Sunteți pe pagina 1din 14

PLANIFICAREA CARIEREI STRATEGIE PENTRU DEZVOLTARE I CALITATE

Laura APARASCHIVEI, Sorina ANDRICI, Mihai BULIGA Abstract: Rolul funcionarului public a fost dintotdeauna cel de a fi n slujba ceteanului. Ceteanul este principalul consumator al sectorului public care sancioneaz sau felicit conduita funcionarilor publici i a personalului contractual. Furnizarea unor servicii de calitate pentru cetean a constituit de cele mai multe ori preocuprile criticilor i a specialitilor n domeniu. Integrarea i adaptarea noilor angajai, fie ei proaspt absolveni sau deja integrai n r ndul populaiei active, la cultura organizaional, dar i planificarea carierei la nivel individual sau organizaional constituie n opinia noastr un element esenial n furnizarea de servicii publice calitative . !n plan de carier favorizeaz luarea deciziilor potrivite la momentul potrivit, n ceea ce privete dezvoltarea profesional, motiveaz individul uman n munc pentru atingerea obiectivelor atunci c nd acestea par greu de atins i asigur stabilitate, claritate i siguran privind viitorul personal. "om surprinde n aceast lucrare, o analiz a ingredientelor eseniale planificrii carierei de succes n era globalizrii pentru viaa profesional contemporan i de perspectiv, nels nd n subsidiar analiza efectelor pe care acesta le are n oferta public a serviciilor de calitate. #ucrarea este elaborat pe baza cercetrii empirice, utiliz nd instrumente $ concretizate n % analiza &'(), fia *antt i c+estionarul aplicat n cadrul anc+etei. Cercetarea se bazeaz, de asemenea, pe suportul teoretico%tiinific utiliz nd i metode statistice, grafice, dinamice i nu n ultimul r nd comparative. Cuvinte cheie: serviciu public, calitate, plan de carier, autocunoatere, analiz &'(), obiective.

1. Introducere n studiul serviciilor publice


La nceputul secolului al XX-lea, cunoscut n literatura de specialitate drept "secolul serviciilor", specialitii i-au pus problema definirii SERVICIIL R !"#LICE pornind de la rolul acestora n acoperirea unor nevoi colective, ce nu pot fi nlocuite $servicii publice privind produc%ia, distribu%ia i consumul ener&iei electrice, s'n'tate i asisten%' social', transporturi, telecomunica%ii, servicii potale, etc() *elimitarea cate&oriei serviciilor publice de celelalte cate&orii de servicii a fost impus' din urm'toarele motive+ serviciile publice constituie activit'%i de interes &eneral, cea mai mare parte produc,nd bunuri publice furni-ate de administra%ii i colectivit'%i locale( scopul lor este ndreptat spre recuperarea costului de produc%ie i nu spre ob%inerea profitului( or&ani-area i func%ionarea serviciilor revine n mare parte or&anelor autori'%ii publice $administra%ia central' - ministere, alte or&ane subordonate &uvernului. prefecturi, administra%ia local' - prim'rii, consilii comunale i ntreprinderi publice - re&ii autonome de transport, pot')( Consumul de servicii publice constituie un I/*IC01 R important al calit'%ii vie%ii ntr-o %ar'( *e e2emplu, modul de or&ani-are a serviciilor publice de s'n'tate, educa%ie, transporturi, protec%ie i pa-', salubritate ofer' informa%ii asupra nivelului de trai al consumatorilor, asupra e2isten%ei preocup'rilor pentru conservarea mediului ncon3ur'tor( Calitatea serviciilor publice este dat' de &radul n care acestea satisfac necesit'%ile permanente, de interes ale consumatorilor, ce poate fi e2primat prin timpul c4eltuit pentru prestarea serviciilor sau prin &radul de confort asi&urat de serviciile respective ori prin efectul pe care l au asupra intelectului, s'n't'%ii, si&uran%ei, inte&rit'%ii consumatorilor( Importan%a serviciilor publice este cu at,t mai mare pentru societate, cu c,t statul precum i componentele sale administrativ-teritoriale apar ca instrumente indispensabile, menite s' asi&ure cet'%enilor s'i acel nivel de bun'stare pe care acetia nu-l pot &'si ntr-un alt mod( 5urni-area 6

serviciilor de calitate implic' at,t cunotinte solide n domeniul de activitate, cunoatere de sine precum i reuita vie%ii profesionale( !entru a a3un&e la destina%ia dorit', trebuie s' cunoatem precis coordonatele locului n care ne afl'm( *ac' ele sunt confu-e, nici m'car cu 74arta8 n m,n' nu vom a3un&e la destina%ie( 9ecanismul este similar n ca-ul de-volt'rii unei cariere de succes+ nu o putem reali-a f'r' s' ne cunoatem foarte bine, f'r' s' tim ncotro ne ndrept'm i care este 7ba&a3ul8 pe care-l lu'm cu noi( 0nali-a e2perien%elor practice privind resursele umane relev' faptul c' printre altele, standardele colective de &,ndire, atitudinile, valorile, convin&erile, normele i obiceiurile unei or&ani-a%ii 3oac' un rol primordial n atra&erea i p'strarea personalului n cadrul acesteia, precum i n formarea profesional' i adaptarea la cultura or&ani-a%ional'( Cultura or&ani-a%ional' e2ercit' o influen%' foarte puternic' asupra tuturor an&a3a%ilor i implicit asupra reuitei or&ani-a%iei( Efectele ei nu sunt direct cuantificabile, dar ele creea-' un cadru de influen%' a re-ultatelor( :n scopul furni-'rii de servicii publice calitative unele or&ani-a%ii au implementat i aplicat sistemul IS ;<<6=><<6( 0cesta este un standard ce stabilete cerin%ele pentru un sistem de mana&ement al calit'%ii aplicat din ce n ce mai frecvent( Calitatea serviciilor, produselor, mana&ementului repre-int' un factor decisiv n importan%a activit'%ii oric'rei societ'%i pre-ente pe pia%a rom,neasc'( :n linii mari, acest sistem are la ba-' ? principii+ orientare c'tre client $cet'%ean). stil de conducere. implicarea personalului. mana&ementul de procese. abordarea sistemic' a mana&ementului. mbun't'%irea continu'. deci-ii ba-ate pe fapte. rela%ii reciproc avanta3oase dintre furni-ori(

2. Relaia capital uman cultur organi aional! constant schimbare armoni at cu a"teptrile ceteanului ,
Specific ultimelor decenii ale de-volt'rii societ'%ii este tocmai faptul c' sin&ura constant' cu adev'rat util' este sc4imbarea( Ceea ce era folositor n eficien%a i calitatea activit'%ii la un moment dat se dovedete inutil sau c4iar inoportun dup' o scurt' vreme, datorit' modific'rilor rapide din mediul de afaceri, fie el public sau privat( *in su&estiile practicienilor, idei care ar putea r'spunde provoc'rii de a forma un capital uman care s' e2prime i s' aplice o politic' or&ani-a%ional' cu adev'rat orientat' c'tre consumator, desprindem+ a. Comunicarea ctre #clienii interni$ a propriei vi iuni privind %urni area unui produs! serviciu de e&cepie. Clienii interni se re&'sesc n r,ndul an&a3a%ilor or&ani-a%iei, cu care este important de anali-at, definit, standardi-at valoarea pe care o au clienii, pentru re-ultatele or&ani-a%iei( Este de interes definirea n termeni inteli&ibili i direc%i a ceea ce nseamn' furni-area unui produs, serviciu de calitate foarte bun', cu asi&urarea c' an&a3a%ii i nsuesc aceste principii i valori, cre,nd un mediu n care oamenii se simt ncura3a%i s' furni-e-e e2celen%' n ceea ce fac( b. 'valuarea #culturii$ propriei organi aii

9orariu 0lunica, #ostan Ionel @ Impactul mediului cultural-motiva%ional al or&ani-a%iei cu componenta uman'

>

Este eficient a se e2amina cultura or&ani-a%ional', dac' aceasta se ba-ea-' pe valori precum+ ncredere, calitate, respect, inte&ritate, lucrul n ec4ip' i dac' aceste valori sunt acceptate i promovate n cadrul cor&ani-a%iei, iar an&a3a%ii sunt dedica%i satisfacerii i dep'irii atept'rilor consumatorilor( c. Anali a mesa(elor clienilor prin propriii anga(ai *ialo&ul cu an&a3a%ii $n special cu cei care intr' n contact direct cu clien%ii) i anali-a opiniilor acestora despre clieni- Ce atept'ri au acetiaA, Cu ce probleme se confrunt'A, Ce anume provoac' nemul%umire n ceea ce privesc produsele sau serviciile oferiteA vor duce la motivarea mbun't'%irii calit'%ii muncii lor, eviden%iindu-se am'nunte i solu%ii concrete, aduc,nd un real beneficiu activit'%ii companiei( d. )elecia personalului n estrat cu #calitate pentru client$ selec%ie a capitalului uman la standarde performante i implicarea actualilor an&a3a%i n procesul de recrutare i selec%ie pot clarifica dac' poten%ialii an&a3a%i se vor potrivi cu valorile ec4ipei e2istente i ale or&ani-a%iei( 0numite aptitudini pot fi nsuite de c'tre an&a3a%i prin pro&rame de trainin& sau la locul de munc', ns' atitudinile i personalitatea nu pot fi 7asimilate8 n mod direct prin pro&rame de acest &en, ceea ce conduce la necesarul unei selec%ii minu%ioase dup' standarde i valori prestabilite( e. Recunoa"tere "i recompens *au re-ultate feed-bacB-ul po-itiv acordat an&a3a%ilor i ncura3'rile pentru ca acetia s' aib' motiva%ii suplimentare de a face performan%'( Implica%i n inovare i n &'sirea de noi solu%ii, n re-olvarea direct' a unor sarcini de serviciu, acetia vor avea o atitudine po-itiv' fa%' de propria activitate i or&ani-a%ie( %. *er%ormane n %uncie de standardele+ obiectivele impuse Stabilirea unor obiective ridicate i standarde nalte motivea-' personalul n ob%inerea performan%elor superioare prin impunerea obiectivelor &reu de atins( !ersonalul trebuie responsabili-at pentru atin&erea standardelor impuse( !rin urmare, n era &lobali-'rii, or&ani-a%iile care vor fi orientate c'tre client i c'tre furni-area de servicii de nalt' calitate, conform cu valorile or&ani-a%ionale, se vor afla cu un pas naintea celorlalte n c,ti&area de avanta3e competitive( !lanificarea carierei repre-int' o strate&ie pentru de-voltare i calitate( Este important ca activitatea de planificare a carierei s' fie un proces coordonat i s' nu fie l'sat la nt,mplare( .lanificarea carierei poate fi voluntar, atunci c,nd aceasta se face de c'tre an&a3a%i prin evaluarea oportunit'%ilor interne i comunicarea c'tre mana&eri a dorin%elor de promovare, de orientare a carierei, sau impus, necesar' atunci c,nd aceasta este reali-at' de c'tre an&a3at pentru a evita disponibili-area>( bun' planificare necesit' e2isten%a unui sistem corespun-'tor care s' includ' ntre&ul personal( /ivelul or&ani-a%ional $la care e elaborat planul de carier') trebuie s' con%in' o re%ea care interconectea-' planurile de carier' ale an&a3a%ilor, inclu-,nd toate aspectele le&ate de po-i%iile i responsabilit'%ile pe care acetia le au n func%iile ocupate la un moment dat( La nivel le&islativ Cot'r,rea nr( D66 din <E=<D=><<? stabilete normele privind or&ani-area i de-voltarea carierei func%ionarului public( *e-voltarea profesional' a func%ionarului public ocup' un rol semnificativ pe l,n&' celelalte elemente cone2e n oferta public' a serviciilor de calitate i la un standard ridicat( !otrivit literaturii de specialitate i practicii mana&eriale n acest domeniu al resurselor umane, planificarea carierei implic' parcur&erea etapelor pre-entate n fi&ura 6(

>

C4iu V( 0( @ /anualul specialistului n resurse umane, Casa de Editur' Irecson, #ucureti, ><<6, p( F6>(

Identificarea an&a3a%ilor

Stabilirea c'ilor carierei

Stabilirea responsabilit'%ii

*e-voltarea planurilor individuale

Figura nr. , $ 0tape n planificarea carierei organizaionale1 !lanificarea or&ani-a%ional' trebuie sa tin' cont i de planific'rile personale ale an&a3a%ilor( !entru a r'spunde c,t mai bine atept'rilor i nevoilor societ'%ii, serviciile publice trebuie s' cunoasc' o evolu%ie profund' i o de-voltare ampl'( 0ceast' evolu%ie presupune participarea activ' a utili-atorilor=clien%ilor=cet'%enilor( :n drumul lor c'tre oferirea unor servicii publice la standarde i calitate ridicat', resursele umane ncadrate n diverse forme de or&ani-a%ii trebuie s' fie c,t mai bine informate sau educate n vederea reali-'rii acestei activit'%i( "niversit'%ile au un rol deosebit de important n cadrul Strate&iei /a%ionale de :mbun't'%ire a !rocesului de Inser%ie a 0bsolven%ilor pe !ia%a 9uncii( Studen%ii repre-int' resursa uman' n m,inile c'rora serviciul public poate dob,ndi o alt' dimensiune n ceea ce privete calitatea(

,. *lanul de carier "i rolul acestuia n de voltarea pro%esional


1ermenul de carier' este asociat cu ideea de micare ascendent' sau de avansare a unei persoane ntr-un domeniu de activitate dorit, cu scopul de a ob%ine mai mul%i bani, mai mult' responsabilitate sau de a dob,ndi mai mult presti&iu i mai mult' putere(E GSuccesiunea statutelor i rolurilor ocupate de o persoan' n cursul vie%ii sale8 este defini%ia dat' de *ic%ionarul de psi4olo&ieH pentru termenul de carier( Cariera este influen%at' de un spectru lar& de factori+ nevoi personale, conte2t social i economic, interese, alte preocup'ri ale vie%ii adulte etc( Stadiile v,rstelor constituie un element &enerator pentru descrierea etapelor carierei(D
S a!iu" #ari$r$i '&plorarea Cariera timpurie -ncercarea. Cariera timpurie -stabili area. Cariera medie -de voltarea. Cariera medie -meninerea. Cariera t/r ie -platoul. Cariera t/r ie -declinul.
F

V%r& a 6H->> ani >>-F< ani F<-F? ani F?-EH ani EH-HH ani HH-D> ani D>-I< ani

A&'$# $ a"$ #ari$r$i Identificarea intereselor i ale&erea carierei. ob%inerea educa%iei care s' permit' e2ercitarea acesteia. b%inerea primului post i adaptarea la cerin%ele acestuia i ale supervi-orilor. 1ransfer'ri i promov'ri. 0le&erea nivelului implic'rii. ad,ncirea perspectivei asupra ocupa%iei i or&ani-a%iei. Stabilirea identit'%ii profesionale. 0le&erea ntre c'ile de carier' diferite @ te4nic versus mana&erial etc( ferirea de contribu%ii independente or&ani-a%iei. 0tra&erea mai multor responsabilit'%i. *e-voltarea subordona%ilor. Contribu%ii active la direc%ia de de-voltare a or&ani-a%iei. Confrunt'ri cu amenin%area po-i%iei de c'tre cei tineri, mai a&resivi. !lanificarea retra&erii $pension'rii). Confruntarea cu reducerea responsabilit'%ilor i diminuarea puterii.

C4aovsc4i Carmen Emilia @ Cercetri privind managementul resurselor umane n conte2tul dezvoltrii regionale , Editura *idactic' i !eda&o&ic', #ucureti, ><<D, p( 6>?( E 9anolescu 0urel - /anagementul resurselor umane, Edi%ia a IV-a, Editura Economic', #ucureti, ><<F, p( F>6( H *ic%ionar coordonat de "rsula Jc4iopu, Editura #abel, #ucureti, 6;;I( D !,nioar' Keor&eta. !,nioar' Ion- vidiu @ /anagementul resurselor umane, *+id practic, Edi%ia a II-a, Editura !olirom, Iai, ><<H, p( F<F(

*e-voltarea unui succesor.

)abel nr. , % Corelaia dintre stadiile carierei i stadialitatea v rstelor 3adaptare dup &teers45 :n special, n primele stadii ale carierei, n a&ita%ia de dinainte de absolvire este foarte tentant de acceptat prima ofert' de loc de munc' f'r' a avea n vedere implica%iile pe termen lun&( *ar un accept f'r' o atent' anali-' poate avea ca efect bloca3ul ntr-o carier' nepotrivit'( *e aceea, este esen%ial' crearea unui astfel de plan, c,t mai timpuriu(

,.1. Coninutul planului de carier. 'tape de elaborare


"n inteli&ent plan de carier' urm'rete stabilirea+ unei inte! a unui scop! a unei destinaii(( !rin anali-a etapelor de-voltate n cadrul planului de carier', vom ncepe incursiunea noastr' n a vi-uali-a clar i a stabili, %inta, scopul, destina%ia vie%ii profesionale( :n elaborarea .lanului de carier; se urm'rete parcur&erea succesiv' a etapelor de autocunoatere, analiz &'(), principii directoare, deprinderi spre eficien, misiune personal, fi2are a obiectivelor cu stabilirea unor planuri de aciune strategice, roluri, status-uri etc( i transpunerea lor n practic', n domeniile urm'rite( a. 6utocunoaterea 5reud considera c' a te autocunoate, a fi complet onest cu tine nsu%i constituie un efort uman deosebit deoarece aceast' onestitate cu sine reclam' c'utarea, descoperirea i acceptarea de informa%ie despre sine i dorin%a de autoperfec%ionare( 6< 0precierea corect' a capacit'%ilor individuale permite un pronostic, favorabil sau nu, referitor la reuita profesional' i la succesul ini%iativelor profesionale( Specialitii recomand' ca evaluarea obiectiv' a abilit'%ilor i poten%ialit'%ilor s' se reali-e-e Gmai ales8 sau Gi cu8 a3utorul testelor psi4olo&ice( 0utocunoaterea i atept'rile se de-volt' odat' cu v,rsta i cu e2perien%ele prin care trece individul uman( 0tept'rile pe care tinerii le au fa%' de primul loc de munc' varia-' n func%ie de motiva%iile profesionale ale acestora, care devin n pre-ent din ce n ce mai concentrate n 3urul nevoii de statut i de securitate financiar'66(

Steers R( $6;??), Introduction on (rganizational 7e+avior, Scott, 5oresman and Co, KlenvieL( LLL(careere2perts(ro, Cum ar trebui s arate planul de carier inteligent8 ; 0rmstron& 9ic4ael, n lucrarea sa /anagementul resurselor umane % /anual de practic, pre-int' etapele de pre&'tire a unui plan de dezvoltare personal! aa cum se re&'sesc n practic', la #! C4emicals+ 6( Evaluarea po-i%iei actuale( >( Stabilirea obiectivelor( F( !lanificarea ac%iunilor( E( 0plicarea n practic'( 0ceste etape ale planific'rii corespund celor propuse de Kannon $6;;H)+ 6( 0nali-a situa%iei actuale i a necesit'%ilor de de-voltare( >( Stabilirea unor obiective &enerale, &rupate n rubrici precum mbun't'%irea performan%ei n postul actual, perfec%ionarea sau dob,ndirea unor aptitudini, e2tinderea cunotin%elor relevante, de-voltarea unor arii de competen%' specificate, deplasarea pe ori-ontal' sau pe vertical' n cadrul or&ani-a%iei, pre&'tirea pentru eventualele sc4imb'ri n rolul ndeplinit n pre-ent de an&a3at( F( :ntocmirea planului de ac%iune( 6< Iov'nu% Simona, Comunicarea, Editura Maldpress, 1imioara, ><<6, p( ;( 66 Elemente anali-ate de 9asloL n ierar4ia trebuin%elor, cea mai faimoas' clasificare a trebuin%elor umane( 5acem referire la cele cinci mari cate&orii de trebuin%e aplicabile tuturor oamenilor n &eneral, pornind de la cele ba-ale, fi-iolo&ice, fundamentale i continu,nd, pe trepte succesive de importan%', cu cele privind si&uran%a, cele sociale i cele de stim', pentru a a3un&e n final la cea mai important' trebuin%' dintre toate+ cea de mplinire sau autoreali-are( @ 0rmstron&, 9ic4ael - /anagementul resurselor umane, /anual de practic, Editura Codecs, #ucureti, ><<F, p( 6EF(
?

:nainte de a ncepe redactarea planului de carier', trebuie s' tim cine suntem i unde vrem s' a3un&em( 1rebuie s' ne &,ndim la stilul nostru de via%' actual i la via%a pe care ne-o dorim, la ce ne place i la ce evit'm, la ce ne pasionea-', la punctele forte, dar i la cele slabe( 1rebuie s' anali-'m e2perien%a noastr' profesional', studiile, inteli&en%a emo%ional', inteli&en%a &eneral' sau specific', aptitudinile pe care le-am de-voltat, cunotin%ele te4nice i caracteristicile personale( 1rebuie s' ne &,ndim la personalitatea noastr'+ suntem o fire introvertit' sau e2travertit'A, ne place s' planific'm sau s' ac%ion'mA, ne place rutina sau sc4imbareaA, vrem s' lucr'm la birou sau pe terenA !refer'm s' muncim sin&uri sau n ec4ip'A Evaluarea favori-ea-' cunoaterea punctelor tari i a limitrilor, recunoaterea vulnerabilitilor, permite identificarea potenialului de dezvoltare i ofer' posibilitatea descoperirii aptitudinilor native( 1oate aceste beneficii pre&'tesc individul uman pentru trecerea de la pregtirea colar c'tre viaa activ, munca n ec+ip! dependena i independena fiec'ruia dintre noi( 1rebuie s' afl'm Gcine suntem8, Gce nu putem8 i, mai ales, )CE !"1E98 ncep,nd cu un personal &'(). b. Anali a )012 "n instrument des utili-at n procesele de planificare strate&ic' poate fi folosit i n planificarea carierei( 0nali-a SM 1 $Stren&t4s - MeaBnesses - pportunities - 14reats) se a2ea-' pe realitatea intern' i e2tern', e2amin,nd p'r%ile tari i slabe n cadrul mediului intern, precum i oportunit'%ile i temerile le&ate de mediul e2tern(

Figura nr. 2 Anali a )012 :n opinia practicienilor din sfera mana&ementului resurselor umane, structura unei anali-e S*OT pentru un individ poate fi pre-entat' astfel+
In $rn *ri tari $aspecte po-itive interioare care pot fi controlate i pe care le putem folosi n planificarea carierei) *ri slabe $aspecte ne&ative interioare, controlate, pe care avem inten%ia de a le mbun't'%i)

- e2perien%a profesional'. - educa%ia, cumul,nd-o pe cea academic' i pe aceea dob,ndit' "on-t4e-3ob" i prin pro&rame de trainin&. - cunotin%e solide n domeniul n care activ'm. - aa-numitele abilit'%i transferabile $comunicare, lucrul n ec4ip', leaders4ip etc() - caracteristici personale $etica profesional', auto-disciplina, re-isten%a la stres, lucrul n condi%ii de presiune, creativitate, optimism, ener&ie). - contactele personale = re%eaua de prietenicunotin%e. - implicarea sau interac%iunea cu diverse &rupuri sau asocia%ii profesionale( E+ 1portuniti $condi%ii e2terne po-itive, necontrolabile, dar pe care le putem folosi n propriul avanta3) - tendin%e po-itive n domeniu, ce vor duce la crearea de noi locuri de munc' sau posturi $cretere la nivel local=re&ional=na%ional, &lobali-are, pro&res te4nolo&ic). - oportunit'%i ce pot fi create prin creterea nivelului educa%iei. - domeniul n care lucr'm are o dinamic' avansat' ce necesit' n mod special abilit'%i i cunotin%e similare cu ale noastre. - sc4imb'ri &eo-politice, polari-'ri economice. - e2tinderea = creterea calitativ' a re%elei interpersonale din care facem parte(

- lipsa e2perien%ei profesionale. - lipsa educa%iei academice, orientat' &reit n momentul ale&erii sau lipsa educa%iei specifice domeniului de activitate. - lipsa obiectivelor personale, a autocunoaterii. - abilit'%i personale sc'-ute $leaders4ip, interrela%ionare, comunicare, lucrul n ec4ip'). - abilit'%i sc'-ute de "v,nare" de posturi sau locuri de munc'. - caracteristici personale ne&ative $nivel sc'-ut al eticii profesionale, lipsa disciplinei, a motiva%iei, indeci-ie, timiditate, emotivitate)( $rn 2emeri $condi%ii e2terne ne&ative, necontrolabile, dar al c'ror efect l putem prevedea=evita) - tendin%e ne&ative n domeniu, ce vor duce la diminuarea locurilor de munc'. - concuren%a absolven%ilor=cole&ilor de facultate. - concuren%i cu e2perien%', abilit'%i i cunotin%e superioare. - concuren%i cu abilita%i de pre-entare la interviuri superioare. - concuren%i cu CV-uri mai ample i impresionante. - obstacole nt,lnite de-a lun&ul carierei $lipsa oportunit'%ilor, a educa%iei potrivite, c4iar a ansei). - posibilit'%i reduse de avansare n domeniu, concuren%a fiind acerb'.

)abel nr. 9 $ &'() personal 5inali-'m prin fa-a de ordonare $ranBin&) dup' priorit'%i i importan%' a itemurilor de pe fiecare list', pentru a fi construit astfel profilul SM 1 al individului uman( 0plicat' numai sporadic imediat dup' 6;I<, se constat' la ora actual' c' anali-a SM 1 a devenit un instrument mana&erial foarte frecvent folosit( 0nali-a SM 1 se dovedete a fi un instrument util n de-voltarea i confirmarea obiectivelor strate&ice( 0nali-a SM 1 este un cadru instrumental n mana&ementul ba-at pe valori, servind, la nceputurile aplic'rii ei, pentru formularea strate&iei unei or&ani-a%ii, fiind aplicabil' nu doar marilor companii economice, dar i ntreprinderilor mici i mi3locii, i ulterior, c4iar i GCV8-ului personal, permi%,nd &'sirea c'ii corecte pentru atin&erea unui obiectiv n carier'(6> c. .rincipiile directoare Se recomand' construirea unui plan de carier' care s' porneasc' de la o serie de principii directoare care vor fundamenta criterii, standarde, indicatori i proceduri specifice( d. :eprinderi spre eficien
6>

LLL(a&ero-stutt&art(de=REVIS10-0KER

@ 6naliza strategic &'() a unei ntreprinderi;organizaii,

5ilipa 1itus(

Eficien%a profesional' a fiec'ruia din noi se spri3in' at,t pe competen%e profesionale c,t i pe aptitudinile fiec'ruia de a comunica eficient cu ceilal%i( Eficien%a activit'%ii desf'urate se aprecia-' n func%ie de indicatorii specifici fiec'rui domeniu sau post ocupat ori vi-at( e. /isiunea personal 9isiunea repre-int' tocmai rolul i scopul final al unui individ sau al or&ani-a%iei n raport cu sistemul din care face parte( 9isiunea este n str,ns' rela%ie cu identitatea individului, respectiv identitatea or&ani-a%ional'( !entru definirea misiunii personale este foarte important' raportarea la sistemul sau sistemele de apartenen%'( 0celai lucru este valabil i pentru o or&ani-a%ie( *ac' o or&ani-a%ie se va raporta la mediul de afaceri, ac%ionari, salaria%i, opinie public' etc(, misiunea personal' se va putea raporta la familie, or&ani-a%ie, &rupurile sociale, c4iar la societate n &eneral( 9isiunea profesional' personal' repre-int' vi-iunea asupra a ceea ce individul uman va face, personal( :n procesul definirii misiunii profesionale personale+ se urm'resc activit'%ile pe care le va ntreprinde individul i orient'rile de ba-' n mediul profesional. se dorete a r'spunde c,t mai pertinent la trei ntreb'ri+ Cine este individul umanA Ce face elA :ncotro se ndreapt'A6F Se recomand' ca o "declara%ie de misiune" $mission statement)+ s' reflecte valorile i credin%ele de ba-' $core values and beliefs). s' e2prime competen%a i abilitatea de ba-' $ce anume, ca abilitate personal', face individul uman o persoan' unic'). s' identifice 7clien%ii8 @ acei oameni pe care i va Gservi8. s' defineasc' serviciul de ba-' $ce anume este oferit i promovat) care poate fi @ n acest ca- - propria ima&ine $personal brand) cu tot ce %ine de aceasta( f. Fi2area obiectivelor (biectivele, %elurile pe care trebuie s' le reali-e-e de-a lun&ul unei perioade de timp or&ani-a%iile, an&a3a%ii individuali sau doar indivi-ii umani, pot fi e2primate sub form' de6E+ obiective sau inte de plan @ re-ultate cuantificabile care urmea-' a fi reali-ate i, care pot fi m'surate n termeni cum ar fi+ valoarea aptitudinilor i abilit'%ilor, volumul v,n-'rilor, nivelurile de presta%ie a serviciului, reducerea costurilor, reducerea procentului de rebuturi etc(, n func%ie de entitatea care i propune aceste %eluri. sarcini;lucrri;proiecte @ de finali-at p,n' la un termen dinainte fi2at, pentru a se reali-a i anali-a re-ultatele definite( :n ceea ce privete problematica obiectivelor personale, acestea pot lua forma obiectivelor de de-voltare sau nv'%are( Ele se refer' la ceea ce ar trebui s' fac' o persoan' pentru a-i perfec%iona ba&a3ul de cunotin%e i aptitudini, pentru a-i spori poten%ialul i a-i mbun't'%i performan%a n domeniile specificate( La stabilirea obiectivului=-velor trebuie avute n vedere urm'toarele+ - Valorile personale+ principiile sau aspectele personale importante. - Scopul personal principal+ acel lucru care ne mplinete n momentul reali-'rii lui. - !asiunea pentru un anumit domeniu. - Interesul sau nevoia de pe pia%' pentru profesia sau activitatea aleas'.
6F

Intero&a%ii care cer r'spunsuri pertinente i pentru stabilirea misiunii firmei, conform #urciu, 0urel @ Introducere n management, Editura Economic', #ucureti, ><<?( 6E 0rmstron& 9ic4ael - /anagementul resurselor umane, /anual de practic , Editura Codecs, #ucureti, ><<D, p( EF6 i urm(

- Codificarea &enetic'+ talentele ce atra& n urma de-volt'rii lor, recunoaterea de Ga fi f'cut8 pentru aa ceva. Rolul obiectivelor este acela de a produce sc4imbare( Ele trebuie s' acopere toate aspectele importante ale muncii $domeniile principale de re-ultat) i nu s' se concentre-e doar pe un sin&ur domeniu, n detrimentul celorlalte( Este foarte important ca obiectivele s' fie &/6R)6H( &/6R) este un acronim al caracteristicilor considerate esen%iale pentru corecta formulare a unui obiectiv( Cele mai frecvente versiuni ale acronimului &/6R) sunt urm'toarele+ - Specific, 9'surabil, 0bordabil, Realist, ncadrabil n 1imp. - Specific, 9'surabil, re0li-abil, orientat c'tre Re-ultat, la 1imp. - Stimulativ, 9'surabil, 0cceptat de toate p'r%ile interesate, Realist, definit n 1imp( Se poate observa c' cea mai mare diferen%' apare la caracteristicile F i E( 5olosirea termenului 7Realist8 al'turi de 70bordabil8 sau 7re0li-abil8, este oarecum redundant'( :n acest sens, consider'm c' termenul 7realist8 este inclus de3a n 70bordabil8 sau 7re0li-abil8( "n obiectiv nerealist nu ar putea fi nici abordabil, nici reali-abil( S, &pecific;&olicitant @ nseamn' c' un obiectiv trebuie s' fie clar f'r' ambi&uit'%i, la obiect, uor de n%eles i apt s' solicite poten%ialul e2istent( M, /surabil @ nseamn' c' un obiectiv poate fi cuantificat+ cantitativ, calitativ, n timp, n bani( "n obiectiv m'surabil este cel care permite stabilirea cu e2actitate a faptului c' Ga fost atins ori nu8 sau Gn ce m'sur' a fost atins8( *e asemenea, un obiectiv m'surabil permite monitori-area pro&resului atin&erii lui( A, 6bordabil nseamn' c' un obiectiv poate fi dificil, dar nu imposibil de atins de c'tre o persoan' competent' i decis' s'-i asume un an&a3ament contient( R, Relevant @ nseamn' c' reali-area obiectivului contribuie la atin&erea obiectivului &eneral, astfel nc,t %elul specific s' fie aliniat %elului &eneral( T, )emporal !i-$n&iona .n i-', a!i#/ !$ a in& .n #a!ru" un$i "i-i $ !$ i-' #on0$ni $ !$ #o-un a#or!16D !e ba-a obiectivelor formulate se poate elabora planul de ac%iuni( 0cesta este un plan detaliat, pe termen scurt i mediu, care descrie ac%iunile i paii necesari6I aplic'rii strate&iei i atin&erii obiectivelor( "n instrument frecvent utili-at n acest scop, datorit' eficien%ei sale, este fia Kantt(
Responsabilitatea asumrii sarcinilor

Calendarul des%"urrii aciunilor Resursele alocate

4etodele de monitori are "i evaluare

Figura nr. 1 $ 0lementele planului de aciune

3. 2ran iia de la "coal la viaa activ


1ran-i%ia de la coal' la locul de munc' prin conceperea unui plan face diferen%a ntre a ob%ine ceea ce ne dorim i speran%a de a ob%ine ce ne-am propus(
6H 6D

LLL(isoconsultin&(bi-( 0rmstron& 9ic4ael @ (p. cit., Editura Codecs, #ucureti, ><<D, p( EF6 i urm( 6I 0 se vedea fi&ura nr( > din pre-enta lucrare @ dup' LLL(add3b(ro @ *+id @ strategii locale de dezvoltare durabil.

Speciali-area aleas' presupune de3a e2isten%a unui plan de carier'( *ar, n realitate, ma3oritatea oamenilor a3un& s' lucre-e n alte domenii dec,t cele pentru care au o diplom'( 9ulte studii arat' c' n medie, fiecare om sc4imb' n decursul vie%ii c,teva 3ob-uri sau uneori, c4iar c,teva domenii de activitate( Sc4imbarea este catali-atorul evolu%iei i de-volt'rii proprii( 0ceasta se datorea-' i faptului c' ma3oritatea oamenilor nu petrec timp la nceput pentru a-i crea un plan de carier' i c4iar dac' se lucrea-' n domeniul pre&'tit, e important de tiut nivelul la care se dorete s' se lucre-e( *ar, dac' se proiectea-' cariera din timp, s-ar putea evita apari%ia insatisfac%iei i a unor ani pierdu%i( 0stfel, am considerat @ de un real interes @ demararea pro&ramului GCariera n viziunea studentului F&06.,<8( biectivul &eneral al proiectului este mbun't'%irea performan%elor tran-i%iei de la coal' la via%a activ'6;( !roiectul derulat de c'tre 5SE0! @ "niversitatea GJtefan cel 9are8 Suceava i 0/SS0>< Suceava i-a propus s' reali-e-e o anali-' asupra dimensiunilor asociate planific'rii viitorului profesional al studen%ilor( !ro&ramul reali-ea-' i un studiu asupra rolului planului de carier' n via%a profesional'( !rincipalul instrument de cercetare din cadrul studiului este c4estionarul care a fost aplicat unui procent de 6<N din totalul num'rului de studen%i 5SE0!( Responden%ii urmea-' studiile de licen%', la forma de nv'%'m,nt de OI, n cadrul domeniilor tiin%e economice, administrative i 3uridice( C4estionarul elaborat i aplicat, n luna octombrie a(c(, urm'rete, prin ntreb'rile formulate, modul de percep%ie asupra planului de carier' i &radul de instrumentare al acestuia n r,ndul responden%ilor( Setul de ntreb'ri aplicate celor c4estiona%i a fost compus din+ P6( Care este opinia dumneavoastr' despre planul de carierA 6 3oac' un rol decisiv pentru via%a profesional' > nu este de nici un folos F alt' variant'( CareA QQQQQQQQQQQQQQQ P>( V' ru&'m indica%i trei cuvinte su&estive pentru conceptul plan de carier( PF( V-a%i f'cut un plan de carierA PE( Ce v-a determinat s' v' elabora%i un astfel de planA - PE a fost aplicat' doar celor care au r'spuns afirmativ la PF( PH( V-a%i propus s' v' ntocmi%i planul de carier'A - PH a fost adresat' doar celor care au r'spuns ne&ativ la PF( :n urma interpret'rii datelor, ?HN dintre responden%i consider' c' .lanul de carier 3oac' un rol decisiv n via%a profesional'. 6HN dintre responden%i consider', fie c' planul de carier nu este de niciun folos pentru via%a profesional' $6<N), fie c' acesta 3oac' un rol important dar nu decisiv, rolul acestuia fiind mai de&rab' orientativ $HN)(

6? 6;

5acultatea de Jtiin%e Economice i 0dministra%ie !ublic'( :mbun't'%irea performan%elor, ntr-o propor%ie de IHN din r,ndul studen%ilor implica%i n proiect, studen%i care au rolul de a disemina informa%ia i convin&erile privind problematica vi-at', n r,ndul cole&ilor( >< 0socia%ia /a%ional' a Studen%ilor n Jtiin%e 0dministrative, 5iliala Suceava(

6<

Graficul Q1. Care este opinia dumneavoastr despre planul de carier? 10% 5%

85% Joac un rol decisiv pentru viaa profesional Nu este de nici un folos Alt variant

9ai eviden%iem c' F>N, dintre studen%ii c4estiona%i, i-au elaborat un asemenea plan motiva%i fiind de interesul pentru un viitor mai bun, de dorina de a avansa sau de a avea o viziune asupra viitorului lor, mai clar( *in cei care nu i-au ntocmit planul de carier', DEN inten%ionea-' s' fac' u- de acest instrument profesional n viitorul apropiat, ceea ce nseamn' c' studen%ii nu las' n subsidiar ocuparea unui loc de munc'( 1opul termenilor c4eie pe care studen%ii i asocia-' conceptului plan de carier', este compus din cuvinte precum bani, aptitudini, 3ob( !onderea frecven%ei nominali-'rii acestor termeni este redat' n &raficul P> GSu&estiv - pentru .lan de carier8(
Graficul Q2.

Su estiv ! pentru "lanul de carier#


Bani, 30% Momentul alegerii Aptitudini, job-ului, 25% 20%

30 20 10 0

Re ultatele studiului ne ofer' posibilitatea s' concluzionm c' tinerii sunt suficient de receptivi i de motiva%i n drumul lor c'tre o via%' activ' i performant', n plan profesional( 66

1ermenii c4eie pe care responden%ii i consider' a fi semnificativi pentru conceptul plan de carier pot primi diverse interpret'ri( 6 avea bani, mai mult ca oric,nd, n lumea contemporan', semnific prosperitate, putere, avuie, confer poziie social i economic. 7anul ofer stabilitate pe linie ierar+ic i reprezint una din cele mai sofisticate i ingenioase =invenii= ale societii umane, asigur nd dezvoltare personal i reuit profesional. 6ptitudinile sunt solicitate i intervin n orice activitate a omului( Ele formea-' un repertoriu instrumental-adaptativ ba-al al fiec'rui individ, asi&ur,nd o rela%ionare i adaptare optim' n condi%iile variate ale mediului( 0ptitudinile speciale sunt acele structuri ale personalit'%ii de natur' instrumental' care asi&ur' ob%inerea unor performan%e deasupra mediei, n anumite sfere particulare de activitate profesional'( Ele au la ba-' premise native, ereditare, care %in de calit'%ile unor subsisteme individuali-ate ale personalit'%ii( 0ptitudinile speciale sunt eviden%iate i dau re-ultate n func%ie de persoana care le instrumentea-' i de activit'%ile n cadrul c'rora se manifest'( /omentul alegerii job-ului, pentru de-voltarea carierei, n opinia specialitilor, poate fi asociat cu dob,ndirea identit'%ii profesionale, odat' cu reali-area inte&r'rii i adapt'rii ini%iale la profesie( "n recent studiu reali-at de ejobs eviden%ia-' faptul c', la nivelul Rom,niei, 3um'tate din num'rul celor de3a ncadra%i ntr-un loc de munc', nu de%in sau, mai bine spus, nu fac u- de un plan de carier'( !este 3um'tate dintre an&a3a%ii din Rom,nia $HEN), spun c' firma la care lucrea-' nu le ofer' nici un plan de carier', doar un sfert dintre ei tiind care sunt perspectivele de promovare pentru urm'torii ani( !lanul de carier' arat' an&a3atului care este po-i%ia lui actual' i care poate fi viitorul traseu( "n asemenea plan ac%ionea-' ca o motiva%ie suplimentar', pe l,n&' pac4etul salarial( *in p'cate, n Rom,nia, acest lucru se nt,mpl' n doar >HN dintre companii( !otrivit unui studiu reali-at de "niversitatea Rale - S"0, ntre 6;HF-6;IF, ;IN din popula%ie nu i-a scris niciodat' propriile scopuri pe 4,rtie( 0nc4etel $ &o#io"o2i#$ 3/#u $ ar 'u $a &/ ai4/ un 2ra! !$ a#ura $5$ r$"a i0, .n&/ #$$a #$ &$ .n %-'"/ #u oa-$nii #ar$ .6i & a4i"$&# 5$"uri &#ri&$ $& $ 2r/i or, dup 25 de ani! persoanele care au avut obiective scrise -,6. erau mai bogate dec/t toi ceilali 786 la un loc1>6

9. Aspecte conclusive
6naliz nd viaa cotidian, implicaiile profesionale, reforma din diverse medii, globalizarea, tragem concluzia c n lumea contemporan organizaiile, mediul public, mediul de afaceri i cerinele de pe piaa muncii sunt ntr%o continu sc+imbare i individul uman trebuie s se dezvolte i s se adapteze noilor provocri. .rivind mai n profunzime problematica serviciilor publice de calitate vom contientiza c pregtirea profesional precum i crearea unui plan de carier personal i adaptarea, respectiv integrarea acestuia la nivelul culturii organizaionale a fiecrei instituii joac un rol decisiv. &erviciile de calitate pot fi oferite de cei care doresc s ating nivelul de carier propus, dob ndind astfel calitatea vieii profesionale. :ezvoltarea profesional concord cu intele strategice 39>>>% 9>,>4 ale !niunii 0uropene stabilite n cadrul Consiliului 0uropean ntrunit la #isabona, n anul 9>>>. Consiliul a stabilit c obiectivul general al acestor msuri, p n n 9>,>, trebuie s se nregistreze creterea ratei generale de ocupare la 5>?, creterea ratei de ocupare n r ndul femeilor la @>? i n r ndul v rstnicilor la A>?. Bn martie 9>>A, Consiliul 0uropean a relansat &trategia de la #isabona prin comutarea accentului pe creterea dezvoltrii economice i ocupare. .olitica de ocupare la nivelul !niunii 0uropene este n prezent susinut de #iniile :irectoare integrate pentru Cretere 0conomic i (cupare 9>>A%9>>< i 9>><%9>,>, care stabilesc direcii concrete privind creterea participrii i meninerii pe piaa muncii, promovarea
>6

LLL(cariereonline(ro @ 5 principii eseniale pentru obiectivele tale.

6>

adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor, creterea investiiilor n capitalul uman prin educaie i formare profesional99. Bn final, concluzionm c n perioada contemporan, n scopul obinerii performanei, .lanul de carier, nu numai c este o necesitate dar, se impune ca elaborarea acestuia s se fac n mod strategic, cu at t mai mult cu c t, se preconizeaz c recesiunea economic va duce la creterea omajului i a inflaiei. Calitatea serviciilor publice a constituit de cele mai multe ori o problematic adus n discuie de cei mai muli specialiti n administraia public. Bn opinia personal considerm c pentru a oferi servicii publice de calitate, este necesar dezvoltarea profesional orientat ctre o continu performan. 0ste util n acest sens, ntocmirea unui plan de carier profesional, pe care s%l adaptezi continuu la cultura organizaiei n care eti integrat i la cerinele cetenilor care nu sunt dec t un barometru al calitii serviciilor publice( #Apariia "i declinul ocupaiilor vor %i at/t de rapide nc/t oamenii vor %i ntotdeauna nesiguri n ceea ce i prive"te$. 6lvin )offler

Bi4"io2ra3i$ 6( >( F( E( H( D( I( ?( ;( 6<( 66( 6>( 6F( 6E( 6H(


>>

0rmstron& 9ic4ael @ /anagementul resurselor umane, /anual de practic, Editura Codecs, #ucureti, ><<D( #urciu 0urel @ Introducere n management, Editura Economic', #ucureti, ><<?( C4aovsc4i Carmen Emilia @ Cercetri privind managmentul resurselor umane n conte2tul dezvoltrii regionale, Editura *idactic' i !eda&o&ic', #ucureti, ><<D( C4iu V( 0( @ /anualul specialistului n resurse umane, Casa de Editur' Irecson, #ucureti, ><<6( Iov'nu% Simona @ Comunicarea, Editura Maldpress, 1imioara, ><<6( 9anolescu 0urel @ /anagementul resurselor umane, Edi%ia a IV-a, Editura Economic', #ucureti, ><<F( !,nioar' Keor&eta. !,nioar', Ion- vidiu @ /anagementul resurselor umane, *+id practic, Edi%ia a II-a, Editura !olirom, Iai, ><<H( Steers R( @ Introduction on (rganizational 7e+avior, Scott, 5oresman and Co, KlenvieL, 6;??( SSS *ictionarT coordinated bT "rsula Jc4iopu, Editura #abel, #ucureti, 6;;I( SSS LLL(add3b(ro @ *+id practic pentru elaborarea strategiilor locale de dezvoltare durabil( SSSLLL(a&ero-stutt&art(de=REVIS10-0KER @ 6naliza strategic &'() a unei ntreprinderi;organizaii, 5ilipa, 1itus( SSS LLL(bloombi-(ro=cariere @ Reprofilarea profesional, !opa, 1eodora( SSS LLL(careere2perts(ro @ Cum ar trebui s arate planul de carier inteligent8 SSS LLL(cariereonline(ro @ 5 principii eseniale pentru obiectivele tale. SSS LLL(4art(ro, Cart Cuman Resource Consultin& @ 6utocunoaterea i alegerea carierei(

:n Rom,nia, liniile directoare inte&rate pentru ocupare se reflect' n !ro&ramul /a%ional de Reforme $!/R)( !/R este at,t un document de raportare, c,t i de planificare, pre-ent,nd n acelai timp pro&resele reali-ate n ultimele 6> luni, precum i ac%iunile care vor fi ntreprinse n urm'toarele 6> luni(

6F

6D( SSS LLL(isoconsultin&(bi-(

6E