P. 1
Demersuri Integrate in Inv Primar

Demersuri Integrate in Inv Primar

|Views: 382|Likes:
Published by veronica
ttt
ttt

More info:

Published by: veronica on Nov 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2015

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Disciplinele şi ... dincolo de ele
 • 1.2. Abordarea integrată a curriculum-ului
 • 1.2.1 Ce este curriculum-ul integrat
 • 1.2.3. Argumente pentru abordarea integrată a curriculum-ului
 • LUCRAREA DE VERIFICARE 1
 • 2.1. Temele cross-curriculare: clarificări
 • 2.2. Temele cross-curriculare şi procesul de instruire
 • 2.3. Proiectarea temelor cross-curriculare – un model posibil
 • 2.3.1. Identificarea / selectarea temei
 • 2.3.4. Planificarea timpului
 • 2.3.5. Colectarea / mobilizarea resurselor necesare
 • 2.3.6. Proiectarea activităţilor de învăţare şi planificarea
 • 2.3.7. Desfăşurarea activităţii culminante şi evaluarea finală a temei
 • LUCRAREA DE VERIFICARE 2
 • BIBLIOGRAFIE
 • 3.1. Învăţarea – un proces integrat
 • 3.2. Învăţarea în cadrul proiectelor integrate / temelor cross-curriculare
 • 3.3. Declarativ, procedural şi conceptual în cunoaştere şi învăţare
 • 3.4.1. Inteligenţele multiple
 • 3.4.2. Învăţarea bazată pe proiect
 • 3.4.4. Învăţarea aventură / de tip expediţionar
 • LUCRAREA DE VERIFICARE 3

Program universitar de formare în domeniul
Pedagogie pentru Învăţământ Primar şi Preşcolar
adresat cadrelor didactice din mediul rural

DEMERSURI INTEGRATE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Forma de învăţământ ID - semestrul VI

2008

Lucian
CIOLAN

Laura Elena
CIOLAN

Ministerul Educaţiei,

şi Tineretului

Cercetării

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Proiectul pentru Înv
ăţământul Rural

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PRIMAR
ŞI PREŞCOLAR

Demersuri integrate în învăţământul
primar

Lucian CIOLAN Laura Elena CIOLAN

2008

© 2008

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Proiectul pentru Înv
ăţământul Rural

Nici o parte a acestei lucrări
nu poate fi reprodus
ă fără
acordul scris al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

ISBN 978-973-0-05393-7

Cuprins

Proiectul pentru Învăţământul Rural

i

Cuprins

Mesaj către cursanţi..........................................................................................................ii
Legenda.............................................................................................................................iv

Unitatea de învăţare 1: Abordarea integrată a curriculum-ului

Competenţele unităţii de învăţare 1.....................................................................................1
1.1. Disciplinele şi ... dincolo de ele...............................................................................2
1.2. Abordarea integrată a curriculum-ului.....................................................................5
1.2.1. Ce este curriculum-ul integrat.......................................................................5
1.2.2. Niveluri ale integrării.....................................................................................6
1.2.3. Argumente pentru abordarea integrată a curriculum-ului............................14
Lucrarea de verificare 1................................................................................................16
Bibliografia...................................................................................................................17

Unitatea de învăţare 2: Temele integrate / cross-curriculare

Competenţele unităţii de învăţare......................................................................................18
2.1. Temele cross-curriculare: clarificări.......................................................................19
2.2. Temele cross-curriculare şi procesul de instruire..................................................20
2.3. Proiectarea temelor cross-curriculare. Un model posibil.......................................22
2.3.1. Identificarea / selectarea temei..................................................................22
2.3.2. Identificarea asociaţiilor semnificative şi realizarea unei imagini globale
asupra temei........................................................................................................23
2.3.3. Definirea rezultatelor aşteptate (obiective / competenţe / valori / atitudini) pe
care elevii le vor dobândi la finalul studierii temei................................................25
2.3.4. Planificarea timpului...................................................................................25
2.3.5. Colectarea / mobilizarea resurselor necesare............................................26
2.3.6. Proiectarea activităţilor de învăţare şi planificarea.....................................27
2.3.7. Desfăşurarea activităţii culminante şi evaluarea finală a temei..................28
2.4. Evaluarea temelor cross-curriculare......................................................................29
Lucrarea de verificare 2................................................................................................34
Bibliografia...................................................................................................................34

Unitatea de învăţare 3: Învăţarea integrată la clasele primare

Competenţele unităţii de învăţare......................................................................................35
3.1. Învăţarea – un proces integrat...............................................................................36
3.2. Învăţarea în cadrul proiectelor integrate / temelor cross-curriculare......................38
3.3. Declarativ, procedural şi conceptual în cunoaştere şi învăţare.............................39
3.4. Strategii didactice şi teorii moderne ale învăţării în sprijinul integrării
curriculare....................................................................................................................42
3.4.1. Inteligenţele multiple...................................................................................42
3.4.2. Învăţarea bazată pe proiect.........................................................................47
3.4.3. Învăţarea bazată pe probleme.....................................................................50
3.4.4. Învăţarea aventură / de tip expediţionar......................................................53
Lucrarea de verificare 3................................................................................................54
Bibliografie...................................................................................................................55

Mesaj către cursanţi

ii

Proiectul pentru Învăţământul Rural

MESAJ CĂTRE CURSANŢI

Stimate cursant,

Bun venit în domeniul predării şi învăţării dincolo de discipline! Acest modul, numit
Demersuri integrate pentru învăţământul primar, îşi propune să-ţi ofere o pregătire care să
te asiste în proiectarea şi realizarea unor experienţe de învăţare semnificative, integrate,
care traversează configuraţia tradiţională a disciplinelor / obiectelor de studiu şi care au în
centru elevul, împreună cu lumea lui. Competenţele pe care le vei dobândi în cadrul
acestui modul îţi vor permite să te raportezi mai flexibil la ‚meseria’ de profesor pentru
învăţământul primar şi să le oferi elevilor tăi posibilitatea de a învăţa într-un mod natural şi
motivant.

Proiectarea şi organizarea educaţiei dincolo de discipline, pornind nu de la criteriile
teoretice academice ale disciplinelor, ci de la probleme, provocări şi realităţi ale vieţii
contemporane ar putea aduce beneficii semnificative în general, pentru toţi elevii,
contribuind la o mai bună contextualizare a învăţării, dar şi avantaje particulare pentru
elevii implicaţi

Ca urmare a parcurgerii modului de formare Demersuri integrate pentru învăţământul
primar, vei deveni un bun cunoscător al:
• modului în care se corelează disciplinele clasice pentru a le oferi elevilor experienţe
de învăţare integrate;
• nivelurilor de integrare a curriculum-ului şi a modului în care fiecare nivel
influenţează predarea şi învăţarea;
• abordărilor şi temelor cross-curriculare, ca „vehicul” al abordării integrate;
• posibilităţilor de a adresa învăţarea ca pe un proces integrat şi nu ca pe o
acumulare strictă de cunoştinţe disciplinare;

Competenţele pe care le vei dobândi în cadrul acestui modul te pot transforma într-un
cadru didactic modern şi apreciat, atât de colegi, cât şi de elevi. Posibilitatea de a vedea
predarea şi învăţarea ca procese care se petrec (şi) dincolo de structurile rigide ale
disciplinelor şi orarelor şcolare te pot transforma în profesorul pe care îl aşteaptă elevii tăi!

Obiectivele pe care şi le propune acest ghid sunt:
• Oferirea unei succinte baze teoretice şi metodologice pentru abordarea integrată a
curriculum-ului.
• Sprijinirea introducerii temelor cross-curriculare în practicile educaţionale din
învăţământul primar
• Oferirea de exemple de bune practici în domeniul abordării integrate a curriculum-
ului şi implementării temelor cross-curriculare

Evaluarea competenţelor tale se va realiza în două moduri: (1) prin intermediul a 3 lucrări
de verificare, situate la finalul fiecărei unităţi de învăţare, care vor cântări 60% din nota
finală; (2) prin examenul final, care va avea o pondere de 40% în nota finală.

Mesaj către cursanţi

Proiectul pentru Învăţământul Rural

iii

Fiecare lucrare de verificare se va redacta electronic, cu font 12 Arial sau Times New
Roman şi se va transmite tutorelui, în format electronic (prin email) şi / sau în plic, la
adresele indicate de acesta.

Nota unei lucrări de verificare se va obţine ca medie aritmetică a punctajelor parţiale
acordate de tutore pentru fiecare subiect în parte. Tutorele are obligaţia să anunţe în
avans cursanţii care este punctajul pentru fiecare subiect din lucrarea de verificare.
Recomandăm acordarea a 10 puncte pentru fiecare subiect. Toate subiectele din fiecare
lucrare de verificare sunt obligatorii, nerezolvarea sau rezolvarea nesatisfăcătoare a unui
subiect determinând decizia tutorelui de a solicita refacerea lucrării până la obţinerea notei
de trecere.

Principalele criterii care vor fi urmărite de către tutore în evaluarea lucrărilor de verificare
vor fi: exactitatea informaţiilor, completitudinea răspunsurilor, validitatea / fezabilitatea
soluţiilor oferite (unde este cazul).

Începeţi cu proiecte interdisciplinare mai mici, focalizate, care ŞTIŢI că vor avea succes!
Sunt atât de multe idei şi posibilităţi! Gândeşte larg, ambiţios, dar acţionează (măcar într-o
primă fază) local, contextual. Cel mai important element în asigurarea succesului unui
proiect este:

SĂ-ŢI PROPUI LUCRURI FEZABILE, CARE STAU ÎN PUTEREA TA!!!
SUCCES!

Lucian Ciolan

Laura Elena Ciolan

Notă: părţi ale acestui ghid au fost inspirate de un material publicat anterior în cadrul programului
„Şanse egale ...” derulat de Centrul Educaţia 2000+, România şi Institutul Naţional de Dezvoltare a
Curriculum-ului, Olanda: Dincolo de discipline. Ghid pentru învăţarea integrată / cross-curriculară.
Bucureşti: Humanitas, 2003.

Mesaj către cursanţi

iv

Proiectul pentru Învăţământul Rural

LEGENDA:

Pe parcursul acestui modul vom utiliza o serie de simboluri, pentru a
face unităţile de învăţare mai „prietenoase” şi pentru a marca în mod
distinct, dar unitar, apariţia unor elemente semnificative în text.

EXERCIŢIU / TEMĂ DE REFLECŢIE -

simbolul şi cuvântul asociat marchează o sarcină de lucru / de
învăţare. De cele mai multe ori ele iau forma unor exerciţii a căror
rezolvare contribuie în mod direct la sistematizarea cunoştinţelor şi la
formarea competenţelor prevăzute pentru respectiva unitate de
învăţare.

Pentru informare –

în cadrul acestor rubrici sunt prezentate informaţii relevante pentru
tematica în discuţie sau surse potenţiale pentru informare
suplimentară.

REŢINE! –

definiţii, sfaturi, idei sintetice sau pur şi simplu „ponturi” legate de
tematica abordată pe care merită să le reţii; elemente care au utilitate
practică directă.

Dixit! - marchează prezenţa unui citat dintr-o sursă relevantă.

Abordarea integrată a curriculum - ului

Proiectul pentru Învăţământul Rural

1

Unitatea de învăţare 1:

ABORDAREA INTEGRATĂ A CURRICULUM-ULUI

Cuprins

Competenţele unităţii de învăţare 1.....................................................................................1
1.1. Disciplinele şi ... dincolo de ele...............................................................................2
1.2. Abordarea integrată a curriculum-ului.....................................................................5
1.2.1. Ce este curriculum-ul integrat.......................................................................5
1.2.2. Niveluri ale integrării.....................................................................................6
1.2.3. Argumente pentru abordarea integrată a curriculum-ului............................14
Lucrarea de verificare 1................................................................................................16
Bibliografia...................................................................................................................17

Competenţe:

Parcurgerea acestei unităţi de învăţare ar trebui să conducă la formarea următoarelor
competenţe:

1. Identificarea şi operarea cu principalele concepte şi modele specifice abordării
integrate a curriculum-ului
2. Realizarea de corelaţii multi- şi interdisciplinare la nivelul programelor şcolare în
vigoare pentru învăţământul primar ;
3. Identificarea şi utilizarea adecvată a nivelurilor de integrare a curriculum-ului.

Abordarea integrată a curriculum - ului

2

Proiectul pentru Învăţământul Rural

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->