie genetic#<. Acest 'enoti! !oate 'i un !arametru 'i)iologic sau e0!resia unei maladiiA ancheta e!idemiologic# (a stabili dac# (ariabilitatea acestui 'enoti! are caracter 'amilial. Nu "ntotdeauna aceast# abordare !oate 'i a!licat# "n studii de 'armacogenetic#/ deoarece 'iecare membru al 'amiliei !oate a(ea un r#s!uns !ro!riu. TREAPTA J 1 Ale5e#ea l!t"#il!# de pacien.i c" /en!tip de/init / al#turi de gru!urile de control ce sunt asociate cu toate (ariabilele cunoscute sau sus!ectate de a modula 'enoti!ul/ cum ar 'i etnicitatea. TREAPTA C 1 Identi/ica#ea 5enei4candidat *a" a *et"l"i de 5ene ca#e a# m!d"la /en!tip"l p#in *t#ate5ii de cl!na#e p!1i.i!nal / ceea ce !resu!une scanarea "ntregului genom/ metodologie util# "n s!ecial "n bolile monogenice/ dar mai greu de reali)at "n 'armacogenetic#/ deoarece rudele !ersoanei ce !re)int# reac$ii ad(erse sunt mai greu abordabile. *e identi'ic# de 'a!t seturi de ha!loti!uri asociate cu un anumit ti! de r#s!uns la medicamenteA se 'olosesc loturi de !acien$i al#turi de loturile de control. Dre!t gene-candidat !ot 'i considerate &i cele al c#ror !rodus biologic modulea)# interac$iunea medicament-$int#/ deci se includ at7t gene-candidat codante c7t &i gene modulante ale 'unc$iei acestora :de e0em!luC genele-candidat !entru canalele ionice &i

genele modulatoare ale 'unc$iei acestora care in'luen$ea)# e'ectul drogurilor antiaritmice<. TREAPTA B 1 Identi/ica#ea 6a#iantel!# A3N la ni6el"l 5enel!# candidat *a" a *et"#il!# de 5ene ceea ce ar include 3-,- 0 ,-. !olimor'isme mononucleotidice :*NPs</ at7t la ni(elul regiunilor codante ale genei/ c7t &i la ni(elul regiunilor !romotor sau a )onelor ce delimitea)# intronul de e0onA este o tehnologie greu de reali)at momentan. De aceea/ "n momentul de 'a$#/ accentul se !une mai mult !e studierea ha!loti!urilor im!licate "n r#s!unsul la medicamente/ dec7t !e studiul milioanelor de *NPs/ ra!ortul costPbene'iciu 'iind "n 'a(oarea !rimului ti! de testare. Totu&i/ dac# s-a identi'icat un set de !olimor'isme ce !re)int# rol !redicti( "n r#s!unsul la medicamente/ se trece la 'olosirea testului !ros!ecti( "n !o!ula$ie/ !entru a stabili dac# (aloarea !redicti(# este re!roductibil#. n c!ncl"1ie/ cartarea 'armacogenomic# !resu!une o ba)# de date e0trem de bine !us# la !unct "n ceea ce !ri(e&te !acien$ii/ identi'icarea gru!elor de control adec(ate/ abordarea metodologic# &i statistic#. *e !une accent &i !e identi'icarea (ariantelor alelice mai rare/ dar care !roduc gra(e reac$ii ad(erse :de e0. de'icien$a "n thio!urinmetiltrans'era)#<. N" Dn "ltim"l #>nd/ aceast# cartare !resu!une im!lica$ii de ordin etic/ 'iind necesar consim$#m7ntul in'ormat al !acientului !entru 'olosirea ADN-ului !ro!riu "ntr-un trial. N" t#e)"ie !mi* /apt"l c e0i*t ! *e#ie de di/ic"lt .i= reali)area di'icil# a studiilor 'amilialeA necesitatea unui mare num#r de !acien$i e0!u&i la drog &i urm#ri$i X la longueA necesitatea com!ar#rii 'rec(en$ei !olimor'ismului genelor-candidat !re)ente "n !o!ula$ia a'ectat# cu cea din !o!ula$ia nea'ectat#A necesitatea scan#rii "ntregului genom/ "n ca)ul e&ecului identi'ic#rii unei asocia$ii sugesti(e/ ceea ce im!lic# costuri e0trem de ridicate.

Aplicaii (i direcii de cercetare ale farmacogeneticii


-a#mac!45enetica "&i g#se&te "n !re)ent a!lica$ii "n cardiologie/ oncologie &i gastroenterologie. Aplica.ii Dn ca#di!l!5ie Pacien.ii c" in*"/icien. ca#diac c!n5e*ti6 + care !re)int# muta$ie a genei en)imei de con(ersiei a angiotensinei :AC </ ar r#s!unde o!tim la tratamentul cu beta-blocanteA la ace&ti !acien$i/ ar li!si un mic 'ragment de ADN din gena AC :a 'ost numit# (ersiunea 5scurt6 a genei AC <A la !acien$ii !urt#tori a dou# gene scurte/ ni(elul acti(it#$ii AC este 'oarte "nalt/ cordul lucrea)# din greu &i se deteriorea)# ra!id :'a!t do(edit "n s!ecial !ost-trans!lant

cardiac de %cNamara/ D--,<A re(ersul este c#/ la ace&ti !acien$i/ tratamentul betablocant cu e'ect de!rimant asu!ra a0ului RAA/ ar a(ea "ns# ma0imum de bene'iciu. E/ect"l in(i)it!#il!# ACE Dn HTA ar (aria "n 'unc$ie de !ro'ilul geneticA s-a !us la !unct un test de determinare a acestui !ro'il/ ba)at !e determinarea *NPs :res!onderii ar 'i mai sensibili la inhibitorii AC &i mai bine !rote=a$i "m!otri(a accidentelor (asculare cerebrale<. Pacien.ii c" in*"/icien. ca#diac / care !re)int# anumite (ariante ale 8ina)ei rece!torilor beta-adrenergici miocardici :3eta ARR,< "n cantitate crescut#/ ar r#s!unde !rost la catecolaminele endogene &i ar su!ra(ie$ui mai !u$in/ dar beta-blocada ar ameliora/ la ace&tia/ s!ectacular inotro!ismul cardiac. R#s!unsul la inhibitorii de F%4-reducta)# "n t#atament"l (ipe#c!le*te#!lemiei ar de!inde de !olimor'ismul C TP :colester;l-ester-trans'er-!rotein<. Purt#torii de alele 3,3, se asocia)# cu ni(ele crescute de C TP &i concentra$ii crescute de BDB / dar r#s!und mai bine la tratamentul cu statine :com!arati( cu !urt#torii de alele 3D3D care !ot 'i clasa$i dre!t non-res!onderi<. 2ltima 6e#i5 a a0"l"i RAA+ ald!*te#!n"l/ !re)int# de asemenea (ariante genetice CKP ale en)imelor ce-i catali)ea)# sinte)a :,,-ihidro0ila)a &i aldosteron-sinteta)a<A "n 'unc$ie de cantitatea &i !ro!or$ia "n care se g#sesc aceste dou# en)ime "n $esutul miocardic &i (ascular/ este in'luen$at gradul de remodelare cardiac# :hi!ertro'ia< &i (ascular# :rigidi)area< "n ca) de FTA/ de unde &i (ariabilitatea r#s!unsului la antialdosteronice. C!n*ecin.ele p#actice ar 'i re!re)entate 'ie de necesitatea sinte)ei de droguri al c#ror e'ect s# nu de!ind# de (ariabilitatea genetic# :deci care s# 'ie la 'el de utile tuturor !acien$ilor</ 'ie de !unerea la !unct a unor teste sim!le &i necostisitoare de identi'icare a res!onderilor/ res!ecti( a !ersoanelor care !ot a(ea e'ecte ad(erse gra(e :de e0. angioedemul cu risc (ital la !acien$ii ce !rimesc inhibitori CA< Aplica.ii Dn !nc!l!5ie P!lim!#/i*m"l 5enetic al en)imelor de biotrans'ormare a no0elor chimice din mediu :ti! CKP,A,/ 4*T*/ PFO< ar e0!lica susce!tibilitatea unor indi(i)i de a 'ace anumite 'orme de neo!la)ii :"n s!ecial hemo!atii lim'oide maligne &i cancer oral<. P!lim!#/i*m"l meta)!lic ar e0!lica di'eren$ele ca e'icien$# remarcate la administrarea anumitor droguri citostatice. Ast'el/ la administrarea de amona'id# :de 'a!t un !rodrog</ acetilatorii ra!i)i 'ac mai ra!id mielode!resie &i la do)e mai mici dec7t acetilatorii acti(i :drogul acti( este de 'a!t N-acetil-amona'ida/ de aceea ar trebui e'ectuate/ !realabil chimotera!iei/ nu numai leucograma/ dar &i determinarea 'enoti!ului acetilator<.

Identi/ica#ea pacien.il!# c" 5en!tip UGT$A$ :uridindi'os'atglucurono)il-trans'era)#< ar !ermite e0cluderea acestora de la tratamentul cu irinotecan/ deoarece ace&tia !re)int# un risc "nalt de to0icitate/ a(7nd o rat# redus# a acti(it#$ii de glucuronocon=ugare he!atic# :!re)int# adesea sindroame subclinice ti! 4ilbert sau Crigler-Na==ar/ caracteri)ate !rin hi!erbilirubinemie necon=ugat#<. Admini*t#a#ea t#a*t"1"ma) :herce!tin< care este un anticor! monoclonal hibrid utili)at "n cancerul mamar/ $intit !e rece!torul F RD/ este mai e'icient la !acientele cu hi!ere0!resie a acestui rece!torA aceste !aciente !ot 'i identi'icate !rintr-un test s!eci'ic 1 F RC PT *T. Aplica.ii Dn 5a*t#!ente#!l!5ie Omep#a1!l"l/ inhibitor al !om!ei !rotonice :mai !recis al F_PR_ ATPa)ei< a celulelor !arietale gastrice/ utili)at !entru reducerea secre$iei gastrice acide "n ulcerul gastro-duodenal &i boala re'lu0ului gastro-eso'agian/ are e'ecte di'erite consecuti( di'eren$elor de metaboli)are condi$ionate genetic. *!re deosebire de !o!ula$ia cauca)ian# / circa D-N dintre asiatici sunt homo)igo$i !entru (arianta CKPDC,9 cu 'enoti! metaboli)ator redus ceea ce im!une reducerea do)ei de ome!ra)olA li!sa de ada!tare a do)ei !oate determina reac$ii ad(erse. -a#mac!5en!mica a!are ca un nou domeniu de a!lica$ie "n 'armacogenetic#/ care !oate 'i !ri(it sub dou# unghiuri C In'luen$area sinte)ei noilor droguri de cunoa&terea tuturor genelorA Cunoa&terea !ro'ilului 'armacogenetic a 'iec#rui indi(id-candidat la un nou medicament Acest 'a!t (a a(ea d!" )ene/icii ma;!#eC P#edic.ia cu un "nalt grad de acurate$e a indi(i)ilor ce !ot a(ea reac$ii ad(erse la un medicament chiar '#r# cunoa&terea s!eci'ic# a metabolismului medicamentului sau a alelelor s!eci'ice care modulea)# reac$ia la acestaA cartogra'ierea *NPs a genomului uman (a !ermite identi'icarea !acien$ilor cu risc de reac$ii ad(erse !rin reali)area unui !ro'il-ti! :!attern< abre(iat de mar8eri *NPA la restul !acien$ilor/ medicamentul (a !utea 'i utili)at '#r# re)er(eA 3e16!lta#ea !ro'ilurilor 'armacogenetice *NP abre(iate (a !ermite a=ustarea do)ei medicamentoase !entru o ma0im# e'icien$#/ cresc7nd do)a la indi(i)ii cu metaboli)are ra!id# :hi!ermetaboli)atori< &i reduc7nd-o la cei cu metaboli)are lent# :hi!ometaboli)atori<. C#e<te#ea e/icien.ei <i #ed"ce#ea #i*c"l"i :res!ecti( a costului< tera!iei reac$iilor ad(erse ar =usti'ica cheltuielile su!limentare im!licate de

a!licarea !rogramelor de screening utili;ate !entru identi'icarea !ro'ilurilor 'armacogenetice *NP. Du!# cum s-a (#)ut/ acestea sunt im!licate at7t "n asocierea alelic# :de)echilibru de lin8age !entru gru!uri etnice &i rasiale/ una din alelele *NP 'iind mereu asociat# cu boala</ c7t &i "n de'inirea reac$iilor ad(erse. le *e p!t identi/ica !rin in(estigarea electronic# a regiunii/ 'olosind anali)ele bioin'ormatice la scar# industrial# !rin mass-s!ectrosco!ia &i microarra; chi!s/ de)iderate reali)ate "n urm#torii G-,- ani. 2tili)area !ractic# a acestor achi)i$ii trebuie reglementat# at7t !rin comitetele de etic# c7t &i de legisla$ia "n (igoare/ deoarece 'olosirea !robelor de ADN necesit# consim$#m7ntul in'ormat al !acientului. @n USA/ at7t cercet#rile "n domeniul 'armacogeneticii P 'armacogenomicii/ c7t &i utili)area "n !ractica clinic# a noilor achi)i$ii necesit# agrementul Pharmacogenetics Aesearch @etSor5/ 'ondat de c#tre &S @ational 8nstitute o$ 'eneral =e-icine / care stabile&te standardele "n domeniu. Progresele au 'ost accelerate de reunirea e'orturilor cercet#torilor academici cu a celor din industria 'armaceutic#/ un e0em!lu "n acest sens 'iind *NPs Consortium care gru!ea)# ,3 com!anii &i G centre de e0celen$# academiceA aceasta a u&urat circula$ia in'orma$iei &i a !ermis identi'icarea &i cartogra'ierea a nu mai !u$in de ,.?--.--- *PNs !er genom uman !7n# "n noiembrie D--,. Acest 'a!t 'ace !osibil ca/ "n !re)ent/ mar8erii genetici care modulea)# susce!tibilitatea la droguri s# !oat# 'i identi'ica$i mult mai ra!id.

P#!5#e*ele /a#mac!5eneticii <i /a#mac!5en!micii !re'igurea)# a&a dar intrarea tera!euticii medicamentoase "ntr-o nou# er# "n care indi(iduali)area schemei tera!eutice/ ba)at# !7n# "n !re)ent doar !e o estimare a!ro0imati(# a e'icien$ei &i toleran$ei "n 'unc$ie de anamne)#/ starea 'unc$ional# a !acientului &i e(entuale comorbidit#$i &i !racticat# !rin succesi(e taton#ri ale drogurilor &i do)elor/ s# 'ie "nlocuit# !rintr-o selectare mai !recis# a drogului &i a do)ei ideale/ care s# aib# la ba)# !articularit#$ile genetice ale indi(idului :a ta;lored thera!;<. PRO2LEME ETICE I LEGALE ALE TERAPIEI GENICE Te#apia 5enic impune o distincie ntre terapia germinal i cea somatic.

Terapia germinal nu este o surs de probleme etice, ea fiind unanim rejetat ca absurd i inacceptabil. Ea a fost respins pe considerente morale (patrimoniul genetic uman transmisibil este considerat inalienabil), tiinifice (este impracticabil avnd un randament sczut o reuit la !"" ovocite injectate) i pragmatice (absena garaniei terapeutice i reuitele reale ale diagnosticului prenatal). #u acelai lucru se poate spune despre genoterapia somatic.

Te#apia 5enic *!matic ridic# numeroase !robleme etice. a !oate 'i utili)at# "n urm#toarele condi$iiC
!rocedura de e(aluare &tiin$i'ic# &i etic#C 'iecare !rotocol trebuie a!robat de un organism inde!endentA obiecti(ul tera!euticC trebuie s# 'ie o anomalie gra(#A absen$a de alternati(e tera!eutice (alabile.

3ilemele care a!ar !ot 'i sisteti)ate "nC


"tili1a#ea :e0!erimentul< la co!iiA boli gra(e se mani'est# !recoce iar o inter(en$ie tardi(# este '#r# e''ectA consim$#m7ntul !#rin$ilor "n numele co!ilului este !roblematic &i !ot e0ista !resiuni medicale/ sociale/ 'amilliale/ economice asu!ra acestoraA aplica#ea tera!iei la embrionA se !une atunci !roblema res!ect#rii dre!turilor embrionilor &i o !osologie a riscului/ '#cut# de o echi!# inde!endent#A acce* li)e#/ nedi*c#imat!#i" la tehnici u)uale/ (eri'icate.

Aplica#ea "n clinic# a noilor !roceduri tera!eutice necesit# o 'undamentare &tiin$i'ic# !ro'und#/ o selec$ie atent# a !acien$ilor &i consim$#m7ntul in'ormat al acestora/ !ri(ind !rinci!iul !rocedurii &i !oten$ialele bene'icii &i riscuri. T#ece#ea de la eta!a !reclinic# la eta!a clinic# trebuie '#cut# cu ma0ime !recau$ii/ unele e'ecte ad(erse r#m7n7nd im!re(i)ibile totu&i. Pe de alt# !arte/ tera!ia genic# are un ine(itabil caracter e0!erimental/ e0ist7nd &i !resiunea necesit#$ii unei solu$ii !entru !acien$i dis!era$i. 3e16!lta#ea tera!iei genice se lo(e&te de acelea&i !robleme "nt7lnite "n utili)area (accinurilor ca &i a celorlalte medicamente care "ns# bene'icia)# de o (ast# e0!erien$# &i de o metodologie bine !us# la !unct de studiere a !ro!riet#$ilor 'armaceutice/ biodis!onibilit#$ii &i biodistribu$iei/

stabilit#$ii/ metaboli)#rii/ e'ectelor imunologice/ to0ice &i teratogene etc. ste necesar# de)(oltarea unei met!d!l!5ii *peci/ice la 'el de riguroase &i "n domeniul tera!iei genice/ metodologie care s# asigure !rotec$ia c7t mai "nalt# a !acientului/ '#r# a !arali)a !rogresele tehnologice. C!m*im. m>nt"l in/!#mat este crucial !entru !rotec$ia !acientului. @n USA/ rigorile sunt im!use de ac$iunea combinat# a -3A :7oo- an- ?rug A-ministration< cu cea a mai nou creatului RAC :Aecom!inant ?@A A-)isor6 Committee< al 9'iciului Acti(it#$ilor 3iotehnologice al National Institutes o' Fealth/ !entru a tem!era o!timismul uneori e0agerat al cercet#rilor din domeniul ingineriei genice &i tendin$a subcon&tient# de a sube(alua riscurile. @n !lus/ sunt !osibile c!n/licte de inte#e*e/ cercetarea "n domeniu necesit7nd 'onduri enorme/ iar industriile 'armaceutice &i biotehnologice 'iind dis!use a le sus$ineA "n consecin$#/ in)estigatorii cu interese $inanciare -irecte n stu-iu tre!uie s se recu(e -e la selec%ia pacien%ilor, o!%inerea consim%m0ntului in$ormat i -irec%ionarea stu-iului (1riedman= 6BBB). Totodat#/ cercet#torii im!lica$i "n cercetarea clinic# au obliga$ia etic# de a comunica orice e'ecte serioase/ nea&te!tate sau corelabile cu tera!ia genic#/ dimensionarea etic# a !roblemei dubl7nd as!ectul =uridic "n inter!retarea acestor 'enomene. +ire&te/ a!ari$ia de noi !robleme este inerent#/ de aceea este de !resu!us necesitatea de a se crea noi mecanisme de monitori)are &i reglementare.

Le R!P 8alte#* a o'erit p#!p#iile p#edic.ii "n leg#tur# cu (iitorul tera!iei genice/ discut7nd c7te(a din !roblemele etice asociate/ !e care societatea le !oate !une "n discu$ie. l a e0!us dou# ca)uriC Primul 1 3a6id cunoscut 5copil n epru!et6/ s-a n#scut "n $%&$ cu o de'icien$# imun#

combinat# se(er#/ legat# de cromo)omul O/ &i a murit la ,D ani du!# ce a !rimit un trans!lant de m#du(# hematogen# care/ 'a!t necunoscut de doctori/ era in'ectat# cu (irusul !stein-3arr dormand. n c!nt#a*t cu !o(estea lui 3a6id/ a !re)entat-o !e A*(anti/ n#scut# "n $%@O cu o de'icien$# imun# combinat# se(er# transmis# auto)omal recesi(. @n !rimii ei ani de (ia$#/ orice microb din mediu o !utea ataca &i "mboln#(i. @n $%%' a de(enit !rima !acient# care a bene'iciat de tera!ia genic#/ du!# un !rotocol a!robat. Acum are ,4 ani &i duce o (ia$# normal#. Trec7nd "n re(ist# istoria tera!iei genice/ 8alte#* sublinia)# momentul "n care a 'ost lansat un document chestionar numit 5Puncte -e luat n consi-erare5/ legat de tera!ia genic#. Documentul con$inea $$' Dnt#e) #i !e care in(estigatorii le !uneau des!re tera!ia genic# !e !acien$i umani. @ntreb#rile aco!ereau at7t tema !oten$ialelor bene'icii &i !ericole ale tera!iei genice/ c7t &i criteriile de alegere a !acien$ilor/ !rocedurile

urmate/ dre!tul la intimitate &i con'iden$ialitate/ !osibile tera!ii alternati(e. Acelea&i "ntreb#ri ar !utea costitui modul de a st#!7ni tera!ia genic# &i ast#)i. Pri(ind "n (iitor/ mul$i autori consider# c# inter(en$iile !renatale (or !re(eni bolile se(ere &i ire(ersibile ale '#tului &i (or !utea !re(eni sau trata bolile neurologice. @n studiile ce descriu modi'ic#ri induse la ni(elul creierului/ "ntrebarea acut# este dac# tera!ia genic# (a !roduce agra(are sau (indecare. @n !ri(in$a inte#6en.iil!# pe em)#i!ni/ e0ist# argumente morale solide. 9biecti(ul acestora este !re(enirea sau reducerea bolii sau a handica!ului. Aceast# inter(en$ie este mult mai e'icient# dec7t re!etarea tera!iei genice genera$ie du!# genera$ie. Chiar tera!ia genic# in "te#! !oate 'i tardi(# uneori !entru unele boli. Sin5"#"l ca1 care =usti'ic# trans$erul nuclear n sta-iul -e em!rion precoce/ este acela "n care 'emeia are !robabilitatea de a transmite co!ilului ei o boal# mitocondrial#. @n aceast# situa$ie/ du!# 'ertili)area in (itro "n stadiul !recoce/ se scot nucleii celulelor

embrionare :"n stadiul de !atru celule< &i se introduc "n celulele-ou anucleate de la un donor. Deoarece mitocondria se a'l# "n cito!lasm# &i (a !ro(eni de la donor/ embrionul de)(oltat nu (a a(ea boala mitocondrial#. Aceste ca)uri ar !utea im!lica simultan inter(en$ii !e embrioni &i clonare "n sens tehnic. %ul$i dintre cei care au descris te#apia 5enic 'ac distinc$ie "ntre modi'ic#rile genetice 5 negati)e6 &i 5po(iti)e6 &i "ntre tera!ia !e celule somatice &i !e celule germinale. M!di/ic #ile 5enetice ne5ati6e au 'ost de'inite dre!t corec$ii ale bolilor genetice "n tim! ce cele !o)iti(e re!re)int# "ncercarea de a s!ori abilit#$ile umane. 3i*tinc.ia *!matic45e#minal a 'ost '#cut# !entru a e(iden$ia sus$inerea di'eren$ei etice dintre modi'icarea numai a !ro!riului cor! &i modi'icarea inclusi( a urma&ilor. Ambele distinc$ii au 'ost '#cute de cei care au dorit s# trag# o linie !entru a delimita grani$ele cercet#rii genetice.

Distinc$iile sunt destul de con'u)e &i s-a "ncercat s# se de'ineasc# boala !entru a stabili c7nd tera!ia genic# este sau nu o 5 m!unt%ire6 adus# omului. *# lu#m e0em!lul unei !oten$iale tera!ii genice care (a elimina o i!otetic# gen# a scurt#rii (ie$ii/ reali)7ndu-se ast'el o dublare a s!eran$ei de (ia$# umane. Va $i aceasta o terapie pentru !olile ce re(ult -in acti)area acestei gene a scurtrii )ie%ii (!oala Al(heimer sau cancerul) sau ar $i o scan-aloas inter)en%ie asupra e)olu%iei naturale a )ie%ii* @n ceea ce !ri(e&te modi'icarea genelor celulelor germinale a!ar !robleme etice im!ortante/ !entru c# acea*t te#apie #ep#e1int "n e0pe#iment/ o i!ote)# care (a 'i (eri'icat# sau contra)is# de e0isten$a uman#. Re)ultatele e0!erimentului (or 'i re!roduse la genera$iile (iitoare ast'el "nc7t (iitoarei genera$ii "i (a 'i "nc#lcat dre!tul la autodeterminare de c#tre actuala genera$ie.

S lum exemplul unui cuplu n care am!ii parteneri poart gene pentru !oli mintale ere-itare latente. Singura -i$eren% -intre alegerea lor -e a nu a)ea copii i suportarea unei terapii genice pentru ei sau pentru copiii lor, n scopul corectrii !olii, este c ultima alegere este -e -eparte cea mai $ericit.

Tehnologia 'ace distinc$ia ne'olositoare deoarece (a 'i !osibil ca (iitoarea genera$ie s#-&i modi'ice genele la loc dac# dore&te. Doar modi'ic#rile care elimin# autonomia lu#rii deci)iilor !entru (iitoarele genera$ii !ot ridica !roblema autodetermin#rii. *e (a a!#ra "n continuare tera!ia &i "mbun#t#$irea genetic#. %a=oritatea decla#a.iil!# inte#na.i!nale au tras linie la tera!ia geminal# sau la "mbun#t#$irea genetic#/ de&i re'eriri la aceste chestiuni sunt absente "n urm#toarele declara$ii. Elia* <i Ann!* au obiec$ii legate de tera!ia genic# germinal# !o)iti(#/ !ro!un7nd trei condi$ii esen$iale ce trebuie "nde!linite "naintea a!lic#rii !rocedurilorC
ar trebui s# e0iste o e0pe#ien. ante#i!a# considerabil# a tera!iei genice somatice c#reia s#-i 'ie stabilit# clar siguran$a &i e'icacitateaA ar trebui s# e0iste o d!6ada <tiin.i/ic du!# modele animale !otri(ite care s# stabileasc# dac# tera!ia genic# germinal# (a (indecaP!re(eni boala res!ecti(# &i nu (a a(ea urm#ri negati(eA toate a!lica$iile ar trebui * /ie ap#!)ate+ du!# discu$ii !ublice !realabile/ de c#tre comisii de s!ecialitate autori)ate.

Cel mai adesea/ de1)ate#ea etic s-a a0at !e !atru teme !rinci!aleC Com!ortamentul medicului "n rela$ia sa cu bolna(ul :alegerea &i utili)area unei tera!ii<A Introducerea "n tera!eutic# a unor noi medicamente :e0!erimental<A Transmiterea in'orma$iilor legate de e'icien$a unei tera!ii sau a re)ultatelor unei cercet#riA 9bliga$iile &i res!onsabilitatea !roduc#torilor de medicamente. Comportamentul medicului practician @n actul tera!eutic/ rela$ia autentic# medic-!acient a!are ca un echilibru "ntre autonomia bolna(ului :e0!rimat# "n consim$#m7nt in'ormat &i clar &i "n con'iden$ialitate< &i res!ectarea mesa=elor !ro'esiei :e0!rimate "n dre!tul de a alege &i "n secretul tera!eutic<. Consim%mntul li!er i in$ormat @ntr-o situa$ie normal#/ "n 'a$a unui adult ca!abil s#-&i diri=e)e !ro!ria (ia$#/ !rinci!iul autonomiei const# "n a!robarea tratamentului medical sau a e0!erimentului medical. Pentru a 'i autentic/ acest !rinci!iu trebuie s# aib# dou# calit#$iC libertatea &i claritatea. Pentru a consim$i "n mod clar/ !acientul sau subiectul trebuie s# !osede in'orma$iile cores!un)#toareA dar/ !entru a 'i autentic/ consim$#m"ntul trebuie s# 'ie &i liber/ adic# li!sit de 'raud# sau coerci$ii. Su!stituirea consim%mntului P#incipi"l c!n*im. mDnt"l"i li)e# <i cla# se a!lic# destul de bine ca o regul# general# "n s!ecial cu adul$ii con&tien$i. @n ca)ul !ersoanelor minore/ handica!a$ilor mental/ comato&ilor &i !ersoanelor inca!abile =uridic/ e0ist# unele !rinci!ii etice "n m#sur# s# asigure res!ectarea autonomieiC c#utarea consim$#m"ntului cel mai adec(at !osibil/ "ncercarea de a determina (oin$a !re)umti(# a bolna(ului. 2nele aplica.ii !ermit ilustrarea acestor situa$iiC n ca(ul minorilor/ marea ma=oritate a legisla$iilor !re(#d deci)ia !#rin$ilor sau a tutorilor :autorit#$ii tutelare<A aceea&i atitudine se !oate lua n ca(ul han-icapa%ilor mentalA "n m#sura "n care ace&tia !ot "n$elege e0!lica$iile medicului !ri(ind tratamentul sau e0!erien$a la care !artici!#/ trebuie ob$inut un minim asentimentA n ca(ul unui a-ult comatos/ trebuie cercetat dac# acesta &i-a e0!rimat anterior st#rii comatoase (oin$a "ntr-o manier# e0!licit#A dac# m#rturia nu e0ist#/ trebuie "ncercat# determinarea (oin$ei !re)umti(e a bolna(ului. Consim%m0ntul, ob$inut !e ba)# de in'ormare !realabil# a bolna(ului/ este o do(ad# de con&tiin$# !ro'esional# a medicului res!ect"nd !rinci!iile loialit#$ii/ utilit#$ii &i grad#rii. l are o latur# moral#/ dar &i o latur# =uridic#/ legea !re(#)"nd ca !rinci!iu general 'a!tul c# g o persoan nu poate $i tratat me-ical $r consim%m0ntg. 8n$ormarea pacientului trebuie s# se re'ere at"t la tera!ia !ro!us#/ c"t

&i la alternati(ele e0istente. +orma in'orm#rii trebuie s# 'ie sim!l# &i inteligibil#/ con$inutul s# 'ie (eridic/ iar "ntinderea s# 'ie adec(at# am!lorii gestului tera!eutic. Confidenialitatea Constituie o obliga$ie "n !ractica medical#/ =usti'ic7ndu-se !rintr-o (arietate de !uncte de (edereC o ca (aloare "n sineA o "n ideea res!ectului !entru intimitateA o ca mani'estare a res!ectului !entru autonomieA o ca (aloare care conduce la idealul utilitarist al ma0imi)#rii asigur#rilor sociale. C!n/iden.ialitatea e0!rim# conce!tul *ec#et"l"i medical &i are la ba)# dre!tul 'undamental al indi(idului la intimitate/ ca o e0!resie a umanismului medical. *e "ntinde de la datele !ersonale !"n# la diagnostic &i tratament.

Excep%ii -e la con$i-en%ialitateC
"nc#lcarea con'iden$ialit#$ii !entru binele bolna(ului 'or$7nd deci)ii tera!eutice !rin indiscre$ie :e0.C comunicarea cu 'amilia<A o "nc#lcarea con'iden$ialit#$ii 'a$# de !ersonalul medical solicitat !entru consultul interclinicA o "nc#lcarea con'iden$ialit#$ii !entru a !rote=a &iPsau !entru a nu le)a interesele unui ter$ ne(ino(at. Alegerea terapiei (i secretul terapeutic +#r# a constitui o limitare a autonomiei bolna(ului/ alegerea tera!iei constituie nu numai un dre!t al medicului/ dar &i o obliga$ie a acestuia care $ine de esen$a e0ercit#rii !ro'esiei medicale. Medic"l a#e !)li5a.ia= o de a indi(iduali)a tera!ia "n 'unc$ie de 'iecare !acientA o de a cunoa&te indica$iile/ contraindica$iile &i e'ectele ad(erse !entru 'iecare mi=loc tera!eutic alesA o de a e(alua corect ra!ortul bene'iciuPriscA o de a !reg#ti mi=loacele de "nl#turare a accidentelor &i incidentelor care !ot a!#rea "n acti(itatea tera!eutic# indi'erent de m#rimea riscului !rogno)atA o de a in'orma bolna(ul &i de a ob$ine consim$#m7ntul. Aceast# ultim# obliga$ie !oate rareori su'eri limit#ri &i ast'el s-a im!us/ ca situa$ie de e0ce!$ie/ no$iunea de Gsecret terapeuticG. Din ra$iuni care $in de a!#rarea intereselor ma=ore ale !acientului/ in'ormarea !oate s# nu 'ie e0hausti(# sau !oate 'i distorsionat#. @n 'unc$ie de tra-i%iile religioase, culturale i -e pro$ilul psihologic al !acientului/ !ot e0ista ca)uri "n care comunicarea ade(#rului este mult mai !ericuloas# dec7t gminciuna pioasg &i !#strarea secretului !ri(ind diagnosticul real &i !rognosticul. @n aceast# situa$ie/ in'ormarea &i ob$inerea consim$#m7ntului !entru o anumit# tera!ie ar !utea desco!eri bolna(ului o

realitatea &i l-ar determina la acte necugetate. Dim!otri(#/ secretul !ri(ind tera!ia l-ar !lasa "ntr-o stare de incertitudine "n care/ cel mai adesea/ s!eran$a nu este alungat#.
Aten%ie[ Secretul terapeutic $a% -e pacient este o stare -e excep%ie[ El nu poate $i $olosit -ect -ac me-icul poate -o)e-i ulterior Buste%ea -eci(iei, aceasta tre!uin- luat numai n ca-rul unui consult cu al%i colegi i cu sus%inerea recoman-rii prin a)i(ul unui comitet -e !ioetic.

Introducerea n terapeutic a unor noi medicamente (e8perimentul clinic (i/sau aprecierea eficacitii acestora (cercetarea clinic 9 Ce#cet #ile )i!medicale conduc c#tre o mai bun# "n$elegere a biologiei &i o "mbun#t#$ire a st#rii de s#n#tate. @mbun#t#$irea strategiilor !entru !ro'ila0ie &i tratament este un im!erati( etic "n medicin#. P7n# 'oarte recent/ !rogresul de!indea 'oarte mult de !rocesul de obser(are atent# a gru!urilor de !acien$i care urmau o tera!ie nou# &i !romi$#toare. Re)ultatul reie&ea din com!ararea cu obser(a$iile anterioare !e gru!urile care urmau tratamentul standard. Experimentele clinice au de(enit ast#)i mi=loacele !re'erate "n e(aluarea unor mane(re tera!eutice sau a unei sau a unor metode noi diagnostice. Cercetarea clinic randomi)at# este o tehnic# recomandat# datorit# e'icien$ei &i credibilit#$ii re)ultatelor tratamentului care include controale randomi)ate. ra modern# a e0!erien$elor randomi)ate a Dncep"t Dn $%G' cu e(aluarea stre!tomicinei la !acien$ii cu tuberculo)#. De atunci/ tehnica de e0!erimentare &i metodele au continuat s# se !er'ec$ione)e. @n !lus/ a*pectele etice ale acestor e0!erimente !e !acien$i au 'ost discutate "n mod acti(. 0!erien$ele randomi)ate constituie mi=loacele cele mai &tiin$i'ice &i mai etice ale e(alu#rii noilor tera!ii. 0ist# un con'lict !oten$ial "ntre rolul medicului &i cel al cercet#torului &tiin$i'ic medical &i/ !entru acest moti(/ societatea a creat mecanisme !entru a se asigura c# interesele indi(iduale ale !acien$ilor sunt satis'#cute/ ast'el "nc7t ace&tia s# !oat# o!ta dac# s# !artici!e sau nu la un e0!eriment medical. Ce#ceta#ea clinic . Istoria medicinii a ar#tat e0isten$a unor tera!ii care au 'ost larg 'olosite &i a!oi s-au demonstrat 'i ine'iciente sau to0ice. 0!erimentarea clinic# !rin mi=loace randomi)ate &i cercet#rile clinice controlate "ncalc# !eriodic con(en$ia dintre medic &i !acient. *-a acu)at 'a!tul c# medicii im!lica$i "n cercet#rile clinice sacri'ic# interesele !acientului :a c#rui !artici!are o solicit#< !entru binele (iitorilor !acien$i a'ecta$i de aceea&i boal#. Cercet#rile clinice randomi)ate sunt un element im!ortant "n s!ectrul cercet#rilor biomedicale. @nde!linite corect/ cu "ncu(iin$are in'ormat#/ echi!a= clinic &i un !lan adec(at !entru a r#s!unde "ntreb#rilor

!use/ cercet#rile clinice randomi)ate !rote=ea)# !e medicii &i !acien$ii lor de tera!iile ine'icace sau noci(e. Medicii <i pacien.ii trebuie s# 'ie con&tien$i de 'alia ce se!ar# tera!ia !romi$#toare de cea e0!erimentat#/ distinc$ia im!lic7nd cercet#ri randomi)ate. Alternati(a de a 'olosi metodele (echi nu este de acce!tat. In*tit".iile medicale <i ce#cet t!#ii indi(iduali o!erea)# ast#)i cu dou# seturi !uternice de (alori &i sco!uriC !e de o !arte continuarea &i de)(oltarea cercet#rii &tiin$i'ice/ iar !e de alt# !arte 'urni)area unor tera!ii e'iciente &i c7t mai umane !entru !acien$i. Prin interac$iuni com!le0e/ acestea de(in armonioase/ chiar com!lementare/ consolid7ndu-se reci!roc. Cercetarea tiin%i$ic i terapia uman !ot a=unge uneori "n con'lict/ e0ist7nd tendin$a de a se !re'era continuarea !rocesului cunoa&terii "n detrimentul tratamentului etic al !acien$ilor. *arcina bioeticii este de a 'ace ca acest con'lict/ chiar dac# ine(itabil/ s# 'ie minim. E0pe#iment"l "n medicin# este larg r#s!7ndit &i este indicat atunci c7ndC e0ist# tera!ii bine cunoscute &i larg 'olosite care !ot a(ea re)ultate di'erite "n anumite ca)uri &i de aceea este necesar# testarea e'icien$ei &i a e'ectelor secundare ale unor noi !roduseA asemenea e0!erimente se (or !ractica "n mod restr7ns deoarece riscurile lor sunt im!re(i)ibileA tratamentele (echi sunt 'olosite !entru tratarea altor a'ec$iuni :e0.C as!irina ca antiagregant !lachetar< sau atunci c"nd ino(a$iile tera!iei a!ar ca un as!ect !rinci!al al "ngri=irii !acientului :e0.C in=ectarea unei substan$e de contrast "ntr-o arter# urm#rindu-se nu o!aci)area/ ci emboli)area ei<A similar a!are necesitatea e0!erimentului atunci c"nd se 'ac e'orturi de a "mbun#t#$i o tehnic# mai (eche :e0.C trecerea de la (agotomia selecti(# la cea su!raselecti(#<A e0!erimentele din aceast# categorie se !ractic# mult mai des/ '#c"nd !arte din ceea ce s-ar numi gli!ertatea -e actiune a me-iculuigA nu e0ist# o tera!ie e'icient#. E0pe#imenta#ea medicamentel!# !).in"te p#in te(n!l!5ii 5enetice t#e)"ie * #e*pecte #e5"lile 5ene#ale

0!erimentarea unui medicament are dou# eta!eC


studiile "n laboratorA studiulPe0!erimentul !e om.

2tudiile de laborator *e "ntind !e o !erioad# lung# de tim! &i sunt indis!ensabile/ dar nu sunt su'iciente/ 'iind considerate ca o obliga$ie !reliminar# a e(alu#rii oric#rui medicamentA cu!rind cercet#ri 'i)ico-chimice/ dar &i e0!erimentul !e animal/ studii "n culturi celulare etc. &i au dre!t sco! acumularea unor in'orma$ii

!ri(ind 'armacodinamia/ 'armacocinetica/ e'icien$a &i e'ectele ad(erse.


@n aceast# eta!#/ a*pectele )i!etice !ri(esc comportamentul uman "n e0!erimentele !e animal. *e !are c# etica cercet#rii medicale &i bioetica general# :care se re'er# la (ia$a tuturor (ie$uitoarelor< nu au 'ost atrase de tema noastr# din cau)a sim!lit#$ii ra!ortului dintre !artici!an$ii la actul e0!erimentului !e animal. Dac# "n !roblema consim$#m7ntului e0ist# d!i act!#i :medicul &i !acientul</ iar "n !roblema e0!erimentului !e embrion e0ist# !atru cei doi donatori de game$i/ cercet#torul &i embrionul care se de)(olt#/ e0!erimentul !e animal !are a a(ea doar un singur actor cercet#torul &tiin$i'ic :datorit# conce!$iei c# animalele nu sunt ca!abile de sentimente/ de ac$iuni etice sau nonetice/ morale &i imorale &i nu au res!onsabilit#$i. *ubliniem 'a!tul c# etica e0pe#imentel!# pe animale este !arte integrant# a bioeticii umane/ at7t a celei generale/ c7t &i a celei medicale. Animalele au ti!are de com!ortament/ intra - &i inters!eci'ice/ care sunt caracteri)ate !rin termeni 'olosi$i &i la descrierea com!ortamentului uman :agresi(/ an0ios etc.</ iar adesea se 'olosesc termeni etici des!re com!ortamentul animal :cum ar 'i gcine !un cine rug<. Prin antro!omor'ismul com!ortamental se sugerea)#/ din !unct de (edere etologic/ un ade(#rat com!ortament non-etic al animalului. E0pe#imentele pe animale sunt necesare/ a&a cum sunt necesare e0!erimentele !e bolna(i sau cele '#cute !e (oluntari s#n#to&i/ chiar dac# nu e0ist# un bene'iciu tera!eutic imediat. Consim$#m7ntul unor comitete de etic# nu trebuie s# (i)e)e e0clusi( criteriul durerii !entru a conclude dac# acest e0!eriment este etic sau nu. 0!erimentatorii !e animale trebuie s# r#m7n# demni/ lu7nd "n considerare la r"ndul lor animalul !e care lucrea)#/ orice abu) 'iind degradant. @n acest sens/ Articolul ; din ?eclara%ia &ni)ersal a ?repturilor Animalelor :!roclamat# "n $%&@ la sediul UNESCO din Pa#i*< !reci)ea)#C 0!erien$ele !e animale/ care im!lic# su'erin$# 'i)ic# sau !sihic#/ sunt incom!atibile cu dre!turile animalului/ indi'erent dac# este (orba de o e0!erien$# medical#/ &tiin$i'ic# sau de orice 'el. %etodele de "nlocuire a 'olosirii animalelor trebuie de)(oltate &i !use "n !ractic# "n mod sistematic.

3tapa cercetrii pe om (e8perimentul clinic


@n cercetarea sau "n lansarea unui !rodus medical e0ist# "n mod necesar eta!a "n care re)ultatele !re)umti(e trebuie con'irmate !rin e0!eriment !e om. 9rice !rodus 'armaceutic care a 'ost testat doar !e animale are o (aloare limitat# "n acce!tarea de c#tre comunitate/ con-i%ia sine Pua non 'iind bene'iciul cert !entru bolna(. sen$ial# !entru un !rodus 'armaceutic este !rima 'olosire !e om/ im!un"nd deci)ia crucial# dac# s# se 'ac# sau nu acest !as. Datele 'urni)ate tim! de mai mul$i ani de un cor! larg de e0!er$i chimi&ti/ 'armaci&ti/

'armacologi &i to0icologi (or cu!rinde ra!oarte asu!ra ac$iunii !rodusului in (itro &i in (i(o la bacterii &i !e animale. @nainte de !rima administrare la om/ este ne(oie s# se r#s!und# la c"te(a "ntreb#ri esen$ialeC Exist su$iciente argumente care s sugere(e $aptul c pro-usul ar putea a)ea e$icien% terapeutic pentru a Busti$ica cercetarea lui pe om* Exist su$iciente -ate cu pri)ire la a!sor!%ia, -istri!u%ia, meta!oli(area i excre%ia pro-usului la unele specii animale pentru a permite calcularea primelor -o(e care ar urma s $ie a-ministrate omului* ?o)e(ile toxicologice sugerea( c nu exist nici un risc nere(ona!il (pre)i(i!il i prea mare)* Consider7nd c# s-a r#s!uns mul$umitor la aceste "ntreb#ri/ este acce!tabil# trecerea la testarea !remisei c# !rodusul are !oten$ial tera!eutic !entru om. 9rice e0!erimentare a unui nou !rodus trece !rin pat#" /a1e.

1aza I de e0pe#iment
Const n stu-ii monitori(ate n-eaproape, $cute pe )oluntari a-ul%i sntoi ntr,o unitate spitaliceasc -e $armacologie clinic, -otat cu personal i echipament special. Mn aceast etap se -etermin rela%ia toxicitate,-o(.

1aza a II-a de e0pe#iment


Const n e)aluarea pro-usului la pacien%i su$erin- -e anumite !oli !ine -e$inite i $r alte !oli care s complice ta!loul clinic. Ast$el se )or i-enti$ica a$ec%iunile care rspun- la tratament. Mn aceast $a( sunt implica%i <2,H22 -e pacien%i, iar n timpul ei )or tre!ui s apar -o)e(i asupra acti)it%ii terapeutice a pro-usului, -ac se pro$ilea( limite ale -o(aBului i -ac apar sau nu e$ecte a-)erse importante. Mn aceast $a( i n $a(a urmtoare, clinicienii -e)in parteneri n cercetare pentru e)aluarea pro-usului, mprtin- ast$el sarcina etic i responsa!ilitatea Buri-ic.

1aza a III-a de e0pe#iment


Este un program extins -e e)aluare clinic, inclu(n- a-esea peste 4222 -e pacien%i, pe parcursul cruia se $ac stu-ii extensi)e pentru testarea ni)elului -e e$icacitate i inocuitate a noului me-icament. Practic se -eterminI o e$icacitatea terapiei cu noul pro-us $a% -e istoria natural a !oliiC o momentul cn- noul pro-us este mai e$icient -ec0t terapia stan-ar-C o e$icacitatea noului pro-us $a% -e terapia stan-ar- -in punctul -e )e-ere al re-ucerii mor!i-it%ii.

1aza a I0-a E"ne!#i d"p lan*a#ea pe pia. F


Este -estinat $urni(rii -e in$orma%ii cu pri)ire la e$ectele secun-are (in-e(ira!ile sau po(iti)e) ime-iate sau tar-i)e ($armaco)igilen%a). Mn aceast etap se urmresc att e$ectele asupra anumitor categorii -e persoane netestate n $a(a a 888,a )rstnici, copii, $emei care

alptea(, pacien%i cu insu$icien% hepatic sau renal, persoane care sunt tratate cu alte grupe -e me-icamente (anti-ia!etice, antihipertensi)e etc.), mem!rii unor colecti)it%i .a., c0t i e$ectele asupra genera%iilor )iitoare.

P#incipiile 'iind clare/ iar institu$iile deontologice de !rote=are a dre!turilor subiec$ilor e0!erimentului :consim%m0nt, con$i-en%ialitate, -reptul -e a ntrerupe experimentul < 'iind u&or de delimitat/ ne (om o!ri asu!ra unei !robleme cu care medicul !ractician nu numai c# se "nt"lne&te/ dar care :!entru 'a)ele III-II< este adesea cea care decide dre!tul de a !artici!a la un e0!eriment. Ce#cet t!#ii e0cl"d !acien$ii cu risc crescut/ !e cei cu limite comunica$ionale/ 'emeile care !ot de(eni gra(ide/ minorit#$ile :din cau)a di'icult#$ilor de comunicare</ co!iii/ b#tr7nii &i alte gru!uri din studiile de cercetare. C!mitetele etice !entru utili)area subiec$ilor umani "n cercetare se o!resc asu!ra as!ectelor a(anta=oase ilustrate ca bene'icii ale studiului/ !rotec$ia 'a$# de riscurile cercet#rii &i autonomia re'lectat# de consim$#m"ntul in'ormat. @ntr-o situa$ie o!tim#/ un !artici!ant la o cercetare !oate anali)a aceast# in'orma$ie &i !oate lua deci)ia !otri(it# asu!ra !artici!#rii. Din !#cate/ !u$ini indi(i)i au condi$iile de a !utea e(alua com!let riscurile &i a(anta=ele studiului. 2nele cercet#ri umane sunt '#cute !e indi(i)i bolna(i sau "n condi$ii ne'a(orabile. Din aceste moti(e/ este im!ortant !entru cercet#tori s#-&i !rograme)e studiile !entru a minimali)a riscurile &i !entru a limita !#trunderea subiec$ilor cu risc crescut. Deoarece ma=oritatea situa$iilor medicale sunt com!le0e &i nu !ot 'i com!let "n$elese de c#tre indi(idul cu !reg#tire medie/ cercet#torii au ado!tat un mod de acces centrat !e !rotec$ia subiec$ilor 'a$# de riscuri/ mai mult dec"t !e men$inerea autonomiei. n lite#at"#a de*p#e etica ce#cet #ii+ se discut# !rea !u$in -reptul -e participare la cercetare . l deri(# din !rinci!iile de autonomie !rin care un indi(id "&i !oate asuma riscurile "n schimbul bene'iciilor &i nu !oate 'i o!rit de la asumarea acestor riscuri. 2n cercet#tor !oate ob$ine a(anta=e de la !artici!area la cercetare/ inclu)"nd accesul la anumite droguri sau tera!ii. A(anta=ele cercet#rii includ mai multe lucruriC de la intangibilul g a $ace ce)a ce i,ar putea aButa pe ceilal%i g la e(identul bene'iciu de a a(ea acces la o nou# tera!ie !entru o boal# gra(#. Im!erati(ul g a $ace ce)ag al acestei condi$ii terminale &i ra!ide !oate 'igura "n !lanul e0!erimental. Aceste caractere s-au centrat !e accesul la !artici!area la cercetare. *timula$i de !rogresele din acest domeniu/ !acien$i cu alte boli :inclu)"nd boala Al)heimer< &i 'amiliile lor au de(enit mai interesa$i de accesul la droguri e0!erimentale/ cer7nd dre!tul de a !artici!a la cercetarea medical# ca un mi=loc de a !rimi cea mai bun# "ngri=ire medical#. 8nclu-erea minorit%ilor.

9 !roblem# s!ecial# a 'ost includerea minorit#$ilor. 9dinioar#/ ma=oritatea cercet#rilor clinice erau e'ectuate !e !o!ula$ii s#race/ nein'ormate. 2n exemplu nota!il -e cercetare n care mem!rii unei minorit%i erau
exploata%i este popula%ia srac, -e ras neagr, !olna)i -e si$ilis, care erau urmri%i $r tratament i nu erau in$orma%i atunci cn- era -isponi!il o terapie e$ecti).

Cercet#torii au gri=# s# e0clud# subiec$ii nein'orma$i/ dar &i a&a membrii minorit#$ilor sunt "ngri=ora$i de e(entualitatea e0!loat#rii. *-a a=uns ast'el la o slab# re!re)entare a minorit#$ilor/ "n s!ecial "n studiile cu medicamente. De&i este cert 'a!tul c# 'i)io!atologia anumitor a'ec$iuni (aria)# la di'erite gru!uri etnice :e0.C FTA la negri 'a$# de albi</ ma=oritatea agen$ilor tera!eutici sunt studia$i !redominant la !o!ula$ia alb# de se0 masculin. 'orturile de a !rote=a dre!turile minorit#$ilor determin# o aten$ie deosebit# a cercet#torilor !entru a de!#&i barierele comunica$ionale &i !entru a e(ita e0!loatarea. 7emeile. Includerea 'emeilor !re)int# mai multe !robleme s!eciale legate de statutul lor re!roducti(. Ciclul menstrual im!une schimb#ri 'i)iologice "n multe !rocese ale organismului !e care cercet#torii trebuie s# le elimine ca 'iind (ariabile. De aceea/ ma=oritatea cercet#rilor umane se 'ace !e subiec$i masculini/ cu !re)um$ia c# re)ultatele (or 'i similare la 'emei. Aceast# !resu!unere a 'ost '#cut# "n studiile metabolismelor di(erselor medicamente care nu sunt numai di'erite la 'emei/ dar !ot (aria cu statusul hormonal. De aici re)ult# un de'icit in'orma$ional la 'emei/ !ut"nd duce la o "ngri=ire medical# de'ectuoas# a acestora. ste ade(#rat c# includerea 'emeilor ar !utea cre&te costul studiilor de 'i)iologie &i metabolism al drogurilorA totu&i/ asemenea studii !ot 'i (itale !entru re)ol(area !roblemelor 'emeilor cu a'ec$iuni ca hi!ertensiunea arterial#/ bolile coronariene/ an0ietatea/ de!resiile etc. 9 alt# !roblem# este cea a includerii 'emeilor care !ot de(eni gra(ide "n tim!ul cercet#rii &i !osibilitatea e'ectelor teratogene ale cercet#rilor asu!ra '#tului. Cercet#torii au ne(oie de siguran$a c# e'ectele tehnicii sau agentului 'olosit nu in'luen$ea)# negati( genera$iile urm#toare. "trnii. Re!re)int# un alt gru! im!ortant e0clus uneori din cercetare. De&i constituie un mare !rocent al consumatorilor de medicamente/ multe studii de rutin# e0clud b#tr"nii din cau)a 'actorilor restricti(i ai bolilor multi!le &i 'ragilit#$ii 'i)iologice. %ulte droguri au a!#rut ast'el !e !ia$# '#r# o e(aluare !realabil# a metabolismului &i e'ectelor secundare la !o!ula$ia ("rstnic#/ de&i sunt 'olosite mai mult de aceast# categorie. ste e(ident 'a!tul c# riscurile sunt mai mari

la subiec$ii ("rstnici 'ragili/ iar "ngri=irile medicale e0ce!$ionale necesit# costuri s!orite/ dar este im!ortant s# nu se e0clud# !ermanent acest gru! din a(anta=ele !ersonale &i de gru! ale cercet#rii. Copiii. Re!re)int# un gru! s!ecial din cau)a e'ectelor de 'oarte lung# durat# ale cercet#rii. ste im!ortant s# 'ie e0clu&i din a(anta=ele !ersonale &i de gru! ale cercet#rii. De&i co!iii sunt bine re!re)enta$i "n studiile bolilor !ediatrice amenin$#toare de (ia$# :cancer &i in'ec$ii se(ere</ "n rest studiile tera!eutice deseori li!sesc la aceast# gru!# de (7rst#. /ransmiterea informaiilor legate de eficiena unei terapii sau a re(ultatelor unei cercetri Ce#ceta#ea Dn te#ape"tica 5enetic / im!resionant# ca "ntindere/ num#r &i ra!iditate/ este 'urni)oarea unor in'orma$ii &tiin$i'ice care interesea)# at"t s!eciali&tii c"t &i !ublicul larg. Corecta transmitere &i rece!tare a acestor in-'orma$ii constituie o im!ortant# !roblem# social# !rinC im!actul !olitic &i economic :resursele enorme mobili)ate "n domeniu sunt decise/ "n ultim# instan$#/ de c#tre cet#$eni<A im!actul tera!eutic :in'orma$ia im!une un anumit com!ortament at"t medicilor care recomand# tera!ia/ c7t &i utili)atorilor indi(iduali sau colecti(i ai noilor tratamente<A im!actul etic :necesitatea "nl#tur#rii con'lictelor de interese/ a 'alsei reclame &i a !rote=#rii intereselor !acien$ilor !rintr-o in'orma$ie e0act#/ inteligibil# &i onest#<. Dac# t#an*mite#ea in/!#ma.iil!# "n general nu a 'ost niciodat# o !roblem# sim!l#/ cea !ri(ind in'orma$ia &tiin$i'ic# !re)int# di'icult#$i s!eci'ice. E0cl"1Dnd #ea"a c#edin. :orgoliul cercet#torilor/ interesele 'inanciare ale com!aniilor sau laboratoarelor care au alt'el de !rograme</ adesea un re)ultat al cercet#rii este alterat !rin !re)entarea =urnalistic# cu tendin$# s!re teatralitate/ sen)a$ional &i im!act asu!ra cititorilor. Deseori/ din dorin$a de im!act mediatic :mai ales "n situa$iile "n care este solicitat# genero)itatea !ublic# !entru 'inan$area cercet#rilor cu 'inalitate medical#</ bunele inten$ii de a u&ura su'erin$a bolna(ilor conduc la riscul ma=or al de)in'orm#rii. Considera$iile generale !re)entate au condus la elaborarea a ,3 reguli recomandate "n Aaportul pe 4::<,4::N a Comitetului na%ional $rance( -e etic a tiin%elor )ie%ii i snt%ii/ acce!tate at"t de A%% c"t &i de Comitetele na-$ionale de 3ioetic# din $#rile Comunit#$ii uro!ene. Punctele ,-4 se adresea)# comunit#$ii &tiin$i'ice/ !unctele G-? institu$iilor de mass-media/ iar !unctele 9-,3 sunt de interes general. 2ecvena cronologic ce trebuie respectat n transmiterea informaiei

Ae(ultatele cercetrii tre!uie comunicate n ca-rul unor mani$estri tiin%i$ice recunoscute prin exigen%, un-e acestea )or $i -e(!tute cu sim% critic i responsa!ilitate. Pu!licarea se )a $ace in extenso, n premier ntr,o re)ist tiin%i$ic ce are un comitet -e lectur responsa!il (inclusi) -eontologic i Buri-ic) pentru o e)aluare serioas. Ae$eritor la -estinatarii in$orma%iei, o noutate terapeutic )a $i comunicat nti me-icilor i responsa!ililor -e sntatea pu!lic i a!ia apoi marelui pu!lic.

"omentul publicrii (i calitatea informaiei


Ae(ultatele (chiar i cele -e etap) )or $i pu!licate numai -ac sunt complete, cuprin(n- at0t aspectele po(iti)e, c0t i pe cele negati)e, cu respectarea criteriilor -e e)aluare. Ae(ultatele incomplete sau omisiunile inten%ionate nu pot $i acceptate. Crearea unor ser)icii pu!lice pe lng la!oratoarele i institu%iile -e cercetare rspun-e unor necesit%i reale i $a)ori(ea( n%elegerea i transmiterea corect a in$orma%iei tiin%i$ice.

#olitici instituionale de comunicare

Aciuni mpotriva complicitii involuntare ntre cercettori (i mass-media

Competena (i rolul pedagogic al ziari(tilor specializai pe informaii (tiinifice


2e recomand specializarea unor ziari(ti pe informaie (tiinific n general (i pe profile n particular9 Ace(tia vor supraviza prin competen (i autoritate real rubricile de comentarii (i informaii (tiinifice9

$elaia direct ((i nu prin intermediul serviciului relaiilor publice ntre cercettori (i ziari(ti poate crea o complicitate involuntar n distorsionarea informaiei9 Cercettorul are tendina de a mediatiza fr o evaluare critic subiectul (i rezultatele cercetrii= iar ziaristul are tendina de a difuza naintea concurenei o informaie inedit (i n e8clusivitate= fr a avea capacitatea de a o controla9

$esponsabilitatea redaciei (i a redactorului-(ef

Adesea= dezinformarea (tiinific este puin influenat sau nu rezid att n coninutul articolului= ct n titlurile (i subtitlurile incitante (i frecvent fr legtur cu datele cuprinse n te8t9 Aceste artificii constituie ns elementul esenial al mesa*ului receptat de marele public9 3ste deci firesc ca redactorul-(ef (i redacia s rspund pentru aceast dezinformare9

Accesul egal (i nediscriminatoriu la mi*loacele media $ectificarea coninutului informaiei


2e prote*eaz astfel interesul colectiv deoarece o prezentare a tuturor opiniilor (pluralist garanteaz coninutul obiectiv al informaiei9 )n domeniul cercetrii (tiiinifice= nu e8ist adevr absolut9 38ist deci obligaia de a rectifica= pe baza unor date obinute ulterior comunicrii informaiei= rezultatele ine8acte n coninut sau n interpretare9

38cluderea presiunilor economice (i financiare


Mn -omeniul cercetrii terapeutice me-icale, exist o important mi(

economic. Este tiut $aptul c marile $irme, grupuri in-ustriale i $inanciare, sponsori(ea( congrese i mani$estri tiin%i$ice pentru a,i promo)a interesele. Oi cercettorul in-i)i-ual poate $i in$luen%at (-irect sau in-irect). Acest lucru impune )igilen%a me-iului tiin%i$ic i controlul in$orma%iilor -e ctre Comitetele -e "ioetic.

0igilena n utilizarea informaiei n aciunile care fac apel la generozitatea public


Campaniile -e pu!licitate n )e-erea colectrii -e $on-uri pentru -i$erite proiecte -e cercetare tre!uie urmrite i controlate -e Comitete -e "ioetic in-epen-ente pentru a pre)eni a!u(ul n utili(area unor -ate incorecte.

Dimensiunile etice ale formaiei profesionale


Ae(ol)area con$lictelor etice nu poate $i luat n consi-erare -ac )iitorii pro$esioniti, a0t -in cercetarea i practica me-ical, ct i -in me-ia, nu iau cunotin%, n pregtirea lor pro$esional, -e principiile generale ale !ioeticii i nu accept aceste principii. Controlul asupra in$orma%iei tiin%i$ice se poate reali(a prin autocontrol la ni)el in-i)i-ual. Cooperarea -intre cercettori, institute -e cercetare, $irme, (iariti, re-ac%ii i trusturi me-ia poate $i reali(at n ca-rul unor institu%ii autonome -e re$lexie care s -e(!at i s re(ol)e con$lictele etice prin solu%ii minimale i acceptate prin consens.

Instane de refle8ie (i iniiative comune

#arteneriatul cu cetenii
7iecare in$orma%ie reali(ea( o rela%ie ntre emi%tori, transmi%tori i receptori. Aeceptorii, -eseori -esemna%i su! termenul -e Gpu!licG, nu constituie o mas amor$. Aici exist tineri care primesc in$orma%ii n coli, -ar i !olna)i (mpreun cu $amiliile lor) care sunt su!iec%i ai consim%m0ntului in$ormat, n ca-rul rela%iei contractuale cu me-icii lor curan%i. Parteneriatul -intre Comitetele -e "ioetic i cet%eni constituie un miBloc e$icient -e sanc%iune a celor care -i$u(ea( in$orma%ii eronate sau -istorsionate.

!bligaiile firmelor productoare lansarea unui !rodus se (a 'ace cu res!ectarea integral# a !rotocoalelor &tiin$i'iceA res!ectarea calit#$ii :condi$iile !e ba)a c#rora au 'ost autori)ate !rodusele<A !ros!ect e0hausti( "n care (or 'i !re)entate obligatoriu indica$iile/ contraindica$iile &i reac$iile ad(erseA urm#rirea re)ultatelor "n !ractic# &i "nl#turarea e'ectelor ne'a(orabile/ nea&te!tate.

P#!)lemele )i!etice ale /a#mac!45eneticii. *unt asem#n#toare cu cele ale diagnosticului !resim!tomatic din bolile monogenice :care nu bene'icia)# de tera!ie<.

Includerea "n trialuri 'armacogenetice a !ersoanelor ce !re)int# reac$ii ad(erse la anumite medicamente im!une/ "n consecin$#/ res!ectarea con'iden$ialit#$ii &i ob$inerea consim$#m7ntului in'ormat. Problema se !une/ "n s!ecial/ atunci c7nd re)ultatele studiilor academice e'ectuate urmea)# a 'i !reluate &i utili)ate de com!aniile 'armaceutice. Con'iden$ialitatea !ri(ind datele re'eritoare la !olimor'ismul ADN al !ersoanelor cu reac$ii ad(erse este obligatorie !entru 'unc$ionarea b#ncilor de ADN. Pe de alt# !arte/ medicul curant ar trebui s# cunoasc# !ro'ilul genetic al !acientului/ !entru a e(ita e(entuale reac$ii ad(erse &i acu)a$ia im!licit# de mal!ra0is. 2rmea)# ca aceast# contradic$ie s# 'ie re)ol(at# !rin reali)area unui cadru legal adec(at/ care s# res!ecte dre!turile !acientului la con'iden$ialitate/ '#r# a limita "ns# e'icien$a &i siguran$a actului tera!eutic/ !rote=7nd "n acela&i tim! medicul.

Cap.9III. SPIRITUALITATE I GENETICA


Cnd, n !$%&, 'u(le) publica Brawe New World descriind o societate viitoare mprit n caste rigide, delimitate pe criterii intelectuale i n care clonarea i fertilizarea artificial constituiau practici uzuale, interesul nu a depit cu mult pe cel strnit de utopiile anterioare ale lui *laton i +ampanella. atru decenii mai trziu !"#$%&, romanul '.(. Andromeda Strain a lui ,ic-ael +ric-ton a strnit o asemenea agitaie, nct a determinat ntlnirea istoric de la .silmor !*acific /rova, !$01& la care, pentru prima dat, n faa presei, oamenii de tiin s)au confruntat i au prezentat fora progresului geneticii, mai precis a biote*nologiilor, i consecinele etice ale acestuia. Ce a fcut ca n cteva decenii societatea s fie sensibilizat la problemele discutate sute i sute de ani? e ce acest team a oamenilor i reac!ia lor prompt? +at cteva ntrebri la care ar trebui s rspundem. #elinitea publicului larg este pe deplin justificat din punct de vedere psi-ologic, tiinific i moral. ,ultiple impacte ale biote*nologiilor asupra naturii omului i societii amenin s aduc atingeri ma-ore unor valori universale i definitorii pentru fiina uman. entru prima oar n istorie, resursele biologice ofer utopiilor totalitare posibiliti te*nice de a se realiza. .n stat autoritar sau grupuri de presiune nu au altceva de fcut dect a le utiliza pentru a controla producia unor robo!i umani"# programai i condiionai, avnd capacitatea de a sc*imba, de o natur violent, evoluia societii. entru prima oar, genetica i biote*nologiile tind s confere omului ) fiin! di$otomizat creat i autocreat prin evolu!ia sa

onto%enetic ) puterea imediat i necontrolat n materie de gestionare i manipulare a individualitii sale biologice, ceea ce pune n cauz valorile imemoriale legate de via i moarte. 2mul demiurg se poate transforma oricnd n sclavul operei sale. /0ist astzi condiiile nu numai ale modificrii radicale a mediului ecologic ntr)un timp e0trem de scurt, ce face imposibil adaptarea, dar i a fabricrii industriale a omului cnd, att corpul uman ct i personalitatea individului, pot deveni opera procreerii# conceperii asistate de ordinator, supunnd astfel biologicul logicii i insensibilitii mainii. 1n ultimul timp, tot mai des, att n mediile tiinifice ct i n mass)media, promotorii libertii absolute a cercetrii tiinifice se confrunt, ntr)o lupt fr armistiii, cu ecologitii, aprtorii evoluiei lente i naturale a mediului ambiant. 2stfel, presa evoc +ernobl i 3-atal ca pe nite incidente minore, comparativ cu rezultatele unei perturbri a ec*ilibrului ecologic prin te*nologii genetice. 4erem) 5if6in, reprezentant al ecologitilor din 7tatele 8nite, a purtat o btlie de 3 ani !"#45)"#4#&, reuind s mpiedice firma .dvanced /enetic 7ciences de a proceda la teste n aer liber cu bacterii !&seudomonas& recombinate, menite a prote-a plantele de ger. 1n sc*imb, n 9rana, n !$:0, btlia a fost pierdut i, pe loturi semnate cu lucern i gru !lng ;ijon&, a fost rspndit '$izolium marcat genetic, fr a e0ista o posibilitate de evaluare real a evoluiei populaiei nou) inoculate n sol. ATITU3INEA SOCIET?II CI9ILE -A? 3E CERCETAREA GENETIC Tin7nd cont c# ma=oritatea oamenilor de &tiin$# sunt 'inan$a$i din banii !ublici/ atitudinea !ublicului 'a$# de &tiin$# ca!#t# o im!ortan$# ma=or#. Consecin$ele cercet#rilor "n genetic# (or 'i su!ortate de c#tre !ublic/ mai ales c# este im!osibil ca ele s# 'ie !re(#)ute "n totalitate. @n domenii contro(ersate/ cum este &i cercetarea genetic#/ !roblema atitudinei !ublice de(ine &i mai im!ortant#.

9!inii ad(erse/ chiar dac# sunt din !artea unor gru!uri minoritare/ !ot duce la mi&c#ri de !rotest ca "n ca)ul mi&c#rii !entru dre!turile animalelor &i contra a(orturilor. 9amenii de &tiin$# au atras aten$ia c# este ne(oie de o in'ormare a !ublicului mai bun# !entru a ob$ine o o!inie !ublic# mai 'a(orabil# cercet#rilor. St"di"l *i*tematic Dnt#ep#in* de +letcher <i Qert) Dn ,9??+ "#m #e<te 5#ad"l de c!n*en* <i 6a#ia.ie Dn a)!#da#ea a ,? !robleme de ale5e#e m!#al c" ca#e *e c!n/#"nt p#actica medical 5enetic . A" # *p"n* ,-,3 geneticieni din ,D4 centre de genetic# medical# din ,E $#ri. C(e*ti!na#ele a" c"p#in* #e5"li etice acceptate pent#" ,4 ca)uri !ro!use de autori+ 4 "ntreb#ri de*p#e screeningul genetic p#ec"m <i "ntreb#ri !ri(ind sco!ul &i metodele s'atului genetic. S4a c!n*ide#at consens im!ortant pent#" identitatea a &G V din # *p"n*"#i din &G V din . #i <i c!n*en* m!de#at la OO+O V din # *p"n*"#i din OO+O V din . #i. Doar "n !atru !robleme *4a #eali1at "n c!n*en* imp!#tant Escreeningul voluntar= scopul sfatului genetic= maniera de abordare a sfatului genetic= secretul pentru afeciuni ereditare simpleF. n #e*t+ e0i*t di/e#en.e ma;!#e de a)!#da#e Dnt#e *tatele ind"*t#iali1ate <i celelalte+ Dnt#e cele an5l!/!ne <i cele /#anc!/!ne+ Dnt#e uro!a+ America <i Asia <i c(ia# Dn cad#"l ace*t!# 5#"pe. C!n/#"nta#ea ace*t!# p"ncte de 6ede#e a dete#minat+ Dn /inal+ ad!pta#ea "n!# p#!p"ne#i ma;!#ita# acceptate. @n $%@%+ "n Ma#ea 2#itanie &i A"*t#alia+ a 'ost cercetat# atitudinea !ublic# !ri(ind &tiin$a. Re)ultatele acestei cercet#ri s-au do(edit a 'i interesante &i destul de 'a(orabile. Ba "ntrebareaC 6Otiin%a si tehnologia, $ace mai mult !ine -ec0t ruV6 doar 9N din !ublicul engle) &i ,-N din cel australian au considerat c# 'ac mai mult r#u. Circa E4N dintre engle)i &i .EN dintre australieni cred c# multe din !roblemele mondiale !ot 'i re)ol(ate !rin cercet#ri &tiin$i'ice &i c# !ros!eritatea na$ional# de!inde de tehnologie &i &tiin$#. 9 alt# anchet# reali)at# "n An5lia si SUA :$%%C< a ar#tat c# !ublicul este mult mai interesat de &tiin$# dec7t de alte domenii !recum s!ortul/ de&i &tiau mult mai multe des!re acesta din urm#. Aceast# su!ra(eghere de doi ani de )ile a ar#tat c# e0ist# o atitudine 'a(orabil# "n ceea ce !ri(e&te &tiin$a. A ar#tat de asemenea c# !ublicul !oate distinge "ntre &tiin$# &i e'ectele ad(erse ale anumitor tehnologii &i c# interesul 'a$# de &tiin$# &i tehnologie cre&te !ro!or$ional cu educa$ia !ersoanei. @n $%%'+ "n N!"a 7eeland + EGN din cei chestiona$i erau interesa$i de &tiin$# &i tehnologie/ ace&tia in'orm7ndu-se din !rograme de tele(i)iune/ din )iare &i unii chiar din re(iste de s!ecialitateA EGN credeau c# &tiin$a ar trebui s# !rimeasc# mai multe 'onduri gu(ernamentale/ ceea ce "nseamn# c# !ublicul are o imagine bun# "n ceea ce !ri(e&te 'olosirea &tiin$ei. @n Ge#mania/ e0ist# mult mai mult# ne7ncredere "n oamenii de &tiin$#.

+actorii care au dus la aceast# situa$ie includ s!aima !ublicului !ri(ind accidentul de la Ce#n!)Dl/ accidentul 2(!pal &i alte accidente ma=ore chimice. 9 serie dintre !oliticieni se o!un biotehnologiei &i (orbesc des!re tehnologia genetic# "ntr-un mod negati(/ ceea ce a contribuit de asemenea la crearea acestei imagini ne'a(orabile. @n $%%& o 'oarte am!l# anchet# s-a des'#&urat "n N!"a 7eeland cu !ri(irea la atitudinea 'a$# de tehnologia genetic# a !ublicului larg. 9amenii au 'ost "ntreba$i dac# au au)it de anumi$i termeni &tii$i'ici :inginerie genetic, !iotehnologie, genom uman, terapie genic, $ertili(are n )itro, clonar< &i dac# ar !utea s# e0!lice unui !rieten ce re!re)int#. Re1"ltatele arat# c# oamenii sunt mult mai 'amiliari)a$i cu clonarea i ingineria genic dec7t cu !iotehnologia si terapia genic. @n ceea ce !ri(e&te )ene/iciile !e care le !oate aduce aceast# tehnologie/ s-a (#)ut c# cei chestiona$i nu !rea &tiau ce s# r#s!und#. *-a dedus c# este ne(oie de o mai mare educa$ie cu !ri(ire la modalit#$ile de reali)are &i bene'iciile tuturor tehnologiilor genetice. %ult mai interesa$i de te(n!l!5ia 5enetic sunt oamenii de &tiin$#/ 'ermierii &i !ro'esorii de s!ecialitate dec7t restul !ublicului. Aceasta ar !utea 'i e0!licat# de bene'iciile directe !e care le-ar !utea a(ea aceste gru!uri dar &i de 'a!tul c# aceste gru!uri cunosc cel mai bine !oten$ialele bene'icii. 9 anchet# american# :$%%B< a a!ro'undat chestiunea manip"l #ii 5enice "mane. Ini$ial s-a !us "ntrebarea dac# manip"la#ea 5enetic !oate 'i considerat# moral# sau nu. Dintre inter(ie(a$i BJV au s!us c# este imoral/ iar GJV c# este moral. Du!# ce au !rimit mai multe in'orma$ii cu !ri(ire la mani!ularea genetic#/ o serie din cei chestiona$i &i-au schimbat o!$iuneaC dac a# /i /!l!*it pent#" a !p#i de16!lta#ea "nei )!li /atale e#edita#e la c!pii+ G,N a# /i de ac!#d+ 33N a# /i Dnt#4! !a#eca#e m *"# de ac!#d <i d!a# ,GN a# /i Dmp!t#i6 S dac *4a# aplica pent#" a m #i 5#ad"l de inteli5en. al c!piil!#+ 39N a# /i de ac!#d <i 3?N a# ap#!)a !a#ec"mS da# dac *4a# /!l!*i pent#" a Dm)"n t .i ca#acte#ele /i1ice+ d!a# ,?N le4a# ap#!)a Dn t!talitate <i D.N Dnt#4! !a#eca#e m *"# . 9 ast'el de discu$ie deschis# a !ermis o anali)# mai bun# asu!ra moti(elor !o!ula$iei !entru s!ri=inirea sau de)a!robarea acestor tehnici. 0ist# o mare "ngri=orare din !artea celor mai "n (7rst# "n leg#tur# cu mani!ularea genetic# a celulelor umane !e care unii ar !utea-o s!ecula &i ar !utea-o duce "n (iitor la !7n# eugenie. Dintre 'ermieri/ mul$i au res!ins mani!ularea genetic# a celulelor umane/ dar ma=oritatea au acce!tat-o "n ca)ul !lantelor &i animalelor. n5#i;!#a#ea p")lic"l"i este c# deci)ia !ri(ind 'olosirea tehnologiei genetice/ care include creerea unor 'iin$e modi'icate sau com!let noi/ (a 'i l#sat# la discre$ia unor oameni de &tiin$# si cor!ora$ii. C!mitetele de etic <i a "n!# de c!n*"ltan. ar trebui s# aib# re!re)entan$i ai !ublicului larg !entru a !utea 'i considerate neutre &i

echilibrate. Discu$iile !ri(ind e0!erimentele (iitoare ar trebuie '#cute !ublice/ ceea ce ar a=uta &i la educarea !ublicului/ cu alte cu(inte ar duce la !artici!area !ublicului la luarea de deci)iilor. R BI4I - 3I9 TICA - 4 N TICA

Se a/i#ma+ Dn m!d c"#ent+ c *entimentele <i c!n6in5e#ile #eli5i!a*e a" ap #"t !dat c" c!n<tiin.a "man + ca # *p"n* la p#!)lemele <i c#i1ele e0i*ten.iale Eca de e0empl" m!a#teaF+ c!n<tiin.a ce a p"* a*t/el cap t "nei an5!a*e+ pe ca#e+ ap!i+ !m"l a *")limat4! Dn *c(eme de c!mp!#tament. O ata#e c!ncep.ie ne a#at c Dumne)eu <i !m"l p!t a6ea ! !#i5ine c!m"n + at>t timp c>t+ #eli5ia+ c"m *p"nea %eslin+ #ep#e1int ! di6ini1a#e a "n!# /!#.e ne>n.ele*e de !m. Ulte#i!#+ p#!5#e*"l *pi#it"al "man a 5li*at de la #eli5iile ne#a.i!nale+ c t#e #eli5iile #a.i!nale+ t# ite ca *entimente <i a*pi#a.ii c t#e pe#/ec.i"ne+ Dn Dumne)eu !m"l d!#ind * 4<i 6ad p#!p#ia ima5ine. Ant#!p!l!5i1a#ea #eli5iei n" a /!*t altce6a dec>t inte5#a#ea !m"l"i Dnt#4! l"me ce $4a dep <it+ Wpentru a permite lui Dumnezeu a deveni deplin uman n el nsu(iW. A*i*t m a*t/el la "n c!ncept c!mplementa# de "mani1a#e a di6in"l"i <i de di6ini1a#e a "man"l"i+ Dn *c!p"l de a pe#mite ! *it"a#e a !m"l"i Dn c!*m!*+ ! identi/ica#e a *ac#"l"i+ ! #ealitate mai 6a*t <i mai d"#a)il dec>t #ealitatea *a p#!p#ie. nt#4ade6a#+ !#i de c>te !#i !m"l n" a#e # *p"n* la Dnt#e) #ile ce <i le p"ne+ el *e Dnt>lne<te c" *ac#"l <i #eali1ea1 ade1i"nea la ! #ealitate t#an*cedental p#in ca#e D<i de*c!pe# /iin.a. 2mani)area omului *e c!n/"nd a*t/el c" m!n!tei*m"l+ c" pe#*!ni/ica#ea l"i Dumne)eu *") t#a* t"#i "mane <i+ c!n*ec"ti6+ c" eli)e#a#ea !m"l"i de c#i1e <i an5!a*e e0i*ten.iale. T#an*cendent"l de6ine a*t/el *etea de a *e eli)e#a de *ine+ de a #"pe ce#c"l de /ie# al indi6id"alit .i <i de a a*pi#a+ *p#e c#ea.ia de 1i"a a !pta E3erdiae(F. N"mai p#int#4! a*pi#atie t#an*cedental !m"l p!ate de6eni "n pa1nic al /iin.ei *ale EFeideggerF. Dumne)eu n" c!n*tit"ie at>t "n *c!p+ c>t "n mi;l!c+ ENae lonescuF+ #eli5ia de6enind ! pe#manent t# i#e a ce6a ce ne dep <e<te+ ! Dnd"mne1ei#e pe#manent a p#!p#iil!# p"te#i EI. BemncaF+ ia# c#edin.a 4 ! ma#e p"te#e a *pi#it"l"i. Aici D<i a#e !#i5inea 5eni"l "man p#in capacitatea de a t# i e0pe#ien.a ade6 #at + de a t#an*/!#ma )anal"l Dn in*!lit+ de a *e m>nt"i p#in !pe#a. A*t 1i+ mai m"lt ca !#ic>nd+ !m"l apa#e *t#i6it Dnt#e 5>ndi#ea <tiin.i/ic <i /il!*!/ia m!de#n + c" 6ec(ile mentalit .i #eli5i!a*e+ *t#i6i#e din ca#e Dncea#c * e6ade1e p#in E"l * " c!n<tient+ li)e# <i #e*p!n*a)il. Fu0le; identi/ica ca6ale#ii ap!calip*"l"i c!ntemp!#an = abera$ia militar# Et#an*/!#ma#ea <tiin.ei Dn a#meFS

abera$ia economic# Eil"1ia #e1!l6 #ii p#!)lemel!# <i c!n/lictel!# l"mii p#in p!litic <i c!mpeti.ieFS abera$ia biologic# Eimp!*i)ilitatea c!nt#!l #ii *p!#"l"i dem!5#a/icF.

C(ia# dac !amenii *ec!l"l"i XXI 6!# admite c <tiin.a a /!*t cea mai ma#e cap!d!pe# a *ec!l"l"i XX+ c#i1a c!ntemp!#an # mane Dn* ! c#i1 de *en* a <tin.ei. Cri)a s!iritual# e*te a*t 1i ! cri)# de sens. Ace*t *en* *e a/la in*e#at Dn 5enele *pi#it"l"i "man+ *pi#it ca#e n" e*te altce6a dec>t t!talitatea actel!# "mane p#in ca#e omul (i transform biologicul Dn c "ta#ea de* 6>#<i#ii. 3in ace*t m!ti6+ religia de(ine o con&tiin$# a im!er'ec$iunii noastre umane+ mai ale* at"nci c>nd Wceea ce nu putem recunoa(te prin raiune trebuie s recunoa(tem prin revelaieW+ *entiment"l #eli5i!* de6enind a*t/el ! pe#manent c!mpleta#e a lac"nel!# n!a*t#e+ ! c!n<tienti1a#e a limitel!# n!a*t#e+ /apt ce c!n*tit"ie e*en.a /i#ii n!a*t#e. Reli5ia de6ine "n element al *t#"ct"#ii !m"l"i+ ! Dnt#e)a#e de*p#e *ine+ ca#e+ at"nci c>nd n"4<i 5 *e<te # *p"n*+ Dnt>lne<te *ac#"l E%eslinF. 3e aceea *e *p"ne c n" *"ntem nimic+ c ceea ce c "t m e*te t!t"l EFolderleinF. Dumne)eu de6ine limita p>n "nde a*pi# 5>nd"#ile !m"l"i+ d#eapta *!c!tin. a l"i *teinhardt t#e)"ind * /ie t!tdea"na dea*"p#a inteli5en.ei+ e6la6iei <i */in.eniei. S ne p"nem a*t/el Dnt#e) #i / # # *p"n* pent#" a <ti c *"ntem !ameni. Alt/el+ !meni#ea #i*c a m"#i p#in inani.ia *pi#it"l"i <i pie#de#ea *en*"l"i ECioranF. 3ac 3"mne1e" 6a m"#i+ 6a m"#i <i !m"l+ ECioranF *a" 6a t#e)"i in6entat pent#" c + / # el+ t!t # "l de6ine p!*i)il EDostoie(s8iFX 0a pieri omul prin (tiin= a(a cum spune 4iblia P O ci6ili1a.ie e0clusi( material# a# /i "n (a!* *!cial+ Dnc>t+ al t"#i de <tiin.a p#!/an t#e)"ie * admitem <i ! <tiin. *ac# + apt a e6ita in*t# ina#ea n!a*t# de *pi#it <i t!t!dat Winstrinarea religiei de lumeW. 3e aici p#!)a)il <i dict!n"l l"i %alrau0+ secolul urmtor va fi religios sau nu va fi deloc. %a0 Qeber n" "it a a(erti)a c e*te un !ericol !entru omenire a ne da d#ept "ltimii !ameni a unei evoluii culturale Ep#in a /i *peciali<ti / # *pi#it+ !ameni / # inim deda.i e0cl"*i6 pl ce#il!# <i ca#e4<i Dnc(ip"ie c a" "#cat pe ! t#eapt neatin* de !meni#eF+ acea*ta ne/iind altce6a dec>t "n ,pseudo4adevr facilL <i /acilitat de "n c!ncept p"#+ l!5ic al <tiintei+ c!ncept Dn* in"man. 3e accea+ dac c#i1a *pi#it"al a l"mii act"ale e*te ! c#i1 de *en*+ Raiul Eli)e#tatea <i a*pi#aYia *pi#it"al a !m"l"iF t#e)"ie l"minat de /l c #ile Iadului Ede <tiin. F. n m!d c!nc#et+ teologia ortodo0# d # *p"n*"#i "ni6!ce c" )i!etica a*"p#a di/e#itel!# dileme de 6ia.a medical .

Re*pect"l <i demnitatea t#"p"l"i dec"#5 din /apt"l c ace*ta a /!*t l ca< al l"i Fristos <i p#in el *e p!ate c#ea c(ia# <i 6ia.a+ p#in el *e p!ate a*pi#a <i !).ine nem"#i#ea Ep#in !pe#a c#eat F. 3a# tru!ul a#e #a.i"nea de a /i n"mai Dn "ni"ne c" su'letul+ Dnc>t Dn5#i;i#ea de t#"p n" *e p!ate *epa#a de Dn5#i;i#ea de *pi#it+ /apt ce me#5e p>n la le5itima#ea ap # #ii t#"p"l"i act"l Dn *c!p"l e6it #ii "n"i atac ned#ept. I*"* e*te n"mit d!ct!# al *"/let"l"i <i t#"p"l"i. Un a*t/el de /apt n" p!ate le5itima # 1)"na#ea. n 6i#t"tea ace*t"i #e*pect *e c!ndamn a6!#t"l. n c!ncep.ia c!e0i*ten.iali*t a *'7ntului Tertulian+ *"/let"l e*te c#eat !dat c" c!ncep.ia <i n" Dnainte *a" d"p c#ea#ea t#"p"l"iS la /el la 9rigen *a" la *'7ntul %a0im %arturisitorul. 3e aici+ dec"#5e inte#dic.ia <i c!ndamna#ea a6!#t"l"i+ indi/e#ent de 6>#*ta *a#cinii. - t"l /ace pa#te din t#"p"l /emeii+ d#ept"#ile / t"l"i / c>nd 6ia.a */>nt Dnc de la c!ncep.ie <i n"mai Dumne)eu a#e d#ept a*"p#a 6ie.ii *ale. 3e#!5 #i de la ace*t p#incipi" n" *e admit dec>t Dn ca1 de pe#ic!l pent#" 6ia.a mamei Ea6!#t te#ape"ticF+ de#!5 #i 5 *ite Dnc Dn ;"# m>nt"l l"i Hipp!c#ate <i c!n*ac#ate+ ca ata#e+ <i de d!5mele te!l!5ice+ d"p le5ea d")l"l"i e/ect. C * t!#ia+ Dn l!c de a /i Ec"m *p"nea *'7ntul Pa(el Dn epi*t!la c t#e C!#inteniF "n lan. de a"#+ E!#i de c>te !#i p!#"ncile <i /e#ici#ea le i")e<ti <i n" le #e*pec.i din /#ica+ pent#" ca Wdragostea= ndelung rabd= toate le ndur= toate le crede= toate le nad*duie(teWF+ p!ate a;"n5e a /i "n lan. de /ie#+ c>nd d#a5!*tea di6in lip*e<te.
Astzi= infernul pare a sl(ui n cuplul con*ugal9 #artenerul= n loc de a fi oglinda de via a celuilalt= fratele su siamez= devine alternativ calu (i victim= ve(nic la p<nd= deseori soii a*ung<nd ca doi prizonieri ai viciilor lor con*ugale9 Astfel= meninerea cuplului On stare de funcionareO= devine= deseori= un act eroic= mai complicat= se spune= dec<t rzboiul din /roia= un act monumental ca (i cucerirea unui imperiu9 Absurdul din opera lui Naf:a este adus frecvent= n via= de cuplul con*ugal9 1emeia= din leac contra desfr<nrii nainte de cstorie= devine obiect al pulsiunilor nestp<nite9 /ot astfel= minoritatea se8ual (&omose8ualitatea devine un act despuiat de libertatea de dccizie= o blocare a se8ualitii ntr-un stadiu infantil= considerat de D2" drept o dezordine de personalitate nepsi&iatric (i deci condamnabil etic (i religios9

Reli5ia+ ca <i )i!etica admite minci"na pi!a* c" *c!p m!#al+ !#i de c>te !#i *ince#itatea c!n*tit"ie ! p#ime;die pent#" ! pe#*!an . Admite+ de a*emenea+ <i 6i!la#ea "n"i *ec#et ca#e+ de<i apa#e ca ! 6i!la#e a i")i#ii pent#" ap#!apele+ e*te ;"*ti/icat d!a# din c!n*ide#ente de !#din *"pe#i!#. O ep!c a #ena<te#ii *pi#it"ale a 6al!#il!# /"ndamentale *e )a1ea1 pe 6al!a#ea !m"l"i ca "nicat Dn nat"# + de/init p#in capacitatea *a de a c#ea.

Religia nu e0clude &tiin$a+ ca#e *e )a1ea1 pe ade6 #+ de!a#ece Isus a *p"*= ,vei cunoa(te adevrul (i adevrul v va face liberiiL. n ace*t deme#*+ ce#ceta#ea <tiinti/ic n" e impiedicat de #eli5ie+ ca#e l"pt pent#" a4i da "n *en* "man. Ce rol ar tre!ui s Boace religia n -e(!aterile pu!lice pri)inscopul i limitele 9'P i ale cercetrilor n genetic* Ar trebui s# ne g7ndim cum s# r#s!undem la aceast# "ntrebare. Datele !ri(ind !reocu!#rile religiose &i !#rerile des!re genetic# ne (or a=uta s# identi'ic#m teme ale de)baterilor (iitoare. T#adi.iile #eli5i!a*e !ot a'ecta semni'icati( 'elul "n care indi(i)ii !ri(esc "n$elesul &i sco!ul (ie$ii &i natura su'erin$ei. De aceea/ nu este sur!rin)#tor 'a!tul c# religia are o rele(an$# !articular# "n de)baterile centrate !e genetica uman#. Genetica clinic &i leg#turile sale cu re!roducerea &i sarcina au o semni'ica$ie im!ortant# !entru comunit#$ile religioase. @ntreb#rile se re'er# la ceea ce este (aloros "n (ia$# &i la disabilita$ile umane "n rela$iile cu !ro!unerile !entru eugenia !o)iti(# sau negati(#. Testele sau screeningul genetic/ mai ales cele legate de noile tehnologii/ !ot schimba natura 'amiliei &i di(ersitatea !re)ent# "n ti!ul uman. %ani!ularea materialului genetic microbian (a a'ecta at7t !re)entul c7t &i (iitorul genera$iilor. Tradi$iile religioase sunt "n general !recaute cu !ri(ire la &tiin$a genetic# c7nd accentuea)# dualismul cor!-s!irit. Ba 'el de !erturbant# este g7ndirea reduc$ionist# &i determinist# !e care au ado!tat-o oamenii de &tiin$# din F4P. +orma sa e0trem# este !reten$ia ca !ersoanele s# !osede genele lor &i numai ale lor/ iar cuno&tin$ele geneticii umane ne (or de)(#lui nu numai cine este !ersoana/ ci &i cine (a de(eni ea. Biderii religio&i chestiona$i "n decursul tim!ului "&i e0!rim# anga=amentul de a deschide dialogul. @ntr-un studiu :$%%O< se !re)int# !#rerea liderilor religio&i des!re cercetarea genetic#. i re!re)entau religii cre&tine/ iudaice/ islamice/ budiste !recum o serie de alte secte :scientologic#/ mormon#/ unitarian uni(ersal# etc.<. %ul$i chestiona$i erau 'amiliari)a$i cu cercet#rile genetice umane dar/ doar !u$ini cuno&teau F4P-ul &i a!lica$iile lui. %ul$i au atribuit necunoa&terea lor unei li!se de tim! &i li!sa rele(an$ei legate de datoria lor !astoral#. A!roa!e to$i au dorit s# cunoasc# mai bine aceste lucruri &i au sugerat organi)area unor seminarii/ discu$ii &i ilustra$ii &i scoaterea unor c#r$i accesibile de s!ecialitate. Cei mai mul$i au s!us c# bisericile lor nu au !o)i$ie o'icial# "n !ri(in$a cercet#rii genetice/ dar ei sunt liberi s# aib# a!recieri !ersonale. Trei s'erturi din cei chestiona$i au a!robat cercet#rile genetice "n general &i F4P "n !articular/ iar ma=oritatea au a!robat a!lica$iile curente &i !oten$iale. Cei mai mul$i lideri religio&i nu cred c# cercet#rile sunt "m!otri(a dorin$ei lui 3"mne1e".

%a=oritatea sus$in continuarea cercet#rii genetice a F4P-ului/ a!roa!e to$i consider7nd c# cercetarea genomului uman ar trebui s# 'ie legal#. *imilar/ se sus$ine cartogra'ierea genomului/ ingineria genetic# &i testarea genetic#. @n de)baterile religioase s-au identi'icat cinci teme ma;!#eC !ers!ecti(ele teologice t#e)"ie de l"at Dn c!n*ide#a.ieS mai m"lt "n$ele!ciune e*te nece*a# Dn aplica.iile 5eneticeS t#e)"ie*c de/inite ne(oile !ubliceS "ncura=area dialoguluiS t#e)"ie Dm)"n t .it con&tiin$a etic# a medicil!# <i ce#cet t!#il!#. O 5#i; c!m"n a teologilor este aceea c# (alorile religioase ar !utea 'i ingnorate dat 'iind !a&ii re!e)i '#cu$i de tehnologia genetic#. Cercet#rile trebuie s# 'ie "nso$ite de o g7ndire :conce!$ie< etic# &i religioas# &i !arte din aceast# g7ndire ar trebui s# !ro(in# din religia !o!orului/ g7ndirea comunit#$ilor religioase ar trebui "ncura=at# "n leg#tur# cu aceste !robleme. O p#e!c"pa#e c!m"n este de a !#stra demnitatea "man . Iia$a &i demnitatea uman# sunt sacre iar cercet#rile genetice trebuie s# res!ecte aceaste (alori cu s'in$enie. Teologii au comentat F4P ca !reocu!are !entru cunoa&tere. Dintr-o pe#*pecti6 p!1iti6 + ei cred c# cerin$a de a &ti mai mult "n leg#tur# cu cor!urilor lor este "n acord cu dorin$a lui 3"mne1e" &i c# cercetarea este bun# dac# omagia)# lumea !e care Dumne)eu a creat-o !entru noi. 5Cercetrile care con-uc spre a-e)r sunt !ine)enite i a inter(ice cunoterea a-e)rului este un lucru periculos. @oi cre-em c suntem $cu%i -up imaginea lui ?umne(eu. Parte a naturii umane este curio(itatea -espre noi, -espre natur, i a)em ne)oie s urmm aceast cale6. Dintr-o pe#*pecti6 ne5ati6 au e0istat !reocu!#ri "n leg#tur# cu o atrac$ie im!ortant# numai !entru cunoa&terea &tiin$i'ic#. Ace&ti teologi se tem c# oamenii 'ac gre&eli ine(itabil. i aten$ionea)# c# natura uman# este su!us# gre&elii &i citea)# do(e)i istorice de 'olosire a &tiin$ei pent#" )ine <i pent#" # "/ cu sco!uri constructi(e sau distructi(eC 5Posi!ilitatea -e a a!u(a exist -ar ntot-eauna prin tehnologie se aBunge la asta. Exist to-eauna pr%i !une i pr%i rele6. Au 'ost e0!rimate Dn5#i;!# #i !ri(ind !ericolul !oten$ial al F4Pului. *-a sus$inut necesitatea unor a!lica$ii sigure ale desco!eririlor &i ca 'iecare desco!erire s# 'ie "nso$it# de un !lan care s# delibere)e consecin$ele !e termen lung ale !ractic#rii lor. 9 alt# "ngri=orare religioas# a 'ost c# indi(i)ii ar !utea 'i a'ecta$i de !rogresul lor/ dac# nu ar a(ea libertatea de a alege sau de a res!inge 'olosirea tehnologiilor genetice. Dre!tul de a alege a 'ost sus$inut de ma=oritatea bisericilor.

Alegerile &i deci)iile credincio&ilor "n leg#tur# cu tehnologiile genetice ar 'i di'icile !entru unii. 5 Cea mai -i$icil alegere pe care prin%ii sunt ne)oi%i s o $ac este n legtur cu sntatea copiilor lorC c0t -e multe -eci(ii putem lua singuri, ce tip -e in$orma%ie ar tre!ui comunitatea me-ical s ncuraBe(e pe prin%i s cauteV6. Chiar dac# se "ncura=ea)# "n general libertatea de a alege/ alegerea indi(idual# trebuie s# 'ie anali)at# !rin !risma !ri(ind ne(oilor &i bene'iciilor "ntregii comunit#$i. Teologii sunt Dn5#i;!#a.i "n leg#tur# cu "ntreru!erea ciclului natural de la a se na&te/ a tr#i la a muri. %ai mult/ unii sunt sce!tici c# oricare tehnologie &tiin$i'ic# (a 'i a!t# s# "mbun#t#$easc# acest ciclu. 0ist# un !roces natural de "mboln#(ire/ de "mb#tr7nire &i de moarte/ acestea '#c7nd !arte din natur#. 5@oi -orim s $acem lumea s n%eleag c aceste lucruri (!oala, su$erin%a) sunt ine)ita!ilecei care au situa%ii -i$icile n )ia% -e)in mai puternici, mai spirituali.6 2i*e#ica crede c# ar 'i necesar s# a!lic#m &i o =udecat# moral# "n genetic#. @n ceea ce !ri(e&te cercet#rile !e $esut 'etal/ e0ist# o !uternic# o!o)i$ie la 'el cu cea e0!rimat# "m!otri(a a(ortului &i a suicidului asistat. 2i*e#ica a in*i*tat c t#e)"ie a*i5"#at acce*"l di#ect <i e5al la te(n!l!5iile 5enetice. 3iserica &i-a e0!rimat "ngri=orarea cu !ri(ire la 'a!tul c# cercetarea "n genetica uman# nu este "ndea!roa!e monitori)at# &i reglementat# !entru a asigura p#!tec.ia c!m"nit .ii. ste necesar s# 'ie reglementate/ "ntr-un 'el sau altul/ toate cercet#tile genetice. Trebuie s# e0iste res!onsabilitate. 0ist# o imens# !r#!astie "ntre ceea ce se "nt7m!l# cu cercet#rile bio-medicale &i sistemul etic &i legal "n care tr#im. 0ist# "ns# un de)acord re'eritor la cine trebuie s# reglemente)e &i e(alue)e !rogresul &tiin$i'icC comunitatea medical# &i &tiin$i'ic# sau organisme inde!endente. *-a !ro!us un dial!5 p")lic care s# im!lice di'erite !ers!ecti(e ale comuniit#$ii cercet#torilor/ ale comunit#$ii religioase &i ale !ublicului laic. 2i*e#ica O#t!d!0 R!m>n a ini$iat un ast'el de demers !rin "n'iin$area "n anul J''$ a unor C!mitete de 2i!etic ce de)bat teme litigioase. *unt "ncura=a$i medicii &i geneticienii s# ado!te o g7ndire etic# &i "n deliber#ri. %edicii au ne(oie s# recunoasc#/ s# ia "n considera$ie &i s# adrese)e !ers!ecti(e religioase &i !robleme etice "n cadrul acti(it#$ii lor. 0ist# temerea c# adesea comunitatea medical# ignor# "n mod curent &i este !rost !reg#tit# s# "n$eleag# im!lica$iile morale ale desco!eririlor genetice. @n cadrul tradi$iilor teologice/ se e0!rim# credin$a "n sacralitatea (ie$ii/ "n demnitatea uman# &i "n indi(idualitatea sa. *u'erin$a/ bolile/ 'ac !arte din (ia$# ca &i norocul sau nenorocul. Iia$a &i moartea sunt !rocese naturale/ omului i s-a dat !uterea &i !ri(ilegiul de a 'i administratorul P#m7ntului.

Cunoa&terea &tiin$i'ic# este dorin$a lui 3"mne1e"/ dar se sublinia)# &i tendin$a omului s!re gre&eal# &i abu). 3ial!5"l de*c(i* dintre cercet#tori :!ersoane laice< &i re!re)entan$ii religiei/ !ri(ind im!lica$iile tehnologiilor genetice/ constituie *!l".ia re)ol(#rii !roblemelor &i dintr-o !ers!ecti(# moral# &i religioas#. *tabilirea unei leg#turi "ntre &tiin$# &i religie trebuie s# caute !uncte comune "n tim! care s# res!ecte !r#!astia dintre meta/i1ic &i epi*temi!l!5ie. De aici im!ortan$a ini$ierii dialogului religie-&tiin$# !rin intermediul 2i!eticii. 0ist# o ne(oie acut# de a descrie mai bine/ de a anali)a/ de a a!recia &i "n$elege !reocu!#rile comunit#$ilor religioase "n leg#tur# cu !rogresele biomedicinei. R#s!unsul la aceste "ntreb#ri (a (eni "ntr-un (iitor a!ro!iat. Comitetele trebuie s# aib# membri =uri&ti/ biologi/ medici/ biologi/ re!re)entan$ii ai societ#$ii ci(ile care s# asigure !artici!area !ublicului. Aceasta se a!lic# tuturor ti!urilor de c!mitete )i!etice.

SOCIETATE I COMITETE 3E 2IOETIC


@nce!7nd cu anul $%&B/ societatea ci(il# a solicitat 'ormarea unui 5mecanism6 care s# 'ie 'olosit "n situa$iile etice ce a!ar "n !rocesul de cercetare "n domeniul bio-medical &i "n "ngri=irea !acien$ilor/ cu sco!ul de a educa !racticienii &i a a(i)a actele inter!retabile din !risma eticii comunit#$ii. *olu$ia a 'ost g#sit# !rin a!ari$ia C!mitetel!# de )i!etic :etic#< ce s-au de)(oltat de la ni(elul institu$iilor medicale/ a institu$iilor de cercetare !#n# la ni(el gu(ernamental sau la ni(elul organismelor interna$ionale. @n aceast# e(olu$ie a sistemului de C!mitete de )i!etic + s-a a=uns la o re)onabil# re!re)entare a societ#$ii !rin includerea "n structura acestora al#turi de s!eciali&ti/ &i a re!re)entan$ilor di'eritelor rase/ religii/ minorit#$i/ !ro'esii &i organi)a$ii non gu(ernametale. Rolul C!mitetel!# de )i!etic este de a educa/ de a in'orma &i de a stabili reguli :reglement#ri etice< inclusi( "n cercetarea &i !ractica "n domeniul geneticii. Inter(en$ia Comitelelor de bioetic# "n educa$ie a tre)it nelini&te "n mediul &tiin$i'ic. 9amenii de &tin$# din "n(#$#m7nt &i industrie se tem c# dac# (or e0!lica "n totalitate riscurile &i bene'iciile tehnologiei genetice/ atunci gru!urile o!onente (or c7&tiga un 'ond moral "nalt &i (or "ncetini de)(oltarea tehnologiei. Aceast# "ngri=orare nu este =usti'icat#. 3ioinginerii &i geneticieni trebuie s#-&i e0!rime corect &i deschis !unctele de (edere !entru a c#!#ta "ncrederea societ#$ii. 9amenii de &tiin$# au tr#it !7n# acum "ntr-un 5 turn -e cletar6 &i au !ierdut multe o!ortunit#$i de a s!une !ublicului ce se "nt7m!l#. Cam!aniile de in'ormare ce au 'ost reali)ate au atras du!# ele "n$elegerea !ublicului a&a cum au 'ost de e0em!lu cea '#cut# de G"6e#n"l

5e#man "m!reun# cu C!mpania M!"*ant!+ reali)at# !rin distribuirea de materiale educa$ionale &i !rin "ncura=area de discu$ii !ublice. Chiar &i e0isten$a unui articol &tiin$i'ic bun sau a unui !rogram de &tiin$# tele(i)at !oate 'ace ce(a !entru a "nde!#rta im!resia indus# !ublicului de un 'ilm !o!ulist o!onent. Anchetele din SUA/ N!"a 7eeland &i An5lia au ar#tat c# !ublicul este mai tentat s# dea cre)are gru!urilor ecologiste dec7t agen$iilor sau com!aniilor 'ederale. Comunicarea dintre cercet#tor &i !ublic este o !roblem# ma=or# la 'el ca &i "n$elegerea "ngri=or#rii !ublicului. 2nele $#ri au stabilit Comitete bioetice care s# e0amine)e continuu !roblemele ce ar !utea a!#rea &i s# e(alue)e !roiectele !articulare. Ast'el de comitete ar trebuie s# 'ie "ncura=ate "n toate $#rile/ "n !aralel cu asigurarea unui acces liber la in'orma$ii a tuturor !ersoanelor interesate. n ace*t m!ment C!mitetele de 2i!etic a" *ta)ilit <i ini.iat de1)ate#i p#i6ind identi/ica#ea <i ie#a#(i1a#ea *")iectel!# de )i!etic c" impact ma;!# Dn 6ia.a *!ciet .ii. Comitetul de 3ioetic# al Consiliului uro!ei a cla*i/icat ace*te *")iecte Dn !atru catgorii= 2ubiecte de consens7 2ubiecte de compromis7 2ubiecte controversate7 2ubiecte de refle8ie9 Su!iecte -e consens S4a" acceptat c" ma#e ma;!#itate de 6!t"#i "#m t!a#ele= inte#e*"l /iin.ei "mane e*te *"pe#i!# inte#e*"l"i <tiin.ei <i *!ciet .iiS an*am)l"l d#ept"#il!# c!n/in"te Dn C!n6en/ie n" p!ate /ace !)iect"l alt!# #e*t#ic.ii+ c" e0cep.ia cel!# ca#e+ p#e6 1"te p#in le5e+ c!n*tit"te m *"#ile nece*a#e+ Dnt#4! *!cietate dem!c#atic + *ec"#it .ii na.i!nale+ *i5"#an.ei p")lice+ ap # #ii !#dinii <i p#e6en.iei in/#ac.i"nil!# penale+ p#!tec.iei * n ta.ii p")lice *a" p#!tec.iei d#ept"#il!# <i li)e#t .il!# !m"l"iS t!ate inte#6en.iile Dn d!meni"l )i!l!5iei <i medicinei t#e)"ie e/ect"ate Dn #e*pect"l n#!mel!# p#!/e*i!naleS nici ! inte#6en.i# n" p!ate /i e/ect"at a*"p#a "nei pe#*!ane / # c!n*im. m>nt"l * " li)e# <i cla# e0p#imatS le5ea na.i!nal t#e)"ie * p#e6ad di*p!1i.ii pa#tic"la#e de p#!tec.ie Dn /a6!a#ea incapa)ilil!# Emin!#i+ ma;!#i incapa)ili ;"#idic <i ma;!#i incapa)ili de /aptFS Dn ca1 de "#5en. + *e p!ate e/ect"a ! inte#6en.ie Dn a)*en.a c!n*im. m>nt"l"i in/!#matS c!#p"l "man <i p #.ile *ale n" p!t /i *"#*a de p#!/itS ce#ceta#ea e*te li)e# *") #e1e#6a #e*pect"l"i /iin.ei "maneS ! pe#*!an a#e d#ept"l de a c"n!a<te *a" de a n" c"n!a<te in/!#ma.iile a*"p#a *tadi"l"i * " de * n tateS t#e)"ie ad!ptate *anc.i"ni pent#" ca1"#ile de Dnc lca#e a p#incipiil!# C!n6en.iei.

Su!iecte -e compromis P#incipi"l la ca#e *e /ace #e/e#in. aici t#atea1 inte#6entii pe 5en!m"l "man. E0i*t "n c!n*en* a*"p#a /apt"l"i c inte#6en.ia pe 5en!m"l "man n" p!ate /i e/ect"at dec>t pent#" m!ti6e te#ape"tice *a" dia5n!*tice. n acela<i timp+ "n al d!ilea p#incipi" n" a Dnt#"nit "nanimitatea+ <i an"me acela de a <ti dac inte#6ene.ia n" e*te de a<a nat"# Dnc>t * a/ecte1e linia 5e#minal . CD3I EComitetul Director !entru 3ioetic#F a deci* * men.in inte#dic.ia de inte#6en.ii ca#e *"nt de nat"# * a/ecte1e linia 5e#minala+ da# e*te c!n6in* ca acea*t di*p!1i.ie 6a t#e)"i * /ie #ee0aminat pe*te c>.i6a ani+ Dn l"mina p#!5#e*el!# <tiin.i/ice e6ent"ale. Su!iecte contro)ersate P#incipal"l *")iect de c!nt#!6e#* p#i6e<te *tat"t"l em)#i!n"l"i. 3mbrionul in vitro poate fi utilizat ca subiect de studiu nonterapeuticP 2e pot constitui embrioni numai n scopul cercetriiP Pent#" "n n"m # de . #i+ em)#i!n"l e*te c!n*ide#at ca ! /iin.a "man de la c!ncep.ieS el n" p!ate /i di*t#"* *a" "tili1at ca !)iect de *t"di" n!n4te#ape"tic. In alte . #i+ ce#ceta#ea pe em)#i!ni e*te "tili1at p>n la a $B4a 1i de de16!lta#e. C>te6a . #i a"t!#i1ea1 c#ea#ea em)#i!nil!# n"mai Dn *c!p"#i de ce#ceta#e. Alte . #i ad!pt ! p!1i.ie median <i n" a"t!#i1ea1 ce#ceta#ea dec>t pe em)#i!ni ne6ia)ili. 3at /iind acea*t di6e#5en. /"ndamental de p!1i.ii+ e*te di/icil la !#a act"al de a *ta)ili "n c!n*en* pe acea*t tem . 3in ace*t m!ti6+ Proiectul de Con(en$ie ad!pt ! /!#m"la#e /!a#te p#"dent ca#e "#mea1 *!l".iile ce a" /!*t #e.in"te Dn #ap!#t"l CAH2I a*"p#a p#!c#ee#ii a#ti/icial "mane E,9?9F. n e*en. + p#incipi"l ce#cet #ii pe em)#i!ni e*te l *at la latit"dinea le5ii na.i!nale <i+ dac ace*t p#incipi" e*te acceptat de le5ea nati!nal + ce#ceta#ea n" e*te a"t!#i1at dec>t pe em)#i!ni ca#e n" *4a" de16!ltat dec>t p>n la $B 1ile. Un alt p#!iect 6i1ea1 * inte#1ic c#ea#ea de em)#i!ni n"mai Dn *c!p de ce#ceta#e. n m *"#a Dn ca#e "nele *tate e0p#im !)iec.ii Dn le5 t"# c" acea*ta di*p!1i.ie+ p!*i)ilitatea de a /ace ! e0cep.ie t#e)"ie e0aminat . Comitetul de %ini&tri al Consiliului uro!ei a deci* * Dn* #cine1e C32I * ela)!#e1e "n P#!t!c!l a*"p#a p#!tec.iei em)#i!n"l"i <i / t"l"i "man+ p#!t!c!l ca#e 6a /i #edactat "lte#i!#. Su!iecte -e re$lectie

Primul subiect e*te le5at de c!mitet"l Dn* #cinat a ale5e c ile de "#mat ale C!n6en.iei. Un ma#e n"m # de Con(en$ii ale Consiliului uro!ei in*tit"ie "n !#5an Dn* #cinat * "#me1e p#!)lemele aplic #ii te0t"l"i+ "ne!#i de a da "n */at a*"p#a inte#p#et #ii *ale. C32I a deci* c p#incipiile C!n6en.iei t#e)"ie * depind de C32I *a" de "n !#5an de#i6at din C32I. R m>ne de p#eci1at ca#e 6!# /i at#i)".iile ace*t"i C!mitet. @n al doilea r7nd+ p#!p"ne#ea a /!*t / c"t pent#" a da c!mpeten.a C"#.ii 3#ept"#il!# Om"l"i Dn ceea ce p#i6e<te C!n6en.ia de 2i!etic . Acea*t idee+ ca#e *")linia1 le5at"#a C!n6en.iei 2i!etice c" C!n6en.ia 3#ept"#il!# Om"l"i+ t#e)"ie * /ac !)iect"l "n"i *t"di" ap#!/"ndat. Comitetul de %ini&tri al Consiliului uro!ei p#eia ace*te idei <i Dn Recomandarea nr.3P9- emite $$ p#incipii etice !)li5at!#ii a /i Dn*"<ite <i inte5#ate Dnt#4! le5i*la.ie ce #e5lementea1 ce#ceta#ea a*"p#a /iin.ei "mane+ Dn *pi#it"l #e*pect #ii d#ept"#il!# !m"l"i. n5#i;!# #ile etice le5ate de ce#ceta#ea Dn 5enetic a" dete#minat <i inte#6en.ia c!m"nit .ii <tiin.i/ice medicale. 3ecla#a.ia de la Inu;ama a/i#m c medicii <i ce#cet t!#ii t#e)"ie * *e a*i5"#e c t!ate te(nicile <i te(n!l!5iile 5enetice *"nt "tili1ate c!n/!#m p#incipiil!# etice. P#!)lemele etice ca#e a" ap #"t a" at#a* aten.ia medicil!#+ a6!ca.il!#+ !amenil!# de <tiin. <i )i!eticienil!#. Ace<tia n" *"nt Dnt!tdea"na c!n<tien.i de p#!5#e*ele 5eneticii <i mai ale* de implica.iile pe ca#e le a#e 5enetica a*"p#a 6ie.ii indi6id"l"i <i *!ciet .ii. 2i!etica *e de16!lt #apid da# n" p!ate a;"n5e din "#m <tiin.a. nt>lni#ea de la 4ene(a E,99EF ca#e a di*c"tat ,Pro!leme Etice ale 'eneticii =e-icaleL a *ta)ilit p#incipalele p#incipii etice ca#e a# t#e)"i #e*pectate de c t#e p#acticienii *e#6iciil!# 5enetice= Corecta alocare a #e*"#*el!# p")lice pent#" cei ca#e a" mai m"lt ne6!ie de ele. Bibertatea alegerii Dn t!ate *it"a.iile #ele6ante ale 5eneticii. -emeia t#e)"ie * /ie pe#*!ana cea mai Dnd#ept .it * ia deci1ii #ep#!d"cti6e. Biberul acces la te*t #ile <i t#atamentele ce /!l!*e*c te(n!l!5iile 5eneticeS an"la#ea c!n*t#>n5e#il!# imp"*e de 5"6e#n+ *!cietate *a" medici. Res!ectul !entru di(ersitatea uman#. Res!ectul !entru inteligen$a natural# a !m"l"i+ indi/e#ent de ni6el"l ei. duca$ia !ublicului a*"p#a p#!)lemel!# 5eneticii+ da# <i a cad#el!# medicale+ p#!/e*!#il!#+ cle#"l"i.

Coo!erarea c" p #in.ii *a" pacien.ii. Pre(enirea discrimin#rilor sau a 'a(oritismelor / c"te de pat#!ni+ c!mpanii de a*i5"# #i *a" <c!li+ pe )a1a in/!#ma.iil!# 5enetice. Men.ine#ea "nei leg#turi !ermanente a medic"l"i 5enetician c" alte *pecialit .ii medicale+ pent#" a c#e<te <an*a de *"cce* a p#!ced"#il!# e/ect"ate. 2tili)area unui limba= nediscriminator/ ca#e * pe#mit #e*pecta#ea indi6i1il!# ca pe#*!ane. Indica$ii o!ortune ale p#!ced"#il!# *a" t#atamentel!#. (itarea #eali1 #ii de te*t #i *a" p#!ced"#i medicale ca#e n" a" indica.ii. Promo(area controlului calitati6 al *e#6iciil!#+ incl"*i6 pent#" p#!ced"#ile de la)!#at!#.

Cele de mai *"* c!n/i#m p#e!c"pa#ea pent#" ! etic a ce#cet #ii 5enetice. P#!mi*i"nile te(n!l!5iil!# 5enetice *"nt+ / # Dnd!ial + Dnc"#a;at!a#e dac ne #e/e#im n"mai la p!*i)ilitatea depi*t #ii <i c!#ect #ii mal/!#ma.iil!#+ dimin" #ii an"mit!# (andicap"#i+ t#at #ii "n!# maladii 5#a6e. n* + ele p!t /i acceptate n"mai dac *e #eali1e1 c" #e*pecta#ea p#incipiil!# "mani*te.

C67C8.9++ ! :6;+96:++<&

@n aceast# lucrare/ am "ncercat s# !re)ent#m c7te(a as!ecte ale geneticii &i !roblemele etice/ sociale &i legale !e care acestea le ridic#. Necesitatea unor reglement#ri etice/ care s# 'ie a!#rate !rin lege a !#rut cu at7t mai necesar# cu c7t e'ectele tehnologiilor genetice a'ectea)# un num#r mai mare de oameni. Dac# !entru omologarea unui medicament/ care se (a adresa unei !#r$i relati( mici din !o!ula$ie/ se iau a&a de multe m#suri de siguran$#/ "n ceea ce !ri(e&te tehnologiile genetice/ a c#ror e'ecte !ot in'luen$a mai multe genera$ii/ m#surile de !rotec$ie ar trebui s# 'ie 'oarte se(ere !entru e(itarea 'olosirii gre&ite a cuno&tin$elor genetice. <oate problemele pe care noi le am prezentat trebuie deci discutate i emise criterii i reglementri conforme eticii i moralei umane. E(istena Comitetelor de bioetic i dezvoltarea bioeticii nu constituie deci o problem minor, ele pot influena major evoluia nu numai a fiinei, ci c-iar a speciei umane. romisiunile biote*nologiilor sunt fr ndoial ncurajatoare, dac ne referim la posibilitatea depistrii i corectrii malformaiilor, a diminurii anumitor -andicapuri, a tratrii unor maladii grave. Dar merit a prelua omul, fr o pregtire suficient, o astfel de for capabil a modifica fundamental specia creia i aparine? Oare nu exist riscul descturii unor fore necontrolabile i deschiderii totalitarismului n biologie? Nu ar fi oare cazul ca omul s renune, mcar temporar, la a dispune discreionar de mi loace pentru care nu este pregtit etic i psihologic s le utilizeze? 6mul fiind limitat biologic n timp prin evoluia sa ontogenetic ntre dou puncte

procreerea i moartea i acceptnd limitele sale, imperfeciunile sale, s ar putea s i recapete din demnitatea sa real, s i recapete libertatea i adevrul. ;orina de a atinge perfeciunea prin biote- nologii ar putea s conduc la riscul de a deveni inuman. !a trebui oare s sistm toate cercetrile p"n n momentul n care #om fi pregtii s stp"nim efectele tehnologiei genetice? Nu "ntotdeauna omul este !reg#tit s# !rimeasc# &i s# utili)e)e re)ultatele test#rilor &i cercet#rilor genetice. Abilitatea noastr# de a controla genetica ne (a a=uta s# stabilim im!ortan$a !otri(it# !e care o acord#m acestui domeniu "n rela$iile sociale &i culturale. Problemele !oten$iale create de noile tehnologii medicale sunt numeroase &i trebuie s# medit#m "ndelung dac# ele (or 'ace mai mult bine dec7t r#u. Totu&i/ de)(oltarea tehnologiilor (a continua !entru c# genetica re!re)int# una dintre cele mai im!ortante ramuri ale &tiin$ei. (olu$ia omului ca 'iin$# su!erioar# (a 'i !ermanent legat# de e(olu$ia tuturor metodelor &tiin$i'ice ca!abile s#-i "mbun#t#$easc# (ia$a !e !#m7nt. De aceea/ bioetica &i reglement#rile legislati(e (or trebui s# inter(in# !ermanent !entru stabilirea limitelor de utili)are &i a !rinci!iilor ce trebuie res!ectate/ !rote=7nd omul de e(entualele e'ecte negati(e !e care aceste tehnologii ar !utea s# le aib# asu!ra lui. @n abordarea bioetic#/ trebuie $inut cont de 'a!tul c# !o)i$ia !ublicului/ cercet#torilor/ !ro'esioni&tilor/ teologilor are c7te(a !uncte comuneC *unt !erce!ute simultan at7t bene'iciile c7t &i riscurileA 0ist# o!inii gru!ate/ de!endente de educa$ie/ (7rst# sau !ro'esie. 0ist# 'ric# de legisla$ia e0cesi( de birocratic# "n domeniu/ dar &i solicitarea unei reglement#ri !rotecti(e/ deoarece com!ortamentul oamenilor este de!endent mai mult de lege dec7t de etic#. 0ist# o ne(oie !resant# !entru educa$ia "n domeniu. Yi totu&i/ "n 'inal/ o "ntrebare !ersist#C

GENETIC 9ERSUS 2IOETICX