Sunteți pe pagina 1din 3

CONCESIONAREA TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII

Se pot concesiona terenuri apartinand domeniului privat al : statului judetului orasului comunei. Terenuri din domeniul privat al entitatii statale si administrative pot fi: vandute concesionate prin licitatie publica inchiriate Vanzare cumparare( instrainare ) : instrainarea unui teren presupune transmiterea dreptului de propietate cu toate dezmembramintele Concesionare: prin contractul de concesiune cedentul transmite catre concesionar; spre administrarea rentabila pe un termen delimitat in schimbul unei redevente o activitate economica un serviciu public o subunitate productive un teren propietate de stat (! !or"ovan) #prin concesiune se transmite dreptul de: folosinta uzufructul Terenul la sfarsitul perioadei de concesionare revine cu toate drepturile de propietate la concesionar. !nchiriere: transfera dreptul de folosinta si uzufructul mai putin posibilitatea de a construi se realizeaza pe perioade scurte de timp nu e caracteristica numai pentru domeniul privat al statului poate fi facuta de orice propietar $reptul de propietate asupra unui imobil% teren are o serie de dezmembraminte: dreptul de propietate propiu#zis sau dreptul de posesie dreptul de dispozitie# propietarul dispune dupa cum doreste de propietatea sa dreptul de folosinta utilizeaza imobilul%terenul dupa necessitate # imparte # instraineaza # distru"e dreptul de uzufruct venitul obtinut pe teren%imobil este al propietarului care dispune de el si il foloseste dupa bunul plac si necessitate # Vinderea # concesionarea terenurilor din domeniul privat al statului se poate realiza numai cu # inchirierea respectarea documentatiilor de: # urbanism # amenajarea teritoriului aprobate in vederea construirii in conformitate cu aceste prevederi de catre tutorul constructiei. Trenurile din domeniul public al:

&

pot fi concesionate numai in vederea realizarii constructiilor de uz public # de interes public Concesionare se face cu respectarea documentatiilor de ' si (T aprobate. )u pot fi concesionate terenurile libere aflate in administrarea entitatilor administrative pana la re"lementarea situatie juridice # sau pot fi revendicate de fosti propietari Terenurile din domeniul privat al entitatilor administrative: se pot concesiona # fara licitatie publica # platindu#se redeventa le"ala se pot da in folosinta pentru termen limitat numai in urmatoarele cazuri # pentru realizare de obiecte # de utilitate publica # cu caracter social # fara scop lucrativ pentru realizarea de locuinte de catre ("entia )ationala pentru *ocuinte(()*) pentru realizarea de locuinte pentru tineri(sub +, de ani) pentru stramutarea "ospodariilor afectate de dezastre inundatii # alunecari # cutremure etc. pentru e-tinderea constructiilor pe terenuri alaturate la cererea propietarului # cu acordul acestuia pentru lucrari de protejare # punere in valuare a .onumentelor !storice !ntentia or"anizarii licitatiilor publice: Terenurile din domeniul privat al administratiilor ce se : # vand # inchiriaza # concesioneaza domeniul public al administratiilor ce se concesioneaza se aduce la cunostinta publica prin publicitate: # la sediul administratiilor publice (afisare) # in zone de lar"a circulatie /rin publicitate se va anunta: # data licitatiei # locul licitatiei # suprafata terenului # destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism si (T # ta-a anuala de redeventa 0ferta celor interesati de a participa la licitatie va cuprinde: # studiu de fezabilitate elemente tehnice pentru functiuni # capacitate # /0T # C'T # toate elementele solicitate prin C' # ofertele trebuie sa respecte prevederile documentatiilor de urbanism aprobate

statului judetului orasului comunei

/retul concesiunii redeventa# se va calcula astfel incat sa asi"ure recuperarea in 1, ani : a pretului de vanzare a terenului cf pietei costul lucrarilor de infrastructura /entru functiunea de locuire terenurile vor avea urmatoarele suprafete: locuire permanenta urban apartament in cladire / /23 4 5,6 mp #cladire cu 1 apartamente / /2&3 4 +66mp #cladire cu ma-im 7 apartamente /2netaje 4 1,6mp #cladire cu 87apartamente cf prevederii din documentatia de urbanism rural # pentru o locuinta 4 &666mp temporar# case de vacanta 4 1,6mp $urata concesionarii se stabileste de : # C* # C9 # C:./ in conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism # natura constructiei