Sunteți pe pagina 1din 12

Orarul anului IV

SEMESTRUL I
Aprob: O. Dandara________________________ Prorector pentru activitatea didactica

iu a
L U & I

Ora
##.#" #$.%" #$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+ ##.#" #$.%" #$.!+ #!."+ #!.$" #+.!"

!"#
Drept ecolo'ic ()unciar V.Du*neanu aud.%#+ ,l. !A

!"$

!"%
aud.!$+ ,l. !

!"!
Metodica cercet-rii unor cate'orii de in)rac.iuni ,. ,u'ai aud.%$" ,l.!A

Drept ecolo'ic V. Du*neanu

Drept al antreprenoriatului /. Martin aud.!$+ ,l.!


Drept al antreprenoriatului O. Tretiacov aud.%#1 ,l.!A
Metodica cercet-rii unor cate'orii de in)rac.iuni ,. ,u'ai aud.+"0 ,l.%

Drept ecolo'ic ()unciar V.Du*neanu aud.%#+ ,l. !A

M A R 2 I

/ri*inolo'ia
/ri*inolo'ia A. 3av'a Aud.%#+ ,l.!A

A. 3av'a

aud.!$+ ,l. !
Drept interna.ional privat V.,ab-raud.%$% ,l. !A /ri*inali4tica ,. ,u'ai aud.%$% ,l.!A

Drept al antreprenoriatului /. Martin aud.%#1 ,l.!A

/ri*inali4tica ,. ,u'ai aud.%$" ,l.!A

#+.++ #0.#+ ##.#" #$.%"

Drept al antreprenoriatului /. Martin aud.%#+ ,l.!A

/ri*inolo'ia A. 3av'a Aud.%#1 ,l.!A


Metodica cercet-rii unor cate'orii de in)rac.iuni ,. ,u'ai aud.+%! ,l./

Drept interna.ional privat V.,ab-raud.%$" ,l. !A

#$.!+ #!."+

Drept interna.ional privat V.,ab-r- aud.!$+ ,l.!

M I E R / U R I

#!.$" #+.!" #+.++ #0.#+

Metodica cercet-rii unor cate'orii de in)rac.iuni( Mi5loacele te6nico7cri*inali4tice de ad*ini4trare a probelor 86. 8olubenco aud.!$+ ,l.! Drept ecolo'ic ()unciar V.Du*neanu aud.%#+ ,l. !A /ri*inolo'ia L. &e'ritu aud.%#1 ,l.!A

9 O I

##.#" #$.%" #$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+ /ri*inali4tica M. /6irila aud.## ,l.# Drept interna.ional privat V. ,ab-raud.## ,l. # Drept interna.ional privat V. ,ab-raud.#! ,l. # /ri*inali4tica M. /6irila aud.#! ,l.#

Metodica cercet-rii unor cate'orii de in)rac.iuni ,. ,u'ai aud.+ ,l.#

/ri*inali4tica ,. ,u'ai aud.%# ,l.# Drept ecolo'ic ()unciar V.Du*neanu aud.%# ,l. #

Drept al antreprenoriatului O. Tretiacov aud. %$" ,l.!A /ri*inali4tica ,. ,u'ai aud. %$" ,l.!A

/ri*inali4tica

86. 8olubenco aud.!$+ ,l. !

V I & E R I

#$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+ /ri*inali4tica M. /6irila aud.%: ,l.# 4(pDr. int. privatV. ,ab-raud.%: ,l. # 4(iDr. ecolo'icV.Du*neanu aud.%: ,l. #

4(p Drept interna.ional privat V.,ab-r- aud.!$+ ,l.! 4(i Drept ecolo'ic ()unciar( V. Du*neanu aud.!$+ ,l.!
4(pDr. int. Privat V. ,ab-raud.!# ,l. # 4(iDr. ecolo'icV.Du*neanu aud.!# ,l. # 4(pDr. ecolo'icV.Du*neanu aud.!" ,l. # 4(iDr. int. Privat V. ,ab-raud.!" ,l. #

/ri*inolo'ia L. &e'ritu aud.!#1A ,l.% 4(pDr. ecolo'icV.Du*neanu aud. !#1A ,l.% 4(iDr. int. privatV. ,ab-raud. !#1A ,l.%

/ri*inali4tica M. /6irila aud.!# ,l.#

iu a
L U & I

Ora
#$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+

!"+
/ri*inali4tica M. 8ru*e<a aud. !#1A ,l.% Dr. int. Privat I. 3ere*et aud. !#1A ,l.%

!":
Dr. int. Privat I. 3ere*et aud.+"0 ,l. % /ri*inali4tica M. 8ru*e<a aud.+"0 ,l.%

!"0
Drept ecolo'ic ()unciar V. Merlan aud.#"% ,l. %

!";
Drept al antreprenoriatului O. Tretiacov aud.!"! ,l.! Drept ecolo'ic ()unciar V. Merlan aud.!"! ,l. !
4(p Dr. int. Privat I. 3ere*et aud.$%+ ,l. %

/ri*inali4tica M. 8ru*e<a aud.#$0 ,l.%

M A R 2 I

##=#" #$=%" #$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+ #0=%"

/ri*inolo'ia L. &e'ritu aud.%#+ ,l.!A

/ri*inali4tica M. 8ru*e<a aud.%#1 ,l.!A

Dr. int. Privat I. 3ere*et aud.%$" ,l. !A

Metodica cercet-rii unor cate'orii de in)rac.iuni( Mi5loacele te6nico7cri*inali4tice de ad*ini4trare a probelor M. 86eor'6i.a aud.!$+ ,l.!
Metodica cercet-rii unor cate'orii de in)rac.iuni M. 8ru*e<a aud.: ,l.#
4(p Dr. ecolo'ic V. Merlan aud. ; ,l. # 4(i Dr. int. Privat I. 3ere*et aud. ; ,l. # 4(p Dr. int. Privat I. 3ere*et aud. #$ ,l. # 4(i Dr. ecolo'ic V. Merlan $ ,l. #

Metodica cercet-rii unor cate'orii de in)rac.iuni M. 8ru*e<a aud.; ,l.# /ri*inali4tica M. 8ru*e<a aud.%#+ ,l.!A
4(p Dr. int. Privat I. 3ere*et aud. %#+ ,l. !A 4(i Dr. ecolo'ic V. Merlan aud. %#+ ,l. !A

M I E R / U R I

#$.!+ #!."+ #!.$" #+.!"

/ri*inolo'ia L. &e'ritu aud.%#1 ,l.!A /ri*inali4tica M. 8ru*e<a aud.%#1 ,l.!A

/ri*inolo'ia A. 3av'a Aud.%$" ,l.!A Metodica cercet-rii unor cate'orii de in)rac.iuni A. /eac6ir aud.%$" ,l.!A

Metodica cercet-rii unor cate'orii de in)rac.iuni A. /eac6ir aud.%$% ,l.!A /ri*inolo'ia A. 3av'a Aud.%$% ,l.!A

#+.++

/ri*inolo'ia

A. 3av'a

aud.!$+ ,l. !

#0.#+ ##=#" #$=%" 9 O I #$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+ #0=%" Drept al antreprenoriatului O. Tretiacov aud.#" ,l.#

Drept ecolo'ic ()unciar

V. Du*neanu

aud.!$+ ,l.! aud.!$+ ,l.!


/ri*inali4tica M. 8ru*e<a aud.#"% ,l.%
4(p Dr. ecolo'ic V. Merlan aud.+ ,l.#

Drept interna.ional privat I.3ere*et


Drept ecolo'ic V. Merlan aud.+"0 ,l.%

Drept al antreprenoriatului Dr. int. Privat I. 3ere*et O. Tretiacov aud.!" ,l.# aud.!"! ,l. ! /ri*inali4tica M. 8ru*e<a aud.!"! ,l.!

V I & E R I

#$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+

4(p 4(i

Drept ecolo'ic ()unciar Drept interna.ional privat Drept al antreprenoriatului


Drept ecolo'ic V. Merlan aud.%#+ ,l.!A

V. Du*neanu I.3ere*et O. Tretiacov

aud.#$0 ,l.% aud.#$0 ,l.% aud. !$+ ,l.!


/ri*inali4tica M. 8ru*e<a aud.!" ,l.#

Drept al antreprenoriatului O. Tretiacov aud.%$" ,l.!A

iua Ora

!"1

!#"
/ri*inali4tica

!$" 7an'lo)onie

!$#7 )ranco)onie

L U & I

#$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+

Drept al antreprenoriatului E. /o5ocaru M. 86eor'6ita

aud.# ,l.#

aud.# ,l.#

/ri*inali4tica ,. ,u'ai aud.!# ,l.#

#0.%" M A R 2 I ##.#" #$.%" #$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+

Dr. int. Privat I. /-p-.>naud.+"0 ,l. % Dr. int. Privat I. /-p-.>naud.#"% ,l. %

Metodica cercet-rii unor cate'orii de in)rac.iuni( Mi5loacele te6nico7cri*inali4tice de ad*ini4trare a probelor M. 86eor'6i.a aud.#$0 ,l.%
Drept al antreprenoriatului &. ,acalu aud. !#1A ,l.% Metodica cercet-rii unor cate'orii de in)rac.iuni M. De*cenco aud. !#1A ,l.% /ri*inolo'ia L. &e'ritu aud.+"0 ,l.% Drept al antreprenoriatului &. ,acalu aud.+"0 ,l.% /ri*inali4tica M. /6irila aud.#"% ,l.% Drept ecolo'ic R. Iordanov aud.#"% ,l.% Dr. int. Privat V. /o5ocaru aud.!"! ,l. ! /ri*inali4tica M. /6irila aud. !"! ,l. !

#$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+

Drept interna.ional privat

V./o5ocaru aud.# ,l.# aud.# ,l.#

Drept ecolo'ic ()unciar R. Iordanov


/ri*inali4tica ,. ,u'ai aud.%: ,l.#

M I E R / U R I

/ri*inali4tica M. /6irila aud.!# ,l.#

#0.%" #;.+"

/ri*inali4tica M. /6irila aud.+ ,l.#

#$.!+ #!."+ 9 O I

4(p Dr. ecolo'icR. Iordanov aud. +"0 ,l. % 4(i Dr. int. Privat I. /apatina aud. +"0 ,l. %

4(p Dr. int. Privat I. /apatina aud. #"% ,l. % 4(i Dr. ecolo'ic R. Iordanov aud. #"% ,l. %

/ri*inolo'ia A. ,olo'an Aud.$$ ,l.#

4(p Dr. int. Privat V. /o5ocaru aud. !"!

,l. !

4(i Dr. ecolo'ic O. Secrieru aud. !"! ,l. ! 4(p Dr. int. Privat M. ,uruiana aud. %#1 ,l. !A 4(i Dr. ecolo'ic R. Iordanov aud. 319 Bl. 4A

#!.$" #+.!"

/ri*inolo'ia L. &e'ritu aud.+"0 ,l.%

Metodica cercet-rii unor cate'orii de in)rac.iuni M. De*cenco aud.#"% ,l.%

Dr. ecolo'ic O. Secrieru aud. !"! ,l. !

#+.++ #0.#+

4(p Drept interna.ional privat

V./o5ocaru aud.# ,l.# aud.# ,l.#

4(i Drept ecolo'ic ()unciar R. Iordanov /ri*inolo'ia


Dr. ecolo'ic R. Iordanov aud. +"0 ,l. % /ri*inali4tica ,. ,u'ai aud.+"0 ,l.%

V I & E R I

#$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+

I. /iobanu

aud.# ,l. #
Drept al antreprenoriatului I. Mi6alac6i aud. 1 ,l. #
/ri*inolo'ia L. &e'ritu aud. 1 ,l. #

/ri*inali4tica ,. ,u'ai aud.#"% ,l.% Dr. ecolo'ic R. Iordanov aud. #"% ,l. %

Dr. int. Privat M. ,uruiana aud. !"! ,l. ! Drept al antreprenoriatului &. ,acalu aud. !"! ,l. !

iua Ora
L U & I #$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+

!##
Dr. ecolo'ic E. /rivorucica aud. : ,l. # /ri*inali4tica ,. ,u'ai aud.: ,l.#

!#$
Drept al antreprenoriatului O. Tretiacov aud.; ,l.# Dr. ecolo'ic E. /rivorucica aud. ; ,l. #

!#%
/ri*inali4tica ,. ,u'ai aud.#$ ,l.# /ri*inolo'ia L. &e'ritu aud.#$ ,l.#

/ri*inali4tica

86. 86eor'6ita

aud.# ,l.#

M A R 2 I

#$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+ #$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+

E?ecutarea 6otaririlor 5udecatore4ti cu caracter civil O. &ovicov # ,l.# Drept interna.ional privat M.,uruiana aud.# ,l.#
Drept al antreprenoriatului O. Tretiacov aud.#% ,l.# /ri*inali4tica ,. ,u'ai aud.%# ,l.# Dr. ecolo'ic E. /rivorucica aud. %# ,l. #

Dr. int. Privat M. ,uruiana aud. %" ,l.#


4(p Dr. ecolo'ic E. /rivorucica aud. ## ,l. # 4(i Dr. int. Privat M. ,uruiana aud. ## ,l.# 4(p Dr. int. Privat M. ,uruiana aud. #! ,l.# 4(i Dr. ecolo'ic E. /rivorucica aud. #! ,l. #

M I E R / U R I

E?ec. 6ot 5ud. R. Tal*aci aud. ## ,l.#

/ri*inali4tica ,. ,u'ai aud.#! ,l.#

Drept ecolo'ic ()unciar R. Iordanov

aud.# ,l.#

J O I

#$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+ #0=%"

Drept al antreprenoriatului &. Ro@ca 4(p 4(i


Dr. int. Privat M. ,uruiana aud. %#+ ,l.!A Drept al antreprenoriatului O. Tretiacov aud.+"0 ,l.% /ri*inali4tica ,. ,u'ai aud.#" ,l.#

aud.# ,l.#

Drept ecolo'ic ()unciar R. Iordanov aud.# ,l.# Drept interna.ional privat M.,uruiana aud.# ,l.#
/ri*inali4tica ,. ,u'ai aud.%#1 ,l.!A E?ec. 6ot 5ud. O. &ovicov aud. %$1 ,l.!A /ri*inolo'ia L. &e'ritu aud.## ,l.# E?ec. 6ot 5ud. O. &ovicov aud. %$" ,l.!A
4(i Dr. int. Privat M. ,uruiana aud. %$" ,l. !A

V I

#$.!+ #!."+

Dr. int. Privat M. ,uruiana aud. #! ,l.#

N E R I

#!.$" #+.!" #+.++ #0.#+

/ri*inolo'ia
/ri*inolo'ia I. /iobanu aud.## ,l.#

I. /iobanu

aud.# ,l. #
4(p Dr. ecolo'ic E. /rivorucica aud. #! ,l. #

iua Ora
L U & I

!#!

!#+
Drept ecolo'ic P. a*)ir

!#:
aud.!"+ ,l. !

!#0
Econ.Partic. contr.in dr.econ. A. /u<netov aud. $$,# Intern.Arb. co*.inern. A. ,alan Aud.$%,#

#$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+

E?ecutarea 6otaririlor 5udecatore4ti cu caracter civil D. Vi4ternicean aud.!"+ ,l. !


Dr. ecolo'ic E. /rivorucica aud. : ,l. # /ri*inali4tica A. /eac6ir aud.; ,l.# E?ec. 6ot 5ud. D. Vi4ternicean aud. #$ ,l.#

/ri*inolo'ia L. &e'ritu aud.+ ,l.#

M A

#$.!+ #!."+

Drept interna.ional privat

V./o5ocaru aud. !"+ ,l. !

R 2 I

#!.$" #+.!" #+.++ #0.#+

/ri*inali4tica M. De*cenco aud.: ,l.#

Dr. ecolo'ic E. /rivorucica aud. ; ,l. # Drept al antreprenoriatului V. A>ncu aud.!# ,l.#

Drept al antreprenoriatului V. A>ncu aud.#$ ,l.# Dr. ecolo'ic E. /rivorucica aud. !" ,l. #

/on4t. Ad*. Pub. Loc. E. ,obeica aud. + ,#.#


Econ.Partic. contr.in dr.econ. A. /u<netov aud.%" ,#.# /on4t. Ad*. Pub. Loc. E. ,obeica aud. +,#.#

M I E R / U R I

#$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+ #0=%"

/ri*inolo'ia
/ri*inolo'ia I. /iobanu aud.#"% ,l.% E?ec. 6ot 5ud. D. Vi4ternicean aud. #"% ,l.%
4(p Dr. int. Privat &. Duca aud. #"% ,l.%

I. /iobanu

aud.!"+ ,l. !
/ri*inali4tica M. /6irila aud. #; ,l.# Dr. int. Privat &. Duca aud. +%$ ,l./. Dr. ecolo'ic E. /rivorucica aud. +%$ ,l./
Intern.Arb. co*.inern. A. ,alan Aud.#$ ,#. #

E?ec. 6ot 5ud. D. Vi4ternicean aud. !"! ,l.! /ri*inolo'ia I. /iobanu aud. !"! ,l.!
4(i Dr. int. Privat &. Duca aud. !"!

Dr. int. Privat &. Duca aud. %$" ,l.!A /ri*inolo'ia I. /iobanu aud. %$" ,l.!A

,l.!

9 O I

#$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+


4(p Dr. ecolo'ic E. /rivorucica aud. %# ,l.#

/ri*inali4tica

M. De*cenco

aud.!"+ ,l.!

4(p Drept interna.ional privat V./o5ocaru aud. !"+ ,l. ! 4(i Drept ecolo'ic P. a*)ir aud.!"+ ,l. !
4(i Dr. ecolo'ic E. /rivorucica aud. %# ,l.#

/ri*inali4tica M. /6irila aud.+%$ ,l./.

V I & E R

##.#" #$.%" #$.!+ #!."+

/ri*inali4tica M. /6irila aud.#"% ,l.%

Drept

al

antreprenoriatului &. Ro@ca

aud. !"+ ,l. !

#!.$" #+.!" #+.++ #0.#+ #0=%"

Drept al antreprenoriatului V. A>ncu aud.%#+ ,l.!A /ri*inali4tica M. De*cenco aud.#; ,l.$b Dr. int. Privat &. Duca aud. %#1 ,l.!A

/ri*inali4tica A. /eac6ir aud.%#1 ,l.!A Dr. int. Privat &. Duca aud. %#1 ,l.!A

4(p Dr. ecolo'ic E. /rivorucica aud. %$" ,l.!A 4(i Dr. int. Privat &. Duca aud. %$" ,l.!A

4(p Dr. int. Privat &. Duca aud. %$% ,l.!A 4(i Dr. ecolo'ic E. /rivorucica aud. %$% ,l.!A

Drept al antreprenoriatului V. A>ncu aud.%$% ,l.!A /ri*inali4tica M. /6irila aud.%$% ,l.!A

iua
L U & I

Ora
#$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+ #$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+

!#;
Drept interna.ional privat Drept
4(p Dr. ecolo'ic P. a*)ir aud. %" ,l.# 4(i Dr. int. Privat I. /apa.>n- aud. %" ,l.#

!#1
I./apa.>n- aud. 1 ,l.# aud. 1 ,l.# ecolo'ic P. a*)ir
4(p Dr. int. Privat I. /apa.>n- aud. %: ,l.# 4(i Dr. ecolo'ic P. a*)ir aud. %: ,l.#

M A R 2 I

4(i Drept ecolo'ic P. a*)ir aud. 1 ,l.# 4(p Drept interna.ional privat I./apa.>n- aud. 1 ,l.#
Dr. ecolo'ic P. a*)ir aud. %: ,l.# Dr. int. Privat I. /apa.>n- aud. ## ,l.# Dr. int. Privat I. /apa.>n- aud. !# ,l.# Dr. ecolo'ic P. a*)ir aud. #! ,l.#

M I E R / U R I 9 O I

#$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+ #$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+

Prel. Metodica cercet-rii unor cate'orii de in)rac.iuni M. De*cenco aud.!"! ,l.!

Drept al antreprenoriatului A. /alenic aud.!$+ ,l./

Drept al antreprenoriatului A. /alenic aud.1 ,l.#


Se*. Metodica cercet-rii unor cate'orii de in)rac.iuni M. De*cenco aud.1 ,l.# /ri*inali4tica A. /eac6ir aud.#" ,l.#

/ri*inolo'ia
/ri*inolo'ia aud. 1 ,l.# /ri*inali4tica I. aporo5an

I. aporo5an

aud. 1 ,l.#

M. De*cenco

aud.$$ ,l.#

/ri*inolo'ia aud. #" ,l.#

I. aporo5an

V I & E R I

#$.!+ #!."+ #!.$" #+.!" #+.++ #0.#+ #0=%"

/ri*inali4tica
/ri*inali4tica M. De*cenco

M. De*cenco

aud. 1 ,l.#

aud.%# ,l.#

Drept al antreprenoriatului A. /alenic aud.+%$ ,l./

/ivil Prel. E?ec. Aot 5ud. V. /ai4>n aud. $$ ,l.# Econ. Prel. Partic. contr.in dr.econ. A. /alenic aud. $% ,l.# /ri*inali4tica A. /eac6ir aud.%# ,l.# /ivil Se*. E?ec. Aot 5ud. V. /ai4>n aud. $$ ,l.# Econ. Se*. Partic. contr.in dr.econ. A. /alenic aud. $% ,l.#

Decanul )acult-.ii de drept

S. ,-ie@u

S-ar putea să vă placă și