Sunteți pe pagina 1din 56

Aprobat: prin Hotrrea Curii de Conturi

nr. 53 din 23 noiembrie 2012

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

RAPORTUL auditului bugetelor unitilor administrativ-teritoriale i gestionrii patrimoniului public din raionul a!ul pe anul "#$$

%oiembrie "#$"

uprins I. Introducere.............................................................................................................3 II. Constatri, conclu ii i recomandri!!!!!..!!!!!!!!!!!.." Obiectivul &' Au evaluat, prognozat i administrat UAT veniturile bugetare n conformitate cu Legea privind finanele publice locale i cu alte acte normative n vigoare?..............................................................................................." Obiectivul &&' Au format i realizat UAT partea de cheltuieli a bugetelor n conformitate cu actele normative n vigoare?....................................22 Obiectivul &&&' Au raportat UAT n modul corespunztor, au gestionat i administrat eficient patrimoniul public? 3"

Conclu ii #enerale de audit!...!...!!!!!!!!!!!!!!!!!...$0 %ista abrevierilor ....................................................................................................$1 &ne'a nr.1. (tructura veniturilor bu#etelor )&* din raionul Ca+ul n anul 2011!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$2 &ne'a nr.2. (tructura veniturilor bu#etelor )&* din raionul Ca+ul, n dinamic, pe anii 200,-2011...................................................................................................$3 &ne'a nr.3. .'ecutarea c+eltuielilor bu#etului raionului Ca+ul pe anul 2011 potrivit clasi/icaiei economice!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..$$ &ne'a nr.0. &nali a e'ecutrii c+eltuielilor bu#etelor )&* din raionul Ca+ul pe anii 2010-2011 potrivit clasi/icaiei /uncionale................................................$$ &ne'a nr.$. 1biectivele auditului, domeniul de aplicare i metodolo#ia..............$2

&( &%TRO)U *R*

Curtea de Conturi, n temeiul art.23 4i art.31 din %e#ea Curii de Conturi 1, a iniiat auditul bu#etelor unitilor administrativ-teritoriale 4i #estionrii patrimoniului public din raionul Ca+ul pe anul 2011, avnd drept scop veri/icarea respectrii de ctre autoritile administraiei publice locale din raionul Ca+ul a prevederilor re#ulamentare n e'erciiul bu#etar5 relevanei cadrului normativ n materie de proceduri de evaluare, pro#no i colectare a impo itelor i ta'elor locale, precum i de #estiune a c+eltuielilor bu#etare5 administrrii i inte#rit ii patrimoniului public. Raionul Ca+ul este o unitate administrativ-teritorial situat n sud-vestul Republicii Moldova, care la vest se nvecinea cu Rom6nia 78udeul 9alai:, iar la sud-est - cu )craina 7Re#iunea 1desa:. Centrul administrativ este oraul Ca+ul, situat la 1"0 ;m de mun.C+i4inu. (upra/aa total a raionului este de 1$0$ ;m 2 , sau 1$0,$ mii +a, inclusiv< terenuri a#ricole = 11$,, mii +a, plantaii /orestiere = 13,1 mii +a, terenuri ale /ondului apelor = 3,0 mii +a, terenuri destinate industriei = 2,3 mii +a etc. >opulaia raionului la 01.10.2012 constituia 120,3 mii de locuitori 2 7inclusiv< urban = 3,," mii, i rural = 3$,1 mii:. %a situaia din 31.12.2011, n raionul Ca+ul, sub di/erite /orme or#ani atorico-8uridice, au /ost nre#istrai n total 2,0$0 de antreprenori, inclusiv< 2$10" #ospodrii rneti, 23 ntreprinderi municipale etc. Raionul Ca+ul este persoan 8uridic de drept public 4i dispune, n condiiile le#ii, de un patrimoniu distinct de cel al statului 4i al altor uniti administrativteritoriale5 este o unitate administrativ-teritorial, alctuit din sate 7comune: 4i ora4e, unite prin teritoriu, relaii economice 4i social-culturale. ?n structura sa, raionul include 1 ora, inclusiv o localitate din componena acestuia, i 32 de sate@comune, inclusiv $3 de localiti din componena lor, #rupate n 3" de primrii. &dministraia public local a raionului, care este /ormat n con/ormitate cu %e#ea privind or#ani area administrativ-teritorial a Republicii Moldova 3 i activea con/orm %e#ii privind administraia public local 0, administrea resursele /inanciare 4i drepturile patrimoniale n interesul populaiei locale. Reieind din domeniile de activitate a &&>%, stabilite prin %e#ea nr.03$ABI din 23.12.2002$, competenele 4i responsabilitile &&>% snt divi ate n dou niveluri< nivelul I = competenele autoritilor publice care snt constituite 4i activea pe teritoriul ora4ului, comunei sau satului, pentru promovarea intereselor 4i soluionarea problemelor colectivitilor locale 7consiliile locale - ca autoriti deliberative, 4i primriile - ca autoriti e'ecutive:5 nivelul II = competenele autoritilor publice care snt constituite 4i activea pe teritoriul unitii autonome,
1 2

%e#ea Curii de Conturi nr.221-ABI din 0$.12.2003 7cu modi/icrile ulterioare:. (ursa< +ttp<@@CCC.re#istru.md@stat0D1Dmd@. Re#istrul de stat la situaia din 01.10.2012 . +ttp<@@CCC.statistica.md@public@/iles@publicatiiDelectronice@MoldovaDnDci/re@2011@MoldovaDnDci/reD2011DromDrus.pd/. 3 %e#ea nr."20-AB din 2".12.2001 E>rivind or#ani area administrativ-teritorial a Republicii MoldovaF. 4 %e#ea nr.032-ABI din 23.12.2002 E>rivind administraia public localF 7n continuare - %e#ea nr.032-ABI din 23.12.2002:. 5 %e#ea nr.03$-ABI din 23.12.2002 E>rivind descentrali area administrativF 7n continuare = %e#ea nr.03$ -ABI din 23.12.2002:.

pentru promovarea intereselor 4i soluionarea problemelor populaiei )&* 7CR 4i pre4edintele raionului:. Cadrul deci ional i operaional privind asi#urarea e'erciiului bu#etar la nivel raional ine de competena Consiliului raional i a preedintelui raionului, iar a bu#etelor locale ale oraelor@satelor@comunelor din cadrul raionului = de competena &&>% ale )&* corespun toare. Con/orm prevederilor %e#ii nr.3,"AB din 12.10.20032 7art.30:, /uncia de e'ecutor principal de bu#et este e'ercitat de pre4edintele raionului, primarii oraelor@satelor@comunelor. ?n con/ormitate cu prevederile le#ale, )&* bene/icia de autonomie deci ional, or#ani aional, #estionar 4i are dreptul la iniiativ n ceea ce prive4te administrarea treburilor publice locale, e'ercitndu-4i, n condiiile le#ii, autoritatea n limitele teritoriului administrat. ?n aspect /inanciar, bu#etele )&* constituie elemente independente, care se elaborea , se aprob 4i se e'ecut n condiii de autonomie /inanciar. &&>% urmea a /i consultate n modul corespun tor asupra procedurilor de redistribuire a resurselor ce urmea a /i alocate acestora. ?n anul 2011, din bu#etele )&* au /ost /inanai 322 ordonatori teriari de credite, inclusiv< $, instituii pre4colare, 23 instituii de nvmnt 4colare, 2 tabere de odi+n, 2 4coli mu icale, 2 instituii e'tra4colare, 03 biblioteci, 2 mu ee, 0$ case de cultur, 2" colective populare model, 3 4coli sportive, 1 centru de tineret etc. %a /inele anului 2011, numrul an#a8ailor n domeniile /inan ate din bu#etele )&* a constituit $23$ de uniti, /iind ncadrate n< autoritile e'ecutive = 23$5 aprarea naional = 05 meninerea ordinii publice = 3"5 instituiile pre4colare = 13,05 instituiile de nvmnt = 02,05 instituiile culturale = 0205 alt personal = $01. adrul legislativ i normativ relevant Ga ele 8uridice, or#ani atorice 4i /inanciare de constituire 4i utili are a bu#etului )&* snt re#lementate de %e#ea nr.3,"-AB din 12.10.2003, %e#ea nr.30"-AIII din 20.0$.1,,2", %e#ea nr.032-ABI din 23.12.2002, precum 4i de alte acte le#islative 4i normative n domeniul politicii bu#etar-/iscale. .videna contabil n autoritile publice auditate este re#lementat de %e#ea nr.113-ABI din 2".00.200"35 Instruciunile aprobate prin 1rdinele ministrului /inanelor< nr.$1 din 12.03.2000,, nr.,3 din 1,.0".201010 i nr.,0 din 1,.0".2010115 precum 4i de alte acte cu caracter normativ. Aspectul general privind e+ecutarea veniturilor i c!eltuielilor bugetelor UAT din raionul a!ul
6 7

%e#ea nr.3,"-AB din 12.10.2003 E>rivind /inanele publice localeF 7n continuare = %e#ea nr.3,"-AB din 12.10.2003:. %e#ea nr.30"-AIII din 20.0$.1,,2 E>rivind sistemul bu#etar 4i procesul bu#etarF 7n continuare = %e#ea nr.30"-AIII din 20.0$.1,,2:. 8 %e#ea contabilitii nr.113-ABI din 2".00.200" 7n continuare = %e#ea nr.113-ABI din 2".00.200":. 9 Instruciunea ECu privire la evidena contabil a e'ecuiei bu#etului raional, municipal Gli, municipal C+i4inu 4i bu#etului central al unitii teritorial-autonome cu statut 8uridic special n direciile /inaneF, aprobat prin 1rdinul ministrului /inanelor nr.$1 din 12.03.2000. 10 Instruciunea ECu privire la evidena contabil n instituiile publiceF, aprobat prin 1rdinul ministrului /inanelor nr.,3 din 1,.0".2010 7n continuare = Instruciunea aprobat prin 1rdinul ministrului /inanelor nr.,3 din 1,.0".2010:. 11 Instruciunea ECu privire la evidena contabil n contabilit ile centrali ate din cadrul primriilor satelor 7comunelor: oraelorF, aprobat prin 1rdinul ministrului /inanelor nr.,0 din 1,.0".2010 7n continuare = Instruciunea aprobat prin 1rdinul ministrului /inanelor nr.,0 din 1,.0".2010:.

>otrivit rapoartelor privind e'ecutarea bu#etelor )&* din raion pe anul 2011, veniturile bu#etare pe anul 2011 au /ost aprobate n sum total de 203,1 mil. lei, ulterior /iind recti/icate pn la suma total de 22",3 mil.lei. >revederile de/initive la partea de venituri au /ost e'ecutate la nivel de ,,,"H, sau 222,2 mil. lei. ?n structur, veniturile proprii s-au e'ecutat la nivelul de 103,$H, sau 22,0 mil. lei, cu ponderea n totalul bu#etelor )&* din raion de 23,0H, /iind n cre tere cu 1," puncte procentuale /a de e'erciiul bu#etar e'ecutat n anul 2010. .'ecutarea prii de venituri ale bu#etelor )&* din raionul Ca+ul se pre int n /elul urmtor<
*abelul nr.1 7mii lei:
-./Ponderea, -./Ponderea, -./Ponderea,
)epiri -2/3 nereali1ri --/

&ndicatorii
1

Planul aprobat
2

Planul recti0icat
0

*+ecutat -reali1at/
2

"

3 I 72 - 0:

Venituri, total, inclusiv< 9enituri proprii Benituri /iscale Benituri ne/iscale :i;loace speciale <onduri speciale =ranturi Total (fr transferuri de la bugetul de stat i granturi) *rans/eruri de la bu#etul de stat pentru c+eltuieli curente 7art.311: &locaii de la bu#etul de stat pentru c+eltuieli curente 7art.331.01: &locaii de la bu#etul de stat pentru c+eltuieli capitale 7art.332.01: *rans/eruri ntre componentele bu#etelor 7art.322: Total, transferuri de la bugetul de stat

"45$"6,7 5645#,3 033,,,0 3$$1,3 $43"4,6 $5#,# 65#,# 68$55,# 12,1$0,0

$##. "3,". 1,,"H 3,0H 5,5. #,$. #,3. 3$,8. 23,2H 0,0H

"76"56,5 7#3$3,# $1$22,$ 3"$0,$ $38#$,6 $5# $555,5 64384,6 12,12,,$ 0,10,2 $110 12030,2 $8$"64,3

$##. "",7. 1,,3H 3,3. 5,". #,$. #,7. "6,5. 23,3H 1,3H 1,,H 0,$H 6$,7.

"77558,7 7"43$,8 $30,1,0 ,300,, $$5$4,5 $5",$ $"#4,$ 64$"5,5 12,12,,$ 0,10,2 $022," 12030,2 $8$""6,#

$##,# . "3,4. $8,8. 3,5. #,$. #,5. "6,5. 23,$H 1,3H 1,,H 0,$H 6$,6.

-786,8 "$$5,8 1$23,$ $,0,0 ",$ -354,4 -"77," 0,0 0,0 -0",3 0,0 -46,3

$#3,5. 103,0H 102,"H 5",5. $#$,". 65,5. 88,7. 100,0H 100,0H ,,,1H 100,0H $##,#.

4,3. -"356,"

3$20,0 2"$2,2 $654"",7

1,0H 1,1H 6#,6.

>urs' Raportul privind e'ecutarea bu#etelor unitilor administrativ-teritoriale la venituri, pe toate componentele, pe anul 2011 7J. nr.$20102:

Katele din tabel denot c, n anul 2011, veniturile bu#etelor )&* din raion nu au /ost e'ecutate /a de prevederile recti/icate, nereali rile constituind 2,",, mii lei. ?n po/ida /aptului c veniturile /iscale i ne/iscale au /ost reali ate cu depiri /a de prevederile recti/icate, 1" primrii nu au asi#urat e'ecutarea veniturilor /iscale, iar 11 primrii = a veniturilor ne/iscale, nereali rile constituind, respectiv, 010," mii lei i 1"",2 mii lei. &nali a structurii veniturilor bu#etelor )&* denot c, n anul 2011, sursa principal a acestora rmne a /i trans/erurile din bu#etul de stat, a cror pondere a constituit "1,"H, /iind n cre4tere cu 2,1H /a de anul 200,. >onderea veniturilor proprii a constituit 23,0H, acestea /iind urmate de mi8loacele speciale = 0,3H. Ke menionat c pe parcursul ultimilor ani veniturile totale ale bu#etelor )&* au crescut de la 200,2 mil.lei 7n anul 200,: pn la 222,2 mil.lei 7n anul 2011:, ns, n po/ida acestui /apt, ponderea veniturilor proprii n totalul veniturilor, ncepnd cu anul 2003 730,3H: i pn n anul 2011 723,0H:, s-a diminuat n 0 ani cu 2,, punte procentuale. ?n perioada anilor 2003-2011, o diminuare a ponderii de la
5

-./
,

%ivelul e+ecutrii, 88,6.

22,3H pn la 1,,,H au nre#istrat i veniturile din ncasrile /iscale, totodat /iind constatat o micorare uoar a veniturilor ne/iscale 7de la 0,0H pn la 3,$H: i a celor din mi8loacele speciale 7de la $,,H pn la 0,3H:. *otalitatea bu#etelor )&* 7de nivelul I 4i nivelul II: din raion, care includ veniturile 4i c+eltuielile necesare pentru e'ercitarea /unciilor ce in de competena &&>%, con/orm le#islaiei n vi#oare, 4i a celor dele#ate de 9uvern, se pre int n tabelul ce urmea <
*abelul nr.2 7mii lei:
0a de ?ncasri, -./%ivelul c!eltuielilor 9enituri >oldul #$(#$("#$$ mi;loacelor disponibile la !eltuieli la >oldul 3$($"("#$$ mi;loacelor disponibile

e+ecutrii, -./%ivelul

Tipul de buget

Aprobat Recti0icat *+ecutat

Aprobat Recti0icat *+ecutat

@ugetele UAT din "55#5,4 "45$"6,7 "76"56,5 "77558,7 88,6 "5#745," "847$6,5 "67353,6 83,5 $8576," -85"4,$ $#3,6 raionul a!ul, din care' Gu#etul r-nal 7nivelul II: 12,2$,1 02200,2 31300,2 3$"20,1 110,2 02200,2 00302,3 00,22,0 ,1,3 11110,3 -$121,, 110,0 Gu#etul local 7nivelul I: 12300,3 20$,2",0 23$,$3,3 230",,,$ ,",3 203003 20,311,$ 23$021," ,0,3 3"$2,0 -0222,2 102,0 inclusiv< trans/eruri ctre 12,310,0 12,32,,$ 1222$",0 ,3,2 12,310 12,32,,$ 1222$0," ,3,2 30"0,3 100,0 )&* de nivelul I >urs' Raportul privind e'ecutarea bu#etelor )&* la venituri pe toate componentele pe anul 2011 7J. nr.$20102:

?n anul 2011, c+eltuielile de cas ale bu#etelor )&* din raion s-au e'ecutat la nivel de ,3,3H 72"2,0 mil.lei: /a de indicii recti/icai. Lu au /ost e'ecutate c+eltuieli n sum total de 13,2 mil. lei 7inclusiv la nivelul bu#etelor )&* de nivelul I - 10,3 mil. lei:, sau 2,2H /a de c+eltuielile recti/icate, din care< 2," mil.lei 710,3H: revin c+eltuielilor pentru retribuirea muncii5 ",3 mil.lei 700,1H: = c+eltuielilor pentru plata mr/urilor i serviciilor5 0,3 mil.lei 722,0H: = c+eltuielilor capitale. )nele din cau ele nee'ecutrii c+eltuielilor de ctre )&* de nivelul I snt nealocarea din bu#etul raional a trans/erurilor n sum de 30"0,3 mii lei, precum i nee'ecutarea veniturilor din mi8loace speciale cu 233",2 mii lei. %a situaia din 01.01.2012, bu#etele )&* din raion au nre#istrat un sold neutili at de mi8loace /inanciare n sum total de 1,32",2 mii lei 7/iind n descretere /a de cel de la nceputul anului bu#etar cu $,33,2 mii lei:, din care< 11110,3 mii lei = la contul bu#etului raional, 4i 3"$2,0 mii lei = la contul bu#etelor satelor@comunelor@ora4ului. .'erciiul bu#etar s-a nc+eiat cu un de/icit bu#etar n sum total de ,320,1 mii lei, sursa de /inanare /iind soldul mi8loacelor publice /ormat la nceputul anului 7din e'erciiul bu#etar 2010: n sum de 2$30$,0 mii lei. >rin prisma clasi/icaiei economice, ponderea cea mai mare n totalul c+eltuielilor bu#etelor )&* din raion revine c+eltuielilor pentru remunerarea muncii i plilor a/erente acestora = $,,2H, /iind urmate de c+eltuielile pentru plata mr/urilor 4i serviciilor = 1,,2H, trans/erurile curente = ",$H. >onderea c+eltuielilor capitale n structura total a c+eltuielilor bu#etare n perioada anilor 2010 i 2011 a constituit cte 13,2H.
6

e+ecutrii, -./%ivelul

)e0icit --/*+cedent -2/3

Con/orm clasi/icaiei /uncionale, ponderea cea mai mare n totalul c+eltuielilor bu#etelor )&* revine c+eltuielilor n s/era nvmntului = 130,3 mil.lei, sau 2$,0H, la componenta respectiv de c+eltuieli nre#istrndu-se 4i cele mai mari sume nevalori/icate = 3,1 mil. lei 7nivelul de reali are - ,$,"H:. C+eltuielile la compartimentul ECultura, arta, sportul 4i activitile pentru tineretF au constituit 13,2 mil.lei, sau 0,,H. In/ormaii detaliate privind veniturile 4i c+eltuielile bu#etelor )&* din raionul Ca+ul snt pre entate n &ne'ele nr.1, nr.2, nr.3 i nr.0 la pre entul Raport. %a /inele anului bu#etar, datoriile debitoare ale bu#etelor )&* din raion au crescut nesemni/icativ /a de perioada similar a anului precedent cu 0,1 mil. lei. Creanele la situaia din 01.01.2012 au constituit 1,3 mil. lei, n rapoartele K9J ne/iind nre#istrate datorii cu termenul de ac+itare e'pirat. >e parcursul anului 2011, datoriile creditoare ale raionului s-au ma8orat cu 2,3 mil.lei, la situaia din 01.01.2012 nsumnd 1,,, mil.lei, din care< 13,3 mil.lei, sau 22,3H - la retribuirea muncii i plile ce deriv din aceasta5 0,, mil.lei = pentru mr/uri 4i servicii5 1,0 mil.lei = la c+eltuieli capitale. Respectarea procedurilor privind aprobarea i e+ecuia bugetelor UAT din raionul a!ul *estrile e/ectuate pe parcursul auditului au relevat c nu toate )&* s-au con/ormat prevederilor le#ale privind e'aminarea, aprobarea i corelarea bu#etelor locale, /iind admise de/iciene n acest domeniu. &st/el, contrar prevederilor art.20 i art.21 din %e#ea nr.3,"-AB din 12.10.2003, proiectele bu#etelor locale a 20 )&* din raion nu au /ost e'aminate i aprobate n termenele stabilite 7cu ntr iere de pn la 2, de ile:. Lu a /ost asi#urat i respectarea termenelor de corelare a bu#etelor )&* cu %e#ea bu#etar anual, con/orm cerinelor art.20 din %e#ea nr.3,"-AB din 12.10.2003. Ca urmare, toate )&* din raion au e/ectuat a8ustrile de ri#oare cu ntr iere de la 21 de ile pn la ,0 de ile calendaristice. Raportul privind e'ecuia bu#etului raional Ca+ul pe anul 2011 a /ost aprobat la 1$.03.2012, sau cu ntr iere de 2, ile /a de prevederile re#ulamentare ale art.2, din %e#ea nr.3,"-AB din 12.10.2003. Metodolo#ia i domeniul de aplicare a auditului snt pre entate n &ne'a nr.$ la pre entul Raport. &&( O%>TATAR&, O% LUB&& C& R* O:A%)AR& Obiectivul &' Au evaluat, prognozat i administrat UAT veniturile bugetare n conformitate cu Legea privind finan ele publice locale !i cu alte acte normative n vigoare" Reie4ind din re#lementrile %e#ii nr.3,"-AB din 12.10.2003, autoritile administraiei publice ale )&* din raion snt responsabile de asi#urarea procesului bu#etar, con/orm clasi/icaiei bu#etare unice. ?n con/ormitate cu Re#ulamentul de activitate, aceste atribuii revin K9J, care asi#ur estimarea veridic 4i economic /undamentat a veniturilor 4i c+eltuielilor bu#etelor )&*, precum 4i a8ustarea la indicatorii de de voltare social-economic a unitii administrativ-teritoriale respective. Ke asemenea, K9J este responsabil de iniierea, adoptarea 4i
7

reali area planului or#ani atoric de elaborare a proiectului bu#etului 4i, n special, de evaluarea ba ei de impo itare a/erente veniturilor bu#etare #enerale, inclusiv n bu#etele locale, precum 4i de estimarea c+eltuielilor destinate /inanrii aciunilor de importan local. ?n procesul elaborrii 4i e'ecutrii bu#etului )&* de nivelul II, K9J colaborea cu Inspectoratul /iscal de stat teritorial, *re oreria teritorial din cadrul Ministerului Jinanelor, or#anele abilitate cu /uncii de control din subordinea ministerului nominali at, precum 4i cu alte instituii 4i or#ani aii. Ke/icienele constatate de audit n procesele de estimare bu#etar 4i de administrare a veniturilor proprii ale )&* 7de nivelul I 4i nivelul II: din raion snt #enerate, n principal, de< lipsa instrumentelor analitice 4i re#lementrilor privind evaluarea 4i stabilirea indicatorilor /iscali5 conlucrarea ine/icient ntre di/erite autoriti 7K9J, primrii 4i IJ( Ca+ul:5 interpretarea eronat de ctre unii /actori responsabili a normelor 4i prevederilor le#ale la determinarea ba ei de impo itare pe unele ta'e locale5 neelaborarea 4i neimplementarea unor proceduri ale controlului intern n di/erite subdivi iuni ale &&>% , unele cerine /iind e'puse i n Re#ulamentele de activitate a acestora. Ke menionat c un impediment n procesul de estimare bu#etar l constituie imposibilitatea evalurii unor indicatori ce in de ba a de impo itare la nivelul )&* 7impo itul pe venit i impo itul pe proprietate: n mod operativ i cu e'actitate12. >otrivit constatrilor de audit, K9J urmea s mbunteasc procesul de plani/icare a veniturilor bu#etare, precum i monitori area e'ecutrii acestora. )nele deci ii privind aprobrile i modi/icrile de ri#oare nu au la ba 8usti/icri relevante. ?n conte'tul celor indicate, este necesar de menionat c lipsa unei in/ormaii e'+austive 4i credibile re/eritor la unele din principalele componente ale ba ei de impo itare 7/ondul de salari are n ansamblu, /ondul /unciar, /ondul imobiliar: att la K9J, IJ(, ct 4i la primriile din raion, precum 4i dis/uncionalitatea re#lementrilor e'istente n domeniu au #enerat un sistem de/ectuos n materie de evaluri@pro#no ri ale veniturilor bu#etare, care se e'prim prin< neplani/icarea sau plani/icarea necorespun toare a unor tipuri de venituri, ceea ce a in/luenat n mod neadecvat mrimea trans/erurilor pentru susinerea /inanciar a teritoriului, e'istena discrepanelor semni/icative dintre indicii pro#no ai 4i cei e'ecutai. Constatrile de audit relev c &&>% din raionul Ca+ul nu au /ost motivate pentru e'tinderea 4i consolidarea ba ei de impo itare, /apt ce limitea sursele de /ormare a /inanelor teritoriilor administrate, acestea /iind compensate din contul ma8orrii mrimii trans/erurilor pentru susinerea /inanciar a teritoriului. ?n procesul de elaborare 4i estimare a proiectelor bu#etelor )&* pe anul 2011, K9J i unele &&>% 7de nivelul I i nivelul II: din raion au subestimat veniturile bu#etare cu circa $,$ mil.lei, inclusiv la< impo itul pe venit din salariu - cu 0,0 mil.lei5 alte impo ite pe venit = cu 0,, mil.lei5 ta'a de amplasare a publicit ii i unitilor comerciale - cu 0,0 mil.lei5 impo itele /unciare - cu 0,2 mil.lei etc.
12

Lot< %a vi uali area in/ormaiei din ba a in/orma ional a IJ( despre impo itul pe venit 7art.111.00: sau impo itul pe proprietate 7art.110.00: pe )&*, aceasta conine unele date neconcludente pe ntreprinderile 7pentru /iliale: care nu snt n ra a de administrare a IJ( Ca+ul.

%ipsa obiectivelor propuse de ctre &&>% din raion pentru mobili area veniturilor, neaprobarea cadrului metodolo#ic adecvat de evaluare a pro#no elor bu#etare, incapacitatea e'istent n procesul de pro#no i plani/icare bu#etar, precum i iresponsabilitatea i lipsa de interes a &&>% privind de voltarea capacitilor instituionale de e'tindere a veniturilor proprii au determinat ratarea veniturilor n bu#etele locale n sum total de 21,0 mil lei, inclusiv< 13,0 mil.lei = venituri din arenda terenurilor a/erente obiectivelor privati ate, sau care urmea a /i privati ate, i 2,$ mil.lei - veniturile din arenda /unciar5 0,3 mil.lei = impo itul /unciar5 0,3 mil.lei = venituri din reali area terenurilor5 0," mil.lei = venituri din locaiune5 0,2 mil.lei = ta'e re ultate din amplasarea publicitii i unitilor comerciale. &&>% nu au dat dovad de o preocupare punctual i sistematic privind evaluarea 4i colectarea tuturor veniturilor proprii, iar subestimarea veniturilor i ma8orarea c+eltuielilor au #enerat trans/eruri i alocaii ma8orate. *otodat, K9J nu a asi#urat re#lementarea procedurilor te+nico-analitice, a procesului de elaborare a proiectului bu#etului. ?n acest conte't, se relev c, la elaborarea pronosticului bu#etar, K9J nu a ntocmit i nu a pre entat spre aprobare CR un plan de msuri or#ani aionale ce ar asi#ura evaluarea indicilor /iscal-bu#etari5 nu a stabilit obiective pentru &&>% de nivelul I, n scopul evalurii poten ialului economic i estimrii ba ei impo abile. &tt K9J, ct 4i &&>% de nivelul I nu dispun de o ba in/ormaional privind contribuabilii, n scopul evidenierii ba ei de impo itare relevante5 au comunicat insu/icient cu a#enii economici din teritoriul respectiv5 nu au anali at@estimat pro#no a veniturilor, reie4ind din evalurile potenialului economico-/inanciar 4i, implicit, ale ncasrilor din anii precedeni n corelaie cu cadrul le#al@normativ, /r s anali e e ba a de impo itare relevant. >roblemele cele mai semni/icative, precum i aspectele ce au #enerat nere#uli i riscuri la compartimentul dat snt e'puse n subcapitolele urmtoare, nsoite de recomandrile de ri#oare ntru remedierea acestora. #e atest administrarea necorespunztoare a procesului de elaborare a bugetelor UAT !i lipsa unei baze de impozitare relevante, ceea ce genereaz discrepan e ntre veniturile aprobate i cele realizate$ %ecesit ?mbuntiri subprocesele de identi0icare, evaluare, plani0icare i administrare a impo1itului pe venit din salariu, acest domeniu 0iind a0ectat de incorectitudini( &st/el, aciunile de audit relev c, n procesul de pro#no are, &&>% de nivelul I au pre entat K9J indici irelevani la acest tip de impo it privind /ondul de salari are, ali indicatori necesari, precum< numrul salariailor, #rila de salari are, numrul persoanelor ntreinute etc. K9J, la rndul su, nu a veri/icat corectitudinea datelor pre entate de &&>%, nesolicitnd /undamentrile corespun toare ale calculelor pre entate. Mai mult dect att, prin deci ia sa 7nr.00@03-II din 10.02.2011:, CR Ca+ul a dispus ca veniturile persoanelor /i ice i 8uridice din toate )&* din raion s /ie acumulate inte#ral la bu#etul raional, aprobnd i normativele de/alcrilor ctre bu#etele )&* de nivelul I, ceea ce /ace imposibil monitori area datelor preci ate privind venitul din sursa menionat n
9

interior pe /iecare )&* de nivelul I, acestea /iind disponibile doar la momentul aprobrii i e'ecutrii bu#etare. *otodat, principiile de asi#urare a descentrali rii, e'puse n art.3 din %e#ea nr.03$-ABI din 23.12.2002 i art.3 din %e#ea nr.3,"-AB din 12.10.2003, impun pre ena unei anumite autonomii /inanciare, care se ba ea pe e'istena unor anumite surse 4i a unui bu#et propriu. >rin urmare, aprobarea impo itului pe venit la nivelul bu#etului raional /avori ea apariia unor riscuri #enerate de subiectivism la estimarea veniturilor bu#etare ale )&* de nivelul I i nivelul II. ?n acest conte't, auditul relev c &&>% de nivelul I nu snt cointeresate n vederea monitori rii a#en ilor economici din teritoriu i determinrii ba ei de impo itare relevante re/eritor la impo itul pe venit. Lu este e/ectuat o monitori are e/icient la acest capitol de venituri nici la nivelul K9J. >otrivit datelor IJ( Ca+ul, n anul 2011, impo itul pe venitul din salariu 7art.111.01: a /ost nre#istrat n sum total de 33$2"," mii lei, sau cu 123"," mii lei mai mult /a de suma recti/icat n bu#etele )&* din raionul Ca+ul de 32200,0 mii lei. Lea8ustarea planului preci at pentru anul 2011 cu suma de 123"," mii lei denot subestimarea nentemeiat a veniturilor proprii, suma menionat constituind o re erv semni/icativ, care nu a /ost luat n consideraie n e'erciiul bu#etar, in/luennd direct asupra realitii rapoartelor de e'ecutare a bu#etelor )&* din raion att pe anul de #estiune, ct i pe cel premer#tor, re ultate care contribuie la aprobarea volumului trans/erurilor de la bu#etul de stat ctre )&*. &ceast tendin este caracteristic i pentru perioada anului 2010, di/erena constituind 1310,3 mii lei. ?n po/ida /aptului c unul dintre reperele estimrii i pro#no rii veniturilor este re ultatul reali rii acestora n perioadele precedente, con/runtarea datelor IJ( Ca+ul privind impo itul pe venit cu cele ale K9J relev c 12 primrii au aprobat pentru bu#etele pe anul 2011 venituri cu 232," mii lei mai mici dect indicii reali ai n anul 2010 7datele IJ(:. Ke menionat c, la elaborarea proiectelor de bu#et, la art.111.01, &&>% de nivelul I, n comun cu K9J, au estimat veniturile din impo itul pe venitul din salariu n sum total de 2"31$," mii lei, acestea /iind aprobate n sum de 2,200,0 mii lei, care ulterior au /ost recti/icate n sum de 32200,0 mii lei, sau cu 3000,0 mii lei mai mult dect ci/ra aprobat, /r documentarea corespun toare a modi/icrilor operate. ?n po/ida /aptului c indicii bu#etari la capitolul dat au /ost recti/icai, la 23.12.2011, n sum de 32200,0 mii lei, e/ectiv veniturile s-au e'ecutat n sum de 3312$,3 mii lei, sau cu ,2$,3 mii lei mai mult. *otodat, probele de audit colectate denot c, din 3" )&* de nivelul I, la 33 )&* pro#no a veniturilor a /ost diminuat cu circa 0012,2 mii lei, altele 0 )&* e'ecutnd venituri la acest capitol sub nivelul bu#etului aprobat cu 32,3 mii lei. %u corespunde rigorilor procesul de progno1are i ?ncasare a impo1itului pe venitul din alte surse, iar de0icienele e+istente la plani0icarea, aprobarea, recti0icarea i e+ecutarea veniturilor din sursele menionate denot e+istena unor necon0ormiti ?n procesul dat( &st/el, probele de audit acumulate la acest compartiment relev c, la art.111.20 EImpo itul pe venitul din activitatea de ntreprin tor reinut la sursa de plataF au /ost aprobate venituri n
10

sum total de 1$00,0 mii lei, acestea urmnd a /i acumulate inte#ral de ctre primria or.Ca+ul. ?n anul 2011, veniturile reale din sursa menionat au /ost reali ate n sum total de 232",0 mii lei, sau cu 32",0 mii lei 7sau $",3H: mai mult dect planul iniial aprobat i cu 121,0 mii lei /a de datele recti/icate. Mai mult dect att, n po/ida /aptului c veniturile la compartimentul dat urmau s /ie acumulate n totalitate de primria or.Ca+ul, n realitate acestea au /ost acumulate, inclusiv de ctre 2" )&* de nivelul I - n sum total de 01,,, mii lei. (-au constatat de/iciene i ct privete veniturile din impo itul pe venitul reinut din dividende 7art.111.22:, K9J opernd modi/icri, prin care a mic orat planul aprobat de la 200,0 mii lei pn la 1"3,0 mii lei, real /iind e'ecutate venituri n sum de 23,,0 mii lei. *otodat, /r o documentare corespun toare a ba ei de impo itare relevante respective, veniturile la art.111.0, E&lte impo ite pe venitF i la art.111.21 EImpo itul pe venitul din activitatea de ntreprin torF au /ost aprobate iniial n sum total de 1$00,0 mii lei i, respectiv, "00,0 mii lei, ulterior /iind recti/icate pn la suma total de 23",0 mii lei i, respectiv, 00,3 mii lei, diminundu-se /a de datele aprobate, respectiv, cu 313,0 mii lei i 2$,," mii lei. ?n conte'tul celor relatate, se menionea lipsa de control i monitori area neadecvat din partea &&>% din raion asupra proceselor de evaluare, pro#no are, plani/icare i acumulare a veniturilor din sursele sus-indicate. %ecesit ?mbuntiri i subprocesul de plani0icare a veniturilor din alte surse( &st/el< ?n po/ida /aptului c, n anul 2010, la art.11$.00 E*a'a pentru /olosirea drumurilor de ctre autove+iculele nmatriculate n Republica MoldovaF s-au ncasat venituri n sum total de 1032,3 mii lei, pentru anul 2011 veniturile din aceast surs au /ost aprobate n sum total de 1200,0 mii lei, acestea /iind e'ecutate n sum de 1031,2 mii lei 7sau 123,$H:, ceea ce denot o plani/icare necon/orm, ca urmare a utili rii unor date irelevante privind numrul unit ilor de transport, ast/el veniturile la acest capitol /iind diminuate ne8usti/icat cu 231,2 mii lei. Kin lipsa controlului corespun tor din partea K9J, la aprobarea bu#etelor pe anul 2011, nu au /ost luate inte#ral n calcul unele impo ite i ta'e 7pl i componente ale veniturilor proprii:, reieind din e'ecutarea pe anul 2010 i politica /iscal. Ke4i pe parcursul anului 2011 au /ost e/ectuate un ir de recti/icri, discrepane semni/icative privind nivelul de e'ecuie a veniturilor la art.110.12 EImpo itul pe bunurile imobiliare cu destinaie comercial i industrialF s-au constatat att la nivelul bu#etului raional, ct 4i la nivelul bu#etelor primriilor. *otodat, e'ecutarea planului recti/icat cu o depire n sum total de "22,$ mii lei relev /aptul c att planul iniial, ct i recti/icrile e/ectuate nu au /ost 8usti/icate prin calcule ar#umentate. Cu toate c n anul 2010 veniturile din sursa anali at s-au e'ecutat n sum total de 20"," mii lei, la art.110.12 au /ost aprobate venituri n sum total de 213,2 mii lei, ncasrile 7n anul 2011: constituind ,33,0 mii lei 7sau la nivel de 02",0H /a de cele aprobate:. Mai mult dect att, n lipsa unor 8usti/icri ar#umentate, planul iniial la aceast surs de venituri a /ost recti/icat prin diminuare cu suma de 210,, mii lei. Lu s-a con/ormat
11

ri#orilor n aceast privin nici primria or.Ca+ul, care, n po/ida /aptului c sursa menionat de venituri a /ost e'ecutat n anii 2010 i 2011 n sum, respectiv, de 02,,0 mii lei i ",1,2 mii lei, nu a e/ectuat careva estimri i recti/icri la acest capitol. %a estimarea i aprobarea veniturilor la art.11$.$1 E*a'a pentru apF i art.11$.$0 E*a'a pentru e'tra#erea mineralelor utileF, nu s-a asi#urat, prin documente 8usti/icative, ba a de impo itare relevant, /iind aprobate venituri sub nivelul mediei nre#istrate pe anii 2003-2010, respectiv, cu 02,$ mii lei i 1$,1 mii lei. Ca urmare a preocuprii insu/iciente din partea &&>% de nivelul I n vederea #estionrii re#ulamentare i e/iciente a patrimoniului public 7riscuri con/irmate n cadrul procedurilor de audit:, nu au /ost evaluate su/icient veniturile la art.121.32 E>lata pentru arenda terenurilor cu destinaie a#ricolF i la art.121.33 E>lata pentru arenda terenurilor cu o alt destinaie dect cea a#ricolF, veniturile real acumulate depind planul iniial aprobat, respectiv, cu 1"",1 mii lei i 2,,0 mii lei. #istemul de administrare a ta%elor locale este afectat de multiple neregulariti, care au ca impact nencasarea veniturilor respective la buget n sum total de &'(,) mii lei, cauzat, n principal, de sistemul de control insuficient al veniturilor din partea autoritilor locale$ >robele de audit acumulate relev c primria or.Ca+ul nu 4i-a e'ercitat corespun tor atribuiile stipulate n Re#ulamentul intern cu privire la punerea n aplicare i stabilirea ta'elor locale pentru anul 2011, ceea ce a dus la estimarea incorect a ba ei /iscale la ta'a pentru amplasarea publicitii i la ta'a pentru unitile comerciale i@sau de prestri servicii de deservire social. &st/el, pronosticul bu#etar s-a elaborat< n lipsa in/ormaiei privind ba a de impo itare relevant a acestora5 /r stabilirea subiecilor impunerii, precum i /r asi#urarea unei conlucrri e/iciente ntre primria or. Ca+ul i IJ( Ca+ul, ntru determinarea numrului real al subiecilor impunerii nre#istrai n calitate de ntreprin tor5 /r elaborarea i implementarea unor proceduri e/iciente ale controlului intern. *otodat, estimarea veniturilor din ta'ele locale la primria or.Ca+ul s-a e/ectuat n lipsa< re#istrului autori aiilor de amplasare a publicitii i a supra/eelor de publicitate e'terioar5 in/ormaiilor #enerali ate privind supra/aa ocupat de unitile de comer 4i@sau de prestri servicii, amplasarea lor, tipul mr/urilor reali ate 4i serviciilor prestate. ?ntru ar#umentarea celor menionate, se e'empli/ic urmtoarele< !ecesit mbuntire mecanismul de monitorizare a plasrii obiectelor de publicitate, iar lipsa conlucrrii cu "#$ %ahul n aceast privin a cauzat ratarea unor venituri estimate la suma de &'(,) mii lei ?n con/ormitate cu prevederile art.2,0 din Codul /iscal 13, subiectul impunerii cu ta'a de amplasare a publicitii 7reclamei: snt persoanele 8uridice sau /i ice
13

%e#ea nr.1123-AIII din 20.00.1,," ECodul /iscalF 7n continuare - Codul /iscal:.

12

nre#istrate n calitate de ntreprin tor, care plasea 4i@sau di/u ea in/ormaii publicitare. >entru anul 2011, primria or.Ca+ul a pro#no at i a stabilit venituri bu#etare din ta'a de amplasare a publicitii 7art.11$.01: n sum total de 030,0 mii lei, n lipsa in/ormaiilor e'+austive privind obiectele impo abile la acest compartiment i listelor preci ate ale panourilor publicitare. *otodat, probele de audit acumulate 7inclusiv prin inventarierea panourilor publicitare amplasate n or. Ca+ul, cu ie4irea pe teren: denot c veniturile din ta'a de amplasare a publicitii au o ba de calcul de 2$2," mii lei. Ca urmare, la estimarea veniturilor la acest capitol 7pe anul 2011:, acestea au /ost diminuate cu circa 1"2," mii lei. Ca re ultat al nerespectrii normelor re#ulamentare 4i al lipsei unor proceduri bine determinate privind controlul intern, &&>% din or.Ca+ul nu au or#ani at o monitori are con/orm a le#alitii amplasrii obiectelor de publicitate e'terioar 4i nu au estimat corect veniturile de la ta'a pentru amplasarea publicitii 7reclamei:, ceea ce a #enerat diminuarea ne8usti/icat a resurselor /inanciare ale bu#etului primriei. ?n urma testrii le#alitii amplasrii obiectelor de publicitate e'terioar, e/ectuat n comun cu ar+itectul primriei 7cu ie4irea la /aa locului:, s-a constatat c, n contradicie cu %e#ea cu privire la publicitate 10 4i cu Codul /iscal, 3$ de subieci ai impunerii 7dintre care " a#en i economici n lipsa autori rii corespun toare: au amplasat pe str ile ora4ului Ca+ul publicitate e'terioar pe o supra/a total de 1,0" m 2, ne/iind calculat 4i ac+itat inte#ral ta'a respectiv n sum total de 3"2,, mii lei, din care pe anul 2011 urma s constituie 223,, mii lei i pe I semestru 2012 = 100,0 mii lei. *otodat, &&>% din or.Ca+ul nu au ntreprins msurile de ri#oare con/orm art.320 din Codul contravenional,1$ care prevede sancionarea pentru nclcarea le#islaiei cu privire la publicitate. .ste important de menionat c primria or. Ca+ul, o perioad ndelun#at, tolerea e'istena panourilor cu termenul de autori are e'pirat 7ne/uncionabile:, care a/ectea ima#inea localitii. $e relev un sistem neconform de planificare i o administrare ineficient a veniturilor proprii, fapt care a determinat nencasarea n bugetul primriei or %ahul *n anul (+,,- a veniturilor din ta.a pentru unitile comerciale i/sau de prestri servicii de deservire social n sum de circa (+0,, mii lei, unii ageni economici desfurnd activiti comerciale n lipsa autorizaiilor de funcionare &st/el< %a estimarea, pro#no area i aprobarea veniturilor din ta'a pentru unitile comerciale i@sau de prestri servicii de deservire social 7art.122.30:, primria or.Ca+ul a admis discrepane la indicii totali atori /a de datele IJ( Ca+ul. Mai mult dect att, primria or.Ca+ul, avnd stabilit ta'a pentru unit ile comerciale i@sau de prestri servicii de deservire social de la 300 lei pn la $000 lei, n dependen de domeniul de activitate i de supra/aa ocupat 7n ba a deci iei C1 Ca+ul nr.10@37$0@3:-AAII din 10.12.2010:, de /apt, la pro#no area bu#etului orenesc pe anul 2011, a aplicat ta'a medie de 30"0 lei pentru un a#ent economic, veniturile aprobate la acest capitol constituind 3202,3 mii lei. Gu#etul primriei or.
14 1$

%e#ea nr.122"-AIII din 2".02.1,," ECu privire la publicitateF. Codul contravenional, aprobat prin %e#ea nr.213-ABI din 20.10.2003.

13

Ca+ul la acest tip de venituri a /ost e'ecutat n sum total de 3330,2 mii lei 7100 H:, sau cu 131,3 mii lei mai mult /a de suma aprobat, ceea ce denot o estimare, pro#no are i aprobare necon/orm a veniturilor la sursa indicat. Ke menionat c primria or.Ca+ul, la momentul eliberrii autori aiei de /uncionare, nu veri/ic dac s-a e/ectuat sau nu ac+itarea ta'ei respective n bu#etul primriei, iar persoanele responsabile din cadrul acesteia nu in un re#istru al autori aiilor eliberate unitilor comerciale i@sau de prestri servicii de deservire social, ceea ce a condiionat /aptul esc+ivrii unor a#eni economici de la ac+itarea ta'ei pentru unitile comerciale i@sau de prestri servicii de deservire social. >rin urmare, testrile la /aa locului, e/ectuate n comun cu responsabilii respectivi din cadrul primriei 4i or#anului /iscal, relev c, din 113 unit i comerciale i@sau de prestri servicii de deservire social veri/icate, 20 de unit i 71"H: activau pe o supra/a comercial de 1023 m 2 n lipsa autori aiilor i@sau a n ba a autori aiilor cu termenul de valabilitate e'pirat, suma nencasat n bu#et n urma acestor ire#ulariti constituind $2,1 mii lei. Ke men ionat c, n re ultatul controalelor comune, IJ( Ca+ul a aplicat la 20 de a#eni economici sanc iuni n sum total de $3,0 mii lei. )rmare lipsei unui control corespun tor, precum i neasi#urrii eliberrii re#ulamentare a autori aiilor de amplasare pentru 3 obiecte comerciale 7$ o/icii potale i 3 #+erete: pe teritoriul primriei or.Ca+ul i 3, de o/icii po tale pe teritoriul altor primrii din raion, acestea des/urau activitatea de comer 7reali area cu amnuntul a 8urnalelor, revistelor, mr/urilor de lar# consum: /r a /i determinate ca subieci ai impunerii i /r s ac+ite ta'a pentru unitile comerciale. Ca re ultat, au /ost ratate venituri, care, potrivit mrimii stabilite n &ne'a la *itlul BII din Codul /iscal, au constituit suma de 1$0,0 mii lei, pentru perioada anilor 2011-2012 7, luni:, din care la primria or.Ca+ul = 31,2 mii lei. AA*L din raion nu au demonstrat un interes vdit privind calcularea i colectarea la buget a impozitelor pe proprietate, totodat neasigurnd o evaluare autentic a bazei de impozitare pentru identificarea rezervelor pasibile$ Aplicarea neuniform a bonitii medii pentru terenuri condiioneaz neaprecierea corect a veniturilor bugetare &st/el, anali a modalitii de estimare a veniturilor la etapa de aprobare relev c n cadrul aprobrii veniturilor pe anul 2011 nu e'ist o concordan i un sistem unic de apreciere a bonitii pentru terenuri. >rin urmare, K9J a acceptat calculul veniturilor din impo itele pe terenurile cu destinaie a#ricol 7 art.110.01 i art.110.0": cu o bonitate ce di/er de bonitatea nre#istrat la (CJR, n unele ca uri veniturile /iind diminuate cu "$,0 mii lei 710 primrii:, iar n altele - ma8orate cu 00,, mii lei 71$ primrii:. 1lanificarea veniturilor din impozitul funciar s2a efectuat fr a se ine cont de baza de impozitare &st/el, unele &&>% nu dein o in/ormaie e'+austiv privind /ondul /unciar a/lat n proprietatea sa 4i modul de utili are a acestuia, ceea ce determin /olosirea neautori at a terenurilor proprietate public local 4i nencasarea plilor cuvenite. Cau a principal a acestor nere#uli se pre int a /i
14

nedelimitarea terenurilor proprietate public a statului, a )&* din raion, din domeniul public 4i cel privat. *otodat, probele de audit denot c plani/icarea ncasrilor impo itului /unciar s-a e/ectuat /r a se ine cont de ba a de impo itare credibil. Reieind din anali a datelor privind supra/aa terenurilor /olosite de )&* din raion la estimarea veniturilor din impo itele /unciare pe anul 2011 7art.110.01 i art.110.0":, 20 &&>% au indicat supra/aa terenurilor impo itate 4i scutite de impo itare mai mare dect supra/aa total din domeniul privat cu circa 1,33 +a, pe cnd alte , primrii au indicat supra/ee mai mici cu 3$2 +a, ceea ce a condiionat neestimarea@diminuarea unor venituri cu circa 33,, mii lei. &ceeai situaie se atest i la estimarea veniturilor la art.110.03 7loturi de pe ln# cas, #rdini:, unele )&* indicnd supra/aa terenurilor impo itate 4i scutite de impo itare cu circa 223 +a mai mult dect supra/aa total a localitii, iar altele 71$ primrii: - cu circa 002 +a mai puin, veniturile neestimate@diminuate la aprobarea bu#etului constituind 00,2 mii lei. 1 evaluare a auditului n materie de estimri i pro#no e /iscale, care necesita a /i luat n calcul la elaborarea indicatorilor bu#etari pe anul 2011, denot subestimarea nentemeiat a veniturilor proprii n sum de 22,$ mii lei a/erent loturilor pomicole cu supra/aa de 222 +a. &ceste terenuri nu au /ost impo itate pe parcursul anilor 200"-2011, veniturile ratate nsumnd 133,0 mii lei. Beri/icarea corectitudinii estimrii i pro#no ei /iscale, care necesita a /i luat n consideraie la elaborarea indicatorilor bu#etari pe anul 2011, e/ectuat la 3 primrii veri/icate, denot subestimarea veniturilor din impo itul /unciar n sum de "0,0 mii lei 12, din care veniturile nencasate n bu#etele celor 3 primrii constituie 02,0 mii lei. &ceste primrii nu au soluionat corect aceast problem nici n perioadele precedente 7200,-2010:, ne/iind ncasat impo itul /unciar n sum total de ,2,0 mii lei1". AA*L nu au dat dovad de responsabilitatea necesar n vederea evalurii i colectrii tuturor veniturilor proprii provenite din gestionarea terenurilor proprietate public$ Totodat, nerespectarea legislaiei funciare i insuficiena implementrii procedurilor de control intern au determinat utilizarea ineficient a terenurilor proprietate public a UAT din raion i nerealizarea veniturilor la bugetul local n sum total de la +',-,- mii lei pn la -(&+(,) mii lei$ >otrivit art., alin.72: lit.i: 4i lit.8:, art.$3 din %e#ea nr.121=ABI din 00.0$.200"13 i art.10 alin.72: lit.b: din %e#ea nr.032-ABI din 23.12.2002, de competena administraiei publice locale ine evidena patrimoniului )&* 4i e'ercitarea controlului asupra inte#ritii 4i /olosirii e/iciente a acestuia. ?n acest conte't, auditul relev necesitatea de mbuntire a mana#ementului la componenta dat, inclusiv prin elaborarea unor re#lementri re/eritor la evidena i
16

>rimria s.Cri+ana Bec+e< impo it neestimat n bu#et - 33,0 mii lei, inclusiv nencasat -10,0 mii lei5 venituri neplani/icate i nencasate la primriile< s.Rou - 23,3 mii lei5 s.Badul lui Isac - 3,2 mii lei. 17 >rimriile< s.Cri+ana Bec+e - 23,0 mii lei5 s.Rou - $",2 mii lei5 s.Badul lui Isac - 2,0 mii lei. 18 %e#ea nr.121=ABI din 00.0$.200" E>rivind administrarea 4i deetati area proprietii publiceF 7n continuare - %e#ea nr.121= ABI din 00.0$.200":.

15

urmrirea plilor provenite din #estionarea terenurilor proprietate public, menite s asi#ure att calcularea 4i ncasarea inte#ral a plilor /unciare, ct i eviden a datoriilor. ?n con/ormitate cu prevederile art.101 alin.71: din %e#ea nr.1303-AIII din 2$.0".1,,"1,, n ca ul n care proprietarii obiectelor privati ate sau ai ntreprinderilor 4i obiectelor private nu au ac+i iionat sau nu au arendat terenuri a/erente unitilor respective, de la ace4tia urmea a /i ncasat anual plata pentru /olosirea terenului, stabilit n mod unilateral de consiliile locale, n mrime nu mai mic dect plata anual pentru arend 4i nu mai mare de 10H din preul normativ al pmntului, calculat pentru destinaia respectiv. >rin urmare, plata speci/icat urma a /i ncasat n termenele /i'ate de consiliile locale, pentru perioada ulterioar momentului adoptrii de ctre consiliul local a deci iei corespun toare pn la nc+eierea contractului de vn are-cumprare sau de arend. ?ns, contrar prevederilor le#ale, pentru acumularea veniturilor proprii, &&>% au admis /olosirea terenurilor a/erente obiectivelor private cu supra/aa total de 233," +a /r calcularea i ncasarea plilor corespun toare. Ca urmare, &>>% nu i-au reali at competenele, ast/el ratnd venituri pentru completarea resurselor /inanciare proprii n sum de la 2221,2 mii lei pn la 13033,1 mii lei. Cele constatate snt cau ate de /aptul c, pn la momentul auditrii, &&>% nu au ntreprins msuri n vederea delimitrii terenurilor proprietate public a statului, a )&* i privat. *otodat, se relev c primria or.Ca+ul nu de ine in/ormaia 8uridic 4i te+nico-economic sistemati at n Re#istrul cadastral al deintorilor de terenuri, con/orm &ne'ei nr.1 din Re#ulamentul aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.20 din 11.01.1,,$20. )e0iciene care au generat ratarea veniturilor la bugetele UAT au 0ost admise i la stabilirea i ?ncasarea plilor din arenda terenurilor cu destinaie agricol proprietate a UAT. &st/el, lipsa unui control adecvat din partea &&>% asupra plenitudinii i inte#ritii patrimoniului public, precum i monitori area insu/icient a relaiilor privind stabilirea i ncasarea plilor pentru /olosin a terenurilor au a/ectat capacitatea &&>% de a reali a inte#ral veniturile cuvenite bu#etelor locale, n consecin /iind ratate mi8loace bu#etare n sum total de la 1323,2 mii lei pn la 222$,0 mii lei. ?ntru susinerea celor invocate, se e'empli/ic urmtoarele< &vnd o surs de venit neevaluat, constituit din terenurile cu supra/aa de $0 +a proprietate a )&*, a/late n /olosina (.R.%. EBalie'c+impF, primria s.Bleni nu a ntreprins msurile corespun toare n vederea stabilirii 4i ncasrii tuturor plilor pasibile de la /olosirea terenurilor. Ca urmare, pe parcursul anilor 200"-2012, n bu#etul primriei nu au /ost ac+itate impo itul /unciar i plata pentru /olosina terenurilor menionate, veniturile ratate 7n anii 200"-2011: constituind, respectiv, 11,$ mii lei 7cte 2,$ mii lei anual: i 331," mii lei 7,3,3 mii
19

%e#ea nr.1303-AIII din 2$.0".1,," E>rivind preul normativ 4i modul de vn are-cumprare a pmntuluiF 7n continuare = %e#ea nr.1303-AIII din 2$.0".1,," :. 20 Re#ulamentul cu privire la coninutul documentaiei cadastrului /unciar, aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.20 din 11.01.1,,$.

16

lei, n anul 2011:. Ke menionat c situaia sus-indicat a /ost #enerat de urmtoarele /apte< a: &cordul de concesiune nc+eiat cu a#entul economic ERedecoF %*K 7succesor = (.R.%. EBalie'c+impF: ntrune4te clau e ce nu se re#sesc n Codul /iscal 4i %e#ea nr.1303-AIII din 2$.0".1,,", n ce prive4te scutirea de alte ta'e 4i impo ite. *otodat, con/orm &cordului menionat, eliberarea de plata oricror impo ite 4i ta'e s-a e/ectuat reie4ind din /aptul c concesionarul 7ERedecoF %*K: trebuia s e/ectue e prospeciuni 4i e'plorri ale resurselor de iei 4i #a e, riscante din punct de vedere /inanciar. ?ns, de4i a bene/iciat de scutiri la plata impo itelor 4i ta'elor, Compania ERedecoF %*K n-a /inali at prospeciunile 4i e'plorrile #eolo#ice iniiate n perioada anilor 1,,,-2003, ast/el neonorndu-4i obli#aiunile asumate, iar (.R.%. EBalie'c+impF nici nu i-au /ost impuse asemenea condiii. >rin urmare, scutirea, n perioada anilor 200"-2011, att a Companiei ERedecoF %*K, ct 4i a (.R.%. EBalie'c+impF de plata impo itului /unciar, ta'ei pentru e'tra#erea mineralelor utile, plii pentru arenda terenurilor pe care se a/l cmintele, le#ate de e'tra#erea resurselor de petrol 4i #a e, nu corespunde cadrului le#al 4i prevederilor acordului de concesiune5 b: nu au /ost ntreprinse msuri n vederea implementrii cerinelor Curii de Conturi n con/ormitate cu Hotrrea nr.$$ din 20.12.200, 21. Ca urmare, pn la momentul auditrii, a rmas nesoluionat problema privind calcularea 4i ac+itarea n bu#etul local a impo itului /unciar, a ta'ei pentru e'tra#erea mineralelor utile, a plaii pentru arenda terenurilor pe care se a/l cmintele, le#ate de e'tra#erea resurselor de petrol 4i #a e. ?n anul 2011, primria s.Cri+ana Bec+e nu a ntreprins msuri n vederea aprobrii /olosinei terenului a/erent /ondului apelor cu supra/aa de circa 103$ +a 7din #estiunea (.&. E>epiniera piscicol onal Ca+ulF:. >rin urmare, potrivit prevederilor re#ulamentare22, suma veniturilor nereali ate din /olosina terenurilor menionate constituie de la 10,,,1 mii lei pn la $0,$,$ mii lei. Lipsa controlului din partea AA1L din com 3oscovei asupra gestionrii terenurilor a condiionat nencasarea veniturilor n bugetul localitii din arenda acestora n sum total de &4',4 mii lei )rmare a unor deci ii contradictorii ale Consiliului comunei Moscovei, care au re ultat n implicarea primriei ca parte n dosarele penale iniiate de ctre or#anele de drept, n con/ormitate cu re ultatul concursului prin licitaie din 1$.10.200", unei persoane /i ice i-a /ost atribuit n arend teren 7$,0 +a: cu destinaie a#ricol a/erent re ervelor minerale utile 7de nisip:, pe un termen de 20 ani, preul licitat al lotului /iind de 110,1 mii lei. )lterior, la data de 0".0".2003, printr-un alt contract de arend nc+eiat de ctre primria com.Moscovei cu (.R.%. EColomee BalentinF, acelai teren a /ost atribuit n arend ultimei, pe un termen de 10 ani, /iind stabilit plata pentru /olosina terenului di/erit de cea licitat, reieind din destinaia a#ricol a acestuia, n sum de 10,1 mii lei, sau cu 100,0 mii lei mai puin dect preul licitat al lotului. Ca re ultat al situaiei menionate, precum i reieind din condiiile licitaiei, veniturile
21

Hotrrea Curii de Conturi nr.$$ din 20.12.200, E>rivind Raportul auditului #estiunii resurselor naturale subterane n anii 200"-2003F. 22 art.10 din %e#ea nr.1303-AIII din 2$.0".1,,".

17

necalculate i nencasate n perioada anilor 200"-2012 au constituit 33",3 mii lei. Mai mult dect att, primria com.Moscovei a nc+eiat ne8usti/icat contractul de arend, cu stabilirea plii reieind din destinaia a#ricol a terenului, nelund n consideraie c acesta urma a /i e'clus din cate#oria dat, /apt care a cau at diminuarea considerabil a plaii pentru /olosina terenului pe parcursul anilor 2003-2011, totodat ne/iind luate msuri nici n privina compensrii pre8udiciului n le#tur cu scoaterea terenului din circuitul a#ricol. .onitorizarea ineficient din partea /0 /a1ul a activitii 2$.$3*ia a /entral4 s5a soldat cu administrarea ineficient a patrimoniului public, ceea ce a condiionat subevaluarea i nencasarea veniturilor n sum de 6&),( mii lei$ ?n aprilie 2003, primria or.Ca+ul a aprobat demolarea construciei i edi/icarea unei noi cldiri pe terenul proprietate public din #estiunea ?.M E>ia a CentralF. Loua construcie comercial a /ost edi/icat din contul propriu al 12 persoane /i ice, cu transmiterea imobilului 7con/orm prevederilor contractuale:, dup /inisarea lucrrilor, ctre ?.M. E>iaa CentralF. Con/orm condiiilor contractuale, plata pentru /olosina terenului ocupat de construcie 7331," m 2: urma a /i e/ectuat n decursul a circa 30 de ani, din contul c+eltuielilor n sum de 1"23,$ mii lei, suportate de ctre persoanele /i ice la edi/icarea construc iei menionate. (e relev c, la momentul oportun, C1 Ca+ul nu a ntreprins msuri n vederea aprobrii re#ulamentare a c+eltuielilor, ne/iind nre#istrat n evidena contabil a primriei imobilul respectiv, prin ce nu au /ost respectate prevederile re#ulamentare i clau ele contractuale. Mai mult dect att, pe toat perioada anilor 2003-2012 nu a /ost revi uit plata pentru /olosirea terenului destinat construciei, aceasta constituind 12 lei@m2. *otodat, n anii 2000-2012, n ba a unor acte 8udectoreti, C1 Ca+ul a aprobat privati area ncperilor edi/icate pe terenul din #estiunea ?.M E>iaa CentralF /r a calcula i a ncasa plata respectiv pentru /olosirea acestuia, ceea ce a condiionat nereali area veniturilor n sum de minimum 2$0,, mii lei. Ca urmare a celor relatate, primria or.Ca+ul a /ost lipsit de imobil, persistnd n continuare riscul de nstrinare a terenului la un pre diminuat /a de cel de pia, cu ratarea veniturilor la bu#etul local. Acordarea dreptului de a edifica construcii n condiiile relaiilor de arend a cauzat nencasarea veniturilor n bugetul or$/a1ul n sum total de minimum 77&,( mii lei$ Con/orm art.0 alin.7,: din %e#ea nr.1303-AIII din 2$.0".1,,", vn areacumprarea terenurilor proprietate public utili ate n procesul te+nolo#ic, a/erente obiectivelor privati ate sau supuse privati rii, obiectivelor private, precum 4i construciilor ne/inali ate, se e/ectuea la preul normativ al pmntului, aceast prevedere aplicndu-se 4i la relaiile de arend a unor ast/el de terenuri. *otodat, n con/ormitate cu pct.3 din Hotrrea 9uvernului nr.,01 din 10.0".2002 23, s-a stabilit c ?C( EGemol RetailF (.R.%. 7succesoare a (.R.%. E& petrolF: urma s ac+i iione e de la &&>% terenurile pentru construcia staiilor de alimentare cu
23

Hotrrea 9uvernului nr.,01 din 10.0".2002 ECu privire la (c+ema de amplasare a staiilor de alimentare 4i a depo itelor de produse petroliere 4i #a e pe teritoriul Republicii Moldova n anii 2002-2002F. &bro#at la 02.03.2010, prin Hotrrea 9uvernului nr.13$ din 20.02.2010.

18

combustibil. ?ns, contrar celor menionate, primria or.Ca+ul nu a luat msuri n vederea re#lementrii relaiilor cu a#entul economic indicat privind terenul cu supra/aa de 0,33 +a, acordnd n martie 2002 dreptul de a construi pe supra/a a acestuia o staie de alimentare cu petrol. >rin urmare, obinnd dreptul de proprietate asupra construciilor, ?C( EGemol RetailF (.R.%. a obinut n anul 2011 4i dreptul de a cumpra terenul a/erent acestui imobil la preul de ,0,0 mii lei, cu aplicarea coe/icientului de 0,2, /a de preul normativ al terenului de 022,3 mii lei. &st/el, n re ultatul nere#lementrii relaiilor /unciare, n anul 2011, primria or.Ca+ul nu a acumulat venituri posibile, n ca ul dat, n sum total de 33$,, mii lei. 8u a fost asigurat gestionarea conform a veniturilor din vnzarea terenurilor proprietate public$ &st/el, n anul 2011, primria or.Ca+ul, nerespectnd prevederile art.0 alin.70: din %e#ea nr.1303-AIII din 2$.0".1,," i clau ele contractuale, nu a a8ustat 7pn la momentul stin#erii datoriilor: plile periodice con/orm ratelor in/laiei n sum de circa $0,3 mii lei. *otodat, contrar acelorai prevederi, la situaia din 31.12.2011, primria or.Ca+ul nu a ncasat n termen plile ealonate a/erente terenurilor reali ate, ast/el nre#istrnd restan e la acest capitol n sum total de 11$," mii lei. 8u s5au ntreprins msuri regulamentare privind calcularea i ncasarea integral a mi9loacelor speciale$ >robele de audit acumulate la acest compartiment denot c veniturile din contul mi8loacelor speciale au /ost aprobate cu o diminuare /a de media ob inut n anii 2003-2010. &st/el, n po/ida /aptului c media obinut n perioadele anterioare a constituit $301,0 mii lei, veniturile din contul mi8loacelor speciale pentru anul 2011 au /ost aprobate n sum total de 3330,0 mii lei, acestea /iind e'ecutate n sum total de 0203,1 mii lei, ceea ce denot o evaluare, pro#no are i plani/icare necon/orm a veniturilor din sursa dat. *otodat, reieind din datele raportate ctre K9J Ca+ul, n perioada auditat, 20 )&* de nivelul I nu au calculat 7n con/ormitate cu tari/ele aprobate de consiliile locale: venituri la componenta EMi8loace specialeF n sum de 232," mii lei, provenite din plata prinilor pentru alimentaia copiilor n instituiile precolare, ceea ce denot o preocupare ine/icient din partea &&>% privind raportarea i administrarea re#ulamentar a mi8loacelor speciale. Unele AA1L din raion nu au ntreprins msuri suficiente n vederea formrii i administrrii regulamentare a mi5loacelor speciale6 nu au asigurat o monitorizare i administrare conform a procesului de dare n locaiune a bunurilor domeniului public, ca urmare fiind neacumulate venituri n sum total de '+&,( mii lei *n anul (+,, 2 ((),& mii lei-, precum i formate alte datorii cu termenul de achitare e.pirat n sum de (((,7 mii lei &st/el< &paratul preedintelui raionului nu a ntreprins msuri su/iciente n vederea asi#urrii monitori rii privind utili area e/icient a bunurilor transmise n comodat. Mai mult dect att, la darea n /olosin a activelor neutili ate nu s-a inut
19

cont de prevederile art., i art.12 din %e#ea nr.121-ABI din 00.0$.200", %e#ii bu#etului de stat pe anul 201120 i ale Re#ulamentului aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.033 din 2,.03.20032$, ne/iind revi uite nici relaiile contractuale reieind din prevederile le#ale. ?n consecin, n ba a Keci iei CR Ca+ul 7nr.00@1$I din 00.0,.2003:, contrar prevederilor propriului Re#ulament, IM(> E(pitalul raional Ca+ulF a nc+eiat cu &#enia teritorial Ca+ul a CL&M contractul de comodat privind transmiterea n posesiune i /olosin temporar, cu titlu #ratuit, pe un termen de 10 ani, a cldirii (pitalului raional Ca+ul cu supra/a a total de 030 m2, plata pentru locaiunea cldirii menionate, con/orm calculelor pentru perioada anilor 200,-2011, constituind 3$"," mii lei 7n anul 2011 = 11,,2, mii lei:. ?n anii 2010-2011, primria or.Ca+ul, /r a ine cont de prevederile re#ulamentare, a transmis n /olosin #ratuit ncperi cu supra/aa de 3$" m2, ceea ce a condiionat ratarea veniturilor n sum de 23,,0 mii lei. *otodat, n lipsa contractelor de locaiune aprobate re#ulamentar, a /ost admis utili area unor ncperi cu supra/aa de 133,2 m2 din #estiunea ?.M.E9C%F 7pentru o/icii:, pentru care nu au /ost calculate i ncasate venituri n sum total de 102,1 mii lei. Mai mult dect att, primria or.Ca+ul nu a ntreprins msuri e/iciente pentru ncasarea datoriilor debitoare cu termenul de ac+itare e'pirat n sum total de 222,$ mii lei, /ormate n anii 2000-2003 de la darea n /olosin a ncperilor, aceste datorii debitoare ne/iind raportate de ctre primria or.Ca+ul ca datorii debitoare cu termenul de ac+itare e'pirat. AA*L de nivelul : i nivelul :: din raion nu i5au asumat pe deplin responsabilit ile privind colectarea integral a veniturilor bugetelor UAT, acest compartiment necesitnd a fi mbuntit esenial$ Totodat, nu au fost efective nici controlul e%istent i nici msurile ntreprinse n vederea colectrii veniturilor i mic!orrii restan elor fa de bugetele locale$ ?n con/ormitate cu prevederile art.32 i art.3$ din %e#ea nr.3,"-AB din 12.10.2003, responsabilitatea pentru ncasarea veniturilor le#ale revine e'ecutorilor de bu#et5 pentru e'ecutarea bu#etului )&* de nivelul I = primarului, iar pentru e'ecutarea bu#etului de nivelul II = preedintelui raionului. ?n po/ida /aptului c, pe parcursul mai multor ani, veniturile bu#etelor )&* au avut o tendin de ma8orare 7de la 200,2 mil.lei = n anul 200,, pn la 222,2 mil. lei = n anul 2011:, /apt ce reiese din constatrile e'puse n compartimentele anterioare ale acestui Raport de audit, s-a relevat c e'ist ire#ulariti re onabile n administrarea impo itelor, ta'elor 4i a altor venituri a/erente bu#etelor locale, care au in/luenat asupra acumulrii veniturilor bu#etare i demonstrea c &&>% nu i-au asumat pe deplin responsabilitile pentru ncasarea veniturilor, precum i c procesul de plani/icare i e'ecutare bu#etar n raionul Ca+ul este imper/ect 4i necesit a8ustri de /ond. &tt pre4edintele raionului, ct 4i primarii localitilor nu 4i-au onorat pe deplin obli#aiunile privind monitori area activitii or#anelor responsabile de
24 25

%e#ea bu#etului de stat pe anul 2011 nr.$2 din 31.03.2011. Hotrrea 9uvernului nr.033 din 2,.03.2003 privind aprobarea Re#ulamentului cu privire la modul de dare n locaiune a activelor neutili ate.

20

ncasarea veniturilor bu#etare, /apt ce a cau at ma8orarea, n anul 2011, a restanelor /a de bu#etele locale. >rin urmare, o re erv semni/icativ la acumularea veniturilor proprii o constituie restanele contribuabililor /a de bu#etele )&*, care la situaia din 01.01.2012 a nsumat 2,0 mil.lei, men inndu-se la acelai nivel /a de nceputul anului. *otodat, restanele contribuabililor /a de toate componentele G>L au constituit 30,0 mil.lei, sau cu 1$,2 mil.lei mai mult /a de nceputul anului 713,3 mil.lei:. Creterea semni/icativ a restanelor a /ost nre#istrat /a de G&((- cu 10,2 mil.lei , i /a de bu#etul de stat - cu 0,3 mil.lei. Katorii constante la G>L n sum de 2,2 mil. lei 22 le menin " societi, inclusiv /a de bu#etul local - 0,2 mil.lei. *otodat, auditul relev suprapli nre#istrate la unele impo ite i ta'e. &st/el, la situaia din 01.01.2011, au /ost nre#istrate suprapli semni/icative /a de bu#etul local, care au nsumat 10,1 mil.lei, la s/rit de an constituind 10,0 mil.lei. Ke menionat c, pe parcursul auditului, au /ost corectate suprapl ile la bu#etul de stat n sum total de 3,0 mil.lei, re ultate din plata pentru e'tra#erea mineralelor utile 7art.11$.$0:. Ke/icienele constatate la plani/icarea 4i reali area veniturilor proprii ale )&* din raion au /ost #enerate de< lipsa unor tradiii pro/esionale 4i re#lementri procedurale ale procesului de elaborare a bu#etului )&*5 indisciplina e'ecutiv 4i responsabilitatea necorespun toare privind interaciunea or#anelor /inanciare, economice 4i /iscale n crearea 4i monitori area potenialului economic 4i, respectiv, a ba ei de impo itare pe /iecare )&*, #en de activitate 4i tip de impo it 7ta':5 neelaborarea 4i neimplementarea unor proceduri de control intern care ar responsabili a prile implicate n aceste procese. Recomandri' $( *reedintele raionului i ;<=: 1.1. s asi#ure o conlucrare e/icient cu &&>% de nivelul I din raion privind re#lementarea 4i stabilirea metodelor de evaluare a ba ei de impo itare relevante, pentru elaborarea pro#no ei bu#etare pe toate tipurile de venituri /iscale 4i ne/iscale 4i plani/icarea con/orm a acestora5 1.2. s elabore e proceduri metodolo#ice n materie de evaluri 4i pro#no ri /iscale pe /iecare cate#orie de impo it@ta' n parte, care s asi#ure o conlucrare e/icient cu toate prile implicate n procesul de plani/icare a bu#etului, n vederea pro#no rii 4i evalurii optime a veniturilor bu#etelor )&* din raion. "( *reedintele raionului i ;<=, n comun cu AA*L de nivelul : din raion: 2.1. s studie e cau ele diminurii ponderii veniturilor proprii n cadrul )&* 7de nivelul I i nivelul II: din raion, cu ntreprinderea unor msuri concrete n scopul ma8orrii acesteia5 2.2. s e/ectue e monitori area con/orm a procesului de colectare a impo itelor 4i a mic4orrii restanelor contribuabililor /a de bu#etul local.
26

31.12.2011< (.&. EMicuulF - $20,2 mii lei5 (.R.%. EJranculaF - 003,2 mii lei5 )niversitatea Real-)manistic - 3$2,2 mii lei5 (.R.%.EMars Kermen8iF - 330,0 mii lei5 C&> EJitotec &#roF - 320,$ mii lei5 >rima Companie de Ipotec - 303,2 mii lei5 (.R.%. E*o-Ma'-#rupF - 2,,,1 mii lei.

21

3( *rimria or$/a1ul: 3.1. s asi#ure o monitori are adecvat a plasrii obiectelor de publicitate n teritoriul administrat, cu plani/icarea relevant a veniturilor respective i ncasarea re#ulamentar a ta'ei de amplasare a publicitii5 3.2. s asi#ure e'ecutarea con/orm a obli#aiunilor atribuite, controlul corespun tor privind activitatea comercianilor, precum 4i pro#no area corect a veniturilor din ta'a pentru unitile comerciale i@sau de prestri servicii de deservire social, cu acumularea inte#ral a acestora. 4( *rimriile or$/a1ul, satelor /ri1ana Vec1e, >ou, Vleni, Vadul lui :sac, com$.oscovei: 0.1. s e/ectue e inventarierea terenurilor proprietate public, cu asi#urarea nre#istrrii in/ormaiei e'+austive privind /ondul /unciar a/lat n proprietatea )&*, modul de utili are 4i bene/iciarii acestuia5 0.2. s stabileasc, con/orm prevederilor le#ale i contractuale, plata pentru /olosirea terenurilor proprietate public a/erente ntreprinderilor 4i obiectelor private, s calcule e 4i s ncase e aceste pli, asi#urnd, totodat, evidena con/orm a calculelor, plilor 4i restanelor pentru arenda 4i vn area terenurilor. 5( *reedintele raionului i primria or$/a1ul s asi#ure monitori area i administrarea con/orm a procesului de dare n locaiune a bunurilor domeniului public, cu implementarea unor proceduri de control menite s contribuie la acumularea veniturilor din sursa dat. Obiectivul &&' Au format i realizat UAT partea de c1eltuieli a bugetelor n conformitate cu actele normative n vigoare" >reocuparea insu/icient a &&>% din raionul Ca+ul /a de procesul de plani/icare i e'ecutare con/orm a c+eltuielilor determin e'ecutarea nere#ulamentar i ine/icient a acestora, ceea ce duce la neatin#erea scopurilor stabilite. Lerespectarea de ctre /actorii de deci ie din cadrul &&>% a actelor normative i a principiilor de bun #estiune a determinat e/ectuarea c+eltuielilor nere#ulamentare i nee/iciente la valori/icarea mi8loacelor /inanciare pentru investiiile 4i reparaiile capitale n sum de 1,0 mil.lei5 c+eltuielilor ine/iciente i necon/orme pentru retribuirea muncii = de 2," mil.lei. Lu este asi#urat transparena i ar#umentarea indicilor privind distribuirea surselor destinate domeniului nvmntului n sum de 1",$ mil.lei. (nt a/ectate de nere#uli 4i domeniile ce in de ac+i iiile de mr/uri 4i servicii, de asi#urarea cerinelor de alimentare a copiilor din instituiile precolare, de utili area /ondului de re erv. ?n acest conte't, se menionea necesitatea de implementare a prevederilor %e#ii privind controlul /inanciar public intern2", n scopul sporirii responsabilitilor mana#eriale privind #estionarea con/orm 4i e/icient a resurselor publice. ?ntru ar#umentarea celor menionate, se e'empli/ic urmtoarele<

27

%e#ea nr.22, din 23.0,.2010 E>rivind controlul /inanciar public internF.

22

Tratarea subiectiv n procesul de realocare a mi9loacelor bugetare determin crearea soldurilor disponibile !i 3facilitarea4 autorit ilor raionale privind spri9inirea selectiv !i fr criteriile corespunztoare a anumitor msuri !i institu ii$ Totodat, nu a fost asigurat argumentarea conform a indicilor privind distribuirea surselor destinate domeniului nv mntului, datorit cadrului normativ metodologic imperfect privind calculul transferurilor de la bugetul de nivelul :: la bugetul de nivelul : pentru uniformizarea asigurrii financiare a acestora, precum !i lipsei unui mecanism bine definit de stabilire a normativelor de c1eltuieli, ceea ce a generat reduceri !i realocri ale mi9loacelor transferate din bugetul de stat pentru unele primrii n sum de -',& mil$lei$ &st/el< ?n anul 2011, trans/erurile din bu#etul raional ctre )&* de nivelul I au /ost e'ecutate n sum total de 1,$,0$,3 mii lei, sau cu 3302,3 mii lei mai pu in dect datele recti/icate, care au rmas n soldul bu#etului raional, din care< 231",1 mii lei = plata salariilor i contribuiilor5 "$"," mii lei = pli cu destinaie special5 231,$ mii lei = alte trans/eruri. ?n conte'tul celor menionate, att CR, ct 4i consiliile locale de nivelul I nu au recti/icat bu#etele sale, cu sc+imbarea statutului acestor mi8loace. *otodat, n aspect /inanciar 7con/orm cadrului le#al:, bu#etele )&* constituie elemente independente, care se elaborea , se aprob 4i se e'ecut n condiii de autonomie /inanciar, &&>% urmnd a /i consultate n modul corespun tor asupra procedurilor de redistribuire a resurselor ce urmea a /i alocate acestora. >rin urmare, nu au /ost e/ectuate modi/icri spre micorare a veniturilor i c+eltuielilor &&>% n mrimea sumei trans/erurilor nee'ecutate. Ke menionat c cadrul le#al e'istent nu stabilete n mod e'pres norme care ar re#lementa modul de ma8orare sau de mic4orare a trans/erurilor pe parcursul anului bu#etar n ca urile de subestimare sau de supraestimare a veniturilor bu#etelor )&*, precum i n ca urile de nealocare de la bu#etul raional a trans/erurilor aprobate la )&* de nivelul I. K9J nu a 8usti/icat, sub aspect normativ-metodolo#ic i prin documente con/irmative din partea &&>% de nivelul I, aprobarea trans/erurilor cu destina ie special ctre primrii n sum total de "13$,, mii lei, acestea /iind e'ecutate n sum de 23"3,2 mii lei, cu o economie de "$"," mii lei, rmas n soldul bu#etului raional. (e relev c trans/erurile menionate repre int de /apt mi8loace preconi ate pentru nivelarea posibilitilor /inanciare ale teritoriilor, destinate ac+itrii privind< resursele ener#etice = 0$12,0 mii lei5 tutela = 1200,0 mii lei5 ntreinerea drumurilor = 300,0 mii lei5 /ondul de re erv = 200,0 mii lei 7primria or. Ca+ul:. *otodat, acordarea unui statut special acestor surse o/er posibilitatea autoritilor raionale s in/luene e i s rein plile aprobate ctre primrii, care pentru anul 2011 au constituit "$"," mii lei. 8istribuirea ctre bugetele de nivelul " a resurselor financiare destinate domeniului nvmntului s2a efectuat ntr2un mod necorespunztor i netransparent &st/el, con/orm notelor metodolo#ice, K9J a elaborat criteriile de ba ale politicii n domeniul veniturilor 4i c+eltuielilor bu#etare, inclusiv la stabilirea relaiilor interbu#etare cu )&* de nivelul I, ns acestea nu au /ost
23

respectate la distribuirea trans/erurilor alocate din bu#etul de stat pentru nivelarea posibilitilor /inanciare ale primriilor. Con/orm notelor metodolo#ice, normativele de c+eltuieli au /ost stabilite n mrimi e#ale pentru toate )&*. ./ectiv, K9J a distribuit trans/erurile n lipsa unor calcule ar#umentate i aprobate, ast/el /ormndu-se o discrepan ntre trans/erurile calculate potrivit normativelor prestabilite 4i cele real alocate )&* de nivelul I. %a calcularea surselor destinate domeniului nvm6ntului, din bu#etul de stat au /ost alocate trans/eruri pentru contin#entul de copii n ba a datelor Giroului Laional de (tatistic, pe cnd din bu#etul raionului s-au alocat trans/eruri bu#etelor )&* de nivelul I n ba a datelor privind numrul real al copiilor care /recventea instituiile de nvmnt. ?n acest conte't, n bu#etul raional s-a /ormat o re erv semni/icativ de mi8loace n sum de 1",$ mil.lei, alocate din bu#etul de stat pentru ntreinerea copiilor 4i elevilor n instituiile preuniversitare. Con/orm art., din %e#ea nr.3,"-AB din 12.10.2003, pentru uni/ormi area #radului de satis/acere a necesitilor de resurse bu#etare ale unitilor administrativ-teritoriale, prin le#ea bu#etar anual, de la bu#etul de stat pentru bu#etele )&* de nivelul II, se stabilesc trans/eruri din contul /ondului de susinere /inanciar a unitilor administrativ-teritoriale. >rocedura de stabilire a trans/erurilor este re#lementat prin Lotele metodolo#ice elaborate de Ministerul Jinanelor23, care prevd principiile de ba ale politicii statului n domeniul veniturilor 4i c+eltuielilor bu#etare pe anul urmtor, pro#no ele normativelor de de/alcri de la veniturile #enerale de stat. *otodat, Lotele metodolo#ice nu stabilesc componena c+eltuielilor ce stau la ba a acestui normativ. Ke /apt, &&>% de nivelul II din raionul Ca+ul au aprobat pe anul 2011 trans/eruri pentru ntreinerea unui copil n instituiile pre4colare de nivelul I n ba a unor normative di/ereniate, care au variat la acelea4i cate#orii de instituii de la $322,$ lei pn la 11"1$,0 lei pentru un copil, constituind, n medie, "000,2 lei pentru un copil, sau cu 13$3,1 lei mai puin dect a /ost stabilit de Ministerul Jinanelor la calcularea trans/erurilor 73",3," lei:. Lumrul real de elevi n teritorii este de $302, sau cu 13" copii mai mult /a de cei luai n calcul de MJ 7$20,:. ?n ca ul calculrii trans/erurilor pentru ntreinerea unui elev n 4coli, #imna ii 4i licee, numrul elevilor luai n calcul de ctre Ministerul Jinanelor este de 1"$0" elevi, n realitate /iind de 1021, elevi, sau cu 2,23 elevi mai pu in, urmare crui /apt s-au calculat trans/eruri ma8orate cu 3,2 mil.lei. &&>% de nivelul II, pentru activitile e'tra4colare, ca urmare a ma8orrii numrului de copii luai n calcul 72,23:, au bene/iciat de trans/eruri suplimentare de 3,3 mil.lei. Kin mi8loacele /inanciare n sum total de 1",$ mil.lei primite de la bu#etul de stat pentru ntreinerea copiilor i nedistribuite )&* 7de nivelul I:, 10," mil.lei au /ost reparti ate pentru /inanarea 4colilor sportive 4i mu icale, cabinetului metodic 4i contabilitii centrali ate, restul mi8loacelor n sum de 2,3 mil.lei /iind distribuite pentru c+eltuieli capitale i alte c+eltuieli ale Consiliului raional Ca+ul, n lipsa criteriilor respective. Ke e'emplu, con/orm Lotelor metodolo#ice elaborate de K9J, c+eltuielile pentru msurile n domeniul sportului urmau a /i
28

.laborate n con/ormitate cu prevederile %e#ii nr.30"-AIII din 20.0$.1,,2 4i %e#ii nr.3,"-AB din 12.10.2003.

24

estimate reieind din numrul populaiei i din normativul mediu pentru un locuitor - de 1,2 lei, i ar constitui n total 10,,3 mii lei. ./ectiv au /ost aprobate mi8loace /inanciare n sum total de 1130," mii lei, inclusiv< 1030,0 mii lei - la nivelul Consiliului raional 7,1$,0 mii lei = trans/erate ctre asociaiile obteti:, i 113,, mii lei = pentru 3" )&* de nivelul I. Recomandri' 7( ;<=9 2.1. s asi#ure elaborarea unor proceduri metodolo#ice clare, n procesul de /ormare a bu#etului, privind modalitatea de stabilire a trans/erurilor ctre )&*, cu /undamentarea mrimii trans/erurilor alocate prin calculele corespun toare, respectnd ntocmai cadrul metodolo#ic la stabilirea raporturilor bu#etare5 2.2. n comun cu &&>% respective, s elabore e politici clare i distincte n aspectul ce ine de criteriile plani/icrii c+eltuielilor pentru activitatea instituiilor de nvmnt, totodat implementnd unele proceduri de control intern e/iciente n domeniul respectiv. Unele UAT nu au reu!it s men in c1eltuielile anga9ate n limitele ma%ime aprobate$ Con/orm prevederilor %e#ii nr.3,"-AB din 12.10.2003, c+eltuielile stabilite n bu#etele )&* repre int limitele ma'ime, care nu pot /i dep4ite, iar e/ectuarea acestora se reali ea de ctre e'ecutorii de bu#et doar n limitele aprobate. Ke4i, per ansamblu, n anul 2011, c+eltuielile e/ective ale bu#etelor )&* din raion au /ost e'ecutate /r dep4irea nivelului stabilit, unele &&>% de nivelul I au e'ecutat c+eltuieli e/ective cu dep4irea alocaiilor pro#ramate n devi ele de c+eltuieli la art.201 EInvestiii capitaleF, n sum total de 12$2,0 mii lei 2,, prin ce nu au respectat prevederile art." alin.73: din %e#ea nr.3,"-AB din 12.10.2003. Recomandri' 6( *rimriile satelor /olibai, /ri1ana Vec1e, #lobozia .are, Vleni s asi#ure un mana#ement e/icient la utili area mi8loacelor /inanciare, precum i e'ecutarea con/orm a c+eltuielilor preconi ate, cu respectarea prevederilor le#islaiei n vi#oare. 2n condiiile unui buget auster, este necesar eficientizarea c1eltuielilor pentru retribuirea muncii i asigurarea utilizrii mi9loacelor bugetare pentru acest scop n corespundere cu prevederile actelor normative$ ?n anul 2011, &&>% din raionul Ca+ul au e'ecutat c+eltuielile de cas pentru retribuirea muncii n sum total de 132,3 mil.lei, ceea ce repre int 03H din c+eltuielile totale nre#istrate de bu#etele )&* din raion. C+eltuielile e/ective au constituit 130,0 mil.lei, sau ,3,0H /a de planul recti/icat 7132,2 mil.lei:. Lipsa controlului din partea factorilor de decizie ai AA1L *de nivelul " i nivelul ""- din raionul %ahul asupra statelor de personal, precum i aprobarea acestora cu nerespectarea prevederilor regulamentare i depirea limitelor au
29

>rimriile satelor< Colibai - 330,, mii lei5 Cri+ana Bec+e - 000,$ mii lei5 (lobo ia Mare - 211,, mii lei5 Bleni - 1$2,3 mii lei.

25

cauzat cheltuieli bugetare suplimentare &st/el, la plani/icarea c+eltuielilor pentru remunerarea muncii, &&>% din raion urmea s in cont de numrul de personal stabilit con/orm &ne'ei nr.2 la Hotrrea 9uvernului nr.$3, din 2, iulie 2011 30. *otodat, n con/ormitate cu Lotele metodolo#ice elaborate de K9J Ca+ul pentru anul 2011, s-a propus ca obiectiv economisirea mi8loacelor /inanciare, prin optimi area numrului de an#a8ai cu 1H /a de prevederile Hotrrii 9uvernului nr.$3, din 2,.0".2011, ns misiunea de audit a constatat c la nivelul &&>% nu au /ost ntreprinse msuri ntru reali area obiectivului propus. ?n acest conte't, se relev c, la /inele anului de #estiune, statele de personal au constituit $23$ uniti, sau cu 33$ uniti 7inclusiv ,2 uniti din domeniul nvmntului: mai mult dect numrul-limit stabilit. &cest /apt a condiionat 4i dep4irea 7n anul 2011: cu ",2 mil. lei a c+eltuielilor de personal /a de limita stabilit n +otrrea nominali at i de re#lementrile K9J. Verificrile c1eltuielilor privind retribuirea muncii la subdiviziunile AA*L au relevat derogri de la cadrul normativ, care au condi ionat efectuarea c1eltuielilor neregulamentare i neeficiente n sum total de 6,) mil$lei, precum i a c1eltuielilor n sum de ),' mil$lei n lipsa reglementrilor raporturilor de munc$ &st/el< ?n con/ormitate cu prevederile art.03 din %e#ea nr.032-ABI din 23.12.2002, CR are competena de a aproba or#ani#rama 4i statele de personal ale direciilor i altor subdivi iuni din subordine. ?n acela4i timp, Hotrrea 9uvernului nr.23, din 10.02.200331 7pct.0:, &ne'a nr.$ la Hotrrea 9uvernului nr.$2$ din 12.0$.2002 32 7pct.3:33 4i 1rdinul ministrului /inanelor nr.10, din 21.12.200"30 stabilesc c modi/icarea sc+emelor de ncadrare ale subdivi iunilor se permite doar n limitele /ondului de retribuire a muncii acestora 4i snt valabile dup nre#istrarea lor obli#atorie la MJ. Ke menionat c MJ nu a nre#istrat sc+ema de ncadrare aprobat de ctre CR Ca+ul pe anul 2011, pentru &paratul preedintelui raionului, motivul /iind necorespunderea acesteia prevederilor re#ulamentare, datorit includerii nere#ulamentare n statele de personal a unui vicepreedinte al raionului i a unui specialist principal n probleme 8uridice. >rin urmare, includerea n statele de personal a unitilor menionate a cau at suportarea unor c+eltuieli suplimentare n sum, respectiv, de $0,1 mii lei i 30,$ mii lei. %ontrar prevederilor din Ane.a nr , la :otrrea ;uvernului nr 044 din ,+ +0 (++&&7, unele AA1L din raion au aprobat statele de personal cu depirea normelor stabilite, suportnd cheltuieli suplimentare neregulamentare &st/el, Consiliul orenesc Ca+ul a aprobat statele de personal ale contabilitii
30

Hotrrea 9uvernului nr.$3, din 2,.0".2011 ECu privire la limitele numrului de uniti de personal 4i ale c+eltuielilor de personal n sectorul bu#etar pentru autoritile administraiei publice centrale 4i locale pe anul 2011F. 31 Hotrrea 9uvernului nr.23, din 10.02.2003 ECu privire la or#ani#rama 4i statele de personal ale aparatului pre4edintelui raionului, direciilor, seciilor, altor subdivi iuni din subordinea Consiliului raionalF. 32 Hotrrea 9uvernului nr.$2$ din 12.0$.2002 E>rivind salari area /unc ionarilor publici i persoanelor care e/ectuea deservirea te+nicaF7 n continuare = Hotrrea 9uvernului nr.$2$ din 12.0$.2002:. &bro#at prin Hotrrea 9uvernului nr."10 din 22.0,.2012. 33 &bro#at prin Hotrrea 9uvernului nr. 1001 din 22.12.2011, n vi#oare din 30.12.2011. 34 1rdinul ministrului /inanelor nr.10, din 21. 12. 200" ECu privire la aprobarea /ormularului-tip al sc+emelor de ncadrareF. 35 Hotrrea 9uvernului nr.233 din10.02.2003 ECu privire la structura i statele de personal ale primriilor satelor 7comunelor:, oraelor 7municipiilor:.

26

centrali ate a primriei oraului pentru anul 2011 n numr de 23 de uniti, n lipsa unei evaluri privind volumul de lucru necesar de ndeplinit de ctre subdivi iune reieind din necesitile reale, sc+ema de ncadrare ne/iind nre#istrat re#ulamentar de ctre K9J Ca+ul. *otodat, la aprobarea unitilor de personal pentru subdivi iunea menionat, C1 Ca+ul nu a inut cont de prevederile re#ulamentare i de e'istena unui bu#et auster pentru anul 2011, aprobnd un numr ma8orat cu " uniti /a de cel prev ut re#ulamentar, ast/el suportnd c+eltuieli suplimentare ine/iciente n sum de 202,0 mii lei. Ke menionat c aprobarea unui numr ma8orat al statelor de personal este cau at i de /aptul c la prelucrarea in/ormaiilor de ctre serviciul contabil al primriei or.Ca+ul nu snt utili ate te+nolo#iile in/ormaionale, n timp ce personalul contabilitii bene/icia de sporuri la salariu pentru nocivitate la e'ploatarea calculatoarelor. Contrar prevederilor re#ulamentare, un ir de &&>% din raion au aprobat statele de personal prin includerea unor uniti suplimentare neprev ute 7viceprimar, contabil, specialiti n plani/icare i ar+ivar:, /iind suportate c+eltuieli nere#ulamentare n sum total de 103,2 mii lei. &semenea ca uri s-au constatat la< primria or.Ca+ul 700,2 mii lei:5 primria s.Cri+ana Bec+e 703,3 mii lei:5 primria com.Manta 70",1 mii lei:5 primria s.Rou 7",$ mii lei:. ?n anii 2010-2011, primria or.Ca+ul a suportat c+eltuieli nere#ulamentare n sum total de 1033," mii lei, pentru activitatea colectivului popular ,,I voraF, n lipsa con/eririi titlului de /ormaie artistic ,,modelF. &st/el, con/orm Re#ulamentului aprobat prin 1rdinul ministrului culturii nr.231 din 03.10.200232, activitatea colectivului popular menionat urma a /i /inanat distinct, reieind din /aptul con/eririi titlului de /ormaie artistic EmodelF sau din alte circumscrip ii re#ulamentare 7mi8loace speciale etc.:, /apt care nu a /ost luat n considera ie de ctre primria or.Ca+ul la e/ectuarea c+eltuielilor sus-menionate. *otodat, con/orm in/ormaiei >oliiei de Jrontier, 11 an#a8ai ai colectivului popular ,,I voraF nu s-au a/lat n ar o perioad total de 32" ile 7n anul 2010 = 22$ ile, i n anul 2011 = 102 ile:, pentru care acestora le-a /ost calculat i ac+itat nele#itim salariu 7inclusiv pli a/erente: n sum total de 20,3 mii lei 7n anul 2011 = 3,0 mii lei:. ?n anul 2011, personalului administrativ din cadrul subdivi iunilor CR, precum i din cadrul a 10 primrii ale satelor@comunelor@oraului i-au /ost stabilite sporuri la salariu pentru nocivitate la e'ploatarea calculatoarelor, /r evaluarea obiectiv a condiiilor de munc 4i stabilirea #radului de nocivitate con/orm prevederilor Re#ulamentului aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.133$ din 10.10.20023", ast/el /iind suportate c+eltuieli nere#ulamentare n sum total de 1"0,3 mii lei. Lerespectndu-se prevederile pct.1$ din Hotrrea 9uvernului nr.$2$ din 12.0$.2002, /uncionarilor K9J i primriei s.Cri+ana Bec+e le-au /ost acordate
36 37

Re#ulamentul de activitate a /ormaiei artistice de amatori, aprobat prin 1rdinul ministrului culturii nr.231 din 03.10.2002. Hotrrea 9uvernului nr.133$ din 10.10.2002 EKespre aprobarea Re#ulamentului cu privire la evaluarea condiiilor de munc la locurile de munc 4i modul de aplicare a listelor ramurale de lucrri pentru care pot /i stabilite sporuri de compensare pentru munca prestat n condiii ne/avorabileF.

27

premii unice, cu depirea limitelor stabilite, n sum, respectiv, de 00," mii lei i 10,, mii lei. Contrar cerinelor pct.13 din Hotrrea 9uvernului nr.$2$ din 12.0$.2002, primria or.Ca+ul a admis stabilirea muncii prin cumul, inndu-se cont n mod ne8usti/icat de sporuri i suplimente, ast/el /iind suportate c+eltuieli nere#ulamentare n sum total de 30,3 mii lei. K9J a suportat c+eltuieli ine/iciente n sum de 103,1 mii lei 7 n anul 2011 = 31,$ mii lei, i n anul 2012 = 112,2 mii lei:, n le#tur cu eliberarea nele#itim din /uncia deinut a unui /uncionar public 7e/ul K9J:. >eglementarea 9uridic ce ine de raporturile individuale de munc ale unor categorii de salaria i cu statut de funcionar public din cadrul subdiviziunilor /> este vdit lacunar i poate declan!a litigii de munc cu suportarea c1eltuielilor ineficiente suplimentare din contul bugetului$ >reedintele raionului nu a respectat prevederile re#ulamentare privind ncetarea raporturilor de serviciu i aprobarea 7dup ca : a contractelor individuale de munc pe termen determinat, reieind din condiiile speci/icate n Codul muncii33 7art.$$:, %e#ea nr.1$3-ABI din 00.0".20033, 7art.21, art.22 alin.71: lit.d: i art.2,: i %e#ea nr.032-AB din 23.12.2002 7art.03:. &st/el, n perioada anilor 200" = septembrie 2012, din momentul obinerii dreptului la pensie pentru limit de vrst, nu au /ost revi uite raporturile de serviciu cu 0 /unc ionari publici 7inclusiv e/ul Kireciei economie:, suportndu-se c+eltuieli a/erente salari rii acestora n sum de "0$,2 mii lei, /r ca persoanele menionate s /ie an#a8ate n serviciu prin contract individual de munc. ?n conte'tul celor e'puse, se invoc riscul ca actele ce in de activitatea att a CR Ca+ul, ct i a &paratului preedintelui raionului n relaii cu persoane tere, semnate de ctre persoanele nominali ate 7/r an#a8area le#al a acestora:, n ca de liti#iu, s /ie declarate nule. Contrar prevederilor art.02 alin.73: din %e#ea nr.1$3-ABI din 00.0".2003, pct., din Hotrrea 9uvernului nr.32" din 23.11.1,,000 i pct.22 din Hotrrea 9uvernului nr.100, din 20.12.200"01, la &paratul preedintelui raionului, n carnetele de munc a 0 /uncionari publici nu au /ost consemnate datele despre indemni aia la concediere n mrime de $0H din salariul de /uncie, aceste date ne/iind disponibile 7la momentul e/ecturii auditului: nici n dosarele personale ale /uncionarilor, ast/el persistnd riscul de e/ectuare n viitor a unor c+eltuieli nere#ulamentare. Recomandri' 5$ /onsiliul raional /a1ul, Aparatul preedintelui raionului i ;<=: 3.1. de comun acord cu &&>% de nivelul I, s e'amine e oportunitatea optimi rii numrului de personal potrivit recomandrilor 9uvernului5
38 39

%e#ea nr.1$0-AB din 23.03.2003 ECodul muncii al Republicii MoldovaF. %e#ea nr.1$3-ABI din 00.0".2003 ECu privire la /uncia public 4i statutul /uncionarului publicF 7n continuare - %e#ea nr.1$3-ABI din 00.0".2003:. 40 Hotrrea 9uvernului nr.32" din 23.11.1,,0 ECu privire la carnetul de muncF. &bro#at la 11.01.2003, prin Hotrrea 9uvernului nr.110, din 20.12.200". 41 Hotrrea 9uvernului nr.100, din 20.12.200" E>rivind carnetul de muncaF.

28

3.2. s anali e e situaia creat la an#a8area personalului n cadrul subdivi iunilor CR, cu ntreprinderea msurilor n vederea remedierii de/icienelor constatate. 8( Aparatul preedintelui raionului, ;<=, ;<2 i primriile: or$/a1ul, satelor?comunelor >ou, /ri1ana Vec1e, .anta, Andruul de #us, Andruul de @os, Aadicul .oldovenesc, Aorceag, Aurlceni, /olibai, ;oina, <vnoasa, Ttreti, Larga 8ou: ,.1. s asi#ure respectarea actelor normative ce re#lementea domeniul retribuirii muncii 4i implementarea unui control intern adecvat, cu nlturarea nea8unsurilor 4i nclcrilor constatate5 ,.2. s ntreprind msurile de ri#oare menite s sporeasc mana#ementul economico-/inanciar, cu direcionarea acestuia spre identi/icarea soluiilor de prevenire a /enomenului /raudei 4i risipei de bani publici. 8ecesit monitorizare alimentaia copiilor din institu iile precolare i a9ustarea normelor financiare, n vederea asigurrii e%ecutrii cerinelor de alimentare sntoas a copiilor$ ?n con/ormitate cu prevederile art.0$ lit.i: din %e#ea nr.$0"-AIII din 21.0".1,,$02, or#ani area alimentaiei copiilor ine de prero#ativa &&>%, ns acestea au admis administrarea ine/icient a acestui proces, cu un risc sporit de alimentare nesntoas a copiilor. &st/el, n anul 2011, instituiilor pre4colare din raion le-au /ost aprobate mi8loace bu#etare pentru alimentarea copiilor cu 3,23,3 mii lei 70",1H: mai puin dect limitele /inanciare minime stabilite prin Lormele aprobate prin 1rdinul ministrului educaiei nr.3$ din 22.01.201003 pentru a /i suportate din contul bu#etului. )na din cau ele principale care determin aceste situaii pretinde a /i lipsa surselor /inanciare, precum i plani/icarea i monitori area insu/icient din partea K9J i &&>% a alimentaiei copiilor din instituiile precolare. ?n anul 2011, c+eltuielile e/ective 7din toate sursele: pentru alimentaia copiilor n instituiile precolare au constituit, n medie,11,3 lei pentru 1 copil@ i 7inclusiv n or.Ca+ul = 1,,$ lei, /a de media nre#istrat pe sate de 3," lei:. ?n acest conte't, contrar Lormelor aprobate prin 1rdinul ministrului educaiei nr.3$ din 22.01.2010, 30 de primrii ale satelor@comunelor nu au respectat normele /inanciare minime de alimentare a copiilor din instituiile precolare, n medie, cu 0,,$ lei@ i 7la primria s.%opica /iind micorat cu ",2 lei pentru 1 copil@ i 7$$H:5 la primria s.Bleni - cu ",$ lei5 la primria s. %ebedenco - cu 2,2 lei 703H:5 la primriile satelor Cucoara i Gadicul Moldovenesc - cu cte 2,0 lei etc.:, ast/el neasi#urnd constituirea c+eltuielilor minime necesare pentru alimentarea copiilor n sum de 130,," mii lei. Ke rnd cu nerespectarea normelor /inanciare de alimentaie a copiilor, este evident riscul de alimentare nesntoas a acestora i de utili are a produselor necalitative. .valurile e/ectuate la acest compartiment de ctre K9? Ca+ul denot
42 43

%e#ea nvmntului nr.$0"-AIII din 21.0".1,,$. Lormele /inanciare pentru alimentarea copiilor 7elevilor: din instituiile instructiv-educative, aprobate prin 1rdinul ministrului educaiei nr.3$ din 22.01.2010 7n continuare - Lormele aprobate prin 1rdinul ministrului educaiei nr.3$ din 22.01.2010:.

29

c situaia privind asi#urarea normelor naturale n instituiile pre colare este sub nivelul Re#ulilor de alimentare. &st/el, componentele raiei alimentare n meniul copiilor din cadrul instituiilor pre4colare ale raionului Ca+ul, pe principalele produse, snt nereali ate semni/icativ. Lormativele raiei alimentare pe cele " produse din meniul copiilor nu snt ndeplinite, n special, la institu iile din mediul rural, nivelul de asi#urare constituind, n medie, la< produsele din carne i pete respectiv, 3"H i 30H5 smntn = 21H5 lapte = 0$H5 unt = 01H5 le#ume i /ructe proaspete - respectiv, $3H i 32H00. Recomandri' $#( ;<= i consiliile locale ale UAT de nivelul : s asi#ure respectarea normelor /inanciare i naturale la alimentarea copiilor din instituiile precolare. 8erespectarea actelor normative n domeniul ac1izi iilor publice a constat n: anga9area de lucrri !i servicii cu nc1eierea ulterioar a contractelor, precum !i n lipsa acestoraB efectuarea formal a procedurilor de ac1izi ii publice, fr desf!urarea licita iilor, cu nerespectarea principiilor de transparen !i evitarea procedurilor de ac1izi ii publice, care au nsumat peste -,, mil$ leiB ac1izi ii n lipsa surselor financiare corespunztoare n sum de ),mil$ leiB neasigurarea garan iilor pentru oferta depus !i pentru buna e%ecu ie n sum total de peste 6,7 mil$ leiB divizarea ac1izi iilor n scopul evitrii procedurilor legale de ac1izi ii publice etc$

Lipsa monitorizrii din partea primriei s %rihana <eche i primriei com 3anta asupra valorificrii mi5loacelor financiare a determinat nerespectarea principiilor de regularitate i de eficien la e.ecutarea cheltuielilor n sum total de =04,+ mii lei. ?n cadrul reali rii E>roiectului-pilot de salubri are a s.Cri+ana Bec+eF, #rupul de lucru al primriei a des/urat o licitaie public /ormal 7nr.1322@10 din 2".10.2010: privind ac+i iionarea serviciilor de implementare a proiectului menionat n sum total de 003,0 mii lei. Contrar prevederilor re#ulamentare, #rupul de lucru al primriei s.Cri+ana Bec+e nu a evaluat corect o/ertele pre entate, acceptnd pentru participare la licitaie un a#ent economic, care a admis #reeli aritmetice la ntocmirea devi ului de c+eltuieli, o/erta acestuia /iind ma8orat ne8usti/icat. *otodat, un alt participant la licitaia public nu a pre entat certi/icate constatatoare privind ndeplinirea obli#aiunilor e'i#ibile de plat a impo itelor i ta'elor ctre stat. >rin urmare, n loc de a anula procedura de ac+i iie public, #rupul de lucru a e/ectuat ac+i iia, /iind stabilit drept cti#toare o alt entitate 7)nitatea Consolidat de Implementare a >roiectelor de Mediu:, cu o/erta n valoare de 003,0 mii lei, care nu a /ost 8usti/icat corespun tor. Ke menionat c, n Karea de seam privind re ultatele licitaiei, pre entat &&> pentru nre#istrarea ac+i iiei, au /ost incluse date eronate precum
44

Cei mai diminuai indici de aprovi ionare nre#istra i< la produsele din carne i pete - la instituiile din< s.Bleni - 1$H i 12H5 s.(lobo ia Mare - 13H i 12H5 s.Gorcea# - 13H i 20H5 s.&le'ander/eld - 20H i 2"H5 la lactate' smntn - 10 instituii nu au asi#urat completarea raiei alimentare, constituind, n medie, 2",,H5 la lapte - 0",$H, cei mai redui indici consemnndu-se la instituiile din< s.%opica - 23H5 s.Gaurci-Moldoveni5 s.Ro u, com.*artaul de (alcie -cte 20H5 unt - 03H, respectiv, n instituiile din com.Koina - 10H5 s.&ndruul de Mos,com.Gurlacu - cte 12H.

30

c toi o/ertanii au depus certi/icate de e/ectuare re#ulat a plii impo itelor, contribuiilor. (e relev c costul serviciilor de 003,0 mii lei, prev ut de contractul 7nr.$$ din 23.10.2010: nc+eiat cu )CI>M, nu este ar#umentat prin calcule ba ate pe tari/e aprobate i coordonate n ordinea stabilit i constituie circa 10H din #rantul primit de primria s.Cri+ana Bec+e de la J.L, pentru implementarea proiectului de salubritate. Ke asemenea, n contract snt prev ute servicii de elaborare a documentelor pentru des/urarea licitaiilor i de evaluare a o/ertelor n cadrul licitaiilor la primria s.Cri+ana Bec+e, repre entantul )CI>M ne/iind inclus n #rupul de lucru al primriei, /apt ce contravine art.2 i art. 10 din %e#ea nr.,2-ABI din 13.00.200"0$. >rin urmare, n condiiile sus-indicate, n ba a a 2 acte de recepie a serviciilor, inclusiv pentru servicii necalitative de evaluare a o/ertelor 7cu recomandri privind cti#torul licitaiei:, precum i pentru cele care urmau a /i e'ecutate de #rupul de lucru pentru ac+i iii al primriei, primria a ac+itat )CI>M suma total de 003,0 mii lei. &nalo#ic, primria com.Manta a contractat i a ac+itat 7)CI>M: pentru serviciile de elaborare i implementare a E>roiectului-pilot de salubri are a com.MantaF suma de 20,0 mii lei. *otodat, primria com.Manta, ca urmare a monitori rii necon/orme a procedurilor de ac+i iie public, a contractat procurarea de la (.R.%. E1r+ei %ada-(erviceF a unei autospeciale 7anul /abricrii 2000:, n valoare de $20,0 mii lei, dar de /apt, la acelai pre, a /ost procurat autospeciala Renault >remium 7anul /abricrii 2002:, cu o vec+ime mai mare de circa 2 ani /a de prevederile contractuale. > atitudine formal fa de achiziiile publice a fost constatat la primria or %ahul Kei la licitaia public pentru procurarea serviciilor privind deservirea te+nic a ca an#eriilor pe perioada se onului rece 2011-2012 au /ost pre entate doar dou o/erte, unul din o/ertani nepre entnd $ documente obli#atorii 7#aran ia pentru o/ert5 certi/icarea plii impo itelor5 autori aia te+nic a ntreprinderii5 privind atestarea specialitilor5 privind ba a te+nico-material:, #rupul de lucru pentru ac+i iii al primriei or.Ca+ul, constatnd c a /ost depus doar o o/ert complet, a decis s contracte e serviciile respective de la (.R.%. EKina Cociu#F, n sum de $31,0 mii lei, prin ce nu au /ost respectate prevederile art. 2 i art.00 din %e#ea nr.,2-ABI din 13.00.200", ast/el neasi#urndu-se concurena real i respectarea cerinelor pct.3.1. din propria documentaie de licitaie. *otodat, darea de seam i contractul privind ac+i iia n cau au /ost nre#istrate la &&> cu ntr iere de 12 ile. Ke menionat c primria or.Ca+ul a or#ani at o licita ie analo#ic i n anul 2012, /iind desemnat acelai cti#tor, ns aceasta a /ost contestat de ?.M. EReelele *ermice Ca+ulF 7/ondat de C1 Ca+ul:, ulterior /iind anulat de ctre &&> pentru nerespectarea le#islaiei. Ca urmare a necon/ormrii procesului de ac+i iii publice, la etapa de plani/icare a contractelor, prevederilor re#ulamentare, #rupul de ac+i iii din cadrul primriei or.Ca+ul nu a asi#urat e'cluderea ca urilor de divi are a contractelor de ac+i iii publice &st/el, ac+i iia pavelelor de pava8 n sum total de 230,0 mii lei a /ost divi at n 2 contracte separate 7cte 11$,0 mii lei:, acestea /iind nc+eiate cu
45

%e#ea privind ac+i iiile publice nr.,2-ABI din 13.00.200" 7n continuare - %e#ea nr.,2-ABI din 13.00.200":.

31

unul i acelai a#ent economic din mun.C+iinu, ceea ce contravine prevederilor art.2, alin.71: din %e#ea nr.,2-ABI din 13.00.200". %a or#ani area i des/urarea licitaiei 7prin cererea o/ertei de preuri: din 12.11.2011, nu au /ost respectate principiile privind transparena ac+i iiilor publice, asi#urarea concurenei i combaterea concurenei neloiale n domeniul ac+i iiilor publice. >rin urmare, din 3 o/ertani participani la licitaie, 2 a#eni economici snt n relaii de interdependen 7(.R.%. EI.B.M.F i (.R.%. ECapmanlu'F din mun.C+iinu au /ondatori i administratori comuni:, ast/el ne/iind respectate prevederile art.2 din %e#ea nr.,2-ABI din 13.00.200". Kivi area ac+i iiei pavelelor de bordur i de pava8 s-a nre#istrat i n anul 2012, /iind e/ectuate procurri n sume, respectiv, de 33,, mii lei, $,,3 mii lei i 102,3 mii lei. ?n anul 2003, /r s identi/ice sursa de /inanare, primria com.Moscovei a nc+eiat contractul de e'ecutare a lucrrilor de construcie a ca an#eriei la #imna iul EMircea cel GtrnF din localitate, n sum total de 01$,0 mii lei, dar sau e'ecutat lucrri n sum de ,",3 mii lei. ?n po/ida /aptului c, potrivit cerin elor Re#ulamentului aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.330 din 13.0,.2010 02 7pct.100 i pct.10,:, n ca ul apariiei unor circumstane imprevi ibile la nc+eierea contractului de ac+i iie public de lucrri, care duc la modi/icarea clau elor contractuale ntr-o asemenea msur, nct ndeplinirea contractului respectiv ar /i contrar interesului public, precum i n ca ul nerespectrii obli#aiilor contractuale de ctre una dintre pri, autoritatea contractant are obli#aia s denune unilateral contractul de ac+i iie public de lucrri 4i s pretind la desp#ubiri, primria com.Moscovei nu a ntreprins nimic n aceast privin , la data de 12.0,.2011 contractnd de la acelai antreprenor lucrri pentru acelai obiect n sum total de 332,3 mii lei 7cu e'cepia celor e'ecutate n sum de ,",3 mii lei:, ast/el ma8orndu-se ne8usti/icat valoarea total a obiectului cu 20," mii lei. %a ac+i iia lucrrilor pentru obiectul EReparaia ncperilor primriei s.Badul lui IsacF, #rupul de lucru pentru ac+i iii al primriei s.Badul lui Isac a evaluat 3 o/erte n valoare, respectiv, de 220," mii lei, 20,,0 mii lei i 130,3 mii lei, /r careva 8usti/icri ar#umentate, e'clu nd din procesul de ac+i i ii o/erta unui a#ent economic n sum de 123,3 mii lei, sau cu 1$,$ mii lei mai puin dect o/erta determinat drept cti#toare, /apt ce contravine art.1$ din %e#ea nr.,2-ABI din 13.00.200", ast/el limitnd participarea operatorului economic la procedura de ac+i iii publice i, totodat, in/luennd re ultatele ac+i iiei n cau . ?n po/ida /aptului c n bu#etul primriei s. Bleni nu au /ost prev ute mi8loacele /inanciare necesare, n re ultatul unei ac+i iii prin cererea o/ertei de preuri, primria a nc+eiat un contract de e'ecutare a lucrrilor de iluminare a str ilor din sat n sum de ,$,2 mii lei. Mai mult dect att, ac+i i ia men ionat a /ost e/ectuat dup ce lucrrile erau de8a e'ecutate, ceea ce denot caracterul /ormal al ac+i iiei i nclcarea prevederilor art.2 4i art.13 din %e#ea nr.,2-ABI din 13.00.200". Ke menionat c, la data e/ecturii ac+i iiei publice i nc+eierii contractului din 1$.0,.2011, con/orm /acturii /iscale din 2$.02.2011, antreprenorul de8a e/ectuase lucrri n sum de 113,3 mii lei. *otodat, n anul 2011, din costul
46

Re#ulamentul privind ac+i iiile publice de lucrri, aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.330 din 13.0,.2010.

32

lucrrilor de 113,3 mii lei, n evidena contabil au /ost re/lectate doar 32,, mii lei, cu 3$,0 mii lei /iind diminuate c+eltuielile e/ective i denaturate datele raportate. (e relev /aptul c, n ba a unui acord adiional din 23.0$.2012, c+eltuielile diminuate au /ost re/lectate n eviden n au#ust 2012, totodat /iind ma8orat cu 22," mii lei i volumul lucrrilor.
&paratul pre4edintelui raionului i primria or.Ca+ul, n calitate de autoriti

contractante, nerespectnd art.02 alin.73: din %e#ea nr.,2-ABI din 13.00.200", precum 4i clau ele contractuale, n-au cerut de la antreprenori i contractani asi#urarea e'ecutrii lucrrilor i prestrii bunurilor, sub /orm de #aranii de bun e'ecuie a contractelor, estimate de ctre misiunea de audit n sum total de 2,33 mil. lei0". Ca urmare, lipsa #araniilor de bun e'ecuie lipsete autoritile contractante de careva pr#+ii de constrn#ere, n ca ul e'ecutrii unor lucrri necalitative. Contrar prevederilor re#ulamentare, la e/ectuarea ac+i iiilor publice, #rupul de lucru din cadrul &paratului preedintelui raionului nu a asi#urat perceperea #araniei pentru o/erta depus de participani 712,0 mii lei:, n unele ca uri ne/iind ncasat nici ta'a respectiv pentru pac+etul de documente pentru licitaie. *otodat, n drile de seam pre entate &&> au /ost incluse date eronate privind depunerea #araniilor de ctre o/ertani. La ac1izi ionarea mrfurilor !i serviciilor au fost admise unele nclcri de ordin procedural$ &st/el< Autoritile contractante nu au asigurat planificarea efecturii procedurilor de achiziii publice n scopul contractrii mrfurilor, lucrrilor i serviciilor necesare funcionrii eficiente a AA1L Kei, potrivit prevederilor re#ulamentare03, autoritile contractante n domeniul ac+i iiilor publice urmea s elabore e planuri anuale i trimestriale de e/ectuare a ac+i iiilor publice, misiunea de audit a constatat c primriile com.Manta, s.9iur#iuleti, s.Bleni nu au ntocmit planul anual de ac+i iii. *otodat, n perioada anului 2011, primriile or.Ca+ul i s.Cri+ana Bec+e au contractat mr/uri i servicii neprev ute n planul de ac+i iii n sum total de 0,0 mil. lei. Ke asemenea, pentru anul 2011, &paratul preedintelui raionului nu a plani/icat ac+i iii de valoare mic n sum total de 0,2 mil.lei, /iind nc+eiate 02 de contracte privind procurarea bunurilor respective. Contrar prevederilor pct.2 din Re#ulamentul aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr., din 1".01.20030,, primriile s.Cri+ana Bec+e, com.Manta, s.Colibai, s.Bleni nu au asi#urat ntocmirea i pstrarea tuturor dosarelor privind ac+i iiile publice des/urate, /apt ce determin riscul sustra#erii, pierderii, sc+imbrii unor anumite documente, precum i imposibilitatea urmririi con/ormitii procedurilor de ac+i iii publice cu prevederile le#ale.
47 48

&paratul pre4edintelui raionului = 2,3 mil. lei5 primria or.Ca+ul - 0,03 mil. lei. %e#ea nr.,2=ABI din 13.00.200"5 pct." din Re#ulamentul ac+i i iilor publice de valoare mic, aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.103 din 10.02.2003. 49 Re#ulamentul cu privire la ntocmirea 4i pstrarea dosarului ac+i iiei publice, aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr., din 1".01.2003.

33

9rupul de lucru din cadrul &paratului preedintelui raionului nu a ntocmit i nu a pre entat &&> semestrial, pn la data de 1$ a lunii urmtoare semestrului de #estiune, o dare de seam privind contractele de ac+i iie public de valoare mic semnate i nre#istrate n perioada de re/erin, prin ce nu au /ost respectate prevederile pct.2$ din Re#ulamentul aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.103 din 10.02.2003$0 . &st/el, n darea de seam pe anul 2011, &paratul preedintelui raionului nu a inclus 02 contracte de mic valoare n sum total de 21",3 mii lei. Recomandri' $$( Aparatul preedintelui raionului i primriile satelor?comunelor /olibai, /ri1ana Vec1e, <iurgiuleti, .anta, .oscovei, Vadul lui :sac, Vleni i or$/a1ul: 11.1. s implemente e proceduri e/iciente de control intern care s asi#ure respectarea le#islaiei i e/iciena n domeniul ac+i iiilor publice, cu nlturarea tuturor de/icienelor constatate n cadrul actualului audit5 11.2. s asi#ure elaborarea unor politici 4i proceduri scrise de evaluare adecvat a o/ertelor, precum 4i de monitori are a e'ecutrii contractelor. 8ecesit o mbuntire i managementul financiar al gestiunii c1eltuielilor pentru investiii i reparaii capitale$ ?n cadrul &&>% din raion lipsesc strate#ii, politici 4i proceduri re#lementate@ standardi ate n materie de investiii publice 4i, respectiv, nu snt stabilite prioriti n domeniul construciilor, reconstruciilor 4i@sau reparaiilor. Lu e'ist studii de /e abilitate care ar determina necesitatea 4i e/iciena investiiilor e/ectuate. &st/el, modul de determinare a obiectivelor /inanate din bu#etele locale este netransparent 4i de/ectuos, ceea ce #enerea de ec+ilibre 4i imobili ri de mi8loace bu#etare pe mai muli ani, /r impact asupra de voltrii economicosociale a localitilor din raion, precum i a raionului n #eneral. AA1L din raion nu au stabilit prioritatea cheltuielilor capitale pentru obiectele nefinalizate, ceea ce determin imobilizarea mi5loacelor bugetare i ineficiena cheltuielilor suportate Con/orm datelor din rapoartele /inanciare ale &paratului preedintelui raionului, la situaia din 31.12.2011, valoarea investiiilor capitale reali ate la $ obiecte ne/inali ate a constituit, n total, 20,$ mil.lei, inclusiv< 12,2 mil. lei = #a oductul Ca+ul-Koina 7lucrri iniiate n anul 200$:, pentru /inali area cruia e necesar de a e/ectua lucrri n sum total de 0,2 mil.lei5 2",$ mil.lei = #a oductul /inali at Ca+ul-(picoasa 7iniiat n anul 200$:, pentru care nu a /ost ntocmit actul respectiv de recepie la /inali area lucrrilor i de dare n e'ploatare re#ulamentar, una dintre cau e /iind lipsa consumatorilor. Ke menionat c, l a 0,.12.2003, CR Ca+ul a transmis pentru deservire te+nic #a oductul de presiune nalt Ca+ul(picoasa, care pn la momentul actual nu este dat n e'ploatare, /iind nre#istrat n evidena contabil la contul 203 EC+eltuieli bu#etare pentru investiii capitaleF cu valoarea indicat mai sus.
50

Re#ulamentul ac+i iiilor publice de valoare mic, aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.103 din 10.02.2003.

34

> administrare defectuoas a banilor publici n sum de ))',' mii lei a fost constatat n cazul lucrrilor de proiectare i construcie a slii sportive din or %ahul, totodat efectundu2se i alte cheltuieli ineficiente &st/el, primria or.Ca+ul a admis imobili area mi8loacelor /inanciare n sum de 2,2,0 mii lei pe o perioad de peste 0 ani, acestea /iind ac+itate n anul 2003 pentru lucrrile de proiectare a construciei slii sportive n or.Ca+ul, lucrri de antrepri care pn n pre ent nu au /ost iniiate 4i pentru reali area crora nu au /ost determinate sursele de /inanare respective. *otodat, n con/ormitate cu datele din evidena contabil a primriei, la contul 203 EC+eltuieli bu#etare pentru investiii capitaleF snt nre#istrate c+eltuieli n sum total de 301," mii lei, pentru unele lucrri 7sptura unei #ropi i sc+imbarea pmntului : e'ecutate n anul 2002 la construcia slii de sport, care sau dovedit a /i inutile i n privina crora autoritile e'ecutive nu au ntreprins nici o msur, ne/iind determinate nici responsabilitile 7dup ca :. *otodat, aceste c+eltuieli au /ost atribuite ne8usti/icat la ma8orarea costului de proiect al slii sportive menionate. Ca urmare a /aptului c (.R.%. EKaniel->F, e'cavnd o #roap pentru /undaie ln# un bloc de locuit, pe parcursul unei perioade ndelun#ate de timp nu a e'ecutat lucrri de construcie, primria or.Ca+ul, n ba a unei deci ii a Consiliului orenesc, a e/ectuat c+eltuieli 7din contul mi8loacelor /ondului de re erv: n sum de 03,$ mii lei pentru acoperirea parial a #ropii men ionate. (e relev c primria or.Ca+ul nu a nre#istrat c+eltuielile suportate ca datorii debitoare, ne/iind ntreprinse i msuri e/iciente, cu drept de re#res, n vederea ncasrii c+eltuielilor din contul (.R.%. EKaniel->F. Mai mult dect att, situa ia creat a #enerat liti#iu de 8udecat, (.R.%. EKaniel->F solicitnd repararea pre8udiciilor n sum total de circa 2$,0 mil.lei. Ca urmare, au /ost puse sub sec+estrul e'ecutorului 8udectoresc toate bunurile imobile ale primriei or.Ca+ul, ceea ce a #enerat un risc sporit de pierdere a patrimoniului public. Recomandri' $"( /onsiliul raional, preedintele raionului i primria or$/a1ul: 12.1. s asi#ure elaborarea strate#iei privind proiectele investiionale n dependen de prioritile de voltrii social-economice a raionului, cu stabilirea surselor de /inanare5 12.2. s determine modul 4i prioritile n vederea soluionrii problemelor ce in de construciile n curs de e'ecuie, cu implementarea unor proceduri de control intern care s asi#ure evaluarea@reevaluarea situaiei reale a acestor active5 12.3. s asi#ure selectarea obiectelor pentru investiii capitale n ba a unui studiu de /e abilitate sau a unei /undamentri te+nico-economice, care ar determina relevana i pro/itabilitatea investiiilor, cu condiia disponibilului de surse /inanciare5 12.0. s ia msuri n vederea nlturrii de/icienelor constatate. Cste necesar eficientizarea managementului financiar la utilizarea mi9loacelor financiare ale fondului de rezerv$
35

%? %ahul urmeaz s2i revizuiasc actele normative interne ce in de utilizarea fondului de rezerv, astfel nct s asigure utilizarea mi5loacelor publice n mod regulamentar, transparent i conform destinaiei ?n po/ida /aptului c n re ultatul auditului precedent$1 , precum i n alte Hotrri ale Curii de Conturi s-a menionat despre mi8loacele bu#etare utili ate nere#ulamentar din contul /ondului de re erv, /actorii responsabili din cadrul raionului nu au inut cont de obieciile 4i recomandrile naintate )&*, ntru asi#urarea n continuare a re#ularitii i bunei #estionri a mi8loacelor /ondului de re erv. ?n procesul de elaborare a proiectului bu#etului pe anul 2011, K9J a emis circulare metodolo#ice, prin care a stabilit constituirea /ondului de re erv n proporie de 1H din volumul c+eltuielilor, ns, n realitate, acest normativ nu a /ost respectat 4i aplicat. &st/el, contrar circularei Ministerului Jinanelor i propriilor normative metodolo#ice, mrimea /ondului de re erv a /ost aprobat cu 0"3,2 mii lei mai mult dect limitele stabilite. ?n acelai timp, cele 32 de primrii ale satelor@comunelor au /ost lipsite de posibilitatea de a-i constitui le#al 7con/orm prevederilor art.13 din %e#ea nr.3,"-AB din 12.10.2003 i Lotelor metodolo#ice elaborate de MJ i K9J: c+eltuieli la capitolul dat n sum total de 1231,0 mii lei. >rin urmare, n /ondul de re erv al )&* din raionul Ca+ul pentru anul 2011 au /ost aprobate i preci ate c+eltuieli n sum total de 2300,0 mii lei, inclusiv< la &&>% de nivelul II 7CR Ca+ul: = 2200,0 mii lei i la primria or. Ca+ul = 200,0 mii lei. Ke menionat c mi8loacele /inanciare n /ondul de re erv al primriei or.Ca+ul 7200,0 mii lei: au /ost aprobate ne8usti/icat ca trans/eruri cu destinaie special de la bu#etul de nivelul II ctre bu#etul de nivelul I 7art.133.11:. 3i5loacele fondului de rezerv au fost utilizate pentru efectuarea cheltuielilor n sum de ,&'',= mii lei, care nu ntrunesc rigorile unor situaii imprevizibile i e.cepionale, fr 5ustificarea regulamentar a surselor financiare alocate ?n con/ormitate cu prevederile pct.2 din Hotrrea 9uvernului nr.102" din 22.12.2000$2, &&>% le-a /ost recomandat s aduc propriile re#ulamente privind constituirea /ondurilor de re erv 4i utili area mi8loacelor acestora n corespundere cu Re#ulamentul-tip privind constituirea 4i utili area /ondurilor de re erv ale &&>%. CR nu a asi#urat a8ustarea Re#ulamentului privind utili area mi8loacelor /ondului de re erv, aprobat prin Keci ia CR Ca+ul nr.0,@02-II din 12.12.2010, la Re#ulamentul-tip nominali at, a permis e/ectuarea n mod arbitrar a c+eltuielilor din contul /ondului de re erv, ceea ce a dus la e'ecutarea unor c+eltuieli nea/erente cadrului e'cepional 4i imprevi ibil. &probarea i alocarea mi8loacelor bu#etare s-a e/ectuat n lipsa unei strate#ii elocvente, neasi#urndu-se transparena procesului deci ional i respectarea criteriilor n dependen de care snt e/ectuate alocrile din /ondul de re erv. (e utili ea practica de /olosire a /ondului de re erv pentru /inanarea unor
51$1

Hotrrea Curii de Conturi nr.02 din 21.02.200" E>rivind raportul asupra /ormrii 4i utili rii bu#etului raionului Ca+ul 4i corectitudinii c+eltuielilor pentru investiiile capitale pe anul 2002F. $2$2 Hotrrea 9uvernului nr.102" din 22.12.2000 E>entru aprobarea Re#ulamentului-tip privind constituirea /ondurilor de re erv ale autoritilor administraiei publice locale 4i utili area mi8loacelor acestoraF.

36

c+eltuieli ce urmea a /i plani/icate 7de e'emplu, pentru reparaii i investi ii capitale:, mi8loacele acestuia /iind /olosite pentru acoperirea unor necesiti aprute ca urmare a subprocesului necorespun tor de plani/icare a c+eltuielilor. &st/el, numai n anul 2011, aceast situaie a determinat aprobarea de ctre CR Ca+ul a unor c+eltuieli din contul mi8loacelor /ondului de re erv, ceea ce contravine clau elor privind starea de ur#en sau de /or ma8or imprevi ibil, n sum total de 13"",0 mii lei 7sau $,,0H din c+eltuielile e'ecutate:, pentru c+eltuieli de reparaii i investiii capitale. Recomandri' $3( /> /a1ul i ;<= s a8uste e Re#ulamentul privind utili area mi8loacelor /ondului de re erv al raionului Ca+ul la prevederile le#ale, precum i s implemente e proceduri de control intern care ar asi#ura /ormarea i utili area re#ulamentar, transparent i con/orm destinaiei a mi8loacelor /ondului de re erv. Obiectivul &&&' Au raportat UAT n modul corespunztor, au gestionat i administrat eficient patrimoniul public" ?n cadrul auditului s-au constatat un 4ir de ire#ulariti i lacune ce in de #estiunea i evidena patrimoniului public local. .ntitile auditate nu au ntreprins msuri n vederea con/ormrii sistemului de mana#ement al #estionrii patrimoniului public la prevederile le#ale, iar incorectitudinea #estionrii acestuia #enerea un risc nalt de pierdere a drepturilor de proprietate asupra lui i de nencasare a veniturilor. Ire#ularitile admise n re ultatul #estionrii de/ectuoase a patrimoniului, n principal, constau n< lipsa evidenei con/orme i raportrii veridice a situaiilor patrimoniale5 neasi#urarea nre#istrrii inte#rale a dreptului de proprietate asupra patrimoniului la or#anul cadastral5 monitori area insu/icient a contractelor de comodat privind #estionarea patrimoniului transmis n #estiune5 nere#lementarea responsabilitilor /ondatorului i ale mana#erului la administrarea patrimoniului transmis n #estiune ntreprinderilor /ondate, precum i nee/ectuarea unui monitorin# /inanciar al proprietii publice5 ne/inali area procesului de identi/icare, delimitare 4i nre#istrare a patrimoniului public proprietate de stat, a )&* 4i privat5 lipsa in/ormaiilor de ri#oare veridice privind /ondul /unciar #estionat5 nee/ectuarea inventarierii elementelor patrimoniale, precum 4i nereevaluarea corespun toare a activelor /i'e, n vederea nre#istrrii con/orme n eviden a valorii acestora. ?ntru ar#umentarea celor menionate, se e'empli/ic urmtoarele< 8ecesit o abordare absolut responsabil procesul de administrare !i gestionare a patrimoniului transmis de ctre AA*L n gestiunea economic a ntreprinderilor?societilor fondate$ Totodat, darea de seam prezentat de ctre AA*L Ageniei *roprietii *ublice nu este bazat pe documente 9ustificative, coninnd date eronate, iar evidena neadecvat a patrimoniului creeaz riscuri ma9ore de pierdere a acestuia$ >otrivit prevederilor art., alin.72: lit.i: 4i lit.8: din %e#ea nr.121=ABI din 00.0$.200" i art.10 alin.72: lit.b:, lt.c: i lit.d: din %e#ea nr.032-ABI din
37

23.12.2002, de competena &&>% este inerea evidenei patrimoniului )&* 4i e'ercitarea controlului asupra inte#ritii 4i /olosirii e/iciente a acestuia. ?n acest conte't, auditul denot c< nerespectarea prevederilor actelor normative a cau at denaturri semni/icative n rapoartele /inanciare, prin re/lectarea neveridic, de ctre &&>%, a situaiilor economice la contul contabil 132 EInvestiii pe termen lun# n pr i le#ateF n valoare total de 111,2 mil.lei, /apt ce contravine pct.02 i, respectiv, pct."2 din Instruciunile aprobate prin 1rdinele ministrului /inanelor nr.,3 i nr.,0 din 1,.0".2010. &st/el, n ca ul primriei or.Ca+ul, con/orm situaiei din 01.01.2011, la contul menionat nu este inclus valoarea patrimoniului din #estiunea ntreprinderilor /ondate n sum total de 100," mil. leii, iar la &paratul preedintelui raionului = de 10,, mil.lei5 CR Ca+ul nu a pre entat &>> o dare de seam autentic privind patrimoniul &&>% 7de nivelul I 4i nivelul II: #estionat de ctre ntreprinderile municipale n scopul includerii n Re#istrul patrimoniului public, ceea ce a determinat neautenticitatea datelor din Re#istrul patrimoniului public. ?n urma veri/icrii datelor din Raportul privind patrimoniul #estionat de ctre ntreprinderile /ondate pe anul 2011, pre entat &>> de ctre CR, s-a constatat c acesta nu include datele privind 0 ntreprinderi municipale, care #estionea active n sum total de 2,2 mil.lei, ceea ce contravine prevederilor pct.1, din Re#ulamentul aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.2"$ din 02.02.200353. AA*L nu de in eviden a integral a patrimoniului gestionat, inclusiv a patrimoniului transmis ntreprinderilor fondate, !i nu n toate cazurile asigur folosirea eficient a acestuia, ceea ce contravine prevederilor regulamentare$ 1atrimoniul local transmis n gestiunea ntreprinderilor fondate de %? i %> %ahul nu reprezint o imagine veridic i nu permite formularea unei concluzii privind integritatea acestuia Contrar prevederilor pct.10 din Re#ulamentul-model aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.33" din 02.02.1,,054, la , statute ale ntreprinderilor /ondate de &&>% 7CR Ca+ul - 35 C1 Ca+ul - 2: nu snt ane'ate actele de inventariere a bunurilor ntreprinderilor, transmise n #estiune la data aprobrii acestora, iar pentru bunurile imobile nu s-au indicat adresa po4tal, supra/aa 4i numrul cadastral, cu ane'area planului terenului. *otodat, nerespectndu-se prevederile art.0 din %e#ea nr.30$-AII din 03.01.1,,255, pct.1" din Re#ulamentul-model aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.33" din 02.02.1,,0, precum i prescripiile din statutele ntreprinderilor ai cror /ondatori snt &&>%, pn la data /inali rii auditului, nu n toate ca urile au /ost nc+eiate contracte de re#lementare a raporturilor 8uridice dintre /ondator 4i administrator@consiliile locale i conductorii ntreprinderilor, inclusiv privind modul 4i condiiile de remunerare a acestora5 nu au /ost ntocmite acte de primire-predare a patrimoniului n #estiune. &ceste
53 54

Re#ulamentul cu privire la Re#istrul patrimoniului public, aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.2"$ din 02.02.2003. Re#ulamentul-model al ntreprinderii municipale, aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.33" din 02.02.1,,0 7n continuare Re#ulamentul-model aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.33" din 02.02.1,,0:. 55 %e#ea nr.30$-AII din 03.01.1,, ECu privire la antreprenoriat 4i ntreprinderiF.

38

nere#ulariti condiionea < lipsa evidenei con/orme a patrimoniului public5 neasi#urarea nre#istrrii inte#rale a dreptului asupra acestuia 4i a modalitii raportrii utili rii lui5 denaturarea datelor din evidena contabil a )&* re/eritor la /ondul patrimonial transmis n #estiune ntreprinderilor /ondate, care de /apt lipsete n evidena entitilor la situaia din 31.12.2011 etc. Constatrile de audit relev c e'ist neconcordane ntre politicile de contabilitate ale instituiilor bu#etare 4i IM(>, /apt ce #enerea riscul de raportare /inanciar di/erit a situaiilor patrimoniale ale acelora4i bunuri de ctre /ondatorii IM(>. &st/el, con/orm bilanului la situaia din 31.12.2011, IM(> E(pitalul raional Ca+ulF #estiona mi8loace /i'e n sum total de 20$33,0 mii lei, la CR Ca+ul /iind nre#istrate doar n sum de 201,,,0 mii lei, sau cu 0333,2 mii lei mai pu in. Ke menionat c, n luna ianuarie 2012, CR Ca+ul a ma8orat costul de bilan al mi8loacelor /i'e 7cldirilor: transmise n #estiunea IM(> cu suma total de 0333,2 mii lei. %? %ahul i Aparatul preedintelui raionului urmeaz s2i revizuiasc politica investiional n cazul imobilelor care nu le aparin cu drept de proprietate &st/el, contrar prevederilor contractuale i art.322 din Codul civil, CR a e'ecutat c+eltuieli capitale la cldirea CMJ din s.&le'ander/eld, n sum de 112,2 mii lei, /r s re#lemente e relaiile con/orm prevederilor contractuale i le#ale, precum i /r s-i e'ercite dreptul de a cere compensarea c+eltuielilor suportate. Mai mult dect att, n anul 200,, c+eltuielile pentru reparaia capital a cldirii CMJ n sum de 112,2 mii lei, prin deci ia CR, au /ost transmise primriei s.&le'ander/eld, aceasta nere/lectndu-le n evidena contabil la ma8orarea valorii cldirii CMJ, deoarece cldirea nu se a/l la balana primriei. *otodat, nici primrile s.Rou, s.Clia->rut, com.)rsoaia nu au ma8orat preul cldirilor CMJ cu c+eltuielile n sum de 330,2 mii lei pentru reparaii capitale, transmise de ctre CR Ca+ul, i nu au nre#istrat n evidena contabil valoarea proiectelor elaborate de CR Ca+ul n sum de ,$,1 mii lei pentru CMJ nominali ate. @viden fondului locativ la primria or %ahul nu corespunde rigorilor, acest domeniu necesitnd mbuntiri semnificative Lerespectarea de ctre /ondator 7C1 Ca+ul: i primria or.Ca+ul a prescripiilor pct.30 din Re#ulamentul-model aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.33" din 02.02.1,,0 i pct."2 din Instruciunea aprobat prin 1rdinul ministrului /inanelor nr.,0 din 1,.0".2010, re/eritor la controlul asupra activitii economico/inanciare a ntreprinderilor /ondate 4i evidena patrimoniului public, a cau at nenre#istrarea con/orm n evidena contabil 4i n rapoartele /inanciare ale /ondatorului i ale ?.M. E9C%F a /ondului locativ transmis n administrare. &st/el, la situaia din 31.12.2011, primria nu avea nre#istrat n eviden /ondul locativ cu supra/aa de 10",0 mii m2 , n valoare de 02,$ mil.lei, acesta ne/iind monitori at e/icient. ?n acelai timp, valoarea /ondului locativ 73$2," mil.lei: din evidena contabil a ?.M. E9C%F nu a /ost diminuat cu valoarea /ondului locativ privati at n mrime de 302,2 mil.lei, prin ce nu s-au respectat prevederile art.1" din %e#ea
39

nr.113-ABI din 2".00.200" i art.10 alin.71: din %e#ea nr.1320-AII din 10.03.1,,3$2, aceasta condiionnd includerea unor date eronate n evidena ntreprinderii. Cele menionate snt cau ate de /aptul c primria or.Ca+ul nu a asi#urat /ormarea asociaiilor de coproprietari n condominiu 4i nu a transmis acestora n #estiune cldirile 7inclusiv valoarea lor: privati ate $", iar persoanele responsabile de #estionarea i evidena /ondului locativ nu i-au ndeplinit adecvat obli#aiile. Lipsa unui control sistemic din partea /> asupra cotei5pri n societile pe aciuni a determinat gestionarea ineficient i nstrinarea neregulamentar a acestei proprieti$ ?n acest sens, se e'empli/ic ca ul vn rii de ctre CR a pac+etului de aciuni n (.&. E>epiniera piscicol onal Ca+ulF, care, con/orm raportului /inanciar la situaia din 01.01.2011, nre#istra un capital propriu n sum de 10,03,3 mii lei, inclusiv cota public local - ,3,"H, sau 1000",0 mii lei, mi8loacele /i'e constituind $020$,0 mii lei, cu valoarea de bilan de 12211,0 mii lei. &st/el, contrar prevederilor art.21 din %e#ea nr.121-ABI din 00.0$.200" i Re#ulamentului aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.$30 din 03.0$.2003 55 7pct.", pct.3 i pct.,:, CR nu a asi#urat e/ectuarea monitorin#ului /inanciar necesar al societii menionate 7inclusiv al unor indicatori ce in de< datoriile ntreprinderii5 /ondurile /i'e i capitalul propriu5 determinarea riscului /iscal i anali ei solvabilitii ntreprinderii etc.: i nu a ntreprins msurile de ri#oare n vederea consolidrii disciplinei /inanciare i sporirii e/icienei utili rii patrimoniului public a/lat n #estiunea acesteia, ceea ce a contribuit la #enerarea riscurilor de pierdere a patrimoniului public. Ca urmare, (.&. E>epiniera piscicol onal Ca+ulF 7/ondat n anul 1,"25 amplasat pe o supra/a de circa 1030 +a5 cu o capacitate de producere de peste 23"0 tone pete-mar/ i 200 tone puiet de pe te5 cu un patrimoniu evaluat la suma de peste 20,0 mil.lei:, care dup anul 2001 nu des/ura o activitate activ, nu i-a putut relua activitatea nici dup transmiterea acesteia CR Ca+ul. Mai mult dect att, ca urmare a cererii introductive depuse de ctre (.R.%. E*erravectorF pentru recuperarea creanelor n sum de 0",, mii lei 7/ormate pn n anul 2002, cesionate ctre aceasta de la ?.(. E&cvaculturaMoldovaF:, la 02.0,.2011, Curtea de &pel .conomic a RM a dispus intentarea procesului de insolvabilitate a (.&. E>epiniera piscicol onal Ca+ulF, totodat, con/orm nc+eierii instanei 8udectoreti, /iind aplicat sec+estrul pe toate bunurile 7inclusiv +rtiile de valoare: ale (.&.. ?n po/ida /aptului c CR a /ost in/ormat despre procedura de insolvabilitate iniiat, acesta, contrar prevederilor le#ale, a adoptat deci ia din 22.0,.2011, prin care a aprobat vn area pac+etului de aciuni 7,3,"H:, ca un lot ntre#, la pre ul de 000,0 mii lei, /a de cota public local n sum de 1000",0 mii lei, nre#istrat n raportul /inanciar al societii, i valoarea de bilan a /ondurilor /i'e de 12211,0 mii lei. &doptarea deci iei sus-indicate n lipsa unei evaluri obiective a valorii
56

%e#ea privati rii /ondului de locuine nr.1320-AII din 10.03.1,,3. %e#ea condominiului n /ondul locativ nr.,13-AIB din 30.03.2000. 58 Hotrrea 9uvernului nr.$30 din 03.0$.2003 E>entru aprobarea Re#ulamentului privind monitorin#ul /inanciar al ntreprinderilor de stat@municipale 4i al societilor comerciale cu capital public sau ma8oritar publicF.
$"

40

patrimoniale a societii se con/irm i prin /aptul c nu au /ost luate n consideraie terenurile din #estiunea societii 7a/erente construciilor - , +a, a#ricole - 2" +a, plantaiile /orestiere - 1$ +a, i /ondul apelor - 1331 +a:, care de /apt snt nre#istrate ca proprietate a )&* Cri+ana Bec+e. Ca urmare, la data de 20.10.2011, /r a se lua n consideraie restriciile impuse de instanele 8udectoreti, pac+etul de aciuni ale CR n (.&. E>epiniera piscicol onal Ca+ulF a /ost reali at prin intermediul Gursei de Balori la preul de ,03,0 mii lei. &st/el, n a/ar de /aptul c CR Ca+ul nu a monitori at e/icient activitatea ntreprinderii 7aceasta a8un#nd n proces de insolvabilitate: i nu a asi#urat evaluarea real a patrimoniului acesteia, acesta a admis reali area pac+etului de aciuni /r 8usti/icarea obiectiv a di/erenei /a de cota public local n capitalul propriu deinut de CR. Ke menionat c, potrivit art.0$ din %e#ea insolvabilitii $,, din momentul adoptrii +otrrii privind intentarea procesului de insolvabilitate 4i declararea debitorului insolvabil, orice nscriere privind nre#istrarea sau modi/icarea statutului 8uridic al debitorului sau al bunurilor acestuia se e/ectuea doar la cererea administratorului. Con/orm prevederilor art.00 i art.0$ din %e#ea nr.232AB din 10.11.2001, instana de 8udecat a/i4ea +otrrea de intentare a procesului de insolvabilitate n incinta sa, iar administratorul e'pedia +otrrea instanei 8udectoreti ctre Comisia Laional a >ieei Jinanciare 4i altor instituii 4i autoriti relevante20. ?n cadrul derulrii procedurii de insolvabilitate a (.&. E>epiniera piscicol onal Ca+ulF, administratorul insolvabilitii nu a e'pediat ctre CL>J adresri de ntiinare, prin ce nu s-a asi#urat respectarea prevederilor le#ale i a nc+eierii instanei 8udectoreti, ast/el contribuind la nstrinarea nere#ulamentar a cotei-pri a CR n capitalul societii menionate. AA*L (de nivelul : i nivelul ::) din raion nu au ntreprins msuri suficiente n vederea nregistrrii la 0/T a patrimoniului public local n valoare de 6-+,, mil lei, ceea ce contravine prevederilor art$& din Legea nr$-&+75D::: din 6&$)6$-((,E- $ 1 problem nesoluionat de mai muli ani, care poate a/ecta inte#ritatea patrimoniului public local, este nenre#istrarea acestuia la or#anul cadastral teritorial. >otrivit constatrilor de audit, la situaia din 31.12.2011, 3" )&* i 2 entiti subordonate CR nu au asi#urat nre#istrarea la or#anul cadastral a dreptului de proprietate asupra 0," de imobile proprietate public cu valoarea de 213,0 mil. lei. Ke asemenea, ?.M. E9C%F nu a nre#istrat la 1C* bunuri n sum total de 0,0 mil.lei, iar ?.M. E>iaa CentralF - de 1,0 mil.lei. *otodat, la solicitarea auditului, nu a /ost pre entat in/ormaia cu privire la nre#istrarea /ondurilor /i'e din #estiunea ntreprinderilor@societilor /ondate de CR Ca+ul, n valoare de 12,, mil.lei. !easigurarea nregistrrii drepturilor patrimoniale condiioneaz n mod inevitabil pierderea acestuia &st/el, pe parcursul unei perioade ndelun#ate de
59 60

%e#ea insolvabilitii nr.232-AB din 10.11.2001 7 n continuare = %e#ea nr. 232 = AB din 10.11.2001:. Hotrrea >lenului Curii (upreme de Mustiie a Republicii Moldova ECu privire la aplicarea %e#ii insolvabilitii de ctre instanele 8udectore4ti economiceF nr.30 din 22.11.2000. 61 %e#ea cadastrului bunurilor imobile nr.1$03-AIII din 2$.02.1,,3 7n continuare = %e#ea nr. 1$03 = AIII din 2$.02.1,,3:.

41

timp, primria or.Ca+ul nu a luat msuri n vederea nre#istrrii con/orme 7n termenul stabilit de pn la 1,.10.2003, con/orm &cordului ntre 9uvernul RM i 9uvernul )crainei privind recunoaterea reciproc a drepturilor: a dreptului de proprietate asupra *aberei sportive de ntremare pentru copii E*inereeaF din s.>rimorsc 7raionul C+ilia, Re#iunea 1desa, )craina:, n valoare de 301,0 mii lei. Lenre#istrarea n termen a imobilului menionat a determinat /aptul ca tabra s /ie recunoscut /r stpn i nre#istrat n evidena autoritii locale din s.>rimorsc 7)craina:. Ke menionat c, ncepnd cu anul 2010 i pn la momentul auditrii, tabra nu a activat, un impediment n acest sens constituind nere#lementarea relaiilor de proprietate, totodat persistnd un risc sporit de nerecuperare a acestui imobil de ctre primria or.Ca+ul. Lipsa n sectorul public a unui mecanism bine definit de evaluare a cldirilor (imobilelor) conform valorii venale (preurilor de pia), sau a destina iei utilizrii acestora n prezent are ca efect faptul c n UAT unele cldiri i construcii nregistreaz o valoare diminuat, sau, n cele mai multe cazuri, valoarea de bilan a acestora este 3)4, ceea ce creeaz riscuri ma9ore de nstrinare a imobilelor la preuri simbolice, sau minimale, astfel lipsind bugetele UAT de venituri pasibile$ >robele de audit acumulate la acest compartiment denot c, n unele ca uri, valoarea patrimoniului public a/lat n proprietatea )&* 7cldirile, construc iile i alte active materiale pe termen lun#, inclusiv moderni ate i reconstruite:, din cau a neactuali rii@nereevalurii la rata in/laiei sau a preurilor de pia 7ori venale:, este semni/icativ diminuat. &st/el, la primria or.Ca+ul snt nre#istrate 12$ de cldiri i construcii /r o valoare de bilan, inclusiv $$ obiecte 7cu valoarea iniial de 1$0,3 mii lei: cu valoarea unitar mai mic de 2000 lei. *otodat, la primria s.Cri+ana Bec+e, cldirea cu supra/aa total de 101 m 2 nre#istrea o valoare iniial de numai ",1 mii lei, iar 2 bo'e 7#ara8e: ale primriei s.Badul lui Isac valorau iniial cte 1,3 mii lei, ceea ce demonstrea e'istena real a unor imobile de menire social-cultural i alte active a cror valoare contabil este semni/icativ diminuat /a de valoarea de pia , sau /a de valoarea de sc+imb a acestora. .ste elocvent ca ul primriei com.Manta, n evidena contabil a creia e nre#istrat staia de pompare cu valoarea iniial de 23,$ mii lei, imobil care, la situaia din 31.12.2011, nu avea valoare de bilan. %a data de 2$.02.2012, s-a constatat sustra#erea de la staia nominali at a< 3 pompe, 3 motoare electrice de mare capacitate, o macara manual, cabluri electrice n valoare total de $00,0 mii lei, c+eltuieli suportate de a#eni economici 7?.(. ECJMF, sponsori ri etc.:, dar care nu au /ost documentate i re/lectate n evidena contabil. Ca re ultat, neevaluarea bunurilor a/late la balana primriei, spre asi#urarea unei valori de bilan 8uste, a determinat imposibilitatea aprecierii valorii pre8udiciilor n ca de sustra#ere a acestor bunuri. *otodat, adresarea primarului com.Manta ctre or#anele >rocuraturii pentru elucidarea ca ului dat nu a dat careva re ultate, deoarece la 1$.03.2012 a /ost ncetat pornirea urmririi penale, din motivul c /aptul sustra#erii bunurilor publice nu ntrunete elemente ale in/raciunii 7art.2"$
42

pct.3 Cod penal:. C%ist probleme referitor la patrimoniul public aflat n proprietatea UAT F re elele de gaze, a cror edificare s5a efectuat din mi9loacele bugetului de stat !i din contul bugetelor UAT$ Totodat, AA*L nu au luat msuri n vederea asigurrii integritii reelelor de gazificare i plenitudinii nregistrrii acestora n evidena contabil$ &&>% e'ercit un control insu/icient, e'primat prin inventarierea nere#ulamentar22 a reelelor de #a e din teritoriul raionului Ca+ul. Constatrile de audit relev c &&>% nu au respectat cerinele pct.3 din Hotrrea 9uvernului nr.233 din 13.02.200023 n vederea nre#istrrii con/orme a conductelor de #a cu valoarea total de 22,2 mil. lei i transmiteri acestora la deservire te+nic ntreprinderilor de #a e. *otodat, auditul denot c, n contradicie cu prevederile cadrului le#al-re#ulator, &&>% nu au asi#urat nre#istrarea re#ulamentar n eviden a , conducte de #a cu valoarea estimat la suma total de 32003,1 mii lei &paratul preedintelui raionului nu a asi#urat o eviden analitic adecvat a c+eltuielilor pentru 2 obiecte ne/inali ate a/erente construciei reelelor de #a i/icare ale raionului Ca+ul, cu valoarea de devi n sum total de 03,3 mil.lei, ceea ce nu permite o monitori are e/icient i contravine cerinelor pct.1,2 din Instruciunea aprobat prin 1rdinul ministrului /inanelor nr.,3 din 1,.0".2010. *otodat, auditul relev c n evidena contabil, la contul 01, E&lte mi8loace /i'eF, nu snt nre#istrate c+eltuielile ce in de elaborarea documentaiei de proiect n sum total de "03,0 mii lei, inclusiv< 2"1,0 mii lei - pentru #a oductul Ca+ul(picoasa5 032,0 mii lei - pentru #a oductul Ca+ul-Koina. *rocesul de inventariere a patrimoniului public este efectuat formal, neasigurnd stabilirea e%isten ei efective a mi9loacelor fi%e, terenurilor, activelor nemateriale, altor elemente patrimoniale$ <estionarea ineficient i lipsa unui control adecvat din partea AA*L asupra plenitudinii i integritii patrimoniului public poate cauza riscul pierderii acestuia$ &st/el< %a primria or.Ca+ul, comisia de inventariere nu a asi#urat ntocmirea re#ulamentar a re ultatelor inventarierii, ne/iind incluse datele cu privire la destinaia, numrul de inventar, numrul de /abricare 7numrul indicat n paaportul te+nic:, precum i unele caracteristici te+nice sau de e'ploatare, dup cum se prevede n pct.02 i pct.03 din Re#ulamentul aprobat prin 1rdinul ministrului /inanelor nr.2" din 23.00.200020. ?n listele de inventariere nu au /ost incluse mi8loace /i'e n valoare de "$,0 mil. lei, prin ce nu s-au respectat prevederile art.20 alin.71: din %e#ea nr.113-ABI din 2".00.200". 1 mare parte din mi8loacele /i'e care nu au /ost incluse n listele de inventariere nu se e'ploatea , u ura /iind calculat n mrime de 100H. &st/el, n evidena contabil a primriei 7pe teritoriul oraului Ca+ul: snt nre#istrate 30 de /ntni construite n anii 1,1"
62 63

Hotrrea 9uvernului nr.$," din 13.0$.2003 ECu privire la inventarierea 4i reevaluarea reelelor de #a e, proprietate public F. Hotrrea 9uvernului nr.233 din 13.02.2000 EKespre aprobarea Re#ulamentului privind modul de transmitere a re elelor de #a e ntreprinderilor de #a e ale (ocietii pe ac iuni EMoldova#a F la deservire te+nicF. 64 Re#ulamentul privind inventarierea, aprobat prin 1rdinul ministrului /inanelor nr.2" din 23.00.2000.

43

1,$0, din care doar a treia parte snt cu ap potabil i se e'ploatea , restul /iind prsite, a/lndu-se ntr-o stare deplorabil. %a /el, n eviden snt nre#istrate 2 ba ine pentru ap 7construite din beton, n timpul e'istenei )R((, pe malul rului >rut:, cu valoarea de 10,0 mil.lei, care nu au /ost identi/icate n natur n timpul inventarierilor. Ke menionat c construcia ba inelor n-a /ost /inali at, acestea ne/iind date n e'ploatare, ns primria a calculat de8a u ura 720H: n sum total de 3,$ mil.lei. Ke asemenea, nu s-a e/ectuat inventarierea mi8loacelor /i'e arendate n sum de 2,0 mil.lei 7contul e'trabu#etar 01:, datoriile anulate ale debitorilor insolvabili 7contul e'trabu#etar 0$: /iind de 3",0 mii lei. *otodat, contrar prevederilor art.1" alin.70: din %e#ea nr.113-ABI din 2".00.200" i art.$ alin.70: lit. b: din %e#ea nr. ,3,-AB din 13.00.20022$ , nu a /ost e/ectuat inventarierea i nre#istrarea n eviden a terenurilor a/late n #estionarea institu iilor cu supra/a a de 2,," +a. Inventarierea datoriilor a /ost e/ectuat la mai puin de 8umtate din entit i, ne/iind con/irmate datoriile creditoare de peste 1,0 mil. lei, dintre care 20,0 mii lei - datorii creditoare cu termenul de ac+itare e'pirat. ?n procesul auditrii au /ost identi/icate alte datorii debitoare cu termenul de ac+itare e'pirat, de la darea n /olosin a terenurilor, n sum de 222,$ mii lei, care nu s-au re/lectat n rapoartele primriei or.Ca+ul pe anul 2011. Re ultatele inventarierii n-au /ost e'aminate la edina comisiei centrale de inventariere, lipsesc procesele-verbale ale comisiei de inventariere, aprobate n modul stabilit de ctre conductorul instituiei. Contrar prevederilor art.1" 4i art.1, din %e#ea nr.113-ABI din 2".00.200" i art."" din %e#ea nr.032-ABI din 23.12.2002, )&* n-au contabili at n modul corespun tor terenuri i /onduri /i'e, ast/el crend condiii de pierdere a acestora. Kin lipsa responsabilitii /uncionarilor primriei or.Ca+ul, n evidena contabil nu snt nre#istrate urmtoarele /onduri /i'e< cldirea colii primare nr.1 EB.&le'andriF 7332 m2:,cu valoarea estimativ de 13,$ mil.lei5 3 cldiri ale mu eului inutului Ca+ul 7inclusiv casa-mu eu ECsua rneascF:, cu valoarea total de 211,, mii lei5 cldirea-mu eu 7de ln# pic+etul de #rniceri: i c+eltuielile capitale pentru reparaia imobilului n sum de 1$3,2 mii lei5 2 monumente militare. 1rimria s %rihana <eche nu a asigurat o gestionare conform i nu a nregistrat regulamentar n eviden imobilele proprietate public$ &st/el, n evidena contabil a primriei nu snt re/lectate< imobilele a/erente stadionului n valoare de 22,0,2 mii lei5 /osta cldire a ma#a inului de pine n valoare de 10,,3 mii lei, cu supra/aa de ,",$ m2, i terenul a/erent de 0,002, +a5 cldirea /armaciei cu supra/aa de 233,3 m2 i terenul a/erent de 0,0$ +a5 /ondul de locuine proprietate public 70 camere proprietate public neprivati ate la momentul auditului, precum i neevaluate corespun tor:. *otodat, potrivit Hotrrii 9uvernului nr.1$2 din 00.03.201022, din proprietatea statului a /ost transmis n proprietatea Consiliului stesc Cri+ana Bec+e ba inul acvatic de acumulare a apei i o construcie ne/inali at cu valoarea restant de 303," mii lei, precum i terenul
65 66

%e#ea nr. ,3,-AB din 13.00.2002 ECu privire la activitatea de evaluareF. Hotrrea 9uvernului nr.1$2 din 00.03.2010 ECu privire la transmiterea unui imobilF.

44

cu supra/aa de 1,1$2 +a, ns pn la momentul auditrii valoarea patrimoniului menionat n-a /ost nre#istrat n eviden, aceast situaie /iind e'plicat de responsabilii primriei prin lipsa actului de primire-predare a construciei ne/inali ate. >rimria s.Rou nu a nre#istrat re#ulamentar n evidena contabil reelele de canali are n valoare de 101,0 mii lei, precum i nu a diminuat valoarea de intrare a unor imobile@/onduri /i'e transmise primriei n cadrul restructurrii ntreprinderii a#ricole< a cldirii #rdiniei de copii - cu 2,2,3 mii lei5 a punctului medical - cu "2,0 mii lei5 a altor /onduri /i'e - cu 1,0," mii lei. ?n anul 200$, la transmiterea de la primria com.Moscovei ctre K9? Ca+ul a /ondurilor /i'e a/erente taberei de odi+n pentru copii, n eviden a contabil a K9?, valoarea cldirilor a /ost diminuat ne8usti/icat cu suma de 23$2,3 mii lei. Contrar prevederilor re#ulamentare, n anul 2011, &paratul preedintelui raionului nu a asi#urat atribuirea la ma8orarea valorii mi8loacelor /i'e a c+eltuielilor capitale 7a/erente serviciilor de elaborare a documentaiei de proiect: n sum de 323,, mii lei, precum i nre#istrarea n evidena contabil a c+eltuielilor a/erente studiului de /e abilitate n sum de ,$,0 mii lei, ceea ce a dus la denaturarea datelor att din evidena contabil, ct i din rapoartele /inanciare. 8ecesit mbuntiri procesul de gestionare i eviden a sistemelor de aprovizionare cu ap$ ?n acest conte't, se e'empli/ic urmtoarele< ?n ba a Hotrrii 9uvernului nr.,3$ din 00.03.20032", &#eniei E&pele MoldoveiF i-au /ost alocate mi8loace /inanciare n sum total de 32"3,0 mii lei, pentru elaborarea documentaiei de proiect i devi ce ine de aprovi ionarea cu ap a " localiti adiacente tronsonului de cale /erat Ca+ul-9iur#iule ti 7s.C li a>rut, s.(lobo ia Mare, s.Grn a, s.Bleni, s.Colibai, s.Cri+ana Bec+e, com.Manta:. Kocumentaia de proiect i devi a /ost transmis de ctre &#en ia E&pele MoldoveiF primriilor nominali ate, /r 8usti/icarea costului documentaiei. ?ntocmirea nere#ulamentar a documentului primar de transmitere a activului a determinat nenre#istrarea n evidena contabil a primriilor a valorii documentaiei de proiect i devi n sum total de 32"3,0 mii lei, cu aceast sum /iind diminuat valoarea patrimoniului public, /apt ce contravine art.1" alin.71: din %e#ea nr.113-ABI din 2".00.200".
Contrar cerinelor art.1" i art.20 din %e#ea nr.113-ABI din 20.00.200",

primria com.Moscovei nu a nre#istrat n evidena contabil valoarea /ntnii arte iene din apropierea liceului de 210,0 mii lei i a sistemului de aprovi ionare cu ap 7coala N /abrica de vinuri (.&. EBismosF: n sum de 20,3 mii lei, ceea ce a determinat neveridicitatea situaiilor patrimoniale raportate. Mai mult dect att, n perioada anilor 200$ - 2012, /ntna arte ian a /ost #estionat de ctre (.&. EBismosF n lipsa deci iei respective a Consiliului comunei Moscovei, ceea ce contravine prevederilor art.10 alin.72: lit.b: din %e#ea nr.032-ABI din 23.12.2002 i pct.3, pct.0 din Re#ulamentul aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.233
67

Hotrrea 9uvernului nr.,3$ din 00.03.2003 ECu privire la alocarea mi8loacelor /inanciareF.

45

din 0,.10.1,,$23. ?n conte'tul celor menionate, se relev necalcularea veniturilor con/orm prevederilor %e#ilor bu#etului pe anii 200$-2011 n sum de circa 23,3 mii lei. Lu a /ost asi#urat nre#istrarea corespun toare n evidena primriei s.Cri+ana Bec+e a sistemului de aprovi ionare cu ap a localitii n valoare total de 1102,2 mii lei, inclusiv 3 /ntni arte iene /uncionale 720,,0 mii lei:. *otodat, contrar prevederilor pct.3 i pct.$ din Re#ulamentul aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.233 din 0,.10.1,,$, din anul 200, i pn la momentul actual nu snt ntocmite acte de primire-predare n /olosin ?.M. ECri+ana-(erviceF a patrimoniului n valoare de 1102,2 mii lei. Contrar prevederilor art.1" din %e#ea nr.113-ABI din 20.00.200", primria s.Badul lui Isac nu a nre#istrat n evidena contabil valoarea lucrrilor de proiectare la obiectul E&peductul s.Badul lui IsacF, e'ecutate n anul 200", n sum de 3,2,0 mii lei. %a /el, nu au /ost contabili ate n modul corespun tor c+eltuielile e'ecutate n procesul construciei apeductului n sum total de 3$3,1 mii lei, prin ce nu a /ost asi#urat inte#ritatea costului real al obiectului. *otodat, Consiliul stesc Badul lui Isac nu a aprobat n mod re#ulamentar transmiterea din #estiunea primriei ctre ?.M. E&cces Badul lui IsacF a bunurilor proprietate public a/erente apeductului n valoare de 1011,3 mii lei, acestea /iind transmise /r ntocmirea actelor de primire-predare a patrimoniului, ast/el ne/iind respectate prescripiile punctelor 3-$ din Re#ulamentul aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.233 din 0,.10.1,,$. &nalo#ic, /r ntocmirea actelor de primire-predare, Consiliul stesc Rou a aprobat transmiterea de la bilanul primriei ctre &1 E&peduct Rou (udF a bunurilor proprietate public a/erente sistemului de alimentare cu ap i canali are, care valorea 20"2,0 mii lei. >rimria s.Colibai nu a ntreprins careva msuri pentru asi#urarea inte#ritii obiectului ne/inali at E&provi ionarea cu ap a s.ColibaiF n valoare total de 0,$10 mil.lei 7la preurile din anul 2001:, transmis acesteia n con/ormitate cu Hotrrea 9uvernului nr.3" din 12.01.20022,, care n pre ent este deteriorat si nu poate /i utili at. >rimria s.9iur#iuleti nu a ntreprins msuri pentru identi/icarea c+eltuielilor e'ecutate la construcia cldirii noi pentru staia de pompare a apei 7inclusiv instalarea a 2 pompe: i nre#istrarea acestora n evidena contabil. Ca urmare, pn la momentul e/ecturii auditului, n evidena contabil a primriei s.9iur#iuleti era nre#istrat doar o staie de pompare a apei cu valoarea iniial de 13,2 mii lei 7u ura 100H:, iar c+eltuielile e'ecutate la construc ia cldirii noi 7inclusiv instalarea a 2 pompe:, estimate n sum de $12,2 mii lei, nu snt re/lectate n eviden, ceea ce contravine prevederilor art.1" din %e#ea nr.113-ABI din 2".00.200".

68

Re#ulamentul cu privire la modul de transmitere a ntreprinderilor de stat, or#ani aiilor, instituiilor, a subdivi iunilor lor, cldirilor, construciilor, mi8loacelor /i'e 4i altor active, aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.233 din 0,.10.1,,$ 7n continuare Re#ulamentul aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.233 din 0,.10.1,,$:. 69 Hotrrea 9uvernului nr.3" din 12.01.2002 ECu privire la utili area sistemelor de iri#are nerentabile i ne/inali ateF.

46

AA*L din raionul /a1ul nu au asigurat gestionarea !i administrarea conform a fondului funciar proprietate public$ Unii ageni economici e.ploateaz subsolul fr aprobarea ;uvernului privind schimbarea destinaiei terenurilor agricole, iar AA1L nu au monitorizat eficient aceast situaie, ceea ce genereaz pierderi att bugetului local, ct i bugetului de stat >otrivit prevederilor art.10 i art."1 din Codul /unciar i art.11-10 din %e#ea nr.1303-AIII din 2$.0".1,,", consiliile locale au competene de e'ercitare a controlului asupra /olosirii i proteciei terenurilor, dar n ca ul n care cmintele minerale se a/l sub terenuri a#ricole, bene/iciarii subsolului trebuie s ac+ite pierderile cau ate de e'cluderea terenurilor din cate#oria de terenuri cu destinaie a#ricol. Ca urmare a nerespectrii prevederilor menionate, au /ost admise un ir de ire#ulariti, care se e'prim prin urmtoarele< %a 1$.10.200", &&>% din com.Moscovei au transmis n arend $ +a de terenuri pentru e'tra#erea re ervelor minerale utile, ne/iind sc+imbat destinaia terenurilor 4i ne/iind compensate pierderile n sum de $10,2 mii lei. &#entul economic a continuat s active e n perioada anilor 200,-2012, n po/ida /aptului c, la 0$.10.2010, Inspectoratul .colo#ic de (tat a sistat activitatea de e'tra#ere a cmintelor pn la sc+imbarea destinaiei terenurilor. )lterior, la 20.02.2012, Consiliul comunei Moscovei a aprobat e'cluderea din circuitul a#ricol a 1,1$ +a de terenuri, suma pierderilor 7 determinat de comisia /unciar raional: constituind 32,3 mii lei, ns aceast sc+imbare a destinaiei nu a /ost aprobat de 9uvern, ast/el /iind nele#itim. &&>% din com.C+ioselia Mare nu au asi#urat e'cluderea din circuitul a#ricol a terenului cu supra/aa de 1,0 +a, transmis 7la 1$.0,.200$: pentru construcia carierei pentru e'tra#erea nisipului. Ca urmare, ncepnd cu anul 2002, a#entul economic a demarat lucrrile de e'tra#ere a cmintelor de nisip /r a /i sc+imbat destinaia terenului a#ricol i compensarea pierderilor n sum de $33," mii lei 7materialele se e'aminea de ctre >rocuratura &nticorupie:. ?n conte'tul celor e'puse, bu#etul de stat a /ost lipsit de mi8loace /inanciare n sumele sus-menionate, una dintre cau e /iind necointeresarea &&>% /a de ncasarea acestor sume 7reieind din destinaia lor:, precum i /a de e'ercitarea controlului privind utili area con/orm destinaiei a terenurilor a#ricole de ctre deintori, ceea ce le permite ultimilor s le #estione e la propria discreie.
Atribuirea terenurilor pentru construcia caselor de locuit individuale se

efectueaz de ctre %> %ahul fr s dispun de confirmarea c terenurile snt repartizate din fondul de rezerv, n lipsa delimitrii i nregistrrii terenurilor n registrul bunurilor imobile, a unor politici bine determinate n acest domeniu, precum i criteriilor ce stau la baza atribuirii terenurilor, ca rezultat fiind admise unele deficiene &st/el, n con/ormitate cu prevederile art.11 Cod /unciar "0, &&>% atribuie /amiliilor nou-/ormate 7/r plat, eliberndu-le titluri de proprietate: sectoare de teren din re erva intravilanului, pn la epui area acesteia, pentru
70

%e#ea nr. 323-AII din 2$.12.1,,1 ECodul /unciarF.

47

construcia caselor de locuit, ane'elor #ospodre4ti 4i #rdini< n ora4e - de la 0,00 pn la 0,0" +ectare5 n localiti rurale - pn Ia 0,12 +ectare. ?ns, n anul 2011, n po/ida celor menionate, C1 Ca+ul a reparti at 13 terenuri cu supra/a a de 1,1$ +a n lipsa con/irmrii c acestea snt reparti ate din /ondul de re erv, precum i /r ca terenurile menionate s /ie delimitate i nre#istrate n re#istrul bunurilor imobile, ceea ce contravine art.$ din %e#ea nr.1$03-AIII din 2$.02.1,,3 i art.3, art.$ din %e#ea nr.,1-ABI din 0$.00.200""1. *otodat, la nivelul primriei nu este aprobat un re#ulament care s contribuie la in/ormarea cetenilor 4i, respectiv, s re#lemente e condiiile de atribuire a terenurilor, precum i luarea la eviden a persoanelor-solicitani con/orm art.11 alin.71: din Codul /unciar i art.30 alin.71:, alin.72: i alin.73: din Codul cu privire la locuine "2. Cele relatate denot lipsa de control din partea &&>% din or.Ca+ul asupra reparti rii terenurilor con/orm prevederilor actelor normative. La vnzarea terenurilor proprietate public aferente obiectivelor privatizate, primria or %ahul nu a respectat prevederile actelor normative ce reglementeaz domeniul respectiv, aprobnd contractele de vnzare2cumprare n lipsa documentelor necesare >rocesul de/ectuos de administrare a terenurilor este precedat i de /aptul c, la adoptarea deci iilor de reali are a terenurilor proprietate a )&* a/erente construciilor private, n 10 ca uri, primria or.Ca+ul nu a solicitat de la cumprtori contractul de arend asupra terenului a/erent, con/orm cerinelor pct., alin.7$: din Re#ulamentul aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.1023 din 12.12.2003"3, inclusiv n 2 ca uri au /ost reali ate terenuri /r pre entarea e'trasului din Re#istrul bunurilor imobile privind dreptul de proprietate asupra bunului amplasat pe terenul solicitat spre cumprare, ceea ce contravine prevederilor pct.10 alin.73: din Re#ulamentul aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.1023 din 12.12.2003. > problem nesoluionat timp de mai muli ani este gestionarea terenurilor primriei s %rihana <eche cu suprafaa de ('= ha, fapt ce afecteaz integritatea terenurilor &st/el, prin %e#ea nr.223-AIII din 23.11.1,,$"0, Cole#iului *e+nic &#ricol din or.Ca+ul i-au /ost aprobate 300 +a de terenuri cu destina ie a#ricol ca proprietate a statului. )lterior, con/orm Hotrrii 9uvernului nr.1$$1 din 23.12.2003"$, aceast instituie a /ost reor#ani at n Cole#iul Industrial >eda#o#ic, prin /u iune cu Cole#iul de >eda#o#ie i &rte EIulia HadeuF, divi ndu-se apoi de )niversitatea de (tat EG.>.HadeuF din Ca+ul. ?n po/ida /aptului c terenurile snt atribuite le#al Cole#iului *e+nic &#ricol din or. Ca+ul, prin Hotrrea 9uvernului nr.22$ din 12.0".2010, au /ost operate modi/icri n Hotrrea 9uvernului nr.3$1 din 23.03.200$, ast/el stabilindu-se ca terenurile cu supra/aa de 2"0 +a, care
"1

%e#ea privind terenurile proprietate public 4i delimitarea lor nr. ,1-ABI din 0$.00.200". Codul cu privire la locuine al R.(.(. Moldovene4ti nr.2"13-A din 03.02.1,33. 73 Re#ulamentul cu privire la vn area-cumprarea terenurilor a/erente, aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.1023 din 12.12.2003 7n continuare - Re#ulamentul aprobat prin Hotrrea 9uvernului nr.1023 din 12.12.2003:. "0 %e#ea nr.223-AIII din 23.11.1,,$ E>entru aprobarea %istei unitilor ale cror terenuri destinate a#riculturii rmn n proprietatea statuluiF 7n continuare - %e#ea nr.223-AIII din 23.11.1,,$:. 75 Hotrrile 9uvernului nr.1$$1 din 23.12.2003 ECu privire la reor#ani area instituiilor de nvmnt superior de scurt durat 7cole#ii: n instituii de nvmnt mediu de specialitate 7cole#ii:F.
72

48

urmau a /i utili are n scop tiini/ic i didactic, s /ie proprietate a statului n #estiunea )niversitii de (tat EG.>.HadeuF din Ca+ul. ?n realitate, terenurile menionate snt date n arend a#enilor economici, iar potrivit datelor Re#istrului bunurilor imobile, snt proprietate a primriei s. Cri+ana Bec+e i date n /olosin )niversitii de (tat EG.>.HadeuF din Ca+ul, ncepnd cu luna noiembrie 2002. *er#iversarea i nesoluionarea problemei n cau relev inconsecvene n actele normative privind titularul drepturilor re/eritor la #estionarea propriet ii /unciare, ceea ce invoc riscul utili rii terenurilor contrar destinaiei i al neasi#urrii inte#ritii patrimoniului public. Recomandri' $4( />, preedintele raionului /a1ul, consiliile locale i primriile UAT (nominalizate n >aport): 10.1. s ntreprind msuri privind #estionarea re#ulamentar a patrimoniului ntreprinderilor /ondate, cu consolidarea disciplinei /inanciare i sporirea e/icienei utili rii patrimoniului public5 10.2. s ntreprind msuri n vederea evalurii patrimoniului public i s implemente e proceduri e/iciente de control intern, care s asi#ure o eviden re#ulamentar a patrimoniului #estionat5 10.3. s asi#ure inventarierea patrimoniului public i nre#istrarea con/orm a acestuia, n con/ormitate cu prevederile le#islaiei n vi#oare5 10.0. s e'amine e transmiterea reelelor de #a e la deservire te+nic a#enilor economici n ba de contract, precum i s asi#ure transmiterea re#ulamentar n #estiune a sistemelor de aprovi ionare cu ap ctre ntreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovi ionare cu ap5 10.$. s ntreprind msuri ntru eliminarea de/icienelor constatate de pre entul audit la #estionarea 4i evidena patrimoniului public5 10.2. s implemente e un sistem de control intern e/icient n domeniul administrrii 4i #estionrii /ondului /unciar5 10.". s asi#ure delimitarea 4i nre#istrarea terenurilor proprietate public, cu implementarea unei evidene e'+austive a terenurilor n dependen de tipul 4i deintorii acestor terenuri i nre#istrarea acestora n evidena contabil5 10.3. s asi#ure darea n arend sau vn area-cumprarea terenurilor n con/ormitate cu prevederile le#ale5 10.,. s asi#ure or#ani area raportrii situaiilor /inanciare n con/ormitate cu prevederile le#islaiei n vi#oare, cu nlturarea tuturor de/icienelor constatate de audit. O% LUB&& =*%*RAL* )* AU)&T ?n po/ida msurilor ntreprinse de ctre &&>% din raionul Ca+ul n vederea mbuntirii mana#ementului procesului bu#etar, mai persist multiple abateri de ordin re#ulamentar, care a/ectea buna #estiune a mi8loacelor publice. &&>% din raionul Ca+ul nu au demonstrat preocuparea necesar n materie de evaluare 4i monitori are a potenialului economico-/inanciar, respectiv nu au asi#urat estimarea la 8usta valoare a ba ei de impo itare, inclusiv prin elaborarea unor
49

indici /iscali 4i bu#etari care ar asi#ura sustenabilitatea /inanciar a bu#etelor )&* de nivelul I 4i nivelul II din raion. Ke/icienele constatate la plani/icarea 4i reali area veniturilor proprii ale )&* au /ost #enerate de< lipsa unor tradiii pro/esionale 4i re#lementri procedurale ale procesului de elaborare a bu#etului )&*5 indisciplina e'ecutiv 4i responsabilitatea necorespun toare privind interaciunea or#anelor /inanciare, economice 4i /iscale n crearea 4i monitori area potenialului economic 4i, respectiv, a ba ei de impo itare pe /iecare )&*, #en de activitate 4i cate#orie de impo it 7ta':5 neelaborarea 4i neimplementarea unor proceduri de control intern care ar responsabili a prile implicate n aceste procese, ceea ce a condiionat alocarea incorect a trans/erurilor pentru asi#urarea nivelrii posibilitilor bu#etare ale )&*. Ke asemenea, s-a constatat e'ecuia unor c+eltuieli bu#etare nere#ulamentare, ne/iind asi#urate principiile de bun #estiune i de e/icien a utili rii banului public5 lipsa transparenei 4i inte#ritii n procesul de redistribuire a trans/erurilor alocate de la bu#etul de stat din contul /ondului de susinere /inanciar, inclusiv destinate domeniului nvmntului. (e relev preocuparea insu/icient a &&>% privind #estionarea con/orm a patrimoniului public, /iind admise nere#uli 4i de/iciene, care se e'prim prin< lipsa evidenei con/orme a patrimoniului public 4i raportrii veridice a situaiilor patrimoniale5 neasi#urarea nre#istrrii inte#rale a drepturilor asupra bunurilor imobile n Re#istrul bunurilor imobile i n evidena contabil5 administrarea nee/icient i nere#ulamentar a patrimoniului din #estiunea ntreprinderilor@societilor.

!ot9 >re entul Raport de audit a /ost ntocmit n ba a probelor acumulate de ctre ec+ipa de audit, n componena< controlorului de stat superior@auditor public dl Ion >leca, controlorilor de stat dl Basile Gdru i dna %arisa 9sca.

>esponsabil de efectuarea i monitorizarea misiunii de audit: e/ul Kireciei #enerale III 7&uditul autoritilor publice locale: Bladimir >1*%19 eful ec1ipei de audit: Controlor de stat superior@auditor public Ion >%.C&

50

Lista abrevierilor Abrevierea &&> &&>% &>> &1 G>L G&(( CR CMJ CL&M CL>J CJM C1 K9J K9? J.L IJ( IM(> ?C( ?.M. ?.(. MJ 1C* (.&. (CJR (.R.%. *I )&* )CI>M Termenul abreviat &#enia &c+i iiilor >ublice &utoritile administraiei publice locale &#enia >roprietii >ublice &sociaie obteasc Gu#etul public naional Gu#etul asi#urrilor sociale de stat Consiliul raional Centrul medicilor de /amilie Compania Laional de &si#urri n Medicin Casa Laional a >ieei Jinanciare Calea Jerat din Moldova Consiliul orenesc Kirecia 9eneral Jinane Kirecia 9eneral ?nvmnt Jondul .colo#ic Laional Inspectoratul Jiscal de (tat Instituie medico-sanitar public ?ntreprindere cu capital strin ?ntreprindere municipal ?ntreprindere de stat Ministerul Jinanelor 1/iciul cadastral teritorial (ocietate pe aciuni (erviciul Control Jinanciar 4i Revi ie (ocietate cu rspundere limitat *e+nolo#ii in/ormaionale )nitate administrativ-teritorial )nitatea Consolidat de Implementare a >roiectelor de Mediu

&ne'a nr.1
51

>tructura veniturilor bugetelor UAT din raionul a!ul ?n anul "#$$


od
&

)escrierea veniturilor
G

Aprobat Recti0icat *+ecutat


1 2 3

*+ecutatDrecti0icat *+ecutatDaprobat Ponderea, -./ )evieri, )evieri, . . -2D-/ -2D-/


0 $I3-2 2I3@2 "I3-1 3I3@1

111@01 Impo itul pe venitul din salariu Impo itul pe venit a/erent operaiunilor de predare n 111@0$ posesie i@sau /olosin a proprietii imobiliare 111@0, &lte impo ite pe venit 111@20 111@21 111@22 110@01 110@02 110@03 110@02 110@0" 110@10 110@11 110@12 110@10 Impo itul pe venitul din activitatea de ntreprin tor reinut la sursa de plata Impo itul pe venitul din activitatea de ntreprin tor Impo itul pe venit reinut din suma dividendelor ac+itate Impo it /unciar pe terenurile cu destinaie a#ricol Impo it /unciar pe terenurile cu alt destinaie dect cea a#ricol Impo it /unciar ncasat de la persoanele /i ice Impo it /unciar pe puni i /nee Impo it /unciar pe terenurile cu destinaie a#ricol de la #ospodriile rneti Impo it pe bunurile imobiliare ale persoanelor 8uridice Impo it pe bunurile imobiliare ale persoanelor /i ice Impo it pe bunurile imobiliare cu dest. comercial i industrial Impo it pe bunurile imobiliare ac+itat de persoanele /i ice -ceteni din valoarea estimat a bunurilor imobiliare

2,200,0

32200,0

3312$,3 20,2

12,0H 0,0 0,3 0,, 0,0 0,1 1,$ 0,0 0,3 0,1 1,$ 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,$ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

,2$,3 20,2 1," 121,0 2$,1 22,0 -1,2," -1,0,2 -3,3 -$,3 -,3,2 -22," -30,$ "22,$ -2,2 -",3 3,,3 "0,3 -$2,2 ,,, $2,2 3,2 0,0 0,0 22,0 2,2 0,0 -2,3 -10,3 -,,3 $,,, 1$$,, 10,0 ,0,, 13,3 20,2 30,2 10,3 2",3 3," -",$ 23,$ $," $,3 21,1

102,,

3,2$,3 20,2

113,0

1$00,0 1$00,0 "00,0 200,0 010",2 3,3,2 "22,3 223," 33$$,3 0",,1 313,2 213,2 ,3",, 23,1 $$0,0 1320,0 032,0 300,0 1200,0 000,0 20,0 20,0 ,,0 2,2

23",0 2202,0 00,3 1"3,0 00"3,0 302,, "03,$ 201," 3,3$,3 0,",3 310,$ 210,, ,3,,0 01,0 $$0,0 1320,0 032,0 300,0 102$ $32,2 2",2 20,2 21,0 3,3 0,$

233," 232",0 2$,0 23,,0 33"2," 1$2,3 "00,2 1,$,, 33,2,2 0"1,1 230,0 ,33,0 ,32,3 33,2 23,,3 1030,3 02,,0 30,,, 1031,2 $00,3 2",2 20,2 0",3 $,$ 0,$ -2,3

100,2 10$,0 122,3 133,0 ,$,2 03,, ,3,3 ,",1 ,"," ,0,2 ,0,3 002,2 ,,,3 31,0 112,3 10$,$ 3,,1 102,, 100,0 101,$ 100,0 100,0 223,0 122," 100,0

-311,3 32",0 -230,2 3,,0 -2"0,$ -201,3 -22,2 -32,3 32,3 -3,0 -30,2 "10,3 -$,1 10,1 3,,3 "0,3 -$2,2 ,,, 231,2 100,3 ",2 00,2 33,0 3,3 0,$ -2,3

0$,, 1$",3 ,,3 11,," ,3,$ 33," ,2,, 3$," 101,0 ,3,3 3,,1 02",0 ,,,$ 103," 112,3 10$,$ 3,,1 102,, 123,$ 13$,2 132,0 321,0 $03,$ 2$0,0

11$@00 Impo itul privat 11$@3, *a'a pentru prestarea serviciilor de transport auto 11$@00 *a'a pentru amena8area localitilor din ona de /rontier 11$@01 *a'a de amplasare a publicitii 11$@02 *a'a balnear 11$@00 *a'a pentru /olosirea drumurilor perceput de la posesorii de autove+icule nmatriculate n RM

11$@$1 *a'a pentru ap 11$@$3 *a'a pentru lemnul eliberat pe picior 11$@$0 *a'a pentru e'tra#erea mineralelor utile 11$@$2 *a'a de or#ani are a licitaiilor 11$@$" >lata autori aiilor 11$@20 121@02 121@12 121@31 121@32 121@33 121@3$ 121@32 121@3" 122@2" 122@23 122@2, 122@30 122@32 122@30 122@00 123@01 123@02 123@11 *a'a de nre#istrare a asociaiilor ob4te4ti 4i a mi8loacelor mass-media Kividende a/erente cotei de participare a statului n societi pe aciuni Kobn ile a/erente soldurilor mi8loacelor bu#etare la conturile bancare &renda pentru resursele naturale >lata pentru arenda terenurilor cu destinaie a#ricol >lata pentru arenda terenurilor cu o alt destinaie dect cea a#ricol C+iria bunurilor proprietate public &lte venituri din proprietate *a'a pentru patenta de ntreprin tor *a'a de pia *a'a pentru amena8area teritoriului *a'a pentru ca are *a'a pentru unitile comerciale i@sau de prestri servicii de deservire social *a'a de aplicare a simbolicii locale *a'a pentru parcare &lte ncasri &men i 4i sanciuni administrative &men i aplicate de poliia rutier ?ncasri de la vn area averii i valutei con/iscate

301,3 13,3 033,3 1"0,2 11",, ",3 221,1 $"1,3 10"3,, 30,0 0210,0 3,2 00,0 3",2 20,0 300,0 2$,0

2$,,0 13,3 033 1,1,3 102,0 12,," 2$2," $"0,1 1033,3 30,0 0130,2 0," 00,0 33,1 101,2 131,0 "3,3

200,2 0,0 $02,, 30"," 112,0 220,2 222,$ 230," 1$"2,$ 00,3 020",, 3,0 32,$ 102,2 102,, 132,3 ,,,,

,0,3 30,1 112,0 131,3 10,,3 1"3,2 102,1 111,3 10$," 10"," 101,2 1"3," 31,3 123,3 100,0 100,0 122,3

-$2," -,,3 $,,2 1"",1 -$,$ 21",3 $,0 22,, ,3,2 10,3 3",, $,2 -",$ 2,,0 122,, -123," "0,,

31,2 30,1 112,3 203,3 ,$,3 30"2," 100,3 111,0 102,3 10"," 100,, 222,$ 31,3 233,$ "30,$ 0$,0 3,,,2

52

123@1$ &lte amen i 4i sanciuni pecuniare $5$D#$ :i;loace speciale $7$D#$ 9eniturile 0ondurilor speciale 3## 310 330 320 4## Trans0eruri *rans/eruri pentru c+eltuielile curente primite de la bu#etele de alt nivel Mi8loace ncasate prin decontri reciproce de la bu#etele de alt nivel *rans/eruri ntre componentele bu#etului =ranturi

30,0 $43"4,6 $5#,# $654"", 7 12,1$0, 0 3$20,0 2"$2,2 65#,# "45$"6, 7 6$855,# 033,,,0 3$$1,3 "5"#,7

1"0,$ $38#$,6 $5#,# $8$"64,3 12,12,,$ 10020,2 12030,2 $555,5 "76"56,5 64384,6 $1$22,0 3"$0,2 3484,"

1"0,$ $$5$4,5 $5",$ $8$""6,# 12,12,,$ ,,"3,3 12030,2 $"#4,$ "77558,7 64$"5,5 $30,1,0 ,300,, 35#3,3

0,1 4,3 #,$. 6$,6. 23,$H 3,"H 0,$H #,5. $##,#. "6,5. 1,,,H 3,$H

0,0 -"356," ",$ -46,3 0,0 -0",3 0,0 -354,4 -786,8 -"77," 1$23,2 $,0,3 3#8,$

102,3 5",5 $#$," $##,# 100,0 ,,,$ 100,0 65,5 88,6 88,7 103,0 102,"

,0,$ -"5$#," ",$ $55#4,4 1,,$ 20$3,3 ,331,2 454,$ $543",# "$63,5 01,2,0 "3,,2 $"5",6

213,1 5#,4 $#$," $#8,# 100,0 233,3 03,,0 $7#,5 $#6,4 $#3,# 103,2 10,,2

Total, venituri
inclusiv venituri proprii dintre care< venituri /iscale venituri ne/iscale "## :i;loace din v?n1area si privati1area bunurilor proprietate public

#urs: Raportul privind e'ecutarea bu#etelor )&* pe venituri 4i c+eltuieli, la toate componentele, pe anul 2011

&ne'a nr.2 >tructura veniturilor bugetelor UAT din raionul a!ul, ?n dinamic, pe anii "##8-"#$$
Capitol & Kenumirea veniturilor G .'ecutat, a.200, suma 1 22"2,,2 3,3 "21,3 10$2,$ 223,2 233,2 3203,0 300,2 232,2 210," 0103,$ "30,3 23,,, 111@01 Impo itul pe venitul din salariu Impo itul pe venit a/erent operaiunilor de 111@0$ predare n posesie i@sau /olosin a proprietii imobiliare 111@0, &lte impo ite pe venit 111@20 111@21 111@22 110@01 110@02 110@03 110@02 110@0" 110@10 110@11 110@12 Impo itul pe venitul din activitatea de ntreprin tor reinut la sursa de plata Impo itul pe venitul din activitatea de ntreprin tor Impo itul pe venit reinut din suma dividendelor ac+itate Impo it /unciar pe terenurile cu destinaie a#ricol Impo it /unciar pe terenurile cu alt destinaie dect cea a#ricol Impo it /unciar ncasat de la persoanele /i ice Impo it /unciar pe puni i /nee Impo it /unciar pe terenurile cu destinaie a#ricol de la #ospodriile rneti Impo it pe bunurile imobiliare ale persoanelor 8uridice Impo it pe bunurile imobiliare ale persoanelor /i ice Impo it pe bunurile imobiliare cu dest. comercial i industrial H 2 100 0,0 2,, $,0 0,3 0,, 13,2 1,3 2,2 0,3 1$,0 2,, 1,1 0,0 $"2,$ ,",3 0,1,0 3"0,0 33$,$ 2$1,0 2,1 0,0 1,3 3,3 1,0 0,, .'ecutat, a.2010 suma 3 2"313,0 3," "23,2 1$$,,3 0$2," 21,,0 3,32,2 2$",2 230," 132,1 331$,0 $1$,1 2"3,0 20"," "$0,2 32,2 $"1,, 1323,2 0$2,2 2,0,0 H 0 100 0,0 2," $," 1," 0,3 10,2 0,, 2,$ 0," 10,0 1,, 1,0 2,2 2,3 0,1 2,1 0,3 1," 1,1 1$00,0 1$00,0 "00,0 200,0 010",2 3,3,2 "22,3 223," 33$$,3 0",,1 313,2 213,2 ,3",, 23,1 $$0,0 1320,0 032,0 300,0 &probat, a.2011 $ 2,200,0 .'ecutat,a.2011 suma 2 3312$,3 20,2 233," 232",0 2$,0 23,,0 33"2," 1$2,3 "00,2 1,$,, 33,2,2 0"1,1 230,0 ,33,0 ,32,3 33,2 23,,3 1030,3 02,,0 30,,, H " 100,0 0,1 2,1 ",1 0,2 0," 11," 0,$ 2,1 0,2 11," 1,0 0,, 2,3 3,0 0,1 1,, 0,3 1,3 1,1 .'ecutat. a.2011@a.200, O@3 2032,2 11,3 -"3,1 ,10,, -1$3,2 $,3 223," -133,3 13,2 -10,3 -21$,, -30,," -$,, ,33,0 010,3 -20,1 103,3 $20,0 03,, ,3,, 1"1," 30,1 130,3 120,1 111,0 13,,0 H , 120,1 230,1 ,0,0 122,$ 2,,2 102,$ 102,3 00," 102,0 ,3,0 ,0," 20,3 ,3,0

Impo it pe bunurile imobiliare ac+itat de 110@10 persoanele /i ice - ceteni din valoarea estimat a bunurilor imobiliare 11$@00 Impo itul privat *a'a pentru prestarea serviciilor de 11$@3, transport auto *a'a pentru amena8area localitilor din 11$@00 ona de /rontier 11$@01 *a'a de amplasare a publicitii 11$@02 *a'a balnear

53

*a'a pentru /olosirea drumurilor perceput 11$@00 de la posesorii de autove+icule nmatriculate n RM 11$@$1 *a'a pentru ap 11$@$3 *a'a pentru lemnul eliberat pe picior 11$@$0 >lata pentru e'tra#erea mineralelor utile 11$@$$ *a'a de licen pentru anumite #enuri de activitate

,10," 022,2 21,$ 2,,"

3,0 1,2 0,1 0,1 0,0

1032,3 013,1 23,, 32,3

$,0 1,$ 0,1 0,1 0,0

1200,0 000,0 20,0 20,0

1031,2 $00,3 2",2 20,2

0,$ 1,2 0,1 0,2 0,0

$22,, 110,2 $," 30,$ 0,0 1,,, -10,1 0,0 -,,$ -02,1 2,0 13",0 123,2 ",2 20,,, -11",1 30,, $02,3 1,2 1033,1 $,0 -10,, -2$,0 -20,2 -1,",, 3,,0 32," 3"6,5 $4," 48#48,4 3"2,0,$ 2,3$,3 3323,2 1200,1 7"347,3 $"#8",5 ,0,,,3 22$1,3

122,0 122,3 122,$ 212,2

11$@$2 *a'a de or#ani are a licitaiilor 11$@$" >lata autori aiilor 11$@20 121@02 121@12 121@31 *a'a de nre#istrare a asociaiilor ob4te4ti 4i a mi8loacelor mass-media Kividende a/erente cotei de participare a statului n societi pe aciuni Kobn ile a/erente soldurilor mi8loacelor bu#etare la conturile bancare &renda pentru resursele naturale

2",, 1,,2 0,$ 3,2 2,0," 2,0 00$,$ 1",,$ 10$,2 10," "33,2 $$3,3 102$," 03,1 2"$,,3 3,0 03,0 132,0 211,1 330,2 20,, 13",3 $$$56,# $76,8

0,1 0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 1,$ 0," 0,0 0,1 2,, 2,1 3,3 0,2 10,3 0,0 0,2 0,$ 0,3 1,3 0,2 0,$ 4$,8 #,7

32,1 3,1 0,3 2,2 31$," 1,0 2$2," 132,2 1$3,0 130,2 "23,2 $2",0 13"0,3 30," 3332,, $,0 22,$ 33,, 20$,0 21,,0 0,," 120,$ $#773,6 $54,"

0,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 2,0 0," 0,2 0,$ 2,2 2,1 $,0 0,1 10,2 0,0 0,1 0,3 0,, 0,3 0,2 0,2 38,# #,6 75$,8 203,0 31,0 02,$ 4," 8"7,7 "4#,5 123,$ 32,3

,,0 2,2

0",3 $,$ 0,$ -2,3

0,1 0,0 0,0 0,0 0," 0,0 1,2 1,0 0,3 0," 2,0 1,, 0," 0,1 12,3 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,3 0,$ 34,6 #,5 567,7 $10,1 30,1 32,0 3,2 5#3,6 ""3,5 120,1 23,2

1"1,3 23,1 100,0 -1,2,, 30,1 200,0 133,, 1,3," 102,3 1$2",, 3$,1 110,2 1$3,3 102,3 1$3,, 20",1 "0,, 30,3 2,,2 00,3 120,0 122,2 $#",8 $#5,5 $34,5 123,3 101," 3"0,2 $3#,5 $$8,5 121,3 131,3

301,3 13,3 033,3 1"0,2 11",, ",3 221,1 $"1,3 10"3,, 30,0 0210,0 3,2 00,0 3",2 20,0 300,0 2$,0 30,0 $43"4,6 $5#,# $654"",7 12,1$0,0 3$20,0 2"$2,2 "$0,0 "45$"6,7 6$855,# 033,,,0 3$$1,3 "5"#,7

200,2 0,0 $02,, 30"," 112,0 220,2 222,$ 230," 1$"2,$ 00,3 020",, 3,0 32,$ 102,2 102,, 132,3 ,,,, 1"0,$ $$5$4,5 $5",$ $8$""6,# 12,12,,$ ,,"3,3 12030,2 1200,1 "77558,7 64$"5,5 $30,1,0 ,300,, 35#3,3

>lata pentru arenda terenurilor cu destinaie 121@32 a#ricol >lata pentru arenda terenurilor cu o alt 121@33 destinaie dect cea a#ricol 121@3$ C+iria bunurilor proprietate public 121@32 &lte venituri din proprietate 121@3" *a'a pentru patenta de ntreprin tor 122@2" *a'a de pia 122@23 *a'a pentru amena8area teritoriului 122@2, *a'a pentru ca are *a'a pentru unitile comerciale i@sau de 122@30 prestri servicii de deservire social 122@32 *a'a de aplicare a simbolicii locale 122@30 *a'a pentru parcare 122@00 &lte ncasri 123@01 &men i 4i sanciuni administrative 123@02 &men i aplicate de poliia rutier Incasri de la vn area averii i valutei 123@11 con/iscate 123@1$ &lte amen i i sanciuni pecuniare $5$D#$ :i;loace speciale $7$D#$ 9eniturile 0ondurilor speciale 3## 310 330 320 4## Trans0eruri *rans/eruri pentru c+eltuielile curente primite de la bu#ete de alt nivel Mi8loace ncasate prin decontri reciproce de la bu#etele de alt nivel *rans/eruri ntre componentele bu#etului =ranturi

$4"$66,7 53$,8 $57"35,6 1313",,0 0,3,0 12212$,1 "033,0 3220,2 22,3 12,2 #,# 7"#35,6 03$,1,2 "03,,2 45",5 "3",$ 123,1 22,$ 3$"2,1 11$,3,$ $$4$,5 75787,$ 0202,,0 3313,3 $$785, 4

Total, venituri
inclusiv venituri proprii din care< /iscale ne/iscale "## :i;loace din v?n1area si privati1area bunurilor proprietate public

"#4"$3,3 674,# "53#63,3

#urs: Raportul privind e'ecutarea bu#etelor )&* pe venituri 4i c+eltuieli, la toate componentele, pe anii 200,-2011

&ne'a nr.3 *+ecutarea c!eltuielilor bugetului raionului a!ul pe anul "#$$ potrivit clasi0icaiei economice
54

Lr. d@o & $( "( 3( 4( 5( 7(

(peci/icaie G !eltuieli totale, din care' Retribuirea muncii ontribuii de asigurri sociale de stat obligatorii Plata mr0urilor i serviciilor )eplasri ?n interes de serviciu Prime de asigurare obligatorie de asisten medical ac!itate de patroni Trans0eruri curente, inclusiv'

&rt. de c+eltuieli C $$$ $$" $$3 $$4 $$7 $3# 131 132 133 130 13$ "## 201 202 203 2"0

&probat 1 "5#745," $3647$,3 "535#,$ 5376",8 7$5,# 43"#,5 $4545,5 $033,$ 2000,0 32,$ 130",3 2013,0 $$368,7 22"$,, 1023,2 "20$,1 030,0

Recti/icat 2 "847$6,5 $37$55,8 "53"#,6 7$5#5,$ 6"4,8 4"8"," ""5$4,6 $3$2,$ 3000,2 3,$ 133,,, 122"0,2 4$"6",$ 1,0,3,3 $,3",2 1321$,0 2$"1,2 -$6#,5

.'ecutat 3 "67353,6 $3"65$,# "675$,$ 54"$4," 555," 4$76,$ "#6#6,7 0002,, 2202,1 3,$ 1323,2 1133$,, 3747$," 1",10,, 0,3$,0 11220,2 2300," -"$7,6

>onderea, .'ecutat @ recti/icat 7H: O@H 0 $ 2I3-2 "I3@2 "65$33,$ $## -$5"34,$ 83,5 ./ectiv $34#36,$ "656#,4 55#55,3 555," 4$85,3 "#5$5,7 02$1,2 2210,3 3,$ 132",0 11323,2 3554$," 1"2"3,$ 0,$0,3 11323,2 223,," 0," 0,3 $3," 2,$ 1,3 0,1 0,3 45,# $#,# $8,7 #," $,5 6,5 1,2 0,, -3366,8 -738,7 -6"8#,8 -$37,6 -$"5,$ -$5#6,$ -,0,,2 -002,$ 0 -12," -033,3 -45$#,8 -113",0 -1001,3 -23$0,3 -222,, 86,5 86,6 55,$ 5$,$ 86,$ 8",# 33,0 3$,$ 100,0 ,,,1 ,2,0 55,3 ,3,3 33,3 32," 3,,2

2.1. pentru produse i servicii 2.2. n scopuri de producie ctre bu#etele de alt nivel i ntre 2.3. componentele bu#etului ctre instituiile /inanciare i alte 2.0. or#ani aii 2.$. ctre populaie 6( !eltuieli capitale, inclusiv' ".1. Investiii capitale ".2. >rocurarea mi8loacelor /i'e ".3. Reparaii capitale ".0. *rans/eruri capitale 5( reditarea net

#urs: Raportul privind e'ecutarea bu#etelor )&* Ca+ul pe c+eltuieli, la toate componentele, pe anul 2011

&ne'a nr.0 Anali1a e'ecutrii c+eltuielilor bu#etelor )&* din raionul Ca+ul pe anii 2010-2011 potrivit clasi/icaiei /uncionale
&nul 2010
7H:>onderea, 9rupa

&nul 2011
7H:>onderea,

(peci/icaie

.'ecutat

&probat

Recti/icat

.'ecutat

./ectiv

&

G !eltuieli, ?n total, din care'

1 "5$ 5$5," $7 45$,4 3$3,# 5 585,7 $85 "45," 122 $02,$ 12 303," 2 0,2,, 10 302,1 34 444,5 2$0,3

2 $##,# 7,5 #,$ "," 66,5 22,1 0,, 0,3 $," $3,7 0,2

3 "5# 745," $7 354,6 "#3,8 5 4#3,5 "#$ 443,$ 1"2 $$0,2 12 $12,3

0 "84 7$6,5 "# #$",8 "57,5 5 6$#,8 ""7 $3$," 133 ,22,0 12 0,0,0 2 02,,$

$ "67 353,6 $5 745,8 "38,6 5 758,8 "$3 635,4 130 332," 13 2,3,2 1 13",2 13 02,,, 35 "53,5 33$,0 10 222,1 1,0,$ 2 3$0,0

2 "65 $33,$ $5 688,$ "58,8 5 755,7 "$5 555,# 132 ,20,2 13 ""1,, 1 10,,3 13 003,2 36 5#3,5 3"0," 11 $2",1 13",$ 2 3$3,2

"I$@0 $##,# 7,5 #,$ ",# 66,6 2$,3 $,0 0,0 2,$ $3,4 0,1 0,1 0,1 1,0

3I$@1 $#8,5 $$3," 67,7 $#$,7 $#8,5 103,2 111,3 $0,3 122,0 $$$,$ $1,3

#$ >erviciile de stat cu destinaie general #3 Aprarea naional :eninerea ordinii publice i securitatea #5 naional !eltuielile domeniului social-cultural, ?n total, din care' 02 ?nvmntul Cultura, arta, sportul 4i activitile pentru 03 tineret 0, 1crotirea sntii 10 &si#urarea 4i asistena social !eltuielile domeniului economic, ?n total, din care' &#ricultura, #ospodria silvic, #ospodria 11 piscicol 4i #ospodria apelor 12 >rotecia mediului i +idrometeorolo#ia 13 Industria 4i construciile 10 *ransporturile, #ospodria drumurilor, comunicaiile 4i in/ormatica

12 330,2 "6 "43,# 002,3

13 20$," 4" 767,5 $,2,2 10 ""$,"

100,2 3 0"3,, 1,0

20",2 2 200,0

222,3 3 201,0

13$,$ 32,1

a.2011@a.2010H e'ecutrii,

55

1$

9ospodria comunal 4i #ospodria de e'ploatare a /ondului de locuine

21 $,2,3 1 213,2 023,, 2 $3",3 -22",$

3,2 0,2 0,2 2,2

11 23$," 3 321,2 003,2 3 333,2

10 ,$2,3 0 32$,2 $13,3 3 00$,$ -1"0,3

12 $3$,2 0 30,,, 303,1 " 012,, -212,"

11 13$,3 0 0$1," 30"," " 020,0

0,0 1,$ 0,1 2,$

$3,0 22,,2 30,0 10",3 31,0

12 Comple'ul pentru combustibil 4i ener#ie 1, &lte servicii le#ate de activitatea economica &ctivitile 4i serviciile neatribuite la alte 20 #rupe principale 23 Creditarea net

(urs< Raportul privind e'ecutarea bu#etelor )&* Ca+ul pe c+eltuieli, la toate componentele, pe anii 2010-2011

&ne'a nr.$ :*TO)OLO=&A C& )O:*%&UL )* APL& AR* A AU)&TULU& &uditul bu#etelor )&* i #estionrii patrimoniului public din raionul Ca+ul a /ost e/ectuat n con/ormitate cu (tandardele de audit ale Curii de Conturi, avnd drept scop evaluarea con/ormitii e'ecuiei bu#etare, cu aplicarea unor proceduri caracteristice att auditului re#ularitii, ct 4i auditului per/ormanei. >entru a #+ida activitatea de audit i a cuprinde aspectele ce in de procesul bu#etar, precum 4i de evidena 4i raportarea situaiilor patrimoniale ale )&*, au /ost elaborate urmtoarele obiective de audit< Obiectivul &' Au evaluat, prognozat i administrat UAT veniturile bugetare n conformitate cu Legea privind finanele publice locale i cu alte acte normative n vigoare? Obiectivul &&' Au format i realizat UAT partea de cheltuieli a bugetelor n conformitate cu actele normative n vigoare? Obiectivul &&&' Au raportat UAT n modul corespunztor, au gestionat i administrat eficient patrimoniul public? Reie4ind din semni/icaia problemelor identi/icate 4i din riscurile determinate la etapa de plani/icare, aciunile de audit au /ost e/ectuate la urmtoarele entiti< &paratul pre edintelui raionului5 Kirecia 9eneral Jinane5 Kirecia 9eneral ?nvmnt5 10 primrii ale )&*. ?ntru reali area obiectivelor auditului 4i colectarea probelor de audit, s-au e/ectuat urmtoarele proceduri de audit< au /ost anali ate deci iile or#anelor deliberative 4i e'ecutive ale )&*, n vederea stabilirii nivelului de e'ecutare a acestora5 s-a veri/icat dac veniturile pasibile ncasrii n bu#etele )&* au /ost plani/icate 4i ncasate re#ulamentar5 au /ost revi uite procesul 4i procedurile de ac+i iie public, pentru veri/icarea con/ormitii acestora cu normele re#ulamentare5 n ba a e4antionrii, s-a veri/icat dac unele c+eltuieli bu#etare semni/icative ce in de retribuirea muncii, procurarea mr/urilor i serviciilor, reparaii 4i investiii capitale snt le#ale 4i con/orme5 n ba a e4antionrii, s-au veri/icat unele c+eltuieli bu#etare, pentru determinarea e/icienei 4i con/ormitii acestora5 s-au aplicat di/erite proceduri analitice, precum i s-au e/ectuat alte teste de /ond, totodat /iind solicitat i con/runtat in/ormaia de la di/erite entit i. au /ost veri/icate unele situaii patrimoniale raportate de ctre )&*, acestea /iind con/runtate cu documentele contabile 4i nre#istrrile /inanciare respective5 s-au aplicat di/erite proceduri analitice 4i s-au e/ectuat alte teste de /ond, totodat /iind utili at 4i con/runtat in/ormaia de la di/erite entiti 7IJ( Ca+ul, &#enia Relaii Junciare 4i Cadastru a Republicii Moldova, IM(> E(pitalul raional Ca+ulF5 IM(> ECMJF:, precum 4i di/erite surse *I 7+ttp<@@CCC.#eoportal.md5 +ttps<@@CCC.statistica.md5 +ttps<@@reports./isc.md5 +ttp<@@msi/.md@5 etc.:5 au /ost reali ate interviuri cu an#a8aii autoritilor administraiei publice locale privind /uncionarea controalelor interne asupra anumitor aspecte de activitate. ?n cadrul auditului au /ost obinute probe su/iciente 4i adecvate ntru /urni area unei ba e re onabile pentru constatrile 4i conclu iile determinate de obiectivele auditului.

56

S-ar putea să vă placă și