Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE GAJ

ncheiat astzi .............................. la .................................................. I. PRILE CONTRACTANTE 1.1. Banca ..................................................................... S.A., cu sediul n (localitatea) ......... Romnia, reprezentat legal prin ......................, domiciliat n .........................., str. ........................... ........ nr. ........, loc ......., scara ........., eta! ........, apartament ........., !ude"#sector ...................................., cu $unc"ia de .................................., n aza mputernicirii nr. ................... din ........................... n calitate de creditor gajist, pe de o parte, %i 1.2. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea) .................. .........., str. ....................................... nr. ...................., loc ............., scara ..........., eta! ........, apartament ......., !ude"#sector ......................................., nregistrat la &$iciul Registrului 'omer"ului ..................................., sub nr. ............................... din ................................., cod fiscal nr. ......................... din .................................., avnd contul nr. .............................., desc is la ............................., reprezentat de ..................................., cu $unc"ia de ........................................., n calitate de debitor gajist1), pe de alt parte, au con(enit s ncheie prezentul contract de ga!, cu respectarea urmtoarelor clauze) II. OBIECTUL CONTRACTULUI *.1. & iectul prezentului contract l constituie un credit n sum de ..................................... lei pe care Banca .......................................... S.A. l acord de itorului ga!ist. *.*. 'reditul, n sum de ......................................... lei, do nda a$erent plus ta+ele %i comisioanele legate de acesta sunt garantate prin ga! asupra ....................................................................... . 2.!. "entru #arantarea ndeplinirii o liga"iilor sale de plat ctre Banca ......................................... S.A. la data scadent a pl"ii, de itorul ga!ist acord Bncii un drept de garan"ie asupra urmtoarelor unuri2) ................................................... . *.,. Bunurile ga!ate con$orm descrierii din ane+a nr. 1 care constituie parte integrant a prezentului contract, sunt amplasate n ............................................ !) . III. PREUL CONTRACTULUI -.1. .re"ul contractului este un credit n sum de ...................... lei %i unurile ga!ate. -.*. /e itorul ga!ist suport costurile legate de ncheierea contractului, precum %i cele !udiciare %i e+tra!udiciare ce au legtur cu acest contract. -.-. Banca (a $i ndrept"it s plteasc, dac se impune, costurile men"ionate anterior n contul de itorului ga!ist. -.,. 'heltuielile suportate de Banc (or $i imediat ram ursate de ctre de itorul ga!ist, adugndu0se %i do nda a$erent. -.1. Rata do nzii (a $i cea aplica il creditului garant at n confor$itate cu Contractul de credit. IV. OBLIGAIILE PRILOR ,.1. /repturile %i o liga"iile de itorului ga!ist) a) declar pe proprie rspundere c este proprietarul unurilor ga!ate %i c are capacitate de e+erci"iu deplin%)& b) bunurile #a'ate sunt n circuitul ci(il %i se o lig s le men"in n stare un %i s e$ectueze repara"iile necesare pe cheltuiala proprie2

c) dac unurile sunt depozitate ntr0un spa"iu ce nu0i apar"ine, se o lig s plteasc la termen toate cheltuielile de depozitare a acestora (e (erioada de valabilitate a contractelor de custodie& d) asigur unurile pe cheltuial proprie2 e) in$ormeaz imediat Banca ............................ S.A. despre apari"ia (reunei situa"ii de $acto sau de !ure ce (izeaz unurile n mod direct& $) permite n orice moment accesul persoanelor autorizate de Banc n locul n care sunt amplasate unurile2 g) $urnizeaz Bncii ....................... S.A. oricnd o descriere a strii unurilor. ,.*. /repturile %i o liga"iile creditorului #a'ist) a) s re"in unurile pn la achitarea ntregii datorii (art. 134, alin. 1 'od ci(il) *)& ) s rspund pentru pieirea sau deteriorarea unurilor ga!ate, dac aceasta s0a produs din culpa sa (art. 1314 'od ci(il)2 c) nu are dreptul s se $oloseasc de unurile ga!ate+)& d) s restituie unurile primite n ga! n momentul achitrii datoriei ,). V. CLAUZA DE NERENUNARE 1.1. 5ici o renun"are la (reuna dintre pre(ederile prezentului contract nu (a $i considerat e$ectuat %i nici o nclcare a acestora nu (a $i considerat scuza il, retroacti( sau anticipat, dect dac o ast$el de renun"are se $ace n scris %i poart semntura creditorului ga!ist. 1.*. 5u (or $i considerate drept renun"are nici nee+ercitarea atri u"iilor, nici ntrzierea n e+ercita0rea atri u"iilor din partea creditorului ga!ist, precum %i nici un drept la despgu ire. 1.-. 6+ercitarea par"ial de ctre creditorul ga!ist a drepturilor sale nu (a mpiedica e+ercitarea acestor drepturi ulterior. VI. CE IUNEA +.1. /repturile %i o liga"iile de itorului ga!ist rezultate din acest contract sunt netrans$era ile. 3.*. Banca poate s trans$ere o liga"iile ei oricrei persoane. VII. CAZUL FORTUIT SAU DE FOR MAJOR 7.1. /e itorul ga!ist a(nd o liga"ia s asigure unurile n cazul pieirii acestora, dreptul de ga! se e+ercit asupra indemniza"iei de asigurare. VIII. MSURI DE SIGURAN 8.1. Banca ......................... S.A. (a cere instan"ei competente s sechestreze unurile dac e+ist pericolul ca acestea s $ie deteriorate sau trans$erate $r consim"mntul Bncii. 8.*. /e itorul ga!ist con(ine cu Banca c nu (a gre(a sau permite e+isten"a oricrei sarcini asupra unurilor n ene$iciul unor ter"i, $r acordul preala il scris al Bncii %i nu (a trans$era, (inde, cesiona dreptul de proprietate asupra unurilor sechestrate, $r consim"mntul Bncii. 8.-. Am ele pr"i contractante sunt de acord c ........................... este custode al unurilor n condi"iile sta ilite n 'ontractul de custodie ane+at (ane+a nr. 2). IX. NOTIFICRI 4.1. n accep"iunea pr"ilor contractante, orice noti$icare adresat de una dintre acestea celeilalte este (ala il ndeplinit dac (a $i transmis la adresa#sediul pre(zut n partea introducti( a prezentului contract. -.2. .n ca/ul n care noti$icarea se $ace pe cale po%tal, ea (a $i transmis, prin scrisoare recomandat, cu con$irmare de primire (A.R.) %i se consider primit de destinatar la data men"ionat pe con$irmare de o$iciul po%tal primitor. 4.-. /ac con$irmarea se trimite prin tele+ sau tele$a+, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup cea n care a $ost e+pediat. 4.,. 5oti$icrile (er ale nu se iau n considerare de nici una dintre pr"i, dac nu sunt con$irmate, prin intermediul uneia din modalit"ile pre(zute la alineatele (recedente.

!. LITIGII 19.1. /ac de itorul ga!ist se a$l n situa"ia nendeplinirii o liga"iilor $a" de Banc, toate o liga"iile garantate prin acest contract (or de(eni imediat e+igi ile %i (or $i pltite integral. 19.*. /ac de itorul ga!ist nu0%i ndepline%te o liga"iile $a" de care ga!ul $unc"ioneaz ca o garan"ie indi$erent de $aptul c aceasta este posi il sau nu, Banca (a declan%a imediat procedura legal de recuperare a crean"ei. 19.-. .ri(itor la e+isten"a datoriei %i la (aloarea ei, e+trasele de cont semnate de reprezentan"ii Bncii (or $unc"iona ca do(ad su$icient a sumei pe care de itorul ga!ist o datoreaz Bncii. !I. "NCETAREA CONTRACTULUI 11.1. .rezentul contract de ga! %i toate celelalte o liga"ii ale de itorului ga!ist pre(zute n acest contract (or nceta s produc e$ecte legale n urmtoarele condi"ii) a) n cazul ram ursrii integrale a tuturor sumelor datorate Bncii de ctre de itorul ga!ist, sau ) n cazul renun"rii la garan"ie de ctre Banc, renun"area $iind considerat (ala il numai dac este $ormulat n scris %i semnat de Banc. !II. CLAU#E $INALE 1*.1. :odi$icarea prezentului contract se $ace numai prin act adi"ional ncheiat ntre pr"ile contractante. 1*.*. .rezentul contract, mpreun cu ane+ele sale care $ac parte integrant din cuprinsul su, reprezint (oin"a pr"ilor %i nltur orice alt n"elegere (er al dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. 1*.-. n cazul n care pr"ile %i ncalc o liga"iile lor, nee+ercitarea de partea care su$er (reun pre!udiciu a dreptului de a cere e+ecutarea ntocmai sau prin echi(alent nesc a o liga"iei respecti(e nu nseamn c ea a renun"at la acest drept al su. 1*.,. .rezentul contract a $ost ncheiat ntr0un numr de ............... e+emplare, din care .................... astzi ........................., data semnrii lui. CR01234R 5A62S3 107234R 5A62S3 NOTE) 1) n cazul n care de itorul ga!ist %i ene$iciarul creditului sunt persoane di$erite, atunci de itorul ga!ist (a fi denu$it fide'usor sau #arant. *) /escrierea unurilor n con$ormitate cu condi"iile speci$icate n contract. -) Se indic e+act att persoana care este n posesia unurilor ga!ate, ct %i locul unde se a$l unurile mai sus men"ionate. ,) /ac de itorul este minor, %i poate ga!a unurile pentru garantarea propriei datorii numai cu ncu(iin"area preala il a autorit"ii tutelare (art. 1*4 alin. * 'odul $amiliei). 6ste interzis ns ocrotitorului legal 0 printe sau tutore 0 s garanteze, n numele minorului (art. 1*4 alin. 1 'odul $amiliei) o liga"ia altuia. 1) ;a!ul, n ntregul su, garanteaz $iecare $rac"iune de datorie. 3) /ac creditorul se $olose%te de unurile ga!ate, de itorul poate cere ca ga!ul s $ie pus su sechestru (art. 134- 'od ci(il %i art. 143 'od de procedur ci(il). 7) 'reditorul pstreaz drept de reten"ie asupra unurilor ga!ate %i dup ce a $ost achitat datoria ini"ial dac a e$ectuat cheltuieli necesare %i utile pentru conser(area acestor unuri, pn la ram ursarea acestor c eltuieli inte#ral.