Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA [

Unitate

PROCES - VERBAL
PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CALD
Nr. [ID_Proces] din [data_curenta]
Denumire instalatie: ...........................................................
.....................
Proiect Nr. ....................................................................
..................................
Caiet de sarcini ...............................................................
.................................
Valoarea presiunii de proba ....................................................
..(bar), conform proiect.
Timp de mentinere la presiunea de proba ........................................
....................(ore).
Temperatura agentului termic ...................................................
.(oC), conform propiect.
Proba a fost efectuata conform*) ...............................................
..............................
In timpul probei nu s-au constatat:
variatii de presiune la manometru;
fisuri, crapaturi sau scurgeri vizibile de apa la imbinari;
Concluzii:
proba de presiune la cald a fost corespunzatoare prevederilor din proiec
t si a normativelor in vigoare;
dilatarile si contractarile elementelor din instalatie au fost preluate
in conditii bune;
proba s-a efectuat inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsire
, izolare termica), de inchidere a acestora in canale nevizitabile sau santuri i
n pereti si plansee, sau de inglobarea lor in elementele constructiei.

BENEFICIAR:
EXECUTANT:

Nume
[Beneficiar_N ]
[RepExecutant_N ]

*) Se va indica prescriptia tehnica

Prenume
Semnatura
[Beneficiar_P ]
...........
[RepExecutant_P ]
...........