Sunteți pe pagina 1din 26

COSTURILE INVESTITIEI - INVESTMENT COSTS (1)

RAPORT LEU/EURO

TOTAL DEVIZ
CHELT. PT. INFRASTRUCTURA
Calculatoare tip PC
Retroproiector
Ecran proiectie
Consumabile
CHELT.PROIECTARE SI ASITST.TEHN
CHELT.PT INVEST.DE BAZA
ALTE CHELTUIELI
-

Date pentru completarea cap.7


Costuri investitie, conform devizului general

costuri deviz

costuri deviz

in lei cu TVA

in EURO cu TVA

4.5
7,000

1,555,556

7,000
5,000
1,000
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,555,556
1,111,111
222,222
111,111
111,111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

costuri in EURO
1,555,556

TVA aferenta lucrarilor finantate din grantul de 5000000 EURO


Costuri totale recalculate a investitiei (se scade TVA aferent grant)
Total TVA aferenta valorii totale recalculate a investitiei
Costuri totale ale proiectului
Costuri recalculate ale investitiei
Costurile dotarilor independente
Costuri cu publicitatea

798,319
757,236
-549,953
1,031,236
757,236
254,000
20,000

Schema de finantare
Costuri totale
Grant Phare
Finantare Fond National
Finantare CJC

1,031,236
5,000,000
1,666,667
-5,635,430

6,666,667

DOTARI INDEPENDENTE - INVESTMENTS COSTS(2)


costuri deviz

EURO

in EURO fara TVA

Specificatie
Total

1,307,190
1,307,190
933,707
186,741
93,371
93,371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nr.buc.

Pret unitar

Costuri totale

254000

Scaune sala sedinta

250

100

25000

Mese sala sedinta


Birouri de lucru
Scaune de lucru
Dulapuri
Fisete
Casa bani
Calculatoare
Imprimante
Copiatoare
Altele/incapere
Vide-retroproiector
Inst. traducere-sonorizare
Autoturisme+ transp.marfa
Instal alarmare
Msina numarat bani
Televizoare
Video recorder
Camera luat vederi
Neprevazute

40
50
100
15
15
3
20
10
5
10
1
1
5
1
2
10
10
1

100
200
80
200
200
500
2000
700
500
400
10000
25000
7000
25000
500
800
200
10000

4000
10000
8000
3000
3000
1500
40000
7000
2500
4000
10000
25000
35000
25000
1000
8000
2000
10000
30000

fara TVA
1537442
1307190
213445
16807

ENTS COSTS(2)
Luni funct.

Amortiz/luna
x

2688.29

180

138.89

180
180
180
180
180
360
84
84
84
84
72
72
60
180
60
72
72
72
120

22.22
55.56
44.44
16.67
16.67
4.17
476.19
83.33
29.76
47.62
138.89
347.22
583.33
138.89
16.67
111.11
27.78
138.89
250

CHELTUIELI SALARIALE ANUALE DE OPERARE


ANNUAL OPERATIONAL COSTS LABOUR COSTS
EURO
Specificatie
TOTAL
Conducere
Contab - financiar
Comercial
Personal
Administrativ
Tehnic
Secretariat
Garderobieri
Casieri (case bilete)
Paza
Functionar bir.informare
Manipulanti
Electricieni
Instalatori
Mecanici
Timplari
Zugravi vopsitori
Magazioneri
Ingrijitori
Soferi
Pers.adm.restaurant
Ospatari
Bucatari
Barman
Muncit necalificat
Fuctionar oficiu schimb valutar

Numar Salariu
Chelt.salariale Chelt.salariale
posturi brut/luna
in luna
in an
1
737.5
8850
1
500
737.5
8850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Determinarea beneficiului economic din crearea de noi locuri de munca


Numar total de posturi
Salariul anual
Salariul mediu anual
Numarul de locuri de munca noi
Salariul aferent locurilor de munca noi
Beneficiu economic

1
6000
6000
0
1800
54

Salariile sint estimate pentru anul 2004


Necesar pentru cash flow
Proiectie a unui salariu brut cu o cretere anuala de 7%

an

3
286

5
306

6
328

7
351

8
375

9
401

10
430

11
460

12
492

526

13

14
563

15
602

16
645

17
690

18
738

19
790

20
845

904

Venituri din activitatea expozitionala


Luna
Numar de
Numar
Numar
evenimente
mediu
mediu
participanti
total de
pe eveniment participanti
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Dcembrie
TOTAL

1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

20
20
20
20
20
20
0
0
20
20
20
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10

200

Taxa de
participare

Venituri
Chiria pe
din taxa
stand
participare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Chirie pentru mobilier


Pentru inceput se vor oferi dotari standard pentru cel mult 150 de module
Lista dotarilor/utilitatilor este similara cu cea a celor mai bine echipate spatii expozitionale.
Valoarea medie a dotarilor inchirieate pentru un stand este de 100 EURO/stand/eveniment
Gradul de utilizare a dotarilor standard este pentru inceput de 70%

50
50
50
50
50
50
0
0
50
50
50
50

EURO
Venituri
Venituri
TOTAL
din chiria din chiria VENITURI
pe stand pe mobilier
1000
1000
1000
1000
1000
1000
0
0
1000
1000
1000
1000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1000
1000
1000
1000
1000
1000
0
0
1000
1000
1000
1000

10000

10000

COSTURI MATERIALE ANUALE DE OPERARE


ANNUAL OPERATIONAL COSTS, OVERHEADS
Specificatie
TOTAL
Energie termica
Energie electrica
Telefon
Apa canal
Deplasari
Consumabile
Benzina + alte
Buget promovare

Lei/luna
EURO/luna EURO/an
200.00
44.44
533.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
44.44
533.33
0.00
0.00
0.00

ESTIMAREA VENITURILOR & PROIECTII- REVENUES ASSUMPTIONS & PROJECTIONS


Premize:
1. In primii 3 ani tariful pe metrul patrat la inchiriere nu va creste, incepind cu anul 4 va creste cu 3% pe an,
iar incepind cu anul 10 va creste cu 5 % pe an.
2. Numarul firmelor expozante va creste cu 10% anual, in primii 10 ani si cu 5 % in anii urmatori,
ajungindu-se la o utilizare de 60% a spatiilor expozitionale
3. Taxa de participare va ramine neschimbata timp de 4 ani apoi va creste cu 10 EURO din 5 in cinci ani.
4. Ocupare salii de conferinta va creste anual cu 3 zile
5. In primii 3 ani tariful de inchiriere a salii de conferinta nu va creste. Incepind cu anul 4 va creste cu 3% pe an,
iar incepind cu anul 10 va creste cu 5 % pe an.
6. In vederea diminuarii riscului generat de neevaluarea corecta a cererii s-a aplicat un coeficient de corectie al veniturilor totale
1
2
3
4
5
6
7
Venituri
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Numar de firme expozante/an
4050
5230
5753
6328
6961
7657
8423
Numar mediu de zile de participare/firma
5
5
5
5
5
5
5
Numar de standuri/firma
1
1
1
1
1
1
1
Numar de zile ocupare cu standuri /an
20250
26150
28765
31642
34806
38286
42115
Tarif /metru patrat practicat pentru ocupare stand
40
40
40
41
42
44
45
Suprafata unui stand (mp)
6
6
6
6
6
6
6
Venituri din inchirieri standuri
972000 1255200 1380720 1564356 1772415 2008146 2275230
Taxa de participare la eveniment/expozant
100
100
100
110
110
110
110
Venituri din taxa de participare
405000
523000
575300
696113 765724.3 842296.7 926526.4
Numarul zilelor de ocupare a salii de conferinta
40
54
57
60
63
66
69
Tariful/ zi pentru inchirierea salii de conferinta
925
925
925
953
981
1011
1041
Venituri din inchirierea salii de conferinta
37000
49950
52725
57165
61824
66711
71836
TOTAL VENITURI
1414000 1828150 2008745 2317634 2599963 2917154 3273592
coeficient corectie - risc estimare eronata a cererii
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
TOTAL VENITURI corectate cu coeficient de risc
707000
914075 1004373 1158817 1299982 1458577 1636796

ESTIMAREA VENITURILOR, RATA DE FOLOSIRE A SPATIULUI


REVENUES ASSUMPTIONS, RATE OF SPACE OCCUPANCY
Utilizarea capacitatii de expunere
Suprafata totala de expozitie (mp)

2004
4183

2005
4183

2006
4183

2007
4183

2008
4183

2009
4183

2010
4183

Spatii necesare afluirii


Spatii ocupate efectiv de standuri (mp)
Suprafata unui stand (mp)
Numar de standuri maxim disponibile/zi
Capacitatea maxima de expunere (zile-stand)
Utilizarea capacitatii de expunere

40%
2509.8
6
418
152680
13.3

40%
2509.8
6
418
152680
17.1

40%
2509.8
6
418
152680
18.8

40%
2509.8
6
418
152680
20.7

40%
2509.8
6
418
152680
22.8

40%
2509.8
6
418
152680
25.1

40%
2509.8
6
418
152680
27.6

PROIECTIA CASH FLOW-ULUI IN PERIOADA DE OPERARE


CASH FLOW PROJECTIONS, OPERATIONAL PHASE
1

CASH FLOW OPERARE


Cash flow (+/-)
Incasari totale din operare
Total plati de operare, din care
plati salariale (se proiecteaza o crestere reala de 7%/an)
plati materiale de operare

2004
697617
707000
9383
8850
533.33333

2
2005
676126
914075
237950
9470
228480

3
2006
765760
1004373
238612
10132
228480

4
2007
919495
1158817
239322
10842
228480

5
2008
1059901
1299982
240081
11601
228480

6
2009
1217684
1458577
240893
12413
228480

7
2010
1395034
1636796
241761
13281
228480

JECTIONS

8
2011
9265
5
1
46326
46
6
2577835
110
1019179
72
1072
77208
3674222
0.5
1837111

9
2012
10192
5
1
50959
48
6
2920687
120
1223015
75
1104
82837
4226540
0.5
2113270

10
2013
11211
5
1
56055
50
6
3373394
120
1345316
78
1160
90458
4809169
0.5
2404584

11
2014
11772
5
1
58858
53
6
3719167
120
1412582
81
1218
98634
5230383
0.5
2615192

12
2015
12360
5
1
61800
55
6
4100381
120
1483211
84
1279
107402
5690995
0.5
2845497

13
2016
12978
5
1
64890
58
6
4520670
120
1557372
87
1343
116800
6194842
0.5
3097421

14
2017
13627
5
1
68135
61
6
4984039
130
1771510
90
1410
126869
6882418
0.5
3441209

15
2018
14308
5
1
71542
64
6
5494903
130
1860086
93
1480
137652
7492642
0.5
3746321

16
2019
15024
5
1
75119
67
6
6058131
130
1953090
96
1554
149197
8160419
0.5
4080209

17
2020
15775
5
1
78875
71
6
6679089
130
2050745
99
1632
161553
8891387
0.5
4445693

18
2021
16564
5
1
82819
74
6
7363696
130
2153282
102
1713
174771
9691749
0.5
4845874

19
2022
17392
5
1
86959
78
6
8118474.71
140
2434865.06
105
1799
188907
10742246.5
0.5
5371123.24

20
2023
18261
5
1
91307
82
6
8950618.37
140
2556608.31
108
1889
204019
11711245.9
0.5
5855622.96

2011
4183

2012
4183

2013
4183

2014
4183

2015
4183

2016
4183

2017
4183

2018
4183

2019
4183

2020
4183

2021
4183

2022
4183

2023
4183

40%
2509.8
6
418
152680
30.3

8
2011
1594420
1837111
242691
14211
228480

40%
2509.8
6
418
152680
33.4

9
2012
1869584
2113270
243686
15206
228480

40%
2509.8
6
418
152680
36.7

10
2013
2159834
2404584
244750
16270
228480

40%
2509.8
6
418
152680
38.5

11
2014
2369302
2615192
245889
17409
228480

40%
2509.8
6
418
152680
40.5

12
2015
2598389
2845497
247108
18628
228480

40%
2509.8
6
418
152680
42.5

13
2016
2849009
3097421
248412
19932
228480

40%
2509.8
6
418
152680
44.6

14
2017
3191402
3441209
249807
21327
228480

40%
2509.8
6
418
152680
46.9

15
2018
3495021
3746321
251300
22820
228480

40%
2509.8
6
418
152680
49.2

16
2019
3827312
4080209
252897
24417
228480

40%
2509.8
6
418
152680
51.7

17
2020
4191087
4445693
254607
26127
228480

40%
2509.8
6
418
152680
54.2

18

40%
2509.8
6
418
152680
57.0

40%
2509.8
6
418
152680
59.8

19

20

2021
2022
2023
4589439
5112731
5595137
4845874 5371123.24 5855622.96
256436
258392
260486
27956
29912
32006
228480
228480
228480

ANALIZA FINANCIARA - FINANCIAL ANALYSIS (NPV)


Anul

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Costuri
investitie
-231396
-3234601
-3432066
-1177372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Grant total
Plati
si incasari
operationale
din operare
0
0
2734601
0
3932066
0
707000
-9383
914075
-237950
1004373
-238612
1158817
-239322
1299982
-240081
1458577
-240893
1636796
-241761
1837111
-242691
2113270
-243686
2404584
-244750
2615192
-245889
2845497
-247108
3097421
-248412
3441209
-249807
3746321
-251300
4080209
-252897
4445693
-254607
4845874
-256436
5371123
-258392
5855623
-260486

Flux net de
numerar
-231396
-500000
500000
-479755
676126
765760
919495
1059901
1217684
1395034
1594420
1869584
2159834
2369302
2598389
2849009
3191402
3495021
3827312
4191087
4589439
5112731
5595137
Discount rate

3932066
-8075435 caseta verificare valoare proiect
1031236
-7044199 trebuie sa fie 0

Factor de
actualizare
1.000
0.667
0.444
0.296
0.198
0.132
0.088
0.059
0.039
0.026
0.017
0.012
0.008
0.005
0.003
0.002
0.002
0.001
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

Valoare neta
actualizata
-231396
-564729
-342507
-484657
-351101
-250260
-169536
-107503
-59991
-23703
3947
25561
42208
54382
63283
69789
74647
78195
80784
82675
84055
85080
85828

1.500
1.500
1.500
1.500

ANALIZA FINANCIARA - FINANCIAL ANALYSIS (RIR)


Anul

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Costuri
investitie
-231396
-3234601
-3432066
-1177372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Grant total
Plati
si incasari
operationale
din operare
0
0
2734601
0
3932066
0
707000
-9383
914075
-237950
1004373
-238612
1158817
-239322
1299982
-240081
1458577
-240893
1636796
-241761
1837111
-242691
2113270
-243686
2404584
-244750
2615192
-245889
2845497
-247108
3097421
-248412
3441209
-249807
3746321
-251300
4080209
-252897
4445693
-254607
4845874
-256436
5371123
-258392
5855623
-260486

Flux net de
numerar
-231396
-500000
500000
-479755
676126
765760
919495
1059901
1217684
1395034
1594420
1869584
2159834
2369302
2598389
2849009
3191402
3495021
3827312
4191087
4589439
5112731
5595137

R.I.R.
-8075435
0
-8075435

Factor de
actualizare
1.000
0.765
0.585
0.447
0.342
0.262
0.200
0.153
0.117
0.090
0.068
0.052
0.040
0.031
0.023
0.018
0.014
0.010
0.008
0.006
0.005
0.004
0.003

1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308
1.308

1.308
1.308
1.308
1.308

ALYSIS (RIR)
Valoare neta
actualizata
-231396
-613805
-321332
-535964
-304619
-104225
79810
242056
384617
509530
618721
716644
803165
875755
936642
987700
1031444
1068083
1098769
1124469
1145993
1164332
1179682

ANALIZA ECONOMICA - ECONOMIC ANALYSIS


Anul

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Costuri
investitie
-231396
-3234601
-3432066
-1177372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Costuri
operationale

Alte costuri
economice

0
0
0
-9383
-237950
-238612
-239322
-240081
-240893
-241761
-242691
-243686
-244750
-245889
-247108
-248412
-249807
-251300
-252897
-254607
-256436
-258392
-260486

-860000

-4704463.4

-1091396
-3234601
-3432066
-1186755
-237950
-238612
-239322
-240081
-240893
-241761
-242691
-243686
-244750
-245889
-247108
-248412
-249807
-251300
-252897
-254607
-256436
-258392
-260486

Valoare
actualizata
costuri
-1091396
-3080572
-3112985
-1025164
-195762
-186959
-178585
-170621
-163046
-155842
-148991
-142478
-136286
-130400
-124806
-119490
-114440
-109641
-105084
-100756
-96648
-92748
-89047

-860000 -13639898.44

-10871749

RAPORT BENEFICIU/COST =

Total
costuri

2.430

Venituri
operationale
0
0
0
707000
914075
1004373
1158817
1299982
1458577
1636796
1837111
2113270
2404584
2615192
2845497
3097421
3441209
3746321
4080209
4445693
4845874
5371123
5855623

54878747

Beneficii
economice
0
0
0
41
58
62
66
71
76
81
87
93
99
106
114
122
130
139
149
159
171
183
195

Total
benefici

Valoare
actualizata
beneficii

0
0
0
707041
914133
1004434
1158883
1300052
1458653
1636877
1837198
2113363
2404684
2615298
2845611
3097543
3441339
3746460
4080358
4445853
4846045
5371306
5855818

0
0
0
610768
752059
787001
864776
923923
987274
1055145
1127880
1235639
1339018
1386948
1437227
1489971
1576517
1634568
1695473
1759375
1826423
1927989
2001811

2200 54880948

26419786

EURO
Factor de
actualizare
1.000
0.952
0.907
0.864
0.823
0.784
0.746
0.711
0.677
0.645
0.614
0.585
0.557
0.530
0.505
0.481
0.458
0.436
0.416
0.396
0.377
0.359
0.342

1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050

1.050

Assumptions
1. Depasirea cu 20% a costurilor de investitii (se regaseste integral in anul 2004)
2. Realizarea incasarilor in proportie de 90%
3. Depasirea platilor cu 10%

ANALIZA FINANCIARA - FINANCIAL ANALYSIS (NPV)


Anul

Costuri

Grant total

Incasari

Plati

Plati

Flux net de

Factor de

Valoare neta

investitie

realizare

si incasari

corectate

depasire

operationale

corectate

numerar

actualizare

actualizata

incasari

din operare

plati

0.90

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

-231396
-3234601
-3432066
-2792459
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1615087

1.00
1.00
1.00
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

1.10

0
3234601
3432066
707000
914075
1004373
1158817
1299982
1458577
1636796
1837111
2113270
2404584
2615192
2845497
3097421
3441209
3746321
4080209
4445693
4845874
5371123
5855623
0

0
3234601
3432066
636300
822668
903935
1042935
1169983
1312719
1473116
1653400
1901943
2164126
2353673
2560948
2787679
3097088
3371689
3672188
4001124
4361287
4834011
5270061

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

0
0
0
-9383
-237950
-238612
-239322
-240081
-240893
-241761
-242691
-243686
-244750
-245889
-247108
-248412
-249807
-251300
-252897
-254607
-256436
-258392
-260486
0

0
0
0
-10322
-261744
-262474
-263254
-264089
-264982
-265938
-266960
-268055
-269225
-270478
-271819
-273253
-274788
-276430
-278187
-280067
-282079
-284232
-286535

-231396
0
0
-2166481
560923
641462
779681
905895
1047737
1207179
1386440
1633888
1894901
2083194
2289129
2514426
2822300
3095259
3394001
3721057
4079208
4549779
4983526
Discount rate

1.000
0.667
0.444
0.296
0.198
0.132
0.088
0.059
0.039
0.026
0.017
0.012
0.008
0.005
0.003
0.002
0.002
0.001
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
1.500
1.500
1.500
1.500

-231396
-231396
-231396
-873316
-762517
-678044
-609595
-556575
-515694
-484292
-460249
-441360
-426755
-416051
-408210
-402468
-398171
-395030
-392733
-391055
-389828
-388916
-388250

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

Assumptions
1. Depasirea cu 20% a costurilor de investitii (se regaseste integral in anul 2004)
2. Realizarea incasarilor in proportie de 90%
3. Depasirea platilor cu 10%

ANALIZA FINANCIARA - FINANCIAL ANALYSIS (RIR)


Anul

Costuri

Grant total

Incasari

Plati

Plati

Flux net de

Factor de

Valoare neta

investitie

realizare

si incasari

corectate

depasire

operationale

corectate

numerar

actualizare

actualizata

incasari

din operare

plati

0.90

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

-231396
-3234601
-3432066
-2792459
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.00
1.00
1.00
0.90
1.00
1.00
1.00
0.90
1.00
1.00
1.00
0.90
1.00
1.00
1.00
0.90
1.00
1.00
1.00
0.90
1.00
1.00
1.00

1.10

0
3234601
3432066
707000
914075
1004373
1158817
1299982
1458577
1636796
1837111
2113270
2404584
2615192
2845497
3097421
3441209
3746321
4080209
4445693
4845874
5371123
5855623

0
3234601
3432066
636300
822668
903935
1042935
1169983
1312719
1473116
1653400
1901943
2164126
2353673
2560948
2787679
3097088
3371689
3672188
4001124
4361287
4834011
5270061

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

0
0
0
-9383
-237950
-238612
-239322
-240081
-240893
-241761
-242691
-243686
-244750
-245889
-247108
-248412
-249807
-251300
-252897
-254607
-256436
-258392
-260486

0
0
0
-10322
-261744
-262474
-263254
-264089
-264982
-265938
-266960
-268055
-269225
-270478
-271819
-273253
-274788
-276430
-278187
-280067
-282079
-284232
-286535

-231396
0
0
-2166481
560923
641462
779681
905895
1047737
1207179
1386440
1633888
1894901
2083194
2289129
2514426
2822300
3095259
3394001
3721057
4079208
4549779
4983526
R.I.R =

1.000
0.854
0.729
0.622
0.531
0.453
0.387
0.330
0.282
0.241
0.205
0.175
0.150
0.128
0.109
0.093
0.079
0.068
0.058
0.049
0.042
0.036
0.031
1.172
1.172
1.172
1.172

-231396
-231396
-231396
-1578893
-1281087
-990377
-688755
-389610
-94276
196187
480947
767402
1050984
1317106
1566725
1800773
2025020
2234952
2431446
2615338
2787418
2951251
3104433

1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172
1.172